Page 1

Ik heb 't geluk geroken


TOON HERMANS

Ik heb 't

geluk geroken

ZIJN MOOISTE GELUKSVERZEN


De miljonair De miljonair staat op ’t balkon De tuinman maait het gras En ergens denkt de miljonair: Ik wou dat ik de tuinman was

9


Geluk Mensen kunnen over geluk zoveel hoogdravende dingen zeggen. Over wanneer je gelukkig bent en wanneer je het niet bent. Maar wanneer je niet meer voelt dat op ’n koude winterdag ’n lekkere warme kop soep ook al iets met geluk te maken heeft, dan ben je naar mijn idee het gevoel van geluk al een beetje kwijt.

10


Leven Ik vroeg mij af, hoe zou dit heten? want ik vond het echt wel fijn, ik heb het heel lang niet geweten, ik dacht het heel vaak: ‘Wat zou het zijn?’ Maar een mens moet langzaam rijpen, jarenlang dacht ik: ‘Ik zweef,’ nu begin ik te begrijpen wat ik doe, dat heet: ‘Ik leef.’

11


‘Het’ ik heb ’t geluk ontmoet en zacht ermee gesproken ’k heb het geproefd en aangeraakt ’k heb het geluk geroken het droeg geen rok het droeg geen das het zei dat ‘het’ onzijdig was.

13


Spitten niet alsmaar spitten in jezelf in elke centimeter pas als je aan de ander denkt gaat alles stukken beter

14


Geheim Je kunt geluk niet maken van suiker, melk of meel en niet van kleur of woorden, van marmer of fluweel. Je mag het niemand zeggen wanneer ik het hier noem: ‘Geluk, dat kun je maken van zoem-zoem-diedeke-boem.’

15


Kindje Het is de achtste maand zij telt de tijd en wacht legt zacht de handen op haar buik en... lacht.


Feest Het eerste kindje is er het is een prachtig wicht een wolk van zeven pondjes die daar te stralen ligt en ma is door het dolle heen wat een gebeurtenis en pa die weet nou ook meteen wat een eerste Pa’sdag is.

17


Geschenk Op zondagmorgen neem ik wel eens de tijd om wat te mediteren: Wie ben ik? Wat doe ik hier? Wat is leven? Vaak kom ik tot dezelfde gedachte. Wie leven wil, moet beginnen met erin te geloven. Wat moet je met een leven beginnen waar je niet in gelooft? Iedere morgen begint met het geloof in de komende dag, en met het gevoel dat je die dag hebt gekregen. Hij wordt je geschonken door het leven, en het is goed hem bewust als een geschenk te beleven.

18


Glimlach Ik voel me hyper super grandioos vandaag ik merk dat ik ’n glimlach op m’n lippen draag dat is geen jas, geen stippeldas, geen kledingstuk nee, nee, een glimlach heeft te maken met geluk!

19


Opa De oude man heeft nog maar weinig vragen, het leven heeft hem alles uitgelegd, maar hij geniet, achter de kinderwagen en loopt te stralen als het kindje ‘opa’ zegt.

20


Majeur Geef je slinger, serpentine, voor de kinderen, grenadine, geef me gele pompelmoezen, lieflijkheid in zomer-bloezen, geef me klaterend gouden zonnen, geef me 1000 luchtballonnen, geef me louter luchtigheid, want ik wil m’n sores kwijt.

21


www.toon100.nl www.toon100.be www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen. Samenstelling: Karel Michiels Illustraties: © Toon Hermans Omslagontwerp en vormgeving: Studio Lannoo © Toon Hermans B.V. en Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2016 D/2016/45/72 – ISBN 978 94 014 2845 3 – NUR 370 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Profile for Uitgeverij Lannoo

9789401428453  

https://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401428453.pdf

9789401428453  

https://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401428453.pdf

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded