Kurier UEK nr 95 zima 2022/2023

Page 1

CZASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

Zróbmy coś dla innych
9 18 19 66 68 81
3
5 J----
6--
7
8
T9
10
11
12
13
14 D P
15 1
17 C-----
18-–-
rozmowa z mistrzem
20 rozmowa z mistrzem S-----
21 rozmowa z mistrzem--
22 rozmowa z mistrzem-
23
24
25 wydarzenia
---
O
26 wydarzenia
-
B
27 wydarzenia
28 wydarzenia K
29 wydarzenia• •• -
30 wydarzenia •• •• -
31 wydarzenia •• •-
32 wydarzenia U
33 wydarzenia • • • •
34 wydarzenia
35 wydarzenia
36 wydarzenia
37 wydarzenia-------------
38 wydarzenia C
39 wydarzenia--
40 wydarzenia
M• • • • • •
41 wydarzenia------
42 wydarzenia-•••••
43 wydarzenia • • • • • • • • • • -
44 wydarzenia J
45 wydarzenia • • •
46 wydarzenia
J
47 wydarzenia -
48 wydarzenia
H• • • • • • • •
49 wydarzenia
• • • •
50 wydarzenia P---
51 wydarzenia-1
52 wydarzenia
53 wydarzenia U • •
54 wydarzenia
55 w skrócie ashfl D • • • • • •1
56 w skrócie flash 2 3 O Z
W57 w skrócie ashfl
4
58 jednostki
-
W-
59 jednostki • • • • •
60 jednostki W
61 jednostki -
62
W63 jednostki
64 jednostki N
65 jednostki--
66 jednostki
67 jednostki
68 wspomnienie
69 wspomnienie
70 studenci
71 studenci
72 studenci
73 studenci
74 studenci C
75 studenci
76 studenci
N77 studenci
78 studenci
D79 studenci
80 studenci
P81 studenci
82 studenci

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.