__MAIN_TEXT__

Page 1

ISSN 1689-7757 Nr 3 (42) Marzec 201 1

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zawody narciarskie o Puchar Rektora

Eliteski UEK nadal walczą o ekstraklasę!

Charytatywny Bal Błękitny Absolwenta UEK

Nowe akademie firmowe UEK


SŁOWO REKTORA

Spis treści Szanowni Państwo, Słowo Rektora..................................................................................................................................................... 3 Reforma emerytalna – korekta czy kontr reforma?........................................................................... 4 Nowe akademie firmowe UEK...................................................................................................................... 6 Strefa absolwenta UEK otwarta!................................................................................................................ 8 Medialny sukces dr Marzeny Piszczek....................................................................................................... 9 UEK na 1. miejscu w rankingu „Largest Business Schools”. ............................................................... 9 oprac. graficzne: Jarosław Szczurek

Szusowanie na Suchej Polanie. ................................................................................................................... 10 Wystawa rzeźby współczesnej na UEK..................................................................................................... 11 Współpraca ze szkołami średnimi jako element budowania wizerunku uczelni...................... 12 Poszerzamy ofertę – rusza specjalność Planowanie i inżynieria przestrzenna ..................... 13 Publikuj w “CUE Discussion Papers”.......................................................................................................... 14 Pomagać! Ale jak?............................................................................................................................................. 14 „Świat Nieruchomości” czasopismo punktowane – 6 punktów!................................................... 15 Wyzwania polsko-serbskiej współpracy naukowej............................................................................... 16 Produkty sprawiedliwego handlu – czy mają szanse w Polsce?. ................................................... 17

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Redakcja: Małgorzata Strakowska-Szczurek Łukasz Salwarowski

Skład i opracowanie graficzne: Jarosław Szczurek

Absolwenci KSB we współpracy z funduszami inwestycyjnymi..................................................... 18 Nie samą teorią człowiek żyje. .................................................................................................................. 20 Ekonomia społeczna na UEK – podwójna odsłona. ............................................................................ 21 Szkoła Giełdowa w Krakowie. ..................................................................................................................... 22 Szczęśliwy Finał Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.................................... 23 Spotkanie sieci EMBS w Hiszpanii............................................................................................................ 24 Krótki program edukacyjny Fachhochschule Frankfurt am Main – UEK. ................................. 25 Katedra Zachowań Organizacyjnych – 10 lat aktywnego istnienia. ........................................... 26 UEK w mediach................................................................................................................................................. 28 Nowości Wydawnictwa UEK....................................................................................................................... 30 Kwestionariusz osobowy Krzysztofa Pawlaka...................................................................................... 31 CEIC Data. .......................................................................................................................................................... 32

Zdjęcia:

W „Dominancie’ Boże Narodzenie jeszcze trwa…. ............................................................................. 33

Rafał Cygan

Cicha pasja – wędkarstwo.......................................................................................................................... 34

Druk:

Pokerowe twarze parlamentarzystów..................................................................................................... 36

DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków

Dzień Rynków alternatywnych. .................................................................................................................. 38

ISSN 1689-7757

Sukces studentów UEK w X edycji Gry Giełdowej Parkietu. ......................................................... 43

IX karnawałowy Bal GAP.............................................................................................................................. 40 Osiedle Eco Green – zwycięski projekt przyszłości. .......................................................................... 42 Czego nie możesz przegapić tej wiosny na UEK................................................................................. 44

Wydawca:

Przygotowania do Dowcipakerów. ........................................................................................................... 46

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

McKinsey Day – pomyśl o przyszłości. ................................................................................................... 46

Nakład:

Festiwal HR 2011............................................................................................................................................... 47

3500 egzemplarzy

w przyrodzie zawitała wiosna, na Uczelni – dynamicznie rozpoczęliśmy semestr letni. Szczególną satysfakcję przynoszą projekty poszerzające programy edukacyjne nakierowane na przygotowanie naszych wychowanków do życia zawodowego. Mam tu na myśli zainaugurowane w  marcu nowe akademie firmowe, czyli programy prowadzone wspólnie przez Uniwersytet i firmy o potwierdzonej marce. Cieszę się, że do dotychczas współpracujących w tym obszarze firm dołączyły aż cztery nowe, tak znane i uznane, jak: Grupa RMF, Google, Bahlsen i OSHEE. Władzom tych firm dziękuję za podjęcie współpracy, a studentom, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji do tych programów – gratuluję i życzę zdobycia nowych doświadczeń praktycznych. Cieszę się także z wyraźnej aktywności studentów zrzeszonych w organizacjach i kołach naukowych. Liczne spotkania z parlamentarzystami, biznesmenami, przedstawicielami struktur samorządowych, jednostek konsularnych i dyplomatycznych, firm i instytucji, to dowód ich przedsiębiorczości i  umiejętności praktycznych, które przecież, zwłaszcza na uczelni o  takim profilu jak nasza, są równie istotne jak ugruntowana na studiach wiedza. Gratuluję i dziękuję pomysłodawcom i realizatorom tych projektów. W ostatnim czasie odbyły się tradycyjne przedsięwzięcia służące integracji naszego środowiska uczelnianego – zawody narciarskie pracowników UEK w Niedzicy i bal karnawałowy. Szczególne zadowolenie przyniósł nam Charytatywny Bal Błękitny Absolwenta UEK, zorganizowany w pięknej scenerii Kopalni Soli „Wieliczka”. Wzięła w  nim udział maksymalna dopuszczalna z powodów organizacyjnych liczba osób, a także udało się osiągnąć cel dobroczynny imprezy – zebranie środków wspomagających fundusz stypendialny im. ks. Aleksandra Lubomirskiego. Dziękuję wszystkim uczestnikom balu. Szczegóły dotyczące wymienionych wydarzeń znajdą Państwo w  oddawanym w  Państwa ręce wydaniu „Kuriera”. Zapraszam do lektury i  aktywnego udziału w zapowiadanych przedsięwzięciach. Proszę także przyjąć życzenia wiosennego przypływu sił i zapału do pracy, a wraz z nimi satysfakcjonujących tej pracy efektów.

Siatkarskie święto w hali UEK. ................................................................................................................... 48 Eliteski nadal walczą o ekstraklasę. .......................................................................................................... 49

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

Studenci UEK wygrywają Ligę Mistrzów................................................................................................ 50

prof. Roman Niestrój

Tryumf szczypiornistów, Porażki w play-off, AMP: sukcesy, sukcesy, sukcesy!..................... 51 Zapowiedzi.......................................................................................................................................................... 52 Reklama................................................................................................................................................................ 53

Rektor UEK

Charytatywny Bal Błękitny Absolwenta UEK........................................................................................ 56

2

www.uek.krakow.pl

3


DEBATA REKTORSKA

DEBATA REKTORSKA

Reforma emerytalna

– korekta czy kontrreforma? Emerytury – kość niezgody ostatnich czasów, powód niezadowolenia obecnych emerytów, niepokoju tych, którzy w wiek emerytalny wejdą za naście czy dziesiąt lat. Temat tyleż ważki co drażliwy. Nic więc dziwnego, że stał się tematem debaty rektorskiej, zorganizowanej w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie 3 marca 2011 r. W dyskusji, zatytułowanej „Reforma emerytalna – korekta czy kontrreforma?” udział wzięli dr Agnieszka Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej, była wiceminister pracy w rządzie Donalda Tuska, w latach 1997–1999 wicedyrektor biura pełnomocnika rządu ds. reformy systemu zabezpieczenia społecznego, i dr Bogusław Grabowski, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Moderatorem spotkania był prof. Stanisław Owsiak, kierownik Katedry Finansów UEK. Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, zabierająca głos jako pierwsza, zaczęła od próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego w Polsce zmieniono system emerytalny w  1998/1999 r. Zmiana ta wynikała z tego, że stary system był po prostu bankrutem, nie był w stanie w żaden sposób w dłuższej perspektywie realizować swoich zobowiązań, dlatego że emerytury były liczone w sposób, który w żadnej mierze nie odpowiadał temu, ile ludzie do systemu emerytalnego wpłacają składek. Bez względu na to, czy było to liczone na zasadzie pewnych rozliczeń kohortowych z  uwzględnieniem czynników demograficznych, czy też patrząc na indywidualny wkład i potem uzyskiwanie z tego emerytury w systemie. Krótko mówiąc, każdemu opłacało się przechodzić wcześniej na emeryturę, bo wtedy jego emerytura w  relacji do tego, co przez całe życie zawodowe wpłacał, była bardzo korzystna. To oczywiście oznaczało, że w systemie pojawiał się coraz większy i  większy deficyt. Dodatkowo, w szczególności pod koniec lat 80. i na początku

dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

lat 90. system emerytalny był workiem, do którego wrzucano znaczącą część problemów społecznych (np. w przypadku likwidacji miejsc pracy, restrukturyzacji różnych branż idealnym rozwiązaniem było wysyłanie zwalnianych osób na wcześniejsze emerytury). W konsekwencji tych działań wydatki emerytalne rosły bardzo szybko. Podnoszono coraz bardziej składki, a deficyt i tak się pojawiał. To rozpoczęło dyskusję nad tym, jak ten system emerytalny powinien wyglądać, dyskusję, która – zdaniem dr Agnieszki Chłoń-Domińczak – była pod pręgierzem rosnącego deficytu. Głosów w  debacie, jak zmieniać system emerytalny, było bardzo wiele. W końcu lat 90. minister pracy, Andrzej Bączkowski, zainicjował proces, którego celem było opracowanie założeń nowego systemu emerytalnego. – Długo debatowaliśmy nad tym, jak ten system emerytalny powinien wyglądać, biorąc pod uwagę z jednej strony problemy bieżące (deficyt systemu emerytalnego, dużą liczbę osób przechodzących na wcześniejszą emeryturę), a z drugiej strony te problemy, które zaczęły się już ujawniać w  dłuższej perspektywie, czyli przede wszystkim bardzo szybko malejącą dzietność i  starzenie się ludności – mówiła dr Agnieszka Chłoń-Domińczak. Pod koniec lat 90. dał się zauważyć dodatkowy potencjał związany z rozpoczynaniem aktywności zawodowej przez osoby urodzone w wyżu demograficznym lat 80. – To był taki moment naturalnej premii, która się pojawiała z perspektywy rynku pracy i  systemu emerytalnego, aby pomyśleć o wdrażaniu zmian w systemie emerytalnym – mówiła dr Agnieszka Chłoń-Domińczak. Dyskusje, które trwały w  biurze pełnomocnika,

doprowadziły do rozwiązania, które zostało nazwane „bezpieczeństwo dzięki różnorodności”. Stała za nim filozofia maksymalnego podziału ryzyka między różne pokolenia i różne systemy. – Pierwszą zasadą było to, żeby uzależnić emeryturę od wpłacanych składek, czyli wprowadzić system o  zdefiniowanej składce. System ten poza tą zaletą, że każdy może powiązać to, co dostaje w  postaci emerytury, z  tym, co wpłacił do systemu, ma jeszcze tę zaletę, że uwzględnia to, jak długo żyjemy i  jak długo – szacunkowo – będziemy żyć na emeryturze nie w momencie, kiedy rozpoczyna się wpłacanie składek do systemu (jak to jest w typowych systemach o zdefiniowanym świadczeniu), lecz statystycznie rzecz biorąc, w momencie, kiedy to pokolenie przechodzi na emeryturę. – Ryzyko długowieczności podzielone zostało pomiędzy okres aktywności zawodowej i okres przebywania na emeryturze. Nie jest to ryzyko, które w pełni leżało – tak jak to miało miejsce w starym systemie – na tym pokoleniu, które jest aktywne zawodowo. Druga linia podziału ryzyka to podział finansowania przyszłych emerytur pomiędzy rynek pracy i rynek kapitałowy z  założeniem, że w  przyszłości zasoby pracy będą się kurczyć ze względu na demografię – wyjaśniała dr Agnieszka Chłoń-Domińczak. To, w jaki sposób, w jakiej proporcji była podzielona składka pomiędzy te dwa systemy, było przedmiotem bardzo szczególnej analizy, związanej także z  tym, jak można sfinansować dodatkowe obciążenie związane z przekazywaniem składek do funduszy emerytalnych. Wówczas, w 1999 r., analizy robione na przeróżnych modelach pokazywały, że – biorąc pod uwagę pewne założenia, związane chociażby z tym, że stopnio-

wo będzie wygaszana możliwość przechodzenia na wcześniejsze emerytury, a żadne dodatkowe grupy zawodowe nie będą uzyskiwały możliwości korzystania z wcześniejszych emerytur – system ten pozwala na stopniowe ograniczanie deficytu i w perspektywie kilkunastu lat pozwoli na samofinasowanie się (oszczędności zbudowane w systemie emerytalnym pozwolą na pokrycie wydatków związanych z  przekazywaniem składek do otwartych funduszy emerytalnych). Jak podkreślała dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, założenia te sprawdzały się nie tylko na modelach, które były użytkowane w biurze pełnomocnika rządu ds. reformy emerytalnej. Różnego rodzaju instrumenty dawały w miarę spójną odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy w stanie ten ciężar udźwignąć. Przy założeniach 1998–1999 roku ta odpowiedź była pozytywna. – Niestety rzeczywistość nie dorosła do oczekiwań z  końcówki lat 90. Po wdrożeniu reformy emerytalnej, która była dość dużym wysiłkiem dla rządu, kolejne rządy straciły pewien impet reformatorski w  obszarze emerytalnym, który doprowadził do tego, że w międzyczasie podjęto szereg decyzji, które były małymi kroczkami wstecz. Począwszy od wyłączenia służb mundurowych z systemu powszechnego przez cofnięcie górników do starego systemu emerytalnego, przesuwanie momentu, kiedy zamykany jest stary system emerytalny – wyliczała dr Agnieszka Chłoń-Domińczak. Okazało się, że założenia, które dotyczyły możliwości sfinansowania kosztów systemu emerytalnego z oszczędności, nie do końca się sprawdziły – decyzje zwiększające wydatki systemu emerytalnego doprowadziły do tego, że moment zbilansowania systemu odsunął się w przyszłość. Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak poruszyła także drugą kwestię, która pojawia się w  dyskusji – fundusze emerytalne nie funkcjonują dobrze. – Problem polega na tym, że przez kolejne 10 lat mimo kolejnych interwencji i  różnego rodzaju prób nikt nie pochylił się na poważnie nad tym, co zrobić, by poprawić efektywność funkcjonowania rynku otwartych funduszy emerytalnych – mówiła. – Istotą sporu stał się jeden z wielu problemów, który był najbardziej widoczny medialnie (obcinanie wysokości kosztów czy prowizji pobieranych przez fundusze emerytalne), lecz nie rozwiązujący problemu, który jest tak naprawdę najważniejszy – w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby te instytucje jak najbardziej efektywnie i  jak najbardziej konkurencyjnie pomnażały nasze składki. – Dzisiaj jesteśmy w  innej sytuacji niż 20 lat temu. Powinniśmy sensownie dyskutować na temat tego, jak zmieniać system emerytalny. Bardzo bym chciała, by ta dyskusja odbywała się w  oparciu o  rzeczowe argumenty, w  oparciu o  rachunek ekonomiczny, który uwzględnia zarówno stronę kosztową, która

jest bardzo istotna z punktu widzenia finansów publicznych, jak i tę stronę memoriałową, która jest bardzo istotna z perspektywy długookresowej stabilności systemu emerytalnego, a zatem i długookresowej stabilności finansów publicznych – zakończyła swoje wystapienie dr Agnieszka Chłoń-Domińczak. Dr Bogusław Grabowski rozpoczął od stwierdzenia, że otwarte fundusze emerytalne są młodzieńczym błędem naszej krótkiej demokracji, a obecne zmiany, które rząd wprowadza, są absolutnie niezbędną korektą, która niweluje w jakiejś części błędy wówczas popełnione. – Przed reformą mieliśmy system emerytalny, który się nie bilansował – suma wypłacanych emerytur była o wiele większa niż suma wpłacanych składek. Idea reformy była prosta: jeżeli wpłacamy mało, a  wypłacamy dużo, to albo będziemy musieli w  przyszłości dociążać składkami pokolenie pracujących, albo zabijamy konkurencyjność gospodarki i/lub finanse publiczne, albo zmniejszamy ilość emerytów lub poziom emerytur – mówił na wstępie dr Bogusław Grabowski. W naszej reformie postanowiono zmniejszać poziom emerytury, elastycznie, w sposób ciągły. Dr Bogusław Grabowski, wyrażając przekonanie, że reforma emerytalna była potrzebna, gdyż wprowadziła fundamentalną, pozytywną zmianę: przejście z systemu zdefiniowanego świadczenia na system zdefiniowanej składki. To spowodowało, że ten system się bilansuje, ale wielkością rezydualną, która wywoduje bilansowanie, jest opadający lub rosnący poziom emerytur. Zwracając się do licznie zebranej publiczności – w większości studentów UEK, dr Bogusław Grabowski powiedział: Emerytury w  przyszłości

będą żebracze, jeśli nie będą wsparte dużymi prywatnymi oszczędnościami w okresie pracy. – Dobrze, że rząd dokonał korekty systemu, obniżył składkę, ale to nie jest ostatni krok. Błędem tej reformy było to, że nie tylko nie uruchomiono źródeł jego finansowania na początku, ale i nie wprowadzono automatycznego mechanizmu zmiany parametrów w systemie, jeżeli rzeczywistość będzie odbiegała od założeń – dodał dr Bogusław Grabowski. Dr Bogusław Grabowski podkreślił, jak bardzo szkodliwe dla finansów publicznych i wzrostu gospodarczego jest budowanie OFE ze wzrostu długu. Przez budowanie OFE nie z prywatyzacji, nie z oszczędności wpadamy w spiralę długu publicznego, spowalniamy wzrost gospodarczy, a to on daje stabilizację systemowi emerytalnemu w procesie starzenia się ludności. Choć ceną tego będą emerytury na żenująco niskim poziomie. Dlatego powinniśmy wydłużać wiek emerytalny. Według badań nie ma jednak przyzwolenia społecznego dla wydłużenia wieku emerytalnego oraz zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn – ponad 70% badanych. Zdaniem dr. Bogusława Grabowskiego wydłużenie wieku emerytalnego jest jednak nieuniknione. – Ubezpieczenia społeczne zaliczam do największych wynalazków cywilizacji, zwłaszcza w  systemie demokratycznym. Ostatecznym gwarantem jest państwo. Cały ten system ubezpieczeń społecznych zawsze opierał się, opiera i będzie się opierał na solidarności międzypokoleniowej. I tu jest wielkie wyzwanie dla rządzących, dla państwa, żeby tworzyć warunki do realizacji tej solidarności międzypokoleniowej – to jedna z refleksji prof. Stanisława Owsiaka wyrażona na koniec debaty o reformie emerytalnej.

Dr Bogusław Grabowski, na drugim planie prof. Stanisław Owsiak

4

www.uek.krakow.pl

5


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Nowe akademie firmowe UEK Bahlsen, Grupa RMF, Google, OSHEE – to kolejne firmy, z którymi Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie rozpoczął współpracę na zasadach akademii partnerskich, czyli programów szkoleniowych, prowadzonych wspólnie przez uczelnię i firmy o potwierdzonej marce. Akademie koordynuje Sekcja Promocji we współpracy z katedrami lub kołami naukowymi UEK.

Akademia RMF – media w praktyce „Akademia RMF” została zapoczątkowana 3  marca wykładem prezesa Grupy RMF FM, Tadeusza Sołtysa. Projekt, w którego realizację włączyła się Katedra Marketingu (dr Krzysztof Kapera oraz dr Mariusz Kuziak), pozwoli studentom w  praktyce poznać marketing i  reklamę. Podczas wykładów i  warsztatów studenci zgłębiać będą takie zagadnienia, jak: panorama rynku mediowego, badania audytorium mediów w Polsce, program radiowy jako produkt, badania słuchalności radia, planowanie i przygotowanie kampanii reklamowych, proces przygotowania oferty dla klientów. Zajęcia uzupełni wizyta w radiu i spotkania z kluczowymi osobami. Podczas wykładu otwierającego Akademię Prezes RMF FM objaśnił skomplikowany mecha-

nizm działania rynku medialnego i ściśle powiązanego z  nim rynku reklamowego. Podkreślał, że każda decyzja związana z obecnością utworów na antenie nie jest przypadkowa. Co ciekawe, nawet wybór jingla radiowego poprzedzony jest wnikliwą analizą preferencji słuchaczy, którą wspomaga specjalistyczne oprogramowanie. W humorystyczny sposób przypomniał, że każdy rynek posiada swoją specyfikę, a celem radia jest dotarcie do jak największej ilości słuchaczy. Specjalnie dla studentów zainteresowanych projektem została utworzona strona internetowa www.akademiarmf.uek.krakow.pl. Organizatorzy zamieścili pod tym adresem szczegółowe informacje oraz testy kwalifikacyjne, które należało rozwiązać, aby zakwalfikować się do Akademii. Studenci, którzy wezmą udział w  przynajmniej pięciu spotkaniach, otrzymają certyfikat uczestnictwa Akademii RMF, który z  pewnością będzie atrakcyjną pozycją w  CV.

Dla najlepszych absolwentów Akademii przygotowano również atrakcyjne nagrody oraz wakacyjny staż w grupie RMF FM. Praktyczna część Akademii RMF ruszyła już 24 marca. Zajęcia będą odbywać się w  formie warsztatów, poprzedzonych wstępem do prezentowanej tematyki. Główny nacisk położony został na praktyczne aspekty funkcjonowania polskiego rynku mediów. Słuchacze Akademii RMF będą mieli możliwość zapoznania się m.in. ze strukturą rynku mediów i reklamy, specyfiką współczesnych środków przekazu, ich tworzeniem i wykorzystaniem w reklamie, planowaniem i zakupem mediów oraz metodologią badawczą.

Akademia Bahlsen

Akademia Kreatywności OSHEE Właściciel firmy Bahlsen, Werner Michael Bahlsen

Celem zainaugurowanej 10 marca Akademii Bahlsen jest przybliżenie studentom zagadnień z zakresu marketingu i  ciągłego doskonalenia, opartego na filozofii Kaizen, zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym. Projekt, opracowany przez Biuro Wspomagania Projektów i  Katedrę Zarządzania Międzynarodowego UEK (koncepcja merytoryczna projektu – dr Dominika Salwa, koordynacja – mgr Dominika Guja), zawiera cykl szkoleń, prezentacji i  warsztatów skonstruowanych tak, aby jego uczestnicy zdobyli nowe umiejętności i  praktyczne aspekty pracy w firmie produkcyjnej.

10 marca rozpoczęła się Akademia Kreatywności OSHEE – doskonale znanej, docenianej na polskim rynku marki. Wiedza wykładowców w połączeniu z doświadczeniem rynkowym twórców marki pozwoliły stworzyć przestrzeń, w  której szansę na rozwój i realizację mają nieszablonowe idee i  strategie proponowane przez studentów UEK. Innowacyjność jest jednym z  kluczowych elementów filozofii marki OSHEE. W praktycznym wymiarze przejawia się ona w  nieustannym poszerzaniu oferty o nowatorskie produkty funkcjonalne, odpowiadające ewoluującym potrzebom różnych grup odbiorców. Realizując postulat innowacyjności, do swego najnowszego projektu OSHEE wraz z  UEK zaprosiło studentów, których świeże, niebanalne spojrzenie może wskazać nowe, ekscytujące pomysły w zakresie innowacyjności na rynku.

Akademia Google

Dominik Doliński, członek Zarządu OSHEE Polska

Dominik Doliński, członek Zarządu OSHEE Polska, podczas spotkania inaugurującego akademię powiedział m.in.: Nasza główna sentencja brzmi: Jeżeli, o czymś się marzy, to znaczy, że można to osiągnąć”. Celem Akademii jest stworzenie produktu, który zostanie realnie wdrożony na rynek, a  osoby, które stworzą ten produkt, będą partycypowały w zysku tego produktu. To naprawdę duże wyzwanie, coś, co może wam pokazać, że jeżeli koncepcja jest dobrze wykonana, dobrze zaprojektowana, to można odnieść sukces. Przedsięwzięcie ze strony UEK koordynują trzy katedry: Katedra Marketingu (dr Magdalena Dołhasz), Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji (dr Małgorzata Kosała) oraz Katedra Towaroznawstwa Żywności (dr inż. Grzegorz Suwała). W  Akademii Kreatywności biorą jednak udział studenci z  wszystkich wydziałów – około 30 osób. Zajęcia, w  formie warsztatów w siedzibie OSHEE i  wykładów prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, przebiegają w  trzech kanałach tematycznych: Innowacje, Marketing oraz Towaroznawstwo, przy czym dwie ostanie grupy pracują wspólnie nad stworzeniem nowego produktu z kategorii funkcjonalnych oraz strategią komunikacji dla niego. Zespół odpowiedzialny za innowacje koordynuje stworzenie platformy internetowej do testów konsumenckich.

Google to pracodawca świadomy znaczenia dobrych wyników w nauce, biegłej znajomości języka obsługiwanego rynku (głównie niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego oraz angielskiego). Stypendia zagraniczne, wolontariat, zaangażowanie w  organizacjach studenckich, sukcesy naukowe, pozanaukowe, sportowe, międzynarodowe doświadczenie, dodatkowe osiągnięcia poza programem studiów oraz doświadczenie w  przewodzeniu grupą to dodatkowe atuty, które doceni każdy pracodawca międzynarodowy. Akademia Google wyszła naprzeciw problemom studentów i  absolwentów, którzy w obecnym klimacie ekonomicznym mają trudności ze znalezieniem takiej pracy, która da im szansę na rozwinięcie własnej kariery. Założeniem programu realizowanego z firmą Google było przygotowanie studentów do pracy w  międzynarodowej korporacji. Projekt pozwolił im zdobyć niezbędną wiedzę oraz umożliwił dostęp do najnowszych technologii w dziedzinie online marketing. Tematami spotkań prowadzonych w  całości w  języku angielskim były: CV writing skillis, Interviewing skills, Google Culture + AdWords.

Piotr Heilig, Google

Prezes Grupy RMF FM, Tadeusz Sołtys

6

W procesie rekrutacji spośród przesłanych zgłoszeń wybranych zostało niemal 30 osób osób, które biorą udział w  programie. Po części wykładowej studenci otrzymali zadanie, nad rozwiązaniem którego pracują w  trzyosobowych grupach. Twórcy najlepszego projektu zostaną nagrodzeni 3-dniową wycieczką do Niemiec (zwiedzanie siedziby głównej w Hanowerze oraz zakładu produkcyjnego w  Barsinghausen, jednego z najnowocześniejszych w Grupie Bahlsen). Nagrodą dla najlepszego studenta będzie 3-miesięczny płatny staż. Obecny na Uniwersytecie w dniu inauguracji Akademii właściciel firmy, Werner Michael Bahlsen, w swym wykładzie „Kaizen at Biscuits – wykorzystanie filozofii Kaizen w procesie New Product Development” powiedział m.in.: „Jesteśmy dumni z tego, że możemy współpracować z  Uniwersytetem Ekonomicznym i  wierzymy, że ta współpraca pozwoli Państwu zdobyć doświadczenie i wiedzę związaną z praktyką. Potrzebujemy nowych pomysłów, potrzebujemy nowych, utalentowanych, zaangażowanych pracowników, którzy w  praktyce pokażą, jacy jesteśmy staromodni i udowodnią, że powinniśmy podchodzić do zagadnień, jakie rozwiązujemy, w sposób nowy. Myślę, że korzyść może być obustronna. Dla państwa ta konfrontacja z  trudną praktyką może być czymś poznawczym także w odniesieniu do wiedzy, którą państwo uzyskują w czasie studiów. Myślę, że właśnie to połączenie teorii i praktyki jest tym, co jest najbardziej ciekawe. Zachęcam do nawiązania dialogu z nami, naszą kadrą zarządzającą. Jestem przekonany, że Akademia Bahlsen jest początkiem naszej współpracy, która będzie owocowała wieloma doskonałymi pomysłami”.

www.uek.krakow.pl

7


WARTO WIEDZIEĆ

NAGRODY

Strefa Absolwenta UEK otwarta!

Medialny sukces dr Marzeny Piszczek Dr Marzena Piszczek z Zakładu Finansów Publicznych Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie została wybrana przez dziennik „Rzeczpospolita” na jedną z  dziesięciu Polek, które robią „wielką karierę w gospodarce”. Dziesięć wschodzących gwiazd polskiego biznesu „Rzeczpospolita” wybrała po raz drugi, a  wyniki rankingu opublikowane zostały na łamach gazety z okazji Dnia Kobiet, 8 marca. Jak czytamy w „Rzeczpospolitej”, na wschodzące gwiazdy polskiego biznesu wybierane są „kobiety, których kariery po 10–15 latach pracy zawodowej budzą podziw, a ich talent, pracowitość i  determinacja dają szansę na jeszcze większe sukcesy w przyszłości”. Dr Marzena Piszczek doceniona została za całokształt pracy zawodowej, w tym liczne funkcje w  strukturach resortu skarbu, radach nadzorczych i zarządach. W artykule publikującym wyniki rankingu czytamy m.in.: „Dyrektor krakowskiej delegatury Ministerstwa Skarbu. A poza tym kobieta, od której wiele zależy w  PZU, bo kieruje radą nadzorczą największego polskiego ubezpieczyciela oraz zasiada z ramienia Skarbu Państwa w zarządzie spółki celowej Kappa, powołanej przez akcjonariuszy – Eureko i  Skarb Państwa na potrzeby oferty publicznej spółki. Jest też przewodniczącą rady nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie. Poza tym zasiada w zarządach dwóch spółek przygotowujących budowę elektrowni

„Rzeczpospolita”, 8 marca 2011 r.

atomowych, należących do PGE. Uchodzi za prawą rękę ministra skarbu Aleksandra Grada. Wcześniej była m.in. szefową rady nadzorczej PKO BP (jej miejsce zajął były prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cezary Banasiński). W  przeszłości kierowała również Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, a  w  latach 2005-7 była ekspertem budżetowym Kancelarii Premiera”.

W obszarze zainteresowań naukowo-badawczych dr Marzeny Piszczek pozostają: finanse, finanse publiczne, finanse samorządowe, metody budżetowania, efektywność usług komunalnych, efektywność i sprawność administracji publicznej, zarządzanie sektorem publicznym, ekonomia sektora publicznego. Więcej na stronie „Rzeczpospolitej”: http://www.rp.pl/artykul/623180.html

UEK na I miejscu w rankingu „Largest Business Schools” Niezaprzeczalną wartością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie są jej absolwenci: prezesi firm, członkowie rad nadzorczych, menedżerowie, pracownicy struktur samorządowych, prywatni przedsiębiorcy… To oni są najlepszymi ambasadorami Uniwersytetu, niosą w  świat zdobytą w  nim wiedzę, dając świadectwo wysokiej jakości kształcenia i potwierdzając jego dobrą markę. W ciągu całego okresu istnienia Uczelni jej mury opuściło ponad 86 tys. absolwentów (nie licząc absolwentów studiów podyplomowych, doktoranckich i  MBA). Rozproszeni po kraju i świecie, tracą kontakt z Uczelnią, ogranicza-

8

jąc go do okazjonalnych wizyt z okazji zjazdów i  jubileuszy. Choć obecnie funkcjonuje kilka organizacji skupiających wychowanków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i każda z nich działa bardzo aktywnie, tworząc prężne i opiniotwórcze środowiska, składające się z ludzi piastujących odpowiedzialne stanowiska, będących ekspertami w  swoich dziedzinach i  mających duże doświadczenie zawodowe, nie było dotąd wspólnej płaszczyzny dla nich wszystkich. Funkcję taką ma pełnić „Strefa Absolwenta UEK”, dedykowana wszystkim absolwentom naszej Uczelni. Mamy nadzieję, że stanie się on interaktywną platformą, dzięki której jego użytkownicy nawiążą po latach bliższy niż dotychczas kontakt nie tylko z przyjaciółmi sprzed lat, ale i  z  macierzystą Uczelnią, że stanie się narzędziem do dzielenia się wiedzą, wymiany do-

świadczeń i nawiązywania kontaktów przez wszystkich członków tego środowiska. Mamy nadzieję, że będą Państwo jego stałymi gośćmi, a  przekazywane za jego pośrednictwem informacje staną się inspiracją do wspólnych przedsięwzięć. Struktura strony pozwala na szybki dostęp do informacji o projektach skierowanych do absolwentów uczelni (m.in. studia podyplomowe i MBA, Uniwersytet Trzeciego Wieku, zjazd absolwentów, konkurs „Laury Magellana”). Prosta nawigacja strony umożliwia szybkie wejście na portale Stowarzyszenia i Korporacji Absolwentów UEK oraz stronę KSBalumniMBA. Wszystkich absolwentów UEK zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego i systematycznego odwiedzania strony:

www.absolwenci.uek.krakow.pl. www.uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zajął 1. miejsce w  rankingu Largest Business Schools, opublikowanym w roczniku „Book of Lists 2011”. „Book of Lists” to wydawany w wersji dwujęzycznej, polsko-angielskiej, przewodnik po biznesie w Polsce. Zawiera blisko 70 rankingów obejmujących wszystkie główne dziedziny polskiej gospodarki. Publikacja „Book of Lists” skupia się na usługach business-to-business i prezentuje około 2500 najlepiej prosperujących firm z  różnych sektorów gospodarki: finansowego, nieruchomości, hotelarstwa, usług konsultingowych i  wielu innych. Wydawcą tytułu „Book of Lists” jest Valkea Media SA. Firmy, które osiągają najlepsze wyniki w  poszczególnych kategoriach rankingo-

wych w roczniku „Book of Lists” otrzymują certyfikaty potwierdzające ich wysoką pozycję w rankingu. Tradycyjnie odbywa się to podczas gali „Book of Lists”. Gala „Book of Lists” jest najbardziej prestiżowym wydarzeniem Grupy Biznesowej „Warsaw Business Journal” – co roku gromadzi ok. 400 decydentów reprezentujących firmy z różnych branż, przedstawicieli miast i  regionów, dziennikarzy mediów biznesowych, świat dyplomacji i rządu. Tegoroczna gala, podczas której redakcja „Warsaw Business Journal” po raz 16. zaprezentowała nowe wydanie rocznika „Book of Lists”, odbyła się 3 marca 2011 roku w Teatrze Bajka w Warszawie. Patronat medialny nad galą objęły: portal Bankier.pl, Inwestycje.pl, Money.pl, serwis PRNews.pl oraz Radio PIN.

9


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Wystawa rzeźby współczesnej na UEK

Wyniki zawodów narciarskich DZIECI DO 12 LAT

Szusowanie na Suchej Polanie Rekreacyjne szusowanie na stoku w Suchej Polanie, sportowa rywalizacja w ramach zawodów narciarskich o Puchar Rektora UEK, wspólne biesiadowanie i śpiewogranie wypełniły program wyjazdu pracowników, ich rodzin oraz sympatyków naszej Uczelni na tegoroczny zimowy piknik narciarski UEK. Impreza odbyła się w dniach 25– 26 lutego 2011 r., a miejscem wypoczynku była Niedzica. Wspólny wyjazd możliwy był dzięki inicjatywie i  wysiłkowi organizacyjnemu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Z  relacji uczestników wycieczki wiemy, że pogoda była przepiękna, emocji nie brakowało, a  atmosfera zawodów – wspaniała. W  zawodach w  poszczególnych kategoriach udział wzięło ponad 130 osób. Nazwiska i wyniki najlepszych publikujemy obok. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim zawodnikom dziękujemy za wspólną zabawę.

Lp.

Imię i nazwisko

Czas

1.

Aleksander Lubiński

29,36

2.

Antoni Konkol

31,43

3.

Maciej Urbaniak

32,04

DZIECI 12–17 LAT Lp.

Imię i nazwisko

Czas

1.

Robert Podsiadło

27,16

2.

Michał Seroczyński

27,30

3.

Wojciech Wawryszczuk

29,10

PRACOWNICA

Zwycięzcy w kategorii Dzieci do 12 lat

Lp.

Imię i nazwisko

Czas

1.

Dorota Wawryszczuk

31,28

2.

Grażyna Okręglicka

31,32

3.

Edyta Pilarska

32,71

PRACOWNIK Lp.

Imię i nazwisko

Czas

1.

Piotr Litwa

24,00

2.

Marcin Malec

24,56

3.

Łukasz Salwarowski

26,00

ŻONA PRACOWNIKA Championi w kategorii Dzieci 12–17 lat

Lp.

Imię i nazwisko

Czas

1.

Elżbieta Konkol

31,64

2.

Marta Sumara

38,15

3.

Barbara Seroczyńska

51,31

MĄŻ PRACOWNICY

Najlepsze w jeździe na nartach pracownice UEK

Lp.

Imię i nazwisko

Czas

1.

Jacek Mirek

23,41

2.

Jacek Bernasik

23,43

3.

Jacek Urbaniak

28,15

SYMPATYK UCZELNI Lp.

Imię i nazwisko

Czas

1.

Grzegorz Wawryszczuk

26,29

2.

Katarzyna Bakalarz

26,32

3.

Piotr Bakalarz

27,03

„Rzeźba jest tym, o co potykamy się oglądając obrazy” – taka przewrotna definicja rzeźby została zaprezentowana podczas otwarcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w  Krakowie wystawy „Współczesna rzeźba polska – prace ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku”. Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UEK, Kancelaria Rektora UEK, Fundacja Gospodarki i  Administracji Publicznej oraz Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zorganizowały na Uniwersytecie Ekonomicznym w  Krakowie niezwykłe wydarzenie – wystawę współczesnej rzeźby polskiej. Jest to pierwsze przedsięwzięcie tego typu na naszej Uczelni. W Sali Wystawowej Biblioteki Głównej UEK zgromadzono 28 rzeźb znanych polskich artystów, których korzenie lub twórczość związane są z Małopolską. Wśród przedstawionych prac znalazły się m in. rzeźby autorstwa Bronisława Chromego, Władysława Hasiora czy Alfonsa Karnego. Pomysłodawcą organizacji wystawy był prof. dr hab. Jarzy Hausner – kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej. Podstawą przedsięwzięcia było przekonanie, że Uniwersytet oprócz prowadzenia działalności naukowo-dydaktycznej powinien także kształtować wrażliwość kulturalno-społeczną swoich studentów i  pracowników. Stwarzać im możliwości wszechstronnego rozwoju oraz realizacji pozanaukowych zainteresowań. Organizacja wystawy stała się pierwszym krokiem we współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Kolejnym jej etapem będzie przygotowanie dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie tematycznej wycieczki do tej niestandardowej instytucji kultury.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 24 lutego br. w holu wystawienniczym Biblioteki Głównej UEK. Licznie zgromadzonych studentów i  pracowników naszej Uczelni, ale także studentów i  wykładowców zaprzyjaźnionej Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie, powitał dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – Prorektor ds. Studenckich. O  współpracy między Uniwersytetem a  Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku opowiedział jej dyrektor, Jan Gagacki. Na temat rosnącej roli rzeźby w przestrzeni publicznej mówił prof. dr hab. Adam Wsiołkowski, Rektor ASP w Krakowie. Uczestnicy wydarzenia mieli także okazję wysłuchać jednej z  autorek prezentowanych prac – dr hab. Ewy Janus – prodziekan Wydziału Rzeźby krakowskiej ASP, która opowiedziała o  źródłach inspiracji oraz o  technicznych aspektach powstawania dzieł sztuki.

Dla lepszego zrozumienia wystawionych prac oraz w celu zachęcenia zwiedzających do pogłębiania wiedzy na temat współczesnej rzeźby organizatorzy przygotowali katalog prezentujący wszystkie eksponaty, a także sylwetki artystów, którzy je wykonali. Katalog jest dostępny dla zainteresowanych bezpłatnie. Wystawa „Współczesna rzeźba polska – prace ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w  Orońsku” jest dostępna dla zwiedzających w Sali Wystawowej Biblioteki Głównej UEK do 7 kwietnia 2011 r. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Barbara Salwińska Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

Najlepsi w jeździe na nartach pracownicy UEK

10

www.uek.krakow.pl

11


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Współpraca ze szkołami średnimi jako element budowania wizerunku uczelni Udział w targach edukacyjnych, dni otwarte uczelni, informatory dla kandydatów, ulotki i plakaty, wreszcie zakrojona na szeroką skalę kampania medialna... Sposobów docierania z ofertą do potencjalnych kandydatów na studia jest wcale nie mało. O tych najnowszych, innowacyjnych, zapoczątkowanych przez Wyższą Szkołę Logistyki z Poznania, opowiedział zebranym w Sali Senackiej 7 marca Wojciech Zalewski, rzecznik prasowy tejże uczelni.

Przedstawiony autorski program Wyższej Szkoły Logistyki opiera się na intensywnej współpracy ze szkołami średnimi w obszarach dotąd niezagospodarowanych. Z uwagi na profil uczelni WSL zdecydowała się głównie na współpracę ze szkołami kształcącymi w  zawodach technik logistyk i  technik spedytor. Po zdefiniowaniu podstawowych problemów, z którymi borykają się nauczyciele tych szkół (m.in. brak pomocy dydaktycznych, brak wiedzy nauczycieli z zakresu logistyki, brak podręczników do przedmiotów specjalistycznych, brak styczności z  praktyką), zespół projektowy z Wyższej Szkoły Logistyki podjął działania, które miały zaspokoić wskazane potrzeby. Jakiego rodzaju współpracę ze szkołami podjęła WSL? Na przygotowany dla szkół średnich program złożyły się: zmiana programów nauczania w zawodach technik spedytor i  technik logistyk, opracowanie podręczników

12

dla szkół ponadgimnazjalnych i banku pomocy dydaktycznych, utworzenie studiów podyplomowych z logistyki dla nauczycieli, zapewnienie kontaktu z  praktyką logistyczną dzięki organizowanym przez WSL wycieczkom połączonym ze zwiedzaniem firm partnerskich, organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej oraz dwa projekty unijne (pierwszy z  nich służy podniesieniu atrakcyjności zawodów technik logistyk i technik spedytor, drugi – pozwala na prowadzenie przez szkoły partnerskie zajęć w oparciu o innowacyjne laboratoria logistyczno-spedycyjne i magazynowe dostępne on-line, co znacznie uatrakcyjnia lekcje i podnosi kwalifikacje uczniów). Projekt okazał się strzałem w  dziesiątkę. Każdy z  ww. projektów z  roku na rok cieszy się coraz większą popularnością: wzrasta liczba uczniów biorących udział w  olimpiadach, coraz więcej szkół uczestniczy w  corocznym, zainaugurowanym przez WSL w 2007 r. Forum

Nauczycielskim, na organizowane wycieczki do firm szkoła przyjmuje zapisy z kilkunastomiesięcznym okresem oczekiwania… Bezsprzecznie podjęte działania, służące zaspokajaniu potrzeb szkół, z których pochodzą kandydaci na studia w  WSL, przynoszą uczelni konkretne, mierzalne korzyści miękkie (PR) i twarde (konsekwentny wzrost liczby studentów proporcjonalnie do rozwijanej współpracy). – W roku akademickim 2010/2011 20 procent osób z ogółu zarekrutowanych na pierwszy stopień studiów stanowili studenci wywodzący się ze szkół uczestniczących w programie WSL dla szkół średnich – powiedział w podsumowaniu Wojciech Zalewski. Prezentacja, przeprowadzona w  ramach współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie ze Stowarzyszeniem PROM, do którego należy także WSL, stawia pytania o możliwość zaadaptowania niektórych rozwiązań na naszym gruncie. Których? Zapraszamy do dyskusji!

www.uek.krakow.pl

Poszerzamy ofertę – rusza specjalność

Planowanie i inżynieria przestrzenna Od października 2011 r. w ofercie dydaktycznej UEK pojawi się nowość – specjalność Planowanie i  inżynieria przestrzenna, uruchamiana na kierunku Gospodarka przestrzenna w  Katedrze Gospodarki Regionalnej. Co ważne – absolwenci tej specjalności otrzymają tytuł inżyniera. Gospodarka przestrzenna, jako kierunek studiów ma wybitnie interdyscyplinarny charakter. Wykazuje związek z  takimi dyscyplinami nauki, jak: ekonomia, architektura i  urbanistyka, geografia, ekologia, geodezja i kartografia, socjologia, inżynieria środowiska. W  nieco mniejszym, ale zauważalnym zakresie, można zauważyć jej związek z prawem, historią sztuki, naukami o zarządzaniu, kształtowaniem środowiska, budownictwem, transportem i informatyką. W  praktyce „gospodarowanie przestrzenią” oraz „gospodarowanie w  przestrzeni” wymaga od planistów, projektantów oraz innych osób zajmujących się urządzaniem terenów i  zarządzeniem rozwojem rozległej wiedzy i  umiejętności związanych z  wszystkimi wymienionymi dyscyplinami. Kształcenie na kierunku Gospodarka przestrzenna od samego początku, tj. połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, realizowane jest w  uczelniach różnego typu: ekonomicznych, technicznych, rolniczych, na

uniwersyteckich wydziałach geograficznych i wydziałach pokrewnych. Absolwenci tego typu uczelni, współdziałając odpowiednio ze sobą, są w  stanie wypełniać wskazywane wyżej zadania. Plany studiów we wszystkich uczelniach uwzględniać muszą ministerialne standardy kształcenia. Różnią się one jednak znacząco w  treściach przedmiotów pozostających do bardziej swobodnej decyzji uczelni. Na uczelni ekonomicznej szczególny nacisk kładziony jest na zdobywanie wiedzy i umiejętności zarządzania zespołami planistycznymi oraz sporządzania analiz ekonomicznych będących podstawą podejmowania trafnych decyzji zagospodarowania przestrzennego.

Elementy kwalifikacji absolwenta Różnorodność przedmiotów ujęta w planie studiów pozwala na kształcenie specjalistów zajmujących się różnymi aspektami urbanistyki i planowania przestrzennego, a także zarządzania w organach i instytucjach samorządowych, w  szczególności w  wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, urbanistyki i  architektury, ochrony środowiska przyrodniczego, biurach rozwoju i  promocji, jednostkach administracji samorządowej i prywatnej przedsiębiorczości. W  stosunku do sylwetki absolwenta studiów licencjackich, absolwent studiów inżynierskich jest dodatkowo przygotowany do:

 współdziałania w opracowywaniu planów zagospodarowania terenu i  planów miejscowych,  opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i  projektów transformacji przestrzennych z  uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania,  sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego,  przygotowywania ofert inwestycyjnych,  planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej,  planowania systemów transportowych i związanych z nimi obiektów obsługi transportu obszarów zurbanizowanych,  współpracy przy opracowywaniu planów regionalnych i planów euroregionów,  współpracy w  opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych oraz stosowania podstawowych narzędzi programów systemu informacji przestrzennej (geograficznej) w  analizach przestrzennych, procesie planowania i  zarządzania przestrzenią. Absolwent studiów inżynierskich będzie przygotowany ponadto do pracy w pracowniach projektowych, będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 oraz zostanie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

13


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Publikuj w CUE Discussion Papers Na Wydziale Ekonomii i  Stosunków Międzynarodowych od 2009 roku istnieje periodyk naukowy w  formie elektronicznej. Czasopismu przyznano międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN 2081-3848). Misją czasopisma jest upowszechnianie wyników badań w  zakresie ekonomii, finansów, zarządzania, stosunków międzynarodowych, ekonometrii oraz informatyki, ale także nauk społecznych w  kontekście zmian globalnych i  regionalnych. Zeszyty dyskusyjne powstały w ramach realizowanego na naszej uczelni projektu „STAIR: Studies in Trans-Atlantic International Relations” w  ramach prestiżowego europejsko-amerykańskiego programu edukacyjnego ATLANTIS. Każdy numer „CUE Discussion Papers” zawiera odrębny raport badawczy upowszechniany w celu intensyfikacji dyskusji naukowych. Właścicielami praw autorskich pozostają autorzy opracowań. Artykuły opublikowane w „CUE Discussion Papers” mogą być zamieszczane

również w renomowanych międzynarodowych periodykach naukowych. Przewodniczącym kolegium redakcyjnego jest dr hab. Kazimierz Zieliński, prof. UEK, a pozostałymi członkami prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski, dr hab. Aleksander Surdej, prof. UEK, dr Piotr Stanek oraz dr Krzysztof Wach. Do tej pory opublikowano:  CUE DP 2009, no. 1(1): Piotr STANEK, Transmission of the Global Crisis to the Baltic States. Implications for Their Accession to the EMU

(NIE)PEŁNOSPRAWNI Obecnie osoby z niepełnosprawnością coraz aktywniej uczestniczą w  życiu społecznym. W  konsekwencji my, „pełnosprawni”, mamy z nimi częsty kontakt w codziennym życiu. Przestaje nas dziwić widok osób niesłyszących, które porozumiewają się za pomocą języka migowego w  miejscach publicznych, czy osoby niewidomej z psem przewodnikiem. Osoby z  niepełnosprawnością w  przyjaznym dla nich środowisku mogą być w pełni samodzielne. Jednak często zdarza się, że napotykają na przeszkody dla nas niezauważalne, a dla nich mogące stanowić naprawdę duży problem. Szczególnie w takich sytuacjach nasza pomoc może być potrzebna. Osoby z niepełnosprawnością na szczęście są świadome swoich ograniczeń, wiedzą również, jakiej pomocy potrzebują i w jaki sposób my możemy im jej udzielić. Dlatego nie starajmy się pomagać osobom niepełnosprawnym na siłę. Nie zakładajmy, że nie będą w stanie wykonać jakiejś czynności same. Jeśli widzimy, że mają z czymś problem, po prostu podejdźmy i zapytajmy spokojnie, czy i ewentualnie jak możemy pomóc.

14

 CUE DP 2010, no. 1(2): Laszlo ERDEY, Structural Changes of Mexico-US Merchandise Trade in the Light of Intra-Industry Trade  CUE DP 2010, no. 2(3): Aleksander SURDEJ, EU - US Food Safety Disputes and International Food Safety Regime  CUE DP 2010, no. 3(4): Krzysztof WACH, Regional Context of Small and Medium-Sized Enterprise’ Development. Case Study of Southern Poland  CUE DP 2010, no. 4(5): Piotr STANEK, Travels of a CDO in the Global Financial Markets  CUE DP 2010, no. 5(6): Anna KARWIŃSKA, The Importance of Cultural Diversity for the Processes of Social Life  CUE DP 2010, no. 6(7): Krzysztof WACH, Support for Business Succession in the European Union. Wymagania redakcyjne oraz pełne teksty opublikowanych opracowań znajdują się na stronie internetowej: www.papers.uek.krakow.pl. Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów na adres: papers@uek.krakow.pl. Zespół STAIR

Pomagać! Ale jak? Wtedy będziemy mieć poczucie, że zrobiliśmy coś dobrego, a druga strona umocni się w przekonaniu, że nie ma dla niej barier, których nie mogłaby pokonać dzięki życzliwości innych. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów dobrych i  złych zachowań przywołanych z życia codziennego w odniesieniu do osób z konkretnym rodzajem niepełnosprawności.

Osoby niewidome i niedowidzące Złe zachowanie: - inicjowanie kontaktu fizycznego bez uprzedzenia słownego, np. niespodziewane chwytanie za rękę lub ramię - dotykanie lub głaskanie psa przewodnika – rozprasza zwierzę i odrywa je od pracy

www.uek.krakow.pl

czasopismo punktowane – 6 pkt. !!!

Z wielką przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż nasz wspólny trud włożony w  rozwój kwartalnika „Świat Nieruchomości” zaowocował sukcesem. Wydawany przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie periodyk został umieszczony na liście krajowych czasopism punktowanych, uzyskując 6 punktów za zamieszczane w nim publikacje.

Był to główny cel nowego wydawcy, Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członków Rady Programowej oraz członków Komitetu Redakcyjnego. Mamy nadzieję, że jest to znaczący krok w dziele podnoszenia prestiżu kwartalnika zarówno w środowisku akademickim, jak i  sferze praktyki gospodarczej. Zachęcamy zatem wszystkich do dalszej współpracy z  naszym czasopismem zarówno w obszarze współtworzenia jego merytorycznych treści, jak i promowania „Świata Nieruchomości” wśród jego czytelników. Więcej informacji na stronie periodyku www.swiatnieruchomosci.uek.krakow.pl.

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Osoby niesłyszące i niedosłyszące

Dobre zachowanie: - przeczytanie czegoś na głos np. rozkładu jazdy lub numeru nadjeżdżającego autobusu - opisywanie otoczenia w sposób konkretny, np. odległości w  metrach, położenia przedmiotów na zasadzie analogii do wskazówek zegara - zaproponowanie, aby osoba złapała nas za ramię, jeśli chcemy ją gdzieś zaprowadzić

Osoby z niepełnosprawnością ruchową Złe zachowanie: - dotykanie wózka, skutera, kul lub laski – może spowodować groźną w skutkach utratę równowagi Dobre zachowanie: - podanie osobie na wózku wysoko umieszczonych przedmiotów, np. towaru z wyższej półki - przytrzymanie otwartych drzwi

Złe zachowanie: - zasłanianie ust podczas mówienia – czytanie z ruchu warg pomaga w zrozumieniu wypowiedzi - mówienie podniesionym głosem – krzyczenie do osoby niesłyszanej nic nie da, a do niedosłyszącej, która używa aparatu słuchowego tylko utrudni zrozumienie naszych słów Dobre zachowanie: - wyraźne mówienie - używanie różnych technik komunikacji, np. pisanie, rysowanie, pokazywanie itp. Pamiętajmy, że jeśli osoba z niepełnosprawnością prosi nas o pomoc, oznacza to, że pokłada w nas nadzieję na wsparcie w dokonaniu czegoś, czego sama nie jest w stanie osiągnąć. Przede wszystkim nie bójmy się pomagać, taki gest naprawdę wiele znaczy! Więcej informacji można znaleźć w  publikacji „Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych” do pobrania w  wersji elektronicznej ze strony www.niepelnosprawni.gov.pl.

Beata Zelek

15


WSPÓŁPRACA MIĘDZYUCZELNIANA

SEMINARIUM

Wyzwania polsko-serbskiej współpracy naukowej

„Poland-Serbia. The Challenges of the Scientific Cooperation”, pod redakcją naukową Zbigniewa Paszka, Acta Academiae Modrevianae, Kraków 2010.

siejszego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie korzysta z tych kontaktów. Ostatnim tego przykładem jest wspólny projekt zrealizowany w ramach programu Tempus (JEP CD 41146-2006) pt. „Rationalization of the Postgraduate Studies in Business Management and Economics in Serbia”, Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, 2009. Z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odpowiedzialnym za przygotowanie tego projektu był dr hab. Paweł Lula, prof. UEK, dziekan Wydziału Zarządzania, który w  trakcie Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Kragujevcu odebrał od władz serbskiej uczelni medal dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako wyraz wdzięczności za długoletnią i owocną współpracę.

Z dr. Zbigniewem Paszkiem, doktorem honoris causa Uniwersytetu w  Kragujevcu, pracownikiem nauki UEK (1963–2004), od 46 lat nieustannie współpracującym z  uniwersytetami krajów byłej Jugosławii, od roku 2004 profesorem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, redaktorem naukowym monografii „Poland-Serbia. The Challenges of the Scientific Cooperation”, Acta Academiae Modrevianae, Kraków 2010, rozmawia Łukasz Salwarowski. Z  jakimi ośrodkami naukowymi krajów byłej Jugosławii Pan współpracował? W miarę upływu czasu nawiązywałem kontakty z  wydziałami ekonomicznymi uniwersytetów w  Belgradzie, Kragujevcu, Niszu, Nowym Sadzie, Sarajewie, Banja Luce, Zagrzebiu, Rijece i  Opatii. Z  wymienionych wyżej ośrodków naukowych najlepiej wspominam Kragujevac, Belgrad, Sarajewo i Rijekę. Miło mi, że do dnia dzi-

16

Może wypadałoby wymienić osoby, które w tak długim okresie współpracy przyczyniły się do uzyskania znaczących efektów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, zarówno w Serbii, jak i w Polsce. Z  wielu uzasadnionych powodów nie jest to możliwe. Mogę jedynie wymienić nazwisko prof. dr. Iliji Rosicia, któremu poświęcona została wspomniana na wstępie monografia. Profesor Ilija Rosić (1946–2008), rektor Uniwersytetu w Kragujevcu (1990–1992) i dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Kragujevcu (1987–1990; 2000–2002) blisko 25 lat współpracował ze szkołami wyższymi w Polsce. Pozostawił po sobie znaczący dorobek, w ramach którego istotne znaczenie mają również prace publikowane w Polsce. W pracy zawodowej był człowiekiem o niesłychanie dużej dynamice działania, życzliwym, na którym zawsze można było polegać.

Skąd pojawił się pomysł wydania opracowania „Poland-Serbia. The Challenges of the Scientific Cooperation”? Z inicjatywy profesora Klemensa Budzowskiego, kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Do udziału w tym opracowaniu zaproszono między innymi

rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy w  ciągu wielu lat podpisywali z profesorem Iliją Rosiciem umowy o wzajemnej współpracy, oraz wielu jego przyjaciół i znajomych z Serbii.

Kto przygotował artykuły? Monografia składa się z 23 artykułów. Pierwsze dwa, autorstwa Slobodana D. Malinicia, dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Kragujevcu, oraz mojego, dotyczą biografii, dorobku naukowego profesora Iliji Rosicia oraz jego działalności w  Polsce. Autorami pozostałych artykułów z Polski są: Klemens Budzowski (od roku 2000 kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego) – „Possibilities of the Applikation of Pricing Strategies in the Development of Trade between Poland and Serbia”; Tadeusz Grabiński (w latach 1996–2002 rektor, 1990–1996 prorektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie) – “Benford´s law”; Marek Lisiński (w  latach 1996–2002 prorektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie) – “An Organic Model of Strategic Management”; Jerzy Mikułowski Pomorski (w latach 1990–1996 rektor Akademii Ekonomicznej w  Krakowie) – “A  dispute over the Existence of the Intelligentsia”; Roman Niestrój (od roku 2008 rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie) – “Marketing in Poland in the Twentieth Year of Political Transformation”; Tadeusz Pomianek, Andrzej Rozmus – “In Quest for the Right Way. Polish Science and Higher Education Against International Background”; Tadeusz Pomianek od roku 2003 jest rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Warto podkreślić, że monografia została przygotowana na wysokim poziomie edytorskim. Dziękuję. To niewątpliwie zasługa pełnego profesjonalizmu osób przygotowujących to opracowanie.

Dziękuję za rozmowę.

www.uek.krakow.pl

Produkty sprawiedliwego handlu – czy mają szanse w Polsce? Produkty sprawiedliwego handlu (Fair Trade) w Tesco – czy mają szanse w Polsce? – tak zatytułowane wystąpienie mgr. Bartłomieja Węgrzyna, reprezentującego Tesco Polska, było przedmiotem dyskusji podczas seminarium z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, zorganizowanego 4 marca 2011 r. w ramach działalności naukowej prowadzonej przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Katedry Filozofii.

Mgr Bartłomiej Węgrzyn pracuje jako specjalista w dziale Zakupów Żywności Tesco Polska. Oprócz regularnych obowiązków koordynuje też wprowadzenie do Tesco produktów Fair Trade (sprawiedliwego handlu). Mgr Bartłomiej Węgrzyn jest absolwentem naszej Uczelni – skończył Stosunki międzynarodowe (specjalność Zarządzanie międzynarodowe), a w swojej pracy magisterskiej opisywał zależności pomiędzy etosem i filozofią pracy we współczesnych korporacjach oraz w zakonach: benedyktyńskim i jezuickim. Z produktami Fair Trade spotkał się na szeroką skalę w  czasie podróży do Anglii i Holandii i od tego czasu szukał możliwości zaimplementowania tej idei w Polsce. Prezentacja (zarówno ta wizualna, jak i wygłoszona), choć charakteryzowała się prostotą, była tak interesująca, iż wywołała bardzo ożywioną dyskusję. Pierwszym z  powodów tej ożywionej dyskusji było duże zainteresowanie samym

problem Fair Trade, czyli ideą sprawiedliwego handlu, zbyt rzadko w Polsce omawianą, a  jeszcze rzadziej prezentowaną w  środowiskach ekonomiczno-biznesowych, chociaż idea ta zyskała już należne sobie miejsce zarówno w  literaturze zachodniej, jak i  dużą popularność wśród konsumentów mieszkających w  krajach rozwiniętych (szczególnie w Wielkiej Brytanii). Drugim powodem rozgorzałej dyskusji była dociekliwość uczestników spotkania w  kwestii sposobów wprowadzania przez Tesco produktów ze znaczkiem Fair Trade oraz wyników prowadzonej przez nich od niedawna kampanii popularyzującej produkty ze znaczkiem sprawiedliwego handlu. Trzecim powodem dysputy było złożenie przez prelegenta propozycji dla naszej uczelni, aby stała się ambasadorem tej idei, co mogłaby uczynić poprzez stanie się Uniwersytetem Sprawiedliwego Handlu!

Według prelegenta mogłaby to osiągnąć poprzez: 1) stworzenie polityki promującej FT, zaakceptowanej przez władze uczelni; 2) udostępnienie w cafe, sklepach i  stołówkach produktów FT; 3) serwowanie tych produktów w czasie oficjalnych spotkań; 4) promowanie idei dostępnymi Uniwersytetowi kanałami (np. uwzględnienie tej tematyki w prowadzonych wykładach). Jak nietrudno się domyślić, złożenie takiej propozycji było niewątpliwie dowodem na poszukiwanie przez Tesco sojuszników w promowaniu tej idei, gdyż bez jej należytego wypromowania w  Polsce nie przyniesie ona żadnej z sieci handlowych działających w naszym kraju (w  tym także Tesco) wymiernego efektu ekonomicznego, zależnego od ilości sprzedaży tych produktów (które, na co należy zwrócić uwagę, są droższe niż podobne produkty, bowiem część z ich ceny jest przeznaczona na wsparcie – sprawiedliwą płacę – dla bezpośrednich producentów, głównie w krajach rozwijających się). Jednakże prelegent nie tylko z tego powodu złożył tę propozycję. Stwierdził bowiem, iż jako uczelnia wyższa – instytucja badawczo-edukacyjna i  to w  zakresie ekonomii – powinniśmy promować wszystkie te idee, które przyczyniają się do bardziej zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz umacniania zasad uczciwego i sprawiedliwego handlu. Dla prelegenta oczywistym było, iż najlepiej do takiej promocji nadaje się jego macierzysta uczelnia – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wszystkich zainteresowanych przedyskutowaniem problemu sprawiedliwego handlu oraz złożoną propozycją zapraszamy do dyskusji, a  wszystkich zainteresowanych problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zapraszamy do uczestnictwa w  kolejnych seminariach (informacje na stronie Katedry Filozofii: www.filozofia.uek.krakow.pl).

Zakład Etyki i Filozofii Społecznej

17


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Absolwenci KSB we współpracy z funduszami inwestycyjnymi W sobotę 26 lutego 2011 r. w Sali Senackiej UEK odbyło się spotkanie Klubu KSB Alumni MBA skupione wokół tematu funduszy kapitałowych. Zaowocowało ono nie tylko szeroką dyskusją, ale i ofertą współpracy dla słuchaczy i absolwentów. Prelegentem był dr Tomasz Kozieł – dyrektor Funduszu „Inwestycje Kapitałowe” Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Wykładowi towarzyszyło spotkanie integracyjne absolwentów Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK kierunków MBA i ARF oraz studiów menedżerskich.

Tematem spotkania były inwestycje kapitałowe, fundusze zalążkowe, fundusze typu seed capital jako innowacyjna forma biznesu i przedsiębiorczości: Fundusze kapitałowe wysokiego ryzyka szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw we wczesnej fazie ich rozwoju. Szczególnie interesujące dla słuchaczy było wskazanie obszarów, w jakich członkowie Klubu i absolwenci KSB, jako osoby z dużym doświad-

Montaż finansowy przedsięwzięć innowacyjnych – komentarz do prezentacji dyrektora Funduszu „Inwestycje Kapitałowe” MARR SA Z punktu widzenia operacyjnego pracownika bankowego, temat finansowania procesu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie typu „start-up” nie jest tematem najciekawszym, a  już z  pewnością nie najłatwiejszym. Wiąże się to ze skumulowaniem różnych rodzajów ryzyka, począwszy od niesprawdzonej na rynku „innowacji” technologicznej, procesowej lub produktowej, brakiem walidacji marketingowej przedsięwzięcia biznesowego, niesprawdzonym, trudnym do oszacowania portfelem odbiorców, czy wreszcie trudnością oceny, czy zarząd lub właściciele pomysłu posiadają odpowiednie doświadczenie dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej, w  tym do podejmowania ryzyka w  zarządzaniu finansowym. Instytucje finansowe chętnie podejmują współpracę z  nowym podmiotem w  okresie „późniejszym”, kiedy

18

znane są już wyniki badań rynkowych, można określić zapotrzebowanie na „innowacyjny” produkt czy usługę oferowaną przez pomysłodawców, kiedy działalność gospodarcza jest już założona i prowadzona przez jakiś czas, i  wreszcie, gdy pojawiają się pierwsze kontrakty, listy intencyjne, wdrożenia, być może także dofinansowanie w postaci dotacji. Aby to się jednak stało – potrzebny jest początkowy impuls – kapitał, który pomoże przeprowadzić projekt – od pomysłu – do wdrożeń. Dlatego z  dużym zainteresowaniem wysłuchałam prezentacji dyrektora Funduszu „Inwestycje Kapitałowe” MARR SA – Tomasza Kozieła. Sam fakt powołania funduszu typu „zalążkowego”, dedykowanego do działań w fazie początkowej: od pomysłu, przez ocenę marketingową i rynkową, po pierwszy cykl

www.uek.krakow.pl

czeniem biznesowym, mogą współpracować z takimi formami funduszy i inwestycji. Dr Tomasz Kozieł mówił na temat funduszy, mechanizmów ich funkcjonowania oraz warunków finansowania inwestycji przez fundusz. Zagadnienie spotkało się z  dużym zainteresowaniem słuchaczy. Prelegent odpowiadał na liczne pytania absolwentów. Wykład pełen był biznesowych inspiracji w dziedzinie inwestycji kapitałowych i  innowacji w biznesie. – Takie spotkania dają możliwość połączenia wiedzy szerzonej przez Krakowską Szkołę Biznesu z  działalnością stricte biznesową Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA – mówi dr Tomasz Kozieł. – Wypełniamy w ten sposób swoje misje. Mam nadzieję, iż przedmiotowe spotkanie zaowocuje w  przyszłości bliższą współpracą absolwentów Klubu MBA, jak i pozostałych kierunków związanych z  zarządzaniem i  finansami KSB, szczególnie w obszarze wdrażania, a następnie zarządzania innowacyjnymi rozwiązaniami w spółkach kapitałowych utworzonych w  ramach Funduszu Kapitałowego utworzonego przez MARR SA. Członkowie społeczności słuchaczy i  absolwentów Państwa szkoły stawiali odważne tezy, pytania i  argumenty. Była to dla mnie sposobność podzielenia się swoim doświadczeniem i wymiany poglądów. Menedżerów MBA charakteryzuje twórcze myślenie o zarządzaniu, często oparte na ich szerokim doświadczeniu w biznesie. Wzajem-

nie doszliśmy do ciekawych, strategicznych i praktycznych wniosków, w  zakresie stosowania innowacji w  biznesie i  skutecznych form ich finansowania. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu KSB Alumni MBA, członkowie Klubu Absolwenta KSB kierunku studiów podyplomowych „Analiza rynków finansowych i  doradztwo inwestycyjne”, kierowanego przez dr. Janusza Żarnowskiego. Do udziału zaprosiliśmy także słuchaczy bieżących edycji podyplomowych studiów menedżerskich w  Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. Wymiernym efektem sobotniego spotkania Klubu KSB Alumni MBA jest propozycja współpracy skierowana do członków Klubu, absolwentów KSB. Dr Tomasz Kozieł złożył ofertę

dla osób zainteresowanych zarządzaniem, nadzorem czy wszelkimi formami inwestowania w spółki tworzone w  ramach funduszu „Inwestycje kapitałowe” przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Po wykładzie odbyło się spotkanie integracyjne słuchaczy i  absolwentów Krakowskiej Szkoły Biznesu. Oprawę muzyczną zapewnił Paweł Rzeźnik, muzyk i wokalista uniwersyteckiego chóru „Dominanta”. Spotkania Klubu KSB Alumni MBA odbywają się cyklicznie. Skupiają słuchaczy i absolwentów studiów Master of Business Administration w  Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. Studia te prowadzone są od 16 lat. Więcej informacji: www.ksb.uek.krakow.pl

produkcyjny, wydaje się być nieocenionym uzupełnieniem luki w finansowaniu przedsiębiorstw nastawiających się na innowacyjność, a  zatem potrzebujących wsparcia na etapie samego początku – „zalążka” – czyli pomysłu, z którego może narodzić się biznes. Wsparcie kapitałowe pozwala na ocenę pomysłu, przeprowadzenie badań marketingowych, oszacowanie potrzebnych nakładów na wdrożenie, skonstruowanie odpowiedniego modelu biznesowego, projekcję strumienia przychodów i ocenę efektywności inwestycji, oszacowanie i eksplorację targetowych grup klientów. Istotną rolę spełnia know-how: zapewnienie wsparcia specjalistów w dziedzinie zarządzania operacyjnego i  zarządzania finansami zmniejsza ryzyko operacyjne, pozwala ująć projekt w  twarde ramy komunikacji biznesowej, zapewnia od początku właściwą perspektywę ukierunkowania na cele komercyjne i eliminuje odchylenia od kierunków wyznaczonych w  biznesplanie. Efekt? Nowo startujący w biznesie podmiot uzyskuje wiarygodność w  środowisku gospodarczym,

a obecność MARR jako jego udziałowca – zwłaszcza w  aspekcie operowania przez tę instytucję funduszem poręczeniowym, mogącym stanowić zabezpieczenie dla pozyskiwanych zewnętrznych źródeł finansowania – może znacznie przyspieszyć pozyskanie niezbędnych kapitałów od instytucji finansowych. Naświetlone w  prezentacji tematy można oczywiście rozwijać dalej. Osobiście dla mnie ciekawa byłaby charakterystyka cech, jakimi odznaczają się najczęściej projekty odrzucane w  fazie analizy wstępnej – byłby to nader interesujący przyczynek do stworzenia statystyk i  zaproponowania – być może w  przyszłości – warsztatów i  szkoleń przygotowujących kandydatów do tworzenia koncepcji wolnych od błędów, np. organizacyjnych, technicznych, finansowych. Zabrakło mi także przekroju rodzajowego zgłaszanych wniosków oraz danych dotyczących ich ilości w  okresie działania Funduszu, bo takie dane pozwoliłyby ocenić skalę zainteresowania instytucją „funduszu zalążkowego” i  naświetli-

łyby kierunki innowacyjności wiodące nasz w przyszłość… Wyszłam z wrażeniem, że jest jeszcze na rynku wiele do zrobienia – także w  zakresie edukacji „preprzedsiębiorczej”, aby rezultatem takich projektów było więcej wniosków ocenionych pozytywnie. Może „fundusz zalążkowy” należałoby wzmocnić o „kapitał ludzki”…. ? Oferta współpracy złożona słuchaczom i absolwentom Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK może okazać się dobrym rozwiązaniem, które zaowocuje efektami korzystnymi dla wszystkich stron. Ale to tylko wolne przemyślenia. Gratuluję pomysłu i  życzę Panu Dyrektorowi samych sukcesów w dalszym rozwijaniu idei Funduszu!

Magdalena Karłowicz-Żuczek Bank Gospodarki Żywnościowej SA, dyrektor Oddziału w Bochni, absolwentka XII Edycji Programu Executive MBA, Krakowska Szkoła Biznesu UEK/ Stockholm University School of Business, członek Klubu KSB Alumni MBA

19


WARTO WIEDZIEĆ

PROJEKTY

Nie samą teorią człowiek żyje, czyli wyjazd seminaryjno-studyjny Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych

Ekonomia społeczna na UEK – podwójna odsłona Dnia 12 marca 2011 r. w Starej Auli UEK odbyła się podwójna uroczystość – inauguracja IV edycji oraz wręczenia dyplomów absolwentom I  edycji studiów podyplomowych Ekonomia społeczna, realizowanych przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK (MSAP).

Studentki podczas sesji w Muzeum Polmos Łańcut SA

W dniach 22–24 lutego br., już po raz kolejny Katedra Handlu i  Instytucji Rynkowych zorganizowała seminarium wyjazdowe dla studentów specjalności Zarzadzanie sprzedażą w produkcji i handlu oraz członków Koła Naukowego MakeOrBuy działającego przy Katedrze.

Tym razem cykl szkoleń i prezentacji organizowanych przy współpracy Katedry z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej odbywał się pod hasłem „Przyszłość w Twoich rękach”. Hasło to jest wyrazem nowoczesnego, otwartego myślenia o  społeczeństwie obywatelskim – aktywnym, odpowiedzialnym, pełnym inicjatyw i pozytywnej energii. Wyraża potrzebę podmiotowości i  osiągnięć dostrzegalnych w  mikroskali konkretnego młodego przedsiębiorcy, istotnych jednak także w szerszym spojrzeniu. Mikroprzedsiębiorczość i  aktywność gospodarcza młodego pokolenia dostarczają bowiem krajowej gospodarce zarówno „świeżej krwi” w postaci inspiracji i zastrzyku energii, jak i  w  efekcie korzyści wymiernych we wzroście PKB i powstaniu nowych miejsc pracy. W  ramach seminarium odbywającego się w  Łańcucie studenci mogli korzystać z  doświadczenia wielu znamienitych gości, działających w praktyce gospodarczej od wielu lat. Tradycyjnie wykłady rozpoczął dyrektor generalny PSSB, Mirosław Luboń, który wprowadził studentów w  tajniki sprzedaży bezpośredniej oraz przedstawił kolejnych gości – członków Stowarzyszenia. Edyta Kurek, dyrektor naczelny Herbalife Polska, w  wykładzie „Mikroprzedsiębiorczość

jako pomysł na start” przedstawiła swoje doświadczenia biznesowe. Uzmysłowiła studentom, że własna działalność gospodarcza jest na wyciągnięcie ręki i nie wiąże się z  tyloma niedogodnościami co kiedyś, a także że człowiek ma możliwość decydowania o  własnym życiu, a przede wszystkim o tym, na czym będzie polegała jego praca. Prezentacja „Psychologia Osiągnięć” Sebastiana Kotowa, wiceprezesa Brian Tracy International Sp. z o.o., w dosadny sposób połączyła tematykę osiągnięć z  często towarzyszącymi im porażkami. Wystąpienie silnie zmotywowało słuchaczy do działania, w  którym wykorzystując trudności mogą oni budować siłę i sukces.

Na wykładach obecny był również Marek Stelmaszak, członek Zarządu firmy Brian Tracy International Sp. z o.o. Szczególne zainteresowanie wzbudziły warsztaty „Indywidualność i  charyzma” prowadzone przez Marcina Makowskiego, trenera „Potęgi Możliwości”. Zajęcia te pomogły słuchaczom zidentyfikować cechy charakteryzujące postać przedsiębiorcy i lidera zespołu. Nie zabrakło również przedstawicieli innych branż, Dariusz Tworzydło zaprezentował źródła sukcesu Grupy Kapitałowej Jedynka, jako ciekawej ścieżki rozwoju rodzinnego przedsiębiorstwa, oraz dodatkowych atrakcji. Uczestnicy seminarium mieli niepowtarzalną okazję odwiedzić muzeum Fabryki Wódek „Polmos Łańcut” SA oraz zwiedzić łańcucki zamek.

mgr Karolina Orzeł Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uroczystość otworzył dyrektor MSAP – dr Jarosław Bober. W imieniu władz Uczelni zgromadzonych powitał Prorektor ds. Studenckich – prof. Andrzej Chochół. Przedstawiając bogatą ofertę dydaktyczną Uczelni, przekonywał on słuchaczy kolejnej edycji studiów o  słuszności wyboru Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, a  absolwentów zachęcał do utrzymywania dalszego kontaktu z  Uczelnią poprzez działalność w  Stowarzyszeniu Absolwentów UEK lub udział w różnych inicjatywach organizowanych w jej murach. Następnie wystąpił Krzysztof Więckiewicz – dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej, pod którego patronatem jest realizowany projekt „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” (studia podyplomowe Ekonomia społeczna są jego elementem). W  ramach wykładu inauguracyjnego prof. Janina Filek z Katedry Filozofii UEK prowadziła rozważania wokół fenomenu pomocy społecznej. Rozpoczynając od genezy słowa „pomoc”, jej źródeł oraz celów, prof. Filek przedstawiła sytuacje, w których pomoc paradoksalnie może rodzić dodatkowe problemy, uzależniać czy powiększać grono osób jej potrzebujących. Podsumowanie wystąpienia niosło ze sobą przesłanie, że chociaż pomoc jest czasami niewłaściwie skierowana lub nie zawsze jest skuteczna, to nie przemawia to za jej wstrzymywaniem. Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla słuchaczy I  edycji poprzedziło zaprezentowanie jednej z  najlepszych prac dyplomowych. Norbert Kępiński przedstawił tezy i  wyniki badań swojej pracy pt. „Udział organizacji pozarządowych w realizacji polityki społecznej miasta Częstochowa”.

Moment odbioru dyplomu był dla wszystkich bardzo wzruszający. Absolwenci dziękowali za możliwość odbycia studiów, podkreślali także, że zdobyta w ich trakcie wiedza, umiejętności oraz kontakty będą bardzo cenne w ich dalszej pracy zawodowej. Ostatnim punktem programu było wręczenie indeksów słuchaczom IV już edycji studiów Ekonomia społeczna. Rozpoczynająca naukę grupa liczy 36 osób, a  wśród jej uczestników znajdują się pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, działacze organizacji pozarządowych oraz pracownicy administracji publicznej na stanowiskach bezpośrednio związanych z  problematyką pomocy i integracji społecznej. Na zakończenie wszystkich zgromadzonych gości, absolwentów i słuchaczy zaproszono do wspólnego pamiątkowego zdjęcia oraz poczęstunku przygotowanego przez Firmę Społeczną Catering Cogito. Rozmowy prowadzone w kulu-

arach były znakomitą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między osobami rozpoczynającymi i kończącymi studia. Studia podyplomowe Ekonomia społeczna, realizowane przez MSAP, w  całości są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich celem jest podnoszenie kompetencji oraz stworzenie forum wymiany doświadczeń osób zajmujących się aktywizacją zawodową oraz integracją społeczną. Więcej informacji o projekcie i studiach można znaleźć na stronach: www.ekonomiaspoleczna.msap.pl oraz www.ekonomiaspoleczna.pl.

Tekst i fot. Barbara Salwińska Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

PANTONE 368 C / U CMYK C:57 | M:0 | Y:100 | K:0 WEB SAFE RGB R:7A | G:C1 | B:43

PANTONE BLACK C / U CMYK C:0 | M:0 | Y:0 | K:100 WEB SAFE RGB R:0 | G:0 | B:0

PANTONE BLACK C / U 50% CMYK C:0 | M:0 | Y:0 | K:50 WEB SAFE RGB R:99 | G:99 | B:99

Studenci przed Muzeum Polmos Łańcut

20

www.uek.krakow.pl

21


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Szkoła Giełdowa w Krakowie

Kurs „Debiut na rynku NewConnect” kierowany jest do młodych rozwijających się firm, o wysokim potencjale wzrostu, działających zwłaszcza w  obszarze nowych technologii (choć oczywiście możliwe jest także notowanie firm z innych branż charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu), które mogą na tym rynku pozyskiwać kapitał na dalszy rozwój. NewConnect to zorganizowany i  prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie alternatywny system obrotu, na którym spółkom stawiane są mniejsze wymagania niż spółkom notowanym na głównym rynku giełdowym. NewConnect oferuje bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie – tańsze pozyskanie kapitału. Kurs obejmuje 4 godziny zajęć.

Chcesz lepiej zadbać o swoje oszczędności? Myślisz o  inwestowaniu w papiery wartościowe? Jesteś zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy na temat inwestycji na rynku kapitałowym? Skorzystaj z oferty Szkoły Giełdowej, działającej przy Katedrze Rynków Finansowych UEK!

Szkoła Giełdowa działa na naszej Uczelni od dwunastu lat. Powstała w roku 1999 jako jedna z  dwóch pierwszych w  Polsce. Funkcjonuje na zasadzie partnerskiej współpracy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szkoła Giełdowa jest przedsięwzięciem ogólnopolskim zorganizowanym i  koordynowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Powstała w oparciu o doświadczenia francuskie, a jej program został przygotowany przez polskich specjalistów rynku kapitałowego na podstawie programu paryskiej szkoły l’Ecole de la Bourse, prowadzonej przez Giełdę w  Paryżu. Obecnie działa w  Polsce 18 ośrodków Szkoły Giełdowej, zlokalizowanych przy wyższych uczelniach w  różnych miastach, w tym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W ramach Szkoły Giełdowej organizowane są kursy z zakresu inwestowania w instrumenty finansowe, a od 2007 r. także pozyskiwania przez firmy kapitału za pośrednictwem giełdy. Z  ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizacją kursów zajmuje się Katedra Rynków Finansowych. Wykładowcami poszczególnych kursów Szkoły Giełdowej są specjaliści rynków finansowych – pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie oraz pracownicy biur maklerskich i banków.

Co robimy? Organizujemy kursy, które dają szansę na poznanie mechanizmu funkcjonowania rynku papierów wartościowych, giełdy oraz zasad inwestowania na rynku kapitałowym. Kursy te organizowane są cyklicznie, w miarę napływania zgłoszeń. Zajęcia odbywają się w obiektach

22

fot. Fotolia/Julien Eichinger

Informacje i zapisy

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27. Wykłady prowadzone są według programów przygotowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W  ramach każdego kursu uczestnicy otrzymują komplet materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz – po skończeniu – certyfikat ukończenia odpowiedniego kursu Szkoły Giełdowej. Uczestnictwo w kursach Szkoły Giełdowej jest odpłatne.

Kim są słuchacze Szkoły Giełdowej? Uczestnikiem kursów Szkoły Giełdowej może być każdy zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy na temat inwestycji na rynku kapitałowym (nie ma żadnych wymogów formalnych dotyczących poziomu wykształcenia). W szczególności kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie” skierowany jest do osób początkujących (debiutantów), pragnących podjąć działalność inwestycyjną na własny rachunek, ale nieznających zasad funkcjonowania tego rynku. Inwestorzy znający już rynek akcji i obligacji mogą poszerzyć swoją wiedzę w ramach kursu

„Instrumenty pochodne”, natomiast podmioty gospodarcze zainteresowane pozyskaniem kapitału dla swojej spółki na giełdzie zainteresuje kurs „IPO – po kapitał na giełdę” lub „Debiut na rynku NewConnect”.

Kursy w szczegółach Kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie” obejmuje 14 godzin wykładów dotyczących działania giełdy i  polskiego rynku kapitałowego. Zajęcia odbywają się w weekendy (dwa lub trzy spotkania) i dotyczą następujących zagadnień: rynek kapitałowy i instrumenty finansowe, funkcjonowanie GPW w Warszawie, wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę, wybór i ocena spółki oraz zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Kurs „Instrumenty pochodne” obejmuje 6 godzin wykładów na temat instrumentów pochodnych znajdujących się w  obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w  Warszawie. Zajęcia odbywają się w weekendy. Jest to jedno spotkanie, w ramach którego omówione zostają na praktycznych przykładach: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe, korzyści i ryzyko inwestowania w instrumenty pochodne oraz opodatkowanie dochodów.

www.uek.krakow.pl

Kurs „IPO – po kapitał na giełdę” adresowany jest do firm zainteresowanych pozyskaniem kapitału za pośrednictwem giełdy, dzięki któremu mogą finansować swój dalszy rozwój. Celem kursu jest pomoc spółkom w przeprowadzeniu procesu IPO (pierwszej oferty publicznej), zapoznanie ich z najważniejszymi elementami i kluczowymi zagadnieniami tego procesu. Pozyskanie środków na rozwój firmy poprzez

dr Janusz Raganiewicz Katedra Rynków Finansowych, koordynator kursów: „Podstawy inwestowania na giełdzie”, „IPO – po kapitał na giełdę”, „Debiut na rynku NewConnect”

rynek giełdowy nie kończy się tylko na sprzedaży akcji na rynku pierwotnym. Spółki już notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych mogą sięgać po kapitał wielokrotnie, plasując kolejną emisję akcji. Coraz więcej firm docenia zalety obecności na giełdzie, czego wyrazem jest wzrastająca w ostatnich latach liczba debiutów na warszawskim parkiecie. Kurs obejmuje 7 godzin zajęć.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą w sekretariacie Szkoły Giełdowej mieszczącym się w pawilonie F, pokój 602. Informacji udzielamy również pod numerem telefonu 12 293 50 81 lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: kluczewa@uek.krakow.pl. Dodatkowe informacje dotyczące kursów Szkoły Giełdowej można także znaleźć na stronie www.szkolagieldowa.pl.

mgr Remigiusz Lipiec Katedra Rynków Finansowych, koordynator kursu „Instrumenty pochodne”

mgr Agnieszka Kluczewska Katedra Rynków Finansowych, Ubezpieczeń, Finansów Przedsiębiorstw, Sekretariat Szkoły Giełdowej

Szczęśliwy Finał Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym W dniach 12–13 marca br. na Uniwersytecie Warszawskim odbyły się zawody centralne Olimpiady Wiedzy o  Polsce i  Świecie Współczesnym, której współorganizatorem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Pierwsze miejsce w  tym konkursie zajął przedstawiciel naszego małopolskiego okręgu, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu – Jakub Walawski. Jego zwycięstwo – podobnie zresztą jak na styczniowym etapie okręgowym,

który miał miejsce w murach naszej uczelni – było absolutne i bezdyskusyjne. Serdecznie gratulujemy tego wielkiego sukcesu!

mgr Łukasz Danel – sekretarz Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

23


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

S EMB i c e i s e i n a k t Spo i i n a p z s w Hi Młodzież, która uczy się w UEK, jest również – tak jak młodzież innych krajów – częścią większej, europejskiej społeczności studenckiej, o czym pamięta i o co dba nasza Uczelnia. Jednym z najważniejszych dla naszego kontynentu bodźcem integrującym jest maksymalne zespolenie nauczania na poziomie wyższym. Ważkość tego czynnika nie podlega dyskusji. Polityka wyższych uczelni w tym zakresie jest priorytetem każdego poważnego ośrodka akademickiego.

Po rozdaniu dyplomów w Kordobie; na zdjęciu od lewej: Joanna Jackowska (BPZ), studenci: Piotr Rutkowski, Agnieszka Szklarz, Magdalena Łukomska, Malwina Piwowarczyk, prof. dr hab. Andrzej Malawski – Prorektor ds. Badań Naukowych.

UEK realizuje szereg celów wspólnej przestrzeni dydaktyczno-badawczej, czynnie angażując się w programy finansowane przez Unię Europejską, czerpiąc z  nich znaczne korzyści oraz prowadząc politykę konstruktywnego zaangażowania w  dyskusję dotyczącą przyszłości edukacji. Poprzez stosowaną od lat politykę międzynarodową uznaje fakt, iż ośrodki akademickie o najwyższym poziomie dydaktycznym i badawczym nie funkcjonują w oderwaniu od reszty systemu światowego. Potencjał wspólny, który jest wypracowywany w trakcie współpracy z partnerami zagranicznymi, wspiera rozwój potencjału innowacyjnego i  możliwości edukacyjnych naszego Uniwersytetu. Cząstką tych aktywności jest przynależność UEK do sieci EMBS. Konsorcjum EMBS powstało w  1989 roku w  celu zapewnienia w  pełni skonsolidowanego systemu studiów, przeznaczonego dla wyróżniających się studentów. Ta swoista spółka o charakterze akademickim jest siecią uniwersytetów i szkół biznesu, obejmującą różne kraje europejskie, zainteresowane zintegrowanymi programami studiów o  profilu europejskim. Misją Konsorcjum EMBS jest przygotowanie uczestników wymiany do potrzeb europejskiego rynku pracy. Z  możliwości, jakie daje program EMBS, dotychczas skorzystało 50 naszych studentów, kończąc go z sukcesem. W tym roku akademickim na ceremonii rozdania dyplomów wręczono 12 certyfikatów, które zdobyli nasi studenci. Czworo z  nich: Magdalena Łukowska, Malwina Piwowarczyk, Piotr Rutkowski i  Agnieszka Szklarz, odebrało je w Hiszpanii. Pozostali studenci odbiorą je w Krakowie.

Realizacji tych celów oraz konsolidacji społeczności szkół wyższych pomaga wiele sieci i instytucji funkcjonujących w ramach UE. W  ostatnim dwudziestoleciu działalność biznesowa i  naukowa w  Europie odbywa się w  realiach wspólnego, europejskiego tła historycznego, kulturowego i społecznego. Od wielu lat działania te – także dla Polski – przebiegają w  ramach wspólnych ram politycznych, prawnych i ekonomicznych. Młodzież, która uczy się w UEK, jest również – tak jak młodzież innych krajów – częścią większej, europejskiej społeczności studenckiej, o  czym pamięta i  o  co dba nasza Uczelnia.

Widok Kordoby

Coroczny zjazd związany z nadaniem dyplomów odbył się 18 i 19 lutego w Kordobie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z  12 szkół stowarzyszonych. Reprezentanci uczelni partnerskich przyjechali na spotkanie z Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowali: prof. dr hab. Andrzej Malawski, Prorektor ds. Badań Naukowych oraz Joanna Jackowska z  Biura Programów Zagranicznych, która jest koordynatorem sieci EMBS na naszej Uczelni. Dyplomy wręczał dziekan Faculty of Economic and Business Sciences ETEA. W momencie odbierania certyfikatów absolwentom towarzyszyli przedstawiciele uczelni macierzystej oraz uczelni, w której uczyli się przez rok.

Studenci i reprezentanci zostali ugoszczeni uroczystym bankietem w jednej z najlepszych, historycznych restauracji w mieście. Po zakończeniu obchodów odbyły się spotkania robocze, podczas których rozmawiano na temat rozszerzenia i nowych kierunków współpracy w  ramach sieci. Część partnerów wyraziła chęć zacieśnienia relacji w  formie możliwości wydawania podwójnych dyplomów, promocji idei EMBS poza Europą, wspólnego pisania krótkich, intensywnych programów dydaktycznych. Część rozmów dotyczyła także wymiany kadry dydaktycznej.

Oprac. Zespół BPZ

Krótki program edukacyjny Fachhochschule Frankfurt am Main – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W

dniach 12–15 stycznia tego roku, w ramach planu realizacji krótkich programów wymiany, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie gościła grupa 7 uczniów i 3 wykładowców z Fachhochschule Frankfurt am Main. W zajęciach wzięło udział także 10 studentów naszej Uczelni. Temat wykładu, który stał się podstawą dyskusji i wypracowanego wspólnie case study, brzmiał „Introduction to International Cooperation”. Zajęcia przeprowadziła dr Ewa Ślęzak z  Katedry Ekonomii. Przedmiotem zajęć było określanie ról w  dużych projektach międzynarodowych. W  ramach zajęć praktycznych Polacy i  Niemcy pracowali dodatkowo nad wspólną strategią promocji programu Double Diploma. Swoje wyniki przedstawili podczas prezentacji drugiego dnia warsztatów. Opiekę administracyjną nad przygotowaniem i przebiegiem wizyty sprawowały: Sylwia Rutkowska, Magdalena Krasowska i Katarzyna Małek z Biura Programów Zagranicznych. Grupa polsko-niemiecka poza zajęciami zwiedzała Kraków i  zapoznała się z warunkami studiowania na naszej Uczelni. Program Erasmus pozwala na realizację większej ilości działań niż wydaje się przeciętnemu beneficjentowi. Aktywność w programie wychodzi często poza zakres tak popularnej wymiany studentów i  wykładowców w ramach porozumień bilateralnych. Wiele polskich uczelni, w tym także UEK, realizuje w obrębie Erasmusa dodatkowe opcje, np. w formie możliwości zdobycia podwójnych dyplomów, certyfikacji studiów odbytych za granicą lub uczestnictwa w krótkich programach wymiany. Inicjatywy przewidziane są dla studentów polskich i zagranicznych. Wymiany krótkoterminowe spełniają funkcje pilotażowe. Są najlepszym źródłem informacji o najkorzystniejszych kierunkach rozwoju współpracy pomiędzy partnerami. Grupowe, krótkie podróże edukacyjne studentów są często początkiem dłuższej wymiany oraz stwarzają okazję do wyjazdu tym osobom, które z różnych powodów nie mogą sobie pozwolić na dłuższy pobyt za granicą. Ta forma aktywności jest także pomocą przy rozbudowie personalnych struktur akademickich, zarówno krótko-, jak i  długoterminowych. Unia Europejska w  ramach programu Erasmus wspiera szeroki zakres działań w dziedzinie kształcenia, szkolenia, wiedzy dotyczącej kultury poszczególnych krajów.

Uczestnictwo w nich ma bardzo zróżnicowany zakres. Krótkie programy edukacyjne służą intensyfikacji rezultatów uczestnictwa w programie i są dopełnieniem klasycznej wymiany. Są także skuteczne w rozpowszechnianiu i pełniejszym wykorzystaniu wyników większych projektów. Z realizacji tego rodzaju zadań intencyjnych wypływa wiele korzyści. Są nimi m.in.:  wzrost świadomości, że partnerstwo to także projekty współpracy na małą skalę,  uwzględnienie kwestii należących do wspólnych zainteresowań partnerów związanych z kształceniem i szkoleniami,  pilotaż transferu innowacji i ocena zasadności współpracy w projektach dłuższej wielostronnej współpracy,  adaptacja innowacyjnych rozwiązań pomiędzy partnerami w dziedzinie systemów kształcenia i szkoleń,  wzmocnienie nacisku na kontakty i sieci transnarodowe,  znalezienie nowych partnerów i  przygotowanie nowych projektów, weryfikacja zasadności partnerstwa ze stałymi kooperantami.

Oprac. Zespół BPZ

Lisa Fiacre z Clermont, Francja, prof. dr hab. Andrzej Malawski – Prorektor ds. Badań Naukowych UEK, Mike Bryant Clermont, Francja, Per Servais, Odense, Dania

24

www.uek.krakow.pl

25


KATEDRALNE SHOW

KATEDRALNE SHOW

Katedra Zachowań Organizacyjnych – 10 lat aktywnego istnienia 50 lat zachowań organizacyjnych

Od lewej: dr Renata Winkler, mgr inż. Izabella Laskowska, dr Anna Pietruszka-Ortyl, mgr Paweł Łukasik, prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki, mgr Marek Makowiec, dr hab. Bogusz Mikuła, prof. UEK, dr Daniel Gach.

Historia Katedry Zachowań Organizacyjnych Katedra Zachowań Organizacyjnych została powołana do życia na mocy stosownych uchwał władz Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniu 01.02.2001 r. Choć było to dokładnie dziesięć lat temu, to tak naprawdę poprzez dzieje Katedry Metod Organizacji i Zarządzania, z której się wywodzi i historię samych pracowników, którzy ją tworzą, jej rodowód ma swój początek o wiele lat wcześniej. Zachowania organizacyjne są bowiem nierozerwalnie związane z procesem zarządzania. i  już w  ramach istniejącego od roku 1972 Instytutu Organizacji i  Zarządzania ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w  Krakowie poruszana była przez jego pracowników tematyka funkcjonowania ludzi w organizacjach formalnych. Jednym z  pracowników tego In-

26

stytutu został w roku 1972 ówczesny magister Arkadiusz Potocki. Realizując swój rozwój naukowy i  osiągając kolejne stopnie oraz tytuły naukowe, pozostawał co prawda w ramach głównego nurtu zainteresowań tematycznych Instytutu, czyli metod organizatorskich, ale też zwracał uwagę w  opisywanych przez siebie narzędziach na szczególną rolę, jaką odgrywa w nich tzw. czynnik ludzki. Przykładem są prace realizowane w  ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych (np. CPBP nr 08.01 „Człowiek i  praca”, grupa tematyczna 5.6. „Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych”) oraz Problemów Międzyresortowych (np. Nr III/4 pt. „Człowiek i  praca”, grupa tematyczna V/4 „Humanizacyjne kierunki usprawniania organizacji pracy biurowej w sferze zmechanizowanych i zautomatyzowanych procesów przetwarzania informacji”). W  roku 1992 z  Instytutu Organi-

zacji i Zarządzania wyodrębniła się Katedra Metod Organizacji i  Zarządzania. W  ramach niej również realizowane były tematy badawcze uwzględniające zachowania organizacyjne, przykładem mogą być badania prowadzone wspólnie przez prof. A. Potockiego i wówczas mgr B. Mikułę w  zakresie humanizacji organizacji pracy w  sferze zarządzania (temat badawczy KBN nr 1P 110 067 06). W  dniu 1.03.1998 roku w  ramach Katedry Metod Organizacji i Zarządzania powołane zostały do życia Zakład Metod Organizatorskich i Zakład Metod Zarządzania. Kierownikiem tego pierwszego został prof. dr hab. Arkadiusz Potocki i to właśnie w wyniku usamodzielnienia się i  wyodrębnienia Zakładu Metod Organizatorskich powstała Katedra Zachowań Organizacyjnych. Jej pierwotny skład stanowili wówczas prof. dr hab. Arkadiusz Potocki, dr Bogusz Mikuła, mgr Anna Pietruszka, mgr Renata Winkler i mgr Daniel Gach.

www.uek.krakow.pl

Istota Zachowań Organizacyjnych i ich rodowód Współcześnie S.P. Robbins definiuje zachowania organizacyjne jako naukę, której „przedmiotem jest systematyczne badanie działań i postaw ludzi w obrębie organizacji” [Robbins, 2004, s. 18]. Pamiętając, że tak naprawdę nie ma pełnej rejestracji wszystkich zdarzeń związanych z działalnością naukową człowieka, nie jesteśmy w stanie wskazać ze stuprocentową pewnością dokładnie momentu, kiedy po raz pierwszy zostało użyte sformułowanie „zachowania organizacyjne”. Mając na uwadze studia literaturowe w tym zakresie, możliwe jest przyjęcie, że pierwszym formalnym i zachowanym dokumentem zawierającym to określenie była notatka sporządzona przez F.J. Roethlisbergera w  dniu 13 stycznia 1961 roku po zebraniu wydziału behawioralnego Harvard Business School (czyli 50 lat temu) [Ćwiklicki, Gach, 2006, s. 22]. F.J. Roethlisberger proponował w  niej wprowadzenie nowego przedmiotu „zachowania organizacyjne” i  dokonał pierwszej próby jego zdefiniowania, w ramach której stwierdził, iż jest to „studiowanie jak ludzie się zachowują – i  jak nie powinni – w  organizacjach”. Punktem wyjścia do takich sformułowań był udział tego naukowca w  badaniach i  obserwacjach przeprowadzonych przez zespół badaczy pod kierownictwem E. Mayo w  latach 1928–1932 w  Western Electric Hawthorne. Stały się one symbolem nauk behawioralnych. Choć wcześniej pojedynczy naukowcy wprowadzali w swojej działalności elementy nauk behawioralnych w  obserwacjach nad funkcjonowaniem człowieka w przedsiębiorstwach, to zespół E. Mayo po raz pierwszy w  sposób kompleksowy przeprowadził badania działań pracowników w  organizacji z uwzględnieniem ich potrzeb, emocji i oczekiwań.

Teraźniejszość Katedry Jest oczywistym, że o sukcesie każdej zbiorowości ludzkiej decydują jej członkowie, ich wiedza, umiejętności, indywidualne osiągnięcia itp. W  przypadku Katedry Zachowań Organizacyjnych podkreśla się, że jest ona jedną z  najbardziej twórczych ze względu na liczbę publikacji. Jednak to nie tylko aktywność publicystyczna jest przejawem działań pracowników Katedry. To również aktywne uczestnictwo w  życiu Uniwersytetu poprzez realizację różnych przedsięwzięć organizacyjnych, pełnione funkcje w ramach jednostek formalnych uczelni czy też władz wydziału. Aktualnie Katedra Zachowań Organizacyjnych liczy siedmiu pracowników. Są to: prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki, dr hab. Bogusz Mikuła, prof. UEK,

dr Anna Pietruszka-Ortyl, dr Renata Winkler, dr Daniel Gach, mgr Marek Makowiec i mgr Paweł Łukasik. W ciągu 10 lat funkcjonowania Katedry jeden pracownik uzyskał stopień doktora habilitowanego, trzech – stopnie doktorów. Biorąc pod uwagę działalność naukową pracowników wszyscy razem opublikowali łącznie 607 publikacji, w  tym 7 pozycji książkowych (jako pracownicy Katedry Zachowań Organizacyjnych) oraz brali udział w  ponad 190 ogólnopolskich, międzynarodowych i  zagranicznych konferencjach naukowych. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wzrost intensywności działań Katedry zarówno na polu naukowym, jak i  organizacyjnym. Przejawem tego jest m.in. organizacja w latach 2007 i  2009 międzynarodowych konferencji naukowych. Ich ideą przewodnią były zachodzące w  organizacjach przeobrażenia. Pierwsza konferencja, pt. „Przeobrażenia w  organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem nowych metod zarządzania”, zorganizowana w  dniach 8–10 czerwca 2007 roku, zgromadziła ponad 120 uczestników z  Polski i  zagranicy. Jej szerszy opis można znaleźć w  numerze 5/6 AE „Kuriera” z  roku 2007 oraz w  numerze 4/2007 „E-mentora” w  poświęconym jej artykule autorstwa B. Mierzejewskiej pt. „Przeobrażenia organizacyjne bez przywódców? Relacja z  konferencji”. Druga odbyła się dwa lata później, w dniach 15–17 września 2009 i  została zatytułowana „Przeobrażenia i  zmiany w  organizacjach w  warunkach globalizacji” i  również zgromadziła ponad stu uczestników. Jej szczegółowy opis został zamieszczony w numerze 7/2009 „Kuriera UEK”. Aktywność naukowa Katedry to również coroczne badania statutowe, nieprzerwanie realizowane od momentu jej powstania pod wspólnym tytułem „Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu”. Efektem tych intensywnych prac naukowych są wspólne publikacje książkowe. Główną pozycją jest w tym zakresie praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego pt. „Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia” oraz praca pod redakcją B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl i A. Potockiego pt. „Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy”. Oprócz prac zbiorowych pracownicy przygotowali wspólnie bądź samodzielnie również następujące pozycje książkowe: B. Mikuła „W kierunku organizacji inteligentnych”, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki „Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i  metody”, B. Mikuła „Organizacje oparte na wiedzy”, A. Potocki „Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie”, R. Winkler „Zarządzanie komunikacją w  organizacjach zróżnicowanych kulturowo”.

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy prowadzą przedmioty kierunkowe i  specjalnościowe zarówno na Wydziale Zarządzania, jak i  Wydziale Towaroznawstwa. Są to: zachowania organizacyjne, podstawy zarządzania, humanizacja pracy, komunikacja wewnętrzna w  przedsiębiorstwie, techniki komunikacji w  organizacjach gospodarczych, zarządzanie informacją i  komunikacją w przedsiębiorstwie, zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, zarządzanie zasobami niematerialnymi, zarządzanie wiedzą w  organizacji, gospodarowanie zasobami niematerialnymi, zarządzanie kapitałem intelektualnym, techniki komunikacji w turystyce, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie organizacjami, współczesne problemy zarządzania. Dostrzegane przez pracowników Katedry zmiany zachodzące w gospodarce, w tym szczególnie silna orientacja na pozyskiwanie, rozwijanie i  wykorzystywanie zasobów niematerialnych przez przedsiębiorstwa, zaowocowały podjęciem działań mających na celu uruchomienie na Wydziale Zarządzania, na drugim stopniu studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych, nowej specjalności Zarządzanie zasobami niematerialnymi. Celem specjalności jest kształcenie w  zakresie nowoczesnych modeli organizacji i  koncepcji ukierunkowanych właśnie na zarządzanie zasobami niematerialnymi. Specjalność ta ma przygotowywać ekspertów służb pracujących głównie dla różnych organizacji gospodarczych i instytucji administracyjnych oraz firm konsultingowych. Plany na przyszłość pracowników Katedry Zachowań Organizacyjnych zakładają ciągły rozwój naukowy, zdobywanie kolejnych stopni i  tytułów naukowych oraz rozszerzanie oferty dydaktycznej poprzez zgłaszanie nowych przedmiotów specjalnościowych i  wykładów do wyboru. W  planach są również działania mające na celu nawiązanie współpracy z  zagranicznymi placówkami i  jednostkami naukowo-badawczymi funkcjonującymi w  takim samym lub zbliżonym obszarze zainteresowań naukowych.

Bibliografia: Ćwiklicki M., Gach D., Geneza nauki „zachowania organiza-

cyjne”, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 715, Kraków 2006, Robbins S.P., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

dr Daniel Gach Katedra Zachowań Organizacyjnych

27


MEDIA

MEDIA

UEK w mediach Przedstawiamy skany najważniejszych artykułów prasowych promujących markę naszej Uczelni. Wiele z nich związanych jest z wydarzeniami mającymi miejsce na Uniwersytecie w ostatnim miesiącu. Były wśród nich m.in.: ostatnie bardzo ważne mecze w play-off-ach oraz Pucharze Polski Elitesek Skawy AZS UEK, X edycja Giełdowej Gry Rynkowej, Dzień Dawcy Szpiku Kostnego, wręczenie stypendiów naukowych miasta Krakowa czy też pierwsze przepłynięcie przez Polaka, naszego absolwenta, Rafała Ziobro, Cieśniny Magellana.

Tym bardziej cieszymy się także z coraz liczniejszych sytuacji, kiedy sylwetki i komentarze naukowców UEK publikowane są w ogólnopolskich mediach jako głos ekspercki i wzór do naśladowania. W ostatnim miesiącu na szczególną uwagę zasługują: artykuł opublikowany w „Rzeczpospolitej” pt. „Wschodzące gwiazdy polskiego biznesu” poświęcony m.in. dr Marzenie Piszczek z UEK, eksperckie komentarze prof. Jerzego Hausnera na temat reformy OFE oraz głos dr. Mariusza Andrzejewskiego poświęcony zmianom w audycie. Szczególnie dziękujemy tym, którzy zadbali o to, by przy okazji komentarzy udzielanych mediom zostali w nich wymienieni jako pracownicy lub wykładowy UEK. Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK Piotr Bednarski – Sekcja Prasowa Kancelarii Rektora UEK

28

www.uek.krakow.pl

29


WYDAWNICTWO UEK

ABSOLWENCI Z K(L)ASĄ

Wydawnictwa Nowości Krakowie sytetu Ekonomicznego w Uniwer

Projekt okładki: Marcin Sokołowski

Ewa Cierniak-Szóstak, Anna Karwińska, Przemysław Kisiel, Andrzej Słaboń,

Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa, pod redakcją Anny Karwińskiej, s. 244, ISBN 978-83-7252-514-2

Stanisław Mazur,

Władza dyskrecjonalna wysokich urzędników publicznych. Perspektywa nowego instytucjonalizmu, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie, nr 198, s. 272, ISBN 978-83-7252-511-1

Projekt okładki: Sławomir Lewczuk

W publikacji zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących przemian mentalności przedsiębiorców Krakowa. Badania prowadzone były w latach 2004–2007 w trzech wybranych dzielnicach Krakowa: Kazimierz, Nowa Huta i Podgórze. Z uwagi na to, że każda z tych dzielnic posiada swoją specyfikę, pozwala to rozpoznać czynniki wpływające na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Książka składa się z trzech części. W pierwszej podejmowane są zagadnienia teoretyczno-metodologiczne. Rozważa się różnorodne problemy dotyczące badania przemian mentalności społecznej, a także analizuje miejsce przedsiębiorców w strukturze społecznej dawnego oraz współczesnego społeczeństwa polskiego. Cechy mentalne stanowią zasadniczy problem w odrabianiu zaległości, adaptacji do wymagań związanych z konkurencją i  koniecznością radzenia sobie w  gospodarce globalnej. To, jak uczestnicy życia gospodarczego definiują swoje miejsce i swoje możliwości w gospodarce rynkowej, jakie mają nastawienie wobec ryzyka, innowacyjności, znacznego obszaru niepewności, ma zasadnicze znaczenie dla ich możliwości osiągania sukcesu i utrzymania się na rynku. W  części drugiej przedstawiono socjograficzny opis trzech dzielnic Krakowa, ich historii oraz przemian, jakim podlegają obecnie. Każda z tych

Monografia dotyczy dylematu związanego z miejscem administracji publicznej w  liberalno-demokratycznym porządku rządzenia – badaniu poddano jej polityczną naturę i wynikające z tego konsekwencje. Analiza zjawiska władzy dyskrecjonalnej została przeprowadzona w oparciu o perspektywy badawcze rozwijane na gruncie trzech nurtów nowego instytucjonalizmu, tj. socjologicznego, historycznego oraz racjonalnego wyboru. W pracy omówiono przesłanki rozwoju władzy dyskrecjonalnej wysokich urzędników publicznych, koncentrując się na mechanizmach i sposobach legitymizowania tego zjawiska, a także przedstawiono jego konsekwencje normatywne i prakseologiczne dla systemu rządzenia. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie wzrostu państwa biurokratycznego w aspekcie przekształcenia instytucjonalnego porządku świata polityki i administracji oraz nowych cech, które wyznaczają jego współczesny charakter.

30

dzielnic ukazuje odrębny typ transformacji przestrzenno-społecznej. Kazimierz to przykład dzielnicy, w której tradycja i zmagania z historią odgrywają istotną rolę w zmienionych warunkach. Nowa Huta to dzielnica ukazująca oswajanie niechcianego dziedzictwa. Podgórze to z  kolei przykład dzielnicy wychodzącej z  cienia i  kreującej własną oryginalną tożsamość. Każda z dzielnic miasta oferuje przedsiębiorcom odmienne warunki funkcjonowania i prowadzenia działalności gospodarczej. W  części trzeciej ukazane są wyniki badań przedsiębiorców prowadzących działalność w  scharakteryzowanych wcześniej dzielnicach. Przedmiotem zainteresowania są m.in. powody podejmowania działalności w  konkretnej części Krakowa, a  także to, jakie postawy prezentują badani wobec najważniejszych kwestii gospodarczych, etycznych i społecznych. Mentalność przedsiębiorców i jej przemiany określano na podstawie pytań dotyczących czynników warunkujących możliwość odniesienia sukcesu w  działalności gospodarczej, stosunku do etyki biznesu, dopuszczalności łamania norm w imię powodzenia materialnego, wpływu wiary religijnej na aktywność biznesową i jej efekty, a także roli zaufania w  prowadzeniu działalności gospodarczej. Warto podkreślić, że zbiorowość objęta badaniami okazała się w  znacznym stopniu niejednorodna, co oznacza, że pojęcie „przedsiębiorca krakowski” nie ma jednego wyraźnego odniesienia empirycznego, a przeciwnie, kategoria ta jest znacząco zróżnicowana. Na podstawie uzyskanego materiału empirycznego można jednak zauważyć, że dla badanych przedsiębiorców wspólne są pewne elementy systemu wartości, takie jak pracowitość i  poczucie odpowiedzialności, a  zatem wartości tradycyjnie kojarzone z „moralnością mieszczańską”. Publikacja kierowana jest zarówno do przedstawicieli wszystkich dyscyplin z obszaru nauk społecznych, jak i szerokiego kręgu osób zainteresowanych problematyką zmiany i rozwoju społeczno-ekonomicznego w wymiarze teoretycznym i empirycznym.

Znaczenia nabiera w tym względzie problematyka zmiany instytucjonalnej, jej mechanizmów i efektów. Czynniki te wpływają na funkcjonowanie państwa prawa w  jego tradycyjnym rozumieniu, stając się tym samym źródłem dylematów dotyczących sprawowania władzy dyskrecjonalnej przez wysokich urzędników. Logicznym uzupełnieniem tych rozważań jest kwestia zasadności i  stosowalności istniejących mechanizmów kontroli władzy dyskrecjonalnej w kontekście wyzwań współczesnego państwa oraz propozycje przezwyciężenia jego kryzysu. Ekspansja państwa administracyjnego, powiązane z nią zjawiska interwencjonizmu, biurokratyzacji rzeczywistości społecznej oraz instytucjonalnej inflacji prowadzą do wzmocnienia władzy dyskrecjonalnej wysokich urzędników publicznych. Konsekwencją tego zjawiska jest ewolucyjna zmiana instytucjonalna sytuująca wysokich urzędników w  centralnym miejscu systemu rządzenia demokratycznego państwa prawa. Instytucjonalny porządek świata administracji i polityki staje się w coraz większym stopniu emergentny, kontekstowy i  interakcyjny, zatracając linearność, uniwersalizm i charakter deterministyczny. Instytucjonalna rekonstrukcja struktur, reguł i praktyk operacyjnych wykonywania władzy uznaniowej wysokich urzędników jest wynikiem procesu intencjonalnej, negocjacyjnej, transakcyjnej i ewolucyjnej zmiany instytucjonalnej, opartej na racjonalności zarówno celowo-instrumentalnej, jak i afektywnej. Zmiana ta dokonuje się przez mechanizmy delegowania, rywalizacji lub zaniechania, a jej efektem jest instytucjonalna amalgamacja czyniąca mglistą dystynkcję prerogatywy i powinności komponentu politycznego i administracyjnego w systemie egzekutywy.

www.uek.krakow.pl

Ten długotrwały i ewolucyjny proces coraz częściej oparty jest na logice kompromisu i współdziałania niż na dominacji, rywalizacji i konflikcie. Zachodzące przeobrażenia instytucjonalne stwarzają zagrożenia dla systemu rządzenia demokratycznego państwa prawa i  mogą prowadzić do naruszenia reguł demokracji przedstawicielskiej, ograniczenia praw i  wolności obywatelskich oraz rugowania wartości demokratycznych przez zasady biurokratyczne. Jednocześnie ten rodzaj władzy może służyć redukowaniu niesprawności demokratycznego państwa prawa, w  tym niekompetencji politycznych nominatów, sztywności regulacji prawnych oraz nieefektywnych decyzji alokacyjnych podejmowanych w sytuacji asymetrii popytu i podaży dóbr publicznych. Tworzy to dylemat władzy dyskrecjonalnej wysokich urzędników w systemie rządzenia demokratycznego państwa prawa.

Sposobu na rozwiązanie dylematu władzy dyskrecjonalnej wysokich urzędników należy upatrywać w redefiniowaniu tradycyjnie pojmowanego systemu rządzenia demokratycznego państwa prawa (od hierarchiczności do policentryczności) oraz rewizji założeń dotyczących miejsca i  roli wysokich urzędników w  tym systemie (od administrowania do współzarządzania). Ich podstawą mogą stać się postulaty zawarte w  koncepcji zarządzania współuczestniczącego, tj.: obywatelskość, efektywność, skuteczność, przejrzystość, responsywność i  rozliczalność. Zasadą naczelną takich przeobrażeń powinna stać się reguła służebności administracji względem celów politycznych ustanawianych w procesie demokratycznego rządzenia.

Kwestionariusz osobowy Krzysztofa Pawlaka A

kademia Ekonomiczna w Krakowie w czasach mojego studiowania była... inna! Wyjazd na staż zagraniczny graniczył z  cudem, można

było palić papierosy w uczelnianej kawiarni... Miło ją odwiedzać od czasu do czasu i patrzyć, jak zmienia się na lepsze.

G D

dybym teraz zaczynał studia... wybrałbym ten sam kierunek oraz miałbym nadzieję, że spotkam równie fajnych ludzi.

oczułem się przegrany, gdy... nie zakwalifikowałem się do grupy A w warszawskiej lidze squasha.

życiu najważniejsze są... marzenia i ich realizowanie oraz rodzina.

ie należy się przejmować, gdy... Ci nie wychodzi, nie ma pomysłu, zapału do pracy (przez pierwsze godziny).

roga z Uczelni do tego, kim teraz jestem, wiodła przez... przypadek,

ciężką pracę, odrobinę szczęścia oraz szereg korporacji: Arthur Andersen, Master Foods, Pilkington, Nestle, Hewlett-Packard.

P

ierwsze zarobione pieniądze wydałem na... nową partię towaru. Dzisiaj nazwałbym to w dywersyfikację portfolio produktów oraz pionową integrację łańcucha dostaw.

M

P W N G

oim największym sukcesem jest... czasami dopięcie negocjacji,

zrestrukturyzowanie firmy, zakończenie projektu. Ostatnio restrukturyzacja procesu Procure-to-Pay w firmie Janssen oraz wdrożenie programu innowacyjności w krajach CEE&MEMA.

dybym nie był, kim jestem, byłbym... na pewno zapracowanym czło-

wiekiem z dużą ilością pomysłów, chęcią rozwoju i dużym apetytem na życie.

S

tudentom UEK radziłbym... uczyć się języków, poznawać bardzo dużo

Ż

ycie polega na... znalezieniu własnej drogi, dokonywaniu słusznych

ludzi i zawiązywać przyjaźnie, wyjeżdżać na zagraniczne staże i super się bawić, by mieć co wspominać.

wyborów, miłości oraz realizacji marzeń.

Krzysztof Pawlak Od lat związany z korporacjami międzynarodowymi, obecnie Procurement Manager w  firmie Janssen na kraje bałtyckie, certyfikowany kierownik projektów przez Project Management Institute USA, konsultant, trener oraz były prezes stowarzyszenia Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Wydziału Zarządzania, specjalność Rachunkowość (1996–2001). Doświadczenie zdobywał w  działach finansów, sprzedaży pracując dla jednej z  krakowskich agencji reklamowych wdrażając markę Tesco Value, Tesco Brand, następnie związał się z zakupami, oraz zarządzaniem projektami restrukturyzacyjnymi w firmach MasterFoods, Nestle, Pilkington, Hewlett-Packard, Johnson&Johnson. Członek, Korporacji Absolwentów UEK (www.kuek. pl). Pasjonuje się motocyklami oraz squashem. Pochodzi z Krakowa.

Patronem cyklu jest Korporacja Absolwentów UEK

www.kuek.pl

31


BIBLIOTECZNY HELPDESK

BIBLIOTECZNY HELPDESK

CEIC Data

Economic Databases for Emerging and Developed Markets CEIC Data jest bardzo obszerną i rozbudowaną bazą danych oferującą wskaźniki makroekonomiczne, dane sektorowe czy finansowe z całego świata. Zawartość bazy CEIC jest aktualizowana w trybie ciągłym na podstawie informacji publikowanych przez urzędy statystyczne, banki centralne, giełdy papierów wartościowych, organizacje sektorowe, izby handlowe oraz firmy badania opinii i rynku.

Biblioteka Główna UEK zapewnia dostęp do następujących modułów bazy:  WorldTrend Database  Global Database  Daily Database  Brazil Premium Database  Russia Premium Database  India Premium Database  China Premium Database WorldTrend Database zawiera międzynarodowe dane makroekonomiczne gromadzone na podstawie źródeł Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), MSCI Barra i CEIC-Gene-

32

rate. Dane uporządkowane są według krajów i regionów. Dostępne sekcje to m.in.: rachunki narodowe, finanse publiczne, inflacja, handel zagraniczny, bilans płatniczy, statystyki monetarne i statystyki biznesu. W  module tym możemy znaleźć dane benchmarkowe ułatwiające ocenę porównawczą, prognozy wskaźników makroekonomicznych, indeksy MSCI – wskaźniki rozpoznawalne przez inwestorów na całym świecie i uznawane za jedne z  najbardziej miarodajnych w  zakresie benchmarku kapitałowego oraz Global Economic Monitor – bazę danych 29 wskaźników porównywalnych dla 123 krajów świata, przedstawio-

nych w ujednoliconej formie, co umożliwia łatwe i pełne porównanie między krajami i regionami. Global Database obejmuje informacje dotyczące większości państw świata. Dane dla każdego z krajów pogrupowane są w kilkunastu działach:  National Accounts (rachunki narodowe)  Flow of Funds (przepływ środków finansowych)  Production (produkcja)  Sales, Orders, Inventory and Shipments (sprzedaż, zamówienia, zapasy)  Construction and Property (budownictwo)  Government and Public Finance (finanse sektora publicznego)  Demographic and Labour Market (demografia I rynek pracy)  Banking Statistics (statystyka bankowa)  Interest Rates and Foreign Exchange Rates (kursy walut I stopy procentowe)  Investment (inwestycje)  Prices (ceny)  Tourism (turystyka)  Business and Economic Survey (przegląd ekonomiczny i biznesowy)  Domestic Trade and Household Survey (handel krajowy i gospodarstwa domowe)  Inflation (inflacja)  Foreign Trade and Balance of Payment (handel zagraniczny i bilans płatniczy)  Monetary (pieniądz)  Transport and Telecommunication (transport i łączność)  Financial Market (rynek finansowy)  Energy Sector (energia)  Agricultural Sector (rolnictwo) Daily Database to uaktualniane codziennie dane z następujących sekcji: ceny towarów i  kontraktów terminowych, stopy procentowe kredytów i  depozytów, statystyki epidemiologiczne, rynki finansowe, terminowe kursy wymiany, papiery wartościowe, międzybankowe stopy procentowe, statystyki monetarne, swapy walutowe. Bazy Premium (Brazil Premium Database, Russia Premium Database, India Premium Database, China Premium Database) to bazy z danymi statystycznymi dla krajów BRIC: Brazylii, Rosji, Indii oraz Chin. Stanowią one połączenie danych sektorowych, makroekonomicznych i  regionalnych. Zawierają bardzo szczegółowe dane, które prezentowane są w ujęciu ogólnokrajowym oraz regionalnym (prowincje, miasta,

www.uek.krakow.pl

powiaty). Bazy Premium zawierają dane dostępne na wyłączność przez CEIC Data oraz ze źródeł w językach lokalnych, przetłumaczone na angielski. Dane w przypadku każdego modułu prezentowane są w ujednoliconej formie, a dzięki wygodnemu interfejsowi korzystanie z  bazy jest proste i  przystępne. Katalog z  seriami danych jest przedstawiony jako struktura rozwijana (tzw. drzewko). Najpierw wybieramy kraj lub region, następnie dział (sekcję), dalej interesujące nas wskaźniki. Po kliknięciu na wybraną pozycję otrzymujemy szybki podgląd danych przedstawionych w formie wykresu oraz przykładowych szeregów czasowych. W sekcjach Series Information oraz Series Statistics zamieszczone

są dodatkowe informacje o danych. Rezultaty wyszukiwania można zapisywać w MyCDM (zakładka Add to Workspace). Zaletą baz CEIC jest możliwość wyeksportowania danych do programu Excel (Dawnload to Excel) oraz stworzenia wykresu dla kilku (maksymalnie 10) wybranych wskaźników (Create Graph), co jest przydatne przy porównywaniu różnych obszarów. Wraz z wygenerowanym wykresem pojawia się menu umożliwiające m.in. zmianę szeregów czasowych (Set Timeframe) czy rodzaju wykresu (Change Chart) na słupkowy, liniowy czy punktowy, jak również wydrukowanie lub zapisanie wykresu. W  przypadku przesyłania danych do Excela szeregi czasowe możemy określić po wybraniu zakładki Settings

(następnie Excel Download oraz Timeframe Settings) z głównego menu. Wybierając zakładkę Settings, a  następnie Quick View Settings możemy zmieniać także sposób wyświetlania szybkiego podglądu. Istnieje również możliwość szybkiego wyszukiwania interesujących nas danych. W  tym celu należy wybrać przycisk Search w  lewym dolnym rogu ekranu, a następnie przeszukiwać bazy za pomocą okienka wyszukiwania. Baza CEIC Data jest dostępna na każdym komputerze działającym w sieci uczelnianej, a  także z  domu lub innego miejsca poza Uczelnią przez zdalny dostęp – dla pracowników i  studentów UEK posiadających aktywne konto biblioteczne w naszej Bibliotece. Wejście do bazy możliwe jest przez zakładkę E-źródła (następnie wybieramy zakładkę Informatory gospodarcze lub Statystyka, a potem międzynarodowa) lub Zdalny dostęp ze strony domowej Biblioteki. Wszelkich informacji na temat obsługi baz danych będących w zasobach Biblioteki Głównej UEK udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej oraz Oddziału Czytelń (pokoje 310 i 301, III p., Biblioteka Główna). Pytania można przesyłać także drogą mailową na adres: info@ bibl.uek.krakow.pl oraz wi@bibl.uek.krakow.pl.

Kinga Filipiak Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UEK

W „Dominancie” Boże Narodzenie jeszcze trwa... Członkowie chóru „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rozpoczęli nowy semestr pełni zapału i gotowości do pracy. Po okresie kolędowania przyszedł czas… śpiewania kolęd. Wszystko to za sprawą nowego projektu dominantowiczów, a  mianowicie nagrywania płyty. Dzięki wsparciu ze strony uczelni oraz ciągłemu dążeniu do celu spełniło się jedno z marzeń członków chóru. Na początku lutego zarejestrowaliśmy 9 kolęd. Były to „W żłobie leży”, „Leży Jezus Maleńki”, „Gdy się Chrystus rodzi”, włoskie „E natu lu Bambinellu”, „Lulajże, Jezuniu”, „Hej w Dzień Narodzenia”, „Jezusek czuwa”, „Juhaska Kolynda” oraz gospelowe „Go tell it on the mountains”. Obecnie „Dominanta” jest w  trakcie odświeżania zeszłorocznego repertuaru do dalszych nagrań. Pod koniec marca zostaną zarejestrowane: „Wśród nocnej ciszy”, „Ninna nanna”, „A to komu”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Es ist ein Ros entsprungen”, „Pospieszcie Pastuszki” oraz „Hail Mary”. Nagra-

nia odbywają się w kościele pod wezwaniem św. Łazarza. Efekty pracy będzie można prawdopodobnie usłyszeć w listopadzie 2011 roku. Nowych członków zapraszamy do szlifowania repertuaru oraz umiejętności wokalnych podczas warszatów, które odbędą się w dniach 8–10.04.2011 r. Elwira Lańczyk

33


NASZE PASJE

Z bratem Władkiem i trofeum taty – 12,5-kilogramowym sumem, w roku 1986

NASZE PASJE

a j s a p a h c i C ędkarstwie, ychodzi do głowy na myśl o w prz co , sze rw pie om ob os Zapewne wielu ryb przekraczająci o niesamowitych okazach ieś ow op , ch rza ka ęd o w to kawały e… enia oraz bajki o Złotej Rybc raż ob wy sze iel jśm na sze na cych „Wędkarstwo? Co za nuda!” – pomyśli sobie niejedna osoba, słysząc o tym hobby. Na forach internetowych, jak i  w  wypowiedziach różnych osób natknąć się można na negatywne opinie na

Siedzi wędkarz nad rzeką i widzi podpływającego do niego krokodyla: - Biorą? - Nie. - To zostaw tę wędkę i chodź się wykąpać!

temat wędkarstwa, typu: „Wędkarstwo to największa nuda na świecie – siedzisz i patrzysz na spławik – można zeza dostać”, „Wstawać rano? brr, to boli: nie dość, że zimno, to jeszcze te latające denerwujące stworki! Jak można lubić łowić!?”, „Czekać trzy godziny tylko po to, żeby zobaczyć małą rybkę na wędce? Bez sensu!”, „Przy łowieniu ryb musi być cisza, więc dla relaksu muzyki sobie nie posłuchasz”, itp. Absolutnie nie zgadzam się z tymi stwierdzeniami. Poniżej chciałbym podzielić się z  Czytelnikami kilkoma refleksjami o  swoim skromnym doświadczeniu w uprawianiu tego „cichego szaleństwa”. Pozwolę sobie zacząć od objaśnienia tego terminu. Zgodnie z definicją Wielkiej Encyklopedii PWN wędkarstwo to „łowienie ryb na wędkę za pomocą sprzętu ściśle określonego przepisami, odpowiadającego ustalonym zwyczajom i zgodnie z przyjętymi zasadami oraz metodami uwzględniającymi ochronę ryb”1. Ogólnie wyróżnić można dwa rodzaje wędkarstwa: popularne i sportowe. W wędkarstwie sportowym wystę-

1 Z ob. Wielka Encyklopedia PWN, red. J. Wojnowski, Tom 29, PWN, Warszawa 2005, s. 120

pują ponadto takie kategorie, jak: spławikowe, spinningowe, muchowe, podlodowe, morskie oraz rzutowe. Z punktu widzenia historii rozwoju wędkarstwo jako forma odpoczynku i zabawy (nie tylko jako sposób zdobywania pożywienia) było uprawiane w starożytnym Egipcie, Rzymie oraz Chinach. Z kolei w Europie pierwsze stowarzyszenie wędkarzy muchowych założono w roku 1884 w Wielkiej Brytanii. Złowienie dużej ryby to marzenie każdego wędkarza. Nie tylko marzenie – to także wyzwanie i  sprawdzian wędkarskich umiejętności. A  satysfakcja i  splendor tym większe, im trudniej upolować dorodny okaz, który stał się obiektem naszych zabiegów. Wyholowanie rekordowo dużej ryby to naprawdę trudna sztuka – sukces poprzedzają liczne przygotowania. Liczy się umiejętność rozpoznania łowiska, dobór odpowiedniego sprzętu, dopasowanie zachęt i  przynęt. Takich umiejętności nie nabywa się z dnia na dzień, chyba że jest nam dane skorzystać z porad wędkarskich mistrza. Osobiście lubię łowić ryby i  przy tym zachwycać się przyrodą. Każda nowa wyprawa nad wodę jest tajemnicza i nigdy nie wiadomo, jakich przeżyć dane nam będzie zaznać. Dla mnie wędkowanie to czas odpoczynku, chwila refleksji, przemyślenia pewnych spraw, zatrzymania czasu, spotkania z  naturą oraz wyciszenia się z  daleka od zgiełku dużego miasta.

Trzykilogramowy „krokodyl” z Niemna (sierpień 2010)

34

www.uek.krakow.pl

Oprócz tego wędkowanie może być źródłem przyjemnego dreszczyku emocji w przypadku złowienia solidnego okazu ryby. Wędkować zacząłem we wczesnym dzieciństwie. Tę pasję zaszczepił we mnie mój tato Leon oraz wujek Andrzej. Pamiętam, ile wysiłku fizycznego kosztowało mnie utrzymanie wędziska, ile trudu zajmowało nałożenie na haczyk przynęty, np. tłustej dżdżownicy lub okazałej uwijającej się rosówki… Po zarzuceniu przynęty spokojne oczekiwanie na pierwsze drgnięcie spławika, nerwowe zacięcie i  wyważanie okonia lub karasia próbującego ze wszystkich sił ukryć się w podwodnej roślinności… Kanał Augustowski, Czarna Hańcza, Marycha – urocze rzeczki położone w  malowniczych lasach Grodzieńszczyzny na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, obfitujące w  pasiaste okonie, czerwonookie płotki, drapieżne szczupaki, waleczne klenie, płochliwe jazie, pstrągi, a  nawet lipienie… Wszystkie te ryby były przedmiotem i celem mojego zainteresowania jako początkującego wędkarza. Dopiero po jakimś czasie, w  wieku około dwunastu lat, zainteresowałem się łowieniem drapieżnych szczupaków w  mojej rodzinnej miejscowości położonej nad Niemnem – Druskiennikach – jednym z  najsłynniejszych w  historii przedwojennej Polski uzdrowisk, zresztą bardzo lubianym przez przyjaciela A. Mickiewicza poetę Jana Czeczota (gdzie został pochowany w 1874r.), marszałka J. Piłsudskiego. Zacząłem intensywnie zgłębiać również wiedzę teoretyczną w  zakresie wędkarstwa oraz specyfiki połowu różnego rodzaju ryb, czytając dostępną literaturę fachową. Mój pierwszy solidny okaz to kilogramowy szczupak (55 cm długości), złowiony „na żywca” (na małą ukleję) w  głębokiej zatoce przy ujściu wpadającej do Niemna druskiennickiej Rotniczanki. Było to w  1989 roku, kiedy miałem 11 lat. Od tamtego momentu złapałem „szczupakowego bakcyla”. Mój rekordowy (jak dotychczas!) szczupak został wyłowiony również na żywca późną jesienią 4 listopada 1991 roku. To był prawdziwy „krokodyl”, ważący 4 kg, o  długości 85 cm! Walka z „potworem” trwała ok. 15 minut. Z  biegiem czasu malało moje zainteresowanie pasywnym łowieniem za pomocą sprzętu

uzbrojonego w spławik i haczyk. Przyszła pora na spinning oraz łowienie na sztuczne przynęty typu błysk czy woblery. Technika łowienia na spinning jest aktywniejsza od łowienia na spławik i polega na nieustannym zarzucaniu przynęty w różne zakątki zbiornika, gdzie spodziewać się można podwodnego drapieżnika (okoń, szczupak). Wraz z  postępem, który dotarł również nad Niemen, pojawiły się nowe sposoby łowienia boleni – niezwykle inteligentnych i  płochliwych ryb. Był koniec sierpnia 2000 roku i przed wyjazdem do Krakowa na rozpoczęcie roku akademickiego wybrałem się wieczorem w swoje ulubione miejsce nad rzeką. Po kilku rzutach spinningiem zmieniłem położenie i  za drugim rzutem poczułem mocne uderzenie w kilkucentymetrową blaszkę. Ryba strasznie mocno murowała do dna, a moja żyłka 0,20 była napięta do granic wytrzymałości. Po długim i zaciętym boju moim oczom ukazał się wspaniały boleń, Na prawym brzegu Niemna

który w końcu znalazł się na brzegu. To był mój rekordowy okaz i zarazem zdobywca pierwszego miejsca w  rankingu czasopisma „Meškeriotojas” (tłum.: Wędkarz, odpowiednik polskich „Wiadomości Wędkarskich”). Ważył 5,2 kg (77 cm) – prawdziwy król boleni (na fot. obok). Największą i niezapomnianą przygodę przeżyłem jednak kilka lat temu, gdy w ciepły letni wieczór jak zwykle podziwiając uroki zachodzącego słońca nad Niemnem, nagle poczułem, że zaciąłem coś w rodzaju pnia, którego nie sposób ruszyć z miejsca, ale po jakimś czasie ten „pień” zaczął się powoli ruszać… Dopiero po kilku minutach zrozumiałem, że na drugim końcu spinningu znajduje się „coś”, co przekracza moje najśmielsze oczekiwania – potężny sum. Słońce już zaszło, mgła pojawiła się nad ciemną wodą spokojnego Niemna, co dodawało pewnego mistycyzmu temu miejscu. Chwilami, stojąc w  wodzie i  zmagając się z  potężną rybą, myślałem, czy nie wciągnie mnie ona do rzeki. Nie poddawałem się – niestety, po dwugodzinnej walce żyłka nie wytrzymała napięcia i pękła. Na pamiątkę pozostało obolałe z  napięcia ramię oraz powiewająca w  powietrzu urwana żyłka. Zdawałem sobie sprawę, że z  takim sprzętem nie mam szans z  potworem, ale odczuwałem niezwykłą satysfakcję ze spotkania z  królewskim okazem suma. Kilka miesięcy później wyłowiono w tym miejscu prawie 40-kilogramowego suma – oczywiście ten, z którym ja się zmagałem, był zdecydowanie większy. Na zakończenie chciałbym tylko wspomnieć o sposobach przyrządzania świeżo wyłowionych ryb. Godnymi polecenia wydają się odpowiednio przygotowane i  uwędzone ryby (np. leszcze) czy szczupak faszerowany o  niepowtarzalnym smaku.

Szczupak faszerowany po litewsku

Ostatnia moja refleksja – a może by tak zastanowić się nad wyprawą społeczności UEK nad brzegi Niemna? Na pewno znalazłoby się zajęcie nie tylko dla wędkarzy amatorów, czy myśliwych ale również miłośników leczniczych źródeł mineralnych, kąpieli borowinowych, atrakcji parku wodnego czy (od kwietnia br.) całorocznej trasy narciarskiej. Chętnie służę radą oraz czynną pomocą w  zorganizowaniu tego rodzaju przedsięwzięcia turystycznego. Z wędkarskim pozdrowieniem dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych

35


STUDENCI

STUDENCI

Pokerowe twarze

parlamentarzystów

Jak powinna wyglądać prezydencja Polski w Unii Europejskiej? Jak wygląda codzienne życie posła? Czy wybory dwudniowe są dobrym pomysłem? Jak mają się partyjne zobowiązania do pracy w Parlamencie Europejskim? Na te i  wiele innych pytań odpowiadali parlamentarzyści zaproszeni na pierwsze spotkanie z cyklu Poker Face, zainaugurowanego przez Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus”. Czy zachowali przy tym pokerową twarz? Nowy cykl spotkań z  ludźmi polityki, biznesu, świata dziennikarskiego i  artystycznego Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus” zainaugurowało 23 marca. Jak przystało na profil działalności koła, na pierwsze spotkanie z cyklu zostali zaproszeni trzej młodzi politycy: eurodeputowany, członek i  współzałożyciel stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza Paweł Kowal, poseł na Sejm VI kadencji, przewodniczący krakowskich struktur Platformy Obywatelskiej Łukasz Gibała, oraz poseł na Sejm VI kadencji, wiceprzewodniczący klubu poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Tomasz Kamiński. Prowadzącym spotkanie był Szymon Śmietana, przedstawiciel KN „Homo Politicus”. Tematyka spotkania była zróżnicowana, jednakże motywami przewodnimi były: nadchodząca wielkimi krokami prezydencja Polski w  Radzie Unii Europejskiej oraz zbliżające się wybory parlamentarne. Pytania, zadawane w  trzech blokach tematycznych, dotyczyły: codziennego „poselskiego” życia zaproszonych gości, wyborów do parlamentu oraz prezydencji Polski w Radzie UE. W każdym bloku posłom zadawano jedno pytanie wspólne i  po jednym skierowanym indywidualnie do każdego z  zaproszonych parlamentarzystów. Ostatnią część spotkania wypełniły pytania uczestniczących w debacie studentów. Pierwszy segment dotyczył życia politycznego i pracy posłów i eurodeputowanych. Parlamentarzyści zostali zapytani o to, jaki wpływ na postawę całej frakcji parlamentarnej ma

36

Na pierwszym planie poseł Łukasz Gibała, na drugim europarlamentarzysta Paweł Kowal, trzeci od lewej poseł Tomasz Kamiński.

Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus” powstało w 2007 roku. Reaktywowane w  2009 rozwinęło się i  przybrało obecny kształt. Jego działalność sprowadza się głównie do propagowania i  szerzenia świadomości politycznej wśród studentów naszej uczelni. Do dotychczasowych osiągnięć koła trzeba zaliczyć organizację prawyborów przed zeszłorocznymi wyborami prezydenckimi oraz debaty „Kraków – szanse i wyzwania” (wspólnie z KN GAP). Obecnie priorytetowymi projektami są cykliczne spotkania Poker Face oraz zaplanowana na ostatnie dni maja konferencja naukowa „Między Wschodem a Zachodem. Obszar postsowiecki 20 lat po upadku ZSSR. Polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy”.

jednostka, pojedynczy poseł. Czy jest on w stanie kształtować zdanie klubu parlamentarnego, czy może jednak o stosunku partii do poszczególnych problemów decydują liderzy polityczni i szefowie klubów?

Poseł Łukasz Gibała, odpowiadający jako pierwszy, stwierdził, że wiele w tej kwestii zależy od liczebności klubu parlamentarnego, mimo to nawet w dużym klubie poseł może mieć wpływ na kształtowanie linii partyjnej w  dziedzinach, w których się specjalizuje. Eurodeputowany Paweł Kowal, powołując się na doświadczenia z  pracy w  polskim parlamencie, dodał, że na siłę przebicia posła w klubie znaczny wpływ mają trzy czynniki: miejsce zajmowane w partyjnej hierarchii, rozpoznawalność posła zawdzięczana głównie mediom, a  także nabyte we wcześniejszych kadencjach doświadczenie parlamentarne. W podsumowaniu swojej wypowiedzi europoseł stwierdził, że wejście do grupy osób, które podejmują w  partii decyzje, wymaga wielkiej inwencji i nakładów pracy. Poseł Kamiński do słów swoich przedmówców dodał, że na siłę przebicia posła ma przebojowość, siła charakteru i  wytrwałość w  dążeniu do realizacji własnych inicjatyw i propozycji. W pytaniach indywidualnych poseł Tomasz Kamiński opisywał, jak wyglądała konfrontacja jego wyobrażeń o  pracy w  Sejmie z  tym, czego mógł doświadczyć na własnej skórze po tym, gdy już został wybrany i  otrzymał mandat poselski. Z  kolei poseł Łukasz Gibała dostał szansę porównania swojej wcześniejszej pracy w sejmiku województwa z  obecną pracą parlamentarną. Według niego praca w sejmiku ma większy bezpośredni wpływ na życie obywateli regionu, jednakże ska-

www.uek.krakow.pl

la działalności jest zupełnie inna niż w Sejmie. Ponadto pracując w sejmie również może mieć wpływ na sprawy małopolski i lobbowanie w interesie regionu. Poseł Paweł Kowal został zapytany o to, jaki wpływ ma proweniencja polityczna i  obowiązki wobec swojej partii na działalność we frakcji w Parlamencie Europejskim. Konkluzja wypowiedzi była taka, że nie powinno się łączyć krajowej sceny politycznej z działalnością w Parlamencie Europejskim, gdyż są to dwa zupełnie inne środowiska działania i linie podziału często przebiegają inaczej niż na scenie krajowej. W drugim bloku tematycznym dotyczącym nadchodzących wyborów parlamentarnych goście zostali zapytani o  to, do koalicji z  jakim ugrupowaniem dążyłaby ich partia w przypadku wygrania wyborów i konieczności stworzenia takowej. Według posła Gibały PO mogłaby utworzyć koalicję z  PSL, PJN i  SLD, ze wskazaniem na PSL, który już od prawie 4 lat jest współrządzącym koalicjantem. Poseł Kowal stwierdził, że ideowo najbliżej mu do PO i PiS, jednakże dodał, że Polska potrzebuje szerokiej koalicji, która będzie zdolna do przeprowadzenia koniecznych reform, m.in. ustrojowych, finansowych i instytucjonalnych. Poseł Kamiński zadeklarował, że SLD nie planuje koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. W  bloku pytań dotyczących wyborów padło także pytanie o  propozycję przedłużenia ich do dwóch dni. Posłowie Gibała i Kowal oświadczyli, że są zwolennikami tego pomysłu. Mający odmienne zdanie poseł Kamiński argumentował, że zapisy ustawowe dopuszczają wybory dwudniowe w sytuacjach wyjątkowych, a takowej w chwili obecnej nie mamy.

W pytaniach indywidualnych jako pierwszy odpowiadał poseł Łukasz Gibała. Odnosząc się do kwestii wyborów dwudniowych, stwierdził, że rzeczywiście są one szansą na poprawienie frekwencji. Jego zdaniem wzrost ten może wynieść do kilku procent, ale nawet dla tych kilku procent warto wydać dodatkowe środki na organizację głosowania. Eurodeputowany Paweł Kowal został zapytany o to, czy jest gotów zrzec się mandatu w Europarlamencie na rzecz powrotu do Sejmu. Odpowiedź była niejednoznaczna, ale z  wypowiedzi europosła wynikało, że poważnie rozważa taką możliwość. Poseł Kamiński, pytany o to, czy wybory nie wpłyną negatywnie na polską prezydencję, wyraził opinię, że wierzy w rozsądek polityków i w to, że kampania nie wpłynie negatywnie na przebieg naszych działań związanych z prezydencją. W  bloku dotyczącym polskiej prezydencji w  Radzie Unii Europejskiej posłowie byli pyta-

Wakacyjne praktyki z AIESEC! Wyjedź i Ty! Czy zastanawiałeś się już nad tym, jak spędzisz te wakacje? Marzy Ci się egzotyczna podróż? Poznawanie nowych kultur i języków? A może chcesz zdobyć doświadczenie w  przyjemny sposób? To wszystko i  wiele więcej może zagwarantować Ci wyjazd na jedną z  czterech rodzajów praktyk, jakie oferuje największa organizacja studencka na świecie – AIESEC! Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi coroczne dylematy: jak je wykorzystać? Czy wyjechać w podróż, zrelaksować się, nabrać energii na kolejny rok akademicki czy wręcz przeciwnie – ruszyć na poszukiwania wszelakich możliwych ofert pracy bądź praktyk, które dadzą możliwość zdobycia doświadczenia? A  kto powiedział, że jedno wyklucza drugie? Teraz masz okazję, by połączyć przyjemne z pożytecznym! Możesz wyjechać do jednego z ponad stu krajów świata i przeżyć przygodę swojego życia! Możliwość tę dają Ci praktyki zagraniczne z AIESEC. Co powinieneś wiedzieć? Jako absolwent lub student po trzecim roku masz możliwość wyjazdu na jedną z trzech rodzajów praktyk. W zależności od kierunku i stopnia studiów możesz wybrać praktykę biznesową,

ni o cele, które powinien realizować nasz rząd w  okresie prezydencji. Parlamentarzyści jako priorytety wymieniali m.in. prace nad perspektywą finansową 2014–2020, partnerstwem wschodnim, polityką energetyczną, strategią wobec rolnictwa i  zwiększaniem konkurencyjności europejskiej gospodarki. Odpowiadając na pytanie dotyczące polityki wschodniej, zadane przez dr. Rafała Lisiakiewicza z  Katedry Nauk Politycznych, poseł Kowal stwierdził, że Polska powinna intensywnie starać się o  uzyskanie wpływu na politykę zewnętrzną w  UE, ponieważ w  ten sposób uzyska także większy wpływ na decyzje dotyczące polityki wewnętrznej, będzie mogła stać się reprezentantem regionu. Zdaniem posła Gibały powinniśmy wspierać ruchy demokratyczne na Białorusi i  zbliżać do siebie Ukrainę po to, by budować partnerstwo z  tymi krajami. Bez wątpienia pozytywnie wpłynie to na rozwój naszego kraju i całej UE. Wszyscy posłowie uczestniczący w pierwszej odsłonie Poker Face kończyli kierunki humanistyczne: filozofię, historię, socjologię. Zapytani o  to, jak studia, które ukończyli, wpływają na umiejętności potrzebne w życiu politycznym, wszyscy byli zgodni co do tego, że ukończone studia mają duży wpływ na ich przygotowanie do uprawiania polityki. Spotkanie z parlamentarzystami zakończyły rozmowy o obecnej sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej oraz polityce zagranicznej.

Karol Kulpok – Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus”

techniczną lub edukacyjną. Każda z nich daje możliwość rozwoju umiejętności i wzbogacenia doświadczenia w innych dziedzinach. Studenci każdego kierunku mogą wyjechać na wolontariat zagraniczny w dowolnym momencie nauki i w ten sposób zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe. Wolontariat trwa od 6 tygodni do 3 miesięcy. Praktyki zagraniczne to wspaniała okazja do zdobywania doświadczenia, ale nie tylko. Student odbywający praktyki w jednym z ponad stu krajów z całego świata jest o wiele bardziej atrakcyjnym kandydatem dla pracodawców niż ten, który praktyki odbył w kraju. Taka osoba nie tylko udowadnia to, że świetnie posługuje się językiem obcym, ale także to, że potrafi pracować w różnych, niejednokrotnie zupełnie różniących się od znanych dotychczas środowiskach. Ponadto wyjazd za granicę to doskonała szansa na zwiedzenie świata i poznanie innych kultur, a także dobra zabawa z mnóstwem pozytywnych ludzi z AIESEC. Praca z ludźmi o różnych poglądach poszerza horyzonty, a obcowanie z inną kulturą pozwala przełamać stereotypy i wyzbyć się uprzedzeń. To jest szansa dla Ciebie! Postaw na rozwój, nie bój się wyzwań i zrób milowy krok w stronę budowania własnej kariery! Już teraz masz okazję znaleźć się pośród wielu zadowolonych studentów, którym praktyki z AIESEC odmieniły życie. Aplikuj na: www.krakow.aiesec.pl do 2 kwietnia 2011!

37


STUDENCI

STUDENCI

Dzień Rynków Jakie możliwości inwestycyjne niosą ze sobą szeroko pojęte rynki alternatywne? Jak inwestować w surowce, diamenty czy odpowiednie roczniki wina? Jak pozyskać kapitał niezbędny do założenia własnej firmy? Jak dobrać optymalną strategię pomnażania kapitału? Odpowiedzi na te i  wiele innych kluczowych pytań związanych z inwestowaniem na rynku poznali uczestnicy Dnia Rynków Alternatywnych, który odbył się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 17 marca 2011 r.

Alternatywnych

Od lewej: Aneta Musiał, menedżer Sieci Inwestorów Prywatnych STATUS, Dariusz Bembenek z Sieci Inwestorów KPT oraz Piotr Babieno, prezes firmy Bloober Team.

Marcin Piwecki – przedstawiciel Wine Advisors Sp. z o.o., występujący jako pierwszy z  prelegentów, zaprezentował rynek wina jako jedną z  alternatywnych możliwości inwestycyjnych. Spółka Wine Advisors powstała w czerwcu 2008 r. jako spółka celowa, niezbędna do działania pierwszego w  Polsce zamkniętego funduszu inwestycyjnego, opartego o  inwestowanie w wina. Od początku powstania funduszu merytorycznym doradcą w zakresie inwestycji w wina jest Piotr Kamecki, jeden z pierwszych polskich sommelierów – prezes Stowarzyszenia Sommelierów Polskich, obecnie juror Mistrzostw Świata i  Mistrzostw Europy Sommelierów. Trudno dokładnie oszacować wielkość rynku wina. Jego produkcję roczną szacuje się na około 3 mld USD. W świecie wina zdecydowanie największe znaczenie odgrywają wina bordoskie, pochodzące z francuskiego regionu Bordeaux, czyli z jednego z największych i najważniejszych regionów winiarskich świata, a  wśród nich Rynek First Growths, czyli pięciu najbardziej renomowanych winnic, posiadających certyfikat o  najwyższej jakości. Wina najczęściej sprzedawane są na specjalnych aukcjach, w roku 2010 sprzedano na nich wina o wartości 408,1 mln USD. Wiodącym podmiotem na światowym rynku świadczącym usługi dla profesjonalnych traderów i kolekcjonerów wina jest giełda Liv-ex (London International Vintners Exchange), gromadząca blisko 300 profesjonalnych uczestników rynku. Podstawową cechą definiującą specyfikę rynku win inwestycyjnych jest trwała, strukturalna nierównowaga

38

popytu i podaży. Podczas gdy podaż jest limitowana prawnie (ograniczenia dotyczą m.in. obszaru upraw i wielkości produkcji), popyt napędzany jest przez nowych konsumentów, głównie z Chin, Hongkongu, Rosji i Indii, oraz rosnącą liczbę inwestorów. W swojej obecnej postaci rynek jest wystarczająco rozwinięty (łatwość wyceny, satysfakcjonująca płynność), a  jednocześnie wolny od „przypadłości” związanych z większością innych rynków inwestycyjnych (nadmierne lewarowanie, negatywny wpływ instrumentów pochodnych). Warto również podkreślić, iż korelacja rynku wina z innymi rynkami jest niewielka, w efekcie wino jest dobrym aktywem dywersyfikacyjnym. Wyniki historyczne oraz fundamenty definiujące perspektywy rynku uzasadniają optymizm co do stóp zwrotu realizowanych na inwestycjach w wino. Drugi wykład Dnia Rynków Alternatywnych dotyczył inwestycji w  surowce. Prowadziła go reprezentantka Domu Maklerskiego BOŚ, Dorota Sierakowska. Surowce, będące produktami przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa czy powstające w  wyniku przerobu odpadów, należą do segmentu towarów, którego zróżnicowanie jest dużo większe niż mogłoby się pierwotnie wydawać. W ramach surowców mieszczą się bowiem m.in. surowce energetyczne (ropa naftowa, węgiel, ruda uranu), metale przemysłowe (cynk, miedź, ołów, ruda żelaza, nikiel), metale szlachetne (złoto, srebro, platyna, pallad), ale również żywność (pszenica, kukurydza, kakao, kawa). W konsekwencji rynek surowców stwarza

bardzo szeroką gamę możliwości inwestycyjnych. Obecnie na świecie istnieje prawie 50 giełd towarowych, z których największą jest CME Group, która powstała w 2007 r. z połączenia CME (Chicago Mercantile Exchange) i CBOT (Chicago Board of Trade), natomiast w  2008 r. przejęła NYMEX (New York Mercantile Exchange). Ceny surowców kształtowane są głównie przez popyt i podaż na surowce, a na nie wpływa wiele czynników. W przypadku popytu istotnymi czynnikami są: jego mała elastyczność, szoki popytowe, substytuty oraz rola krajów BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny). Przykładowo dla srebra wykorzystywanego w  przemyśle elektronicznym, mała elastyczność popytu wynika z  niewielkiej roli, jaką odgrywa cena srebra w  cenie końcowego wyrobu. Z kolei na podaż na rynku surowcowym będą miały wpływ m.in. mała elastyczność podaży, niedobory po stronie podaży, nadprodukcja, regulacje prawne oraz organizacje na rynku surowcowym. Produktem, z którym związane są niedobory podażowe, jest m.in. kakao. Związane jest to m.in. z  dużą wrażliwością kakaowca na zmiany pogody. Niedobory tego produktu wywołały m.in. w  latach 70. XX w. dokuczliwe susze w  Afryce. Istotny jest również wpływ sytuacji społecznej na Wybrzeżu Kości Słoniowej, największego producenta kakao na świecie. Ceny surowców najczęściej kwotowane są w dolarze amerykańskim, stąd często zmiany na rynku walutowym mają swoje odbicie na rynku surowców. Niewątpliwie inwestycje w surowce powinny stanowić część portfela inwestora. Obecnie istnieje

www.uek.krakow.pl

wiele możliwości inwestowania w surowce. Możliwe jest m.in. dokonanie bezpośredniego zakupu wyrobów z  metali szlachetnych (biżuteria, monety, numizmaty) czy kontraktów terminowych na surowce. Dwie najbardziej dostępne metody to zakup odpowiedniego funduszu inwestycyjnego lub lokata strukturyzowana oparta na surowcach. Niezależnie od sposobu inwestowania w  koszyku powinno znaleźć się co najmniej kilka surowców, bowiem inwestycja tylko w jeden może doprowadzić do utraty większości zainwestowanego kapitału. Podczas Dnia Rynków Alternatywnych odbył się także panel dotyczący inwestycji w ryzykowne przedsięwzięcia. Dzięki niemu uczestnicy wykładu dowiedzieli, że jednym ze źródeł pozyskania kapitału na rozwój nowego przedsięwzięcia w zakresie m.in. mediów, nowych technologii, telekomunikacji czy inżynierii są fundusze zalążkowe. O tym, jak przekonać inwestora do swojego pomysłu oraz jakie wymagania należy spełnić, mówił Marcin Bielówka, prezes Funduszu Zalążkowego Krakowskiego Parku Technologicznego. O  możliwościach współpracy z  funduszem lub aniołem biznesu opowiadała Aneta Musiał, menedżer Sieci Inwestorów Prywatnych STATUS. Przykładem sukcesu była firma Bloober Team, której prezes, Piotr Babieno, opowiedział, jak udało się pozyskać finansowanie oraz jaki wpływ na rozwój firmy i jej przygotowanie do wejścia na giełdę miał inwestor. O efektywnej platformie współpracy między pomysłodawcami a inwestorami mówił Dariusz Bembenek z  Sieci Inwestorów KPT, który podpowiadał m.in. jak można łatwo i szybko znaleźć inwestora. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zademonstrowało rynek alternatywny przez pryzmat funduszy inwestycyjnych. Z zaprezentowanej na podstawie statystyk struk-

Dorota Sierakowska reprezentująca Dom Maklerski BOŚ.

Przedstawiciel Wine Advisors Sp. z o.o., Marcin Piwecki.

tury oszczędności Polaków wynika, że przeciętny Polak gromadzi około 24 tysiące złotych oszczędności, z czego zdecydowaną większość lokuje na lokatach bankowych. Obecnie wskaźnik oszczędności do Produktu Krajowego Brutto wynosi w Polsce około 63%, jest to więc nadal wielkość zdecydowanie niższa niż obserwowane wartości rzędu 200% dla krajów Europy Zachodniej. Małgorzata Selman przedstawiła strategie inwestycyjne, w jakich można uczestniczyć nabywając tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI. Ciekawą propozycję stanowią fundusze z  gwarantowaną ochroną kapitału, w  których inwestor nie ponosi straty nawet w przypadku załamania rynkowego. Szerokie spektrum funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku umożliwia dobranie strategii inwestycyjnej dopasowanej do preferencji inwestora. Aktywny udział w  wykładzie był KBC TFI wynagrodziło licznymi upominkami. Ostatnim z prezentowanych zagadnień była próba odpowiedzi na pytanie, czy oszlifowane diamenty mogą być dobrą inwestycją. Wykład reprezentanta Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Krzysztofa Niewiadomskiego, rozpoczął się od omówienia klasyfikacji diamentów, zgodnie z którą diamenty dzielimy na naturalne (gdzie tylko 10% z nich przeznaczone jest do celów jubilerskich) i diamenty syntetyczne (99% ich produkcji wykorzystywane jest do

celów przemysłowych). Diamenty syntetyczne są wykorzystywane w rozmaitych gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle wysokich technologii jako doskonałe przewodniki ciepła. Z części diamentów przeznaczonych na diamenty jubilerskie nie wszystkie nadają się na inwestycję. Jak zostało podkreślone na wykładzie, inwestor skłonny lokować swoje środki w diamenty lub biżuterię diamentową powinien przed każdym zakupem zobaczyć pod lupą powiększającą diament w  celu sprawdzenia występowania ewentualnych skaz i  zanieczyszczeń, bowiem tylko najczystsze diamenty reprezentują wysoką wartość inwestycyjną. Rynek diamentów wart jest na świecie kilka miliardów dolarów, jednak w Polsce nie jest on szeroko dostępny. Najbliższym miejscem, gdzie dokonywać można inwestycji w diamenty, jest belgijska Antwerpia, światowa stolica diamentów. Dzień Rynków Alternatywnych został zorganizowany przez Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX, zrzeszające pasjonatów rynków finansowych. KN INDEX pragnie bardzo serdecznie podziękować za liczną frekwencję na Dniu Rynków Alternatywnych oraz zaprosić na kolejne organizowane przez INDEX projekty. Więcej informacji: index.uek.krakow.pl.

Michał Bugajski, koordynator Dnia Rynków Alternatywnych, członek Koła Naukowego INDEX, wyjaśnia, skąd wziął się pomysł na zorganizowanie wydarzenia oraz jakie imprezy INDEX planuje w najbliższej przyszłości.

Joanna Piłka, Michał Bugajski Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX

żemy zarabiać niezależnie od koniunktury, a nierzadko stopy zwrotu z indeksu na przykład rynku diamentów czy rynku wina przewyższają stopy zwrotu z indeksów rynku akcji.

Jak studenci ocenili Dzień Rynków Alternatywnych? Aby poznać ocenę konferencji i oczekiwania studentów względem kolejnych projektów przeprowadziliśmy ankietę wśród uczestników. Studenci najczęściej dowiadywali się o Dniu Rynków Alternatywnych z plakatów lub od znajomych będących członkami koła INDEX. Wykłady oceniane w pięciostopniowej skali w zdecydowanej większości otrzymały ocenę 4.

Koło INDEX znane jest z organizacji konferencji poświęconych inwestycji na giełdzie i sytuacji makroekonomicznej. W tym roku pierwsza zorganizowana konferencja dotyczyła rynków alternatywnych. Skąd taki pomysł?

Jakie jeszcze projekty planujecie zorganizować w bieżącym roku akademickim?

Pomysł zorganizowania konferencji prezentującej niestandardowe możliwości inwestycyjne pojawił się już w ubiegłym roku akademickim. Mając na uwadze niskie stopy zwrotu z lokat bankowych i wysoką zmienność na rynku akcji, perspektywy rynków alternatywnych zainteresowały nas jako atrakcyjna możliwość dywersyfikacji portfela. Jak dowiedzieliśmy się na wykładach, był to słuszny kierunek: na rynkach alternatywnych mo-

12 kwietnia zapraszamy na „Maraton przez gospodarkę światową – deficyty publiczne państw.” W kwietniu planujemy również cykl szkoleń z analizy technicznej. W maju i czerwcu organizować będziemy akademię rynku walutowego forex. Wraz z  zaproszonymi ekspertami przybliżymy studentom możliwości inwestowania na tym, największym na świecie, rynku.

39


STUDENCI

PR

IX Karnawałowy Bal GAP

AND THE WINNER IS… Największe gwiazdy światowego kina ledwo ochłonęły po ceremonii wręczenia Oscarów, a już czekała je kolejna uroczystość i kolejne wyróżnienia! 5  marca 2011 r. Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej wraz z Fundacją Gospodarki i  Administracji Publicznej zorganizowała w  Klubie Rotunda, z  pompą nie mniejszą niż w Hollywood, Oscarową Noc, na której nie mogło zabraknąć żadnej liczącej się postaci ze srebrnego ekranu. Filmowe hity popłynęły z telebimów (i głośników) już o  20.00, a  atmosfera stawała się coraz gorętsza wraz z przybywającymi kolejnymi gośćmi. Najwięcej uwagi ściągnęli na siebie Pogromcy Duchów, którzy zadbali o to, by na sali nie było zbyt „duszno”. A mieli z czym walczyć, wszak o  klimatyzacji w  Rotundzie krążą już legendy… Oscarowa noc przyciągnęła przede wszystkim prawdziwych twardzieli: Supermana, Batmana, Rambo, pojawiła się też włoska mafia. Nie mogły im się oprzeć ponętne niewiasty z  musicalu „Chicago”, a  także stado Czarnych Łabędzi, które zdaje się wróciło do Polski na

40

w praktyce

Na czym polega kreowanie swojego wizerunku? Jakie są podstawy PR? Odpowiedzi na te pytania mogli poznać studenci obecni na spotkaniu z Markiem Skałą, zorganizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w  Krakowie 14 marca przez Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus”.

wiosnę (bo zimę spędziło w teatrach baletowych na Broadwayu)… Wszyscy tańczyli i pląsali do godziny 4.00 dnia następnego. A gdy brakowało siły, posilali się oferowanymi przekąskami. Najważniejszym punktem programu było jednak wręczenie Złotych GAPów – nagród przyznawanych przez Najwyższą Kapitułę. W  najistotniejszych kategoriach zostali nagrodzeni: prof. Jerzy Hausner (Najlepsza Reżyseria, Najlepszy Scenariusz Oryginalny za film „Władca Gospodarki i  Administracji Publicznej: Drużyna GAPu”), Agnieszka Gawęda (Najlepsza Pierwszoplanowa Rola Żeńska, „Matka Chrzestna”), Michał Kudłacz (Najlepsza Produkcja, „Co gryzie Prezesa Fundacji GAP?”), Magdalena Woźniczka (Najlepsza Drugoplanowa Rola Żeńska, „Rajd

STUDENCI

X: Niebezpieczna Prędkość”), Tomasz Wojtas i Tomasz Machowski (Najlepsza Pierwszoplanowa Rola Męska, „Jak rozkręciłem Koło Naukowe GAP”). Publiczność zdecydowała, że nagroda za kostium powinna powędrować do Batmana. Ale tak naprawdę zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy Oscarowej Nocy, którzy w  świetnej atmosferze i  przy dobrej muzyce bawili się do białego rana w  ostatni weekend karnawału AD 2011.

Jerzy Gibadło – student IV roku kierunku Gospodarka i administracja publiczna fot. Jan Bielański

www.uek.krakow.pl

Marek Skała to uznany trener i mówca inspiracyjny, a także dziennikarz ekonomiczny – autor kilkuset artykułów z zakresu zarządzania oraz książki „Psychologia zmiany – rzecz dla wściekniętych”. Jako ekspert od wizerunku politycznego i  kreowania wizerunku w  biznesie, w  1993 r. współtworzył i  współprowadził pierwsze polskie studia public relations w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania UEK (ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie). Obecnie jest właścicielem i dyrektorem firmy szkoleniowej. Intrygująco sformułowane tematy: „Jak kreować wizerunek osobisty korzystając z  podpowiedzi szkła kontaktowego? Która tafla szkła ważniejsza – telewizyjna czy łazienkowa? Jak poruszać się pomiędzy PR politycznym a PR własnej osoby?" zainteresowały sporą liczbę osób, które pojawiły się na wykładzie. Studenci mogli dowiedzieć się przede wszystkim, że PR to zarządzanie komunikacją z własnym otoczeniem, w celu wykreowania takiego wizerunku, który ułatwi realizację podstawowych celów. Przy tym nie istnieje określenie dobry/zły wizerunek, może on być jedynie skuteczny albo nie. „Jeżeli będziemy tylko coś robić i nie mówić o tym, możemy mieć pretensje do świata, że nas nie docenił. Świat nie ma obowiązku przesiewania, by tę nasza perłę wyłowić” – stwierdził Marek Skała. Uświadomił przy tym obecnym, jak ważne są poszczególne elementy równania wizerunku w  biznesie (Corporate Image = Corporate Design + Corporate Communication + Corporate Behaviour), nawiązując do katastrofalnej w skutkach nieuwagi byłego prezesa Banku Światowego, Paula Wolfowitza podczas wizyty w tureckim meczecie. Emocjonująca okazała się tematyka polskich mediów, które zdaniem Marka Skały two-

rzą świat nieistniejący w rzeczywistości. Liczy się bowiem sensacja, nie fakty. Przywołując przykład prof. Krzysztofa Globisza zapowiadającego premiera Donalda Tuska, powiedział jednak: „Może czasami warto strzelić jakimś odważnym zdaniem, skoro tylko takie się przebiją i będą pokazywane”. Marek Skała nakreślił również problem: jak się zmieniać, żeby zmieniać się z  sukcesem.

Jego zdaniem częstym problemem w naszym życiu jest robienie czegoś mimo świadomości, że te działania niewiele nam dają. Nawiązując do książki „Pstryk”, Marek Skała wyjaśnił, że logika to jeździec siedzący na słoniu – wydaje się być potulny, ale w rzeczywistości jest kapryśny, pamiętliwy, złośliwy i  trudno nad nim zapanować. Tym słoniem są właśnie nasze emocje, to one są częstym hamulcem do zmian. Milton Erickson – zdaniem naszego prelegenta jeden z  najlepszych terapeutów świata – tłumaczył, że wszyscy posiadamy „switch”, swoisty przycisk: góra – dół, który każdego dnia można sobie ustawić na negatyw albo pozytyw. Możemy zdecydować, jakie chcemy mieć nastawienie. „Ludzie niezbyt pozytywnie patrzą na świat, śmiejemy się dopiero wtedy, kiedy ktoś to spowoduje. Jeżeli na przykład chcesz coś ograniczyć, to sam stwórz sytuację, w której będzie

to ograniczone”. Przedstawiony przez Marka Skałę wzór na zmianę zawiera wściekłość, wizję oraz pierwszy krok. Dodatkowo wygoda czy strach przed zmianą muszą być mniejsze niż te pierwsze czynniki. Okazuje się, że nie boimy się samego problemu, ale jego rozwiązania. Zmiana nie jest przez to taka prosta. Niepewność i początkowe pogorszenie zobrazować miał model zmiany Kurta Levina. Specjalista od PR przekonywał o tym, że trzeba znaleźć w tym wszystkim swoją tożsamość. „W życiu trzeba działać, coś zmieniać, próbować, testować. Wtedy zmienia się wizerunek. I trzeba przy tym pamiętać, kim jesteśmy i gdzie chcemy zmierzać”. Kim jesteś, co jest dla ciebie najważniejsze? Możliwe? Co umiesz robić? To nasze doświadczenia świadczą o tym, kim jesteśmy, dzięki nim nabieramy umiejętności. Obecni na spotkaniu mogli się także zastanowić nad kluczem do relacji damsko-męskich w miejscu pracy, opracowanym przez Gail Evans w książce „Rozgrywaj jak mężczyzna, zwyciężaj jak kobieta”. „Mężczyzna się popłacze tzn. jest wrażliwy, kobieta to histeryczka. Tak funkcjonują stereotypy w naszej świadomości. Oprócz tego są pewne reguły gry i  kobiety muszą pamiętać, że zasady biznesowe ustalili faceci, na szachownicy nie da się grać w chińczyka”. Na koniec, uprzedzając podziękowania członków koła Homo Politicus za poprowadzenie tak ciekawych zajęć, gość przedstawił koncepcję chwili mocy nr 1 Roberta Cialdiniego, speca od wywierania wpływu na ludzi. Nawiązując do niego Marek Skała udowadniał, że nie powinniśmy deprecjonować swojej pracy, używając sformułowań: „nic takiego”, „nie ma za co”, „drobiazg”… Chcemy, by nas szanowano i doceniano, a okazuje się, że sami możemy się do tego przyczynić! Moment, w którym ktoś nam dziękuje, te 30 sekund stanowi ową chwilę władzy i  mocy, by powiedzieć, że tak bardzo staraliśmy się zrobić coś specjalnego. Więcej: www.homopoliticus.uek.krakow.pl.

Magdalena Grzywok Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus”

41


STUDENCI

STUDENCI

Osiedle Eco Green

– zwycięski projekt przyszłości

Członkowie Koła Naukowego „Grunt”, działającego przy Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, mieli doskonałą okazję, aby sprawdzić swe umiejętności i zdobytą dotychczas wiedzę z zakresu szeroko pojętej tematyki nieruchomości podczas realizacji projektu „Analiza opłacalności inwestycji deweloperskiej” współorganizowanego z firmą projektową Archeton Sp. z o. o. Projekt ten polegał na stworzeniu koncepcji zagospodarowania kilku podkrakowskich nieruchomości gruntowych, których firma jest właścicielem. Jego celem była wymiana opinii pomiędzy młodzieżą a doświadczonymi projektantami, co zaowocować miało stworzeniem nowych rozwiązań, odpowiednich dla przyszłych klientów firmy. Cały projekt koordynowany był przez dr Bartłomieja Maronę (opiekuna Koła Naukowe „Grunt”) oraz dr. Pawła Oleksego (kierownika Działu Inwestycji Deweloperskich Archeton Sp. z o. o.). Dwa miesiące przed planowanym spotkaniem z  praktykami branży ogłoszono konkurs dla studentów, który miał określić gusta oraz preferencje młodych ludzi, traktowanych jako przyszłych potencjalnych klientów ww. firmy. Głównym zadaniem uczestników było stworzenie planu zagospodarowania działki, usytuowanej w miejscowości Bosutów Boleń leżącej ok. 4 km od granic Krakowa. Ze względu na to, że jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki, pomysły musiały być zgodne z  jego wymogami, czyli musiały to być domy jednorodzinne. Kolejnym istotnym elementem współzawodnictwa było napisanie biznesplanu,

42

który miał zawierać szczegółowe informacje na temat planowanej inwestycji, a także marketingową i ekonomiczno-finansową analizę realizowanego projektu. Do konkursu zgłosiły się dwie drużyny (trzyi  czteroosobowa), które musiały we własnym zakresie zgromadzić niezbędne informacje o dostępnych technologiach, rozwiązaniach architektonicznych i kosztach realizacji inwestycji tego typu, przeprowadzić badania marketingowe oraz w atrakcyjny sposób zaprezentować wyniki swej pracy. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie

nagród odbyło się w siedzibie firmy Archeton. Obie grupy zostały wyróżnione, gdyż wykazały się ogromnym zaangażowaniem w  realizacji swych pomysłów, a  nagroda główna (weekend w  Zakopanem sponsorowany przez firmę Archeton) przypadła zespołowi w  składzie: Agata Dziubek, Agata Grębocka i Joanna Mróz. Projekt zwycięskiej drużyny zakładał wzniesienie nowatorskiego Osiedla ECO Green, które jest niespotykanym dotychczas projektem osiedla siedmiu 4–5-osobowych domków jednorodzinnych (o powierzchni wynoszącej 116 lub 136 m2), z których część spełniałaby standardy domów pasywnych, a  część zostałaby wybudowana w  wersji domów energooszczędnych. Grupa skorzystała z  projektów dostępnych na stronach internetowych pracowni architektonicznych. W swej pracy uwzględniła adaptację projektów do kształtu działek i ukształtowania terenu. Propozycja Osiedla ECO Green skierowana była zarówno do osób podążających za nowymi technologiami, jak i mających na uwadze szeroko pojęte względy ekologii. Zwycięski zespół wziął pod uwagę fakt, że od kilku lat nieprzerwanie panuje moda na ekologiczny styl życia i wiele osób wybiera przetworzone surowce, produkty przyjazne środowisku i samochody o niskiej emisji spalin. Dodatkowo zauważył, że osoby planujące zakup domu biorą pod uwagę względy ekonomiczne związane z  eksploatacją nieruchomości. Grupa zwróciła uwagę na wysokie koszty ogrzewania i  możliwości ich redukcji za pomocą instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zespół przeprowadził ankietę badającą preferencje potencjalnych klientów firmy, z  której jednoznacznie wynika, iż coraz częściej wybierają oni projekty domów energooszczędnych, mając na uwadze późniejsze oszczędności. Jury konkursu w pełni doceniło wysiłki zespołu i uhonorowało ich solidną pracę atrakcyjną nagrodą.

Agata Dziubek, Agata Grębocka, Joanna Mróz

www.uek.krakow.pl

Sukces studentów UEK

w X edycji Gry Giełdowej Parkietu Ponad 5 tysięcy uczestników walczyło w tym roku o tytuł najlepszego inwestora wśród studentów. Wśród nich – wielu wychowanków UEK. Pierwszy etap X edycji Gry Giełdowej Gazety Parkiet rozpoczął się już 15 grudnia. Rywalizacja trwała do 18 lutego. Zasady konkursu były proste – do finału przechodziła pierwsza dziesiątka, która w pierwszym etapie osiągnie najwyższą stopę zwrotu. Uczestnicy mogli wybierać spółki spośród 20 największych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W konkursie wzięło udział wielu studentów UEK. Wielu radziło sobie wyśmienicie, walcząc wytrwale o  jak najwyższą stopę zwrotu. Nazwiska niektórych sukcesywnie pięły się coraz wyżej, przeskakując kolejnych konkurentów z innych Uczelni. Często o zmianie pozycji decydowała zmienność jednego dnia, co dodatkowo podwyższało poziom rywalizacji. Różnice były niewielkie, a  cel wszystkich uczestników był taki sam – finał w Warszawie. Ostatecznie 18 lutego w pierwszej dziesiątce znalazł się nasz kolega Tomasz Kurek (student Stosunków międzynarodowych). Zapytany o  jego strategię inwestycyjną, która pozwoliła mu dotrzeć tak daleko, powiedział: Na początku gry zaryzykowałem i  umieściłem cały kapitał w jednej spółce. Pozwoliło mi to na wejście do czołówki już na początku gry. Później, kiedy uznałem, że moje zyski mogą być zagrożone, umieściłem kapitał w  dwóch spółkach bankowych, co pozwoliło utrzymać się w czołówce do samego końca. Koniec pierwszego etapu wyłonił 10 finalistów, którzy 9 marca mieli zmagać się w  sali notowań GPW o  tytuł zwycięzcy X edycji Gry Giełdowej. Nagrodzeni zostali również wszyscy studenci, którzy 18 lutego zostali zakwalifikowani do pierwszej setki. Nagrodą był pakiet zielony max ufundowany przez Dom Maklerski BOŚ Banku i specjalna oferta prowizyjna do końca roku. Dziesięciu finalistów, wraz z  reprezentantem naszego Uniwersytetu, rozpoczęło zmagania 9 marca o 8.30. Przed nimi stało ciężkie zadanie handlowania kontraktami terminowymi na WIG20 przez całą sesję, czyli do 17.30. Do zmagań wystartowali oni z  kapitałem uzbieranym podczas pierwszego etapu (wszyscy startowali z  wirtualnym kapitałem wielkości 100 tys. zł). Pozycja lidera zmieniała się co chwilę, a ostateczne rozwiązanie przyniósł dopiero fi-

Sala notowań GPW w Warszawie w dniu finału.

xing o 17.30. Na prowadzenie wysunął się wtedy Łukasz Modzelewski (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa), który został zwycięzcą całej tegorocznej edycji. Reprezentant naszego Uniwersytetu, Tomasz Kurek, w  ciągu całego dnia przesuwał się w tabeli, by w ostatecznym rozrachunku zająć dziesiątą pozycję. Po finale Tomek powiedział: W finale emocji nie zabrakło do samego końca. Pomimo trendu horyzontalnego i  niewielkich wahań indeksu dzień przyniósł wiele zmian na liście 10 najlepszych. Każdy z uczestników finału otrzymał laptopa, zwycięzca poza prestiżowymi studiami MBA otrzymał również 5000 zł od Domu Maklerskiego BOŚ Banku na rzeczywistym rachunku brokerskim. Pozostałe miejsca, do piątego włącznie, nagradzane były kursami na maklerów lub doradców inwestycyjnych prowadzonymi przez Związek Maklerów i Doradców Inwestycyjnych. 9 marca nagrodzone zostało również Koło Naukowe INDEX działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w  Krakowie. Zajęło ono, wraz z dwoma innymi kołami, ex aequo, I miejsce i  otrzymało tytuł najaktywniejszego koła naukowego w  promocji Gry Giełdowej Parkiet. Koło INDEX wyróżniło się spośród 15 innych kół biorących udział w  konkursie. Pierwsze miejsce jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i stanowi świetne podsumowanie wysiłków, jakie włożyli-

fot.: Gazeta Giełdy Parkiet

śmy w promocję gry wśród naszych studentów – powiedział Sławek Baniak, prezes KNRK INDEX. Koło zostało nagrodzone wieloma cennymi nagrodami, w  tym patronatem Gazety Parkiet nad wybranymi projektami, opieką merytoryczną Domu Maklerskiego BOŚ, a także stażami i szkoleniami organizowanymi przez te instytucje. Wszystkim uczestnikom X edycji serdecznie gratulujemy osiągniętego wyniku, bez względu na zajęte miejsce. Zachęcamy jednocześnie do spróbowania swoich sił w  kolejnych edycjach. Zdobyte doświadczenia na pewno zaowocują lepszymi wynikami w kolejnych latach! A  już teraz KNRK INDEX zaprasza na organizowane przez siebie wydarzenia. Najbliższe – konferencja Maraton przez gospodarkę światową – odbędzie się 12 kwietnia. W  tym roku tematem przewodnim będą kłopoty świata z  deficytami budżetowymi. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują zaproszeni goście, a  wśród nich: Ryszard Petru (PKO BP), Maciej Reluga (BZ WBK), dr Andrzej Rzońca (NBP – RPP) oraz Marek Rozkrut (MF). Więcej o  Kole Naukowym Rynku Kapitałowego INDEX i realizowanych przez nie projektach: www.index.uek.krakow.pl.

Zarząd KNRK INDEX

43


STUDENCI

STUDENCI

Czego nie możesz przegapić tej wiosny na UEK czyli Parlament Studencki w projektowej odsłonie Wiosna zapowiada się bardzo ciekawie dla studentów UEK. Za sprawą licznych atrakcji przygotowywanych w ramach projektów realizowanych przez Parlament Studencki UEK życie studenckie nabiera tempa.

Happening na kampusie!

Czy zdarzyło Ci się, że w tłumie, w tramwaju czy na koncercie ktoś ukradł Twój portfel? Boisz się wracać samotnie wieczorami do domu? Jeśli tak, z pewnością zainteresujesz się projektem, który odbędzie się już 19 kwietnia.

BIEGajmy! Przełom marca i kwietnia to również czas otwarcia klubu studenckiego „ZaUEK”, który powstał dzięki władzom Uczelni i  został przekazany w ręce studentów. Gorąco zapraszamy w to nowe miejsce na mapie kampusu. Stwórzmy w nim wspólnie wspaniałą atmosferę radości, by miło spędzać w nim czas!

44

Wówczas nasz kampus na jeden dzień zmieni się nie do poznania na skutek mających się na nim odbyć wydarzeń związanych z kolejną edycją happeningu „Bezpieczna Uczelnia”. Projekt ten jest wynikiem realizowanej przez naszą Uczelnię Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, celem której jest ograniczanie potencjalnych zagrożeń, z  jakimi mogą spotkać się studenci. Happening ten organizowany będzie już po raz siódmy przez Parlament Studencki UEK i  Pełnomocnika Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa, mgr. Mariusza Rozwadowskiego. Tematem przewodnim tegorocznej imprezy będą przestępstwa pospolite. Poruszone zostaną kwestie dotyczące przestępczości, napaści, pobić oraz kradzieży. Do obecnych na happeningu przedstawicieli Policji będzie można zwracać się po porady prawne.

Warto przypomnieć, że rok temu wydarzenie to cieszyło się bardzo dużą popularnością, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych na kampus przybyły tłumy chcących sprawdzić swoje możliwości fizyczne. Wśród uczestników znalazły się dzieci, liczna reprezentacja studentów i osób dorosłych, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Żaden uczestnik nie wrócił tego dnia do domu z pustymi rękami, bowiem każdy, kto przekroczył linię mety, niezależnie od uzyskanego wyniku otrzymał pamiątkowy medal. Sponsorem głównym zawodów podobnie jak przed rokiem będzie firma Tauron. Jeśli nie chcesz przegapić tych wydarzeń, już teraz powinieneś zarezerwować sobie czas i zaznaczyć je w swoim kalendarzu.

www.uek.krakow.pl

J

uż w marcu studenci naszej uczelni mieli okazję zasmakować życia studenckiego w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Katowicach poprzez uczestnictwo w  Mostach Ekonomicznych. Projekt ten to trwająca cztery dni wymiana, podczas której studenci mają okazję wziąć udział w  licznych interesujących szkoleniach, wykładach oraz warsztatach. Umożliwia on jego uczestnikom poznać i porównać metody nauczania, zasady studiowania obowiązujące na innych uczelniach ekonomicznych, a  także sposób organizacji życia studenckiego. Ponadto studenci mają okazję zwiedzić miasto i  wziąć udział w  licznych atrakcjach przygotowanych przez gospodarzy. Etap krakowski, który odbył się w terminie 12–15 marca bardzo mocno podkreślił rolę edukacji. Organizatorzy postarali się o  ciekawe szkolenia przeprowadzone przez profesjonalistów. Ryszard Chmura przeprowadził szkolenie na temat „Twój biznes. Dlaczego innym się udaje?”, natomiast Ewa Ginalska zafundowała znakomicie przygotowany wykład „Savoir-vivre’u w biznesie”.

Mg Ewa Ginalska

Katarzyna Głogowiecka Parlament Studencki UEK pr@psuek.pl

Wszystkich lubiących sport i spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu zachęcamy do wykorzystania pierwszych słonecznych dni na przygotowania swojej kondycji do organizowanego po raz drugi przez Parlament Studencki Biegu UEK, który odbędzie się podczas tegorocznych juwenaliów. To sportowe wydarzenie odbędzie się 15 maja w  niedzielę! Uczestnikiem może być każdy miłośnik biegania powyżej 16. roku życia, niezależnie od wykonywanego zawodu czy kondycji fizycznej.

Mosty Ekonomiczne 2011

Studentów, którzy pojawią się tego dnia na kampusie, czekają liczne atrakcje. Przez cały czas będzie dostępna ścianka wspinaczkowa oraz symulator lotu samolotem, z których będą mogli skorzystać wszyscy chętni. Przygotowane zostaną stoiska, przy których będzie można dowiedzieć się wszystkiego o paintballu, zobaczyć wykorzystywany do niego sprzęt. Wystawione będą też stoiska z  bronią ASG. Innymi atrakcjami tego dnia będą: pokaz ratownictwa medycznego, pokazy sztuk walki, scenki tematyczne, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Projekt ten jest dobrą okazją do tego, aby poprzez liczne atrakcje i dobrą zabawę, zastanowić się nad problemem pospolitych przestępstw oraz dowiedzieć wiele ważnych i bardzo przydatnych informacji dotyczących zachowania bezpieczeństwa w  różnych sytuacjach zagrożenia, w jakich nierzadko znajdują się studenci.

BUSINESS FACTORY – FABRYKA BIZNESU “Only the sky is the limit. Jedyny sposób, by odkryć granice swoich możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe” – tak brzmi podsumowanie zawodowe mgr Ewy Ginalskiej, która poprowadziła wykład dla uczestników ostatniej edycji Mostów Ekonomicznych w Krakowie. Mg Ewa Ginalska jest politologiem, doradcą, trenerem, ekspertem ds. systemu zarządzania. Przeprowadza liczne szkolenia z  zakresu umiejętności menedżerskich, planowania strategicznego, zarządzania stresem oraz profesjonalnej komunikacji. Szczególną radość sprawia jej realizowanie wielkiej pasji, jaką jest rozwój ludzi i  organizacji. Prowadzi własną firmę doradczo-szkoleniową Business Factory – Fabryka Biznesu oferującą usługi z zakresu doradztwa i szkoleń biznesowych Nie zabrakło również oryginalnych gier i  zabaw przynoszących wiele śmiechu, radości i  możliwości do jak najlepszej integracji. Cieszymy się, iż uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z wszystkiego, co w tym roku przygotowali dla nich organizatorzy, a tym samym zachęcamy do wzięcia udziału w  Mostach Ekonomicznych 2012.

45


STUDENCI

STUDENCI

Przygotowania do DowciPAKERÓW 2011 ruszyły!

Działające na naszej uczelni Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej już po raz trzeci organizuje Studencki Przegląd Kabaretów DowciPAKERY. DowciPAKERY są organizowane od trzech lat, każda edycja ma swój motyw przewodni. Temat zawsze wybierany jest w oparciu o najważniejsze wydarzenia w  Polsce i  na świecie. „Oni mają kryzys, a my się śmiejemy” było hasłem DowciPAKERÓW 2009, a  „Śmiechem w hazard’ – w 2010 r. W przeglądzie biorą udział najlepsze amatorskie kabarety, wyłonione spośród tych, które zgłosiły się do organizatorów. W pierwszy dzień kabarety przedstawiają swoje programy artystyczne, które zostają ocenione przez jury. Do etapu finałowego przechodzą trzy najlepsze grupy. W  finale kabaretom zostają przyznane nagrody pierwszego, drugiego i  trzeciego miejsca, nagroda publiczności oraz nagroda za najlepszy skecz tematyczny danego przeglądu. W jury zasiadają znane osoby ze świata mediów. Poprzednie edycje DowciPAKERÓW okazały się sukcesem. Z  roku na rok przegląd cieszy się coraz większą popularnością. Na ogłoszenie o  organizowanym przeglądzie odpowiedziało dwadzieścia siedem kabaretów, z których dziesięć miało szansę zaprezentować się w eliminacjach. Odbyły się one w Fortach Kleparz, które pomieściły ponad stu gości. Finał zorganizowano w studenckim klubie Kwadrat, który oglądało blisko 400 osób. Prowadzącym był Tomasz Bu-

szewski z Radia Kraków, a w jury zasiedli: aktorka teatralna Lidia Bogaczówna, dziennikarz Grzegorz Miecugow oraz Maciej Kwiatkowski z kabaretu 7 minut po. Zwycięzcą przeglądu został Kabaret Czwarta Fala z Kielc, który otrzymał także nagrodę publiczności. Kabaret Ucho otrzymał nagrodę na najlepsze uderzenie śmiechem w  hazard, a  Grzegorz Miecugow za niebanalne poczucie humoru i szerzenie go wśród innych. Tegoroczna edycja DowciPAKERÓW odbędzie się podczas krakowskich juwenaliów, w  dniach 10–11 maja. Finał przeglądu odbędzie w  Klubie Studio. Organizatorzy kompletują skład jury, prowadzą zapisy kabaretów i  ustalają szczegóły przeglądu. W  tym roku postaramy się, aby o  DowciPAKERACH usłyszeli nie tylko studenci UEK, ale także innych uczelni. Chcemy, aby przegląd na stałe zagościł w  ramach krakowskich juwenaliów i aby każda kolejna edycja była coraz lepsza. Już teraz serdecznie zapraszamy na trzecią edycję! Informacje o  Studenckim Przeglądzie Kabaretów DowciPAKERY 2011 oraz o tym, gdzie można kupić bilety, znajdują się na stronie in-

McKinsey Day – pomyśl o przyszłości Już 7 kwietnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się McKinsey Day – skierowane do studentów wydarzenie przybliżające specyfikę wiodącej firmy konsultingowej i możliwości podjęcia praktyk. Wydarzenie to ma na celu zapoznanie studentów z działalnością firmy oraz ukazanie rzeczywistych problemów, z  którymi przychodzi się mierzyć konsultantom na co dzień. Studenci będą również mogli dowiedzieć się o trendach w światowej gospodarce. McKinsey Day składać się będzie z kilku części. Podczas „Case study interview” (godz. 11.45–13.00, Nowa Aula w pawilonie C) studenci będą mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda proces rekrutacyjny w  McKinsey&Company, przeprowadzona zostanie również symulacja rozmowy kwalifikacyjnej z  udziałem naszych konsultantów,

46

Koło Naukowe „Personalni” zaprasza na Festiwal HR, który organizuje na Uniwersytecie w dniach 10–15 kwietnia. Misją festiwalu jest wyposażenie przyszłych pracowników działów personalnych w  narzędzia potrzebne do pracy w branży HR oraz wypromowanie ich najlepszym firmom w  Krakowie. Uczestnicy festiwalu będą mieli okazję poznać specyfikę oraz techniki pracy w  szeroko rozumianym HR. Poznają autentyczne modele, narzędzia i rozwiązania dostępne na rynku Projekt skierowany jest do studentów wszystkich szkół wyższych zainteresowanych zarządzaniem zasobami ludzkimi. Jedną z  wielu atrakcji będzie HRowa Gra miejska, która

rozpocznie to wydarzenie. Przez cały tydzień na terenie UEK będą odbywać się dwa rodzaje szkoleń: wykłady z prezentacjami multimedialnymi oraz warsztaty w małych grupach oparte na metodach interaktywnych, co pozwoli na pełne skupienie się na umiejętnościach praktycznych. Wykorzystane zostaną takie techniki, jak: dyskusja, analiza przypadków, symulacja, ćwiczenia oparte na realnych zadaniach zawodowych uczestników. Warsztaty poprowadzą profesjonalni trenerzy oraz menedżerowie najlepszych firm z branży HR w Krakowie. Udział w Festiwalu HR będzie szansą na zdobycie cennego doświadczenia. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Tematyka szkoleń:  Proces zarządzania zasobami ludzkimi w praktyce  Rekrutacja i selekcja pracowników  Assessment Center  Metody skutecznego wywiadu  Motywowanie i demotywowanie pracowników  Ocenianie pracowników  Rozwój i szkolenia pracowników Wszystkich zafascynowanych tematyką HR zapraszamy do zapisów, które ruszyły 28 marca. Polecamy śledzić strony: http://personalni.uek.krakow.pl/festiwal-hr-2011 oraz konto KN Personalni UEK na Facebooku.

www.personalni.uek.krakow.pl

ternetowej www.dowcipakery.pl oraz na Facebooku http://www.facebook.com/Dowcipakery. Zapraszamy! Dagmara Bednarczyk Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej

Szukasz praktyki lub pracy? Nie masz pomysłu na swoją karierę? Przyjdź na Dni Kariery! 31 marca w pawilonie dydaktyczno-sportowym UEK odbędą się największe targi pracy, praktyk i staży – „Dni Kariery” 2011. Jest to niepowtarzalna szansa dla studentów zdobycia pracy, praktyki lub stażu, spotkania się z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz zaczerpnięcia z pierwszej ręki informacji o oczekiwaniach, jakie stawiają przed kandydatami firmy obecne na targach, jak i cały rynek pracy. Wydarzenie organizowane jest przez międzynarodową organizację studencką AIESEC, która promuje rozwój studentów w ponad 100 krajach na całym świecie.

Znajdź i poznaj przyszłego pracodawcę! ochotnicy będą mogli sprawdzić się w roli kandydata. Uczestnicy dowiedzą się ponadto, jak stworzyć dobry życiorys i list motywacyjny. Przedstawiony zostanie również system płatnych praktyk w McKinsey, które mogą stać się dla studentów początkiem ciekawej kariery zawodowej. Aplikacje można nadsyłać do 15 kwietnia. Z kolei podczas wykładu „2012 and beyond“ (godz. 10.30–11.30, Nowa Aula w pawilonie C) studenci zapoznają się z prognozami na temat kształtu światowej gospodarki w przyszłości. Zaprezentowane zostaną również trendy, które w ciągu najbliższej dekady zmienią sytuację na świecie. Konsultanci będą obecni na uczelni w godzinach 9.30–15.00. Zapraszamy na rozmowy przy kawie na naszym stoisku na 1 piętrze w pawilonie C. Kolejną atrakcją będzie konkurs „Crossword challenge”. Do wygrania są dwa iPady. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić się do naszego stoiska wraz z partnerem i odebrać kopertę z pytaniami, następnie rozwiązać krzyżówkę i odgadnąć hasło. Serdecznie zapraszamy do udziału! Więcej o  praktykach w  McKinsey&Company: http://www.mckinsey. com/locations/warsaw/joinus/?id=internship

www.uek.krakow.pl

Uczestnictwo w targach pracy uważane jest za jedno z najefektywniejszych form poszukiwania zatrudnienia. Krakowska edycja „Dni Kariery” oferuje studentom największy wybór pracy, praktyk i staży, gdyż nawiązała w tym roku współpracę z ponad 70 firmami, które zaprezentują się studentom krakowskich uczelni. Są to wielkie korporacje, jak Nestle, PricewaterhouseCoopers, Mars czy Deloitte, a także prężnie rozwijające się firmy rynku lokalnego. Są to potencjalni pracodawcy, którzy aktualnie prowadzą rekrutację.

Skorzystaj z darmowej, fachowej porady! Tegoroczna edycja oferuje również studentom dwa bezpłatne, profesjonalne CV pointy – miejsca, gdzie doświadczeni fachowcy pomogą młodym ludziom w skonstruowaniu lub zmodyfikowaniu CV tak, aby jak najbardziej zainteresować przyszłego pracodawcę. Służyć także będą pomocą przy zaplanowaniu własnego biznesu i pozyskiwania na niego środków.

Podnieś swoje kwalifikacje! Równolegle do targów będzie odbędzie się Akademia Umiejętności – cykl bezpłatnych warsztatów i szkoleń prowadzonych przez przedstawicieli firm biorących udział w targach, firm szkoleniowych i organizacji. Edycja krakowska ma w tym roku do zaoferowania studentom 5 dni profesjonalnych szkoleń, których tematyka dotyka zarówno umiejętności miękkich, jak i fachowej wiedzy z różnych dziedzin, m.in. z zarządzania, efektywnej komunikacji, sprzedaży czy PR. Uczestnicy każdego z warsztatów uzyskują certyfikaty, które potwierdzą zdobytą na szkoleniach wiedzę i będą cennym punktem w CV.

Przygotuj się do targów! Rzetelne przygotowanie się do udziału w targach z pewnością zmaksymalizuje korzyści z udziału w wydarzeniu. Każdy z kandydatów otrzyma katalog targowy z poradnikiem, opisem wystawców i wyszczególnieniem branż, które w swoich ofertach preferują pracodawcy. Więcej informacji oraz zapisy na Akademię Umiejętności na stronie www.dnikariery.pl oraz www.facebook.com/DniKariery. AIESEC jest organizacją zrzeszającą aktywnych studentów, umożliwiającą im rozwój zainteresowań w obszarze zarządzania projektem, sprzedaży, marketingu, zasobów ludzkich czy finansów. Poprzez organizację Dni Kariery® pragnie ułatwić innym studentom zwiększenie własnej atrakcyjności oraz odnalezienie się na rynku pracy. Międzynarodowy charakter zrzeszenia umożliwia wyjazdy na praktyki zagraniczne, ale także sprowadzanie z różnych krajów świata osób mogących podjąć praktykę w Krakowie.

47


SPORT

SPORT

Bardzo cieszę się ze zwycięstwa, ale nie jestem zbytnio zadowolona z postawy mojego zespołu. Zawodniczki realizowały tylko 50 procent nakreślonego planu taktycznego. Zawodziła trochę zagrywka, a co za tym idzie – nie tak powinien funkcjonować blok. Zdobyłyśmy nim tylko 9 punktów, a to stanowczo za mało. Małgorzata Niemczyk, trener Organiki Budowlanych Łódź

Siatkarskie święto w hali UEK Kamery TVP Kraków (transmisja na żywo!) oraz ponad 1000 osób na trybunach zgromadziło się w środę 23 marca w hali UEK, by zobaczyć reprezentantki naszej Uczelni w  meczu 1/8 finału Pucharu Polski przeciwko Organice Budowlanym Łódź. Było to bez wątpienia największe sportowe wydarzenie w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie! 48

www.uek.krakow.pl

Łódź potraktowała to spotkanie bardzo poważnie. Wszak jest ona obrońcą trofeum. Dlatego przyjechała do Krakowa w najmocniejszym składzie. Na parkiecie mogliśmy oglądać w  akcji m.in. dwukrotną Mistrzynię Europy – Joannę Mirek, oraz uczestniczki ostatnich Mistrzostw Świata – Karolinę Kosek i  Katarzynę Zaroślińską. Samo spotkanie, choć wygrane przez przyjezdne 3:0, dostarczyło kibicom wielu emocji. Nasz zespół udźwignął presję i pokazał charakter. Widać było, że „Ekonomistki” cieszą się grą i  każdy zdobyty punkt dostarcza im wiele radości. A  punktów tych zdobyły dużo! Niewiele brakowało, by wygrały pierwszą partię, w której prowadziły 21:20. Niestety w decydujących momentach zawodniczki Organiki wykorzystywały swoje ekstraklasowe doświadczenie i  zdobywały decydujące punkty. Podobnie było w  drugiej i  trzeciej partii. Mimo to kibice opuszczali halę zadowoleni. Spotkanie to pokazało, że Kraków tęskni za siatkówką na najwyższym poziomie. Miejmy nadzieję, że drużyna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będzie zaspokajać te pragnienia. Siatkarskie święto, jakiego byliśmy świadkami 23 marca, było kolejnym krokiem w tym kierunku.

Piotr Majewski – wiceprezes ds. marketingu i promocji, rzecznik prasowy, Eliteski Skawa AZS Uniwersytet Ekonomiczny Kraków

Eliteski Skawa AZS Uniwersytet Ekonomiczny Kraków – Organika Budowlani Łódź 0:3 (22:25; 17:25; 20:25) Eliteski Skawa AZS Uniwersytet Ekonomiczny Kraków: Kuskowska, Surma, Hatala, Jaroszewicz, Biernatek, Żochowska, Reptak (libero), Sroga (libero) oraz Hawryła, Wilczyńska, Jagodzińska Organika Budowlani Łódź: Echenique, Kosek, Szelukhina, Wojcieska, Mirek, De Paula, Ciesielska (libero) oraz Zaroślińska, Szymańska, Teixeira

Robiliśmy w tym meczu, co mogliśmy. Wszystkie atuty były jednak po stronie przeciwnika. Przegraliśmy 3-0, ale jestem zadowolony ze swoich siatkarek. Były momenty naprawdę dobrej gry w naszym wykonaniu i gdybyśmy to powtórzyli teraz w play-off przeciwko Chemikowi Police, to nasza przyszłość rysuje się w różowych barwach. Bardzo dużo było dzisiaj kibiców, widać, że Kraków jest spragniony ekstraklasowych zmagań. Mam nadzieję, iż te emocje staną się faktem za sprawą awansu Elitesek na najwyższy szczebel rozgrywek. Tomasz Klocek, trener Elitesek Skawa AZS UEK

Miałyśmy wygrać 3-0. Takie założenie postawiła nam przed meczem Pani trener. Na pewno to nie był spacerek. Dziewczyny z AZS-u zagrały bardzo dobry mecz, ale cieszę się, że to my wygrałyśmy. Joanna Mirek, kapitan Organiki Budowlanych Łódź

Niestety dręczą nas jeszcze przestoje w grze i to powoduje taki wynik. Musimy jeszcze dopracować parę elementów. Nie ma co ukrywać – Łódź była dzisiaj lepsza. Nie mogłyśmy ich złapać w ataku. Są wyższymi zawodniczkami i grają szybszą siatkówkę. Myślę jednak, że ten mecz podobał się kibicom zgromadzonym dzisiaj na hali. Sandra Biernatek, kapitan Elitesek Skawa AZS UEK

Eliteski nadal walczą o ekstraklasę! Eliteski Skawa AZS UEK sprawiły wielką niespodziankę i  wyeliminowały faworyzowany zespół z Chemika Police w rozgrywkach play-off o awans do ekstraklasy. Po porażce i wygranej w Policach Ekonomistki dwukrotnie (26 i 27 marca) zwyciężyły we własnej hali 3-0 i awansowały do najlepszej czwórki I ligi! Teraz czekają nas pojedynki z KS Piecobiogaz Murowana Goślina. Pierwsze mecze zostaną rozegrane na wyjeździe (2 i 3 kwietnia). Najbliższe mecze w Krakowie:  mecz nr 3: 3 kwietnia (sobota), godz. 18  ewentualny mecz nr 4: 4 kwietnia (niedziela), godz. 12

49


SPORT

SPORT

Ostatni weekend lutego na hali sportowej UEK należał do miłośników halowej odmiany piłki nożnej. W pierwszej edycji UEK Czempions Lig wzięły udział aż 24 zespoły złożone ze studentów naszej uczelni. Każda z drużyn w momencie zgłoszenia swojego udziału wybierała nazwę klubu, który uczestniczył w fazie grupowej tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Dla organizatorów nie był niespodzianką fakt, że drużyny takie jak: MSK Zilina, Partizan Belgrad, CFR Cluj czy FC Kopenhaga zostały zarezerwowane jako pierwsze. Każdy chciał więc oszukać rzeczywistość i pokazać, że mistrz Słowacji czy Serbii może powalczyć z Realem czy Manchesterem United. Jak się później okazało – nierzadko z bardzo dobrym skutkiem.

W wyniku losowania drużyny zostały podzielone na 6 grup po 4 zespoły. Z każdej z grup do dalszej fazy awansowały dwie najlepsze drużyny oraz 4 zespoły z  najlepszym bilansem z III miejsc. Pierwszy gwizdek rozbrzmiał o 7.50 w  sobotę, a  w  meczu inauguracyjnym Bayern Monachium pokonał Real Madryt 2:1. Rozgrywki grupowe przebiegały w atmosferze fair-play, widać było jednak wielką zaciętość w  grze wszystkich zespołów. Na wyróżnienie zasługują szczególnie gracze Panathinaikosu Ateny, prowadzeni przez Macieja Łuczaka oraz Valencii, gdzie wiodącą postacią był Tymoteusz Zalech, którzy awansowali do drugiej rundy, nie tracąc przy tym żadnej bramki. Ponadto z  kompletem zwycięstw fazę grupową przebrnął Partizan, złożony z  zawodników drużyny AZS oraz FC Barcelona. Ciekawa sytuacja miała miejsce w  grupie E, gdzie 3 zespoły miały na koncie po 6 punktów i  do rozstrzygnięcia potrzebna była dodatkowa tabela uwzględniająca mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Specjalistą od strzelania arcyważnych goli w końcówkach meczów stał się Daniel Bukalski z FC

50

Barcelony. Jego gol na 10 sekund przed końcem meczu dał zwycięstwo Barcelonie nad Marsylią i zapewnił w ten sposób I miejsce w grupie D. O tym, że potrafi strzelić bramkę, jeszcze później przekonaliśmy się w II rundzie. Przebiegała ona pod znakiem rzutów karnych. W 4 z 8 meczów o  wyniku musiały rozstrzygać strzały z 7 metrów. Boleśnie przekonał się o tym Panathinaikos, który odpadł z rozgrywek, nie tracąc nawet jednego gola w rozgrywkach. W meczu FC Barcelona – MSK Zilina zobaczyliśmy wszystko to, co w futbolu najpiękniejsze: bramki, emocje, dramaturgię i gola w ostatniej sekundzie. Mistrz Słowacji po dwóch golach Rafała Jermaka prowadził 2:0 z  faworyzowaną Barcą, jednak na 50 sekund przed końcem meczu Duma Katalonii strzeliła bramkę kontaktową, a na sekundę przed końcem gola dającego remis zdobył Daniel Bukalski. W rzutach karnych lepsza była Barca, a zawodnicy Ziliny długo nie mogli uwierzyć w to, co się stało. W ćwierćfinałach oglądaliśmy zdecydowane zwycięstwa Arsenalu oraz Barcelony, których przewaga nie podlegała dyskusji. Pierwszy

poważny test zdali zawodnicy Partizana Belgrad. Valencia zagrała naprawdę dobre zawody i do końca nie było wiadomo, kto wygra. Wynik rywalizacji – 0:0 i kolejne rzuty karne, które lepiej egzekwowali zawodnicy Partizana. Jeśli ktoś potrzebuje definicji słowa niespodzianka, to najlepszy tego przykład to awans Auxerre do 1/2 finału. 3:3 w regulaminowym czasie gry z Glasgow Rangers i o wyniku rywalizacji decydowały tzw. wyroki śmierci. Tu po raz kolejny górą okazali się gracze z  Auxerre, stając się specami od rzutów karnych. Zatem pary półfinałowe utworzyli Partizan z Barceloną oraz Auxerre z Arsenalem. W pierwszym meczu oglądaliśmy partię „piłkarskich szachów”, które lepiej rozegrał Partizan wygrywając - a jakże! – po rzutach karnych. W drugim półfinale Arsenal długo nie mógł znaleźć sposobu na defensywę Auxerre, jednak bramka Zająca i  chwilę później Waśki rozstrzygnęły losy rywalizacji (2:0). W  wielkim finale UEK Czempions Lig spotkały się Partizan Belgrad i  Arsenal Londyn. Pierwsze minuty to badanie się rywali z  lekką przewagę Partizana. Po strzale Marka Cebuli piłkę pewnie złapał bramkarz Kanonierów i rozpoczął kontratak. Podał szybko do Jędrzeja Kowalińskiego, który uwolnił się spod opieki obrońcy Partizana i pięknym strzałem w przeciwległy róg bramki wyprowadził Arsenal na prowadzenie. Jednak bramka ta nie podłamała niezmordowanych Serbów. Partizan dalej „grał swoje” i doprowadził do remisu za sprawą strzału Wróblewskiego. Wynik do końca meczu nie uległ zmianie i  do rozstrzygnięcia finału potrzebne były rzuty karne. Wojnę nerwów wygrał Partizan (2:1). W meczu o trzecie miejsce FC Barcelona nie miała większych problemów z pokonaniem Auxerre (4:1). Najlepszym zawodnikiem UEK Czempions Lig wybrano Marka Cebulę, gracza Partizana Belgrad. Królem strzelców został Daniel Bukalski z FC Barcelony – autor 7 goli. Trzeba dodać, że nie dość, że zdobył najwięcej goli to były to bardzo ważne bramki, które decydowały o wynikach meczów w ostatnich sekundach. Nagrodę dla najlepszego bramkarza odebrał Mateusz Jędrzejas, także z Barcy. Reasumując – w  dwa dni rozegrano 52 mecze, w których strzelono 117 goli. W ośmiu przypadkach o wyniku rywalizacji decydowały rzuty karne. Klub Uczelniany AZS UEK pragnie podziękować wszystkim zawodnikom za udział w turnieju. Mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz w podobnych okolicznościach!

Rafał Słoń Członek Zarządu KU AZS UEK

www.uek.krakow.pl

Tryumf szczypiornistów 12 i 13 marca dwie kieleckie i  trzy krakowskie drużyny piłkarzy ręcznych, wraz z naszą reprezentacją, rywalizowały o  Puchar Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEK. Choć zawody miały charakter towarzyski, to emocji nie brakowało. Pierwszego dnia rozegrano fazę grupową. Zespoły podzielono na dwie 3-zespołowe grupy, w których grano systemem każdy z każdym. W grupie A los skojarzył kadry Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego Jana Kochanowskiego z  Kielc oraz nasz zespół. W grupie B rywalizowali szczypiorniści Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i  Politechniki Świętokrzyskiej Kielce. W premierowym meczu PK pokonało UJ 20:16, choć do przerwy na tablicy widniał remis 7:7. W kolejnym starciu nasi studenci pewnie wygrali z  AGH 24:20. Po południu odnieśli równie zdecydowane zwycięstwo nad UJK Kielce (21:16)

i tym samym wygrali swoją grupę, awansując jednocześnie do finału. W grupie B dzieliła i rządziła Politechnika Świętokrzyska. Zespół oparty na zawodnikach grających na co dzień w 2. lidze łatwo pokonał UJ 23:18, a po południu uporał się ze swoimi kolegami po fachu z Krakowa (26:21). Mecz finałowy był popisem bramkarzy. W  zespole Kielc kapitalnie bronił Paweł Smagur, ale nasz bramkarz – Michał Pukło, również odbierał ochotę do gry atakującym kielczanom. Dzięki bardzo dobrej, zespołowej grze AZS UEK prowadził do przerwy 12:9. Po przerwie Kielce chciały za wszelką cenę odrobić straty, ale Michał Pukło miał w  bramce klasyczny „dzień konia”. Obronił aż 24 z 42 rzutów (57%)! Konsekwentna gra w  ataku pozwoliła naszym szczypiornistom jeszcze powiększyć przewagę. Ostatecznie UEK wygrało 25:18. Sama wygrana może niekoniecznie jest niespodzianką, ale jej

rozmiary już tak! W meczu o  3. miejsce AGH pokonało w stosunku 28:20 PK, a o 5. miejsce UJK pokonało UJ 25:22. Klasyfikacja końcowa Turnieju o Puchar Kierownika SWFiS UEK w Piłce Ręcznej Mężczyzn: 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2. Politechnika Świętokrzyska Kielce 3. Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków 4. Politechnika Krakowska 5. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego Kielce 6. Uniwersytet Jagielloński Nagrody indywidualne: MVP turnieju – Piotr Lenty (PŚk) Najlepszy strzelec – Mateusz Lech (PK) 21 goli Najlepszy bramkarz – Michał Pukło (UEK)

Piotr Majewski – wiceprezes ds. marketingu i promocji, rzecznik prasowy Eliteski Skawa AZS UEK

Małopolska Liga Akademicka:

fot. Piotr Majewski

Studenci UEK wygrywają Ligę Mistrzów!

Porażki w play-off

Nowy semestr niestety nie zaczął się szczęśliwie dla naszych koleżanek i kolegów startujących w  Małopolskiej Lidze Akademickiej. Zespoły AZS UEK w zdecydowanej większości rywalizować będą o  miejsca 5-8. Nie zawsze wynikało to jednak bezpośrednio z ich słabości. Wielkiego pecha miały nasze koszykarki. Musiały one uznać wyższość reprezentacji Krakowskiej Akademii, w  której szeregach pojawiły się zawodniczki na co dzień znane z ligowych parkietów. W kolejnej rundzie nie miały już problemów z  pokonaniem Uniwersytetu Jagiellońskiego i zagrają o miejsce 5. Ich koledzy po fachu również nie zdołali pokonać przeszkody w postaci drużyny AZS PWSZ Tarnów. Choć w  pierwszym pojedynku wygraliśmy różnicą 7 oczek, to w  rewanżu nie udało się jej obronić (63:48) i w efekcie pozostaje im gra o 7 miejsce z Uniwersytetem Rolniczym. Siatkarki po odpadnięciu w ćwierćfinale z PWSZ Nowy Sącz, nie zdołały przejść AZS UJ i 28 marca zagrają w hali AWF o 7. miejsce. Ich rywalem będzie AZS KA. Nasze nastroje poprawili nieco piłkarze ręczni, którzy najpierw w dobrym stylu wygrali mocno obsadzony turniej towarzyski (więcej na ten temat w osobnym artykule), a 22 marca rozgromili AZS PK 28:16.

W górnym rzędzie od lewej: Michał Pukło, Marcin Harkot, Paweł Kuta, Marcin Lisiak, Kamil Dąbrowski, Maciej Czerwiec, Paweł Prysak, w dolnym rzędzie od lewej: Kamil Wilczewski, Hubert Sobieraj, Filip Bianche, Paweł Majewski, Rafał Słoń

AMP: SUKCESY, SUKCESY, SUKCESY! W odróżnieniu od MLA, mamy same dobre wiadomości o startach naszych studentów w  Akademickich Mistrzostwach Polski. Narciarze alpejscy zdążyli już przyzwyczaić nas do medali, ale ciepłych słów pod ich adresem nigdy za wiele. Tym bardziej, że do Krakowa przywieźli aż 7 medali! W  slalomie Katarzyna Mrowca zdobyła srebrny, a  Maja Swinder brązowy medal w  typie uczelni. Maja wyśmienicie zaprezentowała się w  slalomie gigancie, w  którym zdobyła złoty medal w typie uczelni, a w klasyfikacji generalnej była 8.! Panowie nie chcieli być gorsi od pań i także postarali się o kilka medali. W slalomie brąz zdobył Adam Broekere, a dzień później – srebro w slalomie gigancie. Te kapitalne starty przełożyły się na złote medale w  klasyfikacji drużynowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn!

Historyczne medale zdobyły nasze snowboardzistki, które startowały zaledwie w dwie osoby! Brąz indywidualnie wygrała Magda Krzak, a  razem z  Moniką Łazęcką wywalczyły brąz w  klasyfikacji drużynowej typów uczelni. „Blachę” tego samego koloru wywalczył męski zespół w  składzie: Andrzej Gąsienica-Daniel, Wojciech Górski, Piotr Bramora. Lider ekipy – Andrzej Gąsienica-Daniel zajął 2. miejsce indywidualnie w  klasyfikacji generalnej, a  w  typie uczelni zdobył złoty medal. Powody do dumy mogą też mieć nasi reprezentanci w tenisie stołowym. Od 11 do 13 marca walczyli oni w  Rzeszowie o  awans do turnieju finałowego AMP. Podobnie jak w  poprzednich latach, podopieczni Elżbiety Cioch nie zawiedli. Panowie zajęli 2. miejsce, przegrywając dopiero w  finale z  Politechniką Rzeszowską. Panie były trzecie. Obie drużyny uzyskały awans do finałów, które zostaną rozegrane w  Krakowie, w hali Bronowianki (1–3 kwietnia).

51


ZAPOWIEDZI

ZAPOWIEDZI/Reklama

IV KRAKOWSKIE

Kolekcjonujesz banknoty, monety, papiery wartościowe?

Kibicuj Eliteskom Skawa AZS UEK w walce o ekstraklasę! Przeżyj niezapomniane emocje w hali UEK! Najbliższe mecze w Hali UEK:  mecz nr 3: 3 kwietnia (sobota), godz. 18  ewentualny mecz nr 4: 4 kwietnia (niedziela), godz. 12

Wstęp wolny!

Więcej: www.azsskawauek.pl

Posiadasz dokumenty będące fragmentem historii ekonomii?

13 kwietnia Gry i zabawy

– zostań współtwórcą

Koncert z udziałem Moniki Kuszyńskiej

DNI INTEGRACJI

12 kwietnia Sympozjum Godność osoby z niepełnosprawnością

MUZEUM EKONOMII UEK!

14 kwietnia Warsztaty Studenci z zaburzeniami psychicznymi

Nagrody Integralia Konkurs fotograficzny Mecz koszykówki na wózkach

na UJ na UEK

na UPJPII, PK i AGH

Szczegółowy plan na stronie: Szczegóły: Sekcja Promocji UEK e-mail: wojcikg@uek.krakow.pl tel. 12 293 55 18

Organizatorzy:

on/kdi /bon/k ow.pl/b bon.u .krakow.pl bon.uppkrak Partnerzy:

www.uek.krakow.pl

Patronat medialny:

Nowy dział w księgarni UEK!

KSIĄŻKI DLA DZIECI Rubrykę inaugurują książki prof. Anny Karwińskiej: „Bajka o własnym miejscu” „Bajki z różnych szuflad” „Rozmowy z Puszkiem” Wszystkie książki w cenie 11,60 zł. Sekcja Promocji Kancelarii Rektora UEK i restauracja „Dominium” zapraszają studentów i pracowników UEK na pizzę z rabatem!

50% zniżki – na pizzę w lokalu

40% zniżki

– na pizzę z dostawą do akademików i obiektów dydaktycznych UEK

Z apra s za m y ! Księgarnia UEK, budynek Biblioteki, pokój 108 Sklep internetowy: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/fundacja/

52

Rabat udzielany jest na podstawie ważnej legitymacji studenckiej UEK lub identyfikatora pracowniczego.

Szczegóły: www.pizzadominium.pl

www.uek.krakow.pl

53


ZAPOWIEDZI

Reklama

Koło Naukowe Handlu Zagranicznego zaprasza na konferencję

„Bałkany 15 lat po wojnie.

Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość” 5–7 kwietnia 2011 r. pawilon dydaktyczno-sportowy, sala 9

Zaproszeni goście: ambasadorowie: Radojko Bogojević – Republika Serbii, Koviljka Śpirić - Bośnia i Hercegowina, Ivan Del Vechio – Republika Chorwacji, a także: Ryszard Bilski, Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Robert Makłowicz, Marcin Marcinko, Jerzy Osika, Roman Polko, Paweł Włodarczyk, Maciej Zimny.

Więcej: balkany15latpowojnie.blogspot.com Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX zaprasza na konferencję:

MARATON PRZEZ GOSPODARKĘ ŚWIATOWĄ 12 kwietnia 2011 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, pawilon sportowo-dydaktyczny, hala widowiskowa, godz. 10.00 Tematem przewodnim tegorocznej konferencji są finanse państwowe w dobie kryzysu. Zaproszeni goście będą debatować na temat obecnej sytuacji gospodarczej Polski na tle problemów światowych, z podkreśleniem problemu deficytu, długu publicznego i nadmiernej inflacji. Swoją obecność potwierdzili: • Ryszard Petru (PKO BP) • Maciej Reluga (BZ WBK) • Andrzej Rzońca (RPP) • Marek Rozkrut (Ministerstwo Finansów)

Więcej: www.index.uek.krakow.pl

Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych zaprasza na debatę

Korporacje międzynarodowe – kto tak naprawdę rządzi światem? 4 kwietnia 2011 r. godz.11.20 pawilon C, Nowa Aula

54

Drogi studencie III roku! Pierwszy etap zmagań ze skomplikowaną materią wiedzy za Tobą – czas pomyśleć o jego godnym zwieńczeniu. N ieza l e ż ne Z rze s zenie S t uden t ó w zaprasza na

Bal Licencjata UEK 6 maja 2011 r.

Szczegóły : www.ballicencjata.pl

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na

XXII edycję akcji honorowego krwiodawstwa

Wampiriada 18–20 kwietnia 2011 r. godz. 8–15 pawilon dydaktyczno-sportowy * wiele niespodzianek i prezentów * fachowa opieka medyczna * * miła atmosfera i wsparcie*

Czekamy na Ciebie!

www.uek.krakow.pl

55


Charytatywny Bal Błękitny Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Pracownicy, absolwenci, studenci, sympatycy i przyjaciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – łącznie 300 osób – bawili się w ostatnią sobotę karnawału, 5 marca, na Charytatywnym Balu Błękitnym Absolwenta UEK, zorganizowanym po raz pierwszy w Kopalni Soli „Wieliczka”. Balowi, organizowanemu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od czasów międzywojennych, nadano w tym roku nową formułę. Wartością dodaną wspólnej zabawy był jej wymiar charytatywny, zakrojony na większą niż dotychczas skalę. Dzięki przekazaniu 20% dochodu ze sprzedanych biletów, przeprowadzonych podczas zabawy loterii oraz aukcji dzieł sztuki wszyscy uczestnicy balu zostali współfundatorami funduszu stypendialnego im. ks. Aleksandra Lubomirskiego dla studiującej na naszej Uczelni polskiej młodzieży pochodzącej ze Wschodu. Łącznie udało się zebrać na ten cel niemal 16 000 zł! Bal był także okazją do złożenia oficjalnych podziękowań. Prof. dr hab. Andrzej Szromnik otrzymał z rąk prof. dr. hab. Romana Niestroja, rektora UEK oraz dr. Leszka Strzembickiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Absolwentów UEK, „Błękitny Laur” za 24 lata prezesowania Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (1986–2009) oraz wybitne zasługi w dziedzinie integracji wielu pokoleń absolwentów. Symboliczne nagrody w podzięce za owocną współpracę odebrali absolwenci UEK – Tomasz Jachna, członek Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” SA, oraz Jakub Czerwiński, członek Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna. Zarząd Korporacji Absolwentów UEK nagrodą „Korporanta Roku” wyróżnił Pawła Nowakiewicza – za społeczne zaangażowanie w akcję pomocy dla powodzian. Podczas wieczoru gościnnie wystąpiła Kasia Sochacka, studentka naszej Uczelni, ubiegłoroczna finalistka III edycji programu TVN „Mam talent”. Oprawę muzyczną balu zapewnił Boba Jazz Band – jeden z najlepszych polskich i czołowych w Europie zespołów wykonujących swingujący jazz tradycyjny.

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie partnerZY

patroni medialni

FUNDACJA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 3 (42), kwiecień-maj 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 3 (42), kwiecień-maj 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement