Page 1

Dr M. Andrzejewski nt. toksycznych opcji walutowych

Wybitni absolwenci UEK nagrodzeni

Integracja na stoku

s. 8

s. 32

s. 6

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dzień Otwarty

ISSN 1689-7757 Nr 3 (28) marzec 2009

s. 4


W numerze: Słowo Rektora

3

WYDARZENIA Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Dr Andrzejwski nt. toksycznych opcji walutowych Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym Bal w odcieniu blue From GAP to BOMBAJ… Integracja na stoku

4 6 11 27 27 32

NAGRODY Nagrody „Laury Magellana” dla wybitnych absolwentów UEK Prof. Mateusz Pipień dyrektorem Instytutu Ekonomicznego NBP Dyplom honorowy dla dr. Piotra Buły Nominacje profesorskie dla prof. Jadwigi Szostak-Kot i prof. Marka Lisińskiego

8 10 10 10

WARTO WIEDZIEĆ Założenia systemu jakości kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie IncuBIT.pl – uzależnieni od innowacji! Praktyka w Sekcji Promocji UEK

12 16 17

KATEDRALNY SHOW

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Katedra Marketingu

Redakcja: Małgorzata Strakowska-Szczurek

NASZE PASJE

Skład i opracowanie graficzne: Bartosz Banasik

STUDENCI

Zdjęcia: Rafał Cygan Druk: DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków ISSN 1689-7757 Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Nakład: 2500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

2

18

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Studia w języku angielskim

20

AKTUALNOŚCI Noga z gazu, czyli nowy „taryfikator mandatów karnych” Piszą o nas

Herbata – napar i coś niewidzialnego dla oka

W parlamentarnym skrócie Europa w obiektywie – konkurs fotograficzny Discover Europe 2009 już ruszył! Lwowskie seminarium międzynarodowe

21 21

22

24 25 26

SPORT Siatkarki Uniwersytetu Ekonomicznego w grze o awans do I ligi Piłkarze nożni UEK Mistrzami Polski Sukcesy na deskach XXIV Zimowa Uniwersjada

28 28 29 29

ZAPOWIEDZI III Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia Dni Integracji Dzień Otwarty Zamiejscowego Wydziału Regionalnego UEK w Dębicy V Kongres MBA

30 30 30 31


Szanowni Państwo, chyba nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że wobec nasilającej się konkurencji na rynku edukacji wyższej, rosnących wymagań, przy równoczesnym ilościowym spadku kandydatów na studia, bezwzględny priorytet w działaniach kierownictwa Uczelni musi stanowić konsekwentne dążenie do polepszenia jakości kształcenia i efektywności studiowania. Odnotowana wysoka frekwencja tegorocznych maturzystów na zorganizowanym niedawno Dniu Otwartym UEK pozwala żywić nadzieję, że podczas najbliższej rekrutacji nasza Uczelnia nie odczuje w stopniu znaczącym skutków pogłębiającego się od kilku lat niżu demograficznego. Nie możemy jednak zapominać, że głównym czynnikiem naszego sukcesu zawsze będzie wysoka wartość Uczelni, wynikająca w dużej mierze z atrakcyjności oferty dydaktycznej, ale nade wszystko – z wysokiej jakości kształcenia. Pomnażajmy zatem wspólnym działaniem materialny i niematerialny kapitał Uczelni, jej pozytywny wizerunek. Osiągnięcie znaczących efektów w tej dziedzinie wymaga podjęcia wielu nowych przedsięwzięć oraz zaangażowania, praktycznie biorąc, wszystkich pracowników i studentów Uczelni. W celu programowania, koordynacji, a w części także bezpośredniej realizacji tych działań, w październiku ub.r. – o czym była już wzmianka na łamach „Kuriera” – powołałem Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia wraz z odpowiednim biurem. W niniejszym wydaniu gazety publikujemy artykuł prof. Jana W. Wiktora, który przyjął tę niewątpliwie trudną funkcję i związane z nią zadania. Prezentowany tekst zawiera propozycje założeń programowo-organizacyjnych systemu jakości kształcenia na naszej Uczelni, ukazuje złożoność zadania, przed którym stoimy wszyscy – i pracownicy, i studenci. Pospołu bowiem stanowić mamy o koniecznych zmianach i wspólnie realizować będziemy zadania zmierzające do realizacji wyznaczonego celu. Zachęcam Państwa do lektury artykułu. Dołóżmy wszelkich starań, by powzięte zamierzenia, o których pisze m.in. prof. Wiktor, zostały zrealizowane. Niech mi będzie wolno życzyć tego Państwu w przedświątecznym okresie wraz z życzeniami Wesołego Alleluja i wszelkich dobrodziejstw w tym niecodziennym czasie. Niech nowe zawsze dla nas znaczy lepsze!

prof. Roman Niestrój Rektor UEK

3


Wydarzenia

Uroczystego otwarcia Dnia Otwartego dokonali prof. Roman Niestrój – Rektor UEK i prof. Andrzej Chochół – Prorektor ds. Studenckich

Jak zwykle najbardziej oblegane było stoisko Rekrutacja

Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 6 marca br. nasza Uczelnia po raz kolejny otwarła podwoje, by zaprezentować swoją ofertę edukacyjną. Na młodzież, która odwiedziła w tym dniu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, czekało wiele atrakcji. Występ chóru „Dominanta”, spotkanie z prof. Jerzym Hausnerem, wykłady otwarte, pokaz tańca nowoczesnego, tai-chi i sekcji capoeira, wycieczki po kampusie – to tylko niektóre z nich. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali prof. Roman Niestrój – Rektor UEK i prof. Andrzej Chochół – Prorektor ds. Studenckich. Inaugurując Dzień Otwarty, pokrótce przed-

stawili historię Uczelni, jej ofertę, strukturę i korzyści wynikające ze studiowania właśnie u nas. Licznie przybyli uczniowie szkół średnich i studenci stojący przed wyborem studiów drugiego stopnia mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z ofertą dydaktyczną krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i zorientowania się co do perspektyw, jakie daje ukończenie poszczególnych kierunków studiów czy specjalności. Młodzi ludzie, chcący ubiegać się o przyjęcie na studia, poznali zasady rekrutacji obowiązujące w roku akademickim 2009/2010, znaleźli odpowiedzi na kluczowe dla nich pytania: jak

Uczelniany chór „Dominanta” wystąpił z utworami ABBY

4 4

przebiega proces kwalifikacyjny? jakie przedmioty obejmuje postępowanie kwalifikacyjne? w jaki sposób oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane będą na punkty? jakie dokumenty należy przygotować, gdzie i w jakim terminie je złożyć. Uczestnicząc w zorganizowanych wycieczkach po kampusie Uczelni, uczestnicy Dnia Otwartego poznali jej bazę materialno-dydaktyczną. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi i rozmowom z przedstawicielami największej polskiej uczelni ekonomicznej, jej studentami i pracownikami, członkami organizacji studenckich i kół naukowych wszyscy zainteresowani poznali warunki, przebieg i rodzaje studiów, ofertę praktyk, staży i studiów zagranicznych w uczelniach partnerskich, szanse i perspektywy absolwentów UEK, możliwości realizowania kariery zawodowej po zakończeniu studiów. Dzięki uczestnictwu w zaplanowanych na ten dzień prezentacjach i wykładach otwartych (m.in. Nurkowanie jako motywacja turystyki, Tendencje rozwoju w opakowalnictwie, Ewolucja w podejściu do zapewnienia jakości na przykładzie branży żywnościowej, Ekologia – moda czy konieczność?) przybyła na Dzień Otwarty UEK młodzież mogła poczuć namiastkę studenckiego życia jeszcze przed oficjalnym wpisem na listę studentów.

Jedna z atrakcji imprezy – pokaz tai-chi


Wydarzenia

Chętnie oglądano przygotowane prezentacje

Uczestnicy Dnia Otwartego mogli się spotkać z wyjątkowym gościem VIP-GAP

Iwona Królikowska z Robczyc Chodzę do klasy matematyczno-informatycznej. Zastanawiając się nad wyborem uczelni, doszłam do wniosku, że najbardziej odpowiada mi Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, gdyż ma najciekawsze kierunki. Najbardziej interesują mnie Finanse i rachunkowość oraz Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Nasza klasa wyjeżdża na dni otwarte uczelni technicznych – w zeszłym roku byłam na AGH, ale nie znalazłam tam nic dla siebie, dlatego zdecydowałam się na Waszą Uczelnię. Bardzo się cieszę z przyjazdu na Dzień Otwarty, gdyż dowiedziałam się tu wszystkiego o interesujących mnie kierunkach. Bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie zaangażowanie studentów w udzielanie nam informacji, widać ich ogromny udział w przygotowanie imprezy.

Michał Prosajło Przyjechałem z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Moim zdaniem Dzień Otwarty jest przygotowany na bardzo wysokim poziomie, wszystko jest jasno i klarownie przedstawione. Interesuje mnie strategia rozwoju miasta i projektowanie. Wybieram się więc na Gospodarkę przestrzenną. Biorę także pod uwagę Gospodarkę i administrację publiczną. Myślę, że po ich skończeniu mogę mieć w przyszłości dobrą pracę. O wyborze tej uczelni zdecydowało także to, że Państwo kładziecie duży nacisk na nauczanie języków obcych. Ważny jest dla mnie też wysoki poziom uczelni. Aktywna promocja Dnia Otwartego zapewniła dużą frekwencję

Nie brakowało oryginalnych pomysłów na promocję kierunków

Przygotowane atrakcje kusiły nie tylko maturzystów

5 5


Wydarzenia

„Toksyczne” opcje walutowe

W Polsce trwa dyskusja nad problemem tzw. toksycznych opcji walutowych, które potęgują kryzys finansowy w naszym kraju. Należy podkreślić, że zjawisko to wymaga ujęcia w szerszej perspektywie i nie powinno być rozpatrywane tylko i wyłącznie na gruncie prawa. Problem ten należy rozważać przede wszystkim w kontekście zdarzeń gospodarczych w ujęciu mikro- i makroekonomicznym, mających miejsce nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. W dniu 7 lutego 2009 roku został opublikowany na portalu internetowym „Pulsu Biznesu” (pb.pl) raport pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr. Mariusza Andrzejewskiego, pt. „Anatomia i mechanizm działania wirusa wywołującego kryzys finansowy w Polsce, czyli rzecz o asymetrycznych, złożonych instrumentach pochodnych w ujęciu mikro- i makroekonomicznym – wyniki badań naukowych” (dziś także dostępny na www.uek.krakow.pl/aktualności), w którym zostały zawarte hipotezy mówiące o istnieniu mechanizmu makroekonomicznej spekulacji. W ostatnich dniach jeden z największych banków inwestycyjnych przyznał się do działań spekulacyjnych na polskim złotym, co częściowo pozwala na pozytywną weryfikację tez zawartych w opracowaniu. O treści raportu dr. M. Andrzejewskiego informowały między innymi: „Rzeczpospolita”, „Wprost”, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik”.

6 6

W piątek 27 lutego, o godz. 13.00, w sali muzealnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się seminarium na temat tzw. toksycznych opcji walutowych. Podczas spotkania dr Mariusz Andrzejewski z Katedry Rachunkowości Finansowej UEK – autor badań praktycznych nad toksycznymi opcjami walutowymi – przedstawił wyniki dotychczasowych analiz z tego zakresu, jak również poddał pod dyskusję propozycję rozwiązania tego problemu w skali makroekonomii, w gospodarce polskiej. Przedstawiony przez autora algorytm jest próbą rozwiązania problemu toksycznych opcji walutowych w naszym kraju. Tekst dr Mariusza Andrzejewskiego oraz zawarte w nim propozycje stanowią przyczynek do dyskusji nad tym ważnym dla naszego kraju problemem. Raport składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej opisana jest struktura asymetrycznych, złożonych instrumentów pochodnych, które zostały określone mianem wirusa AZIP. W drugiej części opisany jest mechanizm makroekonomicznej spekulacji, który za pomocą wirusa AZIP pozwala na transfer ogromnych kwot środków pieniężnych z naszego kraju. Szacunki dokonane na podstawie danych źródłowych z zaledwie kilku spółek pozwalają stwierdzić, że przy założeniu zarażenia wirusem AZIP tylko 1000 spółek, przy kursie 4,6 zł za 1 euro, kwota ta może wynieść nawet 40 mld zł. Wielkości te uzasadniały potrzebę jak najszybszego ujawnienia wyników badań, gdyż w przypadku potwierdzenia się hipotez zawartych w tym opracowaniu, jak również szacunków co do ilości firm posiadających „toksyczne” opcje walutowe w Polsce, skala zjawiska może stanowić poważne zagrożenie dla funkcjonowania całej naszej gospodarki. Wyniki badań zawartych w raporcie dr. M. Andrzejewskiego zostały potwierdzone w opracowaniu dr. Pawła Karkowskiego pt. „Analiza ryzyka w polskim sektorze bankowym w związku

z wystąpieniem problemu tzw. toksycznych instrumentów pochodnych”(GreenCapital. pl sp. z o.o., 16 lutego 2009 r.), który dokonał analizy zjawisk w ujęciu mikroekonomicznym na próbie składającej się z 92 spółek. Opracowanie to również było przedmiotem dyskusji w mediach, toczących się w ostatnich dniach w naszym kraju (między innymi w „Dzienniku” i TVN CNBC). Polscy eksporterzy, w latach 2006 – sierpień 2008, zmagali się z ogromnymi kłopotami, które spowodowane były ciągłym umacnianiem się złotego w stosunku do euro. Wiele z nich postanowiło się zabezpieczać przed stratami wynikającymi z niekorzystnego dla nich kursu EUR/PLN. Chcąc się skutecznie zabezpieczyć, eksporterzy zawarli z bankami umowy ramowe, na podstawie których w przyszłości mogły być zawierane konkretne transakcje zabezpieczające. Najczęściej to członkowie zarządów podpisywali umowy ramowe, a konkretne transakcje zawierali ich pracownicy, wyznaczeni jako pełnomocnicy. Dziś już wiadomo, że przedsiębiorcy decydujący się na tego typu umowy sądzili, że zawierają porozumienia z bankami, które


Wydarzenia

miały ich przedsiębiorstwa tylko i wyłącznie zabezpieczać przed ryzykiem kursowym. W większości zbadanych przypadków nie mieli oni natomiast świadomości, że ich firmy są narażone na działania spekulacyjne, także w ujęciu makroekonomicznym. W ten sposób stali się oni elementami mechanizmu międzynarodowej makroekonomicznej spekulacji. Przedsiębiorcy nie wiedzieli bowiem, że proponowane im przez działające w Polsce banki „toksyczne” opcje walutowe w większości przypadków pochodzą od zagranicznych instytucji finansowych, które są na tyle mocne kapitałowo, że mogą wpływać na kurs złotego w stosunku do euro. Dziś wiemy, że taka sytuacja ma miejsce na rynkach walutowych, a zatem ujawnienie tego mechanizmu było zasadne. Dokładny opis struktury zastosowanych asymetrycznych, złożonych instrumentów pochodnych został zawarty w pierwszej części raportu, a w drugiej znalazły się hipotezy mówiące o istnieniu międzynarodowej makroekonomicznej spekulacji. Na podstawie umów ramowych istnieje możliwość zawierania różnego rodzaju transakcji. Dla eksporterów sens ekonomiczny ma transakcja polegająca na nabyciu opcji PUT. Takie nabycie wiąże się z koniecznością zapłacenia ceny, która wynosi najczęściej kilka procent wartości nominału danej opcji. Jeżeli cena ta wynosi 1,2 lub 3%, to można ją uznać za atrakcyjną, jednak cena w wysokości powyżej 5% może budzić uzasadnioną niechęć do nabywania jej przez eksporterów. Polscy eksporterzy niechętnie korzystali z tego zabezpieczenia właśnie ze względu na wysokie ceny tego typu opcji. Przedstawiciele banków proponowali zatem asymetryczny, złożony instrument pochodny, którego podstawową zaletą miało być to, że firmy nie płaciły za niego. W zbadanych przypadkach taki instrument składał się najczęściej z opcji PUT o nominale np. 100 000 euro i opcji CALL, ale o nominale dwa razy wyższym, czyli 200 000 euro. Ponadto, najczęściej w przypadku opcji PUT ustalone były bariery, po przekroczeniu których opcja się wyłączała i eksporter nie mógł w pełni wykorzystać danego zabezpieczenia, co ograniczało ewentualne straty banku. Jednak nie spotkano się z barierą dla opcji CALL, która w związku z powyższym niosła ze sobą ryzyko poniesienia nieograniczonej straty dla eksportera. Tego typu opcja CALL, rozpatrywana osobno, nie ma sensu ekonomicznego dla eksportera. Natomiast ukryta w strukturze, razem z opcją PUT, przy prognozach mówiących o trendach umacniających wartość złotego, wydawała się być instrumentem zabezpieczającym, jednak stanowiła zagrożenie poniesienia nieograniczonej straty przez eksportera. Należy podkreślić, że asymetryczny, złożony instrument

pochodny o takiej strukturze (anatomii) jest instrumentem spekulacyjnym, a nie zabezpieczającym. Przedmiotem dzisiejszego sporu pomiędzy eksporterami a bankami jest to, że w większości przypadków w tego typu transakcjach przedsiębiorcy byli przekonani, że ich pracownicy zawierają z bankiem transakcje zabezpieczające, a banki będące źródłem tego typu instrumentów ewidentnie spekulowały. Natomiast banki, które działają w Polsce, a które były jedynie pośrednikami w plasowaniu tego typu instrumentów pochodnych wśród naszych eksporterów, zarabiały na uzyskiwanych w ten sposób prowizjach. Należy dodać, że zagraniczne banki inwestycyjne, które w większości są źródłem tego typu asymetrycznych, złożonych instrumentów pochodnych, nasiliły działania, poprzez banki działające w Polsce, w celu uplasowania u naszych eksporterów jak największej ilości takich „toksycznych” opcji walutowych w lipcu i sierpniu 2008 roku. Zaraz po tym,

Mariusz Andrzejewski doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident. Zakres zainteresowań: Finanse przedsiębiorstw, System podatkowy, Rynek kapitałowy (giełda, IPO, nadzór właścicielski). Wykształcenie: Ukończone 3 fakultety w systemie studiów dziennych: 1990–1995 – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, mgr inż. automatyki i robotyki; 1993–1996 – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania, mgr rachunkowości; 1995–1997 – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, mgr inż. Informatyki (w trakcie studiów był trzykrotnie stypendystą Ministra Edukacji Narodowej); 1995–1998 – studia doktoranckie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie; 2001 – doktorat z zakresu nauk ekonomicznych (opublikowany przez PWN w 2002 roku pt. „Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe”).

w wyniku międzynarodowej makroekonomicznej spekulacji, odwróciły one trend złotówki z umacniającego się na słabnący i w ten sposób tysiące polskich firm eksportujących znalazło się w „pułapce spekulacyjnej”. Dane statystyczne zawarte w opracowaniu dr. Pawła Karkowskiego oraz przyznanie się do spekulacji na polskim złotym przez jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie stanowią przesłankę, która potwierdza możliwość zorganizowanego działania zagranicznych instytucji finansowych w skali naszej gospodarki. Działania te najprawdopodobniej doprowadziły do wdrożenia w życie w naszej gospodarce międzynarodowej makroekonomicznej spekulacji, przy zastosowaniu wirusa AZIP, który to mechanizm pozwala na wypływ miliardów złotych z naszego kraju. Mając dobrze zdiagnozowany stan faktyczny tego zjawiska, należy zadać pytanie: Jakie jest rozwiązanie tego problemu na gruncie zasad i metod stosowanych w ekonomii? n

Przebieg pracy zawodowej i zdobyte doświadczenia: Od 01.10.1996 – asystent w Katedrze Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie; od 01.10.1997 do 30.09.2003 – asystent w Katedrze Zarządzania Finansami na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej; od 01.10.2000 do 28.02.2001 przewodniczący Rady Nadzorczej w Krakowskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego Sp. z o.o.; od 01.10.2001 – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; od 01.2000 do 08.2003 – członek zarządu TBS „Złocień” Sp. z o.o.; od 21.02.2004 – kierownik Katedry Bankowości i Finansów w WSBiF w Bielsku-Białej, od 25.04.2005 do 21.12.2005 – Prezes Zarządu Altair Sp. z o.o.; od 22.12.2005 do 12.04.2006 – wiceminister finansów w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza; od maja 2006 do stycznia 2008 – członek Rady Nadzorczej KK Zabrze SA; od czerwca 2006 do listopada 2007 – członek Rady Nadzorczej Z.Ch. Alwernia SA; od stycznia 2007 do września 2008 – Przewodniczący Rady Nadzorczej w Północ Nieruchomości SA (spółka notowana na New Connect); od lutego 2007 do września 2008 – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PolRest SA (spółka notowana na GPW); od stycznia 2008 do września 2008 – przewodniczący Rady Nadzorczej Media Nieruchomości SA; od września 2008 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Interfin Sp. z o.o.; od września 2008 – doradca zarządu w Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o.; Arbiter Sądu Polubownego przy KNF; Senator UEK.

7 7


Nagrody

Nagrody „Laury Magellana” dla wybitnych absolwentów UEK

Spojrzeć poza horyzont i dać innym przykład

Prof. Roman Niestrój i Borys Skraba wręczają Laur Magellana za Całokształt Sobiesławowi Zasadzie Magellan zmienił handlowy obraz świata udowadniając, że istnieje alternatywny szlak morski do Indii, jeśli kulę ziemską opłynie się dookoła. Kim są współcześni Magellanowie? Czy są wśród nas? Odpowiedź na to pytanie udzielił unikalny w skali Polski konkurs „Laury Magellana”, zorganizowany przez Korporację Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Propagowanie postawy niezłomnej i działania z wizją to misja konkursu, ponieważ oprócz wiedzy i doświadczenia to wizja i charakter kształtuje rynkowego zwycięzcę. Jak mówią organizatorzy, w polskim charakterze często uderza – na tle innych narodów czy krajów – brak dumy z osiągnięć. Ale, będąc takimi samymi ludźmi jak Francuzi, Niemcy czy Szwedzi, możemy również osiągać bardzo dużo. Najczęściej brakuje wiary we własne możliwości i konsekwencji w działaniu. – Szukanie i nagradzanie współczesnych Magellanów wśród osób, które ukończyły UEK ma głęboki sens. Aby coś osiągnąć w życiu, aby coś naprawdę zmienić, aby stać się rynkowym liderem czy wręcz twórcą nowego rynku – trzeba samozaparcia, wytrwałości i wizji – opowiada

8 8

dyrektor konkursu i prezes Korporacji, Borys Skraba – Właśnie na takich charakterach musi opierać się gospodarka i społeczeństwo. Dlatego publiczne wyróżnianie takich przykładów może być inspiracją dla tych, którzy się wahają, stoją na rozdrożu. Korporacja AE postanowiła promować te wartości, które notabene stoją u podstaw tej organizacji absolwenckiej. Celem było dotarcie do ludzi, którzy opuszczając mury Uniwersytetu, dokonują rzeczy – jak na swoją miarę – wielkich. Utworzono 4 kategorie skierowane do absolwentów UEK, w tym: Debiut Roku (dla osób do 30. roku życia), Menedżer Roku (dla osób powyżej 30. roku życia), Osiągnięcie Pozazawodowe – dla tych, których talenty i charakter ujawniły się w działalności niezarobkowej, oraz Nagroda za Całokształt. Główną kategorią konkursową był – niezwiązany z UEK – Fenomen Roku, tj. zjawisko czy trend, które zachodząc w 2008 roku – w ocenie jurorów i głosujących – mają i będą miały największy pozytywny wpływ na gospodarkę lub społeczeństwo. Honorowe patronaty nad konkursem objęli: prof. Roman Niestrój – Rektor UEK, oraz prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa.

Jury Konkursu składało się z osób, z których każda z nich reprezentowała pewien aspekt oceny miary bycia Magellanem. Rolą Jury była bowiem ocena ponad 40 zgłoszonych kandydatur i nominowanie po kilka osób w każdej z kategorii. Do jury, oprócz Rektora UEK, reprezentującego Alma Mater, i Bartosza Jacyny (Korporacja AE), trafili: prof. Dariusz Rosati (europarlamentarzysta, były minister spraw zagranicznych i były członek Rady Polityki Pieniężnej), Jerzy Mazgaj (znany przedsiębiorca, związany z Almą Market, Paradise Group i Vistulą), Paweł Polok (HP), prof. Jacek Majchrowski, znany polarnik, podróżnik i przedsiębiorca Marek Kamiński oraz publicysta ekonomiczny Witold Gadomski. Na czele jury stanął Artur Waliszewski, szef polskiego oddziału Google, absolwent UEK, przez branżowców uznawany za eksperta numer jeden w dziedzinie internetu w Polsce. To on poprowadził obrady jury w połowie stycznia br. – Niełatwo znaleźć współczesnych Magellanów. Dzisiaj nie ma wyzwań tej klasy jak w czasach Magellana. Ryzyko było wówczas dużo większe i mogło kosztować życie. Teraz na szczęście mamy łatwiej – ocenia przewodniczący jury, Artur Waliszewski. – W konkursie było wielu kandydatów, których osiągnięcia są bezdyskusyjne. Docenialiśmy osoby odważne, wyznaczające trendy i posiadające niestandardowy pomysł. Wybór spośród nominowanych, komu przyznać Laury w poszczególnych kategoriach, dokonał się poprzez tajne, internetowe głosowanie członków Korporacji, których jest ponad 120. Punktem kulminacyjnym konkursu była Gala Laurów Magellana, która odbyła się 6 lutego 2009 r. w Hotelu Andel’s w Krakowie. Podczas uroczystości, prowadzonej przez znanego dziennikarza ekonomicznego ze stacji TVN CNBC, Roberta Stanilewicza, jurorzy wręczyli nominacje i nagrody w obecno-

Sobiesław Zasada – laureat Lauru Magellana za Całokształt. W tle prof. Roman Niestrój


Nagrody

Zdjęcie zbiorowe zwycięzców i jury Laurów Magellana 2008. Od lewej: Artur Waliszewski, Paweł Polok, Witold Gadomski, Monika Piątkowska, Rafał Brzoska, Łukasz Salwarowski, Łukasz Skalik, Sobiesław Zasada, Henryk Siodmok, Tomasz Plasa. ści prawie dwustu osób, głównie związanych z krakowskim i warszawskim biznesem. Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali: - Debiut Roku – Łukasz Skalik (l. 28), który współtworzył największą polska telewizję internetową WP.tv; - Menedżer Roku – Rafał Brzoska (l. 32), założyciel i szef firmy InPost, za skuteczne łamanie monopolu Poczty Polskiej, dzięki czemu rodzi się konkurencja na rynku lekkich przesyłek pocztowych; - Osiągnięcie Pozazawodowe Roku – Łukasz Salwarowski (l. 32) za pomysł i zorganizowanie ogólnopolskiej kampanii Lokal bez Papierosa w ramach Stowarzyszenia „Manko”; - Nagroda za Całokształt – Sobiesław Zasada, znany polski rajdowiec i przedsiębiorca, który wprowadził na polski rynek samochody Mercedesa, a następnie stworzył Grupę Zasada. Fenomenem Roku zostało – wg głosowania korporantów – zjawisko masowości i skutecznego działania mechanizmu 1% podatku dla NGO. Konkurs i jego gala zebrały bardzo dobre recenzje, a przedstawiciele organizatora – Korporacji AE – nie ukrywali dumy i zadowolenia. – Realizacja tego konkursu równolegle do naszych codziennych obowiązków zawodowych i rodzinnych była bardzo trudna – przyznaje Edyta Jaworska, szefowa gali konkursu. – Z drugiej strony dało to nam niesamowitą satysfakcję. Osobiście miałam okazję rozwinąć parę umiejętności równolegle do moich doświadczeń zawodowych, i to bardzo szybko. To zaprocentuje. – Ten konkurs to krok milowy dla samej Korporacji – mówi Bartosz Jacyna, sekretarz jury fot. Biuro Konkursu Laury Magellana

i współzałożyciel Korporacji. – Po 8 latach jej rozwijania dzisiaj mogę powiedzieć, że to już nie spontaniczna szarża – to już poważna instytucja. Idea bieżącego rozwijania kontaktów, wymiany wiedzy i kompetencji zaczyna procentować – tylko dlatego realizacja tego Konkursu była w ogóle możliwa. Tworząc silne środowisko o wspólnych korzeniach, można więcej zrobić i osiągnąć. Uniwersytet Ekonomiczny również ma powody do zadowolenia. Sam konkurs jest dobrą okazją do budowania wizerunku i rozszerzania kontaktów pomiędzy uczelnią a jej absolwentami. – Mając tak zorganizowanych absolwentów, można być dumnym. My jako uczelnia możemy dać narzędzia, ale takie inicjatywy wspierają również charakter – mówi prof. Roman Niestrój, Rektor UEK. – Na zaproszenie do Jury zareagowałem od razu. Najlepszą cenzurkę

Konkurs otrzymał od Witolda Gadomskiego. Powiedział on, że – wg jego badań, jakie prowadził nad uczelniami w Polsce w kontekście ich relacji z absolwentami – jest to najlepsza inicjatywa absolwencka, z jaką się do tej pory spotkał! Organizatorzy podkreślali, że nie do przecenienia jest udział NZS UEK. Ta organizacja studencka zaoferowała operacyjne wsparcie właśnie w tych obszarach, w których korporantom brakowało możliwości, czasu i energii. Według zapowiedzi Korporacji AE konkurs Laury Magellana ma być realizowany corocznie. Już w tydzień po gali odbyło się spotkanie organizacyjne następnej edycji. Więcej informacji: www.laurymagellana.pl oraz www.korporacjaae.pl. Bartosz Jacyna

Laureat Lauru Magellana w kategorii Osiągniecie Pozazawodowe 2008 – Łukasz Salwarowski

9 9


Nagrody

Prof. Mateusz Pipień dyrektorem Instytutu Ekonomicznego NBP

Dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK z Katedry Ekonometrii naszej Uczelni został dyrektorem Instytutu Ekonomicznego NBP. Głównym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac analitycznych i badawczych mających na celu realizację zadań NBP, zwłaszcza w zakresie polityki pieniężnej, w tym przygotowywanie materiałów dla Rady Polityki Pieniężnej. Prof. Mateusz Pipień kieruje obecnie Zakładem Ekonometrii w Katedrze Ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest autorem licznych publikacji z zakresu ekonometrii finansowej i wnioskowania bayesowskiego, opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest współautorem rozdziału w monografii „New directions in macromodelling”, wydanej przez wydawnictwo Elsevier w 2004 roku. W 2006 roku wydał monografię „Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej”. Gratulujemy!

Dyplom honorowy dla dr. Piotra Buły Dr Piotr Buła – dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK – otrzymał dyplom honorowy od Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej „za szczególne zasługi dla rozwoju kontroli, audytu oraz zapobieganie oszustwom i korupcji w Polsce”. Wraz z podziękowaniami za szerzenie myśli ochrony, audytu i polityki antykorupcyjnej Instytut wyraził wyrazy wdzięczności za trwającą od 2002 r. współpracę KSB i Instytutu.

Nominacje profesorskie

dla prof. Jadwigi Szostak-Kot i prof. Marka Lisińskiego

10 10

Prof. Jadwiga Szostak-Kot – kierownik Katedry Mikrobiologii i prof. Marek Lisiński – kierownik Katedry Analiz Strategicznych 26 lutego br. odebrali nominacje profesorskie z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Gratulujemy!


Wydarzenia

Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym W ostatnim dniu stycznia br. nasza Alma Mater gościła w swoich murach uczestników Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym z województwa małopolskiego. Drugi rok z rzędu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie został współorganizatorem tego przedsięwzięcia, przeprowadzając zawody I i II stopnia w naszym województwie. Odpowiedzialność za realizację tego projektu wzięła na siebie Katedra Nauk Politycznych, której kierownik – dr hab. Jerzy Kornaś, prof. UEK – został mianowany przez Komitet Główny Olimpiady Przewodniczącym Małopolskiego Komitetu Okręgowego. Tegoroczna jubileuszowa 50. edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym odbywa się pod tematem przewodnim „Bezpieczeństwo państwa”. Obok stałego dla wszystkich edycji programu Olimpiady, obejmującego dwie główne grupy tematyczne (struktury i mechanizmy życia politycznego w Polsce i świecie oraz przemiany społeczno-polityczne we współczesnym świecie i Polsce), tegoroczni uczestnicy muszą wykazać się perfekcyjną znajomością zagadnień dotyczących pojmowania, istoty i typologii bezpieczeństwa państwa, systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego, bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwa społecznego, bezpieczeństwa kulturowego, bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa energetycznego oraz bezpieczeństwa informacyjnego. W zawodach okręgowych, które odbyły się na naszym Uniwersytecie 31 stycznia br., wzięło udział 116 przedstawicieli wyłonio-

nych ze szkół, które przystąpiły do zawodów szkolnych. Uroczystego otwarcia Olimpiady dokonał dr hab. Jerzy Kornaś, prof. UEK, przedstawiciel UEK jako współorganizatora Olimpiady. Pierwsza część zawodów okręgowych (test) wyłoniła 24 najlepszych olimpijczyków, którzy przystąpili do części drugiej, czyli egzaminu ustnego. Zgodnie z regulaminem i przydziałem miejsc dla poszczególnych województw wyłonionych zostało 9 laureatów etapu okręgowego, którzy w dniach 14–15 marca br. reprezentowali Małopolskę na zawodach centralnych (lista laureatów w tabeli obok). Podobnie jak w zeszłym roku Andrzej Szejna – poseł do Parlamentu Europejskiego z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego – ufundował dla laureatów Olimpiady atrakcyjne nagrody rzeczowe. Teraz przed nimi zawody centralne, na których rywalizować będą o indeksy wyższych uczelni, a także liczne nagrody finansowe oraz rzeczowe. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!

Lista laureatów: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Adrian Gaj – I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie; Karol Wojas – I Liceum Ogólnokształcące w Bochni; Oskar Lis – III Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie; Benedykt Żurek – IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie; Grzegorz Górecki – I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie; Eliasz Warchał – IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu; Marcin Kurek – I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie; Szymon Zych – V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie; Krzysztof Lechowicz – Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie.

mgr Łukasz Danel Katedra Nauk Politycznych Sekretarz Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

11


Warto wiedzieć

ZAŁOŻENIA SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE W październiku 2008 r. decyzją Rektora zostało powołane Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, któremu powierzono funkcje programowania i realizacji zadań związanych z doskonaleniem jakości procesu dydaktycznego1. Poniższy tekst jest propozycją założeń programowo-organizacyjnych systemu jakości kształcenia na naszej Uczelni. Wyraża osobiste opinie autora i nie jest odzwierciedleniem oficjalnego stanowiska władz Uczelni. 1. Wprowadzenie Kształcenie – obok badań naukowych i funkcji wychowawczej – jest podstawową funkcją i głównym komponentem misji Uczelni. Stanowi wartość o znaczeniu autotelicznym, ale i zarazem instrumentalnym. Uczelnia wyższa – uniwersytet – ma dążyć do poszukiwania i głoszenia prawdy, sprzyjać uczciwej, nieskrępowanej i poważnej dyskusji nad zasadniczymi problemami współczesnego świata i sprzyjać formowaniu dojrzałej osobowości młodego człowieka. W owe zadania wpisuje się misja naszego Uniwersytetu – Rerum cognoscere causas et valorem. Jej znaczenie upatrujemy nie tylko w odniesieniu do sfery badań naukowych służących poszukiwaniu prawdy w życiu gospodarczym, w funkcjonowaniu systemów ekonomicznych, lecz także jej upowszechnianiu. Naszym głównym zadaniem jest bowiem „dawać uniwersalne wykształcenie, łączyć wiedzę zawodową z wiedzą ogólną o charakterze metodologicznym i teoretycznym”. Zasadniczą płaszczyzną jej udostępniania jest dydaktyka. Student jest odbiorcą naszych usług edukacyjnych. W procesie dydaktyki staramy się przekazać mu szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, pozwalającą znajdywać wciąż nowe, twórcze rozwiązania przyszłych problemów społecznych i gospodarczych. Stwarzamy warunki, w których nasi absolwenci będą tworzyć atrakcyjne strategie rozwoju swoich przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, i projektować skuteczne sposoby ich realizacji w warunkach pogłębiających się i wciąż

12 12

1

poszerzających procesów internacjonalizacji i globalizacji. Sposób, w jaki to czynią i czynić będą, zależy w dużej mierze od jakości procesu kształcenia. Obok zasadniczego, autotelicznego wymiaru poziom dydaktyki posiada znaczenie instrumentalne. W wyniku procesów transformacji edukacja, także na poziomie szkoły wyższej, stała się produktem, podlegając mechanizmowi gry rynkowej, stając się przedmiotem transakcji sprzedaży. W takich warunkach jakość kształcenia stała się istotnym elementem funkcjonowania szkół wyższych, dobrem na swój sposób skomercjalizowanym, płaszczyzną rywalizacji poszczególnych instytucji sektora, w tym narzędziem konkurowania o studenta w nowej roli – klienta, nabywcy usługi edukacyjnej. 2. Dwa wymiary systemu jakości kształcenia Podejmując refleksję nad system jakości kształcenia, należy stwierdzić, iż „jakość kształcenia” jest terminem różnie rozumianym, interpretowanym i któremu nadaje się zróżnicowaną treść. W wymiarze formalnym problematyka jakości kształcenia została określona w przepisach prawnych. Zagadnienia te są elementem ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, decyzji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisja Akredytacyjnej. W myśl obowiązujących regulacji prawnych „jakość kształcenia” odnosi się w zasadzie do zagadnień formalnych” i oceny stopnia zgodności treści nauczania z obowiązującymi standardami, zawartymi w stosownym rozporządzeniu Ministra (z dn. 12.07.2007 r.). Podejście formalne nie jest wystarczające. W odniesieniu do jakości usług dydaktycznych przyjmuje się, iż wyraża ona stopień, w jakim proces kształcenia realizuje stawiane przed nim wymagania i oczekiwania, z uwzględnieniem jego celów i uwarunkowań. Elementy te – cele, wymagania i oczekiwania – odnoszą się zarówno do kwestii merytorycznych przekazu wiedzy, jak i elemen-

Szczegółowe funkcje i kompetencje Biura są zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni (§ 33).

tów dydaktyki szkoły wyższej, jakości przekazu, komunikacji społecznej i całokształtu relacji interpersonalnych pomiędzy nauczycielem a studentem. Można więc przyjąć, iż system jakości kształcenia obejmuje zespół zasad, elementów i procedur zmierzających do zapewnienia należytej jakości procesu nauczania, jego ciągłej, systematycznej ewaluacji, opartej na zobiektywizowanych zasadach i kryteriach oraz formułowaniu kierunków i sposobów poprawy i doskonalenia. Tak definiowana jakość kształcenia pozwala dostrzec dwa wymiary zagadnienia: - wymiar szerszy (system jakości kształcenia sensu largo), - wymiar węższy (system jakości kształcenia sensu stricto). Szersze rozumienie systemu obejmuje kompleks zagadnień, które warunkują, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, jakość usług edukacyjnych Uczelni. Jest bowiem oczywiste, iż o jakości kształcenia (jakości realizacji procesu dydaktycznego) decyduje szereg uwarunkowań o charakterze: - technicznym, odnoszących się do materialnych warunków świadczenia usług dydaktycznych (sale, wyposażenie w sprzęt audiowizualny, estetyka itd.); - organizacyjnym (rozkład zajęć w czasie semestru, przerwy, „optymalizacja” harmonogramu, kwestie kumulacji zajęć na studiach niestacjonarnych itd.); - osobowym – sposób podejścia i realizacji swoich obowiązków zawodowych przez inne grupy pracownicze niż pracownicy dydaktyczni (pracowników obsługi, dziekanatów, biblioteki itp.). Ten obszar funkcjonowania Uczelni i troski o jakość jej usług wpisuje się ściślej w inne programy strategiczne i operacyjne poszczególnych podsystemów organizacyjnych Uczelni. Z kolei system jakości kształcenia w wymiarze węższym obejmuje zagadnienia bezpośrednio związane z procesem dydaktycznym. W takim właśnie ujęciu będzie on przedmiotem poniższych rozważań i rekomendacji.


Warto wiedzieć

Źródła i mechanizm tworzenia

Plany i programy studiów

System ewaluacji

Przebieg procesu dydaktycznego

Sposób wykorzystania

Rezultaty

Zespół egzo- i endogenicznych uwarunkowań procesu dydaktycznego Uczelni

Rys. System jakości kształcenia w Uczelni (ujęcie węższe). Źródło: opracowanie własne 3. Założenia systemu oceny jakości kształcenia na UEK System jakości kształcenia na naszej Uczelni obejmuje trzy wzajemnie powiązane ze sobą obszary problemowe o znaczeniu podstawowym: 3.1. kształtowanie planów i programów studiów; 3.2. ewaluacja procesu dydaktycznego; 3.3. ocena rezultatów i sposób ich wykorzystania (rys. 1). 3.1. Kształtowanie planów i programów studiów Kształtowanie planów i programów należy do podstawowych kompetencji rad wydziałów i Senatu. Istotną rolę odgrywają senackie komisje ds. dydaktyki i akredytacji oraz komisje dydaktyczne poszczególnych rad wydziałów. Znaczenie stanowiące w tym zakresie posiadają rady programowe ds. studiów doktorskich, funkcjonujące w strukturach rad wydziałów. Należy także wspomnieć o kompetencjach rad naukowych szkół, funkcjonujących w ramach struktury Uczelni (Krakowskiej Szkoły Biznesu i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej), które wiążą się z projektowaniem i akceptacją – w porozumieniu z właściwą radą wydziału – struktury programowej poszczególnych kursów i studiów podyplomowych. Szeroki zakres autonomii tych jednostek dydaktycznych sprawia, iż uwagi i propozycje systemu jakości kształcenia nie obejmują obu szkół Uczelni (KSB i MSAP). Niezależnie od tego, procedury wewnętrzne tych jednostek w zakresie jakości

kształcenia będą przedmiotem okresowej, corocznej ewaluacji, a jej wyniki winny być przedkładane do wiadomości Rektora, Prorektora ds. Studenckich i Senatu. Obecne rozwiązania formalnoprawne stanowią, iż uczelnie mają obowiązek kształtować plany i programy studiów z uwzględnieniem obowiązujących standardów nauczania. Standardy narzucają Uczelni obligatoryjne „treści nauczania”, jednak mimo tego ok. 50% łącznego czasu zajęć dydaktycznych jest samodzielnie kształtowane przez jednostki Uczelni, w układzie podmiotowym podkreślonym już wyżej. Kompetencje poszczególnych jednostek, zasady i procedury, prawo inicjatywy i zasady uchwalania nowych i zmian w obowiązujących planach i programach nauczania określają precyzyjnie obowiązujące przepisy wewnętrzne Uczelni (Statut, regulamin organizacyjny). Dla jakości systemu kształcenia ważne jest podkreślenie kilku kwestii. Ważną płaszczyzną formowania planów i programów studiów winny stać się wyzwania i oczekiwania rynku pracy. Sytuacja w tym względzie w Uczelni jest złożona. Sprawa ta wydaje się ważna i pilna do rozstrzygnięcia. W tym obszarze, w świetle publikacji prasowych, Uczelnia pozostaje za innymi uczelniami Krakowa. W tym obszarze refleksji warto wykorzystać szerokie kontakty Stowarzyszenia Absolwentów, Korporacji AE itd. Ściślejsze powiązanie programów z rynkiem pracy powinno stać się ważnym elementem kampanii promocyjnej Uczelni. Charakter oferty dydaktycznej Uczelni po-

wiązanej z wymogami i oczekiwaniami rynku pracy byłby silnym, racjonalnym unikatowym elementem oferty dydaktycznej kierowanej do przyszłych studentów. W kształtowaniu planów i programów studiów warto podkreślić potrzebę modyfikacji dotychczasowych rozwiązań idącej w kierunku zwiększenia mobilności studiowania i zwiększania możliwości wyboru – większej samodzielności studentów w formowaniu własnej ścieżki specjalizacji studiów. Zarówno doświadczenia niektórych uczelni, postanowienia Karty Bolońskiej czy wreszcie sama idea systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS) czy idea „mostów dydaktycznych” wskazują na potrzebę promowania takiej właśnie – bardziej otwartej, elastycznej struktury i podejścia do planowania struktury przedmiotowej oferty dydaktycznej naszej uczelni. Jest to poważne wyzwanie, naruszające nasze struktury, przyzwyczajenia i rutynę, jednak zadanie to, wiążące się z jakością kształcenia, wydaje się ważne do podjęcia przez władze Uczelni. 3.2. Ewaluacja procesu dydaktycznego Ten obszar problemowy jakości kształcenia jest rozpisany na następujące zagadnienia: - cele systemu jakości kształcenia; - zasady ewaluacji jakości kształcenia; - kryteria oceny zajęć dydaktycznych; - forma oceny i organizacja systemu ewaluacji. Cele systemu jakości kształcenia Przed systemem jakości kształcenia stawia się następujące cele:

13 13


Warto wiedzieć

1. Realizacja misji Uczelni w wymiarze dydaktyki: dydaktyka szkoły wyższej ma priorytetowe znaczenie dla jej funkcjonowania. Misja Uczelni winna być silnie powiązana z jakością procesu dydaktycznego. Właśnie na tym polu Uczelnia kształtuje swoją wyraźną tożsamość i ugruntowuje swoje znaczące miejsce w środowisku. 2. Stworzenie instytucjonalnych warunków ewaluacji procesu kształcenia, opartej na jednoznacznych kryteriach i procedurach oceny. 3. Zapewnienie każdemu pracownikowi informacji o odbiorze przez studentów sposobu realizacji zajęć dydaktycznych, a tym samym stworzenie przesłanek do poprawy jej jakości. 4. Stworzenie kadrze kierowniczej Uczelni – kierownikom katedr, dziekanom i władzom rektorskim przesłanek do oceny pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. 5. Powiązanie wyników ewaluacji zajęć z polityką kadrową Uczelni i systemem kompleksowej, okresowej oceny nauczyciela akademickiego, wynikającej z prawa o szkolnictwie wyższym. 6. Powiązanie wyników ewaluacji z system dorocznych nagród Rektora za osiągnięcia w zakresie dydaktyki. 7. Stworzenie warunków dla promowania postaw profesjonalizmu w dydaktyce. 8. Włączenie studentów do procesu wyrażania ocen i opinii w obszarze dydaktyki z poszanowaniem zasad uczciwości i obiektywizmu. 9. Realizacja obowiązków formalnych, nałożonych na Uczelnię przez prawo o szkolnictwie wyższym i Deklarację Bolońską. 10. Stworzenie warunków do uzyskania przez wszystkie wydziały podwójnej akredytacji, umożliwiającej starania Uczelni o akredytację w oparciu o standardy oceny szkół wyższych w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Zasady ewaluacji jakości kształcenia System jakości kształcenia na Uczelni opiera się na następujących zasadach: 1. Jakość dydaktyki ma podstawowe znaczenie dla realizacji misji i formowania wizerunku Uczelni, stanowi podstawowy składnik kluczowych kompetencji i płaszczyznę kreowania pozycji konkurencyjnej Uczelni na rynku usług edukacyjnych w regionie. 2. Jakość kształcenia jest zasadniczym elementem jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Uczelnię. Jakość kształcenia należy postrzegać jako zasadniczy element większej całości – całości funkcjonowania Uczelni, wszystkich jej podsystemów organizacyjnych. Oznacza

14 14

to, iż wszyscy pracownicy i wszystkich grup zawodowych biorą udział – aczkolwiek w zróżnicowanym stopniu i zakresie – w kształtowaniu jakości usług edukacyjnych i współuczestniczą w realizacji dydaktycznej części misji Uczelni. Płaszczyzna ta – w jakim stopniu pracownik współprzyczynia się do powodzenia misji Uczelni i profesjonalnej realizacji usług edukacyjnych – winna stać się zasadniczą płaszczyzną okresowej oceny pracownika. Takie rozwiązanie jest zawarte w Statucie Uczelni, ciągła jednak troska o jego realizację kadry kierowniczej wszystkich komórek i jednostek organizacyjnych winna stać się ważnym elementem formułowanych wniosków i rekomendacji, tak w wymiarze osobowym, jak i szerszym, komórki, katedry, wydziału oraz Uczelni. 3. Zasada profesjonalizmu dydaktyki i realizacji procesu kształcenia oznacza nie tylko umiejętność wykonania określonych czynności zawodowych, lecz takiego wykonania zajęć dydaktycznych, które wskazuje na swoiste „powołanie”, łączące w sobie wiedzę merytoryczną z przedmiotu, opartą na aktualnym kanonie dyscypliny i własnych badaniach empirycznych nauczyciela akademickiego z nieustanną troską o warsztat (metodykę) dydaktyki, z przestrzeganiem zasad szczególnej, osobistej odpowiedzialności moralnej i etycznej za kształcenie studenta. Profesjonalizm kształcenia postrzegamy także szerzej – jako element kultury organizacyjnej, której istotne komponenty – obok wiedzy i ciągłego doskonalenia warsztatu dydaktyki – stanowią także odpowiedzialność, poszanowanie godności drugiego człowieka, identyfikacja z profesją, zawodem nauczyciela akademickiego, jednoznaczność wymagań, sprawiedliwość i obiektywizm oceniania studentów. 4. Zasada legalizmu – wszystkie rozwiązania formalne w zakresie ewaluacji muszą być zgodne z obowiązującym prawem w zakresie szkolnictwa wyższego, zasadami akredytacji, rozwiązaniami i prawem wewnętrznym Uczelni. 5. Zasada partnerstwa – partnerstwo stanowi formę współdziałania niezależnych podmiotów podejmowaną w celu osiągania obopólnych korzyści w długim okresie. Partnerstwo w ocenie dydaktyki musi precyzyjnie identyfikować strukturę wzajemnych korzyści – dobra wspólnego i zapewniać rzeczywistą wartość dla każdego z uczestników procesu dydaktyki: dla nauczycieli zapewnia uzyskanie zwrotnego sprzężenia informacyjnego o odbiorze

jego pracy i zobiektywizowaną przesłankę oceny przez przełożonego (przełożonych) natomiast dla studentów – przynosi istotne wzbogacenie charakteru studiowania i kształcenia, przez rozszerzenie obszaru wpływu na kształtowanie swoich ocen i sądów, przez włączenie w proces funkcjonowania Uczelni. Zasada partnerstwa musi opierać się na uczciwości obu stron – precyzyjnych wymagań dydaktycznych, jasnym, klarownym i stabilnym systemie oceniania studentów przez nauczycieli oraz rzetelnej, sprawiedliwej ocenie nauczyciela, pozbawionej elementów obrazy, złośliwości itd. 6. Zasada ewaluacji dydaktyki – oznacza, iż przedmiotem oceny jest jakość zajęć dydaktycznych, a nie osoba nauczyciela. Proponowany system oceny jakości kształcenia odchodzi więc od „studenckiej opinii o nauczycielu akademickim” (co miało miejsce w systemie dotychczasowym), a wprowadza ocenę jakości usługi dydaktycznej, jaką stanowi wykład, ćwiczenia czy lektorat. 7. Zasada powszechności ewaluacji dydaktyki. Oznacza ona, iż przedmiotem ocen będą wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane na każdym stopniu kształcenia (stopień I, II i III) i każdej formie (studia stacjonarne i niestacjonarne w Krakowie i wszystkich ośrodkach zamiejscowych) przez wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni, przez wszystkich pracowników. 8. Zasada ciągłości ewaluacji procesu kształcenia. System oceny jakości kształcenia jest trwałym elementem funkcjonowania Uczelni. Oznacza to, iż ewaluacja zajęć jest procesem ciągłym, a nie jednorazową akcją. Zakłada się, iż zajęcia prowadzone przez każdego pracownika będą przedmiotem przynajmniej jednokrotnej oceny w każdym roku akademickim.


Warto wiedzieć

Kryteria oceny zajęć dydaktycznych Kryteria oceny są niezwykle ważnym elementem systemu ewaluacji jakości dydaktyki. Mają one umożliwiać rzeczywistą, zobiektywizowaną ocenę procesu kształcenia. Muszą być precyzyjne i jednoznacznie rozumiane (interpretowane) przez ocenianych i oceniających. Przeprowadzony w styczniu 2009 r. sondaż w kilku uczelniach, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, dowodzi wielce zróżnicowanej sytuacji pod tym kątem w poszczególnych szkołach wyższych. Trudno doszukać się większego podobieństwa szczegółowych rozwiązań, zbliżone kryteria mają odmienną treść i interpretację znaczeń. Odmienna jest liczba kryteriów oceny, zróżnicowana jest też skala ocen, zarówno w ujęciu skwantyfikowanym, jak i jakościowym. W systemie ewaluacji dydaktyki na naszej Uczelni (nawiązując do dotychczasowych doświadczeń Uczelni – badań realizowanych przez Zespół pani dr M. Węgrzeckiej – i regulacji występujących w innych szkołach wyższych) proponuje się przyjąć za podstawowe kryteria następujące: 1. Przygotowanie merytoryczne do zajęć. 2. Organizacja zajęć (regularność, punktualność. 3. Jednoznaczność, precyzja formułowania wymagań merytorycznych i formalnych wobec studentów. 4. Jakość informacji o przedmiocie, treści, warunkach zaliczenia, aktualność syllabusa. 5. Precyzja wypowiedzi, jasność, klarowność wywodu, ścisłość argumentacji. 6. Charakter przykładów, wyjaśnień, egzemplifikacji problemów – nawiązywania do aktualnych problemów społeczno-ekonomicznych. 7. Stosunek wobec studentów (taktowność, życzliwość) w trakcie prowadzenia zajęć. 8. Dostępność dla studentów poza zajęciami, w czasie konsultacji i sposób komunikowania się ze studentami (w formie tradycyjnej, komunikacja on-line). 9. Zakres wykorzystywania nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 10. Sposób i obiektywizm oceniania studentów. 11. Ogólna ocena zajęć dydaktycznych. Forma oceny i organizacja systemu ewaluacji System jakości kształcenia na Uczelni będzie oparty na wykorzystaniu różnych form oceny. Za podstawową formę ewaluacji przyjmuje się ankietę w formie tradycyjnej i elektronicznej. W pierwszym etapie wdrażania systemu ankieta będzie mieć charakter tradycyjny, a w roku następnym (2009/2010) zakłada się wdrożenie systemu ocen on-line.

Obie formy oceny jakości kształcenia i ankiety będą przedmiotem dyskusji i konsultacji. 3.3. Sposób wykorzystania wyników ewaluacji Wykorzystanie wyników ewaluacji łączy się ściśle z jej celami i zasadami. Rezultaty procesu zapewniania jakości kształcenia przez Uczelnię i zarazem oceniania jakości dydaktyki przez studentów znajdują swoje implikacje w funkcjonowaniu Uczelni, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, w środowisku. Za podstawowe obszary i sposoby oddziaływania można uznać: - kształtowanie wyraźnej tożsamości Uczelni, opartej na profesjonalnej dydaktyce, łączącej wysokie wymagania z przyjaznym, partnerskim podejściem do studentów, - stworzenie podstaw do formowaniu właściwego wizerunku Uczelni jako uniwersytetu o poważnej reputacji, opartej na prowadzonych badaniach i jakości kształcenia, - wykorzystanie systemu jakości kształcenia w realizowanych kampaniach promocyjnych skierowanych do przyszłych studentów. Argumentami o „jakości kształcenia” można przyciągnąć młodzież zdolną, chcącą rzeczywiście studiować i akceptującą wysoką poprzeczkę wymagań dydaktycznych, - oddziaływanie na pracodawców i instytucje rynku pracy, media i pozostałych interesariuszy Uczelni – pole wpływu na reputację Uczelni jest wyraźne i oczywiste, z korzyściami dla nas samych, absolwentów, ich sytuacji na rynku pracy i ścieżki kariery zawodowej, - politykę kadrową – mocne sprzężenie z wynikami ewaluacji. W tym nurcie konsekwencji i sposobów wykorzystania wyników ewaluacji należy podkreślić kilka ważnych kwestii: - niezależnie od formy ewaluacji przeprowadzania – wyniki badań ankietowych mają charakter niejawny. Oznacza to, iż oceny będą znane tylko osobie ocenianej, jego bezpośrednim przełożonym (kierownikom zakładów i katedr), dziekanowi właściwego wydziału, rektorowi. Dostęp do tych informacji będzie posiadać wydziałowa/senacka komisja ds. ocen nauczycieli akademickich, dokonująca okresowych, wynikających z ustawy ocen pracowników, - na podstawie danych pierwotnych dziekani mogą tworzyć rankingi osób w danej grupie pracowniczej (asystenci, adiunkci, profesorowie), które w danym roku akademickim otrzymały najwyższe oceny w procesie ewaluacji dydaktyki. Taki ranking, w ujęciu łącznym, dla wszystkich wy-

działów będzie zamieszczony na stronie www Uczelni lub upubliczniony w inny sposób (np. przez publikację w „Kurierze”), - wyniki rankingu stanowią podstawę wniosku o nagrodę Rektora w zakresie dydaktyki, sformułowaną przez kierownika katedry czy dziekana, - niezależnie od zaprezentowanych powyżej rozwiązań instytucjonalno-systemowych Uczelni ocenę zajęć dydaktycznych prowadzi Parlament Studencki. Senat na mocy Uchwały z listopada 2008 r. przyznał studentom prawo formułowania wniosków o nagrodę Rektora za osiągnięcia dydaktyczne. Uwaga końcowa Powyższe propozycje mają charakter ramowy, z jednej strony – ogólny, systemowy, z drugiej zawierają niezbędny stopień konkretyzacji, z ukazaniem możliwych wariantów rozwiązań. W części są zbiorem otwartych pytań. Wskazują na „filozofię” systemu jakości kształcenia, znaczenie systemu i zasady, na jakich winien się opierać. W każdym wymiarze są one obszarem do dyskusji w ramach Uczelni – uczelni rozumianej jako wspólnota nauczających i nauczanych. Do udziału w takiej dyskusji zapraszam wszystkich pracowników i studentów. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

15 15


Warto wiedzieć

IncuBIT.pl – uzależnieni od innowacji! 26. lutego na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja działalności IncuBIT.pl organizowana przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Koło Naukowe „Make Or Buy”. W wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego, w tym dziekan Wydziału Zarządzania – dr hab. Paweł Lula, prof. UEK, dziennikarze i inwestorzy. sowymi, świetnym biznesplanem, profesjonalnym podejściem i dużym doświadczeniem”. Uczestnicy spotkania wywnioskowali, iż „IncuBIT.pl może stać sie pomostem pomiędzy niedoświadczonymi pomysłodawcami a instytucjami finansowymi typu Venture Capital. Umożliwi on stworzenie prototypu. Mając już coś w ręku, łatwiej rozmawia się z inwestorami!”. Kolejną prezentację przedstawił Leszek Siwik, MobileExperts. Opowiadał on swoim innowacyjnym pomyśle i długiej drodze do jego realizacji, za który otrzymał nagrodę Simagine 2007 za ciekawy prototyp. Podczas tego wydarzenia dyskutowaliśmy także o swoich pomysłach i obejrzeliśmy relację z 2009 GSMA Mobile World Congress w Barcelonie. Ostatnim punktem programu był panel dyskusyjny „Inicjowanie działalności innowacyjnej w Polsce i na świecie – dzisiaj i jutro”, w którym udział wzięli: Tomasz Leśniak (HTC), Andrzej Różycki (TarHeel Capital), Leszek Siwik (MobileExperts), dr Jarosław Plichta (Fundacja UEK), Piotr Multan (LM Inwestycje), Piotr Sławski (BBISeedFund), a takfot. Aga Cudak

Wypełnioną po brzegi salę młodych, przedsiębiorczych ludzi przywitał dr Jarosław Plichta, prezes Fundacji UEK. Dr Jarosław Plichta wyjaśnił, czym tak naprawdę jest IncuBIT.pl oraz przedstawił koncepcję ogólnopolskiej sieci innowacji i przedsiębiorczości, która miałaby docelowo skupiać studentów i pracowników naukowych. Wyraził nadzieję, że projekt ten stanie się okazją do współpracy między studentami oraz pracownikami naukowymi a środowiskami biznesowymi, branżowymi, Aniołami Biznesu oraz instytucje finansowe. Gościem specjalnym był Tomasz Leśniak, HTC Area Manager East Europe. Przedstawił on „success story założyciela firmy HTC”, którego wizja doprowadziła do rozwinięcia niezwykłych technologii realizowanych we współpracy m.in. z Google i T-Mobile. Po występie gościa specjalnego prezentację na temat „Czego szukają VC w nowych, innowacyjnych przedsiębiorstwach” przedstawił Andrzej Różycki z TarHeel Capital. Uważa on, że „inwestorzy chcieliby, żeby przychodzili do nich przedsiębiorcy z gotowym produktem, dobrymi wynikami finan-

Wręczenie nagrody głównej telefonu HTC Touch Diamond – Bartosz Jędrychowski

16

fot. Aga Cudak

Panel dyskusyjny – od prawej: Piotr Sławski, Andrzej Różycki, Tomasz Leśniak, dr Jarosław Plichta, Piotr Multan że pozostali uczestnicy spotkania. Dyskusja rozgrzała się do tego stopnia, że czas panelu został wydłużony do półtorej godziny. Następnie nastała finalna część konferencji – rozdanie nagród. HTC Touch Diamond wygrał Bartosz Jędrychowski, student I roku UEK, przedsiębiorca. Dla 10 bardzo aktywnych dyskutantów Daniel Rolkiewicz niespodziewanie przywiózł nagrody pocieszenia – ekologiczne torby z 2009 GSMA Mobile World Congress. Niespodziankę sprawił również Tomasz Leśniak – przywiezione przez niego prezenty dla uczestników konferencji zostały dołączone do toreb z Barcelony. Tego typu spotkania będą organizowane cyklicznie w formie paneli dyskusyjnych z ekspertami, połączone z prezentacją i oceną najlepiej rokujących projektów w głównych ośrodkach akademickich na terenie całej Polski. Czym jest incuBIT.pl? W lutym bieżącego roku swoją działalność rozpoczął projekt IncuBIT.pl, będący polskim odpowiednikiem inkubatorów technologicznych, działających od 1999 roku we Francji. Każdy pomysłodawca uzyskać będzie mógł finansowanie na realizację własnego przedsięwzięcia nawet do 200 000 EUR. Na tym projekcie mogą skorzystać również studenci UEK niezależnie od kierunku czy roku studiów, a także pracownicy nauko-


Warto wiedzieć wi, którzy posiadają pomysł na stworzenie technologii z dziedziny IT/Mobile. Nie jest to jedyny sposób uczestniczenia w projekcie. Mogą oni bowiem także wspomóc poszczególne grupy projektowe w innych dziedzinach, wykorzystując swoje umiejętności z takich dziedzin jak np.: marketing, finanse, zarządzanie, zarządzanie informacjami. Istnieje także możliwość udziału w rozwoju społeczności incuBIT.pl poprzez aktywność studentów lub pracowników naukowych na portalu incuBIT.pl. Zadaniem IncuBIT.pl jest, tak jak jego zachodnich odpowiedników, wspieranie młodych i innowacyjnych przedsiębiorców w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technicznych. Młodzi liderzy w ramach www.incuBIT.pl – projektu wspólnie prowadzonego przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z grupą kreatywnych i prężnie działających studentów UEK skupionych wokół niej (w tym: Katarzyna Borowiec, Renata Cebula, Tomasz Dubicki, Piotr Godzień oraz Bartłomiej Pawłowski) oraz Instytut Netable – otrzymają niezbędne wsparcie merytoryczne i finansowe dla stworzenia optymalnych warunków realizacji ambitnych i odkrywczych idei biznesowych. IncuBIT.pl to część szerzej zakrojonego programu mającego na celu promocję przedsiębiorczości, ale przede wszystkim stworzenie rozwiązań technologicznych o możliwie najszerszych biznesowo zastosowaniach. W tym celu pozyskanych i wyselekcjonowanych ze społeczności IncuBIT.pl liderów, wraz z ich pomysłami, Inkubator zestawiać będzie z doświadczonymi inwestorami i mentorami, którzy po pozytywnej ocenie przedstawionego projektu czuwać będą fachowym okiem nad jego pomyślną realizacją. Na początkowym etapie najważniejsze zadanie to wyłonić liderów, którzy w procesie preInkubacji stworzą technologiczne fundamenty dla późniejszych samodzielnych już przedsiębiorstw. Inkubator ma na celu przeprowadzenie ponad 60 preInkubacji w ciągu trzech lat. Każdy lider otrzyma niezbędne wsparcie do prowadzenia projektu – infrastrukturę techniczną, wsparcie merytoryczne, a także możliwość sfinansowania tworzenia poszczególnych modułów projektu – od prototypu do pełnej komercjalizacji. Działalność IncuBIT.pl finansowana jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej. Celem IncuBIT.pl jest wpieranie pomysłowych i energicznych ludzi w tworzeniu innowacyjnych, przełomowych i rewolucyjnych technologii, w szczególności internetowych, mobilnych, „zielonych” – pozytywnie nastawionych do świata. Bartłomiej Pawłowski – kierownik działu informacyjno-promocyjnego.

Sekcja Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza rekrutację na stanowisko:

Praktykant/-ka w Sekcji Promocji UEK Oczekiwania wobec kandydatów:

• • • • • •

zainteresowanie tematyką promocji, marketingu, reklamy i public relations pasja i chęć rozwoju wysoki poziom kultury osobistej dyspozycyjność samodzielność i zorganizowanie bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Obszary działania:

• • • • •

promocja PR marketing dziennikarstwo eventy

Warunki zatrudnienia:

• • • •

forma zatrudnienia: praktyka czas trwania praktyki: 1-3 miesiące (do uzgodnienia) harmonogram czasu pracy: do uzgodnienia możliwość odbycia stażu absolwenckiego (finansowanego z Urzędu Pracy)

Oferujemy:

• • • • •

ciekawą pracę w młodym zespole szeroką wiedzę z zakresu: public relations, promocji i obsługi biurowej elastyczny grafik referencje oraz zaświadczenie po ukończeniu praktyki w przyszłości możliwość zatrudnienia

Tryb rekrutacji: CV wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres: sekcja.promocji@uek.krakow.pl do dnia 3 kwietnia 2009 r. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. W aplikacji prosimy zamieścić klauzulę o ochronie danych osobowych.

17


Katedralny show W styczniowym numerze „Kuriera UEK” zainaugurowaliśmy cykl „Katedralny show”, którego celem jest prezentacja poszczególnych katedr naszej Uczelni. W tym wydaniu miesięcznika – Katedra Marketingu. Zapraszamy kolejne!

Katedra Marketingu Marketing – co to takiego? Prawie każdy ma jakieś wyobrażenie o marketingu – że jest to promocja, reklama czy nawet wciskanie klientom niechcianych produktów. W rzeczywistości jednak marketing to znacznie więcej. Jest to funkcja organizacyjna i zbiór procesów tworzenia oraz dostarczania wartości nabywcom i budowania z nimi relacji w sposób korzystny zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i jego interesariuszy. Jak pisał nieżyjący już kierownik Katedry – prof. Jerzy Altkorn: „Marketing jest dzisiaj istotnym składnikiem filozofii świata interesów, podstawową orientacją menedżerską oraz zbiorem rynkowych narzędzi zarządzania”. Wykorzystanie narzędzi marketingu – tworzenie produktów, ustalanie cen, poszukiwanie dróg dystrybucji czy sposobów promowania produktów – jest praktyką działalności gospodarczej współczesnych przedsiębiorstw. Co więcej – marketing należy do najliczniej reprezentowanych w praktyce specjalności zawodowych, a jak wykazuje doświadczenie światowe – stanowi doskonały punkt startu w karierze menedżerów dochodzących do najwyższych stanowisk kierowniczych. Sztandarowym przykładem jest tu Lee Iacocca, który zaczynał swoją karierę w dziale sprzedaży w Ford Motor Company, by później zostać prezesem zarządu tej firmy. Pracownicy Katedry Marketingu dokładają wszelkich starań, aby propagować taki właśnie obraz marketingu wśród studentów i praktyków biznesu. Krótko o historii Historia Katedry Marketingu rozpoczęła się 58 lat temu. 6 kwietnia 1951 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie powołano do życia Katedrę Ekonomiki Handlu, którą w 1958 r. przekształcono w Katedrę Ekono-

18 18

Pracownicy Katedry Marketingu. W pierwszym rzędzie od lewej: dr hab. Renata Oczkowska, prof. UEK, prof. dr hab. Roman Niestrój, prof. dr hab. Anna Czubała, prof. dr hab. Jan W. Wiktor; w drugim rzędzie od lewej: dr Marek Rawski, dr Magdalena Dołhasz, dr Mariusz Kuziak, dr Piotr Hadrian, dr Agata Jonas, dr Krzysztof Kapera, dr Halina Wojnarowska, dr Tomasz Smoleń, mgr Krystyna Flis, dr Paweł Chlipała, dr Agnieszka Żbikowska. miki Przedsiębiorstw Handlowych. 11 lat później, w ramach zmian organizacyjnych w Uczelni, powołano instytuty i Katedra stała się Zakładem Ekonomiki Przedsiębiorstw Handlowych Instytutu Ekonomiki Obrotu. Po likwidacji instytutów, 1 kwietnia 1992 r. Zakład przekształcono w Katedrę Podstaw Marketingu, a w 1995 r. zmieniono nazwę na Katedrę Marketingu. Dzisiaj w skład Katedry wchodzą: 1. Zakład Podstaw Marketingu: prof. dr hab. Anna Czubała (kierownik), dr Agata Jonas, dr Mariusz Kuziak, dr Tomasz Smoleń, dr Halina Wojnarowska; 2. Zakład Marketingu Międzynarodowego: prof. dr hab. Jan W. Wiktor (kierownik), dr hab. Renata Oczkowska, prof. UEK, dr Paweł Chlipała, dr Agnieszka Żbikowska; 3. Zakład Zarządzania Marketingiem: prof. dr hab. Roman Niestrój (kierownik), dr Magdalena Dołhasz, dr Piotr Hadrian, dr Krzysztof Kapera, dr Marek Rawski. Pracownicy W Katedrze Marketingu pracuje 15 osób – trzech profesorów zwyczajnych, jeden profesor UEK, 10 adiunktów oraz pracownik administracyjny. Wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni mają szeroką wiedzę na temat marketingu w ogóle, ale również dogłębnie interesują się węższymi zagadnieniami. Studenci mogą uzyskać szczegółową wiedzę o marketingu usług, marketingu dóbr kultury, wykorzystaniu takich narzędzi marketingu, jak np.: dystrybucja, reklama, public relations. Pracownicy Katedry z przyjemnością przybliżą zagadnienia związane z lojalnością konsumentów i kształtowaniem pozytywnego wizerunku firmy oraz prowadzeniem e-biznesu. Studenci zainteresowani w przyszłości pracą dla przedsiębiorstw międzyna-

rodowych dowiedzą się o tajnikach funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego i zasadach obowiązujących w marketingu międzynarodowym. Pracownicy Katedry nie tylko ciągle uczą się i zdobywają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie marketingu, ale także oddają się swoim pasjom. W Katedrze Marketingu można spotkać przewodnika tatrzańskiego, który w ubiegłym roku postanowił wejść na najwyższy szczyt Europy – Mont Blanc. Miłośnicy muzyki mogą porozmawiać z pasjonatem tej dziedziny sztuki, który posiada ogromną kolekcję nagrań i godzinami, bardzo ciekawie może rozprawiać o różnych wykonawcach. W Katedrze pracuje również autor licznych limeryków, a przed wakacjami można posłuchać dyskusji o przewadze mazurskich jezior nad innymi miejscami wypoczynku. O uznaniu, jakim społeczność akademicka darzy pracowników Katedry, świadczy ich wybór na najważniejsze funkcje w Uczelni: rektora – prof. dr hab. Jerzy Altkorn (1984–1990) – prof. dr hab. Roman Niestrój (od 2008) prorektora – prof. dr hab. Jerzy Altkorn (1972–1975) dziekana – prof. dr hab. Jan W. Wiktor (1996–1999) – prof. dr hab. Roman Niestrój (1999–2002) prodziekana – prof. dr hab. Anna Czubała (1984–1990) – dr hab. Renata Oczkowska, prof. UEK (od 2008). Uczymy się Praca naukowa, prowadzenie badań stanowi podstawę porządkowania wiedzy dotyczącej marketingu, a jednocześnie jest drogą do przekazywania studentom aktualnych in-


Katedralny show

narodowego (dotychczas było ich już pięć). Sympozja stanowią bowiem nie tylko forum wymiany naukowych poglądów i doświadczeń na temat strategii marketingowych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, ale krzewią rozwój turystyki górskiej wśród ich uczestników. Katedra stara się o rozwijanie międzynarodowych kontaktów naukowych. Współpracujemy głównie z uczelniami i ośrodkami naukowymi sąsiednich krajów: Słowacji, Czech, Ukrainy, Niemiec. Za sukces prof. J.W. Wiktora, ówczesnego dziekana Wydziału, należy także uznać nawiązanie kontaktu z profesorem Philipem Kotlerem, najbardziej znanym w świecie amerykańskim profesorem zajmującym się marketingiem, i uruchomienie procedury nadania Mu przez Uczelnię tytułu doktora honoris causa w 1998 r. Uczymy innych – Marketing i Marketing międzynarodowy Katedra, wyprzedzając potrzeby rynku, inicjuje uruchamianie i opracowuje programy nowych specjalności. Studenci studiów pierwszego stopnia mogą wybrać specjalność Marketing, a na drugim stopniu studiów kontynuować naukę na specjalności Marketing międzynarodowy. Dzięki odpowiednim treściom zajęć i staraniom pracowników o jak najwyższy poziom wykładów i ćwiczeń absolwenci tych specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach różnych branż, instytucjach sektora publicznego czy w organizacjach non-profit. Pracownicy Katedry są przekonani, że wiedza i umiejętności zdobyte przez studentów umożliwią im także zakładanie i prowadzenie własnych firm. Wyrazem starań pracowników o wysoki poziom dydaktyki są wydawane i aktualizowane podręczniki, skrypty, przewodniki, materiały do nauczania. Już w 1992 r., z inicjatywy i pod redakcją naukową kierownika Katedry prof. dr. hab. J. Altkorna, zespół autorów (J.  Altkorn, A.  Czubała, R.  Niestrój, M.  Rawski, J.  Szumilak, J.W.  Witkor) napisał i wydał jeden z pierwszych na naszym ryn-

ku podręczników do nauczania marketingu pt. „Podstawy marketingu”, który doczekał się czterech kolejnych wydań. Dla ułatwienia studentom percepcji jego treści oraz przygotowania się do egzaminu – głównie z myślą o studentach niestacjonarnych – dr M. Rawski opracował do tego podręcznika „Przewodnik do studiowania marketingu”. W 1994 r. prof. J.  Altkorn opublikował podręcznik „Marketing w turystyce”, w 2002 r. „Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy”, w 2004 r. ostatnią w swym życiu książkę – „Wizerunek firmy”. Prof. R.  Niestrój w 1996 r. jako pierwszy w Polsce opublikował podręcznik „Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne”. Prof. J.W. Wiktor, uprzedzając integrację Polski z UE, opublikował w 2001 r. skrypt „Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej”, a w 2008 r., wraz z pracownikami swojego Zakładu, podręcznik „Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki”. Prof. A.  Czubała, dr A.  Jonas, dr T.  Smoleń, prof. J.W.  Wiktor opublikowali też ważny dla dydaktyki podręcznik „Marketing usług”. W planach wydawniczych na 2009 r. znajduje się skrypt dr. M. Rawskiego pt. „Strategie marketingowe” i dr. P. Chlipały „Tworzenie wartości dla klienta na rynku usług turystycznych”. Mając na względzie szybko postępujące zmiany w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstw, pracownicy Katedry Marketingu często modyfikują zadania i „kejsy” opracowane dla studentów, wprowadzają nowe metody nauczania i aktywizacji studentów. Nie bez znaczenia jest tutaj integracja studentów i wykładowców. Ostatnio, w ramach poznawania rynków Unii Europejskiej, studenci wyjechali w słowackie Wysokie Tatry. Kontakt z praktyką gospodarowania zapewniają również fachowcy zapraszani do prowadzenia otwartych wykładów dla studentów. Niedawno, na zaproszenie Katedry, o wykorzystaniu Internetu w marketingu mówił Grzegorz Błażewicz – były dyrektor marketingu firmy Comarch SA i prezes Interii. n prof. dr hab. Anna Czubała, dr Agnieszka Żbikowska

Rynek Słowacji w strukturach UE – studenci specjalności Euromarketing na studyjnym wyjeździe w Wysokie Tatry.

fot. Mateusz Wańkowicz

formacji na temat tego, co dzieje się w świecie marketingu. Pracownicy Katedry prowadzą badania w różnych obszarach. Przedmiotem badań prowadzonych w ramach grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego były kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce oraz marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa. Badania statutowe w ostatnich latach koncentrowały się na problematyce makroekonomicznych uwarunkowań strategii marketingowych przedsiębiorstw, strategiach marketingowych polskich firm działających na rynku Unii Europejskiej, marketingu relacji, kształtowaniu lojalności klientów. Pracownicy Katedry kończą właśnie opracowywanie wyników badań statutowych na temat tożsamości i wizerunku marketingu w Polsce. Wyniki tych badań zostaną przedstawione w maju 2009 r., na przygotowywanej międzynarodowej konferencji naukowej. Nie tylko ukażą one, jaki jest obecny wizerunek marketingu jako dziedziny wiedzy, ale także pomogą w udoskonaleniu dydaktyki marketingu i standardów nauczania tego przedmiotu. Wynikiem pracy naukowej są liczne publikacje nie tylko w wydawnictwie uczelnianym, ale także w uznanych wydawnictwach ogólnopolskich. Dla zobrazowania zainteresowań naukowych pracowników, warto wymienić kilka z nich: - J. Altkorn, Strategie marki, PWE, Warszawa 1999 (pierwsza na ten temat książka w języku polskim); - A. Czubała, Dystrybucja produktów (wydanie II), PWE, Warszawa 2001; - A. Jonas, Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001; - R.  Niestrój, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWE, Warszawa 2002; - J.W.  Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2005 (książka została przetłumaczona i wydana w języku rosyjskim); - R. Oczkowska, Joint venture jako strategia wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek. Koncepcja marketingowa, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005; - A. Żbikowska, Public Relations. Strategie firm międzynarodowych w Polsce, PWE, Warszawa 2005. Praca naukowa wiąże się również z propagowaniem wiedzy poprzez przygotowywanie konferencji. Katedra jest uznanym w środowisku organizatorem takich spotkań. Sławne w kraju i za granicą są Sympozja Marketingu Międzynarodowego, organizowane od 1998 r. przez Zakład Marketingu Między-

19


Współpraca międzynarodowa

Studia w języku angielskim Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie był pierwszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, która uruchomiła program biznesowy w języku angielskim. Ideą powstania tego programu (English Track) było umożliwienie studentom polskim sprawdzenia się na zajęciach prowadzonych w języku obcym, oswojenie ich z pracą w środowisku zróżnicowanym kulturowo i przygotowanie do wyjazdów na studia poza granice kraju. Koncepcja tej formy nauki związana była także z tym, iż coraz liczniej zaczęli napływać do uczelni studenci zagraniczni. Proces zapoczątkowała wymiana stypendialna programów TEMPUS, CEEPUS, Socrates, Socrates/Erasmus i w końcu Erasmus. Doświadczenia nabyte podczas organizowania programu English Track pozwoliły na uatrakcyjnienie klasycznej oferty Uczelni i uruchomienie studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, prowadzonych w języku angielskim. Studia w języku angielskim zostały powołane z myślą o trwałym i zrównoważonym rozwoju procesu dydaktycznego, skierowanego do kandydatów polskich i zagranicznych. Decyzja ta była reakcją na zmiany zachodzące w branży edukacyjnej. Celem inicjatywy stało się osiągnięcie równowagi między celami edukacyjnymi, społecznymi i kulturowymi. Cały ten proces ma przyczynić się do zdobycia niezbędnej wiedzy, a także do wzbogacenia osobowości osób studiujących. Wzbogacone tym samym zostało w znacznym stopniu środowisko akademickie, w którym przebiega sam proces naucza-

20

nia. Uczelnia pozyskuje bowiem dzięki tym decyzjom wykładowców zagranicznych oraz przyjmuje studentów z całego świata. Na naszej Uczelni studiują studenci z całej Europy, z Japonii, Afryki, Ameryki Południowej i USA. Brakuje ciągle jeszcze młodzieży z Australii. Korzyści wynikające z wyboru tej formy studiów to przede wszystkim połączenie nauki ekonomii i biznesu z nauką języka. Dzięki takiemu charakterowi studiów każda osoba ucząca się zdobywa nie tylko wiedzę z zakresu biznesu międzynarodowego i ekonomii, ale także umiejętności swobodnego komunikowania się w zróżnicowanym językowo środowisku pracy. Znacznie zwiększa to szanse na podjęcie pracy za granicą lub w zagranicznej firmie. Dobre opanowanie słownictwa specjalistycznego z dziedziny biznesu, finansów, marketingu daje podstawy do śmiałego myślenia o swojej przyszłości zawodowej i pomaga w rozwoju ścieżki kariery. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na studia w językach obcych zostały uruchomione odpowiednie formy kształcenia, odpowiadające potrzebom rynku. Studia niestacjonarne w języku angielskim pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, drugiego stopnia – 4 semestry. Studenci programów anglojęzycznych studiują w grupach międzynarodowych wspólnie ze studentami zagranicznymi, przyjeżdżającymi w ramach programów wymiany na semestr lub rok – co roku gościmy ok. 180 studentów zagranicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców UEK, częściowo także przez wykładowców zagranicznych i wykładowców innych uczelni polskich. Podczas nauki studenci

mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych wykładach gościnnych, prowadzonych w różnych językach przez wykładowców z uczelni partnerskich UEK. Rekrutacja na studia jest identyczna z tą, prowadzoną na inne kierunki oferowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w określonym terminie. Na studia pierwszego stopnia kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników konkursu świadectw dojrzałości, natomiast o przyjęciu na studia drugiego stopnia decyduje średnia ocen uzyskana na studiach pierwszego stopnia. Oferta studiów w języku angielskim: – International Business – studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych). Studenci decydujący się na studia z zakresu International Business wybierają tym samym wysoko wyspecjalizowany program w zakresie globalnej ekonomii, handlu zagranicznego, zarządzania międzynarodowego, prawa, marketingu, a także filozofii, socjologii i etyki biznesu. – Public Management and Administration – studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku Ekonomia (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych). Specjalność ta przygotowuje kompetentną i charakteryzującą się wysoką etyką zawodową kadrę ekonomistów dla służby cywilnej, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw i instytucji szeroko pojętego sektora publicznego.


Aktualności

– Corporate Finance and Accounting – studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość (Wydział Finansów). Program specjalności zapewnia przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstaw rachunkowości oraz rachunkowości finansowej, rachunkowości międzynarodowej i zarządczej. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę niezbędną dla ekonomistów chcących wykonywać zawód związany z rachunkowością, finansami przedsiębiorstw bądź funkcjonowaniem instytucji rynku finansowego w środowisku międzynarodowym. •

STAIR – Studies in Transatlantic International Relations Program STAIR to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Grand Valley State University (USA) oraz Uniwersytetu w Debreczynie na Węgrzech. Studia trwają 8 semestrów i zakładają zrealizowanie jednego semestru w Debreczynie (w ramach programu Erasmus) oraz dwóch semestrów w USA. • Program English Track Jednosemestralny program przeznaczony dla studentów, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz dla studentów obcokrajowców. Na program składają się multidyscyplinarne moduły i kursy, związane finansami, prawem, marketingiem, handlem zagranicznym, a także filozofią i komunikacją międzykulturową. Rekrutacją na studia w języku angielskim zajmuje się Dział Nauczania, natomiast obsługą logistyczną studiów – Biuro Programów Zagranicznych. Do obowiązków Biura należą takie działania, jak: zabezpieczanie kadry dydaktycznej z zagranicy i innych uczelni polskich, pomoc studentom w załatwianiu wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem , kontynuowaniem i zakończeniem studiów, ustalanie zakresu i harmonogramu studiów, prowadzenie podręcznej biblioteki anglojęzycznej. Z roku na rok notujemy coraz większe zainteresowanie studiowaniem w języku obcym. W roku akademickim 2008/2009 na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku angielskim studiuje ponad 100 studentów. Opracowanie: Biuro Programów Zagranicznych

W kolejnym wydaniu „Kuriera UEK” zapoznamy Czytelników z działalnością Akademickiego Centrum Kariery, Biura Programów Zagranicznych oraz Działu Współpracy Międzynarodowej.

Noga z gazu, czyli nowy „taryfikator mandatów karnych” Wydaje się, że zima odeszła bezpowrotnie. Jezdnie nawet w miejscowościach górskich są czarne, wydaje się, że suche. Może to być bardzo łudzące, jezdnie pokryte są cienką warstwą zlodowaceń, co zwiększa drogę hamowania. Pamiętajmy o tym! Kierując swoimi pojazdami, dostosujmy prędkość do zmiennych jeszcze warunków drogowych. Korzystajmy z dróg publicznych, nie łamiąc przepisów drogowych, chodzi nam przecież o bezpieczne poruszanie się po drogach. Przypominam, że z dniem 29 listopada 2008 roku weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 202 poz. 1249) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, dla kierowców znane bardziej pod nazwą „taryfikator mandatów”. Rozporządzenie wprowadza wiele zmian w dotychczasowym taryfikatorze zarówno w stosunku do kierujących pojazdami, jak i pieszych. Do najbardziej istotnych z punktu widzenia kierowcy należy zaliczyć: • wprowadzenie grzywny w wysokości 500 zł za parkowanie w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, • niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej (m.in. czerwone światło) – 300–500 zł; • jazdę bez włączonych świateł mijania lub do jazdy dziennej

w porze dziennej w ciągu całego roku – 100 zł; • jazdę bez wymaganych świateł w tunelu – 200 zł; • wobec pieszych przekraczających jezdnię przy czerwonym sygnale świetlnym nowe przepisy przewidują niższą grzywnę w wysokości do 100 zł (było 250 zł). Nowy taryfikator precyzuje również zasady wymierzania kary za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (w zakres tego przepisu wchodzi spowodowanie kolizji drogowej), zgodnie z którymi kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona jest o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł. Odnosząc się do pogłosek, nie zmieniły się zapisy w zakresie kwot mandatów za przekroczenia prędkości. Nowy „taryfikator” nie znosi też punktów karnych, które są nadal przyznawane za popełnione wykroczenia drogowe. W następnych numerach „Kuriera” przedstawię szerzej wysokości grzywien za poszczególne wykroczenia drogowe. Tymczasem pamiętajmy o stosowaniu się do znaków drogowych znajdujących się na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. mgr Mariusz Rozwadowski – Pełnomocnik Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa

Piszą o nas „Dziennik Polski”, 6.02.2009, Uczelnie kuszą nowymi kierunkami dlaStudenta.pl, 6.02.2009, Dziś rozwiązanie konkursu „Laury Magellana” „Dziennik Polski”, 7.02.2009, Znaleźli współczesnych Magellanów, Troska o polski sport „Gazeta Wyborcza”, 9.02.2009, InPost i „Lokal bez papierosa” laureatami Laurów Magellana „Dziennik Polski”, 10.02.2009, Mosty do kariery „Polska Gazeta Krakowska”, 13.02.2009, Problem do przechowania „Polska Gazeta Krakowska”, 13.02.2009, Ostro zagrają w nogę w hali „Dziennik Polski”, 17.02.2009, Dobrze robić swoje – wywiad z prof. Romanem Niestrojem, Rektorem UEK „Gazeta Wyborcza”, 17.02.2009, Studenci ankietują profesorów „Dziennik Polski”, 19.02.2009, Studenci to lubią „Dziennik Polski”, 27.02.2009, Otrzymali nominacje od prezydenta RP „Manko”, nr 4 (66) luty 2009, Wyjątkowy program dla studentek, Podsumowania nadszedł czas..., Międzynarodowy Dzień Otwarty na UEK po raz trzeci, „Ekonomistki” o włos od awansu

21


Nasze pasje

Herbata – napar i coś niewidzialnego dla oka Herbatę się pija, by zapomnieć o hałasie świata T’ien Yiheng

Choć mówi się, że ludzie dzielą się na miłośników kawy i wyznawców herbaty, większość najczęściej nie gardzi jednym i drugim. Są jednak tacy, którzy na temat któregoś z tych napojów (a czasem pewnie jednego i drugiego) mogą rozprawiać godzinami. Ja należę do tych, którzy szaleją za herbatą. Kawę doceniam i lubię, za jej codzienność, aromat, szybkość przyrządzania. Jednak herbata to dla mnie coś więcej, to właśnie ucieczka od codzienności, to chwile przepełnione harmonią. I choć możecie mi Państwo nie wierzyć, to w chwilach największe-

22 22

go chaosu, który czasem przepełnia nasze życie, wystarczy łyk czystej Senchy i już zamieniam się w „oazę spokoju”. Żadną miarą nie wyobrażam sobie życia bez filiżanki (względnie kubka, jeśli inaczej być nie może) herbaty. Doceniam zalety wszystkich herbat i naparów. Właściwie to mam swego rodzaju obsesję na tym punkcie. W zimie chętnie skosztuję aromatycznej herbaty Ceylon przywiezionej przez moją przyjaciółkę prosto ze Sri Lanki. W lecie nie ma nic lepszego jak napić się rooibosu z liści afrykańskiego czerwonokrzewu. Chętnie piję też Yerbe Mate, popularną w Argentynie i Peru. Jednak największą przyjemność sprawia mi wyszukiwanie nowych smaków herbat zielonych. Zawsze też chętnie napiję się herbaty białej, jednak jako że jest to najrzadsza herbata, jest też najdroższa. Nie pamiętam już, kiedy pierwszy raz piłam zieloną herbatę. Wydaje mi się, choć to

nierealne, że taką pijałam zawsze. Pewnie to jednak niemożliwe, bo nie przypominam sobie, żeby w czasach siermiężnego komunizmu ktoś w Polsce delektował się jakąkolwiek herbatą, a co dopiero zieloną. Wydaje się, że herbata towarzyszy człowiekowi od zawsze. Jednak to Chiny są kolebką herbacianej kultury. Chińczycy znają herbatę już od około 4 tysięcy lat. Dziś ten kraj w zależności od regionu może się poszczycić przeróżnymi ceremoniami herbacianymi. Zresztą istnieje stare chińskie przysłowie, że „tyle jest rodzajów herbaty, ile Chińczyków na ziemi”. Kraj, który najbardziej kojarzony jest z herbatą – Japonia – zna ten napar dopiero od IX wieku. Nigdzie indziej ceremoniał picia herbaty nie łączy się tak jasno z filozofią życia i zamiłowaniem do piękna. Japońska ceremonia picia herbaty oraz filozofia Drogi Herbaty znana jest w całym świecie. Herbata, niezależnie od gatunku, ma w sobie coś wspaniałego i jednocześnie nieokreślonego. W wielu krajach jest czymś więcej niż napojem, jest częścią kultury, stanowi centrum życia towarzyskiego. Dotyczy to nie tylko krajów Wschodu, ale i Europy. Wszyscy przecież słyszeliśmy o angielskim five o’clock. Do Europy herbata trafiła późno. To Rosjanie pierwsi wśród Europejczyków mieli przyjemność skosztować herbatę. Było to w pierwszej połowie XVI wieku podczas podboju Syberii. Jednak tak naprawdę to dopiero Holendrzy przywieźli herbatę do Europy cały wiek później. Stopniowo herbata zyskiwała popularność w Niemczech, Włoszech i Francji. Natomiast w znanej z zamiłowania do herbaty Anglii ten właśnie napar długo nie mógł się przebić. Dopiero w 1662 r., dzięki małżeństwu Karola II z portugalską księżniczką i zarazem miłośniczką herbaty Katarzyną De Braganza, napój ten zaczęli doceniać Anglicy. Dziś nic tak bardzo nie kojarzy się z Anglią i Anglikami jak dobra, ale czarna herbata. W Polsce jako jeden z pierwszych wspomina o herbacie król Jan II Kazimierz. Na początku herbata traktowana była jak lecznicze ziele, z czasem odkryto jej walory smakowe, by w XVIII wieku stać się przysmakiem bogatych. Dopiero w XIX wieku nastąpił przełom i tak zwany przeciętny obywatel mógł sobie pozwolić na filiżankę dobrej, czarnej herbaty. Europa przez długi czas doceniała jedynie smak czarnych herbat. Mógł się do tego przyczynić łatwy sposób ich zaparzania. Czarną, fermentowaną herbatę zalewamy wrzątkiem i parzymy od 3 do 5 minut. Wiele osób, które znam, parzy herbatę za krótko, otrzymując w ten sposób jedynie, jak ja to nazywam, „farbowaną wodę”. Z kolei zbyt długie parzenie powoduje, że herbata staje się gorzka. Uwalnia to też taninę, dzięki, której neutralizuje się działanie zawartej w herbacie kofeiny.


Nasze pasje

W Polsce przez długi czas piliśmy tylko czarną herbatę. Jeszcze dziś często, kiedy pytam gości, na jaką herbatę mają ochotę, ci, zdezorientowani, odpowiadają pytaniem: „Jak to jaką? No, herbatę!”. Kilka razy usłyszałam nawet odpowiedź, że tylko kobieta może zadać takie pytanie. Na szczęście pod wpływem mojej mało subtelnej riposty panowie szybko zmieniali zdanie, a nawet z poczucia winy zachwalali smak cierpkiej Gunpowder. Cóż, bywa, że złośliwość jest lekcją dla obu stron, a i ja nieraz wykazałam się ignorancją. Jakiś czas temu, podczas podróży po Tunezji trafiłam do znanej kafejki w Sidi Bou Said. Marzyłam o zielonej herbacie, ale jakoś Tunezja i herbata... to mi nie grało. Spytałam jednak uprzejmego kelnera, czy mają herbatę zieloną. Uprzejmy, młody człowiek zdecydowanie odpowiedział, że mają. Po jakimś czasie dostarczono mi dziwny ciemnawy napój w szklance. Skrzywiłam się na widok cieczy i troszkę zła przypomniałam kelnerowi, że chciałam zieloną herbatę, a nie jakieś nie wiadomo co. Ależ mi było głupio, kiedy kelner poinformował mnie, że tak właśnie wygląda w Tunezji zielona herbata. Jeszcze bardziej głupio zrobiło mi się, kiedy okazało się, że napój smakuje wyśmienicie. W Tunezji bowiem gotuje się zieloną herbatę z miętą i cukrem. Do szklanki wrzucamy orzeszki pinii, które z kolei zalewamy uzyskanym wcześniej wrzątkiem. Napój jest więc smaczny, a nawet pożywny. Świetnie działa podczas upalnych wieczorów. Tak, tunezyjska herbata zdecydowanie różniła się od zielonych herbat, do jakich przywykłam. Jak dla większości Polaków, tak i dla mnie pierwszą zieloną herbatą, jaką spróbowałam, była chińska Gunpowder. Każdy liść zwinięty jest ciasno w kuleczkę, co może kojarzyć się ze starymi nabojami do pistoletu. W trakcie parzenia liście rozwijają się. Jest to herbata mocna, więc wielu osobom zastępuje kawę. Ma właściwości pobudzające. Dla wielu bywa jednak zbyt cierpka, szybko staje się gorzka. Do moich ulubionych zielonych herbat zaliczam japońską Senche w różnych wariacjach, z dodatkiem kardamonu, trawy cytrynowej lub kawałków ananasa. Jednak moją ukochaną herbatą jest również japońska Genmaicha. To mieszanka zielonej herbaty Bancha (zwykłej herbaty) oraz ziarenek prażonego, brązowego ryżu. Często nazywa się ją popcornową herbatą. Dla mnie to absolutny hit herbaciany. Genmaichę najczęściej pije się po posiłkach, ponieważ świetnie wpływa na trawienie. Zielonych herbat nie zalewamy wrzątkiem, ale wodą o temperaturze między 80 a 90 stopni, a czasem nawet niższą. Parzymy krócej niż czarną herbatę – od 2 do 3 minut. Ciekawym odstępstwem od tego jest zwy-

czaj parzenia kuleczek herbaty Gunpowder w Chinach. Parzy się ją wodą o temperaturze 50 stopni przez 2–3 godziny, w ten sposób uzyskuje się całkiem inny smak: delikatniejszy niż normalnie w przypadku tej herbaty, lekko zabarwiony miętą. Zwykle jednak dłuższe parzenie powoduje, że herbata staje się gorzka. Niewątpliwą zaletą zielonych herbat jest to, że można parzyć ten sam napar przynajmniej 3 razy. Niektórzy parzą te same liście nawet cały dzień. W Chinach herbatę z pierwszego parzenia najczęściej się wylewa. Ten zabieg ma oczyścić herbatę z nieczystości, które mogły dostać się do niej w tracie produkcji. Zielone herbaty, choć wykwintne w smaku, a często nawet bardzo drogie, nie są herbacianą elitą. Najdelikatniejsze w smaku

są herbaty białe, to prawdziwa arystokracja wśród herbat. Uzyskuje się je nietypowo, bo ze zbieranych wczesną wiosną nierozwiniętych jeszcze pąków liści. Kiedy pączki zwiędną, suszy się je. Są to najrzadsze rodzaje herbat i jednocześnie najdroższe. Za 100 g często zapłacimy grubo ponad 100 złotych. W świecie herbat znane są jeszcze, a dziś też coraz popularniejsze w polskich czajniczkach, czerwone herbaty z prowincji Yunnan w Chinach, zwane pu-erh. Te herbaty o silnym aromacie pije się w szczególności w trosce o zdrowie, znane są bowiem ze zbawiennego wpływu na układ trawienia oraz zapobiegania nadciśnieniu. Trudno też pominąć półfermentowane herbaty ulong. W Polsce mało kto je jeszcze pije, ale i one powoli będą zdobywać nasz rynek. Już się pojawiają (czasem nawet

w saszetkach), są jednak stosunkowo drogie, dlatego mimo ich wspaniałego smaku sięgają po nie na razie jedynie tacy zapaleńcy jak ja. Opisać, czym jest herbata, nie jest łatwo. Można się skupić na procesie ich produkcji, zaletach smaku i korzyściach dla zdrowia człowieka. To jednak zdecydowanie za mało. Na świecie powstało tysiące opracowań naukowych na temat herbaty, prac licencjackich, magisterskich itp. To wszystko nie oddaje jednak ducha herbaty. Bowiem zamiłowanie do tego naparu niesie ze sobą, nawet w ogarniętej konsumpcyjnym szałem Europie, spokój i wyciszenie. Dlatego na koniec tego krótkiego i bardzo powierzchownego szkicu oddaję głos poecie Lu Tong, który tak pisze o herbacie: „Pierwsza czarka zwilża usta i gardło Druga czarka niszczy samotność i smutek Gdy trzecia czarka spływa do wyschniętego brzucha, pojawia się pięć tysięcy zwojów pism Czwarta czarka sprawia, że lekko się pocę, a wszystkie dawne żale wypływają porami skóry Przy piątej czarce skóra i kości oczyszczają się Przy szóstej czarce wstępują między bóstwa Siódmej czarki nie mogę już wypić; czuję, jak pod pachami rodzi się powiew czystego wietrzyku.”1 Sen Soshitsu „O duchu herbaty”, Wydawnictwo Jeżeli P To Q, Poznań 2007.

1

Anna Pałka Dział Współpracy Międzynarodowej

23 23


Studenci

W parlamentarnym skrócie Mogłoby się wydawać, że luty, okres sesji i przerwy międzysemestralnej, to ten czas, kiedy panuje flauta na morzu, a wszelkie wydarzenia uczelniane przenoszone są na marzec. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Parlament nie ustaje w pracach na rzecz poprawy bytu studentów, a dostatecznym potwierdzeniem jest liczba projektów, które realizowane były w lutym bieżącego roku. PUK 25 lutego odbyło się na naszej Uczelni nadzwyczajne posiedzenie wyborcze Porozumienia Samorządów Studentów Uczelni Krakowa (PUK). Głównym tematem posiedzenia był wybór nowego przewodniczącego, którym ostatecznie został Marcin Styrna, student budownictwa Politechniki Krakowskiej. Stosunkiem głosów 21 do 19 pokonał on Adama Rysia z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warto zaznaczyć, że nasi reprezentanci dysponowali trzema głosami (ordynacja wyborcza przydziela maksymalnie trzy głosy każdej uczelni, w której studiuje ponad dziesięć tysięcy), co w przypadku tak wyrównanej rywalizacji stanowiło znaczący wpływ na końcowy rezultat. Istotnie, zwycięski kandydat został poparty przez naszych delegatów. Nowy przewodniczący zapewnił, że będzie dążył do poszerzenia wpływu PUK na wydarzenia w Krakowie i godnego reprezentowania rzeszy studenckiej. Co istotne, dzięki uprzejmości władz Uczelni studenci mogli obradować aż do północy, co stanowiło ogromne ułatwienie. Parlament serdecznie dziękuje za ten gest władzom naszego Uniwersytetu. JĘZYKI Parlament będzie uczestniczył w debacie dotyczącej zmian w zakresie języków na uczelni. Będziemy dążyć do wydłużenia czasu trwania języków o jeden – piąty semestr (co de facto jest powrotem do rozwiązania sprzed roku). Będziemy się również starać o ujednolicenie wszystkich końcowych egzaminów językowych oraz testów sprawdzających znajomość języków dla nowo przyjętych studentów. Wszelkie opcje wymuszają poniesienie dodatkowych kosztów, jednak mamy nadzieję, że kryzys nie utrudni dochodzenia do korzystnych dla studentów rozwiązań w tym zakresie. Efekty tych rozmów powinny być widoczne już w przyszłym miesiącu.

24 24

MINISTERSTWO I PARTNERSTWO DLA WIEDZY W dniach 28 lutego – 1 marca w Kościelisku odbyła się Krajowa Konferencja Tematyczna Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestniczyli w niej delegaci samorządów studenckich z całego kraju, a ich liczba wyniosła ostatecznie około 350 osób. Obecnych było na niej wielu znamienitych gości, wśród których wymienić należy: dr. hab. Jerzego Błażejewskiego – przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prof. dr. hab. Janusza Żmiję – wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich czy dr. hab. Mieczysława Sochę – sekretarza Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Najistotniejszym przedmiotem debaty w czasie całej konferencji był projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Partnerstwo dla Wiedzy”. Na pytania studentów odpowiadała wiceminister Grażyna Pawelska-Skrzypek. Nie podjęto wiążących decyzji, ale dyskutowano o problemach wzbudzających największe kontrowersje, jak choćby płatnego drugiego kierunku (obecne propozycje odnośnie punktów ECTS to pula 360 dla każdego studenta do wykorzystania, 540 do 560 dla grupy 10 procent najlepszych oraz 400 dla studentów studiów sześcioletnich, po przekroczeniu odpowiedniej liczby student zmuszony byłby uiszczać opłatę za możliwość dalszego studiowania) czy indeksów elektronicznych (w tym przypadku przedmiotem debaty była troska o ochronę danych). Ważną oraz kontrowersyjną zmianą jest również odejście od stypendium za wyniki w nauce na rzecz Nagrody Rektora, przy przyznawaniu której byłaby brana pod uwagę również działalność studencka. Ową nagrodę miałoby otrzymywać nie więcej niż 10 procent studentów, co stanowi istotną zmianę wobec szerszej rzeszy beneficjentów stypendiów.

Podsumowując, ze względu na niski stopień precyzji poszczególnych pomysłów, zasadne wydaje się powtórzenie za opinią Parlamentu Studenckiego Rzeczpospolitej Polskiej: „(…) apelujemy do MNiSW o uszczegółowienie swoich propozycji, co jest niezbędne do zajęcia przez Parlament Studentów RP oficjalnego i wyczerpującego stanowiska w omawianych kwestiach”. 18 lutego przewodniczący Parlamentu Studenckiego, P. Godek, wziął udział w konsultacjach z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbarą Kudrycką. Szerzej na temat całej debaty można przeczytać na stronie ministerialnej: http://www.nauka.gov.pl. Studentów chcących zgłosić jakieś cenne uwagi dotyczące projektu zachęcamy do pisania na adres Parlamentu: biuro@psuek.pl. Żaden mail nie zostanie zignorowany. PLAGIAT.PL Plagiat.pl jest innowacyjnym rozwiązaniem, które ma za zadanie zapewnić lepszą kontrolę prac dyplomowych i wychwytywanie przypadków łamania prawa przez studentów. Stanowisko Parlamentu w stosunku do projektu jest jak najbardziej pozytywne z jednoczesnym uznaniem za absolutny priorytet gwarancji, że system jest sprawny i nie uderza przypadkowo w uczciwych studentów. Może to zatem oznaczać wydłużenie trwania etapu próbnego, co wydaje się jednak ze wszech miar słuszne i konieczne. Temat ten zostanie poruszony szerzej w przyszłym numerze „Kuriera”, bowiem wówczas będą już znane efekty pierwszych tygodni wdrażania systemu. BANKOMAT Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów naszej Uczelni, pojawił się projekt nowego bankomatu na terenie kampusu. Przewidywane miejsce lokalizacji to parter pawilonu C po prawej stronie. Bankomat będzie należał do PKO BP.

Mikołaj Haich Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Parlamentu Studenckiego UEK


Studenci

Europa w obiektywie

– konkurs fotograficzny Discover Europe 2009 już ruszył! Erasmus Student Network już po raz szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs Fotografii Discover Europe. Jego celem jest wyłonienie najlepszych zdjęć przedstawiających Polskę i inne kraje europejskie, dzielenie się wrażeniami z pobytu za granicą oraz pokazanie różnorodności Europy, jej tradycji i zwyczajów.

Kole, warsztaty fotograficzne prowadzone przez profesjonalistów, gala finałowa, która zaplanowana jest na koniec kwietnia, to część atrakcji związanych z konkursem. Po zakończeniu rejestracji zdjęć odbywają się obrady jury lokalnych, składających się z osób związanych z fotografią, sztuką, a także przedstawicieli władz uczelni i studentów. Jury wybiera po dwa najlepsze zdjęcia z każdej kategorii w każdym etapie lokalnym. Trzecie zdjęcie wybierają internauci w głosowaniu na stronie www. Tak wybrane prace zakwalifikują się do etapu centralnego, gdzie ponownie zostaną ocenione, aż wyłonione zostaną najlepsze. Zdjęcie, które najbardziej spodoba się osobom odwiedzającym stronę internetową w marcu, otrzyma specjalną Nagrodę Internautów. Pod koniec maja w Warszawie odbędzie się uroczysta gala finałowa i wręczenie nagród.

W ubiegłym roku konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów. Stronę internetową projektu odwiedziło w ciągu dwóch miesięcy około 7000 osób. W dniach promocyjnych konkursu i innych imprezach towarzyszących zorganizowanych w całej Polsce wzięło udział prawie 6000 studentów. Swoje zdjęcia wysłało ponad 700 osób. Strona konkursu nie służy tylko do ładowania zdjęć – ogromna ilość komentarzy jest dowodem, że strona budzi także dyskusję nad programami wymiany i pięknem otaczającego nas świata. Cele stawiane projektowi: promocja mobilności studentów, wymian studenckich, Polski jako miejsca odbycia wymiany zagranicznej i propagowanie umiejętności fotograficznych z pewnością co roku są realizowane.

Konkurs jest ponadto wspaniałą okazją do rozwoju i doskonalenia umiejętności fotograficznych. Jest on adresowany do studentów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, szczególnie tych, którzy wyjeżdżają na różnego rodzaju wymiany i stypendia, a także dla obcokrajowców uczących się w naszym kraju. Tegoroczna edycja konkursu obejmuje po raz pierwszy także inne kraje Europy, dzięki czemu konkurs zdobył miano ogólnoeuropejskiego. Aby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się na stronie www.discovereurope.esn.pl. Każdy może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia, wybierając jedną z trzech kategorii: „Moje odkrycie – Polska”, „Moje odkrycie – Europa” oraz „Experience Erasmus”, dotycząca doświadczeń związanych z uczestnictwem w programie Erasmus. Fotografie można umieszczać na stronie przez cały marzec. Oprócz tego istnieje możliwość głosowania na dotychczas dodane zdjęcia, zwiększając ich szanse na wygraną. Pierwsza część zmagań to 12 etapów lokalnych, organizowanych na terenie całej Polski, oraz po jednym w każdym kraju europejskim. Promocją projektu, wystawą nadesłanych fotografii oraz wyborem najlepszych prac, które zostaną zakwalifikowane do etapu centralnego, zajmują się lokalne sekcje ESN. Oprócz sekcji ESN UEK przygotowaniem etapu małopolskiego zajmują się również trzy oddziały ESN, działające na: Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechnice Krakowskiej. Impreza w Błędnym

25


Studenci Studenci

Lwowskie seminarium międzynarodowe Seminarium międzynarodowe we Lwowie, zorganizowane dzięki staraniom i kilkuletniej, ciągłej koordynacji całego projektu przez pracowników Katedry Zarządzania Międzynarodowego, zawsze pozostanie dla nas jednym z najcieplejszych i najbardziej barwnych wspomnień z czasu studiów na UEK. Pobyt we Lwowie 14-osobową grupą, wraz z niezastąpionym opiekunem seminarium, dr Piotrem Bułą, upłynął pod znakiem ogromnej gościnności naszych ukraińskich przyjaciół i w niesamowitej atmosferze czarodziejskiego miasta. Tematem seminarium były procesy zarządzania we wdrażaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze bankowym. Przez trzy dni pracowaliśmy w zespołach ukraińsko-polskich. Każda grupa miała do opracowania inny dział tematyczny składający się na przewodnią myśl seminarium. Czasami napotykaliśmy na różne trudności: to językowe, to ze zdobyciem informacji, ale na szczęście udało się nam osiągnąć zadowalający wszystkich rezultat. Wyniki naszej pracy zostały zaprezentowane przed gronem wykładowców tamtejszej uczelni. Na zakończenie otrzymaliśmy certyfikaty potwierdzające wkład w stworzony projekt. Uzupełnieniem programu seminarium było zwiedzanie Lwowskiego Instytutu Bankowości i Centralnego Banku Ukrainy oraz dość szczegółowe przedstawienie nam ich historii. Polsko-ukraińska integracja Ku naszemu zaskoczeniu wszelkie rozmowy z miejscowymi studentami prowadzone były w językach polskim i ukraińskim. Z tego też tytułu nierzadko byliśmy świadkami zabawnych sytuacji spowodowanych wieloma przejęzyczeniami. Dzięki tym konwersacjom obie strony miały okazję poznać i podszkolić język ojczysty swojego sąsiada. Tym jednak, co zapewne najbardziej chwyciło nas za serca, była możliwość zwiedzenia wielu ciekawych i magicznych miejsc we Lwowie, jak również wieczory integracyjne, które upływały przy ukraińskiej muzyce, trunkach i jadle. Jedno z mroźnych popołudni spędziliśmy w towarzystwie przewodnika – prawdziwego lwowskiego baciara, który swoją niesamowitą aparycją potrafił przyciągnąć uwagę zarówno strony polskiej, jak i ukraińskiej, odkrywając przed nami różne tajemnice miasta. To dzięki niemu Lwów już zawsze ko-

26

jarzyć nam się będzie z niepowtarzalną nutą i intensywnym aromatem kawy, smakiem najwspanialszego sernika czy też z ucieczką w przeszłość… Piękne miasto Lwów Innym razem czterysta osiem stromych schodów otworzyło przed nami niesamowity widok z wieży ratuszowej… nagle w zasięgu wzroku znalazł się zapierający dech w piersiach widok starego Lwowa. Stamtąd studenci ukraińscy zabrali nas do jednej z najsłynniejszych restauracji lwowskich: Kryjówki, w której mogliśmy skosztować potraw narodowej kuchni ukraińskiej. Nie tak prosto jednak było wejść tam do środka, gdyż na straży tego bardzo klimatycznego miejsca stał Ukrainiec pytający o hasło, które znane jest tylko wybrańcom… Dzięki naszym gospodarzom mieliśmy również okazję zachłysnąć się czarem przepięknego wnętrza Opery Lwowskiej, po której zostaliśmy oprowadzeni. Zaproszono nas wówczas na pierwszą ukraińską operę narodową, którą jest „Zaporożec za Dunajem”. Zasłuchani we wspaniale wykonywane arie, podziwialiśmy pokaz żywiołowego tańca ukraińskiego. Wśród zaplanowanych miejsc do zwiedzenia znalazł się także Pałac Potockich, lwowska rezydencja prezydenta Ukrainy, w którym mogliśmy obejrzeć znakomitą ekspozycję obrazów malarstwa europejskiego. Pewnego wieczoru wybraliśmy się także na Górę Zamkową, na której, ku naszemu zaskoczeniu, nie wznosił się żaden zamek, za to rozpościerał przed nami przecudny widok miasta nocą. Oczywiście nie mogło się także obyć bez zwiedzenia tak ważnego dla nas, Polaków, miejsca we Lwowie jak Cmentarz Łyczakowski, miejsce pochówku wielu wybitnych i zasłużonych dla naszego kraju ludzi

kultury, nauki i polityki. Na zawsze pozostanie w naszych sercach widok setek białych krzyży poległych obrońców Lwowa. Ostatni dzień naszego pobytu na Ukrainie wypadał w andrzejki, dlatego też nasi gospodarze zaplanowali na ten wieczór program zaznajamiania nas z ich rodzimymi tradycjami związanymi z tym świętem. Ubrani w regionalny strój ukraiński braliśmy udział w różnych konkurencjach, w których trzeba było wykazać się nie tylko siłą (przysiady z partnerką siedzącą „na barana”), ale i sprytem, jak w przypadku wyławiania ustami jabłka z półmiska wypełnionego wodą. Po skończonej zabawie zostaliśmy zaproszeni na pożegnalną kolację przy suto zastawionym szwedzkim stole, a wspólnym rozmowom i tańcom nie było końca. Podziękowania Pozostały wspomnienia i oczekiwanie na spotkanie z grupą ukraińską, która przybędzie na nasz Uniwersytet w maju. Przyjmować ich będzie już inna grupa, dlatego zwracamy się z postulatem o należyte zajęcie się tymi wspaniałymi osobami – takie przyjęcie, jakie oni nam zgotowali, musi być odpowiednio odwzajemnione! Już na zawsze zawiązaliśmy wielką przyjaźń polsko-ukraińską. Dziękujemy pracownikom Katedry Zarządzania Międzynarodowego, którzy od dawna dbają o organizację seminariów międzynarodowych i koordynują cały projekt. Dzięki nim uzyskaliśmy niepowtarzalną możliwość zawarcia nowych przyjaźni i spróbowania sił w pracy w zróżnicowanych kulturowo zespołach. Mamy nadzieję, że studenci kolejnych lat również będą mieli taką możliwość. Tego wszystkim życzymy! Agnieszka Szklarz, Konstancja Turlej – studentki IV r. Zarządzania międzynarodowego


Bal w odcieniu blue 21 lutego naukowcy, biznesmeni, pracownicy, absolwenci i sympatycy naszej Uczelni bawili się wspólnie na Balu Błękitnym, tradycyjnie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie w ostatnią sobotę karnawału. Na balu, którego historia sięga czasów międzywojennych, w salach hotelu Cracovia bawiło się wspólnie 112 osób. Wśród gości byli m.in.: prof. dr hab. Andrzej Szromnik – Prezes Stowarzyszenia, dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK – Prorektor ds. Studenckich, były rektor prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, prof. dr hab. Wanda Sułkowska, prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar, dr Maria Kosiorowska, dr Krzysztof Wojdacki. Do tańca przygrywał zespól Stanley Band. Karnawałowa zabawa trwała do białego rana.

From GAP to BOMBAJ…

Fot. Jan Bielański

Tym oto hasłem można by określić VII Karnawałowy Bal GAP-u, który odbył się 14 lutego 2009 r. Wszyscy jego uczestnicy udali się bowiem w fascynującą podróż do jednego z najbardziej barwnych i tajemniczych miejsc na świecie – Indii. Krakowska Rotunda wypełniła się tego wieczoru prawdziwymi bollywoodzkimi hitami. Atmosferę prosto z Bombaju zapewniał orientalny wystrój klubu oraz stroje studentów, którzy, jak przystało na Bollywood party, przywdziali różnokolorowe Sari. Niekwestionowaną atrakcją balu był pełen dynamizmu i gracji występ zespołu Sihir, który zaprezentował pokaz tańca indyjskiego. Dla uczestników imprezy przygotowano lekcję prawdziwego bollywoodzkiego układu tanecznego. Całość programu uwieńczona została wyjątkowym konkursem tańca brzucha: panowie tańczyli, a panie podziwiały i oceniały. Emocji nie zabrakło także poza parkietem. Liczne konkursy, fajka wodna oraz specjały indyjskiej kuchni to tylko nieliczne z atrakcji, z których mogli skorzystać uczestnicy. Bal GAP to jednak nie tylko muzyka i dobra zabawa. To przede wszystkim okazja do spotkania wszystkich studentów, absolwentów oraz pracowników Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, którzy przy okazji dobrej zabawy mogą porozmawiać, wspominając wspólnie spędzone chwile. Bal, jak co roku, trwał do białego rana. Gapowicze z trudem zakończyli tę pełną rytmu i energii podróż do Bombaju. Z niecierpliwością czekamy zatem na kolejną fascynującą wyprawę, organizowaną corocznie w karnawale przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej…

27


Sport

fot. Michał Prucnal

Siatkarki Uniwersytetu Ekonomicznego w grze o awans do I ligi

7 lutego siatkarki AZS Skawa UEK rozegrały ostatnie ligowe spotkanie w sezonie 2008/2009, pokonując po bardzo emocjonującym meczu w Myślenicach tamtejszy Dalin 3:2. Niestety wynik ten nie wystarczył naszej drużynie (która skończyła rywalizację z 29 punktami) do zajęcia 4. miejsca w lidze i otrzymania prawa do gry o awans w play-off. W miejsce akademiczek w play-off znalazła się Siarka Tarnobrzeg, która sensacyjnie pokonała w Łańcucie najlepszą drużynę sezonu zasadniczego – MKS 3:2 (dokładnie takiego wyniku potrzebowała, żeby w tabeli różnicą 1 seta wyprzedzić reprezentantki UEK!). Spotkanie w Łańcucie odbyło się 8 lutego (po zakończeniu wszystkich spotkań ostatniej

kolejki), czym obydwa zespoły w znaczący sposób naruszyły regulamin rozgrywek (w dniu rozegrania meczu znały już pozostałe wyniki w lidze, Siarka potrzebowała zwycięstwa 3:2 nad lokalnym rywalem z Łańcuta i dokładnie taki wynik osiągnęła). Zarząd Klubu Uczelnianego AZS UEK, chcąc upomnieć się o sprawiedliwość, wystosował 9 lutego oficjalny protest w sprawie naruszenia przez zespoły MKS i Siarki regulaminu rozgrywek. Z niewielkimi nadziejami zespół AZS Skawa UEK trenował nadal, rozgrywając turnieje i mecze sparingowe. AZS wystąpił na turnieju w Krzeszowicach (3:0 z MCKiS Jaworzno i 1:2 z Maratonem Krzeszowice) oraz pokonał AZS AWF 2:1 w sparingu. 26 lutego w trybie nadzwyczajnym zebrał się Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej, by debatować nad złożonym przez nasz klub protestem. To, co wydawało się niemożliwe, stało się faktem. Oburzeni działaniami podkarpackich zespołów działacze PZPS orzekli obustronny walkower w spotkaniu MKS Łańcut – Anser-Siarka Tarnobrzeg, co diametralnie zmieniło ligową tabelę. Najważniejszą dla nas zmianą było odebranie punktów drużynie z Tarnobrzega, przez co AZS Skawa UEK znalazła się na 4. miejscu i otrzymała drugą szansę rywalizacji o awans do I Ligi. Należało jak najszybciej załatwić sprawy organizacyjne, ponieważ już

na drugi dzień (27 lutego) ekonomistki rozpoczynały walkę z MKS Łańcut o udział w finale play-off. Zgodnie z regulaminem rozgrywek na tym etapie rywalizuje się do 3 wygranych spotkań. Pierwsze dwa mecze odbyły się 27 i 28 lutego w hali MOSiRu w Łańcucie. W pierwszym spotkaniu z siatkarkami AZS Skawa UEK MKS Łańcut wygrał 3:1, obejmując prowadzenie w play-off 1:0. Sobotnie spotkanie zaczęło się po myśli ekonomistek, które grały dużo pewniej niż w piątek. Pomimo dobrej i ambitnej gry AZS przegrał także drugie spotkanie. Zwycięzca sezonu zasadniczego MKS Łańcut prowadził zatem w I rundzie play-off o awans do I Ligi z AZS Skawa UEK 2:0 (gra się do 3 wygranych spotkań), ale kolejne spotkania miały zostać rozegrane w hali Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie nasze siatkarki przegrały w tym sezonie tylko raz. Niestety, i w trzecim spotkaniu play-off ekonomistki nie były w stanie przeciwstawić się bardzo dobrze dysponowanej drużynie MKS. Drużyna AZS Skawa UEK została sklasyfikowana ostatecznie na 4. miejscu. Udział naszego zespołu w play-off o awans do I ligi uznać należy za spory sukces. Z roku na rok drużyna osiąga coraz lepsze wyniki (w poprzednim sezonie AZS grał o utrzymanie w II lidze, gdzie ostatecznie zajął 7. miejsce). Bartosz Wanat

Piłkarze nożni UEK Mistrzami Polski

W dniach 20–22 lutego w hali sportowej UEK odbył się Turniej Finałowy Akademickich Mistrzostw Polski 2008/2009 w Futsalu. W imprezie rywalizowało 16 najlepszych futsalowych akademickich zespołów z całej Polski. Jest to najważniejsza i największa tego typu impreza w naszym kraju w 2009 roku. Mistrzostwa rozgrywane w systemie eliminacyjnym po raz pierwszy trafiły do Krakowa, a prawo do ich organizacji otrzymał Klub Uczelniany AZS UEK. W turnieju rywalizowało prawie 200 zawodników, w tym również studenci naszej Uczelni, którzy awansowali do najlepszej szesnastki z lubelskiego półfinału.

28

W grupie eliminacyjnej naszym reprezentantom przyszło zmierzyć się z zespołami PWSZ Wałbrzych, AWF Poznań oraz UWM Olsztyn. Niestety, po pierwszym dniu rywalizacji ekonomiści stracili szansę na awans do czołowej ósemki mistrzostw. Po porażkach z PWSZ Wałbrzych 2:5 oraz z UWM Olsztyn 4:6 naszej drużynie pozostała walka o 3. miejsce w grupie. Ostatnie grupowe spotkanie to twardy pojedynek z AWF Poznań, zakończony pechowym dla UEK remisem 5:5. Wynik ten oznaczał 3. miejsce w grupie i awans do grupy H (rywalizacja o miejsca 9.–16.). W kolejnej fazie turnieju podopieczni Marka Seroczyńskiego spisali się bardzo dobrze. W spotkaniach grupowych pokonali AJD Częstochowa 5:3 oraz Politechnikę Lubelską 8:6, kończąc z 7 punktami rywalizację w grupie H. W rywalizacji o 9. miejsce doświadczony zespół PWSZ Legnica pokonał nas 5:4. Ostatecznie zespół UEK ukończył rywalizację w Akademickich Mistrzostwach Polski 2008/2009 w Futsalu na 10.

miejscu (przypomnijmy, że w mistrzostwach udział wzięło 190 uczelni wyższych – w tym gronie jest to więc nie lada wyczyn). Podczas ceremonii zakończenia mistrzostw najlepsze zespoły uhonorowane zostały pucharami, medalami, dyplomami i nagrodami. Podopieczni Marka Seroczyńskiego odebrali ponadto, z rąk prof. dr. hab. Andrzeja Malawskiego – Prorektora ds. Badań Naukowych UEK, Pawła Opacha – koordynatora Urzędu Miasta Krakowa ds. Euro 2012 oraz mgr. Cezarego Nowaczyńskiego – kierownika SWFiS UEK, złote medale oraz pamiątkową statuetkę za zdobycie tytułu Akademickiego Mistrza Polski w Futsalu w typie „Akademie” Akademickim Mistrzem Polski w Futsalu został zespół Uniwersytetu Rzeszowskiego i to on reprezentował będzie Polskę na Finałach AM Europy, które w lipcu odbędą się w Czarnogórze. Bartosz Wanat Prezes KU AZS UEK


Sport

Sukcesy na deskach

Akademickie Mistrzostwa Polski 2008/2009 w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, rozgrywane w dniach 4–8 marca w Zakopanem, kolejny rok z rzędu wspominać będziemy jako bardzo udaną imprezę. Wśród rekordowej liczby 1000 alpejczyków, reprezentujących niemal 50 ośrodków akademickich z całej Polski, na trasach zakopiańskiego stoku Harenda walczyło 17 reprezentantów naszej Uczelni. 5 marca rywalizowali narciarze w slalomie gigancie. Do finału kobiet awansowały dwie zawodniczki AZS UEK – Maja Swinder i Kasia Mrowca. Ostatecznie zakończyły tę konkurencję odpowiednio na 8. i 11. miejscu, co dało złoty i srebrny medal w typie „Akademie”. W finale mężczyzn oglądaliśmy Maćka Bartmana, Janka Gąsiorowskiego, Konrada Kotynię i Tomka Broekere. Walka o medale w typie Jak informowaliśmy w poprzednim numerze „Kuriera UEK”, snowboardzista UEK, student III roku Marketingu – Andrzej Gąsienica-Daniel wspólnie z kadrą wyjechał do Harbin (Chiny), gdzie reprezentował Polskę podczas XXIV Zimowej Uniwersjady (rywalizacja studentów odpowiadająca Igrzyskom Olimpijskim). W slalomie gigancie, rozegranym 23 lutego w miejscowości Maoer Mountain, wśród mężczyzn Andrzej Gąsienica-Daniel awansował do 1/8 finału. Niestety został wyeliminowany przez późniejszego zdobywcę brązowego medalu – Alexa Deubla (Niemcy), ostatecznie zajmując 15. miejsce. To był jeden z lepszych wyników reprezentantów Polski na 24. Zimowej Uniwersjadzie. Więcej informacji o Andrzeju na stronach www.snowplanet.pl i www.efemge.com. Andrzejowi życzymy dalszych sukcesów w sporcie oraz pomyślnie napisanej pracy licencjackiej.

„Akademii” trwała do samego końca. Brązowy medalista giganta zeszłorocznych mistrzostw – Maciek Bartman, w bratobójczej walce został ostatecznie zepchnięty z podium przez Janka Gąsiorowskiego. Warto podkreślić, że Jankowi udało się awansować do finału i zdobyć brązowy medal, mimo iż startował z wyjątkowo odległym numerem – jako 150. ze 163 zawodników! Medale w gigancie dały początek szczęśliwej passie krakowskich ekonomistów. Kolejnego dnia Kasia Mrowca wywalczyła 6. miejsce w klasyfikacji generalnej (w ubiegłorocznych mistrzostwach zajęła siódmą pozycję), uzyskując bardzo wyraźną przewagę nad innymi narciarkami reprezentującymi akademie i wywalczyła Mistrzostwo Polski. Na podium Kasia ponownie spotkała swoją koleżankę, startującą w barwach AZS UEK – Maję Swinder (brąz). Do finału slalomu awansowała również Gosia Chrzanowska. Równe starty dziewczyn miały przełożenie w punktacji drużynowej i pozwoliły cieszyć się ze zdobycia drużynowego Mistrzostwa Polski kobiet w typie „Akademie”! Warto zaznaczyć, że nasze narciarki znalazły się na czwartym miejscu klasyfikacji generalnej AMP (952 punkty), tracąc do Politechniki Śląskiej zaledwie 6 punktów! Panowie nie pozostali w tyle – 2. miejsce i brązowy medal Maćka Bartmana oraz udział w finale Janka Gąsiorowskiego, Konrada Kotyni i Tomka Broekere w połączeniu z dobrą postawą w rozgrywanym dzień wcześniej gigancie owocowały wywalczeniem wicemistrzostwa w klasyfikacji mężczyzn (9. miejsce w klasyfikacji generalnej AMP). Po zakończeniu rywalizacji narciarzy stok opanowali snowboardziści, którzy walczyć mieli na trasie giganta. Spośród 4 naszych reprezentantek do finału awansowały Ania Leja i Monika Pliś. Niestety, podobnie jak w zeszłym roku, ze względu na zbyt małą liczbę sklasyfikowanych zawodniczek, nie wprowadzona została punktacja w typie „Akademie”. Ostatnią konkurencją mistrzostw był finał mężczyzn w snowboardzie, w którym złotego medalu klasyfikacji generalnej bronić miał 15. zawodnik zimowej Uniwersjady w Harbinie, a jednocześnie reprezentant AZS UEK – Andrzej Gąsienica Daniel. Ostatecznie Andrzej musiał uznać przewagę Przemka Buczyńskiego z AZS AWF Kraków oraz Olafa Kruka z SWPS Warszawa. W ten sposób do puli naszych medali Andrzej dorzucił brązowy medal generalki oraz złoto w typie „Akademie”. Akademickie Mistrzostwa Polski zamknęły sezon międzyuczelnianej rywalizacji w konkurencjach alpejskich. W stosunku do ubiegłego roku zauważyć można progres większości wyników zdobywanych przez reprezentantów naszego AZS. Miejmy nadzieję, że ta tendencja utrzyma się i pozwoli nam walczyć o jeszcze lepsze lokaty w kolejnym sezonie! Katarzyna Rams

29

29 29


Zapowiedzi

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Aleksandra Zeliasia „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”, która odbędzie się w dniach 5–8 maja 2009 r. w Zakopanem. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia pt. „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” jest coroczną konferencją organizowaną przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Jest ona bezpośrednią kontynuacją Ogólnopolskich Seminariów Naukowych pt. „Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych”, organizowanych w Zakopanem przez Profesora Aleksandra Zeliasia. Jej głównym

celem jest integracja środowiska naukowego polskich statystyków i ekonometryków oraz współpracujących z nimi pracowników naukowych uczelni z krajów ościennych. Dążeniem konferencji jest kreowanie nowych kierunków badań oraz promowanie i upowszechnianie wyników badań otrzymanych w Polsce i w zagranicznych ośrodkach naukowych w roku poprzedzającym konferencję. Ma ona na celu prezentację najnowszych prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej statystyki i ekonometrii oraz prognoz gospodarczych, prowadzonych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych w tych dyscyplinach. Konferencja ma także na celu kształcenie młodych kadr naukowych. Ma stanowić forum prezentacji rozwoju ich myśli naukowej i rezultatów badań. Ma ona także na celu pobudzać do działania młodych naukowców oraz ich nagradzać.

Kontakt: prof. dr hab. Józef Pociecha – przewodniczący dr Monika Papież – sekretarz naukowy konferencji mgr Katarzyna Frodyma – sekretarz Katedra Statystyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27 tel.: 012 293 56 84; 012 293 52 10 faks: 012 293 50 46 e-mail: konfzak@uek.krakow.pl http://janek.ae.krakow.pl/~katstat/ konfzak2009.html

Dni Integracji W dniach 22–25 kwietnia br. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK we współpracy z NZS UEK, AZS oraz Fundacją UEK, przy wsparciu organizacyjnym pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych AGH, PAT, PK, UP, organizuje na naszej Uczelni Dni Integracji. Główne imprezy odbędą się w środę 22 kwietnia. Tego dnia do porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia studentów niepełnosprawnych, podpisanego przez AGH, PK i UEK 15 listopada 2007 r., przyłączy się także PAT oraz UP. Po podpisaniu porozumienia odbędzie się debata na temat dotychczasowej oraz przyszłej współpracy pomiędzy pięcioma uczelniami. W drugiej części dnia odbędzie się promocja książki „Kilimandżaro”, podczas której uczestnicy wyprawy opowiedzą o przygotowaniach do wyprawy oraz o swoich przeżyciach. Po tym spotkaniu w hali sportowej, podobnie jak w zeszłym roku, planujemy całą serię pokazów oraz gier i zabaw dla wszystkich chcących się integrować. W ramach Dni Integracji planowane jest także uroczyste otwarcie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz wystawa fotograficzna. Dni zakończą Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim Osób Niepełnosprawnych. W imieniu własnym oraz Biura ds. ON, jak i wszystkich instytucji współorganizujących te dni serdecznie zapraszam do wzięcia w nich udziału i aktywnego uczestnictwa w części sportowo-integracyjnej. dr hab. Janina Filek, prof. UEK Pełnomocnik Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych

30

Dzień Otwarty

Zamiejscowego Wydziału Regionalnego UEK w Dębicy realizowany pod hasłem

„Studiuj w bezpiecznej Uczelni”

2 kwietnia 2009 r.

hala sportowa przy ul. Kościuszki 32 w Dębicy Rozpoczęcie: godz. 11.30.

Zapraszamy!


31


Zagorzali wielbiciele narciarstwa, pracownicy, ich rodziny i sympatycy naszej Uczelni, w dniach 14–15 marca udali się na Słowację w celu integracji ze sportowym zacięciem. Szusowanie na stoku, wspólne biesiadowanie i śpiewogranie przy ognisku wypełniły czas uczestników wycieczki.

Integracja na stoku

W pierwszym dniu wyjazdu w Orawskim Podzamku rozegrano Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim dla Pracowników UEK i Ich Rodzin. Na stoku rywalizowali dorośli i najmłodsi adepci białego szaleństwa. Łącznie na starcie stanęło 57 osób. Drugi dzień wyjazdu miał charakter w pełni rekreacyjny. W urokliwym otoczeniu i przepięknej aurze entuzjaści nart szusowali być może już po raz ostatni w tym sezonie.

Lista zwycięzców w wybranych kategoriach: Pracownice Uniwersytetu: 1. Joanna Sulka 2. Grażyna Okręglicka 3. Anna Sobczak

01:16.46 01:17.43 01:21.83

Pracownicy Uniwersytetu: 1. Jerzy Białkiewicz 2. Marcin Malec 3. Łukasz Salwarowski

01:04.34 01:05.32 01:11.07

Sympatyczki Uczelni 1. Agnieszka Cieślik 2. Aniela Maćkowska 3. Maria Popławska

01:31.20 01:33.08 01:37.54

Sympatycy Uczelni 1. Jacek Bernasik 2. Bartłomiej Bernasik 3. Piotr Bakalarz

01:02.15 01:07.68 01:09.63

Dzieci do lat 12 1. Marek Fudaliński 2. Aleksander Lubiński 3. Emil Zapała

01:20.90 01:24.37 01:24.47

Dzieci 12–17 lat 1. Paulina Sumara 2. Magdalena Sumara 3. Justyna Ivic

01:16.97 01:21.29 01:39.54

Wspólny wyjazd możliwy był dzięki inicjatywie i wysiłkowi organizacyjnemu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

32

Kurier UEK nr 3 (28), marzec 2009  
Kurier UEK nr 3 (28), marzec 2009  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie marzec 2009

Advertisement