Kurier UEK nr 6 (22), czerwiec 2008

Page 1

Dzień Uniwersytetu

Wykład Prezesa NBP

Zjazd Absolwentów

s. 4

s. 14

s. 18

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Nr 6 (22) czerwiec 2008


W numerze: Wybory dziekanów i prodziekanów UEK na kadencję 2008–2012 2 Wyjątkowy Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 4 Zrób z nami coś dla innych, czyli społeczna odpowiedzialność… studentów 10 Pierwsza w Polsce Katedra UNESCO u nas! 11 Praktyki dla niepełnosprawnych 11 Polska polityka bezpieczeństwa i obrony, cz. II 12 Dylematy polskiej polityki pieniężnej 14 Modele decyzyjne według prof. Golabiego 15 Współczesna gospodarka i administracja publiczna 16 Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 18 Gala Partnerów AIESEC 19 XLIV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, XXVI Seminarium im prof. Zbigniewa Pawłowskiego 20 Studia podyplomowe Prognozowanie praktyczne i analiza szeregów czasowych 20 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia 21 Foresight – wyzwania dla Małopolski 22 Współpraca polsko-rosyjska w MSAP 23 Nadal potrzebni – lepsze kwalifikacje w miejscu pracy 24 Jak przygotować dobre e-materiały dydaktyczne? 26 Telc Language Tests 28 Ćwiczenia przeciwpożarowe w Dębicy 28 Finał V Ogólnopolskiego Konkursu Menedżerskiego UEK 29 Poznawaj świat, ceń jego wartość! 30 Bezpieczeństwo osób z grup szczególnego ryzyka 31 Nominacja dla prof. Gajewskiego 31 Student na podium 31 Złote Formaty 2008 wręczone 31 Kultura pracy w Azji 32 Dlaczego becikowe powinno wynieść 30 000 $? 33 Studenci UEK w finale L’Oreal e-strat Challenge 34 Piszą o nas 35 Happening na bezpiecznej Uczelni 36 Redakcja: Biuro Rzecznika Prasowego e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

2

Wybory dziekanów i prodziekanów UEK na kadencję 2008–2012

W

dniu 22 kwietnia br. Wydziałowe Kolegium Rektorów Wydziału Towaroznawstwa wybrało dziekana i prodziekanów Wydziału. Dziekanem został prof. dr hab. Władysław Kędzior. Prodziekanami wybrani zostali: dr hab. inż. Marta Gollinger-Tarajko, prof. UEK; dr hab. inż. Stanisław Hornik, prof. UEK. W dniu 5 maja br. Wydziałowe Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania UEK wybrało dziekana i prodziekanów Wydziału. Dziekanem został dr hab. Paweł Lula, prof. UEK. Prodziekanami wybrani zostali: dr hab. Anna Malina, prof. UEK; dr hab. Bogusz Mikuła; dr hab. Renata Oczkowska, prof. UEK. W dniu 12 maja br. Wydziałowe Kolegium Elektorów Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK wybrało dziekana Wydziału, a w dniu 15 maja br. – prodziekanów Wydziału. Dziekanem został prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Zieliński. Prodziekanami wybrani zostali: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Broński; dr hab. Robert Jakimowicz; dr hab. Leszek Kusak. W dniu 12 maja br. Wydziałowe Kolegium Elektorów Wydziału Finansów UEK wybrało dziekana Wydziału, a w dniu 19 maja br. – prodziekanów Wydziału. Dziekanem został dr hab. Krzysztof Su-

rówka, prof. UEK. Prodziekanami wybrani zostali: dr hab. Bogusława Gnela, prof. UEK; prof. dr hab. Edward Smaga; prof. dr hab. Bogumiła Szopa.

Lista członków Senatu na kadencję 2008–2012 Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych: dr hab. Anna Francik, prof. UEK prof. dr hab. Aleksy Pocztowski prof. dr hab. Andrzej Wojtyna dr hab. Marek Lisiński, prof. UEK prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski prof. dr hab. Adam Nalepka dr Piotr Buła dr Janusz Fudaliński Wydział Zarządzania: prof. dr hab. Adam Stabryła prof. dr hab. Jacek Osiewalski prof. dr hab. Józef Pociecha prof. dr hab. Jan W. Wiktor dr hab. Adam Sagan, prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. UEK dr Paweł Ulman dr Magdalena Dołhasz Wydział Finansów: prof. dr hab. Stanisław Owsiak prof. dr hab. Kazimierz Górka dr Krystyna Czepielewska-Kałka dr Mariusz Andrzejewski Wydział Towaroznawstwa: prof. dr hab. Zofia Cichoń dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, prof. UEK dr inż. Paweł Turek Jednostki międzywydziałowe: mgr Anna Osiewalska mgr Wit Górski Przedstawiciele administracji: Urszula Cieraszewska Andrzej Śliwa Agnieszka Kieta


Drodzy Państwo,

za nami dwie ważne dla naszej Uczelni uroczystości – Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Zjazd Absolwentów. Wydarzenia te były dobrą okazją do przemyśleń, refleksji, wspomnień i podsumowań. Wypadły one korzystnie, a ich wymownym potwierdzeniem jest kolejny, interesujący dla nas ranking, opublikowany z końcem maja. Przy okazji realizacji projektu „Wiarygodna Szkoła” Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania, pod patronatem „Polska – The Times”, opracowało na podstawie bardzo obszernych i szczegółowych ankiet ranking szkół wyższych w 12 kategoriach. Nasz Uniwersytet w klasyfikacji ogólnej uczelni publicznych zajął 21. miejsce, natomiast – co dla nas ważniejsze – w kategorii uczelni ekonomicznych uplasowaliśmy się na drugiej pozycji, ustępując pola tylko SGH. Mam wyjątkową satysfakcję, że szczególnie wysoko oceniono „przyjazne studiowanie” na naszej Uczelni, czyli m.in. zaangażowanie w życie społeczne regionu, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, liczbę lektoratów oraz bazę rekreacyjno-socjalną (np. akademiki, stołówkę, obiekty sportowe). Ważne, że dostrzeżony i doceniony został wysiłek ostatnich kilku lat, by nasz kampus był miejscem funkcjonalnym i przyjaznym. Pozostałe kryteria rankingu: siła intelektualna uczelni, jej baza dydaktyczno-naukowa oraz umiędzynarodowienie ocenione zostały pozytywnie, choć do najwyższych not trochę nam tu jednak brakuje. Niech to będzie motywacją do wspólnych działań w przyszłości. Powoli zmierzamy ku końcowi roku akademickiego 2007/2008, trwa sesja letnia, zbliżają się wakacje. Studentom życzę powodzenia na egzaminach, a tym z Państwa, którzy już udają się na zasłużony urlop – dużo słońca i udanego wypoczynku.

Łączę pozdrowienia,

prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

3


Wyjątkowy Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 28 maja społeczność akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie świętowała Dzień Uczelni, obchodzony corocznie, na mocy Uchwały Senatu, na pamiątkę utworzenia Wyższego Studium Handlowego w 1925 roku.

J

ak co roku w tym dniu odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów, zainaugurowane pieśniami „Nieście chwałę”, „Breve regnum” i „Gaude Mater Polonia”, odśpiewanymi przez uczelniany chór „Dominanta”. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta, władze innych uczelni, parlamentarzyści, reprezentanci władz kościelnych, przedstawiciele wojska, instytucji i firm współpracujących z Uniwersytetem, pracownicy, studenci, absolwenci, przyjaciele i sympatycy Uczelni. Rozpoczynający posiedzenie JM Rektor UEK prof. dr hab. Ryszard Borowiecki wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podsumował osiągnięcia Uczelni w okresie jego sześcioletniej kadencji: Szanowni Członkowie Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szanowni Członkowie Rad Wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Doktorzy Honoris Causa Akademii-Uniwersytetu Ekonomicznego, Czcigodni Goście naszej dzisiejszej uroczystości, Szanowne Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Uniwersytetu, Drodzy Studenci! Serdecznie witam wszystkich Państwa, przybyłych dziś na uroczyste posiedzenie Senatu i połączonych Rad Wydziałów zwołane z okazji Święta Uczelni. Ten stosunkowo nowy element naszej uczelnianej obyczajowości, datujący się od 2000 r., wpisuje się w tradycje Uniwersytetu, podkreśla ciągłość jego istnienia i staje się coraz mocniejszym akcentem integrującym społeczność akademicką, będąc zarazem okazją do spotkania się w gronie przyjaciół naszego Uniwersytetu. 28 maja – Święto Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – to

4

dzień upamiętniający datę podpisania przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego reskryptu w sprawie utworzenia Wyższego Studium Handlowego w Krakowie w 1925 roku. Bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia i spowodowanie swoją obecnością, że nasze święto jest dla nas dzięki temu naprawdę wielkim wydarzeniem. (...) Szanowni Państwo! W tradycji takich uroczystości jak Święto Uczelni jej częścią zasadniczą i wyjątkową, bo jedyną w swoim rodzaju, są promocje doktorskie i habilitacyjne. To właśnie głównie dla tej wyjątkowej chwili zebraliśmy się dzisiaj na uroczystym posiedzeniu Senatu i Rad Wydziałów. Promocje doktorskie i habilitacyjne to przejaw ogólnej aktywności naukowej każdej uczelni akademickiej i jej pracowników. I choć są one zawsze sukcesem poszczególnych osób, gdyż potwierdzają talent, twórcze dokonania i ambicje, to należy je również traktować, jako sukces konkretnej uczelni. Dowodzą one bowiem, że uczelnia jest aktywna naukowo, kształci i rozwija swoją kadrę oraz stara się coraz lepiej realizować misję, cele i funkcje szkoły wyższej. Dlatego wszystkim bohaterom dzisiejszej uroczystości, a więc promowanym doktorom i doktorom habilitowanym, oprócz gratulacji, które już teraz Wam, Szanowni Państwo składam, wyrażam też wdzięczność i słowa podziękowania za Wasz wkład w budowanie dorobku naszego Uniwersytetu Ekonomicznego. Dziękuję też wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Wasza praca mogła znaleźć oczekiwany finał – promotorom, współpracownikom i Waszym najbliższym, których wyrozumiałość, poświęcenie, a częstokroć i wyrzeczenie umożliwiły Wam osiągnięcie wytyczonego celu. W trakcie dzisiejszego posiedzenia będą miały również miejsce ceremonie dekoracji odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz medalami przyznanymi przez społeczności lokalne, z którymi współpracujemy. Wręczymy też nasze najważniejsze honorowe odznaczenie przyznawane tylko pracownikom Uniwersytetu – Medal „Signum Gratiae” oraz dokonamy uroczystego wręczenia – po raz pierwszy w historii naszej Uczelni – medali „Za-

Przemówienie Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego

służony dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. Wszystkim odznaczonym bardzo, bardzo serdecznie gratuluję! Tradycją stało się już wyróżnianie w czasie Święta Uczelni naszych najlepszych absolwentów. Także i ta miła uroczystość będzie miała miejsce w czasie dzisiejszych, szczególnych obrad Senatu i Rad Wydziałów. Wyróżnionym absolwentom życzę sukcesów zawodowych i spełnienia wszystkich marzeń. Szanowni Państwo! Święto Uniwersytetu stanowi właściwą okazję do przywołania w okolicznościowym wystąpieniu Rektora ważnych problemów i działań zaistniałych w życiu Uczelni. Ponieważ dzisiejsza uroczystość jest ostatnią w mojej drugiej kadencji rektorskiej – tak ważną ceremonią i tak licznie frekwentowaną nie tylko przez społeczność akademicką – pozwolą Państwo, że dokonam bardzo ogólnego przeglądu wybranych wydarzeń, faktów i innych okoliczności, które miały istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój naszej Uczelni w latach 2002–2008, na umocnienie jej pozycji i prestiżu. Miałem wielki zaszczyt i honor kierować Akademia Ekonomiczną – Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie przez sześć lat. Te lata to oczywiście zaledwie pewien fragment 83-letniej historii naszej Uczelni. Dla mnie jednak znaczyły one bardzo wiele. To przecież do mnie i moich najbliższych współpracowników należały inicjatywa i decyzje o kształcie Akademii – Uniwersytetu, jego zewnętrznym wizerunku i polityce wewnętrznej. Bez wątpienia mnie i ustępującemu kierownictwu Uczelni udało się wiele nabrzmiałych problemów rozwiązać, dzięki czemu obecna sytuacja Uniwersytetu jest zdecydowanie korzystniejsza – i to we wszystkich dziedzinach – od tej, którą zastaliśmy w 2002 r. Stało się to możliwe dzięki temu, że za podstawę naszego działania przyjęliśmy zasadę dojrzałej, przemyślanej, ale krytycznej kontynuacji oraz aktywnej i kompetentnej, dynamicznej ewolucji. Uznaliśmy bowiem, że jeżeli nasza Uczelnia ma odpowiadać na zapotrzebowanie rynku, środowiska i otoczenia, w którym pracujemy, to ciągle trzeba dokonywać zmian, doskonalić organizację i funkcjonowanie Uczelni oraz ją unowocześniać. Kre-


owaliśmy zatem wizerunek szkoły akademickiej nowoczesnej, o bogatej tradycji i stanowiącej liczący się ośrodek naukowo-badawczy, uczelni przyjaznej pracownikom, studentom i otoczeniu zewnętrznemu, uczelni ekonomicznej dobrze przygotowującej do kariery zawodowej. Wyzwania, przed jakimi kolegium rektorskie stanęło w 2002 r., wywołały konieczność przeprowadzenia zasadniczych zmian w obszarze ustroju wewnętrznego, struktury i organizacji Uczelni, systemu finansowo-księgowego, gospodarki mieniem ruchomym i nieruchomym, a także w sferze rozwoju i unowocześnienia bazy materialnej oraz zaplecza dydaktycznego. I choć zmiany te nie zawsze odpowiadały wszystkim – czy to z uwagi na naturalną niechęć i brak entuzjazmu do zmian, czy różne sympatie i emocje, czy wreszcie pewne nawyki i przyzwyczajenia – to jednak zawsze były podejmowane w interesie ogółu społeczności akademickiej, a nie pojedynczych grup osób. Większość z tych zmian została udokumentowana w wydawnictwach okolicznościowych i informacyjnych oraz materiałach promocyjnych. Pozwolę sobie jednak przypomnieć niektóre z nich z uwagi na wagę, jaką miały i będą nadal mieć dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania Uniwersytetu. Efektem kontynuacji programu inwestycyjnego, zapoczątkowanego w 1993 roku, było dokończenie budowy i pełne wyposażenie pawilonu Finansów (w tym przeprojektowanie dwóch pięter celem uzyskania dużych sal dydaktycznych), jak również wykonanie – mimo nie zawsze przychylnego stosunku wielu osób bezpośrednio odpowiedzialnych za inwestycje zrealizowane w latach 1993–2002 – wszystkich zaleceń pokontrolnych NIK-u, w tym naprawy i podniesienia konstrukcji dachu hali sportowej, która spełnia już w pełni wymogi w zakresie użytkowania i trwałości, jak również bezpieczeństwa (podniesienie dachu o 24 cm). Współpraca ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa umożliwiła pozyskanie środków finansowych niezbędnych zarówno do kontynuowania prac w Budynku Głównym Uczelni, jak i na przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowych obiektów kampusu – Domku Ogrodnika, Księżówki i Dozorcówki. Przeprowadzono też remonty pawilonów A, B, C, D oraz Ustronia, w których znajdują się obecnie nowoczesne sale dydaktyczne, rozbudowano i wyposażono w nowoczesny sprzęt Centrum Informatyki, posiadające 10 laboratoriów komputerowych (z czego 6 laboratoriów wyposażonych jest w najnowocześniejszy sprzęt zakupiony w 2006 roku). Z okazji Jubileuszu 80-lecia Uczelni Prezydent RP – Aleksander Kwaśniewski, sprawujący honorowy patronat nad obchodami, dokonał uroczystego otwarcia nowo utworzonego Muzeum Uczelni i nowej Sali Senackiej. Warto chyba też wspomnieć o prawie 100-procentowej wymianie i dodatkowym uzupełnieniu środków transportowych, nie mówiąc już o szeroko prowadzonych pracach remontowych, porządkowaniu i upiększaniu kampusu. Rezultaty dokonań w tym zakresie są widoczne gołym okiem, przyczyniły się do zdecydowanej poprawy warunków pracy i studiowania oraz pozytywnego postrzegania Uczelni przez naszych partnerów.

W latach 2002–2008, w obliczu rosnącej konkurencji w szkolnictwie wyższym, przedmiotem szczególnej troski kierownictwa Uczelni było stałe rozszerzanie, doskonalenie i uatrakcyjnianie oferty dydaktycznej. Rozwijając i podkreślając uniwersytecki charakter naszej Szkoły, poszerzono ofertę dydaktyczną o sześć nowych kierunków studiów, takich jak: Administracja, Europeistyka, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie i inżynieria produkcji, a także dwa kierunki unikatowe: Gospodarka i administracja publiczna oraz Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Potwierdzeniem naszej dbałości o jakość kształcenia na wszystkich wydziałach są akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej, które w latach 2004–2007 uzyskało 7 kierunków studiów. Obecnie Uczelnia oferuje studia na 13 kierunkach i 44 specjalnościach. W wyniku aktywnej współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi rozszerzeniu uległa też oferta w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych. Dzięki władzom miasta i powiatu dębickiego zwiększyliśmy naszą bazę lokalową o przekazane nam w formie darowizny budynki o powierzchni 3200 m2 na dwuhektarowej nieruchomości gruntowej. Na bazie tych obiektów

tworzymy pierwszy zamiejscowy Wydział Uczelni – Wydział Rozwoju Regionalnego w Dębicy. Mówiąc o rozwoju oferty dydaktycznej Uniwersytetu, muszę zwrócić uwagę na aktywność Uczelni w zakresie kształcenia podyplomowego, w tym studia MBA czy MPA, prowadzonych we współpracy z tak renomowanymi partnerami zagranicznymi, jak: St. Gallen Business School (Szwajcaria), Grand Valley State University (USA), Suffolk University (USA), Stockholms Universitet (Szwecja) oraz Clermont Graduate School of Management (Francja). W latach 2002–2007 liczba oferowanych kierunków studiów podyplomowych wzrosła z 44 do 82, a liczba słuchaczy blisko dwukrotnie – z 1402 do 2763 osób. Ideą szkoły akademickiej jest wspólnota nauczających i nauczanych, łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi. Cieszymy się, że udało się pobudzić naszych pracowników do większej niż w przeszłości aktywności w pozyskiwaniu środków z Ministerstwa Nauki na duże granty oraz środków na badania z resortów gospodarczych i przedsiębiorstw oraz różnych funduszy zagranicznych. Na koniec 2006 roku, zamykającego pierwszy okres projektowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Promocje habilitacyjne Wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej

Promocje doktorskie

5


Wręczenie medalu „Signum Gratiae” prof. Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu Odznaczeni medalami „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”

oraz Sektorowych Programów Operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych, nasza Uczelnia uczestniczyła łącznie w 34 projektach na kwotę ponad 64 mln zł, tj. prawie połowę swojego budżetu. Aktywność na polu badań naukowych sprzyjała rozwojowi kadry naukowo-dydaktycznej. W okresie 2002–2007 ośmiu pracowników uzyskało tytuł profesorski, 26 pracowników stopnie naukowe doktora habilitowanego (dalszych 20 prac habilitacyjnych znajduje się w różnym stopniu zaawansowania), a 130 pracowników stopień naukowy doktora. W tym okresie 32 pracowników zostało mianowanych na stanowisko profesora zwyczajnego i również 32 na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Rozwój naukowy, aktywność na polu badań i dorobek publikacyjny pracowników umożliwiły poszczególnym wydziałom Uczelni uzyskanie wysokiej oceny parametrycznej. W skali 1–5 Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zarządzania posiadają najwyższą kategorię 1, Wydział Finansów – kategorię 2, Wydział Towaroznawstwa – kategorię 3. Pragnę podkreślić, że w 2002 roku żaden wydział nie posiadał kategorii 1, tylko dwa wydzia-

6

ły posiadały pełnię praw akademickich – obecnie wszystkie cztery wydziały posiadają uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania oraz występowania z wnioskami o tytuł naukowy profesora. Wielkim atutem Uczelni w okresie ostatnich dwóch kadencji była współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Obecnie prowadzona jest współpraca z ponad 200 uczelniami zagranicznymi (w USA, Meksyku, krajach europejskich, Japonii, Chinach, na Tajwanie, w republikach postradzieckich). Dotyczy ona działalności naukowej, wymiany pracowników i studentów, wspólnych publikacji, konferencji, wyjazdów i seminariów. Aktywnie też współpracujemy w ramach różnych globalnych i europejskich sieci naukowych. Uczelnia na dużą skalę uczestniczy również w licznych programach międzynarodowej wymianach studentów i międzynarodowych szkół letnich, co m.in. zostało docenione w 2006 roku przyznaniem działającemu na naszej uczelni Erasmus Socrates zorganizowania 5-dniowej konferencji wszystkich organizacji Erasmus Socrates w Europie. Wzięło w niej udział 430 osób z 28 krajów.

Warto też podkreślić, że na naszym Uniwersytecie powołano Międzynarodowy Ośrodek Badań Europejskich im. Józefa Hieronima Retingera, Katedrę i Centrum Doskonałości Jean Monnet oraz Katedrę Dziedzictwa i Studiów Europejskich UNESCO. Bardzo ważnym obszarem działalności Uniwersytetu były wszelkie przedsięwzięcia wynikające z zachowań Uczelni jako instytucji życia publicznego. Adresowane one były do środowiska oświaty, kultury, biznesu, polityki i społeczności lokalnych. Podejmowaliśmy też różne inicjatywy mające na celu integrację naszych absolwentów i przyjaciół oraz przyciąganie do współpracy z Uniwersytetem praktyków gospodarczych. Służyły temu m.in. otwarte wykłady rektorskie, dyskusje i spotkania organizowane przez katedry, szkoły, koła naukowe i organizacje studenckie, patronat, wspólne imprezy i gościnne wykłady oraz wzajemna obecność na ważnych dla określonych środowisk spotkaniach i uroczystościach. Lata 2002–2008 to okres, w którym Uczelnia – jak chyba w żadnym innym okresie – gościła tyle wybitnych osobistości świata polityki, nauki, biznesu, kultury i sztuki oraz przedstawicieli hierarchii kościelnej. W murach naszej prześwietnej Alma Mater swą obecność zaznaczyli m.in.: Prezydent RP – Aleksander Kwaśniewski, ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski, Premier RP – Marek Belka, wicepremierzy rządów RP, liczni ministrowie, marszałkowie Sejmu, parlamentarzyści i europarlamentarzyści, ambasadorowie i konsulowie wielu krajów, prezesi NBP, szeroko znani przedstawiciele świata biznesu, wybitni twórcy kultury, m.in. w ramach trzech organizowanych na uczelni wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kongresów „Kultura – Media – Gospodarka”, Arcybiskupi Metropolici Krakowscy – ks. Kardynał Franciszek Macharski i ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Koadiutor Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego – ks. Mieczysław Mokrzycki, a także inni hierarchowie kościelni obecni w trakcie corocznych Wieczorów Kolęd czy oficjalnych uroczystości. Począwszy od 2002 roku, istotnym punktem inauguracji roku akademickiego stały się koncerty wybitnych artystów, połączone z corocznym wręczaniem specjalnego wyróżnienia – „Złotej Batuty”, przyznawanej od 2000 roku przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Stowarzyszenie Kultury Akademickiej „Instytut Sztuki”, a od 2003 roku również przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ten sposób w trakcie corocznych inauguracji nagrodami tymi uhonorowani zostali: Janusz Olejniczak, Wojciech Kilar, Jerzy Maksymiuk, Leszek Możdżer oraz Vadim Brodski, natomiast swoimi występami uświetnili inauguracje: Vadim Brodski, Janusz Olejniczak, Grigorij Żyslin, zespół Motion Trio, Orkiestra Sinfonietta Cracovia oraz Piotr Mania z zespołem. Poszukując nowych możliwości rozwoju Uczelni oraz chcąc szybciej reagować na potrzeby rynku i wymagania pracodawców, rozwijaliśmy różne formy współdziałania z samorządami, organizacjami i stowarzyszeniami zawodowymi oraz licznymi przedsiębiorstwami. Przeprowadziliśmy kolejne edycje Akademii Deloitte’a, Akademii Shella i Akademii


Capgemini oraz nawiązaliśmy współpracę w obszarach edukacji, badań i zatrudniania absolwentów również w takich firmach, jak: Górażdże, Comarch, Południowy Koncern Energetyczny, Raiffeisen Bank, Delphi, PZU czy PZU Życie. Na lata 2002–2008 przypada cały szereg innych osiągnięć Uczelni, którymi poszczycić się może dzisiaj nasza społeczność akademicka, a są one równocześnie w znacznej mierze dla wielu z Państwa osobistymi osiągnięciami, osiągnięciami budującymi prestiż i pozycję naszego Uniwersytetu w środowisku naukowo-dydaktycznym w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Bez wątpienia największym sukcesem minionej kadencji było jednak doprowadzenie do zmiany nazwy Akademii na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na mocy Ustawy Sejmu RP z dnia 6 lipca 2007 roku. Starania władz rektorskich i Senatu doprowadziły do szczęśliwego i zasłużonego finału, chociaż – powiem nieskromnie – to ja przez dwa lata zmuszony byłem często samotnie prowadzić walkę z ówczesnym składem personalnym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydium KRASP oraz jego Komisją ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych, a także z gronem profesorskim niektórych uczelni i wtórującymi im nielicznymi pracownikami naszej Uczelni, o niezdrowej ich zawiści ludzkiej nie wspominając. Ubiegłoroczna zmiana nazwy nobilituje, ale i mobilizuje wobec wyzwań i zagrożeń wynikających z aktualnej polityki edukacyjnej, naukowej i gospodarczej oraz projektowanych zmian w szkolnictwie wyższym. Musimy sobie – nie tylko nowo wybrane władze Uniwersytetu, ale i całe nasze środowisko akademickie – odpowiedzieć na wiele pytań. Jaki i czym ma być nasz Uniwersytet? Czy ma być to Uniwersytet elitarny i oparty na krzewieniu ideałów rozumu i wyższej kultury czy otwarty dla wszystkich rzesz słuchaczy i ułatwiający im karierę zawodową? Czy ważne jest to, czego naucza się i czy musi to być koniecznie dostosowane do potrzeb studenta? Jaki ma być ustrój oraz system zarządzania Uniwersytetem i jego relacje z centrum gospodarczym, samorządami i pracodawcami? Rektor UEK z szablą od 2. Korpusu Zmechanizowanego

Zdaję sobie sprawę, iż niełatwo będzie znaleźć zgodne odpowiedzi na te i podobne pytania. Niemniej jednak spokojniej i łatwiej nam będzie dojść do racjonalnych rozwiązań, gdyż dziś Uczelnia ma ustabilizowaną sytuację, dobrą kondycję finansową, mocną pozycję jako szkoła wyższa o charakterze uniwersyteckim, solidne fundamenty polityki prorozwojowej.

kuję za okazywane zrozumienie i współpracę. Dziękuję, że jesteście tu z nami dzisiaj, że możemy na Was liczyć, że patronujecie naszym przedsięwzięciom, wspieracie je merytorycznie, organizacyjnie i finansowo. Niech tak będzie zawsze! Gaudeamus igitur! Radujmy się więc z okazji naszego Święta!

Szanowni Państwo! Przy okazji świąt składamy sobie życzenia. Niech i mnie będzie zatem wolno przekazać w pierwszej kolejności gratulacje i życzenia nowo wybranym władzom rektorskim i dziekańskim – życzę Państwu kontynuowania działań mających na celu coraz szersze wpisywanie naszego Uniwersytetu w europejską przestrzeń badawczą i szkolnictwa wyższego, w system międzynarodowych i międzyuczelnianych umów, dalszą współpracę z przedsiębiorstwami zagranicznymi i krajowymi, ciągłe dostosowywanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku i oczekiwań młodzieży, doskonalenie współdziałania z władzami państwowymi i samorządowymi. Wam, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy – Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego, przekazuję najserdeczniejsze życzenia zdrowia i osobistego szczęścia. Wszak to w życiu człowieka są sprawy najważniejsze. Na płaszczyźnie zawodowej życzę satysfakcji z wykonywanej pracy, wzajemnego szacunku, zrozumienia i życzliwości. Naszym młodym przyjaciołom – studentom UEK – życzę, aby chłonąc wiedzę, nie zapominali o tym, że w życiu człowieka liczą się również i inne wartości, takie jak: uczciwość, lojalność, skromność, kompetencje. Dzisiaj zaś życzę Wam, Drodzy Studenci, zaliczenia letniego semestru studiów. Wszystkim członkom naszej akademickiej społeczności życzę, aby nasz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stawał się miejscem coraz bardziej przyjaznym, zbliżającym ludzi do siebie, otwartym na nowe wyzwania i zarazem przyciągającym wszystko co najlepsze. Z serdecznymi pozdrowieniami zwracam się do naszych absolwentów, gości i przyjaciół. Dzię-

Ważnym momentem tego wyjątkowego dnia były promocje habilitacyjne i doktorskie. Uniwersytet wzbogacił się o 11 doktorów habilitowanych i 39 doktorów – to dowód, że Uczelnia pomimo słusznego wieku i znacznego dorobku wciąż się rozwija i doskonali. W tym roku habilitacje otrzymali: dr hab. Marzena Ucherek, dr hab. Tadeusz Fijał z Wydziału Towaroznawstwa; dr hab. inż. Andrzej Dura, dr hab. Jadwiga Maria Berbeka, dr hab. Mateusz Pipień, dr hab. Artur Hołda, dr hab. Grażyna Maria Śmigielska z Wydziału Zarządzania; dr hab. Alicja Ewa Miś, dr hab. Zbigniew Rudnicki (habilitacja zewnętrzna), dr hab. Andrzej Słaboń (habilitacja zewnętrzna), dr hab. Leszek Kusak (habilitacja zewnętrzna) z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Stopień doktora otrzymali: • z Wydziału Towaroznawstwa: dr inż. Grzegorz Suwała, dr inż. Wiesław Łukasiński, dr inż. Paweł Turek; • z Wydziału Finansów: dr Krzysztof Skuza, dr Renata Żaba-Nieroda, dr Anna Moździerz, dr Marcin Molo, dr Ewa Wiktoria Babuśka, dr Marzena Święch oraz dr Bernardetta Zawilińska (doktorat zewnętrzny). • z Wydziału Zarządzania: dr Agnieszka Joanna Długosz, dr Tomasz Małkus, dr Sławomir Wawak, dr inż. Maciej Walczak, dr Adriana Paliwoda-Matiolańska, dr Bartosz Pisula, dr Maciej Piotrkowski, dr Marcin Osikowicz, dr Krzysztof Kapera, dr Bartosz Kurek, dr Renata Winkler, dr Anna Pietruszka-Ortyl, dr Marcin Jędrzejczyk, dr Beata Basiura, dr inż. Konrad Kolegowicz, dr Mariola Wisz-Cieszyńska oraz dr Krzysztof Borodako (doktorat zewnętrzny). Odznaka „Honoris Gratia” dla prof. Janusza Teczke

7


Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom UEK Przekazanie Certyfikatów Języków Obcych UEK

• z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych: dr Joanna Purgał-Popiela, dr Piotr Klimczyk, dr Dorota Dziedzic, dr Cornelia Eva Scott, dr Martin Georg Kochon, dr Roman Chorób, dr Wacław Nelec, dr Tomasz Misiak oraz dr Marian Bursztyn, dr Piotr Stanek, dr Piotr Augustyniak (doktoraty zewnętrzne). • ze Studium Języków Obcych (jednostka międzywydziałowa): dr Agnieszka Latosińska (doktorat zewnętrzny). Dzień Uczelni jest także okazją do podsumowań – tym, których bilans wypadł szczególnie korzystnie, przyznano medale i odznaczenia: • Krzyże Zasługi (srebrny: dr Lucyna Jachimowska-Jaskólska, brązowe: dr Alicja Kasperowicz-Stępień, dr Joanna Niżnik, dr Jolanta Walas-Trębacz); • Medale za Długoletnią Służbę (złote: prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr hab. Anna Francik, prof. UEK, dr hab. Anna Malina, prof. UEK, dr An-

8

na Gryglaszewska, inż. Zdzisław Bochenek, Stanisława Dziura, Wanda Galon, mgr Teresa Jaskuła, mgr Barbara Linhart; srebrne: dr hab. Józefa Gniewek, prof. UEK, dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK, dr hab. Jadwiga Berbeka, dr hab. Robert Jakimowicz, Teresa Pszczółkowska; brązowe: dr Jacek Barburski, dr Marek Benio, dr Paweł Białynicki-Birula, dr Paweł Cabała, dr Jerzy Hejnar, dr Aleksandra Jurkowska, dr Katarzyna Owsiak, dr Bernard Ziębicki, mgr Agnieszka Nawrocka); • Medale Komisji Edukacji Narodowej (prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak, dr Łucja Karpiel); • Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (mgr Maria Górska, mgr Edyta Pilarska). Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski, związany z Uczelnią od 1962 r., wieloletni kierownik Katedry Studiów Europejskich, otrzymał z rąk Rektora UEK najwyższe odznaczenie przyznawane przez Uczelnię – medal „Signum Gratiae”, wręczone w dowód uznania za znaczący wkład

w rozwój nauk ekonomicznych lub pokrewnych, wybitne osiągnięcia w zakresie dydaktyki oraz wkład w rozwój, upowszechnianie i kreowanie wizerunku Uniwersytetu. Rektor UEK uhonorował medalem „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” osoby spoza Uczelni, które wyjątkowo przyczyniły się do rozwoju, upowszechniania oraz kreowania wizerunku Uniwersytetu. W uznaniu zasług dla miasta Krakowa Prezydent Jacek Majchrowski ośmiu pracownikom UEK wręczył odznaki „Honoris Gratia”. Otrzymali je: prof. Wacław Adamczyk, prof. Jerzy Hausner, dr Jarosław Kaczmarek, prof. Tadeusz Kudłacz, Cezary Nowaczyński, prof. Aleksy Pocztowski, Tomasz Rojek, prof. Adam Stabryła, prof. Janusz Teczke. Przed uroczystym odznaczeniem wyróżnionych Prezydent powiedział: Magnificencjo, Panie Rektorze, Wysoki Senacie, Wielce Szanowni Państwo! Uroczystość tego typu jak święto szkoły zawsze skłania do dwojakich refleksji: po pierwsze każe spojrzeć w tył, jak to wszystko wyglądało na początku... Tutaj zawsze, jak rozumiem, z wdzięcznością odnosimy się do pana profesora Arnolda Bollanda, który w 1924 r. założył Instytut Towaroznawczy i do działań, które miały miejsce rok później, tj. powołania Wyższego Studium Handlowego i rozwoju dalszego Uczelni. Jak sięgam pamięcią – ta uczelnia ma już trzecią nazwę: najpierw była Wyższa szkoła Ekonomiczna za moich czasów, potem Akademia Ekonomiczna, teraz jest Uniwersytet... Więcej już chyba nie ma... Ale to każe także odnieść się do teraźniejszości i do przyszłości. Pan Rektor mówił tutaj o sukcesach Szkoły, o tym, co osiągnęła, co zamierza osiągnąć. Chciałbym się do tego odnieść w szerszym kontekście, a mianowicie w kontekście miasta. To dzięki tego typu uczelniom jak Wasza Szkoła nasze miasto jest prężnym wybijającym się ośrodkiem akademickim. To dzięki uczelniom tego typu jak Wasza Szkoła nasze miasto jest prężnym ośrodkiem gospodarczym, to przecież Wy kształcicie kadry, to przecież Wy dajecie gospodarce to, co najlepsze – ludzi. Co prawda, z wyliczeń, które usłyszałem wczoraj, wyszło, że najwięcej zarządzających spółkami Skarbu Państwa to absolwenci Politechniki Warszawskiej, ale to – rozumiem – świadczy też o naszym przemyśle i spółkach państwowych. Sądzę, że władze państwowe to naprawią i przeniosą się jednak na ekonomistów i specjalistów od zarządzania, bo oni się do tego nadają. To, co mówię, jest rezultatem ciężkiej pracy Państwa – nauczycieli, wykładowców, pracowników administracyjnych, którzy niejednokrotnie – można to powiedzieć bez przesady – całe swoje życie, bo to nie jest tylko praca, to jest pewnego rodzaju powołanie, to jest służba, poświęcają na pracę naukową i dydaktyczną. Święto Szkoły jest dniem, kiedy sobie gratulujemy, kiedy sobie dziękujemy, kiedy wręczamy odznaczenia państwowe, medale Uczelni. Pozwolą Państwo, że ja też skromnie dołożę się do tego i kilku pracownikom Szkoły wręczę odznakę za zasługi dla Krakowa „Honoris Gratia”. Jeżeli Państwo pozwolą, to uczynię to od razu. Generał dywizji Edward Gruszka, dowódca 2. Korpusu Zmechanizowanego, zgodnie z roz-


kazem nr 49 z dnia 16 maja 2008 r. wyróżnił Rektora UEK, prof. Ryszarda Borowieckiego szablą pamiątkową w dowód uznania i zasług na rzecz 2. Korpusu Zmechanizowanego, mówiąc: Panie Rektorze, Szanowni Państwo! W imieniu Ministra Obrony Narodowej, p. Bogdana Klicha, w imieniu byłego dowódcy Korpusu, a obecnie radcy Ministra Obrony Narodowej p. gen. Mieczysława Bieńka, w imieniu własnym z okazji Święta Uniwersytetu Ekonomicznego mam zaszczyt przekazać serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego szacunku dla Pana Rektora, Członków Dostojnego Senatu oraz całego środowiska akademickiego. W tym uroczystym dniu życzę również Panu Profesorowi wielu nowych sukcesów w pracy naukowej i dydaktycznej oraz spełnienia wszelkich planów i zamierzeń w dobrym zdrowiu i osobistej pomyślności. Panie Rektorze, w dowód długoletniej współpracy proszę przyjąć z moich rąk szablę ułańską jako symbol przyjaźni, współpracy i kontynuacji naszego sąsiedztwa. Oczywistym jest, że na naszej Uczelni najważniejsi są studenci. Zatem i o nich Uniwersytet nie mógł zapomnieć w dniu swojego święta. Podczas obchodów 20 najlepszym absolwentom UEK wręczono pamiątkowe dyplomy, a 6 studentów odebrało Certyfikaty Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wśród nagrodzonych absolwentów znaleźli się: • z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych: Aleksandra Bluj, Jolanta Kowalska, Katarzyna Piwowarczyk, Magdalena Ponisz, Kinga Szmigiel; • z Wydziału Finansów: Łukasz Bryś, Grzegorz Chmurzyński, Tomasz Gawlik, Joanna Gądek, Krzysztof Gil; • z Wydziału Towaroznawstwa: Robert Bochenek, Monika Kobalczyk, Danuta Kasprzycka, Magdalena Osuch, Dorota Sasak; • z Wydziału Zarządzania: Damian Kwaśniak, Jadwiga Magdoń, Rafał Marszałek, Agata Szczepanik, Adam Wójcik). Certyfikaty Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otrzymali: Joanna Jaros, Dorota Mikita, Paweł Pankiewicz, Łukasz Ryś, Katarzyna Sadowska, Regina Zajdel. Razem ze społecznością akademicką świętowali również małopolscy licealiści – laureaci V Konkursu Menedżerskiego, organizowanego przez Centrum E-learningu UEK. Laureaci trzech pierwszych miejsc odebrali nagrody z rąk Rektora UEK, Marka Grodzińskiego – Dyrektora Capgemini – BPO Kraków i dr. J. Skrzypka – Pełnomocnika Rektora UEK. ds. e-Edukacji (więcej nt. finału konkursu na s. 29). Uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie tradycyjnie zakończyło się odśpiewaniem hymnu państwowego. Po zakończeniu posiedzenia Senatu Rektor UEK dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej, wmurowanej na parterze Budynku Głównego Uczelni, będącego siedzibą władz UEK. Tablica, ufundowana przez Senat Uczelni i Rektora, stanowi dowód uznania dla tych, któ-

rzy przyczynili się do nadania Uczelni nazwy „Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”. Wyjątkowym zwieńczeniem Dnia UEK była ceremonia nadania tytułów Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi i prof. Hansowi-Hermannowi Bockowi. Otwierając uroczystość Rektor UEK powiedział: „Doktorat Honoris Causa to symbol i wyraz akademickości Uczelni. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – wcześniej Akademia Ekonomiczna w Krakowie – nadaje ten tytuł rzadko. Od pierwszego takiego aktu w 1975 roku tytułem tym uhonorowano 18 osób. Zgodnie ze swym statutem Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nadaje tytuł Doktora Honoris Causa osobie o wybitnych osiągnięciach naukowych, artystycznych lub publicznych, będącej powszechnie uznanym autorytetem, a jednocześnie o nieposzlakowanej postawie moralnej. Społeczność akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nadając tytuł Doktora Honoris Causa konkretnej osobie, jednocześnie określa się sama, bo wybór kandydata akcentuje wartości dla nas najważniejsze, które trzeba nie tylko pielęgnować i chronić, ale także rozwijać”.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Zaszczytną godność doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Ryszard Tadeusiewicz otrzymał za „twórczy wkład w rozwój teorii informatyki w Polsce oraz jej zastosowań w zakresie ekonomii i zarządzania”, natomiast prof. Hans-Hermann Bock za „wkład teoretyczny i organizacyjny w rozwój metod klasyfikacji i analizy danych, a także znaczące zasługi dla promocji polskiej myśli statystycznej w międzynarodowym środowisku naukowym”. Obchodom Dnia UEK towarzyszyła wystawa zdjęć Rafała Cygana – fotografa Uczelni, „Od Akademii do Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. Sponsorami Dnia UEK 2008, pozyskanymi przez Fundację UEK, były: Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie, Krakowskie Zakłady Automatyki SA w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie, Zakład Walcowniczy PROFIL SA w Krakowie, ZPUE SA we Włoszczowie. 

Honorowi Doktorzy UEK: prof. Ryszard Tadeusiewicz i prof. Hans-Hermann Bock z Rektorem UEK

9


Dzieci z Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Dominika Salwa

S

połeczna odpowiedzialność to jednak nie cokolwiek, lecz bardzo ważny element zaangażowania się na rzecz szerokiej rzeszy społeczności (tak zewnętrznej wobec firmy, jak i wewnętrznej). Firma odpowiedzialna społecznie ma bardzo ważne zadanie do spełnienia! Zadaniem tym jest pomoc w szerokim tego słowa znaczeniu – to obecność, dbałość o nas wszystkich nawzajem, to swego rodzaju zapomniany w pogoni za zyskami zwykły ludzki altruizm… Warto jednak szerzej zastanowić się nad tą odpowiedzialnością… Skąd wynika potrzeba korporacyjnej odpowiedzialności w XXI w. i jak sprawić, żeby korporacje były faktycznie odpowiedzialne? Wydaje się, że w czasach kiedy paradoksy codzienności, globalizacji, kapitalizmu i prawie w ogóle wszystkiego są nieodłącznym elementem życia każdego z nas, powstaje niepokój – niepokój, bo paradoks to z jednej strony bogactwo, z drugiej bieda; z jednej strony radość, z drugiej smutek; z jednej strony wolność, z drugiej odpowiedzialność, itd… I ten paradoks sprawia, że nie wszyscy są w stanie odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości. Każdy może znaleźć się po jednej albo po drugiej stronie paradoksu… Grupa projektowa z prof. J. Teczke – kierownikiem Katedry Zarządzania Międzynarodowego

10

Zrób z nami coś dla innych, czyli społeczna odpowiedzialność… studentów Społeczna odpowiedzialność to hasło, które na uczelni ekonomicznej kojarzy się zwykle jako jeden ze sloganów reklamowych korporacji. W zasadzie społeczną odpowiedzialność biznesu, bo w takim kontekście bywa najczęściej używane, można poniekąd traktować jako chwytliwy zabieg public relations, który sprawi, że nasza firma będzie postrzegana pozytywnie – a to już dosyć istotny argument na angażowanie się w cokolwiek. Ponadto koniec XX w. charakteryzuje pokaz wielkiej siły organizmów gospodarczych – przedsiębiorstw. Stały się one niesłychanie wpływowymi graczami dzisiejszych gospodarek, tak narodowych, jak i światowej. Nie sposób okiełznać gigantów, którzy wpływają na otaczającą nas rzeczywistość. I chociaż historia notuje bezduszne działania wielkich kompanii handlowych XVI w., a książki typu „Gangi ameryki. Współczesne korporacje a demokracja” są powszechnie znane, to jednak te silne organizmy to nic innego jak my sami zorganizowani w większą całość. I to od nas samych zależy, jakie korporacje będą: bezduszne czy odpowiedzialne społecznie. Ale co my możemy zrobić, by wspierać tę zwykłą międzyludzką odpowiedzialność za nas wszystkich? Uczmy się odpowiedzialności! Nie w teorii, ale w praktyce. Twórzmy programy odpowiedzialności społecznej wśród nas – ludzi nauki, a także wśród tych, za których jesteśmy odpowiedzialni – studentów – za przyszłych menedżerów, administratorów i urzędników państwowych. By, uwrażliwieni, byli w stanie przekształcić swoje organizacje w odpowiedzialne społecznie i dojrzałe organizmy gospodarcze XXI w., bo tylko z takimi współczesny świat ma szansę nadal trwać i zmierzać ku dobrym stronom paradoksów, być może całkowicie eliminując ich przeciwieństwa. Jak to zrobić? Świetnym przykładem SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, i to u źródła (!), czyli STUDENTÓW, była organizowana przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego akcja SOS, z hasłem przewodnim „Zrób z nami coś dla innych”. Akcja została przygotowana z okazji Dnia Dziecka, zupełnie dobrowolnie przez studentów specjal-

ności Zarządzanie międzynarodowe, pod kierunkiem prof. Janusza Teczke oraz mgr Moniki Sady. Do akcji SOS, w dniach 6–7 czerwca, zaproszono ok. 40 dzieci (w wieku 7–11 lat) z krakowskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Akcja, oprócz dwóch dni pełnych nauki, sportu i zabawy na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, objęła także tygodniową aukcję charytatywną, podczas której zbierano środki finansowe oraz materialne (zabawki, gry, książki) na rzecz Ośrodka. Akcja, jak mówią osoby zaangażowane, miała na celu „umożliwienie dzieciom poznania atmosfery panującej na uczelniach wyższych, pokazania, że życie studenckie, oprócz czasu poświęconego na naukę, jest ciekawe, radosne i pełne przygód. Chcieliśmy przez to zachęcić dzieci do nauki oraz podjęcia studiów w przyszłości. Studentom zaś powinna uzmysłowić potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz umożliwić zaangażowanie się w społeczne aspekty życia”. Z pewnością przedsięwzięcie SOS można uznać za początek tworzenia nowej wartości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Organizatorzy mają nadzieję, że inni także podejmą wyzwanie i będą realizować podobne projekty w przyszłości, dzięki którym nasza Uczelnia umocni swoją pozycję w gronie odpowiedzialnych społecznie instytucji. Szersza relacja z akcji SOS: www.katzm.uek. krakow.pl 

mgr Dominika Salwa Asystent w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego UEK


13 maja br. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Ryszard Borowiecki podpisał umowę, dzięki której na Uniwersytecie powstała Katedra UNESCO ds. Dziedzictwa i Studiów Miejskich – pierwsza tego typu jednostka w Polsce.

Od lewej: Ambasador Maria Wodzyńska-Walicka, prof. Ryszard Borowiecki, prof. Jacek Purchla

Pierwsza w Polsce Katedra UNESCO u nas!

Z

adaniem Katedry UNESCO ds. Dziedzictwa i Studiów Miejskich będzie prowadzenie badań oraz edukacja w zakresie zarządzania dziedzictwem, ochrony i rewitalizacji krajobrazu kulturowego, zrównoważonego rozwoju oraz turystyki ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do powstania katedry na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, kształcącym w zakresie zarządzania i ekonomii, nie doszło przypadkiem.

Współcześnie kluczem do skutecznej ochrony zabytków oraz krajobrazu kulturowego jest przede wszystkim efektywne zarządzanie zasobami dziedzictwa. Zrównoważone, ale także aktywne i twórcze wykorzystanie przeszłości stanowi w rozwiniętych gospodarkach zachodnich ważną gałąź ekonomii, która głównie na poziomie regionów przynosi dochód oraz zapewnia powstawanie nowych miejsc pracy. Zadaniem nowej katedry będzie kształcenie przyszłych menedżerów kultury, osób aktywizu-

W dniu 21 maja br. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Elekrociepłownią „Kraków” Spółka Akcyjna a czterema krakowskimi uczelniami: Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Przedmiotem owej współpracy będzie organizacja praktyk zawodowych dla niepełnosprawnych studentów tych uczelni.

Praktyki dla niepełnosprawnych Dr hab. Janina Filek, prof. UEK Sygnatariusze umowy

jących i zarządzających polskimi zasobami dziedzictwa. Z myślą o przyszłych studentach, zainteresowanych wymienioną tematyką, Uniwersytet planuje w nadchodzącym roku akademickim otwarcie nowego kierunku studiów o profilu Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, prowadzonych przez nową katedrę wspólnie z Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej. Dzięki powstaniu Katedry UNESCO ds. Dziedzictwa i Studiów Miejskich Kraków zostanie włączony do światowej sieci centrów badawczych i edukacyjnych działających pod prestiżowym patronatem UNESCO. Kierownikiem nowo powstałej placówki został prof. Jacek Purchla – historyk sztuki, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, dotychczasowy kierownik Zakładu Rozwoju Miast w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej UEK. W uroczystości podpisania umowy udział wzięła Ambasador Maria Wodzyńska-Walicka – Stały Przedstawiciel RP przy Sekretariacie UNESCO w Paryżu. 

P

odpisanie umowy miało bardzo uroczysty charakter – odbyło się bowiem w sali amfiteatralnej Elektrociepłowni. Ze strony Elektrociepłowni w spotkaniu uczestniczyli: Prezes Zarządu oraz Konsul Generalny M. Pascal Vagogne. Organizatorem oraz prowadzącym spotkanie był Adam Pławecki – Członek Zarządu ds. Społeczno-Socjalnych. Prezes Zarządu, zabierając głos przed podpisaniem umowy, nakreślił powody, dla których ich firma podjęła działania w zakresie CSR [z ang. Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu – przyp. red.]. Konsul Generalny podziękował wyższym uczelniom za kształcenie przyszłych kadr i nawiązywanie partnerskich stosunków z podmiotami gospodarczymi. Adam Pławecki zaprezentował przedsięwzięcia społeczne podejmowane przez firmę, odwołując się do jej misji, w której mowa o tym, że firma zamierza obok celów ekonomicznych realizować także cele społeczne, czyli tworzyć bezpieczne i satysfakcjonujące środowisko pracy dla pracowników oraz działać zgodnie z poszanowaniem standardów etycznych w biznesie. Umowę podpisali rektorzy i prorektorzy każdej z uczelni oraz pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych lub kierownicy biur ds. osób niepełnosprawnych oraz Prezes Zarządu Elektrociepłowni Philip Gagneux. 

11


21 kwietnia br. w cyklu wykładów rektorskich wystąpił Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich z referatem nt. polskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. W poprzednim wydaniu „Kuriera UEK” opublikowaliśmy część wykładu Ministra dotyczącą międzynarodowych uwarunkowań bezpieczeństwa Polski, dziś więcej o współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego w świetle decyzji w Bukareszcie.

Bogdan Klich

R

ok 2008 to rok ważny dla NATO, a więc i dla Polski. Do takiej konkluzji upoważniają nas decyzje podjęte podczas kwietniowego Szczytu NATO w Bukareszcie. Szczyt w Bukareszcie miał pozytywny wpływ na rozwój NATO. Potwierdził, że dla sojuszników jest ono najważniejszą organizacją w sferze bezpieczeństwa i obrony. Nie było charakterystycznego „napięcia transatlantyckiego”, które towarzyszyło wielu poprzednim szczytom. Uwagę zwracał życzliwy ton i konstruktywny charakter wypowiedzi kanclerz Merkel oraz prezydenta Sarkozy'ego, który potwierdził chęć powrotu Francji do struktur wojskowych NATO. Szczyt pokazał, że członkowie NATO są zjednoczeni wokół celów ISAF. Przyjęto Strategiczną Wizję, która w sposób przekonujący tłumaczy motywy obecności Sojuszu w Afganistanie, dotychczasowe osiągnięcia oraz cele na przyszłość. Istotne znaczenie miała również deklaracja prezydenta Sarkozy'ego o poparciu działań Sojuszu w Afganistanie oraz zapowiedź wysłania 700 żołnierzy do jednej ze wschodnich prowincji. Wzmocnienie swoich kontyngentów deklarowały również inne państwa. Choć deklaracje te, łącznie z francuską, nie rozwiązują wszystkich problemów operacyjnych misji ISAF, to stanowią ważny polityczny sygnał, że sprawa Afganistanu jest priorytetowa dla całego Sojuszu. Zaproszenie kolejnych państw do rozmów akcesyjnych jest świadectwem witalności i atrakcyjności Sojuszu. Ubolewamy, że Macedonia nie została podczas szczytu zaproszona do negocjacji, ale wyrażamy nadzieję, że w najbliższym czasie uregulowana zostanie sprawa jej konstytucji oraz że będzie mogła przystąpić do NATO wraz z Albanią i Chorwacją. Jeśli chodzi o Ukrainę i Gruzję, to sformułowania, które zostały przyjęte w komunikacie, stanowią istotny krok na drodze obu państw do człon-

12

Polska polityka bezpieczeństwa i obrony, cz. II kostwa w NATO. Sojusz po raz pierwszy w swej historii powziął polityczne zobowiązanie, że rozszerzy się o konkretne państwo. Takiego zobowiązania nie zawiera nawet MAP. Czynnikiem sprzyjającym obu państwom jest również postawa prezydenta Sarkozy'ego i kanclerz Merkel. Wydawało się, że sceptycyzm Francji i Niemiec wobec Ukrainy i Gruzji wynika raczej ze stanowiska otoczenia Sarkozy’ego i Merkel niż z ich osobistych przekonań. Podczas szczytu udało się również zawrzeć kompromis w sprawie tarczy antyrakietowej. W deklaracji znaleziono formułę, która otwiera drogę do zapewnienia kompatybilności pomiędzy systemem amerykańskim i ewentualnym systemem natowskim. Szczyt potwierdził, że NATO tworzy atrakcyjne mechanizmy dialogu i współpracy z państwami partnerskimi. Czarnogóra oraz Bośnia i Hercegowina zostały zaproszone do tzw. Zintensyfikowanego Dialogu o reformach związanych z ich ewentualnym członkostwem – formuła ta na ogół poprzedza MAP. Powrót do praktycznej współpracy w ramach Partnerstwa dla Pokoju zapowiedziała Malta. Na spotkaniu Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego obecni byli prezydenci środkowoazjatyckich reżimów – Uzbekistanu i Turkmenistanu. Po okresie izolacji i ochłodzenia stosunków z NATO proponowali oni rozwój praktycznej współpracy w ramach Partnerstwa. Na szczycie poruszono również kwestię bezpieczeństwa energetycznego. W deklaracji odniesiono się do raportu, który uznaje, że znaczenie problematyki bezpieczeństwa energetycznego dla Sojuszu wykracza poza sprawy związane z ochroną infrastruktury krytycznej – o co między innymi zabiegała Polska. Bilans szczytu NATO dla Polski jest zdecydowanie pozytywny. Sojusz tradycyjnie potwierdził rolę kolektywnej obrony jako zasadniczej funkcji NATO. Sojusznicy zamanifestowali jedność i potwierdzili długoterminowe zaangażowanie NATO w Afganistanie. W deklaracji zawarto korzystne zapisy w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy i Gruzji w NATO. Podkreślono znaczenie

bezpieczeństwa energetycznego oraz potwierdzono rolę NATO we wspieraniu reform w państwach Europy Południowej, Wschodniej, Azji Środkowej i Zakaukazia.

Współpraca w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej Powstanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) w ramach Unii Europejskiej wynikało z aspiracji UE, aby odgrywać należną jej rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego, a przede wszystkim – bezpieczeństwa w samej Europie. W ostatnich latach ta forma współpracy zyskała na znaczeniu tak bardzo, że chociaż funkcjonuje na innych zasadach niż wspólne polityki realizowane na szczeblu wspólnotowym, stała się jedną z głównych „wizytówek” Unii Europejskiej. Jest to bardzo dobra tendencja i powinniśmy jako Unia dążyć do jej utrwalenia. Unia, chcąc być zgodnie ze swoją strategią „globalnym graczem” w dziedzinie bezpieczeństwa, rozszerza obszar prowadzenia operacji reagowania kryzysowego. Dostrzegamy w tym kontekście potrzebę zaangażowania UE w Afryce, która obecnie staje się priorytetowym kierunkiem działań Unii. Udział Polski w unijnej operacji wojskowej w Kongu w roku ubiegłym, jak również udział w operacji w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej są tego najlepszym dowodem. Równocześnie jednak Unia powinna być aktywna wobec swoich najbliższych geograficznie partnerów, czyli państw obszaru WNP i Bałkanów. Ostateczne wygaszenie konfliktów oraz promocja demokracji i właściwych mechanizmów sprawowania władzy w tych regionach powinny być dla nas ważnym celem, a misje cywilne w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony i instrumenty wspólnotowe mogą okazać się bardzo skuteczne w jego realizacji. W polityce UE wobec tych regionów dużą rolę odgrywa i będzie odgrywała perspektywa dal-


szego rozszerzenia Unii Europejskiej. Rozumiemy, że jest to perspektywa dość odległa i nie postulujemy stosowania taryfy ulgowej w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, że perspektywa członkostwa w UE może prowadzić do fundamentalnych przemian wewnętrznych w państwach, przed którymi się ona otwiera. Nasz kraj jest tego przykładem. Dlatego właśnie uważamy, że drzwi do Unii Europejskiej powinny pozostać otwarte, zgodnie z tzw. kryteriami kopenhaskimi. Zadanie drugie to poprawa relacji transatlantyckich. Oczywista wspólnota interesów (której wyrazem jest znaczne podobieństwo założeń Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa do koncepcji strategicznych NATO) oraz pokrywające się w znacznej mierze członkostwo UE i NATO implikują potrzebę bliskiej współpracy, a przede wszystkim – regularnego dialogu politycznego obu organizacji. Ich działania mogą się wzajemnie uzupełniać – NATO skupia się na trudnych operacjach wojskowych, podczas gdy Unia Europejska prowadzi misje cywilne i operacje wojskowe o niższej intensywności. Działalność UE jest szczególnie potrzebna w dziedzinach, w których NATO ma ograniczone możliwości działania bądź tych, które nie należą do zadań Sojuszu. Należą do nich m.in. pomoc w budowie instytucji demokratycznych i pomoc rozwojowa. Działania te są niezbędne dla zapewnienia długotrwałej stabilności zapalnym regionom. Rozpoczęta niedawno misja policyjna UE w Afganistanie jest najlepszym przykładem, jak bardzo potrzebne jest współdziałanie obu organizacji. Polska stara się w możliwie największym stopniu przyczyniać się do rozwoju zdolności wojskowych UE, o czym świadczy nasz udział w realizacji koncepcji Grup Bojowych oraz zaangażowanie w projekty realizowane w ramach Europejskiej Agencji Obrony.

Inne istotne wyzwanie to zapewnienie możliwości reagowania na pojawianie się nowych zagrożeń, takich jak naruszenie bezpieczeństwa energetycznego. Unia jest szczególnie predestynowana do zajęcia się tym problemem. Jej działania powinny mieć szeroki zakres, obejmując zarówno kwestie dywersyfikacji dostaw nośników energii i wzajemnych gwarancji państw członkowskich, jak i problemy ograniczenia zużycia i poszukiwania alternatywnych źródeł energii. W ciągu najbliższego roku nie należy spodziewać się istotnych zmian w kierunkach i tempie rozwoju Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP), włącznie z jej wojskowym wymiarem. Szansą dla polskiej polityki bezpieczeństwa odnośnie ESDP jest realizacja deklaracji rządu RP dotyczącej aktywniejszej roli naszego państwa w procesie jej rozwoju. Deklaracja ta powinna być poparta działaniami we wszystkich kluczowych obszarach ESDP, tj. relacjach UE – NATO, budowie pożądanych zdolności (plan rozwoju zdolności UE, grupy bojowe, Europejska Agencja Obrony – EDA), prowadzeniu wojskowych i cywilnych operacji UE. Konsekwentne budowanie wizerunku Polski przyczyni się do wzrostu znaczenia naszego kraju jako jednego z ważnych państw UE oraz do zwiększenia możliwości wpływania na tempo i kierunki rozwoju ESDP. Doskonałą do tego okazją będzie nasza prezydencja w Radzie UE, przypadająca w roku 2011. Bez względu na ostateczną jej formę, wynikającą z postanowień Traktatu Reformującego, z racji ograniczeń politycznych państw współprowadzących z nami prezydencję (Dania, Cypr) na naszym kraju spocząć może główny ciężar rozwoju ESDP/CSDP przez okres półtora roku. Ocieplenie stosunków polsko-niemieckich, przy utrzymaniu dobrych relacji z Francją, stwarza szansę na aktywizację współpracy w ra-

mach Trójkąta Weimarskiego. Dotyczy to także jej wymiaru polityczno-wojskowego. Obecność w Trójkącie Weimarskim otwiera realną szansę na dołączenie do grona „kluczowych państw” UE, faktycznie decydujących o kierunkach rozwoju Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Polska ma szansę odgrywać istotną rolę w procesie wypracowywania strategicznego partnerstwa pomiędzy UE a NATO. Przeważnie zadowalającej współpracy operacyjnej obu organizacji nie towarzyszy, niestety, strategiczny dialog polityczny. Jesteśmy zdecydowanym orędownikiem rozwoju tych relacji. Celem naszych działań powinno być zachowanie zasadniczego znaczenia NATO jako gwaranta bezpieczeństwa europejskiego, przy jednoczesnym wzmacnianiu roli UE jako organizacji zdolnej do podejmowania wszechstronnych działań w zakresie reagowania kryzysowego (wojskowych, humanitarnych, ekonomicznych). Działania Polski w tym zakresie w 2008 r. powinny obejmować: • wspieranie procesu wypracowania planu rozwoju zdolności UE (do lipca br.); • sprawne prowadzenie działań jako państwo ramowe w przygotowaniu Grupy Bojowej do objęcia dyżuru w 2010 r.; • w dalszym ciągu aktywne wspieranie działań EDA dotyczących rozwoju konkretnych zdolności wojskowych; • rozpoczęcie negocjacji w sprawie utworzenia Grupy Bojowej w ramach Trójkąta Weimarskiego; Istotnym krokiem zmierzającym do wzmocnienia naszej roli w UE i NATO będą działania zmierzające do zwiększenia naszego zaangażowania w Eurokorpusie. Na wzmocnienie naszej pozycji wpłynie efektywny udział SZ RP w operacji UE w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/ RCA). Polska powinna wspierać wszystkie działania przyczyniające się do powodzenia tej operacji, opierając się na solidarności państw członkowskich. Operacja w Czadzie jest największym do tej pory wyzwaniem dla UE. Pomimo trudności wynikających z generacji sił, w tym w szczególności dotyczących wystarczającego zabezpieczenia logistycznego, operacja wchodzi w fazę wstępnej gotowości do wykonywania zadań. Bierzemy w niej udział jako trzeci pod względem wielkości kontyngent, dając wyraz naszej wiarygodności i zaangażowania w budowę zdolności reagowania kryzysowego UE. Nie można wykluczyć, że operacja sił UE w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej okaże się bardziej wymagająca i niebezpieczna niż pierwotnie zakładano. W moim przekonaniu MON dołożył wszelkich starań, aby zagwarantować naszym żołnierzom maksymalne bezpieczeństwo oraz umożliwić im efektywne wykonywanie zadań. W następnym wydaniu „Kuriera” – o partnerstwie z USA. 

13


14 maja br. w cyklu wykładów rektorskich spotkał się z pracownikami i studentami naszej Uczelni Sławomir Skrzypek, Prezes Narodowego Banku Polskiego, by przedstawić „Aktualne dylematy polskiej polityki pieniężnej”.

Sławomir Skrzypek – Prezes Narodowego Banku Polskiego Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, magister nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom MBA Uniwersytetu Wisconsin – La Crosse, z rozszerzonym programem w zakresie finansów, oraz Business Management Uniwersytetu Georgetown. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie zarządzania aktywami i pasywami w polskim systemie bankowym oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbył praktyki w Kongresie Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, koncentrując się na pracach legislacyjnych z dziedziny bankowości i finansów, oraz przy Misji Polskiej ONZ w Nowym Jorku. W latach 1993–1997 był zatrudniony w NIK, gdzie zajmował się m.in. kontrolą finansową struktur administracji rządowej i samorządowej oraz sektora bankowego. Jego doświadczenie obejmuje różne obszary sektora finansowego. Od maja 2000 r. do czerwca 2001 r. wchodził w skład grupy doradców PZU Życie SA. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PTE EPOKA SA. W latach 1997–2000 sprawował funkcję zastępcy prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, nadzorując m.in. Departament Kapitałowy. Od 2001 r. zajmował się doradztwem finansowym. Był członkiem Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ SA. W tym samym roku pełnił funkcję delegowanego z Rady Nadzorczej członka Zarządu IX NFI im. E. Kwiatkowskiego; w latach 2001–2002 był członkiem Zarządu PKP SA. W latach 2002–2005 był zastępcą Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, odpowiedzialnym m.in. za politykę finansową, inwestycje i nadzór właścicielski. Pełniąc tę funkcję, zainicjował współpracę władz Warszawy m.in. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bankiem Rozwoju Rady Europy oraz czołowymi bankami zagranicznymi z całego świata. Od grudnia 2005 r. był wiceprezesem Zarządu PKO BP, a od września 2006 r. dodatkowo pełnił obowiązki prezesa Zarządu PKO BP SA. Od maja 2006 r. sprawował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej TVP SA; ponadto w 2006 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pocztowego SA.

14

Dylematy polskiej polityki pieniężnej

W

swoim wystąpieniu Sławomir Skrzypek przedstawił szereg czynników warunkujących strategię polityki pieniężnej w Polsce. Przede wszystkim są to uwarunkowania prawne, zawarte w Konstytucji RP i Ustawie o Narodowym Banku Polskim (założona strategia bezpośredniego celu inflacyjnego stanowi istotne wyzwanie dla polityki pieniężnej). Kolejnymi czynnikami są m.in. wstrząsy

ekonomiczne, opóźnienia inflacji, niepewność dotycząca przyszłego kształtowania się wskaźników rynkowych czy zmiany w otoczeniu zewnętrznym. Polska polityka pieniężna jest ściśle powiązana z aktualną sytuacją gospodarczą naszego kraju. Analiza tempa wzrostu PKB w latach 2000–2007 pokazuje silny wzrost od dwóch lat, choć można się liczyć z jego lekkim spowolnieniem w drugiej połowie roku. Konsumpcja in-


dywidualna i nakłady brutto na środki trwałe to czynniki determinujące tempo wzrostu PKB. Istotna dla niego jest również dynamika eksportu i importu oraz deficyt na rachunku obrotów bieżących w relacji do PKB. Niewątpliwie pomagają tu zmiany na rynku pracy, na którym obserwujemy zmniejszające się bezrobocie. Niestety, dalej na rynku pracy istnieją różne napięcia – jest on zbyt mało elastyczny. Bardzo mocno daje się to odczuć zwłaszcza w sektorze budownictwa, gdzie brak wykwalifikowanych pracowników może stanowić barierę w działalności. Dla oceny aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce bardzo ważne są wyniki finansowe przedsiębiorstw i rentowność przedsiębiorstw niefinansowych oraz stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach. Ważny jest kurs walutowy i dynamika eksportu, jak również aprecjacja kursu walutowego wobec wyników eksportu. Nasza polityka pieniężna musi uwzględniać wzrost cen żywności i paliw (udział żywności w koszyku konsumpcyjnym polskich gospodarstw domowych jest zbyt duży, z kolei uzależnieni jesteśmy od rekordowych cen ropy naftowej), rosną ceny kontrolowane. Wzrasta poziom inflacji w nowych krajach UE, ale obecny wzrost inflacji to zjawisko globalne, stąd duża niepewność co do perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji w gospodarce światowej. W tym roku spodziewany jest jeszcze jeden szczyt wzrostu inflacji, głównie z powodu wzrostu cen energii elektrycznej i paliw. Później powinien już wystąpić spadek. Niebezpieczne są zawirowania na rynkach finansowych, wynikające np. ze spadku tempa rozwoju gospodarczego w USA. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego od 2004 roku oparta jest na ciągłym celu inflacyjnym na poziomie 2,5%. Analizując stopy procentowe banków centralnych w Polsce, USA, strefie euro i w Wielkiej Brytanii można powiedzieć, że Polska spełnia inflacyjne kryterium konwergencji. 

Modele decyzyjne według prof. Golabiego Prof. Kamal Golabi – President & Chief Scientist of Optima Inc., Emeryville, California – na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dziekana Wydziału Zarządzania UEK oraz Sabre Holdings w dniu 8 maja wygłosił na naszej Uczelni wykład nt. modeli decyzyjnych.

Prof. Kamal Golabi Profesor Kamal Golabi jest światowej sławy specjalistą w zakresie projektowania i wykorzystania złożonych, wielokryterialnych modeli decyzyjnych. Główne osiągnięcia Profesora związane są z zagadnieniami planowania, optymalizacji i utrzymania sieci infrastrukturalnych i komunikacyjnych (jego rozwiązania dotyczące sieci dróg, mostów i sieci gazociągowych stosowane są w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach świata). Wysoko oceniany jest również jego wkład w rozwój teoretycznych i aplikacyjnych aspektów stochastycznych systemów dynamicznych, probabilistycznej teorii zapasów, wielokryterialnych modeli optymalizacyjnych oraz modeli kształtowania się zasobów naturalnych i energetycznych. Jest laureatem wielu nagród (m.in. prestiżowej nagrody Franza Edelmana). Zaproponowane przez Profesora Golabiego modele i metody z zakresu wykorzystania metod ilościowych w zarządzaniu są integralną częścią wykładów prowadzonych na wiodących uczelniach (wśród których warto wymienić: Berkeley, Cornell oraz MIT) oraz są szeroko cytowane w podręcznikach uniwersyteckich.

Paweł Lula

P

rofesor Kamal Golabi należy do grupy czołowych badaczy zajmujących się problematyką złożonych, wielokryterialnych modeli decyzyjnych. W sposób doskonały potrafi on połączyć badania teoretyczne z potrzebami praktyki, czego dowodem są wdrożone przez Profesora rozwiązania służące planowaniu, optymalizacji i utrzymaniu sieci infrastrukturalnych i komunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach świata. Modele decyzyjne i ich możliwości aplikacyjne były również głównym tematem wykładu Profesora, na który składały się trzy zasadnicze części. Pierwsza z nich poświęcona była prezentacji złożoności rzeczywistych problemów decyzyjnych związanych z budową i utrzymaniem dróg, mostów, linii energetycznych, rurociągów czy linii telekomunikacyjnych w tak olbrzymim kraju jak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Przedstawione dane liczbowe wskazywały na skalę problemu zarówno w wymiarze ilościowym, jak i finansowym. Tego typu decyzje wymagają zastosowania właściwych metod optymalizacyjnych. Charakterystyka stosowanych przez Profesora algorytmów obliczeniowych była tematem drugiej części wykładu. Zasadniczym wątkiem poruszanym w trzeciej części spotkania były narzędzia informatyczne wspomagające stosowanie omówionych metod. Profesor Golabi prezentował autorskie rozwiązania, które docenione zostały przez prywatne i publiczne instytucje odpowiedzialne za utrzymanie sieci komunikacyjnych i infrastrukturalnych w wielu krajach świata i stały się podstawą do wyróżnienia ich twórcy prestiżowymi nagrodami. 

Dr hab. Paweł Lula, prof. UEK Prodziekan Wydziału Zarządzania

15


Współczesna gospodarka i administracja publiczna W dniach 16–18 maja w Zakopanem odbyło się XXVII Sympozjum naukowe z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”. Kolejne, cykliczne spotkanie zostało poświęcone dwóm zagadnieniom: „Finanse publiczne, prywatne, etyczne” oraz „Kraków”. Pomysłodawcą i gospodarzem sympozjum był tradycyjnie prof. dr hab. Jerzy Hausner (kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej). Sympozjum zostało zorganizowane przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Pomysłodawca i gospodarz imprezy – prof. dr hab. Jerzy Hausner

Michał Kudłacz

G

ospodarzem pierwszego dnia był Włodzimierz Grudziński (Członek Rady Nadzorczej, bank DnB Nord), który zaprosił do udziału wielu znakomitych ekspertów. Zostały zaplanowane trzy panele dyskusyjne: W pierwszym panelu dyskusyjnym, dotyczącym rynków finansowych, udział wzięli: dr Mirosław Gronicki (Goldman Sachs, b. Minister Finansów), Michał Szczurek (wiceprezes ING Bank Śląski), prof. dr hab. Andrzej Sławiński (członek Rady Polityki Pieniężnej, Szkoła Główna Handlowa). Paneliści odnieśli się do sytuacji panującej na światowych rynkach finansowych i spodziewanych trendów wg kryterium czasowego i geograficznego. Komentując sytuację w Polsce, patrzyli na nią przez pryzmat sytuacji na rynkach światowych i ich wzajemnych zależności. Zwracali uwagę na wpływ poziomu niestabilności walut oraz rynków paliwowych na funkcjonowanie rynków finansowych. Podkreślali też globalność owych zjawisk. Okazje do zaprezentowania się tego dnia mieli również studenci specjalności Gospodarka i administracja publiczna. Zorganizowana została debata oksfordzka „Ta izba twierdzi, że każda forma podatku jest niesprawiedliwa”, która wywołała sporo emocji nie tylko wśród zaciekle dyskutujących ze sobą drużyn, ale również wśród kibicującej publiczności. W drugim panelu dyskusyjnym, zatytułowanym „Finanse publiczne”, głos zabrali: Ireneusz Fąfara (prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego), Janusz Jankowiak (Polska Rada Biznesu) oraz Jerzy Miller (wojewoda małopolski). Dyskutujący eksperci skupili się na prawnych oraz fiskalnych aspektach finansów publicznych w Polsce oraz ich wpływie na tempo wzrostu gospodarczego. Podkreślona została duża rola polskiego biznesu w kreowaniu pozytywnie funkcjonujących finansów publicznych w Polsce.

16

Stan finansów publicznych został określony również poprzez przeprowadzone w przeszłości reformy i ich implikacje dla obecnej sytuacji, a także ich spodziewane efekty w przyszłości. Do trzeciego panelu zaproszeni zostali: dr Irena Herbst (PKPP Lewiatan), Karol Sachs (Credit Cooperatif) oraz Joanna Wardzińska (członek Zarządu, bank DnB Nord). Paneliści wypowiadali się na temat etycznego oraz społecznego wymiaru finansów, rozumianego także jako relacja pomiędzy finansami publicznymi i prywatnymi a ekonomią społeczną. Inną perspektywą podejmowaną podczas dyskusji była społeczna odpowiedzialność podmiotów tworzących polską, publiczną i prywatną rzeczywistość finansową. Mówiono również o promocji ekonomii społecznej w kontekście szeroko rozumianych finansów. Ostatnim elementem dyskutowanym podczas tego panelu

były różne sposoby finansowania funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Każdy z panelistów przedstawił swoje oceny z punktu widzenia pozycji zawodowej, doświadczeń i specyfiki obecnego zawodu. Warto również odnotować, iż podczas dnia poświęconego finansom nastąpiło rozwiązanie konkursu, którego patronem był dr Janusz Onyszkiewicz. Eurodeputowany ufundował nagrody w postaci wycieczek do Brukseli dla uczestników konkursu na najlepszy esej o Krakowie lub nowoczesnej Europie. Zwycięzca – Leszek Gębczyk, student IV roku specjalności GAP – został nagrodzony miesięcznym stażem w biurze posła w Brukseli wraz ze stypendium. W części wieczornej uczestnicy sympozjum mieli okazję porozmawiać z gościem niespodzianką, w którego rolę wcielił się aktor Marek

Studenci GAP bawiący się podczas tradycyjnego śpiewogrania


Kondrat. Następnie czas umilał zespół Que Passa, a całość zakończyło tradycyjne nocne śpiewogranie, które potrwało do białego rana. Następny dzień poświęcony został problematyce Krakowa. Zanim jednak uczestnicy przeszli do części merytorycznej, odbył się mecz piłki nożnej Kadra GAP – Urząd Miasta Krakowa. Lepsi okazali się ci pierwsi, zwyciężając 5-2. Równocześnie odbyła się także wycieczka „Między Wawelem a Giewontem”, której pomysłodawcą i patronem był prof. dr hab. Jacek Purchla (m.in. dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury oraz kierownik Zakładu Historii Miast w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej UEK). Uczestnicy wycieczki nie tylko zostali obdarowani unikalnymi folderami o Zakopanem, ale również mieli okazję wziąć udział w wycieczce pokazującej ślady Krakowa w Zakopanem, poprowadzonej przez dwóch znakomitych historyków i znawców stolicy Tatr: dr. Zbigniewa Moździerza oraz dr. Macieja Pinkwarta. Dla wielu uczestników było to niezapomniane przeżycie. Część merytoryczna dnia o Krakowie rozpoczęła się wprowadzeniem dr Krzysztofa Jakóbika (dyrektor, Urząd Statystyczny w Krakowie) pt. „Kraków w liczbach”. Można było uzyskać informacje, jak Kraków zmieniał się od pradziejów do historii najnowszej. Następnie odbył się panel dyskusyjny moderowany przez Piotra Legutko (redaktor naczelny, „Dziennik Polski”), w którym wystąpili: prof. dr hab. Jacek Majchrowski (prezydent Krakowa), Janusz Sepioł (senator RP), Tadeusz Trzmiel (zastępca prezydenta Krakowa ds. inwestycji miejskich) oraz prof. dr hab. Jacek Purchla. Panel dyskusyjny dotyczył spodziewanych kierunków rozwoju Krakowa oraz problemów, z jakimi zmaga się ta metropolia. W toku dyskusji padały pytania na temat metro-

politalności Krakowa, pomiędzy rozwojem ekonomicznym i infrastrukturalnym a zachowaniem tożsamości Krakowa. Nie brakowało pytań z sali dotyczących najbardziej palących problemów Krakowa, m.in. turystyki, komunikacji wewnątrzmiejskiej, a także Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Całość zakończona została pytaniem o przyszłość Krakowa. W odpowiedzi na nie większość z panelistów orzekła, że Kraków czeka wielopłaszczyznowy, dynamiczny rozwój. Głos w sprawie wizji metropolitalnego Krakowa zabrali również studenci specjalności Gospodarka i administracja publiczna poprzez prezentację filmu dokumentalnego pt. „Skrzydełko czy nóżka, czyli zemsta smoka”. Barwne dzieło multimedialne spotkało się z życzliwym przyjęciem. Ostatnim merytorycznym punktem był panel dyskusyjny moderowany przez Michaela Dembińskiego (Head of Policy, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa) dotyczący szans i wyzwań na krakowskim rynku pracy. W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Monika Piątkowska (dyrektor, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Krakowa), Aleksandra Rychta (Grafton Recruitment) oraz Adam Żołnowski (PricewaterhouseCoopers). Ten panel dyskusyjny wzbudził najwięcej emocji, szczególnie wśród studentów, którzy aktywnie polemizowali z tezami zaprezentowanymi przez panelistów. Odmienne poglądy dotyczące optymalnego miejsca do podjęcia pierwszej pracy po studiach, kwestii wyjazdu za granicę w celach zarobkowych, a także sposobu traktowania nowych pracowników przez pracodawcę były zarzewiem do ciekawej, żarliwej dyskusji. Część nieoficjalna tego dnia rozpoczęła się specjalnym, zamkniętym pokazem sztuki „Dzień dobry Państwu – Witkacy” w teatrze im. Sta-

nisława I. Witkiewicza w Zakopanem. Następnie odbył się bankiet w kuluarach teatru, a także dyskoteka dla studentów w kawiarni Paparazzi-Witkacy, która potrwała tradycyjnie do wczesnych godzin porannych. W niedzielę odbyło się spotkanie pracowników Katedry GAP ze studentami, którzy mogli podzielić się wrażeniami z sympozjum. Wszystkie głosy studentów są zawsze dokładnie analizowane przez organizatorów w kontekście kolejnego sympozjum, które odbędzie się w dniach 16–18 stycznia w Ustroniu. Tematami XXVIII sympozjum będą „Polski sport” oraz „Migracje, emigracje, imigracje”. Jak zwykle liczymy na ciekawe wykłady i doskonałą zabawę.  Michał Kudłacz Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (specjalność Gospodarka i administracja publiczna), pracownik Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP). Członek zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Poprzednio pracował w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Krakowa. Pisze pracę doktorską na temat „Wpływ metropolii na rozwój regionów w Polsce”. Jako ekspert MSAP zrealizował szereg projektów badawczych, związanych m.in. z rozwojem regionalnym, społecznymi zagadnieniami administracji publicznej, transferem technologii i innowacji oraz ewaluacją dokumentów strategicznych i operacyjnych. Interesuje się zagadnieniami związanymi z Unią Europejską, rozwojem regionalnym oraz zjawiskami społeczno-ekonomicznymi zachodzącymi w wielkich miastach.

Panel dyskusyjny „Kraków się rozwija”

17


Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Ocalić od zapomnienia – pod takim hasłem 31 maja 2008 r. bawili się absolwenci dawnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, a dziś Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Już

od rana uczestnicy Zjazdu mieli możliwość zwiedzania kampusu Uczelni, Muzeum UEK oraz wystawy przygotowanej specjalnie na tę okazję. Równocześnie obserwowali zmiany, które zaszły na kampusie – nowo wybudowane pawilony, odrestaurowane pozostałe budynki, sale, dziedziniec i alejki. Akcentem rozpoczynającym uroczyste otwarcie był hejnał mariacki zagrany z okien Budynku

18

Głównego, po którym zabrzmiało „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru „Dominanta”. Krótkie przemówienia wygłosili prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – Rektor UEK, Krzysztof Bednarczyk – Przewodniczący NZS UEK oraz Marta Lenczowska – koordynator wydarzenia. W programie Zjazdu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ważnym punktem dnia były prowadzone przez pracowników UEK spotkania w katedrach, dzięki którym absolwenci mogli liczyć na bliskie spotkanie z koleżankami i kolegami z dawnych lat oraz poznanie aktualnej działalności Uczelni. Spacerujący po kampusie szczudlarze rozdawali uczelnianą gazetę – „Kurier UEK” oraz ulotki programowe. Zaproszeni przez organizatorów Zjazdu artyści – malarze i karykaturzyści –

nieodpłatnie malowali podobizny uczestników imprezy. Na stanowisku Fundacji UEK odwiedzający po latach wychowankowie Uczelni mogli nabyć gadżety i inne materiały promocyjne z obecnym logo Uniwersytetu. Tuż obok stanowiska Stowarzyszenia Absolwentów UEK ab-

Dr Marian Banach z Katedry Prawa Międzynarodowego i Porównawczego UEK wyszperał i do druku podał, że studentami (acz niekoniecznie absolwentami) naszej Uczelni byli: • prof. dr hab. Remigiusz Bierzanek, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik-internacjonalista, autor podręcznika do prawa międzynarodowego (wraz z prof. J. Symonidesem) • Zbigniew Cybulski, znany aktor • gen. Józef Kustroń, dowódca 21. Dywizji Piechoty Górskiej we wrześniu 1939 r. – wchodziła w skład Grupy Operacyjnej „BIELSKO”, a następnie „Boruta” w Armii „Kraków” • prof. dr hab. Jan Łopuski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prawnik-internacjonalista • Jerzy Waldorff, krytyk muzyczny • Anna Wernerowa z domu Urbaś, poetka śląska • Piotr Skrzynecki, twórca Piwnicy pod Baranami • Witold Pyrkosz, znany aktor.


solwenci wpisywali się do księgi pamiątkowej, mogli także wypełnić deklarację członkowską Stowarzyszenia. Spotkanie uatrakcyjniały liczne występy artystyczne, między innymi: pokaz barmański, taneczny, sztuki walki capoeira, a także pokaz sekcji AZS Chen Taiji. Wieczór należał do znanych i lubianych artystów polskiej estrady – Marcina Dańca i Grzegorza Turnaua. Spotkanie zakończył pokaz pirotechniki scenicznej. Z pierwszych komentarzy i opinii uczestników tego wydarzenia wynika, że spore grono absolwentów czeka już z utęsknieniem na kolejne takie spotkanie. Cieszy fakt, że nasi studenci z przyjemnością powracają do wspomnień, chcą odnawiać

kontakty z osobami poznanymi na studiach, a co najważniejsze – z dumą utożsamiają się z Uniwersytetem, który jako dawna Wyższa Szkoła Ekonomiczna czy Akademia Ekonomiczna w Krakowie niezmiennie pozostaje ich Alma Mater. Organizatorami wydarzenia były: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja UEK, Stowarzyszenie Absolwentów UEK oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK. Sponsorami Zjazdu, a zarazem i Dnia UEK były firmy z Krakowa: Krakowski Holding Komunalny SA, Krakowskie Zakłady Automatyki SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA,

Zakład Walcowniczy PROFIL SA, Górażdże Cement SA oraz: Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych SA we Włoszczowej i Polskie Autobusy SA. Do powodzenia projektu przyczyniły się również firmy Teekanne oraz Lambertz. Wśród Partnerów Medialnych znalazły się: TVP Kraków, Radio Kraków, „Dziennik Polski”, GoldenLine, CXO Media oraz portal www.mmkrakow.pl. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prof. dr hab. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa. 

Organizatorzy składają szczególne podziękowania firmie Teekanne.

Gala Partnerów AIESEC Kolejny rok akademicki dobiega końca, w krakowskim oddziale AIESEC to czas podsumowań, planowania strategii, projektów na kolejny pełny niesamowitych przeżyć rok, a wszystko po to, aby efektywnie odkrywać i rozwijać potencjał młodych ludzi. Rozwijać między innymi poprzez tworzenie mostu pomiędzy firmami a studentami.

Marek Piwowarczyk – kanclerz Małopolskiej Loży Business Centre Club

28

maja w Pałacu Pugetów odbyła się oficjalna Gala Partnerów AIESEC Kraków, corocznie organizowana przez Komitet Lokalny AIESEC Kraków. Tegoroczna Gala była również okazją do świętowania 60. rocznicy powstania organizacji. W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 osób. Galę uświetnili swoją obecnością: prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Roman Niestrój, konsul Stanów Zjednoczonych, kanclerz Małopolskiej Loży Business Centre Club, Marek Piwowarczyk. Obecni byli również reprezentanci ponad 60 firm, zarówno krakowskich, jak i międzynarodowych korporacji i instytucji pozarządowych.

Wydarzenie otwarte zostało przemówieniem prof. Ryszarda Borowieckiego, Rektora UEK. Swoją opinię na temat współpracy z AIESEC przedstawił również kanclerz Małopolskiej Loży Business Centre Club. Prezydent Komitetu Lokalnego AIESEC Kraków podsumował tegoroczne działania AIESEC oraz przedstawił plany i możliwości na następny rok akademicki. Organizatorzy Gali Partnerów AIESEC złożyli serdeczne podziękowania Rektorowi UEK – za wsparcie w działaniach organizacji, oraz firmom: Coca-Cola, Ganymede, Capgemini – za ogromny wkład w rozwój zarówno całej organizacji, jak i jej członków. Firmy współpracujące z AIESEC przyczyniają się do rozwoju członków organizacji, tworząc środowisko aktywnego uczenia się. Współpraca ta przebiega w ramach organizowanych projek-

Edyta Kołodziej tów, dotyczących takich obszarów, jak: technologie informacyjne, odpowiedzialność społeczna biznesu czy przedsiębiorczość. AIESEC jako organizacja pozarządowa stara się również pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. W ramach realizowanych wewnętrznych projektów organizowane są seminaria czy też szkolenia specjalnie dedykowane wszystkim zainteresowanym studentom Uniwersytetu. Gala zakończyła się bankietem, stwarzającym miłą atmosferę do dalszych rozmów.  Edyta Kołodziej Koordynator Gali Partnerów AIESEC

19


W dniach 6–8 maja 2008 roku w Osieczanach k. Myślenic odbyła się XLIV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej i jednocześnie XXVI Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego. Organizatorem konferencji była Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rolę gospodarza obrad pełnił kierownik tej katedry – prof. dr hab. Józef Pociecha. W skład komitetu organizacyjnego konferencji weszli także: dr Michał Major, dr Janusz Niezgoda i mgr Agnieszka Pasztyła.

Studia podyplomowe Prognozowanie praktyczne i analiza szeregów czasowych

czeń z uznanymi autorytetami w dziedzinie statystyki, ekonometrii i matematyki. W konferencji brało udział 60 osób pochodzących z trzech ośrodków naukowo-dydaktycznych: Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Akademia Ekonomiczna w Katowicach reprezentowana była przez osoby pochodzące z Katedr: Ekonometrii, Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii, Statystyki, Matematyki. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu był reprezentowany przez przedstawicieli z Katedr: Ekonometrii i Informatyki, Ekonometrii, Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Prognoz i Analiz Gospodarczych, Ubezpieczeń, Badań Operacyjnych, Statystyki, Matematyki i Cybernetyki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowali przedstawiciele Katedr: Ekonometrii, Informatyki, Matematyki, Statystyki. W obradach brał również udział przedstawiciel firmy StatSoft Polska. W czasie sześciu sesji roboczych zostało wygłoszonych 20 referatów z zakresu statystyki, ekonometrii i matematyki. Program konferencji oraz streszczenia wygłaszanych referatów zostały wydane drukiem przez Wydawnictwo UEK w Krakowie. Po zakończeniu każdego referatu odbywała się dziesięciominutowa dyskusja nad problemami poruszanymi przez referentów. Wszystkie referaty wygłoszone podczas konferencji, po zrecenzowaniu, zostaną opublikowane. Akcentem urozmaicającym obrady konferencji było ognisko oraz uroczysta kolacja, podczas której świętowano 88-lecie nestorki nauki polskiej prof. dr hab. Stanisławy Bartosiewicz. Zdaniem wszystkich uczestników, konferencja była bardzo udanym przedsięwzięciem pozwalającym na wymianę poglądów i doświadczeń naukowych z zakresu szeroko rozumianej statystyki, ekonometrii oraz matematyki. 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2008/2009 rozpocznie się na naszej Uczelni pierwsza edycja dwusemestralnych studiów podyplomowych Prognozowanie praktyczne i analiza szeregów czasowych, przygotowanych przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z StatSoft Polska. To rezultat umowy podpisanej przez naszą Uczelnię z firmą StatSoft Polska.

Anna Malina

Dr Jan Tatar

XLIV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, XXVI Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego Michał Major

K

onferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej jest corocznym forum naukowym umożliwiającym prezentację osiągnięć naukowych młodych pracowników katedr metod ilościowych i wymianę doświadOd lewej: mgr Katarzyna Frodyma i prof. Stanisława Bartosiewicz

dr Michał Major Katedra Statystyki

20

U

mowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, reprezentowanym przez Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, a firmą StatSoft Polska, reprezentowaną przez prezesa Zarządu dr. inż. Jacka Jakubowskiego oraz mgr. Piotra Wojtowicza, podpisana została w dniu 4 grudnia 2007 r. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Statystyki: Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Józef Pociecha (kierownik Katedry Statystyki), dr hab. Anna Malina, prof. UEK (kierownik Zakładu Teorii Prognoz w Katedrze Statystyki) i dr Monika Papież (adiunkt w Zakładzie Teorii Prognoz). Studia Prognozowanie praktyczne i analiza szeregów czasowych ukierunkowane będą na przeRektor UEK prof. dr hab. R. Borowiecki i Prezes StatSoft dr inż. Jacek Jakubowski


kazanie specjalistycznej wiedzy metodologicznej i praktycznych aspektów prognozowania. Dzięki praktycznemu podejściu do prezentowanych zagadnień oraz zajęciom prowadzonym w formie warsztatów w laboratoriach komputerowych słuchacze będą mogli zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczno-metodyczną, ale przede wszystkim nauczyć się, jak radzić sobie z problemami występującymi w rzeczywistości. Zajęcia nastawione będą na rozwiązywanie konkretnych problemów z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych, dlatego oprócz pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przewidywane są zajęcia prowadzone przez przedstawicieli firmy StatSoft i praktyków życia gospodarczego, na co dzień stosujących analizę danych do rozwiązywania problemów ekonomicznych i wspomagania procesów decyzyjnych. Ukończenie studiów pozwala nie tylko na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu metod prognozowania, ale także na uzyskanie dyplomu jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce z dodatkowym certyfikatem StatSoft Polska, potwierdzającym zdobycie praktycznych umiejętności prognozowania.  dr hab. Anna Malina, prof. UEK kierownik Zakładu Teorii Prognoz w Katedrze Statystyki

Od lewej strony: dr Monika Papież, mgr Piotr Wójtowicz (StatSoft), prof. Ryszard Borowiecki – Rektor UEK, dr inż. Jacek Jakubowski (StatSoft), dr hab. Anna Malina; prof. UEK, prof. dr hab. Józef Pociecha – Dziekan Wydziału Zarządzania

W dniach od 22 do 25 kwietnia 2008 r. odbyła się kolejna II Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia, zatytułowana „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”. Konferencja ta jest bezpośrednią kontynuacją Ogólnopolskich Seminariów Naukowych pt. „Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych”, organizowanych 27-krotnie w Zakopanem przez zmarłego w lutym 2006 roku Profesora.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia Sławomir Śmiech Konferencję zorganizowali pracownicy Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. Józef Pociecha. Komitet tworzyli także profesorowie: Andrzej Stanisław Barczak, Czesław Domański, Krzysztof Jajuga, Mirosław Szreder. Konferencja gościła ponad 90 pracowników różnych ośrodków naukowych kraju, wśród których znaleźli się przedstawiciele między innymi Akademii Ekonomicznych w: Katowicach, Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Gdańskie-

go, Ekonomicznego w Krakowie, we Wrocławiu, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Łódzkiego, Rzeszowskiego, Szczecińskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wyższej Szkoły Społeczno–Ekonomicznej w Warszawie, Politechniki Gdańskiej, Krakowskiej, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Akademii Rolniczej w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a także Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędów Statystycznych z Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, StatSoft Polska. Ponadto w konferencji wzięli udział goście z zagranicznych ośrodków naukowych, tj. z Berlin Technology University, Tour College–Jewish–American University,

University of Economics in Bratislava, Kiev National University of Economics, Agricultural Institute in Bratislava, Odessa State University of Economics, Lviv Academy of Commerce. Konferencję otworzył prof. Józef Pociecha – Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który życzył uczestnikom konferencji owocnych obrad i atmosfery sprzyjającej wymianie myśli naukowej i optymizmu. Podczas obrad plenarnych prezentowano i dyskutowano o najnowszych pracach badawczych z zakresu statystyki i ekonometrii, zastosowań matematyki w ekonomii, ekonometrii przestrzennej i dynamicznej, taksonometrii, inżynierii finansowej, ekonometrii finansowej i ubezpieczeniowej oraz prognoz gospodarczych. Dodatkowo zorganizowano dwie sesje plakatowe. W trakcie podsumowania obrad ogłoszono zwycięzców konkursu na najlepszy referat oraz najlepszy plakat, przedstawione podczas Konferencji. W konkursie mogli brać udział jedynie młodzi pracownicy nauki, tj. magistrzy oraz doktorzy. Nagrody ufundowane przez StatSoft Polska trafiły w ręce dr Moniki Papież (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – za najlepszy referat oraz mgr. Pawła Kufla (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – za najlepszy plakat.  dr Sławomir Śmiech Katedra Statystyki

21


Foresight – wyzwania dla Małopolski UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Piotr Kopyciński W dniu 29 maja 2008 r. w Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski”. Organizatorem spotkania była Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP; lider projektu).

P

rojekt „Foresight technologiczny…” realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006, Priorytet 1. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką. Wystąpienie prof. Tadeusza Słomki

22

Głównym celem projektu było stworzenie prognoz rozwoju technologii w województwie małopolskim do 2020 r. w trzech obszarach badawczych: infrastruktura, zasoby naturalne i nowe materiały oraz wzrost gospodarczy. Badania prowadzone w ramach projektu realizowały trzy panele ekspertów: • panel ds. wzrostu gospodarczego, za którego prace odpowiadał Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, • panel ds. infrastruktury, za którego prace odpowiadała Politechnika Krakowska (partner projektu), • panel ds. zasobów naturalnych i nowych materiałów, za którego prace odpowiadała Akademia Górniczo-Hutnicza (partner projektu). W konferencji wziął udział m.in. Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, Wiceminister Rozwoju Regionalnego dr hab. inż. Janusz Mikuła, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, Prorektor ds. Ogólnych Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż.

Marszałek Marek Nawara

Tadeusz Słomka oraz eksperci projektu ze strony wszystkich trzech uczelni uczestniczących w projekcie. W przemówieniu rozpoczynającym spotkanie prof. Ryszard Borowiecki podkreślił znaczenie projektów typu foresight dla rozwoju regionalnego. Marszałek Marek Nawara zwrócił uwagę na rozwój i znaczenie współpracy międzyuczelnianej oraz konieczność połączenia wysiłków władz regionalnych i środowiska akademickiego w celu osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu rozwoju Małopolski. Kolejnym etapem konferencji były prezentacje wyników badań oraz scenariuszy rozwoju poszczególnych obszarów badawczych. W imieniu panelu ekspertów ds. zasobów naturalnych i nowych materiałów przemawiał Prorektor ds. Ogólnych AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. Podkreślił obiecujące perspektywy wykorzystania zasobów naturalnych Małopolski. Wspomniał też o nieuniknionych konfliktach, które pojawią się w momencie urzeczywistniania planów wydobycia kolejnych surowców naturalnych. Dotyczą one zarówno protestów lokalnej społeczności, jak i konieczności uwzględnienia ochrony unikatowych obszarów województwa (m.in. tych wpisanych na unijną listę Natura 2000). Prorektor AGH zwrócił też uwagę na wzrost znaczenia nowych materiałów (m.in. powstających w wyniku prac nanotechnologów) w perspektywie do 2020 r. Wyniki prac panelu ekspertów ds. infrastruktury przedstawił Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Józef Gawlik. Podkreślił z jednej strony konieczność rozbudowy infrastruktury drogowej (w tym dokończenie budowy podstawowych dróg w regionie), a z drugiej nacisk na rozwój alternatywnych środków transportu. Referując wyniki prac panelu, prof. Józef Gawlik zwrócił uwagę na szczególną rolę transportu kolejowego. Przebudowa głównych szlaków kolejowych w regionie (Katowice – Trzebinia – Kraków – Tarnów – granica z Ukrainą oraz Kraków –Tunel – Kozłów – CMK – Warszawa) zdecydowanie zwiększy atrakcyjność tego środka transportu. Dodatkowo eksperci panelu sugerują budowę nowych linii kolejowych w Małopolsce (m.in. Podłęże – Piekiełko), co w wyraźnym stopniu ułatwi dostępność transportową obszarów górskich (Zakopane, Krynica).


Prezentacji wyników badań i scenariuszy panelu ekspertów ds. wzrostu gospodarczego podjęli się prof. dr hab. Anna Harańczyk oraz prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zreferowali kilka najistotniejszych z punktu widzenia oddziaływania na wzrost gospodarczy obszarów tematycznych, które zostały zdefiniowane w toku prac. Należą do nich: szkolnictwo, wyższe, innowacyjność przedsiębiorstw i sektora naukowego, kapitał ludzki, kapitał społeczny, atrakcyjność inwestycyjna regionu oraz potencjał Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Właściwe wykorzystanie szans, które tkwią w każdym z tych obszarów, przyczyni się m.in. do zwiększenia atrakcyjności Małopolski w oczach potencjalnych inwestorów. Na zakończenie prof. Jerzy Hausner, przewodniczący panelu ekspertów ds. wzrostu gospodarczego, wyróżnił trzy podstawowe czynniki rozwoju Małopolski w perspektywie do 2020 r. Zaliczył do nich: kapitał ludzki, sferę B+R oraz rozbudowę infrastruktury. W trakcie dyskusji minister Janusz Mikuła zwrócił uwagę na konieczność rozważnego wykorzystywania środków finansowych z programów operacyjnych Unii Europejskiej. Zauważył, że prowadzi się raczej statystykę dotyczącą procentowego wykorzystania przyznanej Polsce pomocy, a nie ocenia się efektów inwestycji, które powstały m.in. dzięki temu wsparciu. Uczestnikom konferencji rozdano publikację pt. Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski, przygotowaną wspólnie przez ekspertów uczestniczących w projekcie. Publikacja zawiera m.in. podstawowe wytyczne metodologiczne dla podmiotów zamierzających w przyszłości realizować projekty typu foresight, scenariusze rozwoju we wszystkich trzech obszarach badawczych, a także rekomendacje konkretnych działań na rzecz władz centralnych i regionalnych. Publikację można pobrać w wersji PDF ze strony internetowej projektu: www.foresight.msap.pl (na której znajdują się również inne opracowania powstałe w ramach projektu) lub ze strony: www.msap.uek.krakow.pl. 

Współpraca polsko-rosyjska w MSAP W dniu 27 maja br. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP) gościła 31-osobową delegację przedstawicieli władz regionalnych, mediów, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich z różnych regionów Rosji (poza Moskwą).

S

potkanie odbyło się w ramach współpracy z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich z Warszawy i było jednym z punktów wizyty studyjnej w Polsce, odbywającej się pod hasłem „Reforma samorządowa i budowa społeczeństwa obywatelskiego – polskie doświadczenia”. Merytoryczny program wizyty obejmował spotkania i wykłady w Warszawie (1 dzień), Krakowie (2 dni) i na Sądecczyźnie (2 dni). W Warszawie wysłuchali m.in.: wykładu prof. Michała Kuleszy, odbyli spotkania z poseł Joanną Fabisiak oraz w Fundacji Batorego. Czas w Krakowie upłynął na spotkaniach w Urzędzie Miasta Krakowa, Urzędzie Marszałkowskim, TVP Kraków, redakcji „Dziennika Polskiego” oraz na wykładach: w Międzynarodowym Centrum Kultury i w MSAP. Na Sądecczyźnie goście ze Wschodu uczestniczyli w spotkaniach w Urzędzie Miasta Nowy Sącz, PWSZ w Nowym Sączu, złożyli też wizyty w dwóch gminach sądeckich oraz spotkali się z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Celem spotkania w MSAP było przybliżenie gościom profilu i form działalności Szkoły oraz

Agata Machnik

przedsięwzięć przez nią realizowanych. Ponadto zaprezentowano wybrane projekty z dziedziny ekonomii społecznej, tj.: • „Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO”, • „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”, • „Nowa Huta – Nowa Szansa”, • „Inicjatywa na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANES – RAZEM”, które MSAP zrealizowała w ostatnich latach przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W trakcie dyskusji omówiono potencjalne możliwości współpracy oraz realizacji wspólnych projektów polsko-rosyjskich. Spotkanie poprowadzili: Dorota Kwiecińska, Jakub Głowacki i Agata Machnik – pracownicy MSAP.  Agata Machnik Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Piotr Kopyciński Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studia na kierunku Ekonomia (specjalność Gospodarka i administracja publiczna) ukończył w 2005 r. Od początku pracy zawodowej związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie pracuje w zespole ds. realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK). Brał udział m.in. w projekcie „Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski” (działanie 1.4. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004–2006).

23


Nadal potrzebni – lepsze kwalifikacje w miejscu pracy Wspólny projekt Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej i Studium Języków Obcych UEK Lucyna Wilinkiewicz-Górniak, Agata Machnik Warto łączyć siły! Dzięki zintegrowaniu kompetencji i wysiłku dwóch jednostek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (MSAP) i Studium Języków Obcych (SJO) doszedł do skutku kolejny projekt, opierający się na środkach unijnych – „Nadal potrzebni – lepsze kwalifikacje w miejscu pracy”, realizowany od czerwca br. na naszej Uczelni.

P

rojekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Adresowany jest do osób, które ukończyły 45 lat i nie mają wyższego wy-

kształcenia. Jest to grupa, w której wskaźnik aktywności zawodowej jest bardzo niski. Celem naszego projektu jest wzmocnienie pozycji takich osób na rynku pracy dzięki podniesieniu ich kompetencji w zakresie języków obcych, wzmocnionych znajomością podstaw obsługi komputera i treningiem interpersonalnym poprawiającym radzenie sobie w sytuacji poszukiwania pracy i w samym środowisku pracy. Taki kształt projektu wynikał z analizy wyników badań pracodawców w Małopolsce, które wskazują, że wśród głównych kryteriów doboru pracowników czołowe miejsce zajmuje znajomość języków obcych. Powszechne jest także oczekiwanie, że w przypadku pracy biurowej pracownik potrafi sobie poradzić z obsługą komputera. Projekt jest efektem współpracy zespołu zadaniowego Studium Języków Obcych (w którym uczestniczyło 17 osób w 6 sekcjach językowych), który pracował intensywnie nad wizją i szczegółowym programem kształcenia języ-

kowego skierowanego do adresatów projektu, oraz pracowników Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej posiadających kompetencje i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami finansowanymi ze środków unijnych, a także w organizacji szkoleń dla przedsiębiorstw i rynku pracy. Pracownicy SJO dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie kursów językowych skierowanych do różnych grup osób. Trud się opłacił i zaprocentowała współpraca. Wspólnie nie tylko uzyskano finansowanie projektu, lecz wręcz odniesiono sukces: projekt zajął trzecią lokatę w rankingu projektów rekomendowanych do finansowania na ponad 190 złożonych wniosków! Projekt jest skierowany do osób pracujących, powyżej 45. roku życia, z wykształceniem najwyżej średnim, pragnących podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje z zakresu komunikowania się w sytuacjach zawodowych. Polega na organizacji bezpłatnego dwusemestralnego szkolenia, składającego się z trzech komplementarnych modułów: 1) językowego (łącznie 120 godzin lekcyjnych, zajęcia dwa razy w tygodniu po 2 godziny lub też w wersji zblokowanej: raz w tygodniu, w sobotę, 4 godziny) – z następujących języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski; 2) podstaw obsługi komputera (20 godzin lekcyjnych); 3) treningu interpersonalnego (10 godzin lekcyjnych). Szkolenie zacznie się w październiku 2008 r., a zakończy w czerwcu 2009 r. Chcemy, by uczestnicy naszych kursów: • podnieśli swoje kompetencje językowe o jeden stopień w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i uzyskali potwierdzenie tego stosownym certyfikatem (spodziewamy się przy tym wielu osób, które będą chciały nauczyć się języka obcego od podstaw); • podnieśli swoje kompetencje w zakresie obsługi komputera do poziomu umożliwiającego dalsze samodzielne uczenie się języków z wykorzystaniem komputera, wyszukiwanie informacji w Internecie i korzystanie z poczty elektronicznej;

SJO UEK stosuje nowoczesne techniki nauczania języków obcych

Studium Języków Obcych UEK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24


• rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w kontaktach międzyludzkich w sytuacjach zawodowych, ułatwiających awans zawodowy i kontakty z pracodawcami. W nauczaniu języka obcego nacisk kładziony będzie na zdobycie konkretnych umiejętności komunikacyjnych dotyczących różnych sytuacji w środowisku pracy (w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej: sporządzenie notatki, napisanie maila, listu formalnego itp.). Zajęcia będą prowadzone w formie pracy w parach i grupach, dyskusji, analizy tekstów, odgrywania scenek, dialogów i symulacji, sesji pytań i odpowiedzi itp. Aby umożliwić kontakt uczestników z lektorem przewidziano dodatkowe godziny konsultacyjne. Celem modułu komputerowego będzie zapoznanie kursantów z podstawami techniki infor-

Rekrutacja uczestników szkolenia Rekrutacja rozpocznie się w drugiej połowie czerwca. Szkolenie adresowane jest do osób spełniających następujące warunki: • ukończyły 45 lat; • zamieszkanie i zatrudnienie na terenie województwa małopolskiego (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej); • wykształcenie maksymalnie średnie. Chcąc zapisać się na szkolenie, należy wypełnić i przygotować następujące dokumenty: • formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.msap.uek.krakow.pl oraz http://janek.ae.krakow.pl/~sjo; w formularzu trzeba będzie podać m.in. dane kontaktowe, wybrany język obcy i poziom jego znajomości oraz poziom posługiwania się komputerem; dodatkowe pytanie o zakres słownictwa i tematy, którymi jest zainteresowany kandydat (np. słownictwo branżowe z zakresu turystyki, gastronomii), posłuży do uzupełnienia programów szkolenia zgodnie z preferencjami uczestników; • kopia dowodu osobistego; • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu (według wzoru zamieszczonego na powyższych stronach internetowych) lub kopia aktualnie obowiązującej umowy cywilnoprawnej); • oświadczenie o wykształceniu (według wzoru zamieszczonego na powyższych stronach internetowych). Dla osób, które pragną uczyć się danego języka obcego na poziomie wyższym niż podstawowy, zorganizowany będzie test znajomości danego języka oraz, w razie potrzeby, krótka rozmowa z lektorem – dzięki którym uda się przyporządkować daną osobę do odpowiedniej grupy. W przypadku dużej liczby chętnych o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje o projekcie można otrzymać pod numerem telefonu: 012 422 69 19 lub 012 292 69 99 lub pod adresem e-mailowym: anna.szczepanik@uek.krakow.pl.

matycznej i uświadomienie korzyści i możliwości, jakie daje praca na komputerze. Obejmować będzie m.in. zagadnienia pracy w środowisku Windows, obsługę wybranego oprogramowania pakietu MS Office, obsługę poczty elektronicznej oraz pozyskiwanie informacji z Internetu. Zdobyte podczas zajęć w zakresie tego modułu umiejętności zostaną wykorzystane w trakcie zajęć językowych, których część odbędzie się w nowoczesnym laboratorium językowym SJO. Zdobyta wiedza oraz praktyczne umiejętności umożliwią również dalsze samodzielne dokształcanie się w wybranych dziedzinach. Moduł treningu kompetencji interpersonalnych zostanie podzielony na 2 części. Pierwsza (na początku I semestru) dotyczyć będzie podstawowych kwestii z zakresu autoprezentacji (m.in. określenie własnych mocnych i słabych stron, opanowywanie stresu, budowanie wizerunku osoby kompetentnej), a druga (pod koniec II semestru) dotyczyć będzie wybranych aspektów komunikacji (m.in. techniki prowadzenia prezentacji, kreowanie własnego wizerunku, stosowanie narzędzi komunikacji werbalnej i niewerbalnej). Pozyskane umiejętności będą wykorzystywane w module językowym. Wszystkie zajęcia będą odbywać się w grupach 8–10-osobowych na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w nowoczesnych salach, wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt i specjalnie dostosowanych do celów dydaktycznych, co niewątpliwie umożliwi uczestnikom kursu nawiązanie kontaktu z grupą i wytworzenie pozytywnej atmosfery, sprzyjającej ich zaangażowaniu i aktywizacji. Lektorami oraz wykładowcami będą wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy naszej Uczelni. Lektorzy SJO to osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym i posiadające najwyższe kwalifikacje. Większość z nich prowadziła już kursy w ramach wcześniej realizowanych projektów unijnych, w trakcie których wypracowane zostały efektywne metody pracy, pozytywnie ocenione przez ich uczestników, w trakcie przeprowadzanych co miesiąc ankiet ewaluacyjnych. Należy również podkreślić efektywność zastosowanych metod nauczania, dzięki którym wszystkie osoby, które przystąpiły do egzaminów na zewnętrzne certyfikaty językowe, z powodzeniem zdały te egzaminy. Po zakończeniu obu semestrów modułu językowego wszyscy uczestnicy przystąpią do egzaminu końcowego (pisemnego i ustnego), uwzględniającego poziom językowy danej osoby (zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Dla chętnych zorganizowane zostaną w Centrum Egzaminacyjnym SJO UEK egzaminy TELC, przy czym 20 najlepszych kursantów zostanie zwolnionych z opłaty egzaminacyjnej. W przypadku pozostałych modułów kursanci otrzymają certyfikaty wystawione przez UEK. Certyfikaty będą stanowić potwierdzenie nabycia nowych kompetencji i będą dodatkowym atutem na rynku pracy. 

Lucyna Wilinkiewicz-Górniak Starszy wykładowca, Studium Języków Obcych UEK, koordynator merytoryczny projektu „Nadal potrzebni – lepsze kwalifikacje w miejscu pracy” Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Filologia angielska) i Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Handel zagraniczny). Studiowała również w Alliance College, Cambridge Springs, USA oraz na Uniwersytecie w Tilburgu – Holandia (Studia europejskie). Specjalizuje się w zakresie nauczania komunikacji w biznesie. Agata Machnik Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, kierownik projektu „Nadal potrzebni – lepsze kwalifikacje w miejscu pracy” Absolwentka AE w Krakowie. Studia wyższe na Wydziale Ekonomii i Studiów Międzynarodowych (specjalność Gospodarka i administracja publiczna) ukończyła w 2005 roku. Członek zespołu ds. realizacji projektów badawczowdrożeniowych MSAP UEK. W latach 2005–2008 uczestniczyła w wielu projektach realizowanych przez MSAP, m.in. pełniła funkcję kierownika Biura Koordynacji Projektu Badawczego „Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski” (SPO-WKP).

Projekty unijne zrealizowane w SJO UEK w latach 2005–2007 Studium Języków Obcych UEK bierze aktywny udział w projektach konkursowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dbamy o to, by oferowane przez nas kształcenie językowe prowadziło do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych renomowanymi certyfikatami językowymi. Mamy ambicje uzyskania pozycji ośrodka oferującego najwyższą jakość kształcenia językowego, zorientowanego na zagadnienia ekonomiczne i umiejętności komunikowania się w sytuacjach zawodowych. W kwietniowym numerze „Kuriera” przedstawione zostały dwa projekty nauczania języków obcych, koordynowane przez wyspecjalizowane jednostki UEK, które w latach 2005–2007 realizowało SJO. W ramach tych projektów podnieśliśmy kompetencje językowe prawie 400 osób, spośród których około 120 z sukcesem zdało egzaminy na certyfikaty zewnętrzne: TELC i LCCI IQ, a wiele z nich uzyskało bardzo dobre noty. Pierwszą spośród tych grup byli pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw (kurs zarządzany przez Biuro Programów Zagranicznych), zaś druga to pracownicy administracji wyższych uczelni publicznych i niepublicznych (kurs zarządzany przez Dział Współpracy Międzynarodowej). Zgromadzone doświadczenia posłużyły nam do opracowania nowej oferty w zakresie kształcenia przez całe życie.

25


Jak przygotować dobre e-materiały dydaktyczne? Anna K. Stanisławska-Mischke

Kogo nie trzeba przekonywać? W szufladach biurek i komputerach nauczycieli UEK z każdym rokiem akademickim przybywa materiałów i pomocy dydaktycznych. Niektóre z nich szybko się dezaktualizują, inne – mimo upływu czasu – wciąż są i powinny być w użyciu. Dlatego wielu nauczycieli chętnie udostępniania swoje wykłady, prezentacje, przykłady i zadania w Internecie, gdzie wygodnie je przechowywać, dystrybuować i aktualizować.

procesami dydaktycznymi oraz ich uczestnikami). Na Uczelnianej Platformie Zdalnego Nauczania Moodle (www.cee.uek.krakow.pl) każdy z wykładowców ma prawo przechowywać i publikować wybrane przez siebie materiały i pomoce edukacyjne dla określonych grup studentów. System ten jest bowiem wyposażony we względnie proste w obsłudze narzędzia do ich zarządzania oraz prezentacji w dowolnych formatach.

O czym nie wolno zapomnieć przygotowując e-materiały? Oczywiście, podjęcie decyzji o udostępnieniu wcześniej przygotowanych i wybranych materiałów dla studentów to nie wszystko. Trzeba jeszcze pamiętać o kilku kwestiach o charakterze technicznym, które się z tą decyzją wiążą.

Studenci chwalą taką pomoc ze strony wykładowców – dzięki niej łatwiej im przygotować się do egzaminów i kolokwiów, sporządzać notatki w trakcie wykładów oraz rozwiązywać zadania. Jeśli zaś materiały do różnych przedmiotów dostępne są pod jednym adresem internetowym i to przez cały semestr, znika problem ich nerwowego poszukiwania przed sesją, a także obniża koszt kopiowania literatury w punktach ksero. Szczęśliwie na naszym Uniwersytecie od dwóch lat działa całkiem dobry system informatyczny służący do zarządzania treściami dydaktycznymi (i nie tylko zresztą treściami, ale także

26

1. Proces tworzenia zwykle jest męką! Pisanie tekstu zawsze jest sztuką, podobnie jak elegancka i elokwentna mowa. Pisanie krótszych lub dłuższych, narracyjnych form dydaktycznych jest sztuką w dwójnasób wymagającą.

Tym bardziej że tekst będący wykładnią teorii zawsze powinien być uzupełniony o dobre przykłady, ilustracje, wykresy i diagramy, mapy lub ćwiczenia, zadania, testy, a wreszcie symulacje i odnośniki do polecanych serwisów internetowych. Z pewnością przy pisaniu i redagowaniu tekstów do Internetu sprawdzają się wciąż aktualne rady G. Orwella dotyczące tworzenia tekstów w ogóle, a mianowicie: 1) Nigdy nie używać długiego słowa, jeśli można je zastąpić krótszym; 2) Jeśli ze zdania można wyciąć słowo, należy je wyciąć!; 3) Nigdy nie powinno się używać strony biernej, jeśli można użyć czynnej; 4) Nigdy nie należy używać oklepanych metafor, synonimów, figur retorycznych, do których czytania już się przywykło;. 5) Nigdy nie powinno się używać słów obcych, naukowych lub żargonu, jeśli można znaleźć odpowiednik w mowie potocznej; 6) Jeśli trzeba, powinno się złamać wszystkie powyższe zasady.

2. Porządek musi być! Gotowe e-materiały, które planuje się skopiować, a następnie opublikować w systemie zdalnego nauczania, powinny być wcześniej wyselekcjonowane, uporządkowane, podzielone na katalogi oraz opatrzone jednoznacznie identyfikującymi je nazwami. Jednym słowem – struktura katalogów i plików powinna odzwierciedlać logikę treści, jaką chcemy przekazać studentom1. Dopiero tak uporządkowane pliki powinno się przenosić na uczelnianą platformę zdalnego nauczania, a następnie w określonych terminach udostępnić wybranym grupom studentów.


3. Wybór formatu nie jest bez znaczenia! Materiały i pomoce dydaktyczne na platformie Moodle mogą być zapisane właściwie w dowolnym formacie. Dzięki prostemu edytorowi tekstu wbudowanemu w system, każdemu bez wyjątku, uda się stworzyć prostą lub bardziej rozbudowaną stronę WWW (HTML). Istnieje również możliwość przesłania wcześniej przygotowanych za pomocą najpopularniejszego oprogramowania biurowego plików (tj. plików w formatach DOC, ODT, PDF, XLS PPT/PPS itp. itd.), a także odnośników do stron i serwisów internetowych (http://). Możliwe jest też dołączanie plików FLASH oraz wideo i audio. Niezależnie jednak od formatu, w jakim zapisujemy materiały edukacyjne, powinny być one przygotowane poprawnie od strony technicznej, starannie oraz estetycznie.

4. Forma też jest ważna!2 Wybór układu i struktury prezentacji treści wykładanych to kolejny problem do rozwiązania. Nie chodzi przecież tylko, aby układ ów odzwierciedlał szczegółowo logikę wykładu, ale także by ułatwiał „nawigację” po udostępnionych w Internecie pomocach dydaktycznych. Z tego też powodu poleca się częstsze niż w wydawnictwach tradycyjnych stosowanie tytułów i śródtytułów, pozwalających na wyraźniejsze eksponowanie istotnych fragmentów treści. Dbałość o formę materiałów dla studentów tożsama jest z poprawnością językową tekstu. Tekst publikowany w Internecie, nawet tylko w wewnętrznym, uczelnianym systemie obrotu informacją, podlega tym samym zasadom ortografii, interpunkcji i dobrego stylu, co tradycyjne wydawnictwa. Dlatego nie należy ulegać pokusie, że błędy zauważone w Sieci łatwiej poprawić niż w podręczniku już wydrukowanym... Zwykle o zawrót głowy przyprawia nas ilość typów czcionek, jakie oferują popularne edytory tekstu. Każdy z nas ma ulubiony zestaw czcionek. Jednak przygotowując materiały i pomoce dydaktyczne publikowane w Internecie, powinniśmy: • zdecydować się na jedną lub dwie czcionki, w których opracujemy wszystkie teksty, • jedną z nich konsekwentnie używać do wyróżniania tytułów, a drugą do pisania tekstu. W Internecie zaleca się używanie tzw. czcionek bezszeryfowych, czyli jednoelementowych3, gdyż przy czytaniu z ekranu lepiej się

sprawdzają: w tekstach pisanych czcionką bezszeryfową szybciej rozpoznajemy pojedyncze znaki, co ma niebagatelne znaczenie choćby z tego powodu, że z ekranu czytamy o ok. 20% wolniej niż z kartki. Tworząc teksty do Internetu, nie powinniśmy używać ani zbyt wielkich czcionek, ani zbyt małych. Wybierając rozmiar czcionki, należy pamiętać, że najpopularniejszy stopień pisma dla dokumentów tekstowych, tj. 12 punktów, jest zbyt duży na potrzeby strony internetowej (dlatego zaleca się wielkość small w tzw. stylach strony HTML). Istotną rolę informacyjną pełnią również kroje pisma. Do podstawowych krojów należą: wytłuszczenie, kursywa oraz podkreślenie. Nie należy ich jednak traktować jako ozdobników – za ich pomocą możemy wyróżniać to, co chcemy zaakcentować (nie możemy przecież wytłuścić lub podkreślić całego tekstu!). Trzeba przy tym pamiętać, że jedno wyróżnienie dla słowa lub frazy w zupełności wystarczy. Pod żadnym pozorem nie należy jednocześnie wytłuszczać i podkreślać. Te same zasady dotyczą cytatów – albo cytujemy posługując się kursywą, albo tekst cytowany umieszczamy w cudzysłowiu.

Nie wolno zapominać o konsekwencji użycia wybranego wyróżnienia. Jeśli akcentujemy słowa kluczowe wykładu przez wytłuszczenie ich, to powinniśmy to czynić w całym tekście, słowa obcojęzyczne wyróżniając np. kursywą. W e-tekstach bardzo dobrze sprawdzają się wszelkiego rodzaju wypunktowania. Informacje ukryte w wypunktowanej liście są szybciej odnajdowane niż zaszyte w tekście ciągłym. Innym zagadnieniem związanym z redakcją tekstów są akapity, których zadaniem jest oddzielanie od siebie kolejnych myśli. Tekst, w którym akapity występują rzadko, przestaje być zrozumiały dla czytelnika, ponieważ natłok zdań niewyodrębnionych utrudnia śledzenie wywodu. Jednak często wadą tekstów tworzonych dla potrzeb stron internetowych jest ich nadmierna skrótowość, czego wyrazem są jed-

1 Można np. przyjąć następujący schemat: 1. Wprowadzenie_do_zarzadzanie_projektami (katalog), a w nim np. pliki pt.: Pojęcie_projektu.pdf, Rodzaje_projektow. pdf, Interesariusze_projektu.pdf, Fazy_projektu.pps, Zadania_1 (podkatalog z zadaniami), 2. Planowanie_projektu (katalog): Inicjacja_projektu.pdf, Studium_wykonalnosci. pdf, Szacowanie czasu_kosztów_i_zasobów.pdf, Budżet_i_harmonogram.pdf, Podział_zadan.pdf, Karta_projektu.pdf, Karta_projektu.xls, Zadania_1 (podkatalog z zadaniami), 3. Harmonogram_i_zarzadzanie_czasem_projektu (katalog), 4. Zarzadzanie_ryzykiem (katalog), 5. Zarzadzanie-zmiana (katalog), 6. Kontrola_realizacji_projektu (katalog). Albo: Wyklad_1 (katalog), a w nim pliki: Czym_jest_projekt.flv, Rodzaje_projektow.pdf, Kto_bierze_udzial_w_projekcie.pdf, Cykl_zycia_projektu.pdf, Wyklad_2 (katalog): Inicjacja_projektu.pdf, Studium_wykonalnosci.pdf, Szacowanie czasu_kosztów_i_zasobów.pdf, Budżet_i_harmonogram.pdf, Podział_zadan.pdf, Karta_projektu.pdf, Karta_projektu.xls, Wyklad_3 (katalog), Wyklad_4 (katalog), Wyklad_5 (katalog), Wyklad_6 (katalog), Zadania (katalog), a w nim podkatalogi zawierające zadania: 1 (katalog), 2 (katalog), 3 (katalog) itd., Testy (katalog), w nim zestaw testów sprawdzających (lub samosprawdzających). 2 Por. m.in. niezwykle pouczający artykuł W. Chojnackiego pt. Badanie eye tracking - jak zwiększać czytelność tekstu w Internecie, e-mentor 2(24)/2008, http://www.ementor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=24&id=532, 28.05.2008. 3 Czcionkami bezszeryfowymi są np. Arial, Verdana, Tahoma, zaś szeryfowymi, tj. wieloelementowymi, używanymi w tradycyjnym składzie np. Times i Courier.

nozdaniowe akapity, uniemożliwiające płynne śledzenie tekstu tak jak tekst całkowicie pozbawiony akapitów. Kolejną wadą wielu tekstów pisanych do Internetu jest stosowanie tzw. akapitu polskiego, tj. zaznaczanego za pomocą tzw. wcięcia akapitowego. Tekst na ekranie sprawia wówczas wrażenie chaotycznego i przez to traci na czytelności (szczególnie, jeśli wcześniej został wyrównany tylko do lewego marginesu). Dlatego w tekstach tworzonych na potrzeby stron internetowych koniecznie należy stosować tzw. akapit angielski, który zaznacza się dodatkową interlinią. Interlinia (odstęp między wierszami) i sposób wyrównywania tekstów pisanych do Internetu ma równie niebagatelne (jeśli nie większe) znaczenie co akapit. Wielkość odstępu między wierszami ma wpływ na wygląd tekstu. Jeśli jest on za duży, to przy jednoczesnym zastosowaniu akapitu angielskiego tekst staje się zbyt monotonny. Dlatego w przypadku stron internetowych najczęściej stosuje się jednopunktowy odstęp między wierszami. Najlepszym typem wyrównania w przypadku tekstów pisanych na strony internetowe jest wyrównanie do lewego marginesu. W związku z różną rozdzielczością ekranu użytkowników komputerów nie powinno się stosować tzw. justowania pełnego, czyli jednoczesnego wyrównywania tekstu do lewego i prawego marginesu. Zresztą, wyrównywany do obu marginesów tekst ułatwia percepcję, gdy chodzi o tekst drukowany, utrudnia zaś, jeśli ten sam tekst czytamy z ekranu. W przypadku tabel, schematów, diagramów i wykresów zamieszczanych w tekstach internetowych stosuje się te same zasady co w przypadku tekstów publikowanych tradycyjnie. Liczba tabel, schematów, diagramów i wykresów powinna być proporcjonalna do treści, a ich szata graficzna (wielkość, układ kolorów, podpisy itp.) wyważona, niekrzykliwa i oczywiście – jednolita w całym tekście. Dobrze jest, jeśli wszelkiego rodzaju grafikę oraz fotografie zamieszczane w tekście umieszczamy w ramce. Jeśli nie decydujemy się na oblewanie tekstem, a grafika nie pełni roli ikony, powinno się ją środkować.

A zatem… Garść powyższych, czysto technicznych i redakcyjnych uwag nie wyczerpuje tematu tworzenia i opracowywania e-materiałów. Jednak jeśli pomoce dydaktyczne dla studentów zostaną przygotowane bezbłędnie i starannie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym, możemy być pewni, że staną się nie tylko wygodnym w użyciu źródłem ważnych informacji, ale także wzorcowym odniesieniem dla prac naszych studentów. 

Anna K. Stanisławska-Mischke specjalista ds. e-learningu Centrum e-Learningu UEK

27


nym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom B2)

Charakterystyka egzaminów językowych telc

Egzamin ustny z języka angielskiego

Telc Language Tests Co to jest telc? Te cztery litery stanowią skrót od słów „The European Language Certificates” i odnoszą się do europejskiego systemu testowego. Certyfikaty są opracowywane i administrowane przez telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem – organizację niemieckich ośrodków kształcenia ustawicznego dla dorosłych we współpracy z innymi europejskimi instytucjami nadającymi certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej. Egzaminy telc przeprowadzane są od 40 lat, obecnie z 9 języków na 5 poziomach. Telc GmbH posiada ponad 3300 centrów egzaminacyjnych w 19 krajach.

Ewa Fischer Co gwarantuje certyfikat telc? Międzynarodowe certyfikaty językowe telc są uznawane w całej Europie. Wszystkie egzaminy w pełni odpowiadają Wspólnemu Ramowemu Programowi Rady Europy (CEFR) dla różnych poziomów kompetencji językowej niezależnie od miejsca, gdzie dany egzamin się odbywa i osoby egzaminującej. Certyfikat telc pozwala na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus. Certyfikat telc (minimum na poziomie B1) umożliwia ubieganie się o przyjęcie do niektórych nauczycielskich kolegiów językowych. Certyfikaty telc spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania znajomości języka w służbie cywilnej. Jest niezbęd-

28

Zaletą egzaminów jest ich porównywalność. Oznacza to, że egzamin zdany z języka niemieckiego na poziomie B1 odpowiada pod względem trudności egzaminowi z języka angielskiego czy rosyjskiego na tym samym poziomie. Oceny też są porównywalne. W chwili obecnej certyfikaty telc można uzyskać z dziewięciu języków na różnych poziomach zaawansowania: angielskiego, czeskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego, włoskiego. Egzamin telc składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka. Struktura na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest identyczna dla wszystkich języków i wygląda następująco: część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać. Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami. Część ustna składa się 3 zadań, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

Centrum Egzaminacyjne telc na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Centrum Egzaminacyjne telc na naszej Uczelni istnieje od 2004 r. Pierwszym przeprowadzonym egzaminem był Zertifikat Deutsch für Beruf, (B2), obecnie przeprowadzamy egzaminy z 6 języków: angielskiego (A2, B1, B2), francuskiego (B1, B2), hiszpańskiego (B1), niemieckiego (A2+, B1, B2), rosyjskiego (B1, B2), włoskiego (B1). Do tej pory w naszym Centrum uzyskało certyfikat językowy uzyskało 569 osób. SJO organizuje również kursy przygotowujące do egzaminów telc. W bieżącym roku akademickim uczestniczyło w nich 205 osób w 21 grupach językowych. Byli to nie tylko studenci UEK, ale również osoby spoza uczelni. Kursy prowadzą i egzaminy przeprowadzają lektorzy SJO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadający licencję egzaminatora.  mgr Ewa Fischer Filologia germańska w Uniwersytecie Jagiellońskim Zastępca kierownika SJO Koordynator i egzaminator telc

Ćwiczenia przeciwpożarowe w Dębicy W dniu 7 maja 2008 r. w Zamiejscowym Wydziale Rozwoju Regionalnego w Dębicy odbyły się ćwiczenia ewakuacji budynków na wypadek pożaru, przy udziale Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej nr 1 w Dębicy.

W

samo południe w Pawilonie Dydaktycznym, w pomieszczeniach sanitarnych, upozorowano pożar za pomocą urządzenia zadymiającego. Służby portierskie natychmiast poinformowały pracowników dydaktycznych prowadzących zajęcia oraz pracowników Wydziału o zaistniałym zagrożeniu. Niezwłocznie przystąpiono do akcji ewakuacji osób znajdujących się w strefie zagrożenia. Równocześnie powiadomiono Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 PSP w Dębicy o zaistniałym pożarze na terenie kampusu. Jednostka PSP niezwłocznie po przyjeździe przystąpiła do akcji gaśniczej, szybko eliminując zagrożenie. Zostało zlokalizowane miejsce „pożaru”, który został „ugaszony” i można było przystąpić do kontynuowania zajęć. W akcji gaśniczej i ćwiczeniach uczestniczyli: młodszy brygadier Janusz Nesteruk – dowódca JRG PSP w Dębicy; kapitan Artur Puzon – JRG PSP w Dębicy; dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. UEK – kierownik Zamiejscowego Wydziału Rozwoju Regionalnego w Dębicy UEK; inż. Izabela Podsiadło – dyr. ds. technicznych UEK; mgr inż. Zbigniew Gieroń – Główny Specjalista ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej UEK. Ćwiczenia zostały pozytywnie ocenione przez wszystkich uczestników i obserwatorów. Stanowią one kolejny element realizacji programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. 


Laureaci V Ogólnopolskiego Konkursu Menedżerskiego UEK

Jak się zwycięża? Przyjemnie! Finał V Ogólnopolskiego Konkursu Menedżerskiego UEK Z myślą o potencjalnych studentach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Centrum e-Learningu UEK w roku akademickim 2007/2008 przeprowadziło piątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Menedżerskiego UEK, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

P

rzedmiotem konkursu była internetowa gra symulacyjna, a jego nadrzędnym celem doskonalenie wiedzy, kształcenie umiejętności oraz zdobywanie nowych doświadczeń w zakresie zarządzania firmą. W trakcie rozgrywki, jej uczestnicy pełnili rolę menedżerów, zarządzających przedsiębiorstwami przemysłowymi działającymi w warunkach silnej konkurencji. Kampania promująca konkurs, w której firma Capgemini zaistniała jako główny sponsor Konkursu, objęła ponad 600 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce oraz kuratoria oświaty. Tegoroczne wyniki rekrutacji potwierdziły rosnącą popularność konkursu – wzięło w nim udział 310 zespołów, tj. 930 osób ze 102 szkół, którymi opiekowało się 92 nauczycieli. Do udziału w eliminacjach zakwalifikowano 100 najlepszych zespołów spośród uczestników

fazy eliminacyjnej. Faza finałowa Konkursu polegała na rozegraniu dwudziestu kwartałów gry TEES-6, przy zmienionych w stosunku do eliminacji parametrach i kryteriach oceny uczestników. Finalistów konkursu uroczyście nagrodzono podczas święta Uczelni w dniu 28 maja. Laureaci, zapytani o to, dlaczego zgłosili się właśnie do Konkursu Menedżerskiego UEK, odpowiadali, że do gry zachęcili ich przede wszystkim nauczyciele przedsiębiorczości, a ich własna decyzja była z reguły spontaniczna. Dla wielu ważnym argumentem był również fakt, że Konkurs odbywa się przez Internet. Zdaniem uczniów było to po prostu wygodne. Jeden z laureatów wspomniał nawet, że decydując się na udział w grze, chciał zobaczyć, czego można nauczyć się na UEK, rozważa bowiem podjęcie w przyszłości studiów ekonomicznych. Zapytany, czy zapisując się na Uniwersytet chciałby

Lista zwycięzców V Ogólnopolskiego Konkursu Menedżerskiego UEK Miejsce

Skład zespołu

Opiekun

Szkoła

Miasto

I

Piotr Dunin-Wąsowicz Filip Kaleta Marek Żyła

Monika Palonek

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego

Kraków

II

Paweł Nowak Tomasz Szewczyk Wojciech Tomaszek

Małgorzata Kijak

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Smolenia

Bytom

III

Wojciech Para Maria Strzała Wojciech Łukasik

Robert Zieliński

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

Tarnów

uczestniczyć w zajęciach przez Internet, wspomniał, że tak, jednak pod warunkiem, że nie byłoby to czytanie z ekranu „suchych wykładów”. Chciałby brać udział w grach i symulacjach, w których trzeba byłoby wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce. – Wydaje się, że na każdym uniwersytecie trzeba ćwiczyć, bo sucha wiedza może być potem ciężka do zastosowania. Trzeba być nauczonym, jak tę wiedzę wykorzystać – uzasadnił swój pogląd. Uczestnicy Konkursu zdradzili nam, jak wyglądała ich współpraca w trakcie gry. Wszyscy byli zgodni, że udział w grze TEES wymagał od wszystkich dużej samodzielności. – Umawialiśmy się wieczorem na GG i tam dyskutowaliśmy, analizując sytuację naszej firmy, rozważaliśmy różne warianty postępowania i w końcu podejmowaliśmy decyzję – mówili. Laureaci podkreślali, że aby wygrać, musieli sporo się uczyć, przygotować dobrą strategię działania, choć szczęście także odegrało swoją rolę. – Warunki, w których rywalizowaliśmy, zmieniały się w różnych kierunkach. Szczęśliwie rozwijały się w korzystnym dla nas kierunku i to na pewno pomogło – zauważył jeden ze zdobywców pierwszej nagrody. Zdaniem Roberta Zielińskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie zespoły graczy rodzą się same. – Do dziś nie wiem – mówił – jak to się dzieje, że zespół zaistnieje i gra. Najlepsze zespoły dobierają się same. Najczęściej są to osoby, których łączą także inne relacje. Dzięki temu dobrze współdziałają, przy podejmowaniu wspólnych decyzji. – Pełniłam tylko rolę pilota, koordynatora – powiedziała nam Małgorzata Kijak z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Smolenia w Bytomiu o swoich podopiecznych. – To jest wyłącznie ich sukces. W szkole tarnowskiej nauczyciel przedsiębiorczości R. Zieliński bawił się wspólnie z uczniami – jest oddzielną firmą konsultingową: – Zwracali się do mnie w sytuacji, kiedy musieli podjąć jakąś strategiczną decyzję lub coś ważnego przedyskutować, ale decyzje należały do nich. Ja mogłem im coś podpowiedzieć, ale wcale nie rozliczałem ich, dlaczego tak, a nie inaczej grają. I to jest klucz do sukcesu! Według R. Zielińskiego Tees wyróżnia się wśród innych podobnych gier. Jego największym walorem edukacyjnym jest to, że został oparty na matematyce. – Tees jest przewidywalny, jeśli wie się, co chce się przewidzieć. W innych grach jest duża przypadkowość, duża dynamika. Tutaj nie należało liczyć na łut szczęścia, ale na ciężką pracę. Każdy błąd eliminował – podkreślał R. Zieliński. Na pytanie organizatorów: „Jak się zwycięża w tak dużym konkursie?”, padła odpowiedź: „Przyjemnie!”.  Oprac. Zespół Centrum e-Learningu Sponsor konkursu:

29


Jednym z ważnych wydarzeń specjalności Zarządzanie międzynarodowe są seminaria międzynarodowe, które odbywają się nieprzerwanie od 1999 r., a ich pomysłodawcą jest opiekun Katedry prof. dr hab. Janusz Teczke. Jest to ciekawe doświadczenie, w którym udział biorą studenci naszej Uczelni oraz partnerskich uczelni zagranicznych.

Poznawaj świat, ceń jego wartość! Paulina Płóciennik, Agnieszka Dudek

W

tym roku w dniach 25–31 maja odbyło się kolejne seminarium, którego tematem były „Nowoczesne Metody Zarządzania”. W tych dniach nasz Uniwersytet odwiedzili studenci i opiekunowie z sześciu współpracujących uczelni: Europa Fachhochschule Fresenius z Kolonii, Fachhochschule z Munster, Fachhochschule Gelsenkirchen, Fachhochschule Anhalt, Lwowska Akademia Handlowa i Mołdawska Akademia Ekonomiczna w Kiszyniowie. Opiekę nad seminarium sprawowali: dr Piotr Buła, mgr Remigiusz Gawlik, dr Halina Łyszczarz i dr Michał Patkaniowski, którzy wspierali studenckie inicjatywy i pomysły, służyli dobrą radą i dzielili się cennym doświadczeniem organizacyjnym. Organizacja seminarium międzynarodowego ma na celu zarówno pogłębienie wiedzy w zakresie technik i organizacji zarządzania na rynku międzynarodowym, jak również zawieranie nowych kontaktów, które mogą zaowocować w przyszłości. Katedra Zarządzania Międzynarodowego stawia na wiedzę teoretyczną, ale równie dużą wagę przywiązuje do umiejętności jej praktycznego zastosowania. Dlatego też podczas seminarium przeprowadzona została gra „Logigame”. – Logigame to symulacyjna gra logistyczna. Gra symu-

luje rzeczywiste warunki działalności gospodarczej w kilku krajach. Studenci prowadzą własne przedsiębiorstwa, a podejmowane przez nich decyzje dotyczą w większości sfery produkcji logistyki. Logigame w wersji międzynarodowej zakłada działalność przedsiębiorstw w kilku krajach, o różnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, odmiennych uregulowaniach i walutach. Studenci są zmuszeni do zmierzenia się ze złożonym i mało przewidywalnym otoczeniem międzynarodowym. Celem gry jest minimalizacja jednostkowych kosztów logistycznych oraz uzyskanie jak najwyższego wyniku finansowego – mówi autor gry, dr Michał Patkaniowski. Przeprowadzenie zajęć w takiej formie sprawia, że studenci nie są znudzeni, a oprócz wiedzy nabywają również inne umiejętności interpersonalne i pracy w grupie. – Pozytywnie zaskoczyła mnie forma organizacji zajęć na seminarium, nigdy wcześniej nie miałem okazji uczestniczyć w podobnym wydarzeniu. Gra wymagała wiedzy teoretycznej nie tylko z zakresu logistyki, ale również z zarządzania i księgowości. Praca w międzynarodowych grupach dała mi również szanse sprawdzenia się podczas pracy w grupie, posługując się innym językiem – komentował jeden ze studentów z Lwowa, Roman Mykhalchuk. Seminarium nie ograniczało się jednak do samych zajęć – poza nimi przygotowane zostały

Studenci Lwowskiej Akademii Handlowej i Mołdawskiej Akademii Ekonomicznej w Kiszyniowie z opiekunami

30

Studenci podczas gry logistycznej LOGIGAME

inne atrakcje: integracyjny grill w plenerze, zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem, wycieczki do Zakopanego i Kopalni Soli w Wieliczce, oficjalne pożegnanie w restauracji. Podczas kolacji pożegnalnej wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające uczestnictwo w seminarium, a także drobne upominki firmowane logo Uniwersytetu Ekonomicznego. Był także czas na wymianę podziękowań i spostrzeżeń dotyczących organizacji seminarium. – Cieszę się, że współpraca między naszymi Uniwersytetami nadal się rozwija i mam nadzieję, że tradycja organizowania ich będzie nadal podtrzymywana. Znajomości nawiązane w tym czasie są bezcenne i na pewno będą pielęgnowane w przyszłości. Jak wiadomo, każdy jest ambasadorem własnego kraju, dlatego ciepłe przyjęcie przez polskich studentów na pewno długo pozostanie w naszej pamięci – powiedziała Ruslana Nehanova, koordynatorka grupy z Lwowa. Pozytywne opinie o seminarium podzielają również polscy studenci: Dla nas wydarzenie to było bogate w różnorodne doświadczenia, zarówno jako uczestników seminarium, jak i organizatorów. Jako jedni z niewielu studentów Uniwersytetu Ekonomicznego mamy możliwość brania udziału w takich międzynarodowych przedsięwzięciach. Dzięki temu możemy poznawać inne kultury, ciekawych ludzi oraz sprawdzić się w pracy w grupach międzynarodowych. Było to dla nas niezapomniane przeżycie, a wspomnienie o nim długo będzie budzić pozytywne emocje. 


Bezpieczeństwo osób z grup szczególnego ryzyka Jeśli zaliczacie się Państwo do osób szczególnego ryzyka ze względu na prowadzoną działalność, styl życia lub majętność, możecie być w zainteresowaniu grup przestępczych. Zachowajcie więc czujność, rozwagę i przezorność w nawiązywaniu kontaktów towarzyskich oraz skorzystajcie z rad podanych poniżej.

Dobre rady dla majętnych • Nigdy nie zawieraj przygodnych znajomości w restauracjach, kawiarniach, na dworcach. • Odnoś się sceptycznie do intratnych propozycji handlowych – sprawdzaj wiarygodność kontrahentów. • Gotówkę wpłacaj do banku, a jeśli już trzymasz w domu, umieść ją w szafie pancernej, sejfie lub kasetce metalowej przytwierdzonej do podłogi.

Dobre rady dla posiadaczy pojazdów • Bądź czujny, zwracaj uwagę na pojazdy długo za Tobą jadące. • W przypadku drobnej stłuczki, wychodząc z samochodu, wyłącz silnik, wyjmij kluczyki ze stacyjki, włącz urządzenia zabezpieczające, kluczyki trzymaj w ręce, aby w razie potrzeby daleko je odrzucić. • W czasie podróży nie zatrzymuj się w terenie niezaludnionym, szczególnie w porze nocnej, na prośbę podejrzanie zachowujących się osób, a o takim zdarzeniu zawiadom policję (tel. alarmowy 112). • Nie zabieraj autostopowiczów. • Nie zostawiaj otwartego pojazdu, kiedy idziesz otworzyć bramę lub drzwi garażu. • W czasie jazdy po mieście zamykaj pojazd od wewnątrz. • Jeśli w czasie jazdy chcesz odpocząć – unikaj parkingów i poboczy oddalonych od osiedli ludzkich. Odpoczywaj na parkingach strzeżonych przy motelach lub w miastach. • Gdy zamierzasz sprzedać pojazd na giełdzie – nie bądź sam, policja notowała przypadki kradzieży samochodu lub wymuszania umowy kupna-sprzedaży w czasie jazdy tzw. próbnej.

Przykłady działania złodziei pojazdów Sprawcy obserwują samochód, doprowadzają do drobnej kolizji, po czym kradną pojazd lub

pozostawione w nim wartościowe przedmioty, wykorzystując zdenerwowanie kierowcy, który wysiadając z pojazdu, by ocenić uszkodzenia, zostawił kluczyki w stacyjce. • Sprawcy zbliżają się do wytypowanego samochodu swoim pojazdem i gestami sugerują kierowcy, że jego auto ma uszkodzoną oponę, po czym działają w sposób opisany wyżej. • Do stojącego na czerwonym świetle pojazdu podjeżdża przestępca, terroryzuje kierowcę i odjeżdża z miejsca przestępstwa. • Sprawcy śledzą wytypowany pojazd i kradną go, wykorzystując moment pozostawienia przez właściciela samochodu z włączonym silnikiem przed bramą lub garażem.  mgr Mariusz Rozwadowski Pełnomocnik Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa

Nominacja dla prof. Gajewskiego Prof. dr hab. Andrzej Gajewski – kierownik Katedry Metrologii i Analizy Instrumentalnej naszej Uczelni – został uhonorowany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego zaszczytnym tytułem profesora nauk ekonomicznych. Nominacja profesorska jest podkreśleniem wysokiej rangi uczonych oraz nauczycieli akademickich. Jest nam niezwykle miło, że prof. Gajewski – od tylu lat związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie – dołączył do tego szacownego grona.  Gratulujemy!

Student na podium Bartosz Józefowski, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, został laureatem pierwszego miejsca konkursu „Coca-Cola Odpowiedzialnie dla Małopolski”. Konkurs skierowany był do wszystkich studentów z województwa małopolskiego zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Zadaniem uczestników było stworzenie projektu zaangażowania firm z systemu Coca-Cola w Polsce w działania realizowane na rzecz społeczności lokalnej w Krakowie lub w gminie Niepołomice. Decyzją jury, w skład którego weszli przedstawiciele firm Coca-Cola Poland Services i Coca-Cola HBC Polska oraz AIESEC Komitet Lokalny Kraków, zwycięzcą konkursu został Bartosz Józefowski. Laureat zdobył nagrodę główną: miesięczną, wakacyjną, płatną praktykę w Fundacji „Partnerstwo

dla Środowiska” w Krakowie. Praktyka będzie połączona z mentoringiem ze strony profesjonalistów z firm reprezentujących system Coca-Cola.  Gratulujemy! Więcej informacji o konkursie: www.konkurscsr.pl.

Złote Formaty 2008 wręczone Jury prestiżowego konkursu Złote Formaty, organizowanego przez Grupę Ströer w ramach Festiwalu Promocji Miast i Regionów, wyłoniło zwycięzców II edycji turnieju. Statuetki przyznano w czterech kategoriach: plakat reklamowy, wydarzenie specjalne, strona internetowa oraz wydawnictwo promocyjne. W konkursie udział brały projekty, które realizowały cele promocyjne miast lub regionów i służyły budowaniu ich pozytywnego wizerunku. Jury, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Szromnika, oceniło łącznie 213 projektów (o dwa razy więcej niż rok temu), nadesłanych ze 103 miast. Wśród laureatów znalazły się: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (I miejsce za plakat Kulturalna Małopolska oraz III miejsce (ex aequo) za wydawnictwo Małopolska – palce lizać. Przewodnik kulinarny po regionie), Jarocin, Szczecin oraz Kielce. Każde z miast wygrało realizację ogólnopolskiej kampanii outdoorowej o wartości 100 tys. zł na nośnikach Grupy Ströer. 

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP) rozpoczęła rekrutację na studia podyplomowe w roku akademickim 2008/2009. Zapraszamy na następujące kierunki: • Master of Public Administration (MPA) • Zarządzanie w administracji publicznej (ZAP) • Gospodarka i administracja publiczna • Narzędzia analizy polityk publicznych • Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE • Akademia dziedzictwa • Ekonomia społeczna • Zarządzanie mediami Warunki przyjęcia: Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku (pierwszego lub drugiego stopnia). Szczegóły: www.studia.msap.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie gwarantuje nowatorski program nauczania i materiały dydaktyczne.

31


Korea Południowa, Chiny, Kraj Kwitnącej Wiśni, Indonezja – kultura pracy w tych krajach była tematem sesji referatowej, zorganizowanej 23 kwietnia przez Azjatyckie Koło Naukowe.

Izabela Glita

S

ytuację w Korei Południowej przedstawiła Paulina Oronowicz. Prezentując warunki pracy i ogólną sytuację gospodarczą tam panującą, zauważyła, że jeszcze 30 lat temu w Korei PKB przypadający na jednego mieszkańca porównywalny był z poziomem PKB w biedniejszych krajach Afryki i Azji, natomiast obecnie wskaźnik PKB kształtuje się na podobnym poziomie jak w mniejszych krajach UE. Wygłoszony referat zobrazował nam, że Korea Południowa szybko podniosła się ze zniszczeń wojennych, ogarnęła wszechobecną korupcję, czarny rynek oraz ogromny deficyt handlowy i doprowadziła do rozwoju gospodarczego przez przeprowadzenie takich reform, jak: zachęcanie do gromadzenia oszczędności i inwestycji, utrzymywanie stabilności wartości wona (koreańskiej waluty). Rafał Pulchny i Michał Karasiński, przybliżając słuchaczom obraz najludniejszego kraju na świecie – Chin, starali się też rozwiać pewne mity krążące wokół tego wielomilionowego kraju. Najciekawszym fragmentem ich wypowiedzi był ten o zarobkach robotników i warunkach, w jakich pracują. W Chinach wiele osób emigruje na wybrzeże kraju, aby tam znaleźć pracę, gdyż mogą tam zarobić więcej niż w swoich rodzinnych wioskach. Robotnicy mieszkają tam często po 10–12 osób w pokoju, często jedynym urlopem, jaki im przysługuje, jest Nowy Rok. Co ciekawe, zarobki Chińczyków w przeliczeniu na złotówki są niewielkie (ok. 300 zł), jednak biorąc pod uwagę parytet siły nabywczej są one podobne do polskich. Także wbrew powszechnym twierdzeniom, że w Chinach jest źle, sami Chińczycy są zadowoleni ze swoich zarobków i uważają, że ich kraj wkracza na drogę rozwoju i wzrostu gospodarczego. Władymir Dymitrow zaczął od początków dziejów Kraju Kwitnącej Wiśni, czyli Japonii, by później przedstawić historyczno-kulturowe uwarunkowania środowiska pracy. Jak powiedział prelegent, Japończycy od dziesiątków lat mają wykształcone w swojej mentalności niewyobrażalne dla nas przywiązanie do rodzimej produkcji. Wiążą się z tym wielkie trudności z wejściem zagranicznych inwestorów na rynek. Świadczy o tym nawet przysłowie japońskie: Gdy zobaczysz cudzoziemca, traktuj go jak złodzieja (Gaijin -o mitara dorobo-to omoe). Agnieszka Witwicka, podejmując temat zarządzania personelem w Japonii, podkreśliła, jak

32

Kultura pracy w Azji bardzo warunki zatrudnienia zmieniły się tam w ciągu ostatnich kilku lat. Kiedyś pracownicy byli bardzo przywiązani do swojej firmy, preferowali pracę na cały etat, a zatrudnienie było dożywotnie (lifetime employment). Dziś młodzi Japończycy nie są tak bardzo przywiązani do firmy, w której pracują, preferują tzw. part-time job oraz chcą być bardziej samowystarczalni. Kasia Sadowska opowiadała o karoshi, czyli śmierci z przepracowania. W ostatnim roku z przepracowania zmarło 355 osób – to cena, jaką Japonia ponosi za swój cud gospodarczy. Ofiarą karōshi stał się nawet premier Japonii, Keizō Obuchi. Podczas sesji podjęto także temat stosunku społeczeństwa japońskiego do płci pięknej. Izabela Glita ujawniła prawdę o sytuacji kobiet w Japonii. Mimo gwałtownego rozwoju gospodarczego Japonii bardzo ciężko jest zmienić zakorzenione w tradycji przekonania o słabości kobiet. W latach pięćdziesiątych narodziła się nowoczesna rodzina i dwa podstawowe wzorce kobiecości, które dominują w Japonii do dziś. Pierwszym jest pełnoetatowa gospodyni domowa, drugim BG (business girl), znana później jako OL (office lady), czyli młoda pracownica na niższym stanowisku biurowym, parząca kolegom herbatę, dopóki nie wyjdzie za mąż i nie zamieni się w pełnoetatową gospodynię.

Małgorzata Michalik rozpoczęła od omówienia kultury Indonezji, by później przedstawić położenie kobiet w tym jakże pięknym kraju. Wśród ciekawostek opowiedziała o fladze Indonezji, która podobna jest do polskiej, lecz kolory są odwrócone – na górze czerwony, a na dole biały. Godło przedstawia mitycznego ptaka Garudę, złotego orła reprezentującego twórczą energię. Skrzydła orła składają się z 17 piór, ogon z 8, a szyja z 45. Liczby te układają datę proklamacji niepodległości Indonezji – 17 sierpnia 1945. Maciej Sukiennik przedstawił kilka faktów na temat prężnie rozwijającej się gospodarki Indonezji oraz wkład mężczyzn w rozwój tego kraju. Podkreślił, iż pomimo bycia krajem rolniczym Indonezja odgrywa ważną rolę w gospodarce światowej jako dostawca kauczuku, kakao, pieprzu i chininy. Gospodarka rolno-plantacyjna daje około 60% dochodu narodowego. Wszytkie referaty zawierały bardzo wiele ważnych informacji, które nakreśliły obraz tych jakże odległych krajów. Frekwencja była zaskakująco wysoka, szczególnie podczas prezentowania sytuacji i warunków pracy w Japonii. Azjatyckie Koło Naukowe planuje kolejne podobne przedsięwzięcia.

Rafał Pulchny

Izabela Glita

Izabela Glita Członek Azjatyckiego Koła Naukowego UEK


Jacek Wiśniewski – ekonomista, absolwent ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim i MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych. Pracownik biur maklerskich, szef zespołu analiz rynkowych, m.in. PKO S.A. Od 2005 r. główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska.

Główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska – Jacek Wiśniewski 30 maja br. podczas wykładu, zorganizowanego przez Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji we współpracy z Raiffeisen Bank Polska, podjął próbę zaprezentowania wizji stanu gospodarki naszego kraju.

Dlaczego becikowe powinno wynieść 30 000 $? Ewa Luchowska

P

ierwszym z postawionych pytań było: Jak przewidzieć, co będzie w 2020 roku? Rozpoczynając swój wykład, Jacek Wiśniewski zwrócił uwagę na istnienie wielu różnych metod, które w pewnym stopniu pozwalają nakreślić stan gospodarki Polski w 2020 roku. Wskazał między innymi na metody ekonometryczne, które określił jako dobre, choć nie zawsze przekonujące. – Spróbujmy ekonomią rozbudzić wyobraźnię, nie tracąc na precyzji przekazu – tymi słowami główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska zwrócił się do uczestników spotkania, pokazując słuszną drogę do analizowania sytuacji naszego kraju w 2020 roku.

Czas a rozwój gospodarczy Prezentując mapę świata, wykonaną nocą z satelity z nieba, Jacek Wiśniewski podzielił się interesującymi spostrzeżeniami. Można zaobserwować, że w nocy na mapie „świecą się” kraje bogate, np. kraje Europy Zachodniej czy USA. Wśród jasnych miejsc pojawiają się także ciemne punkty – „no-

we wyspy”. To kraje, np. Korea Północna, które ze względu na ustrój gospodarczy zaliczane są do biednych państw i nie „święcą” bogactwem. Jacek Wiśniewski podał przykłady gospodarek, które w stosunkowo krótkim czasie zwiększyły swój udział w wytwarzaniu globalnego PKB, a dzięki temu dziś zaliczane są do państw bogatych. Japonia w latach 1950–1973 zwiększyła trzykrotnie swój udział w globalnym PKB, co wynikało z silnego rozwoju technologicznego. Do krajów o największym udziale w wytwarzaniu PKB zaliczane są także Chiny – dzięki ogromnej podaży siły roboczej, technologii, tworzeniu specjalnych stref ekonomicznych.

Recepta dla Polski Obecnie Polska, otrzymując dużą pulę środków unijnych, uzyskała szansę na wzmocnienie swojej gospodarki, np. poprzez rozwój infrastruktury drogowej czy wsparcie biednych regionów. Jacek Wiśniewski zwrócił jednak uwagę na zagrożenie, czy te środki zostaną właściwie spożytkowane. Liczba oddanych do użytku kilometrów autostrad wzrasta bardzo powoli, a środki z UE kiedyś się skończą. Główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska szansom, jakie niosą środki UE, przeciwstawił

problemy finansów publicznych w Polsce. Wymieniając przeprowadzone reformy, Jacek Wiśniewski wskazywał na sukcesy i porażki z nimi związane. Analizując powodzenie przeprowadzonych reform, można zapytać: po co się to robi. Zdecydowanie łatwiej jest przecież wydawać pieniądze niż przeprowadzać reformy. Kluczem poprawy sytuacji jest populacja. Szacunki z 2005 roku pokazują, że w 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać ubytku społeczeństwa w wielkości 7 mln ludzi. Wzrost liczby ludności bądź ograniczenie będzie bardzo istotne w bardzo wielu aspektach życia gospodarczego, a także pozwoli rozwiązać problemy finansów publicznych.

Po godzinach Wykład Jacka Wiśniewskiego był szansą na poznanie poglądów znanego ekonomisty na temat sytuacji polskiej gospodarki. Gość Koła Naukowego Przedsiębiorczości opowiedział o jego ścieżce kariery zawodowej, wskazał lektury i czasopisma, które warto czytać. Wyraził także swoją opinię na temat sytuacji na rynkach finansowych.

Ewa Luchowska Studentka II roku kierunku Finanse i rachunkowość, członek KNPI.

Wykład Jacka Wiśniewskiego odbył się w ramach współpracy Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji (KNPI) z Raiffeisen Bank Polska. W następnym roku akademickim odbędą się warsztaty prowadzone również przez pracowników banku, na które już teraz serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na stronie internetowej KNPI: www.knpi.ae.krakow.pl.

33


Finaliści z Polski pod wieżą Eiffla, od lewej: Małgorzata Bytom, Tomasz Wija i Marta Wójcik.

Studenci UEK w finale L’Oreal e-Strat Challenge Marta Wójcik, Tomasz Wija i Małgorzata Bytom zajęli 1. miejsce w strefie Europy Środkowej i Wschodniej w międzynarodowej grze biznesowej i jako jedna z 8 drużyn świata wyjechali w kwietniu na finały do Paryża.

Małgorzata Bytom Co to jest L’Oreal e-strat Challenge? L’Oréal e-Strat Challenge to jedna z największych na świecie symulacji biznesowych rozgrywanych online. Międzynarodowe zawody są skierowane do trzyosobowych drużyn studentów ostatnich 2 lat studiów oraz studentów MBA. W ciągu pierwszych 7 edycji w L’Oreal e-Strat Challenge brało udział ponad 177 000 studentów z 2200 szkół ze 128 państw. W obecnej, 8. edycji startowało ponad 44 tysiące uczestników. Gra polega na zarządzaniu portfelem produktów kosmetycznych i konkurowaniu o pozycję lidera z 4 innymi wirtualnymi firmami. Każda drużyna zarządza firmą o nazwie PRIMA, ale w oddzielonych od siebie symulacjach. Rozgrywka jest podzielona na 6 rund, w których podejmuje się kluczowe dla firmy decyzje. Celem jest osiągnięcie najwyższej ceny akcji (SPI – share price index) pod koniec symulacji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.estrat.loreal.com.

Jak zaczęła się przygoda z e-strat Challenge? O konkursie studenci dowiedzieli się ze strony ACK (www.kariery.uek.krakow.pl) . W zeszłym roku akademickim drużyna „Diablak” w składzie:

34

Tomasz Wija, Filip Wojcieszyn i Małgorzata Bytom zajęła 1. miejsce w Polsce i 3. w swojej strefie geograficznej (Zone 3-Europa Środkowa i Wschodnia) To rozbudziło ich aspiracje i w tym roku w składzie z Martą zamiast Filipa wystartowali ponownie. Od listopada do lutego studenci wcielili się w rolę zarządu firmy kosmetycznej w dynamicznym środowisku rynkowym. Podejmowali strategiczne decyzje dotyczące: cen, wielkości produkcji, wydatków na badania i rozwój, marketingu, reklamy, pozycjonowania produktów oraz inicjatyw ekologicznych i społecznie odpowiedzialnego biznesu. – Zastanawialiśmy się nad wprowadzaniem nowych produktów na rynek i dostosowaniem ich do odpowiednich grup klientów. W każdej rundzie musieliśmy przeanalizować wiele tabelek i wykresów i podjąć mnóstwo decyzji. Najbardziej ekscytujące było sprawdzanie wyników i weryfikacja, czy decyzje były słuszne czy nie – twierdzi Marta Wójcik. Decyzje okazywały się prawidłowe i po 5 rundach drużyna awansowała do półfinałów. Tutaj oprócz decyzji podejmowanych elektronicznie konieczne było sporządzenie biznesplanu. – Musieliśmy zdefiniować nasze czynniki sukcesu, przeprowadzić analizę SWOT i opracować strategię na kolejne 3 rundy, czyli według świata e-strat 3 półrocza. Myśleliśmy nad misją i wizją naszej firmy oraz hasłem reklamowym – mówią finaliści.

sji miała o wiele wyższy SPI i byli niemal pewnymi zwycięzcami w naszej strefie. Jednak to nasz biznesplan został wyżej oceniony i ostatecznie wygraliśmy z przewagą 0,7 punktu – mówi Małgorzata Bytom. Kilka tygodni przed wyjazdem do Paryża zaczęły się przygotowania. Zadaniem finalistów było – zaprezentowanie własnej firmy, którą kierowali w świecie e-strat challenge i przekonanie inwestorów z L’Oreal do jej przejęcia. Drużyna z UEK, oprócz klasycznej prezentacji, przygotowała również filmik o firmie oraz przeprowadziła wywiady z zadowolonymi klientami. W ich rolę wcielili się znajomi, a podczas nagrywania materiałów wszyscy świetnie się bawili. Do Paryża pojechali razem z pracownikiem L’Oreal z Warszawy. Wszystko działo się bardzo szybko – zakwaterowanie z hotelu przy wieży Eiffla, ostatnie poprawki w prezentacji, wizyta w siedzibie firmy, wieczór powitalny, poznawanie nowych przyjaciół, a zarazem rywali z innych drużyn oraz nerwowe przygotowania do środowego finału. Następnego dnia drużyny z Francji, Hiszpanii, Polski, Izraela, Argentyny, Kanady, Chin i Indonezji walczyły o nagrodę główną – 10 000 euro na podróż do wybranego miejsca na ziemi. – Cieszyliśmy się, że w wyniku losowania prezentowaliśmy jako pierwsi, bo później już emocje opadły i mogliśmy spokojnie oglądać wystąpienia pozostałych drużyn – wspomina Tomek Wija. Rywalizacja była zacięta, a każda grupa miała oryginalne podejście do problemu, była dobrze przygotowana i trafnie odpowiadała na pytania jurorów. Zdecydowanym faworytem była drużyna z Kanady, ale i tak każdy z niecierpliwością czekał do wieczornej gali na ogłoszenie wyników, tym bardziej że uroczystość wręczenia nagród oraz bankiet odbyły się w restauracji na wieży Eiffla! – W naszej kategorii (undergraduate) słusznie wygrała Kanada, ale drugie miejsce Francji było sporym zaskoczeniem. Trzecią pozycję zajęła drużyna z Indonezji, głównie dzięki wysokiemu wynikowi SPI, który stanowił 30% końcowej oceny. Indonezyjczycy od lat są w czołówce e-strat, głównie dzięki dobremu przepływowi wiedzy między byłymi finalistami i profesorami oraz nowymi uczestnikami. Szkoda, że u nas tej pomocy nie było – uważa Gosia. Następnego dnia finaliści mieli okazję zwiedzić Paryż podczas rejsu po Sekwanie. Na zakończenie w siedzibie głównej L’Oreal odbyło się rozdanie pamiątkowych dyplomów, statuetek i kosmetyków. Po zakończeniu konkursu studenci zostali jeszcze jeden dzień w Paryżu i wspólnie z nowo poznanymi znajomymi z Szanghaju zwiedzali stolicę Francji. – Już sam pobyt w Paryżu był dużą nagrodą, ale troszkę szkoda, że nie wygraliśmy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku drużyna z naszej Uczelni wygra międzynarodowy finał – podsumowują uczestnicy.

Finał w Paryżu – Kiedy dostałam maila z informacją o przejściu do finału, nie mogłam w to uwierzyć. Drużyna z Ro-

Małgorzata Bytom Studentka V roku Stosunków międzynarodowych (specjalność: Handel zagraniczny)


PiszÄ… o nas „Rzeczpospolitaâ€?, 08.05.08, Ranking uczelni wyĹźszych „Polska Gazeta Krakowskaâ€?, 12.05.08, Twoja krew ratuje Ĺźycie „Dziennik Polskiâ€?, 13.05.08, KrakĂłw stolicÄ… ksiÄ™gowych, KrakĂłw biurami stoi; Politechnika kuĹşniÄ… kadr; Wampiriada po raz szesnasty „Dziennik Polskiâ€?, 14.05.08, Uniwersytet z KatedrÄ… UNESCO „Gazeta Wyborczaâ€?, 14.05.08, Uniwersytet Ekonomiczny otworzyĹ‚ katedrÄ™ UNESCO; Prof. Edward Ĺ ukawer. Wspomnienie www.krakow.studentnews.pl, 14.05.08, WykĹ‚ad SĹ‚awomira Skrzypka „Dziennik Polskiâ€?, 15.05.08, Prezes NBP w Krakowie „Polska Gazeta Krakowskaâ€?, 26.05.08, Elitarność MBA trzeba stworzyć; ZarzÄ…dzanie zabytkowym miastem wymaga gruntownej i rozlegĹ‚ej wiedzy www.edukacjawpolsce.pl, 26.05.08, DzieĹ„ Uniwersytetu Ekonomicznego www.krakow.dlastudenta.pl, 26.05.08, DzieĹ„ Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie www.krakow.studentnews.pl, 27.05.08, WyjÄ…tkowy DzieĹ„ Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

www.naukawpolsce.pap.pl, 27.05.08, ĹšwiÄ™to Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie www.e-logistyka.pl, 28.05.08, IV OgĂłlnopolski Kongres MBA www.absolwencimba.pl, IV OgĂłlnopolski Kongres MBA „Dziennik Polskiâ€?, 29.05.08, ĹšwiÄ™to Uniwersytetu www.krakow.studentnews.pl, 29.05.08, Doktoraty h.c. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla prof. Bocka i Tadeusiewicza „Dziennik Polskiâ€?, 02.06.08, Moc wspomnień‌ „Polska Gazeta Krakowskaâ€?, 02.06.08, Wiarygodna SzkoĹ‚a www.krakow.studentnews.pl, 02.06.08, IV OgĂłlnopolski Kongres MBA www.praca.studentnews.pl, 02.06.08, IV OgĂłlnopolski Kongres MBA www.mbaportal.pl, 03.06.08, IV Kongres MBA – Program spotkania www.msp.pl, 03.06.08, Debata „Polski cud gospodarczy. Utopia czy realna szansa?â€? z udziaĹ‚em Ministra Skarbu PaĹ„stwa Aleksandra Grada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie www.bankier.pl, 04.06.08, IV OgĂłlnopolski Kongres MBA – „Efektywne zarzÄ…dzanie w dobie globalizacjiâ€? www.krakow.tvp.pl, 04.06.08, IV OgĂłlnopolski Kongres MBA www.eduskrypt.pl, 04.06.08, IV OgĂłlnopolski Kongres MBA od piÄ…tku w Krakowie

www.eGospodarka.pl, 04.06.08, IV OgĂłlnopolski Kongres MBA – „Efektywne zarzÄ…dzanie w dobie globalizacjiâ€? www.kasa.kredytpol.pl, 04.06.08, IV OgĂłlnopolski Kongres MBA – „Efektywne zarzÄ…dzanie w dobie globalizacjiâ€? www.dziennik.pl, 05.06.08, Kongres MBA – musisz tam być; Efektywne zarzÄ…dzanie w dobie globalizacji www.pracaikariera.pl, IV OgĂłlnopolski Kongres MBA www.kariera.com.pl, 05.06.08, Wiedza – kontakty – integracja „Dziennik Polskiâ€?, 05.06.08, Elita biznesu „Dziennik Polskiâ€?, 06.06.08, Stać nas na cud „Polska Gazeta Krakowskaâ€?, 09.06.08, Kongres MBA; Miks wiedzy i doĹ›wiadczenia

Znajdź pracę w największym Centrum Outsourcingowym w Polsce

RAZEM: HARMONIA TY: TALENT

Wszyscy sĹ‚yszeliĹ›my o pracy zespoĹ‚owej. OgĹ‚oszenia rekrutacyjne, materiaĹ‚y korporacyjne, a nawet listy motywacyjne zawierajÄ… to okreĹ›lenie... Ale co ono tak naprawdÄ™ oznacza? W Capgemini tworzyć zespół to wiÄ™cej niĹź wspĂłlnie pracować. Mocno wierzymy w to, Ĺźe razem jesteĹ›my silniejsi niĹź kaĹźdy z nas oddzielnie. JednoczeĹ›nie jesteĹ›my tylko tak dobrzy, jak najsĹ‚absze ogniwo naszego zespoĹ‚u. Dlatego zachÄ™camy naszych pracownikĂłw nie tylko do rozwoju wĹ‚asnych umiejÄ™tnoĹ›ci, ale takĹźe do pomocy w rozwoju kolegĂłw. DzielÄ…c siÄ™ doĹ›wiadczeniem osiÄ…gamy wzajemne korzyĹ›ci. WkrĂłtce sam zobaczysz róşnicÄ™ pomiÄ™dzy graniem solo, a harmonijnym brzmieniem zespoĹ‚u.

Zapraszamy do Centrum Business Process Outsourcing KrakĂłw, Katowice t ;OBT[ CBSE[P EPCS[F DP OBKNOJFK KFEFO [ KÇ—[ZLĂ˜X PCDZDI Âť Angielski Âť HiszpaĹ„ski x 8Â’PTLJ Âť Niemiecki Âť Portugalski Âť DuĹ„ski

 Rumuński

Âť Francuski

Âť Rosyjski

Âť Holenderski

 Węgierski

 Estoński

t 0CTÂ’VHVKFT[ BQMJLBDKF MS Word, MS Excel t +FTUFÇ´ [BJOUFSFTPXBOZ QSBDÇŒ X PCT[BS[F ĂśOBOTF LTJÇ—HPXPÇ´ÇŽ PQFSBDKF CBOLPXF PCTÂ’VHB LMJFOUB [BS[ÇŒE[BOJF EPTUBXBNJ

Razem. Kiedy jedno słowo zmienia Twoją karierę

WZQFÂ’OJK GPSNVMBS[ BQMJLBDZKOZ OB www.pl.capgemini.com/careers

Rekrutacja do działu BPO prowadzona jest przez cały rok. Sprawdź na www.pl.capgemini.com/careers

35


Happening na bezpiecznej Uczelni Symulacja ataku terrorystycznego, kurs bezpiecznego zachowania w autobusie, pokazy ratownictwa i sztuk walki, ćwiczenia w łucznictwie, strzelectwie i kuszy, aktywne szkolenia z ruchu drogowego, scenki sytuacyjne – to tylko niektóre z atrakcji, które czekały na uczestników happeningu, zorganizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 15 maja.

I

mprezę rozpoczęły serie strzałów z broni automatycznej, policyjny konwój odjeżdżający w pośpiechu spod pawilonu C, interwencja policyjnego robota rozbrajającego bombę podrzuconą przez terrorystę. A skąd pomysł na happening? Impreza miała uczcić przyznanie naszej Uczelni certyfikatu Policji „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”, uzyskany przez UEK w marcu tego roku. Chcąc podkreślić ten fakt, Parlament Studencki Uniwersytetu zorganizował imprezę, która miała uświadomić studentom, że dba się o ich bezpieczeństwo. Zaproszony na tę okazję małopolski oddział antyterrorystów przedstawił swoje możliwości według scenariusza specjalnie dostosowanego do wymogów naszego kampusu. Na twarzach wielu widzów odczytać można było zaskoczenie, gdy w huku wystrzałów łuski od karabinów lądowały na znajomych chodnikach pod pawilonem C. Po błyskawicznej wymianie ognia i obezwładnieniu terrorysty na scenę wkroczył policyjny robot z jednostki saperów, który zaprezentował obowiązujące procedury przy zabezpieczaniu groźnych ładunków. Można było też spróbować swoich sił w strzelaniu z broni pneumatycznej, łuku lub rzucaniu toporkiem, obejrzeć pokazy sztuk walki przygotowane przez sekcję capoeiry oraz Pudzian Team. Wiedzą na temat zasad bezpiecznych zachowań służyli eksperci z Urzędu Miasta oraz Komendy Miejskiej Policji. Scenki humorystyczne obrazowały sytuacje zagrożenia oraz wyolbrzymiały niewłaściwe postawy prowokujące niebezpieczeństwo. Niesamowitym powodzeniem cieszyło się stanowisko Szkoły Jazdy Subaru, dzięki

któremu fani motoryzacji mogli obejrzeć m.in. Lamborghini Gallardo oraz zdobyć cenne informacje nt. bezpiecznej jazdy. Studenci wybrali się na przejażdżkę użyczonym przez MPK autobusem, aby przekonać się o rzekomej kradzieży – interwencja policji i uwagi policyjnego eksperta trafiały do wyobraźni dużo bardziej podczas tak zaaranżowanej scenki. W tłumie uczestników imprezy przebywał y rzekomy diler narkotyków. Atrakcyjna nagroda czekała na osobę, która jako pierwsza doniesie na niego przedstawicielom Policji. Nikt jednak nie wziął go na poważnie, a inteligentni studenci szybko zwietrzyli podstęp. Należy się tylko cieszyć, iż pojawienie się dilera na kampusie jest wydarzeniem tak abstrakcyjnym, że nie sposób w nie uwierzyć. Błędem byłoby myśleć, że przyznanie certyfikatu bezpieczeństwa jest końcem drogi – jest to jeden z kroków na drodze do bezpieczeństwa. Dlatego też organizatorzy postanowili skierować do zebranych studentów ankietę mającą wskazać miejsca, w których pozostaje najwięcej do zrobienia. Tak samo dużą popularnością jak ankieta cieszyły się gadżety rozdawane za udział w konkursach i wydarzeniach, zwłaszcza koszulki z gwiazdą szeryfa i napisem: „UEK – Department of Security”. W ten sposób środowisko studenckie wysyła czytelny sygnał – jesteśmy Uczelnią, na której w razie niebezpieczeństwa każdy wie, jak należy się zachować; Uczelnią, na której każdy dba o bezpieczeństwo własne i swoich przyjaciół. Jesteśmy Bezpieczną Uczelnią! Oprac. Parlament Studencki UEK


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.