Kurier UEK nr 5 (37), czerwiec-wrzesień 2010

Page 1

Święto Uczelni

s. 10

Debata rektorska

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

s. 28

ISSN 1689-7757

Nasza studentka najlepsza w Polsce! s.34

Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010


SŁOWO REKTORA

Spis treści

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 12 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl Redakcja: Małgorzata Strakowska-Szczurek Łukasz Salwarowski Skład graficzny: Piotr Góral piotr@pressprint.pl Zdjęcia: Rafał Cygan Druk: Drukarnia Leyko Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków ISSN 1689-7757 Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Nakład: 3500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

Mały maraton wielkich wydarzeń Profesor Balcerowicz doktorem honoris causa UEK Gigant wśród ekonomistów Nasza Uczelnia w III Rzeczypospolitej Wyjątkowy Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Czy Polska mogła być komputerowym zagłębiem? Twoja i moja Katedra – o wernisażu wystawy poświęconej Zbigniewowi Herbertowi Historia naszej Uczelni 1925–2010 Uczelniany chór „Dominanta” skończył 40 lat Przywołać wspomnienia Konferencja „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo” Jakość kształcenia języków obcych Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji Umowa polsko-litewska Polska transformacja – oczekiwania i rzeczywistość VI Międzynarodowy Kongres MBA Inwestycje w energetyce Sympozjum GAP 25-letni „dziadkowie” z UEK stanęli na podium Urodzeni zwycięzcy Studentka UEK najlepszym żakiem w Polsce Sesja specjalna z udziałem noblisty Powołano Fundację „Panteon Narodowy” Akademie rosną w siłę! Tauron jednym z głównych partnerów jubileuszu Study-Trip Switzerland 2010-06-29 UEK dla środowiska – finał konkursu „Ekouczelnia 2010” Dzień Otwarty Socjologii Moja droga do sukcesu UEK miejscem spotkania Conference Board Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych Zakończenie trzeciej edycji Akademii Capgemini Prof. Natalia Volgina o Rosji w 2020 roku Proces integracji wspólnotowej pomiędzy wschodnią a południową Europa Znaczenie zarządzania zasobami informacyjnymi dla przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego Seminarium lokalne – projekt PASE Studia MBA są szansą na rozwój zawodowy Zdobądź kwalifikacje w wąskiej dziedzinie Katedra Mikroekonomii GMID – twoje źródło informacji rynkowej Kwestionariusz osobowy Przemysława tkacza Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954–2010). Wspomnienia Gdzie są nasze elity biznesu? Z warsztatu dydaktyka Homo oeconomicus w laboratorium Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego Społeczna Odpowiedzialność Studentów Tydzień z Ukrainą Polsko-ukraińskie seminarium studentów Wszystko, co dobre, szybko się kończy BOSS 2010 za nami Puszkowy zawrót głowy „Ekonomiści” hitem UEK Audyt w Toruniu Jubileusz 70-lecia prof. Stanisława Lisa Metodyka SCRUM Pokoloruj Kraków Kto powinien wygrać wybory wg studentów SPORT Inauguracja studiów podyplomowych Ekonomia Społeczna Jubileusz 70-lecia prof. Stanisława Lisa Reklama

Szanowni Państwo, 4 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 20 22 23 24 26 28 30 32 33 34 35 35 36 36 38 39 40 41 42 44 43 43 45 46 47 48 50 50 52 53 54 56 57 58 59 60 60 61 62 63 64 64 65 64 65 66 67 68 72 73 75

oddajemy w Państwa ręce ostatnie przed wakacjami wydanie „Kuriera UEK”. Tradycyjnie relacjonujemy w nim wydarzenia minionego miesiąca. Powiększona objętość „Kuriera” jest świadectwem tego, jak obfity w wydarzenia był to okres, okres wyjątkowy – centralnych obchodów jubileuszu 85-lecia Uczelni. Ich piękną oprawę zawdzięczamy pracy wielu osób. Dziękuję organizatorom tych wszystkich przedsięwzięć za trud wniesiony w ich przygotowanie i realizację, a uczestnikom – za żywe świadectwo przynależności do społeczności akademickiej naszej 85-letniej Uczelni i wyraz zainteresowania jej sprawami. Bieżący numer „Kuriera” przynosi informacje o kolejnych promocjach doktorskich, habilitacjach, nagrodach i wyróżnieniach. Gratuluję wszystkim pracownikom, na których koncie zapisał się awans naukowy bądź zawodowy, oraz studentom, którzy dzięki wygranym w prestiżowych konkursach dowodzą nie tylko własnej wyjątkowości, ale i możliwości, jakie otwiera przed nimi Uniwersytet. Nie sposób nie wymienić z imienia i nazwiska Sylwii Wiśniewskiej – absolwentki studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie, która w ogólnopolskim konkursie „Primus Inter Pares” zwyciężyła w zmaganiach o tytuł najlepszego studenta RP. Pani Sylwio, gratuluję! Podziękowania kieruję także do prof. Renaty Oczkowskiej – prodziekan Wydziału Zarządzania, która zgłosiła Sylwię Wiśniewską do konkursu. W minionym okresie gościliśmy na Uczelni osoby wyjątkowe w skali światowej: nominowanych doktorów honoris causa naszej Uczelni prof. prof. Leszka Balcerowicza i Oliviera Blancharda; laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2004 r. – prof. Edwarda Prescotta oraz przedstawicieli jednej z najbardziej wpływowych międzynarodowych organizacji ekonomicznych w świecie – członków European Council of Economists działającej w ramach Conference Board. Trudno o lepsze akcenty kończące jubileuszowy rok akademicki 2009/2010 i inaugurujące nowy – pełen wyzwań i oczekiwań.

Roman Niestrój Rektor UEK

3


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Mały maraton wielkich wydarzeń

ra Akademii Ekonomicznej w latach 1984–1990), a patronem sali C w tym samym budynku został prof. Mieczysław Mysona (rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie w latach 1952– 1956). Wypełniony w wydarzenia dzień zakończyło otwar-

Konferencje, debaty, spotkania, honorowe wyróżnienia, wystawy, koncerty… Wszystkie te wydarzenia wypełniły minione miesiące jubileuszowego roku akademickiego. Wśród wszystkich pełnych atrakcji dni 26 MAJA był pełen przedsięwzięć, które na trwałe wpiszą się w pejzaż kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jednym z nich jest rozpoczęcie budowy nowego obiektu dydaktycznego – pawilonu G, który ma być oddany do dyspozycji społeczności akademickiej w październiku 2011 roku. Podjęta inwestycja, realizowana z funduszy unijnych i środków własnych, jest kontynuacją konsekwentnej polityki rozwoju bazy materialnej Uczelni – nowy budynek to 17 dodatkowych sal dydaktycznych. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, poświęcając kamień węgielny, życzył Uczelni, aby „budowała swoją przyszłość na dobrym i solidnym fundamencie wartości, które nie przemijają, nie podlegają sezonowym dewaluacjom, by w centrum tych wartości był zawsze człowiek, który realizuje siebie nie tylko przez dobra materialne, ale przede wszystkim przez dobra duchowe”.

Tablica upamiętniająca prof. Mieczysława Mysonę.

Odsłonięcie miniatury pierwotnych zabudowań naszej Uczelni – Schroniska księcia Aleksandra Lubomirskiego przez Rektora prof. Stefana Bollanda w październiku 1957 r., w 5. rocznicę działalności Uczelni pod obecnym adresem. Kontynuując tradycję nadawania salom wykładowym imion zasłużonych dla uczelni profesorów, zapoczątkowaną podczas obchodów 50-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 26 czerwca br. upamiętniono dwóch kolejnych profesorów. Sala A w pawilonie C otrzymała imię prof. Jerzego Altkorna (rektoUroczyste nadanie imienia prof. Jerzego Altkorna sali A w pawilonie C. cie Klubu Pracownika „Grota 2” (w piwnicach „Księżówki”), będące okazją do retrospekcji, w czym pomagały stanowiące wystrój wnętrza zdjęcia i kopie dokumentów sprzed lat.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod pawilon G. Kolejnych zmian należy szukać na frontonie Budynku Głównego, wzniesionego w latach 1891–1893 według projektu Tadeusza Stryjeńskiego i Władysława Ekielskiego, a będącego pierwotnie schroniskiem dla chłopców. Pojawiła się tutaj tablica, zaprojektowana i wykonana przez artystę rzeźbiarza Karola Badynę, a współfinansowana przez Fundację Książąt Lubomirskich. Tablica ma upamiętniać dobroczynny gest księcia Aleksandra Lubomirskiego, jakim było ufundowanie Schroniska fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego, którego budynki od 1952 roku służą młodzieży akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. O szczodrości Fundatora ma przypominać również makieta obrazująca pierwotny kształt zabudowań Schroniska fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego. Zaprojektowana i wykonana przez prof. Stefana Dousę miniatura, uzupełniona tablicą in-

4

W uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej dobroczynny gest księcia Aleksandra Lubomirskiego uczestniczył przybyły ze Szwajcarii Jan Leon Lubomirski, krewny księcia. formującą o zmianach, jakie miały miejsce na terenie posesji przy ul. Rakowickiej 27, zdobi hol na parterze Budynku Głównego Uczelni. Z inicjatywy obecnego rektora Uniwersytetu postumentem i tablicą zaprojektowaną i wykonaną przez prof. Stefana Dousę został uhonorowany rozłożysty dąb witający przechodniów wchodzących na kampus od ul. Rakowickiej. Quercus rubra (dąb czerwony) oficjalnie nazwany Stefanem, posadzony został

Odsłonięcie postumentu z tablicą nadania imienia „Stefan” dębowi na skwerze przed Budynkiem Głównym

Wspomnieniowy wieczór w nowo otwartym Klubie Pracownika „Grota 2”

5


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Dwaj światowej sławy ekonomiści, prof. Leszek Balcerowicz i prof. Olivier Blanchard, w tygodniu centralnych uroczystości jubileuszu (24 MAJA - 1 CZERWCA) dołączyli do grona 23 profesorów uhonorowanych przez naszą Uczelnię zaszczytnym tytułem doktora honoris causa. W dziejach naszego Uniwersytetu po raz pierwszy tytuł ten nadano w 1975 r., uświetniając w ten sposób jubileusz 50-lecia Uczelni. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali wtedy profesorowie: Mieczysław Mysona – długoletni dyrektor Instytutu Towaroznawstwa i były rektor Uczelni, oraz Grzegorz Leopold Seidler – były profesor Akademii Handlowej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie.

– Chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność – mówił po otrzymaniu tego najwyższego naukowego tytułu prof. Balcerowicz. Po czym dodał: rezultaty mojej pracy w nietypowych warunkach wymagają także współpracowników i to również dzięki nim udało się zrealizować napędzające gospodarkę reformy. Prof. Roman Niestrój – Rektor UEK powiedział, że doktorat honoris causa wręczony został Profesorowi za umiejętne wykorzystywanie wiedzy w praktyce oraz za refomy, które pozwoliły uruchomić w Polsce gospodarkę rynkową. Po wręczeniu zaszczytnego tytułu mowę pochwalną rozpoczęła prof. Bogumiła Szopa.

Profesor Balcerowicz

doktorem honoris causa UEK Tytuł doktora honoris causa UEK „za wkład w przygotowanie i wdrażanie fundamentalnych reform gospodarczych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej nadano prof. Leszkowi Balcerowiczowi 25 MAJA br. w obecności licznych przedstawicieli polskich i zagranicznych uczelni, profesorów, wykładowców oraz studentów.

6

„Lekarz” finansów publicznych Odczytując laudację, Profesor przypomniała, że niedawno minęło 20 lat od momentu twórczego i głębokiego zaangażowania się prof. Leszka Balcerowicza w proces transformacji ustrojowej. Zaznaczając jednocześnie, że to jego rzeczywiste zwycięstwo uznane zostało w świecie, natomiast nie zawsze tak odbierane jest w kraju. Prof. Szopa w mowie pochwalnej podkreśliła, że trudno byłoby wymieniać, nie tylko w Polsce, osobę, która w takim stopniu jak prof. Balcerowicz łączyłaby swoją działalność naukową z publicznym zaangażowaniem na rzecz projektowania. – Koncepcja zmian ustrojowych zapoczątkowana przez Leszka Balcerowicza cieszyła się tak powszechnym zainteresowaniem, że próbowały ją wykorzystać – w różnym zakresie i z różnym skutkiem – inne kraje zmierzające do wprowadzenia gospodarki rynkowej – dodała prof. Szopa. Wielki sukces polskiej transformacji, potwierdzający trafność diagnozy i właściwy wybór scenariusza oraz odpowiedniego instrumentarium 1989 r., nie jest równoznaczny z „pełnią szczęścia”; nie wszystko nam się przecież udało i niejednokrotnie po prostu nie wiemy, co i jak dalej czynić. Kończąc laudację, Profesor zaznaczyła, że od pewnego czasu prof. Balcerowicz już z boku i dyskretnie, ale nadal podpowiadał niezmiennie: przede wszystkim należy prywatyzować oraz leczyć „chorobę finansów publicznych”, czyli zmniejszać deficyt i dług publiczny.

– Spojrzenie na osiągnięcia w dziedzinie transformacji gospodarki z dzisiejszej perspektywy, czyli po 20 latach szeroko zakrojonych przekształceń i zmian, niekiedy diametralnie różni się od widzenia charakterystycznego dla wczesnych lat 90. Nie ma jednak wątpliwości, że potrzebna była wówczas wizja, odwaga, upór, jak również żelazna konsekwencja. Profesor Leszek Balcerowicz temu wszystkiemu sprostał – powiedziała na zakończenie laudacji prof. Szopa. Kryzys szansą na wzrost Po uroczystej mowie pochwalnej prof. Balcerowicz wygłosił wykład, w którym potwierdził swoje dotychczasowe stanowisko dotyczące zmniejszenia deficytu publicznego, co jest hamulcem rozwijającej się gospodarki. Cięcia socjalne to wg Profesora najlepszy sposób na zmniejszanie deficytu państwa. Prof. Balcerowicz opowiedział o prawidłach rządzących źródłami światowego kryzysu, a także o możliwościach długofalowego wzrostu, który jest następstwem nieoczekiwanego krachu. Dodając jednocześnie, że ogrom wydatków socjalnych sprowadza finanse kraju – nie tylko Polski – na manowce finansowego rozwoju. Przy tym zwrócił uwagę na zbyt niski, bo tylko 57% wskaźnik zatrudnienia w Polsce, który jest dodatkowo podtrzymywany przez niski przyrost naturalny. Zaakcentował na koniec, że wszystkie reformy, czy proponowane przez niego, czy obecnie wprowadzane, wymagają stałego i silnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. To jest w demokracji ostateczny, najgłębszy warunek szybkiego rozwoju – podkreślił Profesor. W październiku 2008 r. prof. Balcerowicz został wiceprezydentem Atlantic Economic Society oraz członkiem grupy roboczej Unii Europejskiej, mającej szukać sposobów wyjścia z kryzysu ekonomicznego. Na dorobek naukowy Profesora składa się ok. 130 pozycji opublikowanych w dużej części w wydawnictwach i czasopismach zagranicznych. Grzegorz Michalski

Gigant wśród ekonomistów – Profesor

Olivier Blanchard doktorem honoris causa UEK

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profs Olivierowi Blanchardowi, doradcy ekonomicznemu i dyrektorowi Departamentu Badań Międzynarodowego Funduszu Walutowego, odbyła się 1 CZERWCA. Godnością tą Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uhonorował Profesora Blancharda „za wybitny wkład w teoretyczne i empiryczne badania nad procesem transformacji, a w szczególności za skonstruowanie modelu równowagi ogólnej umożliwiającego analizę tego procesu”.

Profesor Blanchard swoje życie zawodowe spędził w Cambridge w Stanach Zjednoczonych. Po uzyskaniu tytułu doktora w dziedzinie ekonomii w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w 1977 roku pracował jako wykładowca na Uniwersytecie Harvarda. W 1982 roku powrócił do MIT, gdzie pracuje do dziś. Jest profesorem ekonomii, był dziekanem Katedry Ekonomii. Obecnie pracuje jako doradca ekonomiczny i dyProf. A. Wojtyna odczytuje laudację promotorską rektor Departamentu Badań Międzynarodowego Funduszu Walutowego. niezwykły talent do przedstawienia zjawisk Jako specjalista w dziedzinie makroeko- za pomocą bardzo prostych modeli uzupełnomii analizował szerokie spektrum zagad- nionych bardzo zwięzłymi i przejrzystymi nień obejmujących takie dziedziny, jak: poli- wyjaśnieniami”. tyka walutowa, charakter gwałtownych Jak przystało na wybitnego ekonomistę, wzrostów cen giełdowych, cechy rynku pra- od zawsze interesowały go bieżące problecy i determinanty bezrobocia oraz okresy my zagrażające stabilności makroekonotransformacji w byłych państwach bloku micznej i trwałości wzrostu ekonomicznego. wschodniego. W okresie tym współpracował Dlatego też w latach 70. i 80. XX wieku skupił z wieloma krajami i międzynarodowymi or- się na badaniu i opisywaniu tajników niestaganizacjami. bilnych rynków finansowych i inflacji, a gdy Prof. Blanchard jest autorem licznych stało się jasne, że przestają one być głównyksiążek i artykułów, między innymi dwóch mi problemami makroekonomii, swoją uwapodręczników z dziedziny makroekonomii. gę skierował w stronę badania bezrobocia. Jeden z nich, napisany wspólnie ze Stanle- Stąd też wzięły się badania profesora Blanyem Fischerem, przeznaczony jest dla studen- charda nad procesem transformacji, które tów studiów magisterskich i doktoranckich, (jak podkreśla Phillipe Aghion) „stanowiły jedrugi natomiast adresowany sjest do studen- dynie część znacznie szerszego programu tów kursów licencjackich i magisterskich. badawczego poświęconego przyczynom Prof. Blanchard jest członkiem Rady To- strukturalnego bezrobocia w Europie”. warzystwa Ekonometrii, byłym wiceprzewodJak podkreślił prof. Andrzej Wojtyna, auniczącym Amerykańskiego Stowarzyszenia tor laudacji promotorskiej, obecny kryzys goEkonomicznego oraz członkiem Amerykań- spodarczy zaskoczył ekonomistów tak, jak skiej Akademii Nauk. kiedyś upadek komunizmu. I podobnie jak Trzymając się zasady wpojonej przez dwadzieścia lat temu, „i teraz Profesor matkę: „O danej kwestii powinno się mówić O. Blanchard znalazł się bardzo szybko na tylko wtedy, gdy ma się rzeczywiście coś do pierwszej linii walki o poprawne wyjaśnienie powiedzenia”, napisał książkę, która ma naj- przyczyn kryzysu i zaproponowanie działań, większe znaczenie w uzasadnieniu przyzna- które pozwolą uniknąć kryzysów o podobnej nia mu tytułu doktora honoris causa – „The skali w przyszłości. (…) Dlatego podobnie jak Economics of Post-Communist Transition”. 20 lat temu, tak również i teraz możemy się O jego niezwykłej aktywności zawodowej cieszyć, że wybitne umiejętności Profesora świadczą nie tylko liczne publikacje, ale rów- Oliviera Blancharda są zaangażowane w roznież: działalność w towarzystwach nauko- wiązywanie problemu, który zaskoczył ekowych, komitetach doradczych czy w radach nomistów”. programowych i komitetach wydawniczych W krótkim wykładzie okolicznościowym wielu czasopism naukowych. Jednak jego prof. Olivier Blanchard opowiedział o procedziałania nie ograniczają się jedynie do sfery sach transformacji europejskiej gospodarki, badawczej. Jak podkreślił Philippe Aghion porównując osiągnięcia Polski oraz naszych sąw recenzji dorobku Blancharda, „Olivier wy- siadów. Profesor podkreślił ogromną rolę trudpromował znakomitą grupę studentów, któ- nych, choć dobrze przeprowadzonych reform rzy następnie sami wnieśli znaczny wkład gospodarczych, dzięki którym dziś Polska nie w rozwój makroekonomii, rozpowszechnia- odczuwa w takim stopniu jak inne kraje eurojąc przy tym idee Oliviera i naśladując jego pejskie skutków kryzysu gospodarczego. 

7


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Nasza Uczelnia w III Rzeczypospolitej Jubileusz 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stał się okazją do refleksji nad jego byłym i obecnym kształtem. Służyć temu miała debata zorganizowana 26 MAJA br. w ramach tygodnia obchodów centralnych jubileuszu. Zaproszenie do dyskusji panelowej poświęconej zmianom funkcji i rozwoju Uczelni w kontekście zmian zachodzących w ciągu ostatniego 20-lecia w polskiej gospodarce rynkowej przyjęli trzej byli rektorzy naszej Uczelni: prof. prof. Jerzy Mikułowski Pomorski, Tadeusz Grabiński i Ryszard Borowiecki. Gospodarzem spotkania był prof. Roman Niestrój – obecny rektor Uczelni, a moderatorem panelu – prof. Jacek Purchla. Tematem przewodnim wydarzenia było funkcjonowanie i kondycja Uczelni na przestrzeni lat, a w szczególności: podejmowane projekty naukowe i badawcze, zmiany w kształceniu i dydaktyce nauczania, wkład Uczelni w transformację III Rzeczypospolitej, miejsce Uniwersytetu w życiu Krakowa i regionu, współpraca z uczelniami zagranicznymi i kontakt ze światem nauki, ale również wizja przyszłości i rozwoju Uczelni w perspektywie nadchodzących lat. Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji głos zabrał prof. Jerzy Mikułowski Pomorski – rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1990–1996. Opisując swoją działalność na Uczelni w czasach transformacji ustrojowej, zwrócił szczególną uwagę na złą sytuację ekonomiczną, kadrową i lokalową: „Kiedy zaczęła się moja kadencja, konieczność transformacji była tak silna, że szereg spraw trzeba było zacząć od początku. (…) Istotne było uchwalanie nowego statutu Uczelni. (…) Konieczne było reformowanie Uczelni, a nie dostosowanie się do centralnego dyktatu. (…) Pieniądze musieliśmy sami zdobywać i sami nawiązywać kontakty zagraniczne. Wybór ludzi do współpracy był ograniczony, a liczba osób, które chcą coś zrobić na Uczelni, nie była zbyt liczna. (…) Nasza Uczelnia była w stanie materialnego zaniedbania. Nowe gmachy wymagały remontu, budynek główny konserwacji. Podjęto działania inwestycyjne w kierunku modernizacji budynku biblioteki. Odbierano uposażenia. Pienię-

Prof. Roman Niestrój, obecny Rektor Uczelni

8

dzy brakowało. Schyłek epoki Gierkowskiej odcisnął ślad nie tylko fizyczny, ale również psychiczny. Rewolucja ukazała, komu z pracowników zależy na Uczelni, a kto traktuje ją tylko instrumentalnie”. O działaniach naukowych Uczelni w tamtych latach prof. Mikułowski Pomorski powiedział: „Poziom prac naukowych był bardzo niski. Rygor stanu wojennego sprzyjał robieniu rzeczy mało istotnych albo pisania do szuflady”. Profesor wspomniał też o procesie kształtowania systemu edukacyjnego Uczelni oraz przedstawił profil ówczesnego studenta: „Na początku studiowanie wśród młodzieży nie było łatwe. Później można było studiować w innych miejscowościach zaocznie. Powstrzymało to rozwój konkurencyjnych szkół ekonomicznych. Nastąpił wzrost liczby studentów, których traktowaliśmy jak partnerów. Studenci zaczęli zdobywać więcej doświadczeń rynkowych. Pojawiło się szereg nowych specjalności, możliwość wyboru własnej ścieżki studiowania. Podjęliśmy współpracę z uczelniami zagranicznymi. Nastąpiła zmiana struktury Uczelni i internacjonalizacja kształcenia”. Odnosząc się do przyszłości, określił priorytety i zadania, jakim Uczelnia musi sprostać, aby nadal pozostać jedną z najbardziej liczących się uczelni ekonomicznych w Polsce: „Musimy sobie zadać jedno pytanie: co to znaczy, że jesteśmy uniwersytetem? Jesteśmy sceptycznie nastawieni do przedmiotów humanistycznych. (…) Musimy stworzyć optymistyczny wariant. Antropologia gospodarcza to coś, co łączy myśle-

Prof. Jan Małecki, rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1981–1984

nie ekonomistów i humanistów. Wiedza ta jest nadal mało poznana. Musimy również dostosować się do gorszego scenariusza. Musimy być gotowi na nadchodzący niż demograficzny i stworzyć jakąś alternatywę kształcenia, np. rozwinąć Uniwersytet III Wieku”. Prof. Tadeusz Grabiński, rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1996–2002, przedstawiając kondycję szkoły w latach swojej kadencji, mówił m.in. o nowatorskich działaniach, mających na celu unowocześnienie i ułatwienie procesu kształcenia na Uczelni: „Działania mojego okresu władania mogę streścić jednym słowem – kontynuacja rozwoju Akademii. W czasach mojego przewodnictwa rodziła się cywilizacja IT. Zapoczątkowano więc komputeryzację Uczelni. Rozwinięto sieć komputerową, powstawały laboratoria. Dominatem tego okresu był gwałtowny rozwój inwestycyjny, a przede wszystkim kubaturowy. Zaczęliśmy budować nowy kampus. Skończony został remont Budynku Głównego, pawilonu sportowego, Stróżówki, Księżówki. 50% tych inwestycji to były środki własne, które zarabialiśmy poprzez studia odpłatne. Był to również okres intensywnego rozwoju kadry naukowej. Powstało wtedy wiele uczelni prywatnych. Pojawiła się konkurencyjność, dwuetatowość. Ludzie mogli pracować na kilku uczelniach jednocześnie. O działalności badawczej Uczelni powiedział: „Osiągnięcia i dokonania badawcze Uczelni świadczą o jej sukcesie. Obserwowałem bardzo niekorzystne zjawisko – wieloetatowość. Ze względu na obcią-

Prof. Ryszard Borowiecki, rektor Uczelni w latach 2002–2008

Prof. Jacek Purchla – moderator debaty

żenia dydaktyczne pracownicy Uczelni mieli mniej czasu na badania. Niektórzy robili je nie z przekonania i woli badawczej, ale z przymusu. Podchodzili do tego: robimy je, bo musimy”. „Nadal jest złe finansowanie badań. Jest mniej adiunktów i asystentów. Jest to sytuacja niedobra. Widzę nadzieję w demografii – będzie mniej studentów, uczelnie prywatne będą gorzej funkcjonować. Będzie wtedy czas na badania” – dodał prof. Grabiński. Zdaniem prof. Grabińskiego w rozwoju Uniwersytetu może pomóc uregulowanie zasad organizacyjnych. „Bardzo długo byliśmy bez strategii rozwoju Uczelni. Byliśmy okrętem bez żeglarza. Musimy taką strategię stworzyć. Przydałyby się również porządne opracowania statystyczne, analizy, informacje źródłowe dotyczące działalności Uczelni. Musimy zadać sobie pytanie: skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy? Co zrobić, żeby Uczelnia była jeszcze lepiej postrzegana? Co zrobić, żeby być jeszcze wyżej w rankingach? (…) Moja wizja na przyszłość to trzystopniowe studia, doktoranckie i policencjackie, ale również współpraca z innymi uczelniami ekonomicznymi” – podkreślił profesor. Do oceny bieżącej sytuacji Uczelni odniósł się również prof. Ryszard Borowiecki, rektor Uczelni w latach 2002–2008. Przedstawił on konkluzje dotyczące działalności Uczelni w latach swojej kadencji oraz scharakteryzował ówczesne dylematy społeczności uniwersyteckiej. Podkreślił również, że mamy bardzo duże osiągnięcia i dorobek badawczy: „Wszystkie cztery nasze wydziały posiadają pełnię praw akademickich. Sprzyja to rozwojowi kadry i rozwojowi badań. Dwa wydziały: Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz Zarządzania mają najwyższą kategorię badawczą. Robimy liczne projekty europejskie, organizujemy konferencje krajowe i międzynarodowe. Podkreśliliśmy rangę naszej Uczelni, kiedy walczyliśmy o nadanie rangi uniwersytetu. Mamy bardzo duży potencjał naukowy. Obserwujemy intensywny rozwój kadr. Wzrasta liczba adiunktów i profesorów tytularnych. Nasi pracownicy zostają odznaczani tytułem doktora honoris causa. Mamy wielu wybitnych absolwentów”.

Prof. Jerzy Mikułowski Pomorski – rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1990–1996

Określając miejsce Uniwersytetu w otoczeniu zewnętrznym, prof. Borowiecki podkreślił jego wysoką rangę i prestiż: „Uczelnia od początku była obecna w procesie transformacji. Choć aktywność ta nie była masowa, wielu naszych pracowników uczestniczyło w tym procesie, przygotowując bardzo wartościowe prace, liczne projekty i ekspertyzy. Korzystały z nich instytucje rządowe, doradcze i opiniodawcze, takie jak: PAN czy Rada Polityki Pieniężnej. Wszystko to potwierdza rangę naszej Uczelni. Było to miejsce kulturotwórcze, w którym spotykały się najważniejsze osoby w państwie: premierzy, wicepremierzy, ministrowie, parlamentarzyści, kardynałowie i biskupi, ale również przedstawiciele świata nauki, publicystyki czy biznesu. Dostawaliśmy różne wyróżnienia Prezydenta Miasta Krakowa, Wojewody Małopolskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Zastanawiając się nad perspektywą rozwoju Uczelni, prof. Borowiecki postawił szereg pytań, nad którymi powinniśmy się zastanowić. „Czym ma być nasz uniwersytet? Czy ma być elitarny, o czym marzy wiele osób, czy ma być otwarty dla szerokiej rzeszy słuchaczy? Jaki ma być system zarządzania uniwersytetem? – pytał Profesor. Swoje spostrzeżenia na temat aktualnej kondycji Uczelni wygłosił obecny Rektor UEK, prof. Roman Niestrój. Wspomniał o przeszkodach, które w zasadniczy sposób utrudniają lub poważnie opóźniają rozwój nowych inwestycji na Uczelni oraz podzielił się z uczestnikami spotkania smutną refleksją: „Polacy zawsze narzekają, ale optymizm jest potrzebny. Skupmy więc uwagę na tym, co jest dobre i cieszmy się z tego, co mamy. Szczycimy się tym, że jesteśmy największą uczelnią ekonomiczną zmieniającą rzeczywistość. Obecnie obserwujemy czterokrotny wzrost liczby studentów, wzrost kadry naukowej, podwojenie kubatury o 50%. Osiągnięcia badawcze są ważne, kiedy są widoczne na zewnątrz. Muszą być po tym jakieś ślady, rezultaty. Działalność naukowa naszej Uczelni nie jest naszą silną stroną. Będziemy musieli szukać pieniędzy poza usługami dydaktycznymi. Przestawiliśmy nasze kształcenie na tory gospodarki rynkowej. Zmieniliśmy prawie wszystkie programy

Prof. Tadeusz Grabiński, rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1996–2002

studiów. Dużym sukcesem jest również powstanie Krakowskiej Szkoły Biznesu (…), ale mamy jeszcze dużo pracy przed sobą...” – mówił Rektor. Prof. Roman Niestrój podkreślił znaczenie Uczelni w środowisku zewnętrznym „Nie uważam, że nasza Uczelnia ma sobie coś do zarzucenia. Kształciliśmy przyszłą kadrę pracowników. Zrobiliśmy bardzo dużo dla regionu. Wielu naszych pracowników współpracuje z firmami przedsiębiorstwami jako eksperci w radach nadzorczych. Jesteśmy dostrzegani przez wiele osób i instytucji. Jeśli jest jakiś problem, ludzie zwracają się do nas. Mamy się czym pochwalić. Nasi profesorowie i absolwenci zajmują wysokie stanowiska w administracji centralnej i w rządzie oraz w wielu instytucjach.” – mówił prof. Niestrój. Odnosząc się przyszłości Uczelni, powiedział: „Każdy myśli, żeby swoje poletko uprawiać jak najdłużej. Ta Uczelnia to jest nasza matka. Nie możemy o tym zapominać. Zachęcam wszystkich do włączania się w jej życie. Nasza przyszłość jest świetlista”. Debacie przysłuchiwał się prof. Jan Małecki, który w roku 1981 został pierwszym demokratycznie wybranym rektorem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Rektor nestor wyraził słowa uznania dla wszystkich rektorów UEK oraz pracowników naukowych i administracyjnych: „Uczelnię tę obserwuję od dawna, już z czasów PRL. Patrząc z tamtej pespektywy, widzę kolosalny postęp i kolosalne zmiany. Wypada mi tylko wyrazić radość, że nastąpił tak ogromny rozwój naszej Uczelni. Mówię to ze świadomością, że jest jeszcze wiele spraw do udoskonalania. Chciałbym wszystkim pogratulować i podziękować za to, co zrobili dla tej Uczelni, ale szczególnie gorąco panom rektorom. Chciałbym również wyrazić nadzieję, że będzie tak dalej szło. Proszę o jeszcze…”. Kończąc spotkanie Rektor UEK, prof. Roman Niestrój, powiedział: „Dziękuję za udział w dzisiejszej debacie. Dziękuję za cierpliwość w wysłuchiwaniu naszych żalów i naszych wrażeń, które często były zabarwione subiektywnie, ale nie da się inaczej…”. Katarzyna Dąbrowska

9


WYDARZENIA

WYDARZENIA Złote medale za długoletnią służbę wręcza Stanisław Kracik – Wojewoda Małopolski

Bielińska-Dusza, dr Tomasz Geodecki, dr Michał Kudłacz, dr Agnieszka Żur; · z Wydziału Towaroznawstwa: dr Jolanta Baran, dr Piotr Przybek, dr Marianna Wolańska, dr Joanna Ptasińska, dr Agnieszka CholewaWójcik; · z Wydziału Finansów: dr Konrad Grabiński, dr Joanna Mrówka, dr Marcin Kędzior, dr Marcin Kopeć, dr Artur Hołuj, dr Rafał Bielawski, dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko, dr Agnieszka Jachowicz, dr Tomasz Wójtowicz, dr Justyna Dyduch, dr Ewelina Skowron, dr Bernd Fischl, dr Michał Thlon.

· dr Jolanta Loranc-Borkowska (doktorant zewnętrzny). Po odśpiewaniu hymnu braci studenckiej „Gaudeamus igitur” wręczono dyplomy najlepszym tegorocznym absolwentom. Wśród najlepszej dwunastki znaleźli się: · z Wydziału Zarządzania: mgr Sebastian Karwala, mgr Marek Krawczyk, mgr Kamil Rzońca; · z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych: mgr Marta Dybek, mgr Beata Kaczmarczyk, mgr Anna Sojka;

· z Wydziału Towaroznawstwa: mgr inż. Michał Dubiel, mgr inż. Renata Korab, mgr inż. Magdalena Osuch; · z Wydziału Finansów: mgr Agnieszka Dąbrowska, mgr Katarzyna Kędzierska; mgr Katarzyna Łajca. Razem ze społecznością akademicką świętowali również małopolscy licealiści – laureaci VII Ogólnopolskiego Konkursu Menedżerskiego, organizowanego przez Centrum E-learningu UEK. Laureaci trzech pierwszych miejsc odebrali nagrody z rąk Rektora UEK oraz dr. Jerzego Skrzypka – pełnomocnika rektora ds. e-edukacji. 

Wyjątkowy Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Uroczysty przemarsz władz Uczelni, wręczenie medali i odznaczeń, promocje habilitacyjne i doktorskie, wyróżnienie najlepszych absolwentów UEK – to tylko niektóre punkty scenariusza Święta Uczelni, ustanowionego przed dziesięciu laty przez Senat Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a przypadającego w tym roku w tygodniu centralnych uroczystości jubileuszowych. Dzień ten, obchodzony corocznie 28 maja dla upamiętnienia daty podpisania w 1925 r. reskryptu w sprawie utworzenia Wyższego Studium Handlowego w Krakowie i wcielenia do niego Instytutu Towaroznawczego, uważamy za początek historii naszej Uczelni. Przebieg uroczystości ma zawsze charakter podniosły, a następujące w ustalonym porządku wydarzenia – niezwykle istotny wymiar. Jak co roku uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów zainaugurowano pieśniami „Breve regnum” i „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu uczelnianego chóru „Dominanta”. Rozpoczynający posiedzenie prof. Roman Niestrój – Rektor UEK wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym pokusił się o refleksję historyczną nad drogą przebytą przez naszą Uczelnię oraz odniósł się do jej bieżącej działalności, kończąc słowami: „Satysfakcja z przebytej przez uczelnię drogi nie powinna przesłaniać wyzwań, którym musimy sprostać. O niektórych już wspomniałem wskazując dysproporcje w strukturze naszego potencjału i jego relacji do liczby studentów. Inne mają charakter zewnętrzny, są związane – z jednej strony z ciągle niedokończoną na etapie legislacyjnym reformą szkolnictwa wyższego w naszym kraju – z drugiej z kontynuacją budowy europejskiej przestrzeni edukacyjnej i naukowej w ramach tzw. procesu bolońskiego. Na to nakładają się, powszechnie

10

znane od pewnego czasu, niekorzystne prognozy demograficzne, drastycznie wzmagające konkurencję na rynku usług edukacyjnych. Wierzę, że dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu, twórczej inwencji i determinacji naszej uczelnianej społeczności potrafimy tym wyzwaniom sprostać”. Jak co roku święto Uczelni było okazją do szczególnych wyróżnień. Wojewoda Małopolski – Stanisław Kracik Medalami za Długoletnią Służbę odznaczył 21 osób. Medale otrzymali: mgr Anna Grudzińska-Dymek, Stanisław Herman, dr Grażyna Holik, Marek Janicki, Mariola Juszczyk, dr Joanna Kaczor, dr Tadeusz Klecha, dr Barbara Klimek, Stanisław Kopeć, Krystyna Ligęza, dr Bogusław Luchter, Halina Majkut, Krystyna Małota, mgr Renata Miller, Józefa Piwowarska, Stanisław Pustelnik, prof. Bogumiła Szopa, prof. Jadwiga Szostak-Kot, dr Adalberta Walden-Kozłowska, mgr Teresa Wolny, Ewa Wolska. Prof. Adam Węgrzecki z Katedry Filozofii, związany z Uczelnią od 1962 r., został uhonorowany medalem „Signum Gratiae”, będącym honorowym wyróżnieniem oraz dowodem uznania społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla osób, które są lub były jego pracownikami oraz wniosły znaczący wkład w rozwój nauk ekonomicznych lub pokrewnych dyscyplin naukowych lub

przyczyniły się w szczególny sposób do rozwoju i upowszechniania oraz kreacji wizerunku Uniwersytetu, lub wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami w zakresie dydaktyki”. Ważnym momentem tego wyjątkowego dnia były promocje habilitacyjne i doktorskie. Byliśmy świadkami promocji 7 osób na stopień naukowy doktora habilitowanego oraz 41 na stopień doktora. W tym roku habilitacje otrzymali: dr hab. Edyta Rudawska i dr hab. Jerzy Marzec z Wydziału Zarządzania; dr hab. Piotr Jedynak i dr hab. Krzysztof Firlej z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, dr hab. Eugenia Czernyszewicz z Wydziału Towaroznawstwa; dr hab. Stanisław Szydło z Wydziału Finansów i dr hab. Barbara Nita-Światłowska (habilitacja zewnętrzna). Stopień doktora otrzymali: · z Wydziału Zarządzania: dr Katarzyna Kotulska, dr Wiesław Chrząszcz, dr Katarzyna Klimek, dr Robert Bąk, dr Kazimierz Barwacz, dr Adam Marszałek, dr Paweł Krzemiński, dr Jan Brzozowski, dr Dariusz Borratyński, dr Aldona Migała-Warchoł, dr Andrzej Olak; · z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych: dr Dominika Salwa, dr Ralf Scharenberg, dr Agnieszka Głodowska, dr Tomasz Tylec, dr Norbert Laurisz, dr Małgorzata Machaczka, dr Katarzyna Kowalska, dr Edyta

Uroczysty pochód władz Uczelni

Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom UEK

Prof. Adam Węgrzecki odznaczony medalem „Signum Gratiae”

Barbara Sala z firmy Capgemini wręcza nagrody laureatom VII Konkursu Menedżerskiego

Tegoroczni doktoranci w oczekiwaniu na oficjalną promocję

Uroczyste promocje habilitacyjne

11


WYSTAWY

WYSTAWY

Czy Polska mogła być komputerowym zagłębiem?

– wystawa nt. historii elektronicznej techniki obliczeniowej W informatyce czas płynie inaczej. Jeszcze 30 lat temu dziedzina ta była nową, elitarną dyscypliną wiedzy, tylko dla wtajemniczonych, ściśle związaną z matematyką i fizyką, uprawianą w ośrodkach naukowo-badawczych, w uczelniach, na studiach tylko o ścisłych lub technicznych kierunkach kształcenia, a komputery były zupełną rzadkością i wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj, kosztowały też „zupełnie inaczej”, pracowały bardzo głośno, były awaryjne, wymagały konserwacji oraz klimatyzowanych pomieszczeń. Przykładowo komputer Mińsk-32 miał 60% przestojów z powodu konserwacji, awarii i przerw organizacyjnych, a koszty jego instalacji, zakupu brakujących części, usuwania usterek były na tyle wysokie, że zachwiały budżetem uczelni w 1973 roku – tak swoją opowieść o historii elektronicznej techniki obliczeniowej na naszej Uczelni rozpoczyna Wiesława Zapart, organizatorka stałej wystawy, otwartej 25 MAJA br. z okazji Jubileuszu 85-lecia UEK. Głównym celem wystawy jest pokazanie postępu w elektronicznej technice obliczeniowej, w jakich warunkach niegdyś wykonywano obliczenia, jakie były ograniczenia, jakie urządzenia i możliwości sprzętowe. Jej zadaniem jest także przedstawienie polskiego wkładu w rozwój informatyki na tle osiągnięć światowych, pokazanie wybitnych postaci, ich dokonań, zmagań na drodze do sukcesu, ich bogatych osobowości, a czasem niezwykłej drogi życiowej. Przez przybliżenie wybitnych osobowości Mariana Rejewskiego, Jana Czochralskiego, Jacka Karpińskiego i wielu innych, nieznanych lub zapomnianych wystawa ma być też najprostszym antidotum na niską samoocenę Polaków. Wystawa ukazuje po trosze zmianę sposobu myślenia o informatyce, jaka dokonała się w ostatnim półwieczu – przejście od „reakcyjnej pseudonauki”, wykorzystywanej przez „podżegaczy do nowej wojny światowej”1, do najbardziej rozwijającej się dyscypliny naukowej, o nieprzeciętnym powszechnym zastosowaniu i zainteresowaniu. Do tego nurtu myślowego można włączyć trudności, z jakimi zmagał się wybitny nasz konstruktor Jacek Karpiński w realizacji tak fantastycznych projektów komputerów, jak KAR-65 (z 1965 r.) czy K-202 (z 1969 roku), „utrąconych” ze względów politycznych. Otwarciu wystawy towarzyszyła prezentacja komputera K-202. Czemu właśnie tego komputera? K-202 to łut szczęścia w organizacji tej wystawy, można go porównać do znalezienia igły w stogu siana. To jest egzemplarz zupełnie wyjątkowy, o niebywałym znaczeniu historycznym, który został wyprodukowany jedynie w 30 egzemplarzach, z czego w kraju zostało tylko kilka. Gdyby nie inny wiatr historii, to w Polsce mogło być zagłębie komputerowe i Polska mogła wyprzedzić świat o ponad 10 lat w produkcji minikomputerów. Rozwiązanie stronicowania pamię-

12

19-kilogramowy kalkulator bułgarskiej Elektroniki wzbudził duże zainteresowanie, chociaż z obliczeniami miał duże trudności.

Uroczystemu otwarciu wystawy towarzyszyło liczne grono zwiedzających, w tym młodzież szkolna.

Osiągi pierwszych laptopów wzbudziły radosną uwagę młodzieży i nutkę sentymentalnych wspomnień u ich ofiarodawców. ci pozwalające na zainstalowanie 8 MB pamięci RAM, zastosowane przez Jacka Karpińskiego w tym komputerze, było zupełnie nowatorskie w skali świata. Warto nadmienić, że nie była to jedyna nowatorska jego konstrukcja w tej dziedzinie. Co stanęło na przeszkodzie masowej produkcji K-202? Jacek Karpiński miał spore trudności w uruchomieniu tej produkcji i musiał szukać wsparcia za granicą, ze względów politycznych, ponieważ miał w swoim życiorysie wpisany udział w Powstaniu Warszawskim i w Batalionie „Zośka”. Gospodarka w Polsce była podporządkowana polityce RWPG, w ramach której Polska miała produkować drukarki, a nie minikomputery, 1 2 3

Zwiedzający doskonale się bawili na wspomnienie dawnych uciążliwości w pracy.

4 5

a poza tym zakładom ELWRO groził upadek, bo Zakłady Minikomputerów Karpińskiego dostawały wszystkie zamówienia2. Szkoda, bo komputer był naprawdę wyjątkowy i niezawodny, nie wymagał konserwacji, klimatyzacji, ani zatrudniania dodatkowej obsługi, a mógł emulować3 zarówno Odrę, jak i RIAD-a i to dużo wydajniej niż oryginały. Uroczystemu otwarciu wystawy dokonanemu przez prof. Romana Niestroja – Rektora UEK towarzyszyły dwa wykłady. Prof. Tadeusz Grabiński przedstawił niezwykłą postać Jacka Karpińskiego, a Ryszard Zenker zaprezentował własny minikomputer K-202 – jego budowę, parametry, oprogramowanie oraz urządzenia zewnętrzne.

cyt. z „Krótkiego słownika filozoficznego” pod red. M. Rozentala i P. Juina, Książka i Wiedza, 1955 zabierając tym samym klientów ELWRO. wykonywać polecenia przewidziane dla innego komputera. głównego ośrodka dekryptażu państw Osi pierwotnego liczydła

Czego ciekawego można dowiedzieć się zwiedzając wystawę? Patrząc z historycznego punktu widzenia, niesłychanie ważny jest problem deszyfracji Enigmy w kontekście skrócenia czasu trwania wojny, w oparciu o opinie autorytetów z Bletchley Park4, z uwzględnieniem udziału polskich kryptologów w tej przykuwającej do dzisiaj uwagę historii. Na wystawie można zapoznać się zarówno z postaciami Mariana Rejewskiego, Jerzego Zygalskiego i Henryka Różyckiego, jak i z samą Enigmą, której poznanie dopiero pozwala w pełni docenić zasługi naszych kryptologów. Do młodzieży z pewnością trafi Jan Czochralski, odkrywca metody otrzymywania monokryształu, stosowanej powszechnie w produkcji procesorów. Zainteresowani historią Uczelnianego Ośrodka Obliczeniowego też znajdą kilka plansz tematycznych poświęconych wyłącznie jej. Które eksponaty skupiają uwagę zwiedzających? Zapraszając do zwiedzania wystawy, pozwolę sobie wspomnieć 19-kilogramowy kalkulator bułgarskiej Elektroniki czy okrągły suwak logarytmiczny używany w lotnictwie w ZSRR, arytmograf Sirius, który jest rodzajem abakusa5, pamięć ferrytową, gdzie widać „bity” (przez lupę), konsolę sterowania, przedwojenny sumator Torpedo, „kręciołki” i Elki niegdyś powszechnie używane do wykonywania obliczeń w naszej Uczelni oraz kalkulatory różnego typu, pierwsze mikrokomputery i laptopy czy nośniki informacji o dużych gabarytach i małej pojemności. Nie sposób wymienić wszystkich eksponatów, ale warto przyjść i je zobaczyć. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli w organizacji wystawy. Szczególne podziękowania należą się jej pomysłodawcy prof. Tadeuszowi Grabińskiemu i ofiarodawcom. Wystawa jest zlokalizowana w Centrum Informatyki, w pawilonie A, na I piętrze. Zapraszamy! mgr Wiesława Zapart – Centrum Informatyki UEK

Podczas wykładu Ryszarda Zenkera nie brakowało rekwizytów wzbudzających dobry nastrój, na zdjęciu tasiemka z widocznymi gołym okiem „bitami”.

13


WYSTAWY

WYSTAWY

Twoja i moja katedra – o wernisażu wystawy poświęconej Zbigniewowi Herbertowi Anna Osiewalska – Dyrektor Biblioteki Głównej UEK

W urozmaicony program obchodów jubileuszu 85-lecia Uczelni została także włączona przygotowana w Bibliotece Głównej UEK wystawa „Twoja i moja katedra”, poświęcona Zbigniewowi Herbertowi, studiującemu w Akademii Handlowej w latach 1945–1947. Dzięki wystawie wiele osób z naszego środowiska po raz pierwszy miało okazję zapoznać się z bliska z wątkiem studiów ekonomicznych artysty, jakże wyraźnie zarysowanym w jego twórczości literackiej. Uroczyste otwarcie wystawy, którego dokonał prof. Roman Niestrój – Rektor UEK, odbyło się 20 maja w obecności Józefa Ruszara – dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP, Anny Osiewalskiej – dyrektora Biblioteki oraz zaproszonych gości i studentów. Dyrektor Józef Ruszar, współautor wystawy, wstępnie przedstawił sylwetkę Herberta i wyjaśnił kompozycję instalacji, po czym wygłosił prelekcję Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomiczny wymiar esejów Zbigniewa Herberta. Józef Ruszar, z wykształcenia polonista i filozof, od wielu lat oddany pasji badacza twórczości poety, jest także pomysłodawcą i dyrektorem Warszawskiego Festiwalu Poezji im. Zbigniewa Herberta. W swoim wykładzie udowodnił, że na tle szerokich zainteresowań humanistycznych poety-myśliciela sprawy ekonomii, gospodarczych podstaw cywilizacji

przewijają się w twórczości eseistycznej niczym motyw przewodni. Świat wartości zderzony ze światem interesów, mikro- i makroekonomiczna lupa, którą poeta przykładał do opisywanych przedmiotów, zjawisk i wydarzeń w historii Europy, wskazuje na trop analityka, ekonomisty. W tomach esejów: Barbarzyńca w ogrodzie, Martwa natura z wędzidłem, Labirynt nad morzem, Herbert, w znacznym stopniu dzięki wiedzy zdobytej na naszej Uczelni, zinterpretował procesy rozwoju i upadku różnych zjawisk kulturowych Starego Kontynentu: od dziedzictwa starożytnych Greków, Rzymian i Etrusków poprzez średniowieczną i renesansową architekturę sakralną Francji i Włoch, aż po holenderskie malarstwo XVII-wieczne i tulipomanię. Józef Ruszar przywołał liczne cytaty z dzieł Herberta, pokazując w sposób jasny

i konkretny, że u tego twórcy znaleźć można „szeroki wachlarz problemów ekonomicznych”, „sprawy szczegółowe, jak wartość dniówki robotnika w czasach Peryklesa, wysokość realnych dochodów żołnierza Juliusza Cezara, zarobek i formy wypłaty należności dla architekta budującego gotycką katedrę w średniowiecznej Francji, ceny obrazów w XVII-wiecznej Holandii”1. „Pasjonat kultury materialnej” stawiał sobie trudne pytania i miał odwagę szukania właściwej odpowiedzi. Dlaczego Rzym upadł, jak musiało wyglądać finansowanie, budowanie, logistyka i organizacja transportu gotyckich katedr oraz kwestie społeczne nie pozostawały mu obojętne. Herbert w esejach badał przyczyny i wyjaśniał skutki zjawisk ekonomicznych dla rozwoju kultury i sztuki bez uszczerbku dla wartości literackiej tekstu. Jak spuentował prelegent, Herbertowi

chodziło „o coś więcej niż realizm: o związek rzeczywistości literackiej z realiami egzystencji człowieka dziś, dawniej i w czasach nawet pradawnych (...) Homo Faber – to ważna część duszy ludzkiej, którą chce zrozumieć Zbigniew Herbert”2. Po interesującym i inspirującym wykładzie goście rozpoczęli zwiedzanie wystawy w cieniu refleksji Pana Cogito, przy lampce wina, patrząc na zebrane eksponaty przez pryzmat wiedzy wyniesionej z prelekcji. Na wystawę zatytułowaną Twoja i moja katedra złożyły się instalacje przedstawiające: cykl fotograficzny francuskich, włoskich i polskich katedr – wielokrotnie przywoływanych przez poetę, oraz unikatowe monety wybite przez NBP

w 2008 r., w 10. rocznicę śmierci Herberta. Profesjonalne, wielkoformatowe plansze zaprojektowane pod egidą Narodowego Banku Polskiego, prezentowane wielokrotnie w całej Polsce, wypełniły przestrzeń Biblioteki na I i II piętrze. Dopełnienie ekspozycji stanowiły materiały archiwalne wypożyczone z Archiwum UEK, zdigitalizowane archiwalia pozyskane z Biblioteki Narodowej w Warszawie – Archiwum Zbigniewa Herberta, oryginalne złote i srebrne monety z Herbertem z NBP, kilka pamiątek wypożyczonych od rodziny poety: żony Katarzyny Herbertowej i siostry Haliny HerbertŻebrowskiej, oraz książki i czasopisma – depozyty Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Wydziału Polonistyki UJ, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz Józefa Ruszara.

ytat z wykładu Józefa Ruszara wygłoszonego w ramach wernisażu wystawy Twoja i moja katedra C 20.05.2010 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 2 op.cit. 3 Uchwała podjęta w dniu 10 lipca 2007 roku. 1

Przed dwoma laty Polska obchodziła Rok Herberta ustanowiony przez Sejm RP na mocy uchwały, w której słusznie podsumowano wyjątkową wartość twórczości i osoby Zbigniewa Herberta: „W dobie kryzysu wartości i bolesnego zwątpienia stał twardo po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcie dobra i zła”3. Nie wypada nie zgodzić się, że postawa naszego byłego studenta, uniwersalne przesłanie Pana Cogito cały czas zyskuje na znaczeniu i aktualności, zwłaszcza w kontekście globalnych problemów gospodarczych i społecznych. Niech dobry duch Zbigniewa Herberta przywołany w roku jubileuszowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie inspiruje mistrzów i uczniów do stawiania trudnych pytań i wiernego szukania odpowiedzi... Katarzyna Bilińska Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UEK

Historia naszej Uczelni 1925–2010

Historia Uczelni od powstania po czasy współczesne, dzieje schroniska dla chłopców, insygnia władzy rektorskiej, barwy i symbole Uczelni, poczet rektorów, doktoraty honoris causa nadane przez nasz Uniwersytet oraz jego pracownikom, wizyta na Uczelni Ojca Świętego Jana Pawła II, Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, wybrane organizacje studenckie i imprezy uczelniane – to tematy przewodnie wystawy przygotowanej przez fotografa UEK Rafała Cygana. Wystawa, będąca – jak mówił podczas jej otwarcia prof. Roman Niestrój – raczej wolną formą przekazu artystycznego niż źródłem historycznym, ilustruje wybiórczo kształt Uczelni w jej różnych etapach dziejowych. Wystawa jest wciąż do obejrzenia wzdłuż głównej alei kampusu UEK, przed pawilonami A, B, C. Zapraszamy! Na zdjęciu pierwszym: prof. Andrzej Malawski i prof. Andrzej Chochół (po prawej) podczas oficjalnego przecięcia wstęgi. Józef Ruszar – dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP

14

15


WYDARZENIA

WARTO WYDARZENIA WIEDZIEĆ

Uczelniany chór „Dominanta” skończył 40 lat Podziękowania od władz Uczelni dla byłego...

...i obecnego dyrygenta chóru

16

W tym roku nie tylko Uniwersytet obchodzi okrągły jubileusz. 40-lecie swojego istnienia świętuje chór „Dominanta”. Z tej okazji w czasie uroczystego tygodnia obchodów Jubileuszu 85-lecia Uczelni chór zorganizował koncert jubileuszowy. Chór „Dominanta” powstał 9 kwietnia 1970 r. z inicjatywy Kazimierza Gołdasa, ówczesnego kierownika Domu Studenckiego „Fafik”, Henryka Majewskiego oraz Zbigniewa Ciuraby – pierwszego i długoletniego dyrygenta. Pod jego opieką chór zdobył wiele nagród. Występował również w czasach socjalistycznych, w wielu zagranicznych krajach. Przez 40 lat istnienia chór zetknął się z wieloma osobami z wyższych sfer, nie tylko ze świata muzyki. Chór kilkukrotnie spotkał się z Ojcem Świętym, przedstawicielami innych kościołów, Stefanem Stuligroszem czy Jerzym Zabłockim. Od 2008 r. chór prowadzi Małgorzata Langer-Król. W ostatnich dwóch latach zespół zdobył wiele nagród na konkursach w całej Europie. W listopadzie 2009 r. chór otrzymał Złote Pasmo na XIX Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej im. P. Ebena w Pradze. W marcu 2010 r. odbył tournée po Toskanii, uczestnicząc także w Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Montecatini Terme. Ostatnim sukcesem było zdobycie w kwietniu 2010 r. Złotej Struny i II miejsca w kategorii chórów młodzieżowych i akademickich na XII Małopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach. – Praca ze studentami to dla mnie wielkie wyróżnienie. Wielką przyjemność i satysfakcję sprawia mi patrzenie, jak poprzez wspólne próby ludzie rozwijają swoje zdolności muzyczne. Często osoby przychodzące do chóru nie mają żadnego przygotowania – potrzebują więc wiele pracy. Postępy chórzystów tym bardziej mnie cieszą. Pracując z chórem amatorskim, jestem nie tylko dyrygentem, ale częściowo także pedagogiem muzycznym. Staram się uwrażliwiać studentów na piękno muzyki, ulepszać ich śpiew oraz dodawać pewności siebie, co jest potrzebne podczas występów – mówi Małgorzata Langer-Król, zadowo-

lona z rozwoju i sukcesów swoich podopiecznych. Obchody jubileuszu 40-lecia „Dominanty” rozpoczęły się mszą świętą za zmarłych, byłych i obecnych chórzystów w sąsiadującym z uczelnią kościele oo. Karmelitów Bosych, na którą przybyły władze uczelni, założyciele chóru, dyrygent Zbigniew Ciuraba, Henryk Majewski oraz przede wszystkim byli chórzyści. Chór zadbał o oprawę muzyczną mszy, wykonując „Gaude Mater” w opracowaniu Klonowskiego, „Ave Maria” Jacoba Arcadelta, „Nynie otpuszczajeszi” Aleksandra Andrejewicza Archangielskiego, „Nieście chwałę” Mikołaja Gomółki oraz „Omni die dic Mariae” Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Koncert jubileuszowy poprowadził od początku związany z chórem prof. Andrzej Sokołowski. Przedstawił on historię chóru oraz utwory koncertowe. Chór wraz z orkiestrą Temporanea wykonał „Glorię” Antoniego Vivaldiego (RV 589) oraz „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” Georga Friedricha Haendla. Solowe partie w „Glorii” wykonali: Jolanta Kowalska, Ilona Fijał oraz Łukasz Dulewicz. Wykonawcy zostali nagrodzeni długimi brawami na stojąco przez wypełniającą kościół publiczność. Z okazji swojego jubileuszu chór otrzymał również list gratulacyjny od prof. Romana Niestroja – Rektora UEK. Po niezwykle udanym koncercie rozpoczęło się spotkanie jubileuszowe z udziałem władz uczelni, zaproszonych gości oraz dużą grupą byłych i obecnych chórzystów. Na gości czekał tradycyjny poczęstunek, tort jubileuszowy oraz prezentacja działalności chóru w minionych 5 latach. Oprócz rozmów i dawnych wspomnień chórzyści mogli powrócić do dawnych czasów, oglądając wystawę pamiątek w postaci zgromadzonych przez 40 lat nagród i trofeów, zdjęć i kronik. Po tak pięknym i uroczystym jubileuszu oraz osiągniętych ostatnio sukcesach chór nie osiadł na laurach. Mimo zbliżających się wakacji przygotowuje już nowy repertuar, by w nowym semestrze móc reprezentować Uczelnię na konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Przygotowuje się także do nagrania własnej płyty. Agata Zniszczoł

Przywołać wspomnienia Pod takim hasłem 350 absolwentów dawnej Akademii Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, a dziś Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie bawiło się 29 MAJA br. w murach Uczelni w towarzystwie przyjaciół sprzed lat, podczas jubileuszowego Zjazdu Absolwentów. Plan spotkania, zorganizowanego w ramach obchodów jubileuszu 85-lecia UEK, obfitował w wiele atrakcji. Główne uroczystości rozpoczął dźwięk Hejnału mariackiego, zagrany na trąbce. Spotkanie absolwentów było doskonałą okazją do powrócenia myślami do czasów akademickich i odwiedzenia miejsc, w których kiedyś bywało się na co dzień. Uczestnicy zjazdu zostali oprowadzeni po kampusie Uczelni.

Podczas spotkań prowadzonych przez rektorów oraz dziekanów poszczególnych wydziałów dawni studenci mogli poczuć się nimi ponownie, a te niezapomniane chwile – uwiecznić na pamiątkowych zdjęciach w togach. Jedną z głównych atrakcji tego wieczoru był występ Kabaretu Młodych Panów, którzy zabawiali gości skeczami, takimi jak „Policjanci” czy „Romeo i Julia”. Gościom zaprezentował się także uczelniany chór „Domi-

nanta”, sekcje AZS oraz para taneczna z Centrum Tańca „Prima Dance”. Na scenie odbyły się również zmagania wydziałów, w których udział wzięli reprezentanci wyłonieni spośród publiczności. Każdy z nich musiał wykazać się przede wszystkim wiedzą na temat Uczelni. Dodatkową atrakcją w tym dniu byli szczudlarze i mimowie rozdający uczelniane łakocie, a także portreciści rozlokowani w różnych miejscach kampusu. Gwiazdą wieczoru był zespół Wawele i towarzysząca mu jako support artystka Arisa Vinci. Przeboje, takie jak „Biały latawiec” czy „Kacaraba”, przywołały wspomnienia z czasów akademickich. Każdy z absolwentów, który przybył w sobotę na UEK, otrzymał od Uczelni pakiet prezentów. Co ciekawe, walutą płatniczą na terenie kampusu były dukaty UEK, które uczestnicy otrzymywali po rejestracji, bądź wymieniali w działających w tym dniu na terenie Uniwersytetu kantorach.

17


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Na pierwszym planie: prof. dr Thomas R. Hummel, University of Applied Sciences, Fulda, wygłasza referat „Managing Diversity”, w tle: prowadzący sesję: prof. Józef Dziechciarz, dziekan Wydziału Zarzą- dzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania

Integralną częścią centralnych obchodów jubileuszu 85-lecia istnienia naszej Uczelni były konferencje naukowe. Pierwszą z nich była Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania UEK „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo”, zorganizowana pod honorowym patronatem Rektora UEK prof. Romana Niestroja w dniach 24–26 maja br. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie dokonań naukowych pracowników Wydziału Zarządzania oraz partnerów wydziału z kraju i z zagranicy. Spotkanie miało również na celu intensyfikację istniejących oraz nawiązanie nowych form współpracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. W zamierzeniach organizatorów było, by tegoroczna konferencja zapoczątkowała coroczne majowe spotkania organizowane przez Wydział Zarządzania naszej uczelni, służące wymianie przemyśleń i doświadczeń dotyczących prowadzonych badań naukowych i działalności dydaktycznej. Namacalnym owocem tegorocznego spotkania ma być publikacja zawierająca prace omawiane w trakcie konferencji. O poziom merytoryczny konferencji dbała Rada Programowa, która pracowała pod kierunkiem prof. Anny Czubały. W jej skład wchodzili członkowie Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych. Prace Komitetu Organizacyjnego koordynowała prof. Renata Oczkowska, prodziekan Wydziału Zarządzania UEK. Trzon zespołu organizującego konferencję stanowiły panie z Dziekanatu Wydziału Zarządzania: mgr Katarzyna Bień (kierownik), Teresa Styś (zastępca kierownika) oraz mgr Dorota Zgud.

18

O znaczeniu konferencji świadczy między innymi lista uczestniczących w niej osób oraz lista reprezentowanych przed nie instytucji. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w obradach. Szczególnie gorąco dziękujemy tym, którzy w trakcie obrad prezentowali swój dorobek naukowy. Lista naszych gości konferencyjnych z krajowych ośrodków partnerskich obejmowała przedstawicieli: • Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (prof. Józef Dziechciarz – dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów oraz prof. Mark Walesiak – dziekan Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze), • Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (prof. Krystyna Poznańska – kierownik Katedry Zarządzania Innowacjami), • Akademii Podlaskiej w Siedlcach, • Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Języków Obcych, • Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, • Politechniki Gdańskiej,

Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Katowicach, • Politechniki Częstochowskiej, • Politechniki Opolskiej, • Uniwersytetu Gdańskiego, • Uniwersytetu Łódzkiego, • Uniwersytetu Szczecińskiego. W spotkaniu wzięli udział nasi najbliżsi partnerzy z ośrodków zagranicznych. Lista gości obejmowała reprezentantów: • Uniwersytetu w Kragujewcu w Serbii (m.in. prorektor prof. Zora Arsovski oraz dziekan Wydziału Ekonomii prof. Slobodan Malinić), • Uniwersytetu Bankowego Narodowego Banku Ukrainy (m.in. prorektor prof. Aleksandr Baranowski oraz dyrektor Instytutu Bankowości we Lwowie prof. Hanna Dutka), • University of Applied Sciences w Fuldzie, Niemcy (prof. Lutz H Schminke, prof. Carsten Müller, prof. Thomas R. Hummel), • Państwowego Uniwersytetu Ekonomii i Finansów w Petersburgu (prof. Elena Tkachenko), • State University – Higher School of Economics z Moskwy (prof. Elena Rogova), • Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie (prof. Eva Sodomova, kierownik Katedry Statystyki), • Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze (dr Dagmar Skokanova, dobrze znana studentom kierunku Zarządzanie, gdyż w ubiegłym semestrze prowadziła cieszące się dużą popularnością zajęcia dotyczące prowadzenia działalności biznesowej w Chinach, • Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja (prof. Ildiko Pšenakova oraz prof. Orsolya Hegedus), • Politechniki w Ostrawie, Republika Czeska (prof. Jan Ministr), • Lwowskiej Akademii Handlowej (prof. Anatolij Pilawski). W konferencji brali udział przedstawiciele wszystkich katedr funkcjonujących w strukturze Wydziału Zarządzania oraz goście z innych wydziałów UEK. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. Roman Niestrój, Rektor UEK. Wzięli również w nim udział inni przedstawiciele władz UEK, a w szczególności: Prorektor ds. Badań Naukowych prof. Andrzej Malawski, dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych prof. Kazimierz Zieliński oraz dziekan Wydziału Finansów prof. Krzysztof Surówka. W trakcie obrad odbyły się cztery sesje plenarne oraz sześć tematycznych sesji równoległych. Referaty zaprezentowane w trakcie sesji plenarnych były okazją do przedstawienia głównych kierunków badań prowadzonych przez uczestników konferencji. Wszystkie wystąpienia stanowiły

okazję do dyskusji, które zwykle rozpoczynały się w trakcie obrad, a następnie były kontynuowane już poza salami konferencyjnymi, w trakcie nieformalnych rozmów i spotkań. Pierwszy referat pt. Managing Diversity wygłosił prof. Thomas R. Hummel reprezentujący University of Applied Sciences w Fuldzie (Niemcy). Prof. Slobodan Malinić w trakcie pierwszej sesji plenarnej wygłosił referat pt. Ethical Challenges in Process of Rebuilding of Accounting Profession Credibility. Inspirujące wystąpienie Profesora zapoczątkowało ożywioną dyskusję dotyczącą roli rachunkowości we współczesnym życiu gospodarczym. Wśród prac prezentowanych w trakcie konferencji pojawiły się wystąpienia dotyczące istotnych problemów z zakresu teorii ekonomii. W trakcie obrad mówili na ten temat: • prof. Mieczysław Dobija (Katedra Rachunkowości UEK), • prof. Momcilo Djordjevic (Wydział Ekonomii, Uniwersytet w Kragujewcu, Serbia), • dr Bartosz Kurek (Katedra Rachunkowości UEK) i dr Anna Golec (Uniwersytet Gdański), • dr Zbigniew Dokurno (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), • prof. Anatolij Pilawski (Lwowska Akademia Handlowa). Problemem szeroko dyskutowanym w trakcie obrad były zagadnienia współpracy ośrodków naukowych i biznesu. Wątek ten dominował w wystąpieniach: • prof. Eleny Tkachenko (Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Finansów w Petersburgu), • prof. Eleny Rogovej (State University – Higher School of Economics in Moscow), • prof. Krystyny Poznańskiej (SGH, Warszawa), • dr Katarzyny Bartusik i mgr Mariusza Sołtysika (Katedra Procesu Zarządzania UEK), • mgr Anny Sacio-Szymańskiej (Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu). W trakcie obrad bogato reprezentowane były zagadnienia teorii i praktyki zarządzania. W tej grupie tematycznej pojawiły się wystąpienia, których autorami byli: • prof. Arkadiusz Potocki i mgr Marek Makowiec (Katedra Zachowań Organizacyjnych UEK), • dr Marzena Grzesiak (Politechnika Gdańska), • dr Małgorzata Okręglicka (Politechnika Częstochowska), • dr Jan Pomierny (Politechnika Opolska), • dr Krzysztof Woźniak (Katedra Procesu Zarządzania UEK), • mgr inż. Tomasz Stefaniuk (Akademia Podlaska w Siedlcach), • dr Katarzyna Czaińska (Poznańska Szkoła Wyższa Biznesu i Języków Obcych), • dr Tomasz Wnuk-Pel (Uniwersytet Łódzki). Badania z zakresu marketingu przedstawili w swoich wystąpieniach:

Prof. Paweł Lula, dziekan Wydziału Zarządzania UEK •

prof. Roman Niestrój, dr Krzysztof Kapera oraz dr Mariusz Kuziak (Katedra Marketingu UEK), • dr Jarosław Plichta (Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych UEK), • dr Agnieszka Żbikowska (Katedra Marketingu UEK), • dr Ewa Frąckiewicz (Uniwersytet Szczeciński), • dr Dagmar Skokanova (Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze), • prof. Grażyna Śmigielska (Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych UEK), • dr inż. Jadwiga Stobiecka (Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych UEK). Bogato reprezentowana była problematyka wykorzystania metod, środków i narzędzi informatyki w życiu gospodarczym i edukacji. Temat ten poruszali w swoich wystąpieniach: • prof. Zora Arsovski, prof. Slavko Arsovski oraz Ms. Goran Marković (Uniwersytet w Kragujewcu), • prof. Jan Ministr (Politechnika w Ostrawie), • prof. Orsolya Hegedus (Constantine the Philosopher University in Nitra), • dr Dariusz Dymek (Katedra Systemów Obliczeniowych UEK), • dr Dariusz Put (Katedra Systemów Obliczeniowych UEK), • mgr Anna Piwowarczyk (Studium Języków Obcych UEK), • prof. Ildiko Pšenakova (Constantine the Philosopher University in Nitra), • dr Paweł Wołoszyn (Katedra Systemów Obliczeniowych UEK). Kolejna grupa prac prezentowanych w trakcie konferencji przedstawiała wyniki badań z zakresu zastosowania metod ilościowych do modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych. W tej grupie znalazły się referaty, które przygotowali: • prof. Józef Pociecha i dr hab. Barbara Pawełek (Katedra Statystyki UEK),

Na pierwszym planie: prof. Zora Arsovski, prorektor Uniwersytetu w Kragujewcu (Serbia); na drugim planie: prof. Slavko Arsovski, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet w Kragujewcu (Serbia) •

mgr Justyna Brzezińska (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), • mgr Katarzyna Wójcik (Katedra Systemów Obliczeniowych UEK), • mgr Michał Rudnicki (Katedra Turystyki UEK), • prof. Eva Sodomová (Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie), • prof. Anna Malina (Katedra Statystyki UEK). Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi stanowiła dominujący temat wystąpień, które zaprezentowane zostały przez: • mgr Annę Dolot (Katedra Zarządzania Zasobami Pracy UEK), • mgr. Mariusza Cielemęckiego (Akademia Podlaska w Siedlcach), • dr Urszulę Bukowską (Katedra Zarządzania Zasobami Pracy UEK), • dr. Grzegorza Łukasiewicza (Katedra Zarządzania Zasobami Pracy UEK). W trakcie obrad reprezentowane też były wyniki badań nt. znaczenia turystyki korporacyjnej w Krakowie. Przedstawił je zespół w składzie: prof. Jadwiga Berbeka, dr Krzysztof Borodako, dr Katarzyna Klimek, dr Agata Niemczyk, dr Renata Seweryn. Ważnym elementem konferencji były nieformalne dyskusje dotyczące rozwoju współpracy naukowej i dydaktycznej. Tematem, który się pojawiał w wielu rozmowach, były plany zmierzające do utworzenia międzynarodowych zespołów badawczych ubiegających się o granty badawcze. Przebieg konferencji potwierdził potrzebę organizacji tego typu spotkań. Już dzisiaj organizatorzy konferencji zapraszają do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wydziału Zarządzania UEK, która odbędzie się w maju 2011 roku. Paweł Lula – dziekan Wydziału Zarządzania UEK

19


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Jakość kształcenia języków obcych W dążeniu do stałego umacniania pozycji publicznych uniwersytetów ekonomicznych na coraz to bardziej konkurencyjnym rynku bardzo potrzebne są kontakty pomiędzy uczelniami, wymiana doświadczeń i wzajemne wspieranie. Mając to na względzie, Studium Języków Obcych UEK zorganizowało konferencję poświęconą utrzymaniu jakości nauczania języków obcych w dobie standaryzacji, wpisującą się w centralne obchody 85. rocznicy założenia naszej Uczelni. Pół roku wcześniej SJO nawiązało kontakt z czterema wiodącymi publicznymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce: z SGH, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Akademią Ekonomiczną w Katowicach, które przyjęły zaproszenie do wspólnych obrad. Celem, jaki przyświecał organizatorom konferencji, było nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy poszczególnymi placówkami celem uzyskania dokładnych informacji na temat procesu dydaktycznego, ilości godzin lektoratów, ilości uczonych studentów, zaplecza technicznego i socjalnego oraz problemów, z jakimi muszą się borykać. Program konferencji w pierwszej sesji obejmował prezentacje – wystąpienia poszczególnych centrów nauki języków obcych. Wśród przybyłych delegacji znaleźli się m.in. przedstawiciele Centrum Nauki Języków Obcych (CNJO) SGH: dr Elżbieta Majewska-Bartkowiak – dyrektor, mgr Lidia Staworzyńska – zastępca dyrektora ds. metodyki, mgr Małgorzata Popielicka – zastępca dyrektora ds. organizacyjnych; zespół Międzywydziałowego Centrum Nauczania i Promocji Języków Obcych Akademii Ekonomicznej w Katowicach (MCNiPJO): mgr Grażyna Dyląg, zastępca kierownika mgr Edward Naporowski, mgr Małgorzata Żółkoś-Leszczyńska, oraz reprezentanci Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: zastępca kierownika SJO mgr Grażyna Bieć, kierownik Zespołu Anglistów mgr Anna Marcinko, starszy wykładowca języka niemieckiego mgr Agnieszka Pietrus-Rajman. Niestety, z powodu utrudnień komunikacyjnych nie dotarła delegacja z Poznania. Konferencję uświetnili swoją obecnością prof. Roman Niestrój – Rektor UEK, oraz prof. Jan Wiktor – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. Obrady otworzyła prezentacja zastępcy kierownika SJO UEK, mgr Bożeny Lasoń. Przedstawiła ona w zarysie strukturę SJO, ofertę dydaktyczną, ilość uczonych studentów, wymiary lektoratów, jak również funkcjonujące od niedawna standaryzowane programy nauczania oraz standaryzowany egzamin końcowy. Ostatnie pozycje

wzbudziły żywe zainteresowanie przybyłych delegacji, wywołując lawinę pytań. Dyrektor CNJO SGH przedstawiła zebranym strukturę swojej placówki, omówiła ofertę językową oraz wymiary godzin lektoratów. Pod względem ilości godzin lektoratów SGH jest nadal na pierwszym miejscu w skali całego kraju, aczkolwiek Dyrektor z żalem stwierdziła, że wymiar ten został ostatnio poważnie zredukowany. Jak dowiedzieliśmy się, za utrzymaniem dotychczasowego wymiaru w pierwszej chwili nie wyrazili swojego poparcia studenci SGH. W tym miejscu należy podkreślić postawę naszych studentów, którzy w zdecydowanej większości byli za zwiększeniem godzin lektoratów na naszej Uczelni. Mgr Agnieszka Pietrus-Rajman przedstawiła strukturę, wymiary godzin lektoratów oraz ofertę dydaktyczną SJO UE we Wrocławiu. Przedstawicielka MCNiPJO AE w Katowicach przedstawiła działania zwiększające kontakt z językiem w formie spotkań, ofertę lektoratów jako przedmioty do wyboru. Co ciekawe, wśród języków nauczanych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach znajduje się język chiński oraz ukraiński. Przy wszystkich jednostkach biorących udział w konferencji działają centra egzaminacyjne organizacji oferujących certyfikaty językowe (LCCI, Telc, CCIP, ZDfB, CILS, i inne). Zwrócono uwagę na dynamicznie rosnącą liczbę studentów przystępujących do egzaminów certyfikowanych, a co za tym idzie – coraz większe zyski generowane przez poszczególne centra. Dbałość o umożliwienie naszym studentom nauki języka jak na najwyższym poziomie było i jest jednym z priorytetów naszej Uczelni. Przybyli goście, zwiedzając obiekty SJO UEK, podkreślali wyjątkowy standard pomieszczeń (zazdrość budziło laboratorium komputerowe), dobrze wyposażone sale dydaktyczne, obszerne powierzchnie socjalne dla lektorów. Niestety, nie udało się przed uroczystościami jubileuszowymi zainstalować 6 kompletów tablic interaktywnych finansowanych z projektu unijnego. Nasi goście stale podnosili wymiary lektoratów obowiązujące na naszej Uczelni; UEK plasuje się zaraz za SGH.

W roli gospodarzy wystąpili: Wit Górski, kierownik Studium Języków Obcych UEK oraz Bożena Lasoń, zastępca kierownika SJO UEK

20

Studium Języków Obcych, w którego kompetencjach pozostaje nauczanie języków obcych, zawsze stanowiło bardzo istotną jednostkę w strukturze Wyższej Szkoły Handlowej, później Akademii Ekonomicznej, a obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tradycją naszej uczelni było utrzymywanie wysokich standardów nauczania języków – w skali całego kraju byliśmy zawsze w czołówce pod względem liczby godzin lektoratów. Wraz z rosnącą liczbą studentów zwiększała się liczebność grona lektorów. W chwili obecnej naukę 6 języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego, prowadzi 89 osób. Wśród nauczanych na naszej Uczelni języków widać wyraźną przewagę języka angielskiego. W bieżącym roku uczy się tego języka 6942 studentów, 3382 – języka niemieckiego, 1264 – hiszpańskiego, 1036 – francuskiego i 804 rosyjskiego. Nauczanie języka angielskiego na naszej Uczelni odbywa się przeważnie na stopniu B1 i B2 według klasyfikacji europejskiej, podczas gdy pozostałe języki prowadzone są w większości na stopniach niższych. Wraz ze stale wzrastającą znajomością języka angielskiego obserwowaną u nowo przyjmowanych stu-

dentów, możliwe jest wdrażanie programów związanych tematycznie z kierunkami studiów. Stale również wzrasta popularność studiów prowadzonych w całości na naszej Uczelni w języku angielskim. Przy Studium Języków Obcych UEK prowadzone są centra egzaminacyjne umożliwiające naszym studentom zdawanie egzaminów certyfikowanych. Uważane za najbardziej aktywne w Polsce Centrum Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu LCCI prowadzone jest w SJO bez przerwy od 1994 roku. SJO prowadzi również centrum TELC i CCiP. Najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia prowadzonego przez SJO są bardzo wysokie noty, jakie zdobywają studenci oraz ich wysokie lokaty zarówno w zdawanych egzaminach, jak i konkursach językowych. Dbając o stałe podnoszenie standardów nauczania języków obcych Studium wprowadziło jednolite programy nauczania na poszczególnych poziomach, jak również egzamin standaryzowany wzorowany na znanych egzaminach certyfikowanych. Rok temu przywrócono 5. semestr lektoratów na pierwszym stopniu nauczania.

W sesji popołudniowej odbyły się prezentacje pracowników SJO UEK: mgr Jolanta Regucka-Pawlina mówiła o egzaminie standaryzowanym na certyfikatach zewnętrznych, mgr Anna Piwowarczyk opisała nauczanie języków obcych w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne, mgr Dorota Zawadzka zachwalała aplikację Web 2.0 i jej wpływ na podniesienie jakości nauczania języków obcych na lektoratach, a Lucyna Wilinkiewicz-Górniak przedstawiła możliwości inspirowania kreatywności studentów w oparciu o obserwacje zajęć w zakresie Business Communication i Business English. Ostatnim wystąpieniem była prezentacja mgr Anny Kieres na temat wykorzystania multimediów w pracy ze studentami. Żegnając się, nasi goście wielokrotnie podkreślali potrzebę podtrzymywania wzajemnych kontaktów celem wspierania się wobec

powstających zagrożeń. Największym z nich są działania ze strony uczelni dążące do ograniczania ilości godzin lektoratów wbrew oczekiwaniom artykułowanym przez pracodawców, jak również relacjom naszych absolwentów, dla których znajomość języków obcych wyniesiona z lektoratów okazała się najmocniejszą kartą przetargową w staraniu się o dobrą pracę. Jako realną możliwość umocnienia pozycji języków obcych na uczelniach ekonomicznych wskazano poszerzanie oferty przedmiotów ekonomicznych nauczanych w językach obcych. Naszym zdaniem ten temat zostanie podjęty na następnych konferencjach w tym samym gronie. Wit Górski – kierownik Studium Języków Obcych UEK

Uczestnicy konferencji

21


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Przedstawiciele współpracujących z UEK uczelni z Hiszpanii, Ukrainy, Węgier, Litwy…

Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji Współpraca międzynarodowa zawsze była dla naszej Uczelni bardzo ważnym obszarem działań. W ostatnim czasie internacjonalizacja w obszarze szkolnictwa wyższego i badań naukowych stała się dla uczelni i instytucji naukowych tematem absolutnie centralnym. Wyrazem tego, jak ważna dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest wymiana myśli, wiedzy i doświadczeń z uczelniami zagranicznymi, była konferencja „Międzynarodowa współpraca uczelni wyższych w dobie globalizacji”, zorganizowana 27 maja br. w ramach obchodów jubileuszu 85-lecia naszej Uczelni. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele zagranicznych uczelni współpracujących z naszym Uniwersytetem. Celem konferencji było przedstawienie i określenie możliwości pogłębienia współpracy pomiędzy naszą Uczelnią a uczelniami partnerskimi. Proponowana tematyka dyskusji była bardzo szeroka i obejmowała dwie podstawowe grupy zagadnień – współpracę naukową oraz współpracę w zakresie dydaktyki. Podstawowym założeniem konferencji była wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami naszych ośrodków partnerskich oraz uczestnikami reprezentującymi społeczność akademicką na naszej Uczelni. Do dyskusji zaproszeni zostali nie tylko uczestnicy prezentujący własne referaty i koncepcje dotyczące współpracy, ale również goście honorowi uczestniczący w obchodach Jubileuszu 85-lecia. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele współpracujących z UEK uczelni z Austrii, Czech, Francji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Republiki Południowej Afryki, Słowacji, USA, Ukrainy, Węgier oraz Włoch oraz pracownicy naszej Uczelni. Ze względu na otwarty charakter spotkania można jedynie podać, że w konferencji w różnej formie uczestniczyło około 60 osób.

22

Spotkanie otworzył prof. Roman Niestrój, Rektor UEK. W swoim wystąpieniu podkreślił, że władze oraz pracownicy naszej Uczelni traktują rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie nauki i dydaktyki jako jeden z podstawowych kierunków strategii rozwoju.

Referat wprowadzający przedstawili mgr Magdalena Krasowska reprezentująca Biuro Programów Zagranicznych oraz mgr Paweł Konkol reprezentujący Dział Współpracy Międzynarodowej. W referacie tym przedstawiono międzynarodową współpracę naukową i edukacyjną naszej Uczelni, nasze osiągnięcia w tym zakresie, problemy oraz kierunki rozwoju. Zgodnie z założeniem, tematyka referatów prezentowanych podczas konferencji była bardzo zróżnicowana. Dotyczyły one, między innymi, rozwoju towaroznawstwa jako dyscypliny naukowej w Europie, doświadczeń we współpracy międzynarodowej uczelni z Litwy, Norwegii, Włoch i Ukrainy, czy też doświadczeń w zakresie nauczania standardów rachunkowości. Uczestnicy konferencji, goście honorowi jubileuszu oraz pracownicy UEK mieli okazję do bezpośrednich spotkań, podczas których omawiano dotychczasową współpracę oraz poszukiwano nowych jej form i możliwości. Mimo rozwoju Internetu kontakty bezpośrednie odgrywają nadal bardzo istotną rolę w nawiązywaniu nowych znajomości oraz poszerzaniu dotychczasowej współpracy. Współpraca międzynarodowa zarówno w zakresie badań naukowych, jak i dydaktyki staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla wszystkich uczelni w świecie w dobie globalizacji i podstawowego znaczenia innowacji i kapitału intelektualnego. Dla naszej Uczelni obydwie te dziedziny mają szczególnie istotne znaczenie wynikające z konieczności uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej i potrzeby pozyskiwania większej niż dotychczas ilości środków na badania naukowe pracowników. Jednym z ważniejszych wydarzeń związanych z konferencją i jubileuszem było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy naszą Uczelnią a Wileńskim Uniwersytetem Tech-

Uczestnicy konferencji; na pierwszym planie prof. Hans-Hermann Bock, dr h.c. UEK

nicznym im. Giedymina, które odbyło się podczas uroczystego spotkania pokonferencyjnego w Kopalni Soli w Wieliczce. Można oczekiwać, że podkreślenie znaczenia współpracy międzynarodowej w trakcie obchodów 85. rocznicy powstania naszej Uczelni przyczyni się do zwiększenia jej roli na światowej mapie badań i edukacji w zakresie ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania. Dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK – kierownik Ośrodka Międzynarodowej Współpracy Naukowej UEK

Uczestnicy pokonferencyjnego spotkania w Kopalni Soli w Wieliczce

Prof. Romualdas Ginevičius – rektor Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina oraz prof. Roman Niestrój podpisują umowę o współpracy

Umowa polsko-litewska W czwartek 27 maja br. w wielickiej Kopalni Soli, na głębokości 135 m uroczyście podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina (VGTU). Jest to pierwsza umowa dwustronna UEK z uczelnią wyższą z Litwy. Wileński Uniwersytet Techniczny reprezentowali: prof. Romualdas Ginevičius – rektor VGTU, przewodniczący stowarzyszenia rektorów litewskich uczelni wyższych, prof. Aleksandras Vytautas Rutkauskas – dziekan Wydziału Zarządzania, kierownik Katedry Inżynierii Finansowej oraz dr Jelena Stankevičienė – prodziekan, osoba odpowiedzialna za koordynowanie realizacji umowy. Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina (Vilnius Gediminas Technical University – VGTU) założony został w 1956 i w litewskim rankingu uczelni wyższych zajmuje trzecie miejsce (po Ko-

wieńskim Uniwersytecie Technologii oraz Uniwersytecie Wileńskim (zob. www.webometrics.info). Na Wydziale Zarządzania, który stanowi główny obszar zainteresowania przyszłej współpracy, znajdują się m.in. takie katedry, jak: Inżynierii Finansowej, Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zarządzania i Ekonomii Społecznej, Gospodarki Międzynarodowej i Zarządzania, Prawa czy Technologii Biznesowych. Uczelnia ta posiada liczne kontakty międzynarodowe oraz wydaje siedemnaście czasopism, które zawarte są w prestiżowych międzynarodowych bazach. Do ważniejszych czaso-

pism z zakresu ekonomii i zarządzania publikowanych w VGTU należą: Journal of Business Management and Economics, International Journal of Strategic Property Management czy Business: Theory and Practice. Rektor VGTU Romualdas Ginevičius zachęca wszystkich zainteresowanych pracowników UEK do nadsyłania artykułów do publikowania w wyżej wymienionych czasopismach. Więcej informacji na stronie: www.vgtu.lt Perspektywy współpracy Inicjatorem podpisania formalnej umowy jest Katedra Analiz Strategicznych UEK, kierowana przez prof. Marka Lisińskiego, która od wielu lat współpracuje z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina, aktywnie uczestnicząc w konferencjach, recenzowaniu prac naukowych, publikowaniu artykułów w czasopismach wydawanych przez VGTU, wymianie studentów czy organizacji szkoły letniej pt. „Entrepreneurship in the Baltic Sea Region” w czerwcu 2008 r. W trakcie pobytu gości z Wilna w Krakowie udało się m.in. omówić perspektywy współpracy w zakresie nauczania na odległość (distance learning), organizowania wspólnych konferencji, a także prowadzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych i udziału w ramowych projektach UE. Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina to uczelnia otwarta na kontakty zewnętrzne oraz współpracę międzynarodową. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych! Dr Marek Szarucki – Katedra Analiz Strategicznych

23


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Prof. David Ost z Hobart and William Smith Colleges (New York) wygłasza swój referat

Polska transformacja – oczekiwania i rzeczywistość Jubileusz 40-lecia istnienia Katedry Nauk Politycznych stał się znakomitą okazją do organizacji w murach naszej Uczelni, w dniach 26–27 maja 2010 r., międzynarodowej konferencji naukowej „Polska transformacja – oczekiwania i rzeczywistość”. Co więcej – konferencja ta wpisała się w obchody jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Trzecią rocznicą będącą inspiracją do zorganizowania tego przedsięwzięcia było 20-lecie polskiej transformacji, a nawet w nieco szerszym ujęciu – 20-lecie przemian ustrojowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Zasadniczym celem konferencji była próba odpowiedzi na pytania o charakter, przebieg i skutki przemian systemowych – zarówno politycznych, jak i gospodarczych – zapoczątkowanych przed 20 laty, a także porównanie ówczesnych oczekiwań społecznych związanych z tą transformacją z istniejącą obecnie rzeczywistością polityczną, społeczną i ekonomiczną. Honorowy patronat nad konferencją objął prezydent Krakowa – prof. Jacek Majchrowski, a także Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych reprezentowane na obradach przez przewodniczącą Zarządu Głównego PTNP – prof. Teresę Sasińską-Klas. Na czele Komitetu Honorowego konferencji stanął Rektor UEK – prof. Roman Niestrój, a w skład tego Komitetu wszedł również m.in. dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK – prof. Kazimierz Zieliński. Rada Naukowa konferencji składała się z uczonych, reprezentujących polskie i europejskie uczelnie wyższe, a jej przewodniczącym został kierownik Katedry Nauk Poli-

24

tycznych – prof. Jerzy Kornaś. Z kolei Komitet Organizacyjny konferencji składał się z pracowników Katedry Nauk Politycznych pod kierownictwem dr Joanny Dzwończyk. W konferencji wzięło udział wielu wybitych zagranicznych i polskich znawców problematyki transformacji w krajach postsocjalistycznych, którzy w swych badaniach szczególne miejsce poświęcili Polsce. Spośród uczestników, którzy zaprezentowali swe referaty, warto wymienić choćby Davida Osta – amerykańskiego socjologa i politologa, profesora nauk politycznych z Hobart and William Smith Colleges (New York), badacza zagadnień związanych z polityką, kulturą i historią obszarów Europy Wschodniej i Środkowej, w tym głównie z Polską, autora słynnej „Klęski Solidarności”, czy Domenico Mario Nutiego – profesora ekonomii reprezentującego rzymski Uniwersytet „La Sapienza”. Jeśli chodzi o polskich uczonych w konferencji wzięli udział m.in. profesorowie: Erhard Cziomer, Juliusz Gardawski, Leszek Gilejko, Mariusz Gulczyński, Jerzy Ja-

skiernia, Tadeusz Kowalik, Edward Olszewski, Henryk Przybylski czy wspomniana już Teresa Sasińska-Klas. Zorganizowanie konferencji nie byłoby możliwe bez pomocy finansowej władz Uniwersytetu, a także licznych sponsorów do których należały następujące firmy i instytucje: ARTEFE S.A., BUDOSTAL 2 S.A., Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu, Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o., Małopolskie Centrum Kształcenia Krzysztof Mrowca, Podwawelska Spółdzielnia Spożywców, Studio Graficzne Sobiepański-Trocha, SŁAWPOL, SZYMBUD oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Patronat medialny nad konferencją objęło Radio TOK FM oraz tygodnik „Przegląd”. Pierwszy dzień konferencji, wypełniony obradami raz obradami w panelach, odbył się w murach naszej Uczelni. Otwierający konferencję prof. Roman Niestrój, odnosząc się do jubileuszu Katedry, przedstawił również zarys historii UEK. Następnie w imieniu prezydenta Krakowa głos zabrała Elżbieta Lęcznarowicz – zastępca prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych, po niej zaś przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – prof. Teresa Sasińska-Klas. Prof. Jerzy Kornaś, kierownik Katedry Nauk Politycznych, przedstawił jej historię oraz plany na przyszłość. Po części oficjalnej rozpoczęły się obrady plenarne. Jako pierwsza głos zabrała prof. Teresa Sasińska-Klas, która przedstawiła społeczną ocenę transformacji ustrojowej w Polsce. Profesor David Ost skoncentrował się na konsekwencjach wycofania z języka debaty publicznej, jak też naukowej kategorii „klasa społeczna”. Prof. Domenico Mario Nuti scharakteryzował aktualną sytuację krajów wchodzących niegdyś w skład Związku Radzieckiego. Swego rodzaju kontynuacją problematyki międzynarodowej było wystąpienie prof. Erharda Cziomera, który omówił konsekwencje, jakie rodzi polskie zaangażowanie w projekt Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej. W drugiej części obrad plenarnych prof. Mariusz Gulczyński odniósł się do wydarzeń ostatniego 20-lecia, zwracając uwagę, że zapoczątkowana w 1989 r. transformacja stanowi czwartą z kolei próbę modernizacji Polski (po doświadczeniach I i II Rzeczypospolitej oraz PRL). Prof. Edward Olszewski przedstawił aktywność polskich partii politycznych w strukturach międzynarodowych, w tym zwłaszcza na forum Parlamentu Europejskiego. Prof. Tadeusz Kowalik szukał odpowiedzi na pytanie

o przyczynę porażki opcji socjaldemokratycznej na początku przemian ustrojowych, zwłaszcza w sferze gospodarczej. Wątek ten kontynuował prof. Juliusz Gardawski, który przedstawił bilans dialogu społecznego w Polsce w latach 1989–2009. Prof. Jerzy Jaskiernia przedstawił dylematy towarzyszące budowie modelu ustroju politycznego w Polsce, szczególnie akcentując problemy wynikające z połączenia systemu parlamentarno-gabinetowego z relatywnie silną pozycją głowy państwa. Ostatnie z wystąpień w części plenarnej, które wygłosił prof. Marian Stępień, dotyczyło – pogarszającej się niestety – sytuacji kultury w okresie transformacji. Obie części obrad plenarnych zakończone zostały dyskusją, w której udział brali zarówno prelegenci, jak i – co szczególnie godne podkreślenia – obecni na obradach studenci. Druga część obrad toczyła się w odbywających się równolegle czterech panelach.

Pierwszy dotyczył dylematów polskiej konstytucji. Jego moderatorem był prof. Jerzy Jaskiernia, a dyskutantami byli dr Leszek Bielecki, dr Klaudia Klecha, dr Arkadiusz Ptak, dr Piotr Ruczkowski oraz dr Izabela Rycerska. Problematyka, której tematem przewodnim była konstytucja, obejmowała wiele zagadnień, spośród których wymienić można choćby samorząd terytorialny, Trybunał Konstytucyjny czy problem ratyfikacji umów międzynarodowych. Panel drugi poświęcony był polskiej polityce zagranicznej po 1989 r. Przewodniczyła mu prof. Małgorzata Pietrasiak (UŁ), a jego uczestnikami byli: prof. Andrea Ciampani, prof. Robert Jakimowicz, dr hab. Piotr Mickiewicz, dr Karolina Kotulewicz oraz mgr Katarzyna Lipska. Tematyka podejmowana przez panelistów dotyczyła przede wszystkim relacji Polski z innymi, często bardzo odległymi krajami (Korea Północna, Wietnam), integracji euro-

Kierownik Katedry Nauk Politycznych prof. Jerzy Kornaś podczas prezentacji historii Katedry

pejskiej, jak też dążeń naszego kraju do odgrywania istotnej roli na arenie międzynarodowej, zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym. Tematyką trzeciego panelu, któremu przewodniczył prof. Edward Olszewski, były kierunki transformacji polskiego systemu politycznego. Jego uczestnicy – prof. Henryk Przybylski, prof. Krzysztof Szaflarski (GWSH), dr Artur Lipiński, mgr Łukasz Danel i mgr Emilia Kijanka – dyskutowali nad zagadnieniami zarówno bardziej ogólnymi, jak przyszłość polskiej transformacji w warunkach globalizacji, jak i szczegółowymi, dotyczącymi kondycji polskiej lewicy czy propozycji zmian ordynacji wyborczej. Ostatni – czwarty panel – poświęcony był społecznym aspektom minionych 20 lat. Paneliści pod kierunkiem prof. Juliusza Gardawskiego: prof. Leszek Gilejko, dr Joanna Dzwończyk, dr Bogusław Jagusiak, dr Agnieszka Latosińska i dr Arnold Warchał, dyskutowali zarówno o aktorach dokonujących się w Polsce po 1989 r. przemian, ze szczególnym uwzględnieniem roli związków zawodowych w procesie transformacji, jak i filozoficznych wyborach, które legły u podstaw polskich reform społeczno-politycznych i gospodarczych. Godnym odnotowania jest aktywny udział studentów w obradach panelowych. Po ich zakończeniu uczestnicy konferencji udali się na Zamek Królewski w Niepołomicach, gdzie wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których pokaźną część stanowili pracownicy KNP, wzięli udział w uroczystej kolacji obfitującej w liczne atrakcje, jak chociażby pokaz walk rycerskich. Drugiego dnia konferencji miało miejsce jej podsumowanie oraz oficjalne zakończenie, po którym jej uczestnicy mieli okazję zwiedzić Wystawę malarstwa i rzeźby europejskiej w salach Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Przeniesiona czasowo z Muzeum Czartoryskich ekspozycja obejmująca dzieła dawnych mistrzów włoskich, flamandzkich, holenderskich, niemieckich, francuskich i hiszpańskich, pozwala dokonać syntetycznego przeglądu dziejów europejskiej sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej od wieku XIV po czasy współczesne. Ostatnim akcentem jubileuszowej konferencji był uroczysty obiad w podziemiach Zamku Królewskiego, po którym uczestnicy zostali odwiezieni do Krakowa. dr Joanna Dzwończyk – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji mgr Łukasz Danel – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji

25


WYDARZENIA

WARTO WYDARZENIA WIEDZIEĆ

Zebranych gości witają prof. Andrzej Chochół – prorektor ds. studenckich i dr Piotr Buła – dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również panele poświęcone data mining oraz systemom ERP, które pokazywały korzyści stosowania narzędzi analitycznych w procesach decyzyjnych w firmach, oraz panel Etyka w biznesie z udziałem prof. Krystyny Czuby, prof. Janiny Filek, prof. Adama Glapińskiego i ks. Jacka Stryczka. Dyskusja pod przewodnictwem księdza dr. Grzegorza Noszczyka obejmowała dylematy prowadzenia biznesu (Dać czy wziąć), pozycję jednostki ludzkiej jako uczestnika – odbiorcy – procesów biznesowych, czy społecznej odpowiedzialności biznesu. Ks. Jacek Stryczek, założyciel stowarzyszenia WIOSNA, podkreślał, że CSR nie powinien być traktowany jak moda bądź przykry obowiązek, ale siła biznesu. Panel zamykający kongres pod hasłem MBA za granicą czy stacjonarnie?, przygotowany przez redakcję tygodnika „Wprost” , moderowany przez Katarzynę Mokrzycką (redaktor działu Biznes „Wprost”), w sposób przekrojowy pokazał korzyści, ale i wady studiów MBA realizowanych w całości za granicą.

Spotkanie dyrektorów programów MBA

Wartość dodana – networking Kongres MBA to nie tylko prezentacje, wykłady i ekspertyzy. Ważnym elementem corocznych spotkań w Krakowie jest integracja środowiska MBA, możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych i wymiany doświadczeń. Sprzyjają temu liczne wydarzenia dodatkowe, bankiety, aukcje, biznes mixery i turniej golfa.

VI Międzynarodowy Kongres MBA Zakończyła się szósta edycja Kongresu MBA – cyklicznego wydarzenia organizowanego przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK, które gromadzi studentów i absolwentów MBA z Polski i świata. W tym roku pod hasłem Trendy nowej dekady w biznesie zaproszeni eksperci i uczestnicy dyskutowali na temat inwestycji w energetyce, narzędzi analitycznych i statystycznych w zarządzaniu organizacjami, corporate learning, zdrowia pracowników oraz etyki w biznesie. Ekspertami poszczególnych bloków programowych byli przedstawiciele firm, instytucji publicznych, kościoła i środowiska akademickiego. Dzięki temu uzyskano niezwykle ciekawy zbiór poglądów oraz skonfrontowano doświadczenia biznesowe z badaniami naukowymi. Szczególnie interesujący okazał się panel poświęcony inwestycjom w energetyce, który odbył się w 1. dniu kongresu pod patronatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. Romana Niestro-

26

ja. W debacie prowadzonej przez Agnieszkę Łakomą (redaktor działu Ekonomia i Rynek „Rzeczpospolitej”) wzięli udział: Mirosław Bieliński (prezes Zarządu Energa SA), Stanisław Tokarski (wiceprezes Tauron SA), Bogdan Pilch (wiceprezes Zarządu GDF Suez Polska), Maciej Stańczuk (prezes Zarządu banku WEST LB) oraz poprzez telemost Janusz Steinhoff (wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka) i Jan Bury (wiceminister Skarbu Państwa).

Marka Kongresu MBA Kongres MBA z roku na rok zyskuje coraz większy prestiż. Tegoroczną edycję swym patronatem objęli: Minister Skarbu Państwa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, Prezydent Miasta Krakowa oraz szefowie organizacji biznesowych, w tym Krajowej Izby Gospodarczej, Konfederacji Pracodawców Polskich oraz Związku Rzemiosła Polskiego. Do współpracy włączyły się również media (15 patronów) oraz sponsorzy. Dzięki skutecznej współpracy Kongres MBA pojawił się w ogólnopolskiej telewizji biznesowej, w radiu oraz magazynach branżowych („Manager Magazine”, „Computerworld”, „Gazeta Finansowa”, „Warsaw Business Journal”), co zapewniło wydarzeniu efektywną promocję. Udział znaczących ekspertów oraz waga podejmowanych tematów świadczą o tym, iż Kongres MBA chce odgrywać znaczącą rolę w budowaniu dojrzałych kadr menedżerskich i kreowaniu pozytywnych trendów w biznesie. Więcej informacji: www.kongresmba.pl Magdalena Petryniak – koordynator Kongresu MBA

Panel nt. etyki w biznesie

Podczas inauguracji Kongresu MBA dr Serghei Portarescu, dziekan z Akademii Ekonomicznej w Mołdawii w Kiszyniowie, wręczył dyrektorowi KSB dr. Piotrowi Bule dyplom uznania za specjalne osiągnięcia na rzecz rozwoju współpracy między Akademią Ekonomiczną w Mołdawii a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Starania dr. Buły w rozwijaniu kontaktów z instytucjami zagranicznymi, szczególnie tymi na Wschodzie, zostały również docenione przez dr Hannę Dutkę, dyrektor Lwowskiego Instytutu Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy (Kijów). Złożyła ona dyrektorowi KSB UEK, dr. Piotrowi Bule, podziękowania „za ogromny wkład w rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej Lwowskiego Instytutu Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy (Kijów) z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie”.

Występ akordeonisty Marcina Wyrostka, finalisty programu "Mam talent"

27


DEBATA REKTORSKA

DEBATA REKTORSKA

Inwestycje w energetyce Czy mamy problemy w sektorze energetyki? Czy nie zabraknie nam energii elektrycznej w następnych latach? Czy podejmiemy inwestycje pozwalające na wykorzystanie energii słonecznej i innych źródeł energii odnawialnej z wiatru i wody? Czy polska energetyka będzie w stanie wygenerować tak duże pieniądze? Kto za to wszystko zapłaci? Jak to przełoży się na nasze rachunki? Czy nasza energetyka podoła wyzwaniom? – na tak liczne pytania próbowali odpowiedzieć specjaliści z branży energetycznej, zaproszeni do dyskusji w ramach debaty rektorskiej „Inwestycje w Energetyce”, zorganizowanej 21 maja br. w ramach VI Międzynarodowego Kongresu MBA. W debacie udział wzięło wielu znakomitych gości: Maciej Stańczuk – prezes Zarządu WEST LB, Stanisław Tokarski – wiceprezes Zarządu TAURON SA, Bogdan Pilch – wiceprezes Zarządu GDF Suez Polska, Jan Bury – wiceminister Skarbu Państwa, Mirosław Bieliński – prezes Zarządu ENERGA SA oraz ekspert w zakresie energetyki, prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej. Moderatorem panelu dyskusyjnego była red. Agnieszka Łakoma, dziennikarka działu Ekonomia i Rynek „Rzeczpospolitej”. Osią przewodnią panelu była bieżąca sytuacja bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, ale również takie kwestie, jak: zapotrzebowanie na energię elektryczną, planowane projekty inwestycyjne, koszty inwestycji oraz możliwości unowocześniania i rozwoju sektora energetycznego. Do oceny bieżącej sytuacji energetycznej w Polsce odniósł się specjalista w zakresie energetyki i OZE – prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej, który przedstawił aktualny stan zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i gaz w Polsce: – Już dawno nie byłem tak spokojny o to, że energii nam nie zabraknie. Nie mam co do tego wątpliwości. Musimy zastąpić bloki węglowe naturalnymi źródłami energii. (…) Powstał silny przemysł URE

Stanisław Tokarski – wiceprezes Zarządu TAURON SA

28

[urządzeń rozproszonej energetyki – przyp. red.] (…), są to: pompy ciepła, kolektory słoneczne, wiatraki. Musimy zmienić model życia. Trzeba zacząć oszczędzać energię. Musimy przesiąść się do samochodów elektrycznych i na rowery. (…) Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną musi wiązać się ze wzrostem rozwoju gospodarczego, ze wzrostem PKB. Mamy również do czynienia z bardzo silną szkodliwą presją inwestycyjną. Jeśli zrealizujemy złe decyzje inwestycyjne, to przyszłe pokolenia poniosą tego koszty – podkreślił Popczyk, który omówił również ograniczenia, głównie natury finansowej, które nie pozwalają na bardziej aktywną politykę państwa w tym obszarze. Panel dyskusyjny na temat sytuacji energetycznej w Polsce wzbogaciła telefoniczna wypowiedź wiceministra Skarbu Państwa – Jana Burego. Przedstawił on zasady rozwoju rynku energii w Polsce oraz wizje planowania energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. – Nie będzie problemu z finansowaniem nowych inwestycji. Nie będzie problemu, z którym energetyka sobie nie poradzi. W Polsce energia nadal głównie jest pozyskiwana z elektrowni węglowych, ale będzie to wkrótce energia odnawialna. Ruszają nowe inwestycje: panele wiatrowe, wodne ujęcia. Realizujemy projekty biomasowe w Połańcu, Stalowej Woli, Koninie, Kozienicach, Blachowni. Rozważana jest również energetyka jądrowa – mówił Jan Bury. Podkreślił, że Polska nie musi rezygnować z dotychczasowych nośników energetycznych, jednak musi podążać za europejskimi wzorcami, kładąc nacisk na budowę odnawialnych źródeł energii. Przekonywał, że bezpieczeństwo energetyczne państwa jest sprawą kluczową, a Polska gospodarka jest stabilna. Stanisław Tokarski – wiceprezes Zarządu TAURON SA – przedstawił obecną i planowaną strukturę technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, w której coraz większy udział będzie miała energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii. Odniósł się również do ewentualnych możliwości finansowania nowych inwestycji. – Według mnie nie powstanie żaden nowy blok, jeżeli nie

Prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej rozważymy ryzyka z podjęciem określonej technologii. Jeśli nie będzie środków na finansowanie tych inwestycji. Zależy to już od sektora bankowego. (…) Gospodarka energetyczna będzie się zmieniać, będzie podlegać dywersyfikacji. (…) Nie ma już miejsca na gospodarkę węglową, chociaż dzisiejszy blok węglowy emituje o 20% CO2 mniej niż w poprzednich latach, co jest bardziej ekologiczne. Zakładamy, że pojawi się energetyka jądrowa. Jest to temat niezwykle dyskusyjny. (…) Pojawiają się już konkretne projekty inwestycyjne. Realizacja programu inwestycyjnego jest konieczna. Nie jest ona wynikiem nacisku korporacyjnego, jest natomiast wynikiem rzetelnych analiz i poparcia ze strony inwestorów i instytucji finansowych. Mam nadzieję, że będzie realizowana i że będzie dobrze się rozwijać – mówił Tokarski. Jerzy Stainhoff – wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, przedstawił wizję planowania rozbudowy przemysłu energetycznego z punktu widzenia rządu. Przedstawił najważniejsze założenia zawarte w projekcie Polityki Energetycznej Polski do roku 2030. – Polska energetyka stoi przed wielkimi wyzwaniami. Są to przede wszystkim wielkie inwestycje. Wedle różnych szacunków powinniśmy do 2020 roku zainwestować 47 mld euro. Później do roku 2030 wartość tych inwestycji powinna wzrosnąć do 67 mld euro. (…) Musimy inwestować w sieć przesyłową. W najbliższym czasie planujemy w to zainwestować

2 mld euro. Sektor węglowy jest zdecydowanie przestarzały, wydobycie jest coraz niższe, będzie więc zwiększał się import węgla – mówił Jerzy Stainhoff. Dodał również, że bardzo ważne dla państwa jest wspieranie lokalnych źródeł energii tak, aby w przyszłości Polska była niezależnym energetycznie krajem. Kierunki i skalę rozwoju polskiego rynku energetycznego oraz wizję działań reprezentowanego przez siebie przedsiębiorstwa przedstawił Mirosław Bieliński – prezes Zarządu Energa SA. – Mamy kilka projektów inwestycyjnych, w tym jeden węglowy. Projekty te są bardzo mocne. Skupiamy się głównie na elektrowniach. Jednak same elektrownie niczego nam nie dadzą. One muszą być podłączone. Potrzebujemy rozbudowy sieci. To, gdzie powstaną elektrownie, zależy od inwestorów oraz od dobrego planu inwestycyjnego. Istotna jest również jakość projektów inwestycyjnych. Kluczowe jest ustabilizowanie zasad – mówił m.in. wyjaśniając przeszkody, które w zasadniczy sposób utrudniają lub poważnie opóźniają budowę nowych inwestycji: Bogdan Pilch – wiceprezes Zarządu oraz dyrektor ds. rozwoju biznesu GDF Suez Polska – przedstawił ograniczenia uniemożliwiające rozwój rynku energetycznego w Polsce. Nie podzielił on optymizmu swoich przedmówców. – Mam całkiem inną opinię odnośnie potrzeb i finansowania polskiej energetyki oraz wynikających z tego zagrożeń. Energia jest produktem niezbędnym do życia. To nie jest normalny rynek. Nie jest on w pełni zliberalizowany i konkurencyjny. (…) Zapotrzebowanie na energię będzie wzrastało. Jesteśmy w Unii Europejskiej, gdzie istotna jest ochrona środowiska. Istnieje więc konieczność budowy nowych źródeł energii. Budowa elektrowni węglowej jest to niestety proces długotrwały, który trwa 5–7 lat,

Bogdan Pilch – wiceprezes Zarządu GDF Suez Polska jądrowej – 10 lat. Musimy określić horyzont czasowy inwestycji. Według mnie nie każdą wizję inwestycji uda się do końca zmaterializować – mówił Pilch, krytycznie odnosząc się do rządowego optymizmu. – Bez przejrzystego rynku energetycznego bankom trudno będzie podjąć decyzje o zaangażowaniu się w finansowanie projektów inwestycyjnych. Dzisiaj banki niechętnie wchodzą w ryzyko rynkowe. Wszystko jest jednak możliwe. Nadal mamy duże możliwości poprawy konkurencyjności i wydajności naszej energetyki. To, co jest teraz najbardziej istotne, to stworzenie odpowiedniego rynku energii – mówił Maciej Stańczuk, prezes Zarządu WEST LB, przedstawiając punkt widzenia banku. Stańczuk przedstawił również analizę możliwości i warunki współpracy przedsiębiorstw energetycznych z bankami oraz dostosowania ich wymagań do potrzeb rynku. Na koniec omó-

Maciej Stańczuk – prezes Zarządu WEST LB

wił propozycje i postulaty, mające na celu poprawę kooperacji pomiędzy bankami a przedsiębiorstwami energetycznymi. Konferencja wywołała bardzo żywą dyskusję i wzbudziła wiele emocji. Tematyka panelu sprowokowała uczestników do spontanicznych reakcji oraz ostrych sporów i polemik prelegentów. Sukcesem debaty było zwrócenie uwagi na potrzebę wyznaczenia jasnych reguł i zasad funkcjonowania energetyki, za które odpowiedzialny jest polski rząd. Uczestnicy byli zgodni, że kluczowe jest tworzenie nowych inwestycji oraz wspieranie i rozwój odnawialnych źródeł energii. Jak podają eksperci, sytuacja energetyczna w Polsce ma się dobrze, o czym świadczą nowe inwestycje i projekty, a współpraca banków i przedsiębiorstw energetycznych jest możliwa i może okazać się fundamentem polskiej energetyki. Katarzyna Dąbrowska

Mirosław Bieliński – prezes Zarządu ENERGA SA

29


KONFERENCJE

W ramach jubileuszu 85-lecia UEK w połowie maja w Zakopanem odbyło się XXXI Sympozjum „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”, którego tematyka połączyła tak z pozoru odległe tematy jak prywatyzacja oraz dziedzictwo i rozwój Podhala. W blasku debiutu giełdowego PZU rozpoczęto dyskusję o prywatyzacji w pierwszym dniu, prowadzonym przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Adama Leszkiewicza, który podkreślił na wstępie edukacyjne znaczenie prywatyzacji PZU za pośrednictwem giełdy. Sprzedaż akcji znanej marki przyciągnęła nowych uczestników rynku finansowego, co zdaniem Marii Dobrowolskiej z Izby Domów Maklerskich jest dowodem na to, że Polacy mają środki na inwestycje, lecz brakuje im wiedzy lub pomysłu. W dalszej dyskusji rozważano, czy prywatyzacja osłabia, czy wzmacnia polską gospodarkę. Prof. Grażyna Ancyparowicz z GUS wyjaśniała trudności w ustaleniu, ile majątku przedsiębiorstw jest w rękach państwa. Były minister Skarbu Państwa, Jacek Socha, udowadniał natomiast, że sprzedaż bez zarządzania jest niemożliwa. Słabością zarządzania jest zdaniem Sochy brak polityki dywidendy, która determinuje rozwój każdego przedsiębiorstwa. Do 2004 r. dochody z dywidendy miast wpływać do budżetu państwa, pozostawały w przedsiębiorstwach, by zaspokajać potrzeby socjalne pracowników. Na podobne pytanie, czy

30

lepiej zarządzać przedsiębiorstwem państwowym czy prywatnym odpowiadał w zupełnie inny sposób prezes PGNiG, Michał Szubski. Wyraził żal, że nie sprywatyzowano jego spółki w latach 90. kiedy była przedsiębiorstwem zintegrowanym, zajmującym się poszukiwaniem i wydobyciem gazu, transportem gazu oraz jego dostawą. Podział tych trzech funkcji i pozostawienie ich w rękach Skarbu Państwa doprowadziło do stagnacji. Prywatyzacja poprawiłaby znacznie kulturę korporacyjną. Prezes GPW Ludwik Sobolewski stwierdził, że wartość spółki Skarbu Państwa notowanej na giełdzie jest większa o jeden ważny czynnik – kurs giełdowy akcji, będący najlepszą informacją o aktualnej wartości przedsiębiorstwa. Zdaniem Sobolewskiego, giełda bez prywatyzacji dużych przedsiębiorstw państwowych nie ma racji bytu. Prywatyzacja przez sprzedaż akcji na giełdzie takich podmiotów, jak PZU, ENEA czy PGE zwiększa kapitalizację, płynność i głębokość rynku finansowego, a także liczbę inwestorów, dzięki czemu powstaje swoisty klaster gospodarczy. Senator Stanisław Bisztyga skrytykował sposób wykonywania funkcji właścicielskich przez państwo. Po-

ziom rotacji urzędników bezpośrednio odpowiedzialnych za poszczególne przedsiębiorstwa państwowe wzrastał z 22% w 2004 r., przez 66% w 2005 r. aż do 96% w 2006 r., gdy państwo praktycznie utraciło ciągłość nadzoru właścicielskiego. Od 2007 r. sytuacja powoli się poprawia. Minister Aleksander Grad w podsumowaniu dyskusji stwierdził, że poszanowanie własności prywatnej leży u podstaw prywatyzacji. Przedstawił zasady, którymi stara się kierować w procesie prywatyzacji, ale także w zarządzaniu spółkami pozostającymi w rękach Skarbu Państwa. Przede wszystkim prywatyzacja ma służyć gospodarce, firmom i społeczności – zwłaszcza lokalnej, a jej jawność jest gwarancją społecznego poparcia dla tego procesu. Zakończone obrady ekspertów ustąpiły pola studentom AGH i UEK, którzy zmierzyli się na argumenty w debacie oksfordzkiej pt. „Ta izba twierdzi, że prywatyzacja wpłynie korzystnie na stan finansów publicznych”. Broniący tezy studenci AGH podkreślali, że zysk z prywatyzacji to nie tylko jednorazowy przychód, ale także wieloletnie podatki wpływające od sprywatyzowanego już przedsiębiorstwa, które znacznie prze-

wicza, gdzie w pigułce słów zawarta jest tajemnica ludzkiego losu i stosunku do świata. Podsumowaniem dnia było wystąpienie Franciszka Bachledy-Księdzularza. Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem rozpoczął góralską przyśpiewką – nieprzypadkowo, gdyż – jak stwierdził – każda śpiewka w sali brzmi karykaturalnie i za głośno, dopiero na hali otrzymuje poprawne, czyste brzmienie. Dokładnie tak samo jest z całą kulturą góralską, która rozkwita w pełni tylko wówczas, gdy nie jest blokowana sztywnymi ramami komercji. Dyrektor Bachleda-Księdzularz podsumował także toczone przez cały dzień dyskusje wokół perspektyw rozwoju Zakopanego, miasta „mającego wiele cech wielkiej metropolii i małego grajdoła”. Tradycją każdego Sympozjum GAP jest oddanie głosu w dyskutowanych sprawach studentom. Wyrazem młodzieżowego punktu widzenia na dylematy rozwojowe Podhala był

przygotowany i zrealizowany przez studentów GAP film pt. „Oscypek Góralostelesa”. Niemały entuzjazm wywołała też przygotowana przez dr. Krzystofa Jakóbika, dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie, prezentacja ciekawostek statystycznych związanych z Podhalem zakończona quizem z nagrodami. Sympozjum GAP to nie tylko dyskusje i wykłady, ale także okazja do spotkania z kulturą i rozrywką. Zgromadzeni pod Tatrami słuchacze mogli tego doświadczyć, uczestnicząc w jednej z wycieczek: „Młodopolskie Zakopane” oraz „Podhale mniej znane”, a także spektaklu „Różnorodność przeżyć” w Teatrze im. St. I. Witkiewicza. Nie zabrakło stałych punktów programu – dyskoteki i nocnego śpiewogrania dwóch gości niespodzianek – Adama Małysza i Krzysztofa Materny. Marek Benio, Tomasz Machowski fot. Jan Bielański

Prywatyzację i Podhale połączyło Sympozjum GAP

wyższą potencjalne dywidendy. Podważający tezę studenci GAP pokazywali skalę przychodów z prywatyzacji jako zupełnie nieistotny i niewidoczny element wobec skali długu publicznego. Drugi dzień sympozjum poświęcony był dziedzictwu kulturowemu i dylematom rozwojowym Podhala. Gospodarzem dnia był rektor nowotarskiej PWSZ, prof. Stanisław A. Hodorowicz, który zadbał o zebranie znakomitych prelegentów oraz o góralską muzykę, stroje i podhalański klimat. Rozpoczynający obrady Janusz Majcher, burmistrz Zakopanego, przybliżył pełną smaczków i ciekawostek historię jednego z najbardziej znanych polskich miast, które zawsze skupiało elity. Słuchacze mogli dowiedzieć się, z jakimi problemami rozwojowymi zmaga się Zakopane, co udało się już zrobić i jakie są plany. Nie unikano najbardziej drażliwej kwestii, jaką jest problem dostępności komunikacyjnej stolicy Podhala. Burmistrz Majcher odniósł się także do zarzutów o postępującą komercjalizację Zakopanego – przyznał, że jest to trudna do pokonania bolączka, ale walka z nią byłaby jednocześnie próbą zwalczania wolnego rynku. Dr Stanisława Trebunia-Staszel przybliżyła podhalańską kulturę na przykładzie góralskiego stroju. Jej wystąpienie było ilustrowane szeregiem zdjęć, rysunków i rycin. Okazało się, że żaden element ubioru podhalańskiego nie wziął się z przypadku, a swoje znaczenie ma nawet niepozorne piórko w góralskim kapeluszu. Wystąpienie dr Trebuni-Staszel doskonale uzupełnił dyrektor Bukowiańskiego Centrum Kultury, Bartłomiej Koszarek, zabierając widownię na wirtualną wycieczkę szlakiem podhalańskich twórców ludowych. Dwaj ostatni prelegenci to znani wszystkim zafascynowanym muzyką folkową artyści – Jan Karpiel-Bułecka i Krzysztof Trebunia-Tutka. Pierwszy okazał się być także niezrównanym znawcą góralskiej architektury. Choć jak głosi popularne na Podhalu powiedzenie „góralsko chołpa jest ino po to, coby cie wilk nie zjod”, sam proces wznoszenia znanej wszystkim turystom drewnianej zabudowy był bez mała rytuałem, a każdy element takiego domu – wysoki dach, usytuowanie okien – pełnił ściśle określoną funkcję. Lider zespołu Trebunie Tutki odniósł się natomiast do folkloru i wartości, jakie za sobą niesie. Oprócz pozytywów, wśród których na pierwszy plan wybija się dydaktyzm i patriotyzm, ma też swoje ciemne strony z brakiem autentyzmu i skłonnością do komercjalizacji na czele. W dyskursie o Podhalu nie sposób pominąć zagadnień związanych z filozofią górską, której poświęcił swój „wykład mistrzowski” profesor Władysław Stróżewski, prowadząc uczestników przez poezję Adama Asnyka i Jana Kaspro-

Wystąpienie ministra Aleksandra Grada fot. Jan Bielański

Gość Niespodzianka pierwszego dnia sympozjum – Adam Małysz

fot. Jan Bielański

KONFERENCJE

Dr Stanisława Trebunia-Staszel, Jan Karpiel-Bułecka, Bartłomiej Koszarek – eksperci drugiego dnia sympozjum pt. Podhale: dziedzictwo kulturowe i rozwój

31


NAGRODY

NAGRODY

25-letni „dziadkowie” z UEK stanęli na podium Trzech sędziwych dziadków kłóci się nad rozłożoną gazetą. Dziś mogliby być milionerami, ale jeden z nich zawiódł, zaprzepaszczając szansę na bogactwo i sławę. 40 lat temu wymyślili Skin Smoother – produkt, który teraz pod logo firmy Henkel odnosi sukcesy na rynku męskich kosmetyków. Witalis, Krzysiek i Paweł stanęli przed menedżerami korporacji, aby udowodnić, że wiodący kosmetyk jest ich autorstwa. Chcieli pokazać swoją wizję wprowadzenia i funkcjonowania produktu na rynku. Scena z krakowskiego teatru? Nie! Ogólnopolski finał konkursu Henkel Innovation Challenge 2010. Podczas krajowego finału, który odbył się 17 marca br. w Warszawie, swoje koncepcje nowych produktów firmy Henkel zaprezentowało dziewięć najlepszych studenckich drużyn z Polski. Trzecie miejsce wśród nich wywalczył zespół „Grandpas”, utworzony przez dwóch studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Krzysztofa Piekło (Towaroznawstwo, II rok studiów drugiego stopnia), Witalisa Szumiło-Kulczyckiego (Towaroznawstwo, II rok studiów drugiego stopnia) oraz Pawła Rząsę, studenta Politechniki Rzeszowskiej. Sukces jest tym większy, że dwa pierwsze miejsca przyznano zespołom znanym z wcześniejszych edycji konkursu. Konkurs Henkel Innovation Challenge ma formułę kreatywnej gry, która umożliwia jej uczestnikom zdobycie nowych umiejętności i poznanie standardów pracy w międzynarodowej korporacji. Warunkami przystąpienia do rywalizacji była rejestracja dwu- lub trzyosobowej drużyny na stronie internetowej konkursu oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Do tegorocznego konkursu zgłosiło się w sumie 101 drużyn z całej Polski. Pierwsze zadanie konkursowe polegało na wcieleniu się w role menedżerów Henkla i zaprezentowaniu pomysłu na innowacyjny produkt z kategorii kosmetyków lub środków piorących i czystości, który mógłby spotkać się z uznaniem konsumentów w 2050 roku. W drugim etapie konkursu należało rozwinąć swoją koncepcję i przygotować strategię marketingowo-sprzedażową. Merytorycznego wsparcia przy jej tworzeniu udzielali studentom menedżerowie firmy. Jury było pod wrażeniem wyjątkowej kreatywności przedstawionych projektów. Większość drużyn kładła nacisk na wielofunkcyjność produktu oraz krótki czas i ła-

32

twość jego aplikacji. – Zaprezentowane pomysły pozwalają nam poznać oczekiwania młodych konsumentów wobec nowych produktów. Wiele drużyn założyło, że nowy produkt powinien być biodegradowalny. Innowacje powinny przyczyniać się także do oszczędności wody i energii oraz łączyć w sobie wiele funkcji – mówi Agnieszka Bielawska, Human Resources Manager Henkel Polska. – Zależało nam na poznaniu twórczego potencjału członków wszystkich zespołów oraz umiejętności tworzenia jasnych, logicznych i spójnych koncepcji. Nie bez znaczenia była także umiejętność ich interesującej prezentacji – dodaje. Drużyna „Grandpas” z UEK jako jedyna przełamała konwencje występując w kostiumach. Celem charakteryzacji było przeniesienie akcji prezentacji do roku 2050, gdzie wymyślony przez zespół 40 lat wcześniej Skin Smoother cieszył się popularnością na rynku. Ponadto drużyna zaprezentowała model i wizualizację opakowania,

stronę internetową oraz filmy i fotografie, przygotowane samodzielnie specjalnie na potrzeby konkursu. Zespół „Grandpas” przedstawił przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn Skin Smoother, kosmetyk produkowany pod marką „Diadermen” (męski odpowiednik marki „Diadermine”). Skin Smoother to naturalny żel przeznaczony do stosowania na twarzy, który po zastygnięciu dopasowuje się idealnie do jej kształtu i kolorytu, tworząc „sztuczną skórę”. Nałożony zachowuje się jak soczewka, maskując defekty i choroby skóry. – Oczywiście liczyliśmy po cichu na zwycięstwo w Polsce i walkę w światowym finale. Pracowaliśmy bardzo ciężko, przygotowując projekt, a prezentacja przed międzynarodową komisją wyszła nam niemal perfekcyjnie. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani! Wiele osób z przeciwnych drużyn podkreślało, że nasze wystąpienie było najlepsze, niestety jury wskazało zespół „Henkredible” jako zwycięzcę – mówi Krzysztof Piekło. – Nasz mentor, Piotr Mentel, Senior Brand Manager, który również miał pod opieką zwycięski zespół „Henkredible”, był pod wrażeniem naszej prezentacji, ale na ocenę końcową składały się oceny jednostkowe każdego z członków jury. Myślę, że za kilka lat jury nie będzie pamiętać drużyny, która zajęła pierwsze miejsce w tym czy następnym roku, ale tych, którzy się wyróżnili i zaskoczyli. Założę się, że będą pamiętać „dziadków” i naszą niekonwencjonalną prezentację – mówi Witalis Szumiło-Kulczycki. Drużyna „Grandpas” dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do ich sukcesu. Magdalena Gardian – studentka UEK

Laureaci 3. miejsca w konkursie Henkel Innovation Challenge 2010; od lewej: Krzysztof Piekło i Witalis Szumiło Kulczycki

Urodzeni zwycięzcy Maj to dla większości studentów okres beztroskiej zabawy i odpoczynku. Widmo sesji kryje się za licznymi koncertami, zawodami i konkursami. Mury uczelni pustoszeją. Myli się jednak ten, kto sądzi, że żakom w głowie tylko swawole i hulanki. Niektórzy z nich znaleźli wśród juwenaliowych atrakcji czas na wytężone przygotowania do ostatecznych rozgrywek o wymarzone praktyki. Tak było w przypadkua Michała Londzina i Krzysztofa Bartoszcze (studentów III roku Finansów i rachunkowości, na specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa, Członków Koła Naukowego Rewizji Finansowej „Audyt”), którzy 20 maja br. wywalczyli kolejno drugie i trzecie miejsce w konkursie Moneta Platina. A co skłoniło naszych laureatów do wzięcia udział w wyżej wspomnianym konkursie? M.L.: Przede wszystkim chęć skonfrontowania swojej wiedzy o rachunkowości z tysiącami innych studentów w Polsce. Wiedziałem, że każdy taki konkurs to świetna zabawa i możliwość poznania wielu nowych ludzi i tak było również w tym wypadku. Moneta Platina to jeden z największych konkursów rachunkowości w Polsce, wysokie miejsca gwarantowały wysokie nagrody – to było dodatkową zachętą. K.B.: Motywującym czynnikiem były między innymi nagrody o dużej wartości: gratyfikacje pieniężne, laptopy ufundowane przez firmę Lenovo, szkolenia firmy BCSystems, książki wydawnictwa LexisNexis, dostępy do programu Egzamin Doradcy Podatkowego firmy NetTax, zwolnienie z opłat egzaminacyjnych ACCA, a także płatne staże w Deloitte, dzienniku „Rzeczpospolita” i wiele innych… Nie bez znaczenia jest również możliwość sprawdzenia siebie w rywalizacji ze studentami z całej Polski. Udział w konkursie z pewnością wymagał dużego zaangażowania. W jaki sposób i jak długo przygotowywał się Pan do konkursu? M.L.: Do tego typu konkursów student przygotowuje się przez cały czas, chodząc na zajęcia, spotkania koła naukowego, doczytując różne informacje w Internecie czy w końcu biorąc udział w konkursach o podobnej tematyce, których jest bez liku. Specyfika tego konkursu powodowała, że trzeba był do pierwszego, internetowego etapu, poszukać różnych informacji i przygotować się, ale trwało to zaledwie kilka tygodni.

K.B: W moim przypadku to pomoc koleżanek i kolegów z KNRF „Audyt” znacznie usprawniła i skróciła proces przygotowań do pierwszego etapu konkursu. Do drugiego nie ćwiczyłem w ogóle. Konkurs powstał dzięki współpracy takich podmiotów, jak: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, stowarzyszenie studentów AIESEC, firma Deloitte, dziennik „Rzeczpospolita” oraz portal Interia.pl. Ponadto patronat honorowy nad projektem objęli Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Co zmieniła w Pana życiu tak prestiżowa wygrana? M.L.: Przede wszystkim sporo pewności siebie. W Monecie Platinie startowałem indywidualnie, wcześniej – w konkursach drużynowych. Nie ukrywam, że chciałem się sprawdzić. Udało się i jestem z tego zadowolony. Konkurs nauczył mnie również cennej umiejętności autoprezentacji nabytej dzięki szkoleniu, w którym brali udział finaliści oraz dzięki gali finałowej, w której musieliśmy wygłosić, przed zgromadzoną publiką, swoją prezentację. Jedną z nagród w konkursie jest płatna praktyka w dziale doradztwa podatkowego i audytu Deloitte, jaki jest Pana stosunek do tej nagrody? Jakie wiąże Pan z nią nadzieje, czego się po niej spodziewa? M.L.: Dla studenta rewizji i rachunkowości finansowej praktyka w tak dużej i renomowanej firmie jak Deloitte to niesamowita szansa na przeniesienie teoretycznej wiedzy o rachunkowości na praktykę w postaci udziału w badaniach spółek. Takie nagrody zachęcają do wzięcia udziału w konkursie, gdyż mogą być początkiem wymarzonej kariery w jednym z najciekawszych zawodów związanym z rachunkowością, jakim jest audytor. Sam rozpoczynam w październiku praktykę w dziale audytu Deloitte i wierzę, że dzięki niej przekonam się, że ta praca będzie tym, czego oczekuję od swojej przyszłej kariery.

Krzysztof Bartoszcze

Michał Londzin K.B.: Mam nadzieję, że praktyka nauczy mnie wielu nowych, interesujących rzeczy, będzie bogata w nowe doświadczenia, przede wszystkim zawodowe, które uda mi się wykorzystać w przyszłej pracy. Radość z wygranej dzielił Pan z Krzysztofem Bartoszcze, to już kolejny sukces w tym składzie, jaka jest tajemnica Waszego sukcesu? M.L.: Chyba sami jej jeszcze do końca nie rozszyfrowaliśmy, ale na pewno startując w konkursach drużynowych i tworząc zespół „KMM” (Krzysztof Bartoszcze, Michał Lon-

33


KONFERENCJE NAGRODY

WYDARZENIA

dzin, Michał Kupiec) łączymy rzetelną wiedzę i dobre przygotowanie z prawdziwym koleżeństwem. Doskonale się też uzupełniamy, dzięki czemu radzimy sobie w rozmaitych sytuacjach. Podstawą jest także dobre nastawienie, zawsze stawiamy sobie najwyższe cele i ta determinacja pozwala nam je osiągnąć. K.B: Nic dodać nic ująć.

bierzemy się też ponownie do Poznania na „Ingreso”. Niestety jako finaliści nie możemy brać już udziału w Monecie Platinie, ale będziemy dopingować innych studentów naszej Uczelni. Kto wie, być może wystartujemy w podatkowej odmianie konkursu – Monecie Aurei. K.B.: Myślę, że Michał odpowiedział wystarczająco wyczerpująco.

Czy w takim razie możemy spodziewać się kolejnych sukcesów z udziałem zespołu „KMM”? M.L.: Na pewno będziemy próbowali powtórzyć tegoroczne wyniki, planujemy wyjazd do Łodzi, gdzie będziemy „bronić tytułu” w Progress Accounting Competition, być może wy-

Na zakończenie chcielibyśmy jeszcze sprawdzić, czy rzeczywiście zasłużyliście na wygraną… Jak wyglądałby świat bez rachunkowości? M.L.: Rachunkowość jest jak pszczoła: mało kto ją lubi, w zależności od podejścia starasz się ją albo odgonić albo przed nią ucie-

Sylwia Wiśniewska i prof. Renata Oczkowska, prodziekan Wydziału Zarządzania UEK

Studentka UEK najlepszym żakiem w Polsce Sylwia Wiśniewska, obecnie absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwyciężyła w ogólnopolskim etapie 40. edycji Konkursu na Najlepszego Studenta RP „Primus Inter Pares”, do którego zgłoszono 896 uczestników. W drodze po zaszczytny tytuł „Najlepszego Studenta RP” studentka UEK zwyciężyła najpierw w etapie uczelnianym, a następnie została laureatką w województwie małopolskim. Wyboru zwycięzcy etapu krajowego, spośród laureatów regionalnych, dokonała Ogólnopolska Komisja Konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli nauki, organizacji studenckich i praktyków życia gospodarczego. Sylwię Wiśniewską do konkursu zgłosiła prof. Renata Oczkowska – prodziekan Wydziału Zarządzania, która była promotorem jej pracy magisterskiej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było uzyskanie średniej ocen minimum 4,53 za ostatnie dwa semestry studiów. Wysoka średnia ocen stanowi-

34

kasz. Zdajesz sobie sprawę, że jeszcze nie raz będziesz się z nią borykał i wolałbyś, żeby nie istniała, tymczasem zapominasz, że bez niej świat nie mógłby funkcjonować. Świat bez rachunkowości byłby więc jak świat bez pszczół – o tyle samo mniej uciążliwy i równie niemożliwy. K.B.: Nie chciałbym się rozwodzić nad tym tematem… Na pewno dla wielu studentów UEK taki świat byłby piękniejszy (śmiech). Pozostaje nam tylko pogratulować dotychczasowych osiągnięć i życzyć kolejnych sukcesów. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Anna Wszołek ła warunek konieczny, lecz niewystarczający do zwycięstwa w konkursie. Jury brało bowiem pod uwagę m.in. dorobek naukowy w postaci publikacji, referatów i prac badawczych oraz działalność w ruchu studenckim i mediach. Dużą wagę przywiązywano również do poziomu znajomości języków obcych kandydatów, odbytych nieobowiązkowych praktyk studenckich oraz otrzymanych przez nich nagród i wyróżnień. Organizatorem konkursu było Zrzeszenie Studentów Polskich, a patronat honorowy nad 40. edycją konkursu objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka. Konkurs ten to jedno z najpoważniejszych przedsięwzięć środowiska studenckiego naszego kraju. Jego historia sięga początków wolnego ruchu studenckiego w Polsce, czyli połowy lat sześćdziesiątych XX wieku. Zrodziła go potrzeba nagradzania najwybitniejszych studentów za ich wysiłek i rezultaty pracy na uczelniach i poza ich bramami.

Sylwia Wiśniewska jest absolwentką studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie firmą). Jest autorką 27 publikacji naukowych, również w języku angielskim. Przeprowadziła wiele badań naukowych w kraju i za granicą. Jako wieloletnia przewodnicząca koła naukowego organizowała liczne przedsięwzięcia skierowane do studentów i akcje charytatywne. Uczestniczyła również w międzynarodowych wymianach naukowych. Była pomysłodawcą i redaktor naczelną czasopisma studenckiego. Za wybitne osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach dla najlepszych studentów RP została uhonorowana listem gratulacyjnym prof. Romana Niestroja, Rektora UEK. Dwukrotnie otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Zwyciężyła w małopolskim etapie konkursu na najlepszego studenta RP „Studencki Nobel 2009”, zorganizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Sesja specjalna z udziałem noblisty W dniach 11–13 czerwca 2010 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego zorganizował 19. Europejskie Warsztaty z Teorii Równowagi Ogólnej (19th European Workshop on General Equilibrium Theory). EWGET jest jedną z najważniejszych konferencji w dziedzinie 31 maja 2010 r., niemal w 130. rocznicę powstania idei Panteonu na Skałce (19 maja 1880 r.) środowisko krakowskiej nauki, tj. 11 krakowskich uczelni publicznych, wsparte przez Polską Akademię Umiejętności oraz Archidiecezję Krakowską, powołało Fundację „Panteon Narodowy”, której celem jest kontynuacja idei panteonu narodowego przy kościele św. św. Piotra i Pawła. Akt fundacji podpisali rektorzy: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Prezes PAU oraz Kardynał Stanisław Dziwisz. Przewodniczącym Rady Fundacji fundatorzy jednomyślnie wybrali prof. Franciszka Ziejkę, a na prezesa Zarządu również jednomyślnie wybrano – Marka Wasiaka. Aktowi założycielskiemu towarzyszyło jednocześnie podpisanie listu intencyjnego w sprawie 40-letniej dzierżawy

ekonomii teoretycznej w Europie. Po raz pierwszy w historii warsztaty EWGET były organizowane w Polsce, co stało się okazją do szerszego włączenia krajowego środowiska ekonomicznego w dyskusję i badania prowadzone na froncie światowej ekonomii. Podczas konferencji odbyła się sesja specjalna pod nazwą The Current Financial Cri-

sis poświęcona obecnemu światowemu kryzysowi finansowemu. Wspomniana sesja miała charakter sesji honorowej, a udział w niej był otwarty dla środowiska akademickiego i studentów. Celem organizacji tej sesji było przedyskutowanie niezwykle aktualnych wniosków wypływających z ostatniego kryzysu finansowego, a dotyczących w szczególności polityki ekonomicznej oraz regulacji i nadzoru nad rynkami finansowymi. Udział w sesji The Current Financial Crisis w charakterze prelegenta został uświetniony przez profesora Edwarda C. Prescotta, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2004 roku. Gośćmi honorowymi Sesji Specjalnej byli Profesor Xavier Freixas, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona i Profesor Dimitrios Tsomocos, Said Business School of the University of Oxford. Relacja z Sesji Specjalnej zostanie opublikowana w październikowym wydaniu „Kuriera”. Zapraszamy do lektury! Prof. dr hab. Andrzej Malawski – Prorektor ds. Badań Naukowych, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Powołano Fundację „Panteon Narodowy”

zespołu krypt znajdujących się pod kościołem św. św. Piotra i Pawła oraz obszaru niezabudowanego wirydarza z przeznaczeniem pod budowę Panteonu Narodowego. Organizatorzy przewidują otwarcie pierwszej części Panteonu 27 września 2012 r., dokładnie w 400. rocznicę śmierci spoczywającego w krypcie kościoła Piotra Skargi.

Fundacja „Panteon Narodowy” ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków tel./fax 012-628-64-65 e-mail: biuro@skalkapanteon.pl www.skalkapanteon.pl www.skalkapanteon.edu.pl

35


PROMOCJA

PROMOCJA

Akademie rosną w siłę! Zainaugurowana przed trzema laty formuła akademii firmowych przybiera na sile. Dzięki wspólnemu wysiłkowi sekcji promocji, kół naukowych i katedr do dotychczasowych trzech (Capgemini, Shell, Deloitte) w tym roku dołączyło 7 kolejnych, a w najbliższym roku akademickim liczba ta wzrośnie jeszcze o 10. Do współpracy z Uczelnią polegającą na opracowaniu wspólnego programu zajęć i warsztatów połączonych z praktyką udało się przekonać kilka kolejnych znanych firm. Do dotychczas oferowanych naszym studentom: Akademii Rachunkowości Deloitte, Shell Academy i Akademii Capgemini, dołączyły nowe projekty. Kopalnia Soli Wieliczka. Głównym celem współpracy jest prowadzenie działalności dydaktycznej dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja w formie: warsztatów terenowych, praktyk zawodowych oraz wspólnych prac badawczych i wdrożeniowych. W przyszłym roku akademickim planowane jest rozszerzenie kooperacji z kopalnią o dodatkowe formy i katedry. Akademia Banku Zachodniego WBK SA. Koordynatorem akcji jest KN Bankowości UEK. Program szkoleniowy to cykl 6 spotkań w formie warsztatów i wykładów. Uczestnicy Akademii otrzymują certyfikat oraz możliwość odbycia stażu w banku. W tym roku akademickim odbyło się pierwsze z przewidzianych spotkań, pozostałe planowane są na rok przyszły.

Akademia Accenture „Kobiecy Akcent”. W tym roku odbyła się już druga edycja tego projektu. Jest to program szkoleniowy, składający się z 5 spotkań w formie wykładów oraz warsztatów o charakterze edukacyjnoszkoleniowym. Skierowany jest tylko i wyłącznie do studentek. Ukończenie tej Akademii potwierdza certyfikat, a każda uczestniczka otrzymuje dodatkowo zestaw upominkowy od firmy Accenture. W przyszłym roku akademickim planowane jest stworzenie projektu Akademii Accenture, który wkroczy w obszary powiązane stricte z działalnością firmy. Akademia Alior Banku – Analiza Techniczna. Projekt zainaugurowany przez KN Rynku Kapitałowego ,,Index” wraz z Domem Maklerskim Alior Banku, na który składał się cykl wykładów poświęconych analizie technicznej. – Akademia KPMG – warsztaty World of Audit. Na Akademię zorganizowaną wraz z KN Rewizji Finansowej Audyt składały się spotkania, na których poruszane były tematy z zakresu audytu i rachunkowości. – Akademia Zarządzania z Alior Bankiem. Koordynatorem przedsięwzięcia było

KN Konsultingu oraz Alior Bank S.A. Tegoroczna, trzecia już z kolei edycja obejmowała cykl 3 wykładów pogłębiających wiedzę z wybranej techniki zarządzania na przykładzie konkretnej firmy. – Akademia XTB – Gra Walutowa Student Junior Trader Kraków 2010. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest KN Index we współpracy z DM X-Trade Brokers. Akademia przeznaczona zarówno dla tych, którzy mieli już styczność z inwestowaniem, jak i amatorów na rynku Forex. Każdy z uczestników otrzymał wirtualną kwotę 10 tys. zł, którą mógł inwestować. Nie można pominąć przedsięwzięć o nieco mniej rozbudowanym charakterze, ale cieszących się wcale nie mniejszym zainteresowaniem studentów. Należy tutaj wspomnieć m.in. o takich projektach, jak: Dzień Konsultingu w ramach Akademii z A.T. Kearney czy PwC (PricewaterhouseCoopers). Chęć współpracy z naszym Uniwersytetem również na płaszczyźnie praktycznej, przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności swoich pracowników, wyraziło dodatkowo kilkanaście innych liczących się na rynku firm, które w znacznej mierze już współpracują z Uczelnią: Bank BPH, Polindus, Port Lotniczy Balice, Bahlsen, PZU, PNiG, Enion, Tauron, ING, Wawel, Kryniczanka, IBM, Przewozy Regionalne, Krakowski Kredens, Karpacka Spółka Gazowa i wielu innych.

Minione półroczne obfitowało w wyjątkowe wydarzenia licznie komentowane w mediach. Patronami medialnymi naszej Uczelni były media zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie, rozgłośnie radiowe, prasa, telewizja oraz serwisy internetowe. Poniższy wykres ilustruje poszerzenie współpracy z mediami, które relacjonowały przebieg najważniejszych wydarzeń jubileuszu 85-lecia UEK.

Tauron jednym z głównych partnerów jubileuszu Jubileusz 85-lecia Uczelni stał się okazją do zacieśnienia współpracy między z Tauron Polska Energia SA. Kooperacja ta sfinalizowana została umową sponsorską, na mocy której Tauron stał się jednym z głównych partnerów jubileuszu i całej Uczelni. Rok jubileuszowy obfituje w szereg wydarzeń, które mają oddźwięk nie tylko wśród społeczności uniwersyteckiej, ale także wśród środowiska biznesowego i medialnego, już na kooperacja ta przynosi więc wymierne korzyści obu stronom. Takie inicjatywy jak Zjazd Absolwentów UEK, konferencje naukowe i debaty czy tydzień obchodów centralnych były wspaniałą okazją do uwidocznienia współpracy firmy Tauron i naszej Uczelni. Na szczególną uwagę zasługuje też wspólna inicjatywa związana z tematyką

36

energetyczną. Od lat, podczas Międzynarodowego Kongresu MBA, który w tym roku odbył się na Uczelni się po raz szósty, organizowana jest debata energetyczna. 21 maja br. zaproszeni eksperci, m.in. Stanisław Tokarski – wiceprezes Zarządu TAURON SA, w ramach debaty rektorskiej, zorganizowanej podczas kongresowego panelu „Inwestycje w energetyce”, rozważali takie kwestie, jak: Zapotrzebowanie na energię w Polsce w kolejnych latach, możliwości polskich elektrowni; Niezbędne projekty inwestycyjne (elektrownie konwencjonalne, atomowe), szanse na ich realizacje; rola grup „państwowych” i zagranicznych inwestorów, Koszty inwestycji, możliwości pozyskania finansowania, przeszkody i wyzwania.

To nie jedyny przykład. Problematyka energetyczna stanowiła także temat rozważań uczestników debaty rektorskiej „Ekologia – szansa czy zagrożenie dla polskich przedsiębiorstw” z udziałem Stanisława Tokarskiego. Wspólne projekty, inicjatywy i programy – to cel długofalowy, który w tym właśnie momencie został zapoczątkowany. Dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ważna jest także wiedza ekspercka pracowników firmy Tauron. Od lat pielęgnuje on bowiem kontakty z wieloma osobami ze świata kultury, z organizacjami i firmami. Szczególnie ważne są one teraz, w czasach, w których wielkie tempo i przyrost wiedzy oraz nieustannie dokonujący się postęp technologiczny wymagają od nas stałego rozwoju.

37


WYDARZENIA

WARTO WYDARZENIA WIEDZIEĆ

Study-Trip Switzerland 2010

UEK dla środowiska – finał konkursu „Ekouczelnia 2010”

Francisco Fernandez – CEO z firmy Avaloq – wyjaśnia, co doprowadziło do sukcesu jego przedsiębiorstwa

Fermentacja piwa w browarze „Monstein” Studenci Programów Master of Business Administration w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK mają możliwość (w ramach programu) wyjazdu do uczelni partnerskiej. W dniach 13–16 maja 2010 r. słuchacze czwartej już edycji Programu International MBA, organizowanego przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK w porozumieniu z St. Gallen Business School, uczestniczyli w corocznym StudyTrip Switzerland. Gospodarzem wyjazdu był

Marcus Baumgartner – pracownik „Chronometry Beyer” opowiada o historii produkcji zegarków

Laboratorium firmy Uster- testowanie jakości i wytrzymałości nici

38

doktor Nicolaus Storz, wykładowca z uczelni partnerskiej, koordynator programu. St. Gallen Business School jest jedną z najlepszych szkół obszaru niemieckojęzycznego (Niemcy/Austria/Szwajcaria), czołową szkołą zarządzania w tzw. nowym St. Gallen Management Valley, gdzie zlokalizowanych jest około 150 firm konsultingowych, oferujących usługi z zakresu zarządzania w otoczeniu globalnym. Szkoła jest uznaną instytucją w regionie, zapewniającą usługi edukacyjne na poziomie dyplomowym i podyplomowym. Program wyjazdu był ciekawy i bardzo intensywny. Uczestnicy odwiedzili łącznie 8 instytucji. Mieli możliwość zwiedzenia muzeum zegarków w centrum Zurichu (Chronometry Beyer), fabryki czekolady Maestrani oraz browaru Monstein. Nie zabrakło także wizyt w firmach, takich jak: Avaloq (banking software), Würth (techniki montażu) czy Uster (textile quality controlling). Atrakcją była także kolacja w hotelu Belvedere w Davos oraz możliwość bezpośredniej rozmowy z dyrektorem tego obiektu. Należy wspomnieć, że w hotelu tym, podczas corocznego szczytu w Davos, zatrzymuje się mnóstwo osobistości z całego świata. W programie nie mogło również zabraknąć wizyty na uczelni partnerskiej, czyli na Uniwersytecie w St. Gallen, gdzie studenci wzięli udział w wykładzie na temat zarządzania łańcuchem dostaw. Uczestnicy Study-Trip mieli okazję nie tylko zwiedzić firmy i poznać specyfikę ich działania. Była to dla nich także szansa na poznanie technik zarządzania w praktyce oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych (tzw. networking). Jolanta Job Krakowska Szkoła Biznesu UEK

4255 kg makulatury przekazanej organizatorom VIII Krakowskiego Festiwalu Recyklingu to wynik zbiórki przeprowadzonej 18 i 19 czerwca przez 33 jednostki Uczelni (16 katedr, 11 jednostek administracyjnych, 3 organizacje studenckie i 3 pracowników UEK) w ramach konkursu „Ekouczelnia 2010”, zorganizowanego już po raz drugi przez Kancelarię Rektora UEK oraz Stowarzyszenie „Manko”.

Wystawa w fabryce czekolady „Maestrani”

Wizyta w muzeum zegarków „Chronometry Beyer” w centrum Zurichu

Zarówno w liczbie zaangażowanych w akcję osób, jak i ilości zebranych materiałów do odzysku odnotowaliśmy progres. Wspólnym wysiłkiem organizatorów, 4 pracowników Działu AdministracyjnoGospodarczego, 2 kierowców (p. Rafała i Janusza) oraz czterech wolontariuszy udało się zebrać o około 60% więcej makulatury niż w roku poprzednim. Rekordową ilość makulatury – 1325 kg – zgromadziła Katedra Systemów Obliczeniowych. Taka skala akcji zmusiła organizatorów do kilkakrotnego transportowania makulatury na Błonia. Akcją zostały objęte także jednostki Uczelni zlokalizowane poza kampusem Uczelni – na ul. Sienkiewicza (Wydział Towaroznawstwa) i ul. Rakowickiej 16 (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK), co dodatkowo wydłużyło czas zbiórki, wymuszając konieczność przeprowadzenia jej także w sobotę 19 czerwca. – Widać było duże zainteresowanie konkursem – laureaci już pytali, czy w następnym roku także będzie zbiórka makulatury. Padały też propozycje postawienia na terenie Uczelni pojemników służących do segregacji tworzyw sztucznych. Makulatura była przygotowana przez jednostki lepiej niż w poprzednim roku – była powiązana w paczki i opisana, za co serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom, którzy się do tego przyczynili – mówi p. Grażyna Wójcik, koordynator konkursu „Ekouczelnia 2010”. Uczestnicy konkursu symbolicznie wyróżnieni zostali ekodyplomami, a w nagrodę za zaangażowanie w akcję 23 czerwca otrzymali drobne upominki oraz ponad 100 sadzonek drzew, krzewów i kwiatów balkonowych.

Lista zwycięzców oraz wyróżnień w poszczególnych kategoriach konkursu „Ekouczelnia 2010”: Kategoria „Ekojednostka Uczelni 2010” Grand Prix: 1325 kg – Katedra Systemów Obliczeniowych; I miejsce: 351 kg – Kancelaria Rektora; II miejsce: 237 kg – Katedra Opakowalnictwa Towarów; III miejsce ex aequo: 217 kg – Katedra Marketingu, 215 kg – Administracja Wydziału Towaroznawstwa. Wyróżnienia otrzymały: 174 kg – Katedra Rachunkowości; 158 kg – Fundacja UEK; 153 kg – Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego; 147 kg – Katedra Prawa; 114 kg – Kate-

dra Teorii Ekonomii; 111 kg – Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej; 105 kg – Katedra Nauk Politycznych; 97 kg – Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów; 84 kg – Dział Nauczania; 75 kg – Biuro Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia; 73 kg – Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej; 55 kg – Katedra Matematyki; 52 kg – Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju; 45 kg – Katedra Metod Organizacji i Zarządzania; 30 kg – Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK; 29 kg – Dziekanat Wydziału Finansów; 17 kg – Sekretariat Kanclerza; 16 kg – Katedra Rachunkowości Finansowej; 16 kg – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych; 14 kg – Dział Nauki; 6 kg – portiernia w Budynku Głównym; 5 kg – Katedra Zarządzania Zasobami Pracy. Kategoria „Ekoorganizacja Studencka 2010” I miejsce: 93 kg – Niezależne Zrzeszenie Studentów; II miejsce: 91 kg – Rada Kół Naukowych; III miejsce: 21 kg – Parlament Studencki. Kategoria „Ekopracownik Roku 2010” I miejsce: 49 kg – mgr Mariusz Rozwadowski, pełnomocnik rektora ds. ochrony informacji niejawnych i zintegrowanego systemu bezpieczeństwa; II miejsce ex aequo: 40 kg – prof. Kazimierz Górka z Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, mgr inż. Joanna Ptasińska z Katedry Towaroznawstwa Żywności.

mgr Grażyna Wójcik – koordynatorka konkursu "Ekouczelnia 2010"

Uczestnicy wielkiej zbiórki makulatury na UEK

39


WYDARZENIA

WARTO WYDARZENIA WIEDZIEĆ

Dzień Otwarty Socjologii

W związku z uruchomieniem od października studiów na kierunku Socjologia 9 czerwca w Klubie Pracownika „Grota” odbył się Dzień Otwarty Katedry Socjologii. Przyszli studenci mieli okazję poznać szczegółowe informacje na temat nowego kierunku studiów oraz spotkać niemal wszystkich pracowników katedry: profesor Annę Karwińską, profesora Andrzeja Słabonia, doktora Przemysława Kisiela, magister Annę Pawlinę oraz Annę Nowińską z sekretariatu katedry. Na dniu otartym pojawili się nie tylko przyszli studenci, ale także osoby już studiujące na naszym Uniwersytecie, pragnące rozpocząć studia na drugim kierunku. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się programy studiów zaproponowane w ramach specjalności Studia miejskie i socjologia problemów społecznych. Jak podkreślali goście Dnia Otwartego, tematyka ta nie tylko jest ciekawa do studiowania, ale też da

18 maja ruszyła „Moja Droga do Sukcesu” – cykl spotkań ze znanymi absolwentami UEK, zainaugurowany przez Fundację UEK w roku jubileuszu 85-lecia Uczelni. Inicjatywa ta ma na celu przybliżenie studentom możliwości rozwoju zawodowego oraz inspirowanie do wyboru ich ścieżki kariery.

W trakcie Dnia Otwartego Katedry Socjologii „Grotę 2” odwiedzili także pracownicy Uczelni: dr Maria Węgrzecka z katedry Psychologii i Dydaktyki, dr Anna Gryglaszewska z Katedry Matematyki i dr Zofia Bik reprezentująca Katedrę Historii Gospodarczej. się połączyć z innymi zainteresowaniami na przykład z turystyką, gospodarką przestrzenną czy prawem. Elementem wspólnym dla obu specjalizacji jest łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną i chęć zapewnienia absolwentom praktycznych umiejętności posługiwania się warsztatem badawczym w odniesieniu do różnych problemów i różnych zbiorowości społecznych oraz znajomości zasad funkcjonowania wybranych instytucji i organizacji. Temu celowi służy zasada powiązania studiowania z uczestniczeniem w projektach prowadzonych przez Katedrę Socjologii we współpracy z innymi Katedrami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także rozmaitymi instytucjami i organizacjami poza Uczelnią. Każdy student obowiązkowo

40

A G O R D MOJA UKCESU DO S

uczestniczyć będzie w realizacji projektu badawczego w wymiarze 100 godzin. Uczestnicy Dnia Otwartego doceniali tak duży nacisk na umiejętności praktyczne i przyznawali, że jest to innowacyjne podejście do kształcenia. Kandydaci na studentów dopytywali się także o wykłady do wyboru i szczegóły dotyczące naboru na studia. Ponieważ w Dniu Otwartym uczestniczyła także pracownica Działu Nauczania zainteresowani mogli dowiedzieć się, w jaki sposób odbywa się proces rekrutacji. Goście otrzymali pamiątkowe gadżety uczelniane, w które wyposażyła nas Sekcja Promocji. Obydwu działom bardzo dziękujemy za pomoc!

Tworząc ten projekt, Fundacji UEK zależało Współorganizatorzy: na tym, by studenci Uniwersytetu skorzystali z wiedzy i doświadczenia swoich starszych kolegów i koleżanek, którzy osiągnęli sukces, nie tylko na płaszczyźnie biznesowej, ale także w realizacji osobistych celów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prof. Roman Niestrój – Rektor UEK. Bohaterką pierwszego wykładu była Katarzyna Rogowiec – „Mocna jako sportowiec, klasyczna jako narciarka i zupełnie niestandardowa jako człowiek” (Stowarzyszenie Wiosna). Katarzyna Rogowiec jest tegoroczną brązową medalistką paraolimpiady w Vancouver w biegach narciarskich na 15 km (technika klasyczna) oraz dwukrotną mistrzynią paraolimpiady w Turynie w 2006 roku w biegach narciarskich – na 5 km (technika dowolna) i 15 km (technika klasyczna), osobą aktywną zawodowo i czynnie wspierającą działania stowarzyszeń na rzecz osób niepełnosprawnych. Swoją prezentację rozpoczęła od motta życiowego „…Rzeczy nie zawsze układają się tak, jakbyśmy tego chcieli, więc bądźmy pomysłowi i kreatywni, szukajmy sposobów radzenia sobie z naszą rzeczywistością, bądźmy pozytywnie nastawieni, bo wtedy talenty i umiejętności, które mamy, potrafimy wykorzystać najlepiej…”. Nawiązała do swoich studiów na naszej Uczelni, które pozwoliły jej na podjęcie pierwszej pracy oraz rozwinięcie swoich sportowych za-

interesowań. Droga do sukcesu Katarzyny Rogowiec to przede wszystkim ciężka praca, systematyczność, dużo silnej woli i wytrwałości. Opisując swój sukces sportowy, podkreśliła, jak mocno oddziałuje on na jej obecne życie. Zdobyte miejsca na podium pozwoliły jej na spełnienie marzeń, nie tylko sportowych. Dzięki prezentacji, pełnej zdjęć z prywatnego archiwum prelegentki, publiczność mogła obejrzeć jej przygotowania do olimpiady oraz poznać jej pasje realizowane w czasie wolnym od pracy i treningów. Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia brązowego medalu, który Katarzyna Rogowiec zdobyła w Vancouver. Ciekawa dyskusja, która wywiązała się między publicznością a prelegentką, mnogość zadawanych pytań mogły świadczyć tylko o tym, iż studenci UEK chętnie uczestniczyliby w podobnych spotkaniach ze znanymi absolwentami naszej Uczelni. Za realizację wyżej wymienionego wydarzenia szczególne podziękowania należą się

Katarzynie Rogowiec, która przyjęła zaproszenie do wygłoszenia pierwszego wykładu, oraz Elżbiecie Górskiej, Katarzynie Grabowskiej, Katarzynie Grzyb i Małgorzacie Macias, które w okresie od marca do maja były praktykantkami w Fundacji UEK i z dużym zaangażowaniem oraz ogromnym sercem opracowały każdy szczegół projektu. Dodatkowe podziękowania należą się Centrum E-Learningu, dzięki któremu wykład można było obejrzeć na żywo przez Internet. Studentów, którzy chcieliby się zmierzyć z organizacją kolejnych spotkań z cyklu „Moja Droga do Sukcesu”, zapraszamy do odbycia praktyk w Fundacji UEK. Kolejny nabór w październiku 2010. Więcej na stronie: www.fundacja.uek.krakow.pl. Katarzyna Palka – kierownik Biura Fundacji UEK

Anna Pawlina Katedra Socjologii UEK

41


WYDARZENIA

WARTO WYDARZENIA WIEDZIEĆ

UEK miejscem spotkania Conference Board

W trakcie Jubileuszu 85-lecia naszej Uczelni bardzo znacząco podkreślona została rola międzynarodowej współpracy naukowej i edukacyjnej. Doktorat Honoris Causa dla Olivera Blancharda, wizyta laureata Nagrody Nobla Edwarda Prescotta, Konferencja Międzynarodowa “International Cooperation of Universities in the Era of Globalization”, Międzynarodowa Konferencja Wydziału Zarządzania, czy też inne konferencje i seminaria o charakterze międzynarodowym organizowane przez katedry i zespoły badawcze, stanowiły istotny element obchodów jubileuszowych. Do listy tych przedsięwzięć należy dodać spotkanie międzynarodowe, które odbyło się w murach naszej Uczelni w dniach 10 i 11 czerwca. W tych dniach gościliśmy przedstawicieli jednej z najbardziej wpływowych międzynarodowych organizacji ekonomicznych w świecie – członków European Council of Economists działającej w ramach Conference Board. Conference Board jest organizacją międzynarodową z siedzibą w Nowym Jorku skupiająca około 2000 organizacji – przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, banków, specjalistycznych firm finansowych z 60 krajów. Organizacje te, często wielkie koncerny międzynarodowe, reprezentowane są przez członków najwyższego kierownictwa – prezesów i członkowie zarządów, doradców ekonomicznych i wiele innych wpływowych osób. W ramach światowej organizacji Conference Board działa też grupa skupiająca ekonomistów europejskich – European Council of Economists. Oprócz dyskusji i spotkań podstawową formą działalności Conference Board są badania dotyczące ważnych problemów gospodarczych,

42

takich jak na przykład wyzwania stojące wobec gospodarki światowej, problemy gospodarki opartej na wiedzy, nowe znaczenie przywództwa w zarządzaniu i wiele podobnych tematów. Efektem tych badań są publikacje – książki, czasopisma i raporty stanowiące podstawowy materiał informacyjny dla teorii i praktyki. Więcej o działalności Conference Board można się dowiedzieć ze strony internetowej: http://www. conference-board.org/. Dlatego też ważnym dla naszej Uczelni było to, że przedstawiciele tak znaczącej organizacji postanowili spotkać się u nas w okresie obchodów Jubileuszu. Podstawowym powodem zorganizowania spotkania w Polsce była chęć analizy przyczyn sukcesów gospodarczych naszego kraju, o czym zresztą świadczył tytuł: „The Polish Tiger. Why Poland outperformed vitually everyone else during the financial crisis” („Polski Tygrys. Dlaczego Polsce udało się bardziej niż innym w trakcie kryzysu finansowego?”). Zgodnie z zasadami Conference Board jej spotkania organizowane w przedsiębiorstwach, bankach oraz uczelniach, przy czym instytucje te jedynie udzielają siedziby dla spotkań przygotowanych przez administrację Conference Board. Spotkania te mają charakter zamknięty, chociaż tematyka dyskusji jest publikowana. W spotkaniu, które odbyło się w dniach 10 i 11 czerwca w Sali Senackiej wzięło udział około 20 osób reprezentujących międzynarodowe koncerny, takie jak Novartis, SwedBank, MOL Hungarian Oil i kliku innych. Polskę reprezentowali przedstawiciel Orlenu oraz przedstawiciel Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Gościem spotkania był prof. Roman Niestrój, Rektor UEK, który przywitał uczestników w imieniu Uczelni.

Zaproszonymi mówcami byli m.in. prof. Jerzy Hausner oraz prof. Krzysztof Rybiński z SGH. W spotkaniu uczestniczył również wybitny holenderski ekonomista, wieloletni współpracownik kierownictwa OECD oraz instytucji ekonomicznych Unii Europejskiej, związany również z Uniwersytetem w Groningen, prof. Bart van Ark. Obecnie pełni on funkcję głównego ekonomisty Conference Board. Spotkania takie przynoszą zawsze bezpośrednie i pośrednie korzyści goszczącym je instytucjom. Korzyścią bezpośrednią była możliwość zaprezentowania naszej Uczelni czołowym ekonomistom światowym – teoretykom i praktykom oraz nawiązanie z nimi kontaktów przez władze i pracowników zaangażowanych we współpracę międzynarodową. Wybranie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako miejsca spotkania Conference Board świadczy o tym, że nasza Uczelnia staje się coraz bardziej rozpoznawalna w świecie. Warto więc starać się, abyśmy w tym zakresie osiągali coraz więcej.

prof. Czesław Mesjasz – kierownik Ośrodka Międzynarodowej Współpracy Naukowej UEK

Zakończenie trzeciej edycji Akademii Capgemini W dniu 26.04.2010 r. w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się zakończenie trzeciej już edycji Akademii Capgemini, koordynowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw (KEiOP) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i stanowiącej system praktyk połączonych ze szkoleniami dla studentów naszej

uczelni. Przybyłych gości, tj. dyrektora Centrum BPO Capgemini Kraków Marka Grodzińskiego oraz menedżerów i pracowników Capgemini, jak również studentów naszej uczelni powitał prof. Roman Niestrój – Rektor UEK. Jako pierwszy z gości głos zabrał dyrektor Centrum BPO Kraków, który wskazał na znaczenie tego

Uczestnicy trzeciej edycji Akademii Capgemini wraz z organizatorami

Prof. Natalia Volgina o Rosji w 2020 roku W dniu 17 czerwca 2010 r. z inicjatywy władz dziekańskich Wydziału Zarządzania naszej Uczelni Profesor Natalia Volgina z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie wygłosiła wykład pt. Russia in 2020: Challenges and Scenarios. Profesor Volgina przedstawiła zmiany, jakie zaszły w gospodarce Rosji od drugiej połowy lat 90. XX wieku. Szczególną uwagę zwróciła na czynniki, które pozwoliły na osiągnięcie dynamicznego rozwoju gospodarczego. Prelegentka scharakteryzowała przebieg kryzysu w Rosji i pojawiające się sygnały jego stopniowego przezwyciężania. Na tym tle ukazane zostały możliwe scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej Rosji. Rosja, jako kraj posiadający bogate zasoby surowców, ma szansę wzmacniać swoją pozycję na arenie światowej. Z drugiej jednak strony nie wolno zapominać o zagrożeniach, do których należy zaliczyć: zbytnią centralizację gospodarki, zachodzące w społeczeństwie rosyjskim niekorzystne zmiany demograficz-

ne oraz korupcję. Dokładna analiza przedstawionych powyżej przesłanek pozwoliła prof. Volginie zdefiniować trzy możliwe scenariusze dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej w Rosji i określić prawdopodobieństwa ich realizacji. Uniwersytet Przyjaźni Narodów może się pochwalić pięćdziesięcioletnią historią. W bardzo dużym stopniu ukierunkowany był na kształcenie obcokrajowców. Jest uniwersytetem o klasycznej strukturze, gdyż w jego skład wchodzą bardzo zróżnicowane wydziały: od humanistycznego, przez ekonomiczny, medyczny, rolniczy, aż po techniczny. Kształci obecnie prawie 30 tys. studentów. Współpracujemy z tą uczelnią od prawie roku. Do tej pory główną formą współpracy była wymiana pracowników i studentów. Obie stro-

typu przedsięwzięć i wymierne korzyści zarówno dla uczelni, jak i dla międzynarodowej korporacji, jaką jest Capgemini. Studenci odbyli ośmiotygodniową praktykę połączoną z systemem szkoleń z zakresu zarządzania zadaniami, czasu pracy, prawa pracy, e-learningu, zarządzania przez cele, profesjonalnej obsługi klienta i Quality Awareness Training. Ośmiu praktykantów (na dziewiętnastu uczestniczących w praktykach) otrzymało ofertę pracy, a Capgemini – wykształconych i dobrze przygotowanych pracowników. Prof. Ryszard Borowiecki – współpatron Akademii Capgemini i inicjator jej powstania, podkreślił, iż rozwijanie tego typu przedsięwzięć jest niezwykle ważne szczególnie dla młodych ludzi, którzy stawiają pierwsze kroki w swojej karierze zawodowej, gdyż daje im szansę na dalszy rozwój zawodowy. W końcowej części uroczystości głos zabrały przedstawicielki studentów-praktykantów: Barbara Załoga i Agnieszka Kozieł, które podzieliły się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami z przebytych praktyk. Każdy z praktykantów otrzymał certyfikat poświadczający odbycie 250 godzin praktyk, w tym aż 15 osób otrzymało dyplomy wyróżnienia za wyjątkowe zaangażowanie i współpracę. dr Barbara Siuta-Tokarska – adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, koordynator programu Akademia Capgemini. ny są przekonane, że warto intensyfikować dalszą kooperację. Jej rozwojowi służyła wizyta prof. Natalii Volginy, prodziekana Wydziału Ekonomicznego, odpowiedzialnego za rozwój badań naukowych i współpracy międzynarodowej. W trakcie swojego pobytu w Polsce prof. Volgina uczestniczyła w VI Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, które zorganizowane zostało przez Katedrę Marketingu w Zakopanem w dniach 14–16 czerwca br. Ważnym punktem pobytu naszego gościa były również rozmowy prowadzone na Wydziale Zarządzania UEK, które dotyczyły wspólnego uczestnictwa w realizacji projektów europejskich. Obie strony wierzą, że współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Przyjaźni Narodów oraz Wydziałem Zarządzania UEK pozwoli na realizację już w nieodległej przyszłości nowych, wartościowych przedsięwzięć. prof. Paweł Lula – dziekan Wydziału Zarządzania UEK

43


KONFERENCJE

KONFERENCJE Prof. Józef Pociecha – kierownik Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych W dniach 20–23 kwietnia 2010 roku odbyła się w Zakopanem trzydniowa IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia pt. „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”. Jest ona bezpośrednią kontynuacją Ogólnopolskich Seminariów Naukowych pt. „Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych” organizowanych w Zakopanem przez Profesora Aleksandra Zeliasia. Głównym celem konferencji jest integracja środowiska naukowego polskich statystyków i ekonometryków oraz współpracujących z nimi pracowników naukowych uczelni z krajów ościennych. Celem konferencji jest kreowanie nowych kierunków badań oraz promowanie i upowszechnianie wyników badań otrzymanych w Polsce i w zagranicznych ośrodkach naukowych w roku poprzedzającym konferencję. Ma ona na celu prezentację najnowszych prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej statystyki i ekonometrii oraz prognoz gospodarczych, prowadzonych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych w tych dyscyplinach. Konferencja ma także na celu kształcenie młodych kadr naukowych – ma stanowić forum prezentacji rozwoju ich myśli naukowej i rezultatów badań, ma pobudzać do działania młodych naukowców oraz ich nagradzać. W konferencji uczestniczyło 100 osób. Byli to przedstawiciele różnych ośrodków naukowych i badawczych w Polsce, m.in.: Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Politechniki Krakowskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uniwersytetów: Gdańskiego, Łódzkiego, Opolskiego, Szczecińskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, urzędów statystycznych w Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, StatSoft Polska, Wydawnictwa C.H. Beck. Ponadto

44

w obradach udział wzięli goście z Niemiec reprezentujący Berlin Technology University, ze Słowacji – z University of Economics in Bratislava oraz z Ukrainy – z Lviv Academy of Commerce, Ternopil National University of Economics Ukraine. Uczestników konferencji powitali prof. Józef Pociecha – kierownik Katedry Statystyki oraz prof. Roman Niestrój – Rektor UEK. Podczas konferencji przeprowadzono dyskusje naukowe nad zagadnieniami modelowania i prognozowania procesów społeczno-gospodarczych. W czasie pierwszej sesji wygłoszone zostały dwa referaty: prof. Józefa Oleńskiego pt.: „Statystyka publiczna a badania naukowe” oraz prof. Eugeniusza Gatnara pt.: „Drzewa klasyfikacyjne i ich zastosowanie w analizie dyskryminacyjnej”.

Kolejne referaty prezentowane były podczas sesji plenarnych. Wygłoszono 22 prezentacje, w tym 6 wystąpień gości zagranicznych, a podczas sesji plakatowej zaprezentowano 26 posterów. Ogólnie dyskusje te można podzielić na sześć zasadniczych obszarów tematycznych: metody klasyfikacji wielowymiarowej; teoretyczne i metodologiczne aspekty badań ekonomicznych, metody analizy finansowych szeregów czasowych, zagadnienia statystyki społecznej, przestrzenno-czasowa analiza procesów gospodarczych, wybrane zagadnienia dotyczące metod statystycznych w badaniach społeczno-ekonomicznych. Szczegółowy opis obszarów badawczych znajduje się w materiałach z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Streszczenia, wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wygłoszone referaty po otrzymaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w postaci monografii w języku polskim i języku angielskim pod redakcją prof. J. Pociechy, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Organizatorem konferencji był prof. Józef Pociecha, kierownik Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W skład komitetu organizacyjnego seminarium weszli także: prof. Anna Malina – wiceprzewodnicząca, mgr Katarzyna Frodyma – sekretarz naukowy, dr hab. Barbara Pawełek, dr Artur Lipieta, dr Monika Papież, dr Stanisław Wanat, dr Sławomir Śmiech oraz mgr Roman Huptas. Konferencja została zorganizowana dzięki finansowej pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, StatSoft Polska i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Patronat honorowy nad konferencją objął prof. Roman Niestrój – Rektor UEK. Katarzyna Frodyma – Katedra Statystyki UEK

Prof. Eugeniusz Gatnar - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Uczestnicy dyskusji panelowej. Od lewej: prof. Dumitru Miron (Uniwersytet Ekonomiczny w Bukareszcie), prof. Daniela Baglieri (Uniwersytet w Mesynie), prof. Wojciech Dyduch (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), prof. Ligi Ferlazzo Natoli (Uniwersytet w Mesynie) oraz prof. Ryszard Borowiecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Proces integracji wspólnotowej pomiędzy wschodnią a południową Europą W dniach od 12 do 14 kwietnia 2010 r. w Auli Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Mesynie odbyło się kolejne seminarium włosko-polskie, które wpisuje się w ponad 10-letnią już współpracę Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK z Wydziałem Ekonomii mesyńskiej Uczelni, realizowanej w oparciu o umowę zawartą pomiędzy obydwoma uniwersytetami. Cykliczne seminaria odbywają się bowiem począwszy od 1999 roku naprzemiennie w Krakowie i Mesynie. Naukowe efekty kolejnych seminariów są każdorazowo publikowane pod postacią okolicznościowych wydawnictw książkowych. W tegorocznym seminarium, odbywającym się pod hasłem przewodnim „Proces integracji wspólnotowej pomiędzy wschodnią a południową Europą” („Il processo d’integrazione comunitaria tra Est e Sud Europa”), uczestniczyła grupa pracowników Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na czele z kierownikiem katedry – prof. Ryszardem Borowieckim. Patronat honorowy nad obradami seminarium objął Prezydent Prowincji Mesyna – Giovanni Ricevuto. Obrady seminarium otworzyli: prof. Luigi Ferlazzo Natoli – dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Mesynie oraz prof. Ryszard Borowiecki. W swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na fakt, że cyklicz-

nie odbywające się seminaria poświęcone zagadnieniom prywatyzacji, restrukturyzacji, funkcjonowania oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju przedsiębiorczości oraz realizacji procesów dostosowawczych przedsiębiorstw do warunków Unii Europejskiej stały się już trwałym elementem współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Mesynie a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, realizowanej zarówno w sferze naukowobadawczej, jak i dydaktycznej. Tematyka tegorocznego seminarium nawiązuje równocześnie do istotnych wyzwań, przed jakimi stoją obecnie Włochy i Polska, jak również pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej. Obrady seminarium koncentrowały się wokół kluczowych problemów, z którymi zmierzyć się muszą współczesne gospodarki w procesie integracji europejskiej. Złożoność tych problemów sprawia, że w treści prezentowanych na seminarium referatów podejmowano zróżnicowane problemy ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne determinujące zakres, możliwości i ograniczenia występujące w procesie integracji europejskiej. Referaty przygotowane na seminarium zostały zaprezentowane w trakcie trzech sesji obrad, odnoszących się do następujących bloków tematycznych:

· Polityka integracji wspólnotowej: aspekty społeczno-kulturalne i instytucjonalne, · Ekonomiczne i finansowe instrumenty wsparcia procesów integracji w obrębie Unii Europejskiej, · Wspólna polityka oraz instrumenty rozwoju regionalnego. Zaprezentowane referaty stanowiły punkt wyjścia dla dyskusji odnoszącej się zarówno do podnoszonych przez referentów kwestii, jak i do innych szerszych uwarunkowań prezentowanej problematyki. Moderatorami dyskusji w trakcie kolejnych sesji byli profesorowie Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Mesynie: Luigi Ferlazzo Natoli, Giovanni Moschella oraz Giuseppe Vermiglio. W ostatnim dniu seminarium odbyła się dyskusja panelowa poświęcona perspektywie Unii Europejskiej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. W dyskusji wzięli udział: · prof. Luigi Ferlazzo Natoli – dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Mesynie, jako gospodarz i moderator dyskusji, · prof. Dumitru Miron – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Bukareszcie, · prof. Wojciech Dyduch – prorektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, · prof. Ryszard Borowiecki – kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK, · prof. Daniela Baglieri – Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Mesynie, · prof. Maria Enza La Torre – Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Mesynie. Na zakończenie seminarium jego włoscy i polscy uczestnicy złożyli wizytę w siedzibie władz Prowincji Mesyna, gdzie zostali przyjęci przez prezydenta Prowincji – Giovanni Ricevuto. Obrady tegorocznego seminarium miały dla polskich jego uczestników charakter szczególny. Odbywały się one bowiem w dniach żałoby narodowej ogłoszonej w Polsce w związku z katastrofą prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Z tego powodu w przededniu rozpoczęcia seminarium pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK uczestniczyli we mszy świętej w intencji poległych, która odbyła się w Katedrze w Mesynie, a ofiarowana była przez profesorów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Mesynie. Otwierając obrady seminarium, dziekan Wydziału Ekonomii mesyńskiej Uczelni – prof. Luigi Ferlazzo Natoli, przekazał pracownikom Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK wyrazy żalu i współczucia, a wszyscy obecni na sali uczcili minutą ciszy pamięć poległych w katastrofie. dr Andrzej Jaki Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK

45


KONFERENCJE

KONFERENCJE

Już po raz ósmy w murach naszej Uczelni odbyło się sympozjum naukowe, którego tematyka była kontynuacją prezentacji wyników badań z zakresu rozwoju, wykorzystania i zarządzania infrastrukturą informacyjną we współczesnych organizacjach. Tym razem celem sympozjum była wymiana poglądów na temat znaczenia zarządzania zasobami informacyjnymi dla przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej. Tematyka tegorocznego spotkania wzbudziła wyjątkowe zainteresowanie zarówno naukowców, praktyków, jak też studentów. W spotkaniu wzięli udział profesorowie oraz inni pracownicy naukowi wielu publicznych i prywatnych uczelni wyższych, m.in.: przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Łódzkiego, Politechniki Częstochowskiej, Śląskiej oraz Warszawskiej, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego i Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Uroczyste otwarcie sympozjum; od prawej: prof. Ryszard Borowiecki z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw oraz prof. Janusz Czekaj z Katedry Metod Organizacji i Zarządzania

W Sympozjum uczestniczyli także przedstawiciele urzędów administracji państwowej. W obradach wzięli udział zaproszeni członkowie zarządu Instytutu Studiów Energetycznych Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki. W trzech panelach dyskusyjnych, którym przewodniczyli prof. Ryszard Borowiecki, prof. Adam Stabryła oraz prof. Janusz Czekaj, zaprezentowano trzynaście referatów. Ich zakres tematyczny obejmował zagadnienia metodologiczne oraz szczegółowe obszary badawcze dotyczące roli strategicznych zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa, gospodarowania zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego, roli zasobów informacyjnych w ograniczaniu ryzyka gospodarczego oraz polityki ochrony i bezpieczeństwa informacji w organizacjach. Obrady dwóch paneli dyskusyjnych skoncentrowały się na kluczowym znaczeniu zasobów informacyjnych jako elementu sytemu wczesnego ostrzegania, ograniczającego ryzyko gospodarcze organizacji. Szczególną uwagę w swoich wystąpieniach prelegenci poświęcili nowym wyzwaniom stawianym kształtowaniu informacyjnej strategii przedsiębiorstwa, zarówno w aspekcie doskonalenia systemów sprawozdawczych, finansowych, logistycznych, jak też innowacyjnych.

46

fot. Michał Żabiński

Znaczenie zarządzania zasobami informacyjnymi dla przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego Seminarium lokalne – projekt PASE Prof. Roman Niestrój – Rektor UEK składa gratulacje prof. Stanisławowi Chomątowskiemu z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw z okazji 40. rocznicy pracy naukowo-dydaktycznej Profesora

W dyskusji podjęto także tematykę wykorzystania informacji w procesach nadzoru i regulacji rynków finansowych oraz tematykę korporacyjnej odpowiedzialności społecznej. Prelegenci podjęli także dyskusję nt. kapitałowego znaczenia informacji w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, podkreślając dbałość o jakość i dostępność informacji dla potencjalnych inwestorów. Koncepcja ochrony i bezpieczeństwa informacji w organizacjach stanowiła przedmiot dyskusji trzeciego panelu. Uczestnicy wystąpień zaprezentowali praktyki zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie w warunkach globalizującego się kryzysu gospodarczego. Ponadto podkreślili, że ważnym elementem w procesie działania organizacji jest stosowanie sprawdzonych systemów informatycznych, służących przetwarzaniu i zarządzania informacją, charakterystycznych dla profilu działania organizacji. W ramach dyskusji zaprezentowano największe wywiadownie gospodarcze działające na rynku polskim. Szczegółowo omówiono źródła pochodzenia wykorzystywanych informacji oraz wybrane produkty wywiadowni. VIII Sympozjum Naukowe było także okazją do uczczenia 40. rocznicy pracy naukowo-dydaktycznej prof. Stanisława Chomątowskiego. Jubilatowi życzenia złożył osobiście prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor UEK. Do gratulacji przyłączyli się także współpracownicy, przyjaciele oraz uczniowie Jubilata, którzy z tej okazji wręczyli dedykowany Profesorowi Zeszyt Naukowy, obejmujący prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Sympozjum zostało zorganizowane przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw oraz Katedrę Metod Organizacji Zarządzania UEK, przy współudziale Fundacji UEK. Spotkanie odbyło się przy wsparciu finansowym Krakowskich Zakładów Automatyki SA w Krakowie oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie.

dr Beata Kulisa Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK (MSAP) jako instytucja rozwijająca problematykę ekonomii społecznej podejmuje liczne działania mające na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Małopolsce. Jednym z nich jest realizacja projektu PASE – Public Policies and Social Enterprises (Polityki publiczne i przedsiębiorstwa społeczne). Nadrzędnym celem tego projektu jest wzmocnienie efektywności regionalnych polityk publicznych w promocji i wsparciu przedsiębiorstw społecznych poprzez wypracowanie zestawu narzędzi i metod zwiększających ich udział w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Projekt jest realizowany w formule polegającej na wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami reprezentującymi takie kraje, jak: Włochy, Hiszpania, Niemcy, Belgia, Francja i Rumunia. Celem MSAP jest jednak nie tylko pogłębianie wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej, ale przede wszystkim możliwość podjęcia próby dostosowania i realizacji najlepszych rozwiązań. Mając to na uwadze, 10 czerwca br. MSAP zorganizowała seminarium lokalne poświęcone problematyce wspierania ekonomii społecznej. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni m.in. partnerzy projektu oraz przedstawiciele władz lokalnych i środowisk zainteresowanych rozwijaniem ekonomii społecznej w Małopolsce (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Sy-

Metoda PRI – i co dalej? Czyli o tym, jak przełożyć teorię na praktykę

W dniu 26 maja br. w Starostwie Powiatowym w Opatowie odbyła się pierwsza konferencja upowszechniająca w ramach projektu „Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej metody PRI w gminach i powiatach”. Organizatorem konferencji był Związek Powiatów Polskich, będący jednym z partnerów projektu, a jej celem propagowanie metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) w środowisku samorządowym – jako skutecznego narzędzia wspierającego proces zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Otwarcia spotkania dokonali Kazimierz Kotowski – prezes Związku Powiatów Polskich i dr Jarosław Bober – dyrektor Małopolskiej

gnatariusze Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej). Uroczystego otwarcia spotkania dokonali dyrektor MSAP – dr Jarosław Bober oraz Jan Bereza – sekretarz gminy Krzeszowice. Celem spotkania było porównanie dobrych praktyk w zakresie wspierania ekonomii społecznej funkcjonujących w Małopolsce z rozwiązaniami przyjętymi w takich krajach, jak Francja czy Hiszpania. Dyskusja toczyła się wokół dwóch obszarów tematycznych: paktu na rzecz ekonomii społecznej oraz narzędzi finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej został zaprezentowany przez Rafała Barańskiego z ROPS w Krakowie. Przedstawił on genezę powstania paktu w Małopolsce, jego nadrzędny cel, jakim jest wspieranie i rozwój ekonomii społecznej, oraz problemy i wyzwania związane z jego funkcjonowaniem. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja Samuela Barco z hiszpańskiej organizacji CEPES, który zreferował sposób funkcjonowania Andaluzyjskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej. Ta część spotkania została wzbogacona o dyskusję, która dotyczyła możliwości rozwijania i udoskonalania Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej o najlepsze rozwiązania i praktyki stosowane w Andaluzji. W podobnej konwencji toczyła się druga część spotkania dotycząca mechanizmów finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Polskie rozwiązania w tym zakresie przedstawił Rafał Sułkowski – prezes Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej. Skonfrontowano je z narzędziami finansowania ekonomii społecznej we Francji, które zaprezentował Hervé Plisson. Dyskusja oraz wymiana doświadczeń dotyczących infrastruktury finansowania przedsiębiorczości społecznej zakończyła pierwszy dzień seminarium. Swoistą kontynuacją obrad były dwie wizyty studyjne zorganizowane w dniu 11 czerwca br. Zagraniczni goście odwiedzili dwa przedsiębiorstwa społeczne działające w Małopolsce: Spółdzielnię Socjalną „OPOKA” z gminy Klucze oraz Pensjonat u Pana Cogito z Krakowa, gdzie mieli okazję zapoznać się z realiami funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, z ich specyfiką i codziennymi problemami. Zarówno dyskusja w trakcie seminarium, jak i wizyty w przedsiębiorstwach społecznych były znakomitą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie budowania potencjału sektora ekonomii społecznej. Spotkały się one także z dużym zainteresowaniem i uznaniem zagranicznych gości. Seminarium lokalne i wizyty studyjne zorganizowano w ramach projektu PASE realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C. Magdalena Pokora – MSAP UEK

Szkoły Administracji Publicznej UEK. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele powiatów i gmin z terenu województwa świętokrzyskiego. Konferencja składała się z trzech sesji poświęconych metodzie PRI. Celem sesji było zapoznanie uczestników z metodą – zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Podczas konferencji przedstawiono zasady stosowania metody PRI, a także pokazano, jak ją wykorzystywać w celu lepszego zarządzania jednostką administracji samorządowej. W części warsztatowej uczestnicy konferencji mogli przetestować zdobytą wiedzę na modelowym samorządzie. Konferencja w Opatowie była pierwszą z cyklu 19 konferencji poświęconych metodzie Planowania Rozwoju Instytucjonalnego. Zgodnie z założeniami projektu „Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej metody PRI w gminach i powiatach” do października 2010 r. odbędą się kolejne tego typu spotkania. Michał Żabiński – MSAP UEK

47


WYWIAD

WYWIAD

Studia MBA są szansą na rozwój zawodowy Dyplom Master of Business Administration (MBA) otwiera w krajach zachodnich drogę do stanowisk menedżerskich, jest przepustką do dalszej kariery. Czy podobnie jest w Polsce? Czym są studia MBA? Dla kogo są organizowane? Jak wygląda proces rekrutacyjny? Szczegóły wyjaśnia dr Piotr Buła, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, która oferuje trzy programy studiów MBA: Executive MBA, International MBA, MBA in Banking and Finance.

Jak krótko zdefiniowałby Pan studia MBA? To studia dla ludzi dojrzałych zawodowo, świadomych swoich celów i mających jasno sprecyzowaną wizję swojego rozwoju zawodowego. Wśród studentów wyróżniam trzy grupy: pierwsza to osoby, które potrzebują przekwalifikowania. Mają ugruntowaną wiedzę, często z zakresu nauk ścisłych. To absolwenci uczelni technicznych, medycznych, pedagogicznych, którym brakuje wiedzy z zakresu zarządzania. Jeśli posiadają kilkuletnie doświadczenie zawodowe, częściej wybierają kursy MBA niż studia podyplomowe. Drugą grupę stanowią ci, którzy mają przygotowanie ekonomiczne, jednak ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy wymagania, jakie się im stawia, i zmieniające się warunki wewnątrz organizacji potrzebują poszerzyć swoją wiedzę, nabyć nowe umiejętności. Trzecia grupa to ludzie, którym potrzebna jest specjalistyczna wiedza z bardzo wąskiej dziedziny. Doświadczenie zawodowe pomaga im precyzyjnie określić, w czym chcą się specjalizować. We wszystkich tych przypadkach obowiązuje jeden zasadniczy warunek: student rozpoczynający kurs MBA powinien mieć co najmniej kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Jakie predyspozycje powinny posiadać osoby, które wybierają studia MBA? Te cechy są tożsame z cechami dobrego menedżera. Przede wszystkim są to umiejętności koncepcyjne (czyli umiejęt-

48

ność określania celów, planowania i tworzenia nowych idei, projektów); umiejętności interpersonalne, a także umiejętności techniczne (czyli umiejętność korzystania z narzędzi, które są niezbędne do zarządzania). Ważne jest jeszcze jedno: osoba decydująca się na studia MBA powinna być przygotowana na ciężką pracę. Musi więc posiadać takie cechy, jak samokontrola czy umiejętność organizacji własnego czasu, bo bez tego nie będzie umiała pogodzić swoich obowiązków zawodowych z obowiązkami studenta. Jakie wymagania stawiane są kandydatom na studia MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK? Programy MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK są skierowane do menedżerów najwyższych szczebli. Od kandydatów wymagamy wyższego wykształcenia, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz potwierdzonej, co najmniej trzyletniej, praktyki na samodzielnym stanowisku menedżerskim. Prosimy również o dostarczenie dwóch listów opiniujących. Od kandydata na studia MBA wymaga się nie tylko orientacji w środowisku biznesowym, wiedzy i doświadczenia, ale także elastyczności, otwartości i chęci dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi członkami programu. Szkoła starannie dobiera członków danej edycji programu, biorąc pod uwagę różne kryteria doboru grupy: miejsce zatrudnienia, pozycja kandydata w strukturze zatrudnienia w firmie, miejsce firmy w strukturze podmiotów na rynku, dziedzina i zakres działalności, kieru-

dyplomowej. Studia obejmują 500 godzin zajęć oraz dodatkowo 200 godzin pracy własnej projektowej. W programie około 30% zajęć jest realizowanych w języku angielskim. W języku angielskim przeprowadzana jest również część zaliczeń i testów końcowych oraz przygotowywana jest praca dyplomowa. Program Executive MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK składa się z modułów tematycznych obejmujących: wieloaspektowe zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing, rachunkowość, finanse, prawo międzynarodowe, psychologię zarządzania, współczesne problemy gospodarcze świata. Podczas studiów realizowany jest także kurs Business English. dr Piotr Buła

nek wykształcenia, a nawet wiek czy płeć. Studia MBA są na tyle specyficzne, że specyficzny jest również proces rekrutacji. Każdy kandydat musi złożyć komplet dokumentów aplikacyjnych, zdać test GMAT (logiczno-analityczny test z języka angielskiego składający się z 3–4 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu) oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną. Jakie programy MBA ma w swojej ofercie Krakowska Szkoła Biznesu UEK? Studia MBA prowadzone są w KSB UEK od 1994 r., kiedy uruchomiono pierwszą edycję programu Executive MBA. To pierwszy w Polsce południowej intensywny, międzynarodowy program z zarządzania i biznesu. Został ułożony z myślą o potrzebach osób zajmujących stanowiska kierownicze tak, aby zdobywana przez nich na studiach MBA wiedza była przydatna do niestandardowego rozwiązywania problemów, umożliwiła szybsze rozpoznanie sytuacji decyzyjnych i uwzględniała różnorodność możliwych rozwiązań w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studia Executive MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK prowadzone są przy współpracy ze Stockholm University School of Business. Program trwa pięć semestrów. W trakcie pierwszych czterech semestrów odbywają się zajęcia, podzielone na bloki tematyczne. Natomiast piąty semestr w całości poświęcony jest na pisanie pracy

Drugim programem MBA prowadzonym przez KSB UEK jest program International MBA (European Multicultural Integrated Management Program). To specjalistyczny program menedżerski, zaprojektowany specjalne dla menedżerów pracujących w międzynarodowym środowisku. Opracowany według najnowszych standardów pozwala poznać koncepcje globalnego zarządzania, inwestowania i finansów, controllingu, zarządzania zmianą, przywództwa i kierowania zespołem wielokulturowym, funkcjonowania glo-

balnych organizacji. Program organizowany jest wspólnie z zagraniczną uczelnią partnerską: St. Gallen Business School (Szwajcaria). Studia International MBA trwają cztery semestry. W trakcie pierwszych trzech semestrów odbywają się zajęcia, podzielone na bloki tematyczne. Natomiast czwarty semestr w całości poświęcony jest na przygotowanie pracy dyplomowej oraz strategiczną grę biznesową. Wszystkie bloki tematyczne realizowane są w języku angielskim. W języku angielskim przygotowywana jest również praca dyplomowa. Program składa się z modułów tematycznych obejmujących m.in.: zintegrowane systemy zarządzania, zarządzanie sprzedażą, controlling, przywództwo, zarządzanie zmianą, zarządzanie finansami, zarządzanie zasobami ludzkimi w wielokulturowym środowisku pracy. Zajęcia przeprowadzane są w bardzo różnorodnej formie, pozwalającej jak najlepiej zrozumieć poszczególne pro-

Krakowska Szkoła Biznesu UEK planuje poszerzyć swoją ofertę studiów MBA o trzeci program – MBA in Banking and Finance. To nowy intensywny międzynarodowy program specjalistyczny w dziedzinie bankowości oraz finansów. Obecnie prowadzimy rozmowy z uczelnią partnerską KSB UEK oraz z instytucjami we Lwowie i w Kiszyniowie na temat współpracy i szczegółów związanych z tym projektem.

Informacja o rekrutacji na studia MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK Biuro Studiów MBA: kampus UEK, pawilon E, pokój 079, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00 tel. 12 293 55 68, 12 293 55 25, faks 12 293 58 68 e-mail: mba@uek.krakow.pl www.ksb.uek.krakow.pl

Zdobądź kwalifikacje w wąskiej dziedzinie Krakowska Szkoła Biznesu UEK zaprasza na studia podyplomowe osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. W swojej ofercie mamy prawie 60 kierunków studiów podyplomowych trwających dwa lub trzy semestry. Rekrutacja na rok akademicki 2010/2011 trwa od 1 czerwca 2010 r. do 15 września 2010 r. Inauguracja odbędzie się na początku października 2010 r. Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w trybie zaocznym, co dwa tygodnie, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w piątki w godz. 16.30–20.30, w soboty w godz. 8.30–15.00. Na nielicznych kierunkach zajęcia odbywają się w soboty w godz. 13.00– 19.00 oraz w niedziele w godz. 8.30–15.00. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób mieszkających daleko od Krakowa, Szkoła stwarza możliwość uczęszczania na zajęcia z rachunkowości i finansów (dla zaawansowanych) w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych UEK w Dębicy, Nowym Targu i Tarnowie.

cesy biznesowe, wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami programu, poznać opinie specjalistów i najnowsze trendy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Formuła zajęć nastawiona jest w dużej mierze na rozwiązywanie realnych problemów biznesowych, zajęcia w przedsiębiorstwach, wyjazdy studyjne do Szwajcarii, case study i gry biznesowe.

Zajęcia w Krakowskiej Szkole Biznesu prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także innych szkół wyższych oraz specjaliścipraktycy. Podstawowym kryterium zatrudnienia pracowników nauki jest ich dorobek naukowo-dydaktyczny i doświadczenie w zakresie wykładanego przedmiotu. Specjalistów--praktyków ocenia się na podstawie ich osiągnięć zawodowych. Każdy kierunek studiów podyplomowych ma przydzielonego opiekuna – kierownika studiów, który dba o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego. Opiekun opracowuje harmonogram zajęć i w porozumieniu z wykładowcami przygotowuje konspekty. Organizuje obrony prac dyplomowych. Niekiedy prowadzi również zajęcia dydaktyczne. Stara się, aby studia przebiegały w miłej, przyjacielskiej atmosferze. Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują przed zajęciami konspekty i materiały pomocnicze. Materiały do zajęć przygotowywane są również w wersji elektronicznej. Słuchacze mogą korzystać z Biblioteki Uniwersytetu, na podstawie in-

deksu oraz z laboratoriów komputerowych, na zasadach obowiązujących w Centrum Informatyki UEK. Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, podejmujący naukę na studiach podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK do roku od daty ukończenia studiów otrzymują 10% rabatu na wysokość czesnego (za datę ukończenia studiów przyjmuje się datę uzyskania tytułu widniejącą na dyplomie). Osoby zainteresowane aplikowaniem na studia podyplomowe prosimy o kontakt z Biurem Studiów Podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Kontakt: Biuro Studiów Podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesy UEK Godziny otwarcia: poniedziałek – czwartek, godz. 9.00–17.00, piątek 9.00–20.00, sobota 9.00–14.00 tel. 12 293 55 60, 12 293 55 61, 12 293 50 29, faks 12 293 50 86 e-mail: ksb@uek.krakow.pl www.ksb.uek.krakow.pl

49


KATEDRALNY SHOW

KATEDRALNY SHOW Każdy student pierwszego roku swoją przygodę z naukami ekonomicznymi rozpoczyna od wgłębienia się w tajniki mikroekonomii. Znajomość pojęć ekonomicznych i mechanizmów rządzących gospodarką rynkową stanowi nieodzowny element wiedzy nie tylko każdego studenta naszej uczelni, ale także przedsiębiorcy, menedżera, bankowca i innych specjalistów. Wbrew często spotykanej opinii mikroekonomia to nie czysta teoria, lecz wiedza, której praktyczne zastosowanie przejawia się w prawie każdym ludzkim działaniu. W tę wiedzę i umiejętności starają się wyposażyć studentów pracownicy Katedry Mikroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.

Katedra Mikroekonomii; w pierwszym rzędzie od lewej: dr Janusz Grabowski, prof. Krystyna Przybylska, prof. Zofia Dach – kierownik Katedry, dr Adam Cygan, dr Elżbieta Maciejowska; w drugim rzędzie od lewej: mgr Grzegorz Wałęga. dr Czesława Pilarska, dr Artur Pollok, dr Bogusława Puzio-Wacławik, mgr Anna Kołpanowicz (sekretariat), dr Tomasz Tylec, w trzecim rzędzie: dr Ryszard Kowalski, mgr Michał Michorowski, mgr Sylwia Guzdek, dr Paweł Drobny, dr Adrian Solek.

Katedra Mikroekonomii 50

Katedra Mikroekonomii ma swe korzenie w Katedrze Ekonomii Politycznej, przemianowanej w 1972 r. na Instytut Ekonomii Politycznej. Instytut ten funkcjonował przez 20 lat i obejmował pięć zakładów, w tym Zakład Ekonomii Politycznej Kapitalizmu, na bazie którego w 1990 r. powstał Zakład Teorii Funkcjonowania Gospodarki, a dwa lata później – Katedra Mikroekonomii. Z Katedrą nierozerwalnie związana jest postać Profesor Zofii Dach, która od 1984 r. nieprzerwanie po dzień dzisiejszy pełni funkcję kierownika tej jednostki, dbając przy tym o twórczy i przyjazny klimat w zespole. Miło nam poinformować, że w tym roku Pani Profesor obchodzi okrągłą 45. rocznicę pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Z tej okazji pracownicy Katedry wydali okolicznościową publikację nakładem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Katedra to przede wszystkim ludzie, którzy w niej pracują. Obecnie nasz zespół składa się z 16 osób. W jego skład wchodzi dwóch profesorów: prof. dr hab. Zofia Dach i dr hab. Krystyna Przybylska, prof. UEK, siedmioro adiunktów: dr Paweł Drobny, dr Ryszard Kowalski, dr Artur Pollok, dr Czesława Pilarska, dr Bogusława Puzio-Wacławik, dr Adrian Solek i dr Tomasz Tylec, dwóch starszych wykładowców: dr Adam Cygan i dr Janusz Grabowski oraz czworo asystentów: mgr Sylwia Guzdek, mgr Ewa Jamka, mgr Michał Michorowski i mgr

Grzegorz Wałęga. W ubiegłym roku po wielu latach pracę zakończyły: dr Elżbieta Maciejowska, która została rektorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, oraz dr Zofia Mierzwa. Pracę sekretariatu koordynuje mgr Anna Kołpanowicz. Tych 16 osób stanowi zgrany zespół, który na co dzień realizuje zadania naukowo-badawcze oraz dydaktyczne. Zainteresowania naukowe pracowników koncentrują się wokół problematyki zachowań gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw, rynku pracy i kapitału ludzkiego, instytucji otoczenia biznesu, transformacji systemowej w Polsce, konkurencyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw, polityki gospodarczej, a także sprawiedliwości ekonomicznej i ekonomii dobrobytu. Owocem naszej działalności badawczej są liczne publikacje. Spośród najważniejszych pozycji książkowych można przykładowo wymienić wydane ostatnio: Gospodarka Polski na przełomie wieków, Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską , Państwo a rynek we współczesnej gospodarce, Rynek pracy w Polsce – aspekty ekonomicznospołeczne, Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce czy Polska wobec procesów globalizacji. Jesteśmy też autorami wielu artykułów naukowych publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Oprócz publikacji naukowych warto również wspomnieć o popularnych podręcznikach do nauki mikroekonomii (Mikroekonomia dla studiów licencjackich, Zbiór zadań z mikroekonomii) i ekonomii menedżerskiej (Optymalne decyzje – Ekonomia menedżerska w zadaniach). Pracownicy Katedry Mikroekonomii prowadzą zajęcia na trzech wydziałach Uniwersytetu, z czego większość stanowią wykłady i ćwiczenia z mikroekonomii. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez członków naszego zespołu cieszą się dużym uznaniem wśród słuchaczy, czego wyrazem są wysokie oceny przyznawane w ankietach studenckich. W 2006 r. na kierunku Ekonomia wprowadzono przedmiot „ekono-

mia menedżerska”. Duże zainteresowanie studentów prezentowaną tam tematyką przyczyniło się do utworzenia dwa lata później nowej specjalności o tej samej nazwie. Jej program ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności podejmowania decyzji strategicznych dla rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia. Zdobyta wiedza umożliwia zrozumienie i interpretację rzeczywistości ekonomicznej i mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, ułatwia także praktyczne wykorzystywanie informacji gospodarczej i jej umiejętne przetwarzanie. Celem specjalności jest wykształcenie kadr profesjonalnie przygotowanych do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych, korzystnych dla danego podmiotu ekonomicznego, przewidywania sytuacji ekonomicznych oraz analizy uwarunkowań i czynników wyznaczających dokonywanie właściwych wyborów na różnych szczeblach decyzyjnych, z uwzględnieniem otoczenia mikro- i makroekonomicznego. Absolwenci specjalności Ekonomia menedżerska są przygotowywani do podjęcia pracy kierowniczej na różnych szczeblach struktury organizacyjnej zarówno przedsiębiorstw, banków, firm konsultingowych, jak i instytucji publicznych czy organizacji non profit. W ramach nowej specjalności prowadzimy szereg przedmiotów, takich jak: internacjonalizacja przedsiębiorstw, e-biznes, komputerowe wspomaganie decyzji menedżera, konkurencyjność przedsiębiorstw, ekonomia behawioralna i eksperymentalna, ekonomika sektora publicznego i współczesne koncepcje przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że spośród wszystkich specjalności na kierunku Ekonomia, specjalność Ekonomia menedżerska cieszy się od samego początku największym zainteresowaniem ze strony studentów, zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich – dość powiedzieć, że w roku akademickim 2008/2009 aż 70% studentów na studiach pierwszego stopnia zadeklarowało chęć zapisania się na nią.

Pracownicy Katedry Mikroekonomii aktywnie uczestniczą w życiu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak również w organizacjach naukowych poza uczelnią. W tym miejscu należy wspomnieć o zaangażowaniu w działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. W tym roku na stanowisko wiceprezesa Zarządu Krajowego PTE oraz prezesa jego krakowskiego Oddziału został po raz kolejny wybrany dr Artur Pollok, zaś w skład Zarządu Oddziału weszli także z naszego grona: dr Ryszard Kowalski, który objął funkcję sekretarza Zarządu, prof. dr hab. Zofia Dach, dr Czesława Pilarska oraz mgr Grzegorz Wałęga. Mgr Sylwia Guzdek weszła natomiast w skład Komisji Rewizyjnej krakowskiego Oddziału PTE. Ponadto mgr Michał Michorowski został wybrany przez XX Zjazd Krajowy PTE do Krajowej Komisji Rewizyjnej, a dr Ryszard Kowalski do Sądu Koleżeńskiego PTE. Nasza Szefowa – prof. dr hab. Zofia Dach od 2001 r. jest – na podstawie ponawianego co 4 lata wyboru – członkiem Rady Naukowej PTE. I to nie koniec tej niezmiernie ważnej działalności organizacyjnej pracowników Katedry Mikroekonomii, albowiem od 2007 r. sekretarzem naukowym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (OWE) jest mgr Grzegorz Wałęga, który odpowiada za koordynację – w skali całego kraju – tego największego przedsięwzięcia edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dr Czesława Pilarska natomiast przez wiele lat (do 2008 r.) pełniła funkcję sekretarza Komitetu Okręgowego OWE w Krakowie. Katedra Mikroekonomii jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się na uczelni jednostek. O jej sile i potencjale stanowi zgrany zespół pracowników, będących zarówno ekspertami w dziedzinie ekonomii, jak również oddanymi dydaktykami. Mamy nadzieję, że naszą pasją i zaangażowaniem będzie nam się udawało inspirować kolejne roczniki studentów. Zespół Katedry Mikroekonomii

51


BIBLIOTECZNY HELPDESK

ABSOLWENCI Z K(L)ASĄ

GMID – Twoje źródło informacji rynkowej Szukasz informacji o przepływach towarowych w Południowej Afryce? Potrzebujesz danych do stworzenia analizy opłacalności inwestycji w Europie Wschodniej? Interesują Cię raporty omawiające problem w aspekcie historycznym czy też prognozy dla danego kraju? A może profile wiodących przedsiębiorstw i korporacji przemysłowych wytwarzających dobra konsumpcyjne? Lepiej trafić nie można! A wszystko to w jednym miejscu – w serwisie GMID dostępnym dzięki naszej Bibliotece.

Kwestionariusz osobowy

Przemysława Tkacza A

kademia Ekonomiczna w Krakowie w czasach mojego studiowania była...

GMID – Global Market Information Database jest doskonałym narzędziem informacyjno-naukowym dla pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów kierunków ekonomicznych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką ekonomiczną i gospodarczą. Prezentuje bogactwo informacji statystycznej i biznesowej o krajach, rynkach, konsumentach i firmach z całego świata w języku angielskim. Serwis dostępny jest na terenie kampusu oraz w opcji Zdalny dostęp poprzez stronę domową Biblioteki Głównej UEK. W celu skorzystania z bazy należy kliknąć w zakładkę E-źródła (następnie Bazy danych-portale) bądź też w link ZDALNY DOSTĘP (umieszczony na banerze strony domowej Biblioteki). Forma zdalna przeznaczona jest wyłącznie dla pracowników i studentów UEK posiadających aktywne konto biblioteczne. Z zasobów GMID można również korzystać z laptopów podłączonych do bibliotecznej sieci WiFi. Tematyka bazy Informacje w postaci raportów, analiz i danych liczbowych zostały zaprezentowane w czterech głównych kategoriach: • Industries – komentarze, trendy oraz raporty na temat sektorów przemysłowych. W każdym sektorze wyszczególniono także produkty z danej branży. Mamy tu do czynienia z interesującym zbiorem wnikliwych, strategicznych analiz dla wielu sektorów rynku konsumenckiego, przemysłowego, sektora usług obejmujących rynek globalny, jak również rynek poszczególnych krajów. • Countries&Consumers – to m.in. różnego rodzaju raporty zawierające informacje na temat profili krajów, zarysu polityki i ekonomii (dla 205 krajów), a także dane statystyczne na temat stylu i trybu życia oraz zachowania konsumentów z 80 krajów. Można tu znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie trendy wyznaczają kierunek rynku konsumenckiego. • Companies – znajdziemy tutaj ponad 6 tysięcy profili wiodących przedsiębiorstw i korporacji przemysłowych wytwarzających dobra konsumpcyjne, działających regionalnie w kraju, na terenie rynku danego państwa czy też całego świata. Ranking przedsiębiorstw został sporządzony w oparciu o takie dane, jak: ile firma zarabia, sprzedaje, z kim współpracuje. • Geographies – to ponad 1 milion zestawień statystycznych dotyczących zjawisk demograficznych, makroekonomicznych, marketingowych sporządzonych dla 205 krajów. Wyszukiwanie informacji Zasoby bazy przeszukiwać można przy wykorzystaniu wcześniej omówionych kategorii oraz za pomocą wyszukiwarki Search, a także „szybkiej wyszukiwarki” umieszczonej w prawym górnym rogu serwisu. Po rozwinięciu paska wyszukiwania (Search) pojawiają się do wyboru trzy metody wyszukiwań: • Menu Search – najbardziej szczegółowy sposób wyszukiwań. Wybieramy interesującą nas kategorię lub kilka kategorii z listy (możemy także wpisać frazę w okno Find Category). Po jej określeniu klikamy w Next, a następnie wybieramy interesujący nas obszar (jedno lub kilka państw). Klikamy w Run Search i po kilku

52

wspaniałym miejscem do studiowania, poznawania nowych ludzi i zabawy. Jeśli chodzi o wiedzę, jaką można było uzyskać, to nie da się porównać możliwości dzisiejszych studentów i w tamtych czasach. Dostęp do wiedzy, wymiany międzynarodowej, Internetu, organizacji studenckich czy pracy podczas studiów jest teraz na poziomie, o jakim się nam wtedy nie śniło. Studiowało się jednak wolniej, można rzec – smakowało się życie studenckie. Tylko że teraz studenci mają po dwa telefony komórkowe, a wtedy były dwa w grupie…

G

chwilach na ekranie pojawiają się wyniki, które można posortować w dowolny sposób. Text Search – w tym przypadku dane uzyskać można poprzez wpisanie frazy (Quick Text Search) lub kilku fraz (Advanced Text Search). Poszukiwania można zawęzić do statystyk, raportów, komentarzy lub źródeł informacji. Browse Analysis – to przeszukiwanie poszczególnych analiz poprzez źródła ich pochodzenia.

Wyniki można posortować dzięki dodatkowym opcjom (lewy pasek okna): - Convert Data – jedna z opcji konwertowania danych, m.in. możliwość zmiany jednostki walutowej, ograniczenie wyniku do określonego zbioru (np. per capita) czy też wyrażenie go w różnych wielkościach (np. w tysiącach, milionach itd.). - Change Time Series – za pomocą tej opcji uzyskane wyniki możemy umieścić w danym przedziale czasowym (w tym także prognozy!). - Change Categories – zmiana lub dodanie kolejnego wskaźnika. - Change Geographies – zmiana obszaru geograficznego (na inne państwo, ale także na organizacje polityczne typu: EU, G8 czy OECD). Przy wyszukiwaniu pomocne są także ikonki, dzięki którym jeszcze przed dokładnym zapoznaniem się z danymi możemy dowiedzieć się, w jakiej formie zostaną nam one zaprezentowane. Uzyskane dane można przekonwertować na odpowiedni rodzaj wykresu (klikamy w ikonkę wykresu). Wszystkie raporty można eksportować do Excela, zachować w edytorze Word lub zapisać w formacie pdf. Istnieje także możliwość założenia w bazie GMID osobistego konta, dzięki któremu można: • zapisywać rezultaty przeszukiwań, • otrzymywać pocztą elektroniczną cotygodniowe alerty z bazy, • korzystać z usługi RSS. Konto osobiste można założyć wypełniając formularz rejestracyjny dostępny w serwisie po wybraniu opcji Register for My Pages (prawy górny róg). Przy wypełnieniu formularza należy podać służbowy adres mailowy. Informacji na temat obsługi baz danych będących w zasobach Biblioteki udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej oraz Oddziału Czytelń (pokoje 310 i 301, III p., Biblioteka Główna UEK). Pytania można przesyłać także drogą e-mailową na adres: info@bibl.uek.krakow.pl oraz wi@bibl. uek.krakow.pl. Jacek Serwin

gron we Francji na studiach wydałem… na zwrot pożyczki na wyjazd, bo nie wszystko poszło, jak planowałem…

M P

oim największym sukcesem jest... że żyję tak, jak chcę…

oczułem się przegrany, gdy... pewna firma, stawiana od początku, kompletnie zapomniała o swoich założycielach i ich wkładzie w jej powstanie, zapominając nawet o godnym ich pożegnaniu.

W N

życiu najważniejsze jest... iść swoją drogą, wiedzieć, czego się chce i nie poddawać się, wierzyć w siebie i robić to, co się lubi, nie dać sobą sterować.

ie należy się przejmować, gdy... po drodze gubimy kierunek, coś nie wychodzi. I nie należy słuchać tzw. dobrych rad rodziny czy znajomych, szczególnie typu: „nie dasz rady”, „po co ci to…”, „nie wiesz, na co się porywasz…” itp.. Pojawiają się one zawsze, kiedy chcesz coś odważnie zmienić w swoich planach, i często podcinają skrzydła, zamiast wspierać.

dybym teraz zaczynał studia... wybrałbym tę samą uczelnię i ten sam kierunek. Studiowałbym dziennie i – co może teraz rzadkie – nie pracowałbym, tylko starał się uczyć wybranych przedmiotów, w miarę możliwości indywidualizował studia, dobierając wykładowców. Korzystałbym z wszystkich spotkań, seminariów czy wykładów z praktykami. Postawiłbym na biegłe opanowanie dwóch języków, także poprzez wyjazd zagraniczny (wymiana studentów lub przerwa w studiach).

dybym nie był, kim jestem, byłbym... takim samym człowiekiem, a co bym robił zawodowo, ma małe znaczenie… Grunt to zdrowie i spokojne życie rodzinne, a czy się jest bankierem, sportowcem, prezesem czy kucharzem – dla mnie ma znaczenie drugorzędne. Byle się nie męczyć w tym, co się wybrało.

D

S

P

Ż

roga z Uczelni do tego, kim teraz jestem, wiodła przez... program „BPH Absolwent@Sukces99” – roczny staż dla absolwentów uczelni, a potem przez kilka banków, budowę podstaw rynku doradztwa finansowego w Polsce, rozwój umiejętności trenerskich, własną firmę, a przede wszystkim dużo pracy, samozaparcia, odważnych decyzji i wiary w siebie.

ierwsze zarobione pieniądze wydałem na... Było to w podstawówce – handel z ZSRR – mała skala, ale wystarczyło na piękny zegarek. Poważniejsze pieniądze zarobione ciężką pracą przy zbiorze wino-

G

tudentom UEK radziłbym... uczestniczyć w spotkaniach z praktykami, działać w organizacjach, zrobić sobie rok przerwy w studiach lub korzystać z wymiany studenckiej żeby wyjechać i nauczyć się języka, popracować za granicą. Pomyśleć o własnej firmie już na studiach. Cieszyć się studenckim życiem z całych sił, dbając o zdrowie. ycie polega na... doświadczaniu i opowiadaniu.

Przemysław Tkacz Dyrektor oddziałów Alior Banku w Krakowie. Właściciel firmy działającej w branży nieruchomości i szkoleń finansowych. Członek Stowarzyszenia Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od prawie dwóch lat odpowiedzialny za budowę i rozwój placówki Alior Banku w Krakowie (os. Kazimierzowskie 35a), obecnie także dyrektor otwieranej nowej placówki w Krakowie na Obrońców Krzyża 8. Wcześniej przez kilka lat uczestniczył w budowie rynku usług doradztwa finansowego i szkoleń w Polsce (Xelion, Goldenegg), a także pracował w kilku bankach na stanowiskach od doradcy do dyrektora. Absolwent AE w Krakowie o specjalności Nieruchomości i inwestycje (1994–1999), studiów podyplomowych z zakresu bankowości i wyceny nieruchomości. Ukończył Szkołę Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie. Studiował również budownictwo lądowe na Politechnice Wrocławskiej.

Patronem cyklu jest Korporacja Absolwentów UEK www.kuek.pl

53


WSPOMNIENIA

BEZPIECZNA UCZELNIA

Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954–2010) Doktor Piotr Małecki urodził się 16 czerwca 1954 roku w Gliwicach i w tym mieście realizował ścieżkę edukacyjną do czasu rozpoczęcia studiów wyższych. Już od najmłodszych lat wykazywał się ponadprzeciętnymi zdolnościami, stąd na studia został przyjęty bez konieczności zdawania egzaminu, jako najlepszy uczeń gliwickiego liceum. W 1972 roku rozpoczął studia na kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w trakcie studiów związał się czynnie z Teatrem Anglistów prowadzonym przez legendarnego profesora Przemysława Mroczkowskiego, grając między innymi w sztukach Szekspira i Chestertona. Ponadprzeciętność i liczne talenty dr. Piotra Małeckiego były uzewnętrzniane nie tylko na niwie artystycznej. Przejawiły się także w chęci zgłębiania nauk ekonomicznych, co zaowocowało podjęciem, równolegle ze studiami anglistycznymi, nauki w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej, na elitarnym kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Doktor Piotr Małecki zawsze przejawiał w swoim myśleniu i działaniu duszę społecznika, stąd na całej Jego ścieżce życiowej bezinteresowne uczestnictwo, na początku w ruchach studenckich, poprzez przewodniczenie Studenckiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół ONZ (oddział w Krakowie), a następnie zaangażowanie w działalność Społecznego Ruchu „Solidarność”, z którym w randze wiceprzewodniczącego był związany do dnia śmierci. Patriotyzm, otwarty umysł i życzliwość wobec otaczającego świata i ludzi, a do tego wrodzona skromność przyświecały całej drodze życiowej śp. Piotra.

Realizując karierę zawodową po ukończeniu Filologii Angielskiej podjął pracę w Studium Języków Obcych Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako lektor języka angielskiego, a następnie jako absolwent studiów ekonomicznych rozpoczął pracę w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Społecznych i Ekonomicznych. Rozwijając zainteresowania językowe jako tłumacz przysięgły, realizował równocześnie karierę naukową. W 1988 roku obronił pracę doktorską. Doktor Piotr Małecki oprócz działalności społecznej pełnił także funkcje zarządcze w randze dyrektora Wydziału Polityki Regionalnej w Urzędzie Wojewódzkim oraz dyrektora Wydziału Zagranicznego Urzędu Miasta Krakowa. Nade wszystko jednak był Człowiekiem wielkiego formatu, Rycerzem Zakonu Rycerzy i Szpitalników Świętego Łazarza z Jerozolimy, czynnie zaangażowanym w działalność Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza, jako wieloletni wiceprezes. Człowiekiem hołdującym prawdziwym wartościom, w dzisiejszym świecie mało dostrzeganym, niedoścignionym wzorem dla nas wszystkich. Uczmy się zatem czerpać z tego wzoru. Jolanta Juza Janusz Fudaliński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24 maja 2010 roku odszedł

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 czerwca 2010 roku odeszła

mgr JANUSZ STUPNICKI

dr EWA KRZYŚCIAK

emerytowany, długoletni starszy wykładowca Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zastępca kierownika Studium w latach 1984–2006.

długoletni i ceniony pracownik Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Dr Ewa Krzyściak była absolwentką Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie. Od 1970 r. zatrudniona w ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w Instytucie Ekonomii Politycznej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 1978 r. W ciągu wieloletniej pracy na Uczelni wykazała się szeregiem osiągnięć. Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia. W imieniu społeczności akademickiej Rektor i Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W uznaniu zasług odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Odszedł od nas ceniony i szanowany przez społeczność akademicką, nadzwyczaj sumienny Kolega, człowiek o wysokiej kulturze osobistej oddany wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Żonie Zmarłego i pozostałej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia W imieniu społeczności akademickiej Rektor i Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

54

Dr Ewa Krzyściak w czasie pracy na Uczelni dała się poznać jako dobra, uczynna koleżanka. Zawsze miała czas dla współpracowników, z życzliwością udzielała wszelkich rad i służyła innym pomocą. Z wielkim zamiłowaniem oddawała się pracy dydaktycznej, była lubiana i ceniona przez studentów. Z ogromnym żalem żegnamy naszą przedwcześnie zmarłą koleżankę. Zapewniamy o życzliwej pamięci. Prof. Zofia Dach

Zintegrowana polityka bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym

Zbliża się okres wakacyjny. Udając się na wypoczynek, musimy pamiętać, że także w miejscowościach wypoczynkowych narażeni jesteśmy na działania różnego rodzaju przestępców. Poniżej pozwolę sobie przedstawić kilka rad, jak uchronić się przed napadami i kradzieżami oraz jak chronić swoje mienie, np. samochód. By nie stać się dobrowolną ofiarą przestępstwa podczas powrotu w porze nocnej, należy pamiętać, aby: • nie przebywać samotnie na przystanku autobusowym czy tramwajowym; • nie wracać samotnie do miejsca zamieszkania; • nie przebywać w miejscach nieoświetlonych ułatwiających popełnienie czynu zabronionego; • nie zwracać na siebie uwagi strojem lub zachowaniem; • nie nadużywać alkoholu lub podobnie działającego środka w sytuacjach, gdy samotnie musimy wracać do miejsca zamieszkania; • przed wyjściem, szczególnie o późnej porze, zaplanować trasę, którą będziemy wracać; • wieczorem nie chodzić na skróty, trzymać się miejsc uczęszczanych i dobrze oświetlonych; nie zgadzać się na podwiezienie przez nieznaną osobę, nie korzystać z tzw. okazji. Mieszkając w pokoju hotelowym czy kwaterze wakacyjnej, należy pamiętać, by: • wychodząc z pokoju, dokładnie pozamykać i sprawdzić wszystkie zabezpieczenia drzwi i okien, • zabrać ze sobą dokumenty, karty kredytowe i środki pieniężne. • Korzystając z publicznych środków komunikacji, należy pamiętać, by: • w tłumie trzymać torebkę czy plecak z dokumentami przed sobą, zapięciem do siebie; • zwracać szczególną uwagę na to, co w trakcie jazdy dzieje się z bagażem; • siadać zawsze w grupie osób lub blisko kierowcy. Kolejne zagrożenie dotyczy kart bankomatowych. By bezpiecznie z nich korzystać, warto poznać mechanizmy działania „przestępców bankomatowych”, stosujących czytniki, nakładki na klawiaturę lub ka-

mery pozwalające na poznanie kodu PIN bądź skopiowanie karty magnetycznej. Za pomocą „sklonowanej” w ten sposób karty, znając numer PIN, sprawcy wypłacają pieniądze z konta. Jeśli zauważy się coś niepokojącego w konstrukcji bankomatu, nie wolno z niego korzystać, a o swoich spostrzeżeniach należy powiadomić Policję! Karty płatnicze mogą kopiować także nieuczciwi pracownicy obiektów handlowych i usługowych, gdzie dokonujemy transakcji za pomocy karty bankowej. Wyjeżdżając na wakacje do miejscowości letniskowych własnym pojazdem należy go ubezpieczyć od kradzieży oraz podjąć następujące działania: • parkować w miejscu bezpiecznym (parking strzeżony, ruchliwy dobrze oświetlony teren w pobliżu latarni czy posesji) • sprawdzić, czy drzwi i okna są zamknięte • stosować zabezpieczenia (autoalarmy, zabezpieczenia mechaniczne i in.). Bardzo ważną zasadą jest, by nie zostawiać w skrytkach samochodów dokumentów pojazdu oraz polisy ubezpieczeniowej. Nie należy też naklejać na szyby informacji o zastosowanych urządzeniach zabezpieczających. Zdarzają się też kradzieże pojazdów będących w ruchu, dlatego należy: • w czasie jazdy blokować drzwi pojazdu (zdarzają się kradzieże pojazdów stojących przed sygnalizatorem świetlnym na drodze publicznej), • wysiadając z pojazdu chociaż na chwilę, zabierać ze sobą kluczyki – szczególnie przed wjazdem do garażu. Nie wolno zabierać nieznanych podróżnych oraz nie zatrzymywać się do kontroli poza obszarem zabudowanym, gdy pojazd i kontrolujący nie są właściwie oznakowani (brak mundurów, pojazd nieoznakowany). Po przejechaniu obok takiego punktu kontroli należy natychmiast powiadomić najbliższą komendę policji. Myślę, że powyższe wskazówki pomogą bezpiecznie spędzić wakacje w atmosferze wesołej zabawy, czego wszystkim życzę. mgr Mariusz Rozwadowski – pełnomocnik rektora ds. ZSB

55


FORUM

FORUM

Gdzie są nasze elity biznesu? Wchodzę na wieczorny bankiet wieńczący pierwszy dzień VI Kongresu MBA. Oficjalnie otwiera go dyrektor KSB – organizator Kongresu. Uroczyście zapowiada program wieczoru – koncert akordeonisty Marcina Wyrostka, potem aukcję charytatywną i poczęstunek w sali obok. Wokół mnie wirują piękne suknie pięknych pań, słyszę rozmowy o kontraktach i biznesie, o tym, jak niektórzy raz na 2 tygodnie latają samolotami na zjazdy MBA, o tym, czy i za ile kupili akcje PZU… Sala wypełnia się po brzegi. 150 osób skupia się naprzeciw sceny, na którą wchodzi młody, skromny i sympatyczny artysta – Marcin Wyrostek, finalista programu Mam talent, gwiazda wielu muzycznych programów TVN. Zabiera nas w niepowtarzalną podróż dookoła świata, przez Bał-

kany, Argentynę, Szkocję, Francję i Polskę. Z każdym utworem publiczność jest pod coraz większym wrażeniem, coraz głośniej klaszcze, coraz głośniej słychać głosy uznania i szum zadowolenia. Przy trzecim bisie wszyscy wstają z miejsc – cała sala nagradza go brawami na stojąco... Następnie głos zabiera znany etyk biznesu, prof. Janina Filek. – Pan Marcin pokazał nam dziś profesjonalizm, ale i olbrzymie serce – widać, jak wkłada w swoją grę całą duszę, całego siebie. Państwo reprezentujecie profesjonalizm w biznesie – teraz podczas tej aukcji jest czas, abyście zgodnie z tradycją kongresu pokazali też swoje serce – mówi prof. Filek. Na scenę zaprasza niepełnosprawną studentkę, która z trudem mówi o swojej chorobie. Prosi o pomoc i wsparcie w rehabilita-

cji... Nie jest to dla niej łatwe, ale daje sobie radę... Schodzi ze sceny, gdy pojawiają się na niej obrazy do licytacji od 500 zł. Znając koszty produkcji, wiem, że to niedrogo, o wiele taniej niż na rynku... Tymczasem słyszę za sobą dziwny gwar... Odwracam się i widzę, jak zebrani tłumnie wychodzą do sali obok, gdzie są już przygotowane napoje i poczęstunek, z których mieli skorzystać po licytacji… Organizator stara się ich zachęcić do udziału w aukcji, prosi o nieopuszczanie sali. Większość pozostaje głucha na te prośby i wychodzi. A liczyłem na to, że w takim towarzystwie, w takiej atmosferze aukcja będzie sukcesem… Okazało się, że nie do końca. Z ponad 150 uczestników koncertu na aukcji pozostaje zaledwie kilkanaście osób. Czy to jest procent elitarności naszego biznesu? Gdzie szukać przyczyn tej sytuacji? Łukasz Salwarowski

sama jako podmiot życia społecznego – ma zobowiązania, także te natury społecznej. Wracając do przyczyn, można by też zwrócić uwagę na fakt, że model dobroczynności w Polsce różni się od modelu np. amerykańskiego, i to na dwa sposoby. Po pierwsze, nigdy filantropia w Polsce nie uzyskała takiej popularności jak np. w Stanach Zjednoczonych, a to ze względu na różnice historyczno-kulturowe, i po drugie, w naszym kraju nie przybrała ona postaci strategicznej dobroczynności czy – jak piszą Amerykanie – strategicznej filantropii. Jednakże w moim odczuciu najpoważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy w naszym kraju jest brak w naszym społeczeństwie świadomości dobra wspólnego. Ow-

szem, jesteśmy w stanie, i to skutecznie, przeciwstawić się każdej nawet przeważającej sile, zagrażającej naszemu poczuciu narodowemu, ale na co dzień nie umiemy budować wspólnoty obywateli, ponieważ nade wszystko dbamy o własny interes. Akcyjnie jesteśmy w stanie wznieść się na wyżyny, ale na co dzień nie mamy do tego głowy. Nie robimy też zbyt wiele, aby nowe pokolenia nauczyć owego wspólnotowego spojrzenia. To nowe spojrzenie wymaga po pierwsze świadomości, że jesteśmy wspólnotą, po drugie, że fundamentem takiej wspólnoty są wartości etyczne, bez których staje się ona jedynie sumą jednostek dążących do realizacji własnych celów, po trzecie – że jedną z najistotniejszych wartości jest wsparcie bliźniego, kiedy znalazł się w potrzebie, a tym bardziej kiedy znalazł się w tej potrzebie nie z własnej winy, ale z powodu niesprzyjających czy nawet tragicznych okoliczności zewnętrznych. Chyba to właśnie rozumiejąc, członkowie Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UEK, bodaj jako pierwsi na naszej uczelni, rozpoczęli zbiórkę środków czystości dla rodzin powodzian w Sandomierzu. Nie było tego dużo – 4 czy 5 kartonów, ale jest nadzieja, że kiedy staną się pracownikami firm lub zarządzającymi nimi, nie zapomną, że pełnia człowieczeństwa polega nie tylko na tym, aby rozwinąć wszystkie tkwiące w nas możliwości i osiągnąć w jakiejś dziedzinie pełny profesjonalizm, ale także na tym, aby zobaczyć obok siebie drugiego człowieka, i będą rozumieli, że szczęście nie tylko na tym polega, aby brać czy dostawać, ale także na tym, aby podzielić się z innymi.

Prof. Janina Filek z Katedry Filozofii UEK, poproszona o komentarz nt. przyczyn zachowań, o których pisze Łukasz Salwarowski, powiedziała: Przyczyn może być, jak zwykle w takich sytuacjach, wiele. I to najróżniejszych. Pierwsza, jaka przychodzi na myśl, ta najprostsza i najbardziej techniczna, że prowadzenie aukcji też jest sztuką. Inaczej należy ją prowadzić, gdy na sali są koneserzy sztuki i kolekcjonerzy, a inaczej, kiedy jest to aukcja charytatywna. Gdyby pozostawić na boku kwestię organizacji i przyczyny natury technicznej, a skoncentrować się na meritum sprawy, to z jednej strony można – jak mój przyjaciel, kiedy opowiedziałam mu o tym wydarzeniu – stwierdzić: nikogo nie można zmuszać do dobroczynności, ale z drugiej strony nie można też zapomnieć o tkwiącej u źródeł kultury europejskiej idei wsparcia słabszych. Nie sposób też zapomnieć o dwóch zasadach istotnych dla biznesmena, o których mówił Andrew Carnegie w swojej Ewangelii bogactwa, o dobroczynności (charity) jako ewangelicznej zasadzie braterstwa oraz o powierniczości (stewardship), wedle której bogaci zarządzają bogactwem w imieniu innych ludzi, rozumianej jako działanie w interesie publicznym. Nie sposób zapomnieć o zasadzie noblesse oblige w jej współczesnej, demokratycznej wersji. Nie sposób zapomnieć o coraz częściej przywoływanej, dyskutowanej, ale także coraz częściej wdrażanej w Europie Zachodniej (a także w Polsce) koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, wedle której firma obok celu ekonomicznego, jakim jest osiąganie zysku –

56

Z warsztatu dydaktyka Mamy jako wykładowcy coraz więcej możliwości wypowiadania się na temat kształcenia naszych studentów. Stowarzyszenie Adiunktów i Wykładowców organizuje „warsztaty”, których pokłosiem są publikacje; organizowane są liczne debaty, konferencje zarówno wewnątrzuczelniane, jak i ogólnokrajowe (na przykład przy okazji konferencji katedr „jednoimiennych”). Sądzę, że również łamy „Kuriera UEK” są dobrą okazją do podzielenia się własnymi doświadczeniami, czemu – mam nadzieję – posłuży niniejsze opracowanie. Główna moja refleksja jest następująca. Studenci bardzo dobrze odbierają (i zapamiętują na wiele lat!) takie wykłady, na których udaje się połączyć wiadomości teoretyczne z praktyką, tj. „zajęciami w terenie” (jak ja je nazywam) czy „wycieczkami” (jak nazywają je studenci). Oczywiście nie jest to możliwe w odniesieniu do wszystkich przedmiotów wykładanych na naszej uczelni. Siłą faktu ograniczę się tu do przedmiotów wykładanych przeze mnie. Od lat prowadzę wykłady z „Transportu międzynarodowego i spedycji międzynarodowej” głównie na kierunku Stosunki międzynarodowe. Staram się na nich łączyć aspekty teoretyczne z „zajęciami w terenie”. I tak ilustrując zagadnienia związane z transportem multimodalnym (międzygałę-

ziowym) odwiedziłem ze studentami terminal kontenerowy firmy SPEDPOL w KrakowieKrzesławicach, po którym oprowadzano studentów pokazując im pracę z kontenerami. Omawiając problemy związane z transportem lotniczym odbywaliśmy zajęcia w Międzynarodowym Porcie Lotniczym, im. Jana Pawła II w Krakowie Balicach. Zapoznano tu studentów z obsługą ładunków (terminal cargo), obsługą pasażerów (terminale pasażerskie). Udało się też studentom zapoznać z pracą lotniczej straży pożarnej, z pracą w centrum kierowania ruchem lotniczym (tzw. wieża) – tu mieliśmy możliwość obserwacji obsługi radarowej samolotów. Udało się też studentom znaleźć na pokładzie samolotów transportowych m.in. hiszpańskiej CASY (dzięki uprzejmości szefostwa eskadry transportowej). Aby przybliżyć studentom zagadnienia transportowe i spedycyjne od strony praktycznej, zorganizowałem cykl wykładów prowadzonych przez pracowników firmy spedycyjnej C. Hartwig w Katowicach (dzięki finansowemu wsparciu dyrektora Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania dr. Zbigniewa Paszka). Wykłady te zostały nagrane na taśmie przeze mnie (pozostają do dyspozycji Uczelni). Udało mi się też skłonić studentów do prezentacji własnych zainteresowań – pre-

zentowali m.in. transport w Holandii, na Litwie czy w Grecji. Wielokrotnie umożliwiałem studentom publikację własnych materiałów na łamach pism branżowych (m.in. na łamach „Spedycji i Transportu”). Wiele zagadnień ilustruję też filmami. Prowadzę też zajęcia z „Prawa i instytucji Unii Europejskiej” oraz „Dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego”. W okresie rozpoczęcia przez Polskę negocjacji z UE na temat akcesji przeprowadziłem na zajęciach (ćwiczeniach) symulację negocjacji w „uroczystej oprawie” (Sala Senacka, proporczyki na stole, kawa, herbata). Studenci przyjęli tę formę zajęć z dużym zadowoleniem. Udało mi się też pozyskać kilka filmów, m.in. na temat roli Parlamentu Europejskiego, pozostałych instytucji UE, drogi Hiszpanii do UE (częste porównywanie Hiszpanii do Polski z uwagi na terytorium i liczbę ludności). W tej mojej krótkiej prezentacji pominąłem rzeczy oczywiste, jak prezentacja wielu zagadnień przez folie czy analiza kazusów (przypadków) ułatwiających studentom przyswojenie sobie wiedzy teoretycznej. Marian Banach Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego

57


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Homo oeconomicus w laboratorium

Dr Tomasz Kopczewski z Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej na Uniwersytecie Warszawskim

Dr Robert Borowski z Uniwersytetu Warszawskiego Ekonomia eksperymentalna – co to takiego? W głębi duszy większość z tzw. zwykłych ludzi (wśród których zdarzają się nawet zawodowi ekonomiści) przekonana jest, iż decyzje konsumenckie, menedżerskie, inwestycyjne lub wybory na rynku pracy, podejmuje wyłącznie w oparciu o racjonalne przesłanki. Przeczy temu jednak wielu naukowców, których zadaniem jest interpretacja, wyjaśnienie oraz przewidywanie zachowań gospodarczych konsumentów, klientów, inwestorów, przedsiębiorców, pracowników itd. Jak pokazują badania – uważna obserwacja, drobiazgowe kolekcjonowanie danych oraz logiczne myślenie, będące podstawą neoklasycznej teorii ekonomii nie sprawdzają się w przypadku większości zjawisk anomalnych, takich jak nie-

58

oczekiwane kryzysy, trwałe bezrobocie, niedowartościowanie akcji itp. Dlatego niektórzy ekonomiści przeprowadzają... ekonomiczne eksperymenty. Do niedawna stosowanie metod eksperymentalnych uważano za kryterium odróżniające nauki przyrodnicze od nauk społecznych i filozofii. Twierdzono, że badając sytuacje i zjawiska społeczne, nie da się w pełni kontrolować istotnych czynników eksperymentu. Dzisiaj jednak coraz liczniejsi badacze wierzą, że nie tylko można, ale i należy... I że jest to naturalny etap rozwoju ekonomii jako nauki. Zwolennicy podejścia eksperymentalnego sądzą, iż realizowane przez nich eksperymenty nie tyle podważają model doskonałej konkurencji i paradygmat racjonalności, co go modyfikują. Trudno bowiem odpowiedzialnie twierdzić, iż gospodarcze zachowania ludzi są całkowicie irracjonalne i chaotyczne. Raczej jest tak, że ludzie są w stanie podejmować decyzje, o ile mają jakiś punkt odniesienia, do którego da się dostosować ich indywidualną ocenę sytuacji. Byłoby świetnie, gdyby np. była to dobrze działająca instytucja rynku. Ekonomia eksperymentalna umożliwia badanie rynków w warunkach kontrolowanych. Eksperymenty ekonomiczne trochę przypominają udział w grze. Uczestnicy badania, zachęceni nagrodą, spontanicznie reagują na zaplanowaną przez eksperymentatora sytuację. Co więcej, można takie badanie wielokrotnie powtórzyć, dzięki czemu da się z reguły określić stałe mechanizmy ludzkich reakcji oraz ich zmianę po wprowadzeniu nowych zasad, przepisów, regulacji bądź instytucji. Udowodniono na przykład, że wielu zachowań ekonomicznych nie różnicuje poziom rozwoju cywilizacyjnego, lecz sposób zdobywania pożywienia (indywidualny, zespołowy itp.). Eksperymenty ekonomiczne najczęściej symulują aukcje, przetargi, giełdę lub podział dobra wspólnego. Badane są nie tylko indywidualne zachowania, ale także interakcje pomiędzy graczami podejmowane w warunkach niepewności i ryzyka.

Eksperymentatorzy, testując teorie ekonomiczne, działają niejako na obrzeżach klasycznych modeli ekonomii, za to uważnie przyglądając się szczegółom, których te nie są w stanie objąć. Do lat 90. (począwszy od lat 50., kiedy to przeprowadzono pierwsze eksperymenty) ich praca była uważana za niegroźną fanaberię lub tropienie ciekawostek. Jednak obecnie w renomowanych czasopismach naukowych przybywa publikacji zdających sprawę z wyników przeprowadzonych w ten sposób badań. Powstają także profesjonalne laboratoria ekonomiczne, do których należy m.in. Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej na Uniwersytecie Warszawskim (http://lee.wne.uw.edu.pl), którego pracownicy byli niedawno gośćmi Centrum e-Learningu. Nie opłaca się bowiem dzisiaj przeprowadzać eksperymentów ekonomicznych inaczej niż za pomocą komputera i Internetu. Na własnej skórze Uczestnicy e-warsztatów pt. Homo oeconomicus w laboratorium, zorganizowanych przez Centrum e-Learningu w kwietniu br., wzięli udział w kilku eksperymentach wcześniej zaplanowanych przez doktorów Tomasza Kopczewskiego i Roberta Borowskiego. Należało podjąć zadaną przez eksperymentatorów decyzję nie tylko na podstawie informacji początkowych, ale także w ciągle zmieniających się – ze względu na bieżące decyzje innych graczy – warunkach. Stąd de-

cydowanie zawsze odbywało się w kilku lub kilkunastu rundach. Biorąc udział w badaniu, można było nauczyć się, na czym tak naprawdę dana gra polega. Można też było obserwować, jak zmieniał się stosunek uczestników do celu zadania oraz jakie były ostateczne powody podejmowanych decyzji. Jednocześnie dało się zaobserwować, że część graczy opóźniało wybór opcji lub wybierało absurdalne lub nieracjonalne rozwiązania, tym samym komplikując warunki działania innych, którzy postanowili zachowywać się tak, jakby robili to w naturalnych warunkach gospodarczych, czyli zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem. W ostatnim eksperymencie można było konsultować indywidualne decyzje z innymi graczami w losowo stworzonej przez eksperymentatora grupie. Okazało się, że najlepsze wyniki uzyskał zespół, który postawił na współpracę, typując do przetargu tego gracza, który w danym momencie gry, dzięki uzyskanemu zleceniu, miałby największe szanse na poprawienie swojej sytuacji na rynku. Od kuchni Wykorzystane przez prowadzących T. Kopczewskiego i R. Borowskiego oprogramowanie LabSEE działa oczywiście w Internecie. Dzięki temu możliwa jest natychmiastowa aktualizacja warunków decyzji w rezultacie działań pozostałych graczy, a także bieżąca konsultacja pomiędzy osobami biorącymi udział w eksperymencie. LabSEE jest aplikacją, która pozwala osobom samodzielnie nieprogramującym komputerów tworzyć badawcze i dydaktyczne eksperymenty on-line. Pakiet dostępny jest bezpłatnie na stronach Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej UW (http://lee.wne.uw.edu.pl) wraz z pełną dokumentacją. Ważne jest to, że dzięki niemu można projektować i prowadzić nie tylko poważne badania naukowe, ale i przygotowywać ćwiczenia dla studentów lub umożliwiać im prowadzenie własnych testów realizowanych na użytek prac dyplomowych. To też dobrze służąca dydaktyce technologia! Więcej na temat gości z UW na stronach CeL: www.cel.uek.krakow.pl -->Wykładowcy --> e-Warsztaty. Anna K. Stanisławska-Mischke Centrum e-Learningu

Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK jest koordynatorem Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego (MCWP) – projektu skupiającego się na udzielaniu pomocy psychologicznej studentom niepełnosprawnym. Czym jest ta inicjatywa? Na to pytanie można udzielić dwojakiej odpowiedzi. MCWP oznacza współpracę w zakresie działań psychologicznych w ramach biur ds. osób niepełnosprawnych pięciu krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Uczelnie te stworzyły porozumienie o współpracy, która dotyczy wielu obszarów działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. W ubiegłym roku postanowiono, że również pomoc psychologiczna skierowana do studentów stanie się wspólnym – międzyuczelnianym – przedsięwzięciem. Centrum jest zespołem psychologów, którzy na różne sposoby wspierają studentów niepełnosprawnych. Dlaczego powołano Centrum? Przede wszystkim po to, aby zwiększyć dostępność pomocy psychologicznej dla studentów i aby, dzięki zaangażowaniu wielu psychologów, oferta tej pomocy była bogatsza. Warto nadmienić, że tylko w dwóch biurach ds. ON z pięciu wymienionych uczelni są zatrudnieni psychologowie. Za sprawą Centrum także studenci z pozostałych uczelni będą mieli możliwość korzystania ze wsparcia psychologicznego. Przygotowana przez Centrum oferta wsparcia obejmuje propozycje skierowane bezpośrednio do studentów, ale również szkolenia dla pracowników uczelni. Studenci mają możliwość korzystania z bezpłatnych indywidualnych konsultacji z psychologiem. Punkty konsultacyjne zostały powołane na czterech uczelniach, a dyżury psychologów odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku. Studenci mogą zgłaszać się na konsultacje zarówno z powodu trudności dotyczących studiowania, ale

również trudności osobistych. Mają także możliwość korzystania z pomocy terapeutycznej w postaci regularnych spotkań z psychologiem bądź ubiegania się o interwencję w nagłych sytuacjach kryzysowych. Poza spotkaniami indywidualnymi Centrum organizuje również tematyczne warsztaty grupowe. W mijającym roku akademickim w ramach zajęć szkoleniowych poruszane były m.in. zagadnienia dotyczące skutecznych stylów uczenia się, kreatywnego myślenia, efektywnej komunikacji czy technik relaksacji. Niezwykle ważnym wymiarem działalności MCWP są szkolenia dla pracowników uczelni. Zgodnie z interakcyjnym modelem niepełnosprawności, jej „rozmiar” jest wypadkową zarówno fizycznych czy psychicznych ograniczeń danej osoby, jak i społecznej reakcji na owe ograniczenia. Dlatego też istotnym elementem wspierania procesu kształcenia studentów niepełnosprawnych jest kształtowanie przyjaznego środowiska, rozumiejącego ich potrzeby i możliwości. W ramach Centrum realizowane są dwa programy szkoleniowe, dla pracowników naukowo-dydaktycznych i pracowników administracji. W tym roku stworzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie program szkolenia został przeprowadzony na czterech krakowskich uczelniach. Maria Augustyniak

59


STUDENCI

STUDENCI

Społeczna Odpowiedzialność Studentów (SOS) – III finał akcji za nami! W sobotę 15 maja dzieciaki w wieku od 7–13 lat ze świetlic środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odwiedziły Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Tematem przewodnim tegorocznego finału akcji SOS była EKOLOGIA, a program obejmował warsztaty i quizy z nagrodami, sadzenie drzewek z fundacją Trees for Humanity oraz rewelacyjną grę terenową opartą na formule „ratujemy świat”, zorganizowaną przez studentów III roku Katedry Zarządzania Międzynarodowego. To właśnie ten punkt programu wzbudził największy zachwyt wśród dzieci i zainteresowanie wśród przechodniów – studentów mających zajęcia w tym dniu. Baśniowe „stwory” kryjące się w różnych zakamarkach kampusu miały za zadanie pomóc dzieciom w odnalezieniu magicznych artefaktów, które miały pomóc im w uratowaniu świata przed złymi mocami. Jednak postacie te nie zawsze były chętne do pomocy, a ułaskawić je można było wypełniając kolejne zadania. Punktem kulminacyjnym akcji było natomiast sadzenie drzewek przez dzie-

Przegląd reklam ukraińskich, pokazy slajdów promujących walory turystyczne Ukrainy oraz przybliżających tragiczną historię Czarnobyla, koncert poezji śpiewanej zespołu „Bez Jacka”, pokaz filmu „Kierowca dla Wiery” – to tylko niektóre z atrakcji Tygodnia z Ukrainą, zorganizowanego w dniach 17–23 maja br. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK. Podczas siedmiu dni festiwalu można było lepiej poznać kulturę i tradycje ukraińskie. W ramach imprezy zorganizowano wystawę zdjęć przybliżających realia ukraińskie, można było także skosztować tradycyjnych potraworaz posłuchać folklorystycznej muzyki. Nie zabrakło czasu na merytoryczne dyskusje dotyczące wspól-

60

ci, ich rodziców oraz studentów. Było to niesamowite doświadczenie, zwłaszcza że w przyszłości nasi mali goście będą mogli pokazać swoim przyjaciołom drzewka posadzone własnoręcznie na terenie kampusu UEK. – Finał akcji okazał się po raz

Polsko-ukraińskie seminarium studentów kolejny wielkim sukcesem, dzieci oprócz zyskały cenną wiedzę o ekologii i poczucie, że zrobiły wiele dobrego dla Ziemi. Dziękujemy w tym miejscu wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, a w szczególności pracownikom i studentom II, III i IV roku z Katedry Zarządzania Międzynarodowego UEK, przyjaciołom akcji, którzy pomagali nam przez cały rok, oraz sponsorom, bez których cała impreza nie mogłaby się odbyć. Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej wspólnej pracy wokół Budynku Głównego UEK – podsumowują organizatorzy. SOS to inicjatywa studentów specjalności prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego UEK przy współpracy ze świetlicami środowiskowymi będącymi pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Więcej informacji znajduje się na naszych stronach internetowych: www.katzm.uek.krakow.pl oraz http://w w w.facebook .com/group. php?gid=70041443832.

nej historii Polski i Ukrainy oraz poezję ukraińską. Finał Festiwalu odbył się na Małym Rynku, gdzie od samego rana można było poczuć ukraińską atmosferę. Młodsi uczestnicy wydarzenia mieli okazję tworzyć mapę Ukrainy z piasku, papieru i roślin, co sprawiło im wiele radości. Punktem kulminacyjnym Festiwalu był niesamowity występ teatru ulicznego „Woskresinnia” ze Lwowa pod tytułem „Wiśniowy Sad” oraz robiąca ogromne wrażenie gra ognia, świateł i dźwięku. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem. W sumie w wydarzeniach wzięło udział ponad dwa i pół tysiąca osób, w tym goszcząca w Krakowie grupa studentów z Tarnopola, którzy czynnie angażowali się we wszelkie przedsięwzięcia. Festiwal sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

Tworzenie mapy Ukrainy na Małym Rynku

Oliwia Kubacki Sekcja Promocji NZS UEK

Spektakularny występ Teatru Woskresinnia

Nasza współpraca trwała 14 dni, objęła 2 kraje, 20 studentów, a ilości wspaniałych, interesujących chwil nie sposób zliczyć – tak o swoim wyjeździe mówią uczestnicy seminarium polsko-ukraińskiego, którego celem było stworzenie projektu dotyczącego finansowych uwarunkowań postkryzysowego rozwoju gospodarczego „Modern Managment Techniques”. Pierwszy etap współpracy odbył się we Lwowie, w Instytucie Bankowości, w dniach 14–20 marca br. Wyjazd podzielić można na dwa etapy, iście edukacyjny i turystyczno-kulturalny. Na ten pierwszy studenci przeznaczali po kilka godzin dziennie, przez prawie cały okres pobytu. Ukraińscy studenci bankowości okazali się lepszymi specjalistami z dziedziny finansów niż studenci UEK – eksperci zarządzania międzynarodowego. Ogrom włożonego wysiłku i ciężka praca zaowocowały. – Przygotowane przez nas pod patronatem dr. Piotra Buły i dr. Krzysztofa Misiołka prace, zarówno z punktu widzenia Polski, jak i Ukrainy, dotyczyły m.in. roli banków w związku z kryzysem, giełdy jako źródła pozyskiwania funduszy, euro obligacji – mówi jedna z uczestniczek wyjazdu. – Każdego dnia po kilkugodzinnej koncentracji przychodził czas na relaks wśród starych kamienic Lwowa. Udało nam się zobaczyć m.in. słynną Operę Lwowską, rzeźbę siedzącego przy lampie naftowej Ignacego Łukasiewicza, piękny Pałac Potockich, Cmentarz Orląt Lwowskich. Zwiedziliśmy także Rynek miasta – dodaje, relacjonując część nieformalną wyjazdu. Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy. Studenci nie rozstawali się jednak na długo. W dwa dni po powrocie gościli w Krakowie z rewizytą swoich ukraińskich przyjaciół. – Wspólnego projektu nadszedł ciąg dalszy. I znów dopracowywaliśmy nasze prezentacje, a czas wolny poświęcaliśmy urokom miasta. Tradycyjnie zabraliśmy naszych przyjaciół z Ukrainy na wycieczkę ulicami Krakowa i po Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – wspominają. Był też wypad na kopiec Kościuszki i do Zakopanego. Wszyscy byli zachwyceni. O wspólnym seminarium Yaroslav Prystai napisał: „Jestem naprawdę zadowolony, że mogłem odwiedzić Polskę, a w szczególności Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. To seminarium umożliwiło nam zdobycie nowych doświadczeń oraz dostarczyło wiedzy o kulturze, życiu Polaków. Ponadto zdobyliśmy nowych przyjaciół. Dziękujemy za to, że uczyniliście nasz pobyt niezapomnianym”. Z kolei Julia Boluk, Ukrainka, od kilku lat ucząca się polskiego, powiedziała: „Na początku muszę powiedzieć o miłym i bardzo ciepłym

przyjęciu. Podobało się mnie wszystko – i piękny Kraków, i Uniwersytet Ekonomiczny (już myślę, czy nie przyjechać do Was się uczyć), i wszystkie przygotowane dla nas atrakcje. A co najbardziej mi się spodobało? Sami studenci! Konferencja też odbyła się na najwyższym poziomie! Głównym celem była współpraca międzynarodowa i ona udała się na 100%! Tak w zaprzyjaźnieniu,

jak i w dyskusji na tematy ekonomiczne, zwłaszcza o postkryzysowym rozwoju gospodarki w Polsce i na Ukrainie". Wyjeżdżając, studenci mieli jeden cel – wspólny projekt. Osiągnęli znacznie więcej! Przez 2 tygodnie seminarium udało się złamać wiele barier, różnic wieku, kulturowych, językowych. Dziś dzieli ich tylko jedna bariera – polskoukraińska granica. Za nią spotkali ludzi o otwartych, szczerych sercach, gościnnych, uśmiechniętych, którzy z czasem stali się ich przyjaciółmi. – Mam nadzieję, że kryzys niebawem minie, lecz polsko-ukraińskie więzi pozostaną, by w przyszłości tworzyć coraz to lepsze projekty. Anna Jagodzińska – studentka II roku studiów drugiego stopnia, kierunek Stosunki międzynarodowe, specjalność: Zarządzanie międzynarodowe.

Studenci w trakcie przygotowań do polsko-ukraińskiego projektu; na zdjęciu dr Piotr Buła sprawdza wyniki pracy studentów

Grupa polsko-ukraińska przed Pałacem Potockich we Lwowie

61


STUDENCI

STUDENCI

BOSS 2010 za nami Tegoroczny Festiwal Przedsiębiorczości BOSS przeszedł do historii. W obliczu tragedii smoleńskiej, Studenckie Forum Business Centre Club podjęło decyzję o pewnych zmianach w programie i formie festiwalu. Największą z nich było odwołanie uroczystej inauguracji ze względu na szacunek wobec ofiar katastrofy. Zakończenie Festiwalu w Stalowych Magnoliach miało bardziej refleksyjny wydźwięk. Część merytoryczna eventu odbyła się niemal według harmonogramu – z planowanych 79 szkoleń ostatecznie odbyły się 62.

Wszystko co dobre, szybko się kończy...

czyli V Sympozjum Katedry Zarządzania Międzynarodowego V Sympozjum Katedry Zarządzania Międzynarodowego, organizowane nieprzerwanie od 5 lat przez Stowarzyszenie Ad Meritum, dobiegło końca, przynosząc naukowe spełnienie grupie około 140 studentów III i V roku specjalności Zarządzanie międzynarodowe. Celem studentów, którzy 7 kwietnia 2010 r. wyruszyli z Krakowa, była Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa „Lubogoszcz” w Kasince Małej. Na powitanie każdy uczestnik otrzymał powitalną paczkę, a w niej sympozjalną koszulkę, plan zajęć oraz upominki od sponsorów. Harmonogram sympozjum wypełniony został po brzegi zajęciami dydaktycznymi oraz warsztatami z przedstawicielami świata biznesu. Wieczorami można było spotkać grupki studentów szlifujących swoje prezentacje na następny dzień. Zajęcia prowadzili wykładowcy z Uczelni oraz praktycy z firmy Bahlsen – głównego sponsora sympozjum, dla których III rok podsumowywał pierwszy etap opracowywanego projektu. Studenci mogli przedstawić przygotowane projekty, prowadzić burzliwe dyskusje i bronić swoich pomysłów. W przerwach mieli okazję porozmawiać z gośćmi o ich pracy. Studenci III roku podsumowywali swój drugi projekt, przygotowywany dla Grupy Żywiec. Wyniki ich pracy bardzo dobrze ocenił przyglądający się prezentacji Robert Bębenek z Grupy Żywiec. Podczas Sympozjum Piotr Ślusarek, prezes i założyciel firmy Concept Music Art., poprowadził prezentację o swojej pracy, firmie i osiągnięciach.

62

Uczestnicy sympozjum mieli okazję do spotkań z praktykami. Grupa chętnych uczestniczyła w profesjonalnym szkoleniu na temat komunikacji, które przeprowadził Krzysztof Warecki – absolwent naszej Uczelni. Magdalena Petryniak ze Społecznej Agencji PR opowiadała o organizacji kampanii społecznych. Absolwentka specjalności Zarządzanie międzynarodowe, Katarzyna Sztokfisz, opowiedziała o swojej pracy w Kompanii Piwowarskiej. Idea przeprowadzenia zajęć na wyjeździe okazała się po raz kolejny niezwykle trafiona. Dłuższe zajęcia umożliwiły rozwinięcie ciekawych dyskusji z prowadzącymi, na co nierzadko brakuje czasu na zajęciach. Dzięki spotkaniom z osobami ze świata biznesu studenci mogli skonfrontować wiedzę z ich doświadczeniami. W myśl zasady, iż nie samą nauką żyje student, Ad Meritum przygotowało dla uczestników program na każdy wieczór. Studenci bawili się m.in. na zabawie inauguracyjnej w stylu rzymskim, przy ognisku czy muzyce zespołu Czuband z Tarnowa. Sympozjum było także okazją do wręczenia nagród. Główną nagrodę w postaci 6-miesięcznego kursu językowego w Szkole Języ-

kowej Lingualand zdobył Paweł Parobczy. Wręczono także koszulkę „lidera” sympozjum – za największą gafę wyjazdu. Studenci z pobytu w „Lubogoszczy” zabrali dużo nowej wiedzy, mnóstwo wspomnień, zdjęć i planów na kolejne VI już Sympozjum Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Uczestnicy sympozjum dziękują wykładowcom, zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie sympozjum, członkom Ad Meritum, studentom Zarządzania Międzynarodowego oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu tego przedsięwzięcia. Specjalne podziękowania składają mgr. Piotrowi Sedlakowi, który wspierał ich przez cały okres przygotowań, oraz sponsorom – firmom: LOT Catering, Unimil, Bahlsen Sp. z o. o, Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Szkole Języków Obcych LINGUALAND, Krakowskiej Szkole Tańca ISKRA, Grupie Żywiec S.A., Producentowi „5 Power Energy Shot”.

Pomimo tych nieprzewidzianych wydarzeń BOSS 2010 zakończył się wielkim sukcesem. W całym festiwalu wzięło udział przeszło 2000 osób, a ponad 500 osób partycypowało w certyfikowanych warsztatach. Na stronie internetowej BOSS (www.festiwalboss.pl) zanotowano 480 000 odsłon. W festiwalu uczestniczyli: prezes BNI Polska Grzegorz Turniak, właściciel serwisu Fotka.pl Rafał Agnieszczak, dyrektor AIP Kraków Sebastian Kolisz, właściciel firmy E-certificate Dawid Zieliński. Studenckie Forum pozostaje w stałym kontakcie z Aleksandrem Gudzowatym, co pozwala na optymizm w kwestii spotkania legendy polskiego biznesu w niedalekiej przyszłości. Kampania promocyjna tegorocznego BOSS-a osiągnęła wartość 120 000 zł. Bezpłatna organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie 120 instytucji i firm, które postanowiły zainwestować w młodych ludzi. Ogromne podziękowania należą się: Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, firmie RCS – autoryzowanemu dystrybutorowi produktów firmy Apple, która ufundowała liczne nagrody dla uczestników Festiwalu, oraz restauracji Zen Sushi. Festiwal Przedsiębiorczości BOSS nie mógłby się odbyć, gdyby nie życzliwość

rektorów krakowskich uczelni – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakowskiej Akademii i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Liczne szkolenia odbyły się także w czterech klubach: Scandale Royal, Węgłowa 4, Klub Prominent i Bar Miejsce. Ich właścicielom team BOSS-a oraz uczestnicy festiwalu składają podziękowania. Festiwal przebiegł sprawnie dzięki Partnerom: przede wszystkim Kołu Naukowemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Personalni”, Samorządowi Studenckiemu Krakowskiej Akademii oraz Klubowi Inwestora z WSZiB. Tegorocznymi ogólnopolskimi patronami honorowymi festiwalu byli: Business Centre Club, Narodowy Bank Polski, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka. Honorowy patronat nad krakowską edycją festiwalu objął prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski, przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Józef Pilch, poseł na Sejm RP Łukasz Gibała, Polsko-Brytyjska Izba Handlowa. Patronat medialny nad festiwalem objęły: TVP Kraków, Krakowska Telewizja Internetowa – ktvi.pl, Video Board, Portal Interia.pl, Portal Profeo.pl, Portal Magicz-

ny Kraków.pl, DlaStudenta.pl, Students. pl, miesięcznik „Manko”, Anty Radio, Radio Planeta.fm, Radio Pryzmat, Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa. Wsparcia medialnego udzieliły nam: „Gazeta Krakowska”, portal Moje Miasto, Radio ESKA, VOX.FM, magazyn studencki „Semestr”, Pismo Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „WUJ”, „Kurier UEK”. Studenckie Forum Business Centre Club serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu. Wojciech Busz – koordynator ds. logistyki VII Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS, SF BCC Grzegorz Janas – wiceprezes KN ZZL „Personalni”

Justyna Buszta, Joanna Partyka – studentki UEK, Katedra Zarządzania Międzynarodowego

63


STUDENCI

STUDENCI

Puszkowy zawrót głowy 1 czerwca grupa studentów III roku z kierunku Ekonomia wyruszyła na wycieczkę do Brzeska, by poszerzyć horyzonty w dziedzinie przemysłu spożywczego, który był tematem przewodnim zajęć „Agrobiznes” prowadzonych przed dr. hab. K. Firleja. To, co przykuło uwagę wszystkich, był Browar Okocim należący do Grupy Carlsberg Polska oraz fabryka puszek CAN-PACK, należąca do amerykańskiej grupy pod tą samą nazwą. Wycieczkę rozpoczęto od zwiedzenia największego producenta puszek w kraju i jednego z największych i najnowocześniejszych na świecie – firmy CAN-PACK. To, co ukazało się oczom wycieczkowiczów, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Ogromne zwoje aluminium, o wielkości podobnej do największych bali zboża – podstawa produkcji puszek. Studenci poznali cały proces produkcyjny, składający się z wielu czynności, o których wcześniej nikt nie miał pojęcia. Dookoła można było zaobserwować sunące w ogromnym tempie puszki w różnych stadiach produkcji. Niełatwo było ogarnąć i zapamiętać liczby i parametry produkcji, którymi zasypywano studentów podczas wy-

cieczki. CAN-PACK – fabryka zatrudniająca 600 osób, pracująca 24 godziny na dobę, ma zdolność produkcyjną 4 mld puszek rocznie! CAN-PACK dysponuje około 500 graficznymi wzorcami puszek różnej wielkości, a produkcja jest przystosowywana do bieżących potrzeb. CAN-PACK to jedyna fabryka na świecie produkująca wieczka z blachy kolorowej. Tylko tu można zobaczyć oprócz całego etapu tworzenia standardowych wieczek ich kolorowe odpowiedniki w kolorach czerwonym, zielonym, czarnym i złotym. Studenci, zainspirowani „procesem puszkowym”, przeszli do drugiego etapu wycieczki, jakim było zwiedzenie Browaru Okocim, uzależnionego bezpośrednio również od fabryki puszek. Browar ten, istniejący od 1845 r., ma zdolność produkcyjną około 4 mln hektolitrów rocznie! W fabryce zapoznano studentów z całym procesem tworzenia piwa. Studenci mogli podziwiać ogromne kotły, w których warzyło się piwo, silosy o wysokości (bagatela!) 30 metrów, w których piwo leżakowało (największe mogą pomieścić ponad 5000 hektolitrów), proces pasteryzowania piwa, rozdzielania i pa-

Audyt w Toruniu Kwiecień i maj były bardzo aktywnymi i udanymi miesiącami dla członków Koła Naukowego Rewizji Finansowej „Audyt”. Członkowie koła nie tylko brali udział w wielu konferencjach, konkursach i wydarzeniach, ale także odnieśli mnóstwo sukcesów.

kowania gotowych puszek z piwem. Ostatnim etapem wycieczki było zwiedzenie ogromnego magazynu z puszkami z piwem gotowymi do załadunku. – Naszą niezapomnianą wycieczkę, przepełnioną mnóstwem informacji, zakończyliśmy kolacją w przeuroczym zajeździe Krakowiacy i Górale, co było niespodzianką, przygotowaną dla nas przez dr. hab. Krzysztofa Firleja – opowiadają uczestnicy wycieczki. – Dziękujemy dr. hab. K. Firlejowi za czas i zaangażowanie – dodają, kończąc swoją relację. Anna Sacha

„Ekonomiści” hitem UEK! Dzięki inicjatywie studentów z Parlamentu Studenckiego UEK studenci naszej Uczelni mają swój przebój muzyczny – hit UEK. O tym, jak zrodził się pomysł i jak doszło do jego realizacji opowiada Bartosz Duda – członek Parlamentu Studenckiego, koordynator projektu. Na pomysł „Hitu UEK” wpadliśmy wraz z Wojtkiem Kowalem, kiedy to mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Mostach Ekonomicznych we Wrocławiu. Pierwszego wieczoru gospodarze zaprezentowali nam swoją „uczelnianą piosenkę”, która jest swoistym, nieoficjalnym hymnem studentów wrocławskiej uczelni ekonomicznej. Nie zastanawiając się długo, zainspirowani inicjatywą naszych koleżanek i kolegów, już na pierwszym „pomostowym” posiedzeniu Parlamentu postanowiliśmy, aby także UEK miał swoją studencką piosenkę, która „wpada w ucho”, z którą nasi żacy chcieliby się identyfikować i dobrze się przy niej bawić. Pragnęliśmy, aby przy różnego rodzaju kampaniach promocyjnych naszych organizacji studenckich można było posłużyć się zwycięskim utworem. Oprócz tego chcieliśmy, ażeby móc pochwalić się naszym hitem

64

studentom innych uczelni ekonomicznych, np. w czasie Mostów Ekonomicznych. W ciągu niecałych dwóch tygodniu przesłano 7 piosenek. Każdą z nich można przesłuchać wchodząc na stronę www.wrzuta.pl, wpisując w oknie wyszukiwarki „hit uek”. Zwycięzców wyłoniło jury składające się z 7 osób (6 studentów,, którzy brali udział w organizacji konkursu oraz Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK). Werdykt nie był prosty. Finałowa batalia rozegrała się między piosenką Porywaczy Kabli – „UEK 85 lat” oraz utworem „Ekonomiści”, który został nadesłany jako ostatni. Ostatecznie zwyciężyli „Ekonomiści”. Oprócz nagrody głównej, czyli bonów do sklepów muzycznych (Skład Muzyczny oraz MX music) o łącznej wartości 1500 zł, laureaci mieli możliwość nagrania swojego hitu w profesjonalnym studiu Redshift.

„Hit UEK” ma szansę się przeistoczyć w jeszcze większy projekt. Powstał pomysł, aby nagrać teledysk do zwycięskiej piosenki, a także nagrać płytę, na której znalazłyby się inne utwory po delikatnym doszlifowaniu w studiu. Nie pozostaje zatem nic innego, niż wcielić te pomysły w życie. Wszystko teraz zależy od zaangażowania, efektywności działania oraz współpracy Parlamentu Studenckiego, Sekcji Promocji, a przede wszystkim samych twórców piosenek. Należy pamiętać, że jest to pierwsza tego typu inicjatywa u nas na uczelni, dlatego wszelkie pomysły i podpowiedzi, które mogłyby wzbogacić projekt, są bardzo mile widziane. W tej sprawie kontaktować się najlepiej z Parlamentem Studenckim lub Sekcją Promocji UEK.

Pierwszą konferencją, w której wzięli udział, były I Ogólnopolskie Dni Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, zorganizowane pod hasłem „Igrzyska Olimpijskie”. Główną częścią konferencji był konkurs wiedzy z rachunkowości. Jego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu rachunkowości, MSRów i audytu finansowego. Zmierzyli się także z case study przygotowanym przez firmę Ernst&Young. Motyw przewodni konferencji wiązał się ze sportem, w rozgrywce finałowej ćwiczenia umysłowe przeplatały się z fizycznymi, m.in. biegaliśmy w sztafecie, odpowiadając na pytania ekspertów oraz graliśmy w kalambury dotyczące rachunkowości. Wysiłek i poświęcenie nie poszły na marne – reprezentujące nas drużyny w składzie: Hanna Konieczny, Krystian Dratwa i Paweł Knop oraz Ewa Olesik, Michał Mleko i Mariusz Gagatek zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce, deklasując drużyny z Sopotu i Rzeszowa. Drugą częścią konferencji była sesja referatowa, na której wystąpili Hanna Konieczny i Paweł Knop. Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” przygotowało niezwykłą wycieczkę do browarów tyskich. Poznaliśmy tajniki produkcji piwa i zwiedziliśmy muzeum browarnictwa, a na koniec każdy z uczestników miał okazję przystąpić do degustacji złocistego trunku. Po pełnych atrakcji trzech dniach spędzonych w Katowicach przyszedł czas na Toruń. 20–22 maja uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Rachunkowości działające na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Hanna Konieczny, Paweł Knop, Magdalena Palca i Michał Mleko wygłosili swoje referaty, a wszyscy uczestnicy wzięli udział w IX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych. Konkurs składał się z dwóch części – indywidualnej i drużynowej. W części indywidualnej uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z rachunkowości finansowej oraz zarządczej, a także zmierzyć się z testem przygotowanym przez KPMG. Nasze Koło Naukowe odniosło niemały sukces – Anna Lorenc zajęła III miejsce, a Tomasz Tekieli, Paweł Knop, Michał Mleko oraz Krzysztof Bartoszcze znaleźli się w najlepszej dziesiątce. Także w części drużynowej, która wymagała umiejętności księgowania w programie Symfonia, koło nie miało sobie równych – Paweł Knop, Michał Mleko i Hania Konieczny zajęli I miej-

Konkurs w Katowicach – drużyny reprezentujące UEK sce, Anna Lorenc z Agnieszką Bukowiec – II, a Katarzyna Sadowska z Tomaszem Tekieli – III. Poza działalnością naukową znalazł się także czas na zwiedzanie przepięknego miasta Torunia. Koło Naukowe Rewizji Finansowej „Audyt” jest wszędzie tam, gdzie wyzwania, konkursy i perspektywy. Nie mogło więc zabraknąć go także w Poznaniu. 5–7 maja w tamtejszej Wyższej Szkole Bankowej odbył się konkurs mający na celu znalezienie najlepszego ekonomisty wśród studentów uczelni ekonomicznych z całego kraju. Studenci zmierzyli się z pytaniami obejmującymi mikro- i makroekonomię, marketing, zarządzanie, rachunkowość, podatki, europeistykę i bankowość, a wyniki poszczególnych członków drużyn zostały zsumowane. W części drugiej zawodnicy drużynowo głowili się nad case study przygotowanym przez PriceWaterhouse Coopers. Pięć najlepszych drużyn wyłonionych w tych etapach znalazło się w rozgrywce finałowej. Wśród ogromnych emocji, nasz zespół w składzie: Krzysztof Bartoszcze i Michał Londzin zajął II miejsce, tuż za studentami z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Trzy konferencje, trzy miasta, trzy konkursy… – Koło Naukowe Rewizji Finansowej „Audyt” nie boi się wyzwań. Wszystkie wydarzenia czegoś nas nauczyły, przyniosły sukces, dostarczyły niezapomnianych wrażeń… Żywimy nadzieję, że udział w ogólnopolskich przedsięwzięciach zacieśni współpracę naszego koła z innymi uczelniami i pozwoli nadal się rozwijać i pielęgnować naukowe zainteresowania – podsumowują członkowie „Audytu”.

SCRUM jako praktyczne wykorzystanie zasad Agile w zarządzaniu projektami Pod takim tytułem Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Personalni” 10 czerwca 2010 r. zorganizowało warsztat w przyjazny przedstawiający sposób metodykę SCRUM w zarządzaniu projektami nie tylko dla informatyków. SCRUM wchodzi w skład lekkich metodyk wytwarzania oprogramowania Agile. Jest to zbiór zasad, którymi kieruje się zespół w pracy nad projektem. Najczęściej jest on stosowany w branży informatycznej. Można go jednak z powodzeniem wykorzystywać w pracy projektowej w innych dziedzinach. Do zadań uczestników szkolenia należało zrealizowanie projektu – wybudowanie zamku dla dzieci. Zgromadzeni zostali podzieleni na 3 zespoły. Każdy zespół wytypował Scrum Mastera, który reagował na brak surowców oraz prowadził spotkania przy tablicy. Używając karteczek postit drużyny podzieliły wykonywanie projektu na zadania i monitorowały przebieg ich postępu. Spotkanie poprowadził Tomasz Manugiewicz – Project Manager w jednej z krakowskich firm informatycznych. Realizuje on międzynarodowe projekty informatyczne, świadczy wsparcie w zakresie rozwijania i doskonalenia procesów wytwórczych w ramach współpracy z zagranicznymi klientami. Współpracując z wiedeńskim oddziałem firmy T-Mobile Austria, zapewniał wsparcie procesów, zorientowanych wokół metodyki SCRUM. Jako certyfikowany Scrum Master odpowiadał za wdrożenie metody SCRUM w międzynarodowych projektach informatycznych Firmy LOYCON Business Solution. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania na stronie internetowej koła: personalni.uek. krakow.pl. Grzegorz Janas – wiceprezes KN ZZL „Personalni” Szkolenie, dotyczące tematyki Scrum zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Szkolenia zawierające elementy warsztatowe oraz pracę w zespole jest w dzisiejszych czasach bardzo cennym doświadczeniem symulującym rzeczywiste warunki pracy. Przybliżają kontekst informatycznego zastosowania tej metodyki, poszerzając tym samym perspektywę. Pozyskiwanie wiedzy o takich narzędziach jest bez wątpienia pomocne w pracy. Polecam! Michał Bardo

Anna Lorenc – sekretarz KNRF Audyt

65


STUDENCI

66

Marta Kaflińska – Koło Naukowe Polityki Regionalnej fot. Bartosz Cieśla

To jedna z niewielu imprez odbywających się na naszym Uniwersytecie imprez trwająca aż cztery dni. Podkreślił to Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji i Rozwoju prof. Zbigniew Dresler, który w imieniu władz Uczelni powitał uczestników, zaproszonych specjalistów i organizatorów z KNPR. Pierwszy dzień warsztatów wypełniły prezentacje. Głos zabrali goście: mgr Janusz Jeżak reprezentujący Instytut Rozwoju Miast i Andrzej Madej – działacz społeczny zainteresowany rozwojem Krakowa, pomysłodawca konkursu Archi-Szopa. Dr Bogusław Luchter z Katedry Gospodarki Regionalnej UEK przybliżył zmiany użytkowania przestrzeni Krakowa, niezbyt optymistycznie podsumowując: „tereny zielone w miastach są skazane na zagładę”. Dr Romuald Loegler, znany społeczności UEK jako projektant pawilonów F i S, porównując przestrzeń Krakowa do innych miast, podkreślił znaczenie obszarów, „w których, nie podnosząc głowy, można zobaczyć niebo, będąc w mieście”. Studenci z całej Polski omawiali problemy urbanistyczne w bliskich im miejscach. Reprezentantki Politechniki Warszawskiej mówiły o warszawskim Muzeum Historii Polski, para przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego skupiła się na Giżycku, a studentki z Akademii Ekonomicznej w Katowicach omówiły zagospodarowanie terenów pokopalnianych, ze szczególnym naciskiem na rewitalizację i rekultywację. W dalszej części inne grupy z Olsztyna omawiały rozwój przestrzenny Suwałk oraz problemy zagospodarowania Grajewa. Goście ze stolicy ubolewali nad brakiem ścisłego centrum w Warszawie oraz nad problemami dotyczącymi Starówki, takimi jak nielegalne parkowanie czy niedostateczne oświetlenie. Reprezentantka SGH skupiła się na Parku Ocalałych w Łodzi, następnie usłyszeliśmy o modernizacji ul. Grzybowskiej w Warszawie. Reprezentantka KNPR przybliżyła rozwój terytorialny Krakowa. Ostatnimi tego dnia były prezentacje Olsztyna na temat problemów przestrzennych i z Warszawy na temat przywracania miastu Wisły. Dzień drugi również rozpoczął się wykładami specjalistów. Prof. Aleksander Böhm kontrowersyjną historię planowania na ziemiach polskich podzielił na trzy etapy: nie istniała Polska, a było planowanie; była i Polska, i planowanie; jest Polska, a nie ma planowania. Prof. Anna Karwińska przedstawiła referat Kreatywność – kluczem do rozwoju miasta. Prof. Andrzej Wyżykowski – główny architekt Krakowa, omawiając łączenie współczesności z historią w architekturze miasta, przedstawił realizowane projekty konkursowe i podkreślił znaczenie przedsięwzięć publiczno-prywatnych. Na tym tle wyróżniała się prezentacja prof. Zygmunta Szymli, który jako kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej zdecydował się przedstawić nową specjalizację dla gospodarki przestrzennej, jaką jest „rozwój regionalny”, otwartą we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Unią Europejską. Trzeciego dnia konferencji studenci omawiali kolejno: Kupiec Poznański i plac Wiosny Ludów; poznańskie ścieżki rowerowe, wykorzysta-

Otwarcie warsztatów; od lewej reprezentujący UEK: dr Bogusław Luchter, prof. Tadeusz Kudłacz, prof. Zbigniew Dresler fot. Bartosz Cieśla

Jedna z prezentacji opracowana w ramach warsztatów

Kto powinien wygrać wybory zdaniem studentów Dzięki inicjatywie koła na kilka dni przed wyborami każdy student mógł oddać głos na wybranego przez siebie kandydata. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja złożona z członków koła. Prawybory cieszyły się umiarkowanym zainteresowaniem (swój głos oddało 546 osób), co pokazuje niską świadomość wyborczą w Polsce. Koło, stawiając sobie za cel szerzenie postaw społeczeństwa obywatelskiego, będzie starało się w kolejnych tego typu happeningach uświadamiać studentów, jak

fot. Anna Orzeszek

W dniach 20–23 kwietnia Kraków stał się głównym ośrodkiem zainteresowania studentów, których pasją jest urbanistyka. To właśnie w naszym mieście stanęli przed odpowiedzialnym zadaniem pt. „Pokoloruj Kraków”. Taki bowiem był temat przewodni warsztatów urbanistycznych zorganizowanych przez Koło Naukowe Polityki Regionalnej.

nie map wyobrażeniowych w rozwoju centrum Poznania oraz rewitalizacja Szczecina. W ciągu 1,5 dnia warsztatów „kolorowano Kraków”. Wyniki pracy studentów oceniało Jury w składzie: prof. Zygmunt Szymla, dr Artur Hołuj i Dorota Halama – prezes KNPR nie mieli łatwego wyboru. Okazało się bowiem, że praktycznie wszystkie zespoły tak zachwyciły się obecnym stanem Krakowa, że nie chcąc go zmieniać, postawiły na zachowanie obszarów zielonych, zwiększając jedynie powierzchnię terenów przeznaczonych do sportu i rekreacji. Często powtarzającym się pomysłem było utworzenie tzw. małpiego gaju. Ostatecznie wygrała grupa opracowująca teren Zakrzówka. Na zwyciężczynie czekały cenne nagrody książkowe, ufundowane przy wsparciu honorowego patrona całego wydarzenia, prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Ostatnim punktem programu było wręczenie nagrody w konkursie fotograficznym, którą zdobyła Anna Klimaniec z AE w Katowicach. Koło Naukowe Polityki Regionalnej pragnie podziękować za wsparcie wszystkim gościom, władzom Uczelni, patronom i sponsorom.

ważna jest aktywna postawa obywatelska. Według statystyk w prawyborach wzięło udział 61% mężczyzn i 39% kobiet. Wyniki prezentują się następująco: · Bronisław Maria Komorowski: 38,82% · Janusz Ryszard Korwin-Mikke: 23,62% · Jarosław Aleksander Kaczyński: 10,80% · Grzegorz Bernard Napieralski: 9,52% · Andrzej Marian Olechowski: 8,97% · Marek Jurek: 4,21% · Kornel Andrzej Morawiecki: 1,28% · Waldemar Pawlak: 0,91% · Andrzej Zbigniew Lepper: 0,54% · Bogusław Zbigniew Ziętek: 0,54% Oprac. Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus”

Społeczność UEK dla powodzian Poruszone losem tysięcy rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi organizacje studenckie, Fundacja UEK i Kancelaria Rektora przeprowadziły na terenie kampusu naszej Uczelni zbiórkę pieniędzy i darów dla najbardziej potrzebujących. Dzięki wspólnemu wysiłkowi w czasie akcji zebrano około 300 zł oraz ogromne ilości środków czystości, żywności i odzieży. Cegiełki sprzedawane były także w czasie koncertu cha-

rytatywnego chóru „Dominanta” w kościele oo. Karmelitów Bosych. Część darów już trafiła do osób potrzebujących w Sandomierzu.

Sprzedaż biletów-cegiełek

fot. Bartosz Cieśla

Pokoloruj Kraków

STUDENCI

Ożywiona dyskusja jurorów; od lewej: dr Artur Hołuj, prof. Zygmunt Szymla, Dorota Halama

Charytatywny koncert chóru „Dominanta”

67


SPORT

SPORT

AMP: medale, medale, medale Z bardzo dobrym rezultatem startowali nasi reprezentanci w Akademickich Mistrzostwach Polski. W klasyfikacji generalnej uczelni społeczno-przyrodniczych (stan na 20.05.) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zajmuje trzecie miejsce i najprawdopodobniej ten stan rzeczy utrzyma się do samego końca. Ten świetny wynik jest efektem startów, o których pisaliśmy przez cały rok. Ostatnimi sekcjami walczącymi o medale i punkty były: piłka ręczna mężczyzn, koszykówka kobiet, lekkoatletyka oraz tenis. Nasi szczypiorniści przyzwyczaili już nas do tego, że co roku awansują do grona najlepszych drużyn studenckich w Polsce. Nie inaczej było w tym roku – na turnieju finałowym rozgrywanym w Kaliszu wywalczyli złoty medal w klasyfikacji uczelni społeczno-przyrodniczych. Niestety sukces ten został okupiony kontuzją lidera zespołu – Ryszarda Miodońskiego. Ogromnym sukcesem zakończyła się wyprawa koszykarek do Wrocławia. Podopieczne mgr Ewy Eljasz-Radzikowskiej były o krok od zdobycia medalu w klasyfikacji generalnej. Byłby to największy sukces w historii występów naszych zespołów w Akademickich Mistrzostwach Polski. Mecz o 3. miejsce miał podwójną stawkę, gdyż jednocześnie decydował o złotym medalu w typie uczelni. Niestety przypadł on w udziale drużynie AJD Częstochowa. Tym samym nasze koszykarki zostały czwartą studencką drużyną Polski i drugą wśród uczelni społeczno-przyrodniczych, za co należą im się ogromne brawa! Najlepiej punktującą zawodniczką turnieju została Aneta Kotnis. Trzy medale to najsłabszy występ lekkoatletów od kilku lat. Mogą oni jednak mówić o sporym pechu. Aleksandra Zeman w pchnięciu kulą uzyskała ten sam wynik co brązowa medalistka, lecz miała słabszy drugi w kolejności wynik. W podobnych okolicznościach medal przegrała Patrycja Kowalska w skoku w dal, która musiała o niego rywalizować z trzema zawodniczkami

należącymi do kadry narodowej. Nie zraziło to naszej reprezentantki, która do samego końca biła się o medal i uzyskała ten sam wynik co Agnieszka Cichowlas. Niestety podobnie jak u Aleksandry Zeman, jej drugi w kolejności wynik był słabszy. Setne sekundy zabrakły także Karolinie Pachel, która swój bieg na 200 m kończyła z kontuzją. Bezradny w swojej koronnej konkurencji – skoku wzwyż – był Sylwester Brzuchacz. Z pierwszej czwórki klasyfikacji general-

W górnym rzędzie od lewej: Małgorzata Starmach, Marion Policht, Aleksandra Bober, Anna Murawiec, Aneta Kotnis, Katarzyna Pasek, Ewa Eljasz-Radzikowska; w dolnym rzędzie od lewej: Edyta Szafran, Małgorzata Orłowska, Justyna Orłowska, Anna Rodo, Magdalena Piekarz, Beata Rauch.

Koszykarki mistrzyniami MLA! Kropkę nad i postawiły koszykarki AZS UEK kończąc najlepszy w swojej historii sezon tryumfem w rozgrywkach Małopolskiej Ligi Akademickiej. Po zdobyciu 4. miejsca w Polsce i srebrnego medalu w typie uczelni ukoronowaniem całorocznej pracy był dla nich mecz finałowy przeciwko Akademii Wychowania Fizycznego. Po wyrównanej pierwszej kwarcie inicjatywę przejęły ekonomistki i w przerwie schodziły do szatni z przewagą 6 punktów. Trzecia i czwarta kwarta meczu zakończyły się również ich zwycięstwami. Choć końcowy rezultat może wskazywać na zacięty mecz, to można śmiało stwierdzić, że to „ekonomistki” kontrolowały przebieg meczu, a „zaledwie” ośmiopunktowa różnica na koniec meczu wynikała z rozprężenia i wejścia na boisko zmienniczek. Mecz ten był ostatnim akordem rozgrywek MLA w sezonie 2009/2010. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w klasyfikacji generalnej zajął 5. miejsce.

68

nej aż trzech zawodników było studentami uczelni typu społeczno-przyrodniczego. Wszyscy są członkami kadry narodowej, a ich rekordy życiowe wynoszą 2,14–2,17 m. Na szczęście nie zawiedli murowani faworyci do medalu – sztafeta 4x100 m w składzie: Marcin Suszek, Patryk Dunal, Filip Kubis, Krzysztof Radziszewski. Zdobyli oni złoty medal, co jest szczególnie wartościowym wynikiem w obliczu kontuzji Krzysztofa, który startował na własną odpowiedzialność. Srebro dorzucił jeszcze Marcin Suszek w biegu indywidualnym na 100 m. Brązowy medal zdobyła Aneta Kawałek w rzucie oszczepem. Miejmy nadzieję, że na tych mistrzostwach lekkoatleci wyczerpali limit pecha na co najmniej kilka lat. Ostatnim akcentem niemal kończącym zmagania w ramach AMP (we wrześniu odbędą się mistrzostwa w żeglarstwie) był start naszych tenisistów. Wyjazd do Bytomia z pewnością zaliczą oni do udanych. Srebrny medal w typie uczelni może przypieczętować miejsce naszej Uczelni na podium w klasyfikacji generalnej.

Finał Małopolskiej Ligi Akademickiej w koszykówce kobiet AZS UEK – AZS AWF 79-71 (17:18; 22:15; 22:21; 18:17) Klasyfikacja generalna MLA: 1. AZS Akademia Górniczo-Hutnicza – 431 pkt. 2. AZS Akademia Wychowania Fizycznego – 421 3. AZS Uniwersytet Jagielloński – 420 4. AZS Politechnika Krakowska – 322 5. AZS Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 301 6. AZS Uniwersytet Pedagogiczny – 235 7. AZS Uniwersytet Rolniczy – 210 8. AZS Krakowska Akademia – 124* 9. AZS Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości – 124 10. AZS Collegium Medicum UJ – 88 11. AZS Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – 69 12. AZS Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – 35 13. Akademia Sztuk Pięknych – 6 14. AZS Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu – 3.

I Gala Mistrzów Sportu UEK 9 czerwca w hali sportowej naszej Uczelni odbyła się historyczna I Gala Mistrzów Sportu UEK. Zastąpiła ona tradycyjny bal sportowca, który co roku odbywał się w jednym z krakowskich klubów. Drobnym zmianom uległa także formuła. Tradycyjnie podsumowano sportowy

rok akademicki w wykonaniu naszych reprezentantów, wyróżniono medalistów, podziękowano członkom AZS kończącym studia oraz wyłoniono sekcję roku i sportowca roku. Nowością były występy artystyczne. O dobry humor widzów zadbali laureaci nagród jury i publiczności juwenaliowego przeglądu kabaretów „Dowcipakery 2010” – kabaret „Czwarta Fala” z Kielc. Zaprezentowała się także grupa taneczna UEK Dance, która występami uświetnia już niemal wszystkie imprezy uczelniane. Wyświetlono również krótkie filmy nakręcone przez sekcję

rowerową (podsumowujący ich obóz w hiszpańskim Calpe) oraz piłki ręcznej (z Turnieju Półfinałowego Akademickich Mistrzostw Polski). Wybór sportowca i sekcji roku mógł być tylko jeden. Całą pulę zgarnęła sekcja koszykówki kobiet, dla której był to bardzo udany rok: 1 miejsce w Małopolskiej Lidze Akademickiej, srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski w typie uczelni oraz 4. miejsce w klasyfikacji generalnej AMP. Sportowcem roku została najlepiej punktująca zawodniczka tegoż turnieju – Anita Kotnis.

Dni Sportu UEK Jak co roku, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy wsparciu Klubu Uczelnianego AZS UEK zorganizowało turnieje skierowane do studentów naszej Uczelni w najbardziej popularnych dyscyplinach sportowych. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, gdyż została włączona w Centralne Obchody Jubileuszu 85-lecia UEK. Uroczystego otwarcia dokonali prof. Roman Niestrój i prof. Andrzej Chochół wraz ze specjalnym gościem, czterokrotnym mistrzem olimpijskim w chodzie sportowym – Robertem Korzeniowskim, który przeprowadził wykład na temat „Sport i biznes – mistrzostwo jest w nas!”. Uhonorowano także nasze siatkarki z zespołu AZS Skawa UEK, które wywalczyły awans do I ligi. Potem rozpoczęto już sportowe zmagania. Łącznie, w turniejach koszykówki, siatkówki, street basketu, pływania, piłki nożnej, martwego ciągu i wyciskania leżąc wzięło udział blisko 200 osób. Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa sekcji kulturystycznej, która postanowiła zorganizować nietypowe zawody w wyciskaniu leżąc. „85 kg na 85-lecie” odbyło się na placu pomiędzy pawilonami F i S. W zmaganiach mógł wziąć udział każdy, kto tylko czuł się na siłach. Impreza przyciągnęła wielu widzów.

O sporcie i biznesie mówił Robert Korzeniowski

Piotr Majewski – Rzecznik KU AZS UEK

Wyróżnienia dla najlepszych

85 kg na 85-lecie – zawody w wyciskaniu leżąc

69


SPORT

VI Półmaraton Jurajski 13 czerwca maratończycy z Polski i z zagranicy spotkali się w Rudawie pod Krakowem na VI Półmaratonie Jurajskim o Puchar Starosty Krakowskiego oraz Wójta Gminy Zabierzów. W ramach półmaratonu odbyły się także II Mistrzostwa Studentów w Półmaratonie o Puchar Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, III Mistrzostwa Garnizonu Krakowskiego Wojska Polskiego w Półmaratonie, III Mistrzostwa Polski Bankowców w Półmaratonie oraz VI Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Półmaratonie. Półmaraton Jurajski to największy bieg na takim dystansie w Polsce. W zeszłym roku impreza po raz czwarty z rzędu nagrodzona została odznaczeniem

70

SPORT „Złoty Bieg 2009” dla największego półmaratonu w Polsce. I w tym roku nie brakowało ogromnych emocji. Już na starcie cieszyliśmy się z pobicia rekordu frekwencji – do biegu ruszyło bowiem aż 1516 zawodników. Po godzinie i sześciu minutach od startu, ku uciesze kilku tysięcy gorąco dopingujących kibiców, jako pierwszy linię mety przekroczył Arkadiusz Gardzielewski, pobijając o kilkadziesiąt sekund rekord trasy ustanowiony w roku ubiegłym. Najlepszą z pań okazała się w tym roku Wioletta Uryga osiągając wynik 1 h 23 min 0 sek. Maraton ukończyło 1232 zawodników. Najlepsi wśród mężczyzn 1. Arkadiusz Gardzielewski, rocznik 1986, wynik: 01:06:12 2. Jakub Burghardt, rocznik 1981, wynik: 01:07:34 3. Artur Kern, rocznik 1980, wynik: 01:08:27

VI Tour de UEK 13 czerwca na kampusie naszej Uczelni po raz szósty rozegrany został wyścig kolarski Tour de UEK. Organizatorem zawodów jest Klub Uczelniany AZS UEK oraz drużyna Subaru Vitesse AZS UEK, której zawodnicy na co dzień reprezentują barwy UEK w ogólnopolskich zawodach kolarskich. W organizację zawodów zaangażowani są także członkowie sekcji rowerów górskich AZS oraz trenerzy. Tour de UEK wpisał się na stałe w kalendarz imprez UEK. Organizowany jest zawsze na przełomie maja i czerwca.

Najlepsze wśród kobiet 1. Wioletta Uryga, rocznik: 1968, wynik: 01:23:00 2. Ewa Brych-Pająk rocznik: 1975, wynik: 01:24:49 3. Dominika Wiśniewska, rocznik: 1986, wynik: 01:27:03 W tym roku po raz drugi sto studentów rywalizowało o Puchar Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Najlepszym okazał się Błażej Brzeziński z Bydgoszczy, a w kategorii studentek rywalki zdeklasowała Ewa Brych-Pająk z Częstochowy. Najlepszym studentom nagrody wręczył prof. Andrzej Chochół, Prorektor ds. Studenckich UEK. Uczelnia uhonorowała Pucharem Rektora także zawodnika, któremu udało się ukończyć półmaraton poruszając się o kulach – Roberta Pawłowicza z Lublina. Najlepsi studenci 1. Błażej Brzeziński, rocznik 1987, wynik: 01:08:37 2. Kamil Sieracki, rocznik 1988, wynik: 01:13:42 3. Leszek Marcinkiewicz, rocznik 1983, wynik: 01:20:17 Najlepsze studentki 1. Ewa Brych-Pająk, rocznik 1975, wynik: 01:24:49 2. Dominika Wiśniewska, rocznik: 1986, wynik: 01:27:03 3. Aleksandra Jachimczyk, rocznik 1983, wynik: 01:36:56 Pełna lista wyników: www.polmaraton-rudawa.ivn.pl Wszystkim startującym oraz zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

rzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze ściganiem) oraz elita (dla startujących regularnie). Frekwencja waha się w granicach 35-45 osób. Zawody prezentują wysoki poziom sportowy. Znani kolarze, którzy stają na linii startu, na co dzień startują w zawodach ogólnopolskich, w tym także w MTB Maratonie oraz Grand Prix MTB organizowanym przez Czesława Langa. Zdarzały się lata, w których na starcie Tour de UEK pojawiali się pracownicy UEK. Formuła wyścigu opiera się na jasnych zasadach: kobiety 4, amator 7, elita 10 okrążeń. Wygrywa najlepiej przygotowany technicznie i kondycyjnie. W tym roku w imprezie brało udział 42 zawodników. Dopisała zarówno pogoda, jak i publiczność. Stanowili ją głównie studenci, dopingujący startujących zawodników i jednocześnie odpoczywający Tour de UEK to impreza perfekcyjnie przygotowana w każdym calu. Jest doskonale kojarzoną i rozpoznawalną marką - zwłaszcza w środowisku krakowskich kolarzy (którzy odwiedzają ją najliczniej). Promuje doskonale zarówno Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jako mecenasa sportu, jak i Akademicki Związek Sportowy UEK jako aktywnego organizatora.

Tour de UEK rozgrywany jest w specyficznej formie – to wyścig z ciasnymi zakrętami, na krótkiej, dwukilometrowej trasie, pokonywanej kilkukrotnie. Zawodnicy startują na rowerach MTB (choć zdarzają się też rowery przełajowe), a trasa, mimo że biegnąca przez kampus UEK, jest bardzo wymagająca – krótkie podjazdy i zjazdy, luźna nawierzchnia i ostre krawężniki dają się we znaki wszystkim startującym. Wyścig jest rozgrywany w trzech kategoriach: kobiety, amatorzy (dla mężczyzn, któ-

Boulder Buła Pod tą tajemniczą nazwą kryją się zawody organizowane przez sekcję wspinaczkową AZS UEK oraz szkołę wspinania Excito. Zawody powstały z myślą o osobach zaczynających swoją przygodę ze wspinaczką i tych wspinających się już dłużej, lecz nie na poziomie tzw. łojantów jeżdżących na ogólnopolskie zawody. Boulder (inaczej – bald) to krótka sekwencja ruchów na oznaczonych chwytach. Pokonanie balda zalicza się, jeśli po wystartowaniu z chwytu startowego, używając tylko oznaczonych chwytów dotrze się do tzw. topa i utrzyma się go obydwiema rękami. Trudność balda

Wyniki wyścigów w poszczególnych kategoriach: Kobiety 1. Katarzyna Szczurek, KKCiM Smok Kraków 2. Marta Ryłko, AZS AGH 3. P aulina Szelerewicz-Gładysz, Bikeholicy Tines Team Amator 1. Krzysztof Jarosiewicz, SPORT-PASJA Żywiec 2. Bartłomiej Przybylski, osco Team – SDB 3. Paweł Gryglewski, Bikeholicy Tines Team Elita 1. Marcin Baszak, im-motion.pl 2. Dominik Grządziel, Bikeholicy Tines Team 3. Piotr Gakan, Lapierre Hella Suder&Suder Nagrodami dla zwycięzców były głównie akcesoria rowerowe o wartości prawie 1500 zł; ufundowane przez KU AZS UEK. Więcej: www.subaruazsuek.com/tourdeuek.

Katarzyna Rams zależy od wielkości i rozmieszczenia chwytów oraz przewieszenia ścianki. Zawodnicy mają do pokonania ponad 30 baldów na 3 poziomach trudności. Tegoroczna edycja zakończyła się wielkim sukcesem organizacyjnym i w przyszłym roku z całą pewnością zostaną zorganizowane kolejne, na które już teraz serdecznie zapraszamy. Zachęcamy również do regularnych treningów wraz z sekcją wspinaczkową AZS UEK pod okiem profesjonalnych instruktorów. Emilia Taraszkiewicz

71


WARTO WIEDZIEĆ

ZAPOWIEDŹ

Inauguracja studiów podyplomowych Ekonomia społeczna Dnia 24 kwietnia 2010 r. odbyła się uroczysta inauguracja studiów podyplomowych Ekonomia społeczna, prowadzonych przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP). Uroczystość otworzył dyrektor MSAP – dr Jarosław Bober. Wykład inauguracyjny prof. Anna Karwińska poświęciła rozważaniom, w jakim stopniu przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej pomagają w osiągnięciu celów społecznych. Ekonomia społeczna jest bowiem terminem odnoszącym się do działań o charakterze przedsiębiorczym, ale poprzez które realizuje się cele społeczne. Unia Europejska wspiera rozwój przedsiębiorczości społecznej dofinansowując projekty w tym zakresie (przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Jednym z takich projektów jest „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, którego partnerem jest MSAP. To właśnie w jego ramach są finansowane ww. studia podyplomowe, które mają na celu podnoszenie kompetencji osób zajmujących się aktywizacją zawodową i integracją społeczną oraz stworzenie forum wymiany doświadczeń w tym zakresie. W pierwszej edycji studiów bierze udział 40 słuchaczy z całej Polski, rekrutujących się głównie z organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej. W uroczystości wziął także udział Krzysztof Więckiewicz – dyrektor DeStudia podyplomowe Ekonomia społeczna realizowane w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” są skierowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, pracujących w instytucjach zajmujących się problematyką aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, administracja publiczna). Studia są w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, trwają dwa semestry i składają się z sześciu komplementarnych modułów:

Jubileusz 70-lecia prof. Stanisława Lisa

partamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który opowiedział o polityce państwa wobec ekonomii społecznej i nakreślił perspektywy rozwoju tego sektora w Polsce. Praktyczne działania, które prowadzą podmioty przedsiębiorczości społecznej, zostały zaprezentowane podczas projekcji filmu pt. „Ekonomia zaufania”. Dyskusja o ekonomii społecznej była prowadzona także po zakończeniu części oficjalnej tej uroczystości.

1. Ekonomia społeczna: stan obecny i perspektywy 2. Nauki społeczne 3. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej 4. Finansowanie przedsięwzięć społecznych 5. Otoczenie prawne ekonomii społecznej 6. Innowacje społeczne Docelowo, w latach 2010–2013, MSAP planuje wręczyć dyplomy ukończenia studiów 280 absolwentom biorącym udział w ośmiu edycjach studiów.

Projekt „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” Biuro partnera projektu: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 16; pokój nr 24; tel.: 012 293 75 60, faks: 012 293 75 59; www.msap.pl

72

Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju UEK ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. Stanisława Lisa, dr. h.c. Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej 23–24 września 2010 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Stara Aula, Budynek Główny, I p.

Kariera naukowa prof. zw. dr hab. Stanisława Lisa, dr h.c. związana jest od początku z macierzystą Uczelnią, gdzie uzyskał kolejne stopnie i tytuły naukowe. W 1963 r. ukończył studia na Wydziale Ogólnoekonomicznym Wyższej Szkoły Ekonomicznej zakończone magisterium z ekonomii. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w roku 1972 na podstawie dysertacji pt. Mierniki poziomu rozwoju wzrostu gospodarczego. W 1983 roku uzyskał habilitację w zakresie nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy Problem wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 1994 roku, a w pięć lat później nominację na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prof. Lis posiada udokumentowany publikacjami, znaczący dorobek naukowy, na który składa się autorstwo (i współautorstwo) 17 książek i monografii oraz autorstwo rozlicznych artykułów i opracowań naukowych. Równolegle z pracą naukową prof. Stanisław Lis uczestniczył aktywnie w pracach ciał kolegialnych Uczelni. Sprawował szereg ważnych funkcji kierowniczych, począwszy od zastępcy dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej, poprzez kierownika Zakładu Analiz Porównawczych Systemów Ekonomicznych, a następnie dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej i ostatnio kierownika Katedry Teorii Ekonomii. Ponadto brał udział w pracach licznych komisji uczelnianych. Prof. Lis podejmował współpracę z zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi, gdzie gościł jako profesor wizytujący. Przebywając dwukrotnie na Uniwersytecie Harvarda jako visiting scholar w latach 1985 i 1990. Także w 1990 r. przebywał w prestiżowym The Johns Hopkins University w tym samym charakterze. Wielokrotnie był zapraszany jako visiting profesor do Norwegian School of Economics and Bussines Administration w Bergen, gdzie prowadził badania i wykłady w latach 1987, 1989, 1991 i 1996. Prace naukowe podejmowane przez prof. Stanisława Lisa i związane z nimi publikacje świad-

czą o szerokim zakresie i wielostronności Jego zainteresowań. Biorąc pod uwagę rangę osiągnięć naukowych i ich znaczenie w kraju i za granicą należałoby wskazać przede wszystkim na zainteresowania w zakresie: metodologii badań poziomu, dynamiki i czynników (w tym strukturalnych) rozwoju gospodarczego Polski; teorii integracji gospodarczej w Europie; analizy procesów konwergencji gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej do wymagań integracyjnych ze Wspólnotami Europejskimi; analizy kosztów i korzyści ekonomicznych przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej; teorii i polityki makroekonomicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem procesów transformacji systemowej gospodarki; międzynarodowej konkurencyjności gospodarek na rynku światowym; badań porównawczych rozwoju gospodarczego Polski, Słowacji, Czech i Węgier w okresie transformacji systemowej i integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Prof. Stanisław Lis to nie tylko znany naukowiec i uczestnik życia społeczności akademickiej, ale też wielce zasłużony dydaktyk i wychowawca młodej kadry naukowej. Jako wyróżniający się nauczyciel akademicki prof. Stanisław Lis ma na swoim koncie kluczowe z punktu widzenia edukacji młodych ekonomistów wykłady z ekonomii politycznej, mikroekonomii i makroekonomii, które prowadził przez lata na wszystkich poziomach i kierunkach studiów. Prof. Stanisław Lis ma swój znaczący udział w rozwoju kadr naukowych. W trakcie sprawowania funkcji kierowniczych w podległych jednostkach organizacyjnych 5 nauczycieli akademickich uzyskało tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego. Prof. Lis występował jako promotor w 6 ukończonych przewodach doktorskich, a obecnie jest opiekunem kolejnych 4 rozpraw doktorskich. Ponadto prof. Lis

jest autorem 13 recenzji rozpraw doktorskich oraz 3 dysertacji habilitacyjnych. Pod Jego kierunkiem ponad 1000 absolwentów studiów ekonomicznych uzyskało dyplomy ukończenia Uczelni. Prof. Stanisław Lis jest członkiem wielu prestiżowych międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń naukowych, takich jak: Harvard University Fellows, Association for Comparative Economics Studies (USA); International Economics Association (UK), Fundacji Konrada Adenauera, etc. Do zasług prof. Stanisława Lisa należy rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej między Katedrami Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nawiązanej w 1972 roku przy Jego wielkim zaangażowaniu uhonorowanym przez władze Uniwersytetu w Bratysławie nadaniem mu doktoratu honoris causa w 2007 r. Prof. Lis odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996 r.), Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta (2000 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003 r.) oraz szeregiem innych odznaczeń i wyróżnień regionalnych. Charakteryzując sylwetkę naukową prof. zw. dr. hab. Stanisława Lisa należy docenić Jego indywidualność jako badacza o szerokich zainteresowaniach teoretycznych, posiadającego dar trafnego interpretowania danych i prognozowania tendencji gospodarczych. Z Jego prac wyczytać można programowe przywiązanie do rzetelnej i obiektywnej analizy naukowej, wolnej od politycznego koniunkturalizmu i skłonności do naukowego nowinkarstwa. W badaniach swoich Profesor ceni sobie najbardziej dążenie do prawdy, szacunek dla innych, pracowitość i wiedzę, a także rzetelność naukową.

Prof. dr hab. Andrzej Prusek – kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju UEK

73


REKLAMA

REKLAMA

*UBILEUSZ

LECIA

5NIWERSYTETU %KONOMICZNEGO W +RAKOWIE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie serdecznie dziękuje wszystkim patronom honorowym, patronom medialnym, SPONSOROM i firmom partnerskim.

PARTNERZY/SPONSORZY

PATRONI HONOROWI JUBILEUSZU

ie�! w y t k ie b o w „UEK Kręcisz? Pstrykasz? Weź udział w konkursie!

PATRONI MEDIALNI JUBILEUSZU

Zrób zdjęcie, nagraj film – wygraj program do edycji filmów i zdjęć!

WWW UEK KRAKOW PL WWW JUBILEUSZ UEK KRAKOW PL 74

więcej: www.uek.krakow.pl 75


REKLAMA

76

REKLAMA

77


REKLAMA

78

REKLAMA

79


Wiosna, zima, koniec lata... nie bądź sknera – kup dukata!

4 UEKi = 4 złote

|lr ê X ê 9ê ê êm ê|lrêê

 ­êy ꢧ±êk êv ±ê£¡¾¥¡ªêr I ñê

www.uek.krak ow.pl

ê êh ê ê êiÃê ê ê ê ê ê ­ ­ ­ ­ ½ ê ê I 9ê ±ê 8 ê ê ê ­ê¡¢ê¢©£ê§¤ê¦¥­