Kurier UEK nr 1 (26), styczeń 2009

Page 22

Katedralny show

Pracownicy Katedry GAP; u góry od lewej: mgr Maciej Frączek, mgr inż. Janusz Rybarski, dr Jarosław Bober, dr Marcin Zawicki, dr Łukasz Mamica, prof. Jerzy Hausner; na dole od prawej: dr Marek Benio, mgr Karolina Krawczyk, mgr Tomasz Geodecki, Agnieszka Gawęda, dr Stanisław Mazur, dr Paweł Białynicki-Birula (brakuje: mgr. Rafała Sułkowskiego, mgr. Jakuba Głowackiego, mgr. Stanisława Knapika).

J

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie” – pisał Wincenty Pol. By słów tych nie móc odnieść do naszej wiedzy o Uczelni, niniejszym artykułem inaugurujemy cykl tekstów, prezentujących poszczególne Katedry UEK. Zapraszamy Państwa do współpracy – prosimy pisać o profilu jednostek, ich codziennej pracy i osiągnięciach. Dajmy się poznać! *

Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej

esteśmy świadkami, współsprawcami i ofiarami inflacji edukacji. Nie chodzi o liczbę absolwentów z wyższym wykształceniem, ani o ich odsetek w całej kohorcie dwudziestoparolatków, ale o obniżający się poziom edukacji. Doktorat wydaje się być wart tyle co 15 lat temu magisterka, licencjat to ciut więcej niż stara matura. Systemowe odwrócenie tej tendencji miało przynieść wprowadzanie trzystopniowych studiów wyższych i realizacja założeń procesu bolońskiego. Są jednak i tacy, którzy widzą w nim jeszcze większe zagrożenie dla poziomu wykształcenia absolwentów szkół wyższych. Pomimo tej pesymistycznej wizji (wyższej?) edukacji, w Katedrze GAP wierzymy, że można i trzeba podjąć działania zapobiegające deprecjacji studiów wyższych. Działania te podejmujemy na poziomie, który zależy od nas – zespołu pracowników katedry. Od początku zależało nam na dobrych międzyludzkich, nawet przyjacielskich relacjach ze studentami, naszymi klientami. W 1995 roku Samodzielny Zakład Gospodarki i Administracji Publicznej przekształcił się w Katedrę GAP i uruchomił specjalność na ostatnich 2 latach studiów magisterskich na kierunku Ekonomia. Pierwszych absolwentów mieliśmy już w 1997 roku. Do dziś specjalność na studiach dziennych ukoń-

czyło ok. 800 absolwentów, a prawie drugie tyle na studiach zaocznych i wieczorowych. Uruchomiliśmy także specjalność z językiem wykładowym angielskim pod nazwą Public Management and Administration. W 2004 roku przygotowaliśmy kierunek Administracja na studiach licencjackich, a dwa lata później udało się doprowadzić do powstania pierwszego w Polsce kierunku Gospodarka i administracja publiczna. W lipcu 2008 roku otrzymaliśmy uprawnienia do prowadzania studiów na drugim stopniu GAPu.

Wiedza, umiejętności, postawy Naszą misją jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych, kompetentnych i etycznych kadr dla szeroko pojmowanego sektora publicznego. Program i forma studiów podporządkowane są przekonaniu, iż poza przekazywaniem wiedzy i kluczowych kompetencji naszym zadaniem jest także kształtowanie umiejętności przydatnych w pracy, w administrowaniu, zarządzaniu i w działalności gospodarczej, a także kreowanie etycznych postaw przyszłych urzędników, menedżerów i ekspertów. Do przekazania wiedzy wystarczyłby dobry wykład wsparty solidną literaturą. Aby jednak ćwiczyć umiejętności i kształtować postawy, potrzeba nieco więcej zachodu, zwłaszcza że mamy do czynienia z dorosłymi już ludźmi o często ukształtowanych charakterach. Jak zatem realizujemy te ambitne zadania?

Student też człowiek Po pierwsze, traktujemy naszych studentów poważnie i po partnersku. Gdy

22

powstawał pierwszy program specjalności, rozpoczęliśmy od sprawdzenia, jacy studenci mogą na nią trafić, czyli kto studiował wówczas na 3. roku i stawał przed wyborem specjalności. Ze względu na nasze zainteresowania naukowe, chcieliśmy również, by trafili do nas studenci zainteresowani problematyką sektora publicznego. Od początku organizujemy Dni Otwartych Drzwi Katedry, a od kilku lat aktywnie uczestniczymy w Dniu Otwartym Uczelni, starając się zapewnić rzetelną informację o zakresie studiów oraz różnorodnych formach dydaktycznych stosowanych na GAPie. Ostrzegamy kandydatów, że będziemy ich angażować w życie i pracę Katedry oraz będziemy od nich wymagać ciężkiej pracy. Okazuje się, że wielu młodych ludzi oczekuje tego od studiów, a podejście to odstrasza tych, którzy idą tylko po dyplom. Dzięki temu udaje się uniknąć rozczarowania zarówno przedmiotem, jak i formą studiów. Po drugie, od samego początku rozmawiamy ze studentami o ich potrzebach edukacyjnych, dostosowując w miarę możliwości program. Teraz jest nam łatwiej, ponieważ od wielu lat dostajemy również sygnały od naszych absolwentów, którzy kierując się swoim doświadczeniem zawodowym, wskazują przedmioty czy problematykę, o którą warto uzupełnić program studiów. Nie sądzę, by chęć utrzymywania kontaktu czasem wiele lat po ukończeniu studiów była tylko rezultatem udanej imprezy pn. Promocja Absolwentów GAP, w czasie której po uroczystym wręczeniu dyplomów rozegrano ostatni mecz Kadra GAP kontra Studenci GAP i zatańczono na bankiecie ogrodowym ostatni taniec z profesorem. Wierzę, że studia na GAP-ie są ważnym etapem życia, o którym nasi absolwencii nie chcą szybko zapominać.

Promocja absolwentów GAP, 20 września 2008 r.