__MAIN_TEXT__

Page 1

SCHOOLJAAR 2019-2020

ZAKBOEKJE

VOOR VRIJWILLIGERS


verantwoordelijke uitgever: Uilenspel vzw, Steendam 84 - 9000 Gent ontwerp: www.m-idea.be


INHOUD pag Voor begeleiders 4 > 11 Voor het promoteam

14

Voor helpers achter de schermen

15

Voor alle vrijwilligers

16 > 17

Voor vrijwilligers + gezinnen

18 > 23

FinanciĂŤle steun 

24 > 25

team

26 > 27

1


LOCATIES Centrum Kantoor Uilenspel KASK

Steendam 84 Louis Pasteurlaan 2

Sint-Amandsberg/Dampoort (SA/DP) Buurtcentrum Doornakkerstraat 54 Bibliotheek Halvemaanstraat 92 Macharius-Heirnis (MH) Sint-Baafsabdij

Coyendanspark Voorhoutkaai 43

Muide-Meulestede (MM) LDC De Waterspiegel

Meulesteedsesteenweg 510

Drongen Kinderboerderij de Campagne

Gijzelstraat 14

Gentbrugge Binnenspeeltuin Playbeach Driebeekstraat 21

Afkortingen: SA/DP Sint-Amandsberg/Dampoort MH Macharius-Heirnis MM Muide-Meulestede

2


WELKOM Jij hebt dit zakboekje voor vrijwilligers ontvangen, dus dat betekent dat we bij Uilenspel in het schooljaar 2019-2020 op jou kunnen rekenen! DANK JE WEL! Om het schooljaar vlot te laten verlopen, kan je in dit zakboekje meer informatie vinden over het ondersteunings- en vormingsaanbod van Uilenspel en over de activiteiten die tijdens het schooljaar georganiseerd worden. Om ervoor te zorgen dat je zeker niets mist, vind je bij dit boekje ook een jaarkalender. Handig voor op het prikbord, de koelkast of in je agenda. We wensen jou een fijn en zinvol vrijwilligersjaar toe! Wij kijken er alvast naar uit om er samen met jou in te vliegen! Charlotte, ValĂŠrie, Lies, Jolien en Hannes

3


BEGELEIDERS BEGELEIDERS

Als begeleider ga je 1 uur per week langs aan huis bij een maatschappelijk kwetsbaar gezin in jouw buurt. Dit doe je gedurende minstens 1 schooljaar. Je stimuleert de schoolse vaardigheden van het kind: samen huiswerk maken, voorlezen, educatieve spelletjes spelen, Nederlandse taal oefenen, enz. Je gaat hierbij op een speelse manier te werk. Je reikt de ouders van het kind handvaten aan om hun kind te ondersteunen op schools vlak: je probeert hen te betrekken bij je huiswerkmomentje, je geeft hen uitleg over school, stimuleert hen om naar het oudercontact te gaan (of gaat samen met hen), enz. Je onderhoudt contact met de school van het kind (via het heen-en-weer-schriftje of via mail/telefoon). Je bouwt een vertrouwensband op met het gezin en het kindje. Als betrokken buurman/-vrouw maak je het gezin wegwijs in de buurt en betrek je hen bij activiteiten van Uilenspel (vb samen naar een activiteit gaan).

4


Vooraleer je als Uilenspelbegeleider uit ons nest vliegt om een gezin te begeleiden, geven we je graag wat achtergrondinformatie en concrete handvaten mee. Dit gebeurt via de basisvorming. Deze is tweedelig en duurt twee uur. • Eén deel zal het algemene kader en de context van de begeleiding dieper schetsen. Er wordt stil gestaan bij het kind, de school, het gezin, de buurt en welke rol je hier als begeleider kan opnemen. • Het andere deel zal heel praktisch ingaan op hoe je zo een begeleidingsuurtje dan concreet kan invullen.

BEGELEIDERS

BASISVORMING

De basisvorming is verplicht voor alle nieuwe begeleiders. Je volgt de basisvorming vooraleer je als begeleider aan de slag gaat.

c��

T

Di 01/10/2019

19u30 - 21u30 Uilenspel Kantoor

Zo 20/10/2019 9u00 - 11u00

N LDC De Waterspiegel (MM)

Do 21/11/2019 19u30 - 21u30 Uilenspel Kantoor Do 06/02/2020 19u30 - 21u30 Uilenspel Kantoor Di 03/03/2020

19u30 - 21u30 Uilenspel Kantoor

Do 02/04/2020 19u30 - 21u30 Uilenspel Kantoor Di 05/05/2020 19u30 - 21u30 Uilenspel Kantoor AA De vormingen worden gegeven door Uilenspel

VVInschrijven via administratie@uilenspel.be

5


VORMING

BEGELEIDERS

OPVOEDEN IN ­ARMOEDE Eén op tien kinderen in Vlaanderen leeft in armoede. Ze groeien op in een context die bepalend is voor hun verdere ontwikkeling. In deze vorming gaan we in op die context, op de ­dagelijkse realiteit van gezinnen die in armoede leven: hun beperkingen, zorgen en bekommernissen én hun mogelijkheden en krachten. We kijken vanuit verschillende perspectieven naar deze gezinnen en verruimen onze blik. We verkennen mogelijke steunbronnen en gaan na hoe we de communicatie met deze vaders, moeders en kinderen respectvol en ­opbouwend kunnen aangaan. De vragen en ervaringen van deelnemers krijgen ruim aandacht tijdens de vorming.

Alle vrijwilligers die een kindje begeleiden kunnen aan deze workshop deelnemen: zowel startende als ervaren begeleiders.

c��

T

N

Do 28/11/2019

19u30 - 21u30

Uilenspel Kantoor

AA De vorming wordt gegeven door VCOK - Arne Van Schoors VVInschrijven via administratie@uilenspel.be [plaatsen beperkt]

6


EEN K(L)EURIG ­POPPENSPEL Poppen en knuffels… Haal ze boven en je hebt meteen de volle aandacht van de kinderen. We kunnen zelf ­eenvoudige poppen maken, maar net zo goed gaan we aan de slag met alles wat we om ons heen vinden: een kleine tandenborstel wordt verliefd op een harde haarborstel, de teddybeer heeft buikpijn en moet naar dokter theepot, de kindersokken proberen in te breken in de koekjestrommel,...

BEGELEIDERS

VORMING

Een ding is zeker, met poppenspel wek je meteen de ­interesse van kinderen. Puur spelplezier, jazeker, maar het mag soms ietsje méér zijn: een vleugje taalstimulering, spontane interactie, ­sociale vaardigheid, de pop als vertrouwenspersoon,... De vorming reikt heel eenvoudige poppenspel-ideeën aan die je zo kan toepassen tijdens je begeleiding, zowel bij kleutertjes als lagere schoolkinderen. Alle vrijwilligers die een kindje begeleiden kunnen aan deze workshop deelnemen: zowel startende als ervaren begeleiders.

c��

T

N

Di 10/12/2019

19u30 - 21u30

Uilenspel Kantoor

AA De vorming wordt gegeven VCOK - Jan ­Vandemeulebroeke VVInschrijven via administratie@uilenspel.be [plaatsen beperkt]

7


VORMING

BEGELEIDERS

OPVOEDEN IN MULTI­CULTURELE CONTEXT Vandaag de dag is onze maatschappij meer dan gekleurd. De ontmoeting tussen verschillende culturen en levensbeschouwingen is fascinerend maar ook complex. Mohamed Ben Haddou van Averroez vzw neemt ons mee in een boeiend verhaal rond ontmoeting en opvoeding tussen verschillende culturen. Hij luistert daarbij graag naar de ervaringen en ontmoetingen van de vrijwilligers in hun Uilenspelcontext en stimuleert de discussie en dialoog. Averroez vzw wil permanente aandacht hebben voor het genereren en verbinden van deze verschillende ­multiculturele- en confessionele uitingen in functie van een verdraagzame, gelijkwaardige en rechtvaardige ­maatschappij. Alle vrijwilligers die een kindje begeleiden kunnen aan deze workshop deelnemen: zowel startende als ervaren begeleiders.

c��

T

N

Do 13/02/2020 19u30 - 21u30 Uilenspel Kantoor AA De vorming wordt gegeven door Mohammed Ben Haddou VVInschrijven via administratie@uilenspel.be [plaatsen beperkt]

8


SPELEND EN TALENTGERICHT TE WERK

BEGELEIDERS

WORKSHOP

Met deze workshop willen we samen met jullie op zoek naar hoe je nog meer spel in je begeleiding kan brengen. We schuiven de stoelen en boeken aan de kant en laten ons inspireren door de ruimte rondom en ons eigen lichaam. Deze workshop focust op laagdrempelige ­methodieken en alledaagse materialen, want je hoeft zeker niet telkens een groot spel mee te nemen om op een speelse manier de educatieve vaardigheden van je Uilenspelkindje te prikkelen. Tegelijk besteden we aandacht aan hoe je de talenten van je kindje kan aanspreken en verder laten groeien. Deze focus op talenten ligt in de lijn met de visie van Uilenspel. Je gaat ongetwijfeld naar huis met een heleboel nieuwe inspiratie die je kan integreren in je begeleidingsmomentje! Alle vrijwilligers die een kindje begeleiden kunnen aan deze vorming deelnemen: zowel startende als ervaren begeleiders.

c��

T

N

Do 20/02/2020

19u30 - 21u30

Uilenspel Kantoor

AA De vorming wordt gegeven door Uilenspel VVInschrijven via administratie@uilenspel.be [plaatsen beperkt]

9


VORMING

BEGELEIDERS

CREATIEVE ­TAALSTIMULERING Taalstimulering staat bij heel wat Uilenspelbegeleidingen centraal. Met deze vorming willen we enerzijds stilstaan bij hoe taalverwerving precies gebeurt en anderzijds bij hoe je taal binnen de Uilenspelcontext extra kan gaan stimuleren. Er worden heel wat tools aangereikt om op creatieve en speelse manier met taal en kinderen aan de slag te gaan. Alle vrijwilligers die een kindje begeleiden kunnen aan deze workshop deelnemen: zowel startende als ervaren begeleiders.

c��

T

N

Di 31/03/2020

19u30 - 21u30

Kantoor Uilenspel

AA De vorming wordt gegeven door Tinneke van Bergen, docent Arteveldehogeschool VVInschrijven via administratie@uilenspel.be [plaatsen beperkt]

10


Maandelijks zal de spelotheek 1 keer open zijn op een weekavond. Je kan dan langskomen om je ontleende ­spelmateriaal terug te brengen en/of om nieuw materiaal uit te lenen. Dit moment gaat gepaard met een knabbel en babbel waar je kan praten over jouw Uilenspelbegeleiding.

BEGELEIDERS

AVONDSPELOTHEEK

De spelotheekmomenten zijn er voor alle begeleiders.

c��

T

Do 19/09/2019

18u00 - 20u00

Do 17/10/2019

18u00 - 20u00

Woe 20/11/2019

18u00 - 20u00

Ma 16/12/2019

18u00 - 20u00

Ma 20/01/2020

18u00 - 20u00

Do 20/02/2020

18u00 - 20u00

Di 31/03/2020

18u00 - 20u00

Do 23/04/2020

18u00 - 20u00

Di 26/05/2020

18u00 - 20u00

Ma 22/06/2020

18u00 - 20u00

VVInschrijven hoeft niet, spring maar gewoon binnen N Kantoor Uilenspel

11


GEEN UILENSPEL ZONDER VRIJWILLIGERS!


WANT GROEIEN DOEN WE ECHT WEL SAMEN!


PROMOTEAM PROMOTEAM

Als promovrijwilliger vertegenwoordig je Uilenspel op buurtevenementen en feesten, recepties, markten, bij verenigingen en buurtorganisaties. Je maakt de werking bekend en bent een positief uithangbord van de organisatie. Je maakt mensen enthousiast om vrijwilliger te worden bij Uilenspel of om de organisatie op een andere manier te steunen. Je zorgt ervoor dat Uilenspel zichtbaar is in het straatbeeld (verspreiden van promotiemateriaal). Iedereen met ‘goesting’ om het gezicht van Uilenspel te zijn, kan zich kandidaat stellen. Voel je het zelf kriebelen, stuur dan gerust een mailtje naar charlotte@uilenspel.be. Of ken je geboren promomakers, stuur hen zeker naar ons door.

Als lid van het promoteam ontvang je regelmatig via email een oproep om samen met ons promo te maken. Je kiest vrij hoe vaak (met min. 1x per jaar) je je engageert en/of voor welke taken/activiteiten.

14


ACHTER DE SCHERMEN

Vele handen maken het werk licht. Als helper achter de schermen kan je Uilenspel, naargelang je interesses en talenten, ondersteunen bij/als: • administratieve taken: vb. inschrijvingen voor activiteiten opvolgen, briefwisseling, enz. • logistieke taken: vb. boodschappen, basistassen klaarzetten, enz. • activiteiten (vb. nieuwjaarsfeestje, slotfeest en Kunstfestival): vb. opbouw, afbraak, koken, enz. • spelotheekmedewerker: 1 keer per maand de spelotheek open houden voor de begeleiders, administratie opvolgen, enz. • vertalingen (Turks, Bulgaars, Slowaaks,...) of tolken bij gesprekken. • Vormingsmedewerker: helpen op de basisvorming en/of een andere vorming. • Heb je een ander bijzonder talent dat je voor Uilenspel wil inzetten, ook dan verwelkomen we je graag.

HELPENDE HANDEN

HELPENDE HANDEN

Iedereen die de handen uit de mouwen wil steken.

Wil je je graag voor 1 van bovenstaande engagementen registreren of wil je graag wat meer info hierover? Stuur dan gerust een mailtje naar charlotte@uilenspel.be.

15


SPIJS EN DRANK VRIJWILLIGERS

ONTMOETINGSBRUNCH Om jullie met volle energie aan het nieuwe Uilenspeljaar te laten beginnen, organiseren we naar jaarlijkse gewoonte een heerlijke brunch voor alle vrijwilligers. Altijd een leuk moment om ook andere vrijwilligers te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Uilenspel zorgt voor een lekker buffet, jullie zorgen voor de fijne babbels. Voor alle vrijwilligers die actief zijn bij Uilenspel: begeleiders, helpers achter de schermen, promoteam, enz.

c Zo 20/10/2019 vanaf 11u N LDC De Waterspiegel, Meulesteedsesteenweg 510 (MM)

VVInschrijven via administratie@uilenspel.be

DANK-JE-WEL-ETENTJE Tijd om de beentjes onder tafel te schuiven! Na jullie waardevolle inzet het afgelopen schooljaar verwennen we jullie graag met een heerlijk glaasje en een uitgebreid etentje. Gezellig samenzijn en genieten van een mooie avond. Voor alle vrijwilligers die actief zijn bij Uilenspel: begeleiders, helpers achter de schermen, promoteam, enz.

c Vr 26/06/2020 vanaf 19u N Buurtcentrum, Doornakkerstraat 54 (SA/DP)

VVInschrijven via administratie@uilenspel.be

16


De Algemene Vergadering is een belangrijk orgaan binnen Uilenspel. Zij komt jaarlijks samen om het bestuur te evalueren en te bekrachtigen, om de resultaten van het voorbije jaar te bestendigen en om de toekomstplannen voor het volgende jaar goed te keuren.

VRIJWILLIGERS

ALGEMENE VERGADERING Uilenspel vindt het belangrijk dat in haar AV verschillende betrokkenen zijn vertegenwoordigd: vrijwilligers, scholen, buurtpartners, personeel, buurtorganisaties, overheid, enz. Elke vrijwilliger die bij Uilenspel actief is, kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de AV. Als lid van de AV kan je je stem uitbrengen en mee beslissen hoe de toekomst van Uilenspel er zal uitzien.

c Woe 22/04/2020 van 20u00 tot 22u00 N Kantoor Uilenspel

VVWil je je kandidaat stellen om lid te worden van de AV? Stuur dan een mailtje naar hannes@uilenspel.be, ten laatste op 31 maart 2020. De huidige leden van de AV zullen automatisch een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

17


VRIJWILLIGERS & GEZINNEN

NIEUWJAARSFEESTJE Het nieuwe jaar zetten we graag in samen met al onze vrijwilligers en Uilenspelgezinnen. We klinken samen op het nieuwe jaar en de kindjes kunnen zich ondertussen uitleven in de binnenspeeltuin. Springkastelen, ballenbad en klimtorens. Genoeg uitdaging voor de waaghalzen. En een rustig peuterhoekje voor de kleintjes. Over de middag voorzien we voor iedereen een lichte lunch. voor alle vrijwilligers en Uilenspelgezinnen

c za 11/01/2020 van 11u tot 14u N Binnenspeeltuin Playbeach, Driebeekstraat 21, Gentbrugge

i Meer informatie en een persoonlijke uitnodiging ontvangen jullie in december 2019. Inschrijven via administratie@uilenspel.be.

18


Tijdens de zesde editie van het kunstfestival kunnen ­kinderen en gezinnen een hele namiddag gratis proeven van verschillende ­kunstdisciplines (beeldend, muziek, theater, dans). Er worden verschillende workshops aangeboden en er is ook heel wat randanimatie voorzien. Knutselen, muziek maken, dans, vertelateljee en nog veel meer. Kom je mee onderdompelen in een creatieve namiddag vol leuke doe-activiteiten en workshops rond kunst en cultuur!

VRIJWILLIGERS & GEZINNEN

KUNSTFESTIVAL

Wil je al een voorproefje, kijk dan al even naar de ­sfeerbeelden van de vorige edities op www.uilenspel-kunstfestival.be. Voor kleine en grote kinderen vanaf 5 jaar. Voor volwassenen: vrijwilligers, familie, vrienden, kennissen, Uilenspelgezinnen, enz.

c Za 21/03/2020 van 13u tot 17u N KASK, Louis Pasteurlaan 2 (Centrum) i Meer informatie en een persoonlijke uitnodiging ontvangen jullie in februari 2020.

19


VRIJWILLIGERS & GEZINNEN

SLOTFEEST Het schooljaar loopt ten einde! Na al dat harde werken is het tijd om te ontspannen. We trekken er samen met de vrijwilligers en de Uilenspelgezinnen op uit naar de kinderboerderij. Samen picknikken, spelen en knutselen. En op verkenning in de kinderboerderij. Wie vindt als eerste het varken? Prik alvast de datum in je agenda want het belooft een mooie afsluiter van het schooljaar te worden. Voor alle vrijwilligers en Uilenspelgezinnen.

c Zo 14/06/2020 van 13u00 - 17u00 N Kinderboerderij De Campagne, Gijzelstraat 14, Drongen.

VV Meer informatie en een persoonlijke uitnodiging ontvangen jullie in mei 2020. Inschrijven via administratie@uilenspel.be

20


Doorheen het schooljaar zetten we vanuit Uilenspel onze schouders onder verschillende activiteiten die georganiseerd worden in de wijken waar we actief zijn. Kom zeker eens langs met je Uilenspelgezin!

VRIJWILLIGERS & GEZINNEN

BUURTACTIVITEITEN Voor alle begeleiders en Uilenspelgezinnen.

We zetten al zeker onze schouders onder: c��

T

N

Vertelfestival Za 30/11/2019

10u00 - 17u00 Bibliotheek (SA)

Paasraap zo 12/04/2020

9u00 - 10u30 Sint-Baafsabdij (MH)

De andere activiteiten waar we aan deelnemen zullen tijdens het schooljaar via de nieuwsbrief gecommuniceerd worden.

21


VRIJWILLIGERS & GEZINNEN

THEATERVOORSTELLINGEN AAN 1EURO/PERSOON.

Iedereen heeft recht op schoonheid en ontroering. Hoe jonger je hiermee in aanraking komt, hoe rijker je leven wordt. (Frans Van der Aa, artistiek leider 4Hoog) 4Hoog maakt theater voor kinderen van 3 tot 12 jaar, ze willen dat àlle kinderen van hun voorstellingen kunnen genieten. Daarom biedt 4hoog de begeleiders en hun ­Uilenspelgezinnen een voordeeltarief aan. Neem dus de ­kinderen (en hun ouders) eens mee naar het theater, het wordt alvast een boeiende, verrijkende en gezellige ervaring! Zin om een van deze voorstellingen aan €1 inkomprijs bij te wonen? Er zijn telkens 10 plaatsen voorbehouden voor Uilenspelpubliek. Stip (3+)

c Campo Nieuwpoort ■ za 12 oktober om 15u c Minard ■ zo 17 mei om 15u Menskes 5+

c Arca ■ zo 3 november om 14u30 Wolk (3+)

c Minard ■ wo 6 november om 15u c Campo Nieuwpoort ■ zo 17 november om 14u & 16u c Minard ■ zo 24 mei om 14u & 16u Wanikan (3+)

c Minard ■ zo 19 januari om 15u Woesj (3+)

c De Vieze Gasten ■ wo 29 januari om 15u Rebel (6+)

c Minard ■ zo 2 februari om 15u

VVinschrijven via administratie@uilenspel.be Vol = vol!

== Meer info: http://www.4Hoog.be

22


Wil je Uilenspelgezin er graag eens op uit trekken, maar ligt dit voor hen wat gevoelig op financieel vlak, moedig hen dan zeker aan om een UIT-pas aan te vragen bij Stad Gent! De UIT-pas is een digitale spaar- en voordeelkaart waarmee je aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan deelnemen. Je kan met de kaart Uitpunten sparen. Die kan je omruilen voor extra korting, een cadeau of een ander voordeel.

VRIJWILLIGERS & GEZINNEN

DE UITPAS

Mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief in Gent betalen maar 1 euro voor de aankoop van een UITPAS en krijgen 80% korting voor deelname aan activiteiten bij een UIT-organisator (musea, zwembaden, bibliotheek, enz.). Als welkomstcadeau bij een UIT-pas krijg je een gratis zwembeurt, een gratis museumbezoek, 3 welkomstpunten en een gadget. Komt je Uilenspelgezin om ĂŠĂŠn of andere reden niet in aanmerking voor een UIT-pas, geef dan even een seintje aan Uilenspel. Als organisatie die kwetsbare gezinnen ondersteunt, hebben we 10 organisatie-UIT-passen ter beschikking die we voor deze specifieke gezinnen kunnen inzetten.

== Meer info: http://www.uitingent.be/uitpas en info@uilenspel.be

23


FINANCIËLE STEUN

DRAAG JE FINANCIËLE STEENTJE BIJ Uilenspel kan sinds haar oprichting rekenen op de steun van vele private sponsors. Deze steun is niet enkel welgekomen maar ook noodzakelijk om ons werk verder te zetten. Alle steun is welkom en ook jij kan je steentje bijdragen! Alvast enkele voorbeelden hoe jij kan helpen: • Zet een actie op ten voordele van Uilenspel voor Music for Life. • Schuif Uilenspel als goed doel naar voren bij je werkgever. • Lever een sportieve prestatie en laat je sponsoren door vrienden/familie vb marathon, dodentocht,… • Vraag een gift voor Uilenspel ipv een cadeau voor een verjaardag of geboorte

24


‘Uilensoep met balletjes’ is een multicultureel kook-doeboek voor kinderen vanaf 5 jaar en hun ouders. Het boek werd ontwikkeld samen met Wim Ballieu, die de recepten aanleverde. Verschillende Uilenspelkindjes, hun ouders en vrijwilligers werkten hieraan mee en pronken in het boek met de heerlijke recepten die ze zelf hebben uitgeprobeerd.

FINANCIËLE STEUN

UILENSOEP MET BALLETJES

Op zoek naar een leuk cadeautje? Kook je graag of heb je zelf een kleine kok in huis of in de familie, voel je interesse bij je Uilenspelkindje -of gezin? Op het Uilenspelkantoor kan je altijd een kookboek aankopen en dit voor de mooie prijs van 19,95 euro. Meer info en/of online bestellen via de website www.uilensoepmetballetjes.be of via een mailtje naar hannes@uilenspel.be. Smakelijk!

25


HET UILENSPELTEAM Charlotte van den Abeele A Verantwoordelijke administratie en communicatie. Y Aanspreekpunt voor de administratieve, promo en activiteitenvrijwilligers. m charlotte@uilenspel.be 9 0475/91 96 51

Hannes Brouckaert A Verantwoordelijke beleid en fondsenwerving. m hannes@uilenspel.be 9 0491/08 82 40

Lies Cappoen A Verantwoordelijke externe ­vormingen. Y Aanspreekpunt voor de wijken Wondelgem, Sint-Amandsberg en Dampoort. m lies@uilenspel.be 9 0486/17 21 32

26


ValĂŠrie De Vos A Verantwoordelijke interne vormingen en activiteiten. Y Aanspreekpunt voor de wijken Brugse Poort, SluizekenTolhuis-Ham, Muide-Meulestede en Bloemekenswijk. m valerie@uilenspel.be 9 0483/53 17 87

Jolien Vlaeminck A Verantwoordelijke vormingen en ondersteunend materiaal. Y Aanspreekpunt voor de wijken Macharius-Heirnis en Ledeberg. m jolien@uilenspel.be 9 0491/22 14 22

27


Uilenspel vzw Steendam 84 - 9000 Gent Tel: 09/351.51.15 info@uilenspel.be www.uilenspel.be

Profile for Uilenspel vzw

zakboekje 2019-2020  

Zakboekje met een overzicht van alle activiteiten en vormingen die tijdens het schooljaar 2019-2020 doorgaan voor de vrijwilligers en Uilens...

zakboekje 2019-2020  

Zakboekje met een overzicht van alle activiteiten en vormingen die tijdens het schooljaar 2019-2020 doorgaan voor de vrijwilligers en Uilens...

Advertisement