Page 1

cz asopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Kr akowie

ISSN 1 6 8 9 - 7 7 5 7 N r 2 ( 5 4 ) m a r z e c 2 0 1 3

WY DANIE SPEC J A L NE

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW


Spis treści

CZ ASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KR AKOWIE

Fot. Rafał Cygan

I S SN 1 6 8 9 - 7 7 5 7 N r 2 ( 5 4 ) m a r z e c 2 0 1 3

W Y DA N I E SP E C J A L N E

INFORMATOR DLA KANDYDATĂ“W

Adres redakcji:

Wstęp JM Rektora UEK ...........................................................................................................................3 Kraków – Twoją szansą na sukces .........................................................................................................4 Od Studium do Uniwersytetu..................................................................................................................5 UEK w liczbach .....................................................................................................................................6–7 Bo studia to nie wszystko – co się dzieje w UEK . .........................................................................8–9 Władze UEK ..................................................................................................................................... 10–11 Kalendarium z dziejów Uczelni . .................................................................................................. 12–19 Kierunki i specjalizacje w UEK . ................................................................................................... 12–13 Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych . ............................................................ 14–15 Wydział Finansów .................................................................................................................................. 16 Wydział Towaroznawstwa . .................................................................................................................. 17 Wydział Zarządzania ...................................................................................................................... 18–19 Krakowska Szkoła Biznesu UEK ......................................................................................................... 20 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK........................................................................... 21 Biblioteka Główna UEK ........................................................................................................................ 22 Studium Języków Obcych ..................................................................................................................... 23 Współpraca międzynarodowa ............................................................................................................. 24 Centrum e-Learningu . .......................................................................................................................... 25 Akademickie Centrum Kariery .................................................................................................... 26–27 Targi Pracy UEK .................................................................................................................................... 27 ŝycie studenckie – relacje z działalności organizacji studenckich i kół naukowych ........ 28–34 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy................................................................................. 35 I Ty moşesz zostać Ambasadorem UEK . .......................................................................................... 35 Autorski projekt Akademii Biznesowych .......................................................................................... 36 Reklama ............................................................................................................................................. 37–40

Wybór studiów jest jedną z najwaşniejszych de­cyzji w şyciu. Obrana ścieşka kształcenia ma niezwykle istotne znaczenie dla całej kariery zawodowej. Kluczową kwestią jest podjęcie świadomej, niezaleşnej, analitycznej decyzji. Wiąşe się ona bowiem nie tylko z określeniem kierunku i uczelni, ale równieş z wyborem miasta, w którym będziecie stawiać pierwsze kroki zawodowe, zawiąşecie znajomości, spędzicie na nauce i zabawie przynajmniej najblişsze lata, a moşe nawet postanowicie osiedlić się na stałe. Jestem przekonany, şe Kraków spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księşówka�, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Redakcja: RONDO MOGILSKIE

Ewa Smutek Ĺ ucja MrĂłz-Raynoch

Zdjęcia: Rafał Cygan

Druk: DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 KrakĂłw

16 16 17 17 (płatny) (płatny)

10 10 9 9

8 8

6 6

3500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów. 2

5 5

4 4 15 15

   1 – Budynek Główny 2 – Stróşówka 3 – Domek Ogrodnika 4 – Księşówka 5 – pawilon D 6 – pawilon A 7 – pawilon C 8 – pawilon B 9 – pawilon E

Najlepszą wizytówką uczelni są jej studenci. To oni tworzą atmosferę tego miejsca, kreują przestrzeń przyjazną zarówno kształceniu, jak i rekreacji. Ich sukcesy cieszą, a zaangaşowanie w şycie Uczelni pozwala sądzić, şe odnaleźli się w jej murach. Ciesząca się z roku na rok większym powodzeniem oferta studiów uzupełniających i podyplomowych świadczy o zaufaniu, jakim obdarzają nas kolejni kandydaci oraz motywuje nas do większego zaangaşowania w podejmowaną działalność. Pręşnie działające inicjatywy studenckie i sukcesy zawodowe naszych absolwentów, to najlepsza reklama, jaką Wasi koledzy mogą wystawić Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.

14 14

7 7

Wydawca: Nakład:

13 13

1 1 3 3

2 2

   10 – budynek biblioteki 11 – pawilon F 12 – pawilon dydaktyczno-sportowy 13 – Ustronie 14 – boisko i kort tenisowy 15 – pawilon G 16 – pawilon H 17 – parking dla studentów (płatny)

ISSN 1689-7757 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

12 12

11 11

Pragnę zachęcić Was do podjęcia studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, nie tylko dlatego, şe to świetna Uczelnia, z wieloletnim doświadczeniem i doskonale wykwalifikowaną kadrą. To oczywiście waşne kwestie i niewątpliwe atuty, ale tym, co dodatkowo wyróşnia studia na naszej Uczelni, jest szeroko rozwinięty system współpracy z jednostkami biznesowymi oraz rozległy obszar aktywności organizacji studenckich i kół naukowych. Oferta edukacyjna powinna podąşać za bieşącymi tendencjami na rynku pracy oraz zapewniać takie kształcenie, które umoşliwi absolwentom zatrudnienie w renomowanych przedsiębiorstwach. Mając świadomość tych uwarunkowań, nieustannie dbamy o zagwarantowanie naszym studentom najlepszych narzędzi rozwoju, takich jak uczestnictwo w akademiach bizneso­wych, staşach, krajowych i zagranicznych praktykach, wymianach studenckich, kursach i szkoleniach. O większości z nich dowiecie się z niniejszego spe­cjalnego wydania „Kuriera UEK�. Przygotowany wyłącz­nie z myślą o Was jest swoistym przewodnikiem, który ma takşe pomóc w podjęciu decyzji, czy studia na naszej Uczelni, to właściwa dla Was droga.

  

  

    

Skład i opracowanie graficzne:

Szanowni Państwo,

Nie pozostaje nic innego, jak zachęcić Was do dołączenia do ich grona. ŝyczę Wam dobrych wyborów!

DWORZEC GĹ Ă“WNY PKP I PKS

GALERIA KRAKOWSKA

Prof. UEK dr hab. inş. Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


M

asz głowę pełną pomysłów i jesteś ambitny? Szukasz interesujących studiów i ciekawego stażu? Lubisz dobrą zabawę, sport i imprezy kulturalne na najwyższym poziomie? Jeśli tak, Kraków to miasto dla Ciebie.

Kraków leży na przecięciu ważnych szlaków handlowych, na styku kultur, narodowości i różnych tradycji – to uczy otwartości na wszystko co nowe i podsyca ciekawość świata. Potencjał kulturalny, bogata historia i niepowtarzalna atmosfera Krakowa przyciąga poetów i pisarzy, artystów, aktorów i ludzi mediów. Tutaj studiowali m.in.: Wisława Szymborska, Jerzy i Maciej Stuhr, Anna Dymna, Bogusław Linda, Magdalena Walach, Anna Cieślak, Tomasz Karolak, Piotr Rogucki czy Katarzyna Kolenda-Zaleska. Ślązakiem z urodzenia a krakowianinem z wyboru jest Jerzy Dudek – międzynarodowa gwiazda footballu. Z Krakowem kojarzeni są też: Agnieszka Radwańska – najwyżej notowana polska tenisistka w rankingu WTA oraz kierowca rajdowy Michał Kościuszko.

Tuta j r o z wi ni es z s k r z y d ł a

M i a s to, które n ie z a s ypia Kraków ma również bogatą ofertę kulturalno-rozrywkową. Działa tu około 60 muzeów, ponad 30 teatrów, 70 galerii i wiele innych instytucji kultury. Każdego roku w Krakowie odbywa się ponad 100 festiwali i innych wydarzeń kulturalnych, które przyciągają melomanów z całej Europy. W dziesiątkach klubów, pubów i kawiarenek (zwłaszcza w dzielnicy Kazimierz) do późnych godzin nocnych rozbrzmiewa muzyka. Na Kazimierzu – a dokładnie na placu Nowym – można też zjeść jedyne w swoim rodzaju zapiekanki z prażoną cebulką, szczypiorkiem, serem lub kukurydzą, a po pełnym emocji wieczorze, przy Hali Targowej, kupić grillowaną kiełbaskę wprost z niebieskiej Nysy. Festiwalowa oferta Krakowa jest bardzo różnorodna. Festiwal Muzyki Filmowej łączy najwyższej jakości interpretację muzyki filmowej, wykonywanej przez czołowych muzyków i orkiestry,

O

z prezentacją najwyższej jakości obrazu filmowego w ciekawych przestrzeniach – np. w postindustrialnych wnętrzach hali ocynowni ArcelorMittal. W ramach FMF, w ubiegłych latach, można było np. obejrzeć ekranizację pierwszej części trylogii Tolkiena „Władca pierścieni” i pierwszą cześć „Piratów z Karaibów” z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych, wykonujących na żywo ścieżkę dźwiękową do tych wielkich kinowych produkcji. Do tego koniecznie trzeba dodać Boską Komedię, Conrad Festival, Festiwal Literacki im. Czesława Miłosza, Miesiąc Fotografii, a także Festiwal Kultury Żydowskiej, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych i Cooke Live Music Festiwal – ten ostatni łączy brzmienia spod znaku hip-hopu, r’n’b, popu i rocka. W kwietniu i maju Kraków staje się z kolei stolicą kina, za sprawą dwóch ważnych festiwali filmowych: OFF Plus Camera oraz Krakow Film Festival.

becny Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to pierwsza uczelnia ekonomiczna w Polsce pod względem

wielkości. Obecnie studiuje u nas ponad 21 000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, a w ciągu 87 lat tradycji wykształciliśmy ponad 98 tysięcy absolwentów. Uczelnia w ciągu kilku dziesięcioleci istnienia ewoluowała – przechodząc

Siedziba Wyższego Studium Handlowego przy ul. Sienkiewicza w Krakowie; fot z Archiwum Uczelni

Mia s to dl a a kt y w nych Krakowskie bulwary wiślane oraz ścieżki wokół Błoń – 48-hektarowej łąki w centrum miasta − to świetne miejsca do biegania, jazdy na rolkach i rowerze. Dla miłośników wspinaczki nie lada gratką są Skałki Twardowskiego usiane wyposażonymi w stałą asekurację trasami wspinaczkowymi. Skałki leżą nad Zakrzówkiem – malowniczym zalewem, który jest idealnym miejscem do nurkowania. W Krakowie można również pojeździć konno, popływać kajakiem na jednym z najnowocześniejszych na świecie sztucznych torów kajakarstwa górskiego, polatać na lotni lub zagrać w paintball. Nie zawiodą się też ci, którym w duszy gra salsa, tango, swing czy flamenco. Nie będzie się tutaj nudzić także fan piłki nożnej, żużla i hokeja. 

kolejne fazy rozwoju, zmieniała swą nazwę, strukturę organizacyjną, programy nauczania i adres.

Historię dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otworzyła inauguracja Wyższego Studium Handlowego w 1925 r. – jako trzeciej w Polsce wyższej szkoły handlowej. WSH było szkołą prywatną. Jej twórcą i pierwszym dyrektorem był Arnold Bolland, a pierwszą siedzibą – budynek średniej szkoły handlowej przy ul. Kapucyńskiej 2. Od 1927 r. siedziba WSH mieściła się przy ul. Sienkiewicza. W 1938 r. WSH zostało zaliczone w poczet prywatnych szkół akademickich, a z dniem 1 września tegoż roku przemianowane na Akademię Handlową. Działalność Uczelni przerwała druga wojna światowa. 6 listopada, podczas Sonderaktion Krakau, aresztowano jej profesorów, siedzibę zdewastowano i zamknięto. Zajęcia wznowiono natychmiast po wyzwoleniu, w styczniu 1945 r. Punktem zwrotnym w dziejach Uczelni było jej upaństwowienie i przemianowanie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną (1950 r.). W 1952 r. przekazano Uczalni zabytkowy budynek Fundacji Księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27, dziś będący siedzibą

Poniżej: Kampus UEK z lotu ptaka; więcej o historii Uczelni – str.10-17

władz Uczelni, a niegdyś pełniący m.in. funkcję schroniska dla chłopców. Rok 1974 przyniósł kolejną zmianę – WSE zmieniła nazwę na Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Proces gwałtownych zmian i rozwoju Uczelni rozpoczął się wraz z zapoczątkowanymi w Polsce w 1989 r. przemianami politycznymi i gospodarczymi. Obecnie Uczelnia jest największą pod względem liczby studentów publiczną wyższą szkołą ekonomiczną w tej części Europy, największą uczelnią ekonomiczną w Polsce i trzecią szkołą wyższą Krakowa. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, uprawnienia do prowadzenia wszystkich form i rodzajów kształcenia na poziomie wyższym. Wymownym potwierdzeniem renomy, którą cieszy się nasza Uczelnia, jest zmiana jej nazwy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dokonana na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2007 r.

fot. W. Majka UMK

Kraków jest miastem o ogromnym potencjale rozwojowym. Krakowskie uczelnie są kuźnią kadr dla nauki, biznesu, a także świata polityki, mediów i sztuki. Akademicka tradycja Krakowa (23 uczelnie wyższe kształcące ok. 200 tys. studentów i zatrudniające ponad 13 tys. nauczycieli akademickich) i rozwijająca się dynamicznie baza naukowa miasta przyciągają poszukujących innowacyjnych rozwiązań profesjonalistów z wielu dziedzin nauki i biznesu. Inwestycje nowych

firm mobilizują z kolei uczelnie do tworzenia dopasowanych do potrzeb współczesnego rynku pracy kierunków studiów i programów nauczania. Wzrasta też rola Krakowa jako europejskiego centrum outsourcingu i dogodnej lokalizacji dla firm z branży wysokich technologii. To właśnie w Krakowie największe światowe firmy z branży high-tech – m.in. IBM, Delphi, Google, Motorola czy Shell − otwierają swoje oddziały, centra innowacji i ośrodki badawczo-rozwojowe. Wszystko to pozwala rozwinąć skrzydła zdolnym i przedsiębiorczym − daje szansę na studia na najwyższym poziomie, interesujący staż i znalezienie dobrej pracy. Najzdolniejsi studenci mogą też liczyć na wysokie stypendia przyznawane przez uczelnie, fundacje, a także władze miejskie i wojewódzkie.

Od studium do uniwersytetu

Z A P R A S Z A M Y D O K R A KOWA

Z A P R A S Z A M Y D O K R A KOWA

KRAKÓW – Twoja szansa na sukces

Cracovia Marathon 4

www.uek.krakow.pl

Rynek Główny z lotu ptaka www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

5


UEK W LICZBACH

14 606 kandydatów na studia na UEK w roku akademickim 2012/2013

Najchętniej wybierana uczelnia ekonomiczna w Polsce w 2011 r.

tylko 5 minut z dworca kolejowego i autobusowego.

UEK W LICZBACH

56 specjalności dostosowanych do aktualnych potrzeb gospodarki i wymagań rynku pracy;

88 lat funkcjonowania i doświadczeń

Współpraca z ponad 200 uczelniami na całym świecie

w tym 5 w języku angielskim;

(według MNiSW )

6 języków obcych do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.

744 pracowników naukowych i dydaktycznych, w tym 61 profesorów tytularnych ... ... i 75 doktorów habilitowanych;

ponad 21 000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia;

23 sekcje sportowe działają w Akademickim Związku Sportowym UEK, w tym: tradycyjne (np. aerobic, koszykówka, lekkoatletyka), sztuk walki (np. judo), rekreacyjne (np. rowery górskie, wspinaczka).

1. miejsce wśród najlepiej zarabiających absolwentów w Polsce (ogólnopolskie badanie Banku Danych o Inżynierach, Gazeta Krakowska, marzec 2010 r.)

4 wydziały: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,

Wydział Zarządzania.

Wydział Towaroznawstwa, Wydział Finansów,

6

www.uek.krakow.pl

W UEK prężnie rozwija się Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, w którym działa już 150 studenckich firm!

45 studenckich kół naukowych ma do wyboru student UEK, w tym tak ciekawe jak np.: Azjatyckie Koło Naukowe, Turystyczne Koło Naukowe „Wagabunda”, Koło Naukowe Integracji Europejskiej, Naukowe Koło Psychologiczne, Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii i in.

85% studentów UEK znajduje pracę już w trakcie studiów

(dane z badań losów studentów i absolwentów prowadzonych przez Akademickie Centrum Kariery od 2010 roku);

www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

7


DZIEJE SIĘ!

J

esteśmy najlepsi i przyciągamy najlepszych – tak mogłaby brzmieć nasza dewiza i nie byłby to wcale slogan, ładny na pozór, ale pusty. Tego, że UEK to uczelnia, która stawia nie tylko na doskonałą organizację toku studiów, dowodzą tysiące faktów. Poniżej tylko niektóre z nich.

mbole, y s , a k s i Nazw wy... sła

udenych! Ze st nosz p e jl a n iedz y ją eko rz ysta z w sprawach debatu Marek – UEK k o f. h ic k p ż , wicz ro o wa ek Balcero egorz Kołodko, tami UEK sz e L f. ro .: p Grz ek, prof. Leszek miści, m.in Jerzy Buz cy biznesu, m.in.: f. ro p , a Belk ej Blikle, prakty etru oraz icz, Andrz UEK-u P w ro rd a a jd sz a y R Na rz H i, Grzego dkowski. Czarneck oman Mło r, prof. Jan Czekaj, R r, e g n rfi e Henryk O . prof. Jerzy Hausn ław Owsiak. .in nis m ta a S d f. ła k ro wy jtyna, p o W j e rz d prof. An

ną od h społecz przez ostatnic a n a d o u n k m e ro je d panu ia Stu az y w Na UEK entów. Dwa r ego Zrzeszen larności żn pu ud ność st enci z Niezale ą rekordy po rk i d c u ą iej zbió t ij s k b t ic ją m u e 12 la iz d w a n a k r a łnosp cję a K org tów UE DĘ, cz yli ak s. Osób Niepe iepełnod IA tów N WAMPIR 008 roku Biuro Studen i Integracji! m 2 ie d n O e i. z ie Dn krw r ze s az ze Z ują Krakowsk r w h c ny aniz ych org s p r aw n

DZIEJE SIĘ!

BO NA UEK STUDIA TO NIE WSZYSTKO

my a g a m o P my! e j u r g e t i in zialpowied

Prawdziwe Świę to Studentów! W ramach kr akow

skich Juwen wiele projektó al w m.in.: Zmag iów UEK odbywa się ania Wydział Najmilszych ów, Wybory Studentów, Przegląd Kape Noc Kinowa, l Rockowych, X-tremalia, D ance Wave. święta studen Zwieńczeniem tów jest Konc ert Główny, na stąpili już u m którym wy.in.: Parov Stel lar Band, Mod Monika Brod estep, T.Love ka, Elektryczn , e Gitary cz y Ju Uchylamy rąbk nior Stress! a tajemnicy w tym roku ni żemy poszcz e tylko moycić się dw udniowym ko również gwia ncertem, ale zdami, które zawitają na Wystąpią m.in naszej scenie . O.S.T.R, Vava . muffin, KAM Hadouken! Ka P!, Grubson, rnety dwudni owe dla stud już w cenie entów UEK 30 złotych, dl a studentów 40 złotych, a innych uczeln normalny ka i rnet dwudni tych. Te ceny owy to 50 zł tylko do końc oa marca!

Praktyczny wymiar studiów! UEK opracował autor ski program tzw. Ak ademii Biznesowych czyli wa rsztatów dla najlepszyc h studentów realizowany ch przez managerów najlepszych polskich i zagran icznych przedsiębiorst w. W ten sposób na UEK działają ak ademie tak ich firm jak: Google, Deloitte , KPMG, PWC, Shell, Sta te Stre et, Accenture, Alior Bank, Capgemini, IND ESIT, Grupa RMF, Apire czy ING.

Najlepsi z najleps zych!

Staramy się daw ać studentom sz ansę rozmów z au mi światowej sk ali toryteta. W ostatnich lat ach UEK odwied aci Nagrody Nobl zili laure a: prof. Muhammad Yunus - laureat Po kojowej Nagrody z 2006 roku, Nobla prof. Roger B. Mye rson - laureat Na grody Nobla w dziedzinie ekon omii z 2007 roku , prof. Edward C. Pr escott - laureat Na grody Nobla w dziedzinie ekon omii z 2004 roku .

Znani i lubiani! Znani i lubiani! W mu rach UEK-u w ramac h cyklu “VIP GAP” studenci de batują z autor ytetam i, ekspertami z różnych dz iedzin. Są wśród nich aktorz y, kabareciarze, społeczn icy i dziennik arze. W ostatnich miesiąc ach zaproszenie od studentów UEK-u prz yjęli m.in.: Kamil Durczok , Jerzy Stuhr, Czesław Mozil , Marek Niedźwiecki, Anna Dymna, Maria Pesze k, Krzysztof Globisz, Marcin Meller, Andrzej Grab owski, Grzegorz Miec ugow, Krzysztof Materna.

8

www.uek.krakow.pl

umysł, o k l y t e i N ale i ciało

j. ny roz wó harmonij y z c o a k n u z to z na wiemy, co we idą w parze yną – na UEK o ort ową druż kcesy sp ć się I lig nie Polski li a w h Efekt? Su c o trz y K m o że p tEK to Mis wymi! UE rki AZS U ćwierćfinalistki sia a tk ia S ! ą k e rs ż k a tk ta a a si r.) ZS (2012 Klubów A charu Polski! si polscy Pu się najlep ją a k arskiego k ty o K sp tra Grusz ntami UE ościliśmy m.in. Pio ie n sz Ze stude u g K y. Ostatnio skiego, Mateusza sportowc w io a Korzen kę, Robert afała Sonika. yR z rewicza c www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

Bieg UEK

finały ogólno spektakularne ce jjs ie na m ę si ż a te w ą Na UEK maj To tutaj odby ez masowych! i, ogólnopolpolskich impr Festiwal Górsk i sk a ow ak Kr ce znana imprez większy w Pols zy mody oraz ka po , ne cz ne sk ie zawody ta – Bieg UEK! lekkoatletyczna

9


Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk ekonomicz­nych w zakresie towaroznawstwa, inżynier; prorektor ds. studenckich w latach 2008–2012; dziekan Wydziału Towaroznawstwa w latach 2002–2008; prezes Zarządu Głów­ nego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w latach 2002–2007; prezes Polskiego To­ warzystwa Towaroznawczego, Oddział w Krakowie, w latach 1998–2001; sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w latach 1992–1998; wiceprezes Sekcji To­ waroznawczej – Nauk o Jakości PAN; wiceprezydent Internationale Gesellschaft für Warenkunde und Tech­nologie w latach 2004–2008; biegły Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wł adze rektorskie

Rektor

Najwyższą władzą Uczelni jest Senat. W skład tego organu kolegialnego wchodzą: rektor, prorektorzy, dziekani, przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, przedstawiciele pracow­ ników niebędących nauczycielami akade­ mickimi oraz studentów. Senat opiniuje wszystkie sprawy dotyczące Uczelni oraz podejmuje uchwały w sprawach kluczo­ wych dla jej funkcjonowania i rozwoju. Zarządzanie Uczelnią leży w gestii rektora, który pełni swoją funkcję przy po­ mocy trzech prorektorów: ds. kształcenia i studentów, ds. nauki oraz ds. organiza­cji i rozwoju.

zarządza działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, doktoran­tów i studentów, podejmuje kluczowe decyzje dotyczą­ce funkcjonowania Uczelni, nie­ zastrzeżone dla innych or­ganów.

10

www.uek.krakow.pl

prof. UEK dr hab. inż. Andrze j Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Do kompetencji rektora należy w szczególności sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, nad całokształtem spraw związa­nych ze współpracą między­ narodową Uczelni, nad jej administracją i gospodarką. Rektor podejmuje decyzje dotyczące mienia i go­spodarki Uczelni oraz realizacji strategii rozwoju Uniwer­sytetu z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku. Do kompetencji rektora na­ leży także decydowanie w kwe­stiach związanych z przebiegiem studiów, przewidzianych prze­ pisami ustawy, statutu, regulaminu studiów i innych wewnętrznych aktów normatywnych. Rektor sprawuje pieczę nad polityką kadrową Uczelni – procesem zatrud­niania pracowni­ ków Uczelni, w tym nauczycieli akade­mickich. Dba także o przestrzeganie prawa oraz zapew­ nienie bezpieczeństwa i porządku na Uniwersytecie.

www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski Prorektor ds. organizacji i rozwoju

prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka Prorektor ds. kształcenia i studentów

Profesor doktor habilitowany nauk ekono­ micznych w zakresie nauk o zarządzaniu, profesor zwyczajny; kie­rownik Katedry Zarządzania Kapi­ tałem Ludzkim; dziekan Wydziału Ekonomii i Sto­ sunków Międzynarodowych w la­tach 2002–2008; prodziekan Wydziału Ekonomii w latach 1999– 2002; członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Spo­łecznej oraz Komitetu Nauk o Zarządzaniu Polskiej Aka­demii Nauk; członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia przy Marszałku Województwa Małopolskiego; członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Zarządzanie Za­sobami Ludzkimi”; członek korespondent redakcji czaso­pisma „Jo­ urnal for East European Management Studies”; stypendysta Deutscher Akademischer Austausch­ dienst (1987–1989, 1995) oraz Volkswagen Sti­ ftung (1991). Od­znaczony Srebrnym Krzyżem Za­ sługi oraz Medalem Ko­misji Edukacji Narodowej.

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Eko­ nomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych; kierownik Zakładu Sta­ tystyki Katedry Statystyki; prorektor ds. współ­ pracy z zagranicą w latach 1999–2002; członek Rady Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Pol­ skiego Towarzystwa Statystycznego; czło­nek International Federation of Classification So­ cietes; członek stałego Komitetu Sterującego International Conference on Higher Education; członek rady nauko­wej czasopisma „Zarządza­ nie Publiczne”. Odznaczo­ny Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Eduka­ cji Narodowej.

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicz­nego w Krakowie, doktor habilitowany nauk ekono­micznych w zakresie ekonomii finansów; dziekan Wydziału Finansów w latach 2005–2012; prodziekan Wydziału Finansów w latach 2002– 2005; ekspert Komi­sji Finansów Publicznych Sejmu RP; członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Odzna­czony Srebr­ nym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prorektor ds. nauki organizuje i nadzoruje działal­ność nauko­ wą Uczelni, w tym prowadzenie badań na­ ukowych i prac rozwojowych oraz świad­ czenie usług badawczych i doradczych. Do kompetencji prorektora ds. nauki należy kształtowanie i realizacja polityki nauko­wej Uczelni – nadzór nad działania­ mi zmierzającymi do rozwoju kadry nauko­ wej, rozkwitu krajowej i międzynaro­dowej współpracy naukowej Uczelni, realizacji projektów badawczych, wyjazdów na kon­ ferencje naukowe i wy­mianę kadr nauko­ wych. Prorektor ds. nauki organizuje i nadzo­ ruje działal­ność Uczelni w zakresie upowszechniania i pomnażania osiągnięć nauki oraz koordynuje działania na rzecz współ­ pracy naukowej Uczelni z otoczeniem gospodar­czym i administracyjnym. Do kompetencji prorektora ds. nauki należy ponad­to organizacja i nadzór działal­ ności wydawniczej Uczelni oraz systemu bi­ blioteczno-informacyjnego Uczelni, a tak­że nadzór nad opracowaniem strategii Uczelni w zakre­sie działalności naukowej.

Prorektor ds. organiz ac ji i rozwoju koordynuje i nadzoruje działania związane z procesem opraco­wania i realizacji strate­ gii rozwoju Uczelni. Do kompe­tencji prorektora ds. orga­ nizacji i rozwoju należy także koordyna­ cja działań związanych z kształtowaniem struktury organizacyjnej Uczelni, rozwojem infrastruk­tury Uczelni oraz jej bazy nauko­ wo-badawczej i dy­daktycznej. Prorektor ds. organizacji i rozwo­ ju organizuje i nadzoruje działania zwią­ zane z promocją zawodo­wą studentów i absolwentów oraz inicjatywy związane ze współpracą Uczelni z otoczeniem instytu­ cjonalnym. Do kompetencji prorektora ds. organizacji i rozwoju na­leży także koordy­ nacja i nadzór nad procesem przy­gotowania oraz realizacji projektów dofinansowywa­ nych ze środków unijnych. Prorektor ds. organizacji i rozwoju or­ ganizuje i nad­zoruje działalność związaną z gromadzeniem, prze­chowywaniem, zabez­ pieczaniem i udostępnianiem dokumentów podlegających archiwizacji oraz orga­nizuje proces zarządzania ryzykiem w Uczelni i spra­wozdawczość. Jest odpowiedzialny także za sprawy dotyczące studentów niepeł­ nosprawnych, organizuje i nadzoruje działalność poligraficzną.

Prorektor ds. kształcenia i studentów organizuje i nadzoruje działalność dydak­ tyczną Uczelni, tj. czuwa nad realizacją procesu dydaktycznego na studiach pierw­ szego, drugiego i trzeciego stopnia, na stu­ diach podyplomowych oraz innych formach kształcenia. Dba o zapewnienie odpowied­ niej jakości kształcenia studentów oraz do­ stosowywanie oferty dydaktycznej Uczel­ ni zgodnie z misją, strategią Uniwersytetu oraz dy­namicznie zmieniającymi się po­ trzebami rynku. Spra­wuje także pieczę nad działaniami zmierzającymi do zapewnienia studentom jak najlepszego przygotowa­nia do pracy zawodowej. Do kompetencji prorektora ds. kształ­ cenia i stu­dentów należy ponadto działanie na rzecz zaspoka­jania potrzeb socjalno-by­ towych, zdrowotnych i kul­turalnych stu­ dentów oraz kształtowania właściwych po­ staw społecznych. Prorektor ds. kształcenia i studentów sprawuje także nadzór nad organizacją procesu rekrutacji, roz­działem i wykorzy­ staniem środków na cele studenckie; koor­ dynuje i nadzoruje przygotowanie oraz re­ alizację projektów w zakresie nadzorowanej działalności, dofi­nansowywanych ze środ­ ków unijnych.

fot. Rafał Cygan

STRUKTURA UEK – WŁADZE UCZELNI

R

ozpoczynając studia automatycznie staniesz się członkiem społeczności akademickiej, o znacznie bardziej rozbudowanej strukturze niż znana Ci dotychczas ze szkoły średniej. Warto, byś wiedział, kto zarządza Uczelnią, bo te osoby mają istotny wpływ na kształt i rozwój Uniwersytetu. Ustalają priorytety, reprezentują całą społeczność akademicką na zewnątrz oraz dbają o wewnętrzną integrację. Władze uczelni decydują o sprawach, z których wiele istotnych jest również dla Ciebie.

prof. dr hab. Aleksy Pocztowski Prorektor ds. nauki

STRUKTURA UEK – WŁADZE UCZELNI

WŁADZE UCZELNI

11


STRUKTURA UEK

A

W

roku akademickim 2013/2014 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oferuje na czterech wydziałach 17 kierunków studiów i 56 specjalności, dostosowanych do aktualnych potrzeb gospodarki i wymagań rynku pracy, w tym:

n kierunki ekonomiczne:

Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie, Informatyka i ekonometria, Międzynarodowe stosunki gospodarcze

n kierunki inżynierskie:

Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji

n kierunek inżyniersko-ekonomiczny:

12

Gospodarka przestrzenna

www.uek.krakow.pl

n kierunki prawnicze:

Administracja

n kierunki politologiczne:

Europeistyka oraz Stosunki międzynarodowe

n Turystyka i rekreacja:

Socjologia, Analityka gospodarcza, Informatyka stosowana

n Rachunkowość i controlling.

G

S

zz Planowanie i inżynieria przestrzenna zz Rozwój regionalny zz Strategie rozwoju regionalnego zz Zarządzanie miastem

T

OSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA GOSPODARKA PRZESTRZENNA

DMINISTRACJA ANALITYKA GOSPODARCZA EKONOMIA

I

zz Ekonomia menedżerska zz Gospodarowanie nieruchomościami zz Przedsiębiorczość i innowacje zz Strategie rozwoju biznesu zz Strategie rozwoju społeczno -ekonomicznego zz Zarządzanie i doradztwopersonalne

zz Informatyka ekonomiczna zz Modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych zz Zarządzanie informacjami

E

UROPEISTYKA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

zz Bankowość zz Corporate Finance&Accounting (w języku angielskim) zz Doradztwo inwestycyjne zz Doradztwo podatkowe zz Finanse i administracja publiczna zz Finanse przedsiębiorstw zz International Finance&Accounting (w języku angielskim) zz Projektowanie i finansowanie ochrony środowiska zz Rachunkowość i rewizja finansowa zz Rynki finansowe zz Ubezpieczenia

www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

NFORMATYKA I EKONOMETRIA

I

NFORMATYKA STOSOWANA

(w języku polskim i angielskim) zz Inżynieria oprogramowania zz Systemy informacyjne

M

IĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

zz Gospodarka światowa zz Handel zagraniczny zz International Business (w języku angielskim) zz Logistyka międzynarodowa

R

ACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING

zz Controlling zz Rachunkowość

S

OCJOLOGIA

zz Problemy społeczne zz Studia miejskie

STRUKTURA UEK

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W UEK

TOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

zz Polityka i komunikacja międzynarodowa zz Studia wschodnie zz Zarządzanie międzynarodowe

OWAROZNAWSTWO

zz Ekologia wyrobów zz Handlowo-celna zz Menedżer produktu zz Zarządzanie jakością wyrobów

T

URYSTYKA I REKREACJA

zz Hotelarstwo i gastronomia zz Turystyka międzynarodowa

Z

ARZĄDZANIE

zz Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw zz Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw zz Marketing/Marketing międzynarodowy zz Rachunkowość zz Zarządzanie firmą zz Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu zz Zarządzanie turystyką i hotelarstwem zz Zarządzanie zasobami ludzkimi zz Zarządzanie zasobami niematerialnymi

ARZĄDZANIE ZI INŻYNIERIA PRODUKCJI

13


STRUKTURA UEK

Administracja

(studia pierwszego stopnia) Kierunek został utworzony z myślą o zmianie tradycyjnego postrzegania administracji jako wyłącznej domeny prawa na rzecz uwzględnienia ekonomicznych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania szeroko pojmowanej sfery publicznej. Studia na tym kierunku są osadzone w praktyce społeczno-gospodarczej i umożliwiają wszechstronny rozwój osobisty oraz pogłębianie pozanaukowych zainteresowań. Absolwenci charakteryzują się solidnym wykształceniem w dziedzinach: administracji, prawa, ekonomii, nauk politycznych i zarządzania. Posiadają umiejętności analitycznego myślenia oraz doświadczenie w zespołowym rozwiązywaniu problemów. W pracy zawodowej potrafią skutecznie posługiwać się nowoczesnymi technikami informatycznymi. Kierunek przygotowuje kompetentną i etyczną kadrę dla potrzeb administracji publicznej, dobrze znającą przepisy prawa i posiadającą gruntowną wiedzę ekonomiczną.

14

www.uek.krakow.pl

wym systemie prawnym) oraz ekonomicznych (mikro- i makropodstawy procesów integracyjnych, pogłębianie integracji rynków, idea jednolitego rynku europejskiego i zasady funkcjonowania swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału oraz ich konsekwencje dla podmiotów gospodarczych, znajomość zasad polityk wspólnotowych). Studia adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki skłaniają do poszerzania wiedzy z zakresu integracji europejskiej. Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne na specjalistów z tej dziedziny, a także do tych, którzy zamierzają związać swą karierę zawodową z instytucjami Unii Europejskiej.

Ekonomia Nauczanie na tym kierunku koncentruje się na zjawiskach ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, ujmowanej w makro- i mikroskali oraz w przekroju krajowym i międzynarodowym. Kierunek zapoznaje z różnymi aspektami działalności gospodarczej oraz metodami i technikami prowadzenia analiz ekonomicznych. Nauka na tym kierunku skupia się na przekazywaniu studentom wartości, postaw i umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej ukierunkowanej na sprawność i efektywność.

Europeistyka Kierunek Europeistyka dostarcza szerokiej wiedzy teoretycznej z zakresu integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów instytucjonalnych (system instytucjonalny UE, procedury decyzyjne, zakres kompetencji i uprawnień organów UE), prawnych (system prawny, źródła prawa wspólnotowego, rodzaje aktów prawnych i ich funkcjonowanie w krajo-

Gospodarka i administracja publiczna Kierunek Gospodarka i administracja publiczna został stworzony w celu kształcenia ekonomistów dla szeroko rozumianego sektora publicznego. Wyróżnia go nowoczesny i zarazem unikatowy w skali kraju program nauczania, gwarantujący zdobycie gruntownej wiedzy oraz umiejętności, stwarzający korzystne warunki dla kształtowania kariery zawodowej i osobistego rozwoju. Oferta dydaktyczna obejmuje przedmioty kierunkowe z zakresu gospodarki publicznej, zarządzania publicznego i administracji publicznej, ponadto studenci przygotowywani są do codziennego poruszania się w labiryncie przepisów, a także wykorzystywania możliwości wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. W programie znajduje się blok przedmiotów ukierunkowanych na kształcenie kadr dla szeroko rozumianego sektora publicznego, a także przedmioty zapewniające uniwersalność kształcenia. Kierunek oferuje możliwość wytyczenia indywi-

www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

STRUKTURA UEK

WYDZIAŁ EKONOMII

I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH dualnej ścieżki rozwoju poprzez wybór profilu kształcenia. Absolwenci tego kierunku studiów pracują w różnych instytucjach sektora publicznego, wielu z nich jest także menedżerami i specjalistami w firmach prywatnych oraz w sektorze organizacji pozarządowych.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Międzynarodowe stosunki gospodarcze to dziedzina naukowa powstała na bazie teorii ekonomii i polityki gospodarczej w skali gospodarki światowej oraz elementów związanych z globalnymi stosunkami polityczno-społecznymi różnych krajów. Przedmiotem jej zainteresowania są procesy globalizacji, internacjonalizacji gospodarki światowej, handel międzynarodowy i jego techniki, procesy integracji ekonomicznej, międzynarodowe stosunki finansowe, międzynarodowe negocjacje gospodarcze, funkcjonowanie międzynarodowych instytucji gospodarczych i firm na rynkach międzynarodowych.

alizowany program studiów zapewni uzyskanie umiejętności dokonywania analiz społecznych i statystycznych z wykorzystaniem technologii informatycznych. Co ważne – absolwenci kierunku posiadać będą także umiejętność interpretowania i analizy zjawisk życia gospodarczego z uwzględnieniem perspektywy socjologicznej. Dzięki udziałowi w projektach badawczych – 100 godzin w trakcie trzyletnich studiów licencjackich – studenci uczą się wykorzystywać wiedzę w praktyce oraz zdobywają doświadczenie niezbędne w pracy zawodowej, w tym takie umiejętności, jak: zdolności organizacyjne, przywódcze i umiejętności pracy w zespole.

Socjologia

Stosunki międzynarodowe

(studia pierwszego stopnia)

Stosunki międzynarodowe to nie tylko relacje zachodzące między aktorami gry międzynarodowej, jakimi są państwa, narody, instytucje, korporacje wielonarodowe i organizacje międzynarodowe – rządowe i pozarządowe. To również problemy zarówno o skali globalnej, jak i regionalnej – proliferacja broni masowej zagłady, kwestia wyżywienia ludzkości i kurczących się zasobów surowcowych w tym energetycznych, zagrożenia środowiska naturalnego, walka z nowymi chorobami, ochrona prawa człowieka. Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarne studia pozwalające na zdobycie umiejętności analizy zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz swobodnego poruszania się w nim.

Kierunek Socjologia adresowany jest do osób zainteresowanych problematyką społeczną, kulturową oraz zjawiskami życia społecznego. Zajęcia obejmują podstawy nauk społecznych oraz zagadnienia z zakresu socjologii ogólnej i socjologii szczegółowych. Studenci kierunku Socjologia zdobywają umiejętności badania i interpretowania zjawisk społecznych w różnych obszarach życia społecznego oraz rozwiązywania problemów społecznych. Zdobywają także kompetencje do gromadzenia i przetwarzania informacji, formułowania przekazów informacyjnych przydatnych do wyjaśniania zjawisk i procesów życia społecznego oraz proponowania rozwiązań praktycznych. Re-

15


STRUKTURA UEK

STRUKTURA UEK

WYDZIAŁ FINANSÓW

WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA Towaroznawstwo

F i n a n s e i r ac h unkowoś ć Oferta programowa kierunku Finanse i rachunkowość opiera się na pieniężnej naturze gospodarki. W procesach decyzyjnych podmioty stosunków ekonomicznych muszą uwzględnić istniejące parametry finansowe, takie jak: ceny, stopy procentowe, stopy podatkowe, kursy walutowe, stawki celne. Instytucje tworzące sektor finansowy: Bank Centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, posługują się różnymi instrumentami finansowymi. Instrumenty finansowe szeroko stosowane są przez państwo, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Program tego kierunku studiów obejmuje zatem, oprócz podstawowej wiedzy ekonomicznej, wykładanej w podobnym zakresie na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych, szeroki zakres przedmiotów, pozwalających na dogłębne zaznajomienie studentów z finansowymi mechanizmami funkcjonowania

16

www.uek.krakow.pl

współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Program obejmuje również porównawcze przedstawienie podstawowych teorii pieniężno-ekonomicznych, wykształconych przez współcześnie rozwijające się nauki ekonomiczne w świecie oraz na tle praktycznych doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej. Gospodarka przestrzenna

Gos podark a przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest unikalnym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, prowadzonym od 1996 r. Integruje dziedziny nauk ekonomicznych z wybranymi dyscyplinami nauk technicznych, m.in. z urbanistyką i architekturą. Studia na tym kierunku mają na celu kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry ekonomicznej o specjalistycznym interdyscyplinarnym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki regionalnej i lokalnej. Program kształcenia kierunkowego obejmuje

m.in. przedmioty z zakresu: funkcjonowania gospodarki regionalnej i samorządowej, planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, gospodarki miejskiej. Studenci zdobywają wiedzę poprzez działania z zakresu planowania przestrzennego, programowania rozwoju regionalnego i lokalnego, współdziałania administracji rządowej i samorządowej oraz poprzez współpracę z regionami europejskimi.

na Gospodarka przestrzen ku un er ki ci en lw so Ab w różnych służbach znajdują zatrudnienie nej zajmujących się administracji publicz ennym, polityką oraz planowaniem przestrz a. i i ochroną środowisk gospodarką gruntam tów, ek oj pr także w biurach Mogą być zatrudnieni o-gospodarczych, organizacjach społeczn ych. ch i izbach gospodarcz regionalnych fundacja

www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

Kierunek Towaroznawstwo łączy w szczególny sposób nauki ekonomiczne z podstawami wiedzy z zakresu nauk przyrodniczo-technicznych. Oprócz wiedzy ogólnoekonomicznej studenci zdobywają aktualną i dogłębną wiedzę specjalistyczną w zakresie kształtowania i zapewnienia jakości wyrobów w całym cyklu ich życia (od zaprojektowania, poprzez wytwarzanie, aż po zagospodarowanie odpadów). Na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych studenci zapoznają się z: efektywnym sterowaniem procesami kształtowania i ochrony jakości produktów; oczekiwanymi przez klientów właściwościami tych produktów; metodami badania i oceny jakości produktów; systemami zarządzania jakością. Studenci mogą przystąpić do egzaminu i otrzymać certyfikat asystenta systemu zarządzania jakością oraz pełnomocnika systemu zarządzania jakością, wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Kierunek Towaroznawstwo posiada pozytywną ocenę kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia przyznaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Poddany akredytacji uzyskał wysokie oceny i otrzymał w 2006 r. certyfikat jakości Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (EPQS). Studia na kierunku Towaroznawstwo prowadzone są w czterech specjalnościach: Ekologia wyrobów, Handlowo-celna, Menedżer produktu i Zarządzanie jakością wyrobów. Absolwenci kierunku Towaroznawstwo znajdują zatrudnienie w różnych działach gospodarki, a szczególnie w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych i konsultingowych, działach

jakości, projektowania, logistyki, marketingu, obsługi klienta. Mają też możliwość podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, laboratoriach badawczych oraz jednostkach certyfikujących systemy zarządzania jakością.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji jest kierunkiem studiów, który łączy nauki o zarządzaniu z podstawami nauk technicznych. Kierunek kształci specjalistów do spraw przygotowania i zarządzania procesami produkcyjnymi. W każdym przedsiębiorstwie potrzebny jest zespół specjalistów zajmujących się zarządzaniem, czyli kierowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem projektowania i realizacji procesów produkcyjnych. Absolwenci tego kierunku posiadają umiejętności menedżerskie oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii produkcji, w tym z zakresu projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz eksploatacyjnych. Wiedza absolwentów obejmuje wiadomości z zakresu nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu oraz z zakresu zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, logistyki, formułowania zadań z zakresu technologii i finansów, transferu tech-

nologii i innowacyjności. Absolwenci są przygotowani do zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji. Posiadają wiedzę potrzebną do organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych. Biorą udział w realizacji i wdrażaniu prac badawczo-rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Menedżerowie produkcji mogą podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych w: zz przedsiębiorstwach produkcyjnych w pionie dyrektora ds. produkcji; zz w dziale głównego technologa; zz w działach: przygotowania produkcji, marketingu, logistyki, zbytu; zz w jednostkach badawczo-rozwojowych.

rodukcji nia i inżynierii p nich za ąd rz Za ci en Absolw ych, śred i do pracy w mał oradczych an ow ot yg rz p są hid ach projektowyc i dużych jednostk ranym zakresem inżynierii wyb (zajmujących się ostkach gospodarczych produkcji), jedn w których wymagana yjnych, oraz administrac niczna, ekonomiczna yjne. jest wiedza tech tności organizac ję ie m u az or a i informatyczn

17


STRUKTURA UEK

Rachunkowość i controlling przedsiębiorstwem, ośrodkach przetwarzania informacji oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej (w działach analiz, planowania i prognozowania).

Informatyka stosowana

Analityka gospodarcza (studia pierwszego i drugiego stopnia) Głównym celem uruchomienia kształcenia na kierunku Analityka gospodarcza jest rozszerzenie oferty dydaktycznej w zakresie zgodnym z aktualnym i przewidywanym zapotrzebowaniem krajowego i globalnego rynku pracy oraz priorytetowymi kierunkami rozwoju kraju i regionu. Przygotowane standardy kształcenia, plan oraz program studiów kierunku Analityka gospodarcza umożliwiają uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu mikro- i makroekonomii, finansów i rachunkowości oraz metod ilościowych, podporządkowanych praktyce analiz gospodarczych, a także metod informatycznych prowadzenia takich analiz. Absolwent tego kierunku będzie analitykiem gospodarczym, przygotowanym do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia analiz i prognoz gospodarczych. W roku akademickim 2013/2014 studenci rozpoczną studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Analityka gospodarcza, mając do wyboru trzy specjalności: analityka makroekonomiczna, analityka mikroekonomiczna oraz analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie

1999

Informatyka i ekonometria (studia drugiego stopnia) Studia na tym kierunku dają duże szanse i perspektywy zawodowe. Kierunek kształci specjalistów w zakresie informatyki ekonomicznej, w szczególności projektowania i wdrażania systemów informatycznych, tworzenia baz danych oraz administrowania sieciami komputerowymi, a także zastosowania metod ilościowych do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Studia na tym kierunku systematyzują wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomii, informatyki, zarządzania oraz modelowania i prognozowania gospodarczego. Absolwenci Informatyki i ekonometrii są przygotowani do pracy w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych, w których zarządzanie i podejmowanie decyzji gospodarczych wymaga stosowania metod ilościowych i narzędzi informatycznych. Absolwenci kierunku jako wysoko wykwalifikowani pracownicy mogą być zatrudnieni w firmach branży komputerowej, komórkach zarządzania

2002

a Świętego Wizy ta Ojc na Uczelni II Jana Pawła

18

w różnych podmiotach gospodarczych (np. przedsiębiorstwa, banki, towarzystwa i instytucje ubezpieczeniowe, a także jednostki samorządowe).

www.uek.krakow.pl

owiecki Ryszard Bor ii 2002 r. prof. im Rektorem Akadem tn w ybrany osta , od 2007 pierwszy ej Ekonomiczn rsy tetu Ekonomicznego e w i n U Rektor

2007

(studia pierwszego i drugiego stopnia) Trzyletnie studia pierwszego stopnia na tym kierunku zostały uruchomione w roku akademickim 2010/2011. Od roku akademickiego 2013/2014 w ofercie Wydziału Zarządzania UEK znajdą się również studia drugiego stopnia na tym kierunku, tak aby absolwenci studiów licencjackich mogli kontynuować naukę na studiach magisterskich. W roku akademickim 2011/2012 na kierunku Informatyka stosowana uruchomione zostały studia w języku angielskim. Program studiów na kierunku Informatyka stosowana obejmuje przedmioty, które umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw informatyki, budowy i zasad działania systemów komputerowych, programowania, baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz projektowania systemów informacyjnych. Głównym atutem proponowanego kierunku jest to, że oprócz wiedzy informatycznej studenci uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, przedsiębiorczości, rachunkowości czy prawa. Dzięki temu absolwenci kierunku dobrze rozumieją rzeczywistość gospodarczą, co ma istotne znaczenie przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspierających działalność biznesową. Na kierunku Informatyka stosowana kształcimy projektantów i programistów przygotowanych do tworzenia zaawansowanych aplikacji komputerowych oraz specjalistów z zakresu projektowania i utrzymania systemów komputerowych mających

Zmiana nazwy Uczelni z Akademii Ekonomicznej na Uniwersytet Ekonomiczny

(studia pierwszego i drugiego stopnia) Kierunek Rachunkowość i controlling ma charakter unikatowy w skali kraju. Program studiów obejmuje nowoczesną wiedzę z zakresu rachunkowości i controllingu oraz przygotowuje studentów od strony praktycznej do przyszłej pracy zawodowej. Jest on odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w Polsce. Badania organizacji Manpower przeprowadzone w 2010 roku wskazują, że zawód „pracownika księgowości i finansów” należy do grupy 7 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce i 5 na świecie. Pracownicy księgowości i finansów stanowią zasadnicze kadry ekonomiczne przedsiębiorstw, biur rachunkowych, gmin i instytucji finansowych oraz firm outsourcingowych. Na kierunku prowadzona jest współpraca z takimi firmami, jak: Capgemini, Shell, Deloitte oraz Raiffeisen Bank Polska. Na potrzeby kierunku opracowany został nowy program nauczania języka angielskiego, bazujący na terminologii rachunkowości i controllingu certyfikowanych programów zagranicznych. Studenci kierunku Rachunkowość i controlling mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki i studia m.in. do takich krajów, jak: Wielka Brytania, USA, Francja, Niemcy, Włochy. Studia przygotowują do podjęcia w przyszłości pracy specjalisty w takich zawodach, jak: księgowy, samodzielny księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy, konsultant finansowy, doradca finansowy, analityk, dyrektor finansowy, główny księgowy czy pracownik biura rachunkowego. Zakres miejsc, gdzie można objąć powyższe stanowiska, jest bardzo szeroki; są nimi: przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne, banki, instytucje finansowe, jednostki finansów publicznych, firmy doradcze i konsultingowe. Specjalność Rachunkowość daje, zgodnie z polskim prawem, w perspektywie uprawnienia do za-

wodowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez dodatkowych trudnych i kosztownych egzaminów państwowych. Specjalność Controlling pozwala na pozyskanie umiejętności, pozwalających na pełnienie funkcji doradczych zarządom firm zarówno w sferze finansów, jak i w optymalizacji procesów biznesowych. Unikatowym walorem kierunku jest zwiększona liczba godzin warsztatów komputerowych i możliwość pracy na funkcjonujących w praktyce gospodarczej zintegrowanych systemach informatycznych i systemach klasy Business Intelligence, które dają absolwentom użyteczną wiedzę w zakresie praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych w rachunkowości i controllingu. Kierunek Rachunkowość i controlling można studiować zarówno na studiach I stopnia w Krakowie, Dębicy i Nowym Targu, jak i II stopnia w Krakowie i Dębicy.

Turystyka i rekreacja Kierunek Turystyka i rekreacja umożliwia studentom uzyskanie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu turystyki, hotelarstwa, gastronomii, działalności biur podróży, systemów informatycznych w turystyce. Studentom proponowane są dwie specjalności: Turystyka międzynarodowa oraz Hotelarstwo i gastronomia. Absolwent specjalności Turystyka międzynarodowa posiada rzetelną i wszechstronną wiedzę z zakresu obsługi zagranicznego ruchu turystycznego, zarządzania hotelami i biurami podróży. Natomiast absolwent specjalności Hotelarstwo i gastronomia dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu organizacji i techniki pracy w obiektach hotelarskich i gastronomicznych. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje pozwolą absolwentom kierunku na znalezienie pracy w sferze turystyki i rekreacji, zarówno w kraju jak i za granicą, bądź założenie własnej działalności gospodarczej w sektorze turystycznym.

Zarządzanie Na kierunku Zarządzanie kształceni są przyszli menedżerowie i eksperci posiadający szeroką wiedzę ekonomiczną i specjalistyczną w zakresie zarządzania. Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych po-

zwalających podjęcie pracy w przedsiębiorstwach zorientowanych rynkowo, jak i różnego rodzaju instytucjach, np. administracyjnych, finansowych lub przedsiębiorstwach nie zorientowanych na zysk. Kierunek prowadzony jest w ramach I i II stopnia studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Na I stopniu studiów trwających 6 semestrów, oprócz wiedzy ogólnoekonomicznej, z prawa, psychologii/socjologii oraz etyki, studenci studiują zagadnienia z zakresu finansów, rachunkowości, marketingu, informatyki, logistyki, controllingu, ekonomiki przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą, zarządzania jakością i zarządzania zasobami ludzkimi. Szeroka oferta specjalności pozwala – w zależności od dokonanego wyboru – uzyskać kompetencje zawodowe w obszarze funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, marketingu, zarządzania firmą, zarządzania sprzedażą w produkcji i handlu lub zarządzania zasobami ludzkimi. Studia II stopnia trwają 4 semestry i pozwalają pogłębić wiedzę w szczególności z zarządzania strategicznego, współczesnych koncepcji zarządzania, zarządzania procesowego, rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, marketingu międzynarodowego, badań operacyjnych, ekonometrii, statystyki matematycznej, analizy i diagnostyki ekonomicznej, makroekonomii, prognozowania gospodarczego oraz prawa cywilnego i handlowego. Podobnie jak na studiach I stopnia, student ma możliwość dokonania wyboru specjalności i zdobycia szczegółowych kompetencji zawodowych z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, marketingu międzynarodowego, zarządzania firmą, zarządzania sprzedażą w produkcji i handlu lub zarządzania zasobami ludzkimi, albo też nowej i oferowanej tylko na II stopniu studiów specjalności Zarządzanie zasobami niematerialnymi.

zania st na Wydziale Zarząd je e ni za ąd rz Za ek un Kier dem kierunkiem pod wzglę obecnie największym . Posiada długoletnią ób os ch cy ją iu ud st i śc ilo nomę, tradycję i doskonałą re ycia oferowanych do zdob u ni ie dn lę zg uw zy pr co okie perspektywy kompetencji daje szer zawodowe.

2008

2008-2012 funkcję Rek tora Uczeln pełni prof. R i oman Niest rój

www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

19

STRUKTURA UEK

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

na celu gromadzenie, przesyłanie, przetwarzanie i zabezpieczanie informacji. W trakcie studiów studenci mogą poszerzyć swoją wiedzę poprzez realizację przedmiotów wybieranych. Ich zakres jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. grafikę komputerową, sztuczną inteligencję, analizę danych czy zagadnienia dydaktyki.


STRUKTURA UEK

K

rakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego

w Krakowie (KSB), dawna Szkoła

MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

STRUKTURA UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie,

M

funkcjonuje od 20 lat. Krakowska Szkoła Biznesu to wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna, oferująca studia podyplomowe i wszelkiego rodzaju kursy oraz prowadząca działalność badawczą, konsultingową i wydawniczą. Szkoła wciąż poszerza ofertę o nowe kierunki, dostosowane do potrzeb i wyzwań dzisiejszego rynku. Dynamiczny rozwój i odnoszone sukcesy sprawiają, że KSB zajmuje wysokie lokaty w polskich rankingach, rośnie również jej uznanie na arenie międzynarodowej. Szkoła prowadzi stałą współpracę z przedsiębiorstwami, ośrodkami kultury, wyższymi uczelniami i policealnymi szkołami w kraju, w Bielsku-Białej, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Kielcach, Nowym Sączu, Nowym Targu, Rzeszowie, Tarnobrzegu, Tarnowie i Warszawie.

od 20 lat. Równie szerokie kontakty łączą KSB z uczelniami zagranicznymi, w tym m.in. ze Stockholm University (Szwecja), St. Gallen Business School (Szwajcaria), Grand Valley State University, Suffolk University, University of California (Stany Zjednoczone), ESC Clermont-Ferrand Graduate School of Management (Francja) czy University of Johannesburg (RPA) i Roosevelt University oraz Clark University (USA). Krakowska Szkoła Biznesu UEK aktywnie angażuje się i wspiera liczne projekty i inicjatywy studenckie np.: Eliteski AZS UEK Kraków, działalność studenckich kół naukowych „Grasz o staż”, „Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości”, gry symulacyjno-decyzyjne TEES. Krakowska Szkoła Biznesu od 1994 r. prowadzi studia menedżerskie MBA. Jak wynika z ratingu, opracowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM, w dwóch ostatnich edycjach program Executive MBA, prowadzony wspólnie ze Stockholm University School of Bu20

www.uek.krakow.pl

ałopolska Szkoła Administracji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego

siness, znalazł się w klasie profesjonalnej plus najlepszych programów MBA. W tej samej klasie znalazł się również Program International MBA, zainaugurowany w 2006 r., prowadzony w całości w języku angielskim wspólnie z S t. Gallen Business School. Wśród najlepszych studiów MBA w Polsce w Rankingu MBA Perspektywy® 2012 Program International MBA zajął 8 miejsce, a Program Executive MBA – 9 miejsce. Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest członkiem EFMD – European Foundation for Management Development – organizacji przyznającej akredytację m.in. EQUIS i EPAS. Ponadto jest związana z EMBS – European Management of Business Sciences Consortium; NIBES – Network of International Business & Economic School; ESSAM – European Summer School for Advanced Management, Aarhus School of Business, Aarhus University (Dania). Krakowska Szkoła Biznesu oferuje studia podyplomowe na niemal 80 kierunkach. W  trakcie rozwoju kolejnych edycji studiów w Krakowskiej Szkole Biznesu powstawało wiele przedsięwzięć, mających na celu zintegrowanie słuchaczy i absolwentów programów MBA i świata biznesu. Od ośmiu lat KSB jest organizatorem Międzynarodowego Kongresu MBA – jedynego tego typu przedsięwzięcia w Polsce. Jego celem jest łączenie wiedzy z praktyką wokół najnowszych trendów zarządzania. Środowisko słuchaczy i absolwentów programów MBA z KSB UEK skupione jest w Klubie KSB Alumni MBA. Idea ta ma na celu integrację, a także kreowanie środowiska

s dowy Kongre Międzynaro M BA ią tradycję. m ma już oś ioletn do zięcie skierowane Jest to przedsięw – li eb cz sz yższych menedżerów najw kadr y zarządzającej entów, słuchaczy, absolw czególnych programów sz po j ne cz i dydakty MBA w Polsce e do przyszłych i za granicą, a takż mów MBA. ra uczestników prog e się BA odbędzi IX Kongres M 13 r. -19 maja 20 w dniach 17 opiniotwórczego w polskim biznesie. Liczne spotkania z liderami, członkami zarządów firm i korporacji mają na celu przybliżenie słuchaczom praktyk stosowanych w biznesie. Bardzo ważną rolę odgrywają wyjazdy szkoleniowo-integracyjne krajowe i zagraniczne, study visits i zwiedzanie przedsiębiorstw. Krakowska Szkoła Biznesu stale dostosowuje swoją ofertę do wymagań stawianych przez rynek. KSB jest Najlepszym Partnerem w Biznesie w kategorii „Edukacja” w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez magazyn Home&Market – w edycji 2012 oraz 2011. Od kilku lat jest nagradzana za Najlepszy produkt dla biznesu w kategorii edukacja menadżerska w konkursie Gazety Finansowej. Liczba słuchaczy i rosnące zainteresowanie ofertą edukacyjną jest dowodem profesjonalizmu oraz silnej marki, jaką Krakowska Szkoła Biznesu posiada wśród instytucji organizujących studia podyplomowe.

www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

w Krakowie (MSAP) jest jednostką pozawydziałową, która powstała w 1997 r. MSAP UEK jest instytucją edukacyjno-doradczą, specjalizującą się w problematyce spraw publicznych. Celem MSAP UEK jest oddziaływanie na rozwój społeczno-gospodarczy Małopolski, kraju i regionów Europy poprzez doskonalenie jakości polityk publicznych i poprawę funkcjonowania administracji publicznej oraz podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarek lokalnych i regionalnych. Obszarami strategicznymi działalności MSAP UEK są: zz systemy zarządzania w administracji publicznej; zz projektowanie i ewaluacja polityk publicznych; zz ekonomia społeczna; zz innowacje i transfer technologii. Poprzez działalność doradczą, naukowo-badawczą i edukacyjną MSAP UEK wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą organy administracji publicznej, jednostki świadczące usługi publiczne, przedsiębiorstwa publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu oraz osoby fizyczne.

MSAP UEK wypracowała własną kulturę pracy, która wyraża się gotowością do realizacji projektów nietypowych, inspirowania władz publicznych do aktywności i samodoskonalenia, poszukiwania innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów, a także otwartością na realizację projektów o niekomercyjnym charakterze. Korzystając z wiedzy i kreatywności środowiska akademickiego oraz z własnego doświadczenia, MSAP UEK poszukuje rozwiązań służących wzrostowi zdolności władz lokalnych, regionalnych i centralnych do inicjowania, wspierania i realizacji przedsięwzięć rozwojowych. Realizowane projekty służą identyfikacji innowacyjnych rozwiązań, które mogą usprawnić i zracjonalizować funkcjonowanie jednostek sektora publicznego, a także firm, organizacji i instytucji. Działalność naukowo-badawcza służy podnoszeniu jakości pomocy doradczej świadczonej przez MSAP UEK, wzbogaca programy studiów podyplomowych oraz szkoleń. Szkoła stymuluje proces ustawicznej edukacji poprzez szkolenia, realizowane na zlecenie różnych instytucji i firm. MSAP UEK realizuje także autorskie programy studiów podyplomowych, łączące elementy kształcenia ogólnego i profilowanego, aby kształcić nowoczesne kadry, przygotowane do pełnienia funkcji w warunkach zmieniającego się otoczenia i zaostrzającej się konkurencji. Wśród szerokiej oferty studiów warto wymienić takie kierunki, jak: Zarządzanie w administracji publicznej (ZAP), Gospodarka i administracja publiczna (GAP). Do realizacji swoich celów MSAP UEK wykorzystuje możliwości stwarzane przez fundusze strukturalne. Szkoła posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu wniosków oraz realizacji i rozliczaniu zarówno projektów krajowych, jak i międzynarodowych (np. INTERREG IIIC, INTERREG IV, VII Program Ramowy). W ramach projektów systemowych MSAP UEK współpracuje m.in. z takimi instytucjami, jak: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

.m www

Więcej: w.pl rako k . k e sap.u

21


STRUKTURA UEK

B

iblioteka Główna UEK jest międzywydziałową jednostką, prowadzącą działalność usługową, dydaktyczną i naukową. Służy całemu środowisku

naukowemu Krakowa i Małopolski.

Jest to trzecia co do wielkości biblioteka akademicka Krakowa i druga co do wielkości biblioteka ekonomiczna w Polsce. Zakres tematyczny zbiorów odpowiada profilowi wydziałów Uczelni i obejmuje: nauki ekonomiczne, finanse, zarządzanie, towaroznawstwo oraz nauki społeczne i humanistyczne, a także niektóre nauki techniczne i informatykę. Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem – ok. 330 tys. woluminów książek, 875 tytułów czasopism bieżących drukowanych. Ponadto Biblioteka prenumeruje ponad 107 prestiżowych baz danych (bibliograficznych, pełnotekstowych, statystycznych). Oprócz baz wielodziedzinowych, udostępnianych w ramach licencji krajowej (Springer Link, ScienceDirect, EBSCO host oraz Web of Knowledge, archiwa Science oraz Nature) są to bazy specjalistyczne: Bankscope, Emerald, EMIS Emerging Markets Information Service, Global Market Information Database, MUNICIPIUM, CEIC, OECD iLibrary, wybrane kolekcje e-książek (ebrary, ibuk.pl czytelnia on-line), e-czasopism (JSTORE), a także bazy z dziedzin pokrewnych (Infor Lex Biblioteka, LEX, itp.). W sumie Biblioteka oferuje dostęp do około 24 tys. czasopism elektronicznych. Biblioteka opracowuje bazy danych. Spośród 10 takich baz (wszystkie w wolnym dostępie) najważniejsze to BazEkon i Dorobek. Pierwsza z nich jest bieżącą, adnotowaną bibliografią zagadnień ekonomicznych i pokrewnych, opartą na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych. Dorobek jest bibliografią prac (w tym doktoratów) pracowników UEK. W  ramach Biblioteki udostępniane są kolekcje specjalne: Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz biblioteki depozytowe. Biblioteka Główna UEK tworzy bibliotekę cyfrową, wchodzącą w skład Akademickiej Biblioteki Cyfrowej – KRAKÓW. Umieszczone tam publikacje widoczne są w ogólnoeuropejskim serwisie EURO PEANA (książki, artykuły z zeszytów naukowych naszej Uczelni, itp.) oraz w serwisie DART -Europe E-theses Portal (prace doktorskie obronione na UEK). Wszystkie najważniejsze zasoby elektroniczne Biblioteki są dostępne zdalnie dla pracowników oraz studentów Uczelni. Biblioteka posiada także własną sieć WiFi. W Bibliotece organizowane są liczne wystawy, jak również szkolenia dla studentów naszej Uczelni.

22

www.uek.krakow.pl

/ / ka n ht t p : b gue

k

w.pl Więcej: rako k . k e gur.u

e-mail: rakow.pl .k l. u e k @bib

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

S

tudium Języków Obcych (SJO) prowadzi lektoraty języków

obcych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego i rosyjskiego) dla studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Począwszy od roku akademickiego 2009/2010 studentów wszystkich kierunków na stopniu pierwszym

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczą się dwóch języków obcych (2 x 135 godzin), a studenci studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia jednego języka obcego. Studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia obowiązują dwa semestry lektoratu jednego języka obcego (60 godzin), a na studiach niestacjonarnych - 36 godzin. W SJO działają Centra Egzaminacyjne Londyńskiej i Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Centrum Egzaminacyjne Europejskiego Certyfikatu Językowego TELC. Oferta jest dostępna nie tylko dla studentów UEK, ale również dla osób z zewnątrz, pragnących udokumentować swoją znajomość języka obcego w mowie i piśmie stosownym certyfikatem zewnętrznym. Lektorzy zatrudnieni w SJO prowadzą również komercyjne kursy, przygotowujące do poszczególnych certyfikatów. Wysoko wykwalifikowana kadra gwarantuje bardzo duży odsetek zdanych egzaminów na wszystkich poziomach.

Studium Języków Obcych prowadzi także kursy językowe dla pracowników UEK i lektoraty dla studentów studiów doktoranckich. SJO dysponuje nowoczesną, stale rozbudowywaną multimedialną bazą dydaktyczną, obejmującą stały dostęp do sieci internetowej, tablice interaktywne w wybranych salach dydaktycznych, jak również nowoczesne laboratorium językowe. W trosce o wygodę studentów SJO umożliwia im stałą internetową komunikację z lektorami i sekretariatem. Specjalnie utworzony system informatyczny zawiera wszelkie informacje dla studentów, jak również kieruje ich po wykonaniu testu kompetencyjnego do grup o odpowiednim poziomie, zgodnym ze standardami przyjętymi przez Unię Europejską.

obowiązuje 5 semestrów języka (150 godzin).

ht t

www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

p:/

/sj

o2

W . u e i ę ce j : k.k rak ow .pl

/si

te

23

STRUKTURA UEK

BIBLIOTEKA


STRUKTURA UEK

J

ednym z najsilniejszych atutów naszej Uczelni jest dobre

wykorzystanie szansy rozwoju, jaką stworzyły zmiany polityczne i kulturowe, które nastąpiły przed i po integracji z Unią Europejską. Ten fakt historyczny wymagał od Uczelni jednoznacznego określenia rangi przyjmowanych celów rozwojowych oraz programów edukacyjnych, a nawet zadań inwestycyjnych.

www..

24

wspo w.pl/pl/ o k a r .k uek

www.uek.krakow.pl

Na sukces w tym zakresie złożyły się: zz wieloletnia współpraca z partnerami zagranicznymi, owocująca obecnie umowami wielostronnymi z ponad 200 uczelniami zagranicznymi z całego świata; zz decyzja o ukierunkowaniu polityki zagranicznej Uczelni na współpracę z krajami europejskimi oraz stopniowe rozszerzanie zakresu współpracy na uczelnie z całego świata; zz stworzenie pracownikom okazji do wykorzystania otwartego rynku edukacyjnego do przeprowadzania badań naukowych, udziału w międzynarodowychprojektachitp.(zwyjazdówzagranicznych korzysta rocznie około 400 pracowników UEK); zz podejmowanie rocznie około 150 naukowców i dydaktyków zagranicznych; zz dbałość o dobre przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej (corocznie korzysta z różnego rodzaju wyjazdów zagranicznych około 450 studentów naszej Uczelni); zz bogata oferta edukacyjna, z której korzysta w tym samym czasie około 600 studentów obcokrajowców.

Programy międzynarodowe Podstawowymi narzędziami transferu informacji i wymiany doświadczeń w dobie coraz ściślejszej integracji światowego rynku edukacyjnego są dla naszej Uczelni programy unijne, takie jak Erasmus, CEEPUS czy Fundusz Wyszehradzki. UEK nie ogranicza się jednak wyłącznie do nich, współpracując także na innych zasadach, takich jak: różnorodne stypendia rządowe, umowy wielostronne, powstające nowe programy, np. unijno-amerykański Atlantis, czy nowo powstające programy dofinansowane z funduszy unijnych oraz współpracy bilateralnej.

ynar Więcej: -miedz a c a r lp wspo lpraca/

odowa

.htm

Projekty międzynarodowe UEK realizuje szereg projektów międzynarodowych oraz jest aktywnym podmiotem w korzystaniu z różnych możliwości, jakie stwarzają programy UE adresowane do wyższych uczelni. Rocznie UEK uczestniczy w ok. 30 projektach finansowanych z funduszy europejskich. Różnorodność działalności edukacyjno-badawczej prowadzonej na naszej Uczelni pozwala rozszerzać gamę partnerów w kierunkach adekwatnych do aktualnej strategii rozwojowej.

Sieci i stowarzyszenia UEK jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji i sieci, np. EUA, NIBES, EMBS, UNECC . Ten ważny obszar aktywności Uczelni służy pozyskiwaniu nowych zagranicznych uczelni partnerskich oraz ułatwia udział w międzynarodowych projektach i aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe. Ważnym obszarem aktywności jest również członkostwo pracowników akademickich w organizacjach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Formy wymiany międzynarodowej

CENTRUM e-LEARNINGU

J

ednostką koordynującą

Cel ten realizowany jest poprzez udział w projektach związanych z szeroko rozumianą e-edukacją, codzienną współpracą z nauczycielami akademickimi, stosującymi nowe formy nauczania, oparte na technologiach e-learningu oraz prowadzenie badań dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów e-edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki, organizacji i ekonomii zdalnego nauczania.

przedsięwzięcia e-edukacyjne

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest Centrum e-Learningu, założone 1 marca 2006 r.

Działania Centrum koncentrują się przede wszystkim na: zz doradzaniu jednostkom dydaktycznym UEK w systemowym i systematycznym planowaniu oraz organizacji e-zajęć; zz prowadzeniu szkoleń i konsultacji dla kadry nauczającej w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć w Internecie;

Celem strategicznym Centrum jest podejmowanie wszystkich możliwych działań, które powodują, że e-learning będzie

STRUKTURA UEK

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

zz pomocy w przygotowaniu e-materiałów dydaktycznych; zz wsparciu studentów uczących się zdalnie; zz administrowaniu e-Platformą UEK; zz promocji i popularyzacji nowych form kształcenia uniwersyteckiego, wykorzystujących media elektroniczne; zz realizacji komercyjnych projektów e-edukacyjnych; zz prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie e-edukacji (metodyki oraz technologii).

wykorzystywany jako jedna z pełnoprawnych form kształcenia akademickiego.

Forma wymiany międzynarodowej podyktowana jest zarówno tym, co proponuje aktualny rynek edukacyjny, jak i chęcią zachowania komplementarności i spójności działań z wewnętrzną strategią funkcjonowania Uczelni. Studenci wyjeżdżający do uczelni partnerskich korzystają z takich form nauki, jak: zz studia częściowe semestralne lub roczne; zz studia podyplomowe; zz programy podwójnych dyplomów; zz seminaria i konferencje; zz praktyczne zajęcia biznesowe prowadzone w języku angielskim. Studenci przyjeżdżający na UEK korzystają z takich form nauki, jak: zz studia częściowe semestralne lub roczne; zz programy podwójnych dyplomów; zz pełne studia licencjackie lub magisterskie w języku polskim lub angielskim; zz seminaria i konferencje; zz program kultury i języka polskiego dla obcokrajowców. Pracownicy wyjeżdżający i przyjeżdżający mają okazję korzystać z: zz konferencji i seminariów naukowych; zz pobytów związanych z prowadzeniem badań naukowych i realizacją projektów międzynarodowych; zz prowadzenia wykładów gościnnych lub pełnych kursów; zz szkoleń.

www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

www .e -uc

Więcej : ze l n ia.ue

k.kra

kow. p

l

25


Z pewnością im bliżej końca studiów, tym intensywniej zastanawiasz się nad swoją przyszłością, także zawodową. Planowanie kariery jest dla Ciebie ważne, bo będzie ona miała wpływ na inne dziedziny Twojego życia. Dlatego rozważając pierwsze zawodowe kroki, warto skorzystać z pomocy osób, które posiadają wiedzę i odpowiednie przygotowanie do tego, by pomóc Ci w określeniu indywidualnej ścieżki kariery. Jeśli  szukasz wsparcia w kwestiach związanych ze swoją przyszłą profesją, zapraszamy Cię do skorzystania z oferty Akademickiego Centrum Kariery.

Proponujemy Ci wiele ciekawych i bardzo przydatnych aktywności. Do końca roku akademickiego masz jeszcze szansę z nich skorzystać – sprawdź co mamy Ci do zaoferowania!

KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM Zastanawiasz się, czym chciałbyś zajmować się w przyszłości? A może podjąłeś już pierwszą pracę i masz wątpliwości czy zmierzasz w dobrym kierunku? Wiemy, że nie są to łatwe decyzje i dlatego zachęcamy Cię do rozmowy z osobą, która pomoże Ci zadecydować o swoich przyszłych losach zawodowych.

a z doradcą lnego spotkani ua id w dy in s za dc Po ólnie: z doradcą Podczas indywidualnego możecie wspspotkania ową, er ri możecie wspólnie: ą ka ę zawod ą pozycję anować Twoj

oj zz zapl ować TwTwoją zbud zastanowićsię,się,jakjak zbudować pozycję zz zastanowić na rynku pracy, y, ac wopr za e u cj nk na ry edyspozy oje prpredyspozycje przeanalizować Twoje zawoować Tw iz al an ze pr z z rony, st ne oc dowe, słabe i mocne strony, m i e dowe, słab likacyjne, kumenty ap ać do przygotować dokumenty aplikacyjne, zz przygotow ch rekrutacji ły sz przyprzyszłych ę dodo sisię ać przygotować rekrutacji w to go zy zz pr kacyjnych, kwalifikwalifikacyjnych, i rozmiów rozmów zj cy tnej de i djęcie konkre dku. konkretnej decyzji przypa omówić popodjęcie zzomówić ącej Twojego owej, dotyczdotyczącej zawodzawodowej, Twojego przypadku.

DORADZTWO Z ZAKRESU PRAWA PRACY Jesteś już pracownikiem lub zamierzasz podjąć pracę i masz pytania lub wątpliwości dotyczące formy zatrudnienia, zapisu w umowie i innych 26

www.uek.krakow.pl

STRUKTURA UEK

ZAINWESTUJ W SIEBIE i ROZWIŃ SKRZYDŁA Z NAMI!

oraz orientacją na rozwój. Już dziś zapraszamy do skorzystania z możliwości sprawdzenia się pod kątem posiadanych kompetencji i ich poziomu za pomocą narzędzia do badania kompetencji on-line. Narzędzie dostępne jest na stronie www.kariery.uek.krakow.pl po zalogowaniu.

PORADNIK KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

zagadnień związanych z prawem pracy? Spotkałeś się z problemem i nie wiesz jak go rozwiązać? Poznaj swoje prawa i dowiedz się jak postępować w  konkretnych sytuacjach, które mogą spotkać Cię w pracy.

nie z doradcą, idualne spotka ź na ind Przyjdź nayw indywidualne spotkanie z doradPrzyjd się m.in.: rego dowsięiesz od któdowiesz cą, od którego m.in.:

wiązują i jaki model ów obo zaje um ie rod zz Jak Jakie rodzaje umów obowiązują i jaki model Ciebie korzystny? nia jest dla jest zatrudnie zatrudnienia dla Ciebie korzystny? acza zakaz konkurencji? ktyce ozn zz Co Co ww pra praktyce oznacza zakazekonkurencji? z Cię obowiązuj ora jaki zz Jak Jakii cza czass pra pr cy Ci przysługuje rod acyzaj urlo Ciępu obowiązuje oraz jaki iarze? wym im jak w i rodzaj urlopu Ci przysługuje owiedzialność materialna zz Jaka odp i w jakim wymiarze? a ciąży na Tobie? i porządkow Jaka odpowiedzialność materialna rozwiązywanie stosunku się ywa odb zz Jak i porządkowa ciąży na Tobie? o ctw ade świ ć cy i co może zawiera praodbywa Jak się rozwiązywanie stosunku pracy pracy? i co może zawierać świadectwo guje Ci pracy? Jakie wynagrodzenie przysłu zzJakie wynagrodzenie przysługuje ale także za czas Ci za wykonywaną pracę, zalno wykonywaną pracę, ale także za czas niezdo ści do pracy? niezdolności do pracy?

DORADZTWO ZAWODOWE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Wiemy, że studiując i rozważając perspektywę wejścia na rynek pracy możesz mieć pewne wątpliwości i obawy. Wspierając młodych ludzi staramy się dostosować naszą ofertę do wszystkich grup studentów, także osób z niepełnosprawnością.

Zapraszamy na indywidualne spotkania z osobą, która: zz poinformuje Cię o uprawnieniach i ulgach, przysługujących z tytułu niepełnosprawności; zz wyjaśni, jak ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; zz pomoże Ci zaplanować karierę i doradzi, gdzie możesz pracować po studiach; zz pomoże Ci dobrze przygotować dokumenty aplikacyjne i zaprezentować się u pracodawcy.

AKADEMIA ROZWOJU – know - how Szczególnie gorąco zachęcamy Cię do wzięcia udziału w ostatnim już cyklu warsztatów i szkoleń, skierowanych do studentów i absolwentów, zwłaszcza, jeśli nie brałeś w nich jeszcze udziału. Największą zaletą spotkań jest fakt, że prowadzą je praktycy – eksperci w swoich branżach, którzy podzielą się z Tobą doświadczeniem. Dotychczas szkolenia w ramach Akademii prowadzili przedsta-

wiciele takich firm jak: Alexander Mann Solutions, Aspen, Decathlon, HITACHI, IBM, Jeronimo Martins Dystrybucja, Kenexa, MARR, Maspex Wadowice, Getin Noble Bank, PwC, Valeo.

Weź udział w Akademii Rozwoju, ii Rozwoju, która dajeadCiemmożliwość eź W udział w Ak możliwość je Ci zz spotkania z praktykami z branży, którsięa da ży,

an kami z br zz zdobyciasifachowej i poznania pracy ę z praktywiedzy znania zz spotkania po i y dz ie w ej naobokreślonych stanowiskach, ow ch fa , zz zd ycia h stanowiskach zz wzięcia udziału zadaniach, reślonwycpraktycznych ch pracy na ok ny cz akty stanowiska pracy, w pr odpowiednich danego ziałudla zz wzięcia ud a danego ich dl dn ie w po zz za rozwinięcia umiejętności, które możesz od h, ac ni da y, prwacprzyszłości. wykorzystać e możesz stanowiska iejętności, któr um a ci ię in zz rozw i. zyszłoścudziału prwzięcia Zapraszamy Cięwdo w szkolezystać wykor niach, które jeszcze przed nami: zz Asessment Centre (Alexander Mann ziału w szkoleniach, szamy Cię do wzięciaprud Zapra Soultions) d nami: ze jeszcze którepersonelem zz Zarządzanie na Mann Soultions) rprzykładzie de an lex essment Centre (A z z As (IBM) ie (IBM) nelem na przykładz anie persointelektualnej rządzwłasności zzz zZa ) Prawo (MARR) (MARR ej ości intelektualn awo własn zzz zPr ch Strategie handlu naryn rynkach finansowych wy so an fin ch ka ategie handlu na z z Str (proTrader) er) rad oT zz (pr Zarządzanie projektem wg me metodologii todologii PMI IBM) wg rządzanie projektem z owacyjne z Za (IBM) o firmy w oparciu inn Organizacja firmy zzz Organizacja z w oparciu o innowacyjne (MARR) rozwiązania (MARR) rozwiązania

Zapisz się na szkolenia już dziś, korzystając z Kalendarza Szkoleń na naszej stronie internetowej: www.kariery.uek.krakow.pl. W naszym serwisie czeka na Ciebie mnóstwo innych przydatnych funkcjonalności. Oprócz dostępu do bazy ofert pracy, praktyk i szkoleń oraz bieżących informacji z tego rynku, udostępniamy kilka praktycznych narzędzi – szczególnie chcielibyśmy polecić jedno z nich:

NARZĘDZIE DO BADANIA KOMPETENCJI ON-LINE Pracodawcy najczęściej poszukują pracowników wykształconych i efektywnych, posiadających takie kompetencje jak: umiejętność pracy w grupie, umiejętności interpersonalne, zorientowanie na cel, umiejętności adaptacyjne czy zdolność podejmowania inicjatywy. Profesjonalizm w pracy jest utożsamiany nie tylko z wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, ale również z kulturą osobistą, umiejętnością współpracy

www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

Twoje kompetencje, czyli wiedza, umiejętności i doświadczenie czy motywacja, to dla pracodawcy najistotniejsza wartość. Dlatego skupiamy się na nich szczególnie i idąc krok dalej, w ramach realizowanego projektu jeszcze w tym roku akademickim udostępnimy Ci Poradnik Kompetencji Zawodowych*. Zawiera on praktyczną listę kompetencji, wymaganych przez pracodawców na stanowiskach, na które studenci lub absolwenci naszej Uczelni mogą aplikować, kończąc dany kierunek studiów. Zapoznanie się z opisami tych kompetencji umożliwi Ci sprawdzenie, czy jesteś gotowy, by rozpocząć pracę na danym stanowisku, i pomoże zaplanować działania, które powinieneś podjąć, by jak najlepiej się do tego przygotować. * Poradnik opracowany we wspłpracy z Pracodawcami przez Katedrę Zarządzania Zasobami Ludzkimi UEK

BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE!

Możesz liczyć na wsparcie Akademickiego Centrum Kariery nie tylko w trakcie studiów, ale także po ich zakończeniu. Jeśli jesteś świeżo upieczonym absolwentem, także zapraszamy Cię do kontaktu z nami. Oferujemy wszystkim naszym przyszłym i aktualnym absolwentom bazę ofert pracy, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia i serwis www z przydatnymi informacjami i narzędziami. Chcielibyśmy móc Was wspierać na jak najszerszym polu, by okres poszukiwania pracy był jak najkrótszy, a poziom przygotowania najlepiej dopasowany do potrzeb rynku pracy. Dlatego zwracamy się do Was, abyście wsparli nas w tych staraniach, wypełniając krótką ankietę po zakończeniu studiów. Nikt inny nie zna wyzwań z jakimi spotykacie się Wy, absolwenci, na początku swojej kariery zawodowej. Podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami, abyśmy mogli je przekazać kolejnym studentom rozpoczynającym pracę.

Myśląc o swojej przyszłej pracy pamiętaj, że Akademickie Centrum Kariery działa po to, by wspierać studentów na początku drogi zawodowej – Ciebie także! Pomożemy Ci zdobyć niezbędną wiedzę i przygotować Cię do wejścia na rynek pracy.

Twój głos jest dla nas ważny! Wypełnij ankietę na kow.pl www.kariery.uek.kra ę! i odbierz nagrod

Zrób pierwszy krok – odwiedź naszą stronę internetową i zarejestruj się na www.kariery.uek.krakow.pl. Będziesz mógł śledzić informacje o nowych szkoleniach, konkursach biznesowych i innych wydarzeniach, także prenumerując newsletter. Jeśli chcesz być na bieżąco z aktywnościami Akademickiego Centrum Kariery, dołącz do nas na Facebooku: http://www.facebook.com/ackuek Zespół Akademickiego Centrum Kariery

ich w ydarzeniach Udział we wszystk ademickie Centrum zez Ak organizowanych pr st bezpłatny. je ry rie Ka tyczące terminów ń na do y ół eg cz Sz kole są w kalendarzu sz i zapisy dostępne .uek.krakow.pl www.kariery

SPOTKAJ SIĘ Z PRACODAWCAMI I BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

S

zukasz pracy? Rozglądasz się za ofertą ciekawego stażu lub praktyki? A może chcesz zmienić zajęcie lub po prostu być na bieżąco z sytuacją na rynku pracy? Jeśli tak, odwiedź Targi Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, podczas których masz szansę nie tylko zapoznać się z najświeższymi ofertami pracy, ale również uzyskać pomoc w zaplanowaniu kariery.

Corocznie organizowane przez Akademickie Centrum Kariery Targi Pracy, to wydarzenie, podczas którego firmy prezentują swoje aktualne oferty pracy, plany rekrutacyjne na przyszłość oraz przedstawiają wymagania stawiane kandydatom i warunki zatrudnienia. 24 października 2013 r. te wszystkie informacje będzie można uzyskać podczas bezpośrednich rozmów z pracodawcami, którzy przygotowali swoją ofertę specjalnie dla studentów i  absolwentów krakowskich uczelni. Program imprezy jest obszerny – swoją ofertę co roku prezentuje ponad 50 firm z branży finansów i bankowości, rachunkowości, IT, doradztwa personalnego, konsultingu, produkcji i handlu, więc każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie. Punktem programu cieszącym się co roku ogromnym powodzeniem, są  prezentacje firm, prowadzone równolegle w salach wykładowych. W ostatnich latach swoje wystąpienia przygotowali pracodawcy tacy jak: PKO BP, Airline Accounting Center, Capgemini, Capita, StateStreet, UBS

Service Centre, PMI Service Center Europe, Valeo Poland, Henkel Polska oraz firmy z branży rekrutacyjnej: Alexander Mann Solutions i Antal International. Rozwiązania dla osób planujących założyć własną firmę przedstawiają eksperci z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy UEK-u.   Odwiedzając Targi możesz skorzystać również z porad agencji pośrednictwa pracy i osób specjalizujących się w doradztwie personalnym. Jak co roku, przy pomocy

specjalistów, będzie można zaplanować swój rozwój zawodowy czy przygotować się do udziału w procesie rekrutacji – dla osób poszukujących pracy to nieocenione korzyści.

Szczegółowe info rmacje dostępne są na stronie www.kariery .uek.krakow .pl.  Serdecznie zapras zamy!

27

STRUKTURA UEK

K

arierę warto zacząć planować jak najwcześniej a studia to idealny okres, by sprawdzić siebie na rynku pracy. W tym czasie możesz przekonać się, jakie zadania sprawiają Ci radość i przynoszą satysfakcję, w czym jesteś dobry, a co może być dla Ciebie trudne. Wybierając zawód weź pod uwagę także sytuację na rynku pracy, zapotrzebowanie na konkretne zawody oraz prognozy na najbliższe lata. Ale tak naprawdę… kluczem do sukcesu jest dążenie do tego, aby zawsze być dobrym w tym, co się robi.


Ż YC I E S T U D E N C K I E

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

C

zy biorąc udział w konkursach, imprezach kulturalnych lub wyjazdach szkoleniowych, zastanawiałeś się, jak wyglądają kulisy ich tworzenia? Chciałbyś być częścią grupy, która nie tylko świetnie się bawi, ale również rozwija swoje pasje, przygotowując różnego rodzaju przedsięwzięcia? Nabrać doświadczenia w pracy, bez wrednego szefa stojącego nad głową?

P

SUEK to organ samorządu studenckiego, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów przed Władzami Uczelni. Kreujemy także życie studentów poprzez wspomaganie ruchu naukowego, kulturalnego oraz sportowego!

Działalność samorządowa PSUEK

Bezpieczna Uczelnia

Zajmujemy miejsce w Senacie, komisjach Uczelnianych i Senackich oraz Radach Wydziałów. Koordynujemy prace wszystkich organizacji studenckich, zatwierdzamy przydzielanie punktów dla studentów przez koła naukowe oraz organizacje studenckie, a także współdecydujemy o podziale środków funduszu pomocy materialnej na poszczególne świadczenia.

Happening związany z realizowaną przez Uczelnię Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa, mający na celu uświadomienie i ograniczenie zagrożeń, z jakimi mogą mieć do czynienia studenci i pracownicy.

Co udało się nam osiągnąć?

ÎÎPrzedłużenie kształcenia językowego UEK o semestr ÎÎPowołanie Rzecznika Praw Studenta ÎÎOtworzenie i prowadzenie na terenie kampusu klubu studenckiego ZaUEK ÎÎZmiany w egzaminie na drugi stopień studiów ÎÎUchwalenie nowego regulaminu Samorządu Studenckiego ÎÎWprowadzenie zmian do Regulaminu Studiów Wyższych UEK ÎÎWprowadzenie biletów semestralnych MPK ÎÎPrzedłużenie terminu zaliczenia praktyk ÎÎUchwalenie kodeksu etyki studenta

Uhonorowanie najlepszych nauczycieli akademickich. Mentorzy UEK zostają wyłonieni w czterech kategoriach: Innowator, Bratnia Dusza, Bystrzak oraz Kawalarz.

„Działalność w organizacji opiera się nie tylko na wyzwaniach, pracy, projektach. Przychodzi czas, w którym uśmiech, zadowolenie i gratulacje w pełni kompensują swój wkład w realizację projektu i właśnie te uśmiechy, radość i szczęście zapamiętałem najlepiej z działalności w ZSN UEK.”

Świeżak

– Mateusz Macałka, przewodniczący ZSN UEK

Juwenalia

28

www.uek.krakow.pl

Akcja honorowego krwiodawstwa organizowana na terenie Uczelni. Wiosną 2010 r. pobiliśmy rekord Polski w ilości zebranej krwi!

Weekendowe szkolenie menadżerskie, wzbogacone zabawami i imprezami integracyjnymi. Podczas zapisów do ostatniej edycji miejsca rozeszły się w… niecałe trzy minuty!

Obóz Beana

Wrześniowy wyjazd integracyjny dla nowych studentów naszej Uczelni. Wszyscy uczestnicy Obozu mają ułatwiony start na UEK-u, a wielu z nich trafia do Niezależnego Zrzeszenia StudentówJ

Bal Licencjata – Bal dla studentów

trzeciego roku.

Bal Magistra – Bal dla studentów

ostatniego roku.

SPreJ, czyli Studenckie Prawo Jazdy – wyjazd szkoleniowy dla starostów

pierwszego roku.

Działalność w NZS-ie otwiera także drzwi do opracowania autorskiego projektu!!! Pomysły studentów udało się wcielić w życie podczas konkursu fotograficznego Kliszożercy oraz konwentu gier i fantastyki Kraków Game Fusion. Poza projektami w NZS-ie działają trzy sekcje: Promocji, Sponsoringu i Szkoleń, które zajmują się wdrażaniem nowych pomysłów, pozyskiwaniem partnerów strategicznych oraz dbaniem o rozwój wewnętrzny członków organizacji.

Jednak przede wszystkim…Jesteśmy studentami i pamiętamy, że kwintesencją czasu studiów jest zabawa! NZS – Zaprojektuj swój czas! Znajdź nas na www.nzsuek.pl lub www.facebook.com/nzs

ZASTANAWIASZ SIĘ CZY WSTĄPIĆ DO ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH UEK? POMOŻEMY CI PODJĄĆ WŁAŚCIWĄ DECYZJĘ!

Wrześniowy obóz adaptacyjny. Poza oswojeniem z nową uczelnianą rzeczywistością pozwala na posmakowanie pierwszych prawdziwych studenckich imprez, a także zawarcie nowych znajomości, dzięki którym pierwsze kroki na uczelni staną się dużo prostsze.

Mosty Ekonomiczne

Wampiriada

Manage-in

acji o NZS UEK Więcej inform ć na stronie eź możecie znal uek.pl s z n w ww k oraz na FB m/nzsue ebook.co c a .f w w http://w

Jesteśmy twórcami największych projektów odbywających się na naszej Uczelni. Juwenalia, Mosty Ekonomiczne, Świeżak, to tylko nieliczne z nich! Dzięki nim urozmaicamy czas wolny studentów oraz dajemy im szansę rozwoju i zdobywania doświadczenia, tak cennego na dzisiejszym rynku pracy.

Cieszący się niesłabnącą popularnością, projekt pozwalający na kilkudniową wymianę studencką pomiędzy polskimi uczelniami ekonomicznymi. Niepowtarzalna okazja na poznanie innych uczelni i porównanie ich z Alma Mater.

Jesteśmy studencką organizacją non profit, której celem jest wzbogacenie życia studenckiego o wydarzenia kulturalne, naukowe oraz charytatywne. Podstawą naszej działalności są projekty, do których należą:

Największe studenckie święto, podczas którego organizujemy – oprócz Koncertu Głównego – także: Przegląd Kapel Rockowych, Wybory Najmilszych Studentów UEK, X-tremalia, Dance Wave oraz Noc Kinową.

Działalność projektowa PSUEK

Największy projekt powstający przy współpracy wszystkich organizacji studenckich. Jedyna taka okazja, by usłyszeć gwiazdy polskiej i zagranicznej muzyki, stanąć w szranki z innymi wydziałami o Puchar Rektora oraz wystartować w plebiscycie na Najmilszą Studentkę i Super Studenta.

Spróbuj swoich sił w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów!

Juwenalia

Mentorzy UEK

lnością w PSUEK? Jesteś zainteresowany działa DZIAŁAĆ” CĘ „CH Wyślij e-mail pt. na adres hr@psuek.pl na naszą stronę Chcesz być na bieżąco? Wejdź na Facebooku nas ub www.psuek.pl i pol ent.uek lam ar l/p .p www.facebook

www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

Ż YC I E S T U D E N C K I E

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Z

rzeszenie Studentów Niepełnosprawnych na naszej Uczelni powstało w 2004 r. Naszym głównym zadaniem jest pomoc wszystkim studentom niepełnosprawnym w rozwiązywaniu ich problemów. Zależy nam również na integracji środowisk studenckich z osobami niepełnosprawnymi. Członkami naszego Zrzeszenia są zarówno studenci z niepełnosprawnością, jak i pełnosprawni. W ramach porozumienia współdziałamy również z 5 krakowskimi uczelniami. Większość naszych przedsięwzięć ma charakter cykliczny. Organizujemy m.in. Wigilię, Krakowskie Dni Integracji, Piknik Lotniczy, imprezy andrzejkowe, ZSNowe Wieczory Filmowe, wyjścia do teatrów, Sylwestra. Co więcej, integrację opieramy również na różnorakich wycieczkach/obozach (do tej pory odwiedziliśmy m.in. Gdańsk, Wisłę, Żywiec, Szczyrk). Nasi członkowie wyjeżdżają również na konferencje, seminaria dot. tematyki niepełnosprawności, biorą również udział w różnych kursach/warsztatach na terenie Krakowa. Równie ważnym elementem naszej działalności jest współorganizowanie od kilku lat Ogólnopolskich Spotkań Studentów Niepełnosprawnych. Swój wkład mamy również w tworzenie „Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych”. We wszystkich działaniach

wspiera nas Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych naszej Uczelni.

sz temat znajdziesz na Więcej informacji na na etowej stronie intern krakow.pl. http://zsn.uek. nasz profil Zapraszamy również na u na Facebook .uek cebook.com/zsn .fa w w w http:// dyżury pytań zapraszamy na W razie jakichkolwiek :40) -14 :00 13 :30, wtorki (poniedziałki 11:20-12 D ie lon wi Pa w uje się – nasza siedziba znajd 19. nr – pokój nież pytania odpowiemy rów sze Wa e lki ze Na ws drogą mailową akow.pl). zs (zsn@ n.uek.kr

Koło Naukowe Informatyki (KNI) Wejdź w nurt IT!

J

esteśmy organizacją, która stawia na nieformalną dyscyplinę. Jeśli szukasz Koła, w którym panują luźne zasady i atmosfera, a jednak każdy może spędzić wolny czas pozytywnie i pożytecznie – dołącz do nas! Poznasz ciekawych ludzi, zyskasz wiedzę na temat uczelni (w naszych szeregach mamy dwóch starostów!) i jej działania, a także zapoznasz się z nowymi technologiami. KNI nie ogranicza działalności tylko do IT. Wspieramy również inne koła i grupy uczelniane poprzez organizowane przez nas szkolenia (MS Office; np. Excel dla Rachunkowości, Profesjonalne Prezentowanie etc.) oraz pomoc techniczną. Niezwykle cenionym przez członków KNI corocznym wydarzeniem jest Studencki Festiwal Informatyczny (SFI). Jest on organizowany przez cztery krakowskie uczelnie: UEK, AGH, Politechnikę i UJ. Członkowie Koła współorganizujący SFI mogą dołączyć do jednej (lub wielu) z sekcji projektowych: zz Finansów – nauka rozliczania i księgowania. Czasami nazywane „Fakturowanie dla bystrzaków!” zz Marketingu – pozyskiwanie partnerów, kontaktowanie się ze stacjami radiowymi, telewizyjnymi, a także wywiady, pisanie notek, tworzenie i obrabianie grafiki oraz wszystkiego, co jest związane z promocją Festiwalu. zz Sponsorskiej – zdobywanie wsparcia (nieraz materialnego) ze strony różnych firm i organizacji, w zamian za umieszczenie logo/baneru, czy innego materiału promocyjnego na stronie, lub na sali, na której w danym roku odbywa się Festiwal. zz Prelegentów – kontaktowanie się ze sławami świata IT z prośbą o przybycie oraz np. wygłoszenie wykładu. Ponadto do obowiązków członków sekcji Prelegentów należy opieka nad zaproszonymi gośćmi. zz Logistyki – zapewnienie zaplecza logistycznego, tj. załadunku, rozładunku i transportu materiałów promocyjnych, urządzeń (audio-video) oraz poczęstunku.

m y! asz a r p a Z : Kontakt mail.com @ k g rakow.pl NI.ue k e-mail: K w.kni.uek. w w : s t ro n a

29


Ż YC I E S T U D E N C K I E

K

lub Uczelniany AZS UEK jest największą organizacją studencką działającą na Uczelni. Skupiamy ponad 500 studentów, pasjonatów sportu – zarówno tego w wydaniu amatorskim, jak i bardziej wyczynowym. W ofercie mamy blisko 30 sekcji sportowych: od tych najpopularniejszych, jak piłka nożna, siatkówka czy aerobik, po te bardziej niszowe, jak rowerowa czy wspinaczkowa. Członkowie AZS-u mogą reprezentować Uczelnię m.in. w rozgrywkach Małopolskiej Ligi Akademickiej, Akademickich Mistrzostwach Polski i Akademickich Pucharach Polski. Sukcesy odnoszone w tych imprezach są brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów!

Zajęcia sekcji AZS prowadzone są w zdecydowanej większości przez pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEK. Dzięki bliskiej współpracy Klubu ze Studium, aktywność w niemal wszystkich sekcjach AZS może dać zaliczenie z zajęć wychowania fizycznego, które są obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. AZS to nie tylko sport. To też (a może nawet przede wszystkim!) możliwość poznania nowych ludzi, którzy dzielą podobne pasje. To nie przypadek, że skrót AZS jest często rozwijany w inny sposób: Atmosfera Zabawa Sport. Często znajomości zawierane z innym członkami sekcji i klubu zamieniają się w przyjaźnie. W wielu sekcjach tradycją stały się wspólne imprezy i wyjazdy na wakacje. AZS UEK stara się także kreować sportowe życie Uczelni. Oprócz codziennej działalności sekcji, organizujemy także turnieje studenckie w najpopularniejszych dyscyplinach. Ich wyniki są sumowane do Klasyfikacji Generalnej Ekonomicznych Igrzysk, które mają wyłonić najlepszy wydział. Zachęcamy Was do regularnego ruchu. Grzechem byłoby nie wykorzystać takiej infrastruktury, jaką dysponuje nasza Uczelnia (hala sportowa, sala fitness, basen, siłownia, kort tenisowy). Zapraszamy Was także na mecze naszego zespołu I ligi siatkówki kobiet. W tym roku celem „ekonomistek” jest awans do Orlen Ligi Kobiet. Spotkania rozgrywane są w hali UEK. Wstęp na nie jest darmowy, a w przerwach można wygrać nagrody. Atmosfera na meczach jest znakomita. Emocji nie brakuje!

hcesz posmakować międzynarodowości? Zastanawiasz się jak dodatkowo wykorzystać czas studiów? A może jesteś tegorocznym maturzystą i szukasz inspiracji?

Koło PTTK nr 7 przy Uniwersytecie Ekonomicznym to organizacja, która integruje studentów i absolwentów ceniących aktywny wypoczynek, turystykę oraz sport. Tworzą go wyjątkowi ludzie, połączeni miłością do podróży, ciekawością świata i chęcią aktywnego spędzania czasu. Jako organizacja studencka staramy się podtrzymywać tradycje uczelniane, jako organizatorzy wyjazdów dajemy możliwość alternatywnego wypoczynku, a jako grupa pasjonatów próbujemy rozbudzać w studentach turystyczne zainteresowania.

Życie to nie bajka, ale wspaniała przygoda – wykorzystaj ją z

Jak działamy? Przede wszystkim organizujemy cykliczne wyjazdy górskie: Rajd I-go Roku (w październiku), Rajd KROKUS (w marcu), Rajd Majowy (długi weekend majowy). Pierwszy z nich przygotowywany jest przede wszystkim z myślą o nowych studentach naszej uczelni i stanowi niepowtarzalną okazję do aktywnego wejścia w życie studenckie oraz zawarcia nowych znajomości, które w wielu wypadkach, stają się początkiem długoletnich przyjaźni. Drugi ma integrować członków różnych organizacji studenckich poprzez wspólny wysiłek, towarzyszący pokonywaniu trasy i niezapomnianą przebieraną zabawę tematyczną. Jednak najważniejszym projektem naszego Koła jest Rajd Majowy. Bierze w nim udział około 150 osób, studentów i absolwentów naszego uniwersytetu, ale także innych krakowskich i pozakrakowskich uczelni. Wybierają oni jedną z kilku przygotowanych tras (różnej długości i trudności), by po kilkudniowej wędrówce spotkać się na noclegu finałowym, wspólnie się bawić, rywalizować w konkursach i miło spędzić czas. Rajd ten stanowi niewątpliwie ważne wydarzenie w życiu naszej uczelni, dlatego też co roku dokładamy wszelkich starań, aby zorganizowany był z wielkim rozmachem i na długo pozostał w pamięci uczestników. Oprócz dużych wyjazdów organizujemy także szereg spontanicznych weekendowych wypadów, przede wszystkim górskich (w Beskidy, Tatry, Gorce), ale również wycieczek rowerowych, wyjść na lodowisko, do muzeów czy do kina. Poza działalnością „terenową” przygotowujemy slajdowiska, ciekawe spotkania tematyczne czy projekcje filmów. Spotykamy się co tydzień w siedzibie Koła na terenie uczelni, by porozmawiać, pośmiać się i planować kolejne wyjazdy.

Zapraszamy na sektor Klubu Kibica!

Jesteśmy grupą ludzi pozytywnie zakręconych, niemogących usiedzieć na miejscu, niezwykle cenimy aktywność i kreatywność. Wierzymy, że rzeczywiście istnieje coś takiego, jak „zarażenie podróżą”, dlatego staramy się stworzyć jak najwięcej i jak najlepszych okazji do tego, by dzielić się swoją turystyczną pasją i zachęcić innych, by i oni zarazili nas swoimi pomysłami. Jesteśmy otwarci na nowych ludzi, inicjatywy i propozycje.

e, wyjazdach Więcej informacji o naszym Kol na stronach: i spotkaniach można znaleźć w.pl/ http://pttk.uek.krako uek tk pt m/ .co www.facebook

30

www.uek.krakow.pl

www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

Ż YC I E S T U D E N C K I E

C

AZS, czyli Atmosfera Zabawa Sport

Jeżeli tak, nie zwlekaj, dołącz do AIESEC! Jesteśmy największą międzynarodową organizacją studencką działającą w 113 krajach na świecie. Naszym celem jest rozwijanie potencjału młodych ludzi i otwieranie ich na świat. Z nami poczujesz siłę międzynarodowości, zasmakujesz ogólnopolskich, być może i zagranicznych konferencji, a przede wszystkim zdobędziesz wiele przydatnych umiejętności. Organizacja to doskonała okazja do wykazania się w pracy zespołowej, podszlifowania języka, dbania o własny wizerunek i samorozwój, zarządzania ludźmi oraz zdobywania doświadczenia w wielu dziedzinach. Z nami nigdy nie zaznasz nudy, a każdy dzień będzie nowym wyzwaniem. Przystępując do AIESEC każdy z Was odnajdzie coś dla siebie. Pracę opieramy na działalności w zespołach prowadzonych przez studentów z dłuższym stażem pracy w  organizacji. Dzięki AIESEC zyskasz możliwość kontaktu z wieloma firmami, z jakimi współpracujemy. Organizujemy największe targi pracy w Krakowie, Dni Kariery, podczas których co roku tysiące studentów spotykają swoich wymarzonych pracodawców. Mamy Ci do zaoferowania wiele szkoleń, doświadczenie, jakie zdobędziesz w AIESEC, pozwoli Ci już od początku studiów wzbogacać swoje CV. Przede wszystkim okaże się ono wielką przygodą z mocną nutą międzynarodowości. A może masz ochotę na chwilę zapomnienia w dzikiej afrykańskiej głuszy, Brazylii pełnej kolorów, ciepłej Hiszpanii, niezgłębionych Chinach, tajemniczym Meksyku, tętniących życiem Włoszech...? Nie czekaj, zasięgnij rady u członków AIESEC, odwiedź nas w biurze znajdującym się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, albo zajrzyj na nasz fanpage na Facebooku (www.facebook.com/lckrakow) i wyjedź na zagraniczny wolontariat z naszą organizacją. Oto czego potrzebujesz: znajomości języka, determinacji oraz wiary, że się uda. Sześciotygodniowa przygoda czeka! Wybór należy do Ciebie! Nie bój się marzyć, świat stoi otworem, wystarczy tylko zrobić krok naprzód! Jeśli w trakcie trwania studiów, albo już po studiach, zdobędziesz doświadczenie, dzięki AIESEC będziesz mógł także wyjechać na zagraniczne praktyki. Staż w międzynarodowym przedsiębiorstwie, nauka języka w odległym zakątku świata, praca nad międzynarodowym projektem – wszystko to znajduje się w zasięgu ręki, a dwunastomiesięczna zagraniczna praktyka stanie się niepodważalnym argumentem dla Twojego przyszłego pracodawcy.

rganizacji ronę naszej o d/krakow st a n j zy jr za Już dziś rg/polan w.aiesec.o y Ci do zaoferowania. w /w :/ p tt h ę co mam i przekonaj si raków, et Lokalny K ) 293 53 78 it m o K ka ls o 2 AIESEC P raków, tel. (1 27, 31 - 510 K .aiesec.pl ka ic w o ak R ul. kow www.kra l@aiesec.pl .p w o krak

31


Ż YC I E S T U D E N C K I E

Erasmus Student Network UEK ESN UEK jako lokalna sekcja Erasmus Student Network opiekuje się zagranicznymi studentami przyjeżdżającymi na wymianę na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Nasza prężnie działająca sekcja (przy wsparciu Biura Programów Zagranicznych) organizuje wiele różnorodnych eventów i projektów adresowanych także do studentów z Polski. Dwukrotnie w ciągu roku (luty oraz wrzesień) organizujemy Orientation Week, czyli tydzień orientacyjny dla nowo przybyłych do Krakowa studentów zza granicy. Kolejnym dużym projektem, przeprowadzanym na wiosnę jest międzynarodowy konkurs fotograficzny Discover Europe, ukazujący piękno ludzi, natury, cywilizacji... ESN UEK we współpracy z działającymi na UEK Parlamentem Studenckim oraz Niezależnym Zrzeszeniem Studentów organizują również corocznie Juwenalia. Odpowiednikiem Juwenaliów skierowanym głownie do zagranicznych studentów były majowe ESNalia (zorganizowane we współpracy z sekcjami ESN AGH, ESN PK, ESN UJ). Projekt ten zdobył trzecie miejsce w II edycji konkursu Studencki Projekt Roku. W październiku organizowany jest również Międzynarodowy Dzień Otwarty. Promuje on wymiany międzynarodowe organizowane na naszej uczelni. Od początku roku działa także nowy projekt – Blog ESN UEK. To blog stworzony z myślą o studentach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który ma pomóc im w podjęciu decyzji do którego kraju wyjechać na wymianę. Pojawiają się tam wpisy osób, które dzielą się swoimi doświadczeniami i wrażeniami z pobytu na zagranicznej uczelni. Oprócz stałych eventów, w ramach ESN UEK działa także szereg grup roboczych, które skupiają się na umilaniu czasu przyjezdnym. Sekcja Travel organizuje wycieczki, między innymi do Oświęcimia, Wieliczki i Budapesztu. Przez cały rok odbywają się także cotygodniowe spotkania towarzysko-edukacyjne pod nazwą Tandem. Team Party dba o to, aby każdy erasmus mógł dać upust swojej nieprzebranej energii na niezliczonej ilości imprez, a dzięki grupie Kultura erasmusi poznają krakowskie zabytki. Social Erasmus swoje projekty przeprowadza z myślą nie tylko o studentach, ale także o potrzebujących. Warsztaty Taneczne, świąteczny Flash Mob na UEK, Szlachetna Paczka czy Dzień św. Mikołaja, to tylko nieliczne z akcji przeprowadzonych przez tę sekcję. Grupa robocza Sport organizuje natomiast cotygodniowe rozgrywki sportowe, kursy tańca, a w zimie wyjazdy na narty. Z kolei Tour de Kraków pokazuje piękno Krakowa studentom z całej Polski, odwiedzającym nasze miasto. Działa także system zniżek ESN Card, obowiązujący w krakowskich restauracjach, barach, klubach, hostelach i miejscach rozrywkowych. ESN UEK to świetna okazja do nawiązania międzynarodowych kontaktów! Nie czekaj i dołącz do nas! Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku (październik i kwiecień).

Zapraszamy również na naszą stronę internetową, oraz bloga. http://uekrakow.esn.p l http://blogesnuek.w ordpress.com/ 32

www.uek.krakow.pl

P

o co idziesz na studia? Żeby skompletować papierki na przyszłość, zdobyć odpowiednie wykształcenie, poznać nowych ludzi, czasem uczyć się do rana, a czasem imprezować… Na to wszystko jest jedno rozwiązanie: Koło Naukowe

Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, to organizacja zrzeszająca wszystkie koła naukowe, działające na naszym uniwersytecie. Zajmujemy się nie tylko koordynacją ich działań, ale również sami organizujemy wydarzenia na terenie uczelni. Pod koniec kwietnia wszyscy sympatycy i działacze naukowi albo towarzyscy kół spotykają się dzięki RKN na Święcie Koła. Obok zabawy, wspieramy i rozwijamy działalność naukową. Sesja Referatowa RKN, to często pierwsza okazja dla studentów do napisania i wygłoszenia pracy naukowej, a zebranie ich we wspólną publikację, staje się wspaniałą pamiątką. Życie studenckie kołem się toczy. Jeśli chcesz zdobyć papierki ze szkoleń, doświadczenie z organizacji wydarzeń, nowych znajomych i wiedzę przydatną później w pracy w zespole, RKN jest dla Ciebie. Jeżeli już działasz w kole naukowym, pomóż nam w organizacji najbliższych wydarzeń, podziel się swoją opinią i umiejętnościami. To ile wyniesiesz z czasu studiów, zależy tylko od Ciebie! Anna Mirzyńska Vice-Prezes Rady Kół Naukowych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Koło Naukowe Zarządzania Jakością Naszym powodem do dumy jest fakt, że jako pierwsze Koło Naukowe w Polsce możemy pochwalić się wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością, opartym na wymaganiach normy ISO 9001:2008. W 2011 roku nastąpiła informatyzacja systemu, w wyniku której powstała wewnętrzna sieć (INTRANET) zawierająca dokumentację systemową. Członkowie KNZJ to entuzjaści jakości! Aktywnie działamy na rzecz propagowania zagadnień związanych z zarządzaniem jakością wśród studentów. Jak? zz coroczna ogólnopolska konferencja „Wyzwania Zarządzania Jakością”– tradycją KNZJ jest organizowana w ostatnich dniach kwietnia Sesja Naukowa. Ten cykliczny projekt skierowany jest do pasjonatów i entuzjastów jakości. Nasza konferencja, obok wartościowych sesji referatowych, stanowi forum dyskusyjne pomiędzy studentami i pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami świata biznesu i przemysłu. Uczestnicy tego wydarzenia mają możliwość pogłębić swoją wiedzę teoretyczną oraz poznać praktyczne podejście wybitnych specjalistów do zagadnień związanych z dziedziną zarządzania jakością. Konferencja WZJ to nie tylko możliwość poszerzenia swojej wiedzy, ale także

Koło Naukowe Marketingu KolMark

K

oło Naukowe Marketingu KolMark działające przy Katedrze Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zajmuje się szeroko pojętym rozwijaniem umiejętności praktycznego stosowania marketingu. Jesteśmy grupą ludzi, którzy chcą działać. Każdy z nas ma tysiące pomysłów na minutę i obok żadnego z nich nie przechodzimy obojętnie.

Zdobytą wiedzę wykorzystujemy w praktyce, rozwijając swoje umiejętności i zdobywając cenne doświadczenie podczas realizacji projektów. Są to konferencje, wyjazdy szkoleniowe, kampanie promocyjne i wizerunkowe, badania marketingowe oraz współpraca z firmami i innymi organizacjami. www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

Stowarzyszenie Studenckie Ad MeritUM

J

p.i8p.eu/rkn/ Odwiedź nas: http://knga cebook.com/rknuek Polub na https://www.fa

K

oło Naukowe Zarządzania Jakością UEK od ponad dekady nieprzerwanie działa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od początku działalności naszym opiekunem jest dr inż. Marek Salerno-Kochan, zaś Kierownik Katedry Zarządzania Jakością prof. dr hab. Tadeusz Sikora jako mentor udziela nam swojego mocnego wsparcia.

wspaniała okazja do poznania inspirujących ludzi. Tradycyjnym elementem konferencji są także „wieczorek towarzyski” oraz ciekawa wycieczka po Królewskim Mieście Kraka; zz Q-Day, czyli Dzień Jakości UEK organizowany przez KNZJ to niesamowita okazja by uczcić Światowy Dzień Jakości. Interesujące referaty, możliwość spotkania z praktykami zarządzania jakości i wspaniała atmosfera sprawiają, że cały dzień nabiera jakości J; zz liczne sukcesy członków KNZJ na wyjazdowych konferencjach naukowych potwierdzają, że jakość jest naszą pasją, którą potrafimy się dzielić; prowadzenie prac naukowo-badawczych i publikacja ich wyników. Jednak nie samą aktywnością naukową żyją członkowie naszego koła. Potrafimy połączyć przyjemne z pożytecznym. Podczas wyjazdów do zakładów przemysłowych nie tylko obserwujemy, jak w rzeczywistości funkcjonują wdrożone w nich systemy zarządzania jakością, ale przede wszystkim wspaniale się integrujemy. Więcej informacji na temat KNZJ znajdziesz na naszej stronie internetowej: knzj.uek.krakow.pl oraz na naszym fanpage’u. s! Piszcie doena kow.pl, Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi KNZJ! knzj.u k.kra

eśli jesteś pełen pasji, szukasz miejsca rozwoju poza obowiązkowymi zajęciami, a przede wszystkim, chcesz wykorzystać zdobywaną wiedzę w praktyce - Ad Meritum to miejsce dla Ciebie! Wraz z innymi studentami tworzymy projekty, na które każdy z nas ma realny wpływ, a ich organizacja stanowi ważny aspekt zawartości naszych CV. Projekty, które zorganizowaliśmy to m.in. coroczne Sympozjum Naukowe Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz szkolenia z oprogramowania SAP dla studentów. W maju odbędzie się przygotowywany przez Ad Meritum konkurs ekonomiczny KonstruktorzyMOSTwanted.

Ż YC I E S T U D E N C K I E

Studia kołem się toczą czyli Rada Kół Naukowych

Kim jesteśmy?

Ad Meritum to studencka organizacja non-profit założona i prowadzona przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Co robimy? Zajmujemy się organizacją przedsięwzięć związanych z Katedrą Zarządzania Międzynarodowego, a także z osobami spoza niej.

Dokąd Zmierzamy? Do zapewnienia studentom możliwości rozwoju ich kompetencji i zdobywania praktycznego doświadczenia biznesowego.

.com, knzj@gmail /KNZ J.UEK m o .c k o facebo

Wejdź na naszą stronę! http://admeritum.eu

Aby nasza działalność była jak najefektywniejsza staramy się też zdobyJednym z głównych projektów koła jest Dzień Marketingu Uniwersytewać wiedzę teoretyczną. W tym celu organizowane są comiesięczne szkoletu Ekonomicznego w Krakowie. Podczas szeregu prelekcji prowadzonych przez nia wewnętrzne z zakresu nie tylko marketingu, ale także funkcjonowania przedstawicieli znanych firm, mediów, agencji reklamowych czy organizacji organizacji studenckich. Organizowane są również wyjazdy szkoleniowe dla sportowych, uczestnicy mają okazję zapoznać się z praktycznym zastosowaniem członków koła. W bieżącym roku akademickim wyjechaliśmy do Zakopaneaspektów marketingu w różnego rodzaju organizacjach.Dzień Marketingu jest go, gdzie zgłębialiśmy teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania marką. projektem cyklicznym, w tym roku przypada już trzecia edycja tego wydarzenia. Z roku na rok KolMark rozwija się coraz dynamiczniej, dlatego poPrzy poprzednich współpracowali z nami m.in.: BP Polska, Wisła Kraków S.A., szukujemy osób z zapałem, nie bojących się nowych wyzwań. Marketing Urząd Miasta Krakowa, Interia.pl oraz Stowarzyszenie Wiosna. to dziedzina multidyscyplinarna, dlatego zapraszamy do nas nie tylko KolMark zorganizował również ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych studentów marketingu, ale również innych kierunków. Członkowie Kolw Murzasichle, gdzie naszymi gośćmi byli członkowie kół z Katowic i Gdańska. Marku to ludzie ambitni, którzy wiedzą, że tylko połączenie wiedzy oraz Przez trzy dni uczestnicy brali udział w wykładach i warsztatach, aby na koniec umiejętności praktycznych i doświadczenia jest wykorzystać zdobytą wiedzę przy opracowaniu kampanii dla sponsora wydarzeności al dziś kluczem do sukcesu. Jeżeli nia – firmy Grupa Armatura S.A. Ponadto, KolMark stworzył strategię PR ał zi d j ce ieżą acji o kole i b ej: więc chcesz budować z nami swodla parlamentu studenckiego UEK oraz kampanię wizerunkową dla Więcej inform eźć na stronie internetow l .p al w zn o ją przyszłość, dołącz do nas! Rady Kół Naukowych UEK. Mieliśmy też przyjemność współpracoa k ra możn ark.uek.k lm o .k wać z firmą Google podczas Internetowej Rewolucji. w ww oku

a Facebo oraz profilu n om/Kolmark book.c www.face

33


Ż YC I E S T U D E N C K I E

K

oło Naukowe Rozwoju Osobistego powstało w grudniu 2011 roku z inicjatywy studentów, którzy chcieli tworzyć własną wizję rozwoju poprzez otwartą sieć zdobywania wiedzy, umiejętności i doświadczeń.

Koło zrzesza aktywnych studentów zainteresowanych tematyką własnego rozwoju i umożliwia im poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności oraz cennych doświadczeń. Koło jest platformą wsparcia w realizacji celów rozwojowych poszczególnych członków i stanowi dla nich przestrzeń nowych możliwości realizacji siebie. Głównymi zainteresowaniami członków Koła są umiejętności miękkie, trenerstwo i szkolenia, coaching, praca zespołowa oraz planowanie i zarządzanie projektem. W roku akademickim 2012/2013 w ramach naszego Koła prowadzone są 4 projekty:

Szkolenia Językowe

Szkolenia językowe to projekt opierający się na spotkaniach studentów z lektorami i ich rozmowach w różnych językach. Projekt daje możliwość rozwoju – przełamania barier językowych, poznania ciekawych ludzi, poszerzenia zainteresowań, zdobycia nowej wiedzy gramatycznej oraz wzbogacenia słownictwa w języku obcym. Szkolenia językowe zdobyły blisko 1000 fanów na Facebooku. Idea bezpłatnych szkoleń językowych sprawdza się więc w stu procentach.

Akademia Sukcesu

Projekt ma na celu rozwój osobisty studentów. Jego realizacja odbywa się w trzech częściach: zz Spotkania z praktykami biznesu – ich droga do sukcesu, możliwe ścieżki kariery, proces rekrutacyjny. zz Cykle szkoleń z zakresu umiejętności miękkich – prowadzone przez profesjonalnych trenerów szkolenia obfitujące w ogromną ilość warsztatów, uczących wykorzystywania świeżo zdobytej wiedzy w praktyce. zz Spotkania z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości – skierowane do tych, którzy chcą prowadzić w przyszłości swoje własne przedsiębiorstwo.

Warsztaty w liceach

Projekt skierowany do uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych. Członkowie KNRO prowadzą dla uczniów przygotowane przez siebie szkolenia z zakresu umiejętności miękkich. Celem projektu jest zainspirowanie młodzieży do rozwoju osobistego, poprzez przekazywanie wiedzy i dzielenie się doświadczeniem studentów.

Żywa Biblioteka

Projekt Żywa Biblioteka to cykl spotkań, z których każde prowadzone jest wokół innego, niejednokrotnie kontrowersyjnego tematu przewodniego, a uczestnicy spotkań swoją wiedzę zgłębiają poprzez rozmowę i dyskusję z osobami reprezentującymi dane zagadnienie i posiadającymi dużą wiedzę na poruszany temat. Na spotkaniach uczestnicy mogą poznać odpowiedź m.in. na takie pytania, jak: Czy dwudziestoletni biznesmen to norma? Czy szata zdobi człowieka? Czy inny znaczy lepszy? Czy płeć ma tu znaczenie? 34

www.uek.krakow.pl

Koło Naukowe Konsultingu

działa na Uniwersytecie Ekonomicznym od 2006 roku. Funkcjonujemy na Wydziale Zarządzania przy Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania. Fascynujące? Niespecjalnie. To tylko historia, znacznie ciekawsze jest to, co robimy na co dzień. Oto 3 główne filary, na których bazuje KNK: zz Rozwój l Projekt l Dobra zabawa Kolejność nie jest przypadkowa. Sekcja szkoleniowa dba o to, abyśmy nie zapomnieli, że nigdy nie jest się tak dobrym, aby nie móc być lepszym. Poprzez organizację spotkań szkoleniowych, często z obszaru soft skills, rozwijamy siebie, naszą osobowość, zdobywamy wiedzę. Druga rzecz – projekty. W życiu (nie tylko w pracy konsultanta) ważne jest, aby - mówiąc językiem młodzieżowym - OGARNIAĆ. Przy wydarzeniach większych czy mniejszych, do których zapra-

Zapraszamy na naszą gdzie można zn stronę internetową aleźć o nas wię cej informacji! www.knro .uek.krako w.pl

szamy znane firmy, do ogarniania jest co niemiara, i to prawdziwy poligon, na którym można przećwiczyć zarządzanie projektami i swoim czasem. W końcu (last but not least) KNK to wypady integracyjne, wyjazdy w czasie których dobrze się bawimy ale również dowiadujemy czegoś nowego, ciekawego, łącząc przyjemne z pożytecznym. Czym byłaby dobra reklama gdybyśmy nie pochwalili się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami? Jako Koło zajmujemy się organizacją konferencji zarówno krajowych jak i międzynarodowych! Teraz całą naszą uwagę pochłania nowy, flagowy projekt, jakim jest organizowana na początku letniego semestru Liga Konsultantów – jedyny w swoim rodzaju konsultingowy czworobój, mający na celu hojnie obdarować drogimi nagrodami najlepszych studentów, którzy mają odwagę i wiedzę, aby stanąć do rywalizacji. Partnerem wydarzenia w 2013 roku jest KPMG – międzynarodowa potęga branży, zaliczana do słynnej wielkiej czwórki.

Przyjdź na najbliższe sp otkania i sprawdź nas. Sprawdź siebie. Zapra szamy na naszą stronę www.knk.uek.k rakow.pl oraz nasz

profil na Face www.facebook. booku KNKonsultingu com/

Koło Naukowe ZZL „Personalni” – może właśnie dla Ciebie?

J

esteśmy grupą pełnych energii ludzi, zafascynowanych tematyką HR (Human Resources). Jako koło naukowe organizujemy szkolenia, wykłady i warsztaty, które pozwalają nam zgłębiać tajniki zarządzania zasobami ludzkimi.

Dekalog PERSONALNYCH:

Postaw na HR! Efektywnie zarządzaj czasem! Rozwijaj swoje umiejętności! Spełniaj marzenia! Optymistycznie patrz na życie! Nastaw się na sukces! Ambitnie dąż do wyznaczonych celów! Licz się z obowiązkami! Nie poddawaj się! Inteligentnie kreuj swoją przyszłość! Działamy nieprzerwanie od 2007 r. Współpracujemy z wieloma firmami, m.in.: AON Hewitt, Alexander Mann Solutions, Capgemini, Adecco.

Nasze największe projekty: Festiwal HR Z gąszczu wielu projektów studenckich wyróżnia się Festiwal HR, który jest jedynym przedsięwzięciem, umożliwiającym zgłębianie tajników z zakresu ZZL. Festiwal HR jest największym projektem stworzonym przez KN Personalni. Skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Głównym celem Fe-

stiwalu jest wyposażenie przyszłych pracowników działów personalnych w narzędzia potrzebne w pracy w branży HR. W dniach 22-26 kwietnia 2013 odbędzie się trzecia edycja Festiwalu. Podczas festiwalu organizowany jest również Konkurs Wiedzy o HR. Jest to szansa dla studentów na zdobycie płatnych praktyk w jednej z krakowskich firm HR. W zeszłym roku praktyki zapewniała firma AON Hewitt.

HR w praktyce

Cykl comiesięcznych spotkań z praktykami – osobami pracującymi w firmach lub działach HR. Podczas spotkań przedstawiane są zmiany i trendy w dziedzinie HR. Jest to także okazja dla studentów, by dowiedzieć się, jak wygląda codzienna praca w branży HR.

z do nas na: czyć?Napis łą o d s a . on Chcesz d i.uek@gmail.com ln a n o s p er w.pl aleźć: Gdzie nas zn onalni.uek.krako alni s r o e s r NPe n www.p ok.com/K stiwalHR o b e c a .f /Fe www book.com www.face

www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

Studiuj na największej polskiej uczelni ekonomicznej w ... Dębicy! Oferta edukacyjna Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UEK w Dębicy ZOD UEK w Dębicy oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: Administracja, Ekonomia, Zarządzanie, Rachunkowość i controlling (kierunek unikatowy w skali kraju). W ZOD UEK w Dębicy realizowane są również cieszące się największą popularnością studia podyplomowe, m.in. na kierunkach: Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych) oraz Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych. Absolwenci niektórych kierunków mogą ubiegać się o ministerialne certyfikaty, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikaty audytora wewnętrznego.

I TY MOŻ ESZ ZOS TAĆ

AMBASA DOREM UEK! Drodzy Studenci! Nadarza się okazja do odwiedzenia murów swojej szkoły średniej, w której otrzymaliście świadectwo dojrzałości. Jest to okazja do zainspirowania młodszych koleżanek i kolegów do studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Możecie mieć realny wpływ na przyszłość młodych ludzi i największej uczelni ekonomicznej w Polsce.

Przekształcenie ZOD UEK w Dębicy w Zamiejscowy Wydział UEK Przekształcenie zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w piąty wydział UEK niesie za sobą szereg pozytywnych zmian, podyktowanych nie tylko nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym. Ofertą dydaktyczną UEK w Dębicy od wielu lat zainteresowana jest młodzież z całego regionu (ponad 900 absolwentów w trakcie 10 lat studiów). Istotnym atutem dębickiego ośrodka jest także znakomita infrastruktura. Własną bazę lokalową stanowią świetnie wyposażone sale wykładowe, ćwiczeniowe, seminaryjne oraz laboratoria komputerowe, zlokalizowane w 3 pawilonach naukowo-dydaktycznych. Aktualnie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UEK w Dębicy obejmuje powierzchnię 2 ha nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w starym XIX wiecznym parku. Niezwykle ważnym doposażeniem kampusu jest filia biblioteki uniwersyteckiej oraz czytelnia z księgozbiorem liczącym 3560 wolumenów oraz 10 tytułów czasopism (z regularną prenumeratą). Na terenie kampusu oraz w jego obiektach istnieje możliwość korzystania z bezprzewodowego Internetu. Kampus UEK w Dębicy jest usytuowany w bliskim sąsiedztwie obiektów sportowych, z których mogą korzystać studenci oraz pracownicy UEK. Są wśród nich m.in.: hala sportowa, boisko piłkarskie, bieżnia, boisko do koszykówki, korty tenisowe, basen oraz aqua park. Z uruchomieniem w Dębicy Zamiejscowego Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie związany jest szereg przedsięwzięć, których zakończenie planowane jest na rok 2015.

Informacje nt. oferty edukacyjnej oraz rekrutacji na studia w ZOD UEK w Dębicy: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UEK w Dębicy, ul. Kościuszki 32, 39-200 Dębica, budynek A, pok. 11 tel./fax 14 681 28 11, 14 681 12 71 e-mail: debica@uek.krakow.pl

Dlaczego warto zostać Ambasadorem UEK? Jak działa projekt? Co UEK oferuje w zamian? Jakie kroki należy podjąć? Będąc Ambasadorem UEK student ma niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swojej Uczelni w środowisku szkolnym, pochwalenia się tym, że jest studentem najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce i przedstawienia możliwości, jakie daje studiowanie na UEK-u. Naszym zdaniem to właśnie Wy, studenci, najlepiej przekażecie maturzystom wiedzę o tym, jak studiuje się na UEK-u. Jeżeli jesteś odważny, chcesz odwiedzić swoją szkołę średnią lub szkołę partnerską UEK zapraszamy do udziału w naszym projekcie. Dzięki studentom i absolwentom naszej Uczelni, UEK wyróżnia się wśród innych uczelni wyższych w kraju. To właśnie studenci tworzą i kreują wizerunek Uczelni oraz mają realny wpływ na jej przyszłość. W ramach projektu studenci odwiedzają swoją szkolę macierzystą lub szkołę partnerską Uniwersytetu, w celu przedstawienia oferty i możliwości, jakie niesie za sobą studiowanie na UEK-u. Studenci biorący udział w projekcie otrzymują ze strony Uczelni niezbędne wsparcie merytoryczne w postaci profesjonalnego szkolenia oraz materiałów promocyjnych. UEK pomaga Ambasadorom nawiązać kontakt ze szkołą i wyposaża ich w niezbędne narzędzia potrzebne do prezentacji Uczeni. Dzięki zaangażowaniu w ambasadorstwo UEK student zyskujesz możliwość zaliczenia praktyk studenckich, dodatkowo otrzymuje punkty niezbędne do umożliwienia wyjazdu zagranicznego w ramach studiów (np. Erasmus). Każdy Ambasador zostaje nagrodzony za swój wkład indywidualnie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na adres: kowalika@uek.krakow.pl

35

KARIERA Z UEK

Koło Naukowe Rozwoju Osobistego


AKADEMIE BIZNESOWE

AUTORSKI PROGRAM AKADEMII BIZNESOWYCH

U

niwersytet Ekonomiczny w Krakowie przykłada szczególną wagę do utrzymywania żywej współpracy z praktyką gospodarczą. Naszym zadaniem nie jest bowiem wypuszczanie na rynek nieprzygotowanychdo pracy absolwentów, lecz pełnowartościowych, doświadczonych i gotowych do pracy specjalistów. Okazję zweryfikowania wiedzy z praktyką i zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych nasi studenci zyskują dzięki udziałowi w tzw. akademiach biznesowych, czyli programach szkoleniowych, prowadzonych wspólnie przez UEK i firmy partnerskie Program akademii, opracowywany wspólnie przez ekspertów z poszczególnych firm i wybrane katedry Uczelni lub koła naukowe, zawiera cykl szkoleń, prezentacji i warsztatów skonstruowanych tak, by uczestnicy projektu zdobyli jak najwięcej użytecznych umiejętności i poznali praktyczne aspekty pracy w konkretnym zawodzie. Dlatego też część zajęć „akademii’ skupia się na studium przypadku odzwierciedlającym rzeczywiste warunki i problemy, z którymi pracownicy firm muszą radzić sobie na co dzień. Co ważne, zajęcia nie odbywają się tylko na Uczelni, lecz także w siedzibach partnerskich firm. Firmy współtworzące z Uczelnią akademie delegują do współpracy pracowników działów, których zakres działania odpowiada profilowi kształcenia UEK (rachunkowość, audyt, księgowość, sprzedaż, konsulting, technologie informatyczne, outsourcing, logistyka i marketing).

W każdej akademii bierze udział przeciętnie od 30 do 50 studentów wyselekcjonowanych w procesie rekrutacji prowadzonej przez firmy i Uczelnię. Uczestnicy projektu, po przejściu wszystkich etapów szkolenia, zdobywają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w programie, a najlepsi otrzymują propozycje praktyk, staży bądź pracy. Dowodem skuteczności i potrzeby tego typu przedsięwzięć jest fakt, iż w ciągu ostatnich lat do dotychczas współpracujących z  Uczelnią na zasadach akademii Capgemini, Shell i Deloitte dołączyły inne firmy z rozmaitych branż, m.in. Accenture, Alior Bank, KPMG, Raiffeisen Bank Polska S.A., X-Trade Brokers, Kopalnia Soli „Wieliczka”, PwC, Aspire, Bahlsen, BZ WBK, Google, Grupa RMF FM, Indesit czy Oshee. 36

www.uek.krakow.pl

Wśród pierwszej grupy projektów, których kolejne edycje zakończyły się sukcesem, trzeba wymienić Akademię Rachunkowości Deloitte oraz Akademię Talentów Raiffeisen Bank, organizowane we współpracy z Katedrą Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw; Studencką Akademię PR – projekt Naukowego Koła Psychologicznego i Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej, Akademię Toastmasters czy Akademię INDESIT. Ten semestr to również nowe Akademie, wzbudzające równie duże zainteresowanie, co sprawdzone już projekty. W Akademii ING Bank Śląski udział wzięło 30 osób, które uczestniczyły w cyklu spotkań z przedstawicielami kadry menedżerskiej Banku. Każda z nich otrzymała certyfikat poświadczający udział w spotkaniach, a najbardziej wyróżniające się osoby – nagrody rzeczowe oraz możliwość skorzystania ze skróconego procesu rekrutacji na płatne praktyki w ING Banku Śląskim. W styczniu br. zakończyła się również I edycja Akademii ZBP oraz BIK, BIG InfoMonitor i KIR. Projekt ten, koordynowany przez Zakład Bankowości Katedry Finansów, był cyklem spotkań o charakterze szkoleniowym, prowadzonym przez wybitnych praktyków z Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Podobnie jak w przypadku większości Akademii, również i tutaj studenci mogli liczyć na potwierdzający uczestnictwo certyfikat. Za nami również start I edycji International Business Academy – cyklu warsztatów o tematyce związanej z centrami outsourcingowymi oraz rozwojem umiejętności miękkich, dedykowanego studentom UEK. Projekt, który powstał przy współpracy Stowarzyszenia Aspire, Select Training Solution oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z racji swojego szerokiego zakresu merytorycznego, rozłożony został na dwa semestry,

a ponad 40 uczestników ma za sobą dopiero połowę z zaplanowanej liczby spotkań. Z pewnością jednym z bardziej interesujących projektów Akademii, które ruszyły w tym roku, jest Akademia „Poławiacze Pereł”, realizowana przez TVN oraz Centrum e-Learningu. Głównym celem Akademii jest danie szansy studentom UEK na konfrontację wiedzy, zdobytej na studiach, z realiami dziennikarstwa ekonomicznego. Do Akademii aplikowała rekordowa liczba ponad 300 studentów, spośród których wybrana została grupa 50 osób – uczestników projektu, dla których przewidziano specjalny kurs internetowy oraz cykl warsztatów. W ramach Akademii do tej pory miały miejsce dwa spotkania z przedstawicielami TVN-u: red. Romanem Młodkowskim, Dyrektorem TVN CNBC oraz red. Grzegorzem Miecugowem z TVN 24. Nagrodą dla najlepszych uczestników Akademii jest możliwość odbycia miesięcznego stażu w redakcji TVN CNBC w Warszawie. Wśród kół naukowych zdecydowany prym w organizacji Akademii Biznesowych wiedzie Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX. W tym roku akademickim zrealizowali oni już dwa tego typu projekty – Akademię Art Banking oraz Akademię Forex. Najbliższe miesiące to kolejne edycje sprawdzonych już projektów – Akademii Analizy Fundamentalnej oraz Akademii Analizy Technicznej. Tych studentów, którym do tej pory nie udało się uczestniczyć w Akademii Biznesowej zapewniamy – nie wszystko stracone! Za kilka tygodni ruszają nowe edycje i pojawią się kolejne szanse na styczność z praktyką gospodarczą i bezpośrednie kontakty z ekspertami. Zatem prosimy uważnie śledzić stronę internetową Uczelni, ponieważ już niedługo ogłoszona zostanie rekrutacja do takich Akademii jak Comarch, StateStreet czy Kopalnia Soli „Wieliczka”.

Za nami I semestr roku akademickiego 2012/2013. Mijający semestr ponownie obfitował w projekty tworzone z firmami, które już współpracowały na tych zasadach z UEK-iem, ale zrodził również zupełnie nowe akademie, które cieszyły się nie mniejszym zainteresowaniem.

www.facebook.com/uczelnia.sukcesu


JEDEN BANK. WIELE PASJI. PKO BANK POLSKI NA TWOJEJ UCZELNI! Więcej informacji na stronie www.jedenbankwielepasji.pl

www.pkobp.pl, infolinia: 801 302 302, +48 81 535 65 65 opłata zgodna z taryfą operatora

316716-PKO rekrutacja 190x127.indd 1

13-03-06 15:20


Kurier UEK (wydanie specjalne), marzec 2013  
Kurier UEK (wydanie specjalne), marzec 2013  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Przewodnik po UEK dla kandydatów na studia)

Advertisement