Kurier UEK nr 2 (18), wydanie luty 2008

Page 1

XXVI Sympozjum GAP

Kolejny krok w stronę bezpieczeństwa

„Nasz” autokar jest już nasz!

s. 4

s. 10

s. 21

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Karnawał 2008

Nr 2 (18) luty 2008


Piszą o nas

W numerze: Piszą o nas II Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia pt. „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” O państwie prawnym i społeczeństwie multimedialnym rozmowy ekonomistów Z praktycznego punktu widzenia... 90 lat GUS-u Wspólnie możemy więcej Pani Basia 18. Wieczór Kolęd Kolejny krok w stronę bezpieczeństwa Żal, żal... za zieloną Ukrainą… Nowe kierunki współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu Suffolk University w Bostonie (USA) Groupe ESC Graduate School of Management w Clermont-Ferrand Biuro Programów Zagranicznych o międzynarodowych możliwościach naszych studentów Wyjedź na zagraniczne stypendium Formy e-zajęć realizowane na Uczelnianej Platformie MOODLE Edukacja w obszarze ekonomii społecznej prowadzona przez MSAP Bądź z CR na TY „Nasz” autokar jest już nasz! Problemy rynków nieruchomości Od koncepcji do realizacji, czyli jak zarządzać projektem Międzynarodowa gra o zyski Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Działalność Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UEK Przejście dla pieszych Primus Inter Pares – Student Roku 2008 Willa Decjusza i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w konkursie Google IV edycja UEK Sudoku Challange Języki na wysokim poziomie V edycja Konkursu Menedżerskiego UEK Na drodze do sukcesu z Careers Scotland Pierwszy Bal Uniwersytecki w Dębicy VI Karnawałowy Bal GAP Bal V Roku Bal Błękitny Redakcja: Biuro Rzecznika Prasowego e-mail: gazeta@ae.krakow.pl

2

2

2 4 6 6 7 8 9 10 12 13

13

14 15 16 18 20 21 22 23 24 25

26 26 27 28 28 29 29 29 30 31 32 32

Kraków. Miesięcznik społeczno-kulturalny nr 10, październik 2007, O Uniwersytecie Ekonomicznym i wykładzie prof. Jeffrey’a Sachsa Nowy Przemysł. Miesięcznik gospodarczy nr 10, październik 2007, Kryzys przyjdzie w 2009 roku? – rozmowa z prof. Jerzym Hausnerem Gazeta Wyborcza, 11.12.07, Ludzie gór polubili spotkania w Krakowie Polska Gazeta Krakowska, 11.12.07, Studenci zostali św. Mikołajami Dziennik Polski, 12.12.07, Kazachstan bliżej Polski Dziennik Polski, 14.12.07, Honorowy doktorat dla rektora UEK Gazeta Wyborcza, 15.12.07, Legitymacje tylko nowe Polska Gazeta Krakowska, 17.12.07, Wampiriada Forum Akademickie nr 12, grudzień 2007, Doktorat h.c. – prof. S. Lis Forum Akademickie nr 1, styczeń 2008, Dni Jana Pawła II; Doktorat h.c. – prof. R. Borowiecki Przegląd Organizacji nr 1, styczeń 2008, Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Mesynie dla Profesora Ryszarda Borowieckiego Manko, styczeń 2008, Bal V Roku coraz bliżej!; XXVI Sympozjum naukowe z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”, Jestem niepełnosprawny i dobrze mi z tym; Międzynarodowy Dzień Wolontariusza; Wspinanie – esencja życia www.siz.pap.com.pl, Sympozjum pod hasłem „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”

www.gazetaprawna.pl, XXVI sympozjum naukowe z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna” www.radiokrakow.pl, Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna www.wnp.pl, Sympozjum naukowe „Współczesna gospodarka i administracja publiczna” http://bendyk.blog.polityka.pl, 14.01.08, Społeczeństwo multimedialne http://kultura20.blog.polityka.pl, 15.01.08, W Ustroniu o nowych mediach Gazeta Wyborcza, 16.01.08, Uczelnie dogadują się z miastem Dziennik Polski, 16.01.08, Liczą się kadry Polska Gazeta Krakowska, 16.01.08, Wspólna promocja; O legalnej trawce na Uniwersytecie Ekonomicznym Gazeta Prawna, 17.01.08, Debata: czy Polska jest państwem prawnym Dziennik Polski, 22.01.08, Walka o gronostaje Perspektywy. Miesięcznik edukacyjny nr 1, styczeń 2008, Kapitał sukcesów Polska Gazeta Krakowska, 25.01.08, Studenci zwlekają z wymianą legitymacji Dziennik Polski, 25.01.08, VI Charytatywny Bal Przedsiębiorcy i Bal V roku UE Dziennik Polski, 01.02.08, „Dr” za ciężkie pieniądze Dziennik Polski, 02.02.08, Starania o studentów; Błękitna tradycja Dziennik Polski, 04.02.08, Dla młodych i zdolnych; Dziennik Akademicki-krótko; Jest dobrze, może być lepiej www.edukacyjnykrakow.pl, Studia dla ludzi z wizją

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia pt. „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie serdecznie zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Aleksandra Zeliasia „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”. Konferencja, która odbędzie się w dniach 22–25 kwietnia 2008 r. w Zakopanem, jest coroczną konferencją organizowaną przez Katedrę Statystyki UEK oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk jako bezpośrednia kontynuacja Ogólnopolskich Seminariów Naukowych pt. „Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych”, organizowanych w Zakopanem przez prof. Aleksandra Zeliasia. Jej głównym celem jest integracja środowiska naukowego polskich statystyków i ekonometryków oraz współpracujących z nimi pracowników naukowych uczelni z krajów ościennych. Celem konferencji jest także kreowanie nowych kierunków badań oraz promowanie i upo-

wszechnianie wyników badań otrzymanych w Polsce i w zagranicznych ośrodkach naukowych w roku poprzedzającym konferencję. Ma ona na celu prezentację najnowszych prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej statystyki i ekonometrii oraz prognoz gospodarczych, prowadzonych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych w tych dyscyplinach. Konferencja ma kształcić młode kadry naukowe, stanowić forum prezentacji rozwoju ich myśli naukowej i rezultatów badań pobudzać do działania młodych naukowców oraz ich nagradzać. Kontakt: Prof. dr hab. Józef Pociecha – Przewodniczący Dr Monika Papież – Sekretarz Naukowy Konferencji Katedra Statystyki UEK tel.: 012 293-56-84; 012 293-52-10, faks 012 293-50-46 e-mail: papiezm@ae.krakow.pl lub konfzak@ae.krakow.pl http://janek.ae.krakow.pl/~katstat


Drodzy Państwo, zaczynamy letni semestr roku akademickiego 2007/2008 – przed nami dalsza praca i nowe wyzwania. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza przeprowadzić weryfikację niektórych zasad funkcjonowania oraz finansowania nauki i szkolnictwa wyższego. W związku z tymi projektami w różnych środowiskach przeprowadzane są konsultacje, odbywają się intensywne debaty. Dochodzą do nas niepokojące wieści – resort nauki i szkolnictwa poważnie rozważa możliwość dotowania prywatnych szkół wyższych z budżetu państwa. Elementem nowego systemu może być też wprowadzenie powszechnej odpłatności za studia. Chociaż minister resortu zapewnia, że uczelnie publiczne z powodu wprowadzenia dotacji budżetowych dla uczelni niepublicznych nie ucierpią, nie trudno o obawy. Publiczne szkolnictwo wyższe jest niedofinansowane, szczególnie wyjątkowo niskie nakłady przeznacza się na wydatki rzeczowe. Niestety, zgłoszona w Senacie RP poprawka dotycząca zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego na 2008 rok nie uzyskała poparcia większości izby. W tej trudnej sytuacji próbujemy radzić sobie sami. Ubiegły rok nie był dla nas zły. Wdrożony w lipcu Program restrukturyzacji organizacyjno-finansowej był, w zaakceptowanych uchwałą Senatu UEK kierunkach działań, konsekwentnie realizowany i przyniósł wymierne skutki. Według wstępnych wyliczeń uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy. Rodzi to szansę na przeprowadzenie regulacji płac. Pomaga również sprostać najistotniejszemu dla naszej Uczelni wyzwaniu – zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego. Realizacja misji naszej Uczelni wymaga od nas podejmowania ciągłych wysiłków na rzecz stałego rozwoju i uatrakcyjniania oferty edukacyjnej. Ostatnim osiągnięciem jest podpisanie porozumienia o współpracy z Clermont Graduate School of Management z Francji, z którą Krakowska Szkoła Biznesu UEK współpracuje od ponad roku w ramach prowadzenia programów MBA i inicjatyw okołoedukacyjnych. Krokiem milowym było również ubiegłoroczne podpisanie umowy o wzajemnej współpracy z Suffolk University w Bostonie. W najbliższych dniach, po doprecyzowaniu szczegółowych zasad współpracy, podpiszemy w Bostonie programy ramowe. To są konkretne osiągnięcia. Dołóżmy dalszych starań, by było ich więcej. Łączę pozdrowienia,

prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 3


O państwie prawnym i społeczeństwie multimedialnym rozmowy ekonomistów Michał Kudłacz W dniach 11–13 stycznia 2008 r. w hotelu „Muflon”w Ustroniu (województwo śląskie) odbyło się XXVI Sympozjum Naukowe z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”.

S

ympozjum zorganizowane zostało przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pomysłodawcą i gospodarzem sympozjum jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej. Sympozja naukowe to cykliczne spotkania, które przybierają formę wykładów oraz dyskusji panelowych z udziałem ekspertów z wybranych dziedzin, wzbogaconych o prezentację filmu dokumentalnego i debatę oksfordzką, organizowane z myślą o studentach specjalności Gospodarka i administracja publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W sympozjach tych biorą udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorstw sektora publicznego i przedsię-

biorców prywatnych, świata nauki, kultury oraz mediów. Zaproszenia kierowane są zawsze do wybitnych ekspertów z dziedzin, w których obszarze toczą się dyskusje. Specjaliści przybliżają uczestnikom praktyczne aspekty funkcjonowania przede wszystkim współczesnej gospodarki i administracji publicznej. Dzięki zaproszonym gościom, nierzadko z pierwszych stron gazet, sympozja szybko zyskały opinię bardzo prestiżowych spotkań o wysokiej wartości merytorycznej. Sympozja odbywają się od roku 1995, dwa razy do roku – w styczniu oraz w maju, a wypracowana dotychczas formuła spotkań wciąż jest udoskonalana przez organizatorów. Sympozja cieszą się ogromnym zainteresowaniem tak ze strony zapraszanych gości, jak i wykładowców, studentów, kadry naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz innych uczelni wyższych. Stały się one bowiem atrak-

Od lewej: prof. dr hab. Marian Filar, prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, prof. dr hab. Hubert Izdebski, prof. dr hab. Jacek Raciborski, prof. dr hab. Ewa Łętowska, prof. dr hab. Andrzej Zoll (fot. Jan Bielański)

4

cyjną formą edukacji, doskonale uzupełniającą tradycyjny system kształcenia. Na każdym sympozjum podejmowane są dwa różne bloki tematyczne, a na każdy z nich przeznacza się jeden dzień. Pierwszy dzień tegorocznego sympozjum poświęcony był tematyce „Państwa prawnego”, natomiast drugi problematyce „Społeczeństwa multimedialnego”. Gospodarzem pierwszego dnia był prof. Hubert Izdebski (dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, Uniwersytet Warszawski), który nie tylko postawił ciekawe pytania panelistom, ale przede wszystkim zgromadził ich przy jednym stole i nakłonił do interesującej refleksji nad rozwojem Polski w kierunku państwa prawnego. Punktem wyjścia był konstytucyjny zapis o ustroju Polski, ale dyskusja z udziałem prof. Ewy Łętowskiej (sędzia Trybunału Konstytucyjnego) i prof. Andrzeja Zolla (kierownik Katedry Prawa Karnego, Uniwersytet Jagielloński) podążyła w kierunku roli Trybunału Konstytucyjnego w państwie prawnym. Prof. Jacek Raciborski (kierownik Zakładu Socjologii Polityki, Uniwersytet Warszawski) apelował do słuchaczy, by odróżniali państwo działające przy użyciu prawa, jakim może być i bywa również państwo totalitarne, od państwa prawnego. Interesujące uwagi o rozwoju koncepcji państwa prawnego wygłosił również prof. Marek Zirk-Sadowski (kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Łódzki), który podkreślał m.in. zasadę legalizmu działania organów państwa. Z kolei prof. Marian Filar (kierownik Katedry Kryminalistyki, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) z właściwą sobie swadą i retoryką wykazał zagrożenia dla państwa prawa wynikające z upolitycznienia niektórych organów państwa, które w państwie prawa muszą pozostać niezależne. W dyskusji nie zabrakło głosów dotyczących innych organów państwa, gwarantujących realizację zapisu konstytucyjnego nakreślającego ustrój Polski: Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rady Polityki Pieniężnej i w końcu Trybunału Sta-


nu. Panelistom udało się w mądry i elegancki sposób uniknąć komentowania bieżących wydarzeń politycznych, może z wyjątkiem oceny październikowego aktu wyborczego, który ich zdaniem jest dowodem na pielęgnowanie idei państwa prawnego przez samych obywateli, niejako ponad powołanymi do tego instytucjami czy organami państwa. Dzięki temu dyskusja potoczyła się w stronę głębszej refleksji nad zapoczątkowanymi w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia przemianami ustrojowymi, których świadkami, uczestnikami i konstruktorami nadal jesteśmy. Wszyscy uczestnicy panelu ekspertów hojnie dzielili się z publicznością swoim doświadczeniem płynącym z uczestnictwa w procesie rozwoju państwa prawnego, na który mieli osobisty niebagatelny wpływ. Studenci, w komentarzach wygłaszanych po sympozjum, podkreślali poczucie wyróżnienia z powodu obcowania z autorytetami tej klasy, mającymi rzeczywisty wpływ na rozwój państwa prawnego w Polsce. Blok tematyczny zakończyła debata oksfordzka studentów Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej, pt. Ta izba twierdzi, że Polacy nie czują się obywatelami państwa prawa. Choć zwolennicy tezy zdobyli 64% głosów w ostatecznym głosowaniu (w badaniu opinii – 72%), debatę zwyciężył zespół podważający tezę (33%), który przekonał więcej słuchaczy do zmiany swojego pierwotnego stanowiska (17%), przedstawionego w minibadaniu opinii publicznej przeprowadzonym na początku dnia. Nie wiadomo, czy zmiana stanowiska niektórych badanych była efektem przekonującej argumentacji studentów czy wcześniejszych wystąpień ekspertów. Mimo napiętego programu i długich obrad większość uczestników i słuchaczy miała niedosyt dyskusji, gdyż zabrakło czasu na opinie i pytania publiczności. Gospodarzem drugiego dnia sympozjum, poświęconego tematyce „Społeczeństwa multimedialnego” był Edwin Bendyk, redaktor tygodnika „Polityka”. Jego występ poprzedzony został prezentacją koncepcji miasteczka multimedialnego dr. Krzysztofa Pawłowskiego (prezydent Wyższej Szkoły Biznesu, National-Louis University). Panel dyskusyjny tego dnia poświęcony był refleksji nad mediami w kontekście sytuacji społecznej w Polsce. Zastanawiano się, jak i z jakich mediów korzystają Polacy oraz co z tego wynika. Mówiono również o rozdarciu pomiędzy aktywnym sposobem korzystania z mediów i wciąż dominującym modelu pasywnym, uosabianym przez wciąż rekordowo popularne tradycyjne seriale, oraz o kwestiach związanych z prawem jako hamulcem rozwoju uczestnictwa w kulturze. Studenci specjalności GAP bardzo chętnie włączyli się do dyskusji na temat obecności mediów w życiu codziennym społeczeństwa. Wiele uwagi poświęcono internetowi jako medium potencjalnie alienującemu, odrywającemu nas od rzeczywistości i „prawdziwego” życia. Zdaniem panelistów wiele młodych osób aktywnie korzystających z internetu w życiu codziennym, mówiąc i pisząc o internecie, wciąż bezrefleksyj-

nie powiela schematy myślenia znane głównie z publikacji prasowych. Wśród panelistów byli m.in.: dr Marek Bogdanowicz (dyrektor iTVP), Michał Madej (CD Project), Alek Tarkowski (Creative Commons), Marek Sobol (Onet.pl), dr Mirosław Filiciak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) oraz dr Dominik Batorski (Uniwersytet Warszawski). Głosem studentów w tym dniu był stworzony przy ich udziale film dotyczący społeczeństwa multimedialnego. Dyskusja została szczególnie wysoko oceniona przez uczestników sympozjum ze względu na aktualność tematu oraz dostępność formy wykładów. Sympozja naukowe z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna” to nie tylko wykłady. Po intelektualnie wyczerpujących blokach tematycznych przychodzi czas na część nieoficjalną sympozjum. Wspólna zabawa studentów, pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i zaproszonych gości to nieodłączny element tych spotkań, a jednocześnie doskonała okazja do integracji środowiska uniwersyteckiego. Podczas imprezy istnieje możliwość porozmawiania nieco mniej oficjalnie z zaproszonymi gośćmi, których do tej pory nierzadko widywało się tylko w telewizji i na stronach gazet. Najważniejszy jednak jest zasłużony po trudach dnia relaks i dobra zabawa, która pozwala nabrać sił na następne dni sympozjum. Tradycją jest, że pierwszego dnia po wykładach organizowana jest biesiada regionalna oraz zapraszany jest zespół muzyczny, który gra na żywo. Na XXVI sympozjum zaproszenie przyjął zespół Max Klezmer Band, który wspaniałą różnorodnością dźwięków porwał do tańca całe rzesze studentów i zaproszonych gości. Całość dnia skończyło trwające do białego rana śpiewogranie z udziałem katedralnych muzyków i studentów. Drugiego dnia merytoryczny blok tematyczny zaczął się po obiedzie. Do obiadu zwyczajowo jest czas wolny, natomiast organizatorzy sympozjum proponują kilka alternatyw spędzenia wolnego czasu. Tym razem były to: wycieczka po zabytkach Cieszyna, wycieczka do Muzeum Drukarstwa w Cieszynie połączona z warsztatami drukarskimi, wycieczka piesza w góry oraz

wyprawa na tradycyjny i prestiżowy mecz Kadra GAP kontra Studenci. Mecze te rozgrywane są od 1995 roku, a wyniki są zapisywane do kronik. Tym razem Kadra GAP okazała się lepsza od studentów, wygrywając 18:7. Wieczorem po bloku tematycznym „Społeczeństwo multimedialne” odbyło się tradycyjne pożegnanie studentów V roku, dla których było to ostatnie sympozjum naukowe. Studenci oraz pracownicy Katedry GAP przygotowują dla siebie nawzajem pełne humoru występy artystyczne. Niespodzianką przygotowaną dla studentów był również występ artystyczny studentów PWST. Bankiet dla „starszaków” oraz dyskoteka dla studentów zakończyły dzień. W niedzielę odbyło się spotkanie pracowników Katedry GAP ze studentami, którzy mogą podzielić się wrażeniami z sympozjum. Wszystkie głosy są bardzo ważne, bowiem organizatorzy biorą je pod uwagę przy organizacji kolejnego sympozjum, a to odbędzie się już niebawem: w dniach 16–18 maja w Zakopanem. Także podczas XXVII sympozjum możemy liczyć na ciekawe wykłady i doskonałą zabawę. 

Michał Kudłacz Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (specjalność Gospodarka i administracja publiczna) oraz pracownik Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP). Poprzednio pracował w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Krakowa. Pisze pracę doktorską na temat „Wpływ metropolii na rozwój regionów w Polsce”. Jako ekspert MSAP realizuje szereg projektów badawczych, związanych m.in. z rozwojem regionalnym, społecznymi zagadnieniami administracji publicznej, transferem technologii i innowacji oraz ewaluacją dokumentów strategicznych i operacyjnych. Jest członkiem zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z Unią Europejską, rozwojem regionalnym oraz zjawiskami społeczno-ekonomicznymi zachodzącymi w wielkich miastach. Jego zainteresowania pozanaukowe to piłka nożna, snowboarding, żeglarstwo, muzyka rockowa, gra na gitarze, podróże i kultura włoska.

5


13 lipca br. minie 90 lat od wydania przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego Reskryptu o utworzeniu i organizacji Głównego Urzędu Statystycznego, pierwszej w niepodległej Polsce centralnej instytucji statystycznej. Instytucja ta powstała więc cztery miesiące przed ogłoszoną w dniu 11 listopada 1918 r. niepodległością Państwa Polskiego!

Prof. dr hab. Janusz Teczke i przedstawiciel firmy KMC Services Sp. z o.o. mgr Maciej Winiarski podpisują umowę.

Z praktycznego punktu widzenia... Od wielu lat Katedra Zarządzania Międzynarodowego kształci studentów w zakresie zagadnień związanych z logistyką. Przygotowujemy naszych studentów na stanowiska specjalistów ds. logistyki w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych czy przemysłowych. Mamy świadomość, że sprawnie działający system logistyczny wpływa na skuteczność działania przedsiębiorstwa, na jego pozycję rynkową, a także poziom obsługi klienta. Dlatego tak istotne jest łączenie szerokiej wiedzy z doświadczeniem praktycznym.

Dominika Wrzesińska

Z

dając sobie sprawę z korzyści płynących ze współpracy pomiędzy sektorem biznesu i nauki, a także dostrzegając ogrom potencjału tkwiącego w studentach, firma KMC Services Sp. z o.o. oraz Katedra Zarządzania Międzynarodowego w dniu 31.01.2008 r. podpisały porozumienie o współpracy. KMC na rynku logistycznym istnieje od 2002 roku. Firma specjalizuje się w zakresie usług logistycznych, a w szczególności transporcie, magazynowaniu, doradztwie logistycznym. Pracownicy KMC to grupa wysoko wykwalifikowanych, dynamicznych i otwartych osób posiadających wieloletnie doświadczenie w transporcie i logistyce. Pracownicy chętnie angażują się w nowe przedsięwzięcia. KMC umożliwi studentom specjalności kilkumiesięczne praktyki w firmie pod okiem fachow-

6

ców. Najlepsi praktykanci będą mieli możliwość podjęcia stałej pracy. Ponadto pracownicy KMC w porozumieniu z wykładowcami wzbogacą teoretyczną część wykładów, prezentując konkretne praktyczne zastosowanie systemów logistycznych na przykładzie firmy. Również w ramach ćwiczeń czy seminariów KMC umożliwi studentom wizytę w ich siedzibie z jednoczesną prezentacją technik i metod logistycznych stosowanych w wybranych działach, takich jak: logistyka, spedycja, magazyn. Studenci żywo zainteresowani logistyką i piszący pracę magisterską na ten właśnie temat mogą liczyć na udostępnienie potrzebnych materiałów firmy. Cieszymy się z podjętej inicjatywy i wierzymy, że taka forma kształcenia studentów przyniesie oczekiwany wynik – absolwenta w pełni kompetentnego do podjęcia pracy w zakresie logistyki. 

90 lat GUS-u

K

oncepcja powołania takiego organu narodziła się na początku 1918 r. – już w styczniu, na mocy Dekretu Rady Regencyjnej z dnia 03.01.1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim, utworzony został Wydział Statystyczny wchodzący w skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dla upamiętnienia tych wydarzeń, w ramach obchodów jubileuszu, w dniach 28–30 stycznia br. odbyła się w Krakowie konferencja naukowa „Statystyka społeczna. Dokonania – szanse – perspektywy”, w której czynnie uczestniczyli profesorowie naszej Uczelni. Podczas trzech dni konferencji odbyło się sześć sesji. W trakcie dwóch pierwszych, poświęconych historii, wystąpił prof. dr hab. Jan Małecki, który przybliżył zebranym początki statystyki na ziemi krakowskiej. Sesja trzecia poruszała tematykę statystyki społecznej, jej perspektyw i wyzwań. W sesji poświęconej problemom metodologicznym w naukach społecznych prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski mówił o socjologii jako młodszym partnerze statystyki, natomiast prof. dr hab. Józef Pociecha przedstawił „Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych”. W kolejnej sesji, poświęconej warunkom życia ludności, głos zabrała prof. dr hab. Barbara Podolec, przybliżając „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania sytuacji materialnej gospodarstw domowych”. Sesja szósta, zamykająca konferencję, poświęcona została demografii i polityce społecznej. Wystąpiła w niej prof. dr hab. Jolanta Kurkiewicz z referatem „Zasoby pracy krakowskiego obszaru metropolitalnego na tle demograficznych przemian w środowisku wielkomiejskim”. Główny Urząd Statystyczny, naczelny organ statystyki państwowej, jest jedynym urzędem, który w okresie swojego istnienia nigdy nie zmienił swojej nazwy ani zakresu działalności. Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Krakowie jest dr Krzysztof Jakóbik, pracownik Katedry Statystyki UEK. 


Sygnatariusze porozumienia

Wspólnie możemy więcej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i dziewięć krakowskich państwowych szkół wyższych podpisało porozumienie z Urzędem Miasta Krakowa o współpracy Miasta Krakowa z uczelniami wyższymi.

U

mowę poprzedziła istniejąca od dwóch lat współpraca działów zajmujących się współpracą międzynarodową czterech uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej – w zakresie promowania za granicą krakowskich uczelni (m.in. na międzynarodowych konferencjach w Trondheim i Bazylei). Działania te wspierał od początku Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa, który w ubiegłym roku zaproponował

Rozmowy w kuluarach

sformalizowanie tej współpracy. – Po opracowaniu umowy i planu wspólnych działań jako inicjatorzy porozumienia postanowiliśmy, by propozycję przystąpienia do porozumienia przedstawić innym uczelniom wyższym Krakowa – mówi Agnieszka Nawrocka, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UEK, od początku zaangażowanego w międzyuczelnianą współpracę na arenie międzynarodowej. Ostatecznie 15 stycznia br. umowę z UMK, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Jacka Majchrowskiego podpisali rektorzy: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Rolniczej, Papieskiej Akademii Teologicznej, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Akademii Pedagogicznej, Akademii Sztuk Pięknych oraz Akademii Wychowania Fizycznego. Jakie korzyści wynikają z porozumienia? W myśl podpisanej umowy jej sygnatariusze ma-

ją zintegrować swój potencjał i doświadczenie w promocji gospodarczej Krakowa jako ośrodka nowoczesnych technologii, europejskiego centrum nauki oraz atrakcyjnego miejsca podejmowania studiów i działalności badawczej. Występujący w imieniu sygnatariuszy porozumienia prof. Karol Musioł – Rektor UJ, Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, podkreślał ogromną historyczną wartość Krakowa i wielką naszą w tym rolę, by nazywany był miastem uniwersyteckim. Umowa obejmuje także współpracę stron porozumienia w zakresie prowadzonych przez miasto projektów badawczych, analitycznych lub prognostycznych dotyczących potencjału edukacyjnego i naukowo-badawczego Krakowa, w tym zasobów ludzkich kreowanych przez uczelnie. Obecnie trwają prace jednostek z pionu działów współpracy zagranicznej wszystkich stron umowy w zakresie listy wspólnych projektów (przedsięwzięć) na 2008 rok. – W najbliższych planach mamy stworzenie strony internetowej w języku angielskim o oferowanych przez krakowskie uczelnie wyższe studiach w językach obcych oraz portalu dla studentów i potencjalnych inwestorów o krakowskim szkolnictwie wyższym – mówi Agnieszka Nawrocka. – Jednocząc wysiłki, będziemy mogli zdziałać więcej – jak powiedział przed podpisaniem umowy prezydent Majchrowski. 

Akt podpisania umowy, od lewej: prof. Ryszard Borowiecki – Rektor UEK, prof. Karol Musioł – Rektor UJ, prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Krakowa.

7


Pani Basia W dniu 17 stycznia 2008 r. zmarła w Krakowie Barbara Czechowska. Przyjaciele i znajomi, a miała ich tutaj wielu, nazywali ją „panią Basią” i jako pani Basia zapewne pozostanie w ich pamięci. Nie była rodowitą krakowianką. Urodziła się i wychowała w Warszawie i tam zastała ją wojna. Po wojnie, jak wielu warszawiaków, znalazła w Krakowie drugi dom. Nie miała tu krewnych... W ogóle krewnych miała niewielu i mieszkali daleko – jedyny brat, architekt, w Paryżu, pozostałe osoby rozproszone były po Polsce i świecie. Jednak pani Basia nigdy nie uskarżała się na samotność, miała przecież wielu przyjaciół i znajomych. Zawsze uśmiechnięta, prawdziwie życzliwa, pełna energii i dobroci była wspaniałym kompanem dla osób ze swojego pokolenia, a także dla młodzieży, bowiem wybrała pracę nauczyciela.

Maria Rostworowska

Z

wykształcenia romanistka, związana rodzinnie z Francją, przez wiele lat przybliżała mieszkańcom Krakowa język i kulturę francuską. Oprócz Akademii Ekonomicznej w Krakowie miejscem Jej pracy był także Instytut Francuski, prowadziła także kursy językowe w naszym mieście. Działalność pedagogiczną rozpoczęła w latach pięćdziesiątych, pierwsze prowadzone przez Nią kursy odbywały się w nieistniejącym już baraku przy ulicy Krowoderskiej, w bardzo skromnych warunkach, co nie miało jednak żadnego wpływu na ich poziom – cieszyły się opinią najlepszych w Krakowie. Służyły zarówno młodzieży, jak i dorosłym, zapóźnionym w studiach z powodu wojny oraz wszelkich wynikłych z niej utrudnień wpisujących się w tamten okres. Pani Basia, zawsze elegancka, zadbana i nienagannie uczesana, niezmordowanie przemierzała miasto, biegając z jednych kursów na drugie. To było Jej życie, Jej świat i Jej szczęście. Z wielkim oddaniem prowadziła swoją pracę zawodową, uwzględniając wszelkie indywidualne potrzeby i oczekiwania uczniów, którzy w późniejszych latach z najwyższym uznaniem wyrażali się o Niej i uzyskanych dzięki Niej postępach. Lubiana przez kolegów i uczniów, cieszyła się swoją pracą i cieszyła się życiem. W pracy pani Basia nie ograniczała się do tego, co konieczne i obowiązkowe – szła dalej. Przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie z Jej inicjatywy powstał Klub Języka Francuskiego, który dzięki Niej przyciągał całe rzesze studentów. Do dziś pamiętamy liczne spotkania i ogniska, w czasie których niezmordowana młodzież godzinami śpiewała francuskie piosenki, jakich nauczyła ich pani Basia. W tym celu każdy członek Klubu posiadał wydany przez Akademię śpiewnik. Wielka szkoda, że śpiew powoli jest eliminowany z programów nauki języków obcych, gdyż jest nie tylko najlepszą szkołą dobrej wymowy, ale przybliża także kulturę da-

8

nego kraju w sposób łatwy i przyjemny. Pani Basia miała tego świadomość i Jej uczniowie potrafili to docenić także w późniejszych latach. Również Jej kursy w Instytucie Francuskim cieszyły się powodzeniem, bo gdziekolwiek się pojawiła, wnosiła ze sobą ciepłą i bezpośrednią atmosferę, a nauczycielem była wyśmienitym. Zaprzyjaźniona z kolejnymi dyrektorami Instytutu, Bernardem Rafali i Georgem Tchegloffem, nakłoniła ich do nawiązania współpracy z Klubem Języka Francuskiego przy Akademii Ekonomicznej i bywali oni, głównie dyrektor Tchegloff, częstymi gośćmi na klubowych spotkaniach i ogniskach. Pani Basia z zapałem uczyła też małe dzieci – miała całe rzesze młodocianych uczniów, którym udzielała lekcji prywatnych u siebie albo odwiedzając ich domy. Nie oszczędzała się, nie żałowała czasu ani sił, była pełna pomysłów i Jej mali uczniowie nigdy nie czuli się znużeni czy znudzeni lekcjami. Napisała dla nich specjalny, kolorowo ilustrowany podręcznik „Język francuski dla dzieci”, do którego z wielkim trudem udało się Jej nagrać kasety. Takich książek w Polsce w ogóle wtedy nie było i podręcznik pani Basi cieszył się ogromnym powodzeniem. Kosztowało Ją to wiele pracy, zachodów i „szamotaniny”, jak każda cenna inicjatywa „oddolna” w tamtych czasach. Ale nie dała się zniechęcić, bo wiedziała, że to, co robi, jest ludziom potrzebne. Pod koniec lat siedemdziesiątych za zasługi poniesione dla kultury i języka francuskiego pani Basia otrzymała „Les Palmes Académiques” – francuskie odznaczenie dla nauczycieli. Było to dla Niej ważne, ponieważ w tamtym czasie nie pracowała już na Akademii ani w Instytucie Francuskim i Jej działalność pedagogiczna ograniczyła się do uczenia młodych seminarzystów, sióstr zakonnych oraz lekcji prywatnych. Chociaż przejście na emeryturę było dla Niej trudnym przeżyciem, rychło przeorganizowała swoje czynne życie i wolnego czasu nigdy nie miała za wiele. Dużo podróżowała – do brata do Francji, gdzie często spędzała wakacje, do przyjaciół do Anglii i innych krajów, uczestniczyła w różnych wycieczkach, jeździła też z Klubem Francuskim

na narty do Bukowiny Tatrzańskiej. Święta Bożego Narodzenia spędzała zwykle z przyjaciółmi w Rabce albo w Zakopanem, zawsze miała jakieś plany i nigdy nie uskarżała się na osamotnienie. Każdego roku w dniu św. Barbary urządzała wielopokoleniowe przyjęcie imieninowe, w czasie którego serwowała swoim znajomym przywożone specjalnie w tym celu z zagranicy przysmaki, egzotyczne, bo nie spotykane w tamtych czasach w PRL. Jak nikt potrafiła zadbać o gości – wychodzili roześmiani, zadowoleni, dobrze nakarmieni i napojeni wyśmienitym winem francuskim. A maleńka pani Basia (bo wzrostu była bardziej niż niskiego), elegancka, zawsze uśmiechnięta i życzliwa żegnała ich, nie na długo, bo w każdym znajomym domu była zawsze mile widzianym i częstym gościem. I taką Ją zapamiętamy – uśmiechniętą, pełną życzliwości i pedagogicznych pomysłów, oddaną ludziom i swojej pracy – naszą Przyjaciółkę, Koleżankę i Nauczycielkę – Basię Czechowską. 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci mgr Barbary Czechowskiej – byłej romanistki Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – założycielki Klubu Języka Francuskiego i inicjatorki Dni Kultury Francuskiej w Akademii Ekonomicznej. Niestrudzony pedagog, wychowawca wielu wspaniałych absolwentów naszej uczelni pozostanie w naszej pamięci jako entuzjastka współpracy z młodzieżą , dzieląca się miłością i dobrocią. W uznaniu zasług śp. Barbara Czechowska została odznaczona francuskim odznaczeniem dla nauczycieli „Les Palmes Académiques”, a także Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy ze Studium Języków Obcych


18. Wieczór Kolęd

Dr Jolanta Juza – Przewodnicząca Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” wita gości i pracowników Uczelni

W niedzielę 13 stycznia pracownicy naszej Uczelni, wraz z rodzinami, tradycyjnie już zebrali się na corocznym Wieczorze Kolęd.

S

potkanie zainaugurował Rektor UEK prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, oficjalnie witając zebranych gości, wśród których nie zabrakło zaprzyjaźnionych z uczelnią: Arcybiskupa Seniora ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, o. Mateusza Więcka – przeora klasztoru Karmelitów Bosych oraz o. Leona Knabita – przeora opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Gościem szczególnym był także ks. infułat Jerzy Bryła i goszczący w Krakowie biskup z Białorusi, z Mińska. – Kolęda jest wspólną własnością wszystkich, bez względu na poziom kultury duchowej i upodobania estetyczne, bez względu na przynależność do Kościoła katolickiego czy innych wyznań chrześcijańskich, jest własnością także ludzi niewierzących. Swój szczególny charakter pieśni „gminnej”, by użyć Mickiewiczowskiego przymiotnika, zawdzięcza udanemu połączeniu treści i wartości chrześci-

jańskich z ogólnoludzkimi, religijnych ze świeckimi, polskich z obcymi, tkwiących w odległej przeszłości z wybiegającymi w przyszłość – powiedziała w okolicznościowym wystąpieniu dr Jolanta Juza – Przewodnicząca Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”, główna organizatorka Wieczoru Kolęd. – W polskim kolędowaniu rzeczy i sprawy pochodzące z czasów odległych i bliskich, z rozmaitych miejsc i środowisk spotykają się i funkcjonują na tych samych prawach – dawne sąsiaduje i przeplata się z nowym – dodała. Spotkanie upłynęło w doskonałej oprawie artystycznej. Preludium do wieczornego kolędowania był występ chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Dominanta” pod dyrygenturą Aleksandry Bosković-Różak. Gdy śliczna panna, Paśli pasterze woły, Północ już była w wykonaniu „Dominanty” zabrzmiały jako pierwsze. Wieczór uświetnili także artyści zespołu Galicja, którzy wystąpili z programem autorskim Lidii Jazgar.

Artyści zespołu Galicja

Punktem kulminacyjnym 18. Wieczoru Kolęd było wspólne kolędowanie, zainicjowane przed 10 laty przez dr Jolantę Juzę. Odwołując się do tradycji, to ona wyśpiewała Cichą noc... W ciepłej, niemal rodzinnej atmosferze tego wieczoru zabrzmiały jeszcze inne kolędy i pastorałki w wykonaniu obecnych i emerytowanych pracowników Uniwersytetu, dając świadectwo wciąż trwającej magii minionych świąt. 

Występ chóru „Dominanta”

9


Kolejny krok w stronę bezpieczeństwa Nasza Uczelnia, realizująca program Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa, mający na celu poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa studentów, pracowników i jej gości, podjęła kolejną inicjatywę w procesie minimalizowania sytuacji niebezpiecznych, w jakich mogą znaleźć się osoby przebywające na kampusie, w jego otoczeniu, domach studenckich lub drodze na zajęcia.

Przypomnijmy... Zintegrowany System Bezpieczeństwa (ZSB) wdrażany jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na mocy podpisanego w dniu 4 kwietnia 2007 r. porozumienia między Uczelnią i Komendą Miejską Policji w Krakowie. Dotychczas w ramach programu przedsięwzięto wiele inicjatyw, w tym m.in.: opracowano ankiety mające na celu określenie i umiejscowienie zagrożeń oraz sytuacji niebezpiecznych, zaprojektowano stronę internetową programu, będącą centrum informacji o programie i forum wymiany uwag na temat ZSB, systematycznie wprowadzany jest system monitoringu na kampusie w Krakowie, Dębicy i domach studenckich. W celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych na terenie kampusu podniesiono przejścia dla pieszych, zamontowano próg zwalniający przy wyjeździe na ul. Rakowicką oraz za pomocą ronda wymuszono ruch okrężny pomiędzy pawilonem F, pawilonem sportowo-dydaktycznym i budynkiem biblioteki. Przebudowano ponadto układ drogowy wjazdu od ul. Beliny-Prażmowskiego oraz ciągi piesze wokół Budynku Głównego. W celu podniesienia świadomości społeczności akademickiej przeprowadzone zostały szkolenia służb dozoru, opracowywane są i wdrażane procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia. Programem szkoleń objęci zostali studenci pierwszego roku wszystkich form studiów. Więcej: http://www.bezpieczna-uczelnia. ae.krakow.pl/

10

P

rogram zorganizowanej 12 grudnia imprezy informacyjnej został przygotowany tak, by objął najczęstsze zagrożenia: kradzież, włamanie, zaczepki. – Przeciwdziałanie chuligaństwu i aktom wandalizmu, kradzieżom i oszustwom, rozpowszechnianiu narkotyków i innych środków odurzających to misja powierzonego mi urzędu – mówi Mariusz Rozwadowski, Pełnomocnik Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpie-

czeństwa. – Niezwykle ucieszyła mnie ogromna frekwencja na spotkaniu – widać, że nasi studenci świadomie i odpowiedzialnie podchodzą do spraw własnego bezpieczeństwa. W organizacji i przebiegu projektu „Bezpieczna Uczelnia” udział wzięli przedstawiciele Parlamentu Studenckiego UEK, nie mogło więc zabraknąć mniej oficjalnej, atrakcyjnej artystycznej oprawy spotkania. Tłumnie zebrani w hali widowiskowej studenci i zaproszeni goście (m.in. z Komendy Miejskiej Policji w Krako-


wie, szkół samoobrony, przedstawiciele PCK) obejrzeć mogli m.in. pokazy karate, jujitsu i capoeira. Atrakcją były także przygotowane przez studentów scenki rodzajowe, które w sposób humorystyczny prezentowały sytuacje niebezpieczne i możliwości reagowania na nie. Mistrzowskie umiejętności karate zaprezentował główny organizator spotkania, Mariusz Rozwadowski, który na oczach zebranych dokonał imponującego ciosu wymierzonego w stertę dachówek.

– Niezwykle nas cieszy, że władze Uczelni dokładają starań, by zwiększyć nasze poczucie bezpieczeństwa. Uświadomienie potencjalnych zagrożeń i poznanie sposobów zapobiegania im to duży krok na drodze przeciwdziałania chuligaństwu, aktom wandalizmu, kradzieżom, rozpowszechnianiu narkotyków i innych środków odurzających nie tylko w skali UEK – mówili zapytani o odbiór spotkania studenci, którzy z nieudawanym entuzjazmem przyjęli taką formę poruszania tych jakże ważnych spraw. Nie zabrakło też chętnych do

bezpośrednich rozmów z obecnymi na spotkaniu ekspertami z Policji, specjalistami udzielania pierwszej pomocy czy ds. uzależnień. Pozostaje mieć nadzieję, że dzięki akcji „Bezpieczna Uczelnia” nasi studenci unikną niebezpiecznych sytuacji i sami ich nie będą prowokować. O wiedzy wyniesionej ze spotkania przypominać im będą okolicznościowe gadżety: koszulki, smycze i długopisy, rozdawane przez przedstawicieli Parlamentu Studenckiego UEK. 

11


Żal, żal... za zieloną Ukrainą… Bartosz Grzegorz To była prawdziwa przygoda. Chyba każdy z nas ma w głowie takie wspomnienia, które nigdy nie umkną pamięci. Jestem pewien, że wszyscy uczestnicy tegorocznego Seminarium Międzynarodowego we Lwowie, którego organizatorem już po raz czwarty była Katedra Zarządzania Międzynarodowego, i ten wyjazd będą tak wspominać. Zacznijmy jednak od początku.

P

rzywitali nas studenci Lwowskiego Instytutu Bankowości, z którym nasz Uniwersytet współpracuje. Wkrótce po rozlokowaniu nas w pokojach akademika rozpoczęliśmy zwiedzanie Lwowa i nawiązywanie znajomości ze studentami goszczącej nas strony. Okazało się, że Ukraińcy są wyjątkowo otwartymi ludźmi i bardzo szybko znaleźliśmy z nimi wspólny język. Nasza droga koleżanka Tania Ivanovna z wielkim zaangażowaniem oprowadzała nas po lwowskiej starówce, pokazując nam jej uroki, klimat i najciekawsze miejsca. W ciągu tygodnia zwiedziliśmy kościoły, ratusz miejski, Pałac Potockich, operę i Cmentarz Orląt Lwowskich, który wywarł na nas wyjątkowe wrażenie. Obejrzeliśmy także przedstawienie we Lwowskiej Operze Narodowej – mimo że grane w języku włoskim i z napisami w cyrylicy każdemu dostarczyło niesamowitych doznań. Grupa seminarzystów pod pomnikiem Ivana Podkovy

W ferworze poznawania ukraińskich symboli kultury i miasta starczyło nam oczywiście czasu na wspólną pracę naukową z naszymi ukraińskimi kolegami. Zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, uczestniczący we wspólnym seminarium, przygotowali prace na temat inwestycji odpowiednio w Polsce i na Ukrainie. Wspólnie napisana praca była tematem prezentacji oraz żywej dyskusji na spotkaniu, z którego obie strony wyniosły cenne wiadomości na temat gospodarki sąsiedzkiego kraju. Lwów zrobił na nas wrażenie, lecz nie tylko architekturą. Także mieszkańcy tego miasta wzbudzili naszą ciekawość. Wyjątkowo życzliwi Ukraińcy traktowali nas bardzo gościnnie i starannie planowali nasz czas. Byliśmy pod wrażeniem świadomości potrzeby i determinacji studentów z Lwowa zmiany swojego kraju i odczuwalnego ich zapatrzenia się na kraje Unii Europejskiej. Mogę chyba powiedzieć, że Ukraina dzielnie podą-

ża śladami Polski z lat 90. i sukcesywnie zmienia swój ustrój gospodarczy. Jeśli ktoś narzeka na sytuację gospodarczo-polityczną w Polsce, powinien zafundować sobie bilet do naszych sąsiadów ze Wschodu, by docenić zmiany, które nastąpiły w naszym kraju po 1989 roku. Warto jeszcze wspomnieć o Dniu Studenta, na który zaprosili nas gospodarze. Odpowiadającą naszym juwenaliom imprezę zorganizowano w dyskotece „Milenium”. Po brzegi wypełniony studentami i wykładowcami lokal kipiał ze śmiechu na widok studenckich skeczy i zdjęć z ich życia codziennego. Po zakończeniu wystąpień nadszedł czas tańca. To tam poznaliśmy naszą koleżankę z UEK, która przebywa we Lwowie na półrocznym stypendium Erasmus. Jak widać, wschodnia Europa zaczyna być atrakcyjna również dla nas. Tegoroczny wyjazd na seminarium był zarazem pierwszym w historii Katedry, w którym udział wzięli studenci studiów niestacjonarnych. Wojtek i Krzysiek na co dzień mieszkają i pracują w Kielcach i właśnie tam studiują Zarządzanie międzynarodowe w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym naszej Uczelni. Z integracją nie mieliśmy problemu, bo od początku nadawaliśmy na tych samych falach. Koledzy chętnie dzielili się z nami swoimi doświadczeniami z pracy, a także spostrzeżeniami z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Tak nieformalnie przekazywana wiedza dobrze trafiała do naszej wyobraźni. Nie mogę w tym artykule zapomnieć o naszym seminaryjnym opiekunie i mentorze. Dr Piotr Buła uparcie tłumaczył nam symbolikę, kulturę i sytuację społeczno-ekonomiczną kraju naszych gospodarzy, a my z prawdziwą przyjemnością słuchaliśmy i oddawaliśmy się dyskusji. Panie Doktorze, dziękujemy! Ostatniego dnia nasi ukraińscy przyjaciele zorganizowali kolację pożegnalną, do której usiedliśmy razem z przedstawicielami władz uczelni. Na twarzach wszystkich malowało się nieudawane zadowolenie i satysfakcja ze wspólnie zorganizowanego seminarium. Podczas imprezy okazało się nawet, że kilka osób nie potrafi oprzeć się swoim talentom i zaczęło męczyć stojące w rogu pianino. Efekt, wbrew pozorom, był zadziwiający, bo zakończony wspólnym śpiewem między innymi cytowanej w tytule piosenki. Jak się okazało, nie tylko studenci UEK są zdolni. Ani nam, ani studentom z Ukrainy muzyka nie przeszkadzała w śpiewie. Jeżeli ktoś mnie dzisiaj zapyta, czy warto jechać na seminarium do Lwowa, będę zmuszony zacytować pewnego klasyka: „to oczywista oczywistość”! Wyjazd ten jest doskonałym dowodem, że przyjemne można i warto łączyć z pożytecznym. 

Bartosz Grzegorz Student Zarządzania międzynarodowego, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK

12


Nowe kierunki współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu Podpisanie porozumienia o współpracy z Groupe ESC Clermont, Graduate School of Management z Francji, styczeń 2008 r. (od prawej: prof. Pascal Brassier z Graduate School of Management, prof. Janusz Teczke – Prorektor UEK, dr Piotr Buła – Dyrektor KSB).

Donata Adler

Z

Clermont Graduate School of Management z Francji Szkoła współpracuje od ponad roku w ramach prowadzenia programów MBA i inicjatyw okołoedukacyjnych typu Kongres MBA. Umowę w wzajemnej współpracy podpisano w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dniu 12 stycznia 2008 roku. Uczelnię zagraniczną reprezentował prof. Pascal Brassier, ze strony UEK umowę podpisali prof. dr hab. Janusz Teczke – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej oraz dr Piotr Buła – Dyrektor KSB. – Cieszy mnie progres w Krakowskiej Szkole Biznesu w dziedzinie współpracy zagranicznej – mówi dr Piotr Buła. – Naszym zamierzeniem jest uruchomienie w przyszłości wspólnego programu MBA. Clermont Graduate School of Management jest członkiem NIBES (The Network of International Business & Economic School, Międzynarodowe Stowarzy-

Suffolk University w Bostonie (USA) Groupe ESC Graduate School of Management w Clermont-Ferrand Nowe programy, kierunki i obszary międzynarodowej współpracy to dla Krakowskiej Szkoły Biznesu jeden z priorytetów jej działania. Ostatnie osiągnięcia Szkoły w tej dziedzinie to podpisanie porozumienia o współpracy z Clermont Graduate School of Management z Francji oraz z Suffolk University w Bostonie.

szenie Szkół Biznesu) podobnie jak UEK, więc jesteśmy dla siebie wiarygodnymi partnerami. Jestem przekonany, że program MBA prowadzony wspólnie z Francją spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony menedżerów w Polsce. Krokiem milowym było także podpisanie umowy z Suffolk University w Bostonie. Pierwsze rozmowy o współpracy odbyły się w listopadzie 2006 roku, a rzeczywista kooperacja rozpoczęła się 23 kwietnia 2007 roku, kiedy to Biuro MBA zorganizowało dla słuchaczy Executive MBA z Bostonu Study Trip w Krakowie. Wizyta obejmowała zwiedzanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wykład prof. Andrzeja Wojtyny na temat bieżącej sytuacji makroekonomicznej w Polsce, wykład praktyka Borysa Skraby z firmy AdRem Software na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski oraz wykład Jacka Drabika – Dyrektora Centrum Oprogramowania Motoroli,

połączony ze zwiedzaniem oddziału firmy Motorola w Krakowie. W dniach 29–30 maja ub.r. przedstawiciele Uniwersytetu i Szkoły, tj. prof. Janusz Teczke, dr Piotr Buła oraz dr Michał Patkaniowski – Pełnomocnik Rektora ds. Programów Zagranicznych, złożyli wizytę w Suffolk University w Bostonie. Owocem tej wizyty było podpisanie umowy o wzajemnej współpracy obydwu instytucji, dokonane na przełomie czerwca i lipca 2007 roku przez Rektora prof. Ryszarda Borowieckiego oraz Rektora Davida J. Sargenta. Podpisane umowy dotyczą szerokiego obszaru współpracy – nie tylko programów MBA, ale wymiany naukowej pracowników naukowych oraz studentów studiów licencjackich i magisterskich, podyplomowych i MBA, w tym współpracy w dziedzinie prowadzenia badań naukowych. Szeroka współpraca zagraniczna oznacza lepsze perspektywy naukowe, edukacyjne i dydaktyczne – prestiż i wiarygodność. 

Wizyta słuchaczy Executive MBA z Suffolk University z Bostonu w Motoroli podczas Study Trip w Krakowie, kwiecień 2007 r.

Wykład prof. dr. hab. Andrzeja Wojtyny dla studentów Executive MBA z Suffolk University z Bostonu, kwiecień 2007 r.

13


Budynek „Stróżówka” – siedziba Biura Programów Zagranicznych

Biuro Programów Zagranicznych istnieje od 1994 roku i od tej pory stale rozwija oferty wyjazdowe dla studentów. Zaczęliśmy od wysyłania kilkunastu studentów rocznie, obecne liczby są dość wymowne.

F

undusze stypendialne pochodzą z programów CEEPUS i ERASMUS. W przypadku braku dofinansowania przy wyjazdach na podstawie umów wielostronnych studenci zwolnieni są z opłat za akademik lub czesnego. Erasmus jest unijnym programem współpracy między uczelniami. Jego celem jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących, poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Program umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promu-

„Program podwójnych dyplomów to dla mnie przede wszystkim szansa na poznanie nowych ludzi, nowych kultur, a także możliwość ukończenia jednej z najlepszych uczelni europejskich. Studia w międzynarodowym środowisku dają nieocenione doświadczenie, jeśli chodzi o pracę w grupie czy rozwiązywanie problemów komunikacyjnych. Polecam ten program każdemu, kto jest otwarty na świat i nie boi się nowych wyzwań” Grzegorz Ciężadło, student IV roku na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, przebywający na dwuletnim programie w ESCP-EAP w Paryżu, trzeciej europejskiej uczelni w rankingach Financial Times.

14

Biuro Programów Zagranicznych o międzynarodowych możliwościach naszych studentów je mobilność pracowników, stwarza uczelniom liczne możliwości realizowania projektów wraz z partnerami zagranicznymi. Obecnie naszymi partnerami w tym programie jest 130 uczelni z 27 krajów Unii Europejskiej, 1 EOG (Norwegia) oraz 1 kraj kandydujący (Turcja). EMBS – „European Management and Business Sciences” – konsorcjum EMBS jest siecią 15 europejskich zaprzyjaźnionych ze sobą instytucji, ściśle współpracujących na wielu polach. Integralną częścią programu jest roczny pobyt za granicą. Studenci biorący udział w programie EMBS otrzymują certyfikaty na poziomie licencjackim oraz magisterskim. Jako Uczelnia możemy poszczycić się bardzo dobrymi wynikami naszych studentów w ramach sieci. W poprzednim roku akademickim nasza studentka Katarzyna Wrona-Gölzhäuser ukończyła program konsorcjum z pierwszą lokatą i została wyróżniona główną nagrodą. CEEPUS jest programem wspólnotowym, którego celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w ramach wymiany międzynarodowej w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej. Funkcjonuje na podobnych zasadach jak Erasmus. W tym roku akademickim wysyłamy w ramach tego programu 11 studentów. Obecnie sygnatariuszami Porozumienia CEEPUS II są: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry oraz Bośnia i Hercegowina. Biuro Programów Zagranicznych prowadzi również rekrutację do programu Direct Entry. Program pozwala na uzyskanie dyplomu brytyjskiej uczelni partnerskiej studentom UEK. Program obejmuje pełny rok akademicki. Obecnie współpracujemy z 6 uczelniami w Szkocji, Anglii i Walii. Ponadto BPZ inicjuje i prowadzi współpracę opierającą się o tzw. umowy bilateralne. Uczelnie partnerskie z tej grupy umów reprezentują

czasem bardzo atrakcyjne przez swą egzotykę kraje, takie jak: Japonia, Meksyk, Wenezuela, Peru, Tajwan, Korea, Kanada i USA. Do niedawna niezwykle rzadko studenci mieli możliwość wyjazdów do tak odległych miejsc świata. Wyjazdy obejmują semestr lub dwa i połączone są często z praktykami. W tym roku akademickim wyjechało lub wyjedzie w ramach tych umów 17 naszych studentów. Studenci chwalą organizację studiów, bardzo dobre warunki nauki i życia oraz bardzo interesujące i rozwijające zajęcia. Cenią sobie także wysoki poziom oraz pomoc merytoryczną wykładowców poza zajęciami. Trudy nauki wynagradza im przepiękne położenie kampusów i kontakt z egzotyczną naturą i kulturą. Program podwójnych dyplomów cieszy się również dużą popularnością. Od 2002 roku mury naszej Uczelni opuściło ponad 50 absolwentów, którzy mogą pochwalić się dyplomem drugiej uczelni europejskiej. Stało się to możliwe dzięki rocznemu pobytowi za granicą w trakcie studiów na uczelni macierzystej. Program kończy się praktyką i pracą dyplomową na poziomie licencjackim lub magisterskim. Umowy o podwójnych dyplomach władze Uczelni podpisały z 3 uczelniami francuskimi i dwiema niemieckimi. Obecnie trwają negocjacje z kolejnymi trzema uczelniami. Uczestnicy programu mają możliwość poznania kultury i biznesu w Europie oraz podnoszenia kwalifikacji językowych. Wymagania językowe w przypadku niektórych programów są bardzo wysokie. Niektóre uczelnie oferują programy w języku angielskim tak, że bardzo dobra znajomość języków lokalnych nie jest konieczna. Informacje szczegółowe: www.bpz.ae.krakow.pl oraz w Biurze Programów Zagranicznych w budynku „Stróżówka”.  Oprac. Biuro Programów Zagranicznych


Informacje ogólne • Stypendia, realizowane przez studentów za granicą, nakierowane są na kilkumiesięczne doskonalenie umiejętności językowych oraz naukę w środowisku międzynarodowym. Rekrutacja dotyczy głównie osób, które w momencie wyjazdu ukończyły 1. rok studiów i nie są studentami 5. roku. Niekiedy dopuszcza się jednak przyjęcie wniosków studentów ostatniego roku, pod warunkiem uzyskania zgody promotora i dziekana wydziału. • Kandydaci do stypendium załatwiają we własnym zakresie dokumenty świadczące o gotowości przystąpienia do rekrutacji. Wszystkie szczegóły dotyczące dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji znaleźć można na stronie Biura Programów Zagranicznych: www.bpz.ae.krakow.pl. • Limit miejsc pozwala na wyjazd wszystkim osobom, którym uda się zebrać odpowiednią ilość punktów. Nie oznacza to jednak, że każdy ma możliwość wyjazdu w wybrane przez siebie miejsce, zależy to przede wszystkim od ilości zebranych przez studenta punktów. • Reprezentanci wszystkich wydziałów i wszystkich typów studiów mają równe szanse wyjazdu.

Procedura rekrutacyjna Kandydaci na stypendium zagraniczne składają wstępną dokumentację w Biurze Programów Zagranicznych, po uprzednim zalogowaniu się do interaktywnej bazy danych, czynnej w trakcie rekrutacji. Po przeprowadzeniu weryfikacji kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną, której przewodniczy prof. dr hab. Janusz Teczke – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, osoby zakwalifikowane do dalszej procedury składają w BPZ ostateczną dokumentację, sporządzoną zgodnie z wymogami poszczególnych partnerów zagranicznych. Po przeprowadzeniu ostatecznej weryfikacji kandydatów zostaje podjęta decyzja o przyznaniu stypendium.

Wymagana dokumentacja 1. Średnia ocen za dotychczasowy okres studiów Studenci przystępujący do procesu kwalifikacyjnego zobowiązani są przedłożyć zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w okresie od pierwszego semestru studiów do ostatniego semestru zakończonego w momencie składania dokumentów, będących podstawą kwalifikacji. Studenci, którzy w chwili przystępowania do procedury kwalifikacyjnej posiadają zgodę dziekana na „rozliczenie roczne”, składają zaświadczenie o średniej ocen z okresu poprzedzającego semestry, których dotyczy wspomniana powyżej zgoda. W przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich średnia jest potwierdzana przez właściwy dziekanat.

Biuro Programów Zagranicznych i Dział Współpracy Międzynarodowej prowadzą rekrutację kandydatów na stypendia zagraniczne, realizowane na bazie programu Erasmus oraz na podstawie dwustronnych umów międzyuczelnianych. Kontakty z uczelniami z całego świata owocują możliwością wyjazdu w najbardziej atrakcyjne miejsca i do bardzo atrakcyjnych uczelni.

Wyjedź na zagraniczne stypendium

W

przypadku studiów drugiego stopnia brana jest pod uwagę również średnia ze studiów pierwszego stopnia. Student składa kopię suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu). Korespondencja z zagraniczną instytucją potwierdzająca gotowość przyjęcia kandydata w przypadku przyznania stypendium przez obcy rząd. • minimum 2 opinie od profesorów/instytucji polskich lub zagranicznych, popierających jednocześnie starania kandydata o przyznanie stypendium • zaświadczenie o znajomości języka obcego, zgodnego z wymogami partnerów zagranicznych • kserokopia dyplomu, a w przypadku studentów wyciąg z indeksu potwierdzony przez Uczelnię (lista egzaminów z przedmiotów wiodących podczas całego przebiegu studiów) • kopie dyplomów/wyróżnień z konkursów/ wystaw, recenzje itp. • dodatkowe dokumenty według uznania kandydata Do dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć robocze tłumaczenia na język polski. 2. Poziom znajomości języka obcego W rekrutacji brana jest pod uwagę znajomość tylko tego języka, w którym student będzie odbywał studia zagraniczne (o ile dana oferta nie zawiera innych wymagań). Kwalifikacja dotycząca poziomu znajomości języków obcych prowadzona jest przez Studium Języków Obcych UEK, które ustala warunki przyznawania punktów i przekazuje wyniki jednostce prowadzącej rekrutację. Informacje o terminach kwalifikacji, warunkach oraz rezultatach dostępne są na stronie: www.ae.krakow.pl/~sjo.

3. Potwierdzony udział w zajęciach prowadzonych w językach obcych i w programach obcojęzycznych • punkty są przyznawane za zajęcia tematyczne prowadzone w językach obcych; • punkty nie są przyznawane za kursy języków obcych. 4. Potwierdzone zagraniczne doświadczenie zawodowe.

Terminy składania podań Rekrutacja w tym roku akademickim (z wyjątkiem wyjazdów do Japonii) odbywa się co roku na przełomie stycznia i lutego i trwa miesiąc.

Rekrutacja w liczbach • Corocznie podania o przyjęcie na wszystkie rodzaje stypendiów składa około 800 studentów naszej Uczelni. • Na stypendia wyjeżdża blisko 400 osób rocznie. • Około 200 studentów z listy rankingowej generowanej przez studencką bazę danych obsługującą proces rekrutacyjny ma szansę na dofinansowanie z programów Erasmus i CEEPUS. • Współpracujemy z ponad 200 uczelniami z całego świata.  Oprac. Biuro Programów Zagranicznych

15


Formy e-zajęć realizowane na Uczelnianej Platformie MOODLE Konieczność przejścia z systemu SWED na Uczelnianą Platformę MOODLE stanowi dla nauczycieli akademickich naszego Uniwersytetu świetną okazję do przemyślenia i opracowania autorskiego pomysłu na e-zajęcia. Zajęcia tego typu mogą obejmować wiele różnych form, których cechą wspólną jest wykorzystanie technologii internetowej.

dotyczącej formy, w jakiej chcieliby prowadzić e‑zajęcia. Model ten pozwala bowiem: • zorientować się, czy własny pomysł można względnie łatwo przekształcić w e-zajęcia, a jeśli tak, z jakich form wsparcia ze strony Centrum będzie można skorzystać, • zapoznać się z zadaniami, jakie należy wykonać w związku z przygotowaniem e-zajęć, • rozważyć możliwość pozyskania dofinansowania przygotowania zajęć z funduszy unijnych.

Jerzy T. Skrzypek

Kategorie e-zajęć

Nowe możliwości

Model e-zajęć, który będzie wdrażany na Uniwersytecie Ekonomicznym, zakłada współistnienie pięciu następujących kategorii e-zajęć:

Droga, którą musi pokonać wykładowca od momentu powstania pomysłu na tego typu zajęcia do chwili ich wdrożenia, jest długa i najeżona licznymi trudnościami. Jej pomyślne przebycie uwarunkowane jest nie tylko opracowaniem scenariusza, który uwzględnia wymagania standardów właściwych dla e-zajęć1. Konieczne jest również opanowanie umiejętności przygotowania za pomocą narzędzi oferowanych przez platformę MOODLE elektronicznych materiałów dydaktycznych. Warto też podkreślić, że czas pracy niezbędny do przygotowania e-zajęć znacznie przewyższa czas poświęcony na opracowanie zajęć w tradycyjnej formie. Wielu pracowników Uniwersytetu ma zapewne gotową wizję zajęć, w trakcie których szeroko może być stosowana technologia internetowa. W związku z tym Centrum e-Learningu (CEL) podjęło próbę opracowania wielowariantowego modelu e-zajęć dydaktycznych, który powinien pomóc wykładowcom w podjęciu decyzji

16

opracowało wzór wizytówki internetowej, jedyną czynnością wykładowcy jest uzupełnienie danych i uaktywnienie kursu2. Osoby, które posiadają własne strony internetowe poświęcone prowadzonym zajęciom, powinny w tym miejscu zamieścić do nich odwołania. Ważnym elementem wizytówki internetowej jest też sylabus zajęć3. Powinien on zawierać opis przedmiotu, dane wykładowcy oraz wymagania stawiane studentom, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętych reguł oceniania w każdej z zastosowanych form zajęć. Sylabus powinien zawierać również informacje dotyczące podstawowych zasad organizacji zajęć, takich jak zasady uczestnictwa w zajęciach, dopuszczalne procedury komunikacyjne oraz zasady postępowania w sytuacjach wyjątkowych. Warto przy tym podkreślić, że studenci często zwracają uwagę na to, że nie wszyscy wykładowcy publikują w Internecie choćby podstawowe informacje o prowadzonych przez siebie zajęciach. W związku z tym CEL podejmuje działania zmierzające do tego, aby posiadanie wizytówki internetowej było obowiązkowe dla każdego pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wsparcie tradycyjnych zajęć

Wizytówka internetowa Kategoria „A” to wizytówka internetowa, która powinna zawierać podstawowe informacje o wykładowcy i prowadzonych przez niego zajęciach. Ponieważ Centrum e-Learningu

Spełnienie wymagań charakterystycznych dla zajęć zaliczanych do kategorii „B” (wsparcie tradycyjnych zajęć) powoduje konieczność uzupełnienia wizytówki internetowej o e-materiały dydaktyczne, z których korzystanie nie jest dla studentów obowiązkowe. Są to zwykle e-notatki z zajęć, które mogą mieć postać tekstu, prezentacji multimedialnych, plików audio-wideo lub bardziej zaawansowanych multimediów.


Platforma MOODLE pozwala w łatwy sposób zamieszczać odwołania do plików (bez względu na format, w jakim zostały przygotowane), tworzyć strony tekstowe lub strony w formacie htm, który jest akceptowany przez przeglądarki internetowe. Jeśli dysponujemy więc materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, to spełnienie wymagań e-zajęć zaliczanych do kategorii „B” nie jest wcale trudne. Analiza zasobów SWED wykazała bowiem, że pracownicy Uniwersytetu dysponują takimi materiałami, a jedyną czynnością do wykonania jest tylko przeniesienie ich na platformę MOODLE, czyli dodanie zasobu w wybranej formie.

Przygotowując e-materiały, warto też wykorzystać narzędzia „OPEN SOURCE”, które opisano w specjalnym kursie zamieszczonym na stronach CEL4.

Uzupełnienie tradycyjnych zajęć Zaliczenie zajęć do kategorii „C” (uzupełnienie tradycyjnych zajęć) będzie możliwe po zastosowaniu narzędzi komunikacyjnych do prowadzenia aktywnych form pracy ze studentami. Podstawową formą pracy są tu e-dyskusje, prowadzone poprzez fora dyskusyjne. Na platformie MOODLE można łatwo wykorzystać dwa typy organizacji forum: „Wiadomości i ogłoszenia” oraz „Forum tematyczne”. Forum „Wiadomości i ogłoszenia” pełni rolę tablicy ogłoszeniowej, a tym samym uniemożliwia studentom dodawanie swoich komentarzy. Forum tematyczne przeznaczone jest do dyskusji odbywających się w Internecie, stanowiących kontynuację dyskusji na zajęciach tradycyjnych lub będących dodatkową dla nich aktywnością. Fora dyskusyjne stanowią znakomitą alternatywę dla kontaktów e-mailowych. Przede wszystkim wykładowca tylko raz odpowiada na te same pytania, a studenci mogą dodawać swe komentarze. Informacje umieszczane na forum są stale dostępne (od pierwszego do ostatniego komentarza), co skutkuje jednolitym sposobem rozwiązywania problemów powstających w trakcie zajęć. Kontakty poprzez pocztę elektroniczną powinny być zarezerwowane wyłącznie dla rozwiązywania spraw, których treść nie może zostać opublikowana na forum.

Z kolei e-konsultacje są alternatywną formą dla konsultacji stacjonarnych, realizowaną przez Internet. Warto przypomnieć, że zgodnie z zarządzeniem Rektora UEK 5 po spełnieniu określonych wymagań wykładowca może zastąpić dwugodzinne konsultacje stacjonarne konsultacjami internetowymi. Można też polecić studentom wykonanie e‑zadań lub e-projektów. E-zadania są zlecane studentom przez Internet i tam też komentowane i oceniane przez wykładowcę. Natomiast e‑projekt to alternatywna – internetowa – forma zajęć projektowych. Celem zajęć tego typu jest realizacja grupowych lub indywidualnych projektów pod kierunkiem prowadzącego. E-projekt polega na rozwiązywaniu przez studentów złożonego, wieloetapowego zadania w Internecie. Zadania cząstkowe w ramach projektu mają na celu rozwiązanie konkretnego problemu i przedstawienie go w postaci wymiernego rezultatu. Platforma MOODLE wspiera tego typu aktywność za pomocą dwóch narzędzi: zadań i warsztatów. Wynik całego projektu ma postać wymierną, a prace (w przypadku warsztatów) mogą być recenzowane przez pozostałych studentów. E-test natomiast jest internetowym kolokwium w formie zestandaryzowanego testu ocenianego automatycznie. Warto jednak pamiętać, że egzaminy muszą się odbywać w obecności nauczyciela akademickiego. Oznacza to, że testy internetowe można wykorzystywać w trakcie e-zajęć, ale pod warunkiem ich odbywania pod nadzorem wykładowcy (np. w sali komputerowej). Oczywiście wymóg ten nie dotyczy testów, które zostały przygotowane z myślą o samokształceniu. Platforma MOODLE oferuje szeroką gamę testów, które mogą zawierać pytania różnego typu, począwszy od testu wielokrotnego wyboru, poprzez pytania typu „prawda/fałsz”, a skończywszy na pytaniach numerycznych, w których należy podać wynik zadania. Na dodatek pytania dla poszczególnych studentów mogą być losowane z wcześniej przygotowanej puli pytań. Zajęcia dydaktyczne powinny się kończyć oceną dokonaną przez studentów. Platforma MOODLE dostarcza w tym celu pięciu typów ankiet z gotowymi pytaniami, które łatwo można umieścić w swoich e-zajęciach. Po wypełnieniu ankiety przez studentów publikowane są podsumowania różnego typu.

Komplementarne e-zajęcia oraz e-zajęcia

tatek. Zajęcia te odbywać się będą przy ograniczonej obecności wykładowcy, lub nawet bez jego obecności, muszą więc być uzupełnione o wskazówki dla studenta. Warto tu polecić dwa spośród narzędzi, które oferuje platforma MOODLE: lekcję oraz książkę. Lekcja stanowi kombinację tekstu i testów, co umożliwia zadawanie pytań testowych po każdej partii materiału, a nawet uzależnienie od wyniku testu możliwości przejścia do kolejnych fragmentów materiału. Z kolei „książka” umożliwia przygotowania epodręcznika. Zawiera on pełną treść przedmiotu (wraz z programem nauczania) udostępnioną w dowolnej formie elektronicznej – tekstowej, wideo, audio, audio-wideo, multimedialnej.

Etapy pracy nad projektem e-zajęć Prace nad przygotowaniem e-zajęć należy rozpocząć od oceny własnych zasobów, do których należy zaliczyć nie tylko elektroniczne materiały dydaktyczne, ale i umiejętność ich przygotowania. Zwykle najtrudniejszym momentem jest jednak samo podjęcie decyzji dotyczącej rozpoczęcia prac nad przygotowaniem e-zajęć. Kluczowym elementem jest tu precyzyjne zdefiniowanie zakresu zajęć oraz planowanych form ich prowadzenia. Następnie należy dokonać wstępnej oceny wykonalności swojego projektu i jego zgodności z modelem e-learningu wdrażanym w UEK. Wszyscy wykładowcy UEK, którzy zdecydują się na przygotowanie e-zajęć, mogą liczyć na wsparcie ze strony Centrum e-Learningu. Wsparcie to przybiera różne formy: • konsultacji w zakresie metodycznego przygotowania e-zajęć, • konsultacji dotyczących wykorzystania narzędzi oferowanych przez platformę MOODLE, • stacjonarnych kursów w sali komputerowej, • poradnika e-nauczyciela dostępnego w CAFE MOODLE. Szczególnie wart polecenia jest poradnik e-nauczyciela, który porusza takie tematy, jak: od czego zacząć przygotowanie e-zajęć?, metodyczne aspekty przygotowania zajęć?, cechy dobrych e-materiałów, a także podstawowe pojęcia związane z ochroną prac autorskich. W kolejnych numerach „Kuriera UEK” będziemy publikować wskazówki metodyczne, jak i techniczne, które powinny ułatwić pracownikom naszej Uczelni przygotowanie własnych e-zajęć. 

Natomiast zajęcia właściwe dla kategorii „D” i „E” (komplementarne e-zajęcia oraz e-zajęcia) nie są już tylko zbiorem luźnych no-

1 Prace zmierzające do określenia tych standardów prowadzone są przez Stowarzyszenie e-Learningu Akademickiego (http://www.sea.edu.pl). 2 Szczegółowy opis takiego kursu zawarto w artykule „Migracja ze SWED na MOODLE” (Kurier UEK, styczeń, 2008). 3 Wzór sylabusa zajęć można znaleźć w kursie „CAFÉ MOODLE”, zamieszczonym na stronach Centrum e-Learningu.. 4 Kurs „OPEN SOURCE – wolne oprogramowanie dla wszystkich” przygotował zespół autorów, którego liderem jest dr Sławomir Wawak. 5 Zarządzenie zostało opublikowane również na stronie CEL: http://cee.ae.krakow.pl

dr Jerzy T. Skrzypek Pełnomocnik Rektora ds. e-Edukacji

17


Edukacja w obszarze ekonomii społecznej prowadzona przez MSAP Agnieszka Pacut

Studia podyplomowe Ekonomia społeczna Temat ekonomii społecznej cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem w Polsce zarówno ze strony podmiotów społecznych (np. organizacje pozarządowe, spółdzielnie, banki spółdzielcze), biznesu społecznie zaangażowanego, jak i władz publicznych, które upatrują w niej narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Nie bez znaczenia są tu środki finansowe Unii Europejskiej przeznaczone na wsparcie aktywnej polityki społecznej oraz małą i średnią przedsiębiorczość w nowym okresie programowania, tj. w latach 2007–2013. Przykładowo, środki z Programu Operacyjnego (PO) Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka czy Regionalnych Programów Operacyjnych będą kierowane na finansowanie i wspieranie przedsięwzięć wpisujących się w tematykę przedsiębiorczości społecznej oraz gospodarki społecznej. W 2006 r. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP) wprowadziła do oferty dydaktycznej nowy kierunek studiów podyplomowych Ekonomia społeczna. W okresie od października 2006 r. do stycznia 2008 r. odbyły się trzy edycje studiów, w których uczestniczyło stu dwudziestu słuchaczy. Studia zostały uruchomione i stanowiły część projektu pt. „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”, realizowanego przez MSAP ze środków EFS w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Studia podyplomowe Ekonomia społeczna są narzędziem służącym do budowania zasobów kadrowych i potencjału kompetencyjnego or-

18

ganizacji wszystkich sektorów na rzecz rozwoju gospodarki społecznej w naszym kraju. O dotychczasowym sukcesie studiów świadczą m.in. rekrutacja oraz wyniki ewaluacji procesu edukacji. W rekrutacji na studia wzięło udział ok. 300 osób. Zatem na jedno miejsce przypadało średnio 2,5 kandydata. MSAP udało się wyselekcjonować grupę ambitnych studentów, reprezentantów wszystkich trzech sektorów. W gronie słuchaczy znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni, administracji szczebla centralnego oraz samorządowego, a także biznesu. Uczestnikami studiów były także osoby bezrobotne pragnące rozwijać działalność społecznie użyteczną. Jakość studiów potwierdził proces ewaluacji, którym objęci byli słuchacze, wykładowcy oraz organizatorzy (zespół MSAP uczestniczący w realizacji projektu). Słuchacze wysoko ocenili organizację programu studiów wg konwencji od teorii do praktyki. Celem modułu I – teoretycznego – było wyrównanie poziomu wiedzy uczestników rekrutujących się z różnych środowisk, posiadających niejednolite wykształcenie. Słuchacze docenili zwłaszcza praktyczny aspekt studiów (przedmioty dotyczące zarządzania, aspektów prawnych i finansowych) oraz forum wymiany doświadczeń realizowane w ramach modułu „Innowacje społeczne”. Bez wątpienia o sukcesie dotychczasowych edycji zadecydowała także kadra. To w dużej mierze nauczyciele akademiccy – w większości pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (m.in. prof. dr hab. B. Szopa, prof. dr hab. J. Hausner), ale także Uniwersytetu Jagiellońskiego (m.in. prof. dr hab. G. Skąpska), Szkoły Głównej Handlowej (prof. dr hab. D. Rosati),

Uniwersytetu Warszawskiego (dr hab. A. Giza-Poleszczuk, prof. UW, prof. dr hab. H. Izdebski), specjaliści i eksperci (dr M. Boni, K. Więckiewicz) i praktycy (J.J. Wygnański). Należy podkreślić, że dzięki procesowi monitoringu i ewaluacji studiów MSAP może lepiej dopasować program i organizację studiów do oczekiwań słuchaczy kolejnych edycji.

Rekrutacja w roku akademickim 2007/2008 Odpowiadając na potrzeby rynku oraz wykorzystując dotychczasowe doświadczenie i wiedzę, MSAP prowadzi obecnie nabór na IV edycję studiów, która rozpocznie się w marcu br. – na zasadach ogólnych obowiązujących pozostałe kierunki studiów podyplomowych w MSAP.

Cel i adresaci studiów Celem studiów podyplomowych Ekonomia społeczna jest kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się lub zainteresowanych prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć społecznych. W szczególności MSAP zaprasza do udziału w studiach następujące grupy osób: • pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, spółdzielni, innych organizacji i inicjatyw obywatelskich, • pracowników administracji publicznej, • menedżerów, przedsiębiorców i pracowników zaangażowanych w społecznie odpowiedzialny biznes, • inicjatorów lokalnych przedsięwzięć społecznych (w tym polityków lokalnych),


• przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, • inne osoby i podmioty zainteresowane budowaniem kompetencji w dziedzinie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Słuchacze zdobędą wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi, prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, a także do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z organizacjami tego sektora. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi studiów i właściwej dla doskonalenia umiejętności formie zajęć słuchacze będą kształcić umiejętności organizacyjne i menedżerskie, między innymi przez wymianę doświadczeń z pozostałymi słuchaczami.

biorstwie społecznym, mamy na myśli szczególną grupę pracowników, którzy wymagają specyficznego podejścia. Gdy analizujemy pozyskanie zasobów finansowych, to myślimy o skomplikowanym montażu finansowym środków pochodzących z rozmaitych źródeł dla potrzeb przedsięwzięcia, którego głównym celem nie jest maksymalizacja zysku, lecz wartości społeczne. Gdy mówimy o ewaluacji, poszukujemy narzędzi, które ocenią społeczną wartość dodaną przedsięwzięcia, a nie tylko jej wynik ekonomiczny. Wbudowanie kontekstu społecznego w program studiów stanowi najważniejszą społeczną innowację studiów podyplomowych Ekonomia społeczna.

Program studiów podyplomowych Ekonomia społeczna

Kontekst społeczny studiów podyplomowych Ekonomia społeczna Najważniejszą cechą studiów jest wprowadzenie kontekstu społecznego do każdego przedmiotu. Nazwy poszczególnych przedmiotów czy modułów w ramach studiów mogą przypominać tradycyjne dziedziny wiedzy wykładane na studiach ekonomicznych. Jednak ich treść jest podporządkowana potrzebom ekonomii społecznej. Gdy zatem mówimy o zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsię-

Studia obejmują ok. 200 godzin dydaktycznych pogrupowanych według następujących modułów: 1. Nauki społeczne 2. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej 3. Finanse i finansowanie przedsięwzięć społecznych 4. Otoczenie prawne ekonomii społecznej 5. Innowacje społeczne 6. Seminarium dyplomowe

Forma zajęć Wiedza z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów i prawa jest przekazywana w formie tradycyjnych wykładów i konwersatoriów akademickich, w tym wykładów gościnnych, prowadzonych przez wybitnych specjalistów z poszczególnych dziedzin. Dużą wagę w programie studiów przywiązuje się do pozawykładowych, interaktywnych form prowadzenia zajęć. Ich umiejętne wkomponowanie pomiędzy tradycyjne formy akademickie jest warunkiem realizacji jednego z celów tych studiów podyplomowych, jakim jest stworzenie forum wymiany doświadczeń pomiędzy słuchaczami oraz między prowadzącymi i słuchaczami. Zważywszy na powyższe konwersatoria, ćwiczenia i seminarium będą stanowiły znaczną część wszystkich zajęć. Więcej informacji nt. programu i procesu rekrutacji na kolejną edycję studiów podyplomowych Ekonomia społeczna można znaleźć na stronie internetowej: www.studia. msap.pl (zakładka: Kierunki studiów)  Agnieszka Pacut Absolwentka specjalności Gospodarka i administracja publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2003 r. pracuje w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej. Koordynator projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”.

Inauguracja I edycji studiów podyplomowych Ekonomia społeczna – wykład dr. M. Boniego, UEK, 21 października 2006 r.

19


Bądź z CR na TY 17 stycznia 2008 roku byliśmy świadkami niezwykłego wydarzenia, jakim była konferencja na temat odpowiedzialnego biznesu, przygotowana przez projekt „Odpowiedzialny Kraków” międzynarodowego Stowarzyszenia AIESEC, które umożliwia młodym ludziom rozwój w zakresie interesujących ich zagadnień po to, by w przyszłości mogli wywierać pozytywny wpływ na otoczenie. AIESEC promuje pozytywny model przywództwa oparty na wrażliwości kulturowej, zdolności aktywnego uczenia się, przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej.

Anna Obszańska, Dominika Jagielska

Na

konferencji gościli krakowscy przedsiębiorcy oraz studenci. O olbrzymim zainteresowaniu tematem świadczyła sala wypełniona po brzegi – to niezbity dowód, że strategia odpowiedzialnego biznesu staje się coraz bardziej popularna nie tylko wśród polskich firm, ale i studentów. Odpowiedzialność w biznesie sprowadza się nie tylko do podejmowania istotnych decyzji dotyczących samej firmy, wpływających na życie pracowników oraz budujących właściwe relacje z ważnymi grupami pracowniczymi. Podczas konferencji przekonaliśmy się, że jest to także odpowiedzialność szersza, wynikająca z wpływu, jaki mają firmy na rozwój lokalny, tworzenie standardów prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie wizerunku biznesu i przedsiębiorców. Wspólnie z przedstawicielami firm dużych (firmy z systemu Coca-Cola w Polsce) i małych (Soft Net), Agencji PR (CIC), fundacji (Manko oraz Aeris Futuro) i nauki (prof. Janina Filek) zastana-

4-godzinne warsztaty prowadzone przez specjalistów CR z firm z systemu Coca-Cola w Polsce 28.02.2008 r. podczas Akademii Umiejętności DK pawilon Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Aplikacje: www.krakow.aiesec.pl/ odpowiedzialnykrakow

wialiśmy się nad tym, czy warto wdrożyć w firmie strategię corporate responsibility. Podczas sesji wprowadzającej Szymon Konarski (CIC) przedstawił między innymi przykłady firm, które odniosły korzyści (także materialne), kierując się zasadami odpowiedzialnego biznesu. Pokazał również przypadki, kiedy nieodpowiedzialne zachowanie przyczyniło się do strat, spowodowanych na przykład bojkotami konsumenckimi. Podczas dyskusji panelowej zaproszeni goście przedstawili pomysły na CR w swoich firmach. Katarzyna Borucka z Coca-Cola Poland Services pokazała, jak ważne jest wdrożenie odpowiedzialnego podejścia do biznesu na każdym polu działania firmy. Zbigniew Kwater z firmy Soft Net przedstawił przykład przedsiębiorstwa, które intuicyjnie kierowało się zasadami odpowiedzialnego biznesu. Takie podejście sprawiło, że w ciągu dekady firma umocniła swoją pozycję na rynku. Inspiracją dla uczestników konferencji do zaangażowania się w CR były także akcje prowadzone przez fundacje Manko oraz Aeris Futuro. Ta ostatnia propaguje ochronę środowiska poprzez sadzenie drzewek, których ilość zależna jest od szkód powstałych na skutek działalności firmy. Takie działanie podnosi morale pracowników i pomaga kreować pozytywny wizerunek firmy. Również program Manko – „Lokal bez papierosa” – jest przykładem tego, jak firma może Uczestnicy konferencji podczas sesji wprowadzającej Szymona Konarskiego (agencja PR-CIC), fot. Dariusz Nowak

20

przyciągnąć dodatkowych klientów poprzez odpowiedzialne działanie – wydzielenie sal dla niepalących. Prof. Janina Filek służyła pomocą przy rozwiązywaniu dylematów uczestników dotyczących odpowiedzialnego biznesu, np. czy firmy, które mijają się z prawem w pożytecznym celu, można nazwać odpowiedzialnymi? Ostatnim etapem było szkolenie przeprowadzone przez Magdalenę Żelaszczyk i Szymona Konarskiego (CIC), podczas którego – na przykładzie firmy dotkniętej kryzysem – uczestnicy wspólnie starali się znaleźć rozwiązanie problemu zgodne z duchem odpowiedzialnego biznesu. Konferencja stała się inspiracją do tego, jak wyróżnić się na rynku oraz kreować wizerunek firmy odpowiedzialnej. Dla studentów był to dopiero pierwszy etap Akademii Odpowiedzialnego Krakowa, która ma na celu poszerzenie wiedzy studentów na temat CR.

Bądź z CR na TY – kolejny etap wtajemniczenia już nadchodzi! Po konferencji „Odpowiedzialny Kraków”, zorganizowanej przez AIESEC, czas na kolejną odsłonę z cyklu CR. Studencie – przyszły przedsiębiorco – przed Tobą jedyna i niepowtarzalna okazja zdobycia praktycznej wiedzy o najnowszym trendzie w biznesie, czyli CR (dla niewtajemniczonych Corporate Responsibility, czyli strategia odpowiedzialnego biznesu), który umożliwia wyróżnienie się firmy na rynku poprzez zaangażowanie społeczne. Już dziś dajemy Ci możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z dziedziną CR, które będziesz mógł wykorzystać w swojej karierze. Chcesz założyć własną firmę, a może bardziej interesuje Cię działka HR lub PR? Myślisz o pracy w consultingu? Weź udział w warsztatach i wyróżnij się dodatkowymi umiejętnościami! Duża dawka praktycznej wiedzy do zdobycia podczas warsztatów poświęconych odpowiedzialnemu biznesowi. Zapewniamy najlepsze źródło informacji – szkolenia będą prowadzone między innymi przez specjalistów z firm z systemu Coca-Cola w Polsce, które wdrażają w swojej działalności strategię odpowiedzialnego biznesu. Bądź z CR na TY! Weź udział w szkoleniu i dołącz do grona wtajemniczonych! Przed Tobą niepowtarzalna szansa tworzenia odpowiedzialnej kariery z CR, wykorzystaj ją w najlepszy sposób! Bądź obecny na warsztatach! Partnerami strategicznymi projektu „Odpowiedzialny Kraków” są firmy z systemu Coca-Cola (Coca-Cola Poland Services i Coca-Cola HBC Polska), które starają się nie tylko propagować wiedzę na temat odpowiedzialnego biznesu, ale także realizować jego zasady w swojej działalności. Dlatego już wiosną tego roku wszyscy krakowscy studenci zainteresowani tematyką odpowiedzialnego biznesu będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepszy projekt społecznego zaangażowania Coca-Coli w działania realizowane na rzecz społeczności lokalnej w Małopolsce. Więcej informacji wkrótce. 


„Nasz” autokar jest już nasz!

W dniu 9 stycznia 2008 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a firmą AUTOSAN S.A. w Sanoku, na mocy którego autobus marki Autosan A1112T, będący dotychczas wyłącznie w nieformalnym użytkowaniu naszej Uczelni, którego okres i podstawa wygasły, przeszedł na własność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

N

abycie tytułu własności autobusu możliwe było dzięki podjęciu współpracy Uczelni z AUTOSAN S.A. w Sanoku w obszarze konsultingu, szkoleń i doradztwa. Zawarta w październiku 2007 roku umowa obejmuje między innymi opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz rozwiązań w zakresie doskonalenia systemu wynagradzania. Zatem dzięki przychylności Wiesława Wyżyckiego – Prezesa Zarządu AUTOSAN S.A. w Sano-

ku oraz postawie zawodowej, pracy i znacznemu zaangażowaniu naszych pracowników: dr. hab. Janusza Czekaja, prof. UEK – kierownika zespołu doradców, dr. Jarosława Plichty oraz dr. Bernarda Ziębickiego, cała społeczność akademicka naszej Uczelni może cieszyć się nabyciem na własność autobusu o wartości blisko 240 000 zł i jeszcze długimi latami jego eksploatacji. Począwszy od 2000 r. autokar niezawodnie służy pracownikom i studentom naszej Uczelni, przewożąc wycieczkowiczów, amatorów narciarstwa, uczestników konferencji i innych wyjazdów. Szerokiej drogi! 

21


Problemy rynków nieruchomości Z inicjatywy i na zaproszenie Koła Naukowego Grunt w styczniu z gościnnym wykładem nt. zarządzania ryzykiem na rynku nieruchomości wystąpił w naszej Uczelni Joe Siu z Chatham Financial.

F

irma ta jest jednym z wiodących, globalnych przedsiębiorstw konsultingowych, doradzającym na rynkach finansowych, posiadającym wieloletnie doświadczenie również na rynku nieruchomości. Chatham Financial posiada swoje przedstawicielstwa niemal na całym świecie, ostatnio jedno z biur zostało otwarte w Krakowie. Przedmiotem wykładu był kryzys na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych oraz próba doszukania się podobnych tendencji na rynku w Polsce. Od paru miesięcy jesteśmy świadkami kryzysu na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Podstawowym jego powodem jest załamanie się amerykańskiego rynku kredytów hipotecznych, głównie na skutek nadmiernego zadłużania

Joe Siu z firmy Chatham Financial

22

się gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz specyficznego systemu kredytów hipotecznych. W Stanach stosowany jest powszechnie proces sekurytyzacji, polegający na sprzedaży udzielonego przez bank kredytu innym instytucjom. Kredyty hipoteczne zostają zamienione na papiery wartościowe – obligacje Commercial Mortgage Backed Securities, będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Niestety jednak ryzyko z nimi związane jest trudne do oszacowania, zależne od wpływów z tytułu spłacanych pożyczek. Umożliwienie sprzedaży kredytów przez banki (a więc i ograniczenie ryzyka) spowodowało, że zaczęły one liberalizować zasady udzielania kredytów w celu osiągnięcia większych zysków. Dzięki temu prawie każdy Amerykanin, który w normalnych warunkach nie kwalifikowałby się do otrzymania pożyczki, mógł spełnić marzenie o posiadaniu własnego domu, a inwestorzy wykorzystali sytuację – liczba inwestycji i ich ceny wzrastały. Wiele gospodarstw domowych napotkało trudności ze spłatą zaciągniętych kredytów, co z kolei spowodowało, że na wartości straciły papiery wartościowe zabezpieczone tymi kredytami . W związku z sekurytyzacją ryzyko kredytów zostało przeniesione na większe rynki. Kryzys uderzył w instytucje finansowe, także europejskie inwestujące w amerykańskie obligacje. Czy w związku z tym kryzys zagraża Staremu Kontynentowi, a w tym i naszemu krajowi? Odpowiedź na to pytanie przyniesie przyszłość. Prezentowane zagadnienia opisują rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, musimy jednak wiedzieć, że również na naszym rodzimym możemy doszukiwać się podobnych tendencji i zjawisk. Dlatego należy zawczasu zwracać uwagę na pewne wydarzenia, by

w przyszłości uniknąć błędów i problemów, jakie wystąpiły już na bardziej dojrzałych rynkach nieruchomości. Ktoś powiedział, że najlepiej jest uczyć się na błędach, ale nie zawsze muszą to być błędy własne, czasem wystarczy wyciągnąć wnioski z obserwacji gospodarek innych krajów. Wykład, prowadzony w całości w języku angielskim, cieszył się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Joe Siu obiecał, że nie było to ostatnie tego typu spotkanie i w przyszłości będziemy mieli okazję posłuchać kolejnego wykładu. Szczególne podziękowania należą się prof. Adamowi Nalepce, kierownikowi Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego i mgr Katarzynie Najbar – opiekunowi Koła Naukowego Grunt, dzięki którym wykład doszedł do skutku i odbył się w bardzo miłej naukowej atmosferze. 

Aneta Pawlusiak Studentka IV roku Ekonomii (specjalność Gospodarowanie nieruchomościami), członkini Koła Naukowego GRUNT. Zainteresowania: proces rewitalizacji obszarów miejskich, etyka w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami, podróże. Paweł Dobrzyniecki Student IV roku Ekonomii (specjalność Gospodarowanie nieruchomościami), wiceprezes Koła Naukowego GRUNT, miłośnik żeglarstwa i narciarstwa.


Polski rynek nieruchomości w ostatnich latach uległ dynamicznym zmianom. Bardzo dobra koniunktura w większości gałęzi gospodarki miała również swoje przełożenie na rynek nieruchomości. Wystąpił spektakularny wzrost cen mieszkań i gruntów, boom budowlany spowodował poważny wzrost cen materiałów budowlanych i usług. Z drugiej jednak strony w firmach budowlanych wystąpił poważny deficyt siły roboczej. Paweł Bal – Project Advisor w przedsiębiorstwie Angel Poland.

Od koncepcji do realizacji, czyli jak zarządzać projektem

Ł

atwo zauważyć, jak ważną rolę w świecie budownictwa, ale i nie tylko, odgrywa proces deweloperski, właściwe zarządzanie projektem. Z procesem takim wiąże się szereg znaczących pytań: jak długo trwa, jak go dobrze zaplanować, czy naprawdę jest taki skomplikowany? Chcąc zgłębić temat

zarządzania projektem deweloperskim, Koło Naukowe GRUNT przy udziale Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego zorganizowało w dniu 8 stycznia 2008 r. wykład, podczas którego przedstawiciele Angel Poland: Chris Humnicki – Project Manager oraz Paweł Bal – Project Advisor, rozwiali wszystkie wątpliwości.

Czym jest projekt? Chris Humnicki – Project Manager, Angel Poland.

Projekt jest złożonym działaniem charakteryzującym się jednorazowością, niepowtarzalnością oraz ograniczonością w czasie, podejmowanym dla osiągnięcia z góry określonych celów. Złożoność projektu wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w określonej kolejności, aby można było osiągnąć cele. Jednorazowość projektu jest natomiast jedną z jego istotnych cech, nie możemy bowiem nazwać projektem działania powtarzalnego. Każdy projekt musi mieć szczegółowo określony harmonogram prac. Jak większość przedsięwzięć, projekt deweloperski składa się z kilkudziesięciu elementów. Do najważniejszych z nich należą: pomysł, wykonalność, określenie formy prawnej, rola inwestora i forma finansowania, określenie formy zarządzania nim czy określenie harmonogramu prac.

Cykl realizacji projektu Jedną z pierwszych oraz podstawowych rzeczy przy realizacji projektu jest nominacja zarządzającego projektem, tj. Project Managera. To na nim opiera się całe przedsięwzięcie. Do obowiązków specjalisty w zakresie zarządzania projektem deweloperskim należy: kierowanie zespołem oraz koordynacja działań osób zaangażowanych w dane przedsięwzięcie, monitorowanie działań i czuwanie nad sprawnością procesów, konsultacje wokół projektu, wizje realizacyjne projektu, tworzenie biznesplanu i budżetu, dostosowanie projektu do budżetu czy uzyskanie pozwoleń środowiskowych, budowlanych. Kolejnym etapem po wyborze Project Managera jest wybór wykonawcy projektu oraz uzgodnienie harmonogramu realizacyjnego. Po tym wszystkim następuje rozpoczęcie oraz monitorowanie kontraktu od strony finansowej czy technicznej. Po zakończeniu i rozliczeniu kontraktu następuje przekazanie gotowego projektu inwestorowi. Ważnym elementem we wszystkich fazach projektu jest moderowanie sytuacji konfliktowych. Podczas prelekcji przedstawiony został typowy schemat organizacyjny projektu: koncepcja

inwestor

Project Manager

spółka celowa

generalny wykonawca

realizacja

Interesującą częścią wykładu była prezentacja megaprojektu, w jakim brał udział Chris Humnicki w latach 90. XX wieku. Przedsięwzięcie to było realizowane w Indonezji, a jego głównym celem było rozwinięcie turystyki w tamtym obszarze. Projekt ten już na samym początku napotykał na wiele trudności, ponieważ brak infrastruktury oraz odpowiedniej legislacji powodował opóźnienia oraz problemy związane z zaopatrzeniem w materiały. Niestety kryzys azjatycki z 1997 roku spowodował zaprzestanie realizacji niewątpliwie bardzo ciekawej koncepcji zagospodarowania terenów indonezyjskich. Na zakończenie wykładu odbył się krótki panel dyskusyjny, podczas którego prelegenci odpowiadali na pytania słuchaczy związane z problemami, z jakimi spotyka się Project Manager podczas realizacji projektów.  Sebastian Chmielewski Student IV roku Ekonomii (specjalność Gospodarowanie nieruchomościami), prezes Koła Naukowego GRUNT. Zainteresowania: rynek kapitałowy, miłośnik poezji barokowej.

23


Międzynarodowa gra o zyski Nie od dziś wiadomo, że nauka przez zabawę zwykle przynosi spektakularne efekty. Czy dotyczy to także nauki marketingu? Z pewnością tak, zwłaszcza gdy w grę wkalkulowane jest współzawodnictwo, w dodatku w międzynarodowym środowisku. Mogli się o tym przekonać studenci naszej Uczelni, uczestnicząc w marketingowej grze symulacyjnej.

W

dniach 19–26 stycznia 2008 troje studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Magdalena Pietrzyk, Tomasz Rupacz i Radosław Jurek, wzięło udział w grze biznesowej Markstrat. Gra, organizowana w ramach programu International

Podczas wykładu objaśniającego zasady gry biznesowej Markstrat. Uczestnicy polskiej delegacji (od lewej): Magdalena Pietrzyk, Tomasz Rupacz, dr Grażyna Śmigielska oraz Radosław Jurek, w dniu uroczystego zakończenia gry 25 stycznia br.

24

Network of Universities Dukenet (w którym nasza Uczelnia ma na razie status obserwatora), odbywała się w tym roku po raz trzynasty. Jej uczestnicy (studenci i wykładowcy ze szkół wyższych Niemiec, Holandii, Finlandii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski) byli gośćmi Uniwersytetu QUIMPER , w Kampere w Bretanii, we Francji. W grze, prowadzonej w trzech branżach, kilka międzynarodowych zespołów walczyło o zyski, wprowadzając na rynek nowe produkty, ustalając budżety na reklamę, ceny oraz nakłady na dystrybucję. Zespoły podejmowały decyzje w trzech salach komputerowych, miały także do dyspozycji sale, w których mogły swobodnie dyskutować. Po każdej z 11 rund przed pokojem sztabu zarządzającego grą pojawiały się wyniki działań w postaci udziału w rynku oraz zysków. Oprócz nich każda z grup dostawała zestawy szczegółowych informacji o pozycji rynkowej poszczególnych produktów swoich i konkurentów, mapę pozycjonowania, udziały w rynku i inne wskaźniki oraz wyniki badań rynku, które można było zamówić za dodatkową opłatę. Po rundzie 6 oraz ostatniej grupy przedstawiały również swoje strategie jury, które oceniało przede wszystkim ich klarowność. Oprócz intensywnego programu merytorycznego (zajęcia trwały od godz. 9 rano do 19) bliższemu poznaniu i interakcjom kulturowym sprzyjały wydarzenia towarzyszące grze, np. „International dinner”, na który przedstawiciele poszczególnych narodowości przygotowywali potrawy regionalne pod czujnym okiem kucharza francuskiego, oraz wycieczka do pobliskich nadmorskich miejscowości. Podsumowanie gry i wręczenie dyplomów odbyło się na uroczystym obiedzie, a w ramach części artystycznej studenci i wykładowcy do późnej nocy bawili się, śpiewając piosenki z różnych części świata. Uczestnictwo w Markstrat umożliwiło studentom nie tylko sprawdzenie teoretycznej wiedzy z marketingu i języka angielskiego w praktyce, ale również (a może przede wszystkim) umiejętności w zakresie komunikacji kulturowej, zdolności do podejmowania decyzji i odpowiedzialności za te decyzje. Wiodące miejsca w klasyfikacji grup,

w których byli studenci z UEK (tu należy zaznaczyć, że wszyscy znaleźli się w ścisłym kierownictwie tych grup), świadczą o tym, że system edukacji dobrze przygotował ich do uczestnictwa w tego typu programach. W ocenie studentów UEK gry biznesowe tego typu są ważnym instrumentem zdobywania wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w rzeczywistości gospodarczej. Pozostaje mieć nadzieję, że nasza Uczelnia przystąpi do programu Dukenet, oferującego obok Markstrat również inne formy kooperacji w zakresie nauczania i prowadzenia badań marketingowych i studiów w języku angielskim na  różnych poziomach. G. Ś.


Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

DOWIESZ SIĘ O NAS WSZYSTKIEGO! 28 marca 2008 r. hala widowiskowa godz. 9.00–15.00

W programie m. in.: – prezentacje specjalności – prezentacje organizacji studenckich – wykłady otwarte – wycieczki po kampusie Uczelni – projekcja filmu o Uczelni – wiele innych atrakcji

A tak było rok temu...

25


Działalność Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UEK Marzena Dudek, Aleksander Zięba Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych – prof. Janina Filek oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych podejmują liczne nowe działania w kierunku aktywizacji studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

C

hcemy i staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów, pomagać im w zdobywaniu nowych umiejętności i wiedzy potrzebnej, aby sprostać surowym wymogom dzisiejszego rynku pracy. W związku z tym od listopada 2007 roku ruszyły trzy zorganizowane przez nas kursy: języka migowego, języka angielskiego oraz kurs

księgowości. Kursy te trwają do chwili obecnej i cieszą się dużym zainteresowaniem studentów niepełnosprawnych. Mają na celu poprawę konkurencyjności studentów niepełnosprawnych w życiu zawodowym i pomoc w rozwoju przyszłej kariery. Od dawna wiadomo, że największą barierą w komunikacji jest język. Taką barierę czuliśmy

Przejście dla pieszych

ozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z dnia 12 października 2002 r.) w § 47.1. precyzuje wygląd tego znaku. Pionowy znak drogowy D-6 „przejście dla pieszych” oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi i wygląda następująco:

Mariusz Rozwadowski Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 poz. 908/ art.2 pkt. 11) przejście dla pieszych oznacza powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi.

R

Wspomniane wyżej rozporządzenie w § 88. 1. określa też znak drogowy poziomy (namalowany na jezdni) o symbolu P-10, oznaczający również przejście dla pieszych:

Kierujący pojazdami powinni się stosować do zasad obowiązujących w rejonie przejścia dla pieszych: • kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca oznaczonego znakiem „przejście dla pieszych”, jest zobowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących, • kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany zachować

26

i my w kontaktach z osobami niesłyszącymi podczas wspólnych spotkań i imprez integracyjnych. Najlepszym sposobem na jej pokonanie było uruchomienie kursu języka migowego. Umożliwi on bliższe poznanie i zrozumienie naszych kolegów – studentów niesłyszących. Kurs kończy się egzaminem, po którym każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o znajomości języka migowego na poziomie pierwszego stopnia. Zaświadczenie jest oficjalnym dokumentem wydawanym przez Polski Związek Głuchych. Od listopada 2007 r. niepełnosprawni studenci mogą również brać udział w kursie języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, aby doskonalić umiejętność posługiwania się nim. Kurs księgowości to nauka obsługi popularnego programu finansowo-księgowego „Symfonia”. Pomyślne ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie certyfikatu. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych wraz ze Zrzeszeniem planuje w tym roku organizację kolejnych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje studentów niepełnosprawnych. Więcej informacji o kursach i naszej działalności można uzyskać w biurze ZSN UEK w pawilonie D lub pod adresem e-mail: zsn_ae@interia.pl. Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca na kurs ję zyka angielskiego.

szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Art. 49. Ustawy Prawo o ruchu drogowym zabrania zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem. Taryfikator mandatów karnych wydany przez Komendę Główną Policji przewiduje za niestosowanie się do przepisów dotyczących przejść dla pieszych na drogach publicznych mandaty karne w wysokości jak w tabeli: art. 49 Zatrzymywanie pojazdu: ust. 1 pkt 1

300 zł

na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż art. 49 10 m przed tym przejściem ust. 1 lub przejazdem, a na pkt 2 drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi

od 100 zł do 300 zł

Zdjęcie obok obrazuje niewłaściwe zachowania kierujących pojazdami, dotyczące wyznaczonych i właściwie oznakowanych przejść dla pieszych na terenie kampusu naszej Uczelni.  Mariusz Rozwadowski – Pełnomocnik Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa


Primus inter pares (z łaciny „pierwszy wśród równych”) to tytuł nadany cesarzowi rzymskiemu Oktawianowi Augustowi w 23 roku p.n.e. Świadczył on o rzymskiej demokracji – w ten sposób określa się osobę, która posiada autorytet wśród pozostałych członków grupy, do której należy. Wyrażenie to funkcjonuje w kulturze europejskiej od tysiącleci, a w ostatnich latach stało się także nazwą prestiżowego konkursu dla studentów. „Primus Inter Pares” jest obecnie jednym z najpoważniejszych i najwyżej cenionych przedsięwzięć akademickich w skali kraju. Wzorem lat ubiegłych, również w 2008 roku odbędzie się kolejna edycja konkursu na terenie całej Polski.

M

isją konkursu, organizowanego przez Stowarzyszenie Primus Inter Pares oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów, jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych studentów w kraju. Dzięki niemu uzyskują oni możliwość podjęcia walki o zaszczytne miano „pierwszego wśród równych”, a także zaprezentowania swoich osiągnięć na arenie ogólnopolskiej. Dzięki swej renomie konkurs ten jest doskonałą okazją do uhonorowania najlepszych i najaktywniejszych studentów. Laureaci „Primus Inter Pares”, otrzymując wyróżnienie w konkursie, mają niepowtarzalną szansę rozwoju poprzez znalezienie się w centrum zainteresowania firm inwestujących w kapitał ludzki. W zeszłorocznej edycji wzięło udział 59 szkół wyższych z całej Polski. „Primus Inter Pares” był jedyną inicjatywą studencką objętą honorowym patronatem Prezydenta RP, a edycje regionalne zostały wsparte przez czterech marszałków wojewódzkich, ośmiu wojewodów i dwunastu prezydentów miast wojewódzkich. Konkurs mający na celu wyłonienie najlepszego polskiego studenta wywołał spore zainteresowanie mediów lokalnych i ogólnopolskich – patronatu medialnego udzieliły mu m.in.: Telewizja Polska, TVBiznes, Polskie Radio Bis oraz

Primus Inter Pares – Student Roku 2008 portal internetowy Wirtualna Polska. Do grona podmiotów wspierających projekt dołączyli: Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz serwis internetowy e-biznes.pl, które udzieliły patronatów merytorycznych. W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich państwowych i niepaństwowych uczelni, które zdecydowały się do niego przystąpić. Eliminacje składają się z trzech etapów: uczelnianego, wojewódzkiego i krajowego. Rejestracja chętnych w etapie uczelnianym odbywa się poprzez stronę: www.primusinterpares.pl. Następnie wyboru najlepszych reprezentantów uczelni dokonują komisje, składające się m.in. z rektorów, prorektorów do spraw studenckich oraz przedstawicieli studentów. Do etapu wojewódzkiego z każdej uczelni zakwalifikuje się student o największej liczbie uzyskanych punktów. Następnie rektorzy szkół wyższych z danego województwa wraz z patronami honorowymi wyłonią jednego, najlepszego studenta na województwo. W etapie krajowym spośród szesnastu finalistów wybrany zostanie jeden, najlepszy student w Polsce, który otrzyma tytuł Primus Inter Pares. Kandydaci otrzymywać będą punkty przede wszystkim za wyniki w nauce oraz aktyw-

Łukasz Litwin ność naukową i społeczną (w tym m.in. udział w warsztatach twórczych, sympozjach, konferencjach, praktykach czy stażach). Premiowana będzie również praca w kołach naukowych, organizacjach studenckich oraz znajomość języków obcych, a także publikacje naukowe, referaty i wnioski racjonalizatorskie. Można zdobyć maksymalnie 350 punktów. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani dyplomami Primus Inter Pares oraz bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Najlepszy student w Polsce otrzyma samochód osobowy. Nagrodami w etapie wojewódzkim są laptopy, aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3 oraz DVD. Przewidziane są także statuetki Primus Inter Pares. Fundatorzy zadbali nie tylko o nagrody rzeczowe, ale także o cenną „strawę dla ducha” – najzdolniejsi studenci będą mieli możliwość, wzorem ubiegłych edycji, odbycia stażu w renomowanych firmach lub doskonalenia swoich lingwistycznych umiejętności na kursach językowych. Tegoroczna edycja konkursu rozpocznie się z początkiem marca, kiedy uruchomiona zostanie rejestracja w serwisie www.primusinterpares. pl. Wojewódzki etap konkursu w Małopolsce organizowany jest przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z siedzibą na terenie UEK w pawilonie dydaktyczno-sportowym (pok. 224, 225). Szczegóły są dostępne na stronie internetowej: www.nzsuek.pl, gdzie na bieżąco będą także umieszczane informacje o przebiegu konkursu.

Łukasz Litwin koordynator projektu „Primus Inter Pares”

27


Willa Decjusza i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w konkursie Google Czwórka studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przystąpiła do udziału w Google Online Marketing Challenge. Ich partnerem w grze o jak najlepsze wykorzystanie narzędzia Google AdWords będzie Stowarzyszenie Willa Decjusza.

G

rzegorz Pękała, Iwona Rejdych, Dawid Skiba i Andrzej Sobala, studiujący na piątym roku kierunku Informatyka i ekonometria, wraz z naukowym opiekunem – dr Agnieszką Zając, będą rywalizować z zespołami z całego świata o zwycięstwo w konkursie organizowanym przez słynną firmę z Kalifornii. Zadanie polega na opracowaniu i realizacji skutecznej strategii promocji w Internecie dla firmy lub instytucji z użyciem narzędzia Google AdWords. Nagrodą w konkursie dla zwycięskiego zespołu jest wycieczka do siedziby Google w Kalifornii. Podmiotem, dla którego zespół przygotuje plan promocji, będzie krakowskie Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Przypomnijmy... Sudoku jest łamigłówką logiczną, wymyśloną przez Leonharda Eulera, matematyka z Bazylei w 1783 r., która stała się popularna na świecie dzięki dołączaniu jej do wielu znaczących gazet. Mimo tak długiej historii międzynarodową sławę sudoku zyskało dopiero w 2005 roku. Jego współczesna forma ukształtowała się w Japonii (po raz pierwszy pojawiło się w 1986 r.), a nazwa oznacza „cyfry muszą pozostać samotne”. Polega ona na wypełnieniu diagramu w taki sposób, aby w każdym wierszu, każdej kolumnie i każdym kwadracie 3×3 znajdowały się cyfry od 1 do 9.

– Od razu zgodziłam się na współpracę, bo to szansa na odświeżenie naszych założeń promocyjnych i możliwość wypróbowania nowej formy reklamy – mówi Danuta Glondys, dyrektor Willi Decjusza. O innego typu korzyściach mówią sami studenci: – Dzięki uczestnictwu w konkursie możemy przekonać się, czy i jak bardzo skuteczna jest reklama kontekstowa w wyszukiwarkach i nauczyć się umiejętności pożądanych w branży reklamowej – mówią zgodnie. – Poza tym, jeśli się postaramy, może uda nam się zwiedzić Google. Z podjętej przez grupę inicjatywy cieszy się też opiekun – dr Agnieszka Zając z Katedry Informatyki UEK. – Już samo uczestnictwo w mię-

IV edycja UEK Sudoku Challange Stało się już tradycją, że gdy sesja zbliża się wielkimi krokami studenci Koła Naukowego Rewizji Finansowej „Audyt” w trosce o kondycję studenckich umysłów organizują zawody w rozwiązywaniu popularnej łamigłówki Sudoku.

dzynarodowym konkursie z pewnością będzie stanowić atut w ich przyszłej karierze zawodowej, nie mówiąc o rozwijaniu umiejętności – przekonuje. – Studenci mogą bez kosztów sprawdzić swoje możliwości w praktyce i zetknąć się z realiami globalnej konkurencji. Konkurs Google Online Marketing Challenge rozpoczął się 10 lutego i potrwa do końca maja. Na realizację opracowanej strategii promocji zespoły mogą wybrać dowolne trzy tygodnie z tego okresu. Najlepsi zostaną wybrani na podstawie szczegółowych statystyk skuteczności kampanii (m.in. ilość kliknięć w reklamę i wzrost ilości odwiedzających stronę partnera) oraz dostarczonych do Google sprawozdań. Rezultaty  poznamy w połowie roku. Więcej o konkursie: www.google.com/onlinechallenge Więcej o Willi Decjusza: www.villa.org.pl Więcej o Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie: www.uek.krakow.pl Kontakt z zespołem: Grzegorz Pękała, tel. 0-508 73 84 59. Kontakt z Willą Decjusza: 0 12 425 36 44, wew. 116.

By

rozruszać szare komórki, wystarczyło 16 stycznia br. przystąpić do rywalizacji w IV edycji UEK Sudoku Challenge. Chęć uczestnictwa zgłosiło 22 sudokumaniaków, którzy musieli zmierzyć się z 3 łamigłówkami o różnym stopniu trudności. Zmagania rozpoczęły się o 16.30 i trwały blisko 90 minut. Około 18 wyłoniliśmy w końcu ośmioro najlepszych i najwytrwalszych. W tym roku wśród zwycięzców dominowali najmłodsi – przedstawiciele I roku. Najlepszym z najlepszych i tytuł Mistrza Sudoku przypadł Mariuszowi Wrześniewskiemu. Zdeklasował rywali i w najkrótszym czasie poradził sobie z wszystkimi planszami. Druga nagroda przypadła Kalinie Królik. Na najniższym stopniu podium znalazła się Katarzyna Stachniuk. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która i w tym roku była naszym głównym sponsorem, ufundowała atrakcyjne nagrody dla wszystkich najlepszych uczestników. Zwycięzcy oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali książki, łamigłówki Sudoku, a także pendrive’y, kamerę cyfrową i wiele innych upominków. Z niecierpliwością czekamy już na kolejne zmagania sudokumaniaków i mamy nadzieję, że podczas następnej rywalizacji do zmagań przystąpi jeszcze więcej wielbicieli łamigłówek.  Małgorzata Zabieglińska Studentka IV roku Stosunków międzynarodowych, specjalność Zarządzanie międzynarodowe. Od lutego 2006 r. członek Koła Naukowego Rewizji Finansowej „Audyt”.

28


Centrum e-Learningu UEK prowadzi, już po raz piąty, Konkurs Menedżerski, w którym udział biorą trzyosobowe zespoły złożone z uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zadanie konkursowe polega na udziale w grze symulacyjnej TEES-6, w której uczestnicy pełnią rolę menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem działającym w warunkach silnej konkurencji (oligopol bez jednostki dominującej).

V edycja Konkursu Menedżerskiego

UEK

Na drodze do sukcesu z Careers Scotland

Jerzy T. Skrzypek

K

onkurs, którego sponsorem jest Capgemini, składa się z dwóch etapów poprzedzonych eliminacjami. Warto podkreślić, że konkurs odbywa się wyłącznie poprzez Internet. W fazie eliminacyjnej konkursu wzięło udział 310 trzyosobowych zespołów, którymi opiekowało się 92 nauczycieli. Uczestnicy konkursu pochodzą z 11 województw, najwięcej zgłoszeń napłynęło z województwa małopolskiego (107 zespołów). Konkurs cieszy się największym powodzeniem w Nowym Targu (28 zespołów), Tarnowie (20 zespołów) i Tarnobrzegu (19 zespołów). Po zakończeniu eliminacji odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która dopuściła do pierwszego etapu sto zespołów. W pierwszym etapie konkursu wyłoniono dziesięć zespołów, które biorą udział w rozgrywce finałowej. Do rozgrywki finałowej zakwalifikowały się dwa zespoły z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tarnowie i po jednym zespole z I LO w Krośnie, Liceum Radosna Nowina z Piekar, I LO z Bytomia, IV i V LO z Krakowa, LO im. Mikołaja Kopernika z Tarnobrzegu, I LO w Limanowej oraz Społecznego LO z Tarnowa. Rozgrywka finałowa potrwa do 28 kwietnia, a uroczyste rozdanie nagród odbędzie się podczas święta Uczelni. 

małopolskie

107

śląskie

87

podkarpackie

43

opolskie

26

świętokrzyskie

22

łódzkie

7

pomorskie

7

poznańskie

6

warmińsko-mazurskie

2

zachodniopomorskie

2

lubelskie

1

Nowy Targ

28

Tarnów

20

Tarnobrzeg

19

Jastrzębie Zdrój

16

Kraków

16

Kielce

13

Opole

13

Sponsor konkursu:

Języki na wysokim poziomie Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Paweł Pankiewicz i Marta Szczesiak, zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Językowego „LCCI IQ Business English Competition 2007”.

W

konkursie, zorganizowanym przez firmę inMedia Polska Sp. z o.o. – Krajowego Reprezentanta LCCI International Qualifications, udział wzięły najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęli prof. Michał Seweryński – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Charles Crawford – Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce. Bardzo dobre wyniki osiągnięte przez naszych studentów (odpowiednio 8. i 14. miejsce) świadczą o wy-

Ilona Borchulska, nasza absolwentka i była pracownica Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych, mieszkająca od 1,5 roku w Uddingston (South Lanarkshire) w Szkocji, zwyciężyła w dwóch kategoriach w organizowanym przez Careers Scotland plebiscycie Excellence Awards.

sokim poziomie nauczania języka angielskiego w Studium Języków Obcych UEK. Przypomnijmy, że studenci UEK: Joanna Jaros i Karolina Kuriata (złote medale) oraz Adrian Macias (medal srebrny dla drugiego najlepszego na świecie) uzyskali także najlepsze wyniki egzaminu LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) i otrzymali medale wyróżniające ich kompetencje w zakresie angielskiego języka biznesowego. Egzamin przeprowadziło Studium Języków Obcych UEK, a oceniała Izba  Przemysłowo-Handlowa w Londynie.

I

lona Borchulska zdobyła pierwsze miejsce w kategorii ogólnej, a także w kategorii individual Excellence Award (Over 20). Ogłaszając wyniki, podkreślano jej entuzjazm i poświęcenie, jakim wykazała się w poszukiwaniu pracy w swoim zawodzie. Ceremonia wręczenia nagród Careers Scotland Excellence Awards 2007 odbyła się 14 listopada ub.r. w Glasgow Science Centre. Wzięło w niej udział ponad 250 gości, w tym przedstawicieli szkockiej edukacji, organizacji szkoleniowych i biznesu. Celem Excellence Awards jest uhonorowanie osób, które poczyniły największe postępy w swojej karierze, korzystając z pomocy Careers Scotland, a także wyróżnienie organizacji poma gających w realizacji jej celów. Careers Scotland (CS) to organizacja powołana z inicjatywy Scottish Enterprise i Highlands and Islands Enterprise, której priorytetowymi celami są: • inwestowanie w rozwój przyszłej kadry pracowniczej, • pobudzanie młodych ludzi do aktywności zawodowej, • planowanie kariery. Careers Scotland oferuje szeroki zakres informacji i pomocy związanej z planowaniem kariery i rozwojem zawodowym. Współpracuje zarówno z pracodawcami, organizacjami edukacyjnymi, jak i osobami poszukującymi pracy bądź szukającymi drogi rozwoju swej kariery w Szkocji. Z porad w biurach Careers Scotland może zasięgnąć każdy, bez względu na wiek. Osoby poszukujące pracy mogą otrzymać tam listę lokalnych agencji pracy oraz przejrzeć zgromadzone oferty pracy. Konsultanci Careers Scotland służą pomocą w poprawnym pisaniu CV. Większość biur CS posiada ogólnodostępne komputery z dostępem do internetu oraz drukarkami, z których można bezpłatnie skorzystać, np. w celu wydrukowania CV. W CS pomocy mogą szukać osoby zainteresowane samozatrudnieniem czy rozpoczęciem własnej działalności. Osoby zainteresowane wolontariatem mogą uzyskać tam dostęp do bazy organizacji charytatywnych, z którymi można nawiązać tego typu współpracę.

29


Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie starają się rozwijać dzięki organizacjom studenckim. Na Uczelni w Dębicy zostało utworzone Stowarzyszenie „Awangarda”, Koło Naukowe „Hossa” oraz powstaje Biuro Karier. Członkowie stowarzyszeń i organizacji studenckich stawiają sobie za cel wspieranie rozwoju naukowego i środowiska uniwersyteckiego, ale również starają się rozwijać życie akademickie w sferze kulturalnej, artystycznej, badawczej. Studenci starają się być zauważeni przez firmy i inne stowarzyszenia, które mogą im pomóc w dalszym rozwoju. Miasto po raz pierwszy może poszczycić się tak wspaniałą uczelnią oraz tym, że kończący ją absolwenci będą przyszłością tegoż miasta.

Pierwszy Bal Uniwersytecki w Dębicy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie istnieje już w naszym mieście od ponad pięciu lat. W lutym 2008 roku po raz pierwszy nasz ośrodek opuszczą absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Pragnąc uczcić tę okazję, studenci zorganizowali pierwszy Uniwersytecki Bal Absolwentów. Z tejże właśnie okazji zaprosiliśmy wiele ważnych osobistości, władz uczelni, miasta, powiatu oraz wiele innych osób, które uświetniły swoją obecnością tak ważną dla nas imprezę.

Jarosław Matusik

Bal

rozpoczął się o godzinie 19. Imprezę prowadzili konferansjerzy: Konrad i Bartek Pondo, a przygrywała dębicka orkiestra „Duo-Gama Plus”. Na początku prowadzący przywitali gości: prof. dr. hab. Andrzeja Szromnika – Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Pawła Wolickiego – Burmistrza Dębicy wraz ze współmałżonką, dr. hab. Andrzeja Adamczyka, prof. UEK – kierownika dębickiego Wydziału Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr. hab. Mirosława Kwiecińskiego – pierwszego kierownika naszego wydziału, pozostałą kadrę Uczelni oraz wszystkich przybyłych gości i studentów. Prof. dr hab. Andrzej Szromnik, wygłaszając po-

30

witalne przemówienie, życzył wszystkim dobrej zabawy. Burmistrz Dębicy, przekazując życzenia wspaniałej zabawy przez całą noc, podkreślił, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przynosi Dębicy prestiż i będzie starał się robić, co w jego mocy, aby Uczelnia mogła się rozwijać w naszym mieście. Później było krótkie przemówienie reprezentanta studentów, podziękowania dla komitetu organizacyjnego balu, a także podziękowania dla sponsorów, bez których ten bal nie odbyłby się w tak świetnym miejscu i w takiej oprawie. Podziękowania dla Edwarda Brzostowskiego – prezesa firmy DEXPOL, Józefa Darłaka – prezesa firmy DARCO, Mieczysława Miazgowicza – prezesa firmy IGLOOMEAT-SOKOŁÓW, a także Janusza Mrzygłoda – prezesa firmy BRATEX. Bal rozpoczął się uroczystym polonezem na czele z prof. Andrzejem Szromnikiem. Następnie ogłoszono akcję charytatywną, podczas której zbierane były pieniądze przeznaczone dla jednego z naszych studentów, który jest ciężko chory. Orga-

nizatorzy, prowadzący i orkiestra świetnie zadbali o dobrą zabawę. Ogłoszono konkurs na Króla i Królową Balu, w którym do zdobycia były cenne nagrody. Tańczono zorbę, kankana, taniec egipski, taniec belgijski i inne – dzięki takiemu urozmaiceniu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Suto zastawione stoły przybrane były kolorami uniwersyteckimi. Cały czas przypominano o prowadzonej akcji charytatywnej. O północy uroczyście zatańczono świetlistego walca, a prorektor wręczył nagrody Królowi i Królowej Balu. Zabawa przy orkiestrze trwała do białego rana. Skład Komitetu Organizacyjnego balu: Dorota Woźniak – przewodnicząca, Kinga Smykla, Małgorzata Rogowska, Jarosław Matusik, Adam Madera, Krzysztof Pierek. Współorganizatorem Balu było Stowarzysze nie Studentów „AWANGARDA”. Jarosław Matusik – wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „AWANGARDA” z siedzibą w Dębicy


VI Karnawałowy Bal GAP Bale karnawałowe to tradycyjna już forma integracji środowiska naukowego, studenckiego i towarzyskiego skupiającego się wokół Katedry GAP i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej. Dla studentów to z pewnością nie jedyna okazja w karnawale, aby spędzić taneczny wieczór w miłym towarzystwie. Nieczęsto jednak mają sposobność, aby bawić się wspólnie z wykładowcami i wszystkimi kolegami z grupy. Dla większości absolwentów z kolei Bal GAP to w zasadzie jedyna w roku możliwość, żeby spotkać się z kolegami ze studiów, porozmawiać, zatańczyć i przypomnieć stare, dobre studenckie czasy.

T

egoroczny, VI Karnawałowy Bal GAP odbył się w dniu 26 stycznia 2008 r. w Klubie Studenckim Rotunda, a jego przewodni marynistyczny motyw ujęliśmy w krótkim haśle: „REJS”. Przeważająca część uczestników przybyła – jak przystało na prawdziwie karnawałową imprezę – w strojach związanych z klimatem żeglarskim. O tym, że przenieśliśmy się na chwilę na morze, przypominały elementy scenografii przygotowane przez zaprzyjaźnionych z Katedrą GAP studentów ASP

w Krakowie, a także muzyka nie pozostawiająca wątpliwości co do związków z morzem. Gościliśmy bowiem znany zespół szantowy SĄSIEDZI, grający obok tradycyjnych szant także współczesne pieśni morza, jak również celtycką muzykę Bretanii, Irlandii i Szkocji. Uczestnicy zabawy wtórowali zespołowi z radością: W każdej chwili płynę w taki rejs Tylko gdzie to jest, no gdzie to jest... fot. Jan Bielański

31


Bal V Roku Wielki Bal już za nami. Studenci V roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w towarzystwie przedstawicieli władz Uczelni, świata biznesu oraz mediów w uroczysty i huczny sposób uwieńczyli pięć lat studiów w naszej Alma Mater 25 stycznia 2008 roku, w hotelu Witek.

Bal Błękitny Tradycja Balu Błękitnego sięga czasów międzywojennych. Stałymi uczestnikami balu, organizowanego corocznie przez Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, są naukowcy, biznesmeni, absolwenci i sympatycy naszej Uczelni.

T

egoroczny bal, który odbył się w ostatnią sobotę karnawału (2 lutego br.), jak zwykle – od 42 lat – w salach hotelu Cracovia, zgromadził liczne grono wielbicieli dobrej zabawy w doborowym towarzystwie. Udanej zabawie przyświecał szczytny cel – zgodnie z tradycją podczas ba-

lu odbyła się aukcja dzieł sztuki, z której dochód przeznaczony został na potrzeby Fundacji im. prof. Emila Michałowskiego Kliniki Urologii Collegium Medicum UJ. Owocną licytację ponad 40 przedmiotów, będących głównie darem krakowskich artystów, prowadził Rafał Jędrzejczyk z Piwnicy pod Baranami.

T

radycyjnie, już od 1999 roku, Bal V Roku UEK zorganizowało Niezależne Zrzeszenie Studentów naszej Uczelni. Od tamtej pory impreza systematycznie przyciągała coraz większe rzesze studentów i dzięki temu zdobyła miano jednego z największych bali karnawałowych w Małopolsce. W tym roku uczestniczyło w nim blisko 450 osób. Tegoroczny bal był już dziesiątym Balem V Roku naszej Uczelni, a jednocześnie pierwszym balem pod szyldem Uniwersytetu. Bal rozpoczął się tuż po 20.30, niestety nie tradycyjnym polonezem, ale wyjątkowo w tym roku minutą ciszy, którą ogłosił prof. dr hab. Janusz Teczke – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, by uczcić pamięć ofiar katastrofy lotniczej z 23 stycznia. Po chwili zadumy dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK – Dziekan Wydziału Towaroznawstwa, wzniósł uroczysty toast, życząc studentom udanej zabawy oraz powodzenia w pisaniu pracy magisterskiej i w przyszłym życiu – tak zawodowym, jak i prywatnym. Organizatorzy przygotowali specjalnie dla studentów V roku wiele konkursów z cennymi nagrodami (m. in. wycieczka dla dwóch osób we francuskie Alpy, kurs językowy, kursy tańca, wycieczki i wiele innych). Ponadto uczestniczyliśmy w wielu zabawach i losowaniach, a wodzirej, Jacek Krąg, robił co w jego mocy, by ta noc była dla studentów V roku niezapomnianą. Mamy nadzieję, że rzeczywiście taką pozostanie.

Aleksandra Książek koordynator projektu