9789401410137

Page 1

en TERRY DENTON en TERRY DENTON

De WAANZINNIGE BOOMHUT

VAN 13 VERDIEPINGEN

www.lannoo.com www.dewaanzinnigeboomhut.com www.de-leukste-kinderboeken.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schri elijke toestemming van de uitgever.

Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen.

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2024 (paperback)

ISBN 978 94 014 1013 7

D/2024/45/101

NUR 282, 283

Oorspronkelijke titel e 13-Storey Treehouse

© Oorspronkelijke uitgever Pan Macmillan Australia, Pty Limited, 2011

Text copyright © Backyard Stories Pty Ltd 2011

Illustrations copyright © Terry Denton 2011

© Nederlandse editie Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2013

Vertaling Edward van de Vendel

HOOFDSTUK 1: De boomhut van 13 verdiepingen 7

2: De vliegende kat

8: De grote bubbel

HOOFDSTUK 9: De avonturen van Supervinger

HOOFDSTUK 10: Het apenhuis met 13 verdiepingen

HOOFDSTUK 11: De reuzengorilla

HOOFDSTUK 12: De dag dat Zoetje er een mooie dag van maakte

HOOFDSTUK 13: Einde

INHOUD
HOOFDSTUK
25 HOOFDSTUK
32 HOOFDSTUK
39 HOOFDSTUK
49 HOOFDSTUK
76 HOOFDSTUK
80 HOOFDSTUK
127
3: De vermiste kat
4: De grote rode neus
5: De tekenwedstrijd
6: Blaffy de Blaffende Hondenshow
7: De monstermeermin
149
164
189
205
221

HOOFDSTUK 1

DE BOOMHUT VAN 13 VERDIEPINGEN

Boek
7
Andy Hoi, ik heet Andy.
Dit is mijn vriend Terry.
Potlood
8
Terry
We wonen in een boom.
9
BOOMHUT

Maar als ik zeg ‘boom’, dan bedoel ik boomhut. En als ik zeg ‘boomhut’, dan bedoel ik geen oud gammel hutje – dan bedoel ik een boomhut met 13 verdiepingen!

10

Dus waar wacht je nog op? Kom maar naar boven!

11

Uitkijkdek

Speelkamer

Reuzenkatapult Limonadefontein

Slaapkamer van Andy Keuken

Hoofddek

Doorzichtig zwembad

Kamer met kussens

Slingerlianen

Film- en boekenkamer

Slaapkamer van Terry

Bowlingbaan

Badkamer

Aquarium met mensenetende haaien

NAAR GEHEIM ONDERGRONDS LABORATORIUM

We

hebben

een bowlingbaan,

Terry!

Dat was mijn hoofd!

Oooeps, sorry!

14

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.