__MAIN_TEXT__

Page 1

Schooljaar 2016-2017

De impact van Uilenspel op kind, gezin, school & buurt "Groeien* doen we samen"

Dat er met Uilenspel een verschil gemaakt wordt voor veel kinderen ­ en gezinnen, voelt iedereen na 8 schooljaren hard aan. Een meting maakt dit gevoel concreet. De impactmeting onderzoekt welke hefbomen Uilenspel heeft op vlak van kind, gezin, school en buurt. Op die manier kan de werking gefinetuned worden en nog meer impact realiseren. De bevraging die afgenomen werd bij de begeleiders, kinderen, ouders en de school gaat dieper in op 4 domeinen: 1. Impact op het kind: verbetering van schoolse vaardigheden, positieve invloed op de motivatie van het kind en verhoging van het zelfbeeld. 2. Impact op het gezin: toename van betrokkenheid van de ouders en verhoging pedagogische handvaten van de ouders. 3. Impact op de school: verbetering van de communicatie tussen het gezin en de school. 4. Impact op de buurt: deelname aan buurtactiviteiten, kennismaken met de bibliotheek of spelotheek in de buurt en verhoogde interactie tussen buurtbewoners.

Resultaten Impact op het kind

Impact op het gezin

87% van de kinderen geven aan dat de schoolse vaardigheden verbeterd zijn. Dankzij de Uilenspelbegeleiding kunnen ze beter rekenen, lezen en schrijven dan in het begin van het schooljaar. 86% van de ouders en 93% van de kinderen rapporteren dat door de begeleiding van Uilenspel lezen beter gaat. Ook 53% van de leerkrachten geeft aan dat het kind betere resultaten haalt voor lezen. Daarnaast kunnen de kinderen beter Nederlands spreken en begrijpen dan in het begin van het schooljaar. Men merkt een positieve invloed op bij de motivatie van de kinderen, vermeld door 94% van de kinderen. 80% van de ouders en 86% van de kinderen geven weer dat ze liever naar school gaan. Ze vinden het leuk als hun Uilenspelbegeleider langskomt om samen met hem/haar te leren. Ten slotte heeft er een positieve evolutie van het zelfbeeld plaatsgevonden. Dit zeggen namelijk 91% van de kinderen en 83% van de ouders. Men geeft aan dat de kinderen zich beter voelen op school door de Uilenspelbegeleiding en dat ze zich goed voelen bij de Uilenspelvrijwilliger. Op de ommezijde staan de cijfers over de impact van het kind gedetailleerder weergegeven.

De ouders, school en begeleiders stellen vast dat er toename is in de ouderbetrokkenheid. Dankzij Uilenspel zegt 48% van de ouders meer op de hoogte te zijn van de activiteiten die op school plaatsvinden en is 64% meer betrokken bij het huiswerk van de kinderen. 60% van de kinderen geeft aan dat de Uilenspelbegeleiding er voor zorgt dat hun ouders hen beter kunnen helpen met hun huistaak. Men duidt op een verhoging van pedagogische handvaten voor de ouders. Door de Uilenspelvrijwilliger begrijpen de ouders de schoolagenda van hun kind beter en 65% van de ouders heeft meer vertrouwen gekregen om hun kind te helpen met het huiswerk.


Resultaten impact op het kind Aantal respondenten (in %)

48

15 2

2. Positieve invloed op motivatie

10

83 48

39

Ik weet het niet nee ja

begeleiders

42

51

school

45

91

ouders

begeleiders

1. Verbetering schoolse vaardigheden

10

kind

42

83

begeleiders

46

94

19 33

29

school

ouders

kind

9 26

51

7

84

10 7

school

36 87

6

18

ouders

7 9

kind

13

3. Verhoging zelfbeeld

Impact op de school

Impact op de buurt

Op vlak van communicatie tussen school en gezin stelt 52% van de ouders vast dat dit verbeterd is. Door de Uilenspelbegeleiding weten ouders beter wat er gebeurt op school en nam 41% van de ouders deel aan schoolse activiteiten (bijvoorbeeld oudercontact, schoolfeest…) door de Uilenspelbegeleiding. Als ouders vragen hebben over de school, kunnen ze daarmee terecht bij de Uilenspelvrijwilliger om zo een beter zicht te krijgen op het schoolsysteem.

48% van de ouders heeft deelgenomen aan activiteiten in de buurt dankzij de Uilenspelbegeleiding en 72% van de kinderen is al eens op uitstap geweest met de vrijwilliger waar ze zonder hem of haar niet aanwezig zouden zijn. 57% van de ouders geeft aan dat ze nieuwe organisaties hebben leren kennen in de buurt en dat er via de Uilenspelbegeleiding een kennismaking is geweest met de spelotheken en bibliotheken in de buurt. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat er meer interactie met buurtbewoners is

geweest door de Uilenspelbegeleiding. Bijna de helft van de ouders geven te kennen dat ze ook afspreken met de begeleider buiten de begeleidingsmomenten.

Conclusie

Ouders en kinderen zijn erg positief, de begeleiding heeft een duidelijke impact op het gezin. De begeleiders zelf zijn bescheidener wat hun impact betreft. Ook scholen zijn iets voorzichtiger. Over het algemeen kunnen we stellen dat: • De schoolse vaardigheden en motivatie van de kinderen zijn verbeterd. • Er een toename is van ouderbetrokkenheid en men meer pedagogische handvaten kreeg aangereikt. • Er meer communicatie is tussen school en gezin. • Er meer interactie is tussen de buurtbewoners.

Toekomst Als actiepunt naar de toekomst toe zal Uilenspel inzetten om de sterke punten nog verder uit te bouwen. Op bepaalde vlakken kan de huidige impact nog versterkt worden, zoals het verbeteren van de communicatie tussen school en gezin. Het is logisch dat de impact op het gezin zelf het grootst is, aangezien hier de kern van de werking plaatsvindt, namelijk de wekelijkse begeleiding.

Verdere duiding van de resultaten: info@uilenspel.be

Uilenspel vzw Steendam 84 9000 Gent 09 351 51 15 info@uilenspel.be

www.uilenspel.be BE93 8939 4405 2767

Profile for Uilenspel vzw

Impactmeting Uilenspel schooljaar 2016-2017  

Uilenspel maakt wel degelijk een verschil en heeft dan ook een impact om u tegen te zeggen! Benieuwd wat we allemaal verwezenlijken? Bekijk...

Impactmeting Uilenspel schooljaar 2016-2017  

Uilenspel maakt wel degelijk een verschil en heeft dan ook een impact om u tegen te zeggen! Benieuwd wat we allemaal verwezenlijken? Bekijk...

Advertisement