Kurier UEK nr 1 (58), styczeń-luty 2014

Page 1

CZ ASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KR AKOWIE

I S SN 1 6 8 9 - 7 7 5 7 N r 1 ( 5 8 ) s t y c z e ń - l u t y 2 0 1 4


SPIS TREŚCI Słowo wstępne JM Rektora UEK .................................................................. 3 Bal Błękitny UEK ......................................................................................... 4-5 Kultura w UEK............................................................................................8-11 Biuletyn ............................................................................................................12 Sylwetka ...........................................................................................................13 Biuletyn….……….. ....................................................................................14-29 Wywiad ......................................................................................................30-33 Wydarzenia ...............................................................................................34-41 Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 38 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Redakcja:

Studium Jezyków Obcych UEK ...........................................................42-45 Wydawnictwo UEK ................................................................................46-47 Biblioteka UEK ..............................................................................................48 Biuro Osób Niepełnosprawnych UEK ................................................49-50

Piotr Czarniecki

6NãDG L ãDPDQLH Paweł Wójcik

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK ............................51-52 Dział Współpracy Międzynarodowej UEK ...................................... 53, 56

=GMčFLD MHġOL QLH SRGSLVDQR LQDF]HM Maciej Kapuściński

Druk: Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o. ul. Forteczna 20A 32-086 Węgrzce

ISSN 1689-7757

Biuro Programów Zagranicznych UEK ..............................................54-55 Krakowska Szkoła Biznesu UEK ..........................................................57-61 Akademickie Centrum Kariery UEK ..................................................62-64 Bezpieczeństwo UEK ...................................................................................66

Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1DNãDG 2000 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

Studenci ....................................................................................................67-88 Kurierek UEK ...........................................................................................68-69 AZS UEK ...................................................................................................90-93

Reklamy .....................................................................................................94-99 2

2|


6]DQRZQL 3DÄĄVWZR

Z

achÄ™cam do lektury pierwszego w tym roku kalendarzowym wydania czasopisma „Kurier UEKâ€?. Lektury, dodam, obfitujÄ…cej w doniesienia o sukcesach przedstawicieli spoĹ‚ecznoĹ›ci akademickiej naszej Uczelni oraz inicjatywach budujÄ…cych jej wyjÄ…tkowa markÄ™. SpoĹ›rĂłd materiaĹ‚Ăłw, ktĂłre zapeĹ‚niajÄ… szpalty bieşącego wydania, szczegĂłlnej uwadze PaĹ„stwa polecam artykuĹ‚ „Sztuka, kultura, uczelnia – filozofia spotkaniaâ€?, prezentujÄ…cy historiÄ™ ogromnego zaangaĹźowania Uczelni w ksztaĹ‚towanie kulturalnego krajobrazu Krakowa. Kolejnym, bardzo interesujÄ…cym materiaĹ‚em jest wywiad z profesorem Jackiem PurchlÄ…, Kierownikiem Katedry Historii Gospodarczej i SpoĹ‚ecznej UEK oraz Ekspertem Komisji Europejskiej ds. Znaku Dziedzictwa Europejskiego, przedstawiajÄ…cy najistotniejsze aspekty tego arcyciekawego projektu. Niniejszy numer dostarcza rĂłwnieĹź pierwszych informacji o inicjowanym z poczÄ…tkiem zbliĹźajÄ…cego siÄ™ roku akademickiego nowym kierunku, „Marketing i komunikacja rynkowaâ€? – poszerzanie oferty dydaktycznej o nowe, praktyczne kierunki jest staĹ‚ym elementem polityki rozwoju Uniwersytetu. Na Ĺ‚amach tego wydania publikujemy takĹźe relacje z konferencji, organizowanych bÄ…dĹş współorganizowanych przez UczelniÄ™, wĹ›rĂłd nich m.in. II Krakowskiej MiÄ™dzynarodowej Konferencji „Ubezpieczenia w paĹ„stwach europejskich – zagadnienia ekonomiczno-prawneâ€? czy spotkania, poĹ›wiÄ™conego przyszĹ‚oĹ›ci branĹźy pszczelarskiej w Polsce, w ktĂłrym uczestniczyĹ‚ Minister Pracy i Polityki SpoĹ‚ecznej, dr WĹ‚adysĹ‚aw Kosiniak-Kamysz. Podejmowana tematyka i ranga tych i wielu innych, opisywanych w niniejszym wydaniu przedsiÄ™wzięć, potwierdzajÄ… renomÄ™ Uczelni, ktĂłrej wyróşnikiem jest najwyĹźsza jakość uprawianej w niej nauki. Serdecznie zapraszam do zapoznania siÄ™ z treĹ›ciÄ… numeru.

Prof. UEK dr hab. inş. Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|3


BAL BŁĘKITNY

%DO %ğ÷NLWQ\ 8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJR Z .UDNRZLH

Karnawałowe święto uczelni tym razem odbyło się w ostatnią sobotę karnawału, tj. 1 marca. Jak wielokrotnie wcześniej, tak i tego wyjątkowego wieczoru Goście Balu Błękitnego spotkali się w reprezentacyjnej Komorze „Warszawa” Kopalni Soli „Wieliczka”.

Z

lokalizowane 135 metrów pod ziemią przestronne wnętrze ogromnej Sali krótko po godz. 20:00 wypełniło blisko 200 osób.

JM Rektor, prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, uroczyście powitał przybyłych. W krótkim wystąpieniu Gospodarz podkreślił walor charytatywny imprezy, która wspomaga fundusz stypendialny im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego. Rektor odczytał również list księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego. Następnie głos zabrał prezes Stowarzyszenia Absolwentów UEK, dr Leszek Strzembicki. Wkrótce potem uczyniono zadość kolejnej tradycji związanej z Balem Błękitnym – uroczystości wręczenia Nagród Błękitnego Lauru. Wręczenia pierwszego z nich, którym uhonorowano prof. dr. hab.

4 |www.uek.krakow.pl

Ryszarda Borowieckiego, dokonali wspólnie JM Rektor, dr Jarosław Plichta, Prezes Zarządu Fundacji UEK oraz dr Leszek Strzembicki, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UEK. Wybitnego przedstawiciela społeczności akademickiej Uczelni wyróżniono jako Inicjatora powołania do życia Fundacji UEK w Krakowie, który od 10 lat aktywnie wspiera wszelkie jej działania oraz inspiruje do podejmowania nowych kierunków jej rozwoju oraz Wieloletniego Członka Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UEK w Krakowie i jego Wiceprezesa, który walnie przyczynił się do zacieśnienia więzi Uniwersytetu z jego absolwentami. Laureatem drugiego wyróżnienia, wręczonego w uznaniu długoletniej aktywnej działalności w Zarządzie Stowarzyszenia

Absolwentów UEK oraz wybitnych zasług w kreowaniu wizerunku Uniwersytetu, został mgr Józef Bałucki. Błękitny Laur wręczyli JM Rektor oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UEK, dr Leszek Strzembicki. Zabawie, której muzyczny kierunek wyznaczał zespół Spider Band, towarzyszyła aukcja przedmiotów, z której całkowity dochód wspomoże charytatywne dzieło Fundacji Książąt Lubomirskich. Podobne założenie realizowano w ramach prowadzonej równolegle sprzedaży cieszących się dużym zainteresowaniem gadżetów uczelnianych.

Opracowanie: Sekcja Promocji CKR UEK


BAL BŁĘKITNY

Stowarzyszenie Absolwentów

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Błękitny Laur dla prof. dr. hab.

Ryszarda Borowieckiego

Inicjatora powołania do życia Fundacji UEK w Krakowie, który od 10 lat aktywnie wspiera wszelkie jej działania oraz inspiruje do podejmowania nowych kierunków jej rozwoju. Wieloletniego Członka Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UEK w Krakowie oraz jego Wiceprezesa, który walnie przyczynił się do zacieśnienia więzi Uniwersytetu z jego absolwentami oraz kreowania pozytywnego wizerunku Uczelni w kraju i za granicą.

prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół

dr Jarosław Plichta

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr Leszek Strzembicki Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wieliczka, 1 marca 2014 r.

Stowarzyszenie Absolwentów

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Błękitny Laur dla

mgr.

Józefa Bałuckiego

za długoletnią aktywną działalność w Zarządzie Stowarzyszenia Absolwentów UEK oraz za wybitne zasługi w kreowaniu wizerunku Uniwersytetu

prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr Leszek Strzembicki Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wieliczka, 1 marca 2014 r.

Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Stowarzyszenie Absolwentów UEK Fundacja UEK Korporacja Absolwentów UEK Klub KSB Alumni MBA Partnerzy:

|5
KULTURA W UEK

Sztuka, kultura, uczelnia – filozofia spotkania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stał się niedawno scenerią niezwykłego wydarzenia – koncertu, uświetniającego premierę najnowszej płyty wybitnego zespołu akordeonowego „Motion Trio”. Specjalnym gościem tej muzycznej uczty był znakomity pianista i kompozytor, Leszek Możdżer. Przed ogromną, bo liczącą 900 osób publicznością, artysta wykonał m.in. partię solową z Koncertu na klawesyn lub fortepian H. M. Góreckiego. Wśród utworów, które wybrzmiały podczas muzycznego spektaklu, nie zabrakło brawurowego wykonania „Orawy” autorstwa zmarłego w grudniu ubiegłego roku Wojciecha Kilara. Utwór ten nie po raz pierwszy rozbrzmiewał w murach Pawilonu S, w którym odbył się koncert. Zespół „Motion Trio” wykonał „Orawę” już wcześniej, bo w 2004 roku, podczas uroczystości wręczenia Nagrody za Zasługi dla Kultury Polskiej „Złota Batuta” wielkiemu artyście.

S

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie i jej pracownik, była A. Odorowicz spiritus movens ożywionej i wielokierunkowej polityki kulturalnej macierzystej uczelni. To z jej inicjatywy przyznawana przez Uczelnię od 2000 roku Nagroda „Złotej Batuty”, wręczana najwybitniejszym artystom w uznaniu wyjątkowości ich zasług dla polskiej kultury, doczekała się patronatu Ministra Kultury. Co zainspirowało młodą i oddaną miłośniczkę sztuki? – Podczas współpracy ze środowiskami kultury zrozumiałam, jak wiele niesprawiedliwych i stereotypowych opinii pojawia się z jednej strony w środo-

8 |www.uek.krakow.pl

wiskach twórczych – ekonomiści to bezduszni, korporacyjni urzędnicy, których nie interesuje nic oprócz zarabiania pieniędzy. A z drugiej strony opinii środowisk biznesowych, że artyści to darmozjady i kłopot dla budżetu państwa – tłumaczy źródła pomysłu Dyrektor PISF. Propozycja spotkała się z aprobatą nie tylko Ministra Kultury, została przyjęta z entuzjazmem przez ówczesnego rektora AE, prof. Ryszarda Borowieckiego, aktywnie wspierającego i zaangażowanego w realizację działań kulturotwórczych, realizowanych głównie przez powołane na Akademii w 1998

Stowarzyszenie Kultury Akademickiej „Instytut Sztuki” – organizację pozarządową, zrzeszającą studentów i absolwentów Uczelni. Agnieszka Odorowicz była dyrektorem programowym większości wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez Stowarzyszenie. SKA Instytut Sztuki organizowało średnio ok. 300 wydarzeń kulturalnych rocznie, z których największymi i najważniejszymi, nie tylko w opinii członków Stowarzyszenia, były: Studencki Festiwal Piosenki i Międzynarodowy Konkurs Współczesnej

Foto: Rafał Cygan

woje pierwsze spotkanie z Wojciechem Kilarem, do którego doszło przy okazji uroczystości, wspomina Agnieszka Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ogłoszona przez Tygodnik Polityka jedną z najbardziej wpływowych osobistości polskiej kultury, była w 2004 roku świeżo mianowaną podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, kierowanym przez Waldemara Dąbrowskiego. – To było wyjątkowe przeżycie. Kompozytor był bardzo wzruszony, podkreślał, że to jedyna nagroda przyznana mu nie przez środowisko kultury – mówi A. Odorowicz. Podkreśla, że uczucie wyjątkowości podzielali wszyscy uczestniczący w wydarzeniu. Jej zdaniem było ono przejawem szczególnego statusu Uczelni wśród innych szkół ekonomicznych co sprawiało, ze wielcy artyści pragnęli do niej przyjeżdżać.

Młodzi muzycy z Motion Trio w znakomitym towarzystwie Mistrza Kilara


Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego. – W latach 1998-2003 zorganizowaliśmy dla TVP SA 20 koncertów towarzyszących SFP, z których większość odbywała się w naszej uczelnianej Hali Widowiskowo-Sportowej – wspomina Agnieszka Odorowicz. – Przyjeżdżali wówczas do nas najwybitniejsi twórcy piosenki, tj. Maryla Rodowicz, Jacek Kaczmarski, Marek Grechuta, Ewa Demarczyk, Ela Adamiak, Renata Przemyk, Grzegorz Turnau, Ryszard Rynkowski – wylicza. Inne spośród realizowanych z sukcesem przez Stowarzyszenie inicjatyw to wznowienie działalności Teatru 38, działającego przy Klubie pod Jaszczurami przy Rynku Głównym, reaktywacja konkursu poetyckiego o Jaszczurowy Laur, organizacja – wespół z jednym z najważniejszych krajowych tygodników opinii – Salonów Polityki, w których udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, twórcy kultury i jej najbardziej rozpoznawali komentatorzy. – Jako pierwsza instytucja w Polsce zorganizowaliśmy nagranie pod dyrekcją Henryka Mikołaja Góreckiego dla amerykańskiej wytwórni NONESUCH w Filharmonii Krakowskiej – przypomina Agnieszka Odorowicz. Dodaje, że w pamięci krakowian zapisały się na stałe liczne pozostałe wydarzenia, organizowane przez Stowarzyszenie, wśród nich odbywający się na Rynku Głównym Festiwal im. Bułata Okudżawy, cykl koncertów muzyki Fryderyka Chopina z udziałem laureatów konkurów chopinowskich, a także doroczne bale charytatywne Wojewody Małopolskiego, z których dochód przekazywany był na cele społeczne. Poza tym, trudno wymienić bezlik imprez kulturalnych, które niemal codziennie odbywały się w prowadzonym przez Stowarzyszenie legendarnym Klubie pod Jaszczurami. Potwierdzeniem bliskich związków z kulturą i dowodem jej realnego kształtowania był, organizowany przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie, cykl kongresów „Kultura-Gospodarka-Media”. Wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Kultury Akademickiej „Instytut Sztuki”, Ministerstwa Kultury i Akademii Ekonomicznej w Krakowie miała początkowo charakter ogólnopolski, jednak imponująca lista uczestników, waga podejmowanych tematów i status jednego z najważniejszych forów dyskusji, stale odwiedzanego przez przedstawicieli najważniejszych polskich mediów, artystów, przedstawicieli szkół wyższych, placówek dyplomatycznych i reprezentantów urzędów administracji rządowej pozwoliły na nadanie kongresowi statusu spotkania

Foto: Rafał Cygan

KULTURA W UEK

Towarzyszący uroczystej Inauguracji Roku Akadamickiego 2004/2005 koncert utworów Wojciecha Kilara w wykonaniu „Motion Trio”

międzynarodowego. Gośćmi trzeciej edycji wydarzenia byli m.in. ministrowie kultury państw Unii Europejskiej. Ponadto prof. R. Borowiecki przewodniczył zespołowi ekspertów, w tym naukowców AE, który pracował nad Narodową Strategią Rozwoju Kultury, przyjętej przez Rząd RP 21 września 2004 roku. Efektem badań zespołu były również dwie obszerne publikacje monograficzne. W przestrzeni kulturalnej Uczelni Nagroda „Złotej Batuty” nie była jedynym przejawem dbałości o rozwój sfery duchowej jej studentów, była jednak najważniejszym, najlepiej rozpoznawalnym dowodem zaangażowania Akademii Ekonomicznej w rozwój polskiej kultury i sztuki. Zasługi na jej polu podkreślał w 2003 roku w swoim wystąpieniu wiceminister kultury, Maciej Klimczak. Wystąpieniu, dodajmy, wygłoszonemu w ramach uroczystości wręczenia nagrody „Złotej Batuty” Januszowi Olejniczakowi, wybitnemu pianiście, znanemu melomanom z wirtuozerskich interpretacji muzyki Chopina. – Chyba żadna inna polska uczelnia, która nie jest wszak uczelnią artystyczną, nie czyni tak wiele dla kultury, jak właśnie Akademia Ekonomiczna – mówił wiceminister. – Daje (ona) w ten sposób wyraz uznania, jakim cieszą się kultura i sztuka w życiu społecznym oraz indywidualnym rozwoju młodego człowieka – wyjaśniał. Uczelnia w dowód uznania niebagatelnej roli w kreowaniu życia kulturalnego otrzymała zresztą w tym samym roku wyróżnienie w postaci statuetki Mecenasa Kultury, przyznawanej przez Ministerstwo Kultury. Fenomenalna aktywność Uczelni również

na polu kultury została rozpoznana i w widoczny sposób doceniona przez władze samorządowe. W 2004 roku Rada Miasta Krakowa nadała Akademii srebrny medal „Cracoviae Merenti”. Nagrodę „Złotej Batuty”, przyznawaną wspólnie przez Ministra Kultury (a od 2006 roku – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Akademię Ekonomiczną w Krakowie (późniejszy Uniwersytet – 2007 r.) i (niezmiennie) Stowarzyszenie Kultury Akademickiej „Instytut Sztuki”, wręczono siedmiokrotnie, tradycyjnie w ramach uroczystych Inauguracji Roku Akademickiego. Po raz pierwszy to prestiżowe wyróżnienie złożono w 2000 r. na ręce Henryka Mikołaja Góreckiego, wybitnego polskiego kompozytora. Drugim laureatem nagrody był, wspomniany wcześniej, pianista o międzynarodowej renomie, Janusz Olejniczak. Rok 2004 przyniósł kolejnego laureata, Wojciecha Kilara. Kapituła wyróżniła kunszt, autentyczny geniusz i wielkie dzieła muzyczne wybitnego kompozytora, nade wszystko zaś złożyła hołd najwyższym wartościom, które Mistrz przekazywał w muzyce. Czwarty laureat – Jerzy Maksymiuk, pianista, kompozytor, przede wszystkim jednak jeden z najwybitniejszych polskich dyrygentów, poprowadził „Koncert altówkowy” Marka Stachowskiego i „Koncert na orkiestrę smyczkową” Grażyny Bace-

|9


KULTURA W UEK

wicz w wykonaniu wybitnego rosyjskiego skrzypka Grigorija Żyslina i orkiestry Sinfonietta Cracovia, który zwieńczył uroczystości inaugurujące rok akademicki 2005/2006. Leszek Możdżer, którego występ uświetnił premierowy koncert płyty POLONIUM tercetu „Motion Trio”, odebrał „Złotą Batutę” z rąk rektora R. Borowieckiego w 2006 roku. „(…) Mam nadzieję, ze odtąd sztuka i ekonomia w moim życiu będą się szczęśliwie ze sobą splatać. To dla mnie wielkie wyróżnienie znaleźć się w tak wybitnym gronie: nie tylko ludzi nagrodzonych tą batutą, ale także Państwa, w atłasach, szkarłatach i gronostajach”, powiedział po odebraniu nagrody jeden z najwybitniejszych polskich jazzmanów. Ostatnim z wyróżnionych tą wyjątkową nagrodą był Vadim Brodski, wirtuoz skrzypiec, członek elitarnego grona wykonawców, którym dane było zagrać na Il cannone, wytworze przesławnego włoskiego lutnika Guarneri del Gesu, skrzypcach Niccolo Paganiniego.

Koniec tej wybitnej inicjatywy zbiegł się w czasie z końcem kadencji rektora R. Borowieckiego. Zaangażowanie Uczelni w kreowanie kultury zmalało, działalność Stowarzyszenia, powołanego przez społeczność akademicką Uczelni i realizującego śmiałe założenia jej polityki kulturalnej, również w widoczny sposób wyhamowała. Ubolewa nad tym jego niegdysiejsza wiceprezes. – Dla mnie, współtworzenie SKA „Instytut Sztuki” było wspaniałą przygodą i szkołą życia. Na wszystkie nasze działania trzeba było pozyskać środki – od sponsorów, ministerstw i instytucji. Uczelnia bardzo nam pomagała, bez jej wsparcia nigdy nie moglibyśmy działać w takiej skali – przyznaje Agnieszka Odorowicz. Przypomina, że wszystkie przedsięwzięcia, kształtujące kulturalny krajobraz Krakowa tamtych lat z udziałem „nieartystycznej” uczelni, organizowała wówczas niewielka organizacja pozarządowa, prowadzony przez studentów i absolwentów AE.

Pytana o rolę szkół wyższych w procesie rozwoju polskiej kultury, Dyrektor PISF pewnie odpowiada. – Uważam, że każda uczelnia, a zwłaszcza uniwersytet, powinny dbać o kulturalną edukację studentów. Jest niezbędna do rozwijania zainteresowań, budowania kapitału społecznego, ale też podnoszenia kompetencji społecznych. Młody inteligent nie może nie być na bieżąco z tym, co dzieje się w kulturze. Wspomina, jak bolesnym dla niej okazała się odpowiedź na pytanie, które zadała studentom trzeciego roku marketingu terytorialnego na prowadzonych przez siebie zajęciach. – Zapytałam ile osób było w ostatnim roku w teatrze. Na trzydzieści osób pozytywnie odpowiedziały dwie! W tym czasie nikt z moich studentów nie był w operze ani filharmonii. A. Odorowicz zauważa, że ten stan rzeczy jest nie tylko efektem słabej edukacji na poziomie szkoły średniej, ale przede wszystkim niskich aspiracji młodych ludzi. – Te aspiracje powinna pobudzać także uczelnia ekonomiczna – wszakże kształcimy osoby, które będą pracować dla ludzi i wśród ludzi – podsumowuje Dyrektor PISF.

Opracowanie: Piotr Czarniecki

Foto: Rafał Cygan

„Bardzo dziękuję, jako minister kultury, że temu sensowi swojej pracy już od początku roku akademickiego nadaje-

cie wymiar wspólnoty z kulturą, ze sztuką, z najwyższymi dokonaniami ducha, które są ważne dla wszystkich”, tak Waldemar Dąbrowski podsumował istotę nagrody w swoim wystąpieniu, towarzyszącym uroczystości w 2005 roku.

Laureat nagrody „Złotej Batuty„ anno 2005, Jerzy Maksymiuk odbiera wyróżnienie. Towarzyszą mu Minister Kultury, Waldemar Dąbrowski, rektor Ryszard Borowiecki oraz Jacek Wilczyński szef Stowarzyszenia Kultury Akademickiej „ Instytut Sztuki” (pierwszy od lewej)

10 | w w w . u e k . k r a k o w . p l


KULTURA W UEK

O spotkaniach z najświetniejszymi postaciami polskiej kultury, aktywności uczelni w obszarze jej promocji oraz roli misji edukacyjnej w jej rozwoju rozmawiamy z prof. Ryszardem Borowieckim, byłym rektorem Akademii Ekonomicznej, a później Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Piotr Czarniecki: Jak wspomina Pan Profesor spotkania z wybitnymi twórcami polskiej muzyki? Które z nich szczególnie zapadło w pamięć Panu Profesorowi?

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki: Bardzo ciepło wspominam wszystkich, których dane mi było poznać dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Instytut Sztuki. Takie wydarzenia zapadają w pamięci na całe życie. Możliwość ich realizacji, wspierania, uczestniczenia w nich, jest prawdziwym zaszczytem. Nagroda Złotej Batuty była bezprecedensowym wyróżnieniem, pozwoliła wyrażać uznanie wobec dokonań najwybitniejszych postaci naszej kultury. Dzięki aktywności młodych ludzi, wspieranych w realizacji wspaniałych, twórczych zamierzeń przez Uczelnię, którą reprezentowałem jako rektor, otrzymałem rzadką możliwość obcowania z Parnasem kultury polskiej, z jego największymi bohaterami. Bardzo trudno w tak znakomitym gronie wyróżnić kogokolwiek, jeżeli to w ogóle możliwe. Artyści tego formatu to wybitne indywidualności, których to właśnie twórcza indywidualność jest jednym z wyznaczników ich statusu. Spotkanie z każdym z nich i spotkanie z ich twórczością, bezpośredni z nią kontakt, było świętem samo w sobie, wielkim zaszczytem i ogromną przyjemnością.

P.C.: Skąd takie zainteresowanie działalnością na polu kultury u ekonomisty? Dziedziny sztuki i ekonomii, poza możliwością zarabiania na twórczości artystycznej, nie mają chyba wiele wspólnego?

R.B.: To smutne, że w powszechnym odczuciu ekonomiści kojarzeni są z twardą kalkulacją, ukierunkowaniem na zysk, czyhaniem na profity – właściwościom obcym subtelnej przestrzeni sztuki, małostkowym i w gruncie rzeczy zupełnie niesłusznie przypisywanym. Wielu wybitnych ekonomistów to wrażliwe dusze o wielkim zamiłowaniu do wytworów ludzkiego ducha. Kultura to wszak esencja tożsamości, której próżno odmawiać nawet ekonomistom. Naszymi działaniami staraliśmy się zbudować świadomość wagi pamięci o kulturze jako istotnej płaszczyźnie wewnętrznego wzrostu, rozbudzić zamiłowanie do piękna, tego prawdziwego, kształtować wrażliwość, formować gusta, słowem – aktywnie tę kulturę rozwijać. Rzeczywistość objawia ponure deficyty tych wartości, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Żywa wymiana i wzajemny wpływ środowisk akademickich i kulturotwórczych kreuje pewien rodzaj dialogu. Jest ten oczywisty, widzialny i ten podskórny, jak alchemiczna rtęć. W momencie spotkania rodzą się nowe idee, to zawsze coś nieprzewidzianego, spontanicznego, nieujarzmionego, niespętanego okowami formalizmu, nieskażonego spekulacją. To emocje, przeżywane wspólnie, pomysły, zapał. To specyficzne, otwierające i ubogacające

doświadczenie – zapewniam, że nieobce całym rzeszom ekonomistów.

P.C.: Jak ocenia Pan Profesor politykę kulturalną polskich uczelni? Jak w świetle pańskich ocen i opinii wypada nasza Uczelnia? Czego być może brakuje?

R.B.: Poza uczelniami artystycznymi brakuje w moim odczuciu inicjatyw sprzyjających rozwojowi polskiej kultury. Uniwersytet Ekonomiczny był uczelnią, która często przyjmowała pochwały za fenomenalnie osobny (wśród uczelni ekonomicznych), ścisły związek z kulturą. I to był bardzo dobry kierunek. Wspaniała lista wybitnych przedsięwzięć, tworzonych przez społeczność akademicką przy wsparciu ze strony uczelni, jak choćby Konkurs Współczesnej Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego czy cykl kongresów pn. „Kultura-Gospodarka-Media”, w którym udział brali luminarze kultury i najwyżsi rangą decydenci, kształtujący krajobraz kulturalny współczesnej Polski, wydarzenia ogromne w skali, posiadające dużą moc oddziaływania – tego brakuje. Realnego wpływu na jeden z najważniejszych obszarów ludzkiej działalności, kiedyś tak bliski i zawsze niezbędny.

Redakcja Kuriera UEK pragnie gorąco podziękować Pani Agnieszce Odorowicz, Dyrektor PISF, za udzielenie wywiadu, którego fragmenty publikujemy w materiale.

Foto: Rafał Cygan

S

zczególne zainteresowanie działalnością na polu kultury i wyjątkową aktywność w jej promowaniu Uczelnia odnotowała w kadencji rektorskiej prof. Ryszarda Borowieckiego (lata 2002-2008). To właśnie ów uczony z konsekwencją realizował działania, których celem była szeroka promocja dorobku twórczego polskich artystów, w tym najwybitniejszych kompozytorów współczesnej muzyki polskiej. To za jego kadencji, w 2004 roku, „Złotą Batutę” odebrał Wojciech Kilar, a uroczystości towarzyszyło prawykonanie „Orawy” w transkrypcji na trzy akordeony przez „Motion Trio”. Dwa lata później laureatem Nagrody ogłoszono Leszka Możdżera. Tym sposobem grupa wybitnych twórców wpisała się w kulturalny pejzaż Uczelni.

Nagrodę „Złotej Batuty” z rąk rektora Ryszarda Borowieckiego otrzymuje Wojciech Kilar (2004 rok)

| 11


BIULETYN

Uroczystości pogrzebowe Prof. dr. hab. Jerzego Trzcienieckiego W dniu 1 lutego 2014 r. na Cmentarzu Komunalnym w Ciężkowicach spoczął Prof. dr hab. Jerzy Ostoja Trzcieniecki, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Profesor Zwyczajny w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego UEK, żołnierz Armii Krajowej. Odszedł od nas zasłużony nauczyciel, oddany wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

W

pogrzebie Profesora, oprócz Najbliższych, uczestniczyli także przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: t t t

t t

t t t t t

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor UEK, Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Prorektor ds. nauki UEK, Prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński, Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, Prof. dr hab. Janusz Teczke, Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego UEK, Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Wice-Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Prof. dr hab. Marek Lisiński, Kierownik Katedry Analiz Strategicznych UEK, Prof. dr hab. Adam Stabryła, Kierownik Katedry Procesu Zarządzani UEK, Prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz, Katedra Procesu Zarządzania UEK, Prof. UEK dr hab. Janusz Czekaj, Kierownik Katedry Metod Organizacji i Zarządzania UEK Prof. UEK dr hab. Halina Piekarz, Były Kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego w Katedrze Procesu Zarządzania UEK oraz doktorzy, studenci, absolwenci i Chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

12 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli przedstawiciele środowisk akademickich wielu uczelni, m.in.: t Prof. GWSH dr hab. Krzysztof Szaflarski, Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, t Prof. dr. hab. Maria Romanowska, Dyrektor Instytutu Zarządzania SGH, Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, t Prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, Kierownik Katedry Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego, t Prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, Prorektor ds. Edukacji ustawicznej Politechniki Poznańskiej,

t

t

t

Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Prof. dr hab. inż. Marian Hopej, Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania i Marketingu Politechniki Wrocławskiej, reprezentanci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wśród oddających hołd Profesorowi znaleźli się również członkowie Kół Łowieckich z Krakowa i Ciężkowic.

Opracowanie: Sekcja Promocji CKR UEK

Przedstawiciele Władz Uczelni uczestniczą w ceremoni pogrzebowej


SYLWETKA

Prof. dr hab. Jerzy Trzcieniecki ur. 10. maja 1920, zm. 27. stycznia 2014

E

merytowany profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor zwyczajny w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego, dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w latach 1972-1990, kierownik Zakładu Strategii Zarządzania w latach 1987-1990, kierownik Zakładu Teorii Organizacji i Zarządzania w latach 1969-1972, kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania w latach 1965-1969, kierownik Studium Zaocznego WSE w latach 1956-1960, kierownik naukowo-dydaktyczny Punktu Konsultacyjnego w Kielcach w latach 1964-1970, Prezes krakowskiego oddziału TNOiK w latach 1958-1967, kierownik Zakładu Doświadczalnego „Orgam” w latach 1967-1971, członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, członek Rady Głównej Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki; przewodniczący Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego przy Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, wiceprezes Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

dalem za udział w Wojnie Obronnej 1939r., Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Odznaką za zasługi dla województwa tarnowskiego, Złotą Odznaką „Za zasługi dla ziemi kra-

kowskiej”, Złotą Odznaką „Za pracę społeczną dla Krakowa”, Odznaką za zasługi dla Kielecczyzny, Medalem za Zasługi dla Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

W uznaniu zasług odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Signum Gratiae Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Medalem Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacji i zarządzania, Medalem Karola Adamieckiego-zasłużony w dziedzinie zarządzania, Odznaką Zasłużonego dla Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Odznaką Grunwaldzką, Me-

| 13


BIULETYN

Łukasz Mamica członkiem zarządu EAEPE

P

ragniemy poinformować, iż doktor Łukasz Mamica z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej został wybrany w głosowaniu powszechnym na stanowisko członka zarządu prestiżowego europejskiego stowarzyszenia ekonomicznego EAEPE (European Association for Evolutionary Political Economy). EAEPE, liczące ponad 500 członków, jest drugim największym stowarzyszeniem ekonomistów w Europie. W jego ramach prowadzone są badania obejmujące dwadzieścia obszarów badawczych, dla których wspólną cechę stanowi raczej orientacja na zmianę i procesy transformacyjne niż stan statycznej równowagi. EAEPE sponsoruje wydawany przez wydawnictwo Uniwersytetu w Cambridge Journal of Institutional Economics.

Przyznano stypendia MNiSW

W

grudniu 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpatrzyło wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów. Spośród 28 przesłanych wniosków z naszej uczelni, na rok akademicki 2013/14 stypendium ministra przyznano następującym studentom UEK: 1.

Kamila ANTOS – studentka pierwszego roku studiów stacjonarnych II stopnia – kierunek finanse i rachunkowość 2. Edyta CZARNACKA–studentka czwartego roku studiów stacjonarnych I stopnia – kierunek towaroznawstwo 3. Katarzyna GRZEBYK – studentka drugiego roku studiów stacjonarnych II stopnia – kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze 4. Sabina KACZMARCZYK – studentka pierwszego roku studiów stacjonarnych II stopnia – kierunek towaroznawstwo 5. Małgorzata WESOŁOWSKA – studentka drugiego roku studiów stacjonarnych II stopnia – kierunek ekonomia Nagrodzonym studentom serdecznie gratulujemy!

Agnieszka Silenko

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego 2013/14 1. Przyjęcie na studia: Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia mają osoby posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny. t O przyjęciu kandydatów na studia decyduje średnia ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskana w toku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 2. Termin składania dokumentów: od 10 lutego do 28 lutego 2014 r. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia niestacjonarne II stopnia jest złożenie kompletu dokumentów wymienionych poniżej: t t t t t t

wydruk wypełnionej w Elektronicznej Rejestracji Kandydatów ankiety osobowej-ankieta będzie dostępna od 10 lutego 2014 r. na stronie: rekrutacja.uek.krakow.pl, kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopia suplementu – oryginały do wglądu. W przypadku braku dyplomu, zaświadczenie o obronie pracy dyplomowej, zaświadczenie dokumentujące średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń) uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – dokument wymagany w przypadku jeśli średnia nie jest podana w suplemencie, kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu, kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu, dwie aktualne fotografie o wymiarze 35x45 mm zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie nazwiskiem, imieniem, nr PESEL), potwierdzenie dokonania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

3. Opłaty za studia: t Opłata za pierwszy semestr studiów wnoszona jest jednorazowo. Od drugiego semestru opłata może być wnoszona w ratach. W roku akademickim 2013/14 opłata za jeden semestr studiów na wszystkich kierunkach wynosi 2400 zł . t t Bliższych informacji udziela i dokumenty przyjmuje – od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 do 14 – Dział Nauczania UEK w Krakowie ul. Rakowicka 27, Budynek Główny pok. 107-108,Telefon – (12) 293-56-28, 293-54-25. www.uek. krakow.pl, e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl

14 | w w w . u e k . k r a k o w . p l


BIULETYN

Przyznano stypendia im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego Z przyjemnością informujemy o przyznaniu, już po raz czwarty, studentom naszej Uczelni stypendiów im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego. Ideą stypendium jest wsparcie materialne niezamożnych studentów, a w szczególności sierot oraz mieszkańców dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej.

W

dniu 12 grudnia 2013 roku odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów przyznających Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego, na którym gościem specjalnym był Książę Stanisław Lubomirski – Lanckoroński oraz Jego Magnificencja Rektor UEK, prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół. Kapituła Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2013 roku rozdzieliła na rok akademicki 2013/2014 kwotę 168 tys. zł. Środki te w większości pochodzą z uczelnianego funduszu stypendialnego UEK, a także Fundacji Książąt Lubomirskich , która współfinansuje stypendia dla dwojga studentów z Ukrainy oraz jednej studentki z Białorusi.

Rektor, Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół gratuluje tegorocznym stypendystom

Kapituła Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego przyznała 12 nowych stypendiów spośród 48 zgło-

szeń. Ponadto 12 stypendiów jest kontynuowane. Tak więc w roku akademickim 2013/2014 stypendium będzie otrzymy-

wało łącznie 24 studentów. Z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 11 studentów, z Wydziału Finansów 9 studentów, z Wydziału Towaroznawstwa, 1 studentka oraz z Wydziału Zarządzania, 3 studentów. Stypendium trafiło do studentów z rodzin wielodzietnych, półsierot oraz studentów z niepełnosprawnym rodzeństwem. W grupie stypendystów, 5 studentów studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich na podstawie Karty Polaka pochodzi z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego przyznawane jest niezależnie od stypendiów przyznawanych przez Uczelnię w ramach funduszu pomocy materialnej dla studentów.

Beneficjenci Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego

Opracowanie: Sekcja Promocji CKR UEK

| 15


BIULETYN

24 „Wieczór Kolęd” w UEK Jedna z najsympatyczniejszych tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie po raz kolejny zgromadziła liczną grupę sympatyków Uczelni i wspólnego świętowania Bożonarodzeniowego Cudu

Bo widzisz tu są tacy którzy się kochają i muszą się spotykać aby się ominąć bliscy i oddaleni Jakby stali w lustrze piszą do siebie listy gorące i zimne rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało są inni co się nawet po ciemku odnajdą lecz przejdą obok siebie bo nie śmią się spotkać tak czyści i spokojni jakby śnieg się zaczął byliby doskonali lecz wad im zabrakło

bliscy boją się być blisko żeby nie być dalej niektórzy umierają - to znaczy już wiedzą miłości się nie szuka jest albo Jej nie ma nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek są i tacy co się na zawsze kochają i dopiero dlatego nie mogą być razem jak bażanty co nigdy nie chodzą parami można nawet zabłądzić lecz po drugiej stronie nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem

ks. Jan Twardowski „bliscy i oddaleni”

W

śród Szanownych Gości, którzy swoją obecnością uświetnili „Wieczór Kolęd”, byli: JM Rektor, prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, ks. Ryszard Honkisz, proboszcz parafii w Więcławicach Starych, ojciec Andrzej Cekiera, duszpasterz akademicki Ojców Karmelitów Bosych oraz podpułkownik Ryszard Ćwiertniak, reprezentujący 2 Korpus Zmechanizowany. W tym roku Gościem Specjalnym był artysta krakowski, Andrzej Sikorowski wraz z córką Mają. Wykonawcom towarzyszył Zespół w składzie: Gertruda Szymańska (instrumenty perkusyjne), Paweł Kluba (gitara basowa), Michał Jurkiewicz (instrumenty klawiszowe).

ta Juza. Powołując się na słowa Papieża Franciszka, autorka otwierającego spotkanie przemówienia wskazała na kontekst przywrócenia nadziei zagubionemu wśród grzechów człowiekowi przez fakt narodzenia Zbawiciela. Zbawiciel przezwycięża pokusy, wśród nich tę związaną z egoizmem podążania za własnymi interesami – przypomniała dr Juza. W skomplikowanej, pełnej sprzeczności rzeczywistości, w której bunt przeplata się z posłuszeństwem, a uczciwość

Artyści zaprezentowali repertuar, na który złożyły się najpopularniejsze i najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe, w tym kolędy („Wśród nocnej ciszy”, „Gdy śliczna Panna”) i pastorałki: „Pastorałka dla córki”, „Pastorałka Marzenie”. Wykonawcy zaprezentowali również największe przeboje „Grupy Pod Budą”: „Jak kapitalizm to kapitalizm” oraz „Nie przenoście nam stolicy do Krakowa”. Starym zwyczajem nad przebiegiem spotkania czuwała i w nastrój Wieczoru wprowadziła jego uczestników dr JolanAndrzej Sikorowski z córką Mają

16 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

z brakiem lojalności, pojawia się solidny fundament, światło w ciemnościach, drogowskaz, który prowadzi ku Dobru. – Nasze bożonarodzeniowe spotkania są wyrazem idei, która wyraża się również w słowie Solidarność – wyjaśniła w podsumowaniu otwierającej spotkanie przemowy dr Juza.

Opracowanie: Sekcja Promocji CKR UEK


BIULETYN

Promocja uczelni na zagranicznych targach edukacyjnych: Wilno, Tbilisi, Mińsk Internacjonalizacja uczelni – jeden z flagowych tematów kształtowania nowego oblicza współczesnej szkoły wyższej – wymaga intensywnych i zakrojonych na szeroką skalę działań promocyjnych. Najskuteczniejszym sposobem dotarcia do potencjalnych kandydatów na studia jest udział w międzynarodowych targach edukacyjnych.

W

cję Systemu Rozwoju Edukacji oraz Instytut Polski w Wilnie. Targi edukacyjne „Studijos 2014”, organizowane przez litewskie Ministerstwo Nauki i Edukacji w Centrum Konferencyjnym LITEXPO, są największą tego typu imprezą na Litwie. Co roku odwiedza je ponad 30

000 młodych ludzi, zainteresowanych podjęciem studiów w kraju i zagranicą. Prestiż wydarzenia podkreśla fakt, iż uroczystego otwarcia imprezy dokonała prezydent Litwy, Dalia Grybauskaitė. Dom Kultury Polskiej stał się scenerią spotkania reprezentantów UEK z mło-

Foto: Archiwum Sekcji Promocji CKR UEK

dniach 6-8 lutego 2014 przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie brali udział w wileńskich targach edukacyjnych. UEK był jedną z kilku uczelni, reprezentowanych na stoisku narodowym w ramach programu Ready, Study, GO! Poland – inicjatywie MNiSW, wspieranej przez Funda-

Reprezentacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Targach Edukacyjnych w Tbilisi

| 17


BIULETYN

Instytut Polski w Wilnie, z inicjatywy dr Małgorzaty Kasner – Dyrektor wileńskiego IP – zorganizował spotkanie przedstawicieli uczelni polskich z JE Ambasadorem RP na Litwie, Jarosławem Czubińskim oraz I Radcą Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Iwoną Frączek. W drugim dniu targów przedstawiciele polskich uczelni mieli okazje zaprezentować ofertę dydaktyczną młodzieży zainteresowanej podjęciem studiów w Polsce.

Reprezentacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Targach Edukacyjnych w Wilnie

Inauguracja imprezy targowej miała miejsce 14 lutego. Miejscem wydarzenia było imponujące Expo Georgia Fair Center. W samo południe dokonano oficjalnego otwarcia stoiska Ready Study Go! POLAND, które swoją obecnością uświetnili: przedstawiciel Ambasady RP w Tbilisi, p. Jerzy Rohoziński oraz p. Przemysław Skrodzki, reprezentujący MNiSW.

Warto dodać, że w chwili oddawania tego numeru do druku delegacja uczelni z sukcesem zakończyła wizytę promocyjną na Międzynarodowych Targach Edukacyjnych w Mińsku.

Podobnie jak w przypadku targów wileńskich, obszerna prezentacja oferty dydak-

Opracowanie: Sekcja Promocji CKR UEK

Foto: Archiwum Sekcji Promocji CKR UEK

Kolejna wizyta reprezentantów Uczelni to Targi Edukacyjne International Fair for Overseas Studies w Tbilisi (Gruzja), które odbyły się w dniach 12-16 lutego br. Dnia 13 lutego delegacja pracowników UEK wzięła udział w spotkaniu z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Gruzji, które odbyło się w Centrum Edukacji Międzynarodowej. Tego samego dnia przedstawiciele Uczelni spotkali się również z nauczycielami polskimi, działającymi w ojczyźnie Kasparowa.

Foto: Archiwum Sekcji Promocji CKR UEK

dzieżą polskiego pochodzenia, zamieszkałą na Litwie, do którego doszło 5 lutego. Podczas tego spotkania Pani Agnieszka Kubik, przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, w ramach krótkiego wystąpienia zaprezentowała liczne możliwości podejmowania i odbywania studiów w Polsce przez obywateli Litwy.

Reprezentacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Targach Edukacyjnych w Mińsku

18 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

tycznej UEK, która odbyła się następnego dnia, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających targi.


BIULETYN

Spotkanie dotyczące dydaktyki w UEK Istotne wątki procesu dydaktycznego, prezentowane podczas spotkania, które odbyło się w Sali Nowej Auli UEK 16 stycznia b.r., wzbudzały wiele emocji. Uczestnicy szczególnie zainteresowani byli tematem oceny pracowników dydaktycznych – poświecona jej część spotkania wzbudziła ożywioną dyskusję.

W

wydarzeniu udział wzięło blisko 250 osób, wśród nich pracownicy dydaktyczni Uczelni, przedstawiciele administracji oraz reprezentanci Parlamentu Studentów UEK. Spotkanie rozpoczął prof. dr hab. Krzysztof Surówka, prorektor ds. Kształcenia i Studentów UEK, który szczegółowo zreferował przebieg ostatniej rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, podkreślając bardzo udany wynik naboru na studia, określane do niedawna mianem „dziennych”. Następnie głos zabrał prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor UEK, który zasyg-

nalizował konieczność ograniczenia limitu przyjęć na studia stacjonarne, regulowanego przez wysokość dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podkreślił, iż celem Uczelni powinna być elitarność prowadzonego na niej kształcenia. Trzecim referentem był prof. nadzw. dr hab. Jerzy Kornaś, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, który poruszył najgorętszy wątek spotkania – ocenę ankietowa pracowników naukowo-dydaktycznych. Ta część spotkania wzbudziła największe zainteresowanie uczestników i wywołała bardzo ożywioną dyskusję. Kolejnym tematem

było narzędzie do obsługi Krajowych Ram Kwalifikacji, którego wdrażanie zreferował dr Jan Madej z Katedry Informatyki UEK. Prof. Surówka przedstawił nowość w programie studiów w UEK w postaci jednej oceny z przedmiotu. Powiadomił również zebranych o projekcie zarządzenia Rektora, dotyczącego liczebności grup wykładowych (ZA-R-0201-4/2014 z dn. 27.01.2014 r.). Spotkanie zakończyła dyskusja wokół tematu punktacji kandydatów na studia.

Opracowanie: Sekcja Promocji CKR UEK

Tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Karagandzie dla Profesora Janusza Teczke

W

dniu 16 listopada 2013 roku Prof. dr hab. Janusz Teczke, Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego UEK, otrzymał tytuł Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Karagandzie. Wręczenia wyróżnienia dokonał Prof. Erkar Aimagabetov, Rektor Uniwersytetu. Prof. Teczke gościł na karagandyjskiej uczelni z cyklem wykładów z zakresu zarządzania międzynarodowego. W komunikacie, wydanym przez służby prasowe uczelni, zwrócono uwagę na międzynarodowy charakter działalności naukowo-dydaktycznej Profesora i estymę, jaką uczony cieszy się w środowiskach naukowych.

Opracowanie: Sekcja Promocji CKR UEK

| 19


BIULETYN

Prace Paulina Wojtyny na UEK w stulecie urodzin Stuletnia rocznica urodzin zawsze jest wydarzeniem niezwykłym, a właśnie taki jubileusz w 2013 roku obchodził Paulin Wojtyna, krakowski artysta rzeźbiarz i pedagog.

Z

tej okazji odbyły się trzy wystawy prac jubilata, tworzące jedną całość. Wydarzenie organizowała Agencja Artystyczna GAP, przy współpracy Nowohuckiego Centrum Kultury oraz dwóch krakowskich uczelni; ASP i UEK. Paulin Wojtyna urodził się w 1913 roku, w czasie okupacji niemieckiej kształcił się w Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie, był także członkiem Batalionów Chłopskich. Po wojnie rozpoczął studia w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, gdzie uzyskał dyplom w 1951 roku. Aż do przejścia na emeryturę w 1978 roku uczył rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego twórczość artystyczna to przede wszystkim rzeźba, ale także malarstwo i rysunek. Zajmował się również konserwacją architektonicznej rzeźby kamiennej. Wystawa odbyła się w trzech miejscach, związanych z życiem i twórczością jubilata – w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, gdzie tworzył

i pracował, w Nowohuckim Centrum Kultury, ponieważ najmłodsza dzielnica Krakowa była miejscem zamieszkania Wojtyny, a także na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którego

jednym z najbardziej rozpoznawalnych pracowników jest prof. dr hab. Andrzej Wojtyna, syn artysty. Uroczyste wernisaże odbywały się odpowiednio 15, 20 i 29 listopada 2013 roku. Na ostatnim wernisażu pojawił się także sam artysta, którego Prezydent Krakowa, prof. Jacek Majchrowski nagrodził odznaką „Honoris Gratia”, przyznawaną osobom zasłużonym dla miasta. Przedsięwzięciu towarzyszył okolicznościowy katalog, prezentujący sylwetkę i dokonania twórcy. Smutnym epilogiem obchodów jubileuszowych była śmierć Paulina Wojtyny w styczniu 2014 roku. Tym cenniejsza okazała się być organizacja całego przedsięwzięcia, dzięki któremu dorobek artysty nie zostanie zapomniany. Już wkrótce jedna z rzeźb Wojtyny trafi do Galerii GAP, prowadzonej przez Organizatora w budynku UEK przy ul. Rakowickiej 16.

Zdjęcia i tekst: materiały organizatora

20 | w w w . u e k . k r a k o w . p l


BIULETYN

Motion Trio i Leszek Możdżer na UEK 23 stycznia na hali widowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego odbył się koncert premierowy płyty POLONIUM. Na scenie wystąpił zespół Motion Trio oraz gościnnie Leszek Możdżer, zaś organizatorem wydarzenia była Agencja Artystyczna GAP.

M

otion Trio to zespół znany przede wszystkim miłośnikom muzyki akordeonowej. Jego założycielem i liderem jest Janusz Wojtarowicz, tworzą go także Paweł Baranek i Marcin Gałażyn. Najnowszym, jeszcze ciepłym wydawnictwem zespołu jest płyta „Polonium”, na której znalazły się utwory polskich kompozytorów – między innymi Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i zmarłego przed kilkoma tygodniami Wojciecha Kilara. I to właśnie premierze krążka poświęcony był styczniowy koncert. Stąd też obecność Leszka Możdżera, którego można usłyszeć w jednym z utworów zamieszczonych na „Polonium”.

Koncert dzielił się na dwie części. Pierwszą wypełniły utwory z promowanej płyty, w drugiej muzycy zaprezentowali się w autorskich kompozycjach. Widzowie, których w mroźny zimowy wieczór zebrało się blisko ośmiuset, byli kilkukrotnie zaskakiwani przez muzyków – chociażby wykorzystaniem akordeonu jako instrumentu perkusyjnego czy końcówką ostatniego z bisów, którego melodia zgrabnie przerodziła się w pierwsze takty krakowskiego hejnału. Nie powinien zatem dziwić fakt, że za to i za pozostałe wykonania (między innymi niesamowita „Orawa” Kilara na finał pierwszej części) publiczność nagrodziła wykonawców owacją na stojąco. Zadowoleni powinni być także łowcy autografów.

Jak zauważył prowadzący koncert Paweł Potoroczyn, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza i jedna z najważniejszych postaci polskiej kultury, współczesny uniwersytet to idealne miejsce dla kultury, zwłaszcza tej najwyższej próby. Identyczne założenie przyświeca organizatorom, którzy już wkrótce zaproszą melomanów na kolejne niezwykłe wydarzenie.

Zdjęcia i tekst: materiały organizatora

| 21


BIULETYN

Polska – Korea – losy paralelne 7 lutego 2014 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się seminarium przedstawicieli naszej uczelni i grupy koreańskich politologów, zajmujących się problematyką teorii stosunków międzynarodowych. Celem spotkania było przedstawienie polskich doświadczeń w zakresie procesów integracyjnych w Europie oraz wyzwań geopolitycznych stojących przed Koreą Południową.

W

śród gości z Półwyspu Ko re a ń s k i e go z n a l e ź li się prof. Chaesung Chun i dr Jong Yoon Doh z Seoul National University, prof. Byongwon Min z Ewha Womans University, prof. Seungjoo Lee z Chung Ang University oraz dr Songjuk Kim z Incheon National University. Naszą uczelnią reprezentował prof. Robert Jakimowicz, prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, pracownicy Katedry Studiów Europejskich, na czele z kierownikiem katedry prof. Aleksandrem Surdejem, głównym organizatorem spotkania, oraz przedstawiciele Katedry Nauk Politycznych. Warto dodać, że w spotkaniu wzięła także udział studentka UEK, która właśnie wróciła z wyjazdu stypendialnego do Chung Ang University.

22 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Bardzo ciekawym elementem spotkania było dyskusja dotycząca podobieństw losów Polski oraz Korei Południowej. Mimo istotnych różnic, występujących pomiędzy obydwoma krajami, znajdują się one w podobnym położeniu geopolitycznym. Zarówno Korea Południowa, jak i Polska, doświadczają sąsiedztwa państw, których polityka kieruje się ideami imperialnymi, choć oczywiście w różnej skali. Seul musi bowiem mierzyć się z aspiracjami mocarstwowymi Chin oraz Japonii, podczas gdy Warszawa w swoich działaniach nie może nie uwzględniać mocarstwowej polityki Rosji oraz rosnących aspiracji Niemiec. W rezultacie doświadczenia relacji koreańsko-

Foto: Archiwum mgr. Marcina Kędzierskiego

W czasie seminarium, naukowcy z Korei Południowej zaprezentowali główny cel swoich badań w postaci próby znalezienia teorii średniego zasięgu, która opisywałaby specyfikę stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej. W opinii naszych gości, istniejące obecnie teorie nie nadążają za zmianami, które obserwujemy w XXI wieku. Po pierwsze, rzeczywistość międzynarodowa staje się coraz bardziej złożona. Po drugie, przeważająca liczba podejść teoretycznych została ukształtowana w Stanach Zjednoczonych i Europie, przez co nie uwzględniają one wschodnioazjatyckiej specyfiki. Po trzecie zaś, Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia wkraczają w okres integracji politycznej i gospodarczej, która nie ma swojego precedensu w tamtej części świata. Z tego powodu goście z Korei chcieli skonfrontować swoje przemyślenia z doświadczeniem

integracyjnym krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które z powodzeniem przeszły tę drogę w ostatnich 25 latach.

-japońskich, obejmujące np. próbę reinterpretacji historii XX wieku przez Tokio, mogą być bardzo inspirujące przy ocenie stosunków polsko-niemieckich i polityki historycznej prowadzonej przez Berlin w ostatnich latach. Żywość debaty i przyjazny charakter kuluarowych rozmów, oraz zbieżność zainteresowań badawczych, dają nadzieję na jeszcze bardziej owocną współpracę w przyszłości pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym a czołowymi uczelniami z Półwyspu Koreańskiego, które zaliczają się do światowej akademickiej ekstraklasy.

mgr Marcin Kędzierski Katedra Studiów Europejskich UEK


BIULETYN

Zwycięska praca magisterska w dziedzinie innowacji Pan Maciej Chrzanowski – student specjalności Zarządzania Międzynarodowego UEK – w dniu 20 grudnia 2013 roku zwyciężył w „Konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego”.

Nagrodzona praca magisterska przedstawia zupełnie odmienne spojrzenie na wiele dziedzin życia społecznego. Dzięki wykorzystaniu potencjału Internetu, pojawiły się nowe sposoby dostępu do wiedzy i innowacji, co wpływa na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw. Innowatorzy w sektorach publicznych mogą sprawniej obsługiwać klientów i podejmować wspólne inicjatywy, by rozwiązywać problemy lokalne jak i te o zasięgu globalnym.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięstwa i życzymy kolejnych sukcesów.

Nagroda I stopnia w dziedzinie innowacji

Źródło: www.malopolskie.pl

W uroczystościach uczestniczyli Marszałek Marek Sowa, Wicemarszałek Roman Ciepiela oraz Przewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk. Gala, która miała miejsce w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, była również jubileuszem istnienia obu instytucji – działającej od 10 lat Fundacji Sapere Auso i 20-lecia Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Z definicji, utworzonych przez autora pracy, crowdsourcing to proces pozyskiwania oraz wykorzystywania wiedzy i potencjału intelektualnego jednostek za pośrednictwem specjalistycznie stworzonych do tego narzędzi internetowych. Natomiast crowdfunding polega na gromadzeniu środków finansowych z tłumu poprzez sieć internetową.

Źródło: archiwum KSB UEK

N

agrodę I stopnia w dziedzinie innowacji otrzymał za pracę pt.: „Crowdsourcing i crowdfunding, jako fundamenty crowdnomii – gospodarki opartej o współpracę z tłumem.” Promotorem pracy był dr Piotr Buła, który otrzymał list gratulacyjny od organizatorów wydarzenia: Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso.

Maciej Chrzanowski podczas ceremoni wręczenia nagród za zwycięskie prace magisterskie

| 23


BIULETYN

Czym skorupka za młodu: jak kształtować postawę przedsiębiorczości Jesienią 2013 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie podjął współpracę z włoską organizacją TUCEP (Tiber Umbria Comett Education Programme). W ramach dwuletniego projektu „Perspective”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w którym biorą udział również instytucje z Włoch, Grecji, Austrii, Portugalii, Belgii, Holandii i Węgier, przeprowadzona zostanie analiza aktualnych strategii rozwijania przedsiębiorczości w szkołach w krajach UE oraz wypracowany zostanie europejski model kształcenia nauczycieli w tej dziedzinie.

K

24 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

wpływania na innych ale też właściwości osobowe, jak: samodzielność, wewnątrzsterowność, proaktywność oraz zdolność podejmowania wyzwań o pewnym stopniu ryzyka i przyzwalanie sobie na błędy. W krajowych programach i wytycznych nauczania przedsiębiorczości wiele miejsca zajmuje wiedza z obszaru sticte biznesowego i ekonomicznego. Przez swą złożoność i hermetyczność może ona zrażać uczniów do samodzielności w kształtowaniu swej zawodowej przyszłości. Naszym celem jest zwrócenie uwagi, że kompetencje psychologiczne powinny zyskać więcej uwagi w procesie kształcenia mentalności przedsiębiorczej na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Miejscem naszego pobytu była Perugia, miasto, którego populacja wynosi

Foto: Mariusz Makowski

ształcenie to dotyczyłoby rozwoju kompetencji kluczowych dla przedsiębiorczości w szkołach podstawowych i średnich. Ze strony UEK za projekt odpowiada Ośrodek Badań Europejskich im. J. Retingera. Członkami zespołu projektowego są dr Małgorzata Wypych i dr Mariusz Makowski z Katedry Psychologii i Dydaktyki oraz dr Katarzyna Tarnawska, Pełnomocnik Rektora ds. Ośrodka Badań Europejskich im. J. Retingera. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona inwentaryzacja i analiza metodologii nauczania oraz rozwijania przedsiębiorczości na etapie edukacji podstawowej, gimnazjalnej i średniej w Polsce. Kolejnym celem będzie zaprojektowanie oraz przeprowadzenie pilotażowych warsztatów dla nauczycieli. Celem warsztatów ma być wyposażenie uczestników w narzędzia i umiejętności pomagające rozwijać postawę przedsiębiorczości w ramach różnych przedmiotów szkolnych. Końcowym rezultatem projektu będzie europejska platforma z narzędziami edukacyjnymi dla nauczycieli, którzy nie tylko w ramach przedmiotu przedsiębiorczość, chcieliby rozwijać kompetencje kluczowe dla przedsiębiorczości. Pierwsze projektowe spotkanie robocze, odbyło się w dniach 3-4 grudnia 2013 w Perugii, mieście usytuowanym nieco ponad sto kilometrów na północ od Rzymu, a wzięli w nim udział dr Tarnawska, dr Makowski oraz mgr Tomasz Kusio. Kick-off meeting pozwolił poznać się uczestnikom, na spotkaniu dyskutowano o różnicach w rozumieniu przedsiębiorczości wynikających z odmiennych tradycji i historii gospodarczych. Naszym zdaniem postawa przedsiębiorcza (entrepreneurial mind-set) to przede wszystkim kompetencje społeczne, takie jak umiejętność współdziałania,

ok. sto tysięcy mieszkańców usytuowane (jak wiele miasteczek w Umbrii) na sporym wzniesieniu. Szczęśliwie nasz hotel usytuowany był na samym jego szczycie. Zaletą tej lokacji były wspaniałe widoki (słońce dopisywało) i rześkie górskie powietrze. Jednak coś za coś: było dosyć chłodno i wietrznie. Grudzień we Włoszech jest łagodny na nieco dalszym południu, w naszym rejonie panowała temperatura ok. 5-7 stopni. Na brak ciepła nie powinniśmy narzekać podczas kolejnego zjazdu badaczy zaangażowanych w projekt „Perspective”, odbędzie się on w maju br. w Atenach.

dr Mariusz Makowski Katedrze Psychologii i Dydaktyki UEK


BIULETYN

Młodzi na rynku pracy - projekt School to Work EU Projekt School to Work EU – Exchanging good practice and experience in the School-to-Work transition process in Europe (School to Work EU) był realizowany w ramach programu PROGRESS 2007–2013. Zasadniczym celem projektu była analiza procesu poszukiwania pracy przez osoby w różnych krajach Unii Europejskiej, które ukończyły edukację.

S

koncentrowano się przy tym na grupie osób w wieku 15-29 lat nazywanej NEET (ang. Not in Education, Employment, or Training, czyli osoby niezatrudnione, nieuczące się ani nieuczestniczące w szkoleniach). Projekt School to Work EU był realizowany w okresie kwiecień 2013 r.-styczeń 2014 r. przez 10 organizacji z 7 krajów Unii Europejskiej. Były to: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także podmioty z: Belgii (MIREC), Francji (MEF du Cotentin), Hiszpanii (ESFERA), Niemiec (VHS), Portugalii (ANJAF, GEBALIS) oraz Włoch (Inforcoop, Workopp oraz Region Marche).

prowadzonej na rzecz grupy NEET w poszczególnych krajach uczestniczących w projekcie. Wśród wniosków nasuwających się z dokonanych analiz warto zwrócić uwagę na następujące:

Projekt School to Work EU dotyczył jednego z najważniejszych problemów, przed którym stoją twórcy polityk publicznych, mianowicie procesem przejścia z systemu kształcenia do pracy zawodowej. Omawiana inicjatywa obejmowała grupę NEET, gdyż to właśnie jej najbardziej dotykają problemy związane ze znalezieniem pracy po zakończeniu nauki. Dodatkowo, kryzys gospodarczy wywarł negatywny wpływ na populację młodzieży, utrudniając jej podjęcie pracy zawodowej. Wzrost bezrobocia w grupie NEET zanotowano we wszystkich krajach europejskich, jednak niektóre regiony dotknął on bardziej niż inne. Należy podkreślić, że obecnie bez pracy w Unii Europejskiej pozostaje jedna trzecia populacji w wieku poniżej 30 roku życia. W tych okolicznościach, realizacja skutecznych polityk publicznych mających na celu ułatwienie młodym ludziom płynne wejście na rynek pracy staje się podstawowym elementem kształtowania przyszłości kolejnych pokoleń.

2.

W większości krajów nie można dokonać jednoznacznej oceny efektywności narzędzi wykorzystywanych w ramach aktywnej polityki rynku pracy. Analizę pod kątem oceny efektywności często myli się z monitorowaniem lub z przygotowywaniem sprawozdań opartych na opiniach uczestników. Obydwa narzędzia stanowią źródło ważnych informacji, lecz nie są oceną per se. Zlecanie wykonywania pewnych usług prywatnym aktorom przynosi niejednoznaczne wyniki. Przykładowo, w Niemczech system bonów Vermittlungsgutschein nie zapobiegł selekcjonowaniu kandydatów przez

3.

Szkolenia zawodowe można określić mianem najważniejszej spośród aktywnych polityk rynku pracy. Ich pozytywny wpływ na rynek pracy zauważono przede wszystkim w przypadku szkoleń długookresowych w grupie osób długotrwale bezrobotnych.

mgr Piotr Kopyciński Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Foto: archiwum mgr. Piotra Kopycińskiego

Zasadniczą część projektu stanowiła identyfikacja i opisanie dobrych praktyk z zakresu aktywnej polityki rynku pracy

1.

firmy uczestniczące w tej inicjatywie. Ogólnie rzecz biorąc, efektywność usług oferowanych przez prywatne instytucje rynku pracy zależy przede wszystkim od posiadanych przez nie kontaktów z pracodawcami, które umożliwiają znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia poszukującym pracy.

| 25


BIULETYN

Profesor Heinz Roland Weistroffer z wizytą w Katedrze Informatyki i Katedrze Systemów Obliczeniowych W dniach 16 – 20 grudnia 2014 gościem Katedry Informatyki oraz Katedry Systemów Obliczeniowych był profesor Heinz Roland Weistroffer z Virginia Commonwealth University z Richmond, USA.

P

odczas pobytu profesor Weistroffer poprowadził seminarium naukowe w Katedrach Informatyki oraz Systemów Obliczeniowych p.t. User Participation in Successful Systems Development. Uczestnikami seminarium, poza pracownikami naukowymi Katedr oraz studentami kierunku Applied Informatics, byli goście z Serbii: prof. Vladimir Ranković i dr Zoran Kalinić z Uniwersytetu w Kragujewacu, którzy wizytowali UEK na zaproszenie Dziekana Wydziału Zarządzania, prof. Pawła Luli. Podczas pobytu prof. Weistroffer prowadził także zajęcia dydaktyczne w ramach przedmiotu Object Oriented Analysis and Design dla studentów kierunku Applied Informatics.

26 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Warto podkreślić, że profesor Weistroffer odwiedził naszą Uczelnię już po raz drugi, zaś jego pierwszy pobyt miał miejsce w kwietniu 2010, kiedy wizytował UEK wspólnie ze studentami kierunku Master of Science Programme on IT Management z Virginia Commonwealth University. Podczas tygodniowej wizyty roboczej w Polsce w 2010 grupa z Virginia Commonwealth University oprócz naszej Uczelni odwiedziła Uniwersytet Jagielloński oraz Szkołę Główną Handlową, a także szereg przedsiębiorstw, w których studenci analizowali zagadnienia związane z zarządzaniem informatyką.

Grudniowy pobyt prof. Weistroffera miał dosyć napięty i zróżnicowany program, oprócz wspomnianych zajęć dydaktycznych i seminarium, prof. Weistroffer spotkał się także z Prorektorem ds. Badań Naukowych, prof. Aleksym Pocztowskich oraz Dziekanem Wydziału Zarządzania, prof. Pawłem Lulą. W ramach pobytu prof. Weistroffer wygospodarował również czas na poznanie atrakcji turystycznych Małopolski i odwiedził Zakopane oraz Morskie Oko.

dr hab. Piotr Soja Katedra Informatyki

Foto: www. Piotr Soja

Wizyta profesora Weistroffera jest kontynuacją wieloletniej współpracy z pracownikami Katedry Informatyki i Katedry Systemów Obliczeniowych, która obejmuje wspólne badania naukowe oraz współpracę przy organizacji konferencji naukowych. Ta ostatnia dotyczy szczególnie konferencji z cyklu Americas Conference on Information Systems (AMCIS) w zakresie organizacji sesji konferencyjnych pod hasłem Information and Communication Technologies in Global Development podczas edycji konferencji AMCIS w latach 2009 – 2013, które odbywały się w San Francisco, Limie, Detroit, Seattle oraz Chicago. Współpraca dotycząca organizacji konferencji odnosi się także do konferencji International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM), której

dwie pierwsze edycje odbyły się w latach 2012 – 2013 we Wrocławiu.

Profesor Heinz Roland Weistroffer z Virginia Commonwealth University z Richmond


BIULETYN

Akademia Rachunkowości Dnia 15 stycznia zakończyła się dziewiąta edycja Akademii Rachunkowości – corocznie organizowanego cyklu wykładów i case studies poświęconych tematyce rachunkowości i audytu, prowadzonych przez specjalistów firmy Deloitte.

P

Po trzech miesiącach owocnej pracy nadszedł czas na podsumowanie i uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia Akademii Rachunkowości Deloitte. Ze strony Uniwersytetu w uroczystości wręczenia certyfikatów udział wzięli: Dziekan Wydziału Zarządzania Prof. UEK dr hab. Paweł Lula, reprezentujący współorganizatora programu Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Rektor Senior, prof. dr hab. Ryszard

Borowiecki oraz koordynator Akademii z ramienia Uczelni dr Wojciech Szymla. Firmę Deloitte reprezentowały natomiast panie Krystyna Palka-Ichas – Dyrektor krakowskiego biura Deloitte Audyt, Ewelina Froń-Wysogląd starszy menedżer w dziale Audytu oraz Justyna Kaszycka – menedżer w dziale Audytu. Oprócz zdobytej wiedzy i cennego wpisu do CV dodatkową korzyścią dla posiadaczy rozdanych certyfikatów jest zwolnienie z części testowej procesu rekrutacji na płatne praktyki w firmie Deloitte. Już tradycyjnie większość ze studentów-laureatów wykorzystuje tą możliwość i przystępuje do Assessment Centre bez konieczności zdawania testów. Tę drogę pozytywnie przeszło już kilkoro absolwentów Akademii Rachunkowości, którzy następnie znaleźli pracę w firmie Deloitte w Krakowie i nie tylko.

Na koniec uroczystości przedstawiciele firmy Deloitte podsumowali wyniki ankiet wypełnianych przez słuchaczy Akademii Rachunkowości po każdym ze spotkań. W ankietach studenci znów wysoko ocenili poziom merytoryczny oraz organizację zajęć. Już teraz Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw i Deloitte Audyt zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnej edycji, na którą zapisy rozpoczną się w październiku b.r.

dr Wojciech Szymla Katedra Ekonomiki i OrganizacjiPrzedsiębiorstw

Foto: archiwum mgr. Wojciecha Szymli

rzygodę z Akademią Rachunkowości studenci naszej Uczelni zaczęli już w październiku, kiedy to specjaliści z działu zasobów ludzkich Deloitte przeprowadzili testy kwalifikacyjne. Po podsumowaniu wyników spośród 254 osób chętnych do wzięcia udziału w warsztatach zakwalifikowało się niespełna 40 osób. Ta grupa wybrańców przez następne trzy miesiące uczestniczyła w cyklu pięciu trzygodzinnych spotkań poświęconych zagadnieniom rachunkowości i audytu. Z omawianych tematów zajęć można choćby wymienić: Badanie sprawozdania finansowego, Przegląd podatkowy, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej czy Symulator audytu – analiza przypadku. W tego typu warsztatach studenci szczególnie cenią sobie szkolenie umiejętności praktycznych, łączenie poznanych teorii z rzeczywistością gospodarczą i realiami pracy audytora. Na brak przykładów praktycznych słuchacze nie mogli narzekać – dla „nienasyconych” audytorzy zawsze zostawiali case’a jako pracę domową. Dodatkową zaletą tej formy szkoleń była niewątpliwie możliwość obcowania i nieformalnych rozmów z osobami na co dzień pracującymi w firmie audytorskiej. Pracownicy Deloitte dzielili się więc swoją wiedzą, ciekawymi przypadkami oraz swoimi refleksjami dotyczącymi blasków i cieni pracy audytora.

Finał Akademi Rachunkowości

| 27


BIULETYN

Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa Od października 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie będzie można studiować na nowym, unikatowym kierunku Marketing i komunikacja rynkowa. Studia uruchomione zostają równocześnie na poziomie licencjackim i magisterskim. Utworzenie kierunku Marketing i komunikacja rynkowa dostosowuje ofertę UEK do potrzeb rynku pracy oraz pozwala na połączenie kwalifikacji absolwentów z oczekiwaniami przedsiębiorców.

M

arketing jest nieodzownym składnikiem działań każdego przedsiębiorstwa, które chce zdobyć konsumentów i pozyskać ich lojalność. Według szacunków GUS w firmach na stanowiskach kierowników i specjalistów w obszarze marketingu oraz sprzedaży pracuje ponad 190 tysięcy osób. Liczba miejsc pracy dla specjalistów marketingu, sprzedaży i public relations w ciągu kilku lat ma wzrosnąć o 59 tysięcy. Wynika to z oficjalnej prognozy zatrudnienia przygotowanej w ramach projektu prowadzonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,

a kierowanego przez prof. E. Kryńską z Uniwersytetu Łódzkiego. O dobrych perspektywach w poszukiwaniu pracy przez marketerów świadczyć może chociażby liczba ogłoszeń od pracodawców. W styczniu 2014 r. tylko na portalu pracuj.pl w kategorii „Marketing” można było znaleźć ponad 850 ofert pracy. Na korzyść przyszłych absolwentów przemawia to, że obecnie wzrostowi popytu na specjalistów ds. marketingu nie towarzyszy rosnąca liczba dobrze wykształconych marketerów o wysokich kwalifikacjach. Opinię tę potwierdza Karolina Ziomek, absolwentka UEK,

członek zarządu i dyrektor ds. sprzedaży w firmie Lajkonik House of Bakery: „Bardzo trudno jest znaleźć osobę, która miałaby odpowiednie, kierunkowe wykształcenie w zakresie marketingu i jednocześnie potrafiłaby twórczo wykorzystywać wiedzę wyniesioną ze studiów”. Jest to kolejna z przyczyn powstania nowego kierunku studiów, które oprócz wiedzy mają dać także praktyczne umiejętności tworzenia strategii marketingowych, zarządzania produktami, kreowania marki oraz realizacji działań promocyjnych. „Dziś nie wystarczy już stosowanie dobrze znanych technik wsparcia sprzedaży. Stąd wyzwanie dla

24 210 22 050

12 075

5 570

4 420

Źródło: Moja płaca, wynagrodzenia.pl

4 176

6 090

Miesięczne wynagrodzenia marketerów

28 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

7 050 5 050

7 770

12 650

12 600


BIULETYN

Stopień studiów

Specjalności

Studia I stopnia (licencjackie)

t e-Marketing t Handel i budowanie relacji z nabywcami t Marketing miast i regionów t Reklama i public relations

marketingu – szukanie innowacyjności, budowanie nowych koncepcji, zaskakiwanie rynku nowymi pomysłami” – zauważa Anna Lichota, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego, International Sales Manager z firmy Grana (właściciela marki Inka). Rynek oferuje absolwentom marketingu coraz więcej możliwości znalezienia pracy. Oczywistym miejscem zatrudnienia są działy i komórki przedsiębiorstw odpowiedzialne za promocję oraz sprzedaż produktów. Marketerzy pracują w każdej branży, od agrobiznesu przez przemysł motoryzacyjny po handel detaliczny. Choć zwykłemu konsumentowi marketing kojarzy się przede wszystkim z kampaniami reklamowymi najczęściej kupowanych produktów, działania marketingowe realizowane są także przez przedsiębiorstwa z rynków B2B. W firmach potrzebni są nie tylko specjaliści o uniwersalnym wykształceniu marketingowym, ale także fachowcy o wyspecjalizowanych umiejętnościach np. analitycy rynku, osoby prowadzące kampanie promocyjne w portalach społecznościowych czy rzecznicy prasowi. Wiele miejsc pracy oferują agencje reklamy, agencje public relations, instytuty badań rynku. Na korzyści, jakie daje odpowiednie stosowanie narzędzi marketingowych, coraz baczniej zwracają uwagę jednostki samorządowe i organizacje non-profit. Kierunek Marketing i komunikacja rynkowa oferuje także wiedzę i umiejętności potrzebne przy zakładaniu oraz kierowaniu własną firmą. Według najnowszej edycji badania wynagrodzeń, wykonywanego corocznie przez agencję Sedlak & Sedlak, pensje marketerów należą do bardzo atrakcyjnych. Mediana wynagrodzeń specjalistów marketingu wynosi ponad 4 tys. złotych i rośnie znacząco w miarę zajmowania coraz wyższych stanowisk. Kierownicy marketingu zarabiają ponad 7,5 tys. zł, a dyrektorzy – ponad 12,5 tys. Jak podaje raport, 25% dyrektorów marketingu zarabia powyżej 22 tys. złotych. Jeszcze wyższe są wynagrodzenia dyrektorów ds.

Studia II stopnia (magisterskie)

t t t t

Analityka rynku Handel elektroniczny Marketing międzynarodowy Zarządzanie produktem

PR, z których jedna czwarta pobiera pensję przekraczającą 24 tys. zł. Celem kierunku Marketing i komunikacja rynkowa jest dostarczenie szerokiej wiedzy o rynku, konsumentach, strategiach i narzędziach marketingu. Dlatego wśród przedmiotów znajdują się takie zajęcia jak marketing, handel i zarządzanie sprzedażą, badania marketingowe, zachowania konsumenta, zarządzanie marketingiem, e-marketing, komunikacja rynkowa, marketing usług czy negocjacje handlowe. Na studiach magisterskich w programie znajdują się ponadto m.

in. współczesne koncepcje marketingu, analiza zachowań konsumenta, marketing międzynarodowy, audyt marketingowy, marketing społeczny. Program zajęć uzupełniają wykłady do wyboru, dedykowane dla poszczególnych specjalności. Specyficzne umiejętności i kompetencje studenci mogą rozwijać wybierając jedną z kilku proponowanych specjalności. Specjalności te stworzone zostały w odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce – przede wszystkim w związku z nieodzownym i coraz intensywniejszym wykorzystaniem Internetu w biznesie oraz z postępującą globalizacją.

dr hab. Agnieszka Żbikowska dr Magdalena Dołhasz dr Mariusz Kuziak Katedra Marketingu UEK

Marketing okiem praktyka

M

yślę, że każda osoba pracująca w marketingu znajdzie inne powody, dla których lubi swoją pracę. Wiele bowiem zależy od tego, czym zajmuje się dana firma oraz jaki zakres zadań ma konkretna osoba. Marketing obejmuje szeroki zakres działań, tak więc jedni znajdą radość w badaniach i analizach, inni w strategiach sprzedażowych, a jeszcze inni najlepiej odnajdą się w komunikacji marketingowej czy działaniach PR. Osobiście najbardziej lubię swoją pracę za niepowtarzalność. Rozwój naszej firmy spowodował, że w ciągu 11 lat mojej pracy z czołowego producenta w Polsce staliśmy się jedną z największych firm w Europie. Te 11 lat oznaczało codzienne inne działania, inne zadania, nowe wyzwania, jak również kolejne rynki do zagospodarowania. Oczywiście wymagało to dobrych umiejętności „multitaskingu”, ale to właśnie jest kolejny element, który lubię w marketingu. To, że w jednej chwili zajmujemy się kwestiami PR-owymi we Włoszech, a za godzinę omawiamy wsparcie sieci sprzedaży we Francji. Tak więc praca w marketingu to naprawdę ciekawe zajęcie, pozwalające bardzo szeroko rozwinąć swoje umiejętności. Wymaga szerokiego spojrzenia na wiele kwestii, ale również bycia otwartym na inne dziedziny wiedzy. Często dzięki temu możemy uczestniczyć w wielu ciekawych wydarzeniach. Jako fan piłki nożnej i początkujący specjalista ds. marketingu nie spodziewałem się, że dane będzie mi kiedyś prowadzić zakończone sukcesem negocjacje dotyczące sponsorowania takich klubów jak Borussia Dortmund, Inter Mediolan czy Olympique Lyon, a czołowi piłkarze świata zagoszczą w naszych reklamach. Grzegorz Filipek, Dyrektor ds. Marketingu, Oknoplast Sp. z o.o., absolwent studiów podyplomowych „Marketing” na UEK

| 29


WYWIAD

Znak Dziedzictwa Europejskiego Rozmowa z profesorem Jackiem Purchlą, ekspertem Komisji Europejskiej

Dziedzictwa Europejskiego lub jakie jest jego praźródło?

Dr Lucyna Kępa: W dniu 9 stycznia 2014 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o odnowieniu Panu Profesorowi na kolejne 3 lata mandatu członka panelu niezależnych ekspertów Komisji ds. Znaku Dziedzictwa Europejskiego (ZDE). Jest to nie tylko uznanie dla Pana Profesora jako znawcy dziedzictwa europejskiego, ale również wyróżnienie dla naszego Uniwersytetu i Katedry UNESCO ds. Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich, którą Pan kieruje. Pierwsze posiedzenie panelu odbyło się w kwietniu 2012 r. Czym jest dla Pana Profesora ta nominacja?

J.P.: Po pierwsze przeżywamy dziś wyraźny kryzys wielkich historycznych narracji. Równocześnie gwałtownie narasta potrzeba nowej narracji o Europie. To konieczność, która w ostatnich latach została również dostrzeżona w Brukseli, jako ważne narzędzie umacniania integracji europejskiej. Tak też odczytuję ge-

Prof. Jacek Purchla: Potwierdzeniem uznania przez Komisję dla już wykonanej pracy, ale przede wszystkim wyzwaniem. Tworzymy od samego początku zupełnie nowy projekt, który może mieć duże znaczenie dla procesu integracji europejskiej. Sam fakt pracy w grupie 13 ciekawych osobistości z kilkunastu krajów Unii od Hiszpanii po Polskę (po 4-ch ekspertów z mandatu Rady Europy, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej i 1 z Komitetu Regionów) tworzy synergię i swoistą wartość dodaną. Dla mnie to również okazja do konfrontacji mojego doświadczenia i warsztatu badawczego, z partnerami reprezentującymi różne dyscypliny i różne doświadczenie „heritologiczne”. Bo dziedzictwo to wykorzystanie przeszłości do współczesnych celów. Dziedzictwo to przy tym nie tylko materialne dobra kultury, ale nasza pamięć i tożsamość.

netowych na temat ZDE przytaczana jest historia jego powstania obejmująca trzy inicjatywy: inicjatywę pomysłodawcy programu – francuskiego ministra kultury Renaud’a Donnedieu de Vebres, inicjatywę zwaną międzyrządową (2007-2011) oraz inicjatywę unijną wyrosłą na bazie poprzednich – decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 listopada 2011 roku. Co, zdaniem Pana Profesora, było genezą narodzin Znaku

30 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Foto: Paweł Ulatowski

L.K.: W licznych publikacjach inter-

nezę politycznego porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej z maja 2011 roku, które otwarło drogę do nowego zdefiniowania przez Parlament Europejski programu „Znaku Dziedzictwa Europejskiego”. Ma on polegać na zbudowaniu swoistego katalogu miejsc i obiektów, które symbolizują europejską integrację i wydobywają wspólne wartości, historię i kulturę. Celem ZDE jest więc wzmacnianie po-


WYWIAD

czucia przynależności Europejczyków z 28 krajów do Unii Europejskiej. Po drugie to kwestia budowania naszej europejskiej pamięci zbiorowej. Pamięć zbiorowa bardziej rekonstruuje, niż rejestruje przeszłość. W oparciu o te obserwacje francuski badacz Pierre Nora wprowadził w roku 1984 pojęcie „miejsc pamięci” (lieux de memoire). Historia przestaje być opisanym faktem, a staje się formą pamięci współczesnych. Tak rozumiane „miejsca pamięci” konstytuują naszą tożsamość. Francja zgłosiła więc do programu „Znaku Dziedzictwa Europejskiego”: dom Roberta Schumana w Scy-Chazelles, Luksemburg zaproponował wioskę Schengen (której nazwę mamy codziennie na ustach), a Polska m.in. Stocznię Gdańską jako rozpoznawalny w świecie symbol „Solidarności”.

L.K.: Jako wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO uczestniczy Pan Profesor w pracach na rzecz ochrony dziedzictwa światowego w którym zawiera się także dziedzictwo europejskie. Obecnie najbardziej rozpoznawalną jest Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO – gdzie głównym kryterium wpisu jest unikalna wartość uniwersalna, szczególnie estetyczna. Lista Dziedzictwa Europejskiego (LDE), na którą zostaną wpisane obiekty otrzymujące ZDE, jako główne kryterium przyjmuje „znaczącą rolę w historii i kulturze Europy oraz budowaniu Unii” zwane ogólnie wartościami europejskimi. Obiekty z Listy Dziedzictwa Europejskiego mogą ubiegać się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Czy można się obawiać, że istnienie tych dwóch list (oraz innych inicjatyw jak np. „Europejskie szlaki kulturowe” Rady Europy) przyczyni się do osłabienia ich znaczenia i wymowy czy raczej różnica jakościowa i terytorialna pomiędzy nimi jest tak znacząca, że mogą się wzajemnie dopełniać?

J.P.: Dziedzictwo przybiera dziś różne wymiary: lokalny, regionalny, narodowy wreszcie uniwersalny. Ramy dla tego ostatniego wyznaczyła na gruncie prawa międzynarodowego konwencja UNESCO „o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, przyjęta w Paryżu 16 listopada 1972 roku. Konwencja Paryska obejmuje dzisiaj niemal cały świat, a jej sygnatariuszami jest ponad 180 państw. Symbolem spektakularnego sukcesu Konwencji jest przede wszystkim Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO, która liczy już prawie 1000 obiektów w 150 krajach. O wpisie na Listę Świato-

wego Dziedzictwa UNESCO decyduje nie tylko integralność i autentyczność danego obiektu, ale szereg kryteriów wartościujących. Chodzi przy tym o taką wyjątkowość konkretnego obiektu, że przekracza ona granice narodowe i ma powszechne znaczenie dla obecnych i przyszłych pokoleń całej ludzkości. „Znak Dziedzictwa Europejskiego” to w moim przekonaniu projekt komplementarny do działań UNESCO. Wydobywa przede wszystkim znaczenie dziedzictwa niematerialnego. Stwarzać ma nowe możliwości poznania naszego wspólnego, a przy tym zróżnicowanego dziedzictwa europejskiego. Wybieramy obiekty na podstawie ich europejskiej wartości, a nie na podstawie kategorii piękna, bądź wartości architektonicznych. Dziedzictwo – w odróżnieniu od tradycyjnego rozumienia zabytku – nie musi przy tym być piękne. To dlatego Auschwitz jest dzisiaj najbardziej czytelnym w świecie symbolem dziedzictwa nienawiści. Chodzi więc o identyfikację obiektów, które mają znaczący wkład w historię i kulturę, w tym w budowanie Unii Europejskiej. Są to zabytki, pomniki przyrody, obiekty podwodne, archeologiczne i przemysłowe. Ale także układy urbanistyczne, krajobrazy kulturowe, miejsca pamięci, dobra i obiekty kultury, wreszcie dziedzictwo niematerialne związane z danym miejscem, w tym dziedzictwo współczesności. Sukces „Znaku” wynikać może dziś z faktu, że rozwój turystyki kulturalnej przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Raport Komisji Europejskiej wyraźnie wskazuje na przewagi konkurencyjne wynikające nie tylko z lepszej rozpoznawalności miejsc dziedzictwa, ale i z rosnącej ich atrakcyjności turystycznej oraz wymiernego wpływu dziedzictwa kulturowego na jakość życia.

L.K.: Uczestniczy Pan Profesor w pracach panelu niezależnych ekspertów ds. Znaku Dziedzictwa Europejskiego już od dwóch lat. Lata 2013 i 2014 zwane są latami przejściowymi. Pełna procedura związana z wpisami na listę ZDE rozpocznie się w 2015 roku – przewidywany jest cykl trzyletni stąd kadencja ekspertów – trzy lata. Jak ocenia Pan Profesor dotychczasowe prace panelu i co można powiedzieć o ich wynikach?

J.P.: Projekt ZDE zaadresowany jest dla 28 krajów Unii na zasadzie dobrowolności. Jego sukces leży więc w jakimś sensie w gestii państw członkowskich.

Każde państwo członkowskie może zgłosić co 2 lata maksimum 2 obiekty. Ostateczna decyzja o wyborze jednego obiektu z jednego państwa co dwa lata należy do Komisji, która przyznaje Znak na stałe. W tym roku czeka nas przede wszystkim ciężka praca polegająca na weryfikacji, aż 68 bardzo różnych obiektów z 18 krajów. W roku 2013 – w ramach swoistego pilotażu – wybraliśmy z pośród kilkunastu wniosków zaledwie cztery, które w naszej ocenie spełniały wszystkie kryteria. Na początku kwietnia w Brukseli wezmę więc udział w pierwszej ceremonii wręczenia przez przewodniczącego Barroso pierwszych certyfikatów.

L.K.: Kryteria oceny zgłoszonych obiektów zamykają się zasadniczo w trzech punktach: 1. symboliczna europejska wartość o której już wspomnieliśmy, 2. jakość projektu proponowanego w celu wspierania jego europejskiego wymiaru i 3. jakość planu pracy. W objaśnieniach do tych kryteriów – zwłaszcza jeżeli chodzi o punkt 2 i 3 znajdujemy bardzo często zapis, że działania zmierzające do ich realizacji powinny być ukierunkowane w szczególności na młodych ludzi np. podnoszenie świadomości wspólnego dziedzictwa, organizowanie działań edukacyjnych, zwiększenie lub poprawa dostępności, pogłębienie dialogu międzykulturowego. Jaką rolę mają odegrać te działania w procesie edukacji młodzieży?

J.P.: Wymiar europejski i wymiar edukacyjny ZDE przenikają się nawzajem. Niewątpliwie projekt ten skierowany jest przede wszystkim do młodzieży. Zachęca przy tym do budowy sieci kontaktów między obiektami w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Wpisuje się przy tym znakomicie w międzynarodową dyskusję nad fenomenem dziedzictwa. Sprzyja więc rozwojowi teorii dziedzictwa. W języku angielskim pojawił się już nowy termin: heritology, dla określenia dyscypliny, która w myśleniu o dziedzictwie integruje tak różne dziedziny wiedzy jak z jednej strony nauki humanistyczne, z drugiej zaś ekonomię i teorię zarządzania, prawo i planowanie przestrzenne, a na uniwersytetach w wielu krajach pojawiły się już katedry dziedzictwa. To dobrze więc, że taka Katedra działa też od kilku lat przy ulicy Rakowickiej 27.

dr Lucyna Kępa Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej UEK | 31


WYWIAD

Nadzieje i oczekiwania Z dr. Leszkiem Strzembickim, nowym prezesem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, rozmawia Piotr Czarniecki.

Sekcja Promocji CKR UEK : Za-

w życiu społecznym procesy dezintegracyjne, przyniosły spadek zainteresowania tą szlachetną inicjatywą. Doskwierał również brak środków na organizację oprawy z odpowiednim rozmachem. W tej sytuacji wystąpiłem z inicjaty-

cznijmy od historii i celów Stowarzyszenia…

Dr Leszek Strzembicki: Stowarzyszenie zawiązano w 1969 na ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Głównym jego celem było i jest utrwalanie więzi między Absolwentami Uczelni oraz między samą Uczelnią i Jej Wychowankami, którzy – wraz z rozwojem Uniwersytetu – byli rozsiani po coraz większych połaciach kraju. Kolejnym istotnym zadaniem Stowarzyszenia jest kreowanie pozytywnego wizerunku UEK poprzez aktywność jego członków. Myślę tu o udziale w wielu imprezach uczelnianych, jak również organizowaniu spotkań i zjazdów, których celem jest integracja społeczności absolwentów, zacieśnianie więzi koleżeńskich i biznesowych. Jest faktem, iż często takie „spotkania po latach” są początkiem udanej współpracy w biznesie.

S.P.: Które spośród inicjatyw, podejmowanych przez Stowarzyszenie, uznaje Pan za najważniejsze i najskuteczniejsze w realizacji celów tej organizacji?

dziej prestiżową imprezą, organizowaną od wielu lat przez Stowarzyszenie, a od niedawna w ścisłej współpracy z Uczelnią, jest Bal Błękitny. Jego historia sięga końca lat dwudziestych ub. wieku, w tamtych czasach była to jedna z ulubionych imprez społeczności akademickiej Krakowa. Wiele lat później, już po upaństwowieniu Uczelni i utworzeniu Stowarzyszenia, to właśnie ono podjęło się kontynuacji tej wspaniałej tradycji. Bale odbywały się w, obecnie już zamkniętym, Hotelu Cracovia. Zmiany ustrojowe i towarzyszące im

32 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Foto: Archiwum Leszka Strzembickiego

L.S.: Niewątpliwie największą i najbar-

wą nawiązania współpracy z Uczelnią w ramach przygotowywania kolejnych edycji imprez, co spotkało się z pozytywnym odzewem ówczesnych władz rektorskich. Udział i poparcie Uczelni nadały imprezie odpowiedniego pre-


WYWIAD

stiżu, co przełożyło się na większą niż dotychczas popularność Balu. Jako Stowarzyszenie zgłosiliśmy również propozycję przeznaczenia dochodów z Balu na cele charytatywne oraz poparliśmy zmianę jego nazwy na Charytatywny Bal Błękitny Absolwentów. W konsekwencji wyrażenia aprobaty dla tej idei oraz dzięki współpracy w ramach jej realizacji z Fundacją Książąt Lubomirskich, wspomagamy edukację studentów z dawnych Kresów Wschodnich, dzięki dochodom z wpłat uczestników Balu oraz prowadzonej na nim aukcji.

L.S.: Chcemy stworzyć atrakcyjną stro-

S.P.: A inne działania, pozwalające integrować społeczność Absolwentów?

nę internetową, gdyż Internet to obecnie podstawowe medium komunikacyjne. Przy olbrzymim rozproszeniu licznej rzeszy Absolwentów możliwość tradycyjnej korespondencji jest ograniczona. Chcemy stworzyć szansę obustronnej komunikacji z Absolwentami. W planach mamy organizowanie licznych imprez o różnorodnej tematyce, wśród nich wykłady z udziałem wybitnych osobistości życia gospodarczego. Naszym zamiarem jest kontynuowanie nurtu charytatywności, który zainicjowaliśmy wspólnie z władzami Uczelni Balem Błękitnym. Pragniemy także pomagać studentom niepełnosprawnym.

L.S.: Pomagamy w okresowych spotka-

L.S.: Zwracam się niniejszym z apelem

niach jubileuszowych poszczególnych lat i kierunków studiów, docierając do ich liderów. W ramach tychże Absolwenci spotykają się z władzami Uniwersytetu, słuchają wykładów tematycznych, poznają dzisiejsze oblicze swojej macierzystej Uczelni.

do członków Stowarzyszenia Absolwentów o zgłaszanie nam wszelkich problemów, związanych ze stanem zdrowia i sprawności fizycznej – jesteśmy gotowi pomagać naszym Absolwentom, jeśli znajdują się w związanej z utratą zdrowia, trudnej sytuacji życiowej.

S.P.: Jak można zostać członkiem Stowarzyszenia? L.S.:Na stronie internetowej znajduje się elektroniczny formularz deklaracji, który wystarczy wypełnić i przesłać. Zainteresowani znajdą tam również numer konta, dzięki któremu uiścić można „wpisowe” i symboliczną składkę członkowską. Zapraszamy do śledzenia dyżurów członków Zarządu, które od niedawna mają miejsce w lokalu, przekazanym Stowarzyszeniu nieodpłatnie przez Władze Uczelni, znajdującym się na parterze w Pawilonie B. Pragnę podkreślić, że jako Zarząd nie mamy monopolu na tworzenie programu działalności, chcemy słuchać naszych Absolwentów i dostosowywać się do ich życzeń, związanych z naszą pracą w zarządzie. Czekamy zatem, drodzy Absolwenci, na Was i Wasze inicjatywy.

S.P.: Dziękujemy za rozmowę.

P.C.: Jakie plany wobec Stowarzyszenia ma jego nowy prezes?

L.S.: Przewiduję zmiany, których celem ma być zwiększenie aktywności Stowarzyszenia poprzez mocniejsze zaangażowanie Zarządu oraz członków młodszych roczników absolwentów. Obecny Zarząd Stowarzyszenia to, w blisko 50 procentach, nowi ludzie, wywodzący się z młodszych pokoleń. To budzi nadzieję i duże oczekiwania – dzięki tej „młodej sile” pragniemy dotrzeć do życia gospodarczego, kierowanego przez wielu naszych Absolwentów, jak i do coraz liczniejszej grupy pracowników Uczelni. Naszym zamiarem jest również przyciągniecie Absolwentów atrakcyjnymi imprezami, które niekoniecznie związane będą z jubileuszowymi spotkaniami. Myślę o innych formach integracji, jak np. wycieczki turystyczne. Chcemy rozwinąć współpracę z działającymi na uczelni organizacjami, w tym m.in. związkami zawodowymi i Kołem Uczelnianym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W tym roku Koło obchodzi 50-lecie działalności, które świętujemy w weekend majowy jubileuszowym Rajdem i spotkaniem członków Koła i Stowarzyszenia w Bieszczadach.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UEK, kadencja 2013-2017 Prezes – dr Leszek Strzembicki I Wiceprezes – Prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka Wiceprezes – mgr Jan Bączek Wiceprezes – dr Jolanta Juza Skarbnik – dr Piotr Hadrian Sekretarz – mgr Halina Wojtal-Lubińska Członek – mgr Jan Banachowicz Członek – mgr Józef Bałucki Członek – dr Janusz Fudaliński Członek – mgr Wojciech Koczyński Członek – dr Jarosław Plichta

S.P. : Co poza nowymi, atrakcyjnymi formami spotkań?

| 33


WYDARZENIA

WHAT HAS GLOBALIZATION OF FINANCE DONE TO ECONOMIC POLICY? W dniu 24 paźdzernika 2013 roku odbyła się debata rektorska pt. „What has globalization of finance done to economic policy?”, w której udział wzięli prof. Amit Bhaduri z Jawaharlal Nehru University z New Delhi w Indiach oraz prof. Kazimierz Łaski z Vienna Institute for International Economic Studies. Moderatorem debaty był prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Kierownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

P

ytanie jakie było przedmiotem rozważań odniesiono do poglądów Kaleckiego i Keynesa oraz aktualności tych koncepcji w zglobalizowanej gospodarce. Goście profesorowie przypomnieli, iż w okresie Wielkiego Kryzysu 1929-1933 dwaj wybitni naukowcy dążyli do wyjaśnienia zjawiska masowego bezrobocia. W wyniku swoich badań doszli do tych samych wniosków, stosując podobną metodę analityczną. Wykorzystali do obliczenia dochodu narodowego podwójny zapis, który wszystkie wydatki traktuje jako dochody i na odwrót. Keynes i Kalecki odrzucali ortodoksyjną zasadę, iż gospodarka rynkowa prowadzi do pełnego zatrudnienia. Istotne znaczenie w ich teoretycznych rozważaniach miał tzw. „paradoks zapobiegliwości”. Chociaż pomnażanie oszczędności jest cnotą indywidualną, jeśli wszyscy będą tak postępować, czyli mniej wydawać, obniży się popyt, wzrosną zapasy niesprzedanych dóbr, co w konsekwencji spowoduje przestoje w pracy i bezrobocie. Można zatem dojść do przekonania, że to co dobre dla jednostki, niekoniecznie jest korzystne dla całej gospodarki.

pierwszy wykład wygłosił prof. Amit Bhaduri stawiając problem adekwatności dawnych teorii do współczesnych wyzwań gospodarczych. Co z tych poglądów warto zachować, a co trzeba zmienić, by koncepcje głoszone przez dwóch wybitnych ekonomistów na temat polityki gospodarczej i interwencji państwa można było dziś wykorzystać w praktyce. Koreferat do wykładu wygłosi prof. Kazimierz Łaski, uczeń Michała Kaleckiego, znawca problematyki makroekonomicznej, zwłaszcza teorii postkeynesowskiej, polityki fiskalnej oraz kwestii transformacji ekonomicznej krajów postsocjalistycznych. Zwrócił uwagę, że Kalecki w swoich rozważaniach nad teorią popytu globalnego wskazał na inwestycje jako główny czynnik jego wzrostu. Jeśli powiększa się inwestycje w warunkach kryzysu, wówczas wzrasta efektywny popyt w stopniu większym niż proporcjonalny w stosunku do wzrostu inwestycji. Podobną rolę spełniają wydatki rządu przy deficytowym budżecie oraz nad-

wyżka eksportu. Większe wydatki rządowe np. na inwestycje publiczne w warunkach kryzysu nie tylko zmniejszają bezrobocie, ale zwiększają popyt globalny, prowadzą do wzrostu produkcji i podniesienia poziomu zysków. Ożywienie gospodarcze i zwiększenie zysku prowadzi do wzrostu oszczędności, co pozwala na finansowanie wyższego deficytu budżetowego. Takie stwierdzenie było całkowicie sprzeczne z doktryną liberalną, która głosiła, że zbilansowany budżet to fundament „zdrowych” finansów publicznych. Założenie, że istnieje analogia między interesem jednostki a całej gospodarki, głoszona przez ortodoksyjną ekonomię, została zakwestionowana, gdyż wydatki finansowane z deficytu uznano za metodę kreowania koniunktury w warunkach recesji. Teoria zysku Kaleckiego tłumaczy dlaczego rządowy deficyt budżetowy może stymulować, a nie „wypychać” inwestycje prywatne. Jak zauważył prof. Łaski nie oznacza to, że deficyt budżetowy nie ma ujemnych stron. Doty-

W tym obszarze gospodarka rynkowa z tzw. „niewidzialną ręką rynku” i państwem w roli nocnego stróża została poddana najostrzejszej krytyce. Idąc dalej tym tokiem myślenia można powiedzieć, że obniżanie wynagrodzeń w pojedynczym przedsiębiorstwie zwiększa jego konkurencyjność i osiągany zysk, ale takie działanie na masową skalę doprowadziłoby do zmniejszenia popytu. W ten sposób Kalecki i Keynes wskazują, że globalny popyt jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego poprzez stymulowanie działalności gospodarczej, produkcji i zatrudnienia. Goście profesorowie z zagranicy w swoich wystąpieniach przyjrzeli się implikacjom teorii Keynesa i Kaleckiego dla polityki gospodarczej we współczesnym świecie. Jako

34 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Prof. Amit Bhaduri (z lewej) i prof. Kazimierz Łaski podczas poprzedzającego debatę spotkania z prof. Aleksym Pocztowskim (w środku), Prorektorem ds. Nauki UEK


WYDARZENIA

czą one tego, że obsługa długu publicznego obciąża wszystkie gospodarstwa domowe, korzystają natomiast z tej obsługi głównie te gospodarstwa, które posiadają dłużne papiery skarbowe. Oryginalna wizja prowadzenia polityki gospodarczej podzielana przez Kaleckiego i Keynesa, w której popyt jest motorem rozwoju i dziś nie utraciła na wartości podkreślali goście profesorowie. Choć jest ona nie do zaakceptowania przez myśl neoliberalną, która głosi, że gospodarka rynkowa to system ograniczony przez podaż, co jest efektem założenia, że gospodarka kapitalistyczna zmierza do pełnego zatrudnienia niemal automatycznie bez jakiejkolwiek ingerencji rządzących. Lekceważący stosunek do zjawiska niedostatecznego globalnego popytu tłumaczy się troską o zrównoważony budżet. Zaleca się zastosowanie strategii „zaciskania pasa”, w szczególności ograniczenia wydatków rządowych krajom rozwijającym się, mającym kłopoty z bilansem płatniczym, jak i krajom przekształcającym gospodarkę z centralnie planowanej na wolnorynkową. Taka ortodoksyjna polityka gospodarcza sprawdza się tylko w warunkach pełnego zatrudnienia i gdy nie ma trudności z uruchomieniem niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Każde, nawet nieznaczne zwiększenie popytu, chociażby finansowanego przez zwiększenie deficytu budżetowego połączone z polityką taniego pieniądza, musiałoby niewątpliwie prowadzić do wzrostu wskaźnika poziomu cen i trudności płatniczych. Błędem w tym rozumowaniu jest założenie, że wzrost popytu w warunkach niepełnego zatrudnienia poprzez zwiększenie produkcji i zatrudnienia prowadzi do zjawisk inflacjogennych. W rzeczywistości przyczynia się do wzrostu inflacji, ale o charakterze pełzającym (powolna, łagodna, umiarkowana), na ogół pod kontrolą rządu. Ten rodzaj inflacji nie zakłóca poprawności przebiegu procesów gospodarczych. Potrzeba powrotu do myśli Keynesa i Kaleckiego nie jest dziś pozbawiona sensu. Na gruncie ich teorii w warunkach głębokiej recesji aktywna polityka rządu na rzecz zwiększenia popytu może stymulować wzrost produkcji i zatrudnienia bez większej inflacji. Wzrost stopy inflacji może nawet zostać wyhamowany w procesie coraz większego wykorzystania zdolności produkcyjnych, które przyczyni się do obniżenia jednostkowych kosztów produkcji. Kalecki jako pierwszy zintegrował teorię cen określanych przez koszty z teorią gospodarki ograniczonej przez popyt. Obecnie teorię tę można zastoso-

Pomysłodawcą i moderatorem debaty dwóch wybitnych uczonych był prof. Stanisław Owsiak (z lewej)

wać do jednoczesnego zwalczania recesji i inflacji.

no rozregulowanych światowych rynków finansowych.

Pod jednym względem teoria Kaleckiego i Keynesa wymaga modyfikacji, aby można ją było zastosować w obecnych warunkach. Model stworzony w latach trzydziestych XX wieku odnosił się do gospodarki zamkniętej dla handlu zagranicznego. We współczesnej gospodarce sterowanie popytem staje się niezmiernie trudne, gdyż część konsumpcji jest zaspokajana przez import dóbr i usług z zagranicy, co przyczynia się do wzrostu deficytu handlowego. Poważniejszym zagrożeniem jest jednak masowa ucieczka od krajowej waluty, jaką może to za sobą pociągnąć w warunkach dalece niestabilnych i moc-

Reasumując wystąpienia gości profesorów można powiedzieć, że we współczesnych warunkach deficyt budżetowy jest dopuszczalny. Uzasadnia się go nie tylko potrzebą zmniejszania wahań koniunkturalnych i kompromisem międzypokoleniowym w zakresie finansowania inwestycji publicznych, ale ponadto potrzebą sektora prywatnego, którego dodatni z reguły bilans finansowy wymaga negatywnego z reguły bilansu finansowego państwa, czyli deficytu budżetowego.

mgr Krzysztof Kocurek Katedra Finansów UEK

Prof. Kazimierz Łaski: potrzeba powrotu do myśli Keynesa i Kaleckiego

| 35


WYDARZENIA

II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne” W dniach 28-29 listopada 2013 roku w krakowskim hotelu Chopin odbyła się II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich - Zagadnienia ekonomiczno-prawne” zorganizowana przez dwie katedry Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Katedrę Prawa, kierowaną przez panią prof. dr hab. Bogusławę Gnelę i Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, kierowaną przez panią prof. dr hab. Wandę Sułkowską. Organizacyjną stronę konferencji zabezpieczali: pani dr Monika Szaraniec i pan mgr Maciej Cycoń.

K

onferencja była międzynarodowym spotkaniem ekonomistów i prawników, którzy na obradach plenarnych, w dyskusjach panelowych, posterowych oraz kuluarowych omawiali wyniki badań nad współczesnymi problemami ubezpieczeń w państwach europejskich. Konferencja była też okazją do wymiany poglądów na temat obecnego kształtu rynku ubezpieczeń w Polsce, na Ukrainie i w Rosji, określenia jego kluczowych problemów, nakreślenia dalszych kierunków rozwoju a także do nawiązania kontaktów i poszerzenia współpracy między teoretykami i praktykami z branży ubezpieczeniowej w kraju i za granicą. Robocza część konferencji odbywała się w dwóch równoległych panelach: ekonomicznym i prawnym. Obrady zakończyła wspólna sesja plenarna o charakterze międzynarodowym. W podsumowaniu obrad podkreślono interdyscyplinarny wymiar konferencji, stwarzający możliwość podjęcia dyskusji w szerokim kontekście ekonomiczno-prawnym oraz wysoki poziom merytoryczny referatów i dyskusji. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników reprezentujących wszystkie główne krajowe ośrodki naukowe, badające problematykę ubezpieczeń. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele Moskiewskiego Uniwersytetu Przemysłu i Finansów, Kijowskiego Narodowego Handlowo-Ekonomicznego Uniwersytetu, im. W. Hetmana, Ługańskiego Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki z Ukrainy, instytucji rynku ubezpieczeniowego oraz brokerzy ubezpieczeniowi. Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. UEK

36 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

dr hab. Andrzej Chochół, Dziekan Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Bogumiła Szopa, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Patronat medialny nad konferencją sprawowały „Rozprawy ubezpieczeniowe”, „Dziennik Ubezpieczeniowy”, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, Wydawnictwo Difin S.A. oraz „Cтраховая газета”. Referaty wygłoszone podczas konferencji zostały opublikowane przed konferencją w dwóch recenzowanych monografiach naukowych: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, M. Szaraniec, Wyd. Difin S.A., Warszawa 2013 oraz Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy, red. W. Sułkowska, Wyd. Difin S.A., Warszawa 2013.

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka otwiera konferencję

Oprócz części merytorycznej organizatorzy konferencji przygotowali atrakcję dla uczestników o charakterze towarzysko-integracyjnym. W pierwszym dniu konferencji odbyło się wspólne zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce zakończone uroczystą kolacją w komorze Jana Haluszki I położonej 135 m pod ziemią. Odświętna atmosfera i unikalna sceneria kolacji sprzyjała dalszej wymianie poglądów i nawiązywaniu kontaktów sprawiając, że w świadomości jej uczestników pozostanie na długo w pamięci

dr Maria Płonka Katedrze Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, UEK


WYDARZENIA

Edukacja wyższa w czasach zaawansowanej elektroniki. Relacja z konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Aktywny udział Centrum e-Learningu UEK w ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym traktujemy właściwie jako miły obowiązek. Niezależnie od tego, gdzie się ona odbywa – czy to w Katowicach, we Wrocławiu, Warszawie, czy w Poznaniu. Ostatnie, ubiegłoroczne – i przy okazji jubileuszowe – spotkanie miało miejsce 21 listopada ub.r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, skąd przewieźliśmy, jak co roku, sporo refleksji.

N

ajwięcej emocji wzbudziła częściowa zmiana formuły konferencji. Oprócz sesji plenarnej, w ramach której odbyły się wykłady prominentnych i zasłużonych na polu rozwoju polskiej e-edukacji mówców oraz dwóch sesji z krótkimi referatami, organizatorzy zaproponowali trzy inne formy uczestnictwa w jej pracach: 1.

2.

t

t t

t

t

t

FameLab, sesję 3-minutowych wystąpień, których celem była prezentacja nowatorskich oraz oryginalnych pomysłów i projektów e-edukacyjnych, indywidualnych bądź zespołowych, badawczych bądź organizacyjnych; Round Table, sesję dyskusji w niewielkim gronie, poświęconych konkretnym tematom, wśród których znalazły się następujące: Czy i kiedy zlikwidować wykłady akademickie? (moderator: prof. Jerzy M. Mischke ze Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego), Multimedia: nowy paradygmat w edukacji? (moderator: prof. Robert Gajewski z Politechniki Warszawskiej), e-Podręcznik – oczekiwania, możliwości, nowe koncepcje (moderatorzy: dr Zbigniew Meger ze Społecznej Akademii Nauk w Słupsku oraz dr Marlena Plebańska z Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Politechniki Warszawskiej), Czy Polska może być krajem zaawansowanej edukacji elektronicznej? (moderator: prof. Andrzej Kocikowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czy Polska może być krajem zaawansowanej edukacji elektronicznej? (moderator: prof. Andrzej Kocikowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), Gry decyzyjne w kształceniu kadr ad-

ministracji rządowej i samorządowej (moderator: dr inż. Jan Zych z UAM); 3.

100 pytań do..., sesję, której celem była wymiana doświadczeń na temat nowego zjawiska w świecie e-edukacji, jakim są Massive Open Online Courses. Na pytania odpowiadał socjolog dr Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z autorów blogu sna.pl/blog.

Swoją obecność na konferencji UEK zaznaczył dwoma wystąpieniami w ramach sesji FameLab. I choć nie zdobyliśmy głównej nagrody dla najlepszej prezentacji, wygląda na to, że było blisko: 1.

2.

Doktorzy Robert Włodarczyk oraz Paweł Zamora, obaj z Katedry Teorii Ekonomii, zaprezentowali autorską i całkiem udaną implementację Krajowych Ram Kwalifikacji w Moodle’u w ramach przygotowanego przez Katedrę pełnego kursu kształcenia z makroekonomii (film z prezentacji oraz samą prezentację można zobaczyć na stronach konferencji http://e-edukacja.net). Centrum e-Learningu przedstawiło natomiast ideę Fimgrafów i Fristajlera, autorskich dodatków do Moodle’a, które nieustająco budzą podziw i zainteresowanie w innych uczelniach (więcej na: http://e-edukacja.net). Po wysłuchaniu większości referatów, umocniło się w nas przekonanie, że dyskusja na temat e-edukacji nie musi i nie powinna ograniczać się jedynie do prezentacji stosowanych rozwiązań i nowych ciekawych inicjatyw. Coraz bardziej palącą potrzebą są kompleksowe badania oraz myślenie o przyszłości technologicznej w kontekście czekają-

cych uniwersytet zmian społeczno-ekonomicznych. W tym duchu mówili m.in. prof. Witold Abramowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w wykładzie pod znamiennym tytułem Jak bycie dobrym dydaktykiem przyczynić się może do zostania profesorem? oraz dr Andrzej Wodecki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w wystąpieniu Prawdziwy e-learning dopiero przed nami — neuronauka, duże dane i silniki rekomendacji. Sporo miejsca poświęcono w Poznaniu nowemu trendowi w metodyce zdalnego nauczania, jakim jest grywalizacja. Uczenie z wykorzystaniem mechanizmów znanych z gier fabularnych i komputerowych — do których należą realizacja wyzwań w duchu współpracy i rywalizacji, system nagród i rankingów oraz śledzenie postępów — staje się coraz ciekawszą alternatywą dla tradycyjnych sposobów prowadzenia zajęć akademickich. Nota bene — sesję FameLab wygrał prof. Mikołaj Morzy z Politechniki Poznańskiej, który bardzo sprawnie przedstawił swoje doświadczenia w tym względzie. Sami bogatsi w nowe informacje, szczerze polecamy wszystkim zainteresowanym pełne wersje nagrań wideo ze wszystkich wystąpień konferencyjnych, opublikowane na stronach konferencji http://e-edukacja.net, a w niedalekiej przyszłości publikację, którą przygotowuje Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, jeden sześciu organizatorów konferencji.

Anna K. Stanisławska-Mischke Specjalista ds. metodyki e-nauczania Centrum e-Learningu | 37


WYDARZENIA

Sprawozdawczość i rewizja finansowa – problemy kwantyfikacji wartości i ryzyka W dniach 9-10 grudnia 2013 roku w Krakowie została zorganizowana przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie międzynarodowa konferencja pod tytułem „Sprawozdawczość i rewizja finansowa – problemy kwantyfikacji wartości i ryzyka”. Obrady odbywały się w sali Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, w budynku krakowskiego Magistratu. Na konferencji obecnych było ponad 100 osób reprezentujących środowisko akademickie, praktyków rachunkowości oraz przedstawiciele organizacji zawodowych.

U

roczystego otwarcia konferencji w imieniu organizatorów dokonał prof. dr hab. Bronisław Micherda, kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Prodziekan Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego. Przypomniał, że 7 września odeszła Pani prof. dr hab. Elżbieta Burzym, dlatego konferencja została również poświęcona jej pamięci i stała się wspomnieniem tej wyjątkowej mistrzyni, która rozwiązywała trudne problemy rachunkowości. W imieniu władz miasta wszystkich zebranych gości z Polski i z zagranicy powitał Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider. W imieniu władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie gości powitała Pani prof. dr hab. Bogumiła Szopa, Dziekan Wydziału Finansów, która życzyła owocnych obrad, dyskusji i rzeczowych wniosków. Tegoroczna Konferencja została podzielona na cztery sesje tematyczne. Pierwszego dnia obrad odbyły się dwie sesje. Pierwsza pod przewodnictwem prof. dra hab. Bronisława Micherdy dotyczyła wpływu dorobku prof. dr hab. Elżbiety Burzym na rozwój rachunkowości i rewizji finansowej. W tej bardzo wyjątkowej i pełnej wzruszeń sesji Panią Profesor wspominały: prof. dr hab. Irena Sobańska, podzieliła się swoimi refleksjami na temat znaczenia dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju teorii, badań i praktyki rachunkowości w Polsce, prof. dr hab. Ewa Walińska, przypomniała podstawowe założenia sprawozdawczości finansowej według Profesor Elżbiety Burzym w aspekcie współczesnych koncepcji sprawozdawczości przedsiębiorstw, prof. dr hab. Mirosława Kwiecień zaprezentowała paradygmaty oceny działalności gospodarczej w badaniach naukowych Pani Profesor, natomiast dr Danuta Krzywda podkreśliła w swoim wystąpieniu społeczne aspekty dorobku

38 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

naukowego Profesor E. Burzym. Wszystkie prelegentki wspominały Panią Profesor jako autorytet naukowy i mistrzynię rachunkowości, a także bardzo kulturalną i elegancką kobietę, która potrafiła rozmawiać z ludźmi nauki i praktykami, dodawać im otuchy na trudnej drodze naukowca, dydaktyka i księgowego. W tej sesji zabrał również głos prof. dr hab. Zbigniew Luty, Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, który stwierdził, że naukowiec nigdy nie odchodzi, a kapitał intelektualny żyje w realnym świecie. Obowiązkiem środowiska, z którego odchodzą wielcy naukowcy jest kontynuowanie badań i dydaktyki rozpoczętych przez Mistrzów. Profesor Z. Luty poruszył ważne kwestie dotyczące „szacunku do tych co przed nami pisali i pokory naukowej”, szczególnie w czasach dominacji plagiatu, autoplagiatu, czy „tworzenia za punkty”. Przytoczeni prelegenci zachęcali, aby wię-

cej i częściej korzystać z dorobku Mistrzów Rachunkowości. Druga sesja naukowa odbyła się pod przewodnictwem prof. dra hab. Wiktora Gabrusewicza i dotyczyła problemów kwantyfikacji wartości i ryzyka w sprawozdawczości i rewizji finansowej. Otwierającym referatem była prezentacja prof. dr hab. Haliny Buk na temat znaczenia kwantyfikacji wartości akcji łączących się lub dzielonych spółek handlowych. Następnie prof. dr hab. Edward Nowak omówił wpływ niepewności i ryzyka na kategorie finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym oraz podkreślił znaczenie ryzyka i sposobów jego szacowania przy pomiarze rezultatów działalności jednostki gospodarczej. W prezentacji zamykającej pierwszy dzień obrad prof. dr hab. Waldemar Gos oraz dr Stanisław Hońko wskazali relacje między prawem bilansowym i wytycznymi stosowanymi przez rzeczoznawców w zakresie

Pierwszego dnia obrad, w czasie sesji poświęconej prof. dr hab. Elżbiecie Burzym, za stołem prezydialnym zasiedli: (od lewej) dr Danuta Krzywda, prof. dr hab. Bronisław Micherda, prof. dr hab. Irena Sobańska, prof. dr hab. Ewa Walińska, prof. dr hab. Mirosława Kwiecień


WYDARZENIA

próbę oceny stosowania kosztu historycznego oraz wartości godziwej w wycenie księgowej w aspekcie jakości sprawozdań finansowych. Kolejny prelegent dr Marcin Stępień wskazał cechy jakościowe, jakimi powinna charakteryzować się wiarygodna informacja generowana przez współczesną rachunkowość w aspekcie informacji wykorzystywanych przez system podatkowy. Ostatnie wystąpienie mgr Katarzyny Chłapek dotyczyło możliwości zastosowania metod kwantyfikacji ryzyka w procesie zarządzania jednostką na podstawie analizy danych zawartych w sprawozdaniach finansowych.

Drugiego dnia obrad, w czasie sesji międzynarodowej, za stołem prezydialnym zasiedli: (od lewej) prof. ALK dr hab. Dorota Dobija, dr Alina Beattrice Vladu, prof. Marek Schroeder

wyceny na potrzeby sprawozdania finansowego oraz wyceny nieruchomości. Kontynuacja sesji poświęconej Pani Profesor Elżbiecie Burzym miała miejsce w historycznym i wyjątkowym miejscu dla wszystkich Polaków – na Zamku Królewskim na Wawelu. Podczas uroczystej kolacji, w obecności córki i syna Pani Profesor odbyła się premiera filmu o Jej życiu i osiągnięciach. Ze wspomnień bliskich oraz studentek i współpracowników Profesor E. Burzym ukazał się obraz wspaniałej i kochającej matki, mądrego i wyjątkowego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i dobrego człowieka. Uwieńczeniem tego wyjątkowego wieczoru był koncert kwartetu Ilum oraz duetu Oriana Masternak, Beata Urbanek-Kalinowska. W drugim dniu konferencji rozpoczęła się sesja międzynarodowa, której przewodziła Prof. ALK dr hab. Dorota Dobija. W tej sesji były prezentowane trzy referaty. Pierwszy na temat fenomenologicznej perspektywy czasu w rachunkowości przedstawił prof. Marek Schroeder z Uniwersytetu w Birmingham. Profesor podkreślił cztery aspekty czasu i wskazał na ich znaczenie w teorii i praktyce rachunkowości. Zaliczył do nich: pojemność informacyjną (datability), zasięg (spannedness), jawność (publicness) oraz znaczenie (significance). Dwa kolejne referaty prezentowała ich współautorka dr Alina Beattrice Vladu z Uniwersytetu Babes – Bolyai w Rumuni, będąca obecnie Profesorem wizytującym w Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie. Prezentacje dotyczyły manipulacji danymi

finansowymi przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku hiszpańskim oraz czynników wpływających na poziom opłat audytowych W pierwszej prezentacji przedstawiono wyniki badań dotyczące identyfikacji narzędzi służących do wykrywania przedsiębiorstw manipulujących danymi finansowymi. Badania dowiodły, że współczynnik należności (receivables index), wzrost przychodów ze sprzedaży (sales growth) oraz dźwignia finansowa (leverage index) stanowią grupę wskaźników, które mogą być stosowane do wczesnej oceny występowania manipulacji danymi finansowymi w przedsiębiorstwie. W drugiej prezentacji zostały przedstawione wyniki badań empirycznych dotyczące wpływu wybranych czynników na wysokość opłat audytowych. Badania te potwierdziły, że na poziom opłat audytowych wpływa rozmiar badanego przedsiębiorstwa, a także jego złożoność. Wraz ze wzrostem rozmiaru i złożoności badanej jednostki, wzrasta opłata za usługi audytorskie. Uznano również hipotezę dotyczącą wpływu poziomu istotności ustalonego w procesie badania sprawozdania finansowego na wysokość opłaty audytowej. Niższy poziom istotności prowadzi do wyższych opłat audytowych, co – jak stwierdzono – w takiej sytuacji – jest bezpośrednio związane z większą ilością testów niezbędnych do przeprowadzenia przez zespół audytowy. Wystąpienia gości zagranicznych zakończyła interesująca i owocna dyskusja. Ostatnią sesję na tegorocznej konferencji prowadził prof. dr hab. Józef Pfaff. Występujący jako pierwszy dr Marcin Kędzior podjął

Konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń, integrację środowiska związanego z rachunkowością oraz zwróciła uwagę na wiele zagadnień z zakresu teorii i praktyki sprawozdawczości i rewizji finansowej w kontekście kwantyfikacji wartości i ryzyka. Na zakończenie obrad prof. dr hab. Bronisław Micherda podsumował obrady i podziękował uczestnikom za udział w VI cyklicznej konferencji organizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej oraz zaprosił na kolejną konferencję za dwa lata. Wyraził również nadzieję, że Śp. Profesor Elżbieta Burzym została godnie uczczona przez swoich następców. Profesor podkreślił również ważny efekt końcowy konferencji, czyli publikacje książkowe. Czas trwania konferencji uniemożliwił prezentację wszystkich przygotowanych referatów, dlatego zostały one ujęte w dwutomowym opracowaniu pt: „Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego” oraz „Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości” pod redakcją prof. dra hab. Bronisława Micherdy i dra hab. Mariusza Andrzejewskiego, wydanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Publikacja ta zawiera 48 artykułów, których recenzentami byli: prof. UE dr hab. Waldemar Dotkuś oraz prof. UE dr hab. Józef Pfaff. W podsumowaniu należy złożyć podziękowania wszystkim obecnym na konferencji oraz życzyć wykorzystania w dalszej pracy naukowej, dydaktycznej i działalności gospodarczej wniosków i propozycji wynikających z odbytych obrad.

dr Sylwia Krajewska Katedra Rachunkowości Finansowej UEK mgr Barbara Kawa Katedra Rachunkowości Finansowej UEK | 39


WYDARZENIA

Quo vadis, branżo pszczelarska? Możliwości rozwoju branży pszczelarskiej, perspektywy tworzenia nowych miejsc pracy, a także stan współpracy ze środowiskiem naukowym były głównymi tematami spotkania, jakie z udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej odbyło się 17 stycznia 2014 r. w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Z

organizowane przez Dział Obsługi Projektów Unijnych UEK spotkanie odbyło się z inicjatywy Stowarzyszenia „Edukacja dla Przedsiębiorczości” (SEdP) oraz Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego Apipol w Brzączowicach. Do udziału zaproszono przedstawicieli środowiska akademickiego, władz państwowych i samorządowych oraz środowiska pszczelarskiegoi. Debata odbyła się w ramach podjętych przez środowisko akademickie prac nad programem” Rozwój branży pszczelarskiej w Polsce oraz związanych z nią usług, jako drogi do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju obszarów wiejskich”. Wśród głównych poruszanych w czasie dyskusji zagadnień znalazły się m.in: perspektywy rozwoju branży, sytuacja absolwentów na rynku pracy, sposoby finansowania systemu tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także możliwości wzmocnienia pozycji pszczelarzy na rynku. Obok dr. Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w spotkaniu uczestniczyli m.in. Andrzej Harężlak – wicewojewoda małopolski, Andrzej Martynuska – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także Jan Grabski – dyrektor Departamentu Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Obecny był także Jacek Parszewski z Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bogusław Wiśniewski z krakowskiego oddziału Agencji Rynku Rolnego. W imieniu Władz Uczelni spotkanie otworzył prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, po którym wystąpił dr Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej. Dziękując za zorganizowanie spotkania i podjęcie tematu zauważył, że rynek pracy na obszarach wiejskich stanowi wyzwanie współczesności, ponieważ dzisiejsza Polska jest zupełnie inna niż 20-

40 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

od lewej: dr Piotr Buła - Dyrektor KSB, dr Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół - Rektor UEK, prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski - Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju UEK, dr Janusz Fudaliński - Dyrektor Centrum Kancelarii Rektora

30 lat temu, kiedy mieszkańcami wsi byli wyłącznie rolnicy. Zwrócił także uwagę na kwestię społecznej odpowiedzialności szkół wyższych za dalsze losy swoich absolwentów. – Uczelnie przetrwają, jeżeli poza dyplomem zaproponują studentom konkretną pomoc w znalezieniu pracy – zauważył. Jak dodał, branża pszczelarska ma w Polsce ogromne, wielowiekowe tradycje. – Warto ją wspierać nie tylko jako gałąź ważną dla rolnictwa ale i dla całej gospodarki. Oprócz produktów z pasieki dostarcza przecież wielu cennych surowców dla przemysłu rolno-spożywczego czy branży farmaceutycznej, kosmetycznej czy chemicznej. Jej atrakcyjność będzie zależeć od tego czy otworzy się na nowoczesność, m.in. poprzez współpracę z nauką – stwierdził Minister Pracy. Podstawowe informacje na temat programu rozwoju pszczelarstwa w Polsce przedstawił w swojej prezentacji dr Lesław

Piecuch (Dział Obsługi Projektów Unijnych UEK, SEdP)ii. Jak zapowiedział, oferta udziału w programie kierowana byłaby do trzech grup docelowych: absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy, zagrożonych bezrobociem osób z grupy wiekowej 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Ryszard Tomaszewski, prezes Apipol-u wyraził zadowolenie, że doszło do spotkania, na którym nauka styka się z praktyką, ponieważ jako wieloletni pszczelarz zdaje sobie sprawię, że bez nauki rozwój pszczelarstwa w dłuższej perspektywie nie ma racji bytu. Z kolei prof. Stanisław Niemtur, Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa w Krakowie zwrócił uwagę na możliwości wykorzystania w rozwoju branży pszczelarskiej potencjału lasów państwowych. Profesor Jan W. Dobrowolski z Katedry Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii Akademii Górniczo-Hutniczej zauważył


WYDARZENIA

natomiast, że tematyka spotkania wpisuje się w aktualną problematykę działań podejmowanych przez UNESCO, ONZ i UE związanych ze zrównoważonym rozwojem w oparciu o biotechnologię i ekologię. Tadeusz Sabat, prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego (PZP) zauważył, że PZP jako zrzeszająca 30 tys. pszczelarzy organizacja realizuje już od dawna różne programy wsparcia dla pszczelarzy. Jak dodał, PZP popiera takie działania, jak np. uruchamianie studiów podyplomowych z zakresu apiterapii, jednak obawia się, że przedstawiona propozycja rozwoju branży może wywrócić do góry nogami obecne obowiązujące założenia, a także struktury działające zarówno w Polsce jak i UE. Stwierdził, że wskazane byłoby, aby programy te działały równolegle z istniejącymi i nie przeszkadzały sobie wzajemnie. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego zwrócili uwagę, że pszczelarstwo w Małopolsce jest bardzo dobrze zorganizowane (7 rodzin pszczelich na 1 km kw.), a rozkład pasiek odpowiada strukturze upraw. Stwierdzili, że aktualna struktura rozmieszczenia pasiek w pełni pokrywa zapotrzebowanie i zapewnia właściwe „napszczelenie”. – Zgadzamy się z tym, że trzeba wzmocnić i ulepszyć obowiązującą strukturę ale nie należy jej burzyć – dodali. Marek Dereziński, prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. stwierdził, że jego firma jest zainteresowana, aby branża pszczelarstwa rozwijała się dynamiczniej niż to ma miejsce obecnie. – Jesteśmy gotowi sfinansować szereg działań m.in. biorąc pod

Przemawia dr Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej

uwagę eksport miodu i innych produktów pasiecznych – zadeklarował. Z kolei Janusz Kasztelewicz, Prezes Związku Pszczelarzy Zawodowych i właściciel firmy pszczelarskiej Sądecki Bartnik zauważył, że dla pszczelarzy zawodowych jest to ciekawa propozycja, którą warto wesprzeć. – Jesteśmy za tym, aby absolwenci studiów chcący utrzymywać się z pszczelarstwa odbywali praktyki w pasiekach, gdzie mogliby się uczyć zawodu – stwierdził. Jak dodał, zapotrzebowanie na miód w Polsce systematycznie rośnie i można zaobserwować, że powoli nasz kraj staje się importerem tego produktu. Reprezentujący Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Parszewski z Departamentu Rynków Rolnych podkreślił, że liczba rodzin pszczelich w Polsce jest

wciąż niewystarczająca. – W Małopolsce rzeczywiście jest bardzo duża ilość rodzin pszczelich, ale ich rozmieszczenie nie jest równomierne na terenie całego kraju – stwierdził. Dlatego też instytucje naukowe powinny stworzyć profesjonalny program, który pozwoli wyrównywać te dysproporcje. Jak dodał, dostępne dotychczasowe krajowe programy wsparcia dla pszczelarzy są wykorzystywane w małym stopniu. Przebieg dyskusji pokazał, że uczelnia stanowi bardzo dobrą płaszczyznę do budowy współpracy pomiędzy nauką a branżą pszczelarską. Potrzebny jest jej innowacyjny rozwój oparty na nowoczesnych rozwiązaniach, który jednak nie powinien naruszyć istniejącej struktury opartej na małych pasiekach. Przedstawiciele środowiska pszczelarskiego zadeklarowali zainteresowanie współpracą ze środowiskiem akademickim w odniesieniu zarówno do badań jak też organizacji nowoczesnego szkolnictwa na potrzeby branży pszczelarskiej (nowe kierunki studiów, studia podyplomowe). Dla rozwoju nowych miejsc pracy istotne będzie także zorganizowanie systemu szkoleń i praktyk zawodowych z wykorzystaniem doświadczonych pszczelarzy. Kolejne spotkanie na temat perspektyw rozwoju branży pszczelarskiej przewidziane jest na Uniwersytecie Ekonomicznym na przełomie lutego i marca br.

Licznie zgromadzeni Goście

dr Lesław Piecuch Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Edukacja dla Przedsiębiorczości” Dział Obsługi Projektów Unijnych UEK | 41


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UEK

Sukces w glottodydaktyce czyli nauczanie wspomagane nauczycielem Słowo sukces jest pojęciem modnym, rozległym, wielowymiarowym i wieloaspektowym, ale też rzadko obecnym w dyskursie naukowym. Każdy rozumie je na swój sposób. Czym jest sukces w nauczaniu języków obcych? Magister D. Zawadzka i A. Piwowarczyk ze SJO starały się zgłębić odpowiedź na to pytanie uczestnicząc w konferencji organizowanej przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Warszawskiego, pt. „Sukces w glottodydaktyce”.

K

onkluzją konferencji było stwierdzenie, że sukces to droga, proces i postawa. Jest to kolejny krok w rozwoju. W dzisiejszych czasach, kiedy tak powszechne jest nastawienie na gotowy, szybki produkt – w przypadku języka obcego będzie to oznaczało zdany egzamin, uzyskanie zaliczenia, osiągnięcie określonego poziomu językowego czy znajomości dużej ilości słówek – trudno jest dostrzec, że sukcesem jest każdy, nawet mały postęp w znajomości języka oraz uczestniczenie w procesie uczenia (się i kogoś). Z perspektywy studenta sukcesem jest choćby niewielki progres w posługiwaniu się językiem obcym. Z perspektywy nauczyciela będzie to wytrwałe podejmowanie prób bycia metakognitywnym mediatorem w toku nauczania. W procesie uczenia się nauczyciel ma być tutorem, który pełni funkcję mediacyjną. Nauczyciel wspiera ucznia w procesie uczenia się pozwalając mu przez to kroczyć po ścieżce ciągłego rozwoju. Należy zauważyć jednak, że na dwóch biegunach wspólnego kontinuum znajdują się: uczeń bardzo dobry, który twierdzi, że sam świetnie sobie poradzi i nie potrzebuje pomocy nauczyciela oraz uczeń słaby zrzucający całą odpowiedzialność na nauczyciela i twierdzący, że wszystko zależy od pedagoga i jego metod nauczania. Prawda leży, jak zwykle, po środku. Rozważając tę kwestię profesor J. Zając podkreśla, że, uczenie się języka jest aktywnym procesem skierowanym na cel, podczas którego uczący się sam buduje podstawy wiedzy we własnym umyśle. Proces tworzenia takiego swoistego rusztowania nie jest tym samym, co gromadzenie informacji, np. słówek, które de facto zawsze można wygooglować. Podczas budowania tej skomplikowanej konstrukcji student popełnia błędy, a mediacyjna rola nauczyciela będzie polegała na „łagodzeniu konsekwencji popełnianego błędu lub wyboru” (Bruner, 1966). Zadaniem takiego tutora, nauczycie-

42 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

la, osoby, człowieka ma być nie podcinanie skrzydeł lecz utrzymanie uczącego w procesie uczenia, w ciągłym doskonaleniu się, bo jak twierdzi profesor K. Wojtynek-Musik (2001) „mistrz utrwalający wiarę w siebie u wychowanków jest najlepszym hodowcą róż”. Ważne jest nieporównywanie uczniów i ocenianie ich osiągnięć, postępu w dłuższej perspektywie czasowej. Nauczyciel ma pomóc w wydobyciu wewnętrznego potencjału studenta, a przez to umożliwić mu działanie na najwyższym poziomie własnych możliwości i umiejętności. A jak rozumieją sukces w uczeniu się języka niemieckiego studenci naszej Uczelni. Mgr. D. Zawadzka i mgr. A. Piwowarczyk przeprowadziły wśród studentów UEK oraz słuchaczy kursów komercyjnych w Instytucie Goethego badania, które miały pomóc w odpowiedzi na to pytanie. Przebadano 306 uczących się na czterech poziomach znajomości językowej A1, A2, B1, B2 (wg. ESOKJ). Badanie przeprowadzono dwu-

etapowo. W pierwszym etapie studenci/ słuchacze odpowiadali na pytanie, co jest dla nich wyznacznikiem sukcesu w procesie uczenia się języka niemieckiego. Wśród wymienionych czynników wybrano dziesięć najczęściej powtarzających się. Uczących się poproszono o zaznaczenie przy każdym z nich wartości od 1 do 10 ( „10” oznaczało, że wpływ tego czynnika jest bardzo ważny, a „1” – małej wagi). Poniżej zamieszczono jeden z wykresów będący rankingiem efektów kształcenia kojarzonych z subiektywnym poczuciem sukcesu w nauce języka niemieckiego. Obrazuje on „typowe”, powtarzające się odpowiedzi. Dokładne wyniki badań zostaną opublikowane wkrótce w monografii pokonferencyjnej wydanej przez wydawnictwo czasopisma „Języki Obce w Szkole”. Z badań wynikało więc jednoznacznie, że zarówno dla słuchaczy kursów komercyjnych w Instytucie Goethego jak i dla studentów UEK najważniejszym efektem kształcenia jest swobodna komunikacja w języku


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UEK

niemieckim. Wyniki przeprowadzonych badań mogą posłużyć uczącym do bardziej precyzyjnego ukształtowania przebiegu procesu glottodydaktycznego. Do celów tego procesu nie będą już należały jedynie przekazanie obcego systemu językowego, czy też wyćwiczenie czterech sprawności

językowych ale również praca nad komunikatywnością uczących się i nad swobodną konwersacją w języku obcym. Konkludując, słusznym wydaje się włączenie do dydaktyki języków obcych wiedzy z zakresu komunikacji społecznej oraz traktowanie zajęć językowych w uczelni z perspektywy procesu

komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza komunikacji międzykulturowej.

mgr Anna Piwowarczyk Wykładowca języka niemieckiego Studium Języków Obcych

Germaniści na konferencjach - Refleksje po ogólnoświatowej konferencji germanistów w Bolzano Internationaler Deutschlehrertag (IDT) odbywa się co cztery lata. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce na przełomie lipca i sierpnia 2013 we włoskim Bolzano. Na XV konferencję germanistów przyjechało 2800 osób ze 110 krajów, a wśród nich dwie przedstawicielki naszej Uczelni: mgr Beata Hadasz oraz mgr Dorota Zawadzka.

Relacje z obrad sekcji – „Polityka językowa” Autorka artykułu uczestniczyła w obradach sekcji „Polityka językowa” (Sprachenpolitik), gdzie prowadzono rozważania na temat sytuacji języka niemieckiego w szkołach wyższych w krajach na wszystkich kontynentach. Zastanawiano się nad przyczynami zmniejszenia ilości osób uczących się języka niemieckiego na uczelniach wyższych pomimo tego, że badania rynku pracy potwierdzają, iż coraz większa liczba pracodawców poszukuje kandydatów z dobrą znajomością języka innego niż angielski, którego znajomość jest uznawana za oczywistą. Po wysłuchaniu ok. 20 referatów i wyczerpującej dyskusji powstał raport informujący o działaniach, które powinny być podjęte na rzecz popularyzacji języka niemieckiego.

Wielojęzyczność w uczelniach wyższych Idea wielojęzyczności propagowana przez Unię Europejską według której każdy

Źródło: archiwum Doroty Zawadzkiej

W

48 sekcjach obradowano na tematy związane z nauczaniem języka niemieckiego. Uczestnicy prezentowali różnorodne koncepcje nauczania oraz kształcenia nauczycieli. Dodatkową ofertą było uczestnictwo w wykładach oraz warsztatach prowadzonych przez specjalistów najwyższej klasy w tej dziedzinie, forach, odczytach, koncertach oraz projekcjach najnowszych filmów. W konferencji uczestniczyły też wydawnictwa, które zaprezentowały najnowsze materiały do nauczania języka niemieckiego.

obywatel Unii powinien znać co najmniej 2 języki obce jest przez naszą Uczelnię realizowana. Studenci stacjonarni UEK są w tej szczęśliwej sytuacji, że mają możliwość uczenia się dwóch języków obcych. Jeśli nie zaprzepaszczą tej szansy, to właśnie znajomość drugiego języka , np. niemieckiego może stać się ich kartą przetargową na rynku pracy. Wiele firm przyjmie z otwartymi ramionami kandydatów, którzy potrafią porozumieć się w języku niemieckim, francuskim czy rosyjskim na poziomie B. I mniejsze znaczenie mają tu certyfikaty. Najważniejsze są umiejętności, które są weryfikowane podczas rozmowy. Znajomość niemieckiego jest też warunkiem niezbędnym do spełnienia w przypadku osób, które swoją przyszłość widziałyby w Niemczech. Od czasu otwarcia niemieckiego rynku pracy wiele

tysięcy młodych, dobrze wykształconych osób, właśnie tam odnalazło swoje „miejsce na ziemi”.

Warto uczyć się niemieckiego Podsumowując chciałabym zachęcić wszystkich do wykorzystania szans, które daje lektorat języka niemieckiego. Przy wymiarze godzin 30 w semestrze, żeby uzyskać efekty, zakłada się duży wkład pracy w domu. Apeluję więc do studentów: Warto poświęcić teraz więcej czasu na naukę języków i po zakończeniu lektoratu mieć satysfakcję, że się dobrze wykorzystało tę szansę.

mgr Dorota Zawadzka Studium Jezyków Obcych | 43


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UEK

Językowy lifting technologiczny – nowe rozwiązania w nauczaniu języków obcych Język obcy. Jak sprawić, by stał się mniej obcy, a bardziej nasz? Wśród nas, mówiących tym samym językiem, również rysują się znaczne różnice, czasami wykładowcy i studenci nie mogą się porozumieć, choć teoretycznie używają tej samej mowy. Mamy różne doświadczenia, inaczej funkcjonujemy w aktualnej, cyfrowej rzeczywistości i musimy mieć świadomość, że aby móc się porozumieć, należy nie tylko skupiać się na wykładanych treściach, ale również na sposobie ich przekazywania.

O

becne pokolenie studentów to „digital natives”, dla których obraz naturalnie towarzyszy przekazywanym informacjom słownym. Dziś nie królują już jedynie SMS-y, coraz częściej ludzie młodzi porozumiewają się wysyłając „snapchaty”, zamieszczając zdjęcia na Facebooku, bądź Instagramie.

atutem był fakt, iż warsztaty prowadzone były przez autorów podręcznika „Arcoíris”, z którego korzystają studenci na naszej uczelni, Dorotę Nieto Kuczyńską i Davida Nieto Rasińskiego. Dzięki temu, filmy przedstawione na warsztatach doskonale wpisują się w tematykę opracowywanych lekcji i stanowią bardzo atrakcyjny element zajęć.

W dniu 23 listopada 2013 zorganizowane zostały w Krakowie warsztaty dotyczące wykorzystywania filmów krótkometrażowych w nauczaniu języka hiszpańskiego, w których uczestniczyli lektorzy tego języka na UEK. Oprócz interesującej nas tematyki, dodatkowym

44 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Foto: Archiwum uczestników szkolenia

Od zawsze obraz przemawiał bardziej niż słowo. Aby zatem jak najefektywniej wykorzystać czas na lektoratach powinniśmy jak najczęściej się do niego odwoływać. Bardzo przydatnym medium jest nie tylko Power Point, czy Prezi. Doskonale do tego celu nadają się także filmy krótkometrażowe. Niosą one bowiem ze sobą bogactwo kultury innego kraju, kontekst społeczny, a umiejętny ich dobór i opracowanie ćwiczeń pozwalają na rozwijanie różnorakich kompetencji językowych.

W trakcie szkolenia zaprezentowano zarówno filmy fabularne jak i animacje. Przedstawienie spotkania biznesowego, rozmowy kwalifikacyjnej, czy typowej sytuacji, z którą możemy mieć do czynienia w codziennym życiu pozwala w atrakcyjny sposób powtórzyć słownictwo z danego zakresu, formy gramatyczne oraz rozwija wyobraźnię


Foto: Archiwum uczestników szkolenia

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UEK

studentów. Dodatkowe walory w postaci zabawnych scenek lub nieoczekiwanego rozwoju historii przykuwają uwagę studentów i sprawiają, że podchodzą do nauki języka z większym entuzjazmem.

wykorzystanie nie tylko pomoże uczniom rozwinąć i utrwalić słownictwo, ale także „oswoić się” z autentyczną wymową i różnicami akcentów. Dzięki temu nie tylko będą lepiej i więcej rozumieli, ale i lepiej mówili.

Bardzo istotnym aspektem w procesie przyswajania języka hiszpańskiego jest osłuchanie się z jego wymową. Tym językiem nie tylko posługują się mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego, Wysp Kanaryjskich, Balearów, ale również mieszkańcy Meksyku, większości wysp Ameryki Środkowej oraz prawie całej Ameryki Południowej. To sprawia, że w każdym kraju zabrzmi inaczej. Różni się nie tylko wymowa i akcent, ale i słownictwo. Również bardzo ważnym aspektem, na który zwracają uwagę wszyscy początkujący, czy nawet średnio zaawansowani uczący się, jest szybkość, z jaką Hiszpanie się komunikują. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest bezpośredni kontakt i przyswajanie języka w codziennym życiu. Gdy nie mamy takiej możliwości z pomocą przychodzi Internet i słynny już YouTube. Znajdziemy tam niezliczoną ilość filmików czy reportaży, których umiejętne

Filmy krótkometrażowe mogą być także doskonałym wstępem do dyskusji, większość z nich zadaje trudne pytania zmuszając widza do refleksji. Materiał filmowy nie zawsze musi oznaczać skierowanie naszej uwagi na poważną tematykę. W sieci jest wiele zabawnych filmików czy animacji, dzięki którym powtórzymy czy wprowadzimy nowe słownictwo. Dodatkowym atutem jest to, że każdy student będzie mógł sobie po powrocie z zajęć obejrzeć dany film jeszcze raz (świetna powtórka), lub poszukać innych na własną rękę. Należy jednak pamiętać, iż wiele materiałów w sieci ma bardzo słabą jakość dźwięku, inaczej będzie się ich słuchać w domu na komputerze a inaczej w dużej sali. Zanim więc zostaną one zaprezentowane studentom na zajęciach, należałoby najpierw sprawdzić ich „słyszalność” w warunkach sali lekcyjnej. Zła jakość dźwięku może przynieść odwrotny

do zamierzonego skutek, zamiast zmotywować studentów, zniechęcą się, ponieważ nic nie zrozumieją i co gorsza będą przekonani, że to ich wina. Warsztaty, w których uczestniczyli lektorzy naszej uczelni, są odzwierciedleniem ogólnej tendencji w nauce języków obcych, polegającej na większym integrowaniu materiału nauczanego podczas zajęć z życiem codziennym. Chcąc być na bieżąco i uczyć w jak najbardziej efektywny sposób, musimy wykorzystywać nowe możliwości, które stwarza nam Internet i niezliczona ilość programów edukacyjnych oraz platform interaktywnych. Zastosowanie filmów krótkometrażowych, pod warunkiem dokonania ich odpowiedniej selekcji oraz przygotowania materiału komplementarnego, powoduje rozwój nie tylko studentów, ale również kompetencji kadry uniwersyteckiej.

mgr Małgorzata Seweryn mgr Joana Orłowska mgr Jakub Pytka Studium Języków Obcych UEK | 45


WYDAWNICTWO UEK

Nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości pod redakcją Bronisława Micherdy i Mariusza Andrzejewskiego s. 280, ISBN 978-83-7252-644-1

zapewnienia wiarygodności i porównywalności informacji ekonomicznych zawartych w sprawozdaniach finansowych jednostek gospodarczych. W opracowaniu można wyróżnić kilka obszarów badań, dotyczących między innymi: y czynników prawidłowej kwantyfikacji wartości aktywów, pasywów, kosztów i przychodów występujących w rachunkowości,

Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego pod redakcją Bronisława Micherdy i Mariusza Andrzejewskiego s. 264, ISBN 978-83-7252-643-4

y prawnych uwarunkowań wyceny i swobody stosowania różnych standardów i metod w tym zakresie, y pomiaru efektywności działalności jednostek,

Artykuły zamieszczone w monografii zostały napisane przez uczestników międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Sprawozdawczość i rewizja finansowa – problemy kwantyfikacji wartości i ryzyka gospodarczego”, organizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W monografii zaprezentowano wyniki badań naukowych przeprowadzonych przez autorów artykułów w zakresie kwantyfikacji ryzyka i jej znaczenia dla

46 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Projekt okładki: Marcin Sokołowski

Projekt okładki: Marcin Sokołowski

y szacowania wartości ekonomicznych.

Monografia poświęcona jest zagadnieniom kwantyfikacji ryzyka gospodarczego w systemie sprawozdawczości i rewizji finansowej. Poszczególne artykuły doty-


WYDAWNICTWO UEK

czą obszarów problemowych i wyników badań empirycznych związanych między innymi z:

wieków, a więc w okresie istotnych zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na świecie. Zaprezentowane w opracowaniu rozważania dotyczą głównie trzech kwestii:

y pomiarem (szacowaniem) ryzyka składników sprawozdania finansowego,

i może być wykorzystana jako podręcznik do takich przedmiotów akademickich jak internacjonalizacja przedsiębiorstw, biznes międzynarodowy czy przedsiębiorczość międzynarodowa.

y dylematów współczesnej ekonomii, y problemów rozwoju gospodarczego Polski i Słowacji w okresie transformacji systemowej,

y ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych, y kwantyfikacją ryzyka w działalności bankowej,

y wyzwań rozwojowych współczesnej gospodarki światowej.

y ryzykiem badania w rewizji finansowej,

Monografia jest zbiorem wybranych artykułów uczestników międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków. Doświadczenia i wyzwania”, zorganizowanej przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w związku z jubileuszem 40-lecia współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy tą katedrą a Katedrą Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie. Autorami publikacji są pracownicy naukowi różnych ośrodków naukowych Polski i Słowacji.

y ograniczeniem ryzyka w działalności ubezpieczeniowej.

Autorami artykułów składających się na monografię są uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Sprawozdawczość i rewizja finansowa – problemy kwantyfikacji wartości i ryzyka gospodarczego”, organizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków. Doświadczenia i wyzwania

Nelly Daszkiewicz, Krzysztof Wach

Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych

pod redakcją Stanisława Lisa s. 522, ISBN 978-83-7252-638-0

s. 172, ISBN 978-83-7252-639-7

W podręczniku przedstawiono definicję tego sektora przedsiębiorstw obowiązującą w Unii Europejskiej, a także przybliżono kryteria definicyjne stosowane w USA i Japonii. Scharakteryzowano rolę, jaką MŚP odgrywają w gospodarce, ich wpływ na wzrost gospodarczy oraz poziom zatrudnienia Przedstawiono powody zaangażowania MŚP w działalność międzynarodową. Akcent położono na sposoby wejścia MŚP na rynki zagraniczne oraz ich dobór w procesie internacjonalizacji. Omówiono najważniejsze modele internacjonalizacji (etapowe, zasobowe, sieciowe, holistyczne). Jako jeden z obszarów teorii internacjonalizacji przedsiębiorstw, w którym szczególną uwagę poświęca się sektorowi MŚP, wskazano szkołę przedsiębiorczości międzynarodowej. W pracy omówione zostały także strategie internacjonalizacji. Zaprezentowano typizacje strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstw najczęściej przytaczane w literaturze przedmiotu. Przedstawiono również proces formułowania i realizacji strategii internacjonalizacji.

Końcową część pracy poświęcono europejskiemu kontekstowi internacjonalizacji i przedsiębiorczości międzynarodowej. Za trzy główne determinanty przedsiębiorczości europejskiej uznano: eurobiznes, eurozarządzanie i euromarketing. Zwrócono uwagę na specyfikę różnic kulturowych w prowadzeniu działalności gospodarczej w poszczególnych krajach europejskich.

Projekt okładki: Marcin Sokołowski

Projekt okładki: Marcin Sokołowski

Zwrócono uwagę na efekty procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw, m.in. konkurencyjność ex post. Omówiono kierunki rozwoju badań nad konkurencyjnością, zarówno na poziomie makro (gospodarek), jak i mikro (przedsiębiorstw); poruszono też kwestię pomiaru konkurencyjności.

Monografia poświęcona jest doświadczeniom i wyzwaniom rozwojowym gospodarek Polski i Słowacji na przełomie

Praca prezentuje zasady funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na rynkach międzynarodowych

| 47


BIBLIOTEKA UEK

A co Ty wiesz o Banku Światowym? Bank Światowy / World Bank – tę nazwę zna pewnie każdy. Ale czy wiemy dokładnie, co to za instytucja? Warto poznać odpowiedź i – podpowiedź jak każdy z nas może korzystać z owoców jej pracy.

W

orld Bank to instytucja założona w 1944 roku. Jej podstawowym założeniem była gospodarcza odbudowa krajów europejskich zniszczonych w czasie II wojny światowej. Ponadto już wtedy zwrócono uwagę na potrzebę wsparcia dla krajów rozwijających się Afryki, Ameryki Południowej czy Azji.

W 1993 roku przy Bibliotece Głównej UEK-u rozpoczęła działalność Biblioteka Depozytowa WB. 15 lat współpracy zaowocowało bogactwem dzisiejszej kolekcji specjalnej, na którą składają się liczne monografie, czasopisma, raporty, serie wydawnicze oraz dokumenty elektroniczne. Zakres chronologiczny zbiorów obejmuje lata 1967-2008.

Jego działalność polega na udzielaniu długoterminowych, korzystnie oprocentowanych pożyczek najbardziej potrzebującym krajom, a także przedsiębiorstwom publicznym.

Od 2009 roku Bank Światowy otworzył się na nowy trend – Open Access, co oznacza ni mniej, ni więcej, że większość materiałów, które tworzy, publikuje i wydaje Bank Światowy jest dostępna bez ograniczeń w internecie. Możemy zatem bezpłatnie przeglądać oraz pobierać na przykład publikacje prestiżowego rankingu Doing Business czy inne propozycje, takie jak: katalog Global Economic Monitor, World Development Indicators, GDP ranking i około 150 innych.

Warunkiem trzymywania tego rodzaju pomocy jest polityka antykorupcyjna, działania na rzecz rozwoju sektora prywatnego oraz rozwój demokracji. Polska była jednym z krajów założycielskich. W latach 50., silny wpływ Związku Radzieckiego doprowadził do tego, że wystąpiliśmy z Grupy WB na własne życzenie. Wstąpiliśmy do niej ponownie w 1989 roku.

Baza Open Knowledge Repository to imponujący zbiór pełnotekstowych książek, czasopism, zeszytów Working Papers oraz różnych raportów.

Główne kierunki działalności Banku Światowego zmieniały się i formowały przez wiele lat. Obecne, wyraźne i jasno sprecyzowane cele to: t t

t t t t

Baza World dataBank oferuje nam dostęp do najpopularniejszych wskaźników makroekonomicznych oraz danych społecznych większości krajów. Dane możemy przeszukiwać według krajów, zagadnień czy

walka z ubóstwem rozwój opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się (w szczególności przeciwdziałanie HIV/AIDS i malarii oraz redukcja śmiertelności wśród dzieci) działania na rzecz powszechnego dostępu do edukacji promowanie równości praw kobiet i mężczyzn ochrona środowiska naturalnego promowanie zrównoważonego rozwoju.

Oprócz tego, że World Bank spełnia niejako rolę banku, jest też aktywnym obserwatorem i analitykiem procesów gospodarczych, społecznych, socjologicznych, a także innych, istotnych z punktu widzenia krajów tzw. rozwiniętych. Swoje wnioski, prognozy lub propozycje od wielu lat publikuje.

48 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Źródło: internet

Co ma piernik do wiatraka czyli Biblioteka a Bank Światowy

konkretnych wskaźników statystycznych. Opierając się na zasobach Banku Światowego możemy rozpatrywać problem wielowektorowo – statystycznie, teoretycznie i praktycznie. Rozpatrując jeden temat jesteśmy w stanie w materiałach WB znaleźć monografię opisującą teorię zagadnienia, wskaźniki statystyczne dotyczące badanego problemu czy raport opierający się na studium przypadku. Szczegółowe przeszukiwanie zasobów Banku Światowego prezentujemy na naszym blogu kangurblog.uek.krakow.pl. Za przykład obraliśmy w tym miesiącu, modne ostatnio, zagadnienie gender. Z wybranymi publikacjami Banku Światowego oraz szerszą prezentacją samej instytucji mogą się Państwo zapoznać także na wystawie „70 lat Banku Światowego”, która od 27 stycznia do końca lutego jest dostępna w Sali Wystawowej Biblioteki Głównej. Ekspozycję można oglądać codziennie w godzinach pracy Biblioteki. Zapraszamy serdecznie!

mgr Joanna Kucharzyk Oddział Informacji Naukowej


BIURO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UEK

Co nowego w projekcie EADHE

W

ostatnim numerze Kuriera UEK pisaliśmy o tym, że nasz Uniwersytet przystąpił do międzynarodowego projektu EADHE (European Action on Disability within Higher Education). W tym numerze Kuriera chcielibyśmy krótko poinformować o aktualnych działaniach w ramach projektu. Obecnie studenci z niepełnosprawnością wypełniają ankietę internetową dotyczącą potrzebnego im wsparcia oraz niezbędnych

udogodnień zarówno na naszej Uczelni, jak i poza nią. Ponadto trwają wywiady z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi UEK, których celem jest poznanie opinii pracowników na temat sytuacji studentów z niepełnosprawnością. Biuro ds. ON przygotowuje także opisy dobrych praktyk i działań, które funkcjonują na naszej Uczelni oraz w ramach współpracy międzyuczelnianej. Przyczyni się to do powstania bazy dobrych praktyk stosowanych przez partnerów projektu, z której zarówno

oni sami, jak i inne uczelnie oraz instytucje będą mogły korzystać. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:http://bon.uek.krakow.pl/eadhe

mgr Marek Świerad Koordynator MCWP, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK

II edycja szkolenia „Zdrowie a choroba psychiczna”

W

styczniu zakończyła się druga edycja szkolenia „Zdrowie a choroba psychiczna” adresowanego zarówno do pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych studentów UEK. Szkolenia te to jedno z działań realizowanych w ramach projektu Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego. Pierwsza edycja szkolenia trwała przez cały rok akademicki. W drugiej edycji formuła została nieco zmieniona. Trzy spotkania, które składają się na pełny cykl szkoleniowy, zostały zorganizowane w trzech kolejnych miesiącach jednego semestru, w tym samym dniu i o tej samej godzinie – tak aby umożliwić studentom uczestnictwo we wszystkich spotkaniach i tym samym dać szansę zdobycia certyfikatu uczestnictwa. W trzech spotkaniach drugiej edycji udział wzięło w sumie 47 osób, z czego 9 uczestników przeszło cały cykl szkoleniowy, a prawie połowa wzięła udział w minimum dwóch spotkaniach.

Szkolenie Zdrowie a choroba psychiczna

W semestrze letnim 2013/2014 planowana jest III edycja szkolenia. Warto w tym miejscu nadmienić, że poza modułami poświęconymi depresji, nerwicy i lękowi oraz schizofrenii planowane jest dodanie jeszcze jednego, nowego modułu nt. anoreksji. Już teraz zapraszamy do udziału!

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://bon.uek.krakow.pl/mcwp

mgr Marek Świerad Koordynator MCWP, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK | 49


BIURO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UEK

Konsultacje psychologiczne w języku angielskim/ Psychological consultation in English

M

iło nam jest poinformować, że Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK poszerza zakres wsparcia udzielanego studentom Uniwersytetu Ekonomicznego. Od stycznia 2014 roku studenci anglojęzyczni z zagranicy, którzy przebywają na wymianie lub studiują na stałe na naszej uczelni mają możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji psychologicznej w języku angielskim. Konsultacje psychologiczne w języku angielskim prowadzić będzie dr Małgorzata Wypych.

Kontakt: UWAGA! Koniecznym jest wcześniejsze umówienie się na konsultację. Zgłoszenia prosimy kierować na adres email: mcwp@uek.krakow.pl Można także dzwonić na numer: 12 193 51 20 lub odwiedzić nasze biuro osobiście: pawilon D, pokój nr 20. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://bon.uek.krakow.pl/mcwp

W

Dr Małgorzata Wypych – psycholog w trakcie certyfikowanych studiów w psychoterapii poznawczo-behawioralnej, trener rozwoju osobistego, współpracuje z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym. Prowadzi miedzy innymi szkolenia w zakresie rozpoznawania i kontroli emocji, radzenia sobie ze stresem, wsparcia psychologicznego.

e are pleased to inform that the Office for Students with Disabilities at CUE broadens the scope of support provided to students. Starting from January 2014 all foreign English speaking students who are on exchange programmes or study full time at our University have the opportunity to benefit from free psychological consultation in English.

Termin: środa, godziny: 12:00 – 13:00 (w semestrze letnim może ulec zmianie)

Psychological consultation in English is provided by Dr Małgorzata Wypych.

Miejsce: Pawilon D, pokój nr 18 (gabinet psychologa).

Dr Małgorzata Wypych is a psychologist, therapist, currently attending a certi-

fied training in cognitive-behavioral therapy. She is also a personal development coach and collaborates with the Cracow Medical Rescue Services. She offers trainings on how to recognize and control emotions, cope with stress as well as psychological support. Day: Wednesdays, time: 12:00 – 13:00 (12:00pm – 1:00pm) (in summer semester it may change) Location: block D, room No 18 (psychologist’s room) Contact: IMPORTANT! It is necessary to arrange consultation in advance. Please email us on: mcwp@uek.krakow.pl , call: 0048 12 293 51 20 or visit us in person – block D, room No 20. More information on: http://bon.uek. krakow.pl/english

mgr Marek Świerad Koordynator MCWP, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK

KatPON – rusza II edycja certyfikacji!

K

atPON czyli Katedra Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnością jest innowacyjnym w skali kraju projektem certyfikacji katedr przyjaznych osobom z niepełnosprawnością. Projekt certyfikacji przygotował we współpracy z BON UEK dr Maciej Frączek z Katedry GAP. Jest to narzędzie wspierające proces edukacyjny studentów z niepełnosprawnością na UEK. Wprowadzenie systemu znacząco wpłynęło na zwiększenie świadomości pracowników naukowych, dotyczącej potrzeb i oczekiwań studentów niepełnosprawnych. W 2012 roku z rąk JM Rektora UEK 5 katedr otrzymało certyfikaty KatPON, a 7 wyróżnienia. Po wprowadzeniu certyfikacji wiele katedr powołało

50 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

pełnomocników katedralnych, co pozwoliło na szybsze i lepsze przekazywanie przez BON nauczycielom akademickim potrzebnych informacji o konkretnych potrzebach czy problemach studenta niepełnosprawnego. KatPON okazał się efektywnym narzędziem aktywizacji katedr w poszukiwaniu rozwiązań wsparcia dla każdego studenta, a ponadto transparentnym systemem nagradzania tych zespołów, które poprzez swoje zaangażowanie przyczyniają się do zwiększenia dostępności uczelni dla studentów niepełnosprawnych, a tym samym – co nie mniej ważne – kształtują prospołeczną postawę naszych przyszłych absolwentów. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia br. Wszelkie informacje dotyczą-

ce II edycji certyfikacji zostaną do Państwa wysłane drogą elektroniczną. Certyfikaty KatPON zostaną wręczone w maju bądź październiku 2014r. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://bon.uek.krakow.pl/katpon Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału!

mgr Marzena Dudek PO Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK


ZRZESZENIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH UEK

Inni czy tacy sami? „Tacy sami czy jednak inni? – osoby z niepełnosprawnościami w polskich realiach społecznych” – pod takim hasłem przewodnim odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Studentów z Niepełnosprawnościami. Miała ona miejsce w dniach 22-24 listopada w Poznaniu. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra” oraz Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych UAM.

T

o już trzeci raz kiedy ZSN UAM „Ad Astra” zorganizowało ogólnopolską konferencję poruszającą problematykę osób z niepełnosprawnościami. Uczestnikami tego spotkania byli przedstawiciele Zrzeszeń Studentów Niepełnosprawnych z wielu polskich miast takich jak: Kraków, Lublin, Łódź czy też Bydgoszcz.

Foto: Monika Weryszko

W tym roku konferencja odbyła się pod hasłem „Tacy sami czy jednak inni”. Pierwszy wykład był ściśle związany z tą tematyką. Pani Anna Maria Dukat, ekspert ds. niepełnosprawnych Bussines Center Club poruszyła kwestię przedsiębiorczości i aktywności społecznej młodych ludzi z niepełnosprawnościami. Jak wiadomo, ważnym elementem rozwoju społecznego czy też zawodowego osób z różnymi dolegliwościami jest możliwość zdobycia satysfakcjonującej pracy. Pomimo tak ważnej roli pracy i dużego wsparcia organizowanego przez PFRON, tylko co czwarty na dziesięciu Polaków z grupą inwalidzką jest aktywny zawodowo. Jak dowodziła Pani Anna Maria Dukat, przyczyną tej sytuacji jest przede wszystkim zbyt mała ilość pozytywnych przykładów zatrudnionych osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym ukazywanych świadomości publicznej.

Przedstawiciele ZSN UEK

Następny wykład został przygotowany przez Sylwię Nikko Biernacką z Fundacji Machina Fotografika. Jego problematyka dotyczyła dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć i niepełnosprawność oraz działań na rzecz jej zwalczenia. Podczas swojej prelekcji zaprezentowała nam projekt „440 km po zmianę”. Pani Biernacka zaczęła swoją wyprawę 26 lipca 2013r. w Świnoujściu i przeszła pieszo brzegiem Bałtyku 440 km. Towarzyszyło jej w tym czasie 7 Ambasadorek. Projekt ten miał za zadanie zwrócić uwagę społeczną na problem dyskryminacji krzyżowej, która często przejawia się u kobiet z niepełnosprawnościami ruchowymi. Kobiety z niepełnosprawnościami mają takie same jak pełnosprawne – realizując projekt „440 km” wspieramy je w rozwoju, przełamując społeczne stereotypy dotyczące ich kobiecości i wzmacniamy ich obecność w przestrzeni publicznej. – podkreśla Sylwia Nikko Biernacka. Drugiego dnia kontynuowano prelekcje i panel dyskusyjny. Dzień rozpoczął się od wykładu Tomasza Sahaja pod tytułem „Sposoby prezentacji niepełnosprawności we współczesnych mass mediach”. Pan Sahaj zaprezentował członkom konferencji wyniki badań dotyczących obrazu osób niepełnosprawnych

kreowanym w przestrzeni publicznej, a także przez współczesne mass media. Poruszony został także problem postrzegania wizerunku osoby niepełnosprawnej w skrajny i stereotypowy sposób. Z jednej strony jako osoby pokrzywdzonej przez los, cierpiącej, która wymaga pomocy, a z drugiej strony „herosa”, jako osoby, która mężnie zmaga się ze swoimi ułomnościami i przełamującej swoje ograniczenia. Temat ten był gorąco dyskutowany w przerwie, a następnie powrócił podczas sesji dyskusyjnej World Caffe dnia następnego. Poruszyliśmy jedną z ważniejszych kwestii jaką jest mit osoby niepełnosprawnej jako superbohatera. Problemem w tym przypadku jest przede wszystkim tworzenie coraz większego dystansu pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami a pełnosprawnymi. Obecnie media tworzą z osób z niepełnosprawnych, które spełniają swoje marzenia superbohaterów, zapominając o tym, że oni są także zwykłymi ludźmi i powinni być traktowani na równi. Kwestią sporną podczas dyskusji było przede wszystkim określenie superbohaterów – czy jest to ktoś, kto pomimo swojej niepełnosprawności robi to samo, co osoba pełnosprawna, czy też jest to osoba, która odznacza się wybitnymi umiejętnościami. Z roku na rok konferencje dotyczące osób niepełnosprawnych cieszą się coraz większym zainteresowaniem nie tylko samych niepełnosprawnych, ale także pełnosprawnych osób. Coraz prężniej rozwijający się rynek pracy czy też bardziej otwarta społeczność akademicka uczelni polskich przynosi wiele tematów, które trzeba poruszyć. Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK stoi naprzeciw potrzebom studentów niepełnosprawnych biorąc udział w takich ogólnopolskich konferencjach. Jest to okazja do ogólnopolskiej integracji, a przede wszystkim nawiązanie współpracy, aby w przyszłości wspólnie działać na rzecz zmiany świadomości otoczenia na temat różnych rodzajów niepełnosprawności.

Mateusz Banasik Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK | 51


ZRZESZENIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH UEK

Bliżej kultury, bliżej historii

W

grudniu zeszłego roku członkowie ZSN wybrali się na zwiedzanie 3 krakowskich miejsc: teatr w Nowej Hucie, Fabryka Schindlera oraz Podziemia Rynku.

Grupa członków ZSN UEK chcąc sięgnąć nieco w głąb historii miasta, w którym przyszło im studiować wybrała się do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – oddział: Nowa Huta. Poprzez zaprezentowaną wystawę zobaczyliśmy, jak kształtował się teatr począwszy od scen z lat 50. XX wieku aż do czasów współczesnych. Jak można było się przekonać, ówczesny teatr nie odgrywał tylko roli kulturalnej, ale także wpływał na powstającą i rozwijającą się społeczność miasta. Jednak Teatr Ludowy to nie tylko historia teatru sama w sobie. Za pomocą obejrzanych przez nas fotografii, kostiumów teatralnych, eksponatów czy filmów mogliśmy poznać również dzieje Nowej Huty.

Fabryka Schindlera Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Fabryka Emalia Oskara Schindlera mieści się na krakowskim Zabłociu w budynku administracyjnym dawnej fabryki naczyń emaliowanych znanej jako Deutsche Emailwarenfabrik (DEF) Oskara Schindlera. W muzeum tym mieliśmy okazję zwiedzić wystawę, której motywem przewodnim był „Kraków, czas okupacji 1935-1945r.’’ Wystawa ta jest opowieścią o Krakowie i losach jego polskich i żydowskich mieszkańców w czasie II wojny światowej, ale też o Niemcach – okupantach, którzy pojawili się tutaj 6 IX 1939 i brutalnie przerwali wielowiekową historię polsko-żydowskiego Krakowa. Mogliśmy zobaczyć siebie w roli widza, który wędruje przez miasto: idąc wybrukowanymi ulicami wchodzi do fotografa, autentycznego fotoplastykonu działającego niegdyś przy ulicy Szczepańskiej, wsiada do tramwaju, przez okna którego ogląda film z życia miasta, przechodzi przez ciasny labirynt getta ze znajdującym się w nim mieszkaniem żydowskim,

52 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Foto: Monika Weryszko

Dzieje Nowej Huty

Podczas zwiedzania Fabryki Schindlera

by potem wraz jego mieszkańcami znaleźć się w obozie w Płaszowie. U fryzjera podgląda zamach na Koppego, a za chwilę, przez okno mrocznej piwnicy, obserwuje uliczną łapankę. W końcu, w umocnionym mieście, oczekuje na wkroczenie Armii Czerwonej. Pięć kluczowych momentów dla historii miasta także zostało oznaczonych przez stemplownice, w których każdy zwiedzający mógł odbić pieczęć związaną z danym wydarzeniem, zabierając ze sobą „dokument czasu”. W wystawie tej przeszłość Krakowa została przedstawiona w taki sposób, by każdy ze zwiedzających mógł bezpośrednio dotknąć historii, poczuć emocje mieszkańców miasta w czasie wojny a także daje szanse na osobiste zetknięcie się z przeszłością. Przede wszystkim rozbudowane multimedia (interaktywne stanowiska z monitorami dotykowymi, ścieżkami dźwiękowymi, wideoprojektorami) pozwoliły na dużo bardziej atrakcyjną dla widza formę przekazu muzealnego.

załogi ZSN-u. Naszym celem było Muzeum – Podziemia Rynku. Wszyscy niecierpliwie czekali na zjazd w dół, by móc poczuć choć przez chwilę jak to było w dawnym Krakowie. Już na samym wstępie spodobała nam się dymna kurtyna, na której był wyświetlony historyczny obraz. Można było przez niego „przejść” co sprawiało wrażenie, jak gdybyśmy „wchodzili” w głąb historii i przenieśli się w czasie. Podczas zwiedzania oglądaliśmy fragmenty murów, wykopane medaliki czy przedmioty codziennego użytku, wszystko to było świadkiem historii, która bardzo nas zaciekawiła. Wiadomo bowiem nie od dziś, że „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Bardzo podobały nam się ekspozycje, które trafnie odwzorowały wszystko to o czym uczyliśmy się w szkole podczas zajęć z historii. Oczywiście, jako, że jesteśmy dużymi dziećmi nie obeszło się bez wejścia do sali zabaw dla dzieci.

Podziemia Rynku

Katarzyna Grzybek Joanna Kwiecień Maria Tomczyk ZSN UEK

Pewnej grudniowej soboty wybraliśmy się do muzeum w ramach „ukulturalnienia”


DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie członkiem instytucjonalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji i Badań w Rachunkowości W dniach 14-15 października z wizytą na naszej uczelni gościli Pan Prof. Kazuo Hiramatsu z Kwansei Gakuin University (Japonia), Prof. Donna Street z University of Dayton (USA) oraz Prof. Pavel Nastase Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Bukareszcie, odpowiednio przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji i Badań w Rachunkowości(z ang. International Association for Accounting Education and Research, w skrócie IAAER).

S

potkanie było okazją do nawiązania współpracy pomiędzy naszym uniwersytetem a IAAER oraz uniwersytetami z Japonii, Stanów Zjednoczonych oraz Rumunii.

Następnie przedstawiciele IAAER spotkali się z pracownikami Katedry Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów. W trakcie spotkania nasi pracownicy przedstawili swoje zainteresowania badawcze oraz prowadzone badania, natomiast przedstawiciele IAAER ze swej strony przedstawili możliwości współpracy naukowej oraz wskazali kierunki i wymagania w zakresie publikacji wyników badań w innych krajach. W spotkaniu uczestniczyło też dwóch młodych naukowców z Rumunii Pani Prof. Nadia Albu oraz Prof. Catalin Albu, którzy mimo młodego wieku dysponują już sporym doświadczeniem we współpracy narodowej oraz posiadają liczne publikacje w międzynarodowych periodykach naukowych z zakresu rachunkowości. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz poglądów zarówno naukowych, jak i również dydaktycznych.

W dniu 15 października w trakcie spotkania przedstawicieli IAAER w władzami uczelni omówiono problemy współpracy naukowej na poziomie międzynarodowym oraz problemy polskich naukowców z dziedziny rachunkowości oraz wyzwania jakie przed nimi stoją. Władze uczelni wyraziły wsparcie w zakresie współpracy międzynarodowej, czego wyrazem jest m.in. decyzja o członkostwie instytucjonalnym naszej uczelni w organizacji IAAER, która dla pracowników naukowo-dydaktycznych związanych z rachunkowością może przynieść liczne korzyści.

Foto: J. Archiwum BPZ

IAAER jest organizacją o unikatowym charakterze zrzeszającą wybitnych przedstawicieli praktyki i nauki z dziedziny rachunkowości na całym świecie. Aktywnymi członkami organizacji są m.in. Pani Prof. Mary E. Barth z University of Stanford (obecnie na drugim miejscu na liście szanghajskiej najlepszych uniwersytetów na świecie), czy też Pani Prof. Catherine Schipper z Duke University (odpowiednio 31 miejsce na liście szanghajskiej), która jest pierwszą kobietą w galerii sław amerykańskiej rachunkowości oraz byłym członkiem amerykańskiej Rady Stadardów Rachunkowości Finansowej (FASB). Z kolei Pan Prof. Kazuo Hirmastu jest członkiem japońskiej Rady Standardów Rachunkowości i jest uznawany za osobę mającą największy wpływ na reformę sprawozdawczości finansowej w Japonii.

Z punktu widzenia pracowników naukowo-dydaktycznych naszej uczelni związanych z rachunkowością, członkostwo instytucjonalne w IAAER jest kolejnym krokiem wzmacniającym międzynarodowy obszar badań oraz potencjał naukowy naszej uczelni. Nawiązanie współpracy było możliwe dzięki aktywności Pani dr Danuty Krzywdy, wiceprezesa Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz członka polskiej Rady Standardów Rachunkowości. IAAER jest również patronem programu Deloitte Scholar, którego uczestnikiem jest dr Konrad Grabiński, a jego bezpośrednim opiekunem naukowym jest Pani Prof. Catherine Schipper. W przyszłości, w czerwcu 2014 roku, jest planowane na naszej uczelni seminarium naukowe z udziałem przedstawicieli IAAER oraz naszymi pracownikami, którzy będą mieli możliwość zaprezentować swoje wyniki badań oraz uzyskać wska-

Podpisanie umowy o wpółpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Bukareszcie, na zdjęciu od lewej: Prof. Andrzej Chochół, Rektor UEK; Prof. Pavel Nastase, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Bukareszcie

| 53


BIURO PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH UEK

zówki w zakresie możliwości ich doskonalenia oraz publikacji w zagranicznych periodykach naukowych. Wizyta przedstawicieli IAAER zaowocowała ponadto nawiązaniem współpracy międzynarodowej z nowymi partnerami z Japonii, Stanów Zjednoczonych i Rumunii. W trakcie wizyty został podpisany list intencyjny oraz umowa o współpracy w ramach Programu Erasmus z Uniwersytetem Ekonomicznym w Bukareszcie.

W kwietniu 2014 roku planowana jest wizyta Rektora UEK, Profesora Andrzeja Chochoła w University of Dayton w celu zainicjowania i ustalenia form współpracy z tą uczelnią. Trwają także rozmowy z japońską uczelnią Kwansei Gakuin University dotyczące nawiązania wspólnych stosunków akademickich. Profesor Kazuo Fuji, Dziekan ds. Współpracy Międzynarodowej tej uczelni zamierza odwiedzić nas w marcu 2014 roku. Mamy nadzieję, że poczynione negocjacje oraz zawarte umo-

wy o współpracy przyniosą w przyszłości rozwój współpracy naukowej oraz umożliwią wymianę pracowników i studentów, przyczyniając się do rozwoju naszej Alma Mater.

dr Konrad Grabiński Katedra Rachunkowości Finansowej Renata Wydmańska Dział Współpracy Międzynarodowej

Nowy Program Erasmus+

O

d 1 stycznia 2014 program „Uczenie się przez całe życie” a więc również dobrze znany program Erasmus, zostaje zastąpiony – na lata 2014-2020 – nowym programem Erasmus+.

Tak jak w dotychczasowej formule programu Erasmus, możliwe będą wyjazdy pracowników uczelni do instytucji partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy na szkolenia.

Program Erasmus+ stanowi połączenie wszystkich istniejących unijnych programów finansowania w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży, w tym programów „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), „Młodzież

Program Erasmus+ posiada kilka nowych elementów: t program gwarancji kredytowych, które mają pomóc studentom studiów magisterskich w sfinansowaniu pełnego programu studiów za granicą w celu zdobycia umiejętności niezbędnych w zawodach wymagających specjalistycznej wiedzy; t sojusze na rzecz wiedzy, czyli partnerstwa między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwami, wspierające kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość przez oferowanie nowych programów nauczania, możliwości kształcenia i kwalifikacji; t sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, czyli partnerstwa między organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami, mające na celu promowanie możliwości zatrudnienia i rozwiązywanie problemu niedoboru wykwalifikowanej kadry na rynku pracy przez tworzenie nowych sektorowych programów nauczania i innowacyjnych form kształcenia i szkolenia zawodowego. t połączenie dotychczas odrębnych programów związanych z międzynarodowym wymiarem szkolnictwa wyższego, co umożliwi mobilność na poziomie szkół wyższych między UE a państwami trzecimi, a także re-

w działaniu” oraz pięciu programów współpracy międzynarodowej (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz program na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Po raz pierwszy proponuje się także wsparcie dla sportu. W nowym programie możliwe będzie skorzystanie z finansowania Erasmus+ na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Studenci UEK będą mogli wyjechać na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności. Nowością będą wyjazdy- lecz tylko na praktykę- tzw. recent graduates (świeżo upieczeni absolwenci). Okres, w jakim absolwent może przebywać na wyjeździe stypendialnym to 12 miesięcy od ukończenia studiów, a pobyt musi być zakończony przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów.

54 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

alizację projektów w dziedzinie budowania potencjału w instytucjach szkolnictwa wyższego w państwachtrzecich. Programem zostaną objęte: państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje kandydujące, t kraje ESWH (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). t t

Inne kraje również będą mogły uczestniczyć w programie, chociaż zakres, w jakim ich udział będzie wspierany, nie został jeszcze sprecyzowany. Ich uczestnictwo jest klasyfikowane jako współpraca z partnerami z krajów trzecich i niemal na pewno będzie dotyczyć krajów sąsiadujących z Unią Europejską (Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Mołdawia, Maroko, Okupowane Terytorium Palestyny, Syria, Tunezja i Ukraina; ponadto, na potrzeby działań na rzecz młodzieży, za kraj sąsiadujący uznawana jest też Rosja). Obecnie Biuro Programów Zagranicznych prowadzi rekrutację na studia za granicą na dotychczasowych zasadach. W momencie otrzymania szczegółowych wytycznych dotyczących możliwości ponownego udziału w wyjazdach stypendialnych, zostanie ogłoszona kolejna rekrutacja. Źródło: http://erasmusplus.org.pl/

mgr inż. Agnieszka Nowak Kierownik Biura Programów Zagranicznych


BIURO PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH UEK

Program JOSZEF i FSS, mniej znane inicjatywy wspierające mobilność międzynarodową

B

iuro Programów Zagranicznych oprócz dobrze znanego programy Erasmus, koordynuje również nabory na studia za granicą w ramach programów JOSZEF oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS). Poniżej krótka charakterystyka programów. Program JOSZEF skierowany jest do studentów z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy chcieliby nabyć dodatkowych, praktycznych umiejętności w ciągu roku za granicą w uczelni partnerskiej Vienna University of Economics and Business, Austria oraz w firmie zagranicznej w ramach praktyki zorganizowanej przez uczelnię. Program przeznaczony jest dla najlepszych studentów studiów licencjackich, którzy chcą zdobyć wiedzę i doświadczenie w obszarze „business administration” oraz „management”. Stypendium finansowane jest z funduszu programu JOSZEF.

Program obejmuje: - program studiów (ok. 8 przedmiotów/ semestr) niemal w całości po niemiecku - praktykę w firmie partnerskiej - wizyty w firmach partnerskich - dodatkowe wydarzenia, wycieczki etc. Oferta stypendialna skierowana jest do najlepszych studentów, w związku z czym bezwzględnie wymagane są: - potwierdzenie doskonałej znajomości języka niemieckiego (certyfikat, zaświadczenie) - potwierdzenie bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (certyfikat, zaświadczenie) - potwierdzenie bardzo dobrych wyników w nauce (transkrypt ocen w języku angielskim) Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) skierowany do studentów, którzy chcieliby wyjechać na semestralne studia do jednej z uczelni partnerskich. W nadchodzącym roku akademickim będą to m.in.: The Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH), Norwegia t University of Agder, Norwegia

t t t t t

Vestfold University College, Norwegia Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norwegia Reykjavik University, Islandia University of Bifrost, Islandia University of Liechtenstein, Liechtenstein

t W ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego stypendyści mogą liczyć na sfinansowanie kosztów podróży, ubezpieczenia oraz kosztów utrzymania za granicą (ryczałt). Przewidywany termin rekrutacji na powyższe stypendia – początek marca 2014 r. http://www.uek.krakow.pl/pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/studenci/ wyjazdy-zagraniczne/programy.html

mgr Dominika Lemler Biuro Programów Zagranicznych

Spotkanie konsorcjum EMBS (European Management & Business Sciences Consortium)

W

dniach 29 i 30 listopada 2013 roku miało miejsce doroczne spotkanie koordynatorów programu EMBS. Organizatorem spotkania był UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA w Sevilli. W spotkaniu brali udział przedstawiciele czternastu uczelni, należących do konsorcjum. UEK reprezentowała Pani Joanna Jackowska, która jest pracownikiem Biura Programów Zagranicznych oraz koordynatorem wymiany studentów i programu EMBS z ramienia uczelni. Konsorcjum EMBS, powstałe w 1991 roku przy wsparciu Unii Europejskiej, jest

koordynowane wspólnie przez sieć uniwersytetów oraz szkoły biznesu z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Danii, Włoch i Polski. Bliska współpraca uczelni uczestniczących w programie oraz wspólnie przyjęta struktura programu zapewnia wysoki poziom edukacji, który daje możliwość uzyskania pełnych kompetencji w zakresie posługiwania się językiem obcym oraz szeroką orientację w ekonomii i kulturze innych państw europejskich. Absolwenci programu są nagradzani przez konsorcjum Dyplomem EMBS. Najlepsi z nich otrzymują dyplom „z wyróżnieniem” (with merit) lub w wyjątkowych

przypadkach „z uznaniem” (with distinction). Przyznawana jest również roczna nagroda dla najlepszego studenta z danego roku. Studenci otrzymują również respektowane w swoim kraju certyfikaty. UEK jest jedyną uczelnią polską wchodzącą w skład konsorcjum, aktywnie uczestnicząc w wymianie studentów.

mgr Joanna Jackowska Biuro Programów Zagranicznych | 55


DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ UEK

Finansowanie nauki

K

oniec roku 2013 oraz początek nowego 2014 roku to okres ogłoszeń naborów na projekty badawcze. Ruszył największy program finansowania badań w skali Europy – Horizon 2020, który jest kolejnym ósmym Programem Ramowym. Ponadto pojawiły się ogłoszenia o naborach wniosków przez Narodowe Centrum Nauki, a także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Programy NCBiR Ruszyła piąta edycja programu LIDER, gdzie młodzi naukowcy mogą się ubiegać o środki w wysokości nawet 1,2 miliona złotych na prowadzenie własnego projektu badawczego. Program Lider ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji młodych naukowców w planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Znaczący nacisk w programie jest kładziony na współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami oraz zwiększanie mobilności wewnątrz sektora nauki oraz nauki i przemysłu. Budżet piątej edycji programu to 40 mln zł. Nabór wniosków w konkursie trwa od 2 stycznia do 3 marca 2014 r. O środki mogą ubiegać się osoby do 35 roku życia, które posiadają stopień doktora, nie dłużej niż 5 lat i są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia. Projekt badawczy może trwać do 36 miesięcy, a maksymalna wysokość dofinansowania to 1,2 miliona złotych. Wnioski oceniane są w dwóch etapach przez ekspertów, reprezentujących także przedsiębiorców. Autorzy najwyżej ocenionych wniosków są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których muszą przekonać ekspertów o znaczeniu i możliwości wdrożenia swojego pomysłu. Szczegółowe informacje o konkursie na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-v-edycja/

56 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Programy NCN Nowe konkursy otworzone przez Narodowe Centrum Nauki to: SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze, ETIUDA 2 na stypendia doktorskie, FUGA 3 na staże podoktorskie, TANGO 1 na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych. Termin składania wniosków: do 17 marca 2014 r. Najbliższe konkursy to: OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7. Planowany termin ogłoszenia tychże konkursów to 15 marca 2014. Przypominamy, że w Dziale Współpracy Międzynarodowej dostępne są, w wersji elektronicznej, materiały szkoleniowe ze zorganizowanego w grudniu 2013 szkolenia dotyczącego programów NCN. Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura.

Horizon 2020 W dalszym ciągu trwa rejestracja ekspertów, którzy będą wspierać Komisję Europejską i jej agencje wykonawcze w realizacji nowego Programu Ramowego Badań Naukowych i Innowacji – Horyzont 2020. Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu Horyzont 2020, jednakże dobrze jest zgłosić się jak najszybciej. Osoby, które były zarejestrowane jako eksperci do 7.PR, mogą po aktualizacji swoich danych w bazie (dostęp przez Participant Portal) stać się ekspertami do Horyzontu 2020. Więcej informacji i rejestracja: http:// ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsa lert&year=2013&na=na-221113. Oferty pracy sieci ITN umożliwiającej początkującym naukowcom dołączenie do europejskich zespołów badawczych poprzez pracę w projektach z każdej dziedziny naukowej przez okres od 3 do 36 miesięcy są dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/ research/mariecurieactions/applynow/jobs-for-you/index_en.htm..

Celem projektów jest praca badawcza oraz jednoczesny udział w szkoleniach dotyczących m.in. umiejętności komplementarnych. Aplikować mogą osoby z tytułem magistra lub stopniem doktora, które w momencie rekrutacji mają mniej niż 5 lat doświadczenia naukowego liczone od momentu uzyskania tytułu magistra. Oferty pracy i stypendia w ramach Akcji Marie Curie w 7.PR do 2018 roku w ramach projektów realizowanych przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przemysłowych oraz międzynarodowych dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/research/ mariecurieactions/applynow/jobs-for-you/ index_en.htm. Otwarto konkurs na granty ERC finansujące ambitne, nowatorskie badania przez okres do 5 lat. Projekt musi być realizowany w instytucji goszczącej w kraju UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Aplikować może naukowiec ze stopniem doktora (lub wyższym) uzyskanym od 2 do 7 lat przed datą ogłoszenia konkursu; pożądane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału swego promotora. Akceptowane są wszystkie dziedziny, natomiast wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne. Termin składania wniosków upływa 25 marca 2014 r. Poza wymienionymi wyżej, na stronach EUROPY dostępne są również informacje na temat otwartych konkursów: consolidator grant, termin składania wniosków – 20 maja 2014 r., advanced grant, termin składania wniosków – 21 października 2014 r, czy też capacities, gdzie termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2014 r. Więcej informacji dostępnych jest na stronach: http://ec.europa. eu/research/ w odpowiednich zakładkach. Szczegółowych informacji dla zainteresowanych udziela Punkt Kontaktowy Programów Europejskich działający w Dziale Współpracy Międzynarodowej.


Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – częścią ABENGOA University Network Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stale zmieniającego się środowiska biznesowego oraz poszerzając zakres swojej działalności, Krakowska Szkoła Biznesu UEK nawiązała współpracę z hiszpańską firmą ABENGOA w zakresie prowadzenia szkoleń menedżerskich dla jej kadry zarządzającej.

Z

ałożona w 1941 r. w Hiszpanii firma ABENGOA jest obecnie międzynarodową korporacją, obejmującą spółki dziedziny energetyki, telekomunikacji, transportu i ochrony środowiska. Firma inwestuje w badania w obszarach zaawansowanej technologii oraz wprowadza innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorach energii i środowiska, wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, produkcji biopaliw, odsalania wody morskiej i recyklingu odpadów przemysłowych. W 2012 ABENGOA i jej spółki zatrudniały ok. 26.500 ludzi, działając w ponad 80 krajach świata.

wadzonych przez uniwersyteckich specjalistów z tej dziedziny. Sukces tego rodzaju współpracy spowodował powielanie modelu w miejscach, gdzie ABENGOA otwierała swoje oddziały. Dlatego też do współpracy dołączyły kolejne uniwersytety z całego świata, jak chociażby:

W Polsce ABENGOA jest obecna od 2006 roku. Pracuje dla takich klientów jak: Alstom Power , EDF Polska , PGE, PKN Orlen i Energoinstal . W kwietniu 2012 r. ABENGOA została wybrana przez Elektrociepłownię Stalowa Wola do zaprojektowania i budowy największej w Polsce elektrowni, działającej w oparciu o cykle połączone, dysponującej mocą z 450 MW. Podpisany kontrakt opiewa na kwotę 380 mln €. Zmodernizowany zakład będzie dostarczać energię elektryczną, ogrzewanie i ciepłą wodę do około 10.000 domów

y Louvain School of Management (Francja)

y Georgetown University (USA) y Santa Clara University (USA) y Univeridad del Pacifico (Peru) y St. Xavier’s College (Indie)

Również Krakowska Szkoła Biznesu UEK stała się częścią tego międzynarodowego, ogólnoświatowego konsorcjum, dzięki szkoleniom, jakie w październiku

i listopadzie zostały przeprowadzone dla menedżerów ABENGOA, pracujących w Polsce. Szkolenia trwały w sumie 6 dni i swoim zasięgiem obejmowały tematykę z zakresu leadership’u, negocjacji, team building’u oraz oczekiwanego profilu menedżera firmy ABENGOA. Uczestniczyło w nich 12 osób, pracujących w polskich oddziałach firmy na stanowiskach kierowniczych. Organizacja szkolenia, jego prowadzenie i przekazane treści zostały wysoko ocenione przez uczestniczące w nim osoby. Można więc mieć nadzieję, że w najbliższym czasie Krakowska Szkoła Biznesu UEK przeprowadzi kolejne edycje szkoleń dla firmy ABENGOA.

mgr Ewa Szpórnóg-Smoleń Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Konsorcjum zostało zapoczątkowane w Hiszpanii, poprzez nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Loyola oraz uniwersytecką szkołą biznesu – Loyola Leadership School. Celem współpracy była organizacja szeroko rozumianych szkoleń kierowniczych pro-

Źródło: archiwum KSB UEK

Działając na całym świecie firma wypracowała procedury szkolenia swojej kadry kierowniczej, w celu osiągnięcia przez nią porównywalnego poziomu niezależnie od lokalizacji. W tym celu ABENGOA stworzyła swojego rodzaju konsorcjum biznesowo-naukowe, obejmujące swoim zasięgiem obszar odpowiadający zasięgowi działania firmy.

Uczestnicy szkolenia Abengoa Management Skills Program – pracownicy oddziałów ABENGOA w Polsce

| 57


Wizyta w Clark University połączona z International Intercultural Management Congress Z końcem listopada delegacja Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK spotkała się z reprezentantami Clark University w oddziale warszawskim. Na spotkaniu omawiane były zagadnienia związane z nowo otwartym, wspólnym programem MBA KSB + Master. Wizyta była również połączona z udziałem w VII International Intercultural Management Congress.

P

biorstwie oraz sprawnego podejmowania decyzji w realizacji projektów. Na spotkaniu prof. Thomas Massey – Dziekan College of Professional and Continuing Education Clark University – omówił szczegóły projektu Capstone oraz warunki opcjonalnego wyjazdu uczestników programu do Stanów Zjednoczonych na okres 6 tygodni w czasie studiów. Zaproponowane zostały różnorodne sposoby efektywnej wymiany międzynarodowych doświadczeń oraz wiedzy wykładowców z Clark University, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i praktyków biznesu na rzecz rozwoju i wparcia młodych studentów.

Źródło: archiwum Clark University

rogram MBA KSB + Master jest realizowany we współpracy z Clark University z Worecester (Stany Zjednoczone) w specjalnościach: MBA in Managerial Communication + Master, MBA in Healthcare Management + Master, MBA in HR Management + Master. Pierwsza edycja innowacyjnych studiów ruszyła w październiku 2013 roku. Studenci, grupa młodych i ambitnych osób z różnych krajów, w czasie zajęć rozwijają umiejętności skutecznego komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Poprzez zdobywanie wiedzy z dziedziny zarządzania, udoskonalają umiejętności menedżerskie: zarządzania zmianą w nowoczesnym przedsię-

Uczestnicy spotkania (od lewej): mgr Alina Tlałka-Janoszek – Koordynator Programu MBA KSB + Master KSB UEK; prof.Thomas Massey – Dziekan Clark University; prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Prorektor Społecznej Akademii Nauk; mgr Wiktor Kołysko – Program Manager Clark University

58 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Szczególnie w nawiązaniu do toczących się już od kilku dni dyskusji związanych z Kongresem Zarządzania Międzykulturowego (Panel Cross-cultural Communication) pojawił się również aspekt komunikacji międzykulturowej – jednego z pierwszych modułów zrealizowanych na nowym kierunku. Wśród uczestników Kongresu gościło wielu znamienitych specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Ukrainy i Polski. W trakcie konferencji odbyło się dziewięć paneli tematycznych w tym panel praktyków. Wśród rozważań o znaczeniu i sposobach komunikacji międzykulturowej, globalizacji rynku pracy czy handlu międzynarodowego, nie zabrakło wymiany cennych uwag z zakresu zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Przyglądano się między innymi roli menedżera w budowaniu zróżnicowanych kulturowo zespołów projektowych, wpływowi kultury narodowej na kulturę organizacyjną a także mobilności zasobów ludzkich w globalnych korporacjach. Współpraca między instytucjami: Krakowską Szkołą Biznesu UEK oraz Clark University rozwija się nieprzerwanie od 2011 roku. Możliwe, iż kolejnym etapem wspólnych działań będzie udział reprezentantów Clark University w jubileuszowym X Międzynarodowym Kongresie MBA organizowanym 16-18 maja przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK.

mgr Alina Tlałka-Janoszek Koordynator MBA KSB + Master Krakowska Szkoła Biznesu UEK


Wyjazd szkoleniowo-edukacyjny studentów MBA Podsumowanie wyjazdu „Study trip” do Ustronia – „Olimpijskie wyzwania” studentów VIII edycji Programu International MBA oraz XIX edycji Programu Executive MBA.

Z

Wyjazd połączony z integracją dał nam możliwość lepszego poznania się. W trakcie zjazdu mieliśmy okazję przedyskutować wiele kwestii związanych chociażby z tematami prac zaliczeniowych, czy też wyborem starosty grupy. Nasze obawy, co do standardowych zajęć teambuildingowych, okazały się niesłuszne. Zarówno dobór ćwiczeń jak i przydzielenie ról okazało się dobrym pomysłem, a zwłaszcza niezłym sposobem na oderwanie od codziennych zajęć i obowiązków. Nieczęsto bowiem mamy okazję poczuć się jak twórcy skomplikowanych robotów, zrobionych dodatkowo z najprostszego na świecie materiału, czyli drewna. Na własnej skórze mogliśmy doświadczyć zarówno zalet jak i wad utrudnionej komunikacji, a tym samym rozbudować nasze mocne strony w tym zakresie. Dzięki warsztatowej metodzie prowadzenia zajęć, zaserwowanych nam przez dr Beatę Buchelt, czas na nich minął szybko. Drugi dzień wyjazdu był poświęcony dyskusjom i praktycznym ćwiczeniom technik i metod, mających na celu usprawnienie naszej komunikacji i zdolności pracy w zespole. Mnogość cennych wskazówek sprawiła, że solennie obiecaliśmy sobie wykorzystywać każdą z nich w życiu codziennym, zarówno prywatnym jak i, co ważniejsze, zawodowym.

Marta Foltyn Director of the HR Department, Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Danuta Cieślawska Financial Director, Foster Wheeler Consulting Polska Sp. z o.o.

Źródło: archiwum KSB UEK

niecierpliwością oczekiwaliśmy na kolejny zjazd nowego rocznika International MBA, który tym razem miał być szczególny, bo wyjazdowy. Termin, na który go zaplanowano, 30.11 – 01.12.2013 r., zbliżał się wielkimi krokami a my robiliśmy plany jak efektywnie i skutecznie go wykorzystać. Cele i oczekiwania mieliśmy duże. Po pierwsze jak wiadomo takie wyjazdy są dobrą okazją na integrację. Już podczas pierwszego zjazdu okazało się, że grupa jest tak wyjątkowa, jak ludzie, którzy ją tworzą. Wszyscy członkowie naszej grupy to indywidualiści, jednak świetnie komunikujemy się ze sobą i w czasie pierwszego zjazdu nawiązały się zalążki przyszłych przyjaźni.

Studenci XIX edycji Programu Executive MBA podczas zajęć

Z kolei uczestnicy Programu Executive MBA odbyli dwudniową sesję szkoleń z negocjacji w biznesie, które prowadził Pan Wojciech Zatorski – trener, konsultant i coach. Szkolenia połączone były z ciekawymi ćwiczeniami oraz grami negocjacyjnymi. Cały kurs zakończył się egzaminem.

Wieczorem uczestnicy obu programów MBA mieli okazję zintegrować się w trakcie drużynowej gry w kręgle. W luźniejszej atmosferze swobodnie mogli wymienić doświadczenia biznesowe oraz podzielić się swoimi pasjami poza-biznesowymi.

„Takie szkolenia pozwalają nam z innej perspektywy spojrzeć na negocjacje. Na co dzień wielu z nas negocjuje kontrakty na różnych polach. Tu mieliśmy możliwość wymienić doświadczenia, tak by w bardziej metodyczny i analityczny sposób podejść to tego zagadnienia.”

„Cały wyjazd, a w szczególności jego nieformalna część, pozwoliły nam lepiej się poznać i zintegrować. W trakcie zjazdów nie zawsze jest czas tak dobrze się poznać. Tu mieliśmy taką okazję i myślę, że wszyscy z niej skorzystaliśmy.”

Łukasz Niedzwiedzki, Prezes Zarządu Transport Telematics Poland Sp. z o.o., Student XIX edycji Programu Executive MBA

Paulina Kowalska, General Manager, Polished LTD London UK, Studentka XIX edycji Programu Executive MBA

Całość wyjazdu została oceniona bardzo wysoko przez uczestników, zwłaszcza zaś profesjonalna organizacja wyjazdu oraz poziom szkoleń. Kolejną okazją do integracji będzie dla uczestników

nadchodzący X Międzynarodowy Kongres MBA oraz przyszłoroczny wyjazd szkoleniowy do Szwecji (Program Executive MBA) oraz do Szwajcarii (Program International MBA).

„W Ustroniu podobały mi się zwłaszcza zajęcia z negocjacji, choć muszę przyznać, że test zaliczeniowy do łatwych nie należał. Atmosfera w trakcie wyjazdu była świetna, a integracja w pełni się udała. Teraz wszyscy czekamy na wyjazd do Szwecji w przyszłym roku.” Marcin Rosiński, General Project Manager, Rosiński i S-ka S.A., Student XIX edycji Programu Executive MBA

Studentki VIII edycji Programu International MBA.

| 59


Być jak Trader – wykład „MBA+” w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK Jakie są najważniejsze elementy, które pozwolą osiągnąć sukces w niezwykle złożonej profesji jaką jest trading? Wykładu dla absolwentów MBA KSB UEK oraz absolwentów studiów podyplomowych kierunku „Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne” KSB UEK udzielił Leszek Chęciński z firmy tradingowej OSTC Poland.

Pierwsze w Nowym 2014 Roku spotkanie „Into the Future(s)” – Trading Psychology w Klubie KSB Alumni MBA 11 stycznia 2014 miało charakter szczególny. Tym razem studenci i absolwenci MBA spotkali się wspólnie z absolwentami studiów podyplomowych kierunku „Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne”, którego opiekunem jest dr Janusz Żarnowski z Katedry Rynków Finansowych UEK. W spotkaniu uczestniczył dr Piotr Buła Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, Robert Sołek Prezes Klubu KSB Alumni MBA, wykładowcy, absolwenci i studenci bieżących edycji. „Spotkanie Pana Leszka Chęcińskiego z firmy tradingowej OSTC z absolwentami studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK było bardzo ciekawym doświadczeniem, gdyż miało charakter zarówno wykładu, jak też spotkania w węższym tego słowa znaczeniu – mówi dr Janusz Żarnowski – Wykładu, gdyż Pan Leszek obszernie, interesująco i ze znawstwem wynikającym z lat praktyki nakreślił zasadnicze cechy pracy profesjonalnego tradera, niezbędne ku temu cechy osobowości sprzyjające sukcesowi w tym zakresie, sposoby ich rozwijania, a także roztoczył perspektywę rynku

60 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

pracy dla traderów w Polsce. Spotkania, gdyż od samego początku nawiązała się wieź między słuchaczami a prelegentem, którą widać było w żywiołowych reakcjach, wielu, często dociekliwych pytaniach, czy wręcz dyskusjach na istotne tematy dotyczące tradingu”. Audytorium stanowiło liczne grono osób związanych zawodowo z branżą finansową, zainteresowanych światem tradingu. Leszek Chęciński, zarządzający lokalną jednostką firmy OSTC Poland, przedstawił specyfikę wykonywania tego zawodu. Na pytanie Jakie są najważniejsze elementy, które pozwolą osiągnąć sukces w niezwykle złożonej profesji jaką jest trading? odpowiada: „Dla prawidłowego funkcjonowania biura traderskiego niezwykle istotnym elementem zarządzania jest stworzenie dobrej atmosfery. Innymi słowy, współpraca stworzy współpracę, szacunek wykreuje szacunek, kreatywność zrodzi kreatywność, a sukces to tylko kwestia czasu”. Co przez sukces rozumieją tarderzy, pracownicy jednostki OSTC Kraków, którym przewodzi prelegent Leszek Chęciński? „Moim zdaniem najważniejsze w tym biznesie jest radzenie sobie ze stratami – mówi

Foto: Donata Adler

Wyobraź sobie, że obracasz dużymi kwotami, masz nie więcej niż kilka sekund, aby podejmować finansowe decyzje, które dla zwykłego śmiertelnika są trudne do wyobrażenia, a w dodatku nie możesz „stracić głowy”, i to nawet na krótką chwilę. Tak właśnie wygląda codzienna praca tradera w OSTC. Brzmi jak dużo emocji, adrenaliny i ryzyka, ale doświadczony trader wie, że dyscyplina, nieustanne dostosowywanie strategii, somoświadomość oraz odpowiednia atmosfera w pracy pomagają przechylić szale na właściwą stronę. Aby osiągnąć sukces wymagany jest czas, ale przede wszystkim trzeba to lubić – taką receptę na sukces zaprezentował zaproszony prelegent Leszek Chęciński – Senior Operational Manager OSTC Kraków.

Leszek Chęciński w ogniu pytań

Łukasz Bukowski, Trader OSTC Kraków – Każdy miewa słabsze dni, tygodnie czy nawet miesiące, ale straty są nieodłączną częścią tradingu. Trzeba zatem jak najszybciej uświadomić sobie, że złego tradu i tak już nie odwrócimy bo jest on przeszłością na którą nie mamy wpływu. Im szybciej zapomnimy o niepowodzeniach i skupimy się na tym, co przed nam ,i tym lepiej dla naszych przyszłych wyników. Oczywiście nie twierdzę, że jest to proste, bo dla mnie po kilku latach pracy wciąż stanowi to nie lada wyzwanie”. Maciej Hanysek, Trader OSTC Kraków dodaje: „Ważne jest, by nie bać się tradować, by strach przed stratą nie paraliżował, a więc by wiedzieć po co się tu jest”. Tradowanie wymaga określonych predyspozycji psychologicznych: „Wydaje mi się, że na początku kariery tradingowej bardzo ważna jest zdyscyplinowana gra, dzięki temu młodzi traderzy poznają dobrze rynki i ich specyfikę bez nadmiernego uszczuplania konta – dzieli się swoim doświadczeniem Michał Szafron – Trader OSTC Kraków – Traderzy powinni nauczyć się określić poziomy strat i zysków przed wejściem w trade, powinni potrafić zaplanować swój trade, oczywiście wszystko w miarę możliwości rynkowych. Wiadomo,


że czasami sytuacja rozwija się tak szybko, że musimy polegać na własnym instynkcie. Bardzo ważne jest aby nauczyć się stosować tzw. proces tradingowy, tj. przygotowanie, egzekucja i ewaluacja z naciskiem na to ostatnie, bo z egzekucją nie zawsze wychodzi )-: . Jeśli uda się młodym traderom od początku wypracować ten schemat w przyszłości może to zaowocować dobrym tradingiem. Ponadto, sugerowałbym nie skupiać się na pieniężnym aspekcie tradingu, ale bardziej myśleć w kategorii dobrego lub złego tradu”.

cyklicznie, z myślą o poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności i wzajemnej integracji. „Spotkanie było niewątpliwie okazją do uzupełnienia przez słuchaczy zdobytej wiedzy teoretycznej o bardzo praktyczne informacje dotyczące problematyki tradingu i samodzielnego inwestowania na rynkach finansowych – reasumuje dr Janusz Żarnowski – W tym kontekście należy podziękować przede wszystkim Panu Leszkowi Chęcińskiemu i firmie OSTC za poświecony czas i podzielenie się tyloma cennymi refleksjami ze słuchaczami, ale także dyrekcji Krakowskiej Szkoły Biznesu za umożliwienie realizacji spot-

Wykłady dla Absolwentów Krakowskiej Szkoły Biznesu z serii „MBA+” odbywają się

kania. Spotkanie z absolwentami studiów podyplomowych i studiów MBA wpasowuje się w szerszy nurt współpracy Uczelni z firmą OSTC, w ramach której korzystają już studenci studiów dziennych Wydziału Finansów poprzez cykl seminariów tradingowych w laboratorium ufundowanym przez firmę OSTC i prowadzonych także przez Pana Leszka Chęcińskiego – współpracy, podkreślić należy, bardzo korzystnej dla studentów (a teraz także i absolwentów) Uczelni. W tym miejscu pozwolę sobie także przekazać osobiste podziękowania Panu Leszkowi za zrealizowanie tak ciekawego wykładu i życzyć dalszych sukcesów.

Czy najlepszą sztuką jest biznes? Sztuka – proces tworzenia, proces sprzedaży. Gdzie te dwa światy łączą się ze sobą? Opowiadali o tym Goście Klubu KSB Alumni MBA Jacek Hazuka oraz Dariusz Kluczewski na grudniowym cyklicznym spotkaniu środowiska studentów i absolwentów Programów MBA w KSB UEK.

J

acek Hazuka oraz Dariusz Kluczewski, ekspert w firmie Pyffel & Partners, współpracującej z domem aukcyjnym Abbey House, byli goścmi specjalnymi Klubu KSB Alumni MBI. Jacek Hazuka wystawia swoje wielkoformatowe prace w Europejskiej Galerii Sztuki Centrum Kulturalno – Handlowego Millenium Hall w Rzeszowie, udostępnionej przez Develop Investment Sp. z o.o.

nienie za wkład w działalność Klubu KSB Alumni MBA z rąk Prezesa Roberta Sołka otrzymał dr Przemysław Domański, od lat wspierający organizację Międzynarodowego Kongresu MBA i inne inicjatywy.

ni MBA złożył Prof. Czesław Mesjasz oraz Prezes Klubu Robert Sołek. Wśród Gości byli słuchacze z zagranicy, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w polskiej tradycji dzielenia się opłatkiem.

Spotkaniu towarzyszyło spotkanie opłatkowe społeczności Klubu KSB Alumni MBA i występ Chóru DOMINANTA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Życzenia w imieniu Klubu KSB Alum-

mgr Donata Adler Koordynator Klubu KSB Alumni MBAKrakowska Szkoła Biznesu UEK

Spotkanie prowadził Prezes Klubu KSB Alumni MBA Robert Sołek. Powitano Dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK dr. Piotra Bułę, Prof. Czesława Mesjasza, Prof. Markusa Schwaningera z Uniwersytetu St. Gallen w Szwajcarii, Wykładowców, Studentów, Absolwentów i Sympatyków KSB UEK. Specjalne wyróż-

Foto: Donata Adler

Motywem przewodnim spotkania, zorganizowanego 14 grudnia 2013 roku, było zagadnienie „Biznes i sztuka” z perspektywy artysty i inwestora. Z jednej strony proces tworzenia i świat wizji artysty, z drugiej mechanizmy dla biznesu pozwalające na inwestowanie w sztukę. Była to doskonała okazja do refleksji na temat kreowania rzeczywistości na styku biznesu i sztuki, a punktem wyjścia do dyskusji były słowa Andy Warhola „Najlepszą sztuką jest biznes”.

Robert Sołek Prezes Klubu KSB Alumni MBA wręcza wyróżnienie dr. Przemysławowi Domańskiemu.

| 61


AKADEMICKIE CENTRUM KARIERY UEK

Praktyki Erasmus – dlaczego warto? Hasło „Erasmus” zazwyczaj kojarzy się z możliwością studiowania w jednej z europejskich uczelni. Mniej osób wie, że Erasmus to także program praktyk związanych z kierunkiem studiów. O ile wyjazdy na studia dotyczą zazwyczaj większych zorganizowanych grup studentów, którzy wspólnie uczą się, mieszkają i spędzają wolny czas, mogąc liczyć na wsparcie kolegów lub uczelnianego koordynatora, o tyle osoby decydujące się na zagraniczną praktykę, zwykle muszą wykazać się większą dozą samodzielności.

P

ierwsza jej próba, to znalezienie pracodawcy, a kolejne polegają najczęściej na indywidualnej organizacji podróży, zakwaterowania czy dojazdu do pracy. Stopień trudności dodatkowo zwiększa konieczność realizowania zadań zleconych przez pracodawcę i komunikowania się zawodowo w języku obcym, konieczność profesjonalnego funkcjonowania w wielokulturowym środowisku. Wbrew pozorom, liczba śmiałków gotowych zmierzyć się z wyzwaniem ciągle rośnie, w ubiegłym roku akademickim na praktyki zagraniczne wyjechało najwięcej studentów UEK w historii programu – 112 osób. Kim są stypendyści, jakie kraje wybierają, jak radzą sobie za granicą i co wyjazd zmienił w ich życiu? Jeśli planujesz wyjazd na praktykę lub po prostu chciałbyś poznać doświadczenia stypendystów Erasmusa – zapraszamy do lektury najistotniejszych wniosków z badania opracowanego przez Akademickie Centrum Kariery.

Stypendyści programu praktyk Erasmus na UEK Wśród osób wyjeżdżających na praktyki, największą część stanowią studenci studiów magisterskich (85%w) i reprezentanci Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (54%).

Wybór pracodawcy W opinii wielu osób, poszukiwanie miejsca realizacji stażu jest jednym z najtrudniejszych wyzwań związanych z

62 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Średni czas pobytu za granicą

3,5 miesiąca

Średnia wysokość grantu

508 EUR \ m-c

Średnia wysokość kosztów pobytu

604 EUR \ m-c

Liczba stypendystów, którzy otrzymali od pracodawcy dodatkowe środki finansowe do 500 EUR Ogólna ocena kompetencji studentów UEK wystawiona przez pracodawców zagranicznych

28%

4,59

programem praktyk. Jednak z doświadczenia byłych stypendystów wynika, że znalezienie pracodawcy zazwyczaj trwa około miesiąca i wymaga wysłania 1020 aplikacji. Proces rekrutacyjny zwykle zamykał się w jednym lub dwóch etapach, trwał mniej niż miesiąc i odbywał się telefonicznie albo przez Skype. Studenci w większości oceniają rekrutację jako łatwą, a nawet łatwiejszą niż się spodziewali. W efekcie bardzo często znajdowali pracodawcę wśród wyselekcjonowanych firm, na których im zależało lub musieli dokonywać wyboru spośród kilku otrzymanych propozycji. Finalnie oceniają swój stopień przygotowania do rekrutacji jako wystarczający, dobry lub bardzo dobry.

Liczba stypendystów rozważających możliwość podjęcia pracy w kraju UE po zakończeniu studiów Liczba stypendystów oceniających, że praktyki za granicą będą pomocne w ich karierze zawodowej Ogólna ocena przez stypendystów okresu praktyki odbytej w ramach programu Erasmus* Ocena znajomości języka kraju pobytu PRZED wyjazdem na praktykę* „Ocena znajomości języka kraju pobytu PO powrocie z praktyki*”

97%

92%

4,65

3,06

4,05

Budżet Pobyt na praktyce jest dofinansowany przez Uczelnię, wysokość grantu zależy od kraju. Koszty utrzymania, zwłaszcza w dużych europejskich miastach są wysokie, dlatego studenci zabezpieczają zwykle dodatkowy budżet. Zdaniem studentów grant pokrywa ok. 75% kosztów pobytu za granicą. Jednak coraz częściej praktykanci otrzymują od pracodawców wynagrodzenie oraz dodatkowe wsparcie w postaci sfinansowania zakwaterowania, podróży, dojazdu do pracy, ale także posiłki, wycieczki, kursy językowe czy bony zakupowe. Aplikując do programu, warto więc szukać firmy, która proponuje wsparcie, niekoniecznie finansowe.


AKADEMICKIE CENTRUM KARIERY UEK

Realizacja praktyki Ubiegłoroczni stypendyści jako kraj odbywania praktyk najczęściej wybierali Hiszpanię, Wielką Brytanię, Niemcy i Włochy, coraz większym zainteresowaniem cieszy się Malta, Portugalia, Czechy, Słowacja, Bułgaria czy Turcja. Praktykanci posługiwali głównie się językiem angielskim (44%), niezależnie od miejsca realizacji stażu. Przeważająca część studentów odbywała praktyki w małych firmach i organizacjach zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników (59% stypendystów). Zwykle w swojej pracy zajmowali się realizacją bieżących zleconych zadań, wykonywali proste prace biurowe i brali dział w projektach zespołowych. Najwięcej praktykantów wybrało sektor związany z edukacją i kulturą oraz branżą rekreacyjno-rozrywkową. Na dalszych miejscach uplasowały się firmy i instytucje z branży informacyjno-komunikacyjnej i szeroko pojętej działalności usługowej.

Korzyści

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu pod adresem www.kariery. krakow.pl.

dziwej przygody – aplikuj do programu! Szczegóły wkrótce na www.kariery.krakow.pl.

Już wiosną rusza rekrutacja na praktyki w ramach nowego programu ERASMUS+. Wykorzystaj jedyną w swoim rodzaju szansę na zdobycie międzynarodowego doświadczenia i przeżycie praw-

mgr Adriana Szostak Koordynator praktyk Erasmus Akademickie Centrum Kariery UEK

Wśród zalet praktyk zagranicznych, studenci niemal w równym, wysokim stopniu, ocenili zarówno korzyści zawodowe, umiejętności językowe i interkulturowe, jak i niezależność oraz samodzielność. Jako kompetencje najbardziej docenione przez pracodawców, wymieniano rzetelność, obowiązkowość, sumienność i odpowiedzialność - co może świadczyć o wysokim zaangażowaniu studentów i dużym stopniu ich motywacji. Wśród docenionych cech wymienione zostały również umiejętności organizacyjne i zarządzanie czasem, co potwierdzają pracodawcy. Ocena kompetencji stażystów dokonana przez pracodawców jest wysoka, na poziomie 4,59 w 6-stopniowej skali. Najwyżej została oceniona gotowość do podejmowania odpowiedzialności, adaptacja do pracy w wielokulturowym środowisku, profesjonalizm i inicjatywa. Pozytywną opinię ze strony organizacji goszczących, uzupełnia równie wysoka ocena studentów; możliwości rozwoju kompetencji zawodowych na stanowisku pracy zostały ocenione przez nich na 4,59 w tej samej skali. Takie zamknięcie badania pozwala wysnuć wniosek potwierdzający obopólne korzyści płynące z realizacji programu praktyk Erasmus – zarówno dla studentów, jak i instytucji goszczących.

| 63


AKADEMICKIE CENTRUM KARIERY UEK

Praktyki Erasmus - oceny studentów

Dostałam się na praktyki do Palma de Mallorca w Hiszpanii, pracowałam w dziale call center, więc cały dzień rozmawiałam przez telefon po hiszpańsku i po angielsku. Na początku praca była stresująca, ale mniej więcej po miesiącu było już bardzo dobrze. Ludzie w pracy byli bardzo mili i pomocni. Spędziłam 3 miesiące niezapomnianych wakacji, poznałam dużo nowych osób, niesamowicie podszkoliłam język. Wszystkim polecam wyjazd na Erasmus praktyki. Zawsze trudno jest się odważyć na wyjazd samemu, ale to później zawsze procentuje.;) Hania, Hiszpania

To czy na praktykach rzeczywiście nauczymy się czegoś nowego i zdobędziemy doświadczenie zawodowe zależy od firmy przyjmującej, naszej postawy i chyba trochę od szczęścia. Mnie się udało. Miałam okazję uczestniczyć w ciekawym projekcie i sporo się nauczyłam. Praktyki Erasmus to również możliwość zweryfikowania i podniesienia swoich umiejętności językowych. Bardzo się cieszę, że przez te trzy miesiące udało mi się tak dużo zwiedzić i poznać tylu ciekawych ludzi. Magda, Irlandia

Myślę, że program Erasmus pozwolił mi spojrzeć na życie z innej perspektywy. Dzięki temu doświadczeniu dowiedziałam się wiele o sobie i o tym, że marzenia się spełniają, tylko trzeba do tego sumiennie dążyć. Stałam się bardziej otwarta na innych ludzi, a przede wszystkim na różne kultury. Jestem teraz bardziej pewna siebie i nie boję się nowych wyzwań. Uważam, że program Erasmus naprawdę daje dużo i warto skorzystać z takiej inwestycji na całe życie:) Iwona, Turcja

Praktyka w instytucie na Uniwersytecie Erazma była niezwykłą możliwością pracy z ludźmi z niezliczonej ilości miejsc na świecie, przełamania swoich niepewności związanych z językiem angielskim i przede wszystkim zdobycia doświadczenia oraz międzynarodowych kontaktów w dziedzinie nauki, będącej moim przedmiotem studiów i zainteresowań. (…) Zarówno Rotterdam i cała Holandia to miejsca niezwykle multinarodowe i multikulturowe otwierające nowe perspektywy i możliwości. Karolina, Holandia

64 | w w w . u e k . k r a k o w . p l


III Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Turystycznej „InvenTurniej” 18. marca 2014 roku rozpocznie się III Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Turystycznej „InvenTurniej” organizowany przez Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji InvenTur działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

K

onkurs skierowany jest do wszystkich studentów uczelni krakowskich, a jego celem jest promocja wiedzy o turystyce. W tym roku drużyny zmierzą się ze sobą w tematyce igrzysk olimpijskich.w tym roku kalendarzowym śniegu – 22 stycznia kilkunastoosobowa reprezentacja naszego koła z kilkorgiem studentów stosunków międzynarodowych wraz z opiekunem mgr Marcinem Kędzierskim wybrała się na wyjazd studyjny do Warszawy.

Turniej odbywa się drużynowo, a każdy zespół liczy 3 osoby. Konkurs organizowany jest w formie trzech eta-

pów. Do drugiego etapu przechodzą trzy drużyny, które uzyskały najwyższą ilość punktów. Finał rozgrywany jest pomiędzy dwoma najlepszymi zespołami. Na uczestników konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Kursy wychowawców kolonijnych, pobyty w hotelu Batory i wiele innych cennych nagród. Nie zabraknie również niespodzianek dla publiczności. Poprzednie dwie edycje „InvenTurnieju” cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród krakowskich studentów. Mamy nadzieję, że w tym roku chętnych będzie równie wielu. Patronat honorowy

nad naszą imprezą objęli rektorzy UEK, UP, AWF oraz Biuro Turystyczne Gaudeamus. Konkurs odbędzie się 18 marca 2014 roku na Kampusie UEK. Formularz zgłoszeń znajduje się na stronie internetowej www.inventurniej.uek.krakow.pl oraz https://www. facebook.com/inventurniej, W konkursie udział weźmie 10 drużyn, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do udziału w konkursie.

Kamila Kurzyk Koordynator Projektu


BEZPIECZEŃSTWO UEK

Bezpieczeństwo w czasie podróży i na stokach narciarskich! Prawdziwa zima to wymarzony czas na weekendowe wyjazdy na narty do górskich miejscowości. Miejmy świadomość, że tylko od nas będzie zależeć czy bezpiecznie dojedziemy na miejsce wypoczynku i czy bezpiecznie z niego wrócimy.

W t t

t t t t t

zabrać ze sobą łańcuchy przeciwpoślizgowych na koła, umieścić i właściwie zamocować narty albo deski snowboardowe na bagażniku zamocowanym na dachu pojazdu /przewożenie sprzętu narciarskiego wewnątrz pojazdu w trakcie zaistnienia zdarzenia drogowego może zwielokrotnić jego skutki/, sprawdzić stan gum w wycieraczkach przednich i tylnych szyb samochodu, sprawdzić stan płynu do spryskiwania szyb, sprawdzić stan płynu w chłodnicy pojazdu, odśnieżyć pojazd w celu uzyskania właściwej widoczności z wnętrza pojazdu, dokładnie wyczyścić oświetlenie pojazdu.

Przed podróżą należy solidnie wypocząć, czasami dojazd do górskiej miejscowości trwa krótko, ale pomyślmy o powrocie, po kilku godzinach spędzonych aktywnie na stoku. Ciepło w samochodzie powoduje senność, najlepiej prowadzić rozmowę. Gdy samotnie wracamy najlepiej włączyć radio. W czasie podróży pamiętajmy o zachowywaniu szczególnej ostrożności, dostosowując prędkość do warunków drogowych. Często nawierzchnia czarna i sucha może być śliska, zatem wydłuża się droga hamowania, co o konsekwencji przy szybkiej jeździe może doprowadzić do zderzenia pojazdów. Należy bezwzględnie stosować się do znaków drogowych, szczególnie tych ograniczających prędkość, zarządca drogi umieścił je w danych miejscach w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W miejscach wskazanych na znakach lub zaśnieżonych należy używać łańcu-

66 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Foto: Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

ybierając się na narty czy snowboard samochodem pamiętajmy:

chów przeciwpoślizgowych. Stosując się do wskazówek podanych przez producenta, co do zakładania łańcuchów oraz dopuszczalnej prędkości pojazdu z łańcuchami. Łańcuchy przeciwpoślizgowe zakładamy na koła napędzające pojazd, mogą to być koła przednie lub tylne. Po dojechaniu do celu podróży, zaparkujmy pojazd w miejscu do tego przeznaczonym, na parkingach przy wyciągach czy stacjach narciarskich. Ustawmy pojazd tak by nie blokował miejsca innym oraz tak abyśmy mogli w każdej chwili odjechać z tego miejsca. Udając się w kierunku wyciągu pamiętajmy, aby rzeczy wartościowych, plecaków torebek, portfeli nie zostawiać w miejscach widocznych w pojeździe, najlepiej schować w bagażniku lub zabrać ze sobą. Stojąc w kolejce do wyciągu, kieszenie z dokumentami, kluczykami od pojazdu czy pieniędzmi miejmy zamknięte. Szusując po stoku pamiętajmy, że nie jesteśmy tam sami, jak już musimy się zatrzymać /nogi słabną albo chcemy udzielić kilku wskazówek osobie, którą uczymy/, zróbmy to nie na środku stoku tylko na skraju trasy zjazdowej. Unikniemy na-

jechania przez innego narciarza. Często na trasach narciarskich można spotkać różne znaki, do nich należy się również bezwzględnie się stosować, zapewni to bezpieczeństwo nam, a także innym uczestnikom białego szaleństwa. Przypominam też o konieczności zakładanie przez dzieci i dorosłych kasków ochronnych w czasie jazdy na nartach czy snowboardzie. Celem noszenia kasków jest poprawa bezpieczeństwa na stokach. Każdy chce bezpiecznie korzystać z białego szaleństwa. Na koniec drobna uwaga w czasie odpoczynku na stoku nie spożywajmy napojów alkoholowych, nawet jedno piwo czy jeden kubek „grzańca” mogą być dla zmęczonego organizmu szkodliwe. Traci się zdolność logicznego myślenia, wyzwala się brawura, co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku na stoku, lub wypadku drogowego w czasie drogi powrotnej.

dr Mariusz Rozwadowski Pełnomocnik Rektora UEK ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych


STUDENCI

Dominanta zdominowała festiwal w Splicie

W

dniach 28.11. do 01.12.2013 Chór DOMINANTA UEK pod dyrekcją Małgorzaty Langer-Król uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu the 17th Days of spiritual music Cro Patria 2013 w Splicie (Chorwacja).

Nasze nagrania konkursowe można posłuchać na Youtube: h t t p : / / w w w. y o u t u b e . co m / watch?v=rT5MxvzdVME h t t p : / / w w w. y o u t u b e . co m / watch?v=jewZ68OircU h t t p : / / w w w. y o u t u b e . co m /

watch?v=IxlV1zHmCzU h t t p : / / w w w. y o u t u b e . co m / watch?v=hUVNoVgkLjw

Zarząd i Dyrygent Chóru Dominanta UEK

Chór wziął udział w dwóch kategoriach: t kategoria B: wykonanie programu konkursowego z obowiązkowym utworem współczesnego kompozytora z kraju, z którego chór pochodzi t

kategoria C: wykonanie wybranego utworu z nadesłanych na konkurs kompozytorski z całego świata

Konkurs chóralny oceniało międzynarodowe Jury w składzie: Tamara Adamov Petijević, Ivan Hut, Goran Jerković, Marijo Krnić, Terezija Kusanović. W kategorii B Chór Dominanta jako jedyny zdobył Złoty Dyplom, Srebrnego nie przyznano. Złoty Dyplom mogą otrzymać tylko chóry, które otrzymały ponad 90 punktów na 100 możliwych. Podczas konkursu odbywającego się w Kościele St. Ante w Splicie Dominanta wykonała trzy długie, ośmiogłosowe kompozycje:Jauchzet dem Herrn– F.Mendelssohn-Bartholdy Alleluja – H.J. Botor, przepiękne solo sopranowe wykonała studentka AM i UEK – Alicja Ciesielczuk Soon ah will be done – W. L. Dawson Drugi występ konkursowy miał miejsce w pięknym Teatrze Narodowym w Splicie. Podczas tego występu Dominanta wykonała kompozycję Cantate Domino Bruno Vlahek’a, za którą otrzymała Srebrną Katedralę. Złotą Katedralę otrzymał dobrze znany w Europie Chór APZ Tone Tomsić z Lublany. Autor wybranej przez nas kompozycji zdobył pierwsze miejsce wśród wszystkich kompozytorów. Ceremonia rozdania nagród odbyła się w Teatrze Narodowym po występach konkursowych i koncercie zaproszonego chóru z Zagrzebia.

| 67


Nr 13

Nauka czytania prawa na przykładzie jednego przepisu, a nawet tylko jego połowy * - dr Marek Benio

Poznajcie Anię. Ania ma 25 lat.

Pracuje w banku.

A każde dziecko wie, że nie można zwalniać z pracy kobiet ciężarnych. Mówi o tym wyraźnie art. 177 § 1 Kodeksu pracy. To jest wyjątek od pewnej zasady. Zasada nazywa się swoboda kontraktowania i oznacza między innymi, że umowę można rozwiązywać. Trzeba tylko zawiadomić o tym pracownika z wyprzedzeniem, czyli zachować okres wypowiedzenia. Zasada mówi: Pracodawco, jeśli musisz lub chcesz, zwalniaj ludzi. A wyjątek mówi: Ale nie kobiety w ciąży!

Kocha swojego męża, Grzegorza...

... będą mieli dziecko.

Sprawa Ani jest trudna, ponieważ jej pracodawca wręczył jej wypowiedzenie zanim zaszła w ciążę. O tym, że będą mieli dziecko, Ania i Grzegorz dowiedzieli się gdy Ania była już w okresie wypowiedzenia. Na szczęście, ustawodawca w art. 177 § 1 użył dwóch czasowników: wypowiedzieć i rozwiązać. Jeśli usuniemy pierwszy z nich i nasza bohaterka spełni ustawowy obowiązek bycia ANIĄ, to przepis ochroni ANIĘ przed rozwiązaniem umowy o pracę, a nie tylko przed wypowiedzeniem.

WTEM. Pracodawca chce zwolnić Anię z pracy...

Pracodawca musi zatem zatrudniać Anię przynajmniej do końca urlopu macierzyńskiego (i rodzicielskiego), o czym mówią już inne przepisy. Chyba, że… Po tych słowach w przepisie znajduje się wyjątek od wyjątku, który przywraca regułę, czyli możliwość zwolnienia Ani z pracy, ale to już na zadanie domowe. * Wykład na Uniwersytet Dziecięcy UEK

Drogi Rodzicu!

Harmonogram wykładów Uniwersytetu Dziecięcego UEK II semestr 2013/2014: 22.02.2014 r. Jak mieszkali dziadkowie? mgr Witold Turdza 22.03.2014 r. Jak działa społeczeństwo? prof. dr hab. Anna Karwińska 12.04.2014 r. Sami nie wiemy kiedy kupujemy - o psychologii w reklamie. mgr Katarzyna Sanak-Kosmowska 10.05.2014 r. Pożytki z pracy własnych rąk. dr Marek Benio 24.05.204 r. Co to jest prawda i komu jest potrzebna? prof. UEK dr hab. Janina Filek 14.06.2014 r. Uroczyste zakończenie roku akademickiego

Nie zapisałeś dziecka na Uniwersytet Dziecięcy UEK, bo przegapiłeś termin rekrutacji? Nie wszystko stracone! Mamy jeszcze wolne miejsca na warsztatach. Szczegóły: www.ud.uek.krakow.pl, e-mail: ud@uek.krakow.pl Serdecznie zapraszamy!

Lubisz nowe w Lubisz pracow yzwania? ać z dziećmi? Zostań wolon tariuszem Uniwersytetu Dziecięcego U EK Wyślij swoje zgłoszenie na ! : ud@uek.krak ow.pl


rys. ANNA PODCZASZY

Anna Karwińska ROZMOWY Z PUSZKIEM

O PRAWIE

- To jest prawdziwe bezprawie!- krzyknął Druciak wyrywając Wełniczce pilota.- Mecz oglądamy, nie widzisz? - Widzę, widzę, i to chyba trzeci raz. Może wreszcie zapamiętacie wszystkie szczegóły – ironicznie zauważyła Wełniczka. – A ja chcę obejrzeć film. Nowy!- dodała z naciskiem. - Ale dlaczego „bezprawie”?- zapytał Puszek, patrząc ze zdumieniem to na mnie , to na Alicję. – Co to jest? I skąd Druciak zna takie słowa? - Z telewizji oczywiście –zawołał Niciak. – Oglądaliśmy wczoraj dyskusje polityków… - Może po kolei- oderwałam się z westchnieniem od książki. – Przełączanie kanału w telewizji bez zapytania nie jest żadnym „bezprawiem”. Druciak używa niewłaściwego słowa, wystarczy powiedzieć, że to jest niezbyt grzeczne. Tu chodzi o zwyczaj, czyli pewną zasadę kulturową, wzór grzecznego zachowania … - A politycy wczoraj?!- wtrącił się Niciakoni mówili o bezprawiu i że coś jest haniebne. A „haniebne” to jakie?- zapytał z ciekawością. - Moment. Najpierw „bezprawie”. To słowo oznacza, że na przykład w państwie, fabryce czy organizacji nie postępuje się zgodnie z prawem. - Z prawem…- powtórzyła niepewnie Wełniczka.- Aha… -Prawo- dopowiedziałam – to zbiór norm ustanowionych przez państwo i obowiązujących wszystkich obywateli. Musimy postępować zgodnie z prawem, bo inaczej grozi kara. - Czyli jak to działa?- zapytała Alicja. –Powiedz nam na przykładzie… - Rozejrzyj się, i powiedz co widzisz wokół siebie - Bo ja wiem? –zastanowiła się Alicja- krzesło, laptop, ciebie, Puszka, kwiaty… - To wszystko są podmioty i przedmioty stosunków prawnych.

- Taak? Ale co to znaczy? Ten...podmiot. To tak jak w zdaniu? – Alicja wyglądała na zdumioną. - Nie, w innym znaczeniu. To znaczy, że ktoś ma określone obowiązki- na przykład rodzice w stosunku do dziecka, albo , że ma prawo do czegoś – na przykład dziecko ma prawo do opieki … - a ja? Też mam prawa i obowiązki?- zainteresował się Druciak - Ty raczej możesz być przedmiotem działania prawa. Jeśli ktoś chciał cię ukraść, albo zniszczyć , to nie może tego zrobić, bo jesteś pod ochroną prawa… Wy też –dodałam szybko patrząc na Wełniczkę, Niciaka i Puszka już gotowych do pytania. - A co z tym laptopem? - zapytał jeszcze Puszek. Przecież ja i laptop to chyba nie to samo. - Laptop stanowi moją własność, mam do niego prawo. Nikt nie może go zabrać czy nawet używać bez mojej zgody, bo się naraża na karę. A ty, Niciak, czy Zakładka jesteście też chronieni przez prawo autorskie. To znaczy, że nikt nie może bez pozwolenia Alicji użyć waszych imion w reklamie, albo napisać o jakichś waszych przygodach. - I jak takie prawa nie są przestrzegane to jest bezprawie?- dopytywał się Puszek - Tak, wtedy gdy ludzie nie postępują zgodnie

z nakazami albo zakazami prawa. Czyli nie robią tego co powinny zgodnie z obowiązującym prawem, albo łamią zakaz. - Strasznie skomplikowane- westchnął Niciak. To co jest zakazane? A co nakazane? - Nie wolno kłamać! – zawołała Alicja - Tak, to prawda, ale nie wszystkie kłamstwa są zakazane prawem. Na przykład jeśli skłamiesz i powiesz, że podoba ci się film, chociaż ci się nie podoba – to nie łamiesz prawa. Złamiesz prawo jeśli oskarżysz kogoś, że ukradł ci komórkę, chociaż tak naprawdę ją zgubiłaś. - Czyli postąpisz bezprawnie!- krzyknął Niciak. A może nawet haniebnie? – dorzucił spoglądając na mnie. - Określenie „haniebnie” jest bardzo mocne. Nie należy używać go zbyt pochopnie. „Haniebny” to nie tylko niezgodny z prawem, ale niezgodny z innymi zasadami , na przykład jeśli dorosły wykorzystuje swoją przewagę , żeby skrzywdzić dziecko, albo inną całkiem bezbronną osobę, to nie tylko łamie prawo, ale też postępuje niegodnie i niemoralnie. Tu możesz użyć słowa „haniebnie”. - A kiedy wymyślono to prawo?- zapytał Druciak. - Tego dokładnie nie wiemy, ale jakieś 3500 lat temu spisano na kolumnie słynny Kodeks Hammurabiego w Babilonie. Były tam bardzo surowe kary, które dzisiaj wydają się nawet okrutne. Prawo jednak ciągle się zmienia, jest dostosowywane do zmian w społeczeństwie w ogóle.

Jak myślisz, dlaczego ludzie stworzyli prawo? Do czego jest potrzebne? Co to znaczy „łamać prawo”? Czy znasz jakiś przepis prawa, który odnosi się do dzieci? A czym różni się prawo od zwyczaju?

Więcej rozmów z Puszkiem można znaleźć w książkach Anny Karwińskiej: „Rozmowy z Puszkiem o wyobraźni, przyjaźni i rozumieniu innych”, wyd. WAM, Kraków 2010 oraz „Puszek, Druciak, Zakładka i inne isty”, wyd. NCK, Warszawa 2013


STUDENCI

Palestyna – przez pustynię uprzedzeń

Foto: Kuba Kamiński

Od lat słyszy się wiele na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Z doniesień medialnych możemy dowiedzieć się przede wszystkim o politycznym kontekście sytuacji, natomiast dużo mniej mówi się o codziennym życiu mieszkańców regionu. Starając się wypełnić tę informacyjną lukę, Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus” zorganizowało spotkanie, którego głównym tematem było właśnie życie codzienne w Palestynie.

S

potkanie z Panią Janiną Ochojską, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej , odbyło się 2 grudnia 2013 roku na terenie UEK. Wydarzenie przyciągnęło prawdziwe tłumy studentów zainteresowanych tematem. Spotkanie otworzył Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka, zaznaczając, iż nasza uczelnia chętnie włącza się w różnego rodzaju akcje charytatywne oraz doceniając dużą aktywność KNP „Homo Politicus”.

cią 280 litrów. Problem ten wynika z kilku powodów takich jak: uwarunkowania geologiczne oraz nieracjonalne gospodarowanie dostępnymi źródłami wody (niektóre osiedla zabierają całą wodę z rzeki). PAH prowadzi głównie programy wodno-sanitarne. Przykładowo w Betlejem zrealizowano program dotyczący szkół, aby rozwiązać następujące problemy:

Na samym początku spotkania Pani Janina Ochojska podkreśliła, iż Palestyna to trudny region. Po krótkim wprowadzeniu geograficznym przedstawiła historię Autonomii Palestyńskiej, która aktualnie dzieli się na 3 strefy wpływów: A – tereny palestyńskie, B – częściowo kontrolowane przez Izrael oraz C – w pełni okupowane przez Izrael. Strefa Gazy jest w całości administrowana przez struktury Hamasu. Tereny Autonomii Palestyńskiej od Izraela oddzielone są murem, który zagradza dostęp do pól uprawnych, szkół, szpitali, uniemożliwia dostęp do wody. Aby dostać się na teoretycznie sąsiadujące ze sobą tereny trzeba mocno nadłożyć drogi. Tylko w jeden dzień w roku istnieje możliwość dostania się dużo szybciej z Jerozolimy do Betlejem – 24 grudnia w Wigilię Bożego Narodzenia, gdy zostaje otwarte przejście w murze.

t

Problem wodny

Pani Janina Ochojska przybliżyła nam także sytuację panującą w Strefie Gazy, o której często słyszy się podczas doniesień medialnych na temat Palestyny. Na obszarze 378 km2 żyje 1,5 mln ludzi. Od 2007 roku jest tam blokada na do-

Podstawowa pomoc niesiona przez PAH na tych terenach ma na celu ułatwienie mieszkańcom dostępu do wody. Na jednego Palestyńczyka przypada dziennie 50 litrów wody, podczas gdy Izraelczyk dysponuje iloś-

70 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

t

t

brak systemu dostarczania i przechowywania wody podwyższone ryzyko choroby „brudnych rąk” brak wystarczającej ilości toalet

starczanie nawet podstawowych towarów (paliwo, woda, prąd). Dodatkowym problemem jest słonawy posmak wody, nawet mycie się czy podlewanie upraw taką wodą jest szkodliwe. Jedynie 10% wodociągów dostarcza czystą wodę pitną. Stałym zajęciem mieszkających tam dzieci jest dowożenie wody do domu, co w rezultacie ma ogromny wpływ na ich braki w edukacji. Transport odbywa się przy pomocy wozów prowadzonych przez osiołki (embargo na paliwa wyklucza inne rodzaje transportu).

Rezultaty programu PAH to: wybudowanie 2 cystern oraz 8 zbiorników do przechowywania wody w dziewięciu szkołach, budowa ponad 20 nowych toalet, a także szkolenia z zakresu higieny przeprowadzone dla 3000 osób. Jednak na wsparcie nadal czekają szkoły, w których na jedną toaletę przypada 130 osób, a na jednego ucznia przypada 24 m3 wody rocznie (czyli ponad 30% mniej niż zakładają standardy wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia). Inne projekty wodno-sanitarne prowadzone przez PAH na tych terenach dotyczą budowy sieci kanalizacji oraz remontu starych cystern, które służą ludności Beduińskiej mieszkającej na pustyni.

Trudne, ale dobre decyzje W chwili obecnej Polska Akcja Humanitarna wycofuje się z misji prowadzo-


STUDENCI

nej w Palestynie. Chcąc działać w Strefie Gazy, PAH musiał zarejestrować się przy Hamasie. Aktualnie wystosował on żądania dotyczące ujawniania informacji finansowych, na które PAH nie chce się zgodzić. Palestyna jest trudnym obszarem do pracy ze względu na niejasną sytuację polityczną oraz różnego rodzaju naciski. Dodatkowym czynnikiem jest niechęć samych Polaków, którzy nie są gotowi na borykanie się z konfliktem izraelsko-palestyńskim.

Ostatnim punktem spotkania była seria pytań od publiczności moderowana przez Joannę Pilawską z KNP „Homo Politicus”. Jedno z ciekawszych pytań dotyczyło dylematu: czy organizacje humanitarne niosąc pomoc na terenach dotkniętych konfliktem nie utrwalają jego status quo? Pani Janina Ochojska odpowiedziała, iż jest to wybór: nie robić nic czy robić coś. Praca humanitarna nie jest łatwa, podejmuje się trudne, ale dobre decyzje. Człowiek, który ma zapewnione podstawowe

potrzeby myśli zupełnie inaczej i ma siły, aby zmieniać otaczającą go rzeczywistość. Pozytywnym akcentem kończącym spotkanie było stwierdzenie, iż zmienia się świadomość młodych ludzi, co widać po coraz większej ilości inicjatyw pokazujących prawdziwe oblicze konfliktu (przykładowo www.breakingthesilence. org.il). W Palestynie zaczyna się pozytywny ruch, co daje nadzieję na przyszłe zmiany.

Republika Azerbejdżanu- historia i współczesność 11 grudnia br. na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się dwunaste wydarzenie z cyklu Spotkań ze Wschodem. Tym razem poświęcone było Republice Azerbejdżanu. Gośćmi seminarium byli Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejdżanu w Polsce Hasan Aziz ogly Hasanov i Heydar Mirzayev- ekspert z Centrum Badań Strategicznych. Organizatorem spotkania była Katedra Nauk Politycznych UEK i afiliowane przy niej Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus”.

S

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Największą zaletą wydarzenia był fakt, że prelegenci wygłosili swoje przemówienia w języku angielskim i języku rosyjskim. Ponadto można było zdobyć informacje, których nie uzyskalibyśmy na ćwiczeniach czy wykładach. Azerbejdżan należy do naj-

szybciej rozwijających się państw na świecie. Posiada największy potencjał gospodarczy w regionie. Znany jest przede wszystkim, jako eksporter surowców energetycznych takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny. Sektor naftowy jest kluczowy dla azerskiej gospodarki, gdyż wytwarza ponad połowę PKB. Ponadto Azerbejdżan jest jednym z państw- uczestników Partnerstwa Wschodniego. Przeszkodą w dalszym rozwoju kraju mogą być problemy natury wewnętrznej takie jak np. konflikt o Górski

Karabach. Warto zainteresować się szerzej Republiką Azerbejdżanu, która stale rozwija swój potencjał, nie tylko w dziedzinie gospodarczej. Należy zauważyć, iż podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie azerscy sportowcy zdobyli 10 medali, czyli tyle samo ile Polacy. Jednakże Azerów jest niewiele ponad 9 milionów, a Polaków 38 milionów.

Justyna Tomala Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus”

Foto: Konrad Sarzyński

potkanie otworzył Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. dr hab. Krzysztof Surówka, który powitał prelegentów oraz wszystkich przybyłych gości. Następnie głos zabrał prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz, który był moderatorem panelu dyskusyjnego. Później pan Heydar Mirzayev, któremu został oddany głos, opowiedział o pozycji geopolitycznej Azerbejdżanu, historii kraju oraz o konflikcie o Górski Karabach, terytorium, które zostało zajęte przez Armenię w 1988r. Po wystąpieniu odpowiedział na pytania publiczności. Następnie swoje przemówienie rozpoczął ambasador Azerbejdżanu. Opowiedział o historii kraju i przypomniał o wkładzie Polaków w budowę tego państwa. Podkreślał, że stosunki polsko-azerskie są bardzo dobre i wyraził wdzięczność Polakom za to, co zrobili dla Azerbejdżanu. Ambasador odniósł się również do religii muzułmańskiej, gdyż islam jest dominującym wyznaniem w Azerbejdżanie. Po swoim wystąpieniu odpowiadał na pytania publiczności.

Uczestniczki seminarium w towarzystwie Szanownego Gościa, Hasana Aziza ogly Hasanova, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Azerbejdżanu i dr Karoliny Kotulewicz z Katedry Nauk Politycznych UEK

| 71


STUDENCI

Wyjazd studyjny KNSE UNIVERSUM do Warszawy Jak wielu wiadomo, nie tylko studiami europejskimi Koło Naukowe Studiów Europejskich „Universum” stoi, dlatego też – wraz z pojawieniem się pierwszego w tym roku kalendarzowym śniegu – 22 stycznia kilkunastoosobowa reprezentacja naszego koła z kilkorgiem studentów stosunków międzynarodowych wraz z opiekunem mgr Marcinem Kędzierskim wybrała się na wyjazd studyjny do Warszawy.

Na szczęście dość szybko dotarliśmy na ulicę Warecką, gdzie mieliśmy okazję rozgrzać się w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynardowych (PISM), gdzie dr Kinga Brudzińska, absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, zapoznała nas z tajnikami pracy w Instytucie. Na początku trochę onieśmieleni, z czasem podzieliliśmy się z rozmówczynią naszymi zainteresowaniami badawczymi, by przekonać się, czy pokrywają się one z projektami, którymi zajmuje się PISM. Niestety, czas nas naglił, bo w planach mieliśmy kolejne spotkanie, tym razem w miejscu, którego nikomu chyba nie trzeba przedstawiać – Krakowskie Przedmieście 48. W Pałacu Namiestnikowskim, który od 1994 roku jest Oficjalną Siedzibą

72 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Prezydenta RP, spotkaliśmy się z Anną Budzanowską, Dyrektor Biura Współpracy Instytucjonalnej. Pani Budzanowska przyjęła nas w Sali Niebieskiej, gdzie przy kawie i herbacie mieliśmy okazję zapytać o tajniki pracy w Pałacu Prezydenckim. Miejsce bez wątpienia było wyjątkowe, bo właśnie w tej sali Prezydent Komorowski przyjmował w 2011 roku Baracka Obamę, ale jeszcze bardziej wyjątkowa okazała się Pani Budzanowska, z wielkim entuzjazmem opowiadając o trwającej nieraz po 16 godzin dziennie pracy w Biurze. Po spotkaniu zwiedziliśmy Pałac Prezydencki. I chociaż obecnie para prezydencka mieszka w Belwederze, to spacer po pomieszczeniu, w którym dzień wcześniej Pierwsza Dama przyj-

mowała żony Ambasadorów, zobaczenie Okrągłego Stołu czy słynnego żyrandola w Sali Kolumnowej były bez wątpienia ciekawym przeżyciem. Z Krakowskiego Przedmieścia niemal biegiem udaliśmy się na przystanek autobusowy, by szybko dotrzeć na Wiejską, gdzie po wyrobieniu identyfikatorów i przejściu kontroli osobistej zostaliśmy obserwatorami posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych. Nie wiem, czego każdy z uczestników wyjazdu spodziewał się po tym posiedzeniu i na ile nasze oczekiwania okazały się słuszne. Ja bez wątpienia długo nie zapomnę celnych pytań pani Anny Fotygi, rumoru na sali posiedzeń, rozmawiającego przez tele-

Foto: Marek Kaczmarczyk

P

rogram był ambitny (wizyta w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, w Pałacu Prezydenckim, na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie a także w redakcji Rzeczpospolitej), ale nie mogliśmy być pewni, czy uda nam się go zrealizować tego dnia – byliśmy zdani na PKP. Na szczęście Koleje Państwowe nie zawiodły, pociąg pojawił się w Krakowie punktualnie o 6 rano i dotarł bez żadnego opóźnienia do stolicy. Szczęście bez wątpienia dopisywało nam od samego rana, chociaż zmuszeni do wczesnego wstawania – zamiast cieszyć się brakiem opóźnień – narzekaliśmy na temperaturę, z jaką przywitała nas stolica: 10 stopni poniżej zera nie skłaniało do spacerów.

Uczestnicy wyjazdu(pierwszy z prawej mgr Marcin Kędzierski z Katedry Studiów Europejskich UEK) w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.


STUDENCI

fon Jacka Rostowskiego i rozczulającego uśmiechu Przewodniczącego Komisji – Grzegorza Schetyny. Ostatnim, ale nie mniej ciekawym punktem dnia była wizyta w redakcji Rzeczpospolitej, gdzie redaktor Bartosz Marczuk, jeden z wydawców gazety, oprowadził nas po pomieszczeniach, w których przygotowywane są czytane w całej Polsce (i nie tylko) artykuły. Mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak od kulis wygląda praca w redakcji gazety codziennej, porozmawiać o kondycji polskich mediów i podejrzeć dziennikarzy piszących artykuły do kolejnego wydania. Pomimo zmęczenia jakie towarzyszyło uczestnikom wyjazdu pod koniec

dnia – myślę, że dla każdego wizyta w tych czterech różnych miejscach była bardzo inspirująca. Poznając zakamarki polskiej polityki, administracji i miejsca gdzie, dokonuje się analizy rzeczywistości – gdzieś z tyłu głowy ciągle mieliśmy myśl o tym, czy z jednym z takich miejsc zwiążemy swoją przyszłą karierę zawodową. Co niezwykle ważne, w każdym z odwiedzonych miejsc udało się nawiązać bezpośrednie kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą w zakresie programu praktyk studenckich, realizowanego przez Katedrę Studiów Europejskich Bez wątpienia kończąc studia licencjackie na Uniwersytecie Ekonomicznym mamy duże oczekiwania. Żeby ze zde-

rzenia z rzeczywistością nie wyjść jako przegrani – powinniśmy oprócz studiowania robić coś więcej. KN SE Universum daje nam możliwość rozwijania swoich pasji naukowych i nie tylko naukowych. Działamy z coraz większym rozmachem i mamy nadzieję docierać do coraz większego grona studentów. Można nas znaleźć na facebooku (www. facebook.com/knse.universum), tam też więcej informacji o bieżącej działalności Koła. Kto wie, może następnym razem odwiedzimy Brukselę?

Katarzyna Kraszewska Prezes KNSE UNIVERSUM

Prawa człowieka na palestyńskich terytoriach okupowanych Dominika Blachnicka-Ciacek, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktorantka w University of London, bada szeroko pojęte zmiany społeczne w Europie oraz na Bliskim Wschodzie. Spotkanie z socjlożką, zorganizowane z inicjatywy KNSE UNIVERSUM, odbyło się 20 stycznia b.r. na kampusie UEK.

ani Dominika jest również działaczką EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme In Palestine and Israel), pomagającą ludziom na Zachodnim Brzegu Jordanu. Obecność takich wolontariuszy zapewnia ochronę podstawowych praw człowieka oraz usprawnia współpracę ludności palestyńskiej i Izraelskiej.

P

oraz każdorazowo przejść przez kontrolę w tzw. checkpoint’cie. W ten sposób jego czas podróży wydłuża się kilkukrotnie. Poza tym jako, że Zachodni Brzeg jest w 62% pod całkowitą kontrolą wojska izraelskiego, Palestyńczycy nie mogą niczego budować na tym terenie, pod groźbą natychmiastowego zburzenia.

Terytoria okupowane obejmują Zachodni Brzeg Jordanu, Strefę Gazy, Wzgórza Golan oraz Wschodnią Jerozolimę. Są to ziemie kontrolowane przez Izrael od 1967 roku (miała miejsce wówczas wojna sześciodniowa). Od tego czasu na ww. terytoriach trwa systematyczna rozbudowa osiedli żydowskich. Ta niezgodna z prawem międzynarodowym praktyka zaostrza jedynie konflikt. Do zawarcia pokoju nie przybliża również rozbudowywany mur separacyjny, który odgrodził Palestyńczyków od ich pól oraz miejsc pracy. Oczywiście aby dostać się na swoją ziemię po to aby zaorać pole, Palestyńczyk mieszkający po drugiej stronie muru musi mieć specjalne zezwolenie

Ważnym zadaniem jakie wykonują wolontariusze EAPPI jest eskorta palestyńskich dzieci do Szkoły Cordoba w Hebronie (Zachodni Brzeg). Zanim dotrą na lekcje muszą przejść przez checkpoint 56 (w którym często podlegają rewizji; żołnierze sprawdzają czy w plecakach prócz kredek i zeszytów dzieci nie przemycają bomb). Nasza ekspertka podkreślała, że Hebron jest podzielony na dwie części- palestyńską H1 i izraelską H2. Jako, że szkoła mieści się w strefie H2, dzieci mogą poruszać się tylko jedną, restrykcyjnie wyznaczoną trasą. W przeciwnym razie mogą zostać narażone na akty agresji ze strony mieszkańców strefy H2. Zaobserwowano jednak, że dzięki

obecności międzynarodowych wolontariuszy, sytuacja dzieci uległa polepszeniu i ataki agresji na nie są obecnie znikome. W wyniku działań separacyjnych opustoszała hebrońska ulica Shuhada. Zamknięto ponad 1800 arabskich sklepów, a polityka obronna Izraela sprawiła, że ta część miasta stała się miastem duchów z błąkającymi się po nim bezpańskimi psami i stacjonującą armią izraelską. Dzięki Pani Blachnickiej- Ciacek poznaliśmy namiastkę realiów konfliktu palestyńsko- izraelskiego. Spotkanie to uświadomiło słuchaczom jak trudna jest ta sytuacja dla obu stron i jak ciężkie jest zwykłe, prozaiczne życie na terytoriach okupowanych. Wykład pobudził do ożywionej dyskusji oraz do osobistych refleksji.

Anna Sacha KNSE UNIVERSUM | 73


STUDENCI

Liga konsultantów Liga Konsultantów to wydarzenie po raz drugi organizowane przez Koła Naukowe Konsultingu działające przy UEK. Głównym celem projektu jest promowanie sfery konsultingu, idei samorozwoju i zdrowej rywalizacji. Partnerem strategicznym jest firma KPMG – międzynarodowa potęga branży, zaliczana do słynnej Wielkiej Czwórki.

Zachęceni zeszłorocznym zainteresowaniem wśród studentów w tym roku po raz kolejny ruszamy z Ligą Konsultantów. Tym razem jednak z większym rozmachem . Tegoroczna edycja ma swoim zasięgiem obejmie całą Polskę. Do uczestnictwa w Lidze Konsultantów II zapraszamy studentów od 3 do 5 roku studiów dziennych i zaocznych. Do finału rozgrywek dopuszczonych zostanie 20 zawodników z najlepszym wynikiem uzyskanym w drodze aplikacji on-line dostępnej na stronie internetowej wydarzenia www.ligakonsultantow. uek.krakow.pl. To oni zmagać się będą w czterech konkurencjach, z których każda sprawdza inne kompetencje i umiejętności. t

Rozpoczęcie sezonu– test logiczno-analitycznym w pierwszej części, w drugiej – test z wiedzy z zakresu konsultingu, ekonomii, zarządzania.

t

Rozgrywki międzynarodowe- krótka wypowiedź pisemna oraz konwersacji z lektorem sprawdzające umiejętności posługiwania się językiem angielskim

74 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

t

Faza grupowa– konkurencja sprawdzająca poziom rozwoju umiejętności miękkich

t

Mecz na szczycie– biznesowe case-study przygotowane przez KPMG

online. Daj się odkryć jako najlepszy zawodnik Ligii Konsultantów! Terminarz: Aplikacja online: 10- 21.03.2014 Wyniki aplikacji: I Konkurencja: II Konkurencja: III Konkurencja: IV Konkurencja:

24.03.2014 10.04.2014 10.04.2014 11.04.2014 11.04.2014

Po podliczeniu punktów nastąpi wręczanie nagród zwycięzcom oraz uroczyste zakończenie Ligi Konsultantów. Dodatkowo w ramach Ligi, mają się odbywać konkursy internetowe za pośrednictwem strony facebook, w których będziemy rozdawać gadżety naszych sponsorów i partnerów.

Nie wahaj się i stań w szranki z konsultantami z całej Polski!

Jak widać Liga konsultantów to naprawdę wydarzenie godne uwagi. Dlatego dokładnie zapoznaj się z terminarzem i zanotuj w swoim kalendarzu aplikować

Joanna Stadnik Koło Naukowe Konsultingu

Foto: Ewelina Stec

P

o raz pierwszy wydarzenie odbyło się na przełomie marca i kwietnia 2013r. i okazało się wielkim sukcesem. Żeby nie być gołosłownym przytaczam kilka liczb dotyczących zeszłorocznego wydarzenia. Do pierwszego etapu Ligi Konsultantów przystąpiło 156 osób, spośród których wyłoniono 15 najlepszych. Najwięcej osób, które aplikowały do Ligi Konsultantów to studenci takich kierunków jak: finanse i rachunkowość (ok.31%), zarządzanie (ok. 15%).

Przyszli konsyltanci z przedstawicielem KPMG (w środku).


STUDENCI

Akademia Forex W dniach 16-17 stycznia b.r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się Akademia Forex zorganizowana przez Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX we współpracy z ekspertami z Fibonacci Team School. Głównym celem wydarzenia było poszerzenie wiedzy studentów z zakresu analizy technicznej oraz nowoczesnego wykorzystania technik Fibonacciego we współczesnym tradingu na rynku Forex.

Drugiego dnia Akademii FOREX prelegenci: Maja Kwiek i Łukasz Fijołek poprowadzili warsztaty w sali komputerowej z użyciem programu MetaTrader 4. Na początku spotkania każdy z uczestników został zaopatrzony w materiały pomocnicze przez ekspertów z Fibonacci Team School. Pierwsza teoretyczna część warsztatów zaczęła się od przedstawienia przez prowadzących działalności Fibonacci Team School. Następnie omówiono kwestie dotyczące filozofii handlu i tego, jak jest przez nich postrzegana analiza techniczna. Udzieli odpowiedzi na pytanie czym kierują się eksperci podczas handlu, dodając, że styl ich handlu opiera się na takich założeniach jak: „wchodzimy w pozycję gdy inni się „boją”” czy „znamy ukryte poziomy geometryczne”. W części teoretycznej prowadzący kolejno przechodzili do bardziej konkretnych tematów. Omówili między

Foto: Mateusz Kawiak

W

trakcie pierwszego spotkania poprowadzonego przez Łukasza Banacha, członka Koła Naukowego Rynku Kapitałowego INDEX i analityka ChartStock.pl, uczestnicy zostali wprowadzeni w temat analizy technicznej na rynku Forex. Prowadzący omówił podstawowe pojęcia związane z rynkiem, jak i przeanalizował jego cechy. Wspomniał o jego uczestnikach uwzględniając główne cele zawierania transakcji. Studenci dowiedzieli się jak postawić pierwsze kroki na rynku Forex. Została poruszona kwestia wyboru własnej strategii gry oraz tego, gdzie szukać przydatnych informacji, które pomogą początkującemu. Podkreślono również ważność narzędzi jakimi posługują się traderzy. Zwrócono uwagę na najczęściej popełniane błędy, wyjaśniając przy tym konieczność poznania siebie i nieulegania grze emocjonalnej. W końcowej części wykładu zaprezentowane zostało wprowadzenie do Technik Fibonacciego.

Wykład wprowadzający w tematykę analizy technicznej w wykonaniu Łukasz Banacha

innymi sposób dokonywania pomiaru fali oraz sedno sprawy czyli kombinacje zniesień Fibonacciego (Fibonacci Cluster). Dla lepszego zrozumienia ostatniego zagadnienia zostało przedstawionych kilka przykładów na różnych wykresach walutowych. Wszystkie przykłady pochodziły sprzed kilku dni z rzeczywistych zagrań na rynku jakich dokonywali eksperci. Studenci dowiedzieli się również czym jest poziom DiNapolego. Część praktyczna rozpoczęła się od skonfigurowania wykresów i programu MetaTrader 4. Następnie prelegenci przedstawili biorącym udział w warsztatach podstawy działania programu. Po zaznajomieniu z elementarnymi zagadnieniami, eksperci skupili się na konkretnych zadaniach. Trenerzy byli bardzo pomocni, odpowiadali na wszystkie pytania, jak i chętnie dzielili się z swoją wiedzą. Wiele dodatkowych kwestii zostało poruszonych

na prośbę uczestników. Wszyscy studenci chętnie korzystali z pomocy ekspertów i nie bali się zadawania pytań. Całość uwieńczona została quizem kończącym przeprowadzone warsztaty. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach. Zainteresowanie, jakim cieszyła się druga edycja Akademii FOREX pokazuje jak duże zapotrzebowanie na tego typu projekty wykazują studenci oraz że chcą oni poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w tego typu inicjatywach. Koło Naukowe INDEX już teraz zaprasza na inne organizowane przez nie wydarzenia w roku akademickim 2013/2014.

Urszula Niemczyk Dawid Burda KNRK INDEX | 75


STUDENCI

My – Pokolenie Y Dnia 10 grudnia 2013 roku na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się międzyuczelniana konferencja naukowa zatytułowana „My – Pokolenie Y”. Niniejszy tekst jest krótką z niej relacją i sprawozdaniem.

O

rganizatorami konferencji byli studenci z trzech współpracujących ze sobą kół naukowych. Pierwsze z nich to występujące w charakterze gospodarza Koło Naukowe Kadra, działające przy Katedrze Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego AGH. Dwa pozostałe zaś działają przy Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy UEK i są to: Koło Naukowe Rozwoju Osobistego oraz Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Personalni”. Głównym celem omawianej konferencji było pobudzenie środowiska akademickiego oraz praktyków zarządzania do dyskusji o tym, jak przebiega spotkanie na rynku pracy pokolenia Y ze starszymi generacjami (X, Baby Boomers itd.). Chodzi tu o konfrontację młodych ludzi (studentów i absolwentów) oraz ich sposobu myślenia i działania z funkcjonującymi organizacjami gospodarczymi, utartymi zwyczajami i układami społecznymi. Do wygłaszania referatów i udziału w dyskusji były zaproszone wszystkie koła naukowe i organizacje studenckie obu uczelni zajmujące się omawianą tematyką. Zatem – zgodnie z nazwą konferencji – pokolenie Y mówiło własnym głosem, poprzez swoich przedstawicieli.

Obrady przebiegały w przyjaznej, naukowej atmosferze, choć nie zabrakło żywej i miejscami emocjonującej dyskusji na poruszane tematy. Brali w niej udział, oprócz wyżej wymienionych, także inni pracownicy Wydziału Zarządzania AGH, w tym: dr inż. Ewa Beck-Krala, dr Rafał Kusa i dr Wojciech Pawnik. Studenci i doktoranci wygłaszali referaty dotyczące: istoty i specyfiki pokolenia Y, luk kompetencyjnych absolwentów, sposobów motywowania młodych pracowników, znaczenia aktywności studentów w organizacjach uczelnianych, wzrastających wymagań młodych, globalnych turystów wobec przewoźników i linii lotniczych itd. Warto wspomnieć, iż Daria Łyszczak, prezes KN ZZL „Personalni” z UEK zaprezentowała temat: „Postrzeganie osób z tatuażami podczas procesu rekrutacji”. W trakcie konferencji jury wybrało trzy najlepsze prezentacje, uhonorowane okolicznościowymi dyplomami i upominkami od sponsorów konferencji. Wśród ocenianych przez jurorów kryteriów znalazły się: dobór tematu, poziom merytoryczny prezentacji oraz sam sposób prezentacji. I tak: Pierwsze miejsce przyznano Małgorzacie Leśnej i Annie Pawlik z AGH za referat pt. „Luki kompetencyjne absolwentów

na przykładzie specjalności Zarządzanie Kadrami”. II miejsce otrzymały Paulina Cymer i Gabriela Grzybek (KNRO UEK) za referat „Analiza zaangażowania studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. III miejsce, za referat pt. „Kompetencje zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy, czyli po co informatykowi studia”, uzyskał Michał Adamczyk, prezes KN Kadra AGH. Konferencja „My – Pokolenie Y” przyniosła wiele pożytku dla grona ambitnych studentów: służyła wymianie poglądów i doświadczeń, sprawiła, iż koła naukowe otworzyły się na międzyuczelnianą współpracę, doktorantom umożliwiła przedyskutowanie z audytorium swoich wstępnych koncepcji rozpraw naukowych. Przedstawiciele wszystkich kół wyrażają nadzieję, iż w przyszłości uda się zorganizować podobne przedsięwzięcia, jak również wziąć udział w jesiennej konferencji naukowej WZ AGH, a w jej ramach w sekcji referatów kół naukowych. Szykujmy więc kolejne, dobre referaty!

Gabriela Grzybek studentka UEK dr Jarosław Piwowarczyk Katedra Zarządzania Zasobami Pracy

Konferencję oficjalnie rozpoczął prof. AGH Piotr Górski. Zabierając z kolei głos, prof. R. Oczkowska podziękowała gospodarzom za zaproszenie i wyraziła uznanie dla trudu włożonego w przygotowanie konferencji. Efektem tego trudu była dogodna płaszczyzna spotkania przedstawicieli różnych pokoleń i okazja do interesującej wymiany zdań, a dla wielu szansa na zdobycie „pierwszych szlifów” w nauce.

76 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Foto: Z archiwum Y

W skład Komitetu Honorowego konferencji weszli: dr hab. prof. UEK Renata Oczkowska, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Pracy UEK, oraz dr hab. prof. AGH Piotr Górski, Kierownik Katedry Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego AGH. Recenzentami wygłaszanych referatów zostali: dr inż. Sławomir Ziółkowski (AGH) oraz dr Jarosław Piwowarczyk (UEK).

Nagrodzeni referenci w towarzystwie opiekuna dr Jarosława Piwowarczyka.


STUDENCI

Wiśniowa 2013 – Sympozjum naukowe KN MSG: wspomnienie. Kolejny rok, kolejne sympozjum. Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, jak co rok uraczyło studentów UEK-u wspaniałym wyjazdem. Tradycją jest, że w połowie semestru zimowego grupa projektowa wraz z Kadrą organizuje wyjazd integracyjno-szkoleniowy do wybranego ośrodka.

T

Słowem wstępu wysłuchaliśmy powitania przygotowanego przez XXX oraz dr Annę Odrobinę – Opiekunkę koła. Warsztaty w tym roku zostały w pełni przygotowane przez belgijską firmę Euroclear, która oddziały swojego banku ma również w Krakowie. Stąd szkolenie otwierające Sympozjum poprowadził pan Guy de Cock, który przyjechał do nas prosto z brukselskiej centrali przedsiębiorstwa. KN MSG, jako grupa studentów z zarówno Polski, jak i Ukrainy, Białorusi, Czech, Włoch i Uzbekistanu, bezproblemowo poradziliśmy sobie z warsztatami prowadzonymi w pełni w języku angielskim. Zostaliśmy wprowadzeni w annały działań firmy Euroclear i rozwiązaliśmy multum przygotowanych dla nas case’ów. Po panu Guy’u przejął nadzór pan Jacek Sysak, który przez dwa dni we wciągający sposób przeprowadził na nas analizę osobowości, ukazał jak skutecznie działać w grupie poprzez inteligentny podział zadań względem zdolności oraz zdradził tajniki efektywnego motywowania zarówno siebie, jak i innych.

Foto: Anastazja Wolowiec

ym razem celem naszej autokarowej podróży była miejscowość Wiśniowa, położona 40 kilometrów na południe od Krakowa. Mimo niskich temperatur panujących na zewnątrz, gorące powitanie zorganizowali nam gospodarze Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Wiśniowa”. Do dyspozycji otrzymaliśmy cały budynek wraz z salą konferencyjną, więc warunki, które zastaliśmy, okazały się idealnymi do wytężonej pracy umysłowej. Po rozlokowaniu w pokojach, uraczeniu się drzemką oraz obiadem, udaliśmy się realizować szkoleniową część naszego wyjazdu.

W idealnych warunkach do wytężonej pracy.

Drugi dzień skupił się wokół wyróżnionych powyżej warsztatów pana Sysaka, ale także bardziej teoretycznych zajęć przeprowadzonych przez wykładowców UEK-u. Po obiedzie, aż do późnego wieczora słuchaliśmy wykładów, które przeprowadzili: pan prof. nadzw. dr hab. Edward Molendowski oraz dr Arkadiusz Mroczek. Wychodząc od tematów początkowych, jakimi były kryzysy światowe oraz etykieta w biznesie, podążyliśmy zarówno w zagadnienia związane ze szkołami ekonomicznymi, jak i savoir-vivre na co dzień. Zwieńczeniem obu dni ciężkiej pracy, były spotkania integracyjne. Pierwszego wieczora towarzyszyły nam gry i zabawy mające na celu zapoznanie się studentów z różnych roczników, miejscowości oraz krajów, z Kadrą Katedry Międzynarodo-

wych Stosunków Gospodarczych UEK. Drugiego, standardowo, kolejne atrakcje przygotowane przez Zarząd koła wraz z grupą projektową. Dziękujemy serdecznie wszystkim za tak wielkie zaangażowanie w wyjazd. Przede wszystkim przedstawicielom firmy Euroclear za zorganizowanie certyfikowanych szkoleń, a także Kadrze, naszym absolwentom i oczywiście członkom koła. Jesteśmy wdzięczni również gościom i sympatykom za owocną współpracę i mile spędzony czas. Z niecierpliwością czekamy już na przyszły rok akademicki i kolejny wyjazd!

Jolanta Gajek Wiceprezes KN MSG | 77


STUDENCI

Foto: z archiwum Koła Naukowego Zarządzania Jakością

Jakość drogą do doskonałości

D

oroczne święto jakości, jakim śmiało można nazwać Sesję Naukową „Wyzwania Zarządzania Jakością”, odbędzie się 22 i 23 maja 2014 roku. Celem konferencji jest promowanie wiedzy na temat jakości. Ponadto jest to wyjątkowa okazja do spotkania się z wybitnymi naukowcami oraz specjalistami z zakresu quality management. Nasza troska o wysoki poziom naukowy oraz organizacyjny całego przedsięwzięcia została kolejny już raz doceniona przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego, który zgodził się objąć projekt swoim Patronatem Honorowym.

Wciąż przyjmujemy zgłoszenia do udziału w Konferencji. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http:// wzj2014.jimido.com/. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane do 15 lutego 2014 roku.

78 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Zapraszamy również wszystkie chętne firmy i organizacje do współpracy promocyjno – sponsorskiej. W tym celu prosimy o kontakt z Sekcją Promocji i Rekrutacji Koła promocja.knzj@gmail.com oraz Komitetem Organizacyjnym konferencja. knzj@gmail.com. Koło Naukowe Zarządzania Jakością to nie tylko praca naukowo – badawcza, to również niezapomniane wyjazdy do zakładów produkcyjnych połączone z integracją kołowiczów. Na początku roku, 3 stycznia, mieliśmy okazję zwiedzić fabrykę Fiat Auto Poland w Tychach. Zapoznaliśmy się z historią zakładu oraz obejrzeliśmy kolejne fazy produkcji samochodów: począwszy od tłoczenia, przez spawanie, do montażu. Kolejny etap naszego wyjazdu stanowiło zwiedzanie Tyskiego Browarium. Wspaniała ekspozycja przedstawiająca historię browaru

w połączeniu ze zwiedzaniem fragmentów linii produkcyjnej zrobiła na nas duże wrażenie. Podsumowaniem wycieczki było zwiedzanie zabytków moderny katowickiej oraz Nikiszowca – zabytkowego osiedla górniczego. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej Konferencji „Wyzwania Zarządzania Jakością”. Osoby chętne do współpracy z Kołem Naukowym Zarządzania Jakością zapraszamy na spotkania, które odbywają się w każdą środę o 18:15, w pawilonie Ustronie, w sali N lub o kontakt knuj.uek@gmail.com.

Małgorzata Kożuch studentka UEK


STUDENCI

Chcemy zdobyć świat Koła kręcą się! Wysiadamy z ciężkiego wozu i ruszamy na podbój dzikich krain. Górskie buty łamią lód i wygniatają głębokie dziury w śniegu, w końcu każde z nas jest dociążone plecakiem wypełnionym po brzegi wszystkim, co może się przydać.

N

ie zaskoczy nas ani dziki zwierz, jak np. przebiegający przez drogę czarny kot, ani kontuzja jednego z naszych pobratymców, ani pogodowy galimatias, który nieraz próbował pokrzyżować nam plany zdobycia szczytów. Więc suniemy jak czołgi wzdłuż żółtego szlaku i… no właśnie… szlaku… Daleko za nami czasy Marco Polo, Kolumba czy Jamesa Cooka. Nasze pokolenie nie odkryje ani nowego szczytu, ani wyspy, ani kontynentu. Może pokusić się o coś większego? Astronomiczny wręcz rozwój astronomii sprawił, że codziennie znajdujemy wiele nowych planet, również tych nadających się do życia, jednak z perspektywy niewinnych studentów zdobywanie wiedzy o nich sprowadza się do eksploracji przepastnych oceanów Internetu. To nie dla nas. W duszy każdego z nas kotłuje się potrzeba zdobycia czegoś, pragnienie podboju. Jednak w dzisiejszych czasach brawurowe aneksje zdarzają się prawie wyłącznie w korporacjach, ale to może i lepiej? Doceńmy czasy pokoju i korzystajmy z nich! Chociaż dzisiaj również możemy pokusić się o zagarnięcie łupu z zabytkowej świątyni gdzieś na końcu świata, jednak wtedy do kraju wrócimy w kajdanach zamiast wśród chwalebnych okrzyków i pisków stęsknionych niewiast. Chyba nie tędy droga.

Będąc daleko w trasie czuję się gościem tego świata. Uwielbiam to uczucie. Jest to stan, od którego zdecydowanie można się uzależnić. Za żadne skarby Wawelu i okolic nie wysiedziałbym w miejscu – czuję jak moja własna natura wygania mnie z domu. Pociąga mnie poczucie bycia przybyszem, chociaż wiem, że implikacją tego faktu jest to, że mój czas w danym miejscu jest wręcz brutalnie ograniczony. To paradoksalnie jeszcze mocniej zbliża mnie do PTTK nr 7 przy UEK.

To właśnie my przekraczamy granice. Naszą misją jest prowadzenie badań terenowych w najodleglejszych zakątkach Europy i globu – czy to ocena smaku lokalnego piwa, czy badanie możliwości nocowania na dziko. Słowem – wszystko, co posmakować można dopiero wychodząc z domu. Takie z nas malutkie, acz prężne koło naukowe. Wyróżnia nas właśnie to niebywale praktyczne podejście do spraw, które nas interesują. Dużo bliżej nam do Indiany Jonesa niż do Petera Druckera. Ratujemy damy w opresji, jak choćby Panią Zimę w Gorcach. Kto nie był, niech żałuje – z tymi ludźmi warto by było iść nawet do Mordoru. Chwila, chwila! Przecież nie każdy może w dowolnym momencie po prostu wszystko rzucić i pojechać w wysokie góry, nie mówiąc o semestralnej wymianie! Spokojnie. Nie trzeba być z nami na Gerlachu by poczuć się wyjątkowo. Wystarczy przyjść do UEK-owskiej piwnicy. Tam również prowadzimy pełne niepewności filozoficzne rozmowy. Gramy w autorskie gry karciane. Spisujemy dzieje Koła w kronikach. Innymi słowy tworzymy własny świat. Czasu jest mało, na dodatek tak szybko leci. Nie żałujmy jednak nigdy ani czasu, ani energii na wszelkie podróże, jeśli chcemy to wracajmy tam, gdzie wracać lubimy. Bo i tak nie wejdziemy do tej samej rzeki. A to sprawia, że jeszcze wiele pozostało do odkrycia, choćby dla nas samych.

Bartłomiej Bieda student

Foto: Bartłomiej Bieda

Tak więc w tył zwrot! Zaczynamy od początku. Skąd w nas się bierze ta rozpierająca potrzeba ciągłego wyrywania się daleko stąd? Co nas popycha ku nieznanemu? Tak nam źle w Mieście Królów? Możliwe, że to Kra-

ków jest jednym z winowajców – sam w sobie jest zapierającym dech w piersiach Eldorado dla bardziej i mniej ogarniętych włóczęgów. Jesteś tutaj i chcesz więcej. Nie starczy Ci semestru by zwiedzić wszystkie jego zakamarki, choćbyś miał najlepszy rower. A dlaczego tylko semestr? Już tłumaczę – jestem jednym z tysięcy studentów będącym tu na wymianie, obecny semestr wychodzi już na prowadzenie w moim prywatnym rankingu najlepiej spędzonych półroczy, mimo iż czeka mnie podwójna sesja rozpięta pomiędzy Krakowem a Wrocławiem. To mnie nie zraża. Kraków przyciąga takich ludzi jak ja – kochających jechać w najurokliwsze miejsca i sprawdzać, czy nas tam nie ma. Często się okazuje, że jesteśmy i to nas zachwyca. Bo w życiu piękne są tylko chwile. Chwile, którymi żyjemy przez kilka następnych miesięcy lub dłużej. Ludzie, których spotykamy po drodze, ludzi, którzy na tej drodze się zatrzymali, by nas przewieźć tysiąc dwieście kilometrów przez cztery kraje i wykłócać się z policją, że wcale nas nie porwali i nie wpędzili w syndrom sztokholmski.

| 79


STUDENCI

NZS UEK – sesji i zimnu na przekór NZS-iacy nie poddają się pomimo sesji, która dopada każdego studenta dwa razy do roku. Mimo wielu egzaminów oraz zaliczeń, piszemy artykuły, tworzymy bazy, nawiązujemy nowe znajomości oraz poświęcamy swój czas, aby zorganizować dla Was jak najlepsze projekty! Nie straszna nam jest też zima - minusowa temperatura za oknem, a my działamy ze zdwojoną siłą!

W dniach 11-12 grudnia w holu Pawilonu Dydaktyczno-Sportowego miały miejsce Dni Dawcy Szpiku. Pierwsza edycja projektu odbyła się pod hasłem „Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie”. W ciągu dwóch dni udało nam się zarejestrować aż 190 potencjalnych dawców komórek macierzystych! Grupa projektowa zadbała o sprawny przebieg akcji. Dla czekających w kolejce do rejestracji zorganizowano telewizor oraz konsolę, na której można było zagrać w różnorakie gry. Oprócz tego przygotowane zostały specjalne puzzle z hasłem projektu,a na każdego potencjalnego dawcę czekała także zniżka na kawę. Jest nam niezmiernie miło, że projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem. Liczymy na to, że podczas kolejnej edycji odwiedzi nas jeszcze więcej osób! Dziękujemy wszystkim za przybycie i bezinteresowną pomoc innym. 25 stycznia 2014 roku w hotelu Swing odbyła się już XVI edycja Balu Magistra. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: prodziekan – prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej, kanclerz Mgr Mirosław Chechelski, Dyrektor KSB UEK dr Piotr Buła oraz Dyrektor AIP Kraków Sebastian Kolisz, którzy

80 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

wraz z 190 uczestnikami magicznie spędzili tę noc. Podziwiali pokaz sztuk magicznych, uczestniczyli w licznych konkursach z nagrodami, a jako pamiątkę otrzymali zdjęcia wykonane w fotobudce. Zespół Fire Band natomiast zapewnił świetną zabawę do białego rana, oczywiście nie zabrakło także wyborów Króla i Królowej Balu oraz tradycyjnie - tortu. Uczestnicy dali się zaczarować z Balem Magistra! Pamiętajmy, że NZS to nie tylko projekty, ale przede wszystkim ludzie, którzy je organizują. W listopadzie świętowaliśmy Andrzejki, a grudzień przyniósł nam Mikołajki oraz wspólnie spędzoną Wigilię, a także Sylwestra. Nie zabrakło czasu na V Dzień Integracji, czyli coroczną imprezę, która ma na celu zintegrowanie wszystkich Członków, Byłych Członków, Sympatyków oraz Świeżynek. Jak widzicie, nasz kalendarz jest pełen projektów oraz zaplanowanych dni, które spę-

Foto: Archiwum NZS UEK

W

dniach 26 – 28 listopada na Kampusie Uczelni zorganizowaliśmy zbiórkę rzeczy, które były najbardziej potrzebne zwierzakom ze schroniska, akcję nazwaliśmy „Studenci UEK Zwierzakom”. Liczyliśmy na wsparcie w postaci suchej i mokrej karmy, koców, kołder, ręczników, prześcieradeł, kubraczków chroniących przed zimnem oraz zabawek dla kociąt i szczeniąt.I… udało się! Ponad 800 kg karmy, mnóstwo koców, kołder, prześcieradeł, które pracownicy schroniska odbierali aż na trzy razy! Studenci UEK złapali bakcyla i pokazali, że w trzy dni można zrobić wszystko! Serdecznie dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna.

Dni Dawcy Szpiku

dzamy razem. Marzec poza Balem Licencjata przyniósł nam kolejną edycję Manage – Ina, która odbyła się w dniach 7 – 9 marca. Od 31 marca do 4 kwietnia na Kampusie naszej Uczelni znowu pojawi się wielkie serducho, a to za sprawą Wampiriady, czyli akcji honorowego krwiodawstwa. Zastanawiacie się, co piszczy w Juwenaliach? Działają już prężnie od listopada! Przyniosą nam one w maju aż pięć NZS-owych projektów, czyli Xtremalia, Wybory Najmilszych, UEK Gaming Stage, Przegląd Kapel Rockowych oraz Noc Kinową! Jeśli chcecie wiedzieć, co u nas słychać i chcielibyście z nami przeżywać wspaniałe chwile podczas finałów naszych projektów wejdźcie na www.nzsuek.pl lub polubcie nasz fanpage www.facebook.com/nzsuek!

Sylwia Dudzik Rzecznik Prasowy NZS UEK


STUDENCI

Cykl imprez “CountDown” Jak tu myśleć o Juwenaliach, kiedy za oknem biało, a iskrzący mróz utrudnia obsługę urządzeń elektronicznych i rozmowy na zewnątrz? Jak się wyluzować, kiedy ciągły natłok zajęć, projektów i kolokwiów nie pozwala na labę?

N

stąpią gwiazdy muzyki elektronicznej, takie jak Novika, Iza Lach czy debiut roku – XXANAXX, co miesiąc będą rozbudzać Wasz apetyt i przygotowywać na najlepsze Juwenalia! Terminy, podczas których będziemy wspólnie bawić się w Prozaku to 27 lutego, 27 marca oraz 23 kwietnia. Szczegółowych informacji oraz wydarzeń

szukajcie na fanpage Juwenaliów UEK facebook.pl/JuwenaliaUEK. Wywróćmy maj do góry nogami!

Karolina Nowak Rzecznik Prasowy Juwenaliów UEK’14

Źródło: internet

a wszystkie te problemy mamy złoty środek! Gwarantujemy odskocznię od zimnego klimatu i regenerację po ciężkich kolokwiach. Specjalnie dla spragnionych juwenaliowej atmosfery ekipa Juwe we współpracy z klubem Prozak organizuje cykl “CountDown”, czyli wielkie, huczne odliczanie do Juwenaliów UEK 2014. Imprezy, na których wy-

Jedna z głównych atrakcji, zespół XXANAXX,

| 81


STUDENCI

Juwenalia UEK 2014 Prace nad największym studenckim projektem rozpoczęły się już w listopadzie ubiegłego roku, Dziś widzimy ich efekty, ruszyły bowiem prężne przygotowania do niesamowitego wydarzenia w życiu każdego studenta – Juwenaliów UEK!

W

grudniu 2013 został skompletowany sztab Juwenaliów UEK. Kryterium doboru grupy projektowej była motywacja kandydatów. Tak został stworzony niepowtarzalny team składający się z ludzi działających z pasją. Pasją tą jest działanie na rzecz innych studentów, tworzenie niesamowitych wydarzeń – świadomość, że jesteśmy częścią czegoś wielkiego. Nie zapominajmy jednak, że ludzie Juwe to przed wszystkim studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, mieszanka osób z różnych kierunków i lat. Jak wszyscy inni uczęszczają na zajęcia, przystępują do sesji, bawią się w krakowskich klubach i co najważniejsze, co roku biorą udział w Juwenaliach. Dlatego też tak doskonale rozumieją potrzeby swoich kolegów – studentów.

Studenci dla studentów! Juwenalia to najlepszy okres w życiu każdego studenta, celebracja faktu bycia młodymi i chęci spędzenia czasu ze znajomymi. W maju chcemy zapomnieć

82 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

o wszystkim, nie dbać o przyziemne sprawy i przeżyć imprezę życia! Ważne, aby był to czas urozmaicony o różne atrakcje, aby działo się coś ciekawego. Przede wszystkim jednak chcemy, aby zabawa ta nie obciążała naszych portfelów. Wszystkie te aspekty grupa projektowa wzięła pod uwagę przy planowaniu tegorocznych Juwenaliów UEK i efektów spodziewać możecie się już wkrótce.

„Odświeżamy się!” Juwenalia UEK 2014 szykują się w nieco nowej odsłonie. Pierwszym krokiem jest zmiana identyfikacji graficznej, a dokładniej logotypu. Nowe logo ma być zwiastunem świeżości i zmian, ale także nawiązaniem do tradycji UEK oraz poprzednich edycji. I tak litera „J” jest jakby częścią tarczy logotypu Uniwersytetu Ekonomicznego. Kolory zaś – pomarańczowy i czerwony – zaczerpnięte są z poprzedniego logo. Użyte w połączeniu z fajerwerkami mają symbolizować dynamizm życia studentów oraz wystrzałową imprezę, jaką z pewnością będą Juwenalia UEK 2014!

Co? Gdzie? Kiedy? Juwenalia na UEK są zawsze wydarzeniem obfitującym nie tylko w muzyczne koncerty, ale także projekty, dzięki którym zabawa przechodzi w zupełnie inny wymiar. Taka jakość Juwenaliów zostanie zachowana. Tuż po majówce – 7 maja ruszamy z projektami! W bogatej ofercie znajdziecie stałe wydarzenia takie jak: Noc Kinowa, Xtremalia, Wybory Najmilszych, Zmagania Wydziałów, Fashion Night, czy Przegląd Kapel Rockowych. Zdecydowaną nowością będzie projekt UEK Gaming Stage, który zgromadzi w jednym miejscu miłośników gier komputerowych. Więcej szczegółów wkrótce, śledźcie naszą stronę internetową i bądźcie na bieżąco www.juwenaliauek.pl Wywróćmy maj do góry nogami!

Joanna Trojańska Dyrektor Juwenaliów UEK’14


STUDENCI

Dyskusja nad przyszłością szkolnictwa wyższego Już od roku trwają konsultacje w sprawie nowelizacji Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym. W uzasadnieniu projektu ustawodawca wskazał cztery główne przesłanki, przemawiające za zmianą przepisów.

N

owelizacja, związana ze zmianami systemowymi w obszarze międzynarodowego szkolnictwa europejskiego oraz procesami społecznymi, powodowana jest koniecznością ułatwienia dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym w ramach uczenia się przez całe życie, zapewnienia lepszej jakości kształcenia przy uwzględnieniu autonomii programowej uczelni, dostosowania funkcjonowania uczelni do skutków niżu demograficznego oraz doprecyzowania niektórych rozwiązań w oparciu o doświadczenia z wdrażania nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przeprowadzonej w 2011 r. Na początku artykułu warto zaznaczyć, że w konsultacjach projektu aktywnie brał udział Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP), będący krajową reprezentacją środowiska studenckiego. Od początku procesu legislacyjnego wydał już trzy opinie do opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektów. Zachęcamy do zapoznania się treścią ostatniej opinii, którą można znaleźć na stronie internetowej PSPR. Jedna z najważniejszych zmian zakłada podział na uczelnie o profilu ogólnoakademickim i praktycznym. Te pierwsze zakładają kształcenie połączone z badaniami naukowymi przy założeniu, że ponad połowa programu studiów obejmie zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy. Natomiast uczelnie o profilu praktycznym mają rozwijać umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne dodatkowo ponad połowa programu kształcenia ma opierać się na zajęciach warsztatowych prowadzonych przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. Na chwilę obecną brak informacji o tym kto ma dokonywać podziału uczelni i jakie będą tego konsekwencje.

Kolejną nowością jest propozycja obligatoryjnego zakończenia studiów obroną pracy dyplomowej. Obecnie taki wymóg odnosi się jedynie do studiów II stopnia, natomiast określenie formy zakończenia studiów I stopnia pozostaje w autonomii uczelni. Ta propozycja jest przedmiotem krytyki w opinii PSRP, w której argumentowano na pewną specyfikę części kierunków o charakterze praktycznym, a także niepotrzebne regulowanie tej kwestii na poziomie ustawy. W projekcie przewidziano również definicję pracy dyplomowej, która oprócz pracy pisemnej, może być opublikowanym artykułem, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna. Pewnym novum jest także ogólnopolskie repetytorium prac dyplomowych jako ostateczne narzędzie walki z plagiatami. Ustawodawca zakłada położenie dużego nacisku na kształcenie osób po 25 roku życia. Wprowadza się pojęcie efektów uczenia się – to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. Jeśli projekt Ustawy wejdzie w życie osoby posiadające doświadczenie zawodowe będą mogły zaliczyć część przedmiotów automatycznie. Oczywiście będzie to mogło nastąpić po spełnieniu określonych warunków, natomiast same zasady uznawania efektów uczenia się określi senat uczleni. Warto zaznaczyć, że efekty uczenia się będą mogły zostać uznane osobie, która posiada świadectwo dojrzałości i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie), posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia

lub osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. W nowelizacji ustawy znalazły się również zmiany porządkujące istniejące już przepisy – Dla studentów na pewno pozytywną zmianą będzie uregulowanie ich stosunków z uczelnią za pomocą umowy cywilnoprawnej. Podpisana przez obie strony będzie musiała zawrzeć w sobie nie tylko, jak dotychczas, podstawowe prawa i obowiązki, ale także wykaz i wysokość wszystkich opłat, które uczelnia może pobierać. Zmiana wysokości opłat będzie wymagała podpisana aneksu do umowy. Dodatkowo zawarto zmiany stanowiące, że nie można pobierać innych opłat niż te zawarte w umowie, nie będzie można także ich pobierać przed zawarciem umowy. Dla studentów będzie to zabezpieczenie przed zmianami w cenniku usług edukacyjnych natomiast dla uczleni stanowi to pewne zagrożenie ponieważ musi określić ceny, które nie ulegną zmianie przez cały okres kształcenia studenta. Dodatkowo będzie istniała konieczność, aby wzór umowy znajdował się na stronie internetowej. Zmiany zachodzą również w prowadzeniu monitoringu losów absolwentów. Projekt zakłada odejście od obecnego rozwiązania, które narzucało taki obowiązek na uczelnie, na rzecz ogólnopolskiego systemu monitoringu. Jego obsługa należałaby do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, natomiast źródłem danych miałyby być informacje dotyczące wysokości zarobków, pochodzące z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przy głębszej analizie pojawiają

| 83


STUDENCI

się jednak pewne wątpliwości – z jednej strony opieranie się na uczciwości szkół wyższych wydaje się być naiwne (każda z nich będzie się próbowała przedstawić w jak najlepszym świetle i raczej nie powinno to dziwić), z drugiej rezygnacja z obecnych uczelnianych systemów to zmarnowanie pewnych nakładów w skali kraju. Dodatkowo nowe rozwiązanie będzie pozbawione kompleksowego charakteru (jedynie informacje finansowe). Na powyższe kwestie i zalety wynikające z funkcjonowania obu

systemów równocześnie zwrócił uwagę Parlament Studentów RP. Podsumowując projekt nowelizacjicji Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym po raz kolejny zobowiąże uczlnie wyższe do szybkiego dostosowania się do nowych niekoniecznie korzystnych zmian. Niejednokrotnie można odnieść wrażenie, że ustawodawca próbuje narzucić szkolnictwu wyższemu sztywne ramy zmierzające do poprawy jakości kształcenia zamiast podjąć

bardziej radykalne zmiany zmieniające na przykład system finansowania szkolnictwa wyższego, który dotowałby placówki o wyższym poziomie kształcenia, a zarazem ograniczał liczbę studentów.

Joanna Bereza Dyrektor Juwenaliów UEK’14 Dawid Knara Dyrektor Juwenaliów UEK’14

Wybrano Mentorów UEK 2013 10 stycznia 2014 roku w Hotelu Swing miało miejsce wręczenie statuetek wykładowcom nagrodzonym w projekcie „Mentorzy UEK – plebiscyt na najlepszego prowadzącego”.

W

yróżnienie prowadzących należało do studentów naszej uczelni, to oni w głosowaniu w formie elektronicznej wyłonili swoich faworytów. W tym roku nagrodzenii zostali: t w kategorii Bratnia Dusza – mgr Maciej Cycoń

t w kategorii Kawalarz – mgr Maciej Gnela. Uhonorowanie zwycięzców odbyło się podczas Balu Parlamentarzystyinicjatywy wyjątkowej, skupiającej przy dobrej zabawie niedoścignionych prowadzących oraz przedstawicieli studentów. Tegoroczna edycja imprezy była szczególna, gdyż tematem przewodnim był

motyw z filmu: „The Great Gatsby”. Na parkiecie królowały czarne kolory, pióra i cylindry. Ta niesamowita noc z pewnością pozostanie na długo w naszej pamięci. Wydarzenie nie odbyłoby się bez pracy i zaangażowania dwóch wspaniałych koordynatorek Kamili Tymbarskiejodpowiedzialnej za Mentorów oraz Igi Orzechowskiej organizującej Bal.

Foto: archiwum PSU UEK

t w kategorii Innowator – dr Janusz Stal

t w kategorii Autorytet – dr Artur Pollok

Laureaci w towarzystwie prof. Andrzeja Sokołowskiego, Prorektora UEK ds. Organizacji i Rozwoju i Joanny Berezy, przewodniczacej Parlamentu Studenckiego UEK. Od lewej: dr Artur Pollok, dr Jan Tatar, dr Janusz Stal, prof. Ewa Miklaszewska, mgr Mateusz Folwarski, dr Łukasz Danel

84 | w w w . u e k . k r a k o w . p l


STUDENCI

Gala 15-lecia programu Erasmus w Polsce Kraków, 7 grudnia 2013. To właśnie w ten wyjątkowy, sobotni wieczór członkowie ESN UEK wraz z pracownikami Biura Programów Zagranicznych, Alumnami, Członkami Honorowymi, Erasmusami oraz zaprzyjaźnionymi osobami m.in. z AIESEC czy ESN UJ świętowali jubileusz 10-lecia istnienia sekcji, a zarazem 15-lecia programu Erasmus w Polsce. Aby uczcić to ważne wydarzenie Zarząd ESN UEK z pomocą obecnych, jak i byłych członków sekcji zorganizował wspaniałą Galę.

J

Foto: z archiwum Koła Biura Programów Zagranicznych

ak na Galę przystało i na naszej nie zabrakło zarówno wspomnień, przemówień i podziękowań, jak i szampana oraz przepysznego tortu i udanej zabawy aż do świtu. Część oficjalna to przede wszystkim podziękowania dla wszystkich członków ESN UEK, którzy na przestrzeni tych 10 lat działali w sekcji, ich wspomnienia, motywujące

Gala 10-lecia istnienia ESN UEK

przemówienia i życzenia na przyszłość. Szczególne podziękowania, wraz z bukietami kwiatów, zostały skierowane do Pań z BPZ, które zawsze służą nam pomocą i wsparciem, wszystkich byłych przewodniczących sekcji oraz Członków Honorowych, bez których nasza sekcja nie byłaby tym, czym jest obecnie. Pani Agnieszka Nowak, Kierownik Biura Pro-

gramów Zagranicznych UEK oraz Pani Sylwia Rutkowska, Zastępca Kierownika również skierowały do nas kilka miłych słów oraz podziękowań za dotychczasową współpracę, która według nich była również bardzo owocna. Nasza sekcja rozwija się nie tylko na poziomie lokalnym, ale również ogólnopolskim i międzynarodowym (w grudniu zostaliśmy wyróżnieni tytułem Section in the Spotlight przez ESN International) Na koniec swoich wystąpień obie Panie życzyły nam powodzenia na kolejne 10 lat działalności sekcji i wielu sukcesów. Nie zabrakło także pozdrowień z zagranicy, gdyż część członków i sympatyków ESN UEK, którzy z różnych powodów nie mogli wziąć udziału w Gali, przesłało krótkie filmiki z różnych zakątków świata wraz z gratulacjami i życzeniami udanej zabawy, które wspólnie obejrzeliśmy. Gala 10-lecia ESN UEK była doskonałą okazją do odnowienia starych znajomości, a także zawiązania nowych, gdyż podczas całego wydarzenia nie było widać podziału na starszych i nowych członków, wszyscy wspólnie się bawili, dzielili wspomnieniami i doświadczeniem.

| 85


Trzeba jednak podkreślić, şe obchody 10-lecia sekcji ESN UEK i 15-lecia programu Erasmus w Polsce to nie tylko sobotnia Gala, ale takşe piątkowa konferencja, objęta Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora UEK prof. UEK dr hab. inş. Andrzeja Chochoła. Podczas konferencji poruszono m.in temat nowego projektu Erasmus+ oraz mobilności studentów UEK, o czym opowiedziała Pani Sylwia Rutkowska, Zastępca Kierownika Biura Programów Zagranicznych UEK oraz Pani Dominika Lemler, Koordynator Współpracy Międzynarodowej w BPZ UEK. Waşną częścią konferencji była prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej na grupie powracających z wymian studentów i probleów jakie najczęściej napotykają podczas realizacji projektu Erasmus. Szczególnym gościem konferencji był Marek Sokołowski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia ESN Polska, który podczas swojej prezentacji opowiedział o działalność Stowarzyszenia a takşe realizowanych ogólnopolskich i międzynarodowych projektach.

Foto: z archiwum Koła Biura Programów Zagranicznych

STUDENCI

Gala 10-lecia istnienia ESN UEK

Za sprawą obchodów 10-lecia ESN UEK mieliśmy okazję przekonać się, şe pomimo tego jak wiele osób w ciągu działalności sekcji ESN UEK udzielało się w niej, tak naprawdę wszyscy jeste-

śmy bardzo do siebie podobni i tak samo czerpiemy radość z tego, co robimy.

Marcelina Piotrowska ESN UEK

!

86 | w w w . u e k . k r a k o w . p l


STUDENCI

Zostań poliglotą z AIESEC University! Zawsze chciałes poznać nowy jezyk, ale kursy językowe są zbyt drogie i czasochłonne? Uczenie się słowek na pamieć i wymuszone rozmowy to nie dla Ciebie? Interesują Cię inne kultury? Chciałbyś doświadczyć czegoś nowego?

D

nia 3 marca 2014 roku ruszają 7 tygodniowe warsztaty językowe AIESEC University, prowadzone przez native speakerów z całego świata. A wybór będzie bogaty – angielski, francuski, włoski, hiszpański i rosyjski.

5 języków, 6 lektorów z różnych stron świata, niezwykła intelektualna przygoda i dobra zabawa podczas Language Tours (wspólne wyjścia w ciekawe miejsca Krakowa, aby zastosować język w praktyce) towarzyszących warsztatom gwarantowane! Co więcej każdy

kursant otrzyma certyfikat uczestnictwa, który znacznie może wzbogacić CV. Stereotypowe warsztaty językowe to siedzenie w ławce i słuchanie nauczyciela. Warsztaty AIESEC University nie mają z tym nic wspólnego – naszym głównym założeniem jest nauka języka w praktyce i poprzez wspólną zabawę. Co więcej są w konkurencyjnej, niskiej cenie. Koszt jednej godziny to jedynie 8,50 zł. Trudno o lepszą cenę w Krakowie! Jesteś zainteresowany? Więcej informacji możesz znaleźć na www. learnbyplay.pl.

Czym jest AIESEC? AIESEC to międzynarodowa organizacja studencka, licząca ponad 86 000 członków. AIESEC działa od 64 lat, w ponad 124 krajach i terytoriach, na ok. 2400 uniwersytetach. Organizacja umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału, m.in. dzięki udziałowi w praktykach zagranicznych oraz licznych konferencjach, seminariach i projektach tworzących globalne środowisko edukacyjne. AIESEC pomaga studentom rozwijać wrażliwość kulturową, zdolność aktywnego uczenia się, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczną. Każdy dołączający do Organizacji student bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach którego ma możliwość stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Dawid Bukowski AIESEC University Brand Manager

| 87


STUDENCI

Przedsiębiorczy Studencie! Wygraj 10 tys. zł na rozwój swojego biznesu w konkursie Krakow Business Starter Właśnie ruszył wyjątkowy projekt i konkurs Krakow Business Starter, który pomaga w rozpoczęciu własnego biznesu dając wszelkie potrzebne narzędzia – wiedzę, obsługę księgową i prawną oraz środki finansowe na start. Masz czas do końca marca – wykorzystaj tę szansę! Dla kogo konkurs?

Etapy konkursu

Projekt „Krakow Business Starter” adresowany jest wyłącznie do studentów i absolwentów krakowskich uczelni, którzy myślą o założeniu własnej firmy ale brakuje im narzędzi takich jak wiedza czy pieniądze. Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie – umożliwia młodym ludziom rozwijanie biznesowych umiejętności a także pozyskanie 10 tysięcy złotych na rozwój własnej firmy.

Projekt „Krakow Business Starter” składa się z trzech etapów. W pierwszym z nich, trwającym do końca marca, uczestnicy zgłaszają pomysły na biznes poprzez formularz dostępny na stronie www.inKRK.krakow.pl. Autorzy 25 najlepszych koncepcji wezmą udział w intensywnych szkoleniach z różnych aspektów prowadzania firmy , które przeprowadzą trenerzy przedsiębiorczości oraz praktycy biznesu. W trakcie zbierania zgłoszeń – w połowie marca – odbędzie także konferencja biznesowa z udziałem ciekawych przedsiębiorców z Krakowa, podczas której osoby, które jeszcze nie mają pomysłu na swój biznes, będą mogły się nieco zainspirować.

Organizatorzy projektu Organizatorami projektu są Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Kraków oraz UBS – wiodąca szwajcarska instytucja. Projekt realizowany jest w ramach inicjatywy inKRK! – wspólnego przedsięwzięcia Urzędu Miasta Krakowa oraz krakowskich firm i instytucji, którego celem jest zachęcenie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Krakowem poprzez umożliwienie im m.in. zdobycia doświadczenia zawodowego, udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje czy właśnie rozwinięcia firmy.

Do drugiego etapu organizatorzy wybiorą 10 osób, które przedstawią przed komisją najlepszy biznesplan. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do następnej części projektu będą mogli przez 6 miesięcy bezpłatnie prowadzić swój biznes w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości

Kraków, w którym otrzymają osobowość prawną dla firmy, możliwość wystawiania faktur VAT, pełną obsługę księgową, pomoc prawnika, dostęp do przestrzeni biurowej (np. w AIP UEK – Pawilon A, pokój – 106 lub w AIP Business Link na Mogilskiej 65), pakiet zniżek B2B, dodatkowe szkolenia oraz mentoringi. A to wszystko bez ponoszenia żadnych kosztów! Jednym zadaniem uczestnika przez te sześć miesięcy będzie… rozwijać swój biznes najlepiej, jak potrafi korzystając ze wsparcia AIP Kraków. Po zakończeniu tego etapu maksymalnie trzy najlepiej rokujące start’upy otrzymają granty w wysokości po 10 tysięcy złotych na dalsze prowadzenie biznesu. Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresami www.inKRK.krakow.pl . Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do biura AIP UEK oraz do kontaktu z koordynatorką projektu Kamilą Golec, kamila.golec@przedsiebiorca. pl, tel. 515 061 830

Kontakt z AIP UEK Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Rakowicka 27, Pawilon A, pok. -106 (podziemie, obok baru Pokusa) krakow@przedsiebiorca.pl, tel. (12) 293 54 43 Dyrektor – Sebastian Kolisz sebastian.kolisz@aipkrakow.pl, tel. (+48) 608 340 897 www.aipkrakow.pl www.facebook.com/aip.krakow

Uczestnicy projektu Krakow Business Starter będą mogli bezpłatnie korzystać np. z biura AIP Business Link w Krakowie

88 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Kamila Golec Akademicki Inkubator PrzedsiębiorczościAZS UEK

Ekonomiczne Igrzyska - UEK na sportowo „Ekonomiczne Igrzyska UEK” jest to cykl rozgrywek sportowych organizowanych dla studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ponad 14 dyscyplinach (siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, badminton, pływanie, biegi i inne). Zostały one wymyślone i wprowadzone w życie przez członków Zarządu Klubu Uczelnianego AZS UEK już w 2012 roku.

W

tedy po raz pierwszy studenci mieli szanse rywalizować między sobą w różnych turniejach. Każda z osób uczestniczących w EI zdobywała punkty dla siebie i dla swoich wydziałów. Osoby uczestniczące w rywalizacji z kilku dyscyplin miały szanse walczyć o tytuł Najlepszego Studenta Ekonomicznych Igrzysk UEK. W wydziałowej klasyfikacji generalnej już podwójne prowadzenie zdobył Wydział Zarządzania.

Foto: J. Drej

W tym roku akademickim (20132014) Zarząd AZS UEK postanowił wprowadzić pewne modyfikacje w organizacji igrzysk. Tym razem postanowiono poszerzyć pole rywalizacji i podzielić uczestników na kierunki, a nie na wydziały. „Po dwóch latach mogliśmy się przekonać, że liczba chętnych do rywalizacji sportowej z różnych wydziałów nie jest proporcjonalna, dlatego lepszym

Ekonomiczne Igrzyska - zeszłoroczny turniej siatkówki

90 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

rozwiązaniem będzie klasyfikacja wg kierunków.” – mówi Prezes AZS UEK, Bartosz Wanat.

Kolejną nowością są całoroczne ligi: Liga EI w Halowej Piłce Nożnej oraz Liga EI w Siatkówce kobiet i mężczyzn. Drużyny spotykają się średnio raz w miesiącu, by rozegrać kolejkę ligową. Takich kolejek będzie sześć – od grudnia do czerwca. W piłkarskiej lidze bierze udział 16 drużyn, natomiast w lidze siatkówki kobiet – 5 i mężczyzn – 7 drużyn. Trzeba zauważyć, że drużyny składają się z jednego (maks. dwóch) kierunków, czyli studenci z każdego roku – od młodych z I roku licencjatu, po bardziej doświadczonych z II SUM – mają szansę się zintegrować i razem reprezentować swój kierunek. Do ligowych uczestników dodajmy również zawodników z Ekonomicznych Igrzysk w Badmintonie, w których wzięli udział pracownicy i studenci. W sumie daje nam to pokaźną sumę prawie 300 uczestników Ekonomicznych Igrzysk. A to dopiero początek!


AZS UEK chce dotrzeć do jak największej ilości osób związanych z UEK, wzbudzić w nich ducha rywalizacji i dać szansę na odrobinę ruchu. Co roku dużą popularnością cieszy się konkurencja o dość zaskakującej nazwie „Bieg Śmierci”. Polega on na jak najszybszym dobiegnięciu z parteru na 7 piętro pawilonu F. Póki co rekord wynosi 27,89 s. i należy do Damiana Wtorka. „Bieg Śmierci” jako konkurencja organizowana na koniec rozgrywek jest zazwyczaj wisienką na torcie Ekonomicznych Igrzysk. Ten wspomniany tort jest „konsumowany” podczas Gali Mistrzów Sportu UEK kończącej sezon rozgrywek akademickich (Akademickich Mistrzostw Polski, Akademickich Mistrzostw Małopolski i innych). Wtedy wyłania się Najlepszego Sportowca Roku, Najlepszą Sekcję Roku oraz nagradza się uczestników Ekonomicznych Igrzysk i Najbardziej Usportowiony Kierunek UEK. Ekonomiczne Igrzyska jest to impreza sportowa skierowana również do pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Każdy ma szan-

Foto: Joanna Pindych

AZS UEK

Ekonomiczne Igrzyska - zeszłoroczny turniej siatkówki

sę dołożyć swoją „cegiełkę” do sukcesu swojego kierunku. By bardziej zachęcić pracowników UEK do wzięcia udziału w EI podczas rozgrywek np. badmintona i zawodów narciarskich (14 marca) organizowana jest dla nich osobna klasyfikacja indywidualna. Dobra atmosfera gwarantowana!

AZ SUEK zachęca wszystkich do zgłaszania się do ekonomicznych igrzysk !

Karolina Zarazka V-ce Prezes AZS UEK

Akademickie Mistrzostwa Małopolski według UEK Członkowie AZS UEK, a jest ich ponad 500 rocznie, dzięki swoim umiejętnościom i zdobywanym doświadczeniom mogą reprezentować Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w Akademickich Mistrzostwach Małopolski.

A

kademickie Mistrzostwa Małopolski są to rozgrywki organizowane przez AZS Kraków dla wszystkich uczelni z Małopolski. AMM często są pierwszym etapem rywalizacji o miejsce w gronie uczestników Akademickich Mistrzostw Polski, czyli rozgrywek akademickich o randze ogólnopolskiej. Znakomity sezon mają zawodnicy sekcji tenisa stołowego zajmujący I miejsce w klasyfikacji generalnej , stracili w

sumie tylko 3 sety, panie zajmują 3 miejsce. Siatkarze awansowali do „finałowej czwórki” AMM z pierwszego miejsca w grupie i mają szanse na podium. Koszykarki pomimo utrudnień na boisku wciąż mają szanse na dobrą lokatę w finale AMM. Nasze pływaczki w drugim rzucie AMM zajęły wysokie drugie miejsce, dzięki czemu w klasyfikacji generalnej zajmują 5 lokatę wśród małopolskich uczelni. Należy wspomnieć również o zawodnikach z sekcji judo, którzy to po I rzucie zawodów zajmują drugie miej-

sce. Niedawno rozpoczął się sezon dla narciarzy i snowboardzistów. Ci z kolei standardowo utrzymują się w pierwszej trójce najlepszych narciarskich drużyn Małopolski, natomiast panowie i panie z sekcji snowboardu zajmują IV lokatę. Wszystkim sportowcom życzymy powodzenia i siły w dalszych rozgrywkach!

Karolina Zarazka V-ce Prezes AZS UEK | 91


AZS UEK

Andrzej Gąsienica-Daniel - student, który bryluje na stoku Początek roku to dla większości studentów czas intensywnej nauki oraz przygotowań do sesji. Okres wzmożonej pracy przeżywa również Andrzej Gąsienica- Daniel. Zakopiańczyk o sukcesy walczy jednak nie tylko w uczelnianych salach, ale również na górskich stokach, zamiast książek i notatek wykorzystując deskę snowboardową.

A

ndrzej Gąsienica- Daniel swoją przygodę ze snowboardem rozpoczął w wieku 12 lat. Jest absolwentem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, która poszczycić może się wychowaniem mistrzów sportów zimowych w postaci Justyny Kowalczyk, Kamila Stocha czy Jagny Marczułajtis. Snowboardzista występuje w barwach klubu AZS Zakopane. W zawodach akademickich reprezentuje z kolei Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, jako student V roku na kierunku Zarządzanie i Marketing w hotelarstwie i gastronomii. Zawodnik jest wielokrotnym reprezen-

tantem AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie . Dwukrotnie zdobywał złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski w Snowboardzie. Tegoroczne zmagania akademickie również rozpoczął od sukcesuzwyciężył w pierwszej edycji Akademickich Mistrzostw Małopolski w snowboardowym gigancie, która 7 stycznia odbyła się w Kluszkowcach. Snowboarder z Zakopanego jest multimedalistą Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, a także medalistą Mistrzostw Włoch, Ukrainy i Bułgarii.

W sportowym CV Andrzeja Gąsienicy- Daniela znajdziemy czterokrotny udział w Akademickich Mistrzostw Świata (Uniwersjada – Turyn’ 07, Charbin’09, Erzurum’11, Trentino’13). Zawodnik dwukrotnie reprezentował również Polskę podczas Mistrzostwa Świata Juniorów. W sezonie 2012/2013 z powodzeniem startował w Pucharze Europy Seniorów, trzykrotnie zajmując piąte miejsce. Dobre występy zaowocowały siódmą pozycją w posezonowej klasyfikacji generalnej. W obecnym sezonie zajął 26. miejsce w zawodach Pucharu Świata w slalomie równoległym. Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dokonał tej sztuki w Bad Gastein w Austrii. Jest to spore osiągnięcie, gdyż od wielu lat żadnemu reprezentantowi Polski nie udało się awansować do finałowej „32”. Aktualnie jest pierwszym Polakiem na liście Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, plasuje się na 43. miejscu. Zawodnik do końca walczył o kwalifikacje olimpijską. Ostatecznie zgromadzona przez niego liczba punktów w klasyfikacji generalnej nie wystarczyła, aby znaleźć się w polskiej kadrze na Olimpiadę w Soczi.

Foto: archiwu Andrzeja Gąsienicy-Daniela

Andrzej Gąsienica- Daniel dwa razy w ciągu swojej kariery został nagrodzony Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. Sukcesy zauważono oraz doceniono również w środowisku akademickim- dwukrotnie uhonorowany został statuetką sportowca roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

92 | w w w . u e k . k r a k o w . p l

Klub Uczelniany AZS UEK trzyma kciuki za swojego reprezentanta i życzy sukcesów zarówno na górskich stokach, jak i podczas zbliżającej się sesji.

Martyna Ochwat Akademicki Związek Sportowy UEK


AZS UEK

Paweł Palichleb - narciarz, freestylowiec, student UEK

N

azywam się Paweł Palichleb... – od tych słów rozpoczyna się krótka historia studenta UEK zamieszczona na jego fotoblogu. Skromny, nie wychodzi przed szereg – chyba, że akurat jedzie na nartach i jest szybszy, lepiej skacze, ląduje, a w powietrzu wykonuje zadziwiające ewolucje. Wydaje się, że nie wiele trzeba – wystarczy mieć rodziców, którzy postawią nas na nartach w wieku lat dwóch, a potem mieć gumowe kości i nie lękać się nadmiernej wysokości.

trzecie miejsce wśród juniorów na Polish Freeskiing Open oraz udział w cyklu The North Face Ski Challenge. Wygrał Polish Freeride Open – zawody o wysokim prestiżu. Sezony 2012 i 2013 były dla niego szczególnie dobre, bo zdobył klasę mistrzowską zajmując trzecią lokatę na Mistrzostwach Polski Big Air oraz wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów zajmując 34 miejsce.

Próby liczenia „wyskakanych” przez Pawła sukcesów byłyby ciężkie i niemiarodajne. On sam najchętniej wspomina Movement Young Blood Contest na Gubałówce,

Karolina Zarazka V-ce Prezes AZS UEK

Foto: Darek Orlicz

Paweł zaczynał jeszcze w czasach, gdy szkółka narciarska oznaczała naukę skręca-

nia, co dzisiaj takie oczywiste nie jest, dlatego nie należy się dziwić, kiedy zobaczymy Pawła w racingowym stroju, rywalizującego w finałowych przejazdach Akademickich Mistrzostw Polski. Wstydu nie ma, bo chwile wcześniej wrócił z jakiejś zapierającej dech wyprawy freerid’owej albo (nie przez przypadek) wygrał zawody freestyle’owe. W takiej konkurencji podbija świat narciarstwa będąc w kadrze narodowej.

| 93s t n e d u t S

4


Partnerzy UEK