Page 1

Print Unlimited, Unlimited retail

2013

P U U R I S E E N U I T G AV E VA N K O N I N K L I J K E D R U K K E R I J E M . D E J O N G E N V E R S C H I J N T 4 X P E R J A A R

4 10 20

Staples is internationaal marktleider op het gebied van kantoorartikelen

StaPleS: van tabblad tot tablet DRUkkeRij De jong INTRODUCEERT GESPECIALISEERDE VERKOOPTEAMS the SatiSfactoRie

integreert online en offline


Print Unlimited, Unlimited retail

2013

d w d v z z 1 2

4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16

P U U R I S E E N U I T G AV E VA N K O N I N K L I J K E D R U K K E R I J E M . D E J O N G

18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

Een nieuw jaar, vol nieuwe dimensies. In letterlijke zin geldt dat voor

d w d v z z

de dimensies van deze PUUR, in praktische zin voor de 96-pagina

pers die dit jaar in gebruik wordt genomen en in organisatorische zin

2 3 4 5 6 7

voor de verdere specialisatie van ons verkoopteam.

9 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20 21

Om de focus op de vellenoffset in te kunnen vullen en tegelijkertijd

23 24 25 26 27 28

de focus op de rotatieoffset te handhaven, hebben wij binnen ons

segmenten. Specialisatie gaat immers - evenals een innovatief

30 31

verkoopteam een duidelijke specialisatie aangebracht voor beide

d w d v z z

machinepark - hand in hand met de focus op de respectievelijke

marktsegmenten. De positionering op de volumemarkt in de vellen1 2 3 4

offset zal dan ook een speerpunt worden in 2013.

6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18

Ook in de rotatieoffset blijven we innoveren. Ditmaal door de in-

20 21 22 23 24 25

gebruikname van een 96-pagina pers eind dit jaar / begin 2014.

27 28 29 30

Meer informatie over deze innovatie vindt u verderop in dit nummer.

d w d v z z

Onze focusstrategie zal dit jaar verder toegespitst worden op expansie 1 2

naar de ons omringende landen. Ook in dit segment zoeken we weer

4 5 6 7 8 9

nieuwe dimensies op.

11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 23

Het wordt een jaar vol uitdagingen, die we graag aan gaan.

25 26 27 28 29 30

Bert Geefshuijsen Commercieel directeur

PUUR JAARGANG 6

2

FEbRUARI 2013


52

3

4

5

2

1 30 31

Januari 2012

m d w d v z z 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 Januari 2012

38

24

39

8

9

7

5

27 28 29

6

6 13 20 7 14 21 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 Februari 2012

7

5

6

Februari 2012

m d w d v z z 4Juni52012

17

12

11

9

19 20 21 22 23 24 25

10

5 12 6 13 7 14 1 8 15 2 9 16 3 10 17 4 11 18 Maart 2012

Maart 2012

m d w d v z z 8Juli 2012 9

23

256 187 198 209 21 10 22 11 23 12 24

42

44 11 29 12 30 13 31 14 15 16 17

24

26 13 25 14 26 15 27 16 28 17 29 18 30 19

22

43

18 19m 20d 21w 22d 23v 24z

29

44

26 27 m 28 29 20 27 2d 9 16 21m 28 3w 10 17 22d 29 4d 11 181 23w 5v 12 192 24d 6z 13 203 25v 7z 14 214 26z z 1 8 15 22 Juli 2012 November 2012 26 27 25 26

44

28

5

45

44 45 46 479 m 2 d 5 12 19 3 10 w 6 134 20 11 d 7 145 21 12 1v 8 156 22 13 2z 9 167 23 14 3z 101 178 24 15 4 11 18 25 November 2012

m

13 26 27 28 29 30 31

14

April 2012 13

26 27 28 29 30 31

15

16

m 2 9 16 d 3 10 17 w 4 11 18 d 5 12 19 v 6 13 20 z 7 14 21 z 22 1 8 152012 April Augustus 201213 14 12 13 19

20m 21d 22w 23d 24v 25z z

12

46

19

47

26

48

48 16 26 17 27 18 28 19 29 20 30 21 22

15

23 24 25 26 27 28 29

17

35 16 27 17 28 18 29 19 30 20 31 21 22

16

30

18

20 21 22 23 24 25 26

34

23 24 25 26 27 28 29

17

27 28 29 30 31

35

30

18

31 m 32 332 349 d 6 133 20 10 w 7 144 21 11 1d 8 155 22 12 2 9 16 23 v 6 13 3z 10 177 24 14 4z 111 188 25 15 5 12 19 26 Augustus 2012

December 2012 31 32 33 29 30 31 48 49m 50 51 526 0113 23 30 3d 10 17 247 3114 24m 31 4w 11 181 258 15 25d 5d 12 192 269 16 26w 6v 13 203 2710 17 27d 7 z 14 214 2811 18 28v 1 8 z 15 225 2912 19 29z z 2 9 16 23 30 December 2012

9 10 11 305 31 12 236 30 13 247 31 14 258 15 269 16 27 10 17 28 11 18 29 40 m 41 42 434 1d 8 15 225 2w 9 16 236 3d 10 17 247 4v 11 181 258 5z 12 192 269 6z 13 203 27 10 7 14 21 28 Oktober 2012

15

25 26 27 28 29 30

8

41

z

1

m

NIETS UIT DEzE UITGAVE MAG wORDEN VERMENIGVULDIGD OP wELKE wIJzE DAN OOK zONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER. DOCUMENTATIE KAN ALLEEN SCHRIFTELIJK wORDEN AANGEVRAAGD bIJ HET SECRETARIAAT (zIE ADRES UITGEVER).

1

3

1

2

52

16 17 18 19 20 21 22

37

40

22 m 23 24 23 30 d 4 11 24m 31 w 5 121 25d d 6 132 26w v 7 143 27d 1z 8 154 28v 2z 9 165 29z z 3 10 17 Juni 2012 Oktober 2012 22 22 28

10

20 PoStaDReS: Postbus 8 5110 AA Baarle-Nassau T. NL: 088-6655555 FAX: 013-5079100 T. BE: 014-690324 E: info@emdejong.nl

Mei 2012 229 28 10 29 11 30 12 31 13 14 15

21

29m 30d 31w d v z z

3

PUUR IS EEN UITGAVE VAN KONINKLIJKE DRUKKERIJ EM. DE JONG EN VERSCHIJNT 4X PER JAAR IN CONTROLLED CIRCULATION. 36

39 21 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 30

20

35

35 36 37 38 m 7 14 d 3 10 17 1 8 15 w 42 119 18 16 d 53 12 10 19 17 v 64 13 11 20 18 z 75 14 12 21 19 1z 86 15 13 22 20 2 9 16 23 September 2012

18 19 m 20 212 m 7d 14 213 d 1 8w 15 224 w 2 9d 16 235 d 3 10v 17 246 v 4 11z 18 257 z 5 12z 191 268 z 6 13 20 27 Mei 2012 September 2012 18 19

m d w d v z z

m

m

3

10 17 24 31

48 49 50 51 52 01

RealiSatie: Zeylmaker & Partners Deventer T: 0570-500900 W: www.zeyl.nl

16 VooR Reactie en VRagen kUnt U contact oPnemen met: Koninklijke Drukkerij Em. de Jong Visweg 8 5111 HJ Baarle-Nassau Stefanie Seuren T: 013-5075595 E: stefanie-seuren@emdejong.nl W: www.emdejong.nl

8 COLOFON

FEbRUARI 2013

3

PUUR JAARGANG 6


StaPleS: van tabblad tot tablet Staples is internationaal marktleider op het gebied van kantoorartikelen en –oplossingen. De Nederlandse tak van het wereldbedrijf is daarbij continu op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren om klanten te binden. Studiomanager Kevin Verwaard is verantwoordelijk voor het drukwerk van de retailer en ontvouwt de bijbehorende multichannel strategie. Het binden van nieuwe klanten is in deze tijd een flinke uitdaging, beseft Verwaard. “We proberen creatieve manieren te verzinnen om de klant te benaderen. Dit geldt voor zowel particuliere klanten als ondernemers. Veel van onze klanten zijn natuurlijk ondernemers, die onze vestigingen bezoe-

PUUR JAARGANG 6

4

FEbRUARI 2013

ken met een speciale toegangspas. Wij willen deze doelgroep via traditionele communicatiemiddelen aanspreken. Zo hebben we in oktober 2012 nog een beurs georganiseerd in de Brabanthallen. Daarnaast sturen we ondernemers op regelmatige basis onze folder. Deze folder wordt persoonlijk geadresseerd en komt in een losse seal bij de klant terecht, waardoor we onderscheidend zijn ten opzichte van de post die in een grote stapel op de deurmat belandt.” Naamsbekendheid “Particuliere klanten kunnen bij ons terecht via ons online kanaal staples.nl. Om deze doelgroep te


bereiken hebben we het afgelopen half jaar ingezet op radio- en televisiecommercials, die met name op de website waren afgestemd. De commercials hebben duidelijk effect gesorteerd, want onze algehele naamsbekendheid is fors gestegen. Deze naamsbekendheid proberen we te continueren door sinds kort ook bij eredivisiewedstrijden te adverteren op reclameborden. Het komende jaar gaan we bovendien met behulp van informatie uit onze database campagnes ontwerpen die heel gericht op de wensen van de klant inspelen. We willen ‘out of the box’ denken en niet alleen vertrouwen op de folder die we naar onze trouwe groep klanten sturen.” Multichannel De huidige klant vereist een multichannel benadering, vervolgt Verwaard. “We willen immers ook de klant bereiken die niet onze folder krijgt, maar ons wel wil leren kennen. We benutten zoveel mogelijk verschillende communicatiemiddelen om mensen

Studiomanager Kevin Verwaard

te bereiken en optimaal te bedienen. Klanten willen tegenwoordig vanuit hun luie stoel zaken kunnen bestellen en thuisbezorgd krijgen. Door innovatief te denken proberen wij steeds weer de aandacht van de klant te trekken. Daarom zijn we ook op social media actief, hoewel we op dat gebied nog in een groeifase zitten. Toch is het belangrijk om online aanwezig te zijn, aangezien social media een geheel nieuwe manier van communicatie met de klant mogelijk maken.” Drukwerk De folder vormt desondanks nog altijd een belangrijk onderdeel van de multichannel strategie en wordt inmiddels al meer dan anderhalf jaar gedrukt door drukkerij De Jong. Verwaard: “Hier zijn we zeer tevreden over. Wat ik persoonlijk heel fijn vind aan deze drukkerij is het servicegehalte en de uitstekende communicatie. Wanneer wij vragen hebben, probeert onze contactpersoon bij drukkerij De Jong altijd mee te denken en een goed advies te geven. In de retailbranche gaat alles natuurlijk heel snel. Gelukkig is drukkerij De Jong in staat in te spelen op deze snelheid. Wanneer we bijvoorbeeld een special willen toevoegen in een bepaalde week, kan het altijd op korte termijn geregeld worden. Het is erg fijn dat ze kunnen inspringen op de wensen van de klant.”

PUUR JAARGANG 6

5

FEbRUARI 2013


Wie is wie?

PUUR JAARGANG 6

6

FEbRUARI 2013


Stefanie SeURen MANAGEMENT ASSISTENTE SALES SUPPORT

• Wat is uw functie bij drukkerij De Jong?

Ik ben commercieel management assistente en zorg tevens voor sales support. Een omvangrijke functie, waarbij ik ondersteuning bied aan de commercieel directeur en twee commercieel managers. Daarnaast hou ik me bezig met marketing en coördineer ik een gedeelte van de werkzaamheden op het gebied van de verkoop.

• Wat maakt uw werk zo leuk?

Drukkerij De Jong is een enorm dynamisch bedrijf! Deze dynamiek zorgt ervoor dat geen dag hetzelfde is. Veelal maak ik een planning voor ik aan de dag begin, maar de kans dat die planning uitkomt is niet altijd even groot. Dit houdt het spannend, want er kan altijd wel weer iets gebeuren waarop actie ondernomen moet worden. Dit maakt het juist ook wel weer heel erg leuk. Bovendien heb ik veel variatie in mijn werk. Hoewel de meeste van mijn werkzaamheden een commercieel randje hebben en gerelateerd zijn aan verkoop, ben ik vaak betrokken bij het gehele traject. Hier valt ook een stukje marketing onder, zodat ik mee kan denken over de positionering in de markt en de bijbehorende uitvoering. Dat zijn natuurlijk erg leuke dingen om te doen.

• Hoe ziet u de toekomst?

Ik ben pas twee maanden bezig in mijn huidige functie, dus mijn eerste doel is om deze functie zo goed mogelijk in de vingers te krijgen. Het zit wel in me dat ik mezelf altijd wil doorontwikkelen, maar dat is op dit moment nog niet aan de orde.

• Wat doet u in uw vrije tijd?

Paarden zijn mijn passie! Dat betekent dat ik in mijn vrije tijd veel buiten ben en veel met mijn paard op pad ben. Daarnaast vind ik het ook heel fijn om een goed boek te lezen of een keer lekker uit eten te gaan. In mijn vrije tijd probeer ik vooral zoveel mogelijk te genieten van alles. Een dag niet gelachen is immers een dag niet geleefd!

PUUR JAARGANG 6

7

FEbRUARI 2013


Nationale Vakdag Multichannel Marketing: 2012 en 2013 Traditiegetrouw wordt ieder jaar de Nationale Vakdag Multichannel Marketing georganiseerd. Als grootste marketingdag van Nederland vormt de vakbeurs het ideale podium voor bedrijven om hun producten, diensten en expertise te presenteren. Ook Koninklijke Drukkerij Em. de Jong was in 2012 aanwezig met een stand en werd hierbij onder meer vertegenwoordigd door accountmanager Bas Broekman. Hij kijkt terug op een geslaagde dag en blikt alvast vooruit op de nieuwe editie in 2013.

De aanwezigheid van drukkerij De Jong op de vakbeurs past in het kader van nieuwe dimensies, vertelt Broekman. “Van oudsher hebben wij als drukkerij de focus gehad op grote volumes en het bijbehorende rotatiedrukwerk. Vorig jaar hebben we besloten om in toenemende mate te gaan focussen op middelgrote en kleine oplages. Hierbij horen met name digitale producties en vellenproducties. Als familiebedrijf hebben we altijd veel gebruik gemaakt van mond-tot-mondreclame en minder gedaan aan marketing of advertenties. Bij de huidige verbreding van focus past ook dat we ons wat breder gaan laten zien in de markt. Daarom was het niet meer dan logisch dat we aanwezig waren op de beurs.”

PUUR JAARGANG 6

8

FEbRUARI 2013

Belangstelling Het evenement was op meerdere gebieden interessant, aldus de accountmanager. “Dit geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de relaties die we uitgenodigd hadden. We zijn daarnaast veel potentiële klanten tegengekomen en hebben op een prettige manier kennis kunnen maken met andere partijen. Bovendien heeft mijn collega Micha Geldermans een succesvolle duopresentatie gegeven met Carolien ten Cate van Domino’s Pizza. Het betrof een praktijkvoorbeeld waarbij Domino’s Pizza bij ons drukwerk bestelt bij ons via speciale, op maat gemaakte software. Doordat het bestelsysteem vereenvoudigd is verloopt het bestelproces nu een stuk efficiënter. Dit werd erg leuk geïllustreerd in de presentatie, die goed bezocht werd. De zaal was zelfsdusdanig goed gevuld, dat er mensen moesten gaan staan! De grote belangstelling wasnatuurlijk erg leuk om te zien, daar doe je het voor.”


WILT u MEEr INFOrMATIE? NEEM CONTACT OP MET uW CONTACTPErSOON VAN KONINKLIJKE DruKKErIJ EM. DE JONG.

Accountmanager Bas Broekman bij drukkerij De Jong

Relaties De ervaring met de vakdag was dan ook zeer positief, benadrukt Broekman. “We waren enthousiast over het aantal bezoekers en vooral ook het aantal mensen dat onze stand en presentatie bezocht. Dit is natuurlijk allesbepalend voor het succes van een dergelijke dag. Ik bemande de stand samen met mijn collega’s Wim van der Grijn en Micha Geldermans. We stonden gelukkig op een

“Zeer enthousiast over de vakbeurs 2012” goede plek, iets dat erg belangrijk is. Hierdoor zie je veel mensen voorbij komen, wat het gemakkelijker maakt om nieuwe contacten op te doen. We hebben de stand dan ook wisselend bemand zodat we zelf ook konden rondlopen op de beurs om kennis te maken met andere standhouders. Ook

zijn we veel bestaande relaties tegengekomen, die je dan op een net iets andere manier kunt spreken dan wanneer je een formelere afspraak hebt. Dat maakt dat je wellicht net weer even andere dingen kunt bespreken.” Ideeën Drukkerij De Jong zal zeer waarschijnlijk weer acte de présence geven op de marketingbeurs in 2013. “We zullen dan in principe op dezelfde wijze te werk gaan. Na het succes van de vorige presentatie denk ik zeker dat we weer een presentatie gaan geven. Het heeft immers een toegevoegde waarde, omdat je op een laagdrempelige manier informatie kunt delen. Wellicht zullen we daarnaast nog een actie bedenken om mensen op een ludieke manier naar de stand te lokken. Het zijn allemaal relatief kleine stands met een vloeroppervlakte van circa 6 m2, dus in die zin moet je een beroep doen op je creativiteit om op te vallen. Daar hebben we zeker al een aantal leuke ideeën over.”

PUUR JAARGANG 6

9

FEbRUARI 2013


WILT u MEEr INFOrMATIE? NEEM CONTACT OP MET uW CONTACTPErSOON VAN KONINKLIJKE DruKKErIJ EM. DE JONG.

Het gespecialiseerde rotatie verkoopteam. V.l.n.r. Marc Stikvoort, Jeroen van der Borght, Wim van der Grijn, ron Breetveld, Oscar de Gier en Martijn Kammeijer

DRUkkeRij De jong INTRODUCEERT GESPECIALISEERDE VERKOOPTEAMS PUUR JAARGANG 6

10

FEbRUARI 2013


In een continu veranderende markt streeft Koninklijke Drukkerij Em. de Jong naar een sterke focus op de behoefte van de klant. Om de groeiambities op het gebied van rotatie- en vellenoffset te kunnen realiseren, wordt er een nieuwe structuur gegeven aan de verkooporganisatie. Klanten in de rotatie- en vellenmarkt zullen voortaan op maat bediend worden door een gespecialiseerd verkoopteam. Martijn Kammeijer, commercieel manager voor rotatiedruk, was als initiator nauw betrokken bij het besluitvormingsproces.

De keuze voor specialisatie binnen het verkoopteam is ingegeven door de groeiambities en de ontwikkelingen in de markt, vertelt Kammeijer. “De markt is immers dynamischer dan ooit tevoren. Wij willen onze verkooporganisatie daarom tailor made maken op basis van de nieuwe situatie in de grafische markt. Omdat de aansturing van beide disciplines binnen de rest van onze organisatie al in een eerder stadium toegespitst is op specialisatie, ligt het voor de hand om een vergelijkbare structuur in de vellen- en rotatieoffset verkoop te hanteren. Het grote voordeel is natuurlijk dat een klant rotatiespecialisten aan tafel heeft wanneer het rotatieve opdrachten betreft en vellenspecialisten tot zijn beschikking heeft wanneer het vellenopdrachten betreft. Door deze specialisatie zijn onze salesmanagers veel beter in staat mee te praten over de thematieken die bij de klant spelen. Tegelijkertijd blijft er uiteraard veel aandacht bestaan voor klanten die een beroep doen op beide druktechnieken, aangezien wij veel klanten in de retailsector hebben die zowel rotatie- als vellendrukwerk bij ons afnemen.” Continuïteit “In de rotatiemarkt hebben wij vaak te maken met vaste opdrachtgevers die continue orderstromen genereren. Dat betekent dat je als accountmanager vooral een stukje continuïteit probeert te realiseren bij deze opdrachtgevers. De rotatiemarkt is voor ons natuurlijk al bekend terrein. Ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de markt ons als dé specialist ziet op het gebied van rotatiedrukwerk. Binnen het segment retail hebben wij reeds een substantieel deel van de markt in handen.

Dat betekent dat we over de landsgrenzen moeten gaan kijken als we op het gebied van rotatiedruk verder willen groeien. Marktgebieden als Frankrijk, Duitsland en Engeland hebben daarom onze interesse. Ons moderne machinepark maakt het bovendien mogelijk een veel groter gebied te bestrijken dan louter en alleen Nederland. Dit heeft tot gevolg dat de verkooporganisatie voor de rotatieoffset gaat internationaliseren. Deze ontwikkeling zul je in de vellenoffset niet snel zien gebeuren, omdat vellenoffset toch met name een (inter) lokale activiteit is binnen Nederland.” Dynamiek De dynamieken in de vellenoffset zijn daarbij van een geheel andere orde dan die in de rotatiemarkt, weet de commercieel manager. “In de vellenmarkt is de concurrentie nog heviger en is de klant nog veeleisender op het gebied van zaken als doorlooptijd en reactiesnelheid. Bovendien zijn de orders vaker op ad hoc basis dan dat ze in de rotatieoffset zijn. In het verlengde hiervan is Sebastiaan van Alphen in de functie van commercieel manager voor vellendruk ons team komen versterken (lees hier meer over op pag. 12, red.). Het is onderdeel van de groeistrategie dat onze salesmanagers in dit segment nieuwe markten gaan verkennen. Daarom ligt er een sterke focus op sales en gaan we proactief de markt benaderen om nieuwe orderstromen te creëren. Wij streven ernaar binnen afzienbare tijd ook in de vellenoffset als gespecialiseerde partner gezien te worden. We zullen onze afkomst als rotatiespecialist echter zeker niet verloochenen, aangezien rotatie natuurlijk hetgeen is wat we sinds jaar en dag doen.”

PUUR JAARGANG 6

11

FEbRUARI 2013


Vellendrukwerk: focus op nieuwe markten Op de vorige pagina’s heeft u reeds kunnen lezen over de specialisatie in het verkoopteam en de komst van nieuwe collega Sebastiaan van Alphen. Bevlogen vertelt de commercieel manager voor vellendruk over de nieuwe organisatiestructuur en de achterliggende strategie. Daarnaast geeft hij zijn visie op de positionering van de drukkerij en de ontwikkelingen in de grafische markt. “Ik zie de toekomst van Koninklijke Drukkerij Em. de Jong in de vellenindustrie erg rooskleurig in. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de historie, positie en stabiliteit van het bedrijf.”

Als een van de grootste grafische ondernemingen in Europa heeft drukkerij De Jong veel grote klanten in de retailmarkt, weet Van Alphen. “Hieronder vallen veel grote winkelketens die hoge volumes bij ons neerleggen. Omdat we een groot gedeelte van de retailmarkt al bedienen, willen wij ons ook buiten het retailsegment gaan positioneren. De focus ligt daarbij op het ontginnen van nieuwe markten en het werven van nieuwe klanten. In de huidige marktsituatie is dit natuurlijk geen geringe uitdaging, dus is het zaak dat we de mouwen opstropen om onze doelen te ver-

PUUR JAARGANG 6

12

wezenlijken. De bedoeling is om binnen afzienbare tijd de vellendrukkerij op de kaart te zetten en in 2013 een gerenommeerde marktpositie te verwerven. Wij willen in de Nederlandse markt niet alleen bekend staan als specialist op het gebied van retail en rotatiedrukwerk, maar ook onderscheidend zijn op het gebied van vellenoffset. Daarbij mogen we niet vergeten dat we in de vellenindustrie al heel veel ervaring hebben. Vellenoffset hebben we immers altijd al als discipline in huis gehad. We hebben dan ook alle technieken in huis om concurrerend te zijn. Daarmee kunnen we in de complexe vraag van de hedendaagse klant voorzien. Om de doelstellingen te realiseren wordt binnen de verkooporganisatie gewerkt met gespecialiseerde teams. Mijn team en ik worden daarbij verantwoordelijk voor zowel het

FEbRUARI 2013

vellendrukwerk als het digitale drukwerk.” Voordelen De gespecialiseerde teams leveren aanwijsbare voordelen op voor de klant, stelt de commercieel manager. “Focus is in deze heel erg belangrijk. Dit zorgt ervoor dat de klant altijd met een specialist aan tafel zit. Hierdoor kunnen wij de klant op maat bedienen en zo goed mogelijk helpen. Dat is tenslotte waar het allemaal om draait. De klant van vandaag de dag is veeleisend en moet zich goed geholpen voelen. Doordat wij over meerdere vestigingen kunnen beschikken, kunnen we ook nog eens per drukkerij specialiseren in bepaalde vakgebieden. Hierdoor kunnen we klanten een totaalconcept aanbieden op het gebied van rotatie-, vellen- en digitaal drukwerk.”


WILT u MEEr INFOrMATIE? NEEM CONTACT OP MET uW CONTACTPErSOON VAN KONINKLIJKE DruKKErIJ EM. DE JONG.

Het gespecialiseerde vellen verkoopteam. V.l.n.r. Micha Geldermans, Bas Broekman, Sebastiaan van Alphen

Toekomst De huidige marktsituatie in de grafische wereld vereist een nieuwe benadering, vervolgt Van Alphen. “De grafische markt is de laatste jaren ontzettend snel veranderd. Daarom heb je niet meer de luxe om te vertrouwen op datgene wat je altijd hebt gehad. Drukkerij De Jong heeft natuurlijk een hele gezonde, stabiele basis. Maar als je dat continuïteit wilt geven en succesvol wilt blijven, moet je kijken waar de kansen en mogelijkheden liggen om dit bedrijf nog eens een keer 100 jaar te laten bestaan. Daarom gaan wij heel bewust nieuwe markten ontginnen. Daar heb je niet alleen de juiste middelen

voor nodig, maar ook de juiste mensen. Deze hebben we beide al in huis, dus nu moeten we het gaan uitvoeren. Een duidelijke visie is daarbij onmisbaar. Door veel bedrijven wordt tegenwoordig paniekvoetbal gespeeld. Drukkerij De Jong heeft in mijn optiek als een van de weinige bedrijven in de sector een hele duidelijke visie. Hierdoor liggen er voor ons juist kansen. Daarom zie ik de toekomst van drukkerij De Jong in de vellenindustrie erg rooskleurig in. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de historie, positie en stabiliteit van het bedrijf. Wij merken dat deze solide basis veel vertrouwen schept bij onze klanten.”

PUUR JAARGANG 6

13

FEbRUARI 2013


IN 2 MINUTEN Staples: van tabblad tot tablet 04

Studiomanager Kevin Verwaard ontvouwt de innovatieve multichannel strategie waarmee Staples nieuwe klanten probeert te binden.

Wie is wie 06

Stefanie Seuren is sinds enkele maanden werkzaam bij Koninklijke Drukkerij Em. de Jong. Hiervoor werkte zij 11 jaar bij Janssen/Pers. Wij stellen Stefanie aan u voor.

Drukkerij De Jong introduceert gespecialiseerde verkoopteams 10

Om de groeiambities op het gebied van rotatie- en vellenoffset te kunnen realiseren, wordt er een nieuwe structuur gegeven aan de verkooporganisatie. Martijn Kammeijer, commercieel manager voor rotatiedruk, vertelt over de gespecialiseerde verkoopteams voor de rotatie- en vellenmarkt.

Vellendrukwerk: focus op nieuwe markten 12

Commercieel manager voor vellendruk Sebastiaan van Alphen belicht de voordelen van de nieuwe organisatiestructuur en de achterliggende strategie. Daarnaast geeft hij zijn visie op de positionering van de drukkerij en de ontwikkelingen in de grafische markt.

Nieuwe website drukkerij De Jong 14

Al enige tijd wordt er op de burelen van Koninklijke Drukkerij Em. de Jong hard gewerkt aan een vernieuwde versie van de website. Stefanie Seuren, commercieel management assistente, licht toe waarom de website vernieuwd is en wat er precies veranderd is.

Saturn: Zo! moet techniek 16

Saturn is met meer dan 260 vestigingen in 14 landen ĂŠĂŠn van de grootste Europese retailers op het gebied van elektronica. Marketing manager Sebastiaan Leemreize vertelt over de succesformule, die gekenmerkt wordt door innovativiteit en een cross channel strategie.

De nieuwe 96-paginapers 18

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong investeert voortdurend in nieuwe technieken en machines. De recente aanschaf van een energiezuinige 96-pagina rotatiepers onderstreept het innovatieve imago van de drukkerij, weet directeur Stijn de Jong.

The Satisfactorie integreert online en offline 20

reclamebureau The Satisfactorie combineert al meer dan 12 jaar op creatieve en doeltreffende wijze on- en offline communicatiemiddelen en begeleidt haar klanten van concept tot realisatie. Directeur robert Orie benadrukt het belang van verschillende communicatiemiddelen.

Puur magazine, editie 1 2013  

Uitgave van Drukkerij Em. de Jong, voor o.a. de retailmarkt voor drukwerk.

Puur magazine, editie 1 2013  

Uitgave van Drukkerij Em. de Jong, voor o.a. de retailmarkt voor drukwerk.