Page 1

UNIVERSITAT INTERNACIONAL de CATALUNYA memòria acadèmica 2008_2009


MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 Universitat Internacional de Catalunya

Sumari 2008-2009 Memòria gràfica del curs 2008-2009

2

La UIC en xifres

3

Introducció Discurs del rector a l’acte d’inauguració Memòria del secretari general del curs 2008-2009

19 19 21

Persones Òrgans de Govern Òrgans consultius Principals acords Juntes de centre

28 28 30 32 36

Activitats Docència i recerca Centres associats Tercer cicle i formació continuada Universitat i societat

39 39 86 87 90

Serveis Servei d’Informació i Admissions Servei d’Idiomes Servei d’Estudiants Servei d’Estratègies Professionals (SEP) Servei de Relacions Internacionals Servei de Biblioteca Servei d’Informàtica Serveis de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics Servei de Capellania Clínica Universitària d’Odontologia (CUO) Inversions i millores en infraestructures

96 96 96 99 102 103 106 107 109 111 111 112

2


La UIC en xifres

La UIC en xifres en el curs 2008-2009 Oferta acadèmica del curs 2008-2009

La Universitat Internacional de Catalunya ha desenvolupat l’activitat docent i de recerca en dos campus universitaris, situats a Barcelona i a Sant Cugat, amb una oferta d’estudis de grau de quinze titulacions oficials i dues titulacions pròpies, onze programes de doctorat, vuit programes de màster oficial i tretze programes de màster propis, vint-i-set cursos de postgrau, a més d’un conjunt divers de cursos d’especialització, seminaris, tallers i jornades. El curs 2008-2009 s’han matriculat 5.949 alumnes, 3.147 dels quals a les titulacions de grau, 1.829 a les de postgrau (programes de doctorat, màsters, diplomatures de postgrau i cursos d’especialització) i 973 als cursos de la Universitat d’Estiu, seminaris, tallers i jornades. Distribució geogràfica de les titulacions Campus Barcelona Llicenciatura en Dret Llicenciatura en Criminologia Diplomatura en Gestió i Administració Pública Llicenciatura en Humanitats Llicenciatura en Periodisme Llicenciatura en Comunicació Audiovisual Diplomatura en Magisteri, especialitat en Educació Infantil Diplomatura en Magisteri, especialitat en Educació Primària Arquitectura Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses Bachelor en Tecnologia i Producció Industrial (títol propi) Campus Sant Cugat Grau en Medicina Llicenciatura en Odontologia Diplomatura en Infermeria Diplomatura en Fisioteràpia Centres associats Graduat Superior en Disseny Gràfic (LAI) Graduat Superior en Disseny d’Interiors (LAI)

3


Estudis i matrícula del curs 2008-2009 Matrícula en els estudis de grau 2008-2009 El curs 2008-2009 es van matricular als estudis de grau un total de 3.147 alumnes, un 65% dels quals van ser dones i un 35% homes, distribuïts entre les titulacions que s’imparteixen a la UIC de la manera següent: Ensenyaments de grau. Alumnat matriculat per titulacions Infermeria Fisioteràpia Gestió i Administració Pública Magisteri d’Educació Infantil Magisteri d’Educació Primària Medicina Odontologia Criminologia Administració i Direcció d’Empreses Humanitats Periodisme Comunicació Audiovisual Arquitectura Dret Bachelor en Tecnologia i Producció Industrial (títol propi) Disseny Gràfic i d’Interiors

232 322 62 377 359 88 473 86 228 52 54 192 363 142 46 71

Total

3.147

*Alumnat de la UIC: no s’hi inclou l’alumnat d’intercanvi.

Distribució per sexes Titulació Infermeria Fisioteràpia Gestió i Administració Pública Magisteri d’Educació Infantil Magisteri d’Educació Primària Medicina Odontologia Criminologia Administració i Direcció d’Empreses Humanitats Periodisme Comunicació Audiovisual Arquitectura Dret Bachelor en Tecnologia i Producció Industrial Disseny Gràfic i d’Interiors

Total

Abs. 47 130 36 11 58 36 174 36 151 16 12 76 214 52 27 22

Homes % 20,26% 40,37% 58,06% 2,92% 16,16% 40,91% 36,79% 41,86% 66,23% 30,77% 22,22% 39,58% 58,95% 36,62% 58,70% 30,99%

1.098 34,89%

Dones % 79,74% 59,63% 41,94% 97,08% 83,84% 59,09% 63,21% 58,14% 33,77% 69,23% 77,78% 60,42% 41,05% 63,38% 41,30% 69,01%

Total

2.049 65,11%

3.147

Abs. 185 192 26 366 301 52 299 50 77 36 42 116 149 90 19 49

232 322 62 377 359 88 473 86 228 52 54 192 363 142 46 71

*Alumnat UIC: no s’hi inclou l’alumnat d’intercanvi.

4


Evolució de l’alumnat en els ensenyaments de grau des del curs 2005-2006 fins al curs 2008-2009, distribuït per facultats i escoles Facultat de Medicina i Ciències de la Salut Evolució de l’alumnat en els ensenyaments de grau* Grau en Medicina, diplomatures en Fisioteràpia i Infermeria

Alumnat de primer Alumnat matriculat Finalitza els estudis

2005-2006 169 473 104

2006-2007 169 515 124

2007-2008 192 555 165

2008-2009 266 642 134

2007-2008 88 480 87

2008-2009 85 473 92

2007-2008 15 54 4

2008-2009 10 52 11

2007-2008 93 205 21

2008-2009 62 246 34

2007-2008 267 521 85

2008-2009 181 736 150

Facultat d’Odontologia Evolució de l’alumnat en els ensenyaments de grau* Llicenciatura en Odontologia

Alumnat de primer Alumnat matriculat Finalitza els estudis

2005-2006 87 478 97

2006-2007 88 470 85

Facultat d’Humanitats Evolució de l’alumnat en els ensenyaments de grau* Llicenciatura en Humanitats

Alumnat de primer Alumnat matriculat Finalitza els estudis

2005-2006 16 99 11

2006-2007 17 56 5

Facultat de Ciències de la Comunicació Evolució de l’alumnat en els ensenyaments de grau* Llicenciatures en Periodisme i Comunicació Audiovisual

Alumnat de primer Alumnat matriculat Finalitza els estudis

2005-2006 87 149 47

2006-2007 68 158 36

Facultat d’Educació Evolució de l’alumnat en els ensenyaments de grau* Diplomatures en Magisteri d’Educació Infantil i Primària

Alumnat de primer Alumnat matriculat Finalitza els estudis

2005-2006 155 415 112

2006-2007 170 356 88

Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques Evolució de l’alumnat en els ensenyaments de grau* Llicenciatures en Dret i Criminologia, i Diplomatura en Gestió i Administració Pública

Alumnat de primer Alumnat matriculat Finalitza els estudis

2005-2006 95 210 37

2006-2007 90 251 66

2007-2008 112 296 88

2008-2009 79 290 90

5


Facultat de Ciències Econòmiques i Socials Evolució de l’alumnat en els ensenyaments de grau* Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses i Grau en Tecnologia i Producció Industrial

Alumnat de primer Alumnat matriculat Finalitza els estudis

2005-2006 97 281 57

2006-2007 73 282 62

2007-2008 64 277 33

2008-2009 72 274 16

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura Evolució de l’alumnat en els ensenyaments de grau*

Alumnat de primer Alumnat matriculat Finalitza els estudis

2005-2006 59 339 5

2006-2007 69 414 41

2007-2008 57 386 38

2008-2009 44 363 77

2005-2006 765 2.444 470

2006-2007 744 2.502 507

2007-2008 888 2.774 521

2008-2009 798 3.076 604

Totals UIC

Alumnat de primer Alumnat matriculat Finalitza els estudis

*Alumnat de la UIC: no s’hi inclou l’alumnat d’intercanvi. En els totals no s’hi inclou l’alumnat dels centres associats.

Dades globals sobre la matrícula de primer i segon cicle del curs 2008-2009

Total (títols oficials i propis) Distribuït per sexe. Només títols oficials Homes Dones Distribuïts per edats. Només títols oficials Menys de 25 anys De 25 a 30 anys De 31 a 40 anys Més de 40 Distribuïts per cicle. Només títols oficials Cicle llarg Cicle curt De cicle llarg per branca d’ensenyament Humanitats Socials i Jurídiques Salut Experimentals Tècniques De cicle curt per branca d’ensenyament Humanitats Socials i Jurídiques Salut Experimentals Tècniques

Centres propis 3.076

Centres associats 71

Total 3.147

1.076 2.000

22 49

1.098 2.049

2.359 335 267 115

51 20

2.410 355 267 115

1.724 1.352

71

1.724 1.423

52 702 561

52 702 561

363

363

798 554

798 554

6


De títols propis per branca d’ensenyament Humanitats Socials i Jurídiques Salut Experimentals Tècniques Distribuïts per nacionalitat Estrangers de la Unió Europea Altres estrangers Total d’estrangers

46

46

71

71

124 68 192

124 68 192

*Alumnat de la UIC: no s’hi inclou alumnat d’intercanvi.

Matrícula en els programes de doctorat 2008-2009 El curs 2008-2009 es van matricular als estudis de doctorat un total de 321 alumnes, un 42% dels quals van ser dones i un 58% homes, distribuïts en els programes de doctorat que s’imparteixen a la UIC de la manera següent: Programes de doctorat. Alumnat matriculat Doctorat en Aparell Locomotor i Esport Doctorat en Ciències de la Salut Doctorat per a Professionals d’Atenció Primària Doctorat en Tècniques Clíniques i de Laboratori en Odontologia Doctorat de Recerca en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques Doctorat en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques Les Humanitats Avui: Educació, Comunicació i Empresa Doctorat en Arquitectures Genètiques Doctorat en Història, Arquitectura i Disseny Doctorat en Arquitectura, Ciutat i Territori Doctorat en Envelliment Humà Total Distribució per sexes en els programes de doctorat Doctorat en Aparell Locomotor i Esport Doctorat en Ciències de la Salut Doctorat per a Professionals d’Atenció Primària Doctorat en Tècniques Clíniques i de Laboratori en Odontologia Doctorat de Recerca en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques Doctorat en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques Les Humanitats Avui: Educació, Comunicació i Empresa Doctorat en Arquitectures Genètiques Doctorat en Història, Arquitectura i Disseny Doctorat en Arquitectura, Ciutat i Territori Doctorat en Envelliment Humà Total

Homes 17 54,84% 3 13,64% 1 25,00% 80 41,88% 2 25,00% 7 87,50% 14 38,89% 4 100,00% 4 80,00% 2 28,57% 2 40,00% 136 42,37%

31 22 4 191 8 8 36 4 5 7 5 321 Dones 14 45,16% 19 86,36% 3 75,00% 111 58,12% 6 75,00% 1 12,50% 22 61,11% 0 0,00% 1 20,00% 5 71,43% 3 60,00% 185 57,63%

Total 31 22 4 191 8 8 36 4 5 7 5 321

Altres dades globals sobre l’alumnat de doctorat en centres propis Total Distribuïts per sexe Homes Dones Distribuïts per edat De 21 a 30

321 136 185 157

7


De 31 a 40 anys Més de 40 anys Distribuïts per nacionalitat Estrangers de la Unió Europea Altres estrangers Total d’estrangers

89 75 21 50 90

Nota: exclusivament programes de doctorat.

Dades sobre l’alumnat graduat en els programes de doctorat 2008-2009 Alumnat graduat el curs 2008-2009

Distribuïts per sexe Homes Dones Distribuïts per edat Menys de 25 anys De 25 a 30 anys De 31 a 40 anys Més de 40

Programa doctorat (crèdits docents i de recerca)

Tesis doctorals

Centres propis

Total

29 44

8 6

37 50

0 46 16 11

0 1 6 7

0 47 22 18

Matrícula en programes de màster, diplomatures de postgrau, cursos d’especialització i cursos de la Universitat d’Estiu, seminaris, tallers, congressos i jornades 2008-2009 Màsters universitaris Màster Màster Màster Màster Màster Màster Màster Màster Total

Universitari Universitari Universitari Universitari Universitari Universitari Universitari Universitari

de Teràpia Familiar en Ciències de la Infermeria Recerca Bàsica en Odontologia i Biomedicina en Psicopatologia Clínica, Legal i Forense en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció de Recerca Bàsica en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques en Gestió Cultural en Arquitectura Biodigital

Màsters propis Màster Màster Màster Màster Màster Màster Màster Màster Màster Màster Màster Màster Total

en en en en en en en en en en en en

Rehabilitació en Estètica Avançada Endodòncia Online Endodòncia Estètica Dental Implantologia Oral: Cirurgia i Pròtesi Odontopediatria Integral Operatòria i Estètica Dental Online Periodòncia Pròtesi Bucal i ATM Direcció Asseguradora Professional Tecnologia i Producció Industrial Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial

Total 6 55 7 9 14 33 37 50 211

Total 2 14 11 10 16 10 8 8 15 9 15 12 130

8


Diplomatures de postgrau Postgrau en Fisioteràpia i Regeneració de Parts Toves Postgrau en Acupuntura Aplicada al Dolor Articular i Miofascial Postgrau en Ferides Cròniques. Abordatge Integral Postgrau en Fisioteràpia Global Miofascial. Concepte Mézières Postgrau en Fisioteràpia Pediàtrica Postgrau en Fisioteràpia de l’Activitat Física i l’Esport. Readaptació a l’Esforç Postgrau en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia, Reanimació i Teràpia del Dolor Postgrau en Infermeria del Treball i Salut Laboral Postgrau en Suport Vital i Emergències Físiques Postgrau en Ciències Bàsiques per a la Recerca Odontològica Residència Clínica de Dolor i Disfunció Craniomandibular Residència Clínica de Pròtesi Bucal Residència Clínica de Tècniques Quirúrgiques Aplicades a la Cavitat Oral Residència Clínica en Gerodontologia Residència Clínica en Implantologia Oral Residència Clínica en Odontopediatria Residència Clínica en Periodòncia Residència Clínica Intensiva en Implantologia Residència Clínica Multidisciplinària en Odontologia Postgraduate Studies in Marriage and Family Education –On LinePostgrau en Matrimoni i Educació Familiar Postgrau en Comunicació de Moda i Tendències Postgrau en Gestió Cultural Postgrau en Periodisme Esportiu Postgrau en Dret Privat i Pràctica Notarial Declaració Eclesiàstica d’Idoneïtat Total

Cursos d’especialització

Total 15 89 20 14 36 24 15 35 11 2 1 8 7 2 7 2 4 * * 20 63 8 3 22 22 11 441

Total

Curs d’Especialització en Medicina Psicosomàtica i Psicologia de la Salut 10 Fisioteràpia i Disfunció Craniomandibular 22 La Marxa Normal i Patològica. Ortosi i Estratègies Terapèutiques 28 Monogràfic d’Espatlla 23 Monogràfic de la Síndrome de Dolor Miofascial 16 Psicomotricitat en Pediatria 19 Reflexoteràpia Podal * Sofrologia. Relaxació Dinàmica de Caycedo. Primer Grau * Tai-txi i Consciència Corporal Aplicats a la Patologia i Dolor Crònic 13 Tècnica Ortopèdica 94 Tècniques d’Energia Muscular (MET) * Valoració en Fisioteràpia Pediàtrica. 1a Infància 29 Valoració i Tractament Fisioterapèutic de les Lesions Muscultendinoses i Lligamentoses de Raquis * Curs FC en Endodòncia Avançada (Mòdul I) 7 Curs FC en Endodòncia Avançada (Mòdul II) 5 Curs FC Odontopediatria Integral (Mòdul I) 7 Curs FC Odontopediatria Integral (Mòdul II) 3 Curs FC Ortodòncia en Tècnica MBT (Mòdul I) 11 Curs FC Pròtesi-Implants. Avançat (Mòdul III) 9 Curs FC Pròtesi-Implants. Avançat (Mòdul I) 10 Curs FC Pròtesi-Implants. Avançat (Mòdul II) 10 Curs Hands On d’Estètica Avançada en Composites i Porcellana (Mòdul I) 5 Curs Hands On d’Estètica Avançada en Composites i Porcellana (Mòdul II) 5 Curs Periodòncia Avançada (Mòdul I) * Curs Periodòncia Avançada (Mòdul II) * Curs Pràctic de Mecànica de Braquet d’Arc sobre Tipodont 5

9


Curs Pròtesi-Implants. Bàsic (Mòdul I) Curs Pròtesi-Implants. Bàsic (Mòdul II) Curs Teoricopràctic de Diagnòstic en Ortodòncia Curs d’Actualització en Anestèsia Locoregional en Odontologia Curs d’Actualització en Medicina Oral Curs de Gestió en Recursos Humans de la Clínica (Mòdul I) Curs de Gestió en Recursos Humans de la Clínica (Mòdul II) Curs de Periodòncia Avançada (Mòdul III) Curs de Periodòncia Avançada (Mòdul IV) Curs de Tractament de Classe II amb l’Aparell d’Herbst FC en Ortodòncia Lingual FC Cirurgia Ortognàtica (Mòdul I) FC Cirurgia Ortognàtica (Mòdul II) FC Pràctiques Clíniques Solidàries al Perú FC Pròtesi Fixa Totalment Ceràmica FC X Curs Intensiu d’Endodòncia per al Clínic General Adaptació a l’EEES a través de la Pràctica Reflexiva (Aplicació del Coaching) Aplicacions de la Web 2.0 per a l’Educació Superior Curs de Matemàtiques 0 Setmana Acadèmica ADEN 2009 International Summer School Aspectes Jurídics de Museus i Fundacions El Repte de Saber 4. Viatge al Mite Finançament Cultural Instruments per a la Gestió de la Cultura Màrqueting Cultural Informàtica Aplicada a l’Arquitectura: 3DMax Bàsic Informàtica Aplicada a l’Arquitectura: 3dmax Bàsic 2a Edició PhotoShop/Illustrator Anglès General Intensiu 1-19 de setembre de 2008. Nivell intermedi Anglès General Intensiu 1-19 de setembre de 2008. Nivell elemental Anglès General Intensiu 6-24 de juliol de 2009. Nivell elemental Anglès General Intensiu 6-24 de juliol de 2009. Nivell intermedi Curs Intensiu d’Espanyol per a Estudiants Erasmus Curs Intensiu de Català Bàsic Curs de Català d’Empresa (nivell bàsic) Curs de Català de Nivell Bàsic Curs de Català per a Ciències de la Salut (nivell bàsic) Totals

Universitat d’Estiu Desenvolupar el Pensament Creatiu per a la Resolució de Problemes i la Recerca d’Oportunitats Distensió Corporal i Relaxació per Sofrologia Atenció i Seguiment de Famílies Ensenyar per Competències I: Programació Ensenyar per Competències II: Metodologia i Avaluació Innovació Pedagògica: Teoria i Pràctica de les Metodologies Actives Innovació Pedagògica: Aplicació de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples a l’Aula Introducció a l’Artteràpia L’escriptura en l’Etapa Escolar. Aprenentatge, Evolució i Interpretació La Veu i el Cos: Eines per Millorar la Comunicació Recursos Educatius per a la Pissarra Digital Interactiva Dones Silenciades: Història de l’Art i Gènere Recursos Lingüístics de Català a Internet Totals

10 10 4 2 * 1 4 * * 3 14 13 20 13 7 12 27 * * 50 * * * 1 1 1 * * * * 99 9 7 * 7 13 33 34 726

Total * 18 89 83 85 71 96 14 24 19 17 * 11 527

10


Seminaris, tallers, conferències

total

Seminari de Recerca Avançat Seminari de Recerca Bàsic Seminari de Recerca Intermedi Tècnica d’Embenat Neuromuscular IV Curs Pràctic de Microcargols IV Curs Teòric de Microcargols Jornades sobre Tècniques Aplicades a Compareixences davant dels Tribunals de Justícia Seminari Violència I Societat Seminari sobre Qüestions Actuals en Criminalística Jornades I d’Introducció al Món del Vi, Tast i Maridatges Jornades II d’Introducció al Món del Vi, Tast i Maridatges Jornades III d’Introducció al Món del Vi, Tast i Maridatges Seminari Banca Privada: Alternatives d’Inversió Taller Doctrina Social de l’Església. Part General Taller de Doctrina Social de l’Església Viabilitat Empresarial. L’Aventura de l’Empresa en Època de Crisi 150 Anys després de l’Origen de les Espècies de Darwin Gaudir amb els Números: una Realitat al Nostre Abast Seminari “Ens cal parlar d’assertivitat” Seminari d’Interpretació del Dibuix Infantil Seminari de Pissarra Digital Interactiva i Treball Intel·lectual Fòrums ESARQ Primer Cicle 1 Fòrums ESARQ Primer Cicle 2 Taller Vertical Jornada Aspectes Clau en l’Impost sobre Societats Jornada sobre Aspectes Clau en l’Impost sobre Societats Seminari sobre Dret de Fundacions Curs d’Introducció al Català Mèdic Taller d’Escriptura Dramàtica Taller de Recursos Lingüístics en Línia de Català Taller de Tècniques de Debat Totals

* 1 * 36 13 29 26 1 * 16 18 18 * * * * 28 * 20 26 * * * 1 170 * 22 15 * * 6 446

*Programes o cursos oferts dels quals finalment no es va obrir la matrícula

Alumnat amb estudis acabats durant el curs 2008-2009 Alumnat amb estudis acabats

Infermeria Fisioteràpia Gestió i Administració Pública Magisteri Educació Infantil Magisteri Educació Primària Odontologia Criminologia ADE Humanitats Periodisme Comunicació Audiovisual Arquitectura Dret Total

2005 2006 23 81 6 62 50 97 31 11 46

2006 2007 23 101 10 57 53 85 29 34 6 41

2007 2008 48 117 23 52 62 87 47 22 4 27

97 11 544

41 27 521

38 18 547

2008 2009 37 97 19 102 84 92 45 15 11 18 20 77 24 641

11


Dades sobre l’alumnat amb estudis acabats durant el curs 2008-2009 Només títols oficials Distribuïts per sexe Homes Dones Distribuïts per edat Menys de 25 anys De 25 a 30 anys De 31 a 40 anys Més de 40 anys Distribuïts per cicle Cicle llarg Cicle curt De cicle curt per branca d’ensenyament Humanitats Socials i Jurídiques Salut Tècniques De cicle llarg per branca d’ensenyament Humanitats Socials i Jurídiques Salut Tècniques

Centres propis

Total 641

202 439 641 386 126 85 44 641 302 339 339 205 134 302 11 122 92 77

Personal docent i de recerca durant el curs 2008-2009 S’adjunta un quadre resum del personal docent i de recerca del curs 2008-2009, segons categories i dedicació:

Total professorat Total professorat doctor Jornada laboral Temps complet Temps parcial Categoria laboral Facultats o escoles tècniques superiors Professor ordinari o catedràtic Professor agregat o titular Professor adjunt Professor contractat doctor Professor associat Professor auxiliar/ajudant Professor col·laborador llicenciat Professor ajudant doctor Total facultats i ETS Escoles universitàries o centres de postgraduats i d’altres Professor agregat Professor adjunt Professor col·laborador llicenciat Professor col·laborador diplomat Professor auxiliar/ajudant Professor titular d’escola universitària Professor associat d’escola universitària

Total 262 107 262 102 160 262

Homes 104 70 158 58 100 104

Dones 158 37 104 44 60 158

5 9 22 15 128 30 25 20 254

5 6 13 10 24 10 17 15 100

0 3 9 5 104 20 8 5 154

0

0

0

2 6

1 3

1 3

12


Total escoles universitàries o centres postgrau Professors especials Visitant

8

4

4

0

0

0

Convenis signats al llarg del curs 2008-2009 Al llarg del curs 2008-2009, segons consta al Registre General de la Secretaria General de la Universitat, es van formalitzar les signatures d’un total de 254 convenis, distribuïts en 20 convenis de pràctiques curriculars i cooperació educativa a proposta de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, 17 convenis de pràctiques curriculars i cooperació educativa a proposta de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques, 45 convenis de pràctiques curriculars i cooperació educativa a proposta de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials, 13 convenis de pràctiques curriculars i cooperació educativa a proposta de la Facultat d’Humanitats, 17 convenis de pràctiques curriculars i cooperació educativa a proposta de la Facultat d’Humanitats-Gestió Cultural, 32 convenis de pràctiques curriculars i cooperació educativa a proposta de la Facultat de Ciències de la Comunicació, 38 convenis de pràctiques curriculars i cooperació educativa a proposta de la Facultat d’Educació, 2 convenis de pràctiques curriculars i cooperació educativa a proposta de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut-Medicina, 13 convenis de pràctiques curriculars i cooperació educativa a proposta de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut-Infermeria, 17 convenis de pràctiques curriculars i cooperació educativa a proposta de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut-Fisioteràpia, i 40 convenis de col·laboració, recerca i cooperació.

Convenis de pràctiques curriculars i cooperació educativa Convenis de pràctiques per a l’alumnat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (20) Nom de l’entitat Agora Taller, d’Arquitectura Alexandre Egea Guardiola Antoni Baiges Alejandre Argemí Falguera Arquitectura, SL Aryanour Djalali Arquitectos Asociados B71, SL Asensio Peña Velázquez Binimala, SL Blur Arquitectura Carles Puig Arquitecte i Associats, SLP Despatx Lluís Durall Mallol Fahe Consulting, SL Hybrida Ibga, SA Jordi Tió Arquitecte Josep Lluís i Ginovart La Societat Autoplot, SL Manuel Sintes Riutort Ofingar Ingenieros Pujol-Rosal Estudio de Arquitectura, SL Taab6 Colacios Llach Arquitectes SCP

Convenis de pràctiques per a l’alumnat de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques (17) Nom de l’entitat Acciona, SA Alejandro Servent Pla Anyhelp International, SL Arraut & Asociados, SL

13


Bbm&A, SA Bufete Puig Fontanals & Marfa Catherine Marti de Anzizu, Abogado Cjbcn 03 Sccl Dor Advocats Elsecredit Gemasa, SL Fermin Morales , SL Michael Page International, SA Roca Junyent Advocats, SL Rofes & Castrillo Associats Salip Abogados Sopea. Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas Woodtram 33, SL

Convenis de pràctiques per a l’alumnat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials (45) Nom de l’entitat Adi Center, SLU Allianz Seguros Asics Iberia, SL Audihispana Grant Thornton Bershka España Boada Ordis, Correduria d’Assegurances, SL Caixa Manresa Cataloni Unic, SL Citicorp Customer Services, SL Color Center Confederación Empresarial y Comarcal de Terrassa Damm, SA Dextal Internacional Traders EmedeEme Estambril, SA Estrategia i Viabilitat Empresarial (EVE) Estudio Electromecánico, SL FloraQueen Forsel Grupo Norte ETT, SA Fundación Privada Logística Justa, SL Gas Gas Motos Gea Gestión. Gestión Empresarial y Asesoría Grupo Kalise Menorquina, SA Hexalog Networks, SL Hotusa – Hoteles Turísticos Unidos, SA Manubens Asociados, SL MCI Spain Event Services, SA Metropolis Ciutat Vanguardia, SL Nespresso Open House Spain, SL Open Traffic Systems, SL Papertech, SL Pimec PlusValue Marketing Services, SL Promotora Kasde, SA (Hoteles Catalonia) Despacho Salvador Gomà Piera Sigma, Servicios Profesionales para Asociaciones, SL Sodexo, FFM Sole Technology Spain, SL Subsidalia, SL

14


Talleres Auto 2000 Tech Data España Universal de Panadería y Bollería, SL Viladot Marcos Associats, SL Zemsania, SL Adi Center, SLU

Convenis de pràctiques per a l’alumnat de la Facultat d’Humanitats (13) Nom de l’entitat Accem Atrapalo, SL Bizalia Spain, SL Club Escandinau de Barcelona-Centre Cultural Nòrdic Galeria d’Art Esther Montoriol Good2b, SL IESE. Universitat de Navarra Institut d’Estudis de la Seguretat, Fundació Privada La Creu Roja Espanyola a Catalunya L’Associació Tantàgora Serveis Culturals Oficina Cultural del Consulat General d’Itàlia a Barcelona Produccions Artístiques La Fantàstica, SL Teleespectadors Associats de Catalunya

Convenis de pràctiques per a l’alumnat de la Facultat d’Humanitats-Gestió Cultural (17) Nom de l’entitat Art Barcelona Artimetria Associació Mecal Digital Barcelona Film Festival, SL Editorial Gedisa, SA Entresòl de Produccions 2005, SL Establiments Maragall, SA Fundació Barcelona Media UPF Fundació Foto Colectania Fundación Museo de La Paz de Gernika Inguanzo, SL Interarts La Fundació del Gran Teatre del Liceu La Fundació Privada Desenvolupament Comunitari Ludic3, SCCL Trifulca Associació Cultural Art Barcelona

Convenis de pràctiques per a l’alumnat de la Facultat de Ciències de la Comunicació (32) Nom de l’entitat Ajuntament de Matadepera Associació CinemaNet Associació per a la Infància Nens del Món Bastian Films, SL Cambrils Audiovisual, Epel Centro de Enlace AE, SL Citigroup Consumer Services Corporación RTVE Cromosoma, SA Diario Marítimas, SA Doa Productions XXI, SL

15


Ediciones GOL España, SL Editorial Página Cero, SA El Terrat de Produccions SL Equis Equis Ele Comunicación, SL Formatos Serveis Gràfics, SL Gestmusic Endemol, SAU Icono Azul, SL Internet Worldwide Business, SA Koukoku, SL La Caixa La Mantingala de Púbol Media Films, SL Notro Televisión, SL Ocio Media Interactiva, SL Punto Fa, SL Sinergia Value SL TMR Comunicación Toma 78, SL Uniprex, SAU Voltimun Iberia, SA Worth IT, SL

Convenis de pràctiques per a l’alumnat de la Facultat d’Educació (38) Nom de l’entitat CA Mas d’en Pedro Centre Infantil El Cel Circolo Didattico Statale Colegio Rural Agrupado El Poyo del Cid CRA Colegio Sierra Blanca de Centros Familiares de Enseñanza, SA Col·legi Compañía Santa Teresa de Jesús Col·legi Immaculada Concepció Col·legi Lestonnac - Pau Claris Col·legi Mare de Déu dels Àngels Col·legi Montserrat Col·legi Sant Miquel Arcàngel Col·legi Sant Gabriel de Ripollet Col·legi Sant Gabriel de Viladecans CP Mestral CRA Matarranya Escola d’Adults de Sant Cugat Escola Infantil Little Ducky Escola Laia Escola l’Avet Roig Escola Mare de Déu de la Mercè Escola Meritxell Escola Paula Montal-Escolàpies Figueres Escola Pia d’Igualada Escola Sant Felip Neri Escola Vedruna-Tona Escola Waldorf Fundació EFRP Camp Joliu (Escola Camp Joliu I, Escola La Vinya) Guarderia Betitxell Il Settore Nidi e Scuole d’Infanzia della Città di Torino Instituto Español Cañada Blanch de Londres L’Escola Xarxa

16


Llar d’infants Grimm Nexe Fundació Oakwood School Our Kids Privada Educativa Vedruna Barcelona Sagrat Cor - Diputació Santa Teresa de Lisieux

Convenis de pràctiques per a l’alumnat de la Facultat de Medicina i Ciències de la SalutMedicina (2) Nom de l’entitat Aspandi Cat-Barcelona

Convenis de pràctiques per a l’alumnat de la Facultat de Medicina i Ciències de la SalutInfermeria (13) Nom de l’entitat Aran Salut. Servicis Assistencials Integrats, SL Care Centro de Angiología y Cirugía Vascular de Barcelona, SL Clínica Ponent Consellería Sanidade Servizo Galego Saúde. Xerencia atención primaria Ourense Consorci Sanitari del Maresme Corporació Sanitària Parc Taulí. Postgrau de Suport Vital Hospital Can Misses Hospital de Nens de Barcelona Hospital Germans Trias i Pujol La Fundació Casal de Curació Mutua Balear de ATEPSS Servicio Canario de Salud Santa Cruz de Tenerife

Convenis de pràctiques per a l’alumnat de la Facultat de Medicina i Ciències de la SalutFisioteràpia (17) Nom de l’entitat Ajuntament de Collbató Attem Cemae Centre d’Educació Especial Los Silos Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany Corporació Sanitària Parc Taulí Delfos Gabinet Fisioterapeutic i Salut, SL Fiso Vallès, SPL Fremap Mutua D Fundación FIATC Fundació Privada Hospital de Mollet Gorka Romero Fisioterapia Hospital Can Misses, àrea de Salut Hospital de Sant Boi, Ordre Hospitalari Sant Joan de Déu Societat Rehabilitació i Medicina de l’Esport Barcelona Unió Esportiva Sant Andreu Ute Aso/Rpm Racing

17


Altres convenis de col·laboració i cooperació Convenis bilaterals i de col·laboració (40) Nom de l’entitat Addenda al Conv. Col. Politecnico de Torino AQU. Metodologia d’Avaluació de l’Activitat Investigadora Personal Docent AQU. Programa Reconeixement de SGIQ. AUDIT ASCER. Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos Asociación de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes ASPAEN Associació Cultural, Social i Assistencial Promoció de La Dona. Ribalera Clínica Aparicio Col·legi Major Universitari Bonaigua Col·legi Major Universitari Pedralbes Consorci de Biblioteques Universitàries Dep. d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya per a l’actualització i manteniment de la plataforma multimèdia Interc@t i per a la cessió de materials didàctics Fundació Pere Tarrés Fundación Ager Huancavelicaren Lagunak. Reunidos ICEA. Máster en Dirección Aseguradora Institut Català d’Arqueologia Clàssica Fund. Priv. l’Hospital Univ. Joan XIII Institut Superior d’Estudis de la Governabilitat i la Seguretat, SCP La Caixa La Federació Serveis Públics Unió General de Treballadors Catalunya La Sabana L’Associació Cultural del Maresme (Els Arcs) L’Associació Cultural del Maresme (Valldor) L’Associació de Pèrits Judicials i Forenses Lycée St. Paul de Lens Microbank Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. PIMEC Seoul National University, Republic of Korea Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicología Médica The School Of Geographical Sciencies, Arizona State University The University Canada West Universidad Austral Universidad Austral, Addenda Universidad Central de Venezuela Universidad Nacional San Luis Gonzaga Università Campus Bio-Medico di Roma (UCBM) Unversidad Católica de Santa Fe Vitrubusier Fundación Privada Yonsei University College of Dentistry, Korea Nota: durant el curs 2008-2009, la Facultat d’Odontologia va establir nombrosos convenis amb la indústria nacional i estrangera vinculats a projectes de recerca de les diferents àrees de coneixement d’aquest departament.

18


Introducció Discurs de l’Excm. Sr. Josep Argemí i Renom, rector la Universitat Internacional de Catalunya, a l’acte d’inauguració del curs 2008-2009 Comissionada per a Universitats i Recerca, Sra. Blanca Palmada; director general de La Caixa, Sr. Joan M. Nin; Patronat Universitari; autoritats acadèmiques; claustre de professors; personal d’Administració i Serveis; alumnat; senyores i senyors: Un any més em pertoca com a rector presidir aquest acte d’inauguració de curs i pronunciar unes paraules de cloenda. Com hem pogut recordar en la memòria llegida pel secretari general, el curs passat ha estat caracteritzat per un eix central, la celebració dels 10 anys de la UIC, amb un seguit d’actes que ens han fet gaudir de la frondosa realitat que és una institució que va néixer com un somni de la societat civil catalana desitjosa d’assegurar, per als seus fills i per a la joventut en general, una formació superior de qualitat i així contribuir a l’engrandiment del nostre país com ha estat tradició al llarg de la seva història. Ara, però, ens trobem en uns moments en què ja hem retornat a la realitat del dia a dia i en què hem de refermar els nostres esforços, per tal que aquella trajectòria no es vegi truncada o malmesa en els propers anys. Perquè els reptes que tenim per davant són importants i, per això mateix, il·lusionants i generadors d’un moviment intern engrescador que ens ha de fer albirar cotes altes de prestigi i servei al país, com ho han fet i ho fan institucions privades, senyeres que porten el nom de Catalunya als més alts nivells. Aquest curs que ara comencem tenim encetades algunes de les tasques que configuraran certerament el posicionament de la nostra institució. Em refereixo, en primer lloc, a l’adaptació de les nostres titulacions al denominat pla de Bolonya o de convergència a l’espai europeu d’educació superior i al pla de qualitat. Tot i que estem pendents del procés de verificació de la majoria d’aquestes, l’experiència dels plans pilot d’infermeria i d’educació, així com la implantació de Medicina i l’excel·lent treball realitzat pel PDI i el PAS, ens fa pensar que la formació del nostre professorat i l’entorn intern estan ben preparats per assolir-lo amb èxit. Èxit no només referit a les oportunitats de captar nous mercats per la nostra diferenciació o l’avantatge competitiu que ens dóna la nostra dimensió i el tracte personalitzat, sinó també al fet de ser capaços de no perdre la nostra identitat. En efecte, sovint es posa entre els objectius capdavanters de l’espai europeu només la mobilitat dels estudiants i la professionalització, que porta a un augment de l’ocupació; això es cert, però si convertim les universitats en escoles de formació professionals haurem perdut una part important del que ha de ser, al meu entendre, la universitat i que està en el nucli inicial d’aquesta institució centenària: la creació de coneixement a través de la recerca i el pensament crític: La recerca perquè, si és de qualitat, ens apropa a la veritat de les coses i amb aquesta, a la llibertat, entesa com a capacitat de decidir amb coneixement de causa. (La veritat us farà lliures, diu el nostre lema.) L’educació del pensament crític del nostre alumnat perquè els permetrà resistir dues de les xacres que fan de la nostra civilització una societat decadent i deconstructora de la cultura

19


que hem heretat: el relativisme (que dificulta posar racionalitat en conceptes tan elementals com el bé i el mal, per posar un exemple) i la tirania del pensament “políticament correcte”, que és totalment intolerant amb la dissidència intel·lectual (penso, per exemple en alguns “dogmes” de la ideologia de gènere). Aquest serà també l’any de fer passos significatius en la internacionalització, tot fent realitat el que s’espera del nom de la nostra institució. Internacionalització que suposa, per una banda, incrementar l’oferta de matèries i titulacions en llengua anglesa (cosa que ja estem fent amb la versió anglesa del Màster Oficial en Gestió Cultural o el Màster d’Educació i Família) i, a la vegada, augmentar la base del nostre alumnat de postgrau (i també de grau) vers Iberoamèrica, Estats Units, Orient Mitjà i Àsia. No podem oblidar que Espanya és el tercer país (després de la Gran Bretanya i Itàlia) amb més poder d’atracció dels estudiants procedents d’Amèrica del Nord (22.000 el curs 2005-2006). També en recerca haurem de seguir progressant; demà se signarà el Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació, iniciativa de l’Administració que aplaudim pel caràcter apartidista i de llarg abast. Però haurem d’estar amatents perquè el suport a la universitat privada no es vegi injustament discriminat davant la universitat pública o fins i tot vers l’empresa privada, malgrat que, paradoxalment, en el nostre cas la UIC dóna un servei públic i no té afany de lucre. Aquest és, com podeu veure, un programa ambiciós i que haurem de desenvolupar en un entorn econòmic desfavorable. Però això no ens ha d’encongir, ans el contrari, ens ha d’esperonar perquè, com en altres ocasions ha passat, convertirem les dificultats en oportunitats. Acabo ja; reitero aquí a la comissionada l’agraïment pel total suport al projecte de medicina i al senyor Nin per la seva presència, que tant dignifiquen aquest acte. Declaro inaugurat el curs 2008-2009.

Josep Argemí i Renom Rector

20


Memòria del secretari general del curs 2008-2009 (Pronunciada en l’acte d’inauguració del curs 2009-2010) Excel·lentíssim i Rector Magnífic; Josep Ribas, director general d’Universitats; president i membres del Patronat Universitari i de la Fundació Familiar Catalana; membres del Consell Acadèmic i Social; claustre universitari; personal d’administració i serveis; alumnat; senyores i senyors: Sens dubte ens precedeix un curs acadèmic, el 2008-2009, que marcarà un abans i un després quant a la configuració de la nostra universitat. Ens referim a les moltes fites assolides en el marc de l’adaptació dels ensenyaments de la UIC a l’espai europeu d’educació superior. Fem una especial menció a la tasca portada a terme per tots els centres, coordinats pel Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat -en especial pel Servei d’Innovació i Qualitat Educativa-, per la preparació dels 11 nous títols de grau que es van aprovar el curs passat i que s’han implantat aquest, que ha començat recentment. D’aquests 11 títols, dos han estat de nova creació: Ciències de la Cultura, presentat per la Facultat d’Humanitats, i un altre de proposat per la Facultat de Ciències de la Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques, aprovat pel Consejo de Universidades pocs dies abans que la UIC acollís la 4a edició del Fòrum Internacional de Branding, Màrqueting i Comunicació “Rethink the basis of communication”, trobada que va ser una magnífica ocasió per començar a establir contactes i obrir les portes a futurs alumnes, clausurada pel conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras. Es va estrenar el Grau en Medicina, tan esperat per tothom des dels temps fundacionals. Destaquem també l’impuls institucional del sistema de garantia interna de qualitat (SGIQ), per tal de possibilitar la millora continuada i assegurar la qualitat dels ensenyaments i del professorat, mitjançant la implantació gradual d’una nova cultura, la de la qualitat, que impliqui tota la comunitat universitària i tots els processos, tant en consonància amb el nostre ideari. Demostrat l’èxit de la implantació de l’esmentat sistema de qualitat a la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials, es va tramitar la sol·licitud d’adhesió per a la resta de facultats. En línia amb els requisits exigits per la incorporació a l’espai europeu d’educació superior, el nostre professorat va continuar acreditant-se (són ja gairebé una cinquantena els professors de la UIC acreditats), i va augmentar el nombre de doctors al nostre claustre (ja en comptem prop d’un centenar). Per tal d’activar la interrelació entre el professorat i fins i tot el personal d’Administració i Serveis es van organitzar dues jornades d’intercanvi de coneixements i experiències (sessions Link), francament enriquidores. El Vicerectorat de Recerca va impulsar la presentació d’un total de 19 grups d’investigació a la convocatòria de suport als grups de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). També es va tramitar la incorporació de la UIC al Pla nacional per a la recerca i la innovació. A més, es va aconseguir el dipòsit de 9 tesis doctorals al servei TDX (tesis doctorals en xarxa). Força personal de la UIC va publicar llibres durant el curs passat, com ara els professors Núria Durany, Vicenç Sarrablo, Caritat Bagur, José Ramón Agustina, Ignasi Pérez Arnal, Bernat-Noël Tiffon, Enrique Rovira-Beleta, Xavier Baró, Francisco Esteban, Alberto Estévez, Magí Crusells, Sergi Doria, Dolors Massot, Josep Clotet, Xavier Escribano o Carmen M. Lázaro.

21


També va veure la llum el llibre institucional Experiències educatives a la UIC en el procés d’integració a l’EEES, coordinat pel Dr. Josep Corcó, en què prop d’una vintena de professors expliquen les seves experiències en aquest àmbit. L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura va organitzar un any més la setmana del Taller Vertical, aquest cop sobre jocs, amb gran participació, dirigit pels prestigiosos arquitectes Carlos Ferrater i Carme Pinós, i patrocinat per l’empresa Capital Reig. L’alumnat va continuar participant en concursos diversos, com el convocat per CEVISAMA, guanyat per l’estudianta Maria Amat, de 4t curs. L’ESARQ ha continuat en la seva línia d’internacionalització, amb iniciatives com ara la participació en un taller internacional sobre projecte urbà a la ciutat d’Ostende (Bèlgica), o la intervenció del professor i arquitecte Li Xiangning, que prové d’una de les escoles d’arquitectura més grans de la Xina, per impartir una sessió en el marc del Master in International Cooperation, pertanyent al programa de cooperació europeu Erasmus Mundus. Aquesta Escola va impulsar la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’empresa Roca per al desenvolupament de l’assignatura trimestral Fòrums. La Facultat d’Educació, un any més, va destacar per la multitud de sol·licituds d’admissions en les seves dues especialitats del grau (Mestre Infantil i Primària). Va organitzar un cicle de conferències amb motiu de la celebració dels 200 anys del naixement de Charles Darwin. Al llarg de quatre setmanes consecutives, experts de diferents universitats i de diverses especialitats com l’antropologia física, la bioquímica i la filosofia contemporània van oferir sessions a la UIC per tal d’aportar nous punts de vista i transmetre així les seves idees, fomentant el debat i la reflexió. També cal destacar la presentació d’Atrium, un projecte basat en un model pedagògic que ajuda a transmetre les creences als infants des d’una edat primerenca. L’alumnat de la Facultat d’Odontologia va participar en el Fòrum Dental del Mediterrani, celebrat al Palau de Congressos de Barcelona, i va guanyar els primers premis en la presentació de pòsters i comunicacions orals; les intervencions clíniques en directe van generar força expectació entre les persones assistents. Uns quants alumnes d’aquesta facultat van participar el mes d’agost com a voluntaris en una labor assistencial a Costa d’Ivori. Es va crear la nova àrea de coneixement de clínica integrada, i es va nomenar el Dr. Antoni M. Lluch com a cap, a més de director mèdic de la Clínica Universitària d’Odontologia. Unes 1.300 persones es van congregar als jardins del Campus Sant Cugat per celebrar l’acte de graduació del curs, en què va participar com a padrí el president de Spanair, Ferran Soriano, que es va dirigir als estudiants per parlar-los de les claus de l’èxit: talent, compromís i saber tractar les persones. La Clínica Universitària d’Odontologia va continuar un curs més amb la tasca de suport als ensenyaments de la facultat, prestant serveis a prop de mil dos-cents pacients setmanals. La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut va impulsar la signatura d’un conveni de col·laboració en projectes de formació i recerca amb la Università Campus Bio-Medico di Roma. A més, va oferir el Màster Universitari en Teràpia Familiar, primer títol oficial a l’Estat d’aquesta especialitat, adreçat a psicòlegs i metges, que pretén ajudar a assessorar famílies que es trobin en moments difícils o amb conflictes que no puguin solucionar per si mateixes. 22


Es van formalitzar les comissions mixtes referides als concerts signats amb les entitats hospitalàries que formen les unitats docents del Grau en Medicina. El Departament d’Infermeria va iniciar la 3a edició del Màster Universitari en Ciències de la Infermeria, i va coordinar la reunió anual que celebra el projecte “Understanding Development Issues for Nurse Educator Careers”, amb la intenció de consolidar grups de recerca internacionals. El Departament de Fisioteràpia va promoure la participació dels seus alumnes en iniciatives com la Marató de Barcelona, dins de l’àrea de recuperació dels atletes participants. Va aconseguir la declaració d’oficialitat del Màster en Fisioteràpia i Evidència Científica, la qual cosa facilitarà la recerca dintre del seu àmbit. La Facultat de Ciències Econòmiques i Socials va organitzar seminaris amb molt d’èxit, com ara el titulat “Viabilitat empresarial: l’aventura de l’empresa en època de crisi”. L’alumna d’aquest centre Sara March Solé fou guardonada amb el premi al millor currículum universitari, atorgat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya. La Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques va organitzar uns quants cicles formatius, en què destaca la ornada sobre la situació econòmica i les alternatives d’inversió, organitzada conjuntament per la facultat, la firma Cuatrecasas, Gonçalves i Pereira, i La Caixa Banca Privada. També va destacar la jornada sobre els genocidis del Congo i de Rwanda, organitzada en col·laboració amb l’ONG Matres Mundi, en el marc de l’assignatura de Dret Internacional. Un any més, es va organitzar la jornada d’estudi sobre l’impost de societats. Es va graduar la 3a promoció del Postgrau en Dret Privat i Pràctica Notarial (DERNOT), impulsat conjuntament per la facultat i el Col·legi de Notaris de Catalunya. En l’acte de graduació de les titulacions de Criminologia i Gestió i Administració Pública del Centre d’Estudis Socials Avançats (CESA) hi va participar el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, que va dissertar sobre la funció pública com a garantia de seguretat. Aquest centre va organitzar un cicle dedicat a commemorar els 30 anys de la Constitució, amb la presència de destacades autoritats. A més, va concertar la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses, en virtut del qual es van portar a terme diverses iniciatives. També des del CESA, en col·laboració amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, es va iniciar el nou Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica. La Facultat de Ciències de la Comunicació va oferir la 2a edició del Postgrau en Comunicació en Moda i Tendències, inaugurada per la presidenta de l’ISEM Fashion Business School, Covadonga O’Shea. Aquesta facultat va organitzar amb gran èxit la jornada promocional ComuniK’, dirigida a alumnat de 2n de batxillerat. A l’acte de graduació dels estudis de Comunicació Audiovisual (1a promoció), Periodisme i Humanitats va assistir l’escultor japonès Etsuro Sotoo i el periodista Xavier Coral. La Facultat d’Humanitats va reeditar el Màster Universitari en Gestió Cultural, que acull 38 alumnes vinguts de quasi tots els racons del món, com ara Brasil, Corea o Itàlia. En el marc

23


d’aquest postgrau es van portar a terme multitud de visites, com al Museu Nacional d’Art de Catalunya, la Fundació Godia o l’Oficina de Turisme de Barcelona. L’Institut d’Estudis Superiors de la Família (IESF), que des del curs passat va passar a dependre del Vicerectorat de Recerca, va iniciar la 4a edició del Postgrau en Matrimoni i Educació Familiar (MEF), amb la participació de més d’un centenar d’alumnes de 14 països en les edicions en espanyol i en anglès. L’IESF va organitzar diverses jornades, com ara la que es proposava analitzar la realitat de les famílies nombroses europees, en la qual van participar unes 160 persones i es va projectar el documental Demographic Winter: the Decline of the Human Family. Es van inaugurar les noves instal·lacions de l’IESF, situades a l’espai de l’antiga biblioteca del Campus Barcelona. Un fet que va tenir molt ressò va ser la celebració del quarantè aniversari de l’Associació FERT, amb la qual la UIC té signat un conveni de col·laboració, i que tant va suposar als inicis de la Universitat. El curs 2008-2009 la UIC va aconseguir l’oficialitat d’un bon nombre de màsters universitaris: Fisioteràpia i Evidència Científica; Recerca Clínica i de Materials en Odontologia; Recerca Bàsica en Odontologia i Biomedicina; Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica; Teràpia Familiar; Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció; Recerca en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques, i Gestió Cultural. Quant a l’expansió i promoció a l’estranger, Relacions Internacionals, que va passar a dependre del Vicerectorat de Comunitat Universitària, va participar en multitud de fires arreu del món sencer (Xina, Dubai, Londres, Índia, Washington o Los Angeles), i va aconseguir augmentar el flux d’alumnat d’intercanvi en virtut dels convenis Erasmus (van prendre-hi part un centenar d’estudiants de 16 nacionalitats diferents). La participació del nostre alumnat en la vida universitària i activitats extraacadèmiques va ser molt intensa, com ara pel que fa als esports, amb el nou equip de rugbi i el passi amb pantalla gegant d’alguns partits de futbol al passeig de la Fontana del Campus Barcelona. Van tenir lloc la Setmana del Cinema; la 2a Mostra Gastronòmica Internacional; el concert Canta UIC; la cinquena interpretació de l’obra teatral; la 5a trobada de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la UIC (4A’s), amb la intervenció de Leopoldo Abadía sobre la crisi econòmica; la Setmana Solidària; la Setmana Cultural, i el ja tradicional romiatge de maig al Tibidabo. El Consell d’Estudiants, presidit per Mariona Martínez, com a òrgan de representació estudiantil va ser clau en el govern de la UIC, per la seva inestimable aportació d’idees i iniciatives. Els actes de benvinguda van tenir molt d’èxit, amb les dues sessions d’atenció als alumnes de nou accés. El servei de Capellania va coordinar la impartició del sagrament de la Confirmació a gairebé una quinzena d’alumnes d’ambdós campus. Va destacar la promoció portada a terme des del Servei d’Informació i Admissions amb les visites in (40 col·legis van visitar les nostres instal·lacions, un total de 1.893 alumnes), i visites out a escoles estatals i estrangeres (es va arribar a 94 col·legis i 2.636 alumnes a les sessions informatives), així com les sessions formatives per al professorat de batxillerat. O el concurs Excellence UIC, adreçat a l’alumnat de 1r de batxillerat amb la finalitat d’establir un rànquing dels millors estudiants.

24


Prop de 150 alumnes procedents d’una vintena de col·legis públics i privats de Catalunya van assistir a la Jornada de Formació de Líders, organitzada per a delegats de curs de batxillerat. La UIC va tornar a ser present al Saló d’Ensenyament, amb 3.573 sol·licituds d’informació, i a la Fira de Màsters i Postgraus Futura, que se celebren en el marc de la Setmana de la Formació i el Treball, que organitza la Fira de Barcelona. El Servei de Normalització Lingüística va atendre àmpliament tot tipus de sol·licituds referents a la seva tasca i funcions. Es va aprovar el Pla d’acció per a la igualtat d’oportunitats per al període 2009-2012. També la Direcció de Comunicació va suposar una forta empenta pel que fa a les publicacions. A partir del curs passat el diari Newsuic arriba a totes les famílies dels nostres alumnes. El nostre web i els fulletons promocionals van suposar uns grans avenços com a eines comunicatives. El Servei de Premsa va impulsar l’ús de la guia d’experts com a eina d’interrelació entre els mitjans de comunicació i els nostre professorat per a aportacions mediàtiques. Novament la Fundació Familiar Catalana va aprovar determinades beques predoctorals de recerca adreçades a la formació de docents i investigadors (beques Junior Faculty), amb la intenció d’augmentar el nombre de professors estables de la UIC i cobrir totes les àrees de coneixement. Es van afegir al claustre de professors 73 noves incorporacions de plantilla, i el personal d’Administració i Serveis va presentar una cinquantena d’altes. El total d’alumnes matriculats a les titulacions oficials va ascendir a 3.179, i a les pròpies constaven 45 matriculats, la qual cosa fa que s’acollís un total de 3.224 alumnes per als estudis de pregrau (387 més que el curs anterior), a més d’un centenar d’alumnes de programes d’intercanvi. Al final del curs anterior es van graduar 658 alumnes a les diferents titulacions oficials. Es van matricular un total de 1.121 alumnes de postgrau (en els diferents programes de doctorat, màsters i diplomatures de postgrau), i 1.701 en els diferents cursos preparatoris, cursos de formació continuada, cursos d’especialització, seminaris i cursos d’escola d’estiu. Es van defensar 16 tesis doctorals i 78 treballs de recerca, i es van cursar 228 matriculacions per a màsters universitaris (oficials) i 131 en màsters propis. Es van aconseguir 8 projectes de recerca finançats externament per un total aproximat de 648.500,00 euros. D’allò que més destaca de la nostra institució –les persones que hi treballen–, hem de fer esment d’alguns fets destacats. En primer lloc, hi ha un nom que quedarà inscrit a la història de la UIC per la contribució que ha fet en la creació i en el desenvolupament inicial. Ens referim al Sr. Teòfil Sánchez, que es va jubilar després de molts anys (tots els de la UIC) dedicats infatigablement a l’impuls institucional de la nostra universitat. També hem de referir-nos a la Dra. Adela Zabalegui, primera directora d’Infermeria, que va ser nomenada directora d’Infermeria de l’Hospital Clínic de Barcelona. I al Dr. Jordi Cervós i Navarro, rector fundacional de la UIC, que va rebre el títol de doctor honoris causa per la Universitat Aristòtil de Tessalònica (Grècia).

25


El professor de Medicina Dr. Josep Maria Serra Renom va ser nomenat catedràtic de l’àrea de Cirurgia Plàstica. D’aquesta manera, la UIC es converteix en la primera universitat espanyola que obté la càtedra esmentada. El Dr. Enrique Banús va ser nomenat president de l’European Community Studies Association, xarxa internacional que representa 61 països interessats per la integració europea. També va ser renovat com a director de l’Institut Carlemany d’Estudis Europeus. El Dr. Félix Cruz-Sánchez va ser renovat com a director de l’Institut de Ciències Neurològiques i Gerontològiques, i va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat Nacional de Tucumán, una de les més prestigioses de l’Argentina. El Dr. Albert Balaguer va ser renovat com a director del Centre d’Investigacions i Estudis Bioètics. Es va ampliar la Comissió Executiva de la Junta de Govern, i es va integrar la Sra. Pilar Bofill com a directora de Gestió Econòmica. La Dra. Núria Durany, com a vicerectora de Recerca, i qui els parla, com a secretari general, vam ser renovats en els nostres càrrecs. A més, es va nomenar el Dr. Iván Lacasa com a nou degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació, en substitució de qui en fou el primer degà i promotor, el Dr. Salvador Aragonés. El Dr. Agustí Fontarnau va ser nomenat sotsdirector del Departament de Ciències Bàsiques. El professors Albert Gallart, M. Dolores Bardallo i Esther Cabrera van ser nomenats sotsdirectors del Departament d’Infermeria. I els professors Luciana Moizé, Laia Monné i Juan José Tirado van ocupar el càrrec de sotsdirectors del Departament de Fisioteràpia. El Dr. Miquel Cortada va ser renovat com a degà i director de la Facultat i Departament d’Odontologia, i el Dr. Lluís Giner com a vicedegà. La Sra. Elisa Sanagustín va ser nomenada secretària acadèmica d’aquests centres. La Sra. Imma Puga va ser renovada com a vocal del Departament d’Odontologia. El Dr. Enrique Banús va ser renovat com a degà i director de la Facultat i Departament d’Humanitats, i es va aprovar la substitució de la Dra. Concepció Peig per la Dra. Teresa Vallès en els càrrecs de vicedegana i sotsdirectora. El Dr. Miquel Bastons va ser renovat com a degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials i director del Departament d’Economia i Organització d’Empreses, així com la Dra. Carmen M. Lázaro, secretària acadèmica dels centres esmentats. El Dr. Salvador Durany també va ser renovat com a degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques i director del respectiu departament. El Dr. Guillermo Benlloch va ser nomenat vicedegà de la facultat esmentada, en substitució de la Dra. Marta Gámiz, qui va passar a ocupar la Secretaria Acadèmica dels centres, així com la del Centre d’Estudis Socials Avançats. El Sr. Albert Canals va ocupar la plaça de cap de gestió a la Junta de Centre de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. La Sra. Cristina Planas va ser renovada com a secretària acadèmica de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura. La Sra. Cristina Sarró va ser nomenada secretària acadèmica substituta de les facultats i departaments de Ciències de la Comunicació i Humanitats.

26


Es va incorporar la Sra. Blanca Guinea com a nova directora de Recursos Humans, servei que va continuar impulsant diverses polítiques de personal, especialment pel que fa a temes formatius i de conciliació de la vida familiar i professional. La Sra. Isabel Zárate es va incorporar com a responsable del Servei d’Informació i Admissions, i el Sr. Javi Quintano com a cap del Servei de Publicacions. A totes les persones que van col·laborar fins al curs passat en el govern i la gestió de la Universitat els agraïm la dedicació i els esforços, i a les que es van incorporar en algun càrrec els desitgem el millor i els agraïm molt sincerament la seva disponibilitat. Es van signar un total de 320 nous convenis de col·laboració, de pràctiques i per a la posada en marxa de projectes amb altres universitats, empreses i organitzacions públiques i privades. Entre aquests destaquem els signats amb les universitats de La Sabana (Colòmbia), Canada West, Austral (Argentina) i Seoul International University (Corea). I amb institucions com La Caixa (la renovació del 2001, per fer possible el finançament d’iniciatives en el camp de l’ensenyament, la recerca, la cultura i els serveis a la comunitat universitària, i un nou de referit al finançament de projectes d’innovació mitjançant MicroBank); amb l’Institut Superior d’Estudis de la Governabilitat i la Seguretat per tal de fomentar la creació de cursos de formació continuada, i amb la patronal de la petita i mitjana empresa (PIMEC) a fi de potenciar les pràctiques curriculars d’alumnes. A més d’un bon nombre de convenis de col·laboració amb agents comercials d’arreu del món, signats a proposta del Servei de Relacions Internacionals. El curs 2008-2009 es van realitzar una sèrie d’inversions als dos campus, gràcies a la inestimable coordinació d’obres dels caps dels serveis tècnics. Al de Sant Cugat les inversions van pujar al voltant de 3.600.000 euros, dedicats principalment a l’ampliació de la zona de biblioteca, la de dissecció, els espais de la Facultat d’Odontologia i una sèrie d’equipament per a laboratoris diversos. Es va adquirir un TAC per a la Clínica Universitària d’Odontologia. El capellà del mateix Campus, mossèn Pere Domingo, nou des del curs passat, va oficiar la cerimònia de benedicció de les noves instal·lacions. Al Campus Barcelona les inversions van ser aproximadament d’un milió d’euros, principalment materialitzades en el condicionament dels espais de l’antiga biblioteca per nous despatxos, la climatització de l’edifici Alfa i millores al plató. Per acabar, volem adreçar en nom del govern de la institució l’enhorabona al personal d’Administració i Serveis per la dedicació i el suport a la tasca docent que ens engresca a tothom. Molt especialment als 16 empleats guardonats amb la medalla commemorativa dels 10 anys a la UIC. Molt bon curs, i molt bona integració a l’espai europeu d’educació superior.

Alejandro Vázquez-Dodero Rodríguez Secretari general

27


Persones Òrgans de Govern Patronat Universitari Segons l’article 18 de les Normes d’organització i funcionament de la UIC, el Patronat Universitari és l’òrgan suprem de govern de la Universitat Internacional de Catalunya. President Sr. Josep M. Pujol Artigas Vicepresident Sr. Manuel Ballesteros Alonso Vocals Sr. Miguel Ángel Cazcarra Palacio Sr. Lluís Gilabert Robles Sr. Juan Fernando Horcajada Moya Sra. María Rosa Infante Martínez-Pardo Sr. Joan de Dou Playà Sra. Maria Rosa Parera Coll Secretària Sra. María José Font Boix El Sr. Antoni Bosch Carrera, vocal, va ocupar el càrrec de vocal fins a l’octubre de 2008. Comissió Executiva del Patronat Universitari Segons l’article 18.8 de les Normes d’organització i funcionament de la UIC, la Comissió Executiva del Patronat Universitari està integrada pel president, el vicepresident, el secretari i tres vocals, nomenats pel plenari del Patronat Universitari a proposta del president. President Sr. Josep M. Pujol Artigas Vocals Sr. Manuel Ballesteros Sr. Miguel Ángel Cazcarra Palacio Sr. Joan de Dou Playà Secretària del Patronat Sra. María José Font Boix El Sr. Antoni Bosch Carrera, vocal, va ocupar el càrrec de vocal fins a l’octubre de 2008. Junta de Govern Segons l’article 19 de les Normes d’organització i funcionament de la UIC, la Junta de Govern és l’òrgan col·legiat de govern ordinari de la Universitat que l’exerceix en ple o per mitjà de la Comissió Executiva. Rector Excm. Sr. Josep Argemí Renom

28


Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat Sr. Jaume Armengou Orús Vicerectora de Recerca Sra. Núria Durany Pich Vicerectora de Comunitat Universitària Sra. Belén Zárate Rivero Secretari general Sr. Alejandro Vázquez-Dodero Rodríguez Gerent Sr. Ignasi Canela Mercadé Directora de Gestió Econòmica Pilar Bofill Gorrindo Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials Sr. Miquel Bastons Prat Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques Sr. Salvador Durany Pich Degà de la Facultat d’Humanitats Sr. Enrique Banús Irusta Degà de la Facultat d’Educació Sr. Albert Arbós Bertran Degà de la Facultat de Ciències de la Informació Sr. Salvador Aragonés Vidal Sr. Albert Balaguer Santamaría Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut Degà de la Facultat d’Odontologia Sr. Miquel Cortada Colomer Director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura Sr. Vicenç Sarrablo Moreno Directora del Centre d’Estudis Socials Avançats Dra. Montserrat Nebrera González Directora del Departament d’Infermeria Dra. Adela Zabalegui Yárnoz Directora del Departament de Fisioteràpia Dra. Caritat Bagur Calafat Directora del Departament de Ciències Bàsiques Dra. Maria Fernández Capo

29


Director de l’Institut d’Estudis Europeus Carlemany Dr. Enrique Banús Irusta Director de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família Sr. Raúl Sánchez Flores Director de l’Institut de Ciències Neurològiques i Gerontològiques Dr. Félix Cruz-Sánchez Director de l’Institut de Ciències de la Salut i l’Esport Dr. Josep M. Vilarrubias Guillamet Comissió Executiva de la Junta de Govern Segons l’article 19.3 de les Normes d’organització i funcionament de la UIC, corresponen a la Comissió Executiva de la Junta de Govern l’execució i el seguiment dels acords de la Junta de Govern i la iniciativa, l’elaboració i la tramesa de les propostes d’acord que hagin de ser decidides pel plenari, així com totes les funcions que li siguin assignades reglamentàriament o li hagin estat delegades per la Junta de Govern o qualsevol altre òrgan. Està composta pel rector, els vicerectors, el gerent i el secretari general. Rector Excm. Sr. Josep Argemí Renom Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat Excm. Sr. Jaume Armengou Orús Vicerectora de Recerca Excma. Sra. Núria Durany Pich Vicerectora de Comunitat Universitària Excma. Sra. Belén Zárate Rivero Secretari general Sr. Alejandro Vázquez-Dodero Rodríguez Gerent Sr. Ignasi Canela Mercadé Directora de Gestió Econòmica Sra. Pilar Bofill Gorrindo

Òrgans consultius Consell Acadèmic i Social President Sr. Josep Ferrer Sala Secretari Sr. Miguel Ángel Cazcarra Consell Social Sr. Juan Antonio Alcaraz Sr. Lluís Alegre Selga

Director General Adjunt Executiu, La Caixa President ASETUR, SA

30


Sr. Alfonso Amat Badrinas Sr. Fernando Bautista Pérez Sra. Anna Birulés Bertrán Sr. Federico Borrás Pamies Sr. Antoni Bosch Carrera Sra. Adela Clemente Ribas de Pedret Sr. Emili Cuatrecasas Figueras Sr. Antonio Cumella Gaminde

Sra. Carmen Drópez Ballarín Sr. Albert Estrada Vilarrasa Sr. Pedro Ferreras Díez Sra. Concepció Ferrer i Casals Sr. Sr. Sr. Sr. Sr.

Vicenç Font Boix Jesús Julián Fuentes Martínez Idelfons García Serena Gustavo García Guillamet Carles Gasòliba Böhm

Sr. Antonio Giner Gargallo

Sr. Sr. Sr. Sr. Sr.

Miquel de Gomis de Muller Santiago Gotor Sánchez Francesc Homs Ferret Josep Martínez Rovira Vidal Fernando P. Méndez González

Sr. Casimir Molins Ribot Sr. Jesús Olmedilla Sr. Ignacio Peró Silva Sr. Felipe Pich-Aguilera Baurier Sr. Ramón Pons Lázaro Sr. Gabriel Pretrus Labayen Sr. Carles Puig Munné Sr. Marià Puig Planas Sr. Carlos Pujol Jaumandreu Sra. María Reig Moles Sr. José Miguel Reig Pi Sr. Gerardo Salvador Coderch Sr. Carles Tusquets Trias de Bes Sr. Miquel Valls Maseda Sra. M. Ángeles Vallvé Ribera Sr. Josep M. Ventura Ferrero Sr. Josep Vilá Tortosa

Consell Acadèmic Dr. Rafael Barraquer Compte Dr. Joaquim Barraquer Moner Dr. Eduard Cadafalch Gabriel

Director Catalunya i Balears. Ferrovial Immobiliària, SA Notari Vicepresidenta de Renta Corporación KPMG, Auditors Notari Vicepresidenta de Ramón Clemente, SA Advocat. Cuatrecasas Director del Centre d’Estudis Registrals del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya Directora general d’ICANOP Empresari – Consulat General d’Eslovènia Advocat Diputada del Parlament Europeu. Unió Democràtica de Catalunya Notari de l’Il·lustre Col·legi de Barcelona Notari President de Grey Trace President del Consell Regulador del Cava Eurodiputat. Secretari del Patronat Català Pro Europa Degà autonòmic del Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya President de Robert Allen Horton, SA Notari President de la Consultoria d’Empreses RJ&CE Vicepresident executiu de Media-Planning Degà del Colegio de Registradores de la Propiedad en Espanya President de Cementos Molins, SA President. Enter IE President de PMS Internacional, SL Arquitecte Enginyer industrial Advocat Advocat. Cuatrecasas President del Consell. Corporació Puig Crític literari Empresària Empresari President de la Fundació M. Francisca de Roviralta President de Fibanc President de la Cambra de Comerç de Barcelona Presidenta del Col·legi de Corredors de Comerç Laboratorios Ordesa Director d’Assegurances Generals. Grup Catalana Occidente

Metge. Centre d’Oftalmologia Barraquer Metge. Centre d’Oftalmologia Barraquer Consultori

31


Dr. Jordi Carreras Llançana Dr. José Casas Vázquez Dra. M. Núria Chinchilla Albiol Dr. Antonio Doménech Clarós Dr. Rafael Entrena Cuesta Sr. Carles Ferrater Lambarri Dr. Eduald Forment Giralt Dr. José A. García-Durán de Lara Dr. Cristóbal Mezquita Dr. Jesús Silva Sánchez Dr. Josep Torrella Cascante

Catedràtic de Dret Processal UB. Exrector Catedràtic de Física de la Matèria Condensada UAB Llicenciada en Dret. Dra. en Direcció d’Empreses (IESE) Metge Advocat i catedràtic de Dret Administratiu UB Arquitecte i catedràtic Catedràtic de Filosofia Teorètica UB Catedràtic de Teoria Econòmica UB Catedràtic de Fisiologia. Facultat de Medicina UB Catedràtic de Dret Penal UPF President d’Ingeniería Torrella, SA Catedràtic de Construcció UPC

Principals acords Principals acords de la Comissió Executiva de la Junta de Govern A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 6 d’octubre de 2008 es va aprovar la signatura del conveni de col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 27 d’octubre de 2008 es va acordar organitzar des del Servei d’Informació i Admissions el Concurs Excellence UIC 09, adreçat a la promoció entre els millors alumnes de l’educació secundària obligatòria (ESO). A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern de l’1 de desembre de 2008 es va aprovar la signatura del conveni marc proposat pel Centre d’Estudis Socials Avançats amb la Direcció General de la Policia. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 12 de gener de 2009 es va aprovar el Pla estratègic de l’Oficina de Transferència de Resultats de la Investigació (OTRI) de 22.12.2008 per al període 2009-2012. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 19 de gener de 2009 es va aprovar la signatura del conveni marc de col·laboració amb pimec (petita i mitjana empresa). A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 19 de gener de 2009 es va aprovar la signatura del conveni marc de col·laboració amb ASPAEN (Asociación para la Enseñanza). A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 19 de gener de 2009 es va aprovar la signatura del conveni marc de col·laboració amb el Col·legi Major Universitari Pedralbes. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 19 de gener de 2009 es va aprovar la signatura del conveni marc de col·laboració amb Manpower. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 19 de gener de 2009 es va aprovar la signatura del conveni marc de col·laboració entre el Comissionat per a Universitats i Recerca i les Universitats Catalanes per a l’actualització i el manteniment de la plataforma multimèdia Interc@t.

32


A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 26 de gener de 2009 es va acordar: Presentar la sol·licitud d’adhesió dels centres* següents a la convocatòria 2009 del programa AUDIT amb el model general d’universitat de SGIQ (sistema de garantia interna de qualitat), que va ser avaluat favorablement per AQU Catalunya en la convocatòria 2008 (1a fase), l’abast del qual es va circumscriure inicialment a la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials: Facultat d’Educació* Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques Facultat de Ciències de la Comunicació* Facultat d’Humanitats Facultat de Medicina i Ciències de la Salut* Facultat d’Odontologia* Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ESARQ) *L’aprovació de les denominacions de les facultats que tenen l’asterisc (*) es troba en fase de tramitació per part del departament competent en matèria d’universitats.

A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 2 de febrer de 2009 es va aprovar la signatura del conveni marc de col·laboració amb l’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses Col·laboradors amb l’Administració de justícia. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 9 de febrer de 2009 es van aprovar els nomenaments següents de caps d’àrea proposats pel Departament de Ciències Bàsiques: Dra. Núria Durany: cap d’àrea de Microbiologia. Dra. Núria Casals: cap d’àrea de Farmacobiologia i Nutrició. Dr. Josep Clotet: cap d’àrea de Biologia Molecular i Cel·lular. Dra. Pilar Gual: cap d’àrea de Psicologia i Salut Mental. Sra. Montserrat Girabent: cap d’àrea de Bioestadística, Epidemiologia i Salut Pública. Dra. Marian Lorente: cap d’àrea d’Estructura i Funció del Cos Humà. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 19 de febrer de 2009 es va acordar signar amb Crèdit Andorrà un conveni de col·laboració. L’import que s’imputarà al fons de beques d’alumnes el gestiona el Vicerectorat de Comunitat Universitària. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 23 de març de 2009 es va aprovar la inscripció a l’Associació RED-U, integrada a l’International Consortium of Educational Development, que promou la comunicació i l’intercanvi d’experiències i recursos per a la millora de la qualitat docent i la promoció de la formació. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 23 de març de 2009 es va aprovar enviar al Consell d’Universitats, a efectes d’obtenir-ne la verificació, les propostes dels 5 doctorats següents, regulats pel RD 1393/2007: Doctorat Doctorat Doctorat Doctorat Doctorat

en en en en en

Investigació en Salut. Odontologia. Humanitats. Arquitectura. Ciències Humanes, Socials i Jurídiques.

33


A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 30 de març de 2009 es van aprovar les normatives següents: Normativa de reconeixement i transferència de crèdits per als estudis de grau. Normativa d’extinció dels plans d’estudis regulats pel RD 1497/1987, de 27 de novembre. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 30 de març 2009 es va ratificar la signatura del conveni marc de col·laboració signat en data 13.03.2009 amb la Università Campus Bio-Medico di Roma. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 30 de març de 2009 es va aprovar la signatura del conveni marc de col·laboració amb Fundació AGER. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 14 d’abril de 2009 es va aprovar la signatura del conveni de col·laboració amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 14 d’abril de 2009 es va acordar signar amb VITRUBUSIER Fundación Privada el conveni referent a la col·laboració entre la UIC i la Fundació esmentada per a la gestió d’un fons de documentació adscrit a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 14 d’abril de 2009 es va acordar constituir la Comissió d’Investigació de la UIC, que estarà integrada pels càrrecs següents: Vicerectora de Recerca. Un membre en representació del Vicerectorat de Recerca. Un membre en representació del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat. La directora de l’Oficina de Transferència de Resultats de la Investigació (OTRI). A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 14 d’abril de 2009 es va aprovar la participació de la UIC en l’EU-US Atlantis Programme - EACEA European Comission. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 20 d’abril de 2009 es va acordar signar amb la Universidad Central de Venezuela un conveni de col·laboració acadèmica. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 20 d’abril de 2009 es va acordar signar amb la Universidad Católica de Santa Fe un conveni marc de col·laboració acadèmica A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 27 d’abril de 2009 es va aprovar la signatura del conveni marc de col·laboració amb Institut Superior d’Estudis de la Governabilitat i la Seguretat SCP. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 27 d’abril de 2009 es va aprovar la signatura amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona dels convenis següents: Conveni marc de col·laboració, relacions comercials i institucionals. Conveni marc de col·laboració, programa Junior Faculty. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 27 d’abril de 2009 es va acordar signar el protocol de col·laboració amb la Fundació Universia. Es tracta d’una declaració d’intencions prèvia a un conveni marc per desenvolupar actuacions conjuntes de suport a estudiants amb discapacitat.

34


A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 18 de maig de 2009 es va aprovar el Pla d’acció per a la igualtat d’oportunitats de la Universitat Internacional de Catalunya per al període 2009-2012. S’elaborarà un informe anual sobre les mesures concretes del pla desenvolupades, que inclourà una avaluació global de les mesures. Cada dos anys es passarà una enquesta als empleats sobre la percepció de la implantació del pla i els seus suggeriments de millora. Es crearà la figura de l’agent d’igualtat, que dependrà del Vicerectorat de Comunitat Universitària, i que atendrà i encarrilarà les queixes i els suggeriments que formulin tant el personal com els estudiants de la UIC. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 18 de maig de 2009 es va acordar signar un conveni de col·laboració amb Microbank de La Caixa, SA. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 25 de maig de 2009 es va aprovar la signatura del conveni marc de col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona, per a la realització conjunta de les activitats formatives necessàries per a la consecució de l’acreditació de la capacitat professional del títol d’advocat. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 25 de maig de 2009 es va acordar signar el conveni de col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en el marc del Programa de reconeixement de sistemes de garantia interna de qualitat de la formació universitària (programa Audit). A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 2 de juny de 2009 es va aprovar el conveni marc d’intercanvi i cooperació acadèmica que s’havia de signar amb la Universitat de Siena. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 15 de juny de 2009 es va acordar obrir la convocatòria per a l’avaluació de l’activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del personal docent i investigador. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 22 de juny de 2009 es va aprovar la signatura del conveni marc de col·laboració acadèmica amb la Universidad de Santander (Colòmbia). A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 22 de juny de 2009 es va acordar encarregar a l’empresa Horwath l’elaboració d’un pla estratègic de la UIC per als propers 4 o 5 anys. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 29 de juny de 2009 es va aprovar el document comprensiu del concepte de l’estil universitari de la UIC. Aquest document servirà de pauta per a les diverses actuacions que es vulguin desenvolupar per tal d’aconseguir l’estil propi de la UIC. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 29 de juny de 2009 es va aprovar el projecte presentat pel Dr. Alberto Estévez d’ubicació al Campus Barcelona de la imatge de Ntra. Sra. del Carme. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 6 de juliol de 2009 es va aprovar la signatura del conveni de col·laboració amb Huancavelicaren Lagunak. A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 13 de juliol de 2009 es va acordar signar el document d’adhesió al conveni interuniversitari per col·laborar en formació en llengua catalana per mitjà de la Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFOLC). A la sessió de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del 20 de juliol de 2009 es va aprovar la signatura del conveni de col·laboració amb la Fundació Cecot Formació. 35


Principals acords del Patronat Universitari A la sessió del Patronat Universitari del 14 d’octubre de 2008 es va prendre l’acord d’aprovar la memòria per a la sol·licitud de verificació del títol oficial del Grau en Odontologia. A la sessió del Patronat Universitari del 28 d’octubre de 2008 es van aprovar les propostes següents: nou Grau en Comunicació Audiovisual, Màster Universitari en Fisioteràpia i Evidència Científica, Màster Oficial en Investigació Bàsica en Odontologia i Biomedicina, Màster Oficial en Investigació Clínica i de Materials en Odontologia i Màster en Arquitectura Biodigital. A la sessió del Patronat Universitari del 16 de desembre de 2008 es va nomenar la Sra. Pilar Bofill Gorrindo com a directora de Gestió Econòmica, càrrec de nova creació. A la sessió del Patronat Universitari del 21 d’abril de 2009 es va aprovar iniciar els tràmits davant el Consell d’Universitats per tal d’obtenir la verificació dels doctorats següents, regulats al RD 1393/2007 i que són: Doctorat en Investigació en Salut, Doctorat en Odontologia, Doctorat en Humanitats, Doctorat en Arquitectura, Doctorat en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques. A la sessió del Patronat Universitari del 16 de juny de 2009 es van aprovar nous graus i màsters per al curs 2010-2011: - Graus: Grau en Periodisme, Grau en Dret, Grau en Ciències Polítiques i Gestió Pública. - Màsters: Màster en Odontologia Multidisciplinari, Master of International Cooperation: Sustainable Emergency Architecture, Màster en Criminologia Aplicada. A la sessió del Patronat Universitari del 21 de juliol de 2009 es van renovar els càrrecs següents per al període estatutari de tres anys: - Sr. Alejandro Vázquez-Dodero Rodríguez: secretari general. - Sra. Núria Durany Pich: vicerectora de Recerca. - Sr. Miquel Cortada Colomer: degà de la Facultat d’Odontologia i director del Departament d’Odontologia. - Sr. Enrique Barnús Irusta: degà de la Facultat d’Humanitats, director del Departament d’Humanitats i director de l’Institut Carlemany d’Estudis Europeus. - Sr. Félix Cruz Sánchez: director de l’Institut de Ciències Neurològiques i Gerontològiques. - Sr. Albert Balaguer Santamaría: director del Centre d’Investigació i Estudis Bioètics. Es van nomenar els càrrecs següents per al període estatutari de tres anys a partir del dia 1.09.2009: - Sr. Salvador Durany Pich: degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques, i director del Departament de Ciències Jurídiques i Polítiques. - Sr. Miquel Bastons Prat: degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials, i director del Departament d’Economia i Organització d’Empreses. - Sr. Iván Lacasa Mas: degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació i director del Departament de Ciències de la Comunicació.

Juntes de centre Segons l’article 27 de les Normes d’organització i funcionament de la UIC, les facultats, les escoles, els instituts i els centres d’estudis de la Universitat tenen una junta directiva integrada pel degà o director, el vicedegà o sotsdirector, el secretari i els directors dels departaments

36


afectats. Les facultats, les escoles, els instituts i els centres d’estudi existents a la Universitat Internacional de Catalunya són: Facultat d’Humanitats Escola Tècnica Superior d’Arquitectura Facultat de Ciències Econòmiques i Socials Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques Facultat de Medicina i Ciències de la Salut Facultat d’Odontologia* Facultat d’Educació* Facultat de Ciències de la Comunicació* Centre d’Estudis Socials Avançats Institut de Ciències Neurològiques i Gerontològiques Institut Carlemany d’Estudis Europeus Institut d’Estudis Superiors de la Família Institut Superior de Ciències de la Salut i de l’Esport *L’aprovació de les denominacions de les facultats que tenen l’asterisc es troba en fase de tramitació per part del departament competent en matèria d’universitats.

Facultat d’Humanitats Enrique Banús Irusta, degà Concepció Peig Ginabreda, vicedegana Cristina Sarró Riu, secretària Escola Tècnica Superior d’Arquitectura Vicenç Sarrablo Moreno, director Judith Urbano, sotsdirectora Jordi Roviras, sotsdirector Borja Ferrater, sotsdirector Cristina Planas Oliva, secretària Facultat de Ciències Econòmiques i Socials Miquel Bastons Prat, degà Antoni Mora Corral, vicedegà Carmen María Lázaro Palau, secretària Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques Salvador Durany Pich, degà Marta Gámiz Sanfeliu, vicedegana de Dret Carmen María Lázaro Palau, secretària Facultat de Medicina i Ciències de la Salut Albert Balaguer Santamaría, degà Adela Zabalegui Yárnoz, vicedegana d’Infermeria Caritat Bagur Calafat, vicedegana de Fisioteràpia María Fernández Capo, vicedegana d’Àrees Bàsiques Isabel Elorduy Hernández, secretària Facultat d’Odontologia Miquel Cortada Colomer, degà Lluís Giner Tarrida, vicedegà Miquel Freixa, cap d’estudis Elisa Sanagustín Sánchez, secretària

37


Facultat d’Educació Albert Arbós Bertran, degà Salvador Vidal Ramèntol, vicedegà (primària) Maria Teresa Fuertes Camacho, vicedegana (infantil) Mireia Tintoré Espuny, vicedegana (doble titulació) Begoña Sesé Alegre, secretària Facultat de Ciències de la Comunicació Salvador Aragonés Vidal, degà Ivan Lacasa Mas, vicedegà Cristina Sarró Riu, secretària Centre d’Estudis Socials Avançats Montserrat Nebrera González, directora José Ramón Agustina Sanllehí, sotsdirector Sinforiana Quifet Cabrera, secretària Institut de Ciències Neurològiques i Gerontològiques Félix Cruz Sánchez, director Institut Carlemany d’Estudis Europeus Enrique Banús Irusta, director Institut d’Estudis Superiors de la Família Raúl Sánchez Flores, director Xavier Vidal-Quadras Trias de Bes, sotsdirector Marta Gámiz Sanfeliu, secretària acadèmica Institut Superior de Ciències de la Salut i de l’Esport Josep M. Vilarrubias Guillamet, director Centre d’Investigacions i Estudis Bioètics Albert Balaguer Santamaría, director

38


Activitats

Docència i recerca

Titulacions en centres propis Titulacions oficials: Nom Llicenciatura en Dret

Crèdits 318

Diplomatura en Gestió i Administració Pública Llicenciatura en Odontologia

345

Diplomatura en Infermeria

236

Llicenciatura en Humanitats

300

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses Arquitectura

307

Llicenciatura en Periodisme (segon cicle)

150

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual

300

Diplomatura en Fisioteràpia

207

Diplomatura en Magisteri, especialitat en Educació Infantil Diplomatura en Magisteri, especialitat en Educació Primària Llicenciatura en Criminologia

207

Grau en Medicina

200

400

207 120 360 BOE núm. 222

Publicació BOE Reial decret 702/1999, de 30 d’abril. BOE núm. 115. Reial decret 702/1999, de 30 d’abril. BOE núm. 115. Reial decret 702/1999, de 30 d’abril. BOE núm. 115. Reial decret 702/1999, de 30 d’abril. BOE núm. 115. Reial decret 702/1999, de 30 d’abril. BOE núm. 115. Reial decret 702/1999, de 30 d’abril. BOE núm. 115. Reial decret 702/1999, de 30 d’abril. BOE núm. 115. Reial decret 702/1999, de 30 d’abril. BOE núm. 115. Acord Consell de Ministres 2 de març de 2007, BOE núm. 92 Reial decret 317/2000, de 3 de març. BOE núm. 65. Reial decret 862/2001, de 20 de juliol. BOE núm. 188. Reial decret 862/2001, de 20 de juliol. BOE núm. 188. Reial decret 858/2003, de 4 de juliol. BOE núm. 162. Acord Consell de Ministres 31 de juliol de 2009,

Titulacions no oficials: Nom Bachelor en Tecnologia i Producció Industrial

Crèdits 189

Aprovació Patronat Universitari Curs acadèmic 2003-2004

39


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut Evolució de l’alumnat en els ensenyaments de grau* Grau en Medicina, diplomatures en Fisioteràpia i Infermeria

Alumnat de primer Alumnat matriculat Alumnat que finalitza els estudis

2005 2006 169 473 104

2006 2007 169 515 124

2007 2008 192 555 165

2008 2009 266 642 134

*Alumnat de la UIC: no s’hi inclou l’alumnat d’intercanvi.

Introducció La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC, ubicada al Campus Sant Cugat, ofereix els estudis de Medicina, Infermeria i Fisioteràpia, així com una gran varietat d’estudis de postgrau, màsters i doctorats, relacionats amb les ciències de la salut. L’objectiu principal de la Facultat és formar els millors professionals sanitaris en coneixements, actituds i capacitats. El fet que l’alumnat es trobi en un ambient hospitalari permet la interacció diària amb els professionals de la salut i afavoreix l’intercanvi d’experiències. A la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, la recerca constitueix un dels eixos prioritaris de l’activitat del professorat. L’alumnat té la possibilitat d’integrar-se en un grup de recerca, participar en projectes d’investigació i deixar-se contagiar per la curiositat científica. En aquest sentit és important fer ressaltar el gran nombre de convenis establerts amb hospitals tant públics com privats, així com altres tipus d’acords que permeten ampliar el ventall d’intercanvis tant de professorat com d’alumnat en els diferents camps que componen la Medicina i les Ciències de la Salut. I. Grau en Medicina Els estudis de Medicina a la UIC proposen una medicina centrada en el pacient. És a dir, una formació de professionals que, tot i tenir una base científica de primer ordre, siguin capaços d’acompanyar el pacient a través del sistema sanitari segons les seves necessitats al llarg de la seva vida. El Grau de Medicina (adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior) està orientat a l’aprenentatge de l’alumne mitjançant metodologies educatives actives amb un fort component de tecnologies de la informació i comunicació: estudi en grups reduïts, mètode del cas, aprenentatge basat en problemes (ABP), amb un ús intensiu de laboratoris de simulació. En línies generals, els estudis de Medicina de la UIC busquen que l’alumnat tingui una bona fonamentació en ciències bàsiques i adquireixi de forma progressiva capacitats instrumentals i transversals. L’ètica en les decisions clíniques i la gestió clínica i l’acompanyament del pacient dins del sistema sanitari són els pilars principals del pla d’estudis. L’alumne entra en contacte amb el malalt al cap de poques setmanes de començar els estudis i té l’oportunitat de viure el sistema sanitari en primera persona. Més endavant, s’incorpora plenament a una de les unitats docents: centres sanitaris acreditats on compatibilitzarà la participació integral en les tasques assistencials amb l’estudi dirigit de les matèries. Amb aquests estudis, la UIC té com a objectiu contribuir al benestar de la comunitat, procurant l’excel·lència en l’atenció medicosanitària, en la recerca biomèdica i en la millora de l’educació sanitària de la població.

40


L’educació en valors ocupa un espai important en la formació que es dóna al nostre alumnat, i més en el cas de les professions sanitàries, en què l’objecte de l’activitat diària és la vida humana, en especial quan es troba en situacions delicades. Convenis La UIC disposa de diversos convenis de pràctiques amb un gran nombre d’empreses d’àmbit nacional i internacional per a cadascuna de les seves titulacions. Per al Grau en Medicina, en destaquem les següents: • • • •

Fundació Althaia de Manresa Hospital de Granollers Hospital General de Catalunya Hospital Quirón de Barcelona

Competències • Competències transversals: raonament crític, treball en equip, autoaprenentatge, comunicació interpersonal, gestió de la informació i resolució de problemes. • Competències específiques: comprendre i reconèixer l’estructura i la funció normal del cos humà a nivell molecular, cel·lular, tissular, orgànic i de sistemes en les diferents etapes de la vida. Comprendre i reconèixer els agents causants i els factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de malalties. Comprendre i reconèixer els efectes mecànics i les manifestacions de la malaltia, sobre l’estructura i la funció del cos humà. Comprendre i reconèixer els fonaments d’acció, les indicacions i l’eficàcia en les intervencions terapèutiques. Aquestes competències es treballen mitjançant una varietat de metodologies: lliçons magistrals, estudis de casos, resolució de problemes, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge orientat a projectes, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge autònom. S’avaluen amb una gran varietat d’instruments, que permeten a tot l’alumnat demostrar el grau de competència en les matèries: test, treballs i projectes, dossiers, memòries, autoavaluació, entrevistes, etc. S’organitzen mitjançant classes teòriques, seminaris tallers, classes pràctiques, estades clíniques, tutories –individuals i grupals– i estudi i treball individual i en grup.

Activitats més destacades del curs 2008-2009 El dia 25 de setembre va començar el nou curs acadèmic amb l’estrena del Grau de Medicina El nou curs a la UIC va arrencar el 25 de setembre amb el nou Grau de Medicina, amb uns 80 alumnes en el primer curs. “Volem contribuir a formar professionals capaços de seguir aprenent tota la vida, crítics amb ells mateixos i amb el seu entorn, i que sàpiguen posar-se en la pell dels pacients, que estiguin del seu costat”, va apuntar el Dr. Balaguer, degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. “Amb aquestes bases, el que acabin dedicant-se a una especialitat hipertecnificada o a una altra d’aparentment menys brillant serà el menys important. Penso que a la nostra societat li interessa tenir gent així, amb cap i cor, treballant en tots els camps de la medicina. Al costat d’això, donem una especial importància als àmbits de l’envelliment, a la medicina de família i als compromisos ètics del metge amb l’ésser humà”, va afegir el degà de Medicina.

41


Nou curs de formació continuada sobre medicina psicosomàtica i psicologia de la salut La UIC va oferir d’octubre a maig un nou programa d’especialització, únic a Catalunya, per formar els alumnes universitaris interessats en el camp psicològic social de la medicina. El curs estava reconegut per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de Madrid i pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid. Avenços científics en teràpia regenerativa amb cèl·lules mare L’investigador Miguel Barajas, de la Universitat de Navarra, va oferir el 3 d’octubre a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut una conferència sobre la teràpia regenerativa amb cèl·lules mare i les noves evidències científiques que demostren l’augment del potencial de les cèl·lules mare adultes respecte a les embrionàries. L’Hospital Quirón de Barcelona i la UIC organitzen un curs de cirurgia estètica mamària per a metges residents El Servei de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica de l’Hospital Quirón de Barcelona va organitzar el 14 de novembre, juntament amb la UIC, un curs de cirurgia estètica mamària en el qual es van presentar les últimes tècniques de reducció, augment i reconstrucció de la mama. Lliçó inaugural magistral sobre els fonaments de la medicina El catedràtic de Pediatria Manuel Cruz Hernández va oferir l’11 de desembre una lliçó magistral a l’alumnat de Medicina sobre els fonaments de la medicina actual. Amb aquesta conferència, es va inaugurar oficialment el nou grau. El reconegut traumatòleg Ramon Cugat presenta a la UIC un llibre d’anatomia centrat en la metodologia que exigeix Bolonya El cap de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Grup Hospitalari Quirón, Ramon Cugat, va impartir el 17 de desembre una sessió de casos clínics a l’alumnat de Medicina. Posteriorment, l’expert en medicina de l’esport, que ha operat nombrosos esportistes d’elit, va presentar el llibre Manual de miología (ed. Elsevier Masson), coordinat per la responsable de l’àrea d’Estructura i Funció del Cos Humà, la Dra. Marian Lorente. La UIC col·laborarà en projectes de formació i recerca amb la Università Campus BioMedico di Roma La col·laboració serà possible gràcies a la signatura del conveni el 13 de març passat entre ambdues institucions. L’objecte principal d’aquest conveni és establir un seguit de programes d’intercanvi del personal d’ambdues institucions, així com col·laborar en projectes de formació i recerca entre els departaments de medicina respectius. L’acord inclou la compartició de les bases de dades i del material biològic de les universitats, després de la signatura del contracte de transferència respectiu sobre el material de què es tracti. En la signatura del conveni van participar el rector de la UIC, el Dr. Josep Argemí, i el rector de la Università Campus Bio-Medico di Roma, el Dr. Vincenzo Lorenzelli. Primera càtedra a Espanya dedicada a la cirurgia plàstica El Dr. Josep Maria Serra Renom, professor de Medicina de la UIC, va defensar el 30 de juny la plaça de catedràtic de l’àrea de Cirurgia Plàstica. D’aquesta manera, la UIC es va convertir en la primera universitat espanyola que va obtenir una càtedra en cirurgia plàstica.

42


II. Diplomatura en Infermeria La Diplomatura en Infermeria de la UIC estructura el programa d’estudis en tres cursos acadèmics, amb una càrrega lectiva de 236 crèdits, durant els quals es pretén que l’alumnat assoleixi les habilitats, les actituds i els coneixements necessaris per exercir l’activitat professional en el camp de la infermeria. L’alumnat comença les seves pràctiques clíniques al cap de tres mesos de l’inici del curs acadèmic per tal de combinar períodes teòrics amb períodes pràctics assistencials. Des del mes de novembre del 2007 fins al 20 de gener de 2009, d’acord amb la legislació vigent i sota les directrius del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la UIC, es va iniciar el procés d’elaboració i de verificació de Grau en Infermeria per l’Agència Nacional de l’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (ANECA). L’objectiu va ser consensuar un programa innovador que donés resposta a les necessitats de salut dels pacients, famílies i comunitat. El procés va finalitzar amb l’aprovació del Grau en Infermeria el 14 de març del 2009. Un punt important per destacar en el desenvolupament del pla d’estudis del Grau en Infermeria de la UIC ha estat la participació de la titulació d’Infermeria en una prova pilot d’“adaptació de la formació bàsica en infermeria a l’espai europeu d’educació superior o Grau en Infermeria”, aprovat pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI). Aquesta prova pilot es va realitzar durant els cursos acadèmics 2005-2008 en els tres cursos de la Diplomatura en Infermeria. Per tant, durant el curs acadèmic 2007-2008 es va implantar el pla pilot del tercer curs i s’hi van incorporar les millores recomanades als cursos de segon i de primer. Aquest curs inclou la implantació del sistema de Bolonya a tota la titulació. La formació bàsica d’infermeria de la UIC proporciona les habilitats, les actituds i els coneixements necessaris per a la pràctica de la infermeria, prepara l’alumnat per iniciar el seu treball en qualsevol àrea sanitària, i està dissenyada perquè l’alumnat assoleixi l’excel·lència en les àrees professionals escollides. Els continguts del currículum són actuals i altament engrescadors. A través del procés d’atenció d’infermeria es valoren, es diagnostiquen, es planifiquen, s’executen i s’avaluen les respostes humanes als problemes de salut actuals o potencials a fi de promoure, mantenir o restaurar la salut del pacient i de la comunitat. En finalitzar el programa, l’estudiant està capacitat per assumir responsabilitats en la presa de decisions d’infermeria i participar activament en la solució de problemes. Organització de la formació d’Infermeria La titulació d’Infermeria de la UIC està formada per una direcció i un equip de professors, membres de la Junta d’aquesta titulació. La composició és la següent: Directora: Adela Zabalegui Membres: María Fernández i Lola Bardallo (coordinadora de primer curs) Esther Cabrera (coordinadora de segon curs) Albert Gallart (coordinador de tercer curs) A més, la titulació d’Infermeria té quatre àrees de coneixement pròpies: Àrea d’Infermeria Medicoquirúrgica Cap de l’àrea: Dr. Albert Gallart Àrea d’Infermeria Comunitària Cap de l’àrea: Dra. Esther Cabrera

43


Àrea d’Infermeria Pràctica Cap de l’àrea: Sra. Lola Bardallo Àrea d’Infermeria Fonamental Cap de l’àrea: Dra. Adela Zabalegui

Pràctiques clíniques El Pla d’estudis de la Diplomatura en Infermeria inclou 10 períodes pràctics bàsics per a la formació dels futurs professionals. El programa pràctic ofereix a l’alumnat l’oportunitat de fer les pràctiques des del segon trimestre del primer curs de la Diplomatura. Durant els tres cursos l’alumnat rebrà una formació pràctica completa i diversa que reforçarà els coneixements teòrics que l’alumnat vagi adquirint durant els cursos. El programa pràctic de la Diplomatura en Infermeria de la Universitat Internacional de Catalunya és vist com una eina bàsica per assolir els objectius marcats en la formació dels estudiants i facilitar la integració de l’alumnat als centres de pràctiques, tant a l’àrea hospitalària com d’atenció primària. L’alumnat fa pràctiques en unitats d’hospitalització medicoquirúrgica generals i especialitzades i serveis sociosanitaris; així mateix, es distribueixen a consultes d’atenció primària d’adults, pediàtriques i d’atenció a domicili. Aquest programa pràctic es converteix en una eina imprescindible per a la consecució dels objectius marcats en la formació integral dels estudiants i perquè aquest prengui contacte amb la realitat assistencial. Als centres de pràctiques, l’alumnat comprova que el centre d’interès de la seva professió, el protagonista de la seva activitat professional, és la persona i la seva situació de salut. El seu objectiu és ajudar els pacients a aconseguir i mantenir un nivell òptim de benestar i salut, mitjançant l’aplicació del procés d’atenció d’infermeria com a metodologia de treball. El programa pràctic permet, així mateix, que l’alumnat integri els valors que han de regir l’activitat professional, relatius al respecte de l’autonomia i la protecció de la dignitat de la persona. És objectiu de la coordinació del pràcticum confeccionar un programa pràctic individualitzat, el més adaptat possible a les necessitats de l’alumnat, sense renunciar a la qualitat de formació que ens avala. Aquesta qualitat està sustentada, fonamentalment, en la metodologia utilitzada per al seguiment i l’avaluació de l’alumnat en pràctiques. Cada setmana una tutora acadèmica visita els estudiants en pràctiques als centres corresponents i realitza una tutoria basada en la pràctica reflexiva, en la qual es comparteixen les diferents experiències d’aprenentatge que estan tenint i s’hi ofereixen continguts, orientació i pautes de reflexió per abordar els problemes que es presenten com a futurs professionals. El laboratori de simulació (LBS) com a espai d’aprenentatge Des del primer curs l’alumnat es desenvolupa en una activitat teòrica i pràctica dirigida a adquirir les habilitats pròpies de la seva professió. Per a això, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC està dotada de material tecnològic i científic d’última generació amb el qual es pot simular qualsevol situació. Al laboratori se simulen quatre unitats d’atenció d’infermeria: unitat d’hospitalització, unitat de cures intensives, unitat maternoinfantil i consulta d’atenció primària. S’estableixen grups reduïts i es disposen de dues hores de classe per a cada un dels temes impartits (quatre per trimestre).

44


Aquest projecte té el reconeixement de l’Agència de Qualitat Universitària (AQU) i ha suposat un canvi en l’orientació del procés d’ensenyament i aprenentatge, centrant-se en l’alumne, amb qui es treballa en diferents competències. Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (MSN) Durant el curs acadèmic 2008-2009 aquesta formació en la UIC va continuar expandint-se i consolidant-se, amb un elevat nivell de satisfacció de l’alumnat diplomat. El programa de l’MSN és reconegut i assoleix un gran prestigi tant en l’àmbit local com nacional. Doctorat en Ciències de la Salut Dins del programa del Postgrau Oficial en Ciències de la Salut es va incloure el Doctorat en Ciències de la Infermeria, al qual té accés l’alumnat diplomat de l’MSN. En aquest curs acadèmic 2008-2009 es van matricular 22 infermers en aquest doctorat, tots procedents de l’MSN de la UIC. Aquest és el primer doctorat específic d’Infermeria aprovat pel Ministeri d’Educació i Ciències, cosa que suposa una fita en el desenvolupament professional de la infermeria. Postgraus de l’àrea d’Infermeria Durant el curs acadèmic 2008-2009, el Departament d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut va oferir una sèrie de postgraus: • • • •

Postgrau Postgrau Postgrau Postgrau

en en en en

Infermeria Quirúrgica, Anestèsia, Reanimació i Teràpia del Dolor. Suport Vital i Emergències Físiques. Infermeria del Treball i Salut Laboral. Ferides Cròniques, Abordatge Integral (primera edició en el curs 2008-2009).

Tots el màsters i postgraus que van oferir-se el curs acadèmic 2008-2009 van tenir una bona acceptació i les classes van començar amb un elevat nombre d’alumnat matriculat. Així doncs, fem constar que el Postgrau en Infermeria del Treball i Salut Laboral es va omplir amb un total de 29 alumnes, el Postgrau en Emergències va tenir 24 alumnes i al Postgrau en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia, Reanimació i Teràpia del Dolor hi va haver 32 alumnes matriculats. Recerca d’Infermeria L’activitat de recerca principal en infermeria està centrada en les àrees següents: • Cures en l’envelliment. • Adaptació i afrontament en els processos de malaltia crònica. • Salut preventiva i genètica. • Epistemologia infermera. • Cures en la multiculturalitat. Totes les activitats científiques tenen una participació multidisciplinària amb l’objectiu fonamental de millorar la cura de les persones, famílies i comunitat, generar coneixements propis de la nostra professió i potenciar el desenvolupament professional de la infermeria. Aquest desenvolupament i aquesta recerca tenen una projecció i una col·laboració nacional i internacional.

Activitats més destacades del curs 2008-2009 Representants d’escoles d’Infermeria de tot Europa es reuneixen a la UIC La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut va acollir a finals d’abril la reunió anual que celebra el projecte UDINE C (Understanding Developmental Issues for Nurse Educator

45


Careers). L’objectiu d’aquest projecte, en què van participar 11 països membres, és consolidar un grup de recerca sobre el desenvolupament de la infermeria a Europa. El poder dels pacients a l’hora de decidir La Dra. Helena Leino-Kilpi, directora del Doctorat en Ciències de la Infermeria a la Universitat de Turku (Finlàndia), va oferir el 8 de maig una sessió a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut en el marc del Màster Universitari en Ciències de la Infermeria. La UIC, present en el VIII Congrés Català de Sinologia i Patologia Mamària Els professors d’Infermeria Albert Gallart i Esther Cabrera, juntament amb la directora d’Infermeria Adela Zabalegui, van formar part del comitè organitzador del VIII Congrés Català de Sinologia i Patologia Mamària, celebrat del 10 al 12 de juny a l’Hospital General de Catalunya. “No només cal publicar per buscar el factor d’impacte: ‘cal impactar amb el factor’ a la societat” Simó Schwartz, antic responsable del Programa R+D+i Internacional del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, va apadrinar el dissabte 27 de juny, a l’Aula Magna, l’acte de graduació d’Infermeria i va parlar a l’alumnat de la importància de fer recerca per ser més competitiu. Participació de la UIC en el Scientific Meeting de l’European Academy of Nursing Sciences Entre el 21 i el 25 de gener de 2009, la Dra. Esther Cabrera va fer una estada a la Universitat de Klaipeda (Lituània) per presentar una comunicació al Scientific Meeting de l’European Academy of Nursing Sciences titulada “Familiar breast cancer and genetic counseling. Emotional responses and health believes”. Aquesta estada s’emmarca en el conveni d’Erasmus subscrit entre les dues universitats per fomentar la mobilitat de l’alumnat i el professorat.

III. Diplomatura en Fisioteràpia El pla d’estudis de la Diplomatura en Fisioteràpia incideix en la formació científica de la professió i posa especial èmfasi en el coneixement d’àrees específiques com la gestió, la recerca i la pràctica clínica. A partir del segon any, l’alumnat de Fisioteràpia inicia un període d’estades clíniques en centres intrahospitalaris i extrahospitalaris. El pla d’estudis preveu 500 hores de pràctiques clíniques estructurades en cinc assignatures. El pla d’estudis de la Diplomatura consta d’un total de 207 crèdits organitzats en tres cursos acadèmics. En el primer curs, la formació és més generalista i s’estableixen els fonaments dels coneixements d’anatomofisiologia, psicologia i fisioteràpia general, entre d’altres. El segon i el tercer curs l’alumnat rep una formació molt més específica vers la seva futura professió, amb una vinculació curricular coordinada entre la patologia mèdica i la fisioteràpia específica. Aquests darrers cursos la formació també es complementa amb l’inici de la pràctica clínica formativa en centres sanitaris concertats. Per dur a terme aquesta tasca docent, els estudis de Fisioteràpia disposen d’un quadre docent, el 85% del qual fa una tasca docent vinculada a la pràctica clínica especialitzada, amb un prestigi reconegut dins del camp de la fisioteràpia que queda reflectit en les publicacions realitzades, en la condició de membres d’òrgans directius i gestors d’entitats sanitàries i en la participació en activitats professionals específiques (congressos, jornades, comissions col·legials).

46


Recerca Aquestes són les àrees de recerca que actualment s’estan estudiant al Departament de Fisioteràpia de la Universitat Internacional de Catalunya: • Fibromiàlgia i activitat física. • Disfunció craniomandibular. • Exercici físic i massa òssia. Pràctiques en empreses i seguiment tutorial de l’alumnat L’alumnat de Fisioteràpia fa un total de 25 crèdits de formació en pràctica clínica a les assignatures d’estades clíniques. Considerant la càrrega total de pràctica específica de clínica i d’altres continguts pràctics propis de les diferents assignatures de Fisioteràpia, l’alumnat rep un 60% de formació pràctica i un 40% de formació teòrica. Així mateix, l’alumnat dels postgraus també té la possibilitat voluntària de fer pràctiques clíniques en centres específics. Això ha implicat un augment del nombre de convenis amb centres i institucions. Les pràctiques clíniques poden facilitar l’elaboració del treball de recerca que l’alumnat ha de presentar en finalitzar els estudis. L’àrea de Fisioteràpia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya ha continuat acollint estudiants estrangers que, mitjançant un programa d’intercanvi universitari europeu, Erasmus, han vingut a fer les estades clíniques en centres concertats.

Activitats més destacades durant el curs 2008-2009 Una cinquantena d’alumnes de Fisioteràpia, voluntaris a la Marató de Barcelona Quaranta-nou alumnes de la UIC van participar diumenge 1 de març com a voluntaris a la Marató de Barcelona, dins l’àrea de recuperació dels atletes participants. Avenços en fisioteràpia respiratòria La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut va acollir el 12 de març una conferència impulsada pels estudis de Fisioteràpia en la qual van analitzar els nous models terapèutics existents en el camp de la fisioteràpia respiratòria. La sessió va anar a càrrec del Dr. Jordi Vilaró i Casamitjana, doctor en Ciències de la Salut i la Vida i professor de Fisioteràpia Respiratòria a l’EUIFN Blanquerna. Vilaró va explicar els nous avenços en la fisioteràpia respiratòria, basant-se en tot moment en l’evidència científica. La calor per alleujar el dolor José J. Aparici Marín, tècnic en electroteràpia (utilització de l’electricitat per a la curació del pacient), va impartir el 20 de maig un seminari a l’alumnat de Fisioteràpia per exposar què és la diatèrmia. El ponent va explicar als futurs fisioterapeutes que la diatèrmia és l’elevació de la temperatura dels teixits interns del cos. S’aconsegueix per radiació, a través de les microones, dels ultrasons o bé a través del mètode Tecar. El mètode Poyet: osteopatia informacional Experts en el mètode Poyet, l’osteòpata francès que va elaborar una metodologia d’osteopatia en la qual no es manipula el pacient, van impartir dijous 21 de maig una sessió a l’alumnat de Fisioteràpia. María Dolores Toro, llicenciada en Medicina, i Juan Antonio Díaz Morales, fisioterapeuta i professor col·laborador a la Universitat de Sevilla, van oferir la sessió, que va moderar Luciana Moizé, fisioterapeuta i professora ajudant de la UIC.

47


La recerca centra la graduació de Fisioteràpia Un centenar d’alumnes de la Diplomatura en Fisioteràpia es van graduar el 3 de juliol a l’Aula Magna. La padrina de l’acte va ser Rosa Angulo, doctora en Rendiment Humà i en Ciències Neurològiques, que ha dedicat més de 15 anys a la recerca en fisioteràpia.

Facultat d’Odontologia Evolució de l’alumnat en els ensenyaments de grau* Llicenciatura en Odontologia

Alumnat de primer Alumnat matriculat Alumnat que finalitza els estudis

2005 2006 87 478 97

2006 2007 88 470 85

2007 2008 88 480 87

2008 2009 85 473 92

*Alumnat de la UIC: no s’hi inclou alumnat d’intercanvi.

Llicenciatura en Odontologia El pla d’estudis de la Llicenciatura en Odontologia emfatitza l’aprofundiment en el coneixement de les ciències bàsiques per assegurar que els odontòlegs de la Universitat Internacional de Catalunya es graduen amb una sòlida formació científica. A la vegada, i per garantir les habilitats tècniques de l’alumnat, la facultat disposa de la seva pròpia Clínica Universitària d’Odontologia (CUO), dotada de la millor tecnologia i de tots els mitjans necessaris. L’objectiu de la CUO és docent, és un instrument bàsic per formar l’alumnat de grau i postgrau al més alt nivell. L’alumnat segueix un programa que inclou el coneixement de l’estructura i de la funció bucodentals, la biomecànica de l’aparell dental normal i el patològic i també els procediments i les tècniques de tractament d’aquestes afeccions. La CUO disposa de 53 boxes odontològics equipats amb les tecnologies més innovadores, equips de radiovisiografia digital, unitats dentals d’última generació, equips de digitalització d’imatges, microscopis per a cirurgia i endodòncia i un laboratori annex a la CUO. La qualitat de la formació pràctica de l’alumnat, tant de pregrau com de postgrau, que aporta la CUO ja és una realitat consolidada. La clínica universitària té, a més de la dotació adequada d’espais clínics i de laboratori i instal·lacions, un equip de personal adient, tant de professorat clínic com d’auxiliars. Entre d’altres, disposa d’un laboratori de biomecànica, microscòpia i anàlisi d’imatges que dota de l’autonomia necessària per a la recerca. La formació que s’imparteix a la titulació consta d’un 40% de classes pràctiques amb la realització de l’alumnat de 960 hores obligatòries de clínica. També s’ofereix la possibilitat de fer pràctiques voluntàries durant els períodes no lectius. En definitiva, el programa d’aquesta llicenciatura està estructurat de manera que l’alumnat pugui conèixer de primera mà i empri la tecnologia més moderna i innovadora, i s’endinsi en el camp de la recerca científica des dels primers cursos. Òrgans de govern La Facultat d’Odontologia és l’òrgan de govern de l’estructura pedagògica. Ho dirigeix la Junta Permanent, que té l’assessorament del Consell dels Caps d’Àrea.

48


La Junta Permanent està integrada per: • • • • •

Degà: Miquel Cortada. Vicedegà: Lluís Giner. Director d’Estudis: Miquel Freixa. Secretària: Elisa Sanagustín. Gerent de CUO: Imma Puga.

La facultat s’estructura en les vuit grans àrees de coneixement següents: Àrea de Biomaterials i Pròtesi Cap de l’àrea: Dr. Josep Cabratosa i Termes Àrea de Patologia Medicoquirúrgica i Implantologia Oral Cap de l’àrea: Dr. Eduard Ferrés Padró Àrea d’Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial Cap de l’àrea: Dr. Andreu Puigdollers Pérez Àrea de Periodòncia Cap de l’àrea: Dr. Antonio Santos Alemany Àrea d’Odontologia Restauradora: Endodòncia i Estètica Cap de l’àrea: Dr. Miguel Roig Cayón Àrea d’Odontopediatria Cap de l’àrea: Dr. Jordi Lluís Bellet Àrea d’Odontologia Preventiva Cap de l’àrea: Dr. Akram Ali Àrea de Clínica Integrada Cap de l’àrea: Dr. Antoni Lluch Estudis Els estudis d’Odontologia comprenen dos nivells acadèmics: pregrau i postgrau. Pregrau Es correspon amb els estudis de la Llicenciatura d’Odontologia. Consta de dos cicles: • 1r cicle: s’imparteixen les assignatures de ciències bàsiques. Inclou els cursos 1r i 2n de carrera. • 2n cicle: correspon a l’estudi de les matèries específiques d’Odontologia. Inclou els cursos 3r, 4t i 5è de carrera. Postgrau El 3r cicle engloba tots els ensenyaments de postgrau, que corresponen als programes acadèmics de doctorat i especialitzacions acadèmiques i professionals (títols de màsters; diplomes de postgrau o residències clíniques; diplomes d’extensió universitària o formació contínua).

49


Doctorat Ocupa el lloc més eminent en l’àmbit de l’ensenyament oficial. Els estudis de doctorat tenen una durada mínima de dos cursos acadèmics. • 1r curs: s’imparteixen 20 crèdits de docència presencial. • 2n curs: es realitza un treball de recerca tutelat (12 crèdits) i, superada la valoració pública, s’obté el Certificat Diploma d’Estudis Avançats o Suficiència Investigadora. Màsters Es tracta d’un ensenyament de postgrau amb més de 50 crèdits de docència, que condueix a l’especialització en la matèria i proporciona a l’alumnat una introducció a la recerca amb una sòlida base científica. La dedicació dels màsters és plena. S’imparteixen els màsters següents: • Màster Oficial en Recerca Bàsica en Odontologia i Biomedicina. • Màster en Endodòncia. • Màster en Endodòncia (en línia). • Màster en Estètica Dental. • Màster en Operatòria i Estètica Dental (en línia). • Màster en Implantologia Oral: Cirurgia i Pròtesi. • Màster en Odontopediatria Integral. • Màster en Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial. • Màster en Periodòncia. • Màster en Pròtesi Bucal i ATM. L’activitat científica i investigadora realitzada en cadascun d’aquests ensenyaments és referenciada en la Memòria docent, científica i de recerca del curs 2008-2009, que ha publicat la Facultat d’Odontologia, en què queden reflectides les línies de recerca, els projectes de recerca i les publicacions a llibres i revistes d’alt impacte, així com les tesis i tesines defensades en aquest període. Diplomes de Postgrau Són ensenyaments de postgrau amb més de 15 crèdits de docència, que doten de més capacitació professional en la seva matèria. La pràctica clínica adquireix més protagonisme davant dels aspectes científics i d’investigació. La dedicació és parcial, compatible amb la pràctica professional. Tots tenen una durada d’un curs acadèmic. S’imparteixen les següents diplomatures de postgrau: • • • • • • • • •

Dolor Orofacial i ATM. Gerontologia. Implantologia. Periodòncia. Pròtesi Bucal. Tècniques Quirúrgiques Aplicades a la Cavitat Bucal. Odontopediatria. Ciències Bàsiques per a la Investigació Odontològica. Medicina Bucal.

50


Formació contínua Amb una extensió inferior als 15 crèdits, es posa a la disposició dels odontòlegs en exercici professional l’actualització dels seus coneixements relatius a les diferents àrees de l’odontologia, a més d’oferir també un ventall de cursos interdisciplinaris entre les àrees de coneixement. Habitualment s’imparteixen durant caps de setmana en horaris compatibles amb l’activitat professional. Antics alumnes: Considerem de gran importància i rellevància la figura de l’antic alumne. Per tal de donar-li el suport i fer el seguiment que creiem necessari, a la facultat s’organitza una jornada específica per als antics alumnes per tal de fidelitzar-los de cara a que continuïn la seva formació entre nosaltres. Considerem molt important el seguiment d’aquests antics alumnes per tal d’estendre la formació una vegada hagin sortit de les nostres aules. Intercanvi Erasmus: Des de la facultat es potencia molt la sortida de l’alumnat a l’estranger via intercanvi Erasmus. Una de les característiques pròpies d’aquests intercanvis és la possibilitat d’estudiar un altre idioma. La gran importància d’aprendre anglès ve donada per la possibilitat ja comentada de sortir a l’estranger i per la necessitat d’estudiar en el grau i, sobretot, ampliar els estudis amb màsters.

Activitas més destacades durant el curs 2008-2009 Cara a cara amb la malària, a Costa d’Ivori Un grup d’alumnes d’Odontologia, acompanyats pel professor Santi Costa i pel capellà del Campus Sant Cugat, mossèn Emili Roure, van participar com a voluntaris durant el mes d’agost de 2008 a Costa d’Ivori. Alta participació de la UIC en el Fòrum Dental del Mediterrani El Fòrum Dental del Mediterrani, que reuneix cada dos anys els professionals del sector, es va consolidar com una de les trobades de màxim interès en l’àmbit dental nacional. En aquesta sisena edició, duta a terme al Palau de Congressos de Barcelona del 29 al 31 de gener, la UIC hi va participar molt activament: hi va presentar 110 comunicacions de les 140 que hi va haver en total, i uns 60 pòsters científics dels 80 que s’hi van presentar, a càrrec d’alumnat tant de pregrau com de postgrau. La trobada, impulsada pel Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), va ser organitzada per l’empresa Puntex. La Facultat d’Odontologia va guanyar els primers premis en la presentació de comunicacions pòster i comunicacions orals (aquestes, en diverses categories: recerca, revisions bibliogràfiques i casos clínics) i els hands on o intervencions clíniques en directe, pel professorat, van generar molta expectació entre les persones assistents. Odontologia descobreix en un llibre per primera vegada els seus projectes i línies de recerca ¿Hacia dónde va la odontología? recull, després de 10 anys, els objectius docents i de recerca de la Facultat d’Odontologia de la UIC. La capacitació tècnica de l’alumnat, una

51


recerca seriosa sobre materials i tècniques, i la relació estreta amb el món de la indústria són alguns dels elements que caracteritzen la facultat i que queden reflectits en aquest llibre, que es va presentar el febrer. Els companys d’Odontologia d’Hugo a la presentació d’Amarga lluvia Després d’un mes a l’hospital, el 19 d’abril de 2008, tan sols amb divuit anys, va morir víctima d’una leucèmia Hugo Inglán, estudiant de primer d’Odontologia de la UIC. La seva mare, María José Brito, va voler plasmar en un llibre “la seva aroma”, perquè la memòria del seu fill perduri en el temps. Amarga lluvia, que publica Milenio, es va presentar el vint de març a la UIC, davant la mirada atenta i serena d’alguns dels companys de classe d’Hugo, així com dels seus professors i amics. El president de Spanair, padrí de la graduació d’Odontologia Unes 1.300 persones es van congregar el 30 de juliol als jardins del Campus Sant Cugat de la UIC per celebrar l’acte de graduació d’Odontologia del curs 2008-2009. El padrí de la graduació d’aquest any va ser el president de Spanair, Ferran Soriano, que es va dirigir als estudiants per parlar-los de les claus de l’èxit: talent, compromís i un bon tracte amb les persones. Campanyes odontològiques al Perú Durant el mes d’agost, alumnat i professorat de la Facultat d’Odontologia van ser a Perú, amb ocasió del conveni de col·laboració signat entre la UIC i la Universitat Nacional San Luis Gonzaga d’Ica (Perú). La seva labor va consistir, principalment, en la realització de campanyes odontològiques en zones rurals d’extrema pobresa de la província d’Ica, en què va arribar a atendre més de 60 pacients diaris.

Publicacions i participació en cursos i congressos Professors de la facultat han col·laborat en nombrosos congressos d’àmbit nacional i internacional fent ponències, comunicacions orals i escrites, així com impartint cursos. A banda d’això, des de les diferents àrees s’han fet articles que han estat publicats en revistes, moltes de les quals són d’alt impacte. També s’han fet moltes publicacions en format electrònic. Tota aquesta informació queda àmpliament referenciada a l’esmentada Memòria docent, científica i de recerca del curs 2008-2009.

Facultat d’Humanitats Evolució de l’alumnat en els ensenyaments de grau* Llicenciatura en Humanitats

Alumnat de primer Alumnat matriculat Alumnat que finalitza els estudis

2005 2006 16 99 11

2006 2007 17 56 5

2007 2008 15 54 4

2008 2009 10 52 11

*Alumnat de la UIC: no s’hi inclou alumnat d’intercanvi.

52


Introducció De la Facultat d’Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya depèn l’organització acadèmica dels ensenyaments de la Llicenciatura en Humanitats i del Màster en Gestió Cultural. Llicenciatura en Humanitats El pla d’estudis de la Llicenciatura en Humanitats, organitzat en quatre cursos acadèmics estructurats en trimestres, ofereix als estudiants un profund coneixement de la realitat cultural i un gran desenvolupament de les capacitats de comunicació. La proposta docent subratlla, a més, la necessitat de conèixer les eines de gestió de la cultura. L’alumnat pot compatibilitzar els estudis amb pràctiques en empreses i institucions relacionades amb la gestió i la promoció de la cultura.

Activitas més destacades durant el curs 2008-2009 El creixement de la població i la sostenibilitat econòmica i ambiental africanes El professor de Geografia Michael Mortimore va oferir el 7 d’octubre una conferència a la Facultat d’Humanitats sobre el creixement de la població i la sostenibilitat econòmica i ambiental a les ciutats africanes. Conferència: “El valor cultural dels equipaments”, a càrrec de Joan Oller Joan Oller, director general del Consorci de l’Auditori i l’OBC, va impartir una conferència el passat dilluns 3 de novembre en el marc de l’assignatura Societat i Cultura al Segle XXI. La seva intervenció es va centrar en els diferents valors dels equipaments culturals, des del seu àmbit funcional fins al seu valor icònic. Com a director de l’Auditori i del consorci d’aquest amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), Joan Oller suposa un dels referents de la gestió cultural a Barcelona. Conferència: “El valor de la cultura per a l’ésser humà”, a càrrec de la Dra. María García Amilburu La cultura com a signe inherent de l’ésser humà, els factors que incideixen en el fet cultural i els diferents sentits del terme van ser alguns dels temes abordats el 4 de novembre, a la conferència de María García Amilburu, professora de la UNED a Madrid, en el marc de l’assignatura Societat i Cultura al Segle XXI. El cicle “Conèixer Barcelona” s’inicia amb una sessió d’Antoni Laporte, director d’ARTImetria El director de l’empresa de gestió cultural ARTImetria es va encarregar de la sessió introductòria del cicle, el 7 de novembre passat. Al llarg del curs es va visitar, entre d’altres, el Museu d’Història de la Ciutat i el Museu Nacional d’Art de Catalunya per tal de conèixer millor el funcionament d’aquests importants equipaments de Barcelona. Enrique Banús, nomenat president de l’European Community Studies Association El degà de la Facultat d’Humanitats i director de l’Institut Carlemany d’Estudis Europeus de la UIC representa una xarxa internacional de 61 països que treballen per a la integració europea. El degà de la Facultat d’Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), el Dr. Enrique Banús, va ser escollit el 23 de novembre per votació a Brussel·les, president de l’European Community Studies Association (ECSA). L’ECSA és una xarxa científica internacional que agrupa 61 associacions nacionals de països no tan sols de la Unió Europea, sinó també de la Xina o els Estats Units, que congrega

53


professors i investigadors amb un objectiu comú: treballar a favor de la integració europea. En total, sumen 8.000 membres. El Dr. Alfons Puigarnau organitza les Jornades El museu: Projecte i Gestió de la memòria El 5 de desembre van ser convidats a la presentació final de l’activitat Jordi Garcés, arquitecte; Eduard Carbonell, catedràtic de Patrimoni de la Universitat de Girona; Joan Santacana, titular de Museografia de la Universitat de Barcelona; Anna Casas Gilberga, directora dels Museus Barbier-Mueller Barcelona, i Félix de la Fuente, museògraf. Es presenta a l’AGAUR el projecte “Pensar amb imatges” Al mes de desembre, el Dr. Escribano, amb l’Equip de Pensament de la Facultat d’Humanitats, va presentar a l’AGAUR la memòria del projecte MQD, “Pensar amb imatges”, en què el Dr. Josep Olives és l’investigador responsable. Una publicació explora l’aportació de les humanitats en l’àmbit de la salut El Dr. Escribano va coordinar la publicació de Territoris humans de la salut (Ed. Duxelm). Es tracta d’una obra col·lectiva en la qual han participat altres professors de la UIC: Miquel Bastons, M. Victòria Roqué, Josep Corcó i Josep Argemí. La publicació pretén respondre la pregunta següent: quina aportació poden fer les ciències humanes i socials en l’àmbit de les ciències de la salut. Tots els autors implicats en la publicació han estat en un moment determinat, i des de les perspectives més variades de les ciències humanes i socials, professionals docents de matèries dirigides a l’alumnat que s’orientava cap a una professió sanitària. Es tracta d’un projecte fet en equip fruit del conreu de disciplines ben diverses com la història, la filosofia, l’antropologia, l’economia o la psicologia, però amb l’objectiu comú de compartir l’experiència d’investigació i de docència i de posar-la al servei de l’alumnat dels estudis sanitaris. Viatge d’estudis a París de l’alumnat d’Humanitats Nou alumnes d’Humanitats, acompanyats de la vicedegana de la Facultat d’Humanitats i professora d’Art, Conxa Peig, van fer un viatge d’estudis a París del 27 de febrer a l’1 de març. El rector de la Pontificia Università della Santa Croce debat a la UIC el procés de secularització de la societat El Prof. Monsenyor Luis Romera, rector de la Pontificia Università della Santa Croce de Roma, va impartir el 24 d’abril un seminari al professorat d’Humanitats sobre la secularització de la societat i el pensament cristià amb motiu de la seva visita institucional a la UIC. Desafiaments i oportunitats del creixement demogràfic mundial Jesús Javier Sánchez Barricarte, doctor en Demografia per la Universitat de Berkeley, va oferir el 26 d’abril una sessió sobre creixement demogràfic mundial en el marc de l’assignatura Geografia Urbana, que imparteix el professor d’Humanitats Pau Serra. L’expert va explicar a l’alumnat les teories sobre demografia al llarg de la història, començant per Thomas Malthus al s. XVIII, considerat el pare de la demografia amb el seu Assaig sobre el principi de la població, i passant per altres autors amb diferents visions, més optimistes o més pessimistes, sobre el creixement de la població i la seva relació amb el progrés econòmic. Sánchez Barricarte també va esmentar els corrents més ecologistes que assenyalen l’acció de l’home com la causa de la destrucció del planeta. Després d’esmentar el controvertit Paul Ehrlich, que deia literalment que “el creixement de la població és un càncer”, també va sortir a col·lació l’exvicepresident dels EUA Al Gore, amb el seu informe, segons el convidat, una mica apocalíptic i distorsionat sobre el canvi climàtic.

54


El Dr. Csaba Csusay a la UIC Durant els dies 18, 19 i 20 de maig, el Dr. Csaba Csusay, director del Departament d’Espanyol (Institut de Llengües Romàniques) de la Universitat Pazmány Péter d’Hongria, va impartir a la UIC un seminari sobre literatura hongaresa. Es van tractar temes com quan i com va arribar el Quixot a Hongria, o sobre dos autors de la literatura hongaresa contemporània, traduïts al castellà. La UIC inicia el primer grau vinculat a la cultura en l’àmbit universitari espanyol La UIC ofereix des del curs 2009-2010 un títol de grau de nova creació, Ciències de la Cultura. Es tracta del primer grau a Espanya que se centra específicament en la cultura, i ofereix una visió transversal i integradora dels fenòmens culturals. Xavier Coral i Etsuro Sotoo apadrinen la graduació d’Humanitats, Periodisme i Comunicació Audiovisual El presentador de TV3 i el reconegut escultor japonès van apadrinar el 5 de juliol l’acte en què es van graduar uns 50 alumnes, entre els quals hi havia els de la primera promoció de Comunicació Audiovisual. L’acte, celebrat a l’Aula Magna, va ser presidit per la vicerectora de Comunitat Universitària, la Dra. Belén Zárate, acompanyada del degà de la Facultat d’Humanitats, el Dr. Enrique Banús, i del degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació, el Dr. Salvador Aragonés. En primer lloc, el Dr. Aragonés va recordar un a un, amb noms i cognoms i de manera emotiva, els alumnes d’aquestes promocions. “Teniu títol, ganes de treballar i valors. No tingueu por de la crisi; no hi ha crisi per als joves, ja que teniu grans oportunitats. Endavant amb els vostres somnis i no us canseu de somiar”, va concloure. El padrí de la graduació de Periodisme i Comunicació Audiovisual, Xavier Coral, va felicitar els graduats i els va recordar els tres ingredients bàsics per no haver de patir per la situació professional: “Actitud positiva, responsabilitat (informació veraç) i estar ben documentats”. D’altra banda, el Dr. Enrique Banús va manifestar que era un “dia d’agraïment”: “Espero que la universitat us hagi canviat i que us hagi fet experts en humanitats i també en humanitat.” A continuació, el padrí d’Humanitats, Etsuro Sotoo, que treballa com a escultor a la Sagrada Família, es va referir a l’“amor” com a objectiu per arribar a la “saviesa”, i, recordant Gaudí, va declarar la importància de remetre’s a l’origen: “Si sabem on som –va dir–, sabrem on hem d’anar”. Màster en Gestió Cultural El Màster Universitari en Gestió Cultural presenta un programa que busca l’equilibri entre assignatures que aporten coneixements pràctics sobre els principals àmbits de la cultura del segle XXI i altres matèries dirigides a proporcionar tècniques i mètodes de gestió en la direcció, l’organització, la comunicació, el finançament i el màrqueting d’esdeveniments culturals. Així mateix, destaquen l’ampli període de pràctiques en empreses dels diferents sectors culturals, facilitades per la UIC, així com l’elaboració d’un projecte cultural. Aquest màster, que va arribar a la setena edició, va aconseguir fa dos anys l’oficialitat. Aquests nous estudis universitaris en el marc de l’espai europeu d’educació superior harmonitzen la durada, els mètodes d’aprenentatge i l’avaluació de les activitats acadèmiques de les universitats europees per tal de facilitar la mobilitat de l’estudiant, la seva integració professional en el mercat laboral europeu i la investigació.

55


Activitas més destacades durant el curs 2008-2009 Un 60% d’alumnat estranger en el Màster Universitari en Gestió Cultural A mitjan d’octubre el Màster Universitari en Gestió Cultural va iniciar la setena edició amb 38 alumnes, vinguts de quasi tots els racons d’Europa i del món. A més de llicenciats de Barcelona, València, Navarra i Múrcia, va tenir alumnes de països com Portugal, França, Itàlia, el Brasil, Mèxic, Islàndia o Corea. L’alumnat, llicenciat jove de nombroses disciplines, va passar un procés d’admissió que va convocar més de 60 candidats. Com a novetat, aquest curs el màster va incloure un programa d’activitats complementàries, com el cicle “Conocer Barcelona”, en què es va oferir una visió cultural de la ciutat a través de sortides a equipaments culturals. El Màster en Gestió Cultural, a Girona La sèrie d’activitats complementàries del Màster en Gestió Cultural va arrencar l’últim divendres d’octubre amb una visita a Girona. Durant un dia, l’alumnat va ser rebut en tres centres de cultura públics i privats per aprendre més sobre la gestió. Al matí, la Casa de Cultura de la Diputació de Girona va obrir les portes perquè el director, Josep Torner, i Mònica Aymerich, responsable de Giroscopi Cultural, impartissin una sessió sobre el seu funcionament: la gestió, la programació d’activitats i les subvencions en l’àmbit provincial van ser algunes de les qüestions que es van abordar. La segona sessió va tenir lloc al Museu d’Història de la Ciutat. Allà el director, Pere Freixes, va explicar la rehabilitació patrimonial de la ciutat. A la tarda, l’alumnat va visitar el Museu del Cinema, un dels pocs museus de l’àmbit mundial que acull una col·lecció de més de 500 anys d’història de les imatges. Col·loqui sobre polítiques culturals a càrrec de l’equip municipal de Palau Solità i Plegamans A finals de novembre, Miquel Truyols, regidor de cultura de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans (Barcelona), va participar amb el seu equip en un col·loqui en el marc de les activitats complementàries del Màster en Gestió Cultural. Un gestor cultural de la UIC, a l’oficina AECI d’Amman (Jordània) Una alumna de la promoció 2006-2007 del Màster en Gestió Cultural va explicar a principis de desembre la seva experiència a Jordània com a gestora cultural. Patricia García Lepetit, durant l’any 2006-2007, va aconseguir una beca AECI (Agència Espanyola de Cooperació Internacional, en col·laboració amb el Ministeri d’Assumptes Exteriors) per realitzar un projecte de cooperació a Jordània. Durant el curs 2008-2009 va gaudir del segon any de beca. Sortida cultural al Vallès El 6 de febrer, l’alumnat del Màster en Gestió Cultural va fer una visita a dos equipaments culturals del Vallès per tal de conèixer més detalls de la seva gestió. Van ser rebuts per l’Orquestra Simfònica del Vallès a Sabadell i, més tard, es van dirigir a Granollers per conèixer un dels equipaments culturals més importants de la província de Barcelona: Fàbrica de les Arts Roca Umbert. La directora, Teresa Llobet, els va mostrar les diferents instal·lacions del complex fabril, reconvertit en espai cultural polivalent. El Cercle Artístic de Sant Lluc obre les portes al Màster en Gestió Cultural El Cercle Artístic de Sant Lluc, institució barcelonesa dedicada a les arts plàstiques que compleix més d’un segle, va obrir a final de febrer les portes als estudiants del Màster en Gestió Cultural de la UIC.

56


El col·loqui “Iniciatives culturals” mostra les claus per a la creació d’empreses culturals Josep Espot i Luis Miguel Solano expliquen a l’alumnat del Màster en Gestió Cultural els seus projectes empresarials. Com funciona una distribuïdora d’art, qui són els clients i com és la mediació entre aquests i els artistes. Josep Espot, que es defineix com a art dealer des de la seva galeria Flamicell, va dedicar l’exposició al mercat d’art i la seva gestió. D’altra banda, el segon convidat al col·loqui, Luis Miguel Solano, va explicar el funcionament de Libros del Asteroide, editorial que dirigeix i que va ser guardonada el 2008 amb el Premi Nacional a la Millor Labor Editorial Cultural. L’alumant del màster va intervenir després de les exposicions per tal de saber-ne més sobre el procés, des de la gestació d’una idea empresarial fins a les estratègies que fan que tingui èxit. Sessió del Màster a la Fundació Francisco Godia L’alumnat del Màster en Gestió Cultural visita la Fundació Godia amb la professora Antonia Maria Perelló, en el marc de l’assignatura Gestió de les Arts Visuals. Conèixer la gestió d’una fundació privada i veure la seva valuosa col·lecció d’obres d’art va ser l’objectiu de la visita al mes d’abril a la Fundació Francisco Godia de Barcelona per part dels estudiants del Màster. La sessió va estar dirigida per la Dra. Antònia Maria Perelló, que a més de ser la conservadora en cap del MACBA, és professora de l’assignatura del Màster Gestió de les Arts Visuals. A la Fundació van ser rebuts per la directora, Sara Puig, que va explicar els detalls del funcionament de la institució i va oferir una visita guiada per la col·lecció. El Màster en Gestió Cultural visita la Tàrraco romana Al maig, el Museu Nacional d’Art Romà de Tarragona va obrir les portes al Màster en Gestió Cultural i va oferir in situ una sessió sobre gestió del patrimoni. El Màster en Gestió Cultural a Turisme de Barcelona Un grup d’alumnes del Màster Universitari en Gestió Cultural van assistir al juny a una sessió sobre la gestió del turisme a l’Oficina de Turisme de Barcelona. Institut Carlemany d’Estudis Europeus (ICEE) L’ICEE neix de la necessitat de crear a la universitat un espai dedicat a la docència, a l’estudi i la investigació i al diàleg sobre la realitat europea. La integració europea, que ha portat a la creació de la Unió Europea, incideix en totes les realitats professionals. Per això, la universitat ha de transmetre coneixements bàsics sobre la Unió Europea als professionals del futur en diferents àrees. D’altra banda, la integració europea és un projecte important i, alhora, complex, que ha de ser objecte de la reflexió i el debat a la universitat. Per això, l’ICEE organitza cursos, conferències, seminaris, congressos i publicacions amb objectius diferenciats: en uns casos es tracta d’activitats altament especialitzades; en d’altres, de programes amb un caràcter més general i obert. A més, l’Institut Carlemany acull la Càtedra Jean Monnet, de la qual el director de l’ICEE és titular.

57


Facultat de Ciències de la Comunicació Evolució de l’alumnat en els ensenyaments de grau* Llicenciatures en Periodisme i Comunicació Audiovisual

Alumnat de primer Alumnat matriculat Alumnat que finalitza els estudis

2005 2006 87 149 47

2006 2007 68 158 36

2007 2008 93 205 21

2008 2009 62 246 34

*Alumnat de la UIC: no s’hi inclou alumnat d’intercanvi.

Introducció A la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Internacional de Catalunya s’imparteixen els ensenyaments de les llicenciatures en Comunicació Audiovisual i el segon cicle de la Llicenciatura en Periodisme. La Facultat de Ciències de la Comunicació de la UIC disposa d’un professorat molt jove en plantilla i professors associats i conferenciants, que treballen en els principals diaris, emissores i televisions de Catalunya. A més té dos postgraus: Comunicació en Moda i Tendències i Periodisme Esportiu, únics en els seus plantejaments didàctics. La UIC vol oferir als futurs professionals de la Comunicació, ja sigui en les àrees de periodisme com en la de comunicació audiovisual (cinema, ràdio i televisió), una metodologia de l’ensenyament basada en l’atenció personalitzada a l’alumnat, tant a títol individual com en grups, atès que no tots els alumnes que arriben a la UIC tenen el mateix nivell de coneixements o estan adaptats a la mateixa capacitat d’aprenentatge. El que es vol promoure és l’excel·lència en els coneixements, de manera que es pugui treure de cadascú el màxim de les seves capacitats, orientant-los en les àrees on puguin desenvolupar-les millor. S’inclouen intercanvis amb universitats europees i americanes, una abundància de tallers per a les constants pràctiques de l’alumnat dins de la universitat, i les realitzades en els principals mitjans de comunicació i agències de comunicació i publicitat de Catalunya. Aquesta metodologia és molt laboriosa per als professors, per això l’alumnat ha de tenir una voluntat de treball i aprenentatge de les tecnologies de la comunicació en acabar els dos primers anys; ha de tenir clars objectius professionals; ha de poder anar a universitats estrangeres i rebre classes en anglès de professors d’altres universitats, que vénen a realitzar pràctiques als alumnes en els anomenats workshops, a cadascun dels cursos. D’altra banda, aquesta facultat dóna molta importància a la música i a la moda, ja que són dos àmbits de molt futur en la professió dels comunicadors. Aquesta és la raó per la qual s’ofereix a l’alumnat un ampli coneixement en aquests dos camps.

I. Llicenciatura en Periodisme La Llicenciatura en Periodisme combina el bagatge adquirit durant dos anys, en el cas de l’alumnat procedent d’un primer cicle, o durant una llicenciatura, en el cas dels estudiants que s’hi incorporen per aquesta via d’accés, amb dos cursos intensius d’especialització en premsa, ràdio, televisió, premsa digital, fotografia, publicitat i relacions públiques. El pla d’estudis ofereix a l’alumnat un ensenyament modern i renovador que manté un equilibri acurat entre la teoria i la pràctica i la reafirmació de valors, sense oblidar el compromís ètic amb la societat a la qual el periodista té el privilegi d’informar.

58


Activitas més destacades durant el curs 2008-2009 La directora de Comunicació del Govern imparteix una sessió en periodisme “Explicar l’acció del Govern i donar la imatge d’unió dels tres partits.” Aquesta és la tasca principal de la Sra. Aurora Masip, directora de Comunicació de la Generalitat. Masip va oferir el 29 d’octubre una sessió en l’assignatura Periodisme Especialitzat. Aurora Masip va exposar com unificar i transmetre els missatges d’un “sol Govern i no de tres partits”: l’agenda compartida i la utilització d’un únic argumentari, en què es detallen els missatges clau perquè els representants del govern els sàpiguen transmetre correctament, són algunes de les eines que ajuden a complir aquest objectiu –va comentar. Inauguració de la 4a edició del Postgrau en Periodisme Esportiu Una vintena d’alumnes van començar divendres 3 d’octubre la 4a edició del Postgrau en Periodisme Esportiu. Hi va assistir el degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació, Dr. Salvador Aragonès, i el director del Postgrau, Roger Jiménez. Una alumna de la UIC participa en la retransmissió del Barça-Benidorm amb Puyal Nou estudiants de Periodisme, un dels quals de la UIC, van col·laborar el dotze de novembre amb el periodista Joaquim Maria Puyal en l’emissió del partit Barça-Benidorm a Catalunya Ràdio, en la denominada “Transmissió LKXA”. Alumnes de Periodisme entrevisten Xavier Trias en roda de premsa a l’Ajuntament El president del grup municipal de CiU, Xavier Trias, va oferir el 19 de novembre una roda de premsa especial per a l’alumnat de quart de Periodisme de la UIC a l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de l’assignatura Periodisme Especialitzat I. Sessió a Periodisme amb Jordi Fortuny El director general de Difusió de Presidència de la Generalitat, Jordi Fortuny, i director del Palau Robert des de fa dos anys, va impartir dilluns 1 de desembre una conferència a l’alumnat de Periodisme per explicar-li com es planifica el muntatge d’una exposició, emmarcada en el cicle “Matins amb els mitjans”. Segona Conferència Europea de Comunicació, organitzada per ECREA Els professors de Periodisme Pilar Buil, Cristina Cullell i Ricard Mamblona van participar del 25 al 28 de novembre en la II Conferència Europea de Comunicació, que va versar sobre les polítiques de comunicació i la cultura a Europa, organitzada per ECREA (European Communication Research and Education Association). Pilar Buil va presentar la comunicació “Fundamentals for defining the relationship between the marketing functions and those of public relations”; Cristina Cullell va presentar la comunicació “The European DVB-H Standard for Mobile TV: the Analysis of the Decision Making Process in the EU and the Role of Telecom and Electronic Industry”, i Ricard Mamblona va presentar el pòster “International Documentary Film Festivals in Spain: Development and Impulse of Documentary as a Genre” dins la sessió “Film Studies”. Presentació del llibre Guía de la Barcelona de Carlos Ruiz Zafón Sergi Doria, professor de Periodisme, i Sergio Vila-Sanjuán, autor i prologuista, respectivament, de la Guía de la Barcelona de Carlos Ruiz Zafón van presentar dimecres 10 de desembre a l’FNAC “Converses sobre la Barcelona de Carlos Ruiz Zafón”, un recorregut fascinant entre la ciutat real i la novel·lesca que ens desvetlla els secrets que amaguen les pàgines de L’ombra del vent i El joc de l’àngel. “La crisi pot ser una oportunitat per al periodisme”, afirma Lamor Leandro Lamor, director de l’Agència EFE a Catalunya, va impartir el 10 de febrer una sessió a l’alumnat de Periodisme sobre el paper de les agències en el món d’avui, molt condicionat per l’actual crisi de la comunicació.

59


Visita de l’alumnat de Periodisme Econòmic a la Borsa de Barcelona L’alumnat que cursa l’assignatura Periodisme Especialitzat II, centrada en l’economia, va fer, el divendres 13 de febrer, una visita guiada a la Borsa de Barcelona, on va aprendre els conceptes bàsics per entendre aquest sector. “Ser periodista és una professió difícil, però fascinant”, assegura Montagut Aquesta és la reflexió que va defensar el director del diari ADN, Albert Montagut, en la conferència que va impartir a mitjan febrer a l’alumnat de Comunicació i Informació Escrita II. També va recalcar el privilegi de poder “explicar les coses als altres a través dels mitjans de comunicació”. “El principal problema de fer una entrevista és el magnetòfon” Emilio Pérez de Rozas va explicar el 17 de febrer a l’alumnat que cursa les assignatures Entrevista Periodística i Periodisme Esportiu el modus operandi que segueix per confeccionar una entrevista. Va destacar que el que més li interessa és que les persones a les quals entrevista li expliquin històries interessants. Per aconseguir-ho, el periodista assegura que utilitza trucs, com comentar temes d’interès de la persona entrevistada abans d’iniciar l’entrevista o, fins i tot, temes personals del mateix periodista amb l’objectiu de crear-hi una certa complicitat i trencar el gel. El periodista va explicar que fuig de la fórmula pregunta-resposta i prefereix establir una conversa distesa amb la persona entrevistada. Bolígraf, paper i un magnetòfon antic són les seves eines de treball. Gemma Filizzola, conferència a l’alumnat de Periodisme La redactora de l’Oficina de Premsa del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Gemma Filizzola, va oferir dimecres 5 de novembre una sessió en el marc de l’assignatura Periodisme Especialitzat I. El degà de la Facultat avalua la crisi professional al Col·legi de Periodistes de Catalunya El degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació, Salvador Aragonès, va participar la setmana del 10 al 14 de novembre en la Mesa de Crisi, organitzada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, per tal d’avaluar la crisi professional i sectorial dels mitjans de comunicació i treure’n les corresponents conclusions. A la reunió van participar 27 professionals, tots representants dels principals sectors de la comunicació. Piergiorgio Sandri parla sobre la tasca de l’enviat especial El periodista italià Piergiorgio Sandri, corresponsal de premsa italiana a Espanya i exredactor d’Economia de La Vanguardia, va oferir dimecres 4 de febrer una sessió sobre la tasca de l’enviat especial en el marc de l’assignatura Redacció II. “El que és important és la velocitat: prendre decisions ràpides en un curt període de temps” El cap d’Economia d’EFE Catalunya, Marcos Lamelas, va oferir el 27 de febrer una sessió a l’alumnat de quart, que cursa l’assignatura Periodisme Especialitzat. Marcos Lamelas va explicar el funcionament d’una agència de comunicació com EFE i el dia a dia en la secció d’Economia. “El que és important és la velocitat: prendre decisions ràpides en un curt període de temps”, va comentar. Aquesta velocitat, reconeix Lamelas, de vegades va en contra de la qualitat, i aquesta s’ha d’assegurar. “Si no hi ha intercanvi, no hi ha entrevista” Imma Sanchis, una dels tres redactors de “La contra” de La Vanguardia, va presentar el 3 de març una sessió sobre com fer una entrevista a l’alumnat de l’assignatura Entrevista Periodística, que imparteix Roger Jiménez.

60


La periodista va recomanar a l’alumnat que es guiï pel seu instint, que mai no perdi l’humor ni la ingenuïtat, i que tingui criteri a l’hora de prendre decisions: “Cal reflexionar sempre cap a on anem i què estem fent”. Conferències en el marc de l’assignatura Informatius Especialitzats: Salut i Ciència “La tecnologia s’està sobreposant a l’humanisme mèdic?” Aquest va ser un dels missatges que va llançar Josep Ramon Germà, director d’Oncologia Mèdica de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i del Departament d’Oncologia de l’Hospital de Catalunya, en la conferència “Avenços en càncer”, que va pronunciar el mes de març. També l’experta en comunicació científica, Margarida Mas, va intervenir en la sessió “Com muntar una empresa en temps de crisi. El cas de la comunicació científica”. Mas va afirmar que no és partidària “que els científics facin la feina final del periodista en els mitjans”. “El negoci del periodisme segueix estant en el paper”, segons Pérez de Rozas Carlos Pérez de Rozas, exdirector d’Art de La Vanguardia i actual consultor de Cases & Associats, va impartir una sessió a l’última classe de Redacció Periodística II del trimestre, en què va analitzar la situació que envolta el gremi del periodisme. “Poden morir els diaris, però el periodisme no ha de morir” Aquesta va ser la reflexió d’Antoni Maria Piqué, consultor de mitjans, a la tertúlia amb l’equip del Newsuic celebrada dimecres, 13 de maig. El convidat va parlar de la situació de la premsa actual i de la solució a la crisi que pateix: nous mitjans i periodisme pur. Els gabinets de premsa, una sortida professional “Els gabinets de premsa són una sortida professional”, i molt més en el context actual “de reduccions de plantilla de les redaccions dels mitjans i de la prevista evolució a la baixa dels lectors”. Així ho va afirmar, el 28 de maig, Albert Bassols, durant la sessió dedicada a aquestes organitzacions en el marc de l’assignatura Empresa Informativa. Albert Bassols, que dirigeix des de fa més de quinze anys IP Comunicación i que té experiència en diversos mitjans, va parlar a l’alumnat de les tipologies i funcions dels gabinets de premsa i consultores de comunicació, dels objectius que s’han de marcar i de les relacions amb les empreses que els han contractat, d’una banda, i amb els mitjans de comunicació, de l’altra. Premsa i esportistes: aliats o enemics? El pilot de MotoGP Jorge Lorenzo va participar divendres 5 de juny en el Postgrau de Periodisme Esportiu per explicar la seva relació amb els mitjans de comunicació, en una tertúlia en la qual va estar acompanyat d’Ernest Riveras, periodista de TVE encarregat de les retransmissions de curses de motos i amb qui ha viscut moltes situacions. “L’èxit consisteix a riure sovint i guanyar-se el respecte dels altres” L’exseleccionador nacional de futbol Xabier Azkargorta va apadrinar la quarta promoció del Postgrau de Periodisme Esportiu. “Com es mesura l’èxit? Riure molt i sovint, guanyar-se el respecte de gent intel·ligent, merèixer l’estima de crítics honestos i, sobretot, l’afecte dels infants.” Aquest va ser un dels missatges que va dirigir Xabier Azkargorta a l’alumnat del Postgrau de Periodisme Esportiu, en l’acte de graduació que va apadrinar el 26 de juny al Campus Barcelona.

61


II. Llicenciatura en Comunicació Audiovisual Els estudis de Llicenciatura en Comunicació Audiovisual responen a la necessitat de formar nous professionals per donar resposta a la demanda d’aquest sector. El sector audiovisual s’ha convertit en una part essencial de la vida diària. Aquesta presència creixent es reflecteix en noves modalitats de consum i en la necessitat de cobrir noves demandes dels consumidors. En definitiva, la indústria audiovisual està ampliant, gràcies a la tecnologia, els àmbits d’actuació. Ja no només parlem dels mitjans de comunicació audiovisuals, en especial de la televisió i el cinema, sinó d’altres maneres de consumir productes audiovisuals a través de nous aparells electrònics. Cal adaptar les infraestructures a les noves demandes i això implica disposar de professionals adaptats a la nova realitat. Professionals que sàpiguen combinar coneixements sobre el sector amb tecnologia i amb grans dosis de creativitat, amb l’objectiu final de respondre a necessitats cada vegada més particulars i molt canviants. Per tant, és bàsic que es combini tot el coneixement local amb l’internacional, ja que el futur de la indústria audiovisual es troba en el desenvolupament de productes globals, capaços de traspassar les fronteres. Això no vol dir renunciar a les particularitats de la indústria audiovisual al nostre país, al contrari, significa tenir capacitats per projectar aquests productes i, amb aquests, la nostra identitat cap a l’exterior.

Activitas més destacades durant el curs 2008-2009 Gasull: “Només una de cada 140 pel·lícules espanyoles és un èxit” Jordi Gasull, director i productor de cinema de pel·lícules com Di que sí o Juego de idiotas, va impartir el novembre una sessió a l’alumnat que cursa l’assignatura Comunicació i Informació Audiovisual. Per aconseguir el finançament d’una pel·lícula, va explicar el productor, s’ha de disposar d’un bon guió i un concepte, a més de “trobar un tema que sigui interessant no sols per a espanyols, sinó també per a francesos, japonesos i argentins”. Va concloure assegurant que hi ha dos camins per ser productor: aspirar només a tenir diners o creure en el que fas, però tenint sempre en compte que hi ha un condicionament industrial elevat a causa de la gran inversió de diners que suposa. Comunicació Audiovisual visita el programa ‘59 segons’ L’alumnat de l’assignatura Comunicació i Informació Audiovisual II, acompanyat per la professora Cristina Cullell i el professor Ricard Mamblona, va assistir el 10 de febrer passat com a públic en directe al 59 segons, programa televisiu d’actualitat política catalana produït pels Serveis Informatius de Televisió Espanyola a Catalunya, dirigit per Francesc Cruanyes i presentat per Maria Casado. Els participants de la Jornada ComuniK’ creen un espot publicitari al Digital Media Studies Una desena d’alumnes de batxillerat interessats a estudiar Comunicació van participar el 17 d’abril en la Jornada ComuniK’, organitzada per la Facultat de Ciències de la Comunicació. La jornada va consistir en la producció d’un espot publicitari sobre la UIC i en la participació de l’alumnat en les diferents fases de la creació del producte audiovisual, realitzades al Digital Media Studies. “Comprem rumors i venem notícies” José Orihuel, redactor en cap d’Expansión Catalunya, va impartir el 19 de maig una conferència a l’alumnat de segon de Comunicació Audiovisual, en el marc de l’assignatura

62


Comunicació i Informació Escrita, en què va argumentar que quan Expansión “rep rumors” n’ha d’indagar la veracitat amb l’aportació de dades. Taller audiovisual amb experts internacionals L’alumnat de primer de Comunicació Audiovisual va cursar a final d’abril de manera intensiva l’assignatura Workshop, en què va iniciar un projecte per produir, durant el tercer trimestre, diversos videoclips musicals. Finalment, el 18 de juny es van atorgar els premis del concurs de videoclips. Nou grups van presentar a l’Aula Magna, en anglès, els treballs i un jurat format per professorat de la UIC i pels professors convidats, el francès Eric Trometer i el polonès Janusz Szczerek, va emetre el veredicte. Diverses activitats del Postgrau en Comunicació de Moda i Tendències Covadonga O’Shea va inaugurar el 16 de juny la 2a edició del Postgrau en Comunicació de Moda i Tendències. La presidenta de l’ISEM Fashion Business School i fundadora de Telva va parlar davant un auditori d’unes 130 persones del seu llibre Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara (La Esfera de los Libros), que ja ha arribat a la sisena edició. L’alumnat del postgrau va tenir l’oportunitat de visitar una de les tres fàbriques de Louis Vuitton, situada a Barberà del Vallès. Durant el recorregut va poder conèixer els prototips i estudiar el procés d’elaboració dels productes de pell i marroquineria que fabrica la casa. La quarta edició del Rethink, a la UIC La quarta edició del “Rethink the basis of communication”, un fòrum internacional de branding, màrqueting i comunicació va tenir lloc a la UIC els dies 5 i 6 de març. Aquest any el fòrum va tenir com a claim “Talent contra la crisi (per tornar a creure en la comunicació)”. L’Associació Empresarial de Publicitat, que en va organitzar l’esdeveniment, va oferir un programa d’alt nivell, en el qual van participar ponents de prestigi internacional com Kjell Nordström, Tim Pethick, Nigel Barlow, José Molla, Martin Oetting, Daniel Córdoba, Sönke Martens i Steve Hatch. Aquest fòrum va coincidir amb l’anunci de l’inici del nou Grau de Publicitat i Relacions Públiques. La proposta del nou Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la UIC pretén que “la universitat ha de ser el primer lloc on s’ha d’anar per a la recerca de talent: jove, modern, dinàmic i original”. Així va obrir la segona jornada del Rethink el vicedegà de la Facultat de Ciències de la Comunicació, Iván Lacasa, que va ser clausurada pel conseller Tresserras. Clausura del Postgrau en Comunicació de Moda i Tendències Sessió de clausura a càrrec d’Erwan Camphuis, vicepresident de Guess Europa. Erwan Camphuis, vicepresident de Guess Europa, va lliurar divendres 5 de juny els diplomes a l’alumnat que ha cursat la segona promoció del Postgrau en Comunicació de Moda i Tendències. Camphuis va oferir l’última classe del postgrau, en la qual va parlar de la relació entre crisi i moda actual. Xavier Coral i Etsuro Sotoo apadrinen la graduació d’Humanitats, Periodisme i Comunicació Audiovisual El presentador de TV3 i el reconegut escultor japonès van apadrinar el 5 de juliol l’acte en què es van graduar uns 50 alumnes, entre els quals hi havia els de la primera promoció de Comunicació Audiovisual. L’acte, celebrat a l’Aula Magna, va ser presidit per la vicerectora de Comunitat Universitària, la Dra. Belén Zárate, acompanyada del degà de la Facultat d’Humanitats, el Dr. Enrique Banús, i del degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació, el Dr. Salvador Aragonès.

63


En primer lloc, el Dr. Aragonès va recordar un a un, amb noms i cognoms i de manera emotiva, els alumnes d’aquestes promocions. “Teniu títol, ganes de treballar i valors. No tingueu por de la crisi; no hi ha crisi per als joves, ja que teniu grans oportunitats. Endavant amb els vostres somnis i no us canseu de somiar”, va concloure. El padrí de la graduació de Periodisme i Comunicació Audiovisual, Xavier Coral, va felicitar els graduats i els va recordar els tres ingredients bàsics per no haver de patir per la situació professional: “actitud positiva, responsabilitat (informació veraç) i estar ben documentats”. D’altra banda, el Dr. Enrique Banús va manifestar que era un “dia d’agraïment”: “Espero que la universitat us hagi canviat i que us hagi fet experts en humanitats i també en humanitat.” A continuació, el padrí d’Humanitats, Etsuro Sotoo, que treballa com a escultor a la Sagrada Família, es va referir a l’“amor” com a objectiu per arribar a la “saviesa”, i, recordant Gaudí, va declarar la importància de remetre’s a l’origen: “si sabem on som –va dir– sabrem on hem d’anar”. Convenis de pràctiques amb empreses Durant el curs 2008-2009, l’alumnat de les llicenciatures en Periodisme i Comunicació Audiovisual va fer pràctiques a les empreses i a les institucions següents: Cinema Bastian Films, SL Cromosoma, SA DOA Productions XXI, SL Icono Azul, SL Indoor Outdoor Entertainment, SA Media Films, SL Televisió Cambrils Audiovisual, EPEL El Terrat de Produccions, SL Informació i Comunicació de Barcelona, SA (Barcelona TV) Lavinia New, SLU (Tele 5) Loto Films, SL Notro Televisión, SL RTVE Smile Advertising, SL (Canal Català) Televisió de Girona, SL Televisió Sant Cugat, SL Toma 78, SL Ràdio Antena 3 de Ràdio, SA (Cadena SER) Catalunya Ràdio, SRG Radio Nacional de Catalunya Radio Popular de Barcelona (COPE) Radio Salud, SA (Radio Marca) RadioCAT XXI, SL (RAC 1) Uniprex, SAU (Onda Cero) Worth it, SL (It Comunicación) Premsa escrita Diario Maritimas, SA Edicions Primera Plana, SA (El Periódico de Catalunya) Editorial Página Cero, SA (ADN) Ediciones Gol España, SL

64


El Mundo Deportivo, SA La Vanguardia Ediciones, SL Promicsa (Diari de Tarragona) Internet Associació CinemaNet Iniciativas Digital Media, SL (La Vanguardia Digital) Ocio Media Interactiva, SL Agència Equipo Singular, SL Equis Equis Ele Comunicación, SL (XXL Comunicación) Europa Press de Catalunya, SA Gablons, SL Gestmusic Endemol, SAU Internet Worldwide Bussines, SL Koukoku, SL (Talkcom. Estrategias de Comunicación) Mar Borque & Asociados, SL, Unipersonal Presston Comunicación Int., SL Sinergia Value, SL TMR Comunicación (Tia Mari Reyes) Voltimun Iberia, SA Altres Associació per a la Infància Nens del Món Centro de Enlace AE, SL Formatos Serveis Gràfics, SL Fundació Catalanista i Demòcrata Trias Fargas La Caixa La Martingala de Púbol Punto FA, SL (Mango) Telespectadors Associats de Catalunya

Facultat d’Educació Evolució de l’alumnat en els ensenyaments de grau* Diplomatures en Magisteri d’Educació Infantil i Primària

Alumnat de primer Alumnat matriculat Alumnat que finalitza els estudis

2005 2006 155 415 112

2006 2007 170 356 88

2007 2008 267 521 85

2008 2009 181 736 150

*Alumnat de la UIC: no s’hi inclou alumnat d’intercanvi.

Diplomatura en Magisteri La Diplomatura en Magisteri està estructurada en tres cursos acadèmics. El pla d’estudis de les dues especialitzats que s’imparteixen, educació infantil i educació primària, combina l’adquisició de coneixements teòrics amb la reflexió crítica sobre la pràctica i el coneixement de les noves tecnologies. El Pràcticum com a assignatura troncal, amb un total de 32 crèdits, és un dels elements fonamentals en la formació inicial dels mestres, que inclou els seminaris, les tutories i l’estada

65


en els centres. Les pràctiques curriculars es divideixen en tres períodes, cadascun dels quals correspon als tres cursos de la carrera de Magisteri. Durant el curs 2008-2009, sota la coordinació de la professora Maite Fuertes, es van signar 38 convenis més de pràctiques curriculars i de cooperació educativa. L’oferta s’amplia i inclou escoles privades, concertades, públiques i municipals, departaments d’educació, editorials i aules hospitalàries. Graus en Educació Durant tot el curs 2008-2009 es van preparar, presentar i aprovar les noves memòries del Grau en Educació (tant infantil com primària) per poder començar la docència durant el curs 2009-2010. El Grau en Educació Infantil i el Grau en Educació Primària a la UIC volen donar una formació professional sòlida als futurs mestres, l’eix de la qual sigui el creixement dels infants (entre 0 i 6 anys en educació infantil, i entre 6 i 12 en educació primària), i assegurar la seva formació continuada. A més pretén desenvolupar les aptituds humanes que ajudin a una transformació social i cultural del docent. Així, l’objectiu principal dels graus en Educació a la UIC és donar a aquesta professió la credibilitat social necessària. Això comporta desenvolupar un perfil de professional amb una sòlida base humana. És a dir, amb sensibilitat i il·lusió pel treball amb els infants, i amb capacitat d’autocrítica, flexibilitat i una actitud positiva a l’hora de transmetre valors i cultura. Amb els estudis del Grau en Educació Infantil i el Grau en Educació Primària, aquesta facultat pretén desenvolupar: Programes excel·lents per preparar professionals educadors al servei de totes les persones. L’experimentació i la innovació com a eines de formació en l’entorn acadèmic. Professionals capaços de treballar de manera col·laborativa a l’escola i a la universitat. Experiències significatives i oportunitats internacionals i multiculturals. En definitiva, aquests estudis es basen en uns programes de qualitat per tal que els estudiants puguin esdevenir mestres i ciutadans valuosos per a la comunitat.

Activitas més destacades durant el curs 2008-2009 Sessió sobre literatura infantil a càrrec del crític i escriptor Pep Molist El crític i escriptor de literatura infantil Pep Molist va explicar el 13 d’octubre, a través d’un conte, els sis punts clau per triar un bon llibre. Va fer la xerrada per a l’alumnat de Magisteri que cursa l’assignatura Literatura Infantil, impartida per la professora Eulàlia Polls. Miquel Desclot: “Cal llegir poesia als infants” El poeta, escriptor i dramaturg Miquel Desclot va oferir dilluns 20 d’octubre una xerrada a l’alumnat de Magisteri que cursa Literatura Infantil, assignatura que imparteix el professor Salvador de Castro durant el primer quadrimestre. També va oferir el 17 de febrer una conferència sobre poesia infantil al Saló de Graus davant l’alumnat que cursa Literatura Infantil, assignatura impartida pel professor Jordi Puig i per la professora Eulàlia Polls. Quaranta treballs de Didàctica van posar en relleu les competències i les capacitats que reclama el nou currículum escolar Els treballs estaven orientats al desenvolupament a l’aula de les competències bàsiques a educació primària i de les capacitats a educació infantil. En total, s’hi van exposar 43 treballs

66


formatius i interdisciplinaris; 25 corresponents a infantil i 18 a primària. L’exposició va tenir lloc a l’Aula Jardí el 17 de març i va posar de manifest l’alt nivell dels treballs participants. L’alumnat de Magisteri va elaborar projectes en els quals es tracten els sentits, el temps, l’alimentació o els animals per a l’alumnat d’infantil, i temes com el civisme, el reciclatge, els oficis, el cicle de l’aigua o les matemàtiques per a l’alumnat de primària. Són molts els recursos utilitzats per garantir l’aprenentatge i la memorització de l’infant: trencaclosques, murals, cançons, sopes de lletres, jocs de relacionar o dibuixos. Tots aquests recursos, a més d’ensenyar una qüestió concreta, aconsegueixen que l’alumnat aprengui diferents disciplines, com ara la companyonia, la creativitat, la solidaritat o el treball en equip, ja que també es pot “aprendre divertint-se”. Finalment, un total de cinc treballs de didàctica realitzats per l’alumnat de Magisteri, que posen en relleu les competències i les capacitats que reclama el nou currículum escolar, van ser premiats dijous passat: dos d’educació primària, amb un primer premi i una menció, i tres d’educació infantil, amb un primer premi, una menció i un accèssit. Els guanyadors en educació infantil van ser els projectes següents: “Els 5 sentits”, treball que va destacar, segons el jurat, per la concreció i la manera d’experimentar les nocions, i “La tardor”, que es va endur la menció especial; gràcies a aquest treball, l’alumnat ensenya a conèixer aquesta estació mitjançant recursos com puzles, preguntes o dibuixos. En educació primària, es va premiar “JADEC”, un joc de taula elaborat i dissenyat per l’alumnat en el qual s’aprenen conceptes de quatre àrees –ciències socials, ciències naturals, ètica i art. La menció especial la va rebre “Explorem Catalunya”, joc gràcies al qual l’alumnat, a més de conèixer com és el medi on viu, aprèn a reciclar i a estalviar energia. Finalment, un accèssit atorgat en última instància va recaure en el projecte “L’elefant”, mitjançant el qual els infants descobreixen les característiques i l’entorn d’aquest animal. El jurat d’aquests treballs finals de l’assignatura Didàctica, impartida per la professora Àngels Domingo, va destacar l’alt nivell, tenint en compte que es tractava d’alumnes de primer curs. Així mateix, els va animar a mantenir viu aquest entusiasme a l’hora d’exercir de mestres. El jurat va estar format per Paloma Llaquet, sotsdirectora de l’Escola Virolai de Barcelona; Montse Sais, directora del CEIP Taber; Ester Pedemonte, mestra experta en primària del CEIP Taber; M. Vinyet Montaner, directora de l’escola Santa María del Pino d’Alella; Noemí Mercadé, directora del Departament d’Edicions de l’Editorial Casals; Silvia Rubio, directora del Col·legi Virolai de Molins de Rei; Aurèlia Pujol, psicopedagoga de l’EAP de Sant Feliu de Llobregat, i Montserrat Sala i Busquets, tècnica del Servei d’Ordenació Curricular de la Generalitat de Catalunya. La UIC acull 250 estudiants per fer la prova Cangur de matemàtiques L’Aula Magna de la UIC va acollir el 25 de març prop de 250 nois i noies d’entre catorze i divuit anys, que van participar en la prova Cangur de matemàtiques, organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques de l’Institut d’Estudis Catalans. Reflexions humanístiques sobre Darwin i l’evolució de les espècies Durant el mes d’abril, la Facultat d’Educació va organitzar un cicle de conferències amb motiu de la celebració dels 200 anys del naixement del científic i del 150è aniversari de la publicació de L’origen de les espècies, de Charles Darwin, que va canviar la visió del món i de la persona. Al llarg de quatre setmanes consecutives, experts de diferents universitats i de diverses especialitats, com l’antropologia física, la bioquímica i la filosofia contemporània, van oferir diverses sessions a la UIC per tal d’aportar nous punts de vista i transmetre així les seves idees, fomentant el debat i la reflexió.

67


Aquest cicle de conferències va ser coordinat per la professora Sílvia Albareda. Atrium, una innovadora proposta per apropar la fe als més petits des de l’experiència La Facultat d’Educació va presentar, el 12 de maig, Atrium, un projecte basat en un model pedagògic que ajuda a transmetre la fe als infants des d’una edat primerenca. “No només cal instruir, sinó educar” Dolors Guix, mestra i formadora de mestres, va apadrinar el 5 de juliol l’acte de graduació de la setena promoció de Magisteri Educació Primària. L’acte de graduació de Magisteri va ser presidit pel degà de la Facultat d’Educació, el Dr. Albert Arbós, acompanyat pels vicedegans Mireia Tintoré, Maite Fuertes i Salvador Vidal. En nom dels vicedegans, Salvador Vidal va felicitar l’alumnat i va recordar que el “temps” és bàsic per ser un bon mestre: “Cal donar temps als professors perquè puguin ensenyar bé”. El Dr. Vidal va afegir que calen professors intel·ligents, ben formats i entusiastes amb la feina, que mantinguin “el respecte a l’alumnat, la cultura de l’elogi i el treball en equip”. A continuació, la padrina de la promoció, Dolors Guix, actualment docent al CEIP Can Puig de Banyoles (Girona), va oferir a l’alumnat reflexions sobre la professió de mestre, que va qualificar d’“apassionant, creativa i diferent”. “És una aventura: és el compromís d’educar”, va comentar. Guix va recalcar que “no només cal instruir, sinó educar”. En aquest sentit va destacar que el mestre del segle XXI ha d’ensenyar predicant amb l’exemple, ha de saber posar límits, amb paciència i mà esquerra, i buscar les habilitats de cada alumne per poder-les potenciar. Finalment, va apuntar que no només s’ha d’avaluar l’alumnat, sinó que cal autoavaluar-se com a mestre. “Recordeu que feu una feina que és molt important per aconseguir una societat millor”, va concloure. “Gestionar el coneixement de manera competent és el més important” Juan Mateo, catedràtic d’Avaluació Educativa de la Universitat de Barcelona, va apadrinar el 19 de juny la setena promoció de Magisteri Educació Infantil, en el seu acte de graduació. L’acte de graduació de Magisteri va ser presidit pel degà de la Facultat d’Educació, el Dr. Albert Arbós, acompanyat dels vicedegans Mireia Tintoré, Maite Fuertes i Salvador Vidal. La vicedegana d’Educació Infantil, Maite Fuertes, va felicitar l’alumnat en nom dels vicedegans i els va recordar que per ser un bon mestre no només han d’agradar els infants: fa falta, va dir, “il·lusió, motivació i alegria davant el compromís d’educar”, així com saber “treballar en equip”. “Cal treballar no només amb l’alumnat, sinó amb tota la comunitat educativa”, va comentar. A continuació, el padrí de la promoció, Juan Mateo, catedràtic d’Avaluació Educativa de la Universitat de Barcelona, va oferir a l’alumnat reflexions sobre la professió de mestre. “Us espera una nova etapa més interessant i emocional”, va apuntar en el seu discurs. La nova era de la societat del coneixement, va assenyalar, “creix exponencialment i queda obsoleta amb gran rapidesa”. Per això, Mateo va exposar que “és qüestió de gestionar el coneixement, no de dominar-lo, en diàleg permanent amb la societat. Gestionar el coneixement de manera competent és el més important”. La missió de l’alumnat, va afegir, és “no trencar mai la il·lusió de l’alumnat per aprendre”. Finalment, va recordar als graduats la importància de l’aprenentatge al llarg de tota la vida.

68


Un professor d’Educació forma part de l’Association for Institutional Research Francisco Esteban, professor de la Facultat d’Educació, va ser acceptat com a membre de l’Association for Institutional Research (AIR), associació dedicada a la recerca sobre la universitat, gràcies a l’acceptació a Atlanta (EUA) del seu treball, “Why Moral Development Deserves a Central Place in Liberal Education”. Participacions destacades en congressos i jornades El professor Jaume Camps va exposar la ponència central de la Jornada Anual de CONCAPANavarra, que es va celebrar a Pamplona el 22 de novembre de 2008. També va formar part del comitè científic del II International Congress of Single-Sex Education. School Models XXI Century; a proposal: Single-sex Education, que es va celebrar a Roma al mes d’abril de 2009. El professor Miquel Àngel Comas va participar en el I Congrés Internacional de Competències Bàsiques, que es va celebrar a Ciudad Real del 16 al 18 d’abril de 2009. I el desembre de 2008 va participar en el Séminaire Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherce de France amb la ponència “Au coeur de la FOAD. Accompagnement du personnel de l’enseignement du supérieur à distance aux TICE”. El professor Salvador Vidal va participar amb la comunicació “Competencia matemática. Trabajo experimental con los alumnos de Magisterio Primaria. Prueba piloto de la UIC” en aquest congrés, organitzat per la Universitat de Castella–la Manxa, que es va celebrar a Ciudad Real del 16 al 18 d’abril de 2009. També va impartir un curs de capacitació sobre didàctica de la matemàtica a professorat de les escoles rurals de Cuzcó, al Perú, el juny de 2009, i a Lima, el Perú, va impartir classes al Màster Oficial de Recerca en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques. La professora Núria Arís va impartir la conferència invitada “La síndrome de Burnout i la gestió emocional dels docents” al I Congrés sobre l’Estrès en els Professionals Docents. A banda d’això, va presentar les comunicacions “La competència emocional en la formació inicial dels futurs mestres” i “La competència social i la comunicació en la formació inicial dels futurs mestres” al I Congrés Internacional de Competències Bàsiques, que es va celebrar del 16 al 18 d’abril. La professora Mireia Tintoré va participar en les Jornades d’Innovació Docent, organitzades per la Universitat Autònoma de Barcelona el setembre de 2008. La professora Maite Fuertes, com a representant de la UIC, va participar en les reunions amb els responsables del Departament d’Educació Generalitat de Catalunya i de les altres universitats catalanes en relació amb la selecció dels centres formadors de pràctiques.

Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques Evolució de l’alumnat en els ensenyaments de grau* Llicenciatures en Dret i Criminologia, i Diplomatura en Gestió i Administració Pública

Alumnat de primer Alumnat matriculat Alumnat que finalitza els estudis

2005 2006 95 210 37

2006 2007 90 251 66

2007 2008 112 296 88

2008 2009 79 290 90

*Alumnat de la UIC: no s’hi inclou alumnat d’intercanvi.

69


Introducció De la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques depèn l’organització acadèmica de tres titulacions: la Llicenciatura en Dret, la Diplomatura en Gestió i Administració Pública i la llicenciatura de segon cicle en Criminologia. La gestió interna de les titulacions de Criminologia i Gestió i Administració Pública, i també de Ciències del Treball, correspon al Centre d’Estudis Socials Avançats (CESA), centre destinat a la gestió de titulacions que pertanyen estatutàriament a diferents facultats, però que tenen una metodologia docent particular que pretén compatibilitzar l’activitat laboral de l’alumnat amb els estudis universitaris. L’objectiu del CESA és, per tant, donar resposta a la necessitat de formació superior de col·lectius ja inserits en el mercat laboral. La seva metodologia docent combina sessions presencials amb horaris compactes un o dos dies per setmana, el treball a casa de l’alumnat i la realització de sessions tutorials.

I. Llicenciatura en Dret Tot i ser una de les llicenciatures més antigues, la carrera de Dret continua sent una de les més polivalents actualment. A la Universitat Internacional de Catalunya, aquests estudis s’ofereixen dins d’un marc educatiu que ens permet adequar-nos a les demandes professionals del segle XXI. El nostre model pretén formar professionals del Dret dret amb una bona base teòrica i pràctica. Els bons resultats professionals d’anteriors promocions i la confirmació per part de nombroses firmes jurídiques ens indiquen l’encert en l’orientació docent dels estudis conduents al títol de Llicenciatura en Dret per la nostra universitat. Programa de pràctiques El programa de pràctiques que desenvolupa l’alumnat d’últim curs de la llicenciatura recull els àmbits més representatius del Dret: oficines judicials, organismes i corporacions locals i despatxos d’advocats. S’han assignat pràctiques als Jutjats de Barcelona a 20 alumnes, principalment a les jurisdiccions civil, penal, social i contenciós administratiu. Durant aquest curs s’han signat 8 nous convenis de cooperació educativa amb despatxos d’advocats i empreses que, juntament amb els més de 100 ja signats en cursos anteriors, han permès realitzar pràctiques a més de 25 estudiants. Les entitats i els despatxos on l’alumnat de la Llicenciatura ha desenvolupat aquestes pràctiques han estat els següents: Jutjats: Jutjat Jutjat Jutjat Jutjat Jutjat

Penal núm. 25 de Barcelona de 1a Instància núm. 35 de Barcelona Penal núm. 14 de Barcelona de 1a Instància núm. 34 de Barcelona de 1a Instància núm. 19 (Família) de Barcelona

Despatxos: Fermín Morales Prats, Abogado Absis Legal Manubens & Asociados

70


Roca Junyent, SLP Nial Group Advocats Balaguer & Morera Asociados, Abogados Salip Abogados González Franco Abogados Penalistas, SL Anyhelp International, SL Bufete Miralbell Bufete Puig Fontanals & Farma Aquit Legal Mateo Gorina Sanchez Abogado Castrillo & Rofes Abogados Economistas Elsecredit Gemasa, SL Garrigues Ventura Garcés & López-Ibor, Advocats Arraut & Asociados, SL Isern Marcas & Patentes Barcelona Advocats & Assessors Félix Abad Naranjo Advocat Alejandro Servent Pla, Abogado Pricewaterhouse Coopers Michael Page Acciona Inmobiliaria Ajuntament de Cornellà Les pràctiques a despatxos professionals s’han complementat amb un mòdul de seminaris impartits per advocats de reconegut prestigi. Les sessions, realitzades al llarg dels mesos de gener, febrer i març, i els seus ponents i àrees han estat les següents: Dret de marques i propietat industrial Cristina Duch, advocada de Backer & McKenzie Procediment laboral Catherine Marti, sòcia d’Absis Legal Dret immobiliari Susana Añoveros, advocada de Clifford Chance Contracte d’agència Sílvia Sorribas, sòcia de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios Dret concursal Xavier Altarriba, advocat de Roca Junyent Dret societari Juan Antonio Pérez Rivarés, advocat d’Uría & Menéndez Arbitratge Josep M. Llull, soci d’Aquit Legal Compravenda d’empreses Sílvia Sorribas, sòcia de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios Dret de família Carmen Valverde, advocada de Valverde–Abogados

71


Dret laboral Carlos Piera, soci de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios Qüestions de dret penal Lluis Batlló, advocat Dret processal Isabel Mateu, advocada de Ventura Garcés Empresa familiar Mariano Roca, advocat sènior de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

Sortides professionals El departament de sortides professionals gestiona la borsa de treball de la Facultat. Per això s’atén l’alumnat d’últim curs i se l’orienta sobre el futur professional, se l’assessora sobre la confecció dels currículum vitae i es prepara el llibre de currículum de la promoció. Tanmateix, s’ha creat una base de dades amb les ofertes de feina que es reben i es presenta els candidats als despatxos i empreses oferents.

Activitats més destacades durant el curs 2008-2009 Al llarg del curs acadèmic 2008-2009, el Departament de Postgraus de la facultat va organitzar els següents programes de formació continuada per a professionals: Jornada sobre Dret Tributari “Aspectes clau en l’impost sobre societats: implicacions fiscals de la transició comptable i preus de transferència” (maig de 2009) Més de 150 persones van participar el 8 de maig en aquesta jornada d’estudi, organitzada pel departament de postgraus de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques en col·laboració amb el despatx Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Representants del món empresarial i financer van tenir l’oportunitat de conèixer les opinions de l’expert Joan Hortalà, soci de l’àrea fiscal i responsable de l’àrea de preus de transferència de la firma, i de dos destacats representants de l’Administració tributària: la sotsdirectora general adjunta d’impostos sobre les persones jurídiques, Begoña García-Rozado, i l’inspector en cap de la Unitat Central de Fiscalitat Internacional de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, Felipe Rubio. La jornada va durar tot el matí. Jornada sobre Dret Tributari “Novetats tributàries per al 2009” (gener de 2009) La ponència va ser a càrrec de Javier Ragué, soci i director del Centro de Coordinación de Criterios de l’Àrea Financera Tributària del despatx d’advocats Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, que va exposar de manera molt detallada les novetats tributàries per a aquest any. Curs de Postgrau sobre Dret de Fundacions “Curs Pràctic de Dret de Fundacions” (gener a març de 2009) Una vintena d’alumnes han seguit el “Curs pràctic de Dret de Fundacions. Aquest programa de formació contínua, que conté una vintena de sessions, s’ha convertit en una reeixida iniciativa en el món del dret de fundacions i té la col·laboració de BM&A i de la Fundació Paulino Torras Domènech.

72


Jornada sobre Dret Tributari “Tancament de l’exercici 2008” (novembre de 2008) Va tenir com a ponent el Sr. Javier Ragué, soci director del Centre de Coordinació de Criteris de l’Àrea Financera Tributària de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. L’exposició va anar acompanyada de diferents exemples d’operacions que es poden dur a terme en empreses de sectors econòmics diversos. Jornada sobre Economia “Situació econòmica i alternatives d’inversió: el procés d’inversió i la seva fiscalitat” (octubre de 2008) Mig centenar de persones, la majoria representants d’empreses i professionals de l’assessoria financera, van assistir el 30 d’octubre a la jornada sobre la situació econòmica i les alternatives d’inversió organitzada conjuntament per la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira i La Caixa Banca Privada. Com a ponents hi va haver el Sr. Javier Estrada, director d’Estratègia i Inversió de productes de La Caixa Banca Privada, i el Sr. Adolfo Rovira, soci de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Tots dos van comentar les previsions d’evolució davant la crisi econòmica i les possibles vies de decisió per destinar els estalvis personals i empresarials. Jornada sobre sortides professionals VI Jornada Universitat-Empresa (gener de 2009) La Jornada estava destinada, com cada any, a orientar els estudiants d’últim any de carrera en la seva sortida professional. Aquesta edició va ser iniciada pel Sr. Juan José Climent, lletrat adjunt a la secretaria de la Junta de Govern de l’ICAB (Col·legi d’Advocats de Barcelona), que va tractar el tema de les sortides professionals de la carrera de Dret. Seguidament hi va haver dues taules rodones. En la primera, que portava per títol “L’experiència de joves advocats d’antics alumnes”, hi van participar alguns antics alumnes de la Facultat, que representaven d’alguna manera diferents opcions de l’exercici professional. Així, Sonia Cidoncha, advocada amb despatx propi; Tatiana Cucurull, advocada al Centro de Estudios Legales; Montse Roche, advocada a Roca Junyent, i Arturo Pérez, opositor a notaries. La taula va estar moderada pel degà de la Facultat, el Dr. Salvador Durany. En la segona taula, es va tractar “L’exercici liberal de la professió i el món de les oposicions”, amb professionals amb experiència en aquest camp. Així, la Sra. Sandra López Clavería, advocada de la empresa farmacèutica Almirall, el Sr. Lluís Batlló, advocat especialitzat en dret penal, el Sr. José Ángel Ruiz, notari i professor de la UIC, i el Sr. Ricardo Sanz-Gadea Goncer, fiscal de la Fiscalia del TSJC. El moderador en aquest cas va ser el Dr. Guillermo Benlloch, professor de la Facultat.

Altres jornades i seminaris Graduació de l’alumnat de la Llicenciatura en Dret El 22 de maig es va graduar l’alumnat de la Llicenciatura en Dret que finalitzava els estudis, en un acte conjunt amb la Llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses, i de la primera promoció del Màster Universitari en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció. El padrí d’aquesta promoció va ser el Sr. Josep Lluís Bonet, president executiu de Freixenet i del Consell d’Administració de Fira de Barcelona, que va parlar sobre l’activitat econòmica i les sortides professionals. En la seva lliçó magistral, Bonet es va referir a l’actual crisi i va donar a l’alumnat alguns consells per poder-la afrontar amb èxit.

73


Graduació de la tercera edició dels estudiants del Postgrau en Dret Privat i Notarial Al llarg d’aquest curs s’ha produït la graduació de la tercera edició dels estudiants del Postgrau en Dret Privat i Notarial. Aquesta vegada van ser apadrinats per Ángel Serrano, notari de Barcelona, el qual va dirigir unes paraules als nous graduats sobre el notariat català i la seva evolució. Conferència sobre dret comparat “Justícia i arbitratge al Perú” (novembre de 2008) El Dr. Mario Castillo Freyre, catedràtic de Dret Civil a la Universidad Católica Pontificia del Perú, va impartir una conferència a l’alumnat de 3r i 4t de Dret sobre el problema de la justícia i l’arbitratge al Perú. Conferència sobre dret internacional “La meva experiència en dret internacional” (abril de 2009) “El més noble dels drets és el dret internacional, perquè ajudes la humanitat”. Així és com va valorar el dret internacional José Luis Pérez Sánchez-Cerro, ambaixador del Perú a Espanya i vicepresident del Comitè de Drets Humans de l’ONU a la conferència que va impartir a la UIC sobre la protecció internacional dels drets humans, convidat pel Dr. Javier Junceda, professor de la facultat. Conferència sobre països en desenvolupament “L’Àfrica agonitza” (novembre de 2008) Jordi Palou, advocat i mediador internacional, i Josep Maria Carrera, president de l’ONG Matres Mundi, juntament amb les seves col·laboradores, Bely Comas i Dolores Chacón, van obrir el 18 de novembre un col·loqui sobre els genocidis del Congo i de Ruanda en el marc de l’assignatura Dret Internacional, que imparteix la professora Amparo del Río. Cicle de conferències “Mil·lenari del nomenament d’Oliba com a abat de Ripoll i de Cuixà” Cloenda (novembre de 2008) En la cloenda del cicle de conferències “Mil·lenari del nomenament d’Oliva com a abat de Ripoll i de Cuixà”, coorganitzat per la Universitat, l’Ajuntament de Ripoll i la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, va participar el secretari general de la Universitat, Alejandro VázquezDodero. En el cicle ha participat l’alumnat de primer de Dret, en el marc de l’assignatura d’Història del Dret.

Altres El degà, Dr. Salvador Durany, el 22 de gener, va intervenir en el claustre extraordinari de Dret en què va explicar al professorat de la Facultat de Dret com afectaria el procés Bolonya a la Llicenciatura de Dret. Aquest curs es van produir dos nous nomenaments: la Dra. Belén Zàrate, abans secretària acadèmica de l’IESF, com a vicerectora de Comunitat Universitària, i la Dra. Marta Gámiz, com a secretària acadèmica de l’IESF. La Universitat Antenor Orrego (UPAO) de Trujillo (Perú) va nomenar el professor de Dret Javier Junceda professor honorari, la màxima distinció de la Universitat, a instàncies de la Facultat de Dret. La cerimònia acadèmica d’investidura, amb la imposició de la medalla d’honor, va tenir lloc a final d’abril a l’auditori del seu campus universitari, i Junceda va oferir el discurs “El dret ambiental de la Unió Europea”. La secretària de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques, Carmen M. Lázaro, va publicar la monografia “La pensión alimenticia de los hijos” (Editorial Thomson-Aranzadi, 2008). La monografia recull la jurisprudència i el dret vigent de la pensió alimentària en els seus aspectes civil, penal, processal i administratiu.

74


II. Diplomatura en Gestió i Administració Pública La Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques s’encarrega també de coordinar els estudis de la Diplomatura en Gestió i Administració Pública. Els continguts d’aquesta diplomatura proporcionen als estudiants les bases teòriques i pràctiques de gestió administrativa i financera, amb especial referència al funcionament de les administracions públiques. L’objectiu principal d’aquesta diplomatura és aconseguir formar persones capacitades per a una inserció professional directa en el mercat laboral de la gestió pública, sense necessitat de complements jurídics, econòmics o instrumentals al marge del programa oficial. Tanmateix, els estudis permeten configurar un ensenyament molt professionalitzat, capaç de fer front a l’augment de la complexitat de les tasques públiques, que exigeixen una gran polivalència i flexibilitat. La diplomatura s’estructura en un únic cicle de tres cursos acadèmics. L’alumnat ha de cursar un total de 200 crèdits. El pràcticum de gestió en empreses o institucions públiques consta de 10 crèdits, que l’alumnat pot cursar optativament. A banda de la finalitat de proporcionar la titulació necessària per accedir a places de funcionariat dels cossos de gestió de l’Administració, cursar aquesta diplomatura, com a primer cicle universitari que és, es configura també com una òptima fórmula d’entrada a segons cicles relacionats per la temàtica i que permeten a l’estudiant sortir al mercat laboral amb una doble titulació, com és el cas de Criminologia. S’ofereix un programa rigorós amb una base teòrica i pràctica i una visió internacional, amb un pla d’estudis àgil i modern, i una metodologia de treball que combina sessions presencials en grups reduïts i el treball individual a casa de cada alumne. Es tracta d’una formació personalitzada, reforçada amb un professorat accessible permanentment, una borsa de treball i la prolongació de la carrera amb postgraus d’alta qualitat.

III. Llicenciatura en Criminologia L’estudi de la criminologia teòric i pràctic des de les diverses disciplines que estudien la criminalitat (antropologia, biologia, psicologia, deontologia, victimologia, sociologia, història, dret, economia, filosofia, ètica, etc.) és d’interès primordial per a les persones i els organismes que estan relacionats amb l’objecte d’aquesta disciplina: administració de justícia, sistema policial, institucions penitenciàries, seguretat privada, assistència social, que veuen així una important via de formació especialitzada en l’estudi del delicte i el control social. La Universitat Internacional de Catalunya pretén formar professionals de la criminologia amb un fonament teòric sòlid i un elevat nombre de classes pràctiques; persones amb capacitat de reflexió i anàlisi davant les qüestions que se’ls puguin presentar en l’exercici de la seva professió i amb un sentit ètic en les seves vides i professions. Per tot això, s’ha dissenyat un projecte docent que integra un pla d’estudis àgil i modern, tant en els continguts com en la metodologia. I cal afegir que es tracta d’una formació personalitzada reforçada amb un professorat accessible permanentment, una borsa de treball i la prolongació de la carrera amb postgraus d’alta qualitat. A més, la inserció d’aquests estudis en el nostre marc docent i de recerca assegura un tarannà deontològic que pretén ser el segell d’identitat de la Universitat per sobre de qualsevol altre objectiu. El pla d’estudis està especialment dissenyat per a les persones que volen compatibilitzar la vida laboral amb els estudis o bé cursar una doble titulació. La metodologia de treball combina una sessió presencial en grups reduïts per setmana i el treball individual a casa de cada alumne.

75


Activitats més destacades durant el curs 2008-2009 El conseller Nadal, padrí de la graduació de Criminologia i GAP El conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal, va apadrinar, el 5 de setembre a l’Aula Magna, l’acte de graduació dels estudis del Centre d’Estudis Socials Avançats (CESA). Nadal es va dirigir als 50 alumnes de Criminologia i Gestió i Administració Pública que es graduaven, en un acte presidit pel rector, Josep Argemí. En el seu discurs, el conseller va destacar la importància de la funció pública com a garantia de seguretat jurídica. Una “societat garantista”, va dir, passa per una funció pública de qualitat, que atengui el ciutadà en els seus drets d’una manera justa i equitativa. Nadal, que va mencionar les “grandeses” i “perversions” de l’Administració pública, es va dirigir als alumnes per tal de demanar-los que en la seva professió intentin posar sempre un punt d’“humanitat” i “sensibilitat”. D’altra banda, la directora del CESA, Montserrat Nebrera, va lloar i felicitar l’alumnat per l’esforç realitzat a l’hora de compatibilitzar en molts casos feina i estudis, uns estudis dissenyats principalment per a professionals en actiu procedents del sector de l’Administració pública i de les forces de seguretat, que, ha recordat, “són de primer nivell”. En l’acte hi va haver el lliurament de diplomes, els parlaments dels delegats de curs i es va tancar entonant el tradicional Gaudeamus igitur. Debat amb diputats sobre els 30 anys de Constitució El Centre d’Estudis Socials Avançats (CESA), dirigit per la professora Montserrat Nebrera, va inaugurar el 28 de novembre la primera sessió del cicle dedicat a celebrar els 30 anys de la Constitució, amb una taula rodona formada per representants de grups parlamentaris. Aquesta primera sessió va versar sobre parlamentarisme i Constitució. Hi van ser presents els diputats Caterina Mieras (PSC), Irene Rigau (CiU), Salvador Milà (ICV-EUA), Rafael López (PP), José Domingo (Ciutadans) i Uriel Bertran (ERC). Tots ells, des de les ideologies respectives, van coincidir a destacar la importància de celebrar que actualment es viu en democràcia, tot i que van debatre obertament les mancances del sistema electoral actual. Finalment, es va tancar el cicle amb una ponència d’Antoni Monreal, catedràtic de la Universitat de Lleida. La violència en la societat, a debat a la UIC El Centre d’Estudis Socials Avançats (CESA) va organitzar un seminari de gener a març dirigit a analitzar els diversos fenòmens de violència que es produeixen en les societats del nostre entorn. El seminari va començar amb una sessió sobre el fenomen de la violència. En la primera sessió, el sotsdirector del CESA, José Ramón Agustina, va fer una introducció al concepte de violència, la seva fenomenologia i les seves causes. El seminari es va dirigir especialment als professionals que interactuen de manera directa o indirecta amb fenòmens violents: educadors socials, psicòlegs, criminòlegs, professors i formadors juvenils, funcionaris de presons o de cossos policials, professionals de l’àmbit de la justícia, personal de seguretat privada, etc. Acord de col·laboració entre la UIC i l’Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses per impulsar la formació professional dels perits La UIC i l’Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses van signar un conveni de col·laboració a través del qual es proposen conjuntament impulsar i millorar la capacitació tècnica i professional en l’àmbit de la formació criminològica. En el nou marc de col·laboració,

76


una de les primeres activitats que es van impulsar va ser el seminari “Qüestions actuals en criminalística”, que va començar el 3 d’abril. Vint-i-cinc anys de transferència de les competències en matèria penitenciària a Catalunya Albert Batlle, secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, va oferir el 16 d’abril una sessió en el marc del seminari “Qüestions actuals en criminologia”. Batlle va parlar de les competències en matèria penitenciària a la Generalitat de Catalunya, just quan es complia el XXV aniversari de la transferència de les competències en matèria penitenciària. Albert Batlle va fer una radiografia de l’actual sistema penitenciari català: la seva missió, el perfil del reclús, els eixos d’actuació en els centres penitenciaris… Els actuals eixos d’actuació consisteixen sobretot en la modernització dels sistemes penitenciaris i la creació d’una nova política de recursos humans, tot això en un marc normatiu organitzatiu propi. El responsable dels equipaments penitenciaris catalans també es va referir a la qüestió de l’educació a les presons amb la finalitat d’apuntar cap a la reeducació i la reinserció laboral, missió dels serveis penitenciaris. El detectiu privat encarregat del cas Madeleine, a la UIC Francisco Marco, director de l’agència de detectius espanyola Método 3, i representant mundial per a Espanya de la World Association of Detectives i la Council of International Investigations, va oferir el 15 de maig una sessió en el marc del cicle de conferències del Pràcticum de Criminologia. Els autors del llibre 11M: La novela gráfica imparteixen una sessió al CESA Els guionistes Pepe Gálvez i Antoni Guiral, autors juntament amb el dibuixant Joan Mundet d’11-M: La novela gráfica, van impartir una conferència a principis de juny als estudiants del CESA, en la qual van analitzar el procés de creació d’aquest còmic. Com adquirir competències pràctiques en les compareixences judicials En el marc del conveni de col·laboració entre el Departament de Criminologia del CESA i l’Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses, es van celebrar els dies 12 i 13 de juny les innovadores Jornades de Formació Continuada sobre Tècniques Aplicades en Compareixences davant els Tribunals de Justícia. Qüestions actuals sobre delinqüència juvenil i política penitenciària Van tenir lloc dos seminaris organitzats pel Centre d’Estudis Socials Avançats (CESA) per analitzar a fons, durant la primera setmana de juliol, aquestes dues qüestions socials, amb la participació d’una desena d’experts en la matèria.

77


Facultat de Ciències Econòmiques i Socials Evolució de l’alumnat en els ensenyaments de grau* Llicenciatures en Administració i Direcció d’Empreses i Bachelor en Tecnologia i Producció Industrial

Alumnat de primer Alumnat matriculat Alumnat que finalitza els estudis

2005 2006 97 281 57

2006 2007 73 282 62

2007 2008 64 277 33

2008 2009 72 274 16

*Alumnat de la UIC: no s’hi inclou alumnat d’intercanvi. Només té en compte aquells estudiants que han sol·licitat la tramitació del títol propi de Bachelor en Tecnologia i Producció Industrial durant aquell curs.

I. Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses Els estudis d’Administració i Direcció d’Empreses a la UIC tenen com a objectiu formar professionals del món de l’empresa dotant-los de la millor preparació tècnica i humana per assumir tasques directives i de responsabilitat empresarial. Per fer-ho, en el programa d’estudis, incorporem coneixements clau en recursos humans, direcció comercial i màrqueting, direcció financera i comptabilitat, i tecnologies de la informació i de la comunicació. El programa, amb una marcada vocació empresarial, permet escollir entre dos itineraris formatius amb la finalitat de capacitar els professionals de l’empresa per a entorns internacionals, multiculturals i interdisciplinaris. Itinerari 1. Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses L’itinerari 1 (Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses) proporciona una formació científica completa en els aspectes tècnics i aplicats de l’organització i de la direcció empresarial, així com una formació en competències i valors personals necessaris per al desenvolupament de la professió. Es posa èmfasi en la internacionalitat reflectida en les tècniques i actituds necessàries per facilitar a l’alumne l’adaptació com a professional d’empresa i en el correcte enteniment de l’entorn internacional, globalitzat i contínuament canviant del món empresarial i dels negocis. Això s’aconsegueix a través d’una important contribució dels continguts internacionals al pla d’estudis, la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses multinacionals i internacionals, el programa d’intercanvi amb universitats europees (Programa Erasmus) i amb l’exigència d’un alt nivell d’anglès empresarial. A partir del curs acadèmic 2008-2009, la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials ofereix al seu alumnat la possibilitat de cursar entre quatre i cinc assignatures en anglès cada trimestre. En total, aquest curs s’ofereixen en anglès 13 assignatures: un 20% del total de matèries recollides en el pla d’estudis s’ofereix en anglès. Dins d’aquest itinerari i com a novetat d’aquest curs, ja que la facultat ha estat escollida com a prova pilot per a la implantació de Bolonya al pla d’estudis, cal destacar la introducció d’una sèrie d’assignatures en anglès (en total 13), desdoblant-ne algunes que ja existien o bé impartint-les només en anglès (un 20% del total de matèries recollides al pla d’estudis). Entre altres matèries, l’alumnat pot cursar en anglès: Labour Relations Commercial Management, Production Management, Macroeconomics, Financial Management, Business Ethics, Research & Development, Company Economics, International Marketing y Corporate Communication.

78


Entre els convenis Erasmus cal destacar el de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de la UIC amb la Pôle Universitaire Léonard de Vinci de París. Aquest conveni obre la possibilitat al nostre alumnat de cursar els estudis només en llengua anglesa i al mateix temps aprofundir en la llengua francesa. Programa de pràctiques en empreses Tanmateix, la Llicenciatura en ADE de la UIC potencia vincles i acords amb el món empresarial. Actualment té una important xarxa d’empreses i institucions empresarials col·laboradores amb el seu projecte educatiu. Així, l’alumne pot realitzar estades en diferents empreses durant la carrera, de 500 hores fins a 1.500 hores, de manera que té una primera experiència laboral en finalitzar els estudis. Durant el segon cicle es poden realitzar pràctiques en empreses i incorporar-se al programa Argos, que permet dur a terme llargues estades en empreses a temps complet durant la carrera.

A. Crèdits Pràcticum 1 i 2 El pla d’estudis preveu en el segon cicle 10 crèdits optatius de pràctiques en empreses (Pràcticum 1 i 2). Aquests crèdits impliquen un total de 500 hores laborals i es poden realitzar durant el curs acadèmic en horari compatible amb la docència. Aquestes pràctiques es duen a terme sota la cobertura d’un conveni de col·laboració amb l’empresa. B. Programa Argos A diferència del programa de pràctiques, Empresa-Argos permet realitzar les pràctiques laborals de manera intensiva durant tres mesos amb jornada laboral completa. Aquest programa ofereix a l’estudiant la possibilitat d’incorporar-se a una empresa durant el tercer trimestre de tercer i quart curs. Empresa-Argos està orientat a dotar l’estudiant d’una formació integral i simultània de la teoria i la pràctica empresarials. El disseny específic de l’itinerari curricular permet que, en finalitzar els quatre anys de la llicenciatura, l’estudiant pugui acreditar una experiència seriosa de 1.000 hores de pràctiques en empreses. Com en el cas del programa de pràctiques, el programa Empresa-Argos es duu a terme en el marc d’un conveni de col·laboració entre la Universitat i les diferents empreses participants, amb la tutoria i el seguiment d’un professor de la facultat i un responsable de l’empresa, que vetllen perquè es produeixi un aprenentatge adequat de l’alumne. Els nous 45 convenis signats dins dels programes de pràctiques i el programa Argos durant el curs 2008-2009 inclouen les empreses següents: • • • • • • • • • • • • • • • • •

Adi Center, SLU Allianz Seguros Asics Iberia, SL Audihispana Grant Thornton Bershka España Boada Ordis, Correduria d’Assegurances, SL Caixa Manresa Cataloni Unic, SL Citicorp Customer Services, SL Color Center Confederación Empresarial y Comarcal de Terrassa Damm, SA Dextal Internacional Traders EmedeEme Estambril, SA Estrategia i Viabilitat Empresarial (EVE) Estudio Electromecánico, SL

79


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FloraQueen Forsel Grupo Norte ETT, SA Fundación Privada Logística Justa, SL Gas Gas Motos Gea Gestión. Gestión Empresarial y Asesoría Grupo Kalise Menorquina, SA Hexalog Networks, SL Hotusa – Hoteles Turísticos Unidos, SA Manubens Asociados, SL MCI Spain Event Services, SA Metropolis Ciutat Vanguardia, SL Nespresso Open House Spain, SL Open Traffic Systems, SL Papertech, SL Pimec PlusValue Marketing Services, SL Promotora Kasde, SA (Hoteles Catalonia) Despacho Salvador Gomà Piera Sigma, Servicios Profesionales para Asociaciones, SL Sodexo, FFM Sole Technology Spain, SL Subsidalia, SL Talleres Auto 2000 Tech Data España Universal de Panadería y Bollería, SL Viladot Marcos Associats, SL Zemsania, SL

Aquests convenis s’afegeixen als més de 270 convenis signats per a la realització de pràctiques en empreses de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials en àmbits tan diversos com ara la banca, la consultoria i la producció de béns i serveis. Destaquem que, malgrat que s’ha produït una crisi financera a la nostra societat en l’àmbit nacional i internacional (amb tot el que això comporta: dades elevades d’atur, etc.), l’índex d’inserció laboral dels alumnes que s’han matriculat de pràcticum 1 i 2 o al programa Argos ha estat del 100%.

Itinerari 2: Technology & Business Program + Llicenciatura en ADE Conscients de la importància de la tecnologia i dels coneixements internacionals a la realitat empresarial actual, la UIC ofereix aquest programa interuniversitari únic a Espanya. Aquest itinerari té com a objectiu formar professionals del món de l’empresa amb un enfocament internacional i un sòlid coneixement de la tecnologia. Els estudis es cursen una part a Barcelona (UIC) i una altra part a Torí (Politecnico di Torino). El Politecnico di Torino és una prestigiosa institució universitària que desenvolupa un programa de formació en tecnologia i producció industrial des de 1995 amb l’École de Management de la Pôle Universitaire Léonard de Vinci (PULV) de París, i des de 2003 s’imparteix en col·laboració amb la UIC. Els estudiants que un cop hagin finalitzat els estudis de Bachelor vulguin continuar ampliant la seva formació tenen la possibilitat de fer el Màster Universitari en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció.

80


II. Màster Oficial en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció L’any 2006 va ser declarat oficial el Màster en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció. En la primera edició d’aquest màster van participar 15 alumnes i ha estat organitzat conjuntament amb el Politecnico di Torino (Itàlia) i l’Athlone Institute of Technology (Irlanda). El coordinador del màster és el degà de la facultat, Dr. Miquel Bastons i Prat. Després del Màster, i tenint en compte que els estudis de Bachelor i màster es poden convalidar amb el pla d’estudis d’ADE, l’estudiant pot optar a fer un 5è any d’estudis, en què es matricula de les matèries restants de la llicenciatura. D’aquesta manera, amb cinc anys l’estudiant ha cursat: 3 anys de Bachelor + 1 de màster + 1 de llicenciatura d’ADE, amb la qual cosa surt perfectament preparat per introduir-se en el món laboral, ja que aporta al mateix temps coneixements amplis en matèria de tecnologia i empresa.

Activitats més destacades durant el curs 2008-2009 La preocupació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials per augmentar el nivell de coneixements culturals i tècnics de l’alumnat, més enllà de les assignatures oficials, es fa palesa en l’organització de conferències, jornades, seminaris i realització de visites diverses a llocs d’interès empresarial.

Conferències, jornades i seminaris Conferències (per ordre cronològic): • 02.06.09. Conferència a càrrec del Sr. Josep Antoni Duran Lleida, portaveu de CiU al Congrés dels Diputats: “Polítiques econòmiques davant la crisi”, dirigida a l’alumnat d’ADE. • 04.05.09. Conferència del Sr. Francisco Javier Otero, fundador de Bancosol i president de l’Institut per a Polítiques de la Microempresa. Va impartir la xerrada a l’alumant de 1r a 3r d’ADE “Microfinances i desenvolupament”. • 19.03.09. Sessió del Sr. Pablo Cigüela, director Territorial del Banco Santander, a l’alumnat de 1r d’ADE. El Sr. Cigüela manté des de fa 3 anys una col·laboració anual amb la facultat. • 13.03.09. Conferència del Sr. Xabier Azkargorta, entrenador de futbol i metge: “Com formar equips (‘del jo al nosaltres’)”, per a l’alumant de 1r d’ADE. • 29.01.09. Conferència del Sr Jaime Tort, empresari de l’agència de viatges Kuoni, a l’alumnat d’ADE. • 28.01.09 i 11.02.09. Conferències a càrrec del Sr. Ramón Pons, enginyer industrial, a l’alumnat de 1r d’ADE. • 04.12.08. El Sr. Agustín Puerto Salazar, agent marítim al Port de Barcelona, va oferir una xerrada en el marc del Màster Universitari en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció per tal d’explicar a l’alumnat les seves competències i les funcions dels anomenats ship agents. • 27.11.08. El Sr. Ramón Rabinad Romeu, professor de la UAB, consultor empresarial i coach especialitzat en habilitats directives, va impartir una sessió a l’alumnat del Màster en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció, amb el títol “Crisi, quina crisi?”. • 18.11.08. El professor de l’IESE Business School, el Dr. Manuel Velilla Barquero, va impartir una conferència a l’alumant d’ADE, Bachelor i Màster en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció sobre els nivells organitzatius a l’empresa: “Com diagnosticar la qualitat”. • 06.10.08. Conferència del Sr. Josep Canals, director de Recursos Humans d’Hoteles Catalonia: “La internacionalització de la indústria hotelera”.

81


Jornades: En el marc de la Jornada Universitat-Empresa, el dia 21 de gener, van succeir-se una sèrie de conferències i taules rodones, entre les quals destaquem: •

“Les sortides professionals d’un llicenciat d’ADE. Les claus de l’èxit professional”, a càrrec del Sr. Alberto Miranda, soci consultor de Status Ema Partners.

“Viabilitat empresarial: l’aventura de l’empresa en època de crisi”, a càrrec del Sr. Joan Rojas Graell, Xavier Doménech Orti i Salvador Bertran Cocina, socis d’EVE (Estrategia y Viabilidad Empresarial, SL).

“Banca privada”, a càrrec del Sr. Juan Ignacio Vidal Silva i Raúl Belotto Morales, directors de Banca Privada Banif.

Seminaris: • Conscients que en el món empresarial les relacions personals tenen un paper important i que s’ha de saber estar, s’organitza el seminari “Introducció al món del vi, tast i mescla”, consistent en 10 sessions trimestrals amb reconeixement de crèdits LC, dirigides pel Sr. Jordi Xavier Prat. Cal destacar-ne la gran resposta que va obtenir per part dels estudiants, ja que es va oferir durant tres trimestres seguits. Visites del nostre alumnat per ordre cronològic: • 19.06.09. Visita a la Borsa de Barcelona de l’alumnat de 1r de Bachelor. •

12.01.09. L’alumnat del Màster en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció va visitar l’empresa Alstom, líder mundial en infraestructures de generació d’energia i transport ferroviari.

02.12.08. L’alumnat del Màster en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció va visitar l’empresa Mahou-San Miguel, situada a Lleida. La visita va consistir en un volt per les instal·lacions i una petita sessió a càrrec d’un dels directius.

14.11.08. L’alumnat del Màster Universitari en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció va visitar l’empresa Gas Gas Motos, ubicada a Salt (Girona). El Sr. Ramón Puente, director general, el va guiar durant la visita.

15.10.08. L’alumnat de 1r d’ADE va visitar la Borsa de Barcelona, en el marc de l’assignatura d’Història Econòmica 1, impartida per la professora Yolanda Blasco.

Visites que vam rebre • Una vintena d’alumnes de l’EFGC École de Management (École Française de Gestion Commerciale) de Marsella van visitar la UIC per conèixer a fons els estudis que s’imparteixen a la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials. •

El Sr. Declan Coogan, representant de la Dublin Business School, va visitar la UIC per preparar amb els professors Miquel Bastons i Toni Mora un acord de col·laboració per tal que els estudiants d’ADE puguin realitzar una part dels estudis en aquesta prestigiosa universitat irlandesa.

L’equip docent de Torí va intercanviar experiències amb la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials a fi d’estrènyer relacions i cooperar entre ambdues institucions.

Cursos d’especialització: Setmana Acadèmica ADEN L’anomenada Setmana Acadèmica ADEN es mereix una menció a part. Del 20 al 24 d’abril de 2009, 54 estudiants de l’ADEN Business School van realitzar a la UIC sortides pràctiques amb conferències i visites a empreses. Tots els alumnes han cursat l’MBA in International

82


Management a aquesta escola de negocis llatinoamericana i han conclòs el programa amb l’acte de graduació. El títol de la jornada va ser “Growing and expanding abroad” i el coordinador del curs va ser el professor de la facultat, el Dr. David Tanganelli. Altres activitats i esdeveniments • 22.05.09. Graduació de l’alumnat d’ADE i Màster en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció. En total una trentena d’alumnes van finalitzar els estudis (juntament amb els estudiants de Dret). •

05.02.09. La Dra. Patricia Carvajal, coordinadora de les pràctiques curriculars de la facultat, va impartir una sessió informativa sobre el programa Argos a l’alumnat.

6.11.08. L’antiga alumna d’ADE Sara March i el vicedegà de la facultat, el Dr. Toni Mora, van assistir a un sopar al Col·legi d’Economistes de Catalunya en motiu del guardó atorgat a March del Premi al Millor Currículum Universitari, juntament amb altres estudiants d’altres universitats.

04.11.08. Cloenda de la 2a edició del Curs Superior en Direcció d’Entitats Asseguradores.

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura ESARQ Evolució de l’alumnat en els ensenyaments de grau*

Alumnat de primer Alumnat matriculat Alumnat que finalitza els estudis

2005 2006 59 339 5

2006 2007 69 414 41

2007 2008 57 386 38

2008 2009 44 363 77

*Alumnat de la UIC: no s’hi inclou alumnat d’intercanvi.

Introducció L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, ESARQ (Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona), consolida en els seus 10 anys de trajectòria l’orientació cap a la pràctica i la investigació professional innovadora a través d’un programa docent de col·laboració internacional amb escoles d’arquitectura i professionals de reconegut prestigi, que comparteixen l’interès per la investigació i els posicionaments crítics en els àmbits del disseny i la producció arquitectònica. L’ESARQ és una iniciativa generacional –la mitjana d’edat dels professors és al voltant dels 40 anys– l’objectiu de la qual és materialitzar un canvi del paradigma de l’ensenyament de l’arquitectura que passi des de la transmissió tradicional de la informació a un model d’adquisició de competències (anàlisi, síntesi, treball en equip, gestió de la informació, capacitat de comunicació, etc.). Per tal d’aconseguir aquestes fites, l’ESARQ proporciona una formació global de qualitat, amb una especial atenció als diferents camps d’activitat que la professió té actualment per davant. El model docent de l’ESARQ es basa en els punts següents: • Tecnologia innovadora. L’ESARQ té un taller de maquetes i d’arquitectura digital pioner a Espanya, que permet passar models informàtics a la producció en tres dimensions mitjançant l’última tecnologia CAD-CAM.

83


Personalització. Cada alumne té assignat un tutor per assessorar-lo i orientar-lo en la matèria acadèmica. Així mateix, els tutors fan de pont entre l’alumne i la Junta de Centre per informar de possibles suggeriments, problemes, necessitats, etc. Aquest paper el tenen igualment els delegats i subdelegats de classe, que es reuneixen periòdicament amb la cap d’estudis de l’ESARQ. Pràctica professional. Durant la carrera, l’alumne ha de desenvolupar una pràctica professional que l’ajudarà a entendre el món que hi ha després de la universitat i el prepararà per quan arribi el moment. Projecte final de carrera. Avaluat per un jurat extern de reconegut prestigi internacional. L’autoexigència de millora contínua fa que l’ESARQ disposi d’un exigent procediment de projecte final de carrera en el qual un convidat extern avalua els projectes dels estudiants, així com la qualitat global de l’escola.

Junta de Centre, curs 2008-2009 Director: Vicenç Sarrablo Sotsdirectors: Professorat: Jordi Roviras Alumnat: Judith Urbano Cultura, Publicacions i Relacions Internacionals: Borja Ferrater Secretària: Cristina Planas

Activitats més destacades del curs 2008-2009 Nova convocatòria del Taller Vertical a l’inici del curs acadèmic El Taller Vertical d’arquitectura d’aquest curs, que es fa durant la primera setmana de classe, es va organitzar sota la direcció dels prestigiosos arquitectes Carlos Ferrater i Carme Pinós, i va ser patrocinat per Capital Reig Group. Uns 250 alumnes hi van participar, i es va acabar el dia 3 d’octubre amb el lliurament de premis als tres millors projectes. El jurat va estar format pels arquitectes Carlos Ferrater, Carme Pinós i Matias Klotz, l’empresària Maria Reig i el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la UIC, Jaume Armengou. L’arquitecta Fuensanta Nieto va apadrinar la setena promoció d’Arquitectura El 18 d’octubre l’arquitecta Fuensanta Nieto, de Nieto Sobejano Arquitectos, va fer l’apadrinament de la setena promoció d’arquitectes de la UIC. Fòrums ESARQ Els Fòrums ESARQ, dirigits pel sotsdirector de l’ESARQ, Borja Ferrater, constitueixen una activitat acadèmica desenvolupada al llarg del curs amb un interès en els posicionaments culturals i socials de l’alumne al voltant del fet arquitectònic. Aquest curs es va organitzar amb els convidats següents: Ángel Alonso i Victoria Acebo Patxi Mangado Josep Maria Muntaner Josep Quetglas Emilio Tuñón Fernando Menis Luis Fernández Galiano Manuel Aires Mateus Ben Krone Dan Stubbergaard Peter Wilson William Curtis Winy Maas Joan Busquets

84


Taula rodona: “Estructures de l’aparença i la realitat”. Moderador: Félix Arranz, editor de Scalae. Convidats: Juan Calvo (enginyer) i els arquitectes Rafael de la Hoz i Carlos Ferrater. Taula rodona amb arquitectes joves. Moderador: Félix Arranz, editor de Scalae. Convidats: Andrés Jaque i Josep Bohigas. Sessions amb Carme Pigem i David Trottin, Peripheriques, respectivament. La Càtedra Ceràmica de l’ESARQ, patrocinada per ASCER, va celebrar la cinquena edició La Càtedra Ceràmica, seguint els passos de les edicions anteriors, constitueix una plataforma d’investigació per a alumnat i professorat sobre les aplicacions arquitectòniques i industrials dels materials ceràmics. La càtedra es va complementar amb diferents visites a obres significatives de l’arquitectura catalana, així com amb un extens programa de conferències. La feina de l’alumnat es va veure reconeguda amb el lliurament de premis finals el dia 4 de desembre a l’Aula Jardí. El jurat estava format per Fernando Menis (arquitecte), Mila Payá (interiorista), Arturo Frediani (arquitecte), Borja Ferrater (sotsdirector de l’ESARQ) i Ana Martínez (directora de Comunicació d’Ascer). Els alumnes d’Arquitectura Joan Cusachs, Marta Mur, María Amat i Adrián Bedoya van ser els guanyadors ex aequo. La Technical University Darmstadt a l’ESARQ Una delegació de la Technical University Darmstadt va visitar les instal·lacions de l’ESARQ, guiada pel director del Master in International Cooperation: Sustainable Emergency Housing, Ignasi Pérez Arnal. A l’ESARQ es desenvoluparà el programa Erasmus Mundus, amb la participació de les universitats de Grenoble i el Center for Growth Development de Tor Vergata de Roma a partir del curs vinent. Sis alumnes de l’ESARQ fan un projecte urbà a Oostende Els alumnes d’arquitectura Jordi Viñas, Gonzalo Martínez, Carlota García, Xavi Martinell, Enric Martínez i Mariano Pérez, juntament amb la professora assistent del Laboratori d’Urbanisme i Ordenació del Territori de l’ESARQ, Marta Benages, van participar del 8 al 15 de novembre en un taller internacional sobre projecte urbà a la ciutat d’Oostende (Bèlgica). Premis dels alumnes al concurs internacional de ceràmica Indistile L’alumna de 4t de l’ESARQ, María Amat, ha guanyat amb el projecte “I-CON” el concurs internacional Indistile de disseny industrial i d’innovació tecnològica en materials ceràmics que convoca anualment la Fira Cevisama. Amat ja va guanyar amb aquest projecte el primer premi en la final de la Càtedra Ceràmica el mes de desembre. Una altra alumna de l’ESARQ, Marta Mur, també guanyadora de la Càtedra Ceràmica amb el projecte “Eos”, ha rebut una menció especial, així com Ana Carolina Barreiro, que va cursar la càtedra el curs passat. Treballs dels alumnes al CCCB: “eme3-Col·lapse” Del 19 al 21 de març al Pati de les Dones del CCCB es va poder veure un innovador disseny realitzat pels propis alumnes amb la màquina de control numèric anomenada Grotto. Al Festival Eme3 d’Arquitectura, en què col·labora la UIC, també es van poder veure exposats els projectes dels alumnes de 2n de l’ESARQ. Revista de l’alumnat d’Arquitectura Es va posar en marxa la revista EScrits d’ARQuitectura, editada pel Departament de Publicacions de l’ESARQ. Es tracta d’una publicació bimensual que inclou en cada número reportatges, entrevistes a conferenciants i treballs fets per l’alumnat. 8a edició del Màster Oficial d’Arquitectura Biodigital 27 alumnes procedents de diferents països van participar durant aquest curs en el màster destinat a la genètica aplicada a l’arquitectura.

85


L’arquitecte Fernando Menis va apadrinar la vuitena promoció d’Arquitectura. Divendres 24 de juliol l’arquitecte Fernando Menis va apadrinar la graduació d’una quarantena d’alumnes de l’ESARQ. Arquitectura i Cooperació Internacional amb la Fundació Vicenç Ferrer A l’assignatura de lliure configuració Arquitectura i Cooperació Internacional es van plantejar possibles projectes d’habitatge per a l’Índia en col·laboració amb la Fundació Vicenç Ferrer, la qual va atorgar un premi al millor projecte, consistent en un viatge a l’Índia, que va guanyar l’alumne Eloi Meléndez. Convenis La UIC ha signat un conveni amb Roca, a través del qual aquesta empresa líder en el sector del bany patrocinarà els fòrums que organitza l’ESARQ cada setmana. La Fundació Adecco va signar la renovació de conveni amb la UIC, a través del qual donen suport, un any més, a l’assignatura Accessibilitat i Projectes, que imparteix a l’ESARQ per quart any consecutiu el professor Enrique Rovira-Beleta.

Centres associats LAI Escola de Disseny Centre associat a la UIC Evolució de l’alumnat

Nou ingrés Alumnat de Disseny d’Interiors Alumnat de Disseny Gràfic

2005 2006 19 11 8

2006 2007 26 21 5

2007 2008 19 10 9

2008 2009 21 15 6

Total alumnat Alumnat de Disseny d’Interiors Alumnat de Disseny Gràfic

87 55 32

85 57 28

74 50 24

71 51 20

Introducció LAI Escola de Disseny és un centre superior privat, associat a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), fundat l’any 1979 per a la formació de professionals del disseny. El 1981 va rebre el reconeixement oficial dels seus estudis (DOGC núm. 145 del 24.07.1981), que permetia que el seu alumnat obtingués el títol de graduat en Arts Aplicades en l’especialitat cursada. Des del 1999, és un centre superior associat a la Universitat Internacional de Catalunya i ofereix els estudis de Grau Superior en Disseny, títol propi de la UIC. Amb més de 25 anys d’experiència en l’ensenyament del disseny, destaca per l’alta especialització en interiorisme i comunicació gràfica aplicada a espais públics i comercials. Relacions internacionals Signatura de convenis Sòcrates/Erasmus amb les universitats següents: • École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD). París (França) • Fachhochschule Köln. Colònia (Alemanya) • Hogeschool Vorr Wetenschap & Kunst – Sint Lucas. Brussel·les (Bèlgica) • Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Lisboa (Portugal) • Escola Superior de Artes Decorativas de la Fundaçao Ricardo Espírito Santo Silva. Lisboa (Portugal)

86


Estudis oferts Les especialitats que s’hi imparteixen són les següents: DISSENY GRÀFIC Comunicació visual que transmet missatges idonis a través de la creació d’imatges i llenguatges expressius, tot fent servir les tècniques pertinents, en funció del mitjà, el suport i el receptor al qual s’adrecen. Competències professionals: Imatge editorial Imatge corporativa Senyalització Packaging Il·lustració Publicitat Hipermèdia DISSENY D’INTERIORS Configuració, distribució i equipament d’un espai nou o rehabilitat, en el qual les persones desenvolupen l’activitat diària. Els aspectes funcionals i estètics s’adeqüen a cadascuna de les necessitats per mitjà de la correcta aplicació i selecció de les instal·lacions, els materials i els acabats. Competències professionals: Espais públics i privats Oficines Locals comercials Habitatge Rehabilitació Mobiliari Espais efímers: show-rooms/aparadors exposicions/estands

Recerca L’activitat de recerca queda reflectida en la memòria de recerca que es publica anualment. Es pot consultar en l’enllaç següent: http://www.uic.es/ca/recerca-memoria-general. Àrees de recerca Administració i direcció d’empreses Dret Comunicació Educació Arquitectura Humanitats • Pensament i antropologia • Llengua i literatura • Filosofia i ètica • Geografia i estudis contemporanis • Estudis culturals • Filosofia de les ciències de la vida • Gestió cultural

87


Ciències bàsiques • Medicina • Biologia molecular i cel·lular • Estadística, epidemiologia i salut pública • Estructura i funció del cos humà • Psicologia i psiquiatria Infermeria Fisioteràpia Odontologia • Patologia medicoquirúrgica i implantologia • Restauració dental: endodòncia estètica, biomaterials i pròtesis • Pròtesis dentals • Odontopediatria • Periodòncia Màsters universitaris de recerca Des del punt de vista acadèmic cal destacar els màsters universitaris de recerca que donen accés al doctorat. Aquests són: Màster Universitari en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques (oficial) L’objectiu principal d’aquest màster d’iniciació a la recerca és garantir una formació àmplia i global. Es tracta d’anar més enllà de l’especialització i de la parcel·lació dels fenòmens socials, històrics, polítics i econòmics, i buscar la interdependència i la connexió amb les diferents ciències que els expliquen des d’una visió humanista integradora. La singularitat del programa és que ofereix els instruments metodològics necessaris per a la recerca en sis especialitats diferents: humanitats, ciències jurídiques, criminologia, empresa, comunicació i educació. Aquest objectiu s’aconsegueix mitjançant un tronc comú d’assignatures que aporta les eines metodològiques comunes a tots aquests àmbits i una part optativa d’assignatures de cadascuna de les especialitats. Una vegada superat aquest màster, l’alumnat pot començar la tesi doctoral en qualsevol de les sis especialitats. Màster en Recerca Bàsica en Odontologia i Biomedicina (oficial) Proporciona als professionals de l’odontologia i, en general, als professionals de la salut un grau més alt de coneixements en tècniques de biologia molecular, cultius de cèl·lules i teixits, microbiologia, genòmica, immunologia, estadística, etc., perquè siguin capaços d’abordar i solucionar problemes de salut mitjançant la recerca. L’alumnat participa en congressos científics i publica en revistes d’impacte els seus resultats de recerca, de manera que es posiciona com a expert de prestigi en la seva àrea d’estudi i contribueix al desenvolupament de noves tècniques terapèutiques i a la millora de l’assistència clínica. Altres sortides professionals són la d’assessorament de la recerca i el desenvolupament de nous productes a l’empresa o la indústria; comerç especialitzat; docència universitària, etc. Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (oficial) El Màster i Doctorat en Ciències de la Infermeria és un programa interuniversitari oficial que s’imparteix dins d’una xarxa integrada per vuit universitats espanyoles i una universitat belga. La finalitat és formar investigadors i especialistes en ciències de la infermeria per dur a terme una recerca que permeti ampliar el coneixement de les dimensions socials, culturals, polítiques i psicològiques del fenomen integral de les cures en el procés de salut/malaltia en la persona, la família i la comunitat en les diferents dinàmiques dels sistemes sanitaris. L’objectiu final del programa és oferir una formació que permeti adequar els serveis de salut i la qualitat de vida a l’inici del segle xxI i, en definitiva, aportar noves eines teòriques i metodològiques per a les cures en una societat canviant i complexa, i que es contribueixi a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones en totes les seves dimensions (biològiques, psicològiques i socials).

88


L’elaboració de la tesi doctoral després de finalitzar aquest màster permet a l’alumnat assolir el grau acadèmic oficial de doctor. Màster Universitari en Arquitectura Biodigital (oficial) En el context de la línia de recerca de la UIC d’arquitectures genètiques s’imparteix aquest programa de postgrau, que recull un nou projecte cibernètic digital i un nou projecte ecològic mediambiental. El programa se centra en la rellevància que tenen els nous paradigmes biodigitals en procés de projectar. Els conceptes genètic i generatiu seran una de les claus de recerca durant el curs, tractat tant de forma teòrica com en la praxi i en el desenvolupament dels projectes. Aquest màster proposa l’apropament a la idea de morfogènesi amb programari de motor genètic, formulant les pròpies gramàtiques per crear sistemes formals i estudiant processos evolutius i sistemes emergents. Les noves tecnologies ens apropen a nous processos de producció (Data Driven Production, CNC), que desemboquen en formalitzacions d’arquitectura no estàndard, més propera a la lògica del gen (variació i mutació) que a la dels processos industrialitzats en cadena. Màster Universitari en Gestió Cultural (oficial) Amb la implantació de la nova estructura d’estudis universitaris de postgrau, i després de cinc edicions del programa, el Màster en Gestió Cultural de la UIC constitueix una titulació oficial amb avaluació de qualitat que proporciona una formació integral en l’àmbit de la gestió cultural. Aquests nous estudis universitaris en el marc de l’espai europeu d’educació superior (EEES) harmonitzen la durada, els mètodes d’aprenentatge i l’avaluació de les activitats acadèmiques de les universitats europees per facilitar la mobilitat de l’estudiant, la seva integració professional en el mercat laboral europeu i la recerca. El màster inclou, a més, l’avaluació de qualitat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Ambdues són membres de l’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) i fan avaluacions independents del pla d’estudis, del professorat, de l’organització i del compliment dels objectius del màster, d’acord amb rigorosos estàndards internacionals. El màster de la UIC té una càrrega total de 60 crèdits ECTS durant un curs acadèmic. La seva especificitat rau en l’equilibri que presenta entre assignatures que aporten coneixements teoricopràctics bàsics; matèries dirigides a proporcionar tècniques i mètodes de gestió de la cultura; itineraris de gestió sectorial i un marcat èmfasi en el desenvolupament de l’esperit emprenedor de l’alumnat. En destaquen l’ampli període de pràctiques en empreses dels diferents sectors culturals, facilitades per la UIC, i l’elaboració d’un projecte cultural. Doctorats Aparell Locomotor i Esport Arquitectura, Ciutat i Territori Arquitectures Genètiques Atenció Primària Ciències de la Salut Ciències Humanes, Socials i Jurídiques Envelliment Humà

89


Història, Arquitectura i Disseny Les Humanitats Avui Tècniques Clíniques i de Laboratori en Odontologia Instituts de Recerca Institut d’Estudis Superiors de la Família (IESF) Les polítiques familiars són un assumpte de cabdal importància i d’estudi a tot Europa. Molts països europeus tenen entitats i instituts de recerca de gran prestigi en aquest àmbit, amb gran influència a l’hora de concretar les polítiques dirigides a les famílies, tant a escala local com nacional i internacional. L’IESF cobreix, així, una necessitat reclamada pels agents socials (administracions públiques, sindicats, empreses, associacions i ONG), que troben en la tasca de l’Institut una col·laboració rigorosa i un suport científic i interdisciplinari per al naixement i desenvolupament de les polítiques que incideixen en les famílies. Institut d’Estudis Superiors de Bioètica El Centre d’Investigació i Estudis Bioètics, pertanyent a l’Institut d’Estudis Superiors de Bioètica, és una unitat multidisciplinària de recerca, docència i divulgació, vinculada als departaments d’Humanitats, Dret i Ciències de la Salut. Va ser creat amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del debat bioètic des del començament del personalisme. Els seus principals camps d’estudi i anàlisi són l’atenció al malalt limitat, la reproducció humana i el tractament del dolor i de les cures pal·liatives. Vol promoure, entre el PDI de les diferents àrees de coneixement, l’aprofundiment en temes de bioètica amb la finalitat d’ampliar la base de professorat col·laborador amb aquest centre en tasques docents, de recerca i de gestió. Grups de recerca reconeguts per l’AGAUR Arquitectures Genètiques Creativitat de Gènere i Cultura Visual Cures a la Gent Gran Dependent (CGGD) Direcció d’Organitzacions al segle xxI (DOS-XXI) Homeòstasi Energètica Mediació i Recepció en Cultura

Universitat i societat Activitat institucional Doble sessió de benvinguda a l’alumnat de nou accés Prop de 700 alumnes van assistir el dijous 25 de setembre a la tradicional sessió de benvinguda creada per a l’alumnat de nou accés. Per primera vegada es van convocar dues sessions: una al matí i una altra a la tarda. Entre aquests alumnes de nou accés hi havia els que van iniciar aquest any el nou Grau de Medicina. Nin defensa els valors en temps de crisi a l’acte d’inauguració del curs acadèmic El 20 d’octubre va tenir lloc l’acte d’inauguració del curs acadèmic. En el seu discurs inaugural el director general de La Caixa, Juan María Nin, va afirmar que “és una responsabilitat compartida del món universitari i empresarial promoure la mobilitat del talent”. En l’acte, en què es va celebrar la investidura de nous doctors i es va llegir la memòria del

90


curs anterior, també hi va participar la comissionada d’Universitats i Recerca, Blanca Palmada, i es va tancar amb el discurs del rector, el Dr. Josep Argemí. 150 delegats de curs de batxillerat aprenen a ser “líders” a la UIC Prop de 150 alumnes procedents d’una vintena de col·legis públics i privats de Catalunya van assistir el matí del 24 d’octubre a la Jornada de Formació de Líders, organitzada per a delegats de curs de batxillerat. El responsable d’edició de La Vanguardia rep el Llibre d’estil del Newsuic A finals d’octubre, Magí Camps, autor del llibre d’estil de La Vanguardia, va visitar la redacció del diari universitari el mateix dia que es presentava el Llibre d’estil del Newsuic. Declaració institucional davant l’atemptat a la Universitat de Navarra El rector de la Universitat Internacional de Catalunya, el Dr. Josep Argemí, en nom propi i també d’aquesta universitat, va manifestar el suport i la solidaritat totals a la comunitat universitària de la Universitat de Navarra després de l’atemptat perpetrat a final d’octubre per la banda terrorista ETA. Com orientar l’alumnat de batxillerat davant el nou marc europeu d’educació superior? La UIC va acollir el 12 de novembre la Jornada de Formació de Professorat, a la qual van assistir una trentena de docents de diverses escoles públiques i privades de Catalunya. L’objectiu de la jornada, dirigida no tan sols a professors, sinó també a directors i coordinadors de batxillerat, va ser oferir unes pautes a l’hora d’educar l’alumnat i aportar alternatives al nou marc educatiu que dibuixa l’espai europeu d’educació superior. Un curs de la UIC orienta sobre com aplicar la Doctrina Social de l’Església La UIC va iniciar el 21 d’abril el curs titulat “Taller de Doctrina Social de l’Església”, que es va allargar fins al mes de juny. Aquest curs va tractar de qüestions relacionades amb els principis bàsics de l’Església, i es van donar pistes sobre com aplicar-los en la vida social, de manera lliure i personal. “I ara, què?” Aquesta qüestió obre la VI Jornada Universitat-Empresa Un any més, el Servei d’Orientació Acadèmica i Professional de la UIC va organitzar el 21 de gener la Jornada Universitat-Empresa, activitat dirigida a l’alumnat que aquest any va finalitzar la carrera universitària per iniciar la trajectòria professional. L’acte central de la jornada, de la qual es va celebrar la sisena edició, va ser a càrrec de Manpower, que va donar pistes sobre com enfocar la carrera professional en un moment de crisi. 70 treballs presentats en el V Concurs Preuniversitari Els treballs de recerca presentats en la cinquena edició d’aquest concurs dirigit a l’alumnat de segon de batxillerat provenien d’una trentena d’escoles públiques, concertades o privades de totes les províncies catalanes. Es van presentar prop de 70 treballs i es van proposar tot tipus de qüestions de les diferents àrees temàtiques. El Campus Barcelona va acollir el 7 de març la presentació oral dels treballs de recerca. Finalment, un estudi de viabilitat sobre el TramTordera, tramvia que enllaçaria Palafolls i Lloret de Mar, va guanyar la cinquena edició del Concurs Preuniversitari. Ampliació d’espais al Campus Sant Cugat El Campus Sant Cugat va ampliar, a principis de març, les instal·lacions: des d’aleshores, la planta baixa acull la nova biblioteca i altres serveis, i ocupa un total de 1.700 metres quadrats útils. La UIC presenta al Saló de l’Ensenyament l’oferta de títols de grau adaptats a l’EEES i la seva oferta de postgrau a Futura El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, Josep Huguet, i el conseller d’Educació, Ernest Maragall, van visitar el 18 de març l’estand de la UIC durant el recorregut

91


inaugural del Saló de l’Ensenyament. La UIC va ser present també a la fira de màsters i postgraus Futura, que es va celebrar en el marc de la Setmana de la Formació i el Treball, que organitza cada any la Fira de Barcelona. Nous graus, grups de recerca i promoció, aspectes clau del plenari de la Junta de Govern El Saló de Graus va acollir el matí del 27 de març la reunió trimestral del plenari de la Junta de Govern. Entre altres temes, s’hi van tractar dades de promoció i d’internacionalització, es va dibuixar l’escenari de l’aprovació dels nous graus per al curs 2009-2010 i es van fer públics els projectes de recerca. PIMEC i la UIC s’uneixen per treballar en matèria de formació La patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i la UIC van signar un acord a final de març per organitzar activitats acadèmiques conjuntes (cursos, seminaris o conferències), que permetran impulsar estudis en àrees de recerca d’interès comú i potenciar les pràctiques curriculars de l’alumnat en el món de l’empresa. La UIC posa a prova els coneixements de l’ESO entre l’alumnat de primer de batxillerat Un total de 207 alumnes destacats de primer de batxillerat van participar dissabte 25 d’abril en el concurs Excellence UIC, en el qual van haver de respondre àgilment 375 preguntes de diverses matèries tan sols en quatre hores. El 8 de maig es van lliurar els premis al Saló de Graus de la Universitat. La UIC, accionista d’Universia, és present a la IX Junta d’Accionistes Universia, la xarxa d’universitats més gran del món, va celebrar dimarts 5 de maig la IX Junta General d’Accionistes al Paranimf de la Universitat Complutense de Madrid, amb la presència del rector de la UIC, el Dr. Josep Argemí. La UIC fa xarxa amb les sessions Link© El Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat (VOAP) va organitzar el 2 de juny una nova jornada d’intercanvi de coneixements i experiències entre el professorat. En aquesta sessió Link©, clausurada pel rector, es van exposar 13 casos concrets per professorat de totes les titulacions. MicroBank concedirà un milió d’euros en microcrèdits promoguts per la UIC El rector de la UIC, Josep Argemí, i el president de MicroBank, Josep Francesc de Conrado, van signar el 3 de juny un conveni de col·laboració per al finançament de microcrèdits. La UIC i La Caixa renoven els acords de col·laboració La UIC i La Caixa van renovar el juny el conveni de col·laboració entre ambdues institucions fins al desembre de 2011. Comencen els cursos d’estiu La segona setmana de juliol van començar els cursos d’estiu als dos campus de la UIC. L’ús de la pissarra digital interactiva, la introducció a l’artteràpia o la relaxació mitjançant la sofrologia van ser algunes de les propostes de la UIC per a aquest mes de juliol, dirigides tant a alumnes com a professionals que volien ampliar els seus coneixements sobre qüestions concretes. La UIC manté l’aposta per fer xarxa amb les sessions LINK© El Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat (VOAP) va organitzar el 22 de juliol una nova jornada d’intercanvi de coneixements i experiències entre el professorat. A aquesta sessió LINK©, que va clausurar el rector, s’hi van exposar 11 casos concrets, aquesta vegada majoritàriament de responsables de serveis de la UIC.

92


Un llibre recull experiències de la UIC en el procés d’integració a l’EEES Experiències educatives a la Universitat Internacional de Catalunya en el procés d’integració a l’EEES és el títol del llibre que va publicar la UIC, coordinat pel Dr. Josep Corcó, responsable del Servei d’Innovació i Qualitat Educativa (SIQE), i en què prop d’una vintena de professors van explicar les seves experiències en aquest àmbit.

Activitat cultural, social i solidària La Coral de la UIC canta en la Jornada Mariana de la Família La Coral de la UIC va actuar el 13 de setembre en la Jornada Mariana de la Família, que aquest any va celebrar ja la dinovena edició. La jornada va tenir lloc, com és tradició, al santuari de Torreciudad (Osca) i va congregar milers de famílies. Una castanyada molt internacional Desenes d’alumnes van passar el 3 de novembre pel passeig de la Fontana per participar en la castanyada més internacional, organitzada per la Unitat de Català, el Servei d’Estudiants i el Servei de Relacions Internacionals. El motiu de la jornada, en la qual es repartien castanyes i moscatell, era promoure el tàndem lingüístic: una iniciativa que fomenta l’intercanvi lingüístic entre l’alumnat de mobilitat i l’alumnat autòcton, cosa que afavoreix el coneixement d’idiomes i, alhora, de gent nova. En total es van repartir més de 300 paperines de castanyes –uns 17 quilos– i es van emplenar més de 100 inscripcions per participar en aquesta activitat de dinamització lingüística. Una setmana repartint solidaritat La Setmana de la Solidaritat, que la UIC celebra tradicionalment durant el mes de novembre, va començar el 10 de novembre amb diverses activitats: informació sobre actes solidaris, donació de sang, recollida d’aliments... Com a novetat d’aquest any, durant tota la setmana va haver-hi tertúlies sobre experiències de voluntariat, els anomenats “cafès solidaris”. El grup de teatre inicia actuacions pel territori català amb Quack! El taller de teatre de la UIC va sortir de l’ambient universitari per actuar a diversos escenaris de Catalunya. El diumenge 16 de novembre van fer la primera actuació a Cambrils. Parlar clar en les crisis Leopoldo Abadía, enginyer, exprofessor de l’IESE i president del grup Sonnenfeld, va impartir el 25 de novembre la conferència “Parlar clar en les crisis (i sempre)”, amb motiu de la trobada anual de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics (AAAA) de la UIC. Immersió al món professional a través del setè art La UIC va organitzar, la segona setmana de febrer, la Setmana del Cinema, durant la qual es van projectar diverses pel·lícules, cada una orientada a una determinada àrea de coneixement. Prèviament a cada projecció, un professor expert en la matèria va presentar la pel·lícula per donar pistes sobre com veure-la amb ulls professionals. La Setmana Cultural comença amb xocolata, crema i cava La Setmana Cultural, que va començar amb èxit el matí del dilluns 20 d’abril i que es va allargar fins divendres, va celebrar diferents activitats. Un cinefòrum, una sessió sobre mites alimentaris i la Mostra Gastronòmica Intercultural, en què es van presentar plats típics de diferents regions, van ser els actes amb els quals es va iniciar aquesta setmana. El grup de teatre estrena Il matrimonio forzato o l’amor perdut El grup de teatre de la UIC va presentar la Diada de Sant Jordi, en el marc de la Setmana Cultural i davant d’unes 300 persones a l’Aula Magna, la nova obra d’aquest any, Il

93


matrimonio forzato o l’amor perdut, que va consistir en dues representacions consecutives pertanyents a una mateixa peça, El casament per força, de Mòliere. “No et tapis els ulls; els avisos salven vides” Aquest va ser el lema d’aquest curs de la Jornada sense Fum, que es va celebrar al Campus Sant Cugat amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, que té lloc cada 31 de maig. La jornada es va commemorar el 28 de maig en el marc de Tabaquisme i Odontologia, assignatura que s’imparteix en la Llicenciatura en Odontologia de la UIC. Música, premis i diversió al concert de primavera El passeig de la Fontana el vespre del 4 de juny va gaudir d’un gran escenari, a més de taules, cadires i una barra per acollir el tradicional concert de primavera, que la UIC organitza a final de curs. L’actuació de dos grups, formats per alumnat de la UIC, va ser acompanyada no solament de música, sinó també de premis. Uns 200 assistents van passar un vetllada agradable per trencar la rutina, pocs dies abans de començar els exàmens. Estiu solidari La UIC va impulsar durant l’estiu diverses accions solidàries; va organitzar dos camps de treball, un a Huancavelica (Perú) i un altre a la Costa d’Ivori. També va acollir infants ucraïnesos a la Clínica Universitària d’Odontologia i els va atendre gratuïtament al llarg de tota una jornada. Repartiment de medalles al claustre universitari de la UIC El rector de la Universitat, el Dr. Josep Argemí, va presidir el 17 de juliol el claustre universitari, en el qual es va fer balanç del curs i es van anunciar algunes novetats per al curs que ve. Un any més, es van lliurar medalles a tot el personal que aquest any feia 10 anys que era a la institució. El rector de la UIC rep l’Honorary Degree de l’ESERP A principis de juny, el Dr. Josep Argemí va rebre la distinció Honorary Degree. Aquest guardó el concedeix anualment l’escola universitària ESERP Business School, que premia per la seva trajectòria personalitats tant nacionals com internacionals de l’àmbit cultural, acadèmic, social, polític i de la recerca. La institució, que lliura anualment aquests títols, ha distingit fins ara el rei Joan Carles I, presidents del Govern, premis Nobel, científics i altres autoritats nacionals i internacionals.

Activitat internacional La UIC arreu del món Sessió de benvinguda a l’alumnat estranger de la UIC El director de Relacions Internacionals, Matthew Kwiatkowski, va presidir el dilluns 30 de setembre al Saló de Graus de la UIC la sessió de benvinguda a l’alumnat estranger que aquest any ha estudiat a la Universitat a través dels convenis d’intercanvi Erasmus. La UIC reforça la seva expansió internacional El Dr. Josep Argemí, rector de la UIC, va visitar a mitjan juny Costa Rica i Guatemala per establir-hi noves relacions i donar a conèixer la universitat a l’Amèrica Llatina, seguint l’aposta d’aquesta universitat de reforçar la presència exterior. Enrique Banús, nomenat president de l’European Community Studies Association El degà de la Facultat d’Humanitats i director de l’Institut Carlemany d’Estudis Europeus de la UIC representa una xarxa internacional de 61 països que treballen per a la integració europea.

94


El degà de la Facultat d’Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), el Dr. Enrique Banús, va ser escollit el 23 de novembre per votació a Brussel·les president de l’European Community Studies Association (ECSA). L’ECSA és una xarxa científica internacional que agrupa 61 associacions nacionals de països no tan sols de la Unió Europea, sinó també de la Xina o els Estats Units, que congrega professors i investigadors amb un objectiu comú: treballar a favor de la integració europea. En total, sumen 8.000 membres. El primer rector de la UIC rep el setè honoris causa El Dr. Jordi Cervós i Navarro, rector fundacional de la UIC, va rebre el dilluns 23 de febrer el títol de doctor honoris causa per la Universitat Aristòtil de Tessalònica (Grècia). A aquesta distinció, la precedeixen sis honoris causa atorgats per les universitats de Saragossa, de Barcelona, Complutense de Madrid, la Universitat de Hannover, la de Tokushima, al Japó, i la de Saransk, a Rússia. Membre de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya i d’AQU Catalunya, a més dels set honoris causa, el Dr. Cervós suma altres distincions, com la Gran Creu del mèrit civil de la República Federal d’Alemanya, la Gran Creu de l’Ordre Civil d’Alfons X el Savi o la Creu de Sant Jordi (2002).

95


Serveis Servei d’Informació i Admissions El Servei d’Informació i Admissions té com a objectiu facilitar informació i orientació als estudiants interessats a cursar els seus estudis a la Universitat, així com gestionar el procés d’admissió del nou alumnat. Des del Servei d’Informació i Admissions es fan durant el curs diverses activitats per tal d’acostar la Universitat al futur alumnat. Accions de promoció i informació Durant el curs 2008-2009, el Servei d’Informació i Admissions ha portat a terme múltiples i variades accions de promoció i informació. Entre d’altres, cal destacar l’estand amb el qual la UIC va ser present al Saló de l’Ensenyament (Barcelona). Va ser molt visitat i es van rebre 3.573 sol·licituds d’informació. Visites in/out Al llarg del curs 2008-2009 han visitat la Universitat 40 escoles, amb un total de 1.893 alumnes participants. També s’han visitat 110 escoles: 49 de Barcelona, ciutat i província, 8 de Tarragona, 6 de Lleida, 5 de Girona, 4 d’Andorra, 10 de Mallorca, 9 de Saragossa, 15 del País Basc i 4 de Castelló; s’ha informat un total de 2.636 alumnes. Sessions informatives A més a més, es van realitzar cinc sessions informatives, amb 441 assistents. El 25 d’abril va tenir lloc la sessió d’informació de la titulació del Grau en Medicina. Hi van assistir 119 persones. Concurs de batxillerat Un cop més, va tenir lloc el Concurs de Treballs de Recerca per a l’alumnat de batxillerat, en la seva cinquena edició, amb 77 treballs presentats; la Jornada de Formació de Líders, en la segona edició, amb 120 participants, i la Jornada per al Professorat, en què es va tractar el tema del burnout i de l’orientació de l’alumnat de batxillerat envers el món universitari, amb una trentena d’escoles representades. Com a novetat d’aquest curs es va organitzar l’Excellence, una competició de coneixements de l’ESO dirigida a l’alumnat de 1r de batxillerat, en què van participar 207 alumnes de 52 escoles; també s’ha realitzat la jornada de Comunik’ i del Taller d’Arquitectura, consistents en tallers amb col·laboració de reconeguts professionals del sector de la comunicació i de l’arquitectura. Procés d’admissió 2008-2009 Durant el curs 2008-2009 s’han formalitzat 1.996 sol·licituds d’admissió, amb un total de 1.043 alumnes admesos.

Servei d’Idiomes El Servei d’Idiomes té com a principal objectiu l’ensenyament de l’anglès amb finalitats acadèmiques i professionals en les assignatures d’anglès dels diferents plans d’estudi. L’italià i el castellà també formen part dels programes que s’ofereixen a la titulació de Bachelor en Tecnologia i Producció Industrial. En deixar la UIC, l’alumnat ha de poder utilitzar aquestes llengües de manera fluïda en el seu àmbit professional en un entorn internacional.

96


Durant aquest curs acadèmic, el Servei d’Idiomes ha ofert assignatures de lliure configuració d’italià i d’anglès general i ha donat l’opció de seguir itineraris personalitzats d’anglès general als centres d’autoaprenentatge. A més a més, també ha posat cursos intensius de llengua general a disposició de l’alumnat que volia repassar o millorar els coneixements de llengua anglesa abans de començar l’any acadèmic o com a part del programa de cursos d’estiu. Com cada any, des del Servei s’ha ofert també la possibilitat d’estudiar altres llengües. S’han organitzat cursos de català i castellà adreçats a persones estrangeres o de fora de Catalunya que s’han incorporat a la nostra comunitat universitària. El Servei d’Idiomes vetlla per al manteniment d’una qualitat lingüística adequada en l’activitat diària mitjançant l’assessorament lingüístic, la correcció i la traducció de textos en l’àmbit institucional, i col·labora en aquestes tasques amb la resta de departaments de la UIC. Així mateix, també s’han impartit cursos de perfeccionament d’anglès i de català per al personal de la Universitat.

Procés d’integració a l’espai europeu d’educació superior (EEES) Aquest curs, el Servei d’Idiomes ha seguit participant en l’adaptació i la implantació al pla de Bolonya de les assignatures de llengua que formen part de les diferents titulacions. En aquesta línia s’ha treballat estretament amb cada titulació per tal de dissenyar les diferents assignatures. També s’ha iniciat l’adaptació dels materials dels centres d’autoaprenentatge, així com l’oferta de material a través de la intranet. El Servei d’Idiomes també ha començat a pilotar el sistema d’avaluació per diagnosticar el nivell de coneixement de l’alumnat en la llengua estudiada. La prova s’anomena Dialang. Va ser creada per la Comissió Europea i per 25 institucions més, principalment universitats de la Unió Europea, i els resultats s’emmarquen dins les pautes del MCERL. En línia també amb l’adaptació a Bolonya s’ha començat a treballar per formar, assessorar i donar suport als professors que vulguin impartir el contingut de les assignatures en anglès a través del model AICLE (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera). En aquest moment de canvis constants, el Servei d’Idiomes continua pendent de les últimes tendències i del desenvolupament de diversos projectes d’investigació que es duen a terme actualment. Altres activitats El Servei d’Idiomes continua col·laborant amb la Facultat d’Odontologia en la preparació d’un corpus de lectures previ a la visita del Dr. Eduard Combe, de la Universitat de Minnesota. Així mateix, continua la col·laboració entre el Servei i la Facultat d’Humanitats en l’assignatura de Geografia Regional. Per primera vegada s’ha impartit l’assignatura d’anglès científic dins del Postgrau de Ferides Cròniques. El Servei d’Idiomes continua essent membre de l’Asociación de Centros de Lengua en la Enseñanza Superior (ACLES).

Unitat de Llengua Catalana Assessorament La Unitat de Català proporciona assessorament lingüístic al personal administratiu i de serveis i al personal docent, i realitza tasques de correcció i traducció de textos escrits (programes

97


d’assignatures, documentació administrativa, correspondència, textos universitaris, memòries, etc.). Aquest curs la Unitat de Català s’ha encarregat de la coordinació, supervisió i gestió de l’externalització parcial i temporal d’aquestes tasques a l’empresa Incyta Multilanguage, que proporciona serveis professionals de traducció. La Unitat de Català continua difonent informació sobre recursos en català, cursos, etc., tant per a l’alumnat com per al personal de la UIC que vulgui aprendre català, resoldre dubtes o millorar la competència lingüística en llengua catalana (vegeu www.uic.es/ucat). Al llarg del curs s’han impartit sessions sobre recursos lingüístics en línia a l’alumnat de Magisteri, al qual s’ha ofert també un seguiment tutoritzat per tal de contribuir a la millora de la qualitat lingüística de la producció escrita en general, així com dels exàmens i treballs acadèmics d’aquest col·lectiu, que es dedicarà a la formació d’infants i emprarà el català com a llengua vehicular en la seva professió. Formació per a l’alumnat Durant el curs 2008-2009 s’han organitzat els cursos següents de formació continuada de català per a estudiants de la UIC no catalanoparlants, de fora de Catalunya: • Curs intensiu de català bàsic (Campus Barcelona, setembre, 40 h). • Curs de català d’empresa de nivell bàsic (Campus Barcelona, 2n trimestre, matí, 40 h). • Curs de català bàsic (Campus Barcelona, 2n trimestre, tarda, 40 h). • Curs de català bàsic per a Ciències de la Salut (Campus Sant Cugat, 3r trimestre, 40 h). • Curs de català bàsic per a Medicina (Campus Sant Cugat, 3r trimestre, 20 h). Així mateix, durant el curs 2008-2009 s’han organitzat tallers de formació continuada per al conjunt d’estudiants de la UIC, preferentment amb nivell de català avançat: • Taller de tècniques de debat (Campus Barcelona, 2n trimestre, 20 h). La Unitat de Català també ha organitzat un curs per a la Universitat d’Estiu, oberta tant al col·lectiu de la UIC com a persones externes: •

Taller de recursos lingüístics de català en línia (Campus Barcelona, juliol, 20 h).

Beques i ajuts per a PAS i PDI Aquest any s’han convocat novament beques i ajuts per al professorat i el personal d’Administració i Serveis, amb la finalitat de potenciar l’ús i el coneixement del català a la Universitat i vetllar per la qualitat docent. • II Convocatòria de beques 2008 adreçada al PAS i PDI de la UIC per als cursos de català a distància de nivell intermedi (B) i de suficiència (C), organitzats des del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). • Convocatòria de beques 2009 adreçada al PAS i PDI de la UIC per als cursos de català a distància de nivell intermedi (B), de suficiència (C) i superior (D), organitzats des del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). • Convocatòria d’ajuts 2008 per a l’elaboració i/o traducció de material docent al català en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) adreçada al professorat de la UIC. • Convocatòria d’ajuts 2009 per a l’elaboració i/o traducció de material docent al català en el marc de l’Espai Europeu dEducació Superior (EEES) adreçada al professorat de la UIC. Dinamització • Alumnes de mobilitat: programa d’intercanvi lingüístic i cultural. Atenció a la mobilitat en un context multilingüe: acollida sociolingüística i cultural: – Coordinació del voluntariat lingüístic i de l’acollida sociolingüística i cultural dels alumnes de mobilitat. Edició i difusió dels tríptics trilingües del programa “I tu, ets internacional?”, de potenciació i gestió del multilingüisme a la UIC. – Celebració de la castanyada i promoció dels tàndems lingüístics. – Visites guiades en coordinació amb Relacions Internacionals i la Facultat d’Humanitats. – Classes gratuïtes de català per a alumnes de fora de Catalunya.

98


Vida universitària i iniciatives culturals: – Taller de teatre. El casament per força o l’amor perdut, a partir de l’obra de Molière i d’un text de creació col·lectiva de nova composició, amb la lectura i anàlisi prèvies de textos d’autors catalans i d’altres tradicions literàries. L’espectacle, que comporta l’adaptació d’un text clàssic, inclou treball de màscara amb inspiració en la Commedia dell’arte a la primera part de la representació, i tècniques d’interpretació molt més naturalistes i realistes per a la segona part. L’obra s’ha representat dins de la setmana cultural per celebrar la Diada de Sant Jordi, tant al Campus Barcelona com al Campus Sant Cugat. També se n’ha fet una darrera representació la nit de la Festa de Primavera. – Certamen literari de Sant Jordi. Amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi, la Universitat Internacional de Catalunya organitza cada any aquest certamen, adreçat a la comunitat universitària, en què es premien obres de narrativa i poesia.

Activitats interuniversitàries – Participació en la XIV Mostra de Teatre Universitari de la Xarxa Vives d’Universitats. Universitat de València, del 4 al 8 de maig de 2009. http://www.vives.org/teatre/

Coordinació • Gestió dels recursos externs obtinguts (NORMA 2008: 34.210 i NORMA 2009: 43.715,32) per contribuir al finançament de projectes i activitats de normalització lingüística, formació i dinamització lingüística i cultural. • Disseny de projectes i activitats de normalització lingüística de l’any 2008 i 2009. Presentació de la sol·licitud de subvenció NORMA, dels justificants de despeses i de la memòria de projectes de normalització lingüística de la UIC a l’AGAUR. • Participació en les reunions de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats. • Participació en les reunions convocades pel CUR, Comissionat d’Universitats i Recerca, i per l’OPLUR, l’Oficina de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. • Participació en les reunions convocades per la CIFOLC, la Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana. Intercanvi d’experiències de formació • Participació en el I Congrés de Serveis Lingüístics dels Territoris de Parla Catalana. Convit. Girona, 16 i 17 de juliol de 2008. http://www.congresconvit.cat/premiconvit.php

Servei d’Estudiants El Servei d’Estudiants de la UIC s’encarrega de la informació, l’assessorament i la gestió dels tràmits i de les qüestions extraacadèmiques de l’alumnat durant els anys universitaris. Un dels objectius és afavorir les relacions entre el mateix alumnat i la Universitat i potenciar diversos actes culturals, esportius i socials, amb la voluntat d’oferir una gran varietat d’activitats i prestacions que facin més enriquidor, útil i agradable el seu pas per les aules. Punts d’actuació en l’atenció de l’alumnat el curs 2008-2009 Durant el curs 2008-2009 es van dur a terme les actuacions següents en l’atenció i la informació de l’alumnat: Carnet universitari Gestió del carnet universitari comú als dos campus i ampliació de les prestacions tant per a l’alumnat en general com per al PAS, PDI i antics alumnes. Enquestes a l’alumnat Realització d’una enquesta a l’alumnat de nou accés per saber-ne l’opinió sobre el procés

99


d’admissió i d’acollida durant els primers dies a la Universitat. Realització d’una enquesta de satisfacció a l’alumnat de quart, per saber-ne l’opinió sobre els seus anys a la Universitat. Impuls a la participació de l’alumnat en la millora de la Universitat Dinamització dels campus universitaris i increment de la participació de l’alumnat per augmentar-ne el sentit de pertinença. Acolliment de noves propostes més innovadores a iniciativa del mateix alumnat. Sessió de benvinguda a l’alumnat de nou accés Coordinació de la sessió de benvinguda en el curs 2008-2009. Fòrums El curs 2008-2009 la participació de l’alumnat en els fòrums va ser molt activa. Qualsevol alumne s’hi pot connectar i fer partícips els altres en temes d’interès comú. Un bon grup d’alumnes hi intervenen amb assiduïtat. També s’han convertit en una via de comunicació amb el Consell d’Estudiants, ja que, a part de temes d’actualitat i d’interès general, també serveixen per formular queixes i proposar millores. Habitatge Es van gestionar les ofertes de pisos, residències i allotjament per ajudar l’alumnat nou a trobar residència o pis a Barcelona i la rodalia. Col·laboració amb altres departaments Es van ajudar altres departaments en l’organització i la coordinació d’actes com les jornades de portes obertes, el Saló de l’Ensenyament o els actes de graduació, així com la presència a les visites de promoció fora de les dependències de la Universitat. Gestió de beques i ajuts durant el curs 2008-2009 El Servei d’Estudiants també s’encarrega de la gestió de beques. N’hi ha de diferents tipus: l’ajut econòmic que ofereix la mateixa Universitat Internacional de Catalunya i la possibilitat de ser becari de col·laboració, i les que ofereix el Ministeri d’Educació Política Social i Esports per als estudiants de fora de Catalunya i les beques de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) per als estudiants que viuen a Catalunya. A més, proporciona informació sobre els diferents descomptes de la matrícula. Beques UIC El curs 2008-2009 es van beneficiar d’una beca UIC un total de 153 alumnes. Beques MEC Es van beneficiar de la beca de mobilitat del Ministeri d’Educació i Ciència 45 alumnes. Beques AGAUR Es van beneficiar de la beca general de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca un total de 240 alumnes. Becaris de col·laboració Es van concedir 46 beques de col·laboració, 19 per al Campus Sant Cugat i 27 per al Campus Barcelona. El curs 2008-2009 es van concedir descomptes i beques per valor de més d’un milió d’euros. Activitats culturals i esportives durant el curs 2008-2009 Entre els actes culturals que s’organitzen al Servei d’Estudiants destaquen la coordinació d’una aula de teatre i d’una coral; l’organització d’un concurs de poesia, narrativa, música i fotografia per al dia de Sant Jordi i obert a l’alumnat de batxillerat i a tots els universitaris, o les setmanes temàtiques del cinema, de la solidaritat i la Setmana Cultural.

100


Activitats culturals El Servei d’Estudiants va organitzar tres setmanes temàtiques: la Setmana de la Solidaritat, la Setmana del Cinema i la Setmana Cultural, aprofitant el dia de Sant Jordi. L’aula de teatre de la Universitat va estrenar per Sant Jordi la darrera obra de creació, escrita pel taller de guió d’escriptura, titulada Il matrimonio forzato o l’amor perdut, molt aplaudida pel nombrós públic assistent. Va ser representada a la Mostra de Teatre de la Xarxa Vives d’Universitats a València i a diverses poblacions catalanes. El mes de novembre, per promoure el tàndem lingüístic es va organitzar, juntament amb la Unitat de Català i el Servei de Relacions Internacionals, la Castanyada Internacional. En total es van emplenar més de 100 butlletes d’inscripció per participar en aquesta activitat de dinamització lingüística. En l’apartat musical cal destacar els concerts de cambra de l’Orquestra Simfònica del Vallès i d’Oximoron. El febrer va tenir lloc la Setmana de Cinema, en la qual es van projectar diàriament diverses pel·lícules per àrees de coneixement, comentades per professionals de l’àrea, tant al Campus Barcelona com al Campus Sant Cugat. La Setmana Cultural, l’abril, amb un ampli ventall d’activitats dirigides a tot l’alumnat, PAS i PDI, va tenir molt bona acollida. Diverses exposicions, un certamen literari, un campionat de trivial, una mostra gastronòmica i un tast de vins, un concurs de cant i l’XI Torneig Rector de Futbol Sala van completar la variada oferta d’aquesta setmana. El maig, en el marc de la setmana anomenada “Què fas aquest estiu”, es van presentar les diverses activitats preparades per als mesos de juliol i agost, a càrrec de diversos col·legis majors i centres culturals, etc. Servei d’Esports La UIC fomenta a través del Servei d’Esports les activitats relacionades amb la pràctica esportiva, tant per al professional com per a l’aficionat. La Universitat Internacional de Catalunya posa a disposició dels estudiants unes instal·lacions esportives a Barcelona i província, on l’alumnat pot practicar tot tipus d’esports. També s’encarrega de gestionar els descomptes per als estudiants en diferents centres esportius. Entre les diferents activitats esportives que tenen lloc a la UIC hi ha les competicions internes i lligues, com el Torneig Rector i el torneig de pàdel, obertes a tota la comunitat universitària. Així mateix, es fomenta i es dóna suport a la participació en els campionats universitaris de Catalunya i els campionats universitaris d’Espanya. Participació en els campionats de Catalunya universitaris La Universitat Internacional de Catalunya va participar durant el curs 2008-2009 en els campionats universitaris de Catalunya. La UIC va participar en els esports d’equip següents: futbol masculí, futbol sala masculí i bàsquet femení. I també en els esports individuals següents: mitja marató, cros, taekwondo, marató, golf, natació, pàdel, vòlei platja, pitch-andputt, atletisme, judo, esquí i tennis de taula. Participació en els campionats universitaris d’Espanya La Universitat Internacional de Catalunya va estar representada en els campionats d’Espanya en els esports següents: taekwondo, atletisme i judo. Pràctica de l’esport a la Universitat El Servei d’Esports va organitzar i oferir activitats al llarg del curs per fomentar la participació de l’alumnat en les diferents modalitats esportives:

101


Champions UIC: lliga de futbol sala, en què van participar 130 alumnes. Trofeu Rector: en què van participar gairebé 150 alumnes. Torneig de pàdel: es va disputar el segon torneig de pàdel de la Universitat, amb la participació de membres de tota la comunitat universitària, estudiants PDI i PAS. En els campionats interns han participat, en total, més de 500 persones. Universitaris Solidaris Universitaris Solidaris té la finalitat de facilitar a tot l’alumnat que ho vulgui la possibilitat de portar a terme diferents tasques de voluntariat. D’una banda, ofereix informació sobre diferents entitats que realitzen aquestes tasques. De l’altra, Universitaris Solidaris també desenvolupa directament diverses campanyes d’assistència durant tot el curs lectiu (recollida d’aliments, recollida de joguines per Nadal, col·laboració amb diversos camps de treball a l’estranger, etc.). Finalment, també proporciona suport a les diverses iniciatives que sorgeixen del mateix alumnat en l’àmbit del voluntariat. Cal destacar la Setmana de la Solidaritat, que se celebra tradicionalment durant el mes de novembre amb diverses activitats: informació sobre actes solidaris, donació de sang, recollida d’aliments... La novetat d’aquest curs va ser la possibilitat de compartir enriquidores experiències de voluntariat en tertúlies anomenades “cafès solidaris”. A més, durant l’estiu, la UIC va impulsar diverses accions solidàries; va organitzar dos camps de treball, un a Huancavelica (Perú) i un altre a la Costa d’Ivori. També va acollir infants ucraïnesos a la Clínica Universitària d’Odontologia per atendre’ls gratuïtament al llarg de tota una jornada.

Servei d’Estratègies Professionals (SEP) El compromís de la Universitat Internacional de Catalunya de procurar la millor preparació acadèmica possible per als estudiants es complementa amb l’interès de posar al seu servei els instruments més adients perquè en facilitin la inserció laboral. Per tal d’assolir aquest objectiu, la Universitat Internacional de Catalunya ha posat en funcionament el Servei d’Estratègies Professionals (SEP), l’antic Servei d’Orientació Acadèmica i Professional (SOAP), per tal de donar una millor formació en matèria laboral al nostre alumnat. Les principals funcions del SEP són: Formar i informar l’alumnat del darrer curs de carrera en coneixement del mercat i tècniques d’inserció laboral. Donar informació actualitzada a l’alumnat –mitjançant la intranet de la Universitat– de tots els aspectes relacionats amb aquest servei: gestió de currículums, ofertes de llocs en treballs públics i privats, borsa de treball existent, màsters i cursos de postgrau i de doctorat, etc. Oferir, de forma personalitzada, assessorament d’orientació professional. Per tant, la missió del SEP és posar els mitjans humans i tècnics necessaris a l’abast dels estudiants i antics alumnes de la UIC perquè puguin tenir millors oportunitats a l’hora de trobar feina o millorar la situació laboral.

102


Les activitats organitzades pel SEP més destacades al llarg del curs 2008-2009 van ser les següents: Jornada Universitat-Empresa La sisena edició de la Jornada Universitat-Empresa, que organitza la UIC anualment, va tenir lloc el 21 de gener del 2009. Es tracta d’una activitat dirigida a l’alumnat que finalitza la carrera universitària, i que molt aviat iniciarà la seva vida professional. La Jornada Universitat-Empresa va tenir un marcat contingut pràctic i participatiu: s’hi van incloure una vintena d’activitats, entre taules rodones, xerrades col·loqui, sessions de presentació d’empreses i processos de selecció, programades per orientar l’alumnat en el seu futur professional, i donar-los a conèixer la realitat del món laboral. En total, hi van participar prop de mig centenar d’empreses i institucions. L’acte central de la sisena edició d’aquesta jornada es va celebrar al Saló de Graus, a càrrec de la consultoria de Recursos Humans Manpower, amb el títol “¿Y ahora qué? Una oportunidad”. Al llarg del dia, i en les diferents titulacions (Arquitectura, ADE, Dret, Periodisme, Humanitats, Magisteri, Infermeria...), es van impartir taules rodones i debats sobre les àrees i sortides professionals respectives. Taller d’elaboració del currículum vitae Aquest taller va anar dirigit a l’alumnat de tercer i quart curs. L’objectiu era aconseguir que el nostre alumnat conegués les diferents tècniques d’elaboració del currículum vitae. Descobreix les noves ocupacions i canals de recerca de feina per sectors Taller organitzat a la seu de Porta 22 (Barcelona Activa), organisme amb el qual la UIC té signat un conveni de col·laboració. Alumnes de totes les titulacions van arribar-se a les instal·lacions i van poder treballar amb les eines de Porta 22 per conèixer les noves oportunitats de carrera professional que ofereix el sector. Coneix CVTools, l’eina informàtica de la borsa de treball i pràctiques UIC El 15 d’abril va tenir lloc una sessió per a tots els alumnes per mostrar-los l’aplicació de la borsa de treball i pràctiques.

Servei de Relacions Internacionals Introducció i objectius Un dels trets diferenciadors de la Universitat Internacional de Catalunya és la importància que dóna a la internacionalitat de la docència, de la recerca i del seu alumnat. Aquesta internacionalitat millora la qualitat dels estudis i dels projectes de recerca, afavoreix l’esperit col·laborador en la comunicació i enriqueix les perspectives i els àmbits d’actuació del nostre alumnat, profesorat i personal investigador. El Servei de Relacions Internacionals de la Universitat Internacional de Catalunya desenvolupa aquesta dimensió internacional i elabora la seva tasca en cinc àrees principals, que inclouen: 1. Convenis internacionals bilaterals entre la UIC i institucions educatives estrangeres. 2. Comunicació interdepartamental dins de la UIC sobre qualsevol activitat de caràcter internacional que es faci a les nostres facultats, escoles i centres de recerca.

103


3. Programes de mobilitat internacional dirigits a alumnat, professorat i personal investigador. 4. Desenvolupament i organització de nous programes que vinculin la UIC amb la comunitat internacional. 5. Assistència a fires internacionals per promocionar la UIC.

Àmbits d’actuació Alumnat Alumnat de la UIC a l’estranger El Servei de Relacions Internacionals s’encarrega d’informar l’alumnat de la UIC sobre les diferents possibilitats que tenen per anar a estudiar a l’estranger, gràcies al programa europeu Erasmus/Sòcrates i als programes d’intercanvi establerts pels convenis bilaterals que ha signat amb altres universitats d’arreu del món. Els estudiants de la UIC que participen en aquests programes de mobilitat acadèmica internacional adquireixen una experiència internacional que es valora molt professionalment, facilita l’accés a màsters, postgraus i beques; millora el coneixement d’un idioma considerablement; dóna a conèixer un altre país i una altra cultura, i estimula el creixement professional i personal. El Servei de Relacions Internacionals també gestiona i coordina diversos aspectes de diferents programes de beques de mobilitat internacional. L’alumnat que participa en el programa Erasmus/Sòcrates i compleix les condicions necessàries pot tenir una beca de la Comissió Europea, administrada per l’OAPEE (Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus, que equival aproximadament a l’Agència Nacional Erasmus) i distribuïda pel Servei de Relacions Internacionals de la UIC, així com un ajut complementari que aporta el Ministeri d’Educació d’Espanya. Durant el curs acadèmic 2008-2009, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR) també va anunciar una convocatòria de beques de mobilitat, les quals es poden aprofitar tant per al programa Erasmus com per als programes d’intercanvi bilateral que el Servei ha organitzat amb països de fora d’Europa. Estudiants dǯintercanvi que surten de la UIC en el marc de programes de mobilitat

Curs 2008-2009 Resta de lǯEstat Unió Europea Resta d’Europa Resta del món Total

Àmbit de Ciències de la Salut

Àmbit de Ciències Socials

Àmbit d’Humanitats

Àmbit Tècnic

Total

0 7 3 1 10

0 15 0 0 15

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 22 3 1 26

Alumnat estranger a la UIC Al mateix temps, el Servei de Relacions Internacionals, amb la col·laboració d’Informació i Admissions, informa i assessora l’alumnat que prové de l’estranger sobre la UIC i la vida universitària i extraacadèmica a Barcelona, incloent-hi temes com, per exemple, allotjament, transport, cursos de llengua i cultura, visats d’estudis, assistència mèdica, etc. Pel que fa a l’alumnat estranger que ve a la UIC dins el marc de programes de mobilitat o del programa Alumnes Visitants, Relacions Internacionals els facilita la incorporació als centres, facultats i escoles de la UIC i coordina el reconeixement dels estudis realitzats a la UIC amb les universitats d’origen respectives. Finalment, durant el curs 2008-2009, igual que en anys anteriors, Relacions Internacionals també organitza sessions de benvinguda per a tot l’alumnat estranger Erasmus i d’intercanvi, així com activitats d’immersió cultural i lingüística.

104


El nombre global d’estudiants estrangers matriculats el curs 2008-2009 ha estat de 459, el qual representa aproximadament l’11% de la totalitat d’estudiants de la UIC. Als ensenyaments de grau, s’hi van matricular 230 estudiants estrangers, i 166 als de postgrau (dels quals 64 corresponen a màsters i 51 a cursos de doctorat i 51 més a programes de postgrau) i la resta a cursos especials, congressos o simposis. Els països de procedència més habituals són Itàlia, França, Alemanya i Andorra, a més dels països d’Amèrica Llatina. Estrangers matriculats a la UIC el curs 2008-2009

Curs 2008-2009 Resta de lǯEstat Unió Europea Resta d’Europa Resta del món Total

Àmbit de Ciències de la Salut

Àmbit de Ciències Socials

Àmbit d’Humanitats

Àmbit Tècnic

Total

0 71 16 95 182

0 89 21 51 161

0 17 6 23 46

2 41 9 18 70

2 218 52 187 459

Estudiants d’intercanvi que vénen a la UIC en el marc de programes de mobilitat

Curs 2008-2009 Resta de lǯEstat Unió Europea Resta del món Total

Àmbit de Ciències de la Salut

Àmbit de Ciències Socials

Àmbit d’Humanitats

Àmbit Tècnic

Total

0 10 2 12

0 58 10 68

0 17 4 21

2 20 0 22

2 105 16 123

Professorat A través del programa Erasmus els treballadors, tant del PAS com del PDI també poden acollir-se a programes de mobilitat, ja sigui per impartir docència com per rebre formació. Durant el curs 2008-2009, 16 professors van impartir docència a universitats amb les quals la UIC té firmat un conveni. Així mateix, a través del programa Erasmus han vingut aproximadament 19 professors, bé a impartir docència bé a visitar el Departament de Relacions Internacionals i compartir experiències. Professors UIC que han fet estades a Europa a través del programa Erasmus Àmbit Àmbit Àmbit Àmbit Total

de Ciències de la Salut de Ciències Socials d’Humanitats Tècnic

3 1 1 11 16

105


Professors estrangers que han vingut a impartir classes a la UIC a través del programa Erasmus Relacions Internacionals Àmbit de Ciències de la Salut Àmbit de Ciències Socials Àmbit d’Humanitats Àmbit Tècnic Total

4 3 8 1 3 19

Convenis i agents Durant el curs 2008-2009 es van firmar uns 32 convenis nous, 26 dels quals eren convenis per al programa Erasmus. El Servei de Relacions Internacionals s’ocupa de gestionar tant els nous convenis com les renovacions d’aquests a petició de les facultats. Durant el 2008-2009 es van renovar 26 convenis Erasmus. En total, durant aquest curs acadèmic, la UIC tenia aproximadament uns 120 convenis d’intercanvi d’alumnat, personal investigador i professorat a tot el món. El Servei de Relacions Internacionals també va començar, a partir d’aquest curs, a signar convenis amb agents d’arreu del món, amb la missió de trobar estudiants interessats a estudiar a la UIC tant carreres de grau com postgrau o màsters. Aquest primer any es van signar 33 convenis amb agents.

Servei de Biblioteca La biblioteca és oberta tot l’any cada dia de la setmana. Aquest curs hem estrenat noves instal·lacions al Campus de Sant Cugat. Les diferents sales que componen la biblioteca disposen de 274 places de lectura, a disposició de l’alumnat, amb xarxa informàtica (Wi-fi i llocs de consulta) per a la consulta del catàleg, bases de dades digitals en CD-ROM, i accés a la intranet universitària i a Internet per a la consulta d’altres sistemes d’informació. A més d’una aula d’informàtica a cadascun dels campus, una zona de doctorands amb 24 llocs de treball (al Campus de Barcelona) i un total de divuit seminaris de treball nous per als estudiants amb 129 llocs de treball. Des del mateix sistema informàtic de la biblioteca, a més de consultar-hi el catàleg, que està format per més de 37.000 documents de consulta, es poden fer reserves de llibres i gestionar personalment les cues de reserva dels documents. Al sistema també hi ha una utilitat que permet l’accés directe a algunes publicacions i bases de dades externes. Aquesta utilitat classifica les publicacions i les bases de dades segons facultats i titulacions. Nombre de biblioteques Places de lectura Sales Seminaris de treball en grup Lectors/usuaris Préstecs domiciliaris Nombre de monografies Nombre de sèries Nombre de sèries vives Nombre de llibres (*)

1 274 2 18 49.675 19.234 35.234 610 575 3.860

(*) S’hi inclouen enregistraments sonors, documents cartogràfics, CD-ROM, no comptabilitzats en els apartats de monografies o sèries.

106


Servei d’Informàtica Cadascun dels campus de la Universitat té diverses aules informatitzades: concretament sis en el campus de Barcelona (135 ordinadors) i tres en el de Sant Cugat (90 ordinadors). En aquestes aules l’alumnat pot utilitzar els ordinadors amb tot un conjunt de programes que la UIC posa a la seva disposició. L’alumnat pot accedir a Internet tant des dels ordinadors de les aules informatitzades com des dels ordinadors de les biblioteques. També és possible la connexió mitjançant la xarxa Wi-fi instal·lada en cada campus. Així mateix, l’alumnat i el professorat tenen a la seva disposició la intranet de la Universitat. Aquesta és una plataforma web e-learning a través de la qual poden trobar informació, realitzar consultes i usar tot un conjunt d’eines útils per a la vida universitària. Intranet de l’estudiant Dins la intranet l’estudiant trobarà les eines següents: Dades personals: l’estudiant pot visualitzar les seves dades personals (adreça, telèfon, etc.). En cas que s’hagin de canviar, pot sol·licitar-ne les modificacions corresponents. Des d’aquest apartat l’estudiant pot canviar també el nom d’usuari i la contrasenya que la UIC li hagi proporcionat inicialment. Contactes: l’estudiant pot enregistrar i gestionar els seus contactes. Enllaços a informació general: a través d’aquests enllaços l’estudiant pot accedir a informació penjada al web de la Universitat. Correu electrònic: completa aplicació de correu electrònic integrada a un cercador d’adreces de companys, professors i serveis. Marcadors: mitjançant aquesta eina, l’estudiant pot enregistrar les adreces de llocs web que trobi interessants per tenir-hi un accés més ràpid. Matrícula: permet visualitzar les assignatures a les quals l’estudiant s’ha matriculat juntament amb l’accés al temari corresponent i l’accés a les eines d’aprenentatge electrònic (e-learning) que el professorat cregui necessàries. Notícies: avisos d’interès sobre la vida universitària o per a la formació. Agenda: hi apareix la programació dels actes i conferències que es fan a la UIC. Preinscripció OP/LC: en aquest apartat, l’estudiant pot consultar un enllaç en què figuren les preguntes més freqüents que un estudiant es fa quan s’ha de prematricular d’assignatures de lliure configuració i d’optatives. També pot accedir a la llista de convenis de reconeixement de crèdits de lliure elecció. Beques UIC: hi ha disponible la normativa de beques de la UIC, el full de sol·licitud i un apartat en què s’especifica tota la documentació necessària per a l’estudi de la sol·licitud de beca, que s’ha de lliurar personalment al Servei d’Estudiants. Assessor: informació sobre el tutor assignat a l’estudiant i el correu electrònic per poder-s’hi posar en contacte.

107


Expedient: hi apareixen totes les assignatures a les quals l’estudiant s’ha matriculat i un enllaç a través del qual es pot accedir a les notes d’aquestes i a les qualificacions tant d’exàmens finals com d’exàmens parcials. Biblioteca: l’estudiant pot veure els llibres que té en préstec i saber quan els ha de tornar. També pot accedir al sistema informàtic de la biblioteca per consultar-ne el catàleg i fer reserves. A més a més, pot accedir a un gran conjunt de recursos electrònics, com per exemple llibres electrònics o bases de dades. Documents: espai on es pot consultar informació d’interès, com per exemple el calendari acadèmic o les normatives i els reglaments. Aprenentatge electrònic Dins de cada assignatura l’estudiant pot trobar els apartats següents: a. Fòrum: eina que permet crear fòrums en què l’alumnat dóna opinions sobre el tema de debat que obre el professorat. El mateix alumnat pot iniciar-hi també nous debats, sempre que el professorat ho permeti. b. Materials: documents organitzats en carpetes que penja l’alumnat o el professorat. c. Imatges: materials gràfics organitzats en carpetes que penja l’alumnat o el professorat. d. Temari: programa de l’assignatura en què consta la bibliografia, el model d’avaluació, els docents, etc. e. Tests: eina amb la qual el professorat pot crear exàmens tipus test per a l’alumnat. Aquests exàmens poden tenir un temps màxim de realització i es poden puntuar segons el criteri que triï el professor o professora. L’estudiant, d’altra banda, si el professor o professora ho creu convenient, pot crear exàmens d’autoavaluació perquè ell mateix mesuri el grau de coneixements adquirits. f. Enquestes: qüestionaris ad hoc preparats pel professorat per detectar els punts forts i de millora en la seva docència. g. Avisos: recordatoris importants per a l’alumnat de novetats en el seguiment de l’assignatura. h. Pensar amb imatges: eina d’autoaprenentatge a través d’imatges enllaçades semànticament. Fòrums: a més dels fòrums que l’estudiant pot trobar dins de les assignatures, en el seu portal personal també hi haurà fòrums de temes més generals, com per exemple el del Servei d’Esports o el del Consell d’Estudiants. L’estudiant hi pot introduir els comentaris que consideri oportuns i obrir-hi nous debats i temes de discussió. Multicast: accés a diferents sessions enregistrades, de vídeo i àudio, d’actes acadèmics, conferències, seminaris, etc. i també visualització d’activitats que es desenvolupen en directe. Enquestes: en finalitzar cada trimestre/semestre, l’estudiant té la possibilitat d’emplenar l’enquesta general que la UIC li posa a disposició perquè valori el professorat de manera anònima. Intranet del professorat Les eines que s’esmenten a continuació estan disponibles només per al professorat: Temaris: eina de què disposa el professorat per introduir modificacions en els diferents apartats de la guia docent de l’assignatura que imparteix: presentació, requisits previs, objectius, competències, resultats d’aprenentatge, continguts, metodologia i activitats formatives, bibliografia i recursos, sistemes i criteris d’avaluació, horari d’atenció a l’alumnat, materials didàctics. 108


Àrees d’aprenentatge electrònic: espai de l’assignatura en què el professorat pot obrir fòrums de debat, crear carpetes perquè l’alumnat hi pengi documents, elaborar enquestes de valoració de l’assignatura i confeccionar exàmens d’autoavaluació per a l’alumnat. Notes parcials: utilitat per introduir les notes de les diferents avaluacions no finals de l’assignatura. El professorat té la possibilitat d’introduir fórmules dependents d’altres notes parcials. Notes finals: programa d’introducció de la nota final en el període establert sempre que el professor sigui el titular de l’assignatura. Crèdits impartits: mostra la càrrega docent total del professorat en el curs acadèmic actual organitzada per titulacions. Tutories: el professorat que sigui tutor d’algun alumne té a la seva disposició l’orla de l’alumnat i l’aplicació d’introducció de les tutories realitzades. Dossiers: aplicació que disposa d’unes quantes eines que permeten al professorat supervisar la valoració de la docència. La primera és la consulta de les enquestes fetes per l’alumnat. Una altra és l’autovaloració per a cadascuna de les assignatures impartides. Una tercera eina és la consulta de l’informe anual que fa el responsable de l’activitat. Finalment, el professorat pot introduir l’autoinforme de l’activitat docent global d’un període de cursos acadèmics per presentar-se a les convocatòries anuals d’avaluació docent. Llistes d’alumnat: eina per llistar l’alumnat matriculat en les assignatures en què el professorat imparteix docència. Es poden triar diferents camps per confeccionar aquesta llista: nota obtinguda, mitjana de l’expedient, adreça de correu, fotografia... Currículum vitae: eina d’introducció dels diferents apartats del currículum del professorat. A més, pot generar documents de sortida en format PDF com el model del ministeri, el model AQU (CAT/AGR), el model AQU (universitat privada), el model AQU (LEC/COL). També es pot generar en format PDF la memòria de recerca del professorat i la memòria de docència i recerca. Web del professorat: tot professor disposa d’un espai a la web pública en què pot exposar part del seu currículum: la presentació, la formació acadèmica, les publicacions recents, projectes i recerca, i, finalment, enllaços d’interès.

Serveis de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics La Universitat Internacional de Catalunya és una universitat jove que respon a un projecte iniciat fa més de 25 anys, promogut per particulars i amb el suport de la Fundació Familiar Catalana. El COU-FERT i l’INEDE, entre altres organismes, han estat els avantpassats directes del que avui és la Universitat. Fruit d’aquesta evolució històrica i promoguda per la inquietud d’antics alumnes, es constitueix, el juliol del 2000, l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la UIC, associació sense ànim de lucre que pretén fomentar els afanys de solidaritat de moltes persones que volen posar a disposició de la Universitat Internacional de Catalunya la seva ajuda en la promoció social, cultural i científica. Els objectius de l’Associació són: 1) Incentivar l’ajuda per a la promoció i el desenvolupament de les activitats docents,

109


formatives i de recerca que realitza la UIC. 2) Donar a conèixer les activitats dutes a terme per la UIC, i col·laborar en el finançament de les activitats de caràcter assistencial que organitzen tant la UIC com les persones i les entitats que hi col·laboren. 3) Mantenir i fomentar les relacions professionals i socials entre els antics alumnes de la UIC. 4) Promoure tota classe d’activitats educatives i culturals, proporcionant els mitjans necessaris i organitzant cursos, cicles i seminaris. L’Associació neix de l’interès dels antics alumnes i amics per posar a disposició de la UIC la seva ajuda a favor de la promoció social, cultural i científica. L’Associació també pretén promoure i donar a conèixer les activitats realitzades per la UIC (en les quals les persones que formin part de l’Associació gaudeixen d’avantatges en cursos, programes i activitats de la Universitat) i participar-hi, a més de mantenir i fomentar les relacions professionals i socials entre els antics alumnes, i l’organització de cursos, cicles i seminaris d’interès educatiu i social per a tots els membres. Junta Directiva de l’AAAA Xavier Amat, president Alberto Fernández, vicepresident J. Bosco Bofill, tresorer Marta Gámiz, secretària Juan Luis Fernández, vocal coordinador Serveis i Relacions Exteriors Manuel de Bofarull, vocal coordinador COU-FERT i Amics de la UIC Òscar Bertran, vocal coordinador d’Antics Alumnes de la UIC Narcís Aguiló, director Activitats de l’AAAA El 25 de novembre el Dr. Leopoldo Abadía, enginyer industrial, exprofessor de l’IESE i president de Sonnenfeld, va impartir la conferència “Parlar clar en les crisis (i sempre)”, a l’Aula Magna de la UIC amb motiu de la trobada d’antics alumnes. Hi va haver una gran afluència de gent de diversos àmbits. La Coral de la UIC i el concert de cambra “Paisatges del món” es van encarregar del concert de Nadal, que, com cada any, es va celebrar el desembre, organitzat per l’Associació a l’Aula Magna de la UIC. El 12 de febrer de 2009 es van lliurar les 10 beques Antics Alumnes-Banc Santander i es van notificar als candidats les diferents resolucions. Durant els mesos de febrer, març i abril es van dur a terme les sessions monogràfiques de tast de vins, amb una assistència de places limitades de 26 persones per sessió. L’Associació va col·laborar en el I Congrés de Joves amb Valors, celebrat el 8 de maig al Palau de Congressos de Catalunya. El 15 de maig es va celebrar el sopar quinquennal dels 25 anys de la promoció d’INEDE Dret 83-84, amb la presentació del llibre Tú, marca personal, a càrrec del professor Roberto Álvarez del Blanco. Durant el segon i tercer trimestre es van realitzar i es van donar les orles de promoció juntament amb el DVD de la graduació. L’Associació, a més, va participar amb les facultats per difondre la informació de cursos i activitats de formació continuada que aquestes mateixes organitzen. 110


Servei de Capellania La Capellania de la Universitat Internacional de Catalunya ofereix un espai de reflexió i diàleg en el marc de l’humanisme cristià a tots els membres de la comunitat universitària que vulguin. Tant la Capellania del Campus Barcelona com la de Sant Cugat promouen diferents activitats obertes a totes les persones que tinguin interès a participar-hi. Així mateix, la Capellania col·labora en diferents projectes de solidaritat i ajuda els més necessitats: atenció a la gent gran, campanyes de recollida d’aliments, tasques d’ajuda humanitària i altres iniciatives de voluntariat i cooperació social. Una dotzena d’alumnes es confirmen a la UIC Un any més, la UIC, a través del Servei de Capellania, ofereix als estudiants la possibilitat de rebre el sagrament de la confirmació. Al mes de juny, el vicari episcopal de l’arxidiòcesi de Barcelona, l’Excm. i Rvdm. Sr. Joan Galtés, va confirmar dotze estudiants al Campus Barcelona.

Clínica Universitària d’Odontologia (CUO) Per assegurar les habilitats tècniques de l’alumnat, segons el perfil i les competències que cal assolir, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut té la seva pròpia Clínica Universitària d’Odontologia, dotada de la millor tecnologia i de tots els mitjans necessaris. Com a unitat docent assistencial de la Llicenciatura en Odontologia, la CUO té dos objectius bàsics: completar la formació i la preparació de l’alumnat de grau i postgrau i oferir un tractament bucodental als pacients que ho necessitin. Els objectius més importants de la CUO, per tant, són els mateixos que la Universitat: la docència i la recerca. L’alumnat d’Odontologia, de grau i de postgrau, cursa a la CUO els crèdits clínics del pla d’estudis respectiu, i a la CUO es realitza la recerca clínica corresponent. A més d’estar dotada d’una infraestructura adequada per a la realització de les pràctiques (53 boxs dentals i dos laboratoris de clínica amb 60 llocs de treball), la CUO disposa de recursos humans per assolir la docència en els seus tres vessants: ensenyar, educar i formar. Totes les accions i intervencions que faci l’alumnat als pacients són avaluades. La diversitat de productes docents, el prestigi del professorat i la selecció d’alumnat garanteixen la qualitat dels tractaments que es fan a la CUO, que inclouen totes les especialitats odontològiques i permeten atendre el pacient en totes les seves necessitats. Les especialitats són: estètica, endodòncia, pròtesi, gerodontologia, implants, cirurgia, ortodòncia, periodòncia, odontopediatria i logopèdia, oclusió (DCM) i medicina oral. Quant a la recerca que es duu a terme a la Clínica Universitària d’Odontologia, es desenvolupen estudis clínics, aprovats per la Comissió d’Ètica, en virtut dels convenis que la Universitat signa amb les indústries i les empreses, així com estudis epidemiològics per als treballs de recerca, les comunicacions i les tesis doctorals. La Facultat d’Odontologia de la UIC disposa d’un laboratori de recerca. Es tracta d’un laboratori de biomecànica, microscòpia i anàlisi d’imatges. El laboratori té, entre d’altres, l’equipament següent: màquina de tall d’alta precisió, incubadora, màquina de simulació de masticació, microscopi amb programari amb àmplies aplicacions informàtiques, màquina d’assajos universal i màquina de simulació de raspallat. Aquest laboratori, juntament amb el de Biologia Molecular i la Clínica Universitària d’Odontologia (CUO), dota Odontologia de l’autonomia necessària per a la recerca en els diferents camps d’aquesta especialitat mèdica.

111


Especialitats • Dentisteria general / Periodòncia / Ortodòncia / Odontopediatria (amb servei de logopedes) / Endodòncia / Estètica / Gerodontologia / Cirurgia / Implants / Pròtesi / Medicina oral / Disfunció craniomandibular / Innovació i investigació/ Servei a l'odontòleg general. Dotacions • 53 boxes per a la pràctica odontològica i 5 boxes per a una clínica especialitzada en cirurgia. Tots equipats amb un aparell de raigs X i connexió informàtica per poder consultar les radiografies. • Equip integrat de televisió per retransmetre intervencions. • Servei de tomografia computeritzada de tall cònic (CBCT) Cone-Beam d'I-CAT, d'ortopantomografia per realitzar les ortopantomografies lateral i frontal de crani i sistema de captació digital de radiografies. • Magatzem informatitzat per a l'entrega i recollida de material. • Servei d'esterilització del material i instrumental mèdic utilitzat. • Laboratori de pròtesis per a les pràctiques de l'alumnat. • Laboratori de pròtesis per a cursos de formació contínua (de pròtesis, endodòncia, estètica, etc.). • Laboratori de recerca i innovació. vMicroscopis per a endodòncia. Les dotacions en infraestructures d’última generació i de nova implantació al sector dental, com l’adquisició d’un servei de tomografia computeritzada de tall cònic (CBCT) Cone-Beam d’I-CAT i d’altres aconseguides mitjançant la cessió d’ús d’importants empreses comercials, complementa i ajuda a assolir la qualitat docent i d’assistència de la CUO. El nombre global de pacients de la CUO sobrepassa els 33.000. Al llarg del curs 2008-2009 es van realitzar prop de 4.200 altes de nous pacients. Durant el curs 2008-2009 van passar per la CUO 200 alumnes de grau, que van fer un total de 2.400 hores pràctiques de clínica setmanals, i de postgrau en van ser 140, i el nombre d’hores de clínica setmanals que van realitzar van ser 2.840. També destaquem els més de 200 alumnes que han participat en les diferents activitats de formació contínua i la tasca clínica que s’hi ha desenvolupat, que incrementa així la recerca clínica a la CUO.

Inversions i millores en infraestructures El curs 2008-2009 la quantitat destinada a inversions va ascendir a un total de 4.974.365,01 euros. 2005-2006 Instal·lacions 491.776,00 Mobiliari 177.663,00 Equips informàtics 11.288,00 Biblioteca 56.394,00 Material pràctiques 37.492,00 Material i complements auxiliars 152.516,00 Construccions en curs 903.956,00 Aplicacions informàtiques 81.362,00 Total 1.912.447,00

2006-2007 26% 1.977.900,00 9% 258.538,00 1% 34.275,00 3% 51.995,00 2% 44.930,00 8% 47%

141.767,00 250.661,00

69% 9% 1% 2% 2%

2007-2009 1.627.657 311.639 41.975 39.855 173.759

2008-2009 65% 3.125.453,00 12% 758.682,34 2% 68.802,46 2% 59.484,61 7% 280.906,84

63% 16% 1% 1% 6%

5% 9%

122.538 31.189

5% 143.588,05 1% 443.977,49

3% 8%

4% 86.368,00 3% 100% 2.846.434,00 100%

152.064 6% 93.470,22 2% 2.500.676 100% 4.974.365,01 100%

112


Inversions i millores a Barcelona Al Campus Barcelona, durant el curs 2008-2009, hi ha hagut les inversions següents: Conjunt de despatxos per a professorat, oficines per a l’IESF i el FERT i aules per a 200 alumnes En els llocs on antigament es trobaven la biblioteca i els dipòsits de llibres es van continuar les obres iniciades en l’exercici anterior, que es van finalitzar el gener del 2009. Es van habilitar 26 despatxos amb accés a llum natural, Wi-fi, ordinadors fixos i prestatgeries amb calaixos, amb la qual cosa es va ampliar l’oferta d’espai per a professorat. Es van crear dues sales de reunions per a dotze persones cadascuna. Construcció d’oficines espaioses i lluminoses, que permet a l’IESF i al FERT disposar de quinze llocs de treball. També se’ls ha habilitat una sala de reunions per a dotze persones. Es creen dues aules per a 35 alumnes, que es troben contigües als despatxos de professors i poden ser utilitzades també per l’IESF i el FERT. També són noves tres aules per a 40 alumnes a la planta Alfa 2, dotades de canó, àudio amb altaveus i pantalla elèctrica, que permeten satisfer la creixent demanda d’espai per a més alumnes. Totes cinc aules tenen un sistema individual de control de l’aire, la qual cosa en permet l’ús els caps de setmana. Climatització de l’edifici Alfa Renovació de les instal·lacions. Així mateix, atès l’increment de les subdivisions i canvis en la disposició de despatxos i aules (generalment per augmentar l’ocupació) es va fer imprescindible la necessitat de millorar i adaptar les instal·lacions. Inversions al plató L’aplicació de recursos és la resposta a diverses necessitats (decorats, equips ENG, etc.), per l’increment de l’ús del plató. Lavabos a la zona del Saló de Graus i de l’Aula Magna Un d’aquests és adaptat per a persones amb mobilitat restringida. Nou cartell a la cantonada del carrer Iradier amb Immaculada Es va col·locar sobre la façana de maó. Imatge de la Mare de Déu del Carme Es va col·locar una imatge de la Mare de Déu del Carme dins d’una obra d’arquitectura genètica dissenyada pel Dr. Alberto Estévez, d’ESARQ. Mobilitat Es van col·locar rampes al passeig de la Fontana i a l’Aula Jardí per superar dos graons. D’altres Es va incrementar la capacitat en un 33% en el menjador de PAS i PDI, amb la qual cosa es va passar de 48 a 64 places. Habilitació de mitjans informàtics i complements per al Centre d’Autoaprenentatge d’Idiomes. Condicionament dels accessos a les escales d’emergència en una de les plantes del pàrquing. Col·locació d’un sistema de comunicació a la sortida del pàrquing per facilitar la maniobra de sortida dels cotxes. Es van millorar les prestacions d’assegurances per a l’alumnat.

113


Inversions i millores a Sant Cugat Les inversions dutes a terme al Campus Sant Cugat durant el curs 2008-2009 van ser les següents:

Adequació de la sala del professorat de l’àrea de Biologia Molecular i Cel·lular Durant l’estiu es va adequar l’espai per al professorat de l’àrea i es va crear un nou despatx individual i una zona comuna perquè hi poguessin treballar deu professors. Obres d’ampliació de la zona de biblioteca Es tracta d’una ampliació de 1.700 m2. La superfície està ocupada per la biblioteca (400 m2), amb una sala d’estudi adossada, un arxiu, el Servei d’Idiomes, una sala d’ordinadors amb 30 ordinadors, el Laboratori de microscòpia, amb capacitat per a 54 alumnes, dues aules amb capacitat per a 56 alumnes, una aula amb capacitat per a 32 alumnes, vuit seminaris de treball amb capacitat per a sis persones cada un, tres seminaris de treball amb capacitat per a deu persones cada un i banys. Obres d’ampliació de la Facultat d’Odontologia Es tracta d’una ampliació de 500 m2. La superfície està ocupada per despatxos, sales de professors, sales de juntes i sales de reunions. Obres d’adequació de l’espai ocupat per l’antiga biblioteca L’espai es va remodelar i es va convertir en quatre aules, amb capacitat per a 30 alumnes cada una. TAC dental: equipament i adequació de l’espai Es va adequar un espai per ubicar-hi el TAC, per això va ser necessari emplomar-lo, instal·larhi climatització i realitzar instal·lacions elèctriques d’enllumenat i força. Senyalització interna: rètols S’han instal·lat rètols a diverses zones (escales, distribuïdor, punts d’intersecció, etc.). Instal·lació de lectors d’accessos S’han posat en funcionament set lectors d’accessos, instal·lats a la CUO, al laboratori de simulació, a una sala de professors i a unes aules. Actualment el Campus disposa de deu lectors. Ampliació del sistema de videovigilància Actualment al Campus es troben instal·lades gairebé una cinquantena de càmeres. Adequació del despatx del Servei d’informàtica S’ha dividit en dues zones, climatitzades independentment. També s’ha canviat el mobiliari. Obres d’adequació de l’espai ocupat anteriorment pel Servei d’Idiomes i osteoteca L’espai de l’antic Servei d’Idiomes ha estat ocupat per una ampliació de l’actual Laboratori de Biologia Molecular i Cel·lular i pel Laboratori de Biologia, que s’utilitza per a les pràctiques de l’alumnat. L’espai que ocupava l’osteoteca ha estat ocupat pel laboratori d’habilitats, dirigit a l’alumnat de la titulació de Medicina, i una sala de professors per al professorat de l’àrea. Obres d’adequació de l’espai ocupat anteriorment pel Laboratori de microscòpia L’espai s’ha convertit en una aula amb capacitat per a 95 alumnes. Obres d’ampliació de la zona d’anatomia Es tracta d’una ampliació de 300 m2. La superfície està ocupada per un nou laboratori de

114


dissecció per a les pràctiques de l’alumnat, un laboratori de recerca d’anatomia, una sala per a la preparació dels donants, una cambra refrigerada per a la conservació dels donants amb capacitat per a 20 cossos, una cambra de congelació amb capacitat per a quatre cossos, l’osteoteca i la sala de professors per a l’àrea d’Estructura i Funció del Cos Humà. Obres d’adequació del Laboratori de recerca d’Odontologia Amb aquesta obra el laboratori ha augmentat la superf

115


116


117


118


119

Memòria Acadèmica 2008-2009 (completa)  
Memòria Acadèmica 2008-2009 (completa)  

Memòria académica curs 2008-2009 (català)

Advertisement