Page 1

SCHOOLJAAR 2016-2017

ZAKBOEKJE

VOOR VRIJWILLIGERS


INHOUD pag Voor begeleiders 4 > 10 Voor coaches

11

Voor het promoteam

12

Voor helpers achter de schermen

13

Voor alle vrijwilligers

14 > 15

Voor vrijwilligers + gezinnen

16 > 20

Uilensoep met balletjes

21

FinanciĂŤle steun 

22

1


LOCATIES Centrum Kantoor Uilenspel Steendam 84 Monasterium Poortackere Oude Houtlei 56 VDK Vormingscentrum Korenlei 15-16 Brugse Poort (BP) Trafiek vzw

Haspelstraat 37

Muide-Meulestede-Afrikalaan (MM) Buurtloods Patrijsstraat 10 ’t Oud Postje Meulesteedsesteenweg 455 Sint-Amandsberg/Dampoort (SA/DP) Buurtcentrum Doornakkerstraat 54 Theaterzaal Scala Dendermondsesteenweg 163 Macharius-Heirnis (MH) Herberg Macharius

Coyendanspark, Voorhoutkaai 43+

Sint-Baafsabdij Coyendanspark Voorhoutkaai 43 Sluizeken-Tolhuis-Ham (STH) Vredeshuis

Sint-Margrietstraat 9

Afkortingen: SA/DP Sint-Amandsberg/Dampoort BP Brugse Poort MM Muide-Meulestede-Afrikalaan MH Macharius-Heirnis STH Sluizeken-Tolhuis-Ham

2


WELKOM Jij hebt dit zakboekje voor vrijwilligers ontvangen, dus dat betekent dat we bij Uilenspel in het schooljaar 2016-2017 op jou kunnen rekenen! DANK JE WEL! Om het schooljaar vlot te laten verlopen, kan je in dit ­zakboekje meer informatie vinden over het ­ondersteunings- en vormingsaanbod van Uilenspel en over de activiteiten die tijdens het schooljaar ­georganiseerd worden. Om ervoor te zorgen dat je zeker niets mist, vind je bij dit boekje ook een jaarkalender. Handig voor in je agenda, op het prikbord of op de koelkast. We wensen jou alvast een fijn en zinvol vrijwilligersjaar toe! Cindy, Jolien en Valérie

3


BEGELEIDERS BEGELEIDERS

Als begeleider ga je 1 uur per week langs aan huis bij een maatschappelijk kwetsbaar gezin in jouw buurt, dit gedurende minstens 1 schooljaar. Je stimuleert de schoolse vaardigheden van het kind: samen huiswerk maken, voorlezen, educatieve spelletjes spelen, Nederlandse taal oefenen, enz. Je gaat hierbij op een speelse manier te werk. Je reikt de ouders van het kind handvaten aan om hun kind te ondersteunen op schools vlak: je betrekt hen bij het huiswerk, je geeft hen uitleg over school, stimuleert hen om naar het oudercontact te gaan (of gaat samen met hen), enz. Je onderhoudt contact met de school van het kind (via het heen-en-weer-schriftje of via mail/telefoon). Je bouwt een vertrouwensband op met het gezin en het kindje. Als betrokken buurman/-vrouw maak je het gezin wegwijs in de buurt en betrek je hen bij activiteiten van Uilenspel (vb samen naar een activiteit gaan).

4


Vooraleer je als Uilenspelbegeleider uitvliegt uit ons nest om een gezin te begeleiden, geven we je graag wat achtergrondinformatie en concrete handvaten mee. Dit gebeurt via de basisvorming. Deze is tweedelig en duurt twee uur. • Eén deel zal het algemene kader en de context van de begeleiding dieper schetsen. Er wordt stil gestaan bij het kind, de school, het gezin en de buurt, en wat je hier als begeleider kan betekenen. • Een andere deel zal heel praktisch ingaan op hoe je zo een begeleidingsuurtje dan concreet kan invullen.

BEGELEIDERS

BASISVORMING

De basisvorming is verplicht voor alle nieuwe begeleiders. Je volgt de basisvorming vooraleer je als begeleider aan de slag gaat.

De basisvormingen gaan door op de volgende momenten en locaties: c��

T

N

Di 27/09/2016 19u30 – 21u30 Trafiek (BP) Do 06/10/2016 19u30 – 21u30 Kantoor Uilenspel Zo 16/10/2016 09u00 – 11u00 Buurtcentrum (SA/DP) Di 23/01/2017 19u30 – 21u30 Buurtcentrum (SA/DP) Do 02/02/2017 19u30 – 21u30 Kantoor Uilenspel AA De vormingen worden gegeven door Uilenspel VVInschrijven via administratie@uilenspel.be

5


VORMING

BEGELEIDERS

WEERBAARHEID EN ASSERTIVITEIT Assertiviteit is op een gepaste manier opkomen voor je persoonlijke belangen en uitdrukking geven aan je eigen gevoelens, gedachten en wensen. Voor jonge kinderen kan de druk hoog zijn om vlot contacten te leggen, om aangenaam te zijn en te doen wat anderen verwachten. Het is niet altijd gemakkelijk om jezelf te blijven en op te komen voor je eigen ideeën, zonder te twijfelen aan jezelf en zonder de ander ‘aan te vallen’. Zeker niet voor kinderen die zich vaak al heel onzeker voelen op school en in klascontext. In deze vorming bespreken we hoe je kinderen kunt stimuleren om weerbaar te zijn en een assertieve houding aan te nemen. Alle vrijwilligers die een kindje begeleiden kunnen aan deze workshop deelnemen: zowel startende als ervaren begeleiders.

c��

T

N

Di 15/11/2016

19u00 - 21u30

Vredeshuis (STH)

Di 22/11/2016

19u00 - 21u30

Vredeshuis (STH)

AA De vorming wordt gegeven door VCOK – Lies Pauwels VVInschrijven via administratie@uilenspel.be [plaatsen beperkt]

6


SPELEND LEREN Tijdens deze workshop ‘spelend leren’ mag je het kind in jezelf even helemaal boven halen. Samen met andere begeleiders kan je een heleboel spelletjes uit de spelotheek zelf uittesten, je krijgt tips om op een creatieve manier aan de slag te gaan tijdens je begeleiding, we leren samen nieuwe dingen op een speelse manier, we vervormen schoolse taken naar spelletjes zodat leren leuk wordt en misschien kan je je wel even nestelen onder een warm dekentje om te luisteren naar een verhaaltje.

BEGELEIDERS

WORKSHOP

Je gaat ongetwijfeld naar huis met een heleboel frisse ideeën om tijdens je begeleiding mee aan de slag te gaan! Alle vrijwilligers die een kindje begeleiden kunnen aan deze workshop deelnemen: zowel startende als ervaren begeleiders.

c��

T

N

Di 21/02/2017

19u30 - 21u30

Trafiek (BP)

AA De vorming wordt gegeven door Uilenspel VVInschrijven via administratie@uilenspel.be

7


VORMING

BEGELEIDERS

VERBINDEN IN ­DIVERSITEIT Tijdens deze vorming staan we stil bij de betekenis van ‘superdiversiteit’. Er wordt vertrokken vanuit enkele denkkaders over cultuur en individu, om deze vervolgens te verplaatsen naar de Uilenspelcontext. Interculturele communicatie staat hierin centraal. Deze vorming wil je bewust maken van de verschillen die er zijn, om dan volop de verbinding aan te gaan, over mogelijke verschillen heen. De focus van de vorming ligt op een andere manier van kijken, vertrekkende vanuit verbinding in plaats van verschil. Anders kijken levert soms verrassend positieve resultaten op. Deze vorming richt zich op begeleiders die minstens 1 jaar ervaring hebben in het begeleiden van een gezin.

c��

T

Woe 15/03/2017 19u30 – 21u30

N Kantoor Uilenspel

AA De vorming wordt gegeven door IN-Gent vzw – Debby Vercauteren VVInschrijven via administratie@uilenspel.be [plaatsen beperkt]

8


KANSARMOEDE De gezinnen die Uilenspel begeleidt worden vaak op de een of andere manier geconfronteerd met (kans)armoede. Het is een term die nogal snel gebruikt wordt, en vele ladingen dekt. Wat zit er allemaal achter? Wat betekent dit voor de gezinnen zelf? En hoe kom je als vrijwilliger binnen in een (kans)arm gezin?

BEGELEIDERS

VORMING

Iris Roose zal vanuit haar eigen expertise binnen Steunpunt Diversiteit en Leren, maar ook vanuit haar eigen ervaring als begeleider van een Uilenspelkindje, deze vorming voor vrijwilligers verzorgen. Alle vrijwilligers die een kindje begeleiden kunnen aan deze vorming deelnemen: zowel startende als ervaren begeleiders.

c��

T

N

Do 27/04/2017

19u30 – 21u30

’t Oud Postje (MM)

AA De vorming wordt gegeven door Steunpunt Diversiteit en Leren – Iris Roose VVInschrijven via administratie@uilenspel.be [plaatsen beperkt]

9


BEGELEIDERS

SPELOTHEEK & PRAATCAFÉS Maandelijks zal de spelotheek 1 keer open zijn op een weekavond. Je kan dan langskomen om je ontleende spelmateriaal terug te brengen en/of om nieuw materiaal uit te lenen. Dit moment gaat ofwel gepaard met een praatcafé (blijf gerust plakken voor een hapje, drankje en babbeltje), ofwel zal deze gekoppeld zijn aan een andere activiteit (vb. vorming). De spelotheekmomenten en praatcafés zijn er voor alle begeleiders: zowel startende als ervaren begeleiders.

c��

T

N

Ma 31/10/2016

18u00 – 20u00 Kantoor Uilenspel

Di 22/11/2016

18u00 – 19u00 Vredeshuis (STH)

Wo 14/12/2016

18u00 – 20u00 Kantoor Uilenspel

Ma 23/01/2017

18u00 – 19u30 Buurtcentrum (SA/DP)

Di 21/02/2017

18u00 – 19u30 Trafiek (BP)

Wo 15/03/2017

18u00 – 19u30 Kantoor Uilenspel

Do 27/04/2017

18u00 – 19u30 ’t Oud Postje (MM)

Ma 22/05/2017

18u00 – 20u00 Kantoor Uilenspel

Wo 28/06/2017

18u00 – 20u00 Kantoor Uilenspel

*Aan de data in het vet is een praatcafé verbonden

VVInschrijven hoeft niet, spring maar gewoon binnen.

10


Als coach ben je verbonden aan een buurtschool en sta je in voor de ondersteuning van een vijftal begeleiders, die een kindje begeleiden van deze school.

COACHES

COACHES Je zorgt samen met de vertrouwenspersoon voor een vlotte opstart van de begeleidingen en juiste verwachtingen bij de ouders, en je hebt regelmatig contact met de vertrouwenspersoon van de school. Als coach ben je beschikbaar voor de begeleider wanneer deze vragen heeft. Je contacteert op regelmatige basis de begeleiders om te horen hoe de begeleiding loopt en geeft tips, ideetjes en inspiratie. Als coach breng je de begeleiders op de hoogte van de activiteiten van Uilenspel of op school/in de wijk. Je motiveert de begeleiders om hier samen naartoe te gaan met de gezinnen. Ben je al minstens 1 jaar begeleider bij Uilenspel en heb je interesse: stuur dan gerust een mailtje naar cindy@uilenspel.be

11


PROMOTEAM PROMOTEAM

Als promovrijwilliger vertegenwoordig je Uilenspel op buurtevenementen en –feesten, recepties, markten, bij verenigingen en buurtorganisaties. Je maakt de werking bekend en bent een positief uithangbord van de organisatie. Je maakt mensen enthousiast om vrijwilliger te worden bij Uilenspel of om de organisatie op een andere manier te steunen. Je zorgt ervoor dat Uilenspel zichtbaar is in het straatbeeld (verspreiden van promotiemateriaal). Afhankelijk van jouw interesses en talenten, kan je ook ondersteunen op andere vlakken: vb meeschrijven aan de nieuwsbrief, de online communicatie van Uilenspel mee verzorgen, enz. Iedereen met ‘goesting’ om het gezicht van Uilenspel te zijn kan zich kandidaat stellen. Voel je het zelf kriebelen, geef dan zeker je naam door. Of ken je ander vers bloed voor het promoteam, stuur hen gerust naar ons door.

Als lid van het promoteam ontvang je regelmatig via email een oproep om samen met ons promo te maken. Je kiest vrij hoe vaak (met min. 1x per jaar) je je engageert en/of voor welke taken/activiteiten. Een datum om al zeker te noteren in je agenda: c�� T N Promo Kunstfestival Wo 22/02/2017 14u00 – 20u00 Kantoor Uilenspel

12


ACHTER DE SCHERMEN

Vele handen maken het werk licht. Als helper achter de schermen kan je Uilenspel, naargelang je interesses en talenten, ondersteunen bij/als: • administratieve taken: vb. inschrijvingen voor activiteiten opvolgen, briefwisseling, enz. • logistieke taken: vb. boodschappen, basistassen klaarzetten, enz. • activiteiten (vb. nieuwjaarsreceptie, Kunstfestival): vb. opbouw, tappen, afbraak, koken, enz. • spelotheekmedewerker: 1 keer per maand de spelotheek open houden voor de begeleiders, administratie opvolgen, enz. • vertalingen (Turks, Bulgaars, Slowaaks) of tolken bij gesprekken. • Vormingsmedewerker: basisvorming en/of andere. • Heb je een ander bijzonder talent dat je voor Uilenspel wil inzetten, ook dan verwelkomen we je graag.

HELPENDE HANDEN

HELPENDE HANDEN

Iedereen die de handen uit de mouwen wil steken. Naargelang je interesses ontvang je regelmatig via email een oproep om de handen uit de mouwen te steken. Je kiest vrij hoe vaak je je engageert (met min. 1x per jaar) en/of voor welke taken/activiteiten. Alvast enkele data om te noteren: c��

T

N

Nieuwjaarsreceptie Zo 8/01/2017 14u00 - 17u00 Locatie volgt nog Voorbereiding Kunstfestival Wo 22/02/2017 14u00 - 20u00 Kantoor Uilenspel Opbouwen Kunstfestival Vr 17/03/2017 9u00 - 17u00 Monasterium Poortackere Kunstfestival (veel helpende handen nodig) Za 18/03/2017 Hele dag Monasterium Poortackere Slotactiviteit Uilenspel (logistiek, activiteitenteam) Za 20/05/2017 13u00 - 17u00 Locatie volgt later

13


SPIJS EN DRANK VRIJWILLIGERS

ONTMOETINGSBRUNCH Om jullie met voldoende energie aan het nieuwe schooljaar te laten beginnen, vullen we jullie buikjes graag tijdens onze ontmoetingsbrunch. Een leuk moment om ook andere vrijwilligers te leren kennen. Uilenspel zorgt voor een lekker buffet, jullie zorgen voor de fijne babbels. Voor alle vrijwilligers die actief zijn bij Uilenspel: begeleiders, helpers achter de schermen, coaches, promoteam, enz.

c Zo 16/10/2016 vanaf 11u N Buurtcentrum Sint-Amandsberg (SA/DP)

VVInschrijven via een mailtje naar administratie@uilenspel.be

DANK-JE-WEL-ETENTJE Nadat jullie je een heel schooljaar hard hebben ingezet voor Uilenspel, is het tijd om de beentjes onder tafel te schuiven voor een heerlijk drankje, veel lekkers en ­gezellige babbels. Voor alle vrijwilligers die actief zijn bij Uilenspel: begeleiders, helpers achter de schermen, coaches, promoteam, enz.

c Vr 23/06/2017 vanaf 19u N De Buurtloods (MM)

VVInschrijven via een mailtje naar administratie@uilenspel.be

14


De Algemene Vergadering is een belangrijk orgaan binnen Uilenspel. Zij komt jaarlijks samen om het bestuur van Uilenspel te evalueren en bekrachtigen, om de resultaten van het voorbije jaar te bestendigen en om de toekomstplannen voor het volgende jaar goed te keuren. Uilenspel vindt het belangrijk dat in haar AV verschillende betrokkenen zijn vertegenwoordigd: vrijwilligers, scholen, buurtpartners, personeel, buurtorganisaties, overheid, enz. 

VRIJWILLIGERS

ALGEMENE VERGADERING

Elke vrijwilliger die bij Uilenspel actief is, kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de AV. Als lid van de AV kan je tijdens de AV je stem uitbrengen en mee beslissen hoe de toekomst van Uilenspel er zal uitzien. De RvB beslist of je kandidatuur voor de AV al dan niet wordt aanvaard.

c Di 18/04/2017 van 19u30 tot 22u00 N Herberg Macharius (MH)

VVWil je je kandidaat stellen om lid te worden van de AV? Stuur dan een mailtje naar cindy@uilenspel.be, ten laatste op 31 maart 2017. De huidige leden van de AV zullen automatisch een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

15


VRIJWILLIGERS & GEZINNEN

EROP UIT NIEUWJAARSRECEPTIE Op de nieuwjaarsreceptie brengen we alle vrijwilligers en Uilenspelgezinnen samen en klinken we op het nieuwe jaar. Er wordt een leuke invulling gekoppeld aan deze namiddag, en we voorzien ook wat lekkers. Meer info over wat en waar volgt later. Voorlopig is het nog even een verrassing!

De nieuwjaarsreceptie is voor alle vrijwilligers en Uilenspelgezinnen.

c Zo 08/01/2017 van 14u00 tot 17u00 Meer informatie en een persoonlijke uitnodiging ontvangen jullie in december 2016). VVInschrijven via administratie@uilenspel.be

SLOTACTIVITEIT Na een schooljaar hard werken, is het tijd om te ontspannen. Vorig schooljaar gingen we met meer dan 100 personen naar de kinderboerderij De Campagne in Drongen. Ook dit jaar staat er een leuke activiteit op het programma, maar wat we gaan doen is voorlopig nog een verrassing. Voor alle vrijwilligers en Uilenspelgezinnen.

c Za 20/05/2017 van 14u tot 17u Meer informatie en een persoonlijke uitnodiging ontvangen jullie in april 2017.

16


Het Kunstfestival is een namiddag vol kunst en cultuur. Alle aanwezige kinderen kunnen gratis deelnemen aan kunstzinnige workshops en randanimatie. Door het organiseren van een Kunstfestival wil Uilenspel zoveel mogelijk (maatschappelijk kwetsbare) kinderen/gezinnen op een laagdrempelige manier laten kennismaken met ‘kunst’ en ‘cultuur’.

VRIJWILLIGERS & GEZINNEN

UILENSPEL KUNSTFESTIVAL

Voor alle kleine en grote kinderen vanaf 5 jaar: vrijwilligers, familie, vrienden, kennissen, Uilenspelgezinnen, enz.

c Za 18/03/2017 van 13u tot 17u N Monasterium Poortackere Meer informatie en een persoonlijke uitnodiging ontvangen jullie in februari 2017.

17


VRIJWILLIGERS & GEZINNEN

BUURTACTIVITEITEN Doorheen het schooljaar zetten we vanuit Uilenspel onze schouders onder verschillende activiteiten die georganiseerd worden in de wijken waar we actief zijn. Kom zeker eens langs met je Uilenspelgezin! Voor alle begeleiders en Uilenspelgezinnen.

We zetten al zeker onze schouders onder: c��

T

N

Vertelfestival Za 26/11/2016

14u00 - 17u00 Bibliotheek (SA)

Sinterklaasfeest Wo 07/12/2016

Namiddag

Paasraap Zo 16/04/2017

9u15 - 10u30 Sint-Baafsabdij (MH)

Scala (DP)

De andere activiteiten waar we aan deelnemen zullen tijdens het schooljaar via de nieuwsbrief gecommuniceerd worden.

18


AAN 1EURO/PERSOON.

Iedereen heeft recht op schoonheid en ontroering. Hoe jonger je hiermee in aanraking komt, hoe rijker je leven wordt. (Frans Van der Aa, artistiek leider 4Hoog) 4Hoog maakt theater voor kinderen van 3 tot 12 jaar met een focus op de allerkleinsten. Ze willen dat álle kinderen van hun voorstellingen kunnen genieten. Daarom gaan ze een samenwerking aan met Uilenspel en bieden ze begeleiders en hun Uilenspelgezinnen op hun voorstellingen in Gent een voordeeltarief aan van €1/persoon. Dus neem de kinderen (en hun ouders) eens mee naar het theater, het wordt alvast een boeiende, verrijkende en gezellige ervaring!

VRIJWILLIGERS & GEZINNEN

THEATERVOORSTELLINGEN

Zin om één van deze voorstellingen aan €1 inkomprijs bij te wonen? Er zijn telkens 10 plaatsen voorbehouden voor Uilenspelpubliek. Koning zonder schoenen (3+)

c CAMPO Nieuwpoort · 26 oktober 2016 om 15u KEIK (3+)

c CAMPO Nieuwpoort · 9 november 2016 om 15u c CAMPO Nieuwpoort · 11 november 2016 om 11u c CAMPO Nieuwpoort · 11 november 2016 om 15u WOESJ (3+)

c Minardschouwburg · 19 maart 2017 om 14u c Minardschouwburg · 19 maart 2017 om 16u30 WANIKAN (3+)

c Minardschouwburg · 26 maart 2017 om 15u

VVinschrijven via administratie@uilenspel.be Vol = vol!

== Meer info: http://www.4Hoog.be

19


VRIJWILLIGERS & GEZINNEN

DE UITPAS Wil je Uilenspelgezin er graag eens op uit trekken, maar ligt dit voor hen wat gevoelig op financieel vlak, moedig hen dan zeker aan om een UiTPAS aan te vragen bij Stad Gent! De UiTPAS is een digitale spaar- en voordeelkaart waarmee je aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan deelnemen. Je kan met de kaart Uitpunten sparen. Die kan je omruilen voor extra korting, een cadeau of een ander voordeel. Mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief in Gent betalen maar 1 euro voor de aankoop van een UiTPAS en krijgen 80% korting voor deelname aan activiteiten bij een UIT-organisator (musea, zwembaden, bibliotheek, enz.). Als welkomstcadeau bij een UiTPAS krijg je een gratis zwembeurt, een gratis museumbezoek, 3 welkomstpunten en een gadget. Komt je Uilenspelgezin om ĂŠĂŠn of andere reden niet in aanmerking voor een UiTPAS, geef dan even een seintje aan Uilenspel. Als organisatie die kwetsbare gezinnen ondersteunt, hebben we 10 organisatie-UiTPASsen ter beschikking die we voor deze specifieke gezinnen kunnen inzetten.

== Meer info: http://www.uitingent.be/uitpas

20


DRAAG JE FINANCIËLE STEENTJE BIJ Hoe je het ook draait of keert, Uilenspel is enkel mogelijk als er voldoende financiële middelen gevonden worden. Jaarlijks gaat dit over ongeveer 200.000 euro, die bij elkaar gesprokkeld wordt via subsidies en financiële giften.

FINANCIËLE STEUN

INFOMOMENT

Ook jij kan hierin een steentje bijdragen! Wil je weten op welke manier? Kom dan naar het infomoment en we helpen je op weg! Alvast enkele voorbeelden hoe jij kan helpen: • Zet een actie op ten voordele van Uilenspel voor Music for Life. • Schuif Uilenspel als goed doel naar voren bij je werkgever. • Lever een sportieve prestatie en laat je sponsoren door vrienden/familie vb marathon, dodentocht,…

c Di 08/11/2016 van 19u tot 21u N Kantoor Uilenspel

VVInschrijven via een mailtje naar cindy@uilenspel.be

21


FINANCIËLE STEUN

UILENSOEP MET BALLETJES Eindelijk is het zo ver. Uilenspel lanceert: ‘Uilensoep met balletjes’. ‘Uilensoep met balletjes’ is een multicultureel kook-doeboek voor kinderen vanaf 5 jaar en hun ouders. Het boek werd ontwikkeld samen met Wim Ballieu, die de recepten aanleverde. Verschillende Uilenspelkindjes, hun ouders en vrijwilligers zullen erin pronken. Zin om als eerste een exemplaartje te bemachtigen? Kom naar de persvoorstelling op maandag 12 december 2016. Een boek kopen kan voor de mooie prijs van 18,50 euro. Dit kan online via de website of via een mailtje naar cindy@uilenspel.be. Het ideale kerstcadeau!

c Ma 12/12/2016 vanaf 19u N Vormingscentrum VDK, Korenlei 15-16

VVInschrijven via een mailtje naar cindy@uilenspel.be

22


HET UILENSPELTEAM Cindy Celis Y Aanspreekpunt voor coach­ vrijwilligers en promoteam. A Verantwoordelijke voor beleid en fondsenwerving. m cindy@uilenspel.be 9 0491/08.82.40 Jolien Vlaeminck Y Aanspreekpunt voor wijken Sint-Amandsberg, Dampoort en Macharius-Heirnis. A Verantwoordelijke spelotheek en ondersteunend materiaal voor begeleiders. m jolien@uilenspel.be 9 0491/22.14.22 Valérie De Vos

Y Aanspreekpunt voor wijken Brugse Poort, Muide-Meulestede en ­Sluizeken-Tolhuis-Ham. A Verantwoordelijke voor activiteiten en vorming. m valerie@uilenspel.be 9 0483/53.17.87


Uilenspel vzw Steendam 84 - 9000 Gent Tel: 09/351.51.15 info@uilenspel.be www.uilenspel.be

Zakboekje vrijwilligers schooljaar 2016-2017  

Overzicht van alle activiteiten van Uillenspel vzw doorheen het schooljaar 2016-2017.

Advertisement