Kurier UEK nr 5 (50), lipiec-wrzesień 2012

Page 1

ISSN 1689-7757 Nr 5 (50) lipiec–wrzesień 2012

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Recepta na sukces Rafała Brzoski Znamy laureata XVII edycji Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Ogólnopolskie wyróżnienia dla sekcji promocji uek

Juwenalia 2012. Towaroznawstwo Zwycięzcą Zmagań Wydziałów.


Projekt okładki: Jarosław Szczurek

Spis treści

Adres redakcji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Redakcja:

Małgorzata Strakowska-Szczurek Łukasz Salwarowski

Skład i opracowanie graficzne: Jarosław Szczurek

Zdjęcia:

Rafał Cygan

Druk:

DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków

ISSN 1689-7757 Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nakład:

3500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

2

SŁOWO REKTORA

Słowo Rektora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Profesor Andrzej Korzeniowski 27. doktorem honoris causa naszej Uczelni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga doktorem honoris causa UEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ogólnopolskie wyróżnienia dla Sekcji Promocji UEK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Wybrano laureata XVII edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Profesor Jacek Purchla odznaczony przez króla Norwegii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Profesor Jacek Purchla ekspertem Komisji Europejskiej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 I miejsce studenta UEK w ogólnopolskim konkursie KARIEROSFERA!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 UEK wyróżniony certyfikatem „Uczelnia walcząca z plagiatami”!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Prof. Aleksander Surdej powołany do Team Europe!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Dr Agnieszka Małkowska wyróżniona w konkursie na najlepsze rozprawy doktorskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Dr Marcin Stonawski nagrodzony za najlepszy poster .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Dobra passa „Dominanty”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Programy MBA KSB UEK w pierwszej dziesiątce Rankingu MBA Perspektywy 2012.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 UEK dla środowiska– rekordowa ilość makulatury zebrana w 4. edycji konkursu „EKOuczelnia”.. . . . . . . . . . . 13 Promocja na Wschodzie nabiera tempa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 UEK na Targach Polskich Uczelni Wyższych w Houston!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Pozawykładowy rozwój studenta – I Forum Spraw Studenckich w Monterrey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Z wizytą u braci Czechów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Akademia Mediów RMF – II edycja zakończona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pierwsza edycja AKA DEMII COMARCH zakończona!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Finał II edycji Akademii Indesit.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 „Akademia Talentów” Raiffeisen Bank Polska S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Akademie rosną w siłę!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 State Street rozwija swoje struktury w Krakowie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Krakowska Kawiarnia Naukowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Recepta na sukces Rafała Brzoski.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 The sky’s the limit – rozmowa z prezesem Orange Polska, Maciejem Wituckim.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Transformacja, modernizacja, spójność społeczna – polska gospodarka w świetle badań interdyscyplinarnych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 UEK wyszkoli chińskich biznesmenów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Niemiecka piosenka jest dobra na wszystko.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Publikacja „Bałkany 15 lat po wojnie” wydana!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Profesor Jan Steczkowski uhonorowany medalem z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 AKTYWNI UEK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Wiedeń w Krakowie – Kraków w Wiedniu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Współczesna rzeźba polska na UEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Ameryka Centralna w obiektywie ambasadorów UEK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 UEK przekazał 850 kg zakrętek na cel charytatywny.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Czterdzieści lat minęło. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Hugs Not Drugs – 6. happening „Bezpieczna Uczelnia”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom specjalności Gospodarka światowa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Zakończenie 52. edycji Studium Pedagogicznego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kwestionariusz osobowy Anny Sojki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Katedralny show: Kancelaria Rektora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Media o UEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 VIII Międzynarodowy Kongres MBA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 V Turniej Golfa MBA o Puchar Dyrektora KSB UEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 XII Festiwal Nauki Teoria – poznanie – doświadczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Wolontariat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Światowy Dzień bez Tytoniu na UEK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Byłem szalonym palaczem, ale rzuciłem i jestem z tego dumny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Kolejny rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK dobiegł końca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 KURIEREK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Uniwersytet Dziecięcy UEK – pierwszy rok zakończony!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 „Entrepreneurship, Family Firms and Economic Development”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 35. Sympozjum „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Modelowaniei prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji ARES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Jubileuszu 40-lecia współpracy UEK z Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 20-lecie Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Przedstawiciele Johannesburg University z RPA gośćmi VIII Międzynarodowego Kongresu MBA.. . . . . . . . . 66 International Staff Training Week.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Study Trip Cracow studentów Executive MBA z Roosevelt University z Chicago.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 International Week w University of Applied Science we Frankfurcie nad Menem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Seminarium polsko-niemieckie Fulda 2012.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Komunikacja po wiedeńsku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 BazEkon w Wirtualnej Bibliotece Nauki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Zrób to sam!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Publikacje UEK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 V Krakowskie Dni Integracji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 I Integracyjny Maraton Pływacki o Puchar Rektora UEK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Nowy numer KSSN!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Krótka piłka – VIP GAP z Piotrem Gruszką.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 10 lat minęło jak jeden dzień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Juwenalia 2012.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Student w biznesie cz.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Biznes na Wschodzie: Ukraina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Studenci UEK W Tarnopolu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Cudze chwalicie, swego nie znacie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 W jeden dzień dookoła świata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Homo Politicus w Kijowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Festiwal Controllingu i Finansów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 VideoID – interaktywne wizytówki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Festiwal Menedżerski 2012.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 VII Sympozjum Katedry Zarządzania Międzynarodowego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Bliżej praktyki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 WSPOMNIENIA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 SPORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 ZAPOWIEDZI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 REKLAMA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 www.uek.krakow.pl

Szanowni Państwo, Tradycyjnie maj i czerwiec obfitowały w wydarzenia o różnym zasięgu i skali – od studenckich inicjatyw poczynając, przez tak ważne uroczystości jak Dzień Uczelni i przyznanie doktoratów honorowych UEK, konferencje i sympozja naukowe, na licznych projektach promocyjnych kończąc. O tematyce, przebiegu i efektach poszczególnych wydarzeń piszemy w niniejszym numerze „Kuriera UEK” – zachęcam do ich lektury. W ostatnich miesiącach roku akademickiego los nie szczędził nam także wydarzeń smutnych, jakby przypominając, że nic nie trwa wiecznie i sprawy ostateczne w żadnej mierze nie zależą od nas bez względu na wiek i pełnione funkcje. W ciągu niespełna dwóch miesięcy pożegnaliśmy bowiem aż cztery osoby spośród czynnych i emerytowanych profesorów naszej Uczelni: Kazimierza Zająca, Marzenę Ucherek, Andrzeja Iwasiewicza oraz Wilhelma Dębickiego. Wspomnienia ich postaci publikujemy w bieżącym wydaniu „Kuriera UEK”. Zachowajmy w pamięci ich osoby oraz szacunek dla pozostawionego przez nich dorobku. Szanowni Państwo! Tak się składa, że bieżące wydanie „Kuriera UEK”, ostatnie w roku akademickim 2011/2012, jest także ostatnim, w którym występuję w charakterze rektora. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować za współpracę Redakcji oraz wszystkim autorom i czytelnikom „Kuriera UEK”, a także partnerom, przyjaciołom i sympatykom Uczelni. Dziękuję za wszelkie formy udzielonego wsparcia: inicjowanie nowych przedsięwzięć uczelnianych, pomoc merytoryczną i materialną w ich realizacji. Pragnę gorąco podziękować także członkom Senatu, Kolegium Rektorskiemu, kierownikom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni oraz studentom i działaczom organizacji studenckich za dobrą współpracę, troskę o dobro Uczelni, pomnażanie jej dorobku i prestiżu. Żegnam się z funkcją rektora z poczuciem satysfakcji i dobrze spełnionego obowiązku, ale też ze świadomością, jak wiele jest zagrożeń i jak wiele jeszcze do zrobienia. Nowo wybranym władzom Uczelni życzę więc powodzenia w zapewnianiu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie dalszego rozwoju i stabilności w warunkach szybko zmieniającego się otoczenia. Wszystkim Państwu życzę udanego wakacyjnego wypoczynku oraz pomyślnego roku akademickiego 2012/2013.

prof. Roman Niestrój

Rektor UEK

3


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Przemówienie prof. dr. hab. Romana Niestroja – rektora UEK

28 maja społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie świętowała Dzień Uczelni, obchodzony corocznie na pamiątkę utworzenia Wyższego Studium Handlowego w 1925 roku. Zwoływanie z tej okazji uroczystego posiedzenia Senatu i połączonych rad wydziałów wpisało się już w tradycję Uczelni – podkreśla ciągłość jej istnienia, staje się elementem integrującym uczelnianą społeczność, a jednocześnie jest sposobnością do celebrowania szczególnie ważnych w życiu Uczelni wydarzeń. Jak co roku w tym dniu odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów, zainaugurowane pieśnią „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu uczelnianego chóru „Dominanta”. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedsiębiorstw, firm, instytucji i stowarzyszeń współpracujących z naszym Uniwersytetem, goście z polskich i zagranicznych uczelni partnerskich, przedstawiciele partnerów, sponsorów i patronów medialnych UEK. Rozpoczynający posiedzenie JM Rektor UEK prof. dr hab. Roman Niestrój wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym powiedział m.in.: „Dzisiejsza uroczystość jest ostatnią w obecnej – po raz pierwszy czteroletniej – kadencji władz Uczelni. Cztery lata to niewielki fragment w 87-letniej historii Uczelni, ale niemały z perspektywy osób, którym przychodzi czas pracy dzielić pomiędzy wypełnianie zadań wynikających z podjętej funkcji w organach Uczelni i normalne obowiązki nauczyciela akademickiego. Nie zamierzam dzisiaj, w tym uroczystym dniu, wygłaszać podsumowania mijającego czterolecia. Ograniczę się jedynie do ogólnego stwierdzenia, że biorąc pod uwagę uwarunkowania, w jakich przyszło nam działać, okres ten możemy zaliczyć do udanych w historii naszej Uczelni.

Stworzyliśmy silne przyczółki dla jej przeorientowania z ekstensywnego wzrosty ilościowego na rozwój jakościowy. Konsekwentna realizacja opartej na tym założeniu strategii będzie miała rozstrzygające znaczenie dla przyszłej rangi naukowej i rynkowej pozycji Uczelni. Wynika to nie tylko z nasilającej się konkurencji na kurczącym się rynku szkolnictwa wyższego, lecz także z konieczności przygotowania Uczelni do nieuniknionej w przyszłości, gruntownej reformy systemu finansowania szkolnictwa wyższego w naszym kraju. Długo dyskutowane bowiem i w końcu wprowadzone w zeszłym roku zmiany ustawowe niewiele w tej dziedzinie zmieniły. Uczelnie publiczne nadal utrzymują się głównie z dotacji budżetowej, nie działa rynkowy mechanizm wyceny wartości wydawanych przez poszczególne uczelnie dyplomów oraz odpowiedniej refundacji ponoszonych przez nie nakładów, a także materialnej współodpowiedzialności studiujących za efekty ich studiowania. Stan taki, przy równoległym funkcjonowaniu sektora szkół niepublicznych, na dłuższą metę jest nie do utrzymania. Jest zatem jedynie kwestią czasu i stopnia determinacji polityków, kiedy nastąpi pełna lub przynajmniej częściowa komercjalizacja edukacji wyższej w sektorze publicznym z wszystkimi tego konsekwencjami dla poszczególnych uczelni – dla jednych – nowych szans rozwojowych, dla innych – poważnych kłopotów finansowych.

Musimy zadbać o to, aby nasz Uniwersytet znalazł się wśród beneficjentów tych zmian. Wymienię tylko kilka przedsięwzięć, które przybliżyły nas do realizacji tego postulatu. Budując system kontroli jakości, wdrożyliśmy w pełni reprezentatywne badania opinii studentów w całym przebiegu procesu kształcenia, począwszy od rekrutacji, po badanie losów absolwentów. Wdrożyliśmy obligatoryjne badania stopnia oryginalności prac dyplomowych, czyli tzw. system antyplagiatowy. W pełni uruchomiliśmy studia trzystopniowe, czyli po stopniu licencjackim, studia magisterskie i doktoranckie, łącznie ze ścieżką anglojęzyczną. Stworzyliśmy formalne podstawy dalszej rozbudowy system e-learningu. Rozszerzyliśmy możliwości współpracy studentów z praktyką, m.in. w formie tzw. akademii biznesowych, a także poprzez zainstalowanie na Uczelni inkubatora przedsiębiorczości. Realizując ideę kształcenia ustawicznego, utworzyliśmy Uniwersytet III Wieku oraz Uniwersytet Dziecięcy. Obie inicjatywy cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Niezwykle ważną sprawą jest budowanie wizerunku uczelni poprzez publikowanie wyników własnych prac naukowych. W tym celu m.in. zmieniliśmy formułę i stworzyli warunki dla skrócenia cyklu wydawniczego Zeszytów Naukowych. W trosce o to, by nasze badania były coraz bardziej powiązane z praktyką, utworzyliśmy Zespół ds. Współpracy Naukowej z Biznesem, który aktywnie współpracuje m.in. z Urzędem Marszałkowskim, Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, Krakowskim Parkiem Technologicznym oraz przedsiębiorstwami.

Promocje habilitacyjne – uroczyste ślubowanie

4

Uroczysta promocja doktorantów

Rozwinęliśmy współpracę z zagranicznymi ośrodkami edukacyjnymi i naukowymi oraz ośrodkami polonijnymi na Wschodzie i na Zachodzie. Dzięki temu potrojeniu uległa liczba studentów z zagranicy. Aktualnie jest to około 500 osób – z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Kazachstanu, Finlandii, Mołdawii, Włoch, Japonii, Litwy, Kanady, Portugalii i wielu innych krajów. Podnoszeniu jakości studiowania służą także przedsięwzięcia w sferze infrastrukturalnej i socjalnej. Mam tu na myśli przede wszystkim: wybudowanie nowego pawilon dydaktycznego G, utworzenie Klubu Studenckiego „ZaUEK” oraz Klubu Pracowników i Absolwentów „Grota 2”, a także zmodernizowanie budynku zaplecza technicznego Uczelni. Istotny wpływ na zarządzanie Uczelnią oraz usprawnienie obsługi studentów i pracowników będzie miało także uruchomienie zintegrowanego systemu informatycznego Uczelni, znajdującego się w fazie realizacji”. W związku z kończącą się kadencją władz Uczelni nie mogło obyć się bez podziękowań, m.in. dla członków Senatu, prorektorów, dziekanów i kierowników jednostek Uczelni – za twórcze opinie, rady oraz zaangażowanie w rozwiązywanie problemów, jakie pojawiały się w zarządzaniu sprawami Uczelni; dla pracowników i studentów naszej Uczelni – za owocne współdziałanie w wypełnianiu jej misji, dla autorów indywidualnych i zespołowych osiągnięć – za pomnażanie prestiżu i podnoszenie pozycji naszego Uniwersytetu; dla partnerów, sponsorów i patronów medialnych Uniwersytetu – za nieocenioną pomoc w realizacji uczelnianych przedsięwzięć. Okolicznościowe przemówienie prof. Roman Niestrój zakończył gratulacjami i życzeniami dla nowo wybranych władz rektorskich i dziekańskich: „Życzę koleżankom i kolegom kontynuującym swoje funkcje, a także powołanym do nowych zadań pomyślności w pełnieniu odpowiedzialnych funkcji i powodzenia w wypełnianiu zapoczątkowanej w 1925 roku misji naszej Uczelni. Wszystkim pracownikom i studentom naszego Uniwersytetu życzę zaś satysfakcji z osiąganych efektów pracy naukowej i dydaktycznej, a także aby nasz Uniwersytet stawał się nie tylko coraz zasobniejszą skarbnicą wiedzy, lecz także miejscem coraz bardziej przyjaznym i otwartym”.

Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom UEK

Promocje habilitacyjne i doktorskie Ważnym momentem tego wyjątkowego dnia były promocje habilitacyjne i doktorskie. Uniwersytet wzbogacił się o 9 doktorów habilitowanych i 32 doktorów. W tym roku habilitacje otrzymali: dr hab. inż. Renata Salerno z Wydziału Towaroznawstwa; dr hab. Łukasz Popławski, dr hab. Urszula Wąsikiewicz-Rusnak, dr hab. Bogusław Luchter, dr hab. Dariusz Fatuła z Wydziału Finansów; dr hab. Anna Pajor, dr hab. Paweł Ulman z Wydziału Zarządzania; dr hab. Stanisław Mazur (habilitacja zewnętrzna) z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Stopień doktora otrzymali: ÎÎ z Wydziału Towaroznawstwa: dr Agnieszka Kawecka, dr Katarzyna Jekiel, dr Dominik Zimon, dr Janusz Ząbek; ÎÎ z Wydziału Finansów: dr Barbara Grabińska, dr Ksymena Rosiek, dr Janusz Jeżak, dr Dana Hanakovska, dr Artur Figurski, dr Bartholomäus Winkler, dr Thomas Winkler, dr Paulina Szyja; ÎÎ z Wydziału Zarządzania: dr Jadwiga Kostrzewska, dr Marcin Stonawski, dr Artur Łapczyński, dr Sylwia Bętkowska, dr Mariusz Rozwadowski, dr Magdalena Kowalska-Musiał, dr Katarzyna Frodyma, dr Iwona Gawron, dr Wojciech Szymla, dr Marek Barowicz, dr Barbara Julia Kahl; dr Błażej Mazur (doktorat zewnętrzny); ÎÎ z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych: dr Marta Ulbrych, dr Remigiusz Gawlik, dr Katarzyna Najbar, dr Marcin Karwiński, dr Dusko Lukac, dr Dorota Kuder, dr Grzegorz Wałęga, dr Agnieszka Pach–Gurgul.

Nagrody dla najlepszych absolwentów Podczas uroczystości 20 najlepszym absolwentom UEK wręczono pamiątkowe dyplomy oraz pióra z napisem: „Najlepszy absolwent UEK”. Wśród nagrodzonych absolwentów znaleźli się: ÎÎ • z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych: mgr Andrzej Kwarciński (średnia ocen: 5,03), mgr Weronika Ponulak (średnia ocen: 5,06), lic. Grzegorz Wójcik (średnia ocen: 5,03). ÎÎ z Wydziału Finansów: mgr Magdalena Barska (średnia ocen: 4,44), mgr Michał Gancarczyk (średnia ocen: 4,53), mgr Anna Żurawiecka (średnia ocen: 4,46); ÎÎ z Wydziału Towaroznawstwa: inż. Maria Flak (średnia ocen: 4,83), inż. Anna Gradek (średnia ocen: 4,87), inż. Katarzyna Wójcik (średnia ocen: 4,84); ÎÎ z Wydziału Zarządzania: mgr Paulina Jeleń (średnia ocen: 5,05), mgr Gabriela Latocha (średnia ocen: 5,0), mgr Katarzyna Mrowca (średnia ocen: 5,14); Razem ze społecznością akademicką świętowali również małopolscy licealiści – laureaci IX Ogólnopolskiego Konkursu Menedżerskiego, organizowanego przez Centrum E-learningu UEK. Laureaci trzech pierwszych miejsc odebrali nagrody oraz listy gratulacyjne z rąk przedstawiciela NBP Jolanty Calik-Bączkowskiej oraz dr. Jerzego Skrzypka – pełnomocnika rektora ds. e-edukacji. Uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie tradycyjnie zakończyło się odśpiewaniem hymnu państwowego.

Wręczenie nagród laureatom IX Ogólnopolskiego Konkursu Menedżerskiego

www.uek.krakow.pl

5


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Profesor Andrzej Korzeniowski 27. doktorem honoris causa naszej Uczelni Doktorat honoris causa to symbol i wyraz akademickości Uczelni. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nadaje tę godność rzadko. Od pierwszego takiego aktu w 1975 roku tytułem tym uhonorowano 27 osób. Zgodnie ze swym statutem Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nadaje tytuł doktora honoris causa osobie o wybitnych osiągnięciach naukowych, artystycznych lub publicznych, będącej powszechnie uznanym autorytetem, a jednocześnie o nieposzlakowanej postawie moralnej. 28 maja do znakomitego grona doktorów honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dołączył znany polski towaroznawca – profesor Andrzej Korzeniowski, uhonorowany tym zaszczytnym tytułem „za twórczy wkład w rozwój badań towaroznawczych, w szczególności w zakresie klimatotechnologii pakowania i przechowywania oraz strat towarowych, a także za znaczące zasługi na rzecz współpracy naukowej ośrodków myśli towaroznawczej”. Prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski jest nauczycielem akademickim Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, w której pełni obecnie funkcję rektora. Profesor urodził się w 1930 roku, studia wyższe ukończył na Wydziale Handlowo-Towaroznawczym Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskując w 1962 roku dyplom magistra towaroznawstwa. W 1967 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych nadany mu przez Radę Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk towaroznawczych uzyskał w 1979 roku na Wydziale Ekonomiki Obrotu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk towaroznawczych otrzymał w 1984 roku, a cztery lata później uzyskał nominację na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. „Nadanie doktoratu honorowego profesorowi Andrzejowi Korzeniowskiemu jest zaszczytem dla całego środowiska towaroznawczego, ponieważ profesor Andrzej Korzeniowski znany jest jako wybitny naukowiec, doświadczony i lubiany nauczyciel akademicki, sprawny organizator i społecznik, prezentujący również te wspaniałe cechy osobowości, które pozwalają postrzegać go jako pogodnego, życzliwego, przyjacielskiego, a także wyrozumiałego” – powiedział w laudacji promotorskiej prof. dr hab. Wacław Adamczyk. „Profesor Andrzej Korzeniowski od początku lat 80. XX wieku ściśle współpracuje z Instytutem (obecnie Wydziałem) Towaroznawstwa UEK. Jest osobą o niespotykanej aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w skali krajowej oraz międzynarodowej. Posiada własny wybitny dorobek. Posiada też dorobek naukowy oraz dydaktyczny ściśle związany z UEK, który znacznie przyczynił się do trwałego rozwoju Wydziału Towaroznawstwa” – można przeczytać w uzasadnieniu wniosku o nadanie prof. Korzeniowskiemu tytułu doktora honoris causa UEK, sygnowanym przez prof. dr. hab. Władysława Kędziora, dziekana Wydziału Towaroznawstwa UEK. Wybitne osiągnięcia naukowe prof. Andrzeja Korzeniowskiego w dyscyplinie towaroznawstwo wiążą się z m.in. z badaniami nad właściwościa-

6

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga doktorem honoris causa UEK 28 czerwca tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Za osiągnięcia naukowe w dziedzinie metod klasyfikacji i analizy danych, w szczególności dotyczących procesów finansowych oraz za wkład w rozwój kadr naukowych na polskich uczelniach ekonomicznych” uhonorowany został prof. dr hab. Krzysztof Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

mi użytkowymi tworzyw sztucznych oraz możliwościami ich modyfikacji dla celów medycznych oraz problematyką towaroznawstwa opakowań. Szczególnie ważne są wyniki prac profesora Korzeniowskiego dotyczące opracowania modelu badań nad doborem materiałów opakowaniowych dla stałych postaci leków. W swoich badaniach profesor podejmował również problematykę ekologistyki zużytych opakowań, doboru materiałów biodegradowalnych do zastosowań w opakowalnictwie oraz kryteriów doboru opakowań w handlu elektronicznym. Zainteresowania naukowo-badawcze profesora obejmują także zagadnienia przechowalnictwa towarów. W latach 80. był jednym z prekursorów badań nad określeniem strat towarowych płodów rolnych. Profesor ma także pionierski wkład w badania jakości nadruków kodów kreskowych w różnych warunkach eksploatacji. Jest także współtwórcą patentów z zakresu nowych technik i technologii ochrony jakości towarów. Najnowszy okres działalności naukowej profesora dotyczy głównie prac z zakresu logistyki. Pokłosiem specjalistycznej wiedzy i doświadczenia profesora Korzeniowskiego jest bogaty dorobek naukowy, obejmujący 302 prace naukowe, w tym: 26 monografii lub rozdziałów w monografiach, 88 oryginalnych prac twórczych, 14 podręczników i skryptów, 30 prac popularnonaukowych, 90 referatów i komunikatów naukowych, 17 prac poglądowych, 4 patenty, 11 projektów badawczych, 10 prac niepublikowanych oraz 12 prac technologicznych. Prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski posiada duże osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej, w zakresie kształcenia kadr naukowych oraz działalności organizacyjnej. Za swój imponujący dorobek otrzymał wiele odznaczeń oraz nagród. Jego współpraca, dorobek naukowy i autorytet w świecie nauki przyczyniły się w znaczącym stopniu do rozwoju Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jak zaznaczył w laudacji promotorskiej prof. dr hab. Wacław Adamczyk, nadany profesorowi Korzeniowskiemu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest „wyrazem naszego głębokiego uznania i szczerej wdzięczności”.

www.uek.krakow.pl

„Łączenie pasji badawczej z talentem i wielką pracowitością czyni Profesora K. Jajugę uczonym, który jest liderem dla polskiego środowiska statystyków i ekonometryków” – napisał prof. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w recenzji dorobku naukowego prof. dr. hab. Krzysztofa Jajugi. „Można powiedzieć, że Profesor Jajuga to instytucja. Autor ogromnej ilości publikacji, promotor doktorów i habilitantów, organizator życia naukowego, wychowawca rzesz studentów. Można go scharakteryzować tylko wielkimi liczbami. Szczęśliwi Ci, którzy mieli okazję spotkać Profesora na swojej drodze na Uczelni czy seminarium lub konferencji (nie mówiąc już o publikacjach). Kontakty z Profesorem Krzysztofem Jajugą są zawsze owocne i przyczyniają się do postępu w nauce” – napisał zaś prof. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak. Droga i sukcesy naukowe prof. Krzysztofa Jajugi związane są z wrocławską Akademią Ekonomiczną. Tam w roku 1979 ukończył studia na kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki i rozpoczął pracę zawodową w Zakładzie Ekonometrii na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Tam w 1982 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych oraz stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (1987). W 1992 roku, w wieku 36 lat, jako jeden z najmłodszych naukowców w historii nauk ekonomicznych otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Obecnie Profesor Krzysztof Jajuga jest kierownikiem Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz dyrektorem Instytutu Zarządzania Finansami. Osiągnięcia naukowo-badawcze Profesora Krzysztofa Jajugi koncentrują się wokół dwóch obszarów badawczych: statystyczna i ekonometryczna analiza danych wielowymiarowych, zastosowanie metod matematycznych w finansach, a przede wszystkim w analizie rynków finansowych i zarządzaniu ryzykiem. „Z obu tych dziedzin zainteresowań naukowych Profesor Jajuga opublikował samodzielnie lub we współautorstwie łącznie 410 publikacji w języku polskim i angielskim. Z tego 53 pozycje stanowią książki: 15 monografii naukowych oraz 38 podręczników. Wygłosił 276 referatów w języku polskim lub angielskim, w tym 70 referatów na konferencjach międzynarodowych. Można bez wątpienia powiedzieć, że swoimi publikacjami wywarł znaczący wpływ na rozwój teorii i praktyki badań naukowych w zakresie analizy danych ekonomicznych oraz finansów, zarówno w Polsce, jak i w skali międzynarodowej” – mówił prof. dr hab. Józef Pociecha w laudacji promotorskiej. Aktywność naukowo-badawcza Profesora Jajugi realizowana jest w ścisłej międzynarodowej współpracy naukowej. Jest twórcą i kierownikiem programów: Bachelor Studies in Finance oraz Master Studies in

Finance. Był stypendystą Fulbrighta. Wielokrotnie przebywał jako profesor wizytujący w takich krajach, jak: Stany Zjednoczone, Chiny, Francja, Szwecja, Irlandia, Niemcy, Belgia, Holandia, Wielka Brytania. Jak podkreślał w mowie pochwalnej prof. dr hab. Józef Pociecha, „Wyrazem uznania polskiego środowiska nauk społeczno-ekonomicznych dla osiągnięć i pozycji naukowej Profesora Jajugi jest jego wybór do pełnienia wielu funkcji w instytucjach naukowych i organach administracji nauki”. Jest on m.in. członkiem Prezydium i przewodniczącym Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, członkiem: Prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN, Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Profesor Jajuga jest także twórcą i redaktorem naczelnym wydawanego przez UE we Wrocławiu anglojęzycznego czasopisma naukowego „Argumenta Oeconomica”, które jako pierwsze czasopismo z zakresu nauk ekonomicznych wydawane w Polsce wprowadził na prestiżową listę filadelfijską. Profesor Krzysztof Jajuga jest oddanym przyjacielem naszej Uczelni. Był promotorem nadania uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego dla Wydziału Finansów. Profesor służy naszej Uczelni w recenzowaniu prac naukowych, chętnie dzieli się swoją wiedzą, biorąc udział w konferencjach i innych spotkaniach naukowych organizowanych przez naszą Uczelnię. „Jego przyjacielska rada przyczynia się do prowadzenia właściwej polityki rozwoju potencjału naukowo-dydaktycznego UEK” – jak powiedział w laudacji prof. Józef Pociecha.

7


NAGRODY Uniwersytet Dziecięcy UEK oraz kampania „UEK dla Wschodu” – to dwa projekty realizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wyróżnione w konkursie Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” na najlepszy projekt lub działanie promujące naukę oraz uczelnie. Coroczna nagroda stowarzyszeniowa nazwana „proMYK” ma uhonorować i docenić wartość osiągnięcia tych, „którzy swoją pomysłowość, umiejętności zawodowe i znajomość rzeczy umieli podnieść na wyjątkowy poziom”; ma również zachęcić wszystkich pozostałych do sięgania w swojej pracy po rozwiązania oryginalne, wartościowe koncepcyjnie i przynoszące nauce oraz ich uczelniom określone korzyści, a informacja o nagrodzie i jej zdobywcy rozpowszechniana jest szeroko w środowisku. Celem konkursu jest wspieranie i nagradzanie najlepszych, twórczych i efektywnych działań w obszarze komunikacji, praktyki i działań promocyjnych w sektorze polskiego szkolnictwa wyższego. W imieniu Uczelni wyróżnienia odebrał Łukasz Salwarowski, dyrektor Kancelarii Rektora i szef promocji UEK, inicjator obydwu projektów. Wręczenie nagród odbyło się podczas XIX konferencji stowarzyszenia PRom pt. „Wizerunek uczelni w warunkach silnej konkurencji. Warsztaty metod, technik i form”, która odbyła się 4 lipca w zamku Książ w Wałbrzychu. Projekt „UEK dla Wschodu” został wyróżniony w kategorii „Promocja Uczelni”. O ww. projekcie jurorka Natalia Osica, rzeczniczka prasowa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, powiedziała: „Jestem pod wrażeniem. Najlepszy projekt sprzedażowy. Nagrodę w tej kategorii wręczył Kamil Melcer, juror, szef Biura Promocji Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Dziecięcy UEK otrzymał wyróżnienie w kategorii „Promocja Nauki”. Jak podkreśliła redaktor naczelna portalu Proto.pl, Kinga Kubiak, projekt ten wymagał nie tylko dużego zaangażowania prowadzących, ale także nadzorujących.

NAGRODY

Ogólnopolskie wyróżnienia dla sekcji promocji uek

Jury konkursu: Pula zdobytych przez Sekcję Promocji UEK nagród wyniosła 18 000 zł w bonach na reklamę w najbardziej popularnych dla maturzystów i studentów portalach internetowych: Studia. net, Edukacja.net, Kierunki.net, Uczelnie.net, Zadane.pl oraz GoldenLine.pl. Zwycięzcą i zdobywcą proMYK-a w kategorii „Promocja Nauki” zostało Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za projekt: Dzień Nauki „Medicalia”. Zwycięzcą i zdobywcą proMYK-a w kategorii „Promocja Uczelni” została Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile za projekt: „Propaganda sukcesu – sukces propagandy”. Więcej: www.prom.edu.pl/promyk

Piotr Czarnowski, prezes agencji FIRST PR Kinga Kubiak, dyrektor wydawniczy portalu PRoto.pl dr Marek Zimnak, prezes Stowarzyszenia PROM, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kamil Melcer, Uniwersytet Warszawski dr inż. Krzysztof Szwejk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Agnieszka Szewczyk, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach Krzysztof Sławiński, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu Wojciech Zalewski, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Natalia Osica, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Organizator konkursu:

Wybrano laureata XVII edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego!

29 czerwca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wybrano laureata XVII edycji Nagrody im. E. Kwiatkowskiego, przyznawanej przez Uczelnię od 1996 r. w trosce o stan informacji i poziom publicystyki ekonomicznej w polskich mediach. Tegorocznym laureatem został Jacek Żakowski z redakcji tygodnika „Polityka”, nagrodzony za cykl wywiadów z wybitnymi ekonomistami opublikowanych w „Polityce” oraz dodatku „Niezbędnik Inteligenta”. Jury doceniło także jego artykuł „Jak zarybisz, tak złowisz”, opublikowany 24 sierpnia 2011 roku w tygodniku „Polityka”, nr 35 (2822), s. 28–31. W tegorocznej edycji do nagrody nominowanych zostało 32 dziennikarzy, w tym trzech dwukrotnie. 13 z nich reprezentowało redakcje prasowe, po pięciu – radiowe, telewizyjne oraz internetowe. Nominowano także jednego przedstawiciela agencji informacyjnej. W Jury nagrody zasiedli w tym roku m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, rektorzy państwowych uczelni ekonomicznych, reprezentanci Krajowej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Giełdy Papierów Wartościowych, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Rady Polityki Pieniężnej, Komisji Nadzoru

Finansowego, Związku Banków Polskich, Business Centre Club, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Prezydent Miasta Gdyni, a także dr Julita Maciejewicz-Ryś – wnuczka patrona nagrody oraz przedstawiciel Mecenasa Nagrody – Deutsche Bank PBC SA. Podczas posiedzenia członkowie Jury zwrócili uwagę na coraz ważniejszą rolę dziennikarstwa informacyjnego, które często za pośrednictwem pracy dziennikarzy agencji informacyjnych jest źródłem nie tylko najszybszych, ale i często niezwykle istotnych informacji gospodarczych, ekonomicznych czy społecznych.

Prestiżowa Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przyznawana jest przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie od 1995 roku. Tym szczególnym wyróżnieniem honorowani są autorzy wybitnych utworów dziennikarskich o tematyce ekonomicznej. Wysokość Nagrody wynosi 15 000 tys. złotych, a jej Mecenasem jest Deutsche Bank PBC SA. Od 2009 r. w uroczystym przekazaniu wygranej uczestniczy dr Julita Maciejewicz-Ryś – wnuczka Eugeniusza Kwiatkowskiego, patrona konkursu, a zwycięzca dodatkowo obdarowywany jest symboliczną statuetką,

8

www.uek.krakow.pl

Wręczenie Nagrody – czeku o wartości 15 000 zł oraz symbolicznej statuetki patrona konkursu, Eugeniusza Kwiatkowskiego – odbędzie się tradycyjnie podczas uroczystej inauguracji kolejnego roku akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8 października 2012 roku. Organizatorem Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jest Sekcja Promocji i Sekcja Prasowa Kancelarii Rektora UEK. Więcej: www.kwiatkowski.uek.krakow.pl Mecenas Nagrody:

zaprojektowaną przez krakowskiego artystę rzeźbiarza, prof. Stefana Dousę. W 17-letniej historii tego wyjątkowego wyróżnienia docenieni zostali między innymi tacy dziennikarze, jak: Tomasz Prusek, Bogdan Wasztyl, Joanna Solska, Wiktor Legowicz, Tadeusz Mosz, Roman Młodkowski, Witold Gadomski, Marek Misiak, Piotr Aleksandrowicz, Zbigniew Bartuś, Wawrzyniec Smoczyński, Maciej Samcik.

9


NAGRODY

Profesor Jacek Purchla odznaczony przez króla Norwegii

Od prawej: królowa Sonja, król Harald V i profesor Jacek Purchla

W dniu 11 maja 2012 roku JKM Król Norwegii Harald V, podczas wizyty pary królewskiej w Krakowie, odznaczył prof. dr. hab. Jacka Purchlę Królewskim Norweskim Orderem Zasługi. Wysokie odznaczenie zostało przyznane między innymi za kierownictwo i realizację polsko-norweskiego projektu badawczego poświęconego zarządzaniu miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii.

NAGRODY

Profesor Jacek Purchla ekspertem Komisji Europejskiej 27 kwietnia 2012 roku odbyło się w Brukseli pierwsze spotkanie ekspertów ds. Znaku Dziedzictwa Europejskiego (European Heritage Label) – nowego unijnego projektu. Jego celem jest stworzenie kanonu najważniejszych obiektów i miejsc, które upamiętniają i symbolizują ideę integracji europejskiej. Do grona swoich czterech ekspertów Komisja Europejska powołała prof. Jacka Purchlę – kierownika Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich – wybitnego specjalistę w zakresie teorii i zarzadzania dziedzictwem kulturowym. Zadaniem ekspertów jest opiniowanie oraz selekcja obiektów i miejsc, które aspirują do zaszczytnego tytułu „Znak Dziedzictwa Europejskiego”. W 2013 i 2014 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły zgłosić do procedury konkursowej/selekcyjnej po cztery podmioty, a począwszy od 2015 po dwa. Program „Znak Dziedzictwa Europejskiego”, którego celem jest promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa Europy, został zainicjowany w 2006 roku przez francuskiego ministra kultury i początkowo był projektem międzyrządowym, zrzeszającym osiemnaście krajów. Jesienią 2011 roku Parlament Europejski zatwierdził decyzję o przekształceniu go w inicjatywę unijną, co ma wzmocnić jego prestiż i atrakcyjność, a także zagwarantować przyznawanie tytułu najbardziej wartościowym obiektom w sposób maksymalnie zobiektywizowany. Zgodnie z nowymi zasadami zweryfikowane zostaną także wszystkie obiekty i miejsca, którym już przyznano Znak Dziedzictwa. Na liście dotychczasowych 68 „znaków” znajdują

się miejsca tak różne, jak np. Akropol czy dom Roberta Schumana (jednego z założycieli Unii Europejskiej) w miejscowości Scy-Chazelles we Francji. W Polsce tytuł ten otrzymały dotychczas cztery miejsca i obiekty, które odegrały istotną rolę w historii jednoczącej się Europy oraz posiadają szczególny wymiar dla budowania i promowania idei europejskiej tożsamości: Stocznia Gdańska jako kolebka Solidarności, Wzgórze Lecha w Gnieźnie, Królewska Katedra na Wawelu w Krakowie oraz miasto Lublin, gdzie w 1569 roku Polska i Litwa zawarły Unię Lubelską. Nowy projekt Parlamentu Europejskiego będzie funkcjonować obok innych międzynarodowych inicjatyw związanych z dziedzictwem kulturowym, w tym Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wyróżnia go idea promocji obiektów i miejsc, które odegrały kluczową rolę w budowaniu tożsamości europejskiej. Ich wartość oceniana jest przede wszystkim w wymiarze symbolicznym. Wypracowanie nowej formuły dla Znaku Dziedzictwa Europejskiego to w intencji Parlamentu Europejskiego nowe narzędzie mające służyć wykorzystaniu potencjału dziedzictwa materialnego i niematerialnego także jako zasobu prorozwojowego.

Oprac. Edyta Gajewska

I miejsce studenta UEK w ogólnopolskim konkursie KARIEROSFERA!

Królewski Norweski Order Zasługi

10

Publikacja poświęcona polsko-norweskiemu projektowi badawczemu

Student UEK, Piotr Rożniatowski, zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie KARIEROSFERA. Karierosfera, w poprzednich latach znana także pod nazwą Karierosfera – Konkurs Wiedzy Biznesowej, to projekt realizowany już po raz 11. Konkurs skierowany jest do studentów, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę w jednej z dziedzin związanych z szeroko pojętym biznesem. Konkurs podzielony jest na siedem dziedzin, którym patronują najlepsi międzynarodowi pracodawcy. Patroni dziedzin są jednocześnie fundatorami płatnych praktyk, które są główną nagrodą w konkursie. W tegorocznym konkursie można było sprawdzić się w następujących dziedzinach: marketing, audyt, PR, zarządzanie infrastrukturą IT, finanse przedsiębiorstw, IT w bankowości, inżynieria oprogramowania. Piotr Rożniatowski zwyciężył w kategorii AUDYT. Szczegóły na stronie internetowej: www.karierosfera.pl

www.uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wyróżniony certyfikatem

„Uczelnia walcząca z plagiatami”! 9 maja 2012 r., podczas uroczystości zorganizowanych przez Fundację im. A. J. Fresnela oraz firmę Plagiat.pl, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie został odznaczony certyfikatem „Uczelnia walcząca z plagiatami”. W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wyróżnienie odebrali rektor elekt, dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor ds. studenckich UEK oraz dr Mariusz Kuziak, pełnomocnik rektora UEK ds. systemu antyplagiatowego. W gronie nagrodzonych certyfikatami „Uczelnia walcząca z plagiatami” znalazło się w tym roku 17 polskich uczelni. Fundacja im. A. J. Fresnela wręczyła także 3 wyróżnienia dla „Wydziałów walczących z plagiatami”.

Prof. Aleksander Surdej powołany do Team Europe! Prof. Aleksander Surdej, kierownik Katedry Studiów Europejskich UEK, został członkiem Team Europe – zespołu, który komentuje sprawy związane z Unią Europejską, a działa przy przedstawicielstwie Unii Europejskiej w Polsce. Team Europe to grupa osób, które są gotowe zabierać publicznie głos na tematy związane z Unią Europejską. Tworzona przez nich sieć obejmuje swym zakresem każdą dziedzinę polityki UE i większość języków roboczych Unii. Jej członkowie wywodzą się z różnych środowisk. To – między innymi – nauczyciele akademiccy, prawnicy, pracownicy firm konsultingowych, urzędnicy administracji publicznej lub biznesmeni. Łączy ich to, że mają odpowiednie umiejętności komunikacyjne i doświadczenie – naukowe lub zawodowe – w dziedzinie, o której się wypowiadają. W każdym kraju UE, także i w Polsce, działa narodowy zespół Team Europe, którego działalność koordynuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Więcej informacji na temat Team Europe: www.ec.europa.eu/polska/ information/network/team_europe/index_pl.htm

Dr Agnieszka Małkowska wyróżniona w konkursie na najlepsze rozprawy doktorskie Dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor ds. studenckich UEK (w środku), dr Mariusz Kuziak, pełnomocnik rektora UEK ds. systemu antyplagiatowego (po prawej) oraz dr Sebastian Kawczyński, prezes Plagiat.pl, z przyznanym UEK certyfikatem „Uczelnia walcząca z plagiatami”.

W tegorocznej V edycji wręczenia certyfikatów, połączonej z seminarium „Skuteczna polityka antyplagiatowa – modele rozwiązań instytucjonalnych”, uczestniczyło ponad 80 osób. Gala wręczenia certyfikatów „Uczelnia walcząca z plagiatami” i „Wydział walczący z plagiatami” to jedyne w Polsce wydarzenie promujące uczelnie dbające w sposób ponadstandardowy o jakość kształcenia. Według opracowanych przez Plagiat.pl procedur antyplagiatowych podstawowymi elementami szczelnego systemu ochrony własności intelektualnej jest przede wszystkim realizacja polityki sprawdzania przez system antyplagiatowy wszystkich prac powstających w danych jednostkach akademickich, analizowanie przez promotorów raportów dotyczących powstałych prac, dodawanie obronionych prac do bazy uczelni oraz dodatkowo przystąpienie uczelni do programu Międzyuczelnianego Systemu Wymiany Baz. Każda z wyróżnionych uczelni i wydziałów stosuje wymienione procedury, niezależnie od realizowanych szczegółowych działań antyplagiatowych. – Chciałbym pogratulować wszystkim uczelniom, które zdecydowały się wdrożyć rozwiązania pozwalające na skuteczne zabezpieczenie i weryfikację prac studentów – mówił dr Sebastian Kawczyński, prezes Plagiat.pl. – Pragnę podkreślić, że proponowane przez nas rozwiązania wychodzą naprzeciw zmianom postulowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – dodał. Patronat nad galą wręczenia certyfikatów „Uczelnia walcząca z plagiatami” oraz „Wydział walczący z plagiatami” objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

Dr

Agnieszka Małkowska, adiunkt z Katedry Ekonomiki i Procesu Inwestycyjnego UEK, znalazła się w gronie wyróżnionych w IX edycji konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie z zakresu samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji, ogłoszonego przez Redakcję i Wydawcę „Samorządu Terytorialnego”. IX edycja konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie z zakresu samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji, ogłoszonego przez Redakcję i Wydawcę „Samorządu Terytorialnego”, obejmowała prace obronione w 2011 r. Promotorem dysertacji doktorskiej dr Agnieszki Małkowskiej, pt. „Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego”, był prof. dr hab. Adam Nalepka.

Dr Marcin Stonawski nagrodzony za najlepszy poster

Dr

Marcin Stonawski – adiunkt w Zakładzie Demografii Katedry Statystyki – otrzymał nagrodę za najlepszy poster spośród 296 zaprezentowanych na European Population Conference, zorganizowanej przez European Association for Population Studies (EAPS). Konferencja ta odbyła się w dniach 13–16 czerwca 2012 roku w Sztokholmie. Dr Stonawski jest pierwszym autorem (leading author) nagrodzonej prezentacji zatytułowanej: „Religious demography of emerging economies. Age structures and fertility in the BRIC countries and the global religious consequences of their economic growth”.

11


NAGRODY

NAGRODY

UEK dla środowiska

– rekordowa ilość makulatury zebrana w 4. edycji konkursu „EKOuczelnia”

Dobra passa „Dominanty” W dniach 9–18 kwietnia 2012 r. chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Kakowie wyruszył w najdłuższą i najdalszą podróż w ostatnich latach. Celem wyjazdu był udział w IV Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Antalyi w Turcji, który za 4 lata stanie się miejscem Olimpiady Chóralnej. Podczas konkursu, w którym brały udział chóry z różnych stron świata, m.in. z Turcji, Bułgarii, Rumunii, Słowenii, chór „Dominanta” otrzymał II miejsce w kategorii chórów mieszanych (pierwszego nie przyznano) oraz zdobył nagrodę dodatkową za najlepsze wykonanie utworu tureckiego przez chór zagraniczny.

Utworem tym było opracowanie Erdala Tugcular pieśni ludowej Ayvanin irisine. Poza konkursem chór „Dominanta” dał 3 koncerty i brał udział w paradzie chórów, promując jako jedyny reprezentant nasz kraj i swoją Alma Mater. Artystyczny wyjazd „Dominanty” połączony był również ze zwiedzaniem Antalyi, Istambułu oraz Sofii. Filmy z konkursu można obejrzeć, wchodząc na stronę chóru: www.dominanta.uek.krakow.pl/wordpress

W kilka dni po sukcesie podczas IV Antalya International Choir Festival w Turcji chór „Dominanta” UEK pod dyrekcją Małgorzaty Langer-Król zdobył Złotą Strunę i III miejsce na XIV Małopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach. W zmaganiach konkursowych uczestniczyły 24 chóry z całej Polski, wiele z nich ze szkół muzycznych. Jak co roku konkurs odbywał się w Sali Rycerskiej Zamku w Niepołomicach. Fragment występu konkursowego można obejrzeć i posłuchać pod adresem: www.youtube.com/watch?v=kVXr9oHzuCQ

13 327 kg makulatury – to kolejny rekord ustanowiony przez pracowników UEK w corocznym konkursie „EKOuczelnia”. To zdecydowanie więcej niż w roku ubiegłym – podczas trzeciej edycji projektu zgromadzono 6200 kg. Przy okazji zbiórki makulatury zgromadzono także 828 butelek PET oraz 351 puszek aluminiowych, 151 baterii, za które otrzymano na Festiwalu Recyklingu, organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa na Błoniach, upominki i sadzonki roślin. – W porównaniu z rokiem ubiegłym w akcję zaangażowała się jeszcze większa liczba jednostek uczelni, organizacji studenckich oraz pracowników UEK. O miano EKOpracownika, EKOstudenta, EKOjednostki oraz EKOorganizacji Studenckiej rywalizowały tym razem: 22 katedry, 16 jednostek administracyjnych, 21 pracowników, 5 organizacji studenckich i kół naukowych oraz dwoje studentów – mówi mgr Grażyna Wójcik z Sekcji Prasowej Kancelarii Rektora UEK, koordynatorka akcji. Nagrody i wyróżnienia za udział w konkursie rozdano 29 czerwca 2012 r. Poza pamiątkowymi dyplomami dla wszystkich uczestników

konkursu „EKOuczelnia” organizatorzy przygotowali nagrody w postaci sadzonek roślin. Zbiórkę makulatury na UEK zorganizowała Sekcja Prasowa Kancelarii Rektora we współpracy z Działem Administracyjno-Gospodarczym UEK i Stowarzyszeniem Manko. Serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom!

Wyniki IV edycji konkursu „EKOuczelnia”: Kategoria „EkoJednostka Uczelni 2012”: Grand Prix: 2100 kg – Biblioteka Główna; I miejsce: 1186,5 kg – Katedra Systemów Obliczeniowych; II miejsce: 458 kg – Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim; III miejsce: 403 kg – Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kategoria „EkoOrganizacja Studencka 2012”: I miejsce: 166,5 kg – Koło Naukowe Controllingu i Finansów; II miejsce: 100,5 kg – Niezależne Zrzeszenie Studentów; III miejsce: 95 kg – Parlament Studencki.

Programy MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK w pierwszej dziesiątce Rankingu MBA Perspektywy 2012

W

ogłoszonym 5 czerwca 2012 r. rankingu oceniono większość programów MBA funkcjonujących na polskim rynku edukacji biznesowej. Program International MBA realizowany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK przy współpracy z St. Gallen Business School zajął 8. miejsce, natomiast Program Executive MBA Marketing and Management realizowany razem ze Stockholm University School of Business uplasował się na 9. pozycji (w poprzednim roku na 16.). Rankingiem objęto 28 programów MBA organizowanych przez polskie uczelnie, najczęściej we współpracy z zagranicznymi partnerami. W rankingu uwzględniono 25 wskaźników podzielonych na siedem grup kryteriów: preferencje pracodawców – z wagą 15%, opinie absolwentów – 15%, jakość studentów programu – 15%, jakość kadry dydaktycznej – 15%, merytoryczna wartość programu – 20%, wsparcie procesu kształcenia – 5%, ranga i prestiż programu – 15%. Zestawienie przygotowane przez „Perspektywy” wyraźnie pokazuje, że oferujemy najlepsze programy MBA w Polsce południowej! Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest jedną z dwóch uczelni, która w pierwszej dziesiątce rankingu ma aż dwa programy MBA.

12

Kolejnym sukcesem Chóru „Dominanta” w skali międzynarodowej jest II nagroda w kategorii chórów mieszanych, otrzymana 3 czerwca 2012 r. w trzeciej edycji Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Cracovia Cantans”. Małgorzata Langer-Król otrzymała nagrodę dla najlepszego młodego dyrygenta. W festiwalu uczestniczyło 31 chórów z całego świata, m.in. trzy z Singapuru, z Norwegii, Estonii, Danii, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Rosji, Węgier. Więcej: www.krakowchoirfestival.pl/index.html

Małgorzata Langer-Król, dyrygent Chóru „Dominanta”

www.uek.krakow.pl

Kategoria „EkoPracownik Uczelni 2012”: I miejsce: 435 kg – Dorota Suwaj (Sekcja Porządkowa z Działu Administracyjno-Gospodarczego); II miejsce: 420 kg – mgr Piotr Malec (Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej); III miejsce: 399 kg – dr Mariusz Rozwadowski (Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa, Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych). Kategoria „EkoStudent Uczelni 2012”: I miejsce: 45,2 kg – Joanna Morek; II miejsce: 11 kg – Piotr Michalec. Organizatorzy: 423,5 kg – Kancelaria Rektora; 1164 kg – Stowarzyszenie Manko.

13


promocja zagraniczna

promocja zagraniczna

Promocja na Wschodzie nabiera tempa

Podpisanie porozumienia o współpracy ze SzkołąLiceum Nr 7 w Winnicy

BIAŁORUŚ

P

O

L

S

K

KRAKÓW KRAKÓW

Dnie pr

Podpisanie porozumienia o współpracy między UEK a Gimnazjum nr 39 z Dnieprodzierżyńska (Ukraina)

A

LWÓW

ŻYTOMIERZ

LWÓW

U

K

R

A

I

N

A KIJÓW

WINNICA

tr

ies

Dn

W dniach 23–28 kwietnia 2012 r. przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie promowali Uczelnię na Ukrainie i w Moł-W Ę G R Y BIELCE dawii. Harmonogram spotkań był wyjątkowo napięty, odbyto szereg spotkań z przedstawicielami władz KISZYNIÓW polskich za granicą, uczniami gimRUMUNIA nazjów i liceów oraz przedstawir dojazd OŁDA A MOŁDAWIA iep ODESSA cielami organizacji polonijnych. Dn W czasie sześciodniowej wizyty powrót delegacja wzięła udział w 26 spotkaniach i podpisała porozumienia o współpracy z 11 szkołami. Przede MORZE CZARNE Współpraca z mołdawską Polonią wszystkim zaś otwarto 3 nowe biura partnerskie (Lwów, Winnica, KiKolejne pięć dni to obecność delegacji nie delegaci Uczelni spotkali się z działającym szyniów) Programu „Eurostudent”, UEK w Mołdawii. Przedstawiciele UEK odwiena miejscowym uniwersytecie Klubem Polskim. reprezentującego UEK za granicą.

Lwów i Winnica Naszą uczelnię reprezentowali dyrektor Kancelarii Rektora i szef promocji UEK, Łukasz Salwarowski oraz prezydent programu „Eurostudent”, Denis Minakov. Podczas pierwszych dwu dni wyjazdu wizytowano polskie placówki na terenie Ukrainy. W poniedziałek (23 kwietnia) przedstawiciele UEK spotkali się z uczniami szkół nr 84 i nr 5 we Lwowie, z którymi podpisano porozumienia o współpracy. Poza tym delegaci Uczelni spotkali się z Konsulem Generalnym RP we Lwowie, Jarosławem Drozdem. Dzień później delegacja była już w Winnicy (270 km). I tutaj doszło do podpisania porozumień (szkoły nr 7 i 17) oraz spotkania z Konsulem Generalnym RP, Krzysztofem Świderkiem.

14

dzili dwa miasta: Bielce, w których bardzo silnie obecna jest mołdawska Polonia, oraz stolicę państwa, Kiszyniów. Podczas jednodniowej wizyty w Bielcach reprezentanci UEK spotkali się z uczniami Liceum im. Kantemira, z którym podpisano porozumienie o współpracy. Następ-

Doszło również do spotkania z redakcją gazety polonijnej „Jutrzenka”. Delegacja UEK udzieliła też krótkiego wywiadu dla polonijnej audycji radiowej „Polska Fala”. W Domu Polskim w Bielcach (największym w Mołdawii) przedstawiciele Uczelni spotkali się z jego dyrektorką, Eweliną

Podpisanie porozumienia o współpracy ze Szkołą Nr 84 we Lwowie

Promowanie UEK wśród uczniów Szkoły-Liceum Nr 7 w Winnicy

www.uek.krakow.pl

Maszarową (absolwentką UEK). W trakcie spotkania podpisano porozumienie o współpracy oraz prezentację UEK dla R O Sprzeprowadzono JA członków organizacji. W Kiszyniowie delegaci prezentowali ofertę edukacyjną UEK uczniom liceów: Gogola i Puszkina. Na partnerskiej uczelni, Akademii Ekonomicznej, przedstawiciele UEK spotkali CHARKÓW się z rektorem, Grigore Belostecinicem, oraz ze studentami jednej z organizacji. Tego samego POŁTAWA dnia doszło również do spotkania z członkami Związku Młodzieży Polskiej w Kiszyniowie. Ostatni dzień pobytu w Mołdawii stanowił DNIEPRODZIERŻYNSK okazję do spotkania z Polakami, zrzeszonymi w Stowarzyszeniu „Polska Wiosna w Mołdawii”, DNIEPROPIETROWSK organizacją polonijną, której przewodnicząca, DONIECK Oksana Bondarczuk, bardzo pomogła w organizacji wizyty. Spotkanie odbyło się kościele, w którym odbywają się msze dla polonijnej wspólnoty katolickiej. Delegacja UEK odbyła 26 spotkań w ciągu 6 dni wizyty, co daje średnio 4 spotkania dziennie.

Nowe porozumienia

Simferopol

W dniu 23 marca doszło do podpisania porozumienia z Miejskorejonową Polską Społeczną Organizacją im. A. Mickiewicza, stowarzyszeniem polonijnym z Nowogradu Wołyńskiego, natomiast 8 maja – z Gimnazjum nr 39 z Dnieprodzierżyńska. Oba dokumenty sygnowano na Uczelni. Z inicjatywy programu „Eurostudent” w dniu 4 czerwca 2012 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie gościliśmy grupę 31 osób z organizacji partnerskiej z Ukrainy – Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce”, wśród których byli również uczniowie Gimnazjum nr 2 z Odessy, które jest naszą szkołą partnerską. Po przybyciu na UEK młodzież miała możliwość zapoznania się z ofertą dydaktyczną Uczelni, poznania kampusu i życia studenckiego oraz warunków przyjęcia na studia. Sekcja Promocji UEK stale poszerza liczbę placówek zainteresowanych współpracą z Uczelnią. Łącznie są to 52 szkoły partnerskie i 24 organizacje partnerskie na Wschodzie. Piotr Czarniecki, Sekcja Promocji Kancelarii Rektora UEK

Spotkanie z Konsulem Generalnym RP w Winnicy

Spotkanie z młodzieżą mołdawską polskiego pochodzenia w Domu Polskim w Bielcach

Podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Dom Polski w Bielcach

Podpisanie porozumienia o współpracy z Liceum im. Petru Rares w Kiszyniowie

Wizyta na Akademii Ekonomicznej w Mołdawii; na zdjęciu od lewej Denis Minakov, prezydent Programu „Eurostudent”, Grigore Belostecinic – rektor Akademii Ekonomicznej w Mołdawii, Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK oraz Vladislav Byku – przedstawiciel programu „Eurostudent” w Mołdawii.

Liceum im. N. Gogola

Goście z Ukrainy przed Budynkiem Głównym UEK

Spotkanie z członkami Związku Polskiej Młodzieży w Kiszyniowie

Podpisanie porozumienia o współpracę między UEK a Miejskorejonową Polska Społeczną Organizacją im. A. Mickiewicza w Nowogradzie-Wołynskim (Ukraina)

Uczniowie wraz z nauczycielami i opiekunami z Gimnazjum nr 39 Dnieprodzierżyńska (Ukraina)

15


promocja zagraniczna

promocja zagraniczna

Stoisko polskich Uczelni na największe na świecie targach uczelni wyższych NAFSA 2012.

UEK na Targach Polskich Uczelni Wyższych w Houston!

Houston – to kolejne miasto w Ameryce, po Chicago, Toronto i Nowym Jorku, w którym Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie promował swoją ofertę dydaktyczną. Tym razem okazją dotarcia z ofertą dydaktyczną do kandydatów potencjalnie zainteresowanych rozpoczęciem bądź kontynuacją nauki na polskich uczelniach wyższych były Polskie Targi Uczelni Wyższych oraz NAFSA 2012.

Polskie Targi Uczelni Wyższych, zorganizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Viamoda Industrial – Szkołę Wyższą w Warszawie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polską Szkołę im. Mikołaja Kopernika w Houston i parafię Matki Boskiej Częstochowskiej w Houston, odbyły się w dniu 27 maja 2012 roku, w ramach obchodów jubileuszu 30-lecia ww. parafii. Hasłem przewodnim targów, odbywających się w przeddzień otwarcia dorocznej konferencji i targów NAFSA 2012, było sformułowanie „Studiuj w Europie, wybierz Polskę!”. Podczas targów, nad którymi patronat objął Minister Spraw Zagranicznych RP, swoją ofertę prezentowali m.in.: przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Viamoda Industrial Szkoły Wyższej w Warszawie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki Gdańskiej. Do akcji wspierającej Szkołę Polską włączyły się również Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Uniwersytet Warszawski. Uczestnicy targów mogli zapoznać się także z ofertą konsorcjum „Study in Krakow”. W celu zacieśnienia udanie rozpoczętej współpracy w dniu 30 maja 2012 roku Hanna Tomaszkiewicz, kierownik Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Houston, oraz proboszcz

16

Wystawa towarzysząca Polskim Targom Uczelni Wyższych w Houston

Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Houston, ks. Waldemar Matusiak, podpisali umowę o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Porozumienie zakłada promocję UEK i innych polskich uczelni wśród młodzieży Polonii teksańskiej, a z drugiej strony wsparcie Uniwersytetu w rozwoju polskiej szkoły i parafii. Szkoła polska w Houston jest już 50. zagraniczną szkołą partnerską UEK.

Największe na świecie targi i konferencja uczelni wyższych NAFSA 2012 w Houston odbyły się w dniach 29 maja – 2 czerwca br. Według organizatorów w przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 400 wystawców, a stoiska targowe odwiedziło około 10 000 osób. Na polskim stoisku, stworzonym w ramach kampanii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ready, Study, Go! Poland” poza Uni-

Podpisanie umowy z Polską Szkołą im. Mikołaja Kopernika oraz Parafią Matki Boskiej Częstochowskiej w Houston. Na zdjęciu od lewej: Hanna Tomaszkiewicz – dyrektor Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Huston, Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK, ks. Waldemar Matusiak – proboszcz Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Houston; 30.05.2012 r. Stoisko Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Polskich Targach Uczelni Wyższych w Houston

www.uek.krakow.pl

Jubileusz 30-lecia Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej towarzyszący Polskim Targom Uczelni Wyższych w Houston. Przemowa dr. Stanisława Burzyńskiego – doktora nauk medycznych oraz biochemika, założyciela i dyrektora kliniki Burzynski Clinic oraz Burzynski Research Institute w Houston i Stafford w Teksasie zajmujących się innowacyjna metodą leczenia raka (www.burzynskiclinic.com)

wersytetem Ekonomicznym w Krakowie promowało się ponad 20 innych polskich uczelni i instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym. Podczas trwającej 4 dni konferencji polskie szkoły wyższe mogły nawiązać współpracę z uczelniami z całego świata (wymiana studentów i wykładowców), rekruterami (pozyskanie studentów na studia płatne) oraz innymi firmami z branży.

Stoisko MNiSW, kampanii „Ready, Study, Go! Poland” na targach NAFSA 2012, gdzie promowały się polskie uczelnie.

Patronat nad Polskimi Targami Uczelni Wyższych w Houston objęło:

17


promocja zagraniczna

promocja zagraniczna

Pozawykładowy rozwój studenta

i ten wśród pracowników, polegający na wspomaganiu działań profesjonalnych w szpitalach, hospicjach, przy pracach budowlanych (np. nowe szkoły). Powyższe doświadczenia i dorobek uczelni amerykańskich w tym zakresie winny być inspiracją dla polskich uczelni, UEK natomiast – uczelnia, której nieobca jest tematyka powyższych zagadnień – mogłaby być pionierską w tym obszarze.

– I Forum Spraw Studenckich Na zaproszenie uczelni meksykańskich uczestniczących w konferencji i targach NAFSA 2012 w Houston przedstawiciel UEK, Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK, odwiedził Uczelnię partnerską TEC de Monterrey w Meksyku oraz 4 nowe uczelnie zainteresowane współpracą w zakresie wymiany studentów i wykładowców, przyjazdem studentów meksykańskich na szkołę letnią w Krakowie, na studia doktoranckie w języku angielskim czy projektami badawczymi i studenckimi (współpraca organizacji studenckich).

w Monterrey I Forum Spraw Studenckich w Monterrey (“Primer Foro de Asuntos Estudiantiles” , UANL – ITESM – UDEM – UR)

I Forum Spraw Studenckich w Monterrey (“Primer Foro de Asuntos Estudiantiles” , UANL – ITESM – UDEM – UR)

Zaplanowana wizyta dyrektora Ł. Salwarowskiego w uczelni partnerskiej Tecnológico de Monterrey w Monterrey stała się okazją do przyjęcia zaproszenia do uczestnictwa reprezentacji UEK w I Forum Spraw Studenckich w Monterrey, które odbywało się w tym samym regionie i podobnym terminie (7–8 czerwca). Dwudniową konferencję zorganizowały: Universidad de Monterrey, Universidad Regiomontana, Tecnológico de Monterrey oraz gospodarz Forum, Unversidad Autónoma de Nuevo León w Monterrey. Podczas konferencji poruszano mało znany Polsce, a jakże ważny problem pozanaukowego i pozawykładowego rozwoju i kształcenia studenta. W USA i Meksyku tematyka ta jest znana, popularna, uznawana często za kluczową wśród kwestii akademickich. Zwolennicy popularyzacji tej tematyki twierdzą, że rozwój studenta, który odbywa się poza salą wykładową, jest priorytetowy dla odnalezienia swojej drogi w życiu i odniesienia sukcesu na rynku pracy. Zakres tematyczny tego obszaru obejmuje wszelkie aktywności akadeObecność w Meksyku przedstawiciela Uniwersytetu stała się okazją do odbycia spotkań z przedstawicielami meksykańskich uczelni: Tecnológico de Monterrey, TEC de Monterrey in Queretoro, Universidad de Monterrey (UDEM), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Łukasz Salwarowski, dyrektor Kancelarii Rektora UEK, w dniach 5–9 czerwca 2012 r. odbył także spotkania z przedstawicielami tamtejszych placówek dyplomatycznych i organizacjach polonijnych, m.in. w Ambasadzie RP w Meksyku. Wizyta była także okazją do promocji kampanii „Ready, study, go! poland”.

18

Bliska duchowi podejścia do spraw studenckich, obecnemu w dyskusjach Forum, jest metodologia popularyzowana przez Stowarzyszenie NASPA (www.naspa.org). Organizacja ta, założona w 1919 r. w USA, wspomaga jednostki zaangażowane w problematykę spraw studenckich dzięki sieci przedstawicielstw na całym świecie. NASPA posługuje się również autorską metodą strukturalizacji problematyki bytu studenckiego. Stowarzyszenie angażuje społeczność akademicką w działania na rzecz sprawniejszego zarządzania elementami życia pozawykładowego w 29 krajach, poza kontynentem amerykańskim. Organizacja w chwili obecnej zrzesza 13 000 członków.

mickie odbywające się poza salą wykładową, wśród nich: kwaterunek młodzieży studenckiej, „życie studenckie”, organizacje, zrzeszenia, doradztwo, kwestie wyrównania szans studentów najbiedniejszych oraz wywodzących się ze środowisk mniejszości rasowych i etnicznych, etc. Co to oznacza w praktyce? Organizatorom Forum oraz zrzeszonym w Stowarzyszeniu NASPA zależy na uświadomieniu i edukacji władz oraz pracowników uczelni w tworzeniu jak najlepszych warunków do rozwoju pozawykładowego studentów (dogodne warunki mieszkaniowe, system stypendiów i kredytów, działalność w organizacjach studenckich, wolontariackich, wspieranie rozwój sportowy i zdrowotny, doradztwo zawodowe, integracja i tożsamość środowiska). Istotne jest również przeciwdziałanie patologiom w środowisku akademickim i walka z uzależnieniami. Przykładem tej ostatniej jest CAT (Concientización de Adicciones del TEC), organizacja działająca na Tecnológico de Mon-

terrey, uczelni partnerskiej UEK od 1999 r. Jorge Cervantes – dyrektor CAT (TEC) organizuje raz na semestr „Semana de Salud” – tydzień zdrowia, podczas którego przeprowadzane są badania zdrowia i wydolności fizycznej wśród wszystkich studentów. Po tej analizie student otrzymuje wskazówki korekt w swoim stylu życia, które mają poprawić stan jego zdrowia i kondycję fizyczną. W poważnych przypadkach o złym stanie zdrowia zostają poinformowani rodzice i fundatorzy studiów. Jednostka ta organizuje również specjalne kampanie i programy, których zadaniem jest przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym, takim jak uzależnienie od internetu i telefonu, otyłość, lekomania, narkomania, anoreksja itd. CAT promuje również wolontariat studencki

Z wizytą u braci Czechów Współpraca z zagranicznymi placówkami jest jednym z najistotniejszych elementów, bezpośrednio związanych z polepszaniem jakości kształcenia i wzbogacaniem oferty dydaktycznej Uczelni. O tej prostej prawdzie na UEK nie zapominamy, czego przykładem jest jedna z ostatnich wizyt delegacji Kancelarii Rektora, tym razem w Pradze. Wizyta przedstawicielstwa UEK w stolicy Republiki Czeskiej zaowocowała nawiązaniem bliższej współpracy z tamtejszymi placówkami dydaktycznymi. 16 maja Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK, wziął udział w spotkaniu z Konsulem Generalnym RP w Pradze, radcą Markiem Pędzichem. W spotkaniu uczestniczyli również: Władysław Adamiec, prezes Klubu Polskiego w Pradze oraz Agata Vlasakova, dy-

Anna Niewiadomska, ambasador RP w Meksyku oraz Łukasz Salwarowski, dyrektor Kancelarii Rektora UEK

UNAM – największa uczelnia w Meksyku

Profesor Zygmunt Haduch, absolwent Politechniki Krakowskiej, lider Polonii północnego Meksyku, szef Związku Przyjaciół i Polski w Meksyku, od wielu lat pracuje na jednej z lepszych uczelni meksykańskich (Universidad de Monterrey) i integruje lokalną Polonię, uhonorowany w tym roku najwyższym wyróżnieniem UDEM – „Premio PRO MAGISTRO im. Roberto Garza Sada”

rektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze. Doszło do podpisania porozumienia o współpracy ze szkołą. Tego samego dnia przedstawiciele delegacji spotkali się z Ladislavem Tyllem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, uczelni partnerskiej

UEK. Dyskutowano o perspektywach współpracy, o możliwości stworzenia wspólnego kierunku w języku rosyjskim dla studentów ze Wschodu.

Piotr Czarniecki, Sekcja Promocji i Kancelarii Rektora UEK

Spotkanie z przedstawicielami UNAM, największej publicznej Uczelni w Meksyku

www.uek.krakow.pl

19


AKADEMIE BIZNESOWE Druga edycja Akademii Mediów RMF, zorganizowana przez Grupę RMF i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dobiegła końca. 14 czerwca, podczas uroczystego zakończenia projektu, 34 absolwentów Akademii otrzymało certyfikaty uczestnictwa, a 3 najlepszych zostało dodatkowo uhonorowanych nagrodami rzeczowymi i propozycjami odbycia wakacyjnych staży. Podobnie jak w ubiegłym roku Akademia cieszyła się dużym powodzeniem wśród studentów krakowskich uczelni. Z uwagi na warsztatową formę spotkań liczba uczestników została ograniczona do trzydziestu wybrańców, którzy uzyskali najwyższe noty w realizowanym on-line procesie rekrutacji. Zajęcia, które odbywały się w krakowskiej siedzibie RMF FM i na kampusie UEK, prowadzili pracownicy Grupy RMF. Akademia została uroczyście zainaugurowana wykładem „Magia radia. Od sztuki po nauki ścisłe”, który 12 kwietnia wygłosił w auli Akademii Ekonomicznej prezes RMF FM Tadeusz Sołtys. Tytuł wykładu to jednocześnie swoiste motto całego przedsięwzięcia adresowanego do pasjonatów świata mediów, reklamy i marketingu. Interdyscyplinarny program Akademii został dostosowany do różnorodności kierunków studiów poszczególnych słuchaczy. Dzięki temu podczas zajęć mogli odnaleźć się, jak obiecywał na wykładzie inauguracyjnym Tadeusz Sołtys, zarówno ci, do których bardziej przemawia Excel, jak i ci rozkochani w Wordzie. Wykłady były dla słuchaczy Akademii okazją do poznania złożonych mechanizmów funkcjonowania rynku mediów i reklamy oraz dynamicznie zmieniającej się medialnej rzeczywistości.

AKADEMIE BIZNESOWE

Akademia Mediów RMF – II edycja zakończona

15 czerwca br. zakończyła się druga edycja „Akademii Indesit” – wspólnego projektu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Indesit Company Polska. Wszyscy spośród 25 uczestników otrzymali pamiątkowe certyfikaty, najlepsi zaś – nagrody rzeczowe.

Tadeusz Sołtys, prezes RMF FM, podczas wykładu inaugurującego II edycję Akademii Mediów RMF

Podczas wykładów specjaliści Grupy RMF prezentowali problematykę, która stanowi część ich codziennej pracy. Wprawdzie zajęcia poprzedzały niezbędne teoretyczne wprowadzenia, ale najsilniej akcentowany był aspekt praktyczny i analiza case studies. Studenci mieli możliwość korzystania z wielu narzędzi analitycznych i baz danych, którymi pracownicy Grupy RMF posługują się na co dzień. Novum tegorocznego programu Akademii, wprowadzonym dzięki postulatom studentów, stanowiły zajęcia poświęcone dziennikarstwu radiowemu. Pieczę nad warstwą merytoryczną projektu sprawowały działy marketingu, anteny, promocji, planowania i sprzedaży.

Warunkiem ukończenia Akademii RMF było aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie projektu zaliczeniowego. W efekcie powstało wiele wartościowych prac, cechujących się nietuzinkowym spojrzeniem na świat współczesnych mediów. Wiele z nich zawierało pomysły badawcze przygotowane na potrzeby stacji RMF FM, RMF MAXXX oraz RMF Classic. Koordynatorem Akademii Mediów RMF jest Sekcja Promocji Kancelarii Rektora UEK.

Szymon Beźnic – specjalista ds. badań, Grupa RMF

Pierwsza edycja AKADEMII COMARCH zakończona! 13 czerwca br. w siedzibie firmy Comarch odbyło się uroczyste zakończenie „Akademii Comarch”, projektu realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w partnerstwie z Comarch. W wydarzeniu wzięły udział władze uczelni, członkowie Zarządu Comarch, a przede wszystkim studenci, którym wręczone zostały certyfikaty wieńczące udział w projekcie. Celem „Akademii Comarch” było przybliżenie studentom UEK wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu innowacyjnych systemów informatycznych Comarch, wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Wszystko zaczęło się 15 marca br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Odbyła się wówczas inauguracja projektu, w ramach której Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch, dyrektor Sektora ERP wygłosił wykład pt. „Innowacyjne systemy ERP – praktyczne zastosowanie w biznesie”. Kolejnym etapem była rekrutacja, na którą składały się testy z trzech obszarów tematycznych: e-commerce, logistyka i księgowość. W zależności od zainteresowań i posiadanych kompetencji, student IV lub V roku

20

Finał II edycji Akademii Indesit

Wręczenie certyfikatu jednemu z wyróżnionych uczestników akademii.

studiów mógł podejść do wybranego przez siebie testu. Choć w rekrutacji wzięło udział kilkuset studentów, do projektu mogło zostać przyjętych tylko 28 osób, które brały udział w cyklicznych warsztatach prowadzonych przez specjalistów Comarch, zgodnie z określonym wcześniej harmonogramem. Łącznie zorganizowanych zostało 12 spotkań prowadzonych w oparciu o nowoczesne systemy informatyczne klasy ERP Comarch. Wszystkie warsztaty odbywały się w siedzibie Comarch (w Centrum Szkoleniowym Comarch), usytuowanej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie. Dla dwunastu najlepszych uczestników Akademii przewidziane zostały wyjątkowe nagrody w postaci 3-miesięcznej płatnej praktyki w sektorze

www.uek.krakow.pl

Czerwiec dla uczestników „Akademii Indesit” był gorący. 13 czerwca lider Działu Personalnego i rekruter w firmie Indesit Company, Justyna Pawełczyk, poprowadziła warsztaty z zakresu HR. Najwięcej emocji od samego początku budziła jednak sesja finałowa, zaplanowana na 15 czerwca, którą poprowadził Artur Włodarczyk z Działu Marketingu. Studenci, podzieleni na cztery grupy, mieli do przygotowania zadanie konkursowe – musieli wczuć się w rolę Product Managera i odpowiednio ustalić ceny i marże realnych produktów wprowadzanych na rynek. Prelegenci byli zobligowani do jak najbardziej syntetycznych wystąpień, jednak prezentacje bardzo często były jedynie wstępem do dłuższych dyskusji. Warto podkreślić, że studenci do wystąpień byli bardzo dobrze przygotowani. Dlatego też wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymali przenośne dyski twarde, a pozostali: odtwarzacze mp3, pamięci USB oraz vouchery do Pizza Hut. Tym samym druga edycja Akademii Indesit przeszła do historii. Druga, lecz z pewnością nie ostatnia. Dla firmy było to bardzo ciekawe doświadczenie. Zetknięcie się z gru-

pą oryginalnie myślących, zdolnych do wnikliwej analizy studentów pokazało, że takie inicjatywy dodatkowo motywują młodych ludzi do rywalizacji i wykazywania się inicjatywą. W takie osoby warto inwestować, warto im poświęcać swój czas. Koordynatorem Aka-

ERP firmy COMARCH. Praktyki rozpoczęły się w lipcu tego roku. W trakcie praktyki w Comarch studenci pracowali w grupach, podzieleni ze względu na poziom znajomości danej technologii projektowej. Grupa pozostawała przez cały okres stażu pod okiem opiekuna. Każdy praktykant otrzymał za swoją pracę wynagrodzenie, a także możliwość nieograniczonego korzystania z firmowego Kompleksu Rekreacyjnego w Krakowie. Pierwsza edycja „Akademii Comarch” zakończyła się sukcesem. Dzięki realizacji projektu Comarch będzie mógł zaproponować najlepszym studentom pracę w Comarch. Udział w projekcie ułatwi start na rynku pracy. Systemy Comarch ERP to obecnie jedne z najpopularniejszych systemów w kraju, dlatego umiejętność ich obsługi to kompetencja coraz bardziej ceniona na rynku pracy. Potencjalni pracodawcy wykorzystujący oprogramowanie Comarch, z pewnością docenią umiejętność obsługi oprogramowania Comarch zdobyte podczas Akademii, umożliwiające studentom od razu efektywną pracę oraz skrócenie czasu ich wdrożenia. Zarówno Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, jak i firma Comarch liczą na dalszą współpracę i rozwój kolejnych, ciekawych projektów. Już teraz wszystkich studentów zainteresować może fakt, iż w przyszłym roku akademickim planowa-

demii Indesit jest Sekcja Promocji Kancelarii Rektora UEK.

Dominika Kurtek, Sekcja Promocji UEK

ne jest uruchomienie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dwóch nowych „przedmiotów do wyboru”, realizowanych we współpracy z Comarch: „Business Intelligence w praktyce zarządzania z wykorzystaniem Comarch Business Intelligence” oraz „Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem w praktyce gospodarczej”. Jest to kolejna szansa dla studentów UEK na zdobycie specjalnego certyfikatu Comarch, a co najważniejsze – podniesienie kompetencji przydatnych na rynku pracy. Koordynatorem Akademii Comarch jest Sekcja Promocji Kancelarii Rektora UEK.

Joanna Długa, specjalista ds. edukacji, Comarch

21


AKADEMIE BIZNESOWE

AKADEMIE BIZNESOWE

„Akademia Talentów”

Raiffeisen Bank Polska S.A. – zakończenie drugiej edycji programu

22

Zapoczątkowana w latach poprzednich współpraca merytoryczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z biznesem w formule akademii firmowych od kilku lat nabiera tempa. W ciągu ostatnich lat sukcesywnie zwiększa się liczba firm współpracujących na tej zasadzie z naszą Uczelnią – do dotychczas współpracujących firm: Capgemini, Shell i Deloitte, dołączyły nowe, m.in. Accenture, Alior Bank, KPMG, Raiffeisen Bank Polska S.A., XTrade Brokers, Kopalnia Soli „Wieliczka”, PwC, Aspire, Bahlsen, BZ WBK, Google, Grupa RMF FM, Indesit czy Oshee. Dzięki akademiom Uczelnia przyczynia się do wypuszczania na rynek pełnowartościowych, doświadczonych i gotowych do pracy specjalistów, a studenci dodatkowo jeszcze podczas nauki mają szansę zweryfikować teorię z praktyką i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. Program akademii, opracowywany wspólnie przez ekspertów z poszczególnych firm i wybrane katedry Uczelni lub koła naukowe, zawiera cykl szkoleń, prezentacji i warsztatów skonstruowanych tak, by uczestnicy projektu zdobyli jak najwięcej użytecznych umiejętności

Dnia 12 czerwca dobiegła końca druga edycja „Akademii Talentów” – wspólnego programu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., przeznaczonego dla studentów naszej Uczelni. Warsztaty, które odbywały się w ramach programu, miały charakter wykładów oraz case studies, prowadzonych przez specjalistów banku. Współorganizatorem ze strony Uczelni była Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Program rozpoczął się w grudniu 2011 roku, kiedy to organizatorzy przeprowadzili akcję informacyjną, a następnie pracownicy działu zasobów ludzkich banku rekrutację wśród wszystkich chętnych studentów III roku studiów pierwszego stopnia oraz I i II roku studiów drugiego stopnia. W ten sposób została wyłoniona grupa 28 studentów – uczestników programu. Studenci uczestniczyli w cyklu ośmiu spotkań o następującej tematyce: Czy każdy kredyt trzeba spłacić? Moja emerytura – czy już muszę o niej myśleć? II fala kryzysu na świecie, Wojna banków – kto zwycięży? Standardy obsługi klienta, Współczesny bankowiec – sprzedawca, windykator czy analityk? Rekrutacja bez tajemnic, Podsumowanie II edycji Akademii Talentów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warsztaty miały na celu zapoznanie studentów z problemami współczesnej bankowości oraz tajnikami sztuki bankowej. Ich szczególną wartością było umiejętne połączenie przekazywanej wiedzy teoretycznej z realiami życia gospodarczego i umiejętnościami praktycznymi o co zadbali prowadzący zajęcia. Różnorodna tematyka poszczególnych spotkań sprawiła, że uczestniczący w programie studenci mieli możliwość holistycznego spojrzenia na zagadnienia związane z bankiem – z punktu widzenia jego klientów, pracowników, jak również problemów banku, jako przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospodarce. Wysokie walory aplikacyjne przekazywanych treści podkreśliła również wizyta uczestników programu w oddziale banku, gdzie mogli zapoznać się w praktyce z codziennością prowadzonej działalności bankowej – często nieznanej potencjalnemu klientowi. Dodatkowo w ramach warsztatów zainteresowani studenci zostali zaproszeni na testową rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną przez pracowników banku zajmujących się re-

Akademie rosną w siłę!

krutacją w banku na co dzień. Każdy otrzymał odpowiedź zwrotną, która umożliwi poprawienie ewentualnych błędów, a także oswojenie się ze stresem przed kolejnymi spotkaniami na rynku pracy. Zakończenie drugiej edycji programu to moment podsumowania i wręczenia stosownych certyfikatów jego uczestnikom. Dlatego też 12 czerwca miało miejsce ostatnie wspólne spotkanie, w którym z uczestnikami programu spotkali się: prof. Paweł Lula – dziekan Wydziału Zarządzania UEK, Krzysztof Wójcik – dyrektor Regionu Małopolska Raiffeisen Bank Polska S.A., Janusz Koźmik i Dorota Łomzik–Żurowicz – dyrektorzy Oddziałów Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz koordynator programu „Akademia Talentów” – dr Tomasz Rojek. Wręczono 28 certyfikatów wszystkim tym, którzy dotrwali do końca programu. W tym miejscu jeszcze raz serdecznie im gratulujemy! Warto wspomnieć, iż byli to studenci różnych specjalności, nie zawsze związanych z bankowością, choć żywo nią zainteresowani, co potwierdzają prowadzący zajęcia. Cieszymy się, że „Akademia Talentów” wywołała tyle entuzjazmu i zebrała tak wiele pozytywnych opinii – o czym mówiła w imieniu wszystkich studentów Justyna Zięba. Nie mogło się również obyć bez podziękowań dla wszystkich pracowników Raiffeisen Bank Polska S.A., którzy brali udział w realizacji programu, złożonych na ręce dyrektora Krzysztofa Wójcika, a także dla nieobecnego na zakończeniu Michała Famielca – dyrektora regionu

ds. bankowości detalicznej, który jako opiekun programu zajmował się organizacją i przygotowaniem każdego ze spotkań. W tym miejscu specjalne podziękowania należą się również studentkom: Joannie Róg, Judycie Walczak oraz Justynie Zięba – uczestniczkom wspomagającym akcję informacyjną oraz zaplecze organizacyjne programu. W czasie spotkania Janusz Koźmik dokonał podsumowania zakończonej pierwszej edycji, przedstawiając specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną będącą swoistym kalejdoskopem wszystkich przeprowadzonych warsztatów. Zapoznał również wszystkich zebranych z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród uczestników warsztatów, która miała na celu zebranie opinii dotyczących programu. Mamy nadzieję, że wszystkie zebrane w ten sposób głosy okażą się wsparciem dla organizatorów w przyszłości. Żywimy również nadzieję, że podejmą oni z nie mniejszym zapałem trud przygotowania kolejnej edycji, której rozpoczęcie jest planowane w listopadzie br. Zapraszamy zainteresowanych studentów do zgłaszania się do programu. Szczegóły już w październiku 2012 roku na stronie www.uek.krakow.pl w zakładce „Akademie Biznesowe”. Justyna Zięba, ambasador programu dr Tomasz Rojek, koordynator programu, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

www.uek.krakow.pl

i poznali praktyczne aspekty pracy w konkretnym zawodzie. Dlatego też część zajęć „akademii” skupia się na studium przypadku odzwierciedlającym rzeczywiste warunki i problemy, z którymi pracownicy firm muszą radzić sobie na co dzień. Co ważne, zajęcia nie odbywają się tylko na Uczelni, lecz także w siedzibach partnerskich firm. Firmy współtworzące z Uczelnią akademie delegują do współpracy pracowników działów, których zakres działania odpowiada profilowi kształcenia UEK (rachunkowość, audyt, księgowość, sprzedaż, konsulting, technologie informatyczne, outsourcing, logistyka i marketing). W każdej akademii bierze udział przeciętnie od 30 do 50 studentów wyselekcjonowanych w procesie rekrutacji prowadzonej przez firmy i Uczelnię. Uczestnicy projektu, po przejściu wszystkich etapów szkolenia, zdobywają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w programie, a najlepsi otrzymują propozycje praktyk, staży bądź pracy. Dowodem potrzeby tego typu przedsięwzięć jest fakt, iż liczba chętnych do udziału w kolejnych edycjach akademii zawsze wielokrotnie przekracza limit miejsc.

Dominika Kurtek – Sekcja Promocji Kancelarii Rektora UEK

Krakowska Kawiarnia Naukowa Nurtują Cię bieżące problemy z zakresu ekonomii, prawa, fizyki, medycyny, informatyki, socjologii? Chcesz zadać pytanie i uzyskać odpowiedź? Zapraszamy do Krakowskiej Kawiarni Naukowej! To doskonałe miejsce, aby dowiedzieć się więcej, zweryfikować swój tok myślenia oraz zaczerpnąć wiedzy od wybitnych specjalistów. Krakowska Kawiarnia Naukowa to nowa inicjatywa, w ramach której organizowane są cykliczne spotkania dyskusyjne z udziałem profesorów i ekspertów rozmaitych dziedzin i specjalności. Na panelach dyskusyjnych uczestnicy debat poruszają nurtujące wszystkich obywateli, a w szczególności środowisko naukowe, problemy współczesnego świata. Tematami dotychczasowych debat były: Gaz łupkowy. Energetyka w Polsce i na świecie; Prawo autorskie w internecie. Zasady odpowiedzialności użytkowników i udostępniających w sieci; Nanotechnologia. Zagrożenia i perspektywy rozwoju. W roli prelegentów wystąpili natomiast: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski – kierownik Katedry Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

Politechniki Krakowskiej; prof. dr hab. Marek Szymoński – kierownik Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. Ryszard Markiewicz – dyrektor Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Jarosław Lipszyc – prezes Fundacji Nowoczesna Polska, działacz na rzecz wolnej kultury; prof. dr hab. Kazimierz Górka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; dr Przemysław Grzesiok – Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach; dr hab. inż. Stefan Satora, prof. UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; dr inż. Stanisław Szafran – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Następna debata odbędzie się po wakacjach, najprawdopodobniej w październiku. Wraz ze specjalistami postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości na temat bardzo modnej ostatnio metody Biofeedback. Zapraszamy! Wstęp jest bezpłatny! Patronat nad Krakowską Kawiarnią Naukową objęli rektorzy największych krakowskich uczelni tj.: Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego, Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Więcej: www.krakowskakawiarnianaukowa.pl

State Street rozwija swoje struktury w Krakowie

Na zdjęciu od lewej: Anthony Carey, Scott Newman, Sławomir Majman, Joseph C. Antonellis.

Globalny gigant usług finansowych, współpracujący z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w ramach akademii biznesowej, otworzył już trzecie biuro w Krakowie. Firma State Street, jeden z największych dostawców zaawansowanych usług finansowych dla inwestorów instytucjonalnych na świecie, poszerza swoje struktury w Krakowie, stając się jednym z ważniejszych pracodawców na lokalnym rynku. 9 maja 2012 r. zostało oficjalnie otworzone nowe biuro firmy w krakowskim kompleksie Bonarka. Obecnie State Street zatrudnia ponad 1000 polskich specjalistów, a w nowym biurze w ciągu najbliższych 3 lat pracę znajdzie minimum 600 kolejnych osób. State Street rekrutuje ekspertów w zakresie finansów i księgowości, posiadających kompetencje i certyfikaty w zakresie zarządzania. Poszukuje również absolwentów studiów magisterskich, którzy chcieliby dalej rozwijać swoje kompetencje. State Street współpracuje z lokalnymi uniwersytetami i ponad 50 uniwersyteckimi biurami karier w całej Polsce. – Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego absolwentom szkół wyższych, biegle władających językami obcymi, po takich kierunkach, jak finanse, księgowość, matematyka, ekonomia, a także tym po studiach humanistycznych, którzy mogą się pochwalić zdolnościami analitycznymi. Szukamy również menedżerów i ekspertów w dziedzinie finansów, księgowości, audytu i bankowości. Do ich obowiązków należeć będzie nadzór nad obsługą oraz realizowanie projektów na rzecz globalnych klientów State Street – wyjaśnia Marcin Tchórzewski Vice President State Street Poland.

23


Rozmowy z Absolwentami

Rozmowy z Absolwentami Jak wspominasz Uczelnię z okresu swoich studiów?

Recepta na sukces RafałA Brzoski

Najprzyjemniejsze wspomnienia wiążę z czasem spędzanym w słynnym klubie „Eksperyment” na parterze pawilonu B oraz czwartkowe imprezy w klubie „Wolność FM”. Najbardziej przerażającym przedmiotem w tamtym okresie była Matematyka ekonomiczna na pierwszym semestrze pierwszego roku z prof. Andrzejem Malawskim. Udało mi się jednak pomyślnie zdać ten egzamin. W ogóle muszę się pochwalić, że podczas całego okresu studiów nie miałem żadnych drugich terminów. Bardzo dużo znajomych z tamtego okresu to osoby, którym udało się w życiu – są zadowolone z obecnej sytuacji zawodowej, piastują rozmaite stanowiska w różnych firmach i organizacjach: w bankach, leasingu…

– założyciela i współwłaściciela Grupy Integer.pl, w tym marki InPost oraz Paczkomaty

Jak Uczelnia wpłynęła na Twoje późniejsze życie zawodowe, obecne kompetencje? Co pomagało Ci osiągać sukcesy zawodowe?

Powód był prozaiczny. Jako mieszkaniec Raciborza miałem do wyboru Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu albo Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Z Krakowem związana była już wówczas moja siostra – tutaj studiowała i mieszkała. W mieście tym miałem więc łatwiejszy start. Nie bez znaczenia, oczywiście, był także urok i atrakcyjność tego miasta. Poza tym krakowska Akademia Ekonomiczna lokowała się wówczas na czołowych miejscach w rankingach szkół wyższych. Wybór uczelni ekonomicznej wiązał się również z moimi zainteresowaniami giełdą papierów wartościowych, na której grałem już w liceum (od 1993 r.) dzięki rodzicom, którzy otrzymali od swojego pracodawcy akcje pracownicze.

Przedsiębiorca to lider, menedżer. Czy w okresie studiów wykazywałeś już symptomy przywództwa? Działałeś w różnego rodzaju kołach naukowych, organizacjach, samorządzie, itp.? Byłeś działaczem czy koncentrowałeś się tylko na nauce? Brałem udział w wyborach do samorządu studenckiego. Niestety, mimo okazywanej z wielu stron sympatii i najlepiej zorganizowanej kampanii nie udało nam się wygrać. Potem okazało się, że nikomu w tych latach nie udało się wygrać z ówczesną ekipą samorządu (A. Odorowicz, J. Wilczyński). Dlaczego? Zainteresowani doskonale wiedzą. Na aktywny udział w innych organizacjach czy kołach naukowych nie miałem czasu. Od trzeciego roku zacząłem prowadzić własny biznes. Założyłem spółkę z moim kolegą ze studiów oraz moją obecną żoną, a wówczas sympatią. Zaczynaliśmy od roznoszenia ulotek. Nie układało się to rewelacyjnie, więc mieliśmy już zrezygnować. Ostatnie pieniądze wydaliśmy na ogłoszenie prasowe, oferując roznoszenie ulotek. Pierwsze zlecenie, za 250 zł, realizowaliśmy w strugach deszczu na osiedlu Srebrnych Orłów w Nowej Hucie. Po tygodniu mieliśmy pierwszego klienta już na 8 tysięcy ulotek. Zbiegło się to w czasie z sesją. Ulotki roznosiliśmy między egzaminami. Po miesiącu przyszedł klient na 40 tysięcy ulotek, a w ciągu trzech lat staliśmy się liderem rynkowym w tej branży. Tak było do maja bieżącego roku, kiedy nasza przygoda z ulotkami się skończyła – po 13 latach całą tę dywizję biznesową pod nazwą Kolportaż Rzetelny sprzedaliśmy na rzecz poczty austriackiej. W naszych rękach pozostały Paczkomaty i InPost (przesyłki pocztowe).

24

fot. Integer.pl

W 2001 r. ukończyłeś naszą Uczelnię. Dlaczego zdecydowałeś się na studia w ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie?

Rafał Brzoska – rocznik 1977, absolwent Zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997–2001), Założyciel i współwłaściciel spółek z Grupy Integer.pl, które rozwijał od początku ich działalności. W tym okresie zbudował ogólnopolską sieć dystrybucji bezadresowej i adresowej. Zarządza m.in. dynamicznie rozwijającymi się spółkami: Integer.pl, InPost Nowoczesna Poczta, InPost Finanse oraz drugą co do wielkości na świecie siecią Paczkomatów – całodobowych urządzeń do samodzielnego nadawania i odbierania przesyłek. Znakomity strateg i wizjoner, kreujący trendy i zmieniający oblicze polskiego rynku pocztowo-kurierskiego. To również doświadczony menedżer specjalizujący się w nowo powstających rynkach o dużym potencjale wzrostu. Dzięki perspektywicznej wizji rozwoju oraz koncepcyjnemu modelowi zarządzania i nowatorskiemu podejściu do biznesu promuje ideę innowacyjności na całym świecie. W latach 1999–2001 dyrektor handlowy, współwłaściciel i zarządzający firmą SENIORNET S.C., świadczącą usługi w branży internetowej. Od 1999 r. prokurent i współwłaściciel firmy Integer s.c.; od czerwca 2001 roku członek zarządu Integer.pl, w której do dziś jest dyrektorem handlowym; od kwietnia 2006 r. prezes zarządu i dyrektor handlowy spółki InPost Sp. z o.o., konkurującej z Pocztą Polską. Poza tym prezes zarządu spółek InPost Finanse, InPost Logistyka oraz InPost Paczkomaty. Laureat konkursu Korporacji Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie „Laury Magellana” w kategorii „Manager Roku”. Finalista prestiżowego rankingu Przedsiębiorca Roku (Ernst&Young, 2008 i 2011), zdobywca 9. miejsca w rankingu „50 najbardziej kreatywnych ludzi biznesu” według magazynu „Brief” (2011 rok). Jeden z dziewięciu „Tygrysów polskiego biznesu” według magazynu „Newsweek”. Wśród zainteresowań – poza literaturą o rynkach finansowych i analizach giełdowych – wymienia podróże, lotnictwo, nurkowanie i inne sporty ekstremalne.

www.uek.krakow.pl

Wiele mówi się o tym, że uczelnia daje głównie teorię, mało praktyki. Zgadzam się z tą opinią, ale uważam, że teoria również jest bardzo ważna, stanowi solidny podkład. Bardzo ważna jest choćby możliwość zrozumienia, czym są siły popytu i podaży i jak je mierzyć, czym jest mediana, jak statystycznie prezentować pewne zdarzenia. Na pewno trudniej jest być menedżerem człowiekowi po studiach nieekonomicznych. Zawsze bardzo interesował mnie marketing, bez znajomości wielu klasycznych zasad marketingowych z pewnością trudno byłoby prowadzić biznes. Uważam jednak, że studia równie mocno powinny być skorelowane z praktyką, na przykład na stażu w firmie odpowiadającej profilem studiowanemu kierunkowi.

Przejdźmy do ścisłego biznesu. Czemu zawdzięczasz sukces? Wydaje mi się, że nie mogę jeszcze mówić o sukcesie, może o jakiejś jego części… Ale gdybym miał powiedzieć, co może się do niego przyczynić, wymieniłbym: ciężką pracę, wyznaczanie sobie ambitnych celów oraz dużo szczęścia. Wydaje mi się, że im bardziej czegoś się pragnie, tym okoliczności stają się bardziej sprzyjające i pomagają w osiąganiu poszczególnych celów.

Recepta na sukces to…? Być ambitnym, pracowitym oraz mieć dokładnie określony cel. Moim zdaniem każdy, kto wie, czego chce i za wszelką cenę do tego dąży, ma szansę osiągnąć sukces. Nie udaje się tylko tym, którzy nie wierzą albo nie poświęcają temu celowi wystarczająco dużo czasu.

Gdybyś miał wymienić kilka dotychczasowych Twoich największych osiągnięć, co by to było? Pierwszym dużym sukcesem było rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie studiów i nie tylko utrzymanie się przy tej działal-

ności, ale osiągnięcie pozycji lidera w branży w bardzo krótkim okresie. Drugim sukcesem było wejście Integera na giełdę w październiku 2007 roku. Idąc na Uczelnię, byłem przekonany, że idę tam po to, by kiedyś być prezesem spółki giełdowej. Upublicznienie własnej spółki nie przychodziło mi wówczas nawet do głowy. Trzecim była decyzja o podjęciu konkurencji z Pocztą Polską. Czwartym decyzja o stworzeniu paczkomatów i wyjściu na rynki zagraniczne. Teraz czekamy na piąty sukces. Będzie nim osiągnięcie pozycji globalnego gracza na rynku logistycznym świata.

Wróćmy jeszcze do historii Twojej firmy. Na ostatnim roku studiów Twoja firma miała pozycję lidera w branży ulotek. Co było dalej? W 2001 r. Integer.pl kolportował ulotki w 20 największych miastach w Polsce. W 2003 r. objął zasięgiem 49 największych polskich miast. W 2004 roku rozpoczął działalność ogólnopolską i osiągnął pozycję lidera rynku według wartości obrotu rocznego. Później przez jakiś czas próbowaliśmy konsolidować rynek, czyli przejmować inne podmioty, łączyć się z innymi. Inni do tego nie dojrzeli. Kiedy mieliśmy 7 tysięcy osób działających dla nas na terenie całego kraju, know-how w zarządzaniu ludźmi i dużymi projektami, zrodził się pomysł wejścia na rynek usług pocztowych, którego uwieńczeniem było założenie w 2006 roku firmy InPost – największego w Polsce, niezależnego operatora pocztowego, który oferuje usługi pocztowe na terenie całego kraju. W 2007 r. InPost poszerzył zakres świadczonych usług, uruchamiając kompleksowy obrót dokumentami pomiędzy instytucjami i osobami fizycznymi oraz świadczenia usług związanych z produkcją i montażem euroskrzynek. W tym samym czasie wprowadziliśmy rewolucyjną na polskim rynku pocztowym usługę śledzenia przesyłek on-line, a Integer.pl debiutuje na GPW. W 2009 r. uruchomiliśmy usługę Paczkomaty 24/7 [24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu – przyp. red.], z których usług do tej pory skorzystało ponad 700 tys. osób.

Skąd pomysł na paczkomaty? Pomysł zrodził się w sposób naturalny: najpierw były ulotki, później były listy, których rynek się kurczy na całym świecie, a rynek paczek wzrasta z roku na rok o 16%. Chcąc zarabiać na paczkach musieliśmy zdobyć znaczącą przewagę konkurencyjną. To dają nam całodobowe automaty do samodzielnego nadawania i odbierania przesyłek, gdyż one nie śpią, nie strajkują, nie jedzą i umożliwiają serwis dostępny 24 godziny na dobę. Bardzo wierzę w ten projekt. Inspiracją do wprowadzenia takiego rozwiązania na naszym rynku była Deutsche Post, która posiada 2,5 tysiąca takich urządzeń. W tej chwili mamy w Polsce 420 paczkomatów, w Rosji 40. Do końca roku rozlokujemy ponad 1000 maszyn, w tym 300 w Polsce, 400 w Rosji, 200 na Ukrainie oraz ponad 100 w Czechach i Słowacji.

Na Litwę, Łotwę i Estonię sprzedaliśmy ponad 150 maszyn. W tej chwili jest to dla mnie absolutnie kluczowy, sztandarowy projekt. Stąd plan rozlokowania w ciągu 4 lat 16 tys. paczkomatów w całej Europie, na który pozyskaliśmy dużo amerykańskich funduszy – cały projekt wart jest 300 mln euro. Dostępność tej usługi na pewno też się zwiększy. W tej chwili paczkomaty wyeksportowaliśmy m.in. do Chile, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej i do Australii. W tym roku planujemy postawić kolejne.

Co Rafał Brzoska robi poza wymyślaniem kolejnych pomysłów na biznes? Główną odskocznią jest nurkowanie. Lubię także grę w golfa, choć mam mało czasu na szlifowanie umiejętności. Uprawiam inne sporty sezonowe, np. narty. Naturalnie wolne chwile poświęcam rodzinie, czyli żonie i dwóm córkom, w tym 8-letniej, która także ma w planach zarządzanie firmą.

Jakich rad udzieliłbyś maturzystom? Trzeba przede wszystkich zastanowić się, co chciałoby się robić, jaka praca sprawiać będzie nam przyjemność. Trzeba pójść tam, gdzie jest pasja. Dokonując wyboru, kierować się własnymi zainteresowaniami. Trzeba pamiętać, że im wcześniej zacznie się pracę zawodową, praktykę, staż czy zaangażowanie w organizacji, tym większe są szanse na osiągnięcie sukcesu. W dzisiejszych czasach nawet przewaga 2–3 lat w perspektywie długookresowej może okazać się gigantyczna. Pierwszy i drugi rok studiów można poświęcić na doświadczanie uroków życia studenckiego, ale począwszy od trzeciego roku warto pomyśleć o swojej przyszłości zawodowej.

A jakie cechy powinien mieć idealny pracownik? Odpowiedź jest bardzo prozaiczna: musi myśleć!

Jednym z nowych cykli w „Kurierze UEK” jest dział „Promujemy zdrowie”, a Ty wspomniałeś, że podczas studiów paliłeś papierosy. Dlaczego rzuciłeś? To była jedna z pierwszych nauk ekonomicznych, które wyciągnąłem na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Bardzo szybko policzyłem na osi czasu wydatki, jakie ponoszę i ryzyko związane z zachorowaniem na raka. Podsumowanie było oczywiste: nie warto! Absolutnie popieram kampanię Stowarzyszenia Manko „Lokal bez Papierosa” oraz wprowadzony zakaz palenia w lokalach, na przystankach autobusowych i w innych miejscach publicznych. Popieram też dalsze dążenia Stowarzyszenia do bezwzględnego zakazu palenia (bez sali dla palących). Rozmawiał: Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora i szef promocji UEK

25


WYWIAD

WYWIAD Poruszył Pan zagadnienie dopasowania edukacji akademickiej do praktyki gospodarczej. Czy nie uważa Pan, że polskie szkoły wyższe powinny być bliżej firm, powinny dostarczać studentom więcej doświadczeń z praktyki?

The sky’s the limit – rozmowa z prezesem Orange Polska, Maciejem Wituckim

Panie Prezesie, mając wiele lat doświadczeń w kierowaniu największą telekomunikacyjną firmą w Polsce, co poradziłby Pan studentom, aby mogli z sukcesem pokierować swoją karierą? Przede wszystkim trzeba chcieć. Doskonale pamiętam rozmowy kwalifikacyjne, które prowadziłem na początku lat 2000. Standardowe pytanie, które wówczas zadawałem, brzmiało: „Co Pan/Pani chciałby/chciałaby robić po 10 latach pracy w firmie?”. Najczęstszą odpowiedzią, którą wówczas słyszałem, było: „Zająć Pańskie miejsce, Panie Prezesie”. Dzisiaj już takich odpowiedzi nie słyszę. Odnoszę wrażenie, że młodzi ludzie stracili zapał, wiarę w siebie, że nasz duch pionierski trochę się rozwodnił. Tymczasem ja od zawsze hołduję zasadzie: „The sky’s the limit” (ang.: niebo jest jedyną granicą). Kolejnym niezwykle ważnym czynnikiem w budowaniu ścieżki kariery jest zdobywanie jak największej liczby doświadczeń. W ciągu mojego życia spotkałem wielu mądrych i doświadczonych ludzi – zazwyczaj były to osoby starsze ode mnie, które mogły mnie czegoś nauczyć. Część z nich jest teraz moimi bliskimi przyjaciółmi.

W jakiej mierze wiedza zdobyta na uczelni, a w jakiej mierze doświadczenia nabyte poza nią przyczyniły się do Pańskiego sukcesu?

21 maja w Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu VIP GAP Ekspert, organizowanego przez Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej. Tym razem studenci zaprosili do rozmowy człowieka o niepodważalnym autorytecie, osobę odpowiedzialną za rebranding najstarszej spółki telekomunikacyjnej w Polsce, trzykrotnego prezesa Telekomunikacji Polskiej, a obecnie – Orange Polska, Macieja Wituckiego.

26

Jedno z drugim się wiąże. Studiując na Politechnice Poznańskiej, uczęszczałem na spotkania Dominikańskiego Duszpasterstwa w Poznaniu. Poznałem tam wiele interesujących osób, podobnie jak w czasie moich corocznych wyjazdów wakacyjnych do Francji, gdzie pracowałem przy zbiorach tytoniu. Kilka lat później podjąłem studia podyplomowe na jednej z francuskich uczelni. Zagadnienia poruszane na tamtejszych wykładach były dla mnie absolutnym novum – takie przedmioty jak psychosocjologia i socjotechnika wykształciły we mnie poczucie, że bez względu na to, co będę w życiu robił, zawsze będę miał styczność z ludźmi. Jakość tych kontaktów, umiejętność wzajemnego zrozumienia i budowania relacji jest niezmiernie ważna w każdego rodzaju działalności. Francja była dla mnie dużym doświadczeniem otwartości – to było zetknięcie z kulturą ludzi ze świata inżynierskiego, u których nie wolno używać demagogii – jest to państwo przewidywalne, państwo, w którym firmy są przewidywalne.

www.uek.krakow.pl

Studenci powinni rozwijać w sobie zdolność do rozwiązywania problemów. Oczywiście – spotkania z praktykami z branży i warsztaty fakultatywne są ważne, niemniej jednak liczy się również umiejętność szybkiego zapamiętywania dużej ilości wiedzy i (być może) zaraz potem szybkiego jej zapominania. Uczelnia powinna w dużej mierze rozwijać nasz intelekt, ćwiczyć neurony. Doskonale pamiętam moje wejście w życie zawodowe – po 5 latach studiów byłem świetnie wyćwiczoną maszyną do zapamiętywania problemów i chłonięcia dużej ilości wiedzy – nawet częściowo bezużytecznej. To wszystko było efektem kolokwiów, egzaminów, chodzenia na wykłady. Nie oszukujmy się – w życiu zawodowym równie często, o ile nie częściej, mamy do czynienia z podobnymi sytuacjami, w których absolwent uczelni wyższej ma już pewne doświadczenie. Dlatego zostawmy nauczanie akademickie Akademii, róbmy jak najwięcej ćwiczeń, a po godzinach organizujmy spotkania fakultatywne. Świat szuka i potrzebuje ludzi otwartych, myślących nieszablonowo, odważnych, potrafiących dyskutować. Według mnie, żeby to osiągnąć, niezbędnym jest to, czego dokonano w starszych demokracjach europejskich – ściślejsze powiązanie edukacji z biznesem. Tego wymagają obecne wyzwania i czasy, w których dominuje gospodarka oparta na wiedzy. Jeżeli chcemy, żeby młodzi ludzie nie przegrywali już na starcie swojej kariery zawodowej, to szkoły – na każdym poziomie edukacji – powinny uczyć sprawnej komunikacji i empatii, otwartości, sztuki argumentacji, negocjacji i pracy w grupie. Uczelnia powinna być w dużej mierze miejscem, gdzie będzie rozwijał się intelekt, a studiowanie ćwiczeniem neuronów. Szkoły i uczelnie powinny wpajać młodym ludziom pragnienie podejmowania wyzwań, kwestionowania doktryn, poszukiwania alternatyw, korzystania z wyobraźni i twórczej współpracy z innymi.

Załóżmy, że skończyliśmy już studia, zaczęliśmy szukać pracy - na ile istotny jest przypadek i szczęście w osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym? Absolutnie szczęście jest potrzebne, przy czym na pewno nie jest determinujące. Posłużę się określeniem, które powstało wiele wieków temu na Dalekim Wschodzie, a które wywodzi się od starej perskiej bajki. Otóż był kiedyś pewien książę, który miał niezwykłe szczęście, bo zawsze kiedy czegoś szukał, natrafiał na coś o wiele cenniejszego. W ten sposób narodził się termin „serendipity”, czyli dokonywanie szczęśliwych odkryć, zwłaszcza wtedy, gdy szuka się czegoś zupełnie innego. W życiu trzeba mieć umiejętność wychwytywania rzeczy, które dzieją się wokół nas. Każdy

kontakt może być kontaktem, który okaże się pozytywny w sensie biznesowym.

Przejdźmy w takim razie do Pańskiego biznesu: Telekomunikacja Polska była bardzo rozpoznawalną i zakorzenioną marką na rynku polskim. Skąd decyzja, żeby zamieniać TP SA na Orange? Rynek telekomunikacyjny pędzi ku konwergencji, czyli oferowaniu klientom wszystkich usług telekomunikacyjnych i rozrywki pod jedną, silną, innowacyjną marką. Taką właśnie jak Orange. Dlatego zdecydowaliśmy się, że zastąpi ona markę TP. Orange to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych marek na świecie. Rebranding ma pokazać naszą innowacyjność oraz gotowość, by sprostać nowym wyzwaniom. To przemyślana decyzja biznesowa, ponieważ dla nas zmiana marki to nie tylko przemalowanie salonów i marketingowe show, ale realne korzyści dla klientów. Również moment rebrandingu nie jest przypadkowy. Nie bez znaczenia było np. EURO 2012, które dało nam, jako sponsorowi, niepowtarzalną okazję do promowania się. Czy warto było zmieniać markę? To się dopiero okaże, ale według mnie była to bardzo dobra decyzja podjęta w najlepszym czasie.

Jak Pana zdaniem będzie wyglądała branża telekomunikacyjna za kilka lat? Operatorzy zmierzają ku możliwościom jak najszerszego oferowania usług. Prowadzi to do konwergencji mediów, której podstawą są sieci szerokopasmowe. W związku z tym powstają rozwiązania technologiczne, pozwalające na łączenie usług telewizyjnych i internetowych, a także na aktywne włączenie do tego świata ich odbiorcy. Ten kierunek jest coraz bardziej widoczny w strategiach operatorów telewizyjnych, internetowych i telekomunikacyjnych. Jednocześnie rodzi to konieczność nadążania regulacji za szybko rozwijającym się rynkiem. Mówiąc o przyszłości branży, nie można zapomnieć o nowym pokoleniu. Pokolenie Sieci zmieni model przedsiębiorstw i sposób wypracowania zysków, gdyż to ono będzie kształtować kulturę pracy, sposoby korzystania z wiedzy i wolnego czasu. Dlatego firmy, myśląc o przyszłości, muszą zrozumieć nową generację. Jeszcze parę lat temu prognozowano, że za kilka lat internet będzie w całości bezprzewodowy. Dzisiaj świat wraca do tego, że jednak będziemy mieli kabelki. Internet bezprzewodowy jest wygodny, ale nigdy nie osiągnie prędkości internetu stacjonarnego. Tymczasem ilość przesyłanych danych z roku na rok rośnie. W polskich gospodarstwach domowych sytuacja, w której z internetu korzysta kilka osób równocześnie, staje się nieomal codziennością. Oczywiście istnieje możliwość, aby każdy członek rodziny korzystał z osobnego modemu, przy czym w takiej sytuacji rachunki za internet sięgnęłyby wartości 40–50 zł na osobę.

Skoro już mówimy o cenach – coraz częściej słyszy się o tym, że internet powinien być dostępny dla wszystkich, także dla tych najbiedniejszych. Czy internet będzie coraz tańszy? Ostatnimi czasy w środowiskach politycznych coraz bardziej popularne staje się hasło: „Darmowy internet do każdego domu”. Gdybym miał kandydować, moje hasło wyborcze brzmiałoby dokładnie na odwrót: „darmowy dom do każdego internetu”. Zarówno dom, jak i internet to dobra, które generują koszty – nie da się ich przeskoczyć. Prawdą jest, że spółki telekomunikacyjne narzucają marże na poziomie 30–35%, ale nie możemy zapominać o tym, że równocześnie około 15% swoich przychodów poświęcają na inwestycje. W przypadku spółek inwestujących w światłowody nakłady te przekraczają 20% z roku na rok. W związku z tym internet nigdy nie będzie całkowicie darmowy, co więcej – w internecie stacjonarnym będą musiały pojawić się limity podobne do tych, z którymi mamy do czynienia w internecie bezprzewodowym.

Czy to nie odstraszy klientów? Problem w tym, że nie mamy innego wyjścia. Internet rozwija się coraz szybciej i coraz szybciej rosną inwestycje. Tymczasem firmy muszą na czymś zarabiać – to jest czysty rachunek ekonomiczny. Czy klientów nie będzie to zrażało? W USA przez wiele lat przyzwyczajano klientów do nielimitowanego internetu – teraz klienci, w sposób drastyczny, muszą przyzwyczaić się do nowej, niekorzystnej dla nich sytuacji. Doszło do zderzenia z twardym rachunkiem wyników.

Panie Prezesie, co Pan będzie robił za 10 lat? Za 10 lat będę w dalszym ciągu pracował. Nie wiem tylko, czy w tak wielkiej firmie jak Orange – tego pokroju firmy często odczuwają potrzebę reform. Konkurencja nie śpi, a otoczenie cechuje się coraz większą zmiennością, dlatego też uważam, że kadra kierownicza powinna składać się przede wszystkim z ludzi młodych, o świeżym spojrzeniu na rzeczywistość gospodarczą. Istotnym czynnikiem są też cechy osobowości menedżerów wyższego szczebla. Różnorodność tych cech korzystnie wpływa na kondycję firmy. Mam nadzieję, że za 10 lat będę miał więcej czasu na uczestnictwo w takich spotkaniach jak tutaj – na Uniwersytecie. Chciałbym poświęcić więcej czasu na dzielenie się swoim doświadczeniem, bo właśnie duża ilość doświadczeń doprowadziła mnie tutaj, gdzie teraz jestem.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Michał Pacułt student II roku Ekonomii na studiach drugiego stopnia, praktykant Sekcji Prasowej Kancelarii Rektora UEK

27


WYWIAD

WYWIAD

Transformacja, modernizacja, spójność społeczna – polska gospodarka w świetle badań interdyscyplinarnych Rozmowa z prof. dr. hab. Michałem Gabrielem Woźniakiem, kierownikiem Katedry Ekonomii Stosowanej UEK

Wspominał Pan, że publikacja jest efektem pracy licznego zespołu naukowego. Jak udało się pod względem organizacyjnym i finansowym zrealizować takie przedsięwzięcie?

Jak ocenia Pan Profesor – jako osoba z wyjątkowo bogatym doświadczeniem organizacyjnym – administracyjną stronę realizacji projektów naukowych w polskim środowisku akademickim?

Pod względem finansowym decydujące znaczenie dla projektu miał grant MNiSW, z którego dotacja przynajmniej w podstawowym zakresie pokryła koszty jego realizacji. Sprawna organizacja całego projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu pracowników Katedry Ekonomii Stosowanej i ich doświadczeniu w tym obszarze. Już wcześniej realizowaliśmy podobne projekty, także o zasięgu międzynarodowym, np. zakończony w 2009 r. temat badawczy „Modernizacja ekonomicznych modeli Polski i Ukrainy”. Zdobyte wcześniej doświadczenie zaowocowało w tym grancie. Wreszcie z pomocą przyszły najnowocześniejsze zdobycze techniki, przede wszystkim zakupiony przez katedrę wideoterminal, pozwalający na zdalną realizację seminariów z uczestnikami projektu spoza Krakowa.

Niestety, problemy biurokratyczne uznaję za jedną z kluczowych barier rozwoju polskiej nauki. Ich przezwyciężanie pochłania zbyt wiele czasu i aktywności, którą należałoby poświęcić na kwestie merytoryczne. Znacząco spowalnia to proces badawczy, a wielu nawet zniechęca do podejmowania grantów. Wystarczy wspomnieć, że biurokratyczne „domknięcie” grantu, w ramach którego powstała niniejsza książka, zajęło mniej więcej trzy miesiące. W tym czasie pracownicy katedry odpowiedzialni za administracyjną obsługę projektu byli całkowicie zaabsorbowani obowiązkami biurowymi. Z trudem udawało się je godzić z dydaktyką, zaś indywidualna praca naukowa na ten czas musiała być całkowicie przer­wana. Wiele trudności w tym względzie ma charakter zewnętrzny względem uczelni, m.in. prawo przetargowe, którego stosowanie na przykład do procedur wydawniczych w mojej ocenie jest absurdal-

Czy na bazie własnych doświadczeń, m.in. przy tworzeniu tej książki, może Pan stwierdzić, że koncepcja badań interdyscyplinarnych ma szansę przebić się w ekonomii i naukach pokrewnych?

Prof. dr hab. Michał Woźniak (od prawej) oraz współpracownicy z Katedry Ekonomii Stosowanej: dr R. Bolonek, mgr D. Firszt, prof. T. Stanisz oraz dr Ł. Jabłoński.

Kilka tygodni temu nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się monografia pt. „Gospodarka Polski 1990-2011”, tom I „Transformacja”. Wydarzenie to wydaje się być dogodną okazją do zadania kilku pytań jej autorowi, prof. dr. hab. Michałowi Gabrielowi Woźniakowi, dotyczących książki i projektu badawczego, w ramach którego powstała, a przy okazji również ogólnych problemów polskiej gospodarki i nauki. Panie Profesorze, kilkanaście ostatnich miesięcy to pasmo różnych wydarzeń naukowych związanych z jubileuszem 20-lecia transformacji polskiej gospodarki. Czy ukazanie się książki „Gospodarka Polski 1990–2011” należy traktować jako jeden z elementów jubileuszu? Książka „Gospodarka Polski 1990–2011. Transformacja” jest częścią trylogii, w której starano się dokonać kompleksowej analizy przemian społeczno-ekonomicznych ostatnich dwóch dekad. Nie ma jednak charakte-

28

ru jubileuszowego. Jej podstawowym celem nie jest historyczna, retrospektywna analiza zachodzących w Polsce przemian społeczno-ekonomicznych, ale krytyczna ocena ich skutków, identyfikacja aktualnych wyzwań i sformułowanie wniosków na przyszłość. Tak się złożyło, że zasadnicza faza jej powstawania zbiegła się w czasie ze wspomnianym jubileuszem, ale w istocie książka jest efektem wieloletnich badań prowadzonych przeze mnie oraz moich współpracowników z UEK i innych ośrodków.

Czym w szczegółach różni się Pańska książka od wielu publikacji poświęconych transformacji polskiej gospodarki, które ostatnio ukazały się na polskim rynku? Różnice są zasadnicze. Gdyby tak nie było, tworzenie tej publikacji należałoby uznać za nieuzasadnione. Po pierwsze, przeprowadzona w pracy, również w kolejnych tomach, analiza ma charakter wielowymiarowy i nie ogranicza się do aspektów ekonomicznych. Motywem przewodnim jest koncepcja zintegrowanego rozwoju, rozumianego jako pozytywne zmiany we wszystkich sferach ludzkiego bytu: natury i biologii, ducha, wiedzy, techniki, konsump-

cji, ekonomii, polityki oraz społecznej. Z tej perspektywy analizowane i oceniane są zachodzące w Polsce procesy. Po drugie, w pracy podjęto próbę interdyscyplinarnego, holistycznego podejścia badawczego. Dotyczy to szczególnie drugiego i trzeciego tomu publikacji, zatytułowanych „Modernizacja” oraz „Droga do spójności społeczno-ekonomicznych”, które będą pracami zbiorowymi. Zespół autorski tych opracowań składa się z licznego grona naukowców z UEK i innych ośrodków akademickich, specjalistów z różnych dziedzin: ekonomii, zarządzania, finansów, socjologii, a nawet dyscyplin technicznych, np. energetyki. Uważam, że jest to najlepsza metoda analizy złożonych procesów transformacji i modernizacji. Dzięki temu książka jest unikalną pozycją na polskim rynku wydawniczym, co zauważył jej recenzent, prof. A. Łukaszewicz, a także pierwsi jej czytelnicy, m.in. prof. Grzegorz Kołodko.

Kiedy można spodziewać się kolejnych tomów trylogii? Mam nadzieję, że „Modernizacja” ukaże się wkrótce, natomiast „Droga do spójności społeczno-ekonomicznej na półki księgarskie trafi pod koniec roku.

www.uek.krakow.pl

Jest to koncepcja trudna do realizacji, ale możliwa, przede wszystkim zaś wydaje się konieczna. Daje lepsze wyniki w postaci wyjaśnienia złożonych procesów ekonomicznych niż tradycyjne podejście redukcjonistyczne. Ekonomiści mają dziś spory problem z przekonywającym wyjaśnieniem współczesnych turbulencji w gospodarce światowej, a zarazem są świadomi błędnych interpretacji wielu zjawisk, jakie były upowszechniane przed kryzysem. Sądzę, że to skłoni część z nich do podejścia holistycznego. Myślę również, że postęp w dziedzinie komunikacji, metodologii nauk ekonomicznych i wspierających ją narzędzi informatycznych znacznie ułatwi ten proces. Nie przesądzam, że podejście holistyczne się upowszechni, ale staram się możliwymi sposobami je popularyzować.

dzimy się w pomieszczeniu tylko dla 10 osób. Mamy jednak nadzieję, że nasza inicjatywa systematycznych wideoseminariów zostanie doceniona i doczekamy się lepiej dostosowanego pomieszczenia.

Ale przecież publikacja pojawiła się bardzo szybko. Już w lutym, a przedłożono ją do wydawnictwa na początku września! Niestety nie jest to zasługa zaangażowania osób odpowiedzialnych z ramienia UEK za proces wydawniczy. Stało się tak dzięki zaangażowaniu PWN w przygotowanie książki do druku jeszcze przed podpisaniem umowy. Fundamentalne znaczenie miały determinacja i poświęcenie niektórych uczestników grantu z Katedry Ekonomii Stosowanej. Zastanawiające jest, dlaczego w uczelni, która kształci specjalistów w zakresie zarządzania, sprawne procedury zarządzania procesem wydawniczym zawodzą. Mam nadzieję, że w nadchodzącej kadencji rozwiązanie tej kwestii stanie się priorytetem dla nowych władz UEK. Istnieje też problem sprzedaży książki. Z niejasnych dla mnie powodów uczelnia nie chce podjąć się komercyjnej dystrybucji publikacji napisanych przez jej pracowników, co sprawia, że traci na tym prestiż autorów i Uniwersytetu, a prawa autorskie nie skutkują po stronie dochodów. Tego typu filantropia jest nieracjonalna i godzi w społeczną misję nauki.

Czy to znaczy, że publikacja nie jest dostępna w księgarniach? Nie. Ten problem zdołaliśmy przezwyciężyć. Dyrektor PWN podjął decyzję o dodruku na własne ryzyko. Dzięki temu książka jest dostępna w księgarniach od 15 maja. Można ją też zamawiać na stronie internetowej WN PWN.

A co z kontynuacją badań interdyscyplinarnych?

Czyli publikacja, o której mówimy, nie jest pierwszą próbą zmierzenia się z problematyką rozwoju zintegrowanego?

I tom najnowszej publikacji autorstwa prof. dr. hab. M.G. Woźniaka

Od kilku lat w duchu holistycznym odbywają się wszystkie przedsięwzięcia naukowe organizowane lub współorganizowane przez Katedrę Ekonomii Stosowanej. Sztandarowym dziełem jest organizowana przy współpracy Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego cykliczna konferencja „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”. Co roku zapraszamy na nią naukowców z różnych dyscyplin, a efekty tej interdyscyplinarnej debaty często są zaskakujące. Zresztą na temat tej konferencji, z racji jej 10-lecia, pojawił się niedawno artykuł na łamach „Kuriera UEK”.

ne. Jednakże muszę niestety zauważyć, że wiele barier tworzonych jest na uczelni i można byłoby je rozwiązać w ramach istniejącego prawa, wpływając na mentalność pracowników administracji, skłaniając ich do większej kreatywności, pomysłowości i nastawienia na rozwiązanie problemu, a nie bezrefleksyjne przestrzeganie procedur. Jako przykład podam sytuację, w której spełniając wszelkie procedury przetargowe względnie szybko zakupiliśmy na potrzeby grantu wideoterminal, a następnie przez wiele miesięcy oczekiwaliśmy na adaptację sali seminaryjnej, niezbędnej do jego uruchomienia i użytkowania. W rezultacie gnieź-

Sprawa się skomplikowała jedynie tymczasowo, gdyż w obliczu problemów biurokratycznych nie byliśmy w stanie przygotować kolejnego projektu badawczego i zgłosić go na konkurs. Kontynuujemy jednak wideoseminaria i planujemy jeszcze w bieżącym roku konferencję. Po uporaniu się z publikacją trzeciego tomu trylogii wznowimy proces badawczy.

Życzymy, aby te ambitne plany powiodły się w klimacie przyjaznym dla pracy twórczej. Mam nadzieję, że po ukazaniu się kolejnych tomów będziemy mogli wrócić do tematu. Dziękuję także w imieniu wszystkich autorów trylogii. Jednocześnie zapraszam czytelników „Kuriera UEK” do wspólnej debaty nad lepszą przyszłością Polski i świata także na naszym profilu na Facebooku: www.facebook. com/modernizacjadlaspojnosci.

Oprac. Katedra Ekonomii Stosowanej UEK

29


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

UEK wyszkoli chińskich biznesmenów SP. Z O.O.

29 czerwca Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie podpisał umowę o współpracy z Polish-Chinese Training Institute, na mocy której chińscy urzędnicy i ludzie biznesu będą mieli możliwość kształcenia się na naszej uczelni z zakresu polskiej gospodarki i administracji. Założeniem projektu jest nawiązanie trwałej współpracy, która w przyszłości prowadzona będzie również na niwie akademickiej. Zarówno strona polska, jak i chińska nie kryły zadowolenia z oficjalnego rozpoczęcia współpracy, która, jak przyznał rektor naszej Uczelni, będzie dla UEK zupełnie nowym doświadczeniem. Wprawdzie Uniwersytet od dawna oferuje kursy w języku angielskim, lecz ze względu na bariery językowe część szkoleń prowadzonych będzie w obecności tłumacza. Niemniej jednak przedstawiciele Polish-Chinese Training Institute (PChTI) zgodnie podkreślają, że dla Chińczyków najważniejsza jest możliwość poznania polskiej polityki ekonomicznej z pierwszej ręki. Skąd tak duże zainteresowanie Chin naszą rodzimą gospodarką? Jak tłumaczy wiceprezes PChTI, You Hongyun, Chińczycy doceniają wysoki wzrost gospodarczy Polski na tle innych krajów Europy, jak również znakomitą kondycję naszego kraju, który w dobie globalnego kryzysu jako jeden z nielicznych wypracował dodatni przyrost PKB. Przedstawiciele chińskiej strony projektu, m.in. naczelnik Wydziału Ekonomicznego Ambasady Chin, Liu Wansheng, określili Polskę jako „przyszłość Europy”, a Polaków narodem pracowitym i ambitnym.

Niemiecka piosenka

jest dobra na wszystko Popularyzowanie muzyki i języka naszych zachodnich sąsiadów, motywowanie do jego nauki oraz promocja nowych talentów, których, jak się okazało, nie brakuje na naszej Uczelni – to cel pierwszego Konkursu Piosenki Niemieckiej, zorganizowanego przez Studium Języków Obcych UEK. Pomysł wzbudził duże zainteresowanie wśród uczących się języka niemieckiego – 24.05.2012 r. w dwóch kategoriach rywalizacji konkursowej (solista i zespół) wzięło udział blisko czterdziestu wykonawców. Mogli oni zaprezentować się na scenie Klubu Studenckiego „ZaUEK”. W miniprzeglądzie muzyki niemieckiej uczestniczyli: Andreas Kotz (przedstawiciel Goethe Institut Kraków), dr Jarosław Plichta (prezes Fundacji UEK), mgr Wit Górski (kierownik SJO UEK), Bożena Lasoń (zastępca kierownika SJO UEK), licznie reprezentowane grono lektorów języka niemieckiego na czele z kierownikiem Zespołu Języka Niemieckiego – mgr Dorotą Zawadzką (pomysłodawczynią konkursu) oraz przede wszystkim studenci naszego Uniwersytetu, dla których konkurs był zorganizowany. Imprezę poprowadził student II roku Finanse i rachunkowość – Marcin Muliński, a muzyczne i językowe umiejętności uczestników konkursu oceniało jury pod przewodnictwem dr Agnieszki Kubiczek (Instytut Filologii Germańskiej UJ), którą w ferowaniu werdyktu wspierały: Katarzyna Sochacka (finalistka III edycji konkursu telewizyjnego „Mam Talent”) oraz Karolina Śmiech (przedstawicielka Parlamentu Studenckiego UEK). Jurorki nie miały łatwego zadania, gdyż uczestnicy konkursu dobrali sobie niezwykle różnorodny repertuar – począwszy od podniosłego hymnu Unii Europejskiej „Ode an die Freude”, poprzez liryczne utwory solowe z repertuaru Mar-

Program szkoleniowy obejmował będzie zarówno wykłady teoretyczne prowadzone przez kadrę naukową UEK, jak również wizytacje w firmach i urzędach. Dla uczestników szkolenia przewidziano także bogaty program kulturalny. Szkolenia ruszą od najbliższego roku akademickiego i jeśli spotkają się z pozytywnym przyjęciem, zostaną rozciągnięte na kolejne lata. Domyślnie program dydaktyczny układany będzie przez PChTI, przy czym, jak podkreśliła prezes PChTI, Anna Zalewska, każda z grup szkoleniowych będzie miała możliwość „szycia go na miarę” zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem ze strony kursantów. Inicjatorem programu współpracy jest dyrektor Kancelarii Rektora i szef promocji UEK, Łukasz Salwarowski. Michał Pacułt, student II roku Ekonomii na studiach drugiego stopnia, praktykant Sekcji Prasowej Kancelarii Rektora UEK

18 czerwca 2012 roku odwiedziła naszą uczelnię delegacja chińska z Yiwu Industrial and Commercial College. Uczelnia ta znajduje w się w mieście Yiwu, które położone jest w Chinach wschodnich, zaledwie 3 godziny jazdy samochodem z Szanghaju. Organizacja Narodów Zjednoczonych i Bank Światowy określa Yiwu jako największe centrum dystrybucji towarów drobnych na świecie. Codziennie około 300 tys. biznesmenów dokonuje tu zakupów, z czego około 14 tys. stanowią stali zagraniczni kontrahenci. Yiwu Industrial and Commercial College jest jedyną szkołą wyższą w mieście. Kształci praktyków, 60% jej studentów znajduje zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin już podczas studiów, a 10% studentów zakłada własny biznes przed ukończeniem college’u. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie planuje podpisanie umowy o współpracy w najbliższym czasie z tą uczelnią. Dział Współpracy Mię-

dzynarodowej jest w trakcie negocjowania różnych form współpracy, w tym wymiany studentów i wykładowców oraz podwójnych dyplomów dla studentów chińskich.

Jury pierwszego Konkursu Piosenki Niemieckiej

leny Dietrich, Viki Leandros czy Xaviera Naidoo, a skończywszy na mocnym brzmieniu utworu grupy Rammstein. Po wysłuchaniu dziesięciu występów jury konkursowe wyłoniło następujących laureatów: W kategorii „solista” I miejsce: Natalia Borek II miejsce: Paulina Żmudka III miejsce: Sylwia Dudzik W kategorii „zespół”: I miejsce: Piotr Bernatek, Aleksandra Bielas, Anna Cimer, Patrycja Cupryś, Konrad Czado, Katarzyna Gramatyka, Kinga Wielgosz II miejsce: Jolanta Bielska, Łukasz Gucma, Piotr Klimczyk, Adrian Kopko III miejsce: Zuzanna Boryna, Wioleta Bucka, Aleksandra Cebula, Róża Chrobak, Marta Głogowska, Martin Jung, Justyna Latoń, Lidia Ślusarczyk, Sylwia Wąsik Wyróżnienia otrzymali: Marek Kaczmarczyk i Arina Zassorina. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym! Możliwość zaprezentowania się w repertuarze niemieckojęzycznym była dla wielu uczestników dużym wyzwaniem, ale przede wszystkim świetną zabawą. Swoją prawdziwą radością

Natalia Borek, laureatka I miejsca w kategorii „solista”

i spontanicznością, z jaką prezentowali wybrane utwory oraz dzięki kreatywności w doborze kreacji scenicznych, uczestnicy konkursu sprawili, że zgromadzona publiczność – także ta najmłodsza, dziecięca – bawiła się wspaniale. Konkurs nie mógłby się odbyć bez hojnych sponsorów. Atrakcyjne nagrody ufundowali: Fundacja UEK Kraków, Goethe Institut Kraków, Restauracja i Pizzeria „Metropolitana”, ScandiaCosmetics, Ski Hotel Sucha Dolina, SoundArt, Szkoła „Rekin” – nauka pływania, Unimil. Gorąco dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy! Mamy nadzieję, że Konkurs Piosenki Niemieckiej wejdzie na stałe do kalendarza cyklicznych imprez na naszym Uniwersytecie. Wiadomo przecież, że „angielski to mus, a niemiecki to plus!”. mgr Kornelia Tomaszewska, mgr Beata Budzyńska – organizatorki Konkursu Piosenki Niemieckiej

Renata Wydmańska, Dział Współpracy Międzynarodowej Laureaci pierwszego miejsca w kategorii „zespół”

30

www.uek.krakow.pl

31


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Publikacja „Bałkany 15 lat po wojnie” wydana! nie tylko z perspektywy wojny, którą w końcu powinniśmy uznać za zakończoną” – z posłowia mgr Izabeli Nowek-Tomczyk.

W czerwcu br. ukazała się publikacja „Bałkany 15 lat po wojnie” , pod redakcją Moniki Skóry, Zdzisława Skupienia oraz Marcina Sowińskiego, będąca pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 5–7 kwietnia 2011 r. Przypomnijmy, trzydniowa konferencja, zorganizowana przez członków Koła Naukowego Handlu Zagranicznego UEK, była okazją do wspomnienia o wojnie z ubiegłej dekady, zrozumienia jej przyczyn, podsumowania zmian, jakie zaszły w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji oraz Serbii, oraz pokazania, co mają obecnie do zaoferowania te kraje zarówno w sferze gospodarczej, jak i kulturowej. Konferencja miała swój wymiar symboliczny – wzięli w niej udział ambasadorzy trzech krajów: Koviljka Śpirić – Ambasador Bośni i Hercegowiny w Polsce, Ivan Del Vechio – Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce, Radojko Bogojević – Ambasador Republiki Serbii w Polsce. W gronie uczestników znaleźli się także: Paweł Włodarczyk – Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie, Robert Makłowicz, red. Ryszard Bilski, mjr rez. dr inż. Maciej Zimny, kpt. Jerzy Osika, dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska oraz dr Marcin Marcinko – ekspert ds. prawa konfliktów zbrojnych. Na publikację składają się pełne zapisy wypowiedzi gości, kalendarium konfliktu, wywiad z dr Ewą Klonowski, posłowie mgr Izabeli Nowek-Tomczyk i suplement gen. Romana Polko, a także spis nazwisk i miejscowości pojawiających się w wypowiedziach. „Wielką siłą książki jest nie tylko merytoryczna dyskusja, ale również wystąpienia zaproszonych ambasadorów. Optymizmem napawa mnie to, że możemy w tej książce przeczytać o rozwoju. Warto w końcu spojrzeć na Bałkany

32

„Po latach, wspaniali młodzi ludzie, i to nawet nie studenci politologii, ani dziennikarstwa, czy slawistyki, lecz... ekonomiści z krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego powrócili do „problemu bałkańskiego”. (…) Chcieli bowiem poznać – bo teraz, po latach łatwiej ogarnąć i dojrzeć z perspektywy i przeanalizować tamten czas – prawdziwe przyczyny wojny, ludobójstwa. Zaprosili do tworzenia wspólnego dzieła, oprócz naukowych sław, także świadków, pewnie nie tak utytułowanych, lecz jakże kompetentnych, że wspomnę: majora rezerwy dr. inż. Macieja Zimnego i red. mgr. Ryszarda Bilskiego. Ten pierwszy (…) był niedoścignionym negocjatorem, potrafił ugasić w zarodku każde serbsko-albańskie ognisko zapalne. Zaś

AKTYWNI UEK W poprzednim wydaniu „Kuriera UEK” zainaugurowaliśmy cykl „Aktywni UEK”, prezentujący pracowników UEK zaangażowanych w pracę na rzecz Uczelni w wymiarze wykraczającym poza obowiązki zawodowe i polecenia przełożonych. Poniżej prezentujemy kolejne zgłoszone sylwetki. Zapraszamy do nadsyłania kolejnych kandydatur!

Alicja Babral

pracownik Sekcji Gospodarczej Działu Administracyjno-Gospodarczego wraz z zespołem Od lewej: Marcin Sowiński i Zdzisław Skupień – współautorzy publikacji „Bałkany 15 lat po wojnie”

pan Ryszard (…) pomógł udowodnić na kartach studenckiej publikacji, że „jugodrama” (dramat jugosłowiański) miał przede wszystkim podłoże ekonomiczne” – z suplementu gen. dyw. rez. dr Romana Polko. Więcej: balkany15latpowojnie.blogspot.com

Profesor Jan Steczkowski uhonorowany medalem z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego 11 czerwca 2012 r. prof. dr hab. inż. Jan Steczkowski uhonorowany został jubileuszowym medalem „Sto lat Polskiego Towarzystwa Statystycznego”. Prof. Steczkowski przez wiele lat związany był z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Pełnił m.in. obowiązki dyrektora administracyjnego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (1951–1952), był kierownikiem Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego (1973–1975), kierownikiem Zakładu Statystycznych Metod Kontroli Jakości (1978–1994); prorektorem ds. nauki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1978–1981). Pełnił także wiele funkcji poza Uczelnią. Był m.in. członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Biometrycznego, przewodniczącym Komisji rewizyjnej Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, członkiem: Komisji nauk Ekonomicznych PAN o. w Krakowie, Komisji Statystyczno-Demograficznej PAN o. w Krakowie, Komitetu Redakcyjnego Folia Oeconomica Cracoviensia; Komisji Nauk Ekonomicznych PAU w Krakowie. Zainteresowania naukowe profesora koncentrowały się m.in. wokół takich zagadnień, jak: zastosowanie metod ilościowych w analizie zjawisk gospodarczych, problematyka jakości dóbr i usług, struktura rolna i obrót płodami rolnymi w Polsce i w świecie. W podziękowaniu za wkład w rozwój polskiej myśli statystycznej z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego jubileuszowy medal otrzymali także prof. dr hab. Józef Pociecha, kierownik Katedry Statystyki UEK (na zdjęciu powyżej po prawej) oraz prof. dr hab. Kazimierz Zając. Gratulujemy!

www.uek.krakow.pl

Z zaangażowaniem i nieprzemijającą energią dbają o to, aby wszystkim gościom naszej Uczelni smakowało, nie zabrakło i było na czas. Często nawet w przypadku wydarzeń niezaplanowanych udowadniają wszystkim, że można. Chce im się chcieć!

Profesor Janina Filek

oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Nieprześcignieni w aktywizowaniu i integracji środowiska osób niepełnosprawnych krakowskich uczelni wyższych. Konsekwentnie zwracają uwagę na potrzeby bliźnich, których często świadomie lub nieświadomie nie dostrzegamy. Działalność na rzecz studentów niepełnosprawnych prof. Janina Filek zainicjowała w 2002 r. Od tamtej pory wraz z zespołem podejmuje działania na rzecz eliminowania barier utrudniających studiowanie studentom niepełnosprawnym, organizuje szereg kursów i szkoleń dla studentów niepełnosprawnych (kurs księgowości, języka angielskiego, języka migowego czy komunikacji interpersonalnej) oraz pracowników naszej uczelni (cykl szkoleń „Uczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym”). W myśl hasła „Pomagać, wspierać, nie wyręczać” konsekwentnie stwarzają studentom niepełnosprawnym możliwości podnoszenia kwalifikacji i wyrównywania ich szans na rynku pracy. Dbają także o fizyczną sprawność naszych studentów, proponując im zajęcia na siłowni czy basenie. Biuro umożliwia również studentom korzystanie ze wsparcia psychologicznego w postaci indywidualnych konsultacji, szkoleń i warsztatów grupowych oraz profesjonalnej pomocy psychologicznej. To m.in. dzięki nim organizowane są Krakowskie Dni Integracji, szkolenia, piknik lotniczy i wiele innych przedsięwzięć.

Szanowni Państwo, w związku z przebiegiem kampanii wyborczej, zmianą władz rektorskich oraz z powodu zbyt dużych różnic wartości życiowo-zawodowych zdecydowałem, iż wraz z upływem obecnej kadencji zakończę moją współpracę zawodową z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Chciałem zatem szczerze podziękować wszystkim, którzy przez ostatnie cztery lata wspierali mnie w pracy na rzecz uczelni i we wprowadzaniu zmian, które z korzyścią dla uczelni udało nam się wspólnie dokonać. W szczególności dziękuję moim pracownikom z Kancelarii Rektora (Sekcji Promocji, Prasowej i Administracyjnej). Bez względu na to, jak kiedyś będzie próbowało się oceniać naszą pracę, uważam, że wykonaliśmy dla tej uczelni i naszej społeczności kawał dobrej roboty! Dziękuję też bardziej lub mniej zaprzyjaźnionym jednostkom, katedrom i organizacjom oraz partnerom biznesowym uczelni. W szczególności dziękuję: rektorowi prof. Romanowi Niestrojowi, Działowi Współpracy Międzynarodowej, Biuru Programów Zagranicznych, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biuru ds. Osób Niepełnosprawnych, Bibliotece Głównej, Wagabundzie, AIESEC, Akademickiemu Związkowi Sportowemu oraz kołom naukowym: „Index”, Homo Politicus i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz licznym katedrom, z którymi udało nam się zrobić wiele ciekawych projektów: Katedrze Europeistyki, Rachunkowości, Gospodarki i Administracji Publicznej, Stosunków Międzynarodowych, Marketingu, Finansów. Dziękuję też zaprzyjaźnionym uczelniom, z którymi udało się zorganizować wiele cennych inicjatyw: Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, ViaModa Industrial w Warszawie, Wyższej Szkole Europejskiej, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Politechnice Krakowskiej, Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, Szkole Głównej Handlowej oraz partnerom biznesowym i firmom: PZU, PKO BP, Uzdrowisku Rabka SA i Krynica-Żegiestów, Armaturze Kraków, Grupie RMF, Kopalni Soli „Wieliczka”, INDESIT, BZ WBK, Comarch, State Street, Wawel SA i OSHEE. W aktywnej pracy projektowej, zwłaszcza kiedy ktoś bardzo utożsamia się z interesem instytucji, dla której pracuje (a taką mam przypadłość), nie da się uniknąć nieporozumień, sporów i konfliktów, dlatego jeśli kogoś uraziłem i dotknąłem – szczerze przepraszam. Jednocześnie postaram się zapomnieć niemiłe dla mnie zdarzenia. Szkoda tylko utraconych złudzeń o wyższości świata akademickiego nad światem polityki, złudzeń, że tytuł naukowy czy praca na uczelni do czegoś zobowiązują. Zdarzenia minionego okresu sporo mnie nauczyły. Wybory pokazały mi nowe oblicze lojalności (czyli jej brak), a pomówienia uświadomiły, że dla władzy i osobistych korzyści niektórzy potrafią poświęcić wszystko (przyjaźń, klasę i dobre imię). Nauczyłem się też, że w instytucji publicznej (gdzie korzyści instytucji nie przekładają się bezpośrednio na zyski decydentów i pracowników) nie liczą się efekty, dlatego większość nie interesuje się dobrem uczelni jako całością, ale dba jedynie o własne sprawy. Na szczęście w każdym kraju i w każdej instytucji jest jednak grupa, której zależy, która nie potrafi patrzeć tylko na swój prywatny interes, która widzi, że jak „wyrwiemy wszystkie deski z burty”, to wszyscy popłyniemy na dno... I tej grupie mówię: jestem z Wami, trzymam za Was kciuki i życzę wytrwania w tych wartościach, a całemu okrętowi UEK życzę dalszego pięknego rozwoju. Nasz żaglowiec po latach stania na mieliźnie udało się rozpędzić, żagle się napięły, pięknie mknie do przodu w blasku słońca... Nie zmarnujmy tego, co udało się osiągnąć dzięki ciężkiej, często niedocenionej pracy wielu ludzi... Z całego serca życzę powodzenia, dobrych wiatrów i szczerego uśmiechu...

Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora i szef Promocji UEK

33


WARTO WIEDZIEĆ

Konkurs „Wiedeń w Krakowie – Kraków w Wiedniu” został zainicjowany przez Zespół Języka Niemieckiego Studium Języków Obcych UEK. Inspiracją były osobiste i naukowe kontakty z Wiedniem oraz fascynacja obu miastami. Organizatorom zależało na tym, aby temat wzbudził zainteresowanie wśród naszych studentów i sprowokował ich do bliższych kontaktów z językiem niemieckim, czy to przez trud własnej wypowiedzi w tym języku, czy też przy wyszukiwaniu materiałów źródłowych. Miała to być więc dodatkowa okazja nie tylko do poszerzenia umiejętności językowych, ale także do zebrania wiadomości geograficznych, historycznych, obyczajowych i politycznych o Austrii, a więc z dziedziny Landeskunde. Konkurs zorganizowano po raz pierwszy. Trudno było przewidzieć, z jakim odzewem się spotka. Obawy dotyczyły zarówno ilości, jak i jakości prac. Studenci naszego Uniwersytetu bardzo mile zaskoczyli organizatorów. Okazało się, że osoby, które na co dzień parają się przede wszystkim liczbami i skoncentrowane są głównie na zjawiskach ekonomicznych, przejawiają także inne zainteresowania i talenty, mają wspaniałą wyobraźnię i fantazję. Prace, które napłynęły na konkurs, świadczą też o bardzo emocjonalnym stosunku do obu miast. Wielu uczestników konkursu sięgało do osobistych związków ze stolicą Austrii, także do historii rodzinnych, które są dowodem na to, jak losy Krakowa i Wiednia, a więc i ich mieszkańców, przeplatały się kiedyś i wiążą się nadal. Studenci, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie, sięgnęli po różne formy wyrazu. Otrzymaliśmy obok prac plastycznych, wykonanych różnymi technikami, również liczne prace literackie. Powstały one zarówno w języku polskim, jak i niemieckim. Wśród prac w języku niemieckim są też wiersze, które świadczą nie tylko o poetyckim zacięciu autorów, ale również o ich wyczuciu językowym. Uczestnictwo w naszym konkursie dowiodło, że młodzi ludzie, studiujący na naszej Uczelni są wrażliwymi obserwatorami świata. Mamy nadzieję, że ta spostrzegawczość, wyobraźnia artystyczna, umiejętność syntezy oraz odwaga do zaprezentowania własnych pomysłów zaprocentują

WARTO WIEDZIEĆ

Posiedzenie kapituły konkursu, 21 maja 2012 r.

w przyszłości w ich życiu zawodowym, a już teraz i tego jesteśmy pewni – ogromnie wzbogacają ich życie. W werdykcie kapituła konkursowa napisała m.in.: „Kraków i Wiedeń, dwa miasta, które nie są tylko punktami na mapie świata, które nie są tylko miejscem koncentracji spraw życiowych ich mieszkańców. Dla krajów Europy Środkowej, dla tożsamości tej części świata miasta te, ze względu na ich historię, koncentrację zabytkowych zespołów urbanistycznych, piękno poszczególnych zabytków, dzieł sztuki znajdujących się w licznych muzeach i kościołach, odgrywały i odgrywają nadal rolę trudną do przecenienia. Kraków, polityczna stolica Jagiellonów, dynastii kształtującej oblicze szesnasto-

wiecznej Europy, stracił niewątpliwie później na swoim znaczeniu, ustępując miejsca Wiedniowi, siedzibie rosnących w siłę Habsburgów. Ale to przecież z Wiedniem związany jest ostatni akt przejawu mocarstwowej potęgi Rzeczpospolitej. Odsiecz Wiedeńska króla Jana stanowi dla każdego Polaka element jego narodowej tożsamości. Tych ścisłych węzłów, także emocjonalnych, nie zniszczyły zabory i utrata państwowości. Kraków stał się wprawdzie prowincjonalnym miastem Monarchii Austro-Węgierskiej, ale jego mieszkańcy włączyli się, szczególnie po roku 1867, w obronę polskości w ramach wielonarodowej monarchii. Wiedeń stał się stolicą idei równouprawnienia europejskich narodów, idei dzisiaj urzeczywistnianej w ramach Unii Euro-

pejskiej. Wybitny krakowianin Julian Dunajewski był jednym z realizatorów tej idei, kierując pracami rządu w Naddunajskiej Stolicy. Jak my dzisiaj widzimy Wiedeń i jego związki z Krakowem? Jak w szczególności krakowscy studenci postrzegają te związki? Odpowiedź na to miał dać zorganizowany w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie konkurs „Wiedeń w Krakowie, Kraków w Wiedniu”. Na konkurs wpłynęły 23 prace przedstawiające temat konkursu w ujęciu plastycznym lub literackim. Te ostatnie w języku polskim albo niemieckim. Były też prace dwujęzyczne. Formy ekspresji były bardzo różnorodne, wyrażały bogatą inwencję autorów prac konkursowych. Poziom prac, różnorodność ujęcia tematu konkursu utrudniły w dużym stopniu podjęcie decyzji przez Sąd Konkursowy. Po naradzie, niepozbawionej sporów i eksponowania różnych walorów kandydujących do nagrody prac, Sąd Konkursowy w składzie: prof. dr hab. Andrzej Zoll – przewodniczący Kapituły, dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK,

Robert Makłowicz, Ewa Grzegorczyk, Elżbieta Jałoszewska-Wrońska, Magdalena Wisiecka, postanowił przyznać cztery nagrody. W kategorii prac plastycznych nagrodzona została praca Heleny Oleksy, stanowiąca fotograficzny kolaż składający się z elementów charakterystycznej dla obu miast architektury, z dowcipnym podkreśleniem dzieła Hunderwassera i jego możliwego wpływu na przyszłą barwę krakowskich Sukiennic. Wśród prac polskojęzycznych największe uznanie Sądu Konkursowego przypadło historycznemu tekstowi Zdzisława Skupienia. Autor przypomniał historię spotkań piłkarskich reprezentacji Krakowa i Wiednia w latach 1913–1928. Tekst napisany jest żywym, dobrym językiem, a także samo ujęcie tematu jest bardzo interesujące. W kategorii prac niemieckojęzycznych nagrodzona została praca dwujęzyczna w postaci bardzo starannie opracowanej, także pod względem graficznym, broszurki zawierającej informacje o obu miastach i doświadczeniach

Polaków w Wiedniu. Autorką nagrodzonej pracy jest Aleksandra Chojnacka. Sąd Konkursowy postanowił przyznać konkursowe Grand Prix niezwykle oryginalnej pracy Radosława Ciukaja. Autor przedstawił interesującą grę poświęconą życiu i twórczości Johanna Straussa. Przyznane nagrody to trzydniowy wyjazd do Wiednia. Zwycięzcy, korzystając z gościnności wiedeńskiej uczelni Fachhochschule Wiener Neustadt, zatrzymają się w trzygwiazdkowym hotelu Steinfeld, przewóz zapewni Biuro Podróży Jordan, a kieszonkowe dukaty Gospodarstwo Rybackie Starzawa. Oprócz nagród Sąd Konkursowy postanowił wyróżnić: Sebastiana Dadała, Wojciecha Dydyka, Thomasa Dykę, Pawła Fiedora, Agnieszkę Gał, Olgę Gettler, Annę Kalwat, Paulinę Kocot, Małgorzatę Krasowską, Aleksandrę Łachman, Annę Marciszewską, Joannę Mleko, Patrycję Myrdę, Agnieszkę Rybiewską, Tomasza Sikorę, Agatę Sowińską, Tomasza Wolaka, Tomasza Wójcika i Aleksandrę Wronę. Cieszymy się, że konkurs spotkał się z tak pozytywnym odbiorem. Dziękujemy wszystkim, którzy z przychylnością odnieśli się do naszej inicjatywy. Dziękujemy osobom i instytucjom, które objęły patronat honorowy nad konkursem: rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr. hab. Romanowi Niestrojowi, prezesowi Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr. Jarosławowi Plichcie, konsulowi generalnemu Republiki Austrii w Krakowie Christophe Ceska i prof. Normanowi Daviesowi. Dziękujemy za wszelkie wsparcie organizacyjne i finansowe. Osobne podziękowania kierujemy do sponsorów – dzięki ich hojności mogliśmy szczodrze wynagrodzić laureatów.

mgr Magdalena Wisiecka, Zespół Języka Niemieckiego w Studium Języków Obcych UEK

Gala finałowa konkursu „Wiedeń w Krakowie, Kraków w Wiedniu”, 29 maja 2012 r.

Stand informacyjny o konkursie, 26 kwietnia 2012 r.

34

www.uek.krakow.pl

35


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

WSPÓŁCZESNA RZEŹBA POLSKA NA UEK

Stanisław Horno-Popławski, Jerzy Jarnuszkiewicz czy Tadeusz Łodziana to tylko niektórzy spośród sporego grona wybitnych rzeźbiarzy, których prace można było podziwiać na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach wystawy „Współczesna Rzeźba Polska”. Uroczysty wernisaż odbył się 16 maja br. w sali wystawowej Biblioteki Głównej. Otwarcia wystawy dokonał prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor UEK, w asyście Jana Gagackiego, dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, z którego zbiorów pochodzą eksponaty. Licznie zgromadzona publiczność przy symbolicznej lampce wina mogła podziwiać ponad 20 prac, wykonanych z brązu, drewna, cementu, a nawet kamieni polnych. Uzupełnienie wystawy stanowił katalog prezentujący dzieła, a także przybliżający sylwetki ich twórców. Kulturalna tradycja Orońska narodziła się około połowy XIX wieku, a sama placówka funkcjonuje jako państwowe muzeum od 1981 roku. Obecnie w jej zbiorach znajduje się ponad tysiąc prac – rzeźb, obiektów i instalacji, a kolejnych pięćset zgromadzono w formie de-

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie po raz trzeci przekazał zakrętki typu PET na na rzecz ogólnopolskiego programu charytatywno-ekologicznego „ZbieramyZakretki.pl pomagając ludziom pomagamy naturze”. 26 czerwca 2012 r. Fundacja Nauka i Kultura odebrała z Uczelni 850 kg zakrętek, tj. o 10 kg więcej niż poprzednio. Zbiórki na terenie kampusu dokonywała jak zwykle z poświęceniem Ala M. Kucharczyk, starszy księgarz w Wydawnictwie UEK oraz studentki-wolontariuszki. Łącznie spakowano 131 worków zakrętek, tj. ponad 327,5 tys. sztuk. Za pomoc w zbiórce zakrętek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie otrzymał dyplom uznania. Pieniądze otrzymane za zakrętki z firm recyklingowych Fundacja Nauka i Kultura przeznacza na zakup wózków inwalidzkich i sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.

mgr Grażyna Wójcik, Sekcja Prasowa Kancelarii Rektora UEK

pozytów. Wystawa była pokłosiem współpracy nawiązanej przez Centrum z działającą na UEK Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej. Dzięki niej orońskie rzeźby zagościły na uczelni już po raz drugi. Wystawę zorganizowała Agencja Artystyczna GAP przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

CZTERDZIEŚCI LAT MINĘŁO

Tomasz Machowski fot. Karol Gackowski

Ameryka Centralna w obiektywie ambasadorów UEK 32 zdjęcia wielkoformatowe z podróży po Ameryce Centralnej można było obejrzeć w dniach 23 maja – 23 czerwca 2012 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy Klubie Studenckim ZaUEK.

Czterdzieści lat minęło i w maju 2012 roku pan Tadeusz Pułka dołączył do zacnego grona uniwersyteckich jubilatów. Trudno było nam, pracownikom Działu Zaopatrzenia faktu tego nie zauważyć, skąpo go opisać, czy też nie pamiętać, gdyż życzliwa pamięć jest często najlepszą formą uznania i docenienia czyjegoś trudu. – Nie ma o czym pisać, bo przecież wiele osób pracuje podobny okres – tak zareagował mgr inż. Tadeusz Pułka na wiadomość o przygotowywanym artykule o jego osobie. Taka postawa wpłynęła w oczywisty sposób na kształt poniższego tekstu. Zastanawiałem się bowiem, jak będąc w zgodzie z własnym przekonaniem i jednocześnie nie naruszając takiej jego woli, zaprezentować pana Tadeusza, specjalistę budownictwa wodnego i byłego nauczyciela szkoły średniej. I wtedy przypomniałem sobie zdanie z tekstu śpiewanego niegdyś przez Wojciecha Młynarskiego: „róbmy swoje, może to coś kiedyś da”. Zdanie to może charakteryzować zarówno jego postawę zawodową, jak i odnosić się do sfery prywatnej. Róbmy swoje, bez specjalnego rozgłosu, jeśli nawet nie jesteśmy w wymarzonym miejscu i czasie. I to właśnie robi, przy czym jego wiedza wykracza poza obszar rzetelności technicznej, zahaczając o literaturę, historię, muzykę. A te dziedziny naszej kultury, dając wytchnienie znużonej życiem

Wystawa była kontynuacją projektu „Tańce wśród Piratów”, który Magda i Marcin Musiałowie realizują pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wystawa prezentowała kadry uchwycone w Nikaragui, na Kostaryce, Panamie, Dominikanie, Kolumbii i Wenezueli. – Podczas podróży byliśmy świadkami narodzin żółwi morskich, płynęliśmy w kanoe dzikim kanałem kostarykańskiej dżungli, penetrowaliśmy wraki pirackich statków, podziwialiśmy bajeczne wyspy Archipelagu San Blas zamieszkałe przez Indian Kuna, poznawaliśmy tajemnice wulkanów Ameryki Centralnej. Byliśmy też ambasadorami Uniwersytetu Ekonomicznego w Ameryce Centralnej – mówią podróżnicy. Więcej: www.magdaimarcin.pl

36

UEK przekazał 850 kg zakrętek na cel charytatywny

www.uek.krakow.pl

Mgr inż. Tadeusz Pułka przed kolejną wyprawą; Zakopane, hotel Bristol 2011 r.

duszy, odegrały zasadniczą rolę w dziejach ojczystych. Po tym filozoficzno-historycznym wtrąceniu, powróćmy jednak do naszego uniwersyteckiego „czterdziestolatka”. Chociaż w pracy humor często gości na jego twarzy, to jednak najlepiej czuje się po opuszczeniu Krakowa, powyżej 1000 metrów. Nie zapomina jednak całkowicie o Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W roku 2000 wspólnie z dwoma pracownikami Działu Zaopatrzenia (Zbigniew Skrzypiński i Zbigniew Cyran) „odkrył” działający co najmniej od 1921

roku hotel Bristol w Zakopanem, próbując także zainteresować tym tematem środowisko akademickie przy ulicy Rakowickiej. Natomiast opublikowanie przez niżej podpisanego dwóch obszernych artykułów na łamach „Tygodnika Podhalańskiego” oraz nasze coroczne wizyty w Bristolu, w jakiś sposób promujące przecież Uczelnię, mogą stanowić dobry początek dla podjęcia przydatnej dla Uniwersytetu i jego pracowników współpracy. Zbigniew Cyran

37


WARTO WIEDZIEĆ 25 kwietnia odbył się już 6. happening „Bezpieczna Uczelnia”, projekt realizowany co roku przez Parlament Studencki UEK oraz Pełnomocnika Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa, dr. Mariusza Rozwadowskiego. Motywem przewodnim imprezy, zorganizowanej pod hasłem „Hugs Not Drugs” – Leczymy Pozytywną Energią, były zagrożenia prawne i zdrowotne wynikające z zażywania narkotyków. Zamiast narkotyków, gwoździem programu były ,,Free Hugs”, rozdawane między innymi przez Larę Croft. Studenci prezentowali skutki zażywania narkotyków, okraszone komentarzem fachowców z Policji. Na terenie kampusu rozmieszczono też stoiska Policji, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa, na których studenci mogli zasięgnąć rad. Nie zabrakło atrakcji: organizatorzy rozdali mnóstwo gadżetów, przeprowadzono szereg konkursów, na scenie odbyły się pokazy taneczne, a na boisku sportowym „ósemki” samochodem sportowym kręcił rajdowiec, Janek Chmielewski. Studenci mogli sprawdzić się na ściance

WARTO WIEDZIEĆ

Hugs Not Drugs

– 6. happening „Bezpieczna Uczelnia”

wspinaczkowej oraz zweryfikować umiejętności strzeleckie, celując do tarczy. Wśród studentów przeprowadzono też ankietę na temat poczucia bezpieczeństwa na terenie kampusu i domów studenckich. Wynik badania wypadł bardzo pozytywnie – studenci

czują się bezpiecznie i nie dostrzegają żadnych zagrożeń. Happening rozpoczął się od wjazdu prorektora ds. studenckich dr. hab. Andrzeja Chochoła, prof. UEK, oznakowanym radiowozem w asyście motorów policyjnych.

Uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom specjalności Gospodarka światowa Pierwsza jedynka w dzienniku, pierwsza dwója w indeksie, pierwsza miłość… W życiu każdego człowieka są takie momenty, których nie zapomina się do końca życia – najwięcej jednak emocji wzbudzają „pierwsze razy”. Na początku kwietnia tego roku studencka brać w towarzystwie swoich bliskich i pod patronatem swoich wykładowców zebrała się, aby wspólnie być uczestnikami i świadkami kolejnego „pierwszego razu” – uroczystego wręczenia dyplomów świeżo upieczonym magistrom. Był to moment przełomowy, gdyż w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych zorganizowany po raz pierwszy. Był przyjemy dzień 2.04.2012 r., w powietrzu utrzymywała się jakaś niezwykła aura (przynajmniej tak to odczuwali ci najbardziej zainteresowani – absolwenci specjalności Gospodarka światowa). Godz. 14.00, Sala Senacka… Nagle lekko uchylone drzwi otwierają się szeroko i oczom zgromadzonych ukazuje się grupka kilkunastu ubranych w czarne togi i birety rozgadanych absolwentów. Upłynęło parę minut, zanim wszyscy usiedli, a rozmowy ucichły dopiero, gdy w sali znaleźli się przedstawiciele władz uczelni: dr hab.

38

Zakończenie 52. edycji Studium Pedagogicznego

C

hęć poszerzenia wiedzy przydatnej zarówno w pracy, jaki i w życiu osobistym przyświecała studentom, którzy w kończącym się roku akademickim 2011/2012 byli słuchaczami 52. edycji Studium Pedagogicznego przy Katedrze Psychologii i Dydaktyki UEK. Słuchacze Studium przez półtora roku zdobywali wiedzę w zakresie nauczania przedmiotów ekonomicznych, uczestnicząc w zajęciach z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej, etyki i kulturoznawstwa, emisji głosu i retoryki. Podsumowaniem cyklu zajęć były praktyki, które studenci odbywali pod opieką nauczycieli szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych.

Gdy już ostatni dyplom został wręczony, nadeszła pora na podziękowania i tradycyjne rzucanie biretami, które lądowały w przeróżnych miejscach. I znowu w blasku fleszy! Od tego wydarzenia minęło już trochę czasu. Z perspektywy można z całą pewnością powiedzieć, że studia na naszej Alma Mater, w tej grupie i z takimi wykładowcami, to chyba najlepszy etap naszego życia. Najbardziej szalony, ale i – jak do tej pory – najtrudniejszy, który ukształtował nasze charaktery i pozwolił poszerzyć horyzonty. Smutne jest jedynie to (naprawdę aż łezka się w oku kręci), że ten czas minął tak szybko… Jak blask flesza… mgr K. Szostak – absolwent specjalności Gospodarka światowa

www.uek.krakow.pl

dr Joanna Krzyżak kierownik Studium Pedagogicznego Katedra Psychologii i Dydaktyki UEK www.studped.uek.krakow.pl

Kwestionariusz osobowy Anny Sojki A

kademia Ekonomiczna w Krakowie w czasach mojego studiowania była... z roku na

rok coraz piękniejsza (ze względu na remonty i większe docenianie uroków bycia studentem).

G

dybym teraz zaczynała studia... Wiedza, iż

po indeks i kartę biblioteczną trzeba zgłosić się przed wszystkimi, pozwoliłaby na ominięcie kolejek, ale też utratę niezapomnianych znajomości.

D

inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor ds. studenckich UEK, rektor elekt, dr hab. Kazimierz Zieliński, prof. UEK – dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, a także dr hab. Edward Molendowski, prof. UEK i dr Joanna Garlińska-Bielawska, pod których kierunkiem naukowym powstawały prace magisterskie studentów Gospodarki światowej. Wśród zgromadzonych nie mogło również zabraknąć pozostałych pracowników Katedry MSG. Po krótkich przemówieniach nadszedł czas na punkt kulminacyjny: wręczenie upragnionych dyplomów. Pewnym krokiem, z uśmiechem na twarzy podchodziliśmy, by oprócz jeszcze pachnących drukarnią dyplomów odebrać osobiste gratulacje z rąk władz Uczelni i wykładowców. Każdy z osobna, w blasku fleszy, niemal po czerwonym dywanie…

Absolwenci Studium Pedagogicznego otrzymują świadectwo uprawniające do podjęcia pracy jako nauczyciela przedmiotów ekonomicznych oraz do prowadzenia kursów i szkoleń w firmach. Mamy nadzieję, że Słuchacze Studium zostali dobrze wyposażeni w potrzebne im narzędzia metodyczne, zainspirowani do dalszego kształcenia oraz stali się bogatsi o nowe doświadczenia i przyjaźnie.

roga z Uczelni do tego, kim teraz jestem, wiodła przez... polskie drogi, czyli funda-

mentalne pytanie - gdzie chcę mieszkać? Otoczenie bliższe i dalsze wywiera na nas ogromny wpływ. Kilka biur, czyli rozmów kwalifikacyjnych, które często decydują o kierunku rozwoju świeżo upieczonego absolwenta. Google, księgarnie i biblioteki, czyli bezpośrednie wsparcie w nowych obszarach związanych z pracą. A to wszystko z ludźmi, najbliższymi, ale też prawie obcymi, których poznajemy każdego dnia, a którzy tyle wnoszą do naszego życia.

P

ierwsze zarobione pieniądze wydałam na... Nie pamiętam.

M P

oim największym sukcesem jest... To, że jestem, kim jestem i jestem szczęśliwa.

oczułam się przegrana, gdy... Czasem

przegrywam bitwy, ale nie wojny, więc jeszcze nigdy nie poczułam się w pełni przegrana. Porażki pozwalają mi bardziej doceniać zwycięstwa, a czasem zatrzymać się i pomyśleć, co tak naprawdę jest ważne. życiu najważniejsze jest... Docenienie „tu i teraz”. Umiejętność „zatrzymania się”, spojrzenia w gwiazdy, na kochające nas osoby na przepływającą wodę czy spadający liść, czerpanie radości z życia. Nie lubię używać angielskich tekstów, ale… “Yesterday is a history, tomorrow is a mystery. Today is a gift, because of it we called it present”.

W N

ie należy się przejmować, gdy... ktoś nie znając nas i sytuacji źle nas ocenia. Może

warto się uśmiechnąć? Uśmiech czasem czyni cuda, a jak nie – cóż, tym bardziej nie warto się przejmować.

G S

dybym nie była, kim jestem, byłabym... hodowcą kiwi w Nowej Zelandii.

tudentom UEK radziłabym.... Cieszcie się tym najpiękniejszym okresem życia i czerpcie z niego jak najwięcej. Nasza biblioteka zawiera olbrzymie zbiory literatury oraz – co jeszcze korzystniejsze – dostęp do różnorodnych serwisów z publikacjami z całego świata (bezcenne przy pisaniu prac!).

Ż

ycie polega na... szukaniu i gonieniu króliczka, czyli poszukiwaniu celów, do których dążymy, tego, co daje nam radość, satysfakcję i wywołuje uśmiech na twarzy. Nie cały czas, ale chociaż chwilami. To może być rodzina, praca, hobby (jazda na rowerze czy zbieranie znaczków). Dążenie do czegoś, co nie pozwala nam zapomnieć, że życie jest piękne.

Anna Sojka Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Gospodarka i administracja publiczna – 2009) oraz Zarządzania (Zarządzanie firmą – 2010). Od początku kariery zawodowej związana z IT. Początkowo jako specjalista ds. wdrożeń systemów komputerowych (Dataland sp. z o.o.), obecnie specjalista ds. projektów informatycznych w Smyk sp. z o.o. Pasjonatka ekstremalnych 2 kółek, wielokrotna Mistrzyni Polski, zdobywczyni Pucharu Polski oraz Czech w zjeździe.

Patronem cyklu jest Korporacja Absolwentów UEK

www.kuek.pl

39


66%

od reklamowy (szkoły) znajomych

I stopnia stacjonarne

KATEDRALNY SHOW niestacjonarne I stopnia 4% niestacjonarne

18

9000

internet

plakat

od prasa znajomych 7059

(szkoły)

2008

2009

brak odpowiedzi

2010

66%

I stopnia stacjonarne

2,0 1,0

4,1 2,5

2,6

2007

2008

49plakat reklamowy 7 od (szkoły) znajomych

2005

2006

7% 48

27

prasa

2007

4%60 radio

2008

2010

2011

Liczba akademii partnerskich 14 12 8

4%

9%

2011

brak odpowiedzi

Targi edukacyjne 28

4% 4%

5,1

10

2010 inne źródło

2009

2009

5,0

Lata kalendarzowe

176

18%

I stopnia niestacjonarne

13

6

10

4 2 0

4

2009

2010

2011

27

WZROST LICZBY KANDYDATÓW 23%

18%

11

internet

66%

I stopnia stacjonarne

2006plakat

2007

od reklamowy (szkoły) znajomych

66%

I stopnia stacjonarne

ÎÎ Program „Zagraniczna szkoła partnerska” (50 szkół) ÎÎ Targi polskich uczelni za granicą m.in., w: Chicago, Toronto, Houston,

larii Rektora UEK w ostatniej kadencji było hasło: „Mniejsze koszty, większe efekty” . W dużej części udało się to Lwowie, Wilnie, Dnieprodzierżyńsku osiągnąć dzięki pracy pracowników działu i wsparciu I stopnia ÎÎ promocja w mediach społecznościowych (Facebook, Nk.pl, Golden niestacjonarne absolwentów, studentów, sympatyków UEK, a także praLine) – 3. miejsce w Polsce cowników i działów z nami współpracujących. Dzięki tej współpracy udało się zapoczątkować wiele innowacyjRozwój innych projektów nych, niezbędnych i rentownych projektów, poprawić większość znaczących mierników promocyjno-wizeÎÎ Akademia firmowa (5-krotny wzrost: w 2008 – 3, obecnie – 13) runkowych UEK. Zaowocowało to m.in. rekordową liczÎÎ Sponsoring (2-krotny wzrost dochodów) bą kandydatów na studia z Polski i z zagranicy, parterów ÎÎ Współpraca z mediami (4-krotny wzrost liczby bezpłatnych informacji biznesowych i medialnych, akademii firmowych i sponw mediach) sorów. Praca działu przełożyła się też w ostatnim roku na awans UEK w większości rankingów.

Efekty: ÎÎ Rekordowa liczba projektów na UEK ÎÎ Rekordowa liczba bezpłatnych informacji o UEK w mediach ÎÎ Rekordowa liczba kandydatów na studia, 4-krotny wzrost liczby stu-

7%

23%

prasa

internet

Studenci płatni

nie danych z lat 2008 i 2011)

www.uek.krakow.pl

2011

9%

radio

plakat reklamowy 45 od znajomych 33(szkoły)

7%

4%83 57

prasa

43

125 108

4% 48

9%

125

radio57

14 19

25 20

25 18

38 19

26

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

inne60 źródło 2011/2012

Cudzoziemcy zrekrutowani na UEK

brak odpowiedzi

2012/2013 symulacja

250 50

Studenci ze Wschodu

Pozostali studenci z zagranicy 108 83

45

33

57

43

27

27

20 13

26 19

23 20

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

44

56

64

2010/2011

2011/2012

30

Porównanie liczby bezpłatnych informacji o UEK w mediach w latach 2008–2011

dentów ze Wschodu 200% (porównanie danych z lat 2010 i 2011)

2010 4%

Studenci bezpłatni

18%

ÎÎ Wzrost zysków ze sprzedaży powierzchni reklamowej na UEK o niemal ÎÎ Wzrost dochodów uzyskanych ze sponsoringu o niemal 30% (porówna-

%

20094

2008

inne brak źródło 250 Cudzoziemcy przyjęci na studia pełne w poszczególnych latach odpowiedzi

4% 4%

Zespół Kancelarii Rektora. Od lewej: Piotr Czarniecki (media, eventy), Dominika Kurtek (współpraca z biznesem), Karina Przybylska (grafika), Małgorzata niestacjonarne Strakowska-Szczurek („Kurier UEK”), Grażyna Wójcik (rankingi, sprawozdania), Agnieszka Wiśniewska (rektorat), Zuzanna Bielat (rektorat), Aneta Kowalik (program „Szkoły partnerskie UEK”), Joanna Adamczyk (sekretariat Kancelarii Rektora), Karolina Idzikowska (koordynacja 18% pracy grafików), Krzysztof Biel (koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku, TV UEK), od lewej w dolnym rzędzie: Monika Janicka (rektorat), Marta Turmińska-Biały II stopnia stacjonarne (targi edukacyjne, gadżety uczelniane, plakatowanie), Piotr Bednarski (współpraca z mediami), Marta Tymowska-Malec (koordynator Uniwersytetu Dziecięcego), Łukasz Salwarowski (dyrektor Kancelarii Rektora i szef promocji UEK), Wojciech Cholewa (administracja strony głównej UEK)

14

11

18%

4

II stopnia stacjonarne

5% Dewizą działań Sekcji Promocji i Sekcji Prasowej Kance-

3,0

2011

223

23% internet

40

inne źródło

4,0

Prezentacje w szkołach średnich w latach 2008–2011

II stopnia stacjonarne

ÎÎ Jubileusz 85-lecia UEK ÎÎ Uniwersytet Dziecięcy (160 młodych studentów), ÎÎ Uniwersytet III Wieku (130 słuchaczy), ÎÎ Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (150 firm) ÎÎ Charytatywny Bal Błękitny oraz portal absolwentów ÎÎ Program „Polska szkoła partnerska” (45 szkół) ÎÎ Projekt „UEK dla Wschodu” (20 polonijnych organizacji partnerskich)

9%

5,0

0,0

0

18%

Inicjacja lub koordynacja projektów

6,0

4%

7232

radio

Liczba wizyt na stronie AE i UEK w poszczególnych latach kalendarzowych

6000

4% 4%

5%

KATEDRALNY SHOW

brak odpowiedzi

7795

4%

7000

I stopnia niestacjonarne

5%

7%

8000 reklamowy 7094

Kancelaria rektora dorobek lat 2008–2012

I stopnia niestacjonarne

9%

inne źródło

Liczba kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na UEK 23% w latach % 2008–2011

I stopnia stacjonarne

niestacjonarne

radio

4%

Kontynuując rozpoczęty w roku 2009 cykl „Katedralny 18% Show”, na łamach którego zaprezentowało się już kilkanaście katedr i kilka jednostek II stopnia stacjonarneadministracyjnych Uczelni, tym razem prezentujemy Kancelarię Rektora UEK, na którą składają się trzy sekcje: Sekcja Promocji, Sekcja Prasowa i Sekcja Administracyjna. 66% 5%

niestacjonarne

prasa

Liczba wizyt w mln.

5%

1104

1502

1734

222

2008

2009

2010

2011

200

2012/2013 symulacja

Syntetycznym miernikiem działań promocyjnych Uczelni w grupie maturzystów 2011 r. jest liczba kandydatów oraz wskaźnik udziału UEK w rynku wszystkich polskich maturzystów. Mimo niżu demograficznego i mniejszej liczby maturzystów w roku 2011 r. udało się nam zwiększyć liczbę kandydatów na studia dzienne na UEK. Jednocześnie staliśmy się najpopularniejszą uczelnią ekonomiczną w Polsce (I miejsce wśród publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce, wybieranych przez kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia [7795 kandydatów]). Trudniej jest ocenić udział w rynku studiów niestacjonarnych ze względu na brak właściwej podstawy oszacowania liczby potencjalnych kandydatów na tę formę studiów. Wiemy natomiast, że w liczbach bezwzględnych liczba kandydatów na studia niestacjonarne UEK spadła, co jest tendencją dotykającą większość polskich uczelni. Spadła też liczba studentów studiów podyplomowych, za których promocję i rekrutację odpowiada Krakowska Szkoła Biznesu.

AWANS W RANKINGACH Z punktu widzenia promocji uczelni ważnym wskaźnikiem efektywności jej działań są klasyfikacje UEK w różnorakich rankingach. Nasza Uczelnia w roku 2011 awansowała w wielu rankingach uzyskując następujące pozycje: ÎÎ 5. miejsce w Polsce w rankingu kierunków ekonomicznych – „Rzeczpospolita” i „Perspektywy” (kwiecień 2011) – awans o jedno miejsce (w 2010 r. – 6. miejsce) ÎÎ 38. miejsce w Polsce w rankingu uczelni akademickich „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” (kwiecień 2011) – awans o trzy miejsca (w 2010 r. 41. miejsce) ÎÎ 5. miejsce w rankingu, „Jakie uczelnie skończyli prezesi największych polskich firm” („Rzeczpospolita”, 25.11.2011) – awans z miejsca 9. w roku 2010 ÎÎ 5. miejsce w rankingu uczelni ekonomicznych „Gazety Bankowej” („Gazeta Bankowa”, kwiecień 2011) ÎÎ UEK otrzymał certyfikat „Uczelnia walcząca z plagiatami” (11.05.2011 r. i 9.05.2012 r.) ÎÎ UEK wyróżniony w konkursie na najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce, zdobywając I miejsce w kategorii „Nowoczesne technologie w dydaktyce” (5.05.2011 r.) Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora i szef promocji UEK

41


MEDIA

MEDIA

Media o UEK Kwiecień, maj i czerwiec to miesiące, kiedy na uczelni dzieje się najwięcej. Wprost proporcjonalnie wpływa to na obecność Uczelni w mediach. W minionym okresie przede wszystkim głośno było o Juwenaliach oraz Festiwalu Nauki. Lokalne oraz ogólnopolskie media tradycyjnie w maju skupiły się także na rankingach uczelni wyższych, które opublikowały zarówno „Rzeczpospolita”, jak i tygodnik „Wprost”.

Mimo zakończonego sezonu do powrotu na I-ligowe parkiety szykuje się drużyna siatkarek UEK, o której przygotowaniach pisał zarówno „Dziennik Polski”, jak i „Gazeta Krakowska”. Lokalne media zwróciły także uwagę na oddanie do użytku nowego pawilonu dydaktycznego UEK – pawilonu G. Tradycyjnie dziękujemy także naukowcom naszej uczelni, których eksperckie opinie i analizy często promowały markę Uczelni na arenie ogólnopolskiej – prof. J. Hausnerowi, prof. A. Wojtynie oraz dr. M. Andrzejewskiemu.

Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK Piotr Bednarski – Sekcja Prasowa Kancelarii Rektora UEK

42

www.uek.krakow.pl

43


KONFERENCJE

KONFERENCJE

VIII Międzynarodowy Kongres MBA

Otwarcie VIII Kongresu MBA, wystąpienie rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr. hab. Romana Niestroja

„Odnieść sukces w wymagających czasach” – pod takim hasłem w dniach 18–20 maja 2012 r. odbyło się na naszej uczelni największe spotkanie środowiska MBA: VIII Międzynarodowy Kongres MBA. Dzięki organizowanemu przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK wydarzeniu, blisko 200 menedżerów z Polski i świata uczestniczyło w wykładach ekspertów, wizytach studyjnych, panelach dyskusyjnych dotyczących Azji, energetyki, innowacji i zarządzania oraz w ciekawych imprezach towarzyszących.

Drugim panelem był panel „Energetyka”, pt. „Między węglem a atomem”, w którym wystąpili Waldemar Chowaniec – dyrektor Departamentu Strategii Korporacyjnej Kompanii Węglowej S.A., prof. dr inż. Marek Ściążko – dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Stanisław Tokarski – prezes Tauron Wytwarzanie S.A. Panel moderował Edward Czarzasty – absolwent studiów MBA, wiceprezes Zarządu ELBIS Sp. z o. o. Panel „Zarządzanie”, pt. „Sztuka Kryzysu – veni, vidi, vici”, był kolejnym panelem dysku-

syjnym podczas tegorocznego Kongresu MBA. Podczas dyskusji głos zabrali Leszek Mierzwa, dyrektor naczelny ds. grupy kapitałowej i relacji inwestorskich, KGHM, Leszek Gaweł – National Key Accounts Group Manager, Coca-Cola, S. Bronkhorst – M. Com in Business Management University of Johannesburg, Marek Rajca – General Manager, Plant Manager, Silgan White Cap Polska Sp. z o.o. Moderatorem był dr Krzysztof Misiołek z Katedry Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji UEK.

Pierwszym panelem dyskusyjnym w ramach kongresu był „Panel Azjatycki” pt. „Konfucjanizm, czyli skąd się biorą azjatyckie tygrysy”, w którym wzięli udział: Joanna Wardęga – Instytut Konfucjusza w Krakowie, Monika Hałupczak – Kancelaria Yingke Poland, Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer, Krzysztof Ingarden – Honorowy Konsul Japonii, właściciel Ingarden&Ewy Architekci, Prodip Bhowal – Head Performance Management Arcelor Mittal Poland SA. Moderatorką panelu była Alicja Zachura – absolwentka studiów MBA, ekspert ds. zarządzania ryzykiem rynkowym i finansowym. Uzupełnieniem panelu azjatyckiego były warsztaty „Mandaryński w biznesie – pierwsze kroki” poprowadzone przez Instytut Konfucjusza w Krakowie.

Ostatnim panelem dyskusyjnym podczas kongresu był panel „Innowacje”, pt. „Innowacje – jak z tego zrobić biznes?”. Wzięli w nim udział: Jerzy Foryciarz – Product Manager, Google, Krzysztof Krzysztofiak – dyrektor działu rozwoju Krakowskiego Parku Technologicznego, Krzysztof Kwiatkowski – Comarch S.A. Moderatorem dyskusji był Sebastian Jakubiak – członek zarządu S&T Service, który za prowadzenie dyskusji zebrał bardzo dużo pozytywnych opinii. Po raz drugi w ramach Kongresu MBA odbyły się specjalne wizyty studyjne. Uczestnicy Kongresu MBA zostali przyjęci przez następujące firmy: Kompania Piwowarska S.A., Silgan White Cap Europe, Coca-Cola, Nokia Siemens Networks, Krakowski Park Technologiczny. Ponadto Kongresowi towarzyszyły liczne wydarzenia dodatkowe: piątkowa Gala Wieczorna w Restauracji „Pod Różą”, połączona z aukcją charytatywną na rzecz Stowarzyszenia „WIOSNA”, sobotni Wieczór MBA „Wspieramy młode talenty – Igor Marinow”, zorganizowany w klubie muzycznym OPIUM na krakowskim Kazimierzu, oraz rekordowe pod względem liczby uczestników niedzielne rodzinne spotkanie golfowe połączone z turniejem golfa. Turniej w klasie profesjonalistów o Puchar Dyrektora KSB UEK wygrał Marek Rajca – absolwent programu Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. W celu doskonalenia programu Kongresu MBA po raz drugi przeprowadzono wśród uczestników ewaluację wydarzenia. W ankietach przeważały oceny bardzo dobre i dobre. Opinie z ankiet będą punktem wyjścia przy tworzeniu programu i organizacji przyszłorocznego – IX Międzynarodowego Kongresu MBA, który odbędzie się w dniach 17–19 maja 2013 r. Już dziś serdecznie Państwa zapraszamy! Za organizację tegorocznego wydarzenia odpowiedzialni byli przedstawiciele Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK oraz członkowie Klubu KSB Alumni MBA, którzy opracowali zakres tematyczny Kongresu. Główny zespół organizacyjny tworzyli: dr Piotr Buła, Robert Sołek – prezes Klubu KSB Alumni MBA, a także dr Przemysław Domański – dyrektor Rady Programowej VIII Kongresu MBA. Za wsparcie pod względem koordynacji działań operacyjnych oraz komunikacji odpowiedzialna była Grupa A-05.

Panel azjatycki – Konfucjanizm, czyli skąd się biorą azjatyckie tygrysy?

Panel „Innowacje” – Jak zrobić z tego biznes?

Na zdjęciu od lewej: M. Drożdż (Dragon, Harley Davidosn), dr P. Buła (KSB UEK), zwycięzca turnieju M. Rajca, L. Kula (RKGC Ochmanów), A. Woźniak (Biżuteria Ani), Ł. Wilczek (Grupa A-05), D. Adler (organizator).

Krakowska Szkoła Biznesu UEK bardzo dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu VIII Międzynarodowego Kongresu MBA: studentom i absolwentom MBA, dyrektorom i koordynatorom programów MBA, Radzie Programowej Kongresu, patronom ho-

norowym, sponsorom, patronom medialnym, Grupie A-05. Jolanta Job Krakowska Szkoła Biznesu UEK Fot. Piotr Wyszyński

Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Programów MBA

44

www.uek.krakow.pl

45


WYDARZENIA

WYDARZENIA

V Turniej Golfa MBA o Puchar Dyrektora KSB UEK Golf i MBA łączy precyzja i dążenie do celu. Kongresowa przygoda z golfem w piknikowej atmosferze to wizytówka Klubu KSB Alumni MBA. Tegoroczny Turniej Golfa o Puchar Dyrektora KSB UEK oraz rekreacyjny piknik golfowy zorganizowany dla gości Międzynarodowego Kongresu MBA był już piątym z kolei. Na imprezę przybyła rekordowo liczna w historii KSB grupa gości i członków Klubu. Zwycięzcą V Turnieju Golfa MBA został Marek Rajca, dyrektor generalny Silgan White Cap Polska Sp. z o.o., absolwent VIII Edycji Programu Executive MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, aktywny członek Rady Klubu KSB Alumni MBA, zaangażowany w rozwój i integrację środowiska MBA. Główną Nagrodą w turnieju był, zgodnie z doroczną tradycją, Puchar Dyrektora KSB UEK. Nagrodę dodatkową – Harley Davidson na weekend ufundował sklep Dragon – autoryzowany dealer marki Harley-Davidson. II miejsce w turnieju zdobył Paweł Krasoń, absolwent X edycji Programu Executice MBA w KSB UEK. Na III miejscu uplasował się Piotr Cejnóg z Golfowego Klubu Macierzystego Sobienie Królewskie Golf & Country Club, absolwent MBA XIII na

XII Festiwal Nauki Panele dyskusyjne, prezentacje, warsztaty, wycieczki, występy, spektakle oraz wiele innych atrakcji przygotowanych przez uczelnie wypełniły program XII Festiwalu Nauki, zorganizowanego w dniach 9–12 maja br. na Rynku Głównym w Krakowie pod hasłem „Teoria – poznanie – doświadczenie”.

Uniwersytecie Szczecińskim. Nagrody wręczył koordynator programów MBA dr Piotr Buła. Na familijne spotkanie MBA przybyli licznie uczestnicy VIII Międzynarodowego Kongresu MBA wraz ze swoimi rodzinami. W spotkaniu uczestniczyli goście z Uniwersytetu Roosvelta w Chicago i Uniwersytetu w Johannesburgu (RPA) – uczelni partnerskich Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Wszyscy aktywnie zaangażowali się w zajęcia Akademii Golfa, w których doświadczeni trenerzy z Royal Kraków Golf & Country Club prowadzili gości przez meandry sztuki golfowej. Dzieci malowały obrazy na płótnie i brały udział w grach i zabawach poprowadzonych przez animatorów z firmy Brainstorm. W konkurencjach golfowych goście zdobyli wiele atrakcyjnych nagród: vouchery na ekskluzywne indywidualne lub rodzinne zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce z przewodnikiem, komplety autorskiej biżuterii damskiej, pakiet prezentów Harley Davidson, zestawy upominków od Krakowskiej Szkoły Biznesu. Nagrodą specjalną od Firmy Brainstorm była wycieczka do Kenii za celne uderzenie w konkurencji Hole In One. Niestety nikomu nie udało się trafić, osoba która była najbliżej wygrała weekend w Zakopanem dla całej rodziny. W loterii fantowej wylosowano upominki marki Harley Davidson. Po aktywnie spędzonym czasie z golfem wszyscy raczyli się odpoczynkiem i smacznymi potrawami podczas pikniku integracyjnego pod parasolami.

W towarzyszącym Turnieju Open zwyciężył Cezary Stachowiak. Sprawną organizację turniejów przygotowała Liliana Kula, menedżer Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie. Organizatorzy spotkania składają gratulacje golfowym zwycięzcom, gościom podziękowania za aktywny udział w zabawie, sponsorom za wsparcie. Specjalne podziękowania należą się również członkom Klubu KSB Alumni MBA, którzy w sposób szczególny wsparli tę inicjatywę: Małgorzacie Walędzińskiej-Półtorak z Kompanii Piwowarskiej S.A. oraz Sebastianowi Matyniakowi z firmy Brainstorm. Spotkanie zorganizował Klub Alumni MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK we współpracy z Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie i firmą Brainstorm.

Donata Adler, koordynator Klubu KSB Alumni MBA Fot. Piotr Wyszyński Partnerzy: Pole Golfowe Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie, koło Krakowa (www.krakowgolf. pl), Brainstorm – Firma szkoleniowo-doradcza (www.brainstorm.biz.pl), Grupa A-05 Sp. z o.o. (www.a05.pl) Sponsorzy: Kompania Piwowarska S.A., Harley-Davidson DRAGON - Autoryzowany Dealer Motocykli Harley-Davidson, Anna Woźniak – biżuteria autorska

Dlaczego gram w golfa? Golf jest grą umożliwiającą menedżerom uprawianie sportu, który daje możliwość relaksu. Gra w golfa to również ćwiczenie mentalne, wymagające koncentracji i wyluzowania jednocześnie. Jak w biznesie cały czas poprzez ciągłe doskonalenie można dążyć do poprawy swoich rezultatów. Realizowany już od 5 lat pomysł, aby Kongres MBA zakończyć turniejem golfa dla absolwentów MBA oraz uczestników studiów MBA, uważam za wspaniały. Cieszę się ze zwycięstwa w ostatnim Turnieju o Puchar Dyrektora KSB UEK z okazji VIII Kongresu MBA. Równie ważna jak rywalizacja była dobra atmosfera w naszym fligth’cie grając razem z Zenonem Majką oraz Piotrem Cejnóg. To, co daje golf, to również możliwość prowadzenia ciekawych rozmów podczas przechodzenia po polu golfowym. Royal Golf & Coutry Club w Ochmanowie k. Niepołomic ma wiele zalet. Dziękuję za miłą sportową i przyjacielską atmosferę podczas turnieju i dziękuję za przyznanie nagród: Pucharu Dyrektora KSB UEK oraz weekendu z motorem Harley Davidson. Marek Rajca, zwycięzca V Turnieju Golfa MBA o Puchar Dyrektora KSB UEK

46

www.uek.krakow.pl

Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową, organizowaną cyklicznie od 2000 r. w celu popularyzacji wybranych osiągnięć naukowych i prezentacji najnowszych kierunków rozwoju nauki poprzez spotkania osób odwiedzających z pracownikami naukowymi oraz studentami. Od 10 do 12 maja płyta Rynku Głównego stała się „naukowym miasteczkiem namiotowym”, w którym pod okiem studentów i naukowców odwiedzający mieli możliwość wykonania różnego rodzaju eksperymentów i pomiarów. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentował chór „Dominanta” oraz osiem kół naukowych (KN): Koło Naukowe Rewizji Finansowej „Audyt”, Azjatyckie Koło Naukowe, KN Bankowości, KN Chemiczno-Towaroznawcze, KN Międzynarodowych Stosunków Gospodar-

czych, KN Studiów Europejskich „Universum”, Naukowe Koło Psychologiczne oraz Turystyczne Koło Naukowe „Wagabunda”. Przez trzy dni w dwóch namiotach prezentowały one przygotowane przez siebie projekty. Wśród przygotowanych atrakcji znalazły się m.in.: quizy, gry, zagadki, doświadczenia naukowe, badania psychologiczne, krzyżówki, itp. – Największą popularnością wśród najmłodszych cieszyły się nagradzane słodyczami quizy o tematyce ekonomicznej. Gimnazjaliści i licealiści mogli spróbować swoich sił w krzyżówce związanej z bankowością, natomiast seniorzy mieli okazję skorzystać z kalkulatorów kredytowych oraz zapoznać się z aktualnym zestawieniem rachunków osobistych dostępnych na rynku – mówią Kamil Oleszko oraz Bartosz Baraniecki, członkowie KN Bankowości. Najmłodsi mogli poczuć dreszczyk emocji, dokonując ekonomicznych wyborów podczas gry w Eurobusiness. Na bardziej odważnych śmiałków czekały arcytrudne pytania quizowe. Dzieci wykazywały nadzwyczajny entuzjazm, chętnie biorąc udział w grach planszowych i logicznych, rozwiązując zagadki czy przelewając na papier swoje wyobrażenia o pracy księgowego. – W tym roku wyjątkowym zainteresowaniem cieszyły zabawy, których celem było przede wszystkim zainteresowanie uczest-

ników festiwalu szeroko rozumianą tematyką europejską. Quiz o Europie był przebojem wśród studentów i osób starszych, za to dzieciom wiele radości sprawiła edukacyjna gra „Mistrz słowa”. Natomiast przygotowana przez kołowiczów krzyżówka europejska cieszyła się popularnością zarówno małych, jak i dużych gości – Agnieszka Rosłan z KNSE „Universum”. W nagrodę wiele z nich zdobyło drobne upominki, jak piłki czy przybory plastyczne. Udział UEK w tegorocznym Festiwalu Nauki zaznaczył także uczelniany chór „Dominanta”, który pod batutą Małgorzaty Langer-Król wraz z 15 innymi chórami wziął udział w „Maratonie chóralnym”, zorganizowanym w Filharmonii Krakowskiej oraz w koncercie inauguracyjnym zorganizowanym na płycie Rynku Głównego.

WOLONTARIAT – POMOC I ROZWÓJ Szansa rozwoju własnych umiejętności i zainteresowań, doświadczenie w nowych dziedzinach, satysfakcja z udziału w pożytecznych inicjatywach skierowanych do osób i środowisk potrzebujących pomocy – takie możliwości otwiera zaangażowanie w wolontariat. Organizacje III sektora, działające na poziomie krajowym i międzynarodowym, bez aktywności wolontariuszy nie mogłyby zrealizować wielu ważnych inicjatyw. Z drugiej strony, podmioty typu NGOs, włączając w swoje działania nowe osoby, potrzebują skutecznych metod weryfikacji ich dotychczasowego doświadczenia i kompetencji. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi projekt „Certification of executives and volunteers of NGOs”, realizowany przez UEK oraz instytucje z Włoch, Grecji, Portugalii oraz Szwecji. Głównym jego celem jest opracowanie systemu certyfikacji osób zarządzających organizacjami pozarządowymi i wolontariuszy związanych z ich działalnością. System certyfikacji koncentruje się na ewaluacji umiejętności zdobytych w trakcie nieformalnych procesów kształcenia.

Grzegorz Sotoła – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Klika

W ramach działań projektowych, w kwietniu br. zorganizowano na UEK Dzień Wolontariatu, którego celem była promocja działalności wolontariackiej wśród społeczności UEK. Wydarzenie to skupiło fundacje, stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, wśród nich: Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Polski

Czerwony Krzyż, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, Fundację Mam Marzenie, Maltańską Służbę Medyczną, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Klika, Stowarzyszenie Wiosna, Świetlicę Środowiskową Gwiazdeczki, Hospicjum św. Łazarza. Organizacja tego dnia, koordynowana przez Dział Współpracy Międzynarodowej UEK, była możliwa dzięki zaangażowaniu studentów-wolontariuszy przy współpracy z Katedrą Zarządzania Międzynarodowego (prof. dr hab. Janusz Teczke). W programie Dnia Wolontariatu znalazły się m.in. prezentacje przedstawicieli NGOs, pokazy ratownictwa medycznego zorganizowane przez Maltańską Służbę Medyczną, wystawa obrazów malowanych przez artystów niepełnosprawnych. Więcej: www.ngo-s.eu www.wolontariat.uek.krakow.pl

„Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

47


PROMUJEMY ZDROWIE

PROMUJEMY ZDROWIE

fot. Anna Nowak

Światowy Dzień bez Tytoniu na UEK To niewielkie urządzenie mierzy poziom dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Wynik krótkiego badania najczęściej wprawiał w lepszy humor osoby odwiedzające stoisko. Rzadko zdarzały się sytuacje, w których badany z przerażeniem odkrywał, że rezultat badania nie mieści się na skali uzależnienia od palenia, którą to pozycję można w prosty sposób ustalić właśnie za pomocą smokolizera. Na stoisku obecna była również przedstawicielka firmy Allen Carr Polska, z powodzeniem realizującej założenia rewolucyjnej terapii antynikotynowej, bardzo popularnej za granicą i uważanej za najbardziej skuteczną w szerokiej gamie działań ułatwiają-

Stowarzyszenie

fot. Anna Nowak

Ostatni dzień maja, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 r. Dniem bez Tytoniu, ma zwrócić uwagę na szkodliwość palenia. Na UEK o przekleństwie nałogu tytoniowego przypomnieliśmy dzień wcześniej.

Krótka akcja „Dzień bez Papierosa – Życie bez Dymu”, wpisująca się w ramy promocji zdrowego trybu życia, cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno osób palących, jak i tych, którzy z papierosami nie mają nic wspólnego. W pobliżu miejsca, w którym nałóg swobodnie rozwija swoje błoniaste skrzydła, nieda-

leko pawilonu C ustawiono stoisko, na którym obecne były dwie organizacje od lat dumnie kroczące w awangardzie walki z przemysłem tytoniowym. Przedstawicielki Stowarzyszenia Manko, pomysłodawcy akcji „Lokal bez Papierosa”, poza akcją informacyjną oferowały możliwość przebadania się za pomocą smokolizera.

cych rzucenie nałogu. Tu również odnotowano spore zainteresowanie metodą i możliwościami skorzystania z niej. Upowszechnianie wiedzy o szkodliwości palenia tytoniu, ubrane w atrakcyjną formułę, staje się powoli wizytówką działań Uniwersytetu w ramach promocji zdrowego trybu życia. Okolicznościowy event, oparty na informowaniu i konsultacji, jest jej wyraźnym przejawem. Drugim – coraz mniej zatwardziałych palaczy, hołubiących swój zgubny nałóg w murach Uniwersytetu.

Podziel się z nami swoją historią! Rzuciłeś palenie? Palisz, ale właśnie próbujesz z tym skończyć? Rzuciłeś tylko na chwilę, ale znów chcesz podjąć próbę skończenia z nałogiem? Podziel się z czytelnikami „Kuriera UEK” swoją historią – refleksjami na temat powodów rzucenia palenia, pomocnymi wskazówkami, jak wytrwać w postanowieniu, dlaczego warto i dlaczego tak trudno. Wszystkie teksty mogące motywować i wspierać walkę z nałogiem publikować będziemy w kolejnych wydaniach „Kuriera UEK”, w cyklu „Promujemy zdrowie”. Zapraszamy do pisania (gazeta@uek.krakow.pl)!

Piotr Czarniecki, Sekcja Promocji UEK

Byłem szalonym palaczem, ale rzuciłem i jestem z tego dumny Marcin Daniec – aktor, satyryk Dlaczego zdecydował się Pan zerwać z nałogiem? Paliłem jak szalony, mimo że skończyłem AWF i uprawiam czynnie sport. Nie znosiłem niepalących, nie lubiłem rzucających palenie. Na studiach, zawsze po zajęciach sportowych, siadałem na ławce i paliłem papierosa. Nie przemawiały do mnie argumenty zdrowotne. Przełomowym momentem było przyjęcie po koncercie w Kanadzie wydane na moją cześć. Wyciągnąłem papierosa. Wtedy kolega powiedział mi: „Marcinek, nikt tu nie pali, daj spokój, to wstyd”. Następnego dnia oznajmiłem małżonce, że rzucam palenie. Nie wierzył nikt, ani rodzina, ani ludzie z kabaretu.

Rafał Brzoska – założyciel i współwłaściciel Grupy Integer.pl, w tym marki InPost oraz Paczkomaty

Jak się to Panu udało? Wystarczyła silna wola? Nie mam silnej woli! Jestem bardzo dumny z tego, że postanowiłem rzucić palenie i mogę mówić o tym godzinami. Teraz jak ktoś mnie zaczepi na rynku w Krakowie i powie: „Gościu z kabaretu, daj ognia”, to wrzeszczę na pół rynku: „Nie palę!”. Teraz silnie angażuję się w „nawracające” działania, jak ksiądz na oazie. Już kilka osób rzuciło palenie dzięki mnie. Satysfakcja z niepalenia jest we mnie tak wielka, że już nie zapalę, nawet jakby ktoś mi za to zapłacił. Zauważam, od wielu lat, cudowną modę na niepalenie w Polsce. Niepalący coraz częściej zwracają uwagę palaczom, żeby nie zatruwali powietrza. Popieram też zakaz palenia w miejscach publicznych. Ale, powinny być też lokale i miejsca dla palących.

Dlaczego rzuciłeś palenie? To była jedna z pierwszych nauk ekonomicznych, które wyciągnąłem na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Bardzo szybko policzyłem na osi czasu wydatki, jakie ponoszę i ryzyko związane z zachorowaniem na raka. Podsumowanie było oczywiste: nie warto! Absolutnie popieram kampanie Stowarzyszenia Manko „Lokal bez Papierosa” oraz wprowadzony zakaz palenia w lokalach, na przystankach autobusowych i w innych miejscach publicznych. Popieram też dalsze dążenia Stowarzyszenia do bezwzględnego zakazu palenia (bez sali dla palących)”.

48

www.uek.krakow.pl

Mam radę dla wszystkich palaczy, którzy chcą zerwać z nałogiem: Nie wolno oszukiwać siebie. Trzeba postanowić i to zrobić. Rzućcie palenie „z dnia na dzień”! Po ścianach „chodzi się” tylko… 2 miesiące.

Dominika Kawalec Stowarzyszenie MANKO Lokal Bez Papierosa.pl

49


Nr 6

WYDARZENIA

„Podobnie jak znaczki – nabieramy wartości starzejąc się” Valeriu Butulescu

6 czerwca Stara Aula jak zwykle wypełniła się po brzegi – tym razem jednak nie w oczekiwaniu na kolejny wykład, ale aby uroczyście zakończyć drugi rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W mijającym roku akademickim chęć uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sumie zadeklarowało 159 osób, w tym 86 osób z poprzedniego roku akademickiego 2010/2011. Wśród słuchaczy UTW przeważały kobiety (131, tj. 82,4%). Rozpiętość wieku wahała się od 54 do 88 lat, co ciekawe – grupa osób najstarszych (od 65 do 88 lat) stanowiła aż 42,3%. Wykształceniem wyższym legitymuje się 91 osób (57,2 %). W roku akademickim 2011/2012 w ramach UTW UEK odbyło się 46 wykładów, których tematyka obejmowała problematykę wspólnoty europejskiej, makro- i mikroekonomii, finansów, rachunkowości, prawa, marketingu, przedsiębiorczości, zarządzania, zdrowego odżywiania, kulturoznawstwa, socjologii, psychologii i historii. Średnio na wykładach obecnych było 114 osób (73% zapisanych), a maksymalna frekwencja zarejestrowana na jednym z wykładów to aż 139 osób (90% słuchaczy)! Odbyło się również 27 (dwugodzinnych) zajęć lektoratowych w 7 grupach językowych, 27 45-minutowych zajęć ruchowych w 8 grupach oraz 6 wycieczek po Krakowie i okolicach. W zajęciach językowych uczestniczyło 112 osób (2 grupy języka angielskiego dla początkujących, 2 grupy języka angielskiego dla średnio zaawansowanych, 2 grupy języka niemieckiego dla średnio zaawansowanych i 1 grupa języka francuskiego dla średnio zaawansowanych). W zajęciach ruchowych uczestniczyło 111 osób (3 grupy gimnastyka metodą Pilatesa, 3 grupy aqua fitness, 1 grupa na siłowni). W dniu oficjalnego zakończenia roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor

50

UEK, zwracając się do najstarszych „studentów” UEK, wyraził słowa uznania za ich chęć zdobywania wiedzy, rozszerzania zainteresowań, doskonalenia umiejętności językowych i dbałość o aktywność fizyczną. Rektor podkreślił także wielkie znaczenie uczenia się przez całe życie dla utrzymania dobrej kondycji umysłowej i fizycznej pokolenia 55+ oraz wyraził uznanie za wysoką frekwencję na zajęciach i aktywność. 11 najaktywniejszych słuchaczy, którzy nie opuścili ani jednego wykładu, odebrało z rąk rektora UEK „dyplomy” poświadczające zaliczenie zajęć na naszym UTW. Delegacja słuchaczy, wręczając rektorowi kwiaty, przekazała w imieniu wszystkich zebranych wyrazy wdzięczności za osobiste wspieranie tej formy kształcenia, nieodpłatne udostępnienie sal wykładowych i obiektów sportowych oraz znaczące wsparcie finansowe Uczelni, które pozwoliło słuchaczom, znów poczuć sens i radość życia, wzbogacać wiedzę oraz być razem z innymi. „Dyplomy” wraz indeksami poświadczającymi zaliczenie co najmniej 70% zajęć odebrało 116 osób, z których aż 113 zadeklarowało pisemnie chęć kontynuowania nauki w przyszłym roku akademickim.

Krzysztof Biel – koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK

Jako osoba powołana do koordynowania pracy UTW UEK z naszymi niezwykłymi słuchaczami spotykałem się co tydzień przez cały rok akademicki. Obserwowałem ich przed, w trakcie i po zajęciach. Widziałem, jak skrzętnie prowadzili notatki w czasie wykładów, jak chętnie zadawali (czasem trudne) pytania wykładowcom, jak pilnie powtarzali słówka przed lektoratami, z jakim zapałem biegli po nich na basen, salę gimnastyczną czy siłownię. Widziałem zawiązujące się przyjaźnie, rodzące się sympatie może i coś więcej (ale o tym sza!)… Wysłuchiwałem dziesiątek zgłaszanych propozycji i pomysłów, odpowiadałem na setki pytań. Przez wszystkie lata mojej pracy dydaktycznej na naszej Uczelni nigdy nie miałem tak aktywnych i zaangażowanych studentów! U schyłku mojej drogi zawodowej przydarzyło mi się coś niezwykłego. Dane mi bowiem było uczestniczyć w realizacji wspaniałej idei, która daje innym poczucie sensu, szansę na rozwój, radość z poznawania nowych ludzi, przełamywania własnych ograniczeń, realizowania tego, na co życie wcześniej nie pozwoliło, a może po prostu budowania siebie od nowa… Obserwować prawdziwy zapał, autentyczną radość i wolę aktywnego życia – mimo że młodość już minęła – to coś bezcennego. Dziękuję tym, którzy powierzyli mi to trudne i odpowiedzialne zadanie i wspierali w jego realizacji: władzom Uczelni, znakomitym wykładowcom, którzy swoimi wykładami wzbudzali podziw i szacunek słuchaczy, ale nade wszystko dziękuję naszym wspaniałym słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku za ich życzliwość, ciepło i sympatię. Do zobaczenia w październiku!

Kolejny rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK dobiegł końca

Od Poszukiwaczy do Ekspertów Uniwersytet Śląski Dzieci1 Ten Uniwersytet powstał w Katowicach jako formalna część Uniwersytetu Śląskiego, 1 czerwca 2009 roku, trochę jak prezent na Dzień Dziecka. Studenci mają od 5 do 15 lat, ale Uniwersytet Śląski Dzieci jest zorganizowany jak najprawdziwsza uczelnia wyższa: ma swojego dziekana i kolegium naukowe, rok akademicki rozpoczyna się od uroczystej inauguracji i ślubowania. Najmłodsi studenci chodzą na wykłady obejmujące wszystkie dyscypliny rozwijane na Uniwersytecie Śląskim, piszą prace semestralne i zbierają wpisy do indeksów. W zależności od wieku studenci należą do Poszukiwaczy (jeżeli mają 5 lub 6 lat), Odkrywców (w wieku 7–9lat), Młodych Naukowców (w wieku 10–12 lat) i w końcu do grona Ekspertów (13–15 lat). Oprócz uczestniczenia w tradycyjnych wykładach studenci mają do wyboru seminaria oraz specjalne wyjazdowe zajęcia seminaryjne z rodzicami. Nawet rodzice mogą się zapisać na wykłady, na przykład o wychowaniu dzieci. Najmłodsi słuchacze Uniwersytetu Śląskiego poszukują, odkrywają, zdobywają wiedzę ekspercką w wielu różnych dziedzinach pod opieką specjalistów. Można sobie łatwo wyobrazić, że dorośli studenci zazdroszczą swoim młodszym kolegom nie tylko braku egzaminów, ale także tych wspaniałych okazji do szukania odpowiedzi na pytania o temperaturę

1 Korzystałam z informacji przesłanym mi przez Pana dr Jerzego Jarosza, dziekana Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, któremu w tym miejscu bardzo dziękuję, a także ze strony internetowej http://dzieci.us.edu.pl/

www.uek.krakow.pl

i jej znaczenie, zwierzęta niemożliwe, niematerialny świat promieniowania, historię pisma, kolorową chemię czy podstępne mięsożerne rośliny. Co więcej, w trakcie zajęć młodzi studenci podejmują się rozmaitych wyzwań, na przykład próbują zmierzyć wysokie drzewo albo skonstruować grę planszową, a zajęcia odbywają nie tylko w dostojnych murach uniwersyteckich, ale także w wielu innych ciekawych miejscach, na przykład w planetarium, ogrodzie zoologicznym, w plenerze, w teatrze, rozgłośni Polskiego Radia.

Uniwersytet Śląski Dzieci ma także swój bardzo profesjonalny chór, który występował już z sukcesami w różnych miejscach, w Teatrze Wielkim w Łodzi, w kościele ewangelickim w Pszczynie, a nawet w Akademii Muzycznej w Katowicach. Nieprzypadkowo, jak widać, jest to „Miejsce Odkrywania Talentów”. Warto też dodać, że Uniwersytet Śląski Dzieci rozwija współpracę międzynarodową, jest członkiem założycielem EUCU.NET-u, organizacji, o której już wspominaliśmy w „Ku-


Uniwersytet dziecięcy

Uniwersytet dziecięcy

rierku UEK”, która zrzesza europejskie uniwersytety dziecięce, organizuje konferencje, sprzyja powstawaniu sieci współdziałania i wymianie doświadczeń. Jeden ze studentów UŚD był jednym z 20 delegatów z całego świata uczestniczących w konferencji „We are the future” (Jesteśmy przyszłością), która odbywała się w Bukareszcie. Ciekawe, że ta konferencja dziecięca obradowała jednocześnie z europejską konferencją ministrów edukacji i to wcale nie był przypadkowy zbieg okoliczności. Dzieci z różnych krajów miały niezwykłą okazję zaprezentować ministrom swoje przemyślenia, oczekiwania i aspiracje związane ze sposobem funkcjonowania edukacji na poziomie akademickim. prof. Anna Karwińska – pełnomocnik rektora ds. Uniwersytetu Dziecięcego UEK

wykładu. Oczywiście po zajęciach na UD zostałam sprawdzona, czy nie jestem teoretykiem! I czy aby wszystko to, co mówiłam na wykładzie, realizuję w życiu codziennym. To jest piękne i daje nadzieję na lepszą przyszłość dla nas i naszego środowiska. Teraz naszą rolą jest, żeby tym dziecięcym wymaganiom sprostać, a to łatwe nie jest, więc starajmy się! Pamiętajmy, że ukształtowane i utrwalone aktywne postawy oraz nawyki zachowań proekologicznych dzieci i młodzieży to pewny sukces. dr Dominika Sułkowska

Odpady i opakowania

Co zrobić, żeby ziemia była czysta? Czy wiecie, że jeden mieszkaniec Krakowa produkuje ponad 250 kg odpadów rocznie. Każda rodzina wytwarza ich tyle, ile po roku wypełniłoby po sufit jej mieszkanie. Ciężarówka odpadów na osobę to dużo? Co się dalej z tymi wszystkimi odpadami dzieje? Czy można zmniejszyć ich ilość, nadać im drugie życie? Jak właściwie segregować odpady? Na te i wiele innych pytań odpowiadaliśmy na wykładzie o odpadach. Na początku zagadka. Zdjęcie hałdy odpadów, sortowni? Nie, nie – to sklep! Daje obraz, ile w naszym życiu jest opakowań i jak przyzwyczailiśmy się do kolorowych pudełek, plastikowych bute-

52

lek i puszek. Kupimy nasze zapakowane produkty, przyjdziemy do domu, rozpakujemy i odpad opakowaniowy gotowy. Następnie wyrzucimy do kosza, a dalej…? Składowisko odpadów, oczywiście! I tu duży błąd! Pamiętajmy, że rozkład kartonu po soku może trwać ok. 150 lat, butelki

www.uek.krakow.pl

plastikowej do 500 lat, a szklanej nawet do 4000 lat. Dlatego tak ważne jest ich powtórne wykorzystanie. Wracamy więc znowu do domu i nasze wytworzone odpady opakowaniowe wyrzucamy do osobnych pojemników, w których możemy zbierać gazety, butelki, puszki, kartony. Tak wstępnie przesegregowane w domu odpady wyrzucamy do kolorowych kontenerów, które znajdują się na naszych osiedlach. Niektórzy dostają już kolorowe worki do segregacji w domu. Oczywiście, trzeba wiedzieć, co do którego kontenera można wyrzucić, a co się tam absolutnie nie nadaje. I takie właśnie też ćwiczenia „na sucho” odbyły się podczas wykładu. Zebrane selektywnie odpady trafiają dalej do odzysku i recyklingu. Powstaje z nich na przykład bardzo cenna energia, druga gazeta, kolejna puszka, butelka, bluza polarowa czy też dywan. Odpady zyskują tak ważne dla środowiska drugie życie. Nie zajmują miejsca na składowisku odpadów, nie marnują się. Pamiętajmy, że niestety wciąż minimalny procent odpadów poddawanych jest selekcji przez jego „producentów” – mieszkańców. Mamy wiele do nadrobienia we właściwej gospodarce odpadami. W Polsce nadal na składowiska odpadów trafia aż 85% odpadów. W Szwajcarii, Holandii czy Szwecji jest to niecałe 2%, a reszta odpadów jest kompostowana, sortowana, odzyskiwana i recyklingowana. Kolejnym bardzo ważnym tematem była kwestia pozbywania się odpadów niebezpiecznych, czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, żarówek, odczynników, przeterminowanych lekarstw. Młodzi słuchacze dowiedzieli się, że absolutnie takich odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci komunalnych. Możemy je zawieść do lamusowni, oddać do sklepu przy zakupie nowego sprzętu, przekazać na zbiórki organizowane w wielu przedszkolach, szkołach i marketach. To bardzo ważne, bo odpady te są wyjątkowo niebezpieczne i ich niewłaściwe zagospodarowanie to „bomba” ekologiczna dla naszego środowiska. Dzieci są niesamowitymi strażnikami naszych właściwych zachowań. Moi synowie chodzą za mną i gaszą światła, nie pozwalają kąpać się w wannie pełnej wody, sprawdzają mnie przy segregowaniu śmieci i ich wyrzucaniu, bo Pani w szkole, Pani w przedszkolu mówiła, że… i tu treść podobna do tematyki

Targi Książek dla Dzieci W dniach 1–3 czerwca br. Uniwersytet Dziecięcy UEK po raz pierwszy prezentował się ze swoją ofertą edukacyjną na Targach Książek dla Dzieci. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwłaszcza przez prowadzony na stoisku konkurs rysunkowy pod hasłem: „Jak wyobrażasz sobie zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym UEK". W konkursie wzięło udział 144 dzieci. Najlepsze rysunki będą prezentowane na wystawie prac uczestników Uniwersytetu Dziecięcego UEK.

Nasi wykładowcy Mgr Katarzyna Sanak Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka Psychologii oraz Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z marketingiem i psychologią konsumentów. Na Uniwersytecie Dziecięcym UEK prowadzi zajęcia poświęcone podstawom psychologii oraz psychologii reklamy. Na co dzień Kasia pracuje w krakowskiej agencji reklamowej MKI, gdzie jest odpowiedzialna za realizację kampanii marketingowych w internecie. W wolnych chwilach gotuje, uczy się języków obcych i podróżuje – w tym roku planuje wyprawę do Malezji i Tajlandii.

53


Uniwersytet dziecięcy

Uniwersytet dziecięcy

Anna Karwińska

R O Z M O WY Z P U SZKIE M

rys. Anna Podczaszy

O reklamach

Uniwersytet Dziecięcy UEK – pierwszy rok zakończony!

– Chciałbym taki CUDOWNY zapach – powiedział Druciak, wpatrując się z napięciem w telewizor. – Cooo? – parsknął śmiechem Puszek – przecież to jest jakiś płyn do płukania. Po co ci to? – Otula CUDOWNYM zapachem… – powtarzał Druciak, przyglądając się fruwającym po ekranie kolorowym motylkom, kwiatkom i listeczkom. – Patrz, jakie śliczne. Kupisz mi na urodziny? – Ależ to jest płyn do płukania wełny! – zdumiałam się. – Mogę kupić Wełniczce… – Druciak jest taki zakręcony – powiedział nieco lekceważąco Puszek. – Wczoraj chciał mieć długopis w strzałki. Też z telewizji. A przecież w ogóle nie umie pisać! To jakiś bzik! – Bo oni tak ładnie mówią w tych reklamach – szepnął Druciak. – Lubię takie słowa… Na przykład „momenty szczęścia”, „supermiękkość” albo jeszcze lepiej: „ultrasuperbiel” albo „złotopłynny”, albo… – To ty raczej posłuchaj sobie wierszy – zdenerwowała się Zakładka. – Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie piękne mogą być słowa! „Ultrasuperbiel”! Rzeczywiście! Co to w ogóle ma znaczyć?! – Zaraz, zaraz – wtrąciłam się – tylko bez kłótni proszę. W reklamach używa się takich słów, żeby przykuć uwagę. Czasem chodzi o miłe skojarzenia. To tak jak z tym „złotopłynnym”. Co to było? – Miód po prostu! – krzyknęła Zakładka. – A jak to się wymyśla? No te reklamy? I po co? – Po to, żebyś zapamiętała. I żebyś kupiła, jak zobaczysz to w sklepie. Nawet jak wcale tego nie potrzebujesz! – wymądrzał się Puszek. – To takie oszustwo, żeby tylko więcej sprzedawać. – Czasami oszustwo, a czasami nie oszustwo – powiedział Druciak – przecież miód jest naprawdę taki złoty i płynie… – Ale jak pokazywali tańczącą lalkę Barbie, to było oszustwo – upierała się Zakładka. – Albo ta reklama mydła: „tak pachnie wolność”. Prze-

54

– Zacznijmy od Druciaka – zaproponowałam. – Tylko czego dokładnie będzie dotyczyć ta reklama? Wyglądu? Rozumu? Charakteru? – Noo… – zaczął Puszek – Druciak to maskotka. Może przynosi szczęście? A może zareklamujemy to, że każdy może sobie zrobić swojego Druciaka? – No nie każdy, nie każdy – obraził się Druciak. – A może zareklamujcie, że jestem miły i śliczny, i przydatny, i ultraprzyjacielski i… ekologiczny… i… No dość tego samochwalstwa – powiedziałam stanowczo. – Zaczynajmy… Kto ma pomysł na slogan? Z pięknymi słowami oczywiście! – uśmiechnęłam się do Druciaka.

cież to nieprawda! A ja nie lubię kłamstwa i już! I nie lubię tych reklam. W ogóle i całkiem! – Bo jesteś zazdrosna! – powiedział oskarżycielsko Druciak. – Nie umiesz niczego takiego wymyślić i dlatego się złościsz. – Reklamy są potrzebne – wtrąciłam się. – Mają podkreślać zalety, informować, zaciekawiać, bawić… W takim świecie jak nasz, kiedy na rynku jest tak strasznie dużo różnych rzeczy, bez reklamy trudno sobie wyobrazić sprzedaż. Ale z drugiej strony Zakładka ma rację. Nie Czy oglądasz reklamy? powinno się oszukiwać. To rzeczywiście nieuczciwe. Nie powinno się też nikogo Na przykład w telewizji? obrażać, ani straszyć. Ale dobra reA czy przypominasz sobie klama może być dziełem sztuki! – No to zróbmy sobie reklamę! jakąś szczególnie ładną? – zawołał Puszek – taką nieoszukiAlbo szczególnie interesującą? waną, z pięknymi słowami. – Ale o czym, o czym? – goCzego dotyczyła? rączkował się Druciak. – Ja też Jak myślisz, jaką reklamę ułożyli chcę! – Może zareklamujemy Wełprzyjaciele dla Druciaka? Może niczkę? Albo może Irati? – zaśmiała spróbujesz zrobić swoją? się Zakładka. – Albo mnie! – natychmiast zaprotestował Puszek.

Więcej rozmów z Puszkiem można znaleźć w książce Anny Karwińskiej „Rozmowy z Puszkiem o wyobraźni, przyjaźni i rozumieniu innych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

www.uek.krakow.pl

16 czerwca br. 91 dzieci kończyło swą pierwszą przygodę ze „studiami” na Uniwersytecie Dziecięcym UEK.

O godz. 10.00 Stara Aula w Budynku Głównym zapełniła się odświętnie ubranymi małymi studentami oraz ich rodzicami. Dzieci były bardzo przejęte, bo oprócz wręczania dyplomów czekała na nich jeszcze prawdziwa, chociaż dziecięca, konferencja naukowa z prelegentami, sesjami naukowymi, a nawet przerwą herbaciano-ciasteczkową. Kiedy już wszyscy zajęli miejsca, głos zabrał prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor UEK, który życzył wszystkim dzieciom wesołych wakacji. Tuż po jego wystąpieniu prof. dr hab. Anna Karwińska zapowiedziała pierwszych prelegentów. Jako pierwszy wystąpił Mateusz Mazur z Uniwersytetu Dziecięcego UEK z prezentacją zatytułowaną: „Rok 2060. Mój wnuk idzie do szkoły”. Po Mateuszu głos zabrała Julka Bober, która odpowiadała na pytanie: „Jaka edukacja w XXI wieku?”. W drugiej części konferencji mieliśmy okazję wysłuchać Ani Wiśniewskiej z zaprzyjaźnionego Uniwersytetu dla Dzieci w Chrzanowie, która zaprezentowała „Podróż po układzie słonecznym i w nieznane, czyli poznawanie planet, mgławic, czarnych dziur

i układów gwiazd za pomocą teleskopu Hubble’a”. W ostatniej części konferencji wystąpiły Kamila Kopacz i Olga Jeleń z propozycją kampanii reklamowej stworzonej przez studentów Uniwersytetu Dziecięcego UEK przygotowanej pod czujnym okiem mgr Katarzyny Sanak. Na zakończenie konferencji wszystkie dzieci otrzymały od Uniwersytetu Dziecięcego dyplomy oraz drobne upominki. Następnie wszy-

scy zostali zaproszeni na obejrzenie wystawy rysunków dzieci z Uniwersytetu Dziecięcego oraz na wycieczkę po zakamarkach Biblioteki Głównej i Czytelni. Marta Tymowska-Malec koordynator Uniwersytetu Dziecięcego UEK prof. dr hab. Anna Karwińska pełnomocnik rektora ds. Uniwersytetu Dziecięcego UEK

Uniwersytet Dziecięcy UEK zaprasza na nowy rok akademicki 2012/2013

Rekrutacja do 8 września 2012 roku!

www.ud.uek.krakow.pl www.facebook.com/UD.UEK

55


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej

„Entrepreneurship, Family Firms and Economic Development”

Przedsiębiorczość, firmy rodzinne i rozwój gospodarczy stanowią nierozłączną triadę. Większość inicjatyw przedsiębiorczych rodzi się w kontekście i przy pomocy rodziny. Rozwój firmy rodzinnych wpływa na dynamikę rozwoju gospodarczego. Zaś w czasach kryzysu finansowego coraz częściej zwraca się uwagę na zdolność firm do przetrwania i rozwoju w okresie dekoniunktury gospodarczej. Za takie firmy należy uznać niewątpliwie firmy rodzinne, które stanowią do 80% unijnych przedsiębiorstw i tworzą blisko 50% miejsc pracy. Firmy rodzinne posiadają kluczowe i wyjątkowe zasoby, stanowiące istotną przewagę konkurencyjną nad pozostałymi przedsiębiorstwami. Należą do nich: solidarność rodzinna, przywiązanie do przedsiębiorstwa, większa motywacja pracowników, zaufanie. Zasoby te stają się szczególnie istotne w warunkach recesji, gdy mobilizacja pracowników pozwala przetrwać najtrudniejszy okres, większe jest też zrozumienie dla koniecznych oszczędności w rodzinnym przedsiębiorstwie.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie ekonomistów rolą firm rodzinnych we współczesnej gospodarce Katedra Studiów Europejskich UEK wraz z Wydziałem Ekonomii Università Politecnica delle Marche w Ankonie oraz European Council for Small Business and Entrepreneurship i International Council for Small Business zorganizowała międzynarodową konferencję pt. „Entrepreneurship, Family Firms and Economic Development”. Obrady miały miejsce w dniach 27–28 kwietnia 2012 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i zgromadziły kilkudziesięciu prelegentów i uczestników z czterech kontynentów i siedemnastu krajów. Obrady otworzyli uroczyście: rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Roman Niestrój, prof. Luca Iandoli, prezes European Council for Small Business and Entre-

56

Od lewej: prof. Meltem Ince (University of Cambridge), Dr. Antal Szabo (Corvinus University), oraz dr hab. Aleksander Surdej, prof. UEK (Katedra Studiów Europejskich UEK).

teoretyczną związku między przedsiębiorczością a efektywnością sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w którym funkcjonuje większość firm rodzinnych. Wreszcie Nelson Duarte (Politécnico do Porto, Portugalia) przedstawił analizę porównawczą strategii przedsiębiorczości w rodzinnych i nierodzinnych przedsiębiorstwach.

Następne półtora dnia obrady toczyły się w mniejszych grupach, w dwóch równoległych sesjach. Łącznie odbyło się osiem sesji, na których zaprezentowano ponad trzydzieści referatów. Wśród tematów, które pojawiały się w wystąpieniach i w bardzo żywych dyskusjach, wymienić należy, obok dość tradycyjnych problemów badawczych w tym obszarze, jak kwe-

Od prawej: prof. Luca Iandoli – prezes European Council for Small Business and Entrepreneurship, dr hab. Aleksander Surdej, prof. UEK – kierownik Katedry Studiów Europejskich UEK

preneurship, prof. Don Bradley, prezes International Council for Small Business oraz dr hab. Aleksander Surdej, prof. UEK, kierownik Katedry Studiów Europejskich UEK. Następnie miała miejsce sesja plenarna, moderowana przez prof. dr. hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego (KSE UEK). Prof. Stephan Van Der Merwe (North West University, RPA) przedstawił, jaki wpływ na ciągłość firmy rodzinnej mają stosunki wewnątrzrodzinne. Z jednej bowiem strony solidarność wewnątrzrodzinna stanowi, jak już wcześniej wspomniano, istotny atut firmy, z drugiej jednak pojawiające się w miarę rozwoju firmy konflikty,

szczególnie te związane z sukcesją (przekazaniem kierownictwa nad przedsiębiorstwem młodszemu pokoleniu), mogą nawet doprowadzić przedsiębiorstwa rodzinne do upadku. Kolejni prelegenci, Ayman El Tarabishi (George Washington University, USA) oraz Marco Cucculelli (Università Politecnica delle Marche, Włochy), zarysowali problem przedsiębiorczości i innowacji w firmach rodzinnych. Innowacyjność jest często „piętą achillesową” rodzinnego biznesu, z uwagi na konserwatywność i zachowawczość szczególnie starszego pokolenia – założycieli firmy Jörg Freiling (University of Bremen, Niemcy) przeprowadził analizę

www.uek.krakow.pl

Dr hab. Aleksander Surdej, prof. UEK – kierownik Katedry Studiów Europejskich UEK (na zdjęciu po lewej) z prof. dr. hab. Romanem Niestrojem – rektorem UEK

stia sukcesji, innowacyjność i konkurencyjność, także nowe zagadnienia, do których należy zaliczyć problem zaufania, akumulacji kapitału społecznego przez firmę oraz czynników jego erozji, działalność specyficznych kategorii przedsiębiorców, jak imigranci i kobiety. Szczególnie ciekawe były również referaty kolegów i koleżanek z krajów postkomunistycznych, jak Słowacja, Rumunia czy Węgry. Kraje te łączy z Polską stosunkowo krótka historia przedsiębiorstw prywatnych i firm rodzinnych, co z jednej strony stanowi przeszkodę w badaniach (brak długich szeregów czasowych i skąpość baz danych, szczególnie dotyczących problemu sukcesji) – z drugiej jest atutem, z uwagi na niezwykle dynamiczne zmiany w tych właśnie grupach przedsiębiorstw. Konferencja została wzbogacona również o wymiar praktyczny, z uwagi na warsztaty metodologiczne dla doktorantów naszej uczelni, przeprowadzone w piątek (27 kwietnia) przez prof. Paula M. Swiercza (George Washington University, USA) i prof. Charlesa Matthewsa (University of Cincinnati, USA). Warsztaty poświęcone były projektowaniu i analizie studiów przypadku. Zwieńczeniem obrad był wykład Wim Naude – jednego z pięciu procent najbardziej wpływowych europejskich ekonomistów, profesora University of Maastricht, w Holandii – kiedyś partnera naszej Uczelni, który przedstawił wpływ firm rodzinnych na rozwój gospodarczy, wskazując na obszary wymagające dalszych, pogłębionych badań. Następnie ogłoszono zwycięzców konkursu na najlepsze referaty młodych naukowców. Nagrodzono następujące osoby: Katarzynę Zaniewską (SGH, Warszawa), za referat “Determinants of the internationalization of family firms – a review of extant research”, Martijnsa Boermansa z University of Utrecht, Holandia, za referat: “The Causal Links between Firm Resources and Internationalization: Cross-Sectional Evidence from 10 Transition Economies” oraz Meltem Ince z University of Cambridge, UK, za referat: “A theoretical approach to woman entrepeneurs: a case from Turkey”. Konferencja została uznana przez European Council for Small Business (www.ecsb. org) oraz International Council for Small Business (www.icsb.org) za wzorowo zorganizowane przedsięwzięcie, a nasza Uczelnia za doskonałego partnera do współpracy międzynarodowej. Warto także podkreślić, że to wspólne polsko-włoskie przedsięwzięcie jest kolejnym etapem we współpracy pomiędzy Universita Politecnica della Marche a naszą Uczelnią, która, zapoczątkowana umową Erasmus, przeszła w fazę międzynarodowych seminariów studenckich, wspólnego projektu badawczego oraz ważnej wspólnej konferencji międzynarodowej.

dr Jan Brzozowski Katedra Studiów Europejskich UEK

57


KONFERENCJE

KONFERENCJE

35. Sympozjum „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”

Sympozja Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP) osiągnęły kolejny kamień milowy. Studenci kierunku GAP już po raz 35. opuścili Kraków, by spotkać się z wybitnymi specjalistami zebranymi przez prof. Jerzego Hausnera, kierownika Katedry GAP, na trzydniowym sympozjum „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”. Nie tylko ze względu na kolejny jubileusz warto wspomnieć o tym wydarzeniu, ale przede wszystkim ze względu na jego bogaty program. Tradycyjnie na sympozjum poruszone były dwa odrębne tematy. W pierwszym dniu, 18 maja, którego gospodarzem był dr Michał Rutkowski, dyrektor Banku Światowego w Rosji, debatowano o „Nowoczesnym przywództwie”. Program zakładał pokazanie różnych jego wymiarów. Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał dr Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia. Przedstawił najbliższą sobie perspektywę, czyli przywództwo metropolitalne. Pomimo dużego zaangażowania i pozytywnej energii nie był w stanie uciec od raczej minorowych nastrojów. Prezentował bowiem m.in. niedostosowanie polskiego prawa do wymogów przywództwa. Wydźwięk jego wystąpienia dobrze obrazuje zabawne porównanie, którego użył. Niejednokrotnie sytuacja społeczno-gospodarcza zmusza go, by zachowywał się dla Wrocławia i okolic jak biskup, jednak polskie prawo daje mu narzędzia i pozycję co najwyżej proboszcza. Szerzej do problemu przywództwa podeszli kolejni eksperci – psycholog biznesu Jacek Santorski oraz prof. dr hab. Marek Góra, współtwórca reformy emerytalnej z 1999 r. Jacek Santorski oprócz swojej bardzo rzeczowej prezentacji poświęcił chwilę, by zwrócić uwagę na wysoką jakość „Gazety Sympozjalnej”. Publikacja ta, przygotowywana przez studentów kierunku GAP, stanowi pewnego rodzaju wprowadzenie do debaty i jest ważnym głosem studentów w toczącej się dyskusji. Jacek Santorski podkreślał, że w gazecie bardzo przemyślane

Wypowiedzi gości nt. nowoczensgo przywództwa

Panel dyskusyjny nt. relacji państwo – Kościół

i odważne tezy prezentowane są prostym, zrozumiałym językiem, co – jak podsumował – jest dzisiaj niestety rzadkością. Kolejnym znaczącym punktem w programie sympozjum było wystąpienie dr. Włodzimierza Cimoszewicza, który opowiadał o przywództwie politycznym. Podczas jego wypowiedzi uwagę słuchaczy najbardziej przykuła teza, że wielcy przywódcy objawiają się tylko w czasach nadzwyczajnych, w czasach wielkich kryzysów, bowiem zagadnienie to pojawiło się również w pytaniach. Nie mogło być inaczej i dyskusja w końcu zeszła na obszar przywództwa biznesowego. Prezes PZU Andrzej Klesyk, prezes Zarządu BGK Dariusz Daniluk, dyrektor HR, partner biznesowy Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie Damian Jach, prof. Tomasz Mroczkowski rozwinęli w drugiej części dnia wiele wątków związanych właśnie z tym wymiarem przywództwa. Uzupełnieniem debaty był przygotowany przez studentów film o Grupie Lotos i jej wieloletnim prezesie, Pawle Olechnowiczu. Drugi dzień sympozjum poświęcony był tematyce „Państwo – Kościół”. Zdaje się, że przygotowywane od pół roku sympozjum wręcz idealnie wpisało się w tok debaty publicznej, która w ostatnich miesiącach znowu rozgorzała wokół choćby Funduszu Kościelnego. Gospoda-

rzem dnia był red. Adam Szostkiewicz, publicysta tygodnika „Polityka”. Obrady rozpoczęto od panelu dyskusyjnego, w którym zasiedli znani publicyści: Jarosław Makowski – szef Instytutu Obywatelskiego, Cezary Michalski – komentator Krytyki Politycznej, Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny miesięcznika „Więź”, ks. red. Kazimierz Sowa – dyrektor Telewizji Religia TV, oraz prof. dr hab. Magdalena Środa z Zakładu Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy z występujących pokazywał nową perspektywę relacji państwa i Kościoła katolickiego, ale jedna myśl wydawała się przenikać wszystkie wypowiedzi. Siła Kościoła w Polsce, przez wielu uznawana za zbyt dużą, jest rezultatem słabości państwa polskiego. Padały argumenty zarówno historyczne, jak przytaczane przez Cezarego Michalskiego wypowiedzi Romana Dmowskiego i Stanisława Brzozowskiego, jak i bardzo współczesne. Najbardziej krytyczne i jaskrawe zdanie należało do prof. Magdaleny Środy, aczkolwiek ona również nie ukrywała, że oczekiwanie nadmiernej i dobrowolnej ascezy ze strony instytucji kościelnych jest naiwne i że to organy państwowe wreszcie muszą zacząć prężnie działać. Do dyskusji włączył się następnie znakomity gość, ks. kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. W przeprowa-

dzonym z nim wywiadzie poruszono wiele wątków. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do lektury tygodnika „Polityka”, gdzie zgodnie z zapowiedziami red. Szostkiewicza ma ukazać się przedruk niniejszego wystąpienia. Obrady kontynuowane były w dwóch kolejnych panelach. Debata nad miejscem Kościoła katolickiego w systemie demokratycznego państwa prawnego prowadzona była pomiędzy prof. Andrzejem Zollem, prof. Ewą Łętowską, prof. Hubertem Izdebskim. Problemem społeczeństwa obywatelskiego i Kościoła zajęli się natomiast prof. Janusz Czapiński, prof. Aniela Dylus i ks. prof. Grzegorz Ryś – biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. Jeśli którykolwiek z uczestników sympozjum miał wrażenie, że debata prawników będzie nudna, prof. Ewa Łętowska już na początku pokazała, że będzie zupełnie odwrotnie. Energicznie i z ogromnym zaangażowaniem polemizowała z prof. Andrzejem Zollem, który stwierdził, że z punktu widzenia prawa nie widzi żadnego problemu Kościoła w Polsce. W drugim panelu prof. Aniela Dylus stawiała opór dosyć pesymistycznym wizjom polskiego eksperta ds. kapitału społecznego, prof. Janusza Czapińskiego. Niezwykły spokój zachował w całej dyskusji ks. prof. Grzegorz Ryś, który odchodząc od coraz bardziej anali-

Wywiad z ks. kardynałem Kazimierzem Nyczem

58

www.uek.krakow.pl

tycznego tonu, pokazał perspektywy rozwoju i odnowy Kościoła w Polsce. W duchu dbałości o wszechstronny rozwój studentów prof. Jerzy Hausner często inicjuje różne wydarzenia artystyczne. Nie inaczej było w czasie sympozjum. Debaty drugiego dnia zostały wzbogacone wystąpieniem prof. Adama Brinckena o sztuce sakralnej. Przez cały czas można było podziwiać wystawę malarstwa absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pracowni prof. Brinckena. Ważnym elementem Sympozjów GAP stał się także Wykład Mistrzowski, który tym razem wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki. Mimo że wykład miał charakter bardzo techniczny, słuchało się go znakomicie. W końcu ten sam temat wypełnił treść utworu „Przepakowania” Grzegorza Turnaua, stworzonego jako laudacja na cześć prof. Jajszczyka. Niezwykle ciekawe wykłady, rozmowy i wystąpienia nie wystarczyłyby do uzyskania tak wysokiej renomy Sympozjów GAP. Warto wspomnieć, że po raz kolejny obecny był na sympozjum minister Michał Boni, mimo że formalnie nie był zaangażowany w żaden z paneli dyskusyjnych. Obok niego w wydarzeniu tym uczestniczyło kilkadziesiąt osób wiele znaczących w pol-

skim biznesie i administracji publicznej. Ta dobra renoma bierze się m.in. ze znakomitych proporcji, odpoczynku i rozrywki. Sympozjum jest przecież imprezą studencką, a na takiej nie może zabraknąć dobrej zabawy i integracji. Najważniejsze: czego nie można pominąć – muzyka! W Zakopanem było pod tym względem wyjątkowo atrakcyjnie. Niekwestionowaną gwiazdą był gość niespodzianka, którego tożsamość pozostaje tajemnicą do ostatnich chwil. Tym razem był to Leszek Możdżer. Jego godzinny koncert przeplatany fragmentami wywiadów, czytanymi przez Krzysztofa Maternę, był niezapomnianym wydarzeniem. Tego samego wieczoru Biesiadę Regionalną uatrakcyjnił koncert Kapeli ze Wsi Warszawa. To nie był koniec muzycznych doświadczeń! Tradycyjnie o północy pierwszego dnia sympozjum rozpoczęło się Śpiewogranie. Drugi dzień sympozjum to trzy wycieczki krajoznawczo-turystyczne, spektakl „Linie równoległe” w wykonaniu Teatru Witkacego z Zakopanego i dyskoteka. Nie byłoby też sympozjum bez rywalizacji piłkarskiej. Niestety po raz kolejny reprezentacja studentów nie podołała Kadrze GAP, choć jak zwykle walczyła bardzo zacięcie. Organizacją tegorocznego sympozjum podjęła się mgr Magdalena Banaś, wspierana przez silny zespół, a nad wszystkim czuwał prof. Jerzy Hausner. Wszystkim należą się słowa gratulacji za świetnie zrealizowaną pracę. Organizacja 35. sympozjum możliwa była dzięki zaangażowaniu Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, a także wsparciu wielu partnerów i sponsorów. To cosemestralne wydarzenie jest ważnym elementem procesu dydaktycznego na kierunku GAP i praktyką, którą nasz Uniwersytet może się chwalić w całej Polsce, a nawet poza granicami kraju. Kolejne sympozjum odbędzie się 18 stycznia 2013 r. Najlepszym sposobem, by stworzyć sobie możliwość uczestniczenia w nim, jest wstąpienie w szeregi studentów GAP albo aktywne działanie w ramach Koła Naukowego GAP, które także angażuje się w przygotowanie tego wydarzenia.

Bartosz Józefowski, doktorant GAP

Uczestnicy sympozjum

59


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych W dniach 15–18 maja 2012 roku odbyła się w Zakopanem VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” będąca bezpośrednią kontynuacją Ogólnopolskich Seminariów Naukowych na temat „Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych” organizowanych w Zakopanem przez profesora Aleksandra Zeliasia. Tematyka poruszana podczas konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące: statystyki i ekonometrii; statystycznej analizy danych; wielowymiarowej analizy statystycznej; statystyki medycznej i ochrony zdrowia; statystyki gospodarczej, rynku pracy i ochrony środowiska; statystyki społecznej; demografii; modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych; zastosowań matematyki w ekonomii, ekonometrii przestrzennej i dynamicznej; ekonometrii

Prof. dr hab. Tadeusz Kufel

fot. dr Paweł Kufel

i inżynierii finansowej i ubezpieczeniowej; zarządzania ryzykiem; metod taksonomii numerycznej. Głównym celem konferencji jest kreowanie nowych kierunków badań oraz promowanie

i upowszechnianie wyników badań otrzymanych w Polsce i w zagranicznych ośrodkach naukowych w roku poprzedzającym konferencję. Konferencja ma na celu prezentację najnowszych prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej statystyki i ekonometrii oraz prognoz gospodarczych, prowadzonych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych w tych dyscyplinach. Konferencja ma także na celu kształcenie młodych kadr naukowych oraz ma stanowić forum prezentacji rozwoju ich myśli naukowej i rezultatów badań. Ma pobudzać do działania młodych naukowców oraz ich nagradzać. Celem konferencji jest także integracja środowiska naukowego polskich statystyków i ekonometryków oraz współpracujących z nimi pracowników naukowych uczelni z krajów ościennych. W tegorocznej konferencji uczestniczyły 83 osoby. Byli to przedstawiciele różnych ośrodków naukowych i badawczych w Polsce: Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu, Uniwersytetów: w Białymstoku, Łódzkiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Opolskiego, Rzeszowskiego, Szczecińskiego, Instytutu Metalurgii Żelaza im.

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji ARES W dniach 17–21 kwietnia br. odbyła się Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (ARES – American Real Estate Society), która odbywa się cyklicznie i każdego roku w innym amerykańskim mieście. Tym razem konferencja została zorganizowana w pięknym letnim kurorcie Saint Pete Beach zlokalizowanym na zachodnim wybrzeżu Florydy. Było to już 28. spotkanie, w ramach którego uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich badań, nawiązania i podtrzymania kontaktów ze środowiskiem działającym w branży nieruchomości, a przede wszystkim mieli szansę wymiany doświadczeń w zakresie edukacji w zakresie nieruchomości.

60

Uczestnikami spotkań ARES są przedstawiciele świata nauki i praktyków działających w branży nieruchomości pochodzących z całego świata. Tegoroczna konferencja była najliczniejszą jak do tej pory – wzięło w niej udział ponad 500 uczestników. Od kilkunastu lat aktywny udział w konferencjach organizowanych przez ARES i ERES (European Real Estate Society – europejski odpowiednik ARES) biorą pracownicy Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK. W tym roku katedrę reprezentowała mgr Katarzyna Kania, która przedstawiła wstępne wyniki opracowywanej rozprawy doktorskiej pt. „Determinanty działalności land deweloperskiej w Polsce”. Jednym z najbardziej interesujących tematów był wpływ obecnej sytuacji na rynku nieruchomości będącej efektem recesji w Stanach Zjednoczonych i Europie na strategie inwestowania w nieruchomości. Stąd

www.uek.krakow.pl

Prof. dr hab. Józef Pociecha

Stanisława Staszica w Gliwicach, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Politechniki Krakowskiej, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Głównego Urzędu Statystycznego, urzędów statystycznych w Krakowie i Bydgoszczy, Narodowego Banku Polski, Banku Gospodarstwa Krajowego, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., a także przedstawiciele StatSoft Polska oraz Wydawnictwa C.H. Beck. W obradach udział wzięli goście z Austrii (Institute für Höhere Studien w Wiedniu), Niemiec (Brandenburg University of Technology w Cottbus), Słowacji (Ekonomická Univerzita v Bratislave), Ukrainy (Lviv Academy of Commerce, Taras Shevchenko National University of Kyiv).

Fot. dr Paweł Kufel

Uczestników konferencji powitał prof. dr hab. Józef Pociecha – kierownik Katedry Statystyki oraz, w imieniu rektora UEK, dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Paweł Lula, prof. UEK. Podczas konferencji prowadzono dyskusje naukowe nad zagadnieniami modelowania i prognozowania procesów społeczno-gospodarczych. W czasie pierwszej sesji wygłoszone zostały dwa referaty na zaproszenie. Pierwszy pt. „Forecasting Comparison of Panel Systems with Spatio-temporal Autocorrelations” wygłosili wspólnie prof. dr. Wolfgang Polasek z Institute für Höhere Studien w Wiedniu oraz prof. dr. Daniel Baier z Brandenburg University of Technology w Cottbus. Drugi, pt. „Cykliczność w procesach gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania – studia przypadków”, wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Kufel z Uniwersytetu Mi-

w pierwszym dniu konferencji odbyło się całodniowe seminarium, podczas którego zostały zaprezentowane trendy i prognozy dla rynku nieruchomości opracowane przez specjalistów z zakresu analizy rynku, ekonomistów, socjologów. Analizie został poddany również wpływ inwestorów zagranicznych na rynek nieruchomości komercyjnych, transakcje i sposoby wyceny w Stanach Zjednoczonych. W ciągu trzech dni odbyło się 71 sesji panelowych, z których m.in. 7 dotyczyło edukacji w zakresie nieruchomości w różnym ujęciu, aktualnych problemów finansowania hipotecznego i przejmowania nieruchomości przez banki, cykli na rynku nieruchomości, zrównoważonego rozwoju rynku nieruchomości oraz aktualnych i przyszłych wyzwań, przed którymi stoją miasta w Stanach Zjednoczonych i Europie. W czasie konferencji zostało zaprezentowanych 259 referatów, z czego 44 były przygotowane przez młodych naukowców i przedstawiane podczas sesji doktoranckich, których było aż 7. Doktoranci mieli możliwość zaprezentowania planowanych, przygotowywanych czy niedawno ukończonych rozpraw doktorskich i mogli liczyć na cenne uwagi, rady ze strony doświadczonych naukowców. W tym roku organizatorzy po raz pierwszy wprowadzili sesje doktoranckie równolegle z pozostałymi sesjami. Doktoranci byli traktowani w sposób wyjątkowy, ponieważ to w nich stowarzyszenie pokłada nadzieje na przyszłość.

kołaja Kopernika w Toruniu. Kolejne referaty prezentowane były podczas sesji plenarnych. Wygłoszono 23 referaty, w tym 6 wystąpień gości zagranicznych, a podczas sesji plakatowej zaprezentowano 22 postery. Dyskusje plenarne podzielone były na siedem zasadniczych obszarów tematycznych: aktualne nurty badań statystyczno-ekonometrycznych, ilościowe metody w badaniach ekonomicznych, ilościowe metody badań makroekonomicznych, badania demograficzno-społeczne, metody ilościowe analiz regionalnych, teoretyczne problemy badań statystycznych oraz metody statystyczne w badaniach ekonomicznych. Wygłoszone referaty po otrzymaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w postaci monografii. Jak co roku podczas konferencji zostały przyznane nagrody ufundowane przez firmę StatSoft Polska dla młodych pracowników nauki (magister lub doktor). Od następnej konferencji nagroda ta będzie nosiła nazwę: Nagroda dla Młodych Pracowników Nauki im. Profesora Kazimierza Zająca. Organizatorem konferencji jest prof. dr hab. Józef Pociecha, kierownik Katedry Statystyki UEK. Komitet organizacyjny konferencji tworzą także: dr hab. Anna Malina, prof. UEK – wiceprzewodnicząca, dr Jadwiga Kostrzewska – sekretarz, dr hab. Barbara Pawełek, prof. UEK, dr Katarzyna Frodyma, dr Artur Lipieta, dr Monika Papież, dr Sławomir Śmiech, dr Stanisław Wanat oraz mgr Roman Huptas. Konferencja została zorganizowana dzięki finansowej pomocy Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, StatSoft Polska i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. Roman Niestrój – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jadwiga Kostrzewska

Następna konferencja odbędzie się 10-13 kwietnia 2013 roku na Big Island na Hawajach.

Katarzyna Kania Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK

Stowarzyszenie ARES zostało założone w 1985 roku przez ówczesnych liderów rynku nieruchomości, którzy reprezentowali zarówno świat naukowców, jak i praktyków reprezentujących Stany Zjednoczone i inne kraje. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest tworzenie i upowszechnianie wiedzy związanej z podejmowaniem decyzji na rynku nieruchomości i jego i funkcjonowaniem. ARES jest również wiodącą organizacją działającą na rzecz badań i edukacji w zakresie nieruchomości, której misją jest rozpowszechnianie różnych myśli i poglądów w dziedzinie nieruchomości. ARES przez ponad 25 lat swojej aktywności stworzył m.in. sześć czasopism dotyczących różnych wymiarów nieruchomości. Stowarzyszenie liczy obecnie ponad 1400 członków. Więcej na temat ARES na stronie www. aresnet.org

61


JUBILEUSZE

JUBILEUSZE

Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 40-lecia współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie Uczestnicy konferencji; od lewej: prof. dr hab. Andrzej Prusek, prof. Ing. Jan Lisý PhD., doc. dr Adam Rybarski

W dniach 24–25 maja 2012 r. na naszej Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków: doświadczenia i wyzwania”, w której uczestniczyli przedstawiciele środowisk akademickich z kraju i zagranicy. Wśród gości nie zabrakło osobistości świata nauki współpracujących od lat z UEK oraz przedstawicieli władz uczelni. Naszą uczelnię reprezentowali m.in.: JM prof. dr hab. Roman Niestrój – rektor UEK, prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – były rektor UEK, dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor ds. studenckich, rektor elekt UEK, dr hab. Kazimierz Zieliński, prof. UEK – dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, prof. dr hab. Krzysztof Surówka – dziekan Wydziału Finansów oraz prof. dr hab. Andrzej Prusek – kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju. Stronę słowacką reprezentowali m.in.: JM Dr h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák PhD. – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie, prof. Ing. Jan Lisý PhD. – dziekan Wydziału Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie, prof. Ing. Jozef Makúch PhD. – prezes Narodowego Banku Słowacji oraz Marek Lisánsky – konsul generalny Republiki Słowackiej w Krakowie. Konferencji towarzyszyła okolicznościowa wystawa poświęcona drodze Słowacji do strefy euro. Dokonując uroczystego otwarcia konferencji, prof. dr hab. Stanisław Lis mówił o początkach współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi Uniwersytetami, zainaugurowanej spotkaniem w Tatrzańskiej Łomnicy w maju 1972 r., wspólnych spotkaniach, konferencjach, seminariach oraz powstałych w ich wyniku publikacjach. Prof. Lis wymienił osoby szczególnie zasłużone w rozwijaniu współpracy, m.in. prof. Ing. Rudolfa Siváka PhD. oraz prof. Ing. Jana Lisý PhD., a ze strony polskiej prof. dr. hab. Romana Niestroja, prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego oraz prof. dr. hab. Andrzeja Pruska. Prof. dr hab. Roman Niestrój powiedział, że niezwykle ceni sobie cztery dziesięciolecia współpracy pomiędzy bratnimi uniwersytetami. Prof. Ing. Rudolfa Siváka PhD., prof. Ing.

Doc. Ing. Veronika Piovarčiová, CSc. przyjmuje podziękowania od prof. dr. hab. Romana Niestroja za kontynuowanie i pielęgnowanie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie

Jana Lisý PhD., Doc. Ing. Veronikę Piovarčiovą CSc. oraz prof. dr. hab. Stanisława Lisa poprosił o „przyjęcie wyrazów wdzięczności za nawiązanie stałych kontaktów z bratysławską uczelnią, pielęgnowanie i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć oraz sprawowanie pieczy merytorycznej nad ich realizacją”. Przypomniał ponadto, że współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie należy do najdłużej trwających (obok współpracy z GVSU). Dr h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák PhD., dziękując za twór-

czy wkład w rozwój współpracy, a zwłaszcza długoletniej współpracy i przyjaźni pomiędzy jednoimiennymi katedrami i uczelniami, wręczył doc. dr. A. Rybarskiemu, prof. dr. hab. Romanowi Niestrojowi oraz prof. dr. hab. Stanisławowi Lisowi złote medale Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie. Pierwszą sesję plenarną otworzyło wystąpienie czołowej postaci polskiej ekonomii – prof. dr hab. Jerzego Kleera na temat „Zagrożenia globalne a rozwój gospodarczy Europy”. Prof.

Kleer podkreślił, że wzrost gospodarczy nie przekłada się na rozwój cywilizacyjny, wskazując na najważniejsze zagrożenia spowodowane brakiem ładu gospodarczego, zagrożenia wynikające z rozbieżności pomiędzy globalnym rynkiem a państwem oraz spowodowane bardzo szybkim tempem przemian. W wystąpieniu „The current state and development of the Slovak economy in the period of debt crisis” prof. Ing. Rudolf Sivák PhD. mówił o charakterystycznych dla gospodarki Słowacji silnych powiązaniach z gospodarką niemiecką, zwrócił także uwagę na postępującą konsolidację sektora finansowego na Słowacji. Prof. Ing. Jozef Makúch PhD. w referacie pt. „Economic development in the time of the system transformation in the countries V6” zwrócił uwagę na brak konwergencji pomiędzy gospodarkami państw strefy euro. Na zakończenie pierwszej sesji plenarnej prof. dr hab. Jerzy Żyżyński wygłosił referat pt. „Globalizacja jako wyzwanie dla teorii ekonomii”, w którym podkreślił, że globalizacja jest zjawiskiem mającym już pewną historię, a także, że cechą charakterystyczną współczesnej globalizacji jest dominacja rynków finansowych zmieniających dotychczasową hierarchię celów. W drugiej sesji plenarnej prof. Ing. Jan Lisý PhD. wygłosił referat pt. „Determinants of macroeconomic development in Slovakia”, w którym przybliżył stan gospodarki słowackiej w świetle głównych wskaźników makroekonomicznych, zwracając szczególną uwagę na problem inflacji oraz zadłużenia Słowacji. Występujący w następnej kolejności prof. dr hab. Kazimierz Meredyk w referacie pt. „Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1995–2020” dowodził tezy, że w gospodarce polskiej mamy do czynienia z imitacją ICT, nie zaś z innowacyjnością. Kończący tę część konferencji prof. dr hab. Stanisław Swadźba w referacie pt. „System gospodarczy Polski i Słowacji. Analiza porównawcza” zaprezentował analizę porównawczą gospodarek Polski i Słowacji, wskazując na podobieństwa, do których zaliczył: położenie, język, historię, tradycję, religię, członkostwo w UE oraz na różnice ujawniające się w takich kategoriach, jak: obszar, ludność, okres zahamowania reform na Słowacji, a także przyjęcie przez Słowację euro.

Prof. Ing. Rudolf Sivák PhD. wręcza prof. dr. hab. Romanowi Niestrojowi złoty medal Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie z podziękowaniami za twórczy wkład w rozwój współpracy pomiędzy uczelniami.

Po sesji plenarnej obrady popołudniowe kontynuowane były w trzech sesjach. Autorami kolejnych referatów byli: prof. dr hab. Wojciech Bieńkowski wspólnie z mgr Krzysztofem Beckiem „W poszukiwaniu optymalnego modelu polityki gospodarczej”, prof. dr hab. Henryk Wnorowski „Co dalej z długiem publicznym w UE?”, prof. dr hab. Kazimierz A. Kłosiński wraz z dr Katarzyną Sołkowicz „Kapitał w nowym cywilizacyjnym paradygmacie ekonomii”, prof. dr hab. Józef Pociecha „Modele hazardu jako narzędzia prognozowania firm”, prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta „Sukcesy i porażki polskiej transformacji”, prof. Ing. Anna Schultzová PhD. „Tax Policy of the State Focused on Stabilization of Public Finances – Selected Problems”, prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz „Inwestycje w procesie przemian strukturalnych polskiego przemysłu”, Ing. Marcela Rabatinová PhD. „Value Added Tax in United Europe – Selected problems”, dr Jerzy Siemianowicz „Polska transformacja a problem wzrostu gospodarki – na przykładzie gospodarki śląskiej”, prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski „Rozwój giełdowego rynku akcji i jego znaczenie w gospodarce Słowacji”, doc. Ing. Marta Martincová PhD. „The Impact of FDI on Employment in Slovakia”, doc. Ing. Erika Pastoráková PhD. „Impact of the Directive on Equal Treatment between Men and Women on the Insurance Market in Slovakia” oraz dr Jadwiga Gierczycka „Globalny kryzys finansowy – implikacje dla Polski i Słowacji”. W drugim dniu konferencji obrady prowadzone w ramach sesji plenarnej rozpoczęła prof. dr hab. Grażyna Musiał. Wspólnie z mgr. Łukaszem Mleczko przybliżyła „Zagadnienia kształtowania się wynagrodzeń pieniężnych w Polsce i na Słowacji w okresie transformacji w latach 1993–2010”. Kolejne referaty wygłosili: dr Alina Gładzicka-Janowska „Czy elastyczność rynku może być skutecznym mechanizmem dostosowawczym strefy euro?”, dr Piotr Rubaj „Dobrobyt społeczny a rozwój gospodarczy – model państwa dobrobytu XXI wieku”, dr Aneta Kosztowniak „Analiza empiryczna przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 1991–2011”. Drugą część sesji plenarnej (trzeciej i zarazem ostatniej) rozpoczęło wystąpienie mgr Renaty Śliwy „Sektor telekomunikacyjny w Polsce i na

Słowacji – stan i potencjalne kierunki rozwoju”, następnie dr Danuta Kabat-Rudnicka wygłosiła referat „Państwo i rynek w obliczu transformacji systemowej – refleksje na marginesie zmian gospodarczych w Polsce po roku 1989”. Na zakończenie obrad wystąpił prof. Nicolaus Tideman z Virginia Polytechnic Institute and State University, który w inspirującym referacie „An Approach to Avoiding Financial crises Based on Justice and Fairness”, stwierdził, że sposobem na uniknięcie w przyszłości kryzysów finansowych byłaby reforma systemu gospodarczego w oparciu o zasadę sprawiedliwości i uczciwości, charakteryzująca się bezpośrednim udziałem społeczeństwa w decyzjach dotyczących zwiększania lub ograniczania ilości pieniądza oraz odstąpieniem od systemu częściowych rezerw bankowych. Dwudniowe obrady zamknęło wystąpienie prof. dr. hab. Stanisława Lisa. Podsumowując konferencję, prof. Lis stwierdził, że głównym przedmiotem debaty krakowskiej było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy realizowany dotychczas model rozwoju gospodarczego zapewnił Polsce i Słowacji wysoką sprawność i efektywność gospodarowania oraz realizację ważnych celów społecznych. Podkreślił również, że konferencja była refleksją teoretyczną nad kierunkami dalszego rozwoju społecznogospodarczego Polski i Słowacji w warunkach światowego kryzysu finansowego, a płaszczyzną dla tych poszukiwań były koncepcje teoretyczne, a także doświadczenia transformacyjne, gdzie wyraźnym sukcesom w zakresie efektywności gospodarowania towarzyszyły coraz częściej negatywne zjawiska jak bezrobocie, nieskuteczność państwa i potęgujące się poczucie niesprawiedliwości społecznej. Prof. Lis zakończył wystąpienie stwierdzeniem, że wyzwaniem, przed jakim obecnie stoi Polska i Słowacja, jest pilne przeprowadzenie reform społeczno-gospodarczych, nakreślenie kształtu przyszłego modelu społeczno-gospodarczego, a także usprawnienie funkcjonowania państwa oraz instytucji rynkowych.

dr Danuta Kabat-Rudnicka – Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju

Prof. Ing. Rudolf Sivák PhD., prof. dr hab. Stanisław Lis (po prawej)

62

www.uek.krakow.pl

63


JUBILEUSZE

JUBILEUSZE

20-lecie Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji

W dniach 24–26 kwietnia 2012 roku odbył się jubileusz 20-lecia Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji. Założona w 1992 roku z inicjatywy dr. hab. Jana Targalskiego jednostka była pierwszą katedrą w Polsce (i drugim ośrodkiem po zakładzie prof. dr. hab. Bogdana Piaseckiego w Łodzi) zajmującą się od początku swojego istnienia przedsiębiorczością, rozwojem ekonomicznym i szeroko rozumianą działalnością sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Otwierając obchody jubileuszu, obecny kierownik katedry, dr hab. Kazimierz Zieliński, prof. UEK, przywitał przybyłych gości, współpracowników i przyjaciół katedry, a także pamiętających i życzliwych kierowników i pracowników katedr, dziekanatów i innych jednostek UEK. O jubileuszu pamiętali również przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. dr hab. Włodzimierz Sady, prof. dr hab. Wiesław Musiał, prof. dr Jan Siekierski, dr hab. Łukasz Popławski, dr hab. Jerzy Feliks, prof. dr hab. Edward Stawasz, a także konsul Republiki Słowacji – Tomas Kasaj. JM rektor UEK prof. dr hab. Roman Niestrój życzył pracownikom katedry dalszych osiągnięć w pracy naukowej. W swoim wystąpieniu nawiązał

Wystąpienie założyciela Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji dr. hab. Jana Targalskiego

podsumowania dotychczasowych doświadczeń i pracy oraz przywołania wspomnień i refleksji. Rozmowy naukowe dały początek nowym pomysłom i tematom związanym z obszarami gospodarki ważnymi dla rozwoju przedsiębiorczości, które z pewnością będą kontynuowane. Tematem przewodnim V Międzynarodowej Konferencji Naukowej była ,,Przedsiębiorczość – nowe trendy (sektory przyszłości)”. Wokół tej problematyki skupiły się wystąpienia i dyskusje zaproszonych gości. Prof. Victor Claar

(Henderson State University, Acton Institute) przygotował wystąpienie na temat pobudzania przedsiębiorczości w ramach programów społecznych, zatytułowane ,,Fair Trade? Its Prospects as a Poverty Solution”. Greg Yezierski (Institute of Professional Innovators z USA) omawiał koncepcję teorii innowacji – „Science of Innovation”. Podczas naukowych dyskusji poświęconych makroekonomicznym i sektorowym czynnikom rozwoju przedsiębiorczości prowadzonych przez prof. dr. hab. Sławomira

dr Izabela Czaja

Pracownicy Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji; od lewej: dr Krzysztof Wach, dr Małgorzata Kosała, dr hab. Kazimierz Zieliński, prof. UEK, dr Bogdan Rogoda, Ewa Wolska, mgr Marcin Piątkowski, dr Agnieszka Żur, dr Rafał Morawczyński, dr Izabela Czaja, dr hab. Jan Targalski

do tradycji naukowych i dydaktycznych wszystkich wyspecjalizowanych zespołów pracowników Uczelni, podkreślając znaczenie najmniejszych jednostek zakładowych i katedralnych. Założyciel katedry i jej wieloletni kierownik, dr hab. Jan Targalski, omówił historię rozwoju katedry, akcentując momenty tworzenia się nowych zespołów oraz wspominając wszystkie osoby związane z jednostką, bez których rozwój

Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji nie byłby tak wszechstronny, owocny i bogaty. Jubileusz stanowił okazję do podsumowania wieloletnich badań nad rozwojem przedsiębiorczości w Polsce, dotychczasowych starań nad popularyzowaniem wiedzy ekonomicznej o działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce oraz powrotu do organizacji spotkań naukowych o charakterze międzynarodowym. Zaistniała więc możliwość

20-lecie Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji (1992–2012) Początki katedry sięgają początków transformacji systemowej w Polsce. Lata 90. zapoczątkowały istotne przemiany gospodarcze i społeczno-polityczne, tworząc nowe, bardziej korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Ustawa o działalności gospodarczej z 1989 r. dała zapłon dla „eksplozji” przedsiębiorczości indywidualnych podmiotów gospodarczych, a w tym jednoosobowych przedmiotów gospodarczych. Przemiany społeczno-gospodarcze były w tym okresie tak bardzo dynamiczne, że wymusiły również restrukturyzacje uczelni. Ówczesny rektor, prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski, dostrzegając przemiany zachodzące szybko, także na rynku usług edukacyjnych, postanowił dokonać restrukturyzacji wewnętrznych struktur wydziałowych. Z istniejącego wówczas Instytutu Organizacji i Zarządzania „wypączkowało” pięć nowych katedr, w tym Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, której kierownictwo powierzono dr. hab. J. Targalskiemu. Pomysł utworzenia katedry o takim profilu wynikał nie tylko z obserwacji przemian społeczno-gospodarczych, ale także z inspiracji prof. Tomasza Mroczkowskiego z American University w Waszyngtonie, który nie tylko zachęcił mnie do zainteresowania się zjawiskiem przedsiębiorczości, ale także zaprosił do współpracy z EFER, tj. European Fundation for Entrepreneurship Research w Brukseli. Dzięki zapro-

64

Wykład prof. Victora Claara

Bukowskiego z Politechniki Radomskiej głos zabrali zaproszeni goście, m.in. dr inż. Bożena Kaczmarska z Politechniki Świętokrzyskiej, dr hab. Jacek Klich z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Stanisław Lis, dr Jarosław Ropęga z Politechniki Łódzkiej oraz wszyscy pracownicy naukowi katedry. W kolejnych dniach jubileuszu dla studentów naszej Uczelni zostały przygotowane wykłady, warsztaty, spotkania z przedstawicielami, nauki i biznesu. Przemyśleniami na temat innowacji i tradycji prowadzenia biznesu podzielił się Andrzej Barański (prezes Herbewo SA, członek Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego), opowiadając ze swadą historię rodzinnej firmy. Ze studentami spotkali się również znakomici goście: Richard Lucas – promotor światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce, Olgierd Sroczyński, Szymon Chrupczalski i Dominik Jaskólski z Instytutu Misesa w Polsce. Partnerami, którzy podjęli się pomocy w zorganizowaniu jubileuszowych wykładów naukowych i tematycznych spotkań, byli: Polsko-Amerykańska Fundacja, Instytut L. Misesa, GRAPE Consulting, Herbewo S.A., Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii, Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji.

szeniu z EFER w 1991 r. mogłem wziąć udział po raz pierwszy w międzynarodowej konferencji naukowej na temat „Dynamic Entrepreneurship in Central and Eastern Europe” w Berlinie, na której prezentowałem opis przypadku polskiej przedsiębiorczości Andrzeja Kity, który założył i prowadził firmę „Akita” International w Krakowie. Metoda analizy przypadków „case study” propagowana przez EFER stała się w tym czasie popularną metodą opisu i analizy procesów przedsiębiorczości, a sama przedsiębiorczość stała się szybko przedmiotem akademickim. Uznano bowiem, że procesy przedsiębiorczości mają znaczący wpływ na gospodarkę, a nowej generacji przedsiębiorców potrzebna jest wiedza z tego zakresu. Nowo powstała Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, dostrzegając taką potrzebę, zaproponowała wprowadzenie do programu studiów na kierunku Ekonomia wykładu Podstawy przedsiębiorczości, a nieco później uruchomienie specjalności Przedsiębiorczość i innowacje. Tym razem inspiracją dla takiej specjalności była książka Petera Druckera „Innowacje i przedsiębiorczość”. Wraz z nową ofertą dydaktyczną zespół pracowników katedry (do którego w 1993 r. dołączyła zainteresowana problematyką innowacji prof. Anna Francik) zaczął kształtować profil naukowy katedry. W ciągu minionych 20 lat z katedrą związanych było ponad 20 osób: prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, dr Ewa Belniak, dr Izabela Czaja, dr hab. Anna Francik, mgr Grzegorz

www.uek.krakow.pl

Od lewej: dr Izabela Czaja, dr Agnieszka Żur, mówcy sesji dla studentów: Andrzej Barański (prezes Herbewo S.A.), Olgierd Sroczyński (Instytut Misesa) oraz dr Rafał Morawczyński

Hayder, dr Ewa Kozień, dr Małgorzata Kosała, mgr Zdzisław Krawiec, prof. dr hab. Józef Machaczka, mgr Andrzej Masny, dr Zbigniew Michalik, dr Krzysztof Misiołek, dr Rafał Morawczyński, dr Marta Najda-Janoszka, prof. dr hab. inż. Adam Peszko, dr Agnieszka Pichur, mgr Marcin Piątkowski, Izabela Radomska, dr Bogdan Rogoda, mgr Katarzyna Stich, dr hab. Jan Targalski, dr Krzysztof Wach, dr Agnieszka Żur, Ewa Wolska. Katedra rozwijała się pod względem kadrowym i naukowym. Pojawiły się pierwsze rozprawy doktorskie (mgr Izabela Czaja, mgr Bogdan Rogoda), a nieco później także rozprawy habilitacyjne (dr Małgorzaty Bednarczyk, dr Anny Francik). Poważnym sukcesem katedry stała się zorganizowana w 1996 r. konferencja naukowa „Lokalny i regionalny rozwój gospodarczy”, która przyciągnęła zainteresowanie zagranicznych autorów zajmujących się badaniami procesów przedsiębiorczości. Przy jej okazji została zapoczątkowana współpraca naukowa katedry z ośrodkami zagranicznymi, m.in. z zespołem ENTERFORUM z Sodetorn University w Sztokholmie oraz z prof. Janem Stonem z Northumbria University w Newcastle. Ta ostatnia nie tylko zaowocowała wizytą całej katedry w Newcastle, ale także publikacją w j. angielskim pt. „Universities and Entrepreneurship” (Wyd. Northumbria University, September 2001, Northern Economic Review, No.32). Sieć współpracy obejmowała również instytucje krajowe: Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a także Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego, Park Technologiczny, Urząd Marszałkowski i wiele innych. Współpraca zagraniczna obejmowała wspólne tematy naukowe i badawcze z zakresu przedsiębiorczości, wymianę stażystów oraz cykle seminariów naukowych prowadzonych przez zagraniczne

Dr hab. Kazimierz Zieliński, prof. UEK (kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji)

uniwersytety ekonomiczne: University of Northumbia w New Castle, Durham University oraz Sodertorn University w Sztokholmie. W drugiej połowie lat 90. z Katedry Przedsiębiorczości „wypączkowały” dwie nowe katedry: Katedra Małych i Średnich Przedsiębiorstw, pod kierownictwem prof. M. Bednarczyk, Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania pod kierownictwem prof. dr. hab. Józefa Machaczki. W katedrze powstały podręczniki naukowe i akademickie z zakresu przedsiębiorczości: „Przedsiębiorczość i rozwój firmy” (pod red. J. Targalskiego, 1997), „Przedsiębiorczość i zarządzanie” (pod red. J. Targalskiego, 2002), „Przedsiębiorczość i zarządzanie” (pod red. A. Francik i J. Targalskiego, 2009) oraz obecnie złożona do wydawnictwa „Przedsiębiorczość i ekonomika małej firmy” (pod red. J. Machaczki, 2012). W ramach pracy naukowej corocznie realizowane były przez zespół pracowników katedry granty na badania statutowe. W katedrze powstało ponad 30 prac naukowych i naukowo-badawczych. Znakomita większość opracowanych tematów została opublikowana w formie wydawnictw zwartych. Przełomowym dla życia katedry okazał się rok 2010. W tym roku dotychczasowy kierownik, mając zapewnione następstwo przeszedł na emeryturę, a władze uczelni powierzyły kierowanie katedrą prof. nadzw. dr. hab. Kazimierzowi Zielińskiemu, specjalizującemu się w polityce gospodarczej i gospodarce regionalnej. W ten sposób historia zatoczyła koło, a katedra wróciła do swoich korzeni, tj. do problemów deregulacji polityki ekonomicznej oraz oddziaływania przedsiębiorczości na lokalny i regionalny rozwój gospodarki. dr hab. Jan Targalski

65


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Przedstawiciele Johannesburg University z RPA gośćmi VIII Międzynarodowego Kongresu MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK Reprezentacja grona profesorskiego z Uniwersytetu w Johannesburgu z Republiki Południowej Afryki przyjechała do Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, aby wziąć udział w VIII Międzynarodowym Kongresie MBA organizowanym przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK. Podczas Kongesu MBA, w części dotyczącej zarządzania, panelistą była m.in. Seugnet Bronkhorst, M. Com in Business Management z Uniwersytetu w Johannesburgu. Wraz z innymi przemawiającymi próbowała rozwinąć zagadnienie: Sztuka kryzysu – veni, vidi, vici. Oprócz udziału w panelach dyskusyjnych oraz licznych wydarzeniach kongresowych goście zagraniczni spotkali się z rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. dr. hab. Romanem Niestrojem oraz dr. hab. inż. Andrzejem Chochołem, prof. UEK, rektorem elektem. Podczas spotkania prof. Roman Niestrój wspominał historię naszej Uczelni i zasługi jej założyciela. Przedstawił zagranicznym gościom specyfikę procesu habilitacji, ponieważ szczeble rozwoju naukowego pracowników uniwersytetu w krajach afrykańskich są odmienne. Prof. Mornay RobertsLombard z RPA w oparciu o informacje, iż Kraków jest przepełniony uniwersytetami i szkołami wyższymi, z zaciekawieniem zapytał, czy nie występuje w Krakowie problem przepływu kadry naukowej. Rektor Niestrój zauważył, że Uniwersytet Ekonomiczny nie ma z tym problemu, ponieważ oferuje jedne z najlepszych warunków rozwojowych dla kadry naukowej – możliwości uczestniczenia w krajowych i zagranicznych konferencjach, wspiera współpracę między światem biznesu a nauki oraz ma konkurencyjne stawki wynagrodzeń. Z kolei prof. Andrzej Chochół podzielił się spostrzeżeniami dotyczącymi współpracy zagranicznej i polityki otwierania się naszego Uniwersytetu na zagranicznych studentów. Zauważył, że szczególnie zainteresowani studiowaniem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie są studenci z Ukrainy ze względu na prestiż i akceptowalne koszty studiów. Studia w Krakowie są dużo bardziej konkurencyjne. Duża liczba uczelni i malejąca liczba studentów powodują ciągłe udoskonalanie całego procesu kształcenia, warunków studiowania oraz wzbogacanie różnorodności oferowanych kierunków. Uniwersytet w Johannesburgu jest największym uniwersytetem w Republice Południowej Afryki – studiuje na nim około 50 tysięcy studentów. Rokrocznie zgłasza się wiele tysięcy kandydatów, którzy nie zostają przyjęci ze względu na brak miejsc. Prof. Andrzej Chochół zaprosił więc wszystkich studentów

Spotkanie reprezentacji z Johannesburga z dr hab. inż. Andrzejem Chochołem, prorektorem ds. studenckich, rektorem elektem; na zdjęciu od lewej: dr Geoff Goldman, dr Darelle Groenewald, dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK, prof. Cecile Nieuwenhuizen, prof. Mornay Roberts-Lombard.

Wykładowcy z Uniwersytetu z Johannesburgu na spotkaniu z prof. dr hab. Romanem Niestrojem, rektorem UEK.

z Afryki chętnych do studiowania, by odwiedzili piękny Kraków oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Krakowską Szkołę Biznesu UEK. Współpraca Uniwersytetu w Johannesburgu i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie trwa od 2009 roku. Od tego czasu obie uczelnie zrealizowany kilka projektów badawczych z zakresu zarządzania i marketingu oraz wspierały swe siły naukowe na kongresach biznesowych oraz konferencjach naukowych. Kolejne lata przyniosą nowe projekty naukowo-biznesowe oraz możliwości rozpoczęcia nowych inicjatyw. Alina Tlałka-Janoszek, Krakowska Szkoła Biznesu UEK

International Staff Training Week W dniach 23–27 kwietnia Biuro Programów Zagranicznych (BPZ) po raz drugi zorganizowało International Staff Training Week. Osoby, które brały udział w szkoleniu, pochodzą z kilku krajów europejskich, pracują w uczelniach partnerskich UEK i zajmują się zawodowo współpracą międzynarodową. Zajęcia rozpoczęły się przemówieniem otwierającym, które wygłosił prof. dr hab. Andrzej Malawski – prorektor ds. badań naukowych. Część informacyjną dotyczącą Uczelni poprowadziła Agnieszka Nowak – kierownik BPZ. Pierwszy dzień zajęć wypełniła tematyka związana z procedurami wysyłania i przyjmowania studentów w ramach porozumień i programów międzynarodowych, sposobów dystrybuowania informacji, organizowa-

66

niu imprez i działań towarzyszących wymianie. Głos zabrały Magdalena Augustyn i Katarzyna Małek z BPZ. Uroczysta kolacja z udziałem władz Uczelni dopełniła formalną część rozpoczynającą szkolenia. Drugi dzień treningu dotyczył problematyki wymiany pracowników dydaktyczno-naukowych. Panel prowadziły: Joanna Jackowska, Magdalena

www.uek.krakow.pl

Study Trip Cracow studentów Executive MBA z Roosevelt University z Chicago W tegorocznym VIII Międzynarodowym Kongresie MBA, oprócz zagranicznej delegacji z Johannesburg University z RPA, Krakowska Szkoła Biznesu UEK gościła również studentów oraz wykładowców ze Szkoły Biznesu Roosevelt University z Chicago, USA. KSB UEK współorganizowała tygodniową wizytę studyjną studentów amerykańskiego Programu Executive MBA poświęconą realizacji Projektu Motorola. Studenci jeszcze w USA rozpoczęli swe badania w chicagowskim oddziale Motoroli, kontynuowali je w krakowskiej placówce tej firmy, a zakończyli podczas prezentacji w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. Studenci oraz wykładowcy ze Szkoły Biznesu Roosevelt University podczas swego pobytu w Krakowie uczestniczyli w panelach dyskusyjnych zorganizowanych w ramach Kongresu MBA oraz licznych wydarzeniach kongresowych. Dodatkowo uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się z przedstawicielami Krakowskiego Parku Technologicznego, Can Pack oraz KPMG, zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Fabrykę Schindlera. Złożyli także wizytę w krakowskim Konsulacie Generalnym, gdzie zostali powitani przez Benjamina Ousley Naseman – konsula ds. prasy i kultury. Zagraniczni goście spotkali się również z rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. dr. hab. Romanem Niestrojem oraz prorektorem ds. studenckich – dr. hab. inż. Andrzejem Chochołem, prof. UEK, rekto-

Spotkanie reprezentacji z Roosevelt University z rektorem UEK, prof. dr. hab. Romanem Niestrojem

Studenci Executive MBA z Roosevelt University podczas wykładu na UEK

rem elektem, którzy zachęcali amerykańskich studentów do kontynuowania nauki na naszym Uniwersytecie. Kolejne kierunki studiów regularnych prowadzone w języku angielskim oraz konkurencyjna cena zachęcają studentów z USA do przyjazdu do Krakowa. Ciekawą propozycją dla studentów Executive MBA z Roosevelt University okazały się studia doktoranckie, które od bieżącego roku akademickiego prowadzone są w języku angielskim. Krakowska Szkoła Biznesu UEK zorganizowała dwa wykłady poświęcone szkoleniom i potrzebom HR w Krakowie oraz opisujące polskiego konsumenta i obywatela, dzięki którym studenci z USA uzyskali wiedzę pomocną w sfinalizowaniu Projektu Motorola. Amerykańscy studenci bardzo wysoko ocenili prowadzące zajęcia – dr Beatę Buchelt oraz Adrianę Paliwodę-Matiolańską, zarówno pod względem merytorycznym, jak i zdolności językowych. Warto podkreślić, iż wymienieni wykładowcy UEK należą do grona osób, które zostały zaakceptowane do wymiany pracowników naukowych ze Szkołą Biznesu Roosevelt University z Chicago.

Po wieloletnich rozmowach po raz pierwszy w okresie sierpień–wrzesień 2012 roku pracownicy naukowi UEK poprowadzą zajęcia w Chicago dla studentów Roosevelt University na poziomie Bachelor i Master oraz krótkie kursy biznesowe dla amerykańskich menedżerów w ramach tzw. Executive Education. Pierwszymi wykładowcami, którzy wezmą udział w wymianie, będą: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – kierownik Zakładu Statystyki, dr Beata Buchelt z Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim, dr Marcin Osikowicz z Katedry Rachunkowości, dr Adriana Paliwoda-Matiolańska z Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych. Pierwsze spotkanie przedstawiciela Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK z prof. Terri Friel – dziekanem Szkoły Biznesu Roosevelt University miało miejsce w Krakowie w listopadzie 2009 roku. Natomiast porozumienie o współpracy pomiędzy szkołami zostało podpisane w 2011 roku. W kolejnych latach współpraca ma szansę na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój.

Krasowska, Dominika Lemler i Sylwia Rutkowska z BPZ. Odbyły się też dwie prezentacje towarzyszące. Pierwsza, przeprowadzona przez Katarzynę Wandas z Akademickiego Centrum Kariery, obejmowała problematykę staży zagranicznych, druga dotyczyła aktywności organizacji Erasmus Student Network. Dzień trzeci poświęcony został promowaniau wymiany. Goście, reprezentanci Vienna University of Economics and Business (AU), Corvinus University of Budapest (HU), ESC Clermont Ferrand (FR), Budapest Business Scool (HU), ESC Brest (FR), Malardalen University (SE), Bahcesehir University (TR), przeprowadzili prezentacje swoich uczelni dla studentów UEK. Odbyły się również spotkania ze studentami, którzy zostali nominowani do wyjazdu w przyszłym roku akademickim do wyżej wymienionych uczelni. Dzień czwarty dotyczył tematycznie wszystkich tych działań służących wymianie międzynarodowej, które wykraczają poza programy Erasmus i CEEPUS. Prezentacji tych działań dokonały Katarzyna Małek i Sylwia Rutkowska z BPZ oraz Izabela Nowakowska z DWM. W tym dniu wszyscy goście zwiedzali także Kopalnię Soli w Wieliczce. Dzień piąty poprowadziła Romana Paszkowska z Katedry Studiów Europejskich, która mówiła o kulturowych aspektach związanych z wymianą,

Monika Bulsza, Krakowska Szkoła Biznesu UEK

różnicach obyczajowych, problemach z adaptacją w miejscach cechujących się odmiennymi normami zachowania, etc. Imprezie towarzyszyły wycieczki po Krakowie i okolicy.

Oprac. BPZ

67


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

International Week

Seminarium polsko-niemieckie

Fulda 2012

w University of Applied Science we Frankfurcie nad Menem

W dniach 7–11 maja 2012 r. w Fachhochschule – University of Applied Science we Frankfurcie nad Menem odbyły się wykłady w ramach 5. International Week na Wydziale Prawa i Ekonomii. Udział w nim wzięli, w ramach programu ERASMUS, wykładowcy z kilkunastu europejskich i azjatyckich uczelni, m.in. Prof. Dr. Berthel Groote z University College w Gandawie, Prof. Dr. Julian Creasey z Leeds Metropolitan University, Prof. Dr. C.J. Groter z Rotterdam University of Applied Science, Prof. Dr. Olga Korableva z Państwowego Uniwersytetu Ekonomii i Finansów w Petersburgu, Prof. Dr. Irina Abanina z Moskiewskiej Państwowej Akademii Ekonomicznej, Prof. Dr. Marek Jaworski z Edinburgh Napier University, Prof. Dr. Alcina de Sena Protugal Dias z Porto, Prof. Dr. David Warnock-Smith z University of Huddersfield, Prof. Dr. Wenjin Tang z Zhongnan University of Economics, Prof. Dr. Stefan Dingerkus z Züricher Hochschule für Angwandte Wissenschaften Schweiz oraz niżej podpisany z Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Miałem okazję wygłosić w j. niemieckim dwa wykłady – Wprowadzenie do polskiego prawa gospodarczego oraz System źródeł prawa w Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem studentów kierunku Prawo gospodarcze, co przejawiło się w licznych pytaniach dotyczących przede wszystkim szczegółowej organizacji i funkcjonowania spółek kapitałowych w Polsce i warunków podejmowania działalności gospodarczej w naszym kraju. Pozostałe wykłady odbywały się w j. angielskim. We frankfurckiej Fachhochschule na czterech wydziałach studiuje 10 393 studentów, a kampus przez swoje starsze i nowe budynki architektonicznie przypomina krakowski UEK. Nie ma tam jednak basenu ani wydawnictwa naukowego, gdyż tamtejsza uczelnia prowadzi głównie działalność dydaktyczną. W ramach 5. International Week miała miejsce także wizyta we frankfurckim ratuszu i spotkanie z władzami miasta, prezentacja uczelni macierzystych przez wykładowców biorących udział w programie, zwiedzanie Seligenstadt oraz ekologicznie odnowionego ze-

Dziedziniec Pałacu Miejskiego; na górze od lewej: Małgorzata Zięblińska, Olga Jung, Łukasz Plicha, Robert Szydło, na dole od lewej: Gabriela Rozwadowska, Joanna Juszczyk, Martyna Olejarczyk, Kamil Krzyżanowski, Katarzyna Biga, prof. Renata Oczkowska, dr Jarosław Piwowarczyk.

Od lewej: Anke Martinez-Wiesmann – koordynator International Week, dr Piotr Wiatrowski, Prof. Dr. Yvonne Ziegler – dziekan Wydziału Prawa i Ekonomii.

społu dwóch wieżowców DB i znajdującej się w nich Deutsch Bank Art Collection. Ponadto Frankfurt w tym czasie gościł w Schirn Kunsthalle wartą uwagi wystawę obrazów Edvarda Muncha sprowadzonych z Oslo. Frankfurt mimo wojennych zniszczeń obejmujących 90 procent Starego Miasta pozostaje interesującym miastem z uwagi na swoją historię. Od 1147 roku odbywały się tu wybory królów Rzeszy, a następnie od wydania

przez Karola IV w 1356 r. Złotej Bulli – także cesarzy niemieckich. W 1848 roku w kościele św. Pawła obradował pierwszy ogólnoniemiecki demokratyczny parlament debatujący nad zjednoczeniem Niemiec. Obecnie Frankfurt o liczbie mieszkańców zbliżonej do Krakowa, a herbie i barwach łudząco podobnych do narodowych polskich jest znanym centrum finansowym (Europejski Bank Centralny, Niemiecki Bank Federalny, centrale Deutsche Bank, Commerzbank i Dresdener Bank, a także oddziały 300 innych banków oraz giełda papierów wartościowych), wystawienniczym (targi książki, międzynarodowa wystawa samochodowa) oraz ważnym węzłem komunikacyjnym (jeden z największych portów lotniczych świata). Z własnej inicjatywy wybrałem się jeszcze do pobliskiego Heidelbergu, gdzie znajduje się m.in. słynny uniwersytet założony w 1386 roku i gotycko-renesansowy zamek z największą na świecie beczką na wino. Podsumowując, wyjazd z uwagi na realizację założonych celów dydaktycznych, promocyjnych oraz nawiązanie licznych kontaktów naukowych z uczestnikami International Week należy uznać za bardzo korzystny i udany.

dr Piotr Wiatrowski, Katedra Prawa UEK

Fulda to nazwa kojarząca się przede wszystkim z producentem wysokiej jakości opon samochodowych. Jednak to miasto dostarczyło studentom naszego Uniwersytetu pod koniec kwietnia br. wiele różnorodnych wrażeń. 22 kwietnia 2012 roku grupa studentów naszej uczelni pod opieką dr. Jarosława Piwowarczyka wyruszyła na seminarium polsko-niemieckie do Fuldy, gdzie czekała już na nas dr hab. Renata Oczkowska, prof. UEK. Ponad 14-godzinna podróż autokarem nie zniechęciła studentów UEK do stawienia czoła wyzwaniom, jakie przygotowali pracownicy i studenci Hochschule Fulda. Już pierwszego dnia pod okiem prof. dr L. H Schminke zostały utworzone trzy międzynarodowe grupy, które po krótkiej prezentacji poprowadzonej przez jednego z przedstawicieli STi Group przystąpiły do realizacji projektu. STi Group to przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją opakowań tekturowych oraz różnych rozwiązań typu POS (materiały wspierające sprzedaż). Wykonywany przez studentów projekt miał na celu zbadanie możliwości dalszego rozwoju przedsiębiorstwa STi na rynku polskim. Pierwszym krokiem było porównanie ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski i Niemiec. Następnie studenci w poszczególnych grupach mieli zbadać potencjał polskiego rynku pod kątem: zachowań konsumentów, ilości i wielkości sklepów oraz

możliwości ekspansji STi i sprzedaży jego usług w poszczególnych regionach Polski. Wszystko to miało prowadzić do opracowania strategii rozwoju STi Group w Polsce na najbliższe 3 lata. Gotowe, anglojęzyczne prezentacje na ten temat zostały przedstawione grupowo po południu przedostatniego dnia pobytu w Niemczech, podczas wizytacji centrali tej firmy w miejscowości Lauterbach. Po prezentacjach nastąpiła ożywiona dyskusja z menedżerami STi. Pobyt w Fuldzie to nie tylko realizacja projektu, ale również wiele atrakcji przygotowanych przez stronę przyjmującą. Pierwszą z nich

było Stadtrundfahrt, czyli zwiedzanie miasta. Większość zabytków znajdujących się w Fuldzie pochodzi z XVIII wieku, ale początki samej Fuldy sięgają już VIII wieku – czasów, w których w te okolice przybył św. Bonifacy Winfrid (672–754), biskup i męczennik, zwany Apostołem Niemców. Trzeciego dnia pobytu w Fuldzie studenci zostali zaproszeni do przedsiębiorstwa TEGUT, obsługującego, m.in. w warzywa i owoce sieć ponad 300 supermarketów znajdujących się na terenie Niemiec. Zwiedzając je, mogli zobaczyć, jak praca w tej firmie wygląda od zaplecza, jakie stosuje się rozwiązania technologiczne i jak się zarządza taką hurtową placówką, aby jak najbardziej usprawnić pracę załogi oraz zwiększyć wydajność firmy. Większość świeżych warzyw i owoców opuszcza magazyn firmy jeszcze tego samego dnia, w którym się w nim rankiem znalazła. Niemiecka gościnność to przede wszystkim mnóstwo uśmiechniętych twarzy, dużo radości, prawdziwy Schnitzel und Rotkohl w towarzystwie Weizenbier przy ogromnym drewnianym stole. Tak właśnie wyglądała oficjalna kolacja po wizytacji firmy STi i prezentacjach grupowych, którą reprezentanci UEK zjedli w towarzystwie sympatycznych kolegów z Niemiec w Wiesenmuhle w przeddzień powrotu do Polski. Ostatnim etapem pobytu grupy była wycieczka pociągiem do Frankfurtu nad Menem – „niemieckiego Manhattanu” i zwiedzanie najciekawszych miejsc tego nowoczesnego miasta. Były to m.in.: punkty widokowe, wysokościowce będące jednym z centrów finansowych Europy, miasteczko namiotowe antyglobalistów, budynek giełdy ze słynnymi rzeźbami byka i niedźwiedzia, stacje metra, dom rodzinny J.W. Goethego, zabytkowe kościoły, ratusz itp.). Po dniu pełnym wrażeń przyszedł czas na pożegnanie i powrót do Krakowa. Wyjazd ten był dla nas wspaniałą przygodą, tygodniem pełnym nowych doświadczeń, zarówno pod względem naukowym, jak i tym mniej oficjalnym, towarzyskim, międzykulturowym. Pragniemy więc niniejszym serdecznie podziękować naszym gospodarzom – profesorom i studentom z Niemiec za organizację interesującego seminarium oraz za gościnność, z jaką nas przyjęli w Fuldzie. Dziękujemy prof. Renacie Oczkowskiej oraz dr. Jarosławowi Piwowarczykowi za opiekę nad nami w czasie wyjazdu, a także DWM UEK za pomoc w jego organizacji.

Olga Jung, Joanna Juszczyk Przed wejściem do STi Group; u samej góry prof. Lutz H Schminke, pod nim grupa studentów UEK

68

www.uek.krakow.pl

69


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Komunikacja po wiedeńsku , czyli…

pracownicy SJO UEK po raz pierwszy na wymianie w ramach programu Erasmus

Na wyjazd zdecydowały się dwie osoby: mgr Lucyna Wilinkiewicz-Górniak z Zespołu Języka Angielskiego oraz mgr Dorota Zawadz-

70

ka z Zespołu Języka Niemieckiego. Pierwszym etapem w procesie rekrutacji było przesłanie do uczelni przyjmującej tematów zajęć do akceptacji. Potem trzeba było załatwić sporo innych formalności. Przy wsparciu mgr Lasoń oraz mgr Lemler z Działu Współpracy z Zagranicą udało nam się przebrnąć przez wszystkie stopnie rekrutacji i 30 kwietnia mogłyśmy wsiąść do pociągu do Wiednia.

Sprachenzentrum w Wirtschaftsuniversität Wien a Studium Języków Obcych UEK Wyjazd stał się okazją do porównania systemów działania partnerskich jednostek. Studenci Sprachenzentrum w Wirtschaftsuniversität Wien, podobnie jak u nas, przydzielani są do grup na podstawie testu kwalifikacyjnego. Studenci w Wiedniu przychodzą w wyznaczonych terminach i piszą test kwalifikacyjny w wersji

Cele wymiany i plany na przyszłość Cel wyjazdu, którym było przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego, został osiągnięty. Miałyśmy szansę wymiany zdań na temat stosowanych metod, porównania materiałów dydaktycznych, sposobu prowadzenia zajęć i zaprezentowania swoich koncepcji uczenia. Była to cenna wymiana doświadczeń. Kolejnym etapem ma być wizyta gości z Wiednia na naszym Uniwersytecie. Celem wspólnych warsztatów będzie dydaktyzacja aktualnych materiałów audiowizualnych, a następnie zastosowanie ich na zajęciach w obu uczelniach. Kolejnym możliwym etapem może być ich publikacja.

Kontakty z biznesem – wizyta w firmie spedycyjnej LKW Walter Będąc w Wiedniu, skorzystałyśmy z zaproszenia współpracującej z nami od lat LKW Walter, wiodącej na rynku europejskim firmy transportowej. LKW Walter zatrudnia ponad 1400 pracowników z ponad 20 krajów. Filozofia fir-

Program „Erasmus” dla pracowników daje możliwość wymiany doświadczeń dotyczących zarówno nauczanych treści, jak i metod pracy ze studentami. Możemy również sprawdzić nasze umiejętności merytoryczne i dydaktyczne w praktyce, pracując ze studentami partnerskiej uczelni. W moim przypadku był to Wiedeński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu, gdzie miałam okazję obserwować i prowadzić zajęcia z komunikacji w biznesie, przedmiotu, który wykładam również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Dorota Zawadzka i Lucyna Wilinkiewicz-Górniak z SJO UEK na Wirtschaftswinversität Wien

Dzięki intensywnym kontaktom mgr Bożeny Lasoń z Biurem Programów Zagranicznych możliwe stały się wyjazdy pracowników SJO do uczelni zagranicznych w celu przeprowadzenia zajęć. We wrześniu 2011 mgr Lasoń udała się do Wiednia w celu nawiązania kontaktów ze „Sprachenzentrum” (odpowiednikiem naszego Studium Języków Obcych) Wirtschaftswinversität – naszej uczelni partnerskiej. Wyjazd zakończył się sukcesem. Profesor Obeamus, szef jednostki, wyraził wolę przyjęcia dwóch osób i chęć odwiedzenia naszego Uniwersytetu.

dwa testy w semestrze i dając możliwość zdobycia dodatkowych punktów w czasie trwania semestru, wspieramy ich w regularnym przyswajaniu wiedzy, co ułatwia lepsze i bardziej trwałe opanowanie materiału i wpływa pozytywnie na ocenę końcową. Z relacji studentów wynika, że na WU Wien bardziej rygorystycznie niż u nas traktuje się dotrzymywanie terminów: po upłynięciu wyznaczonego terminu nie można oddać napisanej pracy czy przedstawić przygotowanej prezentacji, przez co osoby, które mają problem z samodyscypliną, muszą odpłatnie powtarzać dany przedmiot. Warte wzmianki jest też bardzo dobre wyposażenie sal dydaktycznych w obu placówkach (WU Wien i UEK), pozwalające na zastosowanie najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych. Można pokusić się o stwierdzenie, że nasze zaplecze techniczne jest trochę lepsze od tego w Wiedniu. Posiadamy w wielu salach tablice multimedialne, czego tam nie odkryłyśmy. Plusem Uniwersytetu w Wiedniu jest sposób ustawienia stołów w salach, dużo bardziej sprzyjający nauczaniu języka obcego: sale wyposażone są w małe lekkie stoliki, które bez większego wysiłku można łączyć w stoły do pracy w grupach lub ustawić w kształcie litery „U”, a w przypadku testu – jeden za drugim.

papierowej, nasi studenci test mogą rozwiązać w domu, przez internet. Na jego podstawie przez system komputerowy są przydzielani do grup. Podobnie jak u nas w Wiedniu studenci uczą się języków obcych w grupach na poziomie od A1 do C1, na wyższych poziomach języka w biznesie. Niemieckiego w Wiedniu uczą się obcokrajowcy, którzy przebywają na Uniwersytecie na stypendiach i z taką grupą miałam przyjemność przeprowadzić zajęcia. Zróżnicowanie kulturowe uczestników kursu jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Dyskusje w gronie międzynarodowym są interesujące i pozwalają zaobserwować różnice w postrzeganiu rzeczywistości związane z miejscem pochodzenia. Porównując system oceniania na lektoratach WU z naszym, muszę stwierdzić, że my jesteśmy wobec studentów bardziej wyrozumiali. Student Wirtschaftsuniversität pisze na koniec semestru egzamin z całości materiału i ten jedyny sprawdzian decyduje o jego ocenie. My, robiąc

www.uek.krakow.pl

Program zajęć z zakresu komunikacji w biznesie prowadzonych w WUEB można podzielić na kilka etapów. Pierwszy z nich polega na przygotowaniu studentów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, poprzez zapoznanie ich ze słownictwem stanowiącym podstawę komunikacji w środowisku profesjonalnym (zakres zajęć warsztatowych, w których miałam okazję uczestniczyć, obejmował zagadnienia dotyczące płatności w handlu międzynarodowym, bankowości i rynku papierów wartościowych). Kolejny etap – to już praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i słownictwa do rozwiązywania nieskomplikowanych problemów z dziedziny biznesu, zadanych przez nauczyciela. Etap końcowy polega na samodzielnym opracowaniu i przedstawieniu konkretnego zagadnienia będącego w obszarze zainteresowań danego studenta. W zakresie umiejętności praktycznych w WUEB szczególny nacisk kładzie się na doskonalenie wystąpień publicznych. Studenci rozpoczynają pracę nad tą formą komunikacji od krótkich prezentacji na zadany przez nauczyciela temat, następnie stopniowo wydłuża się czas tych wystąpień, który w fazie końcowej, gdy studenci przygotowują prezentację na interesujący ich temat z zakresu biznesu, wynosi ok. 20 minut. Te właśnie zajęcia, złożone z 14 studenckich prezentacji, miałam przyjemność poprowadzić wspólnie z profesorem Wolfgangiem Obenausem. Po każdej z prezentacji informowaliśmy studentów o naszej ocenie, dotyczącej za-

my to kooperacyjny system zarządzania oparty na wysokich kompetencjach pracowników. Bardzo ceniona jest tu znajomość języków obcych oraz praca w zespole, czyli umiejętności, na które kładziemy nacisk podczas naszych zajęć. Firma LKW Walter umożliwia swoim pracownikom doskonalenie umiejętności językowych oraz uczenie się nowych języków. Firma dysponuje specjalnie do tego przystosowanymi, doskonale wyposażonymi salkami.

Czy polecamy? Na przygotowanie „specjalnych” zajęć dla grupy, której się nie zna, trzeba z pewnością poświęcić wiele czasu, samo przeprowadzenie zajęć (zwłaszcza pierwszych) to duży stres, ale na pewno warto przezwyciężać swoje słabości i lęki i sprawdzić się w innym otoczeniu. Jeśli zaś po przeprowadzonych zajęciach stwierdzimy, że zastosowane metody są skuteczne również wśród innych odbiorców, satysfakcja jest ogromna. A komentarz: „To kiedy Pani przyjechać znów może przyjechać i przeprowadzić zajęciach” jest bardzo budujący. Dorota Zawadzka Studium Języków Obcych UEK

równo zawartości, jak i sposobu przedstawienia treści i użytych środków audiowizualnych. Istotną częścią tych podsumowań było wyjaśnienie studentom, jakie umiejętności zostały przez nich w pełni opanowane i nad czym powinni jeszcze popracować. Prezentacje studentów, których miałam okazję wysłuchać, były interesujące, dobrze zbudowane, a także poparte głęboką wiedzą. Według opinii prof. Obenausa studenci poczynili w wyniku kursu duże postępy. Wielokulturowość, którą zaobserwowałam już na ulicach Wiednia, obecna była również w salach wykładowych. Sytuacja nie stanowiła jednak żadnej bariery w realizacji zadań stawianych przed daną grupą. Przeciwnie, wyczuwało się wśród nich dużą otwartość i chęć współpracy. Firma LKW WALTER (firma transportowa w zakresie ładunków całopojazdowych), którą odwiedziłyśmy w trakcie naszego wyjazdu, stawia na wielokulturowość. Jej załoga składa się z przedstawicieli wielu krajów, głównie europejskich, zaś strona internetowa tej firmy ma aż 27 wersji językowych. Jednym z najważniejszych zadań tego przedsiębiorstwa jest sprawna komunikacja z klientami i interesariuszami i dlatego bardzo chętnie zatrudnia ono tzw. native speakerów. Pracownicy LKW WALTER mają do dyspozycji nowoczesne centrum językowe, gdzie w małych grupach, a nawet indywidualnie, mogą zdobywać i doskonalić umiejętności komunikacji w różnych językach. Przedstawiciel tej firmy jest zwykle obecny na targach pracy organizowanych na UEK. Podróż wzbogaciła mnie o nowe doświadczenie zawodowe. Przede wszystkim miałam okazję zaobserwować, że to, jak uczymy studentów na naszej uczelni, dobrze wpisuje się w nurt europejskiego życia akademickiego. Wzbogaciłam się również o nowe idee, zwłaszcza te dotyczące pracy z grupą studentów o różnym zapleczu kulturowym. Ponadto otwartość i gościnność naszych gospodarzy sprawiła, że dobrze się czułyśmy w tamtej części naszej wspólnej Europy. Lucyna Wilinkiewicz-Górniak Studium Języków Obcych UEK

71


BIBLIOTECZNY HELPDESK

BIBLIOTECZNY HELPDESK

BazEkon w Wirtualnej Bibliotece Nauki Użytkownicy baz ScienceDirect, SpringerLink, Scopus, Web of Knowledge, EBSCO, Wiley – jeśli nawet wiedzą, że licencje na te bazy w całości opłaciło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. licencja krajowa), to już prawie wcale nie kojarzą swojego wejścia do tych baz z utworzoną w 2010 roku Wirtualną Biblioteką Nauki. Wyjaśnienie, czym jest Wirtualna Biblioteka Nauki, zaczniemy od przypomnienia, że wymienione na początku bazy z powodu ich ogromnie wysokiej ceny nie były dostępne dla pracowników i studentów naszej Uczelni przed rokiem 2010. Na zakup tych baz stać było tylko niektóre uczelnie w Polsce. Sytuacja zmieniła się wraz z decyzją o sfinansowaniu zakupu baz dla wszystkich uczelni wyższych, czyli o utworzeniu Wirtualnej Biblioteki Nauki. „Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz pierwszy podjęło się pełnego sfinansowania dostępu do najbardziej znaczących naukowych zasobów, tylko w tym roku na zakup licencji wydamy około 150 milionów złotych. Do tej pory możliwości korzystania z takich danych zastrzeżone były niemal wyłącznie dla członków naukowych konsorcjów, zobowiązanych do współfinansowania kosztów zakupu licencji z własnych środków. Teraz każdy polski badacz – zarówno z dużego ośrodka akademickiego, jak i odległej od stolicy placówki badawczej, z prestiżowej uczelni i z małej niepublicznej szkoły wyższej – zyska równy dostęp do światowych zasobów wiedzy, a tym samym równe szanse na naukowy sukces. Skorzystają też studenci i doktoranci, pracujący nad swoimi pracami dyplomowymi. Warunkiem dostępu będzie rejestracja za pośrednictwem uczelni bądź jednostki badawczej, z którą jesteście Państwo związani” – pisała 5 lutego 2010 roku minister Barbara Kudrycka (http://www.nauka.gov.pl/na-skroty/wirtualna-biblioteka-nauki). „W praktyce korzystanie z Biblioteki jest bardzo proste. Każdy komputer, którego adres IP jest zarejestrowany w tym systemie, będzie rozpoznawalny. To oznacza, że w dostępie do biblioteki nie będą wymagane indywidualne hasła dostępu” – wyjaśniła wiceminister nauki Maria Orłowska (http://52ksiazki.pl/2010/02/wirtualna-biblioteka-nauki). Prace te koordynuje Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM). Biblioteki przekazują mu adresy IP. Oprócz tego ICM organizuje dostęp do wielu

72

baz specjalistycznych, których licencje w różnym stopniu dofinansowuje Ministerstwo. Na wspólnej witrynie Wirtualnej Biblioteki Nauki jest jeszcze miejsce dla wybranych polskich zasobów wydawniczych i bibliograficznych, wśród których od 18 maja 2012 roku jest także BazEkon.

w niej jak największej ilości pełnych tekstów były jednym z priorytetów tej kadencji władz Biblioteki.

Cel 3: n ałożenie na BazEkon programu bibliometrycznego typu Publish or Perish

Dalsze plany: Cel 1: włączenie BazEkon do generatora ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego w procedurze jego oceny. Obecnie nas tam nie ma.

Ze strony Biblioteki nadal udostępniamy bazę w interfejsie własnym.

Cel 2: zwiększenie liczby pełnych tekstów w bazie Pełne teksty są największym walorem BazEkonu. Podanie ich użytkownikowi w tak wygodny i natychmiastowy sposób jest gwarancją rzeczywistej znajomości publikacji naukowej.

Na stronie WBN zadbaliśmy o ekran pośredni, który pozwala użytkownikowi na wybór interfejsu.

Spośród setek baz danych prowadzonych przez biblioteki akademickie na Wirtualnej Bibliotece Nauki posadowionych jest ich zaledwie kilka. Umiejscowienie tam naszej bazy jest dowodem uznania dla jej profesjonalizmu – wysokiego poziomu edytorskiego i informacyjnego. BazEkon staje się ważnym elementem rozwoju polskiej nauki i jej promocji. Jest silnie widoczny w internecie na stronie objętej patronatem Ministerstwa.

Po ujednoliceniu przypisów literaturowych w oparciu o bazę Dorobek, autorzy – pracownicy UEK będą mogli przedstawić wskaźniki swojej cytowalności w czasopismach polskich. Może to stanowić istotne uzupełnienie żądanych przez ministerstwo wskaźników cytowalności autora w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Program „Cytowania w BazEkon” pozwoli także na poznanie czasopism najsilniej oddziaływujących na autorów publikujących w polskich czasopismach naukowych rejestrowanych w BazEkon. Obecnym liderem jest American Economic Review. dr Anna Osiewalska – dyrektor Biblioteki Głównej UEK

Interfejs YADDA informatyków ICM

Zrób to sam! W Bibliotece Głównej UEK ruszył system umożliwiający samodzielne oddawanie książek

Dostosowując się do wymagań ICM BazEkon udostępniany jest odtąd w interfejsie YADDA, którego autorami są informatycy ICM. W interfejsie tym udostępniane są także bazy: Agro, BazTech, BazHum oraz Wirtualna Biblioteka Matematyki. W zamyśle ICM leży bowiem połączenie tych baz w jeden zasób polskiej nauki. Zadbaliśmy jednak o to, by pozostawić użytkownikowi interfejs opracowany przez informatyków naszej Biblioteki. Przypomnijmy, że opracowana w roku 2011 funkcjonalność „cytowane przez” uczyniła z BazEkon pierwszy polski indeks cytowań, w którym istnieją bezpośrednie powiązania pomiędzy artykułami naukowymi i ich cytowaniami.

BazEkon staje się ważną platformą współpracy uczelni ekonomicznych w obszarze realizowanej przez ich biblioteki dokumentacji. Teraz współpracują z nami biblioteki SGH i dwóch uniwersytetów ekonomicznych: Poznania i Wrocławia. Swój udział zapowiadają dalsze biblioteki – zaawansowane są rozmowy z bibliotekami wydziałów ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Nasza Biblioteka ma w tej współpracy pozycję lidera. Prace nad modernizacją bazy, wprowadzeniem jej do wolnego dostępu i zapewnieniem

www.uek.krakow.pl

11 czerwca w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się otwarcie i prezentacja nowo zakupionej wrzutni – systemu umożliwiającego samodzielne oddawanie książek przez czytelników. To samodzielne stanowisko do zwrotu książek posiada własne oprogramowanie. Zostało wyposażone również w komputer panelowy i drukarkę do wydruku potwierdzeń. Wrzutnia umożliwi czytelnikom oddawanie książek w szybki i łatwy sposób przez 7 dni w tygodniu, bez udziału bibliotekarza, także po godzinach pracy Wypożyczalni. Zwrot książek za pomocą nowego urządzenia odbywa się poprzez umieszczenie książki w otworze wrzutni. Biblioteka UEK jest druga w Krakowie, która udostępnia taką usługę. Wrzutnia znajduje się na I piętrze Biblioteki, po lewej stronie wejścia do Wypożyczalni (p. 102).

73


PUBLIKACJE UEK

PUBLIKACJE UEK

a w t ic n w a d y W i c ś o Now Ekonomicznego w Krakowie Uniwersytetu

W monografii autor nawiązuje do kryzysu z lat 2000–2002, za którego wywołanie byli obwiniani między innymi biegli rewidenci. W wyniku tamtych wydarzeń uchwalono w USA ustawę SOX, co miało istotny wpływ na treść dyrektywy unijnej 2006/43/WE, regulującej zasady funkcjonowania systemu rewizji finansowej w krajach UE. Rozwiązania zawarte w tych przepisach wpłynęły także na kształt systemu rewizji finansowej w Polsce. Kryzys, który rozpoczął się od upadku banku Lehman Brothers w 2008 r., dowiódł, że mimo zmian wprowadzonych w ustawie SOX i dyrektywie 2006/43/WE system rewizji finansowej nie działa prawidłowo, o czym świadczą chociażby wnioski Komisji Europejskiej, jakie sformułowano w zielonej księdze pt. „Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu”, opublikowanej w październiku 2010 r. Badania, które autor w tym zakresie prowadził już od 2006 r., są w większości zbieżne tematycznie z problematyką poruszaną w zielonej księdze. Zdaniem autora istnieje luka informacyjna, która polega na tym, że fakt, iż ok. 90% wydawanych opinii przez biegłych rewidentów to opinie bez zastrzeżeń, sprawia, że interesariusze z rynków kapitałowych mogą mieć mylne wyobrażenie o ilości błędów i korekt dokonywanych w badanych jednostkach, uznając, że jest ich niewiele. Tak jednak nie jest. Przyczyny tego stanu rzeczy były przedmiotem badań empirycznych, w wyniku których uzyskano za pomocą metod statystycznych pozytywną weryfikację hipotezy głównej pracy, mówiącą o tym, że biegli rewidenci wykrywają liczne

Projekt okładki: Sławomir Lewczuk

i istotne błędy oraz nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, ale nie ujawniają tego faktu w wydawanych opiniach i raportach. Wyniki tych badań pozwoliły autorowi sformułować propozycje zmian w systemie rewizji finansowej. Do najważniejszych należy zaliczyć: rezygnację z podziału wydawanych opinii na: bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami i negatywne oraz wprowadzenie do treści wydawanych przez biegłych rewidentów opinii, ocen punktowych w zakresie: płynności, rentowności, sposobu funkcjonowania kontroli wewnętrznej, zagrożenia bankructwem itp. W badaniach ankietowych udział wzięło 274 biegłych rewidentów, a uzyskane w ten sposób odpowiedzi są niezwykle cenne, gdyż biegli rewidenci mają ustawowy obowiązek zachowywania w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie wykonywanych czynności rewizji finansowej. W części teoretycznej autor stawia tezę, że rewizja finansowa pełni funkcję sprzężenia zwrotnego w cybernetycznym ujęciu systemu rachunkowości, który jest elementem struktury szeroko rozumianych finansów. Jednym z głównych czynników determinujących rozwój rachunkowości, w opinii autora, są wzrastające potrzeby dostępu do wiarygodnych informacji u interesariuszy działających na rynkach kapitałowych. W opracowaniu podjęto także próbę wskazania relacji nauki finansów i rachunkowości. Okazuje się bowiem, że chociaż wzajemne relacje tych dwóch dziedzin są zjawiskiem oczywistym w praktyce jednostek gospodarczych, studia literaturowe w tym zakresie mogą prowadzić do wniosku, iż finanse i rachunkowość należą do zupełnie odmiennych dziedzin nauki. W pracy przyjęto stanowisko, że współczesne finanse obejmują rachunkowość, natomiast w ramach systemu rachunkowości funkcjonuje podsystem rewizji finansowej. Za najważniejsze rezultaty badań w części teoretycznej należy uznać propozycję wprowadzenia do literatury przedmiotu nowej funkcji rewizji finansowej, którą, w opinii autora, jest funkcja korygująca. Wyniki badań i konkluzje zawarte w pracy są także zbieżne m.in. z wynikami analizy badania zgodności sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF, którą przeprowadziła Komisja Nadzoru Finansowego za 2011 r. (patrz: www.knf.gov.pl). KNF dopatrzyła się wielu błędów i nieprawidłowości w sprawozdaniach spółek giełdowych, które wcześniej otrzymały od biegłych rewidentów opinie bez zastrzeżeń.

Statystyczne funkcje głębi w odpornej analizie ekonomicznej, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 208, s. 218, ISBN 978-83-7252-564-2

W monografii zaprezentowano możliwości prowadzenia badań ekonomicznych za pomocą procedur statystycznych indukowanych przez tzw. koncepcję głębi danych. Koncepcja ta jest przykładem nowoczesnego podejścia do odpornej wielowymiarowej analizy statystycznej, które łączy rygoryzm formalny klasycznej analizy statystycznej z bogactwem intuicyjnych technik graficznych eksploracyjnej analizy danych.

Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, pod redakcją Colina Halesa i Bogusza Mikuły, s. 454, ISBN 978-83-7252-555-0

Projekt okładki: Marcin Sokołowski

Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 207, s. 308, ISBN 978-83-7252-562-8

Projekt okładki: Sławomir Lewczuk

Mariusz Andrzejewski,

Daniel Kosiorowski,

Monografia jest efektem współpracy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z wieloma ośrodkami akademickimi i instytucjami naukowo-badawczymi w Polsce. Zaprezentowano w niej wyniki badań na temat stanu i perspektyw rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Całość rozważań podzielono na trzy części: – społeczeństwo informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy,

W statystyce jednowymiarowej znanych jest wiele odpornych procedur statystycznych, w których wykorzystuje się funkcje kwantylowe, rangi oraz statystyki pozycyjne. W statystyce wielowymiarowej wobec braku naturalnego porządku nie istnieje uniwersalna definicja kwantyla. Statystyczne funkcje głębi stanową szczególnie użyteczne przykłady wielowymiarowych funkcji kwantylowych. Monografia jest propozycją skierowaną do czytelnika zainteresowanego zarówno doskonaleniem samej koncepcji, jak i stosowaniem jej w naukach ekonomicznych. Warto podkreślić, że badania ekonomiczne, w których wykorzystuje się metody odporne, na ogół prowadzą do odmiennych wniosków aniżeli badania, w których wykorzystuje się metody klasyczne. Wyniki takich badań przestają być oczywiste w chwili postawienia problemu, przez co zwiększa się przyjemność poznawania, nie mówiąc o ich użyteczności. Stosowanie metod statystyki odpornej w badaniach zjawisk ekonomicznych nie jest jeszcze powszechne. Autor ma nadzieję, że prezentowana praca przekona czytelnika do konieczności zmiany takiego stanu rzeczy.

– technologie informacyjno-komunikacyjne wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstw i rozwój regionalny, – teoretyczno-praktyczne aspekty edukacji społeczeństwa informacyjnego. W książce poruszono liczne problemy dotyczące warunków funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych, zjawisk związanych z gospodarką cybernetyczną, które są zagrożeniem dla ludzi lub zrównoważonego rozwoju regionów, a także możliwości płynących z wykorzystania Internetu i różnego typu wyrafinowanych technologii komputerowych. Książka adresowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką rozwoju współczesnej gospodarki i działalności gospodarczej, a w szczególności do studentów, menedżerów i pracowników naukowo-dydaktycznych chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie gospodarki opartej na wiedzy, nowoczesnych koncepcji zarządzania i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz edukacji społeczeństwa informacyjnego.

Pierwszy w Polsce podręcznik akademicki nt. ekonomii społecznej talentami w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 209, s. 244, ISBN 978-83-7252-565-9

Projekt okładki: Sławomir Lewczuk

Jacek Kopeć, Zarządzanie

Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku wymaga permanentnej obserwacji zachodzących zmian i dostosowywania się do zmiennego (turbulentnego) otoczenia oraz mogących wystąpić w przyszłości zjawisk i tendencji. Zmiany zachodzące w gospodarce istotnie wpływają na decyzje kadry menedżerskiej przedsiębiorstwa odnośnie do jakości sprawowania jego funkcji. Ważną funkcją każdej firmy jest funkcja personalna, ponieważ to jej realizacja wpływa na jakość wykonywania pozostałych funkcji przedsiębiorstwa. W dobie starzenia się społeczeństw Unii Europejskiej i Ameryki Północnej ważną rolę w gospodarce odgrywać będą utalentowani pracownicy. Jak zauważają specjaliści, na rynku pracy toczy się „wojna o talenty”. Przyjęcie talentów do przedsiębiorstwa oraz umiejętne nimi zarządzanie może zadecydować o tym, czy dane przedsiębiorstwo uzyska przewagę konkurencyjną na rynku.

W monografii starano się odpowiedzieć na pytania, jakie należy podjąć działania, aby umiejętnie zarządzać talentami w przedsiębiorstwie, oraz jak powinien być zbudowany system zarządzania utalentowanymi pracownikami, aby przynosił jak najlepsze rezultaty. Przedstawiono m.in. autorską koncepcję dotyczącą istoty i funkcji procesu zarządzania talentami oraz etapów, z jakich powinien się składać ten proces. Wnioski z badań praktycznych oraz przeglądu literatury przedmiotu wpłynęły na szczegółowe propozycje działań i rozwiązań dotyczących poszczególnych elementów systemu zarządzania talentami. W monografii dokonano charakterystyki takich elementów systemu zarządzania talentami, jak: strategie zarządzania talentami, zasady zarządzania talentami, podmioty związane z realizacją zarządzania talentami oraz instrumenty wspomagające zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Zaprojektowano następujące instrumenty: system informacji o talentach, indywidualne programy rozwoju talentów oraz controlling zarządzania talentami. Skuteczne i efektywne podejście do talentów wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i umiejętności. W praktyce gospodarczej zaobserwować można, że wielu przedsiębiorców i menedżerów nie potrafi w pełni umiejętnie zarządzać talentami. Przedstawione w pracy propozycje efektywnego zarządzania utalentowanymi pracownikami w przedsiębiorstwie mogą przynieść realizującym je w praktyce menedżerom dobre rezultaty.

M

ałopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK ma przyjemność zaprezentować Państwu publikację pt. „Wokół ekonomii społecznej”. Jest to pierwsza w Polsce książka mająca charakter kompleksowego podręcznika akademickiego, opisującego problematykę ekonomii społecznej w wielu płaszczyznach – jej intelektualnych korzeni, podstawowych modeli, zależności występujących między sferą ekonomii społecznej a państwem, rynkiem i instytucjami społeczeństwa obywatelskiego, roli, funkcji i instrumentarium ekonomii społecznej, oraz poprzez pryzmat zarządzania podmiotami tego sektora. W prezentowanej publikacji ekonomia społeczna stanowi główny wątek prowadzonych rozważań. Patrzyliśmy na nią z różnych stron i uwzględnialiśmy rozmaite porządki – konceptualny, praktyczny, prawny, instytucjonalny i wiele innych. Siłą ekonomii społecznej jest bowiem jej zakorzenienie w różnorodnych nurtach myślenia i równie szeroki zakres zadań i działań realizowanych na rzecz osób, do których nie zawsze może dotrzeć satysfakcjonująca oferta dóbr i usług dostarczanych przez instytucje państwa oraz podmioty rynkowe. Adresatami książki są przede wszystkim studenci studiów ekonomicznych, socjologicznych, filozoficznych oraz studiów z zakresu zarządzania – z uczelni, na których prowadzone są zajęcia m.in. z polityki społecznej, rynku pracy, innowacji społecznych, zarządzania usługami publicznymi, polityk publicznych, administracji publicznej, zarządzania publicznego. Do grona adresatów zaliczamy także wszystkie te osoby, które są zainteresowane problematyką ekonomii społecznej w jej wielorakim znaczeniu (np. osoby zarządzające podmiotami ekonomii społecznej, poszukujące innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych, czy też kreujące i wdrażające politykę publiczną w zakresie uwzględniającym działanie podmiotów ekonomii społecznej).

Niniejsza publikacja jest efektem pracy interdyscyplinarnego zespołu badawczego, opartego w dużej części na pracownikach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Znaleźli się w nim ekonomiści, socjologowie, prawnicy, politolodzy, filozofowie. Autorzy to osoby łączące kwalifikacje akademickie w zakresie ekonomii społecznej ze znajomością praktycznych aspektów działania podmiotów funkcjonujących w tej sferze. Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. dr Maciej Frączek, współredaktor

Logo w wersji CMYK

CMYK C:100 M:25 Y:0 K:0

74

www.uek.krakow.pl

CMYK C:25 M:100 Y:100 K:0

75


(NIE)PEŁNOSPRAWNI

(NIE)PEŁNOSPRAWNI

V Krakowskie Dni Integracji Idea organizacji Krakowskich Dni Integracji pojawiła się ponad 5 lat temu. Jej pomysłodawcą jest pracownik BON UEK – Marzena Dudek. Głównym celem imprezy jest wspólna integracja oraz zwiększenie świadomości środowisk akademickich na temat zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Z każdym kolejnym rokiem atrakcji przybywa, a ranga wydarzenia rośnie. Jak zatem przebiegały tegoroczne KDI? V Krakowskie Dni Integracji (KDI) odbyły się w dniach 23–26 kwietnia. W ich organizację włączyło się sześć krakowskich uczelni współpracujących w ramach porozumienia z 27.10.2010 r.: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Pedagogiczny. Pierwszego dnia, którego gospodarzem był UEK, w pawilonie Biblioteki Głównej UEK otworzono wystawę prac artystycznych osób niepełnosprawnych, a przed pawilonem C wystartował przeszło dwugodzinny happening.

Wystawa prac artystycznych osób niepełnosprawnych Autorami prac byli uczniowie i studenci niesłyszący bądź niedosłyszący. Autorką największej liczby zaprezentowanych prac jest utalentowana niesłysząca studentka UP, Monika Kozub. Monika i kilku innych artystów zdecydowali przeznaczyć część prac na sprzedaż, a dochód ze sprzedaży przekazać na pomoc i rehabilitację Magdaleny Sipowicz, tłumaczki polskiego języka migowego, która doznała poważnych obrażeń w katastrofie kolejowej pod

76

Wystąpienie pełnomocnika rektora UEK ds. ON – dr hab. Janiny Filek, prof UEK

Szczekocinami. Tłumaczka niejednokrotnie służyła swymi umiejętnościami Monice oraz innym studentom niesłyszącym. Ostatecznie sprzedały się wszystkie obrazy, w zdecydowanej większości po cenach znacznie wyższych niż minimalne.

Happening „Zderzenie światów” Na początek happeningu na chodnik przed pawilonem C wjechała samochodem Ania Samel, nasza koleżanka na wózku. Otworzyła drzwi auta na oścież i wyjęła wózek inwalidzki. Najpierw ramę, potem dwa koła. Przymocowała je do ramy i za pomocą rąk przesiadła się z samochodu na wózek. Widać było, jak dużo miejsca jest potrzebne, aby dokonać tego manewru. Dlatego miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych są dużo szersze! Pokaz ten przemawiał do świadomości widzów! Obok, na stanowisku wózkowiczów w obroty wzięto handbike’i, czyli rowery napędzane siłą ramion. Można było się przekonać, że wpra-

wić je w ruch to nie lada sztuka, szczególnie dla płci pięknej. Na kampusie pojawiły się także dziwne postaci w maskach. Czemu miały służyć? Projekt Grupy Maski, działającej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, wywoływał różne reakcje: jednych studentów przerażał, innych intrygował. Wydawałoby się, że maski mają raczej coś zakrywać niż odsłaniać, a te maski odkrywały prawdziwe oblicze problemu osób chorujących psychicznie. Tę niepełnosprawność najtrudniej zauważyć, a osób chorujących jest coraz więcej… Podczas happeningu przenieśliśmy się także do Świata Ciszy, zasygnalizowanego przez kilka osób wymachujących rękami. Byli to Głusi pisani przez duże G, bo uważają się za mniejszość kulturowo-językową. Te wymachy rąk to nic innego jak ich naturalny język – Polski Język Migowy. Na stanowisku Głuchych można było poznać podstawowe zwroty, dowiedzieć się, co się kryje za pojęciem „kultura Głuchych”. Nie lada gratkę mieli pracownicy naszej uczelni uczęszczający na kurs języka migowego organizowany przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Na UEK nie studiują jeszcze osoby głuche, nieczęsto więc pracownicy mają okazję „pomigać”. Kolejne fascynujące tajemnice odkryło stanowisko osób niewidomych. Każdy mógł się przekonać, z jakimi wyzwaniami radzą sobie na co dzień osoby niewidome i niedowidzące. Przymierzając okulary imitujące różne wady wzroku, można było zobaczyć, jak pole widzenia może być w niektórych przypadkach zawężone. Brajl też nie należy do najłatwiejszych alfabetów. Gdy zamkniemy oczy, wszystkie układy wypukłych kropeczek wydają się być jednakowe. Jak rozróżnić zatem poszczególne litery i przeczy-

www.uek.krakow.pl

tać całe zdanie? O tym też mogli się przekonać odwiedzający happening. Celem happeningu było pokazanie, że osoby niepełnosprawne są otwarte, chętne do nawiązania kontaktu. Chodziło nie tylko o przełamanie lodów, ale również o pokazanie całemu środowisku akademickiemu wyzwań, z jakimi zmagają się niepełnosprawni w codziennych sytuacjach, a na jakie pełnosprawni nie zwracają uwagi. Na poszczególnych stanowiskach można się było o tym przekonać na własnej skórze. Wydarzenia na UEK nie były jedynymi w ramach V KDI. Jeszcze tego samego dnia odbył się „Wieczór dla Magdy” – koncert zorganizowany przez BON UP , w którym wystąpili: teatr Radwanek z przedstawieniem „Piekarenka brata Alberta” w reżyseriii Anny Dymnej, Andrzej Sikorowski z recitalem, a także Tango Virri, które dało profesjonalny pokaz tanga argentyńskiego. Zebrane podczas koncertu środki przeznaczono na pomoc i rehabilitację Magdaley Sipowicz. Gospodarzem drugiego dnia była AGH. W ramach Dnia Sportu odbyła się tradycyjna sztafeta integracyjna, pokazowy mecz koszykówki na wózkach, turniej koszykówi na wózkach, pokaz goalballa, turniej ping-ponga dla niewidomych, strzelecto laserowe, zawody w jeździe na handbike’u. Trzeciego dnia Biuro ds. ON UP zorganizowało konferencję „Głuchy język, czyli wszystko, czego jeszcze nie wiesz o języku migowym”. Tematy poruszane na konferencji dotyczyły różnic między polskim językiem migowym (PJM) i systemem językowo-migowym (SJM), ustawy o języku migowym czy też roli tłumacza języka migowego. W czasie konferencji wręczono także „Integralia” – nagrody przyznawane za wspieranie działań na rzecz studentów niepełnosprawnych. W tym roku nagrodę główną odebrała dr hab. arch. inż. Hanna Grabowska-Pałecka z Politechniki Krakowskiej. Wśród pracowników UEK wyróżnieni zostali: Alicja Babral, mgr Bożena Lasoń oraz Piotr Bednarski, zaś wykładowcą najbardziej przyjaznym studentom niepełnosprawnym został mgr Paweł Prysak. Podczas konferencji ogłoszono także wyniki konkursu fotograficznego „Student niepełnosprawny na sportowo” zorganizowanego przez ZSN UEK. Czwarty dzień KDI odbył się w historycznej siedzibie UJ, czyli w Collegium Maius. W ramach wydarzenia pt. „Dotknij kultury” zaprezentowany został unikatowy przewodnik po zabytkach Muzeum UJ, zaś uczestnicy mogli zwiedzać sale Collegium Maius. Ostatnim punktem programu był koncert Piwnicy św. Norberta „W przestrzeni siedmiu kultur”. Na zakończenie czwartego dnia, jak i całych V Krakowskich Dni Integracji, AGH zaprosiła na imprezę wiosenną do klubu Zaścianek, gdzie organizatorzy i uczestnici Dni Integracji mogli w luźnej atmosferze podsumować czterodniową imprezę, którą bez wątpienia należy zaliczyć do udanych.

Marek Świerad, BON UEK

I Integracyjny Maraton Pływacki o Puchar Rektora UEK – nowe i unikatowe w skali Krakowa przedsięwzięcie

39

kilometrów przepłyniętych łącznie w ciągu zaledwie dwu godzin przez 36 zawodników w wieku od 8 do 56 lat – to rezultat I Integracyjnego Maratonu Pływackiego o Puchar Rektora UEK, zorganizowanego 21 kwietnia 2012 r. na pływalni UEK z inicjatywy Stowarzyszenia „Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu”, przy współpracy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK, Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UEK, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEK, Fundacji Katarzyny Rogowiec „Avanti”, AZS UEK oraz Integracyjnej Akademii Pływania „QSWIM”. Swój wkład w wynik mieli pływacy niepełnosprawni ze Stowarzyszenia „Druga Strona Sportu”, drużyny Policji, WOPR-u i AZS-ów oraz młodzi zawodnicy z Integracyjnej Akademii Pływania „QSWIM.” W skład ekipy DSS-u wchodzili także niepełnosprawni studenci z Sekcji Osób Niepełnosprawnych AZS UEK, oraz stawiający pierwsze kroki młodzi zawodnicy, którzy dopiero co nauczyli się pływać. Ekipa pływaków niepełnosprawnych bez kompleksów podjęła się wyzwania, walcząc do upadłego i nie odpuszczając rywalom. W sumie przepłynęli ponad 5 kilometrów. Pokazali, że niepełnosprawny zawodnik też potrafi i odznaczyli się ogromnym duchem walki. Rywalizacja przy niesamowitym dopingu kolegów i widzów trwała do ostatnich metrów. Po dwóch godzinach maratonu różnicą zaledwie 50 metrów wygrała drużyna krakowskiego WOPR-u, przepływając dystans 9600 m. Na drugiej pozycji uplasowała się drużyna Policji z rezultatem

9550 m. Zawodników dopingowali również rodzice Pawła Korzeniowskiego, którzy przekazali uczestnikom list z życzeniami od naszego reprezentanta. Zabawa była wspaniała! W trakcie imprezy można było spotkać się z multimedalistką Igrzysk Paraolimpijskich Katarzyną Rogowiec, pojeździć na ręcznych rowerach wyścigowych, poznać tajniki curlingu oraz narciarstwa alpejskiego osób niepełnosprawnych. Zainteresowani mogli obejrzeć piękny pokaz tańca towarzyskiego, poznać psy z fundacji „Iskra”, szkolone do dogoterapii. Organizatorzy planują drugą edycję maratonu, a zawodnicy zapowiedzieli swój udział w tym niezwykłym wydarzeniu sportowym. Beata Zelek, BON UEK

Nowy numer KSSN!

P

od koniec kwietnia ukazał się siódmy numer „Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych” (KSSN), czasopisma wydawanego od 2008 roku, którego gronem odbiorców są przede wszystkim studenci (nie tylko ci z niepełnosprawnościami), ale także pracownicy uczelni oraz uczniowie i nauczyciele szkół średnich. Nasz świat kręci się wokół wszystkiego co związane ze studiowaniem i niepełnosprawnością! Siódmy numer „Semestralnika” został wydany przy współpracy czterech krakowskich uczelni – AGH, UEK, UP i UPJPII. Aktualny numer posiada aż 64 strony plus 4-stronicową wkładkę na temat IV Krakowskich Dni Integracji. Wśród najciekawszych artykułów należy na pewno wymienić: „Z głową w chmurach” – relacja z V Studenckiego Integracyjnego Pikniku Lotniczego; „Z Madrytu do Krakowa. Czy to tak daleko?” – relacja z wizyty pracowników BON UEK na Uniwersytecie Complutense w Madrycie; „Bez rozlewu krwi” – wspomnienia studentki AGH o perypetiach związanych z przeprowadzką na studia do Krakowa i o realizowanym projekcie; „Ustawa o języku migowym wreszcie gotowa!” – o emocjach związanych z uchwaleniem jakże ważnej ustawy o języku migowym; „Zmiany w ustawie o szkolnictwie” – założenia nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, której celem jest stworzenie bardziej przyjaznych warunków studiowania osobom niepełnosprawnym. W numerze znaleźć można także dużą dawkę sportu osób niepełnosprawnych. Gazeta dostępna jest za darmo w Biurach ds. ON i Zrzeszeniach Studentów Niepełnosprawnych uczelni wchodzących w skład redakcji. Dostępna jest również wersja elektroniczna: na płytach CD oraz na stronie internetowej (przystosowana też do potrzeb niewidzących). Możliwy jest również wydruk brajlowski – wystarczy kontakt z nami! Więcej informacji na stronie internetowej: www.zsn.agh.edu.pl/kssn.

77


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Krótka piłka – VIP GAP z Piotrem Gruszką

30 maja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu VIP GAP, zorganizowane przez członków Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej. Gościem Uczelni była postać wielkiego kalibru – i to nie tylko ze względu na swoje 206 cm wzrostu. Niedościgniony rekordzista naszego kraju pod względem występów w siatkarskiej reprezentacji, przez wiele lat podpora tego zespołu, człowiek od zadań specjalnych, wielokrotny kapitan, wicemistrz świata z 2006 r. oraz najbardziej wartościowy zawodnik mistrzostw Europy w Izmirze w 2009 r., gdzie Polska po raz pierwszy w historii sięgnęła po złoty medal tej imprezy. Piotr Gruszka przez prawie 1,5 godziny udzielał odpowiedzi na nawet najbardziej dociekliwe pytania prowadzących, Dawida Gawła i Szymona Kozaka, i studentów UEK, a później przez blisko 30 minut rozdawał autografy i pozował do zdjęć (co warte podkreślenia – mimo dużego tłumu zainteresowanych – nikomu nie odmówił).

„Czy zdarzyło się Panu zagrać na lekkim kacu?” „Z którym trenerem można było sobie pozwolić na najwięcej?”, „Która pozycja sprawia Panu najwięcej przyjemności?” – studenci nie przebierali w pytaniach, nawet tych, których żaden dziennikarz nie odważyłby się zadać publicznie. Uczestnicy spotkania wypełnili aulę do ostatniego miejsca, a właściwie należałoby powiedzieć: „do ostatniego metra kwadratowego”, bo i tych, którzy z braku wolnych krzeseł zdecydowali się uczestniczyć w spotkaniu na stojąco lub siedzieć na schodach również nie brakowało. „Czy czuje się Pan ikoną naszej kadry?” – zadał pierwsze pytanie Dawid. Piotr Grusz-

78

ka odpowiedział na nie w sposób wymijający, a na słowo „ikona” zareagował uśmiechem: „to prawda, odkąd zacząłem swoją karierę, grając w juniorach w latach 90. minęło już trochę czasu… ale nie rozmawiajmy o wieku”. Wśród pierwszych pytań do Mistrza nie mogło zabraknąć również tych o źródła jego sukcesu. Piotr Gruszka, jako człowiek wywodzący się z bardzo usportowionej rodziny, mógł swobodnie korzystać z dorobku swojego ojca, który był siatkarzem, a także brata, który również grał w siatkówkę, a obecnie jest trenerem. Miał też odpowiednie predyspozycje – wysoki wzrost, dobra kondycja fizyczna… ale czy to wystar-

czy, aby z sukcesem wejść w rolę zawodowego sportowca? „Jaki wpływ na sukces w karierze sportowej ma talent, a jaki ciężka, wieloletnia praca?” Piotr Gruszka odnosił się do tego pytania nad wyraz refleksyjnie. Przyznał, że talent istnieje, aczkolwiek nie był w stanie stwierdzić, czy gdyby jego losy potoczyły się inaczej, nie odnalazłby swojego powołania w innej dziedzinie życia. Zdecydowanie natomiast podkreślił udział pracy w kształtowaniu swojej drogi do sukcesu: jego zdaniem jeżeli ktoś obrał jakiś kierunek, musi to poprzeć ciężką pracą – samym talentem niczego się nie osiągnie. „Kiedyś stwierdził Pan, że dla igrzysk warto zostawić zdrowie na parkiecie. Czy jako olimpijski weteran może nam Pan zdradzić, co jest takiego szczególnego w olimpiadzie?” – zapytał z kolei Szymon. W odpowiedzi gość opowiedział o nadzwyczajnym klimacie towarzyszącym wiosce olimpijskiej: „Uczestnicząc w Igrzyskach, jest się w centrum wydarzeń. Niejednokrotnie miałem okazję zobaczyć łzy szczęścia zawodników, którzy właśnie spełnili marzenie swojego życia. Często dopiero później dowiadywałem się, jaką wyboistą drogą docierali do swojego sukcesu i ile trudności musieli w jej trakcie przezwyciężyć”. W kontekście zbliżającego się EURO 2012 pojawiły się pytania odwołujące się do piłki nożnej. Nie sposób nie zauważyć, że zainteresowanie siatkówką w Polsce w dalszym ciągu jest wielokrotnie mniejsze niż właśnie piłką nożną,

www.uek.krakow.pl

która urosła w naszym kraju do rangi „sportu narodowego”. Tymczasem, w przeciwieństwie do siatkarzy, nasi piłkarze mają jeszcze sporo do przepracowania, aby chociaż nieznacznie zbliżyć się do czołówki światowej. Skąd więc takie, a nie inne preferencje polskiego kibica? Zdaniem Piotra Gruszki siatkówka w naszym kraju przez wiele lat była sportem mało znanym, którym interesowała się garstka odszczepieńców, chcących zobaczyć „coś innego”: „Pamiętam, jak w latach 90., kiedy grywaliśmy w katowickim Spodku, na halę przychodziło maksymalnie 2000 kibiców. Zdarzyło się, że któryś wziął ze sobą szalik, ale pod warunkiem, że sam go sobie uszył. Spora część widowni sprawiała wrażenie, jakby nie za bardzo wiedziała, gdzie się w ogóle znajduje”. Jednak to się zmieniło – jak przyznał Piotr Gruszka, polska scena siatkarska przeżywa obecnie swój rozkwit. Wspominał również o pierwszych meczach Ligi Światowej w Polsce z 1998 r., kiedy to nasi reprezentanci po raz pierwszy zetknęli się z prawdziwym tłumem – katowicki Spodek, który mógł wówczas pomieścić prawie 10 tys. osób, był wypełniony po same brzegi. „To robiło wrażenie” – przyznał z sentymentem Mistrz. Czy Piotr Gruszka kibicował polskim piłkarzom na Mistrzostwach Europy? „Euro spoko” – bez zastanowienia odparł siatkarz, nawiązując do polskiego hymnu kibiców piłki nożnej. „A tak na poważnie – jako sportowca każda dyscyplina

mnie interesuje. Znam kilku piłkarzy osobiście, tak więc staram się być na bieżąco”. Zapytany, czy wyobraża sobie życie poza siatkówką, odpowiedział z rozbrajającą szczerością: „Nie wiem”. Zaraz potem jednak dodał, że sport stanowi nieodłączną część jego życia i prawdopodobnie zawsze będzie z nim związany. Czy zdecyduje się na karierę trenera? „Być może. Jedyną rzeczą, która mnie przeraża w życiu trenera, to ciągłe podróże. Przez ostatnie dwadzieścia lat stale jestem na walizkach, a nie chciałbym, żeby moje życie wyglądało w ten sam sposób przez kolejne dwadzieścia. Trenera łatwiej zwolnić – trener jest jeden, zawodników jest kilkunastu. Stąd częste zmiany klubów, a co za tym idzie – częste zmiany miejsca pracy”. Jedyne pytanie, na które gość VIP GAP nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, dotyczyło dość kontrowersyjnego tematu związanego z pozaboiskowymi poczynaniami siatkarzy. Student (notabene reprezentant GAP-u w piłce nożnej) usilnie próbował dowiedzieć się jednak czegoś więcej na temat kulisów życia siatkarzy, takich jak alkohol w trakcie zgrupowań czy gra na „kacu”, ale gość usilnie kwitował to stwierdzeniem: „Nie powiem, bo wygadacie”. Niefortunnie zadane pytanie o pozycję (oczywiście tę na boisku), która sprawia Piotrowi Gruszce „najwięcej przyjemności” wywołało salwę śmiechu nie tylko na widowni, ale również u samego zainteresowanego. Pytań od studentów było

10 lat minęło jak jeden dzień!

20 kwietnia w Fortach Kleparz odbył się kolejny Wieczór Klubowy GAP, tym razem wieczór był dedykowany absolwentom specjalności Gospodarka i administracja publiczna rocznika 2002. Wieczór rozpoczął sie koncertem niesamowitej Karoliny Cichej z zespołem. Karolina zaprezentowała piosenki z najnowszej płyty pt. „Miękkie maszyny”. Był to jeden z pierwszych w Polsce koncertów promujących tę płytę. Publiczność entuzjastycznie przyjęła występ, były bisy oraz „Sto lat!” i tort-niespodzianka dla wokalistki, która w tym dniu obchodziła urodziny. Po koncercie na scenie pojawili się absolwenci specjalności Gospodarka i administracja publiczna, którzy 10 lat temu skończyli naszą Uczelnię. Na początku wszyscy, przy gitarowym wsparciu Kukieła i Zbinka (absolwentów GAP rocznika 1998), odśpiewali „Wehikuł czasu”. Następnie rozpoczął się „Wieczór wspomnień”. Na pierwszy ogień poszła prezentacja z pamiętnego GAP Oskarowego wieczoru, którą absolwenci żegnali się z katedrą 10 lat temu. Następnie wszyscy mogli obejrzeć filmik jak to

jeszcze wiele więcej: „można stwierdzić, że publiczność trochę nas wyręczyła – wystarczy powiedzieć, że nie zadaliśmy wszystkich pytań, które mieliśmy w planie spotkania” – zdradził mi po spotkaniu Dawid. Na koniec spotkania organizatorzy przygotowali niespodziankę – ogłoszony został konkurs, w którym nagrodą była podarowana przez Piotra Gruszkę jego kapitańska koszulka reprezentacyjna z autografem. Konkurs został rozstrzygnięty na facebookowym profilu projektu VIP GAP, a zwyciężczyni, która nie kryła entuzjazmu, już odebrała swoją nagrodę. Organizatorzy już zaczęli przygotowania do kolejnego wydarzenia. Czym, a raczej kim zaskoczą nas tym razem? Tego jeszcze zdradzić nie mogą, pozostaje śledzenie wspomnianego profilu VIP GAP na facebooku(facebook. com/VIPGAP) oraz uczestnictwo w kolejnych spotkaniach. Tam również znajdziecie relację zdjęciową i komentarze z wizyty Piotra Gruszki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz wszelkie informacje związane z projektem i najbliższymi wydarzeniami przygotowywanymi przez organizatorów. Michał Pacułt – student II roku Ekonomii na studiach drugiego stopnia, praktykant Sekcji Prasowej Kancelarii Rektora UEK

było na studiach. Na zakończenie prezentacji na scenie pojawił sie gość specjalny – Paweł Orkisz, z którym wspólnie – podobnie jak 10 lat temu – absolwenci odśpiewali „Piosenkę o zagapieniu”, którą Paweł zadedykował absolwentom i umieścił na nagranej z okazji Promocji 2002 płycie „Przechyły”. Kolejną niespodzianką przygotowaną przez katedrę na 10-lecie Promocji 2002 był tort z dziesięcioma świeczkami. Później nastąpiła wymiana prezentów: katedra przygotowała dla absolwentów upominki, m.in. płyty wydane przez Agencję Artystyczą GAP: Paweł Orkisz „Dla Ciebie Słońce” oraz „Piosenki do śpiewania” nagrane przez naszych Gapowskich kolegów – duet Kukieł&Zbinek i zawierające największe przeboje nocnych śpiewograń. Absolwenci przygotowali broszurkę Absolwenci 2002 – 10 lat później. Wydrukowana broszurka trafiła w ręce profesora, Agnieszki Foltyn (Gawędy) oraz wszystkich absolwentów. Na zakończenie wszyscy odśpiewali utwór „Ale to już było”. Śpiewogranie GAP prowadzone przez Kukieła i Zbinka trwało do północy. Jak na GAPowską imprezę przystało, nie obyło sie również bez tańców. Oczywiście do końca towarzyszył nam profesor Hausner z Panią Marysią. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że pomysł na spotkania Absolwentów GAP po latach jest doskonały i że będziemy tę tradycję podtrzymywać. Do zobaczenia następnym razem! Agnieszka Foltyn, Zbigniew Grzyb, Aneta Szuba (absolwenci GAP ‘98 – ‘02)

79


STUDENCI

STUDENCI

Juwenalia 2012 Wszystko zaczęło się na długo przed majem. Trzy organizacje: Parlament Studencki UEK, Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK oraz Erasmus Student Network jeszcze w poprzednim roku kalendarzowym zaczęły pracę nad organizacją corocznego kilkudniowego święta studentów. Ich szefową, piastującą funkcję dyrektora była dzielna Paulina Wójtowicz z PSUEK, a wicedyrektorami: Maja Łapuszyńska z ESN oraz Marcin Jakubek z NZS.

Zmagania Wydziałów.

Noc Kinowa UEK

Najmilsza Studentka i Super Student UEK 2012

Wszystko zaczęło się 9 maja od Przeglądu Kapel Rockowych. W klubie Lizard King, przy gwieździe wieczoru, jaką było Farben Lehre, tłumy studentów słuchały występów wschodzących talentów sceny polskiego rocka. W duchu wielkich emocji i rywalizacji wyłoniono jednego zwycięzcę – najlepiej według Jury zagrał zespół Lee Monday, a nagroda publiczności powędrowała w ręce grupy A.P.A.M.A.U. Następny dzień obfitował w nie mniejsze atrakcje. W klubie Kwadrat wybieraliśmy Najmilszą Studentkę i Super Studenta UEK. Rywalizacja była zaciekła, wielu kandydatów posiadało nawet swoje fankluby. Kreatywność konkurencji nieraz zadziwiła widzów, ale nie

nasze Jury, na którego czele stała Ewa Wachowicz, absolwentka UEK, Miss Polonia z roku 1992, Miss Świata Studentek w 1993 r. Oprócz niej zaszczycił nas swoją obecnością aktor Michał Lewandowski, mgr Mateusz Folwarski – mentor Wydziału Finansów oraz Angela Sikora – ubiegłoroczna Najmilsza Studentka UEK oraz Krakowa. W tym roku zwyciężyli: Robert Pilarczyk i Aleksandra Brzozowska. Po wyborach nie pozwolono opaść emocjom, ponieważ znakomity koncert, z około pięcioma bisami, dał Gooral – polska gwiazda muzyki elektronicznej. Na wyborach Najmilszej Studentki Krakowa reprezentowała nas zdobywczyni drugiego miejsca – Marta Piechota, która dzielnie walczyła z konkurentkami w klubie Studio. Nasz Super Student na wyborach krakowskich był o krok od zwycięstwa! Gratulujemy! 14 maja ruszyły trzy kolejne projekty. Pierwszy z nich, „Made in Japan”, miał przybliżyć kulturę, historię Japonii oraz pokazać życie codzienne. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zaczynając od stoisk z jedzeniem, przez szkolenia sztuk walki, po lekcje pisania japońskiego. Czas umilały konkursy związane z krajem kwitnącej wiśni. Dzięki niektórym z nich już wiemy, kto na UEK najszybciej je ryż pałeczkami, a kto zna najwięcej japońskich słów. 14 maja zaczęły się też X-tremalia Black. To dwudniowe wydarzenie miało na celu podnieść nam adrenalinę i wyzwolić ekstremalne emocje. Zapewniły to: pokazy stuntów motocyklowych, pokazy samochodowych driftów, rowerowe sztuczki czy freestyle z piłką, ściana wspinaczkowa, turniej streetball. Po spotkaniach z Rafałem Sonikiem oraz Patrykiem Kosiniakiem

największą atrakcją był skok na 60-metrowym bungee. Na koniec dnia kampus UEK zamienił się w wielką salę kinową. Ponad tysiąc studentów przyszło, aby w tę Noc Kinową wraz ze znajomymi obejrzeć dwa filmy: „American Pie 3” oraz „Fight Club”. Wtorek 15 maja nie chciał ustąpić swojemu poprzednikowi liczbą wrażeń. Od rana trwały Zmagania Wydziałów, podczas których drużyny reprezentujące cztery wydziały UEK walczyły dzielnie w takich rozgrywkach jak: przeciąganie stara, rzut oponą czy wspinanie się po skrzynkach. W tym samym czasie trwał Dance Wave, czyli warsztaty taneczne dla studentów UEK. Trzeba przyznać, że było w czym wybierać: dancehall, funk jazz & broadway jazz, street dance, locking, oldschool, popping, house, ladies styling, krump oraz b-boying. Równocześnie organizatorzy przygotowali nie lada gratkę dla chcących poznać historię tańca – wystawę przedstawiającą rozwój tańca w ciągu lat. Kontynuacją tego projektu była Fashion Night, podczas której odbyły się pokazy tańca grup krakowskich szkół oraz pokaz mody. Swe kolekcje pokazali tacy projektanci, jak: Aga Paul, Si: haute fashion, SAPU, Anna Frankowska wraz z Brotha Collection, Idea Fix oraz Cirisnest. Tegoroczna edycja Fashion Night została wzbogacona przez zorganizowanie warsztatów wizerunku oraz SWAP – wymianę ciuchów w klubie Studenckim ZaUEK. Po zabawie z modą przyszedł czas na prawdziwą imprezę! UEK Clubbing On Tour rozpoczęliśmy od Tramwajady, by późnym wieczorem przenieść się do najlepszych klubów – Cień, Rdza oraz Russian Enso.

Zmagania Wydziałów.

Kulminacja i wielki finał Juwenaliów UEK nastąpił 16 maja. Od rana na hali sportowej trwał finał Zmagań Wydziałów. Tym razem walki zawodników sumo, dojenie mechanicznej krowy i wiele innych konkurencji umilały czas publiczności, a męczyły zawodników. Wielkim sukcesem był Taniec z Profesorami, którzy po wcześniejszych fachowych przygotowaniach prezentowali swe zdolności taneczne w parach ze studentami. Ale to wieczór był tym, na co wszyscy czekali. Tego dnia na kampusie UEK mogliśmy usłyszeć Junior Stress, który swoimi chilloutowymi kawałkami pozwolił nam przygotować się na kolejne gwiazdy. Monika Brodka nie pozwoliła nam się nudzić, śpiewając wszystkie swoje największe hity oraz nowy singiel „Varsovie”. To był tylko przedsmak przed gwiazdą główną – brytyjskim zespołem MODESTEP. W trakcie koncertu prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor UEK, przekazał Agnieszce Sadowskiej, przewodniczącej Parlamentu Stu-

denckiego UEK, klucz do bram Uczelni. Dr hab. Stanisław Hornik, prof. UEK – prodziekan Wydziału Towaroznawstwa wraz ze studentami wydziału odebrali Puchar Rektora za zwycięstwo w Zmaganiach Wydziałów. Organizatorzy dziękują sponsorom: Lech, Frugo, Black, Pepsi , Grill King; obsłudze medycznej: Scanmed Multimedis S.A. oraz partnerom:

www.uek.krakow.pl

Concept Music Art. oraz Prosound. Opiniami o tegorocznych juwenaliach oraz sugestiami nt. przyszłorocznych możecie się dzielić na stronie juwenaliów na Facebooku: http://www.facebook.com/JuwenaliaUEK. Zapraszamy!

Paweł Kozieł, Parlament Studencki UEK

Fashion Night

Koncert główny. Na scenie gwiazda wieczoru – brytyjski zespół MODESTEP

80

Dr hab. Stanisław Hornik, prof. UEK – prodziekan Wydziału Towaroznawstwa odbiera z rąk prof. Romana Niestroja – rektora UEK, Puchar Rektora dla zwycięzcy Zmagań Wydziałów.

Koncert Moniki Brodki

81


STUDENCI

STUDENCI

Student w biznesie cz.2

Biznes na Wschodzie: Ukraina

Studenckie pomysły na biznes w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości UEK

W poprzednim numerze „Kuriera UEK” zaprezentowaliśmy cztery firmy studenckie z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UEK. Dzisiaj kolejne dwie inspiracje biznesowe. Przypominamy, że jeśli masz pomysł na własną karierę zawodową, chcesz spróbować sił w biznesie, myślisz o realnym zarabianiu na swoich zdolnościach, umiejętnościach i pasjach – zapraszamy do AIP UEK (pawilon A, pokój -106). Porozmawiamy o twoim pomyśle, podpowiemy Ci, jak go rozbudować lub zawęzić, aby lepiej wstrzelić się w rynek, udzielimy kilku rad marketingowych i – co bardzo ważne – kiedy już zdecydujesz się zrobić pierwszy krok, zajmiemy się całą obsługą księgową i prawną Twoich działań po to, żebyś mógł skupić się tylko na swoim pomyśle i jego rozwoju. Biznes, własna firma to słowa, które mogą przerażać, ale tak naprawdę chodzi przecież o to, aby zacząć realizować swoje pomysły czy marzenia. Przestawiamy zatem kolejnych odważnych z AIP UEK.

Dididefo – SKLEP Z OBUWIEM www.dididefo.na.allegro.pl Paweł Sawczak, IV rok Międzynarodowych stosunków gospodarczych UEK

Działam od lutego 2010, prowadzę sklep internetowy z obuwiem (głównie damskie szpilki). Jako młody człowiek próbowałem już kilku rożnych „interesów”, aż w końcu dość przypadkowo sprzedałem na znanym portalu aukcyjnym pierwsze buty. Dzięki AIP spokojnie działam na rynku. Firma i marka Dididefo ciągle się rozwija jednak chęć skończenia studiów oraz inne dodatkowe zajęcia nie pozwalają mi na tak dynamiczny rozwój firmy, jakbym chciał. Po studiach planuję oczywiście podbijać nowe rynki i wprowadzać nowe produkty. Pozdrawiam i zapraszam na www.dididefo.na.allegro.pl

82

Pokoik Dziecięcy FIRMA POWSTAŁA NA POCZĄTKU 2012 R. ZAJMUJE SIĘ SPRZEDAŻĄ INTERNETOWĄ PRODUKTÓW DZIECIĘCYCH www.pokoikdzieciecy.pl Damian Matuszyk, Zarządzanie i inżynieria produkcji, II rok, UEK

Pomysł na założenie własnej działalności pojawił się dwa lata temu. Główną motywacją była chęć posiadania czegoś własnego, co z jednej strony nie będzie kolidowało ze studiami, a z drugiej nie zakłóci pracy na etacie. Rozwiązaniem okazało się założenie sklepu internetowego, który daje możliwość nienormowanych godzin pracy. Rok później, gdy dowiedziałem się o Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, plany można było przeobrazić w czyny. Niedługo po tym zacząłem współpracę z Inkubatorem UEK w Krakowie. Dużym ułatwieniem do rozkręcenia działalności było skorzystanie z pakietu korzyści Benefits4Business, który jest dostępny dla wszystkich start-upów z AIP. Zakupy internetowe w Polsce stają się coraz bardziej popularne, stąd pomysł na e-handel. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz zdobytych kontaktach, poprzez dotychczasową pracę w branży dziecięcej, postanowiłem pójść właśnie w tym kierunku. Mój sklep oferuje łóżeczka dziecięce, kołyski, materace, pościel, rożki, koce, okrycia kąpielowe etc., a więc wszystko, co wchodzi w skład pierwszej wyprawki dziecięcej. Platforma sklepu udostępnia różne metody płatności, w tym bezpieczne i wygodne płatności online. Zamówienia realizowane są za pomocą firmy kurierskiej DPD, która jest jednym z partnerów AIP. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w Krakowie i Wadowicach. Zapraszam na: www.pokoikdzieciecy.pl oraz na Facebook po odbiór rabatu dla fanów www.facebook.com/pokoikdzieciecy

Opracowanie: Kamila Golec Koordynator AIP UEK kamila.golec@przedsiebiorca.pl tel. 505 097 456 www.aipkrakow.pl Facebook: www.facebook.com/aip.krakow

Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, Vitalij Maksymenko, oraz dyrektor firmy JUKA, Grzegorz Sygnarowicz, byli prelegentami VI Spotkania ze Wschodem, zorganizowanego 23 maja br. przez Katedrę Nauk Politycznych UEK, opiekuna specjalności Studia wschodnie oraz Koła Nauk Politycznych „Homo Politicus”. W imieniu władz uczelni przemawiających i słuchaczy powitał prorektor UEK ds. badań naukowych, prof. dr hab. Andrzej Malawski. Przedstawił też krótko współpracę Uniwersytetu z ośrodkami akademickimi na Ukrainie (m.in. w Kijowie, Lwowie, Tarnopolu czy Żytomierzu). Z częścią z nich podpisane są umowy bilateralne, umożliwiające wymianę kadry i studentów. Prorektor wskazał na pozytywny charakter tych kontaktów. Wyraził także nadzieję, iż otwierane przez niego spotkanie pomoże znaleźć sposób na przeniesienie tych dobrych relacji również na grunt biznesu. Szósta odsłona cyklu poświęcona została prowadzeniu biznesu na Ukrainie. Jako pierwszy z gości głos zabrał Grzegorz Sygnarowicz, dyrektor zarządzający firmy JUKA zajmującej się produkcją i sprzedażą urządzeń chłodniczych.

Większą część produkcji eksportuje do krajów Europy, ale trafia ona też na rynki zbytu na Bliskim Wschodzie, Ukrainie, w Rosji czy Kazachstanie. Ze względu na duży popyt na produkty firmy na Ukrainie w czasie transformacji oraz na łatwiejszy dostęp do rynku rosyjskiego, zarząd JUKI zdecydował się na otwarcie zakładu produkcyjnego w Żytomierzu. Prelegent podkreślał, że problemem związanym ze współpracą biznesową z naszym wschodnim sąsiadem nie jest bynajmniej niższa jakość wyrobów, ale zachowania nieprzystosowane do reguł wolnego rynku. Główną trudnością jest jednak rozbudowana biurokracja związana z przekraczaniem granicy i przewozem przez nią produktów i materiałów. Przedstawił przykłady trudności, których sam doświadczył w tej dziedzinie. Grzegorz Sygnarowicz przekonywał jednak, że i Ukraina, i Rosja to bardzo rozwojowe rynki i zmniejszenie nadużyć administracyjnych na granicach (i nie tylko) wystarczy do ich dynamicznego rozrostu. Kolejnym prelegentem był Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie. Vitalij Maksymenko zaczął swoje wystąpienie od podkreślenia historycznych, kulturowych i gospodarczych podobieństw między Polską a Ukrainą. Wskazał Rzeczpospolitą jako ważnego partnera ekonomicznego Ukrainy oraz na aktywizację wzajemnych relacji na arenie gospodarki i inwestycji, jaka ma miejsce w ostatnich latach. Konsul podkreślił atuty Ukrainy, ja-

kimi są duży potencjał gospodarczy, techniczny i naukowy, a przede wszystkim młodzi, wykształceni obywatele tego kraju. Zaznaczył również, iż Ukraińcy liczą na pomoc Polski w nawiązaniu bliższych więzi z Unią Europejską, a przez to w zmniejszeniu problemów związanych z wizami i przekraczaniem granicy. Vitalij Maksymenko określił spotkanie jako wyraz dobrej tradycji dyskutowania o Ukrainie. Zaprosił również do odwiedzenia tego kraju celem pozbycia się stereotypów w jego postrzeganiu. Ukazał także już istniejące formy współpracy, jak choćby między uniwersytetami, ale też na szczeblu państwowym – Ukraina w ostatnich latach przyjęła kilka ustaw i programów, których celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw polsko-ukraińskich. Spotkanie zakończyły pytania zadawane przez słuchaczy. Odpowiedzi poszerzyły wcześniejsze wypowiedzi obu prelegentów. Grzegorz Sygnarowicz podkreślił potencjał intelektualny Ukrainy, gościnność jej mieszkańców, wzajemne zrozumienie i bliskie relacje łączące ich z Polakami. Konsul natomiast zaznaczył, że Kijów niezmiennie dąży do integracji z Unią Europejską, ale Europa również musi wykazywać inicjatywę w tej sprawie. Wypowiedzi obu gości miały znaczący wspólny pierwiastek – Ukraina jest dla Polski świetnym partnerem, także gospodarczym. Trzeba tylko dostrzec ten potencjał i zacząć z niego korzystać. Patronat honorowy nad cyklem „Spotkań ze Wschodem” objął prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor UEK.

Joanna Kmiecik, Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus”

Studenci UEK W Tarnopolu W

dniach 18–24 kwietnia dziewięcioro studentów UEK pod opieką mgr. Sebastiana Brańki wyjechało na konferencję naukową do Tarnopolskiego Instytutu Technologii Społecznych i Informacyjnych TISIT. Tarnopol, choć obecnie leży na Ukrainie – 215 km od granicy, posiada polskie tradycje – niegdyś było częścią naszego kraju. W trakcie panelu studenckiego i sesji plenarnej konferencji naukowej poświęconej integracji społeczno-gospodarczej j studenci UEK wygłosili sześć referatów, a w trakcie Dnia Promocji godnie reprezentowali naszą Uczelnię, udzielając informacji młodzieży z Ukrainy, która chciałaby rozpocząć studia w Polsce. Aneta Znamirowska, studentka UEK (Gospodarka przestrzenna, I rok studiów drugiego stopnia)

www.uek.krakow.pl

83


STUDENCI

,,Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli reprezentatywne nieruchomości mojego miasta” – pod takim hasłem przewodnim Koło Naukowe GRUNT, działające przy Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK, w dniach 7–9 maja 2012 r. zorganizowało I Ogólnopolską Międzyuczelnianą Konferencję Naukową.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie zaprzyjaźnionych studenckich kół naukowych zajmujących się tematyką nieruchomości i inwestycji z różnych miast Polski, m.in. z: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pierwszego dnia konferencji odbyło się seminarium, podczas którego zabrali głos przedstawiciele kadry naukowej oraz biznesu. Prelekcje zainaugurował kierownik Katedry prof. dr hab. Adam Nalepka. Podczas pierwszego wykładu dr Małgorzata Zięba zaprezentowała zupełnie nowe spojrzenie na krakowski rynek nieruchomości, zwracając uwagę zwłaszcza na niedocenianą przez inwestorów Nową Hutę i Zabłocie. W drugiej prelekcji Magdalena Gołaś-Podolec z firmy Inter-Bud Developer przybliżyła główne założenia ustawy deweloperskiej, która weszła w życie w ostatnich dniach kwietnia. Podczas wykładu zostały zaprezentowane konsekwencje wdrożenia ustawy, jej wady i zalety oraz ewentualne skutki dla rynku. Publiczność miała również okazję zapoznać się z nowymi zasadami funkcjonowania inwestycji deweloperskich. Na koniec porównano ustawę na tle innych regulacji europejskich w obszarze działalności deweloperskiej. Kolejny wykład wygłosił prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami – Andrzej Piórecki. Jego wystąpienie dotyczyło roli, jaką pełnią reprezentanci jego zawodu. W bardzo ciekawy sposób została przedstawiona historia kształtowania się tej profesji w Krakowie. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na fakt, że znaczenie pośredników w obrocie nieruchomościami jest obecnie niedoceniane, a zawód ten wymaga jednocześnie posiadania rozległej wiedzy i dużego poczucia odpowiedzialności. Wyraził ubolewanie w sprawie planów deregulacji tego zawodu.

84

STUDENCI

Cudze chwalicie, swego nie znacie – I Ogólnopolska Międzyuczelniana Konferencja Nieruchomościowa

Następną prelekcję wygłosił rzeczoznawca majątkowy Maciej Grabowski – przedstawiciel Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. W swoim wystąpieniu przedstawił obecną sytuację na rynku gruntów w Krakowie. Zaprezentował trendy i wskaźniki rynkowe. Wskazał, że kondycja gospodarki zarówno krajowej, jak i światowej ma przełożenie na nastroje inwestorów. Odniósł się także do specyfiki lokalnego rynku i perspektyw rozwoju działalności deweloperskiej z obszaru land development.

Podczas konferencji głos zabrał także przedstawiciel firmy projektowej Archeton – Roman Tonia. W swoim wstąpieniu próbował rozważyć, czy lepszym rozwiązaniem jest kupno mieszkania czy budowa domu. Odpowiedź zależy głownie od potrzeb i preferencji mieszkaniowych, ale ważne są także koszty. Co istotne, budowa niewielkiego domu w Krakowie może zmieścić się w granicach 300 tysięcy złotych, co udowodnił na konkretnym przykładzie. Taki dom będzie miał większą powierzchnię użytko-

wą niż mieszkanie w podobnej cenie, a jednocześnie nie będzie generował dużych kosztów utrzymania. W ostatnim tego dnia wykładzie Henryk Randa – prawnik, specjalizujący się w regulacjach prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami, podzielił się ze słuchaczami swoim doświadczeniem z praktyki zawodowej w Polsce i Stanach Zjednoczonych, gdzie zajmował się pośrednictwem i doradztwem. Szczególnie ciekawe aspekty jego wystąpienia dotyczyły różnic w funkcjonowaniu polskiego i amerykańskiego rynku nieruchomości. Drugi dzień posłużył dalszej integracji studentów z całej Polski oraz lepszemu poznaniu miasta Krakowa. W tym celu grupa projektowa odpowiedzialna za organizację konferencji przygotowała grę miejską dla przyjezdnych studentów. W jej trakcie uczestnicy podzieleni na zespoły mieli odnaleźć rozmieszczone w różnych punktach w centrum miasta osoby posiadające specyficzne atrybuty. Ich zadaniem było przekazanie rywalizującym grupom zagadek – wskazówek, na podstawie których należało odgadnąć kolejne miejsca na trasie gry. Dodatkową trudność sprawiło dość nietypowe zadanie – uczestnicy rywalizacji musieli dotrzeć na metę z ugotowanym po drodze jajkiem. Trzeba przyznać, że również z tego zadania wywiązali się znakomicie. Ostatni dzień konferencji został przeznaczony na sesję referatową. Każde studenckie koło naukowe przygotowało referaty, w których przedstawiło reprezentatywne nieruchomości w swoim mieście uniwersyteckim. Mieliśmy okazję dowiedzieć się wielu interesujących informacji o nowoczesnych budynkach, takich

jak Sky Tower we Wrocławiu czy Sea Towers w Gdyni, jak również tych nieco starszych, ale za to bardzo charakterystycznych, jak Falowiec, czyli najdłuższy budynek mieszkalny w Polsce, czy katowicki Spodek. Szczególnie ciekawa prezentacja dotyczyła zabytkowego śląskiego osiedla Nikiszowiec. Cała grupa projektowa odpowiedzialna za organizację konferencji, koordynowana przez Katarzynę Błażkiewicz – wiceprezesa KN GRUNT, pragnie podziękować prelegentom za przyjęcie zaproszenia i wygłoszenie interesujących prezentacji, które stały się okazją do poszerzenia naszej wiedzy. Jesteśmy szczególnie wdzięczni również dr. Bartłomiejowi Maronie – opiekunowi KN GRUNT za wsparcie merytoryczne i opiekę nad projektem. Dziękujemy

również przyjezdnym studentom oraz sponsorom, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania należą się firmie Opal Maksimum – liderowi śląskiej branży nieruchomości, specjalizującej się zarówno w komercjalizacji nieruchomości, jak i w prowadzeniu inwestycji, w szczególności w rewitalizacji obiektów. Dziękujemy również Małopolskiemu Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami za objęcie patronatu merytorycznego naszej konferencji oraz Grupie KRN media za patronat medialny.

Agnieszka Homa Koło Naukowe GRUNT

W jeden dzień dookoła świata – finał akcji Społecznej Odpowiedzialności Studentów 2012

G

dy powietrze robi się ciepłe i czuć już zbliżające się lato, a między studentami zmierzającymi na ostatnie zajęcia czy zaliczenia biegają roześmiane dzieci – to znak, że na Uniwersytecie Ekonomicznym trwa właśnie finał kolejnej akcji SOS, organizowanej dla wychowanków świetlic prowadzonych przez krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W tym roku impreza odbyła się 2 czerwca pod hasłem „W jeden dzień dookoła świata”, a 40 szczęśliwych pociech wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyło w jednodniowym programie naukowo-sportowo-rozrywkowym przygotowanym specjalnie dla nich przez studentów oraz pracowników Katedry Zarządzania Międzynarodowego. W tym roku była to już piąta edycja akcji. Tradycyjnie rozpoczęto od zabaw integracyjnych, w czasie których dzieciaki miały okazję lepiej się poznać i zaaklimatyzować w uniwersyteckich murach. Następnym etapem były warsztaty plastyczne, które przybliżyły nieco kulturę Japonii i Maroko. Równocześnie trwały warsztaty Body Painting oraz warsztaty taneczne. Po obiedzie dzieci wzięły udział w miniwykładzie, a później – w grze terenowej „Ślimak”, gdzie dały upust swojej

www.uek.krakow.pl

niespożytej energii. Efekt: dużo radości, jeszcze więcej biegania i cała masa dobrej zabawy. Finał SOS zakończył się wręczeniem pożegnalnych upominków dla dzieci i świetlic oraz smutnymi pożegnaniami. Organizatorzy intensywnie myślą już o przyszłorocznym spotkaniu oraz kierują podziękowania do partnerów wydarzenia: firmy State Street Service (Poland) – sponsora głównego, dzięki któremu akcja mogła się odbyć w przewidzianej formie; Uniwersytetu Dziecięcego UEK – za przygotowanie wspaniałych prezentów dla dzieci uczestniczących w akcji; firmy Bahlsen Polska – za duże ilości pysznych słodyczy; firmy Mars Polska – za kolejną partię słodkości; firm Synthos i Ecolab – za gadżety dla dzieci oraz sklepu zoologicznego „Pruchnik” – za wsparcie finansowe. Małgorzata Zabieglińska

85


STUDENCI

STUDENCI

Homo Politicus w Kijowie

VideoID – interaktywne wizytówki

W ostatnim tygodniu kwietnia osiemnastu członków Koła Nauk Politycznych Homo Politicus uczestniczyło w wyjeździe naukowo-integracyjnym na Uniwersytet Kijowski (Kyiv National Economic University). Spotkanie było dla obu stron okazją do wymiany informacji o uczelniach i studenckim życiu w Kijowie i Krakowie. Reprezentanci UEK zaprezentowali film promocyjny UEK, a przewodnicząca koła, Magdalena Grzywok, zaprezentowała działalność Uczelni i koła Homo Politicus. Studenci mieli możliwość spotkania ze światowej klasy pięściarzem, a także ukraińskim politykiem Witalijem Kliczko. Na auli KNEU, gdzie obecnych było około 800 osób, studenci UEK promowali swoją uczelnię. Promocja UEK wśród studentów KNEU przed spotkaniem z Witalijem Kliczko, Kijów 23.04.2012 r.

– Kolejne dni poświęciliśmy na zwiedzanie Kijowa. Jak na stolicę przystało, Kijów jest miastem ogromnym. Co najbardziej nam się spodobało? Po pierwsze metro. Metro naprawdę nas zachwyciło! Trudno wymienić wszystkie piękne budowle, które widzieliśmy. Można było podziwiać budynki różniące się od siebie diametralne, a stojące obok siebie: cerkwie, nowoczesne biurowce, stare blokowiska i oczywiście socrealistyczne imponujące budowle. Oczywiście odwiedzaliśmy także muzea, między innymi Muzeum Czarnobyla czy też Muzeum Głodu Ukraińskiego – wspominają studenci. Przewodnikiem i tłumaczem był Vladyslav Zhorov, student UEK pochodzący z Kijowa, członek koła. Spotkanie studentów UEK z KN „Homo Politicus” ze studentami KNEU z Parlamentu Studenckiego oraz władzami KNEU , Kijów 23.04.2012 r.

Anna Herman Koło Nauk Politycznych Homo Politicus

Wymiana wizytówek to zwykle początek niejednej relacji biznesowej. Jednak dotychczas każdy projektant tego typu identyfikatorów trzymał się swoistego kanonu – nawet jeśli stworzono wizytówkę foliowaną, kolorową, dwustronną, to nadal jest zwykły kawałek papieru. Jednak kreatywni krakowscy studenci proponują rewolucję w tej branży – Dominik Rusinek, student drugiego roku MSG na UEK i Tomasz Balińśki, przyszły prawnik z Krakowskiej Akademii, Ignacy Pacanowski i Witek Dajek, stworzyli firmę VideoID, która zajmuje się produkcją wideowizytówek. Na pomysł stworzenia rewolucyjnej wizytówki wpadł w zeszłe wakacje Dominik, który dość dobrze zna polski rynek wideo. Kilka lat temu pomagał tworzyć pierwszą telewizję internetową - WebshakeTV. Od tego czasu chciał wprowadzić na rynek coś, co wzbogaci polski biznes wideo. Padło na archaiczne i tradycyjne

wizytówki. Dominik wraz ze swoją ekipą postanowili przedstawić każdego za pomocą małego dzieła sztuki: spersonalizowanego, krótkiego filmiku, który przedstawia osobę przez pryzmat jej zainteresowań, pasji czy zawodu. Wszystko wydaje się proste, jednak w rozmowie ze mną Tomek z Dominikiem zaczynają wyliczać usługi, które wchodzą w stworzenie takiego wideo. Porady stylisty, praca nad dykcją i mową ciała, pomoc w świadomym wyborze swoich zalet, wybór miejsca najlepiej oddającego osobowość klienta. Czym jest więc wideowizytówka? Jak zapewniają założyciele VideoID, sprzedają oni pewien kompleks usług, w ramach którego możemy otrzymać coś znacznie więcej niż tylko wideowizytówkę. Nawet genialne pomysły miewają jednak wady - w tym wypadku chodzi o sposób dystrybucji wideo wizytówki. Tradycyjną kartkę wyciągniemy z kieszeni i podamy rozmówcy. Z filmem jest nieco większy problem, dołą-

czanie do e-maili wydaje się zbyt natarczywe, a rozdawanie na pendrive’ach jeszcze zbyt drogie. Najrozsądniejszą drogą dystrybucji takiej wizytówki wydaje się nasza prywatna strona, portale typu Linked In i ewentualnie odnośnik w stopce e-maila. W tym momencie VideoID testuje swój produkt w warunkach bojowych – właściciele firmy jeżdżą po całej Polsce, szukają potencjalnych klientów, rozmawiają między innymi z aktorami, politykami czy znanymi trenerami. Czy taki sposób prezentacji własnej osoby ma szansę przyjąć się w Polsce? Myślę, że w miarę z nieustannym rozwojem technologii tak. Poza tym stworzenie filmiku o sobie to dodanie szczypty sztuki do naszego codziennego, zabieganego życia. Masz swój biznes? Chcesz, żebyśmy go opisali? Napisz: rzecznik@psuek.pl. Michał Kubowicz, rzecznik PS UEK

Festiwal Controllingu i Finansów Koło Naukowe Controllingu i Finansów, działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, 24 maja bieżącego roku zorganizowało Festiwal Controllingu i Finansów, podczas którego zaprezentowane zostało szersze spojrzenie na tematykę controllingu i finansów w różnych przedsiębiorstwach, odbyły się liczne prelekcje oraz szkolenie. Prelekcje wygłosili reprezentanci firm: BPP Professional Education („Międzynarodowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy – czy to już konieczność?”), Allianz („Nowości ze świata ubezpieczeń – czy warto inwestować w ubezpieczenia?”), Raiffeisen Bank Polska („Controlling na przykładzie Raiffeisen Bank Polska”), Anacco („Profesjonalna analiza finansowa w nowoczesnym zarządzaniu”), Shell Business Service Centre Kraków („Gdzie tak naprawdę znajduje się controlling?”), Archman („Dla-

86

czego jest konieczne szersze spojrzenie na controlling?”), oraz Fineus („Informatyczne wspomaganie controllingu”). Przeprowadzone zostało także szkolenie praktyczne (dr Marcin Molo – „Controlling i nadzór właścicielski w funduszu typu Seed-capital”). Zwieńczeniem festiwalu była debata pt. „Budżetowanie dziś i jutro – odzwierciedlenie teorii w praktyce”, której gośćmi byli: prof. dr hab. Maria Sierpińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Marcin Kowalski, prezes firmy Archman oraz Jarosław Łach, dyrektor Departamentu Informacji Zarządczej Raiffeisen Bank Polska. Spotkanie moderował dr Piotr Litwa – opiekun Koła Naukowego Controllingu i Finansów. Debata rozpoczęła się od pytań Marcina Kowalskiego skierowanego do Jarosława Łacha – „jaka byłaby sytuacja banku, gdyby controlling nie istniał?”. Chwilę później rozmowa zeszła na temat systemów informatycznych wspomagających controlling w przedsiębiorstwach. Następnie nawiązana została dyskusja nt. budżetowania. Według Marcina Kowalskiego budżetowanie w dzisiejszej formie nie przetrwa. Uczestnicy debaty do-

www.uek.krakow.pl

szli do wniosku, że tradycyjne budżetowanie posiada dość poważne wady, m.in.: powielanie przeszłości, słabe powiązanie z popytem oraz konwencja na zasadach, departamentach. Pojawiła się również konkluzja, że należy przejść na budżetowanie typu ABC, ponieważ w miarę bogacenia się społeczeństwa indywidualizują się potrzeby ludzi – jest to dobre dla firm z różnymi cyklami życia produktów. Ważne jest również to, aby do budżetowania podejść od strony kompetencji menedżerów.

Patronat honorowy nad Festiwalem Controllingu i Finansów objęli: prof. dr. hab. Roman Niestrój – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw.

Mikołaj Torbiczuk, Koło Naukowe Controllingu i Finansów

87


STUDENCI

STUDENCI

Festiwal Menedżerski 2012 12 szkoleń z zakresu kompetencji miękkich i twardych niezbędnych w pracy menedżera oraz konferencja naukowa „Współczesne trendy w zarządzaniu” stanowiły sedno trzydniowego projektu zorganizowanego przez Koło Naukowe Procesu Zarządzania UEK w dniach 16-18 kwietnia pod nazwą „Festiwal Menedżerski 2012”. W pierwszym dniu szkoleniowcy skupili się na ukazaniu ważnego aspektu komunikacji w organizacjach, a zatem trudnej sztuce prezentacji swojej osoby oraz rozmowach biznesowych na szczeblu menedżerskim. Stąd też tematy szkoleń dotyczące wystąpień publicznych, coa­chingu, mentoringu, sztuki sprzedaży, sztuki prowadzenia negocjacji biznesowych, a także Assessment&Development Center. Ogromne zainteresowanie studentów zyskało szkolenie z mowy ciała, perswazji i obrony przed manipulacją. Świadczy to niezłomnie o tym, jak istotną rolę współcześnie spełnia chęć jak najlepszej prezentacji siebie na rynku pracy. Szkolenia w drugim dniu miały na celu pokazanie studentom, jak wykorzystać uzyskaną wiedzę w praktyce. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., jak zakładać własną działalność gospodarczą oraz pozyskiwać na nią odpowiednie fundusze unijne, jakie są metody podejmowania decyzji menedżerskich oraz jak przeprowadzić proces szkoleniowy. Szkolenia z firmy: MC WED przeprowadzili: Magdalena Adamska, Jakub Cieślak, Bogumiła Drygajło, Marta Karaś, dr hab. Ryszard Stocki, Dominika Winnikow; z firmy CTI Grupa Edukacyjna: Marzena Wyrwa; z firmy ARSA Polska: Anna Jaworek oraz Ewa Małek; z firmy TRANSPOREON Bartłomiej Maćkiewicz wraz z dr Tomaszem Małkusem – doktorem naszej uczelni; ze stowarzyszenia IPMA: Michał Janas. Uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Punktem kulminacyjnym tegorocznego festiwalu była konferencja pt. „Współczesne trendy w zarządzaniu”, którą uroczyście otworzył w zastępstwie rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Paweł Lula, prof. UEK – dziekan Wydziału Zarządzania. Sympozjum składało się z trzech paneli dyskusyjnych dotyczących trzech cech współczesnego me-

88

W

dniach 11–15 kwietnia bieżącego roku w Bartkowej nad Jeziorem Rożnowskim odbyło się VII Sympozjum Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Jak co roku, już od siedmiu lat, studenci specjalności Logistyka międzynarodowa oraz Zarządzanie międzynarodowe mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu organizowanym przez stowarzyszenie Ad Meritum, łączącym zdobywanie wiedzy (zajęcia dydaktyczne, warsztaty z praktykami) ze świetną zabawą. Sympozjum to stwarza możliwość wymiany doświadczeń ze studentami innych roczników, pracy nad projektami i warsztatów z praktykami ze świata biznesu.

VII Sympozjum

Katedry Zarządzania Międzynarodowego

Tematami tegorocznych szkoleń były m.in.: zarządzanie projektami, audyt logistyczny w magazynie, narzędzia wspomagania sprzedaży. Miłym akcentem tegorocznego wyjazdu była obecność kierownika Katedry Zarządzania Międzynarodowego: prof. dr. hab. Janusza Teczke, który postanowił odwiedzić swoich podopiecznych, za co bardzo mu dziękujemy. Nie zabrakło również przedstawicieli firmy Bahlsen oraz Grupy Żywiec – firm, z którymi w tym roku studenci Zarządzania międzynarodowego oraz Logistyki międzynarodowej współpracują przy projektach z zakresu logistyki. Na spotkaniach z firmami studenci zaprezentowali dotychczasowe wyniki swoich prac oraz otrzymali dodatkowe wytyczne dotyczące kolejnych etapów realizacji projektów. Ostatniej nocy w Bartkowej Ad Meritum przygotowało imprezę pożegnalną połączoną z zawodami. Podzieleni na czteroosobowe zespoły studenci brali udział w wielu wymagających konkurencjach, walcząc o bardzo atrak-

Szkolenie pt. „Zarządzanie czasem w procesach logistycznych” przeprowadził Bartłomiej Maćkiewicz z firmy TRANSPOREON.

nedżera: jego efektywności, komunikatywności oraz nowoczesności. Do przeprowadzenia wykładów zaproszeni zostali specjaliści: dr Kazimierz Gołas (starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie), Joanna Łukasik (zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych MPWiK SA w Krakowie), Paweł Łukasik (Katedra Zachowań Organizacyjnych UEK) oraz Zofia Gródek-Szostak (Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej). Swoje referaty zaprezentowali członkowie Koła Naukowego Procesu Zarządzania: Wojciech Supernak („Najczęstsze błędy popełniane podczas zarządzania projektami”), Bogumiła Drygajło („Etyka negocjacji biznesowych”), Małgorzata Wesołowska („Bądź menedżerem emocji! Inteligencja emocjonalna”), Janusz Bugajski („Wpływ zastosowanych technologii prezentacji treści na odbiorców”), Joanna Zagrobelny i Sabina Pieron

(„Marketing w praktyce – Facebook”), Agnieszka Leśniewska („Wydatki na badania i rozwój regionów Polski”). Organizując „Festiwal Menedżerski 2012”, Koło Naukowe Procesu Zarządzania dało studentom możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy przydatnej na rynku pracy. Dzięki szkoleniom i konferencji słuchacze usystematyzowali, a także poszerzyli swoją wiedzę z zakresu zarządzania. Patronat honorowy nad Festiwalem Menedżerskim objął prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor UEK, a partnerem strategicznym przedsięwzięcia było Małopolskie Centrum Współpracy, Edukacji i Doradztwa w Krakowie.

Rajmund Walas, Koło Naukowe Procesu Zarządzania

Konferencja „Współczesne trendy w zarządzaniu” cieszyła się sporym zainteresowaniem. W lewym dolnym rogu opiekunowie KNPZ: dr Krzysztof Woźniak i mgr Mariusz Sołtysik.

www.uek.krakow.pl

cyjne nagrody, m.in. kursy językowe, kursy tańca i karnety na siłownię. Z pewnością pochwały należą się stowarzyszeniu Ad Meritum, które poprzez organizację sympozjum dało szansę studentom nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale również na świetną zabawę i niezapomnianą przygodę. Ogromne podziękowania należą się również sponsorom: Bahlsen, Grupa Żywiec, Akademia Tańca i Walki Gota, Unimil, Maspex Wadowice, Huta Szkła Krosno, Fitness Platinium, Profi-Lingua, bez których wsparcia sympozjum nie mogłoby się odbyć. Sabina Kubisztal, studentka UEK

Bliżej praktyki

czyli wyjazd integracyjno-naukowy Koła Naukowego Controllingu i Finansów

W

dniach 11–13 maja 2012 r. odbył się wyjazd naukowo-integracyjny Koła Naukowego Controllingu i Finansów UEK. Ten cieszący się dużym zainteresowaniem projekt został zrealizowany już po raz drugi w tym roku akademickim. Członkowie działu wyjazdów dzielnie pracowali, aby przygotować dla wszystkich zainteresowanych weekend, podczas którego można było poszerzyć swoją wiedzę oraz wspólnie spędzić czas. W ciągu trzech dni pobytu w Tresnej koło Żywca dzięki stałej współpracy z firmą Archman Sp. z o.o., oraz wsparciu pracowników naukowych UEK, reprezentowanych przez dr. Piotra Litwę oraz dr. Wojciecha Szymlę, uczestnicy mieli okazję wysłuchania interesujących prelekcji z zakresu finansów i controllingu. Program wyjazdu otworzyła prezentacja Marcelo Mendizabal (dyrektora Human Resources w firmie Electrolux). Członkom Koła została przybliżona specyfika firmy oraz zakres działań zlokalizowanego w Krakowie Globalnego Centrum Usług Finansowo-Księgowych Electrolux. Marcelo Mendizabal zdradził również pewne wskazówki dotyczące procesu rekrutacji w firmie Electrolux. Kolejnego dnia Jacek Eisenbart z firmy Archman przedstawił korzyści płynące z zastosowania systemów informatycznych w controllingu, a tak-

że przybliżył ich działanie oraz etapy wdrażania w przedsiębiorstwach. Po poznaniu funkcjonowania rozwiązania, jakim jest Hurtownia Danych, uczestnicy mogli jeszcze bardziej wytężyć szare komórki podczas zorganizowanego warsztatu. Uczestnicy chcieliby podziękować wszystkim zaproszonym gościom za poświęcony czas oraz przekazaną wiedzę, jak również firmie Shell Polska Sp. z o.o., za finansowe wsparcie wyjazdu. Wszystkich studentów, którzy chcieliby dołączyć do Koła Naukowego Controllingu i Finansów, serdecznie zapraszamy na spotkania koła oraz zachęcamy do udziału w organizowanych projektach. Angelika Kucińska, Kamil Neczaj, Koło Naukowe Controllingu i Finansów

89


WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

Prof. dr hab.

Kazimierz Zając

fot. z Archiwum Uczelni

(1916–2012)

Dnia 6 maja 2012 roku zmarł prof. dr hab. Kazimierz Zając, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Ekonomicznej w Krakowie, dr honoris causa Akademii Ekonomicznej w Katowicach, jeden z najwybitniejszych profesorów naszej uczelni, przez ponad 40 lat pracy zawodowej współtworzący jej pozycję naukową i dydaktyczną. Profesor Zając wniósł istotny wkład w rozwój statystyki i ekonometrii polskiej, przez swoje prace naukowe, a przede wszystkim przez kształcenie kadr naukowych oraz organizowanie życia naukowego w środowisku metod ilościowych. Urodził się w okresie I wojny światowej, dnia 20 września 1916 roku w Krośnie, w rodzinie robotniczo-chłopskiej, jako syn Filipa i Marii Kubal. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej i Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Krośnie, gdzie w 1937 roku zdał maturę. Po maturze odbył roczną służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy w Kielcach i uzyskał stopień wojskowy kaprala rezerwy. W 1938 roku rozpoczął studia wyższe na Akademii Handlowej w Krakowie. II wojnę światową przeżył w Krośnie. Uczył księgowości w Miejskiej Publicznej Szkole Handlowej w Krośnie. Równocześnie prowadził tajne na-

90

uczanie i uczestniczył w pracach Polskiego Czerwonego Krzyża, organizując pomoc na rzecz oficerów polskich przebywających w obozach jenieckich. Został zaprzysiężony jako żołnierz Armii Krajowej – Obwód Krosno, pod pseudonimem „Konrad”. Pełnił funkcję adiutanta dowódcy placówki Centrum Krosno ppor. Moskala (pseudonim „Zrąb”). Od dowódcy AK otrzymał nominację na stopień kapitana. Studiował na Akademii Handlowej w Krakowie na kierunku konsularnym w latach 1938/1939 oraz 1945–1945/1946, wiążąc po wojnie swoje studia i zainteresowania naukowe z Profesorem Jerzym Fierichem, ówczesnym kierownikiem Katedry Ekonomii Akademii Handlowej. Już w czasach studenckich zainteresował się badaniami statystycznymi i z tego zakresu przedstawił pracę magisterską pt. „Ruch płac nominalnych i realnych robotników przemysłu naftowego w Krośnie w latach 1927–1945”. Dnia 31 maja 1947 roku uzyskał stopień naukowy magistra nauk ekonomiczno-handlowych. Jeszcze w trakcie studiów, w 1946 roku, podjął pracę w charakterze asystenta-wolontariusza w Katedrze Ekonomii, a po ich ukończeniu w 1947 r. został asystentem. Bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich podjął studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, uczestnicząc w seminarium doktorskim z ekonomii u Profesora Edwarda Lipińskiego, studia te odbywał w latach 1947–1948. W roku 1949 złożył prof. Lipińskiemu rękopis pracy doktorskiej, niestety była to praca z ekonomii klasycznej i jako niemarksistowska „burżuazyjna ekonomia” nie mogła być przedstawiona do obrony w rozpoczynającym się okresie stalinowskim. W 1950 roku wobec szykan pod adresem prof. J. Fiericha, jako przedstawiciela niesłusznej, burżuazyjnej teorii ekonomii, wraz z Profesorem odszedł z Katedry Ekonomii, która stała się katedrą ekonomii marksistowskiej, do nowo utworzonej Katedry Statystyki. Taki był początek istnienia Katedry Statystyki na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1954–1961 pracował w niej na stanowisku zastępcy profesora. Przełom „października 1956 roku” przyniósł odejście od „okresu błędów i wypaczeń” okresu stalinowskiego. Nastąpił powrót do prowadzenia badań statystycznych. W pierwszym szeregu młodych statystyków prowadzących badania był mgr Kazimierz Zając, który w swojej pracy doktorskiej przeprowadził, zakazaną w poprzednim okresie, analizę statystyczną płac roboczych, nawiązując tym samym do tematyki swojej pracy magisterskiej. Profesor Kazimierz Zając otrzymał w dniu 26 czerwca 1958 r. stopień kandydata (doktora) nauk ekonomicznych na podstawie złożonych egzaminów oraz pracy pt. „Analiza płac roboczych w przemyśle na podstawie badań statystycznych”, której promotorem był prof. dr inż. Jerzy Fierich. W pięć lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych Profesor Zając habilitował się na podstawie pracy: „Ekonometryczne metody badania budżetów domowych”. W 1965 roku, po śmierci Profesora Jerzego Fiericha, został kierownikiem Katedry Statystyki, którą kierował aż do przejścia w 1986 roku na emeryturę. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1971, tytuł naukowy profesora zwyczajnego w roku 1976. Przechodząc do syntetycznego przypomnienia wkładu naukowego Profesora Kazimierza Zająca w rozwój badań statystyczno-ekonometrycznych, należy wymienić główne nurty jego twórczości naukowej. Był on pionierem badań statystyczno-ekonometrycznych dochodów i wydatków ludności oraz płac w Polsce po okresie stalinowskim. W tych latach

www.uek.krakow.pl

Profesor był i jest dotychczas niekwestionowanym autorytetem w zakresie badań poziomu życia ludności. Nurt badań ekonomiczno-społecznych przewija się w całym okresie aktywności naukowej Profesora Zająca, owocując m.in. kolejnymi po pracy habilitacyjnej książkami: „Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcyjnych” (współautor: B. Podolec) (1978), „Metody badania usług rynkowych”, praca zbiorowa pod red. K. Zająca (1982) i wieloma artykułami naukowymi. Drugim nurtem badawczym, rozwijanym przez Profesora Kazimierza Zająca, były badania demograficzne. Był on jednym z pionierów mikrodemograficznych badań historycznych, czego przykładem może być praca „Studium nad ruchem naturalnym miasta Rymanowa w świetle ksiąg parafialnych z lat 1850-1950”, „Przeszłość Demograficzna Polski” (1969). Był on uznanym autorytetem z zakresu demografii historycznej. Z kolei z połączenia badań demograficznych z badaniami społeczno-ekonomicznymi rodzi się monografia: „Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy”, (1987), (współautor: A. Sokołowski) i wiele innych prac Profesora dotyczących rozwoju demograficznego i społeczno-ekonomicznego. Innym nurtem badań statystycznych, ściśle powiązanym z badaniami społeczno-ekonomicznymi i demograficznymi, było rozwijanie metodologii i zastosowań procedur taksonomicznych. Znalazło to wyraz w wielu publikacjach Profesora, jak np.: „Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych” (1988), (współautorzy: J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski), a także szereg publikacji z tego zakresu. Należy też wspomnieć o prowadzeniu przez Profesora badań w dziedzinie statystycznych metod kontroli jakości, czego wyrazem jest szereg artykułów naukowych na te tematy, a przede wszystkim książka „Statystyczne metody kontroli jakości” (1973) (współautorzy: J. Cyran, J. Steczkowski). Przypominając dokonania naukowe Profesora, należy podkreślić, że wniósł on osobisty wkład w rozwój metodologii badań statystyczno-ekonometrycznych i prowadzenie badań empirycznych, zwłaszcza w obszarach statystyki społecznej, demografii i statystycznej kontroli jakości. Jego silna aktywność naukowa obejmowała długi okres, ponad 40 lat, począwszy od połowy lat pięćdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Historyczną zasługą Profesora Kazimierza Zająca jest jego wkład w kształcenie kadr naukowych macierzystej Uczelni oraz statystyków i ekonometryków polskich. Profesor wypromował na naszej Uczelni 24 doktorów, a do tego trzeba dodać osoby wypromowane na innych uczelniach polskich. Wykonał ponad 80 recenzji prac doktorskich. Profesor położył wielkie zasługi w promowaniu samodzielnych pracowników naukowych. Sprawował on opiekę merytoryczną nad 22 habilitantami. Dokonał ponad 60 recenzji prac habilitacyjnych. Przygotował ok. 70 opinii dotyczą-

cych awansów na tytuł profesora lub stanowisko profesora uczelnianego. Bez przesady można stwierdzić, że znaczna większość obecnie czynnych lub będących już na emeryturze polskich profesorów z zakresu statystyki, ekonometrii i dziedzin pokrewnych była przynajmniej na jednym etapie kariery naukowej oceniana i dopingowana do pracy przez Profesora Zająca. Profesor Kazimierz Zając cieszy się dotąd w ogólnopolskim środowisku naukowym statystyków i ekonometryków dużym autorytetem i poważaniem, a osoby, które w swoim czasie oceniał, wyrażają wdzięczność za jego życzliwość i konstruktywne rady, jakich im udzielał. W trakcie swojej długoletniej pracy na naszej Uczelni, Profesor Zając pełnił na niej wiele różnorakich funkcji, walnie przyczyniając się do jej rozwoju. Już w latach 1954–1958 był prodziekanem ówczesnego Wydziału Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, a w latach 1964–1968 prodziekanem ówczesnego Wydziału Produkcji i Obrotu Towarowego. W latach 1980–1986 pełnił funkcję dziekana Wydziału Ekonomiki Obrotu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1965 roku, od śmierci pierwszego kierownika Katedry Statystyki prof. dr inż. J. Fiericha, był kierownikiem tej katedry, walnie przyczyniając się do jej kadrowego i naukowego rozwoju. W latach 1969–1986, aż do emerytury, pełnił funkcję kierownika Zakładu Statystyki oraz w latach 1969–1984 dyrektora Instytutu Metod Rachunku Ekonomicznego. Dzięki staraniom i inspiracji Profesora Instytut rozwijał się kadrowo i zyskiwał coraz silniejszą pozycję w polskim środowisku ilościowych badań ekonomicznych. Należy podkreślić, że starania prof. Zająca o rozwój naukowy i co za tym idzie rozwój kadrowy nie dotyczyły jedynie Zakładu Statystyki, lecz całego Instytutu. Za czasów dyrektorstwa prof. Zająca w Instytucie Metod Rachunku Ekonomicznego powstał Zakład Informatyki. Przyczynił się on także do rozwoju Zakładu Matematyki Instytutu Metod Rachunku Ekonomicznego, inspirując rozwój naukowy wielu pracowników naukowo-dydaktycznych tego Zakładu. Integrował także Zakład Ekonometrii z problematyką badawczą całego instytutu. To, że nasza Uczelnia intensywnie rozwijała się od lat 60. do 90. ubiegłego wieku pod względem potencjału naukowo-dydaktycznego, czego formalnym wyrazem była zmiana jej nazwy z Wyższej Szkoły Ekonomicznej na Akademię Ekonomiczną, a następnie na Uniwersytet Ekonomiczny, było w istotnym stopniu zasługą pracy Profesora Zająca na kierowniczych stanowiskach. Prof. dr hab. Kazimierz Zając swoją pracą organizacyjną i ekspercką oddziaływał na rozwój teorii i praktyki badań statystycznych w Polsce. Spośród wielu funkcji pełnionych poza uczelnią wymienić należy przewodniczenie w latach 1975–1979 Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN, a w latach 1978–1981 przewodniczenie Sekcji

Statystyki Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Od roku 1978 był przewodniczącym Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddział w Krakowie, od roku 1990 przewodniczył także Komisji Statystyczno-Demograficznej PAN Oddział w Krakowie. Jako przewodniczący tych gremiów zasiadał on w radach redakcyjnych i radach programowych takich czasopism naukowych, jak: „Przeszłość Demograficzna Polski”, „Studia Demograficzne”, „Przegląd Statystyczny”. W latach 1986–1990 był członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, przyczyniając się do promowania rozwoju samodzielnych kadr naukowych w zakresie statystyki i ekonometrii. W latach 1965–1995 był członkiem Rady Naukowej Głównego Urzędu Statystycznego GUS, przyczyniając się do wytyczania kierunków badań statystycznych oraz rozwoju metodologii i praktyki statystyki publicznej w Polsce. Przez długie lata zasiadał w Radzie Naukowej „Wiadomości Statystycznych” oraz Radzie Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Profesor zawsze przykładał dużą wagę do procesu dydaktycznego. W czasie pierwszych Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej był podstawowym referentem problemów metodycznych nauczania przedmiotów ilościowych. Był autorem lub współautorem wielu skryptów i podręczników do statystyki. Wśród nich wyróżnia się podręcznik „Zarys metod statystycznych”, mający 5 wydań, na którym wychowało się wiele roczników studentów uczelni polskich. Profesor Zając był znany i ceniony przez studentów jako interesujący wykładowca. Potrafił o metodach statystycznych i ich zastosowaniach mówić tak, że zdobywał dla nich uważnych słuchaczy, którzy potem niejednokrotnie wybierali je jako przedmiot swoich specjalizacji i tematy prac magisterskich. Profesor Zając wypromował ogromną rzeszę magistrantów, którzy nawet po bardzo wielu latach wspominają go jako wybitnego profesora krakowskiej uczelni ekonomicznej. Profesor Zając był też długoletnim wykładowcą na kierunku socjologia i psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Papieskiej Akademii Teologicznej. Będąc od 1986 roku formalnie na emeryturze, przez wiele lat przychodził codziennie do pracy w katedrze, brał udział w ogólnopolskim i krakowskim życiu naukowym, jeszcze w ubiegłym roku brał udział w konferencjach naukowych. 26 maja ubiegłego roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uroczyście odnowił nadanie mu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w 1958 r. Wraz ze śmiercią Profesora nauka polska i społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie straciła osobowość o niezwykłych zaletach umysłu i charakteru, zasłużonego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej, człowieka o wysokiej kulturze osobistej. Józef Pociecha

91


WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE O PROFESORZE ANDRZEJU IWASIEWICZU (1935–2012)

19 czerwca 2012 r. zmarł prof. dr hab. Andrzej Iwasiewicz, człowiek skromny, o dużej kulturze osobistej, pogodny i odważny. W wypełnianiu obowiązków cechowała Go pasja. Nie uznawał bylejakości. Nigdy nie szedł na łatwe kompromisy. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, począwszy od roku 1957, w którym uzyskał dyplom magisterski, a następnie – stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych (1964), stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie statystyki i statystycznej kontroli jakości (1988), stanowisko profesora nadzwyczajnego (1991) – do roku 1997, kiedy to otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. W Jego działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej można wyróżnić kilka etapów, a mianowicie: 1. W końcowym okresie studiów, jeszcze przed uzyskaniem dyplomu magisterskiego, podjął pracę w Krakowskich Zakładach Chemicznych Przemysłu Terenowego. Niezależnie od swoich służbowych obowiązków prowadził w tym czasie studia i badania nad stosowaniem napełniaczy mineralnych w przetwórstwie tworzyw sztucznych, a w szczególności w przetwórstwie zmiękczonego polichlorku winylu. 2. W kwietniu 1960 r. podjął pracę na Politechnice Krakowskiej, na stanowisku kierownika Działu Technicznego w organizującym się wówczas Zakładzie Tworzyw Sztucznych. 3. W latach 1960–1973 w Katedrze Chemii Instytutu Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. W roku 1967

92

uczestniczył w tworzeniu Pracowni Zastosowań Statystyki Matematycznej w Doświadczalnictwie i był także jednym z wielu pracowników nauki, który opiekował się Studenckim Kołem Naukowym Chemiczno-Towaroznawczym. 4. W latach 1973–2006 w Zakładzie Statystyki Instytutu Metod Rachunku Ekonomicznego w Krakowie, jako kierownik Zakładu Statystycznych Metod Kontroli Jakości, który współtworzył i organizował. 5. W latach 1997–2008 w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, gdzie kierował Katedrą Statystyki i Ekonometrii i wchodził w skład Senatu. 6. Od roku 2006 w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie zarządzał Katedrą Metod Statystycznych. Profesor Andrzej Iwasiewicz pełnił jeszcze wiele innych funkcji, związanych z działalnością dydaktyczną i społeczną. W latach 1993–1996 był dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dyrektorem Programu MBA w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1996/1997), członkiem Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddział w Krakowie, redaktorem naczelnym czasopisma „Folia Oeconomica Cracoviensia” (od 2003 r.), członkiem Komisji Statystyczno-Demograficznej PAN Oddział w Krakowie, członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, członkiem Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności oraz członkiem Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. zastosowań metod statystycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W latach 80. mocno zaangażował się w przemiany związkowe, które miały miejsce

w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W trakcie pierwszego konstytucyjnego zebrania Komisji Uczelnianej (1981) został wybrany do Zarządu NSZZ „Solidarność”, którego prezesem była profesor Janina Bieniarz. Uczestniczył w pracach organizacyjnych jubileuszu 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie, pełniąc funkcję przewodniczącego zespołu ds. wydawnictw, a także w Radzie Programowej jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Odszedł od nas ceniony, szanowany przez społeczność akademicką wybitny i prawdziwy naukowiec, autor wartościowych publikacji z zakresu statystyki i statystycznej kontroli jakości. Profesor A. Iwasiewicz pozostawił duży i znaczący dorobek naukowo-badawczy, charakteryzujący się oryginalnością i pomysłowością. Jego publikacje w znacznym stopniu rozwijały dyscyplinę, którą się zajmował. Miały one nie tylko charakter teoretyczny, ale w wielu przypadkach znajdowały zastosowanie w praktyce gospodarczej. Przykładem była dziesięcioletnia współpraca z Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie, w ramach której zrealizowany został Problem MR I.30: „Rozwój metod analizy systemowej i ich zastosowania w gospodarce narodowej” (Projektowanie i badanie systemów czynnej kontroli jakości wykonania; instrukcje wdrożeniowe, przygotowane dla potrzeb Łańcuckiej Fabryki Śrub, NZPS „Podhale” w Nowym Targu oraz Fabryki Kosmetyków „Pollena-Miraculum” w Krakowie ). Zasługi profesora A. Iwasiewicza w rozwoju uprawianej dyscypliny nie ograniczały się wyłącznie do publikowania prac, które sam stworzył, ale w dużym stopniu do inspirowania – w jak najszerszym tego słowa znaczeniu – innych osób. Należy podkreślić, że w pracach badawczych, zespołowych zawsze pozostawał głównym inicjatorem przyjmowanych koncepcji. Profesor A. Iwasiewicz był urodzonym dydaktykiem, lubianym przez studentów i młodych pracowników nauki. Jego zajęcia dydaktyczne z zakresu statystyki, statystycznych metod sterowania procesami, zarządzania jakością, monitorowaniem procesów oraz zarządzaniem operacjami cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy. Jako wykładowca brał udział – między innymi – w dwóch kursach, zorganizowanych dla członków studenckich naukowych kół chemików, którego słuchacze skierowali do Państwowego Wydawnictwa Naukowego propozycję wydania opracowania obejmującego procedury staty-

www.uek.krakow.pl

styczne dla chemików. W konsekwencji wydana została seria książek, które do dzisiaj zaleca się chemikom zajmującym się zastosowaniami metod statystycznych w doświadczalnictwie chemicznym. Jedna z tych książek pt. ”Statistical Methods in Applied Chemistry”, PWN – Polish Scientific Publishers, Warsaw, Elsevier – Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo, 1990 (praca zespołowa; s. 493), znajduje szerokie zastosowanie w działalności badawczej i dydaktycznej. Wpływ prof. A. Iwasiewicza na rozwój zastosowań metod probabilistycznych, szczególnie w badaniach zjawisk przyrodniczych i ekonomicznych, był i nadal jest znaczący, czego przykładem może być książka pt. „Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach” (wydanie drugie, uzupełnione), przygotowywanej do druku w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zdaniem wielu specjalistów to jedno z najlepszych opracowań z tego zakresu. Warto przypomnieć, że w stanie wojennym prof. Andrzej Iwasiewicz przez wiele lat współpracował z instytucjami charytatywnymi w Holandii (Stichting Sint – Oedenroden Helpt Polen), które na Jego ręce wysyłały do Polski cenne medykamenty i aparaturę szpitalną. Należy podkreślić, że prof. Andrzej Iwasiewicz w sposób przekonywający, a jednocześnie precyzyjny i dokładny przekazywał nowe kierunki działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej. W uznaniu zasług za działalność naukową i dydaktyczną prof. A. Iwasiewicz został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi za „dwudziestoletnią sumienną pracę pedagogiczną (1981), Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta (2002) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995). Otrzymał też nagrody: Ministra Szkolnictwa Wyższego za „osiągnięcia w pracy opiekuna grupy studenckiej” (1965), III stopnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego za książkę pt. „Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym” (1971), III stopnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego za książkę pt. „Metody badań i ocena własności tworzyw sztucznych” (1971), III stopnia Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. „Statystyczna kontrola jakości w toku produkcji, systemy i procedury” (1986), III stopnia Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. „Metody statystyczne dla chemików” (1987), Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. „Zarządzanie jakością, podstawowe problemy i metody” (2000). Przewiduje się, że w najbliższym czasie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego podejmą się wydania monografii poświęconej prof. Andrzejowi Iwasiewiczowi. Odszedł od nas człowiek, na którego zawsze można było liczyć. Jak tylko mógł, służył ludziom radą i pomocą, człowiek prawy o rzadko spotykanej charyzmie. Zbigniew Paszek

Dr hab. inż. Marzena Ucherek, prof. UEK (1967–2012)

Profesor Marzena Ucherek w dniu Święta UEK w 2008 roku

Profesor Marzena Ucherek przez całe swoje życie związana była z Krakowem. Tutaj ukończyła X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, następnie studia wyższe na kierunku Towaroznawstwo na Wydziale Ekonomiki Obrotu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę zawodową podjęła w 1992 roku w Katedrze Opakowalnictwa Towarów na Wydziale Towaroznawstwa AE w Krakowie, przechodząc wszystkie szczeble kariery nauczyciela akademickiego od asystenta po stanowisko profesora nadzwyczajnego. Pracę doktorską pt. „Modele ocen opakowań do żywności” obroniła w 1997 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa uzyskała w 2008 roku na podstawie monografii pt. „Trwałość produktów spożywczych pakowanych w modyfikowanej atmosferze”. W rok później w wyniku postępowania konkursowego uzyskała stanowisko profesora nadzwyczajnego. Wiosną 2012 roku została wybrana przez społeczność akademicką Wydziału Towaroznawstwa na stanowisko prodziekana Wydziału Towaroznawstwa w kadencji 2012–2016. Profesor Marzena Ucherek pozostawiła po sobie niezwykle obszerny dorobek naukowy zgromadzony przez niespełna 20 lat pracy na Uczelni. Dorobek ten koncentruje się wokół specjalności naukowych opakowalnictwo i przechowalnictwo, w ramach dyscypliny – towaroznawstwo i dziedziny – nauki ekonomiczne. Obejmuje on łącznie 230 prac naukowych, w tym 10 publikacji książkowych (4 monografie oraz 6 podręczników akademickich). Wyniki swoich prac w obszarze jakości i innowacyjności opakowań jednostkowych, trwałości produktów, głównie spożywczych, ekonomicznych problemów pakowania produktów oraz gospodarki opakowa-

niami, prezentowała na ponad 40 konferencjach naukowych, w tym ponad 20 za granicą, m.in. w czołowych ośrodkach akademickich w Europie, w Chinach i Korei Południowej. Przez cały okres pracy profesor Marzena Ucherek prowadziła zajęcia dydaktyczne na kierunku Towaroznawstwo na wszystkich formach i stopniach kształcenia. Prowadziła także seminaria dyplomowe i doktorskie. Była promotorem ponad 150 prac inżynierskich i magisterskich. Miała również osiągnięcia w działalności na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, będąc m.in. współautorem programów nauczania i serii podręczników akademickich do realizacji tych programów. Zgromadziła też dorobek w kształceniu młodej kadry naukowej. Profesor Marzena Ucherek była aktywnym członkiem szeregu polskich i międzynarodowych instytucji i organizacji naukowych, m.in. członkiem Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego i rzeczoznawcą PTT w zakresie opakowalnictwa, członkiem Gruppo Scientifico Italiano di Confezionamento Alimentare – GSICA (The Italian Scientific Group of Food Packaging). Była także członkiem Komitetu Naukowego kwartalnika „Towaroznawcze Problemy Jakości – Polish Journal of Commodity Science”, współredaktorem biuletynu EPI (European Packaging Institute) pt. „Raports, News, Notifications” oraz stałym recenzentem czasopism, m.in. „Journal of Food Science” oraz „Food Science and Technology International”. Profesor Marzena Ucherek zaznaczyła też mocno swoją obecność w pracy organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W uczelni tylko ostatnio była członkiem: Senackiej Komisji ds. Dydaktyki, Uczelnianej Komisji Wyborczej, Komisji Stypendialnej w ramach projektu „Doctus – małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” oraz Ośrodka Międzynarodowej Współpracy Naukowej UEK. Za swą wielowątkową działalność Pani Profesor była wielokrotnie wyróżniana – była laureatem indywidualnych Nagród Rektora UEK za osiągnięcia dydaktyczne, a także laureatem indywidualnych oraz zbiorowych nagród w dziedzinie naukowej. Otrzymała też w 2004 roku Brązowy Krzyż Zasługi. Profesor Marzena Ucherek była zawsze pogodna, uśmiechnięta, niezwykle życzliwa i koleżeńska. Była nauczycielem akademickim wymagającym, ale też pomocnym dla studentów, którzy zawsze otaczali ją z niezwykłą sympatią i zaufaniem. Trudno uwierzyć, że Pani Profesor Marzeny Ucherek, „naszej Marzenki”, nie ma już wśród nas. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz

93


SPORT

SPORT

Za nami III Gala Mistrzów Sportu UEK 23 czerwca podsumowaliśmy kolejny sportowy rok akademicki studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Mamy czym się chwalić: po raz kolejny staniemy na podium klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski w typie uczelni społeczno-przyrodniczych. Tradycyjnie galę rozpoczęto od nagrodzenia tych, którzy brali udział w wewnątrzuczelnianej rywalizacji. Tym razem zmagania miały wyższą rangę, ponieważ połączono je i stworzono Ekonomiczne Igrzyska – cykl turniejów studenckich, które wyłoniły najlepszy sportowo wydział (szerzej o igrzyskach w osobnym artykule). Druga część oficjalnej części gali stała pod znakiem podziękowań. Wyróżnienia otrzymali wszyscy reprezentanci Uczelni, którzy kończą studia na naszej Uczelni. Nie zabrakło także specjalnych podziękowań. Prezes klubu – Bartosz Wanat złożył na ręce dyrektora Kancelarii Rektora – mgr Łukasza Salwarowskiego podziękowania dla władz Uczelni za wsparcie i nieocenioną pomoc w rozwoju naszego Klubu Uczelnianego. Takie same wyróżnienie otrzymał także Kierownik Studium Wychowania Fizycznego – mgr Marek Seroczyński. Gwoździem programu było ogłoszenie Sekcji Roku 2012 oraz Sportowca Roku 2012. Kryterium nominacji było jak zawsze takie same – medal Akademickich Mistrzostw Polski. Sekcją Roku 2012 wybrano sekcję piłki nożnej. Sportowcem Roku 2012 został Andrzej Gąsienica-Daniel.

Sekcja Roku 2012 – Piłka Nożna Mężczyzn

Podopieczni mgr. Leszka Walankiewicza dostarczyli w tym roku wielu emocji, sprawiając zarazem wiele niespodzianek. Kapitalna postawa w Małopolskiej Lidze Akademickiej i tytuł wicemistrzowski to był dopiero początek. Na Turnieju Półfinałowym Akademickich Mistrzostw Polski nasi koledzy wypadli znakomicie. Choć strojami przypominali angielski Aston Villa Birmingham, to stylem gry bliżej im było do Chelsea Londyn – uważnie w obronie i zabójczo skutecznie w kontratakach. Dość powiedzieć, że w 5 spotkaniach straciliśmy tylko 2 gole. Oba w finale z Wszechnicą Świętokrzyską, złożoną z zawodników Korony Kielce. Jednak już przed tym meczem mieliśmy pewny awans do Turnieju Finałowego. W Katowicach niestety ten styl gry nie sprawdził się – zajęliśmy miejsca 9.–12. W klasyfikacji uczelni społecznoprzyrodniczych zdobyliśmy złoty medal. Jest to największy sukces tej sekcji od 2007 roku.

Sportowiec Roku 2012

– Andrzej Gąsienica-Daniel

Na drugiego tak wybitnego sportowca mury naszej Uczelni zapewne będą musiały jeszcze długo czekać. Andrzej trzykrotnie reprezentował Polskę na Zimowych Uniwersjadach w Turynie (2007), Harbinie (2009) i Erzurum (2011). Od wielu lat jest członkiem snowboardowej kadry Polski. Reprezentując Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie co roku zdobywał medale Akademickich Mistrzostw Polski zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w typie uczelni. Zdobyty w tym roku złoty medal jest jego drugim w karierze. W historii naszej uczelni zapisze się jako pierwszy, który dwukrotnie zdobył tytuł Sportowca Roku. Jeśli jego edukacja się nie przedłuży, to będziemy musieli go pożegnać, gratulując tytułu magistra zarządzania.

8. Tour de UEK Niemal tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerwca na kampusie UEK rozegrany został wyścig Tour de UEK. Organizatorem zawodów jest Klub Uczelniany AZS UEK oraz drużyna kolarska Subaru AZS UEK. Wymagająca doskonałej techniki i kondycji trasa o długości 2 km wytyczona została na terenie kampusu Uniwersytetu. Krótkie podjazdy i zjazdy, luźna nawierzchnia i ostre krawężniki dawały się we znaki wszystkim startującym. Wyścig rozegrano w trzech kategoriach: kobiety (5 okrążeń), amator (8 okrążeń) oraz elita (12 okrążeń). Na starcie zawodów obok studentów i pracowników naszej Uczelni stanęli kolarze, którzy na co dzień startują w zawodach ogólnopolskich. W ósmej edycji Tour de UEK udział wzięło 54 zawodników.

94

Zarządzanie wygrywa Ekonomiczne Igrzyska 2012

W maju i czerwcu odbyła się na naszej Uczelni I edycja Ekonomicznych Igrzysk. Rozgrywane turnieje, nazwą nawiązujące do idei igrzysk olimpijskich, miały wyłonić najbardziej wysportowany wydział, studentki oraz studentów. Pierwsza edycja igrzysk miała charakter pilotażowy, a zawody przeprowadzane były tylko w wybranych dyscyplinach. Od przyszłego roku akademickiego rywalizacja ruszy pełną parą. Tegoroczna rywalizacja była wyrównana tylko do połowy dystansu. Potem reprezentantki i reprezentanci Wydziału Zarządzania najwyraźniej ogłosili mobilizację, zwiększyli nie tylko liczbę startujących, ale także w jakość. Zawody zaczęły się 9 maja od turnieju tenisa stołowego. Potem odbyły się kolejne konkurencje: pływanie, dart, zawody siłaczy, badminton, siatkówka, kolarstwo (Tour de UEK), piłka nożna. Igrzyska zakończył 13 czerwca Bieg Śmierci na 7. piętro pawilonu F. Ta najbardziej widowiskowa konkurencja przyciągnęła uwagę wielu osób. Techniki wbiegania były różnorodne. Jedna osoba zdecydowała się nawet wystartować boso! Łącznie w Igrzyskach wzięło udział prawie 220 studentów i studentek. Wiele z nich starto-

Reprezentantki Wydziału Zarządzania odbierają puchar za wygranie Ekonomicznych Igrzysk 2012.

wało w kilku konkurencjach. Zbierali oni punkty na swoje konto i jednocześnie na konto swojego wydziału. Najlepszych nagrodziliśmy podczas III Gali Mistrzów Sportu UEK. Bezkonkurencyjny okazał się Wydział Zarządzania. Drugie miejsce zajął Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych po wyrównanej walce do samego końca z Wydziałem Finansów. Zdecydowanie najmniej punktów zgromadził Wydział Towaroznawstwa. Ekonomiczne Igrzyska 2013 planuje się na listopad 2012. Konkurencje będą rozkładane na kolejne miesiące tak, aby rywalizacja trwa-

ła do końca roku akademickiego. Planowane jest także poszerzenie rywalizacji o kolejne dyscypliny sportowe. O szczegółach będziecie mogli się dowiedzieć na początku przyszłego roku akademickiego na stronie internetowej klubu: www.azs.uek.krakow.pl oraz na stronie Uczelni.

Klasyfikacja generalna Ekonomicznych Igrzysk 2012: 1. Wydział Zarządzania

1004,5 pkt

2. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

763 pkt

Wyniki wyścigów w poszczególnych kategoriach:

3. Wydział Finansów

643,5 pkt

Kobiety: 1. Beata Kalemba (POLART NUTRAXX TEAM) 2. Katarzyna Machalica (KSPO Kraków Racing Team) 3. Katarzyna Szczurek (KKCiM Smok Kraków)

4. Wydział Towaroznawstwa

73 pkt

Najlepsi studenci/studentki Ekonomicznych Igrzysk 2012:

Amator: 1. Karol Rożek 2. Tomasz Nizioł 3. Krystian Pawlicki Enduro 69 Elita: 1. Adrian Rzeszutko (RMF FM ADRENALINE MOUNTAIN DEW) 2. Kamil Pomarański (Subaru AZS UEK) 3. Dominik Grządziel (Dobre Sklepy Rowerowe – Author)

Z roku na rok Tour de UEK staje się coraz bardziej rozpoznawalną imprezą. Doskonale promuje on zarówno Uniwersytet Ekonomiczny jako mecenasa sportu, jak i Akademicki Związek Sportowy UEK jako aktywnego organizatora.

Nagrody dla zwycięzców w postaci bonów upominkowych na zakupy w sklepie Cyklomania.pl ufundowane zostały przez KU AZS UEK.

Pełne wyniki oraz galeria Tour de UEK 2012 dostępne są na stronie: na stronie www.subaruazsuek.com/tourdeuek.

1. Krzysztof Bielawski

82 pkt

2. Łukasz Szata

80 pkt

3. Olaf Omiotek

70 pkt

Najaktywniejsi studenci/studentki Ekonomicznych Igrzysk 2012: 1. Łukasz Szata 2. Grzegorz Ryniewicz

www.uek.krakow.pl

3. Rafał Bielecki Bartosz Wanat, prezes Klubu Uczelnianego AZS UEK, przekazuje Łukaszowi Salwarowskiemu, dyrektorowi Kancelarii Rektora UEK, podziękowania za wspieranie działań sportowych AZS UEK.

95


SPORT

SPORT

O krok od kolejnego medalu AZS Warszawa – koordynator Akademickich Mistrzostw Polski – opublikował klasyfikację generalną jeszcze przed zakończeniem kilku konkurencji. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zajmuje w niej 20. miejsce, a w typie uczelni społeczno-przyrodniczych jesteśmy na drugim miejscu. Jest to zasługą naszych studentek i studentów. Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu „Kuriera UEK”, sekcja badmintona odniosła historyczny sukces, awansując do Turnieju Finałowego AMP. Odbywał się on na obiektach AGH. Nasza reprezentacja zajęła tam 14. miejsce, a w typie uczelni wywalczyła brązowy medal! Podobny sukces zanotowali nasi piłkarze nożni. Najpierw zostali oni wicemistrzami Małopolskiej Ligi Akademickiej, co odebrano jak porażkę, bo mistrzostwo mieliśmy już w kieszeni, ale (delikatnie mówiąc) głupio stracone punkty z Uniwersytetem Rolniczym pozbawiły nas pierwszego miejsca. Upust swojej sportowej złości dali na Turnieju Półfinałowym AMP, gdzie także zajęli 2. miejsce. To już jednak trzeba rozpatrywać w kategoriach wielkiego sukcesu! Godna pochwały jest postawa naszego bloku defensywnego, który aż do finału nie dał sobie strzelić ani jednej bramki. Finały odbywać się będą w Katowicach, lecz ich wyniki będą znane dopiero po zamknięciu tego numeru „Kuriera UEK”. Inną miłą niespodzianką był występ naszych judoków. Choć było ich zaledwie dwóch, to Mateusz Kuganda zdobył brązowy medal w „generalce”, a w typie uczelni zdobył złoto! Dzięki punktom zdobytym przez Piotra Sobczyka zostaliśmy sklasyfikowani na 1. miejscu drużynowo. Inną „niszową” dyscypliną, w której także wystąpiliśmy, było jeździectwo. W konkurencji skoków przez przeszkody (kategoria profi) 20. miejsce zajęła Małgorzata Ćwikło na koniu Cristobal v/d Koold. W ujeżdżaniu profi Hanna Lipnicka na koniu Te Quiero zajęła 24. miejsce. O pechu może mówić sekcja kolarstwa górskiego. Panowie bardzo dobrze wystartowali i wykręcili dwa medale indywidualnie (typ uczelni): Kacper Kozioł (złoto) i Wiktor Łyszczarz (brąz). W klasyfikacji drużynowej typów uczelni bylibyśmy na 2. miejscu, ale niestety nie został spełniony wymóg regulaminowy do jej utworzenia. Wśród kobiet reprezentowały nas Monika Brożek (37. w generalce) oraz Karolina Furlepa (69.). Ta pierwsza swój start okupiła bolesnym upadkiem i wizytą w szpitalu. Na szczęście obyło się bez poważnego urazu. Największą imprezą w cyklu AMP są lekkoatletyczne mistrzostwa, w których uczestniczy ponad 1500 zawodniczek i zawodników. Nasi lekkoatleci drużynowo niestety nie osiągali nigdy wysokich miejsc, ale posiadamy wielu utalento-

96

Sportowa majówka Wyjątkiem byli tutaj studenci-sportowcy, którzy z pięknej pogody mogli korzystać w przerwach między meczami Turniejów Półfinałowych Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce i piłce ręcznej.

Część męskiej reprezentacji lekkoatletycznej

wanych zawodników, którzy co roku przywożą medale. Taką ekipą jest nasza męska sztafeta 4x100 metrów (Filip Kubis, Marcin Tomkiewicz, Marcin Suszek Patryk Dunal), która po raz trzeci z rzędu zdobyła złoty medal w typie uczelni, a ogólnie była ósma! Drugi złoty medal i 9. miejsce ogólnie wybiegali 400-metrowcy w sztafecie (Sławomir Buczkowski, Damian Strycharz, Andrzej Siódmiak, Dawid Choczyński). Srebrny medal na 100 metrów dołożył jeszcze Patryk Dunal, a brąz na 200 metrów – Dawid Choczyński. I tak już ciężki medalowy worek dopełniają

jeszcze drużynowe medale siatkarzy plażowych (złoto) i srebro tenisistek (Dorota Odrzywołek, Izabela Rasińska, Marta Świech). Suma wszystkich tych sukcesów oraz innych występów naszych zespołów daje nam łącznie już niemal pewne drugie miejsce w Klasyfikacji Generalnej Akademickich Mistrzostw Polski w typie uczelni społeczno-przyrodniczych. Będzie to nasz siódmy z rzędu medal! Piotr Majewski – rzecznik prasowy Klubu Uczelnianego AZS UEK

Smocze łodzie popłynęły Wisłą II miejsce UEK w III Międzyuczelnianym Wyścigu Smoczych Łodzi

Z

anim o samym wyścigu, warto najpierw odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę są smocze łodzie? Mogłoby się wydawać, że ma to jakiś związek z tradycją naszego miasta, którego jednym ze znaków rozpoznawczych jest przecież Smok Wawelski. Nic bardziej mylnego! Wyścig smoczych łodzi to tradycja wywodząca się z Chin, gdzie ścigano się na rzece Jangcy. Łódź jest stosunkowo mała – mieści dokładnie 22 osoby: 20 wioślarzy, bębniarza, który wybija rytm dla wioślarzy, oraz sternika. Łódź zakończona jest smoczą głową i ogonem. Sam wyścig był bardzo interesujący. Nasza ekipa zajęła w nim drugie miejsce, co jest najlepszym jak dotąd wynikiem. Mimo to pojawił się pewien niedosyt, ponieważ o przegranej z osadą AGH zadecydował nieudany start, kiedy to mieliśmy drobne problemy techniczne. Niemniej jednak należy podkreślić, że jest to wielki sukcesu zespołu, który tak naprawdę spotkał się wspólnie po raz pierwszy! Nasi wioślarze nie mają zamiaru spocząć na laurach i już teraz pragną rozpocząć przygotowania do przyszłorocznego wyścigu. Spotkanie załogi UEK – laureatów II miejsca w III Międzyuczelnianym Wyścigu Smoczych Łodzi

www.uek.krakow.pl

Klub Uczelniany AZS UEK jest znany w kraju z wysokiego poziomu organizowanych imprez sportowych. Co roku otrzymujemy prawo organizacji turniejów cyklu Akademickich Mistrzostw Polski. Na początku marca gościliśmy tenisistki i tenisistów stołowych, a trzy tygodnie później siatkarki. Z kolei przełom kwietnia i maja stał przede wszystkim pod znakiem piłki ręcznej. Najpierw jednak na boisko weszły koszykarki. W Turnieju Półfinałowym AMP 10 zespołów walczyło o 3 bilety do wrocławskiego finału. Nasza reprezentacja miała spore apetyty na jeden z nich, co było w pełni uzasadnione, ponieważ przez lata regularnie występowaliśmy w turniejach finałowych. Rozgrywki od początku przebiegały po naszej myśli. Bez większych problemów uporaliśmy się z ekipami Collegium Medicum UJ, AWF Kraków i AGH Kraków. Dopiero w ostatnim meczu grupowym ulegliśmy UMCS Lublin. Tym samym zajęliśmy drugie miejsce w grupie i w półfinale mieliśmy zmierzyć się z Politechniką Krakowską prowadzoną przez… syna pani trener naszego zespołu – mgr Ewy Eljasz-Radzikowskiej. W wewnątrzrodzinnym pojedynku lepszy okazał się zespół syna pani Ewy. Przyszło nam zatem walczyć o awans do samego końca. W meczu o trzecie miejsce walczyliśmy z Krakowską Akademią. Stawka spotkania wyraźnie sparaliżowała nasz zespół na początku. Kilka nietrafionych prostych rzutów wprowadziło nerwowość. Na szczęście udało się opanować emocje i już w drugiej kwarcie odrobić straty. Zacięta walka trwała do ostatnich sekund. Niestety nie zakończyła się dla nas happy endem. Po koszykarkach przyszedł czas na szczypiornistki. Turniej Półfinałowy AMP w Pił-

Klasyfikacja końcowa Turnieju Półfinałowego AMP w Koszykówce Kobiet 1. UMCS Lublin – awans do turnieju finałowego 2. Politechnika Krakowska – awans do turnieju finałowego 3. Krakowska Akademia – awans do turnieju finałowego 4. UEK 5. AWF Kraków 6. Uniwersytet Rzeszowski 7. Uniwersytet Jagielloński 8. AGH Kraków 9. Collegium Medicum UJ 10. KUL Lublin

AWF Kraków – zwycięzca Turnieju Półfinałowego AMP w Piłce Ręcznej Kobiet. Późniejsze srebrne medalistki Turnieju Finałowego”

WSSP Lublin – 2. miejsce w Turnieju Półfinałowym AMP w Piłce Ręcznej Kobiet. Późniejsze Akademickie Mistrzynie Polski”

ce Ręcznej kobiet jest imprezą o nieco innej charakterystyce. Po pierwsze – to dopiero drugi rok rozgrywania tej dyscypliny w AMP. Po drugie – w przeciwieństwie do większości konkurencji, tutaj rozgrywane są tylko dwa turnieje półfinałowe. A więc do Krakowa przyjechało 14 zespołów, które swoje mecze rozgrywały w hali UEK oraz hali Centrum Rozwoju COM-COM ZONE. To, że akademicka piłka ręczna w wykonaniu kobiet raczkuje, było widać wyraźnie. W turnieju prym wiodły drużyny z miast posiadających zespoły ligowe. Łatwo było wskazać faworytów, a niespodzianek było jak na lekarstwo. Do jedynej doszło w finale. Zmierzyły się w nim reprezentacje AWF Kraków (oparta na piłkarkach walczącego o ekstraklasę SPR-u Olkusz) oraz WSSP Lublin (czyli SPR Lublin – brązowe medalistki ekstraklasy). Porażkę lublinianek, które wprawdzie nie grały w najsilniejszym składzie, należy uznać za niespodziankę. Jak się później okazało, na rewanż nie trzeba było długo czekać. Na turnieju finałowym oba zespoły spotkały się w meczu o złoty medal i tytuł Akademickiego Mistrza Polski. Tam nie było już niespodzianki – WSSP Lublin wygrał 28:17. Nasz zespół pomimo am-

bitnej postawy zajął w Turnieju Półfinałowym 11. miejsce. Sportową majówkę kończył Turniej Półfinałowy AMP w Piłce Ręcznej. Jego organizatorem była Organizacja Środowiskowa AZS Kraków, a AZS UEK wystąpił w roli współorganizatora. Atut własnej hali miał pomóc naszym szczypiornistom wywalczyć awans. Zadanie to utrudniło nam niekorzystne losowanie. Choć nasi studenci walczyli, to zabrakło im nieco szczęścia i umiejętności. Ulegli jednak nie byle komu. Wszystkie wyżej sklasyfikowane ekipy to zespoły oparte na graczach ligowych, czego nie można powiedzieć o naszych kolegach. Tryumfował PWSZ Tarnów przed Kolegium Nauczycielskim z Przemyśla. Mecz finałowy nie odbył się. Powód? KN Przemyśl to był tak naprawdę KS Czuwaj Przemyśl – zespół I ligi piłki ręcznej, który w porze finału rozgrywał w Warszawie barażowy mecz o awans do ekstraklasy (wygrany). Niestety nasze zespoły nie zaliczą tej majówki do udanych. O ile od naszych koleżanek grających w piłkę ręczna ciężko było oczekiwać sprawienia aż tak wielkiej niespodzianki, to dwa pozostałe zespoły miały realne szanse na powodzenie.

Klasyfikacja końcowa Turnieju Półfinałowego AMP w Piłce Ręcznej Kobiet 1. AWF Kraków – awans do turnieju finałowego 2. WSSP Lublin – awans do turnieju finałowego 3. AWF Katowice – awans do turnieju finałowego 4. Politechnika Opolska – awans do turnieju finałowego 5. Uniwersytet Łódzki – awans do turnieju finałowego 6. Politechnika Śląska – awans do turnieju finałowego 7. Politechnika Łódzka 8. KUL Lublin 9. AGH Kraków 10. Uniwersytet Jagielloński 11. UEK 12. Uniwersytet Opolski 13. Politechnika Krakowska 14. Politechnika Świętokrzyska

Klasyfikacja końcowa Turnieju Półfinałowego AMP w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1. PWSZ Tarnów – awans do turnieju finałowego 2. KN Przemyśl – awans do turnieju finałowego 3. AWF Kraków – awans do turnieju finałowego 4. Uniwersytet Jagielloński – awans do turnieju finałowego 5. Uniwersytet Rzeszowski – awans do turnieju finałowego 6. UJK Kielce 7. UEK 8. AGH Kraków 9. Politechnika Świętokrzyska 10. UMCS Lublin 11. Politechnika Lubelska 12. PSW Biała Podlaska 13. Politechnika Krakowska 14. KUL Lublin

97


ZAPOWIEDZI

ZAPOWIEDZI

Sekcja Promocji Kancelarii Rektora UEK

„Edukacja bez granic” 22–24 sierpnia 2012 r.

Międzynarodowa konferencja dyrektorów szkół partnerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z udziałem dyrektorów 50 szkół partnerskich UEK z Ukrainy, Litwy, Mołdawii, Białorusi, Czech i Polski

W programie m.in. prelekcje: • „Zdrowa szkoła” – dyrektor szkoły nr 148 „Planeta szczęścia” w Dniepropietrowsku oraz Stowarzyszenie Manko • „PR i promocja szkoły średniej w XXI wieku” – dyrektor Kancelarii Rektora UEK Łukasz Salwarowski oraz dyrektor Technicznego Liceum w Kijowie • „Współpraca szkoły z biznesem” – Dominika Kurtek z Sekcji Promocji Kancelarii Rektora UEK • oraz prezentacje: programu Eurostudent, Kopalni Soli Wieliczka, Kuratorium Oświaty w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, Sala Senacka Szczegóły wkrótce na: www.uek.krakow.pl Więcej: 12 293 58 36, e-mail: wspolpraca@uek.krakow.pl Organizator: Sekcja Promocji Kancelarii Rektora UEK Współorganizator: Program „Eurostudent” Partnerzy: Jordan, Indesit, Eurostudent, Kopalnia Soli Wieliczka, Rabka Zdrój

oraz

Biuro Podróży „Jordan”

XX Zjazd Redaktorów Gazet Akademickich 28–31 sierpnia 2012 r. W programie: • wykłady z zakresu prawa prasowego i autorskiego, ochrony wizerunku, dziennikarstwa prasowego i społecznego • atrakcje turystyczne Organizator: Sekcja Prasowa Kancelarii Rektora UEK Partnerzy projektu: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zapraszamy! Program zjazdu na stronie www.zjazdredaktorow.uek.krakow.pl

zapraszają pracowników oraz studentów UEK

na wycieczkę do Warszawy (Muzeum Powstania Warszawskiego i Gra miejska)

która odbędzie się

Planowany program: 6.00 Wyjazd z Krakowa do Warszawy (czas przejazdu około 5 godzin) 11.00–12.30 Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego z przewodnikiem muzealnym w dwóch grupach 13.30 Obiad w restauracji w pobliżu Muzeum 15.00 Gra miejska: Warszawa z powstańczej perspektywy to propozycja dla tych, którzy chcą poznać zakamarki stolicy, ich historie i tajemnice na co dzień pomijane lub też ukryte przed okiem turystów. To propozycja odkrywająca powstańczy teatr satyryczny dla żołnierzy i cywilów „Kukiełki pod Barykadą”, czym był „Kubuś”, dająca wyobrażenie o wielkich przestrzeniach elektrowni i wielu innych zapomnianych lub nieistniejących miejscach. Jest to propozycja dla tych, którzy chcą czegoś więcej…, którzy chcą naprawdę zrozumieć Warszawę. około 18.30 Wyjazd z Warszawy w drogę powrotną do Krakowa

23 września 2012 r.

Cena zawiera:  transfer komfortowym autokarem  bilety wstępu do Muzeum Powstania Warszawskiego  usługa przewodnika muzealnego  gra miejska  obiad Koszt: 184 zł  usługa pilota

Zgłoszenia i wpłaty od 3 do 7 września br. Dział Spraw Pracowniczych, pokój 210 B, Budynek Główny, tel. 12 293 54 77, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.00. Ilość miejsc ograniczona!

dowcipakery.pl

facebook.com/dowcipakery

Klub Studio

Finał 17 października 2012

Forty Kleparz

Eliminacje 16 października 2012 AGENCJA

ARTYSTYCZNA GAP

98

www.uek.krakow.pl

99


REKLAMA

Właśnie Tutaj

Reklama

Aktywnie wypoczywaj

www.zabierzow.gmina.pl www.jurajskiraj.pl Zabierzów to gmina o bogatej historii, jurajskich krajobrazach oraz nowoczesnej infrastrukturze sportowo - rekreacyjnej. Kryta pływalnia, stadniny koni, miejsca wspinaczkowe, kompleksy boisk sportowych MOJE BOISKO - Orlik 2012, nowoczesny fitness club, oferta agroturystyczna oraz ciekawe szlaki turystyczne sprawiają, że Właśnie Tutaj warto aktywnie wypoczywać w zielonym otoczeniu. Gmina Zabierzów połąc posiada dogodne połączenie komunikacyjne z Krakowem, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II oraz wjazd na autostradę.

facebook.com/GminaZabierzow

Nie lej wody!

! EK U ę k n a z ic n y r K Kup Do nabycia w:  Akwarium (pawilon B, parter)  AUTOMATACH:  Biblioteka Główna (parter)  pawilon B (parter, I piętro)  pawilon C (I piętro)  pawilon D (parter)  pawilon S (-I, parter, II piętro)  pawilon F (I, III, IV, VII piętro)  Ustronie (parter)  Dom Studencki „Merkury” (parter)  Dom Studencki „Fafik” (parter)

telki przeznaczone 20% ze sprzedaży każdej bupr ez studenckich zostanie na organizację im UEK ! i inne inicjatywy studentów 100

www.uek.krakow.pl

101


REKLAMA

Reklama

Zapraszamy do nowo otwartego

www.niepalprzydziecku.pl www.niepalprzydziecku.pl

Baru Kawka i Mleczko

www.niepalprzydziecku.pl

Do każdej zakupionej kanapki, butelka wody mineralnej „Kryniczanka” z logo UEK gratis! W menu m.in.: napoje zimne i gorące, kanapki, zapiekanki, zimne przekąski, tirami su, drożdżówki, sałatki. Czynne: poniedziałek – sobota, godz. 9.00–19.00 niedziela, godz. 9.00–17.00 pawilon C, poziom -1, obok bagażowni

Organizator Organizator Organizator

Partnerzy merytoryczni Partnerzy merytoryczni Partnerzy merytoryczni

Patroni medialni Patroni medialni Patroni medialni

Zapraszamy w nowym roku akademickim! Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa ProjektMałopolskiego zrealizowano przy wsparciu finansowym

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Województwa Małopolskiego

Partnerzy Partnerzykampanii kampanii Partnerzy kampanii

Patroni honorowi Patronihonorowi honorowi Patroni

Marszałek Województwa MałopolskiegoMałopolskiego Marek Sowa Marek Sowa Marszałek Województwa Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Projekt jest współfinansowanyzeześrodków środkówGminy GminyMiejskiej Miejskiej Kraków Kraków Projekt jest współfinansowany

Sekcja Promocji Kancelarii Rektora UEK i restauracja „Dominium” zapraszają studentów i pracowników UEK na pizzę z rabatem!

50% zniżki – na pizzę w lokalu

40% zniżki

– na pizzę z dostawą do akademików i obiektów dydaktycznych UEK Rabat udzielany jest na podstawie ważnej legitymacji studenckiej UEK lub identyfikatora pracowniczego.

Szczegóły: www.pizzadominium.pl

102

Partnerzy akcji:

www.uek.krakow.pl

103