__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaarverslag 2016 Uilenspel vzw


Een woordje van

de voorzitter

In de kijker

Beste sympathisant, U deed het opnieuw: u zorgde voor veel lachende gezichten, voor hoop en respect voor elkaar. Speels en in volle vertrouwen gingen we in 2016 samen aan de slag bij onze buren, in de school en in de buurt. En onze Uilenspelfamilie wordt steeds groter, de kaap van 300 Gentse vrijwilligers is bijna overschreden. Wat een kracht, wat een positieve energie, wat een impact! De ingrediënten van dit unieke verhaal schreven we dit jaar neer in het prachtige doe- en kookboek ‘Uilensoep met balletjes’. En natuurlijk gaan we in 2017 alle recepten uit het kookboek bereiden. We hebben opnieuw veel plannen en kijken ernaar uit om die uit te voeren dankzij uw positieve energie.

Namens de raad van bestuur dank ik u allen van harte voor uw engagement. Samen groeien we naar een solidaire samenleving waar iedereen evenveel kansen heeft ! Frederik Matthijs

Uilenspel lanceert: ‘Uilensoep met balletjes’ Op 12 december 2016 lanceerde Uilenspel, samen met Wim Ballieu, ‘Uilensoep met balletjes’, een uniek doe- en kookboek waarin de uilen Iboe en Kukah de lezers (vanaf 5 jaar) meenemen doorheen enkele multiculturele gerechten: van Keftaspiesjes tot Gravad Lax, van Tajine met kip tot Polentaballetjes. De smakelijke recepten werden aangevuld met educatieve spelletjes en verrassende weetjes.

Spelenderwijs leren kent geen grenzen. In het doe- en kookboek, fantasierijk geïllustreerd door Tom Schoonooghe, zet Uilenspel in op het spelenderwijs en interactief leren. Duidelijk geïllustreerde stappenplannen, keukenspullen in verschillende talen, doe-opdrachten en verhaaltjes zetten kinderen aan tot lezen, wegen, tekenen, fantaseren, proeven, … Naast een boek om gezamenlijk te kokerellen en bruggen te slaan tussen verschillende culturen, is ‘Uilensoep met balletjes’ ook een middel voor Uilenspel om fondsen te werven.

Voor de realisatie van het project kon Uilenspel rekenen op sponsoring van VDK Spaarbank, Kindergeluk vzw, Rotary Gent, Vlaams Fonds der Letteren, One Child One Dream en Stad Gent.


Voorstelling

"Groeien* doen we samen"

Uilenspel wil de ontwikkelingskansen van kinderen en ouders uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen vergroten via buurtsolidariteit. De vrijwilligers van Uilenspel, allen buurtbewoners, begeleiden gedurende 1 uur per week een kindje aan huis, dit gedurende minstens 1 schooljaar. Via het principe van ‘speels leren’ wordt er gewerkt aan de schoolse vaardigheden en motivatie van het kind. De ouders worden zoveel mogelijk bij de begeleiding betrokken en versterkt in hun pedagogisch handelen. Daarnaast is ook de school een belangrijke partner in de begeleiding. Uilenspel richt zich op kinderen uit de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar die leermoeilijkheden ondervinden of onvoldoende de Nederlandse taal beheersen. De buurtgerichte aanpak is de belangrijkste kracht van Uilenspel, die haar werking bijzonder duurzaam maakt. De schoolse ondersteuning vormt bij vele begeleidingen slechts de ‘toegangspoort’ tot het gezin. Binnen de vertrouwensband die er ontstaat tussen vrijwilliger en gezin komt er na verloop van tijd ruimte om het over ruimere (niet-schoolse) thema’s te hebben. Bovendien gaan vrijwilliger en gezin deel uitmaken van elkaars netwerk en kan de vrijwilliger het gezin motiveren om deel te nemen aan buurtactiviteiten en/of de stap te zetten naar dienstverlening en buurtorganisaties. De buurtintegratie van het gezin neemt hierdoor toe en het netwerk van het gezin verbreedt.

* lachen, lezen, spelen, rekenen, dromen,...


Verslag 2016

Een jaar vol nieuwe

uitdagingen en lekkere creaties De basiswerking Vrijwilligers, kinderen en gezinnen

Eind 2016 kregen 203 kinderen wekelijks een uurtje schoolse ondersteuning van een Uilenspelbegeleider. Hiermee kende de kernactiviteit een sterke stijging van 24% ten opzichte van 2015. Uilenspel was in 2016 actief in de wijken Sint-Amandsberg, Dampoort, Brugse Poort, Macharius-Heirnis, Sluizeken-Tolhuis-Ham en de Muide. Aantal begeleide kinderen per wijk

13 77

28 30 55

 Dampoort / Sint-Amandsberg  Brugse Poort  Sluizeken-Tolhuis-Ham  Macharius-Heirnis  Muide-Meulestede Eind 2016 waren er 284 vrijwilligers actief binnen de organisatie, een sterke groei in vergelijking met eind 2015, toen Uilenspel 240 actieve vrijwilligers telde. Van deze 284 vrijwilligers waren er 206 actief als begeleider van een Uilenspelgezin. De overige vrijwilligers namen een ander engagement op binnen de organisatie (promo, activiteiten, spelotheek, vorming, enz.).

Activiteiten voor vrijwilligers

Naar jaarlijkse gewoonte werden de vrijwilligers ook in 2016 verwend met een bedan­ kingsetentje bij het einde van het schooljaar en een ontmoetingsbrunch in oktober bij de opstart van het nieuwe schooljaar. Bij de opstart van het nieuwe schooljaar werd in september 2016 een infoavond georganiseerd om nieuwe vrijwilligers aan te spreken en te informeren over de werking van Uilenspel. Tijdens deze avond op het Uilenspelkantoor waren er 37 aanwezigen, 35 van hen besloten ook daadwerkelijk vrijwilliger te worden. Elke nieuwe vrijwilliger die opstartte, volgde een basisvorming. In januari, september en oktober werden in totaal 5 basisvormingen georganiseerd, die door 101 vrijwilligers werden gevolgd. Via het vormingscentrum opvoeding en kinderopvang (VCOK) organiseerde Uilenspel in 2016 drie vormingen, dit rond de thema’s: diversiteit, thuistaal, weerbaarheid en assertiviteit.

Activiteiten voor gezinnen

Uilenspel organiseerde in 2016 verschillende activiteiten waarbij ouders, kinderen, vrijwilligers en buurtbewoners werden samengebracht. Voor deze activiteiten werd zoveel mogelijk samengewerkt met buurtpartners. Zo zette Uilenspel in 2016 mee de schouders onder het sintfeest in Sint-Amandsberg (samen met Brede School) en de paasraap in Macharius (samen met de Buren van de Abdij). Op zaterdag 19 maart 2016 organiseerde Uilenspel de derde editie van het Kinder­ kunstfestival, waar meer dan 500 gasten deelnamen aan allerlei kunstzinnige workshops en randactiviteiten. Om het einde van het schooljaar te vieren vond er begin juni een uitstap plaats naar de kinderboerderij ‘de Campagne’ in Drongen. Het einde van het jaar werd gevierd met een Nieuwjaarsreceptie in binnenspeeltuin ‘Playbeach’.


s

nde wilnge-

elijk ette het met arius

erde der­ sten ork-

eren naar ronmet tuin

Interne organisatie Achter de schermen kon Uilenspel rekenen op de expertise en het netwerk van De Raad van Bestuur. Uilenspel is erg dankbaar voor de inzet van haar bestuurders: Frederik Matthijs (voorzitter), Ronny Leyman, Tom Lambrecht, Sophie Devolder, Tinneke Van Bergen, Inge Baele, Leonore De Clercq, Michiel Desmet en Kalifa Diaby. De horizontale organisatiestructuur in de vorm van een zelfstu­ rend team werd dit jaar verdergezet. Jolien, Cindy en Valérie droegen samen de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse werking van Uilenspel.

Externe contacten Eind 2016 had Uilenspel een samenwerkingsverband met 28 buurt­ scholen in de wijken waar de organisatie actief was. De samenwerking met verschillende partners in het sociale en onderwijsveld werd vervolgd. Zo worden er kinderen via verschillende diensten (o.a. CLB, OCMW, CAW, andere diensten huistaakbegeleiding,…) aangemeld bij Uilenspel. De samenwerking met het OCMW Gent werd ook in 2016 bestendigd. De inhoudelijke samenwerking tussen Uilenspel en het OCMW én de financiële steun die Uilenspel ontvangt van het OCMW, komen de Uilenspelgezinnen ten goede.

disingproduct heeft, dat in 2017 mee voor eigen inkomsten voor de vzw kan zorgen. In 2016 zette Uilenspel expliciet in op het netwerk van haar vrijwilligers op het vlak van fondsenwerving. Zo werd er bijvoorbeeld een workshop georganiseerd, waar vrijwilligers konden proeven van verschillende manieren om de organisatie financieel te steunen. Eind 2016 werden er door vrijwilligers en sympathisanten een aantal prachtige initiatieven op touw gezet in het kader van ‘Music for Life’! Heleen Desmet ging in het najaar van 2016 als freelancer aan de slag voor Uilenspel. Zij zette het sponsorbeleid op punt.

Fondsenwerving

In 2016 kon Uilenspel opnieuw rekenen op de financiële steun van enkele trouwe subsidiegevers, stichtingen/fondsen, bedrijven en ‘vrienden van Uilenspel’. De lancering van het doe- en kookboek ‘Uilensoep met balletjes’ in december 2016 zorgt ervoor dat Uilenspel een nieuw merchan-

Financieel verslag 2016 KOSTEN Werkingskosten Personeelskosten Andere TOTAAL KOSTEN

7,6% 0,52%

€ 57.160,46 € 147.861,08 € 4.615,01 € 209.636,55

25,60% 66,30%

OPBRENGSTEN Subsidies Giften en sponsoring Eigen inkomsten Andere TOTAAL OPBRENGSTEN

€ 53.539,72 € 138.708,02 € 15.892,25 € 1.096.66 € 209.236,65

RESULTAAT

-€ 399,90

 Subsidies  Giften en sponsoring

 Eigen inkomsten  Andere


Perspectieven en uitdagingen 2017 Uilenwijs

Basiswerking

In 2017 zal Uilenspel 9 jaar bestaan. Dankzij het engagement van zoveel mensen schrijft Uilenspel een uniek succesverhaal. Meer nog, veel organisaties en bedrijven toonden in 2016 interesse in de werking en aanpak van Uilenspel. Daarom zal Uilenspel in 2017 via het project Uilenwijs onderzoeken hoe deze good practices vermarkt kunnen worden naar zowel de profit als de non-profitsector toe.

Door de sterke groei van de werking bevindt Uilenspel zich op een nieuw kantelmoment in haar ontwikkeling. In 2017 zal dan ook geïnvesteerd worden in de fundamenten van onze werking:

www.uilenspel.be BE93 8939 4405 2767

Databasebeheer De stijgende activiteit betekent een exponentiële groei van data: vrijwilligers, gezinnen, scholen, partners, sponsors,… In 2013 werd reeds geïnvesteerd in een professioneel databeheersysteem. In 2017 zal dit systeem verder verdiept worden door een online platform te ontwikkelen dat rechtstreeks toegankelijk is voor de verschillende betrokkenen bij een Uilenspelbegeleiding.

ontwerp : www.m-idea.be

Uilenspel vzw Steendam 84 9000 Gent 09 351 51 15 info@uilenspel.be

Uitbouw nieuwe vrijwilligersstructuur In 2016 kon Uilenspel proeven van het enorme potentieel bij onze vrijwilligers. Veel taken worden opgenomen door nieuwe vrijwilligers en de coach-vrijwilligers nemen een belangrijke rol op bij de ondersteuning van de begeleiders. In 2017 zal er dan ook veel aandacht worden geschonken aan het verder activeren van de nieuwe vrijwilligersstructuur.

Profile for Uilenspel vzw

Uilenspel jaarverslag 2016  

Uilenspel jaarverslag 2016  

Advertisement