Page 1

CZASOPISMO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

ISSN 1689-7757 Nr 1 (62) luty 2015

Bal %ÊÇNLWQ\ 2015

» str. 8

:LHVÊDZ/LNXV JRÐFLHPì6SRWNDQLD QDSDUNLHFLHë » str. 18

ì6]WXNDL UHNODPDëGHEDWD RWZDUWD » str. 22


6SLVWUHĂ?FL Äš3>3>9;Ăľ62''0;38! 

3

!ÂŁ'2&!8-<1&A-!Ä&#x161;!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$--<8!83+8!1Ă&#x2022;> !+8!2-$A2@$,

26-27

NAUKA STUDENCI A-!Ä&#x161;!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;2!<03>! w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu

Â&#x2039;fÂ?

WYDARZENIA !ÂŁÄ&#x161;Ăľ0-;2@Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x152; ;'ÂŁ'+8!)$A2@1908Ă&#x2022;$-' 96312-'2-' -'9Ä&#x161;!>-0<9+3ŕŚ&#x201D;$-'1^63;0!2-!2! 6!80-'$-'\ 83+23A3>!3&'ÂŁ3>!2-'-683+23A3>!2-' A/!>-90963Ä&#x161;'$A23f+3963&!8$A@$, A@8'0ÂŁ!1!/'9;9A;<0Ă­S @0ÂŁ&'#!;3A>-Ă­A0!$,9A;<0--X -'$AĂ&#x2022;83ÂŁĂľ&Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x152;

ÂĽfÂ&#x2C6;Â&#x2C6; 12-16 17 Â&#x2C6;ÂĽfÂ&#x2C6;Â&#x17D; 20-21 22 23

A03ÂŁ'2-!ĂľA@03>'f9;<&'2$-<$AĂ­9;<&'2;Ă&#x2022;> Â&#x2030;ÂĽfÂ&#x2030;Â&#x17D; -ŕŚ&#x201D;2-3>!Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2039;f@163A/<1 30 Debata oksfordzka BBB vs. CSR 31 !9/!W!/>-Ăľ09A@!;<;68'ÂŁ'+'2;Ă&#x2022;> 963;0!ŕĽ&#x2DC; 32-33

32+032+g,-9;38-!->96Ă&#x2022;Ä&#x161;$A'923ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014; Â&#x160;Â&#x2039;fÂ&#x160;Â&#x152; 2>'9;@$/'>9A;<0Ăľ>68!0;@$' 36-37 ''0'2&3>@&৚!16>+Ă&#x2022;8@R Â&#x160;ÂĽ A@1>Ä&#x161;!ŕŚ&#x201D;$->-'/'9;'&<;!-21'2;T!$A@1 2-'/'9;S Â&#x160;Â&#x17D; ,Ă&#x2022;831-2!2;!g;3#@Ä&#x161;>@/Ă­;03>3<&!2@830R Â&#x2039;Â&#x2021; !16'8!Ä&#x161;363ÂŁ90-2! Â&#x2039;Â&#x2C6;  g2->'89@;';A-'$-Ăľ$@ Â&#x2039;Â&#x2030;fÂ&#x2039;Â&#x2039;

JEDNOSTKI !2Ä&#x161;<+39Ag$AÄ&#x161;3>-'0,-9;38-! 63;0!2-'36Ä&#x161;!;03>'39Ă&#x2022;#A2-'6'Ä&#x161;23968!>23ŕŚ&#x201D;$-Ă­

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 KrakĂłw #<&@2'0^9-þ৚Ă&#x2022;>0!\T630WÂ&#x17D; ;'ÂŁWÂ&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x2030;Â&#x17D;Â&#x160;Â&#x152;ÂĽÂ&#x160;Â&#x2039; 'f1!-ÂŁV+!A';!|<'0W08!03>W6ÂŁ Redakcja: Piotr Czarniecki 0Ä&#x161;!&-Ä&#x161;!1!2-'V !>'Ä&#x161;Ă&#x2022;/$-0

Â&#x2030;Â&#x2039; 25

&/Ăľ$-!l/'ŕŚ&#x201D;ÂŁ-2-'63&6-9!23-2!$A'/mV Piotr Malec Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie !0Ä&#x161;!&V Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021;'+A'16ÂŁ!8A@ Â&#x2C6;¤¼Â&#x17D;fÂ?Â?Â&#x152;Â? '&!0$/!A!9;8A'+!93#-'68!>3&3908!$!2-! -A1-!28'&!0$@/2@$,2!&9@Ä&#x161;!2@$,!8;@0<Ä&#x161;Ă&#x2022;> 38!AA1-!2@-$,;@;<Ä&#x161;Ă&#x2022;>W


A!23>2-!क़9;>3T

S

erdecznie witam wszystkich Czytelników czasopisma „Kurier UEK” w letnim semestrze roku akademickiego 2014/2015. W pierwszym tegorocznym numerze pisma liczne relacje z przedsięwzięć o charakterze naukowym sąsiadują z doniesieniami o wyróżnieniach pracowników nauki, sprawozdaniami o działalności jednostek Uczelni oraz materiałami poświęconymi inicjatywom studenckim. Numer otwiera jednak ważny tekst pióra prof. Aleksego Pocztowskiego, stawiający pytania o przyszłość nauki w Uniwersytecie. Zachęcam do uważnej lektury tego materiału, zwłaszcza jego adresatów – pracowników nauki, którym – mam nadzieję – posłuży jako bodziec do zwiększenia zaangażowania w projekty badawcze. Bieżący rok to czas szczególny – mija bowiem 90 lat, od kiedy Uczelnia zainaugurowała swoją działalność. Idea świętowania tej wyjątkowej rocznicy przyświeca istotnym wydarzeniom, z których wiele rozegra się już w najbliższym czasie. Na szczególną

uwagę zasługuje organizowany 24. lutego wykład rektorski, którego gościem będzie Ryszard Petru, Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Następnym ważnym wydarzeniem będzie Dzień Otwarty Uniwersytetu, który odbędzie się 26. marca. Centralne obchody Jubileuszu, pomiędzy 28. a 30. maja, staną się – mam nadzieję – okazją do szczególnych spotkań, chociażby w ramach wyjątkowego Dnia Absolwenta. Na wszystkie wydarzenia jubileuszowe już dziś serdecznie Państwa zapraszam, zachęcam również do śledzenia naszej strony internetowej, na której będziemy na bieżąco informować o kolejnych punktach programu obchodów roku jubileuszowego. Życzę Państwu owocnej lektury. Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół RHNWRU8QLZHUV\WHWX(NRQRPLF]QHJR Z .UDNRZLH

28ǒlǓǏmd£<;@ǏǍǎǒ

Ǥ


NAUKA

']LDĂ&#x160;DOQRĂ?Ă&#x2026;QDXNRZD Z8QLZHUV\WHFLH(NRQRPLF]Q\P Z.UDNRZLHZREHF]PLDQ ZRWRF]HQLX 30Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;;3>!৚2!&!;!>,-9;38--2!9A'/$A'ÂŁ2-T0;Ă&#x2022;8!3#$,3&A-<#-ÂŁ'<9A Ç&#x2013;Ç?fÂŁ'$-!9>3/'+3-9;2-'2-!W !0;Ă&#x2022;>9;>!8A!30!A/Ăľ&3ŕŚ&#x201D;>-Ăľ;3>!2-!>63$A<$-< 9!;@9(!0$/-A&3;@$,$A!93>@$,39-Ă­+2-ĂľŕŁ&#x2014;T!ÂŁ';'৚&39;!>-!2-!93#-'6@;!ŕĽ&#x2DC; 3032&@$/Ăľ2->'89@;';<>032;'0ŕŚ&#x201D;$-'>@A>!ŕĽ&#x2DC;6Ä&#x161;@2Ă­$@$,A3;3$A'2-!W

P

rzedstawione poniĹźej uwagi odnoszÄ&#x2026; siÄ&#x2122; do dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci naukowej, ktĂłra stanowi, obok Ĺ&#x203A;wiadczenia usĹ&#x201A;ug edukacyjnych, podstawowy obszar aktywnoĹ&#x203A;ci uczelni, dodajmy, w coraz wiÄ&#x2122;kszym stopniu decydujÄ&#x2026;cy o jej konkurencyjnoĹ&#x203A;ci krajowej i miÄ&#x2122;dzynarodowej. PiszÄ&#x2026;c dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; naukowa mam na myĹ&#x203A;li badania naukowe, publikacje, rozwĂłj kadr naukowych, organizowanie konferencji i innych tego typu przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021; oraz komercjalizacjÄ&#x2122; wynikĂłw prac naukowych. Warto w tym miejscu przypomnieÄ&#x2021;, Ĺźe ocena dorobku naukowego stanowi podstawÄ&#x2122; uzyskiwania przez pracownikĂłw stopni i tytuĹ&#x201A;Ăłw naukowych, wpĹ&#x201A;ywa rĂłwnieĹź w istotny sposĂłb na kategoryzacjÄ&#x2122; wydziaĹ&#x201A;Ăłw, wyznaczajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; ich pozycjÄ&#x2122; naukowÄ&#x2026; wĹ&#x203A;rĂłd innych jednostek podstawowych i decydujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; o wielkoĹ&#x203A;ci dotacji na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; statutowÄ&#x2026;. Z dniem 1. stycznia 2015 roku

ÇĽ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

weszĹ&#x201A;o w Ĺźycie RozporzÄ&#x2026;dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĹźszego z 18 grudnia 2014 roku, zmieniajÄ&#x2026;ce kryteria i tryb przyznawania i rozliczania Ĺ&#x203A;rodkĂłw na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; statutowÄ&#x2026;. Znika tzw. staĹ&#x201A;a przeniesienia, a podstawÄ&#x2026; naliczania dotacji staje siÄ&#x2122; kategoria naukowa podstawowej jednostki organizacyjnej (wydziaĹ&#x201A;u). NaleĹźy siÄ&#x2122; cieszyÄ&#x2021; z faktu, Ĺźe wszystkie wydziaĹ&#x201A;y w Uniwersytecie Ekonomicznym uzyskaĹ&#x201A;y w ostatniej ocenie kategoriÄ&#x2122; A. Jednak trzeba zaĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021;, Ĺźe utrzymanie tej kategorii stanowiÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dzie nie mniejsze wyzwanie niĹź jej zdobycie, a przecieĹź warto siÄ&#x2122;gaÄ&#x2021; wyĹźej po kategoriÄ&#x2122; A+, co jest zadaniem trudnym, acz nie niewykonalnym. Nowy system finansowania szczegĂłlnie premiuje wydziaĹ&#x201A;y posiadajÄ&#x2026;ce kategoriÄ&#x2122; A+. GĹ&#x201A;Ăłwnym ĹşrĂłdĹ&#x201A;em finansowania badaĹ&#x201E; naukowych byĹ&#x201A;a do tej pory dotacja na utrzymanie potencjaĹ&#x201A;u badawczego (dawne badania statutowe).

W ostatnich latach zauwaĹźalna jest w polskich uczelniach wyĹźszych tendencja do zmniejszania siÄ&#x2122; udziaĹ&#x201A;u Ĺ&#x203A;rodkĂłw, ktĂłrych ĹşrĂłdĹ&#x201A;em jest dotacja na utrzymanie potencjaĹ&#x201A;u badawczego w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci funduszy, z ktĂłrych finansowana jest dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; naukowa. Podobnie jest w naszej Uczelni, gdzie przykĹ&#x201A;adowo moĹźna podaÄ&#x2021;, Ĺźe kwota przyznana na te badania wyniosĹ&#x201A;a w 2011 r. â&#x20AC;&#x201C; 2531 tys., a w 2012 r. â&#x20AC;&#x201C; 2501 tys., w 2013 r. â&#x20AC;&#x201C; 2203 tys., a w 2014 r. â&#x20AC;&#x201C; 2518 tys. zĹ&#x201A;. G o sp o d arow anie f u nduszem na utrzymanie potencjaĹ&#x201A;u badawczego pozostaje w gestii poszczegĂłlnych wydziaĹ&#x201A;Ăłw, na ktĂłrych ksztaĹ&#x201A;towane sÄ&#x2026; zasady rozdziaĹ&#x201A;u tych Ĺ&#x203A;rodkĂłw oraz odbioru wynikĂłw badaĹ&#x201E;. Ĺ&#x161;rodki z dotacji na utrzymanie potencjaĹ&#x201A;u badawczego uzupeĹ&#x201A;nia fundusz badaĹ&#x201E; mĹ&#x201A;odych naukowcĂłw, z ktĂłrego korzystajÄ&#x2026; gĹ&#x201A;Ăłwnie asystenci i doktoranci przed 35 rokiem Ĺźycia. W 2011


roku wielkość tego funduszu wyniosła 315 tys., w 2012 r. – 347 tys., w 2013 r. – 315 tys., a w 2014 r. – 277 tys. zł w skali całej Uczelni. Fundusz ten jest przyznawany wydziałom, które dokonują jego podziału. W ostatnim czasie opracowany został regulamin podziału środków na badania finansowane z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz zasad rozliczania wykorzystania tych środków. Celem zawartych w nim zapisów jest wiązanie przyznawanych katedrom środków finansowych z wynikami prac naukowo-badawczych, przede wszystkim publikacjami wynikającymi z badań fnansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Jak pokazuje praktyka, dotacja na utrzymanie potencjału badawczego wraz z funduszem badań młodych naukowców stanowią ograniczone źrodło finansowania działalności naukowej, szczególnie podejmowania badań naukowych, których prowadzenie staje się coraz bardziej kosztowne. Dlatego też konieczne jest pozyskiwanie źródeł finansowania w ramach konkursów, głównie Narodowego Centrum Nauki, jak również innych instytucji, np. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Odnotować należy pozytywną tendencję rosnącego zainteresowania pracowników naszej Uczelni składaniem wniosków o granty we wspomnianych powyżej konkursach i uzyskiwaniem w ich efekcie środków na badania naukowe. Przykładowo można podać, że wielkość środków na badania przyznanych przez NCN pracownikom UEK kształtowała się następująco: w 2011 r. – 2125 tys., 2012 r. – 2188 tys., w 2013 r. – 2 350 tys, 2014 – 2484 tys. zł. Wskaźnik sukcesu składanych wniosków o granty badawcze jest różny w poszczególnych konkursach, przyjmując wartości między 20-30%. Warto zauważyć, że wielkość środków na prowadzenie badań uzyskiwanych z grantów jest porównywalna z wielkością dotacji na utrzymywanie potencjału badawczego. Korzystając z tej formy komunikowania się chciał-

bym zachęcić wszystkich pracowników do składania wniosków o granty badawcze w konkursach NCN, które dostosowane są do różnych grup zawodowych. Jest to szansa m.in. dla osób zatrudnionych na stanowisku starszego wykładowcy. Oczekuję, że katedry, których pracownicy nie składali jeszcze wniosku o granty uczynią to w 2015 roku. Fakt złożenia wniosku do NCN będzie brany pod uwagę przy ubieganiu się o wsparcie działalności naukowej ze środków własnych Uczelni. Osoby zamierzające aplikować o granty w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki i innych instytucji mogą uzyskać niezbędne informacje i wsparcie w Dziale Na-

i recenzentów środowiskowych, którzy szczególną uwagę zwracają na oryginalność i innowacyjność zgłaszanych projektów badawczych oraz właściwe podejście metodologiczne w planowanych badaniach. Analizując stan w obszarze badań naukowych można zauważyć rosnącą aktywność pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w tym zakresie. Zwraca jednak uwagę niedostatek dużych grantów, w szczególności międzynarodowych. Należy więc w tym miejscu zwrócić uwagę na możliwości, jakie stwarza nowy program ramowy Unii Europejskiej „Horyzont 2020“, stanowiący element strategii Europa 2020. Jest to szczególnie ważne w kontekście

warto sięgać wyżej po kategorię A+, co jest zadaniem trudnym, acz nie niewykonalnym. Nowy system finansowania szczególnie premiuje wydziały posiadające kategorię A+ uki. Ponadto organizujemy spotkania ze specjalistami NCN, kórzy przekazują aktualne informacje na temat zmian w procedurach postępowania i innych kwestii związanych z przygotowywaniem wniosków. Korzystając z okazji chciałbym zachęcić wszystkich pracowników do udziału w tych spotkaniach. Zagadnienia te powinny stać się również przedmiotem zebrań naukowych w katedrach, podczas których można omawiać potencjalne problemy badawcze, mogące być przedmiotem wniosków o granty, jak również kwestie metodologiczne, związane z prowadzeniem badań w ramach uprawianych specjalności naukowych. Składane wnioski podlegają ocenie ekspertów

wspomnianych wcześniej zmian w finansowaniu działalności statutowej, które zakładają wzrost znaczenia grantów międzynarodowych, szczególnie tych w ramach programu „Horyzont 2020“ w ocenie podstawowych jednostek organizacyjnych (wydziałów). Zasady uczestnictwa w programie „Horyzont 2020“ zostały uproszczone w porównaniu z zasadami, które obowiązywały w VII Programie Ramowym. Większość konkursów adresowanych jest do konsorcjów, złożonych z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych z programem ramowym. W przypadku niektórych konkursów, np. w ramach tzw. działań Marie Skło-

28ǒlǓǏmd£<;@ǏǍǎǒ

Ǧ


NAUKA

dowskiej-Curie, aplikować mogą również podmioty indywidualne. Listę aktualnych konkursów można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/ research/participants/portal. Gorąco zachęcam do zapoznania się z możliwościami, jakie stwarza ten program, jak również do przyjmowania roli oceniającego wnioski w programie „Horyzont 2020“. Pełnienie tej roli dobrze przygotowuje do składania w przyszłości własnych projektów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: http://ec.europa.eu/ research/participants/portal/desktop/ en/experts/index.html. W przypadku zainteresowania możliwościami, jakie stwarza program „Horyzont 2020“ zapraszam do kontaktu z Działem Współpracy Międzynarodowej. W listopadzie ubiegłego roku odbyło się spotkanie z kierownikem Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE na temat możliwości udziału Uniwersytetu Ekonomicznego w programie ramowym „Horyzont 2020”. Drugie spotkanie,

formacji na ten temat można znaleźć na stronie: http://visegradfund.org/ grants/guidelines/ . Narodowe Centrum Nauki ogłasza również konkursy na projekty badawcze, realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, np. konkurs „Harmonia“. Ponadto dla osób zainteresowanych informacjami na temat różnych ofert stypendialnych i grantów wspierających mobilność szeroką pomoc świadczy Biuro Euraxess Poland. Portal Euraxess Polska zamieszcza każdego miesiąca na stronie http://www.euraxess.pl/index.php/praca-i-stypendia/ baza-ofert-stypendialnych?start=1 aktualne oferty stypendiów i grantów międzynarodowych. Umiędzynarodowienie działalności naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stanowi strategiczne wyzwanie i musi być traktowane priorytetowo, bowiem z jednej strony w coraz większym stopniu wpływa na pozycję naszej Uczelni w środowisku akademickim, czego wyrazem jest miejsce w rankingach i porównaniach,

i jakość tych publikacji ma decydujące znaczenie w ocenie osiągnięć poszczególnych pracowników i wydziałów, o czym już wcześniej wspomniano. Podejmowane są działania, mające na celu podnoszenie rangi czasopism, wydawanych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, tak, by mogły one konkurować z innym czasopisamami na rynku i w przyszłości uzyskać wyższą ocenę punktową. Możliwe to będzie poprzez utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznej oceny artykułów w nich zamieszczanych oraz spełnienie kryteriów formalnych. Temu przyświecają wprowadzane zmiany w funkcjonowaniu czasopism, wydawanych w Uniwerstecie Ekonomicznym w Krakowie, które mają również zapewnić rytmiczność ukazywania się poszczególnych numerów. Warto w związku z tym przypomnieć, że artykuły, zamieszczane w Zeszytach Naukowych UEK i Argumenta Oeconomica Cracoviensia wprowadzane są do baz CEJSH, CEEOL, BazEkon, Index Copernicus, co przyczynia się do ich upowszechniania. Artykuły te dostępne są również poprzez wyszukiwarkę Google Scholar. W ostatnim czasie uzyskano dla nich numer identyfikacyjny czasopism (tzw. numer DOI). Odnotować należy powstanie w naszej Uczelni nowego czasopisma pod nazwą „Entrepreneurial Business and Economics Review” w skrócie “EBER”, które jest kwartalnikiem, wydawanym w języku angielskim. Nowe czasopismo dynamicznie się rozwija i z zainteresowaniem będziemy oczekiwać wyników pierwszej jego ewaluacji. Rozwój kadr naukowych to ważny wskaźnik działalności naukowej Uczelni. Szczególne miejsce zajmuje z drugiej zaś strony stanowi jedno w nim liczba uzyskiwanych stopni z najważniejszych kryteriów oceny naukowych doktora habilitowanego osiągnięć w postępowaniach na sto- i tytułów profesora. Sytuację w tej pień naukowy doktora habilitowanego dziedzinie ilustrują poniższe dane. i tytuł profesora. Efektem prowadzo- W okresie 2009-2012 tytuł naukowy nych badań naukowych, zarówno tych profesora uzyskało 8 osób, a stopień finansowanych z dotacji na utrzymanie naukowy doktora habilitowanego 16 potencjału badawczego, jak i grantów pracowników naszej Uczelni. W okrekrajowych i międzynarodowych oraz sie od 2013-2014 roku tytuł profesora mobilności pracowników powinny uzyskało 10 osób, a stopień naukobyć publikacje w czasopismach za- wy doktora habilitowanego 26 osób. granicznych i krajowych, w tym tych W toku jest 5 postępowań o nadanie wydawanych w naszej Uczelni. Liczba tytułu profesora. Widać więc wyraź-

umiędzynarodowienie działalności naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stanowi strategiczne wyzwanie i musi być traktowane priorytetowo poświęcone przygotowywaniu wniosków do tego programu, odbyło się w styczniu. Rozwijając działalność naukową na arenie międzynarodowej warto rozważyć inne źródła finansowania planowanych przedsięwzięć. Jednym z nich jest Fundusz Wyszehradzki, który pozwala na nawiązywanie i utrzymywanie współpracy naukowej z uczelniami z państw Wyszehradzkich (Czechy, Słowacja, Węgry) i wspólną realizację określonych projektów. Więcej in-

Ӑ

28ǒlǓǏmd£<;@ǏǍǎǒ


ny przyrost liczby habilitacji w ostatnich dwóch latach i znacznie niższy przyrost tytułów profesora. Należy w tym miejscu stwierdzić, iż rozwój kadr naukowych stanowi istotne wyzwanie w kontekście planowanych zmian strukturalnych, m.in. zamiaru utworzenia nowej jednostki podstawowej oraz przewidywanych zmian w strukturze zatrudnienia w wyniku procesów demograficznych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Uczelnia wspiera starania pracowników o uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych, finansując postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, również te, przeprowadzane w innych uczelniach. Ze środków Uczelni finansowane i dofinasowywane jest wydawanie monografii, książek, artykułów naukowych, udziałów w konferencjach, kursów języków obcych oraz wspierane są inne formy aktywności naukowej, brane pod uwagę przy ocenie dorobku naukowego kandydatów i kandydatek ubiegających się o stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. W dyskusji nad stanem działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie nie można pominąć kwestii komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, rozumianej jako ich transfer do otoczenia Uczelni na zasadach rynkowych. Oceniając istniejącą sytuację w tej dziedzinie należy stwierdzić, że mała jest liczba prac naukowo-badawczych, zamawianych przez praktykę gospodarczą i realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Tymczasem szereg jednostek organizacyjnych i pracowników naukowych wykonuje różne prace na rzecz praktyki gospodarczej i administracji publiczej. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że istnieje pilna potrzeba wypracowania rozwiązania organizacyjnego, które integrowałoby rozproszone działania różnych jednostek organizacyjnych w tym zakresie i regulowałoby komercjalizację wyników pracy naukowej w naszej Uczelni. Mimo podejmowanych w przeszłości prób opracowania takiego rozwiązania organizacynego, sprawa ta nie doczekała się satysfakcjonującego rozstrzygnięcia. W tym

miejscu należy stwierdzić, iż obowiązek opracowania odpowiednich regulacji w zakresie komercjalizacji dóbr własności intelektualnej i przemysłowej nakłada na wyższe uczelnie Ustawa o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z nią

badań, przygotowywania projektów badawczych, obowiązujących standardów w zakresie pisania artykułów naukowych. Wsparcie organizacyjne zapewniają jednostki pionu Prorektora ds. Nauki, w szczególności Dział Nauki,

rozwijanie działalności naukowej wymaga zaangażowania kierowników i pracowników poszczególnych katedr, którzy w swoich wysiłkach mogą liczyć na wsparcie o charakterze merytorycznym i organizacyjnym komercjalizacja może przybierać dwie formy: bezpośrednią, poprzez sprzedaż tych dóbr lub oddawanie ich do używania na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy; pośrednią, poprzez utworzenie spółki celowej, która zajmowałaby się wdrażaniem lub przygotowywaniem do wdrażania wyników badań naukowych, prac rozwojowych i związanego z nimi know-how. Dla informacji podam, że obecnie trwają prace na uwzględnieniem powyższych kwestii w Regulaminie zarządzania dobrami własności intelektualnej i przemysłowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Opracowanie tych regulacji oraz adekwatnego rozwiązania strukturalnego stanowi istotny warunek rozwijania współpracy Uczelni z jej otoczeniem. Rozwijanie działalności naukowej wymaga zaangażowania kierowników i pracowników poszczególnych katedr, którzy w swoich wysiłkach mogą liczyć na wsparcie o charakterze merytorycznym i organizacyjnym. Wśród podejmowanych działań o charakterze merytorycznym wymienić należy: seminaria i warsztaty z metodologii

Dział Współpracy Międzynarodowej, Biblioteka Główna i Wydawnictwo. Ponadto rozwój działalności naukowej wspierany jest od strony obsługi finansowej projektów badawczych, zamówień publicznych i porad prawnych. Istniejące w tym zakresie rozwiązania i praktyki będą doskonalone. Przedstawione powyżej uwagi nie wyczerpują wszystkich aspektów działalności naukowej w naszej Uczelni, sygnalizują te szczególnie aktualne i ważne. Mam nadzieję, że będą inspiracją do dyskusji na ten temat, do której serdecznie zapraszam i deklaruję jak zawsze otwartość na nowe pomysły, propozycje i inicjatywy w imię umacniania pozycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako ważnego ośrodka badań ekonomiczno-społecznych w kraju jak również w skali międzynarodowej. Z życzeniami sukcesów naukowych w 2015 roku

Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski 3URUHNWRUGV1DXNL

28ǒlǓǏmd£<;@ǏǍǎǒ

ǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

%DO%ÊÇNLWQ\ 30ǏǍǎǒ/'9;830-'1>@/í;03>@1&£!2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >8!03>-'W#$,3&A-32#3>-'1ǖǍf£'$-'9>3/'/&A-!Ě!£23ঔ$-W!৹&' >@&!8A'2-';3>!8A@9Aí$'<#-£'<9A3>-A@90</'>-õ$2!9>3/'/ >@/í;03>3ঔ$-W'&2@1A2-$,#@Ě!£Ěõ0-;2@T0;Õ8@3&#@Ě9-õ ǏǑ9;@$A2-!#W8W

ӑ

28ǒlǓǏmd£<;@ǏǍǎǒ


B

al Błękitny to wydarzenie, które od lat integruje środowisko akademickie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest on wyjątkowym karnawałowym świętem absolwentów, pracowników, przyjaciół i sympatyków Uczelni. Początki tej wyjątkowej tradycji sięgają złotych czasów międzywojnia. Od kilku lat Bal z sukcesem organizowany jest w pięknej Komorze Warszawa w Kopalni Soli Wieliczka. Komora, znajdująca się 125 metrów pod ziemią, to imponujący efekt połączenia natury z wyjątkową architekturą. Niezwykła solna sceneria pozwoliła gościom balu na wspaniałą zabawę. Niezwykle ważnym punktem każdego Balu Błękitnego jest wręczenie Błękitnych Laurów – nagród przyznawanych wyjątkowo zasłużonym osobom, które przez lata działały na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W tym roku przyznano aż trzy wyróżnienia. Po przemówieniu JM Rektora, prof. UEK dr. hab. inż. Andrzeja Chochóła, nastąpiło wręczenie wyjątkowych wyróżnień. Rektor w towarzystwie Dyrektora Centrum Kancelarii Rektora, Janusza Fudalińskiego, Prezesa Korporacji Absolwentów UEK, Marka Dworaka oraz Prezesa Fundacji UEK, Jarosława Plichty, wręczyli nagrody dr Jolancie Juzie, prof. Romanowi Niestrojowi oraz dr Janowi Pamule. Bal Błękitny 2015 zaszczycili swoją obecnością znamienici goście. Wśród nich byli Senator Bogdan Klich, Premier Waldemar Pawlak, Dyrektorzy krakowskich szpitali oraz znanych krakowskich przedsiębiorstw. Goście Balu bawili się przy muzyce nietuzinkowego zespołu Boba Jazz Band – jedynego z niewielu już aktywnie działających zespołów, wykonujących klasykę jazzu. Joanna Trojańska &HQWUXP.DQFHODULL5HNWRUD8(.

28ǒlǓǏmd£<;@ǏǍǎǒ

Ǩ


WYDARZENIA

Ǣǡ

JEDNOSTKI

28ǒlǓǏmd£<;@ǏǍǎǒ

STUDENCI


Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Stowarzyszenie Absolwentów UEK Fundacja UEK Partnerzy:

28ǒlǓǏmd£<;@ǏǍǎǒ

ǢǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

:WHOHJUDÄ&#x2020;F]Q\PVNUÂľFLH

Dr Katrzyna CiÄ&#x2122;ciak powoĹ&#x201A;ana na Wiceprezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu ;<T0;Ă&#x2022;8'3#/Ă­Ä&#x161;!2<9A3A-3Ä&#x161;38!A'Ä&#x161;2313$2-0!&9W963Ä&#x161;'$A2@$,T0;Ă&#x2022;8@1A39;!Ä&#x161; 2&8A'/<ÂŁ-+W 8'A@&'2;63>3Ä&#x161;!Ä&#x161;;!0৚' '96Ă&#x2022;Ä&#x161; 63Ä&#x161;'$A2@$,38!&$Ă&#x2022;>TA!63>-'&A-!Ä&#x161; 9;>38A'2-' !8AĂ­&< -'ÂŁ'2--'/90-'/T '2;8<1-!ÂŁ3+<63Ä&#x161;'$A2'+338!A '2;8<18A'&9-Ăľ#-38$@W -Ăľ$'/-2(381!$/-2;WA1-!29;8<0;<8!ÂŁ2@$,>!+-9;8!$-'&39;Ăľ62@$,/'9; 63&!&8'9'1V,;;6Vcc08!03>W6ÂŁc-2(381!$/'cÇ&#x17D;Ç&#x201C;Ç&#x201C;Ç&#x17D;Ç?Ç&#x17D;TÇ&#x2018;Ç&#x2022;T031<2-0!;TA1-!2@i>i1!+-9;8!$-'W,;1ÂŁ

Prof. dr hab. Jacek Purchla otrzymaĹ&#x201A; odznakÄ&#x2122; honorowÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Bene Merito"

M

-2-9;'868!> !+8!2-$A2@$, A'$A@63963ÂŁ-;'/3ÂŁ90-'/ 2!&!Ä&#x161;683('9383>-!$03>-<8$,ÂŁ-3&A2!0Ăľ,32383>Ă­^'2''8-;3\A!&A-!Ä&#x161;!ÂŁ23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014; >A1!$2-!/Ă­$Ă­63A@$/Ăľ3ÂŁ90-2!!8'2-' 1-Ăľ&A@2!83&3>'/W

83$A@9;'+3>8Ăľ$A'2-!&3032!Ä&#x161;! &832-0!13ÂŁ'ŕĽ&#x2DC;T63&9'08';!8A9;!2<>-2-9;'89;>-'<ÂŁ;<8@-A-'&A-$;>!!83&3>'+3>&2-<Ç?Ç?WÇ?Ç&#x17D;WÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;8W >8!03>-'T>-Ăľ&A@2!83&3>@1'2;8<1<ÂŁ;<8@W

Prof. UEK dr hab. Ewa Marcinkowska otrzymaĹ&#x201A;a tytuĹ&#x201A; Profesora nadany przez Prezydenta RP

P

8'A@&'2;832-9Ä&#x161;!>31383>90-&'$@A/Ă­A&2-!Ç&#x17D;Ç&#x2013;+8<&2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;8W 2!&!Ä&#x161;;@;<Ä&#x161;683('938!A>@$A!/2'+3 83(W &8,!#W >-'!8$-203>90-'/T8!$3>2-03>-!;'&8@3>!83A2!>9;>!8A'1@9Ä&#x161;3>'+32->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'W

Ǣǣ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

'8&'$A2-'+8!;<ÂŁ</Ă­$T৚@$A@1@!2- 83('938&!ÂŁ9A@$,9<0$'9Ă&#x2022;>2!<03>@$, -&@&!0;@$A2@$,W

(3;W!8-<9A<$,!2

W

&2-<Ç?ÂŁ<;'+3Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;8W 83(W!$'0!/$,83>90-T 8'A@&'2;8!03>!A!68'A'2;3>!Ä&#x161;9A'8'+A1-!2 >9;8<0;<8A'8AĂľ&<-!9;!W3>@1 -$'68'A@&'2;'1&9W &<0!$/--638;< A39;!Ä&#x161;!8!;!8A@2!-Ăľ$-!0T!&-<20; >!;'&8A'3ÂŁ-;@0-8A'1@9Ä&#x161;3>'/- 03ÂŁ3+-$A2'/2->'89@;';< 03231-$A2'+3 >8!03>-'W 8'A@&'2;!/$,83>90-63-2(3813>!Ä&#x161;;!0৚'3<;>38A'2-<9;!23>-90V 38!&$@&9W>!ÂŁ0-A'913+-'1T0;Ă&#x2022;8' 3#/Ă­Ä&#x161;-;3ÂŁ&२1-!Ä&#x161;'0T38!&$@&9W9638-


KsiÄ&#x2026;Ĺźka autorstwa Prof. dr. hab. Jana W. Wiktora nagrodzona w VIII edycji Konkursu na NajlepszÄ&#x2026; PublikacjÄ&#x2122; EkonomicznÄ&#x2026;

J

<8@ '&@$/-320<89<2!!/ÂŁ'69AĂ­<#ÂŁ-0!$/Ăľ 03231-$A2Ă­68A@A2!Ä&#x161;32!+83&Ăľ&ÂŁ!09-í৚0-6;Wâ&#x20AC;&#x17E;Ko1<2-0!$/!1!80'ধ2+3>!W3&'ÂŁ'T 9;8<0;<8@T(381@68A'0!A<\!<;389;>! 83(W&8W,!#W!2!W-0;38!T-'83>2-0!!;'&8@!80'ধ2+<2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'W

<8@>90Ä&#x161;!&A-'V-3;83#83Ä&#x161;Ăľ$0-T '8A@<890-T31!9A3Ä&#x161;Ăľ+3>90-38!A !>'Ä&#x161;'$>@#8!Ä&#x161;32!/ÂŁ'69A'09-í৚0- >&>Ă&#x2022;$,0!;'+38-!$,V !;'+38-! -2!29'-!203>3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014; j

j

j

Ç&#x17D;1-'/9$'&ÂŁ!09-í৚0-^!203>3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;W 29;@;<$/'T36'8!$/'T A!8AĂ­&A!2-'\T!Ä&#x161;+38A!;! >!2-$Af83A&3>90!TÄ&#x161;!&@9Ä&#x161;!>W!>3890-T22! A'ÂŁĂ­+3>90!T 3)! !>!&A0!T@&!>2-$;>3 Ç?1-'/9$'&ÂŁ!09-í৚0-^@ÂŁ'1!;@>@$'2@68A'&9-Ăľ#-389;>!\T!8'0!2)ÂŁT2&8A'/ A!#ÂŁ'>90-T@&!>2-$;>3  Ç?1-'/9$'&ÂŁ!09-í৚0-^3ÂŁ!0 >ŕŚ&#x201D;>-'$-')2!29Ă&#x2022;>W69@$,3ÂŁ3+-$A2@$,<>!8<203>!2-!$,A!$,3>!ŕĽ&#x2DC;'03231-$A2@$,3ÂŁ!0Ă&#x2022;>\T31-2-0! !-932T@&!>2-$;>3!<03>'

>-'W!8+!$,<&A-!Ä&#x161;#-38Ă­2!/>-Ăľ09- >@&!>$@6<#ÂŁ-0!$/-3;'1!;@$''03231-$A2'/WÂŁ!<$A'9;2-0Ă&#x2022;>>@&!8A'2-! 9Ă­2-';@ÂŁ0330!A/Ă­&3A!63A2!2-! 9-ĂľA3('8;Ă­>@&!>2-$AĂ­>@9;!>$Ă&#x2022;>T !ÂŁ';!0৚'&3<$A'9;2-$;>!>-2;'8'9</Ă­$@$,>@&!8A'2-!$,;3>!8A@9AĂ­$@$, !8+31W'A>Ă­;6-'2-!2!/>!৚2-'/9A@1 A2-$,/'9;0320<892!2!/ÂŁ'69AĂ­6<#ÂŁ-0!$/Ăľ'03231-$A2Ă­g63>9A'$,2-' <A2!2@>ŕŚ&#x201D;83&3>-90<'&@;3890-1W z31<2-0!$/!1!80'ধ2+3>!W3&'ÂŁ'T9;8<0;<8@T(381@68A'0!A<z 9-í৚0!68A@#ÂŁ-৚!'ÂŁ'1'2;@031<2-0!$/-1!80'ধ2+3>'/V13&'ÂŁ'T(<20$/'T 9;8<0;<8@-(381@W1!>-!2!/23>9A' 68!0;@0-68313$@/2'9;393>!2'68A'A )81@-!+'2$/'26W(!0;@$A2-'A8'!ÂŁ-A3>!2'0!16!2-'W 9-í৚0!/'9;63+Ä&#x161;Ăľ#-32Ă­8'*'09/Ă­ 2!&031<2-0!$/Ă­1!80'ধ2+3>Ă­>9A'830-1T>-'ÂŁ3>@1-!83>@1T-2;'8&@9$@6ÂŁ-2!82@1>@1-!8A'WA$A'+Ă&#x2022;Ä&#x161;3>3 68'A'2;</'/'/2!8AĂľ&A-!</Ăľ;'>Ç&#x2018;63&9;!>3>'(381@68A'0!A<g68313$/Ăľ 393#-9;Ă­T8'0ÂŁ!1ĂľT68313$/Ăľ&3&!;03>Ă­-6<#ÂŁ-$8'ÂŁ!ধ329W1!>-!-$,$'$,@->Ä&#x161;!ŕŚ&#x201D;$->3ŕŚ&#x201D;$-T!0$'2;</Ă­$>@1-!8@ -2;'+8!$/-T032)+<8!$/Ăľ-A!ÂŁ'৚23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;1-Ăľ&A@2-1->&>Ă&#x2022;$,3&1-'22@$,T/'&2!0

>A!/'12-'9-Ăľ<A<6'Ä&#x161;2-!/Ă­$@$,ŕŚ&#x201D;83&3>-90!$,031<2-0!$/-V;8!&@$@/2@1 -,-6'81'&-!ÂŁ2@1W 8!$!2!>-Ă­A</'&32!/23>9A'/ >-'&A@A;'38--031<2-0!$/-963Ä&#x161;'$A2'/T A!8AĂ­&A!2-!-1!80'ধ2+<38!A&383A>-Ă­A!ŕĽ&#x2DC;09A;!Ä&#x161;;</Ă­$@$,031<2-0!$/Ăľ 1!80'ধ2+3>Ă­63&>6Ä&#x161;@>'1A1-!2 >;'$,2-$'-;'$,23ÂŁ3+--031<2-0!$/-T 83A>3/< 2;'82';<T/'+32!8AĂľ&A--!6ÂŁ-0!$/-W8A'&9;!>-!A!8!A'1-2;'8'9</Ă­$' 68A@0Ä&#x161;!&@-&3ŕŚ&#x201D;>-!&$A'2-!0!16!2-- 68313$@/2@$,W 3>3$A'92@-38@+-2!ÂŁ2@9639Ă&#x2022;# </Ăľ$-!683#ÂŁ'1!;@0-$A@2-Ă­A09-í৚0- A2!$AĂ­$'ৡ8Ă&#x2022;&Ä&#x161;3>-'&A@--296-8!$/-&ÂŁ! 68!$3>2-0Ă&#x2022;>2!<03>@$,T9;<&'2;Ă&#x2022;>0-'8<20Ă&#x2022;>'03231-$A2@$,T963Ä&#x161;'$A2@$,-,<1!2-9;@$A2@$,T!;!0৚'g>$AĂľŕŚ&#x201D;$-g0-'8<20Ă&#x2022;>683>!&A32@$,2!<$A'ÂŁ2-!$,;'$,2-$A2@$, -68A@83&2-$A@$,W 8!$!68A@&!;2!&ÂŁ!96'$/!ÂŁ-9;Ă&#x2022;> 1!80'ধ2+<68A'&9-Ăľ#-389;>T-29;@;<$/-6<#ÂŁ-$A2@$,T38+!2-A!$/-963Ä&#x161;'$A2@$,T!+'2$/-8'0ÂŁ!13>@$,>;>38A'2-<!;8!0$@/2@$,9;8!;'+--031<2-0!$/- 1!80'ধ2+3>'/T9;8!;'+--0;Ă&#x2022;8@$,8!1@ >;8-!&A-'V13&'ÂŁ'g9;8<0;<8@g-29;8<1'2;@T68'A'2;</'>Ä&#x161;!ŕŚ&#x201D;2-';!09-í৚0!W

!;'+38-! !8Aí&A!2-'-!80'ধ2+ j

j

j

Ç&#x17D;1-'/9$'&ÂŁ!09-í৚0-^+8!2-$A32'68A@>Ă&#x2022;&A;>3\T2&8A'/W3ৡ1-ŕĽ&#x2DC;90-T@&!>2-$;>3 Ç?1-'/9$'&ÂŁ!09-í৚0-^329<1'2;>+ÂŁ3#!ÂŁ2'/ 3963&!8$'W8A@6'896'0;@>@\T3+&!28Ă&#x2022;AT)$@2!@&!>2-$A!

Ç?1-'/9$'&ÂŁ!09-í৚0-^31<2-0!$/!1!80'ধ2+3>!W3&'ÂŁ'T9;8<0;<8@T(381@68A'0!A<\T-0;38!2WT@&!>2-$;>3!<03>'

!8+-@&!>2-$;> 03231-$A2@$,T9Ă­2!/>-Ăľ09AĂ­;'+3;@6<-168'AĂ­ >3ÂŁ9$'W8+!2-A3>!2'68A'A-'A!ÂŁ'৚2@-'9-Ăľ$A2-0;<&'2;Ă&#x2022;> $-'9AĂ­9-Ăľ3+8312Ă­636<ÂŁ!823ŕŚ&#x201D;$-Ă­ >ŕŚ&#x201D;8Ă&#x2022;&9;<&'2;Ă&#x2022;>38!A>@0Ä&#x161;!&3>$Ă&#x2022;> A03Ä&#x161;@ Ä&#x161;Ă&#x2022;>2'/ !2&ÂŁ3>'/>!89A!-

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǢǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

:WHOHJUDÄ&#x2020;F]Q\PVNUÂľFLH

Rekrutacja 2014/2015 â&#x20AC;&#x201C; mĂłwimy NIE niĹźowi demograficznemu @2-0-8'08<;!$/- na studia w UEK w roku akademickim Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;cÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;9Ă­&3>3&'1 >@930-'/636<ÂŁ!823ŕŚ&#x201D;$-<$A'ÂŁ2-T 0;Ă&#x2022;8!09A;!Ä&#x161;$-/<৚3&Ç&#x2013;Ç?ÂŁ!;W

U

2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-';3/'&2! A2-'>-'ÂŁ<63ÂŁ90-$,<$A'ÂŁ2-T>0;Ă&#x2022;8'/3&0-ÂŁ0<ÂŁ!; +'2'8!ÂŁ2-'2-'683>!&A-9-Ăľ&3&!;03>'+32!#38<2!9;<&-!9;!$/32!82'Wg-'1!;!0-'/63;8A'#@g1Ă&#x2022;>- 683(W8A@9A;3(<8Ă&#x2022;>0!T838'0;38 &9W9A;!Ä&#x161;$'2-!-;<&'2;Ă&#x2022;> Wg -$A#!0!2&@&!;Ă&#x2022;>2!9;<&-!>;8@#-'9;!$/32!82@1A2!&>@৚0Ă­0329<1</'-ÂŁ3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;1-'/9$68A'>-&A-!2@$, &ÂŁ!23>@$,9;<&'2;Ă&#x2022;>g>@/!ŕŚ&#x201D;2-!W ;@1830<!0!&'1-$0-139;<&-! > <#-'+!Ä&#x161;39-Ăľl2!9;<&-!$,9;!$/32!82@$,mÇ&#x2022;Ç&#x201C;Ç&#x201C;Ç&#x2013;0!2&@&!;Ă&#x2022;>WÂŁ! 638Ă&#x2022;>2!2-!T>830<<#-'+Ä&#x161;@13&23;3>!23Ç&#x2022;Ç?Ç?Ç&#x201D;0!2&@&!;Ă&#x2022;>W@930! ÂŁ-$A#!39Ă&#x2022;#TA!-2;'8'93>!2@$,9;<&-!1->2->'89@;'$-'68A@6!&Ä&#x161;! 2!830!0!&'1-$0-Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç?cÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç?lÇ&#x17D;Ç?Ç?Ç&#x2019;Ç?mT 2!ÂŁ'৚@/'&2!0A>8Ă&#x2022;$-ŕŁ&#x2014;<>!+ĂľT৚'2-৚ &'13+8!)$A2@>Ä&#x161;!ŕŚ&#x201D;2-'>830<Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç? &!Ä&#x161;9-Ăľ3&$A<ŕŁ&#x2014;2!/#!8&A-'/Wg31-13;'+3(!0;<>830<!0!&'1-$0-1 Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;cÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;A39;!Ä&#x161;3A8'08<;3>!2@$, 303Ä&#x161;3Ç?Ç&#x2019;Ç?39Ă&#x2022;#>-Ăľ$'/2-৚><#-'+Ä&#x161;@1T$3#@Ä&#x161;3A+3&2'AÂŁ-1-;'168A@-

A2!2@168A'A-g;Ä&#x161;<1!$A@ 683(W<8Ă&#x2022;>0!W 2->'89@;'; 03231-$A2@>8!03>-'T&A-Ăľ0-68A'1@ŕŚ&#x201D;ÂŁ!2'/63ÂŁ-;@$' 8'08<;!$@/2'/T9;!Ä&#x161;'/6368!>-'/!03ŕŚ&#x201D;$- 09A;!Ä&#x161;$'2-!-3#'$23ŕŚ&#x201D;$-2!>-'ÂŁ<A!+8!2-$A2@$,;!8+!$,'&<0!$@/2@$, >A1!$2-!1!80Ăľ<$A'ÂŁ2-T2!0;Ă&#x2022;8'/ >!8;39;<&-3>!ŕŁ&#x2014;W'!ÂŁ-A!$/!A!Ä&#x161;3৚'ŕĽ&#x2DC; 9;8!;'+--2->'89@;';<>3#9A!8A' 8'08<;!$/--68313$/-<$A'ÂŁ2-T0338&@23>!2@$,3&63>-'&2-368A'A838'0;38!&9W9A;!Ä&#x161;$'2-!-;<&'2;Ă&#x2022;>38!A '2;8<1!2$'ÂŁ!8--'0;38!63>3&</'T ৚' /'9;9;!ÂŁ'3#'$2@>ŕŚ&#x201D;$-9Ä&#x161;'/$A3Ä&#x161;Ă&#x2022;>$'2!/$,Ăľ;2-'/>@#-'8!2@$,<$A'ÂŁ2- '03231-$A2@$,>08!/<W !0;;'2$-'9A@;@1#!8&A-'/T৚'<$A'ÂŁ2-'3683)ÂŁ< '03231-$A2@19Ă­8A!&03>@#-'8!2@1 ;@6'1<$A'ÂŁ2-l>+9;!;@9;@0- A!39;!;2-'Ç&#x201C;ÂŁ!;mW!8;3&3&!ŕŁ&#x2014;T৚'2->'89@;';6ÂŁ!9</'9-Ăľ2!&8<+-11-'/9$< >8!03>-'63&>A+ÂŁĂľ&'1ÂŁ-$A#@9;<&'2;Ă&#x2022;>A!+8!2-$A2@$,W90!ÂŁ-08!/< /'9;'ŕŚ&#x201D;1@&8<+-1T63>83$Ä&#x161;!>90-12->'89@;'$-' 03231-$A2@1T2!/$,Ăľ;2-'/ >@#-'8!2@1<2->'89@;';'13;@1683)ÂŁ<09A;!Ä&#x161;$'2-!W

9;3;2@1'ÂŁ'1'2;'1#<&3>!2-! 1!80-2->'89@;';</'9;639A'8A!2-' 3('8;@'&<0!$@/2'/3!;8!0$@/2'0-'8<20-9;<&-Ă&#x2022;>W8<$,31-32@>;@1 830<!0!&'1-$0-1!80'ŕŁ&#x2026;2+-031<2-kacja8@203>!30!A!Ä&#x161;9-Ăľ0-'8<20-'1 >@#-'8!2@12!/$,Ăľ;2-'/T63&3#2-' /!01-!Ä&#x161;3;31-'/9$'>68A@6!&0< 3963&!80-8A'9;8A'22'/>>'89/--2৚@2-'890-'/T0;Ă&#x2022;8!A39;!Ä&#x161;!<8<$,31-32! >Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x17D;830<-3&23;3>!Ä&#x161;!>Ă&#x2022;>$A!9 Ç&#x17D;Ç&#x17D;$,Ăľ;2@$,2!Ç&#x17D;1-'/9$'W3A>Ă&#x2022;/3('8;@'&<0!$@/2'/-&A-'>6!8A'A'9;!;@9;@0!1-2!/$,Ăľ;2-'/>@#-'8!2@$, 0-'8<20Ă&#x2022;>2!63ÂŁ90-$,<$A'ÂŁ2-!$,W !/636<ÂŁ!82-'/9A'0-'8<20-9;<&-Ă&#x2022;> >3ÂŁ9$';33#'$2-'-2(381!;@0!T68!>3TA!8AĂ­&A!2-'-'03231-!W!৚&@ A2-$,A2!/&</'9-Ăľ>3('8$-''&<0!$@/2'/ W-ĂľŕŁ&#x2014;23>@$,0-'8<20Ă&#x2022;> l8!>3T3+-9;@0!-Ăľ&A@2!83&3>!T 2৚@2-'8-!8+!2-A!$/-- !8AĂ­&A!2-!T 8+!2-A!$/!- !8AĂ­&A!2-'g9;<&-! 1'2'&৚'890-'- 3963&!80!8A'9;8A'22!g9;<&-! 9;362-!m63A39;!/' >ŕŚ&#x201D;$-9Ä&#x161;@1A>-Ă­A0<A8@203>@1A!63;8A'#3>!2-'12!>@9303>@0>!ÂŁ-)03>!2@$,96'$/!ÂŁ-9;Ă&#x2022;>W

Po raz piÄ&#x2026;ty Studentom UEK przyznano Stypendia im. KsiÄ&#x2122;cia Aleksandra Lubomirskiego

W

&2-<Ç&#x17D;Ç&#x2022;+8<&2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018; 830<683(W&8,!#W 8A@9A;3(<8Ă&#x2022;>0!T8A'>3&2-$AĂ­$@ !6-;<Ä&#x161;@T838'0;38&9W9A;!Ä&#x161;$'2-! -;<&'2;Ă&#x2022;> <83$A@ŕŚ&#x201D;$-'>8Ăľ$A@Ä&#x161; &@6ÂŁ31@68A@A2!/Ă­$';@6'2&-<1-1W 9-Ăľ$-!ÂŁ'09!2&8!<#31-890-'+3W &'Ă­9;@6'2&-<1/'9;>96!8$-' 1!;'8-!ÂŁ2'2-'A!13৚2@$,9;<&'2;Ă&#x2022;>T !>9A$A'+Ă&#x2022;ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-9-'83;38!A1-'9A0!ŕĽ&#x2DC;$Ă&#x2022;>&!>2@$,08'9Ă&#x2022;>>9$,3&2-$, A'$A@63963ÂŁ-;'/W 83$A@9;3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;<ŕŚ&#x201D;>-';2-ÂŁ-9>3/Ă­ 3#'$23ŕŚ&#x201D;$-Ă­68A'&9;!>-$-'ÂŁ;3>!8A@9A'2-!96Ă&#x2022;ÂŁ23;!3ÂŁ90!38!A68A'&9;!>-$-'ÂŁ'@&A-!Ä&#x161;Ă&#x2022;>2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'W 68A@$A@2A&83>3;2@$,>639-'&A'2-<

ǢǼ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

2-'1Ă&#x2022;+Ä&#x161;>A-Ă­ŕŁ&#x2014;<&A-!Ä&#x161;<9-í৚þ;!2-9Ä&#x161;!><#31-890-f!2$0383ŕĽ&#x2DC;90-T0;Ă&#x2022;8@ 2!;Ăľ303ÂŁ-$A23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;2!&'9Ä&#x161;!Ä&#x161;632-৚9A@ adres: !6-;<Ä&#x161;!;@6'2&-<1-1W9-Ăľ$-! ÂŁ'09!2&8!<#31-890-'+32!639-'&A'2-<>&2-<Ç&#x2018;+8<&2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018; 830<83A&A-'ÂŁ-Ä&#x161;!2!830!0!&'1-$0- Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;cÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;0>3;ĂľÇ&#x17D;Ç&#x2019;Ç&#x201D;;@9WAÄ&#x161;W२83&0- ;'>>-Ăľ09A3ŕŚ&#x201D;$-63$,3&AĂ­A<$A'ÂŁ2-!2'+3(<2&<9A<9;@6'2&-!ÂŁ2'+3 T !;!0৚' <2&!$/-9-í৚í;<#31-890-$,T 0;Ă&#x2022;8!>96Ă&#x2022;Ä&#x161;)2!29</'9;@6'2&-!&ÂŁ! &>Ă&#x2022;$,9;<&'2;Ă&#x2022;>A08!-2@38!A/'&2'/9;<&'2;0-A-!Ä&#x161;38<9-W !6-;<Ä&#x161;!;@6'2&-<1-1W9-Ăľ$-! ÂŁ'09!2&8!<#31-890-'+368A@A2!Ä&#x161;!Ç&#x17D;Ç&#x2019;23>@$,9;@6'2&-Ă&#x2022;>963ŕŚ&#x201D;8Ă&#x2022;& Ç?Ç&#x201D;A+Ä&#x161;39A'ŕĽ&#x2DC;W32!&;3Ç&#x2022;9;@6'2&-Ă&#x2022;>

/'9;032;@2<3>!2@$,W!0T>-Ăľ$>830<!0!&'1-$0-1Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;cÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;9;@6'2&-<1#Ăľ&A-'3;8A@1@>!Ä&#x161;3Ä&#x161;Ă­$A2-'Ç?Ç? 9;<&'2;Ă&#x2022;>W ;@6'2&-<1;8!)Ä&#x161;3&39;<&'2;Ă&#x2022;> A83&A-2>-'ÂŁ3&A-';2@$,T6Ă&#x2022;Ä&#x161;9-'83;38!A 9;<&'2;Ă&#x2022;>A2-'6'Ä&#x161;23968!>2@183&A'ŕĽ&#x2DC;9;>'1W+8<6-'9;@6'2&@9;Ă&#x2022;> /'9;Ç&#x2019;9;<&'2;Ă&#x2022;>9;<&-</Ă­$@$,2!A!9!&!$,3#3>-Ă­A</Ă­$@$,3#@>!;'ÂŁ-63ÂŁ90-$,2!63&9;!>-'!8;@3ÂŁ!0!63$,3&AĂ­$@$,A08!-2@--!Ä&#x161;38<9-W ;@6'2&-<1-1W9-Ăľ$-!ÂŁ'09!2&8!<#31-890-'+368A@A2!>!2' /'9;2-'A!ÂŁ'৚2-'3&9;@6'2&-Ă&#x2022;>68A@A2!>!2@$,68A'A$A'ÂŁ2-Ăľ>8!1!$, (<2&<9A<6313$@1!;'8-!ÂŁ2'/&ÂŁ! 9;<&'2;Ă&#x2022;>W


Studencie, absolwencie â&#x20AC;&#x201C; mamy dla Ciebie pracÄ&#x2122;

Ç&#x17D;Ç&#x17D;1!8$!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;8W63&$A!9 38+!2-A3>!2@$,638!AÇ?Ç?W ;!8+!$,68!$@T68!0;@0-9;!৚@ 2-!8-'8@~>8!03>-'T #Ăľ&A-'$-'1-'ÂŁ-30!A/ĂľA83#-ŕŁ&#x2014; 6-'8>9A@0830>0-'8<20< sukcesu zawodowego.

T

'+3&2-!963;0!/Ă­9-ĂľA'93#Ă­68!$3&!>$@639A<0</Ă­$@ 1Ä&#x161;3&@$,-!1#-;2@$,68!$3>2-0Ă&#x2022;>38!A9;<&'2$--!#93ÂŁ>'2$-63ÂŁ</Ă­$@2!2!/ÂŁ'69A'3('8;@ 68!$@W 830<2!830ÂŁ-$A#!3('8;68!$@-9;!৚@>-&3$A2-'9-ĂľA>-Ăľ09A!T!68!$3&!>$@$38!A$,Ăľ;2-'/ 963+ÂŁĂ­&!/Ă­>0-'8<20<39Ă&#x2022;#;<৚ 63<03ŕĽ&#x2DC;$A'2-<9;<&-Ă&#x2022;>W8!&@$@/2-'2!/>-Ăľ09A@636@;2!68!$3>2-0Ă&#x2022;>3#9'8></'9-Ăľ>#8!2৚@,!2&ÂŁ< -968A'&!৚@T3#9Ä&#x161;<+-0ÂŁ-'2;!T!;!0৚'V #!203>3ŕŚ&#x201D;$-T(-2!29Ă&#x2022;>T<#'A6-'$A'ŕĽ&#x2DC;T031<2-0!$/--A!!>!293>!2@$,;'$,23ÂŁ3+--W &'$@&3>!2-' >>-Ăľ09A'/ÂŁ-$A#-'9;!23>-9013+Ă­ >@#-'8!ŕŁ&#x2014;96'$/!ÂŁ-ŕŚ&#x201D;$-A&A-!Ä&#x161;< l;8!29638;g96'&@$/!gÂŁ3+-9;@0!mT #<&3>ÂŁ!2'/38!A g3>'/l,<1!2 8'93<8$'9mWA839Ä&#x161;!ÂŁ-$A#!9;!23>-90!9@9;'2;Ă&#x2022;>T$313৚'$-'9A@ŕŁ&#x2014; 393#@A2-'>-'ÂŁ0-1&3ŕŚ&#x201D;>-!&$A'2-'1A!>3&3>@1W!/>-Ăľ$'/>!0!;Ă&#x2022;>A2!/&A-'1@>&<৚@$,(-81!$, -038638!$/!$,g68A'&9;!>-$-'ÂŁ-

>-'ÂŁ<A2-$,#Ăľ&A-'13৚2!963;0!ŕŁ&#x2014; 2!2-!$,!8-'8@~T1W-2WV T T T'ÂŁ3-;;'T T'9;ÂŁ'T >->-'ÂŁ'-22@$,W 3&$A!9>@&!8A'2-!<$A'9;2-$@ A@90!/Ă­13৚£->3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;90329<ÂŁ;3>!2-! 9>3/'+3T<A@90!2-!96'$/!ÂŁ-9;@$A2@$,638!&3&239AĂ­$@$,9-Ăľ &3;!0-$,;'1!;Ă&#x2022;>/!026W!<;368'A'2;!$/!63&$A!983A13>@8'08<;!$@/2'/38!A#Ăľ&Ă­1-'ÂŁ-30!A/Ăľ6383A1!>-!ŕŁ&#x2014;A68A'&9;!>-$-'ÂŁ!1-(-81W 8!$ĂľT68!0;@0þ£<#9;!৚#Ăľ&Ă­13+Ä&#x161;@ A2!ÂŁ'ৡŕŁ&#x2014;1W-2W393#@A!-2;'8'93>!2' #8!2৚í(-2!293>Ă­T T$A@1!80';-2+-'1T!;!0৚'>Ä&#x161;!&!/Ă­$'/ĂľA@0!1- 3#$@1-W3&!;03>@1-!;8!0$/!1- >@&!8A'2-!#Ăľ&Ă­>!89A;!;@683>!&A32'68A'A$'2-32@$,'096'8;Ă&#x2022;> A2!/>-Ăľ09A@$,08!03>90-$,68A'&9-Ăľ#-389;>W!/>-Ăľ$'/3('8;68!$@ A2!/&Ă­9;<&'2$-Ç?TÇ&#x2018;ÂŁ<#Ç&#x2019;830<-!#93ÂŁ>'2$-0-'8<20Ă&#x2022;>'03231-$A2@$,T(-2!293>@$,T0329<ÂŁ;-2+3>@$,T1!80';-2+3>@$,38!A(-ÂŁ3ÂŁ3+-- gA2!/313ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;/ĂľA@0Ă&#x2022;>3#$@$,#Ăľ&A-' 3+8312@1!;<;'1W

8+!2-A!;38!1-2-!8-'8@~ 9Ă­9;<&'2$-A 8!0Ă&#x2022;>W ;3+ÂŁ3#!ÂŁ2!38+!2-A!$/!683>!&A32!68A'A1Ä&#x161;3&@$,ÂŁ<&A-T0;Ă&#x2022;8! 3&632!&Ç&#x201C;Ç&#x2019;ÂŁ!;8'!ÂŁ-A</'683+8!1 68!0;@0->3ÂŁ32;!8-!;Ă&#x2022;>T&3$-'8!/Ă­$ &3Ç&#x17D;Ç?Ç&#x2018;08!/Ă&#x2022;>-;'8@;38-Ă&#x2022;>W3ÂŁ9$'/'9;'ŕŚ&#x201D;1@3#'$2->Ç&#x17D;Ç&#x201D;2!/>-Ăľ09A@$,3ŕŚ&#x201D;83&0!$,!0!&'1-$0-$,T +&A-'6368A'A8'!ÂŁ-A3>!2'683/'0;@ -68!$ĂľA'963Ä&#x161;3>Ă­<13৚£->-!1@9;<&'2;3183A>Ă&#x2022;/393#-9;@-683('9/32!ÂŁ2@W9A;!Ä&#x161;;</'1@>ŕŚ&#x201D;8Ă&#x2022;&2-$,639;!>Ăľ68A'&9-Ăľ#-38$A3ŕŚ&#x201D;$-38!A<1-'/Ăľ;23ŕŚ&#x201D;$-031<2-0!$@/2'W3A>-/!1@ 68A@9AÄ&#x161;@$,ÂŁ-&'8Ă&#x2022;>T0;Ă&#x2022;8A@>3&63>-'&A-!ÂŁ2@9639Ă&#x2022;##Ăľ&Ă­>6Ä&#x161;@>!ÂŁ- 2!9>3/'ÂŁ30!ÂŁ2'3;3$A'2-'W 30Ä&#x161;!&2'-2(381!$/'3(-81!$, 3#'$2@$,2!2-!$,!8-'8@~#Ăľ&Ă­ 2!#-'৚í$36<#ÂŁ-03>!2'2!9;832-' >>>W&2-0!8-'8@W6ÂŁc08!03>W

Natalia Gorczyca Koordynator ds. Promocji Dni KarieryÂŽ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ǣnj


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

:WHOHJUDÄ&#x2020;F]Q\PVNUÂľFLH

Unia Europejska wobec kryzysĂłw na Ukrainie i w Syrii

K

8@A@9<08!-ŕĽ&#x2DC;90-T!;!0৚'>3/2! &313>!>@8--38!A<;>38A'2-'!ŕĽ&#x2DC;9;>! 9ÂŁ!190-'+3 9;!23>-Ă­23>'>@A>!2-!&ÂŁ! 63ÂŁ-;@0-A!+8!2-$A2'/TA>!2'/;!0৚' 63ÂŁ-;@0Ă­9Ă­9-'&A;>!T2-- <836'/90-'/W9A$A'+Ă&#x2022;ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-3A2!$A!/Ă­ 32'032-'$A23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;8'>-A/-&3;@$,$A!93>@$,A!Ä&#x161;3৚'ŕĽ&#x2DC;-$'ÂŁĂ&#x2022;>>8'ÂŁ!$/!$, A'>9$,3&2-1-T/!0-63Ä&#x161;<&2-3>@1- 9Ă­9-!&!1-W32-'$A2'/'9;A!9;!23>-'2-'9-ĂľT2!-ÂŁ'13৚£->'63+3&A'2-' /'9;>96Ă&#x2022;Ä&#x161;-9;2-'/Ă­$@$,> <836'/90-'/ 3ÂŁ-;@$'Ă­9-'&A;>!l!2+W m031632'2;Ă&#x2022;>T!1-!23>-$-'68313$/- &'1308!$/-38!A9;!#-ÂŁ23ŕŚ&#x201D;$-63ÂŁ-;@$A2'/-0>'9ধ-#'A6-'$A'ŕĽ&#x2DC;9;>!>2!/#ÂŁ-৚9A@13;3$A'2-< WĂ&#x2022;>2-'>!৚2'/'9;83A>!৚'2-'T/!0Ă­83ÂŁĂľ>;@1 !96'0$-'63>-22!6'Ä&#x161;2-ŕŁ&#x2014;3ÂŁ90!-/!0-'63>-22@#@ŕŁ&#x2014;68-38@;';@2!9A'/ 63ÂŁ-;@0-A!+8!2-$A2'/>2!/#ÂŁ-৚9A@$, ÂŁ!;!$,W 83#ÂŁ'1@;'A39;!Ä&#x161;@63&/Ăľ;'63&$A!99'1-2!8-<11-Ăľ&A@2!83&3>'+3 6;Wz,' !2&;,'<;9-&'38ÂŁ&V ;,'$,!ÂŁÂŁ'2+'93( <836'!2'-+,#3<8,33&3ÂŁ-$@zT38+!2-A3>!2'+3 2!0!16<9-' 68A'A!;'&8Ăľ;<&-Ă&#x2022;> <836'/90-$,>&2-<Ç?+8<&2-! Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;W32('8'2$/!A+831!&A-Ä&#x161;!ŕŚ&#x201D;83&3>-903!0!&'1-$0-'T68A'&9;!>-$-'ÂŁ- 38+!2-A!$/-63A!8AĂ­&3>@$,A!/1</Ă­$@$,9-Ăľ9;39<20!1-1-Ăľ&A@2!83&3>@1-T!;!0৚'8'68'A'2;!2;Ă&#x2022;>8A'&9;!>-$-'ÂŁ9;>!31-9/- <836'/90-'/ >3ÂŁ9$'W

ÂŁ'09!2&'8<8&'/-99'1!2&!9,ÂŁ@ '1-2!8-<13;>38A@Ä&#x161;8'('8!; 83(W &8,!#WÂŁ'09!2&8!<8&'/!T0;Ă&#x2022;8@68A'&9;!>-Ä&#x161;683#ÂŁ'1683/'0;3>!2-!'('0;@>2'/ >032;'0ŕŚ&#x201D;$-';'38--1-Ăľ&A@2!83&3>@$, &Ă&#x2022;#86<#ÂŁ-$A2@$,W!9;Ăľ62-'!ধ!2! ,!#!2A2-='89-;@3(-$;38-!l!2!&!m638<9A@Ä&#x161;!0>'9ধõ!8;2'89;>! 9$,3&2-'+3T>;@1'('0;@>23ŕŚ&#x201D;$- &3;@$,$A!93>@$,&A-!Ä&#x161;!ŕĽ&#x2DC;63&/Ăľ;@$, 68A'A >8'ÂŁ!$/-&308!-2@W 03ÂŁ'-99'1!2&!9,ÂŁ@A!!9;8-$,; 2-='89-;@l 3ÂŁ!2&-!m&3032!Ä&#x161;!2!ÂŁ-A@63ÂŁ-;@0- >3#'$8'+-32< l-&&ÂŁ' !9;38;,(8-$!m63>@&!8A'2-!$,8!#90-'/-392@W8'9A$-' !>'Ä&#x161;<9-!Ä&#x161;'0AÂŁ<#<!+-'ÂŁÂŁ3ŕĽ&#x2DC;-

90-'+368A'&9;!>-Ä&#x161;0>'9ধõ!8;2'89;>!9$,3&2-'+3A6'896'0;@>@ 63ÂŁ90-$,-2;'8'9Ă&#x2022;>2!83&3>@$, -683>!&A32'/68A'A3ÂŁ90Ăľ63ÂŁ-;@0- A!+8!2-$A2'/W#8!&31;3>!8A@9A@Ä&#x161;! 3৚@>-32!&@90<9/!T>0;Ă&#x2022;8'/&31-23>!Ä&#x161;368A'032!2-'-৚>032;'0ŕŚ&#x201D;$-' &@2!1-$A2@$,>@&!8A'ŕĽ&#x2DC;>(8@$' Ă&#x2022;Ä&#x161;23$2'/T2!ÂŁ-90-19$,3&A-' ->08!-2-' 63>-22!63&/Ă­ŕŁ&#x2014;#!8&A-'/A&'$@&3>!2'&A-!Ä&#x161;!2-!T1!/Ă­$' 2!$'ÂŁ<9A'89AĂ­2-৚&3;@$,$A!968313$/Ăľ&'1308!$/--68!>$AÄ&#x161;3>-'0!W

Jan Brzozowski .DWHGUD6WXGLÂľZ (XURSHMVNLFK

PrestiĹźowe wyróşnienie dla kierunku MiÄ&#x2122;dzynarodowe Stosunki Gospodarcze

K

-'8<2'0-Ăľ&A@2!83&3>' ;39<20- 3963&!8$A'T683>!&A32@3&Ç&#x201D;ÂŁ!;2!@&A-!ÂŁ' 03231---;39<20Ă&#x2022;>-Ăľ&A@2!83&3>@$,2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'T &'$@A/Ă­3ÂŁ90-'/31-9/-08'&@;!$@/2'/3;8A@1!Ä&#x161;3$'2Ăľ>@8Ă&#x2022;৚2-!/Ă­$Ă­W !/>@৚'/3$'2-323$'ÂŁ'-'('0;@09A;!Ä&#x161;$'2-!T683+8!19;<&-Ă&#x2022;>T A!93#@0!&83>'T683>!&A'2-'#!&!ŕĽ&#x2DC;2!<03>@$,38!A>'>2Ăľ;8A2@9@9;'109A;!Ä&#x161;$'2-!Wg3>-'ÂŁ-

ǢÓ?

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

0-A!9A$A@;-3+8312!13;@>!$/! &39;!Ä&#x161;'+3&39032!ÂŁ'2-!683$'9< &@&!0;@$A2'+3W$'2!>@8Ă&#x2022;৚2-!/Ă­$!68A@A2!>!2!/'9;#3>-'1 #!8&A38A!&03g1Ă&#x2022;>-683(W &8,!#W!A-1-'8A -'ÂŁ-ŕĽ&#x2DC;90-TA-'0!2 @&A-!Ä&#x161;< 03231---;39<20Ă&#x2022;> -Ăľ&A@2!83&3>@$,W 63ŕŚ&#x201D;8Ă&#x2022;&683>!&A32@$,>08!03>90-12->'89@;'$-' 03231-$A2@10-'8<20Ă&#x2022;>9;<&-Ă&#x2022;>;@ÂŁ03 ;'2/'&'2$-'9A@9-Ăľ;@168'9;-৚3>@1>@8Ă&#x2022;৚2-'2-'1W-Ăľ&A@2!83&3-

>';39<20- 3963&!8$A';3/'&23$A'ŕŚ&#x201D;2-'/'&'2A2!/636<ÂŁ!82-'/9A@$, 0-'8<20Ă&#x2022;>>ŕŚ&#x201D;8Ă&#x2022;&0!2&@&!;Ă&#x2022;> 2!9;<&-!> W 3ÂŁ90!31-9/!08'&@;!$@/2! /'9;<9;!>3>@138+!2'19A03ÂŁ2-$;>!>@৚9A'+3T&A-!Ä&#x161;!/Ă­$@12-'A!ÂŁ'৚2-'2!8A'$A/!03ŕŚ&#x201D;$-09A;!Ä&#x161;$'2-! 3$'2-!/Ă­$63A-31683>!&A32@$, 0-'8<20Ă&#x2022;>9;<&-Ă&#x2022;>>'>9A@9;0-$,<$A'ÂŁ2-!$,6<#ÂŁ-$A2@$, -2-'6<#ÂŁ-$A2@$,W


:VSRPQLHQLH

3RĂ&#x2014;HJQDQLHSURIHVRUD

GU%DUEDU\

-DQD6]SDND

.OLPHN ÂŁ-6$<Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;830<63$-þ৚0-'/ $,383#-'3&'9AÄ&#x161;!&8!8#!8!ÂŁ-1'0. -!Ä&#x161;!Ç&#x201C;Ç&#x2013;ÂŁ!;W

W lipcu 2014 roku po ciÄ&#x2122;Ĺźkiej chorobie odeszĹ&#x201A;a dr Barbara Klimek. MiaĹ&#x201A;a 69 lat. Od kilku lat cieszyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w peĹ&#x201A;ni emeryturÄ&#x2026; i jako sĹ&#x201A;uchacz uczÄ&#x2122;szczaĹ&#x201A;a na studia â&#x20AC;&#x17E;Trzeciego wiekuâ&#x20AC;?. WczeĹ&#x203A;niej niemal przez 40 lat wychowywaĹ&#x201A;a studentĂłw bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;c pracownikiem naszej uczelni. Barbara Klimek rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a pracÄ&#x2122; jako nauczyciel akademicki w paĹşdzierniku 1973 roku. Wg kroniki prowadzonej przez Prof. Leszka KaĹ&#x201A;kowskiego objÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a wĂłwczas stanowisko starszego asystenta ZakĹ&#x201A;adu Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji [rozpoczynajÄ&#x2026;c tym samym feminizacjÄ&#x2122; ZakĹ&#x201A;adu]. ByĹ&#x201A;a wieloletnim opiekunem KoĹ&#x201A;a Naukowego przy ZakĹ&#x201A;adzie Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji. We wrzeĹ&#x203A;niu 1982 roku obroniĹ&#x201A;a publicznie rozprawÄ&#x2122; doktorskÄ&#x2026; nt. â&#x20AC;&#x17E;Ekonomiczna efektywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; kombinatowej formy produkcji w budownictwieâ&#x20AC;?. Przez 40 lat prowadziĹ&#x201A;a zajÄ&#x2122;cia z kilkunastu przedmiotĂłw, wypromowaĹ&#x201A;a niemalĹźe tysiÄ&#x2026;c studentĂłw. ByĹ&#x201A;a posiadaczkÄ&#x2026; najpiÄ&#x2122;kniejszych nĂłg w Instytucie [Prof. L. KaĹ&#x201A;kowski], kubka kawowego â&#x20AC;&#x17E;Ĺźabkiâ&#x20AC;? oraz miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;niczÄ&#x2026; cogodzinnego â&#x20AC;&#x17E;dymkaâ&#x20AC;?. Dr BarbarÄ&#x2122; Klimek zapamiÄ&#x2122;tamy jako dobrego, niezmiernie sumiennego i zawsze uĹ&#x203A;miechniÄ&#x2122;tego czĹ&#x201A;owieka. Katarzyna Kania

>-'0<7Ç&#x2018;ÂŁ!;3&9A'&Ä&#x161;3&2!9683('938!2A6!0T>-'ÂŁ3ÂŁ';2--<;@;<Ä&#x161;3>!2@ 68!$3>2-02!9A'/$A'ÂŁ2-T!<;382-'A>@0ÂŁ'636<ÂŁ!82@$,63&8Ăľ$A2-0Ă&#x2022;>,-9;38-- +3963&!8$A'/W63Ä&#x161;'$A23ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;!0!&'1-$0!63৚'+2!Ä&#x161;!!2!83('938!2!1'2;!8A< !03>-$0-1>6-Ă­;'0TÇ?Ç?9;@$A2-!W<#ÂŁ-0</'1@(8!+1'2;@ÂŁ!<&!$/-63+8A'#3>'/T >@+Ä&#x161;39A32'/68A'A'0;38!T683(W &8W,!#W-2৚W2&8A'/!,3$,Ă&#x2022;Ä&#x161;!W

SpotkaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; dzisiaj, aby poĹźegnaÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;p. Jana Szpaka, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prorektora ds. nauczania w latach 1987-1990. Ĺ&#x161;mierÄ&#x2021; Pana Profesora to bolesny cios dla wszystkich, ktĂłrzy znali tego wspaniaĹ&#x201A;ego czĹ&#x201A;owieka. Pan Profesor, wybitny historyk gospodarki, daĹ&#x201A; siÄ&#x2122; poznaÄ&#x2021; nie tylko jako zaangaĹźowany w dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; badawczÄ&#x2026; pasjonat dziejĂłw gospodarczych, ale przede wszystkim jako wspaniaĹ&#x201A;y nauczyciel, darzony szacunkiem i sympatiÄ&#x2026; przez wiele pokoleĹ&#x201E; wychowankĂłw. Pozostanie w pamiÄ&#x2122;ci jako Autor popularnych i wielokrotnie wznawianych skryptĂłw i podrÄ&#x2122;cznikĂłw z zakresu historii gospodarczej. Aktywny w wielu gremiach naukowych i zarzÄ&#x2026;dczych, peĹ&#x201A;niĹ&#x201A; m.in. funkcje kierownika Katedry Historii Gospodarczej i SpoĹ&#x201A;ecznej w l. 1997-2008 oraz ZakĹ&#x201A;adu Historii Gospodarczej (1993-2010). ByĹ&#x201A; przewodniczÄ&#x2026;cym Uczelnianej Komisji Stypendialnej w l. 1994-2011, czĹ&#x201A;onkiem Senatu Uczelni i reprezentantem Rady WydziaĹ&#x201A;u Ekonomii, a takĹźe czĹ&#x201A;onkiem Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej, Wydawniczej i sekretarzem Rady Programowej SzkoĹ&#x201A;y PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci i ZarzÄ&#x2026;dzania. W uznaniu licznych zasĹ&#x201A;ug odznaczony KrzyĹźem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, ZĹ&#x201A;otym i BrÄ&#x2026;zowym KrzyĹźem ZasĹ&#x201A;ugi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Dobrze pamiÄ&#x2122;tam nasze ostatnie spotkanie dwa lata temu, podczas uroczystoĹ&#x203A;ci 50-lecia dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci zawodowej Pana Profesora. Jak zawsze aktywny, utrzymywaĹ&#x201A; oĹźywione kontakty z uczelniÄ&#x2026; nawet po przejĹ&#x203A;ciu na emeryturÄ&#x2122;. ZaangaĹźowany w rozliczne przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia na niwie naukowej i organizacyjnej, wspieraĹ&#x201A; rozwĂłj miejsca, ktĂłremu poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;ciĹ&#x201A; caĹ&#x201A;e Ĺźycie zawodowe. ZapamiÄ&#x2122;taĹ&#x201A;em go jako peĹ&#x201A;nego energii i Ĺ&#x203A;wieĹźych pomysĹ&#x201A;Ăłw, o niezmÄ&#x2026;conej jasnoĹ&#x203A;ci umysĹ&#x201A;u i wielkiej przenikliwoĹ&#x203A;ci. PragnÄ&#x2122; podziÄ&#x2122;kowaÄ&#x2021; wszystkim, ktĂłrzy przybyli na dzisiejszÄ&#x2026; uroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. PamiÄ&#x2122;Ä&#x2021; o Panu Profesorze ĹźyÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dzie nie tylko w naszych, teraz peĹ&#x201A;nych bĂłlu, sercach. Przetrwa w pamiÄ&#x2122;ci, zachowujÄ&#x2026;c obraz wybitnego badacza, nade wszystko zaĹ&#x203A; â&#x20AC;&#x201C; skromnego i Ĺźyczliwego czĹ&#x201A;owieka.

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

:LHVĂ&#x160;DZ/LNXVJRĂ?FLHP ĂŹ6SRWNDQLDQDSDUNLHFLHĂŤ '&'2A2!/#3+!;9A@$,3ÂŁ!0Ă&#x2022;>T>Ä&#x161;!ŕŚ&#x201D;$-$-'ÂŁ,3ÂŁ&-2+<^->!g-0<9 3;'ÂŁ' -8'9;!<8!$/'\#@Ä&#x161;+3ŕŚ&#x201D;$-'1963;0!2-!TA38+!2-A3>!2'+368A'A3Ä&#x161;3!<03>' @20<!6-;!Ä&#x161;3>'+3 INDEXW63;0!2-'>8!1!$,636<ÂŁ!82'+3$@0ÂŁ<3&#@Ä&#x161;39-Ăľ Ç&#x17D;Ç&#x2013;9;@$A2-!>;!8'/<ÂŁ-2->'89@;';<W

J

eden z flagowych projektĂłw KNRK Znany przedsiÄ&#x2122;biorca mĂłwiĹ&#x201A; m.in. GoĹ&#x203A;Ä&#x2021; spotkania zdradziĹ&#x201A; rĂłwnieĹź INDEX, â&#x20AC;&#x17E;Spotkanie na parkiecieâ&#x20AC;?, o sile marzeĹ&#x201E;, stwierdzajÄ&#x2026;c, Ĺźe tylko ci, najbliĹźsze plany inwestycyjne. Rodzina zgromadziĹ&#x201A;o tym razem imponujÄ&#x2026;co ktĂłrzy majÄ&#x2026; marzenia, osiÄ&#x2026;gajÄ&#x2026; wyzna- LikusĂłw ma zamiar otworzyÄ&#x2021; w najliczne grono zainteresowanych. Spo- czone cele. W trakcie dyskusji dotykaĹ&#x201A; bliĹźszym czasie hotel za granicÄ&#x2026;, bierze tkanie otworzyĹ&#x201A; prof. dr hab. Krzysztof rĂłwnieĹź bardziej konkretnych wÄ&#x2026;tkĂłw, rĂłwnieĹź pod uwagÄ&#x2122; inwestycje w Polsce. SurĂłwka, prorektor ds. KsztaĹ&#x201A;cenia i Stu- wĹ&#x203A;rĂłd nich walorĂłw inwestycyjnych Pan WiesĹ&#x201A;aw Likus chÄ&#x2122;tnie dzieliĹ&#x201A; dentĂłw UEK, w krĂłtkich sĹ&#x201A;owach witajÄ&#x2026;c Krakowa, prawdziwej turystycznej Mek- siÄ&#x2122; wiedzÄ&#x2026; w ramach ostatniej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci Szanownego GoĹ&#x203A;cia i licznie zgromadzo- ki. ZastrzegĹ&#x201A; jednak, Ĺźe ze wzglÄ&#x2122;du spotkania, w trakcie ktĂłrej uczestninych studentĂłw. DalszÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; spotkania na przychylnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; miejscowych wĹ&#x201A;adz, cy zadawali wiele ciekawych pytaĹ&#x201E;. moderowaĹ&#x201A; red. SĹ&#x201A;awomir Mokrzycki najlepszym miejscem do prowadzenia z TVP. W spotkaniu wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a rĂłwnieĹź udziaĹ&#x201A; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci gospodarczej w Polsce jest red. ElĹźbieta CegĹ&#x201A;a z Dziennika Polskiego. WrocĹ&#x201A;aw.

83('9388A@9A;3(<8Ă&#x2022;>0!>-;!<$A'9;2-0Ă&#x2022;>963;0!2-!A-'9Ä&#x161;!>'1-0<9'1T13&'83>!2'+368A'A8'&WÄ&#x161;!>31-8!308A@$0-'+3l>ŕŚ&#x201D;83&0<m

ǢÓ&#x2018;

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;


WĹ&#x203A;rĂłd poruszanych wÄ&#x2026;tkĂłw znalazĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; m.in. problemy krajowego rynku sztuki i bariery w prowadzeniu dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci gospodarczej. Na pytanie, dotyczÄ&#x2026;ce posiadania kredytu we frankach, p. WiesĹ&#x201A;aw Likus odpowiedziaĹ&#x201A;, Ĺźe kredyty ma tylko w zĹ&#x201A;otĂłwkach i EURO, gdyĹź od dawna wyznaje zasadÄ&#x2122;, Ĺźe kredyty powinno siÄ&#x2122; braÄ&#x2021; w takiej walucie, w jakiej ma siÄ&#x2122; przychody.

.RĂ&#x160;R1DXNRZH5\QNX.DSLWDĂ&#x160;RZHJR INDEX

A1-!20!3963;0!2-<>A-'22-0<3ÂŁ90-1AÂ&#x2030;Â&#x2030;9;@$A2-!Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x152;830<

8+!2-A!;38A@963;0!2-!l3&ÂŁ'>'/mV!>'Ä&#x161;<8@TÂŁ-$/!'6;!T!83ÂŁ8í৚0-'>-$A

Wb

8!20-2+<;@+3&2-0! 38#'9AÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;8W83&A-2! -0<9Ă&#x2022;>A!/13>!Ä&#x161;!Ç?Ç? 1-'/9$'2!ÂŁ-ŕŚ&#x201D;$-'2!/#3+!;9A@$,ÂŁ<&A->3ÂŁ9$'W 383&A-2@-0<9Ă&#x2022;>l#8!$-V-'9Ä&#x161;!>!T !&'<9A!-'9A0!m2!ÂŁ'৚@1W-2W9-'ŕŁ&#x2014;ÂŁ<09<93>@$,63ÂŁ90-$,,3;'ÂŁ-V j 3;'ÂŁ^;!8@\>8!03>-'l>Ç?Ç?Ç?Ç&#x201D; 8W63&$A!91-Ăľ&A@2!83&3>'+30320<89<8-?-ÂŁÂŁ'+-!;<8'>!8@৚</<8@ >@8Ă&#x2022;৚2-Ä&#x161;3,3;'ÂŁ2!+83&Ă­>0!;'+38-- ^!/ÂŁ'6-'/A!683/'0;3>!2'>2Ăľ;8A'\m

j j

j

j j

63;0!2-'>A#<&A!Ä&#x161;3>-'ÂŁ'l63A@;@>2@$,m'13$/-

3;'ÂŁ^3&Ă&#x2022;৚í\>8!03>-'l;<23$3>!Ä&#x161;0-'&@ŕŚ&#x201D;$!8ÂŁ'09!2&'8 m

3;'ÂŁ36'82-$<9\>8!03>-'l/'&@2@,3;'ÂŁ>3ÂŁ9$'TA8A'9A32@>'090ÂŁ<A@>2'/9-'$-'ÂŁ!-9{,Ă&#x2021;;'!<?T >Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x17D;8W23$3>!Ä&#x161;;<68'A@&'2;T '38+'<9,m

3;'ÂŁ^32363ÂŁ\>!;3>-$!$, l;<>ÂŁ!;!$,Ç?Ç?f;@$,>-'0<!2 -'6<8!<8AĂ­&A!Ä&#x161;>'9'ÂŁ'A!8;Ă­ ++'8;,m

3;'ÂŁ^32363ÂŁ\>'83$Ä&#x161;!>-< l1-'9A0!Ä&#x161;>2-11W-2W!#ÂŁ3-$!993m

3;'ÂŁ^ 8!2&\>ĂŚ3&A-l+3ŕŚ&#x201D;$-Ä&#x161;>2-1 1W-2W '28@0-'20-'>-$Am

!ÂŁ'৚í$! &3 83&A-2@ -0<9Ă&#x2022;> 6Ă&#x2022;Ä&#x161;0!T 3ÂŁ( 2='9;1'2; 639-!&! 8Ă&#x2022;>2-'৚ 2-'8<$,313ŕŚ&#x201D;$->9;3ÂŁ-$@V#-<83>-'$68A@ <ÂŁW -'ÂŁ32'/38!A31 !2&ÂŁ3>@^3ÂŁ(8!$0!\T !>2-1313&@-;0!$A1!803>Ă­3&A-'৚í-&'ÂŁ-0!;'9!1-W 368A'A96Ă&#x2022;Ä&#x161;0Ăľ^'80<8@ !#8@0!@+!8-@+!8';'0\T83&A-2!-0<9Ă&#x2022;>032;83ÂŁ</'8Ă&#x2022;>2-'৚8A'&9-Ăľ#-389;>3 !2&ÂŁ3>3f 83&<0$@/2'3ÂŁ90-@;3ŕĽ&#x2DC;A!&31-!W

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǢǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

0RGHORZDQLHLSURJQR]RZDQLH]MDZLVNVSRĂ&#x160;HF]QRJRVSRGDUF]\FK &2-!$,Ç&#x201C;fÇ&#x2013;1!/!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;830<3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ> !036!2'103ÂŁ'/2!;8A@&2-3>! -Ăľ&A@2!83&3>!32('8'2$/!!<03>!-1W83('938!ÂŁ'09!2&8! 'ÂŁ-!9-! z3&'ÂŁ3>!2-'-683+23A3>!2-'A/!>-90963Ä&#x161;'$A23f+3963&!8$A@$,zW32('8'2$/! ;!/'9;#'A63ŕŚ&#x201D;8'&2-Ă­032;@2<!$/Ă­+Ă&#x2022;ÂŁ2363ÂŁ90-$,'1-2!8-Ă&#x2022;>!<03>@$,6;W z8A'9;8A'223f$A!93>'13&'ÂŁ3>!2-'-683+23A3>!2-'A/!>-90+3963&!8$A@$,z 38+!2-A3>!2@$,68A'A83('938!ÂŁ'09!2&8! 'ÂŁ-!9-!> !036!2'13&Ç&#x17D;Ç&#x2013;Ç&#x201D;Ç&#x2022;830<W

G

Ĺ&#x201A;Ăłwnym celem konferencji jest integracja Ĺ&#x203A;rodowiska naukowego polskich statystykĂłw i ekonometrykĂłw oraz wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;cych z nimi pracownikĂłw naukowych uczelni zagranicznych z takich krajĂłw jak Wielka Brytania, Czechy, SĹ&#x201A;owacja czy Ukraina. Celem konferencji jest takĹźe wpĹ&#x201A;ywanie na rozwĂłj polskiej myĹ&#x203A;li statystycznej, ekonometrycznej i ekonomicznej przez zwiÄ&#x2122;kszanie zainteresowania Ĺ&#x203A;rodowiska akademickiego tematykÄ&#x2026; modelowania i prognozowania szeroko rozumianych zjawisk spoĹ&#x201A;eczno-gospodarczych i ekonomicznych z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych. Ma ona na celu prezentacjÄ&#x2122; najnowszych prac badawczych z zakresu szeroko rozumianej statystyki i ekonometrii oraz prognoz gospodarczych, prowadzonych w krajowych i zagranicznych oĹ&#x203A;rodkach naukowych w tych dyscyplinach. Warto podkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021;, Ĺźe w szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci tematyka konferencji obejmuje

ÇŁÇĄ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

zagadnienia dotyczÄ&#x2026;ce m.in. teorii statystyki i ekonometrii, statystycznej analizy danych, wielowymiarowej analizy statystycznej, statystyki gospodarczej, rynku pracy i ochrony Ĺ&#x203A;rodowiska, statystyki spoĹ&#x201A;ecznej i demografii, modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych, ekonometrii przestrzennej i dynamicznej, makroekonometrii, ekonometrii i inĹźynierii finansowej i ubezpieczeniowej, zarzÄ&#x2026;dzania ryzykiem czy metod taksonomii numerycznej. Konferencja ma takĹźe na celu promowanie prac badawczych mĹ&#x201A;odych naukowcĂłw zajmujÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk spoĹ&#x201A;eczno-gospodarczych poprzez zorganizowanie konkursu na najlepsze referaty i postery dla mĹ&#x201A;odych naukowcĂłw. Organizatorem konferencji byĹ&#x201A;y Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN. FunkcjÄ&#x2122; PrzewodniczÄ&#x2026;cego komitetu

organizacyjnego konferencji peĹ&#x201A;niĹ&#x201A; Prof. dr hab. JĂłzef Pociecha â&#x20AC;&#x201C; kierownik Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, czĹ&#x201A;onek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Ponadto komitet organizacyjny konferencji stanowili: Prof. UEK dr hab. Anna Malina â&#x20AC;&#x201C; wiceprzewodniczÄ&#x2026;ca komitetu organizacyjnego, dr Roman Huptas â&#x20AC;&#x201C; sekretarz naukowy, Prof. UEK dr hab. Barbara PaweĹ&#x201A;ek, dr hab. StanisĹ&#x201A;aw Wanat, dr Katarzyna Frodyma, dr Artur Lipieta, dr Monika PapieĹź oraz dr SĹ&#x201A;awomir Ĺ&#x161;miech. NaleĹźy podkreĹ&#x203A;liÄ&#x2021;, Ĺźe konferencja zostaĹ&#x201A;a zorganizowana dziÄ&#x2122;ki finansowej pomocy Polskiej Akademii Nauk, StatSoft Polska i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Konferencja objÄ&#x2122;ta zostaĹ&#x201A;a Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. inĹź. Andrzeja ChochoĹ&#x201A;a. W VIII MiÄ&#x2122;dzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia "Modelowanie i prognozowa-


nie zjawisk społeczno-gospodarczych" uczestniczyło 69 osób. Byli to przedstawiciele różnych ośrodków naukowych i badawczych w Polsce m. in.: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Krajowej Izby Rozliczeniowej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, StatSoft Polska, Wydawnictwa C.H. Beck. Ponadto w obradach udział wzięli goście z Czech reprezentujący: University of Pardubice, z Wielkiej Brytanii: University of Essex, ze Słowacji: University of Economics in Bratislava oraz z Ukrainy: Kiev National University of Economics, Lviv Academy of Commerce. Uczestników konferencji powitał Przewodniczący komitetu organizacyjnego Prof. dr hab. Józef Pociecha. Następnie zabrał głos Przewodniczą-

cy Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN Prof. dr hab. Jacek Osiewalski. Uczestników konferencji przywitał także Prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W trakcie 9 sesji plenarnych wygłoszono 22 referaty, w tym 8 w języku angielskim. Wśród zaprezentowanych referatów były 3 wystąpienia gości zagranicznych i 2 wykłady na zaproszenie. Pierwszy wykład na zaproszenie wygłoszony został przez Prof. dr Bertholda Lausena z University of Essex pt. „Bundling and pruning ensemble classifiers”. Drugi referat na zaproszenie pt. „Pomiar mobliności kapitału – od UIP do hipotezy bliźniaczego deficytu” zaprezentowała Prof. dr hab. Krystyna Strzała z Uniwersytetu Gdańskiego. Należy także podkreślić, że 2 referaty zostały zaprezentowane przez Przewodniczącego Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN Prof. dr hab. Jacka Osiewalskiego o następujących tytułach: „Foundations of the harmonic mean estimator of the marginal data density value and the status of Lenk’s

correction” (współautor: prof. UEK dr hab. Anna Pajor) oraz „Dwuwymiarowy model zmiennych licznikowych z częściowym cenzurowaniem – ujęcie bayesowskie” (współautor: prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec). Odbyła się również sesja plakatowa, w czasie której zaprezentowano 18 plakatów. Wygłoszone referaty i zaprezentowane plakaty poświęcone były różnym aspektom modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych. Sesje plenarne obejmowały następujące obszary tematyczne: ilościowe analizy makroekonomiczne, współczesne analizy statystyczne, modelowanie mikroekonometryczne, statystyczne metody analiz regionalnych, metody badań społeczno-demograficznych, metody badania rozwoju gospodarczego oraz metody analizy budżetów gospodarstw domowych.

dr Roman Huptas .DWHGUD6WDW\VW\NL

28ǒlǓǏmd£<;@ǏǍǎǒ

ǣǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

&]\UHNODPDMHVWV]WXNÃ" &\NOGHEDWR]ZLÃ]NDFKV]WXNLLð 83>30</í$'-032;83>'89@/2'0!16!2-'963Ě'$A23f1!80'ধ2+3>''2'ħ32! 9;>38A32'68A'A9Ě@22'+3A<63&3#!2-!&39A303>!2-!(3;3+8!)0!£-=-'83 39$!2-'+3T8'0£!1!)81@!++-9;!23>-í$!A!$Aí;0-0<#-A1<T$A@08!/3#8!AA 6£!0!;!1-g+8!)$A2í(381í9;3/í$í2!63+8!2-$A<9A;<0--$3&A-'22'+31!80'ধ2+<T ;368A@0Ě!&@2!;3T৹';!1T+&A-'63/!>-!9-õ$AĚ3>-'0T3#'$2!/'9;;!0৹'9A;<0!T! 8Õ>23£'+£'63>9;!/'-8'0£!1!W

ǣǣ

28ǒlǓǏmd£<;@ǏǍǎǒ

artystycznych. Do rozmów zapraszani są uznani artyści, ludzie kultury, biznesu, polityki oraz mediów, m.in. Agnieszka Holland, Andrzej Wajda, Jan Klata, Paweł Althamer, Maria Anna Potocka (Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK), Joanna Wnuk-Nazarowa (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia), Agnieszka Odorowicz (Polski Instytut Sztuki Filmowej), Edwin Bendyk (Tygodnik „Polityka”). Każdej z debat towarzyszy wydarzenie artystyczne prezentujące dokonania twórców młodego pokolenia. Dotychczasowe dyskusje koncentrowały się wokół związków sztuki i m.in. biznesu, wolności, państwa, odpowiedzialności, pieniądza, przestrzeni publicznej.

Za sprawą debaty „Sztuka i reklama”, która odbyła się 10 grudnia 2014 r., cykl wkroczył także na Uniwersytet Ekonomiczny. Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa prac absolwentów krakowskiej ASP „DYPLOMY 2014”, eksponująca w holu pawilonu sportowego dzieła z zakresu malarstwa, rzeźby i grafiki. Na następną debatę zapraszamy w kwietniu, w ramach Tygodnia Niepełnosprawności. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie www.aagap.pl i na facebooku Agencji Artystycznej GAP. Zachęcamy do śledzenia. Agnieszka Lakner 3URPRFMDRUD]5HGDNFMD*$3

(3;Wæ<0!9A36-'£!8$A@0

M

ierząc się z doświadczaniem obecności sfery sztuki i reklamy w naszym życiu, ocieramy się nie tylko o spory i niejednoznaczności w obu przypadkach, ale jednocześnie możemy zauważyć współistnienie i wzajemną inspirację obu dyscyplin. Interakcja pomiędzy nimi przejawia się zarówno w tworzeniu reklam przez artystów (wspomniany Benetton i Toscani), jak i wykorzystaniu motywów marketingu w dziełach sztuki (np. Pablo Picasso w Krajobrazie z plakatami z 1912 umieszcza kostkę KUB z reklamy maggi, tym samym rozpoczyna nowy prąd w sztukach plastycznych zwany kubizmem), ale również poprzez reklamowanie instytucji kultury, jak opera, teatr lub muzeum. O tym, czy reklama jest sztuką i co łączy lub dzieli obie dyscypliny dyskutowali w ramach kolejnej debaty z cyklu „Sztuka i…” znawcy tematu - prof. Piotr Bożyk (artysta, Wydział Form Przemysłowych krakowskiej ASP), Agnieszka Słabowska (marketingowiec, współpomysłodawczyni projektu 101 Murali dla Krakowa) oraz prof. dr hab. Jan W. Wiktor (ekonomista, Katedra Marketingu UEK). Moderatorem debaty była prof. Janina Filek, kierownik Katedry Filozofii UEK. Cykl debat poświęconych zagadnieniom związków sztuki z dziedzinami życia społecznego, jak np. etyka, ekonomia, czy socjologia, organizowany jest od 2012 roku przez Agencję Artystyczną GAP przy współudziale krakowskich uczelni


:LHF]ÂľU.ROĂ&#x2021;G AD 2015 Co roku w styczniu ;!8!<ÂŁ!2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-' 9;!/'9-Ăľ1-'/9$'1>96Ă&#x2022;ÂŁ2'+303ÂŁĂľ&3>!2-!&ÂŁ!68!$3>2-0Ă&#x2022;>T68A@/!$-Ă&#x2022;Ä&#x161; -9@16!;@0Ă&#x2022;>2!9A'/<$A'ÂŁ2-W

T

ym razem wspĂłlne Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;towanie nego spotkania byli: KardynaĹ&#x201A; Prezbiter wspaniaĹ&#x201A;ej tradycji Wieczoru KolÄ&#x2122;d Franciszek Macharski; o. Marian Zawada, uĹ&#x203A;wietniĹ&#x201A;a obecnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zespoĹ&#x201A;u Wawele. przeor Klasztor OO KarmelitĂłw na Piasku; GoĹ&#x203A;Ä&#x2021;mi wyjÄ&#x2026;tkowego noworocz- prof. UEK dr hab. inĹź. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;,

Rektor UEK; prof. UEK dr hab. Andrzej SokoĹ&#x201A;owski, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju oraz wielu innych przedstawicieli spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci akademickiej Uniwersytetu.

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǣǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

%LEOLRWHND*Ă&#x160;ÂľZQD8(.

-DQ'Ă&#x160;XJRV]ĂĽ F]Ă&#x160;RZLHNKLVWRULD ;@1830<1-/!Ç&#x201C;Ç?Ç?W83$A2-$!<83&A-22!/#!8&A-'/A2!2'+363ÂŁ90-'+30832-0!8A!. '/1639;!23>-Ä&#x161;<$A$-ŕŁ&#x2014;;3>@&!8A'2-'<A2!/Ă­$830Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;30-'1!2!Ä&#x161;<+39A!W Ăľ&A-'32A!;'16!;832'1830<8!A'1A'ŕŚ&#x201D;>W!2'1!>Ä&#x161;'1 l>A>-Ă­A0<AÇ&#x17D;Ç? 83$A2-$Ă­ŕŚ&#x201D;1-'8$-6!6-'৚!mW ;'/30!A/--#ÂŁ-3;'0! Ä&#x161;Ă&#x2022;>2!68!+2-'A!6839-ŕŁ&#x2014;!ŕĽ&#x2DC;9;>! 2!>@9;!>Ăľ!2Ä&#x161;<+39Ag$AÄ&#x161;3>-'0,-9;38-!W

C

zy DĹ&#x201A;ugosz jedynie spisaĹ&#x201A; historiÄ&#x2122; naszego kraju, czy moĹźe niejako jÄ&#x2026; stworzyĹ&#x201A;? Czy byĹ&#x201A; tylko Ĺ&#x203A;wiadkiem, czy bohaterem wydarzeĹ&#x201E;? Wystawa czasowa Jan DĹ&#x201A;ugosz â&#x20AC;&#x201C; czĹ&#x201A;owiek historia wprowadza w Ĺ&#x203A;wiat kronikarza i pomaga odpowiedzieÄ&#x2021; na te pytania.

ocenÄ&#x2122; WĹ&#x201A;adysĹ&#x201A;awowi Jagielle. Nie szczÄ&#x2122;dzi przykrych sĹ&#x201A;Ăłw pod adresem trzeciej Ĺźony krĂłla, ElĹźbiety Granowskiej. Pod ostrzaĹ&#x201A;em krytyki DĹ&#x201A;ugosza znalazĹ&#x201A; siÄ&#x2122; takĹźe Kazimierz JagielloĹ&#x201E;czyk â&#x20AC;&#x201C; wieloletni pracodawca kronikarza.

AÄ&#x161;3>-'0,-9;38-!

-'A2!2!393#-9;3ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014; Z imienia i nazwiska go znamy. Na myĹ&#x203A;l o nim przed oczami wyobraĹşni pojawia siÄ&#x2122; stos Ĺ&#x203A;redniowiecznych ksiÄ&#x2026;g, piĂłro zamoczone w kaĹ&#x201A;amarzu i piÄ&#x2122;knie zdobione Ĺ&#x201A;aciĹ&#x201E;skie litery. Ale, czy wiemy coĹ&#x203A; wiÄ&#x2122;cej? A przecieĹź Jan DĹ&#x201A;ugosz nie byĹ&#x201A; jedynie wybitnym polskim kronikarzem. DzieĹ&#x201A;o jego Ĺźycie â&#x20AC;&#x201C; Roczniki, czyli kroniki sĹ&#x201A;ynnego KrĂłlestwa Polskiego, to pierwsza w historii udana prĂłba spisania historii naszego kraju od dziejĂłw tzw. bajecznych po czasy DĹ&#x201A;ugoszowi wspĂłĹ&#x201A;czesne, czyli XV w. MoĹźemy byÄ&#x2021; bardziej lub mniej zdziwieni, ale jego dzieĹ&#x201A;a sÄ&#x2026; poĹ&#x203A;rednio nam wszystkim niezwykle bliskie. To na nich oparta jest historia nauczana w szkoĹ&#x201A;ach. Wiele znanych wspĂłĹ&#x201A;czeĹ&#x203A;nie legend spisuje po raz pierwszy wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie DĹ&#x201A;ugosz. Na przekazach zawartych w Kronikach oparĹ&#x201A; siÄ&#x2122; m.in. Henryk Sienkiewicz piszÄ&#x2026;c powieĹ&#x203A;Ä&#x2021; KrzyĹźacy, czy Jan Matejko tworzÄ&#x2026;c sĹ&#x201A;ynny obraz Bitwa pod Grunwaldem. To dziÄ&#x2122;ki kronikarzowi, chodzÄ&#x2026;c po Zamku KrĂłlewskim na Wawelu moĹźemy podziwiaÄ&#x2021; kopie sztandarĂłw krzyĹźackich zdobytych w Bitwie pod Grunwaldem. DĹ&#x201A;ugosz opisaĹ&#x201A; je bardzo dokĹ&#x201A;adnie w swoim manuskrypcie Branderia Prutenorum. Kiedy chorÄ&#x2026;gwie za-

ÇŁÇĽ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ginÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y podczas potopu szwedzkiego, na podstawie malunkĂłw i opisĂłw zawartych w dziele DĹ&#x201A;ugosza udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; je precyzyjnie odtworzyÄ&#x2021;.

<;38@;';2-'&39032!Ä&#x161;@ Wielu wspĂłĹ&#x201A;czesnych historykĂłw, opierajÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; na pracach DĹ&#x201A;ugosza i wysoko je ceniÄ&#x2026;c, jednoczeĹ&#x203A;nie coraz odwaĹźniej zwraca uwagÄ&#x2122; na brak obiektywnoĹ&#x203A;ci i rzetelnoĹ&#x203A;ci niektĂłrych przekazĂłw. WedĹ&#x201A;ug nich kronikach nie stroniĹ&#x201A; od subiektywnych ocen i poglÄ&#x2026;dĂłw. Z Ĺ&#x201A;atwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; zapominaĹ&#x201A; nawet ciÄ&#x2122;Ĺźkie wystÄ&#x2122;pki tym, ktĂłrych darzyĹ&#x201A; sympatiÄ&#x2026;. Z drugiej strony, jeĹ&#x203A;li ktoĹ&#x203A; nie przypadĹ&#x201A; mu do gustu, byĹ&#x201A; w stanie naciÄ&#x2026;gaÄ&#x2021; fakty na jego niekorzyĹ&#x203A;Ä&#x2021;, uĹźywajÄ&#x2026;c niekiedy pomĂłwieĹ&#x201E; i pĂłĹ&#x201A;prawd. SiÄ&#x2122;gaĹ&#x201A; takĹźe po bezpoĹ&#x203A;rednie obelgi. Na liĹ&#x203A;cie skrzywdzonych w ten sposĂłb postaci znaleĹşli siÄ&#x2122; m.in. krĂłl Mieszko II, WĹ&#x201A;adysĹ&#x201A;aw II Wygnaniec i BolesĹ&#x201A;aw Ĺ&#x161;miaĹ&#x201A;y. DĹ&#x201A;ugosz zdecydowanie krytykowaĹ&#x201A; dynastiÄ&#x2122; JagiellonĂłw. W swoich Kronikach wystawia negatywnÄ&#x2026;

Jednak nie sposĂłb nie doceniÄ&#x2021; ogromnego wkĹ&#x201A;adu Jana DĹ&#x201A;ugosza w naszÄ&#x2026; historiÄ&#x2122;. ByĹ&#x201A; to czĹ&#x201A;owiek niebywale wszechstronny. OprĂłcz heraldyki i historii interesowaĹ&#x201A;a go takĹźe geografia. Jako pierwszy w historii, dbajÄ&#x2026;c o najmniejsze detale, stworzyĹ&#x201A; szczegĂłĹ&#x201A;owy opis Polski. Na dworze krĂłlewskim zasĹ&#x201A;ynÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; z talentu dyplomatycznego, m.in. reprezentujÄ&#x2026;c krĂłla w konflikcie krzyĹźacko-polskim, oraz wychowawczego â&#x20AC;&#x201C; byĹ&#x201A; bowiem dĹ&#x201A;ugoletnim nauczycielem mĹ&#x201A;odych krĂłlewiczĂłw. Nie moĹźna takĹźe zapomnieÄ&#x2021;, Ĺźe oprĂłcz nauk Ĺ&#x203A;wieckich pochĹ&#x201A;aniaĹ&#x201A; go Ĺ&#x203A;wiat sakralny. DĹ&#x201A;ugosz byĹ&#x201A; bowiem dĹ&#x201A;ugie lata kanonikiem, a pod koniec Ĺźycia zostaĹ&#x201A; wysuniÄ&#x2122;ty na stanowisko arcybiskupa. Nie obca mu byĹ&#x201A;a dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; filantropijna. Wiele miejscowoĹ&#x203A;ci w Polsce szczyci siÄ&#x2122; dziĹ&#x203A; gotyckimi budowlami, ufundowanymi przez kronikarza. W przewodnikach po Krakowie, Sandomierzu, WiĹ&#x203A;licy czy KĹ&#x201A;obucku obowiÄ&#x2026;zkowo wspomina siÄ&#x2122; jego postaÄ&#x2021;. Ekspozycja czynna do koĹ&#x201E;ca marca w Sali Wystawowej (Biblioteka, II piÄ&#x2122;tro). Zapraszamy serdecznie! Joanna Kawa 2GG]LDĂ&#x160;,QIRUPDFML1DXNRZHM %LQOLRWHNL*Ă&#x160;ÂľZQHM8(.


%LXURGV2VÂľE1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK8(.

6SRWNDQLHRSĂ&#x160;DWNRZH RVÂľE]QLHSHĂ&#x160;QRVSUDZQRĂ?FLĂ&#x192; 383$A2Ă­;8!&@$/Ă­9;!Ä&#x161;39-Ăľ>96Ă&#x2022;ÂŁ2'963;0!2-'36Ä&#x161;!;03>'-<8- 8A'9A'ŕĽ&#x2DC; ;<&'2;Ă&#x2022;>-'6'Ä&#x161;23968!>2@$,6-Ăľ$-<08!03>90-$,<$A'ÂŁ2->@৚9A@$,W8A@>-ÂŁ'/ #@$-!+3963&!8A'1$3830<;8!)!>@1-'22-'&3-22'/<$A'ÂŁ2-W9;!;2-'963;0!2-' 36Ä&#x161;!;03>'T/<৚638!A&8<+->,-9;38--T3&#@Ä&#x161;39-Ăľ>1<8!$,2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-'T!/'+338+!2-A!;38!1-#@Ä&#x161;3-<83&9W38!A 8A'9A'2-';<&'2;Ă&#x2022;>-'6'Ä&#x161;23968!>2@$, W

M

iÄ&#x2122;dzyuczelniana wigilia ma na celu spotkanie studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; oraz osĂłb dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych na rzecz studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; w Krakowie i jest okazjÄ&#x2026;, aby mĂłc mniej formalnej atmosferze dokonaÄ&#x2021; pierwszych podsumowaĹ&#x201E; koĹ&#x201E;czÄ&#x2026;cego siÄ&#x2122; roku, skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;c sobie przy tym Ĺźyczenia i Ĺ&#x203A;piewajÄ&#x2026;c kolÄ&#x2122;dy. Spotkanie, ktĂłre odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; dnia 18 grudnia w holu pawilonu dydaktyczno-sportowego uĹ&#x203A;wietnili swÄ&#x2026; obecnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; goĹ&#x203A;cie honorowi, ktĂłrymi byli Rektorzy i Prorektorzy Akademii GĂłrniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Papieskiego Jana PawĹ&#x201A;a II, Uniwersytetu Pedagogicznego oraz gospodarza wydarzenia â&#x20AC;&#x201C; Uniwersytetu Ekonomicznego. W spotkaniu udziaĹ&#x201A; wziÄ&#x2122;li rĂłwnieĹź PeĹ&#x201A;nomocnicy RektorĂłw ds. OsĂłb NiepeĹ&#x201A;nosprawnych, kierownicy i pracownicy Biur ds. OsĂłb NiepeĹ&#x201A;nosprawnych oraz osoby wspierajÄ&#x2026;ce studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; a wĹ&#x203A;rĂłd nich przedstawiciele Polskiego ZwiÄ&#x2026;zku OsĂłb GĹ&#x201A;uchych oraz Polskiego ZwiÄ&#x2026;zku OsĂłb Niewidomych. Na wigilii zjawiĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; duĹźa iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; studentĂłw z niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; i czĹ&#x201A;onkowie ZrzeszeĹ&#x201E; StudentĂłw NiepeĹ&#x201A;nosprawnych. Warto dodaÄ&#x2021;, iĹź w tym roku goĹ&#x203A;ciliĹ&#x203A;my takĹźe przedstawicieli jeszcze jednej krakowskiej uczelni wyĹźszej. Bardzo cieszymy siÄ&#x2122; bowiem z faktu, iĹź na spotkaniu opĹ&#x201A;atkowym zjawiĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; bowiem kilkuosobowa delegacja Uniwersytety Rolniczego na czele z PeĹ&#x201A;nomocnik Rektora ds.

StudentĂłw NiepeĹ&#x201A;nosprawnych â&#x20AC;&#x201C; dr hab. inĹź. JoannÄ&#x2026; PuĹ&#x201A;Ä&#x2026;. W imieniu gospodarzy, wydarzenie otworzyĹ&#x201A; JM Rektor UEK prof. UEK, dr hab. inĹź. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;. PrzywitaĹ&#x201A; on rektorĂłw i prorektorĂłw oraz wszystkich przybyĹ&#x201A;ych goĹ&#x203A;ci. Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Papieskiego Jana PawĹ&#x201A;a II â&#x20AC;&#x201C; ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski â&#x20AC;&#x201C; odczytaĹ&#x201A; fragment Pisma Ĺ&#x203A;w. oraz odmĂłwiĹ&#x201A; modlitwÄ&#x2122; i pobĹ&#x201A;ogosĹ&#x201A;awiĹ&#x201A; opĹ&#x201A;atki, ktĂłrymi nastÄ&#x2122;pnie uczestnicy spotkania Ĺ&#x201A;amali siÄ&#x2122; skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;c sobie przy tym Ĺźyczenia. Przy wspĂłlnym kolÄ&#x2122;dowaniu oraz smacznym poczÄ&#x2122;stunku, studenci i pracownicy mogli podzieliÄ&#x2021; siÄ&#x2122; doĹ&#x203A;wiadczeniami. Dyskutowano nt. minionego roku i pomysĹ&#x201A;Ăłw na przyszĹ&#x201A;y rok, ktĂłre

bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; jeszcze mocniej wspieraÄ&#x2021; studentĂłw niepeĹ&#x201A;nosprawnych. W imieniu organizatorĂłw serdecznie dziÄ&#x2122;kujemy wszystkim goĹ&#x203A;ciom za obecnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. W pierwszej kolejnoĹ&#x203A;ci skĹ&#x201A;adamy wyrazy wdziÄ&#x2122;cznoĹ&#x203A;ci gronu rektorskiemu za wsparcie swojÄ&#x2026; obecnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; i autorytetem wydarzenia, a w szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci Rektorowi UEK za jego otworzenie. DziÄ&#x2122;kujemy wszystkim osobom zaangaĹźowanym w przygotowanie wydarzenia, bez pracy ktĂłrych wieczĂłr ten nie byĹ&#x201A;by tak udany. Do zobaczenia na spotkaniu opĹ&#x201A;atkowym za rok!

mgr Ewelina Durlak, mgr Marek Ĺ&#x161;wierad %LXURGV2VÂľE1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK8(.

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ÇŁÇŚ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

%LXUR3URJUDPÂľZ=DJUDQLF]Q\FK8(.

.DOHQGDULXPG]LDĂ&#x160;DOQRĂ?FL%LXUD 3URJUDPÂľZ=DJUDQLF]Q\FK

<;@

t

t

t

t

t

t

ÇŁÓ?

organizacja Tygodnia Orientacyjnego przeznaczonego dla studentĂłw przyjeĹźdĹźajÄ&#x2026;cych w ramach wymiany do UEK; rozpoczÄ&#x2122;cie nowego semestru anglojÄ&#x2122;zycznego semestralnego programu English Track, przyjazd ponad 200 studentĂłw z uczelni partnerskich; rozpoczÄ&#x2122;cie kolejnej edycji zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; w ramach komercyjnego lektoratu jÄ&#x2122;zyka polskiego Polish Path; podpisanie nowych umĂłw z nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cymi uczelniami: American University in Bulgaria, BuĹ&#x201A;garia, Bucharest University of Economic Studies, Rumunia, Instituto Politecnico do Porto, Portugalia; realizowanie celĂłw informacyjnych â&#x20AC;&#x201C; staĹ&#x201A;y kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

t

t

t t

t

t

t

t

t

pierwsze nominacje na stypendia zagraniczne; uruchomienie nowej strony internetowej www.bpz.uek.krakow.pl poszukiwanie partnerĂłw projektĂłw w celu nadania wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwego kierunku dziaĹ&#x201A;aniom zwiÄ&#x2026;zanym z edukacjÄ&#x2026; w jÄ&#x2122;zyku angielskim w ramach krĂłtkich programĂłw edukacyjnych; pozyskanie Karty Uczelni Erasmusa+ na lata 2014-2020; podpisanie nowych umĂłw z nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cymi uczelniami: Universidad Almeria, Hiszpania, University of Trento, WĹ&#x201A;ochy, Universitatea BabeČ&#x2122;-Bolyai, Rumunia, IBA Kolding, Dania, Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila, Hiszpania, Pamukkale University, Turcja; realizowanie celĂłw informacyjnych â&#x20AC;&#x201C; staĹ&#x201A;y kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich rekrutacja na program STEP, Japonia; wizyta przedstawiciela uczelni duĹ&#x201E;skiej International Business Academy â&#x20AC;&#x201C; przeprowadzanie rozmĂłw kwalifikacyjnych ze studentami starajÄ&#x2026;cymi siÄ&#x2122; o stypendium fundacji VELUX; zebranie danych statystycznych dotyczÄ&#x2026;cych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; podejmowanych przez BPZ podpisanie nowych umĂłw z nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cymi uczelniami: FH Joanneum University of Applied Sciences, Austria, University CEU Cardenal Herrera, Hiszpania, University of Economics Varna, BuĹ&#x201A;garia, Escola

t t

!/

t

t

t t

t

t

t t t t

A'8>-'$

t

coroczna rekrutacja na wyjazdy zagraniczne z programĂłw: Erasmus, EMBS, PodwĂłjne Dyplomy oraz w ramach UmĂłw Wielostronnych; rekrutacja na program Master of Public Administration w Grand Valley State University; rozpoczÄ&#x2122;cie prac zwiÄ&#x2026;zanych z koncepcjÄ&#x2026; nowej strony internetowej BPZ; realizowanie celĂłw informacyjnych â&#x20AC;&#x201C; staĹ&#x201A;y kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich

!8A'$

t

>-'$-'ŕĽ&#x2DC;

;@$A'ŕĽ&#x2DC;

!/>!৚2-'/9A'>@&!8A'2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;830<

t

Universitaria del Maresme, Hiszpania, Frankfurt School of Finance and Management, Niemcy; nominac je na styp endia zagraniczne; realizowanie celĂłw informacyjnych â&#x20AC;&#x201C; staĹ&#x201A;y kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich rozpoczÄ&#x2122;cie rekrutacji na SzkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; letniÄ&#x2026; jÄ&#x2122;zyka niemieckiego; udziaĹ&#x201A; w miÄ&#x2122;dzynarodowej konferencji NFSA, USA w ramach projektu Study in Krakow opracowanie koncepcji Kursu przygotowawczego jÄ&#x2122;zyka polskiego dla osĂłb zainteresowanych studiami w UEK; opracowanie koncepcji Kursu przygotowawczego jÄ&#x2122;zyka angielskiego dla osĂłb zainteresowanych studiami w UEK; rekrutacja na program CEEPUS; rekrutacja na program wymiany krajowej â&#x20AC;&#x201C; Transekonomik; nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celĂłw informacyjnych â&#x20AC;&#x201C; staĹ&#x201A;y kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich obchody 20-lecia BPZ, ktĂłre swÄ&#x2026; obecnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; zaszczycili liczni goĹ&#x203A;cie w tym: J.M. Rektor UEK dr hab. inĹź. Andrzej ChochĂłĹ&#x201A;, nasz bezpoĹ&#x203A;redni przeĹ&#x201A;oĹźony â&#x20AC;&#x201C; Prorektora ds. KsztaĹ&#x201A;cenia i StudentĂłw prof. dr hab. Krzysztof SurĂłwka, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju prof. UEK dr hab. Andrzej


-6-'$

t

t

t t t

8A'9-'क़ -'86-'क़

t t

t t t

t

t

podpisanie umowy na realizację projektu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, dzięki któremu studenci mogą wyjechać na semestralne studia do jednej z czterech uczelni partnerskich w Norwegii i jednej w Liechtensteinie; trzytygodniowa, jedenasta edycja Szkoły letniej języka niemieckiego; zakończenie rekrutacji na Kurs przygotowawczy języka polskiego; zakończenie rekrutacji na Kurs przygotowawczy języka angielskiego; nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich wyróżnienie PAKA dla specjalności International Business; nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich udział – w ramach projektu Study in Krakow – w konferencji międzynarodowej EAIE w Czechach; organizacja Tygodnia Orientacyjnego dla studentów przyjeżdżających w ramach wymiany do UEK;

t t t

t

t t

t

t

t

t t t t

t t

t t

rozpoczęcie nowego semestru anglojęzycznego semestralnego programu English Track, przyjazd ponad 200 studentów z uczelni partnerskich; opracowanie raportu na temat strategii umiędzynarodowienia UEK; rekrutacja na Scandinavian Module; nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich spotkanie sieci EMBS w Danii – ustalenie nowej strategii działania konsorcjum oraz sposobu certyfikowania udziału w programie; kolejna edycja Międzynarodowego Dnia Otwartego; ogłoszenie rekrutacji na wyjazdy na rok akademicki 2015/16; zatwierdzenie złożonego wniosku o dofinansowanie wyjazdów na Erasmusa+ osób w trudnej sytuacji materialnej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; inauguracja kolejnego roku akademickiego dla studentów International Business, Corporate Finance; prace koncepcyjne nad planowanym uruchomieniem zajęć z praktykami biznesu; spotkanie koordynatorów programu CEEPUS w Wiedniu; rekrutacja na program STEP, Japonia; rozpoczęcie zajęć w ramach Kursu przygotowawczego języka polskiego; rozpoczęcie zajęć w ramach Kursu przygotowawczego języka angielskiego; rozpoczęcie kolejnej edycji komercyjnego lektoratu języka polskiego – Polish Path; nominac j e na styp endia zagraniczne; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich rozpoczęcie czwartej edycji studiów doktoranckich; cykl spotkań informacyjnych dotyczących wyjazdów na stypendia zagraniczne;

t t

t t t

t

t

t

t

t t

8<&A-'क़

t t

t

!৷&A-'82-0

t

t

-9;36!&

t

Sokołowski. Wielką przyjemność sprawiła nam również obecność byłego Rektora UEK prof. dr hab. Ryszarda Borowieckiego oraz naszych byłych, bezpośrednich przełożonych: prof. UEK dr hab. Jana Targalskiego, prof. dr hab. Janusza Teczke, prof. dr hab. Andrzeja Malawskiego oraz obecnego Kwestora Uczelni mgr Józefa Andrzeja Laskowskiego; dodatkowa rekrutacja na wyjazdy zagraniczne; zatwierdzenie złożonego wniosku o dofinansowanie z Erasmusa+; rekrutacja na program Mentor; ogłoszenie wyników rekrutacji na Szkołę letnią języka niemieckiego; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich

t t

t

t t

promocja studenckiej wymiany międzynarodowej na terenie kampusu; rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad stworzeniem Alumni Club, który odpowiadałby na potrzeby absolwentów studiów w języku angielskim oraz beneficjentów wyjazdów stypendialnych; udział w targach EHEF w Wietnamie; obecność BPZ na targach edukacyjnych w Monachium; udział w panelach dyskusyjnych dotyczących uczestnictwa w programie VELUX, Dania; prace nad raportem końcowym z działań programu Erasmus w r.a. 2013/14; prace nad raportem postępu dotyczącym realizacji działań w ramach programu Erasmus+ 2014/15; przyjęcie – na podstawie programu Polski Erasmus dla Ukrainy – pierwszych studentów z tego kraju; przystąpienie do realizacji filmu reklamującego studia w języku angielskim w UEK, anglojęzyczne krótkie programy edukacyjne, kursy językowe i wymianę stypendialną; wykłady gościnne dydaktyków zagranicznych przeznaczonych dla studentów UEK; nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich konferencja International Relations Offices`s Forum w UEK; spotkanie informacyjne ze studentami zainteresowanymi wyjazdem na częściowe studia zagraniczne; kontynuacja promocji studenckiej wymiany międzynarodowej na terenie kampusu; rekrutacja na program wymiany krajowej – Transekonomik; rekrutacja na program Mentor; prace nad odświeżeniem identyfikacji graficznej BPZ; nominacje na stypendia zagraniczne; realizowanie celów informacyjnych – stały kontakt ze studentami polskimi i zagranicznymi oraz koordynatorami z uczelni partnerskich

Nasz nowy adres: bpz.uek.krakow.pl Zapraszamy serdecznie do odwiedzin.

28ǒlǓǏmd£<;@ǏǍǎǒ

ǣǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.RĂ&#x160;R1DXNRZH5R]ZRMX2VRELVWHJR8(.

6]NROHQLD-Ă&#x2021;]\NRZH VWXGHQFLXF]Ă&#x192;VWXGHQWÂľZĂ° 8A'&!1->@>-!&AÂŁĂ­!$A@ŕĽ&#x2DC;90Ă­WÂŁ!/'9;9;<&'2;0Ă­830< -2!29Ă&#x2022;>- !$,<203>3ŕŚ&#x201D;$-T!;!0৚'0338&@2!;38'1683/'0;<A03ÂŁ'2-!ĂľA@03>'W83/'0; ;'2638!A03ÂŁ'/2@/'9;8'!ÂŁ-A3>!2@68A'A3Ä&#x161;3!<03>'3A>3/<93#-9;'+3T &A-!Ä&#x161;!/Ă­$'68A@!;'&8A' !8AĂ­&A!2-! !93#!1-8!$@WA-9-!/ÂŁ!>683>!&A-2!9 A!0<ÂŁ-9@683/'0;<-63>-'2!1$3/'9;0ÂŁ<$A'1&3/'+39<0$'9<.

Joanna Krawczyk: No wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie, Olu dlaczego tak wielu studentĂłw chce dzieliÄ&#x2021; siÄ&#x2122; jÄ&#x2122;zykami, ktĂłre znajÄ&#x2026;? Ola BaczyĹ&#x201E;ska: RzeczywiĹ&#x203A;cie jesteĹ&#x203A;my miĹ&#x201A;o zaskoczeni iloĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; zgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; od naszych przyszĹ&#x201A;ych lektorĂłw. SÄ&#x2026; to zarĂłwno osoby, ktĂłre od lat uczÄ&#x2026; siÄ&#x2122; danego jÄ&#x2122;zyka, czÄ&#x2122;sto fascynujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; tradycjÄ&#x2026; i kulturÄ&#x2026; danego kraju, nie rzadko teĹź rozwijaĹ&#x201A;y swoje umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci jÄ&#x2122;zykowe podczas zagranicznych studiĂłw, praktyk, czy podróşy; jak i osoby z zagranicy, ktĂłre przyjechaĹ&#x201A;y studiowaÄ&#x2021; na krakowskich uczelniach. Dla tych pierwszych motywacjÄ&#x2026; najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej jest zdobycie nowych doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;, prĂłba wĹ&#x201A;asnych siĹ&#x201A; w roli nauczyciela, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zrobienia czegoĹ&#x203A; dla innych i radoĹ&#x203A;Ä&#x2021; z dzielenia siÄ&#x2122; wĹ&#x201A;asnÄ&#x2026; pasjÄ&#x2026; z naszymi uczestnikami. Nasi Native Speakerzy chcÄ&#x2026; przede wszystkim przybliĹźaÄ&#x2021; jÄ&#x2122;zyk i kulturÄ&#x2122; swoich krajĂłw, poznawaÄ&#x2021; nowych ludzi i wspieraÄ&#x2021; ich w odkrywaniu nowego jÄ&#x2122;zyka.

nie â&#x20AC;&#x201C; zdobywam nowe doĹ&#x203A;wiadczenia, poznajÄ&#x2122; siebie i innych i dziÄ&#x2122;ki temu duĹźo siÄ&#x2122; uczÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; to naprawdÄ&#x2122; fascynujÄ&#x2026;ca przygoda. OczywiĹ&#x203A;cie prowadzenie projektu to duĹźa odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; koordynujÄ&#x2122; pracÄ&#x2122; 7-osobowego zespoĹ&#x201A;u, ktĂłry jest ze mnÄ&#x2026; od sporzÄ&#x2026;dzania zarysĂłw pierwszych planĂłw, aĹź po najistotniejsze teraz kwestie logistyczne (zwiÄ&#x2026;zane z przydzielaniem uczestnikĂłw do poszczegĂłlnych grup) â&#x20AC;&#x201C; to wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie dziÄ&#x2122;ki nim sukces SzkoleĹ&#x201E; JÄ&#x2122;zykowych na takÄ&#x2026; skalÄ&#x2122; okazaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; moĹźliwy.

JK: Dlaczego studenci tak chÄ&#x2122;tnie biorÄ&#x2026; udziaĹ&#x201A; w Waszych Szkoleniach? OB: Dzisiaj studentom brakuje czasu na realizacjÄ&#x2122; wĹ&#x201A;asnych ambicji â&#x20AC;&#x201C; chcieliby doskonaliÄ&#x2021; swojÄ&#x2026; znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zykĂłw obcych â&#x20AC;&#x201C; zarĂłwno z myĹ&#x203A;lÄ&#x2026; o przyszĹ&#x201A;ej karierze jak i dalekich podróşach. Niestety szkoĹ&#x201A;y jÄ&#x2122;zykowe sÄ&#x2026; dla nich czÄ&#x2122;sto za drogie â&#x20AC;&#x201C; nie stwarzajÄ&#x2026; teĹź moĹźliwoĹ&#x203A;ci taniego â&#x20AC;?liĹşniÄ&#x2122;cia jÄ&#x2122;zykaâ&#x20AC;? i sprawdzenia â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;?czy nam smakuje?â&#x20AC;?. JK: SĹ&#x201A;yszaĹ&#x201A;am, Ĺźe nieĹşle Wam idzie. Na szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie na te potrzeby najlepiej odpowiadajÄ&#x2026; nasze Szkolenia JÄ&#x2122;zykowe. Jak to jest prowadziÄ&#x2021; wĹ&#x201A;asny projekt? JK: A jak bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; wyglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; wasze OB: Hmmâ&#x20AC;Ś bardzo ciekawie. ZdecydowaĹ&#x201A;am siÄ&#x2122; zostaÄ&#x2021; koordynatorem, zajÄ&#x2122;cia? bo chciaĹ&#x201A;am sprĂłbowaÄ&#x2021; czegoĹ&#x203A; noweOB: W ramach kaĹźdej grupy odgo, a wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie KoĹ&#x201A;o Naukowe Rozwoju bÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; 8 zajÄ&#x2122;Ä&#x2021;, kaĹźde z nich bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; Osobistego stwarzaĹ&#x201A;o takÄ&#x2026; moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. trwaĹ&#x201A;y 1.5 godziny. Nasi lektorzy poTo dla mnie pierwsze tego typu wyzwa- Ĺ&#x201A;oĹźÄ&#x2026; szczegĂłlny nacisk na konwersacje

ÇŁÓ&#x2018;

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

i stosowanie jÄ&#x2122;zyka w codziennych sytuacjach Ĺźyciowych. JK: SĹ&#x201A;yszaĹ&#x201A;am, Ĺźe Szkolenia JÄ&#x2122;zykowe to nie tylko zajÄ&#x2122;cia â&#x20AC;?w klasachâ&#x20AC;?? OB: Tak, bÄ&#x2122;dziemy organizowaÄ&#x2021; rĂłwnieĹź otwarte spotkania w luĹşnej atmosferze â&#x20AC;&#x201C; Wieczorki Kulturowe. Uczestnikom tych spotkaĹ&#x201E; chcemy przekazaÄ&#x2021; nie tylko podstawowe informacje o danym kraju, czy jÄ&#x2122;zyku, lecz przede wszystkim pozwoliÄ&#x2021; im poczuÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; przez muzykÄ&#x2122;, obrazy, tradycjÄ&#x2122;, taniec, kuchniÄ&#x2122;, obrzÄ&#x2122;dy, zwyczaje i ciekawe opowieĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; ducha danej kultury i ludzi ktĂłrzy jÄ&#x2026; tworzÄ&#x2026;. JK: Zdradzisz nam w takim razie jakie juĹź macie jÄ&#x2122;zyki? OB: Nie zdradzÄ&#x2122; chyba wielkiej tajemnicy, jeĹ&#x203A;li powiem, Ĺźe mamy kilkanaĹ&#x203A;cie jÄ&#x2122;zykĂłw â&#x20AC;&#x201C; w tym zarĂłwno popularne â&#x20AC;&#x201C; jak np. niemiecki, hiszpaĹ&#x201E;ski, rosyjski i ukraiĹ&#x201E;ski; jak rĂłwnieĹź bardziej egzotyczne m.in. arabski, szwedzki czy macedoĹ&#x201E;ski. JK: Dlaczego polecasz udziaĹ&#x201A; w Szkoleniach JÄ&#x2122;zykowych? OB: Jestem przekonana, Ĺźe naprawdÄ&#x2122; warto â&#x20AC;&#x201C; to wspaniaĹ&#x201A;a moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; by nie tylko przeĹ&#x201A;amaÄ&#x2021; barierÄ&#x2122; mĂłwienia, poznaÄ&#x2021; podstawy nowego jÄ&#x2122;zyka, lecz takĹźe


spotkaÄ&#x2021; ciekawych ludzi i Ĺ&#x203A;wietnie siÄ&#x2122; przy tym bawiÄ&#x2021;. JK: To co miaĹ&#x201A;abym zrobiÄ&#x2021;, Ĺźeby podszlifowaÄ&#x2021; swĂłj niemiecki? OB: ZachÄ&#x2122;camy wszystkich studentĂłw do obserwowania naszego profilu na Facebooku, znajdÄ&#x2026; tam dokĹ&#x201A;adne informacje zwiÄ&#x2026;zane z terminem i sposobem zapisĂłw. A jeĹ&#x203A;li chodzi o TwĂłj niemieckiâ&#x20AC;Ś cóş, porozmawiajmy o tym po wywiadzie. JK: DziÄ&#x2122;kujÄ&#x2122; Ci Olu za poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cony nam czas i ĹźyczÄ&#x2122; Wam wielu pasjonujÄ&#x2026;cych jÄ&#x2122;zykowych przygĂłd. OB: Bardzo dziÄ&#x2122;kujÄ&#x2122; w imieniu swoim, naszych lektorĂłw i uczestnikĂłw.

=DSLV\GODXF]HVWQLNÂľZ 6]NROHĂ&#x152;-Ă&#x2021;]\NRZ\FK 6]NROHQLDEĂ&#x2021;GĂ&#x192;WUZDĂ&#x160;\RGPDUFD GRNRĂ&#x152;FDPDMDU%Ă&#x2021;GĂ&#x192;VLĂ&#x2021;VNĂ&#x160;DGDĂ&#x2026;]RĂ?PLXFRW\JRGQLRZ\FKVSRWNDĂ&#x152; WUZDMĂ&#x192;F\FKJRG]LQ\=DMĂ&#x2021;FLDEĂ&#x2021;GĂ&#x192; SURZDG]RQHSU]H]OHNWRUÂľZZRORQWDULXV]\ĂĽZZLĂ&#x2021;NV]RĂ?FLWHĂ&#x2014;VWXGHQWÂľZSUDJQĂ&#x192;F\FKSRG]LHOLĂ&#x2026;VLĂ&#x2021;VZRLP GRĂ?ZLDGF]HQLHPNXOWXURZ\PZLHG]Ă&#x192;LXPLHMĂ&#x2021;WQRĂ?FLDPLMĂ&#x2021;]\NRZ\PL

-HĂ?OLFKFHV]Ă° ĂŻ3RGV]NROLĂ&#x2026;VZÂľMMĂ&#x2021;]\N" ĂŻ3U]HĂ&#x160;DPDĂ&#x2026;EDULHUĂ&#x2021;PÂľZLHQLD" ĂŻ6SUÂľERZDĂ&#x2026;RGSRGVWDZMHGQHJR ]MĂ&#x2021;]\NÂľZ" ĂŻ3R]QDĂ&#x2026;]ZURW\LZ\UDĂ&#x2014;HQLD QLH]EĂ&#x2021;GQHZFRG]LHQQ\FK V\WXDFMDFKĂ&#x2014;\FLRZ\FK" 6]NROHQLD-Ă&#x2021;]\NRZHWRLGHDOQHUR]ZLĂ&#x192;]DQLHGOD&LHELH:LĂ&#x2021;FHMLQIRUPDFML]QDMG]LHV]QDSURÄ&#x2020;OX6]NROHĂ&#x152; -Ă&#x2021;]\NRZ\FKIDFHERRNFRPV]NROHQLDMH]\NRZHXHNRUD]VWURQLHV]NROHQLDMH]\NRZHXHNNUDNRZSO

:\ZLDGSU]HSURZDG]LĂ&#x160;D

Joanna Krawczyk .RĂ&#x160;R1DXNRZH5R]ZRMX2VRELVWHJR8(.

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǣǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.RĂ&#x160;R1DXNRZH06*

:LĂ?QLRZD6\PSR]MXP KN MSG &2-!$,Ç&#x2019;fÇ&#x201D;+8<&2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;8W>3ŕŚ&#x201D;83&0<;<8@9;@$A23f>@63$A@203>@1>-ŕŚ&#x201D;2-3>'/ 3&#@Ä&#x161;39-Ăľ9@163A/<12!<03>'6;W^83#ÂŁ'1@>96Ă&#x2022;Ä&#x161;$A'92'/+3963&!80-ŕŚ&#x201D;>-!;3>'/\T A38+!2-A3>!2'68A'A3Ä&#x161;3!<03>' >8!A!&8Ă­!;'&8@-Ăľ&A@2!83&3>@$, ;39<20Ă&#x2022;> 3963&!8$A@$,W Ä&#x161;Ă&#x2022;>2@1$'ÂŁ'1>@/!A&<#@Ä&#x161;3639A'8A'2-'>-'&A@ 9;<&'2;Ă&#x2022;>AA!08'9<+ÂŁ3#!ÂŁ2@$,A!+!&2-'ŕĽ&#x2DC;+3963&!8$A@$,W

M

imo niskich temperatur panujÄ&#x2026;cych na zewnÄ&#x2026;trz, gorÄ&#x2026;ce przywitanie zorganizowali nam gospodarze OĹ&#x203A;rodka Turystyczno-Wypoczynkowego â&#x20AC;&#x17E; WiĹ&#x203A;niowaâ&#x20AC;?. Do dyspozycji otrzymaliĹ&#x203A;my caĹ&#x201A;y budynek wraz z sala konferencyjnÄ&#x2026;. Po rozlokowaniu siÄ&#x2122; w pokojach, nastÄ&#x2026;piĹ&#x201A;a realizacja czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gĹ&#x201A;Ăłwnej, szkoleniowej naszego wyjazdu. Na poczÄ&#x2026;tek wysĹ&#x201A;uchaliĹ&#x203A;my powitania wygĹ&#x201A;oszonego przez prof. UEK dr hab. Edwarda Molendowskiego- Kierownika Katedry. Warsztaty zostaĹ&#x201A;y przygotowane przez przedstawicieli Alior Bank. Szkolenie otwierajÄ&#x2026;ce poprowadziĹ&#x201A;y Panie: Monika Szczurek, Anna Szubstarska oraz MaĹ&#x201A;gorzata Gil, ktĂłre przedstawiĹ&#x201A;y nam tajniki rekrutacji. KN MSG jako grupa studentĂłw zarĂłwno z Polski jak i Czech, Ukrainy, Uzbekistanu, WĹ&#x201A;och i BiaĹ&#x201A;orusi bez problemu poradziliĹ&#x203A;my sobie z rozwiÄ&#x2026;zaniem multum przygotowanych dla nas caseâ&#x20AC;&#x2122;Ăłw. Po przedstawicielach Alior Banku, warsztaty przeprowadzili prof. Edward Molendowski oraz dr Piotr Stanek. Pierwszy z nich przedstawiĹ&#x201A; nam temat â&#x20AC;&#x17E;Kurtuazja w biznesieâ&#x20AC;?, pokazujÄ&#x2026;c tym samym potrzebÄ&#x2122; savoir-vivre na co dzieĹ&#x201E;. Drugim tematem byĹ&#x201A;a historia i zastosowanie pieniÄ&#x2026;dza, co moĹźe siÄ&#x2122; wydawaÄ&#x2021; nudne, jednakĹźe wszyscy sĹ&#x201A;uchali dr Stanka z wielkim zaciekawieniem. Drugi dzieĹ&#x201E; wyjazdu skupiĹ&#x201A; siÄ&#x2122; wokĂłĹ&#x201A; warsztatĂłw przeprowadzonych przez wykĹ&#x201A;adowcĂłw UEK-u. Na sam poczÄ&#x2026;tek szkolenie przeprowadziĹ&#x201A;a dr Anna Odrobina â&#x20AC;&#x201C; Opiekunka koĹ&#x201A;a, wgĹ&#x201A;Ä&#x2122;biajÄ&#x2026;c nas w temat â&#x20AC;?PrzedsiÄ&#x2122;biorstwo na rynku globalnymâ&#x20AC;?.

Ǥǥ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Podzieleni na grupy wykonywaliĹ&#x203A;my ciekawe Ä&#x2021;wiczenia. NastÄ&#x2122;pny wykĹ&#x201A;ad przeprowadzony byĹ&#x201A; przez dr AgnieszkÄ&#x2122; Pach-Gurgul oraz dr MartÄ&#x2122; Ulbrych. PrzedstawiĹ&#x201A;y nam bardzo ciekawy i aktualny temat â&#x20AC;&#x17E;Kontrowersje wokĂłĹ&#x201A; energetyki jÄ&#x2026;drowejâ&#x20AC;?. Studenci chÄ&#x2122;tnie brali udziaĹ&#x201A; w dyskusjach, przedstawiajÄ&#x2026;c swoje zdanie w tej kwestii. Na zakoĹ&#x201E;czenie szkolenie przeprowadziĹ&#x201A;a mgr MaĹ&#x201A;gorzata Jara, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, aktywna dziaĹ&#x201A;aczka KoĹ&#x201A;a MSG oraz pracownik Alior Banku. DziÄ&#x2122;ki niej pojÄ&#x2122;cie â&#x20AC;&#x17E;motywacjiâ&#x20AC;? nie jest nam obce. ZwieĹ&#x201E;czeniem obu dni ciÄ&#x2122;Ĺźkiej pracy, byĹ&#x201A;y spotkania integracyjne. Pierwszego wieczora towarzyszyĹ&#x201A;y nam gry i zabawy

majÄ&#x2026;ce na celu zapoznanie siÄ&#x2122; studentĂłw z róşnych rocznikĂłw, miejscowoĹ&#x203A;ci oraz krajĂłw, z KadrÄ&#x2026; Katedry MiÄ&#x2122;dzynarodowych StosunkĂłw Gospodarczych UEK. Drugiego, standardowo, kolejne atrakcje przygotowane przez ZarzÄ&#x2026;d koĹ&#x201A;a wraz z grupÄ&#x2026; projektowÄ&#x2026;. DziÄ&#x2122;kujemy wszystkim za wielkie zaangaĹźowanie w wyjazd. Przede wszystkim przedstawicielom Alior Bank za zorganizowanie szkoleĹ&#x201E; oraz Kadrze, naszym absolwentom i oczywiĹ&#x203A;cie czĹ&#x201A;onkom koĹ&#x201A;a. JesteĹ&#x203A;my wdziÄ&#x2122;czni goĹ&#x203A;ciom oraz sympatykom koĹ&#x201A;a za wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; i mile spÄ&#x2122;dzony czas. Z niecierpliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; czekamy na kolejny wyjazd w przyszĹ&#x201A;ym roku akademickim! Sabina WiĹ&#x203A;niowska 5]HF]QLN.106*


.RĂ&#x160;R1DXNRZH.RQWUROLQJXL)LQDQVÂľZ8(.

'HEDWDRNVIRUG]ND BBB vs. CSR !0>A#<8A32''13$/'2-'13+Ă­A39;!ŕŁ&#x2014;A!6312-!2'WÇ&#x17D;Ç&#x2019;WÇ?Ç&#x17D;WÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019; 2!2->'89@;'$-' 03231-$A2@1>8!03>-'3&#@Ä&#x161;!9-Ăľ &'#!;!309(38&A0! 1!/Ă­$!2!$'ÂŁ<68A@+3;3>!2-'9;<&'2;Ă&#x2022;>&3 '9ধ=!ÂŁ8!$3>T0;Ă&#x2022;8@3&#Ăľ&A-' 9-Ăľ>&2-!$,Ç?Ç&#x2018;gÇ?Ç&#x2019;1!8$!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;W'#!;!$-'9A@Ä&#x161;!9-Ăľ#!8&A3&<৚í636<ÂŁ!823ŕŚ&#x201D;$-Ă­T a sami <$A'9;2-$@/!0-/<8@2-'13+ÂŁ-A!03ŕĽ&#x2DC;$A@ŕŁ&#x2014;&@90<9/-.

T

ematem debaty byĹ&#x201A;o powiedzenie Miltona Fridmana Business of Business is Business contra angielskojÄ&#x2122;zyczna nazwa idei spoĹ&#x201A;ecznej odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci biznesu â&#x20AC;&#x201C; Corporate Social Responsibility czyli â&#x20AC;&#x17E;BBB vs. CSRâ&#x20AC;?. Temat poruszaĹ&#x201A; dwa skrajne punkty widzenia prowadzenia dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci gospodarczej. Biznesu skierowanego tylko na zyski i biznesu troszczÄ&#x2026;cego siÄ&#x2122; o otoczenie. W Ĺźyciu gospodarczym zdania na ten temat sÄ&#x2026; bardzo podzielone, dlatego teĹź chcieliĹ&#x203A;my zobaczyÄ&#x2021; co na ten temat sÄ&#x2026;dzÄ&#x2026; studenci naszej Uczelni. CzĹ&#x201A;onkowie dwĂłch kĂłĹ&#x201A; naukowych: KN CSR Czytaj Sztuka RĂłwnowagi i KN Controllingu i FinansĂłw podjÄ&#x2122;li wspĂłlnÄ&#x2026; dyskusjÄ&#x2122; nad postawionÄ&#x2026; tezÄ&#x2026;: â&#x20AC;&#x17E; W obecnej rzeczywistoĹ&#x203A;ci gospodarczej jest miejsce na odpowiedzialny biznesâ&#x20AC;?. Po stronie propozycji opowiadali siÄ&#x2122; przedstawiciele KN CSR: Wioleta GaweĹ&#x201A;, Monika Dominik i Mateusz KumaĹ&#x201E;ski, zaĹ&#x203A; przeciwnikami tezy byli czĹ&#x201A;onkowie KN CiF: Agnieszka Setlak, Sylwia Mazur i Ĺ ukasz Toczek. CzĹ&#x201A;onkami jury byli: prof. UEK dr hab. Janina Filek i dr Piotr Litwa. OrganizatorkÄ&#x2026; debaty byĹ&#x201A;a Ambasadorka CSR â&#x20AC;&#x201C; Wioletta JabĹ&#x201A;oĹ&#x201E;ska. Na sali wĹ&#x203A;rĂłd publicznoĹ&#x203A;ci dominowaĹ&#x201A;y poglÄ&#x2026;dy zgodne z postawionÄ&#x2026; tezÄ&#x2026;, dlatego teĹź przedstawiciele opozycji mieli ciÄ&#x2122;Ĺźki orzech do zgryzienia. KaĹźdy uczestnik mĂłgĹ&#x201A; tylko raz zaprezentowaÄ&#x2021; swoje argumenty. Po kaĹźdej wypowiedzi publicznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; miaĹ&#x201A;a moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zadania kilku pytaĹ&#x201E; i to wywoĹ&#x201A;aĹ&#x201A;o burzÄ&#x2122;. Dyskusja wywiÄ&#x2026;zaĹ&#x201A;a

siÄ&#x2122; zarĂłwno pomiÄ&#x2122;dzy uczestnikami, firm lub sposĂłb na ukrycie niestosowczĹ&#x201A;onkami jury, a takĹźe publicznoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. nych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E;. JuĹź w marcu kolejna deOstateczny wniosek uformowaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; bata, are you ready? ZachÄ&#x2122;camy gorÄ&#x2026;tak: spoĹ&#x201A;eczna odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; biz- co do dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci w Kole Naukowym nesu jest rzeczÄ&#x2026; dobrÄ&#x2026; i poĹźytecznÄ&#x2026;, ale BankowoĹ&#x203A;ci! powinna byÄ&#x2021; stosowana przez firmy z rozwagÄ&#x2026; i nie powinna byÄ&#x2021; wykorzyWioletta JabĹ&#x201A;oĹ&#x201E;ska stywana jako strategia marketingowa $PEDVDGRUND&65

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǤǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.RĂ&#x160;R1DXNRZH3U]HGVLĂ&#x2021;ELRUF]RĂ?FLL,QQRZDFML8(.

3DVMD1DMZLĂ&#x2021;NV]\DWXW SUHOHJHQWÂľZVSRWNDĂ&#x152;.13, !9/!&'$@&</'3;@1/!0-'83#-1@>8!৚'2-'T/!0/'9;'ŕŚ&#x201D;1@A13;@>3>!2---ÂŁ'>2!9 /'9;$,Ăľ$-৚@$-!W2!1Ă&#x2022;>-3;@1$3;!02!68!>&Ăľ2!9&')2-</'W-þ৚03/Ă­A2!ÂŁ'ৡŕŁ&#x2014;T !ÂŁ'Ä&#x161;!;>39-Ăľ2-Ă­A!8!A-ŕŁ&#x2014;W ;!0!/'9;83ÂŁ!963;0!ŕĽ&#x2DC; W

K

oĹ&#x201A;o Naukowe PrzedsiÄ&#x2122;biorczoĹ&#x203A;ci i Innowacji od lat zaprasza w mury naszej Alma Mater jednostki o nieograniczonych pokĹ&#x201A;adach energii, ktĂłrÄ&#x2026; Ĺ&#x201A;adujÄ&#x2026; w sĹ&#x201A;uchaczy. RobiÄ&#x2026; tak znakomite pierwsze wraĹźenie, ze kaĹźdy uczestnik spotkania podĹ&#x203A;wiadomie sam zaczyna energicznie oklaskiwaÄ&#x2021; prelegenta zanim jeszcze ten wypowie swoje pierwsze sĹ&#x201A;owo. Uczestnik czuje w sobie tÄ&#x2026; moc, ale jeszcze nie wie, Ĺźe zaraz nauczy siÄ&#x2122;

Ǥǣ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

jak samemu dojĹ&#x203A;Ä&#x2021; do takiej prezencji, pewnoĹ&#x203A;ci siebie i wywierania takiego wraĹźenia. Jednak sÄ&#x2026; to zwykli ludzie, ĹźyjÄ&#x2026;cy normalnie wokĂłĹ&#x201A; nas, a to co ich od nas odróşnia to pasja. Pasja nie jest czymĹ&#x203A; czego moĹźemy siÄ&#x2122; nauczyÄ&#x2021;, ale to ona decyduje czego tak naprawdÄ&#x2122; siÄ&#x2122; uczymy. Nie wyniesiemy na niÄ&#x2026; przepisu z ksiÄ&#x2026;Ĺźki czy wypowiedzi najgenialniejszego prelegenta. Nie jest zwykĹ&#x201A;ym zainteresowaniem, ktĂłre siÄ&#x2122; w nas rozpaliĹ&#x201A;o

po obejrzeniu dobrego filmu czy przeczytaniu ksiÄ&#x2026;Ĺźki. Pasja jest tym co nas potrafi caĹ&#x201A;kowicie pochĹ&#x201A;onÄ&#x2026;Ä&#x2021; bez znuĹźenia, tym co powoduje, Ĺźe moĹźemy rozmawiaÄ&#x2021; o tym godzinami, ktĂłrych nie zauwaĹźamy, bo tak szybko mijajÄ&#x2026;. Przede wszystkim tym, co daje nam nie tylko wiedzÄ&#x2122;, lecz emocje zwiÄ&#x2026;zane z jej zdobywaniem, ktĂłre sÄ&#x2026; niesamowicie ekspresyjne i wywoĹ&#x201A;ujÄ&#x2026;ce zainteresowanie osĂłb nas otaczajÄ&#x2026;cych gdy o niej opowiadamy.


Przykładów potwierdzających słuszność tej definicji jest niezwykle wiele. Simon Sinek powiedział: ”People don’t buy what you do, people buy WHY you do it”. Udowodnił to podczas wykładu m.in. tłumacząc jak technika sprzedaży Apple przerodziła się na sukces firmy. W reklamach opowiadają nie tyle o produkcie gotowym, lecz o cechach, które powodują, że cały świat powinien zaraz znaleźć kilkaset dolarów i pójść do sklepu. Dołączają do mikroprocesora, kabli i stylowej obudowy ideologię. Tworzą z przedmiotu obiekt do którego można się przywiązać jak do pierwszego samochodu, rodzinnego domu i starych zdjęć. I jaki jest efekt? Pasja do omawianych kabli i plastiku, powoduje że Apple posiada ogromne udziały na niezwykle konkurencyjnym i zmiennym rynku. Kolejnym przykładem jest zbudowanie samolotu przez braci Wright. W tym samym czasie pewien profesor z Harvardu miał zbudować „latającą maszynę”. Pieniądze nie były problemem, tak samo jak wykształceni inżynierowie. Jednak brak pasji w jego działaniu spowodował, że projekt nie wyszedł poza ramy teorii i nikt już o profesorze nie pamięta. Zasługi za to zgarnęli bracia, którzy swój wynalazek doskonalili na starych rowerach a środki na rozwój projektu zdobywali ze skromnego sklepu. Świat o ich pierwszym locie usłyszał dopiero kilka dni później. To właśnie ich pasja spowodowała, że nie poddawali się podczas licznych wypadków rowerowych, kiedy z głową lecącą na twardy grunt kierowali swój wzrok ku niebu, widząc tam miejsce przeznaczenia dla swojej idei. Wydawałoby się, że to zbyt ambitny plan, z początku bez potrzebnych środków i wiedzy. Mimo to właśnie tym ludziom są teraz poświęcane fragmenty podręczników z historii. To, że wykształcenie może być zastąpione a nawet wyprzedzone pasją udowadniają np. książki Waldemara Łysiaka. Autor nie ma wykształcenia polonistycznego czy dziennikarskiego. Jest doktorem architektury i historykiem sztuki. Mimo to, jego książki histo-

ryczne rozchodzą się z półek po kilku dniach od wydania podczas gdy produkty „konkurencji” o podobnej tematyce pracownik księgarni musi kilka razy odkurzyć, zanim zostaną sprzedane. To właśnie pasja do badania historii (która czasem doprowadza go aż do Stanów Zjednoczonych) i języka powoduje, że przekazuje swoją ogromną wiedzę w sposób, który czytelnicy autentycznie czują i się od niego uzależniają. Ludzi pełnych pasji nie trzeba szukać w historii i literaturze. Na spotkaniach organizowanych przez Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji można przyjść, posłuchać, na żywo doświadczyć i poczuć ich pasję. Prelegenci np. podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości czy Business Cafe mogą się poszczycić tym, że ową pasję znaleźli i chcą ją przekazać. Po wydarzeniu można do nich podejść, zapytać o coś, poradzić się i wyjść w nastroju gotowości do działania. Podłogi uczelni co chwilę są miejscem, gdzie jakiś człowiek swoją osobą zdołał zdobyć uznanie pragnących rozwoju młodych ludzi. Tematyka jest różna. Od motywacji przez walkę o udział na rynku, religię, odżywianie i w końcu pozyskiwanie inwestorów. To powoduje, że na tych wydarzenia frekwencja często przekracza ilość miejsc

na sali. Osobistościami, które uczestnicy mają przyjemność oglądać są m.in. twórca spółki InPost Rafał Brzoska i realizator projektu „Szlachetna Paczka” ks. Jacek Stryczek. Ci Ludzie przekazują konkretną wiedzę i narzędzia psychologiczne jakie trzeba w sobie zaaplikować, żeby osiągnąć sukces. To przepis na ciężką pracę a nie gotowy produkt finalny. Jednak dawka motywacji jaką uczestnicy zostają zasypani znacznie przewyższa wszystkie negatywne emocje związane ze wszelkimi trudnościami. Z takim nastawieniem nie szukają na siłę rzekomych barier tylko traktują ewentualne przeszkody jako problem z którym trzeba się zmierzyć i możliwość do samorozwoju. Słuchacz zaczyna rozumieć, że powodzenie jego działalności nie zależy od przepisów prawa, ogólnych warunków na rynku, kryzysu czy wzrostu gospodarczego. Tym, co ewentualnie może go ograniczać jest tylko i wyłącznie on sam a jego pasja ma to ograniczenie uniemożliwić.

Paweł Stępień .RÊR1DXNRZH3U]HGVLÇELRUF]RÐFL L ,QQRZDFML

28ǒlǓǏmd£<;@ǏǍǎǒ

ǤǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

.RĂ&#x160;R1DXN3ROLW\F]Q\FKĂŹ+RPR3ROLWLFXVĂŤ

+RQJNRQJĂĽ KLVWRULDLZVSÂľĂ&#x160;F]HVQRĂ?Ă&#x2026; 2-!Ç?+8<&2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;8W2!0!16<9-'2->'89@;';< 03231-$A2'+3>8!03>-' l m3&#@Ä&#x161;39-Ăľ6-'8>9A'>@&!8A'2-'A$@0ÂŁ<63;0!2-!A'9$,3&'1>830< !0!&'1-$0-1Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;cÇ?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;W@18!A'1+3ŕŚ&#x201D;$-ÂŁ-ŕŚ&#x201D;1@&8 £৚#-';Ăľ3;3$0Ă­T0;Ă&#x2022;8! >@+Ä&#x161;39-Ä&#x161;!>@0Ä&#x161;!&2!;'1!; 32+032+<W8+!2-A!;38!1-963;0!2-!#@Ä&#x161;@!;'&8! !<03ÂŁ-;@$A2@$, 38!A3Ä&#x161;3!<03ÂŁ-;@$A2@$,^ 3133ÂŁ-ধ$<9\W

W

ykĹ&#x201A;ad dr ElĹźbiety Potockiej poprzedziĹ&#x201A;o krĂłtkie przemĂłwienie prodziekana WydziaĹ&#x201A;u Ekonomii i StosunkĂłw MiÄ&#x2122;dzynarodowych UEK prof. UEK dr hab. Roberta Jakimowicza. NastÄ&#x2122;pnie dr Potocka pokazaĹ&#x201A;a wszystkim przybyĹ&#x201A;ym na wydarzenie goĹ&#x203A;ciom zdjÄ&#x2122;cia z Hongkongu opowiadajÄ&#x2026;c jak

ǤǼ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

wyglÄ&#x2026;da Ĺźycie mieszkaĹ&#x201E;cĂłw tego specjalnego regionu administracyjnego ChiĹ&#x201E;skiej Republiki Ludowej (ChRL). Warto tutaj nadmieniÄ&#x2021;, Ĺźe zaproszona prelegentka w latach 2004 â&#x20AC;&#x201C; 2009 pracowaĹ&#x201A;a w Konsulacie Generalnych RP w Hongkongu. Zaskoczenie wywoĹ&#x201A;aĹ&#x201A;y warunki mieszkaniowe. OkazaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122;, Ĺźe czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; mieszkaĹ&#x201E;cĂłw Hongkongu

mieszka w â&#x20AC;Ś klatkach. Specjalny Administracyjny Region Hongkong liczy ponad 7 mln mieszkaĹ&#x201E;cĂłw, ale zajmuje niewielkÄ&#x2026; powierzchniÄ&#x2122; 1104 km². To powoduje, Ĺźe Hongkong ma jednÄ&#x2026; z najwiÄ&#x2122;kszych gÄ&#x2122;stoĹ&#x203A;ci zaludnienia, ktĂłra wynosi w przybliĹźeniu 6341 osĂłb na km². Mieszkania sÄ&#x2026; bardzo drogie, a pomoc socjalna jest bardzo ograniczona. Ko-


lejnym problemem w Hongkongu jest rozwarstwienie społeczne. Wskaźnik Giniego dla Hongkongu w 2006 r. wyniósł aż 0.533. W czasie wykładu dr Potocka zaznaczyła, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak typowej klasy średniej oraz fakt, iż gospodarka w 90% oparta jest na usługach, przez co do Hongkongu przybywają rzesze biednych Chińczyków z kontynentu szukających szansy na poprawę własnych warunków bytowych. Specjalny Administracyjny Region Hongkong jest ciekawym podmiotem prawa międzynarodowego. W 1842 r. Hongkong, będący do tej pory pod zwierzchnictwem Chin, na mocy traktatu pokojowego kończącego pierwszą wojnę opiumową został przejęty przez Wielką Brytanię. Jak sygnalizowała dr Potocka w czasie gościnnego wykładu, na początku Brytyjczycy nie byli zadowoleni z nabytku terytorialnego ze względu na skaliste wybrzeże Hongkongu. Jednakże szybko odkryli, że ich nowe terytorium leży nad głęboką Zatoką Wiktorii, dzięki czemu mogły do niej wpływać statki oceaniczne. W związku z tym zaczęto wykorzystywać port w Hongkongu, który mógł się rozwijać gospodarczo. W 1898r. Brytyjczycy podpisali umowę z Chinami dotyczą dzierżawy Nowego Terytorium (kontynentalna część Hongkongu) na okres 100 lat. W 1984 r. miało miejsce podpisanie Wspólnej Deklaracji Chińsko – Brytyjskiej, która stanowiła niejako preludium do przejęcia jurysdykcji ChRL nad Hongkongiem. Ta dwustronna umowa jednocześnie zagwarantowała ówczesnej kolonii brytyjskiej dużą autonomię na okres 50 lat (1997 – 2047), co następnie zostało potwierdzone w konstytucji Hongkongu. 1 lipca 1997 r. Hongkong, jako specjalny region administracyjny, oficjalnie znalazł się pod panowaniem ChRL, które jednak do 2047r. mają wpływ tylko na politykę zagraniczną i politykę obronną Hongkongu. Pomimo tego, iż od 1997 roku w gestii ChRL jest polityka zagraniczna, to Hongkong posiada całkowicie inny system gospodarczy. Przejawia się

on w ramach idei wygłoszonej jeszcze przez Deng Xiaopinga „jeden kraj dwa systemy”. Wedle danych Banku Światowego w 2012 roku nastąpił przyrost hongkońskiej gospodarki o 1,5% PKB w stosunku do roku ubiegłego. Po blisko 18 latach od zjednoczenia chińsko- hongkońskiego opinia międzynarodowa, a także mieszkańcy wyspy twierdzą, że obawy przed łamaniem przez Pekin porozumienia „jeden kraj dwa systemy” były bezzasadne. Dzisiaj jest on chińskim oknem na międzynarodowe rynki finansowe i towarowe. Na terenie Hongkongu znajduje się ponadto trzecia co do wielkości giełda na Kontynencie Azjatyckim. W ciągu 30 lat od przemian gospodarczych w ChRL do roku 2009 eksport z Chin kontynentalnych do Hongkongu wzrósł ze 100 mln USD do 156 mld USD. Od zjednoczenia w 1997 roku Chińczycy stanowią główną grupę turystów udających się do Hongkongu. Ich liczba w 2009 roku wyniosła 30 mln podróżnych, co sprawia, że Hongkong znajduję się w czołówce najchętniej odwiedzanych przez turystów państw azjatyckich. Największy udział w PKB Hongkongu ma sektor usług, oraz budownictwo i handel nieruchomościami.

Gospodarka hongkońska w głównej mierze oparta jest na małych rodzinnych firmach. Dzięki swojemu położeniu geograficznemu Hongkong posiada rozwinięty przemysł wystawienniczo – targowy. Każdego roku wiele różnego rodzaju wystaw, oraz konferencji jest prowadzonych w Hongkongu. Odnosi on również sukcesy w rankingach badających wolność gospodarczą wśród wszystkich państw świata. W 2009 r. został umieszczony przez firmę Heritage Foundation już po raz 15 na pierwszym miejscu wśród gospodarek światowych pod względem swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Celem gościnnej prelekcji było pogłębienie wiedzy przez pracowników i studentów uczelni o Hongkongu, a także o historii Państwa Środka i polityce jednych Chin. Organizacja tego wydarzenia miała również przyczynić się do promocji specjalizacji Studia Wschodnie. To właśnie dzięki takim wydarzeniom studenci mogą uzyskać informacje, których nie zdobyliby na wykładach czy ćwiczeniach. Justyna Tomala, Krzysztof Pietras .RÊR1DXN3ROLW\F]Q\FK ì+RPR3ROLWLFXVë

28ǒlǓǏmd£<;@ǏǍǎǒ

ǤǦ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

,QZHVW\FMHZV]WXNĂ&#x2021; ZSUDNW\FH A@>!8;3-2>'9;3>!ŕŁ&#x2014;>9A;<0ĂľS!013৚2!;383#-ŕŁ&#x2014;-68A'&'>9A@9;0-163$3S ;Ă&#x2022;8'&A-'Ä&#x161;!9A;<0-13+Ă­68A@2-'ŕŚ&#x201D;ŕŁ&#x2014;2!12!/>-Ăľ09A@A@90-$A@;@ÂŁ033A@90 ;<$,3&A-S&63>-'&A-2!;'--22'6@;!2-!9A<0!ÂŁ-9;<&'2$- 830< 3963&!80- 8A'9;8A'22'/63&$A!9>!89A;!;Ă&#x2022;>3&#@>!/Ă­$@$,9-Ăľ>&2-<Ç&#x17D;Ç&#x2022;+8<&2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;8W ><A'<1A;<0-96Ă&#x2022;Ä&#x161;$A'92'/>8!03>-'W

W

realizacjÄ&#x2122; projektu wĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; trzy instytucje: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Muzeum Sztuki WspĂłĹ&#x201A;czesnej w Krakowie MOCAK oraz Bank UBS. Inicjatorem przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia byĹ&#x201A; dr PaweĹ&#x201A; Oleksy z Katedry RynkĂłw Finansowych UEK, ktĂłry przez caĹ&#x201A;y semestr wprowadzaĹ&#x201A; studentĂłw w tematykÄ&#x2122; rozlegĹ&#x201A;ego lecz ciekawego obszaru, jakim sÄ&#x2026; inwestycje

ǤÓ?

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

alternatywne, w tym m.in. inwestowanie w sztukÄ&#x2122;. PeĹ&#x201A;niĹ&#x201A; on rĂłwnieĹź funkcjÄ&#x2122; koordynatora projektu, przygotowujÄ&#x2026;c jego program przy wspĂłĹ&#x201A;pracy z pracownikami DziaĹ&#x201A;u Edukacji MOCAK-u â&#x20AC;&#x201C; ElĹźbietÄ&#x2026; SalÄ&#x2026;, KarinÄ&#x2026; JarzyĹ&#x201E;skÄ&#x2026; oraz MariÄ&#x2026; PrawelskÄ&#x2026;. Spotkanie rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o siÄ&#x2122; od przedstawienia przez PaniÄ&#x2026; KarinÄ&#x2122; JarzyĹ&#x201E;skÄ&#x2026; krĂłtkiej lecz intensywnej historii muzeum, jego profilu, charakteru

oraz zakresu dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci. PomogĹ&#x201A;o to studentom wczuÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w intrygujÄ&#x2026;cy i niebanalny klimat miejsca, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cego platformÄ&#x2026; kreatywnych spotkaĹ&#x201E; zarĂłwno pasjonatĂłw jak i amatorĂłw sztuki wspĂłĹ&#x201A;czesnej. Kolejnym punktem byĹ&#x201A; wykĹ&#x201A;ad Pani Anny Motyki, peĹ&#x201A;niÄ&#x2026;cej funkcjÄ&#x2122; Head of Compliance and ORC Poland / Associate Director w banku UBS, na temat inwestycji w sztukÄ&#x2122; realizowanych


przez tÄ&#x2122; instytucjÄ&#x2122;. AkcentowaĹ&#x201A; on nie tylko finansowy charakter tego typu przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021;, ale rĂłwnieĹź ich prestiĹźowy i kulturowy wydĹşwiÄ&#x2122;k. Bank UBS jest w posiadaniu ogromnej kolekcji obrazĂłw nurtu wspĂłĹ&#x201A;czesnego, jak i tradycyjnego. Wspiera on rĂłwnieĹź aktywnie róşne instytucje kultury (m.in. MOCAK), jak i mĹ&#x201A;odych artystĂłw, peĹ&#x201A;niÄ&#x2026;c funkcjÄ&#x2122; mecenasa sztuki. Po czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci teoretycznej studenci mogli osobiĹ&#x203A;cie obejrzeÄ&#x2021; wystawÄ&#x2122; kolekcji zbiorĂłw MOCAK-u, oceniÄ&#x2021; ich wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; artystycznÄ&#x2026; oraz pokusiÄ&#x2021; siÄ&#x2122; o analizÄ&#x2122; finansowÄ&#x2026; ewentualnych inwestycji. W ramach Ä&#x2021;wiczeĹ&#x201E; warsztatowych, prowadzonych w kilkuosobowych grupach, zapoznali siÄ&#x2122; szczegĂłĹ&#x201A;owo z piÄ&#x2122;cioma dzieĹ&#x201A;ami sztuki, ktĂłrych charakterystykÄ&#x2122; przygotowaĹ&#x201A;o kilku ochotnikĂłw. PrzybliĹźyĹ&#x201A;o to studentom tematykÄ&#x2122; wybranych dzieĹ&#x201A; oraz oswoiĹ&#x201A;o z niebanalnÄ&#x2026; ich interpretacjÄ&#x2026;, uĹ&#x201A;atwiajÄ&#x2026;c tym samym opracowywanie wytycznych inwestycyjnych. WyjĹ&#x203A;cie do MOCAK-u pozwoliĹ&#x201A;o studentom na zderzenie wiedzy teoretycznej, ktĂłrÄ&#x2026; pozyskali na wykĹ&#x201A;adach,

z doĹ&#x203A;wiadczeniami praktykĂłw. Sztuka wspĂłĹ&#x201A;czesna nie jest Ĺ&#x201A;atwa w odbiorze. PoniekÄ&#x2026;d dlatego, Ĺźe charakteryzuje jÄ&#x2026; wielorakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; interpretacji. Ta sama jej cecha wzbudza jednak ciekawoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i intryguje odbiorcĂłw. Fakt, Ĺźe jest ona niebanalna nie rodzi jedynie zachwytu, ale moĹźe teĹź denerwowaÄ&#x2021;, co przejawia siÄ&#x2122; w opiniach podkreĹ&#x203A;lajÄ&#x2026;cych jej kontrowersyjny charakter. Inwestycja w owoce tego typu dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci prawie zawsze jest duĹźÄ&#x2026; niewiadomÄ&#x2026; i nierzadko niesie ze sobÄ&#x2026; ryzyko. Elementem, ktĂłry z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; je zmniejszy jest znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zarĂłwno mechanizmĂłw inwestycyjnych, jak i samej sztuki. Nie naleĹźy zapominaÄ&#x2021; jednak, Ĺźe sztuka to nie tylko pieniÄ&#x2026;dze, ale przede wszystkim wraĹźenia i emocje. Dokonujmy wiÄ&#x2122;c trafnych wyborĂłw, gdyĹź w przypadku ewentualnej straty finansowej, bÄ&#x2122;dziemy mogli chociaĹź nacieszyÄ&#x2021; oko swoim wĹ&#x201A;asnym kawaĹ&#x201A;kiem kultury.

3URJUDPG]LDĂ&#x160;DMĂ&#x192;FHJRRGOXWHJR URNX0X]HXP6]WXNL:VSÂľĂ&#x160;F]HVQHMZ.UDNRZLH02&$.REHMPXMH SUH]HQWDFMĂ&#x2021;PLĂ&#x2021;G]\QDURGRZHMV]WXNL QDMQRZV]HMHGXNDFMĂ&#x2021;RUD]SURMHNW\ EDGDZF]HLZ\GDZQLF]H'ZDQDMZDĂ&#x2014;QLHMV]HFHOHNWÂľUHVWDZLDSU]HG VREĂ&#x192;0X]HXPWRSU]HGVWDZLDQLH V]WXNLRVWDWQLFKODWZNRQWHNĂ?FLH SRZRMHQQHMDZDQJDUG\LNRQFHSWXDOL]PXRUD]Z\MDĂ?QLDQLHVHQVXWZRU]HQLDV]WXNLSRSU]H]ZVND]\ZDQLH MHMSR]QDZF]RHW\F]Q\FKZDUWRĂ?FL LSRZLĂ&#x192;]DĂ&#x152;]FRG]LHQQRĂ?FLĂ&#x192; 3URMHNW\02&$.XRSUDFRZ\ZDQH VĂ&#x192;]P\Ă?OĂ&#x192;R]UÂľĂ&#x2014;QLFRZDQ\FKJUXSDFK RGELRUFÂľZ:DĂ&#x2014;Q\P]DGDQLHPLQVW\WXFMLMHVWSUÂľED]PQLHMV]HQLDXSU]HG]HĂ&#x152;ZREHFV]WXNLQDMQRZV]HM Ă&#x2022;UÂľGĂ&#x160;RZZZPRFDNSO

Anna BawĂłĹ&#x201A; VWXGHQWND*RVSRGDUND3U]HVWU]HQQD :\G]LDĂ&#x160;)LQDQVÂľZ8(.

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Ǥǧ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

=U]HV]HQLH6WXGHQWÂľZ1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK8(.

:HHNHQGRZ\ GĂ&#x2014;DPSZJÂľU\ !063>9A'$,2-'>-!&313T2-'9!1Ă­2!<0Ă­9;<&'2;৚@/'W-'3;@18Ă&#x2022;>2-'৚ ;3>!8A@9A'2-'^>3/'23>'13৚£->3ŕŚ&#x201D;$-\A83$Ä&#x161;!>-!T0;Ă&#x2022;8'/!0$3830< A38+!2-A3>!Ä&#x161;3>''0'2&3>@>@/!A&&ÂŁ!9;<&'2;Ă&#x2022;>2-'6'Ä&#x161;23968!>2@$,38!A-$, 36-'0<2Ă&#x2022;>W

D

ziÄ&#x2122;ki tej inicjatywie, mieliĹ&#x203A;my okazjÄ&#x2122; spÄ&#x2122;dziÄ&#x2021; wspaniaĹ&#x201A;y, peĹ&#x201A;en niespodzianek i atrakcji weekend w malowniczej miejscowoĹ&#x203A;ci Wierchomla MaĹ&#x201A;a. MogliĹ&#x203A;my rĂłwnieĹź skorzystaÄ&#x2021; z dwĂłch zaproponowanych przez organizatora wycieczek â&#x20AC;&#x201C; zwiedzanie Ziemi SÄ&#x2026;deckiej oraz wyjazd do Aqua City Poprad.

৚!16$A!99;!8;R PrzygodÄ&#x2122; rozpoczÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my o 3 w nocy spotykajÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; w wyznaczonym miejscu. Wszyscy w szampaĹ&#x201E;skich nastrojach wsiedliĹ&#x203A;my do autokaru, gdzie byli juĹź uczestnicy DĹźampa z innych miast. O Ĺ&#x203A;wicie dotarliĹ&#x203A;my na miejsce â&#x20AC;&#x201C; zakwaterowaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; i mieliĹ&#x203A;my chwilÄ&#x2122; czasu, aby odpoczÄ&#x2026;Ä&#x2021; po podróşy. Zaraz po Ĺ&#x203A;niadaniu udaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; na wycieczkÄ&#x2122;. Punktem docelowym byĹ&#x201A;y baseny termalne na SĹ&#x201A;owacji, czyli Aqua City Poprad. Droga byĹ&#x201A;a doĹ&#x203A;Ä&#x2021; dĹ&#x201A;uga, ale piÄ&#x2122;kne widoki i interesujÄ&#x2026;co opowiadajÄ&#x2026;cy przewodnik skutecznie umilaĹ&#x201A;y tÄ&#x2026; podróş. Na miejscu otrzymaliĹ&#x203A;my zegarek wstÄ&#x2122;pu na wszystkie baseny i kolejne 3,5 godziny mogliĹ&#x203A;my spÄ&#x2122;dziÄ&#x2021; na róşnych wodnych atrakcjach. Wszystkim oczywiĹ&#x203A;cie bardzo przypadĹ&#x201A;y do gustu trzy baseny termalne znajdujÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; na zewnÄ&#x2026;trz budynku. DuĹźÄ&#x2026; popularnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; cieszyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź basen olimpijski, a takĹźe statek piracki (mimo, Ĺźe przeznaczony jest on gĹ&#x201A;Ăłwnie dla dzieci).

ǤÓ&#x2018;

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

Po wyjĹ&#x203A;ciu z basenu i krĂłtkich zakupach udaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; w drogÄ&#x2122; powrotnÄ&#x2026;. Po peĹ&#x201A;nym dniu wraĹźeĹ&#x201E; z apetytem zjedliĹ&#x203A;my kolacjÄ&#x2122; w hotelu. A wieczoramiâ&#x20AC;Ś Po kolacji odbywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; prezentacje organizacji pozarzÄ&#x2026;dowych, z ktĂłrych moĹźna byĹ&#x201A;o dowiedzieÄ&#x2021; siÄ&#x2122;, co majÄ&#x2026; do zaoferowania i w jaki sposĂłb dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;. Wieczorami mogliĹ&#x203A;my skorzystaÄ&#x2021; z hotelowego basenu, sauny i jacuzzi, a ponadto do dyspozycji uczestnikĂłw byĹ&#x201A; takĹźe stĂłĹ&#x201A; do ping ponga i XBox. Dla chÄ&#x2122;tnych uczestnikĂłw odbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; takĹźe dyskoteki. Integracja pomiÄ&#x2122;dzy miastami spisaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; na medal.

3A2!/'1@ -'1-Ăľ Ă­&'$0Ă­

przekazaĹ&#x201A; nam historiÄ&#x2122; tej miejscowoĹ&#x203A;ci. PiÄ&#x2122;kne eksponaty oraz ciekawostki historyczne na dĹ&#x201A;ugo zapadnÄ&#x2026; w pamiÄ&#x2122;Ä&#x2021; uczestnikom wycieczki. Kolejne atrakcje czekaĹ&#x201A;y na nas w Kamiannej. UdaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; do â&#x20AC;&#x17E;Domu pszczelarzaâ&#x20AC;? gdzie zobaczyliĹ&#x203A;my m. in. mini skansen czy pasiekÄ&#x2122; uli figuralnych. Przewodnik ciekawie opowiadaĹ&#x201A; o zawodzie pszczelarza â&#x20AC;&#x201C; wymaganiach i trudach tego fachu. WycieczkÄ&#x2122; zakoĹ&#x201E;czyliĹ&#x203A;my degustacjÄ&#x2026; pysznych miodĂłw pitnych.

৚!16;3>96!2-!Ä&#x161;! 68A@+3&!A$<&3>2@1- ÂŁ<&ৡ1-R

DzieĹ&#x201E; wyjazdu mogliĹ&#x203A;my spÄ&#x2122;dziÄ&#x2021; wedle wĹ&#x201A;asnego uznania. Jedni odpoczywali, inni ostatnie chwile spÄ&#x2122;dzali NastÄ&#x2122;pnego dnia czekaĹ&#x201A;y nas kolejne w hotelowym basenie. W poĹ&#x201A;udnie ciekawe atrakcje. Zaraz po Ĺ&#x203A;niadaniu, nadszedĹ&#x201A; czas na pakowanie, gdyĹź zanie tracÄ&#x2026;c cennego czasu udaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; raz po obiedzie ruszyliĹ&#x203A;my w drogÄ&#x2122; do piÄ&#x2122;knej, a zarazem posiadajÄ&#x2026;cej powrotnÄ&#x2026;. Podczas tego wyjazdu nabogatÄ&#x2026; historiÄ&#x2122; miejscowoĹ&#x203A;ci Tylicz. wiÄ&#x2026;zaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; liczne przyjaĹşnie i sympaPierwszym punktem wycieczki byĹ&#x201A;o tie, a kontakt utrzymywany jest do tej zwiedzanie zabytkowego KoĹ&#x203A;cioĹ&#x201A;a pw. pory. DziÄ&#x2122;ki wielu atrakcjom, nowym Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tych ApostoĹ&#x201A;Ăłw Piotra i PawĹ&#x201A;a. Wy- znajomym oraz zwiedzonym miejscom budowany zostaĹ&#x201A; w 1612 roku i znajduje zyskaliĹ&#x203A;my piÄ&#x2122;kne i niezapomniane siÄ&#x2122; on na szlaku architektury drewnia- wspomnienia. nej. Fakt ten, a tym bardziej piÄ&#x2122;kne wnÄ&#x2122;trze koĹ&#x203A;cioĹ&#x201A;a budziĹ&#x201A; ogromny zachwyt wĹ&#x203A;rĂłd uczestnikĂłw wycieczki. Joanna KwiecieĹ&#x201E; Po opuszczeniu tego piÄ&#x2122;knego zabytTomasz Pietruszka ku udaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; do Muzeum Tylicza. =U]HV]HQLH6WXGHQWÂľZ 1LHSHĂ&#x160;QRVSUDZQ\FK8(. Przewodnik z pasjÄ&#x2026; i zaangaĹźowaniem


&]\PZĂ&#x160;DĂ?FLZLHMHVW HGXWDLQPHQWDF]\PQLHMHVW" !+8!/1@>903/!8A'2-!V$3Ä&#x161;Ă­$A@,!8$'890-'63&$,3&@TÂŁ-$Ăľ'A!103>Ă­T+8Ăľ> 9$8!##ÂŁ'-6'&!+3+-0Ăľ68A'&9A03ÂŁ2Ă­S

S

pieszÄ&#x2122; z wyjaĹ&#x203A;nieniami: wszystkie powyĹźsze przykĹ&#x201A;ady wykorzystujÄ&#x2026; model nauki poprzez zabawÄ&#x2122;. Jego istotÄ&#x2026; jest przekazywaÄ&#x2021; wiedzÄ&#x2122; w takiej formie, by sam proces uczenia siÄ&#x2122;, czy teĹź przyswajania sobie informacji byĹ&#x201A; przeĹşroczysty, nieodczuwalny, a w kaĹźdym razie nie postrzegany jako wysiĹ&#x201A;ek. Uczestnik tego typu dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; po prostu nie wie, Ĺźe siÄ&#x2122; uczy â&#x20AC;&#x201C; ma wraĹźenie, Ĺźe bawi siÄ&#x2122;, gra, oddaje siÄ&#x2122; rozrywce. To dlatego w Ulicy Sezamkowej, czy teĹź scrabblach nie od razu dostrzegliĹ&#x203A;my edukacyjny aspekt â&#x20AC;&#x201C; ktoĹ&#x203A; go dobrze przed nami ukryĹ&#x201A;. Na tego typu dziaĹ&#x201A;ania ukuto anglojÄ&#x2122;zyczny termin EDUTAINMENT Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czÄ&#x2026;cy edu- (od education, czyli nauka) i -tainment (od entertainment, czyli rozrywka). Nie dziwi mnie teĹź bardzo, Ĺźe edukacja nie byĹ&#x201A;a oczywistym skojarzeniem Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czÄ&#x2026;cym wymienione w pierwszym wersie pojÄ&#x2122;cia: edukacja to wszak przede wszystkim szkoĹ&#x201A;a. A szkoĹ&#x201A;a to jednak nie harcerskie podchody. Zostawmy jednak szkoĹ&#x201A;Ä&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; to jedno z ostatnich miejsc, w ktĂłrych wciÄ&#x2026;Ĺź nie ma jeszcze wystarczajÄ&#x2026;cego uznania prosty, wielokrotnie udowadniany fakt, Ĺźe najlepiej przyswajamy sobie wiedzÄ&#x2122; poprzez angaĹźujÄ&#x2026;ce doĹ&#x203A;wiadczenie. W ksztaĹ&#x201A;ceniu dorosĹ&#x201A;ych, choÄ&#x2021;by w szkoleniach biznesowych ten krok milowy mamy juĹź dawno za sobÄ&#x2026;. Tu wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie edutainment trafia na podatny grunt â&#x20AC;&#x201C; zwiÄ&#x2122;kszaÄ&#x2021; kompetencje pracownikĂłw nie zamykajÄ&#x2026;c ich w salach szkoleniowych, pozwalajÄ&#x2026;c im robiÄ&#x2021; to, co sprawia przyjemnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;? Brzmi Ĺ&#x203A;wietnie. I jest Ĺ&#x203A;wietne. Pod warunkiem, Ĺźe dobrze zrozumiemy, czym na prawdÄ&#x2122; jest edutainment â&#x20AC;&#x201C; bo to pojÄ&#x2122;cie tyleĹź noĹ&#x203A;ne i atrakcyjne, co â&#x20AC;&#x201C; niebezpiecznie pojemne. Nie bez racji moĹźemy przecieĹź powiedzieÄ&#x2021;, Ĺźe kaĹźda zabawa czegoĹ&#x203A; nas uczy. A to pozwalaĹ&#x201A;oby zakwalifikowaÄ&#x2021; niemal kaĹźdy event, od pikniku

rodzinnego, aĹź po turniej karaoke do nurtu edutainment. By zatem broniÄ&#x2021; tego pojÄ&#x2122;cia przed nim samym, nie pozwoliÄ&#x2021; mu wchĹ&#x201A;onÄ&#x2026;Ä&#x2021; zbyt wiele, to bardzo waĹźne, by zarĂłwno szkolÄ&#x2026;cy, jak i szkoleni, mieli poczucie wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwego rozĹ&#x201A;oĹźenia akcentĂłw pomiÄ&#x2122;dzy -edu i -tainment. Jak rozsÄ&#x2026;dnie wyznaczyÄ&#x2021; te proporcje? OdpowiedĹş jest rĂłwnie trudno uchwytna jak to, ile naleĹźy posĹ&#x201A;odziÄ&#x2021; herbatÄ&#x2122;, by byĹ&#x201A;a doĹ&#x203A;Ä&#x2021; sĹ&#x201A;odka. ZaleĹźy dla kogo. Pozwalamy sobie odpowiedzieÄ&#x2021; za nas â&#x20AC;&#x201C; szkoleniowcĂłw, doradcĂłw i trenerĂłw, od lat wierzÄ&#x2026;cych w ideÄ&#x2122; edutainment i dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych na rzecz rozpowszechniania jej w biznesie. Dla nas momenty, kiedy proporcja ulega zachwianiu na tyle, Ĺźe pojÄ&#x2122;cie edutainment przestaje byÄ&#x2021; adekwatne, to dwa przypadki opisane poniĹźej: To z pozoru proste do wykrycia: edutainment nie jest â&#x20AC;&#x201C; edu, kiedy rezultatem spotkania nie jest ani Ĺźadna konkretna wiedza uczestnikĂłw, ani ich nowa nabyta umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Tylko Ĺźe, prawdÄ&#x2122; mĂłwiÄ&#x2026;c, tak bywa bardzo rzadko. Nawet grajÄ&#x2026;c w siatkĂłwkÄ&#x2122;, zespĂłĹ&#x201A; "przy okazji" zwiÄ&#x2122;ksza umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pracy zespoĹ&#x201A;owej, zaĹ&#x203A; uprawiajÄ&#x2026;c paintball â&#x20AC;&#x201C; trenuje umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; szybkiego podejmowania decyzji i reagowania na zmieniajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; siÄ&#x2122; rzeczywistoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Co nie czyni jeszcze z kaĹźdego meczu siatkĂłwki szkolenia z umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci pracy zespoĹ&#x201A;owej, ani teĹź nie uprawnia do uznania paintballu za kurs podejmowania decyzji. Ĺťeby tak mogĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; staÄ&#x2021;, potrzebne jest wzniesienie siÄ&#x2122; uczestnikĂłw na meta-poziom, na ktĂłrym dokonuje siÄ&#x2122; autorefleksja, wglÄ&#x2026;d w to, co siÄ&#x2122; staĹ&#x201A;o i co z tego wynika. To odróşnia nasze â&#x20AC;&#x201C; biznesowe rozumienie pojÄ&#x2122;cia edutainment od tego, co przez nie rozumie siÄ&#x2122; chociaĹźby w Ĺ&#x203A;wiecie mediĂłw, czy rozrywki. A zatem, jeĹ&#x203A;li uczestnicy nie koĹ&#x201E;czÄ&#x2026; spotkania z poczuciem nabycia no-

wej przydatnej w pracy wiedzy lub umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci, edutainment nie byĹ&#x201A; doĹ&#x203A;Ä&#x2021; -edu (wiÄ&#x2122;c po prostu nie byĹ&#x201A; to edutainment). ChoÄ&#x2021; celem spotkaĹ&#x201E; edutainmentowych jest poszerzanie wiedzy, drogÄ&#x2026; jest rozrywka. A zatem gdyby zabrakĹ&#x201A;o wspĂłĹ&#x201A;czynnika frajdy, nie moĹźe byÄ&#x2021; mowy o speĹ&#x201A;nieniu idei edutainment. Edutainment nie jest -tainment, kiedy myĹ&#x203A;lisz "ale nuda, kiedy to siÄ&#x2122; wreszcie skoĹ&#x201E;czy", albo "co zrobiÄ&#x2021;, Ĺźeby ta wiedza mi jakoĹ&#x203A; weszĹ&#x201A;a do gĹ&#x201A;owy", czy teĹź "ja tego nie kumamâ&#x20AC;?. No tak, ale â&#x20AC;&#x201C; powie sceptyk we mnie â&#x20AC;&#x201C; co wtedy, kiedy zespĂłĹ&#x201A; uczestnikĂłw czerpie szczerÄ&#x2026; przyjemnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ze zdobywania wiedzy w sposĂłb bezpoĹ&#x203A;redni i wychodzi realnie zadowolony z sali szkoleniowej, cieszÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; z nowo nabytych umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci, na dodatek nie zaznawszy nudy? To wtedy â&#x20AC;&#x201C; odpowie mu zaraz racjonalista we mnie â&#x20AC;&#x201C; wspaniale, lecz nadal nie byĹ&#x201A; to edutainment, w naszym rozumieniu, lecz typowe szkolenie miÄ&#x2122;kkie lub twarde (wyjÄ&#x2026;tkowo udane). Tak dĹ&#x201A;ugo wiÄ&#x2122;c, jak dĹ&#x201A;ugo w trakcie wydarzenia uczestnicy majÄ&#x2026; poczucie, Ĺźe wciÄ&#x2026;Ĺź sÄ&#x2026; w pracy, edutainment nie jest doĹ&#x203A;Ä&#x2021; -tainment. Rzecz wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie w wyabstrahowaniu siÄ&#x2122; z bezpoĹ&#x203A;redniej sytuacji szkoleniowej i do tego sĹ&#x201A;uĹźy zabawa lub gra. Tu kreatywne gĹ&#x201A;owy ukĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;ce scenariusze tego typu wydarzeĹ&#x201E; majÄ&#x2026; swoje tricki: metafora, zamiana rĂłl, fabularyzacja, wykorzystanie wÄ&#x2026;tkĂłw pop-kultury â&#x20AC;&#x201C; to tylko niektĂłre z nich. Co musi siÄ&#x2122; staÄ&#x2021;, Ĺźeby zabawa byĹ&#x201A;a doĹ&#x203A;Ä&#x2021; zabawna? Musi angaĹźowaÄ&#x2021; uczestnikĂłw oraz ich emocje. Musi byÄ&#x2021; zrozumiaĹ&#x201A;a, mieÄ&#x2021; czytelne reguĹ&#x201A;y, ktĂłre dajÄ&#x2026; poczucie bezpieczeĹ&#x201E;stwa. Nie moĹźe oĹ&#x203A;mieszaÄ&#x2021; nikogo, byÄ&#x2021; sprzeczna z jego przekonaniami. Musi byÄ&#x2021; pozbawiona stresu, dobrowolna. Katarzyna Ĺ uczak .ODVWHU(GXWDLQPHQW

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǤǨ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

&KµU'RPLQDQWDå WRE\ÊZ\MÃWNRZRXGDQ\URN 3$Aí;'00!৹&'+3830<;3-&'!£2!638!T!#@63&9<13>!ࣗ1-2-32'ǎǏ1-'9-õ$@ -963/8A'ࣗA23>íTঔ>-'৹í'2'8+-í2!2!&$,3&Aí$@$A!9W !$,õ$!1@&3£'0;<8@ 08Õ;0-'+363&9<13>!2-!2!9A@$,A'9AĚ383$A2@$,39-í+2-õࣗ!8;@9;@$A2@$,W

R

ok 2014 był wyjątkowo udany dla Chóru Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zdobyliśmy łącznie 7 nagród na 5 konkursach i festiwalach. Pierwsze dwie z nich chór przywiózł w marcu z odbywającego się w Sankt Petersburgu XVII Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Rainbow, a były to: I miejsce w swojej kat. wiekowej oraz Grand Prix całego festiwalu. W maju również zdobyliśmy dwie nagrody – I miejsce w kat. chó-

ǥǡ

28ǒlǓǏmd£<;@ǏǍǎǒ

rów młodzieżowych i akademickich na XVI Małopolskim Konkursie Chórów O złotą strunę w Niepołomicach oraz II miejsce podczas Międzynarodowych Spotkań Chóralnych Ad Gloriam Dei w Pińczowie. Kolejne nagrody otrzymaliśmy w drugiej połowie roku – w październiku wyróżniono nas Złotym Dyplomem w kat. chórów mieszanych podczas Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Ars Liturgica w Gnieźnie oraz Nagrodą Specjalną Wojewody Wielkopolskiego, natomiast

w grudniu uhonorowano nas Złotym Dyplomem na V Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w Krakowie. Występy konkursowe są jedynie częścią naszych zeszłorocznych osiągnięć, którymi możemy się pochwalić. Na przełomie lutego i marca w ramach III Krakowskich Obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wykonaliśmy, wraz z innymi chórami krakowskich uczelni oraz orkiestrą stowarzyszenia Passionart, muzykę Bartosza Chajdeckiego do serialu


Czas Honoru. W NiedzielÄ&#x2122; PalmowÄ&#x2026; w Filharmonii Krakowskiej zaĹ&#x203A;piewaliĹ&#x203A;my PasjÄ&#x2122; wg Ĺ&#x203A;w. Jana autorstwa Jana Sebastiana Bacha w towarzystwie chĂłru I LO w Krakowie oraz Capelli Cracoviensis pod batutÄ&#x2026; wybitnego niemieckiego dyrygenta Kaia Wessela. Pod koniec maja, zgodnie z wieloletniÄ&#x2026; tradycjÄ&#x2026;, wystÄ&#x2026;piliĹ&#x203A;my w czasie obchodĂłw Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;ta naszej Uczelni, a zaledwie tydzieĹ&#x201E; później, w pierwszym tygodniu czerwca, goĹ&#x203A;ciliĹ&#x203A;my holenderski Studentenkoor Amsterdam, wspĂłlnie wykonujÄ&#x2026;c koncert w koĹ&#x203A;ciele pw. Matki BoĹźej CzÄ&#x2122;stochowskiej w Nowej Hucie. DrugÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; roku rozpoczÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my koncertem w Operze Krakowskiej w ramach inauguracji 90. Jubileuszowego Roku Akademickiego w naszej Uczelni, wystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;c przed Januszem Radkiem, gwiazdÄ&#x2026; wieczoru. OprĂłcz ww. koncertĂłw, w czasie caĹ&#x201A;ego roku wystÄ&#x2122;powaliĹ&#x203A;my przy okazji róşnych uroczystoĹ&#x203A;ci, gĹ&#x201A;Ăłwnie zwiÄ&#x2026;zanych z naszÄ&#x2026; UczelniÄ&#x2026;. Rok 2015 bÄ&#x2122;dzie dla nas rokiem peĹ&#x201A;nym wyzwaĹ&#x201E;. Pierwsze z nich juĹź za nami â&#x20AC;&#x201C; 18 stycznia odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; Jubileuszowy 25. WieczĂłr KolÄ&#x2122;d w Starej Auli w Budynku GĹ&#x201A;Ăłwnym Uniwersytetu Ekonomicznego. Nasz krĂłtki wystÄ&#x2122;p rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; wydarzenie, ktĂłrego centralnym punktem byĹ&#x201A; koncert kolÄ&#x2122;d zespoĹ&#x201A;u Wawele. Na przeĹ&#x201A;omie lutego i marca, podobnie jak miaĹ&#x201A;o to miejsce w zeszĹ&#x201A;ym roku, wystÄ&#x2026;pimy z dwoma koncertami podczas Krakowskich ObchodĂłw Dnia PamiÄ&#x2122;ci ĹťoĹ&#x201A;nierzy WyklÄ&#x2122;tych. Natomiast w maju bÄ&#x2122;dziemy Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;towaÄ&#x2021; Jubileusz 45-lecia istnienia ChĂłru, ktĂłry zbiega siÄ&#x2122; z obchodami 90-lecia dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wszystkie szczegĂłĹ&#x201A;y dotyczÄ&#x2026;ce ww. wydarzeĹ&#x201E; bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; na bieĹźÄ&#x2026;co aktualizowane na naszej stronie internetowej www.dominanta. uek.krakow.pl oraz naszym fanpejdĹźu na Facebooku.

&DPSHU0DĂ&#x160;RSROVNLQD8(. &2-<Ç&#x17D;Ç&#x201D;ÂŁ-9;36!&!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2018;8W2!;'8'2-'0!16<9<<$A'ÂŁ2-3&#@Ä&#x161;3 9-Ăľ963;0!2-'2!;'1!;683/'0;<!16'8!Ä&#x161;363ÂŁ90-. '+3-2-$/!;38'1 #@Ä&#x161;!!;'&8! !2&ÂŁ<- 29;@;<$/-@203>@$,W$A'9;2-$A@ÂŁ->2-1 68!$3>2-$@>96312-!2'/!;'&8@38!A9;<&'2$-0-'8<20<<8@9;@0! -'08'!$/!W

S

potkanie zostaĹ&#x201A;o zorganizowane w ramach wspĂłĹ&#x201A;pracy nawiÄ&#x2026;zanej przez KatedrÄ&#x2122; Handlu i Instytucji Rynkowych z MaĹ&#x201A;opolskÄ&#x2026; OrganizacjÄ&#x2026; TurystycznÄ&#x2026;. Jego celem byĹ&#x201A;o zapoznanie uczestnikĂłw z nowoczesnymi narzÄ&#x2122;dziami wykorzystywanymi w promocji turystycznej. W spotkaniu uczestniczyli studenci kierunku Turystyka i Rekreacja. Natomiast poprowadzili je przedstawiciele MaĹ&#x201A;opolskiej Organizacji Turystycznej: Daria GĹ&#x201A;ownia, Janusza Gawron oraz Szymon Flaga. Warto wspomnieÄ&#x2021;, iĹź Daria GĹ&#x201A;ownia jest absolwentkÄ&#x2026; Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Projekt Camper MaĹ&#x201A;opolski powstaĹ&#x201A; w 2011 r. oraz zostaĹ&#x201A; wpisany w MaĹ&#x201A;opolski Program Operacyjny. Za poĹ&#x203A;rednictwem nowoczesnego pojazdu prezentowany jest region maĹ&#x201A;opolski, jak rĂłwnieĹź KrakĂłw. Jest on wyposaĹźony w materiaĹ&#x201A;y, filmy reklamowe i ministoisko promocyjne oraz peĹ&#x201A;ni rolÄ&#x2122; mobilnej wizytĂłwki regionu. W 2014 r. camper odwiedziĹ&#x201A; kilkanaĹ&#x203A;cie targĂłw turystycznych w kraju i za granicÄ&#x2026;. W ciÄ&#x2026;gu ostatnich kilku lat zaprezentowano go w wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci paĹ&#x201E;stw Europy. W czasie trwania trasy promocyjnej pojazd wykorzystywany jest przede wszystkim w róşnorodnych akcjach marketingowych, jak rĂłwnieĹź w dziaĹ&#x201A;aniach wspomagajÄ&#x2026;cych czĹ&#x201A;onkĂłw i partnerĂłw MaĹ&#x201A;opolskiej Organizacji Turystycznej. NaleĹźy nadmieniÄ&#x2021; takĹźe, iĹź camper zdÄ&#x2026;ĹźyĹ&#x201A; zaistnieÄ&#x2021; w Internecie, gĹ&#x201A;Ăłwnie w mediach spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ciowych. Wskutek tego prowadzony jest blog informujÄ&#x2026;cy o wydarzeniach, w ktĂłrych uczestniczyĹ&#x201A; omawiany pojazd. Ponadto projekt Camper MaĹ&#x201A;opolski posiada profile na Facebooku oraz Twitterze. Z jednej strony zorganizowane spotkanie wpisuje siÄ&#x2122; w obszar dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; promujÄ&#x2026;cych wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z praktykÄ&#x2026; gospodarczÄ&#x2026;. Z kolei z drugiej strony byĹ&#x201A;o teĹź okazjÄ&#x2026; do zaprezentowania unikalnego projektu â&#x20AC;&#x201C; nie tylko w skali kraju, ale takĹźe Europy â&#x20AC;&#x201C; realizowanego w MaĹ&#x201A;opolsce. MoĹźe rĂłwnieĹź stanowiÄ&#x2021; przyczynek do dalszych projektĂłw realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie we wspĂłĹ&#x201A;pracy z MaĹ&#x201A;opolskÄ&#x2026; OrganizacjÄ&#x2026; TurystycznÄ&#x2026;. dr Iryna Manczak .DWHGUD+DQGOXLLQVW\WXFML5\QNRZ\FK

Serdecznie zapraszamy! Wojciech KafliĹ&#x201E;ski 'RPLQDQWD

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

ǼǢ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI

STUDENCI

Nr 14

'ODF]HJRZĂ?UÂľGVHUGHF]Q\FK SU]\MDFLÂľĂ&#x160;SV\]DMĂ&#x192;FD]MDGĂ&#x160;\" 8!1!$,>@0Ä&#x161;!&<A2!9A@1-2!/1Ä&#x161;3&9A@1-9;<&'2;!1-A2->'89@;';<A-'$-Ăľ$'+3 639;!23>-Ä&#x161;!16383A1!>-!ŕŁ&#x2014;368A@/!ৡ2-lÇ&#x17D;Ç&#x201D;9;@$A2-!Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;mW '2'8!ÂŁ2-'>9A@9$@ >-'1@T$3;3/'9;68A@/!ৡŕĽ&#x2DC;T683#ÂŁ'1;@ÂŁ03>;@1$A@&3#8A'/Ă­83A<1-'1@.

D

latego teĹź tytuĹ&#x201A; wykĹ&#x201A;adu przybraĹ&#x201A; postaÄ&#x2021; pytania: Dlaczego wĹ&#x203A;rĂłd serdecznych przyjaciĂłĹ&#x201A; psy zajÄ&#x2026;ca zjadĹ&#x201A;y?, a sam wykĹ&#x201A;ad rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; siÄ&#x2122; od odczytania niezwykle pouczajÄ&#x2026;cej bajki naszego najwiÄ&#x2122;kszego bajkopisarza Ignacego Krasickiego, zatytuĹ&#x201A;owanej: Przyjaciele. Bajka posĹ&#x201A;uĹźyĹ&#x201A;a oczywiĹ&#x203A;cie jako tĹ&#x201A;o do rozmowy nad tym: Kto to jest przyjaciel?, Na ile przyjaĹşĹ&#x201E; jest czymĹ&#x203A; istotnym dla czĹ&#x201A;owieka?, Co jest potrzebne, aby zawiÄ&#x2026;zaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; przyjaĹşĹ&#x201E; miÄ&#x2122;dzy dwojgiem ludzi?, Co wzmacnia tÄ&#x2122; przyjaĹşĹ&#x201E;?. MĹ&#x201A;odzi studenci, jak zwykle wykazywali siÄ&#x2122; ogromnym zaangaĹźowaniem. Na kaĹźde z zadanych pytaĹ&#x201E; podnosiĹ&#x201A; siÄ&#x2122; las rÄ&#x2026;k, co mnie ogromnie zawsze wzrusza kiedy mam wykĹ&#x201A;ad na UD. Z drugiej jednak strony, owo niezwykĹ&#x201A;e zaangaĹźowanie tych dzieci spowodowaĹ&#x201A;o mĂłj (jak zresztÄ&#x2026; kaĹźdorazowo) rĂłwnie ogromny smutek, wynikajÄ&#x2026;cy z faktu, Ĺźe nasi studenci (doroĹ&#x203A;li) z niewiadomych dla mnie przyczyn stracili wiele z tej woli dyskusji, jakÄ&#x2026; jeszcze majÄ&#x2026; dzieci. MĹ&#x201A;odzi uczestnicy wykĹ&#x201A;adu nie tylko, Ĺźe chcieli

sĹ&#x201A;uchaÄ&#x2021; i dzieliÄ&#x2021; siÄ&#x2122; swoimi opiniami czy powaĹźniejszymi przemyĹ&#x203A;leniami, to takĹźe wykazywali siÄ&#x2122; w wielu wypadkach duĹźÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2026;. Tak np. byĹ&#x201A;o w przypadku pokazania im jednego z krakowskich pomnikĂłw. DuĹźa grupa dzieci nie tylko wiedziaĹ&#x201A;a, Ĺźe jest to pomnik psa o imieniu DĹźok, ale teĹź znaĹ&#x201A;a bardzo dokĹ&#x201A;adnie niezwykĹ&#x201A;Ä&#x2026; historiÄ&#x2122;, tego psa, czÄ&#x2122;sto podkreĹ&#x203A;lajÄ&#x2026;c, Ĺźe pies jest najlepszym przyjacielem czĹ&#x201A;owieka. Wiedzieli takĹźe, Ĺźe przyjaĹşĹ&#x201E; nie polega jedynie na mile spÄ&#x2122;dzanym wspĂłlnie czasie zabawy, ale musi byÄ&#x2021; oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Wiedzieli teĹź, co to jest niezawodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przyjaĹşni czy odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; za przyjaciela. CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; z nich znaĹ&#x201A;a teĹź inne pouczajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; teksty o przyjaĹşni, mĹ&#x201A;odsi historie Kubusia Puchatka, a starsi opowiadanie, napisane nie tylko dla dzieci, a bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;ce chyba jednym z najwspanialszy traktatĂłw o odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci, jakim jest MaĹ&#x201A;y ksiÄ&#x2026;Ĺźe. W trakcie wykĹ&#x201A;adu mĹ&#x201A;odzi studenci zostali teĹź postawieni przed znacznie trudniejszymi pytaniami jak np.: Czy moĹźna byÄ&#x2021; przyjacielem

'URJL5RG]LFX 5HNUXWDFMDQD,,VHPHVWU 8QLZHUV\WHWX']LHFLĂ&#x2021;FHJR8(.ZOXW\P =DSLV\SURZDG]LP\GRPDUFD URNXSRSU]H]IRUPXODU]]JĂ&#x160;RV]HQLRZ\QD ZZZXGXHNNUDNRZSO

ÇĽÇŁ

28Ç&#x2019;lÇ&#x201C;Ç?mdÂŁ<;@Ç?Ç?Ç&#x17D;Ç&#x2019;

samego siebie?, Co to wtedy oznacza?, Na ile przyjacielskie traktowanie siebie wpĹ&#x201A;ywa na budowanie relacji przyjacielskich z innymi? Na zakoĹ&#x201E;czenie powrĂłciĹ&#x201A;am do tytuĹ&#x201A;owego pytania wykĹ&#x201A;adu: dlaczego wĹ&#x203A;rĂłd serdecznych przyjaciĂłĹ&#x201A; psy zajÄ&#x2026;ca zjadĹ&#x201A;y?, nieco je modyfikujÄ&#x2026;c ze wzglÄ&#x2122;du na mĹ&#x201A;odsze dzieci, a mianowicie: czy zwierzÄ&#x2122;ta z bajki Krasickiego byĹ&#x201A;y rzeczywistymi przyjaciĂłĹ&#x201A;mi zajÄ&#x2026;czka? ZamykajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; wykĹ&#x201A;ad dyskusjÄ&#x2122; poprzedziĹ&#x201A;am przeczytaniem innej znakomitej i wielce pouczajÄ&#x2026;cej w kwestii przyjaĹşni bajki, tym razem, Adama Mickiewicza, takĹźe zatytuĹ&#x201A;owanej Przyjaciele, a zakoĹ&#x201E;czonej znanÄ&#x2026; wszystkim nam sentencjÄ&#x2026;, â&#x20AC;&#x17E;Ĺźe prawdziwych przyjaciĂłĹ&#x201A; poznaje siÄ&#x2122; w biedzieâ&#x20AC;?. KusiĹ&#x201A;o mnie jeszcze, aby na koniec wykĹ&#x201A;adu przeczytaÄ&#x2021; tekst Jana Twardowskiego, zatytuĹ&#x201A;owany SĹ&#x201A;uga i przyjaciel, ale z braku czasu byĹ&#x201A;o to juĹź niemoĹźliwe, zatem zachÄ&#x2122;cam wszystkich rodzicĂłw lub dziadkĂłw do przeczytania tego tekstu swoim dzieciom lub wnukom. dr hab. Janina Filek, prof. UEK

/XELV]QRZHZ\]ZDQLD" /XELV]SUDFRZDĂ&#x2026;]G]LHĂ&#x2026;PL" =RVWDĂ&#x152;ZRORQWDULXV]HP8QLZHUV\WHWX ']LHFLĂ&#x2021;FHJR8(. :\Ă?OLMVZRMH]JĂ&#x160;RV]HQLHQD XG#XHNNUDNRZSO


!2>!8&3>90-

ì6ÊXJDLSU]\MDFLHOë 3+32!A@>!1@9Ě<+íT9Ě<৹í$@1S '+3T0;Õ8@$-õ৹0368!$</'TA!1-!;!T3&0<8A!T1@/'63&Ě3+õT68A@68A'683>!&A$'68A'239-9A!(õT 08'&'29T9;3Ě'0T6<&Ě3A0!6'£<9A!1-T0£!;0õA0!2!80-'1T/'&2308A'9Ě3T&8<+-'08A'9Ě3W 3+32!A@>!1@68A@/!$-'£'1S '+3T0;Õ8@2!9£<#--1@/'+3£<#-1@W!1-õ;!32!9A@$,-1-'2-2!$,g1@6!1-õ;!1@3/'+3 -1-'2-2!$,W8A@$,3&A-&32!9A>-A@;íg1@$,3&A-1@&32-'+3W >-'8A!9-õ68A'A;'£'(32T৹' #3£-+3+Ě3>!T!1@1Õ>-1@V >96ÕĚ$A</õT>96ÕĚ$A</õT>96ÕĚ$A</õT ৹'$-A&83>'/+Ě3>@#8!0</'W 8A@/!৷क़/'9;£'69A!3&1-Ě3ঔ$-W 2!1/'&2'+36!2! 03$,!6'>2í6!2-íT6-9A'£-9;@T>A&@$,! $,3ࣗ32!+3/!0#!8!2!3&6@$,!W 8A@/!৷क़/'9;A!>9A'>A!/'12!W8A@/!$-'£'A!>9A'£<#-í9-õ2!>A!/'1W A@2!9A!1!1<9-!/'9;9Ě<৹í$í$A@68A@/!$-'£'1S!1<9-!/'9;9Ě<৹í$íT9Ě<+íT >;'&@T0-'&@968Aí;!T0-'&@A!1-!;!T2!08@>!&39;3Ě<T<9;!>-!;!£'8A@0-T1@/'6303£'-;!£'8A 63;!£'8A<T;!£'8A@063;!£'8A@0<TĚ@৹0õ63Ě@৹$'T0-'&@<0Ě!&!>9A!)'8õ$A2-0-2!/'&2@1 1-'/9$<T6-৹!1õ-$,<9;'$A0-;'৹2!9>3-$,1-'/9$!$,W-'&@&৷>-+!A!0<6@W !1<9-!/'9;-68A@/!$-'£'1T#303$,!&A-'$03WA-'$03/'&A-'2!>!0!$/'T!1!1<9-! $A'0!>302-'->@+£í&!T0-'&@>8Õ$-W'/9'8$'&8৹@;!0T/!0)£-৹!20!2!9;3£'T0-'&@$,3&A;õ+!$-3$-!T;!0;õ902-T৹'2-'13৹'<9-'&A-'ࣗW !1<9-õ;8A'#!A!/'&2@1A!1!$,'1TA!>9A'&>!8!A@$!Ě3>!ࣗ>8õ0õW!AA!;3T৹' /'9;9Ě<৹í$íT৹'9Ě<৹@&A-'$0<T&8<+-8!AA!;3T৹'/'9;68A@/!$-'£'1-03$,!&A-'$03W

<A!22!-!Ě@T¥£!;

!/!-!Ě@T¤£!;

28ǒlǓǏmd£<;@ǏǍǎǒ

ǥǤ


WYDARZENIA

JEDNOSTKI EDN NO

STUDENCI

rys. ANNA PODCZASZY

Anna Karwińska ROZMOWY Z PUSZKIEM

O PRZYJAŹNI

-Hej! Hej! Puszku – zastukałam w pudełko. –Co się stało? -Nic- burknął Puszek wysuwając koniuszek nosa – jestem obrażony i tyle. -Niemożliwe! Na mnie? -No, nie na ciebie. Na Niciaka! -Na Niciaka? Przecież to twój najlepszy przyjaciel! -E tam! On się wcale nie zna na przyjaźni. I stale się kłóci! Taak? A o co? -No o różne takie. Mówię ci, nie zna się na przyjaźni i już. – A ty się znasz? -No pewnie! Jestem najlepszym przyjacielem na świecie. Zawsze się z nim bawię. Mówię mu co ma robić, i... w ogóle... -I w ogóle – powtórzyłam. – Ty chyba jednak nie całkiem znasz się na przyjaźni. Powiedz mi , za co lubisz Niciaka?

-Lubiłem- sprostował z naciskiem Puszek.Lubiłem bo... no był taki śmieszny, wszystkiego się bał, słuchał mnie... no i dawał mi takie małe zabawki z Kinder – niespodzianek. -Aha, rozumiem. A teraz nie dał ci swoich zabawek, czy może nie zrobił tego co mu każesz, albo może nie pozwolił się śmiać z siebie? I dlatego przestałeś go lubić? -Bo ja wiem... – wykręcał się Puszek – mówiłem ci, nie zna się... -Tak, tak, słyszałam, nie zna się na przyjaźni – powiedziałam surowo. – Nie wie, ze przyjaciel to ktoś na kogo możesz liczyć, kto lubi , nie za prezenty, ale tak po prostu, kto w razie potrzeby pomoże, albo chociaż wysłucha. To mi chciałeś powiedzieć? -Niezupełnie – zawstydził się Puszek. – Może ja jeszcze to przemyślę..... – Przemyśl, przemyśl i to dobrze. I ja bym ci jeszcze radziła żebyś Niciaka przeprosił. Nie

tak łatwo znaleźć przyjaciela. Prawdziwego przyjaciela – podkreśliłam. Bo przyjaźń trzeba pielęgnować. – Jak to pielęgnować?- zdziwił się Druciak wyglądając z koszyka niesionego przez Alicję. – O czym wy mówicie? O roślinach? Rośliny trzeba podlewać i obracać do słońca. No chyba, że któraś lubi cień… – My akurat mówimy o przyjaźni i przyjaciołach. Ale twój przykład z roślinami może się nam przydać – uśmiechnęłam się. – Zasada jest taka sama. Trzeba myśleć o tym czego potrzebuje druga istota: człowiek, roślina, kot, pies… – Albo Niciak- dodał Puszek cichutko

Jaki jest twój przyjaciel? Czy to chłopiec czy dziewczynka? A może babunia? Albo może ktoś wymyślony? Ktoś, kto mieszka Po Drugiej Stronie Lustra? A może jeszcze ktoś inny? Co to znaczy, że przyjaźń trzeba pielęgnować?

Więcej rozmów z Puszkiem można znaleźć w książkach Anny Karwińskiej: „Rozmowy z Puszkiem o wyobraźni, przyjaźni i rozumieniu innych”, wyd. WAM, Kraków 2010 oraz „Puszek, Druciak, Zakładka i inne isty”, wyd. NCK, Warszawa 2013 ǥǥ

28ǒlǓǏmd£<;@ǏǍǎǒ


Zyskaj

500

rabatu przy zapisie na 2 semestry kursu

**


DZIEĹ&#x192; OTWARTY Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 26 marca 2015 r. Kampus UEK, Hala Widowiskowo-Sportowa, godz. 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 15.00 Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030; Â&#x2030;

G   K<B G a Kj $ aj  Pij Ă&#x2022;e ` cj ;` eA $8 $KI8$B $D $ 8  jJ  jjk G a ce j j jk ga jk G K<B SY Majk a j  KONKUR ;` e  K<B I INNE J E! ATRAKC

w www.uek.krakow.pl ww.uek.krakow.pl


Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 1 (62), luty 2015  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 1 (62), luty 2015  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement