Kurier UEK nr 7 (52), grudzień 2012

Page 1

cz asopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Kr akowie

ISSN 1 6 8 9 - 7 7 5 7 N r 7 ( 5 2 ) g r u d z i e ń 2 0 1 2

40-osobowa grupa pracowników UEK w Katalonii, Pirenejach i Lourdes Nagroda Lidera Biznesu 2012 dla Krakowskiej Szkoły Biznesu Przyznano Stypendia im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego Jubileusz 50-lecia pracy prof. UEK dr hab. Jana Szpaka


Spis treści Życzenia JM Rektora UEK............................................................................................................................... 3 Przyznano stypendia im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego. ............................................................. 4 Agnieszka Sadowska wybrana do Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP!....................... 4 Nasi studenci po raz kolejny wśród najlepszych!...................................................................................... 5 Wręczenia dyplomów magisterskich absolwentom kierunku Towaroznawstwo............................ 5

Szanowni Państwo, Pracownicy, Studenci i Sympatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Drodzy Czytelnicy „Kuriera UEK”

Targi Edukacyjne w Kijowie............................................................................................................................ 6 I ty możesz zostać ambasadorem uek!....................................................................................................... 6 Inauguracja I edycji International Business Academy............................................................................. 7

Fot. Rafał Cygan

Stypendyści MNiSW......................................................................................................................................... 7

w gronie rodziny i najbliższych, będą pełne spokoju i radości. Niech stworzą okazję do

Jak poluzować pętlę zadłużenia publicznego?................................................................................. 10–11

niezapomnianych spotkań i pozwolą zaczerpnąć moc, płynąca z tych szczególnych chwil,

Pożegnanie – Dział Spraw Bytowych........................................................................................................ 12 Obóz adaptacyjny w Żywcu......................................................................................................................... 13 Pomagaj-my pomagać!................................................................................................................................... 14 Wyprawa Katedry Metod Organizacji i Zarządzania........................................................................... 15 Wycieczka do Katalonii i Lourdes.............................................................................................................. 16

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Redakcja:

Piotr Czarniecki

Skład i opracowanie graficzne: Jarosław Szczurek

Zdjęcia:

Rafał Cygan

Druk:

DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków

ISSN 1689-7757 Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nakład:

3500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

Study Trip w Wiśle. ........................................................................................................................................ 17 Wymiana z Roosevelt University................................................................................................................ 17 Nagroda Lidera biznesu ‘12. ........................................................................................................................ 18 KSB Alumni MBA Inwestycje alternatywne........................................................................................... 18 Kurierek. ..................................................................................................................................................... 19–22 Kolejny etap współpracy z Uniwersytetem w Johannesburgu z Republiki Południowej Afryki. ................................................................................................................. 23

upływających w pogodnej domowej atmosferze. Pragnę również złożyć Państwu najszczersze życzenia pomyślności w Nowym 2013 Roku. Życzę spełnienia marzeń, zrealizowania planów, w tym – tak trudnych w dotrzymaniu – noworocznych postanowień. Szampańska zabawa w Sylwestrową Noc niech stanie się dla Państwa wstępem do udanego, pełnego wyzwań roku, wypełnionego wytrwałością w dążeniu do celu i mocą nowych sił, pozwalających odnieść sukces i przynoszących spełnienie oraz satysfakcję. W imieniu całego Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„MBA+” Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy.......................................................... 24 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE. ................................................................................. 25 Europejska wymiana doświadczeń bibliotekarzy 2012 – Polska, Litwa, Finlandia i Węgry...... 26 Rok 2012 u germanistów z SJO UEK......................................................................................................... 27 Stair Project. ..................................................................................................................................................... 28 Inauguracja 2 edycji międzywydziałowych studiów doktoranckich w j. angielskim PhD in Economics, Finance and Management. ........................................................ 28 Nowa umowa o podwójnych dyplomach................................................................................................. 29 Rekrutacja na wyjazdy na r.a.2013/14. ...................................................................................................... 29 Szkoła Letnia Języka Niemieckiego i Języka Polskiego......................................................................... 30 {DEPTHPROC} – Katedra Statystyki. ...................................................................................................... 31 Wyjazd szkoleniowy KN KolMark............................................................................................................. 31 KN Homo Politicus. ....................................................................................................................................... 32 Jacek Hugo-Bader – KN Universum. ........................................................................................................ 33 KN Konsultingu – konferencja .................................................................................................................. 33 Wyzwania młodej przedsiębiorczości....................................................................................................... 34 Q-day – Światowy Dzień Jakości na UEK................................................................................................ 35 Studenci z Fuldy w Krakowie....................................................................................................................... 36 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości....................................................................................................... 37 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rozpoczął współpracę z jedną z najlepszych w województwie lubelskim szkół średnich, Zespołem Szkół nr 3, im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie. .................................................... 37 REKLAMA. ................................................................................................................................................ 38-40

2

świętowania Bożego Narodzenia. Niech nadchodzące Święta, spędzane tradycyjnie

W nauczaniu języków obcych w uczelniach wyższych mówimy językiem nowoczesnych technologii. ...................................................................................................... 7–9 Jubileusz 50-lecia pracy prof. UEK dr hab. Jana Szpaka. ..................................................................... 12

Adres redakcji:

Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia wszelkiego dobra, które jest udziałem radości

prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


przyjemnością informujemy o przyznaniu, już po raz trzeci, studentom naszej Uczelni

stypendiów im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego. Ideą stypendium jest wsparcie materialne niezamożnych

Kapituła Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego przyznała 12 nowych stypendiów spośród 45 zgłoszeń. Ponadto 12 stypendiów jest kontynuowane. Tak więc w roku akademickim 2012/2013 stypendium będzie otrzymywało łącznie 24 studentów. Z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 12 studentów, 8 z Wydziału Finansów, 2 z Wydziału Towaroznawstwa i 2 z Wydziału Zarządzania. W grupie tej znajduje się

6 studentów polskiego pochodzenia, posiadających Kartę Polaka z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Stypendium trafiło również do studentów z rodzin wielodzietnych oraz półsierot z niepełnosprawnym rodzeństwem . Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego przyznawane jest niezależnie od stypendiów przyznawanych przez Uczelnię w ramach funduszu pomocy materialnej dla studentów.

studentów, a w szczególności sierot oraz mieszkańców dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej.

W dniu 29 listopada 2012 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Stypendium, na którym gościem specjalnym był Książę Stanisław Lubomirski – Lanckoroński oraz Jego Magnificencja Rektor UEK, prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół. Kapituła w składzie: • Prof. UEK. dr hab. Krzysztof Surówka, przewodniczący Kapituły, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, • Jan Lubomirski – Lanckoroński, reprezentowany przez gościa specjalnego Stanisława Lubomirskiego – Lanckorońskiego, • Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska oddział w Krakowie • oraz przedstawiciele wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński Prof. dr hab. Stanisław Wydymus • a także przedstawiciel Parlamentu Studenckiego UEK Zuzanna Zapiórkowska rozdzieliła na rok akademicki 2012/2013 kwotę 164 tys. zł. Środki te w większości pochodzą z uczelnianego funduszu stypendialnego UEK, a także Fundacji Książąt Lubomirskich, która współfinansuje stypendia dla dwojga studentów z Ukrainy oraz jednej studentki z Białorusi. 4

www.uek.krakow.pl

Prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka, Przewodniczący Kapituły Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

Agnieszka Sadowska wybrana do Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP!

O

bradujący 30 listopada 2012 r. w Warszawie XX Zjazd Parlamentu Studentów RP wybrał nowe władze, które rozpoczną swoją dwuletnią kadencję 1 stycznia 2013 r.

Nowym Przewodniczącym Parlamentu został Piotr Müller z Uniwersytetu Warszawskiego. Po raz pierwszy do Władz Parlamentu Studentów RP wybrany został przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Agnieszce Sadowskiej, Przewodniczącej Parlamentu Studentów UEK powierzono stanowisko Przewodniczącej Komisji ds. Przedsiębiorczości w Radzie Wykonawczej Parlamentu Studentów RP! Gratulujemy!

W YDARZENIA

Katalonia – Pireneje – Lourdes

T

ym razem głównym celem wakacyjnego, turystycznopielgrzymkowego wyjazdu około 40. osobowej grupy pracowników naszej Uczelni, była Barcelona i dwa podpirenejskie sanktuaria religijne – Montserrat i Lourdes. Udaną podróż zorganizowało nam krakowskie biuro turystyczne „Centrum”, a pilotem była uczynna p. Joanna.

Autokarem wyjechaliśmy z murów UEK w niedzielny poranek 2 września br. do Katowic-Pyrzowic, skąd samolotem Airbus A-320 linii lotniczych Wizz Air Hungary polecieliśmy do Hiszpanii. Po prawie 3 godzinach lotu, wczesnym popołudniem dotarliśmy na lotnisko El Prat w Barcelonie, by stąd bezpośrednio pojechać do Lloret de Mar. Jest to najsławniejszy kurort regionu turystycznego Costa Brava (hiszp. „Wybrzeże Dzikie”). W imponującym wielkościowo hotelu, w eleganckich pokojach i przy dobrej kuchni spędziliśmy 3 doby. W dniu następnym podziwialiśmy miasto i zażywaliśmy kąpieli w Morzu Śródziemnym. Zachwycił nas krajobraz, ciepła i czysta woda, ale pozostała tęsknota za złocistym piaskiem naszych bałtyckich plaż. W Lloret de Mar, tak jak i inni turyści, oglądaliśmy pomnik „żony rybaka”, wypatrującej męża powracającego z połowów. W kolejnym dniu wyjechaliśmy na słynną Górę Montserrat (40 km na pn.-zach. od Barcelony), gdzie w otoczeniu majestatycznych skał, na wysokości 720 m n.p.m., wznosi się klasztor Benedyktynów. Czczona jest tu figurka Czarnej Madonny (La Moreneta). Legenda głosi, że wyrzeźbił ją św. Łukasz, a do Barcelony przywiózł św. Piotr. Jest to najważniejsze sanktuarium Katalończyków. Po opuszczeniu Costa Brava, jadąc przez prawie cały dzień krętymi górskimi serpentynami, dotarliśmy do Lourdes, położonego po francuskiej stronie Pirenejów. Oczywiście po drodze, zatrzymaliśmy się na krótko w Księstwie Andory. To minipaństwo (468 km2, 85 tys. mieszkańców) położone jest w śródgórskiej kotlinie we wschodnich Pirenejach, pomiędzy Francją i Hiszpanią. Stolica księstwa – Andorra la Vella jest najwyżej położoną stolicą europejską (ok. 1400 m n.p.m.). Główną gałęzią gospodarki Andory jest turystyka (zwłaszcza narciarska), choć to osobli-

we państwo czerpie również dochody z faktu bycia „rajem podatkowym”. Lourdes to niewielkie miasto (16 tys. mieszkańców) w pd.-zach. Francji, u podnóża Pirenejów, uważane za światowe centrum kultu maryjnego i odwiedzane rocznie przez 6 mln pielgrzymów. Dawna miejscowość rolnicza, w wyniku masowych przyjazdów pielgrzymów, przekształciła się w centrum turystyki religijnej, o bardzo dobrze rozwiniętych funkcjach hotelarskich, handlowych i transportowych. Geneza sanktuarium wiąże się z objawieniami Matki Boskiej, których w 1858 r. doznała 14-letnia Bernadetta Soubirous. Specjalną grupę pielgrzymów przybywających do Lourdes stanowią chorzy, którzy wierzą w uzdrawiające właściwości wód wypływających z cudownego źródełka w grocie Massabielle – miejscu objawień. Najważniejszym obiektem sakralnym Lourdes jest Bazylika Niepokalanego Poczęcia NMP. Pod tą wspaniałą neogotycką świątynią znajduje się krypta, której wzniesienie stanowiło wypełnienie polecenia Matki Boskiej. Tutaj mieliśmy specjalnie odprawioną dla nas mszę świętą, podczas której modliliśmy się w intencjach własnych i za całą wspólnotę akademicką Uniwersytetu Ekonomicznego. Liturgię sprawował ojciec ze zgromadzenia Kamilianów (zakonu specjalizującego się w opiece nad chorymi), który przyjechał tu po 30 latach przeżytych na Madagaskarze. Za zorganizowanie nabożeństwa słowa wdzięczności należą się p. Zuzannie. Podczas dwóch wieczorów spędzonych w Lourdes uczestniczyliśmy w „procesji ze świecami”, która wraz z różańcem odmawianym w różnych językach, jest niezapomnianym przeżyciem. Kiedy przebywaliśmy w Lourdes, a obok przewalały się tłumy innych pielgrzymów z różnych zakątków świata, nikt z nas nie mógł sobie wyobrazić, że za półtora miesiąca sanktuarium na kilka dni zostanie zamknięte, grota Massabielle uszkodzona, a po olbrzymim placu będą pływać ratownicy na pontonach. Wszystko to stało się za sprawą powodzi spowodowanej wylaniem pobliskiej – wydawało się bardzo spokojnej – rzeki Gave. Z Lourdes zrobiliśmy autokarowy wypad do Gavarnie, małego miasteczka w „sercu” francuskich Pirenejów. Stąd wyruszyliśmy na pieszą wędrówkę do kotła lodowcowego Cirque de Gavarnie, prawdziwej perły dziedzictwa przyrodniczego Pirenejów wpisanej

na Listę Zabytków Natury i Kultury UNESCO. We wspaniałej scenerii wysokich gór podziwialiśmy najwyższy wodospad Francji mający 422 m wysokości. Duża część naszej grupy bardzo dzielnie pokonała sporą różnicę wysokości pomiędzy miasteczkiem (1700 m n.p.m.) a podstawą wodospadu (2500 m n.p.m.). Wracając z Lourdes do Hiszpanii, po drodze zahaczyliśmy o Carcassonne, miasto w Langwedocji (niedaleko Tuluzy), które okalają, jedne z najdłuższych na świecie, średniowiecznych murów obronnych. Cieszący się olbrzymim zainteresowaniem turystów, unikalny kompleks urbanistyczny Carcassonne (zamek otoczony podwójną linią murów) został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dwa ostatnie noclegi spędziliśmy w Badalonie, mieście wchodzącym w skład zespołu miejskiego Barcelony. Jest to znane kąpielisko nadmorskie położone na Costa Dorada (hiszp. „Wybrzeże Złote”). Ostatnim punktem programu wycieczki była Barcelona, usytuowana w pn.-wsch. Hiszpanii (Katalonia), nad Morzem Śródziemnym. Jest ona drugim co do wielkości miastem Hiszpanii i głównym ośrodkiem przemysłowym kraju. Katalonia ma duże aspiracje suwerennościowe, myśli o odłączeniu się od reszty państwa. My w wielu miejscach obserwowaliśmy dumnie powiewające, pasiaste, złocisto-czerwone flagi Katalonii. Barcelona znana jest z tego, że tworzył tu swe oryginalne dzieła Antonio Gaudi (1852-1926) – znakomity kataloński architekt i inżynier. My zobaczyliśmy słynny Park Güell, duży park-ogród z licznymi ciekawymi budowlami architektonicznymi. Niezwykłych wzruszeń dostarcza Sagrada Família (Świątynia Pokutna Świętej Rodziny) – imponujący architektonicznie secesyjny kościół zaprojektowany przez Gaudiego i znajdujący się nadal w budowie. W stolicy Katalonii zwiedziliśmy jeszcze m.in. najsłynniejszą aleję miasta – Las Ramblas, wzgórze Montjuich (z zamkiem i stadionem olimpijskim) oraz Pałac Królewski z otaczającym go ogrodem i Katedrę Św. Eulalii – usytuowane w Dzielnicy Gotyckiej. Kibice piłkarscy byli mocno zawiedzeni, że nie zdążyliśmy zobaczyć Camp Nou – słynnego stadionu klubu FC Barcelona, futbolowej chluby Katalonii. Jerzy Wrona, Barbara Ostrowska Zdjęcia – Tadeusz Ostrowski

5

W YDARZENIA

Z

Przyznano stypendia im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego


studentka (obecnie już absolwentka) Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, zajęła trzecie miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską, organizowanym przez Małopolską Fundację Stypendialną Sapere Auso. Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso przy wsparciu finansowym Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA ogłosiła w marcu konkurs na najlepsze pracę magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. W konkursie mogły wziąć udział prace przygotowane przez studentów szkół wyższych z terenu Województwa Małopolskiego oraz studentów innych szkół wyższych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Małopolskiego, obronione do 30.09.2012 r. Fundacja utworzona została przez Sejmik Województwa Małopolskiego jako główny finansowo – organizacyjny instrument realizacji polityki regionalnej w zakresie poprawy szans edukacyjnych młodzieży oraz promocji młodzieży szczególnie uzdolnionej. Przyznaje ona także stypendia, które skierowane się przede wszystkim do młodzieży uzdolnionej i aktywnej edukacyjnie oraz mogącej pochwalić się szczególnymi osiągnięciami na polu działalności naukowej, kulturalnej, sportowej lub ekologicznej. Fundacja wspiera również uczniów i studentów pragnących poszerzać swe umiejętności na kursach specjalistycznych lub poprzez udział w międzynarodowych konkursach i konferencjach. 20 listopada 2012 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu. Trzecie miejsce w kategorii pracmagisterskich z zakresu przedsiębiorczości zajęła praca absolwentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Natalii Drewniak. Praca nosi tytuł „Ocena zjawiska celowego postarzania produktów i jego wpływu na gospodarkę w świetle badań polskich konsumentów”. Nagrodzona praca magisterska została napisana pod kierunkiem naukowym dr Tomasza Kafla – adiunkta w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania UEK, recenzentką pracy była Pani Prof. UEK dr hab. Danuta Surówka 6

www.uek.krakow.pl

– Marszałek z Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych UEK. Autorka w swojej pracy magisterskiej opisała problem zjawiska celowego postarzania i skracania cyklu życia produktów oraz jego wpływu na gospodarkę. Jest to zjawisko, z którym poprzezobniżanie jakości produktów, planowane starzenie, wbudowanążywotność czy skracanie cyklu życia produktów, konsument ma do czynienia na co dzień. Ankieta, która została przeprowadzona głównie wśród osób z wykształceniem wyższym – pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studentów różnych uczelni i uczniów szkół ponadgimnazjalnych pokazała, że konsumenci świadomi są występowania zjawiska celowego postarzania produktów. W przeważającej większości postrzegają je jako negatywne – jako zjawisko, które generuje dodatkowe koszty, powoduje utratę czasu potrzebnego na zakup nowego produktu, naprawę lub jego utylizację. Co ciekawe, w ankiecie byli jednak i tacy konsumenci, którzy opowiedzieli się, że w zjawisku tym widzą działania pozytywne takie jak zachowanie ciągłości produkcji, sprzedaży, rozwój technologii, a później i konkurencje cen na rynku. Praca ukazała genezę zjawiska, elementy jego ciągłego rozwoju aż po dziś dzień, a ponadto dostarczyła konkretnych przykładów obniżania jakości produktów w branży AGD, RTV, w branży informatycznej czy motoryzacyjnej, z jakimi każdego dnia zmaga się konsument. Zjawisko, które przedstawione zostało w pracy, jest bardzo rozległe, wśród wielu konsumentów jeszcze nie znane, może być jeszcze nie raz tematem badań i analiz. Uroczysta Gala Laureatów, odbyła się 3 grudnia 2012 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

PAULO COELHO

W

dniu 24 listopada br. na Wydziale Towaroznawstwa odbyła się związana już z kilkuletnią tradycją – uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich tegorocznym absolwentom kierunku Towaroznawstwo. Dla tej podniosłej chwili wybrano miejsce w UEK szczególne – Starą Aulę. W uroczystości wzięły udział Władze Wydziału, Panie z dziekanatu, a dyplomy ukończenia studiów wręczali Promotorzy. Sympatyczna, a nawet wzruszająca atmosfera udzielała się wszystkim przybyłym. Po tym uroczystym akcie wszyscy przenieśli się do Sali Senackiej, gdzie Dziekan Wydziału złożył życzenia pomyślnosci osobistej i zawodowej Absolwentom oraz podziękował Promotorom i Obsłudze dziekanatu. prof. UEK dr hab. Stanisław Hornik dziekan Wydziału Towaroznawstwa

Jubileusz 50-lecia pracy prof. UEK dr hab. Jana Szpaka w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

W

październiku 2012 roku minęło 50 lat pracy prof. UEK dr hab. Jana Szpaka w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Z tej wyjątkowej okazji w dniu 19 listopada br. miała miejsce uroczystość z udziałem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochoła, Kolegium Rektorskiego, Dziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych prof. UEK dr hab. Kazimierza Zielińskiego, Kolegium Dziekańskiego WEiSM oraz prof. dr. hab. Jana Małeckiego i pracowników Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej. Spotkanie było okazją do wspomnień obejmujących pół wieku zaangażowania Profesora Szpaka w życie Uczelni – na polu dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym – jako Jego jedynego miejsca pracy oraz do życzeń dalszej twórczej aktywności zawodowej. JM Rektor uhonorował bohatera uroczystości statuetką z wygrawerowaną inskrypcją Amor Scientiae.

JAN SZPAK Urodzony 1957-1962 1962 1970 1984 1993 1987-1990 1993-2010 1997-2008

03.03.1940 r. w Sidzinie studia Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ rozpoczęcie pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie doktorat Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ habilitacja Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ profesor nadzwyczajny Akademii Ekonomicznej w Krakowie prorektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie kierownik Zakładu Historii Gospodarczej kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej

Dr Lucyna Kępa

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rozpoczął współpracę z jedną z najlepszych w województwie lubelskim szkół średnich, Zespołem Szkół nr 3, im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie

W

dniu 31 października w Hrubieszowie Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie oficjalnie rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. To pierwszy tego typu partner dla krakowskiej uczelni z woj.lubelskiego.

fot Andrzej Banaś

W YDARZENIA

P

ani mgr Natalia Drewniak,

Buntuję się. Decyduję. Zmieniam. Odnajduję siebie. Idę. Działam. Budzę się. Doświadczam. Podnoszę się. Marzę. Zwyciężam. Odkrywam. Wymagam. Myślę. Wierzę. Krzepnę. Rozwijam się. Pytam. Jestem.

W YDARZENIA

Nasi studenci po raz kolejny wśród najlepszych!

W ramach współpracy uczniowie i nauczyciele z Hrubieszowa będą zapraszani na najważniejsze wydarzenia naukowe odbywające się w Krakowie. Skorzystają również z bazy naukowej Uniwersytetu - jednej z największych bibliotek ekonomicznych w Polsce. Uczniowie wezmą udział w prezentacjach oferty dydaktycznej Uczelni. To kolejne tego typu porozumienie, które UEK od 2 lat podpisuje z najlepszymi polskimi szkołami. Najwięcej z ponad 50 szkół partnerskich UEK jest zlokalizowanych w Małopolsce, na Śląsku, Podkarpaciu oraz w województwie Świętokrzyskim. Od bieżącego roku akademickiego rozpoczynamy współpracę z najlepszymi szkołami woj. lubelskiego oraz ze szkołami z Ukrainy. W ramach porozumienia będziemy cyklicznie zapraszać uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 3 z Hrubieszowa, nie tylko na tradycyjne Dni Otwarte, ale także spotkania z autorytetami z polski i zagranicy, które odwiedzają często krakowską uczelnię. W ostatnich latach byli to m.in.: prof. Mu-

hammad Yunus - laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2006 roku, prof. Roger B. Myerson - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2007 roku, prof. Edward C. Prescott - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2004 roku, prof. Leszek Balcerowicz, prof. Marek Belka, prof. Jerzy Buzek, Jan Krzysztof Bielecki, dr Leszek Czarnecki, prof. Andrzej Blikle, Grzegorz Hajdarowicz. Studenci i uczniowie ze szkół partnerskich uczestniczyli także w spotkaniach z przedstawicielami świata kultury, mediów, muzyki czy sportu, m.in. byli to:

Kamil Durczok, Marek Niedźwiecki, Jerzy Stuhr, , Grzegorz Miecugow, Czesław Mozil, Maria Peszek, Krzysztof Globisz, Krzysztof Materna, Andrzej Grabowski, Anna Dymna, Robert Korzeniowski, Mateusz Kusznierewicz, Janina Ochojska, Roman Młodkowski, Marcin Meller, Adam Michnik. Porozumienie podpisali mgr inż. Dariusz Szadowski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie oraz dr Janusz Fudaliński, Dyrektor Centrum Kancelarii Rektora UEK.

7


W YDARZENIA

… a także Kamil, który lubi spać, Sabina, która lubi głaskać swoje koty czy też Witek, który lubi myć naczynia (dokładnie tak myć naczynia! :) ). Ci oraz wielu innych studentów z pięciu krakowskich uczelni wyższych wybrało się do Żywca na kolejny obóz adaptacyjny. Obóz zyskał także inną nazwę: jesienno-zimowy. Dlaczego? Otóż dzień wyjazdu do Żywca był stricte jesienny. Chłodny i trochę pochmurny ale już w dzień powrotu obserwowaliśmy świat pokryty kilkucentymetrową warstwą śniegu. Taka zmiana miało miejsce zaledwie w ciągu dwóch dni! Wśród ciekawostek obozowych warto także wspomnieć, iż organizatorzy w sobotnią noc zapewnili uczestnikom godzinę snu ekstra, co bez wątpienia sprzyjało wspólnej integracji. Skąd ta dodatkowa godzina? Otóż tak się złożyło, iż termin obozu zbiegł się z terminem zmiany czasu na zimowy i mogliśmy spać dłużej. Z tą świadomością w sobotni wieczór rozpoczęliśmy wspólne śpiewanie, które zakończyło się już po północy. Atrakcji i przygód naturalnie było więcej. Zbiórka 13:45 na kampusie UEK, wyjazd 14:00. Jeszcze tylko odebrać część uczestników spod stadionu Wisły i obieramy kierunek Żywiec. Na miejsce dotarliśmy co prawda z małym opóźnieniem, z uwagi na remonty i konieczność objazdów, ale najważniejsze że bezpiecznie. Zakwaterowanie, kolacja, a później wieczór integracyjny, w czasie którego uczestnicy poznali się lepiej i wspólnie dobrze bawili zgadując swe imiona i hobby czy grając w kalambury.

Jesienna sobota Sobota rozpoczęła się od śniadania, po którym uczestnicy obozu wybrali się do Muzeum Browaru Żywiec. W pierwotnych planach była wycieczka na górę Żar, ale z uwagi na wybitnie jesienną pogodę zdecydowano o wycieczce do browaru. W czasie zwiedzania studenci poznali jego

Prezentacja przedstawicieli ZSNów, fot. Marzena Dudek 8

www.uek.krakow.pl

historię oraz proces produkcji piwa. Otrzymali także pamiątkowe kufle oraz degustowali żywieckie piwo. Po powrocie do ośrodka i obiedzie rozpoczęła się część dydaktyczna wyjazdu, podczas której swoje prezentacje mięli przedstawiciele Biur ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zrzeszeń Studentów Niepełnosprawnych. Uczestnikom zostały przedstawione przysługujące im prawa i udogodnienia, realizowane przez BON-y projekty oraz organizowane wydarzenia. Przewodniczący ZSN UEK – Mateusz Macałka przedstawił informacje nt. ulg i dofinansowań oraz programów skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami. Przedstawiciele ZSNów również zaprezentowali zakres realizowanych przez siebie działań. Na koniec uczestnicy obejrzeli film z audiodeskrypcją nt. V Krakowskich Dni Integracji. Po prezentacjach miała miejsce kolacja, zaś po niej wspólne śpiewanie przy dźwiękach gitar. Organizatorzy zapewnili śpiewniki. Tekst piosenek był wyświetlany także na monitorze. Wspólna biesiada trwała kilka godzin i zakończyła się już po północy, stąd też ta dodatkowa godzina snu na pewno się wszystkim przydała.

Zimowa niedziela Niedzielny poranek bez wątpienia był wyjątkowy. Gdy spojrzeliśmy przez okno nasze zdziwienie było ogromne. Kilkucentymetrowa warstwa śniegu pokryła świat wkoło. Zrobiło się pięknie biało, choć bez wątpienia mało kto przypuszczał, że taka pogoda będzie nam towarzyszyć. Skoro jednak śnieg się pojawił to była okazja to śnieżnych igraszek, a niektórzy nawet ulepili bałwana. Po śniadaniu odbyło się spotkanie z Krzysztofem Gardasiem – niepełnosprawnym alpinistą, który o kulach zdobył takie szczyty jak Mt Blanc, Aconcagua, Kilimandżaro czy Elbrus. Uczestnicy mogli wysłuchać ciekawych relacji z wypraw i obejrzeć piękne zdjęcia, a przede wszystkim przekonać się, że chcieć znaczy móc i że marzenia się spełniają. Po spotkaniu miał miejsce obiad, a po nim trzeba się było niestety już pakować i wracać do Krakowa.

Uczestnicy – Sabina oraz Jacek (UEK) zapytani o to, co dał im udział w obozie, odpowiadają: - Pokazał, że nie jesteśmy jedynymi studentami borykającym się ze swoją niepełnosprawnością. - Uświadomił, że własna niepełnosprawność wcale nie jest gwarantem otwarcia się na innych borykających się z przewlekłymi problemami zdrowotnymi. Czasami nawet, co zaskakujące, utrudnia działanie i trzeba sporo wysiłku włożyć w pracę nad sobą, by nie wstydzić się swych specyficznych wymagań wynikających ze stanu zdrowia. Potrafić je klarownie wyrazić, ale i umieć dostrzec szczególne potrzeby osób będących obok. Potrafić sprostać wymaganiom chwili w taki sposób, by nie postawić adresata swych „pomocowych” zapędów w krępującej sytuacji. To trudne, wymaga ćwiczenia i wygląda, że da się osiągnąć – to właśnie uświadomił nam obóz w Żywcu. - Informacje nt. organizacji studentów niepełnosprawnych oraz szczególnych praw ich członków zdobyte na obozie są absolutnie praktyczne. - Możliwość zaobserwowania, odczucia „na sobie” i nauczenia się od organizatorów i kadry obozowej niezwykle taktownego podejścia do osób z niepełnosprawnością w sytuacjach codziennych. - Możliwość wymiany własnych doświadczeń z innymi niepełnosprawnymi osobami . Zapytani o spotkanie z niepełnosprawnym alpinistą dodają: Spotkanie z Krzysztofem Gardasiem dało wiele do myślenia. Utwierdziło w przekonaniu, że jak się chce to się da. Potwierdziło, że niepełnosprawność to straszny wrzód (…) ale możne stać się determinantą pozytywnych przedsięwzięć, działań, które biorą swój początek z pasji, chęci działania, pomysłowości i wypracowanej wytrwałości. W obozie udział wzięli studencki pięciu uczelni: AGH, PK, UEK, UP oraz UPJPII. Organizatorzy (BON UEK) przy tej okazji dziękują wszystkim uczestnikom za wspólny wyjazd mając nadzieję, że będą oni go długo i mile wspominać.

Wspólne zdjęcie, fot. Marek Świerad

„POMAGAJ-MY POMAGAĆ!”

H

asło „pomagaj-my pomagać” zrodziło się jako efekt współpracy

wielu osób i było przewodnim zawołaniem podczas zorganizowanego dla studentów niepełnosprawnych zwiedzania Krakowa z profesjonalnym przewodnikiem. Nie tylko bowiem organizacja zwiedzania była udziałem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK i Katedralnego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych (Katedry Filozofii UEK), lecz również bardzo aktywnie współpracował z nami pewien anonimowy przedsiębiorca oraz Pani Przewodnik, którzy ochoczo podjęli inicjatywę wsparcia studentów niepełnosprawnych przy założeniu, że jeśli każdy choć trochę da coś z siebie, przy choćby niewielkim wkładzie pracy i nakładów finansowych, może w ten sposób „zarazić” innych i zrealizować dobry cel.

Przedsiębiorcy coraz częściej otwierają się na potrzeby osób niepełnosprawnych, np. dostosowując pomieszczenia oraz świadcząc szereg usług. Przedsiębiorca, który w tym roku współdziałał z nami poszedł o krok dalej. Sam poddał pomysł „Pomagaj-my pomagać”, by dać przykład równocześnie innym firmom, które z kolei dawałyby przykład innym, te znów innym, itd. Chodziło o stworzenie czegoś w rodzaju „łańcucha dostaw”: ktoś „dostarczy” studentów (poinformuje, zaprosi,) ktoś „dostarczy” wiedzę o Krakowie, inny znowu „dostarczy” posiłek po spotkaniu. Zatem chodziło o zaangażowanie nie jednego sponsora, który po prostu wyłoży określoną kwotę pieniędzy (co najczęściej ma miejsce), lecz także o próbę ukazania innym pracownikom firmy oraz interesariuszom, że z wielu kropel może powstać rzeka pomocy. Poprzez takie działanie mogłaby się rozwinąć wspólnotowa idea robienia czegoś razem, przy partycypacji wielu podmiotów gospodarczych, a nie tylko jednego sponsora. Uczestnikami zwiedzania, oprócz np. osób niewidomych były również osoby z mniej widocznymi niepełnosprawnościami, dla których taka forma zwiedzanie miała oryginalny i ciekawy charakter. Partycypowali studenci z UEK, UP, UPJPII, AGH oraz PK. Jest to jedna z nielicznych akcji zwiedzania Krakowa uwzględniająca ich niepełnosprawność.

Od Wawelu po Rynek Główny – zwiedzanie poprzez makiety Zwiedzanie odbyło się 20 października 2012r. Studenci zebrali się przy wejściu na Wawel, gdzie spotkaliśmy się z Panią Przewodnik. Przewodnik zabrała nas na dziedziniec, skąd rozpoczęliśmy zwiedzanie. Po tym jak przewodnik opowiedziała o historii Wawelu, kopule Zygmunta, przeszliśmy do Katedry Wawelskiej, w której zwłaszcza osoby niewidome mogły fizycznie dotknąć niektórych sarkofagów Królów Polskich. Po wyjściu przeszliśmy na dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu oraz pod Szpital Austriacki, gdzie obecnie znaj-

duje się makieta Wzgórza Wawelskiego. Przy niej zatrzymaliśmy się dłużej, by razem z Panią Przewodnik poznać tajniki architektury i poznać wiele ciekawych historii związanych z tym miejscem. Tu również można było dotknąć i pooglądać odlew, przybliżając w ten sposób sobie przeszłość łączącą się z teraźniejszością. Następnie ul. Grodzką doszliśmy do placu Św. Marii Magdaleny a następnie do placu Wszystkich Świętych, gdzie mieliśmy kolejną makietę do zobaczenia. Na Rynku skupiliśmy się na trzech najważniejszych jego funkcjach: administracyjnej, handlowej i religijnej. Miasto Kraków również i tu zadbało, by każda z funkcji rynku miała swoją makietę. Zobaczyliśmy więc kolejno odlew ratusza, sukiennic oraz Bazyliki Mariackiej. Na Koniec zwiedzania wysłuchaliśmy hejnału i przeszliśmy na obiad ufundowany przez sponsora. Warto dodać, że uczestnikami zwiedzania w głównej mierze byli studenci słabowidzący oraz niewidzący, a przewodniczka dołożyła wszelkich starań, by w sposób plastyczny i pobudzający wyobraźnię opowiadać o budowlach, figurach czy detalach architektonicznych. Dodatkowo wycieczka była poprowadzona tak, by osoby z niepełnosprawnością wzroku mogły dotykiem zobaczyć najważniejsze zabytki, czyli wzgórze Wawelskie, okno w Kościele Św. Andrzeja, makietę kościoła parafialnego, który znajdował się na Placu Wszystkich Świętych i pozostałe, wymienione powyżej. Należy zaznaczyć na koniec, iż zwiedzanie Krakowa po standardowych trasach turystycznych z punktu widzenia dostosowania miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych jest dobrze przygotowane i ma wiele do zaoferowania, co potwierdzili sami studenci w opiniach podczas samej wycieczki, jak i po zakończeniu. Takie wydarzenia, zorganizowane dzięki wsparciu przedsiębiorców świadczą o większej świadomości i wiedzy nt. niepełnosprawności. Dziękujemy przedsiębiorcom oraz Pani Przewodnik za wsparcie tego projektu. Dr Inga Mizdrak, Katedra Filozofii UEK Ewelina Durlak, BON UEK

Marek Świerad (BON UEK)

Przy makiecie Zamku na Wawelu, fot. Archiwum dr Ingi Mizdrak

Wspólne zdjęcie, fot. Archiwum dr Ingi Mizdrak 9

W YDARZENIA

Obóz adaptacyjny w Żywcu – Marcin, który lubi Pana Żabę!


W YDARZENIA

K

ryzys nam spowszedniał, nie jest już tak atrakcyjnym tematem jak cztery lata temu. Kolejne napady kryzysowej czkawki, której ostatnim objawem napięcia fiskalne, nie są już zaskoczeniem dla ekonomistów i nie wywołują panicznych reakcji społeczeństwa. Zjawiska te zostały przeanalizowane w niezliczonych publikacjach prasowych, serwisach informacyjnych, opracowaniach i debatach naukowych. Czy jednak na pewno wiemy wszystko o kryzysie? Czy ekonomistom udało się ustalić prawdziwe jego przyczyny, opisać mechanizmy jego przebiegu i zidentyfikować zagrożenia najbliższej przyszłości? Powinniśmy czekać jego końca jako czegoś, co nieuchronnie musi nastąpić? A może przed gospodarką światową stoją nowe zagrożenia, wobec których na niewiele się zdadzą doświadczenia z poprzednich kryzysów? Niepokój naukowy wyrażający się w tych pytaniach stał się motywacją do zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej pod hasłem „Kryzys finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społecznoekonomicznej”. Debata ta odbyła się w dniach 20-21 września 2012 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim, a jej współorganizatorami byli pracownicy Katedry Ekonomii Stosowanej UEK i Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Była to już XI konferencja w ramach cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, którego pomysłodawcom i kierownikiem jest prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak. 10

www.uek.krakow.pl

Nierówności – przyczyna czy skutek? Jednym z głównych wątków poruszanych w tegorocznej konferencji były nierówności społeczne. Nic dziwnego, wszak jest to motyw przewodni całego cyklu i co roku jest przedmiotem debaty w różnych kontekstach. Tym razem miało to szczególne uzasadnienie merytoryczne. Kryzys ekonomiczny generuje bezrobocie, spadek dochodów, a często również niewypłacalność zadłużonych konsumentów. Problemy te rozkładają się w społeczeństwie nierównomiernie, dotykając najbardziej ludzi o niskich kwalifikacjach i niestabilnej sytuacji zawodowej. Tym samym nierówności społeczne pogłębiają się, a sfera ubóstwa rozszerza. Nierówności są też pasem transmisyjnych, za pośrednictwem którego kryzys gospodarczy przechodzi w kryzys fiskalny, jako że generują dodatkowe obciążenia socjalne dla państwa, które w warunkach spadających wpływów podatkowych sprzyjają eksplozji deficytu budżetowego. Z treści wielu wygłoszonych referatów oraz dyskusji uczestników konferencji wyłoniły się również inne, mniej oczywiste, choć bardzo istotne związki na linii nierówności-kryzys. Pojawiło się pytanie, czy aby nierówności społeczne nie są pierwotną, choć nie bezpośrednią przyczyną obecnego kryzysu? Być może liberalizacja rynków finansowych (na początku w USA, potem w kolejnych gospodarkach rynkowych) zwiększająca dostęp społeczeństwa do kredytów była swego rodzaju protezą polityki społecznej ograniczającej nierówności. Pozwoliło to na wzrost efektywnego popytu pomimo rosnących rozpiętości dochodowych, stymulując jednocześnie te rozpiętości, w szczególności poprzez dynamiczny wzrost wynagrodzeń w sektorze

finansowym. Narastające tym sposobem nierównowagi, na różnych płaszczyznach, nieuchronnie prowadziły jednak do kryzysu. Czy oznacza to, że receptą na kryzys jest renesans państwa socjalnego i zwiększona skala redystrybucji? W trakcie konferencji pojawiły się pomysły zmierzające w zupełnie innym kierunku. Szczególnie interesująca wydaje się koncepcja identyfikacji nierówności aktywizujących i frustrujących. Pomysł ten został zgłoszony kilka lat temu przez prof. M. G. Woźniaka, a z przebiegu kolejnych konferencji widać, iż zyskuje coraz więcej zwolenników. Dalszy rozwój tej koncepcji, zmierzający do nadania jej charakteru aplikacyjnego – co wydaje się coraz bardziej realne – otworzyłby nową perspektywę dla poszukiwania skutecznych narzędzi budowania spójności społeczno-ekonomicznej. Narzędzi ukierunkowanych na samoodpowiedzialność jednostek, ograniczających nierówności bez skutków ubocznych, jakie generuje konwencjonalna polityka społeczna (deficyt, spadek aktywności zawodowej). Ideę tą w skrócie można wyrazić w słowach wygłoszonych przez prof. M.G. Woźniaka na otwarcie konferencji: „…Poprzez nieroztropną deregulację rynków finansowych, nieroztropną politykę gospodarczą państwa i psucie demokracji uwalniano od lat zwierzęce instynkty. Tygrys ducha kapitalizmu wypuszczony z klatki instytucji społecznej odpowiedzialności, podkarmiany monetarystycznym interwencjonizmem może nadal pożerać swoje ofiary. Nie oznacza to, że należy go zabić. Należy jednak okiełznać jego zwierzęce instynkty za pomocą klatki reinstytucjonalizacji rynków umożliwiającej odpowiedzialne korzystanie z wolności. Do tego celu potrzebna jest polityka typu SOS + IKRA (samoodpowiedzialność, odpowiedzialność społeczna, innowacyjność, kreatywność, rozwój zintegro-

wany, aktywność) o której celowości była już mowa na naszych konferencjach jeszcze przed wybuchem obecnego globalnego kryzysu finansowego…”

Pieniądz nadal intryguje Czy wobec doświadczeń ostatniego kryzysu finansowego nadal aktualne jest określenie M. Friedmana „intrygujący pieniądz”? Gorąca dyskusja nad polityką fiskalną i monetarną, jaka toczyła się w trakcie całej konferencji pokazała, że niewątpliwie pieniądz nadal intryguje, choć wywołuje zupełnie inne emocje niż kilkadziesiąt lat temu, kiedy krystalizował się współczesny system bankowości centralnej. Okazuje się, że dzisiaj funkcjonowanie mechanizmu kreacji pieniądza, ogólnie znanego i opisanego w podręcznikach, w równej mierze nas zaskakuje, co niepokoi. Wszak ostatnia dekada to okres eksperymentów monetarnych na olbrzymią skalę. Kulminacją tej działalności jest realizowany ostatnio proces „luzowania monetarnego”, w którym część ekonomistów widzi „gaszenie ognia naftą”, część zaś upatruje jedynie słusznej metody podniesienia z gruzów rynków kredytowych i w efekcie ożywienia gospodarczego. Na tegorocznej konferencji starły się różne poglądy na te kwestie, jakkolwiek wyraźnie dominowały głosy krytyczne wobec współczesnego modelu kreacji pieniądza. Być może już najbliższe miesiące pozwolą na ich weryfikację. W kuluarach przewijało się natomiast dość pragmatyczne pytanie – jak przedstawiać studentom makroekonomiczny temat „bank centralny”? Za wcześnie na pisanie podręczników od nowa, ale powielanie podręcznikowych wywodów wyjaśniających logikę i mechanizm funkcjonowanie sfery pieniądza bez ich konfrontacji z bieżącymi wydarzeniami wydaje się nieuprawnione. Niewątpliwie jest to obecnie jeden z najtrudniejszych i najbardziej kontrowersyjnych tematów wykładowych.

Szansa w innowacjach Kryzys ma też swoje dobre strony. Należy do nich, zauważona już przez J. Schumpetera, tendencja do wzrostu aktywności innowacyjnej w okresach dekoniunktury. Czy tak będzie tym razem? Również nad tą kwestią pochyliło się wielu prelegentów na

tegorocznej konferencji. Przedstawione argumenty wskazują, że zbytni optymizm nie jest uprawniony. Po kilku latach od wybuchy kryzysu nie widać eksplozji rozwiązań innowacyjnych, a strategie przedsiębiorstw polegają raczej na wprowadzaniu kolejnych gadżetów, niż przełomowych rozwiązań. Można odnieść wrażenie, że wiele pisze się o innowacyjnych, antykryzysowych działaniach korporacji, a w praktyce są to działania raczej pozorne. Być może innowacyjny potencjał przełomowych odkryć naukowych stojących u podstaw rewolucji ITC został już wyczerpany?. Jeżeli tak, kolejne radykalne innowacje muszą zostać poprzedzone znaczącymi odkryciami w obszarze badań podstawowych. To zaś wydaje się trudne do realizacji, jeżeli budżety na naukę w wielu krajach stały się ofiarą cięć fiskalnych. A może szansy należy upatrywać gdzie indziej? Może w innowacjach społecznych związanych ze zmianami reguł myślenia i działania czy nawet modelu konsumpcji i spędzania wolnego czasu? Może w innowacjach administracyjnych pozwalających na usprawnienie funkcjonowania państwa i obniżanie kosztów biurokracji? A może należy na nowo odkryć innowacje finansowe (ale definiując je prawidłowo – jako zmiany pozytywne) i poszukiwać oryginalnych rozwiązań poprawiających efektywność systemu emerytalnego, finansowania służby zdrowia itd.? Taka interpretacja innowacji otwiera olbrzymie możliwości pozytywnych zmian usprawniających państwo, dynamizujących gospodarkę i poprawiających jakość życia nawet bez przełomowych patentów technologicznych.

Liczy się człowiek W redukcjonistycznym podejściu ekonomii głównego nurtu przedmiot badań ekonomicznych jawi się jako swego rodzaju konglomerat agregatów, wskaźników i funkcji, podczas gdy tak naprawdę u podstaw każdego zjawiska gospodarczego znajduje się człowiek. Człowiek, którego z jednej strony możemy analizować w kategoriach „zwierzęcych instynktów”, z drugiej zaś strony dostrzegamy w nim zdolność do zaufania, budowania – nawet w świecie biznesu – relacji z innymi ludźmi opartych na wyższych wartościach, które często decydują o przetrwaniu najpoważniejszych kryzysów.

To właśnie złożoność ludzkiej natury, różnorodność wyznawanych wartości, preferencji, poglądów i reakcji na określone wydarzenia powoduje, że ekonomia jest tak trudną i nieprzewidywalną, ale jednocześnie tak fascynująca dyscypliną naukową. Organizatorzy konferencji z satysfakcją dostrzegają, iż coraz bardziej upowszechnia się zintegrowane podejście do człowieka i jego rozwoju, respektujące funkcje celów realizowane w różnych sferach życia ludzkiego i występujące miedzy nimi sprzężenia. To nowe podejście badawcze do procesów rozwoju ekonomicznego wykrystalizowało się dzięki konferencjom tego cyklu. Wskazuje się w nim istotne, a pomijane w badaniach głównego nurtu ekonomii czynniki wpływające na poziom i dynamikę efektywności ekonomicznej, nierówności społecznych, zmiany aktywności ludzi czy nawet kreatywność ludzką, a poprzez nie na sytuację finansów publicznych i koniunkturę gospodarczą. Jeszcze niedawno referaty z dziedziny socjologii czy psychologii stanowiły niemal egzotyczny dodatek do debaty, koncentrującej się przede wszystkim na konwencjonalnych teoriach ekonomicznych. W tym roku złożyła się z nich cała sesja plenarna. Co więcej, uczestnicy konferencji reprezentujący ekonomię czy finanse nie unikają takich pojęć jak „aksjologia”, „zaufanie” czy nawet „kontrakt psychologiczny” – przeciwnie, są to tematy wywołujące najbardziej ożywione dyskusje, w których widoczne jest dążenie przedstawicieli różnych dyscyplin do wzajemnego zrozumienia oraz rewizji własnych poglądów poprzez poznanie nowych pojęć oraz identyfikację nowych zjawisk. Mamy nadzieję, że właśnie taki, holistyczny, interdyscyplinarny charakter konferencji „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, dzięki któremu wyróżnia się ona spośród wielu debat naukowych organizowanych w różnych ośrodkach akademickich w całym kraju, będzie coraz bardziej widoczny w kolejnych jej wydaniach i doprowadzi do zaskakujących rezultatów naukowych. Już teraz zapraszamy państwa na kolejną debatę, która wzorem lat ubiegłych planowana jest na koniec września 2013 roku. dr Dariusz Firszt Katedra Ekonomii Stosowanej UEK

11

W YDARZENIA

Jak poluzować pętlę zadłużenia publicznego?


W

ykładem otwartym Andrew Hallama, General Secretary of Aspire, 22 listopada 2012 zainaugurowana została I edycja International Business Academy – cykl warsztatów o tematyce związanej z centrami outsourcingowymi oraz rozwojem umiejętności miękkich, dedykowanych dla studentów UEK. Projekt powstał przy współpracy Stowarzyszenie Aspire, Select Training Solution oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ASPIRE, czyli Stowarzyszenie Firm Usługowych z sektora Informatyki i Procesów Biznesowych (the Association of IT and Business Process Services Companies in Poland) zrzesza największych pracodawców tego sektora gospodarki. Dodajmy, sektora, który w samym tylko Krakowie reprezentowany jest przez 60 centrów usługowych, zatrudniających już ponad 20 000 pracowników. Jest to bodaj najbardziej dynamicznie rozwijający się segment rynku usług w Krakowie. Jednym z obszarów, w którym członkowie ASPIRE od zawsze przejawiali dużą aktywność jest współpraca z uczelniami i organizacjami studenckimi w zakresie poprawy dostępności szkoleń i kursów kształtujących cechy i umiejętności przydatne – o ile nie niezbędne – w pracy w typowych centrach usługowych. Mowa tu o umiejętnościach analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, skutecznej komunikacji, znajomości języków obcych i wielu innych z kategorii tzw. ‘umiejętności miękkich’. Studenci zainteresowani udziałem w projekcie International Business Academy przedstawiali mailowo powody dla których to właśnie oni powinni znaleźć się w gronie osób, które będą brały czynny udział w cyklu warsztatów. Na podstawie zgłoszeń wyłoniona została grupa ponad 40 studentów, którzy w dwóch zespołach będą systematycznie spotykać się na szkoleniach prowadzonych przez przedstawicieli z firm – członków Aspire oraz doświadczonych praktyków z firm usługowych rynku krakowskiego. Warsztaty przeprowadzone będą w całości w języku angielskim w dziewięciu blokach tematycznych i obejmować będą m.in. takie zagadnienia jak umiejętności IT, komunikację biznesową, rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność osobistą oraz zbiorową i świadomość procesów outsourcingowych.

W YDARZENIA

Studenci UEK w gronie stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2012/2013!

M

inisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Opublikowało listę 970 studentów, którzy w bieżącym roku akademickim otrzymają Stypendium Ministra. Wśród najlepszych polskich żaków sklasyfikowano 10-osobową reprezentację studentów naszej Uczelni. Poniżej lista wyróżnionych przedstawicieli UEK: 1. Katarzyna Kaczmarczyk, Towaroznawstwo, 2. Łukasz Maźnica, Ekonomia, 3. Grzegorz Wójcik, Ekonomia, 4. Mateusz Bocian, Informatyka i Ekonometria, 5. Joanna Chuda, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, 6. Magdalena Sulikowska, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, 7. Bogumiła Drygajło, Ekonomia, 8. D orota Grochowina, Informatyka i Ekonometria, 9. Maciej Chrzanowski, Stosunki Międzynarodowe, 10. Ewelina Ilona Pawłowska, Zarządzanie. W gronie tegorocznych stypendystów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nasza Uczelnia, spośród polskich państwowych uczelni ekonomicznych, jest reprezentowana najliczniej. W gronie wyróżnionych znaleźli się także studenci SGH (5), UE w Poznaniu (5) oraz UE w Katowicach (3). Gratulujemy!

W nauczaniu języków obcych w uczelniach wyższych mówimy językiem nowoczesnych technologii W dniu 20 września 2012 roku odbyła się ogólnopolska konferencja Lektorat 2.0 – E-learning w nauczaniu języków obcych na uczelniach wyższych, zorganizowana przez Zespół Języka Angielskiego w Studium Języków Obcych UEK.

P

rorektor ds. studenckich, prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka, otwierając konferencję, podkreślił wzrastającą rolę mobilnych i bezprzewodowych technologii informacyjnych w nauczaniu w szkołach wyższych. Stwierdził, że odczuwa wielką satysfakcję, iż Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wykorzystuje nowe technologie, oraz wprowadza narzędzia informatyczne do wspomagania pracy zawodowej nauczycieli akademickich. Zauważył również, że bogaty program konferencji i jej ogólnopolski zasięg stanowi doskonałą okazję do wymiany poglądów dotyczących nauczania języków obcych, z wykorzystaniem kształcenia na odległość oraz kształcenia komplementarnego. Podkreślił również wysiłek jaki został włożony przez Zespół Języka Angielskiego w organizację konferencji, która zgromadziła tak liczną rzeszę uczestników.

12

www.uek.krakow.pl

W YDARZENIA

Inauguracja I edycji International Business Academy

Studium Języków Obcych, jednostka międzywydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego, której głównym zadaniem jest nauczanie języków obcych do celów specjalistycznych, już od paru lat promuje wzbogacanie zajęć lektoratowych o komponent e-learningowy. W związku z tym, iż wiele uczelni i instytucji zajmujących się tą tematyką posiada duże doświadczenie w tej dziedzinie, uznaliśmy, że wymiana poglądów może mieć realny wpływ na decyzje, które będą podejmowane w tym zakresie w przyszłości. Konferencja me-

Otwarcie konferencji przez prof. UEK dr. hab. Krzysztofa Surówkę, Prorektora ds studenckich

todyczna Lektorat 2.0 – E-learning w nauczaniu języków obcych na uczelniach wyższych miała właśnie na celu omówienie różnorakich aspektów związanych z zastosowaniem technologii informatycznych oraz internetowych narzędzi komunikacyjnych w nauczaniu języków obcych w ramach lektoratów. Wokół tematu przewodniego konferencji zaproponowanych zostało pięć bloków tematycznych: 1. Wykorzystanie platform e-learningowych w nauczaniu języków obcych 2. Media społecznościowe w nauczaniu języków obcych 3. Rozwój zawodowy nauczyciela w erze Web 2.0 4. Nauczanie online a nauczanie tradycyjne – konflikt czy pokojowe współistnienie? 5. E- learning, teoria, dydaktyka w nauczaniu języków obcych Oficjalnymi językami konferencji był język polski i angielski, z możliwością wygłaszania referatu i prowadzenia sesji plakatowych w obu językach. Konferencja zgromadziła około stu uczestników z całej Polski, jak również z zagranicy, wliczając w to również zainteresowanych tematyką lektorów ze Studium Języków Obcych UEK. Przedstawionych zostało aż dwadzieścia dziewięć referatów. Gościliśmy nauczycieli m.in. z UJ w Krakowie, Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie, Politechniki Opolskiej, UMCSu w Lublinie, Politechniki Poznańskiej, UAM w Poznaniu, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia, Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. Konferencję dodatkowo uatrakcyjnił udział doświadczonych praktyków, trenerów nauczycieli języka angielskiego, oraz metodyków z Wielkiej Brytanii: Emmy-Sue Prince, Pete’a Sharmy oraz Duncana Christelowa. Pani Emma-Sue Prince położyła nacisk na fakt, że żyjemy w czasach bezprecedensowych przemian technologicznych, w dobie globalizacji, ekonomicznej niepewności, oraz braku stabilności na rynku pracy. Język angielski stał się w pewnym

Na pierwszym planie Pete Sharma guru e-learningu akademickiego

sensie „towarem”, który każdy student musi zdobyć jeśli chce otrzymać pracę zgodną ze swoimi oczekiwaniami. Nauczyciele tego języka, rozwijając kompetencje twarde (wiedzę i doświadczenie) powinni jednocześnie rozwijać kompetencje osobiste i społeczne (interpersonalne), bowiem to właśnie na nie kładą nacisk pracodawcy przy poszukiwaniu kandydatów na dane stanowisko. W nauczaniu języka angielskiego w biznesie (zatem języka do celów specjalistycznych) ten element obecny jest już od paru lat. Jednak oprócz tego należy wprowadzać nauczanie zdalne, wykorzystywać portale społecznościowe, oraz inne aspekty technologii mobilnych po to, by włączać do procesu dydaktycznego nowe sposoby komunikacji, nauki i rozwoju tak bardzo oczywiste dla przedstawicieli generacji studentów wkraczających w mury naszych uniwersytetów. Kolejny prelegent, Pete Sharma, menadżer, konsultant metodyczny, autor wielu publikacji w zakresie e-learningu i jego odmiany blended learning, w dwóch sesjach szkoleniowych zwrócił uwagę na konieczność wprowadzania nowoczesnych technologii w uczeniu języka obcego w XXI wieku. Takie zdobycze jak tablice interaktywne, smartfony, platformy e-learningowe, bezprzewodowy internet muszą na stałe wejść do zakresu narzędzi, z jakich korzysta lektor. Jeśli metodyka i pedagogika nauczania języka obcego będzie nadal stała na pierwszym miejscu, możliwe będzie wprowadzenie technologii do procesu nauczania, bez konieczności pójścia na jakiekolwiek kompromisy. Oczywiście najważniejsze jednak jest poparcie instytucji, w których nauczyciele są zatrudnieni, dostępność sprzętu komputerowego oraz internetu bezprzewodowego na terenie uczelni, czy wreszcie, a może przede wszystkim, otwarcie się nauczycieli na nowe możliwości. Pan Duncan Christelow, zajmujący się głównie wzbogacaniem tradycyjnych podręczników o nowe technologicznie zaawansowane rozwiązania, pokazał jak dzięki innowacyjnym narzędziom możemy stworzyć w klasie odpowiednie środowisko do rozwoju komunikacji, współpracy w ramach grupy, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, czyli takiego zestawu umiejętności, dzięki którym będą mogli w pełni

korzystać z praw i możliwości rozwijającego się społeczeństwa wiedzy. Po sesjach plenarnych nastąpiła prezentacja referatów z podziałem na bloki tematyczne, równocześnie w trzech salach konferencyjnych. Każdy uczestnik konferencji miał zatem możliwość wyboru wystąpień, które były najbliższe jego zainteresowaniom. Lektorzy z Zespołu Języka Angielskiego wykorzystali swój udział w konferencji do przedstawienia efektów pilotażowego projektu e-learningowego, który został przeprowadzony w roku akademickim 2011/2012. Projekt ten miał na celu wypróbowanie możliwości jakie otwarła przed lektorami uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie rozwoju kształcenia na odległość. Mając na uwadze to, co powiedział Pete Sharma, że bez poparcia instytucji, w której pracuje lektor nie jest możliwe wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, należy przyznać, że stanowiliśmy powód do zazdrości dla wielu uczestników konferencji, którzy zapoznali się z możliwościami wprowadzania elementów e-learningowych do procesu uczenia na lektoratach w naszej Alma Mater. W paragrafie pierwszym wyżej wspomnianej ustawy czytamy, iż: „Nadrzędnym celem strategicznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sferze e-learningu jest stworzenie warunków umożliwiających modernizację procesu dydaktycznego poprzez zastosowanie dopuszczalnych metod i technik kształcenia na odległość realizowanych w formie e-zajęć (e-learning)”. W części dotyczącej lektoratów czytamy, że można na nich wdrażać dwie możliwości: e-zajęcia wspierające lub e-zajęcia uzupełniające. Przy tej okazji nie można nie wspomnieć o wsparciu naszego projektu przez kierownika SJO, pana Wita Górskiego, bez którego poparcia i zgody na prowadzenie takich zajęć, projekt ten nie mógłby w ogóle zaistnieć. Również Centrum e-Learningu UEK, które przyznało naszym kursom certyfikaty jakości, oraz nieustannie służyło nam radą i wszelką możliwą pomocą, przyczyniło się do sukcesu naszego projektu. W kursie pilotażowym wybrano opcję e-lektoratu uzupełniającego tradycyjne zajęcia, ▶ 13


gdzie e-zajęcia stanowiły 40% ogólnej liczby godzin przewidzianych dla danego przedmiotu (12 godzin w semestrze), a tradycyjne zajęcia stanowiły 60% ogólnej liczby godzin (18 godzin w semestrze). W projekcie brało udział siedmiu lektorów języka angielskiego, Lidia Zielińska (koordynator projektu), Sebastian FlorekPaszkowski, Marlena Nowak, Monika Srebro, Elżbieta Typek, Karolina Wisz, oraz Magdalena Zarakowska, z których każdy prowadził w tym systemie dwie grupy studenckie na różnych poziomach zaawansowania (od A2 do C1 według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego), jedną na studiach stacjonarnych, drugą na studiach niestacjonarnych. Wart podkreślenia jest fakt, że nie korzystaliśmy z żadnych gotowych kursów e-learningowych, a wszystkie zadania, etesty samosprawdzające, utrwalające i aktualizujące wiedzę leksykalną i gramatyczną, e-zadania, projekty grupowe, e-materiały pomocnicze zostały przygotowane przez nas i dostosowane do potrzeb konkretnej grupy. Wychodząc bowiem naprzeciw oczekiwaniom prowadzących kursy przedmiotowe wykładowców, tworzymy kursy biznesowe języka angielskiego, które wpisują się w konkretny kierunek studiów. Nasza filozofia jest oparta na przekonaniu, że przyszłość nauczania języka w szkołach wyższych powinna być związana z odejściem od uczenia języka ogólnego na wyższych poziomach zaawansowania, a przejściem do uczenia języka specjalistycznego. Na marginesie wspomnę, że otrzymujemy bardzo duże wsparcie w tym zakresie od wielu nauczycieli akademickich pracujących w murach naszej uczelni. Na koniec semestru zimowego i letniego przeprowadziliśmy dwie ankiety na Platformie Moodle, gdzie studenci zostali poproszeni o ewaluację całego projektu. W semestrze zimowym 245 studentów, a w semestrze letnim 225, odpowiedziało na pytania zawarte w ankiecie. Poprosiliśmy uczestników o ogólną ocenę kursu i jego organizacji (również organizacji pracy studenta), ocenę poszczególnych aktywności, wreszcie, w ostatnim punkcie, o podsumowanie i wnioski. Aż 80% studentów potwierdziło, że są zainteresowani kontynuacją nauki metodą łączenia kur-

Prelegent z Wielkiej Brytanii Emma-Sue Prince 14

www.uek.krakow.pl

su online i spotkań z lektorem w systemie 60/40. 65% uznało, że zaistniał efekt synergii i otrzymali jakąś wartość dodaną, której zajęcia prowadzone metodą tradycyjną nie mogłyby im dać. Na pytanie: „Czy kurs na Platformie był ciekawy i interesujący” przeważająca większość odpowiedziała pozytywnie. Również ponad 60% uznało, że materiały pomocnicze, dotyczące np. słownictwa używanego w korespondencji biznesowej, prezentacji i spotkań biznesowych, stworzone przez studentów słowniki pojęć będą niezastąpioną pomocą w trakcie przygotowania się do standaryzowanego egzaminu z języka na koniec kursu. Na marginesie tylko należy wspomnieć, że nasi studenci mieli największe problemy z zadaniami, które wymagały od nich umiejętności społecznych, pracy w grupie, systematyczności, wspólnego rozwiązywania problemów, zarządzania projektami, innowacyjności, czyli tych wszystkich cech jakie powinien posiadać przyszły pracownik. Uważamy, że głównym naszym zadaniem na przyszłość jest pomoc studentom przy okazji tworzenia projektów grupowych (np. stron Wiki, słownika pojęć, dyskusji wokół zadanego problemu na forum) i nauczenie ich pracy zespołowej do czego platforma e-learningowa wydaje się być idealnym narzędziem. Warto również odnotować fakt, że władze Uniwersytetu Ekonomicznego doceniły nasz projekt i jego wartość dla organizowania podobnych kursów w przyszłości (nasz zespół opracował profesjonalnie przygotowane Zasady uczestnictwa w e-lektoratach, ujednolicając wymagania dla studentów, niezależnie od roku studiów i nauczyciela prowadzącego daną grupę) i przyznały nauczycielom w nim uczestniczącym nagrodę Rektora. Na konferencji dało się również słyszeć kilka głosów krytycznych co do skuteczności metody blended learning w nauce języka. Trudno sobie oczywiście wyobrazić uczenie języka obcego jedynie na odległość i chyba żaden uczestnik konferencji nie proponował takiego rozwiązania, natomiast nie można nie zauważyć ogromnych korzyści płynących ze wzbogacania tradycyjnych lektoratów elementami e-learningowymi i ogromna większość uczestników konferencji dzieliła się właśnie takimi doświadczeniami. Szczególnie my,

Prelegent z Wielkiej Brytanii Duncan Christelow

nauczyciele języków obcych nie powinniśmy traktować języka nowoczesnych technologii jako takiego, którego nie można się nauczyć. Doskonałym podsumowaniem konferencji niech będą słowa Marca Prinsky’ego, którego nazwisko przewijało się w wielu wystąpieniach. Jest to twórca dwóch powszechnie używanych pojęć: cyfrowych tubylców (pokolenia ery informatycznej) i cyfrowych imigrantów (pokolenia, które zetknęło się z komputerem jako ludzie dorośli). W swej nowej książce, From Digital Natives to Digital Wisdom, wprowadza on dwa kolejne terminy: digitally smart (inteligentny/bystry w poruszaniu się w nowych technologiach), oraz digitally wise (mądry w dziedzinie technologii cyfrowych) i stwierdza, że dostępność tych nowych narzędzi powinna czynić nas mądrzejszymi, a nie tylko sprawniejszymi. Jedynie mały procent studentów jest naprawdę świadomych, jakie szanse naukowe, ogólnorozwojowe, czy wreszcie zawodowe oferują nowoczesne rozwiązania technologiczne. Zrzucając z siebie stygmatyzujące nas określenie cyfrowych imigrantów, my nauczyciele stajemy się poszukiwaczami mądrości w świecie postępującej cyfryzacji i wykorzystując w pełni szansę, jaką daje nam postęp technologiczny, na przekroczenie wrodzonych możliwości i umiejętności poznawczych, idziemy krok dalej, służąc pokoleniu cyfrowych tubylców w selekcjonowaniu, dobieraniu i filtrowaniu informacji, ucząc ich rozsądnie korzystać z zasobów i możliwości sieci. Ściany sal wykładowych w takim świecie rozsuwają się i nie stanowią już ograniczenia dla przestrzeni nauki. Referaty przedstawione na konferencji zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i będą z pewnością stanowiły bardzo ważny wkład w dyskusję nad rozwojem i metodami wprowadzania e-learningu w nauce języków obcych w uczelniach wyższych w całej Polsce. Lidia Zielińska kierownik Zespołu Języka Angielskiego koordynator pilotażowego projektu e-learningowego

Uczestnicy e-learningowego projektu pilotażowego

WYPRAWA KATEDRY METOD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA DO WNĘTRZA ZIEMI.

W

dniu 13 listopada 2012 roku pracownicy Katedry Metod

Organizacji i Zarządzania, doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego wraz z osobami towarzyszącymi wzięli udział w „wyprawie do wnętrza Ziemi”, zjeżdżając w podziemia Kopalni Węgla Kamiennego „PIAST” do ściany wydobywczej nr 372 na poziomie 650 metrów. Dzięki uprzejmości władz Kopalni, a szczególnie Pana Andrzeja Ożóga, Kierownika Działu Inwestycji i Przygotowania Produkcji, uczestnicy „wyprawy” mogli zapoznać się z historią KWK „PIAST”, najnowocześniejszymi rozwiązaniami w sferze organizacji produkcji, a przede wszystkim „poczuć” na własnej skórze trud górniczej pracy. Kopalnia „PIAST” została zbudowana w latach 1972 – 1975 i początkowo należała do Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. W 1982 roku przejęta została przez Zjednoczenie Kopalń Węgla Kamiennego w Mysłowicach, następnie (od 1993 roku) weszła w skład Nadwiślańskiej Spółki Węglowej. Od 1 lutego 2003 roku KWK „Piast” należy do Kompanii Węglowej S.A., największej firmy górniczej w Europie, grupującej 15 kopalń i 5 zakładów. Kompania Węglow

S.A. zatrudnia 60 tysięcy pracowników (w tym 6 tyś. na KWK „PIAST”), wydaje miliard złotych rocznie na inwestycje, wydobywa 40 mln ton węgla na rok (w tym ok. 4 mln ton na KWK „PIAST”). Obszar górniczy KWK „Piast” zajmuje 48,313 km2 i obejmuje gminy: Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski, Chełmek, Lędziny oraz Oświęcim. Eksploatacja w KWK „Piast” odbywa się wyłącznie systemem ścianowym z zawałem stropu, a kopalnia uznawana jest za jedną z najbezpieczniejszych w kraju (jest kopalnią niemetanową). Produkuje węgiel o nazwie „Retopal” (to rodzaj miału o obniżonej zawartości siarki). Za produkcję tego ekologicznego węgla KWK „Piast” otrzymała wiele nagród. Kopalnia posiada unikatową w skali europejskiej linię paczkującą o wydajności 9 ton surowca na godzinę. Pakowany jest on do 25-cio kilogramowych worków. W roku 2002 KWK „Piast” jako pierwsza kopalnia węgla kamiennego w Polsce, otrzymała certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakości z Normą ISO 9001:2000. Warto przypomnieć, że to właśnie w tej kopalni po wprowadzeniu stanu wojennego na poziomie 650 m około dwóch tysięcy górników rozpoczęło 14 grudnia 1981 roku najdłuższy w powojennym górnictwie podziemny strajk, który był protestem przeciw militaryzacji kopalni oraz zawieszeniu działalności wszelkich organizacji i stowarzyszeń przez komunistyczny reżim. Do końca protestu wytrwało pod ziemią ponad tysiąc osób. Strajkujący wyjechali na powierzchnię 28 grudnia 1981 roku, po uzyskaniu od władz gwarancji bezpieczeństwa. Jednakże jeszcze tego samego dnia rozpoczęły się aresztowania i internowania uczestników strajku, które ciągnęły się przez następne kilka dni. Wielu górników za udział w podziemnym proteście zostało zwolnionych z pracy. Byli wprawdzie ponownie do niej przyjmowani, ale zazwyczaj już na nowych, o wiele gorszych warunkach. Strajk w KWK „Piast” był nie tylko najdłuższym prote-

Pracownicy Katedry Metod Organizacji i Zarządzania (stoją od lewej: dr inż. Maciej Walczak, dr Tomasz Kafel, dr Bernard Ziębicki).

Uczestnicy wyprawy do wnętrza ziemi.

W YDARZENIA

W YDARZENIA

stem Grudnia 1981 r., do dziś pozostaje prawdopodobnie jednym z najdłuższych podziemnych protestów w świecie. To właśnie na ten historyczny poziom 650 metrów pod ziemią dotarła grupa pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem wyprawy była ściana wydobywcza nr 372 do której jej uczestnicy dostali się (po wcześniejszym opuszczeniu windą) kolejką podwieszaną. Ponad 30 minutowa podróż kolejką na głębokości 650m o dystansie ponad 5 km dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń. Szczególną uwagę przykuwały między innymi popękane elementy obudowy chodników – efekty rywalizacji człowieka z naturą – a także zabezpieczenia przed eksplozją pyłu węglowego. Wybuchy pyłu węglowego, będącego rezultatem urabiania, transportu i przeróbki węgla kamiennego, osadzającego się na spągach, ociosach i obudowie są w niemetanowych kopalniach jedną z najczęstszych przyczyn wypadków (w 1906 roku w kopalni Couuries we Francji wybuch pyłu węglowego zabił 1099 górników, w 1988 roku w kopalni Stolzenbach w Niemczech zginęło 53 górników, w 2006 roku w KWK Halemba zginęło z tego powodu 23 górników). Po około dwóch godzinach od rozpoczęcia wyprawy tradycyjne pozdrowienie „Szczęść Boże!” rozpoczęło spotkanie z górnikami obsługującymi kombajn na ścianie wydobywczej. W trudnych warunkach mikroklimatycznych (wysoka wilgotność i temperatura ok.300 C) uczestnicy „wyprawy” mogli nie tylko poczuć ciepło emanujące z jądra Ziemi, ale przede wszystkim mogli przekonać się o wyjątkowości pracy górników. Szczęśliwy powrót na powierzchnie został nagrodzony certyfikatem górniczym, który każdemu z uczestników wręczył osobiście Kierownik Działu Inwestycji i Przygotowania produkcji KWK „Piast”. dr Tomasz Kafel

Obudowa ściany w walce z naturą. 15


W YDARZENIA

partnerskiej UEK – Tech­nicznego Liceum rejonu szewczenkowskiego w Kijowie. podobne działania podjęto w Centrum Języków Słowiańskich w Kijowie – partnerskiej agencji rekrutacyjnej. 17. listopada 2012 r. z ofertą UEK zapoznali się również uczestnicy Trzeciego Polsko-Ukraińskiego Forum w Kijowie, wśród nich studenci uczelni ukraińskich.

Zainteresowanie studiami zagranicznymi wśród młodzieży ukraińskiej w ostatnich kilku notuje wysoki wzrost. W bieżącym roku akademickim spośród 292 nowoprzyjętych studentów aż 219 przyjechało z Ukrainy.

Poza promocją Uczelni w ramach Targów, prezentację oferty dydaktycznej Uniwersytetu prowadzono również wśród maturzystów szkoły

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ AMBASADOREM UEK! Drodzy Studenci!

N

adarza się okazja do odwiedzenia murów swojej szkoły średniej, w której

otrzymaliście świadectwo dojrzałości. Jest to okazja do zainspirowania młodszych koleżanek i kolegów do studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym

to właśnie Wy, studenci, najlepiej przekażecie maturzystom wiedzę o tym, jak studiuje się w UEK. Jeżeli jesteś odważny, chcesz odwiedzić swoją szkołę maturalną lub szkołę partnerską UEK zapraszamy do udziału w naszym projekcie. Dzięki studentom i absolwentom naszej Uczelni, UEK wyróżnia się wśród innych uczelni wyższych w kraju. To właśnie studenci tworzą i kreują wizerunek Uczelni oraz mają realny wpływ na jej przyszłość. W ramach projektu studenci odwiedzają swoją szkolę macierzystą lub szkolę partnerską Uniwersytetu w celu przedstawienia oferty i możliwości, jakie niesie za sobą studiowanie w UEK. Studenci biorący udział w projekcie otrzymują ze strony

Uczelni niezbędne wsparcie merytoryczne w postaci profesjonalnego szkolenia oraz materiałów promocyjnych. UEK pomaga Ambasadorom nawiązać kontakt ze szkołą i wyposaża ich w niezbędne narzędzia potrzebne do prezentacji Uczeni. Dzięki zaangażowaniu w ambasadorstwo UEK student zyskujesz możliwość zaliczenia praktyk studenckich, dodatkowo otrzymuje punkty niezbędne do umożliwienia wyjazdu zagranicznego w ramach studiów (np. Erasmus). Każdy Ambasador zostaje nagrodzony za swój wkład indywidualnie. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: kowalika@uek.krakow.pl

w Krakowie. Możecie mieć realny wpływ na przyszłość młodych ludzi i największej uczelni ekonomicznej w Polsce. Dlaczego warto zostać Ambasadorem UEK? Jaki działa projekt? Co UEK oferuje w zamian? Jakie kroki należy podjąć? Będąc Ambasadorem UEK student ma niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swojej Uczelni w środowisku szkolnym, pochwalenia się tym, że jest studentem najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce i przedstawienia możliwości, jakie daje studiowanie w UEK. Naszym zdaniem 16

www.uek.krakow.pl

Marzec 2012 r. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli Justyna Zań – studentka UEK

Listopad 2012 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1w Brzesku Aleksandra Lisowska – studentka UEK

W

yjazd szkoleniowointegracyjny studentów 18 edycji Programu Executive MBA oraz 7 edycji International MBA do Wisły to niesamowita przygoda oraz czas wymiany doświadczeń ze świata nauki i biznesu. Początkiem grudnia słuchacze Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK mogli zdobywać szczyty naukowe oraz podziwiać niezwykłe krajobrazy przyprószonych śniegiem gór i lasów. Studenci z Executive MBA pierwszy dzień szkolenia rozpoczęli od psychologicznych rozmów handlowych oraz najczęstszych błędów popełnianych przy stole rozmów. Poprzez efektywne słuchanie siebie nawzajem, uczestnicy w czasie treningu rozwijali umiejętności przekonywującej argumentacji oraz uczyli się efektywnej postawy asertywnej niezbędnej w życiu każdego menedżera. Na koniec prowadzący wskazał trudne sytuacje biznesowe, podczas których partnerzy w rozmowach stosują różnorodne negatywne techniki takie jak manipulacja,

impulsywność czy nawet agresja. Wykładowca zdradził również w jaki sposób można sobie z nimi poradzić i wykorzystać na swoją korzyść. W tym samym czasie grupa z International MBA odkrywała tajniki pracy w grupie i organizacji idealnej drużyny, która potrafi sprostać wszystkim „smart-celom”. Odkrywali swoje umiejętności w porozumiewaniu się gestykulacją, mimiką i posturą – elementami niewerbalnej komunikacji, której wpływu na przebieg rozmowy często się nie docenia. Poprzez wyrażenie swoich uczuć i poznanie wzajemnych umiejętności i talentów, uczestnicy stworzyli zintegrowaną grupę, której wspólną wartością była chęć poszerzenia swoich zdolności menedżerskich w zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Osiągnięcie prawdziwego „team spirit” było uwieńczeniem całodniowego, interaktywnego szkolenia. Wieczorem podczas uroczystej kolacji wszyscy rozmawiali o doświadczeniach i wiedzy pozyskanej   w tym dniu, a także relacjach nawiązanych w czasie zajęć dydaktycznych. Kolejny dzień upłynął na podsumowaniach i końcowych wyjaśnieniach, wspólnych zdjęciach i bezpiecznym powrocie do domu. Alina Tlałka-Janoszek Krakowska Szkoła Biznesu UEK

K r akowska S zko ł a B i z n esu

W

dniach 15-17 listopada 2012 r. reprezentacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie po raz czwarty partycypowała w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych „Education Abroad” w Kijowie. Pracownicy Sekcji Promocji Centrum Kancelarii Rektora w ciągu trzydniowego wydarzenia prowadzili działalnosć promocyjno-informacyjną w zakresie oferty dydaktycznej UEK, skierowanej do potencjalnych studentów z Ukrainy. Międzynarodowe Targi Edukacyjne „Education Abroad” w Kijowie są największymi targami tego typu na Ukrainie, które jednorazowo odwiedza blisko 10 000 osób.

Studenci 7. edycji International MBA – podczas zajęć

Studenci 18. edycji Executive MBA

Uroczysta kolacja

Nowy obszar współpracy z Heller College of Business – Szkołą Biznesu Roosevelt University z Chicago, USA

W

lutym 2012 roku prof. Terri Friel – Dziekan Heller College of Business – Szkoły Biznesu Roosevelt University spotkała się w Krakowie z wykładowcami UEK zainteresowanymi prowadzeniem zajęć w USA. Po przeanalizowaniu tematyki wykładów oraz kursów i szkoleń menedżerskich zaproponowanych przez pracowników naukowych UEK prof. Friel zaprosiła do Chicago sześć osób. Wykłady zostały zaplanowane dla studentów Heller College of Business na poziomie Bachelor i Master, a krótkie kursy biznesowe dla amerykańskich menedżerów w ramach tzw. Executive Education. Po uzgodnieniu terminów i potwierdzeniu

tematów zajęć Krakowska Szkoła Biznesu UEK rozpoczęła kolejny etap współpracy ze Szkołą Biznesu Roosevelt University – wymianę pracowników naukowych. W sierpniu br. wyjechali do Chicago pierwsi wykładowcy – dr Beata Buchelt z Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz dr Marcin Osikowicz z Katedry Rachunkowości; kolejni we wrześniu br. – prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Kierownik Zakładu Statystyki, Prorektor UEK oraz dr Adriana Paliwoda-Matiolańska z Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych. W 2013 roku z zaproszenia skorzystają również dr Katarzyna Kochaniak z Katedry Finansów oraz dr Marek Dąbrowski z Katedry Makroekonomii. Krakowska Szkoła Biznesu UEK podpisała porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) ze Szkołą Biznesu Roosevelt University w 2011 roku. Do tej pory instytucje realizowały obszary współpracy tj. wymiana studentów MBA (organizacja pobytu szkoleniowo-eduka-

cyjnego w Krakowie studentów MBA z Chicago), promocja i uczestnictwo w inicjatywach naukowo-biznesowych (udział wykładowców i studentów z Chicago w Międzynarodowym Kongresie MBA organizowanym przez KSB UEK). W 2011 roku dla pracowników KSB i UEK zostało zorganizowane przez Heller College of Business seminarium poświęcone zarządzaniu wyższą uczelnią poruszające zagadnienia tj. zarządzanie i budżetowanie w jednostkach edukacyjnych, wyzwania i możliwości współczesnej edukacji, prognozowanie w edukacji, internacjonalizacja uczelni wyższej, projektowanie strategii marketingowej, marketing uniwersyteckich programów biznesowych. Seminarium zakończyło się wręczeniem certyfikatów Academic Leadership in Higher Education. Uczestniczyli w nim: Piotr Buła, Wit Górski, Anna Cybula-Wójcik oraz Monika Bulsza. Monika Bulsza Krakowska Szkoła Biznesu UEK 17


Krakowska Szkoła Biznesu UEK – Najlepszy Partner w Biznesie 2012

K

rakowska Szkoła Biznesu UEK wygrała prestiżowy plebiscyt „Najlepszy Partner w Biznesie 2012” organizowany przez magazyn Home&Market. Statuetkę na Gali wręczenia nagród w Warszawie 23 października 2012 odebrał dr Piotr Buła, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.

Nagrodę NAJLEPSZY PARTNER W BIZNESIE przyznaje miesięcznik Home&Market. Jej celem jest uhonorowanie instytucji, mogących poszczycić się w minionym roku największymi osiągnięciami w szeroko rozumianym obszarze biznesowym. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach: Transport, Edukacja, CSR, Zarządzanie Wierzytelnościami, Bank, Ubezpieczenia, Leasing, IT, Partner samorządowy, Kancelaria prawna, Dziennikarz, Centra Biznesowe, Telekomunikacja, Flota, Sport, SPA i odnowa biologiczna. W każdej kategorii pod uwagę brane jest miejsce w rankingach Home&Market, poziom i jakość komunikacji, usług, produktów; oceny

uzyskane w sondażach klienckich Home&Market, dotychczas zdobyte nagrody branżowe. Krakowska Szkoła Biznesu UEK została zwycięzcą w kategorii „Edukacja”. Szkoła została doceniona za: „nieustanne towarzyszenie w przemianach społeczno – politycznych i gospodarczych kraju, za stwarzanie studentom i wykładowcom możliwości wyrażana swoich poglądów i pokazywanie im spojrzenia innych. Za zakrojoną na szeroką skalę współpracę z przedsiębiorstwami, która pozwala na kształcenie przyszłych kadr nie tylko dobrze przygotowanych do pracy merytorycznie, ale także praktycznie.” Krakowska Szkoła Biznesu UEK znalazła się w gronie takich firm i instytucji, jak KGHM Polska Miedź S.A., Kraków Business Park, Exatel, PKP Cargo, TUiR Warta, Kredyt Bank, BRE Ubezpieczenia TUiR S.A., Europejski Fundusz Leasingowy, Volkswagen Leasing, Polski Związek Piłki Siatkowej, Hotel Anders w Starych Jabłonkach. Statuetkę na Gali wręczenia nagród 23 października 2012 w Warszawie odebrał dr Piotr Buła, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.

K r akowska S zko ł a B i z n esu

Nr 8

17 listopada br. studenci Uniwersytetu Dziecięcego UEK dowiedzieli się , że „Nauka to nie sztuka”, czyli jak w 100% wykorzystać nasze szare komórki, na wykładzie u mgr Katarzyny Sanak-Kosmowskiej

Dzieci uczestniczyły również w warsztatach z „Kryminalistyki” u dr hab. Jolanty Wąs-Gubały

17

Inwestycje alternatywne. Inwestuj inaczej. Zarabiaj Więcej

listopada 2012 Klub KSB Alumni MBA gościł ekspertów firmy Wealth Solutions, którzy przedstawili alternatywne formy inwestowania w wino, dzieła sztuki oraz pierwszy w Polsce portfel Private Equity.

W ramach cyklu wykładów gościnnych „MBA+” listopadowe spotkanie w Klubie KSB Alumni MBA poświęcone było inwestycjom alternatywnym. Gościliśmy ekspertów firmy Wealth Solutions, którzy opowiedzieli o tym, jak skutecznie inwestować w wino oraz dzieła sztuki, a także zaprezentowali jedyną na polskim rynku możliwość lokowania środków w fundusze Private Equity. Spotkanie otworzyli: dr Janusz Żarnowski Kierownik Studiów Podyplomowych KSB UEK Kierunku Analiza Rynków Finansowych i Doradztwo Inwestycyjne, Magdalena Mroczkowska Dyrektor Marketingu Wealth Solutions oraz Donata Adler Koordynator Klubu KSB Alumni MBA. Na audytorium zasiedli Członkowie Klubu KSB Alumni MBA, Członkowie Klubu Absolwentów ARF oraz bieżący słuchacze studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. 18

www.uek.krakow.pl

Jako pierwszy omówiony został temat funduszy Private Equity, dzięki którym inwestorzy indywidualni mają szansę korzystać na wzroście wartości najlepszych polskich firm, zanim pojawią się one na giełdzie. Następnie Paweł Morozowicz, sommelier certyfikowany przez prestiżową organizację branżową WSET (Wine and Spirit Education Trust), zaprezentował zagadnienie inwestowania w wino. Z dużym zainteresowaniem spotkał się temat inwestowania w sztukę, zaprezentowany jako kolejny przez Karolinę Nowak. Art Collector to propozycja dla osób, które chcą skutecznie inwestować w dzieła sztuki i równocześnie budować własną kolekcję pod okiem eksperta. Takie podejście, łączące pasję z chłodną analizą rynku sztuki, stosują z powodzeniem najwięksi kolekcjonerzy na świecie. Na podstawie indywidualnej analizy wymagań inwestora eksperci Wealth Solutions pomagają skonstruować optymalną kolekcję dzieł polskich artystów, systematycznie monitorują polski i zagraniczny rynek sztuki oraz utrzymują relacje ze wszystkimi znaczącymi podmiotami na rynku (galeriami, domami aukcyjnymi). Każdy inwestor otrzymuje więc dostęp do pełnej oferty prac, które spełniają jego kryteria.

Spotkanie współorganizowała Magdalena Nowak, należąca do Klubu KSB Alumni MBA Absolwentka Programu International MBA w KSB UEK, współwłaścicielka Klubu Muzycznego OPIUM na krakowskim Kazimierzu, który udzielił Klubowi KSB Alumni MBA swojej gościny. Donata Adler Koordynator Klubu KSB Alumni MBA Biuro Promocji i Reklamy Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK e-mail: klubmba@uek.krakow.pl tel. +48 12 293 75 51

Na warsztacie u dr Renaty Zawistowskiej pt.: „Starożytna szkoła” dowiedziały się jak kiedyś wyglądała szkoła

19


— czyli jak wykorzystać w 100% nasze szare komórki abliczka mnożenia, reguły ortografii, nazwy dopływów rzek, wiersze… prawie

codziennie trenujemy naszą pamięć

Uczyły się gry w tenisa ziemnego na zajęciach sportowych u instruktorów ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEK, mgr Jerzego Dreja i mgr Artura Pagacza

ucząc się na klasówki czy sprawdziany. Zastanawialiście się kiedyś czemu niektórym osobom przychodzi to łatwiej? Albo czemu pewne rzeczy zapamiętujemy bardzo łatwo a niektóre po prostu „nie

fot. Fotolia – © Karramba Production

wchodzą nam do głowy”?

Dołącz do nas na Facebooku! https://www.facebook.com/UD.UEK aktualności

konkursy

Lubisz nowe wyzwania? Lubisz pracować z dziećmi? Zostań wolontariuszem Uniwersytetu Dziecięcego UEK! Wyślij swoje zgłoszenie na: ud@uek.krakow.pl 20

www.uek.krakow.pl

ciekawostki

Drogi Rodzicu! Rekrutacja na drugi semestr Uniwersytetu Dziecięcego UEK już od 17 grudnia 2012 roku poprzez formularz zgłoszeniowy na www.ud.uek.krakow.pl

Za naukę i zapamiętywanie odpowiedzialny jest nasz mózg — podobnie jak za wiele innych czynności, takich jak myślenie, odczuwanie emocji i odbieranie bodźców z świata zewnętrznego. Mózg jest naszym „komputerem pokładowym”, który działa cały czas, nawet wtedy gdy śpimy. Wiedza którą zdobywamy oraz nasze wspomnienia czy umiejętności wykonywania pewnych czynności przechowywane są w różnych obszarach mózgu. Czasem zdarza się, że nie możemy sobie czegoś przypomnieć, pomimo że wiemy że gdzieś o tym czytaliśmy lub się tego uczyliśmy. Psychologowie określają taką sytuację jako „zjawisko końca języka”. Dzieje się tak dlatego, że w danej chwili nasz mózg nie potrafi odszukać tego co właśnie chcemy sobie przypomnieć. Powodów występowania tego zjawiska jest wiele: często dana informacja nie miała dla nas większego znaczenia podczas zapamiętywania lub zapamiętaliśmy wiele bardzo podobnych in-

formacji (na przykład nazwisk polskich noblistów i lat przyznania nagrody). Metodą na radzenie sobie z takimi kłopotami jest stosowanie wskazówek, a więc dodatkowych skojarzeń jakie możemy powiązać z zapamiętywaną przez nas informacją. Na przykład: gdy uczymy się nazw polskich województw czy miast, warto owe nazwy skojarzyć z jakąś dodatkową informacją — na przykład: Toruń i produkcja pysznych pierników. Powyższa metoda to jedna z mnemotechnik — a więc sposobu na ułatwienie zapamiętywania, przechowywania i przypominania sobie informacji. Owe metody zaczęto stosować już w starożytnej Grecji, a za ich twórcę uważa się Symonidesa z Keos. Przykładami mnemotechnik mogą być: ÎÎ zapamiętywanie pierwszych liter wyrazów które mamy zapamiętać i układanie z nich nowego zdania (na przykład przy zapamiętywaniu kierunków świata po angielsku NORTH EAST SOUTH WEST, możemy zapamiętać NESW..... czyli Na Encyklopedii Siedzi Wróbel, ÎÎ układanie wierszyków z słów które mamy zapamiętać (na przykład: niech nikt nie kreskuje czasownika z końcówką na -uje),

Kilkanaście reklamówek pełnych tego co najważniejsze o tej porze roku, czyli ciepłych butów, kurtek, czapek, szalików, rękawiczek, bielizny oraz przybory szkolne, kosmetyki i wiele innych, to efekt zaangażowania się rodziców dzieci z Uniwersytetu Dziecięcego UEK w zbiórkę na rzecz podopiecznych Fundacji Ruperta Mayera „Dzieło Pomocy Dzieciom” z siedzibą przy ul. Rajskiej 10 w Krakowie. Akcję przeprowadził Uniwersytet Dziecięcy wraz z Wolontariatem przy Fundacji UEK w ramach ich corocznej akcji „Zimowy Uśmiech Dziecka”.

ÎÎ metoda skojarzeń (na przykład rok założenia

Rzymu – na Siedmiu wzgórzach PięTrzy się Rzym...czyli 753 p.n.e.), ÎÎ techniki lokalizacji (kojarzenie poszczególnych informacji z znanymi lub wyobrażanymi sobie miejscami). Na funkcjonowanie naszej pamięci dobrze wpływają również odpowiednia dieta, odpoczynek i spokój oraz koncentracja na nauce — włączony telewizor lub komputer podczas nauki mogą pogarszać skuteczność Waszej pamięci! Pamiętajcie również, że nauka języków obcych pozytywnie wpływa na rozwój naszego mózgu i wykorzystanie pamięci — warto zatem zacząć naukę już od najmłodszych lat. Na koniec mam dla Was bardzo dobrą wiadomość: pomimo że nasza pamięć czasem jest zawodna, jest bardzo pojemna — a według niektórych — nawet nieograniczona. Mam nadzieję że już niebawem sami się o tym przekonacie. Powodzenia! Katarzyna Sanak-Kosmowska

T

KURIEREKUEK

KURIEREKUEK

Nauka to nie sztuka

Poznały „Materiały, które są blisko człowieka” na zajęciach u dr hab. Jolanty Wąs-Gubały

Za wszystkie dary SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

21


Anna Karwińska KURIEREKUEK

Po co nam statystyka

– Wiecie, że 9 marca jest Dzień Polskiej Statystyki? – Nie wiemy – Puszek spojrzał na Wełniczkę wertującą kalendarz na następny rok – a co ty właściwie robisz? – zaznaczam wszystkie ważne dni – powiedziała Wełniczka – o, takie najważniejsze na czerwono, na różowo święta rodzinne, na niebiesko Dzień Górnika… A ten Dzień Statystyki na zielono, na żółto… Jak myślisz? – Nie mam pojęcia – skrzywił się Puszek. – Ja nawet nie wiem po co taki Dzień w ogóle. Do czego komu ta statystyka? – No powiedz mu – zwróciła się do mnie Wełniczka – jak jest w kalendarzu to na pewno coś ważnego. Tylko on nie wie… – Ja też nie wiem – powiedział Druciak. – I pewnie Wełniczka też nie wie – dodał oskarżycielsko. Postanowiłam zażegnać nadciągająca kłótnię. – Właśnie 9 marca 1789 roku w trakcie obrad Sejmu Czteroletniego hrabia Fryderyk Moszyński przedstawił różne dane o sytuacji ekonomicznej kraju… – No i co z tego? – zapytał Druciak – to takie ciekawe? – Pewnie, że ciekawe. Nawet sobie nie wyobrażasz ile z takiej statystyki można się dowiedzieć. Ale przede wszystkim to było w tamtych czasach zupełnie wyjątkowe. Polska była jednym z pierwszych krajów, w którym prowadzono takie spisy. I dlatego 9 marca jest Dniem Statystyki. – No dobrze, ale po co? – upierał się Puszek – czytałem kiedyś Rocznik Statystyczny, jak Alicja odrabiała lekcje – to straszne nudziarstwo. – Pomyśl – uśmiechnęłam się do Puszka – Już w najdawniejszych czasach, na przykład w starożytnym Egipcie byli tacy specjalni urzędnicy – skrybowie, którzy liczyli i zapisywali ile jest osób w każdej wiosce, ile domów, ile zapasów jedzenia, czyli prowadzili statystykę. – No ale po co ? – wtrącił się Druciak. – Po to żeby było wiadomo jakie są zapasy jedzenia, czy jakiejś wiosce grozi głód i tak dalej. Dawno temu „statystyka” oznaczała wiedzę o państwie... I może dlatego początkowo zebrane dane utrzymywano w tajemnicy, były własnością rządów. Ale bardzo szybko okazało się, że te informacje statystyczne są bardzo potrzebne. Nie tylko do odpowiadania na pytanie: „jak jest”? Ale też do przewidywania „jak będzie?” 22

www.uek.krakow.pl

– Jak u wróżki? – zapytała zachwycona Wełniczka. – No niezupełnie. Chodzi na przykład o przewidywanie zmian demograficznych: ile urodzi się dzieci w różnych krajach, albo w różnych częściach kraju? Jak długo będziemy żyli? Czy będziemy raczej zdrowi, czy będziemy mieli kłopoty ze zdrowiem? Albo o inne przewidywania. Jak się zmienią dochody a jak wydatki? Czy dzieci w danym kraju będą miały w przyszłości dobre warunki życia? Jak dużo ludzi wyjedzie za granicę i nie wróci? – I skąd to będziemy wiedzieli? – zapytał Druciak –przecież nikt nie zna przyszłości. No chyba, że jakiś czarodziej. Ale ich tak naprawdę nie ma w normalnym życiu, tylko w bajkach. Czyli skąd? – Dzięki zbieraniu danych statystycznych wiemy jakie są tendencje, czyli na przykład: czy dzieci rodzi się coraz więcej czy coraz mniej; czy kraj się bogaci czy wręcz przeciwnie, albo czy rozwija się nowoczesny przemysł. I jeszcze dodatkowo, możemy ocenić czy jakieś zjawisko w przyszłości raczej zajdzie czy raczej nie. To się da nawet obliczyć, jeżeli oczywiście znasz rachunek prawdopodobieństwa. – Hmmm, to brzmi jakoś skomplikowanie – zmartwił się Puszek. – Chodzi o to, że można na przykład obliczyć prawdopodobieństwo tego czy wypadnie ci szóstka jak rzucisz kostką do gry. To zależy od tego ile takich rzutów wykonasz. Im więcej tym bardziej jest

prawdopodobne, że następna będzie szóstka. Rozumiesz? – I to do tego jest statystyka?- zdumiał się Druciak. – No nie do przewidywania szóstek w grze, oczywiście. Ale statystyka posługuje się rachunkiem prawdopodobieństwa do przewidywania zdarzeń. No i dlatego, dzięki danym statystycznym, można podejmować lepsze decyzje. – Czyli na przykład co? – dopytywał się Puszek. – Czyli na przykład, że trzeba otwierać więcej przedszkoli zwłaszcza na wsi, albo zająć się sytuacją osób niepełnosprawnych, albo zwiększyć liczbę osób studiujących na politechnikach. – To może faktycznie poczytam ten Rocznik – powiedział Puszek. – Może znajdę tam jakieś ciekawe rzeczy. I będę przewidywał! Szkoda, że nie ma Rocznika Statystycznego dla Dzieci. – Dla dzieci to chyba nie ma, ale o dzieciach jak najbardziej – powiedziałam. – Na przykład o sytuacji dzieci w różnych krajach, o warunkach życia, nauki…

Spróbuj znaleźć w Roczniku

Statystycznym dane, które twoim

zdaniem są ważne. Jak sądzisz jakie

znaczenie dla przyszłości może mieć zwiększanie się (lub zmniejszanie)

W

spółpraca Uniwersytetu w Johannesburgu i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie trwa od 2009 roku, kiedy to podpisano w Krakowie porozumienie o współpracy – Memorandum of Understanding. Od tego czasu obie uczelnie zrealizowały kilka projektów badawczych z zakresu zarządzania, których efektem były publikacje w międzynarodowych czasopismach. Instytucje angażowały się także we wspólne inicjatywy tj. kongresy biznesowe oraz konferencje naukowe. Wielokrotnie przedstawiciele University of Johannesburg (UJ) uczestniczyli w Międzynarodowym Kongresie MBA organizowanym przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK. Brali również udział w panelach kongresowych dotyczących zarządzania: w 2011 roku – prof. dr Geoff Goldman, w 2012 roku – Seugnet Bronkhorst (MCom). Reprezentanci Uniwersytetu w Johannesburgu zaszczycili swoją obecnością inaugurację roku akademickiego 2012/2013 w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, która odbyła się pod koniec września br. Przyjęli również zaproszenie na uroczyste rozpoczęcie 88. roku akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nie

były to pierwsze uczelniane uroczystości pracowników naukowych z UJ, którzy w minionych latach uczestniczyli już w jubileuszowych wydarzeniach KSB i UEK. Rozwijająca się współpraca pomiędzy instytucjami zaowocowała kolejnymi projektami. W październiku br. dwóch wykładowców z University of Johannesburg (Department of Business Management) wygłosiło w języku angielskim prelekcje dla studentów naszej Uczelni. Dr Ayisha Akhalwaya (MCom) przeprowadziła wykłady dla studentów studiów licencjackich i magisterskich Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na temat General Management oraz Small Business Management and Growth Strategies. Wygłosiła także wykład otwarty dotyczący Human resources diversity and cross cultural management dla studentów UEK zainteresowanych tematyką zarządzania personelem i różnic kulturowych. Dr Ayisha Akhalwaya spotkała się również ze studentami i absolwentami programów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK w ramach Klubu KSB Alumni MBA. Spotkania gościnne „MBA+” są ważnym elementem integracji środowiska MBA, a wykład dr Akhalwaya dotyczący zarządzania różnorodnością kulturową spotkał się z dużym zainteresowaniem menedżerów MBA pracujących w międzynarodowych firmach. Druga osoba z University of Johannesburg goszcząca w UEK – prof. dr Geoff Goldman wygłosił wykład otwarty dla studentów naszej

Uczelni nt. Strategic management of global companies on the example of South Africa. Prof. dr Goldman przeprowadził także dwie całodzienne sesje dla studentów dwóch edycji Programu Executive MBA dotyczące Philosophy of Management and Business Ethics. Był również gościem specjalnym spotkania „MBA+” w Klubie KSB Alumni MBA, podczas którego wspierał swoją wiedzą dr Akhalwaya. Prof. dr Geoff Goldman jest autorem ponad 40 referatów konferencyjnych, artykułów i książek, głównie w dziedzinie zarządzania strategicznego. Jest redaktorem południowoafrykańskiego czasopisma poświęconego zarządzaniu Acta Commercii. Wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie prowadzi badania w zakresie etyki w biznesie w międzynarodowych firmach. Pierwsza część badań, które zostały rozpoczęte dwa i pół roku temu, została zaprezentowana w publikacjach zwartych zarówno polskich jak i południowoafrykańskich. Kolejne lata współpracy z Uniwersytetem w Johannesburgu z Republiki Południowej Afryki przyniosą nowe projekty naukowo-biznesowe oraz możliwości rozpoczęcia nowych inicjatyw.

dr Piotr Buła Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK Katedra Zarządzania Międzynarodowego

liczby osób wykształconych, albo na

przykład wzrost liczby miast? A wzrost liczby bezrobotnych, czyli osób, które

nie mają pracy? A gdyby miał powstać

Rocznik Statystyczny dla Dzieci, to jakie informacje powinny się tam znaleźć twoim zdaniem?

Więcej rozmów z Puszkiem można znaleźć w książce Anny Karwińskiej „Rozmowy z Puszkiem o wyobraźni, przyjaźni i rozumieniu innych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Dr Ayisha Akhalwaya podczas wykładu otwartego dla studentów UEK

Prof. dr Geoff Goldman w trakcie zajęć ze studentami Executive MBA z Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK 23

K r akowska S zko ł a B i z n esu

Kolejny etap współpracy z Uniwersytetem w Johannesburgu z Republiki Południowej Afryki

Rozmowy z Puszkiem


K r akowska S zko ł a B i z n esu

sobotę 13 października 2012 mieliśmy sposobność wysłuchać

w Klubie KSB Alumni MBA wykładu Ms Ayishy Akhalwaya z Uniwersytetu w Johannesburgu, RPA, na temat zarządzania różnorodnością. Gościem specjalnym był dr Geoff Goldman / Uniwersytet w Johannesburgu/.

W kraju o tak historycznie i kulturowo zróżnicowanej strukturze społeczeństwa zarządzanie różnorodnością oznacza nie tylko tolerowanie lub akceptowanie wszelkiego rodzaju różnic, ale wsparcie, pielęgnowanie i wykorzystanie tych różnic do tworzenia konkurencyjnej przewagi. Zarządzanie różnorodnością wiąże się z rosnącą świadomością organizacji i menedżerów, co do korzyści biznesowych płynących z tworzenia zespołów niejednorodnych. Podejmując się niełatwego zadania sprawnego i efektywnego zarządzania różnorodnością kulturową zespołu menadżer musi stawić czoła: etnocentryzmowi, uprzedzeniom, stereotypom, dyskryminacji, problemom komunikacyjnym, nieufności i napięciu. Indywidualne podejście do zarządzania różnorodnością, zdaniem Ms Ayisha Akhalwaya, powinno być zbudowane w oparciu o takie wartości jak: nauka, empatia, nastawienie na cel.

Wymaga to docenienia wyjątkowości kultury każdej osoby i uznawania tych różnic w budowanie zespołu. Wizyta Ms Ayisha Akhalwaya była bardzo ciekawym punktem w programie „MBA+” Klubu KSB Alumni MBA. Krakowska Szkoła Biznesu UEK prowadzi współpracę naukowo-badawczą z Uniwersytetem w Johannesburgu, RPA. W ramach tej współpracy mury naszej uczelni odwiedzają profesorowie wizytujący. Zapraszamy na kolejne spotkania Klubu KSB Alumni MBA. Donata Adler Koordynator Klubu KSB Alumni MBA Biuro Promocji i Reklamy Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK e-mail: klubmba@uek.krakow.pl tel. +48 12 293 75 51

Członek Klubu Alicja Zachura na temat wykładu o zarządzaniu różnorodnością

K r akowska S zko ł a B i z n esu

W

„MBA+” Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy W imieniu Rady Programowej oraz Wykładowców, Współpracowników i Pracowników Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie składam serdeczne życzenia spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2013 Dyrektor dr Piotr Buła

13 października 2012 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z gośćmi z RPA. Wykład z dziedziny zarządzania międzykulturowego gościa honorowego naszego Klubu KSB Alumni MBA – Pani Dr Ayishy Akhalwaya – okazał się dla mnie tak interesujący, że postanowiłam podzielić się wrażeniami, które pozostały z tamtego spotkania. RPA jako kraj wiodący kontynentu bogatego w surowce oraz w niezagospodarowany w dużej części ludzki potencjał, wydaje się być idealnym miejscem na prowadzenie tego typu studiów. Ze względów geograficznych, historycznych oraz geopolitycznych gromadzi na swym terenie miliony ludzi z całego świata szukających tu swej Ziemi Obiecanej. Jak można było odczytać z prezentowanych danych statystycznych, wiedzy naukowców studiujących zjawiska socjologiczne w RPA umykają wciąż całe grupy etniczne i kulturowe funkcjonujące poza oficjalnym obiegiem państwowym. Jednocześnie są dziedziny, w których RPA udaje się utrzymać najwyższy, światowy poziom wiedzy. Należą do nich m.in. nauki inżynieryjne oraz medycyna. Problemem jest jedno z największych na świecie rozwarstwień dochodowych społeczeństwa. Prowadzenie biznesu w takim wielonarodowym tyglu wymaga indywidualnego podejścia do każdego z wątków zarządczych, zrozumienia dla socjologicznych zjawisk oraz wiedzy, jak radzić sobie z tym potencjalnym ludzkim bogactwem. Dr Akhalwaya z Uniwersytetu w Johannesburgu dynamicznie i z polotem wyjaśniała, na czym polega diversity management oraz jak cenne jest zanurzenie w firmie osób o różnych, czasami skrajnie odmiennych profilach pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Uwypukliła druzgocącą rolę stereotypów. Podkreśliła jak twórcze może okazać się zetknięcie pracowni-

24

www.uek.krakow.pl

ków o diametralnie różnym pochodzeniu. Umiejętne komponowanie zespołów z osób wychowanych w różnych kręgach cywilizacyjnych i pomoc w przełamaniu naturalnych intelektualnych, mentalnych i kulturowych barier służy innowacyjności na niespotykaną skalę. Omówiona również zostały transformacja, jaką przechodzi od lat południowoafrykańskie społeczeństwo, ze wskazaniem na błędy, które okazują się zgubne po latach. Głównym problemem okazują się skutki przyjęcia niewłaściwej ścieżki ewolucji systemu edukacji na niższych niż uniwersytecki poziomach. Dla zbudowania nowoczesnego, innowacyjnego społeczeństwa wciąż podejmowane są próby jak najszybszego uruchomienia potencjału tkwiącego w niższych warstwach społecznych. Nadmierna ingerencja państwa oraz próby regulowania stosunków społecznych metodą parytetów rasowych doprowadzają do odwrotnego rasizmu. Wykład okazał się poruszającym studium z dziedziny cross cultural management. W czasach globalizacji dotknęliśmy istoty problemów związanych z wielokulturowością, która zbliża się do nas wielkimi krokami.

Alicja Zachura, MBA Absolwentka Programu Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK III Kohorta (1996-1999)

25


B I B L I OT E CZ N Y H E L P D E S K

Szkolenia dla pracowników administracyjnych w ramach stypendium ERASMUS

W

2012 roku Biblioteka Główna gościła w swoich progach

bibliotekarza z Central Library of Corvinus University of Budapest oraz wysłała dwóch pracowników do bibliotek na Litwie i w Finlandii w ramach szkolenia ERASMUS. W październiku 2012 r. pani Judit Lukácsné Varga z Budapesztu miała możliwość zapoznać się z charakterem pracy działów, strukturą organizacyjną oraz projektami prowadzonymi przez pracowników BG UEK. Była to niepowtarzalna okazja do spojrzenia na naszą Bibliotekę przez okulary specjalisty z branży innej narodowości. Informacja zwrotna od naszego gościa okazała się być bardzo pokrzepiająca i motywująca. Judit Varga podkreśliła, że urzekły ją: wyjątkowa gościnność, dobra organizacja programu szkolenia, otwartość i zaangażowanie gospodarzy, znajomość języka angielskiego w tak licznej grupie pracowników. Nasz gość zwrócił uwagę na dopracowane projekty tworzone w Bibliotece, bazy własne: BazEkon z modułem cytowań, Dorobek oraz ogólnie panującą dyscyplinę pracy. Tygodniowy pobyt bibliotekarza z Węgier był poprzedzony dwoma wyjazdami naszych pracowników do biblioteki Uniwersytetu Technicznego w Wilnie (marzec) oraz Tritonia Library w miejscowości Vaasa na zachodnim wybrzeżu Finlandii (maj/czerwiec). Szkolenie ERASMUS w Bibliotece Głównej Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina przebiegło w wyjątkowo przyjaznej atmosferze, także ze względu na znajomość języka polskiego wśród wybranych litewskich bibliotekarzy. W programie szkolenia zawarto kompleksowe zwiedzanie biblioteki ulokowanej w centrum miasteczka studenckiego, gdzie czytel26

www.uek.krakow.pl

nicy mają do dyspozycji dwie czytelnie, Oddział Informacji Naukowej, Pokój Cichej Pracy oraz całodobowy tzw. Pokój Internetowy. Pomieszczenie, urządzone z dużą dozą zaufania do studenta (bez nadzoru bibliotekarza, jedynie kamera), wyposażone zostało w stanowiska komputerowe, kanapy, telewizor, automat do kawy, stoliki do pracy zespołowej oraz półkę z prenumerowanymi czasopismami popularno-naukowymi. Pokój posiada niezależne od biblioteki wejście/wyjście, węzeł sanitarny i samoobsługową mini-szatnię. Służy także do spędzania wolnego czasu, studenci doceniają ciszę i spokój 24/dobę – „towar deficytowy” w akademikach. Szczególne zainteresowanie wzbudził nowatorski program BUS (Biblioteka-UniwersytetStudent) – baza, w której każdy student może znaleźć informację na temat literatury obowiązującej na jego kierunku i roku studiów. Oprócz samych tytułów baza zawiera także wykaz bibliotek, w których daną pozycję można znaleźć. Program daje możliwość zamówień publikacji dostępnych w Bibliotece Głównej od razu z poziomu bazy. Biblioteka, oprócz misji dydaktycznej, angażuje się także w działalność kulturalną. Organizuje regularnie co miesiąc wystawy tematyczne, którym towarzyszą kameralne wernisaże z cateringiem i muzyką na żywo (Biblioteka posiada pianino). Wystawy w Bibliotece w ciągu kilku lat zyskały w Wilnie taką popularność, że swoje prace chcą tu prezentować znani litewscy artyści. Szkolenie Erasmus w fińskiej Tritonia Library także polegało na zwiedzaniu biblioteki oraz indywidualnych spotkaniach i rozmowach z bibliotekarzami z Vaasa. Tritonia Library stanowi przykład

jednostki międzywydziałowej oraz międzyuczelnianej, gdyż obsługuje 5 szkół wyższych: 3 uniwersytety oraz 2 uczelnie techniczne. Bogata oferta baz danych oraz zbiorów tradycyjnych wydaje się być zbliżona do naszej macierzystej Biblioteki pod względem ilości i jakości. Warto podkreślić, że Biblioteka fińska wyróżnia się ciekawą, funkcjonalną bryłą architektoniczną i strukturą przestrzenną. W bibliotece znajdują się tzw. sale do pracy grupowej z zapleczem komputerowym na wynajem dla studentów (10 pokoi). Istnieje system bezpłatnej rezerwacji elektronicznej na czas maksymalnie 2 godzin. Dodatkowo, biblioteka dysponuje 3 salami dydaktycznymi, wyposażonymi w sprzęt komputerowy oraz ekrany do telekonferencji. W ramach poszerzenia oferty usług, Tritonia Library wprowadziła innowacyjną jednostkę: Edu-lab, czyli laboratorium specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie kursów tradycyjnych i zdalnych, na platformie moodle dla wszystkich kategorii użytkowników. W Edu-lab owocnie współpracują specjaliści informacji naukowej, pedagodzy oraz informatycy. Naukowcy zyskują dodatkowe umiejętności w posługiwaniu się nowymi mediami, a studenci zdobywają kolejne stopnie wtajemniczenia w sposobach wyszukiwania informacji. Semestralne kursy oferowane przez Edulab mają przypisane punkty ECTS. Konferencje, staże zawodowe oraz szkolenia w ramach programu ERASMUS pozwalają na podglądanie dobrych rozwiązań i zarazem podnoszenie jakości świadczonych usług. Stopień dyfuzji innowacji w międzynarodowym środowisku bibliotek naukowych rzutuje na przyszłość tych instytucji: ich rangę i dalszy kierunek rozwoju. Katarzyna Bilińska (Erasmus – Vaasa) Joanna Kawa (Erasmus – Wilno) Oddział Informacji Naukowej BG UEK

Rok 2012 u germanistów z SJO UEK 2012 rok obfitował u germanistów w wiele wydarzeń. To były bardzo miłe chwile, które stanowiły ubogacenie i urozmaicenie naszej codziennej pracy. Dlatego warto powspominać i dostrzec z perspektywy mijającego roku. W tym już kończącym się roku sami dokształcaliśmy się ale też szkoliliśmy innych – pracowników innych uczelni, studentów w Wiedniu i naszych studentów, promowaliśmy kulturę z obszaru krajów niemieckojęzycznych i język niemiecki poprzez śpiewanie wspólnie ze studentami piosenek niemieckich oraz organizację konkursu plastycznego „Kraków w Wiedniu, Wiedeń w Krakowie”, cieszyliśmy, że możemy przygotować studentów korzystając z pierwszego napisanego przez nas Zespół skryptu pt. Zakres egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego, pojawiły się nasze publikacje na platformie e-Webie UEK oraz w Zeszytach Glottodydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powspominajmy więc, zwracając szczególną uwagę na te wydarzenia, o których jeszcze nie pisaliśmy na łamach Kuriera UEK. 22 czerwca odbyła się konferencja dla lektorów szkół wyższych pt. Metody aktywizujące w nauczaniu języka niemieckiego. Mieliśmy zaszczyt gościć na niej przedstawicieli różnych uczelni wyższych oraz ataché ds. Kultury Konsulatu Generalnego Niemiec w Krakowie, reprezentanta centrum egzaminacyjnego TELC z Rzeszowa, koordynatora działu językowego Instytutu Goethego w Krakowie oraz przedstawicieli czołowych wydawnictw językowych. Uroczystego otwarcia tej konferencji dokonał Jego Magnificencja Rektor – Elekt UEK prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół. Tematyka wystąpień była szeroka a ich różnorodność nie dzieliła, tylko ubogacała uczestników konferencji. Tym co łączyło wszystkie wystąpienia był jeden wspólny cel: refleksja nad sposobem zaktywizowania studentów. Prezentowane referaty miały pomóc w poszukiwaniu nowych rozwiązań, których celem jest włączenie studentów w aktywny udział w zajęciach, stworzenie optymalnych warunków do przyswojenia materiału, zdobycie uwagi i zainteresowania studentów oraz zmotywowanie ich do nauki języka

niemieckiego. Wielu nauczycieli z Naszej Uczelni jaki i z innych uczelni zechciało podzielić się swoimi pozytywnymi doświadczeniami w tym zakresie, a każdy z uczestników mógł wybrać sobie z dużej ilości przedstawionych metod i „hitów dydaktycznych” coś dla siebie i włączyć to do swojego warsztatu pracy. Organizatorki, mgr Dorota Zawadzka i mgr Anna Piwowarczyk, cieszyły się z bogactwa i różnorodności poruszanych tematów, z kuluarowych rozmów dotyczących nauczania języka niemieckiego, wymiany doświadczeń, spotkań po latach i przemiłej atmosfery, którą udało się stworzyć podczas konferencji. Kontynuacją konferencji były warsztaty metodyczne dla lektorów szkół wyższych, które odbyły się we wrześniu w SJO UEK i były okazją do praktycznego przećwiczenia najnowocześniejszych metod pracy lektora języka niemieckiego. Z kolei w dniach 10-12 września w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy mgr Dorota Zawadzka i mgr Anna Piwowarczyk uczestniczyły w konfe-

rencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, pt. Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne. Referaty dotyczyły ewolucji koncepcji kompetencji na lekcji języka obcego na różnych etapach edukacyjnych, w kształceniu nauczycieli języków obcych oraz stanu przygotowania nauczycieli i lektorów do prowadzenia zajęć w zakresie kompetencji językowych i ogólnych, a także wykorzystania technologii informacji i komunikacji w rozwijaniu kompetencji językowych i ogólnych. Przedstawicielki SJO UEK wygłosiły referat, pt. Trening skutecznej komunikacji na lektoracie języka niemieckiego. Zainspirowane tematyką kompetencji kluczowych skupiły się na ich podgrupie: kompetencjach komunikacyjnych i spróbowały wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania w kontekście pracy nauczyciela języka obcego. Uwieńczeniem będzie publikacja, która ukaże się niebawem jako kolejny numer czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego „Neofilolog”. Warto także dodać, iż w dniu 12.12. 2012 o godzinie 18 w klubie ZaUEK będziemy śpiewali kolędy niemieckie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. To będzie miłe zakończenie roku, w którym tak wiele się wydarzyło. mgr Anna Piwowarczyk Wykładowca języka niemieckiego w SJO UEK

W grudniu w naszym Zespole zbieraliśmy pieniądze na akcję Szlachetna Paczka. Koordynatorce mgr Annie Kultys udało się w sumie zebrać 1770 zł. Za uzyskaną kwotę zostały zakupione: 6 par butów (zimowe i adidasy), mikser, pościel, ubrania, pomoce szkolne dla dzieci (m.in. zeszyty, słownik do hiszpańskiego, atlas, papier ksero, książki dla nastolatek jako prezenty świąteczne – zgodnie z zamówieniem, inne drobiazgi wymarzone przez trójkę dzieci – szczególnie wzruszająca była prośba pięciolatka o klocki lego, co określił jako „szczyt marzeń”, witaminy (chłopiec jest po zapaleniu oskrzeli), sucha karma dla psa uratowanego od azylu no i dość spora paczka żywnościowa (w tym trochę artykułów bardziej luksusowych np. bakalie i słodycze dla dzieci) oraz środki czystości. Paczka została dostarczona do wyznaczonego magazynu – następny krok należy do wolontariuszy, którzy dostarczą je do wybranej przez nas rodziny. Ciekawi jesteśmy reakcji rodziny na te dary. Myślę, że to wspaniałe uczucie zrobić coś razem i spełnić czyjeś marzenia – podkreśla pani mgr. A. Kultys.

27

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Europejska wymiana doświadczeń bibliotekarzy 2012 – Polska, Litwa, Finlandia i Węgry


WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

STAIR PROJECT – wizyta z Brukseli

W

pierwszych dniach listopada naszą Uczelnie odwiedziła Pani Patricia Moreau, opiekunka i doradca programu STAIR z ramienia Komisji Europejskiej. Od przeszło 4 lat UEK jest zaangażowany w transatlantycki projekt STAIR. Jesteśmy inicjatorem projektu, którego założeniem jest wymiana studentów i pracowników dwóch Uczelni z Unii Europejskiej oraz jednej z USA. Mamy też zaszczyt koordynować prace nad nim. Wraz z naszą Uczelnią udział w projekcie biorą węgierski Uniwersytet w Debreczynie (UD) oraz nasz wieloletni amerykański partner, Grand Valley State University (GVSU). W projekcie wzięło udział 48 studentów z zaangażowanych Uczelni oraz 20 wykładowców. Studenci UEK mieli okazję studiować przez pół roku w Debreczynie oraz cały rok akademicki w Grand Valley State University. Z ich relacji wiemy, że studia w ramach STAIR pokazały im świat z innej perspektywy, otwarły wiele nowych możliwości kariery, a dodatkowo zaowocowały nowymi znajomościami, a nawet przyjaźniami.

30

Nie bez znaczenia był też fakt, że Unia Europejska przeznaczyła na pobyt każdego studenta w USA 12 tyś EUR. Najlepsi i najbardziej zdeterminowani studenci zakończyli (lub właśnie kończą) projekt jako posiadacze dwóch dyplomów: licencjata UEK oraz Bachelor of Arts GVSU. Wszystkim naszym studentom serdecznie gratulujemy, gdyż już sam udział w projekcie jest wielkim wyróżnieniem. Wizyta Pani Moreau stanowiła niejako podsumowanie projektu, który kończy się w 2013 roku. Uczelniana grupa odpowiedzialna za prace nad programem spędziła z Panią Moreau cały dzień. Zdaniem naszej unijnej opiekunki UEK świetnie poradził sobie z formalnościami związanymi z programem transatlantyckim oraz wdrażaniem nowych procedur związanych ze studiami w które zaangażowane są aż 3 Uczelnie, każda z innym, specyficznym programem. Pani Moreau była również pod wrażeniem zainicjowanych w ramach projektu publikacji wykładowców z partnerskich Uczelni – „Discussion Papers”. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z rezultatami dostępnymi na stronie: http://uek.krakow.pl/ en/research/discussion-papers.html. Tymi (jakże miłymi dla naszej Uczelni) uwagami Pani Moreau miała okazję podzielić się podczas lunchu z Prof.

listopada 2012 roku odbyła się inauguracja 2 edycji międzywydziałowych studiów doktoranckich w j. angielskim PhD in Economics, Finance and Management. Dział Programów Zagranicznych zrekrutował 11 studentów z 7 krajów świata: Nigeria, Indonezja, Arabia Saudyjska, Maroko, Iran, Irak oraz Polska. Kilku słuchaczy ma doświadczenie w pracy na uczelniach wyższych w swoich krajach, większość pracuje w biznesie. Dwoje z nich ukończyło naszą uczelnię (International Business, Zarządzanie i Marketing). Jedna osoba otrzymała przed kilkoma miesiącami dyplom studiów MBA w KSB.

UEK dr hab. Andrzejem Sokołowskim, Prorektorem ds. Organizacji i Rozwoju. Spotkanie zakończyło się późnym wieczorem. Z dumą możemy stwierdzić, że Pani Moreau po zapoznaniu się z pełną dokumentacją programu wyrobiła sobie pozytywną opinię na temat naszej pracy i zachęciła nas do rozwijania współpracy w ramach wspólnych amerykańsko – polskich dyplomów. W spotkaniu ze strony UEK udział wzięli: ÎÎ Dr Piotr Stanek – Koordynator Projektu, Ka-

tedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK ÎÎ Dr Krzysztof Wach – Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji ÎÎ Mgr Izabela Nowakowska – Dział Współpracy Międzynarodowej ds. Pracowników ÎÎ Mgr Anna Drabina – Dział Współpracy Międzynarodowej ds. Pracowników ÎÎ Mgr Sylwia Rutkowska – Dział Programów Zagranicznych ds. Studentów ÎÎ Mgr Lena Kolasa – Dział Programów Zagranicznych ds. Studentów Anna Drabina Dział Współpracy Międzynarodowej ds. Pracowników

Inaugurację otworzyli prorektor ds. Nauki Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, poprzedni kierownik studiów PhD oraz Prof. dr hab. Józef Pociecha, który od tego roku akademickiego przejął tę funkcję. Zaproszeni profesorowie – przedstawiciele poszczególnych wydziałów zaprezentowali swoje zainteresowania i obszary badawcze. Studenci mieli możliwość poznać potencjalnych promotorów. Dział Programów Zagranicznych ds. Studentów koordynuje również studia w języku angielskim I i II stopnia na kierunku MSG – specjalność International Business (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) oraz Corporate Finance and Accounting (Wydział Finansów). W obecnym roku akademickim naukę na kierunku International Business rozpoczęło 90 studentów na studiach I stopnia oraz 38 na studiach II stopnia, a na kierunku Corporate Finance and Accounting 24 studentów (studia I stopnia). Ponadto Dział prowadzi ścieżkę English Track – semestralny program dla stypendystów zagranicznych z uczelni partnerskich Uniwersytetu. W semestrze zimowym gościmy 150 studentów (głównie z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Turcji), a w semestrze letnim spodziewamy się około 140. Powyższe programy prowadzone są w całości w języku angielskim przez pracowników UEK, wykładowców zewnętrznych- „native’ów” oraz ekspertów z różnych dziedzin biznesu.

Opracowane przez Dział Programów Zagranicznych ds. Studentów

28

www.uek.krakow.pl

7

września 2012 roku w czasie bankietu inauguracyjnego dla gości zagranicznych UEK JM Rektor Andrzej Chochół podpisał umowę i program wykonawczy dot. podwójnych dyplomów z Uniwersytetem w Heilbronnie w Niemczech.

Uczelnia jest naszym wieloletnim partnerem w programie Erasmus oraz w 3 projektach międzynarodowych. HU prowadzi badania z dziedzin takich jak: Mechanika, Technika motoryzacyjna, Zarządzania energią, Róźnorodność i integracja, został dwukrotnie nagrodzony przez UNESCO (2008/2009 oraz 2009/2010) w dziedzinie „Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju”. Program podwójnych dyplomów pozwala studentom UEK na zdobycie w czasie rocznego stypendium w uczelni partnerskiej, z którą są podpisane stosowne umowy, drugiego dyplomu, co pozwala naszym absolwentom w zdobyciu ciekawego zatrudnienia. Zapraszamy studentów do udziału w programie podwójnych dyplomów. Koordynatorem programu jest p. Sylwia Rutkowska sylwia.rutkowska@ uek.krakow.pl tel.12 2935472, budynek stróżówki pok. 2.3.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Nowa umowa o podwójnych dyplomach

„Heilbronn University to bardzo interesująca opcja dla osób chcących zdobyć nowe doświadczenia, pragnących studiować w innym kraju czy chcących podszkolić języki obce. Uniwersytet w Heilbronn proponuje bardzo szeroką ofertę przedmiotów, zarówno w języku niemieckim i angielskim. Osobiście miałam okazję odbyć semestr w uczelni Heilbronn wybierając kierunek Business Administration. Przedmioty prowadzone były na bardzo wysokim poziomie przez profesorów z ogromną wiedzą i nierzadko różnorodnym biznesowym doświadczeniem. Przebieg zajęć z reguły z wysokim stopniem interakcji studentów. Wykłady były bardzo często uzupełniane o spotkania i prezentacje osób z międzynarodowych korporacji chcące podzielić się ze studentami wiedzą i doświadczeniem. Na uczelni w Heilbronn skorzystałam również z darmowego kursu języka niemieckiego (była tez możliwość uczestniczenia w innych kurach), zajęć sportowych (wybór był naprawdę ogromny), a nawet udało mi się dostać pracę w charakterze pomocy studenckiej na uczelni, która obejmowała asystowanie w jednej z jednostek administracyjnych. Co więcej, uczelnia zapewnia doskonałe wyposażenie informatyczne i bardzo dobrze prosperującą stołówkę. Bardzo dobry wybór na studia na uczelni zagranicznej, zdobycie ciekawych doświadczeń i znajomości nie tylko wśród rówieśników, ale także wśród kadry akademickiej. Gorąco polecam Heilbronn :)” Opinia studentki Anny Sachy, która wróciła ze stypendium Erasmusa w Heilbronie

REKRUTACJA NA WYJAZDY STYPENDIALNE NA R.A.2013/14

D

ział Programów Zagranicznych ds. Studentów ogłasza rekrutacje na wyjazdy zagraniczne na rok akademicki 2013/14. Studenci będą mieli możliwość odbycia częściowych studiów na jednej z uczelni partnerskich w ramach następujących programów: Erasmus i umowy wielostronne (wyjazdy semestralne) oraz Erasmus z opcją EMBS i Erasmus z opcją Double Diploma (wyjazdy roczne).

Do rekrutacji mogą przystępować wszyscy immatrykulowani studenci UEK wszystkich form i kierunków studiów, którzy w momencie rekrutacji mają status studenta, wymagania dotyczące stopnia i roku studiów, semestru wyjazdu, wymagań językowych etc. określone są w poszczególnych programach wymiany lub ofertach wyjazdowych.

Pierwszym i obowiązkowym etapem rekrutacji jest udział w kwalifikacji językowej prowadzonej przez Studium Języków Obcych. Niezbędnym jest złożenie kopii certyfikatów do 18 grudnia 2012 i/lub wcześniejsza rejestracja on-line na egzamin językowy do 11 stycznia 2013r. Kolejny etap to wypełnienie aplikacji on-line i złożenie dokumentów do 21 lutego 2012 w Dziale Programów Zagranicznych. Więcej szczegółów odnośnie procesu rekrutacyjnego oraz uczelni partnerskich można znaleźć na stronie uczelni w zakładce „Współpraca międzynarodowa”. DPZ zakończył rekrutację na stypendium do SKEMY we Francji z fundacji Gustava Eiffel`a oraz do International Business Academy w Kolding z fundacji firmy Velux. Trwa cały czas rekrutacja do Kolding na przyszły rok akademicki. Wymienione stypendia są bardzo atrakcyjne po-

nieważ pozwalają studentom na pokrycie zakwaterowania i utrzymania za granicą, a nie są jedynie dofinansowaniem. Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyjazd na stypendium zagraniczne, to nie tylko pogłębienie wiedzy, ale także możliwość poznania kultury danego kraju, spotkania ciekawych ludzi i zdobycia nowych umiejętności. Podążając za maksymą Erazma z Rotterdamu „Dla chcącego nie ma nic trudnego”. Korzystając z okazji zespół Działu Programów Zagranicznych ds. Studentów pragnie złożyć życzenia studentom naszej uczelni, aby w Nowym Roku 2013 dzięki stypendiom zagranicznym otworzyły się przed Wami ciekawe perspektywy i aby wyjazd na semestr w innej uczelni okazał się najlepszą przygodą w Waszym życiu.

Opracowane przez Dział Programów Zagranicznych ds. Studentów 29


WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

S

zkoła Letnia Języka Niemieckiego i Języka Polskiego jest inicjatywą edukacyjną o wymiarze integracyjnym. Finansowana jest ze źródeł rządu austriackiego. Stroną logistyczną przedsięwzięcia zajmuje się Dział Programów Zagranicznych ds. Studentów (dawne Biuro Programów Zagranicznych) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Już po raz dziewiąty studenci z Austrii i całej Polski, spędzili w Krakowie trzy tygodnie, podczas których uczestniczyli w zajęciach językowych wzbogaconych o tematykę związaną z biznesem, polityką i kulturą. Ponad to, jak co roku nasi goście poznawali region Małopolski oraz Warszawę i uczestniczyli w różnorodnych zajęciach grupowych.

Priorytetem projektu są kursy niemieckiego dla młodzieży polskiej i języka polskiego dla studentów z Austrii. Zajęcia odbywają się na terenie campusu naszej Uczelni. Inicjatywa jest idealną sposobnością do nauki języków obcych, zapewnia również w czasie wolnym wiele atrakcji. Wszyscy uczestnicy kursów mieszkają ze swoimi rówieśnikami Poza niewątpliwą korzyścią praktyczną Szkoła Letnia w przyjaznej, otwartej atmosferze oferuje możliwość wnikliwej analizy i dyskusji na palące tematy takie jak: wspólna przeszłość austriacko – galicyjska, historia najnowsza, polityka, kultura, społeczeństwo oraz ekonomia. W tym roku projekt realizowany był w terminie od 8 do 28 lipca. W przyszłym roku, ze względu ma 10 rocznicę realizowania projektu przewidujemy wiele niespodzianek i atrakcji.

DEPTHPROC DARMOWY I PROFESJONALNY PAKIET STATYSTYCZNY STWORZONY PRZEZ STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

W

połowie listopada br. na ogólnoświatowym serwerze R-Forge został opublikowany pakiet obliczeniowy środowiska programistycznego R, stworzony przez zespół z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kierowany przez dr Daniela Kosiorowskiego z Katedry Statystyki UEK. Prace nad projektem trwały od początku kwietnia 2012 r., pod kierownictwem dr Daniela Kosiorowskiego. W skład zespołu weszli także studenci – Mateusz Bocian i Anna Węgrzynkiewicz (II rok SUM Informatyka i Ekonometria) oraz Zygmunt Zawadzki (III rok Finanse i Rachunkowość). Projekt powstawał w ramach spotkań Otwartego Seminarium Katedry Statystyki UEK „Wspólnie czytamy ciekawe artykuły”. W początkowej fazie prac studentów wspierał mgr Oskar Knapik z Katedry Statystyki UEK. Pakiet {depthproc} realizuje obliczenia związane z tzw. statystycznymi funkcji głębi – za ich pomocą można zdefiniować m. in. wielowymiarową medianę, zaproponować odporną regresję, przeprowadzić wielowymiarowy test Wilcoxona.

W

dniach 16-18 listopada 2012 w Zakopanem odbył się wyjazd szkoleniowy Koła Naukowego Marketingu KolMark pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania marką”. Oprócz poznawania specyfiki działań związanych z kreowaniem silnej marki, wyjazd był doskonałą okazją do integracji z nowymi członkami koła.

Opracowane przez Dział Programów Zagranicznych ds. Studentów 30

www.uek.krakow.pl

STUDENCI UEK

Szkoła Letnia Języka Niemieckiego i Języka Polskiego

Podczas trzydniowego pobytu w zimowej stolicy Polski członkowie Koła Naukowego Marketingu KolMark wzięli udział w warsztatach i prezentacjach przeprowadzonych przez opiekuna koła, pracownika Katedry Marketingu UEK – dr Tomasza Smolenia, które wprowadziły studentów w aspekty skutecznego zarządzania marką. Zadaniem koła było stworzenie kampanii reklamowej zachęcającej przedsiębiorców z Zakopanego i okolic do ubiegania się o uzyskanie lokalnego certyfikatu jakości – Marki Tatrzańskiej, co miałoby nie tylko stanowić

Pomimo, że projekt znajduje się jeszcze w fazie testowej, zyskał już zainteresowanie ze strony polskiej społeczności statystycznej – był prezentowany m. in. na konferencji Wielowymiarowa Analiza Statystyczna 2012 w Łodzi, na seminarium dla doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt już teraz jest w pełni funkcjonalny.

Wraz z opisem dostępny jest na serwerze RForge pod linkiem: https://r-forge.r-project.org/projects/depthproc/ Zapraszamy do odwiedzin strony naszego projektu! Depthproc Core Team ;)

gwarant jakości ich produktów, ale też pomóc w ich promocji. Ciekawy case study, nad którym pracowali uczestnicy wyjazdu, pozwolił wczuć się w rolę „marketingowca”. Po zakończeniu prac nad kampanią, została ona zaprezentowana oraz oceniona przez dr Tomasza Smolenia. Ale, jak wiadomo, praca to nie wszystko! Oprócz części merytorycznej, na członków Koła Naukowego KolMark czekało wiele atrakcji. Korzystając z pięknej, słonecznej pogody, uczestnicy wyjazdu weszli na Gubałówkę, gdzie mieli okazję spróbować góralskiej kuchni oraz zrobić pamiątkowe zdjęcia. Udali się również na spacer po Zakopanem; wieczorem wspólnie bawili się w rytmie najnowszych przebojów. Wszystkim dopisywały wyśmienite humory, zabawa była przednia, a pozostałe po niej wrażenia na zawsze zapiszą się w pamięci uczestników. Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy, ale KolMark ma nadzieję, że już niedługo uda się zorganizować kolejny taki wyjazd! Koło Naukowe Marketingu KolMark

31


STUDENCI UEK

Z

aczynamy nowy semestr działalności Koła Nauk Politycznych „Homo Politicus”.

Chcielibyśmy pokrótce przedstawić nasze plany na najbliższy czas oraz w pigułce podsumować nasze zeszłoroczne dokonania. Pragniemy też zachęcić wszystkie osoby zainteresowane tematyką polityczną i społeczną, by zajrzały na nasze spotkania i zaangażowały się w dyskusje, debaty i działalność naukową – bez względu na wiek, studiowany kierunek czy poglądy polityczne.

KNP Homo Politicus jest afiliowane przy Katedrze Nauk Politycznych UEK, naszym opiekunem jest dr Łukasz Danel, ale współdziałamy również z innymi pracownikami Katedry. To dzięki ich pomocy od 2007 roku na nasze wydarzenia udaje się zaprosić ekspertów, polityków, dyplomatów. Posiadamy patronaty medialne: Nowej Europy Wschodniej, Dziennika Polskiego, Kuriera UEK, Afganistan.org, Perspektyw i portalu LoveKraków, dzięki czemu promocja naszych wydarzeń przebiega tak sprawnie, a informacje o nich można znaleźć bez trudu. Czym się zajmujemy? Wszystkim, co wiąże się z polityką: tą polską i tą wielką-międzynarodową. Dwukrotnie zorganizowaliśmy konferencje z cyklu Polityka i Komunikacja, na których poruszano min. tematy bezpieczeństwa państw w dobie globalizacji oraz kondycji krajów byłego ZSRR. W cyklu Spotkania ze Wschodem już sześciokrotnie gościliśmy ekspertów, którzy dyskutowali o Kazachstanie, Rosji, Ukraińskim biznesie, życiu w Afganistanie czy konflikcie palestyńsko – izraelskim. Każde takie wydarzenie jest dla nasz okazją, by poszerzyć zainteresowania i pogłębić wiedzę, ale przede wszystkim – by spotkać ciekawych ludzi. Osoby z kręgu studiów europejskich zachęci fakt, że KNP Homo Politicus współtworzyło panel ekspercki podsumowujący polskie przewodnictwo w Radzie UE – wydarzenie to skupiło uwagę zarówno studentów jak i grona profesorskiego naszej uczelni. Ważnym zdarzeniem był też panel „Quo Vadis Cracovia”, podczas którego rozwiązywaniu problemów dzisiejszego Krakowa mówili radni: Małgorzata Jantos i Józef Pilch. Rok temu zaprosiliśmy na „Wyborczą debatę liderów” czterech kandydatów do Sejmu z krakowskich list: Ireneusza Rasia, Tomasza Kalitę, Andrzeja Dudę i Wojciecha Kozaka. Debata ta wygrała w uczelnianym konkursie na Studencki Projekt Roku. Oprócz debat i konferencji przeprowadzamy także wewnętrzne dyskusje – w kameralnej atmosferze spieraliśmy się już o rolę lewicy na polskiej

scenie politycznej, zasadność interwencji NATO w Libii czy przyszłość Ukrainy. Wymiana poglądów jest jednym z celów naszej działalności – dzięki temu poszerzamy horyzonty i lepiej się poznajemy. Ponadto w ramach sekcji filmowej oglądamy filmy dokumentalne takie jak „Fahrenheit 9/11” czy „Inside Job”. Każdy z członków może zaproponować temat dyskusji czy podsunąć film – o wszystkim decydujemy demokratycznie! Ale członkostwo w KNP Homo Politicus to nie tylko praca i polityka. Staramy się wzajemnie lepiej poznać, co znacznie ułatwia późniejszą kooperację, dlatego co najmniej raz w roku wyjeżdżamy z Krakowa, by się integrować. W listopadzie już kolejny raz wybierzemy się do Stasikówki pod Zakopanem, gdzie wieczory upłyną nam na gorących dyskusjach o polityce i oczywiście – na innych formach integracji :) W kwietniu odwiedziliśmy Kijowski Narodowy Ekonomiczny Uniwersytet, gdzie promowaliśmy UEK oraz nasze Koło – spędziliśmy kilka dni zwiedzając Kijów i poznając ukraińskich studentów. W tym roku natomiast obieramy kierunek Zachodni – wybieramy się do Brukseli. Jakie są nasze plany na ten rok? Pragniemy kontynuować Spotkania ze Wschodem – odbędzie się panel o rewolucji w Syrii i wykład o sukcesie gospodarczym Korei Południowej, chcemy też na jednym ze spotkań odpowiedzieć na pytanie, czy rosyjski biznes zagraża polskim interesom. Reaktywujemy też cykl Poker Face – jesienią spotkamy się z R. Kaliszem. Dodatkowo spróbujemy przekonać się, czy Niemcy opanują świat, zapraszając ekspertów z różnych uczelni. Poruszymy też temat członkostwa Chorwacji w UE oraz zorganizujemy cykl wykładów i warsztatów podatkowych. O tych i innych aspektach naszej działalności dowiecie się w każdą środę o 16.30 w sali 4 paw. G, gdzie odbywają się nasze spotkania. Serdecznie zapraszamy! Dorota Adamczyk Prezes KNP Homo Politicus

Wraz z nowym rokiem akademickim KNSE „Universum” ruszyło z nowymi projektami.

25

X 2012 roku, zorganizowaliśmy spotkanie z Panem

Jackiem Hugo- Baderem dziennikarzem i reportażystą.

Spotkanie zostało zorganizowana w ramach utworzonego w zeszłym roku cyklu „Europejczyku otwórz oczy”, którego specyfiką są spotkania z dziennikarzami podróżującymi po różnych zakątkach świata i dzielącymi się z nami swoją wiedzą, spostrzeżeniami i doświadczeniami. Pan Jacek Hugo- Bader, jako że upodobał sobie wschodnią część naszego globu, opowiadał o przeżyciach na Kołymie, o tym jak dotarł do Jakucji, co go zafascynowało u Mongołów. W swoich wyprawach jest dociekliwym dziennikarzem, szukającym ciekawych materiałów na reportaż. Jednak zawsze, wchodząc w interakcje ze swoimi bohaterami, zrzuca pancerz pewnej rezerwy dziennikarskiej i próbując dotrzeć do swego rozmówcy, sam się przed nim otwiera, tylko wtedy możliwe jest uzyskanie więzi, zaufania. W „Opo-

wiadaniach Kołymskich” to spotkani przez Pana Jacka Hugo- Badera ludzie tworzą opowieść i pozwalają nam poznać Kołymę do dziś przesiąkniętą łagrowską przeszłością. Pierwotnie autor chciał skupić się na teraźniejszości, odkryć jak to możliwe, że ludzie żyją w takich warunkach i jak sobie z tym radzą. Jak sam stwierdza przeszłość buduje kołymską teraźniejszość: „Mam poczucie, że im bardziej wjeżdżam w głąb Kołymy, tym bardziej cofam się w czasie, bardziej zanurzam się w starą, sowiecką, zahibernowaną rzeczywistość.” Mimo jednak smutnej historii, która na tak długo wycisnęła na ludziach piętno, przy szczodrze polewanej wódce ujawniają się dobre serca bohaterów reportażu i przyjazny, otwarty stosunek do innych. Klub Grota 2 był wypełniony po brzegi, a miny zauroczonych postacią Pana Jacka gości, doskonale świadczyły o tym jak niesamowity wpływ wywiera na ludzi jego bezpośredniość i charyzma. Dodatkowo wśród uczestników zostały rozlosowane trzy książki autorstwa naszego Gościa, szczęśliwcom gratulujemy. Aby być na bieżąco z tym co dzieje się w „Universum” serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.knse.uek.krakow.pl/ Anna Sacha

STUDENCI UEK

Nie kujona czy prymusa, chcemy CIEBIE do Homo Politicusa!

W październiku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W kierunku profesjonalnego konsultingu”, zatytułowana „Consulting for improving technological and organisational innovation of SMEs in Central and Eastern Europe” zorganizowana przez Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania, Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Central European Initiative oraz prężnie działające Koło Naukowe Konsultingu. Uczestnicy przez pięć dni mogli zdobywać i poszerzać swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętego konsultingu i jego wpływu na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Swoją wiedzą służyli nam doktorzy i studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i innych uczelni z Polski, a także zagranicy. Dla uczestników i prelegentów przewidziane były różnorodne atrakcje. Mogli zachwycić się zwiedzając Podziemia Krakowskiego Rynku, jak i rozluźnić na przeglądzie kabaretów „Dowcipakery”. Wszystko to zostało zwieńczone uroczystą kolację w nastrojowej restauracji Starego Rynku. W ramach konferencji firma YPI Consuting zorganizowała dwa szkolenia, które cieszyły się ogromną popularnością. Podczas nich, studenci mogli poznać tajniki raportowania i edytorstwa oraz za pomocą case study dowiedzieli się jak efektywnie zbudować łańcuch komunikacyjny wewnątrz firmy. Dodatkowo, wszyscy biorący udział w wydarzeniu zostali nagrodzeni, a jednej szczęśliwej osobie udało się nawet wygrać praktyki. Konferencja okazała się wielkim sukcesem o czym świadczą zadowoleni uczestnicy, którzy wyrazili chęć ponownego uczestnictwa. Efekty będzie można zobaczyć już wkrótce – wszystkie prace zostaną opublikowane. Agnieszka Zawisza

32

www.uek.krakow.pl

33


MAGAZYN PRO S TFUI TD EJ N OC U RI N UA E KL

Q-day – Światowy Dzień Jakości na UEK

STUDENCI UEK

Wyzwania młodej przedsiębiorczości Jakub Wronkowski

Investor Relations Manager AIP Seed Capital Polska Przedsiębiorcza www.przedsiebiorca.pl

Profit Journal: Od pewnego czasu panuje pewnego rodzaju moda na przedsiębiorczość, zakładanie firm. Czy, Pana zdaniem, to w pełni pozytywne zjawisko? Czy widzi Pan jakieś zagrożenia wynikające z takiego hurraoptymistycznego, być może bezrefleksyjnego podejścia do tematu? Jakub Wronkowski: Uważam że, nie ma żadnych zagrożeń. Pojęcie start up, według naszej definicji, to po prostu startujące przedsiębiorstwo. Nie ma znaczenia czy zakłada je osoba, która ma lat 22, czy 40. Istotne i ciekawe jest zjawisko, że w Polsce coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że nie trzeba całe życie pracować u kogoś na etacie, nie trzeba zarabiać na czyjeś konto, że można wziąć sprawy we własne ręce i otworzyć biznes. Chciałbym zwrócić uwagę, że nowopowstające mikroprzedsiębiorstwa są coraz lepiej przygotowane, mają solidne fundamenty, działają według dobrych i przemyślanych modeli biznesowych . Wydaje mi się, że to będzie procentować w przyszłości. Wspominał Pan, że ta moda przyszła do Polski z bardziej rozwiniętych krajów. Jakie są różnice pomiędzy naszym krajem, a państwami, w których trend ten zaczął się wcześniej? Samo pojęcie start up’ów było w Polsce jeszcze parę lat temu nieznane, dopiero teraz zaczynamy je poznawać na szerszą skalę. Jeszcze do niedawna inwestorzy byli zainteresowani głównie przedsiębiorstwami, które działały na rynku już jakiś czas. Więc brakowało odpowiedniego finansowania na najwcześniejszym etapie rozwoju przedsiębiorstwa? Zdecydowanie tak, stąd wzięła się potrzeba takiej działalności jak Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Powszechnie uważa się, że najważniejszy jest pomysł na biznes, a to nie jest prawda. Sam pomysł to jest tylko procent sukcesu. Liczy się ciężka praca, zespół, który odpowiada za ten projekt i oraz finansowanie. Stworzyliśmy fundusz AIP Seed Capital, który inwestuje w projekty o w początkowej fazie rozwoju. Nasza strategia inwestycyjna jest prosta – dajemy 100 000 zł i obejmujemy 15% udziałów w nowopowstałej spółce. 34

www.uek.krakow.pl

Środki pozyskane z inwestycji przeznaczane są na wdrożenie na rynku produktu lub usługi. Celem dla naszych spółek portfelowych jest pozyskanie drugiej rundy inwestycji i ekspansja na rynki zagraniczne. Do tej pory zainwestowaliśmy w tym modelu w 43 startupy, dwie spółki pozyskały już kolejną rundę inwestycji. Projekty ubiegające się o takie finansowanie muszą spełniać wyśrubowane wymogi. Jakie firmy, czy branże są preferowane przez AIP Seed Capital? Zdecydowanie są to branże, które najszybciej się rozwijają. Na przykład Internet, technologie mobilne, aplikacje mobilne. Właśnie tego typu biznesy mają największą szanse, niedużym kosztem możemy przeprowadzić ich ekspansję na rynki zagraniczne. Bardzo ważny jest zespól zarządzający, to muszą być osoby, które maja kompetencje w danej dziedzinie. Te osoby muszą też mieć kompetencje biznesowo-sprzedażowe. Jeśli mamy nawet najlepszy produkt, a nie wiemy jak go sprzedać, to nic nie osiągniemy. Sam produkty oczywiście jest bardzo ważny, ale równie istotna jest cala otoczka wokół niego. Fundusze VC to nie są dobrzy wujkowie, którzy dają pieniądze na zabawę. Inwestor robi wszystko, żeby zminimalizować ryzyko i zarobić na danym biznesie. Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy? Czego brakuje odrzucanym projektom? Powiedzmy sobie szczerze, nawet jak mamy świetny plan, produkt, czasami brakuje po prostu szczęścia. W AIP Seed Capital analizujemy wiele projektów. Najczęstszymi błędami są: złe szacowanie kosztów i przychodów, niewłaściwa analiza rynków. Należy uważać, żeby szacując potencjał swojego projektu nie przesadzić w żadną stronę. Najwięcej błędów jednak popełniają przy kreowaniu biznesów. W biznesplanach brakuje odpowiedzi na podstawowe pytania – jaki problem rozwiązuje twój startup? Czy odpowiada potrzeby konsumentów? Co poza finansowaniem jest ważne w początkowym etapie rozwoju przedsiębior-

stwa? W jaki sposób przedsiębiorca może skorzystać z pomocy oferowanej ten ekosystem AIP Bussines Link? Ten system ma służyć temu, żeby każda osoba, która z niego korzysta, budowała wartość swoją i swojej firmy. W dzisiejszych czasach nie jest potrzebne oddzielne biuro, sekretarka. Teraz biznes prowadzi się przy pomocy laptopa i telefonu. Przedsiębiorca może budować swoją wartość na przykład poprzez program mentoringowy, który oferujemy. Współpracujemy z wieloma mentorami, są to osoby zajmujące ważne stanowiska w dużych firmach, eksperci w swoich dziedzinach. Firmom, które mają problemy, stają pod ścianą, mentor może doradzić w jakiejś kwestii. Rola mentora jest też taka, ze może spojrzeć na biznes z zewnątrz, na model biznesu, na jego strategie, taka opinia bywa bardzo pomocna. Zależy nam na tym, aby mentorami dla firm rozwijających się w AIP Business Link byli przedsiębiorcy doświadczeni i odnoszący sukcesy na globalną skalę, dlatego też zostali nimi m.in. Zbigniew Niemczycki czy Tad Witkowicz. Młodzi przedsiębiorcy bardzo sobie chwalą ich wiedzę, zweryfikowaną latami doświadczenia. Naszym celem jest nie tylko finansowanie, ale też właśnie dostarczanie wiedzy i dzielenie się doświadczeniem.

15

listopada 2012r. w Starej Auli (Budynek Główny UEK) sympatycy i entuzjaści jakości mieli okazję uczestniczyć w II z cyklu Dniu Jakości UEK.

Organizowany przez Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-day jest formą uczczenia Światowego Dnia Jakości. Swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu zarządzania jakością podzielili się Pani

Katarzyna Piątek z firmy Luqam („ISO 14001-System Zarządzania Środowiskiem-pomaga czy przeszkadza?”), Pan Marcin Imiołek z firmy Stalprodukt S.A. („Rozwój Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem w STALPRODUKT S.A.”), Pan Krystian Kodura z firmy dtw Sp. z o.o. ("Funkcjonowanie wybranych narzędzi Lean Manufacturing na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego dtw Sp. z o.o."). Serdecznie dziękujemy prelegentom, którzy poprzez swoje wystąpienia odsłonili przed uczestnikami Q-day arkany jakości. Dziękujemy także wszystkim uczestnikom Dnia Jakości UEK za obecność i aktywny udział w konferencji.

Już teraz zapraszamy na przyszłoroczną edycję Q-day! Koło Naukowe Zarządzania Jakością UEK

Interesującą prezentację odnośnie systemu zarządzania środowiskowego przedstawiła Pani Katarzyna Piątek z fimy Luqam

Przedstawiciele Stalprodukt S.A. zaprezentowali uczestnikom Qday etapy wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Funkcjonowanie wybranych narzędzi Lean Manufacturing w firmie dtw Sp. z o.o. przedstawił Pan Krystian Kodura

Wszyscy uczestnicy Dnia Jakości UEK wzięli udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody ufundowanej przez firmę Luqam

Rozmawiał: Jerzy Grzesiak Redaktor naczelny Profit Journal Opracowanie tekstu: Kuba Leśniak

35


STUDENCI UEK

W

e wtorek 24 października 2012 roku grupa studentów z zaprzyjaźnionej niemieckiej uczelni Hochschule Fulda pod opieką Prof. dr L. H Schminke przyjechała do Krakowa, aby wziąć udział w tygodniowym seminarium. Seminarium zostało zorganizowane kolejny raz przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy. Tegoroczny temat to: „Adaptation of the underground utility to tourist attractions (Germany and Poland)”. Uczestnikami projektu ze strony polskiej było kilkunastu studentów UEK wraz z opiekunami naukowymi: prof. dr hab. Renatą Oczkowską i dr. Jarosławem Piwowarczykiem.

Podziemna trasa turystyczna zrobiła na naszych gościach duże wrażenie. Uroczysta kolacja pożegnalna odbyła się – zgodnie z myślą przewodnią naszego seminarium – w dawnej rogatce miejskiej (obecnie: restauracja Metropolitana). Podczas kolacji złożyliśmy najlepsze życzenia oraz odśpiewaliśmy tradycyjne „Sto lat” dla Juliane, która obchodziła urodziny. W sobotę rano nasi goście, pomimo intensywnego deszczu, udali się do Oświęcimia aby zwiedzić niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Późnym popołudniem pomachaliśmy na pożegnanie naszym przyjaciołom. Zaledwie dzień później otrzymaliśmy maila o następującej treści: Hallo, Wir hatten eine wunderbare Zeit und haben die Gastfreundschaf von allen sehr genossen! Und wir freuen uns schon auf das wiedersehen in Fulda! I jak to ktoś skomentował: „Nawet jak ktoś z nas słabo zna język niemiecki, to domyśli się, że to są miłe słowa!” W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom z różnych działów UEK, które dopomogły nam w realizacji tego projektu, w tym w szczególności: p. A. Drabinie z DWZ, p. P. Czarnieckiemu i p. M. Turmińskiej-Biały z Centrum Promocji, p. T. Sobczykowi z Centrum Informatyki, p. A. Piwowarczyk z SJO oraz p. E. Major z KSB UEK. Olga Jung, Mateusz Gębiś, Jarosław Piwowarczyk

D

ni pomiędzy 12 a 15 listopada na Naszej Uczelni upłynęły pod hasłem “przedsiębiorczość” W tych dniach w Małopolsce, jak również w całej Polsce i w ponad 100 krajach na świecie odbył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Jest to wydarzenie mające na celu promowanie ideę przedsiębiorczości poprzez liczne warsztaty oraz spotkania z przedsiębiorcami.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym sprawcą całego zamieszania było Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji, które zorganizowało szereg wydarzeń na których mogliśmy doświadczać przedsiębiorczości z pierwszej ręki. Jak każdy tydzień, Tydzień Przedsiębiorczości rozpoczął się w poniedziałek spotkaniem z Markiem Dworakiem, jednym z twórców radia RMF FM. Dowie-

dzieliśmy się, jak wygląda rynek mediów w Polsce, w jakim kierunkuzmierza on w Polsce i na świecie. Po spotkaniu i krótkiej dyskusji udawaliśmy się na turniej gry CASHFLOW, który był zorganizowany razem z firmą BiznesTUBE. Dla wielu uczestników był to pierwszy kontakt z tą grą, jednak emocji nie brakowało, a przy okazji mogliśmy podszkolić się z tematów związanych z inteligencją finansową. Wtorek upłynął pod znakiem wykładów poprowadzonych przez Józefa Kajtę na temat faktów i mitów na temat marketingu sieciowego, aby następnie posłuchać o zaletach bycia przedsiębiorcą (A jest ich bardzo wiele! ). Wieczorową porą gościliśmy trenerów z firmy StuGO, którzy zaprezentowali nam wstęp do szkolenia ze strategii 3po3. W Środę mieliśmy przyjemność gościć Marcina Jaśkiewicza (założyciela ISTV, który pokazał nam, jak powinna wyglądać profesjonalna prezentacja) oraz Marcina Kosińskiego z radia Kontestacja.com zachęcającego nas m. in. do zało-

żenia firmy w Wielkiej Brytanii :). Dzień zakończył się spotkaniem z Sebastianem Koliszem, dyrektorem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie, z którym poznawaliśmy możliwości, jakie niesie założenie firmy w Inkubatorze Przedsiębiorczości. W ostatnim dniu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na UEK dzień zaczęliśmy od spotkania z Kasandrą Heredią na temat wizerunku w biznesie, po którym gościliśmy Tomasza Owsiaka, dyrektora finansowego CH2M Hill, z którym porównywaliśmy wady i zalety pracy w korporacji z pracą w małej firmie. Tydzień zakończyliśmy ponownym, pełnym pozytywnej energii spotkaniem z trenerami StuGO, na którym którym ćwiczyliśmy public speaking.Kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości dopiero za rok ale już teraz gorąco zapraszamy ! Marcin Sikora Prezes KN Przedsiębiorczości i Innowacji

POŻEGNANIE

Po oficjalnym otwarciu seminarium, wysłuchaliśmy wykładu wprowadzającego zaprezentowanego przez dr. J. Piwowarczyka. Następnie w czasie spaceru w okolicach Uczelni – w nawiązaniu do tematu seminarium – zwiedziliśmy relikty dawnych obiektów fortecznych na obecnym Rondzie Mogilskim, budynek dawnej rogatki miejskiej oraz Operę Krakowską. Drugi dzień projektu stał pod znakiem zwiedzania miasta. Odwiedziliśmy muzeum Podziemi Rynku Krakowskiego. Potem przemierzyliśmy „drogę królewską”, aż w końcu całość naszej grupy zna-

lazła się na Kopcu Kościuszki. Tam, oprócz zapierającej dech w piersiach panoramy miasta i okolic, mieliśmy okazję zwiedzić szereg obiektów związanych z dawnym centrum dowodzenia Twierdzy Kraków. W międzyczasie ugościliśmy nasze koleżanki i kolegów tradycyjnymi potrawami kuchni polskiej w jednej z podwawelskich restauracji. Przez cały czwartek w grupach projektowych intensywnie pracowaliśmy nad wyznaczonym zadaniem. Mieliśmy bowiem opracować koncepcję zagospodarowania wybranych przez siebie obiektów (opuszczonych dziś fortów, bunkrów itp.) dawnej austrowęgierskiej Twierdzy Kraków. Chodziło o stworzenie ramowych planów adaptacji tych obiektów, a zwłaszcza ich podziemi, na cele turystyczne lub inne cele biznesowe. Po południu Prof. dr L. H Schminke, wygłosił interesujący wykład w języku angielskim na temat nowych trendów w usługach turystycznych. Dzień ten zakończyliśmy bardzo udaną imprezą integracyjną w jednym z najlepszych krakowskich klubów muzycznych. W piątkowy poranek odbyły się prezentacje grup projektowych pokazujące m.in. różne sposoby zagospodarowania podziemi w Polsce i w Niemczech oraz ukazujące biznesplany związane z ewentualnym zagospodarowaniem tego typu obiektów w Krakowie. Odbyła się także dyskusja na temat rewitalizacji niszczejących obiektów powojskowych na terenie dzisiejszego Krakowa. Po południu studenci z Fuldy udali się do Wieliczki, aby zwiedzić dawną Kopalnię Soli.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

STUDENCI UEK

STUDENCI Z FULDY W KRAKOWIE

„…Jestem dumy i wzruszony, że szedłem z Tobą dobry kawał drogi…” T.Kantor „List do Marii Jaremy”

18

listopada 2012 roku nieoczekiwanie i dużo za wcześnie odeszła moja koleżanka, wieloletni pracownik Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów- Lucyna Penpeska.

Lucynkę poznałam kilka lat temu, gdy rozpoczynałam swoją pracę w dziale. W dużej mierze to Ona wprowadziła mnie w nasz „administracyjny” świat regulaminów, ustaw, ale także, co przecież najistotniejsze (a czasem się o tym zapomina) w świat ludzi, których trudna sytuacja życiowa powoduje, że zwracają się do nas o pomoc. Przekazała mi proste, uniwersalne zasady, że we wszystkich sprawach, którymi się zajmujemy musimy kierować się zrozumieniem i tolerancją wobec studentów oraz wobec najbliższych współpracowników. Nie wolno nam lekceważyć, poniżać oraz być wulgarnym wobec drugiego człowieka. Jej życzliwość wobec studentów była godna podziwu. Myślę, że oprócz tego, że wynikała z Jej natury, to także z faktu, że Lucyna po prostu lubiła swoją pracę, ceniła codzienny kontakt ze studentem.

36

www.uek.krakow.pl

Ostatnie dni, ze względu na dużą ilość pracy, były dla nas szczególnie ciężkie. Praca, która ma na co dzień służyć ludziom, przesłoniła mi obecność Lucyny podczas Jej ostatnich dni z nami. Nie powinno tak być, ponieważ właśnie z tego powodu wiele wcześniej rozpoczętych przez nas rozmów, nigdy nie zostanie dokończonych… Mnie, moim koleżankom i koledze z działu będzie Lucyny bardzo brakować. Była Osobą, której nie da się zastąpić. M.Talaga

37


2 lutego 2013 r. godz. 20.00

Hotel Galaxy – Kraków, ul. Gęsia 22 (obok „Galerii Kazimierz”)

zaprasza na

cena 220 zł/os.

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dobrą zabawę zapewnia: SPIDER BAND

Zapisy na bal do 14 stycznia 2013 r. przez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie: www.balblekitny.uek.krakow.pl. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły: tel. 12 293 54 96, e-mail: balblekitny@uek.krakow.pl ORGANIZATORZY

PATRONI MEDIALNI

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie