Kurier UEK nr 8 (32), grudzień 2009

Page 1

Przyczyny aktualnego kryzysu

W hołdzie zmarłym

Dni JP II s. 8

s. 6

s. 4

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ISSN 1689-7757

Nr 8 (32) grudzień 2009


Przyczyny aktualnego kryzysu

W hołdzie zmarłym

Dni JP II s. 8

s. 6

Spis treści:

s. 4

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ISSN 1689-7757

Nr 8 (32) grudzień 2009

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl Redakcja: Małgorzata Strakowska-Szczurek Łukasz Salwarowski Skład graficzny: Piotr Góral Zdjęcia: Rafał Cygan Druk: DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30- 702 Kraków ISSN 1689-7757 Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Nakład: 2500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

Szukamy odpowiedzialnych za kryzys? Zacznijmy od siebie! W hołdzie zmarłym i pomordowanym Czy naprawdę należymy do gatunku homo sapiens? Roztańczony AS W górach jest wszystko, co kochamy 7. Krakowski Festiwal Górski zakończony Dr Jerzy Bukowski odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Dr Anna Moździerz laureatką XV edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie Niebywały wyczyn Rafała Ziobry! Sukces chóru Dominanta O historii i nie tylko Kwestionariusz osobowy Rafała Ziobry Kraków leży nad Bałtykiem Wiedza o morzu przydaje się zwłaszcza na śródlądziu Media UEK Kto i dlaczego odwiedził nasze Dni Otwarte? Doktoranci o studiach III stopnia Niepełnosprawni. Spotkanie niepełnosprawnych studentów I roku Podróżuj bezpiecznie jesienią i zimą! Spotkanie nt. bezpieczeństwa Po źródło do Biblioteki Nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Targach Książki Międzynarodowa współpraca naukowa UEK – stan obecny, możliwości i plany Trwa rekrutacja na wyjazdy zagraniczne w 2010/2011! Praktyka międzynarodowa – warto inwestować w siebie! Już niedługo rekrutacja do programu STAIR – Atlantis Study Trip słuchaczy studiów MBA Relacja z pobytu w Sawyer Business School Dzieci z Białorusi na Uniwersytecie Ekonomicznym We współpracy z Bratysławą Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy w telegraficznym skrócie Katedra Ekonomii Stosowanej Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych i... cwaniaków Pomóżmy Oskarkowi Technologia i nie tylko, czyli o potrzebie kompleksowej modernizacji polskiej gospodarki Restrukturyzacja a globalny kryzys gospodarczy Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu ekonomicznego Perspektywy rozwoju rachunkowości i sprawdawczości finansowej według studentów Triumf studentów UEK na Uczelniadzie 2009 Emigracja. Problem globalny, czy lokalny Kolejny sukces Wampiriady UEK Targi Kół Naukowych Wycieczki z NSZZ „Soliadarność” Pamięć „Siatkówka jest moim hobby i sposobem na życie” AZS Skawa nie zwalnia tempa! Małopolska Liga Akademicka rozpoczęta Ankieta na temat miesięcznika „KURIER UEK”

4 6 8 10 10 11 12 12 13 13 14 15 16 17 19 20 22 24 25 25 26 27 27 28 30 31 31 32 33 34 35 35 36 38 39 40 42 44 45 46 47 48 49 49 50 52 53 54 55 59

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Czytelnicy „Kuriera UEK ”!

Przyjmijcie Państwo serdeczne życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Niech te wyjątkowe dni będą dla Państwa spokojne i radosne, niech upłyną w ciepłej, rodzinnej atmosferze i przyniosą zasłużony odpoczynek.

Pragnę przekazać także Państwu życzenia na Nowy 2010 Rok. Życzę Państwu, by był rokiem pomyślności, szczęścia i dostatku, by spełniły się wszystkie Państwa nadzieje, marzenia i plany. Niech każdy dzień dostarcza zadowolenia, spełnienia i ludzkiej życzliwości. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

W imieniu Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Roman Niestrój Rektor UEK


DEBATA REKTORSKA

DEBATA REKTORSKA

Szukamy odpowiedzialnych za kryzys?

Zacznijmy od siebie! Przyczyny aktualnego kryzysu – destrukcja systemu wartości czy zawodność instytucji? – na tak postawione pytanie próbowali odpowiedzieć 20 listopada uczestnicy kolejnej debaty rektorskiej, tym razem z udziałem prof. Janiny Filek z Katedry Filozofii UEK i prof. Jarosława Górniaka z Katedry Socjologii UJ. Przypomnijmy, cykl debat rektorskich zainaugurowano przed rokiem w celu stworzenia platformy wymiany myśli nt. aktualnie najważniejszych kwestii w gospodarce i społeczeństwie. Do dyskusji zwyczajowo zapraszani są eksperci z dziedziny będącej przedmiotem dyskusji, a moderatorem spotkania zawsze jest prof. Roman Niestrój – Rektor UEK, pomysłodawca cyklu. Jako pierwsza swoje stanowisko zaprezentowała prof. Janina Filek, która przyczyn kryzysu gospodarki wolnorynkowej upatrywała w destrukcji wartości, ich przewrocie i zafałszowaniu. Prof. Jarosław Górniak w swoim wystąpieniu starał się przekonać, że to zawodność instytucji, pewien błąd ewolucyjny systemu winny jest upadku systemu bankowego w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Destrukcja wartości Profesor Janina Filek opierała się w swoim wystąpieniu na pojęciu destrukcji wartości, jako głównego czynnika powodującego załamanie się systemu wolnorynkowego. Myślą przewodnią było twierdzenie, że owa destrukcja wartości polega na „niedopasowaniu wartości preferowanych przez przedstawicieli świata gospodarczego do aktualnych potrzeb i oczekiwań społeczeństw demokratycznych”. Aby dojść do źródła przyczyn, które kryzys wywołały, prof. Filek podjęła temat wewnętrznych sprzeczności systemu kapitalistycznego. Na czym miałaby polegać owa destrukcja wartości? Profesor Filek zaprezentowała swoje stanowisko w trzech odsłonach. Pierwszą z nich była koncep-

4

Moderujący spotkanie prof. Roman Niestrój – Rektor UEK, (w środku), prof. Janina Filek oraz prof. Jarosław Górniak cja przewartościowania hierarchii według Maxa Schelera: • Wartości święte – absolutne • Wartości duchowe – kulturowe • Wartości życiowe – witalne • Wartości utylitarne – cywilizacyjne • Wartości hedonistyczne. Przewartościowanie powyższej hierarchii polega na tym, że wartości niższego rzędu wypychają te na górze drabiny, czego efektem jest destrukcja wartości najważniejszych. Dobro zostało zastąpione przyjemnością. Zatem zamiast kierować się dobrem społecznym, ogólnym, kosztem zorganizowanego właściwego porządku rzeczy wybieramy własny interes i zaspokajany swoje partykularne potrzeby. W związku z nadmiarem bodźców obiektywna ocena wartości sprawia nam problem, przez co subiektywizujemy swoje poglądy i kierujemy się zdaniem innych. Ten porządek jest bardzo ważny, przekonywała Profesor, ponieważ stanowi pewne kryterium oceny działań w ramach danej grupy społecznej. Zafałszowanie wartości Drugą odsłoną wystąpienia prof. Filek była prezentacja koncepcji zafałszo-

wania wartości. Owe wartości ulegają zaciemnieniu lub rozświetleniu. Zjawisko to polega na wyolbrzymianiu roli jednej względem pozostałych. Wolność, w opinii prof. Filek, zdominowała wszystkie inne i jest pojmowana jednostronnie (istnieje „wolność do”, nie ma „wolności od”). Relatywizujemy wartości, operujemy i wyznajemy wartości fałszywe. Jesteśmy homo pecuniosus – człowiekiem pieniądza, którego charakteryzuje skłonność do liczenia, dążenie do zwiększenia wartości pieniądza i obojętność wobec zasad etyki społecznej. W trzeciej odsłonie publiczność dowiedziała się, że ten homo pecuniosus ucieka od odpowiedzialności. Powołując się ponownie na Schelera prof. Filek przypomniała, że immanentną cechą każdej moralności jest rozciąganie własnej odpowiedzialności na wszystkie byty zależne od danej jednostki. Dwa wymiary kryzysu – Moralny kryzys ma dwa wymiary, indywidualny i społeczny – tym twierdzeniem swoje przemówienie rozpoczął prof. Górniak. Przywołując pojęcie kultury rozumianej za Ingelhartem jako system postaw, wartości i wiedzy, które są po-

dzielane w obrębie społeczeństwa i przekazywane z pokolenia na pokolenie, profesor zobrazował zależność między wartościami społecznymi i indywidualnymi a systemem instytucjonalnym. Wartości jako jądro kultury mają wpływ na kształt instytucji i na odwrót. Nie ulega wątpliwości, że wartości zmieniają się ewolucyjnie, w perspektywie czasu i kontekstu kulturowego. Zmiany te jednak nie implikują określonych zwrotów w gospodarce. Różne ośrodki kulturowe (protestanci, muzułmanie) wprowadzają nowoczesne rozwiązania ekonomiczne do swoich systemów gospodarczych, co nie znaczy, że rezygnują ze swoich obyczajów, czy przyjmują postawy obecne w danym kontekście kulturowym. Amerykański twórca teorii postmaterializmu Ronald Ingelhart czynnika rozwoju gospodarczego upatrywał w zanikaniu pewnych systemu wartości i pojawianiu się w ich miejsce nowych rozwój ma związek z procesem przewidywalnych zmian polegających na odchodzeniu od absolutnych norm społecznych w stronę coraz większej racjonalności, tolerancji, zaufania i wartości podmodernistycznych. W zgodzie w powyższym prof. Górniak powtarzał, że ludzkie wyobrażenia i przekonania mają nieoceniony wpływ na nasze działania. Nie są zatem one warunkowane jedynie czynnikami zewnętrznymi. Zmiany, w teorii Ingelharta, owszem spowodowały przejście jednej fazy rozwojowej do drugiej (agrarnej do industrialnej, przemysłowej do usługowej), ale żaden trend nie rozwija się w jednym kierunku na zawsze. Modernizm i postmodernizm spowodował po pierwsze przejście od pewnych wartości zorientowanych na zysk ekonomiczny, zaspokojenie wła-

Temat debaty wywołał ożywioną dyskusję

snych potrzeb materialistycznych do wartości tzw. swobodnej ekspresji, dzięki którym poziom zaufania międzyludzkiego będzie wyższy, zwiększy się nasza aktywność obywatelska i polityczna oraz tolerancja. Drugą płaszczyzną zmian jest pojawienie się opozycji systemów normatywnych tradycjonalistycznego i świecko-racjonalnego. Postawa tradycjonalistyczna to niski poziom tolerancji dla rozwodów, aborcji, homoseksualistów, przypisywanie dużej roli religii oraz roli mężczyzny w polityce i życiu społecznym. Podejście świecko-racjonalne charakteryzują przekonania przeciwstawne. Profesor Górniak ostrzegał, że powinniśmy być ostrożni przy przypisywaniu wartościom społecznym i indywidualnym przyczyn kryzysu, bo są one płynne i podlegają ciągłym zmianom. Czynnikiem, który wywołał kryzys gospodarczy, jest pieniądz. Po raz kolejny nastąpił rozkład bodźców funkcjonalnych ( w historii kryzysy pojawiały się już w XIX wieku i występowały znacznie częściej). Podążanie za bodźcami leży w ludzkiej naturze, więc zgodnie z logiką konkurowania coraz więcej podmiotów będzie podejmować ryzyko i reagować pozytywnie na nowe możliwości. Zmiana wartości i postaw, zdaniem Profesora, jest konsekwencją kryzysu. To właśnie owe załamanie systemu ożywia społeczeństwo i determinuje refleksję w wymiarze aksjonormatywnym. Zarówno instytucje, jak i nowe ruchy społeczne wraz z wartościami tworzą zatem układ współzależny. – U źródeł wszystkiego są wartości, a na nich zbudowane są instytucje. Wszelkie reformy są zawsze podejmowane w imię wartości, a gdyby to kryzys wartości wywołał kryzys gospodarczy to najlepszym

wskaźnikiem moralności społeczeństwa byłby współczynnik PKB – konkludował prof. Górniak. – Człowiek bowiem jest zły nie dlatego, że struktura jest zła, lecz to struktura jest zła, bo zły jest człowiek – podsumowuje prof. Filek. Wartości zostały zafałszowane w skutek pewnego błędu (rozumu, woli, złego używania dobra, bezwładu), który został popełniony przez człowieka podczas budowy systemu kapitalistycznego. Błędne wartości to błędne założenia, błędne zasady – w takich warunkach rynki kapitałowe nie mogą sprawnie funkcjonować. Wartości systemu kapitalistycznego, w jakim żyjemy, to wartości menedżerów, a nie obywateli. Aby zażegnać kryzys to właśnie menedżerowie powinni podjąć się redefinicji „swoich” wartości i wziąć odpowiedzialność nie tylko za własne błędy, ale za ogólny rozwój społeczny. Dwa powyższe scenariusze są jednymi z głównych możliwych przyczyn kryzysu gospodarczego, który spędza sen z powiek wielu ludziom na świecie, również w naszym kraju. Według ostatnich informacji Polska jest na liście 10 krajów najmniej dotkniętych kryzysem – z tego należy się cieszyć. Recesja gospodarcza zmusza do szukania nowych rozwiązań i do refleksji nad ustalonym porządkiem rzeczy. Z jednej strony kryzysy pomagają rozwijać myśl, z drugiej są szkodliwe. Jedno jest pewne, źródła przyczyn należy szukać w człowieku. Homo pecunionsus oprócz zdolności zaspokajania własnych potrzeb, powinien również mieć świadomość odpowiedzialności społecznej i działać w imię szeroko pojętego dobra społecznego. Agata Duława

Prof. Jarosław Górniak z Katedry Socjologii UJ

5


WYDARZENIA

WYDARZENIA

W hołdzie zmarłym i pomordowanym

6 listopada br., w siedemdziesiątą rocznicę niemieckiej akcji pacyfikacyjnej, zgodnie z tradycją odbyły się obchody w ramach Dnia Pamięci poświęconego profesorom aresztowanym podczas Sonderaktion Krakau. Po raz kolejny społeczność akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego oddała cześć i hołd intelektualistom krakowskich uczelni wyższych.

W

cześnie rano na cmentarzu Rakowickim władze Uczelni: prof. Roman Niestrój – Rektor UEK oraz prorektorzy prof. dr hab. Andrzej Malawski i dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK, wraz z przedstawicielami pracowników i studentów UEK oraz z rodzinami poległych złożyli wieńce na grobach 17 zasłużonych pracowników Uniwersytetu. Jesienna pogoda i panująca jeszcze atmosfera Zaduszek nastrajała wszystkich idących labiryntami cmentarza do wspólnej modlitwy za dusze nieżyjących. Delegacja Uczelni zapaliła symboliczne znicze na grobach: prof. Stefana Schmidta, prof. Albina Żabińskiego, prof. Jerzego Fiericha, prof. Stanisława Bieńkowskiego, prof. Władysława Biedy, prof. Zygmunta Sarny, prof. Jerzego Altkorna, prof. Janiny Bieniarzówny, prof. Romana

6

Domaszewicza, prof. Arnolda Bollanda, prof. Stefana Maksymiliana Bollanda, Eugeniusza Kwiatkowskiego (patrona kon-

kursu dla dziennikarzy ekonomicznych organizowanego przez UEK), prof. Emila Luchtera, prof. Anny Luchter-Topińskiej, prof. Mieczysława Mysony, prof. Wiktora Bonieckiego, dr. Juliusza Ippoldta, Kazimierza Gołdasa, prof. Bogusława Jasińskiego. W południe „Hejnałem mariackim” rozpoczął się w Budynku Głównym Uniwersytetu apel poległych, podczas którego przy tablicy upamiętniającej akcję hołd oddali: władze UEK, delegacja 2. Korpusu Zmechanizowanego, delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, delegacja Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział Kraków, Rada i Dyrekcja Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, przedstawiciele Uczelni: pracowników administracji, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Parlamentu Studenckiego, Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W okolicznościowym przemówieniu prof. Roman Niestrój – Rektor UEK, wspominając wydarzenia sprzed 70 lat, powiedział m.in.: Ten bezprecedensowy akt barbarzyństwa stanowił bezpośredni skutek przystąpienia przez nazistowskie Niemcy do realizacji biologistycznych, pseudonaukowych teorii rasowych. Jesienią 1939 roku okupowana przez Niemców Polska stała się poletkiem doświadczalnym narodowosocjalistycznej polityki rasowej i demograficznej. Czołowa warstwa polskiego społeczeństwa miała zostać unicestwiona. „Generalne Gubernatorstwo Polska miało stać się wyłącznie rezerwuarem siły roboczej. Podstępne zwabienie profesorów krakowskich Uczelni na „wykład” SS-Sturmbannführera Bruno Müllera, brutalne aresztowanie za próbę nielegalnego

rozpoczęcia roku akademickiego oraz „wrogie usposobienie do nauki niemieckiej”, więzienie przy Montelupich, ciężka zima 1939/40 w obozowych warunkach Sachsenchausen i Dachau, ponad 20 profesorów zmarłych na skutek chorób i koszmarnych więziennych warunków – tak można by najkrócej streścić wydarzenia sprzed 70 lat. (...) Dziś, w 70 lat po tamtych wydarzeniach, powracamy do owych tragicznych chwil, aby je przypomnieć i uczcić pamięć ofiar nazistowskiego barbarzyństwa, ale wracamy także dlatego - aby pamięć o tych wydarzeniach stała się mocnym fundamentem w budowie Europy wolnej od totalitarnych ideologii - Zjednoczonej Europy Narodów żyjących w pokoju, Europy, o jakiej zawsze marzyli zamieszkujący ją ludzie. Wyryte na tablicy nazwiska są wymownym symbolem zdeptanej ludzkiej godności w przebiegu barbarzyńskiej próby zniszczenia polskiej elity naukowej. Niech nasza dzisiejsza tu obecność będzie hołdem dla Profesorów: Arnolda Bollanda, Zygmunta Sarny, Albina Żabińskiego Walentego Winida, oraz wszystkich aresztowanych wówczas profesorów i wykładowców. Niech dzisiejszy apel będzie dowodem naszej niesłabnącej wdzięczności i pamięci o nich. Przeor klasztoru Karmelitów Bosych przeczytał List do Efezjan św. Pawła, a następnie wspólną modlitwą „Ojcze nasz” i minutą ciszy uczczono pamięć ofiar barbarzyństwa hitlerowskiego. Pieśni „Pomnij o nas” i „Ave Verum Corpum”, przy akompaniamencie pianina, w wykonaniu uniwersyteckiego chóru „Dominanta” wzbogaciły patriotyczny i wzniosły nastrój wydarzenia.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 października 2009 r. zmarła śmiercią tragiczną

Marta Ziarkowska

– studentka Wydziału Zarządzania UEK. Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłej składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Rektor, Senat i Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

7


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Czy naprawdę należymy

do gatunku homo sapiens? Ojciec prof. Jan Andrzej Kłoczowski – wybitny filozof i kaznodzieja, autor licznych wykładów z dziedziny filozofii, teologii oraz religii, znany między innymi ze słynnych „Dwunastek” w Bazylice Trójcy Świętej ojców Dominikanów – 5 listopada br. wspólnie z tłumnie zgromadzonymi studentami i władzami Uczelni rozważał Czy naprawdę należymy do gatunku homo sapiens?

Spotkanie odbyło się w ramach Dni Jana Pawła II – inicjatywy podjętej przez Kolegium Rektorów Uczelni Wyższych w Krakowie w 2006 roku, mającej na celu popularyzację dziedzictwa duchowego, jakie pozostawił po sobie Papież Polak. Organizacją przedsięwzięcia zajmują się wyższe uczelnie województwa małopolskiego w tym Uniwersytet Ekonomiczny. Dni Jana Pawła II z założenia mają charakter naukowy i kulturalny. Wszelkie działania podejmowane w ramach tej inicjatywy mają być inspiracją do refleksji i badań nad myślą Karola Wojtyły. W roku narodzin przedsięwzięcia hasłem przewodnim była wielowymiarowość prawdy, rok później rozwijano zagadnienie dobra, a następnie piękna. Dla tegorocznej, czwartej edycji, pod egidą Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiodącym

8

tematem była wiara i nauka. Na wykładzie pojawili się studenci, goście oraz przedstawiciele władz Uczelni, zapełniając salę aż po same brzegi. Wiara i nauka – ogień i woda czy para? Oba zagadnienia, wydawać by się mogło antagonistyczne, budzą dzisiaj wielokrotnie dyskomfort. Wolimy je pojmować raczej w kategoriach przeciwieństw niż terminów tworzących dialog, wzajemnie się uzupełniających. Wiara to tradycja, fundamentalne wartości, jakimi człowiek kieruje się w życiu. Często bywa postrzegana jako element zacofania społeczeństwa, zaślepiający obiektywny, prawdziwy porządek rzeczy, który poznać możemy dzięki rozumowi i ludzkiej myśli. To szybki rozwój nauki pozwala nam zrozumieć i wyjaśnić rze-

czy dotąd niepojęte. To nauka pozwala na diagnozowanie chorób i wynalezienie odpowiednich lekarstw. To dzięki wieloletnim badaniom możemy zobaczyć kosmos, mieć dzieci, nie łącząc się w pary. Dzięki temu, że się uczymy, mobilizujemy swój umysł jesteśmy w posiadaniu rozległej wiedzy na tematy związane z wieloma aspektami życia ludzkiego. To również nauka zmusza nas dzisiaj do rewizji założeń wiary i religii. Nauka, która z założenia, aby rozwijać myśl ludzką, nakazuje kwestionować wszystko, co nas otacza, implikuje tym samym kwestionowanie pewnych interpretacji świata, które uznane być powinny a priori. To właśnie dzięki nauce dzisiaj odchodzimy od literalnego przekładu Biblii, czytamy treści Ewangelii w kategoriach przypowieści – mitów, mających ukryte znaczenia. Wspólnym celem wysiłków podejmowanych w ramach tych dwóch zagadnień jest dążenie do prawdy. „Człowiek w ciągu stuleci przebył pewną drogę, która prowadziła go stopniowo do poznania prawdy i zmierzenia się z nią” – cytat z encykliki Jana Pawła II Fides et Ratio, która była podstawą tegorocznych rozważań, zakłada cel przyświecający wysiłkom człowieka, jakim jest prawda o świecie i człowieku. Poszukiwania tej wartości to osiągnięcia nauki i wiary. Do wspomnianej encykliki odwołał się również o. Jan Andrzej Kłoczowski podczas swojego wykładu, któremu przyświecało przesłanie Rerum cognoscere causas et valorem, czyli Poznawać przyczyny i wartości rzeczy. Kim jest homo sapiens? Ojciec Kłoczowski, próbując odpowiedzieć na to podstawowe pytanie, ze znanym sobie poczuciem humoru opowiedział, jak przygotowując się do spotkania wygooglował nazwę naszego gatunku. W wyszukiwarce jako pierwsza pojawiła się strona sklepu o wymownej nazwie „Figielek”, nie mającego nic wspólnego z ewolucją gatunku ludzkiego. Powracając następnie do naukowego tonu wykładu, głównym pojęciem „operacyjnym” Ojca stała się filozofia oraz paideia, czyli wychowanie człowieka, termin zaczerpnięty jeszcze ze starożytnej Grecji. Filozofia to nauka upowszechniająca i wielbiąca ludzką myśl oraz samą zdolność myślenia, jaka charakteryzuje homo sapiens sapiens. Nawiązując do słów Jana Pawła II, podkreślane było wielokrotnie znaczenie filozofii w kształtowaniu dojrzałego społeczeństwa. Homo sapiens w znaczeniu biologicznym to istota myśląca, rozumna, filozofia natomiast ma uczyć

myślenia i jest jednocześnie sztuką myślenia, nieodłączoną częścią życia każdego z nas. Podstawową funkcją filozofii jest odpowiedź, czy tez próba odpowiedzi na pytanie „co to znaczy być?”, idąc dalej za słowami ojca Kłoczowskiego, podstawą refleksji człowieka powinno być pytanie „Co to znaczy być człowiekiem?”. Prawdę tę możemy odkryć drogą wychowania – paideią – która jest próbą kształtowania, czy też odkrywania człowieczeństwa w człowieku. Filozofia jest pewnego rodzaju narzędziem „gzem”, który zmusza do myślenia, odkrywania, nie daje spokoju na drodze szukania prawdy. O nieodłącznych elementach wiary i nauki Ojciec Kłoczowski dał słuchaczom porządną lekcję filozofii, a na czas wykładu wszystkich ogarnęła refleksja na temat bytu ludzkiego. Jeden ze studentów zadał Ojcu pytanie, gdzie należy szukać piękna i wielkości człowieka? Czy odpowiedź znajdziemy w relacji zewnętrznej, czyli na linii człowiek – Bóg, czy też warto zaglądnąć w głąb siebie, aby odkryć swoją naturę. Nasza tożsamość krystalizuje się przez cały okres tej paidei, aby ją poznać trzeba wsłuchać się w swoje wnętrze. Odpowiedź na to magiczne pytanie, kim jestem?, może być łatwiejsza jednak w relacji zewnętrznej. Aby poznać swoje „ja”, swoje reakcje, emocje, uczucia należy wejść w relacje z drugim człowiekiem (który posiada w sobie element boskości). Problemem postawionym przez samego prowadzącego było pytanie o źródło filozofii – źródło myśli. Ta metafora filozofii, jaką jest rzeka, ma różne dopływy: zdumienie, wątpienie oraz wstrząs egzystencjalny. Zdumieniem ojciec Jan nazywał stan wyjścia z poczucia bezmyślności, które zakłada, że wszystko jest oczywiste – kontestacja samego znaczenia podmiotów takich jak np. dobro (skąd mamy pewność, co jest dobre?). Kartezjańskie zwątpienie dotyczy stanu wiedzy człowieka - co ja tak naprawdę mogę wiedzieć? Ostatnim źródłem jest wstrząs egzystencjalny, używając stwierdzenia rzymskiego stoika Epikteta, czyli spostrzeżenie własnej słabości i niemocy, co jest niejako konsekwencją dwóch poprzednich determinantów ludzkiego myślenia. Pośród słów wypowiadanych przez ojca Jana coraz więcej pojawiało się pytań: kim jestem? Jak mam sobie zorganizować życie? Jakie jest moje miejsce na tym świecie? Sprawdźmy, czy kij jest prosty? Mnożąc pytania, ojciec stopniowo mobilizował słu-

chaczy do myślenia i tym samym przywołał postać filozofa, który odkrywał przed ludźmi prawdę właśnie poprzez zadawanie pytań. Był nią Sokrates – nazwany gzem, drętwą i akuszerką. Nawiązując dialog z ludźmi, kąsał ich na różne sposoby, aby zachęcić ich do myślenia. Pytania stawiane przez filozofa miały na celu nakłonienie do refleksji, miały zmienić świat w zagadkę i stworzyć ludzką myśl – istotę paidei. Sokrates nie dawał gotowych odpowiedzi, był jedynie ową „akuszerką”, która miała pomagać rozmówcy zrodzić swoją własną myśl. Filozofowi zależało na tym, aby człowiek wrócił do swojego wnętrza, niczym ryba drętwa (zamieszkująca piaszczyste dno oceanów), zszedł do własnej głębi, do swojego źródła najpełniejszego i najistotniejszego. Stał się zatem gzem, który odrętwiał ludzi, akuszerką pomagającą sięgnąć głębi natury, prawdy o człowieku w szerokim wymiarze paidei – poszukiwania człowieczeństwa w człowieku. Nie żyjemy w wieku rozumu! Według ojca Kłoczowskiego wiek XXI to czas kryzysu racjonalności. Człowiek coraz rzadziej wykorzystuje swój potencjał w postaci zdolności myślenia, przyjmuje gotowe wzorce zachowań, zamiast odkrywać swoją tożsamość. Wyrzucamy ten element swojej tradycji i kultury, jakim jest samodzielne myślenie, które przecież doprowadziło nas do obecnego poziomu cywilizacyjnego, stając się stopniowo społeczeństwem kierującym się emocjami, podatnym na gotowe rozwiązania. Jako paradoksalny przykład przejawu indywidualności współcześnie ojciec przytoczył slogan „Bądź sobą, pij PEPSI!” – wysoce sugestywny, determinujący pewne zachowania bez konieczności za-

stanowienia się nad czynnościami dnia codziennego. W dobie kryzysu racjonalności łatwiej człowiekowi jest przyjmować autorytety. Pomimo zwiększającej się świadomości obywateli, przyjmujemy gotowe rozwiązania, bo na wgłębiania i wsłuchiwanie się w siebie brakuje nam czasu i chęci. Wracając do kontekstu Dni Jana Pawła II, wiara i rozum to dwa skrzydła, na których wznosi się byt ludzki. Nasz rozum i myśl to, według św. Tomasza z Akwinu, najdoskonalszy twór Boga. Jeśli wierzyć świętemu, to opozycja wiara i nauka nie mają racji bytu, są raczej dwoma wiosłami na przeciwległych stronach łodzi, odpychających wodę pod innym kątem, jednak zmierzającymi do tego samego celu, jakim jest spotkanie z prawdą. Z tym wnioskiem pozostawił ojciec swoich słuchaczy po półtoragodzinnym spotkaniu, podczas którego próbował przekonać, że trochę cierpienia, jakie rodzi myślenie, jest bardzo owocne. Sensem dziedzictwa duchowego Jana Pawła II jest wspólna troska o to, kim naprawdę ma być człowiek. Wychowawczość – paideia – zakłada wielkość człowieka, której przejawem jest zdolność do myślenia i umiejętność posługiwania się tą zdolnością, co leży w naturze homo sapiens. Po próbie odpowiedzi na liczne pytania, jakie pojawiły się po wykładzie, ojciec Jan Andrzej Kłoczowski wyraził nadzieję, że ze spotkania wyjdziemy wielostronnie wzbogaceni i odrętwieni. Miejmy nadzieję jednak, że pozostaliśmy jedynie lekko zdumieni – w końcu należało wrócić do swojej „egoistycznej” natury homo economicus, zadbać o swój zysk i nie spóźnić się na kolejne zajęcia! Agata Duława

9


WYDARZENIA

Roztańczony AS W ostatni weekend listopada na naszej Uczelni królował taniec. Za sprawą Stowarzyszenia Szkoła Tańca As-Sport odbyły się Grand Prix Polski i XII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego AS 2009, podczas których rywalizowały najlepsze polskie pary taneczne.

WYDARZENIA W hali sportowej Uniwersytetu, który był współorganizatorem i już po raz czwarty gospodarzem wydarzenia, w scenografii rodem z Thrillera Michaela Jacksona i przy jego muzyce zaprezentowało się prawie 500 par z całej Polski, a obejrzało je ok. 2000 widzów. Patronat honorowy nad Turniejem objęli prof. Roman Niestrój – rektor Uniwersytetu oraz Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa. W sobotę na parkiecie królowały tańce standardowe. Rywalizacja trwała do późnych godzin wieczornych przy zapełnionych trybunach. – To duże wyzwanie, stworzyć elitarną imprezę i zapewnić jej zainteresowanie publiczności przez cały czas trwania – mówią organizatorzy. – Na pewno taki sukces jest możliwy dzięki współpracy z firmami, które rozumieją ducha i piękno tańca. Chcielibyśmy więc podziękować naszym sponsorom. Tanecznymi umiejętnościami i pięknymi strojami zachwycali się również znamienici goście, m.in.: Wayne Schmidt – konsul amerykański, prof. Andrzej Chochół – prorektor UEK, Łukasz Płonka – kierownik Referatu ds. Sportu Powszechnego w Wydziale Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta. W niedzielę długie nogi tancerek i skąpe sukienki do tańców latynoamerykańskich przyciągnęły wielu widzów. Niemal akrobatyczne ewolucje i zmysłowe chore-

ografie nie pozwalały oderwać wzroku. Ogniste rytmy południowej samby, cha chy i paso doble rozgrzewały publiczność, a energiczne jive i rock and roll wzbudzały podziw dla kondycji tancerzy. Dziesięciu sędziów przyznało najwyższe miejsca następującym parom: W kategorii Dorośli, w stylu Standard: I: Dariusz Myćka, Hanna Żudziewicz – ESTELA Olsztyn II: Krzysztof Musioł, Katarzyna Kozłowska – RÓŻA Olesno III: Piotr Włodarczyk, Marta Wach – ESKULAP Łódź W kategorii Dorośli, w stylu Latin: I: Andrzej Suchocki, Natalia Piecewicz – IDEA Kraków II: Piotr Kordaszewski, Magdalena Kordaszewska – LIDER Lublin III: Paweł Muchewicz, Karolina Urban – CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk Na turnieju zaprezentowała się także mistrzowska para w rock’n’rollu akrobatycznym, udowodniając, że bez skrzydeł człowiek też potrafi latać i w dodatku robi to rytmicznie. Zobaczyć można było dziecięcą formację Rekin z Żywca oraz przedszkolne maluchy, które zatańczyły układ do piosenek Michaela Jacksona, podbijając serca publiczności. Kolejny „AS” już za rok – w ostatni weekend listopada 2010. Zapraszamy!

– koncert Autorskiej Piosenki Turystycznej na UEK

10

wczuła się w ten wyjątkowy klimat. Razem z muzykami uczestnicy koncertu zaśpiewali: „I popatrz, popatrz, co się z tobą stało”, „W górach jest wszystko, co kocham”, „Jesień w górach”, „Nie zapomnę wschodów słońca”. Występ zakończyła „Piosenka dla przyjaciół” i „Kolęda na trzecie tysiąclecie”. Andrzej Mróz - współzałożyciel „Hawiarskiej Koliby”, przewodnik beskidzki, członek Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych, laureat Grand Prix na II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Turystycznej za piosenkę „Od Turbacza wieje wiatr...” i nagrody „Światowida” za piosenkę „Dobre rady turystyczne”. Jego pio-

7. Krakowski Festiwal Górski już za nami. Okazało się po raz kolejny, że największy w Europie festiwal górski cieszy się ogromną popularnością i zdobywa coraz więcej zwolenników. W tym roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przez trzy festiwalowe dni odwiedziło około 7000 osób. Zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów – festiwal to prawdziwe święto gór na stałe wpisane w kalendarz. Spotkania z wybitnymi górskimi osobowościami, filmy i pokazy multimedialne, dyskusje, zawody sportowe to część z atrakcji. Gwiazdy festiwalu Podczas 7. KFG wystąpiła czołówka himalaistów, wspinaczy wielościanowych i sportowych z Polski i zagranicy. Tegorocznymi gwiazdami byli: Amerykanin – legenda doliny Yosemite Tommy Caldwell, jeden z najbardziej utalentowanych wspinaczy sportowych świata – Bask – Patxi Usobiaga oraz czołowy kanadyjski himalaista Rafał Sławiński. Nie zabrakło również polskich gwiazd, w tym Kingi Baranowskiej, Krzysztofa Wielickiego czy Piotra Pustelnika, którzy opowiadali o swoich ostatnich podróżach i planach. Pokazy filmowe Jak zawsze na odwiedzających festiwal czekała filmowa uczta. Na ekranie pojawiły się filmy górskie z najwyższej, światowej półki z kanadyjskiego Banff Mountain Film Festival. Można było obejrzeć również polskie produkcje, które wystartowały w konkursie o Grand Prix 2009 polskiego filmu górskiego. W tym roku jury w składzie: Jerzy Surdel, Marcin Koszałka, Piotr Drożdż, Andrzej Mirek, Wojciech Słowakiewicz, Krzysztof Treter i Piotr Turkot przyznało Grand Prix filmowi The White House Łukasza Gabryelskiego. Jury doceniło oszczędność narracji, efektowny montaż, sugestywną muzykę oraz konsekwencję tematu. Wyróżnienie za zdjęcia otrzymał film Rynna Śmierci, a nagrodę publiczności obraz Sprawa Humoru 9a. Finały Pucharu Polski w Boulderingu Po raz pierwszy w ramach Krakowskiego Festiwalu Górskiego rozegrano Puchar Polski w Boulderingu. Ta niezwykle widowiskowa forma wspinaczki na niskich formach bez asekuracji zyskała podczas festiwalu szczególną oprawę. Na dwóch symetrycznych ścianach, oświetlanych wąskim strumieniem światła rywalizowali zawodnicy w kategoriach: kobiety i mężczyźni. Najlepszy wynik w grupie kobiet osiągnęła Kinga Ociepka, zawodniczka Klubu Sportowego Korona z Kra-

W górach jest wszystko, co kochamy 3 grudnia hala widowiskowa naszej Uczelni rozbrzmiała dźwiękami autorskiej piosenki turystycznej. W przeddzień VII Krakowskiego Festiwalu Górskiego gościliśmy wyjątkowego muzyka, przewodnika beskidzkiego, któremu udało się porwać do śpiewu licznie zgromadzoną publiczność koncertu. Na zaproszenie prof. Romana Niestroja – Rektora UEK oraz prof. Jana Wiktora, inicjatora koncertu, piosenki wykonywał Andrzej Mróz – osobliwa, pełna charyzmy postać polskiej piosenki turystycznej. Przy nastrojowym oświetleniu, blasku ogniska i znanych turystycznych przebojach publiczność znakomicie

7. Krakowski Festiwal Górski zakończony

senki są w każdym śpiewniku turystycznym. Piosenka poświęcona Papieżowi Janowi Pawłowi II „Zostało słowo” stała się piosenką Fundacji „Szlaki Papieskie”.

kowa, a w grupie mężczyzn – Tomasz Oleksy z Klubu Sportowego Tarnovia. Klasyfikację generalną wygrała Monika Prokopiuk z Klubu Skarpa Lublin, a liderem w grupie mężczyzn został Piotr Bunsch z MKS Tarnovia. „Jedynka” Już po raz szósty podczas festiwalu wręczono „Jedynkę” – prestiżową nagrodę za wybitne osiągnięcia na polu alpinizmu i wspinaczki sportowej. Wyróżnienie przyznawane przez Polski Związek Alpinizmu od zawsze budzi sporo emocji. W tym roku wygrał zespół z Krakowa w składzie Marcin Michałek, Krzysztof Starek i Wojciech Kozub za wytyczenie nowej drogi na północnej ścianie szczytu Ombigaichen 6573 m w Himalajach Nepalu. Panele tematyczne Jak co roku, niezwykłą popularnością cieszyły się warsztaty i wykłady z cyklu Bezpieczne Góry prowadzone przez ratowników TOPRu, przewodników tatrzańskich i instruktorów PZA. Furorę zdobył również panel poświęcony narciarstwu oraz snowboardingowi pozaszlakowemu, czyli Freeride. Dla dzieci Organizatorzy od kilku edycji promują festiwal również wśród najmłodszych, zapraszając na„Małe KFG”. Zajęcia pod okiem instruktora przybliżają nie tylko wiedzę teoretyczną o rodzajach wspinaczki, używanym sprzęcie, zasadach bezpieczeństwa i asekuracji, ale również dają możliwość sprawdzenia się w praktyce na sztucznej ścianie. – 7. Krakowski Festiwal Górski uważamy za niezwykle udany. Pobiliśmy nie tylko rekord odwiedzających, ale również znacząco podnieśliśmy ilość atrakcji, paneli tematycznych i wydarzeń festiwalowych. Doceniony został zarówno program festiwalu, jak i znakomita organizacja i logistyka przestrzeni festiwalowej. Nie udałoby się tego zrealizować bez pomocy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz około 50-osobowego zespołu Turystycznego Koła Naukowego „Wagabunda” z UEK. Mamy nadzieję, że kolejny Festiwal Górski mocno zaznaczy się na arenie międzynarodowej – mówi Rafał Ziobro, Dyrektor Festiwalu. Magdalena Petryniak

Prof. Andrzej Chochół – prorektor ds. studenckich UEK (z lewej) i Rafał Ziobro – dyrektor Festiwalu Górskiego podczas uroczystego otwarcia.

11


NAGRODY

Dr Jerzy Bukowski odznaczony

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski W Święto Niepodległości Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył doktora Jerzego Bukowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług za działalność patriotyczną. Doktor Bukowski od 30 lat przywracając widome znaki pracuje w Katedrze Filozofii Unio polskich bohaterach w Krakowersytetu Ekonomicznego wie i w całej Małopolsce. w Krakowie (dawniej AkadeW końcu lat 80. podjął wraz mii), zdobywając uznanie i symz grupą przyjaciół z krakowskich patię studentów oraz pracowniugrupowań patriotycznych ków Uczelni. Poza pracą zawodziałania na rzecz połączenia dową, wykonywaną z energią ich wysiłków, współtworząc i zaangażowaniem świadczącynajpierw Komisję Porozumiemi o wiernym „umiłowaniu mąwawczą Organizacji Niepodledrości”, pasją jego życia są dziagłościowych Małopolski, a nałalność patriotyczna i publicystępnie Porozumienie Organistyka. W obydwu tych domenach zacji Kombatanckich i Niepodlejego nazwisko, można powiedzieć, głościowych w Krakowie, zabiezna cały Kraków niezależnie od rając głos zarówno w ważnych tego, jakiej opcji politycznej jest dla budowania tożsamości nasię zwolennikiem. rodowej sprawach ogólnopol Zaczął działalność patrioskich, jak też lokalnych. Od potyczną wcześnie i konsekwent- Dr Jerzy Bukowski łowy lat 90. jest wiceprezesem nie szedł raz obraną drogą, bez Ogólnopolskiej Federacji Piłsudwzględu na trudne, a nawet niebezpieczne niejedno- czyków, skupiającej organizacje krzewiące myśl pańkrotnie okoliczności polityczne. Od 11 roku życia był stwową Józefa Piłsudskiego, szczególnie w środowiczłonkiem ZHP, dochodząc m.in. do funkcji komen- skach młodzieżowych. Od 1990 r. należy do Wojedanta szczepu „Żurawie”. W tym okresie nawiązał wódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Mękontakty z kombatantami, głównie legionistami Jó- czeństwa. zefa Piłsudskiego oraz żołnierzami Armii Krajowej Na prośbę płk. Ryszarda Kuklińskiego był jego i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Zaszczepiał reprezentantem prasowym od 1998 r., co miało zwiąswoją pasję harcerzom, którzy opiekowali się wetera- zek z publicystyką dr Bukowskiego, w której domagał nami, poznawali ich przeżycia i spisywali ich wspo- się rehabilitacji pułkownika. Od czasów „Solidarności” mnienia. W latach 80. dr Bukowski zaangażował się regularnie pisuje do prasy polonijnej i krajowej, był w przywrócenie do życia tradycji przedwojennego korespondentem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Euskautingu, a następnie należał do grupy członków- ropa, a przez dwie kadencje członkiem rady prograzałożycieli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. mowej Radia Kraków. Najbardziej znany jest z opieki nad Kopcem Pił Dla współpracowników Jurek (w takich przecież sudskiego. Od 1981 r. jest członkiem, a od 1987 r. – relacjach jesteśmy między sobą) jest niezawodnym przewodniczącym Komitetu Opieki nad Kopcem Jó- kolegą, pełnym optymizmu i energii, a dla studentów zefa Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłośników Hi- – lubianym wykładowcą. Niezależnie od poglądów storii i Zabytków Krakowa, w którego Wydziale (za- politycznych dla wszystkich jest świetnym rozmówrządzie) zasiada. Pamięć o Piłsudczykach ożywia licz- cą, ponieważ dobrą dyskusję lubi nie mniej niż dobre nymi przedsięwzięciami patriotycznymi, jak np. co- jedzenie i narty w Alpach. roczne Marsze Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadroprof. Kazimierz Sosenko wej Strzelców Józefa Piłsudskiego, uroczystości skła– kierownik Katedry Filozofii dania ziem z polskich pobojowisk i miejsc kaźni w kopcu, ogniska harcerskie na Sowińcu z udziałem kombatantów-żołnierzy Niepodległości, a także

12

NAGRODY

Niebywały wyczyn Rafała Ziobry!

Dr Anna Moździerz laureatką XV edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie Dr Anna Moździerz, adiunkt w Zakładzie Polityki Finansowej Katedry Finansów UEK, została laureatką XV edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów. Nagroda przyznana została de Annie Moździerz za pracę „Nierównowaga finansów publicznych”. Jury Nagrody pod przewodnictwem prof. Leszka Zienkowskiego doceniło aktualność pracy dr An-

ny Moździerz oraz jej dużą wartość dla polityki gospodarczej w obecnej sytuacji w Polsce i na świecie. W nagrodzonej pracy dr Anna Moździerz analizuje problemy równowagi w finansach publicznych, z uwzględnieniem warunków kryzysu ekonomicznego, z jakim zmaga się aktualnie gospodarka światowa. Autorka zajmuje się związkiem pomiędzy deficytem budżetowym a stanem gospodarki oraz dowodzi, że integracja europejska jest szansą na przywrócenie równowagi finansów publicznych w Polsce. W nagrodzonej publikacji autorka przedstawiła m.in.: nierównowagę finansów publicznych w świetle wybranych teorii ekonomicznych, różne interpretacje zjawiska nierównowagi finansów publicznych, metody wyznaczania i determinanty nierównowagi strukturalnej, nierównowagę finansów publicznych w krajach UE 15, nierównowagę strukturalną finansów publicznych w Polsce oraz strukturalne czynniki nierównowagi w sferze realnej gospodarki, systemowe czynniki nierównowagi finansów publicznych. Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii, finansów, zarządzania i administracji publicznej. Powinna ona również zainteresować pracowników sektora publicznego.

Nasz absolwent, Rafał Ziobro, wspólnie z południowoafrykańskim zawodnikiem Andrew Chinem pokonał trasę 7,5 km na Oceanie Atlantyckim, przepływając z wyspy Robben (Robben Island), znanej jako więzienie Nelsona Mandeli, do Kapsztadu w Republice Południowej Afryki.

Dr Anna Moździerz ze Sławomirem S. Sikorą – Prezesem Zarządu Banku Handlowego w Warszawie fot. Fundacja Kronenberga

Wręczeniu Nagrody, które odbyło się 15 października br., towarzyszyła dyskusja panelowa pt. „Wyzwania polskiej polityki fiskalnej w obliczu kryzysu” z udziałem: Rafała Antczaka – wiceprezesa Deloitte Business Consulting, prof. Stanisława Gomułki – głównego ekonomisty Business Centre Club, Ludwika Koteckiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów oraz dr Anny Moździerz. – Wysoka ocena mojej publikacji jest dla mnie zwieńczeniem wieloletniej pracy w zakresie badań ekonomii sektora publicznego – powiedziała Laureatka, odbierając nagrodę.

Dr Anna Moździerz jest adiunktem w Zakładzie Polityki Finansowej Katedry Finansów UEK. W obszarze jej zainteresowań pozostają m.in.: finanse publiczne, nierównowaga finansów państwa, problemy transformacji polskiej gospodarki, jak również finansowe i społeczne konsekwencje procesów integracyjnych. Jest także autorką wielu publikacji oraz badań poświęconych zagadnieniom finansów publicznych.

Największym wyzwaniem trasy był nie dystans, lecz bardzo niska temperatura wody – w początkowej fazie płynięcia było to 13 stopni C, a pod koniec spadła do 12 stopni C. – Przebywanie w takich warunkach przez tak długi czas było dla mnie solidnym wyzwaniem. W Polsce było bardzo ciężko przygotować się mentalnie i fizycznie do takiej trasy. Dopiero dwa tygodnie przed moim wyjazdem do RPA temperatura wody na krakowskim Zakrzówku spadła do 14 stopni C... To w porównaniu z trasą z Robben Island wręcz plażowe warunki. Teraz jednak wiem, że opłaciła się inwestycja wczesnowiosennych treningów na Kryspinowie. Bez takiego doświadczenia byłoby mi bardzo ciężko – skomentował swój wyczyn Rafał. Rafał Ziobro ma już na swoim pływackim koncie m.in. pierwsze polskie przepłynięcie z Europy do Afryki przez Cieśninę Gibraltarską. Do swoich wyzwań przygotowuje się na basenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod okiem trenera Sławomira Żuka.

Rafał Ziobro w 2003 roku ukończył Zarządzanie i marketing na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W trakcie studiów był także prezesem Turystycznego Koła Naukowego „Wagabunda”. Dziś jest współwłaścicielem firmy handlowej Ravenoutdoor. Piastuje funkcję dyrektora Krakowskiego Festiwalu Górskiego, współorganizowanego przez naszą Uczelnię (więcej o Rafale Ziobrze na s. 15).

Sukces chóru „Dominanta” Nasz uczelniany chór „Dominanta” zdobył Złote Pasmo na 19. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze. W festiwalu brało udział 50 chórów z 15 krajów świata. Tylko kilka zespołów na czele z „Dominantą” zdobyło najwyższy laur – tak zwane „Złote Pasmo” w trzech kategoriach. Ten ogromny sukces„Dominanta” zawdzięcza w dużej mierze znakomitej dyrygent – Małgorzacie Langer-Król. W repertuarze konkursowego wystąpienia chóru znalazły się takie utwory, jak: W żłobie leży (D. Willcocks), Pospieszcie pastuszki (H.J. Botor), Salve Regina (P. Eben), Dzisiaj w Betlejem (H.J. Botor), Hail Mary! (W. L. Dawson). Występ tak bardzo podobał się międzynarodowej publiczności, że zespół z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otrzymał zaproszenia do występów na przeglądach i koncertach w wielu krajach. Poza konkursem i koncertem w kościele św. Mikołaja chór „Dominanta” śpiewał w Katedrze św. Wita, pod słynnym murem Johna Lennona, na Rynku Praskim oraz na ulicach

przepięknej praskiej starówki, każdorazowo otrzymując gromkie brawa publiczności. Jury w swoich komentarzach podkreślało, że „Dominanta” jest pełna dobrej energii, pięknie śpiewa i świetnie się prezentuje, co – w dużej mierze – jest zasługą nowych strojów.

13


NASZE PASJE

ABSOLWENCI Z K(L)ASĄ

Kolejne odsłony cyklu „Nasze pasje” zaskakują różnorodnością zainteresowań i namiętności, którym oddają się w wolnych chwilach pracownicy naszej Uczelni. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Zbigniew Cyran – na co dzień znany jako starszy magazynier z Dziale Zaopatrzenia UEK, w duszy i z zamiłowania – mistrz pióra.

O HISTORII I NIE TYLKO Z wykształcenia jestem technikiem elektrykiem z przygotowaniem pedagogicznym (ukończyłem Pedagogiczne Studium Techniczne w Nowej Hucie). Opatrzność tak czasem steruje naszymi poczynaniami, że nasze życie kieruje się w zgoła nieprzewidywalne dla nas tory... Tak też jest ze mną – mimo technicznego wykształcenia i pracy w Dziale Zaopatrzenia, nie porzuciłem moich zainteresowań, które koncentrują się wokół historii, działalności publicystycznej oraz muzyki.

Od lewej: kapelmistrz Henryk Maciejowski (prowadzący ten zespół od maja 1958 roku), Krystyna Maj-Lepszy, Zbigniew Cyran (Krzeszowice, 13 października 2008 roku). Historia i język polski były przedmiotami, z którymi nigdy nie miałem wielkich problemów. Jako pierwsza moje zdolności w tym kierunku doceniła nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej – po przeczytaniu mojego opowiadania o podróży dookoła świata z użyciem dialogów, które pisałem samodzielnie do późnych godzin nocnych, stwierdziła, że „już gdzieś niektóre z moich zdań słyszała”. Pierwsza moja poważna działalność publicystyczna ujawniła się nieco później – w roku 1994 przy okazji wydawania biuletynu parafialnego „Wieczernik”, które-

go powstanie zainicjowałem, a także współredagowałem i drukowałem do 8 numeru. Następnie, pod koniec 1996 roku, rozpocząłem trwającą do dzisiaj współpracę z czasopismem „Ziemia Krzeszowicka”. To właśnie na stronach tej gazety zamieszczałem artykuły o różnej tematyce, również nie związane bezpośrednio z regionem. Zdarzały się też utwory poetyckie, publikowane także przez „Gazetę Myślenicką”. Miałem też możliwość gościć kilkakrotnie na łamach „Magazynu Krzeszowickiego”, z którym współpracuję intensywniej od 2008 roku. Oprócz kilku tekstów o rodzinie Potockich, publikowałem także artykuły polemiczne dotyczące tej tematyki. Jeden z uczestników publicznej dyskusji, jaka się wtedy wywiązała, określił moje teksty jako „starcie polemicznych mieczy”. To określenie bardzo mi się podoba! Natomiast najnowszym moim osiągnięciem jest dotarcie do archiwalnym materiałów z 1921 i 1930 roku, które pozwoliły mi przedstawić związek słynnego hotelu „Bristol” w Zakopanem z rozwojem sportów zimowych u podnóża polskich Tatr w okresie Polski międzywojennej. Mam nadzieję, że z uwagi na nie podejmowanie dotychczas tego tematu, artykuł ten będzie mógł zostać przedstawiony czytelnikom. Oprócz publicystyki jest jeszcze muzyka. Jeśli zaś o niej mowa, to najbardziej bliskie są mi skrzypce i fortepian, na których to instrumentach gram w podstawowym zakresie (w 1983 roku ukończyłem szkołę muzyczną I stopnia). Natomiast muzyczną realizacją mojego zamysłu „profesor i uczeń” była wydana w 2004 roku płyta „Nasza Modlitwa” z udziałem doświadczonych muzyków, a także młodzieży oraz autora pomysłu. Powiązaniem tych dwóch ulubionych przeze mnie dziedzin, historii i muzyki, był wydany w ubiegłym roku album „Orkiestra Dęta Kopalni Wapienia Czatkowice 1958–2008”, przedstawiający historię tego zespołu, którego pierwszym dyrygentem był Edward Maj, a prowadzi go już 51 lat Henryk Maciejowski. Opracowałem zarówno tekst do tej pozycji, jak i dokonałem wyboru fotografii, a kilka zdjęć wykonałem osobiście. Publikacja albumu, drugiego mojego opracowania wydanego w formie książkowej, była dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem. Zadedykowałem go nauczycielom języka polskiego, a szczególnie nieżyjącej Zofii Kurdziel, uczącej tego przedmiotu w szkole podstawowej oraz Andrzejowi Suwajowi – byłemu dyrektorowi Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 na osiedlu Szkolnym. Album „Orkiestra Dęta Kopalni Wapienia Czatkowice 1958–2008”, opracowany przez Zbigniewa Cyrana.

14

Kwestionariusz osobowy

Rafała Ziobry A

kademia Ekonomiczna w Krakowie w czasach mojego studiowania była... Studiowanie było trochę na wolniejszych obrotach. Mam odczucie, że teraz studenci szybciej rozpoczynają życie zawodowe, już na drugim, trzecim roku szukają praktyk, jakiejś dodatkowej pracy. Myślę, że to raczej korzystne zmiany. Dzięki takiej taktyce, życie po studiach tak bardzo ich nie zaskakuje, są lepiej do niego przygotowani..

G

dybym teraz zaczynał studia... pewnie więcej czasu poświęciłbym na Wagabundę. Ta organizacja to pewien uczelniany fenomen.. Świetne zorganizowanie, przy zachowaniu sporej dawki improwizacji. Jeśli coś organizują to wszystko opiera się na odpowiedzialności a nie na władzy. Myślę, że nie jeden menedżer mógłby się sporo od Wagabundy nauczyć..

D

roga z Uczelni do tego, kim teraz jestem, wiodła przez... kilka lat poświęconych rozkręcaniu firmy ze wspólnikiem. To jest ciągły proces i tak naprawdę ciężka praca dopiero przed nami. Jeszcze nie jestem na etapie nostalgicznego wspominania przeszłości i podsumowywania swoich sukcesów ;)

P Poprzez tę dedykację chciałem zwrócić uwagę na wartość słowa w naszym życiu; na znaczenie języka polskiego w procesie wychowawczym, także w kształceniu o profilu technicznym. O wartości słowa możemy przeczytać na kartach Ewangelii. O słowie, czerpiąc z Ewangelii według Św. Jana, pisze w „Tryptyku Rzymskim” Jan Paweł II. Wreszcie poeta mówi, że pieśń i słowo przetrwają wszystko. Jak znajduję czas na realizację moich pasji? Napisanie każdego tekstu wymaga spokoju i skupienia. Ich realizacji oddaję się zatem przeważnie po godzinie 22. Jednak szczerze mnie to cieszy! Szczególnie wtedy, gdy spotykam się z bardzo przychylnymi opiniami o moich artykułach. Chciałbym tutaj również zacytować z pamięci słowa piosenki „Ja się nie skarżę na swój los, nie pragnę więcej, niż dać możesz. Tylko nadzieję wielką mam, że chyba wiesz, co robisz Boże”. Takie usposobienie jest wzorem, do którego w dzisiejszym świecie nie tyle warto, co trzeba choćby tylko czasem nawiązywać, gdyż jak napisałem w moim „Tryptyku poetyckim z dopowiedzeniem”: „Nie szata zdobi człowieka/nie słowa jego, lecz czyny/życie tak szybko ucieka/a my wciąż w miejscu stoimy”. Zbigniew Cyran Dział Zaopatrzenia UEK

ierwsze zarobione pieniądze wydałem na... Chciałem kupić gitarę basową i poświęcić się muzyce. Przed zakupem znajoma sprawdziła poziom moich uzdolnień muzycznych. Wynik był fatalny, a ja musiałem zrezygnować z moich planów. Do dzisiaj czuję lekki żal do losu…

M

oim największym sukcesem jest... Mam dość leniwą naturę, więc chyba moim największym sukcesem jest to, że potrafię się zmobilizować do pracy, treningów, organizacji festiwalu itp. Ta metoda mobilizacji to wypadkowa „kija i marchewki”, obiecywania sobie czegoś i zakładania się z samym sobą, że coś zrobię. To trochę mało wyszukane, ale działa.

P

oczułem się przegrany, gdy... w Kapsztadzie czekałem 10 dni na warunki umożliwiające na jakiekolwiek płynięcie. W tzw. międzyczasie miałem grypę, wypadek na Przylądku Dobrej Nadziej (próba startu) i załapałem się na kontuzję. Poczułem wtedy, że wszystkie przygotowania poszły na marne. Na szczęcie wszystko skończyło się pomyślnie…

W

życiu najważniejsze są... oczywiście rodzina i zdrowie, ale jeśli na trzecim miejscu nie podam jedzenia, to będzie to hipokryzja z mojej strony. Nie chodzi o wykwintną kuchnię… Muszę jeść co trzy godziny, bo inaczej jestem nieszczęśliwy.

N

ie należy się przejmować, gdy... Mógłbym tutaj sporo spraw wymienić, ale raczej wolę zachęcić bardziej do przejmowania się w życiu niż nabierania do niego dystansu. Wiem z własnego doświadczenia, że stres i lekkie zamartwianie się działają często motywująco.

G

dybym nie był, kim jestem, byłbym... pewnie gitarzystą basowym albo pilotem, jednak brak muzycznego słuchu i astygmatyzm eliminują te zawody, więc chyba nie mam jakichś realnych propozycji na wymianę.

S

tudentom UEK radziłbym... równolegle do studiowania poświęcić sporo czasu własnym zainteresowaniom – to „otwiera głowę”. Życie polega na... Jeszcze nie wiem.

Rafał Ziobro Absolwent Zarządzania i marketingu UEK (2003), były prezes TKN Wagabunda (w czasie studiów), w latach 2003–2005 redaktor w magazynie „Góry” (magazyn sportów górskich), aktualnie współwłaściciel firmy Raven Outdoor – przedstawiciela na Polskę takich marek, jak: Marmot, Black Diamond, Smartwool. Od 2005 roku dyrektor Krakowskiego Festiwalu Górskiego, współorganizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Zainteresowania: Podróże (szczególnie kraje na wschód od naszej granicy: Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kirgistan itp.). – Czuję się tam bardzo dobrze – mili ludzie i dobra kuchnia (tzn. dobra dla mnie) – mówi Rafał Ziobro. Muzyka: – Nie mogę grać, ale bardzo dużo słucham (kilka nowych albumów tygodniowo) – wiele gatunków, ale najbliższa sercu jest mi twórczość Mike Pattona. Ważniejsze osiągnięcia pływackie: • pierwsze polskie przepłynięcie Cieśniny Gibraltarskiej z Europy do Afryki – 24 km, temp 17 st. C, czerwiec 2008 • pierwsze polskie przepłynięcie z Robens Island do Kapsztadu – 8 km, temp. 12/13 st. C, listopad 2009

15


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

W wyniku spotkania poświęconego tematyce morskiej, które odbyło się na naszej Uczelni w połowie listopada, zrodził się pomysł utworzenia na naszym Uniwersytecie lobby morskiego. W planach na najbliższą przyszłość jest wprowadzenie do programu studiów elementów nauczania o gospodarce morskiej we współpracy ze środowiskiem naukowym i praktykami biznesu morskiego Trójmiasta. W ramach upowszechniania wiedzy o gospodarce morskiej i rzecznej planuje się także zorganizowanie na UEK cyklu konferencji, debat, wykładów otwartych, a w przyszłości wykładów do wyboru dla studentów studiów magisterskich i podyplomowych. Poczynaniom tym towarzyszyć ma stała współpraca z Uniwersytetem Bałtyckim. Dlaczego ta – jak się okazuje – nie całkiem nowa inicjatywa jest tak ważna – wyjaśnią poniższe teksty.

„Siła narodów morskich leży nie w masie, lecz w ruchu”

Kraków leży nad Bałtykiem

Gospodarka morska w programach studiów ekonomicznych w Krakowie w latach międzywojennych Tytuł niniejszego artykułu może zaskakiwać Czytelników „Kuriera UEK”. Intencją moją nie było jednak socjotechniczne przyciągnięcie uwagi i zachęcenie do zapoznania się z materiałem, lecz – zgodnie z podtytułem – przybliżenie problematyki morskiej studentom oraz pracownikom naukowym UEK, poprzez przypomnienie zapomnianych już dzisiaj obszarów wykładanej wiedzy, studiów i przemyśleń związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską, handlem morskim i organizacją żeglugi. Tematy te wchodziły w zakres studiów ekonomicznych w ówczesnej Akademii Handlowej w Krakowie oraz jeszcze wcześniej – w Wyższym Studium Handlowym w Krakowie, będąc w latach 30. ubiegłego wieku ich szczególnym wyróżnikiem. Problematyka morska w programach studiów ekonomicznych w Krakowie związana jest z nierozerwalnie z osobą prof. dr. Zygmunta Sarny – jednego z założycieli Wyższego Studium Handlowego oraz Rektora Akademii Handlowej w latach 1946–1948. Prof. Sarna kwestii morskiej poświęcił wiele publikacji jako efekt studiów i analiz, a przede wszystkim bogatej działalności dydaktycznej. W Wyższym Studium Handlowym w Krakowie

16

prowadził trzy obszerne wykłady z zakresu dyscyplin handlowych i gospodarki morskiej: organizację handlu krajowego (I rok studiów), organizację handlu międzynarodowego (II rok studiów) i organizację handlu morskiego (III rok studiów). Śledząc rozwój zainteresowań naukowo-badawczych i dydaktycznych prof. Sarny, można zastanawiać się, dlaczego skoncentrował on uwagę właśnie na problematyce morskiej. Niewątpliwie wpływ na to miały czynniki osobowe – własne zainteresowania i zdobyte doświadczenia, środowisko Katedry Prawa Politycznego i Prawa Narodów UJ, funkcja dyrektora Szkoły Nauk Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz udział w charakterze obserwatora i przedstawi-

ciela Ligi Narodów podczas Plebiscytu na Śląsku. Problematyka morska, jej rozwijanie i propagowanie w środowisku akademickim związana była także z uwarunkowaniami zewnętrznymi. W latach 20. i 30. ubiegłego wieku polityka i gospodarka morska nowego państwa polskiego należały do szczególnie ważnych, ale i kontrowersyjnych tematów. Sformułowano wiele projektów i koncepcji gospodarczego wykorzystania morza. Polskie morze to Gdynia i Gdańsk, a jego zaplecze gospodarcze sięga po Tatry Prof. Sarna był zwolennikiem tezy, iż gospodarczą siłę Polski należy zdecydowanie budować i kształtować na dostępie do morza. Dzięki temu porty i transport morski umożliwiać będą rozwój kontaktów handlowych Polski z całym światem. Znamienne są słowa, które wypowiedział w Szkole Nauk Politycznych UJ: „Polskie morze to Gdynia i Gdańsk, a jego zaplecze gospodarcze sięga po Tatry”.

Dobrym przykładem uznania, jakim cieszyły się osiągnięcia naukowe i poglądy prof. Sarny w kwestii prawa oraz gospodarki morskiej, było zaproszenie go wraz z gronem profesorów WSH przez Ligę Morską i Kolonialną w Krakowie na wspólną naradę i dyskusję. Intencją organizatorów i całego zaproszonego gremium latem 1933 roku było wypracowanie oraz skompletowanie materiałów niezbędnych w wypadku, gdyby Polska uzyskała mandat „państwa kolonialnego”. Powrót do lat 30.? W latach 30. WSH w Krakowie dzięki publikacjom i wystąpieniom prof. Z. Sarny było uznanym centrum akademickim, krzewiącym koncepcję gospodarki morskiej. Profesor wielokrotnie wyjeżdżał do Gdyni i Gdańska, brał udział w spotkaniach przedstawicieli nauki i praktyki. Dzisiaj możemy powiedzieć, że kierunek jego aktywności naukowej i wdrożeniowej był ze wszech miar słuszny, co pozytywnie zweryfikowało po wielu latach życie gospodarcze i późniejsze wydarzenia. Dzięki doskonałemu przygotowaniu teoretycznemu, a także znajomości praktyki handlowej, biurowej oraz bankowej Profesor mógł zaproponować studentom interesujące wykłady z organizacji handlu międzynarodowego, poruszające m.in. takie tematy, jak: rodzaje i znaczenie traktatów międzynarodowych, insty-

tucje popierające polski eksport, targi i wystawy międzynarodowe, działalność Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu oraz Banku Wypłat Międzynarodowych w Bazylei, systemy łączności i komunikacji międzynarodowej, kody telegraficzne, międzynarodowy przewóz kolejowy, organizacja i znaczenie portów morskich, problemy żeglugi międzynarodowej oraz dokumentacja w przewozach morskich i ubezpieczeniach międzynarodowych. Tematy i wątki wykładów z zakresu gospodarki morskiej prowadzonych w latach 30. w WSH i AH (od 1938 r.) zadziwiają swą aktualnością i ważnością dla współczesnego biznesu morskiego. W książce zatytułowanej „Międzynarodowe publiczne prawo morskie w czasie pokoju”, wydanej nakładem własnym w Krakowie w 1932 r., prof. Sarna rozwinął m.in. kwestie prawnych aspektów okrętów oraz bezpieczeństwa i wolności żeglugi, walki z piractwem, wolności rybołówstwa, wolności zakładania kabli podwodnych, stref morza przybrzeżnego (morskiej strefy morza terytorialnego, wówczas będącego pasem trzymilowym) oraz funkcjonowania portów morskich. W wykładzie inauguracyjnym roku akademickiego 1945/1946 w Akademii Handlowej w Krakowie (30.10.1945 r.) prof. Sarna zachęcał młodzież studencką, „by na zew handlu spieszyła ku polskie-

Lobby Morskie na naszej Uczelni tworzą: • prof. dr hab. Andrzej Szromnik – kierownik Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych UEK • Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK • Waldemar Turski – absolwent XIII Edycji Executive MBA • Jakub Łoginow – polski i słowacki korespondent ukraińskiego tygodnika „Dzerkało Tyżnia”, absolwent Wydziału Towaroznawstwa UEK mu morzu, by w oparciu o rzetelnie nabytą wiedzę torowała twardą i zaciętą pracą drogę rozwoju polskiemu handlowi morskiemu”. Tworzone na Uczelni lobby morskie stwarza szansę realizacji tego przesłania sprzed ponad 60 lat przez obecnych studentów naszego Uniwersytetu. Jakie są ku temu przesłanki – wyjaśnia tekst Jakuba Łoginowa. Prof. dr hab. Andrzej Szromnik – kierownik Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych UEK

Wiedza o morzu przydaje się zwłaszcza na śródlądziu Mówienie o morskim aspekcie nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym od razu przywodzi na myśl stary dowcip o tym, jak Czesi utworzyli Ministerstwo Gospodarki Morskiej, nie przejmując się zupełnie brakiem dostępu do morza. Bo przecież w Moskwie na podobnej zasadzie działało Ministerstwo Kultury… A tak na poważnie, to o ile łatwo jest wytłumaczyć hobbistyczne zainteresowanie morzem ze strony studentów i pracowników Uczelni (jachting, wypoczynek), to już próby włączenia tego tematu do badań naukowych i dydaktyki mogą dziwić. Jednak niesłusznie, bo wiedza o gospodarce morskiej – to integralna część wykształcenia ekonomicznego, które powinien otrzymać absolwent prestiżowej krakowskiej uczelni.

Przez brak zainteresowania morzem Małopolsce uciekły inwestycje O tym, że wiedza o gospodarce morskiej ma namacalny materialny wymiar również dla mieszkańców Małopolski, świadczy przykład unijnego projektu SoNorA (South-North Axis, czyli Oś Południe – Północ). Ten projekt studyjny przewiduje wyznaczenie najdogodniejszej trasy korytarza transportowego, który ma połączyć porty Bałtyku i Adriatyku.

W pracach nad tym projektem brali udział ekonomiści, przedsiębiorcy i samorządowcy nie tylko z regionów nadmorskich, ale również (a może przede wszystkim) – z kilkunastu regionów tranzytowych (np. Łódzkie, Śląsk, Morawy). Przedmiotem badań i prognoz były obecne i możliwe do wykreowania potoki ładunkowe, które będą uzasadniały włączenie do korytarza takich, a nie innych ośrodków gospodarczych leżących między Bałtykiem

17


WARTO WIEDZIEĆ a Adriatykiem. Zespół określił występujące na tym szlaku bariery transportowe oraz opracował rekomendacje co do ich pokonania (zmiany prawne i inwestycje), które następnie trafią do europejskich dokumentów planistycznych. Innymi słowy, udział w tym projekcie z uwagi na jego transeuropejski charakter (są w nim przedstawiciele wielu krajów, od Skandynawii, przez Europę Środkową po Włochy) jest doskonałą okazją do lobbingu na rzecz ważnych dla danego regionu inwestycji i poprowadzenia np. autostrady przez własny teren, a nie przez sąsiedni region. Niestety, w projekcie SoNorA zabrakło przedstawicieli Małopolski i krakowskiego środowiska akademickiego, czego jedynym wytłumaczeniem jest właśnie brak orientacji w tematyce morskiej. SoNorA, jako projekt nastawiony na poprawę komunikacji między portami Bałtyku i Adriatyku, wymaga od uczestników choćby elementarnej wiedzy o morzu. W projekcie znaleźli się natomiast przedstawiciele Śląska i leżących na południe od niego czeskich i słowackich regionów. Efekt jest jednoznaczny – mimo że Kraków leży w dogodnym miejscu między portami Bałtyku i Adriatyku, został w studium transportowym całkowicie pominięty. Hojne europejskie wsparcie w tym konkretnym przypadku ominie szerokim łukiem Małopolskę i trafi na Śląsk, a my zaprzepaściliśmy unikalną szansę na wypromowanie ważnych dla regionu inwestycji – szybszej modernizacji drogi Kraków – Chyżne czy linii kolejowych łączących Kraków ze Słowacją, które mogły się znaleźć na trasie transeuropejskiego korytarza. Handel i morze to synonimy Chociaż gospodarka morska i porty wydają się nas nie dotyczyć, to jednak wielu absolwentów Uczelni i tak będzie miało z tymi tematami do czynienia w swym życiu zawodowym. Żyjemy w zglobalizowanym świecie, większość towarów codziennego użytku trafia do nas z Chin, pokonując większą część drogi statkiem. Z jakiego portu morskiego lepiej korzystać, sprowadzając importowany towar? Z takimi dylematem w codziennej praktyce zawodowej spotyka się wielu absolwentów uczelni. Dla przedsiębiorców z Małopolski – regionu leżącego pomiędzy portami aż czterech mórz (Bałtyk, Północne, Czarne, Adriatyckie) – ta problematyka jest nawet ważniejsza niż dla biznesu z Pomo-

18

WARTO WIEDZIEĆ rza, który wybiera tylko między rodzimymi portami a Hamburgiem. Wiedza o tym, jak jest zorganizowany światowy handel, nie będzie pełna, jeśli nie uwzględni się w niej znajomości podstawowych prawideł gospodarczych, rządzących transportem morskim. Im bardziej nasza gospodarka będzie się integrować ze światowym systemem gospodarczym, tym bardziej ta wiedza o morzu będzie przydatna. „Największym polskim portem morskim jest… Hamburg” – to na pozór absurdalne stwierdzenie dobrze ilustruje kondycję polskiej branży morskiej. Peryferyjne położenie Bałtyku i niewielkie głębokości na Cieśninach Duńskich sprawiają, że nad nasze morze nie zawijają największe statki. W transporcie kontenerów wytworzył się promienisty system – statki oceaniczne (np. w relacji Chiny – Europa) kursują jedynie między niewielką ilością gigantycznych portów węzłowych (hubów), które w Europie są zlokalizowane m.in. nad Morzem Północnym. Dopiero w takim „hubie” część kontenerów z dużego kontenerowca jest przeładowywana na mniejszy statek, który rozwozi je promieniście do mniej znaczących portów (m.in. bałtyckich). Stąd też z Małopolski często o wiele łatwiej i taniej jest dowieźć towar wygodną autostradą A4 do Hamburga, zamiast pchać się dziurawymi drogami nad Bałtyk – skoro towary załadowane tam na statek i tak musiałyby zostać przeładowane na inny statek w tymże Hamburgu czy Antwerpii. Zasada ta nie jest już tak oczywista jak jeszcze kilka lat temu. Wszystko wskazuje na to, że status portu węzłowego (transoceanicznego) uzyska również nasz Gdańsk. Takim hubem już jest czarnomorska Konstanca – wioząc towar z Chin do Krakowa, często opłaca się skorzystać z tego portu i dalej przewieźć go koleją. Statek płynący z Chin do Europy przez Kanał Sueski ma na Morze Czarne o wiele bliżej niż do portów niemieckich czy polskich – nie trzeba opływać całej Europy. Pomiędzy portami czterech europejskich mórz trwa zacięta walka właśnie o zaplecze sporne, leżące w rejonie Karpat, skąd do każdego morza jest niemal równie daleko. Jako że leżymy w samym środku „międzymorza”, powinniśmy się w tych tematach dobrze orientować – tym bardziej że dostępność komunikacyjna do portów morskich jest ważnym czynnikiem, wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Zacznijmy od Bałtyku Oczywiście, zgłębianie wiedzy o morzu powinniśmy rozpocząć od najbliższego nam akwenu – Bałtyku. Doskonałym sposobem byłoby przystąpienie UEK do międzynarodowej sieci Uniwersytetu Bałtyckiego, który zrzesza ponad sto uczelni z 14 krajów Regionu Morza Bałtyckiego. Co ważne, w tej okołobałtyckiej sieci mile widziane są zwłaszcza uczelnie leżące w znacznym oddaleniu od wybrzeża morskiego, czego przejawem są prężnie działające ośrodki Uniwersytetu Bałtyckiego w słowackiej Nitrze, we Lwowie czy w Mińsku. Uniwersytet Bałtycki – to sieć naukowo-dydaktyczna, koordynowana przez szwedzki Uniwersytet w Uppsali. Jego zasadniczym celem jest kształtowanie wspólnej, bałtyckiej tożsamości u mieszkańców całego obszaru, który leży w zlewisku Morza Bałtyckiego, a także popularyzacja elementarnej wiedzy o morzu. Właśnie rzeki, które kończą swój bieg w Bałtyku, symbolicznie wyznaczają granice Regionu Morza Bałtyckiego. Ma to swoje uzasadnienie historyczne (dawniej rzeki były jedynymi „autostradami”, co wytworzyło takie, a nie inne powiązania gospodarcze i społeczno-polityczne), ale też i ekologiczne. Mówiąc w skrócie, Szwedzi wyszli z założenia, że Bałtyk może być czysty jedynie wtedy, gdy w jego ochronę zaangażują się społeczności zanieczyszczające górny bieg bałtyckich rzek, w tym Wisły, Popradu czy Bugu. Uniwersytet Bałtycki jest pojęciem na tyle szerokim, że pełne przybliżenie tego tematu wykracza poza ramy jednego artykułu. Zainteresowanych odsyłam po dokładniejsze informacje do portalu www.porteuropa.eu, a także do kontaktu mailowego (aktualne dane kontaktowe są umieszczone na wspomnianej stronie internetowej). Jakub Łoginow – polski i słowacki korespondent ukraińskiego tygodnika „Dzerkało Tyżnia”, absolwent Wydziału Towaroznawstwa UEK

W kolejnym wydaniu „Kuriera UEK”, w cyklu materiałów o lobby morskim na UEK, opublikujemy tekst Waldemara Turskiego, absolwenta XIII Edycji MBA, na temat tego, co należy czynić, aby Polacy korzystali z dobrodziejstw życia w kraju morskim.

Media UEK Od listopada tego roku na stronie głównej naszej Uczelni funkcjonuje zakładka „Media”, dedykowana zarówno dziennikarzom współpracującym na co dzień z naszą Uczelnią, jak i pracownikom oraz studentom UEK. Z założenia prezentowane tutaj będą cenne informacje z zakresu współpracy Uczelni z mediami. Przez ostatnie miesiące opracowywana była zawartość merytoryczna poszczególnych podstron. Na dzień dzisiejszy zapraszamy do zapoznania się m.in. z: bazą ekspertów naukowych; bazą kontaktów do poszczególnych katedr, jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych oraz wszystkich organizacji studenckich; zdjęciami władz UEK; zdjęciami poszczególnych pawilonów uczelni; logo Uczelni, „Kuriera UEK” oraz logo jubileuszowym; listą słynnych absolwentów. W zakładce „O czym warto wiedzieć?” polecamy Państwu poradnik, w którym opracowane zostały materiały traktujące o tym, jak tworzyć informację prasową czy też – jak zdobyć patronat TVP? W zakładce „Prasa UEK” odnaleźć można wszystkie archiwalne numery „Kuriera UEK” oraz „Ekspresu UEK”. Do wiadomości pracowników oraz studentów Uniwersytetu przygotowana została baza patronów medialnych uczelni oraz zestawienie monitoringu mediów, informujące o tym które media, kiedy i na jaki temat pisały się w publikacjach, audycjach i programach związanych z naszą Uczelnią. Na podstronie „Media UEK” będziemy odpowiadać na Państwa pytania związane ze współpracą z mediami oraz zamieszczać porady nt. tego, jak pisać, jak występować przed kamerami czy też jak funkcjonuje redakcja i na jakich zasadach współpracować z dziennikarzami? UEK na Blip-ie oraz YouTube Wychodząc naprzeciw ogarniającej nas erze informatyzacji oraz zainteresowaniu młodych ludzi społeczną funkcją wszechobecnego Internetu, Uczelnia zainaugurowała swoją obecność na popularnych serwisach: Blip.pl (cieszący się coraz większą popularnością w Małopolsce młodzieżowy blog) oraz YouTube (światowy lider w zakresie udostępniania filmów wideo on-line). W ten sposób na

stronie internetowej Uczelni można obserwować codzienne życie naszej Uczelni, ale i być na bieżąco z nowo powstałymi filmami traktującymi zarówno o Uniwersytecie, jak i poszczególnych uczelnianych wydarzeniach. Zestawienie i ranking mediów Przygotowując statystyki obecności Uniwersytetu w środkach masowego przekazu udało nam się także opracować ciekawe zestawienia, stanowiące użyteczne źródło informacji zarówno na temat samej obecności naszej Uczelni w mediach, jak i rankingu mediów najczęściej informujących swoich czytelników o Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i przedsięwzięciach na nim realizowanych. Zdecydowanie przodują tutaj lokalne dzienniki, którym ustępują najpopularniejszy w tym zestawieniu miesięcznik „Manko” oraz lider serwisów internetowych „Studentnews.pl”. Planując realizację konferencji, debat czy przedsięwzięć organizacji studenckich i kół naukowych, warto pamiętać o poniższym zestawie-

niu w kontekście ubiegania się o współpracę czy patronat medialny. Poniższe i podobne zostawienia zamieszczone będą w opracowywanej obecnie zakładce „Uczelnia w liczbach”, gdzie opublikujemy prowadzone od 2001 roku szczegółowe statystyki dot. m.in.: liczby studentów, kandydatów, absolwentów, pracowników oraz wysokości uczelnianych stypendiów. Mamy nadzieję, iż działania te pozwolą nam wdrożyć w życie założenia owocnej współpracy z mediami, a przede wszystkim uniknąć chaosu i szumu informacyjnego, który w przypadku tak dużej uczelni ekonomicznej zdarza się nader często. Liczymy, iż podstrona „Media UEK” pomoże także uzyskać satysfakcjonujący jakościowo dostęp do bazy użytecznej wiedzy z dziedziny mediów i marketingu, także archiwum prasowego Uczelni, a w nim Państwa poszczególnych wypowiedzi. Piotr Bednarski Sekcja Prasowa Kancelarii Rektora UEK

Media o UEK

i

ka l o ów za l ws nk s.p we rc ak .p o a r o o w k t ta K i b e a M a n r y i n e tn to n aK ow ie ud en aW ias p t t et d s Dz e z u a le z eM St Ga Dl Ga rta oj o M P sk

ol kP

P

TV

19


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Kto i dlaczego odwiedził nasze

Dni Otwarte?

Podczas tegorocznych Dni Otwartych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (23-24 października br.) przeprowadzona została ankieta wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych ofertą edukacyjną naszej Uczelni. W przeprowadzonym badaniu wzięły udział 143 osoby. Aż 75% wszystkich ankietowanych stanowiły kobiety, prawie 85% respondentów stanowili przyszłoroczni maturzyści, osoby w wieku 18–19 lat. Ponad połowa uczestników przyjechała z miejscowości należących do województwa małopolskiego. Odwiedzili nas również kandydaci z województw: śląskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. W roku ubiegłym najwięcej zainteresowanych osób stanowili mieszkańcy Krakowa, podczas tegorocznego wydarzenia największa grupa uczestników przyjechała z miejscowości Będzin. Dni Otwarte cieszyły się dużą popularnością wśród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie, Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczy oraz Technikum Ekonomicznego w Proszowicach.

Ekonomiczny w Krakowie (43%), Uniwersytet Jagielloński (11%) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza (8%).

Jako trzy najważniejsze źródła pozyskania informacji o Dniach Otwartych ankietowani wymienili kolejno: grono pedagogiczne w szkole średniej (40%), plakaty i ulotki w szkole (17%), rodzinę i znajomych (16%).

Zdecydowana większość ankietowanych (65% odpowiedzi) przyszła na Dni Otwarte, by zasięgnąć informacji nt. studiów licencjackich bądź inżynierskich, a więc studiów pierwszego stopnia. 32% zainteresowanych było studiami magisterskimi.

W czołówce uczelni, które przyszli maturzyści rozważają jako miejsce podjęcia studiów znalazły się kolejno: Uniwersytet

Oprac. Sekcja Promocji UEK

20

Jak pokazują wyniki ankiety, kandydaci na studentów mają już sprecyzowane preferencje odnośnie wyboru szkoły wyższej, natomiast większość z nich jeszcze nie zdecydowała, jaki kierunek chciałaby studiować (27%). Wśród tych, którzy wskazali interesujące ich dziedziny nauki, najpopularniejsze okazały się: ekonomia (19%), zarządzanie (10,5%) oraz finanse i rachunkowość (10%).

21


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Doktoranci o studiach III stopnia Niniejszy tekst prezentuje syntetyczną opinię doktorantów o studiach III stopnia na naszym Uniwersytecie. Jego podstawą są badania ankietowe, zrealizowane przez Biuro Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia w roku 2008/2009 (11.2008– 06.2009). Ich celem było poznanie opinii słuchaczy wobec motywów podjęcia studiów doktoranckich, zasad przyjęcia, jakości zajęć, napotykanych problemów organizacyjnych itp. W badaniach udział wzięło 108 studentów (tj. 58% z ogólnej liczby 189 doktorantów), w tym: na I. roku – 17 na studiach stacjonarnych i 33 – niestacjonarnych , na roku II – 32 i na roku III – 26 osób. 1. Kim są nasi doktoranci? Nasi doktoranci są absolwentami różnych uczelni i zróżnicowanych kierunków studiów (tabela 1). Pierwszy, ogólny wniosek z analizy to konstatacja, iż nasi absolwenci nie są jedynymi słuchaczami studiów doktoranckich. Stanowią oni 52–83% ogólnej liczy studentów tej formy studiów. Wynik ten należy przyjąć z pewną ostrożnością, bowiem znacząca część ankiet (nawet do 1/3) nie zawierała informacji o tym charakterze. Wśród innych uczelni ukończonych przez naszych doktorantów są m.in.: UJ, AGH, Akademia Pedagogiczna (UP), AWF w Krakowie, Uniwersytety Warszawski i Wrocławski, KUL, Uniwersytet Bankowości z Ukrainy, Politechniki Rzeszowska, Radomska i Częstochowska oraz dwie uczelnie niepubliczne. Taka sytuacja stwarza określone konsekwencje, z jednej strony wskazuje na pozycję Uczelni, z drugiej stwarza określone wymagania wobec standardów nauczania. Ta druga kwestia łączy się z kierunkiem ukończonych studiów i zakresem wiedzy ekonomicznej doktorantów. Należy bowiem zauważyć stosunkowo znaczący odsetek słuchaczy (8–25%), którzy ukończyli inne niż ekonomiczne kierunki studiów. Są to absolwenci pedagogiki, prawa i administracji, politologii i nauk społecznych, filozofii, wychowania fizycznego, ochrony zdrowia, „kierunku przyrodniczego” i inżynierii środowiska. Otwarcie Uniwersytetu na inne uczelnie należy ocenić pozytywnie, choć podkreślić należy, iż zróżnicowanie merytoryczne kandydatów w tym przekroju stwarza potrzebę dyskusji nad szczegółowym programem studiów, ofertą programową i różnicami programowymi. Absolwenci podejmują studia doktoranckie na naszym Uniwersytecie przeważnie bezpośrednio po ukończonych studiach II stopnia (lub studiach jednolitych). Odsetek osób, które rozpoczęły studia stopnia III na naszej Uczelni w ciągu 2 lat po uzyskaniu dyplomu magister-

22

skiego wynosił 53% na I roku studiów dziennych i 66% na studiach zaocznych oraz 30% na roku II i 40% na roku III. W Krakowie mieszka 80% studentów studiów dziennych (I rok), oraz 44–55% słuchaczy studiów niestacjonarnych. Nasi doktoranci są osobami aktywnymi zawodowo – w pełnym wymiarze czasu pracy pracuje 80–90% doktorantów ze studiów zaocznych oraz 47% – studiów dziennych. Spośród studentów I roku wstępną problematykę rozprawy („pomysł na temat”) ma sformułowanych 42% słuchaczy studentów dziennych i 33% zaocznych. Odpowiednio w obu formach – 40% i 30% słuchaczy deklaruje „posiadanie” sprecyzowanego obiektu badań. Takie opinie należy ocenić wysoce pozytywnie. Na II. roku studiów 53% studentów ma, a 41% – „raczej ma” określoną tematykę rozprawy. Z kolei na roku III – po 46% studentów stwierdziło, iż ma lub „raczej ma” sformułowany temat rozprawy, natomiast nie ma go pozostała grupa

Wyszczególnienie

słuchaczy (8%). Takie rezultaty na II i III roku studiów napawają pewnym niepokojem – jedynie połowa studentów ma określony temat (problem) rozprawy, warunkujący formalne otwarcie doktoratu. Sytuacja jest niewątpliwie złożona, wielowymiarowa, wymagająca podjęcia rozmów i dyskusji przez władze Uczelni, w ramach rad wydziałów, rad naukowych i kierownictwa studiów, a także samorządu doktorantów i aktywności samych studentów. Istotnym warunkiem otwarcia przewodu jest także przygotowanie (złożenie do druku) dwóch artykułów naukowych. Sytuacja w tym względzie jest zróżnicowana. Na II roku studiów deklarację opublikowania 2 artykułów złożyło 56% studentów, a jednego – 9%. Na roku trzecim – odpowiednio – 27% (dwa artykuły) i 19% (jeden) studentów. 2. Motywy podjęcia studiów doktoranckich Pytanie dotyczące tej kwestii zawierało dwa aspekty – motywację do podję-

Studenci I roku studia dzienne studia zaoczne

Studenci II roku

Studenci III roku

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

A. UKOŃCZONA UCZELNIA 1. AE, UE w Krakowie 2. UJ 3. Pozostałe uczelnie w Krakowie 4. Inne uczelnie w Polsce Liczba (suma) odpowiedzi

12 3 2 17

70,6 17,6 11,8 100,0

17 4 2 7 30

56,7 13,3 6,7 23,3 100,9

14 1 1 6 22

51,8 4,5 4,5 27,3 100,0

20 4 24

83,3 16,7 100,0

B. UKOŃCZONY KIERUNEK STUDIÓW 1. Ekonomia 2. Finanse 3. Zarządzanie (wcześniej: ZiM) 4. Towaroznawstwo 5. Stosunki międzynarodowe/MSG 6. Inne kierunki studiów Liczba (suma) odpowiedzi

4 2 4 2 4 16

25,0 12,5 25,0 12,5 25,0 100,0

4 4 9 5 22

18,1 18,1 41,0 22,8 100,0

3 4 5 3 15

20,0 26,7 33,3 20,0 100,0

3 2 7 1 13

23,1 15,4 53,8 7,7 100.0

Tabela 1. Profil studentów studiów doktoranckich w świetle ukończonej uczelni i kierunku studiów

cia studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych w ogóle oraz przesłanki studiów na naszej Uczelni. Najważniejsze motywy w pierwszym aspekcie dają się sprowadzić do trzech przesłanek: 1) dalsze kształcenie i pogłębienie wiedzy i kwalifikacji, 2) chęć „zrobienia” doktoratu i podjęcia pracy naukowej (to zwłaszcza deklaracja studentów studiów dziennych I roku) oraz 3) ogólne zainteresowania problematyką gospodarczą, ekonomią, biznesem i zarządzaniem. Każdy z tych motywów uzyskał 25–50% wskazań respondentów. Z kolei w odniesieniu do kwestii drugiej – podstawowe znaczenie podjęcia studiów III stopnia w UE w Krakowie miały dla słuchaczy motywy następujące: 1) ukończenie AE (UE) i dobra znajomość Uczelni (23–27% wskazań), 2) renoma Uczeni (13–27%) oraz 3) znajomość kadry naukowo-dydaktycznej (18–20%). Ponadto dla doktorantów ze studiów zaocznych pewnym motywem podjęcia studiów właśnie u nas były „względy logistyki” – odległość Uczelni od miejsca pracy i zamieszkania, dostępność komunikacyjna itp. (18–20% wskazań). 3. Wymogi rekrutacyjne w opinii doktorantów Wymagania Uczelni wobec kandydatów obejmują trzy grupy zagadnień: formalne, merytoryczne i „pozostałe” (w tym organizacyjne, informacyjne, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej itp.). W analizie rezultatów należy podkreślić trzy kwestie. Ocena wymogów formalnych kształtuje się na relatywnie wyrównanym i stosunkowo wysokim poziomie, nieco powyżej „oceny dobrej” (4,15, w skali 2 do 5, w której 2 – stanowiło ocenę negatywną, niedostateczną, a 5 – bardzo dobrą). Znacznie niżej (3,45) wypada ocena „wymagań merytorycznych”, jakie Uczelnia stawiała przed kandydatami do podjęcia studiów doktoranckich. Można je bowiem zinterpretować jako „nisko ustawioną poprzeczkę wejścia”. Oceny 3,2–3,6 w przekroju poszczególnych lat studiów zmuszają do głębszej refleksji. Pewne oczekiwania poprawy i podniesienia poziomu wymagań można wiązać ze zmianą systemu rekrutacji, w tym wymagań merytorycznych, jakie Uczelnia wprowadziła w procesie przyjęcia na studia doktoranckie od roku 2009/2010. Trzecia uwaga to podkreślenie pozytywnego odbioru przez kandydatów przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej (4.2).

4. Opinie wobec planu studiów i formalnej organizacji zajęć Ważnym nurtem oceny było poznanie opinii doktorantów na temat planu studiów (tabela 2). Mając świadomość złożoności zagadnienia, warto zwrócić uwagę na dwa zagadnienia. Po pierwsze, ocena ta ma charakter ambiwalentny. Obok ocen pozytywnych ujawniają się oceny krytyczne. Te pierwsze formułuje ok. 1/3 słuchaczy i kształtują się one na poziomie 40–50% wskazań (suma dwóch pierwszych poziomów ocen „dobrych” i „bardzo dobrych”). Po drugie, zauważyć należy stosunkowo dużą akceptację przez studentów cechy trzeciej – plan zawiera pewne powtórzenia ze studiów I i II stopnia. O ile w odniesieniu do studentów studiów dziennych I roku 27% wskazań ma charakter aprioryczny (plan dla wszystkich lat studiów nie był jeszcze znany w okresie przeprowadzania sondażu) i tylko w części może być zrozumiałe (pamięć o ukończonych studiach), o tyle widoczne jest wyraźne narastanie ocen krytycznych w ciągu kolejnych lat studiów zaocznych (od 6% w pierwszym roku do 27% w roku trzecim). Formalną organizację zajęć (godziny zajęć, dni tygodnia, harmonogram, punktualność) doktoranci oceniają wysoko. Wszystkie te aspekty uzyskały pozytywne opinie i oceny na poziomie „dobrym”: (4,4 – studenci I roku studiów dziennych i zaocznych, 3,7 – II roku oraz 4,2 – III. roku). W skali wszystkich trzech lat i obu form studiów „formalna organizacja” zajęć została oceniona na poziomie wysokim – 4,2 punktu. Uwaga: dla I roku studiów zaocznych suma wskazań jest mniejsza od 100,0 z uwagi na braki w udzielonych odpowiedziach. 5. Ocena jakości zajęć dydaktycznych Ocena jakości zajęć dydaktycznych wymaga podkreślenia istotnej kwestii metodycznej. Badaniami w tym względzie zostali objęci studenci studiów II i III roku. Wyszczególnienie

Termin realizacji badań na I roku studiów (27.11. i 13.12.2008 r.), przy rozpoczęciu zajęć w końcu października nie pozwolił na przeprowadzenie badań jakości dydaktyki w tej grupie doktorantów. Ocenę jakości dydaktyki w świetle własnych dwu- i trzyletnich doświadczeń doktorantów zawiera tabela 3. W analizie wyników można sformułować kilka podstawowych wniosków. - ocena oparta na 10. głównych wymiarach oceny dydaktyki kształtuje się nieco poniżej oceny „dobrej” (3,9 – drugi rok studiów i 3,8 – rok trzeci), - „ogólna ocena” jest nieco niższa niż ocena oparta o 10, zawartych w tabeli wymiarów czy obszarów, płaszczyzn oceny i wynosi odpowiednio 3,6 i 3,4. - opinie wobec jakości zajęć są zbliżone w przekroju obu lat studiów, - najwyższe oceny są formułowane przez pryzmat „stosunku nauczyciela wobec doktorantów” – wymiar 7 (odpowiednio 4,4 – rok drugi i 4,5 – rok trzeci studiów), formalnej organizacji zajęć (odpowiednio: 4,4 i 4,2) oraz sposobu i obiektywizmu oceniania słuchaczy (4,0 i 4,0), - najniżej zostały ocenione dwa wymiary: „zakres i forma wykorzystania pomocy dydaktycznych” (3,3 i 3,3) oraz „dostępność wykładowcy dla słuchaczy poza zajęciami” (3,5 i 3,4). (oceny w skali 1–5) Skala ocen: 1 – ocena niezadowalająca, 2 – zadawalająca, 3 – dostateczna, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra. 6. Uwagi, sugestie i propozycje doktorantów Opinie słuchaczy w tym obszarze ujęto w trzy grupy zagadnień odnoszących się do programu studiów, organizacji studiów i warunków studiowania. W większości pytania miały charakter otwarty, pozwalający na swobodne przedstawienie przez doktorantów własnych, niesugerowanych uwag i postulatów. W dużej mierze ten blok problemowy ankiety pozostał jednak niewypełnio-

Studenci I roku studia dzienne studia zaoczne

Studenci II roku Studenci III roku

1. P od względem merytorycznym jest ciekawy, interesujący

12

17

16

12

2. Jest właściwy z pewnymi uwagami

27

34

29

27

3. Z awiera powtórzenia tematyki studiów I i II stopnia

27

6

19

27

Tabela 2. Ocena planu studiów przez studentów doktoranckich w UE w Krakowie (w %)

23


WARTO WIEDZIEĆ Wymiary/ płaszczyzny oceny

BEZPIECZNA UCZELNIA Studenci II roku

Studenci III roku

1. Przygotowanie prowadzących do zajęć

3,8

3,6

2. Formalna organizacja zajęć

4,4

4,2

3,8

3,8

3,9

3,7

3. Precyzja w sformułowaniu wymagań merytorycznych i formalnych wobec doktorantów 4. Jakość informacji o przedmiocie, warunkach zaliczenia przedmiotu, aktualność syllabusa 5. Precyzja wypowiedzi, klarowność wywodu, ścisłość argumentacji

3,9

3,9

6. Charakter przykładów, egzemplifikacja problemów – nawiązania do aktualnych problemów społecznoekonomicznych

3,9

3,4

7. Stosunek wobec słuchaczy w trakcie prowadzenia zajęć (taktowność, życzliwość itp.)

4,4

4,5

8. Dostępność dla doktorantów poza zajęciami w czasie konsultacji, sposób komunikowania się ze studentami

3,5

3,4

9. Zakres i forma wykorzystania pomocy dydaktycznych

3,3

3,3

10. Sposób i obiektywizm oceniania słuchaczy

4,0

4,0

OCENA ŚREDNIA 10 powyższych wymiarów oceny

3,9

3,8

OGÓLNA OCENA zajęć na studiach doktoranckich

3,6

3,4

Tabela 3. Ocena jakości zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich w UEK ny. Wśród zgłoszonych uwag znalazły się zróżnicowane propozycje. W odniesieniu do planu studiów zgłoszono sugestie zwiększenia liczby przedmiotów specjalistycznych, zwiększenia wymiaru zajęć metodycznych, niezbędnych dla przygotowania rozprawy, w tym

zajęć z zakresu informacji naukowej i redakcji prac naukowych, potrzebę znajomości planu wszystkich lat studiów (postulat ujawniony przez studentów I roku), zwiększenia liczby zajęć – wzbogacenia programu połączone z możliwością wyboru przedmiotów, zróżnicowania, wpro-

wadzenia języka angielskiego od 1. semestru zajęć. W odniesieniu do organizacji zajęć – doktoranci przedstawili m.in. postulaty wydłużenia przerwy między zajęciami do 30 minut, organizacji spotkań pozwalających na wymianę wzajemnych doświadczeń, potrzebę silniejszych kontaktów organizacyjnych z opiekunem studiów. Warunki studiowania oferowane przez Uczelnię zostały w całości ocenione pozytywnie i nie zgłoszono żadnych sugestii zmian. Choć zrealizowane badania miały charakter uproszczony, w pewnym sensie eksploracyjny, to ich wyniki przynoszą pierwsze rozpoznanie opinii doktorantów. Rezultaty są same w sobie ciekawe i interesujące poznawczo. Mogą zarazem stanowić płaszczyznę refleksji i dyskusji nad poszczególnymi aspektami funkcjonowania studiów III stopnia, studiów, w które Uczelnia jako uniwersytet będzie „wchodzić” coraz szerzej, kierując się nie tylko wymogami prawa (ustawa nakłada na obowiązek prowadzenia studiów III stopnia), lecz także troską o ich wyskoki standard, wewnętrzną atrakcyjność oraz profesjonalizm. W tym właśnie wymiarze przedstawione uwagi można widzieć w szerszym kontekście systemu kształtowania jakości dydaktyki na całym Uniwersytecie, obejmującego wszystkie 3. stopnie i 2. formy kształcenia. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Weekend pełen wrażeń w Rabce Zdroju Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK w dniach 4–6 grudnia br. zorganizowało integracyjny wyjazd studentów niepełnosprawnych krakowskich uczelni do Rabki Zdroju. Uczestnicy wycieczki zamieszkali w ośrodku z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, a ZSN UEK przygotowało mnóstwo atrakcji, jak np. zwiedzanie Parku Miniatur w Inwałdzie. Największe wrażenie jednak zrobił zjazd na

24

linie ze skarpy o wysokości ponad 20 metrów tuż nad rwącą rzeką oraz popołudnie spędzone na basenach z wodami termalnymi w Bukowinie Tatrzańskiej. Podczas pobytu w ośrodku do dyspozycji studentów była również salka rehabilitacyjna, siłownia, trampolina, bilard oraz piłkarzyki. Odbyła się także piesza wycieczka na pobliską Maciejową, a dla osób mniej sprawnych – spacer po Rabce Zdroju. Do grzecz-

nych uczestników wstąpił Mikołaj ze słodkimi upominkami. Studenci I roku mogli poznać przysługujące im prawa oraz programy PFRON, z których mogą korzystać. Ewelina Biel-Krzywda Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK

Podróżuj bezpiecznie jesienią i zimą! Okres jesienny i zimowy to dla użytkowników dróg najtrudniejsze z okresów. W tym roku zima zaskoczyła nas już 14 października. Większość z nas nie wymieniła jeszcze opon na zimowe. Nie obyło się bez wypadków i kolizji drogowych. Niestety były też ofiary w ludziach. Przypominam zatem o wymianie opon na zimowe! Jesienne i zimowe warunki pogodowe powodują, że nawierzchnia dróg staje się bardzo śliska. Przez błoto pośniegowe i zalegające na drodze liście jazda staje się niebezpieczna. Wg statystyk policyjnych w październiku, listopadzie i grudniu dochodzi do największej ilość wypadków i kolizji drogowych. Ginie najwięcej użytkowników dróg. Pamiętajmy więc, żę rozsądna jazda, dostosowanie prędkości do warunków drogowych, zimowe opony, oświetlenie pojazdu oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przyczyniają się do bezpiecznej jazdy. Właściwe zachowania na drodze mogą uratować życie nie tylko kierujących, ale i pieszych. Oprócz opon zimowych, należy stosować odpowiednią technikę jazdy, która może przyczynić się do

minimalizacji zagrożeń. Podstawowymi elementami bezpiecznej jazdy są:  unikanie gwałtownych manewrów, tzw. płynna jazda,  ograniczanie prędkości kierowanego pojazdu,  używanie oświetlenia pojazdu całą dobę, świateł mijania w czasie jazdy, świateł pozycyjnych na postojach,  zwiększanie odstępu w czasie jazdy w ciągu pojazdów,  uważne obserwowania poboczy, szczególne zwracanie uwagi na pieszych,  uważne obserwowanie oznakowania dróg, szczególnie w miejscowościach, których nie znamy,  stosowanie zasady ograniczonego zaufania.

Spotkanie nt. bezpieczeństwa W dniu 25.11.2009 r. odbyło się spotkanie robocze pełnomocników rektorów i kanclerzy uczelni krakowskich biorących udział w działaniach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, UEK, AWF, UR. Oprócz pełnomocników i przedstawicieli parlamentu studenckiego wzięli w nim udział partnerzy zewnętrzni programu ZPB – przedstawiciele policji krakowskiej. W imieniu władz uczelni spotkanie otworzył mgr Mirosław Chechelski – kanclerz UEK. Po powitaniu Katarzyna Kilian, studentka UEK czynnie działająca we wszelkich projektach związanych z ZPB, przedstawiła prezentację multimedialną podsumowującą dokonania władz uczelni i Parlamentu Studenckiego UEK w zakresie ZPB w 2009 roku. Ciekawym elementem prezentacji, jak zauważyli uczestnicy spotkania, były happeningi, które w sposób humorystyczny pokazywały zagrożenia, z jakimi studenci spotykają się w życiu codziennym, oraz sposoby przeciwdziałania im. Pełnomocnik Rektora UEK ds. ZSB mgr Mariusz Rozwadowski przedstawił fragment swojego referatu „ZPB w uczelniach wyższych”, który wygłosił na międzynarodowej konferencji naukowej w Liptowskim Janie na Słowacji. Reprezentantka samorządu studenckiego AWF przedstawiła prezentację nt. dokonań Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w ramach ZPB. Komendant II Komisariatu Policji nadkom. Dariusz Kępa podkreślił zrozumienie idei ZPB przez władze UEK i Parlament Studencki UEK oraz zaangażowanie władz w realizację zadań Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Nadkom. Małgorzata Ciesielska z Wydziału Pre-

wencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podniosła wysiłki władz uczelni krakowskich w kierunku wdrożenia na ich uczelniach ZPB, w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników i studentów.

Podstawowym wymogiem bezpieczeństwa jest jazda w zapiętych pasach bezpieczeństwa wszystkich pasażerów pojazdu oraz przewóz dzieci w fotelikach ochronnych. Ważnymi elementami podnoszącym bezpieczeństwo są także:  przegląd techniczny dokonany przed okresem jesienno-zimowym,  sprawne oświetlenie pojazdu oraz właściwa ilość płynów w spryskiwaczach,  odpowiednia ilość oleju i płynu hamulcowego. Na drodze nie jesteśmy sami, myślmy o bezpieczeństwie najbliższych oraz innych użytkowników dróg. mgr Mariusz Rozwadowski – Pełnomocnik Rektora UEK ds. ZSB W toku dalszych obrad powstała myśl zorganizowania na terenie UEK happeningu pod roboczym hasłem „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a alkohol”, który byłby poprzedzony kampanią nt. znajomości przepisów ruchu drogowego. W happeningu wzięłyby udział zwycięskie drużyny z uczelni biorących udział w ZPB, a zadanie polegałoby na rozwiązaniu testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz jeździe po torze przeszkód oznakowanym radiowozem policji. mgr Mariusz Rozwadowski – Pełnomocnik Rektora UEK ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa

Mirosław Chechelski – kanclerz UEK wita zgromadzonych; po prawej ręce kanclerza: studentka z Samorządu Studenckiego AWF, mgr Dorota Stanecka-Kraj – pełnomocnik kanclerza AWF, Komendant II KP nadkom. Dariusz Kępa, nadkom. Małgorzata Ciesielska z Wydziału Prewencji KMP w Krakowie, pełnomocnik kanclerza Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie mgr Rafał Ludwikowski.

25


BIBLIOTECZNY HELPDESK

WYDAWNICTWA

Odpowiedzi na pytanie, dlaczego studenci mają problem z wcześniejszym trafieniem do biblioteki, nie podamy. Przyczyny mogą być przeróżne, jedną z nich będziemy starali się w najbliższym czasie wyeliminować. Równolegle ze szkoleniami dla studentów I roku, rozpoczynając serię artykułów poświęconych promocji zbiorów biblioteki, możliwości korzystania z fachowej pomocy przy przeszukiwaniu źródeł elektronicznych, chcemy poszerzyć krąg naszych stałych użytkowników i położyć kres niewiedzy, że w bibliotece można.... A można naprawdę wiele, korzystając z danych z pierwszej ręki: aktualnych statystyk Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, OECD, Euromonitora, GUS-u, baz z pełnymi tekstami artykułów z najlepszych journali naukowych, baz bibliograficznoabstraktowych itd., które pozwalają na przeprowadzenie szczegółowych analiz ekonomicznych. Poniżej przedstawiamy najbardziej istotne zmiany, które nastąpiły w bibliotece w ostatnich tygodniach. Ciąg dalszy – na łamach kolejnych wydań „Kuriera”.

Europejskiej) mieści się na III piętrze w świeżo wyremontowanym pokoju 317. Księgozbiór zlikwidowanej Czytelni Podręczników włączono do zasobu Czytelni Głównej. Natomiast serie wydawnicze (zeszyty naukowe) wydawane przez uczelnie ekonomiczne (w tym naszą), wydziały ekonomiczne i zarządzania uniwersytetów i innych uczelni, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, a także inne instytucje naukowe (również pozarządowe, jak np. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową czy Centrum im. Adama Smitha) uporządkowano w wydzielonym pomieszczeniu na terenie Czytelni, oznaczonym tabliczką Nauki Społeczne. Mamy nadzieję, że pomieszczenie to zastąpi nieistniejącą Czytelnię Profesorską. Po generalnym remoncie pozytywne zmiany nastąpiły również w Czytelni Czasopism – zmieniła wystrój i poszerzyła zbiory o archiwalne numery czasopism, wcześniej dostępne w Czytelni Głównej. Dzięki temu wszystkie czasopisma: numery bieżące oraz archiwalne znajdują się w obrębie jednego działu, otwartego również w niedziele.

Bibliografia publikacji pracowników... Pracowników UEK informujemy, że od listopada br. publikacje, których opisy mają znaleźć się w bazie DOROBEK, składane są w Oddziale Informacji Naukowej (p. 312, III p.). Zgłoś do zakupu Pracowników i studentów UEK prosimy o zwrócenie uwagi na zakładkę Zgłoś do zakupu, widoczną w katalogu komputerowym Biblioteki (http://katalog.uek. kzb.krakow.pl/). Daje ona możliwość zgłoszenia propozycji zakupu wydawnictw, które – Państwa zdaniem – Biblioteka powinna posiadać w swoich zbiorach. O wystawie... Z okazji 40-lecia Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych przygotowaliśmy wystawę „Laureaci 1969–2009”. W holu Biblioteki oraz w Sali Wystawowej na II p. do końca roku można zapoznać się z 64. sylwetkami wielkich uczonych. Serdecznie zapraszamy!

Zmiany w Bibliotece... Wszystkich stałych bywalców zacisznej Czytelni Podręczników informujemy, że w wyniku przeprowadzki Czytelni Europejskiej, Podręczniki przestały istnieć. Czytelnia Europejska (Centrum Dokumentacji

Godziny otwarcia biblioteki i informacje szczegółowe: http://kangur.uek.krakow.pl/

26

www.uek.krakow.pl

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Tematem monografii jest społeczna percepcja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce u progu XXI w. W pierwszym rozdziale autorka przedstawia główne tradycje ujmowania społeczeństwa obywatelskiego i wskazuje na problemy wynikające z niejednoznaczności współczesnych definicji społeczeństwa obywatelskiego, a także omawia funkcjonujące w okresie PRL „ułomne społeczeństwo obywatelskie”. W drugim rozdziale scharakteryzowane zostały główne nurty analiz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.: socjologiczny – ujmujący społeczeństwo obywatelskie w kategoriach tzw. trzeciego sektora (organizacji pozarządowych), ekonomiczny i kulturowy. Trzeci rozdział ma przede wszystkim charakter empiryczny. Przedstawiono w nim rezultaty badania, które miało na celu ustalenie tego, jak na spo-

łeczeństwo obywatelskie patrzą „zwykli Polacy”, w jakich kategoriach je postrzegają i czy łączą je w jakimś stopniu ze sferą polityki. Zdaniem autorki wyniki badań świadczą o tym, że aspekt polityczny jest silnie obecny w społecznej percepcji społeczeństwa obywatelskiego. Opierając się na własnych badaniach i analizując inne, związane z podejmowaną w pracy tematyką, autorka wykazuje, że pomijanie politycznego aspektu w analizie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest nieuzasadnione. Wyniki badań wskazują bowiem wyraźnie, że Polacy za istotę społeczeństwa obywatelskie-

go uznają udział w wyborach, a więc sferę bardzo mocno powiązaną z polityką. i: Sławomir Le wczuk

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: do jednej z czytelni Biblioteki wpada zdyszany student i zadaje nerwowo pytanie, czy znajdzie tutaj „cokolwiek” na temat... swojej wpółgotowej pracy magisterskiej (bibliografia w końcu ważnym dodatkiem jest – dla promotora). Większość studentów najmocniej odczuwa potrzebę informacyjną tuż przed rozstaniem z Uczelnią. W takiej rzeczywistości żyjemy – powszechnego uwielbienia dla wygodnego Internetu, pierwszego i czasami jedynego miejsca poszukiwania informacji.

Szkolenia dla grup seminaryjnych Przypominamy, że Biblioteka oferuje możliwość przeprowadzenia zajęć z wykorzystania źródeł informacji, w tym elektronicznych, dla grup seminaryjnych. Pracowników naukowych zainteresowanych tego typu szkoleniem dla studentów prosimy o kontakt z dyrekcją Biblioteki.

Nowości Wydawnictwa

Projekt okładk

Po źródło do Biblioteki...

DD – dostęp z domu... Od drugiego tygodnia listopada br. wszyscy pracownicy oraz studenci UEK posiadający aktualną kartę biblioteczną otrzymali zdalny dostęp do elektronicznych źródeł. Polecamy szczególnie serwis EMIS Emerging Markets Information Service (dawna nazwa ISI Emerging Markets) oraz i-buk.pl, czyli czytelnię on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim.

Joanna Dzwończyk – Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 191, s. 248, ISBN 97883-7252-456-0

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

na Targach Książki W ostatnich miesiącach Wy-

dawnictwo miało okazję do przedstawienia swojej oferty na III Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2009 w Warszawie oraz XIII Targach Książki w Krakowie. Imprezy te pozwalają na zapoznanie się zarówno z aktualną ofertą wydawnictw akademickich i naukowych, jak i wydawnictw literackich.

Na tych dorocznych spotkaniach wydawców zaprezentowaliśmy ponad 150 tytułów, z czego ok. 60 stanowiły publikacje wydane w minionym roku akademickim. Oferta wydawnicza obejmowała publikacje dydaktyczne oraz naukowe, wśród których warto wymienić monografie, wydawnictwa seryjne, tj.: Zeszyty Naukowe (seria specjalna: Monografie

oraz Prace z różnych dyscyplin), Monografie: Prace Doktorskie, Rector’s Lectures, a także materiały z konferencji naukowych. Wśród nowości znalazły się m.in. monografie: S. Pfeifera Modele oceny jakości na przykładzie wybranych wyrobów włókienniczych, U. Wąsikiewicz-Rusnak Międzynarodowe programy i systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach przemysłowych, S. Belniaka Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast oraz Wizerunek marketingu w Polsce pod red. R. Niestroja, a także podręczniki: J.M. Małeckiego Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych, J. Steczkowskiego i P. Stefanowa Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów. Kontrola odbiorcza oraz J. Wrony Geografia ludności świata i Polski.

Wydawnictwo UEK na XIII Targach Książki w Krakowie

Wydawnictwo UEK na Targach ACADEMIA w Warszawie (w auli Politechniki Warszawskiej)

27


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Międzynarodowa współpraca naukowa UEK – stan obecny, możliwości i problemy

Ośrodek Międzynarodowej Współpracy Naukowej, Biuro Programów Zagranicznych oraz Dział Współpracy Międzynarodowej UEK w dniu 25 listopada br. zorganizowały spotkanie pracowników naszej Uczelni na temat: „Międzynarodowa współpraca naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stan obecny, możliwości i problemy”. Celem spotkania było przedstawienie możliwości i barier współpracy międzynarodowej, w tym głównie poszukiwanie sposobów zmiany sytuacji, w której naukowa wymiana zagraniczna UEK i pozyskiwanie środków na ten cel w znacznym stopniu nie odpowiadają możliwościom i potrzebom pracowników Uczelni. Prof. dr hab. Andrzej Malawski – Prorektor ds. Badań Naukowych, witając zgromadzonych, stwierdził, że rozwój międzynarodowej współpracy naukowej powinien stanowić jeden z podstawowych kierunków strategii rozwoju Uczelni. Punktem wyjścia w wystąpieniu dr. hab. Czesława Mesjasza, prof. UEK, który zabrał głos w imieniu Ośrodka Międzynarodowej Współpracy Naukowej, było stwierdzenie, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nie wykorzystuje w dostatecznym stopniu swych możliwości intelektualnych i organizacyjnych dla rozwijania międzynarodowej współpracy naukowej. O ile poziom naszej dydaktyki nie za bardzo odbiega od średniego poziomu nauczania w Europie i w świecie, co prof. Mesjasz ilustrował swymi doświadczeniami oraz działalnością UEK w zakresie realizacji międzynarodowych programów studiów, o tyle naukowe kontakty zagraniczne naszej Uczelni należy uznać za znacznie odbiegające od możliwości i – co ważniejsze – potrzeb w tym zakresie. Prof. Mesjasz zwrócił przy tym uwagę na to, że choć wiele się mówi o dalekiej pozycji polskiej nauki w świecie, to nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja w naukach ekonomicznych i zarządzaniu jest jeszcze gorsza. Mimo niskiej pozycji kraju w nauce światowej, przedstawiciele nauk ścisłych, biologowie, czy też przedstawiciele nauk technicznych posiadają istotny wpływ na naukę międzynarodową (publikacje, udział w konferencjach, cytowania ich prac). Natomiast polscy specjaliści w zakresie ekonomii i zarządzania w zasadzie nie są znani w świecie, poza nielicznymi wyjątkami. Dotyczy to także naszych lokalnych krajowych autorytetów, którzy albo nie uczestniczą w międzynarodowej współpracy naukowej, albo odgrywają w niej rolę marginalną.

28

Od lewej: dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK – kierownik Ośrodka Międzynarodowej Współpracy Naukowej i prof. dr hab. Andrzej Malawski – Prorektor ds. Badań Naukowych UEK. Polskie nauki ekonomiczne w dalszym ciągu rozwijają się w zamknięciu, tracąc możliwość konfrontacji ze światową myślą ekonomiczną. Oczywiście, sytuacja jest znacznie lepsza niż w okresie PRL, ale absolutnie nie odpowiada wymaganiom wynikającym z prawie już 20 lat reform politycznych i gospodarczych. Nie można w otwartej nauce światowej dopuścić do sytuacji, że ktoś zajmujący się jakąś dziedziną przez 20 lat i opisujący prace jakiegoś aktywnego naukowca zagranicznego, nie tylko, że nigdy z nim/nią nie współpracował, ale nawet – w dobie Internetu i powszechności konferencji międzynarodowych – nie próbował nawiązać kontaktu ze swym mniej lub bardziej odległym autorytetem i mistrzem. Wiele przyczyn składa się na taką sytuację. Jeszcze do dzisiaj ponosimy konsekwencje częściowej izolacji kraju, specyfika dziedziny, brak tradycji, nadmiar

zajęć dydaktycznych, czy też – co wydaje się jedną z głównych przyczyn – niedostateczne finansowanie nauki w Polsce. Chcąc zmienić ten stan rzeczy, należy podjąć pewne działania, które stanowią obecnie podstawowe cele Ośrodka Międzynarodowej Współpracy Naukowej. Zamiary te powoli są wcielane w życie. Na Uczelni tworzona jest infrastruktura organizacyjna, która powinna ułatwić podejmowanie międzynarodowej współpracy naukowej. Po zakończeniu wystąpienia prof. Mesjasza mgr Agnieszka Nawrocka, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, i mgr Aleksandra Biernacka, reprezentująca Biuro Programów Zagranicznych, przedstawiły podstawowe informacje dotyczące możliwości współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i dydaktyki. Wskazały przede wszystkim na duże i niewykorzystane możliwości w tym zakresie, a także

bariery, które hamują rozwój tej współpracy. Zwróciły przede wszystkim uwagę na to, że Uczelnia nasza zawarła wiele umów z partnerami zagranicznymi, lecz ich praktyczna realizacja zależy przede wszystkim od pracowników oraz katedr. Administracja Uczelni może jedynie w tym pomagać i przekazywać informacje. Kolejnym punktem spotkania była informacja o możliwości pozyskiwania środków na badania w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, którą przedstawiła mgr Magdalena Wójtowicz z Regionalnego Punktu Kontaktowego, Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Krakowskiej. Oprócz szczegółowych informacji o 7. Programie Ramowym uczestnicy spotkania mogli się dowiedzieć, gdzie szukać tych informacji. Wydaje się też, że największa korzyścią wynikająca z tej prezentacji było powszechne przekonanie, że uzyskanie środków z niektórych programów unijnych nie jest aż tak bardzo trudne. Oczywiście, wymaga to odpowiedniego nakładu pracy, lecz zaczynając niekoniecznie od razu od roli koordynatora, lecz uczestnika, można dojść do tego, że pozyskiwanie finansowania z FP 7 (Framework Programme 7) nie musi jawić się jako coś nieosiągalnego. Co zresztą widać na przykładzie wielu innych polskich uczelni. Ostatnim punktem spotkania były wystąpienia pracowników Uczelni, którzy posiadają już doświadczenie w międzynarodowej współpracy naukowej. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Jacek Osiewalski, kierownik Katedry Ekonometrii, którego wysoki poziom dorobku naukowego jest powszechnie znany. Profesor Osiewalski opisał swoją drogę do te-

go, że publikuje w uznanych tytułach międzynarodowych. Powiedział, że podstawą jest w takim przypadku wizja długoterminowego własnego rozwoju naukowego. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy konieczność, a zarazem i atrakcyjność dodatkowych dochodów z dydaktyki, szkoleń i doradztwa sprawiają, że wysiłek mający na celu wejście na międzynarodowy „rynek naukowy” wydaje się nieopłacalny. A przecież musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w obecnych czasach, bez aktywności międzynarodowej, uprawianie nauki na godziwym poziomie jest po prostu niemożliwe. Doświadczonego badacza, mającego ugruntowaną pozycję międzynarodową, zostały uzupełnione opiniami dwóch młodych pracowników naukowych Uczelni, którzy starają się, z dużym powodzeniem, wejść do międzynarodowego środowiska naukowego. Dr Marek Szarucki z Katedry Analiz Strategicznych jako specjalista w zakresie strategii zarządzania swoje doświadczenia przedstawił w szerszym kontekście, pokazując, co należy czynić, aby móc skutecznie wejść do międzynarodowego środowiska naukowego. Ilustrował to przykładami ze swoich pierwszych kroków naukowych w Szwecji i obecnie w USA. W tym ostatnim przypadku pokazał, jak pobyt w jakże ważnym dla nas partnerskim Grand Valley State University w Michigan można było połączyć z udziałem w ważnej konferencji naukowej w Waszyngtonie. Doświadczenia, które opisał dr Bartosz Kurek z Katedry Rachunkowości, są podobne. Staże naukowe i studia w Szwecji, pobyt w Grand Valley State

University, najpierw w ramach tradycyjnego programu wymiany, a potem jako Visting Professor przez jeden semestr, czy też udział jako wykładowca w ramach programu Erasmus. Obydwa przykłady młodszych pracowników naszej Uczelni pokazały, że międzynarodowa działalność naukowa jest możliwa do podjęcia od samego początku kariery zawodowej. Oczywiście przykłady profesora Jacka Osiewalskiego, doktora Marka Szaruckiego i doktora Bartosza Kurka są jedynie swego rodzaju reprezentacją działalności także innych pracowników. Trzeba jednakże stwierdzić, że chcielibyśmy wszyscy, aby więcej pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie brało aktywny udział w międzynarodowej działalności naukowej. Trudno jest mówić o tym, czy spotkanie pracowników w dniu 25 listopada osiągnęło jakiś jeden znaczący cel. Na pewno udało się osiągnąć trzy skromne, ale istotne, cele. Po pierwsze udało się chyba pokazać, że podjęcie działalności naukowej w skali międzynarodowej jest konieczne, jeśli na serio myśli się o karierze naukowej na odpowiednim poziomie. Po drugie, podczas spotkania udało się przedstawić zarówno możliwości, jak i bariery wejścia do międzynarodowego środowiska naukowego. Po trzecie wreszcie, zarówno Ośrodek Międzynarodowej Współpracy Naukowej, jak i Dział Współpracy Międzynarodowej oraz Biuro Programów Zagranicznych pokazały, że na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie nie jest trudno o uzyskanie odpowiednich informacji o współpracy międzynarodowej. Spotkanie miało zaś służyć temu, aby pracownicy Uczelni w coraz większym stopniu korzystali z posiadanych możliwości i wspólnie z władzami Uniwersytetu starali się eliminować i pokonywać bariery stojące na przeszkodzie międzynarodowej współpracy naukowej.

dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK – kierownik Ośrodka Międzynarodowej Współpracy Naukowej

29


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Trwa rekrutacja na wyjazdy zagraniczne w roku 2010/2011! Biuro Programów Zagranicznych oraz Dział Współpracy Międzynarodowej zapraszają do udziału w rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w ramach programów: Erasmus, Erasmus z opcją EMBS, Erasmus z opcją Double Diploma, umów wielostronnych koordynowanych przez BPZ i DWM oraz Direct Entry. Do rekrutacji mogą przystępować: - wszyscy immatrykulowani studenci UEK wszystkich form i kierunków studiów, którzy w momencie rekrutacji mają status studenta (wymagania dotyczące stopnia i roku studiów określone są w poszczególnych programach wymiany lub ofertach wyjazdowych); - studenci UEK aplikujący na ostatnim roku studiów licencjackich mogą wyjechać na częściowe studia zagraniczne w następnym roku akademickim pod warunkiem, że będą posiadać status studenta (tzn. zostaną przyjęci na studia magisterskie uzupełniające na UEK) – w powyższym przypadku wyjazd może nastąpić tylko w semestrze letnim. W przypadku studiów, za które pobierana jest opłata za czesne, wyjazd studenta na częściowe studia zagraniczne nie zwalnia go z konieczności uiszczenia tej opłaty. ETAPY REKRUTACJI I etap – rejestracja i kwalifikacja językowa* Rejestracja na egzamin oraz składanie kopii certyfikatów do 7.01.2010 (do wyboru tylko jedna tura) Język angielski

11.01.2010

Języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

12.01.2010

Zgłoszenia na egzamin z języka ukraińskiego proszę przesyłać na adres: lankoa@uek.krakow.pl Szczegóły na: www.sjo.uek.krakow.pl (zakładka „stypendia”) * Kwalifikacja językowa oznacza złożenie kopii certyfikatu językowego i/lub przystąpienie do egzaminu organizowanego przez SJO na potrzeby rekrutacji.

30

UWAGA: Nie są brane pod uwagę oceny z lektoratów i egzaminów końcowych, kursy językowe oraz wyniki kwalifikacji językowej z lat poprzednich. II etap – aplikacja on-line i składanie dokumentów W terminie 11.01.2010–11.02.2010 należy: - wypełnić aplikację on-line, która będzie dostępna na stronie www.bpz.uek.krakow.pl (zakładka „studia za granicą” -> „rekrutacja”) - złożyć w BPZ komplet dokumentów. KOMPLET DOKUMENTÓW do złożenia w terminie 11.01.2010–11.02.2010: 1. Wydrukowana i podpisana aplikacja (uprzednio wypełniona on-line) 2. CV w języku obcym (języku studiowania za granicą) 3. Średnia ocen z dziekanatu (za cały okres studiów) 4. Transkrypt ocen w języku angielskim (oraz suplement do dyplomu w języku angielskim w przypadku osób, które ukończyły studia I stopnia) 5. 2 zdjęcia (legitymacyjne lub paszportowe) 6. Dodatkowe zaświadczenia potwierdzające: - udział w zajęciach w językach obcych (nie wlicza się kursów językowych i udziału w zagranicznych wyjazdach stypendialnych) - doświadczenie zagraniczne (zakres obowiązków i dokładne daty trwania pracy potwierdzone przez pracodawcę) - wolontariat (potwierdzony zakres obowiązków i czas trwania) - promocja UEK (potwierdzony zakres obowiązków i czas trwania) UWAGA! Zaświadczenia o działalności w organizacjach studenckich UEK należy składać wyłącznie w Par-

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA lamencie Studenckim w terminie do 31 stycznia 2010 r. Zaświadczenia złożone osobno w BPZ nie będą rozpatrywane. Szczegóły na stronie: http://www.ps.uek.krakow.pl/ (zakładka „wyjazdy zagraniczne”). Studenci kwalifikowani są do konkretnych uczelni wg listy preferowanych uczelni oraz na podstawie: - liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji; - potwierdzonej podczas kwalifikacji w SJO znajomości języka wykładowego wymaganego przez uczelnię zagraniczną; - liczby miejsc na danej uczelni gwarantowanej umowami bilateralnymi; - spełniania dodatkowych kryteriów poszczególnych uczelni (np. min. liczba ukończonych lat studiów, posiadanie certyfikatów etc.). Co brać pod uwagę przy wyborze uczelni? W aplikacji można podać do 8 preferowanych uczelni ze wszystkich programów, na które odbywa się obecnie rekrutacja. Student powinien dokonać świadomego wyboru. Student jest zobowiązany do samodzielnego zorientowania się w: - ofertach programowych danych uczelni - języku wykładowym - kosztach utrzymania Należy kierować się: - adekwatnością programu studiów na uczelni zagranicznej z programem na UEK; - językiem wykładowym (konieczne potwierdzenie znajomości danego języka w kwalifikacji językowej prowadzonej przez Studium Języków Obcych); - kalendarzem akademickim (dotyczy głównie studentów wyjeżdżających na ostatnim roku studiów i planujących obronę pracy). Rekrutacja na programy Erasmus, EMBS, Double Diploma, Direct Entry i umowy wielostronne organizowana jest raz do roku na cały kolejny rok akademicki, tj. zarówno na semestr zimowy, jak i letni. Orientacyjne terminy rekrutacji na pozostałe programy/uczelnie: - STEP/Hiroshima University of Economics –luty/ marzec 2010 na semestr zimowy - CEEPUS – kwiecień/maj 2010 - ATLANTIS/STAIR – luty 2010 - Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – czerwiec 2010. ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI: 6 stycznia 2010 r. (środa), pawilon C, sala B, godz. 15.00 Opracowanie Biuro Programów Zagranicznych

Praktyka międzynarodowa – warto inwestować w siebie! Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus to niepowtarzalna okazja do zdobycia międzynarodowego doświadczenia. Gorąco zachęcamy do samodzielnego poszukiwania miejsca praktyk. Rekrutacja na praktyki trwa!

Akademickie Centrum Kariery koordynuje praktyki zagraniczne od 9 lat. Zachęcamy do aplikowania na praktyki zagraniczne, które umożliwiają pogłębienie i wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej na studiach, rozwój umiejętności językowych, poznanie kultury kraju i zwyczajów panujących w środowisku pracy. Rekrutacja adresowana jest do studentów, którzy samodzielnie pozyskają firmę zainteresowaną przyjęciem ich na 3 miesięczne praktyki. Znalezienie miejsca praktyki będzie wymagało pewnego zaangażowania. Na początku należy przygotować pytanie do firmy o możliwość odbycia praktyki i rozesłać je do firm, które działają w obszarach odpowiadających kierunkowi studiów. Jeśli firma wyrazi zainteresowanie, powinna uzupełnić i przesłać dokument potwierdzający gotowość przyjęcia studenta UEK na praktykę (Letter of Intent). Następnie wspólnie z firmą należy ustalić plan praktyki i wypełnić porozumienie o programie praktyk (Training Agreement). Training Agreement musi zostać zatwierdzony przez instytucję goszczącą i uczelnie macierzystą jeszcze przed wyjazdem na praktyki. Wszyscy studenci ubiegający się o wyjazd muszą spełnić wymogi formalne, by przejść do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Grant na wyjazd zostanie przydzielony na podstawie listy rankingowej przygotowanej w oparciu o kryteria kwalifikacyjne (dostępne na www.startus.pl). Po zatwierdzeniu listy osób, którym zostanie przyznany grant na wyjazd, koordynator praktyk zagranicznych będzie potwierdzał indywidualne programy praktyk oraz ich terminy.

Praktyki można odbyć w firmach wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz Turcji. Nie można ich natomiast odbywać w instytucjach Unii Europejskiej, w instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej i placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta. Jeśli wszystkie sprawy w uczelni macierzystej zostały już uregulowane, można spokojnie rozpocząć podróż ku przygodzie. Warto jednak pamiętać, że po powrocie trzeba rozliczyć się z wyjazdu i dostarczyć do Akademickiego Centrum Kariery zaświadczenie o czasie pobytu na praktyce i zaświadczenie oceniające stopień i jakość realizacji programu praktyki oraz wypełnić krótką ankietę. Wszystkie przydatne informacje dotyczące ubiegania się o praktyki zagraniczne, szczegółowe kryteria kwalifikacji oraz wiele ciekawych informacji dotyczących rozwoju zawodowego znajdują się na stronie Akademickiego Centrum Kariery: www.kariery.uek.krakow.pl. Zachęcamy do zapisania się do Newslettera, który przesyłany jest raz w tygodniu wraz z bazą ofert pracy i szkoleń. Życzymy powodzenia w rekrutacji! Opracowanie Akademickie Centrum Kariery

KALENDARIUM Od 02.12.2009r. do 04.01.2010 r. – Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus, dla studentów którzy samodzielnie znajdą miejsce praktyki. 18.12.2009 r., godz. 10.00, sala K5, budynek „Księżówka” – Co, gdzie, kiedy i dlaczego? spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus. Pierwsze wyjazdy na praktyki dla studentów, którzy samodzielnie znajdą miejsce praktyki już w styczniu. W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na realizację praktyk zostanie ogłoszona kolejna rekrutacja.

Już niedługo rekrutacja do programu STAIR - Atlantis Już niedługo rozpocznie się rekrutacja na wyjazdy zagraniczne na studia do Stanów Zjednoczonych oraz na Węgry. Zainteresowanych studentów zapraszamy do składania dokumentów w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Rekrutacja trwać będzie przez cały luty 2010. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, która odbędzie się na początku marca. Program STAIR jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz rząd Stanów Zjednoczonych. Oprócz koordynatora projektu, którym jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, w tym prestiżowym przedsięwzięciu biorą również udział Uniwersytet w Debreczynie (UD, Węgry) oraz Grand Valley State University (GVSU, Michigan, USA). Jest to pierwsze wspólne przedsięwzięcie UEK i UD. Współpraca UEK z uczelnią amerykańską trwa już ponad 30 lat. Projekt jest ogromną szansą dla studentów UEK, którzy w ramach tej inicjatywy mają możliwość spędzenia dwóch semestrów w GVSU oraz jednego w UD. Dla każdego studenta biorącego udział w programie przeznaczono grant w wysokości 12 000 euro. Przypominamy, że studenci, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji muszą posiadać certyfikat znajomości języka angielskiego (jeden z wymienionych: CAE, CPE, IELTS lub TOEFL). Więcej o programie można będzie przeczytać w następnym numerze „Kuriera”, a już dziś na stronie www.stair.uek.krakow.pl. Zapraszamy! Anna Pałka Dział Współpracy Międzynarodowej

31


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Study Trip słuchaczy studiów MBA W dniach 16–20 września 2009 r. odbył się kolejny wyjazd szkoleniowo-integracyjny studentów XIV edycji programu MBA. Wyjazd był kolejną okazją do integracji słuchaczy programu MBA oraz wymiany doświadczeń z pracownikami i studentami szkoły partnerskiej – Stockholm University School of Business, która jest częścią największego uniwersytetu w Szwecji, Stockholm University. Poza zajęciami studenci mieli okazję zobaczyć wiele ciekawych miejsc oraz poznać zwyczaje panujące w krajach skandynawskich.

WSPÓLNE POBYTY ZBLIŻAJĄ Byłam ciekawa wspólnego wyjazdu do Sztokholmu. Zaczęło się w środowe popołudnie od entuzjastycznego spotkania na lotnisku w Balicach. To był moment na wspomnienia z wakacji i robienie planów pobytu. Podróż samolotami szybko minęła i przed oczami pojawił się oczekiwany Sztokholm. Dla niektórych z nas, w tym dla mnie, to był pierwszy pobyt w Szwecji. Zamieszkaliśmy niedaleko centrum w dość uroczym hotelu Oden.. Następnego dnia zaczęło się od powitania z naszymi gospodarzami. Gospodarzem okazał się prof. Thomas Hartman – dziekan Stockholm University School of Business. Potem pierwsze zajęcia z Cross Cultural Management z uroczą prof. Marianne Nilson. Dzięki nim poznaliśmy różnice kulturowe poszczególnych narodów, dowiedzieliśmy się, jak bardzo zjawisko to jest istotne w procesie efektywnego zarządzania organizacjami w globalnym świecie. W drodze na lunch mogliśmy przyjrzeć się bliżej infrastrukturze uniwersytetu, zrelaksować się spokojem i zielenią tego miejsca. W tym dniu zwiedziliśmy także bibliotekę uniwersytecką, w której wysłuchaliśmy ciekawej instrukcji, w jaki sposób znaleźć się w informatycznym systemie bibliotecznym i jak z niego korzystać. W holu budynku mogliśmy podziwiać nowoczesne rzeźby, które są tak charakterystyczne dla klimatu tego miasta. Po powrocie do hotelu i intensywnych zajęciach wszyscy pragnęliśmy poczuć atmosferę Sztokholmu nocą. Szukaliśmy czegoś charakterystycznego dla tego miasta. Wspólny pobyt w Lodowym Barze okazał się wyjątkową atrakcją. Okutani w peleryny z kapturem i rękawice, przez dwie godziny czuliśmy się jak Eskimosi, zastanawiając się, jak można taki chłód dłużej wytrzymać, a cóż dopiero żyć w takich warunkach! Piątek okazał się równie intensywnym dniem naszego pobytu. Rano przywitał nas w firmie Electrolux sympatyczny menedżer, który przybliżył nam funkcjonowanie firmy i jej produkty na poszczególnych rynkach, a także postęp w tej branży. Nowoczesny sprzęt AGD wzbudzał szczególne zaciekawienie

32

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA jak istotny jest dla nas pobyt w tym miejscu i przekazał ciepłe słowa podziękowania dla gospodarzy, ale także naszych opiekunów w szczególności dyrektora naszej szkoły, dr. Piotra Buły. W sobotę wreszcie mogliśmy bliżej poznać stare miasto i zwiedzić Muzeum Wikinga w towarzystwie przewodnika, który przybliżył nam wspólną historię Szwecji i Polski. Mieliśmy szczęście zobaczyć królową Zofię wyjeżdżającą ze swej siedziby, podziwialiśmy zabytki i ciekawe rozwiązania architektoniczne starego miasta. Zajrzeliśmy też na jedno z urokliwych podwórek, gdzie znajdowała się miniaturowa rzeźba dziecka. Pogłaskanie spiżowego chłopczyka po główce daje szansę powrotu do Sztokholmu. A tego na pewno chciałby każdy z nas! Pięć dni minęło szybko.. Na szczęście pozostały zdjęcia, wspomnienia wspólnego, atrakcyjnego wy-

Studenci XIV edycji Programu Executive MBA, pracownicy UEK, KSB oraz Szkoły Biznesu ze Szwecji przed budynkiem Stockholm University School of Business

wśród moich kolegów. Był także moment na chwilę odpoczynku i degustację kawy zaparzonej w firmowym ekspresie. Podczas pracy w zespołach na zajęciaach z Cross Cultural Management mogliśmy dogłębnie poznać cechy narodowe Polaków i ich wpływ na sposób pracy w organizacjach. Były to trudne przemyślenia – historia i doświadczenie wskazuje na duży indywidualizm naszych rodaków, trudny do pogodzenia w pracy zespołowej. Mamy jednak ogromny atut –doskonale radzimy sobie na samodzielnych stanowiskach, wymagających kreatywności. Wieczorem czekała nas uroczysta kolacja z władzami Stockholm University School of Business, podczas której głos zabrali prof. Thomas Hartman i uwielbiany przez studentów prof. Czesław Mesjasz, a także nasz kolega, starosta Adam Kmieć, który podkreślił,

jazdu integracyjnego, zdobyte doświadczenia z wykładów i czapeczki z logo uczelni otrzymane od gospodarzy na pamiątkę. Pozostaje podziękować za tak atrakcyjny program pobytu i powiedzieć, że czekamy na kolejne tak udane wyjazdy studyjne.

Anna Karwot – studentka XIV edycji Programu Executive MBA

Relacja z pobytu w Sawyer Business School, Suffolk University w Bostonie W dniach 18-26 października 2009 r. grupa pracowników UEK/KSB przebywała w Bostonie, USA na zaproszenie Sawyer Business School, Suffolk University. Wyjazd został zorganizowany na podstawie porozumienia zawartego w 2007 r. pomiędzy Krakowską Szkołą Biznesu UEK i Sawyer Business School w Bostonie.

Opiekę nad zaproszonymi gośćmi sprawowali prof. Michael Barretti – dyrektor Institute for Executive Education oraz Priscilla Rosati z Sawyer Business School. Amerykanie zorganizowali dla gości z Polski spotkania z osobami reprezentującymi uczelnię, cykl wykładów oraz wizytę w siedzibie firmy Fidelity Investments w Bostonie. W omawianych spotkaniach stronę polską reprezentowali: prof. Andrzej Chochół – Prorektor ds. Nauczania, prof. Kazimierz Lankosz – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Porównawczego, prof. Janusz Teczke – kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego, dr Piotr Buła – dyrektor KSB UEK, dr Beata Buchelt z Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim, dr Bożena Pera z Katedry Handlu Zagranicznego, dr Piotr Markiewicz z Katedry Analiz Strategicznych, dr Janusz Fudaliński z Katedry Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, dr Agnieszka Żbikowska i dr Tomasz Smoleń z Katedry Marketingu oraz pracownicy Biura MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Wśród osób reprezentujących Sawyer Business School byli m.in.: prof. Morris McInnes, wicedziekan Sawyer Business School oraz dr C. Gopinath – kierownik Strategy and International Business Department, Associate Professor of Strategy and International Business. Cykl wykładów zorganizowanych przez Sawyer Business School obejmował następujące prezentacje: • dr Cristian Chelariu (Assistant Professor of Marketing w Sawyer Business School, Suffolk University) “A Need-Satisfaction View of Antecedents to Organizational Commitment in Early vs. Late Transition Economies: The Moderating Roles of Salesperson Competitiveness and Context” – treść wykładu oparta była na wynikach badań prowadzonych przez dr. C. Celariu oraz Rodneya L. Stump z Towson University, MD. • prof. Richard Torissi (Associate Professor of Finance, Sawyer Business School, Suffolk University) “National Competitiveness in Transitioning Economies and FDI in Central Europe” • Mark Lehrer “Multinational Enterprises and the Promotion of Civil Society: the Challenge for 21st Century Capitalism” – treść wykładu była oparta na wynikach badań M. Lehrera oraz Christiana Delaunay. W trakcie wizyty w firmie Fidelity Investments goście z Polski zostali zapoznani z historią i wieloma innowacyjnymi pomysłami biznesowymi firmy. Odbyły się dwie prezentacje, w których pracownicy Fidelity Investments przedstawili nowoczesne rozwiązania koncepcji pro-

Wizyta pracowników UEK i KSB w firmie Fidelity Investments duktów, które firma zamierza w nieodległej przyszłości wykorzystać w swojej ofercie rynkowej oraz nowoczesne narzędzia wykorzystywane w planowaniu działań marketingowych służących do obsługi klientów oraz projektowania efektywnych marketingowo stron WWW. Amerykańscy studenci oraz przedstawiciele uczelni mieli okazję wysłuchać wykładów prof. Kazimierza Lankosza na temat zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz prawa Światowej Organizacji Handlu. Profesor Lankosz wziął również udział w spotkaniu z przedstawicielami The Business Law and Ethics Department. Prof. Andrzej Chochół i dr Piotr Buła wzięli udział w spotkaniu z prof. Michaelem Barrettim, prof. Morrisem McInnes oraz prof. Williamem O’Neill – dziekanem Sawyer Business School. W trakcie spotkania rozmówcy omówili możliwości rozszerzenia współpracy pomiędzy uczelniami, wymienili wzajemnie doświadczenia w zakresie funkcjonowania szkół biznesu, akredytacji, jakości kształcenia, dydaktyki oraz badań naukowych. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w dwóch oficjalnych obiadach zorganizowanych przez amerykańską uczelnię. W pierwszym z nich uczestniczyło wiele osób pracujących w poszczególnych katedrach Sawyer Business School. Gospodarze oraz zaproszeni goście mieli okazję przedstawić się, prezentując obszar swoich zainteresowań naukowych, po czym doszło do indywidualnych i grupowych konwersacji osób zainteresowanych

taką samą tematyką badawczą. Drugi oficjalny obiad miał charakter pożegnalny. Spotkanie to odbyło się w dostojnym budynku z 1809 r. The Union Club of Boston. Przedstawiciele strony polskiej wręczyli gospodarzom upominki, m.in. banknoty kolekcjonerskie UEK. Goście z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i oficjalne gadżety Suffolk University. Przedstawiciele Sawyer Business School zostali zaproszeni na uroczystości jubileuszowe UEK oraz międzynarodowy Kongres MBA, organizowany przez Krakowską Szkołę Biznesu.

dr Tomasz Smoleń – adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania UEK, kierownik studiów podyplomowych na kierunku Marketing w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK

33


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WIEŚCI Z ZOD-ów Karol Chudoba – prezes Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY składa serdeczne podziękowania władzom i pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w szczególności prof. Andrzejowi Chochołowi, dyrektorowi Kancelarii Rektora Łukaszowi Salwarowskiemu oraz pracownikom Sekcji Promocji i Sekcji Prasowej UEK za zorganizowanie spotkania dla dzieci z Białorusi przebywających w Polsce na obozie językowym.

Dzieci z Białorusi na Uniwersytecie Ekonomicznym 10 lipca Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie gościł w swoich progach niecodziennych gości. Piętnaścioro dzieci ze Słonimia na Białorusi wraz z dwiema opiekunkami i nauczycielkami polskiego przybyło na uniwersytecki kampus, by spotkać się z prof. Andrzejem Chochołem – Prorektorem ds. Studenckich i poznać tajniki życia studenckiego w Polsce. Podczas spotkania w Sali Muzealnej prof. Chochół przedstawił program nauczania akademickiego na UEK oraz krótko zapoznał dzieci z historią i tradycją naszej uczelni. Kilkoro starszych dzieci wykazało duże zainteresowanie możliwością studiowania na UEK. Padły pytania o zasady przyjęcia obcokrajowców na studia oraz koszty finansowe kształcenia w Polsce. Prorektor cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania. Następnie wraz z Łukaszem Salwarowskim – Dyrektorem Kancelarii Rektora, rozdał dzieciom prezenty na pamiątkę wizyty na naszej uczelni. Na małych gości czekał również symboliczny poczęstunek. Z kilkugodzinnego pobytu na UEK dzieci szczególnie zapamiętały co ciekawsze eksponaty w sali muzealnej, takie jak toga rektorska czy łańcuch. Miło wspominały również spacer po kampusie oraz wyjazd windą na najwyższe pię-

34

tro budynku Wydziału Finansów i podziwianie stamtąd wspaniałej rozległej panoramy Krakowa. Po spotkaniu i pamiątkowych zdjęciach przed Budynkiem Głównym UEK, dzieci powróciły do Sali Muzealnej na lekcje języka polskiego. Na co dzień dzieci mieszkają w miejscowości Słonim na Białorusi. Pochodzą z rodzin polskich lub o polskich korzeniach. Kilkoro z nich posługuje się ojczystym językiem w stopniu biegłym, pozostałe są na poziomie średnim lub zaawansowanym. Dwutygodniowy wyjazd na obóz językowy do Polski miał im pomóc nie tylko w kształceniu umiejętności językowych, ale przede wszystkim w lepszym poznaniu kultury i tradycji polskiej. Zdaniem Karola Chudoby, prezesa gosz-

czącego dzieci Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY, przyjazd do Polski miał rozbudzić w dzieciach zainteresowanie krajem przodków i pozwolić im na zrozumienie, kim są i skąd się wywodzą. W tym celu zorganizowano podczas obozu szereg wycieczek po krakowskich zabytkach oraz wyjazdy do Wieliczki, Zakopanego, Tyńca, Łagiewnik. Podczas dwutygodniowego obozu dzieci uczestniczyły także w około 60 godzinach języka polskiego, kultury i historii polskiej prowadzonego na zmianę przez trzy nauczycielki. Wizyta na Uniwersytecie Ekonomicznym stanowiła dla dzieci ogromną atrakcję, zaś życzliwość i sympatia, z jakimi się tu spotkały z pewnością na długo pozostaną w ich pamięci.

We współpracy z Bratysławą W dniach 4–6 listopada br. pracownicy Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju w składzie: prof. zw. dr hab. Andrzej Prusek – kierownik Katedry, prof. zw. dr hab. Stanisław Lis, dr hab. Kazimierz Zieliński, prof. UEK – dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz mgr Justyna Kątnik, uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej przez Katedrę Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie. Tematem konferencji była ocena uczestnictwa Słowacji w Unii Gospodarczej i Walutowej. Na sesji plenar-

Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy w telegraficznym skrócie

Anna Sznajder Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY prosi wszystkich ludzi dobrej woli o przynoszenie darów na paczki świąteczne dla rodaków mieszkających na Wschodzie. Dary (odzież, obuwie, zabawki, książki i inne przedmioty w dobrym stanie) można składać w siedzibie Stowarzyszenia na ul. św. Marka 6/2c w Krakowie. Dodatkowe informacje: tel: 012 432 33 00, e-mail: poczta@kresy-krakow.com.pl, www.krakow-kresy.com.pl

Z roku na rok wśród młodzieży z Białorusi, Ukrainy i Litwy rośnie zainteresowanie studiami na naszej Uczelni. Statystyki potwierdzają tę tendencję. W rekrutacji na rok akademicki 2008/2009 wzięły udział 22 osoby: 12 z Ukrainy i 10 z Białorusi. Ostatecznie przyjęto 16 osób: 11 z Ukrainy i 5 z Białorusi. W roku 2009/2010 w procesie rekrutacji wzięło udział 46 osób z ww. państw: 20 z Ukrainy, 24 z Białorusi i 2 z Litwy. Ostatecznie przyjęto 24 osoby: 12 z Ukrainy, 11 z Białorusi i 1 z Litwy. W planach na najbliższą przyszłość jest nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami polonijnymi w ww. krajach, które już wyraziły deklarację współpracy w promowaniu kultury polskiej i studiów w naszej Uczelni.

nej referaty przedstawili prof. dr hab. Andrzej Prusek pt. „Problemy konwergencji w Unii Europejskiej w ramach światowego kryzysu gospodarczego” oraz prof. dr hab. Stanisław Lis, pt. „Kontrowersje wokół polityki fiskalnej w stabilizacji makroekonomicznej gospodarki”. Wszyscy reprezentanci naszej Uczelni aktywnie uczestniczyli w obradach i dyskusjach prowadzonych w trakcie konferencji. Odbyło się także robocze spotkanie delegacji z rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie dr. h.c. prof. Ing. Rudolfem Sivákiem, PhD oraz dziekanem Wydziału Gospodarki Narodowej Prof. Ing. Jánem Lisý, PhD. W trakcie spotkania została omówiona dalsza współpraca pomiędzy katedrami w zakresie wspólnych badań naukowych i publikacji oraz wymiany pracowników dydaktycznych. Wyjazd był kontynuacją współpracy międzynarodowej naszej Uczelni z Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie, która została zapoczątkowana 38 lat temu. mgr Justyna Kątnik Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju

W roku akademickim 2009/2010 w Zamiejscowym Wydziale Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy zostały uruchomione nowe kierunki studiów: • Administracja •Zarządzanie • Zarządzanie oraz Finanse i rachunkowość • Rachunkowość i finanse dla zaawansowanych na studiach podyplomowych.

16 grudnia 2009 roku odbyło się kolejne spotkanie opłatkowe z udziałem władz Uczelni, władz miasta, powiatu i gminy Dębica oraz studentów. Uroczystość poprowadził ks. Józef Wątroba, zaprzyjaźniony z Uczelnią proboszcz parafii pw. Krzyża Świętego. Tradycyjny „opłatek” był kontynuacją bożonarodzeniowych spotkań środowiska naukowego UEK ze społecznością lokalną.

***

***

14 października 2009 roku władze Dębicy przekazały informacje o przeznaczeniu kwoty 200 000 zł na cele stypendialne (zarówno stypendia socjalne, jak i naukowe). Stypendia socjalne zostały przyznane wszystkim studentom studiów stacjonarnych I roku, natomiast stypendia naukowe najlepszym studentom studiów stacjonarnych dębickiego ośrodka.

9 stycznia 2010 roku w odbędzie się III Bal Uniwersytecki. Impreza ma na celu integrację środowiska naukowego ze społecznością studencką. Studenci mają okazje uwieńczyć swoją pracę i sukces, uczestnicząc w uroczystym balu, w towarzystwie swoich przyjaciół, profesorów, przedstawicieli władz Uczelni, jak również reprezentantów świata dębickiego biznesu.

*** 15 października 2009 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”. Organizatorami konferencji były: Uniwersytet Rzeszowski i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. *** 14 grudnia 2009 roku Władze Dębicy przekazały kwotę 200 000 zł na cele stypendialne.

Spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności w Nowym Roku Władzom Rektorskim i Dziekańskim kadrze naukowo-dydaktycznej, pracownikom administracyjnym Uniwersytetu składa prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda – kierownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy

35


KATEDRALNY SHOW

KATEDRALNY SHOW

Katedra Ekonomii Stosowanej Katedra Ekonomii Stosowanej jest jedną z najmłodszych jednostek organizacyjnych UEK. Funkcjonuje od 1.X.2004 r., zatem niedawno minęło zaledwie pięć lat naszej aktywności – to dobry moment na małe podsumowanie. Prezentujemy je poniżej, pozostawiając Czytelnikom „Kuriera UEK” ocenę naszych dokonań. W młodości siła Potencjałem KES jest jej kadra, przede wszystkim młodzi pracownicy naukowi. Ich zdolności i zaangażowanie w pracę zespołową, w połączeniu z właściwym motywowaniem i organizacją pracy zdecydowały o dotychczasowych sukcesach w badaniach naukowych i dydaktyce. Dzięki ich aktywności powiodła się realizacja wielu złożonych zadań, pomimo że katedra liczy zaledwie pięć osób. Zatem prezentację zaczynamy od najmłodszych… Od początku funkcjonowania KES pracują w niej dwaj asystenci, mgr Dariusz Firszt oraz mgr Łukasz Jabłoński. Są oni filarami działalności dydaktycznej i organizacyjnej katedry oraz na równi z doświadczonymi pracownikami uczestniczą w realizacji projektów naukowych, w które wnoszą istotny wkład merytoryczny. Przedmiotem zainteresowań D. Firszta jest postęp technologiczny, jego determinanty oraz wpływ na wzrost gospodarczy; przygotowuje on rozprawę doktorską na temat uwarunkowań dyfuzji innowacji. Na nim spoczywa również wiele obowiązków administracyjnych. Zainteresowania Ł. Jabłońskiego dotyczą natomiast procesów konwergencji pomiędzy gospodarkami różnych krajów. Zaawansowana jest jego praca nad rozprawą doktorską diagnozującą przebieg odrabiania przez Polskę dystansu rozwojowego. Jest on również odpowiedzialny za kontakty KES z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Na stanowisku adiunkta pracuje dr Ryszarda Bolonek, na której spoczywa najwięcej obowiązków dydaktycznych. Prowadzi wykłady z mikroekonomii, ekonomii menedżerskiej oraz integracji gospodarczej. Przygotowuje również rozprawę habilitacyjną, w której poddaje analizie problem dualnego rozwoju gospodarki, jako harmonijnej modernizacji sektora B+R oraz tradycyjnych gałęzi przemysłu. Twórcą i kierownikiem katedry jest prof. zw. dr hab. Michał Gabriel Woźniak, znany w środowisku akademickim jako

36

badacz problemów wzrostu gospodarczego i transformacji systemowej, wykładowca makroekonomii i teorii wzrostu oraz autor podręcznika „Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne”. Naukową

wzorzec dla młodych pracowników. Pasją prof. Stanisza są szachy oraz zasady gramatyki i interpunkcji języka polskiego. Chętnie dzieli się swoją wiedzą w tym obszarze, pomagając cyzelować teksty przygotowywane do publikacji. Ekonomia dla inżyniera Jednym z celów utworzenia katedry jest realizacja dydaktyki ekonomicznej dla studentów Wydziału Towaroznawstwa. Usytuowanie KES na tym wydziale

Od lewej: mgr Łukasz Jabłoński, prof. dr hab. Tadeusz Stanisz, mgr Dariusz Firszt, dr Ryszarda Bolonek, prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak pasją prof. Woźniaka jest analiza determinant zintegrowanego rozwoju, w szczególności uwarunkowań społecznych, instytucjonalnych, aksjologicznych oraz wynikających z rozwoju kapitału ludzkiego. Warto podkreślić, iż prof. Woźniak jest jednym z nielicznych pracowników UEK, którzy ukończyli tę uczelnię i do dziś pozostali jej wierni, mimo wielu propozycji zawodowych. W 2007 r. grono pracowników katedry powiększył prof. dr hab. Tadeusz Stanisz, co stanowiło dla niej istotne wzmocnienie. Wiedza prof. Stanisza, doświadczonego matematyka, okazuje się niezwykle przydatna w analizach ilościowych, które dla ekonomistów stanowią spore wyzwanie. Jako wybitny dydaktyk – zdobywca pierwszego miejsca na Wydziale Towaroznawstwa oraz drugiego na Uczelni w opinii studentów – stanowi również

może budzić wątpliwości, ale jest to rozwiązanie uzasadnione. Doświadczenie gospodarki centralnie planowanej oraz obserwacja współczesnych tendencji w gospodarce powodują, iż dzisiaj nikt nie zadaje pytania: po co inżynierom ekonomia? Siłą motoryczną rozwoju gospodarczego jest innowacyjność, której istotą jest nie tylko zgłaszanie patentów, ale przede wszystkim wdrażanie nowych rozwiązań w gospodarce. Zatem aktualne jest pytanie: jak realizować proces dydaktyczny, aby przyszłych inżynierów nauczyć tzw. kultury ekonomicznej oraz ukształtować mentalność rynkową. Tyko wówczas efekty ich pracy będą ukierunkowane na efektywność ekonomiczną i poprawę jakości życia. Warto dodać, iż tradycją Towaroznawstwa jest łączenie wiedzy technicznej z ekonomią. Uwarunkowania PRL-u pro-

www.uek.krakow.pl

wadziły nieuchronnie do osłabienia tych związków. Rozwój wydziału w ostatnich latach, w szczególności osadzenie w jego strukturze naszej katedry sprzyjają więc powrotowi do tej tradycji i dają wielorakie korzyści. Pracownicy KES mają dzięki temu możliwość antycypowania problematyki jakości, a jednocześnie zasilają wydział myśleniem w kategoriach ekonomicznych. Nie jest to zadanie łatwe, ale wydaje się, iż udaje nam się realizować je skutecznie. Dowodem na to jest wysoka ocena dydaktyki w ostatnich badaniach ankietowych. Oprócz wspomnianego prof. Stanisza znakomite wyniki uzyskali również młodzi pracownicy, a cała katedra uplasowała się na drugim miejscu na wydziale. Holistyczne badania naukowe KES prowadzi wieloletni program badawczy, którego istotą jest analiza sprzężeń: nierówności społeczne – kapitał ludzki – innowacje – wzrost gospodarczy. Problematyka ta łączy zainteresowania poszczególnych pracowników i jest dobrą płaszczyzną do uprawiania podejścia holistycznego, które naszym zdaniem jest przyszłością ekonomii. Jedną z form realizacji wspomnianego programu są badania statutowe, w których uczestniczymy nieprzerwanie od 2005 r. Efektami każdego etapu są raporty, których najistotniejsze fragmenty są prezentowane na konferencjach oraz publikowane w postaci artykułów. Ograniczenia finansowe nie pozwalały dotychczas na ich publikację postaci zwartych opracowań. Mamy jednakże nadzieję, iż uda się wydać syntetyczną monografię, stanowiącą podsumowanie pięciu lat badań. Najważniejszą formą aktywności naukowej katedry jest realizacja grantów finansowanych przez MNiSW. Dotychczas złożyliśmy wnioski w dwóch konkursach i w obydwóch przypadkach otrzymaliśmy dotację ministerialną. Pierwszy projekt pt. „Konwergencja ekonomicznych modeli Polski i Ukrainy” został zakończony w grudniu 2008 r. Aktualnie realizujemy kolejny, 3-letni projekt„Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski”. Aktywność naukowa pracowników KES przekłada się na pokaźny dorobek publikacyjny. W krótkiej historii jednostki wydane zostały trzy monografie – wcześniej wspomniany podręcznik M.G. Woźniaka, jego empiryczna kontynuacja pt. „Rozwój sektora MŚP w Polsce a wzrost gospodarczy” oraz najnowsza pozycja,

praca zbiorowa pt. „Konwergencja ekonomicznych modeli. Polska i Ukraina” (na fot.), będąca efektem grantu z 2008 r., powstała przy współpracy ekonomistów z różnych ośrodków naukowych w Polsce i na Ukrainie. Jej ukazanie się jest dla nas źródłem szczególnej satysfakcji, gdyż całość prac redakcyjnych zrealizowana została przez pracowników KES, z uwagi na ograniczenia finansowe oraz dążenie do skrócenia czasu wydania. Efekty tej pracy mogą ocenić Państwo sami – od niedawna pozycja ta jest dostępna w księgarni UEK. Od 2005 r. wydajemy corocznie Zeszyt Naukowy „Prace z zakresu ekonomii stosowanej”, a z inicjatywy katedry w niebawem ukaże się również zeszyt o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczący problematyki modernizacji gospodarki. Każdy z pracowników KES może się również pochwaNajnowsza publikacja Katedry lić indywidualnym dorobkiem w postaci Ekonomii Stosowanej co najmniej kilku artykułów rocznie (pełny wykaz dorobku naukowego pracowników KES można znaleźć na stronie zbliżające się obchody 85-lecia UEK staną internetowej katedry). się okazją do ich zacieśnienia. Obrany przez KES kierunek współWspółpraca międzynarodowa i nie pracy należy uznać za mało popularny tylko w polskim środowisku naukowym Realizacja wyżej wymienionych, in- i w tym tkwi jego wartość. Wiedza Polaterdyscyplinarnych zadań nie byłaby ków na temat gospodarki ukraińskiej jest możliwa wyłącznie w gronie pracowni- niepełna, często oparta na szczątkowych ków KES. Stąd też współpracujemy z na- informacjach, a nawet stereotypach. W liukowcami z UEK oraz innych ośrodków, teraturze wątek ten pojawia się rzadko, m.in. z profesorami: M. Dobiją, J. Kleerem, trudno również zdobyć rzetelne dane G. Kołodką, Z. Łuckim, T. Tokarskim, A. Zy- statystyczne. Nasza aktywność wypełnia bertowiczem, J. Żyrzyńskim i innymi. Ich powstałą niszę, a jej efekty publikacyjne grono corocznie się poszerza, jako że do są źródłem unikalnej wiedzy na temat każdego realizowanego projektu stara- naszego wschodniego sąsiada. Dają one my się zaangażować najwybitniejszych nie tylko wgląd w przebieg realnych prospecjalistów z danej dyscypliny. Katedra cesów w gospodarce ukraińskiej, ale rówprowadzi również stałą współpracę z Ka- nież pozwalają przeniknąć mentalność tedrą Teorii Ekonomii i Stosunków Mię- społeczeństwa ukraińskiego. Bez tej wiedzynarodowych Uniwersytetu Rzeszow- dzy pełne zrozumienie specyfiki rozwoju skiego, organizując cykliczną konferen- Ukrainy byłoby niemożliwe. cję, opisaną w tym wydaniu „Kuriera”. Głównym kierunkiem międzynarodoBłądzić jest rzeczą ludzką … wej współpracy katedry są ośrodki naOprócz wskazanych osiągnięć nasza ukowe z Ukrainy. Od kilku lat prowadzi- działalność z pewnością nie była wolna my współpracę z Kijowskim Narodowym od błędów i niedociągnięć. Jest to nieUniwersytetem Ekonomicznym. Współ- uniknione – ryzyko ich popełniania wzrapraca ta została sformalizowana w 2007 r. sta bowiem wraz z poziomem aktywności. w postaci umowy pomiędzy KNEU i UEK, Jesteśmy jednak otwarci na krytykę. w ramach której rozpoczęto realizację Będziemy wdzięczni za uwagi na temat wyżej wspomnianego projektu „Konwer- naszej działalności, propozycje zmian, ale gencja modeli ekonomicznych Polski również oferty współpracy, które prosimy i Ukrainy”. Od kilkunastu miesięcy rozwija kierować na adres: firsztd@uek.krakow.pl. się również współpraca z innym ośrodkami: Zaporoskim Uniwersytetem Humaniprof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak stycznym (Ukraina) oraz Uniwersytetem mgr Dariusz Firszt Ostrawskim (Czechy). Mamy nadzieję, iż Katedra Ekonomii Stosowanej UEK

37


FORUM

FORUM

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych i... cwaniaków Pani prof. Janina Filek – Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, na łamach listopadowego Kuriera (7/31/2009) wyraża zdziwienie wobec propozycji jednego z pracowników, aby zmniejszyć na terenie kampusu liczbę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, gdyż stoją puste. Pani Profesor wyraża pogląd, że nawet jeśli rzeczywiście stoją puste i jeszcze teraz nie są potrzebne, to dobrze, bo mamy potrzeby społeczne wyprzedzać. Dotykamy tu bardzo delikatnego tematu, przez wiele osób niechętnie podejmowanego ze względu na tzw. polityczną poprawność. W sytuacji niekorzystnego wypowiedzenia się nt. polityki i kampanii na rzecz osób niepełnosprawnych od razu zostanie się posądzonym o bezduszność, brak serca itd. Moim zdaniem taka sytuacja jest zaprzeczeniem dialogu społecznego i doprowadziła między innymi do wielu patologii w tym obszarze, wielokrotnie przemilczanych w imię politycznej poprawności właśnie. Jedną z takich patologii jest bezduszne cwaniactwo – podawanie się za osobę niepełnosprawną, by korzystać z udogodnień przysługujących ON. Częstymi przejawami takich zachowań jest załatwianie sobie kart parkingowych ON na osobę trzecią (babcię, dziadka, kolegę itp.), kupowanie ich od kogoś lub korzystanie z nich w sytuacji kiedy niepełnosprawność nie jest ruchowa, czyli nie powinna uprawniać do specjalnej karty parkingowej. Na ulicy, na której mieszkam, pewnego dnia pojawiło się miejsce dla ON. Początkowo stawał tam samochód sąsiada, który przyznał się, że miał 30 lat temu wypadek i ma blaszkę w ramieniu, dzięki czemu ma parkingową kartę ON. Ta niepełnosprawność nie przeszkadza mu jeździć na nartach czy biegać z psem, ale uprawnia do parkingowej karty ON. Po miesiącu o to strategiczne miejsce zaczęło między sobą rywalizować już pięciu z moich pełnosprawnych ruchowo sąsiadów, posiadających już ww. karty, a Straż Miejska, wypełniając swoje obowiązki, bardzo często holowała kogoś bez karty ON i karała mandatem wysokości 500 zł. Zwalniano w ten sposób miejsce nie dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, która tego miejsca potrzebowała, ale dla cwaniaka. Czy nie jest to absurd? I jak się do tego ma bezprawna i bezsensowna psychologicznie, niezanegowana medialnie i spo-

38

łecznie akcja polegająca na naklejaniu na przedniej szybie źle zaparkowanych pojazdów niezdzieralnej naklejki z napisem „Czy chciałbyś być na moim miejscu?”. Jak donosi codzienna prasa, w centrum Krakowa na ulicach przyległych do Rynku (gdzie nie można wjeżdżać ani parkować) co noc pojawia się luksusowa limuzyna z kartą ON, z której wychodzą kuso ubrane hostessy zapraszające do jednego z krakowskich klubów go-go. Straż Miejska ma związane ręce, bo samochód ma legalnie wydaną kartę ON. Miasto wydało już ponad 20 tys. takich kart za miesięczną opłatę 2,5 zł, z których – według obserwacji straży – w dużej mierze korzystają ludzie w pełni zdrowi. Warto dodać, że kierowca pełnosprawny musi płacić 3 zł za godzinę postoju na parkingu, a niepełnosprawny 2,5 zł za miesiąc. Czy nie mamy tu do czynienia z dyskryminacją pełnosprawnych? Czy niepełnosprawność realna lub„załatwiona” oznacza biedę? A jeśli nie, czy opłata parkingowa nie powinna być zależna od dochodu (o co pytał również autor artykułu „Udający niepełnosprawnych już nie będą bezkarni”, opublikowanego na łamach „Gazety Wyborczej” 22.11.2009)? Problem dostrzegł już Urząd Miasta i krakowscy radni zapowiadający zmiany, które utrudnią życie cwaniakom i uzurpatorom. Podobnie jak Profesor Filek uważam, że społeczne potrzeby trzeba wyprzedzać. Wyprzedzać jednak trzeba też możliwości patologii, które powstają w zbyt liberalnych i nieszczelnych systemach, dając ludziom możliwość żerowania na cudzym nieszczęściu, a tym samym kompromitując sam system, podważając jego zasadność. Aby tego uniknąć, warto zatem stworzyć własny system wydawania i weryfikacji identyfikatorów dla naszych niepełnosprawnych ruchowo pracowników i studentów. Łukasz Salwarowski – Dyrektor Kancelarii Rektora UEK

Pan Łukasz Salwarowski – Dyrektor Kancelarii Rektora UEK odniósł się polemicznie do mojego tekstu "Miejsca Parkingowe dla niepełnosprawnych" zamieszczonego w listopadowym numerze Kuriera. Zanim ustosunkuję się do tez zawartych w jego polemice, chciałabym mu podziękować za to, że przeczytał ten tekst i że zauważa niebezpieczeństwo wynikające z braku dyskusji nad istotnymi problemami w imię wyłącznie poprawności politycznej. W tekście Łuksza Salwarowskiego pobrzmiewa niepokój o to, że niepełnosprawność czasami zostaje wykorzystywana, a przeciwnicy tego mają zamknięte usta ze względu na obowiązek poprawności politycznej. Wedle mnie Ci, którzy boją się dyskutować o trudnych problemach społecznych związanych z osobami niepełnosprawnymi powinni mieć pretensję sami do siebie, ponieważ zawsze należy rozmawiać. Rzecz jednak w tym, aby w tej rozmowie nie obrażać innych, a raczej starć się ich zrozumieć i aby rozmówcą nie kierował zwykły resentyment lub niechęć do tej grupy, tylko dlatego, że wedle niego jest nadmiernie uprzywilejowana. Po drugie, przykłady jakie podaje Łukasz Salwarowski odnoszące się do nadużywania kart postojowych nie dotyczą naszej uczelni. Miejsca parkingowe, o których pisałam nie mają związku z miejscami parkowania na

www.uek.krakow.pl

ulicy, na której mieszka autor polemiki, a tym bardziej z samochodów parkowanych na miejscach dla niepełnosprawnych na naszym kampusie „nie wysiadają kuso ubrane hostessy, zapraszające do jednego z krakowskich klubów go-go”. Nie mamy tego problemu, aczkolwiek i tu rozumiem niepokój autora polemiki, możemy go mieć, jeśli nasi pracownicy lub studenci – całkiem sprawni – załatwią sobie owe karty postojowe lub będą jeździć samochodami z wykupionym abonamentem dla ON. Wtedy może się okazać, że dla osób niepełnosprawnych bez względu na to, czy są pracownikami czy studentami nie starczy nawet tych 9 miejsc parkingowych obecnie pozostających do ich dyspozycji. Na wypadek takiego rozwoju sytuacji uczelnia powinna być przygotowana na zastosowanie jakiegoś klucza weryfikacyjnego. Ze strony biura po okresie liberalnego popierania wydawania kart wjazdu na teren uczelni dla studentów niepełnosprawnych (nie dającym im jednak prawa parkowania na miejscach dla ON) przyjęte zostały nowe zasady przyznawania wjazdówek na teren uczelni. W ramach uzgodnień z władzami biuro będzie dysponowało pulą 50 wjazdówek przede wszystkim dla studentów posiadających miejskie karty postojowe, studentów niepełnosprawnych ruchowo oraz dla tych, których schorzenie usprawiedliwia uzyskanie tego udogodnienia. Zastanawiamy się nad wydaniem wewnętrznej karty postojowej dla SN, pozwalającej na parkowanie na miejscach dla ON, na razie tylko zastanawiamy się. Co do pracowników nasze władztwo nie sięga i tutaj władze uczelni muszą podjąć jakieś kroki na wypadek nieuczciwego wykorzystywania miejskich kart postojowych dla ON na terenie kampusu. Jedyne co tak naprawdę budzi mój niepokój w związku z polemicznym tekstem Łukasza Salwarowskiego to jego tytuł. Choć świetny jeśli chodzi o oddanie rzeczywistego problemu, to niezbyt zręczny, bowiem dla osób, które nie przeczytają jego tekstu, pozostając na poziomie tytułu lub nie do końca zrozumieją problem o którym pisze, pojęcie niepełnosprawni może związać się z pojęciem cwaniactwa, a tak naprawdę cwaniakami w tym przypadku są sprawni, a niepełnosprawni ich ofiarami. prof. Janina Filek – Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi…” Jan Paweł II

Pomóżmy Oskarkowi! Spieszymy poinformować Państwa o przeprowadzanej na terenie naszej Uczelni zbiórce pieniędzy na operację Oskarka Adamskiego, który urodził się z krytyczną wadą serca pod postacią zespołu niedorozwoju lewego serca HLHS. Dzisiaj ma 18 miesięcy. Mimo całego cierpienia, jakie zgotował mu los, jest bardzo pogodnym dzieckiem, prawdziwą iskierką radości dla swoich rodziców. I choć ma za sobą już dwie poważne operacje kardiochirurgiczne, uśmiech nie znika z jego buzi. Teraz Oskarek oczekuje na kolejną operację, która planowo powinna być wykonana między 2. a 3. rokiem życia. Niestety, w Polsce niemożliwe jest wykonanie zabiegu planowo, ze względu na to, że pierwszeństwo mają noworodki, a operacje starszych dzieci są wciąż odkładane. Dlatego też w porozumieniu z lekarzami prowadzącymi zdecydowano, że operację tę przeprowadzi wspaniały kardiochirurg dziecięcy profesor Edward Malec w Klinice Uniwersyteckiej w Monachium. Ustalony wstępnie termin to 23 czerwca 2010 r. Koszt operacji wynosi 19 900 euro i przekracza znacznie możliwości finansowe rodziców. Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do Państwa o wzięcie udziału w akcji charytatywnej na rzecz Oskarka, która trwać będzie na terenie naszej Uczelni od dnia 10 listopada 2009 do maja 2010 r. Na portierniach w Budynku Głównym i pawilonie C, w Sekretariacie Uczelni, w restauracji „Wall Street” oraz barze „Pokusa” zostanły wystawione skarbony. Zachęcamy również do wpłacania pieniędzy na konto Fundacji Cor Infantis, której Oskar jest podopiecznym. Poniżej podajemy nr konta: 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 z dopiskiem „OSKAR ADAMSKI”

Wpłat na operację Oskarka można dokonywać również, wysyłając sms o treści: SERCE.OA na numer 7138 (koszt to tylko 1,22 z VAT). Niech słowa Jana Pawła II będą zaczątkiem czynienia dobra i pomocy innym. Pamiętajmy, że Oskarek dla świata jest tylko dzieckiem, dla jego rodziców jest całym światem… Więcej informacji na stronach http://www.corinfantis.org/index. php?text=264 oraz http://serceoskarka.blog.onet.pl/ W razie pytań i wątpliwości prosimy kierować się do pani mgr Anny Boroń (Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, tel. 5157), która jest odpowiedzialna z ramienia Fundacji za zbiórkę na terenie Uczelni. Anna Boroń z rodzicami Oskarka Joanną i Marcinem Adamskimi

39


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Technologia i nie tylko

stało kilkanaście referatów wyjaśniających istotę procesów innowacji i dyfuzji technologii, ich przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania oraz skutki dla pozostałych sfer bytu ludzkiego. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zapoznania się z praktycznymi problemami z zakresu technologii, m.in. dzięki wystąpieniu prof. dr hab. A. Szablewskiego z Politechniki Łódzkiej, poświęconemu technologii składowania dwutlenku węgla. Szczególne

czyli o potrzebie kompleksowej modernizacji polskiej gospodarki Tymi słowami można określić problematykę Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski”, która odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim w dniach 24– 25 września 2009 roku. Była to kolejna, VIII już odsłona debaty z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, organizowanej corocznie przez pracowników Katedry Ekonomii Stosowanej UEK oraz Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czy modernizacja może być źródłem niespójności? Inspiracją do określenia zakresu tematycznego tegorocznej konferencji było przekonanie, iż sprzężenia zachodzące pomiędzy modernizacją a spójnością społeczno-ekonomiczną nie są dostatecznie doceniane i eksponowane zarówno w literaturze ekonomicznej, jak i w debacie publicznej poświęconej problemom polskiej gospodarki. Pojęcie modernizacji nazbyt często utożsamiane jest wyłącznie ze zmianami technologicznymi. Bardziej trafny wydaje się natomiast pogląd, iż innowacje stanowią konieczny, ale nie wystarczający warunek zintegrowanego rozwoju. Jego realizacja wymaga pozytywnych zmian we wszystkich sferach bytu ludzkiego, w szczególności: technologicznej, politycznej, instytucjonalnej, aksjologicznej, kapitału ludzkiego i społecznego. Bagatelizowanie związków między tymi obszarami może prowadzić do różnego rodzaju niespójności, których efektem są zagrożenia natury technologicznej, ekologicznej i społecznej, prowadzące do destrukcji jednostek i dezintegracji życia społecznego. Celem organizatorów konferencji było zatem wywołanie dyskusji zmierzającej do zdiagnozowania mechanizmów szeroko pojętej modernizacji, pożądanej dla zintegrowanego rozwoju, a także narzędzi pozwalających na systemowe harmonizowanie polityki społecznej z wyzwaniami modernizacyjnymi. Naukowa wieża Babel? Wyżej nakreślony zakres procesów modernizacyjnych powoduje, iż dla pełnego ich zrozumienia niezbędne jest zastosowanie podejścia interdyscyplinarnego. Stąd też zaproszenie do udziału w konferencji skierowano nie tylko do przedstawicieli nauk ekonomicznych, ale wszystkich dyscyplin społecznych, a nawet nauk przyrodniczych i kierunków tech-

40

nicznych. Spojrzenie na listę referatów mogło nasuwać skojarzenia właśnie z wieżą Babel. Jednakże, w przeciwieństwie do historii biblijnej, różnorodność dyscyplin w tym przypadku okazała się niezwykle konstruktywna. W obradach uczestniczyło kilkadziesiąt osób z polskich ośrodków akademickich, w tym przedstawiciele niemal wszystkich uczelni ekonomicznych. Najbardziej liczną grupę uczestników stanowili pracownicy naukowi UEK, a jako niezwykle cenne należy uznać duże zainteresowanie konferencją ze strony młodej kadry naukowej naszej Uczelni. Wielu uczestników to stali goście tej cyklicznej debaty, nie zabrakło jednakże naukowców, którzy w tym roku przybyli po raz pierwszy, aczkolwiek zaintrygowani problematyką konferencji zdeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnej jej edycji. Gościem specjalnym konferencji był profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta RP ds. bezpieczeństwa, który wystąpił na niej w podwójnej roli: przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP, ale przede wszystkim naukowca, któremu szczególnie bliska jest problematyka debaty. Przekazał on organizatorom i uczestnikom podziękowania za wkład, jaki cykl konferencji „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” wnosi w rozwój polskiej myśli ekonomicznej oraz w zacieśnianie współpracy międzynarodowej. Zaprezentował również błyskotliwy i niezwykle inspirujący referat, wyjaśniający polityczne uwarunkowania procesów modernizacyjnych. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych, współpracujących z Katedrą Ekonomii Stosowanej UEK, m.in.: profesor V. Chuzhikov z Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Kijowie, profesor А. Tkacz, rektor Melitopolskiego Instytutu Państwowego i Samorządowego Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczne-

żą dawką emocji i poczucia humoru – przedstawił kulisy podejmowania wielu nieskutecznych, zagrażających spójności społecznej decyzji oraz ich interpretację w oparciu o teorię pogoni za rentą. Jego podejście okazało się pomocne w interpretacji referatu pt. „Modernizacja gospodarki a system fiskalny”, wygłoszonego przez profesora J. Żyrzyńskiego. Treścią tego wystąpienia było przybliżenie bodźców fiskalnych, stosowanych w Polsce i na świecie w celu pobudzenia

Profesor Michał Gabriel Woźniak otwierający debatę konferencyjną

go w Zaporożu oraz profesor P. Tibor z Uniwersytetu Ostrawskiego. Modernizacja w teorii i praktyce Konferencja przybrała formę debaty o charakterze roboczym, co było zgodne z intencją przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, prof. dr. hab. Michała Gabriela Woźniaka. Otwierając konferencję, przybliżył on uczestnikom koncepcję zintegrowanego rozwoju jako zharmonizowanych przemian we wszystkich sferach bytu ludzkiego, stanowiącą punkt wyjścia dla zdefiniowania procesu modernizacji. Wyraził on pogląd, iż realizowany w Polsce w okresie ostatnich kilkunastu lat proces transformacji nie odpowiada wyzwaniom zintegrowanego rozwoju, w czym należy upatrywać problemów z odrabianiem dystansu rozwojowego, podnoszeniem konkurencyjności gospodarki oraz dotkliwych jego skutków w sferze społecznej. Kluczowym wyzwaniem teoriopoznawczym i aplikacyjnym wydaje się więc poszukiwanie mechanizmów godzenia efektywności ekonomicznej ze sprawiedliwymi nierównościami społecznymi. Prof. Woźniak wyraził przekonanie, iż niniejsza konferencja istotnie przyczyni się do rozwiązania wspomnianych problemów. W ramach problematyki będącej przedmiotem debaty wyodrębnionych zostało kilka grupy tematycznych, poświęconych podstawowym wymiarom procesu modernizacji: technologicznemu, ekonomicznemu, politycznemu, instytucjonalnemu, społecznemu i aksjologicznemu. Specjalną sesję poświęcono międzynarodowym wymiarom procesu modernizacji. Najliczniejszą reprezentacją charakteryzowała się sesja dotycząca technologicznych aspektów modernizacji, co jest zrozumiałe z uwagi na rolę innowacji w procesach modernizacyjnych. Wygłoszonych zo-

www.uek.krakow.pl

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji

zainteresowanie wywołał referat profesor Wandy Kudełki z Wydziału Towaroznawstwa UEK, poświęcony inżynierii genetycznej w produkcji żywności, w którym autorka pokazała całe spektrum zastosowań tej dziedziny wiedzy oraz ich wielorakie, w tym ekonomiczne efekty, których dominująca część społeczeństwa nie jest świadoma. Dyskusję nad ekonomicznym wymiarem modernizacji rozpoczęło wystąpienie profesora M. Dobiji, w którym przedstawił on oryginalną interpretację negatywnych zjawisk społeczno-ekonomicznych, w tym również obecnego kryzysu, jako konsekwencji obecnego modelu funkcjonowania pieniądza w obiegu. Przedstawił również zarys alternatywnej architektury systemu pieniężnego, opartego na pieniądzu bezgotówkowym, generowanym w bezpośrednim związku z wykonywaną pracą. W innych referatach pokazano w całej rozciągłości mikro- i makroekonomiczne problemy związane z modernizacją, w tym ewolucję systemów ekonomicznych oraz całej gospodarki globalnej. Nie zabrakło również wątków metodologicznych, poruszonych m.in. w referacie dr E. Soszyńskiej na temat czynników kształtujących betakonwergencję krajów UE. Tematem kolejnej sekcji były instytucjonalne i polityczne uwarunkowania przebiegu procesów modernizacyjnych. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie wspomnianego już profesora A. Zybertowicza, w którym – z typową dla niego, du-

innowacyjności. Prof. Żyrzyński obnażył dwie okoliczności: bierność polskich władz w obszarze tego rodzaju zachęt oraz wyjątkową nieskuteczność dotychczas stosowanych narzędzi, wskazującą na pozorny charakter działań w tym obszarze. Istotną wartość dodaną do omawianego przedsięwzięcia naukowego wniosły wystąpienia gości

z zagranicy, wygłoszone w sekcji „Procesy modernizacyjne gospodarki Ukrainy, Niemiec, Białorusi i Czech”. Dzięki nim uczestnicy konferencji mogli się przekonać, jaki jest zakres i skala problemów w realizacji działań modernizacyjnych u naszych sąsiadów, a także jak wygląda przebieg modernizacji w Polsce z perspektywy naukowców z krajów ościennych. Wnioski Dwudniowe obrady umożliwiły lepsze zrozumienie dylematów, wyzwań, a przede wszystkim korzyści dla rozwoju gospodarczego wynikających z harmonijnego przebiegu procesów modernizacji na wielu płaszczyznach, spełniającego wymagania spójności społeczno-ekonomicznej. Nie ulega wątpliwości, iż nie udało się zrealizować wszystkich merytorycznych celów debaty. Wiele wątków procesów modernizacyjnych nie zostało wystarczająco dogłębnie zdiagnozowanych, szczególnie zaś, zarówno w treści wystąpień, jak i wnioskach końcowych wyraźnie zarysowała się przewaga treści teoretycznych nad zagadnieniami praktycznymi i wnioskami o charakterze aplikacyjnym. Jednakże powyższe braki w istocie okazały się korzyścią tak dla organizatorów, jak i uczestników konferencji. W spotkaniu podsumowującym obrady sformułowano bowiem zgodną opinię, iż tegoroczny temat debaty powinien być kontynuowany w kolejnej edycji. Dzięki temu, iż w tym roku dokonano gruntownego rozeznania teoretycznych meandrów procesu modernizacji, przyszłoroczna konferencja będzie miała wymiar pragmatyczny. Stwarza to nadzieję na szersze zainteresowanie debatą przedstawicieli praktyki gospodarczej, zarówno sfery biznesu, jak i administracji publicznej. Dariusz Firszt Katedra Ekonomii Stosowanej

Podobnie jak w latach ubiegłych, wygłoszone referaty zostaną opublikowane w kolejnej, 16. edycji publikacji „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, znajdującej się na liście wydawnictw punktowanych (4 pkt.). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości nabycia tego oraz poprzednich numerów treści można uzyskać pod nr. tel. 017 872 17 18.

41


KONFERENCJE

KONFERENCJE

RESTRUKTURYZACJA

A GLOBALNY KRYZYS GOSPODARCZY W dniach od 21 do 24 października 2009 roku odbyła się w Krynicy Zdroju XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego”, zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK oraz Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ideą przewodnią konferencji była próba zdiagnozowania realnej sytuacji, w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa w obliczu światowego kryzysu gospodarczego, jak również określenia możliwości wykorzystania działań restrukturyzacyjnych dla zapewnienia ciągłości działalności i wykreowania możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach recesji. Kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2008 roku stanowi istotne wyzwanie dla osób zajmujących się gospodarką. Odnosi się to zarówno do szczebla globalnego, regionalnego, jak również pojedynczego przedsiębiorstwa, gdzie w różny sposób i w zróżnicowanym zakresie odczuwane są negatywne skutki załamania gospodarczego. Patronat honorowy nad konferencją objęli: prezydent Krakowa – Jacek Majchrowski oraz burmistrz Krynicy Zdroju – Emil Bodziony. Obrady konferencji, w której udział wzięło ponad 150 osób reprezentujących wszystkie krajowe ośrodki naukowe, zagraniczne środowiska naukowe z Republiki Czeskiej, Ukrainy oraz Włoch, a także sferę praktyki gospodarczej, otworzył prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK. W swoim wystąpieniu powitał w pierwszej kolejności Honorowego Patrona konferencji, burmistrza Krynicy Zdroju – Emila Bodzionego, dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa – Monikę Piątkowską, reprezentująca prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego – Honorowego Patrona konferencji oraz dziekana Wydziału Zarządzania UEK – dr. hab. Pawła Lulę, prof. UEK. Poinformował także, iż na jego ręce wpłynął okolicznościowy adres skierowany do uczestników konferencji przez wiceprezesa Rady Ministrów RP, ministra gospodarki – Waldemara Pawlaka, który doceniając długoletni wysiłek organizatorów konferencji w zakresie rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i praktyką gospodarczą, podkreślił, że inicjatywa organizowania dorocznych konferencji naukowych nabiera jeszcze większego znaczenia w obliczu wyzwań przed jakimi stoi nasza gospodarka i przedsiębiorstwa, szczególnie w dobie obecnego kryzysu gospodarczego, czego też wyrazem jest hasło przewodnie tegorocznej konferencji.

42

Uczestnicy obrad, od lewej: prof. A. Peszko (AGH), prof. A. Anastasi (Uniwersytet w Mesynie), prof. A. Szromnik (UEK), M. Piątkowska (Urząd Miasta Krakowa), E. Bodziony (Burmistrz Krynicy Zdroju), zasłonięta – prof. T. Smovzhenko (Uniwersytet Bankowości Narodowego Banku Ukrainy), dr O. Druhov (Uniwersytet Bankowości Narodowego Banku Ukrainy), prof. P. Lula (UEK), prof. J. Lichtarski (UE we Wrocławiu), prof. R. Borowiecki (UEK). Następnie w części otwierającej obrady głos zabrali: burmistrz Emil Bodziony, Monika Piątkowska oraz prof. Paweł Lula. Obrady konferencji podzielono na pięć następujących sesji tematycznych: 1. Globalny kryzys gospodarczy – nowe wyzwania dla restrukturyzacji w XXI wieku. 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu gospodarczego. 3. Globalne i regionalne wyzwania gospodarki XXI wieku. 4. Obszary i koncepcje zarządzania restrukturyzacją procesów gospodarczych. 5. Panel praktyków nt. „Kryzys w gospodarce – mit czy rzeczywistość”. W obrębie każdej z wymienionych sesji prezentowane były referaty wprowadzające w podejmowaną problematykę, które wygłaszali zaproszeni prelegenci, a następnie odbywała się dyskusja dotycząca zarówno problemów poruszanych w treści wystąpień, jak i innych zagadnień odnoszących się do tematyki poszczególnych sesji.

Obrady konferencyjne w ramach pierwszej z wymienionych sesji, którym kolejno przewodniczyli: prof. dr hab. Jan Lichtarski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara z Politechniki Wrocławskiej, koncentrowały się wokół ukazania nowych złożonych problemów, jakie zrodził zapoczątkowany w 2008 roku globalny kryzys gospodarczy. Zaproszeni prelegenci skupili się w swoich wystąpieniach na takich problemach implikowanych przez zjawiska kryzysowe, jak: oddziaływanie kryzysu na kształtowanie się indeksów na giełdach światowych, wpływ zjawisk kryzysowych na zakres i kierunki restrukturyzacji współczesnych przedsiębiorstw, problem funkcjonowania i rozwoju sektora MŚP w warunkach kryzysu gospodarczego czy też kwestia tworzenia rezerw finansowych przez przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. Druga sesja obrad konferencji, prowadzona pod przewodnictwem prof. dr. hab.

www.uek.krakow.pl

inż. Jana Brzóski z Politechniki Śląskiej oraz prof. dr hab. Marii Sierpińskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, skupiła się na zaprezentowaniu zakresu, charakteru oraz skali oddziaływania zjawisk kryzysowych występujących w gospodarce na problemy zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Podstawowym zamysłem, jaki przyświecał organizatorom konferencji przy doborze tematyki trzeciej z wymienionych sesji, była chęć ukazania złożoności problemów ekonomicznych pojawiających się współcześnie w gospodarkach różnych krajów. W toku obrad, którym przewodniczyli: prof. dr hab. Mieczysław Dobija z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prof. dr hab. Dariusz Zarzecki z Uniwersytetu Szczecińskiego podniesione zostały następujące cząstkowe problemy, jak m.in.: rozwój gospodarczy i wyzwania restrukturyzacyjne w gospodarce Chin czy też rola sektora turystycznego w procesie rozwoju oraz promocji gospodarek i regionów. Czwarta sesja obrad konferencji, prowadzona przez prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, skoncentrowała się na ukazaniu problematyki zarządzania restrukturyzacją procesów gospodarczych. Szeroki zakres wymienionej problematyki sprawił, że dobierając tematykę wystąpień zaproszonych prelegentów starano się zaprezentować podjęty problem w sposób możliwie wielokierunkowy – z perspektywy wybranych problemów restrukturyzacyjnych, przez pryzmat wybranych sektorów gospodarki oraz na przykładzie wybranych regionów. Tradycją konferencji jest dążenie do ścisłego zintegrowania teorii i praktyki restrukturyzacji. Wyrazem tego jest m.in. zorganizowanie już po raz trzeci Panelu Praktyków, stanowiącego forum prezentacji praktycznych problemów wiążących się z procesami funkcjonowania i restrukturyzacji współczesnego biznesu – z perspektywy doświadczeń różnych sektorów i branż gospodarki. Do tegorocznej dyskusji panelowej, odbywającej się pod hasłem „Kryzys w gospodarce – mit czy rzeczywistość”, zaproszono takich menedżerów, jak: • Patrick den Bult – dyrektor Generalny Shell Polska, • Piotr Czarnecki – prezes Zarządu Raiffeisen Bank Polska, • Wiesław Hałucha – prezes Zarządu Zakładów Chemicznych „Alwernia” • Marek Jaglarz – prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego, • Ireneusz Perkowski – prezes Zarządu Enion Energia,

Uczestnicy Panelu Praktyków, od lewej: A. Sikora (Instytut Studiów Energetycznych), I. Perkowski (ENION Energia), P. Czarnecki (Raiffeisen Bank Polska), prof. R. Borowiecki (UEK), M. Jaglarz (Krakowski Holding Komunalny), W. Hałucha (Zakłady Chemiczne „Alwernia”), P. den Bult (Shell Polska) • Andrzej Sikora – prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych. Moderatorem dyskusji panelowej był prof. dr hab. Ryszard Borowiecki. Zarówno wystąpienia poszczególnych panelistów, jak i wywołana nimi szeroka dyskusja potwierdziły złożoność zjawisk składających się na sytuację kryzysową w gospodarce, jej poszczególnych sektorach oraz konkretnych przedsiębiorstwach. Rozwijając formułę konferencji zapoczątkowaną w latach ubiegłych i dążąc do ściślejszej integracji i współpracy pomiędzy środowiskiem nauki oraz biznesu, organizatorzy konferencji postanowili propagować i nagradzać najlepsze praktyki restrukturyzacji. Dlatego też bieżącym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę „Lidera Restrukturyzacji”, której wręczenie wraz z prezentacją nominowanych przedsiębiorstw miało miejsce w dniu 22.10.2009 r. w trakcie obrad konferencji, w ramach uroczystej Gali Restrukturyzacji. Kapituła Nagrody nominowała w bieżącym roku do nagrody 4 przedsiębiorstwa – przyznając trzy równorzędne wyróżnienia oraz jedną nagrodę Lidera Restrukturyzacji 2009. Statuetkę Lidera Restrukturyzacji 2009, za przeprowadzenie restrukturyzacji gwarantującej zrównoważony rozwój i stabilną pozycję Spółki na rynku globalnym, otrzymały Zakłady Chemiczne „Alwernia” Spółka Akcyjna. Ponadto wyróżniono następujące przedsiębiorstwa: • Control Process Spółka Akcyjna w Tarnowie, • Krakowskie Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Krakowie, • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Krakowie. Bezpośrednim rezultatem tegorocznej konferencji są także okolicznościowe wy-

dawnictwa książkowe. Dwa pierwsze z nich – polskojęzyczne („Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego” oraz „Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem”), uczestnicy otrzymali w trakcie konferencji. Trzecie wydawnictwo – anglojęzyczne, ukaże się w najbliższym czasie jako publikacja pokonferencyjna. Wydawnictwa te stanowią kolejne dopełnienie i rozszerzenie dorobku publikacyjnego powstałego w wyniku współpracy Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK z przedstawicielami innych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz reprezentantami praktyki gospodarczej. Rezultatem współpracy Katedry ze sferą praktyki gospodarczej jest także wsparcie rzeczowe i finansowe, którego organizacji konferencji udzieliły następujące firmy: • Raiffeisen Bank Polska S.A. – Złoty Partner Reklamowy Konferencji, • Enion Energia Sp. z o.o. w Krakowie, • TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach, • PKO Bank Polski S.A., • Control Process S.A. w Tarnowie, • Górażdże Cement S.A., • Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. w Warszawie, • Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, • Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A.

dr Andrzej Jaki – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK; członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

43


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne Czy kryzys ekonomiczny może mieć korzystny wpływ na refleksję moralną? Gdzie tkwią jego źródła: w złym rozpoznaniu i błędnym realizowaniu powszechnie uważanych za słuszne wartości, czy też w zawodności instytucji, zwłaszcza finansowych? Jak mu zapobiegać i jakich szukać dróg wyjścia z niego?

fot. dr Tomasz Kwarciński

Takie i podobne pytania zadawali sobie i licznemu audytorium uczestnicy VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego”, zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniach 20–21 listopada 2009 roku. W jej ramach odbyła się Debata Rektorska, podczas której o przyczyny aktualnego światowego kryzysu pytali profesor UEK dr hab. Janina Filek i prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Jarosław Górniak, a moderatorem był rektor naszej uczelni prof. dr hab. Roman Niestrój.

Profesor Adam Węgrzecki z Katedry Filozofii UEK wygłasza odczyt inaugurujący konferencję

44

Zdaniem prof. Filek za obecne kłopoty ekonomiczne odpowiada głównie człowiek, który dokonał destrukcji systemu wartości moralnych, co przełożyło się na problemy gospodarcze. W opinii prof. Górniaka większa odpowiedzialność spoczywa na instytucjach, chociaż tworzą je przecież konkretni ludzie i mogą oni wywrzeć wpływ na to, jak funkcjonują. Zgodnie ze swymi tezami, prof. Filek skupiła się na zagadnieniach etycznych w historycznym oraz hierarchicznym ujęciu, prof. Górniak zanalizował natomiast strukturalne zaniedbania w instytucjach ekonomicznych (więcej na temat debaty na s. 4-5). Wcześniej o diagnozach kryzysu ekonomicznego mówili prof. dr hab. Adam Węgrzecki z UEK (typologizując i charakteryzując postawy moralne wobec niego oraz zastanawiając się nad ich obiektywnymi i subiektywnymi przyczynami), dr Grzegorz Szulczewski ze Szkoły Głównej Handlowej (pogłębiając analizę powodów, które przyniosły obecny stan gospodarki), prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr hab. Barbara Pogonowska (skupiając się na nieetyczności racjonalności w ponowoczesnym społeczeństwie) i dr hab. Leszek Kusak z UEK (przedstawiając kryzys z punktu widzenia idei i wartości, m.in. odwołując się do głoszonej obecnie przez papieża Benedykta XVI nauki społecznej Kościoła). Po Debacie Rektorskiej uwagę referentów i dyskutantów przykuła ocena kapitalizmu w świetle kryzysu, o której mówili: prof. dr hab. Aniela Dylus z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (rozważając sprawiedliwe i niesprawiedliwe aspekty krytyki tego systemu, ujawniające się głównie w czasach kryzysu), dr Katarzyna Haremska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (analizując liberalne koncepcje kryzysów

ekonomicznych) i mgr Inga Mizdrak z UEK (porównując kryzys ekonomiczny z kryzysem prawdziwego uczestnictwa w aspekcie wyzwań i szans, jakie niosą one ze sobą). Kolejna sesja dotyczyła sfery finansów, która najbardziej ucierpiała w czasie kryzysu, a w zasadzie dała mu początek. Prof. dr hab. Stanisław Owsiak z UEK rozważał etyczne dylematy rządów w warunkach kryzysów finansowych, prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka z Polskiej Akademii Nauk i Akademii im. Leona Koźmińskiego zajęła się kluczową sprawą odpowiedzialnego udzielania pożyczek, dr hab. Kazimierz Sosenko, prof. UEK starał się zdjąć odium z pojęcia spekulacji, która według niego sama w sobie nie jest zjawiskiem nagannym ani etycznie, ani gospodarczo, ale wykazuje skłonność do przeradzania się w szkodliwe machinacje finansowe, mgr Magdalena Pelikan-Krupińska z Akademii Krakowskiej omówiła reakcje podatników na nakładane na nich kolejne ciężary dla złagodzenia skutków kryzysu, a dr Robert Rogowski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zaprezentował studium z zakresu socjologii moralności, poświęcone etosowi sprzedawcy usług finansowych w dobie kryzysu. Drugi dzień konferencji poświęcony był próbom wskazania dróg wyjścia z kryzysu, chociaż nie wszyscy referenci uznali to za konieczne i możliwe, co wywołało ożywioną dyskusję. Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna z UEK w bardzo precyzyjny sposób zarysował wpływ kryzysu na poszerzenie etycznego wymiaru ekonomii głównego nurtu, starając się wykazać, że w gospodarce nawet negatywne zjawiska mogą mieć korzystny wpływ na refleksję moralną, prof. dr hab. Jerzy Hausner z UEK zaprezentował oryginalną, autorską koncepcję myślenia modularnego jako formy komunikacji społecznej, dr Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu Akademii im. Leona Koźmińskiego omówił innowacyjne modele biznesowe, nakierowane na włączanie osób o niskich dochodach w łańcuch tworzenia wartości jako praktykę harmonizowania ekonomii i etyki, dr Katarzyna Guczalska z UEK zreferowała problem kryzysu ekonomicznego w aspekcie etyki kapitalizmu, a dr Dominik Stanny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II skupił się na roli zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w obecnym kryzysie ekonomicznym. Wszystkie referaty wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w 2010 roku w formie książkowej.

dr Jerzy Bukowski Katedra Filozofii UEK

www.uek.krakow.pl

Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego W dniach 14–16 września w Krynicy-Zdroju, w hotelu „PEGAZ” położonym w dolinie Czarnego Potoku, z którego rozpościera się malowniczy widok na górę Jaworzynę i jadący na nią wyciąg gondolowy, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego” pod patronatem JM Rektora prof. zw. dr. hab. Romana Niestroja. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju UEK. Z ramienia władz uczelni konferencję otworzył dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych dr hab. Kazimierz Zieliński, prof. UEK. Następnie przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji prof. dr hab. Andrzej Prusek – kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju powitał uczestników reprezentujących większość publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce, a także naukowców z uczelni niepaństwowych oraz przedstawicieli uczelni zagranicznych z Włoch i Słowacji. Szczególnie licznie reprezentowane były na konferencji uniwersytety ekonomiczne we Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie, a także Uniwersytet Warszawski, Łódzki i Opolski, SGH w Warszawie oraz AE w Katowicach i WSGiZ w Krakowie. Tematyka referatów koncentrowała się na: − Przyczynach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego;

− Genezie kryzysu i jego konsekwencjach dla gospodarki światowej, Unii Europejskiej i Polski; − Makroekonomicznych skutkach kryzysu w krajach strefy euro; − Kierunkach pokryzysowych zmianach modelowych gospodarki rynkowej i poszukiwaniu rozwiązań stabilizujących gospodarkę globalną; − Wyzwaniach modelowych światowej i polskiej polityki ekonomicznej wynikających ze światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego; − Etycznych przesłankach rozwoju gospodarczego i społecznego; − Współdziałaniu polityki monetarnej i fiskalnej w sytuacjach kryzysowych w nowych krajach Unii Europejskiej; − Zagrożeniach deflacyjnych w obliczu kryzysu finansowego; − Roli finansów publicznych Unii Europejskiej w walce z kryzysem finansowym oraz programach antykryzysowych w państwach Unii Europejskiej;

Kazimiera Wilk, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prof. Andrzej Prusek.

− Wpływie kryzysu na rozwój regionalny i przestrzenny; − Wpływie akcesji do UE krajów Europy ŚrodkowoWschodniej na przezwyciężanie zjawisk kryzysowych. W konferencji aktywny udział wzięło ponad 80 pracowników naukowych, którzy zaprezentowali 20 referatów naukowych, które zostaną opublikowane w wydawnictwie UEK w Krakowie. W obradach konferencji uczestniczyli również członkowie Koła Naukowego działającego przy Katedrze, którzy wygłosili referat na temat: Niedoskonałości prawa bankowego jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego w USA. Niezwykle aktualne i doniosłe problemy poruszone w referatach stały się impulsem do ożywionej dyskusji naukowej. W ciągu dwóch dni konferencji odbyły się 4 plenarne sesje naukowe i obrady w dwóch sekcjach tematycznych połączone z dyskusją oraz podsumowanie konferencji.

Istotnym elementem programu konferencji była również dyskusja nad założeniami programowymi zajęć dydaktycznych z przedmiotu Polityka gospodarcza na studiach licencjackich i magisterskich, do której wprowadzający referat wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Przybyła z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, filia w Jeleniej Górze. Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na konieczność nauczania tego fundamentalnego przedmiotu nauk ekonomicznych na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych, w znacznie zwiększonym wymiarze godzinowym. W programie konferencji znalazł się również krótki czas na zwiedzenie Krynicy Zdroju, krynickiego deptaku i pijalni wód mineralnych oraz wyjazd kolejką szynową na Górę Parkową. Tak więc, założone cele naukowe konferencji dotyczące rozpoznania i zdiagnozowania przyczyn światowego kryzysu, jego konsekwencji i niezbędnych zmian modelowych w gospodarce rynkowej oraz nakreślenia optymalnych programów działań antykryzysowych mających na celu kreowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego zostały, naszym zdaniem, osiągnięte. prof. dr hab. Andrzej Prusek – kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju

45


STUDENCI

STUDENCI

Perspektywy rozwoju rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według studentów Na to wydarzenie czekaliśmy cały rok! W dniach 25–27 listopada w progi naszej Uczelni zawitali studenci z całej Polski, m.in. z Wrocławia, Katowic, Jeleniej Góry, Torunia, Sopotu, Łodzi i Szczecina. Powodem odwiedzin była IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem prof. Romana Niestroja – Rektora UEK, zorganizowana przez Koło Naukowe Rewizji Finansowej „Audyt”. Hasłem konferencji były „Perspektywy rozwoju rachunkowości i sprawozdawczości finansowej” i ta tematyka towarzyszyła wydarzeniom wszystkich trzech dni zjazdu. Pierwszego dnia, po uroczystym powitaniu gości oraz prezentacji przybyłych kół naukowych, wykład inauguracyjny wygłosił kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej naszego Uniwersytetu prof. dr hab. Bronisław Micherda. W wystąpieniu „Współczesny rozwój rachunkowości i jego uwarunkowania” poruszył m.in. kwestie wiarygodności produktu rachunkowości, ewolucji struktury rachunkowości i sprawozdania finansowego oraz nowych propozycji przebudowy sprawozdawczości finansowej. Uwagę słuchaczy zwrócił na ewolucję analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego oraz na problem edukacji zawodowej księgowych. Konferencji towarzyszył konkurs referatów ocenianych przez jury w składzie: dr Katarzyna Świetla, dr Krzysztof Jonas, dr Konrad Grabiński oraz reprezentant KNRF „Audyt” Paweł Knop. Na kilku sesjach referatowych w ciągu dwu dni przedstawiono siedemnaście prac konkursowych. Wyłonienie najlepszych nie było łatwym zadaniem, gdyż wszystkie referaty prezentowały bardzo wysoki poziom. Ostatecznie laur zwycięstwa przypadł Adriannie Żabińskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę „Wiarygodność sprawozdań finansowych”, prezentoującą czynniki, które warunkują miarodajność informacji finansowej. Jury szczególnie doceniło badania empiryczne przeprowadzone przez autorkę w 30 spółkach mających obowiązek poddania się rewizji finansowej. Na ich podstawie autorka unaoczniła problem „ograniczonego zaufania”, jakie po-

46

Komisja oceniająca przyznała także kilka wyróżnień. W tej grupie znalazły się referaty Damiana Danielaka z Uniwersytetu Łódzkiego „Informacja finansowa wyznacznikiem kierunku rozwoju globalnych standardów rachunkowości”, Pauliny Bęben, Natalii Bogusz i Anny Żukowskiej z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie „Perspektywy rozwoju sprawozdawczości finansowej w myśl projektu IASB/FASB” oraz reprezentantów naszej Uczelni – Anny Nijakowskiej i Tomasza Tekieli „Nie taki diabeł straszny, jak go malują, czyli tajniki podpisu elektronicznego”. Wszyscy wyróżnieni autorzy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez sponsorów: Ernst&Young oraz wydawnictwo Difin.

Podczas konferencji nie zabrakło niespodziewanych akcentów oraz dowodów na to, że rachunkowość można z powodzeniem łączyć z innymi dziedzinami nauki. Mateusz Tomanek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w swojej pracy konkursowej przedstawił projekt ustawy o sporcie w świetle przepisów o rachunkowości, pokazując, że zagadnienia prawa bilansowego i prawa sportowego mają więcej wspólnego, niż mogłoby się z pozoru wydawać. Ostatni dzień konferencji upłynął pod znakiem case study zorganizowanego przez głównego sponsora – firmę Ernst&Young. Młodzi pasjonaci audytu mogli zmierzyć się z zadaniami, z jakimi każdego dnia mają do czynienia pracownicy korporacji. W walce

Triumf studentów UEK na Uczelniadzie 2009 Członkowie Koła Naukowego Rewizji Finansowej „Audyt” z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie po raz kolejny udowodnili, że w zawodach dotyczących rachunkowości nie mają sobie równych. W Ogólnopolskim Konkursie Amatorów Rachunkowości „Uczelniada 2009” w dniach 16–19 listopada zdeklasowali rywali, zajmując na podium I i II miejsce. KNRF Audyt słynie z tego, że nie boi się wyzwań, więc zgłosiło aż cztery drużyny konkursowe. (Nie)święci Rewidenci, Hoży Audytorzy, Krakowskie Centusie oraz Trzej Gładcy Doradcy po dalekiej podróży pociągiem relacji Kraków Wszyscy uczestnicy konferencji

winni mieć interesariusze do informacji finansowej zawartej w poddanym rewizji sprawozdaniu. Studentka zaprezentowała także zaskakujące wyniki badań Niemieckiego Instytutu Akcyjnego obrazujące stopień, w jakim inwestorzy doceniają informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Drugie miejsce w rywalizacji zajęli reprezentanci naszej Uczelni – Ewa Olesik i Michał Mleko za referat „Rola instrumentów zabezpieczających w rozwoju rachunkowości”, w którym podkreślili wagę coraz powszechniejszego problemu dla przedsiębiorstw, jakim staje się ryzyko walutowe ze względu na globalizację rynków oraz dynamiczny wzrost handlu zagranicznego w ostatnich latach. Aby się przed nim bronić, przedsię-

biorstwa zabezpieczają się poprzez instrumenty pochodne. Autorzy w swoim opracowaniu ukazali rozwój, zastosowanie i przykłady wykorzystania rachunkowości zabezpieczeń. Miejsce na podium wywalczyła także praca „Kapitał intelektualny w sprawozdaniach finansowych – rewolucja informacyjna czy sterowanie opinią inwestora?” Magdaleny Comporek z Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na fakt, iż o sukcesie przedsiębiorstwa decyduje nie tylko majątek finansowy, ale również takie czynniki, jak m.in. kwalifikacje zatrudnionego personelu oraz rozpoznawalna na rynku marka. Aktywa te z roku na rok odgrywają coraz większą rolę w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.

www.uek.krakow.pl

– Sopot przez dwa dni stawiali czoła konkursowym zadaniom, rywalizując z 27 innymi drużynami z całej Polski. A nie było łatwo! Uczestnicy zmagali się z testem na znajomość programu księgowego Sage Symfonia, rozwiązywali testy z podatków,

o zwycięstwo w tej konkurencji liczyła się umiejętność pracy w zespole, wiedza uczestników z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz efektywność zdobywania i analizowania informacji. Po wysiłku umysłowym i zaciętej rywalizacji uczestnicy konferencji mieli czas na integrację i wspólną rozrywkę. Atmosfera magicznego Krakowa sprzyjała nawiązaniu nowych przyjaźni i zacieśnieniu współpracy między kołami naukowymi z różnych miast Polski. Dziękując wszystkim obecnym, KNRF Audyt zaprasza na kolejną konferencję za rok w jeszcze liczniejszym gronie! Anna Lorenc Sekretarz KNRF Audyt ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów rachunkowości. Nad case study firmy PriceWaterhouse Coopers młodzi adepci rachunkowości głowili się kilka godzin. Po tym niełatwym zadaniu nadszedł czas na finał. Tegorocznym motywem przewodnim były Gwiezdne Wojny, więc w swobodnej atmosferze pytań dotyczących kosmosu i astronomii, gdzieniegdzie przeplatanych pytaniami od ekspertów z dziedziny rachunkowości, wyłoniono zwycięzców. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nie miał sobie równych – Hoży Audytorzy w składzie: Ewa Olesik, Monika Sadłocha i Michał Mleko zajęli I miejsce, wyprzedzając Trzech Gładkich Doradców – Krystiana Dratwę, Pawła Knopa i Mateusza Drużkowskiego. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, a wśród nich praktyki w PriceWaterhouse Coopers. Uczelniada to nie tylko rachunkowość – przybyli z całej Polski studenci mieli również okazję stanąć w szranki o puchar w turnieju kręglowym. Organizatorzy konkursu zadbali także o to, byśmy poznali uroki Trójmiasta. W wolnych chwilach zwiedzaliśmy serce Sopotu – słynny „monciak” i spacerowaliśmy po najdłuższym w Europie molo o drewnianej konstrukcji. Bałtyk wśród jesiennej aury, pośród wielu kolorowych wspomnień z tegorocznej Uczelniady na pewno na długo zagości w naszych myślach… Anna Lorenc Sekretarz KNRF Audyt

47


STUDENCI

Emigracja. Problem globalny czy lokalny?

Prezentacja wyników badań nad zjawiskiem wychodźstwa zarówno w jego historycznej, jak i współczesnej postaci była celem sympozjum naukowego Emigracja jako problem lokalny i globalny, zorganizowanego 17 listopada 2009 r. w Mysłowicach przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach i Urząd Miasta Mysłowice. Władze uczelni w Mysłowicach wystosowały zaproszenie także do Katedry Studiów Europejskich naszego Uniwersytetu, czym zainteresowaliśmy się my – członkowie KNSE. Przy znacznym wysiłku zarządu koła i pomocy Uczelni udało się zorganizować wyjazd. Naszym opiekunem zgodził się zostać mgr Jan Brzozowski, któremu pragniemy podziękować za poświęcony czas. W sympozjum wzięli udział pracownicy naukowi wielu śląskich uczelni, przedstawiciele ośrodków kulturalnych, a także władze miasta. Konferencja rozpoczęła się przemówieniem Rektora GWSP

STUDENCI doc. dr. Mirosława Wójcika, który podziękował prezydentowi miasta za pomoc w przygotowaniu konferencji i przywołał również postać zmarłej prof. Lucyny Frąckiewicz, której zasługi i działalność naukowa przyczyniły się do podjęcia takiej tematyki sympozjum. Pierwszą część spotkania otworzył wiceprezydent miasta, przypominając zgromadzonym, iż budynek uczelni sąsiaduje z słynną przewiązką nad ul. Powstańców, gdzie mieściła się dawna siedziba biura emigracyjnego Maksa Wiechmanna. Wątek znaczenia emigracji w historii kraju kontynuował prof. Zygmunt Woźniczka, który wyjaśniał przyczyny polityczne wychodźstwa Polaków do Londynu po 1945 roku. Przedstawił koncepcje Państwa Polskiego na emigracji oraz nastroje polityczne emigrantów. Podkreślił, iż ówczesna emigracja nie była wyjazdem z wyboru, lecz raczej z braku wyboru, a organizowanie życia politycznego miało na celu zintegrowanie wszystkich Polaków na wychodźstwie. Kolejne wystąpienia podejmowały temat migracji Polaków na przełomie XX i XXI wieku i jego znaczenie dla polskiej gospodarki (prof. Robert Rauziński z Instytutu Śląskiego w Opolu), a także kwestie migracji zarobkowych ludności autochtonicznej i jej skutki (prof. Romuald Jończy – UE we Wrocławiu). Tę część sympozjum zakończyło wystąpienie prof. Andrzeja Rączaszka z AE w Katowicach, który omówił statystki dotyczące migracji i bezrobocia w wybranych krajach. Drugą część konferencji rozpoczął ks. prof. Wojciech Necel z wystąpieniem Migracje Polaków w Unii Europejskiej jako wyzwanie dla Kościoła, w którym przytoczył słowa encyklik papieskich skierowanych do emigrantów i podkreślił, że duszpasterstwo dla migrujących Polaków powinno stanowić integralną część całej działalności duszpasterskiej. Dr Helena

Członkowie KNSE na tle mysłowickiej przewiązki

48

Witecka z Muzeum Miasta Mysłowice omówiła historię polskiej emigracji w Brazylii. Nakreśliła przyczyny emigracji i oczekiwania wyjeżdżających do Ameryki Południowej. Przywołała także postać wspomnianego już Maksa Wiechmanna i jego nieuczciwą działalność jako pośrednika w wyjazdach. Trzecią część rozpoczęło wystąpienie mgr Iwony Święch-Olender na temat czynników determinujących współczesne migracje młodzieży z województwa opolskiego. Opisane zostały nie tylko przyczyny takich migracji, ale także perspektywy młodych ludzi poza granicami kraju. Następnie ks. prof. Bernard Kołodziej mówił ciężkich losach Polaków na emigracji i podkreślił rolę patrona uczelni Kardynała Augusta Hlonda w kształtowaniu świadomości o emigracji w dziejach Polski. Prezentacja działalności Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego przedstawiona przez ks. Wiesława Wójcika zakończyła sympozjum. Po krótkiej dyskusji na temat omawianych zagadnień doc. dr Mirosław Wójcik podziękował wszystkim za przybycie, a uczestnicy spotkania otrzymali certyfikaty udziału w konferencji. Zarząd i członkowie KNSE UEK serdecznie dziękują władzom Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogiczny im. Kard. Augusta Hlonda za zaproszenie do udziału w sympozjum i miłe przyjęcie. Jeżeli chcesz pracować w grupie otwartych młodych ludzi, jesteś kreatywny i pragniesz wykorzystać swój potencjał dołącz do nas! Kontakt: knse_ae@o2.pl, aniapiwowarska@tlen.pl Agnieszka Mika – II rok SUM, kierunek Stosunki międzynarodowe, członek KNSE.

Uczestnicy sympozjum obok tablicy pamiątkowej GWSP

www.uek.krakow.pl

Kolejny sukces Wampiriady UEK Tegoroczna Wampiriada, zorganizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK w dniach 30 listopada – 2 grudnia br., była już 19. z kolei akcją honorowego oddawania krwi na naszej Uczelni.

Miła atmosfera, fachowa opieka medyczna i poczucie, że bierze się udział w czymś ważnym, sprawiały, że mimo kolejek oraz strachu przed igłą wszyscy byli zadowoleni ze spełnienia dobrego uczynku.

Jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Krakowie, podczas którego osiągane są rekordy w ilości oddanych litrów krwi przez uczestników w skali ogólnopolskiej. Z każdą edycją akcji rośnie jej popularność, a liczba osób chętnych do oddania krwi nie maleje. W tym roku liczba osób zarejestrowanych do oddania krwi była bliska 500, a ostatecznie zebrano ponad 170 litrów krwi.. Każdy honorowy krwiodawca otrzymywał tradycyjnie posiłek regeneracyjny oraz upominek od Niezależnego Zrzeszenia Studentów UEK (m.in.: kosmetyki, zaproszenia na kursy tańca, jogi, karnetów do siłowni, bilety do kina, teatru, itp.). Atrakcją tegorocznej edycji Wampiriady były także nagrody dnia, rozlosowane wśród osób, które wypełniły ankietę. Na szczęśliwców czekały: kurs językowy, telefon komórkowy i kask motocyklowy. Dzięki współpracy ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych uczestnicy Wampiriady mieli okazję zbadać poziom cukru we krwi, natomiast ratownicy medyczni zorganizowali pokazy pierwszej pomocy.

Targi Kół Naukowych 4 listopada br. na UEK już po raz kolejny odbyły się Targi Kół Naukowych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął prof. Romana Niestrój – Rektor UEK. Koła naukowe UEK, wykorzystując najbardziej wyszukane metody, pokazywały, na czym polega ich działalność i jakie profity przynosi uczestnictwo w studenckiej organizacji. Plakaty, ulotki, konkursy z nagrodami, smakołyki przyciągały rzesze studentów. Każde Koło Naukowe poza licznymi niespodziankami przygotowało również prezentacje multimedialne, przedstawiając w nich specyfikę swojej działalności. Stanowiska różniły się od siebie, jednak to, co wszędzie było takie samo, to życzliwość i uśmiech. Studenci działający w kołach bardzo chętnie odpowiadali na wszystkie pytania, ciekawie opowiadali nie tylko, na czym polega członkostwo, ale również, co daje im osobiście. Ponadto przedstawiciele Kół Naukowych, obsługujący stanowiska, byli bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym i chętnie służyli informacjami dotyczącymi zakresu działalności kół czy sposobu przyjmowania nowych członków. Co godzinę odbywało się również losowanie nagród ufundowanych przez Radę Kół Naukowych (m.in. książek, koszulek, kubków). Targi Kół Naukowych przebiegły bardzo pomyślnie. Po raz kolejny kreatywność i życzliwość studentów nie zawiodły. Przyjazna atmosfera sprawiła, iż targi odwiedziło wiele osób, które z pewnością po tym dniu zasilą szeregi kół naukowych. Citibank A3 final.indd 1

2009-12-10 12:04:23

49


PO GODZINACH

PO GODZINACH

Wycieczki z NSZZ

„Solidarność” W 2009 r. NSZZ „Solidarność” UEK zorganizowało 5 jednodniowych wycieczek krajoznawczych dla pracowników Uczelni i ich rodzin. Kierownikiem wszystkich był dr Bogusław Luchter z Zakładu Geografii Ekonomicznej Katedry Gospodarki Regionalnej.

Cel pierwszy: miasto nad Nysą Kłodzką Pierwsza wycieczka odbyła się 6 czerwca. Celem była Nysa, miasto powiatowe położone w woj. opolskim. W pierwszej kolejności zwiedziliśmy Skarbiec znajdujący w dzwonnicy kościoła św. Jakuba i Agnieszki. Przewodniczka z PTTK oprowadziła nas po innych zabytkach tego miasta. Zwiedziliśmy starówkę, udało nam się wejść do jednego z licznych fortów dawnej twierdzy pruskiej – Bastionu św. Jadwigi, a także do Muzeum Miejskiego. W drodze powrotnej do Krakowa wstąpiliśmy do Głogówka położonego nad wypływającą z Gór Opawskich Osobłogą. Najpierw dotarliśmy do zamku wybudowanego w XVI w. przez Oppersdorffów. Wstąpiliśmy także do kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja. Jakież było nasze zdumienie, gdy zaraz po Dzwonnica kościoła św. Jakuba wejściu do tej przepięki Agnieszki w Nysie Kłodzkiej nej świątyni, zwanej słusznie „Perłą Opolskiej Ziemi”, wnętrze zostało specjalnie dla nas oświetlone, a z taśmy magnetofonowej usłyszeliśmy historię kościoła oraz informacje, co można w nim cennego zobaczyć. Cel drugi: Krasiczyn i Przemyśl Wycieczka z 4 lipca wiodła do Krasiczyna. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zamku. Zrujnowany głównie działaniami wojennymi obiekt od chwili przejęcia w 1996 r. przez Agencję Rozwoju Przemysłu znajduje się w remoncie. Z każdym rokiem przybywa pomieszczeń udostępnianych turystom. Największe wrażenie sprawiła zabytkowa kaplica zamkowa, konsekrowana w 2007 r. Drugim punktem programu była bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. Ksiądz proboszcz przyjął nas niezwykle serdecznie, prezentując swoją świątynię zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. Powrót do Krakowa urozmaiciła przerwa w Pilźnie,

50

Zamek w Krasiczynie gdzie w zajeździe „Taurus” większość uczestników wycieczki mogła się posilić największym rarytasem tamtejszej kuchni – smakowitą golonką, produkowaną zresztą w pobliskiej wytwórni. Cel trzeci: okolice miasta nad Wisłokiem Celem pierwszej powakacyjnej wycieczki 5 września były okolice Krosna, miasta położonego nad Wisłokiem. Głównym przedmiotem naszych zainteresowań były takie obiekty jak Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, drewniany kościółek Matki Bożej Bolesnej w Haczowie (wpisany w 2003 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO wraz z innymi karpackimi kościółkami drewnianymi), zamek Kamieniec w Podzamczu, znajdujący się obecnie na pograniczu dwóch

Uczestnicy wycieczki przed miniaturą wieży wiertniczej w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce gmin powiatu krośnieńskiego : Korczyna i Wojaszówka, popularnie zwany od pobliskiej osady – Odrzykoniem, znany dzięki komedii A. Fredry pt. „Zemsta” oraz oddalone 2 km od niego skały piaskowcowe „Prządki”, stanowiące od 1957 r. rezerwat przyrody nieożywionej. W drodze powrotnej przez Jasło, Kołaczyce nad Wisłoką, Brzostek (najmłodsze miasto na trasie, które prawa miejskie uzyskało ponownie 1.01.2009 r.).

www.uek.krakow.pl

Zamek Krzyżtopór Cel czwarty: Baranów Sandomierski 19 września naszym celem były okolice Baranowa Sandomierskiego. W pierwszej kolejności – korzystając z uprzejmości absolwentki naszej Uczelni Renaty Patery, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym (powiat mielecki), zwiedziliśmy Izbę Pamięci Generała Sikorskiego, znajdującą się w domu, w którym się urodził. Dr Luchter w Odrzykoniu W Baranowie Sandomierskim (powiat tarnobrzeski) podziwialiśmy renesansowy zamek zwany „małym Wawelem”, odrestaurowany z inicjatywy pierwszego powojennego właściciela –przedsiębiorstwa „Siarkopol” z Tarnobrzega, monopolisty w zakresie eksploatacji i przetwórstwa siarki rodzimej. Od 1997 r. do chwili obecnej obiekt ten należy do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z Warszawy. W drodze powrotnej do Krakowa pojechaliśmy do Tarnobrzega, aby zobaczyć, jak przebiega rekultywacja terenów po eksploatacji siarki w Machowie. Kolejnym naszym celem był Klimontów (miejscowość w powiecie sandomierskim), w którym udało się nam po raz pierwszy zwiedzić dwa ciekawe kościoły: renesansowy kościół św. Jacka i klasztor podominikański oraz barokowy pokolegiacki kościół św. Józefa. Z Klimontowa pojechaliśmy do Ujazdu (pow. opatowski), by podziwiać ruiny XVII w. potężnego zamku „Krzyżtopór”, o 4 wieżach (liczba pór roku), 12 dużych salach (liczba miesięcy w roku), 52 pokojach (liczba tygodni w roku) i 365 oknach (liczba dni w roku). Cel piąty: Wadowice Wycieczka do Wadowic i okolic, zorganizowana 10 października, odbywała się w typowo późnojesiennej atmosferze. W mieście rodzinnym Karola Wojtyły w ramach trzygodzinnego spaceru po mieście zobaczyliśmy wystawę w Muzeum Miejskim pt. „Wadowice Karola Wojtyły”, jego dom rodzinny, Bazylikę Ofiarowania NMP oraz kościół i klasztor oo. Karmelitów na Górce. Warunki pogodowe nie zniechęciły uczestników wy-

Barokowy kościół św. Józefa w Klimontowie cieczki do spacerowania po miejscach związanych z okresem dzieciństwa nieżyjącego już Papieża – Polaka. Zobaczyliśmy także kościół św. Piotra Apostoła, wybudowany z inicjatywy mieszkańców miasta w dowód wdzięczności za wyniesienie na Stolicę Piotrową i cudowne ocalenie od śmierci w 1981 r. wielkiego syna tej ziemi. Z Wadowic przez Kleczę Dolną udaliśmy się do Łękawicy, miejscowości położonej u stóp Jaroszowickiej Góry (534 m n.p.m.), o której wspominał papież Jan Paweł II podczas pobytu w Wadowicach. Naszym celem było zapalenie zniczy na grobie przedwcześnie zmarłego, a pochowanego w tej miejscowości – Profesora naszej Uczelni Andrzeja Adamczyka. Z Łękawicy udaliPomnik Jana Pawła II przed śmy się do Kalwarii wadowicką bazyliką Zebrzydowskiej, stąd zaś po godzinnym postoju w pobliżu klasztoru oo. Bernardynów (wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO w 1999 r.) do Lanckorony. Po zwiedzeniu ruin zamku, podziwialiśmy tonące we mgle i zapadającym mroku zabytkowe domy z podcieniami, słabo oświetlone ulicznymi latarniami rynku. Wycieczka do Wadowic była ostatnią wycieczką krajoznawczą, zorganizowaną przez NSZZ „Solidarność” UEK w tym roku kalendarzowym,. Mamy nadzieję, że władze Uczelni w przyszłym roku ponownie wyrażą zgodę na organizację tego typu imprez. Zapraszamy do udziału w nich wszystkich pracowników Uczelni i ich rodziny, bez względu na przynależność związkową. dr Bogusław Luchter fot. mgr Grażyna Wójcik

51


STUDENCI SPORT

Pamięć Pamiętamy. Naszych bliskich i bliskie nam miejsca. Rzeczy małe i zwykłe, choć dla nas samych wielkie. Wracamy do nich. We wspomnieniach, snach, wierszach, obrazach, fotografiach.

fot. Tadeusz Filar

Lwów, Kraków, Warszawa… Pod stopami, na ich nekropoliach, pył naszych bliskich. Pamiętamy… bo bez tego utracić możemy cząstkę siebie – ,, życie nie jest tym, co człowiek przeżył, ale tym, co i jak zapamiętał” (Gabriel Garcia Marquez)1.

Schody rodzinnego domu Zbigniewa Herberta, Lwów, ul. Łyczakowska 55

Team z pasją do kolarstwa Subaru AZS UEK to team obecny na polskiej „scenie” rowerowej już od 3 lat. Historia zaczęła się w 2007 roku, kiedy grupa studentów z sekcji „Rowery górskie”, działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, nawiązała współpracę z importerem samochodów marki Subaru. Wszyscy członkowie teamu są członkami AZS, którzy za swój cel przyjęli ciągły rozwój i w ten sposób zaczynając od bardzo amatorskiej grupy – stali się jedną z lepiej rozpoznawalnych ekip w kraju. W skład drużyny wchodzi obecnie 12 osób z różnych zakątków Polski, których oprócz wspólnej pasji do kolarstwa łączy przynależność do krakowskich uczelni. Niewielka różnica wieku, wspólne zainteresowania, chęć aktywnego spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim luźna, rodzinna atmosfera czynią skład zespołu Subaru AZS UEK na swój sposób wyjątkowym. Warto wspomnieć, iż w tym roku barwy niebieskożółte gościnnie reprezentował Gerald Karsznia, francuski student uczestniczący w programie Erasmus i studiujący na UEK.

przed porannym światłem/Za szybko słońce wzejdzie ponad wzgórza w naszym małym mieście/Za szybko bezdźwięczny śnieg zacznie padać na świecie / Podczas gdy w moim pokoju marzenia są przelotne/Zamykam oczy jeszcze jeden raz/Wszystko sprawia, że świt nadchodzi zbyt szybko i muszę zostawić noc poza sobą”).

Podstawowy skład w sezonie 2009: Monika Brożek, Katarzyna Rams, Mariusz Cukierski, Grzegorz Jemioło, Michał Jemioło [AGH], Piotr Kamieński, Wojciech Pasowicz, Mateusz Podos [AGH], Maciej Połys, Kamil Pomarański, Paweł Rajca, Wacław Zając. Wszyscy jeżdżący w niebiesko-żółtych strojach czynią w każdym kolejnym sezonie startów znaczne postępy, czego efektem są w tym roku najlepsze wyniki w historii klubu. Najważniejsze osiągnięcia to sukcesy w klasyfikacjach generalnych cyklu Powerade MTB Marathon oraz Świętokrzyskiej Ligi Rowerowej. Reprezentanci teamu Subaru AZS UEK walczą również w zawodach akademickich. Zawodnicy reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie mają na koncie mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski w typie „Akademie”, a Michał Jemioło, studiujący na co dzień na krakowskim AGH, wywalczył 3. miejsce drużynowo w Klasyfikacji Generalnej AMP 2008/2009. Do ważniejszych osiągnięć drużynowych w minionym sezonie zaliczyć należy: - zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej w Świętokrzyskiej Lidze Rowerowej; - 16. miejsce w klasyfikacji drużynowej Powerade MTB Marathon (na 500 sklasyfikowanych teamów); - 2. miejsce w klasyfikacji drużynowej na drugim (najdłuższym, bo liczącym 97 km) etapie Beskidy MTB Trophy. Osiągnięcia indywidualne: • klasyfikacja generalna Powerade MTB Marathon: - Michał Jemioło – 4. miejsce na dystansie Mega, w kategorii M2 - Katarzyna Rams – 5. miejsce, Mega, K2

Tadeusz Filar (ur. 1961 r., Jarosław) – historyk, dr nauk humanistycznych, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej UEK fot. Tadeusz Filar

fot. Tadeusz Filar

Bernardyński klasztor we Lwowie

I tak może nasze życie przeżywamy pełniej, uważniej – ,,kontemplacja jest odpowiedzią człowieka na podstawowy fakt, że najbardziej w życiu istotne rzeczy, chociaż duchowo możliwe do przyjęcia, w dużej mierze pozostają niewidzialne i mogą być nie dostrzeżone przez ludzi nie umiejących się skupić, ustawicznie zajętych, roztargnionych…”2. I dlatego nie tylko w Dzień Zaduszny płoną płomyki, które Pamięć zapala naszymi dłońmi – ,,… tak powinno być tego Zadusznego Dnia: powinien nas wytrącić z równowagi i pozbawić rozsądku, żebyśmy choć na chwilę uwierzyli w nieśmiertelność tych, nad których prochami stąpamy. I przy tej okazji też chociaż odrobinę we własną” 3. A Światło nie gaśnie nawet w najciemniejsze listopadowe noce. Wzmaga swój blask w promieniach słońca i płomieniach świec 13 grudnia – w dzień św. Łucji. I tańczy w ciche Wigilie nie gasnącą nadzieją: ,,The bells are a ringing/On Mid Winters Night/The moon sets all alone/And once again I try to sleep before the morning light//Too soon the sun will come acalling over the hills in our little town/ Too soon the snow will start falling over the world without a sound/While in my room dreams are a-fleeting/I close my eyes one more time/All too quickly the dawn is breaking and I must leave the night behind”4 („Dzwony dzwonią/wśród zimowej nocy/Księżyc zachodzi w samotności/I jeszcze raz staram się zasnąć

fot. Tadeusz Filar

ESEJ

- Kamil Pomarański – 5. miejsce, Mega, M2 - Monika Brożek – 8. miejsce, Mega, K2 - Grzegorz Jemioło – 17. miejsce, dystans Giga, M2 • klasyfikacja generalna ŚLR: - Katarzyna Rams – 1 miejsce, Master, K1- ELITA - Kamil Pomarański – 1 miejsce, Master, M2-ELITA - Michał Jemioło – 1 miejsce, Master, M1-ORLIK - Paweł Rajca – 1 miejsce, FAN, M1-ORLIK - Grzegorz Jemioło – 3 miejsce, Master, M2-ELITA - Maciej Połys – 6 miejsce, Master, M1-ORLIK. Od 5 lat zawodnicy tworzący dziś Subaru AZS UEK we współpracy z Klubem Uczelnianym AZS UEK organizują wyścig Tour de UEK. Celem imprezy jest propagowanie sportu, w szczególności jazdy na rowerach górskich, wśród uczniów, studentów i pracowników akademickich rejonu Małopolski, propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz przybliżenie każdemu uczestnikowi uroków sportowej rywalizacji. Kolejne edycje zawodów przyciągają na teren naszej Uczelni coraz większą rzeszę pasjonatów kolarstwa. Na starcie ostatnich edycji wyścigu regularnie pojawiają się zawodnicy zajmujący czołowe pozycje w ogólnopolskich cyklach maratonów MTB, kolarze ścigający się w barwach krakowskich teamów rowerowych oraz mocna reprezentacja zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego – Subaru AZS UEK. Już dziś zapraszamy na VI Tour de UEK! Odwiedź naszą stronę internetową www.subaruazsuek.com!

Małopolska Liga Akademicka rozpoczęta W ormiańskiej katedrze we Lwowie

1 2 3 4

,,Somewhere over the rainbow/Skies are blue/And the dream that you dare to dream/Really does come true…” („Gdzieś ponad tęczą/ Nieba są błękitne/I marzenia, o których ośmielasz się marzyć/Naprawdę się spełniają”)

Cytuję za: Andrzej Stasiuk, Fado, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2006, s. 133. Henri J.M. Nouwen, Genesee. Dziennik z klasztoru trapistów, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1993, s. 32. Andrzej Stasiuk, Fado, dzieło cytowane, s. 115. Francuska kolęda z XVI w. – angielski tekst z płyty zespołu ,,Blackmore’s Nigtt”: ,,Fires At Midnight” .

52

www.uek.krakow.pl

Jako pierwsi na boiska wybiegli piłkarze. Podopieczni mgr Leszka Walankiewicza rozpoczęli swój sezon z wysokiego „c”. W pierwszych trzech meczach odnieśli 3 wygrane. Najpierw skromnie pokonali Uniwersytet Rolniczy (1:0). Następnie sprawili niespodziankę, pokonując faworyzowany AGH 2:1 po ciężkim meczu, w którym nasi rywale nie wykorzystali rzutu karnego w ostatniej minucie. Potem w pokonanym polu po-

zostawili Politechnikę Krakowską (3:2). Swój zwycięski marsz zakończyli na studentach UJ (3:5). W piłce siatkowej naszym reprezentacjom szło ze zmiennym szczęściem. Kobiety rozpoczęły rozgrywki od wygranej z Krakowską Akademią 2:0, by potem przegrać z AWF-em i UR w takim samym stosunku. Mężczyźni, którzy w tym sezonie bronią tytułu mistrzów MLA, rozegrali jak dotąd tylko jedno

spotkanie. Wyjazd do Nowego Sącza wspominać będą pozytywnie (wygrana 2:0). Koszykarze swój sezon zainaugurowali w Tarnowie, gdzie przegrali z PWSZ różnicą 8 punktów (68:60). Z kolei panie reprezentujące nas w tej dyscyplinie rozpoczęły swoje zmagania 14 grudnia meczem z AGH. Na start swoich gier czekają futsalowcy i piłkarze ręczni.

53


SPORT

SPORT

Z Tomaszem Klockiem, trenerem zespołu siatkarek AZS SKAWA UEK, rozmawia Piotr Majewski.

Jak został Pan trenerem naszego drugoligowego zespołu? Pomysł na stworzenie profesjonalnej drużyny siatkarek na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dojrzewa w głowie Prezesa już od kilku lat. Myślę, że Bartek Wanat [prezes Uczelnianego Klubu AZS UEK – przyp. red.] na tym etapie budowania zespołu poszukiwał takiego szkoleniowca, którego umiejętności zostały już zweryfikowane w praktyce trenerskiej i jednocześnie był mocno związany z krakowskim, akademickim środowiskiem sportowym.

54

Jakby Pan ocenił obecny zespół? Dziewczyny przybyły z różnych stron Polski i w takim składzie grają pierwszy raz. Jaki ma to wpływ na grę i atmosferę w zespole? Nowe twarze, nowe otoczenie, pierwsze sukcesy i pierwsze niepowodzenia w nowej drużynie, to zawsze są sytuacje, które prowokują nieco przesadne emocje i reakcje. Na szczęście, my ten etap przeszliśmy dosyć bezboleśnie, ale to przede wszystkim zasługa dojrzałości sportowej dziewcząt i znacznego bagażu doświadczeń, jaki dotychczas zebrały. www.siatkowka-w-obiektywie.pl

Siatkówka jest moim hobby i sposobem na życie

lepiej współpracuje się Panu z kobietami? Jeśli ktoś chce doszukiwać się specjalnych różnic, to na pewno je znajdzie, bo na temat tzw. dymorfizmu płciowego w sporcie napisano opasłe tomy. Z drugiej strony – mistrzostwo sportowe osiągają kobiety poddane typowo męskiemu treningowi – męskiemu zarówno w sferze fizjologii wysiłku, jak i w sferze psychologii (m.in. oddziaływanie na motywację i emocje). Na szczęście nie ma jednego uniwersalnego modelu, szablonu postępowania, dlatego praca z nowym zespołem – tak kobiet, jak i mężczyzn – z reguły jest niepowtarzalnym wyzwaniem dla trenera.

Czy to był pierwszy ligowy zespół, jaki Pan objął? Doświadczenia trenerskie zbieram od ponad 20 lat, pracowałem lub współpracowałem z zespołami kobiet i mężczyzn, zarówno w sporcie amatorskim (III liga – AZS AWF, Wanda Kraków), jak i na poziomie szczebla centralnego (I i II liga – Dalin Myślenice, Okocimski Brzesko). Najbardziej jednak dumny jestem z sukcesów trenerskich w sporcie dzieci i młodzieży. Jakby Pan ocenił pracę z kobietami? Czy bardzo się różni od pracy z mężczyznami, a jeśli tak to czym i czy

Co jest zaletą tej drużyny, a co sprawia jej największą trudność? Najbardziej cieszy mnie odważne podejście dziewczyn do nowych zadań podczas treningów, kiedy wierzą w to, że inwestowanie w nowe umiejętności techninczo-taktyczne zaprocentuje ich lepszą grą. Chcą rozwijać się sportowo i robią to z godnym podziwu zaangażowaniem i cierpliwością, mimo iż pierwsze kroki na „nieprzetartych ścieżkach” bywają czasem nieporadne, a nawet bolesne. Trudności? Typowe „grzechy siatkarskie”, które popełniane są czy to na parkietach 4. ligi, czy też na poziomie reprezentacji. Jesteśmy tych błędów świadomi i ćwiczymy tak, aby podczas gry zanadto nie grzeszyć. Czy jest jakiś specjalny klucz, według którego dobiera Pan pierwszą szóstkę? Niektóre zespoły budowane są tak, aby zawodniczki z góry – przed sezonem – wiedziały, jakie jest ich miejsce w drużynie. Sztywny podział ról na szóstkę podstawową i rezerwy bywa wygodniej-

www.uek.krakow.pl

szy dla trenera i nierzadko wygodniejszy dla samych zawodniczek. Siłą naszej drużyny natomiast jest szeroki i wyrównany skład. Dzięki temu możemy zaskakiwać przeciwników elastyczną obroną i nieszablonowym atakiem. Dodatkowo dziewczęta z szóstki wyjściowej grają z większą pewnością siebie, bo wiedzą, że w razie chwilowej niedyspozycji, z kwadratu rezerwowych wejdzie koleżanka, dla której występ na parkiecie nie będzie życiowym stresem. Jakie perspektywy rysują się przed tą drużyną w najbliższym czasie? Celem drużyny jest nie tylko awans do wyższej ligi, ale również powroty „z tarczą” po pojedynkach I-ligowych. Dzięki władzom Uczelni i sponsorom stworzono nam niemal modelowe warunki do rozwoju sportowego. Gdyby oceniać wartość zespołu po nazwiskach kadry zawodniczej oraz po sile dopingu naszych wiernych kibiców, to sukces powinien być murowany. Jednak w sporcie patent na wygrywanie mają tylko szama-

ni, a przeciwnicy „skóry tanio nie sprzedają”. Przeciwnie, rywale w grupie południowej grają niesłychanie ambitnie, a przy tym rozważnie i konsekwentnie, natomiast liderzy pozostałych grup II-ligowych zmontowali – kadrowo – równie silne zespoły, złożone z siatkarek pierwszoligowych, a nawet ekstraklasowych. Tak więc zwycięstwa w najbliższych meczach nie będą „bułką z masłem”. Córka też już odnosi sukcesy w siatkówce. Sprawą oczywistą jest, że zdolności i zapał ma po rodzicach. Trenują ją sami, czy postanowili oddać los córki w cudze ręce? Grupa dzieci, w której dotychczas trenowała Olga faktycznie osiągnęła wyjątkowe sukcesy. W ciągu dwóch lat córka oraz jej koleżanki i koledzy z UKS „22” zdobywali medale wszystkich kolorów w turniejach mini-siatkówki o randze Mistrzostw Polski. Do jej wyszkolenia przykładał i ciągle przykłada rękę „toksyczny” ojciec więc wszystko jest pod kontrolą :) Dzisiaj Olga może pochwalić się awansem swojej obec-

nej drużyny do Finału Mistrzostw Świata Salezjańskich Organizacji Sportowych, jednak chciałbym, aby w niedalekiej przyszłości wzmocniła grupy młodzieżowe krakowskiego AZS, a za kilka lat - dołączyła do pierwszego zespołu. A czy Pan ma jakieś sprecyzowane plany co do swojej kariery trenerskiej? Najważniejszym – pierwszym miejscem pracy jest dla mnie krakowska AWF i z tą uczelnią wiążę przyszłość zawodową. Funkcja trenera umożliwia mi spojrzenie praktyczne na wiedzę, którą później przekazuję przyszłym nauczycielom, instruktorom i trenerom. Poza tym, siatkówka jest moim hobby i sposobem na życie, w siatkarskim środowisku posiadam wielu znajomych i przyjaciół, siatkówce poświęcam niemal każdą wolną chwilę i ciągle robię to z zapałem równie wielkim jak wiele lat temu – podczas mojego pierwszego siatkarskiego treningu. Współpraca: Agata Duława

AZS Skawa UEK nie zwalnia tempa! Trwa świetna passa siatkarek reprezentujących naszą Uczelnię w rozgrywkach II ligi kobiet. Ekonomistki zajmują obecnie drugie miejsce, tracąc do Karpat Krosno zaledwie jedno „oczko”. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż we własnej hali nie przegrały one nawet seta! Patria Sędziszów Małopolski, Maraton Krzeszowice i Tomasovia Tomaszów Lubelski nie stawiły praktycznie żadnego oporu naszym reprezentantkom. Każde ze spotkań trwało zaledwie godzinę. Spotkania wyjazdowe dostarczyły o wiele więcej emocji. W meczu na szczycie z Karpatami Krosno atmosfera sięgnęła zenitu. W wypełnionej po brzegi hali AZS miał już dwie piłki meczowe na 3:1, lecz niestety nie wykorzystał ich, co zemściło się w tie-breaku. Na rehabilitację nie trzeba było długo czekać. Tydzień później akademiczki rozegrały kolejny bardzo ważny mecz wyjazdowy przeciwko Siarce Tarnobrzeg. Tam ponownie nie zabrakło emocji. Skawa miała dwie piłki meczowe w 4. secie rozstrzyganym na przewagi, lecz rywalki zdołały się obronić. Tym razem ekonomistki pokazały charakter i wygrały, choć w końcowej fazie piątek partii przegrywały już 13-10. W 12. kolejce gier AZS Skawę UEK czeka wyjazd do Proszowic, a tydzień później – 12 grudnia – niezwykle prestiżowy mecz w hali UEK z Wisłą Kraków.

Tabela (stan na 12.12.2009) Nazwa drużyny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Karpaty Krosno Skawa UEK Kraków Wisła AGH Kraków Siarka Tarnobrzeg Dalin Myślenice Tomasovia Pogoń Proszowice Maraton Krzeszowice MOSiR Jasło Partia Sędziszów

Mecze

Punkty

Sety

13 13 13 13 13 14 14 13 13 13

32 32 30 28 25 16 15 7 7 6

35:13 37:14 34:15 32:21 30:18 23:31 22:35 14:36 13:35 13:35

Najbliższe mecze: 19 grudnia 2009 UKS MOSiR Jasło – AZS Skawa UEK 9 stycznia 2010 AZS Skawa UEK – Dalin Myślenice

godz. 18

55


REKLAMA

REKLAMA

Poznaj polskie tradycje i regiony z kuchnią Arendy!

Konkurs dla Czytelników „Kuriera UEK”

KRYZYS?

Arenda Cafe Restaurant i redakcja „Kuriera UEK” zapraszają do udziału w drugiej odsłonie konkursu nt. restauracji prowadzonej przez Agnieszkę Kozioł – absolwentkę Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Drugie pytanie konkursowe brzmi:

ul. Nowa 3A Kraków - Kazimierz tel. 012 430 15 47 www.restauracja-arenda.pl

Jakie dania wigilijne znalazły się w karcie Arendy? Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji: gazeta@uek.krakow.pl do dnia 15 stycznia 2010 r.

Recesja czy wzrost

Zwycięzca konkursu otrzyma 1 voucher na kwotę 100 zł na wybrane dania z karty menu Arenda Cafe Restaurant. Wśród uczestników konkursu rozlosowane zostaną także nagrody dodatkowe: 2 vouchery na kawę ze słodkim dodatkiem dla 2 osób. Arenda Cafe Restaurant zapewnia stałą zniżkę 10% dla pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Arenda Cafe Restaurant życzy pracownikom i studentom UEK oraz Czytelnikom „Kuriera” radosnych Świąt Bożego Narodzenia! Zwycięzcami poprzedniej edycji konkursu zostali: Dominika Kurtek (1 voucher na kwotę 100 zł), Dorota Kołodziejczyk (1 voucher na kawę ze słodkim dodatkiem dla 2 osób) oraz Andrzej Wolak (1 voucher na kawę ze słodkim dodatkiem dla 2 osób). Prawidłowa odpowiedź na pytanie„Jakie jest znaczenie nazwy restauracji Arenda” brzmiała„Dzierżawa”. Gratulujemy zwycięzcom!

Wszystkie poruszone problemy mieszczą się w ramach dyscypliny określonej mianem Zarządzania Jakością (ang. Total Quality Management – TQM). Tradycyjna kontrola jakości i statystyczne metody w niej stosowane – nastawione na problematykę związaną z produkcją i obrotem wyrobów – u swych początków miały w przeważającej mierze charakter odbiorczy. W miarę rozwoju gospodarczego tego rodzaju kontrola była przede wszystkim wykorzystywana w szeroko rozumianym marketingu, gdy w sferze produkcji zasadniczego znaczenia nabrała kontrola w toku produkcji. Ostatnio można się spotkać z sądem, iż kontrola jakości przeżyła się na rzecz np. certyfikatów lub audytu jakości, pod którym rozumie się „systematyczną i niezależną analizę działań w dziedzinie jakości, prowadzonych w celu określenia, czy te działania i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi oraz czy są one efektywnie stosowane i właściwe dla osiągnięcia celów?” Negowanie w każdym przypadku potrzeby stosowania statystycznej kontroli jakości – a w jej ramach szczególnie kontroli odbiorczej – jest zbyt pospieszne i niesłuszne, choćby dlatego, że nowe podejścia do zagadnienia jakości nie przeczą potrzebie jej istnienia, a co najwyżej zmieniają zakres zastosowań w szerszym systemie działań, mających na celu jej zapewnienie. Istnieje też cały wachlarz produktów, które – z istoty swojej – będą musiały sięgać do omawianych metod.. Z dobrym skutkiem są one także wykorzystywane w badaniach różnych dziedzin społecznej i gospodarczej aktywności. Tak więc omawiana problematyka stała się częścią szerszego postępowania dla zapewniania odpowiedJan Steczkowski, Piotr Stefanów, Metoda reniego poziomu jakości, prezentacyjna w badaniu jakości wyrobów. Konw którym stosuje się róż- trola odbiorcza, Wydawnictwo Uniwersytetu ne kombinacje procedur Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2009.

56

Nie boimy się trudnych tematów United Express, prenumerata z dostawą do biura

tel. ��� ��� ���

kontrolnych i doradczych. W epoce narastającego niedoboru energii i surowców, przy ich rozrzutności, a nawet marnotrawieniu doprowadzonego do skali globalnej, kontrola jakości, jako jeden z ważnych czynników poprawy efektywności gospodarowania nabiera nowego znaczenia. Co więcej, przeciwdziała też niszczeniu środowiska naturalnego i uczy szacunku do dobrej pracy poprzez ujawnianie popełnianych na tym odcinku nadużyć. Nie było zamiarem autorów zbyt szczegółowe przytaczanie norm, które są ogólnie dostępne i ze swej istoty, w dużej mierze charakteryzują się postulatywnym podejściem, jak też w większości przypadków odnoszą się do stosunkowo wąskich, specjalistycznych rozwiązań. Ponadto na skutek rozwoju gospodarczego, ale i biurokratycznej lub niekompetentnej działalności czasem są poddawane zbyt częstej aktualizacji, czy poprawkom. W niniejszym podręczniku starano się raczej w sposób możliwie przystępny pokazać, jakie reguły leżą u podstaw omawianego rodzaju postępowania kontrolno-badawczego i jakie powinny zaistnieć warunki, by przedstawione procedury we właściwy sposób były wykorzystane.

www.uek.krakow.pl

57


REKLAMA

ANKIETA Minęły trzy lata od momentu wydania pierwszego numeru „Kuriera UEKâ€?. NaszÄ… ambicjÄ… jest, aby dziÄ™ki temu miesiÄ™cznikowi pracownicy i studenci, ale takĹźe przyjaciele i sympatycy Uczelni otrzymywali jak najbardziej aktualne informacje dotyczÄ…ce jak najszerzej pojmowanego Ĺźycia Uniwersytetu. Pismo to ma otwartÄ… formuĹ‚Ä™ i jest w nim miejsce na prezentacjÄ™ spraw, ktĂłre dotyczÄ… nas bezpoĹ›rednio, ale takĹźe tych, ktĂłre sÄ… zwiÄ…zane z naszÄ… domenÄ…, czyli ekonomiÄ…. W ostatnim roku znacznie rozbudowana zostaĹ‚a struktura pisma, powstaĹ‚o wiele nowych dziaĹ‚Ăłw. Zamiarem Redakcji jest doskonalenie jego zawartoĹ›ci zgodnie z bieşącymi potrzebami tych, dla ktĂłrych zostaĹ‚ stworzony – pracownikĂłw i studentĂłw Uniwersytetu. Zapraszamy do wypeĹ‚nienia ankiety. Jej wyniki pozwolÄ… okreĹ›lić kierunki koniecznych zmian i rozwoju. WypeĹ‚nione druki moĹźna zostawić w redakcji (budynek „KsiÄ™şówkaâ€?, pok. K9), wrzucić do skrzynki przy portierni w Budynku GĹ‚Ăłwnym bÄ…dĹş wysĹ‚ać na adres: gazeta@uek.krakow.pl (elektroniczny wzĂłr ankiety do Ĺ›ciÄ…gniÄ™cia na stronie WWW Uczelni, w zakĹ‚adce Media).

*UBILEUSZ

LECIA

5NIWERSYTETU %KONOMICZNEGO W +RAKOWIE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie serdecznie dziękuje wszystkim patronom honorowym, patronom medialnym i firmom partnerskim.

PARTNER

Ankieta na temat miesięcznika

PATRONI HONOROWI JUBILEUSZU

PATRONI MEDIALNI JUBILEUSZU

2-& -!888

1. Jak często czyta Pan/i „Kuriera UEK� ? [1] czytam lub przeglądam kaşdy numer [2] od czasu do czasu mam w ręku egzemplarz „Kuriera UEK� [3] jest to mój pierwszy kontakt z „Kurierem UEK� 2. Które z ponişej wymienionych działów „Kuriera UEK� uznaje Pan/i za interesujące dla siebie? Proszę zaznaczyć odpowiednią rubrykę. interesujące

nieinteresujÄ…ce

nie mam zdania

sprawozdania z najwaşniejszych wykładów odbywających się na Uniwersytecie WWW UEK KRAKOW PL WWW JUBILEUSZ UEK KRAKOW PL

istotne wydarzenia, które odbyły się na Uczelni (np. Targi Pracy, Dni Otwarte itp.) wywiady ze znanymi osobami

www.dziennikpolski24.pl





wspomnienia o znanych osobistościach związanych z UEK prezentacja poszczególnych katedr nowe programy, które powstają na UEK kwestia niepełnosprawnych na naszej uczelni



RWIS SE

ď€



felietony pisane przez studentów, wykładowców sylwetki znanych absolwentów

4. Jak ocenia Pan/i/ atrakcyjność szaty graficznej tego pisma? Zdecydowanie dobrze [1] Raczej dobrze [2] Nie mam zdania [3] Raczej źle [4] Zdecydowanie źle [5] 5. Jak ocenia Pan/i przydatność„Kuriera UEK�? Czy spełnia on Pana/i oczekiwania? Zdecydowanie tak [1] Raczej tak [2] Nie mam zdania [3] Raczej nie [4] Zdecydowanie nie [5] 6. Jak Pan/i ocenia dostępność pisma i sposób jego dystrybucji? Zdecydowanie dobrze [1] Raczej dobrze [2] Nie mam zdania [3] Raczej źle [4] Zdecydowanie źle [5] 7. Jeşeli ma Pan/i/ trudności z dostaniem„Kuriera UEK�, to na czym one polegają? ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

OG

LO S

Y

sport na uczelni

Z ENI



OW



nagrody, osiągnięcia naszych studentów/wykładowców



ď€ƒ

współpraca zagraniczna



INFORMACJE W DOBRYM WYDANIU 58

3. Co skłania Pana/ią do czytania „Kuriera UEK�? Proszę wskazać wszystkie czynniki, które mają na to wpływ. • chcę być na bieşąco ze sprawami dziejącymi się na Uczelni • dzięki „Kurierowi� mogę dowiedzieć się o szkoleniach, wykładach, które odbędą się na Uczelni • mogę poczytać o interesujących debatach, wykładach, konferencjach, które miały miejsce na Uczelni • informacje o szkoleniach, konkursach itp. • inne, jakie? ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

8. Co jeszcze według Pana/i powinno znajdować się w miesięczniku „Kurier UEK�, a czego brakuje w obecnych wydaniach? ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Metryczka: 1. Płeć: M K 2. Wiek: do 25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat pow. 55 lat 3. Status w społeczności UEK • pracownik naukowo-dydaktyczny • pracownik biblioteki • pracownik administracyjny • pracownik techniczny • student Ankietę opracował dr Przemysław Kisiel z Katedry Socjologii UEK

www.uek.krakow.pl

59


*UBILEUSZ

LECIA

Jubileusz kartka150x100

.indd 1

Ekonom icznego

w

RNOLD 0ROF !

:NACZ

85-lecia

Uniwers ytetu

"OLLAN

IE KOW +RA Y W ICZN PL NOM %KO KOW TET KRA UEK ERSY W W I N WW 5

~ N ê I Aê ê|lr·

D

5NIWERSYTETU %KONOMICZNEGO W +RAKOWIE

TÐW KI NA POCZ

CE HONO

ROWANE

S TYLKO P

RZY WYS

Y CE Z P

OCZTY 5

%+ s 3E

KRETARIA

Krakowi e

r ê ê¡ê ê 2009-10-05 06:40 :29

Prof. Arnold Bolland

Uniwersyte

tu Ekonom icz

nego w Kra kowie

kartka150x100

.indd 2

ê N ê ê ê

êz ê| ê ê 9ê ê ê w I ê ê ê ê ê êj­ ê êm ê| êl ­êy ꢧ±êk ê êr êv ±ê£ ¡ ¾¥ ­êª¡¢ê¢©£ê§¤ê¦£ ¡ªêr I ê ±ê ¾ ®ê Í ­ ­ 2009-10-05 06:40 :31

r ê êê ê ê · 5%+I Z OTE

|lr ê X ê 9ê ê êm ê|lrê ê ê ê ê êê ­ ­ ­ ­ ½ ê ê I 9ê ±ê 8 ê ê ê ­êª¡¢ê¢©£ê§¤ê¦¥­ê WWW UEK KRAKOW PL WWW JUBILEUSZ UEK KRAKOW PL

T 5CZELN

I