Page 1

UIC. Informaci贸 general 2010-2011


www.uic.es


Informació general. Curs 2010-2011

UIC

Índex

01. La Universitat

.......

5

02. L’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)

.......

6

03. Oferta acadèmica

.......

9

Graus Postgraus, màsters i doctorats

04. Els nostres campus

....... 12

Campus Barcelona Campus Sant Cugat

05. Els nostres serveis

....... 14

Estudiants Allotjament Esports Associació d’Antics Alumnes i Amics Estratègies professionals Idiomes Relacions internacionals Instal·lacions

06. Procés d’admissió

....... 17

Sol·licitud d’admissió Proves d’admissió Reserva i matriculació

07. Ajuts i descomptes

....... 18

Finançament Descomptes Beques Gratuïtat 3


UIC

4

Informaci贸 general. Curs 2010-2011


Informació general. Curs 2010-2011

UIC

01. La Universitat

L

a Universitat Internacional de Catalunya (UIC) és una institució privada sense ànim de lucre promoguda per la Fundació Familiar Catalana.

S’ofereix un tracte individualitzat que s’aconsegueix fent classes en grups reduïts i assessorament integral a l’estudiant al llarg de la seva trajectòria universitària.

Des de l’any 1997, la UIC vol servir la societat a través d’una formació universitària integral de qualitat i promoure la recerca, segons els principis de l’humanisme cristià.

La UIC també disposa de més de 1.250 convenis de pràctiques amb empreses de diversos sectors d’àmbit nacional i internacional. La majoria del professorat prové de l’àmbit professional i hi ha una relació molt estreta entre universitat i empresa a través dels programes de pràctiques laborals.

Actualment, la UIC té més de 4.500 alumnes i imparteix un total de 16 titulacions universitàries. L’oferta de grau es complementa amb un gran nombre de màsters, postgraus, doctorats i cursos de formació contínua que permeten a l’alumnat aprofundir la seva formació i especialitzar-se en diferents àrees de coneixement. La UIC té dos campus: el Campus Barcelona i el Campus Sant Cugat. Els campus són un continu focus d’activitats culturals, lúdiques i esportives amb la finalitat d’aconseguir el desenvolupament integral dels estudiants. L’objectiu de la UIC és potenciar al màxim les habilitats i les competències de l’alumnat per tal que pugui adaptarse amb facilitat als nous reptes de la societat actual.

Dades de la UIC • Titulacions: 16 • Graus: 12 • Llicenciatures: 3 • Diplomatures: 1 • Total d’alumnes matriculats: 4.500 • Alumnes de grau: 3.300 • Alumnes de postgrau: 1.200 · 300 de doctorat · 350 en màsters · 550 en diplomatures de postgrau • Nombre d’alumnes per aula: 60-80

La Universitat té una dimensió internacional que permet a l’alumnat dominar diferents llengües en el camp professional, cursar una part de la carrera en universitats d’altres països i fer pràctiques a l’estranger. Un altre objectiu prioritari és la recerca en totes les àrees del saber per tal de contribuir al desenvolupament de la ciència, la tecnologia i la millora de la qualitat de vida de la nostra societat. Aquest és el compromís de la Universitat Internacional de Catalunya amb els seus estudiants. Una Universitat on es pot viure la carrera amb intensitat i al màxim nivell.

Curs 2009-2010 • Nombre de professors: uns 350 • Ràtio de proporció alumnat/professorat: 8/1 • Índex d’inserció laboral: 87% • 1.268 convenis de pràctiques amb empreses nacionals i internacionals • Alumnat de 63 nacionalitats • 148 convenis de mobilitat amb universitats internacionals • Més d’un millió d’euros en beques, ajuts i descomptes per a l’estudi

5


UIC

Informació general. Curs 2010-2011

02. L’Espai Europeu d’E

L’

Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) és un entorn d’educació comú, resultat de l’acord signat a Bolonya l’any 1999 amb la intenció de millorar la competitivitat europea en el marc de l’ensenyament.

Quins són els objectius de l’EEES? • Promoure la mobilitat d’estudiants, graduats, professors i investigadors en tot l’àmbit europeu. • Millorar la qualitat de la formació dels graduats universitaris i així poder-ne facilitar la incorporació al mercat laboral europeu. • Garantir la qualitat en l’ensenyament superior amb criteris i metodologies comparables.

6

Quins títols es poden obtenir? Els estudis universitaris oficials s’estructuren en tres cicles anomenats, respectivament, grau, màster i doctorat: • Grau (4 cursos o 240 ECTS). Formació per incorporar-se al món laboral. • Màster (1-2 cursos o 60-120 ECTS). Formació especialitzada orientada a l’àmbit de la recerca o al món professional. • Doctorat (3-4 cursos). Formació avançada en tècniques de recerca.


Informació general. Curs 2010-2011

UIC

ducació Superior (EEES)

Què són els European Credit Transfer System (ECTS)? Els nous estudis quantifiquen el treball de l’alumnat mitjançant la unitat del crèdit ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores de treball efectiu de l’estudiant) en un context de renovació metodològica docent i d’avaluació continuada dels coneixements i les competències que l’alumnat va adquirint. Aquest tipus d’avaluació va més enllà dels exàmens i té en compte l’esforç personal dins i fora de l’aula.

Què és el suplement europeu al títol? És un document que acompanya el títol universitari oficial i que reflecteix de manera clara i personalitzada la informació següent:

Mobilitat a Europa L’EEES adopta una estructura comparable de les titulacions a escala europea. Aquest fet facilita que es reconeguin els estudis europeus i que se’n pugui cursar una part en una altra universitat europea.

Quin grau d’adaptació a l’EEES té la UIC en el curs 2009-2010? Des de la seva creació el 1997, la UIC ha posat especial èmfasi en les pràctiques, la internacionalitat, els grups reduïts o l’avaluació continuada, característiques que potencia el nou Espai Europeu. Des del curs 2010-11, a més, el 100% de l’oferta acadèmica estarà adaptada al nou espai europeu.

• Estudis cursats. • Resultats obtinguts. • Competències o capacitats professionals adquirides. 7


UIC

8

Informaci贸 general. Curs 2010-2011


Informació general. Curs 2010-2011

UIC

03. Oferta acadèmica Graus Campus Barcelona Facultat de Ciències de la Comunicació • Grau en Comunicació Audiovisual • Grau en Publicitat i Relacions Públiques • Grau en Periodisme* • Llicenciatura en Periodisme (2n cicle)

Facultat d’Educació • Grau en Educació Infantil • Grau en Educació Primària

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura • Grau en Arquitectura (ESARQ)

Facultat d’Humanitats • Grau en Ciències de la Cultura • Llicenciatura en Humanitats (2n cicle)

Facultat de Ciències Econòmiques i Socials • Grau en Administració i Direcció d’Empreses (amb opció en anglès)

Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques • Grau en Dret* • Grau en Ciència Política i Gestió Pública* • Llicenciatura en Criminologia (2n cicle)

Campus Sant Cugat Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Facultat d’Odontologia • Grau en Odontologia

• Grau en Medicina • Grau en Fisioteràpia • Grau en Infermeria

*Graus pendents d’aprovació

9


UIC

Informació general. Curs 2010-2011

Postgraus, màsters i doctora Campus Barcelona Empresa • Màster Universitari en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció (OFICIAL) • Doctorat en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques

Dret • Postgrau en Dret Privat i Pràctica Notarial (DERNOT)

Gestió Cultural • Màster Universitari en Gestió Cultural (OFICIAL) • Master’s Degree In Cultural Management (OFFICIAL) • Postgrau en Gestió Cultural • Doctorat en Humanitats

Periodisme i Comunicació • Postgrau en Periodisme Esportiu • Postgrau en Comunicació de Moda i Tendències • Doctorat en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques

Arquitectura • Master’s Degree in Biodigital Architecture (OFFICIAL)* • Erasmus Mundus Masters Course in International Cooperation and Urban Development (Mundus Urbano) • Master’s Degree of International Cooperation in Architecture (OFFICIAL)* • Doctorat en Arquitectura**

10

Família • Postgrau en Matrimoni i Educació Familiar (MEF) online • Postgraduate Studies in Marriage and Family Education online

Educació • Màster Universitari en Educació Secundària* • Màster en Psicomotricitat: Comunicació i Expressió en la Intervenció Educativa • Doctorat en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques

Criminologia • Màster Universitari en Criminologia Aplicada*

Interdisciplinaris • Màster Universitari i Doctorat en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques (OFICIAL) • Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica


Informació general. Curs 2010-2011

UIC

ts Campus Sant Cugat Infermeria • Màster Universitari i Doctorat en Ciències de la Infermeria (OFICIAL) • Postgrau en Infermeria del Treball i Salut Laboral • Postgrau en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Reanimació • Postgrau en Suport Vital i Emergències Físiques • Postgrau en especialització: Ferides Cròniques, Abordatge Integral • Postgrau en Infermeria Intensiva del Malalt Crític • Doctorat en Investigació en Salut

Fisioteràpia • Màster Universitari en Fisioteràpia i Evidència Científica (OFICIAL) • Postgrau en Osteopatia energètica Informacional. Mètode Poyet. • Postgrau en Acupuntura aplicada al Dolor Articular i Miofascial • Postgrau en Fisioteràpia Mètode Mézières. Fisioteràpia Global Miofascial • Postgrau en Fisioteràpia de l’Activitat Física i l’Esport • Postgrau en Fisioteràpia i Regeneració de Parts Toves • Postgrau en Fisioteràpia Pediàtrica • Doctorat en Investigació en Salut

Ciències de la Salut • Màster Universitari en Teràpia Familiar (OFICIAL) • Postgrau en Alimentació i Nutrició del Futur. Aliments Funcionals, Nutrigenòmica i altres Tecnologies • Postgrau en Medicina Psicosomàtica i Psicologia de la Salut • Postgrau en Trastorns de Personalitat • Postgrau en Psicopatologia i Psicoteràpia de la Infància i l’ Adolescència • Postgrau en Tècnica Ortopèdica • Doctorat en Investigació en Salut

Odontologia • Màster Universitari en Investigació Bàsica d’Odontologia i Biomedicina (OFICIAL) • Màster Universitari en Investigació Clínica i de Materials en Odontologia (OFICIAL) • Màster en Endodòncia (presencial i online) • Màster en Estètica Dental (presencial i online) • Màster en Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial • Màster en Implantologia Oral: Cirurgia i Pròtesi • Màster en Periodòncia • Màster en Pròtesi Bucal i ATM • Màster en Pròtesi Bucal Avançada • Màster en Odontopediatria Integral • Màster en Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial • Màster en Endodòncia Avançada • Màster en Estètica Avançada • Màster en Odontopediatria Integral • Màster en Odontopediatria Avançada • Residència Clínica d’Implantologia Oral • Residència Clínica de Tècniques Quirúrgiques de la Cavitat Oral • Residència Clínica de Periodòncia • Residència Clínica del Dolor i Disfunció Craniomandibular • Residència Clínica Integrada en Gerodontologia • Residència Clínica Intensiva en Implantologia • Residència Clínica de Medicina i Patologia Oral • Residència Clínica de Pròtesi Bucal • Residència Clínica d’Odontopediatria • Residència Clínica Multidisciplinària d’Odontologia • Doctorat en Odontologia

Interdisciplinaris • Màster Universitari en Investigació Bàsica d’Odontologia i Biomedicina (OFICIAL)

* Màsters pendents d’aprovació ** Doctorat pendent d’aprovació

11


UIC

Informació general. Curs 2010-2011

04. Els nostres campus

Campus Barcelona

E

l Campus Barcelona disposa de dos edificis de 13.000 m2 on es troben les facultats d’Humanitats, Ciències de la Comunicació, Ciències Jurídiques i Polítiques, Ciències Econòmiques i Socials, Educació, l’Escola Superior d’Arquitectura (ESARQ), a més del rectorat i els serveis centrals de la UIC. Aquest Campus també acull l’Institut d’Estudis Superiors de la Família, l’Institut Carlemany d’Estudis Europeus, el Centre d’Estudis de Bioètica i el Centre d’Estudis Socials Avançats.

12

El Campus Barcelona disposa d’equipaments d’última generació, tant per a les classes teòriques com per a les pràctiques, entre d’altres, una sala d’actes amb capacitat per a més de 400 persones, un plató de televisió amb sales de realització, edició i postproducció, un estudi de ràdio, un taller de maquetes a l’ESARQ, un self-acces d’idiomes, tres aules d’informàtica i quatre sales d’ordinadors, nou sales de treball, aules taller, etc.


Informació general. Curs 2010-2011

UIC

Campus Sant Cugat

E

l Campus Sant Cugat acull les facultats de Medicina i Ciències de la Salut i la d’Odontologia. El Campus està situat a la planta baixa de l’Hospital General de Catalunya. Les pràctiques, especialment en aquest campus, són la base d’un bon aprenentatge. L’alumnat de la Facultat d’Odontologia pot tractar amb pacients reals a la Clínica Universitària d’Odontologia (CUO) de la UIC, amb 50 boxes i unes 40.000 visites anuals.

Els alumnes de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut tenen a la seva disposició sales de pràctiques equipades amb les últimes tecnologies, entre les que hi ha laboratoris de simulació, gimnasos i sales de dissecció. El fet que la Facultat estigui situada en un recinte hospitalari, fa que l’alumnat gaudeixi d’un ambient immillorable per posar en pràctica tots els seus coneixements.

www.youtube.com/uic www.uic.es/campus 13


UIC

Informació general. Curs 2010-2011

05. Els nostres serveis

Estudiants

Esports

El Servei d’Estudiants de la UIC informa, assessora i gestiona pel que fa als tràmits i qüestions extraacadèmiques de l’alumnat durant el seu pas per la Universitat.

El Servei d’Esports de la UIC ofereix a l’alumnat la possibilitat de completar l’activitat acadèmica amb una activitat física durant el seu temps lliure.

L’objectiu d’aquest servei és afavorir les relacions entre l’alumnat i la Universitat, oferint una gran varietat d’activitats i potenciant actes culturals, esportius, solidaris i acadèmics. Aquest servei també s’encarrega de gestionar les beques i ajuts econòmics a aquelles persones que ho sol·licitin. www.uic.es/estudiants estudiants@uic.es

L’oferta esportiva de la Universitat té com a principal objectiu, promoure, fomentar i organitzar entre els membres de la comunitat universitària activitats i pràctiques esportives que ajudin a la formació integral de la persona mitjançant els valors que l’esport promou. Aquesta programació inclou activitats per aprendre a fer esport, competicions esportives i avantatges i descomptes per accedir a instal·lacions i a entitats on practicar esport de la manera més agradable.

Allotjament

www.uic.es/esports

La UIC facilita informació sobre allotjament al seu alumnat tant al Campus Barcelona com al Campus Sant Cugat.

Associació d’Antics Alumnes i Amics

Entre els diferents allotjaments disponibles destaquem: • Residències. • Col·legis majors. • Apartaments. • Habitacions. • Projecte “viure i conviure”. Convivència amb persones grans.

www.uic.es/housing

Pretén fomentar l’afany de solidaritat de moltes persones que volen posar a disposició de la Universitat la seva ajuda a favor de la promoció social, cultural i científica. Els membres de l’Associació disposen dels avantatges següents: • 10% de descompte en la matriculació de tota l’oferta acadèmica i formació contínua de la UIC. • Invitacions exclusives per a conferències, xerrades, etc. • Guia de descomptes del carnet de l’Associació en botigues i empreses. • Accés al servei de sortides professionals i rebuda d’ofertes de la borsa de treball de la UIC. www.uic.es/alumni aaa-uic@uic.es

14


Informació general. Curs 2010-2011

Estratègies Professionals

Relacions internacionals

El Servei d’Estratègies Professionals (SEP) complementa la formació acadèmica de la Universitat posant al servei de l’alumnat recolzament, formació i assessorament tant a alumnes com a antics alumnes per facilitar així la seva inserció laboral. Es proporciona als alumnes les eïnes necessàries perquè elaborin el seu projecte de futur i a reforçar les competències necessàries per incorporar-se amb èxit al món laboral.

El Servei de Relacions Internacionals desenvolupa la dimensió internacional de la UIC treballant per assolir els seus objectius en quatre àrees:

El nostre sistema de treball amb l’alumnat és el següent: • Tallers i cursos de formació sobre estratègies professionals. • Donar informació actualitzada al nostre alumnat de tots els aspectes relacionats amb aquest servei: gestió de currículums, ofertes de treball públic i privat, borsa de treball existent, màsters i cursos de postgrau i de doctorat, etc. • Oferir, de manera personalitzada, assessorament d’ orientació professional. • Oferir contacte directe amb l’empresa: Jornada Universitat-Empresa. www.uic.es/sep sep@uic.es

Idiomes A la UIC proporcionem cursos d’idiomes perquè els estudiants millorin el seu nivell. Hi ha la possibilitat de fer cursos intensius o de reforç.

UIC

• Convenis internacionals bilaterals entre la UIC i institucions educatives estrangeres. • Comunicació interdepartamental dins de la UIC sobre qualsevol activitat de caràcter internacional que es faci a les nostres facultats, escoles i centres de recerca. • Programes de mobilitat internacional dirigits a alumnes, professors i investigadors. • Desenvolupament i organització de nous programes que vinculin la UIC amb la comunitat internacional. www.uic.es/relint relint@uic.es

Instal·lacions La UIC inverteix cada any en la millora de les seves instal·lacions. Això suposa un avantatge per a l’alumnat ja que disposa de: • Sales d’ordinadors i aules d’informàtica. • Biblioteca. • Servei d’Idiomes (self-acces). • Digital Media Studios: que inclou un plató de TV, un estudi de ràdio i sales de premsa i edició. • Clínica Universitària d’Odontologia (CUO). • Gimnasos. • Sales de simulació. • Sales de dissecció.

www.uic.es/idiomes www.youtube.com/uic

15


UIC

16

Informaci贸 general. Curs 2010-2011


Informació general. Curs 2010-2011

UIC

06. Procés d’admissió

Sol·licitud d’admissió

Reserva i matrícula

La Universitat Internacional de Catalunya té un sistema propi d’accés als seus centres i titulacions. Les persones interessades a estudiar a la UIC han de seguir els passos següents:

Els candidats admesos tenen cinc dies per formalitzar la reserva de plaça des de la comunicació de l’admissió, fent efectiu el pagament d’una reserva de plaça del 20% del cost total del curs.

• Emplenar la sol·licitud d’admissió a través d’Internet (www.uic.es). • Lliurar quatre dies abans del dia de la prova la documentació següent: - Certificació acadèmica dels dos últims cursos aprovats i finalitzats. - Dues fotografies de mida carnet. - Fotocòpia del DNI o el passaport. - Justificant de l’ingrés de les despeses de tramitació al compte de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 2100-0940-80-0200191646. - Document de condicions general signat.

La matriculació per a l’alumnat de nova incorporació es farà efectiva a partir del mes de juny, un cop lliurats els resultats de les PAU. El procés de matrícula té uns terminis especials per a l’alumnat admès procedent de centres estrangers. Consulteu el procés de matriculació per altres vies d’accés. www.uic.es/admissions

Proves d’admissió Tots els futurs alumnes que no siguin llicenciats o diplomats han de fer les proves d’admissió de la UIC, que consisteixen en: • Una prova psicotècnica d’intel·ligència general. • Un test d’anglès. • Un test de cultura general. • Una prova específica en funció de la titulació. • Una entrevista personal.

17


UIC

Informació general. Curs 2010-2011

07. Ajuts i descomptes

L

a UIC ofereix diferents modalitats de pagament i ajuts a l’estudi: finançament, ajuts econòmics i descomptes i beques de col·laboració.

Finançament Un cop ingressada la reserva de plaça, per al pagament de la resta de l’import de la matrícula s’ofereixen les modalitats següents: • Abonament de l’import total. • Pagament finançat amb entitat. bancària “en terminis a mida”. • Crèdit educatiu.

Descomptes La Universitat Internacional de Catalunya concedeix descomptes sobre l’import de la matrícula a determinats alumnes o col·lectius. Hi ha diferents tipus de descomptes: • Família nombrosa de categoria especial. • Membres de l’Associació 4A’s. • Fills de membres de l’Associació 4A’s.

18

Beques Els alumnes de la UIC poden gaudir de diferents tipus de beques: • Acadèmiques i econòmiques. • Familiars. • De col·laboració.

Gratuïtat La Universitat Internacional de Catalunya promou l’excel·lència a través de la gratuïtat de crèdits en alguns supòsits: • Matrícula d’honor a 2n de batxillerat. El 100% de la matrícula del primer curs és gratuïta. • Matrícula d’honor en alguna assignatura cursada a la carrera universitària. Gratuïtat per als crèdits corresponents de la matrícula del curs següent. www.uic.es/beques

Durant el curs passat es van destinar més d’un milió d’euros en descomptes per a alumnes.


www.uic.es


Servei d’Informació i Admissions Tel. 902 282 000 info@uic.es www.uic.es Campus Barcelona Immaculada, 22 08017 Barcelona Campus Sant Cugat Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès

Informació General 2010 - 2011  

Informació general de la UIC per al curs 2010 - 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you