__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 8

Akademie firmowe

Akademie firmowe

A s p i r e Aca d e m y Dnia 9 czerwca 2011 r. zainaugurowana została Aspire Academy – cykl warsztatów o tematyce związanej z centrami outsourcingowymi, dedykowanych dla studentów UEK. Projekt powstał przy współpracy Stowarzyszenie Aspire, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz organizacji AIESEC. Aspire, czyli Stowarzyszenie Firm Usługowych z Sektora Informatyki i  Procesów Biznesowych (the Association of IT and Business Process Services Companies in Poland) zrzesza największych pracodawców tego sektora gospodarki. Sektora, który w  samym tylko Krakowie reprezentowany jest przez 60 centrów usługowych, zatrudniających już ponad 20 000 pracowników. Jest to bodaj najbardziej dynamicznie rozwijający się segment rynku usług w Krakowie. Od swojego powstania w  2009 roku Aspire postawiło sobie za cel reprezentowanie środowiska wobec różnych grup interesariuszy tak, aby promować sektor i zapewniać jak najlepsze warunki jego wzrostu, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarki Krakowa i regionu. Jednym z obszarów, w którym członkowie Aspire od zawsze przejawiali dużą aktywność, jest współpraca z  uczelniami i  organizacjami studenckimi w  zakresie poprawy dostępności szkoleń i  kursów kształtujących cechy i umiejętności przydatne – o ile nie niezbędne – w pracy w typowych centrach usługowych. Mowa tu o  umiejętnościach analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, skutecznej komunikacji, znajomości języków obcych i wielu innych z kategorii tzw. ‘umiejętności miękkich’. Jesienią 2010 roku Aspire zorganizowało pierwszą sesję warsztatową (w  siedzibie Centrum Usług Wspólnych Shell w  Zabierzowie). Ponad 40 uczestników wzięło udział w trzech warsztatach prowadzonych przez kwalifikowanych trenerów z takich firm, jak: Shell, Hewitt czy International Paper. W  czerwcu sesja została wzbogacona o  warsztat poświęcony znajomości sektora outsourcingu i usług wspólnych i przeprowadzona na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Udział wzięło w niej około 30 studentów, którzy zostali wybrani na podstawie testu rekru-

Otwarcie Akademii Aspire, od lewej: Przemysław Siuda (Amway Business CentreEurope), Keith Byrne (Select Training Solution), Andrew Hallam (Aspire), prof. Zbigniew Dresler

tacyjnego wypełnionego online. Warsztaty prowadzone były w całości w  języku angielskim w  trzech blokach tematycznych, podczas których studenci zgłębiali tajniki praktycznych zagadnień wykładanych przez: Elżbietę Zielińską z firmy State Street i Joannę Cooper z Hewitt Associates (Problem Solving), Przemysława Siudę z firmy Amway (Understanding the industry) oraz Keitha Byrne z Select Training Solution (Active Listening). Aspire Academy została otwarta oficjalnie przez prof. Zbigniewa Dreslera –pełnomocnika rektora ds. jakości i  rozwoju oraz Andrew Hallama – sekretarza generalnego Aspire. Ta inaugurująca edycja to zarazem zapowiedź znacznie większego projektu, który UEK oraz Stowarzyszenie planują na jesień 2011. Wówczas tematyka zajęć warsztatowych i  wykładowych, w  tej edycji poświęconych głównie rozwojowi umiejętności „miękkich”, zostanie zdecydowanie rozszerzona, a  część spotkań odbędzie się w siedzibie firmy. Zajęcia, podobnie jak w przypadku tej edycji, prowadzone będą przez doświadczonych szkoleniowców i praktyków z firm usługowych rynku krakowskiego. Z założenia będą one również prowadzone w  języku angielskim. Start rekrutacji do cyklu jesiennego jest przewidywany na wrzesień i październik br. Przemysław Siuda – General Manager, Amway Business Centre-Europe

Z a ko ń c z e n i e A k a d e m i i Ba h l s e n Dobiegła końca I edycja Akademii Bahlsen. Było to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Ekonomicznego i firmy Bahlsen Sp. z o.o. objęte honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu - prof. dr hab. Romana Niestroja. Akademia trwała od marca do czerwca br. Zadaniem studentów było opracowanie systemu zgłaszania pomysłów na nowe produkty przez pracowników firmy, tak, aby ich jak największa liczba była zaangażowana w rozwój nowych produktów. Uroczyste zakończenie Akademii odbyło się w siedzibie firmy Bahlsen, w Skawinie. Wcześniej studenci mieli okazję poznać dogłębnie przedsiębiorstwo, uczestnicząc w  serii spotkań i  wykładów. Uwieńczeniem tej współpracy było wyłonienie najlepszej pracy konkursowej i ogłoszenie wyników. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością pełnomocnik rektora ds. organizacji i rozwoju prof. Zbigniew Dresler. Towarzyszyły mu reprezentantki Kancelarii Rektora UEK, Dominika Kurtek i  Zuzanna Bielat. Firmę Bahlsen reprezentowali członkowie Zarządu: Country Manager Scott Brankin i dyrektor operacyjny Marek Scholz, wraz z innymi pracownikami firmy, związanymi z projektem.

Akademia BZ WBK Mijający rok akademicki zaowocował także udaną współpracą na zasadach akademii partnerskiej z Bankiem Zachodnim WBK. Cykl spotkań pod nazwą „Akademia BZ WBK”, przekazujących studentom wiedzę z dziedziny bankowości, organizowały wspólnie Bank Zachodni WBK S.A., Koło Naukowe Bankowości oraz Zakład Bankowości UEK.

Wręczenie nagród i certyfikatów przez członków Zarządu firmy Bahlsen Country Managera Scotta Brankina i dyrektora operacyjnego Marka Scholza

omówić szczegóły wspólnych przedsięwzięć. Podczas dyskusji z zarządem firmy Bahlsen oraz z prof. Z. Dreslerem dali się poznać nie tylko jako innowatorzy, ale także jako osoby zorientowane w zagadnieniach współczesnej ekonomii i polityki. Efekty pierwszej edycji programu pozwalają mieć nadzieję na dalszą, owocną współpracę między światem biznesu i nauki. Katarzyna Dusza – koordynator projektu Akademia Bahlsen ze strony Bahlsen Sp. z o.o

Szkolenie miało charakter zamknięty. Uczestników warsztatów wyłoniono w trybie rekrutacji polegającej na opracowaniu odpowiedzi na jedno z dwóch pytań dotyczących rozwiązania konkretnego problemu związanego z  pracą w  banku (Będąc pracownikiem nowej placówki Banku BZ WBK, w jaki sposób będziesz pozyskiwać klientów na produkty/usługi bankowe? Jakie działania zaproponowałbyś, żeby nowa placówka banku BZ WBK wpisała się w lokalną społeczność?). Bank Zachodni WBK S.A. weryfikował odpowiedzi i zapraszał uczestników na spotkania. Koło wraz z Zakładem Bankowości sprawowało pieczę nad organizacją poszczególnych spotkań. W ciągu całego roku akademickkiego odbyło się kilka spotkań. Wstępne, jeszcze w czerwcu ubiegłego roku, dotyczyło działalności rekrutacyjnej banku. Studenci otrzymali pakiet informacji ważnych pod kątem starań o przyszłą posadę. Na kolejnych spotkaniach omówiono szereg tematów z  zakresu finansów, m.in. budowę portfela kredytowego wspomaganą przez Business Intelligence. Akademia rozpoczęła się i zakończyła otwartymi wykładami. Pierwszy z nich miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Było to spotkanie z Maciejem Relugą – głównym ekonomistą Banku Zachodniego WBK. Zwieńczeniem cyklu było spotkanie z prezesem BZ WBK, Mateuszem Morawieckim, który wygłosił wykład „Rzeczywistość po kryzysie” dotyczący obecnej i przyszłej sytuacji świata i Polski. Akademię ukończyło łącznie 69 osób. Każdy otrzymał dyplom uczestnictwa w  programie. Na kilka dni przed ostatnim spotkaniem odbył się konkurs w formie testu ułożonego przez członków Banku. Zwyciężczyniami, wyłonionymi przez prezesa Banku, Mateusza Morawieckiego, zostały: Paulina Oleksy, Katarzyna Fior i Anna Tabath. Serdecznie gratulujemy wygranej – odpłatnych 3-miesięcznych praktyk w BZ WBK! Ogromne podziękowania za pomoc w organizacji spotkań należą się opiekunom Koła Bankowości: prof. Ewie Miklaszewskiej i mgr Mateuszowi Folwarskiemu. Agnieszka Wajda

Prezentacja zwycięskiej pracy

14

Po podziękowaniu studentom za zaangażowanie i wręczeniu pamiątkowych upominków nadszedł oczekiwany przez wszystkich moment ogłoszenia wyników. Zwyciężyła praca pt.: „Inicjatywa zgłaszania pomysłów Nakarm Romana” autorstwa Katarzyny Halamy, Krzysztofa Gądarowskiego oraz Jerzego Grzesiaka. Projekt zachwycił komisję oceniającą swoją innowacyjnością i nowatorskim rozwiązaniem. Ciekawe podejście do tematu okraszone sporą dozą humoru pozwalało przewidzieć, jak pozytywny efekt na rozwój kreatywności pracowników mogłoby mieć wdrożenie takiego projektu. Podczas finałowej części spotkania studenci zaprezentowali główne założenia swojej pracy, wzbudzając niekłamane zainteresowanie i podziw słuchaczy. Pierwotnie przewidywaną nagrodą miała być wycieczka do centrali firmy Bahlsen w  Niemczech dla trzech osób oraz płatny staż w Dziale Marketingu dla jednej osoby. Ostatecznie firma Bahlsen postanowiła, poza zorganizowaniem wyjazdu do Niemiec, otworzyć swe drzwi dla całej trójki laureatów i z każdym ze zwycięzców rozpocząć współpracę w formie stażu. Zarówno pracownicy firmy, jak i studenci, chętnie wzięli udział w pracach w ramach Akademii Bahlsen. Dla obu stron było to unikalne doświadczenie. Połączenie innowacyjności i świeżego spojrzenia z wiedzą i środowiskiem biznesowym przyniosło korzyści zarówno firmie, jak i Uczelni. Dla trojga zwycięzców programu to dopiero wstęp do szeroko zakrojonej współpracy. Podczas dalszej części spotkania studenci mieli szansę

Wykład podsumowujący Akademię BZ WBK prezesa Banku Zachodniego WBK, Mateusza Morawieckiego.

www.uek.krakow.pl

15

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 5 (44), czerwiec-wrzesień 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 5 (44), czerwiec-wrzesień 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded