Kurier UEK nr 96 wiosna 2023

Page 1

CZASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Ku lepszej przyszłości?
9 16 19 61
3

zapraszamy kandydatów na studia II stopnia

Otwarty UEK

zapraszamy kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Rakowicka 27.

– Uniwersytet Ekonomiczny wKrakowie to Uczelnia, która oferuje wiele kierunków studiów. Co istotne, to kierunki realizowane wbardzo nowoczesny

Wsposób, wbliskich relacjach zbikariery zawodowej

– Nasza Uczelnia to dobre miejsce do grupy, która bardzo szybko znajduje -

Uniwersytecie

5
-
-
-

do tej tradycyjnej formy, gdzie spo-

6
-woju –
7
8

Katarzyna Baran:

Ekonomicznego w Krakowie, jak

wydarzeniem w niemal stuletniej historii

Katarzyna Baran:

Uniwersytetu Ekonomicznego

prof. dr hab. Jerzy Hausner:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie?

prof. dr hab. Jerzy Hausner:

9
-
-
-

Katarzyna Baran: Do kwestii-

prof. dr hab. Jerzy Hausner:

Katarzyna Baran:

pracy?

prof. dr hab. Jerzy Hausner:

Katarzyna Baran: Jak rozumiem -

wszystkie obszary funkcjonowania-

Katarzyna Baran: -

prof. dr hab. Jerzy Hausner:

prof. dr hab. Jerzy Hausner:

Katarzyna Baran: Czyli w pewien

prof. dr hab. Jerzy Hausner:

10

Katarzyna Baran: -

niejednokrotnie w swoich publikacjach

znaczenie uniwersytetów w rozwoju

rozwoju nowoczesnych mechanizmów

prof. dr hab. Jerzy Hausner:

Katarzyna Baran: -

Katarzyna Baran: Czy to

prof. dr hab. Jerzy Hausner:

prof. dr hab. Jerzy Hausner:

Katarzyna Baran:

prof. dr hab. Jerzy Hausner:

Katarzyna Baran:

11

Olga Bojarska:

Ekonomicznego w Krakowie.prof. UEK:

12 wywiad numeru

Olga Bojarska: -

woju Uniwersytetu Ekonomicznego prof. UEK:

Olga Bojarska:

gospodarczy, inflacja. Jak z tymi problemami radzi sobie uczelnia?

prof. UEK:

13 wywiad numeru
-

Olga Bojarska:-

Olga Bojarska: Czy w tym -

prof. UEK:

prof. UEK:

Olga Bojarska: -

prof. UEK:

14 wywiad numeru
15 wywiad numeru
Olga Bojarska:prof. UEK: Olga Bojarska: prof. UEK:

Olga Bojarska: -

Kleopatra dotyczy pytania o to, jak to

Jakub Piszczek:

Olga Bojarska: -

Uniwersytetu Ekonomicznego

Jakub Piszczek:

16 wywiad numeru

Olga Bojarska:

Olga Bojarska:-

Jakub Piszczek:

Jakub Piszczek:

Olga Bojarska: Czy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest dla

Jakub Piszczek:

Olga Bojarska: Jak oceniasz

Jakub Piszczek:

Olga Bojarska:czeniach minionego roku – zdecydo-

Jakub Piszczek:

Olga Bojarska: najbardziej dumny?

Jakub Piszczek:

17 wywiad numeru
18

PBalcerowicz to wielki reforma-

polskiej gospodarki od systemu gospodarki socjalistycznej w kierunku-

empirycznych dowodów dla istnienia -

trzecie jak najbardziej umiarkowane -

istnienia jakichkolwiek mediów nazywanych publicznymi

19
20

w uczelni ekonomicznej. To nigdy nie

socjologii w uczelni ekonomicznej?

prof. dr hab. Anna

21 prof. UEK:----
-
22
Od lewej: prof. Janin i niina Filek, pro p f. Aleksy

post-socialist countries

Comparative culture analysis

prof. UEK:---

mocno reglamentowane, w czasach, -

prof. UEK:

23
prof. dr hab. Anna prof. dr hab. Anna
24 -
25
prof. UEK:domowych.
26 prof. UEK: -

prof. UEK:

prof. UEK: -

bardzo wiele elementów jest zaska-

prof. dr hab. Anna

prof. dr hab. Anna

27
--
-
Gospodarka przestrzenna.
28
T29 wydarzenia
30 wydarzenia
publiczne

Ugody w systemie prawa prywatnego

Klauzule adaptacyjne w umowie o zamówienie publiczne

stawek kar umownych w zamówieniach publicznych

dowlanych zamówieniach publicznych Ustalenie terminu wykonania zamówienia publicznego

cowników przy realizacji zamówienia publicznego.

dowlanych zamówieniach publicznych

Ustalenie warunków

w postanowieniach umowy ramowej.

31 wydarzenia
-
-
-
32 wydarzenia O • • •
33 wydarzenia • • • • • •
34 wydarzenia C

Nykommen gjest er alltid best

35 wydarzenia • • • • • •
36 wydarzenia
37
38 wydarzenia
G• • • • •
39
40
41
42 wydarzenia
Sw formie
B43 UEKpartner w biznesie
44 UEKpartner w biznesie • • • • • • • • • • • • • • • • • •
45 UEKpartner w biznesie
46 jednostki C
47 jednostki 1
48 jednostki
49 jednostki K-POWER
50 jednostki
51 jednostki
52 jednostki
53 jednostki haute couture Global Marketing (program podwójnych dyplomów Blended
54 jednostki
55 jednostki w programie
56 jednostki Financial Times
T57 jednostki

Szansa

58 wydarzenia
O

jest profesjonalnie przygotowane, zadowoleni i zmotywowani do

z mniejszych miast zagrania w turnieju na bardzo wysokim poziomie

uczucie, kiedy jako organizatorzy

Jednak najbardziej cieszy, kiedy

59 wydarzenia -
-
60 jednostki
PZ • • • •
P61 studenci
62 studenci
ul. Rakowicka
Lubomirskiego 1 2 3 4 5 6 7 B 8 C 9 D 10 11 1213 14 - KSB 15 16 13 12 5 16 1 2 4 3 14 9 6 8 7 10 11 15
ul. Aleksandra
KAMPUS

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.