__MAIN_TEXT__

Page 1

Schooljaar 2015-2016

De impact van Uilenspel op kind, gezin, school & buurt "Groeien* doen we samen"

In juni 2016 werden de verschillende betrokkenen bij een Uilenspelbegeleiding (vrijwilliger, school, ouders, kind) be­ vraagd met betrekking tot de impact die zij vaststellen van het wekelijks begeleidingsmoment aan huis. De betrokkenen werden bevraagd op 4 kwaliteitsdomeinen: 1. Impact op het kind: verbetering van schoolse vaardigheden, invloed op de motivatie van het kind, verhoging van het zelfbeeld. 2. Impact op de ouders en het gezin: toename van betrokkenheid van de ouders, verhoging pedagogische handvaten van de ouders, enz. 3. Impact op de school: verbetering van de communicatie tussen het gezin en de school, beter inzicht in de mogelijkheden/beperkingen van het kind. 4. Impact op de buurt: deelname aan buurtactiviteiten, kennismaken met de bibliotheek of spelotheek in de buurt, enz.

* lachen, lezen, spelen, rekenen, dromen,...


De begeleiders

De scholen

De ouders

De bevraging van de begeleiders werd geïntegreerd in de online evaluatieenquête die ze op het einde van het schooljaar toegestuurd kregen. 123 begeleiders vulden de enquête in.

De scholen kregen per begeleid kind een online enquête toegestuurd, die door de klasleerklacht of de vertrouwenspersoon van de school werd ingevuld. Met 16 deelnemende scholen kon de impact van 55 Uilenspelbegeleidingen geëvalueerd worden.

De ouders van de begeleide kinderen ontvingen via de scholen een papieren vragenlijst in het Nederlands en in de eigen thuistaal. 64 ouders vulden deze vragenlijst in.

Bij de begeleiders merkt:

Bij de scholen merkt:

Bij de ouders merkt:

 96,75 % een impact op het kind.  86,99 % een impact op het gezin.  51,22 % een impact op de school.  48,78 % een impact op de buurt.

 94,55 % een impact op het kind.  50,91 % een impact op het gezin.  65,45 % een impact op de school.  38,18 % een impact op de buurt.

 100 % een impact op het kind.  98,44 % een impact op het gezin.  79,69 % een impact op de school.  79,69 % een impact op de buurt.

0

20

40

60

80

100

De kinderen Via een papieren vragenlijst met symbolen werden de kinderen op school bevraagd over de impact van de begeleiding, die lijst vulden ze samen met de klasleerkracht of de vertrouwenspersoon in. 96 kinderen vulden de vragenlijst in. Bij de kinderen merkt:

 100 % een impact op het kind.  59,38 % een impact op het gezin.  65,63 % een impact op de school.  77,08 % een impact op de buurt.

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

Conclusie Door alle bevraagde partijen werd een positieve impact opgemerkt op één of meerdere kwaliteitsdomeinen. Een meerderheid zag zelfs een impact op 3 of 4 domeinen. 62% van de begeleiders en 51% van de scholen merkten een impact op 3 of 4 domeinen. 75% van de kinderen ervaarde impact op 3 of 4 domeinen. Opmerkelijk is dat liefst 92% van de ouders verschil merkte op 3 of 4 domeinen tijdens de begeleiding en 67% van de ouders impact ervaart op alle 4 de domeinen. Uit de bevraging blijkt dat alle partijen de impact op het kind als het grootst ervaren. Alle bevraagde ouders zagen die impact maar ook alle kinderen merkten de impact bij zichzelf. Begeleiders zagen sneller een impact op het kind en de ouders, terwijl de scholen dit sneller op het kind en de school waarnamen. Opvallend positief is dat ouders en kinderen meer impact op de buurt ervaarden dan dat begeleiders en scholen dit zagen. Ook zagen zij meer impact op zichzelf als gezin en op hun communicatie met de school, dan dat de scholen en begeleiders dit inschatten.

0

20

40

60

80

100

Uit onze impactmeting kunnen we afleiden dat Uilenspel niet enkel een grote impact heeft op het kind maar ook op het gezin, de buurt en de school!

Uilenspel vzw Steendam 84 9000 Gent 09 351 51 15 info@uilenspel.be

www.uilenspel.be BE93 8939 4405 2767

Profile for Uilenspel vzw

Impactmeting Uilenspel 2016  

Impactmeting Uilenspel 2016  

Advertisement