Page 1

CZASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

,6611U JUXG]LHÄ¡tOXW\


;XQ[\ZMฤฌKQ 6ฤŸRZR5HNWRUD

3

,QDGUXJLPNRฤกFXฤณZLDWD

5

0-DPRQWWL]DNRSLDฤกVNLKRWHO%ULVWRO 'RVWRVRZDQLHXF]HOQLHNRQRPLF]Q\FK

 14

.RELHWD;;,ZLHNX :\ELWQ\LLQQRZDF\MQ\SRGUรทF]QLN ODWUD]HPL]DSRZLHGลZVSรOQHJRMXWUD 8(.SRUD]NROHMQ\/RGRฤŸDPDF]HP ']LHฤก3DPLรทFL 2SHQ(\HV(FRQRP\6XPPLW *$0(1(7&RQIHUHQFH.UDNรZ 2LO&LW\tJDOLF\MVNDJRUรฃF]NDF]DUQHJR]ฤŸRWD 8URF]\VWHZUรทF]HQLHG\SORPรZQDMOHSV]\PDEVROZHQWRP)L5 OHFLH6WXGLXP0HQDGล‘HUVNLHJR8(. ,,0LรทG]\QDURGRZH6\PSR]MXP1DXNRZR'\GDNW\F]QH =DU]รฃG]DQLHUHVWUXNWXU\]DFMรฃ :,6(QD:\G]LDOH)LQDQVรZL3UDZD 0V]DฤณZG]LรทNF]\QQD]DZL]\Wรท-3,,ZQDV]HM8F]HOQL e:DWHU(QHUJ\1H[XVr :\ELWQLQDXNRZF\QDNRQIHUHQFMLQDXNRZHMZ.+=8(. 'URJDGR]LQWHJURZDQHJRUR]ZRMX 2GURJDFKNWรUHQLHXVWDQQLHELHJQรฃ *RVSRGDURZDQLHSU]HVWU]HQLรฃPLDVWLUHJLRQรZ

16 18     34 36 38 41 43 45 46 48 

3URMHNW,QNXEDWRU,QQRZDF\MQRฤณFL

56

)HVWLZDO0HQHGล‘HUVNL :\NฤŸDG5HNWRUVNL

59 59

:LRVQDLMHVLHฤก]7DUJDPL3UDF\8(. 0%$'\SORPD$ZDUGLQJ&HUHPRQ\Z.6%8(. .ROHMQ\URNZVSรฤŸSUDF\.6%8(.Z0&K( 1RZHREV]DU\ZVSรฤŸSUDF\]$(6(%XVLQHVV6FKRRO 3U]HNURF]JUDQLFรทZ\MHGลQDSUDNW\Nรท(UDVPXV e'RPLQDQWDrNXSDPLรทFL 7\G]LHฤก0LรทG]\QDURGRZ\ 3RW\F]NDZROQRฤณFL]HIHNW\ZQRฤณFLรฃ

 64 66 67 69 

2MHGQR]Z\FLรทVWZRZLรทFHM DQDZHWODWZVSRPQLHฤก ,Z\MD]GRZDVHVMDQDXNRZDGRNWRUDQWรZ8(. ;;9,,,)RUXP(NRQRPLF]QHRUD]7$8521)HVWLZDO%LHJRZ\ 5HODFMD]Z\MD]GX0XU]DVLFKOH 5R]ZรMLQRZHLQLFMDW\Z\.13(5621$/1, .RQIHUHQFMDROHSV]HMXWUR :\MD]GVWXGHQWรZ0L.5Z7DWU\6ฤŸRZDFNLH:\VRNLH

 76 78  83 84 85

,QDXJXUDFMD8QLZHUV\WHWX']LHFLรทFHJR 5R]PRZ\]3XV]NLHP2ZROQRฤณFL 'ODF]HJR7ZRMHU\VXQNLVรฃZDล‘QH

86 87 88

:VSRPQLHQLHRQDV]\P3DQX3URIHVRU]H 1DGJUREHP3URIHVRUD/HV]ND.DVSU]\ND 7DN*R]DSDPLรทWDฤŸHP

 94


;bIVW_VQ8Iฤก[\_W +ba\MTVQKaยถ3]ZQMZI=-3ยช _I\UW[NMZbMZILW[VMOWWKbMSQ_IVQIVI*WฤตM6IZWLbMVQMXZW[bฤ”XZbaRฤŠฤŒVIR[MZLMKbVQMR[bMฤตaKbMVQI bLZW_QIXWOWLaL]KPIWZIb_[bMTSQMOWLWJZI6QMKP\MVIRXQฤ”SVQMR[bMฤซ_Qฤ”\IXZbaVQW[ฤŠXWS{R QVILbQMRฤ”I[XW\SIVQIXZba_QOQTQRVaU[\WTMJฤ”LฤŠXMรฐVMUQรฐWฤฌKQQ_bIRMUVMOWbZWb]UQMVQI ฤดaKbฤ”\MฤตJaVILKPWLbฤŠKa6W_a!:WSXZbaVQ{[รฐ_QMTMWSIbRQLWZWb_WR] UWฤตTQ_WฤฌKQ[XMรฐVQMVQIUIZbMฤกWZIb[I\a[NISKRฤ”bMNMS\{_XWLMRUW_IVaKPLbQIรฐIฤก ?M[WรฐaKPฤซ_QฤŠ\

SURI8(.GUKDELQล‘$1'5=(-&+2&+ยฐฤž 5HNWRU8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH

$GUHVUHGDNFML

5HGDNWRUQDF]HOQ\3DZHฤŸ.R]DNLHZLF]

8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\Z.UDNRZLH

5HGDNFMD2OJD&HKDN(ZHOLQD=DVDG]LHฤก

L]PLDQUHGDNF\MQ\FKQDGV\ฤŸDQ\FKDUW\NXฤŸรZ

XO5DNRZLFND

6NฤŸDGLฤŸDPDQLH3DZHฤŸ:รMFLN

RUD]]PLDQ\LFKW\WXฤŸรZ

.UDNรZ

=GMรทFLD MHฤณOLQLHSRGSLVDQRLQDF]HM 3LRWU0DOHF

EXG\QHNe.VLรทล‘รZNDrSRN.

:\GDZFD8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\Z.UDNRZLH

WHO

'UXN'UXNDUQLD/$;$

HPDLOJD]HWD#XHNNUDNRZSO

1DNฤŸDGHJ]HPSODU]\

5HGDNFMD]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRVNUDFDQLD

ISSN 1689-7757

3


8SQEW^(LQMIP

2EVMYW^SPEV^

1MHME/E^KEV

2EKHE3MIHFEēEƳSPEV^

7]W^EVH'VÒG^IO

WITAJ JEZU UKOCHANY... ;]OSRE[G] Lidia JazgarƳĮTMI[TVS[EH^IRMI OSRGITGNEOSRGIVXYTVSHYOGNE QY^]G^RE 0VEOS[WOE2ēSHE+MPLEVQSRME TSHFEXYXÒƳ8SQEW^E(LQMIPE EXEOŏI

2EKHE3MIHFEēEƳSPEV^ ƳQI^^SWSTVER

2EVMYW^SPEV^ƳXIRSV 7]W^EVH'VÒG^IOƳKMXEVE

2EēKSV^EXE1ERKIV0V¾P ƳTV^]KSXS[ERMIGL¾VY Organizatorzy:

miejsce: Hala Wid dowiskowo-Sportowa, Ka ampus UEK (ul. Rakowicka 27) K ZAWODO W ZE Y Iâ

OWNIKÓW AC N PR

ZELNIANY UC ZW ZY D

*OSRSQMG^RIKS[c0VEOS[MI

SOBOTA, 5 STYCZNIA 2019 GODZ.: 16:00

MI ö

(L¾V)SQMRERXE9RM[IVW]XIXY

KI AU

SVE^


I na drugim NRฤกFXฤณZLDWD Jฤ”Lฤ”L]UVabXWKPWLbMVQI .RฤกF]\VLรทZฤŸDฤณQLHURNZNWรU\PSU]\SDGDOHFLHRG]\VNDQLD SU]H]3ROVNรทQLHSRGOHJฤŸRฤณFL2]JQTM][bRM[\LWJZฤŠWSIbRฤŠLW\MOW

IJaXZba_WรฐIฤŒL_I_aRฤŠ\SW_MUQMR[KIS\{ZMUQIรฐMUWSIbRฤ”WL_QMLbQฤŒQS\{ZM[ฤŠฤฌKQฤฌTM b_QฤŠbIVMb_WRMVVฤŠUIZ\aZWTWOQฤŠVI[bMOWVIZWL]5QMR[KW_WฤฌKQ\M]SZa\M[ฤŠVI JMbLZWฤตIKP=OIVLaWZIb3IbIKP[\IV]

Torr y - T Tory Ta ajyn j sza jy

5


Dom Polski w Jasnej Polanie

.RijFLÐ .Rij RijFLÐğ FLLÐ FLÐ ÐğZ Z --D DVQH QHMM 3R 3RO 3 R DQL DQ H

Dom D om Po Polsk lskii w Ja Jasne snejj Polan ani nie

6

Dw Dwo D worze r z c kolejowy rze rz Tajy a n aj nsz sza


D

ZDODWDWHPXZSODQLHSR]SU]\VWDQNLHPZ,UDQLH]RVWDğ\ E\WXZHZVFKRGQLHM$IU\FH UR]ORNRZDQHZRER]DFKQDWHUHQLH XZ]JO÷GQLğHPZLRVN÷ UÐőQ\FKNRORQLLEU\W\MVNLFKZW\P 1\DE\H\D]QDMGXMãFãVL÷ UÐZQLHőZ$IU\FH:VFKRGQLHM RNNPQDSÐğQRFQ\ZVFKÐGRG 8JDQG]LH.HQLLRUD]7DQJDQLFH .DPSDOL3RMDZLğDVL÷RQDQDPRMHM tREHFQHM7DQ]DQLL 3RODF\GRFLHGURG]HJG\őSU]HF]\WDğHPZF]HijUDOLQD&]DUQ\/ãGNLONRPDIDODPL QLHMőH]QDOHŏåWDPPRőQDijODG\SR :XJDQG\MVNLHMPLHMVFRZRijFL SROVNLPVLHURFLġFXVSU]HGSRQDG 1\DE\H\DSRZVWDğMHGHQ]QDMVLHGPLXGHNDG-DGãF]HVWROLF\ ZL÷NV]\FKSROVNLFKVLHURFLġFÐZ ZVWURQ÷PDORZQLF]HJR-H]LRUD ']LHåPLRSLHNRZDğ\VL÷NRELHW\ $OEHUWDPLMDğHPVNURPQHFKDWNL RUD]QLHOLF]QLP÷őF]\ŏQLNWÐU]\ XJDQG\MVNLFKZLRVHNVWDGDZ\JğRGMDNRQLH]GROQLGRVğXőE\ZRMVNRZHM QLDğHJRE\GğDRUD]SROHWNDWU]FLQ\ QLHWUDILOLGR$UPLL$QGHUVD FXNURZHMZ\UZDQHWXWHMV]HMVDZDQQLH=F]DVHPRVDG\OXG]NLHVWDZDğ\ :8JDQG]LHG]LHFLPLDğ\GREUHZDVL÷FRUD]U]DGV]HDGURJDFRUD] UXQNLGRWHJRDE\UHJHQHURZDåVL÷ EDUG]LHMZ\ERLVWD:\QDM÷W\NLHURZLUR]ZLMDå&]HNDğDWXQDQLHJRijFDZRőãF\FRG]LHQQLHWXU\VWÐZSR FLQQDOXGQRijåHJ]RW\F]QHRZRFH 8JDQG]LHSLHUZV]\UD]PLDğGRWU]Hå RUD]QLHVSRWNDQHZF]HijQLHM]ZLHGR1\DE\H\D:LRVNDMHVWWDNRGOHU]÷WD7R8JDQG÷:LQVWRQ&KXUFKLOO JğDőHWUXGQRGRVWDåVL÷WDPQDZHW RNUHijOLğZF]HijQLHMPLDQHPe3HUğ\ SROQãGURJã*G\GRMHőGőDğHPGR $IU\NLr]DFKZ\FDMãFVL÷UÐőQRSROVNLHJRPLHMVFDXNU\WHJRZDIU\URGQRijFLãWHJRNUDMX3RMDZLğ\VL÷ NDġVNLHMJğXV]\PRMHVHUFH]DF]÷ğR MHGQDN]DJURőHQLD]ZLã]DQH]FKRUREDPLWURSLNDOQ\PLtQDPDODUL÷ ELåV]\EFLHMDGRRF]XFLVQ÷ğ\VL÷ ]DFKRURZDğDERZLHPZL÷NV]Rijå ğ]\1DZ]JÐU]XSRMDZLğVL÷ERZLHP SROVNLFKG]LHFL2SUÐF]NRijFLRğD VNURPQ\NRijFLÐğ]SROVNLPJRGğHP RUD]FPHQWDU]DSROVNãRVDG÷ IJZLãW\QLDZ1\DE\H\DWRSR]RVWDWZRU]\ğ\QLHJG\ijGRPNL ]NWÐU\FK ğRijåSRWU]\W\VL÷F]QHMRVDG]LHQDV]\FKURGDNÐZ0LHV]NDğ\WXSU]HGH F]÷ijå]DFKRZDğDVL÷GRG]LVLDM RUD]V]NRğ\ SRZV]HFKQHJLPQDZV]\VWNLPG]LHFLNWÐUHZF]DVLH ]MXPV]NRğDKDQGORZDRUD]OLFHXP ,,ZRMQ\ijZLDWRZHMZ\SURZDG]RQR ]VRZLHFNLFKğDJUÐZLNWÐUHWUDILğ\GR tPDWXU÷ZQLP]GDğRSRQDG RVÐE )XQNFMRQRZDğ\WDNőHV]SL8JDQG\QDNLONDODW3RODF\]DF]÷OL WDOVNOHS\V]HZFVWRODUQLDFHJLHOGRFLHUDåGR$IU\NLMHVLHQLãU QLD:1\DE\H\DG]LDğDğRSROVNLH SU]H]SRUWZNHQLMVNLHM0RPEDVLH KDUFHUVWZRRUD]NOXE\VSRUWRZH =SRUWXF]HNDğDLFKMHV]F]HSRQDG W\VLãFNLORPHWURZDGURJDQDZVFKÐG 2VDGDE\ğD]DWHPEDUG]RGREU]H ]RUJDQL]RZDQãVSRğHF]QRijFLã ZJğãE&]DUQHJR/ãGX

3U]\F]\QãZ÷GUÐZNL3RODNÐZ GRPLHMVFZH:VFKRGQLHM $IU\FHDOHUÐZQLHőZ0HNV\NX 1RZHM=HODQGLL,QGLDFKE\ğD W]ZeDPQHVWLDr]NRġFDOLSFD U:ÐZF]DVWR]DZDUWRXNğDG 6LNRUVNL0DMVNLZZ\QLNXNWÐUHJR ]PLHMVF]V\ğNL]ZROQLRQRSROVNLFK ZL÷ŏQLÐZ3RZVWDğDDUPLDJHQ $QGHUVD]ğRőRQD]RVÐEZ\ZLH]LRQ\FKQD6\EHUL÷3RGSLVDQH SRUR]XPLHQLHVWDğRVL÷SRGVWDZã GRZ\SURZDG]HQLD]H=ZLã]NX 6RZLHFNLHJRSRQDGW\VQDV]\FKURGDNÐZZW\PRNW\V VLHURW']LHFLRPNWÐU\FKURG]LFÐZ ]DP÷F]RQRZğDJUDFKOXENWÐU\FK EOLVF\]DFLãJQ÷OLVL÷GRZRMVNDQDOHőDğR]DSHZQLåEH]SLHF]HġVWZR ZF]DVLHWUZDMãFHMZRMQ\=WHJR Z]JO÷GXSRGğXJLHMZ÷GUÐZFH

:UDIU\NDġVNLHRVDG\ZW\P UÐZQLHőW÷Z1\DE\H\D]DF]÷WR OLNZLGRZDå3RVWDQRZLHQLDNRQIHUHQFMLMDğWDġVNLHMVSUDZLğ\őH G]LHFLRPRUD]LFKRSLHNXQRPRGHEUDQRQDG]LHM÷QDSRZUÐWGRZSHğQLQLHSRGOHJğHMRMF]\]Q\7\ONR QLHOLF]QL]GHF\GRZDOLVL÷Z\MHFKDå GRNUDMXQDNWÐU\QDğRőRQRMDU]PR NRPXQL]PX&]÷ijåPLHV]NDġFÐZ SROVNLFKRER]ÐZRVLHGOLğDVL÷ QDSRğXGQLXNRQW\QHQWX SU]HGH ZV]\VWNLPQDREV]DU]HG]LVLHMV]HJR53$ 1DWRPLDVW]GHF\GRZDQã ZL÷NV]RijåQDV]\FKURGDNÐZ SU]HVLHGORQR]$IU\NLGR:LHONLHM %U\WDQLLMDNUÐZQLHőGR.DQDG\ $XVWUDOLL%UD]\OLLRUD]86$ :UÐåP\MHGQDNGRZL]\W\ Z1\DE\H\D1LHGXő\PXURZDQ\

NRijFLÐğtSRGZH]ZDQLHP 1DMijZL÷WV]HM0DU\L3DQQ\.UÐORZHM .RURQ\3ROVNLHMt]EXGRZDQ\]RVWDğZODWDFK]HVNğDGHN PLHV]NDġFÐZRVDG\IJZLãW\QLD ]QDMGXMHVL÷QDQLHZLHONLPZ]QLHVLHQLXQD]ZDQ\PSU]H]SU]HE\ZDMãF\FKWX3RODNÐZ:]JÐU]HP :DQG\1DGZHMijFLHPGRijZLãW\QL XPLHV]F]RQRVHQWHQFM÷e3RORQLD 6HPSHU)LGHOLVr Polska zawsze wierna DSRQLőHMZF]WHUHFK M÷]\NDFK SROVNLPDQJLHOVNLP VXDKLOLRUD]ğDFLġVNLP QDSLVe7HQ NRijFLÐğNXXF]F]HQLX1DMijZL÷WV]HM 0DU\L3DQQ\.UÐORZHM.RURQ\ 3ROVNLHMZ\EXGRZDOLZ\JQDġF\ SROVF\SRGF]DVWXğDF]NLGRZROQHM 2MF]\]Q\r:\VWUÐMZQ÷WU]DNRijFLRğDMHVWDVFHW\F]Q\1DGRğWDU]HP JÐUXMHNRSLDREUD]X0DWNL%RVNLHM &]÷VWRFKRZVNLHM]NROHLQD ERF]Q\FKijFLDQDFKZLV]ãREUD]\ V\PEROL]XMãFH'URJ÷.U]\őRZã DNDőGDVWDFMDRSLVDQDMHVWZM÷]\NXSROVNLP:VSÐğF]HijQLHNRijFLÐğ VğXő\ORNDOQHMVSRğHF]QRijFLNWÐUD SU]\E\ZDWXZNDőGãQLHG]LHO÷QD QDERőHġVWZRRGSUDZLDQHSU]H] PLHMVFRZHJRNDWHFKHW÷ UD]ZPLHVLãFXSU]\MHőGőDNVLãG] RUD]QD OHNFMHUHOLJLLGODG]LHFL 'RNRijFLRğDSU]\OHJDFPHQWDU] RJURG]RQ\QLHZ\VRNLPPXUHP 3R]RVWDğ\QDQLPQDJURENL ]SROVNLPQD]ZLVNDPLRUD]GXő\ NU]\őSRGNWÐU\P]QDMGXMHVL÷ WDEOLFD]QDSLVHPZM÷]\NXSROVNLPe0ÐGOP\VL÷]D3RODNÐZ ]PDUğ\FKr1HNURSROLD SU]H]ZLHOHODWQLV]F]DğD'RSLHUR ZU]RVWDğDRGQRZLRQD SU]H]VWXGHQWÐZ8QLZHUV\WHWX 3HGDJRJLF]QHJRLP.RPLVML (GXNDFML1DURGRZHMZ.UDNRZLH *G\]DS\WDğHPNDWHFKHW÷D]DUD]HPRSLHNXQDNRijFLRğDF]\NWRij ]3ROVNLLQWHUHVXMHVL÷REHFQLHW\P PLHMVFHPSRZLHG]LDğőHF]\QL WR$PEDVDGD5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM]1DLUREL 'UXJLH]PLHMVFNWÐUHPLDğHP RND]M÷RGZLHG]LåLNWÐUHSU]\SRPLQDREROHVQ\FKORVDFK,, 5]HF]SRVSROLWHMWRPLHMVFRZRijå -DVQD3RODQD Ċߞě޻ĭûࡺĘĭě޻ ]QDMGXMãFDVL÷RNNPQDSÐğQRFRG$VWDQ\:U WDN]DSODQRZDğHPSRE\W Z.D]DFKVWDQLHDE\SRGUÐőSR 7


Cme m nta t rz rz w N Nyab ya yab abyey ye yeya yey e ya

Cme me enta nttarzz w Nyabyey n yab abyeyya

:Q÷ :Q÷ ÷WU] WU]H HNNRijF NRijFL Rijij LRğ RijF LRğD LR Z1 Z 1\DE \DE\H\ \H\D D

.RijFLÐ .RijFLÐ .Rij FLÐ ÐğZ Z 1\ 1 DE\\H\D H\

8


W\PNUDMXUR]SRF]รฃรฅZฤŸDฤณQLHRG WHMZLRVNL2ND]DฤŸRVLรทWRE\รฅQLH ODGDZ\]ZDQLHPJG\ล‘tDE\WDP GRMHFKDรฅtQDOHล‘DฤŸRSRNRQDรฅWDN SU]HSDVWQHZHUWHS\Lล‘ZLHORNURWQLHZ\GDZDฤŸRVLรทล‘HVDPRFKรG VLรทUR]SDGQLH -DVQD3RODQD]RVWDฤŸD]DฤŸRล‘RQD ZUSU]H]SROVNLFK]HVฤŸDฤกFรZNWรU]\WUDILOLWXWDMSR Z\VLHGOHQLX]SU]\JUDQLF]Q\FK WHUHQรZGDZQHM5]HF]SRVSROLWHM SR]RVWDMรฃF\FKSRZ\NRQDQLX WUDNWDWXU\VNLHJRZJUDQLFDFK =ZLรฃ]NX6RZLHFNLHJR0DVRZ\ QDSฤŸ\Z3RODNรZGR.D]DFKVWDQX PLDฤŸPLHMVFHZUDPDFKGHSRUWDFMLNWรUHSRGQDG]RUHP1.:' RGE\ZDฤŸ\VLรทZODWDFKt RUD]t:SLHUZV]HM IDOLGHSRUWDF\MQHMZ\ZLH]LRQRRN W\VRVรE:GUXJLPRNUHVLH ZฤŸDG]HVRZLHFNLHSU]HSURZDG]LฤŸ\ F]WHU\V]HURNR]DNURMRQHDNFMH Z\ZR]RZH]RNXSRZDQ\FK]LHP :VFKRGQLHM3ROVNL:W\PF]DVLH ZJฤŸรฃE=ZLรฃ]NX6RZLHFNLHJRWUDILฤŸRRNW\VSROVNLFKRE\ZDWHOL :\ZRล‘RQRSU]HGHZV]\VWNLP RVRE\X]QDQH]DZURJรZZฤŸDG]\VRZLHFNLHMtLQWHOHNWXDOLVWรZ ZฤŸDฤณFLFLHOL]LHPVNLFKIDEU\NDQWรZ XU]รทGQLNรZSROLFMDQWรZล‘RฤŸQLHU]\LRVDGQLNรZZRMVNRZ\FK1D VSDNRZDQLHVLรทGDZDQR]DOHGZLH GZLHJRG]LQ\DGRSXV]F]DOQ\ OLPLWEDJDล‘XGODURG]LQ\Z\QRVLฤŸ NJ:SUDNW\FHMHGQDNF]DV SU]\JRWRZDQLDVLรทGRGHSRUWDFML MDNUรZQLHล‘LORฤณรฅU]HF]\GR]DEUDQLDXVWDODOLRILFHURZLH1.:' :UH]XOWDFLHOXG]LHQLHNLHG\PLHOL QDVSDNRZDQLHNZDGUDQVLZ\MHล‘Gล‘DOLQLHPDOW\ONR]W\PZFRE\OL XEUDQL1DV]\FKURGDNรZSU]HZRล‘RQRZSRFLรฃJDFK HV]HORQDFK ]NWรU\FKNDล‘G\]HVWDZLRQ\E\ฤŸ QDMF]รทฤณFLHM]ZDJRQรZ:MHGQ\PWDNLPWUDQVSRUFLHMHFKDฤŸR RGNLONXVHWGRSRQDGW\VRVรE :DJRQ\WRZDURZHeSU]\VWRVRZDQRrGRSU]HZR]XOXG]LSU]H] ZVWDZLHQLHGRNDล‘GHJR]QLFK SLรทWURZ\FKSU\F]\RUD]ล‘HOD]QHJRSLHFDMDNUรZQLHล‘Z\FLรทFLH RWZRUรZNORDF]Q\FK3RGF]DV ZLHORGQLRZHMSRGUรล‘\3RODNรZ QรทNDฤŸJฤŸรGQLHGRVWDWHNZRG\ ]PรทF]HQLHRUD]IDWDOQHZDUXQNL VDQLWDUQH:LHOXQDV]\FKURGDNรZ QLHSU]Hล‘\ฤŸRWUDQVSRUWX7\FK

NWรU]\GRWDUOLGR3รฤŸQRFQHJR .D]DFKVWDQXQDMEDUG]LHMVXURZHMF]รทฤณFLNUDMXSR]RVWDZLDQR ZVWHSLHZPLHMVFDFKSR]EDZLRQ\FKMDNLFKNROZLHNZDUXQNรZGR E\WRZDQLD3U]HVLHGOHฤกF\]DQLP ]EXGRZDOLGRP\PLHV]NDOLZ]LHPLDQNDFK(J]\VWRZDOLZEDUG]R WUXGQ\FKRNROLF]QRฤณFLDFKQDUDล‘HQLQDJฤŸรGPUร]FKRURE\ DWDNล‘HSU]HฤณODGRZDQLD]HVWURQ\ VRZLHFNLFKZฤŸDG]=F]DVHP SU]\GXล‘HMล‘\F]OLZRฤณFL.D]DFKรZ RNU]HSOLLQDXF]\OLVLรทล‘\รฅZWXWHMV]\FKUHDOLDFKWZRU]รฃFOLF]Qรฃ SRSXODFMรทRVรESROVNLHJRSRFKRG]HQLD=DNฤŸDGDVLรทล‘HSRWRPNรZ QDV]\FKURGDNรZMHVWREHFQLH Z.D]DFKVWDQLHtZHGฤŸXJUรล‘Q\FKV]DFXQNรZtRGRNW\V GRQDZHWSRQDGW\V3RODF\ QD]\ZDOLVWZRU]RQHSU]H]VLHELH RVDG\ZฤŸDVQ\PLQD]ZDPL RILFMDOQLHSXQNWRPRVDGQLF]\PQDGDZDQRQXPHU\ ,WDNtRSUรF]-DVQHM 3RODQ\tPRล‘QDQDPDSDFKRGQDOHลรฅPLQ.DOLQรZNรท:LฤณQLรZNรท =LHORQ\*DM.RQVWDQWLQรZNรท :VSรฤŸF]HฤณQLH-DVQD3RODQDOLF]\ QLHVSHฤŸQDW\VPLHV]NDฤกFรZ :LรทNV]Rฤณรฅ]QLFKWRNROHMQHSRNROHQLDSROVNLFKURG]LQ]NWรU\FK MHGQDNMXล‘QLNWQLHSRVฤŸXJXMHVLรท Mรท]\NLHPSU]RGNรZ7UXGQRLFK ]DWRZLQLรฅJG\ล‘Z.D]DFKVWDQLH QLJG\QLHE\ฤŸRSROVNLFKV]NรฤŸ ZSU]HFLZLHฤกVWZLHWROLF]QHMWX PQLHMV]RฤณFLQLHPLHFNLHMNWรUD PRJฤŸDQDXF]DรฅVZRMHJRMรท]\ND %\ฤŸRWRฤณZLDGRPHG]LDฤŸDQLHรZF]HVQ\FKZฤŸDG]VRZLHFNLFK 2GUZ-DVQHM3RODQHM]QDMGXMHVLรทNRฤณFLรฤŸU]\PVNRNDWROLFNL SRGZH]ZDQLHP0DWNL%Rล‘HM 1LHXVWDMรฃFHM3RPRF\']LDฤŸDWX WDNล‘H'RP3ROVNLLP-DQD3DZฤŸD ,,ZNWรU\PPLHฤณFLVLรทELEOLRWHND NXFKQLDRUD]ฤณZLHWOLFD3RGF]DV PRMHJRSRE\WXZZLRVFHPLDฤŸHP RND]MรทSRUR]PDZLDรฅ]SROVNLP NVLรทG]HPtSHฤŸQLรฃF\PRGNLONXODW RERZLรฃ]NLSURERV]F]DWXWHMV]HM SDUDILL'XFKRZQ\RSRZLHG]LDฤŸ RWUXGDFKล‘\FLDSRWRPNรZQDV]\FKURGDNรZZW\PREUDNX SHUVSHNW\ZQDOHSV]Hล‘\FLHGOD PฤŸRG\FKOXG]L1DV]F]รทฤณFLH ZRVWDWQLFKODWDFKUHDOL]RZDQH VรฃSURJUDP\ZUDPDFKNWรU\FK ND]DFKVNDPฤŸRG]LHล‘SROVNLHJR

SRFKRG]HQLDRWU]\PXMHVW\SHQGLD LPRล‘HNV]WDฤŸFLรฅVLรทZQDV]\PNUDMX3RMDZLฤŸ\VLรทWDNล‘HSRMHG\QF]H SU]\SDGNLUHSDWULDFMLWXWHMV]\FK URG]LQ 3RZL]\FLHZ-DVQHM3RODQLHSRMHFKDฤŸHPGRPLHMVFRZRฤณFL7DM\QV]D JG]LH]QDMGXMHVLรทGZRU]HFNROHMRZ\QDNWรU\PZ\VDG]DQR 3RODNรZ]ZDJRQรZSR]RVWDZLDMรฃFLFK]PDUQ\PGRE\WNLHP1D EXG\QNXGZRUFDXPLHV]F]RQR WDEOLFรท]LQVNU\SFMรฃZWU]HFKMรท]\NDFK ND]DFKVNLPURV\MVNLPRUD] SROVNLP e3DPLรทFL3RODNรZGHSRUWRZDQ\FKZUZG]LรทF]QL .D]DFKVWDQRZLLQDURGRZLND]DFKVWDฤกVNLHPX]DZVSรฤŸF]XFLH ล‘\F]OLZRฤณรฅLRND]DQรฃZFLรทล‘NLFK F]DVDFKSRPRFr*G\SDWU]\ฤŸHP QDQLNQรฃFH]DKRU\]RQWHPWRU\ GRJฤŸRZ\FLVQรทฤŸ\VLรทZ]UXV]DMรฃFH REUD]\QDGMHล‘Gล‘DMรฃF\FKSRFLรฃJรZ]NWรU\FKRVLHPGHNDGWHPX Z\VLDGDOLZ\F]HUSDQLOXG]LHPDMรฃF\RGQDOHลรฅVLรทZEH]NUHVDFK VWHSDFK :'RPX3ROVNLPZ-DVQHM3RODQLH ZLVLSODNDW]ELDฤŸ\PRUฤŸHPQDWOH EUXQDWQHJRREU\VX3ROVNL]KDVฤŸHPe,QDGUXJLPNRฤกFXฤณZLDWD EรทGรทGXPQ\]SRFKRG]HQLDr7R SU]HGHZV]\VWNLPGXPรท]SROVNRฤณFLRSUรF]ZVSรฤŸF]XFLDF]XฤŸHP ZLG]รฃFDUWHIDNW\SR]RVWDฤŸHSR QDV]\FKURGDNDFKNWรU]\QLH ]ZฤŸDVQHMZROLWUDILOLZRGOHJฤŸH VWURQ\JOREX3UDFRZDOLWDPFLรทล‘NRFKRURZDOLFLHUSLHOLPDMรฃF QDG]LHMรทQDSRZUรWGRZROQHMRMF]\]Q\1LHVWHW\ZLรทNV]Rฤณรฅ]QLFK QLJG\WHJRQLHGRF]HNDฤŸDt]PDUฤŸD ZPLHMVFX]V\ฤŸNLOXERVLHGOLฤŸDVLรท SR,,ZRMQLHฤณZLDWRZHMZUรล‘Q\FK ]DNรฃWNDFKฤณZLDWD 3RGUรล‘HGR8JDQG\RUD] .D]DFKVWDQXQDXF]\ฤŸ\PQLHล‘H &]DUQ\/รฃGWRQLHW\ONRG]LNLH ]ZLHU]รทWDD$]MDฤฒURGNRZDWRQLH Z\ฤŸรฃF]QLHXURNOLZHNUDMREUD]\7R WDNล‘HPLHMVFD]ZLรฃ]DQH]EROHVQรฃQDMQRZV]รฃKLVWRULรฃQDV]HJR QDURGX0LHMVFDRNWรU\FKZDUWR V]F]HJรOQLHSDPLรทWDรฅZOHFLH X]\VNDQLDSU]H]3ROVNรทQLHSRGOHJฤŸRฤณFL GUKDE0DUFLQ*รทEDURZVNL .DWHGUD=DU]รฃG]DQLD3URFHVRZHJR8(.

9


IRWWD DUFK U LZX Z PZ Z Ä&#x;DV DVQH DV VQH H autora autora

0DULDQ-DPRQWW L]DNRSLDÄ¡VNLKRWHO%ULVWRO _XZWKM[QMWLba[SQ_IVQIXZbMb8WT[SÄ” VQMXWLTMOðWĬKQ 7RKQMKÄ«_QÄ”\a2IV8I_Mð11S\{Za_KbMZ_K]!!!ZWS]XWJðWOW[ðI_Qð=VQ_MZ[a\M\ -SWVWUQKbVa_3ZISW_QMW[QMUTI\_KbMĬVQMR_ZWS]!!XZW[QðVI[_[ba[\SQKPJaĬUa VQMXWb_WTQTQZWbJQÄŒ\MOWVIKbaVQIS\{ZMbI_QMZI*WĵĊXZI_LÄ”Q*WĵMXZI_W 7DNVWDQRZF]RSURVLÄ&#x;DE\ijP\QLHSR]ZROLOLJR]QLV]F]\Ã¥$E\ijP\ VNOHMDOLMHMHijOLSRS÷NDÄ&#x;R

10


T

RZRฤŸDQLHeQDV]HJRSDSLHล‘Dr URNXVWZRU]RQRSRGZDOLQ\V\VWHPX ฤŸรฃF]\VLรทQLHMDNR]ZF]HฤณQLHMV]\SDฤกVWZRZHJR]GROQHJRSU]HWUZDรฅ PLRODWG]LDฤŸDQLDPLSRGHMQDMFLรทล‘V]รฃSUรEรทLREURQLรฅSROVNรฃ PRZDQ\PLPLรทG]\LQQ\PLSU]H] WRล‘VDPRฤณรฅSRPLPR]QLHZROHQLD]H 0DULDQD-DPRQWWD=DDQJDล‘RZDQLH VWURQ\ZURJLFK3ROVFHDZVSรฤŸG]LDVSRฤŸHF]QHRE\ZDWHOLZSURFHVLHRG]\ฤŸDMรฃF\FK]HVREรฃGRURNXKLWOHVNLZDQLDSU]H]3ROVNรทQLHSRGOHJฤŸRฤณFL URZVNLFK1LHPLHFLVRZLHFNLHM5RVML PRล‘HP\EOLล‘HMSR]QDรฅQDSU]\NฤŸDG]LH %\ฤŸRWRPRล‘OLZHMDNMXล‘ZF]HฤณQLHM ]DUรZQRMHJRRVRELVWHMG]LDฤŸDOQRฤณFLMDN QDSLVDฤŸHPG]LรทNLSRVWDZLHSROVNLHJR L]DNRSLDฤกVNLHJRKRWHOX%ULVWRONWรUHJR GXFKRZLHฤกVWZDRUD]G]LรทNLZLHONLHPX E\ฤŸWZรUFรฃ7R]DFQHQLH]E\W]QDQH ]DDQJDล‘RZDQLXVLรทZLHOXRVรEZVSUDZรZF]DVV]HUV]HMRSLQLLSXEOLF]QHM ZรทRGEXGRZ\3ROVNLZZ\PLHQLRQ\P PLHMVFHSU]\SRPQLHOLMXล‘ZURNX SU]HGFKZLOรฃSU]HG]LDOHF]DVRZ\P SUDFRZQLF\QDV]HM8F]HOQL=ELJQLHZ 6NU]\SLฤกVNL7DGHXV]3XฤŸNDLDXWRU 7DNรฃSRVWDFLรฃRGXล‘\PZSฤŸ\ZLHQD QLQLHMV]HJRWHNVWX7RSU]HFLHล‘SR ล‘\FLHVSRฤŸHF]QHE\ฤŸWDNล‘H0DULDQ GฤŸXJLFKODWDFKQLHZROLUR]XPLHMรฃF\ -DPRQWW.RUQHO0DNXV]\ฤกVNL GRQLRVฤŸRฤณรฅFKZLOLURGDF\eVNOHMDOLrUR]QDSLVDฤŸRQLP]QDPLHQQHVฤŸRZD ELWHQDF]\QLHQDV]HMSRGPLRWRZRฤณFL e6SRฤŸHF]QLNRVWZRZ=DNRSDQHPMHVW F]HUSLรฃFVZRMรฃVLฤŸรทG]LDฤŸDQLD]OLWHUDWXU\ WRFKRUREDZ\ZRฤŸDQDSU]H]eEDFFLOOXV PX]\NLLV]WXNLNWรUHWRG]LHG]LQ\OXG]MDPRQWWLr:SURZDG]RQHMQDV]HURNรฃ NLHMDNW\ZQRฤณFLSU]HFKRZDฤŸ\LXJUXQVNDOรทG]LDฤŸDOQRฤณFLVSRฤŸHF]QHMLNXOWXWRZDฤŸ\SDPLรทรฅRSROVNLHMWRล‘VDPRฤณFL UDOQHMQLHE\ฤŸE\QDMPQLHMRVDPRWQLRQ\ QDURGRZHM5RELOLWRQDUรล‘QHVSRVRE\ $NW\ZQLHZVSLHUDฤŸDJRZW\PG]LHOH MHJRPDWND$QQD-DPRQWWRUD]ล‘RQD DSURFHVWHQZWDNLPNV]WDฤŸFLHE\ฤŸ PRล‘OLZ\ZJฤŸรZQHMPLHU]HG]LรทNLSDWULR- 0DW\OGDNWรUDQDOHล‘รฃFGR6RGDOLFML 0DULDฤกVNLHMSU]HG,,ZRMQรฃฤณZLDWRZรฃ W\F]QHMSRVWDZLH.RฤณFLRฤŸDNDWROLFNLHJR E\ฤŸDSU]HZRGQLF]รฃFรฃ]DNRSLDฤกVNLHJR Z3ROVFHNWรU\E\ฤŸMHG\QรฃZVSรOQรฃ 6WRZDU]\V]HQLDLPฤณZ:LQFHQWHJR LQVW\WXFMรฃGOD3RODNรZZWU]HFK]DD3DXOR]DMPXMรฃFHJRVLรทGREURERUDFKFRQDSU]HVWU]HQLG]LHMรZ F]\QQRฤณFLรฃ']LDฤŸDOQRฤณรฅWDRSDUWD RMF]\VW\FKGOD]DFKRZDQLDZSROVNLFK QDFKU]HฤณFLMDฤกVNLFKSRGVWDZDFK URG]LQDFKNXOWXU\Mรท]\NDSROVNLHJR VWDฤŸDVLรทURG]LQQรฃWUDG\FMรฃJG\ล‘ LGรฃล‘HฤกZROQRฤณFLRZ\FKPLDฤŸRIXQGDNUHZQL0DULDQD-DPRQWWD6WDQLVฤŸDZ PHQWDOQH]QDF]HQLH6DPLQLHGRVWU]HKU3UXV]\ฤกVNLZUD]]XURG]RQรฃ JDP\G]LVLDMF]DVHPWHMSUDZG\WHM Z:DUV]DZLHล‘RQรฃ$QQรฃNLHUXMรฃFVLรท UROLL]QDF]HQLD.RฤณFLRฤŸDUROLNDSฤŸDQรZ QDXF]DQLHP-DQD3DZฤŸD,,ZURNX LRVรENRQVHNURZDQ\FK$OHZLG]รฃWR ]DSRF]รฃWNRZDOLG]LDฤŸDOQRฤณรฅ LQQL=QDQ\KLVWRU\N1RUPDQ'DYLHV 5XFKX6SRฤŸHF]QHJR.X&\ZLOL]DFML SRGNUHฤณODฤŸZMHGQ\P]HVZ\FKZ\0LฤŸRฤณFLDWDNล‘HZVSรฤŸWZRU]\OL NฤŸDGรZล‘HSROVNDSURZLQFMD.RฤณFLRฤŸD )XQGDFMรทLPฤฒZ%UDWD$OEHUWD 5]\PVNRNDWROLFNLHJRRND]DฤŸDVLรท]GHF\GRZDQLHEDUG]LHMWUZDฤŸDLFLHV]\ฤŸDVLรท 1DWRPLDVWNLONDG]LHVLรฃWODWZF]HฤณQLHMQD:RฤŸ\QLXRMFLHF6WDQLVฤŸDZD ZLรทNV]\PX]QDQLHPQLล‘QLHV]F]รทVQH $QGU]HMKU3UXV]\ฤกVNLSUH]HQWXMรฃF SDฤกVWZRSROVNLH0รZLฤŸล‘HWRZฤŸDฤณQLH MHGQR]QDF]QLHSDWULRW\F]QรฃSRVWDZรท .RฤณFLรฤŸZLHORNURWQLHE\ฤŸSRGSRUรฃQDURGXSROVNLHJR

E\ฤŸWDNล‘HEDUG]RDNW\ZQ\ZG]LDฤŸDQLXQDU]HF]SROHSV]HQLDZDUXQNรZ E\WRZ\FKOXGQRฤณFL:DUWRUรZQLHล‘ ZW\PPLHMVFXZVSRPQLHรฅRPLHV]NDMรฃF\PZ.UDNRZLHNUHZQ\P0DULDQD -DPRQWWD-ร]HILH-DURV]\ฤกVNLPNWรUHJRG]LDGNDEUDW.DURO-DURV]\ฤกVNLE\ฤŸ IXQGDWRUHPSRZVWDฤŸHJRZURNX .DWROLFNLHJR8QLZHUV\WHWX/XEHOVNLHJR 0DULDQ-DPRQWWSR]DPLHV]NDQLX Z=DNRSDQHPZODWDFKtE\ฤŸ SUH]HVHP5DG\1DG]RUF]HM6NฤŸDGQLF\ 7RZDURZHMDZRNUHVLHt SUH]HVHP*UHPLXP:ฤŸDฤณFLFLHOL 3HQVMRQDWรZ+RWHOLL5HVWDXUDFML Z=DNRSDQHP1DVWรทSQLHGR URNXZGDOV]\PFLรฃJXSU]HZRG]รฃF WHMLQVW\WXFMLVWDฤŸVLรทMHMGHOHJDWHPGR .RPLVML.OLPDW\F]QHM.LHURZDฤŸVรฃGHP RE\ZDWHOVNLP7RZDU]\VWZD5R]ZรM ]DELHJDMรฃFMHGQRF]HฤณQLHRXWU]\PDQLH SROVNLHMZฤŸDVQRฤณFLQLH]EรทGQHMSU]HFLHล‘GRWZRU]HQLDQLH]DOHล‘QHJRE\WX ]DUรZQRZZ\PLDU]HRVRELVW\PMDN LSDฤกVWZRZ\P']LDฤŸDOQRฤณรฅWDSU]\SRPLQDฤŸDURGDNRP]QDF]HQLHWRล‘VDPRฤณFLQDURGRZHM%\ฤŸDEDUG]RZDล‘Q\P F]\QQLNLHPPDMรฃF\PIXQGDPHQWDOQ\ ZSฤŸ\ZQDRGURG]HQLHVLรท3ROVNLLMHM UR]ZรMZRNUHVLHPLรทG]\ZRMHQQ\P 0DULDQ-DPRQWWWURV]F]\ฤŸVLรทWDNล‘H RRGSRZLHGQLHZ\SRVDล‘HQLHGOD ZRMVNDSROVNLHJR:W\PFHOXZURNX ]RVWDฤŸSUH]HVHPNRPLWHWXG]LDฤŸDMรฃFHJRQDU]HF]XIXQGRZDQLDGOD DUPLLSROVNLHMVDPRORWXe=DNRSDQHr ']LDฤŸDMรฃFQDU]HF]REURQQRฤณFLQLHSRSU]HVWDZDฤŸQDW\PSRQLHZDล‘RGURNX E\ฤŸZLFHSU]HZRGQLF]รฃF\PDQDVWรทSQLHRGNLHURZDฤŸNRฤŸHP/LJL 2FKURQ\3RZLHWU]QHM3DฤกVWZD:URNX E\ฤŸZVSรฤŸRUJDQL]DWRUHP6]NRฤŸ\ +RWHORZRt3U]HP\VฤŸRZHMZFKRG]รฃF IRW1DURGRZHR $UFKLZXP&\IURZH

0DULDQ-DPRQWWJฤŸรZQ\ERKDWHUWHJR KLVWRU\F]QHJRV]NLFXSU]\E\ฤŸGR =DNRSDQHJRZURNX]ล\WRPLHU]D QD:RฤŸ\QLX8URG]LฤŸVLรท]DOHGZLHODW SRZ\EXFKX3RZVWDQLD6W\F]QLRZHJR ZNWรU\PEUDฤŸXG]LDฤŸMHJRRMFLHF :ฤŸDG\VฤŸDZ]HVฤŸDQ\SรลQLHMQD6\EHULรท %\ฤŸZ\ELWQ\PG]LDฤŸDF]HPVSRฤŸHF]Q\P LJRVSRGDUF]\PZRNUHVLH3ROVNL PLรทG]\ZRMHQQHMQLHW\ONRZVNDOL UHJLRQX]DNRSLDฤกVNLHJR:RSUDFRZDQLDFKKLVWRU\F]Q\FKSRMDZLDVLรท F]รทVWRS\WDQLHMDNWRVLรทVWDฤŸRล‘H ]DOHGZLHZFLรฃJXODWRGRG]\VNDQLD SU]H]3ROVNรทQLHSRGOHJฤŸRฤณFLZ 11


NXPRWHUNL SรทG]รฃF\FKQDQDUWDFK ]DNRQLHPฤณPLDฤŸNรZ VNLULQJ F]\WHล‘ REVHUZRZDรฅZVSรฤŸG]LDฤŸDQLHNRQLD RUD]]QDMGXMรฃF\FKVLรทQDQDUWDFK LZVDQLDFK]DZRGQLNรZ VNLVNLULQJ 

IRW1DURGRZHR $UFKLZXP&\IURZH

]DUD]HPMDNRGHOHJDW0LQLVWHUVWZD +DQGOXL3U]HP\VฤŸXZVNฤŸDG5DG\ RSLHNLWHMV]NRฤŸ\'RGDMP\MHV]F]HLWรท LQIRUPDFMรทล‘HE\ฤŸRQWDNล‘HZLFHSUH]HVHP=ZLรฃ]NXฤž\ล‘ZLDUVNLHJRRUD]SU]HZRGQLF]\ฤŸRE\ZDWHOVNLHPXNRPLWHWRZL SU]\MPRZDQLDZ\FLHF]HN]ELRURZ\FK %\ฤŸWDNล‘HSUH]HVHPPLรทG]\QDURGRZHJRVWRZDU]\V]HQLD$OLDQFH)UDQFDLVH RUJDQL]DFMLSRZVWDฤŸHMZDQD ]LHPLDFKSROVNLFKZLSRQRZQLH Z3ROVFHZURNXUR]SRZV]HFKQLDMรฃFHMMรท]\NLNXOWXUรทIUDQFXVNรฃ =DฤŸRล‘RQHPXSU]H]0DULDQD-DPRQWWD FHORZLVWZRU]HQLDZฤŸDฤณFLZHJR]DSOHF]DVSRUWRZHJRZ=DNRSDQHPVฤŸXล‘\ฤŸD NROHMQDMHJR]QDF]รฃFDLQLFMDW\ZD NWรUรฃE\ฤŸRSRZRฤŸDQLHZURNX =ZLรฃ]NX3U]\MDFLรฤŸ=DNRSDQHJR =3= :ODWDFKtSHฤŸQLฤŸRQWDNล‘H IXQNFMรทSU]HZRGQLF]รฃFHJR.RPLWHWX ,PSUH]6SRUWRZ\FK=3=.RPLWHWWHQ NRU]\VWDMรฃF]GZรFKZ\EXGRZDQ\FK SRGMHJRNLHUXQNLHPZURNXQD 5รZQL.UXSRZHMQLHLVWQLHMรฃF\FKMXล‘ G]LVLDMVWDGLRQรZZRNUHVLH]LPRZ\P]DMPRZDฤŸVLรทRUJDQL]RZDQLHP OLF]Q\FK]DZRGรZVSRUWRZ\FK=LFK Uรล‘QRURGQ\PSURJUDPHPRUDQG]H ]DUรZQRUHJLRQDOQHMMDNLRJรOQRSROVNLHMPRล‘HP\]DSR]QDรฅVLรทELRUรฃF GRUรทNLRGQDOH]LRQ\ZMHGQ\P]DQW\NZDULDWรZZDUV]DZVNLFKUHNODPRZ\ IROGHUKRWHOX%ULVWRO]SDลG]LHUQLNDURNXZ\GUXNRZDQ\SU]H] SLHUZV]รฃ]DNRSLDฤกVNรฃGUXNDUQLรท e3RORQLDr-DQD7U\EXฤŸ\3U]HGVWDZLD RQe:LHONLH]LPRZHLPSUH]\VSRUWRZH Z=DNRSDQHPr3RF]รฃWHNVH]RQX PLDฤŸPLHMVFHJUXGQLDD]DNRฤกF]HQLHZSLHUZV]\PW\JRGQLXNZLHWQLD -HJRZVSรฤŸRUJDQL]DWRUHPFR]UHV]Wรฃ]RVWDฤŸR]D]QDF]RQHZSRGSLVLH Z\PLHQLRQHJRSURJUDPXE\ฤŸKRWHO 12

%ULVWROVWDQRZLรฃF]DSHZQH]HVZ\PL PLHMVFDPLQRFOHJRZ\PL]DSOHF]H PLHV]NDOQHLNXOLQDUQHGODSU]\E\ฤŸ\FK JRฤณFLRUD]XF]HVWQLNรZVSRUWRZ\FK ]PDJDฤก:LHOH]QLFKPLDฤŸRWDNล‘H Z\PLDUPLรทG]\QDURGRZ\NWรU\PSDWURQRZDฤŸ3UH]\GHQW5]HF]\SRVSROLWHM 0LQLVWHU6SUDZ=DJUDQLF]Q\FKF]\ 0DUV]DฤŸHN3ROVNL-ร]HI3LฤŸVXGVNL,FK LORฤณรฅLURG]DMVรฃQDSUDZGรทLPSRQXMรฃFH :\VWDUF]\QDGPLHQLรฅล‘HSURJUDP ZZ\PLHQLRQ\PRNUHVLHREHMPRZDฤŸ ฤŸรฃF]QLHGQL]DZRGรZDMHG\QLH NLONDE\ฤŸR]DSODQRZDQ\FKQDZLรทFHM QLล‘MHGHQG]LHฤก:ฤณUรGW\FKW\SRZ\FK GODRNUHVX]LPRZHJRE\ฤŸ\WDNล‘HQS NRQNXUHQFMHKLSSLF]QHLPRWRURZH *RฤณรฅPLVSHFMDOQ\PLE\OLZรZF]DV PLรทG]\LQQ\PLJHQHUDฤŸ-XOLXV] 5รPPHOJHQHUDฤŸ:ฤŸDG\VฤŸDZ$QGHUV DWDNล‘HUHGDNWRULSRVHฤŸQD6HMP,,53 ]DฤŸRล‘\FLHOZ\GDZQLFWZD,OXVWURZDQ\ .XULHU&RG]LHQQ\0DULDQ'รฃEURZVNL :VSรฤŸF]HฤณQLHQD5รZQL.UXSRZHM JG]LHNLHG\ฤณRGE\ZDฤŸ\VLรท]DZRG\ VSRUWRZHJRฤณFL]HVZ\PLOLF]Q\PLZ\GDU]HQLDPL0LรทG]\QDURGRZ\)HVWLZDO )RONORUX=LHP*รUVNLFK 7DVSRUWRZDG]LDฤŸDOQRฤณรฅE\ฤŸD]DWHP F]\QQLNLHPฤŸรฃF]รฃF\PUรล‘QHZDUVWZ\ VSRฤŸHF]HฤกVWZDSROVNLHJRDGRGQLD G]LVLHMV]HJR]DSRF]รฃWNRZDQDZ URNXVWDUDQLHP0DULDQD-DPRQWWD SU]HWUZDฤŸDQD3RGKDOXWUDG\FMDRUJDQL]RZDQLD]DZRGรZVSRUWRZ\FK Z=DNRSDQHP&RSUDZGD]XZDJLQD EH]SLHF]HฤกVWZRXF]HVWQLNรZQLHRGE\ZDMรฃVLรทRQHZW\PVDP\PPLHMVFX DOHSU]HFLHล‘Z%XNRZLQLH7DWU]DฤกVNLHM ZUDPDFKVSRUWRZHMF]รทฤณFLNRRUG\QRZDQHMSU]H]*PLQรท3RURQLQ3DUDG\ *D]GRZVNLHMPRล‘QDXF]HVWQLF]\รฅ ZEDUZQ\FKZ\ฤณFLJDFKFLรฃJQLRQ\FK SU]H]NRQLDGZXRVRERZ\FKVDฤก

7U]HEDWHล‘SRZLHG]LHรฅLWRล‘HSU]HGVWDZLRQ\REV]DUDNW\ZQRฤณFLVSRฤŸHF]QHME\ฤŸEDUG]RPRFQRZVSLHUDQ\WDNล‘H SRSU]H]G]LDฤŸDOQRฤณรฅ]DNRSLDฤกVNLHJR KRWHOX%ULVWRONWรUHJRIXQNFMRQRZDQLH RGURNXPRล‘HP\]SRZRG]HQLHPZฤŸรฃF]\รฅZSURFHVRGUDG]DQLDVLรท QDV]HM2MF]\]Q\UR]SRF]รทW\IRUPDOQLH SRODWDFK]DERUรZZURNX 7ZรUFDKRWHOX0DULDQ-DPRQWW]DELHJDMรฃFR]DFKRZDQLHSROVNLHMZฤŸDVQRฤณFL LRUR]ZรMURG]LPHMP\ฤณOLJRVSRGDUF]HM ZRGUDG]DMรฃFHMVLรท3ROVFHPLDฤŸ]DSHZQHQDXZDG]HLGHHHNRQRPLF]QH ]RNUHVXUR]ELRUรZNWรUHSU]\F]\QLฤŸ\ VLรทGRSU]HWUZDQLDQDURGRZ\FKGรฃล‘HฤกQLHSRGOHJฤŸRฤณFLRZ\FK3RSU]H] WรทWURVNรทXล‘\ZDMรฃFLQVWUXPHQWรZ HNRQRPLF]Q\FKEURQLRQRVLรทSU]HG ]DERUFDPLJG\QLHPRล‘OLZDE\ฤŸDDNW\ZQRฤณรฅSROLW\F]QD3RGREQH]MDZLVNR PLDฤŸRPLHMVFHZSU]\SDGNX0DULDQD -DPRQWWDSRQLHZDล‘ZODWDFKGZXG]LHVWROHFLDPLรทG]\ZRMHQQHJRQDSURJX WZRU]HQLDVLรทSDฤกVWZD3ROVNLHJR VSU]HFLZLDฤŸVLรทRQVSU]HGDล‘\]LHPLQDOHล‘รฃFHMGR3RODNรZ6SU]HFLZWHQE\ฤŸ VNLHURZDQ\PLรทG]\LQQ\PLGRF]ฤŸRQNรZVSRฤŸHF]QRฤณFLล‘\GRZVNLHM-HGQDN ZFDOHQLHGODWHJRล‘HQDOHล‘HOLGRWHM ZฤŸDฤณQLHJUXS\QDURGRZRฤณFLRZHMFRMHฤณOLPLDฤŸRE\PLHMVFHE\ฤŸRE\]MDZLVNLHP QLHSRNRMรฃF\P3RZLHG]P\]DWHP ZW\PPLHMVFXMHGQR]QDF]QLHWRล‘H SRVWDZDWDNDQLHUR]HUZDOQLHZLรฃ]DฤŸD VLรท]NRQLHF]QRฤณFLรฃRFKURQ\SROVNLHJR LQWHUHVXQDURGRZHJRRFKURQ\RGUDG]DMรฃFHMVLรท2MF]\]Q\:VSรฤŸF]HฤณQLH ]Dฤณ]GDU]DVLรทล‘HZฤŸDฤณQLHWHQDVSHNW F]\MHMฤณDNW\ZQRฤณFLLQWHUSUHWRZDQ\MHVW ZVSRVรEQLHXZ]JOรทGQLDMรฃF\ZV]\VWNLFKZDล‘Q\FKRNROLF]QRฤณFLFRPRล‘H SURZDG]LรฅGRP\OQ\FKZQLRVNรZ :UHV]FLHJG\E\]DNRSLDฤกVNL%ULVWRO ZMDNLฤณVSRVรEE\ฤŸNRMDU]RQ\]DQW\ล‘\GRZVNLPLG]LDฤŸDQLDPLWR]SHZQRฤณFLรฃ ZSREOLVNLHM0XV]\QLHQLHG]LDฤŸDฤŸE\ RVWDWHF]QLHUR]HEUDQ\GRSLHURZ URNXSHQVMRQDWRWHMVDPHMQD]ZLH SURZDG]RQ\SU]H]URG]LQรทZ\]QDQLD PRMล‘HV]RZHJRNWรUHJRJRฤณรฅPLE\OL SUDZLHZ\ฤŸรฃF]QLHล\G]L 0DULDQ-DPRQWWE\ฤŸEDUG]RVSUDZQLH G]LDฤŸDMรฃF\PRUJDQL]DWRUHPSRWUDILรฃF\P]DFKรทFLรฅGRDNW\ZQRฤณFL


]DUÐZQRLQQ\FKOXG]LMDNLUÐőQH LQVW\WXFMH3U]HGFKZLOã]DOHGZLH ZVSRPQLDğHPRZãWNXeZRMVNRZ\Pr ZG]LHMDFK]DNRSLDġVNLHJR%ULVWROX $OHQDOHő\WDNőHSRZLHG]LHåRG\SORPDW\F]QHMLQDXNRZHMVWURQLH MHJRG]LDğDOQRijFL3U]HE\ZDğ\WXWDM PL÷G]\LQQ\PLWDNLHRVRELVWRijFL MDNSU\PDV$QJOLLNVNDUG)UDQFLV %RXUQHZWRZDU]\VWZLHVXIUDJDQD NUDNRZVNLHJRNVELVNXSD6WDQLVğDZD 5RVSRQGD V]HIIUDQFXVNLHM PLVMLZRMVNRZHMJHQG\Z&KDUOHV &KDUS\]őRQãDPEDVDGRU:ğRFK $OEHUWR0DUWLQ)UDQNOLQ]PDğőRQNã XF]HVWQLF\=MD]GX3ROVNLHJR 7RZDU]\VWZD*HRORJLF]QHJRZijUÐG NWÐU\FKE\OLSURI(XJHQLXV]5RPHU SURI0LHF]\VğDZ/LPDQRZVNL F]\GU6WDQLVğDZ6RNRğRZVNLV\Q SURI6WDQLVğDZD6RNRğRZVNLHJR WZÐUF\SROVNLHJROHijQLFWZD  :%ULVWROXJRijFLOLWDNőH.DURO 6]\PDQRZVNLÐZF]HVQ\0DUV]DğHN 6HQDWXDSÐŏQLHMV]\SUH]\GHQW 3ROVNLQDXFKRGŏVWZLH:ğDG\VğDZ 5DF]NLHZLF] 0DUV]DğHN 6HMPX.D]LPLHU]IJZLWDOVNL  +DQVGH6HJHVVHU%UXQHJJSRVHğ QDG]Z\F]DMQ\LPLQLVWHUSHğQRPRFQ\6]ZDMFDULL F]\ZUHV]FLH PLQLVWHUNRPXQLNDFMLNLONXU]ãGÐZ,, 5]HF]SRVSROLWHMRUD]SUH]HVZLHOX

RJÐOQRSROVNLFKRUJDQL]DFML$OIRQV .XKQ  -DNPRJOLijP\]DXZDő\åZ]DNRSLDġVNLPKRWHOX%ULVWROSU]HE\ZDğ\EDUG]R ]QDQHRVRELVWRijFL$OHVğXő\ğRQUÐZQLHőKDUFHUNRP]:\VS%U\W\MVNLFK XF]HVWQLNRPNRQJUHVX3(1 .OXEÐZ L,90L÷G]\QDURGRZHJR .RQJUHVX0HG\F\Q\L)DUPDFML F]HUZFD F]\WHőSROVNLPKDUFHU]RP]H6WDQÐZ=MHGQRF]RQ\FK NWÐU]\SU]\E\OLGR=DNRSDQHJRZUD] ]ZLFHSUH]HVHP1DURGRZHJR=ZLã]NX 3ROVNLHJRZ86$+LEQHUHP  +RWHOE\ğWDNőHijZLDGNLHPZLHOX LQQ\FKZ\GDU]Hġ7RZğDijQLHSU]HG %ULVWROHPOLF]QLH]JURPDG]LOLVL÷OXG]LH E\GRNRQDåRWZDUFLDXOLF\%XOZDU\ 6ğRZDFNLHJR F]HUZFD DZRNUHVLH]LPRZ\PPRőQDE\ğRWDP SRG]LZLDåijQLHJRZHU]HŏE\ 'RNRQXMãFSRGVXPRZDQLDSU]HGVWDZLRQHJR]DJDGQLHQLD]SHğQã ijZLDGRPRijFLãPRőQDVWZLHUG]LåLő ]DDQJDőRZDQLHVSRğHF]QHRE\ZDWHOL ZSURFHVLHRG]\VNLZDQLDSU]H]3ROVN÷ QLHSRGOHJğRijFLPLDğRQLHEDJDWHOQH ]QDF]HQLHRF]\PPRJOLijP\SU]HNRQDåVL÷SRGF]DVOHNWXU\]DSUH]HQWRZDQHJRV]NLFX2MFLHFIJZL÷W\-DQ 3DZHğ,,QDZLã]\ZDğQLHMDNRGRWHJR

]MDZLVNDPÐZLãFGRQDVZLHORNURWQLH őHZROQRijåQLHMHVWQDPGDQDUD] QD]DZV]HDOH]DGDQD3RZLQQLijP\ ]DWHPVWDOHRQLã]DELHJDåLeVNOHMDår MãZPLDU÷ZğDVQ\FKPRőOLZRijFLZ\NRU]\VWXMãFGDQHQDP]GROQRijFLE\ QDV]\PQDVW÷SFRPSU]HND]DåWDN SRWU]HEQ\EDNF\OVSRğHF]QHJR]DDQJDőRZDQLDWHQZ\PLHQLRQ\ZF]HijQLHMrEDFFLOOXVMDPRQWWLrFRZVZRLFK G]LDğDQLDFKVWDUDVL÷SRGHMPRZDå SRZVWDğHZSDŏG]LHUQLNXURNX 6WRZDU]\V]HQLH,QVW\WXW']LHG]LFWZD +LVWRU\F]QHJR.XOWXU\L6SRUWXLP 0DULDQD-DPRQWWD3U]HND]XMãF]Dij QDVW÷SQ\PSRNROHQLRPKLVWRU\F]QH SROVNLHZDUWRijFLZ]ZLã]NX] URF]QLFãRG]\VNDQLDSU]H]3ROVN÷ QLHSRGOHJğRijFLGRNRQXMHP\]DSHZQH ZLHOXSU]HP\ijOHġ0RőHZL÷FSRWDNLPF]DVLHUHIOHNVMLJğ÷EV]HJRVHQVX QDELRUãVğRZDSLRVHQNLe:ROQRijå NRFKDPLUR]XPLHPZROQRijFLRGGDå QLHXPLHPr$ZROQRijå]GRE\ZDå WRPL÷G]\LQQ\PLNDőGHJRGQLDSDPL÷WDåőHZLGQLHMãFHQLHW\ONRQD ZRMVNRZ\FKV]WDQGDUDFKKDVğRe%ÐJ KRQRU2MF]\]QDrVWDQRZLWU]RQQDV]HM SROVNLHMWRőVDPRijFLQDURGRZHM =ELJQLHZ6WDQLVğDZ&\UDQ 6SHFMDOLVWD']LDğX=DRSDWU]HQLD8(. 6HNUHWDU].RPLVML8F]HOQLDQHM 16==6ROLGDUQRijå

IRW1DURGRZHR $UFKLZXP&\IURZH

13


6SRWNDQLHNRQVRUFMXP XF]HOQLHNRQRPLF]Q\FK ]DDQJDล‘RZDQ\FK ZRSUDFRZDQLHQRZ\FK UR]ZLรฃ]DฤกSRGSU]HZRGQLFWZHPSURIGUDKDE 6WDQLVฤŸDZD0D]XUD

Dostosowanie ]KbMTVQMSWVWUQKbVaKPLWVW_MR .RQVW\WXFMLGOD1DXNL =VQ_MZ[a\M\-SWVWUQKbVa_3ZISW_QMXZbM_WLVQKbaXZIKWUb_QฤŠbIVaUb_LZWฤตMVQMU VW_aKPZWb_QฤŠbIฤกVIST]KbW_aKPXWT[SQKP]KbMTVQIKPMSWVWUQKbVaKPUIRฤŠKaKPXWU{K _QKPLW[\W[W_IVQ]LWbUQIV[XW[WJ]N]VSKRWVW_IVQI[bSWTVQK\_I_aฤต[bMOW_8WT[KM __aVQS]XZbaRฤ”KQI\b_.RQVW\WXFMLGOD1DXNL

N

DMZDล‘QLHMV]\PWHPDWHP G\VNXVMLDNDGHPLFNLHM ZRVWDWQLFKODWDFKVWDฤŸDVLรท UHIRUPDV]NROQLFWZDZ\ล‘V]HJRSU]\JRWRZ\ZDQDSRGSDWURQDWHP GUD-DURVฤŸDZD*RZLQD0LQLVWUD1DXNL L6]NROQLFWZD:\ล‘V]HJR2VWDWHF]QLH SRV]HURNLFKNRQVXOWDFMDFKLNRQWURZHUVMDFKZ\ZRฤŸDQ\FKZฤณUรG

14

SU]HGVWDZLFLHOLF]รทฤณFLZVSรOQRW\ DNDGHPLFNLHM]RVWDฤŸDRQDXFKZDORQD ZW\PURNX-HMSU]\MรทFLHLZGURล‘HQLH ZLรฃล‘HVLรท]NRQLHF]QRฤณFLรฃSRGMรทFLD OLF]Q\FKG]LDฤŸDฤกGRVWRVRZDZF]\FK L]PLDQ\VSRVREXIXQNFMRQRZDQLD ZWDNLFKZDล‘Q\FKREV]DUDFKMDN EDGDQLDQDXNRZHG\GDNW\NDF]\ ILQDQVH0Rล‘QDU]HFล‘HZVSRVรE

V]F]HJรOQ\]PLDQ\WHEรทGรฃRGF]XZDQHSU]H]XF]HOQLHHNRQRPLF]QHSU]H] Z]JOรฃGQDVSHF\ILNรทG\VF\SOLQQDXNRZ\FK]DOLF]DQ\FKGRWHMG]LHG]LQ\ :\FKRG]รฃFQDSU]HFLZW\PZ\]ZDQLRP8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\ Z.UDNRZLH]RVWDฤŸOLGHUHPSURMHNWX SWฤฒFLHล‘NLGRVWRVRZDQLDXF]HOQL


HNRQRPLF]Q\FKGR]PLDQZV\VWHPLHQDXNLLV]NROQLFWZDZ\ล‘V]HJR VILQDQVRZDQHJRZUDPDFKSURJUDPX0LQLVWUD1DXNLL6]NROQLFWZD :\ล‘V]HJRSRGQD]Zรฃ',$/2* 2ERN8(.ZVNฤŸDGNRQVRUFMXP ZFKRG]รฃSU]HGVWDZLFLHOH6]NRฤŸ\ *ฤŸรZQHM+DQGORZHMZ:DUV]DZLH 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.DWRZLFDFK8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ3R]QDQLXRUD] 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJRZH :URFฤŸDZLX :SLHUZV]\PURNXSUDFSURZDG]RQ\FKSRGNLHURZQLFWZHPSURIGUD KDE6WDQLVฤŸDZD0D]XUD']LHNDQD :\G]LDฤŸX*RVSRGDUNLL$GPLQLVWUDFML 3XEOLF]QHM8(.SU]\ZVSDUFLXRUJDQL]DF\MQ\P0DฤŸRSROVNLHM6]NRฤŸ\ $GPLQLVWUDFML3XEOLF]QHM8(.]RVWDฤŸ\ RSUDFRZDQHUDSRUW\GLDJQRVW\F]QHGRW\F]รฃFHV\WXDFMLQDSROVNLFK XF]HOQLDFKHNRQRPLF]Q\FKZSLรทFLX REV]DUDFK โ€ข

EDGDQLDQDXNRZH

โ€ข

G\GDNW\ND

โ€ข

ZVSรฤŸSUDFD]RWRF]HQLHP

โ€ข

ILQDQVH

โ€ข

XVWUรML]DU]รฃG]DQLH

5DSRUW\WHXND]XMรฃJฤŸรZQHSUREOHP\]ZLรฃ]DQH]IXQNFMRQRZDQLHP SROVNLFKXF]HOQLHNRQRPLF]Q\FK LZ\VWรทSXMรฃF\PLPLรทG]\QLPLG\VSURSRUFMDPLZNRQWHNฤณFLHSODQRZDQ\FK ]PLDQXVWDZRZ\FKZVND]XMรฃF MHGQRF]HฤณQLHQDNOXF]RZHUHNRPHQGDFMH:RSDUFLXRWHUDSRUW\RSUDFRZDQRQDVWรทSQLHNDWDORJGREU\FK SUDNW\NZNWรU\P]DSUH]HQWRZDQR QDMZDล‘QLHMV]HUR]ZLรฃ]DQLDNWรU\FK LPSOHPHQWDFMDSR]ZROLQDRJUDQLF]HQLHQHJDW\ZQ\FKVNXWNรZUHIRUP\SU]\MHGQRF]HVQ\PZ]PRFQLHQLXSR]\FMLXF]HOQLHNRQRPLF]Q\FK ZHZVND]DQ\FKREV]DUDFK 2EHFQLHZNUDF]DP\ZID]รทZGURล‘HQLRZรฃSURMHNWXZUDPDFKNWรUHMQD SRV]F]HJรOQ\FKXF]HOQLDFK]RVWDQรฃ ]DVWRVRZDQHZ\EUDQHGREUHSUDNW\NLZNDล‘G\P]REV]DUรZ3UDFHVรฃ SURZDG]RQHSU]H]F]ฤŸRQNรZ]HVSRฤŸX SURMHNWRZHJRZHZVSรฤŸSUDF\]ZฤŸDG]DPLXF]HOQLRGSRZLHG]LDOQ\PL]D GDQ\]DNUHVIXQNFMRQRZDQLDXF]HOQL

8(.Z\EUDฤŸGRZGURล‘HQLDQDVWรทSXMรฃFHUR]ZLรฃ]DQLD โ€ข

ZVSรฤŸSUDFDZHZQรฃWU]XF]HOQLDQDZ]DNUHVLHEDGDฤก QDXNRZ\FK

โ€ข

SU]HPRGHORZDQLHV\VWHPX ]DFKรทWGODSUDFRZQLNรZUHDOL]XMรฃF\FKSURMHNW\EDGDZF]H

โ€ข

LQG\ZLGXDOL]DFMDSURFHVXQDXF]DQLDGODQDM]GROQLHMV]\FK VWXGHQWรZ

โ€ข

Z]ERJDFDQLHLXHODVW\F]QLHQLH RIHUW\SURJUDPRZHMXF]HOQL

โ€ข

NXUV\FHUW\ILNRZDQH

โ€ข

]LQG\ZLGXDOL]RZDQDฤณFLHล‘ND NV]WDฤŸFHQLDPHQHGล‘HUรZ GODSRWU]HEVHNWRUD*OREDO %XVLQHVV6HUYLFHV

โ€ข

VW\PXORZDQLHZVSรฤŸSUDF\]DEVROZHQWDPLXNLHUXQNRZDQHQD SRZVWDZDQLHIXQGXV]\W\SX HQGRZPHQW

โ€ข

GRVWRVRZDQLHUDFKXQNRZRฤณFL XF]HOQLGRQRZ\FKZ\PRJรZ

โ€ข

RSUDFRZDQLHZ\W\F]Q\FK GRLQVWUXNFMLVSRU]รฃG]DQLDLRSLQLRZDQLDSODQX U]HF]RZRILQDQVRZHJR

โ€ข

Z\EรUฤณFLHล‘NLQDXNRZHMDOER G\GDNW\F]QHMSUDFRZQLNรZ

โ€ข

UHJXODPLQZ\QDJUDG]DQLDtMDNRQDU]รทG]LH]DU]รฃG]DQLD]DVREDPLOXG]NLPL

0DP\QDG]LHMรทล‘HZ\SUDFRZDQLH LZGURล‘HQLHW\FKUR]ZLรฃ]DฤกSU]\F]\QLVLรทGRZ]PRFQLHQLDSR]\FML 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.UDNRZLHRUD]MHGQRF]HฤณQLHVSRWND VLรท]SR]\W\ZQ\PSU]\MรทFLHPFDฤŸHJR QDV]HJRฤณURGRZLVNDDNDGHPLFNLHJR :LรทFHMLQIRUPDFMLQDWHPDWSURMHNWX RUD]UDSRUW\ZZHUVMLHOHNWURQLF]QHM PRล‘QD]QDOHลรฅQDMHJRVWURQLH LQWHUQHWRZHMSRGDGUHVHP ZZZVFLH]NLHNRQRPLLSO PJU0DUHN2UDPXV 0DฤŸRSROVND6]NRฤŸD$GPLQLVWUDFML3XEOLF]QHM UEK

15


wydarzenia

3WJQM\I Z;;,ZLHNX ?LVQIKPQTQ[\WXILI ZWLJaรฐI[Qฤ”_VI[bMR=KbMTVQSWVNMZMVKRI bI\a\]รฐW_IVI3WJQM\I_@@1_QMS]ยงUQฤ”LbaTQJMZITQbUMUISWV[MZ_I\abUMU tSLHUZV]HWDNGXล‘HLWDNZLHORDVSHNWRZHZ\GDU]HQLHSRฤณZLรทFRQH SRJฤŸรทELRQHPXUR]XPLHQLXSUREOHPรZNRELHW7ZOIVQbI\WZMUSWVNMZMVKRQ

JaรฐBISรฐIL-\aSQQ.QTWbWย†Q;XWรฐMKbVMR3I\MLZa.QTWbWย†Q=-3

W

PXUDFKQDV]HM 8F]HOQLJRฤณFLOLฤณP\ SU]HGVWDZLFLHOL]ZLHOX ฤณURGRZLVNDNDGHPLFNLFK]XF]HOQLNUDNRZVNLFK 8QLZHUV\WHW-DJLHOORฤกVNL8QLZHUV\WHW 3HGDJRJLF]Q\3ROLWHFKQLND .UDNRZVND ]XF]HOQLNUDMRZ\FK 8QLZHUV\WHW:DUV]DZVNL8QLZHUV\WHW ฤžรG]NL8QLZHUV\WHW:URFฤŸDZVNL 8QLZHUV\WHW=LHORQRJรUVNL

16

8QLZHUV\WHW5]HV]RZVNL RUD]]DJUDQLF]Q\FK 6ฤŸRZDFND$NDGHPLD1DXN ,'5$&%XVLQHVV6FKRROt)UDQFMD 2WWR)ULHGULFK8QLYHUVLWDW%DPEHUJ t1LHPF\ :6WDUHM$XOLRUD]6DOL 6HQDFNLHMZ\JฤŸRV]RQRSRQDGGZDG]LHฤณFLDUHIHUDWรZNWรUHVSRWNDฤŸ\VLรท ]GXล‘\PUH]RQDQVHPZฤณUรGF]\QQ\FKXF]HVWQLNรZNRQIHUHQFMLMDN L]JURPDG]RQHMZLGRZQL:DUWRWHล‘ RGQRWRZDรฅล‘HNRQIHUHQFMDFLHV]\ฤŸD

VLรทQLHVSRG]LHZDQLHGXล‘รฃIUHNZHQFMรฃ 0LฤŸRE\ฤŸRQDPJRฤณFLรฅZLHOXSUDFRZQLNรZQDV]HM8F]HOQL ]EDUG]RUรล‘Q\FK NDWHGU MDNLVSRUรฃJUXSรทVWXGHQWรZ -HG\QHF]HJREUDNRZDฤŸRDQDF]\P ]DOHล‘DฤŸRRUJDQL]DWRURPWR]DXZDล‘DOQDQLHREHFQRฤณรฅSUDFRZQLNรZNDWHGU HNRQRPLL *G\E\FKFLHรฅV\QWHW\F]QHXMรฃรฅ QDMZDล‘QLHMV]HWHPDW\LZรฃWNL


:UHIHUDWDFKSRMDZLฤŸ\VLรทQDZLรฃ]DQLD GRWDNLFKILOR]RIรZMDN-RKQ/RFNH -60LOO$UWXU6FKRSHQKDXHU )U\GHU\N1LHWVFKH+HJHO5DZOV 2GZRฤŸ\ZDQRVLรทUรZQLHล‘GRUHIOHNVML IHPLQLVWHNOLEHUDOQ\FK +7D\ORU6 02NLQ01XVVEDXP F]\IHPLQLVWHNNDWROLFNLFK:UDPDFKWHMF]รทฤณFL GHEDW\VWDฤŸRVLรทZ\UDลQHล‘HV\WXDFMรทNRELHWZDUXQNXMรฃQDGDO ZGXล‘HM PLHU]H GZLHSRGVWDZRZHGRNWU\Q\t PLHU]H GZLHSRGVWDZRZHGRNWU\Q\t OLEHUDOL]PRUD]NRPXQLWDU\]P ฤŸรฃF]รฃF\ZDUWRฤณFLNRQVHUZDW\ZQH]LGHรฃ F\ZDUWRฤณFLNRQVHUZDW\ZQH] LGHรฃ ZVSรOQRW\ 3DQHOSRฤณZLรทFRQ\]DJDGQLHQLRP IHPLQLVW\F]Q\PFKDUDNWHU\]RZDฤŸ VLรทGXล‘รฃUรล‘QRURGQRฤณFLรฃ=RVWDฤŸ\ SU]HGVWDZLRQHUHIHUDW\GRW\F]รฃFH FLHOHVQRฤณFLSUDZQ\FKDVSHNWรZ G\VNU\PLQDFMLNRELHWGรฃล‘HฤกNRELHWGRZ\NV]WDฤŸFHQLDVฤŸDEHMLFK REHFQRฤณFLZฤณZLHFLHSROLW\NLXNDREHFQRฤณFLZ ฤณZLHFLHSROLW\NLXND]DQLDJHQGHUMDNRVWUXNWXU\VSRฤŸHF]QHMSROLW\NLF]\VSRUรZGRW\F]รฃF\FK ]QDF]HQLDLQG\ZLGXDOL]PXZ VDPHM ]QDF]HQLDLQG\ZLGXDOL]PXZVDPHM LGHL IHPLQL]PX: UDPDFKWHMF]รทฤณFL LGHLIHPLQL]PX:UDPDFKWHMF]รทฤณFL GHEDW\PRล‘QDE\ฤŸR]DXZDล‘\รฅRGPLHQQRฤณรฅXMรทFLDIHPLQLVW\F]QHJR ZREHFNODV\F]Q\FKXMรทรฅOLEHUDOL]PX LLNRPXQLWDU\]PX NRPXQLWDU\]PX : F]รทฤณFLSRฤณZLรทFRQHM]DJDGQLHQLRP :F]รทฤณFLSRฤณZLรทFRQHM]DJDGQLHQLRP HNRQRPLF]Q\PSRZUรFLฤŸ Z QLHFR HNRQRPLF]Q\PSRZUรFLฤŸ ZQLHFR LQQHMSHUVSHNW\ZLH WHPDWG\VNU\PLQDFMLL QLHUรZQHJRWUDNWRZDQLDNRELHW QDFMLLQLHUรZQHJRWUDNWRZDQLDNRELHW QDU\QNXSUDF\3U]HGPLRWHPQDP\VฤŸXE\ฤŸ\NZHVWLH]ZLรฃ]DQH] SUDFรฃ VฤŸXE\ฤŸ\NZHVWLH]ZLรฃ]DQH]SUDFรฃ NRELHWZ ILUPDFK ] LFKSRGHMฤณFLHP NRELHWZILUPDFK]LFKSRGHMฤณFLHP GRNDULHU\ L Z\VRNRฤณFLรฃ]DURENรZ GRNDULHU\LZ\VRNRฤณFLรฃ]DURENรZ RUD]SUREOHPDPLQDNWรUHQDWUDILDMรฃ

3UREOHPHP NWรU\Z WHM F]รทฤณFL NWรU\ZWHMF]รทฤณFL GHEDW\Z\EU]PLDฤŸ QDMPRFQLHMRND]DฤŸR VLรทQLHGRVWU]HJDQLH DOER]E\WVฤŸDEH]DXZDล‘DQLH SU]H]HNRQRPLVWรZ RUD]XVWDZRGDZFรZRF]\ZLVWHJRIDNWXล‘HVNRUR SUDFDNRELHW ]ZLรฃ]DQD ]]GRPHPLG]LHรฅPL QDGDO GRPHPL G]LHรฅPL QDGDO QLHMHVWX]QDZDQD]DSUDFรท LLSR]RVWDMHQLHRSฤŸDFRQD SR]RVWDMHQLHRSฤŸDFRQD VS\FKDWR]QDF]QรฃJUXSรท NRELHWZ RNUHVLHHPHU\NRELHWZRNUHVLHHPHU\WWDOQ\PGRJUXS\QDMQLล‘HM WD OQ\PGRJUXS\QDMQLล‘HM XSRVDล‘RQ\FK

:RVWDWQLHMF]ZDUWHMF]รทฤณFLXF]HVWQLF\NRQIHUHQFMLSRFK\OLOLVLรทQDGRFHQรฃ SROLW\NLSXEOLF]QHMSDฤกVWZDSROVNLHJR GRW\F]รฃFรฃSUREOHPXQLHSHฤŸQHJRUรZQRXSUDZQLHQLDDQLHU]DGNRQDZHW MDZQHMG\VNU\PLQDFMLNRELHWZVIHU]H ]DZRGRZHMSROLW\F]QHMRUD]VSRฤŸHF]QHM:V]\VWNLHSU]HGVWDZLRQHDQDOL]\ X]P\VฤŸRZLฤŸ\NRQLHF]QRฤณรฅLQQHJR SRGHMฤณFLDGRSUREOHPX]UรZQDQLD PRล‘OLZRฤณFLLDVSLUDFMLNRELHW]PRล‘OLZRฤณFLDPLPรทล‘F]\]QQSSRSU]H] QRZH]DSLV\SUDZQHDOHWHล‘OHSV]H SUDNW\NLMDNQSRUJDQL]RZDQLDSU]HVWU]HQLPLHMVNLHMtXZ]JOรทGQLDMรฃFHM ZZLรทNV]\PVWRSQLXREHFQRฤณรฅNRELHWLG]LHFLF]\OHSV]รฃRUJDQL]DFMรท SURFHVXฤณFLHล‘NLUR]ZRMXQDXNRZHJR NRELHWXZ]JOรทGQLDMรฃFรฃVSHF\ILNรทLFK V\WXDFMLMDNRSHฤŸQLรฃF\FKRERZLรฃ]NL URG]LQQH:F]รทฤณFLWHMSRMDZLฤŸ\VLรท UรZQLHล‘WHPDW\]ZLรฃ]DQH]H]PLDQDPLRE\F]DMRZ\PLGRW\F]รฃF\PL NRELHWLPรทล‘F]\]QRUD]NRQLHF]QRฤณFLรฃ]PLDQ\ฤณZLDGRPRฤณFLZ]DNUHVLH SRWU]HELDVSLUDFMLNRELHWZฤณZLHFLH ]RUJDQL]RZDQ\PZ]QDF]รฃF\P]DNUHVLHSU]H]Pรทล‘F]\]Q

wydarzenia

SRGHMPRZDQHSRGF]DVGZรFKSHฤŸQ\FKGQLNRQIHUHQF\MQ\FKWRZDUWR ZVND]Dรฅล‘HUHIOHNVMDWRF]\ฤŸDVLรท ZRNรฤŸSUREOHPDW\NLNRELHWXMรทW\FK ZF]WHUHFKDVSHNWDFKILOR]RILF]Q\P IHPLQLVW\F]Q\PHNRQRPLF]Q\P RUD]DVSHNFLHSROLW\NLSXEOLF]QHM5HIHUHQFLSLHUZV]HMF]รทฤณFL NRQIHUHQFMLSRND]DOLMDNERJDW\ DMHGQRF]HฤณQLHVNRPSOLNRZDQ\ MHVWG\VNXUVGRW\F]รฃF\NRELHWZREMHVWG\VNXUVGRW\F]รฃF\NRELHWZ REUรทELHVDPHMWUDG\FMLILOR]RILF]QHM

7RFRPRล‘QDX]QDรฅ]DVXNFHVNRQIHUHQFMLWRtMDN]DXZDล‘DOLQDVL]DSURV]HQLJRฤณFLHUHIHUHQFLtฤณZLHWQH]JUDQLHIRUP\]WUHฤณFLรฃ3RV]F]HJรOQH WHPDW\WZRU]\ฤŸ\VSรMQรฃFDฤŸRฤณรฅDLFK XNฤŸDGPRล‘QDX]QDรฅ]DZ\MรฃWNRZR XGDQ\ ]DJDGQLHQLDE\ฤŸ\ฤณFLฤณOHSRZLรฃ]DQHLWZRU]\ฤŸ\NRQVHNZHQWQ\ FLรฃJP\ฤณOHQLD 'RGDWNRZRRล‘\ZLRQรฃG\VNXVMรทFKDUDNWHU\]RZDฤŸZ\VRNL SR]LRPPHU\WRU\F]Q\=DLVWRWQรฃ ZDUWRฤณรฅWHMNRQIHUHQFMLQDOHล‘\X]QDรฅ SU]\MรทFLHSRVWXODWXGRW\F]รฃFHJR NRQLHF]QRฤณFLXIXQGRZDQLDSU]HP\ฤณODQHMLSUHF\]\MQHMSROLW\NLSDฤกVWZD ELRUรฃFHMSRGXZDJรทGREURNRELHW 3RGF]DVG\VNXVMLNXOXDURZ\FK ]URG]LฤŸDVLรทLQLFMDW\ZDZ\VWรฃSLHQLDSU]H]XF]HVWQLNรZNRQIHUHQFML GR0LQLVWUD1DXNLL6]NROQLFWZD :\ล‘V]HJRZVSUDZLH]UรZQDQLDZLHNXHPHU\WDOQHJRNRELHWSDUDMรฃF\FK VLรทQDXNรฃ]ZLHNLHPHPHU\WDOQ\P Pรทล‘F]\]QQDXNRZFรZRUD]LGHD SU]\MรทFLDSU]H]8(.NDUW\Uรล‘QRURGQRฤณFLSURSDJRZDQHMSU]H])RUXP 2GSRZLHG]LDOQHJR%L]QHVX

SURIGUKDE-DQLQD)LOHN dr .DWDU]\QD*XF]DOVND .DWHGUD)LOR]RILL8(.

17


wydarzenia

:\ELWQ\ LLQQRZDF\MQ\ XWLZฤ”KbVQS 2M[\VIUVQMbUQMZVQMUQรฐWXWLbQMTQฤŒ[Qฤ”b8Iฤก[\_MUQVNWZUIKRฤŠW_aZ{ฤตVQMVQ] S[QฤŠฤตSQe=DU]รฃG]DQLHSU]HGVLรทELRUVWZHPPLรทG]\QDURGRZ\P ,QWHJUDFMDUรล‘QRURGQRฤณFLr6IOZWLฤŠ5QVQ[\ZI6I]SQQ;bSWTVQK\_I?aฤต[bMOW _OZ]XQMยถ_aJQ\VaKPQQVVW_IKaRVaKPXWLZฤ”KbVQS{_ISILMUQKSQKPยช

N

DJURG]RQDSUDFDMHVW =:QLRVNX5HNWRUD8QLZHUV\WHHIHNWHPZVSรฤŸSUDF\ WX(NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH DXWRUรZSRGUHGDNFMรฃSURI RZ\Uรล‘QLHQLHSRGUรทF]QLND1DJURGรฃ0LQLVWUD1DXNLL6]NROQL-DQD::LNWRUD]WU]HFK FWZD:\ล‘V]HJR SU]HGVWDZLRQH:\G]LDฤŸรZQDV]HJR8QLZHUV\WHWX JRQDSRVLHG]HQLX6HQDWX8(. :\G]LDฤŸX(NRQRPLLL6WRVXQNรZ ZGQPDUFDU

0LรทG]\QDURGRZ\FK :\G]LDฤŸX )LQDQVรZL3UDZDRUD] :\G]LDฤŸX e.VLรฃล‘ND]HVSRฤŸXSUDFRZQLNรZQD=DU]รฃG]DQLD=HVSรฤŸWZRU]รฃSURI V]HJR8QLZHUV\WHWXMHVWSLHUZV]\P GUKDE$OHNV\3RF]WRZVNLSURI Z3ROVFHSRGUรทF]QLNLHPGRW\F]รฃF\P GUKDE-DQ::LNWRUGUKDE ]DJDGQLHฤกe]DU]รฃG]DQLDPLรทG]\QD3DZHฤŸ%LHODZVNLSURI8(.GUKDE &]HVฤŸDZ0HVMDV]GU-RODQWD:DODV URGRZHJRrXMรทW\PMHGQDNZIRUPXฤŸรท RGPLHQQรฃZVWRVXQNXGRLQQ\FK 7UรทEDF]GUKDE-RDQQD:\UREHN SRGUรทF]QLNรZRWHMWHPDW\FH-HJR LSURI8(.GUKDE$JQLHV]ND ]DVDGQLF]รฃFHFKรฃMHVWQRZDWRUVNLH ลELNRZVND%\ฤŸDWRMHG\QDQDJURGD XMรทFLHWRล‘VDPRฤณFLSU]HGVLรทELRUVWZD 0LQLVWUDMDNรฃRWU]\PDOLSUDFRZQLPLรทG]\QDURGRZHJRUHDOL]RZDQ\FK F\QDV]HJR8QLZHUV\WHWXZURNX IXQNFMLLZVND]DQLHNOXF]RZ\FK LMHGQD]WU]HFKSU]\]QDQ\FK XZDUXQNRZDฤกIXQNFMRQRZDQLDQD XQLZHUV\WHWRPHNRQRPLF]Q\P U\QNDFKPLรทG]\QDURGRZ\FK Z3ROVFH 8URF]\VWRฤณรฅZUรทF]HQLD QDJUรGRGE\ฤŸDVLรทZฤžD]LHQNDFK .UรOHZVNLFKZ:DUV]DZLHJUXGQLD $XWRU]\SRGUรทF]QLNDSRGHMPXMรฃ ]DVDGQLF]HSUREOHP\]DU]รฃG]DQLD U SU]HGVLรทELRUVWZHPPLรทG]\QDURGRZ\PZVSHF\ILF]Q\PVSRMU]HQLX .VLรฃล‘ND]RVWDฤŸDZ\GDQDSU]H] UH MDNLHVWDQRZLSHUVSHNW\ZDLQWHJUDFML UHQRPRZDQHZ\GDZQLFWZR&+ % ]DVDGQLF]\FKREV]DUรZIXQNFMRQDO%HFNZ:DUV]DZLHZURNX 5 Q\FKSU]HGVLรทELRUVWZDPDUNHWLQJX 5HFHQ]HQWHPZ\GDZQLF]\PSRGUรท SHUVRQHOXILQDQVรZLUDFKXQNRZRฤณFL UรทF]QLNDE\ฤŸSURIGUKDE$QGU]HM . ,QWHJUDFMDUรล‘QRURGQRฤณFLtZ\]QD..RลPLฤกVNLZ\ELWQ\VSHFMDOLVWD ]]]DNUHVXW\WXฤŸRZHMSUREOHPDW\NL F]RQ\FKSU]H]WHF]WHU\IXQNFMH NV tWZRU]\t]SHZQรฃRVWURล‘QRฤณFLรฃ NVLรฃล‘NL5HNRPHQGDFMHSRSLHUDMรฃ tSU]HVฤŸDQNLSRGHMฤณFLDKROLVW\F]MรฃFH:QLRVHN5HNWRUDLXFKZDฤŸรท 6 QHJR$XWRU]\ZNDล‘G\PUR]G]LDOH 6HQDWX8(.VSRU]รฃG]LOLSURIHVRUR Z\UDลQLHDNFHQWXMรฃล‘HQDWXUรท]DU]รฃURZLH0DULDQ*RU\QLDL%RJGDQ 1 G]DQLDPLรทG]\QDURGRZHJRZ\UDล‘D 1RJDOVNL

18

LQWHJUDFMDZV]\VWNLFKIXQNFMLQDU]รทG]LLHOHPHQWรZIXQNFMRQRZDQLD SU]HGVLรทELRUVWZDQDDUHQLHU\QNรZ PLรทG]\QDURGRZ\FK1DSฤŸDV]F]\ลQLH RSLVXQDXNRZHJRVWDQRZLSU]HVฤŸDQNรทLQWHJUDFMLZLHORฤณFLRGPLHQQ\FK SHUVSHNW\ZLV]F]HJรฤŸRZ\FKXMรทรฅ MDNLFKGRVWDUF]DOLWHUDWXUDSUREOHPX $XWRU]\PRFQRDNFHQWXMรฃVWDQRZLVNR ล‘HGRSLHURฤŸรฃF]QHXMรทFLHZLHOXUรล‘Q\FKSHUVSHNW\ZEDGDZF]\FKGDMH V]DQVรทNRPSOHNVRZHJRZฤŸDฤณFLZHJR VSRMU]HQLDQDQDWXUรทWRล‘VDPRฤณรฅ LV\VWHP]DU]รฃG]DQLDSU]HGVLรทELRUVWZHPPLรทG]\QDURGRZ\P'RW\F]\ WRQLHW\ONR]DSHZQLHQLDVSรMQRฤณFL VWUXNWXULVWUDWHJLLZXMรทFLXRJรOQ\P DOHWHล‘LFKLQWHJUDFMLZZ\PLDU]H PLรทG]\QDURGRZ\PtLQWHJUDFMLUรล‘QRURGQRฤณFLMDNรฃVWDQRZLรฃZV]\VWNLH ]DJUDQLF]QHRGG]LDฤŸ\LNRPรUNLSU]H] NWรUHFHQWUDODSU]HGVLรทELRUVWZD UHDOL]XMHVZRMรฃPLVMรทLNLHUXQNRZH FHOHUR]ZRMX3RGHMฤณFLHWDNLHQDOHล‘\SU]\Mรฃรฅ]DZLRGรฃFHZDQDOL]LH LSUH]HQWDFMLNOXF]RZ\FKSUREOHPรZ ]DU]รฃG]DQLDPLรทG]\QDURGRZHJR SU]HGVLรทELRUVWZHP ,VWRWQ\PF]\QQLNLHPZ\]QDF]DMรฃF\PRU\JLQDOQRฤณรฅLLQQRZDF\MQRฤณรฅ SRGUรทF]QLNDMHVWVNฤŸDGDXWRUVNL 3RGUรทF]QLNMHVWSUDFรฃ]HVSRฤŸRZรฃ DMHJRDXWRUDPLVรฃSUDFRZQLF\ ]WU]HFKZ\G]LDฤŸรZ8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLHVSHFMDOL]XMรฃF\VLรทZ]DJDGQLHQLDFKNWรUH


]DSUH]HQWRZDQHJRZSUDF\ZDUV]WDWXQDXNRZHJRLVWRWQ\]HZ]JOรทGXQD VSRG]LHZDQH]DVWRVRZDQLDG\GDNW\F]QHNVLรฃล‘NL 3RSLรฃWHG]LรทNLVWDUDQQHMUHGDNFML QDXNRZHMXGDฤŸRVLรทQDGDรฅSUDF\ ]ZDUW\MHGQROLW\FKDUDNWHUZ\UDลQLH SRGSRU]รฃGNRZDQ\ZVSรOQHMNRQFHSFML]DDNFHSWRZDQHMSU]H]ZV]\VWNLFK $XWRUรZ $XWRURPXGDฤŸRVLรท]SRZRG]HQLHP ]UHDOL]RZDรฅDPELWQ\]DPLDUZ\FKRG]รฃF\QDSU]HFLZSRWU]HESUDNW\NL ]DU]รฃG]DQLDG\GDNW\NLDNDGHPLFNLHM UR]ZRMXNDGUPHQHGล‘HUVNLFKLGDOV]\FKEDGDฤกZREV]DU]H]DU]รฃG]DQLDPLรทG]\QDURGRZHJRr

)UDJPHQWUHFHQ]MLZ\GDZQLF]HM )UDJPHQWRSLQLLSURIGUKDE0 SURIGUKDEGUKF$QGU]HMD. *RU\QLGOD6HQDWX8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH .RลPLฤกVNLHJR

e:SUDF\GRVWU]HJDPFRQDMPQLHM QDVWรทSXMรฃFH]QDF]รฃFH]DOHW\ 3RSLHUZV]HRSUDFRZDQLH]DZLHUD NRPSOHWQ\OXEeQLHPDONRPSOHWQ\r>f@SU]HJOรฃGSRGVWDZRZ\FK SUREOHPรZLZ\]ZDฤก]DU]รฃG]DQLD PLรทG]\QDURGRZHJR1DV]F]HJรOQLH SR]\W\ZQรฃRFHQรท]DVฤŸXJXMHSU]HฤŸDPDQLHFRUD]Z\UDลQLHMV]\FKEDULHU G]LHOรฃF\FKVXEG\VF\SOLQ\]DU]รฃG]DQLDLXZ]JOรทGQLHQLHDVSHNWรZ ILQDQVRZ\FKLUDFKXQNRZRฤณFLSU]HGVLรทELRUVWZPLรทG]\QDURGRZ\FK 3RGUXJLHRSUDFRZDQLH]DZLHUD ZLHOHSU]\NฤŸDGรZ ZIRUPLHW]Z eVNDQHUรZr F]รทVWR]DF]HUSQLรทW\FK ]SUDNW\NLSU]HGVLรทELRUVWZSROVNLFK OXEG]LDฤŸDMรฃF\FKZ3ROVFH']LรทNL WHPXPRล‘OLZHMHVWEH]SRฤณUHGQLH RGQLHVLHQLHWHRULLGRSUDNW\NL

e2SLQLRZDQDNVLรฃล‘NDZ\SHฤŸQLDt ZPRLPSU]HNRQDQLXt]QDNRPLFLH Z\PDJDQHNU\WHULDQRZRฤณFLLRU\JLQDOQRฤณFLRUD]SRVLDGDV]HUHJVLOQ\FK VWURQ>f@ =DU]รฃG]DQLHSU]HGVLรทELRUVWZHP PLรทG]\QDURGRZ\PWRREV]DUZLHG]\ HZROXXMรฃFHMZQLH]Z\NOHV]\ENLP WHPSLHZ]ZLรฃ]NX]G\QDPLF]Q\P UR]ZRMHPSURFHVรZLQWHUQDFMRQDOL]DFMLLJOREDOL]DFMLGRGDWNRZRSU]HSODWDQ\FK]MDZLVNDPLNU\]\VRZ\PL ZJRVSRGDUFHฤณZLDWRZHM.VLรฃล‘ND SRGHMPXMHZLรทFSUREOHPDW\Nรท]DUรZQREDUG]RZDล‘QรฃDOHMHGQRF]HฤณQLH QLH]Z\NOHDNWXDOQรฃD]DUD]HP

]ฤŸRล‘RQรฃ2DNWXDOQRฤณFLSRGUรทF]QLND ฤณZLDGF]รฃSU]HGHZV]\VWNLPRGQLHVLHQLDGRQDMQRZV]\FKZ\QLNรZEDGDฤก ZZLRGรฃF\FKRฤณURGNDFKฤณZLDWRZ\FK RUD]SRZRฤŸDQLDQDQDMEDUG]LHMDNWXDOQHSXEOLNDFMH3RGW\PZ]JOรทGHP UHFHQ]RZDQDNVLรฃล‘NDZ\SDGDZUรทF] Z]RUFRZR1DOHล‘\SU]\W\PSRGNUHฤณOLรฅล‘HZ\PLHQLRQHFHFK\SUREOHPDW\NLDQDOL]RZDQHMZSUDF\RGQRV]รฃ VLรทZZ\VRNLPVWRSQLX]DUรZQRGR DVSHNWรZSR]QDZF]\FKMDNLSUDNW\F]Q\FKZW\PNRQVHNZHQFMLGOD SUDNW\NL]DU]รฃG]DQLDSU]HGVLรทELRUVWZDPLRUD]GODSURZDG]RQHMSU]H] U]รฃG\SROLW\NLJRVSRGDUF]HMr

wydarzenia

WZRU]รฃPRUIRORJLรทSUREOHPDW\NLtDUFKLWHNWXUรทVWUDWHJLF]Q\FKSUREOHPรZ ]DU]รฃG]DQLDNRUSRUDFMรฃWUDQVQDURGRZรฃ7DNLVNฤŸDG]HVSRฤŸXtRSDUW\ ]MHGQHMVWURQ\QDNU\WHULDFKPHU\WRU\F]Q\FKtREV]DUXVSHFMDOL]DFML EDGDZF]HMLG\GDNW\F]QHMD]GUXJLHM tSU]HNUDF]DMรฃF\V]W\ZQHZZLHOX SU]\SDGNDFKJUDQLFHNDWHGULZ\G]LDฤŸรZXF]HOQLMHVWZ\UDลQ\PSR]\W\ZQ\PDWXWHPSRGUรทF]QLNDLPRล‘H VWDQRZLรฅZ]รUSRGHMฤณFLDLSR]LRP RGQLHVLHQLDGODLQQ\FKSRGUรทF]QLNรZ DNDGHPLFNLFKNWรUHZLQQ\XND]\ZDรฅ RSLV\ZDรฅLZ\MDฤณQLDรฅV]F]HJรฤŸRZH SUREOHP\ZVSรฤŸF]HVQHJRฤณZLDWD HNRQRPLLLEL]QHVXZฤŸDฤณQLHSRSU]H] LQWHJUDFMรทUรล‘QRURGQ\FKSRGHMฤณรฅ LSXQNWรZZLG]HQLD

)UDJPHQWRSLQLLSURIGUKDEGU KF0XOWL%RJGDQD1RJDOVNLHJRVIRUPXฤŸRZDQHMZLPLHQLX ZฤŸDVQ\PL.RPLWHWX1DXN2UJDQL]DFMLL=DU]รฃG]DQLD3ROVNLHM $NDGHPLL1DXN

e3RGUรทF]QLNDNDGHPLFNLSW=DU]รฃG]DQLHSU]HGVLรทELRUVWZHPPLรทG]\QDURGRZ\P,QWHJUDFMDUรล‘QRURGQRฤณFL>f@ RFHQLDPQLH]Z\NOHZ\VRNR8ZDล‘DP ล‘HPRล‘HRQVWDQRZLรฅZ\VWDUF]DMรฃFรฃ SRGVWDZรทGRSU]\]QDQLD]HVSRฤŸRZL DXWRUรZSU]H]0LQLVWUD1DXNLL6]NROQLFWZD:\ล‘V]HJR1DJURG\=HVSRฤŸRZHM]DZ\ELWQHRVLรฃJQLรทFLDG\GDNW\F]QH]DURN2ZRZ\Uรล‘QLHQLHMHVW PRLP]GDQLHPZSHฤŸQLX]DVDGQLRQH L]ZLHONLPX]QDQLHP]RVWDQLHSU]\MรทWHL]DDNFHSWRZDQHSU]H]ฤณURGRZLVNR]ZLรฃ]DQH]G\VF\SOLQรฃQDXNLR]DU]รฃG]DQLX1DWRZ\Uรล‘QLHQLHSURI]Z GUKDE-DQ::LNWRULMHJR=HVSรฤŸ ZSHฤŸQL]DVฤŸXล‘\OLr

3RWU]HFLHZSUDF\]QDOHลรฅPRล‘QD NRPSHWHQWQHRPรZLHQLHZLรทNV]RฤณFL QDMZDล‘QLHMV]\FKNRQFHSFMLWHRULL LPRGHOLVSRW\NDQ\FKZฤณZLDWRZHM LSROVNLHMOLWHUDWXU]HGRW\F]รฃFHM ]DU]รฃG]DQLDPLรทG]\QDURGRZHJR=DSHZQLDVLรทZWHQVSRVรE &]\WHOQLNRZLGREU\SXQNWZ\MฤณFLDGR GDOV]\FKVWXGLรZ 3RF]ZDUWHZV]\VWNLHUR]G]LDฤŸ\ ]RVWDฤŸ\RSUDFRZDQHSU]H]X]QDQ\FKXF]RQ\FK]DWUXGQLRQ\FKQD F]RฤŸRZHMSROVNLHMXF]HOQLHNRQRPLF]QHM*ZDUDQWXMHWRZ\VRNLSR]LRP 19


wydarzenia Ucz czest cz es nic i y spo pot p o kania j ileuszowego jub

ODWUD]HP QbIXW_QMLฤŽ_[X{TVMOWR]\ZI XIฤŽLbQMZVQSIJaรฐLVQMU[bKbMO{TVaULTI*Q]ZIL[7[{J6QMXMรฐVW[XZI_VaKP =VQ_MZ[a\M\]-SWVWUQKbVMOW_3ZISW_QM*76=-3:VSรOQH ZVSRPQLHQLDRJURPQHHPRFMHLG\VNXVMDRSU]\V]ฤŸRฤณFLtWDN SU]HELHJDฤŸROHFLHG]LDฤŸDOQRฤณFL%218(.

Z

RND]MLRNUรฃJฤŸHJRMXELOHXV]X%218(.QD WHUHQLH8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH ]RUJDQL]RZDQD]RVWDฤŸDNRQIHUHQFMD e'RฤณZLDGF]HQLDZVSDUFLDRVรE ]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLDPLZฤณURGRZLVNXDNDGHPLFNLPr3RฤณUรG JRฤณFL]QDOHลOLVLรทSU]HGVWDZLFLHOH %LXUGV2VรE1LHSHฤŸQRVSUDZQ\FK RUD]SHฤŸQRPRFQLF\XF]HOQLDQL GV2VรE1LHSHฤŸQRVSUDZQ\FK ].UDNRZVNLHJR3RUR]XPLHQLD DWDNล‘H]%LXUGV21$NDGHPLL ,JQDWLDQXP8QLZHUV\WHWX

20

(NRQRPLF]QHJRZ.DWRZLFDFK 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z3R]QDQLX8QLZHUV\WHWX 6]F]HFLฤกVNLHJRL3ROLWHFKQLNL &]รทVWRFKRZVNLHM1DNRQIHUHQFMรท SU]\E\OLUรZQLHล‘E\OLSUDFRZQLF\ELXUDVWXGHQFL]H=U]HV]HQLD 6WXGHQWรZ1LHSHฤŸQRVSUDZQ\FK RUD]SU]HGVWDZLFLHOHUHSUH]HQWXMรฃF\QDVWรทSXMรฃFHRUJDQL]DFMH LLQVW\WXFMH2GG]LDฤŸ0DฤŸRSROVNL 3)521)XQGDFMD,QVW\WXW5R]ZRMX 5HJLRQDOQHJRDWDNล‘H3HฤŸQRPRFQLN 3UH]\GHQWD0LDVWD.UDNRZDGV 2VรE1LHSHฤŸQRVSUDZQ\FK'\UHNWRU

%LXUD'V2VรE1LHSHฤŸQRVSUDZQ\FK 8U]รฃG0LDVWD.UDNRZD3UH]HV 2GG]LDฤŸX0DฤŸRSROVNLHJR3ROVNLHJR =ZLรฃ]NX*ฤŸXFK\FK3UH]HV ,QWHJUDF\MQHJR.OXEX6SRUWRZHJR 'UXJD6WURQD6SRUWX3UH]HV )XQGDFMLIRU+HURHVL.LHURZQLN 2GG]LDฤŸXZ.UDNRZLH)XQGDFMD 6]DQVDGOD1LHZLGRP\FK3RฤณUรG JRฤณFL]QDOHลOLVLรทUรZQLHล‘SUDFRZQLF\8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.UDNRZLHSHฤŸQRPRFQLF\NDWHGUDOQLGVVWXGHQWรZ]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLDPLLSU]HGVWDZLFLHOH ILUP


3LHUZV]DF]รทฤณรฅZ\GDU]HQLDPLDฤŸD]D ]DGQLHSU]\SRPQLHรฅSRF]รฃWNLELXUD MDNLZVND]DรฅIXQGDPHQW\QDNWรU\FK SRZVWDฤŸR3URIGUKDE-DQLQD)LOHN ]DU\VRZDฤŸDMDNSU]HELHJDฤŸSURFHV WZRU]HQLDLUR]ZRMXELXUDQDWHUHQLH XF]HOQL=DEDZQHDQHJGRW\LJDUฤณรฅ IDNWรZREXG]LฤŸ\ZXF]HVWQLNDFK V]HUHJHPRFMLLQLHMHGQDฤŸ]D]RVWDฤŸD XURQLRQD]DUรZQR]GXP\UDGRฤณFL MDNLZ]UXV]HQLD.LONDVฤŸรZRSRF]รฃWNDFKZVSรฤŸSUDF\]%218(. SRZLHG]LDฤŸDGU0DฤŸJRU]DWD7URMDฤกVND t3HฤŸQRPRFQLN5HNWRUDGV2VรE 1LHSHฤŸQRVSUDZQ\FK8QLZHUV\WHWX 3HGDJRJLF]QHJRZ.UDNRZLHRUD] $QGU]HM:รMWRZLF]]%LXUDGV2VรE 1LHSHฤŸQRVSUDZQ\FK$NDGHPLL *รUQLF]R+XWQLF]HM3HฤŸQHVHQW\PHQWXE\ฤŸRUรZQLHล‘Z\VWรฃSLHQLH.DWDU]\Q\ 5RJRZLHFtSROVNLHMSDUDROLPSLMNL NWรUDE\ฤŸDWDNล‘HSUDFRZQLNLHP%21 8(.1DNRQLHFVZRMHZ\VWรฃSLHQLH Z\JฤŸRVLฤŸDSLHUZV]DNLHURZQLN%21 8(.DREHFQLHSV\FKRORJt$QQD 6WDZRZ\3U]\ZRฤŸDฤŸDWUXGQHSRF]รฃWNL ELXUDSRฤŸรฃF]RQH]RJURPQรฃZLDUรฃ ZURELHQLHF]HJRฤณZDล‘QHJRGODFDฤŸHM XF]HOQLLฤณURGRZLVNDRVรE]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLDPL1DSRGVXPRZDQLH WHMF]รทฤณFL.LHURZQLF]ND%218(.

]ฤŸRล‘\ฤŸDSRG]LรทNRZDQLDQDUรทFHSURIGU KDE-DQLQ\)LOHNSRGNUHฤณODMรฃFล‘HWR G]LรทNLMHMXSRURZLLNRQVHNZHQFMLELXUR SRZVWDฤŸRLPRJฤŸRVLรทUR]ZLMDรฅDE\ VWDรฅVLรทVDPRG]LHOQรฃLSUรทล‘QLHG]LDฤŸDMรฃFรฃMHGQRVWNรฃ '\VNXVMDRSU]\V]ฤŸRฤณFL

:GUXJLHMF]รทฤณFLNRQIHUHQFMLRGE\ฤŸVLรท SDQHOG\VNXV\MQ\e1RZHZ\]ZDQLD ZREHFZVSDUFLDRVรE]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLZNRQWHNฤณFLH8VWDZ\r =DSURV]HQLJRฤณFLHUHSUH]HQWRZDOL Uรล‘QHฤณURGRZLVND'RJURQDSDQHOLVWรZ]RVWDOL]DSURV]HQL(Oล‘ELHWD .RLVลXUHN '\UHNWRU%LXUDGV2VรE 1LHSHฤŸQRVSUDZQ\FK8U]รฃG0LDVWD .UDNRZD 'U.DWDU]\QD.XWHN6ฤŸDGHN 3HฤŸQRPRFQLN5HNWRUDGV2VรE 1LHSHฤŸQRVSUDZQ\FK8QLZHUV\WHW 3DSLHVNLLP-DQD3DZฤŸD,,SUH]HV 3ROVNLHJR6WRZDU]\V]HQLD2VรE 1LHSHฤŸQRVSUDZQ\FK PJU,UHQHXV] %LDฤŸHN .LHURZQLN']LDฤŸXGV2VรE 1LHSHฤŸQRVSUDZQ\FK8QLZHUV\WHW -DJLHOORฤกVNL RUD]0DUFLQ7\WNR $PEDVVDGRUIRUHPSOR\HHVZLWK GLVDELOLWLHV6WDWH6WUHHW 3DQHOLฤณFL Z\SRZLHG]LHOLVLรทQDWHPDW]PLDQZ\ZRฤŸDQ\FK8VWDZรฃNWรUHMNV]WDฤŸW SRZRGXMHNRQLHF]QRฤณรฅZ\SUDFRZDQLDQRZ\FKUR]ZLรฃ]DฤกQDXF]HOQLDFK

2PรZLOLUรZQLHล‘NZHVWLรทZVSรฤŸSUDF\ XF]HOQL]SU]HGVLรทELRUVWZDPLSRV]XNXMรฃFVSRVREXHIHNW\ZQHJR]DWUXGQLDQLDVWXGHQWรZLDEVROZHQWรZ ]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃDWDNล‘HSU]\JRWRZ\ZDQLDVWXGHQWรZGRSRGMรทFLD SUDF\3RGG\VNXVMรทSRGGDQD]RVWDฤŸDNZHVWLDIXQNFMRQRZDQLDVWXGHQWรZ ]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃZSU]HVWU]HQL PLHMVNLHMLPRล‘OLZRฤณFLRGG]LDฤŸ\ZDQLD QDQLรฃ3RUXV]RQ\]RVWDฤŸUรZQLHล‘ WHPDW]GDZDOQRฤณFLPDWXUSU]H]XF]QLรZ]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃRUD] QRZ\FKZ\]ZDฤกLSRWU]HEZฤณUรG PฤŸRG]LHล‘\]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃ

wydarzenia

*DUฤณรฅZVSRPQLHฤก

3RGVXPRZDQLH

=ZLHฤกF]HQLHPNRQIHUHQFMLE\ฤŸDZ\VWDZDeODWG]LDฤŸDOQRฤณFL%21rRUD] SRF]รทVWXQHNSRGF]DVNWรUHJR]RVWDฤŸ SRNURMRQ\MXELOHXV]RZ\WRUW3RPLPR ล‘HNRQIHUHQFMDW\PSXQNWHP]RVWDฤŸD ]DPNQLรทWDWRG\VNXVMRPLZVSRPQLHQLRPQLHE\ฤŸRNRฤกFDDUR]PRZ\ NXOXDURZHWUZDฤŸ\GRZLHF]RUD ']LรทNXMรฃF]DODWUD]HPSURVLP\ RZLรทFHM :LROHWD*DฤŸDW %LXURGV2VรE1LHSHฤŸQRVSUDZQ\FK 8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\Z.UDNRZLH

3URIGUKDE-DQLQD)LOHN G]LรทNXMHE\ฤŸ\PSUDFRZQLNRP%218(.]DLFK ZNฤŸDGZWZRU]HQLH%LXUD

21


wydarzenia

=-3XWZIbSWTMRVa TI]ZMI\MUSWVS]Z[] /RGRฤŸDPDF]H 8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\Z.UDNRZLH]GRE\ฤŸ,,,PLHMVFHZ;,,, HG\FMLNRQNXUVX/RGRฤŸDPDF]H6IOZWLฤ”ยงLaXTWUQJZฤŠbW_a

UMLIT_SI\MOWZQQ1V[\a\]KRI_M\IXQMZMOQWVITVaUWLMJZIรฐIXZWN2IVQVI.QTMS 8ZWZMS\WZL[3WU]VQSIKRQQ?[X{รฐXZIKa=-3XWLKbI[]ZWKba[\MROITQ _ZbMฤฌVQI Z_:bM[bW_QM

P

RUD]NROHMQ\.DSLWXฤŸD NRQNXUVXGRFHQLฤŸDG]LDฤŸDQLD8(.QDU]HF]RVรE ]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃ .DSLWDฤŸDQDJURG]LฤŸD8QLZHUV\WHW]D V]F]HJรOQรฃZUDล‘OLZRฤณรฅVSRฤŸHF]Qรฃ LSURPRZDQLHDNW\ZQRฤณFLRVรE ]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃZUรล‘Q\FKG]LHG]LQDFKล‘\FLD=GDQLHP .DSLWXฤŸ\G]LDฤŸDOQRฤณรฅ8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLHQD SROXUHKDELOLWDFML]DZRGRZHML VSRฤŸHF]QHMRVรE]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃVWDQRZLZ]รUJRGQ\ QDฤณODGRZDQLD

8QLZHUV\WHWERZLHPQLHW\ONR]DWUXGQLDRVRE\]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃDOH UรZQLHล‘NV]WDฤŸFLSRQDGVWXGHQWรZ]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃQDUรล‘Q\FKNLHUXQNDFKVWXGLรZ]DSHZQLDMรฃF LPUรZQ\GRVWรทSGRNV]WDฤŸFHQLDQD SR]LRPLHZ\ล‘V]\P 3RQDGWRSRGF]DVJDOLILQDฤŸRZHMQD =DPNX.UรOHZVNLPZ:DUV]DZLH ZU]HฤณQLDU8(.RWU]\PDฤŸ QDJURGรทVSHFMDOQรฃtYRXFKHUR ZDUWRฤณFL]ฤŸRGILUP\3ROVNL +5$7U\EXW6$QDXVฤŸXJLV]NROHQLRZHNRQVXOWLQJRZHLUHNUXWDF\MQH

1DJURGรทZLPLHQLX-05HNWRUD8(. SURI8(.GUKDE$QGU]HMD&KRFKRฤŸD RGHEUDฤŸD.LHURZQLN%LXUDGV2VรE 1LHSHฤŸQRVSUDZQ\FK8(.0DU]HQD .DVSHUVND :DUWRSU]\SRPQLHรฅล‘HWRQLHSLHUZV]\UD]NLHG\8(.]RVWDฤŸQDJURG]RQ\ ZW\PZ\MรฃWNRZ\PNRQNXUVLH8(. ZHZF]HฤณQLHMV]\FKODWDFKGZXNURWQLH ]GRE\ZDฤŸQDJURGรท/RGRฤŸDPDF]D QDSR]LRPLHUHJLRQDOQ\P:URNXE\ฤŸDWRQDJURGD6XSHU /RGRฤŸDPDF]DDZURNXQDJURGD/RGRฤŸDPDF]DZNDWHJRULL ,QVW\WXFMD 3RQDGWRFRZDUWRSRGNUHฤณOLรฅ8(.VLรทJQรฃฤŸWDNล‘HSRQDJURGรท JฤŸรZQรฃ/RGRฤŸDPDF]ZNDWHJRULL ,QVW\WXFMDZHWDSLHFHQWUDOQ\P 3RF]รฃZV]\RGURNX,UHJLRQDOQ\ HWDSNRQNXUVXREHMPXMHDล‘F]WHU\ ZRMHZรG]WZDOXEHOVNLHPDฤŸRSROVNLH ฤณZLรทWRNU]\VNLHLSRGNDUSDFNLHD QLHGZDWDNMDNWRPLDฤŸRPLHMVFHZH ZF]HฤณQLHMV]\FKHG\FMDFK:Lรฃล‘HVLรท WR]ZLรทNV]รฃOLF]EรฃNDQG\GDWรZNRQNXUXMรฃF\FKDE\RWU]\PDรฅ]DV]F]\WQ\ W\WXฤŸ/RGRฤŸDPDF]D'ODWHJRW\PEDUG]LHMMHVWHฤณP\GXPQLล‘HZฤณUรGOLF]Q\FKNDQG\GDWรZHWDSXUHJLRQDOQHJR ]DVฤŸXJXMรฃF\FKQDWHQW\WXฤŸ8(.]RVWDฤŸ GRVWU]Hล‘RQ\LVWDQรฃฤŸQDSRGLXP dr 0DU]HQD.DVSHUVND %218(.

22


wydarzenia

,bQMฤก8IUQฤ”KQ ,WSรฐILVQM!TI\\MU]TQ[\WXILI!!ZWS]VI[ITฤ”_aSรฐILW_ฤŠQU5QSWรฐIRI3WXMZVQSI_+WTTMOQ]U6W^]U =VQ_MZ[a\M\]2IOQMTTWฤก[SQMOWX]VS\]ITVQMWOWLbQVQM"_SZWKbaรฐ*Z]VW5ย‚TTMZ BOWLVQMb_KbMฤฌVQMR[baUQbIXW_QMLbQIUQUQIรฐWVXZbML[\I_QฤŒXZIKW_VQSWUVI]SW_aUSZISW_[SQKP]KbMTVQX]VS\]_QLbMVQI WS]XIV\{_VI[XZI_ฤ”VI]SQQ[bS{รฐISILMUQKSQKP ?ฤฌZ{LbOZWUILbWVaKP\IUXZbML[\I_QKQMTQVI]SQJaรฐUQVXZWN.ZaLMZaSBWTTS\{Za_[_WRMRX{ฤŽVQMR[bMRZMTIKRQXZba\WKbaรฐ [รฐW_IRMLVMOWbPQ\TMZW_[SQKPLW_{LK{_"ยถ2M[\XW_[bMKPVQM_QILWUWฤตM_aSรฐILW_KaJaTQbI_[bM_ZWOWVI[\I_QMVQ_WJMK VI]SQVQMUQMKSQMRB\MOWXW_WL]_[ba[KaWJMKVQb_aRฤŠ\SQMU\ZbMKPWJMKVaKPSWJQM\Jฤ”LbQMKQMXZbM_QMbQMVQLWWJWb] SWVKMV\ZIKaRVMOW2ISISWT_QMSLa[S][RIIVI_M\RISISWT_QMS_aXW_QMLฤŽVI\MV\MUI\RM[\_aST]KbWVI3\W[\I_QWX{ZXZba _aSWVa_IVQ]UMOWZWbSIb]Jฤ”LbQMbI[\ZbMTWVaยช ,TI_[ba[\SQKPbOZWUILbWVaKP\IUW[{JJaรฐ\W_aZWS[SIb]RฤŠKa,TI_QMT]bVQKPWSIbIรฐ[Qฤ”WVZ{_VQMฤต_aZWSQMUฤฌUQMZKQยก

T

\PLVฤŸRZ\UR]SRF]รฃฤŸ VZRMHSU]HPรZLHQLHXSDPLรทWQLDMรฃFHURF]QLFรท 6RQGHUDNWLRQ.UDNDX-0 5HNWRUQDV]HJR8QLZHUV\WHWX $QGU]HM&KRFKรฤŸ:SRฤŸXGQLHQD SรฤŸSLรทWU]HKROX%XG\QNX*ฤŸรZQHJR SU]\WDEOLF\XSDPLรทWQLDMรฃFHM 6RQGHUDNWLRQ.UDNDXRUD]MHMRILDU\PLDฤŸPLHMVFH]Z\F]DMRZ\$SHO

3ROHJฤŸ\FK$UHV]WRZDQ\FKZ URNXSUDFRZQLNรZรZF]HVQHM $NDGHPLL+DQGORZHMXF]F]RQR NUรWNรฃPRGOLWZรฃLPLQXWรฃFLV]\ 1DVWรทSQLHGHOHJDFMH:ฤŸDG]8F]HOQL :RMVND3ROVNLHJRSUDFRZQLNรZ VWXGHQWรZ]ZLรฃ]NรZ]DZRGRZ\FK HPHU\WรZRUD]NRPEDWDQWรZ]ฤŸRล‘\ฤŸ\SU]HGWDEOLFรฃSDPLรฃWNRZรฃNZLDW\ LZLรฃ]DQNL

:W\PGQLXUรZQLHล‘GHOHJDFMHUHNWRUVNLH]ฤŸRล‘RQH]SUDFRZQLNรZLVWXGHQWรZQDV]HM$OPD0DWHU]ฤŸRล‘\ฤŸ\NZLDW\ RUD]]DSDOLฤŸ\V\PEROLF]QH]QLF]HQD JUREDFK]DVฤŸXล‘RQ\FKSURIHVRUรZ LSUDFRZQLNรZ8F]HOQLVSRF]\ZDMรฃF\FKQD&PHQWDU]X5DNRZLFNLP DWDNล‘HQD&PHQWDU]X6DOZDWRUVNLP .DQFHODULD5HNWRUD

23


wydarzenia

IRWฤžXNDV] 3RS RSLHO LHODUF DUF]\N ]\N

2SHQ(\HV(FRQRP\ ;]UUQ\ ?[X{รฐKbM[Vaฤฌ_QI\[\I_QIXZbMLVIUQVW_M_ab_IVQI6WDMHP\ZREOLF]X ]PLDQNOLPDW\F]Q\FKL]DJURล‘Hฤก]ZLรฃ]DQ\FK]Z\F]HUSDQLHP ]DVREรZQDWXUDOQ\FK:aVMSXZIKa[\WXVQW_W[Qฤ”XZbMS[b\IรฐKIยงbUQMVQI[Qฤ”

ZWTIXZIKW_VQSIQXZbML[Qฤ”JQWZ[\_I

R

RฤณQLHSR]LRPล‘\FLDDOHWHล‘ MHJRWHPSR1DGRGDWHN FRG]LHQQLHJฤŸรZQLH]D SRฤณUHGQLFWZHPLQWHUQHWX MHVWHฤณP\ZUรทF]ERPEDUGRZDQL RJURPHPLQIRUPDFML7U]\ODWDWHPX Z.UDNRZLHNLONRURNUHDW\ZQ\FK OXG]LSRVWDQRZLฤŸRVWDZLรฅF]RฤŸDUR]SรทG]RQHMZVSรฤŸF]HVQRฤณFL:W\P URNXOLVWRSDGDZ&HQWUXP .RQJUHVRZ\P,&(.UDNรZRGE\ฤŸD VLรทMXล‘WU]HFLDHG\FMDPLรทG]\QDURGRZHJRNRQJUHVXHNRQRPLL

24

ZDUWRฤณFL2SHQ(\HV(FRQRP\ 6XPPLWNWรUDSU]\FLรฃJQรทฤŸDGR .UDNRZDJRฤณFLZRORQWDULXV]\RUD]PรZFรZLVSHFMDOLVWรZ]FDฤŸHJRฤณZLDWD 2SHQ(\HV(FRQRP\6XPPLWWR LQWHUG\VF\SOLQDUQHSU]HGVLรทZ]LรทFLHNWรUHVNXSLDVLรทQD]UรZQRZDล‘RQ\PUR]ZRMXJRVSRGDUNL LHNRQRPLLRSDUWHMQDZDUWRฤณFLDFK 2GSRZLHG]LDOQRฤณรฅVSRฤŸHF]QDSU]\V]ฤŸRฤณรฅZROQHJRU\QNX

GHPRNUDFMDLHNRORJLDฤณZLDGRPH JRVSRGDURZDQLH]DVREDPL]GURZDล‘\ZQRฤณรฅZSฤŸ\ZLQWHUQHWXQD VSRฤŸHF]HฤกVWZRDWDNล‘HLQQRZDF\MQHUR]ZLรฃ]DQLDGODPLDVWLUHJLRQรZ tWRW\ONRQLHNWรUH]WHPDWรZNWรUH WZRU]รฃW\JLHOUR]PDLWRฤณFLMDNLP MHVW2SHQ(\HV(FRQRP\6XPPLW 5R]ZDล‘DQLDQDWHJRURF]QHMHG\FML WRF]\ฤŸ\VLรทZRNรฤŸSLรทFLXEORNรZ WHPDW\F]Q\FKILUPDLGHDPDUNDNXOWXUDPLDVWRLGHDF]ฤŸRZLHNSUDFDRUD]ฤŸDGPLรทG]\QDURGRZ\


t:WUDNFLH2SHQ(\HV(FRQRP\ 6XPPLWQDMVWDUVLVSRW\NDMรฃQDMPฤŸRGV]\FKVWDUWXSRZF\G\VNXWXMรฃ ]G\UHNWRUDPLNRQFHUQรZDDUW\ฤณFL Z\PLHQLDMรฃSRJOรฃG\]VDPRU]รฃGRZFDPL.Dล‘G\NWRV]XNDRGSRZLHG]L QDS\WDQLDRSU]\V]ฤŸRฤณรฅQDV]HJR VSRฤŸHF]HฤกVWZDฤณURGRZLVNDUR]ZรMJRVSRGDUNรทLNXOWXUรท]QDMG]LH SRGF]DVNRQJUHVXFRฤณGODVLHELH โ€“PรZLSURI-HU]\+DXVQHUSU]HZRGQLF]รฃF\5DG\3URJUDPRZHM LZVSรฤŸWZรUFD2((6 7HJRURF]QDHG\FMDSU]\QLRVฤŸDZLHOH FLHNDZ\FKLSRXF]DMรฃF\FKZ\VWรฃSLHฤกRUD]ล‘\Z\FKLLQVSLUXMรฃF\FK G\VNXVML:UDPDFKVHVMLLQDXJXUDF\MQHMSU]\PรZQLF\SRMDZLOL VLรทPLQ/XFD-DKLHUtSU]HZRGQLF]รฃF\(XURSHMVNLHJR.RPLWHWX (NRQRPLF]QR6SRฤŸHF]QHJRRUD] SURI-DFTXHOLQH&UDPHUtE\ฤŸD PLQLVWHUEXGRZQLFWZDJRVSRGDUNLSU]HVWU]HQQHMLฤณURGRZLVND Z+RODQGLLDWDNล‘HSURI6KDOLQL 5DQGHULDtUHNWRU,QVWLWXWHIRU +XPDQ6FLHQFHZ:LHGQLXRUD] SURI-DFHN3XUFKODtSU]HZRGQLF]รฃF\.RPLWHWXฤฒZLDWRZHJR ']LHG]LFWZD81(6&2:UDPDFK VHVMLVSHFMDOQ\FK]DSURV]HQLJRฤณFLH]DVWDQDZLDOLVLรทZMDNLVSRVรE DUW\VWD]PLHQLDฤณZLDWDWDNล‘HPLHOL RND]MรทGRZLHG]LHรฅVLรทMDNZ\JOรฃGDSURGXNFMDNDZ\Z5ZDQG]LH tSRGF]DVNRQJUHVXRGE\ฤŸDVLรท SUHPLHUDILOPX7KH6HFRQG6XQULVH. &RIIHHDQG5ZDQGDZUHล‘\VHULL .DUROD.RZDOVNLHJR3U]HPรZLHQLD Z\JฤŸRVLOLPLQ5]HF]QLN3UDZ 2E\ZDWHOVNLFKt$GDP%RGQDU +HOHQ%UDQG2%(tG\UHNWRUZ\NRQDZF]D$&&$-HQQLIHU0RUJDQ tG\UHNWRUJHQHUDOQD*UHHQSHDFH ,QWHUQDWLRQDO=KX:HQ\LtSURIHVRUDUFKLWHNWXU\LXUEDQLVW\NLQD 8QLZHUV\WHFLH7VLQJKXD0LFKDHO .RWRZtZVSรฤŸ]DฤŸRล‘\FLHO8UEDQLND )DUPVF]\-DQLQD2FKRMVNDt]DฤŸRล‘\FLHOND3ROVNLHM$NFML+XPDQLWDUQHM :LHOXXF]HVWQLNรZSU]\FLรฃJQรทฤŸRZ\VWรฃSLHQLHF]HVNLHJRGXHWX'DYLGD

wydarzenia

=DSURV]HQLSU]H]RUJDQL]DWRUรZ Z\MรฃWNRZLJRฤณFLHSU]HSURZDG]LOL FLHNDZHLSRXF]DMรฃFHZ\NฤŸDG\ Z]LรทOLXG]LDฤŸZLQVSLUXMรฃF\FKG\VNXVMDFKVWRF]\OLeELWZ\VฤŸRZQHr DWDNล‘HLQVSLURZDOLSRGF]DVNDPHUDOQ\FKVSRWNDฤกZVSHFMDOQ\FK PHHWLQJSRLQWV.

IRWฤžXNDV]ฤฒZLHUF]\QD

รชHUQHJRtDUW\VW\WZรUF\PLQ e(QWURS\rRUD]7RPยพxD6HGOยพรซNDt HNRQRPLVW\DXWRUD(NRQRPLLGREUD L]ฤŸD. t2SHQ(\HV(FRQRP\6XPPLWWR QLHFRG]LHQQHVSRWNDQLDRVRERZRฤณFL]HฤณZLDWDEL]QHVXLV]WXNL G]LHQQLNDU]\LQDXNRZFรZVDPRU]รฃGRZFรZLHNRORJรZ&KFHP\ ZฤŸรฃF]\รฅGRG\VNXVMLMDNQDMZLรทFHM OXG]L]Uรล‘Q\FKฤณURGRZLVNGODWHJRGRNฤŸDGDP\VWDUDฤกE\IRUPXฤŸD NRQJUHVXE\ฤŸDRWZDUWDLG\QDPLF]QD:LHU]รทล‘HWDNLH]GHU]HQLH SRJOรฃGรZSRPRล‘HRWZRU]\รฅVLรทQD ZVSรฤŸF]HVQHSUREOHP\L]DJURล‘HQLDSU]\QLHVLHNRQNUHWQHXQLZHUVDOQHUR]ZLรฃ]DQLDDWDNล‘HEรทG]LH FLHNDZ\PLLQVSLUXMรฃF\PLQWHOHNWXDOQ\PGRฤณZLDGF]HQLHPtGRGDMH 0DWHXV]=P\ฤณORQ\G\UHNWRUNUHDW\ZQ\LZVSรฤŸWZรUFD2((6

-DNEรทG]LHVLรทUR]ZLMDรฅWDNUDNRZVNDLQLFMDW\ZD"-DNLHWHPDW\ ]RVWDQรฃSRUXV]RQHZSU]\V]ฤŸ\P URNX"3UDFHQDGNROHMQรฃHG\FMรฃMXล‘ WUZDMรฃ=DSODQRZDQRMรฃQDt OLVWRSDGDU:QDGFKRG]รฃF\P URNX SRGREQLHMDNZSRSU]HGQLP JG\]RUJDQL]RZDQRZ\GDU]HQLD ZUDPDFK2((RQ7RXU 2SHQ(\HV (FRQRP\Z\UXV]\ZSRGUรล‘SR 3ROVFHLฤณZLHFLH&]ZDUWรฃHG\FMรท NRQJUHVXSRSU]HG]LF\NOVSRWNDฤก VHPLQDULรZLNRQIHUHQFMLSURSDJXMรฃF\FKLGHรทHNRQRPLLRWZDUW\FKRF]X :DUWRE\รฅQDELHล‘รฃFRE\QLHSU]HJDSLรฅล‘DGQHJR]QDGFKRG]รฃF\FK Z\GDU]Hฤก :VSรฤŸRUJDQL]DWRUHP.RQJUHVXMHVW 8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\Z.UDNRZLH 2ILFMDOQDVWURQD2SHQ(\HV (FRQRP\6XPPLWZZZRHHVSO

IRWฤžXNDV]3RSLHODUF]\N

25


wydarzenia

*$0(1(7&RQIHUHQFH .UDNรZ WZIbSWVNMZMVKRIXWฤฌ_Qฤ”KWVIXIUQฤ”KQ 8ZWNM[WZI)VLZbMRI5ITI_[SQMOW 7HJRURF]Q\Z\MรฃWNRZRJRUรฃF\ZU]HVLHฤก

JaรฐLTIXZIKW_VQS{_3I\MLZa5I\MUI\aSQVQMb_aSTMXZIKW_Q\a

W

GUXJLHMSRฤŸRZLHPLHVLรฃFD]RUJDQL]RZDQH ]RVWDฤŸ\GZLHNRQIHUHQFMHQDXNRZHREMรทWH KRQRURZ\PSDWURQDWHP5HNWRUD 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR *$0(1(7&RQIHUHQFH.UDNรZ ZU]HฤณQLD SRGVXPRZXMรฃFDSLHUZV]\URNG]LDฤŸDOQRฤณFL PLรทG]\QDURGRZHMJUXS\EDGDZF]HM*$0(1(7RUD]NRQIHUHQFMD SRฤณZLรทFRQDSDPLรทFL3URIHVRUD $QGU]HMD0DODZVNLHJRSW1DXNL VSRฤŸHF]QHtPDWHPDW\F]QHF]\

26

PDWHPDW\]RZDOQH" ZU]HฤณQLD 1LQLHMV]DQRWDWNDVWDQRZLNUรWNรฃUHODFMรท]SLHUZV]HJR]Z\PLHQLRQ\FKZ\GDU]HฤกQDXNRZ\FK (XURSHDQ1HWZRUNIRU*DPH 7KHRU\*$0(1(7WRPLรทG]\QDURGRZDVLHรฅEDGDZF]D]U]HV]DMรฃFD QDXNRZFรZ]NUDMรZSRZVWDฤŸD ZURNXILQDQVRZDQDZUDPDFKSURJUDPX+RU\]RQW SU]H]G]LDฤŸDMรฃFรฃSU]\VWUXNWXUDFK 8QLL(XURSHMVNLHMRUJDQL]DFMรท &267 &RRSHUDWLRQIRU6FLHQFH

DQG7HFKQRORJ\ 0DRQDQDFHOX LQWHQV\ILNDFMรทZVSรฤŸSUDF\PLรทG]\ QDXNRZFDPL]Uรล‘Q\FKNUDMรZILQDQVRZDQLHZ\MD]GรZQDXNRZ\FK RUD]ZVSDUFLHNRQWDNWรZ]SU]HP\VฤŸHPLEL]QHVHP:ฤŸDฤณQLHPLQรฃฤŸ SLHUZV]\URNLVWQLHQLDLDNW\ZQRฤณFL *$0(1(7DZRNUรฃJฤŸรฃURF]QLFรท SRVWDQRZLRQRSU]\JRWRZDรฅVSRWNDQLHZUDPDFKSLHUZV]HMNRQIHUHQFMLQDXNRZHMWHMRUJDQL]DFML .UDNรZMHVWQLH]Z\NOHXURNOLZ\P LDWUDNF\MQ\PPLDVWHPSHฤŸQ\P


3LHUZV]HGZDGQLNRQIHUHQFMLGHG\NRZDQHE\ฤŸ\Z\NฤŸDGRPZUDPDFK V]NRฤŸ\]QDMQRZV]\FK]DVWRVRZDฤก WHRULLJLHU *$0(1(77UDLQLQJ 6FKRRO *RฤณFLSU]\ZLWDฤŸLREUDG\ RWZRU]\ฤŸ3URI$OHNV\3RF]WRZVNL 3URUHNWRUGV1DXNLQDV]HM8F]HOQL 3RGVWDZรทV]NRฤŸ\VWDQRZLฤŸ\VHULH Z\NฤŸDGรZZ\JฤŸRV]RQ\FKSU]H] 2OLYLHUD%DXGHpD ยฆOHFWULFLWร†GH )UDQFH tq'HPDQGIOH[LELOLW\LQ VPDUWJULGVr/XL]D'D6LOYรท 7ULQLW\ &ROOHJH'XEOLQ tq8VLQJJDPH WKHRU\WRPRGHOZLUHOHVVQHWZRUNVr RUD]9LDQQH\pD3HUFKHWD &0/$ (163DULV6DFOD\ &ULWHR$,/DE tq/HDUQLQJ$XFWLRQVr:\VWรฃSLHQLD ฤณZLDWRZHMUHQRP\VSHFMDOLVWรZ ฤณFLรฃJQรทฤŸ\]DUรZQRGRNWRUDQWรZ MDNLGRฤณZLDGF]RQ\FKWHRUHW\NรZ

LSUDNW\NรZ:WUDNFLHLQGXVWULDO VHVVLRQF]รทฤณFLV]NRฤŸ\SRฤณZLรทFRQHM SUREOHPRP]ZLรฃ]DQ\P]WHRULรฃJLHU QDNWรUHQDSRW\NDMรฃZVZRMHMSUDF\ GRฤณZLDGF]HQLHPG]LHOLOLVLรทSU]HGVWDZLFLHOHWDNLFKILUPMDN$PD]RQ )DFHERRNF]\&ULWHR3RQDGWR]RUJDQL]RZDQRGZLHVHVMHSRVWHURZH SRGF]DVNWรU\FK]DSUH]HQWRZDQR SODNDWรZ

6]F]HJรฤŸRZHLQIRUPDFMHGRW\F]รฃFHJUXS\*$0(1(7RUJDQL]RZDQHMZHZU]HฤณQLXNRQIHUHQFMLSU]\E\ฤŸ\FKWUHQHUรZSUHOHJHQWรZRUD] SR]RVWDฤŸ\FKJRฤณFLPRล‘QDX]\VNDรฅRGZLHG]DMรฃFVWURQ\LQWHUQHWRZH&$*$0(1(7 KWWSVJDPHWKHRU\QHWZRUNFRPV]NRฤŸ\KWWSVWUDLQLQJVFKRROJDPHWKHRU\QHWZRUNFRPRUD] NRQIHUHQFMLKWWSVFRQIHUHQFH

*ฤŸรZQDF]รทฤณรฅNRQIHUHQFML (*$0(1(7$FWLRQ&RQIHUHQFH) PLDฤŸDPLHMVFHZNROHMQ\FKGZรFK GQLDFKZ\GDU]HQLD:WUDNFLHVHVML VZRMHZ\QLNL]DSUH]HQWRZDOLQDXNRZF\VNXSLHQLZRNรฤŸF]WHUHFK JUXSWHPDW\F]Q\FK$OJRULWKPLF 7KHRU\IRU*DPHVRQ1HWZRUNV /HDUQLQJLQ/DUJH6FDOH'LVWULEXWHG 1HWZRUNV*UDSK*DPHVRUD] 6WRFKDVWLF0HWKRGVLQ*DPH 7KHRU\.

JDPHWKHRU\QHWZRUNFRP

:SLรฃWHNRVWDWQLHJRGQLD]MD]GXRGE\ฤŸRVLรทSRVLHG]HQLH 0DQDJHPHQW&RPPLWHH 0& FLDฤŸD]DU]รฃG]DMรฃFHJRLNRRUG\QXMรฃFHJRSUDFรท*$0(1(7NWรUHPX SU]HZRGQLF]\0DWKLDV6WDXGLJO ]0DDVWULFKW8QLYHUVLW\ +RODQGLD 8F]HVWQLF\VSRWNDQLDXVWDOLOLSODQ\ QDNROHMQ\URNG]LDฤŸDOQRฤณFLJUXS\

wydarzenia

ZLHOXZ\MรฃWNRZ\FKPLHMVFXQLNDWRZ\FKSU]H]VZรMNOLPDWFR ]DGHF\GRZDฤŸRRSURSR]\FML ]RUJDQL]RZDQLDWHMPLรทG]\QDURGRZHMNRQIHUHQFMLZฤŸDฤณQLHXQDV 7RQLHZรฃWSOLZHZ\Uรล‘QLHQLHGOD 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR NWรU\VWDฤŸVLรทQDFDฤŸ\W\G]LHฤกPLHMVFHPVSRWNDQLDZLHOXZ\ELWQ\FK EDGDF]\]F]RฤŸRZ\FKRฤณURGNรZ DNDGHPLFNLFK]EOLVNRNUDMรZ ฤณZLDWD

.RQIHUHQFMDILQDQVRZDQD E\ฤŸDSU]H]UHDOL]DWRUDJUDQWX&267$FWLRQt0DDVWULFKW 8QLYHUVLW\:VSDUFLH]DSHZQLฤŸUรZQLHล‘']LHNDQ:\G]LDฤŸX )LQDQVรZL3UDZD3URI0DULXV] $QGU]HMHZVNLRUD]8U]รฃG0LDVWD .UDNRZD6]F]HJรOQHVฤŸRZD SRG]LรทNRZDQLDQDOHล‘รฃVLรทGU *U]HJRU]RZL.RVLRURZVNLHPX LPJU*U]HJRU]RZL6]XOLNRZL NWรU]\F]\QQLHXF]HVWQLF]\OL ZSU]\JRWRZDQLDFKLUHDOL]DFMLWHJR SU]HGVLรทZ]LรทFLD dr )U\GHU\N)DOQLRZVNL .DWHGUD0DWHPDW\NL8(. &]ฤŸRQHN0DQDJHPHQW&RPPLWWHH *$0(1(73U]HZRGQLF]รฃF\.RPLWHWX 2UJDQL]DF\MQHJR*$0(1(7&RQIHUHQFH .UDNรZ

27


wydarzenia

Oil City โ€“ OITQKaR[SIOWZฤŠKbSIKbIZVMOWbรฐW\I TQ[\WXILIJZVI\MZMVQMSIUX][]=-33WรฐW6I]SW_M 1,-) LbQIรฐIRฤŠKM XZba3I\MLZbMBIKPW_Iฤก7ZOIVQbIKaRVaKP_ZIbb5IรฐWXWT[SQU1V[\a\]\MU 3]T\]Za_3ZISW_QM_ZIUIKPฤซ_QI\W_MOW<aOWLVQI8ZbML[Qฤ”JQWZKbWฤฌKQ ]RUJDQL]RZDฤŸRUR]JU\ZNรทSODQV]RZHMHNRQRPLF]QHMJU\ V\PXODF\MQHMRSRF]รฃWNDFKSU]HP\VฤŸXQDIWRZHJRZ*DOLFMLt 2LO&LW\tJDOLF\MVNDJRUรฃF]NDF]DUQHJR]ฤŸRWD

G

UD2LO&LW\tJDOLF\MVND JRUรฃF]NDF]DUQHJR]ฤŸRWDt WRJUDLQVSLURZDQDKLVWRULรฃ G]LHZLรทWQDVWRZLHF]Q\FK SLRQLHUรZSU]HP\VฤŸXQDIWRZHJR ]*DOLFML-HVWRQDV\PXODFMรฃSURZDG]HQLDEL]QHVXGODtRVรE *UDF]HZFLHODMรฃVLรทZUROHKLVWRU\F]Q\FKSU]HGVLรทELRUFรZLG]LDฤŸDMรฃZWU]\RVRERZ\FKVSรฤŸNDFK 8F]HVWQLF\SRGF]DVUR]JU\ZNLXF]รฃ

28

VLรทZVSรฤŸSUDF\ZJUXSLH]DU]รฃG]DQLD U\]\NLHPLQZHVWRZDQLDLSODQRZHJR G]LDฤŸDQLDZZDUXQNDFKJZDฤŸWRZQ\FK ]PLDQFHQVXURZFรZ:\GDZFรฃ JU\MHVW0DฤŸRSROVNL,QVW\WXW.XOWXU\ Z.UDNRZLH *UDMรฃFZWรทJUรทPRล‘QDSU]HฤณOHG]LรฅKLVWRULรทSLRQLHUVNLHJRRNUHVX ZSU]HP\ฤณOHQDIWRZ\PMDNREH]SUHFHGHQVRZHJRSU]\NฤŸDGXUR]NZLWX

SU]HGVLรทELRUF]RฤณFLZ*DOLFMLX]P\VฤŸRZLรฅVRELHROEU]\PLH]QDF]HQLH SROVNLHJRZNฤŸDGXZUR]ZรMSU]HP\VฤŸXQDIWRZHJRZGUXJLHMSRฤŸRZLH ;,;ZLHNXDWDNล‘H]DSR]QDรฅ]NLONXQDVWRPDSRVWDFLDPLZ\EUDQ\FK KLVWRU\F]Q\FKSU]HGVLรทELRUFรZ :V]\VWNLHWHSRVWDFLFHFKRZDฤŸ\VLรท JRVSRGDUQRฤณFLรฃSU]HGVLรทELRUF]RฤณFLรฃRGZDJรฃLZ\WUZDฤŸRฤณFLรฃ]MDNรฃ SRGHMPRZDOLVLรทSRV]XNLZDQLD


Z\GRE\ZDQLDGHVW\ODFMLLVSU]HGDล‘\ F]DUQHJR]ฤŸRWD*UDMHVWDWUDNF\MQรฃ LQWHUSUHWDFMรฃKLVWRULLOLF]Q\FKPDฤŸ\FK F]รทVWR]DSRPQLDQ\FKPLHMVFRZRฤณFLNWรUHJDOLF\MVF\SU]HGVLรทELRUF\ ]DPLHQLDOLZeล‘\ฤŸ\F]DUQHJR]ฤŸRWDr3U]\SRPLQDRQDNLONDQDฤณFLH PLHMVFRZRฤณFL QS6LDU\%รEUND 6FKRGQLFD NWรUHE\ฤŸ\ZDล‘Q\PL RฤณURGNDPLJDOLF\MVNLHJRSU]HP\VฤŸX QDIWRZHJR1. 5R]JU\ZNDJU\SODQV]RZHM]RUJDQL]RZDQDE\ฤŸDGODVWXGHQWรZQDV]HM 8F]HOQLRUD]ZV]\VWNLFK]DLQWHUHVRZDQ\FKW\PZ\GDU]HQLHP:DUWR SRGNUHฤณOLรฅล‘H0DฤŸRSROVNL,QVW\WXW

.XOWXU\Z.UDNRZLH]DMรฃฤŸVLรทWDNล‘H SURPRFMรฃZ\GDU]HQLDL]DSUDV]DQLHPGRXG]LDฤŸXZQLP:UR]JU\ZFH Z]LรทOLXG]LDฤŸRSUรF]VWXGHQWรZ QDV]HM$OPD0DWHUWDNล‘HXF]QLRZLH NODVHNRQRPLF]QRVSRฤŸHF]Q\FK ;;,9/LFHXP2JรOQRNV]WDฤŸFรฃFHJR LP-DQD3DZฤŸD,,Z.UDNRZLH 6SRWNDQLHVNฤŸDGDฤŸRVLรท]GZรFK F]รทฤณFL]ZSURZDG]HQLDGRJU\ SRฤŸรฃF]RQHJR]SUH]HQWDFMรฃG]LHMรZ QDURG]LQSU]HP\VฤŸXQDIWRZHJRRUD] ]VDPHMUR]JU\ZNL:\GDU]HQLHSRSURZDG]LฤŸ3DQ6HEDVWLDQ:DFLรทJD ]0DฤŸRSROVNLHJR,QVW\WXWX.XOWXU\ Z.UDNRZLH-HVWRQZVSรฤŸWZรUFรฃ

wydarzenia

WHMJU\RUD]UรZQRF]HฤณQLHJU\ e&KฤŸRSVND6]NRฤŸD%L]QHVXr'OD SU]\SRPQLHQLDQDOHล‘\ZVND]Dรฅ ล‘HZWรทGUXJรฃJUรทQDVLVWXGHQFL WDNล‘HPRJOLMDNLฤณF]DVWHPX]DJUDรฅ :F]HUZFXEUQDV]H.RฤŸRE\ฤŸRRUJDQL]DWRUHPFLHV]รฃFHJRVLรทGXล‘\P ]DLQWHUHVRZDQLHPVWXGHQWรZZ\GDU]HQLDZPXUDFKQDV]HM8F]HOQL e&KฤŸRSVNDV]NRฤŸDEL]QHVXtV\PXODFMDHNRQRPLF]QDRIIOLQHr -DNRล‘HUR]JU\ZND2LO&LW\tJDOLF\MVNLHMJRUรฃF]NLF]DUQHJR]ฤŸRWD RGE\ZDฤŸDVLรทZWUDNFLHeฤฒZLDWRZHJR 7\JRGQLD3U]HGVLรทELRUF]RฤณFLrtRUJDQL]DWRU]\]DGEDOLRWRE\ZFLHNDZ\LSU]\VWรทSQ\VSRVรEGRSURZDG]Lรฅ GRSRSXODU\]DFMLSU]HGVLรทELRUF]RฤณFL ZฤณUรGRVรEELRUรฃF\FKXG]LDฤŸZZ\GDU]HQLX-HVWHฤณP\ZUรทF]SHZQLล‘H XGDฤŸRQDPVLรทWRRVLรฃJQรฃรฅ *ฤŸรZQ\PSRP\VฤŸRGDZFรฃLRUJDQL]DWRUHPZ\GDU]HQLDE\ฤŸR .RฤŸR1DXNRZHe,'($rIXQNFMRQXMรฃFHSU]\.DWHGU]H=DFKRZDฤก 2UJDQL]DF\MQ\FK

1.

2SUDFRZDQR QDSRGVWDZLH KWWSRLOFLW\PLNNUDNRZ SORSLVJU\ ]GQ

dr 0DUHN0DNRZLHF$GLXQNW.DWHGUD =DFKRZDฤก2UJDQL]DF\MQ\FKRSLHNXQ.RฤŸD 1DXNRZHJRe,'($rG]LDฤŸDMรฃFHJRSU]\ .DWHGU]H=DFKRZDฤก2UJDQL]DF\MQ\FK 1DWDOLD6]\PDฤกVNDVWXGHQWND8(. 3UH]HV.RฤŸD1DXNRZHJRe,'($rG]LDฤŸDMรฃFHJRSU]\.DWHGU]H=DFKRZDฤก2UJDQL]DF\MQ\FK

29


wydarzenia 7UDG\F\MQHZVSÐOQH U]XFHQLHELUHWDPLRG SUDZHMSURI8(.GUKDE 0DULXV]$QGU]HMHZVNL t']LHNDQ:\G]LDğX )LQDQVÐZL3UDZD GU-RODQWD-X]D $EVROZHQFLNLHUXQNX )LQDQVHLUDFKXQNRZRijå ZURNX IRW$.OXF]HZVND

=ZWKba[\M_ZĔKbMVQMLaXTWU{_ VIRTMX[baUIJ[WT_MV\WUSQMZ]VS] )LQDQVHLUDFKXQNRZRijå XIĎLbQMZVQSI ZWS]QDMOHSVLDEVROZHQFLVWXGLÐZVWDFMRQDUQ\FK LQLHVWDFMRQDUQ\FK,,VWRSQLDQDNLHUXQNX)LQDQVH LUDFKXQNRZRijåXWZIbXQMZ_[ba_PQ[\WZQQWLMJZITQLaXTWUa]SWġKbMVQI

[\]LQ{_VI?aLbQITM.QVIV[{_Q8ZI_I

U

URF]\VWRijåRGE\ğDVL÷ ZNDPHUDOQHM]DE\WNRZHM 6WDUHM$XOLZ%XG\QNX *ğÐZQ\P$EVROZHQFL ZWRZDU]\VWZLHQDMEOLőV]\FKRVÐE ZSRGQLRVğ\PQDVWURMX]QÐZPRJOL VSRWNDåVL÷]E\ğ\PLMXőSURPRWRUDPLZ\NğDGRZFDPLSUDFRZQLNDPLDGPLQLVWUDFMLL]QDMRP\PL ]HVWXGLÐZ1DMPğRGV]\XF]HVWQLN

30

VSRWNDQLDMHV]F]HQLHPÐZLğOHF] UD]]D]QDF]\ğVZãREHFQRijåZijUÐG JRijFL :XURF]\VWRijFLXG]LDğZ]L÷OL PLQ3URUHNWRUGV.V]WDğFHQLD L6WXGHQWÐZLE\ğ\']LHNDQ :\G]LDğXtSURIGUKDE.U]\V]WRI 6XUÐZNDREHFQ\']LHNDQ :\G]LDğXtSURI8(.GUKDE

LQő0DULXV]$QGU]HMHZVNLE\ğD 3DQL']LHNDQ:\G]LDğXtSURI GUKDE0DULD.RVHN:RMQDU F]ğRQNRZLHREHFQHJR.ROHJLXP ']LHNDġVNLHJRSURPRWRU]\Z\NğDGRZF\tMXőQLHZUROLZ\FKRZDZFÐZLVXURZ\FKHJ]DPLQDWRUÐZ OHF]GXPQ\FK]WDNLFKDEVROZHQWÐZ:ğDG]8F]HOQL:\G]LDğXLVSRğHF]QRijFLDNDGHPLFNLHM


8URF]\VWRฤณรฅSURZDG]LฤŸDSURI8(. GUKDE0DULD3ฤŸRQND3URG]LHNDQ GV5R]ZRMX:\G]LDฤŸX)LQDQVรZ L3UDZDNWรUDQDZVWรทSLH]D]QDF]\ฤŸDล‘HQDMZDล‘QLHMV]\PL XF]HVWQLNDPLXURF]\VWRฤณFLQLHVรฃ :ฤŸDG]H5HNWRUVNLH']LHNDฤกVNLH F]\3URIHVRURZLHOHF]QDVLQDMOHSVL$EVROZHQFL:W\PGXFKX VNLHURZDOLUรZQLHล‘VZHVฤŸRZD GRDEVROZHQWรZSURIGUKDE .U]\V]WRI6XUรZND3URUHNWRUGV .V]WDฤŸFHQLDL6WXGHQWรZRUD]SURI 8(.GUKDE0DULXV]$QGU]HMHZVNL ']LHNDQ:\G]LDฤŸX)LQDQVรZ L3UDZDNWรU]\JUDWXOXMรฃFLPRWU]\PDQLDG\SORPรZSRGNUHฤณODOLLFK ]DDQJDล‘RZDQLHLFLรทล‘NรฃSUDFรท ZWUDNFLHVWXGLรZNWรUHGRSURZDG]LฤŸ\LFKG]LVLDMGRWHJRPLHMVFD LWHMXURF]\VWRฤณFL

$QGU]HMD&KRFKรฤŸD']LHNDQD :\G]LDฤŸX)LQDQVรZL3UDZDRUD] 3U]HZRGQLF]รฃFHJR3DUODPHQWX 6WXGHQFNLHJR%\ฤŸDWRWHล‘RND]MD GRSDPLรฃWNRZ\FK]GMรทรฅLQG\ZLGXDOQ\FKLJUXSRZ\FK $E\WUDG\FMLVWDฤŸRVLรท]DGRฤณรฅ SRGF]DVXURF]\VWRฤณFLRGE\ฤŸRVLรท UรZQLHล‘ZVSรOQHU]XFDQLHELUHWDPL RUD]SDPLรฃWNRZDVHVMDIRWRJUDILF]QDZWRJDFK 3R]DNRฤกF]HQLXRILFMDOQHMF]รทฤณFL DEVROZHQFLL]DSURV]HQLJRฤณFLH XGDOLVLรทQDSRF]รทVWXQHNJG]LH MXล‘ZPQLHMIRUPDOQHMDWPRVIHU]H PRJOLSRZVSRPLQDรฅF]DVVWXGLรZOXESRG]LHOLรฅVLรทSODQDPLQD SU]\V]ฤŸRฤณรฅ

3UDFH]ZLรฃ]DQH]SU]\JRWRZDQLHP XURF]\VWRฤณFLZUรทF]HQLDG\SORPรZQDMOHSV]\PDEVROZHQWRPQD :\G]LDOH)LQDQVรZL3UDZDWUZDฤŸ\ SUDZLHURNLE\ฤŸ\NRRUG\QRZDQH SU]H]SURZDG]รฃFรฃXURF]\VWRฤณรฅ 3DQLรฃ3URG]LHNDQGV5R]ZRMX :\G]LDฤŸX)LQDQVรZL3UDZDt SURI8(.GUKDE0DULรท3ฤŸRQNรท :VNฤŸDG]HVSRฤŸXRGSRZLHG]LDOQHJR]DSU]\JRWRZDQLHXURF]\VWRฤณFL ZFKRG]LOLUรZQLHล‘GU.DWDU]\QD 0DM:DฤณQLRZVNDGU-RODQWD-X]D GU0DULROD0DPFDUF]\NPJU .DWDU]\QDฤฒZLDWฤŸRฤกGU0DFLHM &\FRฤกPJU5DGRVฤŸDZ&LXNDMRUD] VWXGHQWt3LRWU6NRWQLFNL

wydarzenia

'XPDLUDGRฤณรฅPDOXMรฃFHVLรทQD WZDU]DFKWHJRURF]Q\FKDEVROZHQWรZLLFKEOLVNLFKWRSRWZLHUG]HQLH VDW\VIDNFML]DUรZQR]SLรทFLROHWQLHMQDXNLRUD]ZฤŸRล‘RQHJRZQLรฃ Z\VLฤŸNXDWDNล‘HSRVLDGDQLDG\SORPXPDJLVWUD8(.QDNLHUXQNX )LQDQVรZLUDFKXQNRZRฤณFLRUD] OLVWXJUDWXODF\MQHJREรทGรฃFHJR QDMOHSV]รฃUHNRPHQGDFMรฃQDU\QNX SUDF\

3DPLรฃWNRZH]GMรทFLH SU]\ZUรทF]HQLXG\SORPXtRGOHZHMSURPRWRUGU0DฤŸJRU]DWD 6]XOF$EVROZHQWND SURIGUKDE.U]\V]WRI 6XUรZNDt3URUHNWRUGV .V]WDฤŸFHQLDL6WXGHQWรZ SURI8(.GUKDE0DULXV] $QGU]HMHZVNLt']LHNDQ :\G]LDฤŸX)LQDQVรZ L3UDZD IRW$.OXF]HZVND

SURI8(.GUKDE0DULD3ฤŸRQND .DWHGUD=DU]รฃG]DQLD5\]\NLHP L8EH]SLHF]Hฤก8(.3URG]LHNDQ:\G]LDฤŸX )LQDQVรZL3UDZD dr .DWDU]\QD0DM:DฤณQLRZVND .DWHGUD)LQDQVรZ6DPRU]รฃGRZ\FK8(. PJU5DGRVฤŸDZ&LXNDM .DWHGUD%DQNRZRฤณFL8(.

1DMOHSVLWHJRURF]QLDEVROZHQFLQDNLHUXQNX)LQDQVH LUDFKXQNRZRฤณรฅ IRW$.OXF]HZVND

3DQLGU-RODQWD-X]D3UH]HV 6WRZDU]\V]HQLD$EVROZHQWรZ 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.UDNRZLHZVNLHURZDQ\FKGR DEVROZHQWรZVฤŸRZDFK]D]QDF]\ฤŸD ล‘HVWXGLDQLHVWDQRZLรฃSU]\JRG\ NWรUDNRฤกF]\VLรท]FKZLOรฃRWU]\PDQLDG\SORPX6WXGLDWRSRF]รฃWHN SU]\JRG\NWรUDPRล‘HWUZDรฅGR NRฤกFDล‘\FLD3DQLGRNWRUEDUG]R JRUรฃFR]DFKรทFLฤŸDWHJRURF]Q\FK DEVROZHQWรZGRZVWรฃSLHQLDZSURJL6WRZDU]\V]HQLD$EVROZHQWรZ UEK. .XOPLQDF\MQ\PSXQNWHPXURF]\VWRฤณFLE\ฤŸRZUรทF]HQLHG\SORPรZ SU]H]3URUHNWRUDGV.V]WDฤŸFHQLD L6WXGHQWรZ']LHNDQD:\G]LDฤŸX )LQDQVรZL3UDZDRUD]SURPRWRUรZZUD]]OLVWDPLJUDWXODF\MQ\PLSRGSLVDQ\PLSU]H]-0 5HNWRUD8(.tSURI8(.GUKDE 31


wydarzenia

=ZWKba[\WฤฌฤŒ2]JQTM][bW_Iยง

OHFLH6WXGLXP 0HQDGล‘HUVNLHJR8(. _114QKM]U7O{TVWS[b\IรฐKฤŠKaU_<IZVW_QM TI\\MU]_114QKM]U7O{TVWS[b\IรฐKฤŠKaUQU0M\UIVI2IVI<IZVW_[SQMOW _<IZVW_QMXW_[\IรฐISTI[IWXZWย†T]UMVILฤตMZ[SQUS\{ZIbIXWKbฤŠ\SW_IรฐI istnienie 6WXGLXP0HQDGล‘HUVNLHJRSRGSDWURQDWHP8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH

E

GXNDFMDZ6WXGLXP 0HQDGล‘HUVNLP8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ,, /LFHXP2JรOQRNV]WDฤŸFรฃF\P Z7DUQRZLH]DRZRFRZDฤŸDERJDFWZHPWDOHQWรZL]GROQRฤณFLZUรล‘Q\FKREV]DUDFKล‘\FLDVSRฤŸHF]QHJR JRVSRGDUF]HJRLNXOWXUDOQHJR Z7DUQRZLHZ3ROVFHLQDฤณZLHFLH

32

6รฃZฤณUรGQLFKSUDZQLF\SURMHNWDQWNDPRG\EL]QHVPHQLSUDFRZQLF\Z\ล‘V]\FKXF]HOQLSROLW\F\ 8URF]\VWRฤณFL-XELOHXV]RZHOHFLD6WXGLXP0HQDGล‘HUVNLHJR RGE\ฤŸ\VLรทOLVWRSDGD URNXZ7DUQRZLH:ฤณUรG]DSURV]RQ\FKJRฤณFLE\OL-05HNWRU

8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.UDNRZLHSURI8(.GUKDE LQล‘$QGU]HM&KRFKรฤŸ'\UHNWRU .UDNRZVNLHM6]NRฤŸ\%L]QHVX 8(.SURIQDG]ZGUKDE3LRWU %XฤŸDSUH]\GHQWPLDVWD7DUQRZD 5RPDQ&LHSLHODZ\NฤŸDGRZF\ 8QLZHUV\WHWX]DSURV]HQLJRฤณFLH '\UHNFMDL*URQR3HGDJRJLF]QH


3U]\E\OLDEVROZHQFLG]LHOLOLVLรท VZRLPLZVSRPQLHQLDPL]XF]HVWQLF]HQLDZ]DMรทFLDFKVWXGLXP DWDNล‘HSRND]\ZDOLVZRMDGURJรท GRVXNFHVX&LPฤŸRG]LOXG]LHVรฃ ]QDNRPLWรฃZL]\WรZNรฃ6WXGLXP 0HQDGล‘HUVNLHJRSU]\,,/LFHXP Z7DUQRZLH =JURPDG]HQLJRฤณFLHREHMU]HOLILOP SURPXMรฃF\,,/2RUD]SUH]HQWDFMรท PXOWLPHGLDOQรฃSU]HGVWDZLDMรฃFรฃ KLVWRULรท6WXGLXPVXNFHV\XF]QLรZRUD]SRVWDFLHZ\ELWQ\FK DEVROZHQWรZ :SUH]HQWDFMLXZLGRF]QLRQRW]Z 3HUHฤŸNL6WXGLXP โ€ข

.UHDW\ZQD.DUROLQDt.DUROLQD *QLHZHN/HZLFNDtSURMHNWDQWNDPRG\ZVSรฤŸZฤŸDฤณFLFLHONDVฤŸ\QQHMUHVWDXUDFML6RID Z7DUQRZLH

โ€ข

3RP\VฤŸRZD$JDt$JQLHV]ND .XEDODtGLHWHW\F]NDLQLH W\ONR

โ€ข

6]ODFKHWQ\3LRWUt3LRWU6DNt DGZRNDWLSROLW\N

โ€ข

$PELWQD0DJGDt0DJGDOHQD 8UEDQLNtGRNWRUDQWND8(.X

โ€ข

0HQDGล‘HUVNDSDUDt0DUW\QD 3RGODVLHZLF]0DFLHM1LHG]LHOD tURG]LFHWUรMNLG]LHFLNWรU]\ SR]QDOLVLรทXF]HVWQLF]รฃFZ]DMรทFLDFK6WXGLXP

โ€ข

3RHWND*RVLDt0DฤŸJRU]DWD /DVRWDtDXWRUNDWRPLNXZLHUV]\REHFQLHVWXGHQWND8(.X

wydarzenia

,,/2URG]LFHVฤŸXFKDF]H6WXGLXP tXF]QLRZLHNODV,,,,,,RUD] DEVROZHQFLV]NRฤŸ\NWรU]\SU]\MHFKDOL]Uรล‘Q\FKVWURQNUDMXRUD] ]]DJUDQLF\3RGF]DVF]รทฤณFLRILFMDOQHM-05HNWRU8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH SURIGUKDELQล‘$QGU]HM&KRFKรฤŸ ZUรทF]\ฤŸPHGDOHRNROLF]QRฤณFLRZH 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR SDQLG\UHNWRUV]NRฤŸ\PJU+DOLQLH 3DVWHUQDNRUD]NRRUG\QDWRU 6WXGLXP0HQDGล‘HUVNLHJRPJU 0DUFLH5RGR

GUDKDE3LRWUD%XฤŸ\'\UHNWRUD .UDNRZVNLHM6]NRฤŸ\%L]QHVX 8(.NWรU\PรZLฤŸRe(GXNDFMLGOD %L]QHVXr3RGF]DVZ\NฤŸDGX SU]HGVWDZLRQ\]RVWDฤŸZSฤŸ\ZUR]ZRMXEL]QHVXQDHGXNDFMรทZ3ROVFH :F]รทฤณFLDUW\VW\F]QHMXF]QLRZLH ,,/2LDEVROZHQFL]DSUH]HQWRZDOL VLรทZฤณSLHZLHWDฤกFXRUD]UHF\WDFML -DN]Z\NOH]DFKZ\FDOLฤณZLHล‘RฤณFLรฃ LNXQV]WHPZ\NRQDQLD :Dล‘QรฃF]รทฤณFLรฃXURF]\VWRฤณFL E\ฤŸ\OLF]QHSRG]LรทNRZDQLDRG VฤŸXFKDF]\DOHWDNล‘HRGZ\NฤŸDGRZFรZNWรUHRND]XMรฃVLรท]QDNRPLW\PฤณZLDGHFWZHPGREUHJR G]LHฤŸDMDNLPMHVWQLHZรฃWSOLZLH 6WXGLXP0HQDGล‘HUVNLHSU]\,, /26]F]HJรOQHVฤŸRZDSRG]LรทNRZDQLDRGNRRUG\QDWRUPJU0DUW\ 5RGRRWU]\PDOLZ\NฤŸDGRZF\

GU0DฤŸJRU]DWD*DMGDLGU3LRWU +DGULDQNWรU]\]SRZRG]HQLHP SURZDG]รฃ]DMรทFLDRGODW 3RF]รทฤณFLRILFMDOQHMXF]HVWQLF\ -XELOHXV]XZ]LรทOLXG]LDฤŸZHZVSรOQHM]DEDZLHZUHVWDXUDFML&ULVWDO 3DUNNUรUDUR]SRF]รทฤŸDVLรทXURF]\VW\PNURMHQLHPMXELOHXV]RZHJR WRUWX5R]PRZ\ZVSRPQLHQLD Z\PLDQDGRฤณZLDGF]HฤกRGE\ZDฤŸ\ VLรทZURG]LQQHMDWPRVIHU]H

*WXIUQฤ”ฤŒW[\]LQ]U SIฤตLa_[MZK]KPW_I QPQ[\WZQฤ”\MR[bSWรฐa _KQฤŠฤต\_WZbaWLVW_I PJU0DUWD5RGR .RRUG\QDWRU6WXGLXP

%DUG]RZDล‘QรฃF]รทฤณFLรฃXURF]\VWRฤณFLRND]DฤŸVLรทZ\NฤŸDGSURIQDG]Z 33


wydarzenia

115Qฤ”LbaVIZWLW_M ;aUXWbR]U6I]SW_W,aLIS\aKbVM .DWHGU\$QDOL] 6WUDWHJLF]Q\FK ?LVQIKP_ZbMฤฌVQIJZ_,Z][SQMVVQSIKP4Q\_IWLJaรฐW[Qฤ”LZ]OQM UQฤ”LbaVIZWLW_M[aUXWbR]UVI]SW_MX\0HWKRGRORJLFDO'LGDFWLFDO,VVXHV RI&RQWHPSRUDU\%XVLQHVV0DQDJHPHQWbWZOIVQbW_IVMXZbMb3I\MLZฤ” )VITQb;\ZI\MOQKbVaKP=VQ_MZ[a\M\]-SWVWUQKbVMOW_3ZISW_QMWZIb?aLbQIรฐ BIZbฤŠLbIVQI8WTQ\MKPVQSQQU/QMLaUQVI_?QTVQM>QTVQ][/MLQUQVI[<MKPVQKIT =VQ^MZ[Q\a>/<=

S

\PSR]MXP]RUJDQL]RZDQRZUDPDFKZLHOROHWQLHM ZVSรฤŸSUDF\.DWHGU\ $QDOL]6WUDWHJLF]Q\FK8(. L:\G]LDฤŸX=DU]รฃG]DQLD9*78 Z\QLNDMรฃFHM]ELODWHUDOQHMXPRZ\ PLรทG]\XF]HOQLDQHM*ฤŸรZQ\PMHJR FHOHPE\ฤŸDZ\PLDQDGRฤณZLDGF]Hฤก Z]DNUHVLHZVSรฤŸF]HVQ\FKZ\]ZDฤก VWRMรฃF\FKSU]HGV]NROQLFWZHPZ\ล‘V]\PLQDXF]DQLHPSU]HGPLRWรZ HNRQRPLF]Q\FKQDVWXGLDFKZ\ล‘V]\FKZ3ROVFHLQD/LWZLH

:\GDU]HQLHRWZRU]\OL3DQL ']LHNDQ:\G]LDฤŸX=DU]รฃG]DQLD 3ROLWHFKQLNL:LOHฤกVNLHM3URIHVRU -HOHQD6WDQNHYLรซLHQรตRUD]NLHURZQLN.DWHGU\$QDOL]6WUDWHJLF]Q\FK 3URIHVRU0DUHN/LVLฤกVNL 3RGF]DVV\PSR]MXPZ\NฤŸDG RWZLHUDMรฃF\Z\JฤŸRVLฤŸ3URIHVRU &]HVฤŸDZ0HVMDV]].DWHGU\ 3URFHVX=DU]รฃG]DQLD8(. 34

:VZRLPZ\VWรฃSLHQLXVNRQFHQWURZDฤŸVLรทQD]DJDGQLHQLX XPLรทG]\QDURGRZLHQLDXF]HOQL LSU]HGVWDZLฤŸGRฤณZLDGF]HQLD8(. Z]DNUHVLHSURZDG]HQLDEDGDฤก QDXNRZ\FKRUD]NV]WDฤŸFHQLD VWXGHQWรZ8F]HVWQLF\SRZ\VWรฃSLHQLXZWRF]รฃFHMVLรทGHEDFLH]JRG]LOLVLรท]SU]\ZRฤŸDQ\PL VฤŸRZDPL8ZH%UDQGHQEXUJDeล‘H XPLรทG]\QDURGRZLHQLHXF]HOQLQLH PRล‘HE\รฅFHOHPVDP\PZVRELH OHF]ฤณURGNLHPGRRVLรฃJQLรทFLD LQQ\FKFHOรZGRUR]ZRMXQDXF]DQLDEDGDฤกRUD]RE\ZDWHOVNLHJR ]DDQJDล‘RZDQLDr :WUDNFLHGHEDW\GXล‘RXZDJL SRฤณZLรทFRQRMDNRฤณFLNV]WDฤŸFHQLD 3DQL']LHNDQ9*783URIHVRU -HOHQD6WDQNHYLรซLHQรตPรZLฤŸD RNUHRZDQLXZDUWRฤณFLZSURFHVLH NV]WDฤŸFHQLDSU]\Z\NRU]\VWDQLXQDMQRZV]\FKWHFKQRORJLL =ZUDFDฤŸDXZDJรทQDLQQRZDF\MQH

SURMHNWRZDQLHSURFHVXG\GDNW\F]QHJR3URIHVRU0DUHN/LVLฤกVNL SU]HGVWDZLฤŸUROรท3ROVNLHM.RPLVML $NUHG\WDF\MQHMZRFHQLHHIHNWรZ NV]WDฤŸFHQLDLZVND]DฤŸNRQLHF]QH NLHUXQNL]PLDQZIRUPDOQ\PV\VWHPLHRFHQ\SURJUDPรZVWXGLรZ 8F]HVWQLF\]DSUH]HQWRZDOLUรZQLHล‘VZRMHGRฤณZLDGF]HQLDZVWRVRZDQLXDNW\ZL]XMรฃF\FKLQLHNRQZHQFMRQDOQ\FKPHWRGQDXF]DQLD '\VNXWRZDQRRZVSรฤŸF]HVQ\FK Z\]ZDQLDFKLV]DQVDFKVWRMรฃF\FK SU]HGXF]HOQLDPLHNRQRPLF]Q\PL Z3ROVFHLQD/LWZLHZVSรฤŸSUDF\ ]EL]QHVHPDWDNล‘H]PLDQDFK ZIXQNFMRQRZDQLX8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLHNWรUHZSURZDG]DXVWDZDRV]NROQLFWZLHZ\ล‘V]\PLQDXFH:GUXJLPGQLXV\PSR]MXPVSRWNDQLH RGE\ฤŸRVLรทZPXUDFK3ROLWHFKQLNL LP*LHG\PLQDZ:LOQLHJG]LH NRQW\QXRZDQRREUDG\RUD] SU]HGVWDZLRQRGRฤณZLDGF]HQLD


XF]HOQLOLWHZVNLHMZ]DNUHVLHUHDOL]DFMLSURFHVXG\GDNW\F]QHJR Z\NRU]\VWDQLDQRZRF]HVQ\FK PHWRGQDXF]DQLDDWDNล‘HNLHUXQNรZGRVNRQDOHQLDQDXF]DQLD SU]HGPLRWรZHNRQRPLF]Q\FK ZNRQWHNฤณFLH]PLHQLDMรฃF\FKVLรท XZDUXQNRZDฤกVSRฤŸHF]QRJRVSRGDUF]\FK'\VNXVMDGRW\F]\ฤŸD UรZQLHล‘VSRVREรZXPRล‘OLZLDMรฃF\FKPRQLWRURZDQLHSRVWรทSรZ VWXGHQWรZZSURFHVLHXF]HQLD VLรทRUD]RFHQ\VWRSQLDRVLรฃJDQLD SU]H]VWXGHQWรZ]DNฤŸDGDQ\FK HIHNWรZNV]WDฤŸFHQLD3URZDG]RQH REUDG\SR]ZROLฤŸ\QDZ\PLDQรทGRฤณZLDGF]HฤกQLHW\ONRGRW\F]รฃF\FK

WUHฤณFLF]\PHWRGNV]WDฤŸFHQLDDOH UรZQLHล‘VSRVREรZZHU\ILNDFML LRFHQ\RVLรฃJDQ\FKSU]H]VWXGHQWรZHIHNWรZNV]WDฤŸFHQLD 8F]HVWQLF\6\PSR]MXPXWZLHUG]LOL VLรทZSU]HNRQDQLXล‘HZ\PLDQD GRฤณZLDGF]HฤกRUD]ZVSรฤŸSUDFD PLรทG]\MHGQRVWNDPLXF]HVWQLF]รฃF\PLMHVWEDUG]RLQVSLUXMรฃFD 3RGVXPRZDQLHPREUDGE\ฤŸD GHNODUDFMDRUHDOL]DFMLZVSรOQHJR SURMHNWXQDXNRZHJR :\EUDQHNRQFHSFMHQDXNRZREDGDZF]HSUH]HQWRZDQHSU]H] SUDFRZQLNรZELRUรฃF\FKXG]LDฤŸ

:W\PPLHMVFXZLPLHQLX SUDFRZQLNรZ.DWHGU\$QDOL] 6WUDWHJLF]Q\FKVNฤŸDGDP\VHUGHF]QHSRG]LรทNRZDQLDGODSURI 8(.GUDKDE.U]\V]WRID)LUOHMD ']LHNDQD:\G]LDฤŸX(NRQRPLL L6WRVXQNรZ0LรทG]\QDURGRZ\FK ]DVILQDQVRZDQLHVHPLQDULXP]H ฤณURGNรZSU]\]QDQ\FK:\G]LDฤŸRZL ZUDPDFKGRWDFMLG\GDNW\F]QHMSURIGUDKDE$OHNVHJR 3RF]WRZVNLHJR5HNWRUDGV 1DXNL8(.]DZVSDUFLHZRUJDQL]DFMLV\PSR]MXP3DQLSURI -HOHQ\6WDQNHYLรซLHQรต']LHNDQD :\G]LDฤŸX=DU]รฃG]DQLD9*78]D ]DDQJDล‘RZDQLHZRUJDQL]DFMรท V\PSR]MXP6]F]HJรOQHSRG]LรทNRZDQLDVรฃVNLHURZDQHGR3DQD SURI8(.GUDKDE&]HVฤŸDZD 0HVMDV]D].DWHGU\3URFHVX =DU]รฃG]DQLD8(.]DZ\JฤŸRV]HQLH Z\NฤŸDGXRWZLHUDMรฃFHJRLWZรUF]\ XG]LDฤŸZ6\PSR]MXP GULQล‘*UDFMDQD1RJD SURI8(.GUKDE0DUHN6]DUXFNL .DWHGUD$QDOL]6WUDWHJLF]Q\FK

wydarzenia

Z6\PSR]MXP]RVWDQรฃRSXEOLNRZDQHZVSHFMDOQ\PZ\GDQLX UHFHQ]RZDQHJRPLรทG]\QDURGRZHJRF]DVRSLVPDe-RXUQDO RI%XVLQHVV0DQDJHPHQWDQG (GXFDWLRQr

SURI0HVMDV]t'UXVN

6HPLQDULXPt'UXVN

35


wydarzenia

=DU]รฃG]DQLH UHVWUXNWXU\]DFMรฃ :Wb_{RQMNMS\a_VWฤฌฤŒ_WJTQKb]bUQIV :GQLDFKRGGRSDลG]LHUQLNDURNXZ.U\QLF\=GURMX RGE\ฤŸDVLรท;;,,,0LรทG]\QDURGRZD.RQIHUHQFMD1DXNRZD

V\ยถBIZbฤŠLbIVQMZM[\Z]S\]ZabIKRฤŠ:Wb_{RQMNMS\a_VWฤฌฤŒ_WJTQKb]bUQIVยชS\{ZMR WZOIVQbI\WZMUJaรฐI3I\MLZI-SWVWUQSQQ7ZOIVQbIKRQ8ZbML[Qฤ”JQWZ[\_=-3 _M_[X{รฐXZIKab.]VLIKRฤŠ=-3

C

HOHPNRQIHUHQFMLE\ฤŸRVWZRU]HQLHIRUXPGODV]HURNLHM LZLHORDVSHNWRZHMG\VNXVML ZVND]XMรฃFHMZMDNLVSRVรE NV]WDฤŸWRZDรฅSURFHV\UR]ZRMXSU]HGVLรทELRUVWZDE\PRJฤŸ\VLรทRQHVWDรฅ F]\QQLNLHPVW\PXOXMรฃF\PZ]URVWLFK HIHNW\ZQRฤณFLDW\PVDP\PWZRU]\ฤŸ\ NRU]\VWQHZDUXQNLGODUHDOL]DFMLRF]HNLZDฤกLFKLQWHUHVDULXV]\5HDOL]DFML WHJRFHOXVฤŸXล‘\ฤŸDVSUDZG]RQDIRUPXฤŸDNRQIHUHQFMLNWรUDRSDUWDMHVW QDLQWHJUDFMLRVLรฃJQLรทรฅฤณURGRZLVND DNDGHPLFNLHJR]GRฤณZLDGF]HQLDPLSUDNW\NLJRVSRGDUF]HMRUD]QD NRQIURQWDFMLGRฤณZLDGF]HฤกSROVNLFK ]GRฤณZLDGF]HQLDPLSU]HGVWDZLFLHOL LQQ\FKNUDMรZ

*** :NRQIHUHQFMLXF]HVWQLF]\ฤŸREOLVNR RVรEUHSUH]HQWXMรฃF\FK NUDMRZ\FKXF]HOQLHNRQRPLF]Q\FK XQLZHUV\WHWรZXF]HOQLWHFKQLF]Q\FK LLQVW\WXWรZQDXNRZREDGDZF]\FK MDNUรZQLHล‘]DJUDQLF]QHRฤณURGNL QDXNRZH]7XUFML %DQGLUPD2Q\HGL (\OXO8QLYHUVLW\ 8NUDLQ\ q/YLY 3RO\WHFKQLFr1DWLRQDO8QLYHUVLW\RUD] /YLY,QVWLWXWHRI%DQNLQJ8QLYHUVLW\

DWDNล‘H:ฤŸRFK 8QLYHUVLW\RI 0HVVLQD :REUDGDFKNRQIHUHQFML Z]LรทOLXG]LDฤŸUรZQLHล‘OLF]QLSU]HGVWDZLFLHOHฤณURGRZLVNDEL]QHVRZHJR RUD]LQVW\WXFMLVDPRU]รฃGRZ\FK 36

:LPLHQLXRUJDQL]DWRUรZXF]HVWQLNรZLJRฤณFLNRQIHUHQFMLSRZLWDฤŸ .LHURZQLN.DWHGU\(NRQRPLNL L2UJDQL]DFML3U]HGVLรทELRUVWZ8(. tSURI8(.GUKDE$QGU]HM-DNL =ZUDFDMรฃFVLรทGRSU]\E\ฤŸ\FKXF]HVWQLNรZZSLHUZV]HMNROHMQRฤณFLSRZLWDฤŸ 3URUHNWRUDGV2UJDQL]DFMLL5R]ZRMX 8(.tSURIGUKDE-DQXV]D&]HNDMD RUD]']LHNDQD:\G]LDฤŸX=DU]รฃG]DQLD 8(.tSURI8(.GUKDE%RJXV]D 0LNXฤŸรท6ฤŸRZDSRZLWDQLDVNLHURZDQH ]RVWDฤŸ\WDNล‘HGRRVรERGSRZLHG]LDOQ\FK]DSU]\JRWRZDQLHLSU]HELHJNRQIHUHQFML]SXQNWXZLG]HQLD QDXNRZHJRLRUJDQL]DF\MQHJR 3U]HZRGQLF]รฃFHJR5DG\1DXNRZR 3URJUDPRZHM.RQIHUHQFMLtSURI GUDKDE5\V]DUGD%RURZLHFNLHJR 3UH]HVD=DU]รฃGX)XQGDFML 8(.tGUD-DURVฤŸDZD3OLFKW\RUD] 3U]HZRGQLF]รฃFHJR.RPLWHWX 2UJDQL]DF\MQHJR.RQIHUHQFMLtGUD 7RPDV]D5RMND,PLHQQHSRZLWDQL ]RVWDOLUรZQLHล‘REHFQLQDNRQIHUHQFML SU]HGVWDZLFLHOHSDUWQHUVNLFKXF]HOQL ]DJUDQLF]Q\FKRUD]SU]HGVWDZLFLHOH SUDNW\NLJRVSRGDUF]HMUHSUH]HQWXMรฃF\QDVWรทSXMรฃFHSRGPLRW\SDUWQHUVNLH]DDQJDล‘RZDQHZRUJDQL]DFMรท NRQIHUHQFMLLXG]LHODMรฃF\MHMRUJDQL]DWRURPZVSDUFLDU]HF]RZHJR LILQDQVRZHJR *HQHUDOQHJR3DUWQHUD.RQIHUHQFMLt VSรฤŸNL7$8521'\VWU\EXFMD6$

SR]RVWDฤŸ\FK3DUWQHUรZ.RQIHUHQFML 0LHMVNLHJR3U]HGVLรทELRUVWZD :RGRFLรฃJรZL.DQDOL]DFML 6$Z.UDNRZLH0LHMVNLHJR 3U]HGVLรทELRUVWZD(QHUJHW\NL&LHSOQHM 6$Z.UDNRZLH$LU7HFK%XG6S ]RRRUD]*UXS\3ROVNLH6NฤŸDG\ %XGRZODQH6$ :LPLHQLX:ฤŸDG]8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLHXF]HVWQLNรZSRZLWDฤŸLRILFMDOQLHRWZRU]\ฤŸ REUDG\NRQIHUHQFML3URUHNWRUGV 2UJDQL]DFML5R]ZRMXtSURIGUKDE -DQXV]&]HNDM6ฤŸRZDSRZLWDQLD ZLPLHQLXRUJDQL]DWRUรZNRQIHUHQFML SU]HND]DฤŸWDNล‘H3U]HZRGQLF]รฃF\ 5DG\1DXNRZR3URJUDPRZHM .RQIHUHQFMLtSURIGUKDE5\V]DUG %RURZLHFNL 7\WXฤŸWHJRURF]QHMNRQIHUHQFML =DU]รฃG]DQLHUHVWUXNWXU\]DFMรฃ. 5R]ZรM LHIHNW\ZQRฤณรฅZREOLF]X]PLDQ Z\W\F]\ฤŸNOXF]RZHSUREOHP\]DU]รฃG]DQLDUHVWUXNWXU\]DFMรฃSURFHVรZ JRVSRGDUF]\FKXND]\ZDQH]SHUVSHNW\Z\QDXNRZREDGDZF]HM MDNUรZQLHล‘SU]H]SU\]PDWSUDJPDW\NLZVSรฤŸF]HVQHJREL]QHVX 2G]ZLHUFLHGOHQLHPF]รฃVWNRZ\FK ]DJDGQLHฤกZSLVXMรฃF\FKVLรทZWHPDW\NรทNRQIHUHQFMLE\ฤŸ\W\WXฤŸ\NROHMQ\FK VHVMLREUDGNRQIHUHQF\MQ\FKRUD] WHPDW\NDSRGHMPRZDQDSU]H]SRV]F]HJรOQ\FKUHIHUHQWรZ


'UXJDF]รทฤณรฅREUDGZ\PLHQLRQHM VHVMLRGE\ZDMรฃF\FKVLรทSRGSU]HZRGQLFWZHPSURIGUKDE'DULXV]D =DU]HFNLHJR]8QLZHUV\WHWX 6]F]HFLฤกVNLHJRSRฤณZLรทFRQD]RVWDฤŸD SUH]HQWDFMLZ\QLNรZEDGDฤกSURZDG]RQ\FKSU]H]SU]HGVWDZLFLHOL]DJUDQLF]Q\FKฤณURGRZLVNQDXNRZ\FK :\QLNLVZRLFKEDGDฤกRGQRV]รฃF\FK VLรทGRZ\DUW\NXฤŸRZDQ\FKZW\WXOHVHVMLF]รฃVWNRZ\FKSUREOHPรZ ]DSUH]HQWRZDOL โ€ข

SURI5RVDOED5L]]RGU)DELR )UDJRPHQL 8QLYHUVLW\RI 0HVVLQD:ฤŸRFK\ t*UHHQ (FRQRP\tWKH&DVHRI,WDO\

โ€ข

SURI9LWDOL\5\VLQ %DQNLQJ 8QLYHUVLW\t/YLY,QVWLWXWH 8NUDLQD t)HDWXUHVDQG 3XUSRVHVRI%DQNpV5HVRXUFH 3ROLF\RQWKH)LQDQFLDO0DUNHWLQ 8NUDLQH

โ€ข

GU0DULLD5\VLQ %DQNLQJ 8QLYHUVLW\t/YLY,QVWLWXWH 8NUDLQD t/HJDO6WDWXVRI &U\SWRFXUUHFLHVDVWKH)LQDQFLDO ,QVWUXPHQWV

โ€ข

SURI0XVWDID&HP$OGDรฝ %DQGLUPD2Q\HGL(\OXO 8QLYHUVLW\7XUFMD t+RZWR 8VH%ORFNFKDLQ7HFKQRORJ\LQ $JULFXOWXUH

SRGSU]HZRGQLFWZHPSURI8(. GUKDE-DURVฤŸDZD.DF]PDUND ]8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.UDNRZLHtGHG\NRZDQรฃVHVMรฃ REUDGNRQIHUHQF\MQ\FK]XG]LDฤŸHPSU]HGVWDZLFLHOLSUDNW\NL JRVSRGDUF]HM

'DOV]HREUDG\NRQIHUHQF\MQHRGE\ZDฤŸ\VLรทZUDPDFKQDVWรทSXMรฃF\FK VHVMLWHPDW\F]Q\FK โ€ข

โ€ข

5R]ZรMLGRVNRQDOHQLHRUJDQL]DFMLtGZXF]รทฤณFLRZDVHVMDNWรUHM SU]HZRGQLF]\OLSURIGUKDE -HU]\5รล‘DฤกVNL]8QLZHUV\WHWX ฤžรG]NLHJRRUD]SURI3&]GUKDE LQล‘%HDWD6NRZURQ*UDERZVND ]3ROLWHFKQLNL&]รทVWRFKRZVNLHM 'HWHUPLQDQW\UR]ZRMXSU]HGVLรทELRUVWZZREOLF]X]PLDQt SHUVSHNW\ZDVHNWRURZDNWรUHM SU]HZRGQLF]\ฤŸSURI8(.GUKDE $QGU]HM-DNL]8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH

โ€ข

wydarzenia

2EUDG\NRQIHUHQF\MQHUR]SRF]รทฤŸ\VLรท RGGZXF]รทฤณFLRZHMVHVMLSOHQDUQHMQW =DU]รฃG]DQLHLUHVWUXNWXU\]DFMDZJRVSRGDUFHJOREDOQHM:F]รทฤณFLSLHUZV]HMNWรUHMSU]HZRGQLF]\ฤŸSURIGU KDE+HQU\N6REROHZVNL]:\ล‘V]HM 6]NRฤŸ\/RJLVW\NLZ3R]QDQLXUHIHUHQFLNRQFHQWURZDOLVLรทQDWDNLFK Z\]QDF]QLNDFKUR]ZRMXZVSรฤŸF]HVQHMJRVSRGDUNLMDNHIHNW\ZQRฤณรฅ PRGHOLEL]QHVXRSDUW\FKQDHNRQRPLLZVSรฤŸG]LHOHQLD SURI:6% GUKDE0DUHN-DEฤŸRฤกVNL]:\ล‘V]HM 6]NRฤŸ\%DQNRZHMZ3R]QDQLXt :\G]LDฤŸ=DPLHMVFRZ\Z&KRU]RZLH NRQFHSFMDPHQDGล‘HUD]UรZQRZDล‘RQHJRUR]ZRMX SURIGUKDE =ELJQLHZ0DNLHฤŸDGU0LFKDฤŸ%DUDQ LGU0DJGDOHQD6WXVV]8QLZHUV\WHWX -DJLHOORฤกVNLHJR RUD]PHFKDQL]P\ RGG]LDฤŸ\ZDQLDHIHNWรZNDOHQGDU]RZ\FKQDJLHฤŸGDFKSDSLHUรZZDUWRฤณFLRZ\FK PJU0DUHN6]\PDฤกVNL PJU*U]HJRU]:RMWDOLNt8QLZHUV\WHW ฤžรG]NL 

RUJDQL]RZDQ\PSRUD]G]LHVLรฃW\ .RQNXUVHPR1DJURGรท/LGHUD 5HVWUXNWXU\]DFML.RQNXUVWHQ PDQDFHOXGรฃล‘HQLHGRฤณFLฤณOHMV]HMLQWHJUDFMLLZVSรฤŸSUDF\ SRPLรทG]\ฤณURGRZLVNLHPQDXNL DSUDNW\NรฃEL]QHVXSRSU]H] QDJUDG]DQLHLSURPRZDQLH QDMOHSV]\FKSUDNW\NUHVWUXNWXU\]DF\MQ\FKUHDOL]RZDQ\FK 8F]HVWQLF\VHVMLSOHQDUQHMRGOHZHMSURI 0XVWDID&HP$OGDรฝ %DQGLUPD2Q\HGL(\OXO 8QLYHUVLW\7XUFMD GU 0DULLD5\VLQ %DQNLQJ 8QLYHUVLW\t/YLY ,QVWLWXWH8NUDLQD SURI 9LWDOL\5\VLQ %DQNLQJ 8QLYHUVLW\t/YLY,QVWLWXWH 8NUDLQD SURI5RVDOED 5L]]R 8QLYHUVLW\RI 0HVVLQD:ฤŸRFK\ RUD] SURIGUKDE'DULXV] =DU]HFNL 8QLZHUV\WHW 6]F]HFLฤกVNL 

3RV]F]HJรOQHVHVMHWHPDW\F]QH UR]SRF]\QDฤŸ\Z\VWรฃSLHQLD]DSURV]RQ\FKSUHOHJHQWรZNWรUHVWDฤŸ\VLรท QDVWรทSQLHSRGVWDZรฃGRSURZDG]RQHMZRSDUFLXRQLHZLHORZรฃWNRZHM G\VNXVMLDW\PVDP\PNRQIURQWDFML ZLHG]\LZ\PLDQ\GRฤณZLDGF]HฤกZ]DNUHVLH]DJDGQLHฤกZSLVXMรฃF\FKVLรท ZWHPDWVHVML :Dล‘Q\PFHOHPRUJDQL]RZDQHMRG URNXNRQIHUHQFMLMHVWLQWHJURZDQLHZLHG]\RUD]GRฤณZLDGF]HฤกZ]DNUHVLH]DU]รฃG]DQLDUHVWUXNWXU\]DFMรฃ SURFHVรZJRVSRGDUF]\FKNWรUHVรฃ XG]LDฤŸHPฤณURGRZLVNDNDGHPLFNLFK LSU]HGVWDZLFLHOLEL]QHVX:SU]\SDGNXWHJRURF]QHMNRQIHUHQFML]ZLรฃ]DQH WRE\ฤŸRSU]HGHZV]\VWNLP]GZRPD QDVWรทSXMรฃF\PLZ\GDU]HQLDPLRGE\ZDMรฃF\PLVLรทZMHMUDPDFK โ€ข

3DQHOHP3UDNW\NรZQW 3UDJPDW\NDUHVWUXNWXU\]DFMLtUR]ZรMLHIHNW\ZQRฤณรฅZREOLF]X]PLDQ

ZSROVNLFKSU]HGVLรทELRUVWZDFK :ELHล‘รฃF\PURNX.DSLWXฤŸDQDJURG\GRFHQLฤŸDLXKRQRURZDฤŸD G]LDฤŸDQLDUHVWUXNWXU\]DF\MQH SRGHMPRZDQHZ$LU7HFK%XG 6S]RRZ%RFKQLSU]\]QDMรฃF WHPXSU]HGVLรทELRUVWZX6WDWXHWNรท /LGHUD5HVWUXNWXU\]DFML. %H]SRฤณUHGQLPUH]XOWDWHPNRQIHUHQFML VรฃPRQRJUDILHNVLรฃล‘NRZHZVSรฤŸWZRU]RQHSU]H]MHMXF]HVWQLNรZ3LHUZV]รฃ ]QLFKtSROVNRMรท]\F]Qรฃ -DNL$ .RZDOLN05RMHN7 UHG =DU]รฃG]DQLH UHVWUXNWXU\]DFMรฃ5R]ZรMLHIHNW\ZQRฤณรฅ ZREOLF]X]PLDQ8(.t)XQGDFMD8(. .UDNรZ XF]HVWQLF\RWU]\PDOL ZWUDNFLHNRQIHUHQFML'UXJLHZ\GDZQLFWZRtDQJORMรท]\F]QHXNDล‘HVLรทMDNR SXEOLNDFMDSRNRQIHUHQF\MQD SURI8(.GUKDE$QGU]HM-DNL dr 7RPDV]5RMHN .DWHGUD(NRQRPLNLL2UJDQL]DFML 3U]HGVLรทELRUVWZ8$.

37


wydarzenia

WISE VI?aLbQITM.QVIV[{_ i Prawa 7LZWS]ISILMUQKSQMOW !WNMZ\ILaLIS\aKbVI?aLbQIรฐ].QVIV[{_ Q8ZI_IbW[\IรฐIXW[bMZbWVIW:\G]LDฤŸRZรฃ,QG\ZLGXDOQรฃฤฒFLHล‘Nรท (GXNDF\MQรฃ :,6( 

S

WXGHQFLNLHUXQNรZ)LQDQVH LUDFKXQNRZRฤณรฅRUD] =DU]รฃG]DQLHILQDQVDPL SDฤกVWZDLVDPRU]รฃGXWHU\WRULDOQHJRPRJรฃUHDOL]RZDรฅLQG\ZLGXDOQ\SURJUDPVWXGLรZSRV]HU]RQ\RSU]HGPLRWe7XWRULDOHrPDMรฃF\ QDFHOX]LQWHQV\ILNRZDQ\ZLHORZ\PLDURZ\L]LQWHJURZDQ\UR]ZรM VWXGHQWDUHDOL]RZDQ\SRSU]H]F\NO LQG\ZLGXDOQ\FKVSRWNDฤก 2IHUWDVNLHURZDQDMHVWGRVWXGHQWรZVWXGLรZVWDFMRQDUQ\FK SLHUZV]HJRVWRSQLD WU]\RVWDWQLH VHPHVWU\ RUD]VWXGLรZVWDFMRQDUQ\FKGUXJLHJRVWRSQLD GZD RVWDWQLHVHPHVWU\ 6WXGLD ZUDPDFK:,6(QD:\G]LDOH )LQDQVรZL3UDZDNDล‘GHJRURNX DNDGHPLFNLHJRSRSR]\W\ZQ\P Z\QLNXSRVWHSRZDQLDUHNUXWDF\MQHJRPRล‘HUR]SRF]รฃรฅRVรEQD VWXGLDFKSLHUZV]HJRVWRSQLDL QDVWXGLDFKGUXJLHJRVWRSQLD

38

1D:,6(RERZLรฃ]NRZHVรฃW\ONR SU]HGPLRW\NLHUXQNRZHQDWRPLDVW SU]HGPLRW\VSHFMDOQRฤณFLRZH LSU]HGPLRW\GRZ\ERUXGRELHUDMรฃ VWXGHQFLVSRฤณUรGZV]\VWNLFKGRVWรทSQ\FKQD:\G]LDOH6WXGHQFL RWU]\PXMรฃWHล‘LQG\ZLGXDOQรฃRSLHNรท WXWRUVNรฃRUD]VDPLGHF\GXMรฃRSODQLHVWXGLรZGODVLHELHZ\ELHUDMรฃF SU]HGPLRW\VSRฤณUรGZV]\VWNLFK GRVWรทSQ\FKQD:\G]LDOH)LQDQVรZ L3UDZD6SRฤณUรGSUDFRZQLNรZ :\G]LDฤŸXFHUW\ILNDWWXWRUDSRVLDGDMรฃGU6\OZLD.UDMHZVND NRRUG\QDWRUGV:,6( GU (ZD*UDERZVND.DF]PDUF]\N GU.U]\V]WRI-RQDVLGU3DZHฤŸ =LHQLXN:VNฤŸDGZ\G]LDฤŸRZHJR ]HVSRฤŸXGV:,6(NWรUHJRSUDFH ]UDPLHQLDZฤŸDG]:\G]LDฤŸXQDG]RUXMH3URG]LHNDQSURI8(.GU KDE0DฤŸJRU]DWD.Rล‘XFKZFKRG]รฃ WDNล‘HGU.DWDU]\QD&KฤŸDSHNGU (Oล‘ELHWD.XELฤกVNDLGU.DWDU]\QD 0DM:DฤณQLRZVND

6\VWHPWXWRULDOL]RVWDฤŸ]DSRF]รฃWNRZDQ\QDXQLZHUV\WHWDFK2[IRUG L&DPEULGJH7XWRULQJSROHJDQD UHJXODUQ\FKVSRWNDQLDFK WXWRULDODFK WXWRUD]SRGRSLHF]Q\P WXWHH ZUDPDFKNWรU\FKSRGRSLHF]QLVDPRG]LHOQLHSU]\JRWRZXMรฃHVHMH OXELQQH]DGDQLD DQDVWรทSQLHRPDZLDMรฃMH]WXWRUHP ,VWRWQ\PMHVWล‘HWXWRULQJQLHQDVWDZLDVLรทQDGRVNRQDOHQLHZV]WXFH SLVDQLDMDNRWDNLHMDOHNฤŸDG]LH QDFLVNQDQDXNรทNU\W\F]QHJR P\ฤณOHQLDLSRGHMPRZDQLDGHF\]ML:\Uรล‘QLDQHVรฃGZLHRGPLDQ\ WXWRULQJXDNDGHPLFNLHJRtQDXNRZ\LUR]ZRMRZ\=WXWRULDOHP QDXNRZ\PPDP\GRF]\QLHQLD NLHG\SRGRSLHF]Q\eGHNODUXMH ล‘HZLHFRJRLQWHUHVXMHLZMDNLP NLHUXQNXUR]ZRMXQDXNRZHJR FKFLDฤŸE\LฤณรฅrQDWRPLDVW]UR]ZRMRZ\PNLHG\WXWHHWHJRQLHZLHDOH eF]XMHSHZQรฃSRWU]HEรทUR]ZRMX RUD]ZV\WXDFMLJG\EH]SRฤณUHGQLR


6WXGHQWRGE\ZDMรฃF\VWXGLDZUDPDFK:,6(QD,VWRSQLXVWXGLรZ VWDFMRQDUQ\FK]RERZLรฃ]DQ\MHVW GR]UHDOL]RZDQLDRฤณPLXLQG\ZLGXDOQ\FKVSRWNDฤก PLQXWRZ\FK ZWUDNFLHNDล‘GHJRVHPHVWUXVWXGLรZ]HVZRLPWXWRUHP]ZDQ\FK GDOHMWXWRULDODPL]DFRVWXGHQWRZL SU]\VฤŸXJXMHFRVHPHVWUSXQNW\ (&766WXGHQWRGE\ZDMรฃF\VWXGLD ZUDPDFK:,6(QD,,VWRSQLXVWXGLรZVWDFMRQDUQ\FK]RERZLรฃ]DQ\ MHVWGR]UHDOL]RZDQLDSLรทFLXLQG\ZLGXDOQ\FKVSRWNDฤก PLQXWRZ\FK ZWUDNFLHNDล‘GHJRVHPHVWUX VWXGLรZ]HVZRLPWXWRUHP]DFR VWXGHQWRZLSU]\VฤŸXJXMHFRVHPHVWU SXQNW\(&76 3RRGE\FLXVWXGLรZZV\VWHPLH :,6(X]\VNDQLXDEVROXWRULXPRUD] ]ฤŸRล‘HQLXHJ]DPLQXOLFHQFMDFNLHJR OXEPDJLVWHUVNLHJRVWXGHQWRWU]\PXMHQDZฤŸDฤณFLZ\PNLHUXQNXG\SORPXNRฤกF]HQLDVWXGLรZ]W\WXฤŸHP ]DZRGRZ\POLFHQFMDWDOXEPDJLVWUD ]LQIRUPDFMรฃRRGE\FLX:\G]LDฤŸRZHM ,QG\ZLGXDOQHMฤฒFLHล‘NL(GXNDF\MQHM 2GSDลG]LHUQLNDUVWXGLDQD :\G]LDฤŸRZHM,QG\ZLGXDOQHMฤฒFLHล‘FH (GXNDF\MQHMUR]SRF]รทOLSLHUZVL VWXGHQFLVWXGLรZX]XSHฤŸQLDMรฃF\FK PDJLVWHUVNLFK5HNUXWDFMDGODVWXGHQWรZVWXGLรZOLFHQFMDFNLFKMHVW SODQRZDQDSU]HGUR]SRF]รทFLHP VHPHVWUXOHWQLHJRURNXDNDGHPLFNLHJR6HUGHF]QLH]DFKรทFDP\ZV]\VWNLFK]DLQWHUHVRZDQ\FKVWXGHQWรZGR]DSR]QDQLDVLรท ]LQIRUPDFMDPLRUHNUXWDFMLNWรUHVรฃ SXEOLNRZDQHQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM :\G]LDฤŸX)LQDQVรZL3UDZD =HVSรฤŸWXWRUรZ:\G]LDฤŸX)LQDQVรZ L3UDZDVNฤŸDGDVHUGHF]QHSRG]LรทNRZDQLDGODNRRUG\QDWRUรZ:,6( ]:\G]LDฤŸX(NRQRPLLL6WRVXQNรZ 0LรทG]\QDURGRZ\FK]DZV]\VWNLH FHQQHUDG\LZVND]รZNLRUD]GOD ZฤŸDG]G]LHNDฤกVNLFK:\G]LDฤŸX )LQDQVรZL3UDZD]DLQLFMDW\Zรท LGHWHUPLQDFMรทZGรฃล‘HQLXGRXWZRU]HQLDLQG\ZLGXDOQHMฤณFLHล‘NLHGXNDF\MQHMQDQDV]\P:\G]LDOH dr 6\OZLD.UDMHZVND dr 3DZHฤŸ=LHQLXN .DWHGUD5DFKXQNRZRฤณFL)LQDQVRZHM8(.

wydarzenia

]DMPXMHP\VLรทUR]ZRMHPRVRELVW\P SRGRSLHF]QHJRr

6\OZHWNLWXWRUรZ QD:\G]LDOH)LQDQVรZL3UDZD

dr 6\OZLD.UDMHZVND .RRUG\QDWRU=HVSRฤŸXGV:,6( MHVWDGLXQNWHPZ.DWHGU]H 5DFKXQNRZRฤณFL)LQDQVRZHM QD:\G]LDOH)LQDQVรZL3UDZD 8(.$EVROZHQWND$NDGHPLL (NRQRPLF]QHMZ.UDNRZLH'RNWRU QDXNHNRQRPLF]Q\FK'RNWRUDW REURQLฤŸDQD:\G]LDOH=DU]รฃG]DQLD L.RPXQLNDFML6SRฤŸHF]QHM 8QLZHUV\WHWX-DJLHOORฤกVNLHJR

RGSRUQRฤณFLQDVWUHV:W\PDVSHNFLH EDUG]RZDล‘QHVWDMHVLรทSRGQLHVLHQLH UDQJLNRPSHWHQFMLPLรทNNLFK ZV]NROQLFWZLHZ\ล‘V]\P

5HDOL]DFMDFHOรZGฤŸXJRRNUHVRZ\FK Z\PDJDKDUPRQLLLUรZQRZDJL ZREV]DUDFKQDXNRZ\P LUR]ZRMRZ\PGODWHJRQD WXWRULDODFKSURSRQXMHIRUPXฤŸรท WXWRULQJXDNDGHPLFNLHJR QDXNRZRUR]ZRMRZHJR NWรUD]]DฤŸRล‘HQLD -HVWFHUW\ILNRZDQ\PVSHFMDOLVWรฃGV SRZLQQDVNXWNRZDรฅUR]ZLQLรทFLHP FRQWUROOLQJXRUD]FHUW\ILNRZDQ\P NU\W\F]QHJRP\ฤณOHQLDSRWU]HE\ WXWRUHPF]ฤŸRQNLHP6.Z3RUD],6'56 VDPRG]LHOQHJRSRV]XNLZDQLD DXWRUNรฃOLF]Q\FKSXEOLNDFMLQDXNRZ\FK SUDZG\V]WXNLZ\SRZLHG]LSLVHPQHM LXF]HVWQLF]NรฃZLHOXV]NROHฤก LXVWQHMZUDล‘OLZRฤณFLQDZDUWRฤณรฅ =DPLฤŸRZDQLHGRSUDF\G\GDNW\F]QHM SUDF\LQWHOHNWXDOQHM ]DRZRFRZDฤŸRSRJฤŸรทELDQLHPZLHG]\ ]]DNUHVXWXWRULQJXZ3URJUDPLH 2EV]DU\]DLQWHUHVRZDฤก $NUHG\WDFML7XWRUVNLHMZ&ROOHJLXP โ€ข UDFKXQNRZRฤณรฅ]DU]รฃGF]D :UDWLVODYLHQVHRUD]XG]LDฤŸHP LFRQWUROOLQJ ZV]NROHQLDFKGRVNRQDOรฃF\FKGOD QDXF]\FLHOLDNDGHPLFNLFKZUDPDFK โ€ข RVRELVWDLRUJDQL]DF\MQD SURMHNWX8(.+8%t8QLZHUV\WHFNL ]UรZQRZDล‘RQDNDUWDZ\QLNรZ KXEG\GDNW\F]Q\ZV]F]HJรOQRฤณFL ZPRGXฤŸDFK]]DNUHVXSUDNW\NL โ€ข UDSRUWRZDQLHILQDQVRZH L]DVWRVRZDQLDFDVHVWXG\RUD] LQLHILQDQVRZH QDXF]DQLDSDUW\F\SDF\MQHJR LSUREOHPRZHJR โ€ข EHKDZLRUDOQHDVSHNW\ UDFKXQNRZRฤณFL 8ZDล‘Dล‘HRGDEVROZHQWDXF]HOQL Z\ล‘V]HMZ\PDJDVLรทQLHW\ONR โ€ข DNW\ZL]XMรฃFHPHWRG\QDXF]DQLD ZLHG]\PHU\WRU\F]QHMDOHWDNล‘H SU]HGPLRWรZ]REV]DUX NUHDW\ZQRฤณFLHODVW\F]QRฤณFL UDFKXQNRZRฤณFL NRPSHWHQF\MQHMSU]HGVLรทELRUF]RฤณFL GREUHMRUJDQL]DFMLZฤŸDVQHMSUDF\ โ€ข WXWRULQJUR]ZRMRZ\LQDXNRZ\ VSUDZQHJRNRPXQLNRZDQLDVLรทF]\ 39


wydarzenia

dr (ZD*UDERZVND.DF]PDUF]\N tELHJฤŸ\UHZLGHQWGRNWRUQDXN HNRQRPLF]Q\FKDGLXQNW Z.DWHGU]H5DFKXQNRZRฤณFL )LQDQVRZHM8(.HJ]DPLQDWRU 3ROVNLHM,]E\%LHJฤŸ\FK 5HZLGHQWรZFHUW\ILNRZDQ\WXWRU ZVSรฤŸZฤŸDฤณFLFLHOILUP\DXG\WRUVNLHM SUDNW\N]]DNUHVXUDFKXQNRZRฤณFL LUHZL]MLILQDQVRZHM 8F]HVWQLF]\ZOLF]Q\FK NRQIHUHQFMDFKLVHPLQDULDFK QDXNRZ\FKSUH]HQWXMรฃF LSXEOLNXMรฃFHIHNW\VZRMHMSUDF\ $XWRULZVSรฤŸDXWRUSXEOLNDFML ]]DNUHVXUDFKXQNRZRฤณFLLUHZL]ML ILQDQVRZHM$NW\ZQLHSRSU]H] SUDFรทG\GDNW\F]QรฃL]DZRGRZรฃ SURPXMH]DZรGELHJฤŸHJR UHZLGHQWDLZGUDล‘DZLHG]รท LHW\F]QH]DFKRZDQLDZฤณUรG VWXGHQWรZ1LHXVWDMรฃFRSRGQRVL SR]LRPVZRLFKXPLHMรทWQRฤณFL G\GDNW\F]Q\FKL]DZRGRZ\FK XF]HVWQLF]รฃFZOLF]Q\FK V]NROHQLDFKLNXUVDFK

โ€ข

NRQWURODZHZQรทWU]QD LFRQWUROOLQJ

โ€ข

VSUDZR]GDZF]Rฤณรฅ ]LQWHJURZDQD

โ€ข

HW\NDZEL]QHVLH

โ€ข

SROLW\NDUDFKXQNRZRฤณFL

dr .U]\V]WRI-RQDVt MHVWDGLXQNWHPZ.DWHGU]H 5DFKXQNRZRฤณFL)LQDQVRZHMQD :\G]LDOH)LQDQVรZL3UDZD8(. 2GWHJRURNXWDNล‘HLWXWRUHP -HVWDXWRUHPOLF]Q\FKSXEOLNDFML LNVLรฃล‘HN]]DNUHVXUDFKXQNRZRฤณFL -HJRV]F]HJรOQH]DLQWHUHVRZDQLD ]DZRGRZHNRQFHQWUXMรฃVLรทZRNรฤŸ โ€ข

SUREOHPDW\NLUDFKXQNRZRฤณFL ]DNฤŸDGรZXEH]SLHF]Hฤก L]DNฤŸDGรZUHDVHNXUDFML

โ€ข

RSRGDWNRZDQLDG]LDฤŸDOQRฤณFL JRVSRGDUF]HM

&]\QQLHG]LDฤŸDZ3ROVNLHM,]ELH %LHJฤŸ\FK5HZLGHQWรZ5HJLRQDOQ\P โ€ข 2GG]LDOHZ.UDNRZLHRUD] 6WRZDU]\V]HQLX.VLรทJRZ\FK Z3ROVFH F]ฤŸRQHN.RPLVMLGV โ€ข (W\NLL=DZRGRZHM,QWHJUDFML 6.Z32GG]LDฤŸX2NUรทJRZHJR โ€ข Z.UDNRZLH -HVWG\UHNWRUHP.UDNRZVNLHJR 2ฤณURGND6]NROHQLD5HJLRQDOQHJR 2GG]LDฤŸX3ROVNLHM,]E\%LHJฤŸ\FK 5HZLGHQWรZZ.UDNRZLHJG]LH QDFRG]LHฤก]DMPXMHVLรทHGXNDFMรฃ RVรEGRURVฤŸ\FKUR]ZLMDQLHP NRPSHWHQFML]DZRGRZ\FKZW\P UรZQLHล‘LPLรทNNLFK :UR]ZLMDQLXLSURSDJRZDQLX WXWRULQJXDNDGHPLFNLHJRZLG]L V]DQVรทOHSV]HJRUR]ZRMX VWXGHQWD]JRGQHJRUรZQLHล‘]MHJR LQG\ZLGXDOQ\PLSUHG\VSR]\FMDPL 2EV]DU\]DLQWHUHVRZDฤก โ€ข

UDFKXQNRZRฤณรฅILQDQVRZD

โ€ข

EDGDQLHVSUDZR]GDฤก ILQDQVRZ\FK

โ€ข 40

VSUDZR]GDZF]RฤณรฅLDQDOL]D ILQDQVRZD

SUREOHPรZSRZVWDMรฃF\FK QDVW\NXSUDZDELODQVRZHJR LSRGDWNRZHJR

)LQDQVRZHM8(.Z\NฤŸDGRZFD NXUVรZFHUW\ILNRZDQ\FK 6WRZDU]\V]HQLD.VLรทJRZ\FK Z3ROVFHHJ]DPLQDWRU3ROVNLHM ,]E\%LHJฤŸ\FK5HZLGHQWรZWXWRU DNDGHPLFNL$XWRULZVSรฤŸDXWRU SXEOLNDFML]]DNUHVXUDFKXQNRZRฤณFL LUHZL]MLILQDQVRZHM/DXUHDW QDJUรG]DQDMZ\ล‘V]รฃMDNRฤณรฅ]DMรทรฅ G\GDNW\F]Q\FK FRURF]QLH SOHELVF\WX0HQWRU]\8(. tZ\Uรล‘QLHQLHt ,PLHMVFH NRQNXUVXQDQDMOHSV]H SUDFHGRNWRUVNLH]G]LHG]LQ\ UDFKXQNRZRฤณFL 3UDFรท QDXNRZRG\GDNW\F]QรฃฤŸรฃF]\ ]SUDNW\NรฃJRVSRGDUF]รฃSURZDG]L ELXURUDFKXQNRZHZVSรฤŸSUDFXMH ]MHGQRVWNDPLDXG\WRUVNLPL 7XWRULQJWUDNWXMHMDNRV]F]HJรOQรฃ PRล‘OLZRฤณรฅLQG\ZLGXDOQHM ZVSรฤŸSUDF\]HVWXGHQWDPL LUR]ZLMDQLDLFKSRWHQFMDฤŸX :F]DVLHVSRWNDฤกQDMZLรทNV]รฃ XZDJรทVNXSLDQDWXWRULQJX DNDGHPLFNLP]DSR]QDQLX VWXGHQWรZ]ZDUV]WDWHPQDXNRZREDGDZF]\PSODQRZDQLXGDOV]HM GURJLHGXNDF\MQHML]DZRGRZHM 2EV]DU\]DLQWHUHVRZDฤก

UDSRUWRZDQLD]LQWHJURZDQHJR

โ€ข

]DJDGQLHฤก]ZLรฃ]DQ\FK]HW\Nรฃ RVรE]DZRGRZR]DMPXMรฃF\FK VLรทUDFKXQNRZRฤณFLรฃ

UDFKXQNRZRฤณรฅILQDQVRZD MHGQRVWHNRUรล‘QHMIRUPLH RUJDQL]DF\MQRSUDZQHM

โ€ข

XMDZQLDQLHLQIRUPDFMLSU]H] VSรฤŸNLJLHฤŸGRZH

โ€ข

VSUDZR]GDZF]RฤณรฅLDQDOL]D ILQDQVRZD

โ€ข

EDGDQLHVSUDZR]GDฤก ILQDQVRZ\FK

โ€ข

Z\FHQDV]DFXQNRZD

โ€ข

SROLW\NDUDFKXQNRZRฤณFL

โ€ข

VSUDZR]GDZF]Rฤณรฅ ]LQWHJURZDQD

โ€ข

VSHF\ILNDUDFKXQNRZRฤณFLRUD] SR]\VNLZDQLDLUR]OLF]DQLD ฤณURGNรZILQDQVRZ\FK ZRUJDQL]DFMDFKSRล‘\WNX SXEOLF]QHJR

-HVWURGRZLW\PNUDNRZLDQLQHP F]ฤŸRQNLHPOLF]Q\FKRUJDQL]DFML ]ZLรฃ]DQ\FK]UDFKXQNRZRฤณFLรฃ MDN6.Z337(,6'56,$((5 8NRฤกF]\ฤŸ$NDGHPLรท(NRQRPLF]Qรฃ Z.UDNRZLHSUDFRZDฤŸPLQ Z0X]HXP1DURGRZ\P Z.UDNRZLH8U]รทG]LH6NDUERZ\P DRGODWQDXF]HOQLZ\ล‘V]HM :WXWRULQJXZLG]LPRล‘OLZRฤณรฅ LQG\ZLGXDOQHJRNV]WDฤŸFHQLD UR]ZRMXQDXNRZHJRPRล‘OLZRฤณFL UR]SRF]รทFLDEDGDฤกQDXNRZ\FK ZVSLHUDQHJRRSLHNรฃWXWRUD

dr 3DZHฤŸ=LHQLXNtELHJฤŸ\ UHZLGHQWG\SORPRZDQ\NVLรทJRZ\ GRNWRUQDXNHNRQRPLF]Q\FK DGLXQNWZ.DWHGU]H5DFKXQNRZRฤณFL

:\G]LHฤŸ)LQDQVรZL3UDZD8(.


wydarzenia

5[bIฤฌ_LbQฤ”SKbaVVI bI_Qba\ฤ”-DQD3DZฤŸD,, _VI[bMR=KbMTVQ BQVQKRI\a_aW[{J]KbM[\VQKbฤŠKaKP_UQVQWVaKPTI\IKP_XQMTOZbaUSIKPLW?I\aSIV] BQMUQฤซ_Qฤ”\MRQ_IฤตVaKPWฤฌZWLS{_ZMTQOQRVaKP_-]ZWXQMZ6DQNWXDULXP ฤฒZLรทWHJR-DQD3DZฤŸD,,QD%LDฤŸ\FK0RU]DFKZ.UDNRZLH WUDG\F\MQLH]RVWDฤŸDRGSUDZLRQD0V]DฤณZG]LรทNF]\QQD]DZL]\Wรท 2MFDฤฒZLรทWHJRZQDV]HM8F]HOQL

T

HQV]F]HJรOQ\G]LHฤกSUDFRZQLF\8F]HOQLEรทGรฃ]DSHZQH SDPLรทWDรฅGRNRฤกFDล‘\FLD DOHQRZHU]HV]HVWXGHQWรZ ZDUWRSRLQIRUPRZDรฅล‘H-DQ3DZHฤŸ ,,VSRWNDฤŸVLรทF]HUZFDU]H ฤณURGRZLVNLHPDNDGHPLFNLPรZF]HVQHM$NDGHPLL(NRQRPLF]QHM3DSLHล‘ ]DWU]\PDฤŸVLรทQDG]LHG]LฤกFXSU]HG JPDFKHPJฤŸรZQ\P$(:LWDMรฃFWDN ]QDPLHQLWHJRJRฤณFLD5HNWRUSURI 7DGHXV]*UDELฤกVNLSRZLHG]LDฤŸPLQ e2E\ฤณP\]DZV]HPRJOLVฤŸXล‘\รฅSUDZG]LHLW\ONRSUDZG]LHZWURVFHRUR]ZรM GXFKRZ\F]ฤŸRZLHNDr2MFLHFฤฒZLรทW\ SR]GURZLฤŸZV]\VWNLFKXF]HVWQLNรZ VSRWNDQLDLXG]LHOLฤŸDSRVWROVNLHJREฤŸRJRVฤŸDZLHฤกVWZD5HNWRURZL6HQDWRZL RUD]OLF]QLH]JURPDG]RQHMZVSรOQRFLH 8F]HOQLtSUDFRZQLNRPLVWXGHQWRP 3DSLHล‘SRฤณZLรทFLฤŸWHล‘NDPLHฤกZรทJLHOQ\ SRGQRZ\EXG\QHNG\GDNW\F]Q\t REHFQLH3DZLORQ*.UรWNLHDOHGRQLRVฤŸHRGZLHG]LQ\-DQD3DZฤŸD,,]DLQDXJXURZDฤŸ\REFKRG\MXELOHXV]XOHFLD $NDGHPLL(NRQRPLF]QHM:L]\Wรท2MFD ฤฒZLรทWHJRRGWรฃG1DMGRVWRMQLHMV]HJR *RฤณFLDQDV]HM8F]HOQLSU]\SRPLQD SDPLรฃWNRZDWDEOLFDZPXURZDQDZH IURQWRQEXG\QNX*ฤŸรZQHJR8(. :VSRWNDQLXSDSLHล‘D]HVSRฤŸHF]QRฤณFLรฃQDV]HM8F]HOQLXF]HVWQLF]\OLWHล‘ ]DNRQQLF\VรฃVLDGXMรฃFHJR]QDPL]DSU]\MDลQLRQHJRNODV]WRUX.DUPHOLWรZ %RV\FK:LG]รฃFVWRMรฃF\FKUHNWRUรZ ZGRVWRMQ\FKWRJDFKDRERNQLFK

SU]HGVWDZLFLHOLNODV]WRUXZVZ\FK VNURPQ\FK]DNRQQ\FKKDELWDFK 2MFLHFฤฒZLรทW\]Dล‘DUWRZDฤŸe=DZV]H ]DVWDQDZLDฤŸHPVLรทQDGW\PVNรฃGWD NRQLXQNFMD3RMHGQHMVWURQLHNDUPHOLFLERVLSRGUXJLHMVWURQLH$NDGHPLD (NRQRPLF]QD(NRQRPLDQDERVDNDr 6SRฤŸHF]QRฤณรฅ8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRGREU]HSDPLรทWDWR Z\GDU]HQLHVSU]HGG]LHZLรทWQDVWX ODWLGRFHQLDล‘H-DQ3DZHฤŸ,,PLPR QDSLรทWHJRKDUPRQRJUDPXSLHOJU]\PNLLSUREOHPรZ]GURZRWQ\FK RGZLHG]LฤŸQDV]รฃ$OPD0DWHU0V]D ฤณZG]LรทNF]\QQD]DZL]\Wรท-DQD 3DZฤŸD,,RGSUDZLRQD]RVWDฤŸDZQLHG]LHOรทSDลG]LHUQLNDEU RJRG] 'RGDWNRZรฃRND]MรฃGRฤณZLรทWRZDQLDE\ฤŸDURF]QLFDZ\ERUX NDUG\QDฤŸD.DUROD:RMW\ฤŸ\QD6WROLFรท 3LRWURZรฃ0LHMVFHPWHMVNURPQHM FKRรฅSRGQLRVฤŸHMXURF]\VWRฤณFLE\ฤŸD .DSOLFD.DSฤŸDฤกVND.DSOLFDWDMHVW QDMZLรทNV]รฃ]NDSOLF&HQWUXP-DQD 3DZฤŸD,,e1LHOรทNDMFLHVLรทr=QDMGXMH VLรทZQLHMSฤŸ\WD]JUREX-DQD3DZฤŸD ,,SRFKRG]รฃFD]*URW:DW\NDฤกVNLFK %D]\OLNLฤณZ3LRWUDZ5]\PLHNWรUรฃ SREHDW\ILNDFML2MFDฤฒZLรทWHJRRWU]\PDฤŸRZGDU]HNUDNRZVNLH&HQWUXP 0Rล‘QDWXUรZQLHล‘]REDF]\รฅUHOLNZLDU]]NUZLรฃSDSLHล‘D.DSOLFD .DSฤŸDฤกVND]RVWDฤŸD]DSURMHNWRZDQD QDZ]รUNU\SW\ฤณZ/HRQDUGD]NDWHGU\=DPNX.UรOHZVNLHJRQD:DZHOX ZNWรUHMZUNV.DURO:RMW\ฤŸD

RGSUDZLฤŸVZRMรฃSU\PLF\MQรฃPV]รท ฤณZLรทWรฃ :W\PURNX0V]รทฤณZG]LรทNF]\QQรฃ NRQFHOHEURZDOLNDUPHOLFLERVLRMFLHF 6]F]HSDQt7DGHXV]3UDฤณNLHZLF] NRQVXOWRUVSUDZEHDW\ILNDF\MQ\FK LNDQRQL]DF\MQ\FKSU]\6WROLF\ $SRVWROVNLHMRUD]RMFLHF$QDVWD]\t 6WDQLVฤŸDZ*รทJRWHN:VZHMKRPLOLL SURIHVRUR3UDฤณNLHZLF]SRG]LรทNRZDฤŸVSRฤŸHF]QRฤณFL8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJR]Dล‘\ZรฃSDPLรทรฅ R-DQLH3DZOHQDV]HMZG]LรทF]QRฤณFL ]DEฤŸRJRVฤŸDZLHฤกVWZR2MFDฤฒZLรทWHJR LVNLHURZDQHGRQDVZWHG\VฤŸRZD 0LฤŸRQDPVLรท]URELฤŸRJG\SRZLHG]LDฤŸ WHล‘ล‘HQLH]ZฤŸRF]QLHSRSRZURFLH GR5]\PX JG]LHDNWXDOQLHSUDFXMH PRGOรฃFVLรทSU]\JURELHฤฒZLรทWHJR -DQD3DZฤŸD,,GXFKRZRSRLQIRUPXMH *RRG]LVLHMV]HMXURF]\VWRฤณFL 0LPRQLHQDMOHSV]HMWHJRGQLDDXU\ ZOLWXUJLLXF]HVWQLF]\ฤŸRNLONXG]LHVLรทFLX SUDFRZQLNรZQDXNRZ\FKLDGPLQLVWUDF\MQ\FK8F]HOQLQLHNWรU]\ZUD] ]URG]LQDPL:ฤณUรGQDVE\ฤŸREHFQ\ -05HNWRUSURI8(.GUKDE$QGU]HM &KRFKรฤŸRUD]E\ฤŸ\UHNWRUSURI5RPDQ 1LHVWUรMtRE\GZDMSURIHVRURZLH ]PDฤŸล‘RQNDPL2EHFQLE\OLWHล‘SRSU]HGQL3URUHNWRU]\SURI=ELJQLHZ 'UHVOHULSURI-ร]HI3RFLHFKD dr -HU]\:URQD .DWHGUD*RVSRGDUNL5HJLRQDOQHM8(.

41


wspomnienie

IRWW0 0äZLNNOOLF LFN L

42


wydarzenia

:DWHU(QHUJ\ 1H[XVt ZMTIKRIbXZbMJQMO];bSWรฐa4M\VQMR +MTMUbWZOIVQbW_IVMR_LVQIKP_ZbMฤฌVQIJZ;bSWรฐa4M\VQMRX\e:DWHU(QHUJ\ 1H[XVrJaรฐI_aUQIVI_QMLbaQLWฤฌ_QILKbMฤก_WJ[bIZbM_WLaQMVMZOM\aSQWZIb XWSIbIVQMXWT[SQKPLWSWVIฤกVI]SW_aKPQZWb_QฤŠbIฤกXZIS\aKbVaKP_\MRLbQMLbQVQM

O

GZLHOXODWQDXNRZF\ SU]H]=DNฤŸDG(NRQRPLNL2FKURQ\ UHSUH]HQWXMรฃF\Uรล‘QHG]LH- ฤฒURGRZLVND.DWHGU\3ROLW\NL G]LQ\ZLHG]\SRV]XNXMรฃ 3U]HP\VฤŸRZHML(NRORJLF]QHM UR]ZLรฃ]DQLDSUREOHPXGRQD:\G]LDOH)LQDQVรZL3UDZD W\F]รฃFHJR]DOHล‘QRฤณFLZRG\LHQHUJLL =DNฤŸDG=DU]รฃG]DQLD2UJDQL]DFMDPL NWรUHVรฃRNUHฤณODQHPLDQHPe:DWHU 3XEOLF]Q\PL].DWHGU\$GPLQLVWUDFML (QHUJ\1H[XVr'RSURGXNFMLHQHUJLL 3XEOLF]QHMQD:\G]LDOH*RVSRGDUNL MHVWSRWU]HEQDZRGDDDE\MรฃSR]\L$GPLQLVWUDFML3XEOLF]QHM VNDรฅQLH]EรทGQDMHVWHQHUJLD:Dล‘QH 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR MHVWLล‘ZRGDMHVW]DVREHPRJUDQLZ.UDNRZLHRUD])XQGDFMรท F]RQ\P,VWQLHMHZLHOXNRQNXUHQF\M*RVSRGDUNLL$GPLQLVWUDFML Q\FKXล‘\WNRZQLNรZSU]\]QDF]รฃF\FK 3XEOLF]QHM GHILF\WDFKLQLHUรZQRPLHUQ\PMHM UR]ฤŸRล‘HQLXQDSODQHFLH:SU]\SDGNX :\GDU]HQLHVNฤŸDGDฤŸRVLรท]WU]HFK HQHUJLLZVSรฤŸF]HVQHNRQZHQFMRQDOF]รทฤณFL3RGF]DVSLHUZV]HM]QLFK QHMHMZ\WZDU]DQLHZ\ZLHUD]QDF]รฃZ*ฤŸรZQ\P,QVW\WXFLH*รUQLFWZD F\ZSฤŸ\ZQDฤณURGRZLVNRZW\PQD *,* Z.DWRZLFDFK]DSUH]HQWRZD]DVRE\ZRGQH'\OHPDW\NWรUHSRQRQRZRF]HVQHWHFKQRORJLH]ZLรฃ]DMDZLDMรฃVLรทZ]ZLรฃ]NX]]DOHล‘QRฤณFLรฃ QH]SURGXNFMรฃZรทJODLHQHUJHW\Nรฃ SRPLรทG]\ZRGรฃLHQHUJLรฃZ\PDJDMรฃ ZW\PMรฃGURZรฃ2SUรF]WHJR]ZLHSRV]XNLZDQLDQRZ\FKLQRZDWRUVNLFK G]DQRHNVSHU\PHQWDOQรฃNRSDOQLรท UR]ZLรฃ]Dฤก+ROLVW\F]QHXMรทFLHWHM e%DUEDUDrZ0LNRฤŸRZLHDXF]HVWQLF\ UHODFMLRSLHUDVLรทZGXล‘HMPLHU]HQD E\OLฤณZLDGNDPLGHPRQVWUDFMLZ\EXRSW\PDOL]DFMLZ\NRU]\VWDQLDREX]DFKXS\ฤŸXZรทJORZHJR VREรZ]PQLHMV]DQLXVWUDWZSURGXNFMLSU]HV\OHZSURZDG]DQLXLQVWUX:GUXJLHMF]รทฤณFL6]NRฤŸ\/HWQLHM PHQWรZSUDZQ\FKLHNRQRPLF]Q\FK ZGQLDFKZU]HฤณQLD]RUJDSROLW\NLJRVSRGDUF]HMXPRล‘OLZLDMรฃQL]RZDQR]DMรทFLDG\GDNW\F]QH F\FKOHSV]H]DU]รฃG]DQLHQLPLNWรUH QDWHUHQLHNDPSXVX8QLZHUV\WHWX PRล‘HVLรทSU]HNฤŸDGDรฅQDGRNฤŸDGQLHM(NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH:WUDNV]HRG]ZLHUFLHGOHQLHNRV]WรZZW\P FLHZ\NฤŸDGรZSRUXV]RQD]RVWDฤŸD NRV]WรZฤณURGRZLVNRZ\FK WHPDW\NDGRW\F]รฃFDWHFKQRORJLL ]ZLรฃ]DQ\FK]RGQDZLDOQ\PLลUรGฤŸD8F]HVWQLNDPLZ\GDU]HQLDE\PLHQHUJLLRUD]JRVSRGDURZDQLHP OLVWXGHQFLLSUDFRZQLF\$NLWD ZRGDPLDWDNล‘HDVSHNW\SROLW\NL 8QLYHUVLW\]-DSRQLL6]NRฤŸD HQHUJHW\F]QHM3URZDG]รฃF\PL OHWQLD]RVWDฤŸD]RUJDQL]RZDQD Z\NฤŸDG\E\OLSURI/HV]HN.VLรฃล‘HN

]8QLZHUV\WHWX5ROQLF]HJRSURI 6WDQLVฤŸDZ05\ELFNL]3ROLWHFKQLNL .UDNRZVNLHMGU.V\PHQD5RVLHN ]8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.UDNRZLHRUD]GU0DJGDOHQD =DMรฃF]NRZVND]8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH:W\P F]DVLHXF]HVWQLF\PLHOLUรZQLHล‘ PRล‘OLZRฤณรฅRSUรF]XG]LDฤŸXZLQWHUHVXMรฃF\FKSUHOHNFMDFK]DSR]QDรฅ VLรทZSUDNW\FH]G]LDฤŸDQLHPSU]HGVLรทELRUVWZ]DMPXMรฃF\FKVLรทWHPDW\NรฃZRGQรฃZU]HฤณQLD]RVWDฤŸR ]RUJDQL]RZDQH]ZLHG]DQLH=DNฤŸDGX 8]GDWQLDQLD:RG\5DEDRUD]]DSRU\ZRGQHMZ'REF]\FDFK 1LHMDNRSRGVXPRZDQLHP6]NRฤŸ\ /HWQLHME\ฤŸXG]LDฤŸXF]HVWQLNรZ ZPLรทG]\QDURGRZHMNRQIHUHQFML e0LDVWRt:RGDt-DNRฤณรฅล\FLDrRGE\ZDMรฃFHMVLรทZGQLDFKZU]HฤณQLDZH:URFฤŸDZLX3RGF]DVWHJR Z\GDU]HQLDXZDJDXF]HVWQLNรZ E\ฤŸD]ZUรFRQDQDZRGรทUR]XPLDQรฃ MDNRNOXF]RZ\]DVรEQLH]EรทGQ\ GODIXQNFMRQRZDQLDZNRQWHNฤณFLH UDFMRQDOQHJRJRVSRGDURZDQLD 7HPDW\NDNRQIHUHQFMLREHMPRZDฤŸD UรZQLHล‘UHODFMHPLรทG]\ฤณURGRZLVNLHPZRGQ\PDPLHMVNLPRUD] ]QDF]HQLHZRG\GODSRGQRV]HQLD MDNRฤณFLล‘\FLDZPLHฤณFLH

SURI8(.GUKDE0DUHNรคZLNOLFNL .DWHGUD$GPLQLVWUDFML3XEOLF]QHM8(.

43


wspomnienie

fot. Piot ottr Ma Mark arkows owskii

44


wydarzenia

:\ELWQLQDXNRZF\ ]V]HฤณFLXNRQW\QHQWรZ VISWVNMZMVKRQVI]SW_MR_30B=-3 ?LVQIKP_ZbMฤฌVQIJZVI=VQ_MZ[a\MKQM-SWVWUQKbVaU_3ZISW_QMWLJaรฐI [Qฤ”HG\FMD0LรทG]\QDURGRZHM.RQIHUHQFML1DXNRZHM$,%&(( ?aLIZbMVQMbW[\IรฐWbWZOIVQbW_IVMXZbMb3I\MLZฤ”0IVLT]BIOZIVQKbVMOWXZba _[X{รฐ]LbQITM)KILMUaWN1V\MZVI\QWVIT*][QVM[[5QKPQOIV=;)

T

HJRURF]QDHG\FMDGRW\F]\ฤŸD JฤŸรZQLHSUREOHPDW\NLSU]HGVLรทELRUF]RฤณFLPLรทG]\QDURGRZHMMDNR]MDZLVNDZ\VWรทSXMรฃFHJRQDSRJUDQLF]XHNRQRPLLLEL]QHVX PLรทG]\QDURGRZHJR:\GDU]HQLH SU]\FLรฃJQรทฤŸRZLHOX]QDPLHQLW\FK JRฤณFLtQDXNRZFรZ]FDฤŸHJRฤณZLDWD QLHW\ONR]UHJLRQX(XURS\ฤฒURGRZR :VFKRGQLHMOHF]UรZQLHล‘]RGOHJฤŸ\FK]DNรฃWNรZQDV]HJRJOREX PLQ$XVWUDOLL86$.ROXPELLRUD] -DSRQLL 7HJRURF]QDNRQIHUHQFMD ]RVWDฤŸDX]QDQD]DQDMZLรทNV]รฃZKLVWRULL$,%&((LZ]LรทฤŸRZQLHMXG]LDฤŸ SRQDGJRฤณFL]NUDMรZฤณZLDWD ]NRQW\QHQWรZ :ฤณUรGXF]HVWQLNรZE\OLWDF\]QDPLHQLFLJRฤณFLHMDN -RH)+DLU-U 8QLYHUVLW\RI6RXWK $ODEDPD86$ ,ODQ$ORQ 8QLYHUVLW\ RI$JGHU1RUZHJLD 'HVLVODYD 'LNRYD 9LHQQD8QLYHUVLW\RI (FRQRPLFVDQG%XVLQHVV$XVWULD 0DULD$OHMDQGUD*RQ]DOH]3HUH] 8QLYHUVLGDG($),7.ROXPELD &UDLJ&-XOLDQ 6RXWKHUQ&URVV 8QLYHUVLW\$XVWUDOLD 0DULQ$ 0DULQRY $DOERUJ8QLYHUVLW\'DQLD 6YHWOD0DULQRYD $DOERUJ8QLYHUVLW\ 'DQLD -RKQ00H]LDV 8QLYHUVLW\ RI0LDPL86$ ,PPDQXHO$]DDG 0RRQHVDU 0RKDPPHG%LQ5DVKLG 6FKRRORI*RYHUQPHQW=MHGQRF]RQH (PLUDW\$UDEVNLH -DPHV1HEXV 6XIIRON8QLYHUVLW\86$ :LOOLDP

1HZEXUU\ )ORULGD,QWHUQDWLRQDO 8QLYHUVLW\86$ $UQROG6FKXK 9LHQQD8QLYHUVLW\RI(FRQRPLFVDQG %XVLQHVV$XVWULD 7KRPDV6WHJHU 5HJHQVEXUJ8QLYHUVLW\1LHPF\ :UDPDFKNRQIHUHQFMLRGE\ฤŸ\VLรท LQWHUHVXMรฃFHVHVMHRUD]SDQHOL QDXNRZ\FK-HGQ\P]QDMZDล‘QLHMV]\FKZ\GDU]HฤกE\ฤŸ\ZDUV]WDW\ PHWRGRORJLF]QH]3URI-RH)+DLU -USRGF]DVNWรU\FK]DSUH]HQWRZDฤŸ RSURJUDPRZDQLH3/66(0VฤŸXล‘รฃFH]DDZDQVRZDQHPXWZRU]HQLX PRGHOLHNRQRPHWU\F]Q\FKGRFHOรZEDGDฤกQDXNRZ\FK,QLFMDW\ZD ]RVWDฤŸDZVSDUWDILQDQVRZRSU]H] VWRZDU]\V]HQLH$FDGHP\RI ,QWHUQDWLRQDO%XVLQHVV3RGF]DV NRQIHUHQFMLRGE\ฤŸDVLรทUรZQLHล‘ VHVMDPHWRGRORJLF]QDSRGQD]Zรฃ +RZWRFUDIWDUWLFOHVIRUWRSMRXUQDOV" SO-DNSLVDรฅDUW\NXฤŸ\GR QDMOHSV]\FKF]DVRSLVP 3RGF]DV VHVMLVLHGPLXUHGDNWRUรZSUHVWLล‘RZ\FKF]DVRSLVPG\VNXWRZDฤŸR RVZRLFKGRฤณZLDGF]HQLDFKZ]DNUHVLHGREU\FKSUDNW\NZ\GDZQLF]\FKMDNUรZQLHล‘RMDNRฤณFLDUW\NXฤŸรZQDXNRZ\FKSU]HV\ฤŸDQ\FKGR UHGDNFMLF]DVRSLVP .RQIHUHQFMD]RVWDฤŸDRWZDUWD SU]H]-RH)+DLU-U 8QLYHUVLW\ RI6RXWK$ODEDPD86$ NWรU\

]DSUH]HQWRZDฤŸUHIHUDWSRGW\WXฤŸHP 5HIOHFWLRQVRQ6RFLDO6FLHQFHV 5HVHDUFK3DVWt3UHVHQWt)XWXUH SO5HIOHNVMHQDWHPDWEDGDฤก ZG]LHG]LQLHQDXNVSRฤŸHF]Q\FK 3U]HV]ฤŸRฤณรฅtWHUDลQLHMV]Rฤณรฅt SU]\V]ฤŸRฤณรฅ 'UXJLG]LHฤกUR]SRF]รฃฤŸVLรทRGVHVMLUR]ZRMRZ\FKGOD QDXNRZFรZRUD]ZLHOXVHVMLUรZQROHJฤŸ\FKSRGF]DVNWรU\FKQDXNRZF\SUH]HQWRZDOLZ\QLNLVZRLFK EDGDฤก7HJRVDPHJRGQLD]RVWDฤŸD UรZQLHล‘SU]HSURZDG]RQDGUXJD VHVMDSOHQDUQDNWรUDE\ฤŸDPRGHURZDQDSU]H]$UQROG6FKXK 9LHQQD 8QLYHUVLW\RI(FRQRPLFVDQG %XVLQHVV$XVWULD 0รZFDPLZWHM VHVMLE\OLPLQ:LOOLDP1HZEXUU\ 1HJRWLDWLQJ)RUPDO%XVLQHVV &RQWUDFWV$&URVV/HYHO&URVV 6RFLHW\([DPLQDWLRQ 7KRPDV 6WHJHU 0DQDJHUVDQGPDQDJHULDO EHKDYLRXULQ&HQWUDODQG(DVWHUQ (XURSHt(YLGHQFHIURP\HDUVRI PDQDJHPHQWUHVHDUFK RUD]-DPHV 1HEXV 7KH1HZ7D[/DZV+RZ (IIHFWLYHZLOOWKH\EHDJDLQVW7D[ +DYHQV ']LHฤก]DNRฤกF]\ฤŸVLรทNRODFMรฃZUHVWDXUDFMLJDOLF\MVNLHMJG]LH XF]HVWQLF\PLHOLRND]MรทVNRV]WRZDรฅ UHJLRQDOQ\FKGDฤกVHUZRZDQ\FK Z3ROVFH

.DWHGUD+DQGOX=DJUDQLF]QHJR8(.

45


wydarzenia

Droga do bQV\MOZW_IVMOWZWb_WR] .ROHMQ\URNZVSรฤŸSUDF\QDXNRZREDGDZF]HMWZOIVQbW_IVMRXZbMb

XZWNLZIPIJ5QKPIรฐI/IJZQMTI?WฤŽVQISIXWUQฤ”LbaSI\MLZIUQ5QSZWMSWVWUQQ =VQ_MZ[a\M\]:bM[bW_[SQMOWQ-SWVWUQQ;\W[W_IVMR=VQ_MZ[a\M\]-SWVWUQKbVMOW _3ZISW_QMbIW_WKW_IรฐL_WUIVQMb_aSรฐaUQSWVNMZMVKRIUQ

W

F]HUZFXZPXUDFK 8(.SUDFRZQLF\REX NDWHGU]RUJDQL]RZDOL NRQIHUHQFMรทGODXF]F]HQLDVWXOHFLDRG]\VNDQLDSU]H] 3ROVNรทQLHSRGOHJฤŸRฤณFLSRGKDVฤŸHP *RVSRGDUND3ROVNLt2G QLHSRGOHJฤŸRฤณFLGRRGSRZLHG]LDOQHJRUR]ZRMX-DNDSU]\V]ฤŸRฤณรฅ"SRG 1DURGRZ\P3DWURQDWHP3UH]\GHQWD 5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM$QGU]HMD 'XG\5R]SRF]รทWDZรZF]DVGHEDWD QDGVXNFHVDPLLSRUDล‘NDPLRUD] Z\]ZDQLDPLL]DJURล‘HQLDPLVWRMรฃF\PLSU]HGSROVNรฃJRVSRGDUNรฃ]DRZRFRZDฤŸDZLHORPDLQWHUHVXMรฃF\PL UHIOHNVMDPLNWรUHVWDฤŸ\VLรทSU]HGPLRWHPV]F]HJรฤŸRZHMG\VNXVMLZUDPDFK ;9,,NRQIHUHQFML]F\NOXe1LHUรZQRฤณFL VSRฤŸHF]QHDZ]URVWJRVSRGDUF]\r :WHMZU]HฤณQLRZHMNWรUDRGE\ฤŸDVLรท QD:\G]LDOH(NRQRPLL8QLZHUV\WHWX 5]HV]RZVNLHJRSU]HGPLRWHPUHIOHNVMLE\ฤŸDe7HRULDSROLW\NDLSUDNW\ND ZREHFNZHVWLLVSRฤŸHF]Q\FKr 2EDZ\GDU]HQLDFLHV]\ฤŸ\VLรทZLHONLP]DLQWHUHVRZDQLHPฤณZLDWDQDXNL LSROLW\NL:SLHUZV]\P]QLFK REMรทW\P1DURGRZ\P3DWURQDWHP SU]H]3UH]\GHQWD53$QGU]HMD 'XGรทXF]HVWQLF]\ฤŸRF]WHUG]LHVWX UHIHUHQWรZLSRQDGGZXVWXVฤŸXFKDF]\LG\VNXWDQWรZ:ฤณUรGQLFKE\ฤŸ UรZQLHล‘UHSUH]HQWDQW.DQFHODULL

46

3UH]\GHQWD53SURIGUKDE$QGU]HM =\EHUWRZLF]]DฤณZฤณUรGSRGREQHM OLF]E\SUHOHJHQWรZNRQIHUHQFML U]HV]RZVNLHME\OLVHQDWRU53SURI GUKDE$OHNVDQGHU%RENRSRGVHNUHWDU]VWDQXZ0LQLVWHUVWZLH1DXNL L6]NROQLFWZD:\ล‘V]HJRGUKDE 6HEDVWLDQ6NX]DRUD]F]ฤŸRQHN5DG\ 3ROLW\NL3LHQLรทล‘QHM3URIGUKDE -HU]\ล\ล‘\ฤกVNL:REXNRQIHUHQFMDFKXF]HVWQLF]\OLSU]HGVWDZLFLHOH ZLRGรฃF\FKSROVNLFKRฤณURGNรZDNDGHPLFNLFK2EHFQLE\OLWHล‘JRฤณFLH ]8NUDLQ\L6WDQรZ=MHGQRF]RQ\FK .XGXล‘HMVDW\VIDNFMLRUJDQL]DWRUรZ NRQIHUHQFMLZGHEDWรทZฤŸรฃF]\OLVLรท WDNล‘HVWXGHQFLRUD]GRNWRUDQFL85 L8(.NWรU]\SU]\JRWRZDOLSRVWHU\ SRฤณZLรทFRQHSROVNLHMP\ฤณOLHNRQRPLF]QHM6HVMDSRVWHURZDSW&XG]H FKZDOLFLHVZHJRQLH]QDFLH. 7ZรUF\ REOLF]DSROVNLHMHNRQRPLLRVWDWQLHJRVWXOHFLDVWDQRZLฤŸDRU\JLQDOQ\ DNFHQWNRQIHUHQFMLZSLVXMรฃF\VLรท ZREFKRG\OHFLDRG]\VNDQLD QLHSRGOHJฤŸRฤณFL -XELOHXV]OHFLDRG]\VNDQLDQLHSRGOHJฤŸRฤณFLVWDQRZLฤŸฤณZLHWQรฃRND]Mรท QLHW\ONRGRUHIOHNVMLQDGKLVWRULรฃ SROVNLHMP\ฤณOLHNRQRPLF]QHMDOH QDGHZV]\VWNRGR]ZUรFHQLDXZDJL QDJฤŸรทERNLHVWUXNWXUDOQHSU]\F]\Q\ REVHUZRZDQ\FKZVSรฤŸF]HฤณQLHSURFHVรZVSRฤŸHF]QRHNRQRPLF]Q\FK

&KDRW\F]Q\LZ\NOXF]DMรฃF\]XF]HVWQLFWZDZSURFHVDFKPRGHUQL]DF\MQ\FKFDฤŸHJUXS\VSRฤŸHF]QH FKDUDNWHUZVSรฤŸF]HVQHJRUR]ZRMX JRVSRGDUF]HJRZ\PDJDLQVW\WXFMRQDOQHJRRSU]\U]รฃGRZDQLD WDNDE\Z]URVW3.%LHIHNW\ZQRฤณรฅ HNRQRPLF]QDSU]HNฤŸDGDฤŸ\VLรทQD SRGQRV]HQLHMDNRฤณFLZDUWRฤณFLRZHJR ล‘\FLDLRFKURQรทZVSรOQ\FK]DVREรZ QDWXU\:\ฤŸDQLDVLรทZ]ZLรฃ]NX]W\P SRWU]HEDSRV]XNLZDQLDOHSV]\FK SROLW\NLUR]ZLรฃ]DฤกLQVW\WXFMRQDOQ\FK XPRล‘OLZLDMรฃF\FKUR]ZรMJRVSRGDUNL RSDUWHMQDZLHG]\LLQQRZDF\MQRฤณFL :HZVWรทSLHGRREUDGNRQIHUHQF\MQ\FKSURI0*:RลQLDN]DSURSRQRZDฤŸDE\SRV]XNLZDQLRPW\P WRZDU]\V]\ฤŸRP\ฤณOHQLHZNDWHJRULDFKUR]ZRMX]LQWHJURZDQHJRZ\UDล‘DQHJR]DSRฤณUHGQLFWZHPIXQNFML FHOรZRฤณPLXVIHUE\FLDLG]LDฤŸDQLD OXG]NLHJR VIHU\HNRQRPLLNRQVXPSFMLZLHG]\WHFKQRORJLLQDWXU\ LELRORJLLDNVMRORJLF]QHMDWDNล‘H VIHU\SROLW\F]QHMLVSRฤŸHF]QHM LRGSRZLDGDMรฃF\FKLPNU\WHULรZZ\ERUX W\FKFHOรZ :WRNXREUDGNRQIHUHQF\MQ\FKMHM XF]HVWQLF\GLDJQR]RZDOLSU]HGH ZV]\VWNLPZVSรฤŸF]HVQHSUREOHP\ VSRฤŸHF]QHEDULHU\UR]ZRMXZ\VWรทSXMรฃFHZUรล‘Q\FKVIHUDFKE\FLD LG]LDฤŸDQLDOXG]NLHJRG]LรทNLF]HPX


:Dล‘Q\PZรฃWNLHPZG\VNXVMLE\ฤŸD LGHQW\ILNDFMDZDUXQNรZXSRZV]HFKQLDMรฃF\FK]DFKRZDQLDRFKDUDNWHU]H LQQRZDF\MQ\P:VND]DQR]DUรZQR QDSROLW\NLHNRQRPLF]QHWZRU]รฃFH ERGลFHGRWDNLHJR]DFKRZDQLD UR]ZLรฃ]DQLDLQVW\WXFMRQDOQHZV\VWHPLHHGXNDF\MQ\PDWDNล‘HQDU]รทG]LD LLQVWUXPHQW\SURLQQRZDF\MQHGRVWรทSQHSU]HGVLรทELRUVWZRP:WRNX GHEDW\Z\ฤŸRQLฤŸVLรทWDNล‘HZQLRVHN ล‘HQDG]LHMHQDSU]H]Z\FLรทล‘HQLH EDULHUUR]ZRMRZ\FKQDOHล‘\SRNฤŸDGDรฅZEXGRZLHNDSLWDฤŸXOXG]NLHJR RFKDUDNWHU]HGREUDSXEOLF]QHJR NWรU\X]GDOQLDGRUDFMRQDOQHMRFHQ\ VSรMQRฤณFLRIHURZDQ\FKSURJUDPรZ UR]ZRMRZ\FK]SXQNWXZLG]HQLD IXQNFMLFHOรZUR]ZRMRZ\FKZฤŸDฤณFLZ\FKGODZV]\VWNLFKVIHUE\FLD LG]LDฤŸDQLDOXG]NLHJRLZDUXQNรZLFK RVLรฃJDQLD:W\PNRQWHNฤณFLHZ\ฤŸRQLฤŸDVLรทNZHVWLDeQRZHJRRฤณZLHFHQLDrF]\OL]LQWHJURZDQHMHGXNDFML X]GDOQLDMรฃFHMGRUHIOHNV\MQRฤณFL ]HZQรทWU]QHMGRW\F]รฃFHMฤณURGRZLVND G]LDฤŸDQLDOXG]LLZHZQรทWU]QHM]RULHQWRZDQHMQD]UR]XPLHQLHZฤŸDVQ\FK RJUDQLF]HฤกSR]QDZF]\FKLQIRUPDF\MQ\FKLHPRFMRQDOQ\FK$E\WHQ W\SHGXNDFMLPรJฤŸSURZDG]LรฅGR PRGHUQL]DFMLUHIOHNV\MQHMNDSLWDฤŸX PXVLE\รฅRSDUW\QDฤŸรฃF]HQLXLQG\ZLGXDOL]PXLKROL]PXF]\OLSR]QDQLD SROHJDMรฃFHJRQDZQLNDQLXZJฤŸรทELรท SUREOHPXLZฤŸรฃF]DQLXJRZEDGDQLHVSU]รทล‘HฤกPLรทG]\VIHU\F]Q\FK

wydarzenia

Z\HNVSRQRZDQH]RVWDฤŸ\NZHVWLH QLHVSรMQRฤณFLLQVW\WXFMRQDOQHMZNRQWHNฤณFLH]LQWHJURZDQHJRUR]ZRMX :VND]DQRQDSRWU]HEรทLGHQW\ILNDFML PHFKDQL]PรZLQVWUXPHQWรZLSURFHGXUKDUPRQL]RZDQLDSURFHVรZ UR]ZRMRZ\FK=ZUรFRQRXZDJรท QDJฤŸรทEV]HGHWHUPLQDQW\UR]ZRMX VSRฤŸHF]QRJRVSRGDUF]HJR]ZLรฃ]DQH]ฤŸDGHPDNVMRORJLF]Q\PUHVSHNWRZDQLHPLGHLVSUDZLHGOLZRฤณFL RUD]WDNLFKZDUWRฤณFLHW\F]Q\FKMDN JRGQRฤณรฅGREURZVSรOQHSRGPLRWRZRฤณรฅRVRE\ZROQRฤณFLJRVSRGDUF]H LSROLW\F]QHRGSRZLHG]LDOQRฤณรฅUรZQRฤณรฅVROLGDUQRฤณรฅLVXEV\GLDUQRฤณรฅ '\VNXWDQFL]JRGQLHSRGNUHฤณODOLล‘H MHล‘HOLWHZDUWRฤณFLOHล‘รฃXSRGVWDZฤŸDGX LQVW\WXFMRQDOQHJRPRJรฃZรZF]DV PLHรฅRG]ZLHUFLHGOHQLHZG]LDฤŸDQLDFK OXG]LLRUJDQL]DFML']LรทNLWHPXQDZHW VSRQWDQLF]Q\UR]ZรMRSDUW\RPHFKDQL]P\U\QNRZHUHVSHNWXMHFHOH VSRฤŸHF]QHLGREURZVSรOQH

UR]ZRMX3UREOHPSROHJDQDW\P ]HKROLVW\F]QDPRGHUQL]DFMDUHIOHNV\MQDNDSLWDฤŸXOXG]NLHJRZ\PDJD ]DDQJDล‘RZDQLDZV]\VWNLFKSRGPLRWรZHGXNDF\MQ\FKZXF]HQLHOXG]L P\ฤณOHQLDZNDWHJRULDFK]LQWHJURZDQHJRUR]ZRMXLZXSRZV]HFKQLDQLH SRVWDZ\VDPRRGSRZLHG]LDOQRฤณFL -HGQRF]HฤณQLHNRQLHF]QDMHVWSROLW\NDHGXNDF\MQDVNXSLDMรฃFDVLรทQD NV]WDฤŸWRZDQLXUHIOHNV\MQRฤณFLQDG ZฤŸDVQ\PLWDNล‘HRVRERZ\PLRJUDQLF]HQLDPLSRWHQFMDฤŸXUR]ZRMRZHJR RUD]Z]PDFQLDMรฃFDUHIOHNV\MQRฤณรฅ ]HZQรทWU]QรฃQDGF]\QQLNDPLLEDULHUDPLUR]ZRMXVSRฤŸHF]QRHNRQRPLF]QHJRVฤŸXล‘รฃFHJRSRGQRV]HQLX MDNRฤณFLZDUWRฤณFLRZHJRล‘\FLD

LZ8QLZHUV\WHFLH(NRQRPLF]Q\P Z.UDNRZLHSXEOLNRZDQHEรทGรฃ ZURNXQDฤŸDPDFKRJรOQRSROVNLHJRF]DVRSLVPDQDXNRZHJR e1LHUรZQRฤณFL6SRฤŸHF]QHD:]URVW *RVSRGDUF]\rNWรUHJR]DฤŸRล‘\FLHOHPLUHGDNWRUHPQDF]HOQ\P MHVWSURIGUKDE0LFKDฤŸ*DEULHO :RลQLDN'RUREHNSRSU]HGQLFKNRQIHUHQFML]WHJRF\NOXPRล‘QD]QDOHลรฅ ZZHUVMLSDSLHURZHMF]DVRSLVPD DWDNล‘HZMHJRZHUVMLHOHNWURQLF]QHM SRGDGUHVHPKWWSZZZXUHGXSO QDXNDF]DVRSLVPDXQLZHUV\WHWXU]HV]RZVNLHJRSXQNWRZDQHSU]H]PLQLVWHUVWZRQLHURZQRVFLVSROHF]QHDZ]URVWJRVSRGDUF]\ =DSUDV]DP\GROHNWXU\

5HIHUDW\Z\JฤŸRV]RQHSRGF]DVNRQIHUHQFML]DUรZQRWHM Z8QLZHUV\WHFLH5]HV]RZVNLPMDN

PJU-DNXE%DUWDN $V\VWHQW.DWHGU\0LNURHNRQRPLL 8QLZHUV\WHWX5]HV]RZVNLHJR

47


wydarzenia

Uczestnicy uroc Ucz oc czy zy-VWRฤณFL ฤณ RGVฤŸRQLรท รทFLD FLD WDE DEOLF O \XSDPLรทW LรทW รทWQLD รทWQLD QLDMรฃF MรฃFHM H HM .D]LPLHU]D*RฤŸG .D] RฤŸG RฤŸ ฤŸฤŸG GDV DVD VD ZKROX ZK R '6e)DILNr LNrr  SDลG]LHUQLND SDล U U IR IIRW RW] W]H] H]ELR ELRUรZ UรZ 6H 6HNFM NFMLL 3URPRF 3UR P ML 8(. .

7LZWOIKPS\{ZMVQM][\IVVQM JQMOVฤŠยก ยถ+babVI[b\ISQ_QI\Z +W_JMbZ]KP]\Z_I' +babVI[b\ISฤŠVWK 3\{ZIVQMUILVI' +babVI[b\ISQLbQMฤก +WVQMSWฤกKba[Qฤ” bUQMZbKPIVQMU /La[MVUIXZbaRฤฌฤŒ ;รฐa[bฤ”bV{_\_{ROรฐW[ ?Z{ฤŒLWSZIQVaUIZbMฤก /LbQMbI_[bM_QW[VI\Z_I ;XITฤต{รฐ\MSITMVLIZbM ฤด{รฐ\MSITMVLIZbM[XITยช 3LRWU6]F]HSDQLNลรฤŸWHNDOHQGDU]H IUDJP

48

D

QLDSDลG]LHUQLND USURI8(.GUKDE LQล‘$QGU]HM&KRFKรฤŸ t5HNWRU8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH3DQL 7HUHVD'RURWD*RฤŸGDV  LDEVROZHQW8F]HOQLtGU6WDQLVฤŸDZ %LV]W\JDZLFHSUH]HV0DฤŸRSROVNLHM $JHQFML5R]ZRMX5HJLRQDOQHJR GDZQ\PLHV]NDQLHF'RPX 6WXGHQFNLHJRe)DILNrZODWDFK ;;ZSU]\XO5DFฤŸDZLFNLHM Z.UDNRZLHGRNRQDOLRGVฤŸRQLรทFLD WDEOLF\XSDPLรทWQLDMรฃFHMSRVWDรฅ .D]LPLHU]D*RฤŸGDVD  GDZQHJRNLHURZQLNDWHJRGRPX VWXGHQFNLHJR ZODWDFK SRP\VฤŸRGDZF\VWZRU]HQLDFKรUX e'RPLQDQWDSUDFRZQLND8F]HOQL SU]H]ODW

NLHPDMXล‘Ze)DILNXrQDSDUWHU]H PLHV]NDQLDVฤŸXล‘ERZHJR3DฤกVWZD *RฤŸGDVรZ ]DPLHV]NLZDOLZQLP RGU 3DQL7HUHVD'RURWD tRVWDWQLDMHJRPLHV]NDQNDtZODWDFKฤณSLHZDF]NDNUDNRZVNLHJRFKรUXPLHV]DQHJRe$NRUGr SRGG\UHNFMรฃSURI,UHQ\3IHLIIHU PDMรฃFHJRSUรE\PLQZNDPLHQLF\e3RG%DUDQDPLrSU]\NUDNRZVNLP5\QNX*ฤŸรZQ\PZNWรU\P SR]QDฤŸDVZRMHJRSU]\V]ฤŸHJR Pรทล‘Dt.D]LPLHU]DWHFKQLND FKHPLNDtVWDUV]HJRWHFKQRORJDZ.UDNRZVNLFK=DNฤŸDGDFK 6RGRZ\FKZODWDFK NLHURZQLF]NDe)DILNDrZODWDFK t VSRF]รทฤŸDZVLHUSQLX UZURG]LQQ\PJURELHQD FPHQWDU]X5DNRZLFNLP


OGUVXNFHV\ZQLHFRURNX GHOHJDFMHGDZQ\FKPLHV]NDฤกFรZ e)DILNDrSRGF]DVNROHMQ\FKLFK =MD]GรZRGZLHG]DMรฃZSDลG]LHUQLNXWRV]F]HJรOQHGODQLFKPLHMVFH &RURNXMHVWZฤณUรGQLFK6WDQLVฤŸDZ %LV]W\JDLQLFMDWRUSRZVWDQLDWHM WDEOLF\ZEUรฃ]LHtG]LHฤŸD:RMFLHFKD %DWNRDUW\VW\U]HลELDU]DDEVROZHQWDNUDNRZVNLHM$NDGHPLL6]WXN 3LรทNQ\FK.ZLDW\MDNRZ\UD]3DPLรทFL R&]ฤŸRZLHNXtVNฤŸDGDQHSRGWDEOLFรฃ PXGHG\NRZDQรฃUR]PRZ\]WHUDลQLHMV]\PLPLHV]NDฤกFDPLDNDGHPLND e$ZLH3DQLล‘HMDWXWDMPLHV]NDฤŸHP ZODWDFK"r SRUWLHUDPLf7R ZV]\VWNRFRSU]\WDNLFKRND]MDFK F]\QLQDVWDNEDUG]ROXG]NLPLQD QDV]\FKGURJDFKล‘\FLD8WNDQ\FK ]Gรฃล‘HฤกPDU]HฤกQDG]LHLVฤŸรZJHVWรZL:VSRPQLHฤก

7DNWHล‘E\ฤŸRSDลG]LHUQLNDU 7\PUD]HP6WDQLVฤŸDZRZL%LV]W\G]H WRZDU]\V]\OL3DฤกVWZR/LGLD&HEXOD L0DULDQ&HEXOD MDULDQ&HEXODWRDEVROZHQW SLHUZV]HJRURF]QLNDNLHUXQNX0LรทG]\QDURGRZH6WRVXQNL *RVSRGDUF]H$NDGHPLL (NRQRPLF]QHMZ .UDNRZLH z U3URPRWRUHPMHJRSUDF\ PDJLVWHUVNLHME\ฤŸSURIGUKDE %RJXVฤŸDZ-DVLฤกVNL: F]DVLH VWXGLรZ0DULDQ&HEXODDNW\ZQLHG]LDฤŸDฤŸZ 6RFMDOLVW\F]Q\P =U]HV]HQLX6WXGHQWรZ3ROVNLFK RUD]Z VWXGHQFNLPUXFKXQDXNRZ\P:\Uรล‘QLRQRJR0HGDOHP OHFLD$NDGHPLL(NRQRPLF]QHM Z .UDNRZLH]DZ\ELWQH]DVฤŸXJL Z UR]ZRMX8F]HOQL3RVWXGLDFK SUDFRZDฤŸQDNLHURZQLF]\FKVWDQRZLVNDFKZ ILUPDFKEUDQล‘\ VNรU]DQHMD SRWHPPLQ]DVLDGDฤŸ Z RUJDQDFKQDG]RUF]\FK6SรฤŸHN 6NDUEX3DฤกVWZD']LDฤŸDฤŸWHล‘Z ruFKXVSRUWRZ\PtSU]H]V]HUHJODW PLQMDNRWUHQHUSLฤŸNLQRล‘QHME\ฤŸ ]ZLรฃ]DQ\] &UDFRYLรฃ $NWXDOQLHรZDEVROZHQW8F]HOQL ฤŸรฃF]\ZVZ\P]DNUHVLHDNW\ZQRฤณFL ]DZRGRZHME\FLHSU]HGVLรทELRUFรฃtMHVWSUH]HVHPVSรฤŸNLSUDZD

KDQGORZHJRe-DฤŸRZFRZD*รUD RUD]G\GDNW\NรทtMDNRZ\NฤŸDGRZFDQD:\G]LDOH$GPLQLVWUDFML L%H]SLHF]HฤกVWZDZ:\ล‘V]HM 6]NROH(NRQRPLL3UDZDL1DXN 0HG\F]Q\FKLPSURI(GZDUGD /LSLฤกVNLHJRZ.LHOFDFK:'RPX 6WXGHQFNLPe)DILNPLHV]NDฤŸQLHSU]HUZDQLHZODWDFK 1DWRPLDVW/LGLD&HEXODWRDEVROZHQWND]UNLHUXQNX 2UJDQL]DFMDL=DU]รฃG]DQLH$NDGHPLL (NRQRPLF]QHMZ.UDNRZLH 3URPRWRUHPMHMSUDF\PDJLVWHUVNLHM E\ฤŸGRFGU-HU]\6]DIUXJD:F]DVLHVWXGLรZE\ฤŸDVW\SHQG\VWNรฃ 3U]HGVLรทELRUVWZD%XGRZQLFWZD 3U]HP\VฤŸRZHJRe%XGRVWDOr Z.UDNRZLHZNRQVHNZHQFMLF]HJR SRX]\VNDQLXPDJLVWHULXPSRGMรทฤŸD ZQLPSUDFรท]DZRGRZรฃZVHJPHQFLHHNVSRUWX3U]HGVLรทELRUVWZRWR FRZG]LVLHMV]\FKF]DVDFKMHVWMXล‘ UDF]HMU]DGNRฤณFLรฃE\ฤŸRZFDฤŸ\P MHMGRW\FKF]DVRZ\Pล‘\FLX]DZRGRZ\PMHG\Q\PSUDFRGDZFรฃ :Lรท]L/LGLL&HEXOL]e)DILNLHPrtWR ]DPLHV]NLZDQLHZQLPZODWDFK 

dr 7DGHXV])LODU 0X]HXP8(.

wydarzenia

NLHPDMXล‘SU]\XO5DFฤŸDZLFNLHM Z.UDNRZLHDQL7HUHV\'RURW\DQL .D]LPLHU]DDOHMHVWWDPWDEOLFD GHG\NRZDQD.D]LPLHU]RZLtQD]\ZDQHPXeSLHUZV]\PG]LHFNLHP 8F]HOQLr-HJRURG]LFH$QGU]HM L0DJGDOHQD  E\OLZRลQ\PLZMHMVLHG]LELH SU]\XO+HQU\ND6LHQNLHZLF]DL NWรUDSRZVWDฤŸDWDPZODWDFK ']LรทNLWHMWDEOLF\PRล‘HWDP SU]HMDZLDรฅVLรท/XG]ND3DPLรทรฅ

3U]HGWDEOLFรฃ.D]LPLHU]D *RฤŸGDVDZe)DILNXr SDลG]LHUQLNDUtRG OHZHM0DULDQ&HEXOD /LGLD&HEXODL6WDQLVฤŸDZ %LV]W\JDIRW7DGHXV] )LODU

49


wydarzenia

Otwarcie Otwarc ie kon konfer ferenc enc cjiji przez prz ez JM Rek Re tor ora a 3URI 3UR I 8(. GU KD KDE E LQล‘ LQ $QGU]H $QG U MD &KRFKรฤŸD

/W[XWLIZW_IVQMXZbM[\ZbMVQฤŠ PLDVWLUHJLRQรZ :GQLDFKtSDลG]LHUQLNDUZ8QLZHUV\WHFLH (NRQRPLF]Q\PZ.UDNRZLHRGE\ฤŸDVLรทNRQIHUHQFMD

X\ยถ/W[XWLIZW_IVQMXZbM[\ZbMVQฤŠUQI[\QZMOQWV{_ยง_[X{รฐKbM[VM\MWZQMQ_ab_IVQI XZIS\aSQยชSRฤณZLรทFRQDWHRULLLSUDNW\FHJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQLรฃ RUD]ฤŸรฃF]HQLDSODQRZDQLDSU]HVWU]HQQHJR]GฤŸXJRIDORZ\P SODQRZDQLHPUR]ZRMX

W

F]HฤณQLHMV]HNRQIHUHQFMH]F\NOX e*RVSRGDURZDQLHSU]HVWU]HQLรฃPLDVWLUHJLRQรZrNWรUHRGE\ฤŸ\VLรทZURUD] UDNFHQWRZDฤŸ\SUREOHPDW\Nรท WHRULLLSUDNW\NLUR]ZRMXREV]DUรZ IXQNFMRQDOQ\FKRUD]XZDUXQNRZDฤก LNLHUXQNรZZJRVSRGDURZDQLXSU]HVWU]HQLรฃPLDVWLUHJLRQรZ

50

.RQIHUHQFMDZSLVDฤŸDVLรทZMXELOHXV] OHFLD.RPLWHWX3U]HVWU]HQQHJR =DJRVSRGDURZDQLD.UDMX3ROVNLHM $NDGHPLL1DXNNWรU\UHSUH]HQWRZDฤŸSURIGUKDE7DGHXV] 0DUNRZVNL3U]HZRGQLF]รฃF\ .3=.3$1RUD]MXELOHXV]OHFLD =DNฤŸDGX*HRJUDILL(NRQRPLF]QHM Z8QLZHUV\WHFLH(NRQRPLF]Q\P Z.UDNRZLH*RฤณFLOLฤณP\SRQDG

RVรEUHSUH]HQWXMรฃF\FKNLONDQDฤณFLHZLRGรฃF\FKZNUDMXXF]HOQL Z\ล‘V]\FK 6ฤŸRZHPNOXF]RZ\PFDฤŸHMNRQIHUHQFML E\ฤŸDSU]HVWU]Hฤก3RMรทFLHWRZLHORNURWQLHSU]\ZRฤŸ\ZDQHZOLWHUDWXU]H ZUรล‘Q\FKNRQWHNVWDFKZUDPDFK G\VNXVMLNRQIHUHQF\MQHMLQWHUSUHWRZDQHE\ฤŸRZZ\PLDU]HJRVSRGDURZDQLD


1DZ\VWรฃSLHQLDNRQIHUHQF\MQH]ฤŸRล‘\ฤŸ\ VLรทSDQHOHG\VNXV\MQHXSRU]รฃGNRZDQHWHPDW\F]QLHVHVMHUHIHUDWRZHRUD] VHVMDSRVWHURZD '\VNXVMHSDQHORZHZWUDNFLHWUZDQLDNRQIHUHQFMLRGE\ฤŸ\VLรทZNLONX REV]DUDFK โ€ข

7HRUHW\F]Q\FKSRGVWDZJRVSRGDUNLSU]HVWU]HQQHMtNWรU\ PRGHURZDฤŸSURI70DUNRZVNL 3U]HZRGQLF]รฃF\.3=.3$1 8QLZHUV\WHWฤžรG]NL

โ€ข

*RVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQLรฃ PLDVWDZLG]LDQรฃ]SHUVSHNW\Z\ DNVMRORJLF]QHMVRFMRORJLF]QHM KLVWRU\F]QHMRUD]XUEDQLVW\F]QHM tNWรUHJRJRVSRGDU]HPE\ฤŸSURI 7DGHXV].XGฤŸDF] 8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\Z.UDNRZLH

โ€ข

'RW\FKF]DVRZ\FKGRฤณZLDGF]Hฤก LZ\]ZDฤกSUDNW\NLZJRVSRGDUFH SU]HVWU]HQQHMtSURZDG]RQHJR SU]H]SURI.U\VWLDQD+HIIQHUD 8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\ Z.DWRZLFDFK 

:\VฤŸXFKDQRLSRGGDQRG\VNXVML WDNล‘HUHIHUDW\SUHOHJHQWรZPLHV]F]รฃF\FKVLรทZJUXSLH]DJDGQLHฤก SRฤณZLรทFRQ\FKZVSรฤŸF]HVQ\P SUREOHPRPSROVNLFKPLDVWVSRฤŸHF]Q\PLHNRQRPLF]Q\PVNXWNRP JRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQLรฃ DWDNล‘HUROLJHRJUDILLZQDXNDFK HNRQRPLF]QRSU]HVWU]HQQ\FK

1LHVSRVรEUHODFMRQRZDรฅFDฤŸRฤณFL LQWHUHVXMรฃF\FKZ\VWรฃSLHฤกLZ\SRZLHG]LZVSRVรEV]F]HJรฤŸRZ\DOHZDUWR SU]\WRF]\รฅFKRรฅNUรWNLHVWUHV]F]HQLD SRGQRV]RQ\FKZรฃWNรZZ\ZRฤŸ\ZDQ\FKS\WDQLDPLGRSUHOHJHQWรZ LSDQHOLVWรZZWUDNFLHGZXGQLRZ\FK REUDG 3URI70DUNRZVNLZVND]DฤŸQDSRMDZLDMรฃFHVLรทQRZHNRQFHSFMHZREV]DU]HJRVSRGDUNLSU]HVWU]HQQHMMDN QSJRVSRGDUNLVLHFLRZHMJRVSRGDUNL RRELHJX]DPNQLรทW\PJRVSRGDUNL SU]HSฤŸ\ZรZ=ZUรFLฤŸWDNล‘HXZDJรทQD NRQLHF]QRฤณรฅIRUPXฤŸRZDQLDQRZ\FK ]DVDGLQWHUZHQFMLNWรUHWU]HEDXPLHMรทWQLHZGUDล‘DรฅRUD]QDV]HUHJSUREOHPรZMDNQS]DZฤŸDV]F]DQLHSU]HVWU]HQLUR]OHZDQLHVLรทPLDVWXWU]\P\ZDQLH VWDUHMIRUPXฤŸ\ZฤŸDVQRฤณFLLVSRVREรZ ]DU]รฃG]DQLD]DJRVSRGDURZDQLHP SU]HVWU]HQLJOREDOL]RZDQLHSU]HVWU]HQLMDNRZDUWRฤณFLSXEOLF]QHMNWรUD QLHPRล‘HE\รฅWUDNWRZDQDZ\ฤŸรฃF]QLH ZVNDODFKORNDOQ\FKXSROLW\F]QLHQLH G]LDฤŸDฤกZ]DNUHVLH]DU]รฃG]DQLDSU]HVWU]HQLรฃLNRQLHF]QRฤณรฅNV]WDฤŸWRZDQLD ZW\PZ]JOรทG]LHGREU\FKZ]RUFรZ 1DWHPDWQRZHMXUEDQL]DFMLZNRQWHNฤณFLHUHJLRQXPLHMVNLHJRMHMQHJDW\ZQ\FKVNXWNรZDWDNล‘HPRล‘OLZRฤณFL RGG]LDฤŸ\ZDQLDQDQLรฃLQVWUXPHQWDPL HNRQRPLF]Q\PLZ\SRZLDGDฤŸVLรท SURI$QGU]HM.ODVLN 8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\Z.DWRZLFDFK 2GQLรVฤŸ VLรทRQWHล‘GRGHILQLFMLSU]HVWU]HQL SRGNUHฤณODMรฃFล‘HLVWQLHMHMHGQD]ZDUWD VSรMQDSU]HVWU]HฤกNWรUDSRZLQQDE\รฅ WUDNWRZDQD]MHGQHMVWURQ\MDNRFRQWLQXXPPLHMVNRZLHMVNLHD]GUXJLHM PLHMVNRUHJLRQDOQHUR]XPLDQHMDNR UHJLRQPLHMVNL:VND]DฤŸQDZDล‘QHNDWHJRULHDQDOL]RZDQLDQRZHMXUEDQL]DFML ZSROVNLHMSU]HVWU]HQLWDNLHMDNVWUXNWXU\SU]HVWU]HQQHLV\VWHPWUDQVSRUWRZ\PHFKDQL]PU\QNXQLHUXFKRPRฤณFL LSODQRZDQLDSU]HVWU]HQQHJRLQZHVW\FMHLUR]ZรMWHU\WRULDOQ\RUD]MDNRฤณรฅ ล‘\FLDLฤณURGRZLVND3RGNUHฤณOLฤŸWHล‘ล‘H ZSURFHVDFKQRZHMXUEDQL]DFMLQD SLHUZV]\SODQZ\VXZDMรฃVLรทVXEXUEDQL]DFMDLGH]XUEDQL]DFMDQDUXV]DMรฃFH ฤŸDGSU]HVWU]HQQ\RUD]]ZUรFLฤŸXZDJรท QDURVQรฃFHNRV]W\REVฤŸXJLLQIUDVWUXNWXUDOQHMUR]SURV]RQHM]DEXGRZ\ 3URI6WDQLVฤŸDZ.RUHQLN 8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\ZH:URFฤŸDZLX RSLHUDMรฃFVLรทQDSU]\NฤŸDGDFKGRNXPHQWรZ VWUDWHJLF]Q\FKZNWรU\FKWZRU]HQLX

XF]HVWQLF]\ฤŸRGSRZLDGDฤŸQDS\WDQLH F]\SODQPLHMVFRZ\MHVWGREU\P PLHMVFHPGRIRUPXฤŸRZDQLDORNDOQHJR LQWHUHVXSXEOLF]QHJR:SU]\ZRฤŸDQ\P SDUW\F\SDF\MQ\PPRGHOXIRUPXฤŸRZDQLDLQWHUHVรZZVSรOQRWVDPRU]รฃGRZ\FK]ZUรFLฤŸRQXZDJรทQDWU]\LVWRWQH HOHPHQW\LQIRUPDFMรทZVSรฤŸGHF\GRZDQLHLZVSรฤŸRGSRZLHG]LDOQRฤณรฅ 3DUW\F\SDFMDMHVWQRZรฃVLฤŸรฃNV]WDฤŸWRZDQLDSU]HVWU]HQLZ\NRU]\VW\ZDQรฃ SU]H]Uรล‘QHJRURG]DMXJUXS\QDFLVNX ]DUรZQRIRUPDOQHJRMDNLQLHIRUPDOQHJREรทGรฃFMHGQRF]HฤณQLHSU]\NฤŸDGHPSURFHVXWUZDMรฃFHJRZF]DVLH )RUPXฤŸRZDQLHORNDOQ\FKLQWHUHVรZ SXEOLF]Q\FKRGE\ZDVLรทZSURFHVLH SROLW\F]QHJR]DDQJDล‘RZDQLDDQLH IDVDGRZHJRSODQRZDQLDSU]HVWU]HQQHJRZNWรU\PVWXGLXPSODQSU]HVWU]HQQ\F]\WHล‘VWUDWHJLDUR]ZRMXQLH VรฃZVWDQLHE\รฅGRNRฤกFDVNXWHF]Q\P QDU]รทG]LHPRFKURQ\LQWHUHVรZZVSรOQRW\5ROรฃEDGDF]\MHVWSRND]\ZDQLH ]QDF]HQLDPRGHOXSDUW\F\SDF\MQHJR ]DU]รฃG]DQLD

wydarzenia

SU]HVWU]HQLรฃPLDVWDLUHJLRQXF]\OL ]DVREXEรทGรฃFHJRZDUWRฤณFLรฃU]DGNรฃ NWรU\PRล‘HE\รฅ]DJRVSRGDURZDQ\ QDZLHOHVSRVREรZ:LHORNURWQLH SRGNUHฤณODQRล‘HLVWRWQHMHVWWRF]\P SU]HVWU]Hฤก]RVWDMHZ\SHฤŸQLRQDLWR ZMDNLVSRVรEWRZ\SHฤŸQLHQLH]RVWDQLHUR]PLHV]F]RQH3U]HVWU]HฤกMHVW W\PV]F]HJรOQ\P]DVREHPNWรU\ ]MHGQHMVWURQ\MHVWSU]HGPLRWHP QDV]HJRJRVSRGDURZDQLD]GUXJLHMMHVWPLHMVFHPLQWHUDNFMLLUHODFML 'HF\GXMHRIXQNFMRQRZDQLXVIHU\ HNRQRPLF]QHMDGRMHMRSLVXEDGDQLDLZ\MDฤณQLDQLDSRWU]HEDSRGHMฤณFLD LQWHUG\VF\SOLQDUQHJRRGVWURQ\JHRJUDILF]QHMVSRฤŸHF]QHMHNRQRPLF]QHM VRFMRORJLF]QHMMDNLXUEDQLVW\F]QHM 3U]HVWU]Hฤก]DWHPPRล‘HE\รฅUR]XPLDQDMDNRVXPDPLHMVFRRNUHฤณORQHM G]LDฤŸDOQRฤณFLNWรU\PVSRฤŸHF]QRฤณรฅ QDGDMHRNUHฤณORQHZDUWRฤณFL

2SROLW\F]Q\PZ\PLDU]H]DU]รฃG]DQLD WHU\WRULDOQHJRZ\SRZLDGDฤŸVLรทSURI $OHNVDQGHU1RZRUรO 8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\Z.UDNRZLH :NZHVWLL RJUDQLF]HQLDVNXWNรZXSROLW\F]QLHQLD VDPRU]รฃGรZWHU\WRULDOQ\FK]ZUรFLฤŸ XZDJรทQDF]\QQLNLRJUDQLF]DMรฃFHWDNL ZSฤŸ\Z=DOLF]\ฤŸGRQLFKF]\QQLNLWUDG\F\MQHWDNLHMDNLVWRWQDURODORNDOQ\FK EH]SDUW\MQ\FKXJUXSRZDฤกZPDฤŸ\FK RฤณURGNDFKWHU\WRULDOQ\FKRUD]ZSฤŸ\Z UR]PDLW\FKJUHPLรZHNVSHUFNLFK DWDNล‘HQRZRF]HVQHtZ\QLNDMรฃFH ]SRVWรทSXMรฃF\FK]PLDQWHFKQRORJLF]Q\FKLUR]ZRMXVSRฤŸHF]HฤกVWZDLQIRUPDF\MQHJR]ZLรทNV]DMรฃF\FK]QDF]HQLH GHPRNUDFMLEH]SRฤณUHGQLHMRUD]LQVW\WXFMLUR]XPLDQ\FKMDNRQRUPSUDZD LRUJDQL]DFMLXU]รทGRZHM 1DWHPDWDQDWRPLLNUHRZDQLDPLDVW SU]HGVLรทELRUF]RฤณFLGHILQLRZDQ\FKMDNRREV]DU\VNXSLHQLDZ\ล‘V]HMDNW\ZQRฤณFLJRVSRGDUF]HM ZVWRVXQNXGR ฤณUHGQLHMZGDQ\PREV]DU]HPHWURSROLWDOQ\P Z\SRZLDGDฤŸVLรทSURI7RPDV] 3DUWHND 3ROLWHFKQLND*GDฤกVND =ZUรFLฤŸRQXZDJรทQDSURFHV\UR]OHZDQLDVLรทPLDVWPHWURSROLWDOQ\FKRUD] NXUF]HQLDLFKFHQWUรZNWรU\PWRZDU]\V]\Z]URVWGRMD]GรZPLรทG]\FHQWUXPDVWUHIรฃSRGPLHMVNรฃ5HPHGLXP QDWHSURFHV\MHVWXSDWU\ZDQHZPRELOL]RZDQLXSU]HGVLรทELRUF]RฤณFLZVWUHILHSRGPLHMVNLHM3RGNUHฤณORQD]RVWDฤŸD 51


wydarzenia

URODPLDVWDNUDZรทG]LRZHJRtQRZHJRSRMรทFLD]DF]HUSQLรทWHJR]SUDNW\NL UR]ZRMXPLDVWDPHU\NDฤกVNLFKUR]XPLDQHJRMDNRPLDVWDVLHFLRZHJR WZRU]รฃFHJRVLรทZVWUHILHSRGPLHMVNLHM PHWURSROLLQDZLรฃ]XMรฃFHJRZVSรฤŸSUDFรท]LQQ\PLMHGQRVWNDPLPLHMVNLPL EรทGรฃFHJRVNXSLVNLHPDNW\ZQRฤณFL KDQGORZHMPLHMVFSUDF\ELXURZHM GRUDGF]HMSRZVWDZDQLDNRPSOHNVรZ XVฤŸXJRZ\FKILUPLQQRZDF\MQ\FKGR NWรUHJRQDVWรทSXMHQDSฤŸ\Z]DUรZQR ]FHQWUXPMDNLUHJLRQX 3UREOHPDW\NDWHU\WRULDOQHMSRODU\]DFML SR]LRPXGREURE\WXMDNREDULHU\ UR]ZRMXNUDMXE\ฤŸDSRGQRV]RQD PLQSU]H]SURI3DZฤŸD&KXUVNLHJR 8QLZHUV\WHW$GDPD0LFNLHZLF]D Z3R]QDQLX 3RGNUHฤณOLฤŸRQUROรทPHJDWUHQGรZSRVWรทSXWHFKQRORJLF]QHJR SRVWU]HJDQLDEOLVNRฤณFLLGRVWรทSQRฤณFL SU]HVWU]HQQHMNRV]WรZSRNRQ\ZDQLD RSRUXSU]HVWU]HQLNDSLWDฤŸXWHU\WRULDOQHJRNWรUHZSฤŸ\ZDMรฃQDUR]ZรM V]F]HEODORNDOQHJRL]ZUรFLฤŸMHGQRF]HฤณQLHXZDJรทQDFHFKรทSRODU\]DFML SU]HVWU]HQLZ\QLNDMรฃFรฃ]MHMKHWHURJHQLF]QRฤณFL3RODU\]DFMDSR]LRPXGREURE\WXPRล‘HVWDรฅVLรทEDULHUรฃZWHG\ JG\VNDODW\FKUรล‘QLFSU]HVWDQLHE\รฅ DNFHSWRZDQDVSRฤŸHF]QLHMHฤณOLQD VNXWHNQDGPLHUQ\FKUรล‘QLFSRV]F]HJรOQHWHU\WRULDQLHEรทGรฃPRJฤŸ\VLรท ]HVREรฃNRPXQLNRZDรฅZUHODF\MQ\P ฤณURGRZLVNX5R]ZรMUHJLRQXQLHMHVW SURVWรฃVXPรฃUR]ZRMรZMHJRORNDOQ\FK WHU\WRULรZSRQLHZDล‘Z\VWรทSXMรฃMHV]F]HHIHNW\V\QHUJLF]QHNWรUHSRMDZLDMรฃVLรทMDNRSHZQHSROHGODG]LDฤŸDฤก Z]DNUHVLHSROLW\NLLQWUDUHJLRQDOQHM 6]F]HJรOQรฃUROรทSU]\SLVXMHVLรทREHFQLHWHRULLUR]ZRMXHQGRJHQLF]QHJR RUD]WHRULLNDSLWDฤŸXWHU\WRULDOQHJR *G\UR]ZDล‘DVLรทSUDZD]ZLรฃ]DQH ]WHRULรฃJRVSRGDUNLSU]HVWU]HQQHM WRSRMDZLDVLรทRSUรF]SUDZDXMรทWHJR QRUPDW\ZQLHSUDZReGRrtMDNQS SUDZRGRPLDVWDF]\GRGREU]H ]DJRVSRGDURZDQHMSU]HVWU]HQL 1HJDW\ZQ\PSU]\NฤŸDGHPSUDZDGR PLDVWDMHVWMHJRe]GRE\ZDQLHrSU]H] NDล‘GรฃZฤŸDG]รทNWรUDZFKRG]LGRXNฤŸDGXGHF\]\MQHJR-HGQDNUR]XPLHQLH PHFKDQL]PรZVSUDZRZDQLDZฤŸDG]\ ZJRVSRGDURZDQLXSU]HVWU]HQLรฃMHVW EDUG]RLVWRWQHDOHF]รทVWRSRPLMDQHZUR]XPLHQLXJRVSRGDURZDQLD ZSU]HVWU]HQLQDFR]ZUDFDฤŸXZDJรท SURI70DUNRZVNL

52

:UDPDFKW]ZeNUDNRZVNLHJRrSDQHOXG\VNXV\MQHJR]DSURV]HQLSDQHOLฤณFL SURZDG]LOLG\VNXUVQDGJRVSRGDURZDQLHPSU]HVWU]HQLรฃPLDVWDMHM LQWHUSUHWDFMรฃLZDUWRฤณFLรฃZZ\PLDU]H DNVMRORJLF]Q\PVRFMRORJLF]Q\P KLVWRU\F]Q\PLXUEDQLVW\F]Q\P'R NRQFHSFMLePLDVWDLGHLrUR]XPLDQHM MDNRVSHF\ILF]QHJRSURFHVXZ\WZDU]DQLDZDUWRฤณFLPLHMVNLFKGODRNUHฤณORQHMMHGQRVWNLPLHMVNLHMQDZLรฃ]DฤŸ SURI-HU]\+DXVQHU 8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\Z.UDNRZLH SU]HGVWDZLDMรฃFSRV]HU]RQรฃMHMLQWHUSUHWDFMรท Z]DNUHVLHSRVWU]HJDQLDIL]\F]QHM LVSRฤŸHF]QHMF]DVRSU]HVWU]HQL PLHMVNLHMRQWRORJLF]QHJRLHSLVWHPRORJLF]QHJRZ\PLDUXPLHMVNLHM SU]HVWU]HQLZ\WZDU]DQLDZDUWRฤณFL PLHMVNLFKRUD]PLHMVNLHMRNUรทล‘QRฤณFL UR]ZRMRZHM6DPรฃSU]HVWU]Hฤก]LQWHUSUHWRZDฤŸZWU]HFKZ\PLDUDFKZZ\PLDU]HIL]\F]Q\P]Z\UDลQLHZ\]QDF]RQ\PLJUDQLFDPLMDNRSU]HVWU]Hฤก V]HURNRUR]XPLDQHMZ\PLDQ\U\QNRZHMRSฤŸ\QQ\FKJUDQLFDFKDWDNล‘H SU]HVWU]HQLG\VNXUVXSURZDG]รฃFHJR GRRGNU\ZDQLDPLDVWD]DNDล‘G\P UD]HP:VND]DฤŸRQUรZQLHล‘QDSU]HQLNDQLHVLรทW\FKZ\PLDUรZFRMHVW V]F]HJรOQLHLVWRWQHGODZ\WZDU]DQLD ZDUWRฤณFLPLHMVNLFKLZ\]QDF]DQLD ฤณFLHล‘HNUR]ZRMRZ\FKPLDVWD 2GRPLQXMรฃF\FKZVSรฤŸF]HฤณQLHVSRฤŸHF]Q\FKZ\]QDF]QLNDFKMDNRฤณFL ]DJRVSRGDURZDQLDVSRG]LHZDQ\FK NLHUXQNDFKLFK]PLDQ]PQLHMV]DQLX NRQIOLNWRJHQQRฤณFLZJRVSRGDURZDQLXSU]HVWU]HQLรฃRUD]VWRVRZDQLX RGPLHQQ\FKPRGHOL]DU]รฃG]DQLD PLDVWHPtPRGHOXSDUW\F\SDF\MQHJRRUD]PHQHGล‘HUVNLHJRZVZRLP Z\VWรฃSLHQLXPรZLฤŸDSURI$QQD .DUZLฤกVND 8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\ Z.UDNRZLH 3U]HVWU]HฤกZXMรทFLX VRFMRORJLF]Q\PMHVWGREUHPVDP\P ZVRELHFHQQ\P]DVREHPRG]QDF]DMรฃF\PVLรทZLWDOQRฤณFLรฃZNWรU\P IXQNFMRQXMรฃUรล‘QRUDNLHJUXS\VSRฤŸHF]QHLSRZLQQD]WHJRSRZRGXE\รฅ ZDUWRฤณFLรฃFKURQLRQรฃ3RZLQQDE\รฅWR SU]HVWU]HฤกGRVSRฤŸHF]QDF]\OLWDND NWรUDMHVWHODVW\F]QDZ]DNUHVLHSHฤŸQLRQ\FKIXQNFMLVSU]\MDMรฃFDUR]ZRMRZLLQWHUDNFMLVSRฤŸHF]Q\FKEXGRZLH WNDQNLVSRฤŸHF]QHMSR]ZDODMรฃFDQD UR]ZLรฃ]\ZDQLHNRQIOLNWรZDWDNล‘HQD LGHQW\ILNRZDQLHVLรท]QLรฃ1DWRPLDVW F]รทVWRZU]HF]\ZLVWRฤณFLVSRWNDรฅVLรท PRล‘QD]SU]HVWU]HQLรฃRGVSRฤŸHF]Qรฃ PDMรฃFรฃZSUDZG]LHZDORU\HVWHW\F]QH

LVWDUDQQLH]DSURMHNWRZDQรฃDOHQLH GDMรฃFรฃUDPGODWZRU]HQLDUHODFML VSRฤŸHF]Q\FK 3URI-DFHN3XUFKOD 8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\Z.UDNRZLH RSLHUDMรฃF VLรทQDSU]\NฤŸDGDFKPLDVWORNDF\MQ\FKQDZLรฃ]DฤŸGRHZROXFML]PLDQ ZNRQFHSFMDFK]DJRVSRGDURZDQLD PLDVW:\ND]\ZDฤŸZMDNLVSRVรE XZDUXQNRZDQLDNXOWXURZHPRJรฃ ZSฤŸ\ZDรฅQDSURFHV\JRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQLรฃPLDVWDSU]\ZRฤŸXMรฃF]DSU]\NฤŸDGZSLVDQLHQDOLVWรท 81(6&2XNฤŸDGรZXUEDQLVW\F]Q\FK PLDVW-HGQ\P]NU\WHULรZZSLVDQLD QDOLVWรทMHVWLQWHJUDOQRฤณรฅLVWDQLFK ]DFKRZDQLDOHF]SUHVMDPRGHUQL]DF\MQDPLDVWHXURSHMVNLFKMHVWQDW\OH VLOQDล‘HZ\ZRฤŸXMHNRQIOLNW\FRLOXVWUXMHSU]\NฤŸDG:LHGQLDL/LYHUSRROX :RGSRZLHG]LQDSRWU]HEรท]DFKRZDQLDZVSรOQ\FKZDUWRฤณFLLF]HUSDQLD NRU]\ฤณFL]HVSXฤณFL]Q\NXOWXURZHM PLDVWRFKURQDG]LHG]LFWZDPLHMVNLHJRVWDฤŸDVLรทZDล‘QรฃF]รทฤณFLรฃSROLW\N SXEOLF]Q\FK 'RPLQXMรฃFHZVSรฤŸF]HฤณQLHXUEDQLVW\F]QHZ\]QDF]QLNLMDNRฤณFL ]DJRVSRGDURZDQLDVSRG]LHZDQH NLHUXQNL]PLDQZW\P]DNUHVLH RUD]EฤŸรทG\ZJRVSRGDURZDQLX SU]HVWU]HQLรฃGXล‘\FKPLDVWE\ฤŸ\SU]HGPLRWHPUR]ZDล‘DฤกSURI =\JPXQWD=LREURZVNLHJR .UDMRZ\ ,QVW\WXW3ROLW\NL3U]HVWU]HQQHM L0LHV]NDOQLFWZD 3U]\SRPQLDฤŸRQล‘H GR]DGDฤกSURZDG]RQHJRQDUรล‘Q\FK SR]LRPDFK]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJRQDOHล‘\RFKURQDLQWHUHVX SXEOLF]QHJRWZRU]HQLHZDUXQNรZ GRUR]ZRMXUรZQRZDล‘HQLHU\QNX QLHUXFKRPRฤณFLRUD]PLQLPDOL]RZDQLH NRQIOLNWรZ:JUXSLHZ\]QDF]QLNรZ MDNRฤณFL]DJRVSRGDURZDQLDPLHV]F]รฃ VLรทGRVWรทSQRฤณรฅGRXVฤŸXJLU\QNX SUDF\IXQNFMRQDOQRฤณรฅSR]LRPNRPIRUWX]QDNLWRล‘VDPRฤณFLPRล‘OLZRฤณรฅ GR]QDฤกHVWHW\F]Q\FKHIHNW\ZQRฤณรฅ HNVSORDWDFMLV\VWHPXRUD]ล‘\ZRWQRฤณรฅORNDOQHMED]\HNRQRPLF]QHM &LHNDZ\PJฤŸRVHPZG\VNXVMLZREV]DU]HXUEDQLVW\NLE\ฤŸDNZHVWLDU\]\NDSODQLVW\F]QHJR '\VNXVMDLZ\VWรฃSLHQLDUHIHUDWRZHWRF]\ฤŸ\VLรทUรZQLHล‘Z]DNUHVLH GRฤณZLDGF]HฤกLZ\]ZDฤกSUDNW\NL ]ZLรฃ]DQHM]JRVSRGDUNรฃSU]HVWU]HQQรฃ:รฃWNDPLSU]HZRGQLPLE\ฤŸ\ NZHVWLHฤŸDGXSU]HVWU]HQQHJRMHJR


:FLรฃJXGZรFKGQLREUDGXF]HVWQLF\ LJRฤณFLHPLHOLRND]Mรท]DSR]QDรฅVLรท LUR]PDZLDรฅ]DXWRUDPLNLONXQDVWX SRVWHUรZSRฤณZLรทFRQ\FKWHPDW\FHWHUDลQLHMV]RฤณFLLSU]\V]ฤŸRฤณFLREV]DUรZ ]XUEDQL]RZDQ\FK,QWHUHVXMรฃFHNXOXDURZHG\VNXVMHLZQLRVNLZ\QLNDMรฃFH ]SUH]HQWRZDQ\FKEDGDฤก]QDMGรฃVLรท ZSXEOLNDFML6WXGLรZ.3=.3$1 6]F]HJรOQHZ\GDU]HQLHPLDฤŸR PLHMVFHZGUXJLG]LHฤกNRQIHUHQFML NWรU\UR]SRF]รทฤŸDVHVMDUHIHUDWRZD ]DW\WXฤŸRZDQD*HRJUDILDZQDXNDFK HNRQRPLF]QRSU]HVWU]HQQ\FK6HVML WHM]RUJDQL]RZDQHM]RND]MLMXELOHXV]XOHFLD=DNฤŸDGX*HRJUDILL (NRQRPLF]QHMSU]HZRGQLF]\ฤŸNLHURZQLN=DNฤŸDGXSURI8(.GUKDE %RJXVฤŸDZ/XFKWHU-DNRSLHUZV]\ ]DSUH]HQWRZDฤŸVZรMUHIHUDWSW e*HRJUDILDZKLVWRULLLG]LDฤŸDOQRฤณFLQDXNRZRG\GDNW\F]QHMtRG :\ล‘V]HJR6WXGLXP+DQGORZHJR GR8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.UDNRZLHrGU-HU]\:URQD 8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\ Z.UDNRZLH :VZ\PZ\VWรฃSLHQLX ERJDWRLOXVWURZDQ\P]GMรทFLDPL ]DSUH]HQWRZDฤŸOHWQLรฃKLVWRULรท =DNฤŸDGX*HRJUDILL(NRQRPLF]QHM 8(.3U]HGVWDZLฤŸSU]HGHZV]\VWNLP V\OZHWNLNLHURZQLNรZWHMMHGQRVWNL E\ฤŸ\FKLDNWXDOQ\FKSUDFRZQLNรZ REFLรฃล‘HQLDG\GDNW\F]QHRUD]RVLรฃJQLรทFLDSXEOLF\VW\F]QH]ZฤŸDV]F]D Z]DNUHVLHVNU\SWรZLNVLรฃล‘HN :NUรWNLPSRGVXPRZDQLXUHIHUHQW VWZLHUG]LฤŸล‘H]PLHQQHE\ฤŸ\RG VWURQ\RUJDQL]DF\MQHMLG]LDฤŸDOQRฤณFLQDXNRZRG\GDNW\F]QHMORV\

JHRJUDILLZFDฤŸHMKLVWRULLREHFQHJR 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR&KRรฅ G]LVLDMJHRJUDILDWUDNWRZDQDMHVWMDNR SU]HGPLRWX]XSHฤŸQLDMรฃF\QDVWXGLDFK HNRQRPLF]Q\FKWRZG]LVLHMV]\P tFRUD]EDUG]LHMJOREDOL]XMรฃF\P VLรทฤณZLHFLHtJHRJUDILDVSRฤŸHF]QRJRVSRGDUF]DRGJU\ZDรฅZLQQDZDล‘QรฃUROรทZDNDGHPLFNLPNV]WDฤŸFHQLX HNRQRPLVWรZ5HIHUHQWDPLZWHMVHVML E\OLWDNล‘HSURIGUKDE=ELJQLHZ =LRฤŸR 8QLZHUV\WHW3HGDJRJLF]Q\ Z.UDNRZLH SUH]HQWXMรฃF\UR]ZDล‘DQLD QWSR]QDQLDL]DU]รฃG]DQLDSU]HVWU]HQLรฃJHRJUDILF]QรฃSURIGUKDE %ROHVฤŸDZ'RPDฤกVNL 8QLZHUV\WHW -DJLHOORฤกVNL NWรU\SU]HGVWDZLฤŸLQWHUHVXMรฃFHZ\QLNLEDGDฤกG\QDPLNLZ]URVWXJRVSRGDUF]HJRSROVNLFKUHJLRQรZ]DRNUHVLF]\QQLNLMHM ]Uรล‘QLFRZDQLDSURIGUKDE.U\VWLDQ +HIIQHULGU3LRWU*LEDV 8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\Z.DWRZLFDFK NWรU\FK Z\VWรฃSLHQLHGRW\F]\ฤŸRNRQFHQWUDFML ]DEXGRZ\PLHV]NDQLRZHMQDREV]DUDFKZLHMVNLFKUR]ZDล‘DQ\FK ZNRQWHNฤณFLHVLHFLORNDOQ\FKFHQWUรZ UR]ZRMX2W\PMDNUรล‘QRURGQDMHVW SUREOHPDW\NDNWรUรฃ]DMPXMรฃVLรท JHRJUDIRZLHฤณZLDGF]\ฤŸRZ\VWรฃSLHQLH GU(PLOLL%RJDFNLHM ZHZVSรฤŸDXWRUVWZLH]SURI8$0GUKDE3DZฤŸHP &KXUVNLPt8QLZHUV\WHW$GDPD 0LFNLHZLF]DZ3R]QDQLX GRW\F]รฃFH UROLSURMHNWรZXQLMQ\FKZHZVSDUFLX VWDล‘\]DZRGRZ\FKGODVWXGHQWรZ NLHUXQNXJRVSRGDUNDSU]HVWU]HQQD UAM.

]GHILQLFMLMHVWNRQIOLNWRZHF]HJR SU]\NฤŸDGHPPRล‘HE\รฅNRQLHF]QD GR]DFKRZDQLDZSU]HVWU]HQLPLDVW LUHJLRQรZZฤŸDฤณFLZDSURSRUFMD Z]DNUHVLHNRPSR]\FMLZDUWRฤณFLHJ]\VWHQFMDOQ\FKLLQVWUXPHQWDOQ\FK VSRVรEXU]รฃG]HQLDSU]HVWU]HQL SXEOLF]Q\FKXWU]\P\ZDQLHG]LHG]LFWZDNXOWXURZHJRF]\]DJRVSRGDURZ\ZDQLHPLHMVFQD]DVDG]LH Z\ฤŸรฃF]QRฤณFL

3RGHMPXMรฃFSUรEรทFDฤŸRฤณFLRZHJR SRGHMฤณFLDGRSRGMรทWHJRWHPDWHP NRQIHUHQFML]DJDGQLHQLDJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQLรฃPLDVWLUHJLRQรZ ZฤณZLHWOHRGE\W\FKG\VNXVMLZ\UDลQLH]D]QDF]RQD]RVWDฤŸDZLHORฤณรฅ LUรล‘QRURGQRฤณรฅRFHQZ]DNUHVLH NRQIOLNWRZRฤณFLWHJRJRVSRGDURZDQLD FRZVND]XMHQDNRQLHF]QRฤณรฅSURZDG]HQLDWDNLHMGHEDW\ZSU]\V]ฤŸRฤณFL 6]DQV\QDSRSUDZLHQLHUROLJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQLรฃMDNLZL]HUXQNX VDPHMJHRJUDILLHNRQRPLF]QHMPRล‘QD MHGQDNXSDWU\ZDรฅZZ\Uรล‘QLHQLX ZQRZHMNODV\ILNDFMLQDXNLG\VF\SOLQ\ *HRJUDILDVSRฤŸHF]QRHNRQRPLF]QD LJRVSRGDUNDSU]HVWU]HQQDZQRZHM XVWDZLHRV]NROQLFWZLHZ\ล‘V]\P NWรUDRWZLHUDZW\PZ]JOรทG]LHQRZH PRล‘OLZRฤณFL

=HEUDQLH]DNRฤกF]RQRSU]\MรทFLHP GHNODUDFMLZNWรUHM]GHF\GRZDQR SRGWU]\PDรฅZVSรฤŸSUDFรทZUDPDFK 3RUR]XPLHQLDGRVWRVRZXMรฃFMHJR QD]ZรทGR]PLDQNWรUHVรฃSODQRZDQHZSRV]F]HJรOQ\FKXF]HOQLDFK :GHNODUDFMLSRGNUHฤณORQRWDNล‘H LQWHUG\VF\SOLQDUQ\FKDUDNWHUNV]WDฤŸFHQLDZ]DNUHVLHJRVSRGDURZDQLD SU]HVWU]HQLรฃZ\FKRG]รฃF\QDSU]HFLZLQWHUG\VF\SOLQDUQRฤณFLSUDNW\NL NWรU\VSUDZLDLล‘ZVND]DQHMHVWSURZDG]HQLHWHJRNLHUXQNXVWXGLรZZ Uรล‘Q\FKW\SDFKXF]HOQLZ\ล‘V]\FK ฤŸรฃF]รฃF]DJDGQLHQLD]ZLHOXG]LHG]LQ LG\VF\SOLQQDXNRZ\FKZV]F]HJรOQRฤณFLQDXNVSRฤŸHF]Q\FKฤณFLVฤŸ\FK LSU]\URGQLF]\FKUROQLF]\FKRUD] LQล‘\QLHU\MQRWHFKQLF]Q\FK

1LHSRGOHJDWDNล‘HG\VNXVMLWR ล‘HJRVSRGDURZDQLHSU]HVWU]HQLรฃ

wydarzenia

XZDUXQNRZDฤกSURZDG]HQLDSROLW\NL UR]ZRMXPLDVW]XZ]JOรทGQLHQLHP SU]HP\ฤณODQHMSROLW\NLSU]HVWU]HQQHM SURFHV\VXEXUEDQL]DFMLSUDZRGR ฤณURGRZLVND3RGNUHฤณODQRSUREOHP\ ]ZLรฃ]DQH]FKDRVHPSU]HVWU]HQQ\P SURZDG]HQLHPSROLW\NLUR]ZRMXSU]H] -67F]รทVWRQLHXZ]JOรทGQLDMรฃFHM ZVSRVรEXSRU]รฃGNRZDQ\SROLW\NL SU]HVWU]HQQHMฤณZLDGRPRฤณFLZฤŸDG]\ SXEOLF]QHMZSURZDG]DQLDSDUW\F\SDFML]DZฤŸDV]F]DQLDSU]HVWU]HQL FHQQ\FKSU]\URGQLF]R:VND]\ZDQR WDNล‘HQDIXQNFMRQRZDQLHPRGHOX QHRNODV\F]QHMtZUR]XPLHQLXHNRQRPLLtXUEDQL]DFMLRSDUWHMRZฤŸDVQRฤณรฅ SU\ZDWQรฃLUHDOL]DFMรทZLHONLFKSURMHNWรZRSDUW\FKR]HZQรทWU]QHILQDQVRZDQLHNWรU\ZZDUXQNDFKNUDMRZ\FK QLHGRNRฤกFDVLรทVSUDZG]D

8QLD8F]HOQLQD5]HF]5R]ZRMX.LHUXQNX6WXGLรZ*RVSRGDUND3U]HVWU]HQQD

']LHฤกSU]HGUR]SRF]รทFLHPNRQIHUHQFML SDลG]LHUQLND F]รทฤณรฅ XF]HVWQLNรZZ]LรทฤŸDXG]LDฤŸZ]HEUDQLX3U]HGVWDZLFLHOL8QLL8F]HOQL QD5]HF]5R]ZRMX.LHUXQNX 6WXGLรZ*RVSRGDUND3U]HVWU]HQQD 3RUR]XPLHQLHGRNWรUHJRQDOHล‘\ UรZQLHล‘QDV]8QLZHUV\WHW]RVWDฤŸRXWZRU]RQHZUL]U]HV]D REHFQLHXF]HOQLSXEOLF]Q\FK SURZDG]รฃF\FKWHQNLHUXQHNVWXGLรZ3RGF]DV]HEUDQLDSU]HG\VNXWRZDQRSU]HGHZV]\VWNLPNZHVWLรท PLHMVFDJRVSRGDUNLSU]HVWU]HQQHM ZQRZHMNODV\ILNDFMLG]LHG]LQL G\VF\SOLQQDXNRZ\FKRUD]NRQVHNZHQFMH]PLDQSUDZQ\FKGOD GDOV]HJRSURZDG]HQLDNLHUXQNX VWXGLรZZSRV]F]HJรOQ\FKXF]HOQLDFK'RNRQDQRWDNล‘HZ\PLDQ\ SRJOรฃGรZGRW\F]รฃF\FKGDOV]HJR IXQNFMRQRZDQLD8QLL

dr 3LRWU6HUDILQ dr -HU]\:URQD .DWHGUD*RVSRGDUNL5HJLRQDOQHM8(.

53


wydarzenia

BISรฐIL/MWOZIย†Q-SWVWUQKbVMR 

0

LPRล‘H=DNฤŸDG*HRJUDILL (NRQRPLF]QHMLVWQLHMH ODWWRWU]HED]D]QDF]\รฅล‘HJHRJUDILD HNRQRPLF]QDZ\NฤŸDGDQDE\ฤŸDRG VDPHJRSRF]รฃWNXLVWQLHQLD8F]HOQL QDMSLHUZ:\ล‘V]HJR6WXGLXP +DQGORZHJRSรลQLHM$NDGHPLL +DQGORZHM DSUDFXMรฃF\WXJHRJUDIRZLHQDOHล‘HOLGRMHGQRVWHNRUJDQL]DF\MQ\FKRUรล‘Q\FKQD]ZDFK 'RQDMEDUG]LHM]QDQ\FK]DOLF]\รฅ PRล‘QDPLQ/XGRPLUD6DZLFNLHJR -HU]HJR6PROHฤกVNLHJR:LNWRUD 2UPLFNLHJR:DOHQWHJR:LQLGD -ร]HID6]DIODUVNLHJR:ฤŸDG\VฤŸDZD 0LODWรท.DUROD%URPHND -HGQRP\ฤณOQรฃXFKZDฤŸรฃ]GQLD ;,U6HQDWรZF]HVQHM :\ล‘V]HM6]NRฤŸ\(NRQRPLF]QHM SRZ]LรฃฤŸGHF\]MรทRXWZRU]HQLX =DNฤŸDGX*HRJUDILL*RVSRGDUF]HM SU]\.DWHGU]H7RZDUR]QDZVWZD =DF]รฃฤŸRQIXQNFMRQRZDรฅRGZU]HฤณQLDUSU]\5\QNX*ฤŸรZQ\P SRGQD]Zรฃ=DNฤŸDG*HRJUDILL (NRQRPLF]QHM-HJRNLHURZQLFWZR SRZLHU]RQR]F\SURIHVRUDGU -DQRZL-DQF]\NRZL3RQDJฤŸHM ฤณPLHUFLGU--DQF]\NDIXQNFMรท NLHURZQLND=DNฤŸDGXZUREMรฃฤŸ GRFHQW SรลQLHMSURIHVRU GUKDE $QGU]HM0DU\DฤกVNLSUDFXMรฃF\

54

MHGQRF]HฤณQLHQD:63Z.UDNRZLH 6WXGHQFLNRU]\VWDOL]Z\GDQHJRQDQDV]HM8F]HOQLVNU\SWX$ 0DU\DฤกVNLHJRe:VWรทSGRJHRJUDILL HNRQRPLF]QHMr2GGR UZ=*(SUDFRZDฤŸDGU-DGZLJD 5HN:UNLHURZQLFWZR=*( REMรฃฤŸGRFGU0LHF]\VฤŸDZ0LNXOVNL DVDP=DNฤŸDGSU]HQLHVLRQRGR SDZLORQXG\GDNW\F]QHJRSU]\ XO5DNRZLFNLHM RGURNX PLHฤณFLVLรทZ3DZLORQLH)LQDQVรZ 'RFHQW0LNXOVNLNLHURZDฤŸ=DNฤŸDGHP GRURNX:U]RVWDฤŸ ]DWUXGQLRQ\ REHFQLHGU -HU]\ :URQDNWรU\SRSU]HMฤณFLXQD HPHU\WXUรทZUSURZDG]L MHV]F]H]DMรทFLD]OHFRQH:U :6(]RVWDMHSU]HPLDQRZDQDQD $NDGHPLรท(NRQRPLF]QรฃD=DNฤŸDG *HRJUDILL(NRQRPLF]QHMZV]HGฤŸ RGU ZVNฤŸDG.DWHGU\ *RVSRGDUNL5HJLRQDOQHM.ROHMQH RVRE\SU]\MรทWHGR=DNฤŸDGXWRPJU =ELJQLHZ*รทVLNRZVNLPJU SรลQLHM GU 6WDQLVฤŸDZD.OLPDLGU%RJXVฤŸDZ /XFKWHU U :UIXQNFMรทNLHURZQLND=DNฤŸDGX*HRJUDILL (NRQRPLF]QHMREMรฃฤŸ REHFQLH SURIGUKDE 7DGHXV].XGฤŸDF] :=DNฤŸDG]LH]RVWDMรฃ]DWUXGQLHQL REHFQLHGU 3LRWU6HUDILQ U LGU%HUQDGHWWD=DZLOLฤกVND U DMHGQRF]HฤณQLHQDHPHU\WXUรทRGHV]ฤŸDGU-5HN:U NLHURZQLNLHP=DNฤŸDGX*HRJUDILL (NRQRPLF]QHM]RVWDฤŸGUKDE %RJXVฤŸDZ/XFKWHUREHFQLH]DWUXGQLRQ\QDVWDQRZLVNXSURIHVRUD 8(.1DMPฤŸRGVLSUDFRZQLF\=*(WR GU0DUFLQ6HPF]XN U LPJU LQล‘3LRWU:รทJU]\QRZLF] U 

3RPLPR]QDF]Q\FKREFLรฃล‘Hฤก ]DMรทFLDPLG\GDNW\F]Q\PLSUDFRZQLF\=*(DNW\ZQLE\OLZG]LDฤŸDOQRฤณFLQDXNRZRSXEOLF\VW\F]QHM 6SRฤณUรGZLHOXSR]\FMLNVLรฃล‘NRZ\FK LVNU\SWRZ\FKRSUDFRZDQ\FK ]HVSRฤŸRZROXELQG\ZLGXDOQLH PRล‘QDZ\PLHQLรฅ3ROVNLWUDQVSRUWORWQLF]\(OHPHQW\ SROLW\NLGHPRJUDILF]QHMLVSRฤŸHF]QHM3URJUDPRZDQLHUR]ZRMX UHJLRQDOQHJR$QDOL]DHOHPHQWรZ JHRJUDILF]Q\FKLLFKV\PEROLNLQD IODJDFKLZKHUEDFKSDฤกVWZZVSรฤŸF]HVQHJRฤณZLDWD3RGVWDZRZH PHWRG\NDUWRJUDILLVSRฤŸHF]QRJRVSRGDUF]HM3U]HPLDQ\ZXล‘\WNRZDQLX]LHPLZUR]ZRMXPLDVWD .UDNRZD*HRJUDILDOXGQRฤณFL ฤณZLDWDL3ROVNL0Rล‘OLZRฤณFLUR]ZRMX WXU\VW\NLZSDUNDFKNUDMREUD]RZ\FK.DUSDW3ROVNLFKZฤณZLHWOH LGHL]UรZQRZDล‘RQHJRUR]ZRMX 3U]HZRGQLNPHWRG\F]Q\]JHRJUDILL VSRฤŸHF]QRJRVSRGDUF]HMฤณZLDWD L3ROVNL*HRJUDILF]QHDVSHNW\SRGUรล‘\DSRVWROVNLFKSDSLHล‘D-DQD 3DZฤŸD,,1LHZรฃWSOLZ\PVXNFHVHP SUDFRZQLNรZ=DNฤŸDGX*HRJUDILL (NRQRPLF]QHME\ฤŸDNVLรฃล‘ND e3RGVWDZ\JHRJUDILLHNRQRPLF]QHMr Z\GDZDQDZLHORNURWQLHQD8F]HOQL RUD]SU]H]3:(Z:DUV]DZLH =PRG\ILNRZDQDZHUVMDWHMSUDF\ QDSLVDQDSU]H]F]รทฤณFLRZR]PLHQLRQ\VNฤŸDGDXWRUVNLXND]DฤŸDVLรท ZUSWe3RGVWDZ\JHRJUDILL VSRฤŸHF]QRHNRQRPLF]QHMฤณZLDWDr dr 3LRWU6HUDILQ dr -HU]\:URQD .DWHGUD*RVSRGDUNL5HJLRQDOQHM8(.


GŁODNY WIEDZY?! Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na ciekawe wykłady, warsztaty i zajęcia sportowe.

NASZE CELE: Ŷ dbanie o rozwój potencjału intelektualnego dzieci Ŷ rozbudzanie dziecięcej ciekawości dla otaczającego świata Ŷ rozwój świadomości ekonomiczno-społecznej i obywatelskiej wśród dzieci Ŷ stwarzanie możliwości wartościowego spędzania wolnego czasu, poszerzania doświadczeń, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami

OFERUJEMY: Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ

zajęcia w salach wykładowych UEK stałą opiekę nad dziećmi podczas zajęć kadrę naukową UEK spotkania z ekspertami


UEK - partner w biznesie

3URMHNW ,QNXEDWRU ,QQRZDF\MQRฤณFL =-3ยงXIZ\VMZ_JQbVM[QM

6]DQRZQL3DฤกVWZR

?W[\I\VQUWSZM[QMUQIรฐWUQMR[KMSQTSI_aLIZbMฤกS\{ZMJaรฐaJMbXWฤฌZMLVQWSWWZLaVW_IVM XZbMbXZIKW_VQS{_,bQIรฐ]<ZIV[NMZ]?QMLbaQ8ZWRMS\{_5Qฤ”LbaVIZWLW_aKP =VQ_MZ[a\M\]-SWVWUQKbVMOW_3ZISW_QMT]J\Mฤต,bQIรฐยงRISWRMLVW[\SIZMXZMbMV\]RฤŠKI =-3_a[\ฤ”XW_Iรฐ_VQKP_[XQMZIRฤŠKW

D

QLDOLVWRSDGDU .DWHGUD2SDNRZDOQLFWZD 7RZDUรZ8(.ZUD] ]&HQWUXP7DUJRZR .RQIHUHQF\MQ\P([SR6LOHVLD]RUJDQL]RZDฤŸD.RQIHUHQFMรท1DXNRZรฃ e2SDNRZDQLDGODOXG]LLฤณURGRZLVNDr 7HPDW\NDNRQIHUHQFMLREHMPRZDฤŸD WDNLH]DJDGQLHQLDMDNRSDNRZDQLH MDNRQDU]รทG]LHNRPXQLNDFMLZ\JRGD LXล‘\WHF]QRฤณรฅRSDNRZDฤกSURFHV SURMHNWRZDQLDRSDNRZDฤกLSURGXNWX ]LQWHJURZDQHJREH]SLHF]HฤกVWZR RSDNRZDฤกDVSHNW\ฤณURGRZLVNRZH ']LDฤŸ1DXNLL7UDQVIHUX ZRSDNRZDOQLFWZLHDWDNล‘HDNWXDOQH :LHG]\ Z\]ZDQLDZEUDQล‘\RSDNRZDฤก %XG\QHNJฤŸรZQ\,SLรทWUR SRN VWRQD ZZZGQWZXHNNUDNRZSO WHO HPDLO WUDQVIHUZLHG]\#XHN NUDNRZSO

56

:VHVMLSOHQDUQHMZ\VWรฃSLOL]DSURV]HQLJRฤณFLHGUKDE(ZD-HU]\N SURI8(3.LHURZQLN3UDFRZQL %DGDฤก.RQVXPHQFNLFK8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ3R]QDQLXGU KDELQล‘.U]\V]WRI0HOVNL.LHURZQLN .DWHGU\3U]\URGQLF]\FK3RGVWDZ -DNRฤณFL8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR

Z3R]QDQLXRUD]GU/XF\QD:LWHN ].DWHGU\0DUNHWLQJX3ROLWHFKQLNL 5]HV]RZVNLHM:NROHMQ\FKVHVMDFK ZVWรทSRZDOLSUDFRZQLF\:\G]LDฤŸX 7RZDUR]QDZVWZDL=DU]รฃG]DQLD 3URGXNWHP8(.SU]HGVWDZLFLHOH ,QVW\WXWX&HUDPLNLL0DWHULDฤŸรZ %XGRZODQ\FK2GG]LDฤŸ,Qล‘\QLHULL 0DWHULDฤŸRZHM3URFHVRZHM LฤฒURGRZLVNDRUD],QVW\WXWX ,Qล‘\QLHULL0DWHULDฤŸรZ3ROLPHURZ\FK L%DUZQLNรZZ7RUXQLX2GG]LDฤŸ)DUE L7ZRU]\ZZ*OLZLFDFKGRNWRUDQFL 8(.DWDNล‘HSU]HGVWDZLFLHOHSUDNW\NL JRVSRGDUF]HMUHSUH]HQWXMรฃF\3ROVNรฃ ,]Eรท)OHNVRJUDIรZ+HQNHO3ROVND &2%,&2VS]RRL-DJR3UR6S ]RR:F]WHUHFKVHVMDFKZ\JฤŸRV]RQR UHIHUDWรZZVXPLHZ\VWรฃSLฤŸR SUHOHJHQWรZ3R]DNRฤกF]HQLXF]รทฤณFL UHIHUDWRZHMNRQIHUHQFMLVWXGHQFL ].RฤŸD1DXNRZHJR2SDNRZDOQLFWZD 7RZDUรZSU]HSURZDG]LOLZDUV]WDW\e0HWRG\SURMHNF\MQHZEDGDQLX RSDNRZDฤกr

3DWURQDWPHU\WRU\F]Q\QDGNRQIHUHQFMรฃVSUDZRZDฤŸ.RPLWHW1DXNRZ\ NWรUHPXSU]HZRGQLF]\ฤŸD3DQL SURIGUKDE0DฤŸJRU]DWD/LVLฤกVND .XฤณQLHU] NLHURZQLN.DWHGU\ 2SDNRZDOQLFWZD7RZDUรZ8(. F]ฤŸRQNDPL.RPLWHWXE\OLSROVF\ QDXNRZF\VSHFMDOL]XMรฃF\VLรทZRSDNRZDOQLFWZLHWRZDUรZPLQSURIGU KDELQล‘6WDQLVฤŸDZ7NDF]\N 3UH]HV 3ROVNLHM,]E\2SDNRZDฤก SURIGU KDELQล‘5\V]DUG&LHUSLV]HZVNL 8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\ Z3R]QDQLX SURIGUKDELQล‘$UWXU %DUWNRZLDN G\UHNWRU&HQWUXP %LRLPPRELOL]DFMLL,QQRZDF\MQ\FK 0DWHULDฤŸรZ2SDNRZDQLRZ\FK =DFKRGQLRSRPRUVNLHJR 8QLZHUV\WHWX7HFKQRORJLF]QHJR Z6]F]HFLQLH F]\GUKDELQล‘ +DQQDลDNRZVNDSURIQDG]Z ,%2&2%52 G\UHNWRU&2%52t ,QVW\WXWX%DGDZF]HJR2SDNRZDฤก 3RQDGWRSDWURQDWVSUDZRZDฤŸ\ WDNLHLQVW\WXFMHMDN3ROVND,]ED


.RQIHUHQFMDPLDฤŸDPLHMVFHSRGF]DVGZXGQLRZ\FKWDUJรZEUDQล‘\ RSDNRZDฤก([SR2SDNRZDQLD-HM JฤŸรZQ\PFHOHPE\ฤŸUR]ZรMLXPRFQLHQLHZVSรฤŸSUDF\SRPLรทG]\ ฤณURGRZLVNDPLQDXNRZ\PLRUD] SU]HGVLรทELRUFDPL3U]HGVWDZLFLHOH .DWHGU\2SDNRZDOQLFWZD7RZDUรZ .RฤŸD1DXNRZHJR2SDNRZDOQLFWZD 7RZDUรZRUD]']LDฤŸX7UDQVIHUX:LHG]\ L3URMHNWรZ0LรทG]\QDURGRZ\FKDNW\ZQLHEUDOLXG]LDฤŸWDNล‘HZWDUJDFK JG]LHQDV]8QLZHUV\WHWPLDฤŸVZRMH VWDQRZLVNRZ\VWDZLHQQLF]HSUH]HQWXMรฃFHRIHUWรทXVฤŸXJ8(.=HZ]JOรทGX QDVSHF\ILNรทEUDQล‘RZรฃZ\GDU]HQLD]H V]F]HJรOQ\PXZ]JOรทGQLHQLHPSURPRZDQRRIHUWรทGRW\F]รฃFรฃEDGDQLDRSDNRZDฤกL]DSDNRZDQ\FKZ\UREรZ :VND]DรฅQDOHล‘\EH]SRฤณUHGQLRล‘H WHJRW\SXZ\GDU]HQLDVรฃZVSDQLDฤŸ\P IRUXPZ\PLDQ\GRฤณZLDGF]HฤกDSU]\ RND]MLGDMรฃPRล‘OLZRฤณรฅUR]SR]QDQLD SRWU]HESU]HGVLรทELRUFรZZ]DNUHVLH EDGDฤกGRUDG]WZDF]\WHล‘V]NROHฤก VSHFMDOLVW\F]Q\FKFRPRล‘HPLHรฅQLHZรฃWSOLZ\ZSฤŸ\ZQDUR]ZรMZVSรฤŸSUDF\ 8(.]RWRF]HQLHPJRVSRGDUF]\P JUXGQLDEUZNDPSXVLH8(.EรทG]LHPLDฤŸDPLHMVFHNRQIHUHQFMDSW e'HWHUPLQDQW\UR]ZRMXSU]HGVLรทELRUVWZ ZJRVSRGDUFHRSDUWHMQDZLHG]\r ]RUJDQL]RZDQDZUDPDFKSURMHNWX SWe1$8.$ว‘%,=1(6rt.UHRZDQLH LUR]ZLMDQLHSRVWDZSU]HGVLรทELRUF]\FK ฤณURGRZLVNDDNDGHPLFNLHJRUHDOL]RZDQHJRSU]H].DWHGUรท=DFKRZDฤก 2UJDQL]DF\MQ\FKL.RฤŸR1DXNRZH,'($ SU]\ZVSDUFLX']LDฤŸX7UDQVIHUX:LHG]\ L3URMHNWรZ0LรทG]\QDURGRZ\FK8(. .RQIHUHQFMDWDMHVWSRGVXPRZDQLHP UHDOL]DFMLMXล‘QLHPDOSรฤŸURF]QHJRSURMHNWXe1$8.$ว‘%,=1(6rZUDPDFK NWรUHJRPLQ]RUJDQL]RZDQRGOD SRQDGVWXGHQWรZLSUDFRZQLNรZ QDXNRZ\FKZ\MD]G\GRILUP]ORNDOL]RZDQ\FKZ0DฤŸRSROVFH *UXSD $]RW\6$9DOHR$XWRV\VWHP\6S

UEK - partner w biznesie

2SDNRZDฤกZ:DUV]DZLH,QVW\WXW &HUDPLNLL0DWHULDฤŸรZ%XGRZODQ\FK RUD]3ROVNLH7RZDU]\VWZR 7RZDUR]QDZF]H

]RR:,ฤฒ1,2:6.,6S]RR6.$ :WUDNFLHZ\MD]GรZPRล‘OLZHE\ฤŸR ]DSR]QDQLHVLรท]W\PMDNZ\JOรฃGDMรฃ SURFHV\SURGXNF\MQHZ]LรทFLHXG]LDฤŸX ZG\VNXVMDFK]SU]HGVWDZLFLHODPLW\FK ILUPLQDZLรฃ]DQLHEOLล‘V]\FKNRQWDNWรZ :UDPDFKWHJRSURMHNWXZ\GDQH ]RVWDQรฃUHFHQ]RZDQHPRQRJUDILH QDXNRZHSWe:\EUDQHSUREOHP\ ]DU]รฃG]DQLDZJRVSRGDUFHRSDUWHMQD ZLHG]\tWHRULDLSUDNW\NDre:\EUDQH SUREOHP\]DU]รฃG]DQLDZJRVSRGDUFH RSDUWHMQDZLHG]\tSU]HGVLรทELRUF]Rฤณรฅ L]DFKRZDQLDLQQRZDF\MQHrRUD] e:\EUDQHSUREOHP\]DU]รฃG]DQLDZJRVSRGDUFHRSDUWHMQDZLHG]\t]DU]รฃG]DQLH]DVREDPLOXG]NLPL;;,ZLHNXr :NVLรฃล‘NDFKW\FK]QDMG]LHVLรทSUDZLH DUW\NXฤŸรZ]JฤŸRV]RQ\FKSU]H] SU]HGVWDZLFLHOLฤณURGRZLVNDQDXNRZHJRRUD]VWXGHQWรZ]RฤณURGNรZQDXNRZ\FK]QLHPDOFDฤŸHM3ROVNL :WUDNFLHNRQIHUHQFML]RVWDQLHSRGMรทWD G\VNXVMDRUR]ZRMXF\ZLOL]DF\MQ\P XVLHFLRZLHQLXZLUWXDOL]DFMLLDXWRPDW\]DFMLRUD]LFKZSฤŸ\ZLHQDIXQNFMRQRZDQLHJRVSRGDUHNLSU]HGVLรทELRUVWZ :]DSODQRZDQ\FKREUDGDFKZH]Pรฃ XG]LDฤŸSU]HGVWDZLFLHOHILUPLLQVW\WXFML PLQ9DOHR$XWRV\VWHP\6S]RR +HDGWULS6S]RR30&*URXS 3ROVND)RUQD[6S]RRLLQQ\FK 2UJDQL]DWRU]\SU]HZLGXMรฃPRล‘OLZRฤณรฅ ]DSR]QDQLDVLรท]IXQNFMRQDOQRฤณFLDPL RNXODUรZ+ROR/HQVL95Z]LรทFLD XG]LDฤŸXZZDUV]WDWDFKSRฤŸรฃF]RQ\FK

]SUH]HQWDFMรฃV\PXODWRUรZORWรZV]\ERZFHPLVDPRORWHPSU]HWHVWRZDQLD NRQNUHWQ\FKUR]ZLรฃ]DฤกL]DVWRVRZDฤก ZLUWXDOQHMU]HF]\ZLVWRฤณFL 3ODQXMHVLรทWDNล‘HRUJDQL]DFMรทVHVML SRVWHURZ\FKGODVWXGHQWรZNWรU]\ EรทGรฃPRJOL]DSUH]HQWRZDรฅVZRMH SURMHNW\LLFKZ\QLNLSRGF]DVREUDG NRQIHUHQF\MQ\FK ']LDฤŸDQLDZSURMHNFLH1$8.$ว‘%,=1(6r PDMรฃQDFHOXPLQSRGQLHVLHQLHฤณZLDGRPRฤณFLQWPRล‘OLZRฤณFLNRPHUFMDOL]DFML WHFKQRORJLLSRZVWDฤŸHMQDXF]HOQLSRSU]H]]DNฤŸDGDQLHLQQRZDF\MQ\FKSRGPLRWรZW\SXVWDUWXSZVSDUFLHSU]HGVLรทELRUF]RฤณFLVWXGHQFNLHMSURPRZDQLH SRVWDZSU]HGVLรทELRUF]\FKDWDNล‘H ]DSR]QDQLH]IXQNFMRQRZDQLHPSU]HGVLรทELRUVWZ,FK]DGDQLHPMHVWUรZQLHล‘ SU]\EOLล‘HQLH]DJDGQLHฤกGRW\F]รฃF\FK V]WXF]QHMLQWHOLJHQFML3U]HP\VฤŸX ZSฤŸ\ZX,7QDF]ฤŸRZLHNDRUD]]DFKรทFDQLHGRNRQW\QXRZDQLDGDOV]\FKEDGDฤก ZREV]DU]HSU]HGVLรทELRUF]RฤณFLLQQRZDF\MQHMLNRPHUFMDOL]DFML 6HUGHF]QLH]DSUDV]DP\GR XG]LDฤŸXZNRQIHUHQFMLZV]\VWNLFK ]DLQWHUHVRZDQ\FK GULQล‘$JQLHV]ND.DZHFND .DWHGUD2SDNRZDOQLFWZD7RZDUรZ PJU0DฤŸJRU]DWD6PDJD6]F]HSDฤกF]\N ']LDฤŸ7UDQVIHUX:LHG]\L3URMHNWรZ 0LรทG]\QDURGRZ\FK8(. dr 0DUHN0DNRZLHF .DWHGUD=DFKRZDฤก2UJDQL]DF\MQ\FK :\G]LDฤŸRZ\.RRUG\QDWRUGV7UDQVIHUX :LHG]\

57


UEK - partner w biznesie

2IHUWD8(.Z]DNUHVLH %DGDQLDRSDNRZDġ L]DSDNRZDQ\FKZ\UREÐZ BIXZI[bIUa •

ZV]\VWNLHILUP\SURGXNXMãFHő\ZQRijåLZ\URE\SU]HP\VğRZHZ\PDJDMãFHRSDNRZDġMHGQRVWNRZ\FK]DLQWHUHVRZDQHRFHQãLGRVNRQDOHQLHPRSDNRZDġSRGNãWHP VSHğQLDQLDDNWXDOQ\FKZ\PDJDġSUDZDRUD]LFKXOHSV]DQLHPZ]DNUHVLHZ\PDJDġWHFKQLF]Q\FKKLJLHQLF]Q\FKHNRORJLF]Q\FKHNRQRPLF]Q\FKLPDUNHWLQJRZ\FK

Z\]QDF]DQLHWUZDğRijFLGODZ\EUDQ\FKSURGXNWÐZ VSRő\ZF]\FKZUÐőQ\FKRSDNRZDQLDFK

RFHQ÷SUDZLGğRZRijFLR]QDNRZDQLDUÐőQ\FKJUXS SURGXNWÐZ

RFHQ÷ZLGRF]QRijFLF]\WHOQRijFLL]UR]XPLHQLDR]QDNRZDQLDZ\UREÐZ

SU]HSURZDG]DQLHEDGDġZ\EUDQ\FKSDUDPHWUÐZ PHFKDQLF]Q\FKRSDNRZDġMHGQRVWNRZ\FK

SU]HSURZDG]DQLHEDGDġV]F]HOQRijFLRSDNRZDġ

SU]HSURZDG]DQLHEDGDġ]DZDUWRijFLJD]ÐZZRSDNRZDQLDFKő\ZQRijFL

RFHQ÷EH]SLHF]HġVWZDPDWHULDğÐZRSDNRZDQLRZ\FK LRSDNRZDġGRNRQWDNWX]ő\ZQRijFLã RFHQ÷Xő\WHF]QRijFLLHUJRQRPLF]QRijFLRSDNRZDġ MHGQRVWNRZ\FKUÐőQ\FKSURGXNWÐZ

RFHQ÷ZDORUÐZPDUNHWLQJRZ\FKRSDNRZDġő\ZQRijFL LZ\UREÐZSU]HP\VğRZ\FK

SRPRFZRSUDFRZ\ZDQLXLZHU\ILNDFMLSRSUDZQRijFL ]QDNRZDQLDZ\UREÐZ LQIRUPDFMHV]DWDJUDILF]QD

V]NROHQLDZ]DNUHVLH t

58

Z\PDJDQLDGRW\F]ãFHEH]SLHF]HġVWZDPDWHULDğÐZRSDNRZDQLRZ\FKLRSDNRZDġGRő\ZQRijFL

t

Z\PDJDQLDHNRORJLF]QHGRW\F]ãFHRSDNRZDġ

SRSUDZDMDNRijFLLEH]SLHF]HġVWZDPDWHULDğÐZRSDNRZDQLRZ\FKLRSDNRZDġRUD]]DSDNRZDQ\FKZ\UREÐZ

Z]URVWNRQNXUHQF\MQRijFLZ\UREÐZSRSU]H]LFK RSDNRZDQLD

Z]URVWVSU]HGDő\G]L÷NL]ZL÷NV]HQLXZDUWRijFLSURPRF\MQHMRSDNRZDġő\ZQRijFLLZ\UREÐZSU]HP\VğRZ\FK

6I[bMI\]\a •

]QDNRZDQLHUÐőQ\FKJUXSSURGXNWÐZZW\P ő\ZQRijFLVXEVWDQFMLLPDWHULDğÐZFKHPLF]Q\FK NRVPHW\NÐZ]DEDZHNZ\UREÐZPHG\F]Q\FK

3WZbaĬKQ

SURMHNWDQWÐZLSURGXFHQWÐZRSDNRZDġ]DLQWHUHVRZDQ\FKZZXVğXJDPL

7NMZ]RMUa

t

G\VSRQXMHP\VSHFMDOLVW\F]QãLQIUDVWUXNWXUã EDGDZF]ã 

H\HWUDFNHUVWDFMRQDUQ\LPRELOQ\ILUP\7RELL MHGHQ]QLHOLF]Q\FKZ3ROVFHPDV]\QDZ\WU]\PDğRijFLRZDILUP\6KLPDW]XDQDOL]DWRUJD]ÐZZRSDNRZDQLDFKő\ZQRijFL ILUP\6HUYRPH[WHVWHUV]F]HOQRijFLRSDNRZDġ/DEWKLQNV]DI\SU]HFKRZDOQLF]H

SRVLDGDP\NZDOLILNDFMHGRijZLDGF]HQLHLXSUDZQLHQLD JZDUDQWXMãFHZ\VRNãMDNRijåQDV]\FKXVğXJ 

8SUDZQLHQLD5]HF]R]QDZF\3ROVNLHJR 7RZDU]\VWZD7RZDUR]QDZF]HJRZ]DNUHVLHRSDNRZDOQLFWZDLSU]HFKRZDOQLFWZD&HUW\ILNDW0L÷G]\QDURGRZHJRVSHFMDOLVW\ GVRSDNRZDġRUD]SURMHNWÐZV]NROHQLRZ\FK PLQSRGSDWURQDWHP0LQLVWUD*RVSRGDUNL e3U]\V]ğRijåUR]ZRMRZDő\ZQRijFLr e=DU]ãG]DQLHEDGDQLDPLVHNWRUDSURGXNFML ő\ZQRijFLr


W

GQLDFKSDลG]LHUQLND .RZDOF]\N3UH]HV]DU]รฃGX UQD8QLZHUV\WHFLH %OXHKLOO

(NRQRPLF]Q\PZ.UDNRZLH RGE\ฤŸVLรท)HVWLZDO0HQHGล‘HUVNL e,QWHOLJHQFMDILQDQVRZDPHWRGรฃ RUJDQL]RZDQ\SU]H].RฤŸR1DXNRZH .DL]HQr 7UHQHUPRW\ZDF\MQ\ 3URFHVX=DU]รฃG]DQLDG]LDฤŸDMรฃFH $QHWD:รฃWRU

SU]\.DWHGU]H3URFHVX=DU]รฃG]DQLD ZHZVSรฤŸSUDF\],30$<RXQJ&UHZ :KLVN\*DPH .DWDU]\QD :DUFKRODNL3DXOLQD)HGRURZLDW &HOHPIHVWLZDOXE\ฤŸRXPRล‘OLZLHQLH ,30$<RXQJ&UHZ

VWXGHQWRP]GRE\ZDQLDZLHG]\RUD] GRVNRQDOHQLDXPLHMรทWQRฤณFLPHQH2GE\ฤŸVLรทWDNล‘HZ\NฤŸDGSW Gล‘HUVNLFKZ]DNUHVLH]DU]รฃG]DQLD 3URMHFW0DQDJHUt]DZรG SURMHNWDPL:WUDNFLHZ\GDU]HQLD SU]\V]ฤŸRVFLF]\W\ONR]DZรG" VWXGHQFLPRJOLXF]HVWQLF]\รฅZQD $JQLHV]ND:DOHZVND3URMHFW VWรทSXMรฃF\FKZDUV]WDWDFK 0DQDJHU 

e=DU]รฃG]DQLHSURMHNWHP !!.DULHUDr 'U6ฤŸDZRPLU:DZDN

e-DNXJU\ลรฅ]DU]รฃG]DQLHSURMHNWDPLGODVHNWRUDSXEOLF]QHJR $UWXU

:9,,HG\FML)HVWLZDOX 0HQHGล‘HUVNLHJRZ]LรทฤŸRXG]LDฤŸ SRQDGRVรE-DNRRUJDQL]RWRURPMHVWQDPQLH]PLHUQLHPLฤŸR ล‘HZDUV]WDW\FLHV]ฤŸ\VLรทGXล‘\P

1

w skrรณcie

hsalf

Festiwal 0HQHGล‘HUVNL

]DLQWHUHVRZDQLHPZฤณUรGVWXGHQWรZ LMXล‘SODQXMHP\SU]\JRWRZDQLHSU]\V]ฤŸRURF]QHJRZ\GDU]HQLD

2

9LNWRULLD.XWV ,U\QD/RSXVK\QVND .RRUG\QDWRUNL)HVWLZDOX0HQHGล‘HUVNLHJR .RฤŸR1DXNRZH3URFHVX=DU]รฃG]DQLD

:\NฤŸDG5HNWRUVNLt dr Sharon T. Freeman

D

QLDOLVWRSDGDU ZPXUDFKQDV]HM8F]HOQLZUDPDFKREFKRGรZ ฤฒZLDWRZHJR7\JRGQLD3U]HGVLรทELRUF]RฤณFLRGE\ฤŸVLรท:\NฤŸDG 5HNWRUVNLFKSW86(FRV\VWHP RI6WDUWXSDQG60(6XSSRUW $Q(QWUHSUHQHXUpV3HUVSHFWLYH NWรU\SRSURZDG]LฤŸDGU6KDURQ7 )UHHPDQ:\ZLDGXG]LHORQ\SR W\PZ\NฤŸDG]LHSU]H]GU)UHHPDQ ]RVWDQLHRSXEOLNRZDQ\ZZLRVHQQ\PZ\GDQLXe.XULHUD8(.r-Xล‘ G]Lฤณ]DSUDV]DP\3DฤกVWZDGR OHNWXU\

59


60

jednostki


jednostki

?QW[VIQRM[QMฤก ]7DUJDPL3UDF\ -HVLHQQDHG\FMD7DUJรZ3UDF\8(.R]ฤตbIVIUQ2ISKWZWS]

_aLIZbMVQMbOZWUILbQรฐWTQKbVMNQZUaQQV[\a\]KRMJaXZbML[\I_QฤŒ[\]LMV\WU QIJ[WT_MV\WUUWฤตTQ_WฤฌKQWNMZW_IVMVIZaVS]XZIKa6]NROHQLDZDUV]WDW\ RUD]&9SRLQWXWb_WTQรฐaVIJMbXWฤฌZMLVQM[XW\SIVQIbXZIKWLI_KIUQ QbIXWbVIVQM[Qฤ”bQKPXZWXWbaKRIUQ

$

NDGHPLFNLH&HQWUXP.DULHU\ RGODWRUJDQL]XMH7DUJL 3UDF\8(.]P\ฤณOรฃRVWXGHQWDFKLDEVROZHQWDFK NUDNRZVNLFKXF]HOQL]DLQWHUHVRZDQ\FKUR]ZRMHPRVRELVW\PRUD] ]DZRGRZ\PSDลG]LHUQLNDU PLHOLฤณP\SU]\MHPQRฤณรฅJRฤณFLรฅRN SUDFRGDZFรZR]DVLรทJXORNDOQ\P RJรOQRSROVNLPLPLรทG]\QDURGRZ\P :\VWDZF\UHSUH]HQWRZDOLUรล‘QRURGQH EUDQล‘HWDNLHMDNEDQNRZRฤณรฅILQDQVH NVLรทJRZRฤณรฅDXG\WPDUNHWLQJ+5 ORJLVW\ND,7LQRZHWHFKQRORJLHRUD] EUDQล‘DVSRUWRZD

XG]LDฤŸZSUรEQ\FKUR]PRZDFKNZDOLILNDF\MQ\FKSRNWรU\FKRWU]\PDOL LQIRUPDFMรท]ZURWQรฃ'RZLHG]LHOLVLรท ZSUDNW\FHQDFR]ZUDFDรฅXZDJรท SU]\SLVDQLX&9F]\OLVWXPRW\ZDF\MQHJRRUD]MDNGREU]HZ\SDฤณรฅQD SLHUZV]\PVSRWNDQLX]SUDFRGDZFรฃ :WUDNFLHGQLDWDUJRZHJR $NDGHPLFNLH&HQWUXP.DULHU\ SU]HGVWDZLฤŸRUรZQLHล‘RIHUWรทVWXGHQFNLFKLDEVROZHQFNLFKSUDNW\NZUDPDFKSURJUDPX(UDVPXVNWรUH XPRล‘OLZLDMรฃ]GRE\FLHGRฤณZLDGF]HQLD]DZRGRZHJR]DJUDQLFรฃ

RGZLHG]DMรฃF\P:LHU]\P\ล‘H X]\VNDQDQD;97DUJDFK3UDF\ ZLHG]DLNRQWDNW\SR]ZROรฃ:DP ]GRE\ZDรฅNROHMQH]DZRGRZHRVLรฃJQLรทFLD']LรทNXMHP\WDNล‘HQDV]\P 6SRQVRURP:\VWDZFRPRUD] :RORQWDULXV]RPNWรU]\SU]\F]\QLOL VLรทGRVXNFHVXZ\GDU]HQLD -Xล‘WHUD]]DSUDV]DP\:DVGRZ]LรทFLD XG]LDฤŸXZNROHMQ\FKHG\FMDFK7DUJรZ 3UDF\8(.NWรUHRGEรทGรฃVLรทPDUFD RUD]SDลG]LHUQLNDU6]F]HJรฤŸ\GRW\F]รฃFHZ\GDU]HQLDGRVWรทSQHVรฃ SRGDGUHVHP ZZZNDULHU\XHNNUDNRZSO

:WUDNFLHSUH]HQWDFMLVฤŸXFKDF]H PLHOLRND]MรทGRZLHG]LHรฅVLรทMDN Z\JOรฃGDSUDFDZGXล‘HMPLรทG]\QDURGRZHMILUPLHMDNRGQLHฤณรฅVXNFHV ZSURFHVLHUHNUXWDFMLZMDNLVSRVรE NUHDW\ZQHP\ฤณOHQLHLSDVMDPRJรฃ SU]\F]\QLรฅVLรทGRUR]ZRMXNDULHU\ ]DZRGRZHM8F]\OLVLรทWDNล‘HMDN Z\NRU]\VWDรฅPRล‘OLZRฤณFLRIHURZDQH SU]H]QRZHWHFKQRORJLHLLQQRZDFMH Z]DNUHVLHDQDOL]\GDQ\FKRUD]QD F]\PSROHJDNVLรทJRZRฤณรฅIXQGXV]\ ]DU]รฃG]DQLHU\]\NLHPF]\]DU]รฃG]DQLHPHWRGรฃ/($1

']LรทNXMHP\]DWDNOLF]Q\XG]LDฤŸ Z7DUJDFK3UDF\8(.VWXGHQWRP DEVROZHQWRPRUD]ZV]\VWNLP

6HUGHF]QLH]DSUDV]DP\ $NDGHPLFNLH&HQWUXP.DULHU\

-DNFRURNXGXล‘รฃSRSXODUQRฤณFLรฃ FLHV]\ฤŸVLรท&93RLQWEรทGรฃF\RND]MรฃGREH]SRฤณUHGQLHMUR]PRZ\ ]UHNUXWHUDPL8F]HVWQLF\NRU]\VWDOL]PRล‘OLZRฤณFLVNRQVXOWRZDQLD GRNXPHQWรZDSOLNDF\MQ\FKEUDOL 61


wydarzenia

Ab bsolw olwenc nc ci X XII X ed edycj y jij Pro rogra gramu gra mu m u Exe Execut cutive ive M MBA

Abs bsolwenc bsolw olw wenc enc ci XI edyc dy ji Pro og gra ra am mu u Internationa na al MBA BA

62


wydarzenia Abs bsolw bs olw o lwenc ci IV edycji Pro rogra ro gram gra mu MBA KSB + Mas asste ter e er

5*),aXTWUI)_IZLQVO+MZMUWVa Z.UDNRZVNLHM6]NROH %L]QHVX8(.

D

QLDZU]HฤณQLDEU Z3DฤŸDFX3R]QDฤกVNLFK ZฤžRG]LDEVROZHQFL,9 HG\FML3URJUDPX0%$.6% 0DVWHUฤณZLรทWRZDOLXURF]\VWRฤณรฅ ZUรทF]HQLDG\SORPรZ:FHUHPRQLL XF]HVWQLF]\OLVWXGHQFL]PLรทG]\QDURGRZ\FKNDPSXVรZ&ODUN 8QLYHUVLW\:DUV]DZ\.UDNRZD ฤžRG]LL/RQG\QX :XURF]\VWRฤณFLZ]LรทOLXG]LDฤŸSU]HGVWDZLFLHOH&ODUN8QLYHUVLW\SURI $P\'DO\*DUGQHUt$VVRFLDWH'HDQRI,QWHUQDWLRQDO*UDGXDWH3URJUDPV0DU\3LHFHZLF]t$VVLVWDQW'HDQ6FKRRORI3URIHVVLRQDO 6WXGLHV &HUHPRQLรทXฤณZLHWQLฤŸ\OLF]QHSU]HPรZLHQLD]DSURV]RQ\FKJRฤณFLRUD]

DEVROZHQWรZ:LPLHQLX.UDNRZVNLHM6]NRฤŸ\%L]QHVX8(.JฤŸRV]DEUDฤŸGU,UHQHXV]*รURZVNLt.LHURZQLN0HU\WRU\F]Q\3URJUDPX0%$ .6%0DVWHU

SDลG]LHUQLNDEUZ.UDNRZVNLHM6]NROH%L]QHVX8(.RGE\ฤŸD VLรทXURF]\VWRฤณรฅZUรทF]HQLDG\SORPรZXNRฤกF]HQLDVWXGLรZVฤŸXFKDF]RP;;,,HG\FML3URJUDPX([HFXWLYH0%$RUD];,HG\FML3URJUDPX,QWHUQDWLRQDO0%$ $EVROZHQWรZL]DSURV]RQ\FKJRฤณFL]HEUDQ\FKZ6WDUHM$XOLSU]\ZLWDฤŸSURI8(.GUKDE3LRWU%XฤŸDt '\UHNWRU.UDNRZVNLHM6]NRฤŸ\%L]QHVX8(.

:FHUHPRQLLXG]LDฤŸZ]LรทOLSU]HGVWDZLFLHOH]DJUDQLF]Q\FKV]NรฤŸSDUWQHUVNLFKZฤŸDG]H8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLHZ\NฤŸDGRZF\RUD]]DSURV]RQHSU]H]DEVROZHQWรZRVRE\QDMEOLล‘V]H *ฤŸRV]DEUDOLSURIGUKDE$OHNV\3RF]WRZVNLt3URUHNWRUGV1DXNLSURI0DULDGH)DWLPD&DULRFD t']LHNDQ$(6(%XVLQHVV6FKRRO ]3RUWXJDOL'DQLHO*IHOOHUt'\UHNWRUGV3URJUDPรZ0LรทG]\QDURGRZ\FKZ6W*DOOHQ%XVLQHVV6FKRRO ]H6]ZDMFDULL=DSURV]HQLJRฤณFLH SRJUDWXORZDOLDEVROZHQWRPRWU]\PDQLDG\SORPรZ0%$GRFHQLDMรฃF LFK]DDQJDล‘RZDQLHLFLรทล‘NรฃSUDFรท SRGF]DVVWXGLรZ .UDNRZVND6]NRฤŸD%L]QHVX8(.

63


jednostki

3WTMRVaZWS_[X{รฐXZIKa3;*=-3_XZWRMSKQM

0DฤŸRSROVND&KPXUD (GXNDF\MQD 0&K(

ยงVW_aUWLMTVI]KbIVQI

e0DฤŸRSROVND&KPXUD(GXNDF\MQD 0&K( tQRZ\PRGHOQDXF]DQLDr

\WQVVW_IKaRVIXZWXWbaKRIXZbMSIba_IVQI_QMLbaWZIbXZbaJTQฤตIVQIW[QฤŠOVQฤ”ฤŒVI]SW_aKP ]KbMTVQ_aฤต[baKPXZba_aSWZba[\IVQ]\MKPVWTWOQQQVNWZUIKaRVaKPQ\MTMSWU]VQSIKaRVaKP

S

รฃRQHSUH]HQWRZDQH XF]QLRPZ0DฤŸRSROVFH 3U]HGVLรทZ]LรทFLH 0DฤŸRSROVND&KPXUD (GXNDF\MQDWRZVSรOQHSDUWQHUVWZRLZVSรฤŸSUDFDSRPLรทG]\ :RMHZรG]WZHP0DฤŸRSROVNLPRUD] ZLRGรฃF\PLXF]HOQLDPLZ\ล‘V]\PL] 0DฤŸRSROVNLDWDNล‘HRUJDQDPLSURZDG]รฃF\PLV]NRฤŸ\SRQDGJLPQD]MDOQH WHFKQLNDLOLFHD 3LHUZV]HPXOWLPHGLDOQHDNDGHPLFNLH]DMรทFLDZUDPDFKSLORWDล‘RZHJRSURMHNWXSQe0DฤŸRSROVND &KPXUD(GXNDF\MQDrRGE\ฤŸ\VLรท ZGQLXSDลG]LHUQLNDU Z8QLZHUV\WHFLH(NRQRPLF]Q\P Z.UDNRZLH:\NฤŸDG\]SU]HGVLรทELRUF]RฤณFLLVSRฤŸHF]HฤกVWZD

64

RE\ZDWHOVNLHJRSURZDG]RQHE\ฤŸ\ SU]H]SUDFRZQLNรZDNDGHPLFNLFK ]8(.]Z\NRU]\VWDQLHPQRZRF]HVQHMSODWIRUP\PXOWLPHGLDOQHM 5RNDNDGHPLFNLWR HWDSXF]HVWQLFWZD.6%8(. Z0&K( 2GURNXDNDGHPLFNLHJR SURMHNWUHDOL]RZDQ\ MHVWZUDPDFK5HJLRQDOQHJR 3URJUDPX2SHUDF\MQHJR :RMHZรG]WZD0DฤŸRSROVNLHJRQD ODWD:VNฤŸDGSU]HGVLรทZ]LรทFLDZFKRG]รฃZ]DMHPQLH]H VREรฃSRZLรฃ]DQHSURMHNW\ โ€ข

Z\SRVDล‘HQLHV]NรฤŸLXF]HOQL Z\ล‘V]\FKZVSU]รทWVฤŸXล‘รฃF\ GRNRPXQLNDFMLSRSU]H]VLHรฅ

LQWHUQHWRZรฃZUDPDFKSURMHNWX0DฤŸRSROVND&KPXUD (GXNDF\MQDUHDOL]RZDQHJR]532:0 3RGG]LDฤŸDQLH(XVฤŸXJL ZHGXNDFMLNWรUHJROLGHUHP MHVW$NDGHPLD*รUQLF]R +XWQLF]DD:RMHZรG]WZR 0DฤŸRSROVNLHtZUD]]XF]HOQLDPLZ\ล‘V]\PLRUD]RUJDQDPLSURZDG]รฃF\PLV]NRฤŸ\SRQDGJLPQD]MDOQHtSDUWQHUHP โ€ข

NRRUG\QDFMDUHDOL]DFML]DMรทรฅ HGXNDF\MQ\FKZWHFKQLNDFK LOLFHDFK]SU]HGPLRWรZ RJรOQ\FKZUDPDFKSURMHNWXe0DฤŸRSROVND&KPXUD (GXNDF\MQDtQRZ\PRGHO QDXF]DQLDr


NRRUG\QDFMDLUHDOL]DFMD]DMรทรฅ ]SU]HGPLRWรZ]DZRGRZ\FK GODWHFKQLNรZZUDPDFKSURMHNWXe0RGHUQL]DFMDNV]WDฤŸFHQLD]DZRGRZHJR,,r

โ€ข

UHDOL]DFMD]DMรทรฅHGXNDF\MQ\FKZWHFKQLNDFKLOLFHDFK ]SU]HGPLRWรZRJรOQ\FK ZUDPDFKUHDOL]DFMLSURMHNWรZ NRQNXUVRZ\FK

.UDNRZVND6]NRฤŸD%L]QHVXNRRUG\QXMHSURMHNWQD8QLZHUV\WHFLH (NRQRPLF]Q\PZ.UDNRZLH ZGZรFKREV]DUDFKWHPDW\F]Q\FKSU]HGVLรทELRUF]RฤณรฅRUD] PDWHPDW\ND ]HOHPHQWDPL UDFKXQNRZRฤณFL 

:URNXDNDGHPLFNLP ZSURMHNW]DDQJDล‘RZDQHE\ฤŸ\ QDVWรทSXMรฃFHRVRE\SUDFRZQLF\ 8(. โ€ข

SURUHNWRUGV.V]WDฤŸFHQLD L6WXGHQWรZt3URIGUKDE .U]\V]WRI6XUรZNDF]ฤŸRQHN*UXS\6WHUXMรฃFHM0&K( ZVNฤŸDG*UXS\6WHUXMรฃFHM ZFKRG]รฃ5HNWRU]\XF]HOQL Z\ล‘V]\FK

โ€ข

SHฤŸQRPRFQLN5HNWRUDGV 3URMHNWX0&K(NRRUG\QDWRU PHU\WRU\F]Q\REV]DUXSU]HGVLรทELRUF]Rฤณรฅt3URI8(.GU KDE3LRWU%XฤŸD

โ€ข

NRRUG\QDWRUPHU\WRU\F]Q\ REV]DUXPDWHPDW\ND ]HOHPHQWDPLUDFKXQNRZRฤณFL

tGU.DWDU]\QD 6]\PF]\N0DGHM

:UDPDFKSURMHNWXZURNXDNDGHPLFNLP]UHDOL]RZDQH ]RVWDฤŸ\ โ€ข

โ€ข

]DMรทFLDRQOLQH]REV]DUX SU]HGVLรทELRUF]RฤณรฅtJRG] OHNF

โ€ข

Z\NฤŸDGRZF\REV]DUXSU]HGVLรทELRUF]RฤณรฅGU0DฤŸJRU]DWD .RVDฤŸDPJU'RPLQLND*XMD

NRฤŸDQDXNRZH]REV]DUX SU]HGVLรทELRUF]RฤณรฅtJRG] OHNF

โ€ข

Z\NฤŸDGRZF\REV]DUXPDWHPDW\ND ]HOHPHQWDPLUDFKXQNRZRฤณFL tGU.LQJD%DXHU GU-XULM5HQNDVGU%DUWRV] .XUHN

โ€ข

NRRUG\QDWRUSURMHNWX 0&K(tPJULQล‘3DWU\FMD .RฤŸRG]LHMF]\N

โ€ข

ZDUV]WDW\ZHHNHQGRZH]REV]DUXSU]HGVLรทELRUF]Rฤณรฅt JRG]OHNF

โ€ข

ZDUV]WDW\OHWQLH]REV]DUX SU]HGVLรทELRUF]RฤณรฅtJRG] OHNF

:URNXDNDGHPLFNLP RSUรF]]Uรล‘QLFRZDQ\FK]DMรทรฅ ]REV]DUXSU]HGVLรทELRUF]Rฤณรฅ]RVWDฤŸ\]UHDOL]RZDQHWDNล‘H โ€ข

]DMรทFLDRQOLQH]REV]DUX PDWHPDW\ND]HOHPHQWDPL UDFKXQNRZRฤณFLtJRG] OHNF

โ€ข

NRฤŸDQDXNRZH]REV]DUXPDWHPDW\ND]HOHPHQWDPLUDFKXQNRZRฤณFLtJRG]OHNF

โ€ข

ZDUV]WDW\ZHHNHQGRZH ]REV]DUXPDWHPDW\ND]HOHPHQWDPLUDFKXQNRZRฤณFLt JRG]OHNF

โ€ข

ZDUV]WDW\OHWQLH]REV]DUX PDWHPDW\ND]HOHPHQWDPLUDFKXQNRZRฤณFLtJRG]OHNF

2GURNXDNDGHPLFNLHJR GZLHNROHMQHVDOH.6%8(.]RVWDฤŸ\Z\SRVDล‘RQHZQRZRF]HVQ\ VSU]รทWPXOWLPHGLDOQ\NWรU\XPRล‘OLZLDWUDQVPLVMรทQDล‘\ZRPLรทG]\ SRV]F]HJรOQ\PLMHGQRVWNDPL ELRUรฃF\PLXG]LDฤŸZSURMHNFLH 'REUDMDNRฤณรฅREUD]XRUD]GลZLรทNX]QDF]QLHXฤŸDWZLDNRPXQLNDFMรท ZฤณUรGXF]HVWQLNรZ]DMรทรฅ-HVWWR RW\OHLVWRWQHSRQLHZDล‘]URNXQD URNFRUD]ZLรทFHMV]NรฤŸSRQDGJLPQD]MDOQ\FKGRฤŸรฃF]DGRSURMHNWX 0&K( 3UDZLHPOQ]ฤŸSRFKRG]รฃF\FK]5HJLRQDOQHJR3URJUDPX 2SHUDF\MQHJRQDODWDt SU]H]QDF]\ฤŸVDPRU]รฃGZRMHZรG]WZDPDฤŸRSROVNLHJRQD]DNXS VSU]รทWXPXOWLPHGLDOQHJRXPRล‘OLZLDMรฃFHJRNRQW\QXDFMรทMHG\QHJR QDVNDOรท(XURS\SU]HGVLรทZ]LรทFLD

0DฤŸRSROVND&KPXUD(GXNDF\MQD ']LรทNLSURMHNWRZLZPDฤŸRSROVNLFK OLFHDFKWHFKQLNDFKELEOLRWHNDFK LVLHG]LEDFK0DฤŸRSROVNLFK&HQWUรZ 'RVNRQDOHQLD1DXF]\FLHOL]QDMGXMรฃF\FKVLรทQDWHUHQLHZV]\VWNLFK SRZLDWรZUHJLRQXSRZVWDQรฃ QRZRF]HVQHSUDFRZQLHPXOWLPHGLDOQHZ\SRVDล‘RQHPLQZWDEOLFH LQWHUDNW\ZQH]HVWDZ\PRELOQH ZLILRUD]VSU]รทWXPRล‘OLZLDMรฃF\ ZLGHRNRQIHUHQFMH:V]\VWNRSR WRE\PฤŸRG]L0DฤŸRSRODQLHMHV]F]H ZV]NROHฤณUHGQLHM]DUD]LOLVLรทSDVMรฃ GRQDXNLELRUรฃFXG]LDฤŸZ]DMรทFLDFKDNDGHPLFNLFK Z\NฤŸDGDFK VHPLQDULDFKรฅZLF]HQLDFKODERUDWRU\MQ\FKLNRฤŸDFK]DLQWHUHVRZDฤก ]REV]DUรZWHPDW\F]Q\FK

jednostki

โ€ข

.ROHMQ\PNURNLHPXVSUDZQLDMรฃF\PZVSรฤŸSUDFรทPLรทG]\.6% 8(.DV]NRฤŸDPLE\ฤŸRGRฤŸรฃF]HQLH ZURNXDNDGHPLFNLPGR GHG\NRZDQHJRSRUWDOXLQWHUQHWRZHJR0&K(']LรทNLWHMSODWIRUPLH V]NRฤŸ\XF]HVWQLF]รฃFHZ]DMรทFLDFK ]GDQHJRREV]DUXPDMรฃGRVWรทSGR RGWZRU]HQLDPDWHULDฤŸXILOPRZHJR ]]DMรทรฅRQOLQHRUD]NรฤŸQDXNRZ\FK 3RUWDOXPRล‘OLZLDWDNล‘HSRELHUDQLH PDWHULDฤŸรZ]]DMรทรฅG]LรทNLF]HPX XF]QLRZLHPRJรฃXWUZDODรฅZLHG]รท QDE\WรฃSRGF]DVNXUVX ฤžรฃF]QLHZSURMHNFLH0&K(XF]HVWQLF]\ฤŸRGRGQLDG]LVLHMV]HJRRN XF]QLรZ]SRQDGV]NรฤŸ SRQDGJLPQD]MDOQ\FK3URMHNW WHQVWDQRZLQLHW\ONRSODWIRUPรท Z\PLDQ\ZLHG]\DOHWDNล‘HLQQRZDF\MQ\PRGHOSURPRZDQLD G]LDฤŸDOQRฤณFLQDV]HJR8QLZHUV\WHWX QD]HZQรฃWU]3RQDGWRWDGฤŸXJRWHUPLQRZDZVSรฤŸSUDFD]DSHZQLD 8QLZHUV\WHWRZL(NRQRPLF]QHPX Z.UDNRZLHPRล‘OLZRฤณรฅSURZDG]HQLD]DMรทรฅRQOLQHNรฤŸZDUV]WDWรZ ZHHNHQGRZ\FKZDUV]WDWรZ OHWQLFK]Uรล‘QHJR]DNUHVXRUD] XUXFKDPLDQLHQRZ\FKREV]DUรZ WHPDW\F]Q\FKSURZDG]RQ\FK SU]H]Z\NฤŸDGRZFรZ8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH 'RILQDQVRZDQLH]W\WXฤŸXUR]OLF]Hฤก SURMHNWXRGUGOD8(.VWDQRZLSRQDG]ฤŸ

PJULQล‘3DWU\FMD.RฤŸRG]LHMF]\N .RRUG\QDWRUSURMHNWX0&K( .UDNRZVND6]NRฤŸD%L]QHVX8(.

65


wydarzenia

Od lewej: prof. Agostinh nho A bru nh unho nho h ssa a โ€“ Gene General ral Secre retar re tar arr y a and Mem e ber ber of th of the e AESE Board of Direct Dir Dir i ectors ec ctto , prof c ro . Mari Maria de Fรกtima F Car arioca โ€“ AE A SE SE 'HDQSURI3LRWU%XฤŸDtt '\ 'HD ' \UHN '\UHN UHNWRU WRU RU .6 .6% %8(. 0R %8 0RQ QLND%XOV OV]Dt'\UH OV HNWR RU U % UD %LX D 0%$ .6%8(. SU SURI RI I 5D 5DIDH ID O)UD DQFR t$VVR VVRFLDWH$ $ (6('HDQ Q

6W_MWJ[bIZa_[X{รฐXZIKa z$(6(%XVLQHVV6FKRRO b8WZ\]OITQQ 8ZWOZIU-`MK]\Q^M5*)WLZWS]RM[\ZMITQbW_IVa_NWZU]TMSWV[WZKR]U KWWbVIKbIฤตMVWXGLD0%$.UDNRZVNLHM6]NRฤŸ\%L]QHVX8(. ZVSLHUDQHVรฃPHU\WRU\F]QLHSU]H]]DJUDQLF]QHXF]HOQLH

O

GHMฤณFLHRGMHGQHM]DJUDQLF]QHMLQVW\WXFMLZVSรฤŸSUDFXMรฃFHMZUDPDFK3URJUDPX (0%$QDU]HF]NLONX RฤณURGNรZDNDGHPLFNLFKSR]ZROLฤŸR QD]ZLรทNV]HQLHLQWHUQDFMRQDOL]DFMLRUD] NRU]\VWDQLH]ZLHG]\LGRฤณZLDGF]Hฤก V]NรฤŸSRVLDGDMรฃF\FKMXล‘DNUHG\WDFMH PLรทG]\QDURGRZH

2SUรF](01RUPDQGLH%XVLQHVV 6FKRRO])UDQFML3URJUDP([HFXWLYH 0%$MHVWUHDOL]RZDQ\ZVSรOQLH]$(6( %XVLQHVV6FKRRO]3RUWXJDOLLtV]NRฤŸรฃ EL]QHVXNWรUDRGPRPHQWXSRZVWDQLD 66

ZURNXXWU]\PXMHVLOQรฃSR]\FMรทOLGHUDNUDMRZHJRZ([HFXWLYH(GXFDWLRQ 3RQDGWR$(6(%XVLQHVV6FKRROSURZDG]LZ3RUWXJDOLLVZรMZฤŸDVQ\3URJUDP([HFXWLYH0%$ZHZVSรฤŸSUDF\],(6(%XVLQHVV6FKRROtV]NRฤŸรฃEL]QHVX8QLYHUVLW\RI1DYDUD]+LV]SDQLL RUD]LQQ\PLLQVW\WXFMDPL]DJUDQLF]Q\PLVWRZDU]\V]RQ\PLZUDPDFK,(6( 1HWZRUN:\VRNDMDNRฤณรฅW\FKVWXGLรZ ]RVWDฤŸDSRQRZQLHSRWZLHUG]RQDSU]H] LQVW\WXFMรทDNUHG\WXMรฃFรฃ()0'NWรUD SU]\]QDฤŸDDNUHG\WDFMรท(3$6GODWHJR SURJUDPXQDNROHMQHODWD

6]NRฤŸD%L]QHVX8(.VWDOHUR]ZLMD ZVSรฤŸSUDFรท]SRUWXJDOVNรฃ$(6(%XVLQHVV6FKRROOLVWRSDGDEU'\UHNWRU 6]NRฤŸ\tSURI8(.GUKDE3LRWU%XฤŸD X]JRGQLฤŸQRZHREV]DU\G]LDฤŸDฤกNWรUH EรทGรฃUHDOL]RZDQH]NRU]\ฤณFLรฃGODNUDNRZVNLHJR3URJUDPX([HFXWLYH0%$ 2EHMPXMรฃRQHSU]HGHZV]\VWNLPSURMHNW\]ZLรทNV]DMรฃFHLQWHUQDFMRQDOL]DFMรท 3URJUDPXRUD]Z\PLDQรทGRฤณZLDGF]Hฤก ZX]\VNDQLXPLรทG]\QDURGRZHMDNUHG\WDFML(3$6

.UDNRZVND6]NRฤŸD%L]QHVX8(.

66


jednostki

8ZbMSZWKbOZIVQKฤ”ยง_aRMLฤŽVI XZIS\aSฤ”(UDVPXV 2M[\MฤฌKQMSI_aฤฌ_QI\IQVQMbVW[Q[bV]La'4]JQ[bXWbVI_IฤŒVW_aKPT]LbQQUQMR[KI' +PKM[bXWL[bSWTQฤŒRฤ”baSQbLWJaฤŒLWฤฌ_QILKbMVQMVIM]ZWXMR[SQUZaVS]XZIKa' 3RฤŸรฃF]SU]\MHPQH]SRล‘\WHF]Q\PLZ\MHGลQD]DJUDQLF]QHSUDNW\NL (5$6086MDNRVWXGHQWOXEDEVROZHQW

-

HฤณOL]QDV]GREU]HMรท]\NREF\LOXELV]Z\]ZDQLDDSOLNXMZVW\F]QLX GRSURJUDPXSUDNW\N (UDVPXV2WU]\PDV]JUDQW ZZ\VRNRฤณFLGRHXURPLHVLรทF]QLH E\MXล‘RGNZLHWQLDUR]SRF]รฃรฅSUDNW\Nรท VWXGHQFNรฃOXEDEVROZHQFNรฃWUZDMรฃFรฃ PLQLPXPPLHVLรฃFH:\NRU]\VWDM RND]MรทE\ODWHP]GRE\รฅQRZHXPLHMรทWQRฤณFLLSRGV]NROLรฅMรท]\NUรZQRF]HฤณQLH SUDFXMรฃF]ZLHG]DMรฃFLSRGUรล‘XMรฃF $PRล‘HVWXGLXMHV]QDRVWDWQLPURNX VWXGLรZOLFHQFMDFNLFKPDJLVWHUVNLFK F]\GRNWRUDQFNLFKLZROLV]Z\MHFKDรฅ QDSUDNW\NรทSRREURQLH"1LHPDSUREOHPX3DPLรทWDMW\ONRE\]DDSOLNRZDรฅ MHV]F]HMDNRVWXGHQWt]DSODQXMVSRNRMQLHZ\MD]GSR]DNRฤกF]HQLXVWXGLรZ

0DV]SUDNW\F]QLHQLHRJUDQLF]RQH PRล‘OLZRฤณFLtVDPZ\ELHUDV]WHUPLQ LILUPรทF]\LQVW\WXFMรทZMHGQ\P] HXURSHMVNLFKNUDMรZE\]UHDOL]RZDรฅ SUDNW\Nรท]JRGQรฃ]7ZRLPNLHUXQNLHPVWXGLรZ :SRV]XNLZDQLXSUDFRGDZF\PRล‘HV]OLF]\รฅQDSRPRF]HVWURQ\ $NDGHPLFNLHJR&HQWUXP.DULHU\ NWรUHXGRVWรทSQLDED]\SUDFRGDZFรZLSURZDG]LNRQVXOWDFMHVSHFMDOQLHGODSUDNW\NDQWรZ(UDVPXV :\MHGลMDNNLONXVHWLQQ\FKVWXGHQWรZ8(.D]REDF]\V]ล‘HGRฤณZLDGF]HQLH]DZRGRZH]GRE\WH]D JUDQLFรฃEรทG]LHPLORZ\PNURNLHP Z7ZRMHMNDULHU]H

-DNDSOLNRZDรฅGRSURJUDPX SUDNW\N(5$6086"

โ€ข โ€ข

โ€ข

-Xล‘WHUD]UR]SRF]QLMSRV]XNLZDQLDSUDFRGDZF\ :\SHฤŸQLMIRUPXODU]]JฤŸRV]HQLRZ\ RQOLQHQDZHWMHฤณOLQLHPDV] MHV]F]HZ\EUDQHMILUP\ 'RVWDUF]GR$NDGHPLFNLHJR &HQWUXP.DULHU\Z\PDJDQHGRNXPHQW\ZWHUPLQLHVW\F]QLD U

$E\E\รฅQDELHล‘รฃFRNRQLHF]QLHGRฤŸรฃF]GRQDV]HMJUXS\QD)DFHERRNX 3UDNW\NL(UDVPXV 8(. LVSUDZGล V]F]HJรฤŸ\QDVWURQLH ZZZNDULHU\XHNNUDNRZSO 67


jednostki

ยถ,WUQVIV\Iยช NXSDPLรทFL ยฉ6QMXWLWJVIWLLIฤŒ\MOW]XWRMVQI\MOW[bIรฐ]ZILWฤฌKQRISQT]LVWฤฌฤŒXWT[SฤŠ_ \aUUWUMVKQMWOIZVฤŠรฐ8WTI\IKPXZa[รฐaSWZLWVa6QMUIยถQKPยช?WTVWฤฌฤŒ 6QMXWLTMOรฐWฤฌฤŒ BRMLVWKbMVQM ?รฐI[VMXIฤก[\_W 6IbI_[bM +PIW['<WVQK*ฤ”LbQM LWJZbM?[ba[\SWJฤ”LbQMJWRM[\MฤฌUa_WTVQWLXQRI_MSbรฐWLbQMQZIJ][Q{_WLKbIXSQb JฤŠKbSQMUJฤ”LbQMUa[IUQ[WJฤŠZbฤŠLbQTQ+b\MZaXWSWTMVQIVILIZMUVWVI\ฤ”KP_QTฤ” KbMSIรฐaXQฤŠ\MLWKbMSIรฐWยฉNZIOUMV\"25WZIKbM_[SQยถ8ZbM_Z{\_8WT[KMยช

ล

DGQHPX3RODNRZLQLHWU]HED SU]\SRPLQDรฅMDNZDล‘QHZ\GDU]HQLHSU]\SDGฤŸRZOLVWRSDG]LH URNX6WXOHFLHRG]\VNDQLD QLHSRGOHJฤŸRฤณFLMHVWV]F]HJรOQรฃXURF]\VWRฤณFLรฃGODNDล‘GHJR]QDV3R ODWDFK3ROVNDVWDฤŸDVLรทVDPRG]LHOQ\P LQLNRPXQLHSRGOHJDMรฃF\PNUDMHP :WDPW\FKZ\MรฃWNRZRWUXGQ\FKPRPHQWDFKSROVNLPRE\ZDWHORPVLฤŸLFKรทFL GRZDONLGRGDZDฤŸ\SLHฤณQLSDWULRW\F]QH 7HUD]P\ฤณSLHZDMรฃFWHXWZRU\RGGDMHP\LPKRฤŸGSDPLรทWDMรฃFRWDPW\FK WUXGQ\FKLWDNZDล‘Q\FKZKLVWRULLZ\GDU]HQLDFKRUD]RW\FKNWรU]\RGGDOL VZRMHล‘\FLรท]DZROQRฤณรฅQDV]HJRNUDMX OLVWRSDGDXURF]\ฤณFLHREFKRG]LOLฤณP\ URF]QLFรทDUHV]WRZDQLDSUDFRZQLNรZQDXNRZ\FK$NDGHPLL+DQGORZHM Z.UDNRZLH1DV]8F]HOQLDQ\FKรU 'RPLQDQWDPLDฤŸ]DV]F]\WXEDUZLรฅWHQ G]LHฤกZ\NRQDQLHPSDWULRW\F]Q\FK SLHฤณQLWDNLFKMDN6WDEDW0DWHUF]\ 2]LHPLR3ROVND7U]\GQLSรลQLHM Z%LEOLRWHFH*ฤŸรZQHMQDV]HM8F]HOQL RWZDUWD]RVWDฤŸDZ\VWDZD.UDNRZVF\ $GHSFL1DXN+DQGORZ\FKZVฤŸXล‘ELH 1LHSRGOHJฤŸHMQDNWรUHM]DEU]PLDฤŸ\ WDNLHXWZRU\MDN3U]\E\OL8ฤŸDQLF]\ %LDฤŸH5รล‘H3DPLรทรฅR]DVฤŸXล‘RQ\FK NWรU]\]DZROQRฤณรฅ2MF]\]Q\E\OL ZVWDQLHRGGDรฅZฤŸDVQHล‘\FLHMHVW GODFKรU]\VWรZ'RPLQDQW\EDUG]R

LVWRWQรฃVSUDZรฃ&KรทWQ\XG]LDฤŸZXURF]\VWRฤณFLDFKXSDPLรทWQLDMรฃF\FKWH Z\GDU]HQLDWRQLHMHG\QD]IRUP SLHOรทJQRZDQLDSDPLรทFLRERKDWHUDFK :QDMEOLล‘V]\PF]DVLHZ\ELHUDP\VLรท QDZDUV]WDW\GR/ZRZDJG]LHSR]D ZLHORJRG]LQQ\PLSUรEDPLSODQXMHP\SR]QDรฅWDPWHMV]รฃNXOWXUรทRUD] KLVWRULรทNWรUDMDNZLHP\MHVWPRFQR ]ZLรฃ]DQD]SU]HV]ฤŸRฤณFLรฃQDV]HJR NUDMX-DNFRURNXFKรU'RPLQDQWD ZHลPLHXG]LDฤŸWDNล‘HZNRQFHUFLH ]RND]ML1DURGRZHJR'QLD3DPLรทFL RลรฤŸQLHU]DFK:\NOรทW\FK,QIRUPDFMH QDWHQWHPDWEรทG]LHPRล‘QD]QDOHลรฅ QDQDV]\PIDQSDJHpXQDIDFHERRNX

=DQDPLSDลG]LHUQLNPLHVLรฃFEDUG]R ZDล‘Q\GODQDV]HJRFKรUX]HZ]JOรทGXQDRGE\ZDMรฃFHVLรทZW\PF]DVLH SU]HVฤŸXFKDQLDQRZ\FKFKรU]\VWรZ .LONXJRG]LQQHZVฤŸXFKLZDQLHVLรทZQRZHVWXGHQFNLHJฤŸRV\]GHF\GRZDQLH QLHSRV]ฤŸRQDPDUQH'RQDV]HM FKรUDOQHMURG]LQ\GRฤŸรฃF]\ฤŸRVSRUR QRZ\FKJRWRZ\FKGRG]LDฤŸDQLD F]ฤŸRQNรZ:V]\VWNLFKNWรU]\SU]HJDSLOLRILFMDOQHSU]HVฤŸXFKDQLDSURVLP\ RNRQWDNWQD)DFHERRNX &KรU8(.e'RPLQDQWDr )DFHERRN'RPLQDQWD&KRLU ,QVWDJUDPGRPLQDQWDXHN

69


jednostki

Uczestnic Uc Ucz z cy IIntternational t l Week e

7\G]LHฤก 5Qฤ”LbaVIZWLW_a ?UIR]\MOWZWS]']LDฤŸ:VSรฤŸSUDF\0LรทG]\QDURGRZHMbWZOIVQbW_Iรฐ <aLbQMฤก5Qฤ”LbaVIZWLW_aXWLPI[รฐMU&URVVFRQWLQHQWDO&RRSHUDWLRQ XWLKbI[S\{ZMOWOWฤฌKQTQฤฌUaVIVI[bMR]KbMTVQXZIKW_VQS{_]KbMTVQb_QMT] bISฤŠ\S{_ฤฌ_QI\I

W

\GDU]HQLHRGE\ฤŸRVLรทZUDPDFKSURMHNWX(UDVPXV .$NWรUHJRJฤŸรZQรฃ LGHรฃMHVWZ\PLDQDVWXGHQWรZZ\NฤŸDGRZFรZLSUDFRZQLNรZDGPLQLVWUDF\MQ\FK]XF]HOQLDPL]NUDMรZ QLHQDOHล‘รฃF\FKGR8QLL(XURSHMVNLHM

2GZLHG]LOLQDVQDXF]\FLHOHLSUDFRZQLF\DGPLQLVWUDF\MQL]*UDQG 9DOOH\6WDWH8QLYHUVLW\ 86$ $UPHQLDQ6WDWH8QLYHUVLW\RI (FRQRPLFV $UPHQLD 7DVKNHQW ,QVWLWXWHRI)LQDQFH 8]EHNLVWDQX 8QLYHUVLW\RI.UDJXMHYDF 6HUELD 70

8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR5LR*UDQGH GR1RUWH8)51 %UD]\OLD 8QLYHUVLW\ 1DU[R] .D]DFKVWDQ 8QLYHUVLW\ RI(FRQRPLFVDQG/DZ :LHWQDP 1DJDVDNL8QLYHUVLW\ -DSRQLD SU]HGVWDZLFLHOHXF]HOQLFKLฤกVNLFK ]6KDQJKDL/LQ[LQ8QLYHUVLW\RI $FFRXQWLQJDQG)LQDQFH<LZX ,QGXVWULDO &RPPHUFLDO&ROOHJH RUD]/LQJQDQ8QLYHUVLW\Z+RQJ .RQJXDWDNล‘HSU]HGVWDZLFLHOHWU]HFK XF]HOQLXNUDLฤกVNLFK7HUQRSLO1DWLRQDO (FRQRPLF8QLYHUVLW\%DQNLQJ 8QLYHUVLW\L.LHY8QLYHUVLW\RI7UDGH DQG(FRQRP\

:LPLHQLX8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRJRฤณFLSRZLWDฤŸ3DQ 3URUHNWRUGV1DXNLtSURIGUKDE $OHNV\3RF]WRZVNL 3U]\JRWRZDQ\SURJUDP]DNฤŸDGDฤŸ V]HUHJ]DMรทรฅLDNW\ZQRฤณFLRUD]Z\NฤŸDGรZQDV]\FKJRฤณFL8F]HVWQLF\ SU]HV]OLPLรทG]\LQQ\PLNUรWNLNXUV Mรท]\NDSROVNLHJREUDOLXG]LDฤŸZFLHNDZ\FK]DMรทFLDFK&XOWXUH6KRFN RGZLHG]LOLF]DVRZรฃZ\VWDZรท$JHQFML $UW\VW\F]QHM*$3DWDNล‘HZ\VฤŸXFKDOL Z\NฤŸDGX,QWHUQDWLRQDO/DQJXDJHRI $UWSRSURZDG]RQHJRSU]H]3DQLรฃ


jednostki

$JQLHV]Nรท/DNQHUNRRUG\QDWRUD GV3URMHNWรZL3URPRFML$$*$3 -HGQ\P]QDMFLHNDZV]\FKSXQNWรZ SURJUDPXE\ฤŸSU]\JRWRZDQ\LSRSURZDG]RQ\SU]H]3DQD3URIHVRUD .U]\V]WRID:DFKDSDQHOVNฤŸDGDMรฃF\ VLรท]Z\NฤŸDGX2XU9LVLEOHDQG,QYLVLEOH %HKDYLRXUVGXULQJ&URVV&XOWXUH &RPPXQLFDWLRQRUD]GHEDW\How &XOWXUH0DWWHUVLQ,QWHUFRQWLQHQWDO &RRSHUDWLRQ"]XG]LDฤŸHPZ\NฤŸDGRZFรZ8(.PDMรฃF\FKERJDWH GRฤณZLDGF]HQLHPLรทG]\QDURGRZHGU$JQLHV]NL*ฤŸRJRZVNLHMGU (Z\ฤฒOรท]DNGU$JQLHV]NLลXUGUD 5HPLJLXV]D*DZOLNDGUD0LFKDฤŸD *ฤŸXV]DNDRUD]GUD-DNXED-DQXVD

'HEDWD+RZ&XOWXUH 0DWWHUVLQ,QWHUFRQWLQHQWDO &RRSHUDWLRQ

8F]HVWQLF\,QWHUQDWLRQDO:HHNEรทGรฃF\QDXF]\FLHODPLDNDGHPLFNLPLSU]HSURZDG]LOLFLHNDZHDQJORMรท]\F]QH Z\NฤŸDG\GODVWXGHQWรZ8(.:\NฤŸDG 3URUHNWRUDSURI1JRF'LHQ1JX\HQ ]:LHWQDPXSW%ULHI3UHVHQWDWLRQ RI9LHWQDPQHZ&LYLO&RGH 3DUWLFXODULWLHVRIWKH&XUUHQW3URSHUW\ /DZDQG&RQWUDFW/DZRGE\ฤŸVLรทSRG SDWURQDWHP3DQD5HNWRUDSURI8(. GUDKDELQล‘$QGU]HMD&KRFKรฤŸD

GDฤŸRPRล‘OLZRฤณรฅ]RUJDQL]RZDQLD ZNDZLDUQL*URWDOXQFKX6KDULQJ 1DWLRQDO7DVWHV8F]HVWQLF\PRJOL SRVPDNRZDรฅVSHFMDฤŸรZ]Uรล‘Q\FK F]รทฤณFLฤณZLDWDWDNLFKMDNVXV]RQD ZRฤŸRZLQD]+RQJ.RQJXRUPLDฤกVNLH PDU\QRZDQHNDV]WDQ\F]\MDSRฤกVNLH FLDVWHF]NDU\ล‘RZH3R]QDOLWDNล‘H QDURGRZHSRWUDZ\SROVNLHtQD VWRฤŸDFKSRMDZLฤŸ\VLรทPLQF]HUZRQ\ EDUV]F]\NNURNLHW\LSLHURJL

:V]\VF\JRฤณFLH]RVWDOLSRSURV]HQLRSU]\ZLH]LHQLHGUREQ\FK QDURGRZ\FKSU]\VPDNรZFR

&DฤŸHZ\GDU]HQLHSU]HELHJฤŸRZZ\MรฃWNRZRSU]\MD]QHMDWPRVIHU]H3RPLPR ]QDF]รฃF\FKUรล‘QLFNXOWXURZ\FK

XF]HVWQLF\EDUG]RVLรท]LQWHJURZDOL LSROXELOL6SU]\MDMรฃFDDXUDGRGDฤŸD XURNXFDฤŸHPXZ\GDU]HQLXDWUZDMรฃFHZW\PF]DVLH-XZHOLDtOHNNLHM SLNDQWHULLLNRORU\WX&DฤŸRฤณFLGRSHฤŸQLฤŸR ]ZLHG]DQLHPLDVWD]SURIHVMRQDOQ\P SU]HZRGQLNLHPLWRDVWZMHGQHM]NUDNRZVNLFKUHVWDXUDFML]SU]HSLรทNQรฃ SDQRUDPรฃPLDVWD 1DV]NROHMQ\,QWHUQDWLRQDO:HHNGOD XF]HVWQLNรZSURJUDP(UDVPXV .$RGEรทG]LHVLรทZNZLHWQLXU

/XQFK6KDULQJ 1DWLRQDO7DVWHV

']LDฤŸ:VSรฤŸSUDF\0LรทG]\QDURGRZHM

71


jednostki

PW\aKbSI_WTVWฤฌKQbMNMS\a_VWฤฌKQฤŠ F]\OLRWZRU]HQLXZรท]ฤŸรZGRVNRQDOHQLD G\GDNW\NLDNDGHPLFNLHMQDSU]\NฤŸDG]LHSURMHNWX 8(.+XE8QLZHUV\WHFNLKXEG\GDNW\F]Q\ t

8QLZHUV\WHWMHVWMHGQรฃ]QDMGฤŸXล‘HMG]LDฤŸDMรฃF\FKLQVW\WXFMLฤณZLDWD ]DFKRGQLHJR8W_[\IรฐRISWUQMR[KMS[b\IรฐKMVQIM]ZWXMR[SQKPMTQ\VQMbITMฤตVQMWL

XWKPWLbMVQIWZIbSZIR]]ZWLbMVQIยง[\]LQIOMVMZITMUQIรฐaKPIZIS\MZ]VQ_MZ[ITVa VI]SILW\aKbaรฐIKIรฐMOW]VQ_MZ[]UXWbIXZIS\aKbVa_WLZ{ฤตVQMVQ]WL[bS{รฐKMKPW_aKP W\_IZ\a_WTVaQUQฤ”LbaVIZWLW_a

R

HZROXFMDQDXNRZD;9,,ZLHNX SRGQLRVฤŸD]QDF]HQLHLQG\ZLGXDOQ\FKEDGDฤกZNRQVHNZHQFML MHGQDNVSUDZLฤŸDล‘HMHGHQ F]ฤŸRZLHNQLHE\ฤŸMXล‘ZVWDQLHRSDQRZDรฅ LSU]HND]DรฅVWXGHQWRPFDฤŸHMZ\WZRU]RQHMZLHG]\tQDXQLZHUV\WHWDFK QDVWรฃSLฤŸDZLรทFQDWXUDOQDVSHFMDOL]DFMD SURJUDPรZQDXF]DQLDDFR]DW\P

72

LG]LHVSHFMDOL]DFMDQDXNRZDEDGDF]\ =F]DVHPSRZVWDฤŸR]DSRWU]HERZDQLH QDZLHG]รทSURFHGXUDOQรฃ NZDOLILNDFMH G]LรทNLF]HPXSRMDZLฤŸ\VLรทXF]HOQLH RSUDNW\F]Q\PSURILOXNV]WDฤŸFHQLD SU]\JRWRZXMรฃFHVWXGHQWรZGR SRGMรทFLDSUDF\]DZRGRZHMMDNRZRMVNRZLLQล‘\QLHURZLHHNRQRPLฤณFLF]\ SUDFRZQLF\RฤณZLDW\:LHOH]QLFKQLH

]DQLHFKDฤŸRMHGQDNZV]HFKVWURQQHJR NV]WDฤŸFHQLDLEDGDฤก]WรฃMHGQDNUรล‘QLFรฃล‘HLFKG]LDฤŸDOQRฤณรฅPRJฤŸDGRW\F]\รฅ MHG\QLHZรฃVNLHJRIUDJPHQWXZLHG]\ RฤณZLHFLH1DV]F]รทฤณFLHPLVMรทNV]WDฤŸFHQLDRJรOQHJRSU]HMรทฤŸRFRUD]EDUG]LHM UR]EXGRZXMรฃFHVLรทV]NROQLFWZRSRGVWDZRZHNWรUHJRFHOHPE\ฤŸDDOIDEHW\]DFMDVSRฤŸHF]HฤกVWZ


&]\LVWQLHMH]DWHPMDNDNROZLHNSU]HVWU]HฤกZROQRฤณFLXQLZHUV\WHWXSR]D RVRELVWรฃVZRERGรฃMHMSUDFRZQLNรZ" 7R]E\WWUXGQHS\WDQLHQDNUรWNLDUW\NXฤŸSXEOLF\VW\F]Q\'ODWHJRSR]ZROรท VRELHSU]HGVWDZLรฅSU]\NฤŸDGLQLFMDW\Z\NWรUHMSRGVWDZRZ\PFHOHPMHVW RFKURQDDNDGHPLFNLHMQLH]DOHล‘QRฤณFL SRSU]H]WZRU]HQLHLQWHOHNWXDOQHM LIL]\F]QHMSU]HVWU]HQLZVSLHUDMรฃFHM VZRERGQรฃGHEDWรทRXQLZHUV\WHFLH LQG\ZLGXDOQ\UR]ZรMQDXF]\FLHOL DNDGHPLFNLFKLZVSรOQHG]LDฤŸDQLD QDU]HF]GRVNRQDOHQLDXQLZHUV\WHWX 3URMHNW8(.+XEERRQLPWXPRZD WRSLHUZV]\QDQDV]HMXF]HOQLZรท]HฤŸ KXE ZVSรฤŸSUDF\Z]DNUHVLHNV]WDฤŸFHQLDDNDGHPLFNLHJR.U\MHVLรท]DQLP JฤŸรทERNLHSU]HNRQDQLHLQLFMDWRUรZล‘H QRZRF]HVQ\XQLZHUV\WHWWRRUJDQL]DFMDRSDUWDRZLHORZLHNRZรฃWUDG\FMรท XQLYHUVLWDVPDJLVWURUXPHWVFKRODULXP ล‘\F]OLZรฃZVSรฤŸSUDFรทZV]\VWNLFKJUXS

SUDFRZQLF]\FKDQLHSURFHGXU\ ZVSรOQRWรทFHOรZDQLHNRQNXUHQFMรท LQWHUHVรZPLHMVFHNV]WDฤŸFHQLDLQWHOLJHQFMLDQLHIDEU\NDVSHFMDOLVWรZ SU]HVWU]HฤกZROQHMQDXNLLHNVSHU\PHQWXDQLHZ\WZรUQLDNRPXQLNDWรZ QDXNRZ\FK 3RP\VฤŸ]EXGRZDQLDLQVW\WXFMRQDOQHJRV\VWHPXZVSDUFLDSUDFRZQLNรZ XQLZHUV\WHWXZUHDOL]DFML]DGDฤก ]ZLรฃ]DQ\FK]]DU]รฃG]DQLHPZLHG]รฃ RUD]G\GDNW\NรฃDNDGHPLFNรฃURG]LฤŸ VLรทZODWDFKt:QLRVHN RJUDQW]1DURGRZHJR&HQWUXP %DGDฤกL5R]ZRMXZUDPDFKฤณURGNรZ ]3URJUDPX2SHUDF\MQHJR:LHG]D 5R]ZรM(GXNDFMDRND]DฤŸVLรทGREU\P Z\ERUHPDSU]\]QDQHZURNX ฤณURGNLSU]H]QDF]RQRQDRUJDQL]DFMรท V]HURNR]DNURMRQ\FKSURJUDPรZ V]NROHQLRZ\FKGODNDGU\G\GDNW\F]QHM 8(.8G]LDฤŸZSURMHNFLH]DGHNODURZDฤŸDSRQDGRVRERZDJUXSD RG PDJLVWUDGRSURIHVRUDW\WXODUQHJR VWDQRZLรฃFDU]HF]\ZLVWรฃDZDQJDUGรท ]PLDQZPRGHOXNV]WDฤŸFHQLDDNDGHPLFNLHJRQDQDV]HMXF]HOQL =SRF]รฃWNLHPURNXDNDGHPLFNLHJR UR]SRF]รฃฤŸVLรทWU]HFLVHPHVWUUHDOL]DFMLSURMHNWX:SLHUZV]\PXF]HVWQLF\8(.+XEXNRฤกF]\OL G]LHZLรทรฅV]NROHฤกZSURZDG]DMรฃF\FK ZWHPDW\NรทQRZRF]HVQHMG\GDNW\NL DNDGHPLFNLHM:UDPDFKGUXJLHJR LWU]HFLHJRUHDOL]XMรฃMHGQREรฃGลGZD V]NROHQLDVSHFMDOLVW\F]QH]Z\EUDQHM PHWRG\NLNV]WDฤŸFHQLDDNDGHPLFNLHJR NDล‘GHWUZDMรฃFHRGGR W\JRGQL 'RZ\ERUXMHVWSLรทรฅVSHFMDOLVW\F]Q\FKฤณFLHล‘HNGRVNRQDOHQLD ]DZRGRZHJRtQDXF]DQLDSUREOHPRZHJRLSDUW\F\SDF\MQHJR 3UREOHP &RPPXQLW\%DVHG/HDUQLQJ QDXF]DQLDRSDUWHJRQDDQDOL]LHSU]\SDGNรZ &DVH6WXG\/HDUQLQJ RUD] JUDFKG\GDNW\F]Q\FK *DPLILFDWLRQ LQ(GXFDWLRQ SURMHNWRZDQLDLSURZDG]HQLDDNDGHPLFNLFKNXUVรZRQOLQH 6RFLDO2QOLQH/HDUQLQJ DWDNล‘H QDXF]DQLDZMรท]\NXDQJLHOVNLP $FDGHPLF(QJOLVK .Dล‘G\]XF]HVWQLNรZ]DNRฤกF]\SURMHNWLQG\ZLGXDOQรฃ SUDFรฃ]PHQWRUHPZVSLHUDMรฃF\P ZGURล‘HQLHQRZRX]\VNDQ\FKNRPSHWHQFMLZSUDF\]HVWXGHQWDPL 8F]HVWQLF\8(.+XEQLHW\ONRGRZLDGXMรฃVLรทMDNLHHIHNW\G\GDNW\F]QH GDVLรทRVLรฃJDรฅVWRVXMรฃFQRZHPHWRG\LWHFKQLNLQDXF]DQLDtSU]HGH

ZV]\VWNLPXF]รฃVLรทEXGRZDQLDUHODFML ]HVWXGHQWDPLUR]SR]QDZDQLDLFK SRWU]HEHGXNDF\MQ\FKLZVSLHUDQLD LQG\ZLGXDOQHJRUR]ZRMX]DU]รฃG]DQLD SURFHVHPJUXSRZ\P SUDFรฃ]Uรล‘Q\PLOLF]HEQLHJUXSDPL RWZDUWRฤณFL LHODVW\F]QRฤณFLZNV]WDฤŸWRZDQLXSURJUDPX]DMรทรฅLGRERU]HPHWRGG\GDNW\F]Q\FKZLHU]รฃFล‘HQDW\PZฤŸDฤณQLH RSLHUDVLรทLGHDXQLZHUV\WHWXUR]XPLDQHJRMDNRPLHMVFHNV]WDฤŸWRZDQLD LQWHOHNWXLSRVWDZRE\ZDWHOVNLFKHOLW VSRฤŸHF]Q\FKLล‘HQLFWXVLรทQLH]PLHQLฤŸR RGF]DVรZMHJRSRZVWDQLD

jednostki

0LPRW\FKZV]\VWNLFK]PLDQSDUDG\JPDWXQLZHUV\WHWX]F]DVรZGDZQ\FKQLHZLHOHVLรท]PLHQLฤŸtSR]RVWDฤŸR NV]WDฤŸFHQLHXPLVWU]DVWRSQLRZDQLH VWXGLรZ EDNDODXUHDWLPDJLVWHULXP Z\NฤŸDGLG\VSXWDMDNRSRGVWDZRZH PHWRG\QDXF]DQLDSUDJPDW\NDNDULHU\DNDGHPLFNLHM1LHGDVLรทMHGQDNQLH ]DXZDล‘\รฅล‘HFRUD]V]\EV]\UR]ZรM EDGDฤกQDXNRZ\FKLWHFKQRORJLLRUD] URVQรฃFHZ\]ZDQLDF\ZLOL]DF\MQH VSUDZLDMรฃLล‘QDVWDZLHQLHQDZ\QLN F]\WRZEDGDQLDFKQDXNRZ\FKF]\ WRZNV]WDฤŸFHQLX VWDฤŸ\VLรทUHDOQ\P NRQNXUHQWHPZROQRฤณFLXQLZHUV\WHFNLHM=F]DVHP]PQLHMV]DฤŸDVLรท QLH]DOHล‘QRฤณรฅXQLZHUV\WHWรZRGVSRQVRUรZJฤŸรZQLHZฤŸDG]SDฤกVWZRZ\FK :HIHNFLHXQLZHUV\WHWV\VWHPDW\F]QLH ]DWUDFDQLHW\ONRVZรMXQLZHUVDOQ\ FKDUDNWHUDOHUรZQLHล‘ZROQRฤณรฅWRล‘VDPรฃG]LฤณMXล‘MHG\QLH]VDPRU]รฃGQRฤณFLรฃLZ]JOรทGQรฃDXWRQRPLรฃZREHF SDฤกVWZDNRQVHNZHQWQLHRJUDQLF]DQรฃ ]DUรZQRSUDZHPNUDMRZ\PMDN LXPRZDPLPLรทG]\QDURGRZ\PL']Lฤณ SU]\QDMPQLHMZ3ROVFHQDOHล‘\NV]WDฤŸFLรฅ]JRGQLH]Z\W\F]Q\PL]DZDUW\PL ZUDPDFKNZDOLILNDFMLQDNLHUXQNDFKL]JRGQLH]WUHฤณFLรฃSURJUDPรZ VWXGLรZ]DWZLHUG]DQ\FK]JRGQLH ]RNUHฤณORQ\PLSURFHGXUDPLDEDGDQLDSRGGDZDรฅVSDUDPHWU\]RZDQHM RFHQLH]HZQรทWU]QHM,QQ\PLVฤŸRZ\ ZVSรฤŸF]HVQHXQLZHUV\WHW\VรฃFRUD] PQLHMZROQHDFRUD]EDUG]LHMGรฃล‘รฃGR PDNV\PDOL]DFMLPLHU]DOQ\FKHIHNWรZ VZRMHMG]LDฤŸDOQRฤณFL

-HGQ\P]ZDล‘QLHMV]\FK]DฤŸRล‘HฤกSURMHNWX8(.+XEMHVWUรZQLHล‘LQWHJUDFMD ฤณURGRZLVNDDNDGHPLFNLHJR8(. -HMFHOHPMHVW]DUรZQRZ\PLDQD GRฤณZLDGF]HฤกRUD]SRGHMPRZDQLH ZVSรOQ\FKLQLFMDW\ZG\GDNW\F]Q\FK DQDZHWEDGDZF]\FK MDNLZ]PRFQLHQLHZLรท]LSRPLรทG]\SUDFRZQLNDPL ]Uรล‘Q\FKZ\G]LDฤŸรZVSU]\MDMรฃFH SRV]XNLZDQLXLQWHUG\VF\SOLQDUQHM ZVSรฤŸSUDF\'ODWHJRUรZQROHJOHGR Z\Wรทล‘RQHMLZ\PDJDMรฃFHMSUDF\QDFRW\JRGQLRZ\FKV]NROHQLDFKXF]HVWQLF\ SURMHNWXLQLFMXMรฃLQQHIRUP\NRRSHUDW\ZQ\FKG]LDฤŸDฤก1DOHล‘รฃGRQLFKPLQ QLHIRUPDOQHVSRWNDQLDJUXSV]NROHQLRZ\FKVSRWNDQLD]SU]HGVWDZLFLHODPL ZฤŸDG]XF]HOQL NZLHWQLDLOLSFD LPSUH]DLQWHJUDF\MQDZ'ZRU]H Z7RPDV]RZLFDFK F]HUZFD ']LHฤก3URIHVRUVNLHJR%XWD SDลG]LHUQLND F]\ZVSรOQHNROรทGRZDQLH JUXGQLD $WRSU]HFLHล‘ MHV]F]HQLHNRQLHFf3URMHNWWUZDGR NRฤกFDF]HUZFD 1DSRGVWDZLHGRW\FKF]DVRZHJR GRฤณZLDGF]HQLDZUHDOL]DFMLSURMHNWX 8(.+XEPRล‘QDZLรทFVรฃG]Lรฅล‘HWZRU]HQLHWDNLFKLSRGREQ\FKeZรท]ฤŸรZr G\GDNW\F]Q\FKEรฃGลEDGDZF]\FKMHVW G]LฤณUDFMRQDOQ\PZ\ERUHPNDล‘GHM DZV]F]HJรOQRฤณFLKLHUDUFKLF]QHM LQVW\WXFML7RQLFLQQHJRMDN]DVWRVRZDQLHPHWRG\NLP\ฤณOHQLDVLHFLRZHJR G]LรทNLNWรUHMฤŸDWZLHMV]HVรฃLGHQW\ILNDFMD LRSLVMHMSUREOHPรZ]Uรล‘Q\FKSXQNWรZZLG]HQLDEDGDQLHZ]DMHPQ\FK RGG]LDฤŸ\ZDฤกZV]\VWNLFKHOHPHQWรZ LUHODFMLJREXGXMรฃF\FKZ\RGUรทEQLHQLH W\FKNWรUHQDOHล‘\X]QDรฅ]DNOXF]RZH RUD]]DU]รฃG]DQLH]PLDQรฃSU]H]NWรUรฃ ZVSRVรEQDWXUDOQ\SU]HFKRG]L $QQD.6WDQLVฤŸDZVND0LVFKNH &HQWUXP0RQLWRULQJXL3URPRFML-DNRฤณFL .V]WDฤŸFHQLD

73


studenci

2MHGQR]Z\FLรทVWZR ZLรทFHM 6QM_QMTMRM[\ฤฌ_QฤŠ\S\{ZMWJKPWLbQUa\aTSWZIb_KQฤŠO]KIรฐMOWฤตaKQI+aSTQKbVWฤฌฤŒ SITMVLIZbIKPWฤŒb_QฤŠbIVIbZ]\aVฤŠ_W[\I\VQKPLVQIKPLIรฐIVIURMLVISXW_{L LWLรฐ]OW_aKbMSQ_IVMOWฤฌ_Qฤ”\W_IVQI:V]\VWNR]DVSUDZรฃ QLHSRZWDU]DOQHJRGODZLรทNV]RฤณFL]QDVMXELOHXV]XVWXOHFLD ZROQRฤณFL3ROVNLLOHJDOQHMMHMREHFQRฤณFLQDPDSDFK(XURS\

W

WรทURF]QLFรทZ\REUDลQLD QDW\FKPLDVWSU]HQRVL QDVZF]DVLHLSU]\SRPLQDSRZVWDฤกF]HELWZ\ XFLHF]Nรท5]รฃGXQD:\VS\SU]HODWXMรฃF\]U\NLHPERPERZLHF]HVZDVW\NรฃOXESROVNรฃELDฤŸRF]HUZRQรฃ V]DFKRZQLFรฃ,QWXLF\MQLHSU]HNRQDQL MHVWHฤณP\ล‘HZDONL]EURMQHVWDฤŸ\VLรท NOXF]HPGRSU]\ZUรFHQLDEDUZ SROVNLFKQDG:LVฤŸรท:RMQD]ZUรFLฤŸD

74

JUDQLFHQDURGRZLNWรU\XWU]\PDฤŸ VZRMรฃWRล‘VDPRฤณรฅXWU]\PDฤŸNXOWXUรท DUD]HP]W\PMHGQRฤณรฅ7RXWU]\PDQLHSROVNLHJRGXFKD]DZG]LรทF]DP\ RERNZLHONLHMOLWHUDWXU\SLRQLHUVNLHM P\ฤณOLWHFKQLF]QHMF]\Z\ELWQ\PMHGQRVWNRPWDNล‘HVSRUWRZHPX]MHGQRF]HQLX:VSรOQHNLELFRZDQLHQD Uรล‘Q\FKHWDSDFKKLVWRULLSR]RVWDZLฤŸRVZรMฤณODGWDNPRFQ\MDNVXNFHV\ ]GRE\ZDQH]2U]HฤŸNLHPQDSLHUVL

3RVWXODWDFKล‘\MHP\G]Lฤณ Z 3ROVFHVXZHUHQQHM3ROVFH UR]ZLMDMรฃFHMVLรทZ NUDMXZROQ\P R NV]WDฤŸFLHNWรUHJRVDPLPDP\ SUDZRGHF\GRZDรฅ7XWDMZDUWR VLรท]DWU]\PDรฅ0LHVLรฃFWHPX VฤŸXFKDOLฤณP\GHEDWQDURJDFK XOLFGRVWDZDOLฤณP\SDNLHW\XORWHN z QD]ZLVNDPLNDQG\GDWรZVWDZDOLฤณP\SU]\XUQDFKE\]DJฤŸRVRZDรฅQDVZRLFKSU]HGVWDZLFLHOL


7RZLHONLVXNFHV $=6X8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLHSRQLHZDล‘SURMHNWe$NW\ZQ\6WXGHQWr QDSLVDQ\]P\ฤณOรฃRUR]ZRMX IRUPDNW\ZQRฤณFLLQIUDVWUXNWXU\ LZ\GDU]HฤกVSRUWRZ\FKZฤณURGRZLVNXDNDGHPLFNLP]GHNODVRZDฤŸDOWHUQDW\ZQHSURSR]\FMH SURJUDPรZ3URMHNW]\VNDฤŸDล‘ IDQรZ:LHONLHQDG]LHMHZ\UDล‘DMรฃVLรทWDNล‘HSRSU]H]EXGล‘HW SURMHNWXNWรU\Z\QLรVฤŸSRQDG ]ฤŸ6WXGLR$=6'DQFH 8OWLPDWH)ULVEHH$=6*\PF]\ UR]ZรMHVSRUWXZUD]]LQQ\PL Z\GDU]HQLDPLSU]HMGรฃGRUHDOL]DFMLZSLHUZV]\FKPLHVLรฃFDFK URNX2WZLHUDWRV]DQVH GODV]HURNLHJRJURQDRGELRUFรZ SRQLHZDล‘DXWRU]\]DGEDOLE\SURJUDPE\ฤŸZLHORWRURZ\LZSLV\ZDฤŸ

VLรทZSUHIHUHQFMH]Uรล‘QLFRZDQ\FK JXVWรZ1DSLVDQLHSURJUDPX RWDNGXล‘\PVWRSQLXSRSXODUQRฤณFL ฤณZLDGF]\RG\QDPLF]Q\PG]LDฤŸDniu AZS UEK. :DUWRRGQRWRZDรฅWHล‘GREUรฃIRUPรทQDV]\FKUHSUH]HQWDQWรZQD ERLVNDFKF]\WXUQLHMDFK']LรทNL VXNFHVRPRGQLHVLRQ\PSRGF]DV &UDFRYLDG\ZVWROLF\UHSUH]HQWRZDรฅQDVEรทG]LHPรทVNDGUXล‘\QDNRV]\NรZNLRUD]F]ZรUND SฤŸ\ZDNรZZVNฤŸDG]LH/LV]F]\QD 1LND3ฤŸDWHN0DJGDOHQD3LรฃWHN 0LFKDฤŸ6LHPELGD+XEHUW:GQLX 2G]\VNDQLD1LHSRGOHJฤŸRฤณFL SLฤŸNDUNLUรทF]QHUR]HJUDฤŸ\PLรทG]\XF]HOQLDQ\WXUQLHMGDMรฃF\ SU]HGVPDNQRZHJRVH]RQX $NDGHPLFNLFK0LVWU]RVWZ 0DฤŸRSROVNL'UXล‘\QD$=68(. ]GRE\ฤŸDZWXUQLHMXPLHMVFH QLH]QDF]QLHXOHJDMรฃFZVDPHM NRฤกFรZFHGUXล‘\QLH$=68- :W\PGQLXQDSDUNLHFLHU\ZDOL]RZDOLUรZQLHล‘IXWVDORZF\ NWรU]\Z1RZLQDFKZ\ZDOF]\OL DZDQVGRWXUQLHMXILQDฤŸRZHJR 0ฤŸRG]LHล‘RZ\FK0LVWU]RVWZ3ROVNL ZIXWVDOXGRODW 1RZHSRU]รฃGNLZVHNFMDFKSU]HSURZDG]DMรฃฤณZLHล‘RPLDQRZDQL

studenci

-HGQDNQLHW\ONRR VDPRU]รฃGDFK PRJOLฤณP\GHF\GRZDรฅ*RUรฃF]ND SU]HGZ\ERUF]D]HOHNWU\]RZDฤŸD QDVSR]RVWDZLDMรฃFQLHFRZ FLHQLX UรZQLHZDล‘QHJฤŸRVRZDQLH: QLP Z\ELHUDOLฤณP\ORNDOQHSURMHNW\ NWรUHEรทGรฃNV]WDฤŸWRZDรฅQDV]H RWRF]HQLHSRSU]H]UHDOL]DFMรท z EXGล‘HWXRE\ZDWHOVNLHJR&]\ ZLHV]NWรU\] SURJUDPรZ]Z\FLรทล‘\ฤŸ"$6

WUHQHU]\PLQ6\OZLD'XGHN OHNNDDWOHW\ND F]\5\V]DUG6WDURฤก IULVEHH 1DVWรทSQHPLHVLรฃFH SU]\QLRVรฃZLHOHHPRFML]DVSUDZรฃ$NDGHPLFNLFK0LVWU]RVWZ 0DฤŸRSROVNLRUD]$NDGHPLFNLFK 0LVWU]RVWZ3ROVNL3UDF\QDERLVNXWRZDU]\V]\รฅEรทG]LHDNW\ZQD SUDFD]DELXUNLHPERSU]HFLHล‘ MXล‘]DQLHGฤŸXJRUXV]De$NW\ZQ\ 6WXGHQWr+LVWRULรทWZRU]\P\UD]HPZQDV]HMVWXOHWQLHMZROQHM 3ROVFH $NDGHPLFNL=ZLรฃ]HN6SRUWRZ\8(.

75


studenci

DQDZHW TI\_[XWUVQMฤก &R]URELรฅล‘HE\QLH]PDUQRZDรฅF]DVXVSรทG]RQHJRQDVWXGLDFK" -HVWQDWRFRQDMPQLHMNLONDVSRVREรZ2MLMVbVQKP\WJMb_ฤŠ\XQMVQI_aRIbL

VI_aUQIVฤ”bIOZIVQKbVฤŠ?[ba[KaS\{ZbaUIRฤŠbI[WJฤŠ]LbQIรฐ_8ZWOZIUQM-ZI[U][ LW[SWVITM_QMLbฤŠฤตMXWbILWฤฌ_QILKbMVQMUb_QฤŠbIVaUbฤตaKQMUbIOZIVQKฤŠ\W\ISฤตM UI[I_[XWUVQMฤกQ[M\SQVW_aKPbVIRWUWฤฌKQ&RZLรทFHMSROVF\VWXGHQFLPRJรฃ SU]HNRQ\ZDรฅVLรทRW\PMXล‘RGODW

C

RMHGQDN]W\PLNWรU]\ QLHPRJรฃOXEQLHFKFรฃ Z\MHล‘Gล‘Dรฅ].UDNRZD" :LHOHPRล‘OLZRฤณFLUR]ZRMX LRND]MLGRQDZLรฃ]DQLDSU]\MDลQL F]HNDWDNล‘HQDPLHMVFX'RVNRQDOH ZLHG]รฃRW\P&]ฤŸRQNRZLH(618(. WZRU]รฃF\ORNDOQรฃVHNFMรทMXล‘RG ODW:]ZLรฃ]NX]RNUรฃJฤŸรฃURF]QLFรฃ SU]\VWรฃSLHQLD3ROVNLGRSRSXODUQHJR

76

SURJUDPXZ\PLDQ]DJUDQLF]Q\FK RUD]URF]QLFรฃ]DฤŸRล‘HQLDORNDOQHM VHNFML(UDVPXV6WXGHQW1HWZRUN MHMF]ฤŸRQNRZLHZGQLDFK U]RUJDQL]RZDOLQDWHUHQLH8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.UDNRZLHFDฤŸ\W\G]LHฤกZ\GDU]Hฤก ZUDPDFK2EFKRGรZOHFLD(61 8(. OHFLD3URJUDPX(UDVPXV Z3ROVFH

ฤฒZLรทWRZDQLHUR]SRF]รทฤŸRVLรทZSRQLHG]LDฤŸHNQDSLHUZV]\PSLรทWU]H 3DZLORQX&JG]LH]RUJDQL]RZDQ\ ]RVWDฤŸVWDQGSURPRF\MQ\-DNQD SUDZG]LZHXURG]LQ\SU]\VWDฤŸR QLH]DEUDNฤŸRQDQLPNRORURZ\FK EDORQรZSU]HNรฃVHNPX]\NLRUD] OLF]Q\FKQDJUรGLSUH]HQWรZGOD XF]HVWQLNรZ6WXGHQFLPRJOL]DSR]QDรฅVLรทWDPWDNล‘H]KLVWRULรฃ


=3DZLORQX&ZHZWRUHN U(618(.UD]HP]H VWXGHQWDPLPLรทG]\QDURGRZ\PL SU]HQLรVฤŸVLรทSURVWRGRSU]HSLรทNQHM*UX]MLZUDPDFKZ\GDU]HQLD ]VHULL&RXQWU\0HHWLQJV3RPLPR PURลQHMSRJRG\LฤณQLHJX]DRNQHPZ.OXELH6WXGHQFNLP]D8(. SRF]XรฅVLรทPRล‘QDE\ฤŸRMDNSRGF]DVZDNDF\MQHMZ\SUDZ\QDG 0RU]H&]DUQHLZJรU\.DXND] 3U]\E\OLJRฤณFLHPLHOLRND]MรทSRVฤŸXFKDรฅJUX]LฤกVNLFKSLHฤณQLQDXF]\รฅVLรทWUDG\F\MQHJRWDฤกFDRUD] ]MHฤณรฅS\V]QHFKDF]DSXUL :ฤณURGรทRGE\ฤŸVLรทSDQHOG\VNXV\MQ\e0RELOQRฤณรฅV]DQVDQD UR]ZรMr]XG]LDฤŸHP3URUHNWRUD GV.V]WDฤŸFHQLDL6WXGHQWรZ 3URIGUKDE.U]\V]WRID6XUรZNL .LHURZQLND%LXUD3URJUDPรZ =DJUDQLF]Q\FKS$JQLHV]NL 1RZDN=DVWรทSF\.LHURZQLND %LXUD3URJUDPรZ=DJUDQLF]Q\FK S6\OZLL5XWNRZVNLHM 3U]HGVWDZLFLHONL$NDGHPLFNLHJR &HQWUXP.DULHU\S$GULDQ\ 6]RVWDNDWDNล‘HSU]HGVWDZLFLHOL VSRฤŸHF]QRฤณFLVWXGHQFNLHM]ZLรฃ]DQ\FK]WHPDW\NรฃPRELOQRฤณFL NRRUG\QDWRUรZZ\G]LDฤŸRZ\FK SUDFRZQLNรZ%LXUD3URJUDPรZ =DJUDQLF]Q\FKRUD]]DLQWHUHVRZDQ\FKWHPDW\NรฃVSRWNDQLDVWXGHQWรZ3LHUZV]DF]รทฤณรฅUR]PRZ\ GRW\F]\ฤŸDRIHUW\PLรทG]\QDURGRZHM8(.DWDNล‘HSOXVรZLPLQXVรZPRELOQRฤณFLDNDGHPLFNLHM

:GUXJLHMF]รทฤณFLVWXGHQFLZVSรOQLH]SU]HGVWDZLFLHODPL%3=RUD] $&.]DVWDQDZLDOLVLรทQDGW\PMDN SURPRZDรฅZ\MD]G\]DJUDQLF]QH ZฤณUรGVWXGHQWรZL]DFKรทFLรฅLFK GRNRU]\VWDQLD]GRVWรทSQ\FK PRล‘OLZRฤณFL .ROHMQ\G]LHฤกUรZQLHล‘SRฤณZLรทFRQ\E\ฤŸWHPDW\FHPRELOQRฤณFL USRGF]DVVSRWNDQLD 5H(UDVPXVVZRLPLZVSRPQLHQLDPLSRG]LHOLOLVLรทE\OLVW\SHQG\ฤณFL3URJUDPX(UDVPXV']LรทNL XF]HVWQLFWZXZZ\GDU]HQLX VWXGHQFLPRJOLSU]HNRQDรฅVLรทล‘H (UDVPXVWRQLHW\ONRZ\PLDQ\VWXGHQFNLHDOHWHล‘SUDNW\NL ]DJUDQLF]QHF]\SURJUDP\PRELOQRฤณFLRZHGODSUDFRZQLNรZ DNDGHPLFNLFK:FLรฃJXMHGQHJR ZLHF]RUDSUHOHJHQFL]DEUDOLVฤŸXFKDF]\ZSRGUรล‘RGSLรทNQ\FK )UDQFXVNLFKNUDMREUD]รZSU]H] +LV]SDQLรทLVฤŸRQHF]QH:\VS\ .DQDU\MVNLHDล‘GRHJ]RW\F]QHM 7XUFML (UDVPXVWRMHGQDNQLHW\ONR PQรVWZRSRGUรล‘\QRZ\FK]QDMRPRฤณFLLGREUHM]DEDZ\7RWDNล‘H V]DQVDQD]GRE\FLHQRZHMZLHG]\ LGRฤณZLDGF]HQLDSU]\GDWQHJR ZSU]\V]ฤŸHMNDULHU]H]DZRGRZHM 'ODWHJRWHล‘ZSLรฃWHN USROVF\RUD]]DJUDQLF]QLVWXGHQFLZ]LรทOLXG]LDฤŸZV]NROHQLX GRW\F]รฃF\PNUHRZDQLDZฤŸDVQHJR ZL]HUXQNXZVLHFL']LรทNLWHPX GRZLHG]LHOLVLรทMDNXล‘\ZDรฅฤณZLDGRPLHPHGLรZVSRฤŸHF]QRฤณFLRZ\FKLG]LรทNLQLP]ZLรทNV]\รฅVZRMH V]DQVHQD]DWUXGQLHQLH

&DฤŸ\W\G]LHฤกZ\GDU]Hฤก]ZLHฤกF]\ฤŸD*DOD-XELOHXV]RZD ZNWรUHMXG]LDฤŸZ]LรทOLSU]HGVWDZLFLHOH:ฤŸDG]8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH %LXUD3URJUDPรZ=DJUDQLF]Q\FK &]ฤŸRQNRZLH=DU]รฃGX 6WRZDU]\V]HQLD(613ROVND SU]HGVWDZLFLHOHLQQ\FKNUDNRZVNLFKRUJDQL]DFMLRUD]&]ฤŸRQNRZLH (618(.NWรU]\WZRU]\OLVHNFMรท QDSU]HVWU]HQLODW%\ฤŸWRZLHF]รU QLH]Z\NฤŸ\SHฤŸHQZVSRPQLHฤก Z]UXV]HฤกSRGVXPRZDฤกRUD] ล‘\F]HฤกQDNROHMQHODWDIXQNFMRQRZDQLD3URJUDPX(UDVPXVRUD] ORNDOQHMVHNFML(618F]HVWQLF\ PLHOLRND]MรทSU]\MU]HรฅVLรทEOLล‘HM KLVWRULLRUJDQL]DFMLZ\VฤŸXFKDรฅ OLF]Q\FKSU]HPรZLHฤกDQDVWรทSQLH ZQLHFRPQLHMIRUPDOQHMDWPRVIHU]HXF]FLรฅ2EFKRG\OHFLD (618(. OHFLD3URJUDPX (UDVPXVZ3ROVFH

studenci

(618(.RUD]X]\VNDรฅRGSRZLHG]LQDVZRMHS\WDQLD]ZLรฃ]DQH ]Z\PLDQDPL]DJUDQLF]Q\PL

:LPLHQLXVHNFML(618(.FKFLHOLE\ฤณP\SRG]LรทNRZDรฅZV]\VWNLP NWรU]\ZVSDUOLQDVZHZVSรOQ\P ฤณZLรทWRZDQLXLZ]LรทOLXG]LDฤŸZRUJDQL]RZDQ\FK]WHMRND]MLZ\GDU]HQLDFK2ELHFXMHP\ล‘HGRฤŸRล‘\P\ ZV]HONLFKVWDUDฤกล‘HE\]DNROHMQH ODWPรFฤณZLรทWRZDรฅMHV]F]H OLF]QLHMV]HVXNFHV\QDV]HMRUJDQL]DFML6HUGHF]QLH]DFKรทFDP\WHล‘ ZV]\VWNLFKWZRU]รฃF\FKVSRฤŸHF]QRฤณรฅDNDGHPLFNรฃQDV]HM8F]HOQL GRXG]LDฤŸXZSURJUDPDFKZ\PLDQ ]DJUDQLF]Q\FK

.DUROLQD=ERฤณ ESN UEK

77


studenci

,:\MD]GRZD6HVMD1DXNRZD ,WS\WZIV\{_=-3 :GQLDFKOLVWRSDGDUPLDฤŸDPLHMVFH,:\MD]GRZD6HVMD 1DXNRZD'RNWRUDWรZ8(.?aLIZbMVQM\WbWZOIVQbW_IVMbQVQKRI\a_a

;IUWZbฤŠL],WS\WZIV\{_=-3JaรฐWLMLaSW_IVMLWS\WZIV\WUVI[bMR=KbMTVQ

C

eOHPVHVMLE\ฤŸRXPRล‘OLZLHQLHUR]ZRMXEDGDZF]RQDXNRZHJRXF]HVWQLNรZ SRSU]H]PRล‘OLZRฤณรฅSUH]HQWDFMLZ\QLNรZVZRLFKEDGDฤก QDXNRZ\FKG\VNXVMLQDG]PLDQDPL ZV]NROQLFWZLHZ\ล‘V]\PRUD]XG]LDฤŸ ZV]NROHQLX:\GDU]HQLH]RVWDฤŸR REMรทWHSDWURQDWHP-05HNWRUD 8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.UDNRZLHSURI8(.GUDKDE LQล‘$QGU]HMD&KRFKรฤŸD3ROVNLHJR 7RZDU]\VWZD(NRQRPLF]QHJRt 2GG]LDฤŸZ.UDNRZLHDWDNล‘H.UDMRZHM 5HSUH]HQWDFML'RNWRUDQWรZ 8URF]\VWHRWZDUFLHQDVWรฃSLฤŸRZGQLX OLVWRSDGDSRGF]DVVHPLQDULXP

78

SWe8VWDZDt]PLDQ\ZREV]DU]H NV]WDฤŸFHQLDGRNWRUDQWรZr]RUJDQL]RZDQHJRZHZVSรฤŸSUDF\].UDMRZรฃ 5HSUH]HQWDFMรฃ'RNWRUDQWรZZPXUDFK8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.UDNRZLH6HPLQDULXPVWDQRZLฤŸR RND]Mรท]DSR]QDQLDVLรท]H]PLDQDPL MDNLHQLHVLHQRZDXVWDZD3UDZR RV]NROQLFWZLHZ\ล‘V]\PLQDXFH V]F]HJรOQLHZREV]DUDFKGRW\F]รฃF\FKGRNWRUDQWรZ:Z\GDU]HQLX XF]HVWQLF]\ฤŸRJURQRSURIHVRUVNLH RUD]OLF]QLHSU]\E\OLGRNWRUDQFL ]NUDNRZVNLFKXF]HOQL6ZRMรฃREHFQRฤณFLรฃXฤณZLHWQLฤŸMHWDNล‘H3URUHNWRU GV1DXNLSURIGUKDE$OHNV\ 3RF]WRZVNLNWรU\SU]\ZLWDฤŸSU]\E\ฤŸ\FKJRฤณFLRUD]GRNRQDฤŸXURF]\VWHM

LQDXJXUDFML:VHPLQDULXPZ]LรทOL XG]LDฤŸQDVWรทSXMรฃF\.LHURZQLF\VWXGLรZGRNWRUDQFNLFKZ8QLZHUV\WHFLH (NRQRPLF]Q\PZ.UDNRZLH SURIGUKDE$GDP1DOHSND ]:\G]LDฤŸX(NRQRPLLL6WRVXQNรZ 0LรทG]\QDURGRZ\FKSURIGUKDE :ฤŸDG\VฤŸDZ.รทG]LRU]:\G]LDฤŸX 7RZDUR]QDZVWZDL=DU]รฃG]DQLD 3URGXNWHPRUD]SURIGUKDE-DFHN 2VLHZDOVNL]:\G]LDฤŸX=DU]รฃG]DQLD QDNLHUXQNXe0HWRG\PDWHPDW\F]QRVWDW\VW\F]QHZDQDOL]DFKJRVSRGDUF]\FKr6SRWNDQLHVWDQRZLฤŸRV]DQVรท ]DSR]QDQLDVLรท]SODQRZDQรฃUHRUJDQL]DFMรฃNV]WDฤŸFHQLDGRNWRUDQWรZ ZNRQWHNฤณFLHSRZVWDMรฃF\FKV]NรฤŸ GRNWRUVNLFK3RMDZLDMรฃFHVLรทREDZ\


1DVWรทSQLHGRNWRUDQFLELRUรฃF\XG]LDฤŸZ,:\MD]GRZHM6HVML 1DXNRZHM'RNWRUDQWรZ8(. XGDOLVLรทGR'REF]\FJG]LHPLHOL SU]\MHPQRฤณรฅJRฤณFLรฅZ+RWHOX 'REF]\FH3U]\E\ฤŸ\FKXF]HVWQLNรZ SU]\ZLWDOLSU]HGVWDZLFLHOH=DU]รฃGX 6DPRU]รฃGX'RNWRUDQWรZNWรU]\ WR]RUJDQL]RZDOLZ\GDU]HQLHRUD] F]XZDOLQDGSU]HELHJLHPVSRWNDQLD 3RXURF]\VWHMNRODFMLQDVWDฤŸF]DV Z]DMHPQHMLQWHJUDFML:Dล‘Q\PL HOHPHQWDPLE\ฤŸRSU]\ZLWDQLHOLF]QHM JUXS\GRNWRUDQWรZSLHUZV]HJR

URNXZJURQLHGRNWRUDQWรZ8(.MDN UรZQLHล‘XURF]\VWHSRG]LรทNRZDQLH LZUรทF]HQLHSDPLรฃWNRZHJRPHGDOXXVWรทSXMรฃFHM3U]HZRGQLF]รฃFHM 6DPRU]รฃGX'RNWRUDQWรZPJU 0DฤŸJRU]DFLH:HVRฤŸRZVNLHM .ROHMQ\G]LHฤกE\ฤŸF]DVHPZ\Wรทล‘RQHMSUDF\0LDฤŸ\PLHMVFHGZLH VHVMHUHIHUDWRZHSRGF]DVNWรU\FK GRNWRUDQFLSUH]HQWRZDOLVZRMH GRNRQDQLDQDXNRZH:\JฤŸRV]RQH UHIHUDW\VWDQRZLฤŸ\SRGVWDZรทGR G\VNXVMLLZ\PLDQ\RSLQLLZ]DNUHVLHRPDZLDQ\FK]DJDGQLHฤก 3RUXV]RQH]RVWDฤŸ\WHPDW\]]DNUHVX HNRQRPLLILQDQVรZ]DU]รฃG]DQLD LWRZDUR]QDZVWZD,FKUรล‘QRURGQRฤณรฅVWDQRZLฤŸDQLHE\ZDฤŸรฃZDUWRฤณรฅ GODXF]HVWQLNรZZ\GDU]HQLDMDN WHล‘]DRZRFRZDฤŸDV]HURNรฃG\VNXVMรฃ QDGNDล‘G\PUHIHUDWHP*ฤŸรZQรฃ DWUDNFMรทGQLDVWDQRZLฤŸUHMVVWDWNLHP SR=ELRUQLNX'REF]\FNLPSRGF]DV NWรUHJRXF]HVWQLF\PRJOLNRU]\VWDรฅ ]XURNรZRNROLF\5HMVGRVWDUF]\ฤŸ QLHW\ONRGR]QDฤกHVWHW\F]Q\FK DOHUรZQLHล‘VWDQRZLฤŸV]DQVรทQD ]DSR]QDQLHVLรท]DฤŸRล‘HQLDPLSURJUDPXe'REUDZRGDSURVWR]NUDQXr:LHF]รUXSฤŸ\QรฃฤŸQDLQWHJUDFML SRGF]DV]RUJDQL]RZDQ\FKDWUDNFML 'RNWRUDQFLPLHOLRND]MรทSR]QDรฅVLรท OHSLHMSRGF]DVTXL]XGRW\F]รฃFHJR]DJDGQLHฤกG\SORPDFML%\ฤŸDWR

UรZQLHล‘GRVNRQDฤŸDV]DQVDQD]GRE\FLHGRฤณZLDGF]HQLDSUDF\Z]HVSRฤŸDFKLVSUDZG]HQLDVZRMHMZLHG]\]]DNUHVXG\SORPDFML:LHF]รU XPLOLฤŸDVZRMรฃREHFQRฤณFLรฃZUรล‘ND NWรUDGODNDล‘GHJRXF]HVWQLNDSU]\JRWRZDฤŸDZUรล‘EรทRGQRฤณQLHQDXNRZ\FKORVรZGRNWRUDQWD

studenci

GRW\F]รฃFHQRZ\FKUR]ZLรฃ]Dฤก Z]DNUHVLHV]NROQLFWZDZ\ล‘V]HJR ]RVWDฤŸ\UR]ZLDQHSU]H]HNVSHUWรZ .UDMRZHM5HSUH]HQWDFML'RNWRUDQWรZ WMPJUDฤžXNDV]D.LHU]QRZVNLHJRt SUDZQLNDZLFHSU]HZRGQLF]รฃFHJR .UDMRZHM5HSUH]HQWDFML'RNWRUDQWรZ DXWRUDPRQRJUDILLSWe6]NRฤŸ\GRNWRUVNLH.RPHQWDU]GRDUW LXVWDZ\3UDZRRV]NROQLFWZLHZ\ล‘V]\PLQDXFHrZ\GDQHM ZELHล‘รฃF\PURNXNDOHQGDU]RZ\P QDNฤŸDGHPZ\GDZQLFWZD'LILQRUD] PJUDฤžXNDV]D.PLHFLDtHNRQRPLVW\GRNWRUDQWD8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLHDEVROZHQWD$NDGHPLL/LGHUรZL(NVSHUWรZ .UDMRZHM5HSUH]HQWDFML'RNWRUDQWรZ ZUDPDFKNWรUHMRGE\ฤŸVLรทF\NOV]NROHฤก]]DNUHVXV]NROQLFWZDZ\ล‘V]HJR

7U]HFLG]LHฤก6HVMLWRZ\Wรทล‘RQDSUDFDV]NROHQLRZD'RNWRUDQFLEUDOL XG]LDฤŸZV]NROHQLXVSHFMDOQLHSU]\JRWRZDQ\PSU]H]3UH]HVNรท3RO'RF GU-XVW\Qรท0DฤŸNXFKฤฒZLWDOVNรฃ 7HPDWHPV]NROHQLDE\ฤŸRHIHNW\ZQHSLVDQLHUR]SUDZ\GRNWRUVNLHM DJฤŸรZQ\PFHOHPZ]PRFQLHQLH XPLHMรทWQRฤณFLGRNWRUDQWรZ]]DNUHVX SURZDG]HQLDEDGDฤกQDXNRZ\FK ,:\MD]GRZD6HVMD1DXNRZD 'RNWRUDQWรZ8(.VWDQRZLฤŸDV]DQVรทQDUR]ZรMQDXNRZREDGDZF]\ GRNWRUDQWรZDWDNล‘HE\ฤŸDZVSDQLDฤŸรฃRND]MรฃGRZ]DMHPQHMLQWHJUDFML ฤณURGRZLVND]DZDUFLDQRZ\FK]QDMRPRฤณFLSRGMรทFLDPHU\WRU\F]Q\FK G\VNXVMLRUD]Z]DMHPQHMZ\PLDQ\ VSRVWU]Hล‘HฤกLSRJOรฃGรZQDNWรUH WDNF]รทVWRFLรทล‘NRG]Lฤณ]QDOHลรฅF]DV ZWUDNFLHQDWฤŸRNXFRG]LHQQ\FK]DMรทรฅLRERZLรฃ]NรZ PJU$QQD0XFKD :LFHSU]HZRGQLF]รฃFD6DPRU]รฃGX 'RNWRUDQWรZ

79


studenci

@@>111.WZ]U-SWVWUQKbVM RUD]7$8521 Festiwal Biegowy ?LVQ]XIฤŽLbQMZVQSI ZWS]VI\MZMVQM=VQ_MZ[a\M\]-SWVWUQKbVMOW _3ZISW_QMWLJaรฐW[Qฤ”[XW\SIVQMXWL[]UW_]RฤŠKM;;9,,,)RUXP(NRQRPLF]QH L7$8521)HVWLZDO%LHJRZ\

W

Z\GDU]HQLXZ]LรทOL XG]LDฤŸ2UJDQL]DWRU]\ )XQGDFMD,QVW\WXW 6WXGLรZ:VFKRGQLFK Z:DUV]DZLHt3DQL3DXOLQD.XOLN .RRUG\QDWRU3URJUDPX3UDNW\N L3DQL.DPLOD/DVNRZVND (YHQW 0DQDJHU)HVWLZDOX%LHJRZHJR RUD]VWXGHQFLtXF]HVWQLF\SUDNW\N8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z.UDNRZLH8QLZHUV\WHWX -DJLHOORฤกVNLHJR$NDGHPLL*รUQLF]R +XWQLF]HML$NDGHPLL:\FKRZDQLD )L]\F]QHJRZ.UDNRZLH :GQLDFKZU]HฤณQLDURNX Z.U\QLF\=GUรMRGE\ฤŸRVLรท;;9,,, )RUXP(NRQRPLF]QHL]RUJDQL]RZDQR7$8521)HVWLZDO%LHJRZ\ :)RUXP(NRQRPLF]Q\PXF]HVWQLF]รฃMXล‘RGODWHOLW\SROLW\F]QH JRVSRGDUF]HLLQWHOHNWXDOQH(XURS\ ฤฒURGNRZR:VFKRGQLHM:\GDU]HQLH WR]HZ]JOรทGXQDOLF]EรทXF]HVWQLNรZ]]DJUDQLF\LSU]HNUรMSRGHMPRZDQ\FKWHPDWรZJฤŸRZQLHGRW\F]รฃF\FKSU]\V]ฤŸRฤณFL(XURS\LฤณZLDWD MHVWSRUรZQ\ZDQHGRฤฒZLDWRZHJR )RUXP(NRQRPLF]QHJRZV]ZDMFDUVNLP'DYRV +LVWRULD)RUXP(NRQRPLF]QHJR Z.U\QLF\]DF]\QDVLรทZ

80

URNXNLHG\WRQDURG]LฤŸDVLรทLGHD W\FKVSRWNDฤก2GSRF]รฃWNX JฤŸรZQ\PRUJDQL]DWRUHPZ\GDU]HQLDMHVW)XQGDFMD,QVW\WXWX 6WXGLรZ:VFKRGQLFK]VLHG]LEรฃ Z:DUV]DZLH/DWD;;ZLHNX WRRNUHVNLHG\SROVNDSROLW\ND]DJUDQLF]QDE\ฤŸDVNLHURZDQDJฤŸรZQLH QDLQWHJUDFMรท]HZVSรOQRWรฃHXURSHMVNรฃ:VFKรGZSROLW\FHSROVNLHM E\ฤŸU]DGNRZVSRPLQDQ\-HGQDN LQLFMDWRU]\)RUXPMDNLF]รทฤณรฅ SROVNLFKSROLW\NรZUR]XPLHOLล‘H SU]\V]ฤŸDSR]\FMD3ROVNLZ(XURSLH EรทG]LH]DOHล‘HรฅRGVWRVXQNรZ]H ZVFKRGQLPLVรฃVLDGDPLt%LDฤŸRUXVLรฃ /LWZรฃ5RVMรฃL8NUDLQรฃ1DSRF]รฃWNX MHGQ\P]FHOรZRUJDQL]DFML)RUXP E\ฤŸRSU]HNRQDQLHZVSRPQLDQ\FK SDฤกVWZล‘H3ROVNDGรฃล‘รฃFGR F]ฤŸRQNRVWZDZ8QLL(XURSHMVNLHM QDGDOMHVW]DLQWHUHVRZDQDUR]ZRMHPLXPRFQLHQLHP]QLPLUHODFML GZXVWURQQ\FK 3RF]รฃWNRZR)RUXPE\ฤŸRPLHMVFHP Z\PLDQ\P\ฤณOLLGHLLSURSR]\FML ZVSรฤŸSUDF\SRPLรทG]\3ROVNรฃLMHM VรฃVLDGDPL.LHURZDQRVLรทSU]\W\P ZVND]DQLDPLZ\SUDFRZDQ\PLSU]H] ฤณURGRZLVNRSDU\VNLHM.XOWXU\ V]F]HJรOQLH]DฤณUHGDNWRUD-HU]HJR *LHGUR\FLDLล‘EH]SLHF]HฤกVWZR

LVWDELOQ\UR]ZรM3ROVNL]DOHล‘\RG WHJRF]\3ROVFHXGDVLรทQDZLรฃ]Dรฅ GREURVรฃVLHG]NLHVWRVXQNL]MHMVรฃVLDGDPL3RF]รฃWNRZRSUREOHPDW\NDVSRWNDฤกZ.U\QLF\GRW\F]\ฤŸDSROVNLHMSROLW\NLZVFKRGQLHMZ]JOรทGHP VรฃVLDGรZ3LHUZV]H)RUXPRGE\ฤŸR VLรทMHVLHQLรฃURNX%UDฤŸRZQLP XG]LDฤŸSUDZLHXF]HVWQLNรZ ZLรทNV]Rฤณรฅ]3ROVNL 7RSLHUZV]H eSUรEQHr]JURPDG]HQLHOXG]LEL]QHVXLSROLW\NLPLDฤŸRQLHFRLQQรฃIRUPรท QLล‘IRUDRVWDWQLFKODWtZFLรฃล‘]PLHQLDVLรทOLF]EDXF]HVWQLNรZWHPDW\ND LSRWHQFMDฤŸRUJDQL]DF\MQ\ :UD]]H]PLDQDPLZSROLW\FHLHNRQRPLL(XURS\]PLHQLDVLรทIRUPXฤŸD NU\QLFNLHJRIRUXP:FLรฃล‘Z\GฤŸXล‘D VLรทOLVWDNUDMรZXF]HVWQLF]รฃF\FK DNDล‘G\QDVWรทSQ\URNSRVLHG]Hฤก SU]\QRVLZFLรฃล‘ฤณZLHล‘รฃLDNWXDOQรฃ WHPDW\NรทPLQREH]SLHF]HฤกVWZLH PLรทG]\QDURGRZ\PZVSรฤŸSUDF\ JRVSRGDUF]HMDWDNล‘H]DJURล‘HQLDFKHNRORJLF]Q\FKLSU]HPLDQDFK VSRฤŸHF]QRNXOWXURZ\FKLWG 7HJRURF]QH)RUXPRGZLHG]LฤŸR JRฤณFL:W\PJURQLHSRQDG WRJRฤณFLH]]DJUDQLF\NWรU]\ SU]\E\OLGR3ROVNL]Uรล‘Q\FK NUDMรZฤณZLDWD2SUDZรทDUW\VW\F]Qรฃ


)RUXP(NRQRPLF]QHQLHMHVWREHFQLHMHG\QรฃLPSUH]รฃNWรUDRUJDQL]RZDQDMHVWSU]H])XQGDFMรท,QVW\WXW 6WXGLรZ:VFKRGQLFK)RUXP (NRQRPLF]QHSU]\F]\QLฤŸRVLรทGR SRZVWDQLD)HVWLZDOX%LHJRZHJR NWรU\RGURNXRGE\ZDVLรท EH]SRฤณUHGQLRSR]DNRฤกF]HQLX NRQIHUHQFMLLZ\NRU]\VWXMHV]HURNR UR]ZLQLรทWรฃLQIUDVWUXNWXUรท)RUXP )HVWLZDO%LHJRZ\WRGQLVSRUWRZ\FK]PDJDฤกNWรUHRIHUXMรฃERJDW\ SURJUDPVSRUWRZ\VNฤŸDGDMรฃF\VLรท ]NRQNXUHQFMLELHJRZ\FKRUD] NPSU]\V]\NRZDQ\FKWUDVELHJRZ\FK:ELHล‘รฃF\PURNX)HVWLZDO ]JURPDG]LฤŸUHNRUGRZรฃOLF]EรทELHJDF]\tZ\GDQRSDNLHWรZFR XF]\QLฤŸRJRMHGQรฃ]QDMZLรทNV]\FK LPSUH]ELHJRZ\FKZ3ROVFH 2UJDQL]DFMDWDNGXล‘HJRLSUHVWLล‘RZHJRZ\GDU]HQLDZ\PDJDQLH W\ONRGREUHMRUJDQL]DFMLDOH]DDQJDล‘RZDQLDVLรทZWRSU]HGVLรทZ]LรทFLH VSRUHMOLF]E\SUDNW\NDQWรZ:ELHล‘รฃF\PURNXZSUDNW\NDFKSRGF]DV ;;9,,,)RUXP(NRQRPLF]QHJRL 7$8521)HVWLZDOX%LHJRZHJR XG]LDฤŸZ]LรทฤŸRVWXGHQWรZ] Uรล‘Q\FKXF]HOQL]FDฤŸHM3ROVNL -DNSRGNUHฤณODMรฃVDPLRUJDQL]DWRU]\e1LHPRJOLE\ฤณP\ฤณZLรทWRZDรฅ VXNFHVXJG\E\QLHZVSรฤŸSUDFD ]ZDPLGURG]\SUDNW\NDQFLZDV]H]DDQJDล‘RZDQLHLVXPLHQQH UHDOL]RZDQLHSRZLHU]RQ\FK]DGDฤก :DV]XฤณPLHFKRND]DQDSRPRF LZVSDUFLHELHJDF]RPRND]DฤŸRVLรท QLH]EรทGQHr 3RGF]DVXG]LDฤŸXZSUDNW\NDFK )RUXP(NRQRPLF]QHJRL)HVWLZDOX %LHJRZHJRVWXGHQFLSU]HNRQDOLVLรท MDNZ\JOรฃGDRUJDQL]DFMDWDNGXล‘HJRLSUHVWLล‘RZHJRSU]HGVLรทZ]LรทFLD RUD]VWDOLVLรทMHJRF]รทฤณFLรฃ0RJOLRQL Z\NRU]\VWDรฅ]GRE\WรฃZLHG]รทLSRVLDGDQHXPLHMรทWQRฤณFLZSUDNW\FH SR]QDรฅVZRMH]DFKRZDQLHZG\QDPLF]QLH]PLHQLDMรฃF\FKVLรทZDUXQNDFK]RVWDรฅOLGHUHPOXEZVSรฤŸG]LDฤŸDรฅZJUXSLH3UDNW\NDSRGF]DV

)RUXP(NRQRPLF]QHJRZ.U\QLF\WR QLHW\ONRNRQWDNW]OXGลPL]HฤณZLDWD SROLW\NLLEL]QHVXOHF]UรZQLHล‘PRล‘OLZRฤณรฅ]\VNDQLDQRZ\FK]QDMRPRฤณFL ZฤณUรGVWXGHQWรZLSU]Hล‘\FLDQLHSRZWDU]DOQHMSU]\JRG\ 2UJDQL]DWRU]\)XQGDFMD,QVW\WXW 6WXGLรZ:VFKRGQLFKZ:DUV]DZLH ZRVRELH3DXOLQ\.XOLN .RRUG\QDWRU 3URJUDPX3UDNW\N L.DPLOL /DVNRZVNLHM (YHQW0DQDJHPW )HVWLZDOX%LHJRZHJR VHUGHF]QLH G]LรทNRZDOL]DXG]LDฤŸL]DDQJDล‘RZDQLHVWXGHQWรZ8QLZHUV\WHWX (NRQRPLF]QHJRZ.UDNRZLH 6SRฤณUรGRVรENWรUHZ]LรทฤŸ\ XG]LDฤŸZSUDNW\NDFK]RVWDฤŸRZ\Uรล‘QLRQ\FK]DFKRZ\ZDฤŸRVLรท Z]RURZRRVรERWU]\PDฤŸR]DฤณZLDGF]HQLHSRGVWDZRZHRXG]LDOH ZSUDNW\NDFKVWXGHQFNLFK3RQDGWR SRUD]SLHUZV]\ZW\PURNX]RVWDฤŸ\ SU]\]QDQHMHGQRUD]RZHVW\SHQGLDGODVWXGHQWรZSUDNW\N)RUXP (NRQRPLF]QHJR1DJURG]RQ\FK ]RVWDฤŸRQDMOHSV]\FKVWXGHQWรZ ]HZV]\VWNLFKXF]HOQLELRUรฃF\FK XG]LDฤŸZ3URJUDPLH3UDNW\NZW\P RVรE].UDNRZD 2SLQLHVWXGHQWรZ8(. RSUDNW\NDFKVWXGHQFNLFKZUDPDFK)RUXP (NRQRPLF]QHJRZ.U\QLF\

2GZF]HVQ\FKJRG]LQSRUDQQ\FK GRSรลQ\FKJRG]LQZLHF]RUQ\FK E\OLฤณP\REHFQLQDZV]HONLHJR URG]DMXSDQHODFKNRQIHUHQFMDFK RUD]Z\GDU]HQLDFKWRZDU]\V]รฃF\FK %\OLฤณP\ZVSDUFLHPGODJRฤณFLNWรU]\SU]\REV]HUQLHUR]EXGRZDQ\P SURJUDPLHZ\GDU]HฤกRUD]GXล‘HM OLF]ELHEXG\QNรZF]XOLVLรทSU]\WฤŸRF]HQLLQLHFR]DJXELHQL1LHVWHW\ PLQXVHPSRSXODFML.U\QLF\MHVWMHM VWDU]HQLHVLรทFRZLรฃล‘HVLรท]QLH]QDMRPRฤณFLรฃMรท]\NรZREF\FKGODWHJR EDUG]RF]รทVWRJRฤณFLHSROHJDOLQD VWXGHQWDFK1D)RUXPSUDNW\NDQFL UR]PDZLDOL]D]Z\F]DMZGZรFK Mรท]\NDFKFRQLH]Z\NOHXฤŸDWZLDฤŸR NRQWDNW]JRฤณรฅPLPLรทG]\QDURGRZ\PLNWรU]\SRWU]HERZDOLLQIRUPDFML :WHQVSRVรEZ\NRU]\VW\ZDOLฤณP\ VZRMHXPLHMรทWQRฤณFLMรท]\NRZHLMHGQRF]HฤณQLHXG]LHODOLฤณP\LQIRUPDFML 2UJDQL]DFMD)HVWLZDOX%LHJRZHJR E\ฤŸDMXล‘QLHFRPQLHMQHUZRZDRUD] ZLรฃ]DฤŸDVLรท]]DEDZรฃLGRSLQJRZDQLHPELHJDMรฃF\FKMHGQDNQLRVฤŸD]H VREรฃZ\]ZDQLDMDNLPLE\ฤŸ\EDUG]R ZF]HVQHSREXGNLLSUDFDZQLHNRPIRUWRZ\FKZDUXQNDFKSRJRGRZ\FKFRW\ONR]DKDUWRZDฤŸRQDV EDUG]LHM

studenci

]DSHZQLฤŸRDUW\VWรZDZV]\VWNR QDELHล‘รฃFRUHODFMRQRZDฤŸ\PHGLD UHSUH]HQWRZDQHJUXSรฃRVรE ]UDGLDSUDV\LWHOHZL]ML&DฤŸHPLDVWHF]NRVWZRU]\ฤŸRSRQDGRVรE ]REVฤŸXJL)RUXPRUD]]REVฤŸXJL 3DUWQHUรZFRฤŸรฃF]QLHGDMHSRQDG RVรE

:LPLHQLXJUXS\VWXGHQWรZt ฤžXNDV]0DOHV]HZVNL 2UJDQL]DWRU]\SRGNRQLHFVSRWNDQLDSRG-

e-DNRVWXGHQFLNLHUXQNX6WRVXQNL 0LรทG]\QDURGRZHQDXF]HOQL8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\ Z.UDNRZLHPLHOLฤณP\PRล‘OLZRฤณรฅ Z]LรทFLDXG]LDฤŸXLZVSDUFLDRUJDQL]DFML;;9,,,)RUXP(NRQRPLF]QHJR RUD]7$8521)HVWLZDOX %LHJRZHJRZ.U\QLF\=GURMX ZGQLDFKtZU]HฤณQLDU .U\QLFDWRPLHMVFHQLHSU]\SDGNRZH MHVWRQDERZLHPMHGQรฃ]QDMF]รทฤณFLHMRGZLHG]DQ\FKPLHMVFRZRฤณFL Z3ROVFH-HVWWRQLH]Z\NOHVSRNRMQHPLHMVFHNWรUHVSU]\MDRUJDQL]RZDQLXZV]HONLHJRURG]DMXHYHQWรZ GODGXล‘HMOLF]E\JRฤณFL-HVWWHล‘ PLHMVFHPRGSRZLHGQLPGRRGSRF]\QNXG]LรทNLF]HPXJRฤณFLHPRJOL FLHV]\รฅVLรทNRQWDNWHP]QDWXUรฃ%\OL WRJRฤณFLH]DUรZQRPLรทG]\QDURGRZL MDNUรZQLHล‘3RODF\SU]HGHZV]\VWNLPRVRELVWRฤณFL]HฤณZLDWDHNRQRPLL SROLW\NLLEL]QHVX-Hล‘HOLFKRG]L RXG]LDฤŸSUDNW\NDQWรZZ)RUXP (NRQRPLF]Q\PWRQDV]DREHFQRฤณรฅ ]GHF\GRZDQLHE\ฤŸDWDPGRFHQLDQD

VXPRZXMรฃFHJR]DSURVLOLVWXGHQWรZGR SRQRZQHMZVSรฤŸSUDF\SRGF]DVQDGFKRG]รฃF\FKZ\GDU]Hฤก

-Hล‘HOLMHVWHฤณ]DLQWHUHVRZDQ\XG]LDฤŸHPZQDGFKRG]รฃF\FKLPSUH]DFK RUJDQL]RZDQ\FKSU]H])XQGDFMH ,QVW\WXW6WXGLรZ:VFKRGQLFK Z:DUV]DZLHWRZV]HONLHLQIRUPDFMH QDWHQWHPDW]QDMG]LHV]QDVWURQLH LQWHUQHWRZHMZZZIRUXPHNRQRPLF]QHSOZ]DNฤŸDGFH.DULHUD 3UDNW\NLRUD]QDSURILOX)%ZZZ IDFHERRNFRP3UDNW\NL)RUXP 6]F]HJรฤŸRZ\FKLQIRUPDFMLXG]LHOLUรZQLHล‘.RRUG\QDWRU3UDNW\N )RUXP(NRQRPLF]QHJRQD8(. tGU.DUROLQD.RWXOHZLF]:LVLฤกVND .DWHGUD1DXN3ROLW\F]Q\FKHPDLO NRWXOHZN#XHNNUDNRZSO dr .DUROLQD.RWXOHZLF]:LVLฤกVND .DWHGUD1DXN3ROLW\F]Q\FK8(. 3DXOLQD.XOLN .DPLOD/DVNRZVND )XQGDFMD,QVW\WXW6WXGLรZ:VFKRGQLFK Z:DUV]DZLH

81


studenci

:MTIKRIb_aRIbL] Murzasichle 8-11.11.2018

-DNFRURNXZOLVWRSDG]LHZ\MHFKDOLฤณP\QDZ\MD]G V]NROHQLRZRLQWHJUDF\MQ\GR0XU]DVLFKOHUQMR[KW_WฤฌKQXWรฐWฤตWVMRVQMLITMSW

BISWXIVMOW?aRIbLWLJaรฐ[Qฤ”_LVQIKP ?bQฤ”TQ_VQU]LbQIรฐKbรฐWVSW_QM ;\]LMVKSQKP:IL?aLbQIรฐ{_WZIbVIRJIZLbQMRbIIVOIฤตW_IVQ_WTWV\IZQ][bM

D

RRฤณURGNDSU]\MHFKDOLฤณP\ ZF]ZDUWHNZLHF]RUHP 5HV]WรทGQLDPLHOLฤณP\GOD VLHELH%\ฤŸWRPRPHQWQD RGSRF]\QHNRUD]LQWHJUDFMรท

3LรฃWNRZ\SRUDQHNUรZQLHล‘]DF]รฃฤŸVLรทF]DVHPZROQ\P&]รทฤณรฅ RVรE]RVWDฤŸDZRฤณURGNXF]รทฤณรฅ PLDฤŸDRND]MรทGR]ZLHG]DQLDRNROLF\3RSRฤŸXGQLXUR]SRF]รทฤŸRVLรท LQWHQV\ZQHV]NROHQLHQDWHPDW SURMHNWรZLLFKUHDOL]DFML1DV]\P ]DGDQLHPE\ฤŸRMDNQDMGRNฤŸDGQLHMV]H

]DSODQRZDQLHZ\GDU]HQLDRUD] SU]HZLG]HQLHQLHVSRG]LHZDQ\FK V\WXDFMLL]QDOH]LHQLHPRล‘OLZ\FK UR]ZLรฃ]DฤกSUREOHPรZ:SURMHNFLH QDOHล‘DฤŸRUรZQLHล‘Z\]QDF]\รฅMHJR FHORUD]NDPLHQLHPLORZHF]\OL ZDล‘QH]GDU]HQLD7RV]NROHQLH ]SHZQRฤณFLรฃSU]\GDVLรทQDPZUHDOQ\Pล‘\FLXF]\WRSRGF]DVWUZDQLD MHGQHJR]SURMHNWรZ3DUODPHQWX F]\SRGF]DVSUDF\]DZRGRZHM 6RERWDQDOHล‘DฤŸDGR7RELDV]D )RODNDZLHOROHWQLHJRF]ฤŸRQND

3DUODPHQWX6WXGHQFNLHJRRUD] SU]HZRGQLF]รฃFHJR)RUXP8F]HOQL (NRQRPLF]Q\FK8VฤŸ\V]HOLฤณP\EDUG]RZLHOHRG]LDฤŸDOQRฤณFLQDV]HJR SUHOHJHQWDZUรล‘Q\FKฤณURGRZLVNDFK VWXGHQFNLFKRUD]MHJRSRGHMฤณFLX GRNZHVWLLGRW\F]รฃF\FKVDPRU]รฃGQRฤณFL8VฤŸ\V]HOLฤณP\WDNล‘HJDUฤณรฅ FLHNDZ\FKLQIRUPDFMLRG]LDฤŸDOQRฤณFL VDPRU]รฃGRZHMRUD]RW\PMDNZ\JOรฃGDฤŸDVWUXNWXUD368(.pXMHV]F]H NLONDODWWHPX 7HJRGQLDRGE\ฤŸRVLรทUรZQLHล‘ V]NROHQLH=DU]รฃGX.Dล‘G\F]ฤŸRQHN 3DUODPHQWXPLDฤŸRND]MรทSU]HNRQDรฅVLรทSU]\QDMPQLHMZQLHZLHONLPVWRSQLXMDNZ\JOรฃGDSUDFD =DU]รฃGX:V]\VWNLHRVRE\ELRUรฃFH XG]LDฤŸZZ\MHลG]LHPRJฤŸ\]REDF]\รฅSUDFรท.RPLVML)LQDQVRZHM 6RFMDOQRSUDZQHM'\GDNW\F]QHM L3URPRFML:LHF]RUHPRGE\ฤŸVLรท SDQHOG\VNXV\MQ\SRGF]DVNWรUHJR RPรZLOLฤณP\LVWRWQHGOD3DUODPHQWX 6WXGHQFNLHJRWHPDW\3RSDQHOX PLHOLฤณP\F]DVQDNROHMQรฃLQWHJUDFMรท 1LHG]LHODE\ฤŸDGQLHPSRZURWXGR .UDNRZD:UรFLOLฤณP\ERJDWVLRQRZรฃZLHG]รทGRฤณZLDGF]HQLHL]QDMRPRฤณFL=QLHFLHUSOLZRฤณFLรฃF]HNDP\ QDNROHMQHSURMHNW\LZ\]ZDQLD 3DUODPHQW6WXGHQFNL8(.

82


studenci

:Wb_{RQVW_MQVQKRI\a_a 3WรฐI6I]SW_MOW Personalni TQ[\WXILIJZWLJaรฐW[Qฤ”XQMZ_[bMยถXWZMSZ]\IKaRVMยชVSRWNDQLH.RฤŸD 1DXNRZHJR==/e3HUVRQDOQLr_bJWOIKWVMOWWVW_MW[WJaILbQIรฐIRฤŠKMOW XZba3I\MLZbMBIZbฤŠLbIVQIBI[WJIUQ8ZIKa

W

RVWDOLQDQLPRILFMDOQLHSU]\ZLWDQLQRZL &]ฤŸRQNRZLH.RฤŸD]DUรZQRSU]H]QRZ\=DU]รฃG $GULDQQรท6]ZDUF.DPLOD.ZLORV]D L$QQรท6\GRUFKXN MDNWHล‘2SLHNXQรZ .RฤŸD GUKDE-DFHN.RSHรฅRUD]GU 7RPDV].XVLR 1LH]PLHUQLHFLHV]\ QDV]DUรZQR]DLQWHUHVRZDQLHMDN WHล‘Z\VRNDIUHNZHQFMDRUD]WRMDN RJURPQ\]DSDฤŸGRG]LDฤŸDQLDMXล‘QD VDP\PSRF]รฃWNXRND]DฤŸ\QRZH RVRE\

*ฤŸรZQ\P]DฤŸRล‘HQLHPVSRWNDQLD E\ฤŸRRNUHฤณOHQLHSODQXG]LDฤŸDฤกQD QDMEOLล‘V]\URNDNDGHPLFNL]DUรZQR ZNZHVWLLRUJDQL]DF\MQHMMDNUรZQLHล‘ QDXNRZREDGDZF]HM1DV]HDPELWQHSODQ\QLH]DP\NDMรฃVLรทW\ONR ZHZQรฃWU]QDV]HMJUXS\DOHZ\FKRG]รฃGDOHNRSR]DQLรฃFRVNXWNXMH LQLFMDW\ZDPLFLHNDZ\FKV]NROHฤก GRVWรทSQ\FKGODNDล‘GHJR2ZV]\VWNLPEรทG]LHFLHPRJOLVLรทGRZLHG]LHรฅ ]QDV]HMVWURQ\LQWHUQHWRZHM SHUVRQDOQLXHNNUDNRZSO RUD] G]LรทNLSUรทล‘QLHG]LDฤŸDMรฃFHMJUXSLH GRVSUDZSURPRFML ]DSUDV]DP\ QDQDV]H)DFHERRNRZHIDQSDJH IEFRP.13HUVRQDOQLRUD] IEFRP)HVWLZDO+5 0DP\QDG]LHMรทล‘HEรทG]LHWRGOD:V]\VWNLFK EDUG]RXGDQ\URNV]F]HJรOQLH]Dฤณ GODXF]HVWQLNรZ]DSODQRZDQ\FK SU]H]QDVZ\GDU]Hฤก

$PรZLรฃFRZ\GDU]HQLDFKfMXล‘ RJRG]LQLHRGEรทG]LH VLรทV]NROHQLHSWq1RZRF]HVQH HOHDUQLQJLGOD0LOOHQLDOVรZQDGFKRG]รฃrRUD]q']LฤณUHNUXWXMHP\ SU]H]/LQNHG,Q'DMVLรท]DXZDล‘\รฅr 6]NROHQLDSU]HSURZDG]LGODQDV ILUPD77066รฃRQHVNLHURZDQHGOD ZV]\VWNLFKFKFรฃF\FKSR]QDรฅWUHQG\RUD]SU]\V]ฤŸRฤณรฅHOHDUQLQJรZ DWDNล‘HMDNZ\NRU]\VWDรฅSRWHQFMDฤŸ V]NROHฤกZLUWXDOQ\FK'RGDWNRZREรทG]LHPRล‘QDGRZLHG]LHรฅVLรทMDNLHVรฃ NOXF]RZHHOHPHQW\SRGF]DVWZRU]HQLDVZRMHJRSURILOXQD/LQNHG,Q NWรUHVSUDZLรฃล‘HEรทG]LHRQEDUG]LHM ]DXZDล‘DOQ\LDWUDNF\MQ\GODSRWHQFMDOQ\FKSUDFRGDZFรZ

1DV]NROHQLD]DSUDV]DP\ZV]F]HJรOQRฤณFLRVRE\NWรUH โ€ข V]XNDMรฃSUDF\OXE]DVWDQDZLDMรฃ VLรทeFR]DZRGRZRPRJรทURELรฅ Zล‘\FLXr โ€ข ]DVWDQDZLDMรฃVLรทF]\SUDFDGHYHORSHUDV]NROHฤกHOHDUQLQJRZ\FK MHVWGODQLFK โ€ข FKFรฃGRZLHG]LHรฅVLรทZLรทFHM RPRล‘OLZRฤณFLDFKMDNLHGDMรฃ HOHDUQLQJL =DSUDV]DP\WDNล‘HSDVMRQDWรZHOHDUQLQJรZ'R]REDF]HQLD .DFSHU*DMHN dr 7RPDV].XVLR .DWHGUD=DU]รฃG]DQLD=DVREDPL3UDF\8(.

83


studenci

3WVNMZMVKRI ROHSV]HMXWUR ;\I\a[\aSQU{_QฤŠฤตMXWUQUWbUVQMR[bIRฤŠKMR[Qฤ”WO{TVMRTQKbJa[\]LMV\{_ VWXGHQWรZ]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃMHVWFRUD]ZLรทFHM

N

iHPDฤŸH]QDF]HQLHPDIDNW SU]\VWRVRZDQLDFRUD]ZLรทNV]HMOLF]E\SODFรZHNGRLFK SRWU]HEMHGQDNQDGDOZLHOH RVรEQLHSHฤŸQRVSUDZQ\FKQLHPD PRล‘OLZRฤณFLX]\VNDQLDZ\NV]WDฤŸFHQLD QDSR]LRPLHZ\ล‘V]\P]HZ]JOรทGXQD QLHGRVWRVRZDQLHZDUXQNรZNV]WDฤŸFHQLDGRURG]DMXLFKVFKRU]HQLD

:VฤŸXV]QHMVSUDZLH

:GQLDFKSDลG]LHUQLND r. QD8QLZHUV\WHFLH.D]LPLHU]D :LHONLHJRZ%\GJRV]F]\RGE\ฤŸDVLรท ,.UDMRZD.RQIHUHQFMD2UJDQL]DFML 6WXGHQWรZ]1LHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃ NWรUHMSDUWQHUDPLE\ฤŸ3DUODPHQW 6WXGHQWรZ5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM RUD]0LรทG]\XF]HOQLDQD5DGDGV 6WXGHQWรZ1LHSHฤŸQRVSUDZQ\FK 7HQZHHNHQGE\ฤŸQLHW\ONRF]DVHP VSRWNDQLDGHOHJDWรZDOHSU]HGH ZV]\VWNLPZ\SUDFRZDQLDZVSรOQHJR VWDQRZLVNDZNZHVWLDFKNOXF]RZ\FK GODฤณURGRZLVNDVWXGHQWรZ]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃ&HOHP.RQIHUHQFML E\ฤŸRZVND]DQLHQDMEDUG]LHMQHZUDOJLF]Q\FKSXQNWรZRUD]SU]HV]NรG ]NWรU\PLRVRE\QLHSHฤŸQRVSUDZQH ]PDJDMรฃVLรทQDFRG]LHฤกZSURFHVLH NV]WDฤŸFHQLD :DUWRUR]PDZLDรฅ

:GUXJLPGQLXVSRWNDQLDGHOHJDFL zFDฤŸHM3ROVNLSUDFRZDOLZWU]HFK ]HVSRฤŸDFKURERF]\FKNLHURZDQ\FK SU]H]8QLZHUV\WHW0DULL&XULH 6NฤŸRGRZVNLHMZ/XEOLQLH3ROLWHFKQLNรท &]รทVWRFKRZVNรฃRUD]8QLZHUV\WHW (NRQRPLF]Q\Z.UDNRZLH.Dล‘G\ ]HVSรฤŸZ\SUDFRZ\ZDฤŸSRVWXODW\ ZLQQ\FKREV]DUDFKWHPDW\F]Q\FK:ฤณUรGQLFK]QDOD]ฤŸ\VLรท PLรทG]\LQQ\PL3)521$NW\ZQ\ 6DPRU]รฃG0RGXฤŸ,,SURJUDP3)521 $EVROZHQWRUD]QRZD8VWDZD3UDZR 84

R6]NROQLFWZLH:\ล‘V]\PL1DXFHt V]DQVHL]DJURล‘HQLDMDNLH]DVREรฃ QLHVLHMDNUรZQLHล‘SURIHVMRQDOL]DFMD G]LDฤŸDฤกRUJDQL]DFMLVWXGHQFNLFKF]\ WHล‘DNW\ZL]DFMDNXOWXUDOQDLVSRUWRZD VWXGHQWรZ]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃ 1LHZLHG]DUXMQXMH

3RPLPRZLHOXIRUPSRPRFRZ\FK VNLHURZDQ\FKGRRVรEQLHSHฤŸQRVSUDZQ\FKGรฃล‘รฃF\FKGRX]\VNDQLD Z\NV]WDฤŸFHQLDQDSR]LRPLHZ\ล‘V]\PZLHOX]QLFKQLHPDSRMรทFLD RLVWQLHMรฃF\FKPRล‘OLZRฤณFLDFK ZVSRPDJDQLD7HIRUP\PRJรฃSU]\ELHUDรฅUรล‘QHSRVWDFLHRGZVSDUFLD ILQDQVRZHJR]HVWURQ\XF]HOQL VW\SHQGLDVSHFMDOQHEรฃGลMHGQRUD]RZH ]DSRPRJL SU]H]GDUPRZHZ\MD]G\ LQWHJUDF\MQHNXUV\SRV]HU]DMรฃFH NZDOLILNDFMH]DZRGRZHDล‘SR]DMรทFLDVSRUWRZHSU]\VWRVRZDQHGR SRWU]HERVรE]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLDPL$E\]DSHZQLรฅRGSRZLHGQL SU]HSฤŸ\ZLQIRUPDFMLZฤณUรGW\FK VWXGHQWรZXF]HOQLHSRZLQQ\SU]\NฤŸDGDรฅZLรทNV]รฃZDJรทGRSRSUDZ\ IXQNFMRQDOQRฤณFLRUD]FLรฃJฤŸHJRSRV]HU]DQLDG]LDฤŸDOQRฤณFL%LXUGV2VรE 1LHSHฤŸQRVSUDZQ\FKIXQNFMRQXMรฃF\FK SU]\XF]HOQLDFKQDSU]\NฤŸDGSRSU]H] SRZRฤŸ\ZDQLHGODNDล‘GHJRZ\G]LDฤŸX NRRUG\QDWRUDGVVWXGHQWรZQLHSHฤŸQRVSUDZQ\FK7RZฤŸDฤณQLHGRWHMNRPรUNLQDOHล‘\LFKZVSDUFLHt]DUรZQR ZVIHU]HSV\FKRORJLF]QHMQDXNRZHM MDNUรZQLHล‘V]HURNRSRMรทWHMELXURNUDFMLNWรUDQLHMHGQRNURWQLHMHVWMHGQ\P ]QDMWUXGQLHMV]\FKDVSHNWรZIXQNFMRQRZDQLD]HZ]JOรทGXQDEDULHU\ NRPXQLNDFMLREHFQHSUDNW\F]QLH ZNDล‘G\PURG]DMXQLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLtF]รทVWRQLHW\ONR]SRZRGX FKRURE\DOHUรZQLHล‘SRSU]H]SUREOHP\Z\QLNDMรฃFH]REDZ\SU]HG VDPRG]LHOQ\PIXQNFMRQRZDQLHP ZVSRฤŸHF]HฤกVWZLH

7RQLHW\ONRDUFKLWHNWXUD

-DNSRZV]HFKQLHZLDGRPRtZ;;, ZLHNXEDULHU\QLHRJUDQLF]DMรฃVLรทW\ONR GRW\FK]ZLรฃ]DQ\FK]DUFKLWHNWXUรฃ tZ]ZLรฃ]NX]W\PRGSRZLHGQLH]UR]XPLHQLHLQQ\FKURG]DMรZEDULHUMHVW NOXF]RZHGRRGSRZLHGQLHMSRPRF\ RVRERPQLHSHฤŸQRVSUDZQ\P-HGQ\P ]QDMZDล‘QLHMV]\FKSRVWXODWรZZ\FLรฃJQLรทW\FKZWHJRURF]QHM.RQIHUHQFMLE\ฤŸD SRWU]HEDXฤณZLDGDPLDQLDLV]NROHQLD SUDFRZQLNรZXF]HOQLDE\PRJOLOHSLHM ]UR]XPLHรฅSRWU]HE\RVรE]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLDPLLE\OLGODQLFKRSDUFLHP ZSURFHVLHNV]WDฤŸFHQLD 3RGF]DVSUDF\Z]HVSRฤŸDFKURERF]\FK]ZUรFRQRXZDJรทUรZQLHล‘QD Uรล‘QLFHZPRล‘OLZRฤณFLDFKZVSDUFLD QDSRV]F]HJรOQ\FKXQLZHUV\WHWDFK 2ND]XMHVLรทล‘HQLHQDNDล‘GHMXF]HOQL LVWQLHMHPRล‘OLZRฤณรฅZVSDUFLDDV\VWHQWD G\GDNW\F]QHJRF]\QDSU]\NฤŸDGWฤŸXPDF]DMรท]\NDPLJRZHJRDZZLHOX SU]\SDGNDFKVNRU]\VWDQLH]WHJR URG]DMXXGRJRGQLHฤกMHVWQLHPRล‘OLZH ]HZ]JOรทGXQDQLHGRVWRVRZDQLHLORฤณFL VSHFMDOLVWรZGRVWXGLXMรฃF\FKRVรE]H VSHFMDOQ\PLSRWU]HEDPLG\GDNW\F]Q\PL5R]ZLรฃ]DQLHPWHJRSUREOHPX PRล‘HE\รฅVWZRU]HQLHQDNDล‘GHMXF]HOQL LVWQLHMรฃFHMMXล‘ZZLHOXSODFรZNDFK XQLZHUV\WHFNLHMNDUW\SUDZVWXGHQWรZ ]QLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณFLรฃNWรUDEรทG]LH UHJXORZDฤŸDPLQLPDOQHZDUXQNLEU]HJRZHGODHGXNDFMLQLHSHฤŸQRVSUDZQ\FK 8F]HVWQLF\.RQIHUHQFMLMHGQRJฤŸRฤณQLH VWZLHUG]LOLล‘HLFKQLHSHฤŸQRVSUDZQRฤณรฅZล‘DGQ\PVWRSQLXQLHSRZLQQD ZSฤŸ\ZDรฅDQLQDSREฤŸDล‘OLZHWUDNWRZDQLHDQLQD]ZLรทNV]HQLHZ\PDJDฤก G\GDNW\F]Q\FK

'RPLQLN:RลQLF]ND =U]HV]HQLH6WXGHQWรZ1LHSHฤŸQRVSUDZQ\FK


studenci

:\MD]GVWXGHQWรZSQMZ]VS] ยถ5IZSM\QVOQSWU]VQSIKRIZaVSW_Iยช Z7DWU\6ฤŸRZDFNLH:\VRNLH ?XQMZ_[baUUQM[QฤŠK]VW_MOWZWS]ISILMUQKSQMOW !WLJaรฐ[Qฤ”SWTMRVa {[UaR]ฤตWUDG\F\MQ\Z\MD]GG\GDNW\F]Q\VWXGHQWรZNLHUXQNX 0DUNHWLQJLNRPXQLNDFMDU\QNRZD

G

UXSDSRGSU]HZRGQLFWZHPSURIGUDKDE-DQD ::LNWRUD SU]HZRGQLND WDWU]DฤกVNLHJR RUD]GUD .U]\V]WRID.DSHU\SRQRZQLHZ\UXV]\ฤŸDZ7DWU\6ฤŸRZDFNLH:\VRNLH :\MD]GE\ฤŸGRฤณรฅQLHW\SRZ\ ZDVSHNFLHVWUXNWXU\SRQLHZDล‘SR MHGQHMWU]HFLHMXF]HVWQLNรZVWDQRZLOLVWXGHQFL]3ROVNL%LDฤŸRUXVL L8NUDLQ\'ODZV]\VWNLFKVWXGHQWรZ ]]DJUDQLF\E\ฤŸWRSLHUZV]\Zล‘\FLX Z\MD]GQD6ฤŸRZDFMรทDGODZLHOX UรZQLHล‘SLHUZV]\Z\MD]GZ7DWU\ 6ฤŸRZDFNLH7DNDVWUXNWXUDXF]HVWQLNรZRG]ZLHUFLHGODXPLรทG]\QDURGRZLHQLHVWXGLรZZ8QLZHUV\WHFLH (NRQRPLF]Q\PZ.UDNRZLH

*UDQL2VWHUZ\GROLQ\=ฤŸRPLVN L3RSUDG]NLHJR6WDZXVWXGHQFL PLHOLRND]MรทZ\VฤŸXFKDรฅZ\NฤŸDGX SURIGUDKDE-DQD::LNWRUDQD WHPDW6ฤŸRZDFMDZVWUXNWXU]HU\QNX 8QLL(XURSHMVNLHM:\NฤŸDGXND]\ZDฤŸ SU]HVฤŸDQNLLQWHJUDFMLHXURSHMVNLHM NRQFHSFMรทZVSรOQHJRU\QNXMHJR ]DVDG\LZDUWRฤณFLGURJรท6ฤŸRZDFML GR8QLL(XURSHMVNLHMLMHGQROLWHJR U\QNXZHZQรทWU]QHJR6WXGHQFL ]DSR]QDOLVLรท]]DVDGDPLVZRERGQHJRSU]HPLHV]F]DQLDVLรทRVรE ZSU]HVWU]HQLHXURSHMVNLHMLGRฤณZLDGF]\OLZSUDNW\FH]QDF]HQLD XNฤŸDGX]6FKHQJHQ=ZLHG]DMรฃF

SLรทNQ\SHฤŸHQ]DGXP\LUHIOHNVML 6\PEROLF]Q\&PHQWDU]2ILDU7DWU XVWรS2VWHUZ\JUXSDZ\UXV]\ฤŸD ZGURJรทSRZURWQรฃGRDXWRNDUX ]DELHUDMรฃF]HVREรฃEDJDล‘ZVSRPQLHฤกG\GDNW\F]Q\FK]]DNUHVX PDUNHWLQJXPLรทG]\QDURGRZHJR DWDNล‘HRGE\W\FKUR]PรZLG\VNXVMLf=SLRVHQNรฃe-Xล‘QLH]QLNQรฃJรU\]WZRLFKZVSRPQLHฤกfr XF]HVWQLF\Z\MD]GXZUรFLOLQDWHUHQ NDPSXVX8(.SRJRG]LQDFK eZ\SUDZ\r dr .U]\V]WRI.DSHUD .DWHGUD0DUNHWLQJX8(.

:SLรฃWHNSDลG]LHUQLNDZDUXQNL SRJRGRZH]GHF\GRZDQLHVSU]\MDฤŸ\ JรUVNLPVSDFHURP3U]H]ZLรทNV]RฤณรฅGQLDE\ฤŸRFLHSฤŸR RNย& DQLHOLF]QHRSDG\GHV]F]XQLH]HSVXฤŸ\XF]HVWQLNRPZ\MD]GXGREUHJRQDVWURMX7UDVDZ\FLHF]NLELHJฤŸD F]HUZRQR]QDNRZDQรฃ0DJLVWUDOรฃ 7DWU]DฤกVNรฃRG6]F]\UEVNLHJR -H]LRUD PQSP GDOHM Z]GฤŸXล‘MHJREU]HJXLQDSรฤŸQRF ZNLHUXQNX3RSUDG]NLHJR6WDZX PQSP 3RRELHG]LHLNUรWNLPRGSRF]\QNXZVFKURQLVNX PLDฤŸPLHMVFH]DVDGQLF]\SXQNW G\GDNW\F]Q\Z\MD]GXtZPDORZQLF]HMVFHQHULLJรUVNLHJRNUDMREUD]X*UDQL%DV]W3RSUDG]NLHM 85


kurierek

1VI]O]ZIKRI :WS])SILMUQKSQMOW 8QLZHUV\WHWX']LHFLรทFHJR8(. ?[WJW\VQMXZbMLXWรฐ]LVQMXIฤŽLbQMZVQSI Z EOLVNRPDฤŸ\FKVWXGHQWรZ8QLZHUV\WHWX']LHFLรทFHJR8(. ]DLQDXJXURZDฤŸRVZรMURNDNDGHPLFNL

ล 86

DNรZSRZLWDฤŸD3DQLSURI GUKDE$QQD.DUZLฤกVND 3HฤŸQRPRFQLN5HNWRUDGV 8QLZHUV\WHWX']LHFLรทFHJR DZLPLHQLX:ฤŸDG]8F]HOQL3DQL SURIGUKDE-DQLQD)LOHN3URUHNWRU GV.RPXQLNDFMLL:VSรฤŸSUDF\ :\NฤŸDGLQDXJXUDF\MQ\e'ODF]HJR 7ZRMHU\VXQNLVรฃZDล‘QH"=QDF]HQLH WZรUF]RฤณFLZล‘\FLXVSRฤŸHF]Q\Pr Z\JฤŸRVLฤŸD3DQLGU.DWDU]\QD .ZDUFLฤกVND

1DVL1DMPฤŸRGVL'URG]\6WXGHQFL

6WXGHQFLRGHEUDOL]UรฃN3DQL 5HNWRULQGHNV\Lล‘\F]HQLD

:QRZ\PURNXDNDGHPLFNLP ล‘\F]รท:DPDE\ZV]\VWNLH

&LHV]\QDVIDNWล‘HWDNOLF]QLHSU]\MรทOLฤณFLH]DSURV]HQLHUR]SRF]รทFLDQDQDV]HMXF]HOQLQRZHJRURNXDNDGHPLFNLHJRZUDPDFK8QLZHUV\WHWXGOD']LHFL :LHG]DRVRELHGUXJLPF]ฤŸRZLHNX LRฤณZLHFLHMHVWSRGVWDZรฃQDV]HJR PรฃGUHJRG]LDฤŸDQLD,PZLรทFHMZLHG]\ ]GREรทG]LHFLHW\POHSLHMLPรฃGU]HMEรทG]LHFLHP\ฤณOHOLLG]LDฤŸDOLZSU]\V]ฤŸRฤณFL

]DMรทFLDSU]\QLRVฤŸ\:DPRERNQRZHMLSRWU]HEQHMGR]UR]XPLHQLDWHJR ฤณZLDWDZLHG]\WDNล‘HZLHOH]DGRZROHQLDLGREUHM]DEDZ\ 3RGF]DVXURF]\VWRฤณFL3DQL5HNWRU RJฤŸRVLฤŸDNRQNXUVQDXWZRU]HQLH MDNQDMZLรทNV]HMLORฤณFLVฤŸรZ]OLWHUZFKRG]รฃF\FKZVNฤŸDGVฤŸRZD ,1$8*85$&-$

'RXG]LDฤŸXZNRQNXUVLH]JฤŸRVLฤŸRVLรท RVรE5HNRUG]LVWD3LRWU7RPF]\N XฤŸRล‘\ฤŸVฤŸรZ*UDWXOXMHP\ZV]\VWNLPXF]HVWQLNRP


$QQD.DUZLฤกVND kurierek

:WbUW_ab8][bSQMU

2ZROQRฤณFL t :ROQRฤณรฅ NRFKDP L UR]XP t:ROQRฤณรฅNRFKDPLUR]XPLHPf t]DฤณSLHZDฤŸQLHFRIDฤŸV]\ZLH'UXFLDN t:ROQRฤณFLRGGDรฅQLHXPLHPt]DZWรURZDฤŸPX1LFLDN t$MDQLHUR]XPLHPtSRZLHG]LDฤŸ 3XV]HNZ\VWDZLDMรฃFJฤŸRZรท]HVZRMHJR SXGHฤŸNDt1LHUR]XPLHPWDNQDSUDZGรทFRWR]QDF]\ZROQRฤณรฅ$W\ZLHV]" t1RMDVQHt]DZRฤŸDฤŸ'UXFLDNt0Rล‘HV] URELรฅZV]\VWNRFRFKFHV]1LNWQLH PRล‘H&LQLF]HJRQDND]Dรฅ$QL]UHV]Wรฃ ]DND]DรฅtGRGDฤŸSRFKZLOL t,QLHPDV]ล‘DGQ\FKRJUDQLF]Hฤกt GRU]XFLฤŸ1LFLDNt&]\QLHRWRFKRG]L Zล‘\FLX" t1RERMDZLHPft3XV]HNZ\JOรฃGDฤŸ QD]DNฤŸRSRWDQHJRt-DWRE\PZRODฤŸ FK\EDE\รฅEH]SLHF]Q\1RfDOER ERJDW\f$OERล‘HE\PQLHOXELOLf$FR PDV]]VDPHMZROQRฤณFL" t&RW\SOHFLHV]"t]GHQHUZRZDฤŸDVLรท =DNฤŸDGNDtZROQRฤณรฅMHVWDEVROXWQLH QDMZDล‘QLHMV]D%H]ZROQRฤณFLQLHPD QLF]HJR1LHUR]XPLHV]" t1LHUR]XPLHPtSU]\]QDฤŸ3XV]HNt LMDNWReQLHPDQLF]HJRr" t1RQDSU]\NฤŸDGV]WXNLt]DZRฤŸDฤŸD :HฤŸQLF]NDNWรUDRVWDWQLR]DMรทฤŸDVLรท PDORZDQLHP%H]V]F]HJรOQHJRSRZRG]HQLD]UHV]Wรฃt$UW\VWDPXVLE\รฅ ZROQ\ล‘HE\WZRU]\รฅ t1DXNLWHล‘tZฤŸรฃF]\ฤŸDVLรท,UDWLt 1DXNRZLHFPXVLE\รฅZROQ\ล‘HE\ GRFKRG]LรฅGRSUDZG\0XVLPLHรฅVZRERGรทEDGDฤก$VรฃWDNLHNUDMHZNWรU\FK WRMHVWQLHPRล‘OLZH t$ZROQRฤณรฅSUDV\"$ZROQRฤณรฅVฤŸRZD"t ]DSHU]\ฤŸDVLรท=DNฤŸDGND 3RF]XฤŸDPล‘HZG\VNXVMLSRWU]HEQ\MHVW SHZLHQSRU]รฃGHNLRGVXQรทฤŸDPODSWRS :V]\VWNLHRF]\]ZUรFLฤŸ\VLรทZPRLP NLHUXQNX t1RSRZLHG]VDPDt]Dล‘รฃGDฤŸ3XV]HNt MDNWRMHVW]ZROQRฤณFLรฃ"&]\QDSUDZGรท MHVWQDMZDล‘QLHMV]D"

t-DN]Z\NOHZ\EUDOLฤณFLHWUXGQ\WHPDWtZHVWFKQรทฤŸDPt$OHFLHNDZ\ 5]HF]\ZLฤณFLHZROQRฤณรฅR]QDF]Dล‘H VDPLGRNRQXMHP\Z\ERUX]SRPLรทG]\ Uรล‘Q\FKGRVWรทSQ\FKPRล‘OLZRฤณFLล‘H QLHPDP\]HZQรทWU]QHJRSU]\PXVX $OHF]\DE\QDSHZQRZROQRฤณรฅMHVW UรZQR]QDF]QD]EUDNLHPZV]HONLFK RJUDQLF]Hฤก" t2F]\ZLฤณFLHtV]\ENRZWUรฃFLฤŸ'UXFLDN t-DNVรฃRJUDQLF]HQLDWRQLHPD ZROQRฤณFL t$MDNE\ฤณFKFLDฤŸ]URELรฅFRฤณ]ฤŸHJR"1D SU]\NฤŸDGNRJRฤณVNU]\ZG]Lรฅ"$OERFRฤณ XNUDฤณรฅ"$OERf t(HHfQLHSRP\ฤณODฤŸHPtQLHSHZQLH SRZLHG]LDฤŸ'UXFLDNSDWU]รฃFQD3XV]ND t$GODF]HJRPLDฤŸE\PURELรฅFRฤณ]ฤŸHJR"

t=DUD]]DUD]$MDN]ZROQRฤณFLรฃWZรUF]รฃDUW\VW\"7Hล‘MHVWF]\PฤณRJUDQLF]RQD"tGRS\W\ZDฤŸD:HฤŸQLF]ND t$UW\VW\fFK\EDQLHft3XV]HNSRSDWU]\ฤŸQD=DNฤŸDGNรทNWรUDMDN]Z\NOH P\V]NRZDฤŸDSRNVLรฃล‘NDFK t$MDNE\FKFLDฤŸ]URELรฅFRฤณ]ฤŸHJRft QDP\ฤณODฤŸDVLรท=DNฤŸDGNDtQDSU]\NฤŸDG VSDOLรฅGRPล‘HE\VIRWRJUDIRZDรฅSRล‘DU $OERQDNUรทFLรฅILOP]XNU\WHMNDPHU\f EH]]JRG\WHMRVRE\fDOER]DGDZDรฅ NRPXฤณEรOf t7RU]HF]\ZLฤณFLHZ\NUDF]DฤŸRE\SR]D ZROQRฤณรฅWZรUF]รฃDUW\VW\tSRZLHG]LDฤŸDPVWDQRZF]Rt3RGREQLHMDNZROQRฤณรฅSUDV\WHล‘PDVZRMHRJUDQLF]HQLD &KRFLDล‘E\NRQLHF]QRฤณรฅSRGDZDQLD SUDZG]LZ\FKLQIRUPDFML

t7\PRล‘HQLHt]JRG]LฤŸDVLรท,UDWLtDOH ZROQRฤณรฅMHVWGODZV]\VWNLFK$QLH NDล‘G\SRVWรทSXMHMDNQDOHล‘\f

t$EDGDQLDQDXNRZH"t]DS\WDฤŸ 3XV]HNt1RFKRFLDล‘WXSHZQLHWHล‘ QLHZV]\VWNRZROQRtRGSRZLHG]LDฤŸ VDPVRELHSRFKZLOL

t1RGREUDt1LFLDN]UR]PDFKHP VWXNQรฃฤŸZSXGHฤŸNRt-$.,(ฤฒRJUDQLF]HQLDPRล‘HPXV]รฃE\รฅ

t7DNPDV]UDFMรทt3RWU]HEXMHP\ WXMHV]F]HMHGQHJRZDล‘QHJRVฤŸRZD &KRG]LPLR2'32:,('=,$/12ฤฒรค

t7ZRMDZROQRฤณรฅNRฤกF]\VLรทWDPJG]LH ]DF]\QDVLรทZROQRฤณรฅGUXJLHMRVRE\t Z\UHF\WRZDฤŸD=DNฤŸDGNDt&K\EDRWR FKRG]L"tVSRMU]DฤŸDQDPQLH

t'ODF]HJR"tSRSDWU]\ฤŸQDPQLH PD 'UXFLDNt&RRGSRZLHG]LDOQRฤณรฅPD GRZROQRฤณFL"

t1R]JUXEV]DWDNt]JRG]LฤŸDPVLรทt &KRG]LWHล‘RWR]HF]ฤŸRZLHNPDZROQรฃ ZROรทLPRล‘HZ\EUDรฅVSRVรESRVWรทSRZDQLD:UDPDFKREZLรฃ]XMรฃF\FK ZVSRฤŸHF]HฤกVWZLH]DVDGLSUDZ t$MDNPXNWRฤณJUR]LSLVWROHWHP"t]DZRฤŸDฤŸ1LFLDNZLHOELFLHOILOPรZDNFML t:WHG\WHล‘7RF]ฤŸRZLHNSRGHMPXMH GHF\]MรทF]\VLรทSRGSRU]รฃGNRZDรฅ F]\QLH t&]\OLMDNWRMHVW"-HVWHPZROQDER PRJรท]URELรฅWRF]HJRFKFรทDOHPRMD ZROQRฤณรฅMHVWRJUDQLF]RQDERRERNVรฃ LQQLLWHล‘VรฃZROQL"$OHLFKZROQRฤณรฅWHล‘ PDJUDQLFH"t]DVWDQRZLฤŸDVLรท,UDWL

t:V]\VWNRPDtRGSRZLHG]LDฤŸD DP V]\ENR,UDWLt-DNMHVWHฤณZROQ\LVDP HV] Z\ELHUDV]FRURELรฅVDPSRGHMPXMHV] DGHF\]MHWRVDPWHล‘]DQLHRGSRZLDHV] GDV]1DSU]\NฤŸDGMDNลOHZ\ELHU]HV] DOERMDNWZRMDZROQRฤณรฅSU]\QLHVLH NRPXฤณV]NRGรทf t0LDฤŸDฤณUDFMรทtSRSDWU]\ฤŸQDPQLH 1LFLDNt7RVWUDV]QLHWUXGQ\WHPDW t7RZNRฤกFXGREU]HMHVWE\รฅZROQ\P F]\QLH"tZHVWFKQรฃฤŸ3XV]HNt%RMD MXล‘QLHZLHP &]\SRWUDILV]RGSRZLHG]LHรฅQDS\WDQLH 3XV]ND"'ODF]HJRGREU]HMHVWE\รฅ ZROQ\P",NLHG\ZROQRฤณรฅPRล‘HVSUDZLDรฅNฤŸRSRW"

:LรทFHMUR]PรZ ]3XV]NLHPPRล‘QD ]QDOHลรฅZNVLรฃล‘FH $QQ\.DUZLฤกVNLHM e5R]PRZ\]3XV]NLHP RZ\REUDลQLSU]\MDลQL LUR]XPLHQLXLQQ\FKr Z\G:$0.UDNรZ RUD]e3XV]HN 'UXFLDN=DNฤŸDGND LLQQH,VW\rZ\G1&. :DUV]DZD U\V$QQD3RGF]DV]\

87


kurierek

,TIKbMOW<_WRMZa[]VSQ[ฤŠ_IฤตVM' =QDF]HQLHWZรUF]RฤณFLZล‘\FLXVSRฤŸHF]Q\P =DVWDQDZLDV]VLรทF]DVHPZFREรทG]LHV]VLรทEDZLรฅ"

<_WRI5IUI_aUaฤฌTIXZbMXQ[VIKQI[\SWT]J[IรฐI\Sฤ”'<I\IOรฐW_Q[Qฤ”VIL\aU RISVIXZI_QฤŒI]\W'<M_[ba[\SQMKbaVVWฤฌKQQXZWKM[a[ฤŠ\_{ZKbM

W

LHOHRVรEFHQLWZรUF]Rฤณรฅ ERG]LรทNLQLHMPRล‘QD ]PLHQLรฅFRฤณZQDV]\P ล‘\FLXDWDNล‘HZฤณZLHFLH 7ZรUF]RฤณFLรฃLNUHDW\ZQRฤณFLรฃQD]\ZDP\SHZQรฃVSUDZQRฤณรฅXPLHMรทWQRฤณรฅ OXEFHFKรทF]ฤŸRZLHNDNWรUDSU]HMDZLD VLรทW\Pล‘HNWRฤณZ\P\ฤณODUR]ZLรฃ]DQLH MDNLHMฤณVSUDZ\OXEV\WXDFML2VRED NUHDW\ZQDF]รทVWRGRSURZDG]DGRSRZVWDQLDF]HJRฤณQLHRF]\ZLVWHJRQLHEDQDOQHJRSRSURVWXQRZHJR2SRP\VฤŸRZRฤณFLPรZLP\UรZQLHล‘ZWHG\ NLHG\Z\P\ฤณORQDU]HF]OXEVWDQQLHVรฃ VDPHZVRELHQRZHDOHLFK]DVWRVRZDQLHMHVWLQQHQLล‘]D]Z\F]DM3RP\ฤณO RZV]\VWNLFK]DVWRVRZDQLDFKWDN SURVWHJRQDU]รทG]LDMDNPฤŸRWHN :\REUDลVRELHGXล‘HGU]HZRLMHJR NRQDU\$WHUD]PฤŸRGHQLHZLHONLH GU]HZNRRERN'Xล‘HNRQDU\VรฃPRFQHDVLOQHSRGPXFK\ZLDWUXQLHZ\JLQDMรฃLFK*DฤŸรฃ]NLPDฤŸHJRGU]HZND

U\V$QLD1RZDN

88

Z\FK\ODMรฃVLรทZUรล‘QHVWURQ\Vรฃ VSUรทล‘\VWHLJLรทWNLH7ZรUF]HP\ฤณOHQLH PRล‘QDSRUรZQDรฅGRJDฤŸรฃ]HNPฤŸRGHJRGU]HZD7ZรUF]RฤณรฅWRZLHOHMHGQRF]HVQ\FKSURFHVรZNWรUH]DFKRG]รฃ ZQDV]\FKPร]JDFK:ฤณUรGQLFK QDXNRZF\Z\PLHQLDMรฃEXGRZDQLH PHWDIRULVNRMDU]HฤกZLG]HQLHF]HJRฤณ ]LQQHMSHUVSHNW\Z\QLล‘]D]Z\F]DM UHGHILQLRZDQLH SU]HNV]WDฤŸFDQLH WHJRFR]QDQHRWZDUWRฤณรฅQDQRZH GRฤณZLDGF]HQLDDQDZHWSRF]XFLH KXPRUXtVฤŸRZHPMHVWWRP\ฤณOHQLH NWรUHRNUHฤณODVLรทMDNRJLรทWNLH7DN JLรทWNLHMDNJDฤŸรฃ]NLPฤŸRGHJRGU]HZND

OXG]LRPZRNรฤŸQDVVSRฤŸHF]HฤกVWZX -HฤณOLJUXSDOXG]LQLHSRVLDGDNUHDW\ZQRฤณFLWR]DZV]HG]LHMHVLรทZQLHMWR VDPR-HVWSRSURVWXQXGQR-HGQDN QLHMHVWWRZFDOHQDMZLรทNV]\SUREOHP %H]NUHDW\ZQRฤณFLOXG]LHQLHPRJOLE\ VLรทUR]ZLMDรฅLOHSLHMล‘\รฅOHF]\รฅFLรทล‘NLFKFKRUรERGE\ZDรฅGDOHNLFKSRGUรล‘\EXGRZDรฅSLรทNQ\FKEXG\QNรZ

-HฤณOLF]ฤŸRZLHNMHVWWZรUF]\]D]Z\F]DMOHSLHMXNฤŸDGDPXVLรทZล‘\FLX 'RVWU]HJDZLรทFHMPRล‘OLZRฤณFLSRGHMPXMHZLรทFHMSUรELQLH]QLHFKรทFDVLรท QLHSRZRG]HQLDPL3URZDG]LJRFLHNDZRฤณรฅFKรทรฅRGNU\FLDF]HJRฤณQRZHJR $OHQLHW\ONRP\VDPLNRU]\VWDP\QD WHMXPLHMรทWQRฤณFL-HVWWHล‘SRWU]HEQD

7ZรUF]RฤณรฅSRWU]HEXMHMรท]\NDNRPXQLNDFML]DSRPRFรฃNWรUHJRPRJOLE\ฤณP\SU]HGVWDZLรฅQDV]HNRQFHSFMH LSRP\VฤŸ\-HGQ\P]WDNLFKMรท]\NรZ MHVW5<681(.*G\VฤŸRZDQLHVรฃ Z\VWDUF]DMรฃFHF]DVDPLOHSLHMFRฤณ QDU\VRZDรฅ

.LHG\OXG]LHSRGHMPXMรฃWZรUF]H G]LDฤŸDQLD6327<.$-รข6,รถ3RGF]DV WHJRVSRWNDQLDZVSรOQLHURELรฃFRฤณ '/$LQQ\FKDOHWHล‘SRSURVWXtURELรฃ FRฤณ5$=(0],11<0,

-HVWMHV]F]HZLHOHU]HF]\Z\QDOD]NรZNWรUHQLH]RVWDฤŸ\RGNU\WH.LHG\ PDU]\P\IDQWD]MXMHP\Z\REUDล‘DP\ VRELHFRฤณF]HJRQLHPDtMHVWHฤณP\ WZรUF]\LNUHXMHP\QDV]ฤณZLDWQD QRZR.LHG\FRฤณQLHLVWQLHMHtWUXGQR RW\PPรZLรฅฤžDWZLHMMHVWWRfQDU\VRZDรฅ3RGREQLHJG\FRฤณMHVWVNRPSOLNRZDQHtฤŸDWZLHMSU]HGVWDZLรฅWR QDNDUWFHSDSLHUXQLล‘Xล‘\ZDรฅVฤŸรZ .LHG\VLรทXF]\P\SRWU]HEXMHP\ REUD]รZ U\VXQNรZ NWรUHSRGSRZLDGDMรฃQDV]HMZ\REUDลQL1DSU]\NฤŸDG EXGRZDRUJDQL]PXF]ฤŸRZLHNDNRVPRVXF]\UDNLHW\MHVWฤŸDWZLHMV]DGR ]UR]XPLHQLDLSU]\VZRMHQLDVRELH JG\]REDF]\P\MHQDU\VXQNX6รฃWHล‘


kurierek

V\WXDFMHJG\SU]Hล‘\ZDP\EDUG]R ZDล‘QHLVLOQHHPRFMH1DSU]\NฤŸDG EDUG]RNRJRฤณNRFKDP\WรทVNQLP\OXE ERLP\VLรท2W\FKXF]XFLDFKOHSLHMQLล‘ VฤŸRZDPRJรฃRSRZLHG]LHรฅU\VXQNL 3RVฤŸXJXMHP\VLรทZรZF]DVV\PERODPL]QDNDPLNWรUHQLRVรฃJฤŸรทEV]H WUHฤณFL:Dล‘QLDUW\ฤณFLF]รทVWRSRVฤŸXJLZDOLVLรทV\PERODPLDE\Z\ZRฤŸDรฅ HPRFMH8OLF]Q\DUW\VWDG]LDฤŸDMรฃF\ SRGSVHXGRQLPHP%DQNV\PDOXMH QDEXG\QNDFKV\PEROLF]QHU\VXQNL NWรUHRSRZLDGDMรฃRRILDUDFKZRMQ\ LLQQ\FKWUXGQ\FKGRฤณZLDGF]HQLDFK 0Rล‘HV]ZGRPXZ\V]XNDรฅPDORZLGฤŸD %DQNVHJRL]DVWDQRZLรฅVLรทQDGV\PERODPLNWรUH]DZLHUDMรฃ

e0LฤŸRฤณรฅrU\V$QLD1RZDN

1. 7ZRMHU\VXQNXVรฃZDล‘QHQDZHW EDUG]RZDล‘QH']LรทNLQLPXF]\V] VLรทUR]XPRZDรฅDEVWUDNF\MQLH MDNQD PDWHPDW\FH NRQFHQWURZDรฅNV]WDฤŸWRZDรฅSU]HVWU]HฤกZRNRฤŸRFLHELH 3DPLรทWDMtQLHFKRG]LRSLรทNQ\U\VXQHNDOHNRPXQLNDWZQLP]DZDUW\ 'ODURG]LFรZ

3RVWDZDWZรUF]DXG]LHFNDWRQLH W\ONRZ\QDMG\ZDQLHF]HJRฤณQRZHJR 7RSU]HGHZV]\VWNLPUHIOHNV\MQRฤณรฅ JRWRZRฤณรฅGRQRZ\FKGRฤณZLDGF]Hฤก LNRPXQLNRZDQLDVLรทSRSU]H]V\PEROH7RF]\U\VXQHNMHVWฤŸDGQ\ VWDUDQQ\OXEEU]\GNLQLHFKOXMQ\ PDPQLHMV]H]QDF]HQLHQLล‘WRล‘H ]DZV]HFRฤณZ\UDล‘DNRPXQLNXMH 'ODWHJRSUH]HQWDFMDU\VXQNXQLHMHVW ]DNRฤกF]HQLHPWZรUF]HJRSURFHVX UDF]HMMHJRSRF]รฃWNLHP*G\G]LHFNR SUH]HQWXMHVZรMU\VXQHNtQLH]DF]\QDMP\RGRFHQ\ฤŸDGQ\eEU]\GNL -HฤณOLQLHZLHV]MDN]DUHDJRZDรฅQD U\VXQHNG]LHFNDE\รฅPRล‘HSRPRJรฃ FLWHSRGSRZLHG]L

 3. 4. 5.

2SRZLHG]RW\PFR QDU\VRZDฤŸDฤณHฤณ -DNP\ฤณOLV]FRPRล‘QDWXWDM]URELรฅLQDF]HMSRSUDZLรฅ" &]\MHVWHฤณ]DGRZRORQ\D]H VZRMHMSUDF\" &]\OXELV]WHQU\VXQHN" .LPMHVWWDSRVWDรฅ"

']LHFLVรฃWZรUF]HSUDZLHZNDล‘G\P PRPHQFLHVZRMHJRล‘\FLD$E\QLH QLV]F]\รฅLFKWZรUF]HMSRVWDZ\DMHGQRF]HฤณQLH]DSHZQLรฅEH]SLHF]HฤกVWZR LSRU]รฃGHN]DPLDVWQDND]รZL]DND]รZNWรUHVรฃZURJLHPNUHDW\ZQRฤณFL PRล‘QDVSUรERZDรฅQDVWรทSXMรฃF\FK Z]PDFQLDMรฃF\FKNUHDW\ZQRฤณรฅ NRPXQLNDWรZ 6. -DNSU]HODรฅWรทZRGรทGRPQLHMV]HJRQDF]\QLDDOHQLHSRUR]OHZDรฅ" 7. 'ODF]HJRWRVLรทQLHXGDฤŸR" 8. -DNVรฃG]LV]GRF]HJRPRล‘QD WHJRXล‘\รฅ" ]DPLDVWRGUD]X RGSRZLDGDรฅQDS\WDQLH&RWR MHVW"

9. -DNPRJฤŸDF]XรฅVLรทWDG]LHZF]\QNDNWรUHM]DEUDฤŸHฤณDฤณ ]DEDZNL"

 &RPRJฤŸRE\SRSUDZLรฅFLWHUD] KXPRU" 11. 6SUรEXMP\]JDGQรฃรฅFRMHVW ZW\PSXGHฤŸNXNWRPLHV]ND ZW\PGRPXLWS GREUD]DEDZDQDSRGUรล‘F]HNDQLH ZSRF]HNDOQL %DUG]RZDล‘QHMHVWWHล‘ล‘HE\G]LHFL PLDฤŸ\RND]MรทรฅZLF]\รฅVZRMรฃNUHDW\ZQRฤณรฅ7DNรฃRND]MรทVWZDU]D]DEDZD EH]LQJHUHQFMLGRURVฤŸ\FK]Z\NฤŸD QXGDG\VSRQRZDQLHPDWHULDฤŸDPL NWรUHSRVLDGDMรฃZLHOH]DVWRVRZDฤก VXURZHNDZDฤŸNLGUHZQDSXVWHSXGHฤŸNDQDVLRQDIUDJPHQW\]HSVXW\FK XU]รฃG]Hฤก$*'tWU]HEDXSHZQLรฅVLรท ล‘HVรฃEH]SLHF]QH :DUWRWHล‘SU]HUDELDรฅ]DEDZNL]NWรU\FKG]LHFNR Z\URVฤŸROXENWรUHVLรท]QLV]F]\ฤŸ\ 0Rล‘QDMHZรZF]DVSU]HFLQDรฅVNOHMDรฅฤŸรฃF]\รฅ]LQQ\PLIXQNFMDPL5ROรฃ URG]LFDMHVWGRVWDUF]HQLHPDWHULDฤŸรZ V]PDWHNGUHZLHQHNNOHMXLWS G]LHFNR]DฤณVDPRFKรทWQLHSRGHMPLHVLรท HNVSHU\PHQWรZ .UHDW\ZQRฤณรฅZ]UDVWDQLHW\OHG]LรทNLSRFKZDฤŸRPLOH]DDQJDล‘RZDQLX ZG]LDฤŸDOQRฤณรฅG]LHFND:VSรOQHEDGDQLHZฤŸDฤณFLZRฤณFLPDWHULDฤŸรZSRGHMPRZDQLHGHF\]MLFRLJG]LHOHSLHMSDVXMH NRQFHQWURZDQLHVLรทQDVDPHMG]LDฤŸDOQRฤณFLDQLHW\ONRMHMHIHNFLHEDUG]LHM ZVSLHUDG]LHFNRQLล‘SRFKZDฤŸD

e6]F]รทฤณFLHr U\V$QWRQLQD*DฤŸF]\ฤกVND

dr .DWDU]\QD.ZDUFLฤกVND VNRฤกF]\ฤŸDPVWXGLD]ILOR]RILLLVRFMRORJLLSUDFXMรท Z.DWHGU]H6RFMRORJLL8(.0RMDSUDFDSROHJDQDNV]WDฤŸFHQLXVWXGHQWรZF]\WDQLXZLHOX NVLรฃล‘HNLSLVDQLX$GRWHJRtPDPZGRPX WU]\NRPSOHW\Uรล‘Q\FKNUHGHNLRฤŸรZNรZ tNDล‘G\MHVWLQQ\&KFLDฤŸDE\Pล‘HE\OXG]LH FLHV]\OLVLรทWZรUF]RฤณFLรฃQLH]DOHล‘QLHRGWHJRNLP VรฃGODWHJRRGF]DVXGRF]DVXSURZDG]รทWHล‘ ]DMรทFLDSODVW\F]QHGODRVรEEH]GRPQ\FK MDNR ZRORQWDULXV]ND 

89


wspomnienie

6QMWLKPWLbฤŠ+QS\{ZbaXWbW[\IRฤŠ_VI[bMRXIUQฤ”KQยก

:VSRPQLHQLH RQDV]\P3DQX3URIHVRU]H

;\IVQ[รฐI_QM?aLaU]sie 

:SLรฃWHNSDลG]LHUQLNDU]PDUฤŸQLHRGล‘DฤŸRZDQ\SURI]Z GUKDE6WDQLVฤŸDZ:\G\PXV_aJQ\Va]KbWVa_[XIVQIรฐa_aKPW_I_KI_QMT]

XWSWTMฤก[\]LMV\{_QXZIKW_VQS{_VI]SW_aKPLรฐ]OWTM\VQ3QMZW_VQS3I\MLZa 0IVLT]BIOZIVQKbVMOW iVWU]L1DXF]\FLHOF]ฤŸRZLHN Z\PDJDMรฃF\ZLHOHQLHW\ONR RGVZRLFKXF]QLรZZVSรฤŸSUDFRZQLNรZDOHSU]HGH ZV]\VWNLPRGVLHELHFHQLรฃF\XOXG]L SRF]XFLHKXPRUXRWZDUW\QDUR]PRZ\ RUD]SRWUDILรฃF\]ROEU]\PLรฃฤŸDWZRฤณFLรฃQDZLรฃ]\ZDรฅUHODFMHL]GRE\ZDรฅ SU]\MDลฤกMDNUรZQLHล‘]DXIDQLHVZRLFK LQWHUORNXWRUรZ&]ฤŸRZLHN]DZV]Hล‘\F]OLZ\GODVWXGHQWรZLRWZDUW\QDLFK SUREOHP\

0

8URG]LฤŸVLรทPDUFDURNX Z-รทGU]HMRZLHRMFHP-HJRE\ฤŸ 7DGHXV]:\G\PXVล‘RฤŸQLHU]$UPLL .UDMRZHMZLHOROHWQLQDF]HOQLN 2FKRWQLF]HM6WUDล‘\3Rล‘DUQHMLฤณZLHWQ\NUDZLHF6]NRฤŸรท3RGVWDZRZรฃ XNRฤกF]\ฤŸZPLHMVFRZRฤณFL6RENรZ SRฤŸRล‘RQHMQDGU]HNรฃ1LGรฃ1DVWรทSQLH XF]รทV]F]DฤŸGR7HFKQLNXP (NRQRPLF]QHJRZ5DGRPLX 3DQ3URIHVRUFDฤŸHVZRMHGRURVฤŸH ล‘\FLH]ZLรฃ]DฤŸ]8QLZHUV\WHWHP (NRQRPLF]Q\PZ.UDNRZLH:URNX SRREURQLRQHM]Z\Uรล‘QLHQLHP SUDF\PDJLVWHUVNLHMQDรZF]HVQ\P :\G]LDOH(NRQRPLNL3URGXNFMLSRGMรฃฤŸSUDFรทMDNRDV\VWHQWZ:\ล‘V]HM 6]NROH(NRQRPLF]QHMZ.UDNRZLH REHFQLH8QLZHUV\WHW(NRQRPLF]Q\ Z.UDNRZLH SRF]รฃWNRZRZ=DNฤŸDG]LH 6WDW\VW\NL,QVW\WXWX0HWRG5DFKXQNX (NRQRPLF]QHJRQD:\G]LDOH2EURWX 7RZDURZHJRDRGSDลG]LHUQLND 90


:GQLXOXWHJRURNXX]\VNDฤŸ VWRSLHฤกQDXNRZ\GRNWRUDQDXNHNRQRPLF]Q\FKQDGDQ\XFKZDฤŸรฃ5DG\ :\G]LDฤŸX(NRQRPLNL2EURWX$NDGHPLL (NRQRPLF]QHMZ.UDNRZLH REHFQLH 8(. SRSXEOLF]QHMREURQLHUR]SUDZ\ GRNWRUVNLHMSWe(NRQRPHWU\F]QH PHWRG\EXGRZ\SURJQR]GODSU]HP\VฤŸXXVSRฤŸHF]QLRQHJR3ROVNLr: UQDSRGVWDZLHRFHQ\GRURENX QDXNRZHJRLSU]HGฤŸRล‘RQHMUR]SUDZ\ KDELOLWDF\MQHMSWe0HWRG\ZLHORZ\PLDURZHMDQDOL]\UR]ZRMXVSRฤŸHF]QRJRVSRGDUF]HJRrX]\VNDฤŸVWRSQLHฤก QDXNRZ\GRNWRUDKDELOLWRZDQHJR QDXNHNRQRPLF]Q\FKZ]DNUHVLH VWDW\VW\NLQDGDQ\8FKZDฤŸรฃ5DG\ :\G]LDฤŸX(NRQRPLNL2EURWX$NDGHPLL (NRQRPLF]QHMZ.UDNRZLH :U3UH]\GHQW5]HF]SRVSROLWHM 3ROVNLHMQDGDฤŸ3DQX3URIHVRURZL W\WXฤŸQDXNRZ\SURIHVRUDQDXNHNRQRPLF]Q\FK]DฤณNLONDODWSรลQLHM PLDQRZDQLHQDVWDQRZLVNRSURIHVRUD ]Z\F]DMQHJR 2GSDลG]LHUQLNDUรZF]HVQ\ GRFGUKDE6WDQLVฤŸDZ:\G\PXV ]RVWDฤŸNLHURZQLNLHP=DNฤŸDGX$QDOL] *RVSRGDUNLฤฒZLDWRZHMZ,QVW\WXFLH 0LรทG]\QDURGRZ\FK6WRVXQNรZ 6SRฤŸHF]QR(NRQRPLF]Q\FKQD :\G]LDOH(NRQRPLNL3URGXNFML :USU]HMรฃฤŸNLHURZQLFWZR =DNฤŸDGX(NRQRPLNLL2UJDQL]DFML +DQGOX=DJUDQLF]QHJRQDWRPLDVW SRUHRUJDQL]DFML8F]HOQLZU REMรฃฤŸNLHURZDQLH.DWHGUรฃ+DQGOX =DJUDQLF]QHJR)XQNFMรทWรทVSUDZRZDฤŸ GRVLHUSQLDU $NW\ZQRฤณรฅQDXNRZREDGDZF]D RUD]G\GDNW\F]QRRUJDQL]DF\MQD 3URIHVRUD:\G\PXVDQLHRJUDQLF]DฤŸD VLรทSU]\W\PZ\ฤŸรฃF]QLHGRXF]HOQLPDFLHU]\VWHM:ODWDFKSHฤŸQLฤŸ IXQNFMรทNLHURZQLND=DPLHMVFRZHJR 2ฤณURGND'\GDNW\F]QHJR Z5]HV]RZLH EรทGรฃFHJRMHGQRVWNรฃ QDV]HM$OPD0DWHU MDNL5HNWRUD :\ล‘V]HM6]NRฤŸ\=DU]รฃG]DQLD Z5]HV]RZLHNWรUHME\ฤŸZVSรฤŸ]DฤŸRล‘\FLHOHP3URIHVRU:\G\PXV E\ฤŸUรZQLHล‘ZLHOROHWQLPF]ฤŸRQNLHP .RPLVML1DXN(NRQRPLF]Q\FK 3ROVNLHM$NDGHPLL1DXNt2GG]LDฤŸ Z.UDNRZLH:ODWDFKSRGMรฃฤŸUรZQLHล‘GRGDWNRZH]DWUXGQLHQLH

MDNRSUDFRZQLN=DPLHMVFRZHJR :\G]LDฤŸX6]NRฤŸ\*ฤŸรZQHM3ODQRZDQLD L6WDW\VW\NLZ5]HV]RZLH 6*3L6 SHฤŸQLรฃFPLQIXQNFMรทF]ฤŸRQND6HQDWX 6*3L6 REHFQLH6*+ 3UDFXMรฃF UรZQROHJOHWDNล‘HSU]H]ZLHOHODWQD 8QLZHUV\WHFLH5]HV]RZVNLPE\ฤŸRUJDQL]DWRUHPLNLHURZQLNLHP.DWHGU\ 0LรทG]\QDURGRZ\FK6WRVXQNรZ *RVSRGDUF]\FK3URIHVRU:\G\PXV SRGMรฃฤŸWDNล‘H]DWUXGQLHQLHZ:\ล‘V]HM 6]NROH=DU]รฃG]DQLDL%DQNRZRฤณFL Z.UDNRZLHSHฤŸQLฤŸZQLHMPLQIXQNFMรท 3U]HZRGQLF]รฃFHJR5DG\1DXNRZHM WHM8F]HOQL :Dล‘Q\PGRฤณZLDGF]HQLHPZSUDF\ QDXNRZHM3URIHVRUDE\ฤŸ\VWDล‘HQDXNRZHZ+RODQGLL 7LOEXUJ )UDQFML /LOOH GZXNURWQLHZ86$ 3LWVEXUJK L*UDQG5DSLGV (JLSFLH .DLU ZรZF]HVQHM-XJRVฤŸDZLL 6DUDMHZR LE\ฤŸ\P=655 0RVNZD -HJROLF]QHSUDFHQDXNRZH]]DNUHVX PRGHORZDQLDHNRQRPHWU\F]QHJR WDNVRQRPLLQXPHU\F]QHMZLHORZ\PLDURZHMDQDOL]\SRUรZQDZF]HM ZXNฤŸDG]LHPLรทG]\QDURGRZ\P DQDOL]\VWUXNWXUJRVSRGDUF]\FK SURJQR]RZDQLDSURFHVรZHNRQRPLF]Q\FK]DZV]H]DZLHUDฤŸ\HOHPHQW\ QRZDWRUVNLHRU\JLQDOQHSURSR]\FMH PHWRGRORJLF]QHF]\WHล‘QRZHSURSR]\FMHEDGDฤกHPSLU\F]Q\FK3URIHVRU :\G\PXVSR]RVWDZLฤŸSRVRELHERJDW\GRUREHNQDXNRZ\VNฤŸDGDMรฃF\VLรท PLQ]SRQDGPRQRJUDILLNWรU\FK E\ฤŸDXWRUHPZVSรฤŸDXWRUHPLUHGDNWRUHPQDXNRZ\PSRQDGRSXEOLNRZDQ\FKDUW\NXฤŸรZQDXNRZ\FK RUD]RNRฤŸRGRQLHVLHฤกQDXNRZ\FK Z3$13URIHVRUSUDFRZDฤŸQDGZLHORPDWHPDWDPLEDGDZF]\PL]DUรZQR ZUDPDFKEDGDฤกVWDWXWRZ\FKMDN LZUDPDFKEDGDฤกPLรทG]\UHVRUWRZ\FKUHVRUWRZ\FKF]\WHล‘EH]SRฤณUHGQLR]OHFRQ\FKSU]H]SUDNW\Nรท JRVSRGDUF]รฃ3RVLDGDฤŸWDNล‘HOLF]รฃFH VLรทRVLรฃJQLรทFLDZNV]WDฤŸFHQLXLUR]ZRMXNDGU\QDXNRZHM:\SURPRZDฤŸ GRNWRUรZUHFHQ]RZDฤŸNLONDQDฤณFLH SUDFGRNWRUVNLFKLKDELOLWDF\MQ\FKRUD] NVLรฃล‘HNSURIHVRUVNLFKDWDNล‘HRSLQLRZDฤŸZLHOHPRQRJUDILLQDXNRZ\FK LSRGUรทF]QLNรZDNDGHPLFNLFKRUD]DUW\NXฤŸรZQDXNRZ\FK:\SURPRZDฤŸRN PDJLVWUรZHNRQRPLL:ODWDFK 3URIHVRUVSUDZRZDฤŸSLHF]รท QDGHG\FMDPLFRURF]QHMNRQIHUHQFML.DWHGU\+DQGOX=DJUDQLF]QHJR ZODWDFK;;ZLHNXE\ฤŸ\WR

Z]DVDG]LHMHG\QHZVNDOLRJรOQRSROVNLHMVSRWNDQLDLQWHJUXMรฃFHQDXNRZFรZ]DMPXMรฃF\FKVLรทHNRQRPLรฃPLรทG]\QDURGRZรฃ]ZฤŸDV]F]DEDGDQLDPL KDQGOX]DJUDQLF]QHJR$NW\ZQRฤณรฅ 3URIHVRUD:\G\PXVDZSUDF\QDXNRZRG\GDNW\F]QHMQLHRJUDQLF]DฤŸDVLรท GRWZRU]HQLD]DฤŸRล‘HฤกWHRUHW\F]Q\FK ,VWRWรฃMHJRSUDF\E\ฤŸDPRล‘OLZRฤณรฅ DGDSWDFMLPRGHOLVWDW\VW\F]Q\FK ZSUDNW\FHVSRฤŸHF]QRJRVSRGDUF]HM =QDQHVรฃOLF]QHNRQWDNW\3URIHVRUD]H ฤณURGRZLVNLHPEL]QHVRZ\PRUD]DGPLQLVWUDFMรฃSDฤกVWZRZรฃNWรU\FKHIHNWHPE\ฤŸ\HNVSHUW\]\RSLQLHSURJQR]\ LUDSRUW\8ZDJรทQDOHล‘\]ZUรFLรฅWDNล‘H QDG]LDฤŸDOQRฤณรฅ3URIHVRUDZVIHU]HJRVSRGDUF]HMQSZNRฤกFXODW;;Z E\ฤŸF]ฤŸRQNLHP5DG\1DG]RUF]HM+XW\ LP76HQG]LPLUD]DฤณZNRฤกFXODW ;;ZE\ฤŸSUH]HVHP]DU]รฃGXRUJDQL]XMรฃFHMVLรทVSรฤŸNLe:ROQ\2EV]DU &HOQ\Z.UDNRZLHr-HJRRVLรฃJQLรทFLD ZSUDF\QDXNRZREDGDZF]HMG\GDNW\F]QHMMDNUรZQLHล‘ZNV]WDฤŸWRZDQLX ZVSรฤŸSUDF\]RWRF]HQLHPVSRฤŸHF]QRJRVSRGDUF]\P]QDOD]ฤŸ\X]QDQLH ZฤŸDG]SDฤกVWZRZ\FKUHVRUWRZ\FK UHJLRQDOQ\FKL8F]HOQLRF]\P PRJรฃฤณZLDGF]\รฅOLF]QHQDJURG\ LRG]QDF]HQLD

wspomnienie

URNXZQRZRSRZVWDฤŸ\P =DNฤŸDG]LH7HRULL3URJQR]

3RGREQLHMDNRVLรฃJQLรทFLDQDXNRZREDGDZF]HWDNUรZQLHล‘]DLQWHUHVRZDQLD3DQD3URIHVRUDPLDฤŸ\ZLHOH Z\PLDUรZ-HJRSDVMรฃE\ฤŸ\JรU\ .RQWHPSODFMDLFKSLรทNQDQLHW\ONR Z\ZRฤŸ\ZDฤŸD]DFKZ\WDOHQDZHWSRWU]HEรทWZรUF]RฤณFLSRHW\FNLHM.ROHMQรฃ SDVMรฃNWรUรฃUR]ZLMDฤŸZF]DVLHOLF]Q\FK SRGUรล‘\GR*UHFMLF]\(JLSWXE\ฤŸD KLVWRULDVWDURล‘\WQD3URIHVRU]JฤŸรทELDฤŸ WDNล‘HZLHG]รทRWHRULDFKSRZVWDZDQLDLEXGRZ\ZV]HFKฤณZLDWDLOXELฤŸ SRGHMPRZDรฅG\VNXVMHQDWHWHPDW\ 3RQDGWRJU\ZDฤŸZV]DFK\OXELฤŸRJOรฃGDรฅZHVWHUQ\LVฤŸXFKDฤŸGREUHMPX]\NL QLHW\ONRNODV\F]QHM 3DQD3URIHVRUDSRล‘HJQDOLฤณP\ OLVWRSDGDQD&PHQWDU]X%DWRZLFNLP 3R]RVWDQLH2QZQDV]\FKVHUFDFK LSDPLรทFLMDNR0LVWU]ZVSDQLDฤŸ\ 1DXF]\FLHOZ\ZDล‘RQ\'RUDGFD ZVSLHUDMรฃF\3U]\MDFLHO&]ฤŸRZLHN ]RJURPQ\PSRF]XFLHPKXPRUXREGDU]RQ\XPLHMรทWQRฤณFLรฃWUDIQ\FKVSRVWU]Hล‘HฤกRUD]FHOQ\FKULSRVW%รทG]LH QDP*REDUG]REUDNRZDฤŸR .LHURZQLNL3UDFRZQLF\ .DWHGU\+DQGOX=DJUDQLF]QHJR8(.

91


wspomnienie

1DGJUREHP3URIHVRUD

4M[bSI3I[XZbaSI 4M[bMS3I[XZbaS_a_WLbQรฐ[Qฤ”bbQMUS\{ZMWSZMฤฌTIUaRISW3ZM[a?[KPWLVQM =ZWLbWVaVI?WรฐaVQ]PDWXU]\VWD]H/ZRZDE\ฤŸQRVLFLHOHP QDMOHSV]\FKZDUWRฤณFLNWรUHWH]LHPLH3ROVFHRIHURZDฤŸ\

P

DWULRW\]PNXOW\ZRZDQLHฤŸDGX PRUDOQHJRWURVNOLZRฤณรฅGEDQLH RUR]ZรMล‘\F]OLZ\VWRVXQHNGR LQQ\FKtWXPรJฤŸWHZDORU\UR]ZLMDรฅLXF]\รฅVLรทLFKRGLQQ\FKNUHVRZLDNรZ]NWรU\PL]HWNQรฃฤŸVLรทZXF]HOQL Z.UDNRZLHZรZF]DV:\ล‘V]HM6]NROH (NRQRPLF]QHMZNWรUHMZURNX SRGMรฃฤŸVWXGLDQDNLHUXQNXNRQVXODUQ\P 0DPWXQDP\ฤณOL]ZฤŸDV]F]DSURIHVRUรZ *U]HJRU]D/HRSROGD6HLGOHUDL:LNWRUD %RQLHFNLHJR]NWรU\PLSรลQLHMฤŸรฃF]\ฤŸ\JRUHODFMHNROHล‘HฤกVNLH=DUD]SR VWXGLDFKZ]RVWDฤŸ]DWUXGQLRQ\ Z.DWHGU]H1DXNR3DฤกVWZLHL3UDZLH DQDVWรทSQLHRGZ.DWHGU]H 3RGVWDZ0DUNVL]PX3U]HE\ZDฤŸWDP Dล‘GRURNXURNXOLNZLGDFMLWHM G\VF\SOLQ\

3RF]WHUROHWQLPSRE\FLHZ.DWHGU]H +LVWRULL'RNWU\Q3ROLW\F]Q\FK L(NRQRPLF]Q\FKSRGHMรฃฤŸVLรทWZRU]HQLDFDฤŸNRZLFLHQRZHM.DWHGU\ )LOR]RILLSRWHPSU]HPLDQRZDQHMQD .DWHGUรท)LOR]RILLL=DNฤŸDGX6RFMRORJLL 7ZRU]HQLHMHGQRVWHNSURZDG]รฃF\FKWH QRZHZ8F]HOQLG\VF\SOLQ\Z\PDJDฤŸR LFKRUJDQL]DFML/HV]HN.DVSU]\NVLรทJQรฃฤŸSRPฤŸRGรฃNDGUรทZ\NV]WDฤŸFRQรฃ ZVHPLQDULDFKZ\ELWQ\FKXF]RQ\FK XQLZHUV\WHFNLFKXF]QLรZ6WDQLVฤŸDZD L0DULL2VVRZVNLFK5RPDQD ,QJDUGHQD,]\GRU\'รฃPEVNLHM3DZฤŸD 5\ELFNLHJR%\ฤŸ\WRSLHUZV]HMHGQRVWNLILOR]RILLLVRFMRORJLLG]LDฤŸDMรฃFH Z.UDNRZLHSR]D8QLZHUV\WHWHP -DJLHOORฤกVNLP 92


/HV]HN.DVSU]\NZ\Uรล‘QLDฤŸVLรทVZRLP SRGHMฤณFLHPGROXG]LNROHJรZLVWXGHQWรZVWDฤŸVLรทFHQLRQ\P]DVZรฃ ZLHG]รทLล‘\F]OLZRฤณรฅSURIHVRUHP1D ZLDGRPRฤณรฅRMHJRฤณPLHUFLGRV]ฤŸ\GR PQLHJฤŸRV\E\ฤŸ\FKVWXGHQWรZ2WRMDN SLV]HMHGHQ]QLFK e&XGRZQ\F]ฤŸRZLHNIDQWDVW\F]Q\ Z\NฤŸDGRZFD(J]DPLQXQLHJR]DSDPLรทWDฤŸHPMDNRQLH]Z\NฤŸHGRฤณZLDGF]HQLH=HPQรฃPฤŸRG\PVWXGHQWHP

SURZDG]LฤŸHJ]DPLQMDN]SDUWQHUHP NROHJรฃ6]F]HU]HE\ฤŸMHGQ\P]QDMOHSV]\FKPRLPL]GDQLHPSURIHVRUรZ MDF\PQLHXF]\OLLHJ]DPLQRZDOLr ฤžDGZSURZDG]DฤŸUรZQLHล‘Z]DU]รฃG]DQLX8F]HOQLรฃMDNRG]LHNDQMHG\QHJR ZรZF]DV:\G]LDฤŸX3URGXNFMLL2EURWX 7RZDURZHJR 8F]HOQLD XUDWRZDQDSU]HGOLNZLGDFMรฃXZDล‘DQD ]DRVWRMรทP\ฤณOLEXUล‘XD]\MQHMZ\PDJDฤŸDฤณZLDWฤŸHJRXSRU]รฃGNRZDQLD =DSHZQLฤŸMHMWR/HV]HN.DVSU]\N $EVROZHQWVWXGLรZNRQVXODUQ\FK SURZDG]LฤŸUรZQROHJOHG]LDฤŸDOQRฤณรฅ PLรทG]\QDURGRZรฃ'R]QDQ\FKPLQDOHล‘\QDSU]\NฤŸDGMHJRXG]LDฤŸZ.RPLVML 1DG]RUF]HM3DฤกVWZ1HXWUDOQ\FK Z.RUHLZODWDFK3RWHM VฤŸXล‘ELHVSรทG]LฤŸURNVWXGLรZZ$QJOLL VNรฃGSU]\ZLร]ฤŸZDล‘QHVWXGLXPSRฤณZLรทFRQH+HUEHUWRZL6SHQFHURZL $QJOLรทDWDNล‘H)UDQFMรทRGZLHG]L MDNREDGDF]MHV]F]HNLONDNURWQLH :\NV]WDฤŸFHQLHG\SORPDW\F]QHE\ฤŸR SRGVWDZรฃMHJRSUDF\Z1RZ\P -RUNXSU]\2UJDQL]DFML1DURGรZ =MHGQRF]RQ\FK 3RSRZURFLHSRZLHU]RQRPX]DGDQLHLQWHUQDFMRQDOL]DFML8F]HOQL7R FRG]LฤณMHVWWDNZLGRF]QHZVSรOQH EDGDQLDZ\NฤŸDG\ZMรท]\NDFKREF\FKZLHONDOLF]EDVWXGLXMรฃF\FK

FXG]R]LHPFรZMHVWRZRFHPMHJR VWDUDฤกLSUDF=DF]รฃฤŸRG=DNฤŸDGX 0LรทG]\QDURGRZ\FK6WRVXQNรZ 6SRฤŸHF]QR(NRQRPLF]Q\FKFRSURZDG]LฤŸRGDOHMSRSU]H],QVW\WXWDล‘SR RVREQ\Z\G]LDฤŸ

wspomnienie

3ORQHPW\FK]DELHJรZE\ฤŸDSUDFD G\GDNW\F]QD.DWHGU\L=DNฤŸDGXNWรUHMHIHNWHPE\ฤŸZNฤŸDGSRU]รฃGNXMรฃF\ ZLHG]รทRSRGVWDZDFKILOR]RILLFR ]DRZRFRZDฤŸRZ\GDQLHPSRGUรทF]QLND XQLZHUV\WHFNLHJRe=DU\VILOR]RILLr QDSLVDQHJRZHVSรฤŸ]$GDPHP :รทJU]HFNLP:LHG]รทVRFMRORJLF]Qรฃ XSRU]รฃGNRZDQRQDWRPLDVWZSRVWDFLSRGREQHJRSRGUรทF]QLND e:VSรฤŸF]HVQHVSRฤŸHF]HฤกVWZRSROVNLHr DXWRUVWZDWUรMNLZVSรฤŸSUDFRZQLNรZ .DVSU]\ND]=DNฤŸDGX2EDWH]DU\V\ VWDMรฃVLรทVWRSQLRZRSRSXODUQ\PL SRGUรทF]QLNDPLRJรOQRSROVNLPL 3RU]รฃGNRZDฤŸ\RQHZLHG]รทDEVROZHQWD]DEXU]RQรฃSU]H]GRNWU\Qรท PDUNVLVWRZVNรฃ3RVLDGDQLHZฤŸDVQ\FK SRGUรทF]QLNรZ]ZDOQLDฤŸRRGNRU]\VWDQLD]QDSUรทGFHVNฤŸDGDQ\FK]ELRUรZ WHNVWรZQHRPDUNVLVWRZVNLFKZODWDFK SRPDUFRZ\FKUHSUHVML

-HJRXPLHMรทWQRฤณFLGRVWU]HJฤŸR 0LQLVWHUVWZR1DXNL6]NROQLFWZD :\ล‘V]HJRL7HFKQLNLSRZLHU]DMรฃF PXIXQNFMรทZLFHPLQLVWUDDQDVWรทSQLH 3ROVND$NDGHPLD1DXNNLHUXMรฃFJR GR3DU\ล‘DQDVWDQRZLVNRG\UHNWRUDVZRMHMSROVNLHMPLVMLDGDOHMQD SRGREQHVWDQRZLVNRGR:LHGQLD :V]\VWNLHWRE\ฤŸ\MDNQDRZHF]DV\ WUXGQH]DGDQLDLSLV]รฃF\WHVฤŸRZD PLDฤŸVSRVREQRฤณรฅZLG]LHรฅ*RZW\FK URODFK1DSU]HPLDQREHMPRZDฤŸWH VWDQRZLVNDFHQWUDOQHWDNWHล‘-HJR ]ZLรฃ]HN]8F]HOQLรฃVLรทUR]OXลQLฤŸ :X]QDQLX]DVฤŸXJGOD8F]HOQL6HQDW $NDGHPLL(NRQRPLF]QHMZ.UDNRZLH ZQDGDฤŸ0XJRGQRฤณรฅGRNWRUD KRQRURZHJR:RVRELHSURI/HV]ND .DVSU]\NDSRล‘HJQDOLฤณP\Z\FKRZDQNDDOHWHล‘ZLHONLHJRUHIRUPDWRUD QDV]HM8F]HOQLGREUHJRNROHJรท LSU]\MDFLHODQDVZV]\VWNLFK ลHJQDM/HV]NXGURJL3URIHVRU]H SURIGUKDE -HU]\0LNXฤŸRZVNL3RPRUVNL

93


wspomnienie

<IS/WbIXIUQฤ”\IรฐMU :VSRPQLHQLH RSURIGUKDE/HV]NX.DVSU]\NX

S

ZRLFKPLVWU]รZSURIHVRUรZ LQDXF]\FLHOLZVSRPLQDMรฃ]D]Z\F]DMLFKXF]QLRZLHVWXGHQFLRUD]ZVSรฤŸSUDFRZQLF\-DNRDEVROZHQW:\G]LDฤŸX3UDZD 8-QLHPLDฤŸHPRND]MLXF]รทV]F]Dรฅ QDZ\NฤŸDG\SURIHVRUD.DVSU]\ND 6SRWNDฤŸHPJRSRUD]SLHUZV]\NLHG\UR]SRF]\QDฤŸHPZURNXSUDFรทZWZRU]RQ\PPLQSU]H]QLHJR ,QVW\WXFLH6WRVXQNรZ*RVSRGDUF]R 6SRฤŸHF]Q\FKZรZF]HVQHM:\ล‘V]HM 6]NROH(NRQRPLF]QHM REHFQLH 8QLZHUV\WHFLH(NRQRPLF]Q\P 8WZRU]HQLH,QVW\WXWXQDZLรฃ]\ZDฤŸRGRVWUXNWXU\2UJDQL]DFML 1DURGรZ=MHGQRF]RQ\FKLQD]Z\ MHGQHJR]MHMJฤŸรZQ\FKRUJDQรZ WM5DG\*RVSRGDUF]R6SRฤŸHF]QHM 3URIHVRUPLDฤŸZLHOROHWQLHGRฤณZLDGF]HQLHZSUDF\ZLQVW\WXFMDFK PLรทG]\QDURGRZ\FKPLQSHฤŸQLรฃF IXQNFMรทZODWDFKPLQLVWUDSHฤŸQRPRFQHJRZ6WDฤŸ\P 3U]HGVWDZLFLHOVWZLH3ROVNLSU]\ 21==HEUDQHGRฤณZLDGF]HQLDSRVWDQRZLฤŸSU]HQLHฤณรฅQDJUXQWVZRMHM PDFLHU]\VWHMXF]HOQLZ.UDNRZLH FRE\ฤŸRSHZQHJRURG]DMXQRYXP LZDล‘Q\PSU]HGVLรทZ]LรทFLHPNWรUH REHFQLHPRJOLE\ฤณP\RNUHฤณOLรฅMDNR SUรEรทLQWHUQDFMRQDOL]DFML8F]HOQL 1LHVSRVรEQLHSRGNUHฤณOLรฅล‘HSUรEรท SRWU]HEรฃLEDUG]RXGDQรฃ SWZRU]RQ\,QVW\WXWGREU]HZSDVRZDฤŸVLรทZVWUXNWXU\8F]HOQL UR]ZLQรฃฤŸVLรทLGDฤŸSRF]รฃWHNSRZVWDQLXLQQ\FKMHGQRVWHNQDXNRZR

94

G\GDNW\F]Q\FK]RULHQWRZDQ\FKQD SUREOHPDW\NรทPLรทG]\QDURGRZ\FK VWRVXQNรZJRVSRGDUF]\FK:LHONรฃ ]DVฤŸXJรฃSURIHVRUD.DVSU]\ND E\ฤŸRGREUDQLHVWRVRZQHMNDGU\ LZVSรฤŸSUDFRZQLNรZ=HVSรฤŸ ,QVW\WXWX]ฤŸRล‘RQ\E\ฤŸZGXล‘HMPLHU]H]PฤŸRG\FKSUDFRZQLNรZ]DMPXMรฃF\FKVLรทSUREOHPDW\NรฃQDXN HNRQRPLF]Q\FKVRFMRORJLLILOR]RILL RUD]SUDZDV]F]HJรOQLHSUDZD PLรทG]\QDURGRZHJR7DNLH]DJDGQLHQLDVWDQRZLฤŸ\SRGVWDZรท]DNUHVX PHU\WRU\F]Q\FKNRPSHWHQFML5DG\ *RVSRGDUF]R6SRฤŸHF]QHM21= -HV]F]HMHGQDU]HF]ZDUWDMHVW ZVSRPQLHQLD:F]DVDFKNLHG\ GRVWรทSGRRELHNW\ZQ\FKLQIRUPDFMLRฤณZLHFLHE\ฤŸGDOHFHRJUDQLF]RQ\SU]H]ZV]HFKREHFQรฃZ35/ SURSDJDQGรทNLHG\WRMHV]F]HQLH E\ฤŸ\Z\GDZDQHZIRUPLHSRZLHODF]RZHMUรล‘QHGUXNLRSR]\F\MQH ZLHOHRVรEVฤŸXFKDฤŸRDXG\FML5DGLD :ROQD(XURSDSRQLHZDล‘GRVWรทS GRฤณZLDWRZHMSUDV\SUDNW\F]QLH QLHLVWQLDฤŸ7RG]LรทNLSURIHVRURZL .DVSU]\NRZLPRล‘QDE\ฤŸRZVHNUHWDULDFLH,QVW\WXWXSU]HF]\WDรฅ LZ\SRล‘\F]\รฅPLQWDNLHW\JRGQLNL MDNe7LPHrLe1HZVZHHNr/HNWXUD SR]ZDODฤŸDGRZLHG]LHรฅVLรทZLHOX U]HF]\XNU\ZDQ\FKSU]H]RILFMDOQรฃ SURSDJDQGรทDWDNล‘HGRVNRQDOLรฅ VZรMMรท]\NDQJLHOVNL -Xล‘SLHUZV]HVSRWNDQLH ]3URIHVRUHP.DVSU]\NLHP]URELฤŸR

QDPQLHZLHONLHLQLHSU]HPLMDMรฃFH ZUDล‘HQLHZ]EXG]DฤŸERZLHPSRZV]HFKQ\V]DFXQHNQLHZ\PXV]RQ\ ]SRZRGXSHฤŸQLRQ\FKVWDQRZLVN LX]QDQHMSR]\FMLZฤณZLHFLHQDXNL DOHtZPRLFKRF]DFKtSU]HGH ZV]\VWNLPSRSU]H]VSRVรEE\FLD UR]PRZ\G]LรทNLJHVWRPSRVWDZLH DWDNล‘HZSHZQ\PVWRSQLX]DZV]H EDUG]RHOHJDQFNLVSRVรE]ZUDFDQLDVLรทGRLQQ\FKDQDZHWVW\O XELRUX7DVZRLVWDQLHZ\PXV]RQD HOHJDQFMDSU]HMDZLDฤŸDVLรทQDZLHOH Uรล‘Q\FKVSRVREรZ2EVHUZRZDฤŸHP JRLSDWU]\ฤŸHPQDQLHJR]ZLHONLP V]DFXQNLHPLVWDUDฤŸHPVLรทQDXF]\รฅ ZLHOXU]HF]\NWรUH]XSHฤŸQLHPLPRFKRGHPE\ฤŸZVWDQLHSU]HND]Dรฅ PฤŸRGHPXF]ฤŸRZLHNRZL0LDฤŸRVLรท ZUDล‘HQLHNRQWDNWX]HฤณZLDWRZFHP ]GXล‘รฃVZRERGรฃLVZRLVWรฃHOHJDQFMรฃ XPLHMรฃF\PSRUXV]DรฅVLรทZUรล‘Q\FK V\WXDFMDFK0\ฤณOรทล‘HSRGREQH ZUDล‘HQLHVWZDU]DฤŸWDNล‘HZฤณUรG LQQ\FK'ODPQLHSR]RVWDMHZ]RUHP F]ฤŸRZLHNDRGXล‘HMNXOWXU]HRVRELVWHM ZLHG]\ล‘\F]OLZRฤณFLGODLQQ\FK0LDฤŸ ZLHOHFHFKNWรU\FKQLHVSRVรEVLรท QDXF]\รฅ%\ฤŸQLHW\ONRGล‘HQWHOPHQHPDOHWDNล‘HRVREรฃRNWรUHM]Z\NฤŸRVLรทPรZLรฅล‘HePDMรฃNODVรทr7DN JR]DSDPLรทWDฤŸHP &]Hฤณรฅ-HJR3DPLรทFL SURI8-GUKDE .D]LPLHU]/DQNRV] .LHURZQLN.DWHGU\3UDZD 0LรทG]\QDURGRZHJRL3RUรZQDZF]HJR8(.


Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 3 (79), grudzień 2018 - luty 2019  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 3 (79), grudzień 2018 - luty 2019  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded