Kurier UEK nr 4 (36), maj 2010

Page 1

Debaty rektorskie

s. 4

Święto studentów

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

s. 10

ISSN 1689-7757

AZS Skawa w I lidze

s. 54

Nr 4 (36) maj 2010


SŁOWO REKTORA

Debaty rektorskie

s. 4

Święto studentów

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

s. 10

AZS Skawa w I lidze

ISSN 1689-7757

s. 54

Nr 4 (36) maj 2010

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl Redakcja: Małgorzata Strakowska-Szczurek Łukasz Salwarowski Skład graficzny: Piotr Góral Zdjęcia: Rafał Cygan Druk: Drukarnia Leyko Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków ISSN 1689-7757 Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Nakład: 3500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

Spis treści Co nas nie zabije, to nas wzmocni 4 Problemy szkolnictwa wyższego 6 Tragedia narodowa 8 Uniwersytet Trzeciego Wieku 9 Bieg UEK 10 Zmagania Wydziałów 11 Studium Pedagogiczne UEK ma 50 lat! 12 Międzynarodowy sukces studentów UEK! 14 Pokonali 240 drużyn 14 Złota struna dla chóru „Dominanta” 15 Profilaktyka się opłaca – relacja z badań nad stylem życia studentów UEK 16 Proces rekrutacji na Uczelnię w opinii studentów 1. roku 18 System antyplagiatowy UEK – Frequently Asked Questions 20 Fakty i mity o systemie antyplagiatowym 22 Nasza Uczelnia była jednak pierwsza! 24 Studium Języków Obcych UEK na dorocznej Konferencji Centrów Egzaminacyjnych LCCI 25 Polska wobec zagadnień kolonialnych (1918–1939) 26 Polska w Europie 28 W Internecie siła 30 Patronat o ogólnopolskim zasięgu 31 MBA Enterprise Corps 32 Wykłady dla gości z Roosevelt University 33 Jubileusz to idealny pretekst medialny 34 Co wiemy o naszych kandydatach na studia? 36 „Kobiecy Akcent” dla naszych studentek 37 World of Audit – współpraca z KPMG rozpoczęta 37 Studnie bez dna – platformy baz danych: ABI/INFORM COMPLETE Proquest oraz Emerald 38 Nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 39 Nasze pasje 40 Katedralny show: Katedra Nauk Politycznych 42 Absolwent z k(l)asą: Bartosz Jacyna 44 Słów kilka o pawilonie F 45 „Świat Nieruchomości” na liście czasopism punktowanych! 45 Koło we Lwowie 46 Czy palenie w miejscach publicznych powinno być zabronione? 46 INDEX – fabryka maklerów 47 Dookoła świata w trzy dni, czyli Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2010 48 Na zielonej Ukrainie 49 Gala „Karierosfery” 50 Wampiriada 51 Sigma Maraton 2010 52 Jazda bez alkoholu Twoim pasem bezpieczeństwa 53 Wyzwania zarządzania jakością 53 Thriller z happy-endem 54 Wszystko idzie w dobrym kierunku 55 7. miejsce studentek UEK w Turnieju Półfinałowym Akademickich Mistrzostw Polski 55 ZAPOWIEDZI 56–59 Reklama 60–66 Program Jubileuszu 67

Drodzy Czytelnicy „Kuriera”, tragiczne wydarzenie poranka 10 kwietnia głęboko przeorało normalny tok funkcjonowania naszego państwa i społeczeństwa, a zapewne także zmieniło optykę wielu z nas na ogląd spraw publicznych i prywatnych. Pozostawieni na razie bez odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że doszło do tej katastrofy i jej skutków o takim zasięgu, zdajemy się być zawieszeni w pół drogi między Horacjańskim „carpe diem” a memento mori… Daleki od chęci moralizowania, pozwolę sobie jednak wyrazić nadzieję, że poczucie wspólnoty pozostanie w nas dłużej niż tylko w tygodniu żałoby narodowej, podczas której tak pięknie dawaliśmy temu wyraz. Przechodząc do spraw uczelnianych, chciałbym przypomnieć, że jesteśmy w szczególnym momencie – u progu centralnych obchodów jubileuszu 85-lecia Uczelni. Dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu osób i instytucji udało się przygotować uroczystości akcentujące aktywność naszej Uczelni na wielu polach. Jej działalność naukową i dydaktyczną doskonale zobrazują zaplanowane na ten czas konferencje: „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo”, „Nasza Uczelnia w III Rzeczypospolitej” oraz „Jakość kształcenia języków obcych”. Szczególnie ważną dla rozwoju Uczelni obecność na arenie międzynarodowej wyrazi konferencja „Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji”, a także spotkanie z przedstawicielami współpracujących z nami uczelni zagranicznych. Z okazji zbiegającej się z naszym jubileuszem rocznicy transformacji ustroju gospodarczego Polski wręczymy doktoraty honoris causa dwóm wybitnym ekonomistom, którzy mieli swój ogromny wkład w proces przemian: prof. Leszkowi Balcerowiczowi oraz prof. Olivierowi Blanchardowi. Jubileusz Uczelni to także okazja, aby po raz kolejny spotkać się w gronie absolwentów naszej Alma Mater. Nasze dążenie do utrzymywania jak najszerszego kontaktu z nimi wyrazi m.in. Zjazd Absolwentów, zaplanowany na 29 maja. W obchodach Jubileuszu nie może zabraknąć przedsięwzięć odwołujących się do przeszłości, takich jak wystawa „Historia naszej Uczelni 1925–2010” oraz wystawa nt. historii elektronicznej techniki obliczeniowej. Będzie również okazja do poznania najnowszych dokonań artystycznych uczelnianego chóru „Dominanta”. Oczywiście, to nie wszystkie z zaplanowanych wydarzeń. Pełną ich listę znajdą Państwo na łamach tego wydania „Kuriera”. Zachęcam do jego lektury, a przede wszystkim aktywnego uczestnictwa w centralnych uroczystościach jubileuszowych.

Roman Niestrój Rektor UEK

3


DEBATA REKTORSKA Ryszard Petru (BRE Bank)

DEBATA REKTORSKA

Co nas nie zabije, to nas wzmocni

Od lewej: Marcin Kiepas (X-Trade Brokers), Kamil Jaros („Gazeta Giełdy Parkiet”) W czwartek, 22 kwietnia br. o godz. 13.00, w Nowej Auli pawilonu C Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się debata rektorska pt. „Perspektywy gospodarki światowej”. Wśród wielu znakomitych gości znaleźli się specjaliści z dziedzin gospodarki i finansów: Ryszard Petru – główny ekonomista BRE Banku oraz dyrektor ds. strategii i nadzoru właścicielskiego, Marcin Kiepas – analityk rynków finansowych X-Trade Brokers, Kamil Jaros z „Gazety Giełda Parkiet” oraz prof. dr hab. Jan Czekaj – kierownik Katedry Rynków Finansowych UEK, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Moderatorem panelu dyskusyjnego był dr Bogusław Półtorak, adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, główny ekonomista, dyrektor programowy oraz redaktor naczelny grupy Bankier.pl. Tematem przewodnim spotkania był stan gospodarki światowej w kontekście globalnego kryzysu, ale również aktualne kwestie ekonomiczno-społeczne i polityczne w Polsce. Konferencję otworzył gospodarz spotkania prof. dr hab. Roman Niestrój – rektor UEK. Witając zaproszonych gości, wykładowców i studentów, powiedział: „Dziękuję, że przybyło tu tak wielu zainteresowanych. Dzisiejsza debata ma na celu nie tylko próbę oceny aktualnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w Polsce i na świecie, ale również merytoryczne wyciągnięcie wniosków. Mam nadzieję, że studenci biorący udział w dzisiejszym spotkaniu będą mogli pogłębić swoją wiedzę, mając możliwość rozmowy z tak doświadczonymi praktykami, specjalistami z dziedzin ekonomii i finansów. (…) Życzę wszystkim udanej dyskusji” – dodał rektor. Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji zabrał głos dr Bogusław Półtorak, główny ekonomista grupy Bankier.pl, wprowadzając nas w sentymentalną podróż do swoich czasów studenckich: „Dziękuję za zaproszenie Panu Rektorowi. Do tej sali mam szczególny sentyment, gdyż jeszcze kilka lat temu uczestniczyłem w podobnej dyskusji po drugiej stronie. (…) Mam nadzieję, że dzisiejsza debata pozwoli na głęboką analizę problemów gospodarczych w Polsce i na świecie, wyciągnięcie konstruktywnych wniosków, zaowocuje głębokimi przemyśleniami oraz pozwoli nam optymistycznie patrzeć w przyszłość”. Dr Półtorak starał się doszukiwać analogii pomiędzy aktualnym kryzysem a kryzysem z lat 30. XX w., zastana-

4

wiał się, czy gospodarki światowe wyciągnęły wnioski z doświadczeń minionych kryzysów: „Historia, jaką przeżywamy dziś w Polsce i na świecie, już kiedyś była. Pasjonuję się historią gospodarczą (…), przeczytałem ostatnio w Kurierze Polskim z 1931 r., że Amerykanie zadłużają się ponad miarę tak, że doprowadziło to do globalnego kryzysu finansowego. Gdy weźmiemy dziś do ręki Gazetę Wyborczą przeczytamy dokładnie to samo. Mamy w przeciągu 2, 3 lat podobny ton rozmowy. Wysnułem oto taki wniosek, że to my płacimy za rozpasanie Amerykanów i nie uczymy się

na własnych błędach. Dochodzę również do takiej konkluzji, że ekonomia uczy nas pokory wobec życia” – podkreślił Półtorak. Następnie głos w dyskusji zabrał Marcin Kiepas, analityk rynków finansowych X-Trade Brokers, który podjął się próby wyjaśnienia przyczyn aktualnych problemów związanych ze światowym kryzysem oraz zwrócił uwagę na złą politykę gospodarczą Stanów Zjednoczonych: „Obecna sytuacja gospodarcza nie jest czymś nowym. Zadłużenie świata związane jest z ogromnymi wydatkami publicznymi

Dr Bogusław Półtorak, adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, główny ekonomista, dyrektor programowy oraz redaktor naczelny grupy Bankier.pl

USA, których gospodarka opiera się prawie w 100% na kredycie. Od Stanów Zjednoczonych jako wierzyciela uzależniony jest cały globalny rynek finansowy. Amerykanie wiedzą, że cały gospodarczy świat należy do nich. W sposób świadomy generują ten dług. Są to działania perfidne, przeprowadzone z pełną premedytacją, okupione dużą ilością ofiar. Można by rzec hulaj dusza – piekła nie ma” – mówiąc to, stanowczo podkreślał zależność Polski od USA, która również znajduje się pod wpływem gospodarek innych krajów, a jej finansowanie pochodzi w dużym stopniu ze środków zagranicznych. Czy obecna sytuacja chaosu gospodarczego wpłynie w jakikolwiek sposób na politykę Unii Europejskiej? To kolejne pytanie, na które próbowali odpowiedzieć eksperci. Kryzys sprzed kilkudziesięciu lat i ten obecny, chcąc czy nie chcąc, w wielu krajach stał się przyczyną protestów pracowniczych i radykalnie zmienił nastroje społeczne. Marcin Kiepas podkreślał, że „ (…) Obecnie najlepszy tego przykład jest w Grecji, gdzie trwają masowe demonstracje oraz uliczne zamieszki, wywołane przez kryzys w tym kraju. Zresztą Grecy winni są sami sobie, działali pochopnie i nierozważnie. Wydaje mi się, że wyjście z kryzysu gospodarczego Grecji można rozwiązać tak samo jak kryzys w Irlandii, poprzez solidarność społeczną. Jest to stosunkowo najmniej bolesny sposób przejścia kryzysu. (…) W każdym razie relacje Unii Europejskiej z USA zawsze powinny opierać się na wspólnocie interesów i działaniach pomocowych" – stwierdził Kiepas. Wspominał również, odnośnie kryzysu w Polsce, o udzielaniu rozsądnej pomocy publicznej ze strony państwa i działaniach naprawczych: „Terapia szokowa jest stosunkowo najlepsza, ponieważ w krótkim czasie załatwiamy najwięcej spraw. Mamy demokrację, mamy system wyborczy, więc spokojnie zacznijmy nadrabiać. I nie traktujmy tego lekceważąco, ponieważ z zasady uważa się, że małe zadłużenie to jest mój problem, a duże to jest problem banku”.

Kulminacyjnym punktem dyskusji była próba oceny, jak sytuacja w Polsce plasuje nas na mapie kryzysu światowego. Według Ryszarda Petru, głównego ekonomisty BRE Banku, kryzys dotknął nas pośrednio: „Mało kto się tego spodziewał, ale Polacy z kryzysem dają sobie świetnie radę. Nawet na moment nie zachwiał on fundamentami polskiej gospodarki. (…) Jedyne co nadal możemy robić, to wpłynąć na rozwój prywatyzacji, ograniczyć sektor publiczny, biurokrację oraz zbudować dobrze rozwiniętą infrastrukturę. (…) To wszystko, co się teraz dzieje, jest fascynujące intelektualnie. Pamiętajmy, że zawsze po burzy przychodzi słońce” – dodał Petru, którego zdaniem wszystko powoli się stabilizuje i wraca do normy. Do oceny bieżącej sytuacji gospodarczej odniósł się również Kamil Jaros z „Gazety Giełda Parkiet”. W wypowiedzi zawarł on konkluzje dotyczące możliwości wyjścia z tej sytuacji: „W dobie kryzysu trzeba zachować europejską solidarność społeczną i wspólnie sobie pomagać, ale również egzekwować

twarde warunki ekonomiczne”. Zapewnił, że Polska gospodarka jest stabilna i dobrze się rozwija, państwo jest wypłacalne, a Polacy powinni czuć się bezpiecznie. Wreszcie przyszedł czas na ostatnią część debaty, gdzie studenci zadawali pytania na temat przyszłości polskiej gospodarki na tle kryzysu światowego, m.in.: „Gdzie widzą panowie szanse rozwoju na świecie?”, „Czy Polska stworzy nową strefę euro?”, „Czy możemy zadłużać się bez żadnych ograniczeń?”, „Pytanie czy zadłużenie się państw doprowadzi do hiperinflacji?” itd. Do rozmowy przyłączył się również nauczyciel akademicki prof. dr hab. Jan Czekaj, były członek Rady Polityki Pieniężnej, który wygłaszał swoje poglądy i wdawał się w konstruktywną polemikę z ekspertami konferencji. Debatę zakończono pozytywnym akcentem. Jak podają eksperci, kryzys nie był aż tak dotkliwy, jak opisywały go media. Polska gospodarka jest jedną z najlepiej rozwijających się gospodarek na świecie. Jak zauważyli ekonomiści uczestniczący w debacie, spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce nie wynika ze złej polityki ekonomicznej naszego państwa, ale jest następstwem kryzysu finansowego w USA. Ich zdaniem trzeba szukać własnych recept na uniknięcie kłopotów gospodarczych. Pozostaje nam ciężka praca, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań oraz cierpliwość w dążeniu do realizacji celów, a wszystko wróci do normalności. Okres zawirowań na naszym rynku gospodarczym powoli przechodzi do lamusa. Na wyciągnięcie wniosków mamy jeszcze czas. Katarzyna Dąbrowska Debata rektorska „Perspektywy gospodarki światowej” urozmaiciła konferencję naukową „Maraton przez gospodarkę światową”, zorganizowaną przez Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX.

5


DEBATA REKTORSKA

DEBATA REKTORSKA

Dr hab. Leszek Kusak, prof. UEK z Katedry Filozofii, Dariusz Perkowski – przewodniczący Parlamentu Studentów UEK, dr hab. Bogusława Gnela, prof. UEK – kierownik Katedry Prawa

Problemy szkolnictwa wyższego „Wykształcenie wyższe: egalitarne czy elitarne?” – na tak sformułowane pytanie 7 maja próbowali odpowiedzieć uczestnicy kolejnej debaty rektorskiej, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Adiunktów i Wykładowców UEK. W dyskusji nad aktualnymi problemami uczelni wyższych w Polsce udział wzięli profesorowie naszej Uczelni: Bogusława Gnela, Anna Karwińska, Leszek Kusak, dr Urszula Lorenowicz – przewodnicząca Stowarzyszenia Adiunktów i Wykładowców UEK oraz Dariusz Perkowski – przewodniczący Parlamentu Studentów UEK. Debatę otworzył Prorektor ds. Studenckich – dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK. – Dzisiejsze spotkanie ma na celu próbę odpowiedzi na pytanie, czy uczelnia ma mieć charakter elitarny, czy egalitarny? Przekonamy się dziś czy jest to pytanie retoryczne, czy pytanie, które ma głębszy sens… – powiedział Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK, otwierając debatę. Prof. Andrzej Chochół wspomniał o procesie kształtowania systemu szkolnictwa wyższego poprzez Deklarację bolońską, Komunikat praski i Komunikat berliński, które miały na celu ujednolicić system edukacyjny w Europie tak, aby studentów z krajów wspólnoty obowiązywały te same reguły. – Sformułowano pewne zasady działania szkolnictwa wyższego, mające na celu utworzenie logicznego i spójnego programu działania. Postanowiono poczynić pewne zmiany w systemie poprzez: kształtowanie społecznego wymiaru szkolnictwa wyższego, wprowadzenie systemu łatwo czytelnych stopni i dyplomów, wprowadzenie studiów dwustopniowych – rozwój studiów doktoranckich, ustalenie systemów punktów kredytowych, opracowanie i wdrożenie struktur kwalifikacji, współdziałanie studentów i nauczycieli akademickich, poprawa promocji mobilności studentów, propagowanie atrakcyjności szkolnictwa wyższego, dostosowanie systemu kształcenia do rynku pracy – mówił prof. Andrzej Chochół, podkreślając, iż: „Rynek edukacyjny jest bardzo zróżnicowany i trudny”.

6

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji głos zabrała dr Urszula Lorenowicz, organizatorka debaty, wprowadzając nas w problematykę spotkania: – Po przemianach ustrojowych w Polsce, w zależności od źródła, 5–7 procent społeczeństwa miało wyższe wykształcenie. Dziś młodzież bardzo szybko nauczyła się, że szansa na rynku pracy jest nikła bez studiowania na uczelniach

wyższych. (…) Musimy oczekiwać od ludzi z wyższym wykształceniem świetnego przygotowania do zawodu. Musimy również wyrobić potrzebę permanentnego kształcenia. (…) Egalitaryzm nie może oznaczać obniżenia jakości kształcenia – podkreśliła. Następnie głos w dyskusji zabrał dr hab. Leszek Kusak, prof. UEK z Katedry Filozofii UEK. Podjął on próbę wyjaśnienia terminów „egalitaryzm” i „elitaryzm” na przestrzeni dziejów. Przedstawił teorię, wedle której od wieków niektóre jednostki były bardziej uprzywilejowane i wartościowe ze względu na pochodzenie, płeć, wiedzę czy posiadanie: – Począwszy od kultury greckiej było duże zapotrzebowanie na ludzi wyedukowanych, wykształconych. (…) To sofiści zwrócili uwagę na to jak ważne jest kształcenie (…). Ważna była wiedza nie tylko sama w sobie, ale również wiedza praktyczna. Sokrates pokazał nam, że edukacja może być skuteczna, nastawiona na cel utylitarny, w tym również finansowy. Przedstawił również aktualną sytuację w szkolnictwie wyższym: – Obecnie w edukacji egalitaryzm jest bardzo widoczny. Uniwersytety są przepełnione, a ich poziom nauczania jest coraz niższy. Jest coraz większa presja ze strony firm i przedsiębiorstw, aby uniwersytety nauczały jeszcze więcej, aby wiedza była jeszcze bardziej praktyczna, utylitarna – dodał prof. Leszek Kusak. Do oceny bieżącej sytuacji uczelni wyższych odniosła się również prof. Anna Karwińska, kierownik Katedry Socjologii UEK. W wypowiedzi zawarła konkluzje dotyczące nierówności szans edukacyjnych. – Obecnie dostęp do uczelni wyższych jest bardzo nierówny. Istnieje sytuacja kastowości. Dzieci rodziców, którzy mają wyższe wykształcenie, również uczą się na wyższych uczelniach. Dzieci, których rodzice nie studiowali, w mniejszym procencie podejmą studia na uczel-

Dr hab. Anna Karwińska, prof. UEK – kierownik Katedry Socjologii UEK

niach wyższych. (…) Również dzieci ze wsi i małych miast mają większe problemy z dostępnością edukacji. Niestety, sytuacja ta generuje podziały społeczne (…) W Krakowie istnieje ekosfera intelektualna. Testy gimnazjalne i matury wypadają gorzej w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim. Związane jest to z niskim poziomem urbanizacji – mówiła prof. Karwińska. Profesor zwróciła uwagę na to, iż fakt urodzenia w określonej kategorii społecznej wyznacza pozycję jednostki, na ogół do końca życia, wpływając istotnie na aspiracje i osiągnięcia. – Od zawsze istniał w społeczeństwie związek wiedzy i władzy. Dostęp do wiedzy zawsze miał zawsze miał moc różnicującą. Od wielu tysiącleci edukacja miała charakter elitarny. Kobiety miały ograniczony dostęp do nauki. Niewolnicy nie mogli się uczyć pisać i czytać. Wiedza stała się towarem – dodała, kończąc słowami: Istnieje zbyt niska jakość kształcenia, są gorsze szanse na rynku pracy. Obecnie mamy możliwość studiowania za granicą. Nie możemy dopuścić do masowego wyjeżdżania naszych studentów z Polski. Musimy i ich jakość przyciągnąć! Do rozmowy przyłączyła się dr hab. Bogusława Gnela, prof. UEK, kierownik Katedry Prawa, prodziekan Wydziału Finansów UEK. Według niej należy podjąć kroki w celu zapewnienia ściślejszych powiązań między szkolnictwem wyższym i systemami badawczymi w naszym kraju: – Potrzebne są klarowne, jasne zasady przyjmowania na studia, programy nie oderwane od rzeczywistości, ale realne. O elitarności edukacji powinna decydować zewnętrzne kryteria obiektywna, a nie własne przekonania. Finansowanie uniwersytetów jest zależne od jakości kształcenia.(…) O istnieniu

Dr hab. Bogusława Gnela, prof. UEK – kierownik Katedry Prawa

Dr Urszula Lorenowicz – przewodnicząca Stowarzyszenia Adiunktów i Wykładowców UEK

uczelni decydują finanse. Uczelnie wyższe są dziś deficytowe. (…) Uczelnia sama powinna szukać finansowania, które powinno pochodzić głównie z projektów badawczych. Wygłosiła również poglądy na temat wąskiego dziś rynku pracy, wdając się w polemikę z ekspertami konferencji: – Dziś kształcenie wyższe nie ma charakteru elitarnego. (…) Zbliża się niż demograficzny. Nie możemy uczyć ludzi dla samego kształcenia, jeśli nie ma później dla nich miejsc pracy. Jest to kształcenie niemoralne, zbędne. Musimy liczyć na to, że nasi absolwenci znajdą pracę zgodną z wykształceniem. Głos zabrał również przewodniczący Parlamentu Studentów UEK, Dariusz Perkowski, który podzielił się z uczestnikami spotkania smutną refleksją. – W obecnych czasach nie mamy gwarancji na to, że po ukończeniu studiów będziemy pracować w wymarzonym zawodzie. (…) Musimy mieć konkretną wiedzę

i umiejętności. Studia muszą być powszechne, ogólnodostępne. Uczelnia ma przygotowywać studenta do pracy w różnych profesjach. Musimy dbać o to, żeby ludzie chętnie podejmowali naukę, aby chętniej wybierali karierę naukową i kształcili przyszłe pokolenia studentów – dodał Perkowski. Po zakończeniu debaty rozległy się gromkie oklaski i słowa uznania. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy wysoka frekwencja uczestników. Dużym sukcesem debaty było zwrócenie uwagi na potrzebę wyznaczenia jasnych reguł i zasad w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego. Uczestnicy byli zgodni, że konieczne jest tworzenie nowych programów badawczych, które byłyby na bardzo wysokim merytorycznym poziomie i które wspomogłyby finansowanie uczelni wyższych. Katarzyna Dąbrowska

7


WYDARZENIA

WYDARZENIA Prof. dr hab. Mieczysław Dobija

przeleciał ptak przepływa obłok upada liść kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach znów dymi mgłą katyński las… Z. Herbert

10 kwietnia 2010 r. Katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Śmierć prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego małżonki Marii oraz wielu przedstawicieli naszego państwa i społeczeństwa. Wśród ofiar studiujący na naszej Uczelni Sławomir Skrzypek – prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Wiesław Woda – poseł. W całej Polsce – żałoba narodowa. Jako społeczność uniwersytecka uczciliśmy pamięć tragicznie zmarłych tygodniową żałobą. Nie mogło za-

braknąć zbiorowej modlitwy z udziałem władz i społeczności akademickiej Uniwersytetu – podczas mszy świętych w zaprzyjaźnionym z Uczelnią kościele Karmelitów Bosych oraz w uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny. Nie zabrakło także przedstawicieli Uniwersytetu podczas uroczystości pogrzebowych pary prezydenckiej w Katedrze Mariackiej. W kondukcie żałobnym na Wzgórze Wawelskie naszą Uczelnię reprezentował prof. Roman Niestrój, Rektor.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Kapitał i statystyka – to dwa tematy będące przedmiotem rozważań prelegentów i seniorów kolejnych dwóch wykładów otwartych, zorganizowanych w kwietniu i maju w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku naszej Uczelni. 21 kwietnia prof. dr hab. Mieczysław Dobija wygłosił interesujący wykład pt.: „Kapitał w historii gospodarczej świata”. Myli się ten, kto sądzi, że zaprezentowany przez prof. M. Dobiję temat był ściśle ekonomiczny i wąskospecjalistyczny. Zebrani seniorzy mogli wysłuchać prawdziwie uniwersyteckiego wykładu o uniwersalnym, a nawet interdyscyplinarnym charakterze. Węzłowe dla gospodarowania i całej ekonomii tajemnicze pojęcie kapitału, którego zrozumienie do dziś sprawia trudności, zostało omówione w sposób klarowny i wieloaspektowy. Szczególnie interesujące były porównania fundamentalnych praw dotyczących kapitału z fundamentalnymi prawami fizyki. Profesor przywołał m.in. myśli Alberta Einsteina o genialności wzoru na procent składany; przypowieść z Ewangelii św. Mateusza o srebrnych monetach – jako ilustrację zasady konieczności pomnażania kapitału; wyznanie Warrena Buffetta o źródłach jego sukcesów finansowych;

Fibonaciego i franciszkanina Luca Pacioli z ich wkładem w powstanie podwójnej rachunkowości; Wilhelma Leibniza i wpływu jego filozofii na rozwój myśli ekonomicznej; Francois Quesnaya z jego fizjokratyzmem czy wreszcie niezwykłe odkrycia małych glinianych tokenów dokonane na terenach dawnej Mezopotamii przez Denise Schmandt-Besserat... Słuchacze poznali istotę rachunkowości podwójnej, pojęcia aktywów, zasadę homogeniczności kapitału, jego natury; dowiedzieli się, jaka jest różnica między zasobami a kapitałem; co naprawdę znaczą pojęcia: kapitał ludzki, kapitał intelektualny, kapitał polityczny czy instytucjonalny. Wszystko zilustrowane obrazowymi przykładami z otaczającego nas świata; ze szczyptą humoru: „(...) Z banana wycieka jego bananowość i banan powoli przestaje być bananem (...)” – jako egzemplifikacja zasady wpływu czynnika czasu i ryzyka na zmianę wartości kapitału u ulicznej handlarki bananami.

Co to jest statystyka? 5 maja zebrani seniorzy wysłuchali wykładu dr. hab. Andrzeja Sokołowskiego, prof. UEK, pt.: Co to jest statystyka? Profesor A. Sokołowski oprócz zdefiniowania statystyki jako nauki i ukazania, z czym się ona potocznie kojarzy oraz czym zajmują się statystycy (których Profesor nazwał analizatorami danych), posiłkując się licznymi, ciekawymi przykładami, omówił istotę i zasadę działania prawa wielkich liczb; przebieg klasycznego badania statystycznego; pojęcie próby losowej i zasad jej doboru; wyjaśnił, co znaczy pojęcie progu istotności; przedziału ufności oraz zaprezentował podstawowe metody statystyczne. Profesor wyjaśnił słuchaczom, do czego służy statystyka w codziennym życiu. Wymieniając liczne dziedziny, w których znajdują zastosowanie metody statystyczne (od modelowania zjawisk, przez demografię, psychologię, biologię, medycynę, ekonomię, marketing – aż po rozrywkę, sport czy kryminalistykę), Profesor prezentował słuchaczom liczne przykłady badań oraz często zaskakujące ich wyniki, dotyczące np.: liczby zachorowań na raka piersi, tendencji w udzielanych świadczeniach zdrowotnych, poziomu spożycia alkoholu, a także częstotliwości odwiedzin internautów na portalach randkowych, przyczyn zdrad małżeńskich, jakości sędziowania norweskich sędziów skoków narciarskich, analizy statystycznej listy przebojów Marka Niedźwieckiego... Dotychczasowe trzy wykłady wygłoszone w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku to najprawdziwsze „perły dydaktyczne”, choć to dopiero preludium do zaplanowanej z dużym rozmachem działalności UTW w roku akademickim 2010/2011. Na pewno takie też będzie ostatnie w tym roku akademickim spotkanie z dr. hab. Zbigniewem Dreslerem, prof. UEK, pt.: „Czy kredyt jest drogi?”, na które serdecznie wszystkich seniorów i pracowników naszej Uczelni zapraszamy w środę 16 czerwca, o godz. 16.30, do Starej Auli w Budynku Głównym UEK. Krzysztof Biel – koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dr. hab. Andrzej Sokołowski, prof. UEK

8

9


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Juwenalia

Bieg po puchar 9 maja, podczas tegorocznych juwenaliów, dzięki studentom naszej Uczelni amatorzy spędzania wolnego czasu na powietrzu mieli nie lada gratkę – mogli wziąć udział w Biegu UEK 2010. Bieg UEK 2010 skierowany był nie tylko do całej społeczności akademickiej Krakowa. Jego

uczestnikiem mógł być każdy amator najprostszej formy aktywności fizycznej – biegania. Bieg odbył się na dwóch dystansach (3,2 km i 8 km), a jego trasa przebiegała przez kampus UEK, ulice: Rakowicką, Grochowską oraz Beliny-Prażmowskiego. Uczestnicy zawodów

rywalizowali w kategoriach: Open, Kobiety, Mężczyźni, Studenci, Pracownicy Akademiccy, Absolwenci UEK, Dziennikarze. Na osoby, które ukończyły bieg, czekały pamiątkowe medale oraz monety jubileuszowe (4 UEKi). Zwycięzcy w kategoriach Studenci oraz Pracownicy akademiccy otrzymali Puchar Rektora UEK. Patronat honorowy nad biegiem objął prof. Roman Niestrój – Rektor UEK. Sponsorem głównym zawodów była firma Tauron. Więcej: www.bieg.uek.krakow.pl

Zmagania wydziałów Po raz drugi w historii Juwenaliów UEK odbyły się Zmagania Wydziałów o Puchar Rektora. Po sportowej rywalizacji Drużyn Marzeń z czterech wydziałów naszej Uczelni w dniach 10–11 maja najlepszy okazał się Wydział Zarządzania. Puchar Rektora ozdabiał będzie więc gabinet dziekana tego wydziału – dr. hab. Pawła Luli, prof. UEK. Podczas pierwszego dnia zmagań studenci przeciągali uczelnianego stara na czas, turlali oponę od ciężarówki, konkurowali w ślizgu na klacie, gdzie nie tylko ważna była odległość ale i styl… Drugiego dnia zawodom na hali sportowej

sekundowało jury w składzie: dr hab. Inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – Prorektor ds. Studenckich, Łukasz Salwarowski – Dyrektor Kancelarii Rektora oraz Dariusz Perkowski – Przewodniczący Parlamentu Studenckiego UEK. W tym dniu zawodnicy

między innymi ujeżdżali byka hossy, prezentowali sztandar oraz hymn wydziału, walczyli jak gladiatorzy. Była również specjalna konkurencja dla pań z dziekanatu – „bałagan w papierach”. Wydział Zarządzania okazał się niepokonany. Drugie miejsce zajęły ex aequo Wydział Finansów oraz Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Na 4. pozycji uplasował się Wydział Towaroznawstwa. Uroczyste ogłoszenie wyników obyło się wieczorem podczas koncertu plenerowego na kampusie UEK. Gwiazdą wieczoru był zespół T.Love. Wystąpili także: Oreggano, KBTW oraz czołówka polskich muzyków klubowych.

zów Rektor naszej W obecności kilku tysięcy wid przekazał Puchar j stró Nie an Uczelni prof. Rom ia, Dziekanowi Wydziału Zarządzan i. Lul i łow Paw f. pro

Start!

Bieg

Rozgrzewka…

Warto było...

Wyścigi Kategoria Open: Dystans 3,2 km Kobiety 1. Anna Posmysz 2. Mariola Furtak 3. Agnieszka Jankowska Mężczyźni 1. Krzysztof Janik 2. Konrad Przedziński 3. Kamil Szymaczek Dystans 8 km Kobiety 1. Agnieszka Cader 2. Magdalena Malec 3. Katarzyna Majchrzak

10

Mężczyźni 1. Maciej Cyran 2. Konrad Rembiasz 3. Łukasz Duliński Kategoria Studenci: Dystans 3,2 km Kobiety 1. Anna Posmysz 2. Mariola Furtak 3. Agnieszka Jankowska Mężczyźni 1. Kamil Szymaczek 2. Michał Job 3. Marcin Ponicki

Dystans 8 km Kobiety 1. Katarzyna Majchrzak 2. Katarzyna Lisiecka 3. Kamila Kucharczyk Mężczyźni 1. Konrad Rembiasz 2. Jakub Osiecki 3. Kornel Mach Kategoria Pracownicy: Dystans 3,2 km Kobiety 1. Sylwia Kuczko 3. Elżbieta Powązka 3. nie było

Mężczyźni 1. Krzysztof Janik 2. Karol Życzkowski 3. Przemysław Wirski Dystans 8 km Kobiety 1. Agnieszka Cader 2. Magdalena Malec 3.Anna Michalak Mężczyźni 1. Piotr Budzyński 2. Marcin Szelc 3. Szczepan Urlik

Kategoria Absolwenci: Dystans 3,2 km Kobiety 1. Marzena Łukasik 2. Paulina Lasota 3. Anna Duda Mężczyźni 1. Bogusław Bystroń 2. Krzysztof Wesołowski 3. Paweł Nowacki Dystans 8 km Kobiety 1. Barbara Pałys 2. Anna Janik 3. nie było Mężczyźni 1. Maciej Zawalski 2. Tomasz Kaczanowski 3. Tomasz Mucha

11


WYDARZENIA

WARTO WYDARZENIA WIEDZIEĆ

Studium Pedagogiczne UEK ma 50 lat!

23 kwietnia 2010 r., który jest rokiem jubileuszu dla całej naszej Uczelni Studium Pedagogiczne przy Katedrze Psychologii i Dydaktyki UEK obchodziło własny, doniosły Jubileusz – 50. rocznicę swego powołania. Rektor UEK prof. dr hab. Roman Niestrój składa podziękowania i gratulacje zaangażowanym w działalność Studium; od prawej: dr Maria Węgrzecka – wieloletnia kierowniczka Studium, dr hab. Marek Motyka – kierownik Katedry Psychologii i Dydaktyki, dr Joanna Krzyżak – obecna kierownik Studium Pedagogicznego Z tej okazji, przy współudziale władz Uczelni oraz szczególnym wsparciu udzielonym przez Prorektora ds. Studenckich dr. hab. inż. Andrzeja Chochoła, prof. UEK, odbyło się Sympozjum Naukowe „Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w perspektywie 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego UEK”. Obok przedstawicieli władz Uczelni – prof. dr. hab. Romana Niestroja – Rektora UEK oraz dr. hab. inż. Andrzeja Chochoła, prof. UEK – Prorektora ds. Studenckich w sympozjum udział wzięli nauczyciele akademiccy naszego Uniwersytetu oraz słuchacze i absolwenci Studium, dyrektorzy i nauczyciele zespołów szkół ekonomicznych w Krakowie, a także liczne grono osób współpracujących ze Studium Pedagogicznym i wspierających ideę kształcenia pedagogicznego studentów. Miło nam było gościć także dziekana macierzystego Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, dr. hab. Kazimierza Zielińskiego, prof. UEK, oraz Elżbietę Lęcznarowicz – zastępcę prezydenta Krakowa ds. edukacji i spraw społecznych. Tematyka sympozjum koncentrowała się na problemie kształcenia i wychowania przyszłych uczestników gospodarowania krajem. Zamierzeniem organizatorów było między innymi podkreślenie wagi właściwego kształcenia nauczycieli przedmiotów ekonomicznych

12

podejmujących pracę w szkołach średnich oraz znacznego udziału naszej Uczelni w tej działalności. Po przywitaniu uczestników i gości sympozjum przez dr. hab. Marka Motykę – kierownika Katedry Psychologii i Dydaktyki prof. dr hab. Roman Niestrój dokonał uroczystego otwarcia sympozjum. Rektor UEK złożył na ręce kierownika Katedry oraz kierownika Studium, dr. Joanny Krzyżak, serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w funkcjonowanie i rozwój Studium Pedagogicznego. Przy tej okazji padło wiele ciepłych i znaczących słów pod adresem długoletniej kierownik Studium, dr Marii Węgrzeckiej. Kolejną częścią uroczystości były wystąpienia zaproszonych prelegentów. Obradom przewodniczył dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK. Prof. dr hab. Jan Małecki zwrócił uwagę na dylematy dydaktyczne minionej epoki, częściowo aktualne i dziś, pomimo kolosalnych zmian, jakie zaszły w szkolnictwie wyższym. Wskazał on między innymi na trudności towarzyszące unowocześnianiu sposobów oraz dostosowywaniu procesu dydaktycznego do zamierzonych celów kształcenia. W swym wystąpieniu wyraźnie akcentował rolę wychowania jako niezwykle ważnego elementu procesu dydaktycznego szkoły wyższej. Elżbieta Lęcznarowicz zaprezentowała cztery dylematy edukacji ekonomicznej

w szkołach ponadgimnazjalnych. Jej zdaniem przygotowanie psychopedagogiczne stanowiące uzupełnienie podstawowego wykształcenia zawodowego, tak jak ma to miejsce w Studium Pedagogicznym UEK, jest bardzo pomocne w uzyskaniu właściwego poziomu sprawności zawodowej przyszłych nauczycieli szkół o profilu ekonomicznym i zapewnia utrzymanie wysokiej jakości tego kształcenia. W swym wystąpieniu doceniła także wieloletnią współpracę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Dr Maria Węgrzecka w referacie zatytułowanym: „Kształcenie ekonomistów – nauczycieli, jako lustro czasu edukacji” zaprezentowała szereg ważkich problemów związanych z ideą doskonalenia i samodoskonalenia nauczycieli – ekonomistów. Podkreśliła przy tym problemy związane z niekorzystnymi zmianami w motywacji do podejmowania studiów oraz wskazała na niepokojące rysy w organizacji przebiegu edukacji akademickiej oraz pogimnazjalnej. Krzysztof Biel za przedmiot swoich bardzo interesujących rozważań wybrał zmiany w obrazie wzajemnych relacji interpersonalnych i dydaktyczno-wychowawczych, zachodzące pomiędzy nauczycielem i jego uczniami, wyłaniające się z analizy prac słuchaczy Studium Pedagogicznego. Wspominając okres 25 lat swojej pracy z kandydatami na nauczycieli,

autor wystąpienia stwierdził, że było to jego najważniejsze, najbardziej odpowiedzialne, a zarazem najbardziej fascynujące doświadczenie zawodowe. Celem wystąpienia dr Małgorzaty Adamskiej-Chudzińskiej było wykazanie, iż dbałość o doskonalenie pedagogiczne pracowników naukowo-dydaktycznych stanowi bardzo istotny aspekt wzbogacania ich możliwości zawodowych, a co więcej – osiągania „wartości dodanej” w działalności całego uniwersytetu. Prezentowane przez autorkę rozważania były oparte na doświadczeniach wieloletniej pracy w Studium Psychologii i Pedagogiki oraz w Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla młodych pracowników naukowo-dydaktycznych naszej uczelni. Dr Leopold Zgoda w swym poruszającym wystąpieniu przypomniał zebranym, że wspólne rozważania nad podstawowymi problemami egzystencjalnymi to warunek realizacji najważniejszych zadań uczących i wychowujących, do których należy między innymi: uczenie pogłębionego sposobu korzystania z różnych źródeł wiedzy; rozpoznawanie autorytetów; twórcze, umysłowe ćwiczenia formułowania ważnych pytań otwierających drogi dla dalszych własnych poszukiwań; prowadzenie dociekliwej analizy i refleksji dotyczącej ważnych tematów. Zdaniem dr. L. Zgody, podejmując nauczanie, trzeba mieć świadomość, że dbanie o drugiego człowieka jest powinnością każdego i nic nie usprawiedliwia uchylania się od niej. Odpowiedzialne i powiązane z troską traktowanie drugiego człowieka, jak podkreślił prelegent, przynosi znaczący postęp w nauczaniu, dostarczając pożądanych efektów wychowawczych. Obrady sympozjum zakończyły się krótką dyskusją, podczas której podnoszono zagadnienia dotyczące m.in.: trudności pełnienia roli nauczyciela, kształcenia młodych nauczycieli akademickich, kształcenia zawodowego w sposób refleksyjny, kształtowania postaw prospołecznych, wzbudzania właściwej motywacji, jakości kształcenia w szkole wyższej, a także niezwykle miły dla organizatorów wątek pozytywnej refleksji i pozytywnych informacji zwrotnych uzyskanych od przybyłych absolwentów, odnośnie doświadczeń wyniesionych przez nich podczas nauki w Studium. Na zakończenie sympozjum dr hab. inż. A. Chochół, prof. UEK zaznaczył w podsumowaniu, że obrady stworzyły ważne forum dla wymiany poglądów i koncepcji związanych z dylematami kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych. Jednocześnie wyraził nadzieję, że podjęte podczas

obrad rozważania będą kontynuowane, okazując swą przydatność w rozwiązywaniu rozmaitych problemów pojawiających się w edukacji przyszłych nauczycieli. Podziękował też uczestnikom sympozjum za przybycie, szczególnie serdecznie dziękując wszystkim mówcom. Sympozjum stało się wyjątkowym świętem dla pracowników i absolwentów Studium. Podkreśliło znaczącą rolę jego wielolet-

niej, byłej kierownik, dr Marii Węgrzeckiej, a także niebagatelny dorobek edukacyjny całej Katedry Psychologii i Dydaktyki, dostarczając wiele satysfakcji zarówno tym, którzy pracują w Studium Pedagogicznym, jak i tym z przybyłych, którzy to Studium ukończyli. Joanna Krzyżak – kierownik Studium Pedagogicznego UEK

Sympozjum było okazją do okolicznościowych wystąpień…

Elżbieta Lęcznarowicz – zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i spraw społecznych

Prof. dr hab. Jan Małecki

Dr hab. Marek Motyka

Dr Maria Węgrzecka

13


NAGRODY

NAGRODY

Międzynarodowy sukces studentów UEK ! Trójka reprezentantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zakwalifikowała się do ścisłego finału drugiej edycji gry BNP Paribas „Ace Manager”. W zakończonej w połowie kwietnia grze wzięło udział 8133 studentów z 98 krajów z całego świata, do finału w Paryżu zakwalifikowało się tylko 5 drużyn, w tym nasza. Członkami polskiej drużyny z UEK, o nazwie „DSJ Company”, byli: Aleksandra Żuławska – studentka II roku Turystyki i rekreacji, Sabina Serafin – z II roku Turystyki i rekreacji oraz Finansów i rachunkowości, a także Jacek Kułakowski – student II roku Finansów i rachunkowości. Celem konkursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką podstawowych obszarów działalności banku BNP Paribas. Zadaniem uczestników konkursu jest wsparcie Johna McKenzie, emerytowanej gwiazdy tenisa, w założeniu i rozwinięciu firmy Green Tennis, sprzedającej ekologiczne produkty sportowe. Najwięcej graczy zgłosiło się z Indii, Turcji, Włoch, Chin, Rosji, Ukrainy, Hongkongu, Egiptu, Belgii i Francji. Na poszczególnych etapach studenci mieli za zadanie między innymi: · opracować plan finansowy dla uruchomienia firmy i pobudzenia jej rozwoju; · doradzać firmie Green Tennis INC i jej założycielowi, Johnowi McKenzie, poprzez zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania nieruchomościami i zarządzania aktywami; · wspierać międzynarodowy rozwój komercyjny firmy. – Konkursy są dobrym sposobem na oderwanie się od monotonii zajęć i okazją na poszerzenie swojej wiedzy. Ten konkurs od początku wydawał się interesujący, bowiem jest pierwszym, który dość wyczerpująco przedstawia cały zakres działalności nowoczesnych banków, od bankowości detalicznej przez rozwiązania inwestycyjne aż po bankowość inwestycyjną i korporacyjną, co mnie szczególnie interesuje – mówi o powodach wzięcia udziału w konkursie Jacek Kułakowski. Co pomogło dojść naszej drużynie tak daleko? – Uczestnicząc w konkursie, musieliśmy wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu finansów, ale także z zarządzania czy marketingu, a przede wszystkim dobrą znajomością

14

języka angielskiego – podkreśla Aleksandra Żuławska. Konkurs potwierdził potrzebę ciągłego doskonalenia wykorzystywania zdobywanej wiedzy w praktyce. – Zdecydowaną mniejszość zadań stanowiły pytania teoretyczne. Pozostałe wymagały praktycznego podejścia do problemów związanych z wyceną spółek różnymi metodami, doradztwem przy procesie sprzedaży firmy, zarządzania personelem, analizy klienta i wybrania odpowiednich instrumentów inwestycyjnych dla jego majątku oraz dopasowania produktów bankowych do kompleksowej obsługi przedsiębiorstwa – podkreśla Jacek. Udział w konkursie jest jednocześnie doskonałą nauką: – Zadania trzeba było rozwiązywać na bieżąco, czas na wykonanie wynosił od 1 do 3 dni. Jednocześnie cały czas można było śledzić ranking zespołów. W trakcie tego etapu konkursu szukaliśmy odpowiednich informacji bezpośrednio podczas rozwiązywania zadań, więc cały czas uczyliśmy się czegoś nowego – mówi Sabina.

Nie obyło się bez wyrzeczeń: – Codziennie o 1 w nocy pojawiał się najnowszy ranking uwzględniający odpowiedzi udzielane na ostatnie zadania, był to emocjonujący element konkursu, który nie pozwalał na wczesne pójście spać – z uśmiechem wspomina Jacek. Dlaczego warto brać udział w takich przedsięwzięciach? – Dzięki konkursowi zobaczyliśmy, że przy odpowiednim nakładzie pracy i odrobinie szczęścia można wiele osiągnąć, nawet to, co początkowo wydaje się niewyobrażalne – mówi Jacek Kułakowski. – To, co jednak najważniejsze, to ludzie, jakich można było poznać w trakcie udziału w konkursie, a także świadomość tego, że warto próbować swoich sił, bo to co wydaje się początkowo nierealne, naprawdę można zrealizować – dodaje Sabina. Do udziału w podobnych konkursach zachęca też Aleksandra Żuławska: – Sam pobyt w Paryżu był naprawdę ekscytujący i był jednym z ważniejszych doświadczeń w moim życiu. Najlepiej wspominam zwiedzanie głównej siedziby banku, rozmowy z wieloma pracownikami BNP Paribas, nocny rejs po Sekwanie, połączony z uroczystym bankietem po gali rozdania nagród oraz fantastyczny czas, jaki spędziłam z innymi uczestnikami finału. Polecam wszystkim udział w przyszłym edycjach tego konkursu – naprawdę warto! Więcej: http://www.bnpparibas.pl/pl/home/ default.asp http://acemanager.bnpparibas.com/

Od lewej: Jean-Michel Carlo – dyrektor School of Communication of Science Po, Jacek Kułakowski, Sabina Serafin, Aleksandra Żuławska, Michel Peberau – prezes Zarządu BNP Paribas

Pokonali 240 drużyn Studenci III roku Finansów i rachunkowości naszej Uczelni zajęli 1. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Rachunkowości „Progress Accounting Competition”, organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowości „Progress” Uniwersytetu Łódzkiego. Drużyna „KMM” z naszej Uczelni wystąpiła w składzie: Krzysztof Bartoszcze, Michał Londzin, Michał Kupiec. W drodze po zwycięstwo drużyna pokonała 240 zespołów, m.in. z Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wrocławiu oraz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Progress Accounting Competition jest to ogólnopolski konkurs z rachunkowości, będący autorskim projektem SKN „Progress”. Głównym założeniem tego

projektu było pobudzenie i rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowań problematyką współczesnej rachunkowości oraz popularyzacja zawodów związanych z tą dziedziną. Tematyka konkursu obejmowała takie obszary, jak: podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości finansowej jednostki gospodarczej, ewidencja działalności gospodarczej, sprawozdawczość finansowa oraz elementy analizy finansowej.

Laureaci 1. miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Rachunkowości „Progress Accounting Competition”, od lewej: Michał Londzin, Krzysztof Bartoszcze, Michał Kupiec. Więcej: http://www.pac.progress.org.pl/

Złota struna dla chóru „Dominanta” Nasz uczelniany chór „Domainanta” wyśpiewał Złotą Strunę oraz zajął drugie miejsce w kategorii chórów młodzieżowych i uniwersyteckich na XII Małopolskim Konkursie Chórów „O Złotą Strunę”, który w dniach 24 i 25 kwietnia br. odbył się w Niepołomicach pod honorowym patronatem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza i Burmistrza Niepołomic Romana Ptaka. W tym renomowanym konkursie wzięło udział 35 chórów, nie tylko z naszego województwa, ale z całej Polski. Konkurs odbył się w malowniczej scenerii zamku królewskiego w Niepołomicach. Mimo dużej konkurencji nasz chór wiódł prym. To już kolejny sukces chóru, po ostatnim zdobyciu Złotego Pasma na Festiwalu Adwentowym w Pradze oraz po serii udanych występów w Toskanii. Pod dyrekcją Małgorzaty Langer-Król „Dominanta” wykonała w Niepołomicach ludowy utwór „Oj, nasi jadą”, „Ain’a that good news” w stylu gospel oraz „Salve Regina” P. Ebena. Nagrania wykonywanych utworów można znaleźć na YouTube. Więcej informacji dla zainteresowanych konkursem na stronie: www.kultura.niepolomice.pl. W ramach obchodów Jubileuszu 85-lecia Uczelni chór „Dominanta” orga-

nizuje Koncert Jubileuszowy, również z okazji 40-lecia chóru, który odbędzie się w piątek 28 maja o godz. 19.00 w kościele oo. Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej. Chór wykona „Glorię” A. Vivaldiego oraz „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” G. F. Haendla. Serdecznie zapraszamy!

15


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Uczelnie wyższe stają obecnie w obliczu nowych wyzwań i trudności, związanych między innymi ze znaczną komercjalizacją studiów wyższych oraz rosnącą konkurencją na rynku tzw. usług edukacyjnych. Jednym z ważnych zadań, które w obliczu wspomnianych przemian nabierają tym większego znaczenia, jest – obok tradycyjnie już podkreślanej roli wychowania i kształtowania pożądanych postaw – propagowanie wzorców zdrowego stylu życia.

Profilaktyka się opłaca – relacja

z badań nad stylem życia studentów UEK Jak wykazano w badaniach, zdrowie człowieka uwarunkowane jest przede wszystkim stylem życia (około 50%), podczas gdy warunki środowiska decydują o zdrowiu w stopniu zdecydowanie mniejszym (nieco ponad 20%), podobnie jak czynniki genetyczne (poniżej 20%) czy poziom opieki zdrowotnej (zaledwie około 10%). Stąd też w takich dziedzinach jak promocja zdrowia, psychologia zdrowia, socjologia zdrowia czy medycyna notuje się ogromne zainteresowanie problematyką stylu życia związanego ze zdrowiem. Centralną kategorię tego stylu stanowią zachowania, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na zdrowie i samopoczucie człowieka. Rosnące koszty opieki zdrowotnej, stanowiące paradoksalną konsekwencję rozwoju techniki medycznej, a także wzrostu liczebności przewlekle chorych, są poważnym problemem ekonomicznym większości państw na świecie, w tym także i Polski. Wielkość nakładów finansowych na opiekę zdrowotną, mierzonych procentem ich udziału w PKB, w Polsce jest zdecydowanie niższa w porównaniu z krajami najbardziej rozwiniętymi, lecz i tak pochłania znaczną część dochodu narodowego.

Tabela 1. Wydatki budżetu państwa na ochronę zdrowia w latach 1999–2007 (w mln PLN)

* Po uwzględnieniu transferów między budżetami JST a budżetem państwa i kasami chorych Źródło: dane Ministerstwa Finansów wg klasyfikacji COFOG, za: Zielona Księga II, raport „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce”, S. Golinowska, Kraków 2009, s. 32.

Styl życia studentów wg AZZ Mając na uwadze wciąż niedoceniany w naszym kraju walor dbania o profilaktykę zdrowotną, w latach 2008–2009 podjęliśmy w Katedrze Psychologii i Dydaktyki próbę oceny stylu życia1 studentów UEK, będącego istotnym wskaźnikiem zachowań wpływających na stan zdrowia. Głównym celem podjętych przez nas badań był opis i analiza stylu życia związanego ze zdrowiem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, populacji ludzi młodych i zdobywających wykształcenie, sprzyjające przyszłemu

ich wejściu w kręgi elit społecznych – politycznych i gospodarczych, a więc mogących mieć znaczny wpływ na kształtowanie opinii i rozpowszechnianie ważnych wzorców zachowań. W badaniach udział wzięło 316 studentów II i III roku studiów dziennych, licencjackich, ze wszystkich czterech wydziałów naszej Uczelni. Odpowiadali oni na pytania w specjalnie przygotowanej przez nasz zespół ankiecie (AZZ Ankieta Zachowań Zdrowotnych) oraz Inwentarzu Zachowań Zdrowotnych Z. Juczyńskiego. Równocześnie z lekarzami podstawowej opieki zdro-

Oprócz stylu życia tematem naszych badań były również: poczucie koherencji, satysfakcja z życia oraz system wyznawanych wartości studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z racji skromności miejsca, zagadnienia te nie zostały tutaj opisane. Pełna relacja z badań statutowych, przeprowadzonych w latach 2008-2009 dostępna jest w naszej Katedrze.

1

16

wotnej zatrudnionymi w uczelnianej przychodni studenckiej (będącymi lekarzami pierwszego kontaktu dla większości badanych) przeprowadzono wywiad dotyczący stanu zdrowia i najczęstszych problemów zdrowotnych studiującej młodzieży. Nieregularne posiłki, mało snu Uzyskane w badaniach dane, dotyczące konkretnych zachowań studentów, uprawniają do stwierdzenia, iż ich styl życia, w aspekcie prozdrowotnym pozostawia wiele do życzenia. Badani często nie jedzą regularnie posiłków (np. obiady jada regularnie tylko jedna trzecia), około 70% ankietowanych korzysta z fast foodów. Posiłkiem, który studenci jadają stosunkowo najbardziej regularnie, jest śniadanie: 57% osób zjada je codziennie o tej samej porze, natomiast 35,7% osób o różnych porach. Obiad jest posiłkiem, z którego wprawdzie badani najrzadziej rezygnują (tylko 1,6% osób), ale jest on spożywany w sposób bardzo nieregularny. 71,5% badanych zjada go o bardzo różnych porach. Prawdopodobnie jest to związane między innymi z nieregularnością i rozproszeniem zajęć, które studenci mają w swoim harmonogramie. Kolacja z kolei jest tym posiłkiem, z którego studenci rezygnują najczęściej (18,6% badanych). Zaledwie niecałe 30% badanych uważa, że śpi tyle, ile potrzebuje, a połowa respondentów odczuwa deficyt snu. Niewielu studentów podejmuje jakąś inną aktywność fizyczną niż codzienne spacery. Wśród aktywności fizycznej, którą badani podejmują „przynajmniej raz w tygodniu”, najczęściej wymieniane były: ćwiczenia w domu (17,7%), jazda na rowerze (10,7%), bieganie (10,4%), spacer (prawdopodobnie rozumiany już jako „spacer kwalifikowany”, a więc stanowiący formę wypoczynku – 10,2%), następnie siłownia (7,5%) i pływanie (6%). Warto zauważyć, że badani zdecydowanie preferują takie sposoby aktywności fizycznej, które nie wymagają nakładów finansowych. Ankietowani studenci rzadko oglądają telewizję. 62,65% badanych stwierdziło, że nie ogląda jej wcale lub poniżej 30 minut dziennie, a tylko 19,7% ogląda ją dłużej niż godzinę. Istotnie więcej czasu poświęcają oni TV w dni świąteczne – 60,3% badanych ogląda telewizję od 30 minut do 3 godzin, jednak należy stwierdzić, że badani spędzają mniej czasu przed telewizorem niż statystyczny Polak, który robi to przez 3 godz. 26 min (wyniki OBOP-u, z 2008 roku). Prawdopodobnie wiąże się to między innymi z tym, że studenci znacznie więcej czasu spędzają przed komputerem. W tym przypadku niezależnie od dnia tygodnia badani przez podobną ilość czasu siedzą przed ekra-

nem, z czego 60% badanych korzysta z komputera od 2 do 5 godzin w dni powszednie, a 62% w dni świąteczne. Biorąc pod uwagę, że ponad 20% osób korzysta codziennie z komputera przez ponad 4 godziny, obawiać się można w tym przypadku wyraźnego, negatywnego wpływu na ich zdrowie (np. wzrok, wady postawy, itd.). Wykonane badania jednak nie pozwoliły ustalić, czy czas spędzany przed monitorem komputera to czas wolny czy też raczej aktywność związana z pracą. Około 1/5 badanych stwierdza, że regularnie pije alkohol, a około trzy czwarte studentów deklaruje się jako osoby niepalące. Jeśli chodzi o kontakt z substancjami psychoaktywnymi, prawie 78% badanych twierdzi, że nigdy nie zdarzyło się im przyjmować narkotyków, 16% kiedyś spróbowało (najczęściej była to marihuana lub haszysz, rzadziej amfetamina lub LSD), 4,7% przyznaje, że sięga po nie od czasu do czasu, a 1,2% podaje, że używa ich często (są to również marihuana i haszysz). Odsetek osób, które wysoko oceniają swój sposób organizacji czasu, wyniósł 20%. Wielkość tę należy uznać za wysoce niezadowalającą, mając na uwadze fakt, iż dobra organizacja własnego czasu jest istotnym zasobem osobistym ograniczającym negatywne skutki stresu. Na zmęczenie: napoje energetyzujące Ogólnie należy stwierdzić, że większość badanych prowadzi niezbyt zdrowy styl życia: odżywia się nieregularnie i nie zawsze dba o jakość swoich posiłków, śpi zbyt mało w stosunku do swoich potrzeb, a ze zmęczeniem i brakiem wystarczającej ilości snu walczy za pomocą napojów energetyzujących. Badani stosunkowo rzadko podejmują jakąś aktywność fizyczną, z czego niewielki odsetek robi to w sposób zorganizowany, np. pod kierunkiem instruktora. Z takiego stylu życia, oprócz zmęczenia i obniżonej odporności, wynikać może także obniżona efektywność procesów poznawczych, a co za tym idzie – pewne obniżenie efektywności uczenia się i wykonywanej pracy, jak również większe niż zwykle trudności w radzeniu sobie ze stresem. Wszystkie te czynniki wpływać mogą niekorzystnie na ogólny stan zdrowia badanych. Wnioski wynikające z badań zachowań prozdrowotnych studentów potwierdzone zostały przez lekarzy pierwszego kontaktu, mających pod opieką studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rezultaty przeprowadzonego z nimi wywiadu wskazują, że ogólny stan zdrowia studentów UEK należy uznać za niezbyt zadawalający. Zgodnie z szacunkowymi danymi podanymi przez lekarzy ok. 20–25% młodzieży akademickiej cierpi na choroby przewlekłe. Są to głównie choroby alergiczne górnych dróg oddecho-

wych (w tym astma oskrzelowa), choroby tarczycy, wady serca i nadciśnienie tętnicze, a także choroby wrzodowe żołądka i dwunastnicy oraz przewlekłe stany zapalne jelit. Szczególnie niepokojącym faktem jest obserwacja coraz częstszego w ciągu ostatnich lat występowania w populacji studentów „chorób cywilizacyjnych”: otyłości, nadciśnienia, zaburzeń gospodarki lipidowej, a także nerwic i chorób psychosomatycznych. Od przeziębienia po nerwice Jakkolwiek studenci najczęściej korzystają z porady lekarskiej z powodu doraźnych infekcji dróg oddechowych oraz schorzeń alergicznych, to obserwowany jest wzrost liczby interwencji lekarskich spowodowanych zdiagnozowaniem występowania nerwic i chorób o podłożu psychosomatycznym. Zgodnie z opinią lekarzy przychodni studenckiej znaczny procent młodzieży mającej problemy zdrowotne prowadzi ogólnie niezdrowy tryb życia, nie przestrzega zasad racjonalnego żywienia, nadużywa różnego rodzaju używek i nie dba o higienę snu. Coraz częstszą przyczyną dolegliwości zdrowotnych u studentów jest ich zdaniem przewlekły stres związany z nadmiernym obciążeniem, wywołanym łączeniem studiowania z podjętą pracą lub studiami na więcej niż jednym kierunku wraz z doraźnym lub stałym zarobkowaniem. Wydaje się, że znalezienie odpowiedzi na pytanie o sposoby i możliwości wpływu na zmianę obserwowanych niekorzystnych tendencji w zachowaniu przyszłych absolwentów studiów wyższych oraz o to, jak zwiększyć zakres i głębię prospołecznej i prozdrowotnej refleksji u młodzieży, stanowi ważne zadanie, przed którym staje każda wyższa uczelnia. Liczymy, że przeprowadzone badania mogą stanowić istotny przyczynek w realizacji tego zadania także w naszej Uczelni, dostarczając istotnego materiału do refleksji i dyskusji na temat możliwości modyfikowania niekorzystnych zachowań i promowania prozdrowotnego stylu życia. Należy pamiętać, iż prozdrowotny styl życia w perspektywie jednostkowej może mieć bezpośrednie przełożenie na poziom satysfakcji z życia i szczęścia osobistego, natomiast w aspekcie zbiorowym posiada znaczący walor ekonomiczny. Opracowanie: dr hab. M. Motyka, dr M. Makowski Badania przeprowadzono w zespole pod kierownictwem dr. hab. Marka Motyki, w składzie: dr Justyna Pawlak, dr Maria Węgrzecka, dr Mariusz Makowski, dr Joanna Krzyżak, mgr Małgorzata Hetka.

17


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Proces rekrutacji na Uczelnię w opinii studentów 1. roku Niniejszy tekst jest kontynuacją problematyki zamieszczonej w poprzednim wydaniu „Kuriera” (nr 3/2010), dotyczącej motywów podejmowania studiów na naszym Uniwersytecie. Opiera się na badaniach ankietowych studentów 1. roku naszej Uczelni (2516 osób, tj. 32% studentów 1. roku, ankieta w formie on-line, listopad 2009 r.). Kładzie akcent na trzech wybranych aspektach, a mianowicie: ocenie źródeł informacji o Uczelni, organizacji procesu przyjęcia i ocenie „wirtualnego dziekanatu”. Źródła informacji o studiach na Uczelni – spojrzenie studentów 1. roku Z przeprowadzonego sondażu wynika, że kandydaci na studia na naszej Uczelni korzystają z wielu różnych źródeł informacji. Zdecydowanie podstawowe znaczenie posiada strona internetowa Uczelni. Aż 61% studentów 1. roku stawia to źródło na miejscu pierwszym spośród wszystkich, z jakich korzystali w procesie poszukiwania informacji o studiach na naszym Uniwersytecie. Pozostałe źródła posiadają drugorzędną wobec witryny internetowej pozycję w rankingu źródeł informacji o Uczelni i jej ofercie edukacyjnej. Nie można jednak nie dostrzegać ich jako istotnego, choć wspomagającego źródła informacji. Wśród nich są informatory o Uczelni, targi edukacyjne i spotkania typu „dni otwarte Uczelni”, wizyty pracowników Uczelni w szkołach średnich, prelekcje nauczycieli, a także informacja i opinie otrzymywane od rodziny, krewnych, znajomych, studiujących kolegów i absolwentów UEK. Znaczenie takich wskazań studentów jest ważne dla polityki informacyjnej władz Uczelni i jej wyspecjalizowanych agend i komórek. Świadczą one o potrzebie komunikacji wielokanałowej Uczelni z potencjalnymi kandydatami. Strona www.uek.krakow.pl jest swoistą wizytówką Uczelni, pełni zarazem istotne funkcje informacyjne wobec kandydatów na studia i studentów. Prezentowane w tabeli 1 dane wskazują, iż studenci oceniają stronę internetową wyraźnie pozytywnie. Opinia ta jest jednak zróżnicowana w przekroju podstawowych wymiarów oceny strony. Najbar-

18

Tabela 1. Ocena strony internetowej Uczelni (wymiar całej Uczelni, N = 2494) Ocena w skali 1–5

Kryteria oceny

Razem

1

2

3

4

5

Zakres, dokładność i aktualność informacji ogólnych o Uczelni

4

5

18

47

25

100,0

Łatwość nawigacji/korzystania ze strony

6

10

24

41

18

100,0

Zakres, dokładność i aktualność informacji o kierunkach studiów

5

8

21

41

25

100,0

Zakres, dokładność i aktualność informacji o warunkach przyjęć

3

6

14

40

37

100,0

Zakres, dokładność i aktualność informacji o możliwościach/ wymogach składania podania w formie on-line

4

8

19

41

27

100,0

Możliwość komunikacji on-line z pracownikami obsługi procesu rekrutacji

9

13

27

33

17

100,0

Zgodność informacji na stronie z informacjami uzyskanymi w toku ew. rozmowy osobistej (telefonicznej)

7

9

22

41

22

100,0

Skala ocen: 1 – niezadowalająca, 2 – zadowalająca, 3 – dostateczna, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra

dziej pozytywnie oceniono zakres, dokładność i aktualność informacji o kierunkach studiów (37% ocen na poziomie 5,0 – tj. oceny bardzo dobrej), a najniżej – „możliwość komunikacji on-line z pracownikami obsługi procesu rekrutacji”. Ważnym nurtem była ocena strony internetowej Uczelni przez studentów kierunku Informatyka i ekonometria (IE) oraz studentów zamiejscowych ośrodków dydaktycznych (ZOD). Ocena strony Uczelni przez studentów kierunku IE – 3,50 jest nieco niższa niż dla wszystkich studentów uczestniczących w sondażu (3,64). Z kolei ocena

strony Uczelni przez studentów ZOD jest wyraźnie pozytywna – średnia ważona wyniosła bowiem 3,88 i była najwyższa ze wszystkich grup studenckich biorących udział w badaniach. W uwagach studenci ZOD akcentowali możliwość komunikowania się z Uczelnią właśnie w tej formie chociażby ze względu na miejsce zamieszkania i odległość od Uczelni. Ocena procesu przyjęcia studentów 1. roku na Uczelnię Proces ten w kwestionariuszu ankiety został „rozpisany” na takie szczegółowe kwestie, jak: składanie dokumentów,

Tabela 2. Ocena procesu rekrutacji na studia na UEK przez studentów 1. roku Wyszczególnienie

Ocena w skali 1–5 punktów

Razem

1 p.

2 p.

3 p.

4 p.

5 p.

150 6

195 8

426 17

1095 44

620 25

2486 100,0

Studia stacjonarne (w %) - pierwszego stopnia (N=878) - drugiego stopnia (N=421)

4 9

6 9

15 21

44 40

31 21

100,0 100,0

Studia niestacjonarne (w %) - pierwszego stopnia (N=657) - drugiego stopnia (N=435)

7 7

9 10

17 17

44 47

3 19

100,0 100,0

Uczelnia – całość (N=2486) - liczba wskazań - struktura w %

Skala ocen: jak w tabeli 1.

czas, warunki, sposób informowania kandydatów i podejścia ze strony pracowników Uczelni, terminowość udostępniania informacji z wynikami przyjęć itp. Opinię studentów w tym obszarze przedstawia tabela 2. Na podstawie prezentowanych danych można stwierdzić, że proces rekrutacji na Uczelnię spotkał się z pozytywną oceną studentów. Na blisko 2500 odpowiedzi 1715 studentów (69%) sformułowało ocenę na poziomie dobrym (4,0) i bardzo dobrym (5,0). Średnia ocena ważona wyniosła 3,74 punktu. Niezadowalającą opinię na poziomie 1 punktu sformułowało 6% studentów. Na studiach stacjonarnych widoczny jest narastający krytycyzm ocen studentów – świadczy o tym wyraźne zmniejszenie ocen bardzo dobrych z 31% dla pierwszego stopnia do poziomu 21% dla drugiego stopnia i zmniejszenie się oceny syntetycznej z 3,92 dla pierwszego stopnia do 3,55 dla studentów 1. roku na studiach drugiego stopnia. Ważnym elementem ankiety była możliwość przedstawienia przez studentów własnych uwag i komentarzy. Z tej możliwości skorzystało 255 studentów, tj. 10,3% wszystkich uczestniczących w sondażu. Struktura zgłoszonych uwag wobec procesu rekrutacji, zarówno na pierwszy, jak i drugi stopień w obu formach studiów jest następująca: liczba uwag pozytywnych wynosiła 45 (17,6%), krytycznych 184 (72,2%), a 26 (10,2%) miało charakter „ogólny”. Odnosiły się do organizacji procesu składania dokumentów, sposobu naboru na studia drugiego stopnia (problemy z brakiem koordynacji sesji poprawkowej) oraz sposobu obsługi. 3. Studencka ocena „wirtualnego dziekanatu” Ważnym elementem sondażu była ocena „wirtualnego dziekanatu” (WD), sposobu jego funkcjonowania, użyteczności, aktualności i precyzji informacji itp. Prezentowane w tabeli 3 dane świadczą o pozytywnej ocenie WD, z jego zakresem funkcji, zasad i strukturą prezentowanych informacji. Pod pewnymi warunkami jest to platforma komunikacji niezwykle użyteczna i przydatna studentowi. W wymiarze całej Uczelni (studentów 1. roku uczestniczących w sondażu) odsetek ocen dobrych i bardzo dobrych ukształtował się na wysokim poziomie wynoszącym 77% (opinia 1928 studentów). Udział ocen negatywnych (1 i 2

Tabela 3. Ocena wirtualnego dziekanatu przez studentów 1. roku 1 p.

Ocena w skali 1–5 punktów 2 p. 3 p. 4 p.

5 p.

Uczelnia – całość (N=2488) - liczba wskazań - struktura w %

78 3

148 6

334 13

980 39

948 38

2488 100,0

Studia stacjonarne (w %) - pierwszego stopnia (N=882) - drugiego stopnia (N=420)

3 5

7 6

16 18

43 38

31 33

100,0 100,0

Studia niestacjonarne (w %) - pierwszego stopnia (N=654) - drugiego stopnia (N=437)

3 2

6 3

10 11

37 37

44 48

100,0 100,0

Wyszczególnienie

Razem

Skala ocen: jak w tabeli 1.

punkty) był stosunkowo niewielki i wynosił 9%. W przekroju obu form i poziomów studiów oraz wszystkich wydziałów nie są widoczne istotniejsze różnice w ocenie WD. Przykładowo, jeśli dla całej Uczelni ocena WD wyniosła 4,00, to na studiach stacjonarnych ukształtowała się na poziomie 3,92 na studiach pierwszego stopnia i 3,88 na studiach drugiego stopnia, a na studiach niestacjonarnych – odpowiednio: 4,13 i 4,29. Tę prezentację ogólnej oceny wzbogaca lista 164 uwag, opinii, komentarzy i sugestii ze strony studentów. Podkreślały one z jednej strony funkcjonalność i użyteczność „dziekanatu on-line”, z drugiej akcentowały jego ograniczenia: trudności z wejściem na początku roku (zawieszenia serwera), nieaktualność informacji, brak integracji z innym platformami komunikacji (w tym Moodle) itd. Reasumując, wyniki sondażu przyniosły rozpoznanie opinii studentów 1. roku wobec podstawowych problemów informacyjnych i organizacyjnych stojących przed kandydatami, a następnie – studentami 1. roku naszego Uniwersytetu. Ukazują one rzeczywistą strukturę motywów, jakimi kierują się kandydaci zamierzający podjąć studia na naszej Uczelni, jej pozycję na „mapie przesłanek” decyzyjnych kandydatów i przewagę nad ofertami innych uczelni. Sondaż ujawnił ocenę źródeł informacji i kanałów komunikacji Uczelni z potencjalnymi studentami. Umożliwił poznanie studenckiej oceny procesu rekrutacji na studia, systemu organizacji i przyjmowania na poszczególne wydziały, „wirtualnych dziekanatów” oraz obsługi ze strony Działu Nauczania i Działu Spraw Bytowych Studentów.

Sondaż umożliwiał studentom sformułowanie uwag, opinii i komentarzy. Z tej możliwości skorzystało ok. 10% respondentów. Uwagi miały zróżnicowany charakter – pozytywny, krytyczny, ale także szerszy i ogólny. Zostały one zawarte w raporcie przekazanym Rektorowi Uczelni.

Pragnę podziękować Profesor Annie Karwińskiej za konsultacje merytoryczne projektu ankiety. Dziękuję wszystkim 2516 studentom, którzy wzięli udział w sondażu. Wyrażam przekonanie, iż wyniki badań posłużą władzom Uczelni do doskonalenia polityki informacyjnej i poprawy organizacji procesu rekrutacji na studia. Sondaż był bowiem elementem rozpoznawania przez Uczelnię rzeczywistych potrzeb kandydatów, studentów 1. roku, wsłuchiwania się w ich uwagi, opinie i komentarze. Uzyskane wyniki mogą być przydatne w procesie tworzenia strategii rozwoju Uniwersytetu, strategii, w której podejście do dydaktyki i tworzenie rzeczywistej wspólnoty nauczających i nauczanych stanowi jedną z fundamentalnych wartości szkoły wyższej, naszej Uczelni – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. prof. dr hab. Jan W. Wiktor – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

19


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

System antyplagiatowy UEK – Frequently Asked Questions

Dlaczego uczelniane konto pocztowe? Dlaczego nie mogę użyć np. swojego prywatnego konta pocztowego, które od dawna mam założone na jednym z portali internetowych? Konto pocztowe na serwerze wizard. uek.krakow.pl jednoznacznie identyfikuje osobę jako studenta UEK. Na adres tego konta wysłana została wiadomość z danymi do logowania się w systemie antyplagiatowym UEK. Na to studenckie konto na uczelnianym serwerze przyjdzie wiadomość z raportem podobieństwa po sprawdzeniu pracy. Konto to powinno być też wykorzystywane w kontaktach z Uczelnianym Administratorem Systemu Antyplagiatowego w przypadku jakichkolwiek problemów. Nie mogę się zalogować na swoje konto w systemie antyplagiatowym. Dlaczego? Najczęstszą przyczyną jest podawanie błędnej nazwy użytkownika (loginu). Loginem jest pełny adres e-mail na studenckim serwerze kont pocztowych, w formacie s777777@wizard.uek.krakow. pl (gdzie w miejscu siódemek pojawia się numer indeksu). Zdarza się także, że podczas kopiowania hasła z wiadomości email zaznacza się spacja przed lub po haśle – i to też skutkuje błędem podczas logowania się.

W trosce o jakość prac zaliczeniowych i dyplomowych studentów UEK władze Uczelni podjęły w ubiegłym roku decyzję o wprowadzeniu systemu antyplagiatowego. Choć minął już prawie rok od wdrożenia systemu, procedura weryfikacji prac wciąż rodzi pytania. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytania najczęściej pojawiające się w kontekście systemu antyplagiatowego. Czy sprawdzanie pracy dyplomowej systemem antyplagiatowym jest obowiązkowe? Tak. Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0121-13/2009 z 28 lutego 2009 r. został wprowadzony obowiązek weryfikacji systemem antyplagiatowym wszystkich prac dyplomowych składanych po 1 czerwca 2009 r. Czy mogę sprawdzić pracę, zakładając prywatne konto w systemie Plagiat.pl i wgrywając na nie swoją pracę? Nie jest to możliwe przede wszystkim dlatego, że ogólnodostępny system po-

20

równuje tekst pracy jedynie z zasobami Internetu, podczas gdy wersja systemu wykorzystywana na UEK dokonuje porównania prac także z tzw. bazą macierzystą uczelni, czyli ze sprawdzonymi dotychczas pracami innych studentów UEK. Trwają też przygotowania, by od 1 czerwca br. system porównywał prace studentów UEK z bazami macierzystymi kilkudziesięciu innych polskich uczelni. Ponadto system antyplagiatowy UEK zapewnia promotorowi pracy bezpośredni dostęp do wyniku porównywania prac, czyli do tzw. raportu podobieństwa. Jak w takim razie założyć konto w systemie antyplagiatowym UEK?

Każdy student UEK ma już założone konto w systemie antyplagiatowym Plagiat.pl. Wystarczy to konto aktywować. Czy to prawda, że pracę do systemu antyplagiatowego trzeba wgrywać z terenu uczelni? Nieprawda. Jeżeli tylko wcześniej aktywowało się konto w systemie antyplagiatowym, pracę wgrać można z dowolnego miejsca, w którym jest dostęp do sieci Internet. Z terenu uczelni trzeba natomiast wykonać pierwszy krok do aktywacji konta w systemie Plagiat. pl, czyli uzyskanie dostępu do własnego konta pocztowego na studenckim serwerze kont pocztowych. Można to zrobić wchodząc na stronę http://student.uek.krakow.pl/ i klikając link „Pobierz hasło startowe”. Warto pomyśleć o tym zawczasu i poświęcić kilka minut na wizytę w którejś z sal komputerowych Centrum Informatyki UEK (w pawilonie A), by potem nie musieć w ostatniej chwili przyjeżdżać specjalnie na uczelnię.

Zgubiłem(am) hasło do konta w systemie antyplagiatowym. Należy wejść na stronę www.plagiat. pl i kliknąć w link „zapomniałem hasła”, a następnie podać swój adres e-mail na studenckim serwerze kont pocztowych. Na konto pocztowe zostanie przesłane nowe hasło do konta w systemie antyplagiatowym. Co to jest kod duży? Kod duży jest to uprawnienie do jednokrotnego sprawdzenia pracy dyplomowej systemem antyplagiatowym UEK. Kody duże przyznawane są studentom ostatniego semestru studiów, zarówno licencjackich, jak i magisterskich, na początku ostatniego semestru. Posiadanie kodów dużych można sprawdzić w zakładce „Kody” na koncie użytkownika systemu. Mam aktywne konto, ale nie mam kodu dużego. Co zrobić? To się zdarza – zwłaszcza wtedy, kiedy z racji późnego zamknięcia sesji albo z in-

nych przyczyn ktoś został wpisany z opóźnieniem na listę studentów ostatniego semestru studiów. W takim przypadku należy się zgłosić z indeksem, w którym jest potwierdzenie wpisu na ostatni semestr studiów, do uczelnianego administratora systemu antyplagiatowego – w pok. 03, w pawilonie A. Warto sprawdzić, czy na koncie jest kod duży, by nie musieć starać się o jego przyznanie w ostatnim momencie. Kiedy sprawdzić pracę systemem antyplagiatowym? Pracę do weryfikacji należy wgrać wówczas, gdy promotor uzna ją za gotową i wyrazi zgodę na sprawdzenie pracy systemem antyplagiatowym. Ewentualną decyzję o konieczności powtórnego sprawdzenia pracy po wniesieniu do niej poprawek także podejmuje promotor. W jakim formacie mogę wgrać pracę do systemu? System akceptuje zdecydowaną większość formatów dokumentów tekstowych, w tym wszystkie najpopularniejsze edytory wchodzące w skład pakietów MS Office czy Open Office. W przypadku mniej powszechnych edytorów można po prostu skopiować tekst pracy w Okienko „Treść” na stronie wgrywania pracy do analizy. Czy należy wgrywać do systemu całą pracę dyplomową, łącznie ze stroną tytułową, spisem treści, bibliografią itd.? Tak, do systemu antyplagiatowego powinna zostać wgrana cała praca dyplomowa. Nieznaczny wzrost wartości współczynników podobieństwa związany z uwzględnieniem w porównaniu także bibliografii nie powinien w żaden sposób wpłynąć na ocenę promotora. Co oznaczają współczynniki podobieństwa? Działanie systemu antyplagiatowego opiera się na porównywaniu fraz, czyli ciągów następujących po sobie wyrazów. Oba współczynniki podobieństwa pokazują, jaką część sprawdzanego dokumentu stanowią frazy odnalezione w innych dokumentach, znajdujących się w bazie macierzystej uczelni lub w bazie zasobów internetowych. Różnica pomiędzy dwoma współczynnikami podobieństwa polega na tym, że podstawę do ich wyliczania stanowią frazy o różnej długo-

ści. Współczynnik podobieństwa 2 bierze pod uwagę frazy o długości równej przynajmniej limitowi współczynnika podobieństwa 2 (który w przypadku UEK wynosi 35 słów). We współczynniku podobieństwa 1 uwzględniane są także frazy krótkie, od 5 słów począwszy. Dlatego wartość tego współczynnika zazwyczaj jest wyższa niż wartość współczynnika podobieństwa 2. Czy są ustalone jakieś maksymalne wartości współczynników podobieństwa, powyżej których praca na pewno jest plagiatem? Same współczynniki podobieństwa nie mogą stanowić podstawy do oceny pracy, a tym bardziej do jej odrzucenia. Promotor powinien dokonać analizy całości raportu podobieństwa, zwracając uwagę na to, jakie fragmenty tekstu zostały wskazane przez system jako identyczne z innymi dokumentami, czy są uzasadnione i odpowiednio oznaczone przypisami zaczerpnięcia itd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nie ustala żadnych granicznych wartości współczynników podobieństwa, pozostawiając swobodę oceny promotorom prac. Praca została sprawdzona, promotor nie zgłosił zastrzeżeń. Co dalej? Kolejnym krokiem jest wydrukowanie skróconego raportu podobieństwa i zamieszczenie go na końcu we wszystkich kopiach pracy przedkładanych promotorowi do akceptacji. Promotor, wyrażając zgodę na złożenie pracy, ma jednocześnie obowiązek zaparafować każdą ze stron raportu. Bez tej akceptacji raportu podobieństwa dziekanat odmówi przyjęcia pracy i ustalenia terminu obrony. Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tego, jak korzystać z systemu antyplagiatowego UEK? Na e-Platformie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, popularnie zwanej Moodle, założone są dwa specjalne kursy: system antyplagiatowy UEK (Informacje dla studentów) oraz system antyplagiatowy UEK (Informacje dla wykładowców). Można znaleźć te kursy poprzez wyszukiwarkę kursów lub kliknąć w link „System Antyplagiatowy” na stronie głównej http://cel.uek.krakow.pl/. dr Mariusz Kuziak – Pełnomocnik Rektora UEK ds. Systemu Antyplagiatowego

21


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Fakty i mity o systemie antyplagiatowym

Dodatkowo towarzyszy temu zjawisko oferowania w Internecie prac na zamówienie... Dokładnie tak. Ten obrót pracami jest wspierany przez specjalizujące się w tym firmy, które ściągają prace z rożnych rejonów Polski, kompilują z nich nowe i sprzedają studentom, którzy je bronią po raz kolejny. Nie znamy skali tego zjawiska w Polsce, ale przez analogię do Europy Zachodniej możemy stwierdzić z pewnością, że to nie jest margines. I dlatego ten system kontroli prac tylko przez promotorów tutaj nie wystarcza. Dopóki studenci kopiowali teksty z książek, promotor był w stanie to wychwycić. On odróżniał język studenta od języka opracowania. Promotor mógł również, bardzo często, znać to opracowanie. Trudno było znaleźć studentowi opracowanie, którego promotor nie znał.

Wywiad z dr Sebastianem Kawczyńskim, prezesem Plagiat.pl Czy powinniśmy się bać systemu antyplagiatowego? Jeżeli piszemy pracę lege artis, oczywiście nie. Autorzy piszący pracę samodzielnie, wystrzegający się niedopuszczalnych zapożyczeń i niepopadający w nadmierną cytatomanię nie powinni się niczego obawiać. System antyplagiatowy jest natomiast niebezpieczny dla osób, które umieściły w pracy kryptocytaty, czyli nieoznaczone zapożyczenia z innych tekstów, albo które były w jakiś sposób zamieszane w handel pracami. Plagiat.pl powinien wykrywać takie praktyki, bo po to właśnie został stworzony. W którym momencie zaczyna się plagiat? Prawnicza definicja plagiatu, która notabene w prawie polskim nie jest sformułowana, nie jest tutaj wystarczająca. Generalnie z plagiatem mamy do czynienia wtedy, gdy zapożyczamy cudzy dorobek, przypisując go sobie – to znaczy, gdy nie oznaczamy zapożyczenia. W przypadku dyplomowych prac studenckich sprawa jest nieco bardziej złożona. Warsztat tworzenia tekstu naukowego zakłada na przykład, że rzeczy oczywistych można nie dokumentować przypisami. Ale jeśli ktoś dopuścił się tych niedopuszczalnych zapożyczeń, to system pokaże, że mamy do czynienia z plagiatem? Raporty generowane przez system Plagiat.pl nie zawierają takiej oceny. Zawierają natomiast informacje, które fragmenty badanego tekstu są identyczne z tekstami dostępnymi w Internecie albo z pracami z bazy porównawczej systemu Plagiat.pl, z którymi ten tekst został porównany. Te identyczne fragmenty mogą być zarówno niedopuszczalnymi zapożyczeniami, jak i poprawnie oznaczonymi cytatami. Z czym w rzeczywistości mamy do czynienia, to

22

może ocenić jedynie kompetentna osoba po zapoznaniu się z raportem podobieństwa. To promotor określa, co jest dopuszczalne, a co nie. I czy podobieństwa, które system wykrył, są uzasadnione, czy też występuje jedna z sytuacji, w których praca nie może zostać zaakceptowana. Jakie sytuacje mogą tutaj wystąpić? Pierwsza to plagiat, czyli taka sytuacja, że student próbował umieścić w pracy fragmenty, których nie napisał sam, a które udawały jego wkład autorski. To jest oczywiście niedopuszczalne i taka praca powinna zostać odrzucona. A jeśli celem tego było oszukanie uczelni, to być może student powinien zostać ukarany. Druga możliwość jest taka, że w pracy są wyłącznie poprawnie oznaczone cytaty, ale po analizie raportu podobieństwa promotor dochodzi do wniosku, że jest ich za dużo w stosunku do wkładu autorskiego. Takie sytuacje też się zdarzają i taką pracę należy poprawić. Oczywiście z tego powodu studenta nie powinny spotkać żadne sankcje dyscyplinarne, bo nie popełnia niedozwolonego czynu, tylko robi błędy warsztatowe. Skąd w ogóle potrzeba korzystania z sytemu antyplagiatowego? Przez bardzo długi czas uczelnie przecież doskonale obywały się bez tego typu narzędzi. Sytuacja bardzo się zmieniła od momentu, kiedy powszechnie zaczęliśmy używać Internetu i od kiedy pojawiło się w nim bardzo dużo zasobów tekstowych. Ze względu na to nowe otoczenie technologiczne pisanie pracy stało się zupełnie inną czynnością. Na całym świecie w edukacji występuje dziś ten zataczający coraz szersze kręgi problem, że studenci zamiast samodzielnie od nowa pisać prace, kompilują je z tekstów znalezionych w Internecie. Można się jednak spotkać czasami z poglądem, że system antyplagiatowy

dr Sebastian Kawczyński, prezes Plagiat.pl to niepotrzebny wydatek po stronie uczelni, bo promotor może sam sprawdzić oryginalność pracy, choćby wbijając poszczególne jej fragmenty do wyszukiwarki Google. Trudno jest mi sobie wyobrazić, że promotor każdą podejrzaną frazę wkleja do wyszukiwarki, pracowicie przeszukuje uzyskane wyniki, znajduje podobieństwa, oblicza ich skalę i dopiero po tym wszystkim podejmuje decyzję, czy pracę akceptuje, czy nie. To jest znacznie bardziej czasochłonne i pracochłonne niż skorzystanie z gotowego rozwiązania Plagiat.pl. Poza tym nie byłoby to rozwiązanie systemowe – robiliby tak niektórzy promotorzy, ale na pewno nie wszyscy. Druga rzecz jest taka, że promotor wyszukując w Google, nie ma dostępu do tekstów prac obronionych na własnej uczelni, a tym bardziej na innych uczelniach. Tymczasem Internet bardzo ułatwia kontakty między studentami różnych uczelni i to często również kontakty polegające na tym, że studenci wymieniają się tekstami prac na podobne tematy. Prace z Rzeszowa mogą być bronione w Szczecinie, i odwrotnie, a promotor, chcąc dokonać kompletnej analizy samodzielności prac, powinien się z wszystkimi takimi pracami zapoznawać. Wiadomo, że nie sposób tego zrobić, stąd potrzeba istnienia systemu antyplagiatowego. Ma on szansę, porównując pracę z wszystkimi tekstami w bazie – a są tam teksty z innych uczelni, z różnych części kraju – na wyłapanie ukrytych zapożyczeń.

Jednak firmy handlujące pracami twierdzą, że oferują prace pewne, sprawdzone systemem antyplagiatowym. W to w ogóle nie warto wierzyć. Nie można w pełni sprawdzić pracy systemem, nie mając konta udostępnionego przez uczelnię, nie można sprawdzić jej, nie porównując z bazami porównawczymi systemu Plagiat.pl. To oznacza, że ci którzy piszą prace, oszukują studentów, mówiąc, że tak zrobili. I oszukują też studentów na różne inne sposoby. Student, który korzysta z usług takiej firmy, de facto działa poza prawem, nie jest więc chroniony przez prawo. Trudno sobie wyobrazić, że gdy się zorientuje, że firma wprowadziła go w błąd, będzie dochodził swych praw w sądzie. Firmy oczywiście zdają sobie z tego sprawę. I właśnie dlatego to, że oszukują swoich klientów, jest dość powszechne. Jakie jest prawdopodobieństwo wykrycia plagiatu przez system? Wyszukiwanie w sieci nie daje takiej pewności jak wyszukiwanie w bazie porównawczej systemu, w której znajdują się prace sprowadzone przez uczelnie współpracujące z Plagiat.pl. Jeśli chodzi o bazę, to prawdopodobieństwo wyszukania fragmentów identycznych jest w zasadzie stuprocentowe. Natomiast w związku z tym, że Internet ma dynamiczną strukturę, że nie wszystkie strony z różnych powodów są w danym momencie dostępne itd., to prawdopodobieństwo znalezienia podobnego dokumentu w sieci, jak wynika z naszych doświadczeń, wynosi około 95%. Czyli nie ma pewności, że zawsze taki fragment zo-

stanie wykryty, ale to prawdopodobieństwo jest duże. Z jak obszernymi zasobami porównywane są prace studentów? W bazie porównawczej Plagiat.pl znajduje się obecnie około 100 tysięcy prac dyplomowych, kolejne są na bieżąco dodawane. W Internecie natomiast przeszukujemy wszystkie zasoby dostępne publicznie, nie tylko strony internetowe, ale także zawieszone w sieci pliki .pdf, .doc i .rtf. Współpracujemy z wyszukiwarkami, które indeksują Internet na bieżąco, a my z tych stale aktualizowanych indeksów korzystamy. Plagiat.pl indeksuje też strony internetowe samodzielnie, mamy mechanizmy, żeby te indeksy odświeżać. Nie spotkaliśmy się jeszcze z takim problemem, byśmy mieli nieaktualne strony. W Internecie można napotkać na różne głosy krytyczne pod adresem Plagiat.pl. One rzeczywiście się pojawiają, ale spora część z nich to, moim zdaniem, głosy tych, w których interesy uderza istnienie systemu antyplagiatowego. W handel pracami, w pisanie prac na zamówienie jest zamieszana spora grupa ludzi. Takich firm – kiedyś robiliśmy ich listę – jest przynajmniej kilkaset. Ta grupa wie, że im więcej prac będzie w bazie porównawczej, tym ich interes będzie miał krótsze nogi. Te krytyczne głosy mają popsuć opinię Plagiat.pl w oczach opinii publicznej i środowisk akademickich. One zawsze się będą pojawiały, bo jest grupa interesów, której na tym zależy. Są też komentarze, że system Plagiat.pl można stosunkowo łatwo oszukać. Te informacje, pochodzące przede wszystkim z początku 2008 r., mówią głównie o tym, że można oszukać system antyplagiatowy podmieniając polskie czcionki na czcionki innych alfabetów. To rzeczywiście był wyrafinowany sposób, ale już w kilka dni po opublikowaniu tej informacji zainstalowaliśmy łatę, która to oszustwo uniemożliwia. I teraz system na taką sytuację reaguje wyrzuceniem w raporcie podobieństwa alertu o tym, że mogła mieć miejsce próba oszustwa. A te czcionki są przez system odnajdowane i zamieniane na ich odpowiedniki w alfabecie łacińskim, więc oszustwo nie jest możliwe. Oczywiście opublikowaliśmy w sieci informację o zainstalowaniu łaty, ale dużo trudniej do niej dotrzeć, w związku z czym co roku kilkudziesięciu studentów niestety ma kłopoty. Natomiast jeśli chodzi o inne głosy dotyczące

oszukiwania Plagiat.pl, których też jest sporo, na ogół nie mają one nic wspólnego z prawdą. Najłatwiej je zweryfikować, sprawdzając sobie jakiś zmodyfikowany tekst. Na przykład to, że się wstawia i zaznacza na biało kropki zamiast spacji – to są sposoby, które w ogóle nie działają. Czy są jeszcze jakieś inne mity, dotyczące systemu antyplagiatowego, które warto rozwiać? Najczęstszy i najbardziej niebezpieczny mit związany z funkcjonowaniem Plagiat.pl to przekonanie, że ocenę samodzielności pracy studenta da się oprzeć tylko na wartościach współczynników podobieństwa z raportu. Taka droga na skróty, że wyłącznie na podstawie tych współczynników praca jest akceptowana bądź odrzucana, to bardzo szkodliwy błąd. W praktyce powoduje on, że studenci dostają do poprawy prace, które są napisane jak najbardziej poprawnie. Ta poprawa polega na tym, że przeformułowują cytaty, że ograniczają ich liczbę, podczas gdy to nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Współczynniki podobieństwa powinny służyć tylko i wyłącznie do podjęcia decyzji, czy dana praca może zostać po prostu obroniona, bo system niczego nie wykrył, czy też raport trzeba poddać szczegółowej analizie. Ta druga sytuacja nie oznacza automatycznie, że praca jest pisana niesamodzielnie, jest tylko sygnałem dla promotora, że trzeba sprawdzić, jaki charakter mają wykryte przez system podobieństwa. Na koniec, jakieś dobre rady dla studentów piszących prace, które potem będą weryfikowane systemem antyplagiatowym? Trzeba umiejętnie korzystać ze wszystkich tekstów źródłowych – robić przypisy, a w przypadku cytowania – oznaczać właściwie wykorzystane fragmenty. Generalna rada dla studentów jest taka, że nie opłaca się umieszczać w pracy kryptocytatów, to znaczy fragmentów nieoznaczonych ani przypisami, ani cudzysłowami. No i przede wszystkim nie opłaca się prac kupować. I to wszystko dlatego, że nawet jeżeli plagiat nie zostanie wykryty teraz, to może zostać wykryty po latach. Są przykłady niedoszłych noblistów, którzy popełnili plagiat w pracy licencjackiej i to złamało im karierę. To się po prostu nie opłaca. Rozmawiał: dr Mariusz Kuziak – Pełnomocnik Rektora UEK ds. Systemu Antyplagiatowego

23


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ W związku z nieścisłościami dotyczącymi prowadzonych przez naszą uczelnię badań jakości kształcenia, opublikowanymi w artykule „I ty możesz zmienić swoją uczelnię!” (nr 8 /73 „Manko” z br.), o rozmowę nt. pierwszych działań Uczelni w tym zakresie poprosiliśmy prof. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, Rektora naszej Uczelni w latach 1990–1996.

Nasza Uczelnia była jednak pierwsza! Prof. Jerzy Mikułowski Pomorski (z lewej) z Katedry Studiów Europejskich, Rektor naszej Uczelni w latach 1990–1996 Kto pierwszy i kiedy opracował i przeprowadził takie badania w Krakowie? Zadanie to ówczesny rektor powierzył Pani Doktor Marii Węgrzeckiej ze Studium Psychologii i Pedagogiki Uczelni. Pracowała ona wraz z zespołem i bardzo starannie opracowała kwestionariusz oraz sposób przeprowadzenia badań. Badania sondażowe przeprowadzono w semestrze letnim 1991/1992, a następnie w semestrze letnim 1992/1993. Zachęcałem do podjęcia tego tematu wówczas Prorektora ds. Spraw Nauczania UJ prof. Tadeusza Marka, psychologa. Zapraszałem go do współpracy, mówiąc, że będzie to miara rzetelności krakowskich uczelni. Odmówił, twierdząc, że UJ nie jest gotowy do testowania własnej kadry. Skąd pomysł na takie badania? Był to pomysł mój, czyli rektora. W naszej koncepcji uczelni było traktowanie studentów jako partnerów i zarazem rynek dydaktyki. We wczesnych latach transformacji studenci mieli na ogół więcej doświadczeń rynkowych niż nauczający, którzy byli zajęci reorientacją dydaktyki na gospodarkę rynkową. Reakcje studentów były bardzo ważne dla rozwijania dydaktyki. Co dało przeprowadzenie takich badań? Spełniło nasze oczekiwania i zarazem odrzuciło zarzuty wysuwane przez krytyków, oczekujących, że studenci będą faworyzować mniej wymagających wykładowców. Kwestionariusz był zbudowany w taki sposób, że pozwalał oddzielić dowody sympatii od oceny merytorycznej, surowości, stopnia przygotowania do zajęć. Oceniani jako życzliwi studentom mogli się okazać niepunktualnymi czy złymi dydaktykami. Pełne wyniki pierwszego pomiaru opublikowaliśmy w „Aktualnościach”„Biuletynie Informacyjnym Rektora” – numer 5 (17). Tam każdy mógł porównać się z kolegami. Nie wywołało to sensacji, chociaż najczęściej adiunkci byli lepiej oceniani niż profesorowie. Okazali się podobni do studen-

24

tów w percypowaniu życia gospodarczego tego okresu. Po tym fakcie tylko kilku naszych kolegów zwróciło się o wyłączenie ich z dalszych badań, a te prośby były uwzględnione bez robienia z tego sensacji. Nad wieloma tak stwierdzonymi błędami udało się kolegom zapanować i już następny pomiar ukazał poprawę ocen o 5 punktów procentowych na skali stustopniowej. Co podczas realizacji takich pionierskich badań było najtrudniejsze? Koledzy odnieśli się do tej inicjatywy ze zrozumieniem. Tak naprawdę to każdego interesowało, jak mu się udaje komunikować ze studentami w tym szczególnie trudnym momencie. Ale też kilka osób poczuło się naruszonych w swej godności, a nawet jedna osoba groziła rektorowi skargą sądową o naruszenie dóbr osobistych. W pewnych kręgach utrzymywała się obawa przed tymi badaniami, ale bez ekscesów. Zarówno dr Węgrzecka, jak i rektor uczestniczyliśmy w konferencjach, szkoleniach, dyskusjach i polemikach w sprawie prowadzenia oceny. Pisałem o tym także w obszernym artykule „Uniwersytet w dobie oczekiwań” opublikowanym 19 lipca 1992 r. w „Tygodniku Powszechnym”.

Studium Języków Obcych UEK

na dorocznej Konferencji Centrów Egzaminacyjnych LCCI W nr. 2/2010 „Kuriera” informowaliśmy o sukcesie naszych studentów, odniesionym w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu językowego „LCCI Business English Competition”. Przypomnijmy, Paweł Pankiewicz został zwycięzcą konkursu, a w pierwszej dziesiątce znaleźli się także dwaj inni studenci naszej Uczelni – Tomasz Krais i Jakub Palowski, laureaci odpowiednio 3. i 7. miejsca. 7 maja podczas uroczystej gali w Warszawie nasi studenci odebrali nagrody. Kolejna coroczna konfeodznaczeń i nagród dla zwyrencja centrów egzaminacyjcięzców ostatniej edycji Businych Londyńskiej Izby Hanness English Competition dlu i Przemysłu (LCCI) odbyła i medali za najlepszy wynik się w dniach 7–8 maja 2010 r. osiągnięty na egzaminach na terenie SGH w Warszawie. LCCI, English for Business poNa konferencji widać byszczególnych stopni. ło wyraźnie zaznaczoną W drugim dniu obrad barobecność UEK. Centrum Egdzo duże wrażenie, zarówno zaminacyjne przy UEK działa pośród obecnych brytyjskich nieprzerwanie od roku 1994. przedstawicieli LCCI, jak i kraRok temu zajęliśmy pierwsze jowych uczestników, zrobiła premgr Lidia Zielińska miejsce w kategorii sprzedazentacja koordynatora centrum ży egzaminów, a w tym roku LCCI przy UEK, mgr Lidii Zielińprzypadło nam miejsce drugie. Pośród odznaczo- skiej, pod tytułem„Klucz do rozwoju oraz sukcesu cennych za wyniki w konkursie Business English pod trów egzaminacyjnych LCCI IQ – przekazujemy nasze patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkol- doświadczenia”. Prezentacja dobitnie pokazała znanictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbary Kudryc- czenie motywowania zarówno studentów biorących kiej, znalazło się naszych trzech studentów. udział w kursach przygotowujących do egzaminów Na konferencję stawili się przede wszystkim i w samych egzaminach, jak i samych prowadząkoordynatorzy centrów egzaminacyjnych z całej cych. Wielu obecnych przekonało się na własne Polski, którzy mogli po raz kolejny podzielić się do- oczy, w jaki sposób można sobie ułatwić zadanie świadczeniami, jak również wziąć udział w warszta- poprzez rejestrację studentów on-line, testy komtach metodycznych poświęconych stopniom 3 i 4 petencyjne dostępne z każdego miejsca z dostęEnglish for Business oraz egzaminowi SEFIC na po- pem do internetu, dodatkowe ćwiczenia zamieszziomie 3 i 4. Miłą częścią konferencji, poprzedzoną czone na platformie Moodle, itd. Wszystkie te elewystąpieniem prof. dr hab. Anny Karmańskiej – pro- menty są już od roku dostępne przez bardzo dorektor SGH, było wręczenie dyplomów za osiągnię- brze skonstruowaną stronę UEK. cia poszczególnych centrów (w kategoriach: najWiele dyskutowano o możliwościach zaintelepsza sprzedaż egzaminów, największy wzrost resowania egzaminami LCCI oraz innymi egzamikandydatów oraz najlepszy debiut), jak również nami biznesowymi coraz to większej ilości stu-

dentów. Wnioskiem, jaki wypłynął z tego nader pożytecznego spotkania, jest potrzeba zacieśnienia współpracy pomiędzy poszczególnymi centrami egzaminacyjnymi. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie konferencja zorganizowana przez SJO UEK w ramach tygodnia obchodów jubileuszu UEK w dniu 27 maja 2010. Przybędą na nią zaproszone delegacje czołowych publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce – z SGH, UE w Poznaniu, UE we Wrocławiu oraz AE w Katowicach. Naszą intencją jest dalsze zacieśnianie nawiązanych kontaktów oraz wspólna praca w kierunku przynajmniej utrzymania dotychczasowego wymiaru godzin lektoratów, z nadzieją na ich podniesienie. Postulaty takie zgłaszali studenci wszystkich uczelni obecnych na konferencji, co może mieć istotne znaczenie dla tego typu działań. Konferencja w całości prowadzona była w języku angielskim.

Wit Górski – kierownik Studium Języków Obcych UEK

Studenci naszej Uczelni odbierają nagrody, wywalczone w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu językowego „LCCI Business English Competition”

Dlaczego na lata przerwano realizację tak cennego projektu? Nie przerwano, tylko robiono w nich przerwy. Jeszcze w tym roku akademickim przesłano mi kwestionariusze do przekazania studentom. Czy redakcja „Manka” o tym nie wie, czy też chodzi o coś innego? Czytałem też projekt nowej ankiety do badania opinii studentów i uważam go za gorszy od wypróbowanej już przez nas formuły. Powiedzenie, że „lepsze jest wrogiem dobrego” całkowicie się tu potwierdza. Rozmawiał: Łukasz Salwarowski

Paweł Pankiewicz

Tomasz Krais

Jakub Palowski

25


LOBBY MORSKIE

LOBBY MORSKIE

Polska wobec zagadnień kolonialnych (1918–1939) Kolonie dla Polski? Przewracało się w głowie tym przedwojennym Polakom. To niepoważna sprawa. Wstyd. I jeszcze powołana do życia milionowa organizacja Liga Morska i Kolonialna, to już kompletne nieporozumienie. Jak można było myśleć o koloniach w kraju, który dopiero co odzyskał wolność po 123 latach zaborów? Gdzie poprawność polityczna? To typowe reakcje współczesnych Polaków na historyczne informacje o potrzebie posiadania przez Polskę kolonii w okresie międzywojennym. Przedwojenni Polacy mieli świadomość, że niepodległość Polski – leżącej między państwami dążącymi, z różnych powodów, do wojny – zależy wyłącznie od jej potęgi ekonomicznej i militarnej. Mieli też w pamięci wielkość Rzeczpospolitej Obojga Narodów, za czasów której i dzięki jej istnieniu oraz jej potęgi militarnej, nie dochodziło w Europie do starć między Wschodem a Zachodem. Czas po pierwszej wojnie światowej, a raczej czas po traktacie wersalskim, po którym jedynym zwycięzcą zagarniającym wszystko była Francja, był krótkim czasem poprzedzającym kolejną wojnę światową. Dla ówczesnych polityków było jasne, ze Rosja radziecka będzie chciała rozszerzać idee komunizmu zbrojnie, a Niemcy – niesprawiedliwie okrojone z ziem i obrabowane z przemysłu przez Francję i z niemożliwymi do spłaty odszkodowaniami wojennymi – będą dążyły do zmiany swojego statusu również za pomocą wojny. Ówcześni europejscy stratedzy wojskowi przewidywali, że wojna światowa wybuchnie około 1946 roku, czyli w momencie,

ORP Orzeł

26

okręt podwodny zbudowany w Holandii – zdolny do prowadzenia działań na morzu w każdym rejonie świata. Następny ORP Sęp był już w trakcie prób morskich, a ówczesne Kierownictwo Marynarki Wojennej złożyło zamówienie na jeszcze trzy okręty podwodne większe od Orła i Sępa. 10 lutego 1939 roku w Gdyni na uroczystości powitania Orła przedstawiciel Prezydenta RP – gen. Kazimierz Sosnkowski mówił: „Polska – kraj pozbawiony wielu niezbędnych surowców. Polska – kraj o wielkim przyroście naturalnym. Kraj, który już silnie cierpi z powodu przeludnienia wsi i na skutek prawie całkowitego zamknięcia możliwości emigracyjnych. Polska nie może pozostać obojętną i bierną wobec zagadnień kolonialnych”.

(Związek Radziecki, Niemcy, Czechosłowacja), stosujących wobec Polski różne restrykcje w obrocie granicznym. Jedyny dostęp do surowców mieliśmy przez Gdynię, co wymagało istnienia silnej floty dla zabezpieczenia transportu do i z Polski, oraz przez zaprzyjaźnioną Rumunię. Ale generalnie w ówczesnych czasach bezpieczny dostęp do surowców zapewniało posiadanie kolonii. Tak więc były dwa istotne powody (przeludnienie wsi i brak surowców dla rozwoju polskiego przemysłu), aby rozważać możliwość ubiegania się o własne kolonie. Poczyniono ważne kroki w tej sprawie. Liga Morska i Kolonialna – organizacja społeczna założona w 1918 roku, początkowo jako Liga Morska i Rzeczna, liczyła w 1939 roku prawie milion członków. Propagowała sprawy morskie i ekspansję kolonialną Polski w Ameryce Południowej i w Afryce. Liga zabiegała o przyznanie Polsce kolonii w Brazylii, Peru, Liberii, Mozambiku i na Madagaskarze. W 1934 roku Liga kupiła w brazylijskim stanie Parana ziemię, którą po podzieleniu na działki przekazano polskim osadnikom, którzy zaczęli wyruszać z Polski do Brazylii od sierpnia 1935 roku. Liga Morska i Kolonialna

domagała się przyznania Polsce 10% byłych kolonii niemieckich, czyli ziem o powierzchni około 300 tys. km kw. Miało to naprawić dziejową niesprawiedliwość, jaką było pozbawienie Polski udziału w podziale dawnych protektoratów niemieckich. Do wybuchu drugiej wojny światowej żadnych kolonii dla Polski nie pozyskano, ale polskie transatlantyki przewoziły coraz więcej emigrantów z Polski do obu Ameryk. Od 1930 roku statki pod polską banderą Polonia, Kościuszko, Pułaski należące do Polskiego Transatlantyckiego Towarzystwa Okrętowego zaczęły obsługiwać linię Gdynia – Kopenhaga – Halifax – Nowy Jork. Towarzystwo po zmianie nazwy na Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe zakupiło kolejne transatlantyki: Piłsudski i Batory – do obsługi linii do Nowego Jorku oraz Sobieski i Chrobry – do obsługi linii do Ameryki Południowej. Druga wojna światowa zaczęła się o 7 lat wcześniej niż przewidywano i Polska nie zdążyła się do niej przygotować. Czy Polska mogła być silniejsza militarnie do 1939 roku? Tak, mogła być silniejsza. Stracono dużo czasu na swary polityków. Ale patrząc na nasze współczesne dwu-

MS Piłsudski gdy urodzi się i dorośnie wystarczająca, dla osiągnięcia celów militarnych, liczba żołnierzy w Europie. Plany rozbudowy polskiej armii i floty morskiej również zakładały rok 1946 jako rok osiągnięcia pełnej zdolności obronnej państwa. 7 lutego 1939 roku do Gdyni przypłynął ORP Orzeł – nowoczesny, wielki, oceaniczny polski

Posiadanie przez państwa europejskie kolonii, które były ważnym elementem ekonomii tych państw oraz często źródłem surowców, nie było niepoprawnym politycznie zjawiskiem w ówczesnej Europie. Takie były standardy polityki zagranicznej państw europejskich. W wyniku traktatu wersalskiego Niemcy utraciły wszystkie swoje kolonie. Były więc argumenty, aby część tych kolonii przypadła też Polsce, tym bardziej że kolonie niemieckie zostały przejęte przez Francję, a Francja była sojusznikiem Polski w okresie międzywojennym. Wracając do przemówienia gen. Sosnkowskiego, Polska istotnie borykała się z przeludnieniem wsi. Brak surowców dla rozwijającego się przemysłu był też dotkliwy, a bez surowców nie dało się realizować planów obronnych czy zatrudnienia ludności wiejskiej w przemyśle. Należy tutaj wspomnieć, że w latach dwudziestych przeprowadzono w Polsce z sukcesem reformę rolną, która spowodowała radykalny wzrost zatrudnienia ludności wiejskiej, z tym że przeludnienie wsi było daleko większe niż możliwości ich zatrudnienia w rolnictwie. Brak dostępu do surowców wynikał z wrogo nastawionych do Polski państw sąsiednich

• prof. dr hab. Andrzej Szromnik – kierownik Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych UEK • Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK • Waldemar Turski – absolwent XIII Edycji Executive MBA • Jakub Łoginow – polski i słowacki korespondent ukraińskiego tygodnika „Dzerkało Tyżnia”, absolwent Wydziału Towaroznawstwa UEK dziestolecie, na swary polityków i marnotrawstwo czasu, to nic się nie zmieniło. Sojusznicy Polski w 1939 roku zawiedli. Sąsiedzi Polski rozpoczęli drugą wojnę światową od napaści na Polskę. Wnioski? Nie marnować czasu! Współpracować z sąsiadami. Nie liczyć na odległe sojusze. A wracając do doświadczeń Rzeczypospolitej Obojga Narodów to: Polska silna w Europie, to pokój w Europie. I jeszcze jedna sprawa – emigracja. Kardynał Stefan Wyszyński w latach pięćdziesiątych mówił, że aby Polska mogła być krajem liczącym się w świecie, powinna mieć 70 mln obywateli (czyli dwa razy więcej niż ma obecnie). Do tak rozumianego rozwoju kraju nie trzeba polityków. I miałby kto pracować na nasze emerytury. Waldemar Turski Lobby Morskie UEK

MS Sobieski Zainspirowany tekstami: prof. Andrzeja Szromnika pt. „Kraków leży nad Bałtykiem” oraz pana Jakuba Łozinowa pt. „Wiedza o morzu przydaje się właśnie na śródlądziu” (Kurier UEK, nr 8 z grudnia 2009 r.) pozwalam sobie na skreślenie kilkunastu słów związanychz tematyką morską w kontekście prowadzonej przeze mnie dydaktyki na naszej Uczelni. Prowadząc od lat zajęcia z przedmiotu: Transport i spedycja międzynarodowa lub Transport w obrocie międzynarodowym, uwzględniam na wykładach przewozy morskie. Mówiąc o ładunkach, zwracam uwagę na roboty prowadzone na statkach, tj. sztauerkę i trymerkę. Nieodżałowanej pamięci prof. dr hab. Roman Domaszewicz zadał mi kiedyś pytanie: „czy mówisz podczas wykładów o sztauerce i trymerce?”. „Ależ oczywiście, Panie Profesorze” – odpowiedziałem. Tego bowiem uczono Pana Profesora na wykładach na naszej Uczelni.

Lobby Morskie na naszej Uczelni tworzą:

Zawsze też nawiązuję do tradycji morskich Krakowa (członek Ligi Morskiej i Kolonialnej) i naszej Uczelni, przypominając sylwetkę naszego Rektora p. prof. Zygmunta Sarny i jego wykłady oraz publikacje. Do publikacji wymienionych już przez prof. Andrzeja Szromnika dodałbym „Morskie uprawnienia konsulów” (wyd. Akademii Handlowej, Kraków 1945). Z późniejszych kart historii Uczelni warto też wspomnieć śp. prof. dr. hab. Mariana Iwanejkę, wybitnego znawcę prawa międzynarodowego, który w swoim dorobku ma m.in. monografię pt. „Stanowisko portów morskich w świetle prawa międzynarodowego” (Kraków 1963) czy recenzję książki prof. S. Matysika„Podręcznik prawa morskiego” (Warszawa 1963) oraz ekspertyzę przygotowaną na zlecenie MSZ dla polskiej delegacji na konferencję genewską w sprawie prawa morza w 1958 r. Warto też wspomnieć o Jego dysertacji na stopień APD

pt. „The legal status of maritime ports”, złożoną w Archiwum University z College of London. Podczas wykładów zwracam też uwagę na najnowsze propozycje, które się pojawiają na łamach prasy w kontekście Krakowa. Chodzi o uczynienie z Krakowa dużego portu śródlądowego mającego połączenie – poprzez kanały łączące Odrę z Łabą i Dunajem – z morzami: Północnym, Bałtyckim i Czarnym. Byłby to powrót do koncepcji z XVII wieku przewidującego połączenie Odry z Dunajem, jak i koncepcji Austriaków, którzy chcieli zrobić z Krakowa największy w Europie port śródlądowy (ale nie zdążyli, gdyż Polska odzyskała niepodległość w 1918 r.). Marian Banach Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego UEK

27


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk oraz prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski

Prof. dr hab. Jolanta Zombirt

Nowy Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego UEK 26 kwietnia 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zebraniu przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Kornaś. Podczas spotkania podsumowano 5-letnią kadencję pracy Związku na Uczelni. Sprawozdanie z działalności wygłosił przewodniczący Zarządu dr hab. Stanisław Belniak, prof. UEK. Zebranie udzieliło absolutorium odchodzącemu Zarządowi i powołało nowy Zarząd na 4-letnią kadencję. Przewodniczącym został dr Janusz Raganiewicz.

Polska w Europie

Prof. dr hab. Marzenna Weresa oraz mgr Anita Modrzejewska

W dniu 8 kwietnia 2010 r. w Sali Senackiej UEK odbyła się konferencja naukowa Polska w Europie, zorganizowana przez Jean Monnet Centre of Excellence oraz Katedrę Europejskiej Integracji Gospodarczej w ramach obchodów 85-lecia Uczelni. Prorektor prof. dr hab. Andrzej Malawski, otwierając konferencję, podkreślił celność kontekstu europejskiego oraz prostotę tematu, który dał możliwość bardzo szerokiego ujęcia problematyki europejskiej. Prelegenci nakreślili obszerny obraz pozycji Polski na arenie międzynarodowej, wszechstronnie podchodząc do problemu. Pierwsze wystąpienie zostało wygłoszone przez prof. dr hab. Jolantę Zombirt. Analizując obecną sytuację Grecji, a także innych państw

europejskich, podkreśliła istotę względów politycznych, które niejednokrotnie spychają na drugi plan wskaźniki ekonomiczne. Stąd rozważając pozycję Polski w Europie, przewidywać można jej daleką drogę do Unii Gospodarczej i Walutowej. Kolejny wykład przedstawił prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski. Polska i Europa zostały przedstawione z perspektywy geopolityki, nad którą dyskusja ponownie zyskuje na znaczeniu. Geopolityka pozwala analizować Euro-

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem

28

pę z w świetle wielu dziedzin. Geografii – jako obszar lądu i morza lub układ pogranicz; ekonomii – jako obszar podzielony na strefę bogatą i biedną, czy m.in. z perspektywy orientacji politycznej (right, left, swing belt). Trzeci wykład, wygłoszony przez mgr Anitę Modrzejewską, nakreślał pozycję Polski w świetle teorii ekonomii politycznej. Zaprezentowane zostały m.in. różne drogi i strategie, jakie przyjmuje Polska, aby zwiększyć swoją rolę wśród państw europejskich. Na podstawie założeń teorii gier i kontraktów zobrazowano sytuację państw, które dzieli duży dystans rozwojowy. Natępny wykład poświęcony był konkurencyjności polskiej gospodarki w sferze innowacyjności. Prof. dr hab. Marzenna Weresa podkreśliła, iż rozwiązania traktowane są jako innowacyjne nie tylko z perspektywy światowej, za innowacyjne mogą być uważane rozwiązania nowe dla konkretnego przedsiębiorcy. Stwierdziła, że między polską a europejską innowacyjnością istnieje znacząca luka. Spośród siedmiu wymiarów innowacyjności w Polsce tylko zasoby ludzkie znajdują się powyżej średniej europejskiej, a obszarem szczególnie nieinnowacyjnym są MSP. Mimo niskich wskaźników jest jednak zauważalna poprawa. Z grupy krajów doganiających Polska przeskoczyła do grupy umiarkowanych innowatorów.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UEK, pierwszy po prawej: dr Janusz Raganiewicz, nowo wybrany przewodniczący ZNP

Temat innowacyjności został podjęty również w kolejnym wystąpieniu przez Iwonę Rokitę-Kwietniak, dyrektora Enterprise European Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Ośrodki EEN pomagają przedsiębiorcom uzyskać wsparcie bezpośrednio z UE. Oferują szereg bezpłatnych usług, m.in. szkolenia, dostęp do baz danych w celu nawiązania nowych kontaktów handlowych czy pomoc w pisaniu wniosków o dotację. Dyrektor odwołała się do cech narodowych Polaków, podkreślając ich elastyczność i umiejętność dopasowania się do warunków zmiennego rynku. Ostatni referat wygłosiła dr Agniszka Czubik. Poruszyła ona temat bieżących zagadnień prawnych i praktycznych dotyczących akcesji UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Czy uznanie praw Europejskiej Konwencji Praw Człowieka będzie równoznaczne z ich stosowaniem w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości? Jaka jest możliwość oddziaływania ETS-u na Europejski Trybunał Praw Człowieka? To jedne z wielu pytań, które padły podczas tej prelekcji. Konferencja pokazała, że tematyka europejska nieustannie dostarcza powodów do polemiki. Mimo że Polska nie należy jeszcze do czołówki europejskiej, ma do tego silne predyspozycje, od położenia geograficznego po zaradnych przedsiębiorców. Stary Kontynent pokazuje swoje nowe oblicza, których nierozerwalną częścią jest Polska. Aleksandra Wrzeszcz

Skład nowego Zarządu: Anna Anweiler dr hab. Stanisław Belniak, prof. UEK dr Maria Czechowska-Liszka Grażyna Dziedzic dr Krzysztof Misiołek Barbara Morawska dr Bogdan Rogoda Beata Szczypczyk dr Robert Włodarczyk Komisja rewizyjna: dr Maria Płonka – przewodnicząca mgr Angela Lechowiczova-Drab dr Wacław Wajda Sąd Koleżeński: dr hab. Jan Szpak, prof. UEK – przewodniczący prof. dr hab. Kazimierz Górka prof. dr hab. Jerzy Kornaś W trakcie zebrania podjęło uchwałę o zmianie Statutu Związku oraz zgłoszono kilka wniosków i problemów, którymi powinien się zająć nowy Zarząd.

29


MEDIA

W internecie siła! Z badań przeprowadzonych w ostatnim czasie przez Sekcję Prasową Kancelarii Rektora wynika jasno, iż to właśnie internet jest obecnie najważniejszym źródłem informacji dla maturzystów oraz studentów. Skoncentrujmy się na najpopularniejszych w tej grupie „mediach społecznych”. Wydawać się może, że wśród portali społecznościowych, obecnych w Polsce od co najmniej 4 lat, nic już nas nie zaskoczy. Nic bardziej mylnego. Od połowy 2009 r. na rodzimym podwórku zdecydowanie rośnie zainteresowanie międzynarodowym gigantem, z którego na świecie korzysta około 450 mln ludzi. I choć najnowsze badania polskich internautów mówią o 11,4 mln użytkowników portalu NaszaKlasa, 10,1mln osób korzystających z serwisu YouTube to największy wzrost zainteresowania odnotowuje właśnie platforma Facebook. W lutym 2010 r. z Facebooka korzystało 4,8 mln Polaków. Zaledwie miesiąc wcześniej było to 4,1mln. Facebook, choć dziś jeszcze daleko za konkurencją, nieporównywalnie szybko dogania starszych na polskim rynku – Naszą Klasę oraz YouTube’a. Szacuje się, że jeszcze w tym roku Facebook może ich prześcignąć. Liczba użytkowników popularnych w Polsce serwisów internetowych:

MEDIA Data rejestracji na portalu Facebook (ew. data najstarszego postu)

Liczba fanów (na dzień 7.05.2010)

Szkoła Główna Handlowa

25.11.2009

3146

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

06.01.2010

1799

Uniwersytet Warszawski

29.06.2008

1588

Uniwersytet Jagielloński

25.02.2010

1376

UEK we Wrocławiu

24.03.2009

1021

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

05.02.2010

1002

UEK w Poznaniu

14.12.2009

748

AGH

28.04.2010

539

UR w Krakowie

22.03.2010

87

Nazwa uczelni

wszystkim czas na zbadanie funkcjonalności tych nowoczesnych narzędzi i analiza oczekiwań użytkowników – już udało się nam tam zaistnieć z efektami. UEK na YouTube: łączna liczba wyświetleń kanału: 4757, łączna liczba wyświetleń filmów: 6987, liczba wyświetleń niektórych filmów na kanale UEK i YouTube: - „Lip DUB NZS UEK”: 98 875 - „Droga do Kariery – Trailer”: 2625 - „Wejdźmy razem do I ligi”: 602 - „UEK – Droga do Kariery”: 444 - „II Krakowskie Dni Integracji”: 293 - „10. rocznica wizyty JP II w UEK”: 220 - „Droga do Kariery”: 142

Jak do fenomenu popularności takich serwisów podchodzą prywatne firmy? Według badań przeprowadzonych przez polski oddział firmy Cisco w tego typu serwisach obecnych jest zaledwie 10% polskich spółek. Dla porównania w USA za pośrednictwem e-społeczności markę lub produkt promuje aż 86% firm1. Dane te zmobilizowały mnie do porównania posiadanych statystyk z polską rzeczywistością. Skupiłem się przede wszystkim na szkolnictwie wyższym. I faktycznie w ostatnich miesiącach notuje się wysyp wizytówek największych polskich uczelni wyższych na Facebooku. Widać to w tabeli powyżej. UEK wśród e-społeczności! Wychodząc naprzeciw nowym tendencjom w internetowym marketingu również UEK pojawił się wśród e-społeczności. Od stycznia br. wizytówki naszej Uczelni pojawiły się na Facebooku oraz YouTube. Podobna inicjatywa w najbliższym czasie planowana jest także na NaszejKlasie. Choć te kilka miesięcy to przede 1

Rzeczpospolita, „Firmy lekceważą Facebooka”, 5 maja 2010

30

http://www.youtube.com/uekrakow (strona dostępna także po kliknięciu w logo YouTube na stronie głównej Uczelni)

http://www.facebook.com/pages/Krakow-Poland/UniwersytetEkonomiczny-w-Krakowie/194883590821 (strona dostępna także po kliknięciu w logo Facebook na stronie głównej Uczelni)

UEK na Facebooku: liczba fanów: 1799

Uczelniane informacje prasowe wysyłane do mediów raz w tygodniu! Z racji coraz większej ilości przedsięwzięć organizowanych na UEK, na które zapraszani są przedstawiciele mediów, raz w tygodniu w każdy poniedziałek w godzinach porannych wysyłać będziemy do mediów zapowiedź najważniejszych wydarzeń, które będą odbywać się na UEK w ciągu najbliższych dwóch tygodni od daty wysłania informacji. Chcielibyśmy w ten sposób przyzwyczaić dziennikarzy do cyklicznego, cotygodniowego newslettera z krótką zapowiedzią najważniejszych wydarzeń. Wysyłana raz w tygodniu wiadomość trafiać będzie do ponad 430 przedstawicieli mediów lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich.

YouTube i Facebook dla społeczności UEK Już dziś zachęcamy wszystkich członków społeczności akademickiej UEK do promowania się na serwisach e-społecznościowych. Nakręcone przez pracowników, studentów oraz jednostki uczelniane – filmy będziemy promować na UEK-owym kanale YouTube, a najbardziej popularne z nich zostaną nagrodzone z konkursie „Nakręć UEK – promujemy się filmowo”. Zapraszamy także do promowania poszczególnych inicjatyw na łamach serwisu Facebook.

Patronat medialny na ogólnopolską skalę Ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita” został patronem medialnym Jubileuszu 85-lecia naszej Uczelni! W ramach wzajemnych świadczeń „Rzeczpospolita” patronuje wszystkim wydarzeniom związanym z Jubileuszem 85-lecia UEK. Z jego okazji został również wydany 4-stronicowy dodatek w całości poświęcony naszej Uczelni, z zapowiedzią zbliżających się obchodów centralnych oraz przybliżający czytelnikom dziennika działalność Uniwersytetu.

W związku z tym uprzejmie prosimy o przesyłanie stosownych i atrakcyjnych medialnie zapowiedzi zawierających: . pełny tytuł wydarzenia; . datę, miejsce, czas trwania; . krótki opis przedsięwzięcia (maks. 5 zdań); . odnośnik (link) do pełnej informacji o wydarzeniu; . imię i nazwisko oraz kontakt do koordynatora przedsięwzięcia. Zapowiedzi prosimy przesyłać w każdy piątek, do godz. 18.00, na adres: rzecznik@uek.krakow.pl, wpisując w temacie e-maila: „zapowiedź”. Dla zachęty przedstawiamy także aktualne wyniki monitoringu mediów, przedstawiające ilość informacji nt. Uczelni, które ukazały się w prasie, radiu oraz telewizji w ujęciu miesięcznym. Piotr Bednarski – Sekcja Prasowa Kancelarii Rektora UEK

31


TRANSFORMACJA

TRANSFORMACJA

W poprzednim wydaniu „Kuriera UEK”, zainspirowany konferencją: „20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski – dokonania, wyzwania”, zaproponowałem powstanie działu poświęconego właśnie tematyce transformacji. Prosiłem Państwa o wspomnienia i informacje z tamtego okresu. Po rozmowach z osobami zainteresowanymi tematem dowiedzieliśmy się, że nasza uczelnia – o czym mało kto pamięta, ma za sprawą dr. Janusza Jaworskiego, olbrzymie zasługi w procesie transformacji gospodarczej sektora przedsiębiorczości w naszym kraju. Jakie? Zapraszam do lektury poniższego tekstu. Łukasz Salwarowski

MBA Enterprise Corps W latach 1990–1997 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (noszący wówczas jeszcze nazwę Akademii) był krajowym gospodarzem polskiej części amerykańskiego programu MBA Enterprise Corps (MBAEC). Pod tą nazwą kryje się bardzo ciekawa organizacja, działająca podobnie i na tych samych zasadach prawnych co bardziej znany Peace Corps, czyli Korpus Pokoju, utworzony jeszcze w latach sześćdziesiątych XX w. z inicjatywy prezydenta Kennedy’ego. MBA Enterprise Corps został utworzony w 1990 roku przez konsorcjum czołowych uczelni amerykańskich. Skład tego konsorcjum stopniowo się rozszerzał. Weszły do niego m.in.: Columbia University, Dartmouth College, Duke University, Georgetown University, Harvard University, Indiana University, Massachusetts Institute of Technology, New York University, Northwestern University, Southern Methodist University, Stanford University, University of Notre Dame, University of California (Berkeley, Los Angeles), University of Chicago, University of Michigan, University of North Carolina (Chapel Hill), University of Pennsylvania, University of Texas (Austin), University of Virginia, Cornell University, Yale University. Faktycznym organizatorem i wieloletnim dyrektorem MBAEC był profesor Jack N. Behrman, mający za sobą między innymi pełnienie funkcji wiceministra handlu w rządach prezydentów Kennedy’ego i Johnsona. Program był finansowany przez US Agency for International Development. Centrala programu mieściła się w Kenan Institute of Private Enterprise, Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina, Chapel Hill. Akademia Ekonomiczna w Krakowie oraz Center for Democracy and Free Enterprise w Pradze były pierwszymi instytucjami, którym Amerykanie powierzyli kierowanie krajowymi oddziałami MBAEC w Polsce i w Czechosłowacji. Z czasem MBAEC objął swoim działaniem także Węgry, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię, Chorwację, Rosję, Ukrainę i Mołdawię, a także niektóre kraje pozaeuropejskie.

32

Podstawowym celem utworzenia MBAEC była pomoc w przestawieniu przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej na tory gospodarki rynkowej. Jednocześnie program miał przynieść korzyści gospodarce amerykańskiej przez wzbogacenie doświadczenia amerykańskich menedżerów w rozwijaniu współpracy gospodarczej z krajami, wychodzącymi z socjalizmu i otwierającymi się na procesy globalizacyjne. Prowadzenie programu MBAEC w Akademii Ekonomicznej powierzono specjalnie w tym celu utworzonemu Międzynarodowemu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (MCRP), kierowanemu przez piszącego te słowa. Zadaniem MCRP była przede wszystkim promocja kolejnej edycji programu, czyli wyszukiwanie w Polsce organizacji i przedsiębiorstw, które potrzebowały wsparcia doradców amerykańskich w trudnym okresie transformacji. Następnie wspólnie z centralą MBAEC w Chapel Hill dobierano odpowiedniego eksperta spośród absolwentów amerykańskich uczelni, posiadającego stopień Master of Business Administration lub równoważny oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe o odpowiednim profilu. Każdego roku grupa takich ekspertów przybywała do Krakowa, gdzie MCRP prowadziło dla nich kilkutygodniowy kurs przygotowawczy. Po jego ukończeniu eksperci rozjeżdżali się do zatrudniających ich firm i organizacji, w których podejmowali pracę na okres jednego roku. Przez ten czas MCRP monitorowało ich pracę, przyjmując od nich kwartalne raporty, wizytując ich w miejscach ich pobytu oraz pomagając w rozwiązywa-

niu rozmaitych problemów. Jednocześnie MCRP promowało kolejną edycję programu. Była to więc praca ciągła, w której uczestniczyło stale ok. sześć osób, a w okresie letniego kursu przygotowawczego zatrudniano dodatkowo kilku nauczycieli języka polskiego. W całym okresie działalności MBAEC w Polsce, czyli w latach 1991–1997 przez program przeszło 161 uczestników, co dało nam pierwsze miejsce na liście wszystkich krajów, biorących udział w programie. Do tej liczby należy dodać ponad dwadzieścia osób towarzyszących (najczęściej żon), które z reguły także podejmowały jakąś pracę. Organizacje i przedsiębiorstwa, uczestniczące w programie, były rozsiane po całej Polsce – od Szczecina po Rzeszów, od Olsztyna po Wrocław, od Lublina po Katowice. Z Krakowa można tu wymienić np. Urząd Miasta Krakowa, Hutę im. Sendzimira, ESSystem, Tempus, Pierwszy Polsko-Amerykański Bank w Krakowie, BUMA, Elefant, HERBEWO, Firmę Handlową Łodzińskich, Mercator Med, Vision, Qumak International, Progress & Business Foundation, CityProf, River, HEAN. Korzyści odniesione przez firmy i organizacje, uczestniczące w programie, obejmowały np.: unowocześnienie procedur wewnętrznych, adaptację zachodnich metod organizacji i zarządzania, wdrażanie nowoczesnych metod marketingu, nawiązywanie konkretnych kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi, pozyskiwanie środków finansowych na rozwój, komputeryzację oraz rozwój technologiczny. Jednak znaczenie programu wykraczało daleko poza sferę czysto ekonomiczną. Zawiązywał

się bowiem swoisty dialog międzykulturowy i uruchomiony został kanał przepływu informacji między społeczeństwami Polski i Stanów Zjednoczonych. Uczestników programu często odwiedzali członkowie ich rodzin oraz przyjaciele i znajomi, dla których najczęściej były to pierwsze odwiedziny w Polsce. Sprzyjało to propagowaniu wiedzy o naszym kraju, społeczeństwie, kulturze i cywilizacji, która to wiedza często prawie że nie istniała po drugiej stronie Atlantyku, albo – co gorsza – była zupełnie karykaturalna. Jako przyczynek do takiego międzycywilizacyjnego budowania „mostów” warto przywołać pewne zdarzenie z lata 1991. Pierwsza grupa uczestników MBAEC przechodziła właśnie kurs przygotowawczy w Krakowie. W tym samym czasie papież Jan Paweł II odbywał pielgrzymkę do Częstochowy, w ramach której odprawił mszę św. na krakowskim Rynku (a nie na Błoniach, jak zwykł to czynić podczas innych wizyt w Krakowie). Udało nam się zapewnić miejsca dla całej naszej grupy tuż przed ołtarzem, co było oczywiście dla nas wszystkich

ogromnym przeżyciem. Udało się nam także zorganizować wieczorne spotkanie grupy Amerykanów z dużą grupą młodych Rosjan, którym po raz pierwszy pozwolono wyjechać z rozpadającego się właśnie ZSRR na masową pielgrzymkę do Częstochowy. Tak więc w średniowiecznym kapitularzu krakowskiego klasztoru Dominikanów odbyła się kilkugodzinna nieformalna dyskusja między młodymi ludźmi z USA, ZSRR i Polski, którzy mogli się przekonać, jak wiele ich łączy i jak dalece wrogość między ich ojczyznami nie ma sensu. Z pewnością wielu uczestników tamtego spotkania zachowało je w swojej pamięci do dziś. Innym długofalowym skutkiem programu jest to, że pewna ilość jego amerykańskich uczestników pozostała w Polsce na wiele lat, prowadząc w naszym kraju własną działalność zawodową, a w wielu przypadkach także zakładając amerykańsko-polskie rodziny. Niektóre z tych rodzin przeniosły się do USA, inne pozostały w Polsce na stałe. Często ktoś z dawnych uczestników MBAEC odwiedza nasz kraj, a niekiedy organizowane są wspól-

ne przyjazdy grup, uczestniczących w programie w poszczególnych latach. Można więc powiedzieć, że program w pewnym sensie nadal owocuje jako instrument szeroko rozumianego dialogu międzykulturowego. W czasie realizacji programu MBAEC na naszej Uczelni często gościli przedstawiciele amerykańskiej dyplomacji oraz przedstawiciele amerykańskich uniwersytetów, uczestniczących w tym programie. Tworzyło to warunki do nawiązywania wszelkiego rodzaju kontaktów, także o charakterze naukowym. Przykładem efektów tych kontaktów jest współautorstwo czterech pracowników naszej Uczelni w napisaniu książki na temat transformacji gospodarczej w Europie Środkowej, która ukazała się w USA. dr Janusz Jaworski – Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Przedsiębiorczości w AE w latach 1991-1997 oraz szef MBAEC na Polskę.

Wykłady dla gości z Roosevelt University W marcu gościliśmy studentów z Roosevelt University w Chicago. W ostatnim numerze „Kuriera” krótko opisaliśmy przebieg wizyty. Dziś prezentujemy krótkie relacje z dwóch wykładów, jakich mieli okazję wysłuchać. Pierwsza z prezentacji została przedstawiona przez doktora Davida Clowesa z Katedry Ekonomii. Omówił on sytuację regionalną Polski, jej stopień integracji z UE oraz strukturę gospodarczą. Dr Clowes mówił także o tym, w jaki sposób inwestycje w Polsce ograniczyły odczuwalność skutków obecnego kryzysu. Kwestia ta spowodowała dyskusję na temat „atrakcyjności” krajów o niskich kosztach wytwarzania jako nowych rynkach produkcji i eksportu. Problematyka ta wkracza głęboko w obszar zainteresowań szkoły harwardzkiej, która od lat 50. nakłaniała firmy do inwestycji w krajach o niskich kosztach produkcji w celu podniesienia wydajności i zysków. Przypadek Maquiladora w Północnym Meksyku z ubiegłego wieku jest

dobrym przykładem, w jaki sposób firmy amerykańskie nie tylko zdestabilizowały rodzime rynki pracy, lecz także potrzebowały znacznie więcej czasu, niż to zostało przewidziane, aby osiągnąć podobny poziom produkcji w Meksyku. Było to spowodowane niewystarczającą wiedzą dotyczącą warunków panujących na lokalnym rynku, jak również założeniem, że amerykańskie metody produkcji mogły być stosowane za granicą bez żadnych korekt. Rezultaty były kosztowne! Drugim prelegentem był dr Krzysztof Wach z Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji. Omówił on klimat inwestycyjny w Polsce i postrzeganie Polski przez inwestorów zagranicznych, w tym społeczno-kulturowe uwarunkowania

inwestowania w Polsce, co w sposób szczególny zainteresowało amerykańskich gości, tak studentów, jak i przedstawicieli władz dziekańskim Heller College of Business, działającego w ramach Roosevelt University. Podczas wykładu omówiono także zagadnienia formalno-organizacyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, w tym kwestie związane z opodatkowaniem oraz konkurencyjnością podatkową w skali Unii Europejskiej. Poruszane kwestie wywołały wśród amerykańskich gości dyskusję na temat wprowadzenia w Polsce euro. dr David Clowes, Katedra Ekonomii dr Krzysztof Wach, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

33


WYWIAD

WYWIAD

Jubileusz to idealny pretekst medialny

Debaty majÄ… formÄ™ otwartÄ… – moĹźe w niej uczestniczyć kaĹźdy, nie tylko czĹ‚onek naszej spoĹ‚ecznoĹ›ci UEK. Jakie jeszcze korzyĹ›ci dla Krakowa i naszego Ĺ›rodowiska lokalnego niesie za sobÄ… jubileusz? Dobre krakowskie uczelnie promujÄ… KrakĂłw, przyciÄ…gajÄ… tu studentĂłw i inwestorĂłw. SÄ… to konkretne zyski dla budĹźetu naszego miasta i samych przedsiÄ™biorcĂłw. Poza tym nasza uczelnia ma spory wkĹ‚ad w rozwĂłj Ĺ›wiadomoĹ›ci spoĹ‚ecznej i ekonomicznej mieszkaĹ„cĂłw regionu. Bardzo wiele naszych projektĂłw ma formuĹ‚Ä™ otwartÄ… i jest skierowana do wszystkich zainteresowanych. Poza debatami rektorskimi sÄ… to m.in.: targi pracy, dni kariery, Krakowski Festiwal GĂłrski, Bieg UEK, Juwenalia UEK, Wampiriada, a takĹźe Uniwersytet Dzieci i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Rozmowa z Ĺ ukaszem Salwarowskim – Dyrektorem Kancelarii Rektora, szefem promocji UEK. Jest Pan jednym z propagatorĂłw i organizatorĂłw jubileuszu 85-lecia UEK. Warto wiÄ™c zapytać Pana jako osobÄ™ odpowiedzialnÄ… m.in. za promocjÄ™ i PR uczelni – dlaczego warto organizować jubileusze 85-lecia UEK? Z punktu widzenia promocji uczelni – korzyĹ›ci sÄ… oczywiste. KaĹźda rocznica dla takiej instytucji jak nasza to idealny „pretekst medialnyâ€?. Nie moĹźna go nie wykorzystać. Organizacja jubileuszu – to moĹźliwość przypomnienia naszemu otoczeniu marketingowemu (kandydatom, studentom absolwentom, pracodawcom), Ĺźe jesteĹ›my markowÄ… uczelniÄ… z bogatÄ… tradycjÄ… i historiÄ…. To okazja, aby mĂłc bez zbÄ™dnej skromnoĹ›ci siÄ™ pochwalić, podsumować osiÄ…gniÄ™cia i pokazać perspektywy rozwoju. Przygotowania do obchodĂłw zobowiÄ…zujÄ… takĹźe do tego, aby w ich ramach mĂłc coĹ› zainaugurować, coĹ› wprowadzić, coĹ› zmienić. Jest to wiÄ™c powĂłd do zmian, ulepszeĹ„, podsumowaĹ„ i â€žchwalenia siÄ™â€?, a tego w promocji nigdy za wiele. Jubileuszowa woda mineralna UEK, wyprodukowana dziÄ™ki współpracy UEK z Uzdrowiskiem Krynica-ĹťegiestĂłw

34

Co wiÄ™c udaĹ‚o siÄ™ zrobić, aby uczynić te obchody wyjÄ…tkowymi? Poza bieşącÄ… dziaĹ‚alnoĹ›ciÄ… Uczelni, zainaugurowaliĹ›my m.in. Uniwersytet Dzieci i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Powstaje teĹź Centrum PrzedsiÄ™biorczoĹ›ci (m.in. inkubator), Centrum Transferu Technologii. UdaĹ‚o nam siÄ™ pozyskać rekordowÄ… ilość patronĂłw medialnych, wielu sponsorĂłw i partnerĂłw biznesowych. Owocuje to rekordowÄ… iloĹ›ciÄ… publikacji w mediach. To z kolei przekĹ‚ada siÄ™ na wzrost naszej wartoĹ›ci wizerunkowej. WedĹ‚ug naszych badaĹ„ to wĹ‚aĹ›nie pozytywny wizerunek uczelni przyciÄ…ga do nas okoĹ‚o 25% kandydatĂłw na studia, a firmy chcÄ… wspierać merytorycznie lub finansowo naszÄ… dziaĹ‚alność statutowÄ…. ZwiÄ™kszamy teĹź profesjonalizm naszej polityki wzglÄ™dem ponad 80 tysiÄ™cy naszych absolwentĂłw. Tworzymy spoĹ‚ecznoĹ›ciowy portal dla absolwentĂłw i Klub Absolwenta. Wspieramy wszelkie dziaĹ‚ania organizacji absolwenckich – sĹ‚uşą temu takie projekty,

Wiśniowa jubileuszowa Nalewka Rektorska, wyprodukowana dzięki współpracy z Krakowskim Kredensem

a takĹźe najwaĹźniejszych polskich ekonomistĂłw okresu transformacji. CiekawÄ… i innowacyjnÄ… formuĹ‚Ä… sÄ… takĹźe zapoczÄ…tkowane w tej kadencji debaty rektorskie. StwarzajÄ… one szansÄ™ nie tylko wysĹ‚uchania ciekawego i inspirujÄ…cego sporu, ale takĹźe rozpoczÄ™cia debaty publicznej, ktĂłrej w Polsce bardzo nam brakuje.

Ĺ ukasz Salwarowski, dyrektor Kancelarii Rektora UEK jak: Laury Magellana, Bal BĹ‚Ä™kitny czy Zjazd AbsolwentĂłw. Jakie dziaĹ‚ania promujÄ…ce jubileusz ocenia Pan za najbardziej trafione? Cieszy nas wprowadzenie promocyjnych innowacji. Do takich mogÄ™ zaliczyć emisjÄ™ – po raz pierwszy w naszej historii – jubileuszowych monet i banknotĂłw UEK. Posiadamy rĂłwnieĹź jubileuszowÄ… wodÄ™ mineralnÄ…, firmowe krĂłwki i jubileuszowÄ… nalewkÄ™ rektorskÄ…. Wszystkie te przedsiÄ™wziÄ™cia sÄ… wynikiem umĂłw barterowych. Najbardziej trafionym wydarzeniem byĹ‚a wedĹ‚ug mnie konferencja „20 lat przemian – dokonania i wyzwaniaâ€? z udziaĹ‚em prof. Leszka Balcerowicza,

DziÄ™ki zwiÄ™kszeniu naszej aktywnoĹ›ci w obszarze organizacji imprez ogĂłlnouczelnianych w roku jubileuszu staliĹ›my siÄ™ zapewne bardziej atrakcyjnym partnerem biznesowym. Z jakimi firmami rozpoczÄ™liĹ›my współpracÄ™ i wspĂłlne przedsiÄ™wziÄ™cia „jubileuszoweâ€?? Do współpracy z uczelniÄ… udaĹ‚o siÄ™ przekonać wiele znanych firm. SÄ… to m.in.: Kryniczanka, Krakowski Kredens, Tauron, Przewozy Regionalne, PZU, Bahlsen, Kopalnia Soli Wieliczka, Alior Bank, BPH, WBK, PGNiG, Enion, Accenture, KPMG, Poszukiwanie Nafty i Gazu, Polindus, Grupa Zasada, Inpost, Maestro, Caffe Vergnano

prof. Zbigniewa Dreslera – peĹ‚nomocnika Rektora ds. organizacji i rozwoju opracowuje strategiÄ™ rozwoju uczelni na lata 2010–2020. Na moodle debata juĹź trwa. Zapraszam do wyraĹźenia swoich wizji i koncepcji rozwoju uczelni takĹźe na Ĺ‚amach „Kurieraâ€?.

oraz Wierzynek. Cieszy mnie teĹź zwiÄ™kszenie merytorycznej współpracy z pracodawcami i biznesem. Zainaugurowana przed trzema laty formuĹ‚a akademii firmowych (Capgemini, Shell, Deloitte), ktĂłra polega na opracowaniu wspĂłlnego programu praktycznych zajęć i warsztatĂłw poĹ‚Ä…czonych czÄ™sto z programem praktyk, w tym i w kolejnych latach bÄ™dzie coraz pręşniej wykorzystywana. JuĹź w tym roku do wspomnianych trzech doĹ‚Ä…czyĹ‚o 5, a liczba ta wzroĹ›nie w najbliĹźszym roku akademickim. Bardzo optymistyczne jest zaangaĹźowanie w tych inicjatywach katedr i kół naukowych, w szczegĂłlnoĹ›ci „Indexâ€? i â€žAudytâ€?. Rozpoczynamy teĹź współpracÄ™ z miastami, miÄ™dzy innymi: ZabierzĂłw, TarnĂłw i RzeszĂłw, oraz tworzymy sieć liceĂłw partnerskich. Jubileusz nie moĹźe siÄ™ obejść bez stawiania pytaĹ„ o przyszĹ‚ość oraz bez dziaĹ‚aĹ„ gwarantujÄ…cych rozwĂłj uczelni. Dlatego wĹ‚aĹ›nie w obecnym roku jubileuszowym zespół pod kierownictwem

rÂ˜Â“ĂŞÂ‡Â˜ÂŽÂ„Â—ÂœĂŞÂŒĂŞÂ…Â„Â‘ÂŽÂ‘Â’Â—ÂœĂŞĂŞ ÂŽÂ’Â?ˆŽ†Â?’‘ˆ•–ŽŒˆ¡

*UBILEUSZ

LECIA

5NIWERSYTETU %KONOMICZNEGO W +RAKOWIE

Jaki bÄ™dzie Jubileusz 100-lecia Uczelni? Nie wiem, czy doĹźyjÄ™ , bo lata lecÄ… ‌ ale mam nadziejÄ™, Ĺźe Ăłwczesne wĹ‚adze zorganizujÄ… go na miarÄ™ 100-lecia, czyniÄ…c go niezapomnianym i widocznym nie tylko w Polsce, ale i na caĹ‚ym Ĺ›wiecie. Mam nadziejÄ™, Ĺźe rozpoczÄ™te przez nas dziaĹ‚ania i doĹ›wiadczenia z organizacji obecnie Ĺ›wiÄ™towanego jubileuszu zostanÄ… wykorzystane, dziÄ™ki czemu uda siÄ™ go przygotować lepiej niĹź nam. ZresztÄ… bÄ™dziemy wĂłwczas bogatsi o kolejne jubileusze – 90- i 95-lecia. Do tego, ktĂłry odbÄ™dzie siÄ™ juĹź za 5 lat, tak naprawdÄ™ trzeba juĹź siÄ™ przygotowywać.

KrĂłwki z logo Uniwersytetu

5%+I ZÂ?OTE

|lrÂŒĂŞĂŞÂ?Â’XÂ‘Â„ĂŞÂ‘Â„Â…Âœ9êšêm˜‘‡„†Â?ÂŒĂŞ|Â‘ÂŒÂšÂˆÂ•Â–ÂœÂ—ÂˆÂ—Â˜ĂŞlŽ’‘’Â?ΠÂ?Â‘ÂˆÂŠÂ’ĂŞÂšĂŞr•„Ž’šŒˆ Ă‚Â˜Â?­êy„Ž’šŒ†Ž„ꢧ¹êkÂ’Â?ÂˆÂŽĂŞvŠ•’‡‘ŒŽ„¹ê£¥ž¼¥ªêr•„ŽIÂšĂƒĂŞ ’•„Â?ĂŞÂ‘Â„ĂŞÂ–Â—Â•Â’Â‘ÂŒÂˆĂŞÂ–ÂŽÂ?ÂˆÂ“Â˜ĂŞÂŒÂ‘Â—ÂˆÂ•Â‘ÂˆÂ—Â’ÂšÂˆÂŠÂ’ĂŞÂšÂšÂš­Â‰Â˜Â‘‡„†Â?„­Â˜ÂˆÂŽ­ÂŽÂ•Â„Ž’š­Â“Â?½Â–ÂŽÂ?ÂˆÂ“ĂŞĂŞ Â?Â˜Â…ĂŞÂ?„Â?IšŒ9ĂŞÂ—ÂˆÂ?ˆ‰’‘Œ†Â?‘Œˆ¹ê‡Â?š’‘Œ8Â†ĂŞÂ“Â’Â‡ĂŞÂ‘Â•ĂŞÂ—ÂˆÂ?­êª¥¢ê¢Š£ê§¤êŒ¼­

W W W UE K K RAKOW P L W W W JUB IL E US Z UE K K RAKOW P L

35


PROMOCJA

WSPÓŁPRACA

„Kobiecy Akcent” dla naszych studentek Firma Accenture oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie po raz kolejny organizują unikatową w skali kraju, edukacyjno-szkoleniową Akademię „Kobiecy Akcent”. Inicjatywa skierowana jest wyłącznie do studentek III, IV i V roku wszystkich kierunków studiów UEK. „Kobiecy Akcent” to Akademia, na którą składa się cykl 6 wykładów i warsztatów z zakresu konsultingu, prowadzonych przez doświadczonych ekspertów z firmy Accenture oraz menedżerów z firm – klientów Accenture, uzupełnionych o spotkania ze specjalistkami: psychologami biznesu, trenerami, którzy wzbogacą wiedzę merytoryczną uczestniczek warsztatów o zagadnienia związane m.in. z planowaniem kariery, radzeniem sobie ze zmianami. Wśród gości zaproszonych do prowadzenia warsztatów znaleźli się m.in.: dr Joanna Heidtman – trener i konsultant zarządzania, psycholog i socjolog, Lidia Mikołajczyk-Gmur, prezes firmy VELUX Polska, dr Irena Kamińska-Radomska – ekspert etykiety biznesu, protokołu dyplomatycznego oraz wystąpień publicznych, Olga Piekarska, szefowa Działu Mody magazynu InStyle, oraz Barbara Bałuta, dyrektor Logistyki i Dystrybucji na Europę Centralną firmy Pepsico. Oprócz nich wykłady prowadzą doświadczone ekspertki z firmy Accenture, zajmujące stanowiska kierownicze. – Akademia Accenture to bardzo ważna inicjatywa zarówno z punktu widzenia umiejętności miękkich, jakie przyswajane są przez uczestniczki Akademii, jak i teoretycznej wiedzy, którą ze studentkami UEK podzielą się specjaliści prowadzący poszczególne warsztaty. Zasadność Akademii

Dr Irena Kamińska-Radomska, specjalista ds. etyki potwierdzają same statystyki – na UEK studiuje 65% pań – podsumowuje prof. Roman Niestrój, Rektor UEK.

Więcej: www.kobiecyakcent.pl.

World of Audit – współpraca z KPMG rozpoczęta Pod koniec kwietnia ruszył cykl warsztatów „World of Audit” organizowanych przez KPMG we współpracy z Kołem Naukowym Rewizji Finansowej „Audyt”. Jest to pierwsza edycja tego programu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tym samym dołączyliśmy do Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, które organizują szkolenia już po raz kolejny. W tym roku po raz pierwszy inicjatywę tę podejmują również Akademia Ekonomiczna w Katowicach oraz Uniwersytet Gdański. Szkolenia adresowane są do studentów III, IV i V roku, którzy interesują się finansami i rachunkowością. Jest to świetna okazja do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu metod badania sprawozdań finansowych. Cykl obejmie cztery trzygodzinne spotkania poruszające następującą tematykę: - problem defraudacji w badanych podmiotach według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 240, - założenie kontynuacji działalności badanego podmiotu, - rezerwy i odpisy aktualizujące jako wyzwanie dla biegłego rewidenta, - inwentaryzację majątku. Z uwagi na dużą liczbę chętnych o zakwalifikowaniu się do udziału decydowało pozytywne przejście testu z rachunkowości oraz języka angielskiego. Wyłoniono 25 osób, które na cotygodniowych spotkaniach mają możliwość odkrywania świata audytu razem ze specjalistami z firmy KPMG. Pierwsze spotkanie już za nami. Co ważne, szkolenia nie polegają na biernym słuchaniu wykładu – oprócz wiadomości przekazywanych przez specjalistów, uczestnicy mają możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów i zadań związanych z tematyką zajęć. Pracujemy w pięcioosobowych grupach, więc oprócz zdobywania merytorycznej wiedzy doskonalimy dodatkowo umiejętności kooperacji i współpracy, tak ważne we współczesnym świecie biznesu. Liczy się także aktywność – najlepsi uczestnicy otrzymają wyróżnie-

36

Co wiemy o naszych kandydatach na studia? Dlaczego studenci odwiedzają nasze Dni Otwarte? Skąd czerpią o nich informacje? Czy przychodząc tu, wiedzą, na jakim kierunku chcą studiować? Jakie inne uczelnie biorą pod uwagę? Te i inne pytania zadaliśmy uczestnikom tegorocznego Dnia Otwartego UEK (19 marca br.).

W ankiecie wzięło udział ponad 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jak można było się spodziewać, zdecydowana większość ankietowanych przyjechała z miejscowości należących do województwa małopolskiego. Nie zabrakło jednak zainteresowanych studiowaniem na naszej uczelni mieszkańców województw: śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, a nawet pomorskiego. Najczęstszą odpowiedzią na pytanie „jaką uczelnię bierzesz pod uwagę przy wyborze studiów”, był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – wskazała go prawie połowa ankietowanych. Kolejnym największym zainteresowaniem cieszyła się Akademia Górniczo-Hutnicza (16%) i Uniwersytet Jagielloński (10%). Podobnie jak w roku poprzednim, duża część ankietowanych (26%) nie była jeszcze pewna, na którym kierunku rozpocząć swoją studencką przygodę. Jednak wśród tych, którzy zaplanowali już swoją przyszłość, największą popularnością cieszyły się kierunki: Finanse i rachunkowość (17%), Ekonomia (17%) i Zarządzanie (11%). Inne natomiast okazały się tegoroczne źródła, z których przyszli kandydaci zasięgnęli informacji na temat Dnia Otwartego. Były to kolejno: rodzina i znajomi (27%), grono pedagogiczne w szkole średniej (22%) oraz strona internetowa Uniwersytetu (17%).

Województwa, z których pochodzą kandydaci na studia na UEK

Skąd dowiedziałeś się o Dniu Otwartym?

Na jakim kierunku chciałbyś studiować?

Z badań przeprowadzonych wśród studentów pierwszego roku poznaliśmy zaś motywy podjęcia (i kontynuacji) studiów na naszej Uczelni – ilustruje je poniższy wykres. Wiedza ta pozwoli nam podjąć właściwe działania promocyjne i strategię działania w przyszłości. Wyselekcjonowana grupa studentów, którzy podczas World of Audit zgłębiać będą problematykę audytu razem ze specjalistami z firmy KPMG nia w postaci nagród rzeczowych oraz możliwości uczestniczenia w programie praktyk KPMG. „World of Audit” to niezwykła okazja do poszerzenia wiedzy teoretycznej zdobywanej na studiach o elementy praktyki. Każdy z nas może poczuć się jak biegły rewident, mierząc się z problemami i zagadnieniami spotykanymi w codziennej pracy w tym zawodzie. Dla pasjonatów rachunkowości to szansa – zarówno na odkrycie nowych horyzontów i nowej wiedzy, jak i realna możliwość zdobycia wymarzonej praktyki w dziale audytu KPMG. Anna Lorenc – sekretarz KNRF „Audyt”

Jaką uczelnię bierzesz pod uwagę przy wyborze studiów? Motywy podejmowania studiów

Skąd dowiedziałeś się o Dniu Otwartym?

37


WYDAWNICTWA

BIBLIOTECZNY HELPDESK

Studnie bez dna – platformy baz danych: ABI/INFORM COMPLETE Proquest oraz Emeralde Platformy ABI/INFORM COMPLETE ProQuest oraz Emerald dają szerokie możliwości dostępu do pełnych tekstów w języku angielskim, opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych z dziedziny ekonomii i zarządzania, stanowiąc komplementarne źródło wiedzy dla studentów i pracowników naukowych. Dostępność serwisów dla środowiska akademickiego naszej Uczelni wykracza poza mury Biblioteki i kampusu: aktywne konto biblioteczne upoważnia studenta i pracownika UEK do korzystania z bogactwa zasobów w trybie zdalnego dostępu (na stronie Biblioteki należy wejść do zakładki Zdalny dostęp lub do zakładki E-Źródła --> Bazy danych-portale). Z platformy ABI/INFORM COMPLETE Proquest oraz Emerald można również korzystać z laptopów podłączonych do bibliotecznej sieci WiFi.

Platforma Emerald jest produktem uznanego w świecie wydawcy Emerald Group Publishing Limited, specjalizującego się w dziedzinie zarządzania. Z pełnej kolekcji Emeralda obejmującej 190 tytułów czasopism Biblioteka uzyskała dostęp do 95 tytułów z zakresu: księgowości, finansów i zagadnień prawnych, ekonomii i polityki socjalnej, zarządzania edukacją, zarządzania opieką zdrowotną, zarządzania informacją i wiedzą, innowacji i przedsię-

38

Dodatkowe opcje Platforma ABI/INFORM COMPLETE Proquest stwarza możliwości zredagowania swojej bibliografii w celu wysłania jej e-mailem, wydrukowania lub ściągnięcia, wysłania e-mailem zaznaczonych dokumentów z bibliografią, utworzenia strony internetowej z linkami do swoich artykułów, wyszukiwań i publikacji. Wystarczy zaznaczyć wybrane dokumenty w Mojej sesji. Natomiast Emerald zaprasza do założenia konta My profile, które pozwala na zapis wyników wyszukiwania danej sesji, formułowania i edytowania alertów. Dodatkowym modułem, niezależnym od bazy danych, w ramach platformy Emerald,

są serwisy dla autorów, studentów, badaczy/naukowców. Wszystkich zainteresowanych prezentacjami on-line warsztatów autorskich, praktycznymi wskazówkami i poradami dotyczącymi pisania i publikacji prac, najnowszych wyników badań z dziedziny zarządzania, poradami odnośnie prowadzenia badań, pozyskiwania funduszy oraz informacją: jak i gdzie opublikować materiały z badań – odsyłam do zakładki For Authors, Research Zone, Learning Zone lub Teaching Zone. Pełniejszej informacji na temat obsługi baz danych udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej oraz Oddziału Czytelń (pokoje 310 i 301, III p. Biblioteka Główna). Pytania można dodatkowo przesyłać także drogą e-mailową: info@bibl.uek.krakow.pl oraz wi@bibl.uek.krakow.pl. Katarzyna Bilińska

Nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Sławomir Lew czuk

W krajach wysoko uprzemysłowionych za priorytetowy element wpływający istotnie na wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, działających zarówno na rynku produktów konsumpcyjnych, jak i dóbr przemysłowych, uważana jest jakość. Coraz większe zainteresowanie technikami zarządzania przez jakość wynika z wiary, że poprawa jakości prowadzi – poprzez zwiększenie zadowolenia klienta – do poprawy udziału w rynku i większych korzyści finansowych dla firmy. Za jeden z najtrudniejszych obszarów zarządzania przez jakość uważany jest ten, za który w firmach odpowiedzialny jest marketing. Proces różnicowania rynku, jaki ma miejsce od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, wymusza wprowadzenie zmian w strategiach marketingowych firm. Nieustanna zmiana widziana jest jako nieodłączny atrybut procesów gospodarczych. Głównym celem studiów podjętych w monografii jest analiza modeli pomiaru jakości marketingowej produktów, zdefiniowanej jako relacja pomiędzy sensorycznym profilem produktu a agregatem potrzeb i preferencji konsumentów, pod kątem ich poprawności formalnej i merytorycznej, a następnie ocena możliwości wykorzystania tych modeli do kształtowania bieżących i długofalowych strategii firmy. Celami szczegółowymi są między innymi: prezentacja zakresu znaczeniowego pojęcia jakości z uwzględnieniem problemów dotyczących konceptualizacji i operacjonalizacji pojęcia jakości marketingowej produktów; omówienie specyfiki Jadwiga Stobiecka, Modele pomiaru pomiaru psychologicznego jakości marketingowej produktów, oraz charakterystyka zjawisk Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: związanych z wartościowa- Monografie, nr 194, s. 258, ISBN niem obiektów; przegląd mo- 978-83-7252-470-6

biorstw, biznesu międzynarodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, zarządzania logistyką, zarządzania wydajnością. Wyszukiwanie informacji Wyszukiwarka na platformie ABI/INFORM COMPLETE Proquest charakteryzuje się standardowym ujęciem różnorodnych indeksów/kryteriów w module wyszukiwania prostego Basic Search oraz dodatkowych narzędzi w opcji Advanced Search, które pozwalają na uszczegółowienie zapytania w obrębie np.: nazwy spółki/ organizacji, osoby, regionu, typu dokumentu, nośnika informacji. W obu typach wyszukiwania domyślnie zaznaczone są wszystkie bazy, które można zredukować do jednego źródła. Ograniczenie wyników tylko do pełnych tekstów pochodzących z czasopism recenzowanych jest możliwe z każdego poziomu korzystania z platformy. Wygodnym rozwiązaniem informatycznym wydaje się być opcja dodawania kolejnych pól indeksów w wyszukiwarce Advanced Search, która pozwala na doprecyzowanie zapytania z uwzględnieniem danych odnoszących się do różnorodnych kategorii. Podobnie prezentuje się system wyszukiwania w zasobach platformy Emerald, podzielony na funkcję wyszukiwania szybkiego oraz zaawansowanego: Quick Search/Advanced Search. Jeżeli zależy nam na pełnotekstowych rezultatach, to należy w formularzu wyszukiwarki zaznaczyć opcję My subscribed content (nasza Biblioteka wykupiła dostęp tylko do pełnych tekstów wybranych tytułów czasopism, dlatego poprzez tę platformę nie ma dostępu np. do ibuków). Obie platformy pozwalają na wydruk i zapis dokumentu w formacie pdf

Projekt okładk i:

Tematyka baz Platforma ABI/INFORM COMPLETE Proquest to pakiet baz z dziedziny ekonomii, które oprócz artykułów i abstraktów z czasopism naukowych, magazynów, publikacji branżowych, gazet, informatorów/raportów, książek, dysertacji, dokumentów roboczych oferują dostęp do najnowszych wskaźników gospodarczych i finansowych oraz analiz i prognoz. W skład pakietu wchodzą następujące bazy: ABI/INFORM Dateline – baza zawiera pełne teksty artykułów z ponad 170 lokalnych i regionalnych publikacji biznesowych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. W bazie można znaleźć informacje na temat badań związanych z zatrudnieniem, pakietami socjalnymi i kompensacyjnymi, lokalnych biznesów i przemysłu, strategii korporacji, fuzji i przejmowania firm, rozwoju biznesu, trendów marketingowych, nowych produktów oraz wpływu lokalnych przepisów legislacyjnych na biznes. ABI INFORM Global – baza bibliograficzno-pełnotekstowa umożliwia dostęp do artykułów z czasopism, magazynów i gazet w zakresie zagadnień: ekonomii, zarządzania, marketingu i reklamy, finansów, zasobów ludzkich, informatyki, a także rejestruje informacje o ponad 60 tys. firm. ABI/INFORM Trade & Industry – zawiera pełne teksty z ponad 750 wiodących czasopism dotyczących handlu i gałęzi przemysłu oraz wielu wiodących tytułów biznesowych. Safari Books Online (artykuł poświęcony elektronicznej bibliotece książek zostanie opublikowany w jednym z kolejnych numerów „Kuriera”).

lub html. W przypadku ABI/INFORM COMPLETE Proquest istnieje dodatkowo wygodna opcja wysłania wyników na adres e-mailowy.

Okazją do przedstawienia publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie były XVI Wrocławskie Targi Książki Naukowej, które odbywały się w dniach 17–19 marca 2010 r. w Politechnice Wrocławskiej. Na tej imprezie swoje nowości wydawnicze zaprezentowało około 60 wydawnictw akademickich z całej Polski. W ofercie naszego wydawnictwa znalazły się najnowsze publikacje naukowe, m.in. monografie habilitacyjne: J. Dzwończyk – Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku, D. Fatuła – Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, J. Sobiecka – Modele pomiaru i oceny jakości marketingowej produktów, P. Wójtowicz – Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, monografie: A. Hołda, J. Pociecha – Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych, P.P. Małecki – Opłaty ekologiczne w Polsce. Analiza i ocena za lata 2002–2007, Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji – pod red. A. Pocztowskiego, Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości – pod red. J. Targalskiego, a także prace dydaktyczne: B. Luchter – Przyrodnicze podstawy gospodarowania,

deli pomiaru jakości ze szczególnym zwróceniem uwagi na zastosowania metod QFD i SERVQUAL; propozycja zmian dotychczas stosowanych rozwiązań modelowych z uwzględnieniem słabo rozpoznanego zjawiska niestabilności opinii konsumentów; próba wytypowania ze zbioru potencjalnie dobrych modeli wzorcowych i niewzorcowych tych, których wyniki są zgodne ze wskazaniami wybranych zmiennych zewnętrznych. Propozycję własnych rozwiązań pozwalających na modelowanie jakości marketingowej zilustrowano przykładami badań weryfikujących. Pokazano przydatność tych propozycji do realizacji długofalowych strategii działania firm zainteresowanych wprowadzaniem zasad marketingu relacji oraz filozofii TQM na przykładzie rozwiązywania podstawowych problemów (segmentacja rynku) oraz wprowadzania technik specjalnych (masowa indywidualizacja) i metod wspomagania decyzji (metoda IPA). Ostatni podrozdział stanowi autorską refleksję nad kierunkami dalszych badań w analizowanym obszarze. Jest ona wynikiem nie tylko przemyśleń dokonanych w trakcie pisania pracy, ale także doświadczeń zdobytych podczas realizacji studiów empirycznych z nią związanych.

M. Tyrańska, J. Walas-Trębacz – Wykorzystanie metod analizy strategicznej w przedsiębiorstwie oraz Statystyka ogólna w zadaniach – pod red. M. Woźniaka.

39


NASZE PASJE

NASZE PASJE

Hobby z wodą w tle Moje hobby jest może dziwne, ale na pewno nietuzinkowe. Wiele osób zbiera etykiety z wina, piwa czy też etykiety zapałczane, ale niewiele osób podobnie jak ja zbiera etykiety wód mineralnych. Ta jedna z moich pozanaukowych pasji narodziła się z naukowej potrzeby. W mojej pracy doktorskiej dotyczącej rynku wód mineralnych chciałam zaprezentować strukturę asortymentową tego rynku, z podziałem na: naturalne wody mineralne, naturalne wody źródlane, wody stołowe i wody lecznicze. Ponieważ żadna ze znanych mi instytucji nie posiadała wykazu marek wód należących do poszczególnych kategorii (poza wodami leczniczymi), postanowiłam sama zebrać takie dane. Przy okazji badań ankietowych przeprowadzanych wśród konsumentów wód poprosiłam o przesłanie analiz fizykochemicznych, ulotek reklamowych oraz etykiet wód produkowanych przez poszczególne firmy. Część producentów przesłała mi takie załączniki. Resztę zaczęłam zbierać sama, kupując przeróżne wody w różnych placówkach handlowych w różnych częściach Polski. Po pewnym czasie weszło mi to w nawyk i dlatego w czasie zagranicznych wyjazdów także zaczęłam ściągać etykiety z butelek. Zbieram też ulotki i inne gadżety reklamujące wody. Mam też kilka ciekawych butelek. Niektóre etykiety mają dla mnie wartość sentymentalną, gdyż wiążą się z określonymi miejscami, wydarzeniami czy osobami.

40

Większość etykiet zdobyłam sama, część z nich została przywieziona przez rodzinę i znajomych. Dziękuję w tym miejscu tym, którzy o mnie pamiętają! Mam w swojej kolekcji etykiety wód pochodzące zarówno z Polski, jak i z wielu krajów europejskich, takich jak: Słowacja, Czechy, Węgry, Austria, Chorwacja, Niemcy, Słowenia, Włochy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania (w tym: Wyspy Kanaryjskie i Majorka), Grecja (w tym Kreta), a także z innych kontynentów. W moich zbiorach są egzemplarze z: Azji (Tajlandii, Singapuru); Afryki (Egiptu, RPA, Kenii, Ugandy, Tanzanii); Ameryki Północnej (Kanady, Stanów Zjednoczonych), a także Ameryki Południowej (Brazylii). Etykiety wód mineralnych są specyficzne. Dotyczy to przede wszystkim etykiet polskich wód, gdyż zgodnie z przepisami muszą się znaleźć na nich pewne informacje,

a niektórych zamieszczać nie wolno. Na większości etykiet zagranicznych wód zamieszczona jest jednakże zawartość składników mineralnych. Porównując skład wód polskich i zagranicznych można dojść do wniosku, że mamy w Polsce wiele wód wyjątkowych pod względem stopnia mineralizacji.

Niepowtarzalne są etykiety drukowane specjalnie z okazji organizacji różnych imprez, np.: targów czy zawodów sportowych. Przez kilka lat z rzędu jeździłam z moją rodziną do Łeby na Mistrzostwa Świata w windsurfingu, gdzie udało mi się w kolejnych trzech latach zdobyć okazjonalne etykiety wód. Niestety obecnie zmienił się organizator i zaniechano tego zwyczaju. Szczególny rodzaj etykiet stanowią etykiety wód z segmentu „private labels”, produkowane pod markami sieci handlowych, w których są sprzedawane. Rzadko kupuję takie wody i dlatego nie mam ich wiele. W mojej kolekcji brakuje też etykiet wód niektórych rozlewni o zasięgu lokalnym, pochodzących z różnych stron Polski. W pewnym sensie rarytas stanowią również etykiety wód produkowanych dla segmentu ho-re-ca (hotele – restauracje – catering). Z reguły rozlewane są one do butelek szklanych, z których trudno (zwłaszcza przy stole) odlepić etykietę. Unikatowe są także etykiety, na których zamieszczone są informacje związane z promocjami, także tymi świątecznymi. Część wód, z których pochodzą posiadane przeze mnie etykiety, nie jest już produkowana. Etykiety jednej z takich wód były przeze mnie osobiście testowane wśród konsumentów. W przyszłości chciałabym powiększyć moją kolekcję o stare etykiety, które niestety trudno zdobyć. W moich zbiorach mam też etykiety wody nałęczowianka produkowanej na eksport, do: Stanów Zjednoczonych, Kanady i Litwy. Na wzór ekskluzywnych etykiet z niektórych win, projektowanych przez znanych artystów, wprowadzono na rynek „etykietę kolekcjonerską” cisowianki z rysunkiem polskiego artysty grafika Andrzeja Pągowskiego. W marcu tego roku pojawiła się zaprojektowana przez niego etykieta cisowianki „Perlage” z wizerunkiem Chopina (niestety jeszcze jej nie mam w swojej kolekcji). Dla zdobycia etykiety jestem czasami (ku rozpaczy mojej rodziny) zdolna do czynów „ekstremalnych”, np. obskubywania etykiet z butelek leżących na plaży czy chodniku, jak również proszenia o nie obcych osób, jeśli piją wodę, której etykiety nie mam. Z reguły wywołuje to zdziwienie, ale w większości przypadków, jeśli jest tylko możliwe odklejenie etykiety, osiągam zamierzony cel. Dopiero od niedawna zaczęłam interesować się tym, czy ktoś podziela moją pasję. Znalazłam w Polsce 4 osoby, które zawodowo też związane są z wodami. Są to właściciele (małżeństwo) jednej z podkrakowskich rozlewni oraz dwaj hydrogeolodzy (ojciec i syn), którzy pracują w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. Niedawno znalazłam stronę internetową Włoszki, która ma w swojej kolekcji ponad 8000 etykiet wód z całego świata. Każda nich jest zeskanowana i zamieszczona na stronie. Jestem zachwycona takim pomysłem i marzę, aby też kiedyś mieć taką stronę internetową. Na razie jednak z braku czasu jest to dla mnie niemożliwe. W najbliższej przyszłości mam zamiar

skontaktować się z tą Włoszką i innymi osobami w Europie mającymi podobne hobby, których adresy mailowe, zamieszczone są na jej stronie. Może uda nam się wymienić jakimiś etykietami. Największym problemem mojej kolekcji był do niedawna bałagan. W grudniu na urodziny moi dwaj starsi synowie skatalogowali część etykiet, które znaleźli w jednej z teczek. Dla potrzeb niniejszego artykułu wzięłam się za resztę, ale jest jeszcze przede mną sporo pracy. Obecnie moja kolekcja liczy około 1000 wersji etykiet, z czego mniej więcej ¼ to etykiety zagraniczne. Niektóre etykiety mam w kilku egzemplarzach. Ale w rzeczywistości tych etykiet jest znacznie więcej. Te przywiezione z po-

dróży znajduję przypadkiem w czytanych przeze mnie w tym czasie książkach czy też przewodnikach turystycznych. Myślę, że część z nich znajduje się w nieodnalezionych jeszcze przeze mnie teczkach, których mam mnóstwo. Polecam się pamięci czytelników „Kuriera UEK”. Jeśli ktoś z Państwa znajdzie gdzieś w domu stare etykietki lub będzie pił wodę w jakimś zakątku Polski czy świata, proszę pamiętać, że z wdzięcznością przyjmę wszelkie etykiety. dr Jolanta Mirek Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych

41


KATEDRALNY SHOW

KATEDRALNY SHOW

Katedra Nauk Politycznych Skąd przychodzimy, czyli historia Katedry Nauk Politycznych

Na zdjęciu siedzą od lewej: dr Dominika Karwoth-Zielińska, dr Joanna Dzwończyk, dr Agnieszka Latosińska, prof. nadzw. dr hab. Jerzy Kornaś, mgr Agata Marcisz, mgr Łukasz Danel, dr Karolina Kotulewicz, prof. nadzw. dr hab. Robert Jakimowicz

Obchodząca 40-lecie swego istnienia Katedra Nauk Politycznych stanowi samodzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, umiejscowioną w strukturze Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Nasza geneza sięga końca lat 60. XX w., kiedy to w 1969 r. w ramach reorganizacji szkolnictwa wyższego powołano w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych. Wskutek różnego rodzaju przekształceń strukturalnych i organizacyjnych w ramach Uczelni nazwa i status jednostki kilkakrotnie ulegały zmianom – od 1994 r. nieprzerwanie funkcjonuje jako Katedra Nauk Politycznych. Patrząc na kilkadziesiąt lat historii Katedry, warto podkreślić, iż kierowały nią tak znakomite postaci polskiej nauki, jak: doc. dr Jerzy Szafruga (w latach 1969– 1972), prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer (1972–1983), prof. nadzw. AE dr hab. Jerzy Indraszkiewicz (1983–1996), prof. nadzw. AE dr hab. Kazimierz Urban

42

(1996–2006) i prof. nadzw. UEK dr hab. Jerzy Kornaś (od 2006 r.). Wśród jej pracowników znaleźli się na przestrzeni tych lat liczni historycy, socjologowie, prawnicy czy ekonomiści, by wspomnieć choćby prof. zw. dra hab. Jerzego Hausnera – dziś kierownika Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. Od początku działalności Katedry Nauk Politycznych dwunastu jej pracowników uzyskało tytuł naukowy doktora, sześciu – doktora habilitowanego, a kolejnych sześciu – profesora nadzwyczajnego. Spektrum tematów podejmowanych przez pracowników w ramach badań naukowych było zawsze bardzo szerokie – od spraw międzynarodowych począwszy, poprzez zagadnienia związane z problematyką socjologiczną, wyznaniową i religijną oraz myślą polityczną, na kwestiach dotyczących przekształceń ustrojowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i relacji między polityką a gospodarką skończywszy. Wśród instytucji bądź ośrodków naukowych, z który-

mi podejmowano w ramach Katedry współpracę, wymienić można między innymi: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych czy Fundację im. Friedricha Eberta. Kim jesteśmy, czyli Katedra Nauk Politycznych dziś Obecnie Katedra zatrudnia ośmiu pracowników naukowo-dydaktycznych: profesorów nadzwyczajnych UEK, doktorów habilitowanych – Jerzego Kornasia oraz Roberta Jakimowicza, adiunktów w stopniu doktora – Joannę Dzwończyk, Agnieszkę Latosińską, Dominikę Karwoth-Zielińską, Karolinę Kotulewicz oraz Martę Kijak-Bloch, a także jednego asystenta w stopniu magistra – Łukasza Danela. Obsługę administracyjną Katedry prowadzi mgr Agata Marcisz. Jesteśmy więc Katedrą w znacznym stopniu sfeminizowaną, co niewątpliwie dodaje nam uroku.

Nasze zainteresowania naukowo-badawcze są bardzo zróżnicowane1. Prowadzimy badania nad wieloma zagadnieniami z pogranicza takich dyscyplin naukowych, jak: politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia czy ekonomia. Jako przykład wskazać można choćby badania Jerzego Kornasia nad elitami władzy w Polsce w okresie międzywojennym oraz polską myślą polityczną XX i XXI wieku, analizy Roberta Jakimowicza dotyczące stosunków politycznych w Azji Wschodniej, badania Joanny Dzwończyk nad populizmem i społeczeństwem obywatelskim, Marty Kijak-Bloch nad samorządem terytorialnym, Agnieszki Latosińskiej nad włoską myślą polityczną, Dominiki Karwoth-Zielińskiej nad bezpieczeństwem międzynarodowym, Karoliny Kotulewicz nad systemami politycznymi krajów byłego ZSRR czy Łukasza Danela nad brytyjskim parlamentaryzmem. Uczestniczymy w licznych konferencjach naukowych – zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, a nasze publikacje ukazują się w wielu opracowaniach pokonferencyjnych, pracach zbiorowych, czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach. Trwałym odzwierciedleniem zainteresowań badawczych poszczególnych pracowników Katedry są publikacje zamieszczane na łamach „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu nauk politycznych”, ukazujących się systematycznie od 1973 r. Staramy się również poszerzać i doskonalić ofertę dydaktyczną. Od kilkunastu miesięcy opiekujemy się dwiema specjalnościami w ramach kierunku Stosunki międzynarodowe. Na studiach pierwszego stopnia prowadzimy specjalność Studia wschodnie, a na studiach drugiego stopnia – specjalność Międzynarodowe stosunki polityczne. Na większości kierunków Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych realizujemy wykłady, konwersatoria oraz ćwiczenia z bardzo wielu przedmiotów, takich np. jak: nauka o polityce, współczesne systemy polityczne, międzynarodowe stosunki polityczne, nauka o państwie, polityka zagraniczna RP, zasady ustroju politycznego państwa, systemy polityczne Europy Wschodniej i wybranych krajów azjatyckich, stosunki międzynarodowe w rejonie Azji i Pacyfiku, Bliski i Środkowy

Wschód w relacjach międzynarodowych, konflikty polityczne i militarne we współczesnym świecie, przemiany polityczno-społeczne i gospodarcze we współczesnej Rosji i WNP. Prowadzimy również seminaria magisterskie i licencjackie na kierunku Gospodarka i administracja publiczna i Stosunki międzynarodowe (Jerzy Kornaś) oraz Europeistyka (Robert Jakimowicz, Joanna Dzwończyk). Przy Katedrze Nauk Politycznych afiliowane są dwa prężnie działające koła naukowe: Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus” (opiekun naukowy Jerzy Kornaś, koordynator bieżącej działalności Łukasz Danel) oraz Azjatyckie Koło Naukowe (opiekun naukowy Robert Jakimowicz). Jako Katedra jesteśmy również od trzech lat współorganizatorami Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, odpowiedzialnymi za przeprowadzenie zawodów szkolnych i okręgowych Olimpiady dla województwa małopolskiego. Przewodniczącym Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady jest Jerzy Kornaś, sekretarzem – Łukasz Danel. Warto zaznaczyć, iż prof. Jerzy Kornaś jest członkiem Komisji Senckiej ds. Wydawnictw UEK oraz przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego „Zeszytów Naukowych UEK. Seria Problemy Społeczno-Polityczne i Prawne” oraz członkiem Rady Programowej Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, natomiast prof. Robert Jakimowicz pełni od 2008 r. funkcję prodziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Dokąd zmierzamy, czyli plany Katedry Nauk Politycznych na najbliższą przyszłość Niewątpliwie najważniejszym celem, jaki przed sobą stawiamy, jest nieustanny rozwój – zarówno nas samych jako pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i całej Katedry będącej coraz aktywniejszą jednostką w ramach Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Już w najbliższych dniach (26–27 maja br.) odbędzie się w Krakowie i Niepołomicach Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Polska transformacja – oczekiwania i rzeczywistość”. Konferencja ta, nad którą honorowy patronat objął Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, sta-

nowi główną część obchodów 40-lecia naszej Katedry i zarazem wpisuje się w obchody jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Organizatorzy tego przedsięwzięcia naukowego stawiają sobie za cel analizę dwudziestu lat przemian, które dokonały się w naszym kraju. W konferencji wezmą udział wybitni znawcy problematyki transformacji w krajach postsocjalistycznych, także zagraniczni, którzy w swych badaniach szczególne miejsce poświęcili Polsce. Wśród nich warto wymienić m.in. prof. Davida Osta czy prof. Mario Nutiego. Referaty wygłoszą także: prof. Teresa Sasińska-Klas, prof. Juliusz Gardawski, prof. Erhard Cziomer, prof. Andrzej Antoszewski, prof. Mariusz Gulczyński, prof. Tadeusz Kowalik, prof. Jerzy Jaskiernia i inni (patrz: s. 58). Mamy nadzieję, iż doświadczenia wyniesione z prowadzenia dwóch specjalności zawodowych pozwolą nam w najbliższych latach ukierunkować naszą działalność naukową poprzez dalszy rozwój kadry naukowej oraz wyodrębnienie w ramach Katedry Nauk Politycznych dwóch naukowych zakładów. Będziemy również czynić starania zmierzające do uruchomienia w przyszłości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie nowego kierunku studiów – Politologii.

mgr Łukasz DANEL asystent w Katedrze Nauk Politycznych UEK *** Informacje historyczne zostały zaczerpnięte z opracowania Kazimierza Urbana „Dwudziestopięciolecie Katedry Nauk Politycznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, które ukazało się w Zeszycie Pokonferencyjnym „Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce” z okazji 25-lecia Katedry Nauk Politycznych w 1995 r.

Szczegółowy opis zainteresowań naukowych poszczególnych pracowników, a także wykaz ich publikacji znajduje się na głównym portalu UEK w zakładce poświęconej Katedrze Nauk Politycznych. 1

43


ABSOLWENCI Z K(L)ASĄ

FORUM

Kwestionariusz osobowy M

Bartosza Jacyny A

kademia Ekonomiczna w Krakowie w czasach mojego studiowania była... uczelnią w trakcie przeobrażeń. Na pierwszym roku (1994) widziałem ostatnie partie książek ekonomiki marksistowskiej do wyrzucenia na korytarzu. Jeśli chodzi o życie studenckie, działo się niewiele. Jednak nikt z nas nie zdawał sobie z tego sprawy. Gdy zobaczyłem życie studenckie na Uniwersytecie Mogunckim (byłem tam gościnnie), zrozumiałem, jak wiele traciliśmy w tamtym czasie jako młodzi ludzie na AE.

G

dybym teraz zaczynał studia… znacznie wcześniej zaangażowałbym się w organizacje studenckie oraz znacznie wcześniej zacząłbym zarobkować, by zdobywać realne doświadczenie biznesowe. Rozmawiając dzisiaj z młodymi ludźmi, dostrzegam, jak bardzo zmieniły się realia studiów na UEK. Rynek pracy jest dojrzalszy, świadomość młodych ludzi rozwinięta, kadra naukowa ma więcej realnych doświadczeń rynkowych – bo w moich czasach rodzimy biznes się dopiero rodził, a naukowcy tłumaczyli zachodnie książki.

D

oim największym sukcesem jest… w rankingu – do dzisiaj – założenie Korporacji Absolwentów UEK, która istnieje już 8 lat, oraz przetrwanie na rynku z firmą Logisys, której jestem współwłaścicielem (chociaż niejednokrotnie już widziałem zbliżający się krach). Ale jeszcze wiele przede mną.

P

oczułem się przegrany, gdy... Unilever nie przyjął mnie na praktykę, jeszcze na studiach. Dzisiaj myślę, że bardzo dobrze się stało, bo ta porażka otrzeźwiła mnie, i po początkowym wahnięciu poczucia własnej wartości zdwoiłem wysiłki na drodze mojego rozwoju.

W

życiu najważniejsze jest... być skutecznym! Nie załamywać się, nie wątpić, podejmować racjonalne decyzje – wszystko ma prowadzić do osiągnięcia wyniku, skuteczności.

N

ie należy się przejmować, gdy... wszystko idzie w firmie źle, a przynajmniej tak się wydaje. Nawet w obliczu potencjalnej katastrowy trzeba działać spokojnie, jasno i szybko – załamywanie rąk na pewno nie pomoże, a z reguły właśnie katastrofę wywołuje. Turbulencje i porażki nas wzmacniają – ale tylko pod warunkiem, że wyciągamy z nich wnioski!

G S

dybym nie był, kim jestem, byłbym... podróżnikiem lub dziennikarzem.

roga z Uczelni do tego, kim teraz jestem, wiodła przez… długie dojrzewanie do tego, co jest ważne w biznesie. Zawsze lubiłem angażować się i żyć z pasją, ale to jednak jeszcze nie wszystko, aby odnieść sukces społeczny czy finansowy. W pierwszej pracy, w bardzo dobrej firmie, biznes widziałem jedynie przez szybę.

tudentom UEK radziłbym... aby być świadomym, jak bardzo ważny jest okres pierwszych lat po studiach. Tutaj kształtuje się trajektoria waszego rozwoju, nie można tego przespać, bo potem – wobec zobowiązań na polu rodzinnym i wieku – pewnych rzeczy nadrobić się nie da.

P

Ż

ierwsze zarobione pieniądze wydałem na… bilet lotniczy do Barcelony, a dwa miesiące później na bilet lotniczy do Madrytu. To była taka spóźniona wymarzona wyprawa do Hiszpanii, gdzie spotkałem parę znajomych ze studiów.

ycie polega na... dążeniu do równowagi pomiędzy spełnieniem zawodowym, rodzinnym i osobistym, bo tylko równowaga daje szanse na szczęście.

Bartosz Jacyna Współwłaściciel i prezes zarządu Logisys – firmy zajmującej się doradztwem logistycznym i projektami logistycznymi. Współzałożyciel i były prezes Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Wydziału Zarządzania, specjalność Marketing (1994-2000). Reaktywował w 1997 uczelniany NZS, w 1998 był inicjatorem utworzenia uczelnianej gazety„Manko”, czego podjęły się wówczas wspólnie organizacje studenckie. Agencji Interaktywnej Trendmaker, prezes stowarzyszenia Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Wydziału Zarządzania, specjalność Zarządzanie Firmą (1996-2001). Pierwsza praca w firmie Bertelsmann Media (prowadząca Klub Świat Książki), gdzie trafił prosto z praktyki w jednej z niemieckich spółek koncernu Bertelsmanna z branży wydawniczej, pełniąc kilka różnorodnych ról projektowych i funkcyjnych – przede wszystkim jako koordynator wydawniczy. W 2003 roku zachodzi poważna zmiana – przeprowadzka do Krakowa i przejście do mikroprzedsiębiorstwa z branży informatycznej, firmy Income, gdzie Bartek pracował ok. 1,5 roku, odpowiadając za rozwój firmy i stabilizację jej modelu biznesowego. W 2005 roku zakłada firmę Logisys, której celem biznesowym jest innowacja w dziedzinie IT – platforma ułatwiająca integrację urządzeń do automatycznej identyfikacji (szczególnie istotne w systemach logistycznych). Firma, mimo otrzymania prestiżowej nagrody w Niemczech, ma trudności w komercjalizacji technologii i w 2008 roku stopniowo zmienia swój profil biznesowy, kładąc nacisk na doradztwo w logistyce. Dzięki temu w kryzysowym roku 2009 Logisys osiąga 60% wzrostu. Bartosz był inicjatorem spotkań absolwentów UEK od 2000 roku w Warszawie, co przerodziło się po roku w inicjatywę utworzenia stowarzyszenia. Rezultatem, po pół roku intensywnych przygotowań, było założenie Korporacji Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie (www.kuek.pl) która jest dzisiaj najaktywniejszą organizacją absolwencką UEK. W latach 2008 – 2010 był współorganizatorem konkursu dla absolwentów UEK Laury Magellana, pełniąc rolę Sekretarza Jury Konkursu.

Patronem cyklu jest Korporacja Absolwentów UEK www.kuek.pl

44

Słów kilka o pawilonie F Byłem kiedyś przypadkowym świadkiem następującej scenki. Nauczycielka czy opiekunka, prowadząc grupkę dzieci na pływalnię, po drodze objaśniała budynki naszej Uczelni. – To jest biblioteka, a tam dalej pawilon sportowy. – A to jest chyba więzienie – wyrwał się jeden z chłopców, wskazując na pawilon Finansów. Istotnie gmach pawilonu F może nie jest specjalnie zachwycający wizualnie, ale myśmy się do niego przyzwyczaili i na swój sposób nam się podoba. Zawiera wiele pomieszczeń – sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz pokoje pracowników i niewątpliwie bardzo się przydaje. Co prawda więzienie trochę przypominają wewnętrzne korytarze. My, geografowie, przyozdobiliśmy je częściowo mapami ściennymi i ich wystrój ceglany już tak nie razi, jak to było początkowo. Po ponad 5 latach funkcjonowania pawilonu F nasuwają mi się pewne uwagi, które pozwolę sobie przedstawić w ramach dyskusji nad strategią rozwoju Uczelni. 1) Przede wszystkim miniona zima dowiodła, że podczas mroźnych dni jest bardzo zimno na parterze budynku. W takich warunkach (gdy dodatkowo jeszcze psuły się wejściowe drzwi) trudno było pracować portierom, a zwłaszcza paniom szatniarkom. 2) W pawilonie jest wiele miejsc i zacisznych zakamarków, gdzie studenci mogą sobie w ostatniej chwili coś powtórzyć przed ćwiczeniami, lektoratami czy egzaminami. Często jednak siedzą na podłodze, bo brakuje miejsc siedzących. Nie będzie chyba to jakiś olbrzymi wydatek dla Uczelni, jeśli zostanie dokupionych trochę krzeseł na korytarze pawilonu.

3) Wszyscy korzystający z podziemnego garażu pod pawilonem Finansów wiedzą, że wjazd do niego z wykorzystaniem identyfikatora jest niezbyt udany od strony technicznej. Z kolei na nieco wąski wjazd do niższych kondygnacji parkingu władze Uczelni znalazły już ciekawy sposób (jak wiem nieoficjalnie od Profesora Zbigniewa Dreslera – Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji i Rozwoju). Przy okazji chcę zwrócić uwagę niektórym osobom na sposób parkowania. Są dni, kiedy wszystkie miejsca parkingowe są zajęte i mocno denerwują „samochody rozkraczone”, zajmujące dwa miejsca. 4) Główny cel tej notatki to apel o uwzględnienie w planach rozbudowy i modernizacji Uczelni, stworzenia połączenia pawilonu F z pawilonem E. Najlepiej na poziomie drugiego piętra (jak to jest z pawilonem sportowym), względnie budowy przejścia podziemnego. Jakie to byłoby wygodne dla prowadzących zajęcia, zwłaszcza w dni zimowe lub deszczowe. Żal mi nieraz, jak Panie lektorki biegną ze sprzętem audiowizualnym i mokną podczas niepogody; dotyczy to też geografów bardzo często niosących mapy na zajęcia. Zapewne nie jest to pomysł nowatorski, zdaję sobie też sprawę z kosztów takiej inwestycji. Może są też jakieś przeszkody od strony

architektoniczno-technicznej? Ale warto spróbować, nasz ładny kampus uczelniany stałby się bardziej przyjazny pracownikom i studentom. Jerzy Wrona

„Świat Nieruchomości” na liście czasopism punktowanych! Wydawany przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie periodyk „Świat Nieruchomości” został umieszczony na liście krajowych czasopism punktowanych, uzyskując 4 pkt. za zamieszczane w nim publikacje. Był to główny cel nowego wydawcy, Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Członków Rady programowej oraz Członków Komitetu Redakcyjnego – mamy nadzieję, że jest to znaczący krok w dziele podnoszenia prestiżu kwartalnika zarówno w środowisku akademickim, jak i sferze praktyki gospodarczej. Zachęcamy zatem wszystkich do dalszej współpracy z naszym czasopismem, zarówno w obszarze współtworzenia jego merytorycznych treści, jak i promowania „Świata Nieruchomości” wśród jego Czytelników. Wydawca: Fundacja UEK

45


STUDENCI

Koło

we Lwowie W dniach 25-26 marca we Lwowie odbyła się 10. ogólnoukraińska konferencja naukowa aspirantów i studentów „Teoretyczne oraz stosowane aspekty analizy systemów finansowych”. W konferencji wzięła udział siódemka studentów z Koła Naukowego Analizy Danych z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Małgorzata Suchenia, Małgorzata Starzyk, Kinga Szablowska, Tomasz Kubica, Sławomir Kozieł, Piotr Kapitański, Krzysztof Malczyk; dwie studentki z Rady Kół Naukowych: Katarzyna Mrowca, Anna Tutka; pracownicy Katedry Statystyki: mgr Oskar Knapik oraz mgr Mateusz Baryła. Konferencja została uroczyście otwarta przemówieniami członków prezydium, w którym reprezentantem UEK była dr hab. Barbara Pawełek. W pierwszej sesji przedstawiciele wszystkich uczelni wygłosili 8 referatów. Następnie w trzech sekcjach

STUDENCI tematycznych zaprezentowano pozostałe prace. Wygłoszonych zostało łącznie około 200 referatów, z czego 7 przez reprezentantów naszej Uczelni w sekcji Matematyczne, statystyczne oraz ekonometryczne modele w analizie i prognozowaniu działalności instytucji finansowych. W tej sekcji tematycznej spośród 23 referatów wyróżniono trzy polskie: . Oskara Knapika – Pewne praktyczne aspekty wykorzystania modeli GARCH w modelowaniu finansowych szeregów czasowych WIG20, . Mateusza Baryły – Ocena zdolności kredytowej klientów banku za pomocą drzew decyzyjnych, . Adriana Burdy, Piotra Kapitańskiego, Tomasza Kubicy – Problemy prognozowania w czasie kryzysu. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji jej uczestnicy mieli możliwość poznania pięknego miasta, jakim jest Lwów. Podczas zwiedzania towarzyszyła im studentka Lwowskiego Instytutu Bankowości, Natalia Dutko. Uroczyste zamknięcie konferencji odbyło się drugiego dnia – wówczas, dzięki

Czy palenie w miejscach publicznych powinno być zabronione? W dniu 14 kwietnia 2010 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym nadszedł długo wyczekiwany moment dla miłośników potyczek słownych – debata oksfordzka w języku angielskim, która poruszała budzącą wiele kontrowersji tematykę związaną z wprowadzeniem zakazu palenia w miejscach publicznych. Oponentami studentów Towaroznawstwa UEK byli studenci Lingwistyki WSE. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć z komunikacji w biznesie. Studenci stanęli na wysokości zadania, bardzo aktywnie angażując się w przygotowania do debaty. Drużyna UEK była przeciwna wprowadzeniu zakazu, polemiści z Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera bronili tezy, iż palenie w miejscach publicznych powinno być zabronione. Publiczność nie zawiodła – w skupieniu wysłuchiwała opinii debatujących. Słowa uznania należą się prowadzącemu, który trafnym dowcipem i humorem wprowadził pogodną atmosferę. Zespół WSE dobitnie nakreślił argumenty świadczące definitywnie o słuszności tezy o konieczności wprowadzenia powszechnego zakazu palenia w miejscach publicznych. Największy nacisk został położony na aspekty

46

uprzejmości ukraińskich studentów, uczestnicy po raz kolejny mieli możliwość poznania uroków Lwowa. Małgorzata Suchenia Koło Naukowe Analizy Danych

Przedstawiciele UEK na konferencji we Lwowie

zdrowotne tego zakazu, zwłaszcza interes osób niepalących, które z niechęcią wdychają dym papierosowy szkodzący im bardziej niż nałogowym palaczom. Podkreślono również, że gdyby dostęp do papierosów był trudniejszy, a palenie w miejscach publicznych niedozwolone, wielu młodych ludzi mogłoby nie sięgać po nie tak często. Studenci WSE przytoczyli między innymi dane Światowej Organizacji Zdrowia, z których wynika, że na świecie jest ponad miliard palaczy. W Polsce według różnych szacunków liczba ta sięga nawet 10 milionów. Z badań Instytutu Onkologii w Warszawie wynika natomiast, że każdego roku aż 100 tys. zgonów w naszym kraju ma bezpośredni związek ze

skutkami palenia tytoniu, a 60% z nich dotyczy osób w wieku 35–69 lat. Studenci powołali się również na dane z edukacyjnego serwisu medycznego portalu Esculap.pl, mówiące, że w Polsce codziennie zaczyna palić około 500 nieletnich chłopców i dziewcząt, a rocznie próbuje palenia około 180 tys. dzieci, co więcej, dzieci w Polsce wypalają rocznie 3–4 mld sztuk papierosów. Drużyna Uniwersytetu Ekonomicznego podjęła się nie lada wyzwania, przyjmując na siebie rolę opozycji. Studenci UEK zwrócili uwagę na fakt, iż nałogowi palacze również powinni mieć swoje prawa. Dodatkowo zauważyli, że w pubach czy restauracjach wyznaczone są miejsca dla palących. Wzięli również pod uwagę aspekt ekonomiczny i straty dla firm produkujących wyroby tytoniowe, a także korzyści dla budżetu państwa, gdyż – jak wynika z badań pod koniec roku 2008 – dodatkowe wpływy

z tytułu podatku od wyrobów tytoniowych wyniosły ok. 2309 mln zł. Nienaganna dykcja i rzeczowość to te cechy dobrego mówcy, którymi odznaczali się studenci zarówno jednej, jak i drugiej drużyny. Po wielu zaciętych potyczkach słownych nadszedł czas na rozstrzygnięcie „pojedynku”. Jeszcze przed liczeniem głosów obie strony wygłosiły mowy podsumowujące. Kulminacyjnym momentem debaty było głosowanie. Zwycięską drużyną okazała się reprezentacja Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera, zdobywając 60% poparcie. Następna debata oksfordzka zostanie zorganizowana przez WSE. Miejmy nadzieję, że plan ten zostanie zrealizowany, bo jest to nie tylko świetna zabawa, ale również szansa na doskonalenie swoich umiejętności językowych i komunikacyjnych, integrację studentów z różnych uczelni.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom i publiczności dziękujemy za udział w projekcie. Szczególne podziękowania składamy na ręce p. Lucyny Wilinkiewicz-Górniak, bez której debata w ogóle by się nie odbyła.

Justyna Białowąs, Małgorzata Borowiec – studentki III roku Towaroznawstwa

INDEX – fabryka maklerów W marcu tego roku odbył się kolejny egzamin maklerski. Pomimo kryzysu znalazło się ponad 500 chętnych do uzyskania licencji maklera papierów wartościowych. Skąd takie zainteresowanie tym egzaminem? Czy 2300 obecnych maklerów nie wystarcza do obsługi rynku kapitałowego w Polsce, który przecież i tak jest jednym z mniejszych w Europie? Zostać maklerem Zawód maklera w Polsce jest traktowany na równi z zawodem adwokata czy lekarza. Wiele osób nie zdając sobie sprawy z tego, co de facto kryje się za tym tytułem, traktuje maklera jak wyrocznię GPW. Zawód maklera został stworzony do profesjonalnej obsługi klientów na rynku kapitałowym. W praktyce większość ludzi bezpośrednio obsługiwanych przez osobę z licencją maklerską to ludzie dysponujący dużym portfelem inwestycyjnym, jednak należy pamiętać, że dom maklerski musi umożliwić dostęp do maklera każdemu klientowi. Zawód ten jest zawodem zaufania publicznego, stąd też jest on szeroko regulowany przez różnego rodzaju ustawy. Taka charakterystyka zawodu wymusza także odpowiedni zakres tematyczny egzaminu. Pytania na egzaminie można podzielić na 3 grupy: . prawo – zawód maklera jest wykonywany w rozbudowanym otoczeniu prawnym, regulowanym przez szereg ustaw i rozporządzeń, dlatego na egzaminie wymagana jest znajomość ponad 1000 stron ustaw; . matematyka finansowa i teoria finansów – dla przeciętnego studenta kierunku ekonomicz-

nego to najmniejszy problem – większość zagadnień z tego tematu jest poruszana na ćwiczeniach i wykładach; . wyznaczanie kursów – dla osoby, która samodzielnie chciałaby przygotować się do tej części egzaminu, to dość trudne zadanie. Na naszej Uczelni z pomocą przychodzi Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX. W jaki sposób? – o tym poniżej. INDEX – fabryka maklerów Aby ułatwić studentom zdanie tego tak popularnego egzaminu, INDEX rozpoczął projekt corocznych kursów pt. „Jak zostać maklerem?”. W zakresie tego szkolenia oferujemy przede wszystkim omówienie wspomnianych wyżej tematów. Jednak tym, co powinno zachęcić przyszłych maklerów do uczestnictwa w naszym kursie, jest opracowana tematyka prawa oraz jedyne w Polsce, łatwo dostępne i zaawansowane materiały dotyczące tematyki ustalania kursów. Samo szkolenie składa się z trzech spotkań i jest bezpłatne. W tegorocznej edycji tego spotkania uczestniczyło ponad 130 osób, przyciągając więcej osób

niż niejeden wykład. Wśród osób zgromadzonych na sali znajdowali się nie tylko studenci, ale także osoby z krakowskich instytucji finansowych. Z dostępnych dla INDEXU informacji wynika, że na 6 osób, które uczestniczyły w przygotowanym przez nas kursie i zdecydowało się na podejście do egzaminu, zdały 4 osoby (przy średniej zdawalności 30% w tym roku i ok. 15% zdawalności w latach ubiegłych). Licencja maklerska Większość osób z INDEX-u, którzy posiadają licencję maklera, nie traktuje jej jako przepustki do wykonywania tego zawodu. Dla nas jest to raczej certyfikat potwierdzający naszą wiedzę przed przyszłym pracodawcą. Jeżeli jesteś zainteresowany pracą na rynkach i szukasz mocnego argumentu do swojego CV – przyjdź na najbliższą edycję kursu maklerskiego. Jeżeli chciałbyś, aby Twoja wiedza o rynkach zachwycała równie mocno co CV, przyjdź do INDEX-u i buduj z nami markę, która przyciągnęła już niejednego pracodawcę. Paweł Bieniasz Koło Naukowe Rynku Kapitałowego „INDEX”, makler papierów wartościowych

47


STUDENCI

STUDENCI

Dookoła świata w trzy dni, czyli Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2010 „Niebywała impreza” – te słowa kierownika Katedry Turystyki UEK prof. Józefa Sali zdają się idealnie opisywać to, czym są Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie, czyli ITB Berlin. O skali tego najważniejszego wydarzenia globalnego rynku turystycznego świadczą już same liczby: ponad 11 tys. wystawców ze 187 krajów całego świata, 180 tys. odwiedzających w ciągu czterech dni (110 tys. przedstawicieli branży turystycznej, blisko 70 tys. osób prywatnych), 7,2 tys. dziennikarzy oraz zawarte transakcje o łącznej wartości 6 mld euro. Cały ten wielobarwny świat zamknięty w kilkunastu olbrzymich halach o łącznej powierzchni 160 tys. metrów kwadratowych, tworzącej największe centrum wystawiennicze na świecie Messe Berlin. Wszystkie te dane niewątpliwie świadczą o rozmiarach tej imprezy i jednocześnie uzmysławiają, jak wielkim „przemysłem” jest turystyka. ITB Berlin to miejsce, w którym dysponując nawet mapą targów, nie sposób wszystkiego ogarnąć i skorzystać ze wszystkich atrakcji przewidzianych przez organizatorów. ITB Berlin to miejsce, w którym każdy przyszły pracownik rynku turystycznego po prostu musi być! Na tegoroczne 44. Targi ITB w Berlinie w dniach 11–14 marca 2010 r. wyjechało 44 najlepszych studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Turystyka i rekreacja, wyłonionych w drodze konkursu, w którym kryterium była wysokość osiągniętej średniej ocen. Studenci z racji wybranego kierunku mieli możliwość wstępu na targi w tzw. dniach branżowych, zamkniętych dla osób niezwiązanych z przemysłem turystycznym. Dla studentów to najlepsza nauka o turystyce jako ogniwie i sile łączącej w jedność kraje z różnych stron świata, stwarzająca możliwość podpatrywania, a dla bardziej przedsiębiorczych – także uczestniczenia w rozmowach, negocjacjach i wymianie kontaktów. Dzięki przedstawianym na targach prezentacjom studenci poznali najnowsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie szeroko

48

pojętego przemysłu turystycznego (transportu, komunikacji, wyposażenia hoteli itp.), a dzięki obecności na wykładach zapoznali się z najnowszymi badaniami rynku turystycznego. Drugi dzień pobytu na targach był okazją do podpatrzenia, w jaki sposób poszczególne kraje się promują i zachęcają do przyjazdu. Dzięki takiej organizacji wyjazdu studenci mają możliwość osobistego kontaktu z wszystkimi

obszarami działalności turystyki i praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie studiowania na kierunku Turystyka i rekreacja. Wyjazd na ITB Berlin to także okazja do zapoznania z najważniejszymi atrakcjami turystycznymi tego miasta. Dlatego też w programie zwiedzania zaplanowanego na godziny wieczorne nie mogło zabraknąć m.in. Bramy Brandenburskiej, Potsdamer Platz, wieży telewizyjnej, Reichstagu czy wyspy muzeów z Muzeum Pergamońskim na czele. Targi ITB Berlin niewątpliwie dostarczają studentom – przyszłym menedżerom rynku turystycznego – bezcennych doświadczeń. Doceniając znaczenie tego wydarzenia, nie tylko dla światowej gospodarki turystycznej, ale również dla samych studentów, Katedra Turystyki dołoży w przyszłości wszelkich starań, aby każdy kolejny student II roku kierunku Turystyka i rekreacja miał szansę wyjazdu na ITB w Berlinie. Wyjazd na targi możliwy był dzięki wsparciu finansowemu ze strony władz Uniwersytetu Ekonomicznego oraz wysiłkom organizacyjnym i staraniom Katedry Turystyki. Szczególne podziękowania należą się dr hab. Jadwidze Berbece, prof. UEK i mgr. Michałowi Rudnickiemu, którzy zorganizowali tegoroczny wyjazd i dbali o jego jak najlepszy przebieg jako opiekunowie. mgr Michał Rudnicki Katedra Turystyki Współpraca: Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji InvenTur

NA ZIELONEJ UKRAINIE „Hej tam gdzieś znad czarnej wody siada na koń kozak młody, czule żegna się z dziewczyną, jeszcze czulej z Ukrainą…”. Dla grupy 15 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do niedawna była to tylko powszechnie znana piosenka, dziś słowa te przywołują wiele obrazów i wspomnień z ich pobytu na Ukrainie. W dniach 25–29 marca br. grupa 12 studentów specjalności Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu oraz 3 przedstawicieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów wraz z 2 opiekunami (mgr Karolina Orzeł oraz mgr Małgorzata Maciejas) udała się do Tarnopola. Wyjazd ten odbył się w ramach nowo nawiązanej współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Tarnopolskim Instytutem Społecznych i Informacyjnych Technologii. Począwszy od bieżącego roku akademickiego w ramach umowy odbywać się będzie coroczna wymiana studencka. Pomysłodawcą i inicjatorem współpracy byli prof. dr hab. Andrzej Szromnik, kierownik Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych UEK, oraz prof. dr nauk ekonomicznych Jarosław Bakuszewicz, rektor TISIT. Wyjazd polskich studentów na Ukrainę miał również związek z organizowaną przez tarnopolską uczelnię konferencją naukową, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele naszej Uczelni. Forum Międzynarodowe „Regiony wiedzy” zgromadziło wielu reprezentantów ukraińskich władz, ekspertów, naukowców i ludzi biznesu. Na konferencji nie mogło zabraknąć referatów przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki mówił o zarządzaniu w regionie wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Prof. dr hab. Andrzej Szromnik poruszył temat marketingu terytorialnego w rozwoju miast i regionów. Studentka Małgorzata Zięblińska przedstawiła prezentację na temat inscenizacji historycznych jako innowacyjnej formy promocji regionu. Udało się również połączyć internetowo z dr. Jerzym Skrzypkiem, pełnomocnikiem rektora UEK ds. e-edukacji, który omówił strategię rozwoju e-edukacji na naszej Uczelni. Forum Międzynarodowe „Regiony wiedzy” uświadomiło jego uczestnikom, jak wielki jest potencjał Ukrainy i jak szybko kraj ten się rozwija. Oprócz udziału w konferencji naukowej polskim studentom zapewniono wiele innych atrakcji. Dzięki wizycie w Tarnopolskim Instytucie Społecznych i Informacyj-

nych Technologii studenci mieli możliwość zapoznania się z warunkami, w jakich kształcą się Ukraińcy. Zadziwiający był młody wiek naszych wschodnich studiujących sąsiadów oraz fakt, iż jednym z ich przedmiotów obowiązkowych są zajęcia artystyczne. Okazja do podziwiania efektów ich pracy nadarzyła się trzeciego dnia pobytu – gospodarze zaprezentowali różne sposoby ozdabiania wielkanocnych jaj. W murach szkoły plastycznej wspólnie, pod okiem fachowców, polscy i ukraińscy studenci robili swoje autorskie pisanki. W programie pobytu znalazła się również wizyta w największym w zachodniej Ukrainie centrum handlowo-rozrywkowym Podolany i spotkanie z jego dyrektorem, zwiedzanie miasta oraz koncert najsłynniejszych ukraińskich pieśni w wykonaniu uczelnianego zespołu TISIT. W drodze powrotnej do Polski nie mogło zabraknąć jednego ważnego przystanku – Lwowa. Dzięki gościnności Lwowskiego Instytutu Bankowości krakowskim studentom udało się tam spędzić dwa dni. Miasto nazywane drugim Krakowem bardzo go przypomina, a to dzięki bogactwu dawnej architektury, swoistemu urokowi pięknych kamienic, nastrojowych uliczek i zakątków. Niestety jest bardzo zaniedbane, co utwierdza tylko w przekonaniu, iż Ukraina to kraj wielu możliwości, ale jeszcze nie w pełni wykorzystanych. Studenci zwiedzili wiele zabytkowych kościołów, cerkwi, muzeów oraz ciekawych miejsc, jak apteka, w której znajduje się pierwsza lampa Łukasiewicza, czy Cmentarz Orląt Lwowskich, na którym spoczywają znani Polacy, tacy jak Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska czy Władysław Bełza. Dzięki gościnności gospodarzy, dużemu zaangażowaniu ukraińskiej młodzieży oraz zgraniu zespołu polskich studentów wyjazd był bardzo udany i z pewnością niezapomniany. Okazja do ponownego spotkania nadarzy się już niebawem, bowiem podczas planowanego na naszej uczelni „Tygodnia z Ukrainą” studenci z TISIT będą gośćmi honorowymi. mgr Małgorzata Maciejas

Studenci specjalności Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu podczas wizyty na Cmentarzu Orląt Lwowskich

Studenci specjalności Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu przed budynkiem Tarnopolskiego Instytutu Społecznych i Informacyjnych Technologii w Tarnopolu

Studentki specjalności Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu przygotowujące świąteczne pisanki

49


STUDENCI

STUDENCI

Gala „Karierosfery” 16 kwietnia br. odbyła się gala rozdania nagród „Karierosfery” – Konkursu Wiedzy Biznesowej 2010. Podczas uroczystości, która zakończyła krakowski etap konkursu, dziewięciu szczęśliwców odebrało nagrody. Dr Piotr Buła, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu, uhonorował Tomasza Matuszczyka studiami podyplomowymi. Sylwia Rutkowska – kierownik Biura Programów Zagranicznych gratulowała Joannie Tarasek zdobycia możliwości uczestnictwa w programie English Track, Krzysztof Bartoszcze i Karolina Rzeźnik cieszyli się ze zdobycia wariantu I Business Studies and Practice. Przedstawicielka Instytutu Cervantesa p. Irene Green Quintana wręczyła Adrianowi Burdzie bon upoważniający do wzięcia udziału w kursie języka hiszpańskiego. Mateusz Drużkowski, Jacek Hebda, Iwona Strzępek oraz Dawid Chodura odebrali kurs internetowy języka hiszpańskiego AVE. Sześć z nagrodzonych

osób to studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Gratulujemy wszystkim laureatom! Jakub Struzik Prezes KN ZZL „Personalni”

„Karierosfera” to ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biznesowej, organizowany już po raz dziewiąty przez Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z Wrocławia. Od kilku lat w Krakowie współorganizatorem konkursu jest Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Personalni”. Celem konkursu jest wyłonienie najzdolniejszych studentów oraz promowanie ich w środowisku najlepszych firm w kraju i za granicą. Tegoroczna edycja umożliwiała podjęcie walki w wybranej kategorii: Audyt, Zarządzanie ryzykiem bankowym, Public relations, HR, Bankowość i finanse, Inżynieria oprogramowania oraz Nieruchomości. 2. etap „Karierosfery” odbył się 13 kwietnia br. w salach pawilonu dydaktyczno-sportowego UEK. O płatne staże i inne atrakcyjne nagrody rywalizowało około 300 młodych ludzi z krakowskich uczelni. Uczestnicy walczyli o atrakcyjne nagrody, takie jak: studia podyplomowe ufundowane przez Krakowską Szkołę Biznesu, zajęcia w języku angielskim ufundowane przez Biuro Programów Zagranicznych UEK oraz kursy hiszpańskiego w Instytucie Cervantesa w Krakowie. Patronat honorowy nad konkursem w Krakowie objął prof. Roman Niestrój, Rektor UEK oraz prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa. Grzegorz Janas – wiceprezes KN ZZL „Personalni”

W dniu 13 kwietnia 2010 roku w salach pawilonu dydaktyczno-sportowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbył się 2 etap Karierosfery – Konkursu Wiedzy Biznesowej. Około 300 młodych ludzi z krakowskich uczelni mogło zmierzyć się w siedmiu dziedzinach biznesowych i walczyć o płatne staże oraz atrakcyjne nagrody. Karierosfera to ogólnopolski konkurs organizowany już po raz dziewiąty przez Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z Wrocławia. Od kilku lat w Krakowie współorganizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Personalni”. Patronat Honorowy nad konkursem w Krakowie objął Jego Magnificencja prof. dr hab. Roman Niestrój, Rektor UEK oraz prof. dr hab.

50

Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa. Konkurs otworzyli: dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – Prorektor ds. Studenckich oraz dr hab. Paweł Lula, prof. UEK, Dziekan Wydziału Zarządzania. Celem Karierosfery jest wyłonienie najzdolniejszych studentów oraz promowanie ich w środowisku najlepszych firm w kraju i za granicą. Tegoroczna edycja umożliwiała podjęcie walki w wybranej kategorii: Audyt, Zarządzanie Ryzykiem Bankowym, Public Relations, HR, Bankowość i Finansów, Inżynieria Oprogramowania oraz Nieruchomości.

Uczestnicy w Krakowie walczyli dodatkowo o atrakcyjne nagrody takie jak: Studia podyplomowe ufundowane przez Krakowską Szkołę Biznesu, zajęcia w języku angielskim ufundowało Biuro Programów Zagranicznych UEK, a kursy hiszpańskiego Instytut Cervantesa w Krakowie. 23 kwietnia 10 najlepszych osób z każdej dziedziny spróbuje swoich sił w wielkim finale, który odbędzie się we Wrocławiu. Finaliści będą rozwiązywać case study pod okiem specjalistów, którzy reprezentują renomowane firmy – opiekunów dziedzin. Życzymy powodzenia! Grzegorz Janas – wiceprezes KN ZZL „Personalni”

UEK pobił rekord Polski!

Wampiriada

Wampiriada 233 litry krwi ratującej życie to wynik czterodniowej akcji honorowego krwiodawstwa „Wampiriada”, organizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK w dniach 19–22 kwietnia br. Dzięki 750 uczestnikom 20. jubileuszowej edycji „Wampiriady” udało się pobić dotychczasowy ogólnopolski rekord 200 litrów zebranej krwi. – Podczas tej edycji Wampiriady postawiliśmy przede wszystkim na stworzenie o wiele bardziej radosnej kampanii promocyjnej – mniej czerni, mniej krwistych plam. Uznaliśmy, że oddawanie krwi nie powinno kojarzyć się z „makabrą”. Wampiriada to bardzo radosny projekt, więc w tej edycji postanowiliśmy jak najbardziej zmaksymalizować pozytywne nastroje – mówi Łukasz Gad z NZS UEK, poproszony o podsumowanie. Organizatorzy akcji zadbali o nowości i atrakcje dla świadków i uczestników „Wampiriady”. Jedną z nich była maskotka – radosne serduszko, którego uśmiech podbił serca studentów. Podczas kampanii promocyjnej akcji Krwiopijek pojawił

się praktycznie w każdym zakamarku kampusu, na plakatach, na stronie internetowej, w TV UEK. Chcąc zminimalizować czas oczekiwania krwiodawców, usprawniono proces ich rejestracji. Dzięki temu krwiodawcy mogli spokojnie zmierzyć poziom cukru we krwi, poziom tlenku węgla w płucach, wziąć udział w pokazach PCK bądź potowarzyszyć swoim znajomym oddającym krew. Zmieniło się także miejsce Wampiriady. Od wielu lat tradycyjnie odbywała się w hali sportowej UEK, tym razem – w holu pawilonu dydaktyczno-sportowego. Miejsce to okazało się strzałem w dziesiątkę. – Wiosenna Wampiriada 2010 osiągnęła swój cel. Zebraliśmy największą ilość

Projekt ten jest organizowany cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK w porozumieniu z Regionalną Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Głównym celem przedsięwzięcia jest zebranie jak największej ilości krwi niezbędnej do ratowania życia, propagowanie honorowego krwiodawstwa i postaw prospołecznych wśród studentów UEK; promocja zdrowego stylu życia i integracja społeczności studenckiej wokół szlachetnych celów. W ramach projektu istnieje również możliwość zmierzenia poziomu cukru we krwi oraz zbadania pojemności płuc. Dodatkowymi atrakcjami przygotowanymi dla uczestników akcji były m.in. kurs udzielania pierwszej pomocy, konkursy z nagrodami oraz pokazy filmowe. Projekt adresowany jest do studentów, kadry naukowej oraz pracowników administracyjnych UEK. krwi w całej historii Wampiriad na naszej Uczelni i w całej Polsce. Krótko mówiąc – jesteśmy najlepsi – mówi Łukasz Gad z NZS UEK. – Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie okazali mnóstwo szczerych chęci i świadomości wsparcia potrzebującym, obalając mit o szerzącym się materializmie.

51


STUDENCI

STUDENCI

Jazda bez alkoholu Twoim

pasem bezpieczeństwa

27 kwietnia kampus naszej Uczelni nie wyglądał tak jak zazwyczaj. Zamiast grupek studentów spieszących na wykłady – tłumy ludzi. Zamiast zwyczajowych rozmów o wczorajszym dniu, dziesiątki oczu wpatrzonych w to samo miejsce. Powód? Kolejna edycja happeningu „Bezpieczna Uczelnia”. VI edycja imprezy, zorganizowana przez Parlament Studencki UEK wspólnie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa mgr Mariuszem Rozwadowskim, przyciągnęła liczną publiczność.

Ci, których nie było – mogą żałować. Jeżeli znaleźli w tym czasie inne miejsce w Krakowie, gdzie mogli zobaczyć widowiskową symulację likwidacji wypadku drogowego z udziałem przedstawicieli Policji Drogowej

w Krakowie, Straży Pożarnej oraz Scanmedu, jeśli mogli podziwiać najnowsze modele samochodów marki Toyota, spróbować swoich sił na symulatorze jazdy, uczestniczyć w konkursach, testach „piwnych” i zgarniać atrakcyjne nagrody, wówczas ich nieobecność na naszym happeningu jest usprawiedliwiona. Jeśli jednak nikt nie organizował tak wielu atrakcji tego samego dnia, mają czego żałować. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w projekt, bez których nic podobnego nie mogłoby się odbyć. Tegoroczna edycja „Bezpiecznej Uczelni” z pewnością pozostanie na długo w naszej pamięci. Karolina Śmiech Parlament UEK

Sigma Maraton 2010 Członkowie Koła Naukowego Rewizji Finansowej „Audyt”, działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, odnieśli sukces na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Sigma Maraton 2010”, organizowanej przez Uniwersytet Łódzki. Reprezentanci naszej uczelni zajęli I i III miejsce w konkursie referatów. Młodzi adepci rachunkowości z naszej Uczelni, zachęceni zwycięstwami we wcześniejszych konkursach i konferencjach na różnych uczelniach w całej Polsce, postanowili podjąć wyzwanie i spróbować swoich sił także w Łodzi. Przygotowania trwały kilka tygodni – trzeba było napisać referaty spełniające cały szereg wymogów formalnych. Wreszcie, późnym wieczorem 21 marca dworzec PKP w Łodzi Fabrycznej powitał dziesięcioosobową reprezentację naszego Koła. Następny dzień rozpoczął się konkursem referatów. Po kilku słowach powitania oraz prezentacji przybyłych z całej Polski kół naukowych rozpoczęła się rywalizacja. Konkurencja była spora – nadesłane prace były wygłaszane w trzech sesjach. Ich tematyka wiązała się ściśle z tematem przewodnim konferencji, który brzmiał: „Rachunkowość XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy”. Niełatwo było pokonać tremę i stanąć przed jury oraz liczną publicznością, aby zaprezentować referaty, jednak członkowie naszego Koła spisali się świetnie. Tomasz Tekieli zajął I miejsce za referat „Podmioty powiązane, czyli jak umiejętnie naginać prawo”, a Agnieszka Lipiec wraz z Mariuszem Ga-

gatkiem miejsce III – za pracę „Metody rozliczenia połączeń jednostek gospodarczych – ocena kierunku zmian w ustawodawstwie”. Było więc co świętować! Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy konferencji wypoczywali przy wspólnej grze w kręgle. Drugi dzień w Łodzi także dostarczył wielu wrażeń. Wzięliśmy udział w case study zorganizowanym przez firmę KPMG. Zadania wymagały umiejętności pracowania w grupie oraz szybkiego analizowania i rozwiązywania problemów, a ich tematyka związana była z audytem oraz rachunkowością ubezpieczycieli. Także w tej konkurencji pokazaliśmy, że studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie mają sobie równych – dwie drużyny złożone z członków naszego Koła zajęły pierwsze dwa miejsca w klasyfikacji punktowej. Po obiedzie przyszedł czas na szkolenie ze zmian dotyczących podatku od towarów i usług oraz prezentację firmy INFOSYS, a wieczorem wszyscy zostali zaproszeni na uroczystą kolację. Ostatni dzień konferencji upłynął pod znakiem gry Cash Flow – podzieleni na sześcioosobowe grupy mieliśmy okazję poznać zasady oraz spróbować swoich sił w rozgrywce. Gra okazała się tak pasjonująca, że po upłynięciu przeznaczonych na nią 3 godzin z żalem wstaliśmy od plansz. Lekki niedosyt szybko się jednak ulotnił, bo kolejnym punktem programu było wręczenie dyplomów i nagród. Nasz zwycięzca – Tomek otrzymał kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz, podobnie jak pozo-

Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Lipiec, Tomasz Tekiela, Mariusz Gagatek. stali nagrodzeni, w tym Agnieszka i Mariusz, nagrody rzeczowe. Konferencja w Łodzi okazała się niezapomnianym przeżyciem. Oprócz satysfakcji z odniesionych sukcesów, mieliśmy możliwość konfrontacji zdobywanej na studiach wiedzy, której uczymy się na studiach, z praktyką. Ponadto umocniliśmy współpracę z innymi kołami naukowymi z całej Polski. Mamy nadzieję, że integracja ze środowiskami studenckimi z różnych uczelni pozwoli nam w przyszłości poszerzać wiedzę, rozwijać umiejętności i horyzonty.

Anna Lorenc sekretarz KNRF Audyt

Wyzwania zarządzania jakością Rok w rok są takie dwa dni w życiu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kiedy jego gmach opanowany zostaje przez ludzi codziennie rzucających wyzwanie zarządzaniu jakością. Nie inaczej było również w tym roku. 28 i 29 kwietnia, już po raz siódmy na naszej Uczelni, odbyła się sesja naukowa z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością”, organizowana przez Koło Naukowe Zarządzania Jakością UEK we współpracy ze studentami AGH ze Studenckiego Koła Naukowego „Doskonalenie Jakości”. W dwudniowej konferencji uczestniczycili goście praktycznie z całej Polski. Począwszy od przedstawicieli nauki jak prof. Zofia Zymonik z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Tadeusz Wawak z UJ) przez praktyków zarządzania ja-

52

kością (referaty przedstawili pracownicy CocaColi, Instytutu Nawozów Sztucznych czy WZL „PZL Rzeszów”), a na studentach i pasjonatach tego zagadnienia skończywszy. Zarządzanie jakością okazywało się być zagadnieniem wieloaspektowym, łączącym wiele różnych działalności. Przykładem tego mogą być takie tematy referatów, jak m.in.: Znaczenie „jakości” w XXI wieku, Koszty jakości a reputacja organizacji, Analiza ryzyka, jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością, Portale aukcyjne a ochrona marki, Klient i jego satysfakcja czy Edukacja konsumencka. Dzięki licznym prelegentom praktykom można było dowiedzieć się, jak systemy zarządzania jakością funkcjonują w praktyce. Naukowcy z kolei przedstawili interesujące wyni-

ki swoich badań, m.in. pokazujące rzeczywiste i odczuwalne korzyści wynikające z wdrożenia w przedsiębiorstwach systemów zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9000. Artykuły opracowane przez uczestników konferencji zawarte są w monografii pt: „Wyzwania Zarządzania Jakością II”. Artykuły autorstwa członków Koła Naukowego Zarządzania Jakością można dodatkowo znaleźć na naszej stronie internetowej knzj.uek.krakow.pl. Katarzyna Kaczmarczyk KNZJ

53


SPORT

SPORT

Thriller z happy-endem

Wszystko idzie w dobrym kierunku Rozmowa z Bartoszem Wanatem – prezesem KU AZS UEK.

AZS Skawa UEK w pierwszej lidze! Alfred Hitchcock nie napisałby lepszego scenariusza dla Turnieju Finałowego II Ligi Kobiet. Emocji nie brakowało od pierwszego do ostatniego gwizdka. Reprezentantki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wystawiły serca swoich fanów na wielką próbę. Nasz zespół jechał do wielkopolski jako potencjalny „czarny koń” turnieju. W roli faworytów do awansu stawiano miejscowy KS Piecobiogaz oraz Szóstkę Black Red White Biłgoraj. Pierwszego dnia Skawa grała z Murowaną Gośliną i uległa jej 1:3. Trzeba zaznaczyć, że krakowianki zagrały bardzo dobry mecz i zawiesiły poprzeczkę bardzo wysoko. Można śmiało powiedzieć, że ten pojedynek mógł się zakończyć każdym rezultatem. „Języczkiem u wagi” była Beata Strządała – przyjmująca Gośliny, która ma na swoim koncie wiele medali Mistrzostw Polski (w tym te z najcenniejszego kruszcu). Drugiego dnia ciąg dalszy turnieju stanął pod wielkim znakiem zapytania w obliczu katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Ostatecznie Polski Związek Piłki Siatkowej podjął decyzję o kontynuowaniu gier, ale bez udziału publiczności i bez oprawy muzycznej. W tych okolicznościach przyszło naszemu zespołowi zmierzyć się z Szóstką Biłgoraj w meczu o „być albo nie być”. „Skawinki” wspięły się na Mount Everest swoich możliwości i rozgromiły rywalki 3:0, w dru-

gim secie, oddając im zaledwie 9 punktów. Kilka godzin później AZS Politechniki Śląskiej Gliwice pokonał 3:2 Murowaną Goślinę. Po dwóch dniach turnieju wszystkie zespoły miały na koncie po jednej wygranej. To oznaczało, że ten awansuje, kto wygra trzeciego dnia. Mecz z Gliwicami zaczęliśmy słabo i pierwszy set padł łupem rywalek. Potem AZS Skawa UEK złapał swój właściwy rytm gry i wygrał dwie kolejne partie. W czwartej Politechnika wykorzystała nasz krótki przestój i o awansie musiał zadecydować tie-break. Ten zaczął się dla nas fatalnie (1:5). Na szczęście krakowianki zdołały odrobić straty, wyrównując na 10:10. W tym momencie emocje sięgnęły zenitu. Dwie punktowe zagrywki i skuteczny kontratak gliwiczanek dały im prowadzenie 10:13 i mogło się wydawać, że losy meczu są przesądzone. Jednak sprawy w swoje ręce wzięła Magda Żochowska. Najpierw skończyła atak z lewego skrzydła. W następnej akcji atakująca Politechniki kiwnęła w siatkę. Potem Magda zdobyła punkt z prawego skrzydła (13:13). Kolejną akcję rozstrzygnęły na swoją korzyść nasze rywalki i to one wprowadzały do gry pierwszą piłkę meczową. Zagrywka poszybowała w naszą libero – Monikę Targosz, która przyjęła ją idealnie... i wtedy sędzia nakazał powtórzyć akcję, gdyż na boisko przypadkowo wtoczyła się inna piłka. Kolejna zagrywka została przyjęta bardzo źle i piłka nieuchronnie

AZS Skawa UEK; w górnym rzędzie od lewej: Kinga Hatala, Jowita Jaroszewicz, Iwona Kuskowska, Magda Jagodzińska, Magdalena Hawryła, Katarzyna Sarlej, Sandra Biernatek, Magda Żochowska; w dolnym rzędzie od lewej: Anna Kowalik, Karolina Surma, Dorota Szymska, Monika Targosz.

54

zmierzała ku ścianie małej hali w Murowanej Goślinie. W sobie tylko znany sposób uratowała ją Sandra Biernatek. Politechnika dostała piłkę „za darmo” i mogła wyprowadzić spokojny atak. Ten został podbity w obronie przez „ekonomistki”, lecz piłka ponownie zaczęła uciekać – tym razem do drugiej ściany. Kolejna ofiarna interwencja w obronie i proste przebicie na drugą stronę siatki nie wróżyły niczego dobrego. Na szczęście po ataku skrzydłowej z Gliwic piłka dotknęła antenki. Sędzia nie zauważył i chciał już przyznać punkt naszym przeciwniczkom, ale ostatecznie dostrzegł sygnalizację swojego liniowego. Na tablicy pojawił się remis po 14 i zaczęła się walka do dwóch punktów przewagi. Zagrywkę Iwony Kuskowskiej niedokładnie dograła przyjmująca AZS PŚ i Magdalena Hawryła nie miała najmniejszych problemów ze skończeniem przechodzącej piłki (15:14). W kolejnej akcji rywalki zdołały zaatakować z lewego skrzydła, lecz ich zbicie zostało podbite. Iwona Kuskowska posłała piłkę na lewe skrzydło do Sandry Biernatek, która z precyzją godną chirurga umieściła ją w narożniku pola gliwiczanek i dała Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie upragniony awans do I ligi. Wyniki Turnieju Finałowego II Ligi Kobiet Piecobiogaz Murowana Goślina – AZS Skawa UEK 3:1 (23:25, 25:23, 25:23, 25:21) Szóstka Biłgoraj – AZS Politechnika Śląska Gliwice 3:0 (12:25, 23:25, 20:25) AZS Skawa UEK – Szóstka Biłgoraj 3:0 (25:21, 25:9, 25:21) Piecobiogaz Murowana Goślina – AZS Politechnika Śląska Gliwice 2:3 (25:15, 25:16, 21:25, 19:25, 8:15) AZS Skawa UEK – AZS Politechnika Śląska Gliwice 3:2 (21:25, 25:20, 25:14, 20:25, 16:14) Szóstka Biłgoraj – Piecobiogaz Murowana Goślina 1:3 (22:25, 25:16, 25:27, 17:25)

Sandra Biernatek odbiera puchar za zajęcie II miejsca i awans do I ligi

Na początku przyjmij gratulacje dla całej drużyny za awans do I ligi. Byłeś w Murowanej Goślinie i obserwowałeś przebieg turnieju. Jakie uczucia towarzyszyły Ci w ciągu tych trzech dni? Dziękuję bardzo w imieniu całego zespołu. Zawodniczkom i trenerom należą się wielkie brawa i spore słowa uznania. Do Murowanej Gośliny jechaliśmy z nadzieją zapewnienia sobie upragnionego awansu do I ligi już w pierwszym turnieju. Walkę o awans zaczęliśmy z głównym faworytem, drużyną Piecobiogazu. Pomimo dobrej gry i prowadzenia w każdym secie kilkoma punktami nie udało nam się wygrać tego spotkania. Ale postawa zespołu pozwalała mieć nadzieję na końcowy sukces. W kolejnym meczu po świetnej grze pewnie pokonaliśmy Szóstkę Biłgoraj i o wszystkim decydował mecz z Gliwicami. W międzyczasie dotarła do nas informacja o katastrofie w Smoleńsku i przez moment PZPS zastanawiał się nad przerwaniem turnieju. Rozsądnie podjęto jednak decyzję o kontynuowaniu rywalizacji bez udziału publiczności i po niedzielnym horrorze Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie awansował do I ligi. Wszyscy bardzo się cieszymy. Plan na ten rok został zrealizowany chyba w stu procentach. Co dalej? Sponsor postawił przed Klubem jasny cel, który spowodował rewolucję kadrową w zespole. Udało się zrealizować przedsezonowe założenia i teraz chcemy zaistnieć w I lidze, a w ciągu kilku sezonów powalczyć nawet o awans do ekstraklasy. Jesteśmy po rozmowach z dziewczynami na temat ich przyszłości w Klubie. Odbyliśmy również rozmowy ze Sponsorem Tytularnym, ZPC SKAWA SA, który zabezpieczył już poważne środki finansowe pozwalające spokojnie przygotowywać się do gry na zapleczu ekstraklasy. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Drużynie zdarzały się potknięcia w trakcie tego sezonu. Martwiły Cię? Wnosiły jakiś niepokój? Po bardzo dobrym występie na sierpniowych Mistrzostwach Polski Klubów AZS wydawało się, że drużyna UEK nie powinna mieć problemów z wygraniem swojej grupy w II lidze. Szybko jednak okazało się, że istnieje różnica między grą w I i II lidze. Pomimo bardzo mocnego kadrowo zespołu zdarzyły nam się słabsze momenty. Liga to jednak 8 miesięcy gry i cały czas wierzyłem, że na zakończenie sezonu będziemy cieszyć się z awansu. Kilka porażek pozwoliło dziewczynom nabrać pokory do przeciwników. Myślę, że to zaprocentowało w decydujących momentach tego sezonu.

Pierwsza liga siatkówki jest nie lada wyzwaniem organizacyjnym. Czy klub jest na nie gotowy? Mamy nadzieję, że Uczelnia dalej będzie nas wspierać. Jej wkład w sukces, z którego tak się teraz cieszymy, jest bardzo duży. Myślę, że wspólnymi siłami bez problemów poprowadzimy zespół w rozgrywkach I-ligowych. Na pewno czeka nas sporo pracy, a może okazać się, że będą potrzebne zmiany w strukturze organizacyjnej Klubu. Planujecie zmiany personalne czy może jest za wcześnie, aby o tym mówić? Zmiany będą kosmetyczne. Chcemy wzmocnić zespół na kilku pozycjach. Na Uniwersytet Ekonomiczny trafią najwyżej 3 zawodniczki, ale zapewniam, że będą to wzmocnienia, które pozwolą walczyć o wyższe cele niż tylko zapewnienie sobie ligowego bytu. Większość naszych siatkarek wyraziła chęć gry w drużynie UEK w przyszłym sezonie na zaproponowanych przez nas warunkach. Pozostaje tylko dopiąć budżet i będziemy mogli przystąpić do rozgrywek z mocnym kadrowo zespołem. AZS to nie tylko zespół ligowy, a przede wszystkim studenci. Jak idzie naszym koleżankom i kolegom w Akademickich Mistrzostwach Polski? Jak co roku stanowimy poważną siłę w rozgrywkach strefy C oraz klasyfikacjach typów uczelni podczas mistrzostw rozgrywanych w systemie bezpośrednim. Jak dotąd do finału AMP awansowały tenisistki stołowe i siatkarze, ale jeszcze kilka innych ekip ma przed sobą starty. Jak co roku bardzo dobrze zaprezentowali się narciarze i snowboardziści, sekcja wspinaczki, a nawet studenci, którzy byli na Akademickich Mistrzostwach Polski w Brydżu i Szachach. A przed nami jeszcze sporo imprez, na których tradycyjnie zdobywamy wysokie miejsca, m.in. w lekkoatletyce, koszykówce kobiet, piłce ręcznej i tenis ziemny. Jestem pewien, że jeszcze w tym roku wiele razy studenci UEK staną na podium Akademickich Mistrzostw Polski. Jest szansa na obronę pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej typów uczelni? Kolejne Mistrzostwo Polski w klasyfikacji generalnej byłoby ogromnym sukcesem całej społeczności naszej Uczelni, ale myślę, że piąte z rzędu podium też przyjmiemy z zadowoleniem. Gorąco wierzę, że wyniki osiągnięte w tym roku przez naszych studentów pozwolą Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie odebrać w październiku kolejną nagrodę dla najlepszej sportowo uczelni w swoim typie. Rozmawiał Piotr Majewski Rzecznik KU AZS UEK

7. miejsce studentek UEK w Turnieju Półfinałowym Akademickich Mistrzostw Polski W dniach 23–25 kwietnia hala sportowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stała się areną zmagań siatkarskich reprezentacji uczelni z województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. 14 drużyn walczyło o 4 bilety na ogólnopolski finał, który odbędzie się we Wrocławiu. Nasze studentki były bliskie znalezienia się w tym elitarnym gronie, lecz niestety zajęły ostatecznie 7. miejsce. Decydującym okazał się mecz inauguracyjny przeciwko PWSZ Nowy Sącz. O jego rezultacie decydowały końcowe fragmenty setów. Te lepiej rozegrały przyjezdne i w efekcie wygrały 2:0. Później „ekonomistki” odniosły pewne wygrane nad drużynami UJK Kielce i UMCS Lublin, ale do drugiej fazy turnieju awansowały razem z Nowym Sączem (wynik tego meczu jest zaliczany w drugim etapie grupowym). Tam przegrały z późniejszymi tryumfatorkami – PWSZ Krosno 2:0, co ostatecznie pogrzebało nasze szanse. Krośnianki pokonały w finale AGH 2:0. Warto dodać, że oba zespoły tworzyły siatkarki występujących na co dzień w drugiej lidze. Trzecia lokata przypadła w udziale Uniwersytetowi Rzeszowskiemu, a czwarta – PWSZ Nowy Sącz. Skład zespołu AZS UEK: Dorota Szymska, Sandra Biernatek, Mariola Mucha, Alicja Ciupa, Marta Broś, Agnieszka Zawisza, Marta Mogilska, Julia Sroczyńska, Paulina Jachym, Ewelina Dudzik, Marta Małysa. Klasyfikacja końcowa Turnieju Półfinałowego Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Kobiet: PWSZ Krosno AGH Kraków Uniwersytet Rzeszowski PWSZ Nowy Sącz AWF Kraków UP Kraków UEK Kraków Politechnika Krakowska Uniwersytet Jagielloński UMCS Lublin UP Lublin KUL Lublin Politechnika Świętokrzyska UJK Kielce Nagrody indywidualne: Najlepsza libero – Katarzyna Wrona (Uniwersytet Rzeszowski) Najlepsza rozgrywająca – Aleksandra Nowak (AGH Kraków) Najlepsza zawodniczka turnieju – Marzena Solska (PWSZ Krosno)

55


ZAPOWIEDZI

ZAPOWIEDZI

19th European Workshop on General Equilibrium Theory (EWGET) with Special Session on the Current Financial Crisis z udziałem prof. Edwarda C. Prescotta, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2004 r. 11 czerwca 2010 r. , godz. 10.00-13.30 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, pawilon dydaktyczno-sportowy, sala 9 EWGET jest jedną z najważniejszych konferencji w dziedzinie ekonomii teoretycznej w Europie. Po raz pierwszy w historii warsztaty EWGET będą organizowane w Polsce, co będzie również okazją do szerszego włączenia krajowego środowiska ekonomicznego w dyskusję i badania prowadzone na froncie światowej ekonomii. Podczas konferencji odbędzie sesja specjalna pod nazwą The Current Financial Crisis poświęcona obecnemu światowemu kryzysowi finansowemu. Wspomniana sesja ma charakter sesji honorowej, a udział w niej będzie otwarty dla środowiska akademickiego

i studentów. Celem tej sesji jest przedyskutowanie niezwykle aktualnych wniosków wypływających z ostatniego kryzysu finansowego, a dotyczących w szczególności polityki ekonomicznej oraz regulacji i nadzoru nad rynkami finansowymi. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej konferencji pod adresem: www.ewget.uek.krakow.pl. Zapraszamy! Prof. dr hab. Andrzej Malawski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Innowacyjni START-ują z biznesem

27 maja w Krakowie, w ramach projektu Sieć Inwestorów Krakowskiego Parku Technologicznego, odbędzie się GIEŁDA START-UP pod hasłem „Innowacyjni START-ują z biznesem”. W czasie GIEŁDY 10 przedsiębiorców wyselekcjonowanych wcześniej przez Radę Inwestorów, będzie miało szansę przedstawienia swojego projektu biznesowego przed grupą inwestorów. Kwartalne Giełdy start-upów umożliwiają innowacyjnym projektom oraz przedsiębiorcom współpracującym z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, Centrami Transferu Technologii, Klastrami i innymi instytucjami wspierania przedsiębiorczości wypromowanie się oraz zaprezentowanie swojego innowacyjnego pomysłu inwestorom, którzy mogliby swoim kapitałem wesprzeć biznes przedsiębiorcy. Jest to pierwsze takie wydarzenia w ramach projektu SI KPT, które jednocześnie stanowi inaugurację cyklu spotkań. Kolejne z nich – Forum Inwestycyjne, na którym przedstawiciele funduszy venture capital oraz

56

private equity zaprezentują swoje oferty dla innowacyjnych firm odbędzie się już 22 czerwca 2010 r. I będzie stanowiło kolejny etap rozwoju współpracy. Cykl tego rodzaju spotkań ma na celu zaprezentowanie oferty kapitałowej i finansowej instytucji, a także zobrazowanie przedsiębiorcom jakie wymagania stawiają przed nimi potencjalni inwestorzy. W celu ułatwienia współpracy została utworzona specjalna platforma internetowa, na której zarówno przedsiębiorcy, jak i inwestorzy mogą stworzyć swój profil i przedstawić swoje oferty oraz oczekiwania biznesowe: www.siecinwestorowkpt.pl.

Dyżur duszpasterza akademickiego Wiemy dobrze, że czasami warto porozmawiać z drugą osobą o tym, co wewnątrz, a z czym sami sobie nie radzimy. Dla osób wierzących Światło często przychodzi przez kapłana. Z taką myślą rozpoczynamy na naszej uczelni dyżur duszpasterza akademickiego. Możecie przychodzić ze wszystkim, co siedzi w duszy (rozmowa, pytanie, spowiedź). Duszpasterzem akademickim jest o. Józef Kucharczyk, karmelita bosy z sąsiadującego klasztoru (zob. http://www.da.karmel.pl/prezentacja/index.php) Gdzie i kiedy? Na Uniwersytecie Ekonomicznym – w każdy czwartek od 14.00 do 16.00, w sali nr 110, na I piętrze, w Budynku Głównym. W klasztorze karmelitańskim (obok UEKu przy ul. Rakowickiej) – w środy od 16.00 do 18.00 (pytając na furcie). Poza tym czasem zawsze można się z Ojcem umówić indywidualnie (kom. 781 046 021; jozefocd@gmail.com).

Odkryj swoje możliwości Już 29 maja w krakowskim „Żaczku”, w godz. 10–18, odbędą się Targi Informacji Europejskiej „Unia Możliwości” – edukacyjno-informacyjny projekt mający na celu zapoznanie studentów i absolwentów krakowskich uczelni z możliwościami podjęcia studiów, pracy, praktyk czy staży za granicą i w instytucjach europejskich, organizowany przez Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków. Uczestnicy Targów uzyskają wiedzę na temat podstaw przedsiębiorczości, pozyskiwania wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich na założenie własnego przedsiębiorstwa. W programie przewidziana jest część warsztatowo-wykładowa oraz wystawiennicza. Patronat honorowy nad projektem objęli: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Roman Niestrój, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Andrzej Mania, europosłanki Róża Thun i Elżbieta Łukaciejewska oraz Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik. Serdecznie zapraszamy! Aleksandra Kluczka

Platforma biznesowa środowiska MBA w Polsce i na świecie

6. Międzynarodowy Kongres MBA „Trendy nowej dekady w biznesie” 21–23 maja 2010 r. „Kongres MBA w Krakowie to wyjątkowa okazja do poznania wielu twarzy polskiego biznesu. Zróżnicowane strategie marketingowe, kluczowe elementy sukcesu, ocena bieżących zjawisk makroekonomicznych – to zagadnienia, które można zgłębić. Kongres MBA pokazuje, że UEK jest wsłuchany w potrzeby polskiego i zagranicznego przedsiębiorcy” – to opinie uczestników ogólnopolskiego spotkania środowiska MBA, które od 6 lat odbywa się z inicjatywy Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kongres MBA to największe i jedyne wydarzenie skupiające menedżerów MBA z całej Polski. Około 200 osób reprezentujących stanowiska zarządcze i decyzyjne w firmach co roku spotyka się w Krakowie, by rozmawiać o gospodarce. Tegoroczna, szósta edycja odbywa się pod hasłem „Trendy nowej dekady w biznesie” i dotyczy inwestycji w energetyce, systemów analitycznych i informatycznych w zarządzaniu organizacjami, corporate learning, zdrowia menedżera, edukacji menedżerskiej czy etyki w biznesie. Prelegentami poszczególnych paneli są eksperci z firm, instytucji publicznych, kościoła i środowiska akademickiego. Taki układ zapewnia pluralizm opi-

nii, wieloaspektowość i konfrontację badań naukowych z praktyką gospodarczą. Szczególnie interesująco zapowiada się panel dotyczący inwestycji w energetyce, który odbędzie się w pierwszym dniu kongresu (21 maja, o godzinie 10.30). W debacie wezmą udział: Janusz Steinhoff (wicepremier i mnister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka), Mirosław Bieliński (prezes Zarządu Energa S.A), Stanisław Tokarski (wiceprezes Tauron S.A.), Bogdan Pilch (wiceprezes Zarządu GDF Suez Polska) i Maciej Stańczuk (prezes Zarządu Banku WEST LB). Główne tematy debaty to zapotrzebowanie na energię w Polsce w kolejnych latach, możliwości polskich elektrowni, niezbędne projekty inwestycyjne (elektrownie konwencjonalne, atomowe), rola grup „państwowych” i zagranicznych inwestorów, koszty inwestycji. Inne panele dotyczyć będą specjalistycznych obszarów zarządzania, jak np. wykorzystanie data mining, corporate learning czy systemów związanych ze zdrowiem pracowników. Po raz kolejny odbędzie się panel

Etyka w biznesie, podczas którego zgromadzeni eksperci (prof. Adam Glapiński, prof. Krystyna Czuba, ks. prof. Andrzej Zwoliński, ks. Jacek WIOSNA Stryczek) będą analizować problematykę„Dzielność ekonomiczna, zagrożenia świata współczesnego”. – Po raz pierwszy ogłosiliśmy edycję międzynarodową Kongresu – mówi dyrektor Szkoły, dr Piotr Buła. – Chcemy integrować nie tylko menedżerów MBA z Polski, ale również dać szanse na spotkanie absolwentów programów z całego świata. W pierwszej kolejności liczymy na udział studentów i absolwentów programów MBA współpracujących z Krakowską Szkołą Biznesu UEK – ze Szwecji, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, RPA, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji. Zaproszenie kierowaliśmy również do najlepszych programów w Europie. Jest to naturalny element rozwoju tej inicjatywy, która z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem. Naszą ambicją jest stworzenie znaczącego wydarzenia branżowego, które uczestniczy w kształtowaniu standardów działalności gospodarczej, wspiera rynek MBA, buduje platformę networkingu . Networking jest ważnym aspektem kongresu. Kongres gromadzi właścicieli, dyrektorów zarządzających i menedżerów z różnych branż i firm. Jest to zatem doskonała okazja do nawiązania nowych relacji biznesowych i międzyludzkich. Organizatorzy proponują liczne działania aktywizujące, takie jak biznesmixery, warsztaty, prezentacje czy rodzinna impreza golfowa. Tradycyjne już kongresowi towarzyszyć będzie wieczorny bankiet połączony z aukcją charytatywną oraz Turniej Golfa, organizowany na Polu Golfowym Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie k. Krakowa. Więcej informacji o kongresie oraz zgłoszenia na stronie: www.kongresMBA.pl. Magdalena Petryniak – koordynator Kongresu MBA

Patroni Medialni:

Patroni HONOROWI:

Minister Skarbu Państwa, Aleksander Grad

Wojewoda Małopolski, Stanisław Kracik

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Andrzej Arendarski

SPONSORZY:

Marszałek Województwa Małopolskiego, Marek Nawara

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzy Bartnik

Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. Roman Niestrój

Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, Andrzej Malinowski

57


REKLAMA ZAPOWIEDZI

ZAPOWIEDZI

KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową „Polska transformacja – oczekiwania i rzeczywistość” pod honorowym patronatem prof. Jacka Majchrowskiego - Prezydenta Miasta Krakowa i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Kraków-Niepołomice, 26-27 maja 2010 r. Rozpoczęcie: 26 maja, godz. 9.00, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Nowa Aula (pawilon C)

OCENA 20 LAT PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE Wśród uczestników m.in.: prof. David Ost, prof. Domenico Mario Nuti, prof. Andrea Ciampani, prof. Andrzej Antoszewski, prof. Jerzy Kornaś, prof. Mariusz Gulczyński, prof. Teresa Sasińska-Klas, prof. Juliusz Gardawski ZAPRASZAMY!

„W kierunku profesjonalnego konsultingu” 20–21 maja 2010 r. Uniwersytet Ekonomicznym w Krakowie ul. Rakowicka 27 Więcej: www.knk.uek.krakow.pl.

ie”! w y t k ie b o w „UEK Kręcisz? Pstrykasz? Weź udział w konkursie! Zrób zdjęcie, nagraj film – wygraj program do edycji filmów i zdjęć!

więcej: www.uek.krakow.pl 58

W dniach 17-18 czerwca 2010 r. odbędzie się VII KONFERENCJA NAUKOWA Zarządzanie jakością – doskonalenie organizacji z cyklu: „JAKOŚĆ W GOSPODARCE RYNKOWEJ” organizowana przez Katedrę Zarządzania Jakością w ramach Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Poznaj polskie tradycje i regiony z kuchnią Arendy!

Konkurs dla Czytelników „Kuriera UEK”

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu stanu wiedzy i doświadczeń na temat doskonalenia organizacji zarządzanej przez jakość. Motywem przewodnim obrad będą doświadczenia i nowe koncepcje związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu ISO 9000, a także inne zagadnienia związane z zarządzaniem jakością w interdyscyplinarnym ujęciu. Tematyka konferencji: System ISO 9000 – teoria i praktyka w organizacjach * Branżowe systemy zarządzania jakością * Zintegrowane systemy zarządzania * Total Quality Management i inne koncepcje zarządzania * Jakość usług * Metody i narzędzia doskonalenia systemów zarządzania * Doskonalenie organizacji - aspekty praktyczne * System oceny zgodności * Czynnik ludzki w systemach zarządzania * Klient wewnętrzny i zewnętrzny w organizacji * Kapitał intelektualny w organizacjach * Kultura organizacyjna przedsiębiorstw * Ekonomiczne aspekty jakości, rachunek kosztów jakości * Psychospołeczne aspekty zarządzania jakością * Filozofia i etyka w zarządzaniu jakością *Prawne aspekty jakości Więcej: Katedra Zarządzania Jakością UEK tel. 12 293 55 83, 12 293 55 89 faks 12 293 50 54 e-mail: balonu@uek.krakow.pl www.doskonalenie.konferencja.org

Arenda Café Restaurant i redakcja „Kuriera UEK” zapraszają do udziału w piątej odsłonie konkursu nt. restauracji prowadzonej przez Agnieszkę Kozioł – absolwentkę Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

ul. Nowa 3A, Kraków - Kazimierz

tel. 012 430 15 47

www.restauracja-arenda.pl

Czwarte pytanie konkursowe brzmi: Jakie kolory dominują w poszczególnych salach restauracji Arenda? Która sala jest dla Państwa najprzyjemniejsza i dlaczego? Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji: gazeta@uek.krakow.pl do dnia 10 czerwca 2010 r. Zwycięzca konkursu otrzyma 1 voucher na kwotę 100 zł na wybrane dania z karty menu Arenda Café Restaurant. Wśród uczestników konkursu rozlosowane zostaną także nagrody dodatkowe: 2 vouchery na kawę ze słodkim dodatkiem dla 2 osób. Zwycięzcami poprzedniej edycji konkursu zostali: Lilianna Tomaszewska (1 voucher na kwotę 100 zł), Katarzyna Kolbiarz (1 voucher na kawę ze słodkim dodatkiem dla 2 osób) oraz Elżbieta Franaszek (1 voucher na kawę ze słodkim dodatkiem dla 2 osób). Gratulujemy!

Restauracja Arenda zaprasza do organizowania uroczystości związanych z obronami prac oraz innych spotkań okolicznościowych. Zapewnia profesjonalny catering zarówno imprez kameralnych, jak i konferencji oraz spotkań naukowych do 150 osób. Dla pracowników oraz czytelników„Kuriera UEK” stałe rabaty.

59


REKLAMA

MAXXXgames-reklama-Manko190x126.indd 1

60

REKLAMA

4/26/10 4:35:10 PM

61


REKLAMA

62

REKLAMA

63


REKLAMA

REKLAMA

nowy nek! ru kie Studia stacjo na rn e i nies tacjo na rn pierw e szego stopn ia

Postępowanie kwalifikacyjne przy przyjęciu na studia na kierunek

Socjologia

obejmuje dwa przedmioty: jezyk obcy

` do wyboru: oraz

` wiedze o spoleczenstwie ` ` lub historie ` lub geografie ` lub matematyke `

` i dowiedz sie wiecej: Przyjdz ` `

` Otwarty Dzien Katedry Socjologii uEK 9 czerwca,

godz. 10.00-14.30 sala Patio, pawilon D

www.uek.krakow.pl

kontakt: tel. 12 293 50 28, e-mail: kat.soc@uek.krakow.pl

www.uek.krakow.pl

Spotkanie absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

(dawnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Akademii Handlowej)

29 maja 2010 r. (sobota), godz. 11.00–22.00 kampus UEK, ul. Rakowicka 27 W programie:

spotkania w katedrach  zmagania wydziałów  projekcja filmu o UEK  zwiedzanie Uczelni  wystawa zdjęć  występ chóru „Dominanta”  występ Kabaretu Młodych Panów  koncert zespołu Wawele  pamiątki dla uczestników

Szczegółowe informacje i zgłoszenia: www.zjazd.uek.krakow.pl tel. 12 293 50 73 – od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00–15.00

64

65


66 -SZA yW W INTENCJI PRACOWNIKÐW I STUDENTÐW 5%+ KOyCIÐ +ARMELITÐW "OSYCH UL 2AKOWICKA /TWARCIE WYSTAWY a(ISTORIA NASZEJ 5CZELNI s q DZIEDZINIEC PRZED PAWILONEM # /TWARCIE MIÇDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ a7IEDZA s GOSPODARKA s SPO ECZEÎSTWOq 2OZPOCZÇCIE $NI 3PORTU 5%+ HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 5ROCZYSTE POSIEDZENIE 3ENATU I 2AD 7YDZIA ÐW 5%+ .ADANIE TYTU U DOKTORA HONORIS CAUSA 5%+ PROF ,ESZKOWI "ALCEROWICZOWI 3TARA !ULA "UDYNEK ' ÐWNY /TWARCIE WYSTAWY NT HISTORII ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ NA 5%+ PAWILON ! ) P 7MUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO ORAZ POyWIÇCENIE KAMIENIA WÇGIELNEGO PAWILONU ' /DS ONIÇCIE TABLICY POyWIÇCONEJ KSIÇCIU !LEKSANDROWI ,UBOMIRSKIEMU ORAZ MINIATURY UKAZUJ CEJ PIERWOTNY KSZTA T 3CHRONISKA KSIÇCIA !LEKSANDRA ,UBOMIRSKIEGO "UDYNEK ' ÐWNY /DS ONIÇCIE POSTUMENTU Z TABLIC NADANIA IMIENIA a3TEFANq DÇBOWI ROSN CEMU NA SKWERZE PRZED "UDYNKIEM ' ÐWNYM .ADANIE PATRONATU DWÐM SALOM WYK ADOWYM W PAWILONIE # SALA ! I # $EBATA 2EKTORÐW a.ASZA UCZELNIA W ))) 2ZECZYPOSPOLITEJq SALA PAWILON DYDAKTYCZNO SPORTOWY /TWARCIE +LUBU 0RACOWNIKA a'ROTA q a+SIÇ ÐWKAq +ONFERENCJA a-IÇDZYNARODOWA WSPÐ PRACA UCZELNI WY SZYCH W DOBIE GLOBALIZACJIq "UDYNEK ' ÐWNY 3ALA 3ENACKA +ONFERENCJA a*AKOyà KSZTA CENIA JÇZYKÐW OBCYCHq 3POTKANIE PRZEDSTAWICIELI UCZELNI ZAGRANICZNYCH Z W ADZAMI 5%+ 5ROCZYSTE POSIEDZENIE 3ENATU I 2AD 7YDZIA ÐW 5%+ +ONCERT CHÐRU a$OMINANTAq WRAZ Z ORKIESTR KOyCIÐ +ARMELITÐW "OSYCH UL 2AKOWICKA 3POTKANIE ABSOLWENTÐW 5CZELNI REJESTRACJA WWW ABSOLWENCI UEK KRAKOW PL

5ROCZYSTE POSIEDZENIE 3ENATU I 2AD 7YDZIA ÐW 5%+ .ADANIE TYTU U DOKTORA HONORIS CAUSA 5%+ PROF /LIVIEROWI "LANCHARDOWI 3TARA !ULA "UDYNEK ' ÐWNY

CZERWCA R WTOREK

MAJA R SOBOTA

s

MAJA R PI TEK $ZIEÎ 5NIWERSYTETU %KONOMICZNEGO W +RAKOWIE

s s

MAJA R CZWARTEK

s

MAJA R yRODA

MAJA R WTOREK

s

MAJA R PONIEDZIA EK

-!*! s #:%27#! 2

www.uek.krakow.pl

książę Aleksander Lubomirski

Szczegóły na stronie:

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

#ENTRALNE 5ROCZYSTOyCI *UBILEUSZU LECIA

·ê 4ARGI 0RACY $NI /TWARTE I -IÇDZYNARODOWE $NI /TWARTE 5%+

0!l$:)%2.)+! 2 0!l$:)%2.)+! 2 s 0!l$:)%2.)+! 2

*UWENALIA s :MAGANIA 7YDZIA ÐW 5%+ 6))) /GÐLNOPOLSKIE 3YMPOZJUM .AUKOWE a:ARZ DZANIE INFORMACJ WE WSPÐ CZESNEJ ORGANIZACJIq &INA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO a+LISZO ERCYq

s -!*! 2 -!*! 2

+ONFERENCJA NAUKOWA a0OLSKA W %UROPIEq )6 +ONFERENCJA .AUKOWA IM 0ROFESORA !LEKSANDRA :ELIASIA a-ODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZJAWISK SPO ECZNO GOSPODARCZYCHq

+7)%4.)! 2 s +7)%4.)! 2

3YMPOZJUM NAUKOWE a$YLEMATY KSZTA CENIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÐW ZAWODOWYCH W PERSPEKTYWIE LAT ISTNIENIA 3TUDIUM 0EDAGOGICZNEGO 5%+q /2)%.4ACJA NA )NDIE

+7)%4.)! 2 -!*! 2

$EBATA 2EKTORSKA a0ERSPEKTYWY GOSPODARKI yWIATOWEJq

3POTKANIE Z -ARCINEM -ELLEREM Z CYKLU a6)0 '!0q

+7)%4.)! 2

$EBATA 2EKTORSKA a.IERÐWNOWAGA FINANSÐW PUBLICZNYCHq -!2#! 2

s -!2#! 2

-!2#! 2

+ONFERENCJA MIÇDZYNARODOWA a.OWE ZARZ DZANIE FINANSAMI PUBLICZNYMI W WARUNKACH KRYZYSUq

$ZIEÎ /TWARTY 5%+

"AL " ÇKITNY BAL ABSOLWENTÐW 5%+ ,54%'/ 2

$NI +ARIERY !)%3%#

"AL 6 2OKU 5%+ ,54%'/ 2

-!2#! 2

'ALA FINA OWA KONKURSU a,AURY -AGELLANAq ,54%'/ 2

-!2#! 2

/GÐLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z UDZIA EM PROF ,ESZKA "ALCEROWICZA a LAT PRZEMIAN USTROJU GOSPODARCZEGO 0OLSKI $OKONANIA s WYZWANIAq

7IECZÐR +OLÇD 349#:.)! 2 349#:.)! 2

888 3YMPOZJUM a7SPÐ CZESNA GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNAq

'25$.)! 2 s 349#:.)! 2

+ONFERENCJA NAUKOWA a3PRAWOZDAWCZOyà I REWIZJA FINANSOWA WOBEC KRYZYSUq

'25$.)! 2

+ONFERENCJA MIÇDZYNARODOWA a0OLSKA TRANSFORMACJA s OCZEKIWANIA I RZECZYWISTOyÃq s -!*! 2

/GÐLNOPOLSKI :JAZD +ATEDR 2ACHUNKOWOyCI LECIE .3:: 3OLIDARNOyà )NAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 7RÇCZENIE .AGRODY IM % +WIATKOWSKIEGO 8)6 -IÇDZYNARODOWA +ONFERENCJA .AUKOWA a7YZWANIA RESTRUKTURYZACYJNE W OBLICZU GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGOq

72:%i.)! 2 0!l$:)%2.)+! 2 s 0!l$:)%2.)+! 2

+ONFERENCJA NAUKOWA a+ONKURENCYJNOyà MIAST I REGIONÐW NA GLOBALNYM RYNKU TURYSTYCZNYMq s 72:%i.)! 2

s 72:%i.)! 2

+ONFERENCJA a:ARZ DZANIE JAKOyCI q

+ONFERENCJA a2OZWÐJ POLITYKI EKOLOGICZNEJ W 5NII %UROPEJSKIEJ I W 0OLSCEq s 72:%i.)! 2 s 72:%i.)! 2

/GÐLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA a5STAWOWE OGRANICZENIA SWOBODY KONTRAKTOWANIAq s 72:%i.)! 2

+ONFERENCJA a0OLITYKA REGIONALNA W 0OLSCE W yWIETLE WYZWAÎ 88) WIEKUq

6) 3YMPOZJUM -ARKETINGU -IÇDZYNARODOWEGO a-ARKETING MIÇDZYNARODOWY 5WARUNKOWANIA I KIERUNKI ROZWOJUq s #:%27#! 2 s #:%27#! 2

%UROPEAN 7ORKSHOP ON 'ENERAL %QUILIBRIUM 4HEORY Z UDZIA EM NOBLISTY %DWARDA 0RESCOTTA

0Ð MARATON *URAJSKI O 0UCHAR 2EKTORA 5%+

+ONFERENCJA MIÇDZYNARODOWA a%NTREPRENEURSHIP 'ROWTH OF &AMILY &IRMSq

s #:%27#! 2

#:%27#! 2

s #:%27#! 2

-!*! s #:%27#! 2 &ESTIWAL KULTURALNO NAUKOWY a3MAK !ZJIq

3POTKANIE Z !NDRZEJEM 'RABOWSKIM Z CYKLU a6)0 '!0q -!*! 2

-!*! s #:%27#! 2 #ENTRALNE 5ROCZYSTOyCI *UBILEUSZU LECIA 5CZELNI

6) +ONGRES -"!

$EBATA 2EKTORSKA a)NWESTYCJE W ENERGETYCEq s -!*! 2

-!*! 2

$EBATA 2EKTORSKA a%KOLOGIA s SZANSA CZY ZAGRO ENIE DLA POLSKICH PRZEDSIÇBIORSTW q

a4WOJA I MOJA KATEDRAq s OTWARCIE WYSTAWY DOTYCZ CEJ :BIGNIEWA (ERBERTA -!*! 2

3EMINARIUM NAUKOWE a0OLSKA WOBEC yWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGOq '25$.)! 2

6)) +RAKOWSKI &ESTIWAL 'ÐRSKI

+ONFERENCJA &0!+% a0ROCES BOLOÎSKI s DALSZE WYZWANIA DLA SZKOLNICTWA WY SZEGOq s ,)34/0!$! 2

s '25$.)! 2

4YDZIEÎ Z 5KRAIN -!*! 2

6))) /GÐLNOPOLSKIE 3YMPOZJUM .AUKOWE a:ARZ DZANIE ZASOBAMI INFORMACYJNYMI W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGOq s -!*! 2

-!*! 2

888) 3YMPOZJUM a7SPÐ CZESNA 'OSPODARKA I !DMINISTRACJA 0UBLICZNAq

*UWENALIA s "IEG 5%+ s -!*! 2

s -!*! 2

$EBATA 2EKTORSKA a3ZKOLNICTWO WY SZE I EGALITARNE I ELITARNEq -!*! 2

)6 /GÐLNOPOLSKA 3TUDENCKA +ONFERENCJA .AUKOWA a0ERSPEKTYWY ROZWOJU RACHUNKOWOyCI I SPRAWOZDAWCZOyCI FINANSOWEJq

s ,)34/0!$! 2

$EBATA 2EKTORSKA PO CZONA Z KONFERENCJ NAUKOW a-ORALNY WYMIAR KRYZYSU EKONOMICZNEGOq

LECIE %RASMUS 3TUDENT .ETWORK

+ONFERENCJA a3PO ECZEÎSTWO INFORMACYJNEq W :AMIEJSCOWYM /yRODKU $YDAKTYCZNYM 5%+ W $ÇBICY

0!l$:)%2.)+! 2

s ,)34/0!$! 2

)NAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W :AMIEJSCOWYM /yRODKU $YDAKTYCZNYM 5%+ W $ÇBICY

0!l$:)%2.)+! 2

*UWENALIA 5%+

Kup dukaty i banknoty kolekcjonerskie! DLA ZWYCIĘZCÓW CENNE NAGRODY! -!*! 2

REKTOR UNIWERSYTETU OGŁASZA KONKURS NA STUDENCKI PROJEKT ROKU.

-!*! 2

Wymyśl, zrealizuj projekt i zgłoś go do konkursu. Trwa on do końca roku akademickiego.

)NAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 7RÇCZENIE .AGRODY IM % +WIATKOWSKIEGO +ONCERT 'RZEGORZA 4URNAUA INAUGURUJ CY JUBILEUSZ &ILHARMONIA +RAKOWSKA

4 UEKi = 4 złote

0ROGRAM *UBILEUSZU LECIA

REKLAMA REKLAMA

www.uek.krakow.pl

67


*UBILEUSZ

LECIA

5NIWERSYTETU %KONOMICZNEGO W +RAKOWIE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie serdecznie dziękuje wszystkim patronom honorowym, patronom medialnym, SPONSOROM i firmom partnerskim.

PARTNERZY/SPONSORZY

PATRONI HONOROWI JUBILEUSZU

PATRONI MEDIALNI JUBILEUSZU

WWW UEK KRAKOW PL WWW JUBILEUSZ UEK KRAKOW PL