Kurier UEK nr 2 (47), luty-marzec 2012

Page 1

ISSN 1689-7757 Nr 2 (47) luty – marzec 2012

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


SŁOWO REKTORA

Projekt okładki: Jarosław Szczurek

Spis treści

Adres redakcji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Redakcja:

Małgorzata Strakowska-Szczurek Łukasz Salwarowski

Skład i opracowanie graficzne: Jarosław Szczurek

Zdjęcia:

Rafał Cygan

Druk:

DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków

ISSN 1689-7757 Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nakład:

3500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

2

Słowo Rektora..................................................................................................................................................... 3 „Podpatrzyć i zrobić na odwrót” – Muhammad Yunus w Krakowie.............................................. 4 Stan finansów publicznych, stabilność makroekonomiczna a wzrost gospodarki................. 6 Finansjalizacja – zagrożenie czy szansa dla gospodarki światowej?............................................ 8 Laury Magellana przyznane po raz czwarty........................................................................................... 10 Demograficzne tsunami................................................................................................................................. 12 Rok 2011 w liczbach.......................................................................................................................................... 13 Przemiany związkowe w latach 80. na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.......................... 16 Tadeusz Piekarz, absolwent UEK, pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP. .............. 17 Recepta na sukces Łukasza Skalika. ......................................................................................................... 18 Pomóżmy Bartkowi. ....................................................................................................................................... 20 UEK, UJ i AGH wspólnie zagrały dla WOŚP.......................................................................................... 20 UEK rozpoczął współpracę z IBM............................................................................................................... 21 UEK nawiązał współpracę z powiatem krakowskim. .......................................................................... 21 KSB zaproszona na noworoczne spotkanie z burmistrzem Miasta i Gminy Skawina......... 22 Współpraca z Lwowskim Instytutem Bankowości ............................................................................ 23 Seminarium poświęcone akredytacji EPAS. ......................................................................................... 23 Wideokonferencja dębicko-krakowska .................................................................................................. 23 NAGRODY........................................................................................................................................................... 24 UEK w mediach................................................................................................................................................. 26 Panel Ekspercki nt. polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej............................................ 28 Dokąd zmierza Palestyna?........................................................................................................................... 30 Quo vadis BPO: Pola Negri czy Maryla Rodowicz?............................................................................ 32 Absolwenci z k(l)asą........................................................................................................................................ 33 Studenci nagrodzili wykładowców............................................................................................................ 34 Awokado, krewetki i kawior…...................................................................................................................... 35 II Charytatywny Bal Błękitny Absolwenta UEK.................................................................................... 36 KURIEREK UEK. ................................................................................................................................................. 37 Promocja UEK na Litwie. ............................................................................................................................... 41 Współpraca krakowsko-dnieprodzierżyńska.......................................................................................... 41 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. ..................................................................... 42 Wolontariat przy Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie..................................... 43 Akademie biznesowe UEK. ........................................................................................................................... 44 Wspomnienie o Józefie Traczu. .................................................................................................................. 45 Kreatywnie o wodzie....................................................................................................................................... 46 Podwójne dyplomy – początek ciekawej kariery. ............................................................................... 48 Rekrutacja na stypendia zagraniczne...................................................................................................... 49 Debiut z brązowym medalem. .................................................................................................................... 50 Przy wigilijnym stole........................................................................................................................................ 50 Symbolicznie w Bratysławie.......................................................................................................................... 51 Ubezpieczenia w państwach Europejskich............................................................................................ 52 Kolejny numer półrocznika „Ekonomia społeczna”............................................................................. 54 Program The European Portfolio Management Challenge na UEK............................................. 55 2012 rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego................................................................................................. 56 Czytelnia Główna po remoncie. ................................................................................................................. 57 Bezpieczeństwo zimą na drodze i trasach narciarskich. ................................................................. 58 Zmian ciąg dalszy............................................................................................................................................. 59 Bal Parlamentarzysty...................................................................................................................................... 59 VI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Rachunkowość językiem biznesu”........................................................................................................... 60 Góra prezentów od studentów. .................................................................................................................. 61 Integracja w Poroninie. ................................................................................................................................... 61 Organizacje studenckie w 2011................................................................................................................... 62 Wejdźmy razem do ekstraklasy.................................................................................................................. 64 Kolejny udany rok naszych sportowców. ............................................................................................... 65 ZAPOWIEDZI..................................................................................................................................................... 66 REKLAMA. ........................................................................................................................................................... 68

www.uek.krakow.pl

Szanowni Państwo, jesteśmy na półmetku roku akademickiego 2011/2012. Semestr zimowy zamknęliśmy wyjątkowymi wydarzeniami. Wizyta na naszej Uczelni Muhammada Yunusa – laureata pokojowej Nagrody Nobla z 1996 roku, wykład nt. finansjalizacji wybitnego ekonomisty profesora Paula H. Dembinskiego, spotkanie z profesorem Leszkiem Balcerowiczem i jego wykład nt. stanu finansów publicznych, panel ekspercki podsumowujący prezydencję Polski w Radzie Unii Europejskiej oraz „Spotkanie ze Wschodem” poświęcone sytuacji Palestyny – to najważniejsze z nich. Ważnym akcentem wieńczącym semestr zimowy była także zorganizowana w pięknej scenerii Teatru im. Juliusza Słowackiego gala czwartej edycji konkursu Laury Magellana, nagradzającego wyróżniających się absolwentów naszej Uczelni. Gratuluję wszystkim nominowanym i nagrodzonym, a organizatorom – Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dziękuję za wysiłek włożony w przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu i nadanie jego finałowi tak pięknej oprawy. Cieszę się, że społeczności naszej Uczelni nie brakuje wrażliwości na potrzeby innych. Dzięki przeprowadzonym w ostatnim okresie aukcjom charytatywnym udało się zebrać niemałe środki, które zasilą konta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wesprą jednego z naszych pracowników, który padł ofiarą napadu oraz – dzięki ofiarności uczestników II Charytatywnego Balu Błękitnego – fundusz Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego. Dziękuję wszystkim darczyńcom! W grudniu minionego roku studenci UEK po raz pierwszy w historii naszej Uczelni sami zorganizowali plebiscyt na najlepszych nauczycieli akademickich w trzech kategoriach: bystrzak, bratnia dusza i innowator. Gratuluję zwycięzcom, a pomysłodawcom plebiscytu „Mentorzy” – Parlamentowi Studenckiemu UEK – dziękuję za tę oryginalną inicjatywę. Szczegółowe relacje z wyżej wymienionych wydarzeń znajdą Państwo w bieżącym wydaniu „Kuriera UEK”. Publikujemy w nim także dane ukazujące, jak nasza Uczelnia radzi sobie z „demograficznym tsunami”. Wszystkim członkom uczelnianej społeczności, którzy przyczynili się do skutecznej obrony przed jego skutkami, serdecznie dziękuję oraz życzę sił i powodzenia w kolejnych miesiącach pracy i nauki.

prof. Roman Niestrój Rektor UEK

3


SPOTKANIA

SPOTKANIA

„Podpatrzyć i zrobić na odwrót” – Muhammad Yunus w Krakowie Od lewej: prof. Muhammad Yunus, prof. Roman Niestrój, prof. Jerzy Hausner

Muhammad Yunus

Chociaż wśród komentatorów współczesnej rzeczywistości Muhammad Yunus budzi skrajne emocje, od zachwytu po krytykę, pewnym jest, że wobec jego idei i dokonań ciężko jest przejść obojętnie. Olbrzymią popularność noblisty z Bangladeszu potwierdziła jego lutowa wizyta w Krakowie.

Pierwsze z cyklu spotkań, które Muhammad Yunus odbył w trakcie swej wizyty, miało miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Moderator spotkania, prof. Jerzy Hausner, prezentując gościa, przywołał uzasadnienie komisji noblowskiej, która w 1996 roku zdecydowała się przyznać nagrodę naukowcowi

4

z Bangladeszu. I to właśnie działalności, która przyniosła Yunusowi Nobla, poświęcony był wykład, który wypełnił pierwszą część spotkania. Noblista przeniósł się w swej opowieści do Bangladeszu lat siedemdziesiątych, sugestywnie opisując panującą tam sytuację społeczno-gospodarczą. Odzyskanie niepodległości zbiegło

się z załamaniem ekonomicznym i klęską głodu. Jak wspominał prof. Yunus, jako ówczesny wykładowca akademicki nie radził sobie z uczuciem bezużyteczności, które w końcu kazało mu wyjść z sal uniwersyteckich i skupić się na realnej pomocy ubogim. Pierwszym krokiem była niewielka pożyczka udzielona ubogim kobietom wytwarzającym bambusowe stołki. Powodzenie tego przedsięwzięcia skłoniło go do rozwijania takiego sposobu wspomagania rozwijającej się przedsiębiorczości. Tym bardziej, że pieniądze zainwestowane w social business pracują i nierzadko wracają, w przeciwieństwie do bezinteresownie przekazywanych datków w ramach pomocy charytatywnej, które w wielu przypadkach są marnotrawione. Spora część wystąpienia noblisty poświęcona była krytyce działalności systemu bankowego. To właśnie banki stanowiły jedną z więk-

www.uek.krakow.pl

szych barier, z którymi zmagał się prof. Yunus u progu swojej działalności społecznej. Brak skuteczności w przekonaniu banków do swoich idei sprawił, że zrobił zastaw z samego siebie – zaryzykował własnym majątkiem w wypadku niepowodzenia systemu mikropożyczek. Noblista przekonywał, że nawet jeśli prawda jest na wyciągnięcie ręki, ludzie są w stanie zaprzeczyć faktom. Sceptycyzm ze strony sektora bankowego spowodował, że obok idei udzielania potrzebującym niewielkich pożyczek pojawiła się koncepcja założenia własnego banku. Tak narodził się znany dziś na całym świecie Grameen, jedyny na świecie bank opierający się na zaufaniu i uścisku dłoni. Jak stwierdził prof. Yunus, wnikliwie przyjrzał się funkcjonowaniu komercyjnych banków i skupił się na działalności będącej jego przeciwieństwem. Im mniej pieniędzy posiadasz, im uboższy jesteś, tym większą atrakcyjność przedstawiasz dla mnie – przekonywał noblista, prezentując własną, rewolucyjną definicję bankowości kredytowej. Idea biznesu wrażliwego społecznie jest, zdaniem prof. Yunusa, ciągle zbyt słabo rozwinięta. Jako przykład noblista przywołał książki i podręczniki, które w dalszym ciągu nie uczą niczego innego poza nastawianiem na zdobycie zysków. Tak propagowana obsesja pieniądza staje się w konsekwencji mało atrakcyjną ofertą dla młodych ludzi, którzy już na starcie

zostają pozbawieni wyboru pomiędzy działalnością money-chasing a world-chasing. W wystąpieniu prof. Yunusa nie zabrakło także słów skierowanych wprost do młodzieży szczelnie wypełniającej uczelnianą salę. Noblista dostrzega w nich olbrzymi potencjał, tym bardziej że dzięki postępowi technologicznemu mają wręcz

nieograniczone możliwości, a cała potęga kryje się w wyobraźni i chęci poszukiwania. Gdyby on sam nie zadawał sobie pytań o biedę i głód, nie wpadłby na pomysł, jak stworzyć świat wolny od tych zjawisk. Warto podkreślić, że w trakcie spotkania padło wiele ciepłych słów na temat Polski i Polaków. Muhammad Yunus podkreślał, że to właśnie Polska była jednym z pierwszych krajów, które uznały obecność Bangladeszu na mapie świata po odzyskaniu przezeń niepodległości, a także wspierała gospodarczo odradzający się kraj, za co jest dziś wdzięczny. Nie zabrakło także akcentów poświęconych pamięci zmarłej w przeddzień spotkania noblistce Wisławie Szymborskiej. Okazało się, że poetka była znana w Bangladeszu, a jej nazwisko wielokrotnie przewijało się przez łamy tamtejszej prasy. Prof. Yunus przyznał, że był pod wrażeniem wpływu, jaki jedna z najsłynniejszych krakowianek wywierała na rzeczywistość. Pamięć Szymborskiej uczczono także symboliczną minutą ciszy. Wizyta Noblisty prof. Muhammada Yunusa w Krakowie została zorganizowana dzięki zaangażowaniu prof. Jerzego Hausnera, Kierownika Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz Wydawnictwa ConCorda, Magazynu ThinkTank i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce. Tomasz Machowski – pracownik Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, absolwent GAP UEK

5


WYKŁADY

WYKŁADY

STAN FINANSÓW PUBLICZNYCH,

stabilność makroekonomiczna a wzrost gospodarki Stan finansów publicznych, kryzysy i ich następstwa, dług publiczny, inflacja, konsolidacja fiskalna, strukturalne problemy w strefie euro oraz konieczne reformy – to główne wątki wykładu wygłoszonego 3 lutego br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przez prof. Leszka Balcerowicza, szefa Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju i byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego. Konwencjonalna definicja stanu finansów publicznych, przytoczona przez profesora Leszka Balcerowicza, obejmuje kilka zmiennych, w których wydatki państwa są kluczowym czynnikiem, a w szczególności transfery społeczne. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dominuje tendencja ogromnego wzrostu wydatków publicznych w relacji do PKB. Jednak według profesora – „to nie są wydatki na obronę ani na kulturę, ani na inne wyższe cele, jak naukę – to są właśnie wydatki socjalne”. Tradycyjne wskaźniki (wydatki, zobowiązania) nie dają pełnego stanu finansów publicznych, ponieważ pomijają ukryte zobowiązania – świadczenia socjalne i obietnice ustawowe. W większości krajów rozwiniętych występuje znaczna dysproporcja między wartością zobowiązań jawnych (długów) i niejawnych oraz między majątkiem publicznym a przyszłymi podatkami. Przykładem wyjścia z tej sytuacji jest prywatyzacja majątku publicznego czy reformy państwa socjalnego mające na celu zmniejszenie świadczeń socjalnych lub restrukturyzacja długu. Kontrowersje budzi podwyższenie podatków, które może zagrozić wzrostowi gospodarczemu.

„Rozrost państwa socjalnego powoduje wypieranie istniejących lub potencjalnych form niepaństwowej pomocy społecznej oraz pomocy wzajemnej”

socjalnych wiążą się pewne negatywne efekty, zjawiska. Przywołany przez profesora przykład niskiej stopy oszczędzania i inwestycji w Polsce dowodzi brak bodźców do podejmowania pracy, zatrud„Konwencjonalne wskaźniki nie dają pełnego nienia i oszczędności. W dalobrazu stanu finansów publicznych, pomijają szej perspektywie prowadzi to do histerezy, zmniejszebowiem ukryte zobowiązania (długi)” nia zdolności do pracy oraz do zmian norm społecznych, np. etyki pracy. Dodatkowo w wyniku ekspansji Jednym z przejawów złej polityki budżetopaństwa socjalnego następuje wypieranie powej jest stan finansów publicznych przejawiazapaństwowych form pomocy społecznej. Inną jący się jako „systematyczny hamulec wzrostu konsekwencją jest wzrost nierówności społeczgospodarczego”. Jest to wynikiem przerostu nych. Wysokie bezrobocie strukturalne panuje i złej struktury państwa socjalnego. Z funkcjowśród kobiet i młodzieży, a silna ochrona miejsc nowaniem dużych i źle skonstruowanych państw

pracy tworzy dualny rynek z uprzywilejowanymi „insiderami” oraz dyskryminowanymi „outsiderami”. Można wysunąć ogólny wniosek, że publiczne transfery społeczne zaburzają ekonomiczne zachowania jednostek oraz zmniejszają dynamikę wzrostu gospodarczego. Innym przykładem złej polityki budżetowej jest kryzys, czyli załamanie wzrostu gospodarczego. Można wyróżnić kryzys finansowy, który powoduje kryzys fiskalny. Dynamika tego zdarzenia zaczyna się od boomu wydatkowego w sektorze prywatnym i zwiększenia wpływów podatkowych, co często prowadzi do recesji i problemów budżetowych. Jakie zjawiska przyczyniają się do wybuchu kryzysu? Gdzie występuje błędna polity-

6

www.uek.krakow.pl

ka? „Wszędzie tam, gdzie decyzje o udzielaniu kredytów są upolitycznione” – te słowa Leszka Balcerowicza zostały poparte przykładem działalności dwóch instytucji amerykańskich: Fannie Mae i Freddie Mac. Dodatkowo luźna polityka fiskalna powoduje gwałtowny wzrost wydatków, a polityka monetarna działająca „z wiatrem” tworzy bańki spekulacyjne, np. polityka Fedu po 2000 roku. Inne niekorzystne działania polityczne to subsydiowanie kredytów hipotecznych oraz regulacje finansowe zachęcające do nadmiernej sekurytyzacji. Kolejnym przejawem interwencji państwa, osłabiającej dyscyplinę rynkową, jest wspomaganie wielkich finansów konglomeratów, co prowadzi do wystąpienia syndromu „zbyt duży, by upaść”. Drugi typ kryzysu to kryzys fiskalno-finansowy związany z systematycznym przerostem wydatków socjalnych i rządowych. Do jego przyczyn można zaliczyć: słabe mechanizmy ograniczające rząd oraz destrukcyjną konkurencję polityczną. Łatwy pieniądz napływa do budżetu, jeżeli kraj korzysta z tak zwanych „darów losów”, np. odkrytych złóż gazu lub z obniżenia stóp procentowych przy wejściu do strefy euro. Co się dzieje, gdy już problem budżetowy wybucha, jakie są następstwa kryzysów? Oficjalne programy ratunkowe przygotowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz inne instytucje europejskie nie rozwiązują jednoznacznie problemu, a nawet prowadzą do „pokusy nadużycia”, czyli do podejmowania działań związanych z ryzkiem gospodarczym, w sytuacji istnienia formy gwarancji pokrycia

„Już wstępne analizy pokazują, że skup na wielką skalę obligacji rządowych przez Europejski Bank Centralny byłby najgorszym rodzajem „bail-outu”

warunków wszystkich krajów. Kraje różnią się poziomem rozwoju, więc oficjalnie stopy procentowe mogą okazać się za niskie. W ramach drugiej problematycz„Model państwa federacyjnego (o dużym, wspól- nej kwestii warte nym budżecie) jest nierealistyczny, ale euro, po od- jest zastanowienia, czy unia monetarna powiednich reformach, ma szanse przetrwać istnieje bez unii politycznej. Prof. Leszek Balcerowicz podsumował wykład stwierewentualnych kosztów i strat. Programy ratundzeniem, że ważne jest zmniejszenie ryzyka kowe, to znaczy oficjalne finansowanie publiczprzyczyniania się unii monetarnej do wybuchu nych kosztów, nie są w stanie zastąpić reform, oznaczają jedynie zdobycie czasu na ich przygotowanie. W tej chwili w krajach Unii Europejskiej występuje ogromy nacisk, aby Europejski Bank Centralny tworzył pieniądz po to, aby kupować na masową skalę obligacje państw. Wykorzystuje się chwyt retoryczny, formułując alternatywę: „albo Bank Centralny przyjmie rolę pożyczkodawcy ostatniej instancji, albo wydarzy się katastrofa”. Jednakże aktywność Europejskiego Banku Centralnego oraz zakup obligacji rządowych jest niesprzyjającym rodzajem „bail-outu”. Stwarza ryzyko wystąpienia inflacji, osłabia bodźce do reform oraz podważa zaufanie do tej instytucji. Wśród różnych sposobów działania w warunkach kryzysu fiskalnego, dobrymi z punktu widzenia wzrostu i stabilności gospodarczej, są konsolidacje i reformy. Poruszona na koniec kwestia dotyczyła problemów strukturalnych w strefie euro, szczególnie związanych z Europejską Unią Monetarną. Pierwszym stwierdzeniem jest fakt, że jedna polityka monetarna nie może pasować do

boomu w sektorze prywatnym, wzmocnienie nadzoru finansowego, zwiększenie elastyczności rynku pracy oraz wzmocnienie wzrostu gospodarczego po stronie podażowej. Współorganizatorem wykładu było:

Magdalena Kiełkowska

7


WYKŁADY

WYKŁADY

Finansjalizacja – zagrożenie czy szansa dla gospodarki światowej?

Od lewej: Profesor Paul H. Dembinski, prof. dr hab. Stanisław Owsiak – kierownik Katedry Finansów UEK, prof. dr hab. Andrzej Malawski – prorektor ds. badań naukowych UEK.

Profesor Paul H. Dembinski

„Finansjalizacja – zagrożenie czy szansa dla gospodarki światowej?” – to główny temat wykładu otwartego profesora Paula H. Dembinskiego, wybitnego ekonomisty i autora książki „Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu”. Spotkanie odbyło się 18 stycznia dzięki inicjatywie Katedry Finansów UEK. Paul. H. Dembinski jest profesorem Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii oraz szefem Katedry Strategii i Konkurencji Międzynarodowej, dodatkowo wykłada w Lozannie, Genewie, Oxfordzie i Santiago de Chile. Co więcej, jest dyrektorem Instytutu Badań Ekonomicznych Eco Diagnostic oraz dyrektorem fundacji Observatoire de la Finance. Profesor Dembinski zaprosił uczestników wykładu na „podróż w 3 etapach” – poprzez definicje klasyczne i systemowe, zasady działania sfinansjalizowanej gospodarki, aż po szanse i zagrożenia tego procesu. Istotna jest sama idea finansjalizacji, która przejawia się jako zmiana strukturalna w nowoczesnych gospodarkach polegająca na rozroście sektora finansowego. W ciągu ostatniej dekady sektor

8

finansowy stał się „lokomotywą całości rozwoju systemu gospodarczego”. Dalszy ciąg rozważań determinowały dwa pytania: czy finansjalizacja to tylko opis ilościowy polegający na przyroście sektora finansowego w PKB, czy jest z tym związane coś więcej? Czym zajmuje się tak naprawdę system finansowy? Wyróżnić można klasyczne odpowiedzi dotyczące funkcjonowania systemu finansowego, alokacji środków finansowych oraz tak zwanej roli współczesnej, która ma związek z alokacją ryzyka. Podczas analizy procesu finansjalizacji ważne jest zastanowienie się właśnie nad rolą paradygmatu intelektualnego nauki o finansach opartego na dywersyfikacji ryzyka. Stanowi on podstawę mniej klasycznej definicji finansjalizacji, która teraz stanowi proces przesiąkania systemu finansowego, gospodarczego, a także systemu społecznego i mentalności na poziomie struktur, mechanizmów i zachowań. W wyniku przemian systemowych na poziomie struktur nasuwa się pytanie: „Gdzie się kończy pieniądz, a gdzie zaczynają finanse?”. Występująca fuzja pieniądza i finansów stanowi konsekwencje dla instytucji odpowiedzialnych za emitowanie obrotu pieniężno-finansowego,

czego przykładem jest niejasna rola banków centralnych czy regulatorów publicznych. Kolejnym elementem strukturalnym jest globalizacja rynków. Finanse to prawdopodobnie pierwszy zglobalizowany sektor, gdyż bazują głównie na przepływie informacji. Drugi poziom analizy przenikania logiki finansowej dotyczy mechanizmów i podmiotów. Symptomami finansjalizacji jest hybrydyzacja, czyli przenikanie między instytucjami finansowymi a rynkami oraz niekończący się proces innowacji finansowych i nowych sposobów działania. Natomiast podstawowym zachowaniem w sferze dystrybucji i alokacji ryzyka jest eksternalizacja, czyli przekazywanie go dalej. Stałe utrzymywanie „otwartych opcji”, tzn. bez długoterminowego angażowania się, podejmowania decyzji poświadcza mit społeczeństwa bez ryzyka, gdzie wszystko jest teoretycznie ubezpieczone. Prowadzi to do odejścia od relacji do transakcji, która jest zamknięta w bardzo krótkim okresie. Przykładem tego podejścia jest hasło reklamowe znanej firmy: „Aby poczuć przygodę, muszę czuć się bezpiecznie”. Kolejnym etapem wykładu profesora Dembinskiego było przybliżenie skutków funkcjonowania tak sfinansjalizowanej gospodarki. Za-

www.uek.krakow.pl

prezentowane dane statystyczne ukazywały jak bardzo lewarowanie i podejmowanie ryzyka jest widoczne w współczesnych gospodarkach. Według profesora Paula H. Dembinskiego: „Epoka lewarowania to jest epoka rozwoju systemu finansowego, czyli roli systemu finansowego w PKB”. Na przykładzie schematu przedstawiającego wzrost skapitalizowanej gospodarki amerykańskiej zauważalna jest tendencja do dyskontowania przyszłości. Innym przykładem lewarowania jest przyrost zadłużenia poszczególnych podmiotów gospodarczych w strefie euro. Po analizie zależności pomiędzy przyrostem PKB a przyrostem długu dochodzi się do pewnej interpretacji: stosunek tych dwóch wielkości oznacza, że na każdą jednostkę PKB system finansowy stwarza aż 4 jednostki kredytu. Warte zastanowienia jest, „czy nie żyjemy trochę ponad stan”. Od połowy lat 40. do połowy lat 70. panował okres „Trzech Chwalebnych Dekad” charakteryzujący się wzrostem gospodarczym, pełnym zatrudnieniem i brakiem inflacji. Następnym etapem były „Trzy Dekady Euforii Finansowej”, które trwały od lat 70. do 2007 roku. Zaczęły

pojawiać się kryzysy naftowe, bezrobocie, nierównowaga budżetowa i handlowa, odczuwalne były skutki globalizacji. Pytanie nasuwające się dziś dotyczy zagadnienia, czy aktualny kryzys prowadzi do upadku, czy jest pewnego rodzaju katharsis? Czy jest to kryzys jednoznacznie negatywny czy istnieje element pozytywny? Sam kryzys finansowy powoduje następujące dylematy: społeczeństwo rynkowe czy tylko gospodarka rynkowa, miejsce finansów w życiu społecznym, rola systemu finansowego. Jednym z elementów zagrożeń, które ukazał kryzys, jest rozwarstwienie społeczeństwa. Powodują go nie tylko nierówności w dochodach, ale także brak zaufania do ludności do instytucji i „elit gospodarczych”. „Samotna jednostka w globalnej wiosce” prowadzi do coraz większych kosztów utrzymania społeczeństw. Działalność finansowa skupiona w transakcjach zmieniła stosunek między gospodarką rzeczywistą a gospodarką finansową. Kryzys jest momentem, kiedy można zastanowić się nad powrotem do równowagi między transakcją a relacją – dwoma sposobami funkcjonowania społeczeństwa. Transakcja z eko-

nomicznego punktu widzenia jest genialna, gdyż jasno stawia znak równości między dwoma działaniami, np. kupna i sprzedaży. Jednakże do jej wykonania każdy z nas wymaga obwarowania instytucjonalnego, czyli pewnego rodzaju zaufania. Finansjalizacja i model społeczeństwa opartego na transakcji może doprowadzić do sytuacji, gdy sam koszt utrzymywania transakcji będzie większy niż osiągany z niej zysk. Relacja natomiast jest zawsze dynamiką i określa perspektywę czasową, która jest podstawowym elementem każdej działalności gospodarczej, gdzie występuje zaufanie bezpośrednio między partnerami bez wsparcia instytucjonalnego. Na koniec chwila refleksji. Czy nie powinno się wrócić do pewnych debat, dyskusji epistemologicznych, antropologicznych, etycznych wewnątrz dyscyplin ekonomicznych? Czy instytucje naukowe powinny przyczyniać się do powrotu pluralizmu, aby lepiej zrozumieć finansjalizację, jej szanse i zagrożenia? Homo humanus czy homo financiarus?

Magdalena Kiełkowska

Paul H. Dembinski Urodzony w Krakowie w 1955 r. ekonomista i politolog, profesor Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii, szef Katedry Strategii i Konkurencji Międzynarodowej. Od chwili powstania w 1996 r. w Genewie Obserwatorium Finansów jest jego czołowym animatorem. Redaktor czasopisma "Finance & the Common Good/Bien Commun". Ostatnie publikacje prof. Dembinskiego to: The Role of Large Enterprises in Democracy; Practiques financiers – regards chrétiens; Finance servant ou finance trompeuse?; Car c’est de l’homme qu’il s’ agit; Enron and World Finance - A Case Study in Ethics; Economic and Financial Globalization: What the Numbers say?

9


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Laury Magellana przyznane po raz czwarty! 3 lutego w Krakowie wręczono nagrody IV edycji konkursu Laury Magellana, organizowanego przez Korporację Absolwentów UEK. Tegoroczna gala finałowa konkursu, poprowadzona przez Macieja Orłosia, odbyła się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego i zgromadziła prawie 500 gości, wśród których nie zabrakło osobistości ze świata biznesu, polityki oraz mediów. Główną Nagrodę konkursu i tytuł Magellana Roku 2011, przyznawane za osiągnięcie, wydarzenie lub zjawisko mające istotny wpływ na życie gospodarczo-społeczne Polski, otrzymali Zygmunt Solorz-Żak i Tobias Solorz za sfinalizowanie największej w 2011 roku transakcji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, czyli zakup akcji i przejęcie kontroli nad operatorem sieci telefonii komórkowej Plus. Nagrodę w tej kategorii wręczał prof. Leszek Balcerowicz, Magellan Roku 2010, który był gościem specjalnym gali i którego wykład rozpoczął piątkową uroczystość. Do nagrody nominowani byli również: ÎÎ Dominik Libicki (prezes Cyfrowego Polsatu) – za skuteczny rozwój i nadawanie trendów w sektorze mediów elektronicznych; ÎÎ Krzysztof Domarecki – za skuteczne realizowanie wizji konkurencji firmy Selena na rynkach światowych i osiągnięcie aż 10-procentowego udziału w światowej produkcji pianki poliuretanowej; ÎÎ Andrzej Klesyk – za determinację i skuteczność potwierdzoną wynikami w restrukturyzacji największej polskiej firmy ubezpieczeniowej PZU SA.

Galę finałową IV edycji konkursu Laury Magellana poprowadził Maciej Orłoś

Zebranych w krakowskim Teatrze im. J. Słowackiego gości powitał Marek Dworak, prezes Korporacji Absolwentów UEK

Gość honorowy gali prof. Leszek Balcerowicz, Magellan Roku 2010

10

W kategorii Debiut Roku 2011 nagrodę odebrał Krzysztof Romaniak, dyrektor zarządzający firmy Hoven, za współtworzenie i szybki rozwój firmy oraz dojście w niespełna dwa lata do pozycji lidera rynku w montażu kolektorów słonecznych. Firma Hoven ma obecnie 100 pracowników w 6 oddziałach i 2 biurach, działa na terenie 10 województw. Tytułem Przedsiębiorcy Roku 2011 został wyróżniony współzałożyciel sklepu internetowego www.morele.net Michał Pawlik, za osiągnięcie pozycji nr 1 wśród sklepów prowadzących wyłącznie sprzedaż internetową oraz za pozyskanie inwestora MCI TechVentures na rozwój w przyszłości. Laur w kategorii Menedżer Roku 2011 przyznano Andrzejowi Kowalczykowi, prezesowi Uzdrowiska Rabka, za skuteczną restruktury-

Tobias Solorz – Magellan Roku 2011

www.uek.krakow.pl

„Laury Magellana” to nagrody za wyjątkowe dokonania w dziedzinie zarządzania i biznesu oraz wybitne osiągnięcia społeczne. Ideą konkursu jest poszukiwanie współczesnych Magellanów, którzy, podobnie jak słynny portugalski żeglarz i odkrywca, podejmują w życiu nieprzeciętne wyzwania i łącząc wizję z wytrwałością osiągają wybitne efekty. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która powstała w 2002 r. z inspiracji stowarzyszeniami absolwenckimi znanych zachodnich szkół biznesowych. Jej zadaniem jest tworzenie aktywnego środowiska wyróżniających się absolwentów uczelni, wymiana doświadczeń oraz kontaktów, a także propagowanie standardów etyki zawodowej i dobrego imienia Alma Mater.

zację uzdrowiska, zmodernizowanie bazy zabiegowej, a przede wszystkim za przełamanie uzależnienia od NFZ poprzez zbudowanie własnej oferty sprzedaży (turystyka uzdrowiskowa, kosmetyki Solankowe Spa, gastronomia). Za Osiągnięcie Pozazawodowe Roku 2011 doceniono Tomasza Owsiaka, dyrektora ds. finansowo-administracyjnych CH2MHill, inicjatora programu edukacji dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z podstaw ekonomii, finansów i zarządzania: „Sezamie otwórz się”, realizowanego we współpracy ze stowarzyszeniem Pro Edukatione. W 2011 r. Tomasz Owsiak zdobył dla programu finansowanie z NBP. Laureatem Lauru Magellana za Całokształt Osiągnięć Zawodowych został prof. dr hab. h.c. Jerzy Trzcieniecki, wybitny polski metodolog w zakresie badań organizatorskich oraz organizacji procesu pracy, popularyzator teorii zarządzania.

Krzysztof Romaniak – Debiut Roku 2011

Kandydatów w konkursie nominowało międzynarodowe jury w składzie: ÎÎ prof. Roman Niestrój, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; ÎÎ prof. Jerzy Hausner, były minister pracy i polityki społecznej, członek Rady Polityki Pieniężnej; ÎÎ Henryka Bochniarz, prezydent PKPP „Lewiatan”; ÎÎ Frederic Amoudru, dyrektor Generalny BNP Paribas na Polskę; ÎÎ Brian Tracy - jeden z najbardziej uznanych w świecie autorytetów w dziedzinie budowania osobistego i zawodowego sukcesu w oparciu o rozwój indywidualnych możliwości; ÎÎ Grzegorz Hajdarowicz, przedsiębiorca i producent filmowy (a od niedawna także wydawca); ÎÎ Marek Karabuła – wiceprezes Zarządu PGNiG; ÎÎ dr Peter Stadelmann – COO Malik Management Zentrum/St. Gallen; ÎÎ Bartosz Jacyna - wiceprezes Zarządu LOGISYS, sekretarz jury. Mecenasem IV edycji Konkursu „Laury Magellana” była firma Malik Management ze Szwajcarii, światowy lider zaawansowanych i kompleksowych rozwiązań zarządczych dla firm i rządów, a partnerem strategicznym PGNiG.

Andrzej Kowalczyk nagrodzony laurem w kategorii Menedżer Roku 2011

Tomasz Owsiak doceniony w kategorii Osiągnięcie Pozazawodowe Roku 2011

Laureatami poprzednich edycji konkursu byli m.in.: przedsiębiorca, mistrz rajdowy, założyciel grupy Zasada Sobiesław Zasada, twórca i założyciel Alior Banku Wojciech Sobieraj, pomysłodawca prywatnego operatora pocztowego InPost Rafał Brzoska, a także Katarzyna Rogowiec – mistrzyni paraolimpijska w biegach narciarskich (Turyn 2006). Tytuł Magellana Roku 2010 otrzymał prof. Leszek Balcerowicz.

Monika Marszycka – rzecznik prasowy IV edycji konkursu Laury Magellana

Michał Pawlik wyróżniony tytułem Przedsiębiorcy Roku 2011

Prof. Roman Niestrój, rektor UEK, przekazuje dr. Piotrowi Bule Laur Magellana za Całokształt Osiągnięć Zawodowych, przyznany prof. dr. hab. Jerzemu Trzcienieckiemu

11


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Demograficzne tsunami Statystyki nie pozostawiają złudzeń – najbliższe lata przyniosą znaczący spadek liczby kandydatów na studia, spowodowany wchodzeniem w okres narastającego niżu demograficznego. Zmieni to całkowicie sytuację polskiego szkolnictwa wyższego. Skalę zmian demograficznych i skutków tego zjawiska obrazuje raport „Demograficzne tsunami”, opracowany przez Instytut Sokratesa*. Według prognoz, opracowanych przez Instytut na podstawie danych GUS, z każdym rokiem liczba 19-latków będzie nieustannie malała. W 2020 roku ich liczba wyniesie 361 473, czyli o 48% mniej niż w roku 2002 i 32% mniej niż w roku 2010 (wykres 1). Tak drastyczny spadek liczby potencjalnych kandydatów na studia istotnie wpłynie na rynek szkolnictwa wyższego. Realnym jego skutkiem będzie drastyczny spadek liczby studentów. Prognozy dotyczące liczby studentów w Polsce w latach 2011–2020 ilustruje wykres 2). Według raportu najbardziej dotknięte przez zmiany demograficzne będą płatne formy kształcenia (wykres 3).

Wykres 1. Liczba 19-latków w latach 2005-2010 oraz prognoza na lata 2011-2020

Wykres 2. Prognoza liczby studentów w Polsce w latach 2011-2020 przy założeniu współczynnika skolaryzacji brutto na poziomie 54%

rok 2011 w liczbach

Koniec roku kalendarzowego stał się okazją do podsumowania działalności Uczelni na wielu płaszczyznach. Odnosząc ubiegłoroczne wyniki do lat poprzednich, możemy z satysfakcją odnotować, że w wielu obszarach nastąpił wyraźny postęp. Kandydaci na studia w latach 2006 -2011 Powodem do szczególnego zadowolenia jest sukcesywny wzrost liczby kandydatów na studia na naszej Uczelni, wbrew wynikającej z niżu demograficznego tendencji do spadku osób w wieku studenckim (o wpływie zmian demograficznych na sytuację szkół wyższych piszemy więcej na s. …..) Biorąc pod uwagę ogólną liczbę zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie UEK był najlepszy wśród publicznych uczelni ekonomicznych (w roku 2010 był na miejscu 2. – po Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu).

13988 13702

14911

14561

12553

9246

2006

2007

2008

/200

/200

/200

7

2009

8

2010

/201

9

2011

/201

0

/201

1

2

Źródło: Dział Nauczania

Cudzoziemcy przyjęci na studia w poszczególnych latach 48

Co istotne, wśród osób przyjętych na naszą Uczelnię coraz liczniejszą grupę stanowią cudzoziemcy. Jest to tym bardziej istotne, że w okresie słabnącej koniunktury w kraju, studenci zagraniczni stanowią alternatywną formę zapobieżenia skutkom zmian demograficznych w Polsce.

studenci studia płatni płatne studenci studia bezpłatni bezpłatne

57 60

38 25

25 14

18

20

19 2006

2007

/200

7

2008

/200

8

26

19 2009

/200

9

2010

/201

0

2011

/201

1

/201

2

Źródło: Dział Nauczania

Wykres 3. Prognoza liczby studentów na studiach publicznych niestacjonarnych w polsce

liczba Prezentacji w szkołach średnich 223 176

Skuteczną formą promocji UEK wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych są prezentacje w szkołach, prowadzone przez pracowników UEK reprezentujących wszystkie wydziały.

*Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa, „Demograficzne tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na

48 49 2005

szkolnictwo wyższe do 2020 roku”, oprac. dr Dominik Antonowicz, dr Bartłomiej Gorlewski, Warszawa 2011.

7

27 2006

2007

2008

60 2009

2010

2011

Źródło: Sekcja Promocji

12

www.uek.krakow.pl

13


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ Porównanie liczby bezpłatnych artykułów i wzmianek o UEK w mediach 2008-2011

Procentuje także stale rozwijana współpraca z mediami. W połączeniu z rosnąca liczbą wydarzeń uczelnianych skutkuje ona wzrastająca medialnością Uczelni, wyrażoną w liczbie bezpłatnych artykułów i wzmianek o Uczelni publikowanych na łamach najpoczytniejszych gazet, czasopism i portali o zasięgu krajowym i zagranicznym.

1734 1502 1104

222 2008

2011

2010

2009

Liczba akademii biznesowych UEK Dążąc do jak najlepszego przygotowania studentów UEK do pracy zawodowej, przykładamy szczególną wagę do utrzymywania żywej współpracy z praktyką gospodarczą. Jedną z jej form są akademie biznesowe, tj. projekty realizowane wspólnie przez UEK i uznane na rynku firmy partnerskie, dzięki którym studenci mają okazję do zweryfikowania wiedzy z praktyką i zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. W ostatnim roku ich liczba po raz kolejny wzrosła.

13 10

4 2008

2009

2010

/201

/201

/200

9

0

Źródło: Sekcja Promocji

Źródło: Sekcja Prasowa

liczba fanów profilu UEK w serwisie Facebook

W dobie powszechnej komputeryzacji i rosnącej popularności portali społecznościowych to one stały się dla nas istotnym narzędziem komunikacji i promocji Uczelni. Dzięki publikowanym na nich informacjom z życia Uniwersytetu oraz organizowanym przez Sekcję Prasową konkursom stale rośnie liczba osób odwiedzających profil UEK.

7609 6658

3453 1751 23 01-2

010

4029

4648

5303

2547

03-2

010

07-2

010

09-2

010

01-2

011

03-2

011

07-2

011

09-2

011

01-2

012

Źródło: http://www.facebook.com/uczelnia.sukcesu

polskie uniwersytety ekonomiczne w rankingu Webometrics 2012 Dowodem na sprawną komunikację UEK za pośrednictwem internetu są także wyniki UEK w światowym rankingu uczelni Webometrics 2012, oceniającym m.in. walory i przydatność uczelnianych witryn internetowych (m.in. liczba linków, wizyt, odsłon, plików do pobrania), gdzie uek zajmuje najwyższą pozycję wśród polskich uczelni ekonomicznych

307

314

186 114 UE W UE K rocła atow w ice

UE Po znań

SGH

ROZWIJANE SĄ STUDIA DOKTORANCKIE (III STOPNIA) STANOWIĄCE NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWĄ FORMĘ STUDIÓW PRZYGOTOWUJĄCĄ DO PROWADZENIA SAMODZIELNEJ DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I UZYSKANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA. W DALSZEJ PERSPEKTYWIE DECYDUJĄ O POZYCJI NAUKOWEJ UCZELNI I JEJ UPRAWNIENIACH NAUKOWYCH ORAZ DYDAKTYCZNYCH.. DO ROKU 2007 STUDIA DOKTORANCKIE PROWADZONE BYŁY TYLKO W TRYBIE NIESTACJONARNYM A OD ROKU 2008 TAKŻE W TRYBIE STACJONARNYM, KTÓRA TO FORMA JEST OBECNIE DOMINUJĄCA.

Sposobem pozyskiwania studentów z zagranicy jest nie tylko zintensyfikowana promocja zagraniczna (szczególnie na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie), ale i wspólne dążenia Sekcji Promocji, Działu Współpracy Międzynarodowej i Biura Programów Zagranicznych do sukcesywnego zwiększania liczby współpracujących z UEK uczelni zagranicznych

384

UE K

RAK ÓW

www.uek.krakow.pl

LICZBA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH W LATACH 2007-2011 (WG STANU NA 31.12)

276 265

234

201 180 2007

2008

2009

2011

2010

Liczba uczelni zagranicznych, z którymi współpracowała nasza Uczelnia w latach 2006 -2011

207

195

194

198

191 179 2006

Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK

14

1

2007

2008

2009

2010

2011

Źródło: Dział Współpracy Międzynarodowej oraz Biuro Programów Zagranicznych

15


WSPOMNIENIA

WARTO WIEDZIEĆ

Tadeusz Piekarz

PRZEMIANY ZWIĄZKOWE W LATACH 80.

na AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE W dniu 24 września 1980 r. pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jana M. Małeckiego, pierwszego rektora solidarnościowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie, odbyło się ogólnopracownicze zebranie w celu wyboru nowej opcji związkowej. Po burzliwej dyskusji, wobec rezygnacji Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego, w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie zgłaszanych kandydatów, powołano Tymczasową Radę Pracowników Akademii Ekonomicznej, w następującym składzie: prof. dr Janina Bieniarz, dr Zofia Dach, dr Zbigniew Dresler, Halina Kirschanek, dr Bronisław Micherda, dr Zbigniew Paszek, dr Jadwiga Stolarczyk. W wyborach tych największą liczbę głosów otrzymali dr Jadwiga Stolarczyk i dr Zbigniew Paszek. Tymczasowa Rada Pracowników przejęła reprezentowanie interesów wszystkich pracowników Uczelni do czasu ukonstytuowania się statutowych organizacji związkowych. Przewodniczącą Tymczasowej Rady Pracowniczej została prof. dr Janina Bieniarz, a od 13.10 do 6.11.1980 r. – dr Zbigniew Dresler. Warto zaznaczyć, że za przystąpieniem do „Solidarności” opowiedziało się 80,6% obecnych/312 głosów na 386 głosujących, natomiast za ZNP 6,7%, tj. 26 osób. W konsekwencji wybrano Komitet Założycielski „Solidarności”, którego przewodniczącym został dr Zbigniew Paszek. Deklaracje przystąpienia do „Solidarności” Komitet Założycielski przyjmował w sekretariacie Uczelni u Pani Niny Misiaszek. Restrukturyzacją ZNP zajął się dr Zbigniew Dresler. W pierwszych dniach października 1980 r. odbyło się zebranie wszystkich pracowników, którzy zgłosili swój akces do NSZZ „Solidarność”. Na zebraniu tym w tajnych wyborach wybrano Tymczasowy Zarząd, składający się z kilkunastu osób, reprezentujących wszystkie grupy pracowników Uczelni. Na jego czele stanęła prof. dr Janina Bieniarz.

16

W dniu 14 października 1980 r. NSZZ „Solidarność”, zrzeszający pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie, został zarejestrowany w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim, jako Koło nr 472. W dniu 15 stycznia 1981 r. odbyło się zebranie wyborcze Komisji Uczelnianej Solidarności, która już wtedy liczyła 805 członków zorganizowanych w dwudziestu kołach. Wybrano kilkanaście osób, reprezentujących – podobnie, jak w Tymczasowym Zarządzie – wszystkie grupy pracowników Uczelni. Przewodniczącą została prof. dr Janina Bieniarz. Natomiast 20 stycznia 1981 r. odbyło się pierwsze konstytucyjne zebranie Komisji Uczelnianej, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Solidarności i na którym wybrano Zarząd, dokonano podziału funkcji i przydzielono konkretne zadania. W skład Zarządu weszli: prof. dr Janina Bieniarz (prezes), dr Jadwiga Stolarczyk (zastępca prezesa), dr Andrzej Sikorski (zastępca prezesa), Pelagia Olszewska (skarbnik), Stanisław Ciszewski, dr Andrzej Iwasiewicz, Halina Kirschanek, dr Leopold Zgoda (członkowie). Zaczął się okres niezwykle intensywnej działalności programowej i organizacyjnej. Warto podkreślić, że pierwszy raz powołany w Uczelni NSZZ „Solidarność” działał do roku 1989. W okresie stanu wojennego Solidarność prowadziła swoją działalność w ukryciu, udzielając pomocy pracownikom Uczelni, a szczególnie jej emerytom. Było to możliwe dzięki funkcjonującemu w Uczelni Klubowi Przyjaciół Jugosławii, prowadzonemu przez dr. Zbigniewa Paszka. Po roku 1989, wraz z przemianami ustrojowymi, zmieniła się organizacja i sposób działania Solidarności. Jako jeden z wielu związków zawodowych, do dnia dzisiejszego, działa ona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, niestety, bez możliwości porównania jej z Solidarnością, założoną w roku 1980. Prof. Jan Małecki, prof. Zbigniew Dresler, dr Jadwiga Stolarczyk, dr Andrzej Iwasiewicz oraz dr Zbigniew Paszek z wielu uzasadnionych powodów nie są już członkami „Solidarności”.

dr Jadwiga Stolarczyk – długoletni pracownik nauki Akademii Ekonomicznej w Krakowie – adiunkt w Zakładzie Ekonomii Politycznej Socjalizmu II Instytutu Ekonomii Politycznej (1953–1986)

www.uek.krakow.pl

absolwent UEK, pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP 27 grudnia 2011 r. Tadeusz Piekarz, absolwent UEK, pierwszy wojewoda krakowski po 1989 roku, został pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie, przyznane Tadeuszowi Piekarzowi przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego „za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej”, odebrała wdowa po zmarłym, dr hab. Halina Piekarz, prof. UEK, kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego w Katedrze Procesu Zarządzania UEK. Tadeusz Piekarz (1941–2005), ekonomista, w latach 1990–1995 wojewoda krakowski, był absolwentem naszej Uczelni (w 1968 r. na AE w Krakowie uzyskał tytuł magistra ekonomii). W okresie studiów angażował się w życie Uczelni i studenckie. Był przewodniczącym Rady Uczelnianej ZSP, kierownikiem studenckiego klubu Grota. Koledzy z czasów studiów wspominają go jako świetnego pianistę oraz twórcę kabaretu „Mnich”. – Zdolności artystyczne, także malarskie (jego portret Ojca Świętego wisi na Wawelu), przejawiały się w wielu sytuacjach życiowych, także jako wojewody. Nasz dom jest pełen takich pamiątek – wspomina Halina Piekarz. Od 1968 r. pracował w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego – Państwowe Zakłady Lotnicze w Krakowie, dochodząc w 1989 roku do stanowiska dyrektora naczelnego. Działał w „Solidarności”, od września 1980 r. był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego związku w Krakowie. Zasiadał w zarządzie Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym wielokrotnie zatrzymywany, internowany i więziony od maja 1982 do lutego 1983 r. Cały czas współpracował ze strukturami podziemnymi związku, pełniąc w nich wysokie funkcje. W 1990 r. z ramienia Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego został mianowany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego wojewodą krakowskim. W ciągu 5 lat pracy na tym stanowisku angażował się m.in. w odnowienie Teatru im. Słowackiego, odbudowę po pożarze budynku Filharmonii Krakowskiej, dokończenie budowy Szpitala Rydygiera w Nowej Hucie

i Centrum Rehabilitacyjnego na Woli Justowskiej, ratowanie kopalni w Wieliczce. Utworzył kilka domów pomocy społecznej. Wspomnieć należy o procesie prywatyzacji. Skutecznie zakończył się proces przekazania budynu byłego Komitetu Wojewódzkiego PZPR będącej w wielkiej potrzebie Akademii Muzycznej w Krakowie Za jego kadencji Balice stały się portem lotniczym o europejskim znaczeniu. Jako wojewoda angażował się w proces przemian ustrojowych, tworzenia struktur samorządowych w regionie. Ciężka choroba przerwała jego aktywność zawodową, przeszedł na rentę. W 1995 r. wyróżniony tytułem Krakowianina Roku, a w 1997 r. Medalem Św. Brata Alberta. Pomimo choroby angażował się w dalszym ciągu w realizację wielu inicjatyw, głównie o charakterze społecznym. Takim przykładem może być Integracyjna Szkoła w Czerwiennym k. Zakopanego, służąca dzieciom z autyzmem. W dniu 5.12.2011 r. nadano szkole imię Tadeusza Piekarza. – Była to wzruszająca i piękna patriotyczna uroczystość, z udziałem przedstawicieli kościoła i władz, a nade wszystko licznie zgromadzonej społeczności lokalnej. Gdy zwiedzałam szkolne pomieszczenia, dostosowane do potrzeb swoich uczniów, gdy wystąpili uczniowie szkoły z przygotowanym widowiskiem teatralnym, pomyślałam, że wysiłek i zaangażowanie męża w takie przedsięwzięcia miało i ma głęboki sens – wspomina Halina Piekarz. Dzięki decyzji wojewody Tadeusza Piekarza Uczelnia w 1994 r. odzyskała działkę 1,34 ha

pod przyszłe inwestycje (pawilon dydaktyczno-sportowy, pawilon Wydziału Finansów) z terenów zajętych w latach osiemdziesiątych XX w. przez ówczesne władze miasta pod zaniechaną budowę NOT. Wręczający wyróżnienie Jerzy Miller, obecny wojewoda małopolski, w latach 90. bliski współpracownik Tadeusza Piekarza, oraz obecni na spotkaniu dyrektorzy wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, wspominając zmarłego, podkreślali, jak niezwykłym był człowiekiem, dobrym przełożonym, kolegą i przyjacielem. Według profesor Haliny Piekarz odznaczenie jest dowodem oceny pracy męża, jego wysiłku i postawy wobec życia i obowiązków, których się podjął. Poproszona o refleksję w związku z pośmiertnym odznaczeniem męża, prof. Halina Piekarz powiedziała: Mija siódmy rok od śmierci męża. Wielce satysfakcjonująca, a zarazem potrzebna dla mnie i dzieci jest wola otoczenia podtrzymywania pamięci o mężu. Oprócz tej uroczystości wręczenia odznaczenia, miały także miejsce i inne wydarzenia. Niedawno ukazała się książka „Władza to żart. Wojewoda wielkiego serca”, autorstwa Ryszarda Dzieszyńskiego, czy też długi artykuł Zbigniewa Bartusia w „Dzienniku Polskim” pt. „Pan Tadeusz i jego Drużyna”. Gdy zapytałam autorów, co było u źródła ich opracowań, co ich inspirowało, usłyszałam, że była to potrzeba upamiętnienia i opisania człowieka o takiej postawie życiowej…

17


ROZMOWY Z ABSOLWENTAMI

ROZMOWY Z ABSOLWENTAMI

Łukasz Skalik – szef działu WP.tv oraz multimedialnego wsparcia Wirtualnej Polski, absolwent Stosunków międzynarodowych (specjalność: Handel zagraniczny) na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2000–2005), laureat konkursu Laury Magellana 2008 w kategorii „Debiut Roku” za „wyraźne i znaczące osiągnięcie, jakim jest stworzenie od podstaw największej telewizji internetowej w Polsce w ramach projektu dla Wirtualnej Polski”. Od 2003 roku zawodowo związany z mediami elektronicznymi powiązanymi z telewizją oraz Internetem. W tym czasie stworzył dwie internetowe platformy telewizyjne – jedne z największych przedsięwzięć multimedialnych w polskim internecie. Po doświadczeniach w krakowskim ośrodku TVP dla portalu Interia.pl od podstaw założył pierwszą polską telewizję internetową graną na żywo – Interia.tv.

Recepta na sukces

Łukasza Skalika Jesteś znanym w branży internetowo-telewizyjnej absolwentem UEK. Jak to się stało, że wybrałeś Akademię Ekonomiczną w Krakowie, mimo że z rodzinnych Gliwic znacznie bliżej, także mentalnie, było do Katowic czy Wrocławia? Jako szkołę średnią wybrałem Technikum Łączności (spec. elektronika ogólna), w którym uczyłem się głównie przedmiotów ścisłych. Już wtedy odczuwałem pewnego rodzaju dychotomię – z jednej strony ciągnęło mnie do przedmiotów humanistycznych, a z drugiej do wszelkich nauk ścisłych, w tym elektroniki i informatyki. Biorąc pod uwagę te dwa kompletnie różne kierunki zainteresowań, udokumentowane wysokimi wynikami na świadectwie maturalnym i obronioną na ocenę „celujący” pracą dyplomową technika w dziedzinie informatyki, starałem się znaleźć dla siebie taką drogę, która nie zdeterminowałaby mojej przyszłości w jednej z tych dziedzin. Pojawił się dylemat, czy chcę być bardziej człowiekiem nauk ścisłych, czy bardziej specjalistą w naukach teoretycznych. Szukałem czegoś pomiędzy. Dochodziła też chęć usamodzielnienia się, a więc wyjazdu. Warszawa była za daleko. Za Krakowem przemawiał urok i atrakcyjność tego miasta. Każdy, kto tu studiuje lub studiował, wie, o co chodzi… Wśród małopolskich uczelni wyższych oferujących bezpłatne studia w trybie dziennym tylko Uniwersytet Ekonomiczny (wówczas Akademia Ekonomiczna) pod względem programowym w sposób optymalny łączył w sobie świat humanizmu z przedmiotami ścisłymi oraz akcentował zarządzanie i procesy gospodarcze, a przy tym kładł nacisk na języki obce. Egzaminy zdałem z wynikiem 84 na 100 możliwych punktów i w październiku 2000 r. odebrałem indeks AE.

Jak wspominasz uczelnię z tamtego okresu? Przede wszystkim jako placówkę dającą szansę praktycznego podejścia do życia, pozostawiając przy tym dość duży margines elastyczności na „ukierunkowywanie się”. Specjalizacji nie wybierało się już na pierwszym roku studiów, tylko na kolejnych etapach. Poza tym zasady były transparentne: żeby zdać, mu-

18

siałeś po prostu zrozumieć i się nauczyć. Nie było taryfy ulgowej. Początek studiów był dosyć ciężki. Wyjście z rodzinnego domu, niezależność i życie towarzyskie w nowym mieście spowodowały, że pierwsza sesja była jak „ścieżka zdrowia” na komendzie MO w latach 80. Mój indeks zaczyna się optymistycznie... od zaliczenia „przysposobienia bibliotecznego”, ale zaraz po tym widnieje dwója z egzaminu z „Encyklopedii prawa”. Średnią uratowała piątka z matematyki oraz celujący z WF-u. W ten sposób pierwszą sesję w życiu zaliczyłem na 4,2 Wrażenia istnie ambiwalentne.

Czyli zdarzały się jeszcze jakieś „poprawki”? Jak je wspominasz? Poprawki przy tak dużej i raczej rzadko spotykanej na innych uczelniach ilości przedmiotów to żadne tabu. Dla mnie najbardziej dystynktywne były w zasadzie dwie. Makroekonomia na II roku u prof. Wojtyny oraz międzynarodowe stosunki polityczne na III u dr. Rudnickiego. Jednak mogę uczciwie powiedzieć: dziękuję bardzo za te „lufy” w indeksie! Tak naprawdę determinacja, żeby zdać ustnie te egzaminy, zderzyć się face to face z ludźmi, którzy mają tak szeroką wiedzę, spowodowała ogromną motywację i zasób wiedzy, który praktycznie wystarczył na kolejne lata studiów, bo przedmioty te korespondowały dosłownie ze wszystkimi innymi. Materiał z tych dwóch „poprawek” opanowałem do tego stopnia, że nawet dzisiaj obudzony o 2:00 w nocy zarecytuję bez problemów z głowy „ekwiwalencję rikardiańską”, „doktrynę Trumana” czy wyjaśnię model „IS/LM”.

Czym się zajmowałeś poza studiami? Zwrotnym momentem był dla mnie rok 2003, dokładniej VI semestr studiów. Ze względu na problemy finansowe musiałem znaleźć pracę. Byłem na studiach dziennych, więc miałem dość ograniczone pole manewru. Już wcześniej w weekendy dla zabawy kręciłem małe miniatury filmowe. Miałem kamerkę internetową i spory zasób wiedzy informatycznej. Opanowanie programu do montażu nie sprawiało mi problemu, a wyobraźnia i kreatywność tylko motywowała. Początkowo skręcone klipy pokazywałem

przy okazji imprez. Znajomi żartowali, „Skaju – będziesz reżyserem” (ksywka Ł. Skalika). Wykrakali. Zwykłe hobby, nieraz za plecami komentowane jako „tracenie czasu”, stało się de facto przepustką do świata mediów. Co zadecydowało? Przypadek. TVP Kraków organizowała konkurs na program młodzieżowy. Ktoś rzucił, że zna jednego gościa, który ma fajne pomysły. Dostałem cynk od znajomej, żebym napisał konspekt scenariuszowy i odesłał do północy. Dzień po tym, jedząc na stołówce w „Ustroniu”, zadzwonił telefon. W słuchawce odezwał się ówczesny dyrektor ośrodka – Andrzej Jeziorek. Chciał się ze mną spotkać i porozmawiać o „Strefie Zrzutu”, bo tak nazwałem roboczo swój projekt. Miesiąc później rozpocząłem pracę nad pierwszym odcinkiem programu w pełni według własnej koncepcji.

Co było dalej? Kończyłeś studia i pracowałeś? Pracowałem w zasadzie półtora roku na pełnych obrotach przy realizacji tej serii. Uczyłem się robienia profesjonalnej telewizji. Udało mi się zdobyć ważne kontakty w branży. Starałem się połączyć wszystko, chociaż było to trudne, bo na pół roku przed rozpoczęciem współpracy z TVP dostałem się na IBS (studia po angielsku), a więc liczba przedmiotów do zaliczenia uległa praktycznie podwojeniu. W efekcie sesję letnią z 2003 r. zaliczyłem dopiero 18 grudnia. Dodam tylko, że ekonometrię po angielsku u dr. Jaworskiego zdałem w pierwszym terminie [śmiech]. Na szczęście udało mi się! Między innymi dzięki temu, że trafiłem na seminarium magisterskie do prof. Stanisława Wydymusa z Katedry Handlu Zagranicznego, który z podziwem odnosił się do tego, co robiłem i bardzo mnie wspierał. Widział we mnie potencjał, wierzył w możliwości i pomógł załatwić indywidualny harmonogram studiów, w tym czasie niechętnie przyznawany na studiach dziennych. Miałem taki plan, żeby pracę magisterką napisać na temat konwergencji polskiego rynku mediów telewizyjnych w kontekście integracji UE. To był moment, w którym mogłem w pełni wykazać się swoją wiedzą i doświadczeniem. Nie obyło się jednak bez wyrzeczeń. Mimo zamieszania z pracą i studiami równolegle, udało mi się uzyskać całkiem dobre wy-

www.uek.krakow.pl

niki. Otrzymałem stypendium wraz ze skierowaniem na studia zagraniczne w Szkocji. Dziś wiem, że rezygnacja z tego wyjazdu była jedną z najtrudniejszych, ale i najtrafniejszych decyzji w życiu. Wyjazd automatycznie skreślałby karierę w branży telewizyjnej, którą dopiero co zaczynałem. Taka szansa mogła się już nie powtórzyć.

A kiedy pojawiła się ta Interia? Wszystkie media telewizyjne mają przestoje letnie. To jest czas, w którym najnormalniej „mniej się dzieje”. W 2004 r., zaraz po akcesji Polski do UE, wyjechałem do Irlandii. Mając doświadczenie telewizyjne, podjąłem się pracy fizycznej na budowie. To nie był dla mnie problem, ale dla współpracowników – owszem [śmiech]. Nie rozumieli, co gwiazda telewizyjna robi za betoniarką. Większość osób z technicznym imperatywem jest uzdolniona manualnie. Mało tego – mogłem to zrobić legalnie za stawki 5-6 razy większe niż wtedy w Polsce. Z tamtego okresu mam większy szacunek do ludzi, którzy nie boją się w aplikacjach wzmiankować o fizycznej pracy. To lepiej o nich świadczy. Wracając z zagranicy, miałem pewien zapas gotówki. Tymczasem w TVP na jesieni zmienili się dyrektorzy i kilka miesięcy po powrocie nie było już możliwości kontynuowania mojego programu. Próbowałem dostać się ze swoim formatem na antenę TVP 2. Rozmowy były dość zaawansowane, jednak w ostatniej chwili ówczesna dyrektor programowa - Nina Terentiew, wybrała projekt „Nakręcona noc” w reż. Sylwestra Latkowskiego, a ja nie tracąc czasu trafiłem w szeregi ekipy studia filmowego L&L, które zrealizowało m.in. „Anioła w Krakowie”. Zająłem się montażem wideo. Obsługiwaliśmy np. TVN, kampanie reklamowe, realizowaliśmy teledyski itd. W tym samym czasie moje studia zbliżały się ku końcowi. Nie chcąc powtarzać roku, musiałem szybko dokończyć magisterkę. Pojawił się finalny temat „Funkcjonowanie oraz tendencje rozwoju polskiego rynku telewizji programowej”. Praca była kontrowersyjna dla części osób. Internet wówczas raczkował w Polsce. Pisząc, mogłem usystematyzować swoją wiedzę na temat telewizji i zrozumiałem, że „wyciek telewizji” do internetu to kwestia kilku lat. Stwierdziłem wówczas, że swo-

ją przyszłość wolę planować w tzw. nowych mediach i nie wiązać z klasyczną telewizją linearną. Wtedy zrodził się pomysł na Interię? Kończąc studia, szukałem stabilnej pracy, ale ukierunkowanej pod kątem internetu. Byłem gotów zarabiać mniej, ale chciałem rozwijać swoją karierę właśnie w tym medium. Trafiłem do Interii bez żadnych poleceń, po prostu wysłałem aplikację do kilku miejsc… I udało się. Ówczesny dyrektor Działu Promocji i PR, a obecnie prezes Interii – Artur Potocki, do dzisiaj mój bardzo dobry przyjaciel, wprost zapytał w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, czego facet z referencjami telewizyjnymi szuka w portalu. Firma potrzebowała wówczas osoby, która mogłaby przygotowywać kampanie reklamowe pod kątem telewizji, a także zająć się implementowaniem wideo w drugą stronę. Po 3–4 miesiącach na tym stanowisku zostałem oddelegowany pod skrzydła Marcina Jędrycha, wtedy dyrektora pionu rozrywka, a obecnie znanego DJ-a radia RMF. Miałem uruchomić „od zera” w trzy miesiące telewizję internetową. Zdążyłem. Debiut miał miejsce 4 czerwca 2006. To była pierwsza taka telewizja w Polsce, co więcej – grana na żywo. Kiedy opuszczałem projekt w styczniu 2007, notował on według audytora rynku internetowego w Polsce (PBI/ Gemius) 460 tys. realnych użytkowników. Wtedy internautów w Polsce było o połowę mniej niż teraz.

Mimo tego sukcesu nie pozostałeś jej wierny… W lutym przeniosłem się do Warszawy. Dostałem ofertę z Wirtualnej Polski, gdzie miałem stworzyć telewizję według własnej unikalnej koncepcji, zastępując nieudany projekt wideo wdrożony przed moim przyjściem i wzorowany na Interia.tv. Pracę zacząłem w lutym. Szybko przebudowałem architekturę i interfejs oraz zmieniłem model emisji kontentu wideo w kierunku VoD. Całość osadziliśmy pod adresem „wp.tv”. Już w maju serwis miał ponad milion użytkowników. Obecnie nasza platforma telewizyjna klasyfikowana jest na pierwszym miejscu wśród internetowych projektów oferujących w pełni legalny kontent wideo. Średnia liczba realnych użytkowników miesięcznie w 2011 roku wynosiła 2,8 mln, a nasza druga witryna ToSieWytnie.pl, oparta na programach bardziej zwariowanych i dedykowanych młodzieży, funkcjonująca w modelu hybrydowym – oglądana jest miesięcznie przez ponad 1,3 mln internautów z Polski. WP.tv od kilku lat jest pewnym fenomenem branży wideo online. Bez wsparcia grupy medialnej, które posiada nasza konkurencja – pozostawiamy w tyle takie serwisy, jak tvnplayer.pl, onet.tv, IPLA czy VOD Onet, a także oferujące oprócz obrazu ruchomego również treści tekstowe: tvn24.pl czy witryny tvp.pl.

Twój największy sukces zawodowy? Stworzenie od podstaw największej telewizji internetowej w Polsce z pewnością można pojmować w kategoriach sukcesu. Zajmujemy obecnie 45. miejsce na świecie w rankingu popularności serwisów operujących w domenie .tv. Regularnie ogląda nas co 6 internauta z Polski. Mamy 12 kanałów tematycznych, 14 serii autorskich, miesięcznie użytkownicy naszej telewizji pobierają 200 000 gigabajtów danych (liczba ta odpowiada 45 000 w pełni zapisanym płytom DVD!). Nasz sukces to także współpraca

kontentowa z największymi agencjami prasowymi świata Reuters, AFP, AP oraz programy realizowane z instytucjami, ekspertami oraz użytkownikami, obecność w różnych kanałach dystrybucji. Potwierdzeniem tych osiągnięć są nagrody i wyróżnienia przyznane w Polsce oraz za granicą, w tym takie, których nie dostał nikt w historii polskiego internetu. W 2010 r. platforma wideo Wirtualnej Polski ToSieWytnie.pl zdobyła tytuł „Oficial honoree” w konkursie Webby Awards, nazywanym „Oscarami Internetu”, uznawanym za największy i najważniejszy plebiscyt mediów interaktywnych na świecie. Emitowany w telewizji internetowej WP.TV oraz oficjalnym portalu promocyjnym RP – poland.gov.pl będącym własnością Ministerstwa Spraw Zagranicznych internetowy serial „Welcome to Polandia” został laureatem międzynarodowego konkursu projektów internetowych W3Awards, organizowanego przez International Academy of the Visual Arts z siedzibą w Los Angeles. Platforma ToSieWytnie.pl zdobyła także tytuł finalisty międzynarodowego konkursu Interactive Media Awards 2010, wyróżniającego najbardziej innowacyjne i najlepiej zaprojektowane strony internetowe na świecie. Serwis ToSieWytnie.pl zakwalifikował się także do finałowej dziesiątki projektów z całego świata, prezentowanych i ocenianych w ramach konkursu Content 360 organizowanego w Cannes w trakcie największych targów telewizyjnych świata – MIPTV.

Jaka jest według Ciebie recepta na sukces? Mój sukces nie przekłada się na finansowy dobrobyt i profity, ale dla mnie jest to olbrzymia satysfakcja. Uważam, że nie powinno się robić czegoś, czego się nie kocha. Trzeba robić to, co nas pasjonuje. Trzeba się „ożenić z pracą”! Trzeba gonić marzenia, wyznaczyć sobie cel i robić wszystko, by go zrealizować nie szkodząc przy tym innym. Trzeba wierzyć, że się uda. I być cierpliwym! Nie ma sukcesu bez kompromisu. Sukces potrzebuje czasu.

Jak to się dzieje, że większości osób nie udaje się połączyć pracy z pasją? Ludzie za łatwo się poddają i za szybko rezygnują z marzeń. Młodym ludziom po studiach wydaje się, że mogą szybko i bez problemu zarabiać dużo pieniędzy. Od razu chcą „złapać” najlepszą pracę, zamiast wykorzystać ten czas na ukierunkowanie się właśnie po to, żeby za chwilę realizować swoje marzenia. Nie można poddawać się takiemu konformizmowi. Życie zawodowe w początkowej fazie przypomina inwestycję. Nie ma zwrotu z zysku bez poniesionego nakładu. Dziwi mnie też, jak wielu absolwentów frustruje się niepotrzebnie brakiem wsparcia i koneksji rodzinnych. Czasy, w których dostawało się stanowisko „po znajomości”, przemijają. Dzisiaj wszyscy są rozliczani z efektów. Trudno kierować czymkolwiek bez predyspozycji. Żaden wakat ani stanowisko, które piastowałem, nie było mi ofiarowane. Cały kapitał wypracowałem sam bez niczyjego wsparcia. Polecam taką drogę. Daje ona więcej satysfakcji niż kariera „na skróty”.

Rozmawiał: Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK

19


UEK CHARYTATYWNIE

WARTO WIEDZIEĆ

Pomóżmy Bartkowi!

UEK rozpoczął współpracę z IBM Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 13 stycznia 2012 r. rozpoczął współpracę z firmą IBM – światowym liderem w kreowaniu, rozwijaniu i produkcji najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych obejmujących systemy komputerowe, oprogramowanie, systemy sieciowe, pamięci masowe i rozwiązania z zakresu mikroelektroniki.

6 stycznia 2012 r. Bartłomiej Musiał, pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEK, został ofiarą przestępstwa. Na skutek dotkliwego pobicia doznał poważnego uszkodzenia głowy. Po zabiegu operacyjnym usunięcia krwiaka przez 5 dni pozostawał w stanie śpiączki farmakologicznej. W dniu 17.01.2012 r. został wypisany do domu z zakazem opuszczania domu i wykonywania jakichkolwiek czynności. Po ustąpieniu

obrzęku mózgu Bartka czeka kolejna operacja – wszczepienie kości czaszki, która obecnie wszyta jest nad talerzem biodrowym. Sprawca zdarzenia został zatrzymany i są prowadzone wobec niego postępowania śledcze (na chwilę obecną jest na trzymiesięcznej sankcji w areszcie śledczym). Przewidywany czas rehabilitacji i powrót do lepszej sprawności Bartka lekarze określają na kilka miesięcy. Obecnie Bartek pozostaje pod opieką swojej partnerki, która w tych okolicznościach musiała zrezygnować z pracy. Bartek jest jedynym żywicielem czteroosobowej rodziny, w tym 7-miesięcznej córki i 4-letniego syna. Będąc na zwolnieniu lekarskim jego wynagrodzenie zo-

stanie pomniejszone o premię, a w późniejszym okresie ZUS wypłaci tylko 80% pensji. W wyniku akcji zorganizowanej przez Kancelarię Rektora UEK, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEK oraz Akademicki Związek Sportowy UEK udało się zebrać na rehabilitację Bartka 2720 zł (1720 zł ze skarbonek rozstawionych przy portierniach oraz 1000 zł zebrane przez członków AZS podczas meczów).

Liczymy na Państwa dalszą pomoc! Kancelaria Rektora UEK Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEK Akademicki Związek Sportowy UEK

Fundusze można przelewać na konto: 18 1030 0019 0109 8518 0569 3507

UEK, UJ i AGH wspólnie „zagrały” dla WOŚP! Trzy największe uczelnie Krakowa: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Ekonomiczny zagrały wspólnie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poza tradycyjną kwestą w miasteczkach studenckich i akademikach, uczelnie wystawiły na platformie aukcyjnej Allegro 42 przedmioty. Dzięki ich licytacji udało się osiągnąć niebagatelną sumę 9283,04 zł, przekazaną WOŚP na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

naliów UEK, darmowy kurs LCCI organizowany przez Fundację UEK, darmowy weekend w chatce UEK w Zakopanem dla 5 osób, reklama i prenumerata „Kuriera UEK”, piłka z podpisami siatkarek i udział w meczu towarzyskim z I-ligową drużyną Armatura Eliteski AZS UEK oraz cztery zestawy kosmetyków od partnera UEK – Uzdrowiska Rabka.

Dzięki ofiarności allegrowiczów, z licytacji 11 podarunków od Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie udało się zebrać 3017 zł. W zamian za licytowane przedmioty UJ internauci zobowiązali się zapłacić 5500,04 zł. Dzięki aktywności na aukcjach Akademii Górniczo-Hutniczej zebrano 766 zł. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!

Na aukcjach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie licytowane były: darmowy semestr studiów podyplomowych w KSB UEK, voucher dla 2 osób do Medical Spa Rabczański Zdrój, podwójny bilet VIP na koncert główny Juwe-

20

www.uek.krakow.pl

W spotkaniu inicjującym współpracę uczestniczyli: dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor ds. studenckich, Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora oraz dr Lesław Piecuch – koordynator projektu Informatyka stosowana oraz dr Dariusz Dymek. Firmę IBM reprezentował Mariusz Ochla, koordynator projektu IBM Academic Initiative Leader. Strony spotkania, mając na uwadze aktywne działanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz IBM Polska Sp. z o.o. zadeklarowały gotowość współpracy dydaktycznej, naukowej oraz biznesowej. Strony planują wspólnie uruchomienie na kierunku Informatyka stosowana przedmiotu, w ramach którego studenci będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania z serwera firmy. Po zaliczeniu przedmiotu, na którym studenci zapoznają się z technologiami IBM, każdy student otrzyma specjalny dyplom potwierdzający znajomość tematu i uczestnictwo w zajęciach. Dodatkowo planowane są wykłady otwarte, gościnnie prowadzone na UEK przez pracowników firmy oraz Akademia IBM – cykl wykładów prowadzonych przez pracowników IBM dla wyselekcjonowanej grupy studentów UEK ze wszystkich kierunków. UEK planuje również włączenie swoich studentów do programu praktyk IBM – mc² (Multipurpose Cloud Center). W ich ramach student reali-

Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK, Mariusz Ochla, koordynator projektu IBM Academic Initiative Leade, dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor ds. studenckich, dr Dariusz Dymek oraz dr Lesław Piecuch – koordynator projektu Informatyka stosowana

zuje zadania podczas pracy w domu. Adept otrzymuje zdalny dostęp do zasobów IBM, a warsztaty uruchamiają się na serwerze. Nie trzeba ich instalować na swojej maszynie. Ułatwia to pracę zarówno studentom, jak i opiekunom. Oczywiście, do ćwiczeń przygotowywane są także materiały w postaci prezentacji i listy zagadnień. Praktyki te dają słuchaczom możliwość rozwoju i jednocześnie swobodę pracy. Dodatkowo student pracuje z technologiami, których znajomość przyda mu się w późniejszym modelowaniu drogi kariery.

UEK nawiązał współpracę z powiatem krakowskim! W czwartek, 19 stycznia 2012 r. została podpisana umowa o współpracy naukowo-badawczej Powiatu Krakowskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Sygnatariuszami dokumentu byli ze strony Powiatu starosta krakowski Józef Krzyworzeka oraz wicestarosta Urszula Stochel, a ze strony Uniwersytetu prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor UEK oraz Adela Gajda, kwestor.

wykorzystania ich wyników do usprawniania funkcjonowania Starostwa Powiatowego Krakowie, w szczególności do optymalizacji procesów zarządczych poprzez dokładną analizę przy udziale ekspertów z zakresu teorii zarządzania i komunikacji.

Zawarte porozumienie jest wstępem do nawiązania bezpośredniej współpracy w dziedzinie wzmacniania potencjału instytucjonalnego w administracji samorządowej. Strony będą współpracować w obszarze zarządzania zasobami i procesami zarządzania kapitałem ludzkim organizacji w zakresie dokonania przeglądu i analizy wybranych procesów w Starostwie Powiatowym w Krakowie. Prowadzone przez Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania badania będą dotyczyć w szczególności procesów wartościowania pracy w Starostwie w zakresie metodyki wdrażania analitycznego wartościowania pracy oraz oceny realizacji wybranych procesów administracyjnych pod względem wartości, tj. oferowanej jakości i ponoszonych kosztów. Dzięki porozumieniu naukowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będą mieli możliwość przeprowadzenia badań, a władze Powiatu

21


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

KSB zaproszona na noworoczne spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina

Dr Piotr Buła – dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

Krakowska Szkoła Biznesu UEK weszła w nowy 2012 rok z wieloma bardzo ambitnymi projektami do zrealizowania. Jednym z nich jest uruchomienie nowego kierunku studiów podyplomowych Procesy zakupowe w przedsiębiorstwie (procurement management). Projekt będzie prowadzony w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy udziale firmy Bahlsen Polska oraz Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Dzięki współpracy, oferta Szkoły oraz nowy kierunek studiów podyplomowych zostały zaprezentowane w trakcie tradycyjnego noworocznego spotkania burmistrza Miasta i Gminy Skawina z ludźmi biznesu. Na spotkaniu obecnych było ponad 40 prezesów i dyrektorów zarządzających z największych przedsiębiorstw działających na terenie gminy Skawina. W spotkaniu uczestniczyli także wicestarosta powiatu krakowskiego Urszula Stochel, wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego Jacek Krupa, przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Norbert Rzepisko. Ponadto goszczono reprezentantów stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców prezesa Podkrakowskiej Izby Gospodarczej Andrzeja Tutajewskiego oraz prezesa Skawińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Józefa Bobka. Obecny był także prezes Strefy Skawina Mieczysław Lackowski. Podczas pierwszej części spotkania burmistrz Adam Najder przywitał przybyłych przedsiębiorców i przedstawił zrealizowane inwestycje na terenie gminy Skawina w ostatnich latach. Wymienił on także inicjatywy i przedsięwzięcia, które będą podejmowane przez samorząd w najbliższych miesiącach. Druga część spotkania była poświęcona studiom podyplomowym Procesy zakupowe

22

Mgr Monika Sady

Współpraca międzynarodowa nabiera tempa – 6 grudnia 2011 r. dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, dr Piotr Buła, podpisał porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) pomiędzy Szkołą a Lwowskim Instytutem Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy. Porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding), podpisane we Lwowie przez dr. Piotra Bułę – dyrektora KSB UEK oraz dr. Mykolę Voznyuka – dyrektora Lwowskiego Instytutu Bankowości, dotyczy rozwoju oferty edukacyjnej dla studentów studiów podyplomowych i MBA obu instytucji, wymiany pracowników naukowych, prowadzenia badań naukowych, kursów i szkoleń. Dzięki zawartemu porozumieniu zwiększy się wymiana informacji o ofercie dydaktycznej oraz badaniach naukowych w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Promowane będą wspólne projekty edukacyjne oraz przekazywane informacje o konferencjach, warsztatach, kursach i wyjazdach szkoleniowych. Poprzez wymianę doświadczeń, obie instytucje będą mogły osiągać cele, które dla pojedynczych placówek są trudne do realizacji.

Marek Scholz – dyrektor operacyjny Bahlsen Polska

w przedsiębiorstwie (procurement management). Najpierw Marek Scholz, dyrektor operacyjny Bahlsen Polska, wyjaśnił, jak narodził się pomysł uruchomienia kierunku Procesy zakupowe w przedsiębiorstwie (procurement management). Następnie dr Piotr Buła – dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK opowiedział o działalności Szkoły oraz jej ofercie edukacyjnej. Zwrócił on uwagę na konieczne w dzisiejszych czasach łączenie edukacji z codzienną praktyką biznesową. Po wystąpieniu dr. Piotra Buły, Katarzyna Dusza z Bahlsen Polska oraz Monika Sady z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie poprowadziły wspólnie prezentację dotyczącą szczegółowego programu studiów Procesy zakupowe w przedsiębiorstwie (procurement management) i spraw organizacyjnych. Głównym celem studiów podyplomowych Procesy zakupowe w przedsiębiorstwie (procurement management) jest rozwój umiejętności oraz przekazanie wiedzy dotyczącej szeroko pojętych zakupów dla przedsiębiorstwa. Słuchacze będą mieli okazję spojrzeć na proces zaopatrywania przedsiębiorstwa z perspektywy całego procesu produkcyjnego oraz wartości przekazywanej ostatecznemu konsumentowi produktów. Studia umożliwią

Współpraca z Lwowskim Instytutem Bankowości

również analizę funkcjonowania działów zakupów, ich współpracy z zewnętrznym otoczeniem przedsiębiorstwa oraz funkcjonowania działów zakupów wewnątrz organizacji jako współtwórców strategii przedsiębiorstwa. Uczestnicy zajęć nauczą się budowania relacji z dostawcami, w tym strategii zakupowych i negocjacyjnych oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań. Studia zawierają również takie elementy jak aspekty prawne, międzynarodowe i logistyczne istotne z punktu widzenia osób zajmujących się zakupami dla firm. Zajęcia w ramach studiów będą koncentrować się na kształceniu profesjonalistów z dziedziny procesów zakupowych w przedsiębiorstwie. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania z burmistrzem Skawiny, uczestnicy w nieoficjalnej atmosferze mogli wymienić poglądy i spostrzeżenia, a także podyskutować o planach biznesowych oraz projektach nawiązania współpracy na płaszczyźnie gospodarczej. Osoby zainteresowane obszarem zakupów dla przedsiębiorstw oraz pragnące w przyszłości rozwijać swą karierę w tym kierunku zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych na studia podyplomowe Procesy zakupowe w przedsiębiorstwie (procurement management). Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Szczegółowe informacje na temat programu studiów i rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Krakowskiej Szkoły Biznesu: www. ksb.uek.krakow.pl. Zapraszamy także do Biura Studiów Podyplomowych w pawilonie E, pokój 078.

Jolanta Job Biuro Promocji i Reklamy

www.uek.krakow.pl

Seminarium poświęcone akredytacji EPAS 17 stycznia br. dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, dr Piotr Buła, uczestniczył w seminarium dotyczącym prezentacji standardów oraz kryteriów kolejnych etapów procesu akredytacji EPAS. Spotkał się również z kluczowymi osobami zajmującymi się akredytacją EPAS: prof. Chrisem Greensted’em, dyrektorem Quality Services, twórcą i pomysłodawcą akredytacji EPAS oraz prof. Christianem Delporte, dyrektorem Quality Services. Szkolenie zostało zorganizowane w Brukseli w siedzibie EFMD (European Foundation for Management Development). W maju 2011 r. Komitet EPAS zakwalifikował Krakowską Szkołę Biznesu do rozpoczęcia procesu akredytacji EPAS dla Programu Executive MBA. Obecnie Szkoła przygotowuje raport samooceny (Self-Assessment Report) – realizując czwarty etap procesu akredytacji. Raport samooceny to obszerne opracowanie liczące około 100 stron, które bardzo szczegółowo opisuje działalność Szkoły oraz prowadzone studia. Duża część raportu jest poświęcona wykładowcom, ich osiągnięciom naukowo-badawczym oraz publikacjom. Zawiera również opinie studentów i absolwentów ocenianego Programu MBA. Monika Bulsza – koordynator Programu Executive MBA, Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Dr Piotr Buła, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu oraz dr Mykola Voznyuk, dyrektor Lwowskiego Instytutu Bankowości

Wideokonferencja dębicko-krakowska W dniu 3 stycznia 2012 r. w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UEK w Dębicy odbyło się spotkanie noworoczne z udziałem władz miasta, gminy i powiatu dębickiego, przedstawicieli duchowieństwa, biznesu oraz studentów. Podczas spotkania miała miejsce pierwsza w historii ZOD-u wideokonferencja, w której uczestniczył prof. dr hab. Roman Niestrój – rektor UEK oraz dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor ds. studenckich i kształcenia. Była to niepowtarzalna okazja do wymiany poglądów i przekazania życzeń przez władze UEK oraz przez burmistrza Dębicy Pawła Wolickiego, starostę Władysława Bielawę reprezentującego władze Dr hab. Artur Hołda, prof. UEK – kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy UEK powiatu, posła Jana Warzechę, księdza prałata Józefa Dobosza i wiceprzewodtości, umacniają pozycję, budują więzi z regioniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego nem, stając się najlepszą wizytówką współpracy Edwarda Brzostowskiego oraz przedstawicieli międzyregionalnej. studentów. Warto podkreślić, że Uczelnia jest naszym dobrem wspólnym, a takie spotkania, w których dr hab. Artur Hołda, prof. UEK wykorzystywane są najnowsze technologie ko– kierownik Zamiejscowego Ośrodka munikacyjne, pozwalają na pomnażanie jej warDydaktycznego w Dębicy UEK

23


NAGRODY

NAGRODY

Projekt Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych wyróżniony przez Fundację im. Lesława A. Pagi Ogromnym sukcesem Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych zakończyła się tegoroczna edycja programu grantowego Stypendium im. Lesława A. Pagi. 10 000 złotych przyznano na realizację projektu dotyczącego porównania funkcjonowania giełdy papierów wartościowych i jej elementów w krajach po transformacji gospodarczej na przykładzie Polski, Ukrainy i Serbii. Fundacja im. Lesława A. Pagi działa od 2003 roku, została utworzona dla upamiętnienia działań wybitnego polskiego ekonomisty, który cenił utalentowanych młodych ludzi i wspierał rozwój ich zawodowej kariery. Fundacja co roku przyznaje grant na projekty edukacyjne i naukowo-badawcze opracowane przez organizacje studenckie i akademickie. Inicjatywy te miały na celu poszerzanie wiedzy na temat rynku kapitałowego. W tym roku napłynęło 39 zgłoszeń z całego kraju. Poprzeczka zawieszona została wysoko, oczekiwania co do projektów – wygórowane. Nic nie osiągnie ten, kto nie próbuje, więc postanowiliśmy zaryzykować i zaaplikować

Praca magisterska studentów UEK nagrodzona w konkursie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej W dniu 16 grudnia 2011 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sławomir Nowak nagrodził wyróżnieniem w kategorii prac magisterskich dwóch absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Jakuba Olecha oraz Szymona Olechowskiego za pracę „Modelowanie konkurencji cenowej na rynku tanich linii lotniczych” Laureaci konkursu byli studentami specjalności Informatyka ekonomiczna, a promotorem nagrodzonej pracy – dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK.

o grant. Było warto – dzięki uzyskanemu stypendium możemy działać. W marcu 2012 roku rusza nasza inicjatywa „Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarkach transformacji”. W ramach projektu przewidziane są konferencje, warsztaty i telekonferencje. Zwieńczeniem działań ma być elektroniczna publikacja w języku angielskim. Opiekunami merytorycznymi naszego projektu są dr Marta Ulbrych i dr Piotr Stanek, którzy ogromnie pomogli przy opracowaniu naszego projektu. Hasłem Fundacji im. Lesława A. Pagi jest: „Przyszłość. Zróbmy to razem”. My też nie będziemy działać sami. Naszą inicjatywę będziemy realizować wspólnie z Uniwersytetem w Kragujevacu w Serbii i Narodowym Uniwersytetem Kijowskim na Ukrainie. Konferencja inauguracyjna zaplanowana jest na 4–6 kwietnia 2012 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zaproszeni polscy eksperci przybliżą studentom działanie rynku kapitałowego w Polsce. Oprócz wykładów odbędą się także warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych UEK. Dotyczyć będą działania Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Kolejnym etapem projektu będą warsztaty na Uniwersytecie Kijowskim. Członkowie Koła Naukowego MSG, wraz ze studentami z Ukrainy, skupiać

się będą na analizie porównawczej danych obrazujących funkcjonowanie rynków kapitałowych w Polsce, Serbii i na Ukrainie. W planie jest także zwiedzanie Ukraińskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Ostatnia konferencja, podsumowująca dotychczasowe badania, odbędzie się na Uniwersytecie w Kragujevacu w Serbii. Dzięki zebranym danym, wnioskom z nich płynącym i wymianie doświadczeń studenci spróbują zidentyfikować dobre praktyki, które wpłynęły na sukcesy giełd papierów wartościowych w danym kraju oraz największe zagrożenia, które negatywnie oddziałują na funkcjonowanie rynków kapitałowych. Jak widać, nawet zakrojone na szeroką skalę inicjatywy są możliwe do realizacji, a sposobów na ich finansowanie jest wiele. Taka działalność przynosi satysfakcję, a możliwości rozwoju są ogromne. Jeśli masz ciekawy pomysł na projekt albo chciałbyś dowiedzieć się więcej o tych, które są już realizowane przez Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych zapraszamy na spotkania w poniedziałki o godzinie 18.00 w sali 317 w budynku „Ustronie” (sala seminaryjna).

Katarzyna Gałuszka Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

W dniu 16 grudnia 2011 r. Zarząd Credit Agricole Bank Polska nagrodził projekt badawczy „Różnice w postrzeganiu i korzystaniu z produktów i usług bankowych pomiędzy studentami pierwszego oraz ostatniego roku krakowskich uczelni” zgłoszony do konkursu Centrum Aktywnych przez Koło Naukowe Analizy Danych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zwycięski projekt został nagrodzony grantem badawczym w wysokości 3700 zł. Jury konkursowe doceniło zarówno rzetelność przygotowania pracy konkursowej, dobór próby, jasność stawianych tez, użyteczność społeczną, jak i oryginalność pomysłu. Projekt „Różnice w postrzeganiu i korzystaniu z produktów i usług bankowych pomiędzy studentami pierwszego oraz ostatniego roku krakowskich uczelni” został jednym z trzech nagrodzonych spośród wszystkich 60 zgłoszonych. Jego celem jest zbadanie studentów dziesięciu krakowskich uczelni pierwszego i ostatniego roku studiów stacjonarnych i porównaniu ich pod względem różnic w postrzeganiu i korzystaniu z produktów i usług bankowych. Badanie ankietowe będzie przeprowadzane na przełomie lutego i marca 2012 roku. Skrócony raport końcowy dostępny będzie na stronie internetowej koła (www.knad. uek.krakow.pl) na początku maja bieżącego roku. Autorami projektu są studenci kierunku Informatyka i ekonometria I i II roku studiów drugiego stopnia: Marta Malawska, Dorota Grochowina, Patrycja Kotwica, Mateusz Bocian (I rok) oraz Tomasz Kubica i Adrian Burda (II rok). W realizację dalszej części projektu wezmą udział również pozostali członkowie Koła Naukowego Analizy Danych. Gala wręczenia nagród odbyła się 20 stycznia 2012 roku w Warszawie.

Stypendia MNiSW dla 10 studentów UEK W grudniu 2011 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpatrzyło wnioski o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe. Spośród 35 wniosków na rok akademicki 2011/2012 stypendium za osiągnięcia w nauce przyznano 10 studentom naszej Uczelni. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Agnieszka Drabik – II rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Ekonomia Krzysztof Malczyk– I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Gospodarka i administracja publiczna Łukasz Maźnica– I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Gospodarka i administracja publiczna Jakub Janus – II rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Zdzisław Skupień – II rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wydział Finansów Michalina Magiera – II rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość Agata Skubacz – II rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość Marta Opioła – II rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna Wydział Zarządzania Tomasz Kubica – studia stacjonarne II stopnia – II rok na kierunku Informatyka i ekonometria Małgorzata Suchenia – studia stacjonarne II stopnia – II rok na kierunku Informatyka i ekonometria

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK, został powołany na zastępcę przewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011–2014. Prof. dr. hab. Ryszard Borowiecki został także powołany na członka Komitetu Nauk Ekonomicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014.

Dr hab. Jolanta Kurkiewicz, prof. UEK, kierownik Zakładu Demografii w Katedrze Statystyki UEK, została powołana na członka Council of Advisors of Population Europe – sieci skupiającej 20 europejskich wiodących demograficznych instytutów badawczych. Jej powołanie ma na celu zmobilizowanie najlepszych europejskich demografów do skoordynowania i wzmocnienia współpracy w zakresie badań naukowych oraz rozpowszechniania uzyskanych wyników w środowiskach naukowych oraz wśród polityków, nauczycieli, studentów, dziennikarzy.

Prof. dr hab. Anna Harańczyk i dr Justyna Wróblewska zostały nagrodzone przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku, osiągnięcia organizacyjne, naukowe i dydaktyczne w 2010 roku. Prof. dr hab. Anna Harańczyk otrzymała nagrodę indywidualną II stopnia za podręcznik pt.: „Samorząd terytorialny. Organizacja i gospodarka”. Dr Justyna Wróblewska otrzymała nagrodę indywidualną II stopnia za rozprawę doktorską pt.: „Modele i metody bayesowskiej analizy ko integracji”.

Prof. dr hab. Marek Lisiński, kierownik Katedry Analiz Strategicznych, został jednym z 87 naukowców powołanych do Polskiej Komisji Akredytacyjnej m.in. przez: Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, senaty uczelni oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej UEK, został wybrany do Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011–2014.

Prof. prof. Andrzej Malawski, Jacek Osiewalski, Józef Pociecha, Andrzej Sokołowski zostali wybrani przez Polską Akademię Nauk do Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011–2014.

24

Koło Naukowe Analizy Danych UEK nagrodzone przez Bank Credit Agricole

www.uek.krakow.pl

Od lewej: Adrian Burda, mgr Łukasz Kwiatkowski (opiekun koła), Marta Malawska, Jędrzej Marciniak – członek Zarządu Bank Credit Agricole.

Dr hab. Alicja Miś, prof. UEK z Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim została wybrana do Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014. Prof. dr hab. Stanisław Owsiak został powołany na wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz członka Prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN w kadencji 2011–2014. Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, kierownik Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim, został wybrany na członka Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011–2014 oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN na kadencję 2011–2014. Dr Tomasz Sawoszczuk, asystent w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Towaroznawstwa UEK, uzyskał stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jest to uhonorowanie jego dotychczasowej pracy naukowej, poświęconej głównie badaniom procesów degradacji obiektów zabytkowych. Brał on udział w pracach grupy badawczej realizującej Wieloletni Program Rządowy „Kwaśny Papier” oraz kilka projektów europejskich.

Magdalena Sulikowska zwyciężczynią konkursu The Business Experience 60 seconds Challenge Magdalena Sulikowska, studentka II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze, została laureatką konkursu The Business Experience 60 Seconds Challenge, organizowanego w roku akademickim 2011/2012 przez Macmillan Publishers we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Konkurs polegał na przygotowaniu 60-sekundowego wideo prezentującego dowolny produkt, istniejący lub wymyślony. Dodatkowo każdy z uczestników musiał jak najzwięźlej i najatrakcyjniej pokazać, czym jest produkt, jak działa, kto będzie odbiorcą, jaka będzie jego cena i możliwe zyski z jego sprzedaży (tzw. product pitch). Należało dołączyć także uzasadnienie, jak wygrana wpłynie na doświadczenie zawodowe jego pomysłodawcy oraz informacje o sobie i swoich osiągnięciach. Zwycięzcę wyłoniło międzynarodowe jury złożone z przedstawicieli Macmillan Publishers, United Kingdom i Macmillan Education, Polska, na podstawie kryteriów dotyczących umiejętności prezentacyjnych i poprawności językowej. – Zdecydowałam się wziąć udział w konkursie dla czystej zabawy – od zawsze lubiłam montować filmiki, a ograniczenie czasowe, które narzucił Macmillan, postawiło dodatkowo wyzwanie stworzenia jak najlepszej formy przekazu. Moim pomysłem był komputerowy program służący do obróbki zdjęć. Niby nic nowego, jednak jego najważniejsze cechy – zupełna prostota w obsłudze i nierealnie wspaniałe efekty końcowe – sprawiły, że mógł on trafić do nieprzebranej rzeszy graficznych laików, którzy jedynie czego pragną to upiększyć się na zdjęciach wrzucanych później na Facebooka – mówi o swoim udziale w konkursie Magdalena Sulikowska. –Zabawa okazała się tym wyborniejsza, że skończyła się dla mnie zaproszeniem na praktyki w wydawnictwie Macmillan w Oxfordzie – dodaje. Lektorką Magdy na pierwszym roku była mgr Anita Modrzejewska-Mika, w tym roku jest nią mgr Marta Lichwicka. Gratulujemy!

Prowadził badania nad napisem „ARBEIT MACHT FREI”, odzyskanym po kradzieży przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Współpracuje z Muzeum Narodowym w Krakowie, Biblioteką Jagiellońską oraz z Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Stypendium zostało przyznane 256 naukowcom, dr Tomasz Sawoszczuk jest jedynym stypendystą z naszej Uczelni. Prof. prof. Adam Stabryła, Janusz Czekaj oraz Jan Wiktor zostali wybrani na członków Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011–2014. Prof. dr hab. Jan Wiktor, kierownik Zakładu Marketingu Międzynarodowego Katedry Marketingu, oraz dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK zostali powołani do tworzonego przez Radę Narodowego Centrum Nauki Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauk, odpowiedzialnego za wybór projektów badawczych, które najbardziej zasługują na promocję i finansowe wsparcie.

25


MEDIA Przełom roku kalendarzowego to tradycyjnie okres mniejszej liczby wydarzeń i projektów realizowanych na naszej Uczelni. Jak się okazuje – nic bardziej mylnego. Uczelnia w tym okresie w mediach pojawiała się nader często. Najbardziej cieszy ogólnopolska medialność naszych pracowników naukowych. Jest to zdecydowanie najlepsza promocja marki Uczelni. W ostatnich miesiącach mogliśmy zapoznać się z publikowanymi w ogólnopolskich mediach eksperckimi opiniami i komentarzami m.in.: prof. Jerzego Hausnera, prof. Andrzeja Wojtyny oraz prof. Czesława Bywalca. W grudniu i styczniu bardzo często na parkietach występowała drużyna Armatury Elitesek AZS UEK, co stało się dodatkowym pretekstem medialnym. Prof. Aleksander Surdej oraz prof. Czesław Bywalec użyczyli swej wiedzy w bardzo popularnej audycji Programu Trzeciego Polskiego Radia „Za, a nawet przeciw” (4. rozgłośnia w Polsce1, 4. w Małopolsce2 i 2. w Krakowie3). Prof. Czesław Bywalec 18 stycznia wypowiadał się nt. sytuacji polskiej gospodarki i polskich gospodarstw domowych, natomiast prof. Aleksander Surdej w dniu 24 stycznia mówił o wstąpieniu Polski do Strefy Euro (obie audycje możliwe do odsłuchania na stronie stacji). Obecność naszych pracowników w tym środku masowego przekazu jest tym bardziej istotna, że radia słucha coraz więcej osób w wieku 15-19 lat (a więc kandydatów na studia). W ostatnim kwartale ub.r. padł rekord w tej grupie celowej – zasięg dzienny radia ogółem wyniósł ponad 85 proc. i był wyższy o blisko 4 pkt. proc. niż rok wcześniej w tym samym okresie4.

MEDIA

UEK w mediach

1 Wg Radio Track MillwardBrown SMG/KRC z 5.01.2012 2 Wg Radio Track MillwardBrown SMG/KRC za okres październik – grudzień 2011 3 Wg Radio Track MillwardBrown SMG/KRC z 5.01.2012 4 Wg Radio Track, Millward Brown SMG/KRC, fala X-XII 2011, grupa celowa: uczniowie, 15–19 lat.

http://www.polskieradio.pl/9/302/Artykul/524028,Trzeba-zadbac-o-marke-iinnowacyjnosc

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest jedną z najbardziej popularnych polskich uczelni zarówno w serwisie Facebook jak i Nk.pl. Chcemy, by na naszych profilach działo się jeszcze więcej. Rozpoczynamy więc zintensyfikowane działania promocyjne wykorzystujące możliwości tzw. mediów społecznościowych. Zapraszamy do odwiedzania naszych profili, zapoznania się z ich zawartością oraz ich „polubienia”: https://www.facebook.com/uczelnia.sukcesu http://nk.pl/#uniwersytet_ekonomiczny_krakow http://www.youtube.com/uekrakow Od najbliższego miesiąca będzie można wygrać nie tylko uczelniane upominki, ale i zaproszenia do krakowskich lokali gastronomicznych oraz instytucji kulturalnych. Zapraszamy!

http://www.polskieradio.pl/9/302/Artykul/519517,Olowek-chroni-przed-kryzysem

26

Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK Piotr Bednarski – Sekcja Prasowa Kancelarii Rektora UEK

www.uek.krakow.pl

27


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Panel Ekspercki nt. polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Minęło sześć miesięcy pierwszej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. „W tym czasie w Polsce odbyły się 452 spotkania, w tym 20 nieformalnych posiedzeń Rady UE i spotkań ministrów UE, 30 konferencji na poziomie ministerialnym oraz ponad 300 spotkań eksperckich. Większość z tych wydarzeń odbyła się w Warszawie, Sopocie, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. W Brukseli odbyło się 1940 spotkań, m.in. rady i komitety. W sumie na spotkania związane z prezydencją przyjechało do Polski około 30 tysięcy delegatów, akredytowało się 2150 dziennikarzy, zaś flota prezydencji przejechała 793 000 km. Przy okazji sprawowania przewodnictwa w Radzie UE Polska przygotowała bogatą ofertę kulturalną, organizując w kraju i za granicą prawie 4000 koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystycznych. Same tylko imprezy towarzyszące najważniejszemu wydarzeniu kulturalnemu – Europejskiemu Kongresowi Kultury – przyciągnęły 200 tys. widzów”*

* Cyt. za: http://pl2011.eu/

28

śnionych, a posiadających niebagatelne znaczenie osiągnięciach tego czasu, jak np. podpisanie porozumienia w sprawie patentów czy ustanowienie Europejskiego Paktu Przeciw Narkotykom Syntetycznym. Z kolei J. Sznajder zaczął od słów: „Czy prezydencja była udana? Wystarczy powiedzieć, że Cypryjczycy już kontaktują się z nami, prosząc o pomoc w organizacji swojego półrocza w Radzie”. Radca ministra sukcesu polskiej prezydencji upatruje we wzroście naszej wiarygodności i rozpoznawalności. Gość podkreślił też, że dzięki doświadczeniom tych 6 miesięcy nastąpiła swoista „europeizacja” administracji, czyli wzrost kompetencji i wiedzy pracowników wielu departamentów, nie tylko w MSZ, ale i innych resortach. Niejako odpowiadając na zarzuty mówiące o słabym promowaniu naszych interesów i realizacji założonych celów, radca zauważył, że autorski program każdej prezydencji to tylko 5% prac Rady UE, a agresywne lansowanie interesów narodowych przez kraj sprawujący przewodnictwo jest źle widziane we Wspólnocie. Nasz program określił jako „ambitny” i „niestolicocentryczny”, a to pociągało za sobą duże koszty. Jednak dzięki temu, że korzystaliśmy z pomocy sponsorów, Microsoft i Orange – budżet prezydencji zamknął się z nadwyżką 10 mln euro. J. Sznajder przytoczył ponadto liczne oceny zagranicznych dziennikarzy i ekspertów utrzymane w entuzjastycznym tonie – „The Economist” pisał o rosnącym wpływie Polski na sprawy europejskie, a cytowany A. Olechowski stwierdził: „Nie sądzę, by to można było zrobić lepiej”.

Poprawa wizerunku i walka ze stereotypami Od lewej kolejno: Katarzyna Fornal, Janusz Sznajder, Szymon Gatlik, Krzysztof Mazur, Magdalena Zajączkowska.

Zainteresowani sprawami europejskimi studenci UEK – członkowie Koła Naukowe „Homo Politicus” oraz Koła Naukowego Studiów Europejskich, 13 stycznia 2012 r. zorganizowali Panel Ekspercki, którego celem była próba oceny i podsumowania polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jak zauważył otwierający spotkanie dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor UEK ds. studenckich, częste inicjowanie takich wydarzeń świadczy o nowoczesności uczelni i rosnącej aktywności studentów. Mgr M. Zajączkowska z Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej, witając panelistów, przytoczyła szereg ciekawych danych dotyczących prezydencji. Głos zabierali kolejno zaproszeni przez koła prelegenci: K. Fornal (asystentka europosła B. Sonika), J. Sznajder (radca ministra w Departamencie Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych), S. Gatlik (p.o. kierownika Referatu Promocji Gospodarczej w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Krakowa), K. Mazur (prezes Klubu Jagiellońskiego, koordynującego pracę krakowskich wolontariuszy).

Prezydencja czynów czy administracji? Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat promocji wizerunku Polski na arenie europejskiej oraz bilans sukcesów i porażek tego okresu. Poza tym organizatorzy wskazali jako kwestie do rozważenia to, czy była to prezydencja czynów, czy jedynie administracji oraz czy Polska dała się poznać jako kraj gotowy podejmować trudne wyzwania w czasie kryzysu. Zdania były podzielone. Nieobecny na spotkaniu europoseł B. Sonik przekazał swoje stanowisko w liście, odczytanym podczas panelu przez K. Fornal. Podkreślił on wagę zamknięcia kwestii członkostwa Chorwacji i wprowadzenia w życie tzw. sześciopaku, czyli pakietu specjalnych ustaw pomagających walczyć z kryzysem finansowym i stymulować wzrost gospodarczy. Jego zdaniem prezydencja pokazała, że Polska poważnie traktuje UE i jest gotowa walczyć o utrzymanie jej jedności. Wyraził też nadzieję, że nasz głos będzie słyszalny podczas pełnienia tej funkcji przez Danię i Cypr. Ponadto europoseł przypominał o mało nagło-

www.uek.krakow.pl

Inne podejście do tematu zaprezentował S. Gatlik, który zaznaczył, że cel prezydencji z punktu widzenia marketingu to poprawa wize-

runku kraju, walka ze stereotypami, zyskanie na znaczeniu w grze politycznej. Gość oceniał przebieg tych sześciu miesięcy w Krakowie z od strony promocji miasta. Podkreślił, że takie wydarzenia jak reprezentowanie wysokiej przedstawiciel C. Ashton przez R. Sikorskiego oraz słynne wystąpienie naszego ministra w Berlinie budują image Polski jako kraju zaangażowanego i liczącego się. Zdaniem gościa Kraków był najlepiej przygotowany do unijnych wydarzeń, bowiem jako jedyny stworzył kompleksowy program promocyjny na ten czas. Wydział Promocji Gospodarczej Miasta Krakowa proponował delegatom zagranicznym bezpłatne odwiedzenie Muzeum Historycznego oraz udział w niektórych festiwalach, jak Opera Rara czy Sacrum Profanum. Działania te miały pobudzić zainteresowanie liderów opinii naszym miastem i drogą marketingu szeptanego zwiększyć popularność krakowskiej oferty kulturalnej. Prelegent kładł nacisk na konsekwencję, którą cechują się działania promocyjne Krakowa – od lat bogata oferta wyróżnia się wysoką jakością i różnorodnością. Pytany o warunki infrastrukturalne miasta, S. Gatlik przypomniał o budowanym przy Rondzie Grunwaldzkim centrum kongresowym, które gotowe będzie w 2014 roku. „Zainteresowanie jest duże, już rezerwujemy sale, choć centrum jeszcze nie jest gotowe” – zdradził gość.

Przywództwo było obecne tylko w Berlinie Następnie działania krakowskich wolontariuszy podsumował K. Mazur, który podkreślał pozytywny odbiór młodych ludzi wśród delegatów i ich wysokie kompetencje. „Deputowani zapamiętują z kolejnych szczytów i spotkań głównie jedzenie i ludzi. Tym razem zapamiętają naszych wolontariuszy” – powiedział prezes Klubu Jagiellońskiego. Zwrócił uwagę, że podczas unijnych spotkań w Krakowie nie miały miejsca żadne poważne perturbacje, do czego wydat-

nie przyczynili się wolontariusze. Jednak ogólna ocena prezydencji była zdecydowanie bardziej krytyczna – nie wypełniliśmy podstawowych priorytetów, które ustalono ze świadomością ich niewykonalności w warunkach kryzysu. Błędy i porażki zostały bezlitośnie wypunktowane: zastój polityki rolnej i energetycznej, niewłączenie Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen, uwiąd polityki wobec Ukrainy. Gość zaakcentował także fakt, że znaczenie prezydencji było zbytnio eksponowane, co wprowadziło opinię publiczną w błąd i spowodowało nadmierne oczekiwania. „Przywództwo było obecne tylko w Berlinie” – zreasumował K. Mazur, odnosząc się do wystąpienia R. Sikorskiego w Bundestagu. W dyskusji, która nastąpiła po wystąpieniach paneli stów, pojawił się m.in. temat wysokich kosztów prezydencji, która była jedną z najdroższych w historii. Dodatkowe nakłady finansowe związane były z oprawą kulturalną wydarzeń oraz specjalnymi gadżetami (np. słynne „bączki”) – tłumaczył J. Sznajder. W dyskusji powróciła też kwestia niewypełnionych priorytetów. Zdaniem K. Mazura wynika to przede wszystkim z niesprzyjających warunków, ale także ze zbyt ambitnych celów. Rola państwa sprawującego prezydencję jest ograniczona instytucjonalnie przez Traktat Lizboński, wprowadzający stanowiska, które odbierają część kompetencji rządowi. Dlatego nie mogliśmy sprawować rzeczywistej władzy, oddanej w ręce C. Ashton i H. van Rompuya. Według prezesa Klubu Jagiellońskiego problemem jest nie tyle niezrealizowanie celów, co ich błędne wytyczenie i przesadne uwypuklanie w debacie publicznej. Podsumowując panel, mgr Zajączkowska wyraziła nadzieję, że bilans długookresowych korzyści płynących z prezydencji będzie dodatni, a promocja Polski przyniesie wymierne efekty już niebawem.

Dorota Adamczyk Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus”

29


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Dokąd zmierza

Palestyna?

Omar Faris – przewodniczący Koalicji „Prawo do powrotu Palestyńczyków” i prezes Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego Palestyńczyków Polskich

żącymi wydarzeniami na szeroko rozumianym Wschodzie. Przed oddaniem głosu prelegentom, prowadzący debatę dr R. Lisiakiewicz i mgr Ł. Danel wyjaśnili znaczenie tematu spotkania i zaznaczyli jego wyjątkową aktualność – warto pamiętać, że w zeszłym roku Palestyna złożyła w ONZ wniosek o członkostwo.

Omar Faris – przewodniczący Koalicji „Prawo do powrotu Palestyńczyków” i prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich oraz Nissan Tzur – korespondent izraelskich mediów i dziennikarz sekcji hebrajskiej Polskiego Radia dla Zagranicy byli gośćmi czwartej edycji Spotkań ze Wschodem, zorganizowanych przez Katedrę Nauk Politycznych i Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus” 19 stycznia 2012 r. w Starej Auli UEK. Otwierając spotkanie, zatytułowane „Dokąd zmierza Palestyna”, kierownik Katedry Nauk Politycznych prof. dr hab. Jerzy Kornaś przypomniał cele i idee przyświecające organizatorom cyklu – „Spotkania ze Wschodem” mają pogłębiać wiedzę i poszerzać zainteresowanie bie-

30

„Palestyńczycy są najbardziej pokrzywdzonym narodem świata” – takimi słowami rozpoczął swoje wystąpienie Omar Faris. Jego zdaniem sytuacja Palestyńczyków nie znajduje zrozumienia, choć jest bardzo przejrzysta: każdy naród ma swój dom, czyli kraj, do którego ma pełne prawa, Palestyńczyków zaś pozbawiono tego minimum minimorum, tworząc państwo dla innego narodu. W jego opinii Polacy powinni rozumieć ich roszczenia – wszak nam też odebrano terytorium, gdy znaleźliśmy się pod zaborami. O. Faris podkreślił stanowczo, że nie jest przeciwny Izraelczykom, ale sprzeciwia się okupantowi, który doprowadził do zafałszowania takich pojęć, jak: naród, państwo, obywatel. Prelegent nakreślił pokrótce historię Palestyńczyków. Gdy

zwierzchnictwo osmańskie zostało zastąpione brytyjskim, w historycznej Palestynie żyło około 750 tys. osób różnych wyznań – 13% deklarowało judaizm, a większość – islam. Pomimo tego wszyscy mienili się tym samym narodem, nie było podziałów, murów, granic. Dramat zaczął się, gdy zachodni Żydzi zaczęli poszukiwać miejsca dla własnego państwa. Dlaczego Palestyna? „Żeby korzystać z zasobów ropy i aby mocarstwa zyskały wysuniętą bazę w strategicznym regionie” – wyjaśniał gość. W jego opinii naród „płacił za zbrodnie Hitlera”, tzn. stał się ofiarą poszkodowanych przez nazistów Żydów, którzy wykorzystywali swoje położenie i status, by osiągnąć cel. Gdy ONZ podzielił ziemię na dwa państwa – dla judaistów i dla muzułmanów – Palestyńczycy byli całkowicie bezbronni – nie posiadali armii ani nie uzyskali skutecznego wsparcia od żadnego kraju. Według O. Farisa tak jest do dziś – Izrael dysponuje potężną bronią, korzysta z niej, by zdusić opór Arabów, tak jak podczas II intifady w 2000 r. Dlatego – według niego – konieczna jest walka powstańcza, ale też pokojowa – poprzez strajki i manifestacje. Na koniec tej części wystąpienia zaznaczył: „Palestyna ma prawo do istnienia, do wolności. (…) Nie poddamy się, będziemy walczyć, skorzystamy z Rewolucji Arabskiej”.

www.uek.krakow.pl

„Palestinians never miss an opportunity to miss an opportunity”1 – słynnym cytatem rozpoczął swą wypowiedź Nissan Tzur. Jego zdaniem Palestyna nie zmierza do pokoju ani wolności, wręcz przeciwnie – popiera terrorystów i niweczy dorobek procesu pokojowego. Gość starał się wyjaśnić, że celem Izraela jest trwałe bezpieczeństwo, a nie eksterminacja Arabów. Przytoczył wiele dowodów na to, że wina nierozwiązanego konfliktu nie leży po stronie Żydów – to Y. Arafat zerwał negocjacje w Camp David, gdy premier E. Barak był w stanie ustąpić pola i zgodzić się na daleko idące ustępstwa. Nie tylko przywódca, ale sami Arabowie byli negatywnie nastawieni do tych rozmów – co dzień w zamachach bombowych ginęły dziesiątki Izraelczyków. Ponadto, w opinii prelegenta, ciągłe powracanie do tematu żydowskich osiedli jest tylko pretekstem, by eskalować konflikt. Przypomniał, że gdy w 2005 r. A. Szaron wyszedł naprzeciw ich oczekiwaniom i zarządził wysiedlenie tysięcy Żydów ze Strefy Gazy, Palestyńczycy natychmiast zaczęli wykorzystywać teren jako bazę dla ataków terrorystycznych. Porozumienie uniemożliwia obecność przedstawicieli Hamasu w rządzie oraz ciągłe deklaracje „We won’t recognize Israel as Jewish state”, które niczym mantrę powtarzają arabscy politycy. N. Tzur przypomniał też, że żydowscy decydenci zdołali porozumieć się ze wszystkimi państwami ościennymi, tylko Palestyńczycy wciąż odchodzą od negocjacyjnego stolika, wysuwając coraz to nowe roszczenia – to wszystko pokazuje, że chcą wiele, ale na pewno nie chcą pokoju.

Arabowie są traktowani jak obywatele drugiej, trzeciej, a nawet czwartej kategorii W ripoście Omar Faris po raz kolejny zaakcentował chęć swego narodu do zakończenia konfliktu, które jednak nie może odbyć się za wszelką cenę. Palestyńczycy mają cel, jakim jest jedno państwo dla dwóch narodów – bez podziału na grupy religijne czy rasowe. „Jedynym krajem, który dziś prowadzi politykę apartheidu jest Izrael. Arabowie są traktowani jak obywatele drugiej, trzeciej, a nawet czwartej kategorii” – powiedział gość. Wspominając swą wizytę w Strefie Gazy, którą O. Faris odbył wraz z grupą europejskich deputowanych, mówił o dramatycznych warunkach, w jakich żyje 1,5 mln osób: „Za sprawą blokady morskiej i powietrznej ludzie umierają na ulicy”. Ponadto prelegent stwierdził, że o ile zamachy bombowe organizowane są przez samodzielne grupy Palestyńczyków, to państwowy terroryzm jest specjalnością Izraela. „Dopóki nie będzie wolności, nie będzie spokoju w Izraelu” – zakończył Faris. 1 A. Eban w wywiadzie dla “Jerusalem Post” (2002), cytując dokładnie, powiedział: „The Arabs never miss an opportunity to miss an opportunity.”

Nissan Tzur – korespondent izraelskich mediów i dziennikarz sekcji hebrajskiej Polskiego Radia dla Zagranicy

W odpowiedzi Nissan Tzur zadał pytanie, czym różnią się arabscy „freedom fighters” od rzekomych izraelskich terrorystów. Przypomniał też, że pokojowość Palestyńczyków ma czysto deklaratywny charakter, o czym świadczy organizowanie ataków nawet podczas najważniejszych żydowskich świąt. Gość zaprezentował palestyńską kreskówkę opowiadającą historię Strefy Gazy. Film ukazywał Gazę jako małą szczęśliwą dziewczynkę, która zostaje zamordowana przez izraelskich żołnierzy. Zdaniem N. Tzura bajka w oczywisty sposób nawołuje do wojny, a nie jest to przekaz, który powinno się kierować do dzieci, szczególnie, gdy mówi się o pokojowych zamiarach.

„Jesteśmy na siebie skazani, musimy się porozumieć” Emocjonalne wystąpienia prelegentów zachęciły publiczność do udziału w debacie. Pojawiły się pytania o ostateczny cel Palestyńczyków. W odpowiedzi napytanie o to, czy postulaty nie mają progresywnego charakteru, O. Faris odpowiedział, że Organizacja Wyzwolenia Palestyny za sukces uzna utworzenie państwa w granicach sprzed 1967 r. i to jest jej

jedynym celem. Jednak w toku rozmowy gość przyznał, że Palestyńczycy nigdy nie zgodzą się na istnienie państwa żydowskiego, ani nie będą negocjować, dopóki budowane będą kolejne osiedla żydowskie. Na pytanie o kulturę – czy w rozwiązywaniu konfliktu pamięta się o wspólnocie kulturowej obu narodów, czy to może ułatwić porozumienie – goście zgodnie odpowiedzieli, że Żydzi i Arabowie faktycznie mają wiele cech wspólnych, podobnie jak ich religie. „Jesteśmy na siebie skazani, musimy się porozumieć” – stwierdził: O. Faris, a jego interlokutor dodał „To wymaga dojrzałości i otwartości od obu stron”. Mimo tej chwilowej jednomyślności prelegenci ponownie przystąpili do intensywnej dyskusji, którą koncyliacyjnie zakończył dr R. Lisiakiewicz, stwierdzając, że emocje obecne podczas debaty odzwierciedlają temperamenty obu narodów i pokazują trudność rozwikłania konfliktu.

Dorota Adamczyk Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus”

31


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Quo vadis BPO: Pola Negri czy Maryla Rodowicz? Niż demograficzny nie powinien wpłynąć na rynek outsourcingu w Małopolsce. Branża wciąż się rozwija, a w przyszłości firmy będą przejmować bardziej złożone procesy. To wnioski płynące ze spotkania Korporacji Absolwentów UEK, podczas którego dyskutowano na temat szans i zagrożeń rozwoju BPO w regionie. 12 stycznia, po raz pierwszy w 2012 roku korporanci spotkali się w nowym miejscu – w klubie Grota 2 na kampusie UEK. Możliwe scenariusze funkcjonowania branży outsourcingowej przedstawił Tomasz Owsiak, dyrektor finansowo-administracyjny CH2M HILL. Prelegent porównał je do karier dwóch znakomitych artystek: Poli Negri – wybitnej aktorki kina niemego, która nie sprawdzała się w udźwiękowionych filmach oraz Maryli Rodowicz – nieprzerwanie od prawie pół wieku występującej na scenie i wciąż tryskającej energią. Uczestnicy dyskusji próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, którą drogą pójdzie BPO w Małopolsce. Co stanie się w perspektywie 10–15 lat, gdy usługi, które firmy outsourcingowe zabierają teraz od innych, przejdą dalej, ponieważ Polska będzie stawać się coraz bogatsza?

Mamy przewagę mentalną – Polacy są kreatywni Na początku dyskusji Tomasz Owsiak wskazał, dlaczego zachodnie firmy decydują się na lokowanie usług outsourcingowych w Polsce. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na konkurencyjne ceny pracy. Niemniej istotna jest również obecność wykwalifikowanych, mających dobre zdolności językowe i dobrze zmotywowanych pracowników – Kraków jawi się jako tygiel talentów z południowo-wschodniej Polski.

32

Umiejscowienie usług outsourcingowych przynosi korzyści dla całego regionu. Poza miejscami pracy, prelegent wyróżnił wśród nich: rozwój kompetencji językowych, kontakty zagraniczne i obycie w międzynarodowym środowisku pracy. Pracownicy firm outsourcingowych świetnie orientują się w przepisach innych krajów. Charakteryzuje ich też większa mobilność – częste wyjazdy za granicę z dnia na dzień nie stanowią już problemu. Z Zachodu przejmujemy również wzorce organizacyjne i etyczne, a ponadto działalność firm BPO niesie ze sobą zastrzyk kapitału. Jako pozytywny aspekt Owsiak postrzega również izolację od lokalnego środowiska rządowo-gospodarczego, które może być źródłem wielu nieudogodnień w przypadku prowadzenia własnego biznesu.

Accounting zamiast księgowania Z drugiej strony oderwanie od lokalnych realiów może stać się nie lada problemem, np. w przypadku utraty stanowiska pracy. Wówczas znajomość przepisów prawnych innych krajów okazuje się bezużyteczna. Zagrożeniem jest też drenaż mózgów i „anglizacja” języka branżowego, czyli zastępowanie polskich wyrazów ich angielskimi odpowiednikami – choćby przy wydawaniu poleceń służbowych. Niebezpieczne może być również przenoszenie się wraz ze stanowiskiem pracy za granicę. Takie osoby mogą nie odczuwać więzi z ojczyzną, bo jak mawiał Cyceron „Ubi bene, ibi patria”.

Nadal na fali Zdaniem Tomasza Owsiaka, jak i innych pracowników z branży obecnych na spotkaniu, rynek usług outsourcingowych w Małopolsce wciąż się rozwija. „Jeżeli mówi się, że »coś ma swoje pięć minut«, my jesteśmy w trzeciej minucie” – zobrazował dyrektor finansowoadministracyjny CH2M HILL.

W zgodnej ocenie zebranych rozwój BPO w Małopolsce powinien potrwać jeszcze ok. 2 lat. Już jednak zdarzają się przypadki transferowania łatwych transakcji do krajów Azji południowo-wschodniej (Indie, Malezja, Filipiny). Często jednak ta praca wraca z powrotem do Polski, bo tamtejsi pracownicy gorzej sobie z nią radzą. W najbliższym otoczeniu Polski Tomasz Owsiak upatruje potencjalnego konkurenta w Ukrainie. Na razie odpycha inwestorów BPO, ale po uporządkowaniu spraw politycznych, może stać się atrakcyjnym miejscem do lokowania usług outsourcingowych. W przyszłości branża może na szerszą skalę zagościć również na terenach prężnie rozwijających się państw z grupy BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA).

Niż demograficzny tak bardzo w nas nie uderzy, bo wykorzystaliśmy wyż Według prognoz w najbliższych latach ilość studentów i absolwentów ze względu na niż demograficzny spadnie w Krakowie o 30%. Zdaniem Tomasza Owsiaka nie powinno być to zagrożeniem dla działania firm outsourcingowych. „Można powiedzieć, że jesteśmy już nasyceni. Nie zaczynamy od zera i nie musimy w krótkim czasie rozwinąć się do dwóch tysięcy pracowników. Firmy outsourcingowe zaczęły się rozwijać w dobrym momencie, teraz nie ma już takiej gonitwy”. Nie oznacza to jednak, że nie będzie zapotrzebowania na nowych pracowników. Przyszli kandydaci będą też mogli liczyć na bardziej ambitne obowiązki. „Nie ma już zapotrzebowania na pracowników obsługujących proste procesy. Pojawiające się ogłoszenia będą dużo bardziej atrakcyjne” – uważa dyrektor w CH2M HILL. Zdaniem Owsiaka Kraków nie powinien obawiać się niżu demograficznego. „Kraków ciągle przyciąga ludzi z południowowschodniej Polski i dopóki jakiś ośrodek mu

www.uek.krakow.pl

nie zagrozi, ludzie będą tu przyjeżdżać. A kto raz przyjechał do Krakowa, zazwyczaj chce tu zostać”.

Spokojne działania drogą do sukcesu Harmonijny wzrost – w tym wynagrodzeń, zaangażowanie w inicjatywy społeczne i edukacyjne – to zdaniem prelegenta powinno utrzymać poziom zaangażowania

usług outsourcingowych w Małopolsce. Jego zdaniem powinno się też dywersyfikować własne obowiązki, by nie zamykać się tylko na jedną dziedzinę. W przyszłości polskie oddziały powinny również spróbować przejmować więcej zaawansowanych funkcji (np. administracja systemów i baz danych). Bardzo ważnym aspektem powinna stać się komunikacja między firmami, która umożliwiłaby tworzenie standardów i innowacji branżowych.

Tomasz Owsiak wskazał również na konieczność swego rodzaju „korporacyjnej asertywności” i tworzenia rezerw organizacyjnych, które można by angażować w ciekawe projekty. „Mamy czas, dlatego należy działać spokojnie i przyjąć dobre rozwiązania, by umocnić się w outsourcingu” – podsumował debatę dyrektor finansowo-administracyjny CH2M HILL.

Paweł Kubik

ABSOLWENCI Z K(L)ASĄ

Kwestionariusz osobowy Tomasza Owsiaka A

kademia Ekonomiczna w Krakowie w czasach mojego studiowania była... pełna ambitnych osób z różnych miejsc Polski, które miały cel

i pilnie dążyły do jego realizacji.

G D P M

dybym teraz zaczynał studia... korzystałbym jak najwięcej z możliwości, które daje współpraca międzynarodowa.

P W N G S Ż

oczułem się przegrany, gdy... Nie pamiętam… To uczucie u mnie nigdy nie trwa długo.

życiu najważniejsze jest... pozytywne spojrzenie na świat ze szczyptą roztropności i poczucia humoru.

ie należy się przejmować, gdy... coś nam nie idzie i nie możemy zna-

roga z Uczelni do tego, kim teraz jestem, wiodła przez... wytrwałą

codzienną pracę.

leźć drogi wyjścia. Prędzej czy później zawsze uda się coś wymyślić!

dybym nie był, kim jestem, byłbym... pilotem śmigłowca.

ierwsze zarobione pieniądze wydałem na... radiomagnetofon monofoniczny marki Kasprzak (to było jeszcze w szkole średniej).

tudentom UEK radziłbym.... szukać jak najwięcej możliwości praktyki i pracy w organizacjach społecznych i firmach.

oim największym sukcesem jest... osiągnięcie stanu wewnętrznego zdyscyplinowania umożliwiającego skuteczne osiąganie wyznaczonych celów.

ycie polega na... poszukiwaniu interesujących nas celów i ich późniejszej realizacji we współpracy z innymi.

Tomasz Owsiak Absolwent Marketingu i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (specjalność Rachunkowość ). Wcześniej absolwent Technikum Kolejowego Ministerstwa Komunikacji (specjalność budowa dróg i mostów). Od blisko 20 lat zajmuje się prowadzeniem rachunkowości finansowej i podatkowej przedsiębiorstw, zarządzaniem zespołami ludzkimi i wsparciem rozwoju biznesu. W początkach swojej kariery zawodowej prowadził własną działalność gospodarczą, a także współzarządzał małymi i średnimi podmiotami działającymi w branży handlu detalicznego, hurtowego oraz w branży produkcyjnej. Od ponad 10 lat jest związany z firmą CH2M HILL, która jest międzynarodowym liderem na rynku profesjonalnych usług inżynierskich, gdzie prowadzi dział finansowo-administracyjny zapewniający obsługę podmiotów zależnych firmy matki w Europie. Wraz z żoną Anną, prowadzącą prywatną praktykę stomatologiczną, wychowuje trzech synów. W wolnym czasie zaangażowany w działania społeczne na rzecz lokalnego środowiska dzielnicy VIII i IX w Krakowie. Do pracy często dojeżdża na rowerze, pokonując w ten sposób ponad 1500 km rocznie

Patronem cyklu jest Korporacja Absolwentów UEK

www.kuek.pl

33


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

AWOKADO, KREWETKI I KAWIOR…

Studenci nagrodzili wykładowców

W grudniu minionego roku studenci UEK po raz pierwszy w historii naszej Uczelni zorganizowali plebiscyt na najlepszych nauczycieli akademickich naszej Uczelni. Plebiscyt „Mentorzy”, którego pomysłodawcą był Parlament Studencki UEK, wyróżnił najlepszych prowadzących na każdym z czterech wydziałów w trzech różnych kategoriach: bystrzak, bratnia dusza i innowator.

czyli nawyki żywieniowe studentów UEK

Dodatkowo nagrodzono także jednego pracownika jednostki międzywydziałowej. W internetowym głosowaniu wzięło udział ponad 1200 studentów. Ceremonia wręczenia statuetek odbyła się 13 stycznia bieżącego roku w Hotelu Europejskim, podczas organizowanego przez Parlament Studencki UEK Balu Parlamentarzysty (więcej o balu na s. 59).

Znamy już wyniki plebiscytu na najlepszego prowadzącego! Frekwencja przerosła nasze oczekiwania, w ankiecie wzięło udział ponad 1200 osób! Dziękujemy za oddane głosy. INNOWATOR

BRATNIA DUSZA

BYSTRZAK

dr Marek Benio

mgr Łukasz Danel

dr Czesława Pilarska

mgr Mateusz Folwarski

dr Artur Pollok

dr Jan Tatar

Wydział Towaroznawstwa

dr inż. Paweł Turek

dr hab. inż. Marta Gollinger-Tarajko

prof. dr hab. Tadeusz Stanisz

Wydział Zarządzania

dr Paweł Wołoszyn

mgr Łukasz Kwiatkowski

prof. dr hab. Maria Sierpińska

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Wydział Finansów

Specjalne wyróżnienie dla pracownika jednostki międzywydziałowej przyznano mgr Małgorzacie Seweryn.

Grupa studentów naszej Uczelni, specjalistów od przedsiębiorczości i innowacji, zadała sobie pytanie, czy istnieje coś, co można by było zmienić (czytaj: ulepszyć) na naszym uczelnianym kampusie. Po bardzo długich naradach, które poprzedziły równie długie przemyślenia i refleksje, studenci ostatecznie postawili na żywność. Pod kierunkiem dr. Marka Szaruckiego rozpoczęli badania* gustów smakowych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Statystyczny student spożywa śniadanie w domu, codziennie między godz. 8.00 a 10.00 i wydaje na nie nie więcej niż 5–10 zł. Przeważnie przykłada uwagę do tego, co je. A je kanapkę z szynką i z serem, do tego pije kawę albo herbatę. Znalazły się oczywiście jednostki nieprzeciętne, których najczęstszym śniadaniowym menu jest „awokado, krewetki i kawior”, jednak zostały pominięte w wynikach ankiety ze względu na niskie znaczenie statystyczne. Jeżeli student nie je śniadania, to dlatego, że nie ma czasu (62%), ewentualnie apetytu (23%). W skrajnych przypadkach powodem

może być tzw. brak woli działania, który zadeklarowało 15% pytanych studentów. Za śniadanie na Uczelni statystyczny student nie byłby w stanie zapłacić więcej niż za śniadanie, które spożywa w domu, a więc maksymalnie 10 zł. Niestety obecnie dostępne placówki nie zaspokajają jego wymagań – w skali od 2 do 2 ocenia je na 0 i ani szybkość obsługi, ani jakość oferty nie wybija się w sposób znaczący ponad tę średnią. Jednym słowem – wszystko traktuje przeciętnie. Sytuacja zmienia się w sposób diametralny w momencie, kiedy studenta zapyta się o to, co CHCIAŁBY zjeść na śniadanie, gdyby miał je zjeść na Uczelni. Okazuje się, że jadłospis w za-

dziwiający sposób się poszerza: jedne z najczęściej udzielanych odpowiedzi to jajecznica, twarożek, rogalik, kiełbaska na gorąco, warzywa i owoce. Nie brakuje oczywiście odpowiedzi standardowych typu kanapka z serem i z szynką, jednak jednocześnie pojawił się także krem czekoladowy i ciastko francuskie. Podsumowując: nowy lokal gastronomiczny, typu bar kanapkowy, zdecydowanie przydałby się na Uczelni. Istnieje niezaspokojony popyt (3/4 studentów codziennie je śniadanie i ponad 90% spożywa je w swoich domach). Naturalnie, śniadania nie mogłyby być zbyt kosztowne – studenci chcieliby zjeść jak najwięcej, jak najmniejszym kosztem. Dla wielu z nich tego typu rozwiązanie byłoby wręcz zbawienne – wspomniane już 62% ankietowanych nie ma czasu samodzielnie zrobić sobie śniadania, a 15% zwyczajnie „się nie chce”. W związku z powyższym proponowane przez nas rozwiązanie można potraktować jako gotową „receptę na biznes”, która zaspokoi apetyty zarówno studentów, jak i potencjalnych inwestorów projektu.

Kinga Jeleń, Klaudia Kalinka, Marcin Latos, Michał Pacułt * Ankieta przeprowadzona była na próbie 67 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, w wieku 20–25 lat. Proporcja kobiet do mężczyzn: 54/46.

34

www.uek.krakow.pl

35


Nr 3

II Charytatywny Bal Błękitny Absolwenta UEK 4 lutego w pięknej scenerii Komory Warszawa w Kopalni Soli „Wieliczka” odbył się II Charytatywny Bal Błękitny Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na tegorocznej imprezie, której tradycja sięga czasów międzywojennych, bawiło się ponad 250 osób – absolwentów, pracowników i przyjaciół Uczelni. Udanej zabawie przyświecał szczytny cel – zgodnie z tradycją 20% dochodu ze sprzedaży biletów oraz cały dochód z licytacji i sprzedanych podczas balu upominków przekazany zostanie na Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego, przeznaczonego dla młodzieży polskiej ze Wschodu. Dzięki ofiarności uczestników zabawy Fundusz stypendialny ks. Aleksandra Lubomirskiego zasili w tym roku kwota w wysokości 17 261, 39 zł (6370 zł – fundusze pozyskane z aukcji, 3150 zł – środki ze sprzedaży upominków, 7741,39 zł – 20% wpływu ze sprzedaży biletów. Podobnie jak w roku ubiegłym, bal był okazją do uhonorowania wyjątkowego absolwenta naszej uczelni – nagrodę specjalną Stowarzyszenia Absolwentów UEK, tzw. Błękitny Laur, wręczono mgr. Zbigniewowi Twarogowi za długoletnią, aktywną działalność w Zarządzie Stowarzyszenia Absolwentów UEK oraz za wybitne zasługi w kreowaniu wizerunku Uniwersytetu wśród wielu pokoleń jego absolwentów. Oprawę muzyczną zabawy zapewnił owacyjnie przyjęty przez wszystkich gości zespół muzyczny De Colt, z którym gościnie wystąpiła także finalistka III edycji programu „Mam talent”, studentka III roku UEK, Kasia Sochacka.

WYDARZENIA

Uniwersytet Dziecięcy UEK – pierwszy semestr za nami!

Gości zebranych ponad 120 metrów pod ziemią powitał prof. Roman Niestrój, rektor UEK w towarzystwie dr. Leszka Strzembickiego – wiceprezesa Stowarzyszenia Absolwentów UEK

ORGANIZATORZY

Zbigniew Twaróg odbiera Błękitny Laur Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

partnerZY

patroni medialni

Z zespołem De Colt gościnnie wystąpiła Kasia Sochacka

Studenci Uniwersytetu Dziecięcego UEK mają za sobą pierwszą przerwę międzysemestralną. Dobry moment na niewielkie podsumowanie. Indeksy otrzymało w sumie 153 dzieci uczestniczących w zajęciach w dwóch grupach wiekowych: 6–9 lat i 10–12 lat. Rok akademicki rozpoczął się, jak na Uniwersytet przystało, od uroczystej inauguracji 1.10.2011 r. z wykładem „Tajemnicze nietoperze”, wygłoszonym przez dr Dominikę Sułkowską. Kolejnymi wykładami bły: „Czy psychologia to nauka o psach?” (mgr Katarzyna Sanak), „Ja – ty – my. Jak działa społeczeństwo?” (prof. Anna Karwińska), „Jak się zarabia pieniądze?” (prof. Wanda Sułkowska), „Jak być przedsiębiorcą uczciwym i odnoszącym sukcesy?” (prof. Janina Filek), wreszcie wykład zamykający „Porozmawiamy o babciach, dziadkach i wnukach” (prof. Anna Karwińska).

Dużym powodzeniem cieszył się warsztat psychologiczny prowadzony przez mgr Katarzynę Sanak (było aż siedem edycji!), a także zajęcia sportowe z pływania (3 zajęcia), tenisa ziemnego (5 zajęć) i piłki nożnej (3 zajęcia). Warto, przy okazji pierwszych podsumowań powiedzieć także o tych, bez których Uniwersytet Dziecięcy nie mógłby działać, które aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu codziennych problemów tej instytucji. Marta Tymowska- Malec pracuje na co dzień w Sekcji Promocji Kancelarii Rektora UEK. Jest także organizatorem Uniwersytetu Dziecięcego UEK, jej ulubionego projektu. Uwielbia kontakt z dziećmi i stara się, aby zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym były dla nich niezapomnianym przeżyciem. Wspaniałe wolontariuszki – studentki naszej Uczelni są na wszystkich zajęciach wspierają wykładowców i pomagają najmłodszym studentom we wszystkich problemach:

Beata Biros – studentka socjologii, lubi spędzać aktywnie czas, wartościowo wykorzystywać każdy dzień i mimo licznych zainteresowań znajduje czas na Uniwersytet Dziecięcy. Ania Cieślik studiuje Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zdecydowała się na wolontariat w Uniwersytecie Dziecięcym, gdyż „chciała być częścią oryginalnego i ciekawego projektu”. Justyna Górniak, zafascynowana różnicami kulturowymi studentka filologii angiel-

skiej z językiem niemieckim, znajduje czas, by działać społecznie na rzecz innych z potrzeby serca. Iwona Kluza na co dzień zajmuje się gospodarką przestrzenną i architekturą krajobrazu, ale chciała także przyczynić się do odkrywania świata przez naszych młodych studentów, uważa bowiem, że te odkrycia są najcenniejsze. Ania Kozieł jest studentką Prawa i Socjologii, interesuje się sportem, ale nalazła jeszcze trochę czasu na zaangażowanie w Uniwersytet Dziecięcy. Iwona Krzywda pochodzi ze Śląska i też studiuje na dwóch kierunkach (Socjologia i Administracja), zaangażowała się w wolontariat, „bo lubi robić rzeczy ciekawe”. Beata Mazur studiuje Socjologię. Włączyła się w działania Uniwersytetu Dziecięcego, gdyż „to instytucja dająca dzieciom wiele radości z poznawania świata”. Kasia Michalik – studentka Ekonomii często przebywająca w świecie fantazji i muzyki. Lubi pracę z dziećmi i ma już pewne doświadczenie jako opiekunka. Beata Wylaź studiuje Stosunki międzynarodowe, ale mimo wielu zajęć znajduje czas na wolontariat, gdyż „lubi czuć się potrzebna i działać bezinteresownie”. Edyta Wyszomirska studiuje na GAP-ie, ma wiele zainteresowań, a współpracując z Uniwersytetem Dziecięcym, „chciałaby zatrzymać w sobie dziecięcą wyobraźnię i ciekawość świata”. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że następny semestr będzie równie ciekawy!

Od lewej: Ania Cieślik, Ania Kozieł, Iwona Krzywda, Beata Mazur

36

www.uek.krakow.pl

Anna Karwińska – pełnomocnik rektora ds. Uniwersytetu Dziecięcego UEK


Uniwersytet dziecięcy

Uniwersytet dziecięcy

Spotkanie na Uniwersytecie Wszystkich Pokoleń Ostatnie wykłady w semestrze zimowym na Uniwersytecie Dziecięcym odbyły się w bardzo wyjątkowym dniu. W sobotę wypadał bowiem w tym roku Dzień Babci. Z tej właśnie okazji poza studentami w ławach Starej Auli zasiedli także ich dziadkowie oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Wierzymy, że dzięki takim inicjatywom rozwinie się koncepcja UEK jako Uniwersytetu Wszystkich Generacji. Wykład prowadzony przez profesor Annę Karwińską dotyczył w równej mierze najmłodszego i najstarszego pokolenia słuchaczy koncentrując się na zagadnieniach relacji międzypokoleniowych. Wspólnie zastanawiano się, jaką rolę w rodzinie i społeczeństwie pełnią dziadkowie i wnuki oraz czego jedni mogą uczyć się od drugich. Studenci dowiedzieli się, jak w innych językach nazywani są babcia i dziadek, jak relacje między wnukami i dziadkami

Prof. dr hab. Anna Karwińska – pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Dziecięcego UEK, podczas wykładu „Porozmawiajmy o babciach, dziadkach i wnukach”

zmieniały się w czasie i jak wyglądają w różnych krajach i kulturach. Zaprezentowane zostały także wyniki najnowszych badań CBOS-u dotyczące roli dziadka i babci we współczesnym społeczeństwie polskim. W języku polskim istnieje wiele określeń na babcię i dziadka, takich jak: Bunia, Busia, Babuńcia, Babulka, Babunia, Babka, Dziadziuś, Dziadek, Dziadzio, Dziadzik, Dziadeczek,

Dziadzia. A wiecie jak w Chinach (w jednym z wielu języków, jaki jest tam używany) nazywany jest dziadek? Yeye, a babcia –Nainai. A czy „babu” może być określeniem na dziadka? Okazuje się, że tak właśnie jest w języku suahili, w którym na babcię mówi się „bibi”, a „babu” na dziadka. W języku polskim nie ma jednak jednego słowa określającego dziadka i babcię razem – wprawdzie mówi

Jak działa społeczeństwo? Szukając odpowiedzi na to pytanie, przyglądaliśmy się różnym zjawiskom zachodzącym wokół nas. Najpierw rozważaliśmy, jak to się dzieje, że od „JA” dochodzimy do „MY”, czyli jak się tworzą grupy społeczne i co sprawia, że czujemy się ze sobą związani.

38

Takie więzy społeczne powstają, kiedy mamy wspólne interesy i razem do czegoś dążymy. Na przykład razem pracujemy, mieszkamy na tym samym osiedlu lub w tym samym domu, należymy do tych samych organizacji, mamy wspólne cele. Więzi tworzą się między ludźmi także poprzez uczestnicze-

nie w tej samej wspólnocie kulturowej, używanie tego samego języka, szanowaniu tych samych symboli i wartości. Potem zastanawialiśmy się, co łączy, a co dzieli rodzinę, grupę przyjacielską, klasę szkolną, społeczeństwo, wreszcie ludzkość jako całość. Które powiązania są silniejsze, a które słabsze,

www.uek.krakow.pl

się „dziadkowie”, jednak nie jest to określenie odpowiadające angielskiemu Grandparents czy niemieckiemu Grosseltern. W języku angielskim babcia to Grandmother, a dziadek Grandfather, co można tłumaczyć jako „wielka, wspaniała mama” i „wielki, wspaniały tata”. Widać więc, że już na poziomie językowym rola babci i dziadka jest uważana za ważną. Dlaczego dziadkowie są dla nas tacy ważni? Dlaczego są ważni dla społeczeństwa? Starsi dzięki wiedzy, doświadczeniu, rozwadze i umiejętnościom mogą wspierać tych młodszych, mniej doświadczonych, jednak silniejszych, którzy mogli otaczać starszych opieką. Cała wiedza mieściła się w pamięci, dzięki przeżytym latom starsi zdobywali doświadczenia i wiedzę, którą byli w stanie przekazywać młodszym generacjom głównie w formie przekazów ustnych – za pomocą różnych historii, bajek i przypowieści. Afrykańskie powiedzenie „gdy umiera starzec – płonie cała biblioteka” bardzo trafnie oddaje rolę przekazywania doświadczeń przez starsze generacje. Podkreśla ogrom wiedzy zgromadzonej przez jednego człowieka, wiedzy ukrytej, która odchodzi wraz ze śmiercią starszej generacji. Dlatego tak ważne korzystanie jest z naszych „bibliotek” ukrytych w głowach i wspomnieniach babć i dziadków dopóki mamy taką możliwość. Współcześnie dostęp do wiedzy i informacji ma charakter bardziej powszechny, głównie dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii. Akumulacja i wymiana wiedzy w dzisiejszych czasach jest o wiele łatwiejsza niż wcześniej. W związku z tym rola starszych generacji jako dysponentów wiedzy jest coraz bardziej ograniczana. Nie należy jednak zapominać, że wiedza, którą dysponują dziadkowie, jako bezpośredni naoczni świadkowie historii są w stanie

zapewnić nam dostęp do takiej wiedzy, której nie da się zawrzeć w książkach. Studenci, pytani o to, co zawdzięczają dziadkom i jaką rolę w ich życiu pełnią dziadkowie, podkreślali dużą rolę dziadków, jako tych, dzięki którym znaleźli się na świecie – a więc rodziców swoich rodziców. Dziadkowie jawią się jako ci, którzy pomagają zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy, okazują nam miłość, rozpieszczają, opowiadają historie z życia rodziny (np. jak mama dostała jedynkę w szkole), przekazują nam wartości moralne, czyli uczą tego, co jest dobre, a co złe, dają nam wskazówki jak postępować, mogą towarzyszyć w tłumaczeniu nam zasad religii i wprowadzaniu do wiary. Od dziadków możemy nauczyć się wiedzy praktycznej, majsterkowania, pieczenia, haftowania lub specjalnych umiejętności, które często już zaginęły. Od dziadków uczymy się spokoju, wyrozumiałości, cierpliwości, szacunku dla innych. Możemy też dowiedzieć się, jak

dawniej się bawiono, jak wyglądały stare zabawki. Nie należy jednak zapominać, że dziadkowie także uczą się od wnucząt: radości życia, beztroski i radości, korzystania z nowoczesnych technologii: internetu, obsługi telefonu komórkowego, języka angielskiego, nowych sposobów spędzania wolnym czasem, poznają nową muzykę. Warto też podkreślić, że dziadkowie 50, 60 lat temu bardzo różnili się od współczesnych dziadków: oczywiście tak samo kochali, jednak byli bardziej poważni, zdystansowani i mniej chętni do nauki od swoich wnucząt. Kolejne generacje dziadków według przewidywań studentów będą bardziej otwarte na nowości i chętne do przyjmowania nowych informacji i zwyczajów. W końcu za 50 lat dziadkami będą też aktualni studenci Uniwersytetu Dziecięcego! Anna Pawlina Katedra Socjologii UEK

kto i dlaczego jest dla nas ważny. Rozważaliśmy, jak to się dzieje, że ludzie potrafią współpracować, porozumiewać się zgadzać i dlaczego to jest ważne dla działania społeczeństwa jako całości. Przypominaliśmy sobie, co robią dla nas inni, jakie nasze potrzeby są zaspokajanie przez działania różnych osób, a także co my sami robimy dla innych i z innymi. Kolejne pytanie dotyczyło różnic między ludźmi. Jak może funkcjonować społeczeń-

stwo, w którym jedni są bogaci, a inni biedni, w którym ludzie wyznają różne religie, mówią różnymi językami, mają odmienne zwyczaje. Co można zrobić, że mimo wszystkich dzielących nas różnic społeczeństwo mogło działać jako całość? Rozmawialiśmy o potrzebie dobrego prawa, ustalenia i przestrzegania rozmaitych norm i zasad dotyczących życia społecznego, o potrzebie komunikowania się, porozumie-

wania, rozwiązywania konfliktów, poszukiwania tego, co nas łączy. Żeby społeczeństwo dobrze działało, musimy sobie nawzajem pomagać, zwłaszcza tym, którzy sami, z różnych powodów nie dają sobie rady. Wreszcie, zgodziliśmy się, że do takiego współdziałania w społeczeństwie musimy być przygotowani. Takie kształcenie do życia w społeczeństwie nazywa się „socjalizacją”.

rys. Majka Jelonek

39


Uniwersytet dziecięcy

WSPÓŁPRACA

Promocja UEK na Litwie

Anna Karwińska

ROZMOWY Z PUSZKIEM

Po promocji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zachodzie Ukrainy (17–19 kwietnia 2011 r.) oraz w jej wschodniej części (13–23 listopada 2011 r.) przyszedł czas na północno-wschodnie tereny – Litwę.

O pieniądzach

– Mama Alicji powiedziała wczoraj, że nie ma pieniędzy do pierwszego. To znaczy, że co? – Puszek z zafrasowaną miną przycupnął na biurku tuż obok laptopa. – To znaczy, że wydała już swoją pensję i na razie nie może kupić Alicji nowej kurtki. – A nie może tych pieniędzy sobie zrobić? Albo kogoś poprosić? A w ogóle to po co te pieniądze, jak ich zawsze jest za mało? Ja bym to całkiem inaczej zorganizował. – Inaczej, czyli jak? – Nooo, na przykład ludzie mogliby wymieniać się różnymi rzeczami. Tak jak my z Niciakiem. Ja mu dałem taką przepiękną kolorową kulkę, a on mi dał to pudełeczko z aksamitu. Całkiem bez pieniędzy! – I teraz żałuję – wtrącił się Niciak z ponurą miną. – Bo Wełniczka chciała mi dać za to pudełeczko takie śliczne kolorowe piórka… A na kulkę nie chciała się zamienić. Powiedziała, że nie warto. – Czyli z tym wymienianiem się różnymi rzeczami też może być kłopot. I właśnie dlatego ludzie wymyślili pieniądze. – Czytałam o tym w książce – powiedziała Zakładka1. To się nazywało jakoś tak.. o chyba wymiana bartkowa. Towar za towar. – Raczej barterowa – poprawiłam. – Tak się handlowało już wiele tysięcy lat temu. I nawet wtedy nie było łatwo, chociaż rzeczy do wymiany było mniej niż teraz. Bo oczywiście każdy oceniał swoją własność bardzo wysoko, a cudzą jak najniżej… – Jak Wełniczka moją nową kulkę – mruknął Niciak. – No właśnie. Dlatego ludzie już bardzo dawno temu zastanawiali się, jak zmierzyć jednocześnie wartość różnych rzeczy – na przykład tej szklanej kulki i pudełeczka aksamitnego i jeszcze kolorowych piórek. I do tego potrzebna była uniwersalna miara… To się nazywało płacidło.

1 Niciak był niedużą laleczką zrobioną ze splątanego motka jasnozielonych nici. Nie dało się ich rozplątać i mama Alicji postanowiła zrobić dla córki małą maskotkę. Wełniczkę wyszydełkowałam osobiście z resztek kolorowych włóczek. Miała długie warkocze i spódniczkę w jaskrawe pasy. A Zakładkę dostałam od Martynki, która nakleiła mnóstwo różnobarwnych kawałeczków filcu na długą tekturkę.

40

– Naprawdę!? I co to było?– zainteresowała się Zakładka. – No, na przykład kawałki płótna, futra, pręty metalu, grudy soli albo muszle, to zależy gdzie. – Płaciło się futrami?– zdumiał się Puszek. – A ile futer kosztowałby na przykład twój laptop? – Wtedy nie było laptopów– wykręciłam się. – Ale mówiąc poważnie – ustalenie wartości jakiegoś przedmiotu albo usługi zawsze jest trudne. Zwłaszcza w futrach, albo w… soli. – I co, ludzie oszczędzali te futra w banku? – zapytała z niedowierzaniem Zakładka. A jakby mole je zjadły? – No to już lepiej zbierać te muszle, albo jeszcze lepiej sztaby złota, jak piraci! – zawołał Puszek. – Masz rację. Złoto albo srebro nadawało się znakomicie. Łatwo przechować, nie niszczy się tak szybko. I wszędzie mają dużą wartość. W dodatku taką metalową sztabkę można też było podzielić na części… – No i na każdej wyryć, ile waży – dorzucił Puszek. – I tak właśnie powstawały pierwsze pieniądze… – Czyli mama Alicji mogłaby sobie te pieniądze zrobić – tak? I kupić Alicji kurtkę? – No nie, co to, to nie. Produkcja pieniędzy zawsze była ściśle kontrolowana. Inaczej nie miałyby wartości. Dawno temu o tym, ile pieniędzy się produkuje i ile jest w obiegu, decydował władca. Taki przywilej miały też niektóre miasta. A dzisiaj tym zajmuje się bank centralny. – W takim banku są miliony, miliardy, tryliony, tryliardy… Całe góry – zachwycił się Puszek. – Trochę przesadziłeś, kolego. Raczej biliony. Ale najważniejsze jest to, że pieniędzy nie może być dowolnie dużo na rynku, wszystko

zależy od wartości wyprodukowanych w kraju towarów. – Czyli jak mama Alicji pracuje, to produkuje? I za to dostaje pieniądze? – upewnił się Puszek. – No tak i potem może za nie kupować. – Ale skąd wiadomo, ile co kosztuje? – dopytywała się Zakładka. – To trochę skomplikowane. Płacimy dużo za rzeczy rzadkie – na przykład za jedyny egzemplarz starej książki. Albo za rzeczy, które są absolutną nowością– pierwsze telefony komórkowe, albo laptopy były bardzo drogie. Płacimy dużo za coś, czego wytworzenie jest trudne – na przykład za ręcznie tkany dywan z cienkich nitek. Albo za obraz znanego malarza.. – A za nieznanego mniej? – wyrwał się Puszek. – Na ogół tak. – No to ta kurtka Alicji chyba nie jest taka droga. Może starczy jeszcze na kolorowe świeczki – powiedziała marzycielsko Zakładka.

Jak myślisz, co jeszcze mogło być takim „płacidłem”, zanim powstały pieniądze? Czy wiesz, jak się nazywały pieniądze w dawnej Polsce? Ile może być wart dzisiaj denar Bolesława Chrobrego? Pomyśl o rzeczach, które ci się podobają, albo które chciałbyś (chciałabyś) mieć. Dlaczego jedne są droższe, a inne tańsze? Od czego to zależy?

Więcej rozmów z Puszkiem można znaleźć w książce Anny Karwińskiej „Rozmowy z Puszkiem o wyobraźni, przyjaźni i rozumieniu innych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

www.uek.krakow.pl

W dniu 4 lutego 2012 r. przedstawiciele Sekcji Promocji UEK, Natalia Ibrahimava i Rafał Matuszewski, odbyli spotkania z maturzystami Wileńszczyzny w Solecznikach oraz w Wilnie. Prezentację oferty dydaktyczno-naukowej oraz zasad rekrutacji przedstawiciele UEK przeprowadzili podczas spotkań informacyjnych dla tegorocznych maturzystów polskiego pochodzenia (narodowości polskiej), zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach w Polsce, zorganizowanych przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie. W spotkaniach poza UEK udział wzięły 4 uczelnie polskie, m.in. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Akademia Morska w Szczecinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jednym z zaproszonych gości był Bogusław Szymański, dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Spotkanie z maturzystami Wileńszczyzny w Solecznikach.

W spotkaniu w Solecznikach, które odbyło się w budynku Samorządu Rejonu Solecznickiego, udział wzięło około 50 maturzystów oraz ich rodzice i nauczyciele. Na spotkanie do Domu Kultury Polskiej w Wilnie przybyło ponad 150 osób z Wilna i Wileńszczyzny. Po spotkaniach każda uczelnia miała swoje stanowisko, gdzie maturzyści mogli osobiście porozmawiać z przedstawicielami uczelni oraz uzyskać odpowiedzi na interesujące ich pytania.

Prezentacja UEK w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Po targach edukacyjnych „Education and Development” w Odessie (10–12 lutego 2012 r.) Sekcja Promocji planuje wyjazd na targi edukacyjne „Education&Career 2012” w Mińsku na Białorusi (21–27 lutego 2012 r.).

Natalia Ibrahimava – koordynator współpracy UEK ze Wschodem

Współpraca krakowsko-dnieprodzierżyńska 16 listopada 2011 r. przedstawiciele Sekcji Promocji UEK promowali uczelnię wśród młodzieży dnieprodzierżyńskiej. Wizyta w mieście zaowocowała podpisaniem porozumienia z jedną z najlepszych tamtejszych szkół średnich. Serdeczne przyjęcie, rozmowy z władzami Dnieprodzierżyńska, dyrektorami, nauczycielami i uczniami innych szkół przekonały nas o konieczności kontynuacji i rozwoju współpracy z tym miastem. Okazją do dalszych rozmów była wizyta gości z Dnieprodzierżyńska w Krakowie w dniach 23–26 stycznia br. Na spotkanie z władzami UEK, władzami Krakowa oraz partnerskimi firmami UEK przybyli z Dnieprodzierżyńska: Sergiej Pawluk – zastępca prezydenta, Olga Bashtanenko – kurator oświaty miasta, Larisa Dolina – specjalista-inspektor Kuratorium Oświaty, Żanna Karabanko – prezes Związku Polaków, profesor Lew Jeżewski – honorowy obywatel miasta Dnieprodzerżyńska, pracownik działu współpracy międzynarodowej Dnieprodzierżyńskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego. Podczas pobytu w Polsce goście odbyli m.in. spotkania z: władzami miasta Krakowa, repre-

zentowanymi przez Annę Okońską-Walkowicz – wiceprezydent ds. edukacji; Witalijem Maksimenko – konsulem generalnym Ukrainy w Krakowie; Stanisławem Pietrasem – dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego; burmistrzem Rabki-Zdroju mgr inż. Ewą Przybyło; z Andrzejem Kowalczykiem – prezesem Zarządu Uzdrowiska Rabka oraz z Aleksandrem Palczewskim – małopolskim kuratorem oświaty. Celem spotkań była wymiana doświadczeń i rozmowy na temat możliwych form współpracy.

Spotkanie gości z prof. dr. hab. Romanem Niestrojem – rektorem UEK było okazją do omówienia szczegółów dalszej współpracy UEK z miastem Dnieprodzierżyńskiem w obszarze wzajemnej promocji, w tym organizacji Dni UEK w Dnieprodzierżyńsku. Wizyta zaowocowała podpisaniem listu intencyjnego o współpracy z Dnieprodzierżyńskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym oraz porozumienia o współpracy z Dnieprodzierżyńskiem.

Od lewej: Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii rektora UEK, Denis Minakov, prezydent Programu „Eurostudent”, Sergiej Pawluk – zastępca prezydenta Dnieprodzierżyńska, Olga Bashtanenko – kurator oświaty miasta, prof. Roman Niestrój – rektor UEK, prof. Lew Jeżewski – honorowy obywatel miasta Dnieprodzerżyńska, Larisa Dolina – specjalista-inspektor Kuratorium Oświaty, Żanna Karabanko – prezes Związku Polaków, Renata Wydmańska z Działu Współpracy Międzynarodowej UEK.

41


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Zeszłoroczna Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zakończyła się wielkim sukcesem okręgu krakowskiego. Zwycięzca zawodów małopolskich zorganizowanych na naszej uczelni przez Katedrę Nauk Politycznych – Jakub Walawski z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu – okazał się absolutnie bezkonkurencyjny także podczas zawodów centralnych w Warszawie, zwyciężając w całej Olimpiadzie. Dlatego też do najnowszej, 53. edycji Olimpiady przystąpiliśmy nie tylko we wspaniałych nastrojach i z miłymi wspomnieniami, ale również pełni nadziei na powtórkę tego sukcesu także i w tym roku. W sobotę 14 stycznia br. przeprowadziliśmy zawody okręgowe Olimpiady, a zatem dokonaliśmy wyboru przedstawicieli Województwa Małopolskiego, którzy za niespełna dwa miesiące staną w szranki z przedstawicielami innych województw w ostatnim, centralnym etapie, który tradycyjnie odbędzie się w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Katedra Nauk Politycznych UEK po raz kolejny została wybrana jako współorganizator tego wielkiego przedsięwzięcia, a jej kierownik, prof. dr hab. Jerzy Kornaś, stanął na czele Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej został natomiast prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem przewodnim „Etyka w życiu publicznym”. Poza stałą tematyką dotyczącą struktur i mechanizmów życia politycznego w Polsce i na świecie oraz przemian społeczno-gospodarczych we współczesnym świecie i Polsce uczestnicy muszą być obeznani z takimi zagadnieniami jak np. etyka jako nauka i praktyka, tradycyjne źródła etyczne Europy, źródła ideowe etyki nowożytnej i współczesnej, prawa człowieka jako źródła norm etycznych we współczesnym świecie, etyka w polityce, życiu gospodarczym, mediach, administracji publicznej, medycynie, nauce czy sporcie, czy też etyczne dylematy i aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych. W zawodach okręgowych wzięło udział 76 uczniów szkół ponadgimnazjalnych reprezentujących 45 szkół z całej Małopolski. Uczestników Olimpiady wraz z ich opiekunami naukowymi serdecznie w imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przywitał prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, dr hab. Leszek Kusak, prof. UEK. Dziekan przedstawił także walory edukacyjne i naukowe

42

Wolontariat przy Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Uśmiech Dziecka” wciąż promienieje!

naszej Alma Mater, zachęcając olimpijczyków do skorzystania z jej oferty. Zawody przebiegały na bardzo wysokim poziomie. Po pierwszej, pisemnej części 20% najlepszych uczestników przystąpiło do części ustnej. Ostatecznie dwie komisje egzaminacyjne kierowane przez pracowników Katedry Nauk Politycznych, dr hab. Roberta Jakimowicza, prof. UEK oraz dr hab. Joannę Dzwończyk, wyłoniły 9 laureatów. Zostali nimi: 1. Dominik Bień – IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 2. Kacper Baran – V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 3. Michał Badowski – Liceum Ogólnokształcące w Kętach 4. Adrian Kukliński – IV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 5. Łukasz Kalinowski – I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu 6. Karolina Wiśniowska – IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 7. Tomasz Kisiel – I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 8. Jan Banaś – I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 9. Alicja Lubińska – I Liceum Ogólnokształcące w Rabce Zdroju Poza przepustką na zawody centralne laureaci etapu okręgowego otrzymali także atrakcyjne nagrody rzeczowe, które udało się uzyskać od partnerów i sponsorów Olimpiady na szczeblu małopolskim. Fundatorami tych nagród byli: ÎÎ JM prof. dr hab. Roman Niestrój – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ÎÎ Marek Sowa – marszałek Województwa

Małopolskiego ÎÎ dr Leszek Ruchwa – prezes Zarządu ARTE-

FE SA ÎÎ Państwowe Wydawnictwo Naukowe ÎÎ Główna Księgarnia Naukowa.

Podczas Olimpiady symbolicznie zainaugurowano także ściślejszą współpracę pomiędzy Katedrą Nauk Politycznych a opiekunami naukowymi, którzy regularnie przygotowują swoich wychowanków do Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Wraz ze swoimi podopiecznymi będą oni zapraszani na różne przedsięwzięcia – spotkania, konferencje, itp. – organizowane przez katedrę. Będzie to także służyło promocji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w szkołach średnich, wśród naszych przyszłych, potencjalnych studentów. Sponsorom tegorocznej Olimpiady składamy serdeczne podziękowania, laureatom – ogromne gratulacje i życzenia sukcesów podczas ostatniego, centralnego etapu, a szkoły zachęcamy do jeszcze liczniejszego wzięcia udziału w przyszłorocznej – 54. edycji. Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania studentom III roku kierunku Stosunki międzynarodowe na specjalności Studia wschodnie, a także przedstawicielom Koła Naukowego Homo Politicus, którzy pomogli w sprawnym przeprowadzeniu całych zawodów. mgr Łukasz Danel – asystent w Katedrze Nauk Politycznych, sekretarz Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

www.uek.krakow.pl

Wolontariuszem może być każdy, kto jest chętny do działania i potrafi podzieli się swoim wolnym czasem, wiedzą i zainteresowaniami, z tymi którzy najbardziej tego potrzebują. Działania wynikające z potrzeby serca, których podejmują się wolontariusze, to systematyczna praca na rzecz najmłodszych przynosząca ogromną satysfakcję i zadowolenie. Pomoc dzieciom, które bardziej niż pieniędzy potrzebują drugiego człowieka, poszerza horyzonty i pozwala spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy. Projekt „Uśmiech Dziecka” kierowany jest głównie do dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego „Dzieło Pomocy Dzieciom” przy ulicy Rajskiej 10 w Krakowie. Jest to placówka interwencyjna zapewniająca całodobową opiekę najmłodszym. Przeznaczona dla małych dzieci znajdujących się w krytycznej sytuacji rodzinnej, zaniedbanych lub wymagających tymczasowej opieki i nadzoru w zakresie obowiązków szkolnych i prawidłowego rozwoju. W opiece nad dziećmi wspierają wychowawców właśnie wolontariusze oraz zaprzyjaźnione z placówką rodziny. Wolontariusze przy Fundacji UEK w Krakowie zaangażowani w projekt „Uśmiech Dziec-

ka” działają od 2009 roku, na trzech płaszczyznach, organizując: 1) wieczory filmowe (w celu zapoznania się z danym domem dziecka i mieszkańcami), 2) wspólne spędzanie czasu (dotyczy ono zarówno pomocy w nauce podopiecznym w wieku szkolnym, jak i organizowania zabaw rozwojowych oraz wyjść do miejsc kultury – cała inwencja twórcza zależy od ludzi, którzy są z nami, by pomagać), 3) p rojekty (pozyskiwanie funduszy, akcje tematyczne uzależnione od bieżących potrzeb oraz działania na rzecz innych placówek na terenie Krakowa).

Akcja „Zimowy Uśmiech Dziecka” W dniach 21–25 listopada 2011 roku Wolontariat przy Fundacji UEK zorganizował, w ramach trzeciej już akcji „Zimowy Uśmiech Dziecka – edycja 2011”, na terenie krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych zbiórkę ubranek, zabawek oraz artykułów higienicznych. Nad całą akcją pieczę sprawowały koordynatorki projektu „Uśmiech Dziecka”. Akcja „Zimowy Uśmiech Dziecka” cieszyła się wielkim zainteresowaniem nie tylko w szkołach i przedszkolach, ale także na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W rezultacie, podobnie jak w latach ubiegłych, do najbardziej potrzebujących trafiły rzeczy w idealnym stanie, które w okresie świątecznym przyniosły wiele radości i uśmiech na twarzach najmłodszych podopiecznych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Dzięki współpracy z Kancelarią Rektora UEK w Krakowie oraz organizacjami studenckimi (Parlament Studencki UEK, NZS UEK), cała akcja została dobrze rozpromowana i przyniosła zamierzony efekt. W zbiórkę zaangażowało się w sumie 10 placówek oświatowych. Wolontariusze (studenci UEK) odpowiedzialni za transport, a następnie segregację podarowanych artykułów, spisali się znakomicie. To właśnie dzięki nim pierwsza część darów, w postaci nowych zabawek, przeznaczonych na prezenty pod choinkę, dotarła do dzieci z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Rajskiej 10 w Krakowie jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Pozostałe dary rozdysponowano pomiędzy PCK, Małopolskie Hospicjum dla Dzieci a Fundacją Ruperta Mayera „Dzieło Pomocy Dzieciom”, której podlegają Pogotowie Opiekuńcze, rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze. Za ofiarność i pomoc w organizacji akcji „Zimowy Uśmiech Dziecka” wszystkim serdecznie dziękujemy!

Plany na przyszłość… W najbliższym czasie pracować będziemy nad poszerzeniem naszej działalności o organizację comiesięcznych wyjść do miejsc kultury, tj. muzeów, teatrów i kina. Wszystko jednak zależy od zaangażowania i pomysłów wolontariuszy. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy! Klaudia Kot – koordynatorka akcji „Uśmiech Dziecka”

43


WSPOMNIENIE AKADEMIE BIZNESOWE

AKADEMIE BIZNESOWE

o Józefie Traczu

Kreatywni, start do konkursu! 19 stycznia w ramach Akademii Przedsiębiorczości UEK odbył się warsztat „Jak zacząć zarabiać, czyli kreatywność w aspekcie przedsiębiorczości”, zorganizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UEK. Spotkanie było jednym z trzydziestu warsztatów organizowanych w całej Polsce jako pierwszy etap programu „Business Startup Project”, mającego na celu pobudzenie kreatywności biznesowej młodych ludzi i zachęcanie do zakładania nowych firm tzw. startupów. Idea startupów staje się w Polsce coraz bardziej popularna. Rośnie liczba instytucji wspierających przedsiębiorczość, zwłaszcza akademicką, tym samym powstaje coraz więcej firm zakładanych przez studentów. Pomysłów na firmy jest wiele, jednak często brakuje motywacji i impulsu do tego, żeby pomysł przekuć w faktyczny biznes i wejść z nim na rynek. Z tego powodu wiele osób nigdy nie przekonuje się, czy potrafi prowadzić działalność tak, żeby zarobić nie tylko na siebie, ale w perspektywie zostać właścicielem biznesu i stworzyć nowe miejsca pracy.

O

Uczestnicy Akademii Przedsiębiorczości dowiedzieli się m.in., do której Linii Przynależności Zawodowej obecnie należą i co z tego wynika dla ich przyszłej kariery zawodowej. Ci, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, mieli okazję poznać kilka ze sposobów budowania innowacyjnych modeli biznesowych, np. na bazie Strategii Błękitnego Oceanu. Dowiedzieli się także, jaką pomoc na starcie mogą otrzymać od instytucji wspierających przedsiębiorczość, np. Inkubatora Przedsiębiorczości UEK. Business Startup Project to kilkuetapowy ogólnopolski program realizowany przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,

finansowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Pierwszy etap programu, czyli warsztat, ma na celu wyłonienie 150 osób z całej Polski, które przejdą do następnych etapów: Pair Work, AIP Pitch i Preinkubation. Uczestnicy warsztatu z 19 stycznia mogą zatem przesyłać swoje pomysły biznesowe na adres krakow@ inkubatory.pl lub startkreatywni@inkubatory.pl. Do finału konkursu przechodzi 10 najlepszych. W finale konkursu wybrany zostanie jeden, najlepszy projekt biznesowy, a jego będzie miał możliwość przetestowania go w wybranym Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz otrzyma nagrody rzeczowe. Więcej informacji znajduje się na stronie www.startkreatywni.pl.

Akademia Analizy Fundamentalnej 7, 9 i 16 grudnia br. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się II edycja Akademii Analizy Fundamentalnej. Cykl trzech spotkań zorganizowanych przez działające na uczelni Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX oraz firmę PricewaterhouseCoopers cieszył się olbrzymim zainteresowaniem studentów, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat tej techniki analizy rynku kapitałowego. Inauguracja tegorocznej edycji Akademii odbyła się w środę 7 grudnia. Pierwsze spotkanie dotyczyło podstaw analizy fundamentalnej. Milena Pacia z Koła Naukowego INDEX w swoim wykładzie pt. „W poszukiwaniu wartości” przybliżyła uczestnikom główne założenia, na jakich bazuje analiza fundamentalna oraz przedstawiła jej poszczególne etapy, takie jak: analiza makrootoczenia, sektorowa i finansowa oraz wycena spółki. Zaprezentowane zostały najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne, również te badające nastroje wśród podmiotów życia gospodarczego i pokazano korelacje między nimi a indeksami giełdowymi. Na wykładzie omówiono także najpopularniejsze metody wyceny spółek, takie jak: metoda majątkowa, metoda mnożnikowa oraz metoda DCF. Kolejne spotkanie w ramach Akademii odbyło się 9 grudnia. Wykład został poprowadzony przez Łukasza Koterwę, menedżera w grupie do spraw rynków kapitałowych w firmie PricewaterhouseCoopers. Tematem spotkania była wycena spółki w teorii i praktyce. Uczestnicy Akademii mieli okazję dowiedzieć się, jak profesjonalnie przeprowadza się proces wyceny spółki i dla jakich celów się go wykonuje. Przedstawione zostały wady i zalety poszczególnych metod wyceny oraz problemy, z jakimi można się spotkać podczas procesu oszacowywania wartości spółek. Prowadzący wskazał także, skąd czerpać informacje potrzebne do wycenienia przedsiębiorstwa omawiając ten aspekt analizy fundamentalnej na konkretnych przykładach. Na ostatnim ze spotkań, które miało miejsce 16 grudnia, Łukasz Koterwa kontynuował kwestię wy-

44

ceny spółki, skupiając się na zagadnieniu wolnych przepływów pieniężnych i stóp dyskontowych. Uczestnicy dowiedzieli się, czym różnią się poszczególne rodzaje wolnych przepływów pieniężnych, jak FCFF i FCFE, oraz w jakich sytuacjach należy je stosować. Przedstawione zostały sposoby szacowania wartości rezydualnej. Odnosząc się do stóp dyskontowych, prowadzący zwracał uwagę na problemy wiążące się z obiektywnym oszacowaniem ich części składowych. Na koniec wykładu przeprowadzone zostało case study, podczas którego uczestnicy mogli sprawdzić swoją świeżo zdobytą wiedzę. W ostatnim dniu Akademii uczestnicy otrzymali także certyfikaty zaświadczające o przebyciu szkolenia oraz prezent w postaci egzemplarzy miesięcznika „Kapitałowy”, jednego z patronów medialnych wydarzenia. Sukces tegorocznej edycji Akademii Analizy Fundamentalnej dowodzi wielkiego zapotrzebowania na tego typu inicjatywy. Na wszystkich wykładach sala wypełniona była niemal do ostatniego miejsca. Koło Naukowe INDEX już teraz zaprasza na inne organizowane przez nie wydarzenia w roku akademickim 2011/2012: Akademię Analizy Technicznej, Dzień Rynków Alternatywnych oraz Maraton Przez Gospodarkę Światową. Patronami medialnymi wydarzenia zostały portal finansowy Bankier. pl, portal studencki dlaStudenta.pl oraz miesięcznik „Kapitałowy”. Piotr Suder

www.uek.krakow.pl

zmarłym w ubiegłym roku wieloletnim dyrektorze naszej Uczelni Józefie Traczu wiele osób może zapewne powiedzieć więcej. Niemniej jednak pragnąłbym przedstawić kilka zdań o nim, ponieważ to właśnie jego podpis w roku 1998 sprawił, iż zostałem pracownikiem Działu Zaopatrzenia. W mojej pamięci utkwił szczególnie jeden charakterystyczny element osobowości Dyrektora Józefa Tracza. Był nim serdeczny, szczery uśmiech, którym obdarzał swojego rozmówcę, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Mogłem tego doświadczyć osobiście spotykając go wielokrotnie zarówno podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych, jak i po zakończeniu pracy na Akademii Ekonomicznej. Zresztą darzył on Dział Zaopatrzenia i ówczesnego kierownika Wiesława Krupę bardzo dużym uznaniem. Dawał temu wyraz także podczas corocznych spotkań opłatkowych. Ostatnie, pisemnie przekazane życzenia noszą datę 24 grudnia 2010 roku. Dyrektor kierując swoje słowa do kierownika Wiesława Krupy i wymieniając pracowników Działu (Józefę Piwowarską, Elżbietę Kolankowską, mgr. inż. Tadeusza Pułkę, mgr. Zbigniewa Skrzypińskiego, Piotra Guzika oraz autora tych słów), składał wszystkim podziękowania i życzenia. Tym krótkim wspomnieniem chciałbym odwzajemnić jego serdeczną pamięć o swoich podwładnych.

fot. Krzysztof Biel

Akademia BZ WBK 16 stycznia 2012 roku rozpoczęliśmy drugą edycję Akademii Partnerskiej BZ WBK, współorganizowanej przez Koło Naukowe Bankowości i Zakład Bankowości UEK.

Pierwsza edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, czego najlepszym dowodem była liczba osób obecnych na spotkaniu jeszcze pod koniec poprzedniego roku kalendarzowego oraz liczba zgłoszeń wysłanych na rekrutację. Z prawie 200 studentów wyłoniono 30 szczęśliwców, którzy prawidłowo rozwiązali przygotowany test rekrutacyjny. Poza tą grupą uczestnikami Akademii są studenci specjalności Bankowość na kierunku Finanse i rachunkowość (studia pierwszego stopnia). Cała ta grupa będzie do końca roku akademickiego uczestniczyć w warsztatach i wykładach prowadzonych przez wybitnych specjalistów i praktyków z ramienia BZ WBK, w tym samego prezesa Banku, czyli pana Mateusza Morawieckiego. Na najlepszych czekają wspaniałe nagrody, doskonałe na początek kariery zawodowej – staż w BZ WBK. Biorąc pod uwagą relację zeszłorocznych laureatek – jest o co walczyć. Pierwsze spotkanie przebiegło pod znakiem gry inwestycyjnej. Prowadzącym był Adam Wolski, regionalny dyrektor Sprzedaży w Funduszu Union Investment TFI S.A. Po przedstawieniu podstawowych zasad inwestowania uczestnicy zostali podzieleni na 7 drużyn i wcielili się w rolę zarządzających funduszem inwestycyjnym. Gra trwała cztery lata. Na każdy rok przygotowana była prezentacja danych ekonomicznych, na podstawie których drużyny dokonywały alokacji środków pomiędzy dostępne fundusze, np. Rynku Pieniężnego, Obligacji Krajowych, Obligacji Zagranicznych, Akcji Krajowych, Akcji Zagranicznych, Zrównoważony. Sposób alokacji

ograniczony był kilkoma warunkami – w jeden fundusz można było zainwestować 10–40% całego kapitału oraz (ku niezadowoleniu niektórych graczy) nie było możliwości dokonywania krótkiej sprzedaży. Cel gry? Tak inwestować, by osiągnąć jak najwyższą stopę zwrotu ze wszystkich grup. Grze towarzyszyły ogromne emocje i jeszcze większa zabawa. Gdy po każdej turze Adam Wolski prezentował rzeczywiste dane makroekonomiczne dla danego roku oraz stopy zwrotu z dostępnych portfeli, a następnie wyniki poszczególnych grup, z sali dało się słyszeć całą gamę dźwięków – od euforii i zadowolenia do „śmiechu przez łzy”. Ci, którzy osiągnęli najlepsze rezultaty w danym roku, byli bardzo zadowoleni z siebie. Ci, którym się nie powiodło, czekali, by się odegrać. Jednocześnie można było zaobserwować, jak różnymi strategiami posługiwały się poszczególne drużyny – od bardzo rozdrobnionego portfela do portfela założonego z zaledwie 3 funduszy. Ranking drużyn zmieniał się po każdej rundzie. W samych grupach trwały oczywiście dyskusje, długie i intensywne – w końcu około 8 osób musiało dojść do porozumienia – i pewnie w każdej dało się słyszeć potem „a nie mówiłem?”. Najlepsza drużyna osiągnęła stopę zwrotu na poziomie ok. 56%. Takie osiągnięcie w ciągu 4 lat? Chyba każdy chciałby powierzyć swoje środki takim ludziom. Zwycięzcy otrzymali upominki od Union Investment, a wszyscy uczestnicy dużą dawkę zabawy i możliwość sprawdzenia się w roli investment managera.

Bartosz Baraniecki – Prezes KN Bankowości

45


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Kreatywnie o wodzie, czyli XXXIV Sympozjum Współczesna

Od lewej: Jerzy Miller - wojewoda małopolski, Janusz Wiśniewski – zastępca prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dr inż. Mieczysław Ostojski – dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gospodarka i Administracja Publiczna Aneta Wilmańska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik – przewodnicząca Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Iwona Gawłowska – dyrektor Biura Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska, Jerzy Miller – wojewoda małopolski, Janusz Wiśniewski – zastępca prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dr inż. Mieczysław Ostojski – dyrektor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prof. dr hab. inż. Jan Żelazo – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

W dniach 13–15 stycznia 2012 r. w Ustroniu odbyło się XXXIV Sympozjum z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna. Seminarium naukowe poświęcone aktualnym i ważnym tematom związanym z ekonomią i administracją organizowane jest dwa razy do roku przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej UEK, kierowaną przez prof. dr. hab. Jerzego Hausnera. Tegoroczne spotkanie tradycyjnie podzielone było na dwa bloki tematyczne: „Kreatywność – innowacyjność – rozwój” oraz „Gospodarka wodna”. W trzydniowych obradach udział wzięli wybitni eksperci, naukowcy, przedstawiciele świata polityki i biznesu, a także studenci kierunku GAP.

ści zaprojektowanego przez Fryderyka Zyskę. Ciekawe spojrzenie na interpretację projektów przedstawiła dr Agata Hołobut z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wyjaśniała rolę metafory w procesie innowacji. Następnie odbyła się dyskusja na temat innowacyjności. Wzięli w niej udział Marcin Beme (przewodniczący Rady Nadzorczej MDPL), Dariusz Daniluk (prezes Zarządu BGK), prof. Grzegorz Gorzelak (Uniwersytet Warszawski), Jarosław Myjak (wiceprezes Zarządu PKO BP), Krzysztof Krystowski (prezes Zarządu AVIO Polska), Anna Brussa (PARP) oraz Maciej Witucki (prezes TP SA). Z wymiany zdań ekspertów jasno wynikało, że Polakom pomysłów nie brakuje, jednak na swojej drodze napotykają liczne bariery instytucjonalne i prawne, które tłumią innowacyjność. Na koniec naukowej części pierwszego dnia paneliści: dr Michał Boni (minister administracji i cyfryzacji), Edwin Bendyk (dziennikarz „Polityki”), Jarosław Myjak (wiceprezes Zarządu PKO BP), Marek Sowa (marszałek województwa małopolskiego) oraz prof. Piotr Sztompka (Uniwersytet Jagielloński) dyskutowali na temat Strategii Rozwoju Polski, w której cyfryzacja wydaje się być nieodzownym elementem. Gospodarzem dnia była Aneta Wilmańska, obecnie wiceminister środowiska, a wcześniej wiceprezes PARP, która nie tylko panowała nad organizacją obrad, ale także służyła wiedzą fachową.

Pierwszy dzień, poświęcony zagadnieniom związanym z kreatywnością, innowacyjnością i rozwojem, zaczął się nietypowo, gdyż po tradycyjnym otwarciu i powitaniu gości przez prof. Hausnera przenieśliśmy się na chwilę w świat bajek. Na najmłodszych uczestników sympozjum (i nie mówię tu o studentach I roku) czekał specjalnie przygotowany miniwykład na temat siły wyobraźni, który poprowadziła prof. Anna Karwińska, kierownik Katedry Socjologii UEK. Starsi uczestnicy z kolei mierzyli się z blokiem dotyczącym kreatywności, w którym w tajniki projektowania i kreowania produktów wprowadzili nas prof. Piotr Bożyk i dr hab. Marek Liskiewicz z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Usłyszeliśmy także o projektach wozu lotniskowej straży pożarnej autorstwa Agnieszki Fujak oraz elektrycznego samochodu przyszłoNa pierwszym planie prof. Roman Niestrój – rektor UEK

46

www.uek.krakow.pl

Tradycyjnym i wyczekiwanym elementem każdego Sympozjum jest występ gościa niespodzianki, którego tożsamość do ostatniej chwili utrzymywana jest w ścisłej tajemnicy. Tym razem w tej roli wystąpił Paweł Althamer, światowej sławy rzeźbiarz, który zaskoczył uczestników… złotym autobusem. Kilkunastu śmiałków przebrało się w oryginalne złote kombinezony i wyruszyło na wyprawę złotym środkiem transportu. Powrócili po około trzech godzinach i z entuzjazmem wtajemniczyli resztę w szczegóły wyprawy. Tego samego wieczoru w ramach części nieoficjalnej zostaliśmy przewiezieni (niestety już normalnymi autokarami) na szczyt Równicy, gdzie oprócz degustacji regionalnych smakołyków podziwialiśmy występ zespołu New Tango Bridge, któremu towarzyszyła Katarzyna Jamróz i para tancerzy tanga argentyńskiego. Dla miłośników humoru wystąpił Kabaret z Konopi, który wygrał zeszłoroczną edycję DowciPakerów. Po powrocie do hotelu wszyscy mieliśmy okazję pochwalić się talentami muzycznymi podczas tradycyjnego Śpiewogrania. Do katalogu piątkowych wydarzeń dopisać należy także mecz piłki nożnej Kadra GAP kontra Studenci, który zakończył się zwycięstwem starszaków 11:4. Drugiego dnia Sympozjum omawiana była tematyka gospodarki wodnej. Gospodarzami byli prof. Elżbieta Nachlik (przewodnicząca Krajowej Rady Gospodarki Wodnej) i prof. Janusz Zaleski (przewodniczący Rady Naukowej Instytuty Meteorologii i Gospodarki Wodnej).

Pierwsza część spotkania poświęcona była głównie miejscu gospodarki wodnej w ustawodawstwie i polityce, współpracy w zarządzaniu gospodarką wodną oraz jej uwarunkowaniom środowiskowym. Tematy te przybliżyli uczestnikom prof. Elżbieta Nachlik, Iwona Gawłowska (dyrektor Biura Gospodarki Wodnej w Ministerstwie Środowiska), Jerzy Miller (Wojewoda Małopolski), Janusz Wiśniewski (zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej) i prof. Jan Żelazo (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego). Dodatkowo w tematykę monitoringu, prognoz i ostrzeżeń na potrzeby gospodarki wodnej wprowadził nas dr inż. Mieczysław S. Ostojski (Dyrektor Instytutu Meteorologii i Go-

spodarki Wodnej PIB). Swój wkład w program tego dnia mieli także studenci GAP, którzy przedstawili film pt. „WODA…WODA…WODA, czyli rzecz o gospodarce wodnej na krakowskiej Wiśle”, traktujący o wodnych problemach Krakowa. Po krótkiej przerwie na temat zarządzania i finansowania gospodarki wodnej dyskutowali Iwona Gawłowska (Ministerstwo Środowiska), prof. Janusz Kindler (Politechnika Warszawska), Jerzy Miller (wojewoda małopolski), dr inż. Mieczysław S. Ostojski (dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB) oraz Janusz Wiśniewski (zastępca prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej). Po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy Sympozjum mogli także wysłuchać wykładu mistrzowskiego, tym razem poprowadzonego przez prof. Piotra Sztompkę na temat sprawiedliwości społecznej. Część rozrywkową tego dnia inaugurował spektakl „Dobry Wieczór Państwu” w wykonaniu Krzysztofa Materny i Olgi Bołądź. Po przedstawieniu rozpoczęły się szaleństwa dyskotekowe, które trwały do białego rana. Kolejne, XXXV Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna odbędzie się w dniach 18–20 maja 2012 r. w Zakopanem.

Aleksandra Pająk – studentka II roku studiów magisterskich GAP fot. Jan Bielański

Uczesnicy meczu Kadra kontra Studenci

Studenci uczesnicący w sympozjum

47


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

e n j ó Podw y

m o l p y y r e d i r a k j e w a iek c k e t ą z c o p –

Program podwójnych dyplomów to jedna z najciekawszych ofert wyjazdowych proponowanych przez Biuro Programów Zagranicznych. Program jest efektem porozumienia z wybranymi instytucjami partnerskimi UEK. Student, który go wybiera, decyduje się na co najmniej rok studiów w zagranicznej uczelni na poziomie licencjackim lub magisterskim z dodatkową opcją odbycia kilkumiesięcznej praktyki zawodowej za granicą. Istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu z programu Erasmus.

W czasie pobytu na wymianie wymagającej dużego nakładu pracy i motywacji, studenci mają okazję poznać bardzo praktyczne podejście do nauczania w uczelniach europejskich. Mogą zapoznać się z pomysłowymi badaniami naukowymi, europejskim modelem zarządzania oraz ze światem biznesu, który ma bardzo silny związek z instytucjami szkolnictwa wyższego i wreszcie z edukacją, w której wartości ludzkie, zróżnicowanie wielokulturowego środowiska, praca zespołowa, zaangażowanie społeczne oraz zasady fair play tworzą ramy dla wartości zarządzania.

na szerzej spojrzeć akcję, pozwala sf oty liw sa oż łą m yk w ne daje niez graniczo ożemy mieć nieo Podwójny dyplom m że , ia aw pr życie i s dotychczasowe . ry ści karie School KEMA Business lwentka UEK i S so ab , or ni Ko a Agnieszk

zajęciach, są tworzą się na e ór kt e, w to wują do pracy e grupy projek onale przygoto sk Międzynarodow do i em ni doświadcze niesamowitym ym otoczeniu. ow od ar w międzyn K i ESCP Europe absolwentka UE a, sk w ro jd Ha Anna

dyplomów to ram podwójnych Dla mnie prog anie nowych zn szansa na po im tk ys sz w de prze ożliwość ukońltur, a także m ku h yc jw no i, dz lu uczelni europe z najlepszych u isk ow od czenia jednej śr ym międzynarodow zi od ch śli skich. Studia w je e, ni e doświadcze dają nieocenion ie problemów czy rozwiązywan e pi ru g w ę ac pr o program każdeh. Polecam ten i się nokomunikacyjnyc na świat i nie bo ty ar w ot st je o mu, kt ło, wych wyzwań. Grzegorz Ciężad pe ro Eu P i ESC absolwent UEK

dę kto chce napraw oma każdemu, pl Di ć, le zy ub uc na Do i program tutaj dużo polecić Bernburg trze można się ę es ne m og od m se ob że ym sw lę, dn dę yś je M e. Po napraw tności językow kiej pozwala na coraz poprawić umieję e pracy licencjac ni dyplomów jest sa h pi o óc er dw pi e do ni iż da , sia się i po m m e ty aj ale wyd ckim. Poza językiem niemie posługiwanie się pracodawców. h ic lsk ane przez po K i FH Anhalt bardziej doceni absolwentka UE s, Ty a zk es ni Ag

48

Wymierną korzyścią z uczestnictwa w programie jest dyplom drugiej europejskiej uczelni, zdobywany po roku studiowania za granicą bez konieczności wnoszenia opłaty za czesne, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy. Pozostałe argumenty przemawiające na korzyść tej opcji to podniesienie kompetencji językowych oraz otwarcie wielu nowych możliwości. Dodatkowo udział w programie zwiększa szanse podjęcia ciekawej pracy w Polsce i za granicą. Mamy nadzieję, że opinie naszych absolwentów tego programu ostatecznie przekonają osoby, które wahają się przy wyborze formy wymiany zagranicznej:

Sylwia Rutkowska – koordynator ds. podwójnych dyplomów tel. +48 12 293 54 72 e-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl Dyżury: czwartek 13–15, Biuro Programów Zagranicznych, Stróżówka, pokój 2.3

www.uek.krakow.pl

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W styczniu tego roku ruszyła kolejna rekrutacja na stypendia zagraniczne, w których uczestnictwo umożliwiają programy Erasmus, umowy wielostronne i stypendia rządowe. Pieczę nad procesem rekrutacyjnym obejmuje Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczy dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor ds. studenckich. Za sprawny przebieg odpowiedzialne są dwie jednostki Uczelni: Biuro Programów Zagranicznych i Dział Współpracy Międzynarodowej. Na stronach internetowych tych działów oraz w siedzibach obu biur można zasięgnąć szczegółowych informacji na temat stypendiów. Namawiamy wszystkich studentów do zastanowienia się nad skorzystaniem z możliwości wyjazdu na stypendium. W związku z możliwościami, jakie stwarza w tym zakresie Uczelnia, decyzja taka wydaje się być niemalże obowiązkiem. Powinna kojarzyć się nie tylko z nauką i sprawdzeniem się w nowym środowisku, ale także z przygodą, nowymi kontaktami i poznawaniem świata. Rekrutacja na stypendia zagraniczne jest procesem dość sformalizowanym, ale wartym poniesienia trudu związanego z koniecznością dopełnienia wyznaczonych wymagań. Trzeba pamiętać, że wyjazd stypendialny to świetna praktyka i dobra inwestycja w przyszłość. Potwierdza naszą aktywność na studiach, a to często istotny atut podczas procedury kwalifikacyjnej do pracy.

Jakie stypendium? Przede wszystkim to, które jest zgodne z naszymi oczekiwaniami i marzeniami oraz to, które będzie stanowiło wartość dla przyszłego pracodawcy. Oczekiwania muszą być konkretne, a przede wszystkim muszą stanowić wyraz waszej własnej woli. Z praktyki wiemy, iż czasami trudno się zdecydować, gdzie jechać. Jest to jedno z najczęstszych pytań przedrekrutacyjnych. Bardzo trudno na nie odpowiedzieć. W związku z tym wymieniamy najczęstsze powody podjętych decyzji. Wśród nich znajdują się takie jak: kompatybilność programu proponowanego przez uczelnię partnerską z programem nauczania na naszej Uczelni, język wykładowy, specyfika programu danej uczelni, prestiż danej uczelni, możliwość zdobycia dyplomu uczelni partnerskiej, zainteresowanie krajem i miastem, koszty utrzymania w danym miejscu, względy rodzinne i towarzyskie, odległość od Polski. Polecamy przemyślenie możliwości skorzystania z rozszerzonych wersji stypendialnych, które proponuje BPZ i zapoznanie się z ofertą podwójnych dyplomów oraz opcji EMBS. Obie te możliwości zwiększają szanse gruntownego przygotowania się do trudnego rynku pracy.

a j c a t u Rekr a i d n e p na sty e n z c i n zagra Proces rekrutacji W celu zobiektywizowania wyboru kandydatów na wyjazdy, jednostki Uczelni odpowiedzialne za rekrutację opracowały specjalne procedury. Najważniejsza część rekrutacji odbywa się raz w roku. Zostaje wówczas uruchomiona baza danych kandydatów na wyjazdy stypendialne. Program komputerowo generuje listę, którą nazwać można rankingiem starających się o miejsca stypendialne. Sprawdzana jest znajomość języków obcych, średnia ocen za dotychczasowy okres studiów, zgoda dziekanatu na wyjazd, zaliczenie semestru. Studenci, którzy planują wyjazdy na 5. roku lub 10. semestrze, zobowiązani są do dostarczenia na etapie rekrutacji zgody dziekana na wyjazd. Ważnym elementem ewaluacji złożonych dokumentów jest ocena pożądanych cech osobowości, takich jak umiejętność pracy w grupie, kreatywność, umiejętność zarządzania czasem. Te elementy oceny poświadczają wszystkie dokumenty dotyczące aktywności pozanaukowej, np. w kołach naukowych, organizacjach studenckich, pracy za granicą, etc. Ważnym elementem, który należy brać pod uwagę decydując się na wyjazd, jest umiejętność radzenia sobie ze stresem. Żeby uniknąć rozczarowania, doradzamy przeanalizowanie

także swoich cech osobowości pod kątem czekających zmian.

Dlaczego warto wyjechać? Wyjazd zagraniczny na studia, jak każde doświadczenie, buduje osobowość, uczy i zwiększa szanse na dobry start w dorosłe życie. Dowodzi konkretnych umiejętności, inicjatywy, aktywności pozauczelnianej i chęci rozwoju. Osoba, która posiada w CV informacje o odbyciu części studiów w uczelni zagranicznej i zna dobrze język, z pewnością jest cenniejszym kandydatem na rynku pracy. Wyjazd na semestr lub dwa pozwala także zweryfikować nasze wyobrażenia o pracy. Znajomość charakteru pracy na danym stanowisku w środowisku międzynarodowym może utwierdzić nas o trafności wyboru ścieżki zawodowej, a to pozwala w przyszłości uniknąć rozczarowania. Związana z wyjazdem samodzielność przynosi pierwsze poważne osobiste sukcesy i pierwsze porażki. Doświadczenia te w przyszłości ułatwiają adaptację w środowisku pracy. Nie bez znaczenia jest także to, iż w czasie wyjazdu poszerza się grono znajomych, przyjaciół i szansa na przeżycie niezapomnianych chwil.

Oprac. BPZ

E-BPZ

.uek. enę www.e-bpz miło nową dom ho ółuc sp ur w h ej yc jn zn cy administra ów Zagranic gi m słu ra ob og Pr em o ci ur ar Bi m Oprogra obędzie wsp 1 lutego br. ramy wymiany). utacyjną, która og kr re pr ję ne w ac in i lik ap iczne studentó us, CEEPUS krakow.pl – wyjazdy zagran ej (m.in. Erasm na ow o od ne nt ar yj ko yn ac e ut dz ln ię kr dywidua pracy m likacje re szwedzkiego, in będzie m.in.: ap ka i, zy ać m ję ni ika s lęd ur yn zg w i k ej uw ne i j wanie rekrutacją ykłady gościn ną w da na z . ne np za ye, ią w jn zw przygoto oraz rejestracy tkie informacje ch na potrzeby znajdą się wszys etwarzania dany .in. dystryrz (m i p e a w ni so ze studenta, gdzie an ad nkcję grom y procesy fin fu ąc ń, aj ie cją ag m do om ia sp w z w iązane realiza opcję po e system , inne wydatki zw tatystyk, a takż us i s m as ów Er rt u po m ra ra ia wan .in. z prog ucja grantów m mych studenbucja i redystryb c.). et tu chęcą także sa ek oj za pr ę, y/ cj ac ra pr ok ół ur sp bi w dukując Uczelnia. programu ułatwienia te, re h, jakie stwarza że yc , w ję do ie az dz yj na w y ci Mam z możliwoś ego korzystania ia do „znajotów do liczniejsz my do dodawan za as pr za ie zn resowy dostęp zo serdec iecie mieli eksp /bpzuek – bard dz om bę .c u ok m bo te ce ki ię fa http:// facebooku. Dz i. szego Biura na arodową Uczeln mych” profilu na ółpracą międzyn sp w ze ch ny za ią do informacji zw

49


(NIE)PEŁNOSPRAWNI

WARTO WIEDZIEĆ

Debiut z brązowym medalem W dniach 9–11 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyły się XVIII Mistrzostwa Polski Seniorów w Szermierce na Wózkach. Po raz pierwszy wzięły w nich udział dwie niepełnosprawne studentki Uniwersytetu Ekonomicznego: Anna Samel i Beata Zelek. Nikt nie spodziewał się, że debiutancki występ zakończy się takim sukcesem. Anna Samel – studentka trzeciego roku zarządzania zdobyła brązowy medal we florecie. Idea szermierki na wózkach powstała w Wielkiej Brytanii w 1948 roku. Początkowo była traktowana jako forma rehabilitacji dla byłych żołnierzy, który utracili sprawność w wyniku działań wojennych. Z czasem nabierała coraz bardziej sportowego charakteru, aż do I Igrzysk Paraolimpijskich w Rzymie w 1960 roku, gdy stała się dyscypliną paraolimpijską. Szermierka na wózkach jest sportem wymagającym szybkości, precyzji ruchów i strategicznego myślenia. Zawodnicy niepełnosprawni mogą rywalizować między sobą w walce trzema różnymi rodzajami broni: szpadą, szablą lub floretem. W zależności od tego, jakiej broni używa się podczas walki, obowiązują odpowiednie zasady. Broń oraz idea walki szermierczej na wózkach jest taka sama jak w przypadku szermierki osób sprawnych. Różnicą jest to, że walka odbywa się na specjalnych wózkach szermierczych przymo-

Anna Samel na podium (pierwsza z prawej)

cowanych do platformy, która zapewnia stałą odległość między zawodnikami. Nasze zawodniczki wystartowały we florecie (10 grudnia) i w szpadzie (11 grudnia). Pierwszego dnia zmagań sportowych zaczął się od eliminacji do finału, w których nasze studentki stoczyły po 6 walk. W finale cztery najlepsze osoby walczyły już o konkretne miejsca na podium. Ania zajęła III miejsce we florecie oraz IX w szpadzie, Beata natomiast odpowiednio VII i VIII miejsce. – Głównym celem uczestnictwa w tych zawodach było zapoznanie się z poziomem umie-

fot. Aleksandra Wicik

jętności i stopniem zaawansowania naszych przeciwników. Dzięki udziałowi w zawodach wiemy, nad czym powinnyśmy bardziej popracować, by lepiej przygotować się do następnych zawodów. Nie spodziewałyśmy się takich wyników – powiedziała po mistrzostwach Ania, na co dzień wiceprzewodnicząca Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych. Obu naszym koleżankom gratulujemy tak dobrego startu. Mamy nadzieję, że to zapowiedź jeszcze lepszych rezultatów w przyszłości. Beata Zelek, Anna Samel, Marek Świerad

Symbolicznie w Bratysławie W dniach 16–18 grudnia 2011 r. chór UEK „Dominanta” wybrał się do Bratysławy, aby uczcić dobiegającą końca polską prezydencję w Unii Europejskiej. 16 grudnia w kościele oo. Franciszkanów można było usłyszeć nasz chór śpiewający utwory adwentowe w różnych językach europejskich. Przed koncertem chór zapewnił oprawę muzyczną mszy świętej, a podczas przejścia z chóru pod ołtarz, gdzie śpiewaliśmy koncert, męska część „Dominanty” śpiewała adwentowy chorał gregoriański „Rorate coeli”. Koncert rozpoczęto uroczystym „Gaude Mater Polonia”.

Dwie nagrody „Dominanty” na XXI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Chóralnej

Przy wigilijnym stole

Wśród zaproszonych gości byli m.in. rektorzy, pełnomocnicy oraz kierownicy BON-ów. Naszą Uczelnię reprezentował prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK, na którego wsparcie niepełnosprawni studenci zawsze mogą liczyć. Przy tej okazji serdecznie za to dziękujemy! Spotkanie uświetnił występ zespołu „Bała-gun” pod kierownictwem Małgorzaty Bały, w skład którego wchodzą absolwenci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących będący jednocześnie studentami krakowskich uczelni, w tym także naszego Uniwersytetu. Dodatkową atrakcją były kiermasze zorganizowane przez Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „Ognisko” oraz Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej. Przy dźwiękach kolęd oraz smacznie i suto zastawionym stole uczestnicy naprawdę bardzo mile spędzili czas.

50

fot. Anna Suberlak

Wigilijne spotkanie niepełnosprawnych studentów i pracowników Biur ds. Osób Niepełnosprawnych krakowskich uczelni stało się już tradycją. Tym razem organizacja spotkania wigilijnego przypadła w udziale Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II. Wydarzenie miało miejsce 14 grudnia w nowym budynku Biblioteki UPJPII dzięki uprzejmości jej dyrektora, ks. dr. hab. Jana Bednarczyka. Wszystkich uczestników przywitał prorektor UPJPII ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski wraz z Katarzyną Kutek-Sładek pełniącą funkcję pełnomocnika rektora UPJPII ds. osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy przy tej okazji gospodarzom tegorocznej Wigilii. Szczególnie podziękowania za organizację wydarzenia należą się Katarzynie Kutek-Sładek, pełnomocnikowi rektora UPJPII ds. osób niepełnosprawnych oraz Monice Piedze, psychologowi oraz pracownikowi BON UPJPII. Marek Świerad, BON UEK

www.uek.krakow.pl

Chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 29 stycznia 2012 r. zdobył dwie drugie nagrody w kategorii chórów mieszanych oraz w kategorii chórów kameralnych podczas XXI Ogólnopolskiego FESTIWALU PIEŚNI CHÓRALNEJ „Kolędy i Pastorałki” – Myślenice 2012. Dyrygentka chóru, Małgorzata Langer-Król, dostała nagrodę dla najlepszego dyrygenta festiwalu. W konkursie walczyły 24 chóry z całej Polski, wśród nich wiele ze szkół muzycznych czy np. Instytutu Muzyki. Biorąc pod uwagę taką konkurencję, to bardzo wysokie lokaty. Więcej informacji: http://www.mokis.myslenice.pl

Wśród organizatorów i gości honorowych znaleźli się przedstawiciele Ambasady Rzeczypospoliej Polskiej w Bratysławie. Następnego dnia zarząd chóru oraz dyrygentka Małgorzatą Langer-Król reprezentowali chór podczas spotkania opłatkowego w ambasadzie. Oczywiście nie zabrakło czasu na zwiedzanie i podziwianie uroczej stolicy Słowacji. Jej Stare Miasto niewiele różni się atmosferą od Krakowa. Odwiedziliśmy uroczy, renesansowy zamek królewski, na którego dziedzińcu zaśpiewaliśmy jeden z naszych utworów. Widzieliśmy bajecznie oświetlony pałac prezydencki, a rozciągająca się na Stare Miasto panorama zafascynowała nas iluzją małego miasteczka z wyrastającymi gdzieniegdzie wieżyczkami kościołów. Odważni mogli zwiedzić restaurację

Ufo będącą integralną częścią Mostu Nowego, a położoną jakby na jego szczycie. Wielu z nas może pochwalić się nową przyjaźnią z pewnym przedstawicielem Słowaków: Cumil (metalowa postać wyglądająca z kanału) tylko czeka na zwiedzających Hlavné námestie (Stary Rynek), aby zauważyli jego uśmiech. Prócz tego mieliśmy okazję nacieszyć się jarmarkiem bożonarodzeniowym. To kolorowe wydarzenie pełne było miejscowych wyrobów, tradycyjnych dań, na których widok i zapach portfele mimowolnie się otwierały. Niech żałuje ten, kto nigdy nie miał w ustach „kanapki cygańskiej” czy jabłka w karmelu!

Agnieszka Bogucka (alt)

Płyta do nabycia w cenie 25 zł w siedzibie chóru „Dominanta”: pawilon C, pokój 01 A e-mail: dominanta.uek@gmail.com www.dominanta.uek.krakow.pl 51


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Ubezpieczenia w państwach europejskich Zagadnienia ekonomiczno-prawne W dniach 24–25 listopada 2011 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się I Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, zorganizowana przez Katedrę Prawa oraz Katedrę Ubezpieczeń UEK. W konferencji wzięło udział ponad 90 uczestników reprezentujących głównie krajowe ośrodki naukowe. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele Kijowskiego Narodowego Handlowo-Ekonomicznego Uniwersytetu z Ukrainy, instytucji rynku ubezpieczeniowego oraz brokerzy ubezpieczeniowi. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Elżbieta Wanat Połeć – prezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Andrzej Jakubiak – przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz prof. dr hab. Roman Niestrój – rektor UEK oraz prof. dr hab. Krzysztof Surówka – dziekan Wydziału Finansów UEK. Patronat medialny nad konferencją objęły „Rozprawy Ubezpieczeniowe” oraz „Dziennik Ubezpieczeniowy”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali rektor UEK oraz dziekan Wydziału Finansów. Po otwarciu konferencji i przywitaniu gości przez prof. dr hab. Wandę Sułkowską (kierownika Katedry Ubezpieczeń) oraz prof. dr hab. Bogusławę Gnelę (kierownika Katedry Prawa) przemówienie inauguracyjne wygłosił redaktor naczelny „Rozpraw Ubezpieczeniowych”, rzecznik ubezpieczonych w latach 1995–2007 dr Stanisław Rogowski. Dwudniowe obrady konferencyjne podzielone zostały na dwa równolegle odbywające się panele: ekonomiczny i prawny. W pierwszym dniu konferencji odbyły się trzy sesje w ramach panelu ekonomicznego. W sesji pierwszej, która odbywała się pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jerzego Handschke (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), zaprezentowane zostały referaty dr Marzeny Bac (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie) pt. Ryzyko katastroficzne w ustawodawstwie polskim, dr Moniki Wieczorek-Kosmala (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) pt. Aplikacja instrumentów

52

alternatywnego finansowania ryzyka (ARF) – nowy wymiar retencji ryzyka w przedsiębiorstwie, mgr Marii Wąsewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) pt. Ubezpieczenie jako instrument zmniejszający ryzyko w procesie zarządzania nieruchomościami oraz prof. dr hab. Wandy Ronki-Chmielowiec (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) i dr Patrycji Kowalczyk-Rólczyńskiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) pt. Ryzyko w ubezpieczeniach komunikacyjnych – wybrane problemy. W trakcie drugiej sesji konferencyjnej, której przewodniczyła prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, wygłoszone zostały referaty dr Marietty Janowicz-Lomott (Uniwersytet Gdański) i dr Krzysztofa Łyskawy (Uniwersytet

Dr Stanisław Rogowski, rzecznik ubezpieczonych w latach 1995–2007

Ekonomiczny w Poznaniu) pt. Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej jednostek samorządu terytorialnego, dr Marty Bordy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) pt. Analiza rynków prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich, dr Joanny Niżnik (UEK) i dr Grażyny Sordyl (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) pt. Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz mgr Darii Korytkowskiej (Uniwersytet Łódzki) pt. Zastosowanie rachunku rent pewnych do kalkulacji wartości obecnej kosztów długoterminowej opieki zdrowotnej w Polsce. Trzecia sesja odbywała się pod przewodnictwem prof. dr hab. Małgorzaty IwaniczDrozdowskiej (SGH). Uczestnicy sesji mogli zapoznać się z referatami dr. Jarosława Poteraja (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży) pt. Metoda ubezpieczeniowa w zarządzaniu ryzykiem starości, dr Kamili Bielawskiej (Uniwersytet Gdański) pt. Czynniki wzrostu deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po 1998 roku oraz dr. Roberta Lisowskiego (Akademia Górniczo-Hutnicza) pt. System emerytalny w Argentynie. W ramach równolegle odbywającego się panelu prawnego, w pierwszym dniu konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne. W trakcie pierwszej sesji pt. Podmioty umowy ubezpieczenia oraz odpowiedzialność i roszczenia związane z jej naruszeniem, której przewodniczyła prof. dr hab. Teresa Mróz (Uniwersytet w Białymstoku), wygłoszone zostały referaty prof. dr hab. Bernadetty Fuchs i dr hab. Moniki Jagielskiej (Uniwersytet Śląski) pt. „Kolizyjnoprawna ochrona strony słabszej stosunku ubezpieczenia”, prof. dr hab. Bogusławy Gneli (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) pt. Problem kwalifikacji stron umowy ubezpieczenia ze

www.uek.krakow.pl

Prof. dr hab. Wanda Sułkowska, kierownik Katedry Ubezpieczeń

szczególnym uwzględnieniem ubezpieczającego oraz dr. Szymona Byczko (Uniwersytet Łódzki) pt. Roszczenia uprawnionego w przypadku nienależytego wykonania umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela. Podczas drugiej sesji pt. Instytucje prawne w wybranych rodzajach umów ubezpieczenia, która odbywała się pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wojciecha Pyzioła (Uniwersytet Jagielloński), zaprezentowane zostały referaty dr. Aleksandra Raczyńskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) pt. Instytucja regresu nietypowego (szczególnego) na tle konstrukcji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dr Kingi Michałowskiej (UEK) pt. Znaczenie zgody ubezpieczonego w ubezpieczeniach na życie zawieranych na cudzy rachunek oraz dr Magdaleny Szczepańskiej (Uniwersytet Warszawski) pt. Opłaty pobierane przez ubezpieczycieli w umowie ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Trzecia sesja pt. Publicznoprawne zagadnienia ubezpieczeń gospodarczych odbywała się pod przewodnictwem prof. dr hab. Anny WalaszekPyzioł (Uniwersytet Jagielloński). Uczestnicy sesji mogli zapoznać się z referatami dr Moniki Szaraniec (UEK) pt. Klauzula interesu publicznego i określenia nieostre – próba wyodrębnienia tych pojęć na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, dr Aldony Piotrowskiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) pt. Nadzór struktury organu zarządzającego zakładem ubezpieczeń, dr Katarzyny Malinowskiej (Uniwersytet Warszawski) pt. Wdrażanie Solvency II – wpływ na umowę ubezpieczenia, mgr. Macieja Gneli (UEK) pt. „Umowa ubezpieczenia jako przedmiot zamówienia publicznego” oraz dr. Piotra Wiatrowskiego (UEK) pt. „Prze-

stępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości”. Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja, która odbyła się w Klasztornej Restauracji w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Drugiego dnia konferencji odbyły się ostatnie dwie sesje panelu ekonomicznego i prawnego. W trakcie czwartej sesji panelu ekonomicznego przedstawione zostały referaty dr. Wiktora Trynczuka (Kijowski Narodowy Handlowo-Ekonomiczny Uniwersytet) pt. Aktualne trendy rozwoju komunikacji marketingowej na rynku ubezpieczeniowym Ukrainy i Rosji, dr. Roberta Kurka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, WGRiT w Jeleniej Górze) pt. Państwo a system informacyjny nadzoru ubezpieczeniowego oraz dr Renaty Pajewskiej-Kwaśny (SGH) i dr. inż. Adama Śliwińskiego (SGH) pt. Rozwój ubezpieczeń w Polsce na tle wybranych krajów Europy. Czwartej sesji przewodniczył prof. dr hab. Stanisław Wieteska (Uniwersytet Łódzki). W piątej sesji konferencyjnej odbywającej się pod przewodnictwem prof. dr hab. Tomasza Michalskiego (SGH) uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z referatami dr Kingi Stęplewskiej (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach) pt. Czynniki wpływające na decyzję ubezpieczonego o kontynuowaniu indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie oraz dr Marii Płonki (UEK) pt. Gospodarka finansowa towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle postanowień statutowych.

Prof. dr hab. Bogusława Gnela, kierownik Katedry Prawa

Czwarta sesja panelu prawnego pt. Wybrane problemy działalności ubezpieczeniowej, której obradom przewodniczyła prof. dr hab. Bernadetta Fuchs , rozpoczęła się wygłoszeniem przez prof. dr. hab. Ryszarda Szostaka (UEK) referatu pt. „Uwagi o charakterze prawnym gwarancji ubezpieczeniowej”. Następnie referaty wygłosili dr Dariusz Fuchs (Uniwersytet im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – pt. „Przesłanki uznania sporu ubezpieczeniowego za sprawę gospodarczą w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego” oraz dr Marcin Orlicki – pt. „O zaliczaniu świadczeń wypłacanych ze środków publicznych na rzecz ofiar powodzi na poczet odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych”. W piątej sesji pt. Zagadnienia pośrednictwa ubezpieczeniowego, odbywającej się pod przewodnictwem prof. dr. hab. Ryszarda Szostaka (UEK), uwaga referentów skoncentrowała się na problematyce pośrednictwa ubezpieczeniowego. W tej części referaty wygłosili dr Jakub Pokrzywniak pt. „Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym – ocena i uwagi de lege ferenda w kontekście prac nad nowelizacją dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego”, mgr Bartosz Wojno (KNF) pt. „Przedmiotowy zakres definicji pośrednictwa ubezpieczeniowego” oraz mgr Zbigniew Długosz (UEK) pt. „Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie”. Podsumowując obrady, prof. dr hab. Wanda Sułkowska oraz prof. dr hab. Bogusława Gnela podkreśliły szczególny, interdyscyplinarny wymiar konferencji, stwarzający możliwość podjęcia dyskusji w szerokim kontekście ekonomiczno-prawnym. Obie Panie Profesor wyraziły nadzieję, że konferencje na temat ubezpieczeń będą na naszej Uczelni kontynuowane w przyszłości. Referaty wygłoszone podczas konferencji zostały opublikowane jeszcze przed konferencją naukową przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Efekty pracy przedstawicieli licznych ośrodków naukowych są zawarte w dwóch monografiach: Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, Warszawa 2011 (recenzowana przez prof. dr. hab. Leszka Ogiegło z Uniwersytetu Śląskiego) oraz Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, red. W. Sułkowska, Warszawa 2011 (recenzowana przez prof. dr hab. Irenę Jędrzejczyk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz przez prof. dr hab. Wandę Ronka-Chmielowiec z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). Członkami Komitetu Organizacyjnego Konferencji byli: dr Grzegorz Strupczewski (Katedra Ubezpieczeń), dr Monika Szaraniec (Katedra Prawa), mgr Maciej Cycoń (Katedra Ubezpieczeń) oraz mgr Tomasz Jedynak (Katedra Ubezpieczeń).

Dr Monika Szaraniec, Katedra Prawa UEK Mgr Maciej Cycoń, Katedra Ubezpieczeń UEK

53


PROJEKTY

PROJEKTY

Kolejny numer półrocznika „Ekonomia Społeczna” Ekonomia społeczna już od kilku lat jest postrzegana jako sektor, który może istotnie przyczyniać się do rozwoju gospodarczego i inkluzji społecznej. Podejmuje się zatem wiele inicjatyw i starań, aby podmioty ekonomii społecznej mogły się rozwijać. Jednym z ogólnopolskich przedsięwzięć, którego celem jest poprawa kondycji ekonomii społecznej w Polsce jest projekt „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, współrealizowany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W projekcie założono szereg działań, które mają na celu wzmacnianie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, takich jak tworzenie i rozwijanie standardów jakości świadczonych usług czy doskonalenie kadr instytucji zajmujących się problematyką ekonomii społecznej. Równolegle z ww. przedsięwzięciami realizowane są działania zmierzające do podniesienia świadomości społecznej w zakresie ekonomii społecznej. Taki właśnie cel przyświeca inicjatywie realizowanej przez MSAP pod nazwą półrocznik „Ekonomia Społeczna”. Półrocznik „Ekonomia Społeczna” to czasopismo naukowe będące kontynuacją kwartalnika wydawanego przez MSAP pod tym

samym tytułem w latach 2008–2009. Podstawowym celem tego periodyku jest rozwijanie i promowanie idei ekonomii społecznej jako niezbędnego segmentu współczesnej gospodarki, komplementarnego wobec segmentów gospodarki prywatnej i gospodarki publicznej. Półrocznik jako platforma wiedzy, myśli i doświadczeń dotyczących ekonomii społecznej łączy prace o charakterze akademickim z głosami praktyków reprezentujących środowiska eksperckie. Dzięki temu czytelnicy mają okazję zapoznać się ze zróżnicowanymi w treści wypowiedziami dotyczącymi problematyki i specyfiki podmiotów ww. sektora. Półrocznik „Ekonomia Społeczna” jest publikowany w wersji papierowej i udostępniany w tej formie w całym kraju. Jednocześnie na stronie internetowej www. ekonomiaspoleczna.msap.pl jest dostępna elektroniczna wersja wszystkich numerów. Bieżący – trzeci numer półrocznika otwiera inspirujący i wartościowy tekst dotyczący istoty i celu pomocy. Autorka artykułu, prof. Janina Filek, prowadzi rozważania nad fenomenem pomocy, pokazując niejednoznaczność dystynkcji między pomocą a przemocą. Ciekawym uzupełnieniem rozważań teoretycznych jest, zaprezentowana w jednym z tekstów, próba oceny skuteczności i efektywności formy wsparcia dla osób skazanych, jaką jest wewnętrzny ośrodek outplacementu.

Na łamach trzeciego numeru półrocznika znalazła się także analiza dotycząca nowatorskiego zagadnienia, jakim jest pomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej. Zamieszczono także materiały przybliżające zagadnienia funkcjonowania klubów pracy i ich roli w generowaniu zaufania społecznego. Poruszono ponadto problematykę wpływu mikrofinansowania na walkę z ubóstwem, opisując przykład Grameen Banku, założonego przez Muhammada Yunusa – laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Dodatkowo w numerze znalazła się informacja i podsumowanie prac badawczych dotyczących kondycji przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce oraz recenzja publikacji pt. „Pozycja wolontariuszy na rynku pracy”. Zachęcamy Państwa do lektury trzeciego numeru półrocznika „Ekonomia społeczna”. Redakcja zaprasza również pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do współpracy. Szczegóły dotyczące zasad nadsyłania tekstów znajdują się w zakładce „Półrocznik ES –> Wskazówki dla autorów” na stronie www.ekonomiaspoleczna.msap.pl.

Magdalena Pokora Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

Dr Krzysztof Borodako – adiunkt w Katedrze Turystyki UEK, jest autorem pierwszej w Polsce i jednej z pierwszych na świecie publikacji książkowej poświęconej foresightowi w branży turystycznej. Wspomniana publikacja zawiera syntetyczny opis foresightu w sektorze usług turystycznych – począwszy od definicji i istoty, poprzez stosowane metody i uwarunkowania, aż do organizacji, realizacji i ewaluacji projektów. „Praca stanowi bardzo klarowną analizę niezbędności myślenia o przyszłości w sferze usług, koncentrując się szczegółowo na sektorze turystyki. (...) Wychodząc od oceny znaczenia usług w gospodarce opartej na wiedzy, poprzez zwiększające się ciągle znaczenie sektora turystyki, wprowadza umiejętnie pojęcia i metodologię foresightu, rysując od razu gotowy niemal schemat przeprowadzenia procesu foresightu dla określonego regionu czy innego podmiotu zainteresowanego tą problematyką. (…) Książka stanowi zarówno bardzo wnikliwą teoretyczną analizę problematyki foresightu w turystyce, jak i bardzo praktyczny opis rekomendowanego do przeprowadzenia przez autora procesu. (...) Autor świadomy najważniejszych

54

www.uek.krakow.pl

Program The European Portfolio Management Challenge na UEK

Jak co roku od siedmiu lat, na początku grudnia odbyło się seminarium dydaktyczne organizowane przez European Real Estate Society (2–3 grudnia 2011, Reading). Tym razem uczestników spotkania gościł jeden z najlepszych ośrodków nieruchomościowych w Europie – Henley Business School Uniwersytetu Reading w Anglii. Podczas seminarium poświęconego najnowszym trendom w dydaktyce nieruchomościowej został zaprezentowany nowy projekt o nazwie The European Portfolio Management Challenge. The European Portfolio Management Challenge jest projektem edukacyjnym, który został stworzony z inicjatywy Sheffield Hallam University. Program powstał przy udziale sponsorskim jednego z największych podmiotów nieruchomościowych funkcjonujących na brytyjskim rynku od 1988 roku, tj. Investment Property Forum, działającym m.in. w obszarze badań i dydaktyki związanej z inwestowaniem i nieruchomościami. Koordynatorem i głównym pomysłodawcą projektu jest prof. Nick Nunnington. Od samego początku, tj. od czerwca 2009 roku, w prace nad projektem włączyły się: International Real Estate Business School - Uniwersytet w Regensburgu (Niemcy), Hanzehogeschool w Groningen (Holandia), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Koordynatorem prac z ramienia UEK był dr Bartłomiej Marona oraz dr Michał Głuszak z Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego. Obecnie trwają ostatnie prace testujące stronę internetową (http://www.portfoliochallenge.eu), która stanowić będzie główne narzędzie edukacyjne w realizacji nowego przedmiotu o nazwie „Property Portfolio”, wdrażanego od

semestru letniego na powyższych uczelniach, w ramach specjalności związanych z gospodarką nieruchomościami. Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że ciągle dołączają do niego również inne uczelnie z Europy, między innymi Dublin Intitute of Technology, University of Reading, Nottingham Trent University czy też Politecnico di Milano. W ramach przedmiotu studenci podzieleni na małe zespoły będą mieli możliwość zapoznania się zarówno z teoretycznymi, jak i praktycznymi aspektami tworzenia nieruchomościowych portfeli inwestycyjnych oraz zarządzania nimi. Dodatkowo uczestnicząc w symulacjach internetowych opartych na rzeczywistych danych (zebrano dane z kilkuset europejskich nieruchomości), będą mieli możliwość aktywnego tworzenia portfeli, konkurując jednocześnie ze studentami z innych uczelni (w ramach kolejnych edycji programu przewidziano nagrodę pieniężną dla zespołu, który uzyska najlepsze wyniki w ramach zarządzanego funduszu nieruchomościowego).

ograniczeń, jakie niesie realizacja foresightów w Polsce, (…) empirycznie sprawdzał siłę tych ograniczeń w przypadku ewentualnej realizacji foresightu w turystyce w województwie małopolskim” – Jerzy Głuszyński, prezes TNS Pentor. „Autor (…) zwrócił uwagę na rosnące znaczenie planowania strategicznego w przedsiębiorstwie turystycznym, innowacji w produktach turystycznych oraz współpracy w sieciach turystycznych. (...) Poruszone przez niego tematy dają Czytelnikowi kompleksowy obraz o potencjale zastosowania foresightu w tej branży. Przez to książka jest inspirującym źródłem informacji dla tych, którzy inicjują procesy kreacji innowacyjnych ofert turystycznych” – Luk Palmen, prezes InnoCo. Dr Krzysztof Borodako jest także przewodniczącym Grupy Wsparcia przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”, współpracował z Komisją Europejską w ramach Grupy Roboczej FOR-RIS, był ekspertem w dwóch europejskich projektach foresightowych

Planuje się również wprowadzenie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przedmiotu Property Portfolio. W zamierzeniu prowadzony miałby być przez pracowników Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego w języku angielskim na specjalności Gospodarowanie nieruchomościami. Realizowany byłby w głównej mierze za pomocą witryny internetowej http://www.portfoliochallenge. eu oraz uczelnianej platformy Moodle. Od semestru letniego bieżącego roku akademickiego pilotażowa wersja kursu zostanie uruchomiona dla kilkunastoosobowej grupy studenckiej w ramach 15-godzinnego konserwatorium z przedmiotu Zarządzanie nieruchomościami. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej http://www. portfoliochallenge.eu/

dr Bartłomiej Marona dr Michał Głuszak Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK

oraz ekspertem ds. metodyki foresightu w projekcie foresightu branżowego polskiego odlewnictwa finansowanego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. W 2009 r. zaproszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego do realizacji projektu „Foresight Regionalny dla Wielkopolski”. Na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki uczestniczył 1 grudnia 2011 r. w panelu dyskusyjnym zorganizowanym podczas konferencji „Foresight technologiczny przemysłu w Polsce InSight 2030”. W panelu uczestniczyli także Jan Bondaruk z Głównego Instytutu Górnictwa, prof. Bogdan Piasecki reprezentujący Uniwersytet Łódzki oraz prof. Joanicjusz Nazarko z Politechniki Białostockiej. Tematem przewodnim dyskusji prowadzonej podczas panelu był wpływ wyników projektu InSight 2030 na politykę przemysłową i innowacyjną kraju oraz rekomendacje dotyczące wdrożenia wyników projektu na przykładzie innych projektów realizowanych w Polsce.

55


BIBLIOTECZNY HELPDESK

BIBLIOTECZNY HELPDESK

2012 – rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego Stosowne wyjaśnienia, czym jest domena publiczna, należałoby przedstawiać za podręcznikiem prawa autorskiego lub leksykonami prawa. Jednak w polskim systemie prawa autorskiego termin „domena publiczna” nie występuje. Jako tłumaczenie terminu „public domain” użytego w Konwencji Berneńskiej użyto określenia „własność publiczna państwa” (zobacz tekst w ramce). Jedyne funkcjonujące obecnie wyjaśnienie tego terminu w źródle typu encyklopedycznego to hasło w Wikipedii, o następującym brzmieniu: Domena publiczna (ang.: public domain) – w najwęższym znaczeniu jest to twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień jakie mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te

Akt Paryski Konwencji Berneńskiej O Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (Dz. U. 1990, nr 82, poz. 474.)

nego użytku publicznego, co później zostało rozciągnięte na własność intelektualną, która z różnych względów nie jest objęta ochroną prawa autorskiego i może w związku z tym być wykorzystywana bezpłatnie przez każdego. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_publiczna) Definicja ta jest bardzo zbieżna z wyjaśnieniem tego terminu zamieszczonym w książce „Przewodnik po otwartej nauce”, określającą domenę jako zbiór wiedzy i twórczości stanowiący wspólny dorobek kulturowy i intelektualny ludzkości (Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Bożena Bednarek-Michalska, Krzysztof Siewicz, Jakub Szprot: Przewodnik po otwartej nauce. Warszawa: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, s. 77). Funkcjonujące definicje domeny publicznej w Polsce określają ją jako zbiór twórczości, który nie podlega ograniczeniom dostępu z tytułu ochrony majątkowych praw autorskich. Ponieważ autorskie prawa majątkowe w Polsce wygasają w większości wypadków po upływie siedemdziesięciu lat od śmierci twórcy (lub ostatniego ze współtwórców), rocznica ta staje się ważnym momentem dla pozostawionej spuścizny – przeważnie przechowywanej w bibliotekach. Jeśli dzieła twórcy nadal są udostępnianie, przywoływane przez współczesnych czy to w formie odwołań literaturowych, czy obecności w przeglądzie piśmiennictwa danej dziedziny, egzemplarze tych dzieł można i trzeba zdigitalizować i upowszechnić w Internecie. Jest to także sposób na zabezpieczenie posiadanego utworu, który odtąd przy udostępnianiu zastępowany jest kopią cyfrową. Dzieła, o których mowa, są bowiem zazwyczaj mocno zniszczone. Biblioteki i bibliotekarze są więc bardzo zainteresowani domeną publiczną i silnie przyczyniają się do rozwoju jej zasobów. Sporządzone w bibliotekach lub na zlecenie bibliotek, kopie

56

www.uek.krakow.pl

wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego. Pojęcie to wywodzi się z angielskiego common law i początkowo oznaczało grunty należące do państwa, które zostały udostępnione do bezpłat-

Article 18

Works Existing on Convention's Entry Into Force: 1. Protectable where protection not yet expired in country of origin; 2. Non-protectable where protection already expired in country where it is claimed; 3. Application of these principles; 4. Special cases (1) This Convention shall apply to all works which, at the moment of its coming into force, have not yet fallen into the public domain in the country of origin through the expiry of the term of protection. (2) If, however, through the expiry of the term of protection which was previously granted, a work has fallen into the public domain of the country where protection is claimed, that work shall not be protected anew. (3) The application of this principle shall be subject to any provisions contained in special conventions to that effect existing or to be concluded between countries of the Union. In the absence of such provisions, the respective countries shall determine, each in so far as it is concerned, the conditions of application of this principle. (4) The preceding provisions shall also apply in the case of new accessions to the Union and to cases in which protection is extended by the application of Article 7 or by the abandonment of reservations. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Paris Act of July 24, 1971, http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html W tłumaczeniu polskim artykuł 18 wygląda następująco:

Artykuł 18

1. Niniejszą konwencję stosuje się do wszystkich dzieł, które w chwili jej wejścia w życie nie stały się jeszcze własnością publiczną państwa ich pochodzenia na skutek upływu okresu ochrony. 2. Gdy jednak dzieło na skutek upływu okresu ochrony, która była mu uprzednio przyznana, stało się własnością publiczną państwa, w którym żąda się ochrony, dzieło to nie będzie w tym państwie ponownie chronione. 3. Zasada ta będzie stosowana zgodnie z przepisami zamieszczonymi w specjalnych konwencjach istniejących lub zawieranych w tym celu w przyszłości między państwami należącymi do Związku. W przypadku braku tego rodzaju przepisów, kraje – każdy w zakresie, który go dotyczy – określą tryb stosowania tej zasady. 4. Postanowienia powyższe stosuje się również w razie nowych przystąpień do Związku oraz w razie przedłużenia okresu ochrony przez zastosowanie artykułu 7 lub przez odstąpienie od zastrzeżeń.

Jednocześnie trwa akcja popularyzacji idei domeny publicznej przez bibliotekarzy. Jest to doskonała okazja do sprawdzenia, jakie dzieła ze zbiorów Biblioteki można przenieść do domeny w danym roku. Dla dzieł autora jest to szansa na powrót do obiegu czytelniczego, dla Biblioteki – promocja wykonywanych w tym zakresie prac. Przygotowując się do obchodów Dnia Domeny Publicznej w tym roku uznaliśmy, że do biblioteki cyfrowej sporządzimy kopie cyfrowe przechodzących do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu przedwojennego. Są to, w kolejności alfabetycznej nazwisk:

cyfrowe posiadanych egzemplarzy dzieł, które przeszły do domeny publicznej, zamieszczane są następnie w bibliotekach cyfrowych o nieodpłatnym dostępie. W pracach tych uczestniczy także Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która wraz z AGH współtworzy Akademicką Bibliotekę Cyfrową (ABC Kraków). Z początku digitalizacja zachowanych w bibliotekach egzemplarzy dzieł, które przeszły do domeny publicznej, odbywała się dość spontanicznie. Aby zapobiec wielokrotnej digitalizacji tego samego utworu w skali kraju, biblioteki wypracowały odpowiednie procedury. Najważniejsza z nich to uzyskanie prawa do digitalizacji utworu przez aplikującą bibliotekę i ogłoszenie tego na wspólnej liście dzieł, typowanych do wydania cyfrowego. Listę taką w Polsce prowadzi Federacja Bibliotek Cyfrowych. Trwają też prace nad większym profesjonalizmem prowadzonych przez środowisko bibliotekarskie działań (artykuły w EBIBie, specjalistyczne warsztaty, poradniki, itp.). Promocję domeny publicznej zapewnia Dzień Domeny Publicznej. Ponieważ prawa autorskie do wszelkiej twórczości gasną z upływem 70 lat od śmierci autora, z efektem na koniec roku kalendarzowego, w wielu krajach obchodzony jest on 1 stycznia. W Polsce Dzień Domeny Publicznej trzykrotnie obchodzono w Bibliotece Narodowej 30 grudnia. Na specjalnie zorganizowanych konferencjach przedstawiane są różne aspekty funkcjonowania domeny publicznej oraz lista autorów, których dzieła przechodzą do niej od następnego roku. W tym roku uroczystości odbyły się 5 stycznia.

Stefan Dziewulski Stanisław Głąbiński Adam Heydel Ludwik Krzywicki

(1876–1941) (1862–1941) (1893–1941) (1859–1941)

Zarezerwowaliśmy zatem prawo digitalizacji posiadanych egzemplarzy, rozpoczęliśmy i nadal prowadzimy prace nad ich cyfryzacją. 20 grudnia otwarliśmy także odpowiednią wystawę, której pełniejszy opis znajduje się w najnowszym numerze Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Anna Osiewalska Aureliusz Potempa

Czytelnia Główna po remoncie Dnia 23 stycznia 2012 r. odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanej Czytelni Głównej. Z tej okazji pierwszych 30 użytkowników otrzymało drobne upominki. Wnętrze Czytelni uległo zupełnej metamorfozie. Zmieniono układ zarówno księgozbioru, jak i stolików, dzieląc tym samym Czytelnię na dwie części. W jednej z nich rozmieszono m.in. miejsca do pracy grupowej, komputery oraz kserografy. Drugą część sali zaprojektowano z myślą o użytkownikach, którzy pragną w ciszy i spokoju korzystać z dostępnych materiałów. Dodatkowo wszystkie stoliki wyposażono w gniazdka elektryczne oraz zwiększono liczbę szafek do przechowywania toreb i plecaków. Czytelnię wzbogacono o kolejny kserograf z funkcją skanowania do pliku PDF oraz nowe stanowiska komputerowe. W strefie tzw. cichej pracy zlokalizowano trzy komputery przeznaczone wyłącznie do pracy własnej. Serdecznie zapraszamy!

57


BEZPIECZNA UCZELNIA

STUDENCI

Bezpieczeństwo zimą na drodze i trasach narciarskich Sypnęło śniegiem, trzyma siarczysty mróz, czas na weekendowe wyjazdy na narty i snowboard do górskich miejscowości. Miejmy świadomość, że tylko od nas zależy, jak dojedziemy na miejsce wypoczynku, czy bezpiecznie będziemy na stoku wypoczywać oraz czy bezpiecznie z niego wrócimy. Gdy wybieramy się na narty czy snowboard samochodem, pamiętajmy, by: ÎÎ zabrać ze sobą łańcuchy przeciwpoślizgowe na koła, ÎÎ umieścić narty albo deski snowboardowe na bagażniku zamocowanym na dachu pojazdu (przewożenie sprzętu narciarskiego wewnątrz pojazdu w trakcie zaistnienia zdarzenia drogowego może zwielokrotnić jego skutki), ÎÎ właściwie zamocować sprzęt narciarski umieszczony w odpowiednio do tego przystosowanym bagażniku, ÎÎ sprawdzić stan gum w wycieraczkach przednich i tylnych szyb samochodu, ÎÎ sprawdzić stan płynu do spryskiwania szyb, ÎÎ sprawdzić stan płynu w chłodnicy pojazdu, ÎÎ odśnieżyć pojazd w celu uzyskania właściwej widoczności, ÎÎ dokładnie wyczyścić oświetlenie pojazdu. Przed podróżą należy się wyspać, czasami dojazd do górskiej miejscowości trwa krótko, ale pomyślmy o powrocie, po kilku godzinach spędzonych aktywnie na świeżym powietrzu. Ciepło w samochodzie powoduje senność, najlepiej prowadzić rozmowę. W przypadku samotnego powrotu najlepiej włączyć radio. W czasie podróży pamiętajmy o zachowywaniu szczególnej ostrożności, dostosowując prędkość do warunków drogowych. Często nawierzchnia czarna i sucha może być śliska, zatem wydłuża się droga hamowania, co w konsekwencji przy szybkiej jeździe może doprowadzić do zderzenia pojazdów. Należy bezwzględnie stosować się do znaków drogowych, szczególnie tych ograniczających prędkość, zarządca drogi umieścił je w danych miejscach w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego. W miejscach wskazanych na znakach lub zaśnieżonych należy używać łańcuchów prze-

58

ciwpoślizgowych. Należy stosować się do wskazówek podanych przez producenta łańcuchów, co do dopuszczalnej prędkości pojazdu z łańcuchami. Łańcuchy przeciwpoślizgowe zakładamy na koła napędzające pojazd. Po dojechaniu do celu podróży, zaparkujmy pojazd w miejscu do tego przeznaczonym, na parkingach przy wyciągach czy stacjach narciarskich. Ustawmy pojazd tak, by nie blokował miejsca innym oraz tak, abyśmy mogli w każdej chwili odjechać z tego miejsca. Będąc na stoku czy trasie narciarskiej pamiętajmy, że nie jesteśmy tam sami. W stosowaniu się do tej zasady na pewno pomoże nam Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z dnia 30 września 2011 r.), która weszła w życie trzy miesiące po ogłoszeniu. Oto kilka artykułów tej ustawy, które służą poprawie bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich. Art. 29. Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. Art. 30. 1. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Art. 31. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania; 2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim; 3) zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu; 4) użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia; 5) bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób. Ustawodawca przewidział też sankcje karne w stosunku do niestosujących się do ustawy narciarzy i snowboardzistów, co zostało przedstawione w art. 45 ustawy Art. 45. 1. Kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny. 2. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia 16 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu przez tę osobę, na zorganizowanym terenie narciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, podlega karze grzywny.

Zmian ciąg dalszy Rok akademicki 2011/2012 jest chyba na wszystkich polskich uczelniach dość nerwowym okresem. Nowelizacja ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym generuje wiele zmian, za którymi czasem ciężko nadążyć. Płatny drugi kierunek studiów, zmiana w systemie pomocy materialnej dla studentów to tylko niektóre z nich. Co dobrego wynika z nich dla przeciętnego studenta? Po pierwsze od 1 stycznia 2012 roku uczelnia nie może pobierać opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy poprawkowe, komisyjne, dyplomowe, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu. Nowelizacja ustawy zakłada także stworzenie Kodeksu Etyki Studenta. Ciężka praca członków Parlamentu Studenckiego chyli się już ku końcowi i wkrótce ostateczna wersja Kodeksu zostanie opublikowana. Do obrony praw studentów zostało powołane stanowisko rzecznika praw studenta. Można się do niego zgłaszać z wszystkimi trudnymi

sprawami. Dlatego warto pamiętać, że nie musimy już sami zmagać się z problemami na Uczelni. Patrycja Popiela, która pełniła tę funkcję od października, niejednokrotnie wyciągała studentów ze, zdawałoby się, beznadziejnych sytuacji. Należy także wspomnieć o zmianie, która nie jest bezpośrednio związana z ustawą. Pod koniec roku można było zapoznać się z zestawieniem TOP 10. Studencka ocena zajęć dydaktycznych 2009-2011. W dokumencie zaprezentowano najwyżej ocenianych nauczycieli akademickich. Wyniki przedstawiono w następujących grupach: profesorowie i samodzielni pracownicy nauki, adiunkci i starsi wykładowcy, asystenci i wykładowcy, a w Studium Języków Obcych - starsi wykładowcy, wykładowcy i lektorzy. Niedawno Parlament Studencki przeprowadził bardziej nieformalny ranking nauczycieli akademickich. Plebiscyt odbył się w grudniu, na każdym wydziale wyłoniono trzech najlepszych prowadzących w następujących kategoriach: Bystrzak, Innowator, Życzliwa Dusza. 13 stycznia, w czasie Balu Parlamentarzysty odbyło się oficjalne wręczenie nagród. Wszystkim zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy (więcej o Mentorach na stronie 34)!

Co dalej? Obecnie trwają prace nad poprawą Regulaminu pomocy materialnej dla studentów. Przedstawiciele kół naukowych oraz wiceprzewodnicząca ds. socjalnych Zuzanna Zapiórkowska ciężko pracują, aby zmodyfikować dokument, który w październiku spowodował wiele problemów. Miła niespodzianka czeka również wszystkich starostów. Już niedługo pojawią się dla nich specjalne legitymacje, które mają w znacznym stopniu mają ułatwić im zadania oraz uprawniać do reprezentacji grupy w poszczególnych dziekanatach. Na koniec dobra widomość dla wszystkich studentów. Nowo powstały Dział Kulturalny, będzie pracował nad stworzeniem karty zniżkowej specjalnie dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Informacje o postępach można śledzić na stronie www.psuek.pl/ oraz na http://www.facebook.com/parlament.uek.

Joanna Bereza Parlament Studencki UEK

Bal Parlamentarzysty Piątek trzynastego mógł być pechowy tylko dla tych, którzy nie brali udziału w Balu Parlamentarzysty... W ten wyjątkowy dzień stycznia członkowie samorządu studenckiego bawili się wraz z wykładowcami do rytmów kapeli. Nie zapominajmy jednak, że Bal był uwieńczeniem projektu Mentor i to nasi Mentorzy odgrywali na nim główną rolę. Już na samym początku balu zostały wręczone nagrody – złote statuetki oraz książki podarowane przez wydawnictwo PWN , a nasz rektor prof. Roman Niestrój pogratulował zwycięzcom w krótkiej przemowie. To pierwszy w Bal Parlamentarzysty w historii UEK. Czy kolejny będzie równie udany?

Jak widać z przytoczonych fragmentów, ustawodawca nakreślił wyraźne ramy bezpiecznych zachowań na trasach narciarskich, stosując je w praktyce na pewno nasz zimowy odpoczynek będzie w stu procentach bezpieczny.

dr Mariusz Rozwadowski

www.uek.krakow.pl

59


STUDENCI

STUDENCI

Góra prezentów od studentów

VI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa

„Rachunkowość językiem biznesu” „Rachunkowość językiem biznesu” – to temat przewodni konferencji zorganizowanej w dniach 30.11–02.12.2011 r. przez Koło Naukowe Rewizji Finansowej „Audyt”, działające przy Katedrze Rachunkowości Finansowej UEK. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Bronisław Micherda. Następnie miały miejsce prezentacje przybyłych kół naukowych oraz wykład inauguracyjny na temat etyki w rachunkowości, wygłoszony przez dr. Mariusza Andrzejewskiego. Jak co roku, głównym punktem programu był konkurs referatów, w którym wzięli udział reprezentanci aż siedmiu ośrodków akademickich z całej Polski. Podczas kilku sesji referatowych studenci przedstawili osiemnaście referatów. Wysoki poziom merytoryczny wszystkich prac oraz ciekawy sposób ich prezentacji niezwykle zainteresowały publiczność, ale przysporzyły sporych trudności w wyłonieniu zwycięzców. Jury, w skład którego weszli pracownicy Katedry Rachunkowości Finansowej: dr Katarzyna Świetla, dr Mariusz Andrzejewski, mgr Paweł Zieniuk, dr Krzysztof Jonas, dr Marcin Kędzior oraz dr Joanna Krasodomska, a także reprezentantka KNRF „Audyt” – nie miało łatwego zadania. Jednakże drugiego dnia konferencji, po burzliwych obradach, ogłoszono wyniki. Pierwsze miejsce zajął artykuł „Kapitał obrotowy netto w strukturze finansowania wybranych spółek branży spożywczej” autorstwa Katarzyny Kasperskiej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka przybliżyła temat kapitału obrotowego netto jako miary płynności finansowej jednostki gospodarczej. Poprzez analizę płynności oraz struktury majątku i kapitału wybranych spółek branży spożywczej w ciekawy i wyczerpujący sposób zaprezentowała znaczący wpływ wysokości kapitału obrotowego netto na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Studentka podkreśliła również znaczenie kategorii, które należy uwzględnić zarządzając kapitałem obrotowym netto: sytuację makroekonomiczną gospodarki, specyfikę branży oraz politykę finansową. Drugim miejscem został wyróżniony referat „Czereśnie, krówki i wielka kąpiel, czyli

60

Dr Mariusz Andrzejewski wygłaszający wykład inauguracyjny

Prof. dr hab. Bronisław Micherda wręczający certyfikat szkoleniowy ufundowany przez SKwP

zwodniczy żargon współczesnego księgowego” Szymona Krokera z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Reprezentant KNRF „Audyt” podkreślił znaczenie slangu w środowisku biznesu oraz ukazał jego rozwój jako pozytywne zjawisko świadczące o zgraniu i kreatywności

grupy zawodowej. Prezentując ciekawe przykłady z języka młodych, aktywnych zawodowo księgowych, autor podjął walkę ze stereotypem nudnego księgowego. W żargonie zbieranie czereśni to przeznaczanie na sprzedaż aktywów jednostki w celu zaksięgowania pożądanego

www.uek.krakow.pl

W tym roku Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych po raz kolejny włączyło się do akcji „Szlachetna Paczka”. I tym razem możemy pochwalić się sukcesem.

Dzień z Ernst&Young

zysku bądź straty, zaś tytułowa krówka służy do osładzania wyników. W pracy została przedstawiona pełna instrukcja przybliżająca tajniki tego języka. Na podium znalazła się również praca Bartosza Rymkiewicza – przedstawiciela Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pt. „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa oraz rachunkowość społecznej odpowiedzialności”. W referacie przedstawiono zagadnienie wzrostu znaczenia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej. Autor podjął rozważania dotyczące uwzględniania aspektu społecznego działalności przedsiębiorstwa w obecnej formie sprawozdania finansowego. Poruszył problem niskiej świadomości Polaków odnośnie CSR, dostrzegając jednak nadzieję w wynikach badań, przeprowadzonych w środowisku studenckim, które wykazały, że wielu młodym ludziom ten temat nie jest obcy. Laureaci otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Ernst&Young, Sage, wydawnictwa Difin i Rachunkowość (m.in. prenumeraty miesięcznika „Rachunkowość”). Autorka zwycięskiego referatu została dodatkowo wyróżniona certyfikatem szkoleniowym sponsorowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Artykuły wszystkich uczestników konferencji zostaną zamieszczone w publikacji, która zostanie wydana na wiosnę. Ostatni dzień zjazdu został poświęcony sponsorowi strategicznemu wydarzenia – firmie Ernst&Young. Dzięki przygotowanemu przez profesjonalistów case study: „Wyzwania sprawozdawczości MSSF stojące przed Project Development SA”, uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę w praktyce i poczuć się jak prawdziwi audytorzy. Organizatorzy wyróżnili drużyny, które najlepiej poradziły sobie z niełatwym zadaniem. Mamy nadzieję, że wysoki poziom merytoryczny zaprezentowanych referatów, niesamowita atmosfera Krakowa oraz świetna zabawa, której również nie zabrakło, zaowocują szerzeniem zainteresowania tematyką rachunkowości oraz zapewnią udział jeszcze większej liczby pasjonatów w kolejnej edycji konferencji. Do zobaczenia za rok w Krakowie! Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor UEK prof. dr hab. Roman Niestrój.

Szlachetna Paczka to realizowana od 2001 roku świąteczna akcja pomocy. Ma ona na celu dotarcie do najbardziej potrzebujących i przekazanie bezpośredniej pomocy – dostarczenie tego, czego im najbardziej brakuje. W tym roku zebraliśmy 836,53 zł, z czego większość pochodziła z wpływów za bilety na Imprezę Mikołajkową MSG, która odbyła się 9 grudnia w studenckim klubie Gwarek. Reszta pieniędzy pochodziła z dobrowolnej składki. W akcję oprócz studentów zaangażowali się także pracownicy Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Za pieniądze kupiliśmy podstawowe artykuły spożywcze, słodycze, buty, środki czystości itp. Oprócz pieniędzy udało się nam zgromadzić sporą ilość ubrań, maskotek, książek, a także garnki, artykuły spożywcze, proszki do prania, kołdry. Udało się nam zrobić 16 paczek, które zostały przekazane potrzebującym rodzinom. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do

akcji. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się nam poprawić ten wynik. Katarzyna Gałuszka Koło Naukowe MSG

Integracja w Poroninie W dniach 9–11.12.2011 r. członkowie Kole Naukowym Controllingu i Finansów wzięli udział w wyjeździe naukowo-integracyjnym do Poronina. Prelegentami podczas wyjazdu byli m.in. wykładowcy z naszego Uniwersytetu oraz przedstawiciele takich firm, jak: Międzynarodowy Port Lotniczy (Balice), Invest Bank oraz Polski Holding Rekrutacyjny SA. Uczestnicy wzięli aktywny udział w sesji prelekcyjnej oraz panelach dyskusyjnych dotyczących kryzysu finansowego i ścieżki kariery. Miały one na celu przybliżyć owe zagadnienia, a także dać możliwość dyskusji i zadania pytań związanych z tematami. Czas wolny uczestnicy spędzili zwiedzając Zakopane, termy podhalańskie, a także oddając się tańcom i śpiewom, mającym na celu zintegrowanie grupy. Kolejny wyjazd koła już na wiosnę. Więcej informacji dostępnych na stronie: www.kncif.uek.krakow.pl. Angelika Kucińska

Justyna Plizga sekretarz KNRF „Audyt”

61


STUDENCI

STUDENCI

Organizacje studenckie w 2011 r. Rok 2011 był czasem satysfakcjonującej działalności organizacji studenckich i kół naukowych UEK. Liczne konferencje, happeningi, festiwale, szkolenia, konkursy, wydarzenia o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym, sportowym i charytatywnym – to przejaw ich ubiegłorocznej działalności. Szczególną aktywnością wykazały się Parlament Studencki, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Erasmus Student Network UEK, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK.

Niezależne Zrzeszenie Studentów JUWENALIA

Niezależne Zrzeszenie Studentów, jako największa organizacja studencka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, skupiała w ub.r. ponad 100 członków i aktywnych sympatyków. Flagowym projektem NZS w minionym roku były dwie edycje akcji honorowego krwiodawstwa „Wampiriada”. W ubiegłorocznym kalendarzu NZS pojawiły się także dwa wyjazdowe szkolenia managerskie Manage-In, SPreJ, czyli wyjazdowe szkolenie dla starostów I roku oraz legendarny „Obóz Beana” – wyjazd adaptacyjno-integracyjny dla studentów pierwszego roku. NZS we współpracy z innymi organizacjami studenckimi przygotowywał juwenalia. NZS zorganizował także 2 bale: Bal Licencjata oraz Bal Magistra. NZS w minionym roku pomagał także potrzebującym, realizując m.in projekt NZS Dzie-

ciom, skierowany do maluchów z placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Krakowa. Osiągnięciem minionego roku był dla NZS pionierski projekt – „Krakow Game Fusion” będący ogólnopolskim festiwalem gier i fantastyki (nagrodzony 2. miejscem w konkursie na Studencki Projekt Roku UEK).

Parlament Studencki

Parlament Studencki reprezentował interesy wszystkich studentów przed władzami Uczelni, dbał o rozwój ruchu kulturalnego i naukowego, zajmował się kwestiami samorządowymi oraz realizował liczne projekty. Najważniejszymi z nich były: ÎÎ Forum Uczelni Ekonomicznych

ÎÎ Mosty Ekonomiczne 2011 (115 uczestników,

studenci z UEK, SGH, UE Katowice, UE Wrocław, UE Poznań) ÎÎ Wyjazd szkoleniowo-integracyjny w Białym Dunajcu (60 uczestników) ÎÎ happening Bezpieczna Uczelnia (2000 uczestników) ÎÎ Juwenalia UEK 2011 (12000 uczestników) ÎÎ Bieg UEK 2011 (ponad 500 uczestników) ÎÎ Świeżak 2011 (120 uczestników) ÎÎ wybory PSUEK(50 uczestników). Dużym sukcesem, wielokrotnie chwalonym przez studentów, było wydanie planera akademickiego. Niebagatelnym osiągnięciem Parlamentu był wybór Agnieszki Sadowskiej – przewodniczącej PS UEK – na stanowisko przewodniczącej Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa oraz wybór Jolanty Tąty do reprezentowania Zarządu Forum Uczelni Ekonomicznych.

Erasmus Student Network UEK

Wampiriada

Głównym celem ESN jest pomoc zagranicznym studentom przyjeżdżającym do Krakowa w celu odbycia części swoich studiów na UEK, jednak organizacja swoje liczne projekty adresuje nie tylko do „erasmusów”. Rok 2011 był okresem licznych projektów, zakończonych sukcesem.

Dwukrotnie (luty oraz wrzesień) zorganizowano Orientation Week, czyli tydzień orientacyjny dla nowo przybyłych do Krakowa studentów zza granicy. Kolejnym dużym projektem, przeprowadzonym na wiosnę, był międzynarodowy konkurs fotograficzny Discover Europe ukazujący piękno ludzi, natury, cywilizacji. ESN UEK we współpracy z Parlamentem Studenckim oraz Niezależnym Zrzeszeniem Studentów działającymi na UEK zorganizował Juwenalia 2011. Odpowiednikiem juwenaliów skierowanym głównie do zagranicznych studentów były majowe ESNalia (zorganizowane we współpracy z sekcjami ESN AGH, ESN PK, ESN UJ). Projekt ten zdobył trzecie miejsce w II edycji konkursu Studencki Projekt Roku. Swoją działalność w roku akademickim 2011/12 ESN UEK rozpoczął organizacją Międzynarodowego Dnia Otwartego. W listopadzie za sprawą ESN-u Kraków odwiedzili nas goście z całej Polski, a także z Austrii, Czech, Węgier, Litwy, Słowacji, Słowenii i Chorwacji. Wszystko za sprawą spotkania na platformie regionalnej ESN CEP Cracow 2011. Aktywnością wykazały się także poszczególne grupy robocze ESN UEK. Team SOCIAL swoje projekty przeprowadził nie tylko z myślą o studentach polskich czy zagranicznych, ale także z myślą o osobach potrzebujących. Były to takie projekty, jak: Warsztaty Taneczne, Świąteczny FLASH MOB na UEK, Szlachetna Paczka czy Dzień Św. Mikołaja. Grupa robocza SPORT organizowała cotygodniowe rozgrywki sportowe, warsztaty taneczne, a w zimie wyjazdy na narty. Team TOUR DE KRAKOW wielokrotnie opiekował się wycieczkami zagranicznych studentów. Dla ciekawych Polski i świata grupa TRAVEL zorganizowała kilka fascynujących wycieczek, między innymi do Oświęcimia, Wieliczki, Budapesztu. Przez cały rok odbywały się także cotygodniowe spotkania towarzysko-edukacyjne pod nazwą TANDEM. Team PARTY dbał o to, aby każdy „erasmus” mógł dać upust swojej nieprzebranej energii na niezliczonej ilości imprez i spotkań towarzyskich. ESN stworzył także własny system zniżek ESN CARD, obowiązujący w krakowskich restauracjach, barach, klubach, hostelach i miejscach rozrywkowych, przygotowany głównie z myślą o studentach zza granicy. Program MENTOR, koordynowany przez organizację ESN, dba o to, aby każdy student przyjeżdżający na UEK miał swojego „tutora”, czyli osobę, która pomoże mu się odnaleźć w krakowskiej rzeczywistości. ESN UEK dwukrotnie (w marcu i październiku) przeprowadził kilkuetapową rekrutację nowych członków organizacji oraz wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Łazów.

DNI INTEGRACJI

ich indywidualnych, codziennych problemów, ale także aktywnie uczestniczy w życiu społeczności akademickiej. W 2011 roku Zrzeszenie współorganizowało następujące wydarzenia: ÎÎ Dni Integracji ÎÎ konkurs fotograficzny „Student z niepełnosprawnością vs Krakowska Rzeczywistość” ÎÎ skoki spadochronowe w ramach integracyjnego pikniku lotniczego ÎÎ konferencję w ramach VIII Ogólnopolskich Spotkań Studentów Niepełnosprawnych. Przedstawiciele ZSN UEK uczestniczyli w konferencjach poświęconych problemom niepełnosprawnych w Siedlcach oraz w Poznaniu, gdzie wystąpili w roli prelegentów. Poza tym członkowie ZSN UEK byli partnerami w organizacji wyjazdu integracyjno-adaptacyjnego dla studentów pierwszego roku UEK, wspierali akcję „Wampiriada”, aktywnie włączyli się w akcję „Szlachetna Paczka” oraz przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz osób niepełnosprawnych fundacji Bona Fide.

Rada Kół Naukowych Na Uniwersytecie Ekonomicznym obecnie działają 34 koła naukowe. Najważniejszymi osiągnięciami Rady Kół Naukowych w 2011 r. było zorganizowanie Sesji Referatowej Rady Kół Naukowych oraz Targów Kół Naukowych.

Łącznie w 2011 r. koła naukowe UEK zorganizowały: ÎÎ 18 konferencji naukowych ÎÎ 6 wykładów ÎÎ 47 spotkań z ważnymi osobami ÎÎ 10 festiwali ÎÎ 5 sympozjów ÎÎ ponad 50 innych eventów o charakterze charytatywnym, społecznym, kulturalnym, integracyjnym itp. ÎÎ 4 wystawy. Łącznie koła naukowe zdobyły 26 nagród i nominacji. Do najaktywniejszych kół w minionym roku można zaliczyć m.in.: Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus”, Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej, Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX, Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Koło Marketingowe „Kolmark”, Koło Naukowe Grunt, Turystyczne Koło Naukowe Wagabunda, Azjatyckie Koło Naukowe, Koło Naukowe Rewizji Finansowej „Audyt”, Koło Naukowe Rachunkowości „Credit”, Koło Naukowe Polityki Regionalnej, Koło Naukowe Handlu Zagranicznego, Koło Naukowe Procesu Zarządzania, Koło Naukowe Prawa Publicznego, Koło Naukowe Konsultingu, Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Personalni”, Koło Naukowe Analizy Danych, Koło Naukowe Ekologii Wyrobów, Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji, Koło Naukowe Zarządzania Jakością.

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK Zrzeszenie przyczynia się do ciągłego polepszania sytuacji studiujących na naszej uczelni studentów niepełnosprawnych, pomaga studentom niepełnosprawnym w rozwiązywaniu Targi kół naukowych

62

www.uek.krakow.pl

63


SPORT

SPORT

Wejdźmy razem do ekstraklasy!

Przed nami najważniejsze mecze

Wielkimi krokami zbliżamy się do momentu, w którym zapadną ostateczne rozstrzygnięcia w I lidze siatkówki kobiet. Obecnie dobiega końca faza zasadnicza. Najlepsze cztery zespoły zakwalifikują się do play-off o awans do Plus Ligi Kobiet. Miejsce w tej czwórce mamy już niemal zapewnione.

SY!!! A L K A R T S K E O D M E Z A R Y M Ź WEJD NAJBLIŻSZE MECZE W HALI UEK:

S Pszczyna 18:00 Armatura Eliteski AZS UEK – PLK 18.02.2012 S Chemik Police 18:00 Armatura Eliteski AZS UEK – PSP 25.02.2012 K.PL A R M AT U R A - E L I T E S K I - A Z S - U E W I Ę C E J S Z C Z E G Ó Ł Ó W: W W W.

Piotr Majewski – rzecznik prasowy AZS UEK

Wyniki w I lidze: Dzięki zwycięstwom nad Jedynką Aleksandrów Łódzki i SMS-em PZPS Sosnowiec „ekonomistki” powiększyły swoją przewagę nad zespołami zajmującymi miejsca od piątego w dół. Jednak walka nie toczy się tylko o wejście do „czwórki”. Celem jest zajęcie przynajmniej drugiego miejsca, co daje przewagę własnego boiska w pierwszych meczach półfinałowych. Niestety lider z Legionowa zdaje się być już nie do doścignięcia. Bardzo realne są za to szanse na uplasowanie się tuż za nim. W lutym krakowianki zagrają 4 mecze z rzędu w hali UEK. Szczególnie ważny będzie ten z Chemikiem Police (25.02.). Drużyna ta jest jednym z naszych głównych rywali w walce o awans. Pozostali rywale to zawsze groźny KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, beniaminek – Gaudia Budmel Trzebnica i walczący o utrzymanie PLKS Pszczyna. Ostatnia kolejka będzie rozegrana 3 marca. Wtedy gramy w Radomiu. Już tydzień później rozpocznie się play-off i emocje sięgną zenitu. Zapowiada się pasjonująca walka. Skład półfinałów jest właściwie przesądzony. Oprócz Armatury Elitesek AZS UEK zagrają Siódemka

64

Siódemka Legionovia Legionowo – Armatura Eliteski AZS UEK Armatura Eliteski AZS UEK – Jedynka Aleksandrów Łódzki SMS I PZPS Sosnowiec –- Armatura Eliteski AZS UEK Armatura Eliteski AZS UEK – Piecobiogaz Murowana Goślina Silesia Volley I Mysłowice/Chorzów – Armatura Eliteski AZS UEK

Legionovia Legionowo, Chemik Police i Piecobiogaz Murowana Goślina. Ciężko kalkulować, jak poukładają się pary, ponieważ czołówka ligi będzie jeszcze grać między sobą, a wyniki tych rywalizacji bardzo trudno przewidzieć, czego najlepszym przykładem były nasze mecze z Murowaną Gośliną. W I rundzie, na wyjeździe wygraliśmy 3-1, by w styczniu ulec u siebie w takim samym stosunku. O tym, że „ekonomistki” stać na awans, mógł się przekonać każdy, kto oglądał mecz 1/8 finału Pucharu Polski. Zmierzyliśmy się w nim z PTPS-em Piła. Jest to jeden z najbardziej utytułowanych klubów siatkarskich w Polsce, który występuje obecnie właśnie w Plus Lidze. Pilanki były zdecydowanym faworytem tego meczu, ale nasze reprezentantki zagrały wyśmienite spotkanie i były o krok od sprawienia ogromnej sensacji. Szalenie rzadko zdarza się bowiem, by drużyna z ekstraklasy uległa zespołowi pierwszej ligi. Choć po przegranej 2:3 (13:15 w tie-breaku) można było odczuwać lekki niedosyt, to zespół zasłużył na ogromne brawa i udowodnił, że awans jest w naszym zasięgu. Wypada zatem śledzić wyniki wszystkich spotkań i jednocześnie mocno dopingować nasze siatkarki! Stajemy przed szansą historycznego sukcesu. Awans do Plus Ligi Kobiet byłby ogromnym sukcesem nie tylko w skali sportowej, ale także (a nawet przede wszystkim) w skali marketingowej! Obecnie tylko dwie polskie uczelnie mogą się pochwalić taką wizytówką: Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (obie uczelnie mają męskie zespoły).

3:1 (25:22; 22:25; 25:16; 25:16) 3:0 (25:23; 25:20; 25:16) 1:3 (22:25; 25:22; 18:25; 13:25) 1:3 (25:18; 25:27; 17:25; 22:25) 2:3 (25:23; 15:25; 22:25; 26:24; 10:15)

Kolejny udany rok naszych sportowców W 2011 roku sportowcy uczący się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odnieśli wiele sukcesów, których suma zaowocowała m.in. kolejnym medalem klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski w typie uczelni. Po raz kolejny możemy powiedzieć, że pod względem sportowym był to bardzo dobry rok. Zdecydowanie najważniejszym osiągnięciem jest już szósty z rzędu medal Akademickich Mistrzostw Polski. Tym razem wywalczyliśmy srebro, przegrywając tylko z SGGW Warszawa. W pokonanym polu zostawiliśmy m.in. wszystkie uczelnie ekonomiczne, przyrodnicze i pedagogiczne. Mało która szkoła wyższa może się pochwalić podobną serią! Nie zapominajmy przy tym, że z roku na rok poziom wzrasta, gdyż coraz więcej osób trenujących w klubach sportowych decyduje się także na reprezentowanie swoich uczelni. Dla nas najwięcej punktów zdobyły sekcje: siatkówki kobiet (Akademickie Mistrzynie Polski), narciarskosnowboardowa, kolarstwa górskiego. Nasze sekcje sportowe startują nie tylko w ramach AMP. Wiele z nich bierze także udział w innych zawodach o ogólnopolskim zasięgu. Narciarze plasują się w czołówce Akade-

mickiego Pucharu Polski „Winter Cup”, sekcja kolarstwa górskiego – Subaru PrinzWear AZS UEK należy do wyróżniających się ekip cyklu maratonów MTB. Warto też podkreślić inicjatywę naszych koleżanek ćwiczących w sekcji siatkówki „B”, które biorą udział w rozgrywkach amatorskiej ligi organizowanych przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (UEK TEAM). Za swoistą wisienkę na torcie można uznać postawę naszych siatkarek, które sezon 2010/2011 zakończyły na bardzo dobrym 4. miejscu. Z tamtego sezonu do historii przejdzie z pewnością mecz 1/8 finału Pucharu Polski z Budowlanymi Łódź, który zgromadził na trybunach nadkomplet publiczności i był transmitowany na żywo przez TVP Kraków. Przed obecnym sezonem w sponsorowanie zespołu włączyła się Armatura Kraków i teraz, jako Armatura Eliteski AZS UEK, walczymy o awans do ekstraklasy! Oczywiście nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej. Wiele naszych sekcji miało pecha podczas swoich startów i niewiele brakowało, by uzyskały o wiele lepsze rezultaty. Dużo jest też jeszcze do zrobienia w kwestii upowszechniania kultury fizycznej wśród studentów, ale nadzieją na poprawę jest nowy, liczniejszy i pełen energii Zarząd Klubu.

1/8 finału Pucharu Polski Kobiet Armatura Eliteski AZS UEK – PTPS Piła

Tabela

M-ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Drużyna LTS Siódemka Legionovia Legionowo KS Piecobiogaz Murowana Goślina PSPS Chemik Police Armatura Eliteski AZS UEK Kraków Jadar AZS Politechnika Radom Silesia I Volley Mysłowice/Chorzów UKS Jedynka Aleksandrów Łódzki AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Św. MUKS Sparta Warszawa PLKS Pszczyna SMS I PZPS Sosnowiec MMKS Gaudia Budmel Trzebnica

2:3 (25:27; 25:23; 15:25; 25:22; 13:15)

| mecze | | 19 | | 19 | | 19 | | 18 | | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | | 18 |

pkt. 51 45 42 38 35 30 27 21 20 16 7 7

| | | | | | | | | | | | |

sety 56:18 50:20 49:25 44:25 41:26 37:33 34:39 30:44 27:44 26:45 15:54 15:51

| małe pkt. | | 1710:1406 | 1669:1430 | 1676:1478 | 1592:1446 | 1516:1483 | 1533:1511 | 1614:1630 | 1568:1654 | 1488:1614 | 1502:1654 | 1318:1539 | 1279:1620

www.uek.krakow.pl

Już wkrótce studenckie turnieje! Koleżanki i koledzy! Dołóżcie wszelkich starań, aby jak najszybciej zamknąć swoje sesje egzaminacyjne. W nowym semestrze będziecie mieli okazję wziąć udział w specjalnie dla Was przygotowanych turniejach studenckich! W jakich dyscyplinach? Tego jeszcze zdradzać nie będziemy, ale każdy znajdzie coś dla siebie. O wszystkim będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej: www.azs. uek.krakow.pl. Wiadomości będą także pojawiać się na stronie Uczelni i w portalach społecznościowych. Śledźcie uważnie te serwisy! www.azs.uek.krakow.pl

65


ZAPOWIEDZI

Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Turystycznej „InvenTurniej” 20 marca 2012 r. odbędzie się druga edycja Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Turystycznej „InvenTurniej”, organizowanego przez Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji InvenTur Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem konkursu jest poszerzenie i utrwalenie wiedzy studentów z zakresu geografii, krajoznawstwa, ekonomiki turystyki oraz organizacji ruchu turystycznego w krajach europejskich, a w szczególności wyłonienie i nagrodzenie najlepszych zespołów. Ponadto konkurs umożliwia integrację środowisk studenckich krakowskich uczelni zainteresowanych sprawami turystyki. Tematyką tegorocznej edycji będą stolice europejskie. Turniej odbywa się drużynowo, a każdy zespół liczy 3 osoby. Konkurs organizowany jest w formie trzech etapów, w których zawodnicy odpowiadają na różnego rodzaju pytania dotyczące głównego tematu turnieju. Do drugiego etapu przechodzą trzy drużyny, które uzyskały najwyższą ilość punktów. Finał konkursu jest już rozgrywką pomiędzy dwoma najlepszymi zespołami. W pierwszej edycji głównymi nagrodami były kursy pilota wycieczek i weekendowe pobyty w polskich górach. W tym roku na uczestników czekają równie atrakcyjne nagrody. Ciekawe niespodzianki szykują się również dla publiczności. Po konkursie odbędzie się impreza dla uczestników, organizatorów i publiczności . Zeszłoroczna edycja „InvenTurnieju” cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród krakowskich studentów. Mamy nadzieję, że w tym roku chętnych będzie równie wielu. Patronat honorowy nad naszą imprezą objęli rektorzy UEK, AGH, UJ i AWF. Konkurs odbędzie się 20 marca 2012 roku, o godz. 10.30 w pawilonie dydaktyczno- sportowym na kampusie UEK. Zapisy na stronie internetowej www.inventurniej.uek.krakow.pl, ruszają 20 lutego i trwać będą do 14 marca 2012 roku. W konkursie udział weźmie 10 drużyn, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy!

Wymyśl hasło reklamowe dla naszej Uczelni i zgarnij atrakcyjne nagrody!

Na profilu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na portalu Facebook trwa konkurs na hasło reklamowe UEK. Zapraszamy do udziału wszystkich obecnych oraz przyszłych fanów! Najlepsze pomysły zostaną wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami, a zwycięskie hasło może zostać użyte w materiałach promocyjnych. Konkurs „Hasło reklamowe dla UEK” ma na celu wyłonienie sloganu, który najlepiej będzie promował uczelnię. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni fani profilu UEK (www.facebook.com/uczelnia.sukcesu), którzy prześlą propozycję hasła reklamowego na adres turminsm@uek.krakow.pl. Komunikat reklamowy powinien być oryginalny, czytelny, zrozumiały i łatwo zapadający w pamięć oraz zawierać nie więcej niż 8 słów. Liczymy na kreatywność oraz poczucie humoru naszych fanów. Slogan powinien być krótki i chwytliwy, może być zabawną grą słów lub pozytywnym skojarzeniem. Prace konkursowe można przesyłać do 28 lutego. Najlepsze hasła i nagrodzonych autorów zaprezentujemy na Facebooku. Nagrodą główną w konkursie jest skórzany portfel, zestaw kosmetyków od naszego partnera Rabka oraz komplet gadżetów z logo UEK. Dla drugiego i trzeciego miejsca upominki w postaci: pendrive’ów oraz kompletu gadżetów z logo UEK.

ZAPOWIEDZI

Rusza drugi etap konkursu! Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z Wrocławia oraz Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Personalni z Krakowa zapraszają na drugi etap jedenastej edycji Karierosfery – konkursu, którego celem jest kreowanie najlepszych studentów i promowanie ich najlepszym firmom. Projekt, przygotowany jest przez Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z Wrocławia z myślą o studentach interesujących się szeroko pojętym biznesem. Konkurs składa się z trzech etapów i jest podzielony na dziedziny (m.in. audyt, PR, finanse przedsiębiorstw). Głównymi nagrodami w konkursie są płatne praktyki w renomowanych firmach. Początkowo było to wydarzenie o zasięgu wrocławskim, II etap odbywa się w 14 miastach w Polsce. Wychodząc naprzeciw zmianom na rynku pracy i praktyk, staramy się uatrakcyjnić kolejne edycje konkursu, kierując się w doborze dziedzin potrzebami i preferencjami studentów. W związku z coraz prężniej działającą branżą IT i wzrostem jej znaczenia dla biznesu, obszar ten w ostatnich latach szczególnie przykuwa naszą uwagę. Ogólnopolski charakter, wieloletnia tradycja, a także doświadczenie i wiedza zdobywane w toku działalności i współpracy z największymi firmami i instytucjami sprawiają, że Karierosfera staje się coraz bardziej zauważanym i docenianym wydarzeniem. Aby wziąć udział w Karierosferze, wystarczy wypełnić test on-line składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru w terminie 9–26 marca 2012 r. Jeśli uda Ci się przekroczyć wymagany próg punktowy, zaprosimy Cię na II etap konkursu w Twoim mieście uniwersyteckim, w trakcie którego zmierzysz się z testem złożonym z 50 pytań wielokrotnego wyboru. Zapraszamy! Więcej: www.karierosfera.pl, www.personalni.uek.krakow.pl.

Krakowski Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu

Pamięci Marty Szymskiej, miłośnika zwierząt. Zima, najgorsza pora dla bezdomnych zwierząt... Pomóżmy naszym Braciom Mniejszym!

AKCJA POMOCY CJA POMOCY AK

dla Przytuliska dla bezdomnych psów i kotów w Harbutowicach

21–27 lutego 2012 r.

Prosimy o: • żywność: dla psów – wyłącznie karma sucha, „batony” mięsne dla psów dla kotów – wyłącznie puszki, ryż • środki czystości: proszek do prania, płyny do mycia podłogi (płytki ceramiczne), ręczniki papierowe, papier toaletowy • koce, małe kołderki (które zmieszczą się do pralki) W Przytulisku kończy się zapas węgla... – prosimy o datki na ten cel.

DNI ZDROWIA

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie W programie m.in.: badanie glukozy i porady dla diabetyków • badanie ciśnienia • badanie słuchu badanie ostrości widzenia • pokazy pierwszej pomocy

2 r.

15.00 8 marca 201godz. 10.00 –poz iom 0 pawilon S

ul. Rakowicka 27

Kontakt: Sekcja Promocji UEK tel. 12 293 55 18

Nie Zwlekaj!

– takiego wydarzenia w Krakowie jeszcze nie było! 13 marca 2012 r. rozpocznie się Krakowski Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu, dzięki któremu studenci krakowskich uczelni będą mieli niepowtarzalną szansę dowiedzieć się, czym w praktyce jest społeczna odpowiedzialność biznesu, a także dlaczego strategia zrównoważonego rozwoju jest coraz częściej wdrażana w polskich przedsiębiorstwach. W ramach spotkań organizowanych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (13 marca), na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (14 marca), na Akademii Górniczo-Hutniczej (15 marca) i Uniwersytecie Jagiellońskim (16 marca)zostaną przeprowadzone cykle wykładów i szkoleń praktycznych z zakresu CSR oraz spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw. Ta studencka inicjatywa jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie tematyką CSR wśród studentów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności a także zdobywać praktyczną wiedzę w ciekawy sposób. Celem wydarzenia jest promowanie idei odpowiedzialnego biznesu wśród studentów, a także zwiększenie ich świadomości na temat dobrych praktyk z zakresu CSR.

Zbadaj się bezpłatnie

Zespół organizacyjny festiwalu jest interdyscyplinarnym środowiskiem, które łączy w sobie działania pięciu organizacji. Inicjatorem wydarzenia jest krakowska grupa ambasadorów CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, zajmującą się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. W organizację wydarzenia zaangażowane są cztery organizacje studenckie: Koło Naukowe Witness AGH, Koło Naukowe Controllingu i Finansów UEK, Koło Naukowe MERITUM UJ, a także Europejskie Forum Studentów AEGEE Kraków. Szkolenia w ramach festiwalu przeprowadzą m. in. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, krakowska firma YPI Consulting oraz przedstawiciele firm będących Partnerami Festiwalu. Patronat honorowy nad Krakowskim Festiwalem Odpowiedzialnego Biznesu objęli rektorzy: UEK, UJ oraz AGH. Więcej: www.kfob.uek.krakow.pl. Zapraszamy!

Szczegóły:

www.uek.krakow.pl

23 marca 2012 godz. 9.00 - 15.00

Hala widowiskowa UEK, ul.

Rakowicka 27

W programie m.in.: u i specjalności  projekcja film  prezentacja kierunków UEK  sie e  wycieczki po kampu o Uczelni  wykłady otwart je  y z nagrodami  inne atrakc urs nk ko e  ow ort sp y kaz po Partnerzy:

Biznes zaczyna się dziś Pod takim hasłem ruszyły przygotowania do wiosennej odsłony Manage-In, weekendowego wyjazdu szkoleniowego dla wszystkich zainteresowanych tematyką menedżerską. Niezależne Zrzeszenie Studentów kieruje swój projekt do studentów naszej Uczelni, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie w trakcie trzydniowej serii certyfikowanych szkoleń. Oprócz interaktywnych, profesjonalnych warsztatów czekają wieczorne przyjemności w postaci zabaw integracyjnych. Każda edycja projektu przyciąga rzesze chętnych, dzięki czemu wszystkie wolne miejsca rozchodzą się w kilkanaście godzin. Nadchodzący wyjazd odbędzie się w terminie 16-18 marca. Managerowie bądźcie czujni! Wkrótce na profilu www.facebook.pl/StudenciUEK zdradzimy więcej szczegółów. Tymczasem, aby wzbudzić w Was ciekawość zachęcamy do odgadnięcia miejscowości, w której odbędzie się najbliższa edycja. Podpowiadamy, że nazwa wywodzi się od rodziny Kubusia Puchatka. W bliskim sąsiedztwie leży miejscowość kojarząca się z kopytnymi stworzeniami. A wszystko otoczone uroczo zaśnieżonymi Gorcami. Odpowiedzi prosimy wysyłać do 24 lutego na adres: managein@nzsuek. pl. Wśród poprawnych zgłoszeń rozlosujemy niespodzianki. Agnieszka Wilk

EGO w Kr UniwersytetU Ekonomiczn Tam dowiesz się wszystkiego –>

akowie

Patroni medialni:

66

www.uek.krakow.pl

67


Reklama

Reklama

www.niepalprzydziecku.pl www.niepalprzydziecku.pl

Rusza II edycja AKADEMII INDESIT

www.niepalprzydziecku.pl

AKADEMIA INDESIT W Y K Ł A D

O T W A R T Y

Rzecznika Prasowego Indesit Company Polska - Zygmunta Łopalewskiego

„Inwestować w Polsce - dobry, czy zły biznes? Przykład Indesit Company” 6 marca, godzina 13:10, Stara Aula, Budynek Główny

Partnerzy merytoryczni Partnerzy merytoryczni Partnerzy merytoryczni

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa ProjektMałopolskiego zrealizowano przy wsparciu finansowym

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Województwa Małopolskiego

Patroni honorowi Patronihonorowi honorowi Patroni

Marszałek Województwa MałopolskiegoMałopolskiego Marek Sowa Marek Sowa Marszałek Województwa Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Projekt jest współfinansowanyzeześrodków środkówGminy GminyMiejskiej Miejskiej Kraków Kraków Projekt jest współfinansowany

, Przyjdz i dowiedz sie wiecej! ,

Patroni medialni Patroni medialni Patroni medialni

Partnerzy Partnerzykampanii kampanii Partnerzy kampanii

,

Organizator Organizator Organizator

www.akademiaindesit.uek.krakow.pl

Strefa Absolwenta UEK JUŻ Otwarta!

Organizator:

Jesteś jednym z ponad 86 tys. naszych absolwentów? To portal specjalnie dla Ciebie!

Partner:

Zarejestruj się na: 68

www.uek.krakow.pl

www.absolwenci.uek.krakow.pl 69


REKLAMA

70

Reklama

www.uek.krakow.pl

71


Kei.pl - Nowoczesne rozwiązania hostingowe dla Twojej firmy

Ku pon

wa żny jes

td o:

Google - najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie

Blisko 10 lat doświadczenia Kilkadziesiąt tysięcy stron WWW Łącza do 5 operatorów System zasilania awaryjnego Codzienna kopia zapasowa 24 godzinna pomoc techniczna

W kategorii usługi hostingowe

31.

03. 2

012

r.

Kei.pl - nowoczesne rozwiązania hostingowe