Page 1

PRINT UNLIMITED, UNLIMITED RETAIL

2012

P U U R i S E E N u i T G AV E VA N K O N i N K l i J K E D R u K K E R i J E M . D E J O N G E N V E R S C H i J N T 4 X P E R J A A R

5 6 7 9

koninklijke dRUkkeRij em. de jong

DUURZAAM ONDERNEMEN IN WEST-JAVA MARGRiET OKKERMAN, Randstad

Randstad kiest voor drukkerij De Jong MARTiN VAN DER VOS, inteRtoys

VeRantwooRd ondeRnemen bij inteRtoys:

‘Ook belangrijk dat relaties daarmee bezig zijn’

kba RaPida 106 VellenPeRs

Investering vellenpers 8 kleuren + lak


Nationale

P U U R i S E E N u i T G AV E VA N K O N i N K l i J K E D R u K K E R i J E M . D E J O N G

Geen woorden, maar daden. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een begrip dat je tegenwoordig om de haverklap tegenkomt, maar wat betekent dat nu eigenlijk in de praktijk? Wie deze editie van PUUR aandachtig doorleest, zal die vraag straks probleemloos kunnen beantwoorden. Koninklijke Drukkerij Em. de Jong is namelijk al geruime tijd bezig met projecten, investeringen en andere activiteiten waaruit blijkt dat wij als trendsetter in de branche MVO hoog in het vaandel hebben staan. Zo zijn wij enkele jaren geleden, samen met CO2 Operate BV en haar partners, gestart met een ambitieus project in de Indonesische provincie West-Java. Middels de aankoop van een plantage dragen wij bij aan een duurzamere leefomgeving. De vorderingen en ontwikkelingen tot op heden, maken ons trots. In het artikel over West-Java leest u waarom. Ook komen in deze editie onze klanten aan het woord, die vertellen wat ondernemen en duurzaamheid voor hen betekent. Als gezegd gaat het niet om de woorden, maar om de daden. De koe bij de hoorns vatten. Drukkerij De Jong, en veel partners met ons, doet dat en geeft u middels deze uitgave van PUUR een inkijkje in het ‘nieuwe ondernemen’. Lees snel verder en laat u inspireren.

Bert Geefshuijsen Commercieel directeur

PUUR JAARGANG 5

2

Juli 2012

Herbert Haaij, CEO van DM Council

“Naast de aanjaagfunctie die de folder kan vervullen zal er in de toekomst in toenemende mate worden overgeschakeld op digitale varianten”


Op 24 mei organiseerde DM Council de 15e Dag van de Brievenbusreclame. Retailers en adverteerders kwamen van heinde en verre om het gerenommeerde branche-evenement bij te wonen. Ook communicatiespecialisten en marketeers gaven acte de présence en deelden hun visie middels interessante presentaties. Niet geheel toevallig was ook Koninklijke Drukkerij Em. de Jong aanwezig, dat als één van de hoofd-sponsors van het congres een case-presentatie gaf in samenwerking met V&D Warenhuizen. Herbert Haaij, geestelijk vader van het initiatief en CEO van DM Council, blikt terug op een zeer geslaagd evenement. “Een dag als deze gaat natuurlijk bovenal om het delen van kennis en het ontmoeten van mensen. In alle opzichten is dit een groot succes geworden. Een belangrijk thema was de rol van de folder in een cross channel strategie. Er is veel belangrijk onderzoek gedaan dat ons nieuwe inzichten verschaft in het vakgebied. Daarom hebben we met name de ontwikkelingen op het digitale

terrein tegen het licht gehouden en een blik op de toekomst geworpen.” Naast de interessante toekomstbespiegelingen was er ook tijd voor gezelligheid, weet Haaij. “Er heerste een zeer prettige sfeer, waarbij iedereen alle gelegenheid kreeg om te netwerken.” Lezingen Gedurende de dag zijn er verschillende inspirerende lezingen gegeven door diverse kopstukken uit de branche. Een goed voorbeeld was de lezing van Fer van der Plas. De marketingmanager van Macintosh sprak vijf jaar geleden al eens eerder op het congres. Haaij: “Het is fascinerend dat hij zijn lezing van destijds nu kan toetsen aan de huidige inzichten. Bovenal heeft hij op kundige wijze aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke verschuiving. Waar 5 jaar geleden de nadruk werd gelegd op online verkoop is er nu een hele sterke focus op een crossmediale communicatiestrategie. Van der Plas ziet voor de folder een rol weggelegd als drijvende kracht achter online activiteiten. Sterke punten zoals respons, actualiteit, flexibiliteit en praktische bruikbaarheid maken de folder tot een belangrijk wapen in een cross channel strategie.” Haaij voorziet dan ook een mooie

toekomst voor de folder, waarbij digitalisering een steeds belangrijkere rol zal gaan spelen. “Naast de aanjaagfunctie die de folder kan vervullen zal er in de toekomst in toenemende mate worden overgeschakeld op digitale varianten. Deze folders zullen steeds persoonlijker en interactiever worden. De folder verdwijnt dus niet, maar krijgt een nieuw leven!” Presentaties Naast de intrigerende toekomstvisie die door Van der Plas werd geschetst werd er ook een interessante case-presentatie gehouden door Micha Geldermans van drukkerij De Jong. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met Carla Beijsens, Manager Corporate Communicatie bij V&D Warenhuizen. Een erg leuke en bruikbare duo-presentatie, vertelt Haaij enthousiast. “V&D heeft steeds meer media in eigen beheer en heeft ons laten zien hoe je op intelligente wijze je verschillende communicatiekanalen kunt inzetten. Bovendien hebben zij ons inzicht gegeven in de nieuwste tools en technieken, die strategisch ingezet kunnen worden om een efficiënter folderproces te realiseren.”

lEES VERDER OP Pagina 12 >>

Carla Beijsens, Manager Corporate Communication bij V&D en Micha Geldermans van drukkerij De Jong PUUR JAARGANG 5

3

Juli 2011

WILT U MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP MET UW CONTACTPERSOON VAN KONINKLIJKE DRUKKERIJ EM. DE JONG.

Dag van de Brievenbusreclame


Koninklijke Drukkerij Em. de Jong is al een aantal jaren in het bezit van een FSC-certificaat. Wij zijn druk bezig om binnen afzienbare tijd ook PEFCgecertificeerd te zijn. Hiermee vergroten wij de mogelijkheden om onze klanten gecertificeerd papier aan te bieden. Zo zijn we u beter van dienst. Wat is PEFC? PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certificationschemes en is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op duurzame wijze worden beheerd. Boseigenaren laten met een PEFC-certificaat zien dat zij op respectvolle wijze met het bos omgaan en oog hebben voor de toekomst. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC-gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody gecertificeerde bedrijven verderop in de keten kunnen vervolgens het hout en papier met het PEFC-keurmerk verwerken in producten zoals tijdschriften, boeken, kopieerpapier, tuinhout, bouwhout, laminaatvloeren en tal van andere producten.

WILT U MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP MET UW CONTACTPERSOON VAN KONINKLIJKE DRUKKERIJ EM. DE JONG.

Wat zijn de verschillen tussen PEFC en FSC? Het belangrijkste verschil is dat binnen het PEFC-systeem de standaarden per land kunnen verschillen (bottom up), terwijl FSC één algemene wereldwijde standaard heeft (top down). Beide systemen hebben duurzaam bosbeheer als uitgangspunt. Dit is meteen ook de beperking van beide systemen: er wordt alleen naar de herkomst van de grondstoffen gekeken, niet naar de duurzaamheid van de totale productieketen.

Zijn er andere duurzame mogelijkheden? Die zijn er bij Koninklijke Drukkerij Em. de Jong zeker! Wij produceren volledig CO2-neutraal: wij kopen groen gas en groene elektriciteit. Het restant compenseren wij door aanplant van nieuwe bossen in Indonesië. Daarnaast wordt het grootste gedeelte van het papier dat wij gebruiken, geheel of gedeeltelijk geproduceerd met oud papier als belangrijkste grondstof. Papiervezels kunnen tot zeven keer hergebruikt worden en vormen een zeer duurzame grondstof. Het feit dat papiervezels niet onbeperkt hergebruikt kunnen worden, betekent dus ook dat er continu “verse vezels” aan de papier-kringloop toegevoegd moeten worden . Nagenoeg al het papier dat wij voor uw producties gebruiken, is afkomstig uit papierfabrieken in West-Europa. Het besef dat er zeer zorgvuldig met de belangrijkste grondstof (hout) moet worden omgegaan, is hier al decennia geleden doorgedrongen. Voor de productie van papier uit nieuwe vezels wordt grotendeels gebruik gemaakt van bijproducten uit de bos-industrie. Bomen worden primair gekapt voor meubels en voor toepassing in de bouw. De delen van de boom die hiervoor niet gebruikt kunnen worden, vormen samen met “afval” zoals zaagsel de grondstoffen voor de papierindustrie. En voor elke boom die wordt gekapt, worden er drie nieuwe boompjes geplant. Op deze manier komt er bijvoorbeeld in Zweden jaarlijks 100 miljoen m³ hout bij, terwijl er 65 miljoen m³ wordt gekapt. Daarnaast dalen de emissies van afvalstoffen naar lucht, water en land per geproduceerde ton papier al jaren, door gebruik te maken van de meest moderne technieken. Net zoals Koninklijke Drukkerij Em. de Jong altijd heeft geïnvesteerd in de nieuwste technieken en machines. Het PEFC-certificaat sluit daarom naadloos aan op het beleid dat wij voeren. Wij denken in uw belang. Met oog voor de toekomst.

koninklijke drukkerij em. de Jong

kiest voor de toekomst

Peter Tuijtelaars, papierinkoper bij Koninklijke Drukkerij Em. de Jong

PUUR JAARGANG 5

4

Juli 2012


DUURZAAM ONDERNEMEN IN WEST-JAVA koninklijke dRUkkeRij em. de jong COMPENSEERT CO2-uiTSTOOT EN HElPT lOKAlE BEVOlKiNG

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. Een lichtend voorbeeld hiervan is de aankoop van een braakliggend stuk land in de Indonesische provincie West-Java, waar in september 2010 is gestart met een grootschalig project om CO2-uitstoot te compenseren. In nauwe samenspraak met de lokale bevolking, die zelf ook participeert en meebeslist over de implementatie van de plannen, is drukkerij De Jong vervolgens eind 2011 begonnen met het aanplanten van een viertal lokale gewassen. Een nieuwe levensader voor de, vaak arme, bevolking van de oudste provincie van het eiland. In januari 2010 is een begin gemaakt met het identificeren van land dat voldoet aan de criteria voor CO2-compensatie en CO2 Operate BV. Het gekozen stuk land werd in de jaren tachtig door de bevolking verkocht aan buitenstaanders, die tegen de hoop en verwachting in nooit iets met de grond hebben gedaan. Samen met CO2 Operate BV en haar partners, waar drukkerij De Jong er een van is, heeft de nieuwe eigenaar besloten het land weer beschikbaar te stellen aan de bevolking. In oktober 2010 is een stuk gedegradeerd land van 57 hectare afgebakend, waarop drukkerij De Jong haar steentje bijdraagt om de onvermijdelijke CO2-uitstoot te compenseren. Acceptatie De betrokken partijen gingen bepaald niet over één nacht ijs. Begrip en acceptatie werden als cruciale factoren beschouwd binnen het proces. De lokale bevolking werd door middel van een drietal dorpsbijeenkomsten betrokken bij de besluitvorming en de wijze van implementatie van de plannen. Ook is uitdrukkelijk gekeken naar de vraag op de markt, waarna uiteindelijk besloten is een viertal gewassen (zie kader) aan te planten. Groot bijkomend voordeel is dat de lokale bevolking tussen de jonge boompjes zelf groenten mag verbouwen. Dit geeft een belangrijke impuls aan het verbeteren van de voedselsituatie in het dorp en het omliggende gebied. Door deze groenten te koop aan te bieden op nabijgelegen markten, kunnen bovendien extra inkomsten worden gegenereerd. Meer voordelen Dit komt bovenop de directe positieve gevol-

gen die het project van drukkerij De Jong met zich meebrengt. Voor het welslagen van het project diende namelijk een kwekerij op te worden gezet, waar de gekochte zaden worden geplant en kunnen groeien. Het managen van de kwekerij en het onderhoud van de boompjes levert drie mensen een jaar lang betaald werk op. Om de jonge boompjes tot volle wasdom te laten komen, wordt geitenmest gebruikt, die wordt afgenomen van dorpsbewoners. Zo profiteren ook zij mee van het project. Nog eens 25 personen helpen mee met het wieden en later uitplanten van de zaaiingen, waardoor zij voor bijna 2 maanden verzekerd zijn van werkgelegenheid. Restmateriaal dat vrijkomt bij het snoeien van de bomen, zoals bladeren en takken, wordt gebruikt als brandhout of voer voor de geiten. Op deze wijze profiteert het gehele dorp mee van het CO2-compensatieproject van drukkerij De Jong. Belang Alhoewel critici vaak vraagtekens wensen te zetten bij het belang van CO2-compensatie, laat Koninklijke Drukkerij Em. de Jong zien dat een dergelijke manier van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wel degelijk bijzonder waardevol kan zijn, voor zowel mens als natuur. De prachtige symbiose tussen beide leidt niet alleen tot compensatie van de onvermijdelijke uitstoot van CO2, maar bovenal tot een verbetering van de sociaaleconomische positie van de bevolking. Het biedt de inwoners van WestJava mogelijkheden te werken aan een betere toekomst. Niet alleen voor de generatie van nu, maar ook voor hun kinderen.

In samenspraak met de bevolking heeft drukkerij De Jong besloten een viertal boomsoorten aan te planten. Het gaat om de volgende gewassen. De kruidnagelboom: voor de korte termijn, zo’n 3-4 jaar tot de oogst. Gebleken is dat de vraag op de markt groot is. De eucalyptusboom: voor de middellange termijn, zo’n 10-15 jaar tot de oogst. Deze boom wordt vooral voor de papier- en pulpindustrie gebruikt. Ook hiervoor is de markt goed. De mahonieboom: voor de lange termijn. Deze boom is geplant om als ‘spaarpot’ voor toekomstige generaties te fungeren. Kan pas na 30 jaar worden geoogst. Kahya anthoteka: voor de middellange of lange termijn. Kan na 10-15 jaar worden geoogst als constructiehout, maar kan ook langer doorgroeien en dienstdoen als ‘spaarpot’.

PUUR JAARGANG 5

5

Juli 2011


Randstad kiest voor Koninklijke Drukkerij Em. de Jong Koninklijke Drukkerij Em. de Jong hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Toen Randstad op zoek was naar een nieuwe partner voor drukwerk, was dit dan ook één van de redenen om drukkerij De Jong als een potentiële kandidaat te zien. Margriet Okkerman, senior stafmedewerker communicatiesupport bij Randstad, was samen met collega Debby van Schaick nauw betrokken bij het besluitvormingsproces. “Het totaalplaatje bij drukkerij De Jong wist ons te overtuigen.” Nieuwe partner Het kiezen van een nieuwe partner geschiedde middels een zorgvuldig selectieproces waarbij meerdere factoren een rol speelden. Okkerman geeft aan dat kwaliteit hierbij het belangrijkste criterium was. “De afgelopen jaren hebben wij de inkoop van drukwerk in toenemende mate geprofessionaliseerd. Toen wij te maken kregen met het faillissement van een van onze toenmalige drukwerkleveranciers, werden wij genoodzaakt op zoek te gaan naar een nieuwe partner. Een belangrijk criterium was dat deze organisatie moest voldoen aan onze kwaliteitseis, om zodoende een langdurige samenwerking aan te kunnen gaan.”

Selectieproces Dit resulteerde in een lijst met potentiële kandidaten. “Naar aanleiding hiervan formuleerden wij een lijst met wensen waaraan de nieuwe drukwerkleverancier diende te voldoen. Aan de hand van de wensen die we in kaart gebracht hebben, is er uiteindelijk een shortlist samengesteld. Drukkerij de Jong was een voorname kandidaat op deze lijst.” Criteria De overgebleven bedrijven op de shortlist werden grondig gescreend, beaamt Okkerman. “Het spreekt voor zich dat het belangrijkste criterium kwaliteit is. Naast het kwalitatieve as-

pect vindt Randstad het ook belangrijk dat er op milieuverantwoorde wijze geproduceerd wordt. Wij waren onder de indruk van de resultaten die drukkerij de Jong op dit gebied kan overleggen. Zo gebruikt men maatschappelijk verantwoorde inkten en wordt er CO2-neutraal geproduceerd. Bovendien garandeert het hightech machinepark een relatief laag energieverbruik. Net als Randstad heeft drukkerij de Jong Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. Toch weten zij de prijs concurrerend te houden, iets dat niet onbelangrijk is. Tot slot was de soliditeit van het bedrijf een belangrijk punt voor ons. Als financieel kerngezonde organisatie voldeed drukkerij de Jong eenvoudig aan deze eis.” Klik Bij het aangaan van een samenwerking, is het wenselijk dat er sprake is van een klik tussen beide partijen. “Wij hebben dit heel bewust meegenomen in de afweging. Samen met collega’s van de afdeling inkoop zijn wij op locatie geweest in Baarle-Nassau. Na onder andere een rondgang door de fabriek en een aantal verdere gesprekken hielden wij een zeer goed gevoel over aan de kennismaking. In combinatie met de eerder genoemde factoren deed dit ons overstag gaan. Het totaalplaatje was dermate goed dat wij unaniem kozen voor drukkerij de Jong.”

Margriet Okkerman, senior stafmedewerker communicatiesupport bij Randstad

maRgRiet okkeRman:

“Het spreekt voor zich dat het belangrijkste criterium kwaliteit is”

PUUR JAARGANG 5

6

Juli 2012


Verantwoord ondernemen bij Intertoys:

‘Ook belangrijk dat relaties daarmee bezig zijn’

Martin van der Vos, hoofd productie & traffic bij Intertoys

Met 264 vestigingen is Intertoys de grootste keten van speelgoedwinkels in Nederland. Vanaf de opening van de eerste winkel in 1976, is het bedrijf gestaag doorgegroeid tot niet een meer weg te denken instituut binnen de sector. Wie kent niet het zogeheten Speelboek, waarin Intertoys ieder jaar rond de feestdagen een fantastische verzameling aan speelgoed op speelse en kleurrijke wijze presenteert. ‘Vakliteratuur voor kinderen’, noemt men dat zelf. Inmiddels maakt ook Koninklijke Drukkerij Em. de Jong deel uit van de geschiedenis van Intertoys: vanaf 2012 verzorgt drukkerij De Jong namelijk al het offsetdrukwerk. “En tot nu toe tot volle tevredenheid”, zegt Martin van der Vos, hoofd productie & traffic bij Intertoys. “Wij kennen veel verschillende folders”, begint Van der Vos, die uitlegt wat er allemaal komt kijken bij de presentatie van een waslijst aan uiteenlopende producten. Doelgroepen moeten worden afgebakend en de juiste tone of voice voor iedere uiting is van groot belang. “De eerste folder van dit jaar was een folder met buitenspeelgoed en dat vraagt om een andere invulling en opmaak dan bijvoorbeeld een folder voor baby’s en peuters. Deze is namelijk gericht op moeders van jonge kinderen. Hierbij geef je meer informatie, zowel redactioneel als bij de artikelen. En dan hebben we ook nog de zogeheten ‘ThisIsIt’-folder, met Gifts&Bijoux voor meiden tot 14 jaar. Je kunt je voorstellen dat die ook op een andere wijze moeten worden aangesproken dan jonge moeders. Daarnaast hebben wij folders waarin speelgoed, Gifts&Bijoux en multimedia zijn vertegenwoordigd. Dit zijn folders waarbij het om de prijs draait.”

Succes uit verleden Drukkerij De Jong werd niet lukraak gekozen als partner voor de productie van het offsetdrukwerk van Intertoys. “We spraken al een aantal jaren met drukkerij De Jong”, laat Van der Vos weten. “Dit jaar hebben we uitgebreid gesproken over onze wensen en eisen.” Dat drukkerij De Jong al jaren uitstekend werk levert voor andere franchises van de Blokker Holding, waar ook Intertoys deel van uitmaakt, bleek een pre. “We hebben bij onze zusters binnen de Holding geïnformeerd naar hun ervaringen en besloten om voor 2012 al ons offsetdrukwerk bij drukkerij De Jong onder te brengen.” Maatschappelijk aspect Ook de actieve inzet van drukkerij De Jong op het maatschappelijk vlak was van belang. Tijden veranderen immers. De vraag van de markt verschuift, de consument wordt wijzer en stelt andere eisen. Niet alleen aan het product zelf, maar

ook aan de wijze waarop deze producten tot stand komen. Maatschappelijk Verantwoord Ondermen is een heet hangijzer en Intertoys, evenals drukkerij De Jong, probeert hierin trendsetter te zijn. “Elke moderne ondernemer moet tegenwoordig rekening houden met het maatschappelijke aspect”, vervolgt Van der Vos. “Bij Intertoys zijn we druk bezig om dat te ontwikkelen.” Zuinig en hybride Het nieuwe beleid waar Van der Vos het over heeft, komt bij Intertoys op diverse manieren tot uiting. “Op dit moment zamelen we papier en plastic gescheiden in, zodat het eenvoudiger kan worden gerecycled. De verlichting in onze winkels wordt vervangen door energiezuinigere LED-verlichting en ons transport wordt verzorgd door De Rijk. Zij rijden inmiddels met één hybride vrachtwagen en zuinige auto’s met een lage CO2-uitstoot. Wij zijn daar, kortom, druk mee bezig en vinden het om die reden van belang dat onze relaties zich daar ook voor inzetten.”

PUUR JAARGANG 5

7

juli 2011


Sandra Coufreur, verantwoordelijk voor de drukwerkcoördinatie bij Libéma

‘Inspirerend te horen op hoeveel onderdelen drukkerij De Jong milieubewust bezig is’ Als één van de grootste leisure-concerns van Nederland ontvangt Libéma jaarlijks meer dan 5 miljoen gasten. Met attractieparken, vakantieparken en de organisatie van beurzen en evenementen biedt het bedrijf een groot scala aan mogelijkheden voor het hele gezin, maar ook voor de zakelijke markt. Het drukwerk besteedt Libéma onder meer uit aan Koninklijke Drukkerij Em. de Jong. Sandra Coufreur, verantwoordelijk voor de drukwerkcoördinatie, vertelt waarom. “Bij drukkerij De Jong is eigenlijk alles mogelijk.” Coufreur roemt daarnaast het persoonlijke contact met drukkerij De Jong. “En de adviserende rol van één, vast contactpersoon die net even een ander voorstel doet dan de officiële offerte.” Die flexibiliteit maakt het verhaal echter nog niet compleet. “De prijs-kwaliteitverhouding is prima en dankzij de zeer moderne persen in de drukkerij, is eigenlijk alles mogelijk: van een visitekaartje tot een bedrijfsbrochure en van een A0-poster tot een kraskaartje. Daarbij zijn voor ons de snelle levertijden erg belangrijk.” Verantwoordelijkheid Ook op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hebben Libéma en drukkerij De Jong elkaar gevonden. “Het zegt mij veel over de normen en waarden van een bedrijf”, aldus Coufreur, die het ‘heel belangrijk’ zegt te vinden dat een bedrijf MVO bovenaan de agenda heeft staan. “Dat blijkt bij drukkerij De Jong bijvoorbeeld uit het feit dat ze in eigen beheer nieuwe bossen aanplanten. Iets wat mij zeer positief verraste. Ook binnen de Libéma-holding is er een projectgroep intensief bezig om voor alle Libéma-parken de Green Key te bemachtigen. Het is voor ons dan ook heel inspirerend te horen op hoeveel onderdelen drukkerij De Jong milieubewust bezig is.”

PUUR JAARGANG 5

8

juli 2012

Zien is geloven En Coufreur weet waar ze het over heeft. Tijdens een persoonlijke rondleiding in een van de drukkerijen, kon ze met eigen ogen zien hoe drukkerij De Jong streeft naar een verantwoorde wijze van produceren. “Ik heb dat als zeer positief ervaren. Het investeren in de meest moderne machines, die vele malen zuiniger zijn, het hergebruik van restwarmte, de speciale eco-drogers, de recylcing van papier… drukkerij De Jong draagt zoveel mogelijk haar steentje bij aan een beter milieu. Inspirerend voor partners en retailers.”

“De prijs-kwaliteitverhouding is prima en dankzij de zeer moderne persen in de drukkerij, is eigenlijk alles mogelijk”


KBA RAPIDA 106 VELLENPERS

INVESTERING VELLENPERS 8 KLEUREN + LAK In oktober van dit jaar zal de nieuw aangeschafte 8-kleurenpers operationeel zijn. Dit komt voort uit de strategie van Koninklijke Drukkerij Em. de Jong om meer en beter te kunnen acteren in de vellenmarkt. Dus óók in vellenoffset kunnen we meer dan ooit competitief “strategisch ontzorgen”.

Deze volledig geautomatiseerde machine is de meest efficiënte vellenpers in zijn soort. Door middel van een keertrommel kunnen vellen papier in één drukgang tweezijdig worden bedrukt

colour wissel in minder dan 3 minuten kan geschieden met een minimale hoeveelheid inschiet.

tegen een snelheid van 18.000 vellen per uur. Dit geeft een enorm voordeel ten opzichte van de huidige 4-kleuren vellenpersen. Bovendien is de machine uitgerust met automatische plaatwisselsysteem, zodat een tweezijdige full-

WILT U MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP MET UW CONTACTPERSOON VAN KONINKLIJKE DRUKKERIJ EM. DE JONG.

NIEUW

WERK 1 Renault (GPR) 2 Optical Center (Elpev)

PARCE QUE VOUS ÊTES UNIQUE, NOUS AVONS UNE SOLUTION ADAPTÉE À CHACUN DE VOUS. verres - lentilles - montures - appareils auditifs & accessoires

OPTIQUE

2 DEPLIANT FR OPE ISA ADR SEPTEMBRE-OCTOBRE 2012.indd 1

22/06/12 15:41

1

PROFITEER NU NOG VAN BELASTINGMEEVALLERS!

PROFITEER NU NOG VAN BELASTINGMEEVALLERS!

4

NOG MAAR:

NOG MAAR:

WWW.UWRENAULTDEALER.NL

WWW.UWRENAULTDEALER.NL

Zie QR-code voor onze actuele voorraad.

19541.00.037_Versie 1_Nog 7 weken_150x105 FC 1

PROFITEER NU NOG VAN BELASTINGMEEVALLERS! NOG MAAR:

2

WWW.UWRENAULTDEALER.NL

Zie QR-code voor onze actuele voorraad.

Zie QR-code voor onze actuele voorraad.

02-05-12 17:10

PUUR JAARGANG 5

9

JULI 2011


98% Drukkerij De Jong als leerbedrijf

beveelt drukkerij De Jong aan bij Je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en daarbij ook nog eens dienend zijn richting de eigen klantenkring: voor drukkerij De Jong een perfecte combinatie. Zodoende kreeg laatstejaars studente Sanne Van de Weyer aan de Artesis Hogeschool alle ruimte om onder begeleiding van commercieel manager Martijn Kammeijer onderzoek te doen naar de tevredenheid over de service die Koninklijke Drukkerij Em. de Jong levert. “Als groot bedrijf wil je ook studenten opleiden en daarmee een maatschappelijke bijdrage leveren, aan bijvoorbeeld het onderwijs en onze bedrijfstak”, stelt Kammeijer, die het belang van de onderneming als ‘leerbedrijf’ aanstipt. Het is volgens hem namelijk cruciaal om toekomstige arbeidskrachten alvast een kijkje in de keuken te gunnen. Bedrijven, zo vindt Kammeijer, moeten die verantwoordelijkheid op zich nemen. “En op basis daarvan hebben wij Sanne de gelegenheid geboden om onderzoek te doen naar de tevredenheid van onze klanten”, legt Kammeijer uit. Hij is bijzonder content met de bevindingen van de studente Grafische en Digitale Media, die in totaal drie maanden stage liep bij drukkerij De Jong. “De uitkomst van haar onderzoek is dusdanig professioneel van aard, dat wij daar zeker iets mee gaan doen. We zullen de aandachtspunten die Sanne aandraagt in acht nemen en verder proberen voort te borduren op onze sterke punten.” Onderzoek Drukkerij De Jong wil de positie binnen het segment van het vellendrukwerk versterken.

PUUR JAARGANG 5

10

juli 2012

Met die insteek ging Sanne op onderzoek uit. Drukkerij De Jong wilde echter eerst weten of de bestaande klanten tevreden zijn en zo niet, welke wijzigingen eventueel kunnen worden doorgevoerd. Om dat te achterhalen, werd besloten een schriftelijke enquête te ontwikkelen, die vervolgens is uitgezet onder 90 klanten van drukkerij De Jong. Met een response rate van 57 procent bleek een aanzienlijk deel van de klantenkring bereid haar medewerking te verlenen. Binnen een tijdsbestek van drie weken kwamen 51 ingevulde enquêtes terug en kon worden overgegaan tot het distilleren van de resultaten en het vormen van conclusies. Kritiekpuntjes en tevredenheid “We waren nieuwsgierig naar de tevredenheid omtrent het vellendrukwerk, dus daar hebben we de grens afgebakend”, zegt Van de Weyer. “Ik heb kunnen vaststellen dat de tevredenheid

over Koninklijke Drukkerij Em. de Jong erg groot is, en dat er ook enkele aandachtspunten zijn.” Zo moeten de website en de online webshop beter worden geprofileerd en is het volgens klanten wenselijk dat offertes binnen twee dagen kunnen worden geleverd. Ook zouden klachten nog iets sneller kunnen worden afgehandeld. Buiten deze punten van kritiek, blijkt de klanttevredenheid over het algemeen echter groot. Wat heet: 98 procent van de ondervraagden zegt drukkerij De Jong aan te zullen bevelen bij hun relaties. Stage Een prachtig percentage, al vormde het uitvoeren van het onderzoek voor Van de Weyer maar een gedeelte van haar stage. Juist het ervaren van de praktijk bij drukkerij De Jong kon haar bekoren. Hoe gaat het er nu echt aan toe op de werkvloer bij een groot bedrijf? “Ik krijg op


deze zomer:

Vernieuwd digitaal gezicht

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong staat sinds jaar en dag bekend als een innoverend bedrijf. De website diende dan ook een metamorfose te krijgen om dit grensverleggende imago gestalte te geven in het digitale domein. Han van Oers, die als applicatiebeheerder voor web-to-print toepassingen verbonden is aan de drukkerij, was de aangewezen man om de klus te klaren. “We kiezen voor een nieuwe uitstraling.”

hun relaties school veel theorie, maar de kans om dat toe te passen in de praktijk is niet zo groot. Om dat allemaal mee te mogen maken, was bijzonder leerzaam. Zo heb ik tevens in de vellendrukkerij en de rotatiedrukkerij mogen meelopen en op die manier veel ervaring op kunnen doen.” De rol van Martijn blijft daarbij niet onbesproken. “Ik heb erg veel van hem geleerd. Ik heb op school weinig tot geen marketing gehad, waardoor ik op commercieel vlak nog een hoop kan opsteken. Door op de afdeling mee te mogen lopen weet ik nu veel beter hoe ik met klanten moet omgaan. Dat is voor mij heel goed geweest, want ik wil als ik klaar ben met mijn studie aan de slag als vertegenwoordiger. Door mijn stage bij drukkerij De Jong weet ik nu bijvoorbeeld veel meer over verkooptechnieken.” Van de Weyer kan drukkerij De Jong dan ook van harte aanbevelen als leerbedrijf om, voor het betreden van de arbeidsmarkt, alvast in aanraking te komen met de praktijk. “Ja, absoluut!”, zegt ze stellig.

Behalve het brein achter de website, is Van Oers ook degene die binnen drukkerij De Jong geregeld de vormgeving verzorgt voor huisstijluitingen en folders. Gevraagd naar de aanleiding om de website te vernieuwen, hoeft hij niet lang na te denken. “In ons meer dan honderdjarige bestaan hebben wij altijd gestreefd naar het implementeren van de nieuwste technieken. De website bleef op dit gebied enigszins achter. De keuze om onze virtuele thuisbasis nieuw leven in te blazen was dan ook snel gemaakt.” Imago Nadat de kogel door de kerk was, moest de koers bepaald worden die de nieuwe website zou gaan varen. Uiteraard ging men hierbij niet over één nacht ijs. Van Oers: “Door het rijke verleden geniet drukkerij De Jong natuurlijk al vrij grote naamsbekendheid. Desondanks zijn wij tot de conclusie gekomen dat het erg belangrijk is met een gezicht naar buiten te treden. Daarom kiezen we voor een frisse, nieuwe uitstraling waarbij ook het marketingaspect niet uit het oog wordt verloren. De website fungeert tenslotte als ons digitale visitekaartje.” Klantgericht denken Voor klanten betekent de nieuwe website een aanmerkelijke verbetering, gelooft van Oers. “Met name het aanleveren van materiaal wordt een stuk gemakkelijker. Voorheen hadden we hier een aparte website voor. Zo hadden we ook een aparte FTPserver. In de nieuwe website is dit allemaal geïntegreerd. De website wordt zo een hypermodern portal dat in alle behoeften voorziet.” Ook de navigatie van de website is onder handen genomen door de vlijtige applicatiebeheerder. “De navigatie is één van de sterke punten van de nieuwe website. Niet

eerder is het zo gemakkelijk geweest om snel te vinden wat je zoekt. We verwachten hierover dan ook veel positieve feedback”, voorspelt Van Oers.

han van oers:

“De navigatie is één van de sterke punten van de nieuwe website” Internationaal De digitale dadendrang van het bedrijf blijft niet beperkt tot binnen de landsgrenzen. Op vrij korte termijn verschijnt er, naast de Nederlandstalige versie, ook een Duitstalige, Engelstalige en Franstalige variant van de website. Van Oers: “De huidige site is alleen nog in het Nederlands beschikbaar. De meertaligheid van de nieuwe website sluit beter aan op onze activiteiten in het buitenland.” De conclusie mag dan ook zijn dat de nieuwe website op alle fronten een verbetering is. “De bedoeling is de website deze zomer gereed te hebben.”

PUUR JAARGANG 5

11

juli 2011


VERVOlG VAN Pagina 3 >>

iN 2 MiNuTEN Nationale Dag van de Brievenbusreclame

03

Op 24 mei organiseerde DM Council de 15e Dag van de Brievenbusreclame. Niet geheel toevallig was ook Koninklijke Drukkerij Em. de Jong aanwezig, dat als een van de hoofdsponsors van het congres een case-presentatie gaf in samenwerking met V&D Warenhuizen. Herbert Haaij, geestelijk vader van het initiatief en CEO van DM Council, blikt terug op een zeer geslaagd evenement.

Drukkerij de Jong streeft naar PEFC-certificering 04

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong is al een aantal jaren in het bezit van een FSC-certificaat. Men is druk bezig om binnen afzienbare tijd ook PEFC-gecertificeerd te zijn. Hiermee investeert drukkerij De Jong in duurzaamheid en MVO.

Duurzaam ondernemen in West-Java

05

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. Een lichtend voorbeeld hiervan is de aankoop van een braakliggend stuk land in de Indonesische provincie West-Java. Een prachtig verhaal over betrokkenheid en duurzaam ondernemen.

Randstad kiest voor drukkerij De Jong

1 2 3 4

30 31

5 7 8 9

Februari 2012

6

m d w d v z z

Juli 2012

9 10

12 13 14 15 16 17 18

11

19 20 21 22 23 24 25

12

26 27 28 29 30 31

13

48

5 6 7 8 9 10 11

47

1 2 3 4

46

Maart 2012

31

5

30

30 13 31 26 27 28 29 30 31

27 28 29

29

23 12 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 25

48

20 21 22 23 24 25 26

16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 18

47

13 14 15 16 17 18 19

262012 27 28 Maart m 9 92 10 d 3 10 m 5 w 4 11 d 6 d 5 12 w 7 v 6 13 d 1 8 z 7 14 v 2 9 z 1 8 15 z 3 10 November z 4 2012 11

46

6 7 8 9 10 11 12

25

45

1 2 3 4 5

18 8 25 9 19 26 20 27 20 27 21 28 21 28 22 29 22 29 23 23 30 24 24 25 26

Juli 2012 44

m d w d v z z

24

44

19 31 26 30 20 27 23 30 21 28 24 31 22 29 25 23 30 26 24 27 25 28 29

26

11 7 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19

43

12 29 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20 18 21 22

Juni 2012

22 23 Februari 2012 m 5 64 d 5 m 6 w 6 d 7 d 7 w 1 8 v 1 8 d 2 9 z 2 9 v 3 10 z 3 10 z 4 11 Oktober 2012 z 5 12

42

5 28 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14 15

45

34

23 24 25 26 27 28 29

17

35

30

18

1

13

2 3 4 5 6 7 8

14

10 11 12 13 14 15

9

15

16 17 18 19 20 21 22

16

April 2012

33

20 18 27 17 21 28 23 30 22 29 24 23 30 25 24 31 26 25 27 26 28 29

m d w d v z z

13 16 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 21 22

Augustus 2012

April 201231 32 m 13 14 15 6 d 7 m 2 98 w 1 d 3 10 d 2 9 w 4 11 v 3 10 d 5 12 z 4 11 v 6 13 z 5 12 z 7 14 December z 1 8 2012 15

24 34 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30 25 26

24 31 25 26 27 28 29 30

51 52 01

17 18 19 20 21 22 23

17 33 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 19

1 2

10 11 12 13 14 15 16

48 49 50 Augustus 2012 3 10 31 32 4 11 6 5 12 7 6 13 1 8 7 14 2 9 8 15 3 10 9 16 4 11 5 12

m d m w d d w v d z v z z z

48 49 50 51 52 01

December 2012

3 4 5 6 7 8 9

31 35

27 28 29 30 31

NiETS uiT DEZE uiTGAVE MAG WORDEN VERMENiGVulDiGD OP WElKE WiJZE DAN OOK ZONDER SCHRiFTEliJKE TOESTEMMiNG VAN DE uiTGEVER. DOCuMENTATiE KAN AllEEN SCHRiFTEliJK WORDEN AANGEVRAAGD BiJ HET SECRETARiAAT (ZiE ADRES uiTGEVER).

Januari 2012

52

23 24 25 26 27 28 29

22

16 17 18 19 20 21 22

28 4 5 29 23 30 30 24 31 31 25 26 27 28 29

9 10 11 12 13 14 15

21

39

2 3 4 5 6 7 8

18 2012 19 20 Januari

21 3 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 22

38

1

m 52 17 14 2 d m 1 28 15 9 w 2 9 16 d 3 10 d 17 w 3 10 4 11 v 18 d 4 11 5 12 z 19 v 5 12 6 13 z 6 13 20 z 7 14 September z 1 8 2012 15

37

m 26 27 d m 2 w d 3 d 1 w 4 v 2 d 5 z 3 v 6 z 4 z 7 z 1 8

44

November 2012

1 2

Realisatie: Zeylmaker & Partners Deventer T: 0570-500900 W: www.zeyl.nl

m d w d v z z

36

29 26 30 25 31 26 27 28 29 30

44

22 25 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 24

43

15 24 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 17

42

Juni 201240 41 1 23 8 22 2 9 4 3 10 5 4 11 6 5 12 7 6 13 1 8 7 14 2 9 3 10

m d m w d d w v d z v z z z

41

26 27 28 29 30

m d w d v z z

PostadRes: Postbus 8 5110 AA Baarle-Nassau T. NL: 088-6655555 FAX: 013-5079100 T. BE: 014-690324 E: info@emdejong.nl

Mei 2012

19

Mei 2012 35

24 25 26 27 28 29 30

40

Oktober 2012

19 20 21 22 23 24 25

Juli 2012

17 22 18 28 19 29 20 30 21 31 22 23

39

12 13 14 15 16 17 18

12

10 21 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 27

38

5 6 7 8 9 10 11

PUUR JAARGANG 5

3 20 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 20

37

VooR ReaCtie en VRagen kUnt U ContaCt oPnemen met: Koninklijke Drukkerij Em. de Jong Visweg 8 5111 HJ Baarle-Nassau Ellen Kieven T: 013-5075595 E: Ellen-Kieven@emdejong.nl W: www.emdejong.nl 1 2 3 4

11

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong staat sinds jaar en dag bekend als een innoverend bedrijf. De website diende dan ook een metamorfose te krijgen om dit grensverleggende imago gestalte te geven in het digitale domein. Han van Oers, die als applicatiebeheerder voor web-to-print toepassingen verbonden is aan de drukkerij, was de aangewezen man om de klus te klaren. “We kiezen voor een nieuwe uitstraling.”

7 8 9 10 1 11 2 12 13

36

29 30 31

PUUR iS EEN uiTGAVE VAN KONiNKliJKE DRuKKERiJ EM. DE JONG EN VERSCHiJNT 4X PER JAAR iN CONTROllED CiRCulATiON.

m d w d v z z

Deze zomer: Vernieuwd digitaal gezicht

m 18 d m w d 1 d w 2 v d 3 z v 4 z z 5 z 6

35

22 23 24 25 26 27 28

COlOFON

September 2012

15 16 17 18 19 20 21

10

“We zullen de verbeterpunten die Sanne aandraagt in acht nemen en verder proberen voort te borduren op onze sterke punten”, zegt Martijn Kammeijer, commercieel manager van drukkerij De Jong en begeleider van studente Sanne van de Weyer, die gedurende haar stage onderzoek deed naar de klanttevredenheid.

8 9 10 11 12 13 14

Drukkerij De Jong als leerbedrijf

1 2 3 4 5 6 7

09

m d w d v z z

Bij een koninklijk predicaat past een vorstelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Vanuit deze gedachte investeert drukkerij De Jong al vele jaren in MVO. Dit vertaalt zich onder andere in de aanschaf van nieuwe, energiezuinige apparatuur. Als erkend innovator hebben wij op dit gebied een reputatie hoog te houden.

24 25 26 27 28 29 30

Investeren in kwaliteit en duurzaamheid

17 18 19 20 21 22 23

08

Het drukwerk besteedt leisure-concern Libéma onder meer uit aan Koninklijke Drukkerij Em. de Jong. Sandra Coufreur, verantwoordelijk voor de drukwerkcoördinatie bij Libéma, vertelt over haar ervaringen en over ‘inspiratie’. “Bij drukkerij De Jong is eigenlijk alles mogelijk.”

10 11 12 13 14 15 16

‘Inspirerend te horen op hoeveel onderdelen drukkerij De Jong milieubewust bezig is’

3 4 5 6 7 8 9

07

1 2

Klantcase: Intertoys Met 264 vestigingen is Intertoys de grootste keten van speelgoedwinkels in Nederland. “Elke moderne ondernemer moet tegenwoordig rekening houden met het maatschappelijke aspect”, zegt hoofd productie & traffic Martin van der Vos. “Wij zijn daar druk mee bezig en vinden het om die reden van belang dat onze relaties zich daar ook voor inzetten.”

Boodschap Een heuglijk feit was ook de presentatie van het Handboek Reclamefolders. Daarnaast wist Intratuin de Folder Vakprijs in de wacht te slepen. Haaij blikt met plezier terug op een dag vol hoogtepunten en kijkt alvast vooruit naar de toekomst. “Het zijn dynamische tijden voor de brievenbusreclame. De folder in een crossmediale strategie is een key issue in de branche. Volgend jaar willen we dan ook voortborduren op deze thematiek. Medio juli beginnen we al met de voorbereidingen hiervoor.”Het evenement bleek weer van onschatbare waarde voor de branche, beseft Haaij. Alle gebundelde kennis leverde dan ook een gemeenschappelijke conclusie op. “De belangrijkste les is dat de communicatiebranche zeer alert moet zijn op nieuwe ontwikkelingen. Dat is de boodschap die iedereen ter harte heeft genomen.” m d w d v z z

06

Ook Randstad is een bedrijf dat MVO een warm hart toedraagt. Dit was dan ook een belangrijke reden om te kiezen voor drukkerij De Jong. Margriet Okkerman, senior stafmedewerker communicatiesupport bij Randstad, was nauw betrokken bij het besluitvormingsproces. “Het totaalplaatje bij drukkerij De Jong wist ons te overtuigen.”

Gedachtewisseling De Dag van de Brievenbusreclame heeft altijd een platform geboden aan experts met een verscheidenheid aan meningen. Een goed voorbeeld waren de verschillende opvattingen van Ben Mandemakers en René Repko. Haaij: “Juist deze veelvoud van meningen maakt het congres zo interessant. Enerzijds is daar Mandemakers, een ondernemer pur sang. Dat kan ook niet anders, aangezien hij binnen een beperkt tijdsbestek een conglomeraat van winkels heeft opgezet die meer dan een miljard euro omzet draaien. Anderzijds is daar René Repko, een van de beste marketing- en communicatiestrategen van Nederland. Waar Mandemakers als bevlogen ondernemer bij marketing de nadruk legt op inkoop, betoogt Repko dat inkoop meer naar de achtergrond moet en er meer gekeken moet worden naar de klant. Dit zijn fascinerende verschillen in opvatting.”

test  

testddddddddd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you