Page 1

Jaarverslag 2020 1


Voorstelling Uilenspel streeft naar een solidaire samenleving met gelijke kansen voor iedereen. We werven, vormen en verbinden vrijwilligers om kinderen en gezinnen - die moeilijkheden ondervinden met schoolse taken - thuis te ondersteunen. Uilenspel ondersteunt kinderen uit de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar. De vrijwilligers van Uilenspel begeleiden gedurende 1 uur per week een kindje aan huis en dit gedurende minstens 1 schooljaar. Via het principe van ‘spelend leren’ wordt er gewerkt aan de schoolse vaardigheden en motivatie van het kind. De ouders worden zoveel mogelijk bij de begeleiding betrokken. Daarnaast is ook de school een essentiële partner in de begeleiding. De buurtgerichte aanpak is de belangrijkste kracht van Uilenspel, die de werking bijzonder duurzaam maakt. De schoolse ondersteuning vormt een ‘toegangspoort’ tot het gezin. Dankzij de vertrouwensband die er ontstaat tussen vrijwilliger en gezin, is er al snel ruimte om het over bredere en niet-schoolse thema’s te hebben. De vrijwilliger en het gezin nemen samen deel aan activiteiten en/of zetten samen de stap naar lokale dienstverlening indien nodig. De buurtintegratie van het gezin neemt hierdoor toe en het netwerk van het gezin en de vrijwilliger verbreedt.

2


“Jullie zijn heel goed bezig! Ik voel me gesteund door de tips en het materiaal dat jullie ter beschikking stellen.”

Woordje van de coördinator Geachte lezer, Als allereerste coördinator van Uilenspel vzw heb ik de grote eer dit voorwoord aan jullie te richten. Eind 2020 koos ik voluit voor Uilenspel. Een bewuste keuze, om samen bij te dragen aan een solidaire en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen. 2020 was zo niet alleen voor mij een bijzonder jaar te noemen. Ook de coronapandemie, de coronamaatregelen en de coronalockdowns… drongen ons leven binnen. Maar tijdens deze woelige tijden zette Uilenspel grote stappen in een nieuw verhaal! Dankzij de verdubbeling van financiële ondersteuning door de stad Gent werd het startschot gegeven om onze ondersteuningen uit te rollen over de volledige stad Gent.

Dankzij de erkenning als sociaal-cultureel volwassenenwerk door de Vlaamse Overheid exploreerde Uilenspel buiten de Gentse stadsgrenzen. De eerste contacten werden gelegd om onze waardevolle Uilenspelwerking uit te zetten in Oost-Vlaanderen en stad Antwerpen. Dankzij deze extra financiële middelen konden we ook versterking voor het team zoeken. Zo werden, naast mezelf, nog 2 nieuwe collega’s aangeworven. Zij zetten hun schouders onder de uitbreidingsplannen en ondersteunen bij de Gentse werking. Maar bovenal… dankzij de tomeloze inzet en het hartverwarmende enthousiasme van onze vrijwilligers en medewerkers werden de begeleidingen gecontinueerd en was het werken aan een warme en inclusieve samenleving geen dode letter op papier. Kortom, groeien doen we samen, in 2020 maar ook zeker in 2021! Sahin Bories, coördinator.

3


In de kijker

Verslag 2020

Nieuwe huisstijl

Cijfers

Uilenspel groeit en daar hoort vanaf nu een nieuw jasje en een nieuwe website bij. Hopelijk zijn jullie ook fan van de nieuwe website? Ons logo oogt -ook al zeggen we het zelf- speels, fris en professioneel! Samen met alle vrijwilligers en sympathisanten zetten we dit logo de komende jaren in de kijker. Hiermee zorgen we voor herkenning en een sterke visuele identiteit van Uilenspel!

Uilenspel heeft in 2020 -ondanks corona- zowel de lopende begeleidingen verder gezet als nieuwe begeleidingen opgestart. In 2020 meldden er zich 134 nieuwe vrijwilligers aan om een engagement op te nemen in de werking. Het werd een jaar waarin we ons steeds moesten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Ondanks de moeilijke omstandigheden konden meer dan 300 kinderen en ouders rekenen op een vrijwilliger van Uilenspel. Hiervoor werkte Uilenspel samen met 47 basisscholen en meer dan 250 vrijwillige begeleiders.

Uilenspel bleef overeind

Erkenning sociaal-cultureel volwassenenwerk

Voor deze vrijwilligers voorzag Uilenspel in 2020 heel wat activiteiten. Na het nieuwjaarsfeestje waren er nog tal van vormingen, ontmoetingsmomenten en het Kunstenfestival gepland. En toen kwam de eerste lockdown. Vele van onze activiteiten vielen in het water. Maar Uilenspel bleef overeind! Opleidingen en vormingen voor de vrijwilligers werden voortaan online georganiseerd. De activiteiten voor de kinderen werden vervangen door cadeaupakketjes. Om de gezinnen op een coronaproof manier te ondersteunen werden alternatieven bedacht. Begeleidingen gingen buiten, online, op school of op externe locaties door.

Uilenspel kreeg in 2020 goed nieuws. Onze organisatie wordt voortaan erkend als sociaalculturele volwassenenwerking in Vlaanderen. Het werven, vormen, coachen en verbinden van jaarlijks meer dan driehonderd vrijwilligers is een essentieel onderdeel van onze werking. Samen met alle vrijwilligers engageren we ons voor een meer solidaire en inclusieve samenleving met gelijke onderwijskansen. De erkenning is een katalysator voor nieuwe samenwerkingen en initiatieven. Het betekent een hart onder de riem en laat ons toe onze positieve impact op de samenleving te verhogen.

Deze veranderde setting vroeg natuurlijk ook wat creativiteit van de vrijwilligers. Onze nieuwsbrieven met tips en inspiratie bewezen meer dan ooit hun nut.

4


Vrijwilligers als brug

Financieel verslag 2020

Uilenspelvrijwilligers bleven ondanks de lockdown contact houden met hun Uilenspelkindjes (o.a. berichtjes via whatsapp of Facebook, videobellen, stoepbabbels, briefwisseling, etc.). Dat was niet enkel voor de schoolse ondersteuning maar ook voor gezellige babbels. Vrijwilligers fungeerden als brug tussen de overheid en de gezinnen door informatie over corona en de maatregelen te verduidelijken voor de gezinnen.

Kosten

MBGA

Werkingskosten

€86 874

Personeelskosten

€195 627

Andere

€4059

Totaal kosten

€286 560

Opbrengsten

Het jaar konden we met een cadeautje afsluiten. In december zette Make 2020 Great Again een actie op om kinderen die in kansarmoede leven dit jaar met een kerstcadeau te verrassen. De cadeautjes werden verspreid via verschillende organisaties waaronder Uilenspel. En zo zorgden de Uilenspelvrijwilligers ervoor dat alle cadeaus goed terecht kwamen bij de Uilenspelkindjes.

Subsidies

€146 288

Private fondsen

€176 660

Overige inkomsten

€18 517

Totaal inkomsten

€302 688 43%

5%

52%

Private fondsen Overige inkomsten Subsidies

5


Impact 2019-2020 De impactmeting 2020 betreft een anonieme bevraging, ingevuld door 52 vrijwilligers van Uilenspel. In de bevraging polsten we hoofdzakelijk naar hoe de vrijwilligers de ondersteuning van Uilenspel ervaarden en wat de impact van de coronacrisis was op hun begeleiding. We zien dat 90% van de vrijwilligers zich goed ondersteund voelde door Uilenspel. De vrijwilligers kregen voldoende informatie over de activiteiten en vormingen van Uilenspel.

“Het “vakantiepretpakket” was een fijne manier om terug de draad op te nemen met het gezin.”

37% van de vrijwilligers merkte bezorgdheden of angsten in het gezin. De kinderen en hun ouders hadden schrik om naar buiten te gaan (57%) en er waren moeilijkheden rond schoolopdrachten (57%). Daarnaast werden onaangepaste huisvesting en gebrekkige digitale competenties (telkens 29%) aangehaald als moeilijkheden die de gezinnen ondervinden.

“Jullie staan altijd voor ons klaar. Het was wel raar dit jaar, maar toch kregen we voldoende info!”

De vrijwilligers die geen contact konden behouden halen de beperkte digitale middelen van het gezin en de onmogelijkheid om ‘over de vloer te komen’ aan als voornaamste redenen.

De coronacrisis bemoeilijkt het contact tussen de vrijwilliger, het gezin en de school. Tijdens de eerste lockdown behield 76% van de vrijwilligers contact met het gezin. Dit contact verliep hoofdzakelijk via online berichten (58%), videobellen (45%) en/of stoepbabbels (39%). Daarnaast bezorgden vrijwilligers regelmatig pakketten met spelletjes en knutselmateriaal aan het gezin. Dit werd gestimuleerd door Uilenspel.

6


Uitdagingen & perspectieven 2021 Leeshonger

We beleven moeilijke tijden en net nu mogen we niemand loslaten. Het stimuleren van solidariteit is noodzakelijk. Uilenspel zet hierop in en blijft zowel inhoudelijk als geografisch groeien.

Dankzij de steun van Rotary Gent Noord en Vlaamse middelen verhoogt Uilenspel in 2021 de leeshonger van kinderen, ouders en vrijwilligers. Via talrijke vormingen en inspiratiemomenten brengen we leesplezier in huis. Onze vrijwilligers functioneren hierbij als echte leesambassadeurs!

Pilootproject “Transbaso” Vanaf schooljaar 2021-2022 zal Uilenspel voor het eerst vrijwilligers werven die leerlingen zullen begeleiden uit het zesde leerjaar en 1ste middelbaar. De overgang van basis- naar secundair onderwijs is een cruciaal scharniermoment voor leerlingen en vormt voortaan ook een tweede focuspunt van Uilenspel. Uilenspel krijgt hierbij inhoudelijke en financiële ondersteuning van Rotary Gent Noord alsook projectmiddelen vanuit Vlaanderen.

Uitbreiding in

Oost-Vlaanderen en stad Antwerpen

De vraag naar schoolse ondersteuning van gezinnen in kansarmoede en de inzet van vrijwilligers stopt niet aan de grenzen van Gent. Door de vele vragen vanuit steden en gemeenten rondom Gent kozen we ervoor om onze werking in Oost-Vlaanderen en de stad Antwerpen uit te rollen. Tegen eind 2025 is Uilenspel actief in 5 Oost-Vlaamse gemeenten en hebben we een uitgebouwde vrijwilligerswerking in de stad Antwerpen.

Verdere uitrol in Gent Uilenspel wil eind 2025 actief zijn in alle Gentse wijken. We zijn ervan overtuigd dat we hiervoor kunnen rekenen op de inzet van vele Gentenaars uit alle wijken van Gent. Ook de samenwerking met de Gentse scholen is cruciaal voor de verwezenlijking van ons doel.

Samen gaan we er voor! Groeien deden we in 2020 mede dankzij: KBC - Rotary Gent Noord - Fifty-One club Gent - Koning Boudewijn Stichting - Kindergeluk vzw Venture Philanthropy Fonds - Welzijnszorg - BNP Paribas Foundation - Stad Gent - Vlaamse overheid

7


Uilenspel vzw

Steendam 84 - 9000 Gent

info@uilenspel.be

09 351 51 15 Created by Aulia from the Noun Project

Created by Three Six Five from the Noun Project

Created by Gimhani Perera from the Noun Project

8

Profile for Uilenspel vzw

2020 Jaarverslag Uilenspel vzw  

2020 Jaarverslag Uilenspel vzw  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded