Page 1

Ro ku

ISSN 1689-7757 Nr 7 (39) Grudzień 2010

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wes ołyc h Świąt

o g e w o N o g e w i l ś ę Szcz


SŁOWO REKTORA

Spis treści

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Redakcja: Małgorzata Strakowska-Szczurek Łukasz Salwarowski

Skład i opracowanie graficzne: Jarosław Szczurek

Zdjęcia: Rafał Cygan

Druk: DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków

ISSN 1689-7757 Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nakład: 3500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

2

Od Rektora Globalny kryzys finansowy a gospodarka krajów Unii Europejskiej Świat i Polska: przed czy po kryzysie? Strategia UEK na lata 2011–2020 przyjęta Czy dzielnice Krakowa powinny uzyskać większą samodzielność? Szczęśliwa trzynastka– finał „Szlachetnej Paczki” na UEK Turniej Tańca Towarzyskiego AS 2010 za nami Kraków – szanse i wyzwania – debata prezydencka na UEK Biznes bez ryzyka  III Krakowskie Dni Integracji Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Prof. dr hab. Tadeusz Sikora laureatem XIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości III miejsce „Dominanty” na Cantio Lodziensis Piotr Malec laureatem Nagrody Prezesa Narodowego Banku Polskiego Dr Krzysztof Borodako w światowym czasopiśmie Nagrodzony przez prezydenta Krakowa Prof. Aleksander Surdej w jury konkursu Nagrodzeni za koncepcję zagospodarowania fortyfikacji Gdańska Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Jana Szpaka Mamy ambasadora! Podyplomówka dla Poczty Polskiej Zainaugurujemy MBA we Lwowie? Strefa euro ciągle interesująca Adaptacja i integracja w Wysowej Stopami malowane Jazda autem zimową porą – nic strasznego, a nawet przyjemność! INES – infrastruktura wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce Wieśći z ZOD-ów Inauguracja kolejnych edycji studiów podyplomowych Ekonomia społeczna Akademia Analizy Fundamentalnej Akademia BZ WBK formalnie rozpoczęta Media Różne kultury - różne zwyczaje, czyli co musisz wiedzieć, zanim wyjedziesz Rekrutacja na programy wymiany zagranicznej Nauka i Gospodarka Święto gór po raz ósmy w Krakowie Restrukturyzacja a nowe wyzwania gospodarcze Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kwestionariusz osobowy Jarosława Balsamskiego Z dziejów filumenistyki EU Bookshop – publikacje Unii Europejskiej w wolnym dostępie Nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Rynek. Między anarchizmem, liberalizmem a komunitaryzmem” – naukowa sesja studencko-doktorancka KN Integracji Europejskiej z wizytą w sercu UE Konferencja Porozumienia Uniwersytetów Europejskich Stolic Kultury Kontynent szans i nadziei Znowu padł rekord! Relacja z wyjazdu studentów UEK na konferencję w Charkowie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości Inteligencja Finansowa Wycieczka na Lazurowe Wybrzeże Ratujmy zakopiański Bristol Sport Zapowiedzi Reklama www.uek.krakow.pl

3 4 6 8 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 18 18 18 20 20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 27 28 30 31 32 34 34 36 38 39 40 41 42 43 44 44 45 45 46 47 48 49 50 51 52

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Czytelnicy „Kuriera UEK”! Przyjmijcie, proszę, serdeczne życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Niech te wyjątkowe dni będą spokojne i radosne, niech upłyną w ciepłej, rodzinnej atmosferze i przyniosą zasłużony odpoczynek. Pragnę przekazać także życzenia na Nowy 2011 Rok. Życzę Państwu, by był rokiem pomyślności, szczęścia i dostatku, by spełniły się Państwa nadzieje, marzenia i plany. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku! prof. Roman Niestrój Rektor UEK

We soł ych Ś wiąt

o g e w i Szczęśl

ku o R o eg w o N

3


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Globalny kryzys finansowy a gospodarka krajów Unii Europejskiej – wykład profesora Marka Belki Czy można mówić jasno i jednocześnie interesująco o trudnych problemach ekonomicznych? Można. Nieprzypadkowo 2 grudnia 2010 roku w Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie brakowało wolnych miejsc - nie tylko siedzących, ale również stojących. Wszystko za sprawą wizyty prezesa Narodowego Banku Polskiego, głoszącego referat pt. „Globalny kryzys finansowy a gospodarka krajów Unii Europejskiej”. Wydarzenie odbyło się w ramach seminarium „Dobre rządzenie”, organizowanego już od pięciu lat przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej przy współpracy Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK. Gospodarz spotkania, prof. dr hab. Jerzy Hausner, przywitał głównego prelegenta – prof. dr. hab. Marka Belkę i dwóch koreferentów: dr. Mirosława Gronickiego – byłego ministra finansów oraz prof. dr. hab. Jana Czekaja – kierownika Katedry Rynków Finansowych. Z seminarium ściśle związany jest kwartalnik „Zarządzanie Publiczne”, o zasięgu ogólnopolskim, wydawany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Hurtowa demoralizacja Jakie są przyczyny ostrego oddziaływania kryzysu na gospodarkę europejską? Niektórzy twierdzą, iż źródeł należy szukać w globalnych nierównowagach, „Amerykanie stają się motorem konsumpcji całego świata, a  Chińczycy przejmują obowiązki produkcji dóbr”. Ponadto Bank Centralny USA utrzymywał niskie stopy procentowe, co sprzyjało powstawaniu baniek spekulacyjnych, które następnie „narosły i pękły jeszcze bardziej gwałtownie”. Dodatkowy czynnik to technologia (informacja online) – „gospodarka stała się bardzo zależna od nastrojów i podatna na kumulatywne zmiany”. Przed katastrofą ekonomiczną uratowały decyzje

4

państw G20, chodziło o polityczną deklarację, że żadna ważna instytucja finansowa nie upadnie. „Ta deklaracja oznaczała swoistą hurtową demoralizację. Do dziś płacimy za tę, być może niezbędną, ale kosztowną decyzję” – wyjaśnił prezes NBP.

Kryzys nie taki straszny? Wielu sądziło, że Europa Środkowo-Wschodnia jest najbardziej podatna na kryzys, gdyż to jedyny region (wyłączając wysoko rozwinięte regiony), będący importerem kapitału. „Kapitał do nich napływał, wzmagał konsumpcję. Gdy pojawił się kryzys, rynek międzybankowy zamarł - obawiano się, że kapitał przestanie płynąć do naszego regionu oraz tereny te staną się swoistą czarną dziurą. Nigdzie jednak nie doszło do upadku waluty, gwałtownej deprecjacji. Na Ukrainie, gdzie był pełnokrwisty kryzys finansowy, żaden bank zagraniczny nie wycofał się”. Czarne scenariusze nie sprawdziły się. Rządy i społeczeństwa były na tyle sprawne, by doprowadzić do odpowiedniej konsolidacji finansów publicznych. Kryzys

był poważny, ale „opanowany siłami krajowymi i międzynarodowymi”.

EURO – wrednie działający usypiacz Jak to wyglądało w Europie Zachodniej? „Irlandia wyhodowała sobie system bankowy daleko za duży w stosunku do możliwości jego podtrzymania przez gospodarkę. To wiązało się z  olbrzymim boomem inwestycyjnym. Gdy wybuchł kryzys, wszystko zaczęło spadać. W Hiszpanii nastąpił nazbyt duży wzrost inwestycji w nieruchomości. Grecja – symbol nieroztropności finansowej – przez kilkadziesiąt lat zwiększała swój dług publiczny”. Marek Belka wiąże szczególną podatność na kryzysy z obecnością euro, zaznaczając przy tym, iż nie jest jego przeciwnikiem. Wygłosił opinię, iż „euro zadziałało jak usypiacz, środek przeciwbólowy wrednie działający”. Wśród korzyści wprowadzenia euro wymienił: stworzenie wspólnego rynku finansowego, czyli ekspansję europejskich korporacji na całym świecie, przyspieszenie reform strukturalnych. Okazało się,

www.uek.krakow.pl

że „euro w poprzedniej dekadzie chroniło przed koniecznością prowadzenia dobrej polityki. To była zdradliwa pułapka. Wspólna waluta okazała się najpierw wielkim dobrodziejstwem. Rynki okazały się nieefektywne, tzn. nie odróżniały ryzyka greckiego, portugalskiego od francuskiego, fińskiego czy niemieckiego – kazały sobie płacić bardzo podobne ceny w formie oprocentowania od obligacji państwowych. W pewnym momencie bańka pękła. Zaczęło się w  Grecji. A teraz odkrywamy, że i inne kraje wpadały w pułapkę”.

Unia Europejska – fantastyczna, ale… Projekt wspólnej waluty okazał się niedokończony. Warto zwrócić uwagę, że wspólna waluta to naturalny atrybut kraju (USA), a nie grupy państw (UE). „Kryzys nas nauczył, iż aby różne kraje funkcjonowały przy wspólnej walucie – muszą być spełnione pewne warunki: scentralizowana polityka budżetowa, albo wspólny budżet krajów”. Nie mając wspólnego budżetu „szukamy protezy”, którą w  pewnym stopniu stał się traktat z  Maastricht, będący niestety jedynie „umową dżentelmeńską”. Kolejnym problemem są różnice w  stopniu rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów strefy euro. Zakładano przyspieszenie procesu konwergencji, jednak okazało się, iż zauważamy także dywergencję. „Unia walutowa jest projektem fantastycznym, ambitnym, ale niedokończonym. Ambicje polityczne były większe niż chęć dopasowania do nich struktur gospodarczych. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość euro, a dla nas – wielkie pytanie, co robić dalej” – pesymistycznie zauważył Belka.

Oczami komentatorów Dr Mirosław Gronicki w swoim komentarzu poszedł tropem polocentrycznym. Zastanawiał się, co mogłoby się wydarzyć, gdyby Polska w 2007 r. weszła do Unii Monetarnej: „mielibyśmy niższe koszty obsługi zadłużenia, dostęp do kapitału, jednak w latach 2005–2007 koszty ubezpieczenia polskich papierów za granicą były podobne do zabezpieczenia Greków. Z  tego względu nie było sensu przyjmowania

wtedy nowej waluty. Zewnętrzna płynność na rynkach finansowych pozwalała Polsce w spokojny sposób się finansować. Napływ kapitału był potężny. Okazało się, że nasza struktura gospodarcza i finansowa była dobra. W tym roku potrzeby pożyczkowe netto polskiego sektora publicznego zostały w pełni sfinansowane z napływu kapitału zewnętrznego”. Na koniec były minister finansów ostrzegł przed groźną sytuacją, z którą należy się liczyć: „o ile do tej pory inwestycje finansowe w Polsce dawały zwrot kilkunastoprocentowy, o tyle w przyszłym roku, jeżeli nie będzie wzmocnienia złotego, możemy mieć paradoksalnie sytuację, że nie będzie tak dużego napływu kapitału”. Profesor Jan Czekaj skupił się na trzech przyczynach kryzysu, wymienionych wcześniej przez profesora Marka Belkę: globalnej nierównowadze na linii Chiny – USA, niedociągnięciach w  funkcjonowaniu światowego systemu finansowego oraz kryzysie na rynku amerykańskich kredytów hipotecznych. Profesor upatruje główną przyczynę kryzysu w ostatnim czynniku, pozostałe zaś według niego wpłynęły na jego rozprzestrzenianie. „Polityka Banku Centralnego USA była zbyt luźna, obawiano się recesji po 11 września, stopy procentowe były na niezwykle niskim poziomie. Druga sprawa to zmiany w  mechanizmie kredytowania, który poważnie się rozregulował. Udzielano kredytów tym, którzy nie spełniali kryteriów zdolności kredytowej” – wyjaśniał. Dodatkowo, „światowy sektor finansowy kupował papiery wartościowe wyemitowane w  oparciu o  amerykańskie kredyty hipoteczne, nie zważając na ryzyko z tym związane” – to jedna z przyczyn kryzysu w Europie Zachodniej. Jego zdaniem, istotnym problemem jest sektor realny gospodarki, gdyż właśnie poprzez tę sferę kryzys dotarł do Polski.

Podatkowa „oczywista oczywistość" Czas na pytania od publiczności został wykorzystany do granic możliwości. Wśród nich pojawiły się komentarze nt. Bazylei III, gdzie prof. Belka wyraźnie podkreślił, iż jest sens wzmacniać regulacje. Nie ma bowiem opcji: „likwidacja sektora finansowego”, „wszystkie

wysiłki komitetu bazylejskiego są kontynuowane, mają na celu dotrzymać kroku sektorowi finansowemu, gdyż znaczna większość innowacji tego sektora powstała w celu ominięcia podatków lub regulacji”. Pytano także, jaka jest przyszłość gospodarki amerykańskiej. Belka zwrócił uwagę, iż kryzys wyeksponował pewną jej słabość, „podstawowym dylematem gospodarki USA jest to, w  jakim tempie powinno następować niwelowanie nierównowagi – Amerykanie muszą więcej oszczędzać, a mniej się zadłużać, byle nie za szybko”. Dodał również, że boją się oni długotrwałego bezrobocia: „jest łatwo zwolnić i przyjąć, jest bowiem duża mobilność pracowników, ale dopóki jest gdzie się przenieść. Jeżeli jest się zadłużonym, to nie ma jak się przenieść, pojawia się problem”. Prof. Marek Belka odniósł się następnie do kwestii oszczędzania i  racjonalności. Rozważał, w  jaki sposób można uniknąć konfliktu na linii mikro- i makroracjonalności. Najpierw stwierdził, iż „oszczędzanie w  trakcie kryzysu jest niedopuszczalne. Jednocześnie, podczas kryzysu grozi nam bezrobocie, więc lepiej nie wydawać”. Czy w takim razie człowiek jest racjonalny? „Nie. Ludzie to wariaci, tak twierdzą psychologowie”. Nieprawdą jest, że można traktować w ten sam sposób pojedynczy podmiot i agregat. Jako „representative agent”, nie działamy w  zgodzie z własnymi kalkulacjami – zastanawiamy się, jaki będzie ruch konkurencji. W agregacie natomiast występują zachowania stadne: „owce idą, aż wpadną w przepaść, a jeśli jedna owca spróbuje się cofnąć, to zostanie stratowana”. Nie mogło zabraknąć pytania o  możliwość zniesienia tzw. podatku Belki. Jego stanowisko było jednak nieugięte: „W Polsce myśli się tylko o tym, jak ominąć podatek. Gdyby w Szwajcarii go wprowadzili, to po prostu każdy by płacił. A jak próbowałby ominąć, zostałby aresztowany. Podatek jest oczywistą oczywistością. W każdym cywilizowanym kraju jest płacony. Nie ma żadnego powodu, by współczuć tym, którzy go płacą”. Prezes NBP skomentował też kilka zagadnień dotyczących społeczeństwa polskiego. Według niego, kapitał społeczny jest jednym z  ważniejszych czynników, mających wpływ na rozwój gospodarczy – niestety w  Polsce nie ma wspólnego działania dla dobra ogółu, widoczny jest negatywny stosunek do władzy, „mamy fantastyczne zdolności do współdziałania w sytuacjach kryzysowych, ale w normalnych warunkach tego nie ma”. Z drugiej jednak strony bardzo wysoko ocenia polską przedsiębiorczość – „jest jednym z cudów świata, dzięki temu przetrwaliśmy kryzys!”.

Joanna Trociuk

5


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Świat i Polska:

przed czy po kryzysie? „Mamy jedną z najgorszych gospodarek na świecie, a propaganda trwa. Ludzi nie należy irytować, należy ich szanować” – stwierdził prof. Grzegorz Witold Kołodko podczas odważnego wykładu „Świat i  Polska: przed czy po kryzysie?”. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, Robert A. Mundell powiedział o nim: „odegrał ważną rolę w przekształcaniu polskiej gospodarki. Dobrze zna świat i ma wiele oryginalnych spostrzeżeń na temat jego problemów i trendów zmian”. Pisarza, Józefa Hena, zafascynowała natomiast „odwaga, z jaką rozbija konformizm, hipokryzję i wygodnictwo myślowe, jego kompetencja i doświadczenie praktyka, erudycja, którą się wspomaga, posługiwanie się anegdotą i ironią”. O tym wszystkim mogli przekonać się 23 listopada 2010 roku licznie zgromadzeni w Starej Auli słuchacze.

„Gościmy w murach naszej uczelni jednego z  najwybitniejszych polskich ekonomistów o  wielkiej, międzynarodowej sławie, posiadającego ogromny dorobek naukowy i  uznanie w  środowiskach naukowych całego świata. Człowiek ten sterował naszym życiem gospodarczym jako wicepremier i  minister finansów przez długie lata w  okresie transformacji. Dla Polski był to najlepszy czas, gdyż tempo wzrostu gospodarki oscylowało wokół 7%. Na swoim koncie posiada dziesiątki publikacji, a  jego książki są tłumaczone na niemal wszystkie języki świata” – przedstawił gościa prof. dr hab. Andrzej Prusek, kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju organizującej wydarzenie.

Ekonomia niewiele warta? Pretekstem do wizyty Kołodki była promocja jego najnowszej książki pt. „Świat na wyciągnięcie myśli”. Jest ona kontynuacją wątków podjętych we wcześniejszej publikacji – „Wędrujący świat”, która uzyskała sprzedaż w ok.

6

60 tys. egzemplarzy, co dla dzieła naukowego jest niebywałym osiągnięciem. Profesor zdradził zebranym najtrudniejsze pytanie, z jakim musiał się zmierzyć: „Zapytałem kogoś mądrego, co mam jeszcze napisać. Zasugerowano mi, żebym odpowiedział ludziom: dlaczego jest tak, jak jest. Zagłębiłem się w to. Uważam, że odpowiedź na to pozornie trywialne pytanie musi mieć znaczenie praktyczne”. Kołodko zauważył, iż na postawiony problem należy spojrzeć holistycznie, „politycznie niepoprawnie”. Według niego, jedynie w  taki sposób można odpowiedzieć, od czego zależy np. wzrost gospodarczy – „trzeba spojrzeć szerzej, interdyscyplinarnie”. Na kartach książki przedstawia wniosek, że „interdyscyplinarne myślenie jest bardzo przyszłościowe” – odwołując się do słynnych rozważań Einsteina. Wyraża przy tym zdecydowaną opinię: „W  nauce najważniejsze jest dochodzenie do prawdy. Nauka różni się od polityki tym, że polega na dotarciu do prawdy, a  polityka polega na skuteczności, niekoniecznie w  zgodzie z prawdą”. Grzegorz Kołodko odniósł się do myśli najwybitniejszego ekonomisty XX w., Johna Keynesa, który mawiał, iż scjentystycznie eko-

nomista nie może powiedzieć niczego o przyszłości, bo nauka zajmuje się uogólnieniem rzeczywistości, a przyszłość de facto nie istnieje. „Nauka społeczna, a w szczególności ekonomia, jeżeli nie potrafi opowiedzieć czegoś ciekawego o  przyszłości, to niewiele jest warta” – dodał. Opisuje to dokładniej w  najdłuższym rozdziale książki „Wędrujący świat”, zatytułowanym „Niepewna przyszłość”. W jego opinii rzeczywistość należy ująć w ramy teoretyczne, ale możliwe to będzie tylko wtedy, gdy zanurzymy się w przeszłość, która „jest doskonałym instrumentem do kształtowania przyszłości”. „To, co jest fascynujące w ekonomii, to nieustannie zmieniająca się materia, otoczenie. Wiele intelektualnych opóźnień wiąże się z  faktem, że świat ciągle się zmienia i jego przedstawienie w książkach, gazetach, wykładach uniwersyteckich jest tak naprawdę opisem rzeczywistości, która już minęła. Większe związki budujemy na podstawie zjawisk powtarzających się” – wyjaśnił.

Polska w rozległej zapaści Dalsza część wykładu poświęcona była problemowi kryzysu. Prof. przestrzegał, że nie

www.uek.krakow.pl

można utożsamiać kryzysu z recesją – „jeżeli chodzi o  wartość produkcji, gospodarka światowa cofnęła się o  ok. 0,6% w  2009 r., recesja była więc bardzo łagodna i wyjątkowo krótkotrwała”. Kołodko wyjaśnił, iż „kryzys nie jest dobrze zdefiniowany, także w teorii ekonomii. Może występować kryzys, gdy nie ma recesji. Kryzys nie jest recesją. Z recesją mamy do czynienia, gdy przez dwa kolejne kwartały spada bezwzględny poziom produkcji. Nie ma teraz w Polsce recesji, nie było w zeszłym roku, ale jest za to wielki i  rozległy kryzys. Polska gospodarka jest w stanie rozległej zapaści, do której doprowadziła zasadniczo rodzima polityka, a  nie podmuchy światowego kryzysu”. Prof. Kołodko wytłumaczył, w jaki sposób doszło do kryzysu, który określa jako „fundamentalny, systemowy, ustrojowy”. Według niego przeżywamy „kryzys neoliberalnej odsłony kapitalizmu. Inni nazywają to państwem stróża nocnego – ma ono ograniczyć swoje funkcje do pilnowania, aby bogatych nie okradli i  nie napadli, a  resztę zrobi mityczna, niewidzialna ręka rynku – ta fałszywa interpretacja myśli wielkiego filozofa i ekonomisty Adama Smitha burzy intelektualnie krew w  żyłach”. Kołodko zwraca uwagę, iż neoliberalizm posługuje się ideałami liberalizmu, by poprawiać sytuację materialną nielicznych, kosztem większości. A  przecież wolność, demokracja, prywatna własność to wartości, na których można budować lepszy świat, „nie może być skutecznej polityki i przede wszystkim nie ma skutecznej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, jeśli opiera się na fałszywej doktrynie ekonomicznej. Zaufanie doktrynie neoliberalnej

wiąże się z tym, że prędzej czy później będzie trzeba zapłacić tego koszty”. Pod koniec lat 70. keynesizm przestaje działać, rodzi się reaganomika i thatcheryzm („z tyle słynnym, co głupim TINA – There is no alternative”), „powstają instrumenty pochodne, których nikt już nie rozumie. Handel iluzjami, oszustwami, fikcją, która nie istniała. Zdrowy kapitalizm przedsiębiorcy został wyparty przez chory kapitalizm spekulantów”.

Neoliberalizm to utopia Według Kołodki, żadna poważna analiza ekonomiczna nie może odbyć się bez użycia dwóch pojęć: oszczędności i spekulacje. Większość posługuje się wyłącznie słowem „inwestycje”. „Keynes jednak pokazał, że gospodarka działa tak, że jedne podmioty oszczędzają, a  ich oszczędności przerabiane są w  inwestycje innych. Do tego mechanizmu wchodzi finansowy rynek spekulacyjny, który się rozdyma, powodując olbrzymie zakłócenia i  wywołując u  masy podmiotów zadłużenie. Dodatkowo, z państwa robi się wroga publicznego nr 1. Jeżeli ktoś myślał, że neoliberalizm jest dobrym sposobem na zrównoważony, długofalowy rozwój społeczno-gospodarczy, to dał się ponieść iluzji. Neoliberalizm to wielka utopia XX wieku. Trzeba sobie uświadomić, że kapitalizm jest immanentnie związany z  kryzysami. Nie ma bezkryzysowego kapitalizmu. Kapitalizm rozwija się od kryzysu do kryzysu. Obecny kryzys jest poważniejszy, światowy. Słuszne są wszelkie działania służące podniesieniu poziomu efektywnego zagregowanego

popytu państwa, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego po to, by nie dopuścić do przejścia krótkotrwałych recesji w długotrwałą depresję” – tłumaczył G. Kołodko. Widzi on tylko jedno wyjście, a  jest nim „kompleksowe spojrzenie przez pryzmat trójkąta zrównoważonego długofalowego rozwoju. Na jego wierzchołkach są wartości, instytucje i  polityka”. Wyjaśnił, iż wartości są ludzkimi motywacjami, uruchamiającymi działania ekonomiczne, „nie budujmy lepszej przyszłości na chciwości, generującej złe motywacje zerojedynkowo – wygrana jednego, przegrana drugiego”. Instytucje rozważa w znaczeniu behawioralnym, a nie organizacyjnym, „obecnie toczy się czwarta wojna światowa o to, by w sposób prorozwojowy wyregulować światową gospodarkę. Potrzebna jest instytucjonalna koordynacja w  skali świata”. Profesor zaapelował, by „nie zwalać wszystkiego na politykę”, gdyż musi ona poruszać się w pewnych ramach instytucjonalnych, z  przyświecającymi określonymi wartościami, „a dopiero potem można bawić się w politykę – podaż pieniądza, stopy procentowe, podatki”.

Wizje zamiast iluzji Kołodko ostro skrytykował ideę tzw. polskiej zielonej wyspy, komentując: „ludzi nie należy irytować, należy ich szanować. Mamy jedną z najgorszych gospodarek na świecie, a  propaganda trwa. Polska polityka jest nieracjonalna. Demokracja nie eliminuje głupoty, a  rynek nie eliminuje nieuczciwości. Syndrom kryzysu dopiero się rozlewa. Przesunął się z  sektora finansowego do gospodarki realnej, sfery politycznej i społecznej”. Profesor ostrzegł, iż „dożyliśmy czasów, które można nazwać wielką destabilizacją – ten czas trwa i będzie trwał jeszcze przez wiele lat”. Wracając do kryzysu, wiąże się on z tym, iż pojawia się coraz więcej niepewności. Należy jednak rozumieć różnicę między ryzkiem a  niepewnością (ryzyko da się wyliczyć). Kryzys natomiast polega na tym, że pojawia się coraz więcej niepewności. Wspomniana destabilizacja „woła o pomoc w kierunku ekonomii, by ta zaproponowała nowe rozwiązania. Jeżeli to się nie uda, jest tylko kwestią czasu, że nadejdzie jeszcze większy kryzys, pisany dużymi literami. Ekonomia to piękna nauka, plasująca się pomiędzy ścisłą matematyką a  abstrakcyjną filozofią. Dlatego powinna być wyzuta z iluzji, utopii – trzeba mieć wizje, a nie iluzje – wtedy można powędrować daleko” – zakończył Kołodko, spotykając się z  ogromną aprobatą słuchaczy.

Joanna Trociuk

7


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Strategia UEK na lata 2011–2020 przyjęta stanowią istotne zagrożenie dla funkcjonowania uczelni w najbliższych 10 latach, ale też i  szansę na podniesienie pozycji naszego Uniwersytetu w polskiej i międzynarodowej ofercie dydaktycznej i nauce.

Uwarunkowania demograficzne stanowią największe zagrożenie dla funkcjonowania uczelni. Wszystkie prognozy demo-

Szkoły wyższe w Polsce znajdują się obecnie w  szczególnym, przełomowym okresie. Na to składają się dwie główne przyczyny. Po pierwsze, w najbliższych latach nastąpi bardzo istotna zmiana zewnętrznych warunków funkcjonowania szkół wyższych w Polsce wynikająca głównie z przyczyn demograficznych oraz z projektowanych zmian systemowych zawartych w strategiach szkolnictwa wyższego w Polsce. Po drugie, od polskich szkół wyższych oczekuje się radykalnego zwiększenia ich roli w procesie społeczno-ekonomicznej modernizacji państwa i zwiększenia znaczenia nauki polskiej w nauce światowej. Te uwarunkowania powodują, że budowa strategii szkoły wyższej na kilka najbliższych lat, w tym również Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nabiera szczególnego znaczenia. Biorąc te okoliczności pod uwagę w 2009 r. podjęte zostały wstępne prace przygotowujące sporządzenie strategii. Ich pierwszym efektem było przedstawienie na posiedzeniu Senatu UEK w  dniu 14.12.2009 r. podstawowych założeń metodycznych i  organizacyjnych budowy projektu strategii dla naszej uczelni. Po zaakceptowaniu tych założeń, rektor naszego Uniwersytetu prof. dr hab. Roman Niestrój powołał zarządzeniem z dnia 26.01.2010 r. zespół do opracowania projektu strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011–2020, którego przewodniczącym został pełnomocnik rektora ds. organizacji i rozwoju dr hab. Zbigniew Dresler, prof. UEK. Powstała w wyniku ponad 10-miesięcznej pracy zespołu Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011–2020 została oficjalnie przyjęta 6 grudnia 2010 r. na wyjątkowym posiedzeniu Senatu Uczelni UEK w Kopalni Soli „Wieliczka”.

Zasadnicze prace zespołu nad projektem strategii koncentrowały się na trzech obszarach:  zidentyfikowaniu i analizie podstawowych czynników (zasobów) funkcjonowania uczelni w momencie wyjściowym,  zidentyfikowaniu i  analizie najistotniejszych uwarunkowań funkcjonowania UEK w latach 2011–2020,  opracowaniu projektu właściwej strategii. Analiza podstawowych czynników (zasobów) funkcjonowania Uczelni koncentrowała się na:  syntetycznej ocenie realizacji strategii Uczelni opracowanej i przyjętej do 2010 r.,  analizie liczby i struktury studentów Uczelni,  analizie potencjału naukowego i  dydaktycznego Uczelni,  analizie bazy materialnej, sprzętu i aparatury wykorzystywanej w działalności podstawowej Uczelni. Analiza tych obszarów wykazała, że Uczel-

nia posiada duży potencjał kadrowy i ma-

8

terialny, w pełni zdolny do realizacji głównych funkcji Uczelni, a więc działalności dydaktycznej i działalności naukowej. Dla tworzenia obecnej strategii niezmiernie ważne było zidentyfikowanie głównych uwarunkowań funkcjonowania Uczelni do 2020 r. Po przeprowadzonych studiach i  analizach do najważniejszych z nich zaliczono:  znaczące zmniejszenie populacji młodzieży w „wieku studenckim” w wyniku zmian demograficznych,  projektowane zmiany warunków funkcjonowania szkół wyższych w  Polsce zarysowane w strategiach szkolnictwa wyższego,  stopień konkurencji na rynku edukacji wyższej, szczególnie edukacji ekonomicznej,  specyfika historycznie ukształtowanej sytuacji ekonomicznej Uczelni po 1990 r. Pierwsze trzy uwarunkowania mają charakter zewnętrzny, czwarte – wewnętrzny. Wszystkie

graficzne, zarówno opracowane przez GUS, jak i Eurostat wskazują, że w  najbliższych 10 latach następował będzie systematyczny spadek liczby młodzieży w  „wieku studenckim”. Wg GUS w 2020 r. nastąpi zmniejszenie o ok. 30% obecnej liczby studentów. Prognozy Eurostatu wskazują dla Polski spadek jeszcze większy i pogłębienie się tego zjawiska w roku 2025 nawet do 40%. Dla potrzeb przedstawionej strategii opracowano trzy prognozy liczby studentów Uczelni w 2020 r. w porównaniu ze stanem z 2010 r.:  prognoza optymistyczna, zakładająca zmniejszenie się liczby studentów o 6%,  prognoza umiarkowana, zakładająca zmniejszanie się liczby studentów o 21%,  prognoza pesymistyczna, zakładająca zmniejszenie się liczby studentów o 38%. Strategia została oparta na prognozie umiarkowanej.

Istotne zmiany ekonomicznych warunków funkcjonowania szkół wyższych mogą wynikać z opracowanych strategii szkolnictwa wyższego w  Polsce do 2020 r. Zakładają one zaostrzenie dotychczasowych ekonomicznych warunków funkcjonowania publicznych szkół wyższych, m.in. w postaci:  przyznawania uczelniom dotacji na działalność dydaktyczną w  wysokości zależnej od liczby zamówionych przez resort usług edukacyjnych,  ogłaszania konkursów na wykształcenie określonej liczby studentów, w których istotnym kryterium będzie jednostkowy koszt wykształcenia studenta,  rozdzielenia źródeł finansowania studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,  dopuszczenia do likwidacji uczelni publicznej lub połączenia z  inną uczelnią w  przypadku, gdy przy powyższych warunkach nie będzie zdolna do ekonomicznego utrzymania się.

Konkurencja Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce po 1990 r. cechował się powstaniem bardzo licznego sektora niepublicznych szkół wyższych (326 szkół), a  także powstaniem wielu zawodowych szkół publicznych. W  tej sytuacji pojawiła się

www.uek.krakow.pl

konkurencja między uczelniami, która w najbliższych latach znacznie się nasili ze względu na zmniejszającą się, z  powodów demograficznych, liczbę kandydatów na studia. Szczególnie duże nasilenie konkurencji pojawi się na rynku edukacji ekonomicznej. Zdecydowana większość powstałych w ostatnim dwudziestoleciu szkół niepublicznych to szkoły o  profilu ekonomicznym. Kształcenie w  szeroko rozumianych kierunkach ekonomicznych podjęto również w  wielu szkołach publicznych o zasadniczo nieekonomicznym profilu (uniwersytetach, szkołach technicznych, rolniczych, pedagogicznych). W efekcie tego bardzo wzrosła liczba absolwentów po tego rodzaju studiach, powodując rosnącą ich nadpodaż na rynku pracy. Wpływa to na zmniejszenie atrakcyjności podejmowania tego typu studiów, a więc jeszcze większe nasilenie się konkurencji. Ostatnie z wymienionych uwarunkowań funkcjonowania Uczelni w  horyzoncie opracowanej strategii ma inny charakter. Chodzi o  strukturę źródeł finansowania naszej Uczelni. W ostatnich kilku latach udział przychodów z opłat za studia w łącznych przychodach z działalności dydaktycznej wynosi w naszej Uczelni ok. 44%, udział przychodów z  dotacji ok. 52%, a  udział pozostałych przychodów dydaktycznych ok. 4%. Dla porównania w całym publicznym szkolnictwie wyższym struktura przychodów dydaktycznych jest następująca: przychody z opłat – 18,5%, przychody z dotacji – 72,5%, pozostałe przychody – 9,0%. Tak duży udział w budżecie UEK przychodów z opłat za studia uznawaliśmy do tej pory za zjawisko pozytywne, gdyż przychody te pozwalały na rozwój Uczelni (kadry, inwestycje). W najbliższych latach tak duże uzależnienie budżetu

Uczelni od przychodów z opłat za studia stanowi istotne zagrożenie, ze względu na zmniejszającą się liczbę studentów studiów niestacjonarnych. Może zagrozić

to naszej zdolności do ekonomicznego utrzymania się, jeśli nie będzie odpowiednich działań redukujących koszty działalności. Zasadnicza Strategia UEK została podzielona na trzy części:  strategia w obszarze działalności dydaktycznej,  strategia w obszarze działalności naukowej,  strategia w obszarze zarządzania uczelnią. Dla każdego obszaru wyróżniono:  cele strategiczne (11 celów),  cele operacyjne (42 cele),  działania (160 działań). Pełny tekst strategii jest załącznikiem do uchwały Senatu UEK z dnia 6.12.2010 r. i zamieszczony jest na stronie internetowej Uczelni. Syntetycznym efektem realizacji strategii jest Wizja Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie w 2020 r.

Wizja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – rok 2020 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie należy do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych w  Polsce, zachowując profil uczelni ekonomicznej rozszerzony o inne dziedziny nauk społecznych. Podstawą działalności dydaktycznej są badania naukowe, stanowiące równorzędny z  działalnością dydaktyczną obszar aktywności zawodowej pracowników. Prace naukowe wielu pracowników w znaczącym stopniu wzbogacają wiedzę o funkcjonowaniu współczesnej gospodarki i społeczeństwa. We wszystkich dyscyplinach efekty badań naukowych zauważane są w skali międzynarodowej. Uczelnia prowadzi szeroką współpracę naukową z wieloma zagranicznymi uczelniami i ośrodkami naukowymi. Regułą jest, że w  ośrodkach tych młodzi pracownicy naukowi odbywają staże naukowe. Wszyscy pracownicy przygotowani są do prowadzenia swoich przedmiotów w języku angielskim. Uczelnia oferuje i prowadzi w szerokim zakresie badania na rzecz praktyki gospodarczej, instytucji rządowych i  samorządowych oraz wymiaru sprawiedliwości. Studenci studiują według elastycznie kształtowanych programów studiów. Mają szerokie możliwości dostosowania profilu studiów do swoich zdolności i  zainteresowań oraz kształtującej się w  trakcie studiów wizji kariery zawodowej. Przygotowani są do podejmowania pracy zawodowej poprzez zwiększenie w treściach nauczania praktycznych aspektów wiedzy naukowej. Zdobywają doświadczenie zawodowe w czasie praktyk odbywanych w  dobrze zorganizowanych przedsiębiorstwach i instytucjach. Większość studentów studiów stacjonarnych część programu nauczania (przynajmniej jeden semestr) realizuje w  uczelniach zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej. Na studia II stopnia przyjmowani są kandydaci posiadający predyspozycje do podjęcia studiów o znacznie zwiększonych wymaganiach intelektualnych. Na studia doktoranckie przyjmowani są studenci na podstawie wysokich wymagań intelektualnych i predyspozycji do pracy naukowej. Podstawową formą komunikacji studenta z administracją Uczelni (wydziałów) są technologie internetowe. Uczelnia posiada sześć wydziałów. Oprócz dotychczasowych wydziałów funkcjonuje od kilku lat nowy wydział o profilu ekonomicznym i nowy wydział o  profilu nieekonomicznym w  dziedzinie nauk społecznych. Wszystkie podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni mieszczą się przy

ul. Rakowickiej. Zagospodarowany jest cały teren po północnej stronie kampusu. Zlokalizowany jest tam nowy obiekt naukowo-dydaktyczny Wydziału Towaroznawstwa, służący częściowo celom ogólnouczelnianym. Również na tym terenie funkcjonuje nowoczesny hotel studencki z częścią przeznaczoną dla wymiany międzynarodowej pracowników i studentów. Zmodernizowany jest budynek Biblioteki Głównej, wykorzystywany w  całości na działalność biblioteczną. Zarządzanie Uczelnią wspomagane jest przez zintegrowany informatyczny systemem zarządzania, obejmujący wszystkie procesy i jednostki organizacyjne Uczelni. Wydziały i jednostki pozawydziałowe funkcjonują na zasadach decentralizacji finansowej. W  Uczelni pracuje ok. 1200 pracowników, w tym ok. 700 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz ok. 500 pozostałych pracowników. W  Uczelni studiuje ok. 16 tys. studentów, w  tym ok. dwie trzecie na studiach stacjonarnych. Na studiach doktoranckich studiuje ok. 400 studentów. Na studiach podyplomowych, w tym MBA, jest ok. 3 tys. słuchaczy.

dr hab. Zbigniew Dresler, prof. UEK – przewodniczący zespołu do opracowania projektu strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011–2020, pełnomocnik rektora ds. organizacji i rozwoju

Skład zespołu do opracowania strategii: dr hab. Zbigniew Dresler, prof. UEK

– przewodniczący, pełnomocnik rektora ds. organizacji i rozwoju

dr Paweł Cabała

Katedra Procesu Zarządzania, Zakład Podstaw Zarządzania

dr inż. Mariusz Giemza

Katedra Zarządzania Jakością

dr Janusz Fudaliński

Katedra Strategii Zarządzania

dr Piotr Markiewicz

Katedra Analiz Strategicznych

dr Marcin Molo

Katedra Finansów Przedsiębiorstw

dr Igor Styn

Katedra Finansów, Zakład Bankowości

dr Paweł Turek

Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego

dr Bernard Ziębicki

Katedra Metod Organizacji i Zarządzania

9


DEBATA REKTORSKA

WYDARZENIA

Czy dzielnice Krakowa powinny uzyskać większą samodzielność? Debata Rektorska, zorganizowana w naszej uczelni 8 listopada 2010 r., była kontynuacją rozważań na temat problemów samorządności w naszym mieście, zainicjowanych przez grupę działaczy społecznych, którzy 3 maja 2010 r. podpisali proklamację, zawiązującą Obywatelski Komitet Inicjatywy Referendalnej „Nic o nas bez nas”. Zamiarem autorów proklamacji było doprowadzenie do organizacji, przy okazji wyborów samorządowych, referendum, w którym mieszkańcy mieli się wypowiedzieć w czterech sprawach: Czy jesteś za oparciem rozwoju Miasta na misji „Kraków stolicą polskiej pamięci i tożsamości”? Czy jesteś za znaczącym wzrostem kompetencji rad i  zarządów dzielnic w  zakresie gospodarki przestrzenią, rozdziału środków i wykonywaniu zadań budżetowych? Czy jesteś za zakazem wprowadzenia inwestycji nie związanych bezpośrednio z ochroną zieleni na terenach, określonych jako „zieleń publiczna”, „zieleń leśna” i „system zieleni i parków rzecznych” w  Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa? Czy jesteś za zachowaniem niezabudowanej zieleni Zakrzówka w granicach istniejącego parku krajobrazowego i stworzenia na tym obszarze parku miejskiego? Proklamację poparły 32 osoby ze środowiska nauki, kultury i ruchów obywatelskich. O poparcie i  przeprowadzenie procedury przygotowania projektu uchwały i przegłosowanie przez Radę Miasta uchwały o  referendum zwrócono się do grupy radnych: Pawła Bystrowskiego, Grażyny Fijałkowskiej, Mirosława Gilarskiego, Wojciecha Hausnera, Katarzyny Migacz, Włodzimierza Pietrusa i Krzysztofa Sułowskiego. Niezależnie od działań na forum Rady Miasta prowadzone były konferencje, mające na celu przedstawienie istoty problemów związanych z pytaniami referendalnymi. 29 maja odbyła się debata o parkach krakowskich. Przedstawiono na niej przykłady inwestycji dewastujących tereny zielone oraz akcje społeczne, podejmowane w celu ich ochrony. Kolejne spotkania „Czy Kraków stać na bezpośredniość?” dotyczyły organizacji referendum i jego roli jako formy demokracji bezpośredniej.

10

Otwierający debatę prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor UEK i prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski (po lewej)

Problem samodzielności dzielnic i zgłoszenie go jako jednego z  pytań referendalnych spowodowało w  mediach dyskusję na ten temat. Stanowiska były różne; od bardzo radykalnego zmniejszenia ilości dzielnic z 18 do 4, aż do pozostawienia ich obecnej liczby. Nie zauważono w nich, że w obecnej strukturze Krakowa dzielnice są jednostkami pomocniczymi, które powinny stanowić wspólnotę mieszkańców części miasta, wyodrębniającą się ze względu na układ przestrzenny, lokalne tradycje oraz więzi społeczne i gospodarcze. Zmiany społeczno-gospodarcze, zachodzące w ostatnich latach, przyznawanie dzielnicom coraz mniejszych środków oraz podejmowanie przez agendy miasta niekonsultowanych decyzji dotyczących przestrzeni publicznej spowodowały znaczne osłabienie poczucia wspólnoty i więzi lokalnych, które powinny być podstawą samorządności. Po spotkaniu z prof. Anną Karwińską, żywo zainteresowaną problemami socjologii miasta, Komitet Obywatelski Miasta Krakowa, jako jeden z sygnatariuszy inicjatywy referendalnej, postanowił zwrócić się do Rektora UEK, prof. dr. hab. Romana Niestroja, z prośbą o  umożliwienie przeprowadzenia debaty na temat samodzielności dzielnic na uczelni. W wykładzie wprowadzającym prof. Jerzy Mikułowski Pomorski przypomniał historię tworzenia samorządu w  Krakowie i  zwrócił uwagę na niekorzystne zjawiska, jakie ujawniły się po 20 latach od jego powstania.

Anna Pawlina z Katedry Socjologii UEK zreferowała badania sondażowe nt. „Funkcjonowania dzielnic w  świadomości krakowian”, przeprowadzone na losowo wybranej grupie respondentów (293 wypowiedzi). Na ich podstawie sformułowała następujące wnioski: „Podział na dzielnice jest słabo uświadamiany, chociaż samą znajomość nazw dzielnic określić można jako dobrą. Dobrze sytuuje się w  dzielnicach 78% respondentów, ale nie potrafi tego zrobić aż 21% przebadanych mieszkańców Krakowa. Znajomość dzielnic sąsiednich jest zaledwie poprawna. Znaczenie podziałów dzielnicowych jest dla badanych niewielkie – podziały te są dla mieszkańców istotne jedynie w kontekście funkcjonowania miasta – to przeczy idei podziałów dzielnicowych jako elementu samorządności mieszkańców, gdyż traktuje radę dzielnicy jako przedłużenie instytucji miejskich, a  nie formę rozwoju samorządności obywatelskiej. Świadomość kompetencji rad dzielnicowych jest bardzo niska, mieszkańcy mylą te kompetencje i prawdopodobnie nie odróżniają rad dzielnicy od urzędów dzielnicowych. Podziały dzielnicowe są słabo identyfikowane i  postrzegane jako niepotrzebne. Rada dzielnicy funkcjonuje w świadomości jako agenda miasta, czyli jeszcze jedno piętro w strukturze biurokratycznej, którego kompetencje są niejasne”. Włodzimierz Urbańczak, pełnomocnik prezydenta Poznania ds. reformy jednostek pomocniczych, przedstawił wyniki kilkuletnich prac nad reformą struktury organizacyjnej miasta, zmierzającą do zwiększenia samodzielności jednostek pomocniczych i  równoczesnego zmniejszenia ich ilości (Poznań podzielony jest na kilkadziesiąt osiedli). Problemy lokalne przedstawił Mirosław Gilarski, aktualny radny Krakowa z Klubu PiS, w la-

www.uek.krakow.pl

tach 2002–2006 przewodniczący Rady Dzielnicy VIII Dębniki, jeden z radnych promujących ideę referendum na forum Rady Miasta. Andrzej Hawranek, przewodniczący Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec, członek PO popierający ideę zwiększenia samodzielności dzielnic, przedstawił wyniki badań z  2006 r., które wskazały na kierunki zmian na linii rady dzielnicy – Rada Miasta, ale potwierdziły także obserwacje z badań sondażowych Anny Pawliny. Krzysztof Żero, przewodniczący Rady Dzielnicy VII w  latach 1998–2002, w  latach 1995–1999 przewodniczący Zwierzynieckiego Komitetu Obywatelskiego, działacz stowarzyszenia Ruch Inicjatyw Obywatelskich, wyraził sceptycyzm do pomysłu referendum i  przedstawił realne problemy związane z  ewentualnym zwiększeniem samodzielności dzielnic. Reasumując, debata dała pogląd na celowość i kierunki zmian w strukturze organizacyjnej miasta, a licznie zgromadzonym studentom przybliżyła problemy samorządowe. Dziękując Rektorowi UEK za patronat i realizację debaty, chciałbym wyrazić nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie poświęcone problemom Krakowa. Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie z  uwagi na zakres zainteresowań kadry naukowej i podejmowaną problematykę badań jest do patronowania tego rodzaju spotkaniom predestynowany bardziej niż inne uczelnie krakowskie. Andrzej Skrzyński – przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

Szczęśliwa trzynastka

– finał „Szlachetnej Paczki” na UEK Dzięki inicjatywie Sekcji Promocji Kancelarii Rektora UEK społeczność naszej uczelni wsparła 13 rodzin, zarejestrowanych w internetowej bazie najbardziej ubogich rodzin z naszego miasta lub jego okolic, objętych akcją „Szlachetna Paczka”. „Szlachetna Paczka” to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy, realizowana od 2001  r. przez Stowarzyszenie „WIOSNA”. Głównym jej założeniem jest dotarcie do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z  chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i  samotnych, rodzin najbardziej potrzebujących, których bieda jest niezawiniona. Dzięki ofiarności kolegium rektorskiego, jednostek organizacyjnych, organizacji studenckich i kół naukowych uczelni w kilkanaście dni udało nam się zebrać dary dla 13 takich rodzin. 73 paczki 10 grudnia zostały przewiezione do odpowiednich magazynów na ulicach Kopernika, Jana Pawła II, Dobrego Pasterza i Konfederackiej, skąd przed świętami trafiły bezpośrednio do rodzin. – Wśród zebranych darów, najczęściej wskazywanych przez wolontariuszy jako niezbędnie potrzebne rodzinom, znalazła się żywność, środki czystości oraz ciepła odzież. Darczyńcy nie zapomnieli jednak o niecodziennych prezentach, jak komputery, sprzęt AGD czy za-

płacenie zaległego czynszu – mówi Karolina Janik z Sekcji Promocji UEK, koordynatorka akcji na uczelni. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy, życząc spełnienia ponadczasowej myśli, że dobro powraca zwielokrotnione. Więcej o akcji: www.szlachetnapaczka.pl.

o g ie k s y z r a w o T a c ń Turniej Ta AS 2010 za nami

W dniach 27–28.11 hala sportowa naszej uczelni była wyjątkowo roztańczona. Powód? Współorganizowane już po raz czwarty przez Uniwersytet Grand Prix Polski, XIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego AS 2010 i Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego, podczas których zaprezentowało się ok. 400 par.

Turniej, rozgrywany od 1995 r., corocznie staje się tanecznym wydarzeniem w regionie. Impreza jest jedną z największych wydarzeń tego typu w Polsce. Biorą w niej udział najlepsze polskie pary, na trybunach zasiadają osobistości ze świata polityki i  biznesu. Organizatorem turnieju, już po raz 13., było Stowarzyszenie Szkoła Tańca AS-SPORT, współorganizatorami – poza naszą uczelnią: Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Federacja Tańca Sportowego. Głównym Partnerem Turnieju był Tauron. – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, wychodząc poza podstawowy obszar swojej działalności – kształcenia na najwyższym poziomie, zachęca młodych ludzi do poszerzania horyzontów, realizowania swoich pasji, a przede wszystkim aktywnego trybu życia. Współorganizacja Mistrzostw Okręgu Małopolskiego i Grand Prix Polski w ramach XIII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego AS 2010 jest kolejnym krokiem w realizacji tej polityki. Niezmiernie miło jest gościć na naszym

kampusie znakomitych tancerzy, adeptów sztuki tańca oraz publiczność, żywo zainteresowaną tą piękną formą spędzania wolnego czasu, będącą dla niektórych wielką pasją i sposobem na życie – mówił prof. Roman Niestrój, rektor UEK. Oprócz tancerzy tańca towarzyskiego podczas niedzielnej gali zaprezentowała się Formacja Sihirstars – Mistrzowie Świata Formacji Bellydance. Dziewczyny przedstawiły publiczności układ, którym wywalczyły złoty medal. Wyniki poszczególnych kategorii: www.taniec.malopolska.pl

11


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Kraków

– szanse i wyzwania – debata prezydencka na UEK

Jak zatrzymać pod Wawelem najlepszych absolwentów krakowskich Uczelni? Jakie inwestycje są kluczowe dla rozwoju miasta? Czy wreszcie: jak prowadzić dialog z mieszkańcami? Odpowiedzi na postawione powyżej pytania mogli poznać widzowie debaty prezydenckiej „Kraków – szanse i  wyzwania”, zorganizowanej 15 listopada 2010 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W wypełnionej po brzegi hali widowiskowo-sportowej uczelni spotkali się wszyscy najważniejsi kandydaci na urząd Prezydenta Miasta Krakowa. Naprzeciw ubiegającego się o reelekcję prezydenta – profesora Jacka Majchrowskiego stanął wojewoda i  były burmistrz Niepołomic Stanisław Kracik, minister w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Andrzej Duda oraz były senator i członek KRRiT Piotr Boroń. Debatę otworzył jej patron honorowy, prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor UEK, natomiast moderatorem dyskusji był redaktor naczelny „Dziennika Polskiego” – Piotr Legutko. Debata została podzielona na trzy części. W  pierwszej z  nich dyskutanci odpowiadali na pytania prowadzącego, które nawiązywały do głównego tematu spotkania. Kolejność odpowiedzi została wcześniej ustalona ze sztaba-

12

mi kandydatów. Większych emocji dostarczyła część druga, w której to uczestnicy zadawali sobie pytania nawzajem. Temperatura rosła, gdy bezpośrednio ścierali się dwaj liderujący w sondażach rywale: Jacek Majchrowski i Stanisław Kracik. W ostatniej części kandydaci odpowiadali na pytania od mieszkańców Krakowa, nadesłane wcześniej do redakcji „Dziennika Polskiego”. Debatę zamknęło krótkie podsumowanie każdego z uczestników. Spotkanie zgromadziło prawie tysięczną widownię, stając się tym samym najliczniej obserwowanym bezpośrednim pojedynkiem między kandydatami. Wydarzenie miało charakter otwarty – oprócz tłumnie przybyłych studentów i  pracowników krakowskich uczelni w  debacie uczestniczyło wielu zwyczajnych mieszkańców miasta. Tym samym Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie stał się jednym z  najważniejszych miejsc prowadzenia dyskursu publicznego oraz ośrodkiem wymiany myśli i  poglądów na bieżące zagadnienia dotyczące lokalnej społeczności. Olbrzymie zainteresowanie, z jakim się spotkała debata, potwierdziło przypuszczenia jej pomysłodawców, że istnieje duże społeczne zapotrzebowanie na merytoryczną i  rzeczową wymianę poglądów o  bliskich każdemu z  nas problemach. W takiej też formie odbywała się dyskusja, jakże dalekiej od serwowanej nam codzienne za pośrednictwem ekranów telewizorów. Tym samym organizatorzy debaty – Koło Naukowe GAP oraz Koło Nauk Politycznych

„Homo Politicus” – zrealizowali swój podstawowy cel, jakim było krzewienie w społeczeństwie postaw obywatelskich i zachęcenie do czynnego udziału w wyborach samorządowych. Pytanie o  zwycięzcę debaty należy pozostawić nierozstrzygnięte. Zdania wychodzących widzów zdawały się być podzielone pomiędzy trzech głównych kandydatów. Natomiast sami uczestnicy podkreślali jedynie potrzebę częstszych takich spotkań. Trzymamy za słowo! Współorganizatorami wydarzenia był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz redakcja „Dziennika Polskiego”. Patronat medialny objęła Telewizja Polska oddział Kraków, Radio Kraków, Miesięcznik Studencki „Manko” oraz „Kurier UEK”, a  patronami honorowymi zostali Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Roman Niestrój oraz Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Krzysztof Malczyk

W wyniku drugiej tury wyborów Prezydentem Krakowa został Jacek Majchrowski. Poparła go zdecydowana większość głosujących (ponad 122 tys. osób, czyli 59,53 proc. głosujących). Wojewodę małopolskiego Stanisława Kracika poparło ok. 83 tys. mieszkańców (40,47 proc).

www.uek.krakow.pl

W Mobilnym Inkubatorze – kulistym namiocie ustawionym na terenie uczelni – wszyscy chętni studenci mogli zapoznać się z działalnością AIP i programem preinkubacji, który umożliwia przetestowanie projektu biznesowego bez żadnego ryzyka.

Biznes

bez ryzyka

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości na UEK 26 listopada br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie rozpoczął działalność Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Inkubator, działając w  oparciu o  ogólnopolską sieć Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości – inkubatory.pl, prowadzi innowacyjny na skalę Polski program „preinkubacji”. Gośćmi uroczystego otwarcia, którego dokonał prof. dr hab. Roman Niestrój – rektor UEK, byli m.in.: Grzegorz Święch – prezes ogólnopolskich Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, Marek Piwowarczyk – wiceprezes Zarządu BCC, kanclerz Loży Małopolskiej, Piotr Wilam – pierwszy prezes Onet.pl, anioł biznesu zaangażowany w Merlin.pl. Z  AIP przy UEK mogą korzystać wszystkie osoby, które nie ukończyły 30. roku życia. Beneficjentami AIP mogą być zarówno osoby studiujące, jak również absolwenci oraz wszyscy spełniający warunek wiekowy. Nie jest brane pod uwagę miejsce zameldowania, studiowania itp. Można również założyć firmę kilkuosobową.

Jakie korzyści daje Inkubator? AIP ułatwia młodym osobom start w biznesie poprzez innowacyjny na skalę europejską sposób na prowadzenie firmy na zasadzie pionu AIP, bez konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej, co ogranicza koszty, biurokrację oraz ryzyko młodych przedsiębiorców, pozwalając im skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesowego przedsięwzięcia. Największą początkową korzyścią dla beneficjentów AIP jest brak konieczności opłacenia składek ZUS przy prowadzeniu swojego przedsięwzięcia biznesowego, a  po wyjściu z  AIP osoby te nadal zachowują prawo do ulgi w składce ZUS.

wszystkie dokumenty były sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz zaksięgowane i  zgłoszone do odpowiednich urzędów w  terminie. Dzięki temu młody przedsiębiorca może skupić się na prowadzeniu swojego pomysłu na biznes, bez ryzyka popełnienia błędu w rozliczeniach finansowych oraz bez obaw zetknięcia się z biurokracją w urzędach.

 Udziela porad prawnych, tworzy i weryfikuje umowy dla beneficjenta

Aby zapewnić możliwość prowadzenia firmy bez ryzyka związanego z zawieraniem kontraktów, osoba prowadząca firmę w AIP otrzymuje również obsługę prawną. Może skorzystać z porady prawnej odnośnie prowadzenia swojej działalności, przesłać umowę do weryfikacji lub skorzystać z pomocy przy stworzeniu indywidualnej umowy, dostosowanej do własnych potrzeb. Każda firma zarejestrowana w  AIP otrzymuje na miejscu: - indywidualne firmowe konto bankowe - dostęp do boksów komputerowych na terenie Uczelni oraz przydzielenie adresu firmy - doradztwo w  zakresie prowadzenia własnej firmy - pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje - pakiet korzyści AIP Benefits4Business. Działając w  ramach AIP przy UEK, młodzi przedsiębiorcy uzyskują dostęp do usług oraz zniżek zarezerwowanych do tej pory jedynie dla przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji na rynku. Dzięki rozbudowanej sieci inkubatorów, zlokalizowanych na kluczowych polskich uczelniach, partnerzy biznesowi z zainteresowaniem przystępują do współpracy przy tworzeniu pakietu AIP Benefits4Business. Założeniem pakietu korzyści jest stałe rozbudowywanie portfela

rabatów i dodatkowych świadczeń dla beneficjentów AIP.

Jak zarejestrować firmę w AIP w jeden dzień? Aby zarejestrować firmę na tak preferencyjnych warunkach, wystarczy odwiedzić biuro AIP przy UEK, w  którym można porozmawiać na temat swojego pomysłu biznesowego ze specjalistami od preinkubacji. Firmę można również założyć przez Internet, wypełniając formularz na stronie www.inkubatory.pl (wybierając „AIP przy UEK w  Krakowie”). Po wypełnieniu formularza pracownicy Inkubatora przygotują umowę rejestracyjną firmy oraz zaproszą na spotkanie, podczas którego nastąpi podpisanie umowy oraz zostanie zrealizowane krótkie szkolenie z zakresu prowadzenia firmy w ramach AIP. Cały proces rejestracji firmy trwa tylko jeden dzień. Bez zbędnych formalności możemy w najprostszy sposób w Polsce wcielić swój pomysł biznesowy w życie.

– dyrektor AIP

Sebastian Kolisz

– dyrektor AIP sebastian.kolisz@inkubatory.pl + 48 515 229 775

 Prowadzi księgowość firmy i pomaga w zarządzaniu finansami

Zakładając firmę w AIP, młody człowiek otrzymuje pełne wsparcie w  zakresie prowadzenia księgowości swojej firmy. Wszystkie dokumenty księgowe są weryfikowane (otrzymywane) i tworzone (wystawiane) przy pomocy pracowników Inkubatora. AIP dba o  to, by

Sebastian Kolisz

Karina Gera

– wicedyrektor AIP karina.gera@inkubatory.pl +48 515 229 812

przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ul. Rakowicka 27, pawilon A pokój -106 (poziom -1) tel. 12 293 54 43

Natalia Rajchel

– koordynator AIP, obsługa firm krakow@inkubatory.pl +48 515 061 874

13


WYDARZENIA

W dniach 26–28 października 2010 r. odbyły się III Krakowskie Dni Integracji. Celem tego wydarzenia było przybliżenie środowisku akademickiemu problematyki osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowane konferencje, wykłady i  wspólną zabawę. Organizatorami całego przedsięwzięcia były biura ds. osób niepełnosprawnych sześciu krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Pedagogicznego. W  przygotowaniach pomagały również Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych.

WYDARZENIA

III Krakowskie

Dni Integracji

Spotkanie z paraolimpijczykami

Pierwszy dzień Dni Integracji rozpoczął się od „godzin otwartych” w biurach ds. ON. Podczas tego przedpołudnia biura przyjmowały pełnomocników i kierowników z innych uczelni polskich w ramach wymiany doświadczeń. Do BON UEK przyjechali przedstawiciele z  BON i  ZSN Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie okazało się bardzo owocne, powstały pomysły na wspólne działania. Kolejne wydarzenia miały miejsce na hali sportowej UEK. III Krakowskie Dni Integracji oficjalnie otworzył dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor ds. studenckich. Następnie rozpoczęło się spotkanie z  paraolimpijczykami. Prowadziła je Katarzyna Rogowiec – pracownik Biura ds. ON UEK (biegaczka narciarska, zdobywczyni medali olimpijskich na igrzyskach w  Turynie i  w  Vancouver). Wśród zaproszonych VIP-ów byli: Łukasz Szeliga (narciarstwo alpejskie), Rafał Szumiec (narciarstwo alpejskie) oraz Maciej Krężel (narciarstwo alpejskie, slalom). Zaproszeni goście przybliżyli świat sportowców niepełnosprawnych, mówili o  swoich stałych treningach oraz o  wrażeniach z  Vancouver. Opowiadaniu towarzyszył pokaz mul-

Wręczenie Integraliów

14

timedialny. Ze strony publiczności padło wiele pytań, nawiązała się żywa dyskusja na temat aktywizacji sportowej osób niepełnosprawnych, a także różnicy w  postrzeganiu sportu paraolimpijskiego za granicą i  w  Polsce. W  innych krajach relacje telewizyjne z  Vancouver pokazywały głównie rywalizację, sportowe zacięcie, natomiast polska telewizja skupiała się najczęściej na kwestii przezwyciężania niepełnosprawności, zamiast na wynikach sportowych, co – jak się okazało – nie podoba się sportowcom z niepełnosprawnością. Po spotkaniu wszyscy mogli podziwiać taniec integracyjny na wózku z  udziałem Beaty Zelek (pracownik BON) i jej partnera Mateusza Wójtowicza. Następnie rozpoczęły się tańce integracyjne prowadzone przez panią dr Małgorzatę Trojańską – pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych UP, które jak zwykle wyzwoliły wiele entuzjazmu wśród uczestników. Jedną z atrakcji tego popołudnia był także pokaz szermierki na wózkach sekcji AZS AGH. Chętni mogli także spróbować swoich sił w pokonywaniu przeszkód poruszając się przy użyciu wózka, zagrać w siatkówkę na siedząco. Na zakończe-

Debata oksfordzka Studentom niepełnosprawnym studiuje się lepiej

fot. Krzysztof Rączka

nie AZS UEK tradycyjnie przygotował konkurs sztafet uczelnianych – w tym roku pierwsze miejsce zdobyła drużyna studentów Politechniki. Imprezie towarzyszyła prezentacja sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska miały firmy: Vector (urządzenia dla osób niesłyszących, stanowisko bezpłatnego badania słuchu dla wszystkich chętnych), Altix (sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzących) oraz Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (poruszanie się przy użyciu wózka po torze przeszkód). Powodzeniem cieszyło się również stanowisko krakowskich Zrzeszeń Studentów Niepełnosprawnych połączone z prezentacją „Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych”. Główne wydarzenie tegorocznych Dni Integracji miało miejsce na Uniwersytecie Pedagogicznym. Podczas uroczystej konferencji Uniwersytet Jagielloński przystąpił do porozumienia o współpracy krakowskich uczelni na rzecz osób niepełnosprawnych. Porozumienie podpisało sześciu rektorów: AGH, PK, UEK, UJ, UPJPII, UP. Wręczono specjalne nagrody, tzw. Integralia. Są to wyróżnienia przyznawane przez biura i  pełnomocników osobom, które w  szczególny

sposób były przychylne działaniom podejmowanym na rzecz studentów niepełnosprawnych. Wśród nagrodzonych osób wyróżnionych przez nasze biuro znalazły się: mgr inż. Małgorzata Macuga – kierownik Działu Nauczania, mgr Agnieszka Marczyńska – pracownik Kancelarii Rektora, inż. Izabela Podsiadło – była dyrektor ds. technicznych. Po raz drugi Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK zorganizowało konkurs na wykładowcę najbardziej przyjaznego studentom niepełnosprawnym. W tym roku nagrodę tę otrzymała mgr Agnieszka Kądziołka-Zaręba – wykładowca języka niemieckiego. Ostatnim wydarzeniem części oficjalnej było interesujące seminarium „Nic o  nas bez nas” z  udziałem studentów niepełnosprawnych. Po zakończeniu tej części studenci mieli okazję osobiście porozmawiać z  Johnem Bennettem – kierownikiem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Temple University w Filadelfii. Gospodarzem ostatniego dnia Dni Integracji był ponownie Uniwersytet Ekonomiczny. W  czwartek, 28 października, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK wraz z dr. Markiem Benio przygotowało debatę oksfordzką o nieco kontrowersyjnym tytule „Studentom niepełnosprawnym studiuje się lepiej”. Obydwie drużyny przedstawiły szereg argumentów za i przeciw. Ostatecznie zwyciężyła grupa obrońców tezy. Po debacie odbyło się seminarium naukowe z cyklu „Dobre rządzenie”, podczas którego referat pod tytułem „Praca: niewykorzystana szan-

Podpisanie porozumienia o współpracy krakowskich uczelni na rzecz osób niepełnosprawnych

sa integracji społecznej osób niepełnosprawnych” wygłosiła m.in. dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH (szczegóły: w tekście poniżej). Po południu pracownicy Biur ds. Osób Niepełnosprawnych mieli okazję do konfrontacji swoich doświadczeń z  pracy ze studentami niepełnosprawnymi z nieco odmienną polityką udzielania wsparcia, jaką prezentował zaproszony ze Stanów Zjednoczonych gość – John Bennett. III Krakowskie Dni Integracji cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego dowodem były pełne sale i aktywny udział uczestników w zaproponowanych wydarzeniach.

Słowa wdzięczności za organizację i koordynację całego wydarzenia na terenie UEK należą się przede wszystkim prof. Janinie Filek pełniącej funkcję pełnomocnika rektora UEK ds. osób niepełnosprawnych, a także pracownikom BON UEK oraz członkom ZSN UEK. Pracownicy Biura serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji III Krakowskich Dni Integracji.

Ewelina Durlak

e n w a r p s o łn e p ie n Osoby na rynku pracy

28 października 2010 r. w ramach cyklicznego seminarium „Dobre rządzenie”, organizowanego przez Katedrę Gospodarki i  Administracji Publicznej, prof. dr hab. B. Gąciarz z  AGH zaprezentowała referat „Praca: niewykorzystana szansa integracji społecznej osób niepełnosprawnych”. Wykład ten był częścią III Krakowskich Dni Integracji.

Prof. Gąciarz podjęła bardzo udaną próbę zdiagnozowania barier ograniczających możliwości przywracania osób niepełnosprawnych do świata pracy. Według niej niski stopień aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w naszym kraju wynika przede wszystkim z  ograniczeń o charakterze instytucjonalnym, politycznym oraz społecznym. Prelegentka ilustrowała swoje rozważania wynikami badań (w tym pracodawców), z  których jednoznacznie wynikało, że osoby niepełnosprawne są niestety od wielu już lat jedną z  najmocniej wykluczonych grup społecznych w naszym kraju, zwłaszcza w kontekście szans na uzyskanie i utrzymanie miejsca pracy. Ciekawym uzupełnieniem rozważań prof. Gąciarz był koreferat dr. hab. T. Ostrowskiego z UJ, który wyeksponował wątki pomocy psychologicznej udzielanej osobom niepełnosprawnym w kontekście przywracania ich na rynek pracy. Dalsza dyskusja i liczne pytania z sali pokazały, że problematyka zwiększenia szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest jednym z istotniejszych wyzwań, z którym powinna zmierzyć się obecnie polityka społeczna i polityka zatrudnienia w naszym kraju. Jak słusznie

Prof. dr hab. B. Gąciarz z AGH podczas referatu „Praca: niewykorzystana szansa integracji społecznej osób niepełnosprawnych”

wskazała prof. Gąciarz, nie jest to tylko kwestia odpowiedzialności władz centralnych, ale także władz samorządowych, pracodawców i partnerów społecznych (związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe).

dr Maciej Frączek – Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej

Gra w siatkówkę na siedząco

www.uek.krakow.pl

15


NAGRODY

NAGRODY

Prof. dr hab. Tadeusz Sikora laureatem XIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości Prof. dr hab. Tadeusz Sikora, kierownik Katedry Zarządzania Jakością UEK, został laureatem XIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii nauka.

Polska Nagroda Jakości to najważniejsze w Polsce wyróżnienie z  obszaru zarządzania jakością. Została ustanowiona w  1995 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA oraz Fundację Teraz Polska. Polska Nagroda Jakości przyznawana jest w kategorii indywidualnej i zespołowej. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbywa się co roku z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada. Nagrody indywidualne przyznawane są osobom, które wniosły istotny i  wyróżniający się wkład w  opracowanie i  propagowanie idei zapewniania i  zarządzania jakością, filozofii

TQM, także tym osobom, które wniosły znaczący wkład w szkolenia z zakresu zapewniania i  zarządzania jakością zarówno w  sensie teoretycznym, jak i  praktycznym. Podczas oceny uwzględniane jest również wdrażanie nowatorskich procesów oraz znaczące publikacje z zakresu jakości. Nagroda zespołowa przyznawana jest tym przedsiębiorstwom, które poprzez wdrożenie zasad zarządzania przez jakość osiągnęły znaczącą poprawę satysfakcji klientów, pracowników oraz kształtują pozytywne relacje z instytucjami związanymi z tymi przedsiębiorstwami. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora jest kierownikiem Studium Podyplomowego „Systemowe

III miejsce „Dominanty” na Cantio Lodziensis Po sukcesie osiągniętym na Międzynarodowym Konkursie Chórów w Rimini, dla Dominanty przyszedł czas na sprawdzenie się w  kolejnym konkursie. 20 listopada chór wziął udział w XIII ogólnopolskim Festiwalu Cantio Lodziensis w Łodzi i wywalczył sobie zasłużone III miejsce. Festiwal Cantio Lodziensis to prestiżowy konkurs organizowany przez Łódzki Dom Kultury, Polski Związek Chórów i  Orkiestr oraz Akademię Muzyczną w  Łodzi. W  konkursie tym biorą udział chóry i  zespoły z  całej Polski, dlatego są one podzielone aż na 8 kategorii. „Dominanta” pod dyrekcją Małgorzaty Langer-Król wystąpiła w niezwykle trudnej kategorii chórów akademickich. Konkurowała z takimi chórami jak Chór Akademii Białostockiej czy Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Po zaprezentowaniu ciekawego, oryginalnego i  niezwykle zróżnicowanego repertuaru „Dominanta” zdobyła III miejsce w  swojej kategorii. Wykonała dwa utwory znane już naszej społeczności akademickiej: ludową pieśń Oj nasi jadą oraz utwór gospel A’ina that Good News. Dodatkowo zaprezentowała trzy nowe utwory z  naszego repertuaru: Krakowiaka Es-dur Stanisława Wiechowicza, Locus iste Antona Bruckera oraz Modlitwa, gdy dziatki spać idą Wacława z  Szamotuł, wzbudzając występem oraz prezencją podziw nie tylko wśród konkursowego jury, ale przede wszystkim wśród licznie zgromadzonej publiczności. Udział w łódzkim konkursie chór połączył z wizytą w Cieszkowie – zaprzyjaźnionej miejscowości położonej

16

na północ od Wrocławia. Koncert „Dominanty” w lokalnym kościele został odebrany przez mieszkańców Cieszkowa niezwykle ciepło. Zdobyte III miejsce podczas łódzkiego konkursu poszerza listę osiągnięć „Dominanty” i jest z pewnością powodem do dumy. W dalszym ciągu chór chce się rozwijać, wzbogacać swój repertuar, dlatego w styczniu zamierza wziąć udział w myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki”. – Jesteśmy pewni, że za niedługo będziemy mogli pochwalić się kolejnym sukcesem – mówią członkowie chóru. Agata Zniszczoł

www.uek.krakow.pl

Zarządzanie Jakością”. Wspólnie z pracownikami Katedry Zarządzania Jakością organizuje, odbywające się co 2 lata, konferencje naukowe z cyklu „Jakość w gospodarce rynkowej”. Katedra Zarządzania Jakością od wielu lat współpracuje z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji SA, umożliwiając studentom otrzymanie dyplomów Asystenta Systemu Zarządzania Jakością i Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora jest redaktorem naczelnym czasopisma „Żywność Nauka Technologia Jakość”, organu naukowego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Na polskim rynku wydawniczym czasopismo ukazuje się od piętnastu lat. Do kręgu zainteresowań naukowych Profesora należą metody badania i  oceny jakości żywności, środowiskowe uwarunkowania jakości żywności, kwalimetria żywności, uwarunkowania prawne jakości żywności, systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (GMP, GHP, HACCP) oraz zarządzanie jakością w  przemyśle spożywczym (ISO 9001, ISO 22000). Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ) z dnia 11.02.2010 r. prof. dr. hab. Tadeusza Sikorę odznaczono Złotą Odznaką PTTŻ.

Piotr Malec laureatem Nagrody Prezesa Narodowego Banku Polskiego Mgr Piotr Malec z Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej został uhonorowany Nagrodą Prezesa Narodowego Banku Polskiego za pracę magisterską pt. „Skandynawski model dobrobytu – upadek czy adaptacja”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Heleny Tendery-Właszczuk. Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych odbył się już po raz trzeci. O Nagrodę Prezesa NBP rywalizowało 100 prac magisterskich. Pierwszej nagrody nie przyznano. Zostały przyznane dwie równorzędne nagrody za drugie miejsce, jedna za trzecie oraz dwa wyróżnienia. Uroczysta gala ogłoszenia nazwisk laureatów i wręczenia nagród odbyła się 18 października br. w siedzibie NBP z udziałem m.in. przedstawicieli zarządu NBP, członków Rady Polityki Pieniężnej i kapituły konkursu. – Narodowy Bank Polski nie po raz pierwszy organizuje ten konkurs, chcąc nagradzać wyróż-

niających się magistrantów i młodych naukowców. Chcemy wspierać edukację ekonomiczną w społeczeństwie, jak i wkład naukowy – mówił prof. Marek Belka, prezes NBP, witając gości. – Dla NBP jakość badań ekonomicznych jest podstawą. Jest fundamentem, na którym opieramy naszą politykę pieniężną – podkreślał.

Mgr Piotr Malec, laureat Nagrody Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z prof. dr hab. Heleną Tenderą-Właszczuk, promotorką pracy.

Dr Krzysztof Borodako w światowym czasopiśmie Recenzja książki „Foresight w  zarządzaniu strategicznym” dr. Krzysztofa Borodako z  Katedry Turystyki UEK została opublikowana w  czołowym światowym czasopiśmie z  dziedziny foresightu „Foresight. The journal of future studies, strategic thinking and policy” (Volume 12, Number 6, 2010, Wydawnictwo Emerald). Książka dr. Borodako jest pierwszą polską publikacją poświęconą tematowi foresightu. Zawiera syntetyczny opis procesu foresightu – począwszy od definicji, genezy i istoty, poprzez klasyfikację i stosowane metody, aż do organizacji i realizacji. Autor szczególny nacisk kładzie na wykorzystanie foresightu w zarządzaniu strategicznym w regionach. Przedstawia charakterystykę projektów realizowanych w  krajach Unii Europejskiej. Podkreśla również znaczenie foresightu korporacyjnego. Książka kierowana jest do studentów, doktorantów i  pracowników naukowych uczelni wyższych, zgłębiających wiedzę

o metodach badania przyszłości, zarządzaniu strategicznym, rozwoju regionalnym czy zarządzania technologiami, jak i  do praktyków – pracowników instytucji zajmujących się kreowaniem rozwoju społeczno-gospo-

darczego regionów, organizatorów i uczestników projektów foresightowych. Recenzent książki, prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko z  Politechniki Białostockiej, napisał: „Uważam podjęcie trudu napisania książki poświęconej problematyce foresightu za niezwykle cenną inicjatywę. Szczególnie że na polskim rynku wydawniczym brak jest pozycji książkowych poświęconych zagadnieniom foresightu”. Dr Krzysztof Borodako jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Zarządzania UEK, przewodniczącym Grupy Wsparcia przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”. Współpracował z Komisją Europejską w  ramach Grupy Roboczej FORRIS w  Blueprints for Foresight Actions In the Regions (2004), uczestniczył jako ekspert w  dwóch europejskich projektach foresightowych: European Perspectives on Information Society (2007) i Thematic Network on Foresight on Information Society Technologies In the European Research Area (2004), ekspert ds. metodologii foresightu w  projekcie foresightu branżowego finansowanego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” (Poddziałanie 1.1.1).

17


NAGRODY

JUBILEUSZE

Nagrodzony przez prezydenta Krakowa Michał Kumorek z Wydziału Finansów UEK otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa za pracę magisterską pt. „Wieżowiec w  panoramie historycznego miasta (na przykładzie Krakowa)”, przygotowaną pod kierunkiem prof. Anny Harańczyk z Katedry Gospodarki Regionalnej UEK. Praca napisana przez Michała Kumorka stanowi bardzo ciekawe i spójne opracowanie koncentrujące się na problemie lokalizacji zabudowy wysokiej w  kontekście ochrony historycznych panoram i  sylwety miasta. Autor, udowadniając tezę, iż analiza widokowa pomaga w wyznaczaniu lokalizacji dla wieżowców, posługuje się praktycznym przykładem Krakowa, dla którego poszukuje optymalnych rozwiązań między rozwojem a  ochroną jego kulturowego dziedzictwa. Teoretyczna część pracy koncentruje się na analizie rozwoju zabudowy wysokiej na świecie i  próbach jej adaptacji w  strukturze miast europejskich oraz na badaniach przemian widoków i rozwoju urbanistycznym Krakowa. Część praktyczna pracy została poświęcona analizom i  symulacjom urbanistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji i  możliwości kształtowania krakowskich panoram. W  pracy zostały przedstawione również wyniki przeprowadzonych przez autora wieloaspektowych badań opinii społecznych dotyczących wieżowców i ich oddziaływania na percepcję panoram Krakowa. Autorowi konsekwentnie towarzyszył

zamysł rewitalizacji i ochrony widoków, bazujący na metodzie oceny możliwości wchłonięcia przez panoramy nowych elementów z  zachowaniem ich historycznego charakteru. Analizy pozwoliły na wyselekcjonowanie potencjalnych obszarów lokalizacji wieżowców, które nie naruszą najcenniejszych panoram Krakowa. Nagrody Miasta Krakowa przyznawane są przez komisję złożoną z  profesorów i  rektorów krakowskich wyższych uczelni. Pracom tegorocznej komisji przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Białas. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 9 listopada 2010 r. w Pałacu Wielkopolskich Miasta Krakowa.

Prof. Aleksander Surdej w jury konkursu „Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój” Prof. Aleksander Surdej został powołany przez Prezydenta RP do jury konkursu „Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój” na najlepszą pracę doktorską. Rozstrzygnięcie konkursu w  pierwszym kwartale 2011 r. Więcej nt. konkursu: www.prezydent.pl.

Nagrodzeni za koncepcję zagospodarowania fortyfikacji Gdańska Tomasz Litwin oraz Tomasz Laskiewicz z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych zostali laureatami pierwszej edycji konkursu „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności”. Celem konkursu było stworzenie i zaprezentowanie przez interdyscyplinarne zespoły kompleksowej koncepcji zagospodarowania oraz rewitalizacji obiektów fortyfikacyjnych Dolnego Miasta w Gdańsku. W ostatecznym werdykcie jury podkreśliło bardzo wysoki poziom prac. W projekcie drużyny „Creative Mess”, złożonej ze studiujących Gospodarkę przestrzenną ww. studentów naszej uczelni i Marty Śliwki z ASP, uwagę jury zwróciły zarówno ogólne założenia (wykorzystanie etapowania, zwrócenie uwagi na konieczność rewitalizacji społecznej, a w dalszej kolejności gentryfikacji dzielnicy, koncepcja układu komunikacyjnego zorientowana na ograniczenie ruchu kołowego oraz nastawienie na możliwie jak największy udział kapitału prywatnego w całym procesie), jak i bardziej szczegółowe rozwiązania: utworzenie centrum designu, wykorzystanie terenów pokolejowych na potrzeby multifunkcjonalnego kwartału zabudowy i budowę miasteczka studenckiego. Konkurs, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Miasta Gdańska, odbył się w dniach 7– 10 października w stolicy Pomorza.

18

15 lipca 2010 r. odbyło się uroczyste zebranie Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej UEK dedykowane profesorowi Janowi Szpakowi w związku z Jego jubileuszem 70-lecia urodzin.

Profesor Jan Szpak urodził się 3 marca 1940 r. w Sidzinie, pod Babią Górą. W  latach 1957–1962 odbył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieńcząc je na seminarium historycznym profesora Kazimierza Lepszego pracą magisterską pt. „Zaludnienie województwa podolskiego w  drugiej połowie XVI wieku”, napisaną pod bezpośrednim kierunkiem profesor (wówczas doktor) Heleny Madurowicz-Urbańskiej. W  ten sposób młody adept nauki historycznej zdobył szlify badacza zjawisk gospodarczych, społecznych i demograficznych. Nie przypadkiem więc już 1 października 1962 roku – jako asystent – profesor Szpak związał swoją dalszą karierę naukową z istniejącą od roku 1958 Katedrą Historii Gospodarczej ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w  Krakowie, kierowaną przez prof. Stanisława Hoszowskiego – nestora lwowskiej szkoły historii gospodarczej, a zwłaszcza uznanego w Europie klasyka badań nad cenami. Profesor Jan Szpak pracuje więc nieprzerwanie od października 1962 roku w  Katedrze Historii Gospodarczej (od 2007 r. Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej) naszego Uniwersytetu. Przez 48 lat pracy przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej, pracując na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta od roku 1965, adiunkta od roku 1970, docenta od roku 1984 i profesora nadzwyczajnego od 1  sierpnia 1993 roku. W  roku 1970 na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Produkcja folwarczna i stosunki rynkowe w  ekonomii malborskiej w  XVI w.”, a w roku 1984 – na tym samym wydziale – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w  zakresie historii społeczno-gospodarczej epoki nowożytnej na podstawie pracy habilitacyjnej pt. „Rewolucja cen XVI wieku a  funkcjonowanie gospodarki dworskiej w starostwach Prus Królewskich”. Profesor Jan Szpak w swojej pracy naukowej kontynuuje badania nad historią gospodarczą, zapoczątkowane przez Jego mistrza

www.uek.krakow.pl

Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Jana Szpaka

Prof. Jacek Purchla wręcza pamiątkowe zdjęcie prof. Janowi Szpakowi

– prof. Stanisława Hoszowskiego, jednego z ojców założycieli polskiej szkoły historii gospodarczej. Do najważniejszych problemów naukowych podejmowanych przez profesora Szpaka należą: stosunki rynkowe w  Polsce XVI–XVIII w. ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki Prus Królewskich i handlu gdańskiego; istota i konsekwencje ekonomiczne tzw. rewolucji cen XVI–XVII w. w Polsce i w Europie, historia ogólna i  gospodarczo-społeczna Krakowa i Małopolski XVI–XX w., ze szczególnym uwzględnieniem handlu, procesy urbanizacyjne w Europie XIX i XX w., rozwój edukacji ekonomicznej, demografia historyczna, biografistyka, edycja źródeł historycznych. Dorobek naukowy profesora Jana Szpaka obejmuje liczne monografie, podręczniki skrypty, artykuły, redakcje naukowe i recenzje. Łącznie 9 książek i  niemal 100 publikacji. Na szczególne podkreślenie zasługuje autorstwo podręcznika „Historia gospodarcza powszechna”, który stał się ogólnopolskim podręcznikiem akademickim. Wydany przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w 1997 r. był czterokrotnie wznawiany, po raz ostatni w  2007 roku. Jest to pierwsza na rynku polskim i jedna z najlepszych syntez dziejów gospodarki światowej od początków cywilizacji ludzkiej aż do końca XX wieku.

Profesor Jan Szpak jest też bardzo dobrym i wysoko cenionym dydaktykiem. Nauczanie to prawdziwa pasja Profesora, o  której tak mówi: „starałem się traktować przedmiot »historii gospodarczej« jako ważny element wykształcenia ekonomisty i  podstawę rozumienia przemian w  życiu gospodarczym; ambicją moją było, aby student stawiał pytania: »dlaczego« i »jakie są tego skutki«”. Podziwiany za jasność wykładów i  precyzję języka, wielokrotnie występował z  inicjatywą unowocześnienia procesu dydaktycznego (pomoce naukowe, nowe formy prowadzenia egzaminów). Swoją działalnością dydaktyczną obejmuje każdego roku kilkuset studentów zarówno studiów stacjonarnych, jak i zaocznych. Przez wiele lat (1963–2001) wykazywał wielkie zaangażowanie przy przeprowadzaniu egzaminów wstępnych z historii na naszą uczelnię. Prowadził seminarium dla studentów z historii bankowości. W przeprowadzonych po raz pierwszy na  naszym Uniwersytecie w 1992 roku badaniach ankietowych na najlepszego dydaktyka zdobył pierwsze miejsce w  skali uczelni (ex aequo z  prof. Janem Małeckim, również z Katedry Historii Gospodarczej). W  kolejnych ocenach nauczycieli akademickich przez studentów zajmował i zajmuje zawsze wysokie lokaty.

Prof. Jan Szpak jest na naszej Uczelni nie tylko osobą popularną, ale i  zaangażowaną w życie szkoły. Piastował szereg funkcji na stanowiskach kierowniczych uczelni: prorektora ds. nauczania (1987–1990), kierownika Punktu Konsultacyjnego w  Tarnowie (1980–1983 i  1986– 1987), kierownika Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej (1997–2008) i kierownika Zakładu Historii Gospodarczej (1993–2010). Był członkiem senatu w kilku kadencjach, bierze aktywny udział w życiu uczelni poprzez prace w licznych komisjach senackich i uczelnianych. Przewodniczył pracom wielu komisji: Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (1993–1996); Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej (2005–2008), od 1994 roku do chwili obecnej przewodniczy Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Brał również udział w pracach Rady Programowej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sekretarz Rady. W latach 1988–2008 był dwudziestokrotnie nagradzany Nagrodami Rektora za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną. W  wyniku uznania osiągnięć dydaktycznych, naukowych i  organizacyjnych został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Złotym i  Brązowym Krzyżem Zasługi (1982, 1978), Srebrną Odznaką Miasta Krakowa (1978), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995). Dwukrotnie otrzymał nagrodę indywidualną MNSzWiT (w  roku 1977 za osiągnięcia naukowe oraz w  roku 1985 za pracę habilitacyjną). Blisko 50-letnie oddanie pracy dydaktycznej i naukowej w tej samej jednostce organizacyjnej prawie od chwili jej powstania, kontynuacja i dbanie o ciągłość i rzetelność podejmowanych badań naukowych, pielęgnowanie cech dobrego pedagoga połączona z życzliwością dla studentów, koleżeńskość i  umiejętność współpracy oraz odpowiedzialność sprawiły, że profesor Jan Szpak jest szanowany i lubiany przez środowisko akademickie.

prof. dr hab. Jacek Purchla – Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

19


WARTO WIEDZIEĆ Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu „Kuriera UEK”, dr Piotr Buła, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, został wybrany na jednego z  17 nowych Ambasadorów Kongresów Polskich – osób, które w  swych międzynarodowych środowiskach rozpowszechniają wiedzę o  atutach naszego kraju, przyczyniając się do pozyskiwania nowych kongresów i konferencji. XI Gala Ambasadorów Kongresów Polskich odbyła się 4 listopada 2010 r. w prestiżowej Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. Wzięli w  niej udział przedstawiciele władz państwowych, władz Krakowa, organizacji rządowych i  pozarządowych, a także świata nauki, mediów oraz branży turystycznej. Wśród wyróżnionych był dr Piotr Buła. Tytuł Ambasadora Kongresów Polskich przyznawany jest osobom, które bezpośrednio, osobiście i skutecznie przyczyniły się do zaproszenia do Polski minimum jednego międzynarodowego kongresu lub konferencji o dużym znaczeniu w okresie ostatnich 3 lat. Dr Piotr Buła jest pomysłodawcą i organizatorem Kongresu MBA – corocznego prestiżowego wydarzenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w  Krakowie. Dwudniowe spotkania panelowe nauki i biznesu skupiają studentów i absolwentów studiów MBA, naukowców oraz praktyków biznesu z  takich krajów, jak: Polska, Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, RPA, USA, Mołdawia, Ukraina, Francja. Patronami merytorycznymi Kongresu MBA są: Stockholm Uni-

WARTO WIEDZIEĆ

Mamy ambasadora!

Od 2006 r. Krakowska Szkoła Biznesu UEK razem ze szwajcarską St. Gallen Business School z powodzeniem realizuje program International MBA na UEK. Studia te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób z  top managementu – dojrzałych zawodowo, świadomych swoich celów i mających sprecyzowaną wizję swojego rozwoju.

Dr Piotr Buła, dyrektor KSB UEK odbiera dyplom Ambasadora Kongresów Polskich.

versity School of Business (Szwecja), St Gallen Business School (Szwajcaria), Grand Valley State University (USA), Suffolk University in Boston (USA), Group ESC Clermont-Ferrand Graduate School of Management (Francja), University of Johannesburg (RPA), UCLA University of California (USA). Celem wiodącym przedsięwzięcia jest integracja szerokiego grona osób, których ścieżka rozwoju zawodowego łączy się ze studiami MBA, to również możliwość niecodziennego spotkania świata nauki i biznesu, poszerzenia wiedzy i kontaktów biznesowych. Udział ekspertów biznesu i  czołowych ekonomistów zapewnia wysoki poziom merytoryczny spotkania, natomiast liczne wydarzenia dodatkowe, jak bankiety, koncerty, gry menedżerskie służą lepszemu

networkingowi. Najbliższy, VII Kongres MBA, odbędzie się w maju 2011 roku. O przygotowaniach będziemy informować m.in. na stronie www.kongresmba.pl oraz w „Kurierze UEK”. Dr Piotr Buła od 2005 r. jest odpowiedzialny za organizację corocznych seminariów międzynarodowych w  Krakowie dla studentów i  pracowników naukowych z  Mołdawii (Akademia Ekonomiczna w  Kiszyniowie) oraz Ukrainy (Uniwersytet Bankowości Centralnego Banku Ukrainy). Reprezentuje i  promuje Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie oraz Krakowską Szkołę Biznesu UEK u  partnerów i  na konferencjach międzynarodowych. Prowadzi ścisłą współpracę między Krakowską Szkołą Biznesu UEK a  Wydziałem Strategii i  Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

Podyplomówka dla Poczty Polskiej W listopadzie została podjęta decyzja o  współpracy Poczty Polskiej z  Krakowską Szkołą Biznesu UEK. Pracownicy Poczty Polskiej wezmą udział w  studiach podyplomowych Audyt i  kontrola wewnętrzna – zarządzanie procedurami w  zapobieganiu nadużyciom, oszustwom i  przestępstwom. „Program studiów został stworzony od podstaw tak, aby spełniał wymagania i oczekiwania Poczty Polskiej. Uczestnicy studiów zapoznają się ze strukturą i zakresem działania służb kontroli wewnętrznej w organizacji, uzyskają kompendium wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów pracy audytora i kontrolera wewnętrznego. Zapoznają się z  czynnikami kryminogennymi poszczególnych rodzajów przestępstw, poznają nowe metody przestępczości gospodarczej (finansowej), komputerowej oraz związanej z fałszerstwem dokumentów” – mówi dr Paweł Krzemiński, kierownik studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK.

20

Zainaugurujemy MBA we Lwowie?

Całej społeczności akademickiej najserdeczniejsze życzenia radosnych, spokojnych, spędzonych w gronie najbliższych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia, sukcesów i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2011. dr Piotr Buła, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK www.uek.krakow.pl

Dyrektor KSB UEK dr Piotr Buła wraz z dyrektorem Programów Międzynarodowych z St. Gallen Business School dr Nicolausem Storzem postanowili poszerzyć swoje działania związane ze studiami MBA. Dzięki kontaktom z  zagranicznymi instytucjami partnerskimi powstał pomysł otwarcia nowego programu MBA na Ukrainie. Do pomysłu z entuzjazmem przyłączył się Lwowski Instytut Bankowości Narodowego Banku Ukrainy. MBA in Banking and Finance to nowy intensywny międzynarodowy program specjalistyczny w dziedzinie bankowości oraz finansów, który ma szanse ruszyć już we wrześniu 2011 r. we

Spotkanie reprezentantów UEK z konsulem RP we Lwowie, A. Drozdem (pierwszy po lewej)

Lwowie. Program składa się z modułów tematycznych obejmujących m.in.: corporate finance, financial accounting, international banking, project financing. Zajęcia z  poszczególnych modułów byłyby prowadzone przez pracowników naukowych z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i St. Gallen Business School oraz praktyków z  przedsiębiorstw zajmujących się danym zagadnieniem w pracy zawodowej. W  ostatnim tygodniu listopada reprezentanci naszej uczelni, m.in. dr Piotr Buła i Łukasz Salwarowski, oraz dr Nicolaus Storz przebywali we Lwowie, by ustalić szczegóły programu i  współpracy. Prowadzono bardzo intensywne

Strefa euro ciągle interesująca

rozmowy, rozważano różne scenariusze, analizowano możliwości prowadzenia studiów nie tylko we Lwowie, lecz również w innych miastach Ukrainy. Podczas wizyty przeprowadzono prezentację naszej uczelni wśród studentów Lwowskiego Instytutu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem. Kilku studentów wyraziło chęć studiów w języku angielskim na UEK. Podczas wyjazdu doszło także do spotkania studentów i  reprezentantów UEK z  konsulem RP we Lwowie. Obie strony wyraziły chęć organizacji Dni Otwartych Edukacji Polskiej we Lwowie, gdzie będzie się zachęcać młodzież polską i ukraińską do studiowania na naszej uczelni.

Dwa lata temu Krakowska Szkoła Biznesu UEK nawiązała współpracę z Narodowym Bankiem Polskim. Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Banku Polskiego zorganizowano studia podyplomowe na dwóch kierunkach: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro oraz Podstawy przedsiębiorczości (studia dla nauczycieli). Oba kierunki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W  ramach projektu zostały wydane dwie publikacje zbiorcze. Pierwsza, „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro – wybrane problemy” pod redakcją naukową prof. dr. hab. Jana Czekaja oraz prof. dr. hab. Stanisława Owsiaka. Druga publikacja to „Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach – wybrane zagadnienia” pod redakcją naukową dr. Piotra Buły. W  bieżącym roku akademickim 2010/2011 Krakowska Szkoła Biznesu UEK uruchomiła kolejną edycję studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro – studia dofinansowane ze środków NBP. Ze względu na duże zainteresowanie środowiska biznesu, zwiększono liczbę miejsc w grupie (w stosunku do pierwszej edycji) z 40 do 60. Projekt adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich i  magisterskich posiadających dyplom z zakresu nauk ekonomicznych, studentów ostatnich lat studiów magisterskich (nauk ekonomicznych) oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego i  nauczycieli szkół ekonomicznych (mających wykształcenie magisterskie ekonomiczne). Główny cel projektu to upowszechnienie wiedzy i  zapoznanie słuchaczy z  tematyką historii i funkcjonowania strefy euro, zaprezentowanie korzyści i kosztów związanych z  przystąpieniem do strefy euro. Poruszane są również zagad-

Od lewej: Marta Wójcik, dr Piotr Buła, dr Konrad Grabiński

nienia związane z terminem i  warunkami akcesji polskiej gospodarki do obszaru euro. Tegoroczna uroczysta inauguracja drugiej edycji studiów Mechanizmy funkcjonowania strefy euro odbyła się 19 listopada. Słuchacze zostali powitani przez przedstawicielkę Narodowego Banku Polskiego, naczelnik Wydziału Statystyczno-Dewizowego Martę Wójcik, dyrektora KSB UEK dr. Piotra Bułę, kierownika studiów podyplomowych dr. Konrada Grabińskiego oraz dr Katarzynę Stabryłę-Chudzio z Katedry Finansów UEK, która poprowadziła pierwsze zajęcia dydaktyczne. Wszystkim słuchaczom życzymy powodzenia i wytrwałości w nauce!

21


(NIE)PEŁNOSPRAWNI

(NIE)PEŁNOSPRAWNI

Adaptacja i integracja w Wysowej

Adaptacja i integracja studentów pierwszego roku ze „starszakami”, mającymi już za sobą kilka lat studiów i aktywnie działającymi w zrzeszeniach, były celem obozu integracyjno-adaptacyjnego w Wysowej Zdroju, zorganizowanego w  dniach 11–14.11.2010 r. przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i  Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK. W obozie wzięli udział studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także studenci z  pozostałych krakowskich uczelni, które należą do międzyuczelnianego porozumienia. Dzięki temu uczestnicy mogli się lepiej poznać, a także wymienić wrażeniami i doświadczeniami. Podczas pobytu Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizowało spotkanie informacyjne, na którym pracownicy BON UEK przedstawili zakres podejmowanych działań wspierających studentów niepełnosprawnych, ofertę kursów językowych, zajęć sportowych oraz zbliżające się wydarzenia. Podobne spotkanie przygotowało również Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK. Jego przewodniczący oraz przedstawiciele pozostałych krakowskich zrzeszeń zaprezentowali projekty, w które organizacja się angażuje, oraz plany na przyszłość. Nie zabrakło informacji o zasadach korzystania z programów PFRON, przydatnych w szczególności studentom I roku. Organizatorzy zadbali o  to, aby obóz na długo pozostał w  pamięci uczestników i  aby każdy znalazł w  nim coś dla siebie. Tradycyjnie odbył się pokaz filmu o tematyce niepełnosprawności. Tym razem był to amerykański film dokumentalny „Murderball” o zawodnikach rug-

22

by poruszających się na wózkach. Film wywołał niemałe poruszenie i żywą dyskusję. Dla miłośników języka migowego i nie tylko studenci niesłyszący zorganizowali minikurs języka migowego. Każdy mógł poznać savoir-vivre głuchych, podstawowe wyrażenia oraz alfabet, czyli wszystko to, co jest potrzebne, aby zamienić z osobą niesłyszącą parę zdań. Kolejnym punktem programu była wycieczka objazdowa po okolicach Beskidu Niskiego oraz wizyta w stadninie koni huculskich w Regietowie, gdzie wszyscy mieli okazję przejechać się bryczkami, a chętni także konno, pod okiem doświadczonego instruktora. Studenci podkreślali, że obóz spełnił ich oczekiwania. Niekwestionowanym jego atutem było to, że dał im możliwość nawiązania nowych kontaktów. A  o  to wrażenia po obozie jednego z uczestników, Jakuba Moskala: „W przerwie od nauki do kolejnego kolokwium z fizyki sprawdziłem skrzynkę pocztową. Obok spamu z  ofertami ubezpieczenia i  reklamami solariów spostrzegłem wiadomość od BON. Zaintrygowany przeczytałem, iż organizowany jest obóz integracyjno-adaptacyjny dla osób niepełnosprawnych. Zdecydowałem się pojechać. Opłacało się. Jestem bardzo zadowolony. Poznałem wielu naprawdę fajnych ludzi i świetnie się bawiłem. Była to miła odmiana od codziennej szarej akademickiej rzeczywistości. Mam nadzieję, że to nie był mój ostatni wyjazd”.

„Stanisław Kmiecik urodził się w 1971 r. w Klęczanach koło Nowego Sącza. Nie mając od urodzenia rąk, już jako 5-letni chłopiec zaczął malować ustami i  nogami. Stosowane najczęściej przez artystę techniki malarskie to: akryl, olej, pastel, akwarela, tempera, rysunek ołówkiem. Stanisław lubi eksperymentować z innymi technikami malarskimi. Jest samoukiem. Artysta znany jest ze swoich spokojnych i bardzo dokładnych studiów budynków. Ulubione tematy malarskie to: krajobraz rodzinnych okolic, martwa natura, akt, a  także obrazy surrealistyczne pełne bardzo osobistych metafizycznych nastrojów. Poza sztuką, uwielbia jeździć samochodem, który sam prowadzi nogami. Brał udział w  rajdach samochodów terenowych 4x4. Do Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami z siedzibą w  Księstwie Lichtenstein-VDMFK należy od 1989 r. jako stypendysta, a 2005 r. członek zrzeszony”.

Stopami malowane Takie informacje możemy odnaleźć na stronie artysty. 30 listopada ten niezwykle ciepły człowiek odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i opowiedział o swojej twórczości, pasjach i  podejściu do życia. Organizatorami spotkania oraz wystawy prac artysty są Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK oraz Biblioteka Główna UEK. Wernisaż rozpoczął wystawę prac, która będzie trwać do 22 grudnia. Można je określić jako swoisty performance, gdyż Stanisław

Kmiecik w trakcie rozmowy z gośćmi rysował stopami kolejne dzieło. Może budzić to kontrowersje. Wielu z  widzów mogło się zastanawiać: jak to? Zupełnie z głowy? Bez inspiracji z zewnątrz? Ależ oczywiście! Konkretny obraz to kolejna historia, która dzieje się tu i  teraz. Sam artysta mówi, że rysunek, który właśnie tworzy, to wariacja na temat. Na pytanie, skąd czerpie natchnienie, odpowiada, że niemal każda chwila stanowi zaczątek malunku.

Prace artysty nie są jednorodne. Znajdziemy wśród nich pejzaże, martwe natury, portrety, precyzyjnie ujęte detale architektoniczne. Każdy ujawnia niezwykłą wrażliwość malarza na piękno przyrody – ciekawe operowanie plamą barwną z pewnością przykuwa wzrok. Kolorystyka jest żywa, obrazy chcą „wyjść” do odbiorcy. Na każdym spotkaniu z  publicznością artyście towarzyszy żona. Oboje otwarcie rozmawiają o  swoich problemach. Ich zdaniem wrażliwości należy się uczyć – szczególnie należy o to zadbać u dzieci. Według żony artysty dziecko jest z natury szczere i warto podsycać w  nim otwartość i  odwagę. Dlatego też lubią gościć w szkołach i przedszkolach. Kiedy Stanisław Kmiecik zaczął swoją przygodę z  rysunkiem, nie podejrzewał, że będzie to dla niego tak ważnym przedsięwzięciem. Jak sam przyznaje – stanowi to dla niego główny środek utrzymania. Rysunek tworzony na żywo pozostawiony został na pamiątkę bibliotece uniwersyteckiej. Każdy z widzów był z pewnością urzeczony ciepłem, jakie emanowało z dzieł malarza, a także samą osobowością Stanisława Kmiecika – jego otwartością, szczerością i bezpośredniością.

Emilia Rydzewska

BEZPIECZNA UCZELNIA

Nieraz widzimy, jak w zimę tzw. niedzielni kierowcy zostawiają pojazd na parkingu bądź przed blokiem przykryty plandeką. Nic bardziej błędnego – blacha nie oddycha, gromadzi się wilgoć i działa korozja. Podobnie niszczą się elementy zawieszenia i silnika . W celu bezpiecznego użytkowania samochodu w zimie trzeba go należycie do niej przygotować. Oto parę cennych wskazówek: • przed nastaniem zimy pamiętajmy o wymianie opon na zimowe, • warto zrobić przegląd zawieszenia pojazdu, nie zapominając o układzie jezdnym, • sprawdzić klocki hamulcowe, • sprawdzić poziom oleju oraz płyn chłodzący w chłodnicy, • przy silnikach diesla warto przy tankowaniu dolewać do paliwa substancje wspomagające jego działanie przy niskich temperaturach, • warto zakupić zimowe płyny do spryskiwaczy, W  okresie zimowym korzystamy z  wyjazdów na narty czy snowboard do górskich miejscowości, pamiętajmy zatem o:

Ewelina Durlak Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

www.uek.krakow.pl

Jazda autem zimową porą – nic strasznego, a nawet przyjemność! • z abraniu ze sobą łańcuchów przeciwpoślizgowych na koła, • umieszczeniu nart albo deski snowboardowej na bagażniku umieszczonym na dachu pojazdu (przewożenie sprzętu narciarskiego wewnątrz pojazdu w trakcie zaistnienia zdarzenia drogowego może zwielokrotnić jego skutki) i jego właściwym zamocowaniu, • sprawdzeniu stanu gum w  wycieraczkach przednich i tylnych szyb samochodu, • odśnieżeniu pojazdu w  celu uzyskania właściwej widoczności z wnętrza pojazdu, • dokładnym wyczyszczeniu lamp tylnich i przednich. Okres zimowy z  uwagi na krótszy dzień wiąże się z jazdą po zmroku. W czasie podróży pamiętajmy o  zachowywaniu szczególnej ostrożności i  dostosowaniu prędkości do warunków drogowych. Często nawierzchnia czarna i  sucha może być śliska, co wydłuża drogę hamowania, a w konsekwencji może doprowa-

dzić do zderzenia pojazdów. Piesi poruszający się po poboczach dróg ze względu na ciemne ubranie są słabo w widoczni – wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do potrącenia. Należy bezwzględnie stosować się do znaków drogowych. To zagwarantuje nam bezpieczną jazdę. W  miejscach wskazanych na znakach lub zaśnieżonych należy używać łańcuchów przeciwpoślizgowych, stosując się do wskazówek podanych przez producenta co do zakładania łańcuchów oraz dopuszczalnej prędkości pojazdu z łańcuchami. Jazda zimą może być przyjemnością, ale tylko wtedy, gdy przestrzegamy przepisów ruchu drogowego i  poruszamy się sprawnym technicznie pojazdem.

mgr Mariusz Rozwadowski – pełnomocnik rektora ds. ZSB

23


PROJEKTY

WARTO WIEDZIEĆ

INES – infrastruktura wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce Ekonomia społeczna jako koncepcja pozwalająca na stymulowanie rozwoju lokalnego i  budowanie potencjału społeczności lokalnych zyskuje na znaczeniu. Coraz częściej podkreśla się jej rolę w rozwoju gospodarki lokalnej, rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb poszczególnych społeczności. W  Polsce jednym z  regionów, uznanym za najbardziej aktywny z  zakresie rozwijania idei ekonomii społecznej, jest Małopolska. W działania wspomagające podmioty ekonomii społecznej na tym obszarze czynnie włącza się Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK (MSAP). Najnowszym przedsięwzięciem MSAP w  zakresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej jest projekt „INES – infrastruktura wsparcia ekonomii społecznej w  Małopolsce”, realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez partnerstwo trzech instytucji: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Fundację Gospodarki i  Administracji Publicznej oraz MSAP. INES stanowi ponadto część systemu wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce. System ten tworzy wspólnie pięć projektów:  INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce;  Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej;  Małopolski Instytut Ekonomii Społecznej;  Małopolski Inkubator Ekonomii Społecznej;  Sieć MOWES – Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Nadrzędnym celem projektu INES jest wzmocnienie i  rozwój sektora ekonomii społecznej w Małopolsce poprzez stworzenie profesjonalnej infrastruktury wsparcia, kreowanie przyjaznego otoczenia dla podmiotów ekonomii społecznej i  budowanie świadomości społecznej. Cele szczegółowe projektu określono w następujący sposób:  wzmocnienie systemu wsparcia sektora ES przez utworzenie infrastruktury działającej w regionie,  poprawa zarządzania przedsiębiorstwami ekonomii społecznej przez dostarczenie usług prawnych, księgowych i  marketingowych oraz organizację szkoleń dla kadry zarządzającej,  podnoszenie poziomu wiedzy i  umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia PES poprzez cykl szkoleń i  doradztwo dla osób fizycznych,  budowanie przewagi konkurencyjnej PES w oparciu o partnerstwo z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,

24

 budowanie świadomości społecznej przez promocję idei PES oraz zatrudnienia w sektorze ES. W  ramach projektu zaplanowano sześć działań o charakterze merytorycznym:  tworzenie i  funkcjonowanie infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce poprzez utworzenie Centrum Spółdzielczego, Centrum Przedsiębiorczości Społecznej oraz czterech Punktów Wsparcia,  świadczenie usług prawnych, księgowych i  marketingowych dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej,  świadczenie doradztwa indywidualnego i grupowego,  organizacja szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i  umiejętności potrzebnych do założenia i  prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,  świadczenie usług wspierających rozwój partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w Małopolsce,  promocja ekonomii społecznej i  zatrudnienia w sektorze.

MSAP realizował będzie zadania związane z rozwojem partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w Małopolsce. Przyczynić się mają one do budowania przewagi konkurencyjnej podmiotów ekonomii społecznej w  oparciu o współpracę z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i  integracji społecznej. Dla realizacji celu zostanie zorganizowanych dziesięć seminariów lokalnych, do udziału w których zostaną zaproszeni przedstawiciele ww. instytucji. Głównym celem spotkań będzie upowszechnianie idei ekonomii społecznej oraz wskazanie na partnerstwo międzysektorowe jako ważny element budowania potencjału sektora ekonomii społecznej oraz jeden z kluczowych czynników rozwoju lokalnego. W celu popularyzacji ww. tematyki zostanie opracowana publikacja opisująca doświadczenia budowania partnerstw i  prezentująca przykłady w tym zakresie.

Magdalena Pokora Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Inauguracja kolejnych edycji studiów podyplomowych Ekonomia społeczna Dnia 23 października 2010 r. w Starej Auli UEK odbyła się uroczysta ina­ uguracja II i  III edycji studiów podyplomowych Ekonomia społeczna, prowadzonych przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP). Uroczystość otworzył dyrektor MSAP – dr Jarosław Bober, a w imieniu uczelni uczestników powitał dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK. Wykład inauguracyjny wygłoszony przez dr hab. Janinę Filek, prof. UEK, był poświęcony rozważaniom dotyczącym filozoficznych korzeni ekonomii społecznej. Wymiar ontologiczny źródeł ekonomii społecznej prelegentka ujęła poprzez odwołanie do idei wspólnoty, a mówiąc o  aspekcie antropologicznym przeciwstawiła indywidualizm wspólnotowości, konkludując, że ekonomia społeczna umożliwia syntezę obu stron natury człowieka i rzeczywistą realizację tej natury. W  wymiarze polityczno-prawnym prof. Filek dostrzegła, że koncepcja ta wspie-

WIEŚĆI Z ZOD-ÓW Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy Klasa menedżerska w Dębicy W  roku szkolnym 2010/2011 objęto patronatem UEK „klasę menedżerską” utworzoną w  II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy. W  ramach współpracy uczniowie uzyskali możliwość udziału w  wybranych wykładach i  konsultacjach, szczególnie z przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości, wiedzy o  prawie, finansów, ekonomii, jak również możliwość korzystania z  biblioteki ZOD w  Dębicy. Poprzez działania tego typu podjęta została próba aktywnego doskonalenia młodzieży w  celu lepszego jej przygotowania do studiowania i  rozwijania jej zainteresowań.

Dotacja Marszałka Województwa Podkarpackiego W 2010 r. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w  Dębicy uzyskał po raz drugi dotację Marszałka Województwa Podkarpackiego, przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej uczelni w Dębicy. Środki pozyskane z  ww. dotacji zostały przeznaczone na zakup dobrej klasy komputerów, oprogramowania oraz sprzętu typu „Infokiosk” – kiosk multimedialny, tablica interaktywna, tablice flipchartowe, tablice bezkredowe (do wszystkich sal wykładowych i  ćwiczeniowych), projektory multimedialne (do wszystkich sal wykładowych i ćwiczeniowych).

Opłatek 2010 21 grudnia br. w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Dębicy UEK odbędzie się tradycyjne przedświąteczne spotkanie opłatkowe, w  którym jak każdego roku wezmą udział władze uczelni, miasta, powiatu, gminy, zaproszeni goście oraz pracownicy i studenci.

www.uek.krakow.pl

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia pragnę złożyć Państwu oraz Państwa Rodzinom: władzom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownikom, studentom, sympatykom Uczelni oraz ośrodka dębickiego najserdeczniejsze życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i rodzinnej atmosferze. Niech Nowy 2011 Rok będzie czasem pokoju oraz realizacji zawodowych osobistych zamierzeń.

ra w rzeczywisty sposób zasady demokracji. Aspekt etyczny natomiast pojawia się w przedsięwzięciach ekonomii społecznej, ponieważ ufundowana jest ona na życzliwości, pomocy wzajemnej i umiarze. W uroczystości wziął także udział Krzysztof Więckiewicz – dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który opowiedział o  polityce państwa wobec ekonomii społecznej i nakreślił perspektywy rozwoju tego sektora w Polsce. Dyskusja o ekonomii społecznej trwała nadal podczas wspólnego zdjęcia oraz koktajlu przygotowanego przez przedsiębiorstwo społeczne „Cogito”. Studia podyplomowe Ekonomia społeczna, realizowane w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, mają na celu podnoszenie kompetencji osób zajmujących się aktywizacją zawodową i  integracją społeczną oraz stworzenie forum wymiany doświadczeń w tym zakresie. W drugiej i trzeciej edycji studiów bierze udział 80 słuchaczy z całej Polski rekrutujących się głównie z organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej. Studia są w  całości finansowane ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, trwają dwa semestry

i składają się z sześciu komplementarnych modułów: 1. Ekonomia społeczna: stan obecny i  perspektywy. 2. Nauki społeczne. 3. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej. 4. Finansowanie przedsięwzięć społecznych. 5. Otoczenie prawne ekonomii społecznej. 6. Innowacje społeczne. Docelowo, w latach 2010–2013 MSAP planuje wręczyć dyplomy ukończenia studiów 260 absolwentom biorącym udział w  ośmiu edycjach studiów.

dr Tomasz Geodecki – koordynator studiów, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

dr hab. Artur Hołda, prof. UEK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25


WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

Zainteresowanie pierwszą w historii edycją Akademii Analizy Fundamentalnej pod patronatem Koła Naukowego Rynku Kapitałowego INDEX oraz Pricewaterhouse­ Coopers przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Lista uczestników musiała zostać zamknięta po 36 godzinach od rozpoczęcia zapisów ze względu na osiągnięcie maksymalnego limitu 130 miejsc. W  kolejnych dniach liczba zgłoszeń wzrosła do 270.

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

Akademia BZ WBK formalnie rozpoczęta

Akademia

Analizy Fundamentalnej Ogromne zainteresowanie Akademią pod patronatem PwC pokazuje, jak bardzo potrzebne są studentom podobne szkolenia organizowane przez koła naukowe i firmy współpracujące z Uniwersytetem.

Jak przebiegała Akademia? Akademia Analizy Fundamentalnej rozpoczęła się 8 listopada. Pierwsze spotkanie dotyczyło Analizy makrootoczenia. Wykład prowadzili Paweł Bieniasz i Michał Bugajski, studenci UEK i  członkowie Koła Naukowego INDEX. Uczestnicy zajęć mogli dowiedzieć się, na jakiej zasadzie funkcjonują wskaźniki makroekonomiczne, takie jak: Chicago PMI, Consumer Confidence Index, Index ISM. Zwrócono uwagę na dużą przydatność w  podejmowaniu decyzji inwestycyjnych wskaźników badających nastroje wśród konsumentów i  producentów. Zobrazowane zostały techniki pomiaru rynku pracy i  rynku nieruchomości w  Stanach Zjednoczonych. Zaprezentowano zależności między wskaźnikami makroekonomicznymi a indeksami giełdowymi. Spotkanie zakończyło się omówieniem wpływu sytuacji demograficznej, prawnej i technologicznej na wyniki finansowe spółek. Tydzień później uczestnicy akademii wzięli udział w  wykładzie dotyczącym Analizy sektorowej. Na wykładzie, prowadzonym przez członków koła naukowego Marcina Sułkowskiego i  Ryszarda Miodońskiego, przedsta-

wiono porównania subindeksów sektorowych indeksu WIG (m.in. WIG Budownictwo, WIG Banki). Uczestnicy spotkania mogli zauważyć, że w tych samych okresach czasowych stopy zwrotu znacznie różnią się od siebie w wybranych sektorach. Omawiano także sektor energii i sektor farmaceutyczny w Polsce. Na tych dwóch przykładach zaprezentowano podstawy analizy sektorowej w praktyce. Trzecie spotkanie Akademii Analizy Fundamentalnej, prowadzone przez Łukasza Koterwę, menedżera Grupy ds. Rynków Kapitałowych w PricewaterhouseCoopers, dotyczyło Wyceny spółki w  teorii i  praktyce. Słuchacze wykładu mieli okazję dowiedzieć się, jak przeprowadza się proces wyceny przedsiębiorstwa w  świecie biznesu. Pierwsza część spotkania dotyczyła zalet i  wad poszczególnych metod wyceny (zdyskontowane przepływy pieniężne, metoda porównawcza oraz metoda majątkowa). W  drugiej części Łukasz Koterwa przedstawił praktyczne problemy, które może napotkać wyceniający, między innymi premię za kontrolę, dyskonto za brak płynności, czy też problemy związane ze stopą dyskontową. Ostatnie spotkanie Akademii, 26 listopada, poprowadził Jarosław Palejko – starszy konsultant w Grupie ds. Rynków Kapitałowych Price­ waterhouseCoopers. Wykład zatytułowany Wycena spółki w teorii i praktyce – część II dotyczył praktycznych aspektów wyceny metodą dochodową (DCF). Prowadzący w pierwszej

kolejności omówił założenia, metodologię obliczeń oraz dobór właściwych informacji, na których powinny opierać się prognozy przyszłych przepływów pieniężnych, a następnie zaprezentował sposób kalkulacji stopy dyskontowej, której prawidłowe oszacowanie jest istotne, gdyż znacząco wpływa na wynik wyceny. Jarosław Palejko zwrócił także uwagę uczestników Akademii na ewentualne pułapki czyhające na sporządzających wyceny. Spotkanie zakończyło się ćwiczeniami. Zadaniem studentów było obliczenie kosztu kapitału własnego, średnioważonego kosztu kapitału (WACC) oraz dokonanie wyceny spółki. Uczestnicy Akademii Analizy Fundamentalnej na ostatnim spotkaniu otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w  wykładach oraz upominki od PricewaterhouseCoopers. Prezentacje z wykładów, galerię zdjęć i filmowe podsumowanie Akademii można znaleźć na stronie internetowej Koła Naukowego INDEX pod adresem: www.index.uek.krakow.pl. Koło Naukowe INDEX już teraz zaprasza na kolejne edycje Akademii. W marcu 2011 r. odbędzie się Akademia Analizy Technicznej, w  planach jest organizacja Akademii Rynku Forex.

Michał Bugajski – koordynator Akademii Analizy Fundamentalnej, student III roku Finansów i rachunkowości, Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX.

Rozmowa z Jarosławem Palejko

17 listopada 2010 r. przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Banku Zachodniego WBK podpisali umowę dotyczącą organizowanej wspólnie Akademii BZ WBK, dającej studentom naszej uczelni szansę wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na studiach. Podpisania umowy dokonali: dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor ds. studenckich, Łukasz Mleczko – dyrektor Biura Regionu Małopolsko-Podkarpackiego BZ WBK i  Grzegorz Kwiatkowski – dyrektor 2. Oddziału Centrum BZ WBK w  Krakowie. Prorektor Andrzej Chochół wyraził zadowolenie z  dynamicznie rozwijającej się współpracy pomiędzy Uniwersytetem a uznanymi na rynku firmami. Pozwala ona bowiem rozszerzyć wiedzę teoretyczną nabywaną przez studentów podczas zajęć o  praktyczne zagadnienia gospodarcze. Przedstawiciele banku podkreślili konieczność przenikania się środowisk biznesowych i  akademickich, z  czego korzyści czerpią obie strony. Wspomnieli również, że Grupa Santander, która jest obecnie w trakcie przejmowania BZ WBK, ma długie tradycje współpracy z uniwersytetami. Obecnie jest ona partnerem ponad 800 uczelni z 14 krajów. Cykl warsztatów Akademii Bankowości BZ WBK, którego współkoordynatorem ze strony naszego Uniwersytetu jest Koło Naukowe Bankowości, rozpoczął się w  czerwcu bieżącego roku spotkaniem z Jolantą Wiewiórą, menedżerem zasobów ludzkich BZ WBK. Studenci mogli

dowiedzieć się, jak wygląda proces rekrutacyjny w banku i jakich błędów należy unikać w aplikacji i podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Gościem drugiego spotkania z tego cyklu, które odbyło się 24 listopada br., był Maciej Reluga – główny ekonomista BZ WBK. Wykład ten był wyjątkowo otwarty dla wszystkich studentów. Bardzo licznie przybyli mogli dowiedzieć się, jak wygląda analizowanie i  prognozowanie zjawisk gospodarczych w  banku. Tematem przewodnim wykładu były szanse Polski na ekspansję gospodarczą w  2011  r. Z  pewnością nikt z  przybyłych nie był zawiedziony. Maciej Reluga z chęcią odpowiadał na wszystkie pojawiające się pytania. W będących przedmiotem umowy warsztatach weźmie udział 60 studentów wyłonionych w  drodze rekrutacji. Zaplanowano łącznie siedem spotkań, podczas których studenci będą mogli poznać pracę pracowników banku oraz zmierzyć się z rzeczywistymi problemami, które rozwiązują oni na co dzień. W  kolejnych miesiącach uczestnicy Akademii Bankowości będą zapoznawani z zagadnieniami dotyczącymi między innymi innowacyjności w  bankowości, analizy kredytowej przedsiębiorstw oraz zarządzania aktywami. Zakończenie cyklu planowane jest na kwiecień 2011 r., a  najlepsi studenci wyłonieni podczas warsztatów będą mieli okazję odbyć praktyki w Banku Zachodnim WBK.

Sabina Serafin – wiceprezes KN Bankowości

– starszym konsultantem w Grupie ds. Rynków PricewaterhouseCoopers. Jak PwC postrzega współpracę ze studentami?

Jak PwC ocenia zainteresowanie studentów Akademią?

Czy warto organizować podobne akademie w przyszłości?

PwC to firma, która od lat utrzymuje bardzo dobre relacje ze środowiskiem akademickim. Jeśli tylko mamy możliwość, wspieramy inicjatywy studenckie, dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Organizujemy też wiele programów i konkursów we własnym zakresie jak chociażby „Grasz o  staż” czy „Experience PwC”. Jest to doskonała okazja dla młodych osób, aby poznać naszą branżę, specyfikę pracy oraz zaplanować własną karierę. Część studentów już pracuje, a pozostali niebawem zaczną – także razem z nami. Podsumowując współpracę ze studentami, jestem przekonany, że przynosi im wiele korzyści.

Byłem mile zaskoczony, gdy przed wykładem wypełniła się 120-osobowa aula. Z tego co wiem, zainteresowanie pozostałymi wykładami było także spore. To bardzo dobre zjawisko, że już na drugim lub trzecim roku studenci potrafią zidentyfikować swoje zainteresowania na tyle, by móc odpowiedzieć sobie na pytanie: „Co chcę robić po studiach?”. Zajęcia z  ekspertami firm mają tę zaletę, że pozwalają skonfrontować teorię z  praktyką i dają wyobrażenie, jak wygląda praca w finansach. Pozytywnie oceniam również to, że coraz więcej studentek interesuje się tematyką wycen.

Na pewno tak. Nasza firma rozwija się dynamicznie, co oznacza, że z pewnością będziemy dalej zatrudniać wiele młodych osób, którzy w pewien sposób stanowią jej fundament. Zależy nam na kontakcie z  nimi, więc z  całą pewnością z  UEK nie znikniemy. Zamierzamy być nadal dostępni i  widoczni dla studentów. Organizacja Akademii to jeden ze sposobów, ale zachęcamy także do udziału w  pozostałych inicjatywach PwC bądź odbywających się pod naszym patronatem. Kluczowe są także praktyki, które są najlepszą metodą, aby nas poznać i – co ważniejsze – dać się poznać. Dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor ds. studenckich, Łukasz Mleczko – dyrektor Biura Regionu Małopolsko-Podkarpackiego BZ WBK i Grzegorz Kwiatkowski – dyrektor 2.Oddziału Centrum BZ WBK w Krakowie podpisują umowę dotyczącą Akademii BZ WBK.

26

www.uek.krakow.pl

27


MEDIA

MEDIA

Kolejny rekordowy miesiąc w mediach!

Porównanie ilości informacji o UEK w mediach 2008-2009-2010 300

250

246 220

200

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, dzięki aktywności społeczności naszej uczelni udało nam się zaistnieć intensywnie w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Najbardziej medialnymi wydarzeniami mijającego miesiąca były m.in.: Krakowski Festiwal Górski, Internetowa Rewolucja Google, występ Katarzyny Sochackiej w  programie „Mam talent”, Turniej Tańca Towarzyskiego AS oraz debata kandydatów na prezydenta Krakowa, zorganizowana przez Koła Naukowe GAP oraz „Homo Politicus”. Dużo uwagi media poświęciły także inicjatywom promującym przedsiębiorczość, tj. inauguracji Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na UEK oraz Małopolskiemu Tygodniowi Przedsiębiorczości, którego znakomita większość spotkań odbyła się na naszej uczelni.

188

177 159

150

100

96

153

79

38

33 0

18

10 styczeń

luty

88

marzec

31

25

kwiecień

Rok 2008

17 maj

czerwiec

57

Rok 2009

20 lipiec-sierpień

80

77

46 28

141

123

111 98

79 50

180

23

12 wrzesień

październik

23

15 listopad

grudzień

Rok 2010

Ranking „Najbardziej medialni UEK – 2010” Po raz pierwszy w historii naszej uczelni postanowiliśmy wyłonić najbardziej medialnych pracowników, studentów oraz absolwentów UEK w ciągu całego roku kalendarzowego. Analiza aktywności w mediach ww. jednostek przeprowadzona zostanie na początku stycznia. Wyniki opublikujemy w kolejnym wydaniu „Kuriera UEK”. W opracowywanym rankingu zamierzamy skupić się przede wszystkim na najpoważniejszych i najpopularniejszych mediach o charakterze informacyjnym oraz ekonomicznym, tj. dziennikach („Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”, „Puls Biznesu”, „Rzeczpospolita”, „Parkiet”), tygodnikach („Polityka”, „Newsweek”, „Wprost”, „Gazeta Finansowa”), miesięcznikach („Forum Akademickie”, „Gazeta Bankowa”, „Forbes”), telewizjach (TVP, Polsat, TVN CNBC, TVN) oraz w branżowych portalach internetowych. Wykorzystamy także wyniki codziennego monitoringu mediów, prowadzonego przez Sekcję Prasową Kancelarii Rektora, oraz informacje nadsyłane do Sekcji w ciągu całego roku kalendarzowego. Podobnie jak na początku ubiegłego roku akademickiego, także dziś prosimy o przesyłanie (do 3.01.2011 r.) na adres rzecznik@uek.krakow.pl informacji o Państwa aktywności w mediach w 2010 r. Zachęcamy także do bieżącego kontaktu z Sekcją Prasową Kancelarii Rektora UEK przy okazji każdego kontaktu z dziennikarzami.

Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK Piotr Bednarski – Sekcja Prasowa Kancelarii Rektora UEK

28

www.uek.krakow.pl

29


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

-r

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

y r u t l u k e Różn , e j a z c y w z óżne

czyli co

ziesz d je y w im n a z , ć ie z musisz wied

Co trzeba wiedzieć przed wyjazdem stypendialnym? Czy dłuższy pobyt za granicą może nas zaskoczyć? Czy trudno dogadać się z innymi? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w niniejszym tekście. Artykuł wyjaśnia wątpliwości związane ze zmianą miejsca nauki i zamieszkania oraz przedstawia najbardziej reprezentatywne dla różnych kultur wartości, postawy i zwyczaje, które poznać powinny osoby ubiegające się o wyjazd.

Aspiracje wielu absolwentów szkół wyższych wykraczają daleko poza lokalne miejsca pracy i sięgają instytucji prowadzących działalność międzynarodową, poza granicami kraju, ale każdy wyjazd – zwłaszcza dłuższy – uświadamia, że świat, mimo iż stał się „mniejszy”, jest bardzo zróżnicowany.

Komunikacja interpersonalna Podstawowym problemem, z jakim możemy się spotkać wyjeżdżając, jest problem komunikacyjny. Jego źródło tkwi o  wiele głębiej, niż by się wydawało. Jest on zupełnie niezależny od biegłości językowej. Związany jest z tym, iż w różnych regionach świata istnieją kultury, które określa się naukowo wysokokontekstowymi lub niskokontekstowymi. W tych pierwszych najważniejsze są przesłanki niewerbalne, takie jak: gesty, ton głosu, momenty ciszy, treści przenoszone wzrokowo. Informacje przekazywane są często nie wprost, lecz metaforycznie. Takie sposoby komunikacji charakterystyczne są najbardziej dla kultur pozaeuropejskich. W  tych drugich (niskokontekstowych) nacisk kładziony jest na komunikację werbalną. Słowa rozumiane są dosłownie. Ten styl komu-

30

nikacji (zwłaszcza w biznesie) cechuje kraje zachodnie. Kultura europejska, która króluje także w Ameryce, jest zasadniczo niskokontekstowa. W wyniku starcia się obyczajów ludzi reprezentujących różne wzorce kulturowe powstaje konflikt. Człowiek z  kultury wysokokontekstowej może np. poczuć się urażony bezpośredniością komunikacji ludzi z kultury niskokontekstowej lub szuka podtekstów, których zwyczajnie nie ma. Człowiek z  kultury niskokontekstowej nie odczytuje właściwie (lub w ogóle) subtelnie przekazywanych przez ludzi z  kultury wysokokontekstowej sugestii, informacji, krytyk czy pochwał. Oczywiście rozróżnienie to jest na potrzeby artykułu dość uproszczone. W każdej kulturze znajdują się obszary bardziej i mniej kontekstowe. Zależy to od pozycji społecznej ludzi, ich wykształcenia i obycia w świecie.

Miejsce w społeczeństwie Drugą bardzo ważną różnicą kulturową, z którą można się zetknąć w czasie przebywania poza krajem, jest stosunek do indywidualizmu i  wspólnotowego traktowania społeczeństwa. Warto o  tym pamiętać, wybierając się na stypendium w niektóre oddalone od Europy miejsca, choćby do Azji.

W Europie Zachodniej i  krajach Ameryki króluje kultura indywidualistyczna. Człowiek jest tu postrzegany przede wszystkim jako jednostka. Ceni się konkurencję, niezależność, indywidualne osiągnięcia, odpowiedzialność za wybory jest osobista, więzi rodzinne i  grupowe są słabe i  nie definiują człowieka w  takim stopniu jak to, co sam reprezentuje. Własność prywatna i prywatność jest święta. W krajach tych spotykamy się z większym przyzwoleniem społecznym w  sprawach dotyczących szeroko pojętej odmienności. W  kulturze wspólnotowej osiągnięcia osobiste traktowane są jako część reputacji grupy, nacisk kładziony jest na kooperację, ważne są więzi rodzinne i obowiązki wobec członków rodziny. Dobro grupy jest ważniejsze niż dobro indywidualne. Ten typ społeczeństwa jest najbardziej charakterystyczny dla Azji, jego przedsmak zaobserwować można też za naszą wschodnią granicą. Zazwyczaj problem w kontaktach z przedstawicielami obu grup kulturowych pojawia wówczas, gdy członkowie kultury indywidualistycznej chcą konkurować w grupie i przypisywać swoje osiągnięcia wyłącznie sobie, podczas gdy członkom kultury wspólnotowej ten styl wydaje się arogancki, egoistyczny i  niezgodny z ich systemem wartości. Indywidualiści z kolei uważają, że typ wspólnotowy ma skłonność do zawłaszczania cudzych sukcesów i „spłaszczania” indywidualnych osiągnięć.

Poczucie czasu Trzecią ważną kwestią w spotkaniach z innymi kulturami jest poczucie czasu. Ważna jest umiejętność rozróżnienia dwóch pojęć: pojęcia czasu monochronicznego i synchronicznego. Czas monochroniczny to czas liniowy. Czas, który mierzy się zegarem. Czas, który uważany jest za coś niepowtarzalnego – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są wyraźnie oddzielone. Tempo życia jest zwykle szybkie, przez co kultura faworyzuje energię i młodość. Człowiek ma władzę nad swoim czasem, planuje go, czas służy osiągnięciom. Czas postrzegany synchronicznie jest cyklem, wszystko mija i  powraca, jest przez to poza władzą człowieka. Nie ma poczucia wła-

www.uek.krakow.pl

sności czasu i władzy nad nim. W takiej tradycji podczas spotkań ludzie często mówią naraz i nie jest to postrzegane jako problem. Tempo życia jest wolniejsze, punktualność nie jest tak ważna, ceni się wiek dojrzały – za doświadczenie i dystans do rzeczywistości. Uczestnictwo, robienie czegoś, atmosfera związana z działaniem są ważniejsze niż efekt i realizacja celów. Różne podejście do czasu bywa przyczyną poważnych frustracji na styku różnych kultur. Dzieje się tak zwłaszcza w  przypadku nastawionej na jakiś cel współpracy biznesowej czy innej mającej charakter zadaniowy. Główne zarzuty w  zetknięciu przedstawicieli obu kręgów kulturowych to: niedotrzymywanie terminów, lekki stosunek do stawianych celów, brak luzu w  załatwianiu spraw, wprowadzanie nerwowej atmosfery, brak dystansu do życia.

Hierarchia Ostatnią różnicą różnych kręgów kulturowych jest stosunek do władzy i przełożonych. Dystans władzy to stopień, w jakim ludzie postrzegają różnice w  hierarchiach społecznych. To bardzo ważne rozróżnienie i  umiejętność w  przypadku podejmowania zadań

Re

służbowych w zróżnicowanym środowisku kulturowym. Dystans władzy ma niewiele wspólnego z  samą obecnością różnic społecznych i obiektywnym ich rozmiarem. Określa jedynie, jak są one traktowane podczas interakcji służbowych. Kultury wysokiego dystansu władzy podkreślają różnice pozycji poprzez zachowania wyrażające demonstracyjną uległość. Hierarchia jest ustalona bardzo sztywno i  akceptowana przez wszystkich. Władza może dużo i nie musi się tłumaczyć. W  kulturach niskiego dystansu władzy pozycję zdobywa się przez własne zasługi. Wierzy się w możliwość zmiany statusu. Zakres władzy jest ograniczony, stosunki między ludźmi z różnych szczebli hierarchii są pełne wzajemnego szacunku i mają charakter partnerski. Dąży się do minimalizacji biurokracji, skupia się na tym, co praktyczne i wydajne.

y zagran n ia m y w y m ra g ro p krutacja na

Biuro Programów Zagranicznych i Dział Współpracy Międzynarodowej zapraszają studentów do rekrutacji na wyjazdy zagraniczne z  programów: Erasmus, Erasmus z opcją EMBS, Erasmus z opcją Double Diploma, Direct Entry oraz wynikające z umów wielostronnych koordynowanych przez BPZ i DWM. Pierwszym obowiązkowym etapem rekrutacji jest kwalifikacja ze względu na kompetencje językowe. I tura

II tura

do 9.12.2010

do 7.01.2011

Język angielski

13.12.2010

10.01.2011

Języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

14.12.2010

11.01.2011

Rejestracja na egzamin oraz składanie kopii certyfikatów (do wyboru tylko jedna tura)

Zgłoszenia na egzamin z języka ukraińskiego należy przesyłać na lankoa@uek.krakow.pl. Szczegóły dotyczące tego etapu znajdują się na www.sjo.uek.krakow.pl (zakładka Stypendia). Kwalifikacja językowa oznacza złożenie kopii certyfikatu językowego i/lub przystąpienie do egzaminu organizowanego przez SJO na potrzeby rekrutacji. Nie są brane pod uwagę: kursy języków obcych, kursy/zajęcia odbyte w ramach częściowych studiów zagranicznych, lektoraty, zajęcia w językach obcych prowadzone w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum oraz wyniki kwalifikacji językowej z poprzednich lat.

Wymagane w procesie rekrutacji dokumenty należy złożyć w BPZ w terminie 17 stycznia – 21 lutego 2011. Są to: 1. Wydrukowana i podpisana aplikacja (uprzednio wypełniona on-line) 2. CV w języku obcym (języku studiowania za granicą) 3. Średnia ocen z dziekanatu (za cały okres studiów) 4. Transkrypt ocen w języku angielskim oraz suplement do dyplomu w języku angielskim w przypadku osób, które ukończyły studia I stopnia 5. 2 podpisane zdjęcia (legitymacyjne lub paszportowe) 6. Dodatkowe zaświadczenia potwierdzające: udział w zajęciach w językach obcych (nie wlicza się kursów językowych i udziału w zagranicznych wyjazdach stypen-

W związku z różnicami w tym zakresie należy się spodziewać niebezpieczeństw urażenia kogoś z kultury o wysokim dystansie władzy poprzez nieoddanie mu należnej atencji. Problemy pojawiają się też, gdy ludzie z krajów o niskim dystansie władzy czują się mało komfortowo, będąc odbiorcami nadmiernych wyrazów szacunku. Na zakończenie życzymy wszystkim czytelnikom tego artykułu znalezienia się w  okolicznościach, które umożliwią praktykowanie w  zróżnicowanym środowisku kulturowym. Zapewniamy, iż jest to bardzo przydatna i pouczająca przygoda.

Oprac. BPZ

icznej

dialnych); doświadczenie zagraniczne (zakres obowiązków i dokładne daty trwania pracy potwierdzone przez pracodawcę); dodatkową działalność (wolontariat, promocja UEK etc.). Ogólne zasady kwalifikacji dostępne są na www.bpz.uek.krakow.pl (zakładka Studia za granicą → Rekrutacja). Zaświadczenia o działalności w kołach naukowych i organizacjach studenckich należy składać wyłącznie w Parlamencie Studenckim w terminie do 31 stycznia 2011 r. Szczegóły na stronie: www.ps.uek.krakow.pl (zakładka Wyjazdy zagraniczne). Studenci kwalifikowani są do konkretnych uczelni według listy preferowanych uczelni na podstawie:  liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji  potwierdzonej podczas kwalifikacji w SJO znajomości języka wykładowego wymaganego przez uczelnię zagraniczną  liczby miejsc na danej uczelni gwarantowanej umowami bilateralnymi  dodatkowych kryteriów poszczególnych uczelni (np. liczba ukończonych lat studiów, posiadanie certyfikatów etc.).

Decyzja o wyborze preferowanych uczelni W aplikacji można podać do 8 preferowanych uczelni ze wszystkich programów, na które odbywa się rekrutacja. Istnieje też możliwość wyboru opcji „każda inna” i „żadna inna” uczelnia/program. Student jest zobowiązany do samodzielnego zorientowania się w: ofertach programowych danych uczelni (lista uczelni do pobrania na dole strony www.bpz.uek. krakow.pl, zakładka Studia za granicą → Rekrutacja), języku wykładowym, kosztach utrzymania etc. Należy kierować się: adekwatnością programu studiów na uczelni zagranicznej z  programem na UEK, językiem wykładowym (konieczne potwierdzenie znajomości danego języka w kwalifikacji językowej prowadzonej przez Studium Języków Obcych), kalendarzem akademickim (dotyczy głównie studentów wyjeżdżających na ostatnim roku studiów i planujących obronę pracy). Rekrutacja na programy Erasmus, EMBS, Double Diploma, Direct Entry i umowy wielostronne organizowana jest raz do roku.

Orientacyjne terminy rekrutacji na pozostałe programy/uczelnie: STEP/Hiroshima University of Economics – IX/X na sem. letni oraz II/III na semestr zimowy; CEEPUS – IV/V.

Oprac. BPZ

31


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Podczas konferencji prasowej poprzedzającej pierwszy dzień obrad omawiano problemy dotyczące transferu wiedzy i komercjalizacji badań naukowych.

uka Na a k r a d o p os i G

W dniach 8–9 listopada 2010 r. odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy etap realizacji projektu pt.: „Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych”, który koordynowany jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przez pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej oraz pracowników naukowych Katedry Zachowań Organizacyjnych. W ramach projektu, który realizowany jest w  okresie od października 2008 r. do grudnia 2011 r. wydawany jest kwartalnik pt.: „Nauka i  Gospodarka” oraz funkcjonuje rozbudowany portal internetowy pod adresem www.naukaigospdarka.pl, dzięki któremu możliwe jest m.in. nawiązanie współpracy pracowników naukowych z przedsiębiorcami i instytucjami. W  konferencji, która odbyła się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, wzięło udział ponad 220 osób, przedstawicieli świata nauki i biznesu z całej Polski. Pracownicy naukowi obecni podczas konferencji reprezentowali różne ośrodki naukowe z kraju, m.in.: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w  Siedlcach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński z Krakowa i  wiele innych. Znaczną część gości stanowili przedstawiciele firm i  instytucji oraz urzędów, w tym m.in.: Krakowskiego Parku Technologicznego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Kompanii Piwowarskiej, firmy Tauron, Inkubatora Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i innych. Celem, jaki przyświecał organizatorom konferencji, była promocja projektu oraz zainteresowanie praktyków zarządzania, pracowników

32

naukowych i ośrodków badawczo-rozwojowych komercjalizacją wiedzy oraz transferem wiedzy i technologii po to, by zachęcić do współpracy i wspólnych inicjatyw. Honorowy patronat nad konferencją objęli: wojewoda małopolski Stanisław Kracik, marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i  prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. Konferencja mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu i  produktowemu sponsorów, w  tym: Zakładów Azotowych w  Tarnowie-Mościcach SA, Kompanii Piwowarskiej SA, firmie Bahlsen Sp. z o.o. oraz pomocy Hotelu Royal z Krakowa, w którym odbył się uroczysty bankiet na koniec pierwszego dnia obrad. Pierwszego dnia obrad odbyła się konferencja prasowa, podczas której omawiano problemy dotyczące transferu wiedzy i komercjalizacji badań naukowych oraz znaczenia w tym procesie uczelni wyższych i innych partnerów. Wzięli w niej udział m.in. rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Roman Niestrój, wiceprezes Zakładów Azotowych z Tarnowa-Mościc Andrzej Skolmowski, dyrektor Zespołu Innowacji i Technologii PARP Joanna Podgórska i przedstawiciele władz samorządowych. W dalszej kolejności zaplanowano kilka sesji tematycznych, w  tym dwie sesje plenarne, podczas których głos zabrali zaproszeni goście: wojewoda małopolski, pełnomocnik prezydenta Krakowa, dyrektor Wydziału Strategii Urzędu Miasta Tarnowa, przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wiceprezes Mało-

polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego oraz wiceprezes Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach. Wszyscy prelegenci podkreślali w swoich wystąpieniach rangę i znaczenie współpracy nauki i biznesu, opisując niejednokrotnie bardzo ciekawe przykłady dowodzące, że taka współpraca jest potrzebna, wręcz niezbędna, gdy organizacja zamierza się rozwijać i stawać coraz bardziej konkurencyjną. Dzięki współpracy pracownicy nauki mogą rozwijać badania nad możliwościami wdrożenia praktycznego swoich modeli w  biznesie. Przedsiębiorstwa i  organizacje mogą zaś uzyskać innowacyjne projekty, bardzo potrzebną wiedzę specjalistyczną oraz przydatne wskazówki, które mogą znacznie usprawnić ich funkcjonowanie.

www.uek.krakow.pl

W trakcie pierwszego dnia obrad zorganizowano 6 równoległych sesji tematycznych, w trakcie których omawiano zagadnienia dotyczące: działalności innowacyjnej w gospodarce, zarządzania strategicznego, zarządzania w warunkach kryzysu, zagadnień zarządzania publicznego, komercjalizacji badań naukowych. W  sumie wygłoszono 30 referatów, przygotowanych przez pracowników naukowych i przedstawicieli różnych ogólnopolskich firm i instytucji. Pierwszy dzień obrad zakończono uroczystym bankietem w  hotelu Royal, gdzie przybyli goście mogli nieformalnie podyskutować o  omawianych w  trakcie sesji tematycznych problemach, nawiązać współpracę oraz skorzystać z bogatej oferty produktów firm – sponsorów konferencji. W  trakcie drugiego dnia obrad zaprezentowano 18 wystąpień podczas 4 równoległych sesji tematycznych, które dotyczyły takich obszarów, jak: wybrane koncepcje i  instrumenty zarządzania oraz aspekty dotyczące zarządzania kapitałem ludzkim i wiedzą. Uczestnikom konferencji przekazano nieodpłatnie specjalnie przygotowaną dwutomową publikację (patrz: fot.), która została sfinansowana w 100% ze środków projektowych. Pierwszy tom publikacji nosi nazwę: „Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i  instytucji”, wydany

został pod red. prof. dr. hab. Stanisława Miklaszewskiego i dr. hab. Bogusza Mikuły, prof. UEK. Drugi tom ma tytuł: „Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy”, a  wydany był pod red. prof. dr. hab. Janusza Teczke i  dr. hab. Janusza Czekaja, prof. UEK. Łącznie w  I  tomie znajduje się 36 artykułów, a  w  tomie II – 37 artykułów. Wszystkie artykuły zostały zrecenzowane przez Komitet Naukowy, w  skład którego weszło 11 profesorów. Konferencja miała w  zamierzeniu organizatorów oprócz promowania szczytnych idei projektu, poprawić i  ułatwić nawiązywanie współpracy pomiędzy różnymi partnerami reprezentującymi sektor nauki i  biznesu oraz zaprezentować rozwiązania i modele wdrożone już w organizacjach. Według uczestników spotkania cel ten częściowo udało się osiągnąć. Wskazane oba sektory niejednokrotnie nie współpracują ze sobą na tyle efektywnie, by ich rezultaty były widoczne i mierzalne. W trakcie obu dni obrad wskazano na szereg problemów i  utrudnień, z  którymi borykają się zarówno pracownicy naukowi, jak też przedsiębiorstwa i  instytucje. Podsumowując konferencję i  dziękując przybyłym gościom, prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski, redaktor naczelny kwartalnika, wskazał, że takie inicjatywy są potrzebne, lecz ciągle brakuje większego zaangażowania i chęci współpracy ze strony obu sektorów. Niezbędne są więc impulsy i zachęty, takie choćby jak zorganizowana konferencja. Bardzo pozytywne opinie i  podziękowania przekazane na ręce jej organizatorów są dowodem, że inicjatywa ta spotkała się z  szerokim uznaniem przybyłych gości. Kontynuując rozważania na temat omawianych podczas konferencji problemów oraz innych ciekawych inicjatyw i projektów już realizowanych albo będących dopiero w  fazie koncepcji, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do nadsyłania artykułów opisujących te inicjatywy. Każdy artykuł, po dokonaniu pozytywnej recenzji i rekomendacji Komitetu Na-

ukowego kwartalnika, może znaleźć się w kolejnych numerach „Nauki i Gospodarki”. Do tej pory wydano już 7 numerów, zawierających łącznie 75 artykułów, wśród których znalazły się dwa zredagowane w języku angielskim. Teksty przygotowywane są zarówno przez pracowników naukowych, jak też menedżerów polskich przedsiębiorstw i  instytucji. Zespoły mieszane są jak najbardziej preferowane. Projekt „Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w  zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w  dziedzinie nauk ekonomicznych” to również ciesząca się coraz większym zainteresowaniem polskich i zagranicznych internautów platforma internetowa www.naukaigospodarka.pl. Na stronie tej można pobrać kwartalnik w wersji elektronicznej, zapoznać się ze stale aktualizowanymi informacjami gospodarczymi, śledzić najnowsze tendencje dotyczące transferu wiedzy i komercjalizacji badań naukowych, znaleźć osobę lub firmę/instytucję, która poszukuje partnera do realizacji konkretnych przedsięwzięć oraz zaproponować wszystkim zainteresowanym wyniki swoich badań i opisać swój profil, co może doprowadzić do podjęcia wspólnych działań z partnerami, którzy wcześniej nic o sobie nie wiedzieli. Na platformie tej znajduje się też forum wymiany informacji ekonomiczno-gospodarczych. Portal ten staje się więc swego rodzaju platformą wymiany informacji, wiedzy i  bazą pomysłów, idei, ofert, do których każdy zainteresowany ma bezpłatny dostęp. Portal internetowy jest automatycznie tłumaczony na 6 wersji językowych. Więcej informacji o projekcie i kwartalniku znajduje się na stronie internetowej www.naukaigospodarka.pl. Zainteresowanych publikacją zapraszamy do biura projektu: budynek „Księżówka”, pokój K8. Zachęcamy do współpracy.

Marek Makowiec – koordynator ds. merytorycznych projektu „Nauka i Gospodarka”

33


WYDARZENIA

KONFERENCJE

Święto gór po raz ósmy w Krakowie Najlepsi wspinacze, wybitne górskie osobowości, podróżnicy, świetni fotograficy i doskonałe kino górskie – prawdziwe święto dla każdego człowieka zakochanego w górach, 8. Festiwal Górski, odbył się w dniach 3–5 grudnia br. w sali widowiskowej UEK. Impreza rozpoczęła się w piątkowe popołudnie, a zakończyła późnym wieczorem w niedzielę. Program jak zwykle był bardzo bogaty. Największymi gwiazdami tegorocznej edycji byli: Adam Ondra – 17-letni czeski wspinacz, który śmiało może ubiegać się o miano najlepszego wspinacza sportowego na świecie; Catherine Destivelle – francuska gwiazda kobiecego alpinizmu; Robert Jasper – jeden z najwszechstronniejszych wspinaczy na świecie. Do miana gwiazd światowego formatu możemy również zaliczyć gości z naszego kraju, a mianowicie Kingę Baranowską – najlepszą polską himalaistkę, która ma na swoim koncie zdoby-

cie 7 ośmiotysięczników oraz Piotra Pustelnika, który w tym roku zdobył ostatni spośród 14 najwyższych szczytów świata, stając się równocześnie 3. w Polsce i 20. na świecie zdobywcą Korony Himalajów i Karakorum. Festiwalowi jak zwykle towarzyszyły pokazy filmów związane z różnymi sposobami współistnienia człowieka z górami, m.in. ekstremalne wspinaczki i freeridowa jazda na nartach. Najlepsze filmy nagradzane są przyznaniem statuetki Grand Prix KFG. Nagroda ta z roku na rok staje się coraz bardziej prestiżowa, a w tym przyciągnęła wiele poważnych zagranicznych produkcji. Całość programu uzupełniają warsztaty dotyczące

bezpieczeństwa w górach podczas wspinaczki i jazdy na nartach. Dużo emocji dostarczyły rozgrywane po raz pierwszy na KFG Mistrzostwa Polski w Boulderingu. Tradycyjnie podczas festiwalu wręczona została prestiżowa „Jedynka” – nagroda środowisk alpinistycznych za wybitne osiągnięcie na polu alpinizmu i wspinaczki sportowej. Tegorocznym laureatem został Łukasz Dudek, za wybitne przejścia wspinaczkowe. Organizatorami imprezy byli: internetowy serwis Wspinanie.pl, magazyn sportowy „Góry” i Turystyczne Koło Naukowe „Wagabunda”. Festiwal nie odbyłby się bez pomocy władz i pracowników naszej uczelni, która również jest oficjalnym organizatorem festiwalu. Podziekowania nalezą się także partnerom, sponsorom i patronom, m.in. Alpinus, Yeti, TVN Meteo czy National Geographic. Kolejny festiwal za rok, w pierwszy grudniowy weekend. Już dziś zarezerwuj sobie czas! Zapraszamy! Więcej informacji o festiwalu znajduje się na stronie: www.kfg.pl.

Artur Skrzyszowski – Turystyczne Koło Naukowe „Wagabunda”

Restrukturyzacja a nowe wyzwania gospodarcze

W dniach 13–16 października 2010 r. w Krynicy-Zdroju już po raz piętnasty spotkali się uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej szeroko rozumianej problematyce restrukturyzacji i transformacji gospodarczej, organizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK we współpracy z Fundacją UEK. Tegoroczna konferencja, odbywająca się pod hasłem przewodnim „Restrukturyzacja w  obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie – strategia – analiza”, została poświęcona nowym wyzwaniom w  zakresie zarządzania, restrukturyzacji oraz analizy działalności przedsiębiorstw, implikowanym przez przyczyny i  konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego, jak również przez związane z  tym doświadczenia w  zakresie doskonalenia rozwiązań zarządczych i analitycznych. Wyjątkowość tegorocznej konferencji wynika z  faktu, że została wpisana w  cykl przedsięwzięć

34

uświetniających jubileusz 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z tej racji honorowy patronat na obradami konferencji objęli: wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki – Waldemar Pawlak, prezydent Krakowa – Jacek Majchrowski, burmistrz Krynicy-Zdroju – Emil Bodziony oraz Komitet Nauk Organizacji i  Zarządzania PAN. Honorowym patronem połączonego z konferencją Konkursu o Nagrodę „Lidera Restrukturyzacji” była Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. W konferencji udział wzięło blisko 170 osób reprezentujących wszystkie krajowe ośrodki

W części otwierającej obrady wystąpił m.in. dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor UEK ds. studenckich, po jego prawej stronie prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK.

naukowe, w tym: uczelnie ekonomiczne, wydziały nauk ekonomicznych i  zarządzania uniwersytetów oraz uczelni technicznych, zagraniczne ośrodki naukowe z  Ukrainy (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i  Ekonomii, Uniwersytet Bankowości Narodowego Banku Ukrainy w  Kijowie, Tarnopolski Instytut Technologii Społecznych i  Informacyjnych), Włoch (Uniwersytet w  Mesynie), Francji (Uniwersytet Paryski na Sorbonie) oraz Czech (Uniwersytet Ekonomiczny w  Pradze), a  także liczne grono

www.uek.krakow.pl

przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz administracji rządowej i samorządowej. Obrady konferencji otworzył prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – kierownik Katedry Ekonomiki i  Organizacji Przedsiębiorstw UEK, który dziękując wszystkim za przyjęcie zaproszenia i przybycie na konferencję, powitał w pierwszej kolejności honorowych gości konferencji: dyrektora Departamentu Ropy i  Gazu Ministerstwa Gospodarki – Macieja Kaliskiego, burmistrza Krynicy-Zdroju, głównego ekonomistę Raiffeisen Bank Polska, członka Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów RP – Jacka Wiśniewskiego, prorektora UEK – prof. inż. Andrzeja Chochoła, dziekana Wydziału Zarządzania UEK – prof. Pawła Lulę oraz prezesa Zarządu Enion Energia – Ireneusza Perkowskiego, reprezentującego generalnego sponsora konferencji – Grupę Tauron Polska Energia. Szczególne słowa powitania skierowane zostały także do obecnych na konferencji rektorów uczelni krajowych i zagranicznych. W części otwierającej obrady głos zabrali: Maciej Kaliski, Emil Bodziony, prodziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w  Mesynie – prof. Giovanni Moschella oraz prorektor UEK – dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK. Dyrektor Maciej Kaliski, występujący w  imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki – Waldemara Pawlaka, poinformował, że w  uznaniu zasług dla rozwoju energetyki, minister gospodarki wyróżnił prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego „Odznaką Honorową Za Zasługi dla Energetyki”. Obrady konferencyjne odbywały się w  ramach następujących sesji tematycznych: 1. Wyzwania restrukturyzacyjne XXI wieku 2. Analiza ekonomiczna w  procesie formułowania i realizacji strategii przedsiębiorstwa 3. Restrukturyzacja systemu zarządzania przedsiębiorstwem 4. Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy 5. Panel Praktyków nt. „Kryzys w gospodarce – i co dalej?”. Obrady zainaugurowało wystąpienie Jacka Wiśniewskiego, podejmującego problematykę przyczyn, uwarunkowań oraz konsekwencji globalnego kryzysu gospodarczego, który autor określił mianem pierwszego kryzysu XXI wieku. Dalsza część obrad w  ramach pierwszej z  wymienionych sesji, którym kolejno przewodniczyli prof. dr hab. Ryszard Borowiecki (UEK) oraz prof. dr hab. Jan Pyka (Uniwersytet Ekonomiczny w  Katowicach), poświęcona była zagadnieniom formułowania strategii przedsiębiorstwa w warunkach turbulentnego otoczenia (prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara – Politechnika Wrocławska), restrukturyzacji zarządzania ryzykiem w  obliczu kryzysu (dr Lech Kurkliński – Szkoła

Główna Handlowa), uwarunkowaniom rozwoju grup kapitałowych w gospodarce (dr Teresa Kondrakiewicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz roli przedsiębiorczości w procesach restrukturyzacji (dr inż. Leszek Panasiewicz – Politechnika Lubelska). Druga sesja obrad konferencji, prowadzona pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jerzego Różańskiego (Uniwersytet Łódzki), koncentrowała się wokół zaprezentowania uwarunkowań wykorzystania analizy ekonomicznej w  toku formułowania strategii przedsiębiorstwa. Występujący w ramach tej sesji referenci odnieśli się do szerokiego spektrum zagadnień wchodzących w skład analizy ekonomicznej przedsiębiorstw – w  tym jej aspektów teoretyczno-metodycznych (prof. dr hab. Jerzy Kitowski – Uniwersytet Rzeszowski oraz prof. dr hab. Dariusz Wędzki – UEK) oraz praktycznych związanych z  wykorzystaniem analizy w  procesie zarządzania przedsiębiorstwem (dr Marek Jabłoński – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, dr Piotr Oleksyk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz dr Artur Sajnóg – Uniwersytet Łódzki). Kolejna, trzecia sesja obrad konferencji, prowadzona przez prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, skoncentrowała się na ukazaniu problematyki determinant restrukturyzacji systemu zarządzania przedsiębiorstwem z  perspektywy takich cząstkowych zagadnień, jak: problem doskonalenia menedżerów (prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie), wykorzystanie audytu marketingowego w  procesie doskonalenia organizacji (dr Marek Szarucki – UEK) oraz uwarunkowania wdrażania systemów informatycznych w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstw (prof. dr hab. Andrzej Szplit, dr Marcin Szplit – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach). Czwartą sesję konferencji stanowił panel anglojęzyczny, który powiązany został z obradami cyklicznego polsko-włoskiego sympozjum naukowego organizowanego we współpracy z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu w  Mesynie. W  dyskusji prowadzonej pod kierunkiem prof. dr. hab. Dariusza Zarzeckiego (Uniwersytet Szczeciński) obok przedstawicieli Uniwersytetu w  Mesynie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, uczestniczyli także referenci z Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlu i  Ekonomii, Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy w Kijowie oraz Tarnopolskiego Instytutu Technologii Społecznych i Informacyjnych. Konferencja stanowiła także okazję do powiązania osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyki gospodarczej. Służył temu m.in. Panel Praktyków, który w  bieżącym roku odbywał się pod hasłem: „Kryzys w gospodarce – i co dalej?”. W panelu udział wzięli: pre-

zes Zarządu Enion Energia – Ireneusz Perkowski, prezes Zarządu MPWiK w Krakowie – Ryszard Langer, prezes Zarządu MPO w Krakowie – Henryk Kultys oraz menedżer Deloitte Audyt – Adam Czechanowski. Moderatorem panelu był prof. dr hab. Ryszard Borowiecki. Dążąc do ściślejszej integracji i  współpracy pomiędzy środowiskiem nauki a  praktyką biznesu, organizatorzy konferencji postanowili nagradzać najlepsze praktyki restrukturyzacji. Wyrazem tego jest odbywająca się w tym roku kolejna, druga edycja Konkursu o Nagrodę „Lidera Restrukturyzacji”. Kapituła nagrody doceniła i  uhonorowała w  tym roku działania restrukturyzacyjne trzech krakowskich przedsiębiorstw, przyznając 2 równorzędne wyróżnienia oraz 1  nagrodę Lidera Restrukturyzacji 2010. Statuetkę „Lidera Restrukturyzacji 2010”, za konsekwencję we wdrażaniu permanentnych działań restrukturyzacyjnych, służących budowaniu stabilnej pozycji i  kreowaniu wizerunku Spółki na rynku, otrzymały Krakowskie Zakłady Automatyki SA. Medalami „Lidera Restrukturyzacji 2010” wyróżnione zostały: Instal Kraków SA oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie. Konkurs o Nagrodę „Lidera Restrukturyzacji”, podobnie jak i Panel Praktyków, stanowią okazję do propagowania wiedzy o restrukturyzacji oraz integracji środowiska naukowego z  praktyką współczesnego biznesu. Rezultatem współpracy organizatorów konferencji z praktyką gospodarczą jest też wsparcie rzeczowe i finansowe, którego udzieliły firmy: Enion Energia Sp. z o.o. – Grupa Tauron Polska Energia SA – generalny sponsor konferencji; Raiffeisen Bank Polska SA – złoty partner nagrody „Lider Restrukturyzacji 2010”; Deloitte Audyt Sp. z o.o. – partner Panelu Praktyków; Gaz-System SA – partner-sponsor publikacji konferencyjnej; Górażdże Cement SA; Krakowskie Zakłady Automatyki SA; Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie; Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji SA w  Krakowie; Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z  o.o. w  Krakowie; MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. Bezpośrednim rezultatem tegorocznej konferencji są także okolicznościowe wydawnictwa książkowe. Dwa pierwsze z nich – polskojęzyczne („Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie – strategia – analiza” oraz „Współczesne problemy analizy ekonomicznej”), uczestnicy otrzymali w  trakcie konferencji. Trzecie wydawnictwo – anglojęzyczne, ukaże się w  najbliższym czasie jako publikacja pokonferencyjna.

dr Andrzej Jaki Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK

35


KATEDRALNY SHOW

KATEDRALNY SHOW

Partnerstwo, wiedza, doświadczenie

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Na zdjęciu (od lewej): dr Piotr Stanek, mgr Agnieszka Pach-Gurgul, mgr Arkadiusz Mroczek, mgr Marta Ulbrych, dr hab. Edward Molendowski, prof. UEK, dr Karolina Klecha-Tylec, najcudowniejszy szef świata prof. zw. dr hab. Stanisław Miklaszewski, prof. dr hab. Irena Pietrzyk, dr Jacek Pera, mgr Jakub Kwaśny, dr Joanna Garlińska-Bielawska, dr Anna Odrobina, dr Lidia Mesjasz, mgr Remigiusz Gawlik, mgr Bożena Kiełbik (sekretariat).

Katedra to dla nas forum wymiany myśli pomiędzy kadrą naukową a studentami, czyli przede wszystkim ludzie i  relacje między nimi. Dlatego w  dalszej części tekstu będzie pojawiać się słowo „my” – pracownicy i  studenci Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK. Kiedyś Geneza powstania Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych sięga 1972 roku. Wtedy rozpoczął działalność Zakład Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych, powołany jako jednostka międzywydziałowa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1973 roku Zakład został przekształcony w  Instytut Międzywydziałowy (kierownik – prof. dr hab. L. Kasprzyk), który

36

w 1983 roku włączono do Wydziału Ekonomiki Produkcji. W nowo utworzonej jednostce pracowało grono pracowników reprezentujących różne dyscypliny naukowe: ekonomię, prawo, socjologię, filozofię i politologię. Szeroki obszar zainteresowań pracowników ówczesnego Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i  Społecznych (kierownik – prof. dr hab. B. Jasiński) do dziś znajduje kontynuację w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

Obecnie Od 2002 roku funkcję kierownika Katedry MSG pełni prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski, kierując 14-osobowym zespołem pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 2 profesorów tytularnych, 1 adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, 5 adiunktów, 1 starszy wykładowca i 5 asystentów. W  ramach Katedry funkcjonują Zakład Studiów Regionalnych, kierowany przez prof. dr hab. Irenę Pietrzyk, i Zakład Gospodarki Świa-

towej, któremu przewodzi prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski wspierany przez dr. hab. Edwarda Molendowskiego, prof UEK, dr Joannę Garlińską-Bielawską, dr Karolinę Klechę-Tylec, dr Lidię Mesjasz, dr Annę Odrobinę, dr. Jacka Perę, dr. Piotra Stanka, mgr Agnieszkę Pach-Gurgul oraz mgr. Remigiusza Gawlika. Zespół regionalistów tworzą asystenci: mgr Marta Ulbrych, mgr Arkadiusz Mroczek i mgr Jakub Kwaśny. Za pracę sekretariatu, który dzielimy z zaprzyjaźnioną Katedrą Handlu Zagranicznego, odpowiada Bożena Kiełbik.

Nasze zainteresowania Zainteresowania naukowe pracowników Katedry obejmują szerokie spektrum zagadnień z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych. Są to m.in. procesy integracyjne i transformacyjne w gospodarce światowej, regionalistyka, polityka konkurencji, bezpieczeństwo energetyczne, międzynarodowe porównania w dziedzinie bankowości, globalne stosunki finansowe, międzynarodowe aspekty polityki

www.uek.krakow.pl

pieniężnej, ekonomika rozwoju, działalność organizacji międzynarodowych, dyplomacja gospodarcza, samorząd terytorialny, geopolityka i procesy decyzyjne.

Badania naukowe i inne pasje Efekty naszej pracy naukowej regularnie ogłaszamy w  publikacjach naukowych, które spotykają się z  pozytywnym oddźwiękiem w kraju i za granicą. Świadczą o tym uzyskane Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i  liczne indywidualne nagrody naukowe. Wysoka jakość badań naukowych prowadzonych przez nasz zespół możliwa jest również dzięki angażowaniu się w  rozliczne projekty z  pogranicza nauki, biznesu i  działalności prospołecznej. Przykładem może być tutaj doradztwo w  programach wspierających realizowanie innowacyjnych pomysłów biznesowych wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych (Szkoła Przedsiębiorczości UJ, Projekt Staży Innowacyjnych) czy projekty zrealizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi (Klub Europejski, Letnia Szkoła Wyszehradzka). Chociaż nauka zajmuje poczesne miejsce w  naszym życiu, znajdujemy również czas na realizację innych pasji życiowych. Choć podróżować lubimy wszyscy, to różnorodność naszych zainteresowań pozanaukowych jest ogromna – od historii, brydża i walki z głupotą, poprzez architekturę wnętrz, projektowanie i wykonywanie drewnianych mebli, szachy, żeglarstwo, kulturę Dalekiego Wschodu, jazz i  rock (niekoniecznie razem) aż po budowę motocykli, psychologię Gestalt i grę w zespole deathmetalowym. Czytelnikom pozostawiamy możliwość dopasowania hobby do naszych sylwetek.

Sieci współpracy międzynarodowej Współpraca międzynarodowa Katedry MSG obejmuje regularne wykłady na międzynarodowych konferencjach naukowych i w zaprzyjaźnionych instytucjach zagranicznych. Ograniczona przestrzeń pozwala wymienić zaledwie najciekawsze przedsięwzięcia. W  ramach istniejącej od kilku lat współpracy między Katedrą Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych a  laboratorium badawczym EQUIPPE z Université des Sciences et Technologies w Lille (Lille 1) jeden student rocznie otrzymuje możliwość udziału w  programie Master of International Trade and European Integration. Program ten jest prowadzony przez konsorcjum siedmiu renomowanych europejskich uczelni, a  uczestni-

cy w ciągu roku akademickiego studiują na trzech z nich (w Lille, Antwerpii i Pradze). Ze względów proceduralnych dołączenie UEK do tego konsorcjum jest niemożliwe, stąd współpraca pozostaje na poziomie międzykatedralnym. Kolejnym projektem międzynarodowym, w  który zaangażowani są pracownicy naszej Katedry, jest projekt STAIR, czyli konsorcjum utworzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie wraz z  Uniwersytetem w  Debreczynie (UD) oraz Uniwersytetem Stanowym w  Grand Valley (GVSU). Konsorcjum otrzymało grant z  projektu Atlantis na utworzenie transatlantyckich studiów kończących się przyznaniem dyplomów pierwszego stopnia (Bachelor) przez wszystkie uczestniczące w nim uczelnie. Łączny budżet tego zaplanowanego na cztery lata projektu oscyluje wokół 1 mln dolarów, z  czego nieco ponad 400 tys. finansuje rząd Stanów Zjednoczonych, taką samą sumę wyrażoną w euro wyasygnuje Komisja Europejska (EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Przeważająca część tej sumy (ponad 70%) przeznaczona jest na stypendia dla studentów. Koordynowaniem projektu zajmują się pracownicy BPZ, DWM, dr Krzysztof Wach z Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji oraz dr Piotr Stanek z Katedry MSG. Pomysł praktyk studenckich w  wydziałach ekonomicznych ambasad RP na całym świecie cieszy się niesłabnącą popularnością. Studenci otrzymują możliwość poznania praktycznych aspektów funkcjonowania polskiej dyplomacji gospodarczej, zebrania materiałów do prac magisterskich oraz udziału w ciekawych przedsięwzięciach. Zainteresowanych tymi praktykami prosimy o kontakt z dr. hab. Edwardem Molendowskim, prof. UEK. Zakład Studiów Regionalnych współpracuje z europejskimi ośrodkami badawczymi zorganizowanymi w  ramach sieci PGV (Pays de Groupe de Vysehrad – Kraje Grupy Wyszehradzkiej), powstałej w  roku 1994 z  inicjatywy Profesora Claude’a Martina przy Uniwersytecie Pierre Mendès – France w  Grenoble. Początkowo sieć grupowała państwa, od których przyjęła nazwę oraz UPMF w  Grenoble, lecz z  czasem poszerzyła swój skład również o uczelnie z innych krajów europejskich, a mianowicie Portugalii, Włoch, Albanii, Bułgarii oraz Rumunii. Prof. dr hab. Irena Pietrzyk jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Pilotażowego sieci PGV od chwili jej powstania, a asystenci Zakładu, mgr Marta Ulbrych oraz mgr Arkadiusz Mroczek, są aktywnymi członkami, regularnie uczestniczącymi z referatami naukowymi w  corocznych konferencjach sieci. Licząca obecnie ponad 150 osób sieć PGV

grupuje pracowników nauki reprezentujących różne dyscypliny nauk ekonomicznych i humanistycznych z  blisko 70 europejskich ośrodków badawczych, zajmujących się różnymi aspektami integracji europejskiej. Zakład Studiów Regionalnych utrzymuje także regularne kontakty z Instytutem Urbanistyki w Grenoble (IUG) oraz Departamentem Ekonomii Międzynarodowej Uniwersytetu Paryż I – Sorbona.

Nasi studenci Czym bylibyśmy bez naszych wspaniałych studentów? Studiuje u nas około 200 osób. Dotychczasowa specjalność Międzynarodowe stosunki gospodarcze ustępuje miejsca specjalności Gospodarka światowa. Studenci mają wybór pomiędzy programem licencjackim i magisterskim, mogą studiować w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Warto podkreślić, że bardzo istotne są dla nas wypracowane przez lata partnerskie relacje na linii studenci – wykładowcy. Osobny akapit należy się prężnie działającemu Kołu Naukowemu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, którego opiekunem naukowym jest dr Anna Odrobina. Koło tworzy grupa aktywnych i  ambitnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę zdobytą w czasie studiów, rozwijać praktyczne zdolności i umiejętności poprzez organizowanie sympozjów, debat i  konferencji naukowych oraz wyjazdów integracyjnych.

Co dalej ? Nasze plany na najbliższe lata to dalszy rozwój specjalności Gospodarka światowa tak, aby w jeszcze większym stopniu spełniała oczekiwania studentów i  płynnie dopasowywała do zmiennego otoczenia. Będziemy kontynuować nasze badania naukowe, co z  pewnością zaowocuje kolejnymi publikacjami z  zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Dużą wagę przykładamy do rozwoju naszych kontaktów naukowych oraz współpracy z instytucjami państwowymi, sektorem biznesowym i wybranymi organizacjami pozarządowymi. Chcemy pielęgnować kontakty z naszymi absolwentami i dobre relacje międzyludzkie, które bardzo pomagają w  naszej codziennej pracy. A przede wszystkim – pozostaniemy sobą.

mgr Remigiusz Gawlik – asystent w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

37


ABSOLWENCI Z K(L)ASĄ

A

kademia Ekonomiczna w Krakowie w czasach mojego studiowania była... miejscem,

w którym mogłem zdobyć ciekawą i  niejednokrotnie nowatorską wiedzę, ale też miejscem, w którym spotkałem wielu wspaniałych ludzi.

G

dybym teraz zaczynał studia... wybrał-

bym raczej studia za granicą, a najpewniej London School of Economics. Gdybym miał wybrać uczelnię w  Polsce, to zdecydowanie byłby to UEK i  oczywiście ta sama specjalność, czyli Przedsiębiorczość i innowacje.

D

roga z Uczelni do tego, kim teraz jestem, wiodła przez... przede wszystkim precyzyj-

ne planowanie swoich celów zawodowych oraz konsekwentną ich realizację. Bardzo ważni byli również ludzie, których napotkałem na swojej drodze zawodowej, ludzie, z którymi lub dzięki którym miałem możliwość realizowania kolejnych celów. Zawsze trzeba pamiętać, że „razem możemy więcej”.

P

ierwsze zarobione pieniądze wydałem na... To było tak dawno! W wakacje po

pierwszej klasie ogólniaka zarobiłem parę złotych zbierając owoce. Nie pamiętam dokładnie, na co tę „fortunę” wydałem, ale najpewniej na to samo, na co do dziś wydaję sporą część za-

NASZE PASJE

rabianych pieniędzy, czyli na płyty z ulubioną muzyką.

M

oim największym sukcesem jest... Mam

nadzieję, że ten największy jest wciąż przede mną... Do tej pory istotnymi sukcesami są dla mnie wyniki, jakie osiąga kierowane przeze mnie Centrum Bankowości Korporacyjnej oraz – być może zabrzmi to nieskromnie – szacunek, jaki zdobyłem wśród swoich podwładnych.

P

oczułem się przegrany, gdy... Gdyby to było

możliwe, chciałbym nigdy nie czuć się przegranym. Na szczęście to poczucie miewam bardzo rzadko. Zdarza się wtedy, kiedy ktoś, komu w pełni zaufałem, zawodzi mnie w  najbardziej nieoczekiwanym momencie lub w nieoczekiwany sposób.

W

życiu najważniejsze jest... wiedzieć, co się chce w życiu osiągnąć i nie robić niczego wbrew sobie. Poza tym warto mieć aktywne pasje, stanowiące odskocznię od spraw zawodowych, oraz starać się spełniać swoje marzenia.

N

ie należy się przejmować, gdy... zdarzy

się coś, co odbierzemy jako naszą porażkę. Zgodnie z zasadą „co nie zabije, to wzmocni”, małe porażki mogą nie tylko okazać się sposo-

bem na uniknięcie większych porażek w przyszłości, ale mogą również być milowymi krokami w drodze do wymarzonego sukcesu.

G

dybym nie był, kim jestem, byłbym... Za-

wsze jestem przede wszystkim sobą, czyli człowiekiem optymistycznie nastawionym do życia i przyjaźnie do ludzi. Zawodowo pewnie mógłbym robić wiele innych rzeczy, ale z pewnością bez względu na to, czym bym się zajmował, kierowałbym się tymi samymi zasadami.

S

tudentom UEK radziłbym... zdobywać

pierwsze doświadczenia zawodowe jeszcze w czasie studiów, wcale niekoniecznie w  dziedzinach związanych z  ich kierunkiem. Praca w  czasie studiów jest ważnym elementem CV, bardzo poważnie docenianym przez pracodawców, z  którymi stykają się świeżo upieczeni absolwenci uczelni. Poza tym studenci mający własne źródła dochodów mogą sobie z  reguły pozwolić na dużo barwniejsze studenckie życie.

Ż

ycie polega na... zachowaniu rozsądnej rów-

nowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz na tym, aby pamiętając o rzeczach pilnych, nie zapominać o rzeczach ważnych.

Jarosław Balsamski

Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Kredyt Banku w Krakowie, odpowiedzialny za zarządzanie jednostką biznesową banku, zajmującą się kompleksową współpracą z klientami korporacyjnymi na terenie województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Związany zawodowo z sektorem bankowym od 15 lat, z obecnym pracodawcą od 10 lat – od 2000 r. jako dyrektor III Oddziału w Krakowie, a od 2004 r. na obecnym stanowisku.

Wcześniej pracował w charakterze doradcy klienta korporacyjnego w BRE Banku (1995–1999) oraz Citibanku (1999–2000). Od 10 lat zajmuje się zarządzaniem jednostkami biznesowymi banku. Wśród najważniejszych swoich kompetencji wymienia: umiejętność skutecznego zarządzania zespołem ludzkim oraz motywowania zespołu do osiągania ponadprzeciętnych wyników; kompleksowa, poparta długim doświadczeniem wiedza z zakresu bankowości korporacyjnej (w  szerokim ujęciu znacząco wykraczającym poza produkty bankowe); mocne i poparte wieloma sukcesami kompetencje sprzedażowe i negocjacyjne; umiejętność budowania trwałych relacji z partnerami biznesowymi. Mimo dość absorbującej pracy zawodowej w wolnych chwilach realizuje swoją życiową pasję – grę w założonym przeze siebie zespole rockowym SEVEN NATION ARMY (http://www.myspace.com/sevennationarmyeu), w którym jest gitarzystą i twórcą całego repertuaru. Za konsekwentną realizację tej właśnie pasji nominowany do Laurów Magellana 2009 w kategorii „Osiągnięcie pozazawodowe roku”.

filumenistyki Termin „filumenistyka” jest połączeniem dwóch słów z dwóch języków: z  greckiego phileo – lubię i  łacińskiego lumen – światło. Oznacza kolekcjonowanie etykiet zapałczanych, pudełek od zapałek, niekiedy innych akcesoriów związanych z zapałkami. Pasja ta łączyła ongiś wiele osób skupionych w Kole Filumenistów przy Polskim Związku Filatelistycznym w Krakowie. Organizowano spotkania, wystawy, a przy okazji wymieniano się okazami. Klub Filumenistów w  Warszawie wydawał gazetkę pt. „Wiadomości Filumenistyczne”.

W miarę jak „Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej”, zaczęto wydawać zapałki książeczkowe o  nietypowych kształtach, a  zakłady (Częstochowa, Sianów, Czechowice-Dziedzice, Bystrzyca Kłodzka) zaczęły wydawać etykiety dla zapałek produkowanych na eksport – przyciągające wzrok, lakierowane, reklamujące poszczególne produkty czy firmy. Jak podaje znany kolekcjoner Marek Sosenko, „etykietka była bowiem nie tylko nalepką reklamową, ale przede wszystkim najpoważniejszym narzędziem propagandowym docierającym do wszystkich sfer społecznych”. M. Sosenko dokonał krótkiego przeglądu treści etykiet. Zwalczały kułaków, stonkę, „reakcję polityczną” (to te najstarsze), agitowały do wstępowania w  szeregi ZMP, namawiały do uprawiania sportu, hodowli jedwabników czy hodowli maku (!), informowały o narodowym spisie powszechnym, planie 6-letnim, Światowym Kongresie Pokoju. Zgadzam się ze zdaniem M. Sosenki, że nie wykorzystano tych etykiet – de facto miniplakatów – do propagowania Polski za granicą. Dziś filumenistom pozostało Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej (mieszczące się przy Małym Rynku 1) oraz wydawane przez Muzeum „Zeszyty Muzeum Filumenistycznego” (rocznik). Pro domo sua. Pierwszej ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Międzywydziałowy Instytut Stosunków Międzynarodowych naszej Uczelni w  1975 r. towarzyszyła wystawa ze zbiorów dr. Jerzego Wrony i moich pt. „Centrale handlu zagranicznego w filumenistyce polskiej”. Prezentowaliśmy również nasze zbiory na wystawie zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uczelni, przedstawiającą pasje pozazawodowe pracowników.

dr Marian Banach

Patronem cyklu jest Korporacja Absolwentów UEK

Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego

www.kuek.pl

38

Z dziejów

www.uek.krakow.pl

39


BIBLIOTECZNY HELPDESK

WYDAWNICTWO UEK

EU Bookshop to serwis internetowy, który umożliwia dostęp do publikacji wydawanych przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Portal oficjalnie został zainaugurowany w 2005 roku. W chwili otwarcia znajdowało się w nim 4000 publikacji, obecnie jest ich ponad 110 000, lecz codziennie dodawane są nowe tytuły. Po włączeniu archiwów do serwisu zbiory zawierają około 12 mln zeskanowanych stron w 50 językach. Są to publikacje instytucji, agencji i innych organów Unii Europejskiej, takich jak: Komisja Europejska i  jej dyrekcje generalne, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, biura delegatur Komisji w krajach nienależących do Unii, agencje wspólnotowe, itp. Najstarsze publikacje pochodzą z 1952 roku.

W serwisie EU Bookshop można znaleźć książki, broszury, plakaty, mapy, ulotki, dokumenty techniczne, czasopisma oraz płyty CDROM i  DVD. Zostały one pogrupowane w  następujące działy tematyczne:  Działania Unii Europejskiej  Prawo i wymiar sprawiedliwości  Stosunki zewnętrzne  Handel – Konkurencja  Gospodarka i finanse  Sprawy społeczne  Informacja – Edukacja – Kultura – Sport  Rolnictwo – Leśnictwo – Rybołówstwo  Przemysł – Przedsiębiorstwa – Usługi  Energia  Transport  Środowisko – Ekologia  Badania naukowe i techniczne  Statystyka

Wyszukiwanie informacji Wyszukiwanie publikacji możliwe jest przy użyciu wyszukiwania szybkiego (ustawione domyślnie) lub zaawansowanego oraz według wymienionych wyżej obszarów tematycznych lub autora.

Wyszukiwanie szybkie jest pomocne, gdy wiemy, czego szukamy. Możemy wpisać tytuł publikacji lub wybrany termin. Na liście wyników znajdą się również słowa podobne do wpisanych – w serwisie zastosowano wyszukiwarkę typu „fuzzy search”.

40

UWAGA! Wyszukiwanie przeprowadzane jest w języku, w którym wyświetla się strona (lista dostępnych języków znajduje się w  prawym górnym rogu strony). Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia wybór i  łączenie kryteriów wyszukiwania, takich jak:  język (można wybrać kilka języków)  rok wydania  format (wersja papierowa, PDF, CD-ROM, DVD, itp.)  wyłącznie publikacje bezpłatne lub płatne  autor  grupa docelowa (młodzież, mniejszość, konsumenci, itp.)  numery identyfikacyjne (ISBN, ISSN lub inne). Po kliknięciu na tytuł publikacji następuje przekierowanie na stronę z informacjami szczegółowymi:  tytuł  abstrakt (jeśli dostępny)  autor zbiorowy (organ Unii Europejskiej, który wydał publikację)  tematy (dziedziny)  numery identyfikacyjne (ISBN, ISSN, DOI – digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego lub numer katalogowy)  cena (jeśli publikacji nie ma w  wersji bezpłatnej). Na stronie znajdują się również informacje o  dostępnych wersjach językowych i  linki umożliwiające pobranie bezpłatnego pliku PDF

lub zamówienie wysyłki egzemplarza papierowego na adres domowy (nie trzeba się rejestrować). Wysyłka następuje zwykle w następnym dniu roboczym, a czas doręczenia przesyłki do Polski wynosi około 5 dni. Dzięki funkcji „PDF on request” można złożyć „zamówienie” na publikację, która w danym momencie jest niedostępna, a po pojawieniu się na stronie pliku PDF zostanie wysłany do nas e-mail. Po rejestracji dostępne są opcje dodatkowe, dzięki którym można:  zapisać dane osobowe  zmienić domyślny język wyświetlania stron na preferowany przez nas  zamówić usługę powiadomień o  nowościach  zapisywać kryteria wyszukiwania (Moje zapytania) i wyniki wyszukiwania (Moje wyniki) w menu Mój EU Bookshop  łatwiej składać zamówienia (adres wysyłki i zawartość koszyka są zapisywane, można też przejrzeć swoje poprzednie zamówienia)  sprawdzać zawartość koszyka. Wszelkich informacji na tematy dotyczące Unii Europejskiej udzielają dyżurujący bibliotekarze w  Czytelni Europejskiej (p. 317, III p., Biblioteka Główna; http://kangur.uek.krakow.pl/ biblioteka/cde). Pytania można także przesyłać na adres: cde@bibl.uek.krakow.pl.

Magdalena Bednarek, Kinga Zięcik

www.uek.krakow.pl

Uniwersytetu Eko

Paweł Bielawski,

Bogusław Luchter, Przemiany w użytkowaniu ziemi w rozwoju miasta Krakowa, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 196, s. 238, ISBN 978-83-7252-501-7 Przemiany polityczno-gospodarcze zachodzące po 1989 r. w Polsce, a w szczególności działania związane z przejściem od centralnie sterowanej gospodarki socjalistycznej do gospodarki rynkowej, istotnie wpłynęły na przeobrażenia struktury przestrzennej Krakowa. Głównym celem rozprawy jest ocena wpływu realizacji zasad gospodarki rynkowej na zmiany użytkowania ziemi w Krakowie na przełomie XX i XXI w. W ramach tak zakreślonego celu ogólnego pracy sformułowane zostały także cele szczegółowe, wśród których należy wymienić:  wyjaśnienie i  ocenę związków zachodzących pomiędzy odległością od centrum miasta a wielkością i jakością przeobrażeń w zakresie użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej,  identyfikację form użytkowania ziemi charakterystycznych dla okresu transformacji gospodarczej,  ocenę ubytków i  przyrostów powierzchni form użytkowania ziemi w stosunku do wcześniejszych etapów rozwoju miasta,  ocenę skutków zmian struktury własnościowej ważniejszych użytków zarówno w skali całego miasta, jak i poszczególnych jego części. W monografii poddano weryfikacji hipotezę, według której największe zmiany ilościowe zaszły w peryferyjnie usytuowanych dzielnicach miasta (w  tzw. strefach urbanistycznych: podmiejskiej i  przedmiejskiej), w  których dotychczas przeważały użytki rolne, najmniejsze zaś – w ukształtowanym historycznie centrum miasta. Zmiany o średnim natężeniu zostały zarejestrowane w  środkowej części miasta, tj. w  strefach przejściowej i zewnętrznej. Na podstawie własnych badań (przede wszystkim terenowych) autor dokonał oceny przemian w użytkowaniu ziemi w wybranych fragmentach Krakowa, położonych w  różnych, odrębnie ukształtowanych pod względem genetycznym strefach urbanistycznych. W  pracy podjęto również próbę prognozy przemian w  użytkowaniu ziemi w  najbliższych latach w  odniesieniu do takich form użytkowania ziemi, jak: użytki rolne, użytki techniczne (w podziale na tereny zabudowane, tereny komunikacyjne, użytki techniczne pozostałe), lasy oraz tereny zadrzewione i zakrzewione. Ponadto omówiono bariery przewidywanych przemian w użytkowaniu ziemi, a także wpływ integracji Polski z krajami Unii Europejskiej na strukturę użytkowania ziemi w mieście. Podsumowując zaprezentowane w pracy rozważania, autor podkreślił potrzebę kontynuacji badań z  racji żywiołowo zachodzących przeobrażeń w strukturze użytkowania ziemi szczególnie na terenach peryferyjnie usytuowanych w stosunku do centrum miasta, położonych jeszcze w jego granicach administracyjnych, jak i tuż poza nimi.

Projekt okładki: Sławomir Lewczuk

ie k js e p o r u E ii n U je c – publika

Nowości Wnoydawnictwa ie micznego w Krakow Projekt okładki: Sławomir Lewczuk

p o h s k o o B EU j w wolnym dostępie

Modele wyceny bilansowej instrumentów finansowych w świetle ogólnej teorii rachunkowości, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 197, s. 252, ISBN 978-83-7252-507-4 Rozwój międzynarodowych korporacji oraz proces globalizacji gospodarki światowej zwiększają w  ostatnich latach zapotrzebowanie na obiektywne informacje ekonomiczne. Szczególnie ważnym zagadnieniem staje się porównywalność sprawozdań finansowych, będących dla wielu różnych grup użytkowników podstawowym źródłem informacji, na podstawie których podejmowane są decyzje ekonomiczne. Wycena bilansowa każdej sprawozdawanej wielkości ekonomicznej ma odpowiednio wypracowane i zaakceptowane teorie. Wśród tych wielkości instrumenty finansowe, ze względu na ciągły proces ich powstawania i  narastającą różnorodność, stwarzają najwięcej teoretycznych problemów wymagających rozwiązania. Najważniejszym celem monografii jest rozwiązanie głównych problemów dotyczących modeli wyceny instrumentów finansowych opartych na wartości godziwej i koszcie historycznym w świetle ogólnej teorii rachunkowości. Sposoby wyceny instrumentów finansowych obejmują modele oparte na ogólnych zasadach wyceny i różnych kategoriach wartości, które mogą być ustalone przy zastosowaniu różnorodnych metod i technik. Konstrukcja modeli rachunkowych opiera się na zasadzie kosztu historycznego i kategorii wartości godziwej. Modele ekonomiczno-finansowe, jedno- lub wieloczynnikowe, zaprezentowano jako metody i techniki wyceny do szacowania wartości godziwej instrumentów finansowych. Opisano metodologię nauk ekonomicznych jako metodę formułowania i sprawdzania teorii w ramach poszczególnych dyscyplin ekonomicznych. Metodologia nauki rachunkowości umożliwia rozwiązywanie problemów poznawczych i decyzyjnych związanych z pomiarem ekonomicznym, jego analizą i  weryfikacją. Zaprezentowano sformułowaną przez autora konstrukcję teoretyczną rachunkowości instrumentów finansowych. Z tej konstrukcji została wyprowadzona trójelementowa struktura empiryczna rachunkowości instrumentów finansowych, którą scharakteryzowano na przykładzie MSSF/MSR. Przedstawiono modele wyceny instrumentów finansowych w  rachunkowości. Szczegółowej analizie poddano problematykę wartości godziwej i jej związku z wartością rynkową. W ramach głównych zasad wyceny omówiono szczegółowe metody rachunkowe wyceny instrumentów finansowych oraz modele ekonomiczno-finansowe do szacowania wartości godziwej na moment wyceny bilansowej. W części empirycznej rozprawy przedstawiono zastosowanie modeli rachunkowych i ekonomiczno-finansowych do wyceny bilansowej akcji spółek giełdowych notowanych na GPW. Na bazie kosztu historycznego i wartości godziwej skonstruowano i wyceniono hipotetyczne strategie zbudowane na instrumentach syntetycznych. Zaprezentowane koncepcje wyceny instrumentów finansowych, opierające się na modelach rachunkowych i ekonomiczno-finansowych oraz skonstruowany model ważony, pozwalający zaprezentować wagi dla poszczególnych technik wyceny, mogą być wykorzystane przez księgowych w praktyce.

41


STUDENCI

STUDENCI

„Rynek. Między anarchizmem, liberalizmem a komunitaryzmem” – naukowa sesja studencko-doktorancka Filozofia? Rynek? Tak! Filozoficzne zagadnienia dotyczące rynku stanowiły motyw przewodni naukowej sesji studencko-doktoranckiej pt. „Rynek. Między anarchizmem, liberalizmem a komunitaryzmem”, którą 25 listopada br. zorganizowało na Uniwersytecie Ekonomicznym w  Krakowie Koło Filozoficzne, działające przy Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Była to pierwsza tego typu inicjatywa niedawno powstałego koła naukowego, którego opiekunem naukowym jest dr Tomasz Kwarciński (adiunkt w Katedrze Filozofii). Program sesji składał się z  dwóch części. Pierwszą część prowadziła Katarzyna Sowa (studentka Zarządzania na II roku studiów drugiego stopnia), drugą Krzysztof Oprowski (student I  roku Międzynarodowych stosunków gospodarczych na studiach drugiego stopnia). Wszyscy studenci, zarówno wygłaszający referaty, jak i  prowadzący obrady, są członkami Koła Filozoficznego. Pierwszym referentem był Szymon Słowik (student I  roku studiów drugiego stopnia na Międzynarodowych stosunkach gospodarczych). Jego wystąpienie pt.: „Rehabilitacja anarchizmu” skłaniało do refleksji nad samą istotą anarchizmu. Czy jest on tylko utopią? Czy ma wydźwięk pejoratywny, czy pozytywny? Czy w  dzisiejszej rzeczywistości, w  na-

szym codziennym życiu, można zaobserwować skutki myśli anarchistycznej? W wystąpieniu zaprezentowano zarówno główne założenia, rys historyczny, jak i wspólne elementy łączące omawianą doktrynę z liberalizmem. Prezentacja wygłoszona przez Artura Świątek-Brzezińskiego (studenta II roku Ekonomii) dotyczyła „Fundamentów liberalnej filozofii rynku”. Jako podstawy liberalizmu gospodarczego mówca wskazał: cenę, konkurencję oraz zysk. Podkreślił, że nadrzędne wartości, takie jak: wolność, indywidualizm i  uczciwość, nie mogą zostać zastąpione odgórną decyzją jakiegokolwiek społecznego planisty. Wojciech Rarok (student II roku Ekonomii) wystąpienie „Ekonomiczna analiza prawa a  liberalizm” poświęcił wymiarowi sprawiedliwości oraz koncepcji człowieka rozumianego jako homo oeconomicus. Przedstawione zostały dwa główne stanowiska w  kwestii zasadności wymierzania kary, mianowicie prewencjonizm (karze się,

Dr hab. Kazimierz Sosenko, prof. UEK.

by nie popełniano przestępstw w przyszłości) i retrybutywizm (karze się, ponieważ popełniono przestępstwo). W  dyskusji nad referatem zgodzono się, że najbardziej komfortową byłaby sytuacja, w  której ustawodawca niczym architekt może odpowiednio stopniować kary i  nagrody, jednocześnie nie zapominając, że są środkami zmierzającymi do zapewnienia szczęścia społeczeństwu. Wszelkie kary powinny być zatem na tyle srogie, aby naprawdę zniechęcały do popełniania przestępstw.

Katarzyna Sowa, Krzysztof Oprowski

Uczestnicy sesji studencko-doktoranckiej.

42

Dzięki prelekcji Zdzisława Skupienia (studenta I roku studiów drugiego stopnia na Międzynarodowych stosunkach gospodarczych) pt. „Koncepcja równowagi rynkowej jako »ekonomiczna mechanika klasyczna« – granice analogii między naukami” można było poznać liczne analogie, jakie zachodzą pomiędzy fizyką a ekonomią. Przykładem jest podobieństwo równowagi rynkowej i  pierwszej zasady dynamiki Newtona. Analogia ta wpisuje się w szerszy nurt wzorowania innych nauk na fizyce – w  historii pojawiały się rozważania o  etyce mechanistycznej i fizyce społecznej (późniejsza socjologia). W  dyskusji podkreślono, że status praw ekonomicznych jest odmienny od statusu praw fizycznych, co wymaga ostrożności przy formułowaniu prognoz gospodarczych. Ważna jest również refleksja nad metodologią ekonomii, gdyż myślenie analogiczne – choć często bardzo inspirujące – obarczone jest ryzykiem błędu. Michał Mryczko (student II roku Ekonomii) wygłosił referat pt „Krótko o sprawiedliwości”, w  którym poruszył temat niemożliwości jednoznacznego zdefiniowania terminu „sprawiedliwość”, przedstawiając przy tym znaczenie tego terminu według anarchistów, liberałów i komunitarystów. Prelegent odniósł się do katolickiej nauki społecznej, wedle której każde działanie w  biznesie ma swoje znaczenie moralne. W  czasie dyskusji został podniesiony problem redefinicji pojęcia „przedsiębiorstwo”, jak również nadania większego znaczenia etyce w biznesie. We wszystkich dyskusjach udział brali zaproszeni goście: prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (kierownik Zakładu Historii Filozofii, Instytut Filozofii UJ), dr hab. Kazimierz Kusak, prof. UEK (prodziekan Wydziału Ekonomii i  Stosunków Międzynarodowych UEK), dr hab. Kazimierz Sosenko, prof. UEK (kierownik Katedry Filozofii), dr hab. Janina Filek, prof. UEK (kierownik Zakładu Filozofii Społecznej i Etyki). W  zgodnej opinii uczestników I  sesję studencko-doktorancką Koła Filozoficznego UEK uznano za bardzo udaną. Wszystkie poruszone tematy cieszyły się sporym zainteresowaniem. Goście sesji nie szczędzili słów uznania dla profesjonalizmu i wiedzy prelegentów. Wszystkich, których interesuje filozofia oraz działalność Koła Filozoficznego UEK, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.filozofia.uek.krakow.pl/kf. Można tam znaleźć wiele informacji na temat koła, tematykę oraz terminy najbliższych spotkań. Wszystkich chętnych zapraszamy również do włączenia się w działalność koła.

www.uek.krakow.pl

KN Integracji Europejskiej

z wizytą w sercu UE „Wspaniałe miasto i niesamowite wrażenia”, „niezwykła podróż i  doświadczenie”, „bardzo ciekawe forum” – to tylko jedne z  wielu opinii dotyczących wizyty studyjnej w Parlamencie Europejskim w Brukseli, która odbyła się na zaproszenie tejże instytucji i  eurodeputowanej Róży Thun. W  dniach 8–10 listopada ośmiu studentów naszej uczelni z Koła Naukowego Integracji Europejskiej mogło rozkoszować się niezwykłym klimatem Brukseli i poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą praktycznego funkcjonowania Unii Europejskiej, m.in. poprzez możliwość uczestnictwa w  pierwszym Forum Rynku Wewnętrznego (którego inicjatorem była poseł Thun). Swoją wędrówkę po Brukseli uczestnicy rozpoczęli od wizyty w Komisji Europejskiej, której główna siedziba, budynek Berlaymont, wzbudziła powszechne zaciekawienie. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili imponujący gmach Parlamentu Europejskiego. To właściwie miasto w mieście, w którym na co dzień pracuje około 8 tysięcy ludzi. Czy ktoś wiedział, że wewnątrz znajduje się kilka restauracji, banków, drukarnia, szpital, salon fryzjerski, poczta, a  na jednym z  pięciu poziomów parkingu podziemnego ulokowany jest Carrefour? Leszek Gaś, pracownik PE, omówił organizację i rolę Parlamentu we wspólnotowej legislatywie. Róża Thun we wspaniałej sali plenarnej Hemicycle opowiadała jak „od kuchni” wygląda praca europarlamentarzysty. Głównym punktem wizyty było Forum Rynku Wewnętrznego. O  randze wydarzenia wiele mówi to, że było organizowane wspólnie przez Komisję, Parlament oraz Prezydencję. Studenci zasiedli na miejscach, które na co dzień zajmują eurodeputowani, co dla każdego było czymś niezwykłym. Podczas Forum, Komisarz do spraw Wspólnego Rynku i Usług, pochodzący z Francji Michel Barnier, zaprezentował Single Market Act

Pamiątkowe zdjęcie w Parlamencie Europejskim

– dokument zawierający 50 reform przygotowanych przez Komisję Europejską, które mają poprawić funkcjonowanie jednolitego rynku. Poseł Thun zza stołu prezydialnego pozdrowiła gości z Polski, dzięki czemu wszyscy poczuli się bardzo wyjątkowo. W panelu uczestniczyli także: sekretarz stanu ds. europejskich prezydencji – Olivier Chastel oraz Fabian Zuleeg, ekspert European Policy Centre. Przedmiotem dyskusji było lepsze zarządzanie wspólnym rynkiem. A jest nad czym pracować, ponieważ funkcjonowanie wspólnego rynku w dalekie jest od ideału. Mimo zagwarantowanych swobód, państwa członkowskie w dalszym ciągu ograniczają je poprzez krajowe regulacje prawne. Ponadto, jak można było zauważyć, założenia wspólnego rynku nie do końca sprawdziły się w czasie kryzysu. Poprawa nie będzie jednak możliwa bez współpracy wszystkich państw członkowskich, dlatego też takie inicjatywy jak zorganizowane forum mają kluczowe znaczenie. Polska również chce zaangażować się w poprawę funkcjonowania jednolitego rynku, dlatego specjalna edycja forum odbędzie się w Krakowie w czasie trwania naszej prezydencji, w drugiej połowie 2011 r. Oprócz wizyty w  Komisji Europejskiej i Parlamencie, uczestnicy zwiedzili niemal całą Brukselę. Największą atrakcją były oczywiście symbole stolicy, czyli Manneken Pis i jego żeński odpowiednik – Jeanneke Pis. Członkowie KNIE nie mogli nie zawitać do Delirium Tremens, pubu wpisanego niegdyś do „Księgi rekordów Guinnessa” za największą gamę (równo 2004!) oferowanych piw. Wielkie wrażenie zrobił także Grand Place, Łuk Triumfalny i Fabryka Czekolady.

Magda Ważydrąg – Koło Naukowe Integracji Europejskiej UEK

fot. Piotr Kosoń

43


STUDENCI

STUDENCI

Konferencja Porozumienia Uniwersytetów Europejskich Stolic Kultury W dniach 13–16 października w Europejskiej Stolicy Kultury 2010 – węgierskim Pecz, odbyła się czwarta coroczna konferencja UNeECC (Univeristy Network of the European Capitals of Culture). Porozumienie Uniwersytetów Europejskich Stolic Kultury (UNeECC) zostało zawarte w  grudniu 2006 roku przez 15 szkół wyższych mających swoją siedzibę w Europejskich Stolicach Kultury (ESK). Po czterech latach działalności stowarzyszenie skupia już 51 uczelni ze Starego Kontynentu. Wśród uczelni zrzeszonych w  UNeECC jest także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Głównymi celami porozumienia są: propagowanie znaczenia uczelni wyższych dla miast wyróżnionych tytułem ESK, umożliwienie kontynuacji współpracy w ramach programu Europejskich Stolic Kultury oraz zapewnienie pola do kooperacji i nowych działań dla uczelni zaangażowanych w porozumienie. Głównymi zagadnieniami tegorocznej konferencji były: walka z biedą i wykluczeniem społecznym, ocena programu oraz synteza obu tych kwestii. Podczas spotkania omówione zostały także problemy obecnej polityki kulturalnej i socjalnej w Europie, a także wpływ uczelni wyższych na te zagadnienia. Podczas tegorocznej sesji, która przypadła w  25. rocznicę programu ESK, publiczność mogła także wysłuchać prezentacji na temat przyszłości programu, a  także krytycznej oceny jego skuteczności i słuszności. Konferencji towarzyszyły warsztaty studenckie. Studenci z piętnastu uczelni z jedenastu krajów Europejskich mieli okazję wymienić się doświadczeniami zdobytymi w  działalności samorządowej. Konferencja umożliwiła także nawiązanie kontaktów i  późniejsze przekazywanie informacji na temat życia studenckiego i uniwersyteckiego poza granice swoich krajów. W  konkluzjach studenci otworzyli dyskusje na temat powstania Studenckiego Parlamentu Europejskiego. Zapytani, czy nie są to zbyt dalekie plany, studenci odpowiedzieli, że właśnie dziś należy rozpocząć taką dyskusję. Młodzi ludzie właśnie tacy są: odważni i  sięgający w  daleką przyszłość. Przyszłość programu Europejskiej Stolicy Kultury jest zapisana już na kilka następnych lat. Kolejna konferencja UNeECC odbędzie

44

się w Tallinie, przyszłorocznej Europejskiej Stolicy Kultury, a  w  roku 2016 prawdopodobnie w  Polsce, która będzie gospodarzem ESK. Które polskie miasto zdobędzie ten tytuł, okaże się już niebawem. Na razie jedynym miastem w  Polsce posiadającym tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest Kraków, uhonorowany w 2000 r. Materiały z  konferencji dostępne są na stronie: www.uneecc.org.

Uczestnicy studenckich warsztatów

Piotr Palutkiewicz – Parlament Studencki UEK Zgromadzenie plenarne uczestników konferencji

Kontynent szans i nadziei „Afryka. Kontynent szans i  nadziei” to temat spotkania, zorganizowanego na naszej uczelni 19 listopada 2010 r. przez Koło Naukowe Studiów Europejskich. Prelegentem był Dariusz Rosiak, dziennikarz „Rzeczpospolitej”, prowadzący w radiowej Trójce „Raport o stanie świata”. Spotkanie rozpoczęło wprowadzenie profesora Aleksandra Surdeja i Aleksandry Pawełczyk – głównej organizatorki przedsięwzięcia. Dariusz Rosiak w  swojej ostatniej książce „Żar. Oddech Afryki” opisuje 13 krajów afrykańskich widzianych przez człowieka zainteresowanego kulturą, życiem codziennym i  sprawami rozwoju gospodarczego. „Ameryka nie musi eksportować demokracji do Afryki” -– słowa bliskie czytelnikom Francisa Fukuyamy dają do zrozumienia, że dla mieszkańców Czarnego Lądu ważniejsze od swobód obywatelskich są po prostu sprawy przeżycia i  zapewnienia dobrobytu w dłuższym okresie. Dariusz Rosiak zastanawiał się, czy i na ile oficjalna pomoc rozwojowa wpływa pozytywnie na rozwój Afryki. Jako dobry przykład kooperacji mającej pomagać w rozwoju biednych państw redaktor Rosiak wskazał chińskie firmy telekomunikacyjne” „Budują one drogi i  sieci telefoniczne zamiast przekazywania pomocy pieniężnej, która rzadko trafia do najbardziej potrzebujących”. Poruszony został również problem korupcji paraliżującej życie niektórych państw. Prelegent przedstawił ciekawe przykłady marnotrawstwa cechującego niektóre przedsięwzięcia gospodarcze w Afryce. Wbrew stereo-

! d r o k e r ł d Znowu pa

Sukcesem zakończyła się kolejna, XXI edycja „Wampiriady”, największej w Polsce studenckiej akcji honorowego krwiodawstwa, organizowanej od 1999 roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK.

W dniach 8–10 listopada 2010 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie nie brakowało chętnych do wzięcia udziału w  kolejnej kampanii honorowego oddawania krwi. Już w  pierwszym dniu imprezy został pobity rekord – od 171 osób zebrano aż 76,96 litra, a podczas całej akcji 441 krwiodawców oddało 198,45 litra krwi. Dzięki współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych uczestnicy akcji mogli również zbadać poziom cukru we krwi i poznać zasady udzielania pierwszej pomocy. Każdy honorowy krwiodawca otrzymywał, jak zwykle, oprócz posiłku regeneracyjnego, upominek od NZS UEK, w postaci m.in.: koszulek, zaproszeń na kursy językowe, karnetów na zajęcia fitness i jogę, kosmetyków, biletów do kina, teatru czy muzeum. Znakomita atmosfera, fachowa opieka medyczna oraz Krwiopijek – uwielbiana przez tłumy maskotka, sprawiły, że mimo kolejek oraz, niejednokrotnie, strachu przed igłą, Wampiriada ponownie odniosła wielki sukces. Zapraszamy na kolejną, wiosenną edycję – już w  dniach 18–20 kwietnia 2011 roku.

Oprac. NZS UEK

typowemu postrzeganiu niegospodarność nie jest wyłączną domeną Afrykańczyków, lecz dotyka także przedsiębiorców z Europy. Przykładowo w Sudanie powstały niedawno szyby naftowe, do których nie doprowadzono prądu... Po części wykładowej nadeszła część przeznaczona na pytania do dziennikarza. Milenijne cele rozwoju, skutki działalności białego człowieka, perspektywy dla Afryki to tylko niektóre z  nich. Odpowiedzi były ilustrowane konkretnymi przykładami. – Nie można generalizować Afryki. To miliard ludzi i ogromne różnice w rozwoju państw. Rwanda, dla przykładu, to państwo, gdzie obecnie dzięki szybkiemu rozwojowi gospodarczemu w każdej wsi znajduje się lecznica – mówił redaktor Rosiak. Po spotkaniu drogą losowania rozdano kilka egzemplarzy ostatniej książki Dariusza Rosiaka „Żar. Oddech Aryki”. Koło Naukowe Studiów Europejskich planuje kolejne wydarzenia. Informacje o  spotkaniach znajdują się stronie: www.knse.uek.krakow.pl i profilu koła na Facebooku.

Michał Cieciak – Koło Naukowe Studiów Europejskich

www.uek.krakow.pl

Relacja z wyjazdu studentów UEK na konferencję w Charkowie Spotkanie w międzynarodowym gronie, okazja do nawiązania kontaktów ze studentami i wykładowcami z  innych krajów, korzyści naukowe i  atrakcje artystyczno-turystyczne – tego wszystkiego doświadczyła delegacja naszego Uniwersytetu, która 11 listopada 2010 r. wzięła udział w III Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Strategia rozwoju finansowych, ekonomicznych i  socjalnych relacji w  aspekcie regionalnym w Instytucie Finansów w Charkowie. Oprócz polskiej reprezentacji, w konferencji uczestniczyli też goście z  Białorusi, Litwy,

Łotwy, Rosji oraz Węgier. Spotkanie podzielone było na sześć sekcji tematycznych. W bloku anglojęzycznym, International Collaboration, Adrian Burda – student I roku Informatyki i ekonometrii na studiach drugiego stopnia, przedstawił referat pt. Czy stymulacja fiskalna w USA podczas obecnego kryzysu była uzasadniona? Empiryczna analiza wpływu dyskrecjonalnej polityki fiskalnej na PKB w USA z użyciem metodologii SVECM. Agnieszka Rosłan, studentka III roku Stosunków międzynarodowych, w  języku rosyjskim przedstawiła uczestnikom konferencji działalność Rady Kół Naukowych. Opowiedziała o naszej uczelni, a także zaprosiła do udziału w grudniowej konferencji New Directions in Economics II na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Organizatorzy, oprócz sesji naukowej, zadbali również o  oprawę artystyczną. Mieliśmy okazję posłuchać tradycyjnych ludowych pieśni ukraińskich, obejrzeć pokazy taneczne oraz oryginalny występ pirotechniczny. Miłą niespodzianką było wykonanie przez zespół ukraiński tradycyjnej polskiej piosenki Szła dzieweczka. Wyjazd do Charkowa był też okazją do zwie-

dzenia Kijowa. Chociaż przeznaczony na to czas był bardzo ograniczony, to udało nam się zobaczyć kilka zabytków i znanych miejsc stolicy Ukrainy, a także przejść po Majdanie Niezależnosti, gdzie w 2004 r. odbywała się pomarańczowa rewolucja. Efektem spotkania w Charkowie jest m.in. przyjazd przedstawicieli charkowskiej uczelni z rewizytą w grudniu 2010, zacieśnienie współpracy oraz obietnica udziału w  kolejnych, ciekawych projektach. Nie sposób nie wspomnieć o  niezrównanej gościnności organizatorów, którzy zadbali o wyjątkowo przyjazną atmosferę podczas całego naszego pobytu. Udział w sympozjum był niezwykle cennym doświadczeniem i  doskonałym sposobem na zdobycie nowych kontaktów. Z  niecierpliwością czekamy na zbliżającą się konferencję na naszej uczelni, a  także gorąco zachęcamy do udziału w tego typu naukowych projektach. Naprawdę warto!

Adrian Burda, Agnieszka Rosłan – uczestnicy konferencji

45


STUDENCI

STUDENCI

Inteligencja Finansowa Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowa inicjatywa, która ma na celu szeroko rozumianą promocję przedsiębiorczości wśród osób młodych, które wciąż szukają właściwej drogi zawodowej. Pierwsza edycja wydarzenia została zainicjowana w 2008 r. przez ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna, brytyjską organizację biznesowo-rządową Make Your Mark oraz amerykańską Fundację Kaufmanna. Wówczas do akcji przyłączyło się 75 państw. W tegorocznej – trzeciej – wzięło udział już ponad 100, w  tym Polska, która liczbą instytucji organizujących wydarzenia towarzyszące już dorównała krajom pomysłodawców. Wśród partnerów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2010 nie mogło zabraknąć Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Od początku istnienia tego przedsięwzięcia organizatorem ciekawych warsztatów, szkoleń, wykładów, spotkań z  przedsiębiorcami i  gier na UEK jest Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji, dzięki któremu powstaje interesująca i  coraz bogatsza merytorycznie impreza tworzona przez studentów dla studentów. Dzięki zorganizowaniu edycji w 2009 roku kołu udało się nawiązać współpracę z urzędem marszałka województwa małopolskiego, który koordynował promocję całego wydarzenia. Kontakt z  małopolskimi organizacjami wsparcia przedsiębiorczości pozwolił na stworzenie na UEK najbogatszego wśród wszystkich partnerów programu. W  dniach od 15 do 19 listopada studenci naszej oraz pozostałych uczelni krakowskich mogli wziąć m.in. udział w warsztatach kreatywności, szkoleniach z zakładania własnej działalności gospodarczej, mogli skonfrontować swoje pomysły na firmę z doświadczonymi inwestorami, biznesmenami i  aniołami biznesu, mieli także okazję spotkać się z przedsiębiorcami. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości stanowił doskonałą okazję do zaprezentowania działalności nowo powstałego na Uniwersyte-

46

Inwestycja we własny rozwój jest jedyna w swoim rodzaju: ma niemierzalną, absolutnie bezcenną i zawsze dodatnią stopę zwrotu. Festiwal Inteligencja Finansowa został zorganizowany po to, aby inwestycje w siebie były bezbłędnie trafne.

Tydzień Przedsiębiorczości

cie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zwłaszcza że studenci zrzeszeni w Kole Naukowym Przedsiębiorczości i Innowacji mieli niebagatelny wpływ na jego powstanie na terenie uczelni. Publiczność mogła zweryfikować teorie dotyczące zakładania firmy – dwoje przedsiębiorców posiadających własną działalność, która wyrosła w  ramach AIP, przybliżyli swoją drogę ku niezależności. 18-letni Patryk Jamróz zaprezentował profil swojego przedsiębiorstwa Penesta Technologies, które zajmuje się automatyką i robotyką oraz zagadnieniami sztucznej inteligencji, oprogramowania i nowoczesnych technologii. Dorota Mastalska z kolei właśnie założyła swoje drugie przedsiębiorstwo – Kalendarz Sukcesu, a jej pierwsza firma (Arena Biznesu) akurat wkracza na rynki Europy Zachodniej. Trudno o lepszą zachętę dla początkujących przedsiębiorców niż tak dynamiczni i pełni pasji ludzie, którzy dzięki odpowiedniemu wsparciu realizują swoje marzenia i ambicje. Tematem spotkania z  Marylą Moszyńską – trenerem i  konsultantem komunikacji systemowej oraz właścicielką firmy New Learning Concept – był „Produkt personalny, czyli zarządzanie karierą na międzynarodowym rynku”. Richard Lucas, członek Honorowego Komitetu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – prezes firmy PMR Corporate, aktywny biznes-

men, który w swojej karierze założył już kilkanaście spółek, poprowadził zajęcia nt. zarządzania firmą. Licznie przybyli studenci – również ci z  zagranicy, którzy ze względu na brak bariery językowej mogli uczestniczyć w warsztatach prowadzonych po angielsku – mogli uzyskać wiele cennych wskazówek dotyczących nie tylko prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale także studiów MBA, które R. Lucas prowadzi we współpracy z kilkoma uczelniami. Drugi dzień przebiegał pod hasłem „kreatywność”. Profesjonalny warsztat pt. „Burza mózgów” przeprowadziła Karina Wieczorek – Project Manager firmy ERGO: Design. Pracująca na co dzień z szalenie pomysłowymi projektantami trenerka była pod wrażeniem odstających zazwyczaj w  dziedzinie kreatywności studentów ekonomii. Doskonałym uzupełnieniem tych zajęć było szkolenie z  technik twórczego myślenia. Zajęcia poprowadziły Agnieszka Cieślar oraz Aleksandra Włodarczyk – psycholożki z  firmy doradczo-szkoleniowej Nowa Perspektywa. Zwieńczeniem dnia pełnego abstrakcyjnego myślenia był gościnny wykład połączony z  ćwiczeniami praktycznymi językoznawczyni z  Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Agaty Hołobut pt. „Twórcza rola metafory”. W środę zorganizowaliśmy nowatorskie pod względem formuły wydarzenie pt. „Gra o biznes”.

www.uek.krakow.pl

Młodzi ludzie posiadający pomysł na biznes mogli zaprezentować swoje przedsięwzięcie przed radą doświadczonych przedsiębiorców, inwestorów, aniołów biznesu i teoretyków przedsiębiorczości. Wśród osób doradzających początkującym biznesmenom znaleźli się obecni już na wcześniejszych wydarzeniach na UEK Richard Lucas oraz Dorota Mastalska. Kolejnymi pomocnymi krytykami byli Mirosław Siwczyk – anioł biznesu z Katowic, dr Lech Górrniak – psycholog społeczny i Miłosz Zając – dyrektor firmy inwestycyjnej Novision. Ośmioro młodych przedsiębiorców przedstawiało kolejno swoje koncepcje biznesowe – w  zależności od stopnia zaawansowania projektu oraz jego tajności w obecności pozostałych uczestników lub na osobności z  członkami „jury”. Zróżnicowanie branż oraz przedmiotów działalności komisji zaowocowało wieloma praktycznymi poradami, korektami planów i  niejednokrotnie odwróceniem dotychczasowego, schematycznego myślenia uczestników. Uzyskane podczas spotkania kontakty mogą w przyszłości stanowić niebagatelny atut w przyszłej działalności gospodarczej i  spotkań z potencjalnymi inwestorami. Czwartego dnia oswojej działalności opowiadali: Paweł Urbański – niewidomy od 13. roku życia przedsiębiorca, alpinista, jedyny polski stypendysta prestiżowego United World College w  Norwegii; Kamil Cebulski – okrzyknięty przez prasę najmłodszym milionerem w Polsce (zatrudniał pierwszych pracowników w wieku 16 lat); Piotr Sołtys – założyciel firmy Gold Partner, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców. Ostatniego dnia Krzysztof Warecki z firmy doradczo-szkoleniowej Amber Partner poprowadził profesjonalny warsztat pt. „Zakładanie firmy jako projekt”, czyli wszystko, co musi wiedzieć początkujący przedsiębiorca na 2 miesiące przed startem działalności w pigułce. We wszystkich wydarzeniach zorganizowanych w  ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na UEK wzięło udział blisko 500 osób. Organizatorzy zawiesili poprzeczkę bardzo wysoko. W końcu przedsiębiorcza uczelnia oraz przedsiębiorcza Polska zobowiązują...

Maciej Koszyk, Paweł Krzciuk

Inteligencja Finansowa to projekt skierowany w szczególności do studentów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę z dziedziny finansów. Jego celem jest przybliżenie studiującym i przedsiębiorczym możliwości efektywnego pozyskiwania środków finansowych oraz skutecznego zarządzania. Doświadczeni prelegenci dzielili się swoją wiedzą z zakresu PR w biznesie, pozyskiwania i inwestowania funduszy, praw konsumentów i przedsiębiorców oraz inwestycji giełdowych. W trakcie licznych festiwalowych wykładów i warsztatów uczestnicy mieli okazję obcować z genialnymi gośćmi. Jednym z nich był Artur Olszewski , który przeprowadził czterodniowe szkolenie na temat inwestycji giełdowych. Osoby, które uczestniczyły w tym szkoleniu otrzymały specjalny certyfikat, potwierdzający ukończenie kursu. Z  naszymi studentami spotkały się również takie osobistości, jak: Adam Krzanowski, prezes firmy „Nowy Styl” oraz Rafał Sonik, prezes m. in. firmy Gemini Holdings, wielokrotny uczestnik Rajdu Dakar. Studenci bardzo licznie uczestniczyli we wszystkich spotkaniach, stawiając prelegentów przed trudnym zadaniem odpowiadania na dociekliwe pytania. Inteligencja Finansowa odbyła się w dniach 6–10 grudnia na terenie UEK, AGH oraz PK. Wśród szkoleń przeprowadzonych na tych uczelniach znalazły się takie perełki jak „FF, czyli finanse&fun” prowadzone przez Jakuba Banasia – eksperta z firmy www.szkolenia-finanse.pl czy też „7 grzechów głównych przy grze wstępnej... do prowadzenia firmy”, prowadzone przez właściciela firmy „Biura na Godziny”, Macieja Kopera. Na większości szkoleń sale wypełnione były w co najmniej 80% przez studentów żądnych nowej, niezbędnej w biznesie wiedzy. Głównymi organizatorami Inteligencji Finansowej były Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Personalni” działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Studenckie Forum Business Center Club. Są to organizacje prężnie uczestniczące u życiu biznesowym, szerzące poglądy samokształcenia się, własnego rozwoju i przedsiębiorczości. „Personalni” to grupa młodych, rozwijających się, stawiających na własną wartość i pasję ludzi. We współpracy z  takimi instytucjami, jak: Adecco Poland, Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR czy IAESTE AGH, uczestniczą w  wielu ciekawych szkoleniach. Ich pasją jest inwestowanie w  siebie. Zajmują się organizowaniem wartościowych warsztatów dla członków koła i innych. Pozyskują organizacje i firmy, które chcą wspierać ich inicjatywy. Kierowani pasją, realizują coraz to nowsze pomysły. Głównym sponsorem Akademii był ING Bank Polski – bez jego wsparcia nie byłoby możliwe zorganizowanie IF na tak dużą skalę. Nieocenione było także wsparcie Domu Maklerskiego BDM SA, firmy Select Training Solutions, TeleAudyt.pl, Astor, Parku Wodnego w Krakowie oraz sklepu RCS – oficjalnego dystrybutora produktów Apple.

Karolina Michalak, Michał Bardo, Wojciech Busz

Słowo wstępu przed spotkaniem z Adamem Krzanowskim wygłasza dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor ds. studenckich

Spotkanie z praktykiem HR z firmy Adecco, Maciejem Bielawskim

– Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji UEK

47


PO GODZINACH

PO GODZINACH

Wycieczka na Lazurowe Wybrzeże

Morze Liguryjskie

Tradycyjnie od kilku lat Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Asystentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizuje ciekawe wycieczki wakacyjne dla pracowników uczelni. Tym razem, w  dniach od 22 sierpnia do 1 września – wraz z Biurem Turystyki Zagranicznej PTTK z Krakowa – przebywaliśmy na Lazurowym Wybrzeżu. Pilotem był operatywny p. Sławek, który zresztą już wcześniej jeździł z  naszymi grupami. Autokaru użyczyły, tak jak w poprzednich latach, władze uczelni, a za kierownicą usiedli – panowie Wojtek i Janusz. Z Krakowa wyruszyliśmy wczesnym rankiem i jadąc przez Czechy i Austrię, późnym wieczorem dotarliśmy do Tarvisio we Włoszech, małego miasteczka położonego w  sąsiedztwie Austrii i  Słowenii. Kierując się w  stronę Ligurii, na krótki odpoczynek zatrzymaliśmy się w znanym kurorcie Sirmione położonym nad Lago di Garda, największym jeziorze włoskim. Pokonując grzbiety Alp Austriackich, Włoskich, a  później Francuskich podziwialiśmy wspaniałe panoramy gór, a gospodarzom zazdrościliśmy doskonałych autostrad oraz licznych tuneli i wiaduktów. W  Genui, największym porcie morskim Włoch, podziwialiśmy m.in. katedrę San Lorenzo, ze wspaniałą gotycką rozetą nad głównym wejściem. Genua to miasto rodzinne Krzysztofa Kolumba, dlatego też „obowiązkowym” punktem spaceru po starym mieście był budynek będący XVII-wieczną rekonstrukcją domu, w którym spędził młodość późniejszy sławny żeglarz. Następne 3 noclegi mieliśmy zaplanowane w okolicach San Remo, w hotelu Castellaro Golf położonym w Alpach Liguryjskich, w sąsiedztwie interesującego turystycznie miasteczka Castellaro. I tu się zaczęły pierwsze problemy komunikacyjne, bo nasz duży autokar nie mógł pokonać ostatniego odcinka wąskiej, górskiej drogi. Trzeba było organizować zastępczą komunikację, przede wszystkim w  celu dowiezienia bagaży. Odpoczywaliśmy korzystając z  przyhotelowego basenu oraz plażując w  San Remo, najbardziej znanym ośrodku turystycznym Riwiery Włoskiej.

Jest tu na pewno bardzo pięknie, ale na kamienistym wybrzeżu, tęsknota do złocistego piasku naszych bałtyckich plaż pozostała. Urzeczeni zostaliśmy urodą małego Portofino, jednego z najbardziej ekskluzywnych kąpielisk położonych nad Morzem Liguryjskim. Takiej liczby wspaniałych jachtów, zacumowanych na małej powierzchni zatoki, gdzie indziej chyba nie można zobaczyć. W pięknym i bogatym minipaństwie – Monako, najgęściej zaludnionym kraju na świecie, oglądaliśmy Pałac Książęcy, katedrę z grobami dynastii Grimaldich (m.in. księżnej Grace Kelly), wspaniały port jachtowy świadczący o bogactwie właścicieli oraz ogród botaniczny z egzotyczną roślinnością. W  Monte Carlo oglądaliśmy trasę słynnego wyścigu ulicznego Formuły 1 o Grand Prix Monaco i podziwialiśmy słynne kasyno, choć niestety tylko z oddali. Klimat śródziemnomorski sprzyja uprawie wielu roślin, które służą do wytwarzania perfum i  innych kosmetyków. Przemysł perfumeryjny

i hodowla roślin dla tego przemysłu, a zwłaszcza słynnej w Prowansji lawendy, to ważna gałąź gospodarki tej części Francji. My mieliśmy możność zwiedzenia niewielkich zakładów kosmetycznych w Eze i przy okazji zakupu firmowych pachnideł. Następnym punktem programu wycieczki była Nicea. Szczególne wrażenie zrobiła na nas Promenada Anglików – długi nadmorski bulwar z wieloma luksusowymi pałacami, hotelami, kasynami gier i  pięknymi ogrodami. Błękit nieba i lazurowy koloryt Morza Liguryjskiego wszystkich jednakowo zachwycił. Niceę zapamiętamy też, niestety, inaczej. Wyjeżdżając wczesnym wieczorem z  miasta, już na autostradzie zepsuł nam się autokar. Gdy kierowcy sprawdzali pojazd, a my czekaliśmy na poboczu, pojawiły się samochody policyjne. Zamknięto najbliższy wjazd na autostradę, dla bezpieczeństwa grupie polecono zejść pod pobliski wiadukt, a nasz autobus wkrótce został odholowany do warsztatu naprawczego. Zaczął się nerwowy czas konsultacji, co dalej robić. Zastępczym francuskim autokarem dotarliśmy o trzeciej nad ranem do Tulonu, gdzie mieliśmy zaplanowane 4 noclegi. Po dwóch dniach dotarł do nas nowy, wypożyczony w kraju autobus, którym podróżowaliśmy już przez dalszą część wycieczki. W  tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować władzom uczelni, w  tym Panu Kanclerzowi, że wszystko sprawnie załatwiono i szczęśliwie wróciliśmy do kraju. W rozmowach

Mediolan – katedra

Autostrada w Alpach

z władzami UEK walnie pomagał dr Janusz Fudaliński – główny organizator wyjazdu. Przebywając w  Tulonie, najbardziej na zachód wysuniętym krańcu Lazurowego Wybrzeża, czas wolny spędzaliśmy na plażowaniu i  zwiedzaniu miasta. Tulon jest główną bazą francuskiej marynarki na Morzu Śródziemnym, dlatego też dużą atrakcją dla wielu z  nas był rejs po porcie wojennym. Dla wszystkich bardzo ciekawy był też miejski targ, z bogactwem owoców, warzyw, kwiatów i frutti di mare. Turyści, w tym także i my, kupowali przede wszystkim lawendowe upominki. Podróżując wybrzeżem francuskim na zachód zahaczyliśmy o  Marsylię, drugie co do wielkości miasto Francji, które zyskało reputację „francuskiego Chicago”. Tu trochę czasu spędziliśmy w  porcie. W  najwyższym punkcie miasta można zobaczyć okazałą bazylikę Notre-Dame-de-la-Garde, ze złoconym posągiem Matki Bożej spoglądającej w stronę morza. W Nimes (położonym w regionie Langwedocja-Roussilon) najsłynniejszy jest doskonale zachowany – liczący prawie 2 tysiące lat – rzymski amfiteatr, w którym latem odbywa się corrida. Dawniej mógł pomieścić ponad 20 tysięcy widzów i był jednym z największych w rzymskiej Galii. Corrida jest popularna na południu Francji, od stóp Pirenejów po położoną u ujścia Ro-

FORUM

Nicea – palmy na bulwarze nadmorskim

danu krainę Camargue, gdzie hoduje się słynne czarne byki przeznaczone do walk na arenach. W Nimes ciekawy jest też Kwadratowy Dom, jedna z najpiękniejszych rzymskich świątyń, wybudowana według antycznych kanonów. Historyczny Awinion otaczają potężne mury obronne. W  XIV w. Awinion był siedzibą papieży (a  później, przez 30 lat, antypapieży). Palais des Papes robi nadal imponujące wrażenie. Awinion bardzo często kojarzony jest z piosenką „Na moście w  Avignon”. Pont St. Benezet na rzece Rodan podziwialiśmy wieczorową porą. Z mostu wybudowanego w XII w. o długości 900 m i 22 przęsłach, do dziś zachowały się tylko cztery przęsła i  kaplica poświęcona św. Mikołajowi – patronowi flisaków. Wracając do kraju wzdłuż Lazurowego Wybrzeża, wstąpiliśmy na chwilę do Cannes, miasta znanego przede wszystkim z festiwali filmowych, gdzie chyba wszyscy zrobili sobie zdjęcie na słynnym czerwonym dywanie. Główną promenadę miasta wyznacza ocieniony palmami bulwar La Croisette, wzdłuż którego ciągną się jedne z  najelegantszych i  najdroższych hoteli, liczne galerie, butiki i luksusowe sklepy. W  Mediolanie, stolicy Lombardii, wielkością i  bogactwem architektonicznym olśniła wszystkich gotycka marmurowa Katedra Me-

Katedra w Genui

diolańska (Katedra Narodzin św. Marii). Zegar słoneczny umieszczony w nawie przy wejściu jest największym na świecie. Nocleg mieliśmy w  rejonie Como, położonym nad brzegiem jeziora o tej samej nazwie. Następnie zatrzymaliśmy się w Trydencie, mieście znanym z soboru trydenckiego, który miał tu miejsce w  latach 1545–1563. Zwiedziliśmy Katedrę San Vigilio, budowlę w stylu romańskim, gdzie odbywały się zgromadzenia soborowe. Po noclegu w znanym nam już hotelu w Tarvisio, podróży poprzez Austrię i Czechy, późną nocą – zmęczeni, ale zadowoleni - wróciliśmy do Krakowa. Jeden z uczestników wyjazd ten podsumował następującym limerykiem: Ekonomiści z Krakowa wybrali się na Côte d’Azur, Pokonali wiele autostrad, tuneli i alpejskich gór, I choć Brigitte Bardot w St. Tropez nie zobaczyli, Mosty w Avignon – i nadprogramowo – w Nicei zaliczyli. Wszystkich urzekł Liguryjskiego Morza lazur.

Barbara Ostrowska i Jerzy Wrona Zdjęcia T. Ostrowski, T. Wrona

Ratujmy zakopiański Bristol „Nie znać Tatr i Zakopanego, to nie znać kraju własnego”. Takie zdanie możemy przeczytać na wydanej przez Bristol pocztówce z 1921 roku. Zakopane było wówczas określane mianem letniej stolicy Polski. I chociaż nazwa ta uległa zmianie, to przecież miasto i region zachowały ten znaczący charakter, a zacytowane powyżej słowa nie straciły bynajmniej swojej wymowy. Trzeba też powiedzieć, że tradycja ta była budowana także poprzez działalność hotelu Bristol, którego powstanie możemy połączyć z odrodzeniem się naszej Ojczyzny w 1918 roku po 123 latach zaborów. Czy budynek o tak dużym znaczeniu historycznym i krajobrazowym, istniejący pod Giewontem ponad 90 lat, mający wpływ na środowisko polskich Tatr zarówno dawniej, jak i współcześnie można uznać za zbędny, o czym niejako informowała notatka prasowa „Gazety Krakowskiej” z 27 listopada 2008 roku? Okazuje się, że istnieje takie niebezpieczeństwo. Ratujmy więc zakopiański Bristol, by ocalić od zapomnienia nasze polskie dziedzictwo historyczne. W związku z przygotowywanym opracowaniem monograficznym o zakopiańskim hotelu Bristol, zainteresowanych poznaniem szczegółów proszę o kontakt mailowy (cyranz@uek.krakow.pl) lub telefoniczny (tel. 5524). fot. Zbigniew Cyran

Zbigniew Cyran

Monako – port jachtowy

48

www.uek.krakow.pl

49


SPORT

ZApowiedzi

„Ekonomistki”

wysoko na półmetku sezonu

m-ce drużyna

Eliteski Skawa AZS UEK zakończyły pierwszą rundę fazy zasadniczej na wysokim 5. miejscu. Jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że jest to debiut na pierwszoligowych parkietach, a do wicelidera tracimy zaledwie 2 punkty. Krakowianki stały się specjalistkami od tiebreaków. Aż 6 spotkań kończyło się po pięciosetowych bojach. Choć 5 z  nich było przegranych, to trzeba dodać, że rywalizowaliśmy z faworytami, a przed tymi meczami skazywano nas na porażki. Z drużynami niżej notowanymi wygrywaliśmy pewnie. Stąd AZS UEK został okrzyknięty rewelacją I ligi. W  pierwszym pojedynku rundy rewanżowej „Ekonomistki” udały się do Polic. Starcie z Chemikiem miało być rewanżem za porażkę 2:3 na inaugurację sezonu. Niestety nasi przeciwnicy ponownie okazali się nieznacznie lepsi i zgarnęli

I liga siatkówki kobiet mecze punkty

1.

PTPS Piła

10

25

2.

KS Piecobiogaz Murowana Goślina

11

23

3.

Silesia Volley I Mysłowice/Chorzów

11

23

4.

PSPS Chemik Police

11

20

5.

PLKS Pszczyna

11

20

6.

AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Świętokrzyski

11

19

7.

Eliteski Skawa AZS UEK Kraków

11

18

8.

Gedania Żukowo

11

14

9.

SMS PZPS Sosnowiec

11

8

10.

AZS Politechniki Śląskiej Gliwice

11

8

komplet punktów. W poczynaniach naszego ze11. MUKS Sparta Warszawa 11 2 społu widać było zmęczenie serią dalekich wyz zespołem ekstraklasy. Którym – okaże się po jazdów („Skawinki” przez 4 tygodnie przejechały zakończeniu I rundy gier w Plus Lidze Kobiet. ponad 4 tysiące kilometrów). Nie bez znaczenia Tymczasem gorąco zapraszamy do kibicobył też fakt, iż w  środku tygodnia poprzedzawania naszym reprezentantkom w  kolejnych jącego mecz, UEK rywalizował o  awans do 1/8 meczach ligowych! Wszystkie szczegóły doPucharu Polski z  PLKS Pszczyna. Rywalizował tyczące terminów spotkań można znaleźć na z powodzeniem! Wygranie dwóch setów w gorąstronie internetowej zespołu: cej pszczyńskiej hali zagwarantowało nam awans (dwa tygodnie wcześniej wygraliśmy w Krakowie 3:1). W  kolejnej fazie akademiczki zmierzą się Więcej:

www.azsskawauek.pl

Jesteś absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie? Chcesz być współfundatorem stypendium naukowego dla młodzieży ze Wschodu? Przyjdź na:

Charytatywny Bal Błękitny Absolwenta

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Kopalni Soli „Wieliczka”

5 marca 2011 r. Szczegóły wkrótce na: www.uek.krakow.pl

Małopolska Liga Akademicka: starty ze zmiennym szczęściem Rozpoczęła się kolejna edycja Małopolskiej Ligi Akademickiej. Jak co roku reprezentanci UEK odgrywają w niej jedne z głównych ról. W poprzednim sezonie nasza Uczelnia uplasowała się na 5. miejscu w klasyfikacji generalnej. W tym roku zaczęliśmy „w kratkę”. Największe powody do radości mają nasze sekcje koszykówki – aktualne mistrzynie MLA pewnie wygrały wszystkie dotychczasowe spotkania, nie pozostawiając rywalkom najmniejszych szans. Podopieczne mgr Ewy EljaszRadzikowskiej pewnie przewodzą swojej grupie i  zapewne będą chciały obronić tytuł. Równie dobrze radzą sobie mężczyźni. Na szczególną uwagę zasługują rozmiary wygranej nad Krakowską Akademią (103:39). Nasi koledzy pokazali efektowny basket, w  którym nie brakowało wsadów, bloków i  akcji kombinacyjnych. Bardziej wartościowe są jednak wygrane z  UJ, który jest drugą koszykarską siłą ligi, oraz Politechniką Krakowską, z którą zawsze grało się nam trudno. Wyższość „Ekonomistów” musiało też uznać CM UJ (100:80). Rozgrywki tenisa stołowego jeszcze na dobre się nie rozkręciły, ale już teraz można zaryzykować stwierdzenie, że będziemy plasować się na czołowych lokatach. Rezultaty dotychczasowych 2 spotkań nie wymagają komentarza: Z  AGH kobiety wygrały 9:1, a  mężczyź-

ni 8:2. UR kobiety nie oddały ani jednej partii (10:0), a mężczyźni bez większych problemów wygrali 7:3. Oby tak dalej! MLA to w  większości kwalifikacje do turnieju półfinałowego Akademickich Mistrzostw Polski w danej dyscyplinie. O taki awans zażarcie walczą nasi piłkarze nożni. W rundzie jesiennej wygrali 2 mecze, 1 zremisowali, a 2 przegrali. Z dorobkiem 10 punktów zajmują 3. miejsce. Prawo gry w AMP dają pierwsze dwie lokaty. Są one w zasięgu, gdyż do AGH tracimy zaledwie 3 punkty. Jesteśmy najbardziej bramkostrzelną drużyną w lidze (22 gole), a Tomasz Kokoszka i Paweł Nawrocki zajmują 2. miejsce w klasyfikacji strzelców (6 bramek). Runda wiosenna zapowiada się niezwykle ciekawie dla mgr Leszka Walankiewicza i jego zawodników. Takich szans nie mają już futsalowcy, którzy zajęli ostatnie miejsce w  swojej grupie i  pozostaje im walka o miejsca 7.–12. w Małopolsce. Z powodu małej ilości drużyn startujących w  lidze piłki ręcznej szczypiorniści nie muszą walczyć o  kwalifikację do półfinału AMP. Nie lekceważą jednak rywalizacji na szczeblu regionalnym. Imponują determinacją i wolą walki. Osłabieni brakiem czołowego strzelca poprzedniego sezonu – Ryszarda Miodońskiego, reprezentanci UEK rozpoczęli od porażki 20:30 z UJ.

W dramatycznym pojedynku z  PK zdołali uratować remis 21:21. Potem nastąpił pogrom UR (34:15) i miejsce na dopisanie kilku słów o meczu z AGH. Nie będą one zajmować więcej niż miejsce wyznaczone czerwonym koloremporażka z reprezentacją AGH 23:18, choć nasz zespół trzykrotnie zmniejszał straty do 1 gola. Rywalizacja siatkarek i  siatkarzy również może wywołać huśtawkę nastrojów. Panowie – brązowi medaliści z  poprzedniego sezonu – rozpoczęli od 2-0 z WSB Nowy Sącz. Nie zdołali jednak ograć UJ i  AGH, a  CM UJ pokonali dopiero po tie-breaku. Od wyniku meczu z AWF zależeć będzie ich awans z  grupy i  prawo gry w AMP. Miłego złego początki miały panie. Zaczęły od wygranej 2:0 z UP. Potem jednak musiały uznać wyższość UJ, KA i AGH. Obok gier zespołowych zaczęła się rywalizacja w  sportach indywidualnych. Jako pierwsi w teren wyszli biegacze przełajowi. W jesiennej aurze, która niezbyt zachęcała do startowania, panie uplasowały się na 5. miejscu w klasyfikacji drużynowej, a mężczyźni oczko niżej. Na pochwałę zasługują debiutanci: Tomasz Kawik (6. miejsce w biegu na 2000 m) i Daria Bielecka (17. miejsce na 600 m). Piotr Majewski

BAL KARNAWAlOWY 15 stycznia 2011 r. godz. 19.00 Hotel „GOLD” w Dębicy, ul. Sportowa 22 Gwiazda wieczoru: Marcin Daniec z zespołem Oprawa muzyczna balu: Zespół Duo Gamma Plus Bilety w cenie 200 zł/os. Sprzedaż biletów tylko do 7 stycznia 2011 r.! Informacja: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UEK w Dębicy: tel. 14 681 28 11 Sekretariat Urzędu Miasta w Dębicy: tel. 14 683 81 60 Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Dębicy Paweł Wolicki oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Roman Niestrój

Serdecznie zapraszamy!

– rzecznik AZS Skawa UEK

50

www.uek.krakow.pl

51


Reklama

Reklama akademickie centrum kariery

Akademickie Centrum Kariery zaprasza studentów i absolwentów UEK na spotkania z zakresu porad prawnych z prawa pracy oraz indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu „Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy”.

ak ów �P ak łasz ów ów Kr �Pro ak ów koci m � B Ko ko ieża nó tó w W w ęg rzc Po e�W dłę iel kie ż �14 St e an km iąt k Sz i ar ów Kł aj� 28 km

Skorzystaj z pomocy profesjonalnego doradcy zawodowego specjalizującego się w doradztwie dla osób niepełnosprawnych. Porady są skierowane do studentów i absolwentów UEK posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, nie dotyczy pracowników UEK

St an isł aw i C ce Bo ikow ch ice ni a�3 8k m

Kr

Za bie rz ak ów ów� 13 �B km u Kr ak sine ów s �M s�Pa yd rk lni ki� Kr W ak ap ów . �M Kr y ak dln iki ów Ł Kr ob ak z ów ów �G Kr łó ak wn ów y �Z ab łoc ie Kr

Sp yt ko wi ce Sp �46 ytk km ow ice �K ęp k Ry i cz ów Pó łw i Br eś ze źn Ja ica W ś iel kie kow i �D ro ce gi� 28 km Po Z db or elcz y�S y ka na wi ń Sk aw skie ina �Z ac h.

Kraków�Sidzina

patroni medialni

Skawina�20km

Rzozów Radziszów�27km Wola�Radziszowska

Podolany Leńcze Przytkowice Kalwaria�Zebrzydowska�Lanckorona�42km

Ze szczegółową ofertą świadczoną przez Akademickie Centrum Kariery zapoznaj się na stronie: www.kariery.uek.krakow.pl

 Planujesz swoją karierę?  Nie masz pomysłu, gdzie pracować po studiach?  Chcesz dobrze przygotować swoje dokumenty aplikacyjne i uzyskać informację, jak się zaprezentować u pracodawcy?  Chcesz wiedzieć, jakie przysługują Ci uprawnienia i ulgi w związku z Twoją niepełnosprawnością (np. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych)?

Kr.�Krzemionki Kraków�Bieżanów�Drożdż. Wieliczka Kraków�Bonarka Wieliczka�Rynek 14km Kraków Łagiewniki Kraków�Swoszowice

Usługa doradcza pomaga w:  lepszym wykorzystaniu swoich mocnych stron przy planowaniu rozwoju zawodowego,  poszerzeniu wiedzy i świadomości swoich praw i obowiązków na rynku pracy,  poszukiwaniu pracy,  stworzeniu dokumentów aplikacyjnych,  przygotowaniu się do rozmowy z pracodawcą,  lepszym planowaniu rozwoju zawodowego u osób pracujących.

DORADZTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

partnerZY/SPONSORZY

Kr

Tr ze bi ni Du a�39 low km a W ola �F ilip ow Kr sk ze a�3 sz o 0k m Ru wice da wa

Baranówka�16km Zastów Zesławice Kraków�Batowice

Chrzanów Śródmieście Chrzanów�44km

Rozpoczynając swoją drogę zawodową, warto poznać swoje możliwości i dobrze zaplanować przyszłość.

Ty też możesz pracować! Zaplanuj swoją karierę

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom, firmom partnerskim i patronom medialnym uczelni.

Miechów�42km Kamieńczyce Szczepanowice Smroków Słomniki�29km Słomniki�Miasto Niedźwiedź Goszcza Łuczyce

Ty też możesz być dobrze poinformowany!

Bilety�strefowe:�czasowe,�miesięczne uprawniają do�nieograniczonej�liczby�przejazdów�w�pociągach�REGIO między��stacjami��położonymi��w��obrębie��wymienionej��strefy��(stref). Bilety��czasowe��uprawniają do�przejazdu��zgodnie��ze�strefą czasową oznaczoną na�bilecie�licząc�od�godziny�wskazanej�przez�podróżnego. Ceny�strefowych�biletów�czasowych Strefa

Ważność biletu

I II III

2�godziny 4�godziny 6�godzin Obowiązują ulgi

PORADA PRAWNA Z PRAWA PRACY  Zaczynasz szukać pracy?  Prowadzisz negocjacje przed zawarciem umowy z pracodawcą?  Jesteś pracownikiem lub osobą zatrudnioną na podstawie innych umów?  Zostałeś zwolniony albo masz jakikolwiek inny problem z pracodawcą i chcesz dowiedzieć się, na co w Twojej sytuacji pozwalają Ci przepisy prawa?  Chcesz wiedzieć, jakie masz prawa i obowiązki pracując lub podejmując zatrudnienie?

Skorzystaj z profesjonalnej porady prawnej z zakresu prawa pracy!

Strefowy�bilet�czasowy cena�biletu�normalnego

2,80�zł 5,20�zł 7,50�zł 37%,�49%,�78%,�95%,�oraz�33%�i�50%

Ceny�strefowych�biletów�miesięcznych Strefa

Ważność biletu

I II III

2�godziny 4�godziny 6�godzin

Obowiązują ulgi

Bilet�miesięczny�imienny�strefowy cena�biletu�normalnego

70,00�zł 115,00�zł 160,00�zł 37%,�49%�oraz�33%�i�50% Podane�ceny�zawierają 7%�VAT

Na�przejazdy�kolejowe�najlepsze�bilety�strefowe Małopolski�Zakład�Przewozów�Regionalnych Plac�Jana�Nowaka-Jeziorańskiego�3, 31-154�Kraków tel.�782�556�696, fax.:�12�393�57�27

Porady są skierowane do studentów i absolwentów UEK, nie dotyczy pracowników UEK Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Usługi doradcze realizowane są przez zewnętrznych konsultantów.

AKADEMICKIE CENTRUM KARIERY CZEKA NA CIEBIE Zapisz się: www.kariery.uek.krakow.pl zakładka: kalendarz szkoleń i doradztwa

52

Projekt „Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.uek.krakow.pl

www.przewozyregionalne.pl

53


Reklama

Reklama

ArcelorMittal Poland to... Firma, która zmieniła oblicze polskiego hutnictwa

Odpowiedzialny członek lokalnych społeczności

Od momentu przejęcia w 2004 roku upadających Polskich Hut Stali, zainwestowaliśmy w modernizację sektora hutniczego w Polsce niemal 4 miliardy złotych. Dziś skupiamy ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. Mamy czym się pochwalić. Koksownia ArcelorMittal Poland w Zdzieszowicach jest największym tego typu zakładem w Europie. Z kolei nasza walcownia gorąca zlokalizowana w Krakowie to najbardziej zaawansowana technologicznie walcownia w Europie i największa inwestycja w europejskim gorącowalcownictwie w ciągu ostatnich 20 lat.

Do ArcelorMittal Poland należy 6 hut w pięciu miastach. Są to zakłady z wieloletnią tradycją, wpisane na stałe w krajobraz i historię Śląska, Zagłębia i Krakowa. Dbamy o nasze relacje z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, Krakowa, Sosnowca, Chorzowa czy Świętochłowic. Słuchamy ich potrzeb i staramy się na nie odpowiadać. Wspieramy lokalne szkoły i szpitale, zbieramy elektrośmieci, współorganizujemy koncerty i festiwale. W ramach przeprowadzonej przez nas Zielonej Rewolucji posadziliśmy 350 tysięcy drzew.

Znaczący pracodawca Grupa ArcelorMittal w swoich zakładach zlokalizowanych w 60 krajach zatrudnia niemal 280 tysięcy pracowników. Oddział polski, wraz ze spółkami zależnymi, daje pracę ponad 15 tysiącom osób. To liczba porównywalna z ludnością małego miasta!

54

Firma, której produkty znajdują się w Twoim samochodzie, domu, na Twoim stole… Od 2004 roku wyprodukowaliśmy ponad 30 mln ton stali, która znalazła zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, sektorach: górniczym i budowlanym, transporcie kolejowym i produkcji sprzętu AGD.

Oznacza to, że mamy swój mały wkład w Twojej pralce, lodówce, samochodzie; możliwe, że nasza stal znajduje się nawet w Twoich sztućcach!

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź: www.arcelormittal.com/poland www.zainstalujsie.pl

Warszawa

Zakłady Koksownicze Zdzieszowice Opole Katowice

Oddział w Świętochłowicach

Oddział w Dąbrowie Górniczej

Kraków

Oddział w Krakowie Oddział w Sosnowcu Huta Królewska Walcownia Blach Grubych „Batory”

www.uek.krakow.pl

55


Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 7 (39), grudzień 2010  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie grudzień 2010

Kurier UEK nr 7 (39), grudzień 2010  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie grudzień 2010

Advertisement