__MAIN_TEXT__

Page 1

ISSN 1689-7757 Nr 2 (41) Luty 201 1

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adam Adam Góral Góral

Katarzyna Katarzyna Rogowiec Rogowiec

Rafał Rafał Stanuch Stanuch

Izabela Izabela Kwiatkowska Kwiatkowska

Dariusz Dariusz Orłowski Orłowski

Leszek Leszek Balcerowicz Balcerowicz

Magellani 2010 wybrani


SŁOWO REKTORA

Spis treści Szanowni Państwo, Słowo Rektora..................................................................................................................................................... 3 Magellani 2010 nagrodzeni............................................................................................................................. 4 Nagroda im. Aleksandra Gieysztora dla prof. Jacka Purchli.............................................................. 6 Absolwent UEK pokonał Cieśninę Magellana.......................................................................................... 8 St. Gallen Management Seminar................................................................................................................. 8 oprac. graficzne: Jarosław Szczurek

Studenci UEK wśród młodych mistrzów zarządzania........................................................................ 9 Przedsiębiorczy Kopernik................................................................................................................................ 9 7 tytułów w 6 sekund....................................................................................................................................... 9 Przygotowania do akredytacji...................................................................................................................... 9 Akademia Rachunkowości Deloitte – przyznano kolejne certyfikaty......................................... 10 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. ....................................................................... 11

Adres redakcji:

INNOTRAIN IT. ................................................................................................................................................... 12

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 34 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

O Maorysach, Słowacji i karierze akademickiej – gościnne wykłady prof. Maxwella........... 13 Trzeba nauczyć się zarabiać......................................................................................................................... 14 Pomyśl o karierzeI nakręć się pozytywnie.............................................................................................. 16 Marketing w todze i birecie. ......................................................................................................................... 18

Redakcja:

Kwestionariusz osobowy Izabeli Kwiatkowskiej.................................................................................... 19

Małgorzata Strakowska-Szczurek Łukasz Salwarowski

MEDIA na czasie.............................................................................................................................................. 20

Skład i opracowanie graficzne: Jarosław Szczurek

Media..................................................................................................................................................................... 22 Umagicznianie świata. ................................................................................................................................... 24

jesteśmy na półmetku roku akademickiego 2010/2011. Semestr zimowy zamknęliśmy ważnymi akcentami tak w wymiarze krajowym, jak i naszym wewnętrznym, uczelnianym. Po wielomiesięcznych dyskusjach 4 lutego br. przyjęta zastała przez Sejm RP nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Jaki wpływ na działalność uczelni będą miały wprowadzone zmiany, odczujemy po 1 października, gdy znowelizowana ustawa zacznie obowiązywać. Tymczasem sympatycznym akcentem wieńczącym pierwsze półrocze naszej pracy i nauki była zorganizowana 4 lutego gala konkursu Laury Magellana 2010. Wydarzenie istotne, bo po raz kolejny potwierdzające, że wśród naszych absolwentów nie brak współczesnych odkrywców – osób przedsiębiorczych, niezłomnych i  ambitnych, które wykorzystując wyniesioną ze studiów wiedzę i umiejętności, z powodzeniem realizują wybitne projekty, zmieniając otoczenie biznesowe i  społeczne w  Polsce. Gratuluję laureatom tegorocznej edycji konkursu, a Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dziękuję za organizację konkursu, tworzenie aktywnego środowiska absolwenckiego i nagradzanie wyróżniających się wychowanków naszej Uczelni. W minionym okresie mieliśmy jeszcze jeden szczególny powód do radości – kapituła prestiżowej Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznała to szczególne wyróżnienie profesorowi Jackowi Purchli. Z tej okazji pragnę wyrazić głęboki szacunek dla wszystkich dokonań Pana Profesora oraz podziękować także za codzienną pracę dla naszej Uczelni. Panie Profesorze, gratuluję!

Katedralne show. .............................................................................................................................................. 26

Zdjęcia: Rafał Cygan

Druk: DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11 30-702 Kraków

10 przyczyn, dla których decyzja o wyjeździe na zagraniczną uczelnię partnerską jest słuszna. ............................................................................................................... 28 Zarządzanie międzynarodowe we Lwowie............................................................................................ 29 Nowa strona Parlamentu Studenckiego. ............................................................................................... 30 Otwieramy ZaUEK!.......................................................................................................................................... 30

ISSN 1689-7757 Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nakład: 3500 egzemplarzy

Czym jest FUE?. ................................................................................................................................................ 31

Cieszę się, że i w najbliższej perspektywie dostrzec można optymistyczne akcenty. Dobiegają końca prace zmierzające do oddania Klubu Studenckiego. Mam nadzieję, że ten powrót do tradycji prowadzenia przez studentów klubu dla studentów zrekompensuje wieloletni brak takiego miejsca na kampusie. U progu semestru letniego życzę wszystkim Czytelnikom „Kuriera” powodzenia na najbliższe miesiące nauki i pracy.

PSUEK współPRACUJE!................................................................................................................................... 31 Prawo a ruch drogowy na terenie kampusu. ........................................................................................ 32 Forum.................................................................................................................................................................... 32 Sport. .................................................................................................................................................................... 34

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

Studenci............................................................................................................................................................... 36

prof. Roman Niestrój

Zapowiedzi.......................................................................................................................................................... 37 Patronat UEK..................................................................................................................................................... 42

Rektor UEK

Reklama................................................................................................................................................................ 43

2

www.uek.krakow.pl

3


WYDARZENIA

WYDARZENIA

Magellani 2010 nagrodzeni

4 lutego, podczas uroczystej gali zorganizowanej w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wręczono nagrody laureatom trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu Laury Magellana, organizowanego przez Korporację Absolwentów UEK.

Laury Magellana to prestiżowe nagrody przyznawane corocznie przez Korporację Absolwentów UEK za ciekawe i nowatorskie projekty z  dziedziny zarządzania i  biznesu oraz wybitne osiągnięcia społeczne. Ideą konkursu jest poszukiwanie „współczesnych Magellanów”, którzy podobnie jak on łączą ciekawe wizje z wytrwałością i konsekwentnym dążeniem do ich realizacji, oraz nagradzanie tych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, których – jako powiedział Borys Skraba, dyrektor konkursu „Laury Magellana”, prezes Zarządu Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – oprócz doskonałych umiejętności menedżerskich i  pomysłowości cechuje odpowiedzialność i  dojrzałość podejmowanych decyzji. – Jedną z cech wpisanych w istotę tej nagrody jest wytrwałość. To też jedna z  cech, które pozwoliły Magellanowi zrealizować jego zamierzenia – powiedział prof. Roman Niestrój, rektor UEK, dziękując animatorom i  organizatorom konkursu za to, że wytrwale realizują to przedsięwzięcie, budując wizerunek uczelni przez nagradzanie tych absolwentów, którzy markę swoich dyplomów potwierdzają swoją karierą i sukcesami.

zasiedli w nim: prof. Witold Orłowski, Wojciech Sobieraj, Artur Waliszewski, Roman Kluska, Roman Młodkowski, Rober Korzeniowski, Ewa Wachowicz, Marek Scholz, prof. Roman Niestrój – rektor UEK oraz Bartosz Jacyna. Zwycięzców w sześciu kategoriach wybrało gremium członków Korporacji Absolwentów UEK.

Magellanem za Całokształt Osiągnięć Zawodowych został Adam Góral, Prezes Zarządu spółki Asseco Poland S.A. i współtwórca Grupy Asseco, jednego z  10 największych producentów oprogramowania w  Europie. Adam Góral jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (kierunek Cybernetyka

ekonomiczna i informatyka). W ciągu kilkunastu lat zbudował międzynarodową Grupę Kapitałową, która zatrudnia obecnie 13000 osób, z czego ponad 5000 pracuje w Polsce. Jej spółki obecne są w Europie, Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz w  Indiach. Dzięki konsekwentnie realizowanej wizji Adama Górala Asseco jest dziś największą giełdową spółką IT w Polsce.

Magellanem Roku 2010 został Leszek Balcerowicz. Jury i korporanci docenili jego działania na rzecz edukacji społeczeństwa polskiego, a  przede wszystkim zwrócenie uwagi na rosnące zadłużenie publiczne poprzez projekt uruchomienia „licznika długu” wystawionego w miejscu publicznym w Warszawie. W  kategorii Przedsiębiorca Roku nagrodę otrzymał Rafał Stanuch – założyciel i właściciel firmy AWEX, za kreatywność i innowacyjne podejście do rozwoju firmy produkcyjnej, za podejmowanie śmiałych działań, dzięki którym w  krótkim czasie firma zdołała własnymi siłami stworzyć realną konkurencję dla firm zachodnich. Menedżerem Roku 2010 został Dariusz Orłowski, za skuteczną restrukturyzację firmy Wawel S.A. Głosujący docenili konsekwencję i upór w odbudowie pozycji rynkowej i prestiżu spółki Wawel, poprzez systematyczne zwiększanie oferty produktów i poziomu sprzedaży.

pełnosprawność nie przeszkadza w osiąganiu najwyższych szczytów, w byciu mistrzem. Nagrody w  poszczególnych kategoriach wręczali: prof. Roman Niestrój – rektor UEK, Borys Skraba – prezes Korporacji Absolwentów UEK, Marek Piwowarczyk – wiceprezes Business Centre Club, kanclerz Loży Małopolskiej, Andrzej Zdebski – szef Izby Przemysłowo-Handlowej, Cezary Smorszczewski – wiceprezes Alior Banku, Łukasz Skalik – szef programowy wp.tv. Patronat honorowy nad konkursem objął rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie prof. Roman Niestrój. W  trakcie uroczystości wystąpiła Kasia Sochacka – finalistka programu „Mam Talent”, studentka UEK. Galę z udziałem przedstawicieli biznesu, polityki i mediów poprowadził Jakub Porada – dziennikarz TVN 24. Więcej informacji: www.laurymagellana.pl.

Laureatami dwóch poprzednich edycji zostali (odpowiednio 2008 i 2009):  Łukasz Skalik, Przemysław Kułyk (Debiut Roku)  Rafał Brzoska, Konrad Hernik (Menedżer Roku)  Łukasz Salwarowski, Rafał Ziobro (Osiągnięcie Pozazawodowe Roku)  Sobiesław Zasada, Roman Kluska (Nagroda za Całokształt)  1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego (Fenomen Roku), Wojciech Sobieraj (Magellan Roku)

Magellani roku 2010 Nominowanych do Laurów Magellana 2010 wyłoniło Jury składające się z osobowości reprezentujących różne doświadczenie i spojrzenie na rzeczywistość gospodarczą. W tym roku Prof. Roman Niestrój, rektor UEK

4

Nagrodę w kategorii Debiut Roku wręczono Izabeli Kwiatkowskiej, za zaangażowanie i własną inicjatywę w propagowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu, za stworzenie pierwszego w Polsce portalu internetowego www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl, który promuje koncepcję odpowiedzialnego inwestowania, za konsekwencję w działaniu. Konkurs Laury Magellana wyróżnia nie tylko osoby działające w  biznesie. Nagradzane są w  nim również ponadprzeciętne osiągnięcia pozazawodowe, działania służące rozwojowi pasji czy pomocy społecznej. W tym roku laur w kategorii Osiągnięcie Pozazawodowe otrzymała Katarzyna Rogowiec – nagrodzona za niezłomną determinację w walce o swoje pasje, za wybitne osiągnięcia sportowe pomimo niepełnosprawności (3 medale paraolimpijskie w  biegach narciarskich), za przełamywanie stereotypów wśród społeczeństwa. Jej postawa udowadnia, że nie-

Katarzyna Sochacka

www.uek.krakow.pl

5


NAGRODY

NAGRODY

Nagroda

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora, przyznawana od 1999 roku, honoruje osoby i instytucje, które prowadzą działania służące ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego. Przyznawana jest za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności za działalność muzealną i  konserwatorską oraz prace na rzecz gromadzenia pamiątek polskiej kultury. Nagroda powszechnie uznawana jest za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w tej dziedzinie. Zgłoszeń kandydatów nominowanych do otrzymania Nagrody dokonują członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji, a także instytucje kultury z całego kraju. Do tegorocznej edycji wpłynęło 59 rekomendacji do Nagrody.

im. Aleksandra Gieysztora

dla prof. Jacka

Purchli

Prof. dr hab. Jacek Purchla – kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO, założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury – został laureatem XII edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, przyznawanej przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga działającą przy banku Citi Handlowy, za szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. Gala wręczenia nagrody odbyła się 1 lutego w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Kapituła Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda, nagrodziła prof. Jacka Purchlę za wieloletnią pracę nad problematyką miast i  rozwoju urbanistycznego oraz zainicjowanie interdyscyplinarnych badań nad teorią dziedzictwa i zarządzaniem miastem historycznym, a  także za stworzenie i  kierowanie działalnością Międzynarodowego Centrum Kultury, które promując kulturę polską na świecie spełnia jednocześnie ogromną rolę integracyjną dla Europy Środkowej i  Wschodniej, skutecznie łącząc współczesność z  tradycją. Działalność Centrum ma szczególne znaczenie dla kształtowania i propagowania nowej postawy wobec wspólnego dziedzictwa europejskiego, czego wyrazem jest stworzona przez laureata Akademia Dziedzictwa – pierwsze tego typu interdyscyplinarne studia podyplomowe w  zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem.

Profesor Jacek Purchla, laureat XII edycji Nagrody im. prof. A. Gieysztora

miast i rozwoju urbanistycznego. Cieszę się, że Nagroda trafia do osoby, która w  swoich zainteresowaniach badawczych skupia się na zagadnieniach tak ważnych dla rozwoju naszego społeczeństwa. Wygłaszając laudację, prof. Andrzej Rottermund, przewodniczący Kapituły Nagrody, powiedział na jej rozpoczęcie: To ogromny

zaszczyt i przyjemność przedstawić Państwu osobę oraz dorobek Pana prof. Jacka Purchli, a także wyrazić nasz podziw dla Jego niezwykle szerokiej działalności. Satysfakcja jest tym większa, że działalność prof. Purchli obejmuje bardzo rozległe terytoria nauki, sztuki, a przede wszystkim dziedzictwa kulturalnego. Słusznie uznaje się go za jednego z najwybitniejszych uczonych i  ekspertów w  dziedzinie

ochrony dziedzictwa kulturowego i historii sztuki. I to nie tylko w Polsce, o czym świadczy jego udział w  licznych fachowych gremiach międzynarodowych.

Źródło informacji i zdjęcia: Fundacja Kronenberga Opracowanie: dr Lucyna Kępa

Profesor Jacek Purchla otrzymał Nagrodę z rąk Sławomira Sikory – Prezesa Zarządu Citi Handlowy, Ewy Gieysztor – córki patrona Nagrody oraz prof. Andrzeja Rottermunda – przewodniczącego Kapituły Nagrody i dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie.

W uroczystej gali, jako gość honorowy, wziął udział Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. Przybyli także licznie przedstawiciele świata nauki, kultury i  sztuki oraz dyplomaci. Oficjalna część uroczystości, poprowadzona przez redaktora Krzysztofa Ziemca, obejmowała: wystąpienie Sławomira Sikory – Prezesa Zarządu Citi Handlowy, przemówienie Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, laudację wygłoszoną przez prof. Andrzeja Rottermunda – przewodniczącego kapituły Nagrody, projekcję filmu przedstawiającą syl-

wetkę laureata XII edycji Nagrody, wręczenie Nagrody oraz wystąpienie prof. Jacka Purchli, laureata XII edycji Nagrody. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Royal String Quartet. Na zakończenie odbył się koktajl w Arkadach Kubickiego. Sławomir Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy, jako gospodarz uroczystości, witając gości i przedstawiając laureata powiedział: Profesor Jacek Purchla łączy w  swoim życiorysie dwie ważne dla Citi Handlowy sfery. Jest ekonomistą, a  zarazem wybitnym historykiem sztuki, poświęcającym wiele uwagi problematyce Uczestnicy uroczystości zgromadzeni w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

6

www.uek.krakow.pl

7


WARTO WIEDZIEĆ

9 lutego 2011 roku krakowski pływak Rafał Ziobro, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jako pierwszy Polak i  jako 9 człowiek na świecie przepłynął wpław Cieśninę Magellana. Wyzwanie to zaliczane jest do najtrudniejszych płynięć na świecie. Wodę cieśniny cechują silne prądy i bardzo niska temperatura, a Rafał Ziobro ubrany był tylko w zwykły strój kąpielowy, brak skafandra, płetw itp. ułatwień. Dystans 6 km między Ameryką Południową a Ziemią Ognistą nasz absolwent pokonał w 1 godzinę 19 minut, przy temperaturze wody na poziomie 4,5 stopni C. Bicie rekordu odbyło się pod pełną asekuracją ze strony chilijskiej marynarki wojennej. Łódź patrolowa oraz ponton eskortowały pływaka podczas całej trasy. W  wyprawie uczestniczył Krzysztof Żelawski – pilot odpowiadający za asekurację i organizację wyjazdu, oraz wybitna chilijska pływaczka Julita Nunez. Nad przygotowaniami w Polsce czuwali trenerzy Sławek Żuk i Pedro Ordenes oraz Paweł Podsiadło, lekarz odpowiedzialny za bezpieczne przygotowanie pływaka do przebywania przez długi czas w tak niskich temperaturach wody. Patronat nad wyprawą objął Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie oraz północnoamerykańska organizacja Water World Swim.

Rafał Ziobro

jest absolwentem (2003) kierunku Zarządzanie i marketing w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), współwłaścicielem firmy sportowej Raven Outdoor. Przez siedem lat pełnił funkcję dyrektora Krakowskiego Festiwalu Górskiego, jednej z  największych imprez na świecie poświęconych tematyce turystyki górskiej, współorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie. W  trakcie studiów był także prezesem Turystycznego Koła Naukowego „Wagabunda”; w latach 2003–2005 redaktorem w magazynie „Góry” (magazyn sportów górskich). Jest pływakiem długodystansowym specjalizującym się w  pływaniu oceanicznym w  niskich temperaturach. Ma na swoim koncie m. in pierwsze polskie przepłynięcie z  Europy do Afryki przez Cieśninę Gibraltarską (23 km) oraz przepłynięcie w  RPA z  Robens Island (dawne więzienie Mandelli) do Kapsztadu (8 km, temp. 12 stopni C). Za swoje dokonania został uhonorowany w 2009 r. nagrodą Laury Magellana.

St. Gallen Management Seminar

Krakowska Szkoła Biznesu UEK wraz z zagranicznym partnerem St. Gallen Business School ze Szwajcarii rozpoczyna nowy projekt – organizację szkoleń dla menedżerów. Szkolenia, na co dzień realizowane w Szwajcarii, opierają się na dobrze utrwalonej w środowisku międzynarodowym Szwajcarskiej Koncepcji Zarządzania z St. Gallen, stworzonej przez profesora Knuta Bleichera, byłego przewodniczącego Rady Doradczej St. Gallen Business School, doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Przed dzisiejszymi menedżerami stawiane są coraz to nowe zadania, którym muszą sprostać. Ich rolą jest pełnienie funkcji „pasa transmisyjnego”, który powinien generować wyniki z zakładanych strategii i realizowanych projektów. Rozwój firm wymaga wdrażania zmian strategicznych, a co za tym idzie – coraz ważniejsza staje się wspomniana wyżej rola menedżerów. To właśnie od tego, w jakim stopniu nauczą się oni właściwie pełnić swoją rolę, zależy satysfakcja pracowników, ich zaufanie i efekty pracy na rzecz wspólnych celów. Organizowane przez KSB UEK szkolenie przeznaczone jest dla średniej i wyższej kadry kierowniczej, dla menedżerów, którzy chcą lepiej przygotować się do pełnienia coraz bardziej złożonych funkcji w środowisku międzynarodowym. Szkolenie „St. Gallen Management Seminar” odbędzie się w dniach 14–16 kwietnia 2011 r. oraz 17–19 listopada 2011 r. Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.ksb.uek.krakow.pl w zakładce Szkolenia. Rozpoczęcie kolejnego wspólnego projektu jest dowodem coraz lepiej funkcjonującej i  rozwijającej się współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK z St. Gallen Business School. Tym samym potwierdza fakt, że dla zachodniej Szkoły Biznesu z wieloletnią tradycją i międzynarodową renomą jesteśmy równorzędnym partnerem do współpracy.

mgr Ewa Szpórnóg-Smoleń Krakowska Szkoła Biznesu UEK Fot. Fotolia_© Yuri Arcurs

Absolwent UEK pokonał Cieśninę Magellana

Fot. Fotolia_© Yuri Arcurs

WARTO WIEDZIEĆ

Studenci UEK wśród młodych mistrzów zarządzania W styczniu zakończyła się trzecia edycja gry biznesowej UnileverGame. Wzięli w niej udział studenci z 7 państw. W czołówce międzynarodowej znaleźli się studenci polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. – Polacy świetnie wypadli na tle młodych Czechów, Estończyków, Litwinów, Łotyszy, Słowaków i  Węgrów – mówi Michał Pertkiewicz, odpowiedzialny za programy dla studentów i  absolwentów w  Unileverze. Aż 25 proc. uczestników gry stanowili Polacy. W czołówce międzynarodowej znalazło się pięciu z  nich, w  pierwszej dziesiątce w  Polsce znaleźli się studenci z  warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Istotą UnileverGame było rozwiązywanie studiów przypadku z zakresu zarządzania, marketingu, sprzedaży, logistyki, finansów i  HR, opracowanych na podstawie rzeczywistych projektów realizowanych w Unileverze. Gra, zainicjowana w listopadzie 2010, przez pięć tygodni realizowana była na stronie www.unilevergame.com. Zwycięzcy z Polski otrzymają nagrody rzeczowe – laptopy, iPody, odtwarzacze MP3 i książki z dziedziny zarządzania podczas spotkania w biurze Unilevera w Warszawie. Więcej: www.unilever.pl, www.facebook.com/Unilever.Kariera

7 tytułów w 6 sekund 13 lutego br. 21-letni Arkadiusz Radoń, student III roku naszej Uczelni z Bolestraszyc koło Przemyśla w 6 sekund prawidłowo odgadł 7 tytułów piosenek w popularnym teleturnieju muzycznym TVP1 Jaka to melodia. To absolutny wyczyn. Od początku programu w 1997 roku żadnemu z uczestników nie udało się osiągnąć takiego wyniku. Mamona, Boys, boys, boys, Tyle słońca w całym mieście, Cancion del Mariachi, Ślad, Radio Ga Ga, Do przodu żyj – to odgadnięte przez Arkadiusza Radonia tytuły piosenek, które zapewniły mu historyczny sukces w telewizyjnym show i wygraną – 13 060 złotych. Jaka to melodia? to światowy megahit realizowany w oparciu o amerykańską licencję. Teleturniej opiera się na prostych regułach. Trzech zawodników odgaduje przeboje na podstawie paru nut. Za odgadnięte tytuły wygrywają pieniądze, a ten kto uzbiera ich najwięcej przechodzi do kolejnej rundy. Najlepszy gracz odcinka dostaje się do finału, gdzie do wygrania jest 10 tys. złotych, a w finałach miesiąca samochód. Nagranie z występu Arkadiusza Radonia dostępne jest w serwisie You Tube: www.youtube.com/watch?v=gWG_M7Ovv-0

WIEŚCI Z ZOD-ÓW

Przedsiębiorczy Kopernik Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie po raz kolejny objął patronat merytoryczny nad VII edycją Międzyszkolnego Konkursu „Przedsiębiorczy Kopernik”, organizowanego przez Miejskie Gimnazjum nr 2 w Dębicy. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości oraz działalności Mikołaja Kopernika. Rozwijanie zainteresowań młodzieży przedsiębiorczością jest modułem programowym wiedzy o  społeczeństwie oraz daje młodym ludziom szansę na podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących dalszego kształcenia się oraz znalezienia w przyszłości swego miejsca w gospodarce rynkowej. Poprzednie edycje konkursu zdobyły duże uznanie wśród uczestników oraz obserwatorów. Przedsiębiorczy Kopernik wpisał się na stałe w  cykl imprez organizowanych w  Dębicy, a  współuczestnictwo Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w  dwóch poprzednich edycjach konkursu w znacznym stopniu podniosło prestiż imprezy oraz jej znaczenie dla młodzieży.

dr hab. Artur Hołda, prof. UEK – kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy

Przygotowania do akredytacji W dniach 9–10 lutego 2011 r. dr Piotr Buła, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK wziął udział w konferencji, dotyczącej akredytacji EPAS, organizowanej w Brukseli. Tematem dwudniowych spotkań czołowych przedstawicieli stowarzyszenia EFMD (European Foundation for Management Development), przyznającego akredytację EPAS, był przebieg procesu akredytacyjnego, kryteria i standardy, jakie należy spełnić, aby uzyskać akredytację EPAS oraz aktualne wydarzenia w międzynarodowym „świecie” EPAS. Na konferencji byli obecni dyrektorzy i  dziekani uczelni wyższych chcących rozpocząć wdrożenie tego procesu w swoich szkołach. Akredytacja studiów jest dobrowolną profesjonalną oceną programu, której dokonują niezależne organizacje, ustalające standardy jakości w dziedzinie edukacji menedżerskiej. Bada się wiele elementów jakości, a najważniejsze z nich to: pozycja rynkowa i strategiczna programu, cele i proces jego tworzenia, poziom studentów, absolwentów i kadry nauczającej oraz zasoby uczelni. Dyplomy szkół posiadających międzynarodową akredytację są najbardziej uznawane przez pracodawców. W Polsce akredytację EPAS posiada kilka wiodących szkół i programów MBA z Warszawy i Poznania.

fot. Krzysztof Żelawski

8

www.uek.krakow.pl

9


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Olimpiada Wiedzy

Akademia Rachunkowości

Deloitte – przyznano kolejne certyfikaty

o Polsce i Świecie Współczesnym

Dnia 26 stycznia zakończyła się kolejna edycja Akademii Rachunkowości – cyklu wykładów i case studies poświęconych tematyce rachunkowości i audytu, prowadzonych przez specjalistów firmy Deloitte. Przygodę z  Akademią Rachunkowości studenci naszej Uczelni zaczęli w  październiku, kiedy to specjaliści z  działu zasobów ludzkich Deloitte przeprowadzili testy kwalifikacyjne. Po podsumowaniu wyników spośród kilkuset chętnych do wzięcia udziału w warsztatach zakwalifikowało się 36 osób. Ta grupa wybrańców przez następne trzy miesiące uczestniczyła w  cyklu sześciu trzygodzinnych spotkań poświęconych zagadnieniom rachunkowości i  audytu. Z  omawianych tematów zajęć można choćby wymienić: Badanie sprawozdania finansowego, Przegląd podatkowy, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a  sprawozdawczość finansowa w Polsce czy Symulator audytu – analiza przypadku. W tego typu warsztatach studenci szczególnie cenią sobie szkolenie umiejętności praktycznych, łączenie poznanych teorii z  rzeczywistością gospodarczą i  realiami pracy audytora. Na brak przykładów praktycznych słuchacze nie mogli narzekać – dla nienasyconych audytorzy zawsze zostawiali case’a  jako pracę domową. Dodatkową zaletą tej formy szkoleń jest niewątpliwie możliwość obcowania i niefor-

malnych rozmów z osobami na co dzień pracującymi w firmie audytorskiej. Pracownicy Deloitte dzielili się więc swoją wiedzą, ciekawymi przypadkami oraz swoimi refleksjami dotyczącymi blasków i cieni pracy audytora. Po trzech miesiącach owocnej pracy nadszedł czas na podsumowanie. 26 stycznia w obecności znamienitych gości: prof. Romana Niestroja – rektora UEK i prof. Pawła Luli – dziekana Wydziału Zarządzania, Marka Turczyńskiego – dyrektora krakowskiego Biura Deloitte Audyt wraz ze współpracownikami, a także prof. Ryszarda Borowieckiego – kierownika Katedry Ekonomiki i  Organizacji Przedsiębiorstw, współorganizatora warsztatów, odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia Akademii Rachunkowości Deloitte. Tym razem z otrzymania certyfikatu mogły się cieszyć 34 osoby spośród 36 zakwalifikowanych do wzięcia udziału w warsztatach. Na uwagę zasługu-

ję fakt, iż byli to studenci niemalże wszystkich wydziałów i różnych specjalności niekoniecznie powiązanych z  rachunkowością. Dodatkową korzyścią z  ukończenia warsztatów jest corocznie zwolnienie z  części testowej procesu rekrutacji na płatne praktyki w firmie Deloitte. Już tradycyjnie większość ze studentów-laureatów wykorzystuje tę możliwość i przystępuje do Assessment Centre bez konieczności zdawania testów. Tę drogę pozytywnie przeszło już kilkoro absolwentów Akademii Rachunkowości, którzy następnie znaleźli pracę w firmie Deloitte w Krakowie i nie tylko. Na koniec prowadzący większość spotkań Adam Czechanowski i Magdalena Ociepka, menedżerowie w Dziale Audytu, podsumowali wyniki ankiet wypełnianych przez słuchaczy Akademii Rachunkowości po każdym ze spotkań. W  ankietach studenci wysoko ocenili poziom merytoryczny oraz organizację zajęć. Miejmy nadzieję, że tak wysoki poziom warsztatów zostanie utrzymany w następnych edycjach. Już teraz Katedra Ekonomiki i  Organizacji Przedsiębiorstw i  Deloitte Audyt zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnej edycji, na którą zapisy rozpoczną się w październiku br.

Uroczystego otwarcia 52. edycji olimpiady dokonuje dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor ds. studenckich.

Uczestnicy olimpiady.

52. edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i  Świecie Współczesnym wchodzi w  decydującą fazę – w  drugi weekend marca na zawodach centralnych zapadną ostateczne rozstrzygnięcia, w  wyniku których zostaną wyłonieni i uhonorowani indeksami uczelni wyższych laureaci tego konkursu.

8. Dominik Bień – IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu. Także i pod względem organizacyjnym olimpiada z każdą edycją odnotowuje coraz większe sukcesy. W  tym roku udało nam się pozyskać wielu nowych partnerów, dzięki którym wszyscy laureaci opuszczali Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie z  licznymi nagrodami rzeczowymi. Fundatorami tych nagród byli:  prof. dr hab. Roman Niestrój – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  Marek Sowa – marszałek Województwa Małopolskiego  dr Leszek Ruchwa – prezes Zarządu ARTEFE S.A.  Państwowe Wydawnictwo Naukowe  Główna Księgarnia Naukowa. Sponsorom składamy serdeczne podziękowania, laureatom – gratulacje i  życzenia sukcesów podczas ostatniego, centralnego etapu, a  szkoły zachęcamy do jeszcze liczniejszego wzięcia udziału w  przyszłorocznej – 53. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie. Ze swojej strony składam szczególne podziękowania studentom II roku studiów stacjonarnych na kierunku Europeistyka, bez których przeprowadzenie z powodzeniem całych zawodów byłoby – nawet jeśli nie niemożliwe – to na pewno bardzo utrudnione.

Tymczasem 15 stycznia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbył się etap okręgowy, którego celem było wyselekcjonowanie osób, które dostąpią zaszczytu reprezentowania na zawodach centralnych województwa małopolskiego. Już czwarty rok z  rzędu nasz Uniwersytet współorganizuje to przedsięwzięcie, a  kierownik Katedry Nauk Politycznych, dr  hab. Jerzy Kornaś, prof. UEK, stoi na czele Małopolskiego Komitetu Okręgowego. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem przewodnim „Sport w  życiu społecznym”. Poza stałą tematyką dotyczącą struktur i  mechani-

mgr Wojciech Szymla – koordynator programu Akademii Rachunkowości, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

zmów życia politycznego w Polsce i na świecie uczestnicy muszą być obeznani z takimi zagadnieniami jak np.: prawne podstawy sportu w Polsce i  w  Unii Europejskiej, międzynarodowe organizacje sportowe, historia społeczna sportu, polityczne, społeczne i kulturowe aspekty sportu, globalne wydarzenia sportowe, ekonomia sportu, patologie instytucjonalne i społeczne w sporcie, Euro 2012, czy też rola mediów w sporcie. Na zawodach okręgowych w szranki stanęło 103 uczniów szkół ponadgimnazjalnych reprezentujących 60 szkół z  całej Małopolski. Uroczystego otwarcia olimpiady dokonał dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – prorektor ds. studenckich, który przywitał wszystkich uczestników olimpiady, ich opiekunów naukowych, a także zaprosił do skorzystania z oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przedstawiając jednocześnie rozliczne argumenty przemawiające za takim wyborem. Po zaciętym i wyrównanym boju – zarówno w etapie pisemnym, jak i ustnym – komisja egzaminacyjna wyłoniła ósemkę laureatów. Zostali nimi: 1. Jakub Walawski – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu 2. Dominik Górka – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach 3. Szymon Stelmach – I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 4. Tomasz Machalski – V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 5. Kalina Gruca – I Liceum Ogólnokształcące w Rabce Zdroju 6. Michał Badowski – Powiatowy Zespół nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach 7. Tomasz Pytko – III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

mgr Łukasz Danel – asystent w Katedrze Nauk Politycznych, sekretarz Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Sekretarz Małopolskiego Komitetu Okręgowego – mgr Łukasz Danel

10

www.uek.krakow.pl

11


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

INNOTRAIN IT

– międzynarodowy projekt badawczy mający na celu zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania ICT Od kwietnia 2010 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uczestniczy w  międzynarodowym projekcie badawczym INNOvation TRAIning IT Central Europe (INNOTRAIN IT), finansowanym ze środków Unii Europejskiej (Program dla Europy Środkowej). Ze strony UEK w  projekt zaangażowani są pracownicy Katedry Informatyki oraz Katedry Systemów Obliczeniowych. W  przedsięwzięciu bierze także udział Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie oraz instytucje i  ośrodki naukowe z  Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji i Węgier. Ważnym wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw jest efektywne wykorzystanie technologii informacyjnej i  komunikacyjnej (ICT – Information and Communication Technology) w  codziennej działalności. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w  małych i  średnich przedsiębiorstwach (MŚP), dla których utrzymywanie działu informatyki stanowi niejednokrotnie znaczny koszt działalności. Istniejące rozwiązania informatyczne dają możliwość implementacji innowacji, jednak w  praktyce występują liczne bariery uniemożliwiające wykorzystanie tego rodzaju usprawnień. Kierownicy i  pracownicy działów informatyki często bowiem, koncentrując się na podstawowych zadaniach, takich jak utrzymanie właściwego działania sprzętu i oprogramowania, nie wykorzystują nowoczesnych metod zarządzania usługami informatycznymi. Takie podejście pochłania zasoby finansowe i  ludzkie oraz ogranicza potencjał strategicznego działania w  zakresie innowacyjnego wykorzystania ICT. Właściwe zarządzanie usługami informatycznymi (ITSM – Information Technology Service Management)

12

Robocze spotkanie przedstawicieli wszystkich instytucji uczestniczących w projekcie. UEK, 7.12.2010 r.

ma na celu poprawę ich jakości oraz dostosowanie do potrzeb użytkowników. Realizowane czynności powinny być bowiem nakierowane na zadania biznesowe zachodzące w przedsiębiorstwach, a nie tylko wspomagać bieżącą działalność pracowników. Głównym celem projektu INNOTRAIN IT jest zwiększenie udziału wdrożeń o charakterze innowacyjnym w obszarze ICT w małych i średnich przedsiębiorstwach w Europie Środkowej. Dotychczas w jego ramach opracowano i przeprowadzono ankietę badającą wykorzystanie ICT oraz stopień innowacyjności w MŚP w sześciu regionach Europy – każdy z  uczestników projektu zorganizował ankietę wśród firm działających na własnym terenie. Przygotowano też kilkanaście opisów przypadków dobrych praktyk wykorzystania rozwiązań informatycznych do wspomagania własnej działalności gospodarczej. Opisy te powstały w wyniku wywiadów

przeprowadzonych z wybranymi przedsiębiorcami w każdym regionie i obserwacji działalności firm (cztery z  nich opracowali pracownicy UEK we współpracy z  firmami w  Małopolsce). Zwrócono w nich m.in. uwagę na korzyści, jakie osiągnęło dane przedsiębiorstwo w  wyniku wdrożenia konkretnego rozwiązania. W  oparciu o  studia literaturowe, własne doświadczenia i analizę istniejących podejść do ITSM opracowano także metodę zarządzania usługami informatycznymi uwzględniającą specyfikę MŚP. Obecnie przygotowywana jest internetowa platforma szkoleniowa. Korzystając ze specjalistycznego narzędzia ADOit przedsiębiorcy uczestniczący w szkoleniach będą mogli modelować procesy i struktury związane z ICT, jednocześnie obserwując potencjalne korzyści, jakie przynoszą nowe rozwiązania. Wymiernym efektem realizowanego przedsięwzięcia dla małych i  średnich przed-

www.uek.krakow.pl

siębiorstw w Małopolsce będą, dostosowane do specyfiki i  potrzeb firm z  tego regionu, bezpłatne materiały i  programy szkoleniowe dotyczące efektywnego wykorzystania ICT. Dzięki wynikom ankiet, kontaktom z  przedsiębiorcami w trakcie opracowywania opisów przypadków i doświadczeniom płynącym ze współpracy z  partnerami, opracowana metoda zarządzania usługami informatycznymi powinna spełniać wymagania i  uwzględniać ograniczenia MŚP działających w  tym regionie. Uczestnictwo w szkoleniu da przedsiębiorcom szansę na skorzystanie z  doświadczeń firm mających siedzibę nie tylko w  najbliższej okolicy, ale pochodzących z  krajów, w  których realizowany jest projekt. Oferta szkoleniowa zostanie skierowana do pracowników wszystkich małych i  średnich przedsiębiorstw, którzy wyrażą zainteresowanie. Szkolenia będą prowadzone w  drugiej połowie 2012 roku oraz w  2013 roku. Materiały szkoleniowe będą także dostępne poprzez interaktywną platformę szkoleniową, która powstaje w ramach projektu. Partnerzy projektu pozostają w stałym kontakcie, nie tylko korzystając z  nowoczesnych metod komunikacji, ale również spotykając się osobiście. W  dniach 7−8 grudnia 2010 roku na UEK odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli wszystkich zespołów uczestniczących w  projekcie. Podsumowano dotychczasowe działania, zaprezentowano wyniki ankiet, omówiono projektowaną metodę, uzgodniono zasady i  metody komunikacji oraz plany na przyszłość, kierunki dalszej współpracy i wytyczne dla realizacji kolejnych etapów projektu. Dodatkowym efektem realizacji przedsięwzięcia powinno być ożywienie współpracy i  wymiana wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi z różnych krajów Europy Środkowej. Koordynatorem projektu jest Kirsten Wissing z Agencji Innowacyjnej MFG Baden-Württemberg w Niemczech, kierownikiem zespołu UEK – dr Agnieszka Zając, a w jego skład wchodzą także: dr Mariusz Grabowski, dr hab. Paweł Lula, prof. UEK, dr Dariusz Put, dr Piotr Soja, dr Janusz Stal, dr Jan Trąbka, dr Tadeusz Wilusz oraz prowadząca sekretariat Lilianna Tomaszewska. Więcej na stronie internetowej projektu: http://www.innotrain-it.eu.

dr Dariusz Put Katedra Systemów Obliczeniowych

O Maorysach, Słowacji i karierze akademickiej

– gościnne wykłady prof. Maxwella

W dniach 12–14 stycznia 2011 roku, na zaproszenie Katedry Studiów Europejskich, na naszym Uniwersytecie gościł prof. Alexander Maxwell z Victoria University of Wellington w Nowej Zelandii. Wygłosił on trzy interesujące prelekcje, które przyciągnęły wielu studentów i pracowników uczelni. Profesor Maxwell wykłada stosunki międzynarodowe, historię i nauki polityczne. Prowadzi także badania nad życiem codziennym Europy przełomu XIX i XX wieku oraz państwami będącymi spadkobiercami Imperiów Habsburskiego, a także Otomańskiego. Jego ostatnia książka, Choosing Slovakia: Slavic Hungary, the Czechoslovak Language, and Accidental Nationalism (Wybierając Słowację: węgierska Słowacja, język czechosłowacki i przypadkowy nacjonalizm), była tematem jednego z przeprowadzonych wykładów. W pierwszym z wykładów zatytułowanym Spotkania europejsko-maoryskie prof. Maxwell przybliżył zmienne historyczne interpretacje konkretnego incydentu podczas pierwszych kontaktów Europejczyków z Maorysami na początku XIX wieku. Kontakt ten przebiegał w bardzo gorącej atmosferze pogłębianej dodatkowo przez groźby wyrażane przez tamtejszych ludożerców. Pretekstem do spotkania była wymiana handlowa. Dobrem pożądanym przez Maorysów była broń, której nie mogli otrzymać. Europejczycy zaś potrzebowali drzew do budowy kolei, których w Europie, w okresie rewolucji przemysłowej było coraz mniej. Kontakt ten był relacjonowany przez wielu podróżników i misjonarzy. Zza każdej relacji wyłaniała się inna wersja zdarzenia. Pamięć o przeszłości jest najczęściej tej przeszłości mitologizowaniem... Kolejne spotkanie skierowane było do znacznie mniejszego grona odbiorców, gdyż dotyczyło kariery naukowej w krajach anglojęzycznych. Profesor przedstawił uczelnie i organizacje, które pomagają uzyskiwać granty naukowe na zagranicznych uczelniach. Omówił także przykładową ścieżkę kariery naukowej. Ostatni wykład dotyczył w dużej mierze Słowacji. Najpierw przedstawiona została historia naszego południowego sąsiada, następnie język, a  na końcu omówione zostały źródła słowackiego nacjonalizmu. Wykład ten uświadomił słuchaczom, jak niewielka jest wiedza Polaków na temat graniczącego z Polską państwa. Pewne stwierdzenia wygłoszone podczas wykładu wymagają przemodelowania wiedzy wyniesionej z liceum na temat idei panslawizmu, która w rzeczywistości wywodziła się właśnie ze Słowacji, a właściwie ze słowackiej części Austro-Węgier. „Rząd Czechosłowacji, wprowadzając język słowacki do szkół, sam zadecydował o późniejszym podziale państwa” – stwierdził nieco kontrowersyjnie profesor Alexander Maxwell. Seria wykładów prowadzona przez gościa z Nowej Zelandii była bardzo interesująca i kształcąca. Wykład na temat Maorysów pokazał, jak istotna jest próba zrozumienia innych nacji w wielokulturowym świecie, zaś ten o Słowacji pozwolił spojrzeć na południowych sąsiadów z innej perspektywy. Spotkania cieszyły się dużą popularnością i pozostaje życzyć katedrze zaproszenia nie mniej interesujących gości w przyszłości. Dodatkową zaletą była możliwość wysłuchania wykładu w języku angielskim, co zostało docenione przez osoby starające się o wyjazd zagraniczny.

Michał Cieciak

13


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Trzeba nauczyć się zarabiać – relacja z XVI Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” Kształtowanie wizerunku uczelni i  jej promocja nie tylko generują koszty, ale mogą być także źródłem przychodów. Aby się o tym przekonać i dowiedzieć się, jak to robić, trzeba było wziąć udział w  trzydniowej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie „PRom” przeznaczonej dla służb promocyjnych uczelni, która odbyła się w Kazimierzu Dolnym w dniach od 23 do 26 stycznia. W referatach plenarnych i warsztatach pod wspólnym tytułem „Wizerunek uczelni źródłem kosztów i przychodów” wzięło udział ponad 90 osób z uczelni publicznych i niepublicznych z całego kraju. Przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie byli: Łukasz salwarowski - dyrektor Kancelarii Rektora, szef promocji, oraz Dominika Kurtek i Piotr Bednarski. Obrady otworzył referat dr. Michała Jarmuła, prorektora WSEiI, na temat zarządzania informacją w  sytuacji zmiany organizacyjnej. Oficjalny tytuł był zawężeniem tematu, który dotyczył przede wszystkim przedsiębiorczości akademickiej. Zdaniem doktora Jarmuła powinna ona objąć studentów, absolwentów, pracowników i samą uczelnię. – Nie będzie przedsiębiorczości studentów, gdy pracownicy nie będą przedsiębiorczy – podkreślił prorektor, dodając, że przedsiębiorczość pracowników nie może istnieć bez przedsiębiorczości samej uczelni. A  warunki przedsiębiorczości uczelni to otwartość informacyjna i kadrowa oraz społeczna odpowiedzialność, czyli nie tylko udział uczelni w rozwiązywaniu problemów otoczenia, ale także w ich definiowaniu. Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych sprowadza się do rozwiązania problemu:

liz. Szczególnie ważna jest kolejność wprowadzania zmian. Najlepiej zacząć od takich, których efekty mogą posłużyć jako pozytywne przykłady w promocji realizowanego procesu. Po trzecie, trzeba się rozliczyć z  poszczególnych faz zmian i  – koniecznie – przyznać się do błędów albo negatywnych efektów. Szczególnego znaczenia nabiera wówczas polityka informacyjna, bo – jeżeli nie ma autoryzowanego przekazu – pojawia się plotka. Zatem, zanim nastąpi ogłoszenie zmian, konieczne jest usto-

sunkowanie się do pogłosek, zasygnalizowanie kierunku zmian i sposobu ich wprowadzenia, a także – wyprzedzająco – dyskutowanie ewentualnych problemów przy ich wdrażaniu zmian. W momencie ich ogłoszenia należy odwołać się do pozytywnych przykładów, na przykład zorganizować spotkanie związkowców z  przedstawicielami związków zawodowych z  innych zakładów, gdzie takie zmiany przeprowadzono i  pokazać negatywne efekty w  przypadku ich zaniechania. Szczególnie istotne jest, aby prowadzoną reorganizację celebrować poprzez nadanie jej jakiejś dobrze brzmiącej nazwy, przy jednoczesnym komunikowaniu nowej wizji i strategii oraz kultury organizacyjnej. Po przeprowadzonej reorganizacji należy stworzyć forum wymiany poglądów dla oceny jej efektów oraz publicznie przedstawić faktyczne rezultaty i  – koniecznie – przyznać się do błędów. W tym celu można wykorzystać Intranet, gazetę wewnętrzną, a także zebrania informacyjne, w tym organów kolegialnych i jednoosobowych. Uczestnikom zaproponowano równoległe sesje warsztatowe ukierunkowane zarówno na promocję uczelni, jak i na zarabianie pieniędzy.

Rola projektów europejskich w marketingu uczelni Dr Marek Białach, ekspert z  listy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, poprowadził warsztat na temat roli projektów europejskich w  marketingu uczelni. Podzielił się swoim bogatym doświadczeniem, ocenił bowiem, jako ewaluator, ponad 600 projektów. Przypomniał, że w  sposób bezpośredni nie można finanso-

wać działalności promocyjnej z funduszy europejskich, dlatego ważne jest kreowanie przy tej okazji wartości dodanej. Podstawowym problemem jest niezintegrowanie projektów ze strategią promocyjną uczelni. Dlatego projekty europejskie powinny, zdaniem dr. Białacha, już na etapie planowania uwzględniać wyzwania marketingowe i  promocyjne, a  osoba, która koordynuje promocję w  uczelni, powinna uczestniczyć w  przygotowaniu projektów. Podkreślił, że wiarygodność i reputację uczelni należy budować, między innymi, w  oparciu o działania innowacyjne na wysokim poziomie merytorycznym, skierowane do otoczenia. Takie projekty powinny uwzględniać także aspekty promocyjne, na co należy wyodrębnić środki finansowe.

Rola gadżetów uczelnianych Kolejny warsztat poświęcony był gadżetom uczelnianym. Aleksander Anikowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przekonywał, że – jako instrument promocji – są one nie tylko źródłem kosztów, ale także przychodów. Wymienił kilka aspektów promocji z  wykorzystaniem gadżetów, które pozwalają zwiększyć efekt marketingowy i  dodatkowo uzyskać przychód. Jako szczególnie korzystną wskazał sprzedaż detaliczną przy okazji uroczystości uczelnianych, zwłaszcza absolutoryjnych. Poza tymi okazjami, sprzedaż powinna odbywać się w  samym biurze, uczelnianych księgarniach oraz poprzez Internet.

Komunikacja z absolwentami Cały blok tematyczny poświęcono absolwentom. O  komunikacji z  nimi mówiła Kinga Czachowska, a Marta Domachowska poprowadziła warsztat na temat „Uczelnia dla absolwentów – absolwenci dla uczelni”. Obie panie pracują na toruńskim UMK, który – podobnie jak warszawska SGH, stworzył Biuro Absolwentów,

którego częścią jest Biuro Karier. Poza prowadzeniem ewidencji, realizowane są programy adresowane do absolwentów, które wspomagają promocję uczelni, na przykład program „Ambasador”. Dobrym przykładem kontaktu z absolwentami jest serwis „Kariera”, adresowany do pracodawców, na którym logować się mogą tylko absolwenci uczelni (istnieje system weryfikacji zgłoszeń) przedstawiając swoją ofertę dla pracodawców.

Pozyskiwanie środków Pozyskiwaniu środków dla uczelni poświęcono dwa inne warsztaty. O finansowaniu zewnętrznym na amerykańskich uczelniach mówił dr hab. Wiesław Wątroba z  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a  Anna Zalewska – dyrektor Biura Informacji i Promocji SGH i  Marcin Poznań – rzecznik prasowy tej uczelni, mówili o Klubie Partnerów. Jest to przykład współpracy uczelni z biznesem. Podstawowe dokumenty regulujące tę współpracę to Porozumienie o Partnerstwie dla Rozwoju SGH (deklaracja), Karta Partnerstwa (załącznik do deklaracji) oraz umowa sponsorska. Karta Partnerstwa obejmuje udział w  uczelnianych wydarzeniach, konstruowanie programów nauczania, szkolenia, wykłady, warsztaty, a  także współpracę w  badaniach naukowych, współtworzenie studiów podyplomowych dla pracowników oraz możliwość rekrutacji pracowników. Przykłady transakcji wymiennych to sponsoring uroczystości nadawania tytułów doktorów honorowych, logotyp partnera na żaglach łodzi sekcji żeglarskiej, finansowanie serwisu „Kariera”, studiów podyplomowych, logotyp partnera a publikacjach okolicznościowych, numerkach do szatani, strojach sekcji siatkarskiej. Poza głównym blokiem tematycznym dr Tomasz Demendecki z  WSEiI mówił o  prawie autorskim w  Internecie, koncentrując się na kwestiach wizerunku i jego prawnej ochrony.

Internet mobilny Warsztaty uzupełniły wykłady sponsorskie firm Agora i Apple. Uczestnicy konferencji mogli usłyszeć o  mobilnej przyszłości Internetu, czyli szybko rosnącemu udziałowi internautów korzystających z  mobilnego dostępu do sieci. Przewiduje się, że w  najbliższych pięciu latach liczba i-Padów i smartPhonów przewyższy liczbę pecetów i notebooków. Firma Apple zaprezentowała swoje produkty pozwalające na korzystanie z mobilnego Internetu, w szczególności nowe urządzenie – i-Pad i jego różnorodne możliwości. Cena i-Pada to 2,5 tys. zł jeszcze jest mało zachęcająca, ale jego poprzednik i-Pod w cenie 200 zł może skusić.

Stowarzyszenie „PRom” Konferencja była okazją do zebrania członków stowarzyszenia „PRom”. Przedstawiono sprawozdanie z rocznej działalności, rozliczenie finansowe obejmujące organizację konferencji w  Kudowie Zdroju i  Polańczyku. Jednomyślnie przyjęto w poczet członków wspierających Andrzeja Świcia – redaktora naczelnego „Forum Akademickiego”. Do stowarzyszenia „PRom” przystąpiła Maria Wanke-Jerie – dyrektor Biura Informacji i  Promocji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, która uczestniczyła w konferencji w Kazimierzu Dolnym. Następne spotkanie pracowników biur promocji i  służb prasowych zaplanowano na koniec czerwca. Współorganizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Ekonomii i  Innowacji w  Lublinie, a  partnerami: GazetaEdukacja.pl, Edulandia.pl, Centrum EFEKTY, Student TV, „Forum Akademickie” i portal GoldenLine. Więcej: www.prom.edu.pl

Maria Wanke-Jerie Fot. Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

Jak zmniejszyć opór w procesie zmian Po pierwsze, sterować nimi powinien zespół cieszący się autorytetem i znający się na zarządzaniu. Po drugie, najlepiej zastosować sposób partycypacyjny z szerokim udziałem kadry kierowniczej średniego szczebla, a ponadto należy informować na bieżąco poprzez wewnętrzne media, uzasadniając zmiany przy pomocy ana-

14

Marta Domachowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prezentuje Program „Absolwent UMK” – Uczelnia dla absolwentów, absolwenci dla uczelni

www.uek.krakow.pl

Marcin Poznań, rzecznik Prasowy Szkoły Głównej Handlowej – prelekcja nt. Klubu Partnerów SGH jako przykład współpracy uczelni z biznesem

Dr Marek Białach – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie mówi nt. roli projektów europejskich w marketingu Uczelni

15


WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Pomyśl o karierze I nakręć się pozytywnie Wybierając studia, studenci kierują się swoimi zainteresowaniami i szansą na atrakcyjne zatrudnienie po ich ukończeniu. Choć w trakcie nauki perspektywa pracy zawodowej wydaje się odległa, już wtedy, myśląc o przyszłej karierze, należy postarać się o zdobycie doświadczenia i  wiedzy o  pracodawcach. Jak to zrobić? Zapytaj w Akademickim Centrum Kariery! Akademickie Centrum Kariery to miejsce, do którego warto zaglądać chociażby dlatego, aby sprawdzić, jak wiele ciekawych możliwości oferuje.

Erasmus – praktyki zagraniczne Po doświadczenie zawodowe wciąż warto wybrać się w ramach programu Erasmus. Choć tegoroczna rekrutacja już się zakończyła i studenci szykują się do wyjazdu, to dla spóźnialskich nie wszystko stracone. Na przełomie kwietnia i maja zostanie zorganizowana kolejna rekrutacja na praktyki zagraniczne. O  wyjazdy będzie można ubiegać się od czerwca do września 2011 r. (wyjazd w roku akademickim 2010/2011) lub od lipca 2011 do września 2012 r. (wyjazd w  nowym roku akademickim 2011/2012). Ilość miejsc jest uzależniona od ilości przyznanych nam środków. Przypominamy, że praktyka musi trwać 13 tygodni, a przez cały czas jej trwania należy posiadać status

16

studenta. Aby wyjechać, należy już dziś zacząć poszukiwania pracodawcy, a po rozpoczęciu rekrutacji dostarczyć akceptację od pracodawcy (Letter of Intent), program praktyk (Training Agreement) oraz pozostałe dokumenty do ACK . Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie www.kariery.uek.krakow.pl w dziale Projekty/Erasmus Praktyki. Aby mieć dostęp do wszystkich dokumentów, należy się zalogować. Nie zwlekaj, już dziś zapoznaj się z warunkami udziału w praktykach zagranicznych i  zaplanuj swój wyjazd. Życzymy powodzenia!

Badanie losów absolwentów UEK „…Zdecydowana większość absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ma pracę po ukończeniu studiów. Według pozyskanych informacji blisko 85% badanych podjęło już pracę zarobkową. Co trzeci z  respondentów podjął zatrudnienie na ostatnim roku studiów (35%), a nieco większa grupa, bo 36,8% badanych na wcześniejszych latach…..” – to wniosek z  „Badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie”, które realizowane jest na naszej uczelni w ramach projektu „Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Badania losów absolwentów rozpoczęły się w  2010 roku. Zgodnie z  założeniami, prowadzone badania obejmują wypełnienie przez absolwentów dwóch ankiet. Pierwsza z  nich udostępniana jest absolwentom studiów pierw-

szego lub drugiego stopnia zaraz po ich ukończeniu, druga zaś po upływie roku od zakończenia kształcenia. Gorąco zachęcamy do udziału w badaniu losów absolwentów. Ankiety są dostępne na indywidualnych kontach w  serwisie Akademickiego Centrum Kariery www.kariery.uek.krakow. pl. Dla biorących udział w badaniu przewidziano nagrody. Szczegóły na naszej stronie internetowej.

8. miejsce w rankingu Uczelnia Przyjazna Pracodawcom Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zajął 8. miejsce w  badaniu Uczelnia Przyjazna Pracodawcom, przeprowadzonym po raz pierwszy przez eDialog sp. z o.o. i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w  2010. Tak wysoką pozycję zawdzięczmy przede wszystkim bardzo dobrej ocenie zewnętrznej, tj. pracodawców, studentów i absolwentów. Do badania zgłosiło się 108

www.uek.krakow.pl

uczelni, ale ostatecznie do badania zostało zaakceptowanych 55. W ankiecie dla pracodawców zostały wyróżnione dwa moduły: I – ocena przygotowania studentów do pracy zawodowej oraz II – ocena współpracy z  uczelnią. Z  analizy wyników wypływa wniosek, że klucz do sukcesu tych uczelni tkwi właśnie w  ocenie pracodawców i  absolwentów. Pokazuje to dobitnie, jak duże znaczenie dla budowania pozycji uczelni wyższej ma współpraca z  pracodawcami i  kształcenie studentów zgodnie z  potrzebami rynku pracy: „Jedynie zapewnienie studentom możliwości zdobycia wiedzy teoretycznej i  umiejętności praktycznych na wysokim poziomie może zapewnić wysoką efektywność kształcenia w szkołach wyższych i przyczynić się do zmniejszenia niedopasowań w zakresie kwalifikacyjno-zawodowym na rynku pracy, i poziomu bezrobocia osób młodych. Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują, iż dla pracodawców przy zatrudnianiu pracownika najważniejsza jest wiedza i umiejętności posiadane przez kandydata do pracy. To, jaką uczelnię ukończyła dana osoba, nie jest kluczowym kryterium branym pod uwagę przez pracodawcę. Uczelnie powinny więc skupić się na dostarczaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności poszukiwanych na rynku pracy – to jest podstawowy czynnik ich sukcesu”*. Nasza uczelnia w tym roku w ramach realizowanego projektu „Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy” dokonała analizy ponad 190 stanowisk pracy na podstawie których opracowano 60 kluczowych stanowisk pracy charakterystycznych dla naszej uczelni. Wspólnie z  pracodawcami dokonano opisu tych stanowisk z  uwzględnieniem takich obszarów, jak: wiedzy, umiejętności, predyspozycji, doświadczenia, znajomości specjalistycznych metod i  narzędzi pracy. Na podstawie tych wyników opracowany zostanie poradnik rozwoju zawodowego oraz narzędzie do diagnozy kompetencji on-line pozwalające na dokonywanie samooceny przez studentów/ absolwentów UEK oraz przez pracodawców. *Raport z badań w projekcie Uczelnia Przyjazna Pracodawcom, pod red. Łukasz Arendt Akademickie Centrum Kariery w  ramach projektu „Diagnoza i  rozwój kompetencji wy-

znacznikiem sukcesu na rynku pracy” realizuje wiele projektów, z których skorzystać mogą studenci. Są to m.in.: Akademia Rozwoju, praktyki i staże, doradztwo w karierze dla studentów z niepełnosprawnością i indywidualne konsultacje z prawa pracy.

Akademia Rozwoju Akademia Rozwoju to cykl warsztatów i szkoleń dla studentów i absolwentów UEK prowadzonych przez ekspertów z  różnych branż. Uczestnicząc w  Akademii Rozwoju, będziesz mieć możliwość:  spotkania się z praktykami z branży,  zdobycia fachowej wiedzy i poznania pracy na określonych stanowiskach,  wzięcia udziału w  praktycznych zadaniach odpowiednich dla danego stanowiska pracy,  rozwinięcia umiejętności. W najbliższym czasie odbędą się spotkania z następujących tematów:  „Prioryt ety teoria a  rzeczywistość” – poznanie konkretnych narzędzi i  metodologii wyznaczenia najważniejszych rzeczy przy założeniu niepełnej informacji (Decathlon)  „Zakładanie działalności gospodarczej, a VAT. Podstawy podatku VAT” (ECDDP)  „Praca z  dostawcą oraz System Just in Time w branży produkcyjnej” na przykładzie Valeo Oddział Chłodnic w Skawinie  „Zobacz jak robią to najlepsi: działania CSR w grupie Maspex” (Maspex) Szczegóły i  terminy na: www.kariery.uek. krakow.pl w kalendarzu szkoleń.

cjalizującego się w doradztwie dla osób z  niepełnosprawnością. Usługa jest bezpłatna. Terminy i  zapisy w  kalendarzu szkoleń: www.kariery.uek.krakow.pl.

Indywidualne konsultacje z prawa pracy Masz dylemat związany z  Twoim zatrudnieniem lub nie wiesz, na jakie zapisy w  umowie możesz się zgodzić? Skorzystaj z pomocy profesjonalnego doradcy specjalizującego się w zakresie prawie pracy. Podczas porady prawnej dowiesz się, jaką umowę najlepiej podpisać, jaki urlop Ci przysługuje, jak nalicza się składki w zależności od rodzaju zatrudnienia. Poznasz mechanizmy rozliczania się z US i wiele innych aspektów prawa pracy. Konsultacje adresowane są do studentów studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych oraz absolwentów UEK do 6 miesięcy od daty obrony. Usługa jest bezpłatna. Terminy i  zapisy w  kalendarzu szkoleń: www.kariery.uek.krakow.pl. Spotkajmy się: www.facebook.com/ackuek

Oprac. Zespół Akademickiego Centrum Kariery

Doradztwo w karierze dla studentów z niepełnosprawnością Planujesz swoją karierę? Nie masz pomysłu gdzie pracować po studiach? Chcesz dobrze przygotować swoje dokumenty aplikacyjne i uzyskać informację, jak zaprezentować się u pracodawcy? Chcesz wiedzieć, jakie przysługują Ci uprawnienia i ulgi w związku z Twoją niepełnosprawnością (np. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych)? Skorzystaj z pomocy profesjonalnego doradcy zawodowego spe-

skrzydła 17


WARTO WIEDZIEĆ

ABSOLWENCI Z K(L)ASĄ

Marketing

Czy polskie instytucje naukowe i badawcze doceniają siłę marketingu? Czy widzą konieczność prowadzenia tego typu działań? Czy mają świadomość potrzeby dostosowywania narzędzi marketingowych według własnych, specyficznych potrzeb? Jaki jest stosunek ich władz do wykorzystywania w celach marketingowych nowych technologii? – odpowiedzi na te pytania próbowano udzielić podczas konferencji „Marketing instytucji naukowych i  badawczych”, zorganizowanej przez Instytut Lotnictwa w Warszawie pod patronatem ministra gospodarki oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jakie wyciągnięto wnioski? Okazuje się, że choć instytucje naukowe i badawcze doceniają siłę marketingu, są nieco konserwatywne w doborze narzędzi – wiele jest takich, których władze nie rozumieją specyfiki dzisiejszej komunikacji. Niestety w grupie tej jest jeszcze także wiele uczelni wyższych.

Biznes daleki od uczelni Z badań relacji naukowców z otoczeniem, przeprowadzonych przez prof. Mirosławę Plutę-Olearnik z  Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu w  grupie przedsiębiorstw tworzących środowisko biznesowe uczelni Dolnego Śląska, wynika, że propozycje współpracy nauki z  biznesem w  66% inicjowane są przez przedstawicieli otoczenia biznesowego. Z badań tych wynika, że poziom zainteresowania firm współpracą z  uczelniami wzrasta proporcjonalnie z ich wielkością. Co więcej, większe zainteresowanie taką współpracą wykazują firmy produkcyjne. Okazuje się, przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu wykorzystują potencjał naukowy uczelni – 56% ankietowanych menedżerów nie zlecało im żadnych badań, a  40% firm rzadko korzystało z  usług doradczych pracowników nauki. Z czego wynikają bariery tej współpracy? Badania wskazują na 2 przyczyny: brak informacji o  możliwościach takiej współpracy oraz zbyt teoretyczne podejście pracowników nauki do problemów praktyki gospodarczej. Wyniki

18

w todze i birecie

badania prof. M. Pluty-Olearnik pozwalają jednak na odrobinę optymizmu – 59% ankietowanych menedżerów zadeklarowało zamiar podjęcia współpracy z uczelniami w przyszłości. Próbując odpowiedzieć podczas konferencji na pytanie o  to, dlaczego marketing jest tak ważny w  sferze nauki, Jaromir Matulewicz z  Instytutu Rozwoju Miast sprecyzował cele, jakie jednostki naukowe mogą dzięki niemu osiągnąć. Po pierwsze, marketing to inwestycja we własny kapitał intelektualny, to doskonałe narządzie, by pozyskać najlepszy kapitał ludzki ze środowiska zewnętrznego. Dzięki marketingowi wzmocnić możemy jakość nauczania i  prowadzonych badań, zwiększyć dostępność danych o prowadzonych pracach, a co za tym idzie – transparentność wydawanych pieniędzy publicznych. Nieocenione są też wzrost mobilności międzynarodowej pracowników nauki czy transfer technologii i wiedzy.

TAK dla internetu Z przeprowadzonych na potrzeby konferencji badań wynika, że wśród środowiska instytucji naukowych, w  tym uczelni wyższych, wciąż pokutuje brak zaufania do współczesnych narzędzi marketingowych, a  przede wszystkich obecności w  Sieci. Niejednokrotnie jedynymi z  nich są strony internetowe uczelni, po częstokroć niefunkcjonalne. Wykorzystywanie

w celach promocyjnych portali społecznościowych, blogów internetowych (tak popularnych na Zachodzie) czy wreszcie reklamy internetowej wciąż budzi wiele wątpliwości i sceptycyzmu wśród pracowników nauki. Konserwatywni – nadal wierzą w większą siłę artykułów w prasie naukowej, konferencji naukowej czy reklamy w piśmie branżowym. Tymczasem doskonałymi narzędziami promocji okazują się na przykład lip-duby umieszczane na YouTube (dowodem – choćby ponad 160 000 odsłon teledysku Lib Dub NZS UEK).

Studenci i absolwenci mocnym ogniwem Okazuje się, że w realizacji działań marketingowych wciąż niedoceniana jest rola studentów i absolwentów. Ograniczając ich udział w życiu macierzystej uczelni do sporadycznych odwiedzin przy okazji jubileuszy czy okolicznościowych zjazdów uczelnie pozbawiają się szansy na realizację wspólnych przedsięwzięć biznesowych czy edukacyjnych. Pielęgnowanie tych kontaktów, tworzenie sformalizowanej płaszczyzny współpracy okazuje się potężnym kołem napędowym promocji uczelni.

Tekst opracowano na podstawie artykułu Miry Poręby Marketing w todze i birecie, opublikowanego na: www.marketing-news.pl www.uek.krakow.pl

A

kademia Ekonomiczna w Krakowie w czasach mojego studiowania była… miejscem,

dzięki któremu poznałam wiele interesujących osób, rozwinęłam swoje pasje, zdałam sobie sprawę z tego, co chcę w życiu robić, a czego raczej nie. Nauczyłam się również odkrywać siebie w różnych sytuacjach, które nierzadko stwarzałam poprzez dość dużą nadaktywność.

G

dybym teraz zaczynała studia... i miała-

D

roga z Uczelni do tego, kim teraz jestem, wiodła przez… śmiałe marzenia oraz wiarę

P

ierwsze zarobione pieniądze wydałam na... różowe firanki. Gdy miałam 17 lat,

bym znów 19 lat, to z pewnością wyglądałyby one podobnie jak studia rozpoczęte w 2003 roku. Jestem zadowolona z  podjętych decyzji i  skorzystałam z  każdej szansy, jaką otrzymałam, najlepiej, jak potrafiłam.

w ich realizację. Na drodze do tych marzeń zawsze udawało mi się spotkać życzliwych ludzi, którzy dali i wciąż dają mi mnóstwo pozytywnej energii. Ilekroć o nich myślę, zawsze im serdecznie dziękuję!

spędziłam cudowne wakacje w Leeds, gdzie oprócz możliwości zwiedzania malowniczego Yorkshire, pracowałam także w  pubie. Pamiętam, że zarabiałam wówczas ok. 1,7 funta za godzinę. Pierwszą tygodniową wypłatę przeznaczyłam na piękne, różowe firanki zakupione w second-handzie. Nic na to nie poradzę – mam słabość do różu.

Kwestionariusz osobowy Izabeli Kwiatkowskiej

M

oim największym sukcesem jest... świa-

domość, że nieważne jest to, co się osiąga, lecz jakim człowiekiem się jest i jaki świat nosi się w sercu.

C

zuję się przegrana, gdy... z jakiejkolwiek

porażki nie wyciągnę odpowiednich wniosków i nie potraktuję ich jako kolejnego cennego doświadczenia. Porażka też może być dobra. Pozwala bowiem nabrać dystansu oraz pokory, zresztą tak bardzo potrzebnych w  dzisiejszym świecie.

W

życiu najważniejsze jest... otwarcie się na świat i ludzi, jak również prawdziwa miłość i przyjaźń. Jeżeli nie poszukujemy, nie próbujemy różnych rzeczy, jeżeli wpadamy w niebezpieczny letarg wygody i  pozornego bezpieczeństwa, jeżeli uważamy, że tylko my mamy rację, to o tyleż mniej doznamy przyjaźni i miłości.

N

ie należy się przejmować, gdy... spotkają nas tzw. gorsze dni. Każdy z nas takie ma. Jednakże, w końcu znów zaświeci słońce – dziś dla Was, jutro dla mnie. Świat jest sprawiedliwy pod tym kątem. Należy tylko dostrzec tę prawidłowość i pogodzić się z nią.

G

dybym nie była, kim jestem, byłabym....

zupełnie innym człowiekiem. Myślę, że to kim jesteśmy obecnie, jest uwarunkowane przez czynniki zewnętrzne, genetykę oraz boski za-

mysł. Nie chcę być kimś innym – nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić!

S

tudentom UEK radziłabym… odważnie

Ż

ycie polega na... ciągłym podejmowaniu

podejmujcie decyzje oraz popełniajcie błędy, w końcu to dzięki nim wyciągamy wnioski, zbieramy doświadczenia i najwięcej się uczymy. Bądźcie otwarci, ale nie bezkrytyczni; słuchajcie innych, a gdy się nie zgadzacie – konstruktywnie dyskutujcie. Każdego dnia doceniajcie swoją odrębność i wyjątkowość oraz mocno wierzcie, że każdy z Was ma w życiu coś ważnego do spełnienia. Bądźcie życzliwi dla innych – życzliwość to taka fenomenalna rzecz, która tym więcej się mnoży im więcej się ją dzielimy i wraca też do nas ze zdwojoną siłą! Miejcie śmiałe marzenia, mocno w  nie wierzcie i  działajcie, bo w  końcu jak mawiał Mark Twain: „Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w  żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj”.

decyzji i wyciąganiu wniosków w  gąszczu coraz liczniejszych informacji. Sztuka polega na tym, aby nie skupiać się za bardzo ani na jednym, ani na drugim. Pierwsze bowiem może zbyt zaabsorbować nasze myślenie i  tak niepewną przyszłością, a drugie przeszłością, której i tak nigdy nie zmienimy. Życie rozgrywa się tu i teraz i właśnie TA chwila jest TĄ najważniejszą.

Izabela Kwiatkowska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Ekonomii i  Stosunków Międzynarodowych, specjalność Zarządzanie międzynarodowe). Przez 1,5 roku studiowała również w Wiedniu w ramach stypendium ERASMUS oraz CEEPUS. Absolwentka „Cambridge Programme for Sustainability Leadership” na Uniwersytecie Cambridge. Laureatka konkursu Primus Inter Pares 2008 (zdobyła 1. miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i 2. miejsce w województwie małopolskim) oraz konkursu „Laury Magellana” w kategorii „Debiut Roku 2010”. Jest twórcą pierwszego w Polsce serwisu na temat odpowiedzialnych inwestycji www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl, który ma na celu szerzenie wiedzy i promowanie koncepcji odpowiedzialnych inwestycji. Artykuły jej autorstwa znajdują się m.in. na łamach portalu biznes.onet.pl w  poradniku „Odpowiedzialne Inwestowanie” oraz „Przeglądzie Corporate Governance”. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu CSR

na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w  Krakowie. Od 2009 roku członek Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji przy Ministerstwie Gospodarki oraz członek Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu (IOB). Współpracuje z europejską organizacją EUROSIF przy badaniu rynku odpowiedzialnych inwestycji w Polsce w ramach ogólnoeuropejskiego projektu European SRI Study 2010, dzięki czemu Polska po raz pierwszy została uwzględniona w tym badaniu. Od 2010 roku zajmuje się również startupami. Jej debiut w tym obszarze miał miejsce w marcu po uruchomieniu wspólnie z  Krzysztofem Błażowskim pierwszej w  Polsce platformy zakupów grupowych FastDeal.pl. Interesuje się również szeroko rozumianym marketingiem internetowym. W  wolnych chwilach gra w szachy, na pianinie, śpiewa oraz pływa na basenie.

Patronem cyklu jest Korporacja Absolwentów UEK

www.kuek.pl

19


BIBLIOTECZNY HELPDESK

BIBLIOTECZNY HELPDESK

MEDIA na czasie Można by powiedzieć, że strumień informacji o tradycyjnych i nowych mediach wypłynął w Bibliotece Głównej wraz z upamiętnieniem 350. rocznicy ukazania się pierwszej periodycznej gazety w Polsce. W tym samym czasie Biblioteka przypominała o „Merkuriuszu Polskim”, prezentując wystawę „Merkuriusze, Gońce, Kuriery”, obejmującą tematycznie zagadnienie prasy sensu largo, i po tygodniach starań uzyskała dostęp do nowych źródeł wiedzy: bezkonkurencyjnej bazy World Press Trends Database oraz bazy Communication & Mass Media Complete w ramach portalu EBSCOhost.

Uroczyste otwarcie wystawy; na zdjęciu od lewej: dr Anna Osiewalska, prof. Jerzy Mikułowski Pomorski oraz prof. dr hab. Andrzej Malawski – prorektor ds. badań naukowych

„Merkuriusze, Gońce, Kuriery” 3 stycznia 1661 roku ukazał się w Krakowie, przy Małym Rynku 6, pierwszy numer polskiej gazety pod tytułem „MERKURYUSZ POLSKI dzieie wszytkiego świata w  sobie zamykaiący dla informacyey pospolitey”1. To odległe w czasie wydarzenie stało się przyczynkiem do snucia opowieści o  początkach, rozwoju i  współczesnych problemach prasy. Podczas otwarcia wystawy, które miało miejsce 18 stycznia br., prof. dr hab. Andrzej Malawski – prorektor ds. badań naukowych, przypomniał misję prasy zaspokajającą ludzkie potrzeby: cognitio rerum et actionum humanarum [poznanie spraw i  czynów ludzkich], o  której już we wstępie pierwszego numeru nadmienił redaktor Hieronim Pinocci.

1 D  ostęp do elektronicznej wersji 47 numerów Merkuriusza Polskiego jest możliwy dzięki Bibliotece Narodowej oraz Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego pod adresem: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/merkuriusz/ start/start.htm

20

Merkuriusz Polski był wydawany nie tylko w celu informowania poddanych o  aktualnościach polityczno-obyczajowych na dworze króla Jana Kazimierza i  Ludwiki Marii Gonzagi oraz europejskich rezydencji monarszych, ale także stanowił narzędzie propagandy. Chodziło o zdobycie poparcia dla obozu Jana Kazimierza, planów reformy państwa, mającej wzmocnić władzę królewską i  wprowadzić zasadę elekcji vivente rege. Wychodząc od Merkuriusza czy preprasy: egipskich gazet „urzędowych” z XV w. p.n.e., oficjalnych biuletynów dworu cesarskiego w Chinach z II w. p.n.e., rzymskich Annales Pontificum, wskazane zostały wciąż żywe problemy i tendencje na rynku prasowym i medialnym. Dualizmy: wolność a upolitycznianie prasy, prawo do informacji a prawo do intymności i życia prywatnego, towar czy usługa, słowo czy obraz, prasa kobieca a męska, media tradycyjne wobec nowych – znajdują swoje obfite w treści rozwinięcie w  księgozbiorze dostępnym w  Bibliotece. Promocja jakże różnorodnej kolekcji Biblioteki stanowiła jeden z głównych celów wy-

stawy. Dla tych, którzy nie zdążyli zwiedzić ekspozycji, będzie możliwość zapoznania się z multimedialnym katalogiem, będącym archiwalnym odpowiednikiem całej wystawy2. Dodatkowo, w lutym br. kolekcję z zakresu mediów uzupełniły nowe nabytki w postaci dwóch baz: World Press Trends Database oraz Communication & Mass Media Complete (EBSCOhost).

World Press Trends Database „Dla branży medialnej nastaje świt nowej ery”3, a co za tym idzie – bogactwo nowych zjawisk domaga się wieloaspektowej analizy. Anglojęzyczna baza WPT stanowi dla badaczy tendencji na rynku medialnym doskonałe narzędzie do pozyskiwania danych statystycznych 2 K  atalogi multimedialne wystaw są dostępne ze strony Biblioteki Głównej UEK w postaci linku z zakładki Informacje o  nowościach, w  katalogu komputerowym oraz poprzez Akademicką Bibliotekę Cyfrową 3 Słowa Petera Chernina – prezesa i dyrektora generalnego News Corporation, cyt. za: Allan S., (2008). Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo, Kraków, s. 180.

www.uek.krakow.pl

z 233 państw i  regionów za lata 2000–2009. Wydawcą rocznika World Press Trends jest Światowe Stowarzyszenie Wydawców Gazet (World Association of Newspaper and News Publishers), zrzeszające 18 000 gazet, narodowe stowarzyszenia, spółki medialne i  niezależnych wydawców, agencje oraz grupy prasowe. Raport zawierający statystykę i  analizę przemysłu prasowego w  ujęciu globalnym oraz lokalnym, jako jedna z najważniejszych publikacji stowarzyszenia, został udostępniony w  wersji elektronicznej bazy danych. World Press Trends Database oferuje trzy sposoby wyszukiwania danych: View/Edit, Reports, Online Book. Pierwsza opcja umożliwia generowanie danych wg kryteriów: kraj, rok publikacji, rozdział oraz typ danych. Druga opcja pozwala na edycję 18 typów raportów, w  obrębie których można uściślać parametry odnoszące się także do sposobu wyświetlania danych. Zakładka Online Book stanowi przeglądarkę elektronicznej wersji raportu World Press Trends dla danego roku. Dane dla regionu (Summaries and Quick Reference), bądź wybranego kraju (Country Report) wyświetlane są w postaci dokumentu html. Dopiero z poziomu nowo otwartego okna z raportem dla wybranego kraju na samym końcu ekranu umieszczono link Download table in excel. W bazie World Press Trends Database ujęto m.in. następujące kategorie informacji dla danego państwa:  ogólna sytuacja ekonomiczna z  uwzględnieniem głównych czynników, które miały wpływ na kształt przemysłu prasowego  wyniki finansowe prasy w  podziale na rodzaje: dzienniki poranne, wieczorne, lokalne, regionalne, krajowe  tytuły nowe oraz wycofane z rynku  reklama w prasie  cyrkulacja prasy  czytelnictwo (zwyczaje i  preferencje czytelników)  prasa elektroniczna  własność (fuzje, przejęcia, alianse, legislacja, inwestycje, koncentracja i prywatyzacja)

 prawo prasowe i medialne (w  kontekście

planowanych zmian)  druk i system dystrybucji  system przesyłek pocztowych  podatki – VAT  wsparcie ze strony rządu (inicjatywy prawne, subsydia)  pozostałe czynniki (izby prasowe, zatrudnienie). Baza WPT jest dostępna dla użytkowników z terenu kampusu Uczelni oraz w ramach opcji zdalny dostęp dla zarejestrowanych studentów i pracowników UEK.

Communication & Mass Media Complete (EBSCOhost) Równie godnym polecenia źródłem informacji jest baza danych Communication & Mass Media Complete w ramach portalu EBSCOhost, która zawiera treści z  baz CommSearch (poprzednio publikowane przez National Communication Association) oraz Mass Media Articles Index (poprzednio publikowane przez Penn State), a  także z  wielu czasopism poświęconych komunikacji, mass mediom oraz dziedzinom pokrewnym. Kolekcja obejmuje pełnotekstowe wersje ponad 440 czasopism oraz indeksy i abstrakty z ponad 550 czasopism. Publikacje dostępne są głównie w języku angielskim, ale również w niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, francuskim czy włoskim. Baza Communication & Mass Media Complete, jako jeden z  wielu modułów platformy EBSCOhost, może być przeszukiwana na trzy sposoby po wejściu na ekran EBSCOhost Web. Portal EBSCOhost pozwala na sprawne zarządzanie listą wyników poprzez wykorzystanie parametrów (filtrów) zawężających zapytanie wyszukiwawcze: pełny tekst, czasopisma recenzowane naukowo, przypisy, zasięg chronologiczny, typy źródła (czasopisma, książki/mo-

nografie, raporty, dysertacje, multimedia itp.), temat – hasło tezaurusa, temat – nagłówek główny, przedsiębiorstwo, branża, geografia, typ publikacji. Istnieje również opcja rozszerzenia zapytania np. w obrębie słów bliskoznacznych (opcje – Zastosuj słowa pokrewne lub Znajdź wszystkie moje szukane terminy – aktywne z poziomu Opcje wyszukiwania/Tryby wyszukiwania). System umożliwia kopiowanie pełnych tekstów artykułów w  formatach pdf, html oraz przesyłanie tekstu e-mailem. Warto zwrócić uwagę na wyszukiwarkę plików graficznych (opcja Obrazy -> Image Quick View Collection – z głównego paska menu). Pozwala ona wyszukać w  bazie wykresy, diagramy, tabele, mapy, fotografie związane z danym terminem. Baza Communication & Mass Media Complete figuruje w  opcji zdalny dostęp poprzez platformę EBSCOhost oraz jest dostępna klasycznie, z terenu kampusu UEK. Informacji na temat obu zaprezentowanych baz udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej (p. 310, III p.) oraz Czytelni Głównej (p. 301, III p.). Pytania można przesyłać także drogą e-mailową na adres: info@bibl.uek. krakow.pl lub wi@bibl.uek.krakow.pl. „Popyt będzie się opierać na coraz bardziej dociekliwych konsumentach, a podaż – na świeżych ideach, nowych produktach i niezmierzonych obszarach nowych treści” – powiedział Peter Chernin, prezes i dyrektor generalny News Corporation4. Czy miał rację? Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowych źródeł informacji, które pomogą zbadać i  rozwiązać wiele interesujących problemów z dziedziny mediów i komunikacji.

Katarzyna Bilińska Kinga Filipiak – Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UEK

4 c yt. za: Allan S., (2008). Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo. Kraków, s. 180.

21


MEDIA

MEDIA

Najbardziej Medialni 2010 Po raz pierwszy w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podjęliśmy próbę oceny medialności naszych pracowników, studentów, absolwentów oraz projektów realizowanych przez organizacje studenckie UEK w roku 2010. Przy obliczeniach braliśmy pod uwagę zarówno wyniki całorocznego codziennego przeglądu prasy, monitoringu mediów, popularności w internecie oraz wszelkie informacje nt. obecności w mediach, które napływały do nas w całym roku 2010. Na tej podstawie, biorąc pod uwagę czysto matematyczne porównanie (1 pkt = 1 materiał w radiu/prasie/telewizji/internecie), przedstawiamy poniżej listę naszym zdaniem najbardziej medialnych

Najbardziej medialny pracownik 2010 285 pkt. – prof. dr hab. Jerzy Hausner, członek Rady Polityki Pieniężnej, kierownik Katedry GAP 212 pkt. – K  atarzyna Rogowiec, pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK 70 pkt. – dr Jerzy Bukowski, pracownik Katedry Filozofii UEK

Najbardziej medialny student 2010 189 pkt. – K  atarzyna Sochacka, finalistka III edycji programu „Mam Talent” w TVN, 41 pkt. – Sylwia Wiśniewska-Makuch, zwyciężczyni 40. edycji konkursu na Najlepszego Studenta RP „Primus Inter Pares”

Najbardziej medialny projekt 2010

osób, organizacji i projektów UEK w roku 2010. Mamy świadomość, że system monitorowania mediów, którym dysponujemy, nie wykazał wszystkich materiałów nt. naszej Uczelni opublikowanych w mediach, a co za tym idzie – przedstawione wyniki rankingu mogą zawierać pewien margines błędu. W perspektywie planowanych kolejnych tego typu rankingów ponownie zwracam się z prośbą o każdorazowe zgłaszanie Państwa obecności w mediach do Sekcji Prasowej Kancelarii Rektora, na adres: rzecznik@uek.krakow.pl, tel. 012 293 58 57. Gratulujemy tegorocznym zwycięzcom rankingu!

Łukasz Salwarowski – dyrektor Kancelarii Rektora UEK Piotr Bednarski – Sekcja Prasowa Kancelarii Rektora UEK

Najbardziej medialny absolwent 2010 278 pkt. – Rafał Baniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki 259 pkt. – Rafał Brzoska, prezes i założyciel firm „Integer.pl” oraz „Inpost” 220 pkt. – M  agdalena Petryniak, dyrektor Społecznej Agencji PR, prezes Stowarzyszenia „Manko”, koordynator kampanii „Lokal bez Papierosa”

Najbardziej medialna organizacja studencka 2010 290 pkt. – E liteski Skawa AZS UEK, I-ligowa drużyna siatkarska UEK, najwyżej grający zespół siatkarski w Krakowie

Teledysk Lib Dub UEK (NZS UEK) – ponad 160 000 odsłon w serwisie YouTube

22

www.uek.krakow.pl

23


NASZE PASJE

NASZE PASJE

Nie jestem pewna, czy takie słowo jak „umagicznianie” naprawdę istnieje. Ale jeśli myślę o przyczynach, dla których zaczęły mnie interesować bajki, baśnie czy mity, to chęć ucieczki od szarości zwykłego świata i szukanie magiczności wokół siebie byłyby przyczynami najważniejszymi.

Wychowywałam się w czasach niezbyt barwnych, nie tylko dlatego, że nie mieliśmy fascynujących kreskówek, Internetu, gier komputerowych, oszałamiająco kolorowych książek, niezwykłych zabawek, lalek Barbie czy choćby kolorowej telewizji (szczerze mówiąc, nawet czarno-biała nie była dostępna dla wszystkich). Do nieobecności, tych i wielu innych, dziś oczywistych gadżetów, trzeba jeszcze dodać brzydkie, zaniedbane otoczenie, brak niemal wszystkiego w sklepach, zaabsorbowanie rodziców rozmaitymi problemami dnia codziennego. W takich warunkach potrzeba magii i odrobiny bodaj czarodziejstwa była bardzo silna. Pierwsze moje „bajkowe” próby związane były z koniecznością uprzyjemniania sobie nudnych obowiązków, które w mojej rodzinie przypadały dzieciom. Nie miałam specjalnych problemów z wymyślaniem rozmaitych historyjek, które znakomicie ułatwiały łuskanie fasoli, splatanie cebuli, układanie jabłek, pielenie grządek czy klejenie torebek. Niektóre z tych opowieści były wieloodcinkowe, rozbudowane, troszeczkę tak jak baśnie z tysiąca i jednej nocy. Drugim powodem skłaniającym do układania bajek było nasze (moje i mojego rodzeństwa) upodobanie do teatru. Niestety w  moim mieście specjalnego teatru dla dzieci nie było, czasem trafiał się spektakl w miejscowej operetce, czasem przedstawienie szkolne, ale wszystko to nie było wystarczające i musieliśmy radzić sobie sami. Teatrzyków domowych, najróżniejszych, mieliśmy bardzo wiele. W najprostszym, używaliśmy kredek, czasem owijanych w  bibułkę lub wstążki. Potem wycinaliśmy postacie z  kolorowych papierów i  kartonów, a  kredki uzupełnia-

24

liśmy piłeczkami do ping-ponga. Kolejno dorobiliśmy się pacynek i niemal prawdziwych kukiełek na patykach. Właściwie każde tworzywo było dobre: plastelina, masa solna, marszczona bibułka, starannie kolekcjonowane kolorowe papierki i  błyszczące folie, w  które pakowane były czekoladki i lepsze cukierki – wszystko mogło zmienić się w  potrzebne rekwizyty. Nasza wyjątkowa Mama zawsze znajdowała czas, żeby pomóc w tych przygotowaniach. Mieliśmy cały pawlacz pełen rozmaitych strojów szytych i ozdabianych przez Mamę pod dyktando pisanych przeze mnie bajek scenicznych, w których nieodmiennie występowały niezwykłej urody księżniczki, złe czarownice, rycerze, ale też czar-ptaki, skrzynie pełne klejnotów (świetnie udawały się ze zgniatanej folii po czekoladzie) i  tak dalej. Pamiętam na przykład fantastyczny strój potrzebny dla Zaczarowanej Fontanny. Mama ufarbowała jakiś kawałek płótna na kolor zielono-niebieski i uszyła z tego prostą tunikę uzupełnioną opaską na głowę, do której przymocowane były dziesiątki wąskich długich pasków celofanu. Albo strój Wodzireja Kwiatów do bajki o balu kwiatów, które spierały się o tytuł najpiękniejszego… Jako autorka i reżyserka byłam chyba skuteczna, bo udało się nawet zaangażować do jednej z inscenizacji naszego małego pekińczyka w  roli... żaby! Niestety nie kumkał, ale i tak prezentował się wspaniale w  starym zielonym sweterku. W  okresie licealnym przez pewien czas prowadziłam drużynę zucho-

wą, oczywiście o specjalności „teatralnej”. Niemal co miesiąc wystawialiśmy jakąś nową bajkę, najpierw były to klasyczne tematy: Kopciuszek, Królewna Śnieżka, Jaś i Małgosia, ale stopniowo zaczynałam pisać całkiem inne, niekiedy niemal „terapeutyczne” bajki (choć oczywiście nie miałam pojęcia, że coś takiego jak terapia za pomocą bajek i odgrywania ról w ogóle istnieje). Przy okazji okazało się, jak silne są „bajkowe” stereotypy. Dopóki w  moich opowieściach królewny i księżniczki były „przecudnej urody”, złotowłose lub kruczowłose, o oczach jak gwiazdki, wszystkie dziewczynki z mojej drużyny wykłócały się o taką właśnie rolę, kiedy jednak w bajce o „Księżniczce, która była inna”, główna bohaterka została przez nie najlepszą wróżkę ukarana piegami, włosami, które dało się spleść w „bardzo cienki mysi ogonek” i  ogólnym brakiem urody, bardzo trudno było tę postać obsadzić. Nawet kiedy dodałam jej mocny charakter, odwagę i inne cechy, które ułatwiły księżniczce ostateczną wygraną. Tak odkryłam, jeszcze tego nie wiedząc, skrypty kulturowe, o których wiele lat później mówiłam studentom w ramach wykładu o kobiecie w kulturze, społeczeństwie i gospodarce. Miałam oczywiście swoje „magiczne sposoby” na przywoływanie natchnienia. Długimi latami bajki pisałam tylko ręcznie, do pisania na czysto, albo w  prezencie, używałam odpowiednio zaostrzonego gęsiego pióra, które przygotował mój Tata. Jak się zużyło, przeszłam na bardziej konwencjonalne narzędzia (nie umiem przyciąć pióra do pisania). Drugim pomocnikiem był (i jest) mały stworek uszyty przez Mamę.

www.uek.krakow.pl

Prof. dr hab. Anna Karwińska, urodzona w 1948 r. w  Gliwicach, jest socjologiem, od 1974 r. związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, w latach 2002–2008 prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, od 2002 r. do chwili obecnej kierownik Katedry Socjologii; wieloletni wykładowca Uczelni, autorka ponad 200 publikacji ukazujących zjawiska socjologiczne w powiązaniu z ekonomią i gospodarką przestrzenną; pełnomocnik rektora UEK ds. Uniwersytetu Dzieci. Jej pierwsza dziecięca książka, „Bajki moich przyjaciół”, ukazała się w  1988  r. Kolejnymi były: „Starszy brat”, „Bajki z  różnych szuflad”, „Bajka o własnym miejscu”, „Rozmowy z Puszkiem”. Jej teksty dla dzieci publikowane były także w „Małej Fantastyce” i „Fantazji”. W 1996 r. Teatr Telewizji wystawił jej sztukę „Królewna z Leśnej Krainy”.

Sadzałam go obok papieru, potem na maszynie do pisania, a teraz przy komputerze. Także w  liceum „odkryłam” najpierw Tolkiena, a potem inne książki spod znaku fantasy, co wzbogaciło moją wyobraźnię i, w nieco dalszej przyszłości, zachęciło do spróbowania swoich sił także w  tym gatunku. Do oficjalnego debiutu wydawniczego było jednak ciągle daleko. W  czasie studiów moim wiernym słuchaczem był mały Marcin, którego rodzice wynajmowali mi pokój w zamian za opiekę nad małym. Marcinek miał bardzo sprecyzowane wymagania co do bajek na dobranoc, wszystkie musiały być „motoryzacyjne”. Kiedy proponowałam: „opowiem ci o pewnym krasnoludku, który mieszkał w  lesie…”, Marcin odpowiadał: „no dobrze, opowiedz mi o krasnoludku, który jeździł małym zielonym volkswagenikiem” albo wymagał, żeby książę przyjeżdżał nie na koniu, ale na przykład złotym mercedesem. Starałam się, jak mogłam, choć samochody nie były mi szczególnie bliskie. Bardzo intensywnie zajęłam się wymyślaniem bajek, kiedy urodziły się nam w  rodzinie dzieci. Mój syn, moje siostrzenice, bratanek stali się odbiorcami, ale i bohaterami kolejnych bajek. Wtedy właśnie po raz pierwszy próbowałam je wydać. Pierwsza z moich książek nosiła tytuł „Bajki moich przyjaciół” i zawierała kilka-

naście bajek pisanych dla dzieci w rodzinie, ale także córek i  synów moich przyjaciół i  innych bliskich osób. Potem wyszła książka „Starszy brat” w  serii „Ważne sprawy najmłodszych”, która ku mojemu zachwytowi stała się nawet lekturą dla zerówek. W międzyczasie podjęłam współpracę z „Fantastyką”, która przez pewien czas wydawała dodatek „Mała Fantastyka”. Potem jeszcze była inscenizacja telewizyjna mojej bajki o Królewnie z Leśnej Krainy, która to królewna okazała się leśniczanką ku przerażeniu bardzo zarozumiałej królowej i  ku zachwytowi króla zmęczonego sztywną etykietą dworską. Od kilku lat współpracuję „bajkowo” z  Katedrą GAP-u, a owocem tej współpracy są „Bajki z różnych szuflad” i „Bajka o własnym miejscu”, w  których wydaniu współuczestniczyła Fundacja GAP. Bardzo się przydały te dwie książki na uroczystym Dniu Dziecka i w trakcie warsztatów teatralnych zorganizowanych w maju 2010 roku w trakcie Sympozjum GAP. Tak naprawdę piszę bajki zawsze, kiedy mam trochę wolnego czasu (głownie w  wakacje), toteż w  pawlaczu uzbierało się kilka teczek z  mniej czy bardziej skończonymi tekstami. Zbieram i  notuję też rozmaite powiedzonka i pomysły znajomych i nieznajomych dzieci w  nadziei, że kiedyś się przydadzą. No i przydają się.

Bajki fascynowały mnie także jako element kultury każdego społeczeństwa. Rok akademicki 1990/1991 spędziłam w Grand Valley State University, gdzie wykładałam między innymi porównawczą analizę kultur, używając bajek z różnych stron świata. Bardzo dobrze się nam pracowało ze studentami na takim nietypowym materiale. I właściwie chętnie bym do tego tematu wróciła! Ostatnia z  moich książek dla dzieci, „Rozmowy z Puszkiem o przyjaźni, wyobraźni i rozumieniu innych”, wydana przez WAM, jest próbą trochę nowego „gatunku” – chciałam zaproponować dzieciom opowiadania łączące bajkowy świat z  prawdziwymi pytaniami dotyczącymi świata społecznego, który, jako socjologowi, jest mi bardzo bliski. Te nowe bajki mają też wiele wspólnego z wykładami na Uniwersytecie Dzieci. Ale plany mam znacznie bogatsze. Może się uda…

Anna Karwińska

PS. Zapraszam na spotkanie autorskie , które będzie prawdopodobnie w marcu i do księgarni UEK, gdzie pojawi się wkrótce nowy dział. Z książkami dla dzieci właśnie.

25


KATEDRALNE SHOW

o r u i Brogramów

P

h c y n z c i n a Zagr

 obsłudze studentów zagranicznych przy-

Zespół Biura Programów Zagranicznych; od lewej: Małgorzata Trojanowska, Joanna Jackowska, Magdalena Krasowska, Kamil Makieła, Dominika Lemler, siedzą: Katarzyna Małek, Justyna Mentel, Lena Kolasa i Sylwia Rutkowska

Biuro Programów Zagranicznych od 1994 roku realizuje szereg działań związanych z polityką międzynarodową Uczelni. Aktywność BPZ skupia się na:  doradztwie w kwestiach związanych z pro-

cedurami kwalifikacyjnymi na stypendia zagraniczne, programami nauczania w języku angielskim, studentami zagranicznymi przebywającymi na Uczelni;  obsłudze krótkich programów edukacyjnych w języku angielskim English Track, Seminars with Professionals, Transekonomik;  obsłudze logistycznej studiów w  języku angielskim pierwszego i  drugiego stopnia na specjalności International Business, na specjalności Corporate Finance and Accounting oraz studiów drugiego stopnia na specjalności Public Management and Administration, International Finance and Accounting (MIFA), Applied Informatics oraz obsłudze Doctoral Studies in Economics, Finance and Management;

jeżdżających na Uczelnię (w każdym semestrze ok. 150 osób);  logistyce współpracy międzynarodowej;  promocji studiów w języku angielskim oferowanych przez Uczelnię w kraju i za granicą;  przygotowaniu oraz zarządzaniu projektami międzynarodowymi TEMPUS;  przygotowaniu aplikacji do projektów krajowych i  międzynarodowych (zrealizowanych ponad 20 projektów unijnych);  organizowaniu i  obsłudze szkół letnich dla studentów zagranicznych;  obsłudze wyjazdów kadry naukowo-dydaktycznej do uczelni partnerskich;  propagowaniu działań podejmowanych przez Biuro. Biuro Programów Zagranicznych, którym kieruje obecnie Sylwia Rutkowska, znajduje się na terenie kampusu uczelni przy ul. Rakowickiej 27 w budynku „Stróżówka”, kontakt telefoniczny można uzyskać dzwoniąc pod numer 012 293 54 71. Dyżury dla studentów zorganizowane są tematycznie i  trwają cały tydzień, w  godz. od 11.00 do 15.00, z wyjątkiem środy.

KATEDRALNE SHOW

swój a m e z r iu B w rudnionychakres obowiązków. t a z b ó s o z a Każd kreślony z o le iś c ś , y n s wła Sylwia Rutkowska, która kieruje Biurem, jest równocześnie koordynatorem programu Double Degree oraz programu STAIR Atlantis. Joanna Jackowska zajmuje się wymianą naszych studentów do uczelni partnerskich z Hiszpanii, Łotwy, Estonii, Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Walii, Szkocji. Ponadto administruje przez stronę UEK naszymi pracami w obrębie sieci EMBS, koordynuje nabory studentów w  ramach programu STEP (Japonia) oraz koordynuje przyjazdy wykładowców zagranicznych. Lena Kolasa jest pracownikiem kontaktowym w sprawach dotyczących wszelkich kwestii finansowych związanych z działalnością Biura.

Marcin Kopeć zarządza harmonogramami studiów w języku angielskim. Magdalena Krasowska jest koordynatorem programu Tutor, administruje przyjazdy studentów zagranicznych oraz prowadzi od strony administracyjnej projekt Scandinavian Module.

Dominika Lemler koordynuje program Erasmus, a także pilotuje umowy bilateralne, szwajcarskie stypendia rządowe, system stypendialny DAAD (Niemcy), JOSZEF (Austria ), Fundusz Stypendialny i  Szkoleniowy. Opiekuje się także wyjazdami zagranicznymi wykładowców w  ramach programu Erasmus.

Kamil Makieła zarządza stroną internetową w zakresie dotyczącym działań Biura oraz zajmuje się rekrutacją na studia w języku angielskim.

Katarzyna Małek jest koordynatorem ds. wyjazdów do Wenezueli, Kanady, Korei, Meksyku, Taiwanu, USA, Kanady, szkół letnich poza Europą, zajmuje się ponadto funduszami unijnymi. W zakres jej obowiązków wpisany jest także kontakt z agencjami rekrutacyjnymi oraz administrowanie umów wielostronnych.

 przygotowywaniu oraz zarządzaniu projek-

Justyna Mentel zajmuje się wymianą naszych studentów do uczelni partnerskich z Austrii,

tami: Erasmus, CEEPUS, Direct Entry w ramach tych programów wymiana studentów do ponad 200 uczelni partnerskich;  współpracy z sieciami uczelni partnerskich: EMBS, NIBES, EBC;  inicjowaniu nowych programów dydaktycznych;  obsłudze programu podwójnych dyplomów z uczelniami niemieckimi i  francuskimi;  pilotowaniu przebiegu rekrutacji na stypendia w ramach europejskich programów wymiany stypendialnej, stypendiów rządowych oraz związanych z  umowami partnerskimi (m.in. z  Hiroshima University of Economics, TEC de Monterrey, Meksyk, stypendia w Korei, Peru, na Tajwanie, USA i Kanadzie, etc.);  pilotowaniu programów towarzyszących (Scandinavian Module);

Bułgarii, Belgii, Holandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Francji, Włoch, Niemiec. Ponadto przelicza oceny studentów powracających ze stypendiów oraz prowadzi statystyki Biura.

Małgorzata Sadowska zajmuje się wymianą naszych studentów do uczelni partnerskich w takich krajach, jak: Czechy, Grecja, Turcja, ponadto administruje FSS, studiami w języku angielskim (IBS, MIFA, CF).

Małgorzata Trojanowska zajmuje się promocją studiów w języku angielskim oraz wszystkich działań podejmowanych przez Biuro. Ponadto jest odpowiedzialna za wolontariuszy współpracujących z BPZ oraz koordynuje działania w ramach programu CEEPUS i Transekonomik. Więcej: bpz.uek.krakow.pl Oprac. BPZ

.pl w.pl ow acco .kra z.uek.kr bp pz.u w.b ww www. Stróżówka – siedziba Biura Programów Zagranicznych

26

www.uek.krakow.pl

27


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

, n y z c y z r p 10

raniczną g a z a n ie z d ź je y w o a n z dla których decyzja s łu s t s je ą k s r e n t uczelnię par

Podjąłeś decyzję o wyjeździe na studia za granicę, ale nie jesteś pewien, czy wyjazd wart jest Twego czasu i nakładu pracy? Powinieneś porozmawiać o tym z tymi, którzy wykorzystali już taką okazję i znają sprawę z autopsji. Większość powracających studentów uważa, że jest to doświadczenie zmieniające spojrzenie na życie i  jedna z  najbardziej korzystnych rzeczy, jakie mogą się przytrafić w trakcie nauki.

Jeśli nie jesteś pewien, co jest bezpośrednim dobrodziejstwem wyjazdu, podajemy poniżej 10 korzyści najczęściej wymienianych przez studentów powracających zza granicy: 1. Studia za granicą są najbardziej optymalnym sposobem na naukę języka. Nie ma lepszej i bardziej efektywnej drogi na podniesienie kwalifikacji językowych niż zanurzenie w  kulturze danego języka, bycie zdanym na język obcy i  poznawanie jego codziennego kontekstu. W  takich okolicznościach nauka przychodzi o wiele szybciej i bardziej bezboleśnie. 2. Studia za granicą dają okazję do zwiedzania i podróży. Weekendy i przerwy w zajęciach

28

pozwalają zwiedzać dalsze okolice, popołudnia i wieczory umożliwiają zapoznanie się z codziennym życiem w mieście i w obrębie kampusu. Studiującym za granicą, z  dala od swego miejsca zamieszkania, często pozwala to na poznanie miejsc, których dotychczas nie mieli możliwości poznać. Niektóre szkoły oferują w trakcie trwania roku akademickiego planowane, zorganizowane wyjazdy. 3. Studia za granicą umożliwiają poznanie innych kultur i  odrębnych obyczajowości. Różnice kulturowe to coś o  wiele poważniejszego niż język porozumiewania się, kuchnia, zgodne ze stereotypem fakty

i osobiste przyzwyczajenia. Inna kultura i jej personalne odzwierciedlenia to wyraz głęboko zakorzenionych poglądów, przekonań i wartości, które wpływają na sposób życia i sposób patrzenia na świat. Studenci, którzy osobiście doświadczają różnic kulturowych, mają szanse dobrze zrozumieć, skąd biorą się te różnice i co je kształtuje. 4. Studia za granicą pomagają rozwinąć umiejętności i  pozyskać doświadczenia, jakich nigdy nie zapewni nauka w rodzinnym kraju. Zanurzenie w  zupełnie nowych warunkach kulturowych jest na początku trudne, ale równocześnie bardzo ekscytujące. To okazja, aby odkryć w sobie siły i umiejętności do pokonywania nowych, nietypowych wyzwań i rozwiązywania nowych problemów. Stanie się to możliwe, gdyż podczas wyjazdu spotkasz sytuacje, które są całkowicie obce, które uczą sztuki dostosowywania oraz skutecznych sposobów reakcji na otaczającą rzeczywistość. 5. Studia za granicą są szansą na zdobycie wielu nowych przyjaciół z  całego świata. Podczas pobytu spotkasz nie tylko przedstawicieli narodu goszczącego, ale także innych międzynarodowych studentów, którzy również przebywają daleko od domu. 6. Studia za granicą pozwalają nauczyć się bardzo wiele o sobie samym. Studenci powracający z wyjazdów stypendialnych wracają z nowymi pomysłami na życie, z nowymi ideami i  nowymi perspektywami. Mają inne spojrzenie na siebie i swoją kulturę. To, czego doświadczą za granicą, często jest dla nich wyzwaniem do ponownego rozważenia własnych przekonań i  wyznawanych wartości. Doświadczenia zagraniczne mogą wzmacniać te wartości, powodować ich zmianę lub rezygnację z nich, zmuszają do przyjęcia nowych pojęć i  wyobrażeń o otaczającym świecie. Jest to proces bar-

www.uek.krakow.pl

dzo wzbogacający i ciekawy, który pozwala spojrzeć na swoją własną kulturę innymi oczami. 7. Studia za granicą poszerzają umiejętności i poglądy. Studenci, którzy studiują za granicą, powracają do domu z wieloma nowymi informacjami i  znacznie mniej tendencyjnie patrzą na inne kultury i narody, bo po prostu dużo więcej wiedzą. 8. Studia za granicą dają możliwość przełamania codziennej praktyki akademickiej. Nauka za granicą może okazać się zupełnie czymś innym niż to, do czego jesteście przyzwyczajeni na co dzień. W trakcie wyjazdu można zapoznać się z  całkowicie nowymi systemami akademickimi i  zdobyć szansę na zrealizowanie kursów, które nie są oferowane w  rodzimej uczelni. Jest

to także świetna okazja, aby wyrwać się z monotonii rutynowych zajęć i  obowiązków. 9. Studia za granicą zwiększają możliwości zatrudnienia. Absolwenci, którzy odbyli część studiów poza granicami kraju, są wciąż jeszcze w mniejszości, czym zyskują punkty u potencjalnego pracodawcy. Świat staje się coraz bardziej globalny, Polska jest częścią rynku światowego, a firmy z krajów na całym świecie inwestują na rodzimym rynku. Studia za granicą pozwalają także na zatrudnienie poza granicami ojczyzny. W oczach osoby zatrudniającej student czy absolwent, który studiował za granicą, jest zmotywowany, niezależny, skłonny do podjęcia wyzwań, jest w stanie poradzić sobie

z różnymi problemami i sytuacjami i zna języki obce. Twoje doświadczenie życia i studiowania w obcym kraju, zrozumienie innej kultury, innego języka odróżni cię od większości innych ubiegających się o pracę. 10. Studia za granicą mogą zwiększyć wartość dyplomu lub tytułu naukowego. Poza granicami kraju można skorzystać z  kursów, których nigdy nie będziesz miał okazji zrealizować we własnej uczelni. Ponadto wybierając odpowiednie opcje stypendialne, możesz zdobyć dyplomy lub certyfikaty naszych uczelni partnerskich.

Oprac. Biuro Programów Zagranicznych

o w L e w e w o d o r a n y z Zarządzanie międ Co roku studenci kierunku Zarządzanie międzynarodowe wyjeżdżają na seminarium międzynarodowe. W listopadzie 2010 r. grupa seminarzystów dr. Piotra Buły, udała się do Lwowa. Jadąc nocnym pociągiem z  21/22 listopada, zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądało nasze pierwsze spotkanie ze studentami z Lwowskiego Instytutu Bankowości. Rano rozwiały się nasze wątpliwości. Witając nas, sympatyczna grupa ukraińskiej młodzieży od razu przedstawiła nam plan całego tygodnia. Jak się okazało, był zorganizowany co do godziny. Każdego dnia rano udawaliśmy się na lwowską uczelnię. Współpracowaliśmy tam z ukraińskimi seminarzystami nad projektami, które w przedostatni dzień naszego pobytu prezentowaliśmy przed wykładowcami, słuchaczami z tamtejszej uczelni, a także naszymi opiekunami. Tytułem przeprowadzanego seminarium było „Wsparcie finansowe dla rozwoju gospodarczego wynikające z kryzysu”. Popołudniami wszyscy zwiedzaliśmy zabytkowe miasto i  zachwycaliśmy się jego wspaniałą architekturą. W  czasie pobytu udało nam się obejrzeć Operę Lwowską nie tylko z  zewnątrz. Podziwialiśmy przepięk-

wie

ne włoskie przedstawienie operowe pt. „Dama Kameliowa”. Byliśmy także w Pałacu Potockich, na Cmentarzu Orląt Lwowskich i w zabytkowym klasztorze niedaleko Lwowa. Widzieliśmy także prace przy budowie stadionu na Euro 2012. Bardzo ważnym punktem naszego pobytu na Ukrainie było spotkanie z  konsulem Andrzejem Drozdem, podczas którego poruszono temat współpracy polsko-ukraińskiej oraz wymiany studentów. Każdego wieczoru spotykaliśmy się z nowo poznanymi kolegami i koleżankami w ramach integracji. Grupa, która nas przyjmowała, była bardzo komunikatywna i otwarta. Część osób sprawnie mówiła zarówno po polsku, jak i po angielsku. Niestety te 5 dni bardzo szybko minęło. Wyjeżdżając, nie mogliśmy się doczekać następnego spotkania ze studentami z Lwowskiego Instytutu Bankowości. Zaprosiliśmy ich do Karkowa, a teraz z  niecierpliwością czekamy na ich przyjazd, który odbędzie się już w marcu.

Katarzyna Kosek – studentka kierunku Zarządzanie międzynarodowe, rok II studiów drugiego stopnia

29


STUDENCI

STUDENCI

Nowa strona

Czym jest FUE?

Mimo gorącego okresu sesji Parlament Studencki intensywnie pracował nad kolejnymi projektami. W ubiegłym miesiącu – po długiej i owocnej pracy – w  końcu ruszyła nowa strona Parlamentu Studenckiego: www. psuek.pl. Dlaczego ta wiadomość jest taka ważna? Między innymi dlatego, że to właśnie na tej stronie znajdziecie wiele cennych i przydatnych informacji, m.in. na temat dostępnych stypendiów, wymogów dotyczących prac dyplomowych, ściągniecie z niej gotowe wzory pism oraz dowiecie się o aktualnych wydarzeniach uczelnianych. Strona jest na bieżąco aktualizowana i wciąż uzupełniana o przydatne treści. Serdecznie zapraszamy!

Forum Uczelni Ekonomicznych powstało w marcu 2009 roku na mocy porozumienia pięciu polskich największych uczelni ekonomicznych i  obecnie zrzesza przedstawicieli samorządów studenckich z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Parlamentu Studenckiego

Głównym zadaniem każdego Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie ogółu studentów, stąd w ostatnich tygodniach szczególnie dużo pracy wiązało się z priorytetową, samorządową działalnością Parlamentu. Pod koniec ubiegłego roku Forum Uczelni Ekonomicznych (FUE), do którego należy także Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przygotowało pismo skierowane do rektorów uczelni,

które zawierało prośbę o wdrożenie zmian w systemach kształcenia na uczelniach należących do Forum. Przedsięwzięcie to jest ważne dla każdego studenta. Zawarte w nim wnioski oparte zostały na ich własnych doświadczeniach i opiniach, często popartych wiedzą nt. europejskich systemów kształcenia, poznanych w ramach pobytu na stypendiach programu LLP/Erasmus.

Otwieramy ZaUEK! Nie samą nauką żyje student… Już niewiele czasu zostało do otwarcia na naszym kampusie Klubu Studenckiego, za którym stoi Parlament Studencki. Władze Uczelni, z myślą o życiu studenta także po zajęciach, zrealizowały inwestycję budowy i wyposażenia Klubu Studenckiego, który mieści się w przyziemiu pawilonu E, i oddały go w ręce samych studentów. Liczymy, że wraz z atrakcyjną ofertą gastronomiczną i bogatym programem kulturalnym ZaUEK szybko stanie się centrum życia studenckiego na kampusie. Warto wspomnieć, że Klub zarządzany

30

jest non profit przez Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego, a wszelkie zyski z jego działalności przeznaczane będą na działalność studencką. Oznacza to w praktyce, że każda kawa i każde ciasto nabyte w Klubie będzie oznaczać na przykład jeszcze ciekawsze juwenalia w przyszłym roku! Zapraszamy! Warto przyjść i przekonać się, jak niezwykłe miejsce pojawiło się na mapie kampusu UEK. Otwarcie wkrótce! Za tymi drzwiami już na wiosnę zacznie działać nowy Klub Studencki „ZaUEK”.

www.uek.krakow.pl

Porozumienie tych uczelni zostało zawiązane przede wszystkim z myślą o  wszystkich studentach uczelni ekonomicznych. Dzięki temu mamy swoje przedstawicielstwo w  Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) i  wypracowujemy wspólne stanowisko w  sprawach, które dotyczą całej społeczności studenckiej. Na zjazdach wymieniamy doświadczenia, nawiązujemy nowe znajomości, a wszystko po to, żeby dobrze się poznać i móc ulepszać wspólne projekty, jak Mosty Ekonomiczne czy Transekonomik, bądź inicjować zupełnie nowe przedsięwzięcia. Na czele Forum Uczelni Ekonomicznych stoi pięcioosobowe Prezydium wybierane corocznie spośród delegatów, po jednym z  każdego miasta. Decyzje podejmują delegaci na zjazdach odbywających się co najmniej dwa razy w roku. W  roku 2010 odbyły się trzy zjazdy: w  kwietniu Konferencja Polskich Uczelni Ekonomicznych na warszawskiej SGH, zjazd roboczy w październiku na naszej Alma Mater oraz zjazd sprawozdawczo-wyborczy w  grudniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W  2010 roku Forum Uczelni Ekonomicznych przeszło wiele zmian. Prezydium wybierano dwukrotnie – na kwietniowej konferencji PSUEK reprezentowała Agnieszka Legutko, zasiadając na stanowisku członka Prezydium ds. Promocji, oraz na grudniowym zjeździe w skład Prezydium ds. Projektów na cały ten rok wszedł Rafał Wieczorek z naszej Uczelni. Bazując na doświadczeniach nabytych podczas zjazdów, zmodernizowano statut w  celu ułatwienia pracy i  uszczuplenia procedur. Po-

nadto wprowadzono wiele ułatwień dotyczących Mostów Ekonomicznych oraz zmiany w regulaminie rekrutacji na semestralną wymianę studencką Transekonomik, znaną wcześniej jako Polski Erasmus. Wprowadzono propozycje dwóch nowych projektów – Szał Baj Najt, czyli cykl imprez w  przebraniach oraz Tanie Noclegi w  akademikach dla studentów z  uczelni wchodzących w skład FUE. O przyszłości i powodzeniu projektów zdecyduje działalność obecnego Prezydium. Poza działalnością projektową FUE stale podejmuje temat dydaktyki. Uwieńczeniem rocznej pracy w  tej dziedzinie było wystosowanie listu otwartego do rektorów uczelni zrzeszonych w Forum Uczelni Ekonomicznych, w  którym zawarto liczne postulaty zmian dydaktycznych działających na korzyść studentów, m.in. uelastycznienie planu studiów, większy nacisk na zdobywanie wiedzy praktycznej, zwiększenie wagi wyników ankiet oceniających pracowników oraz wprowadzenie makroekono-

mii na kierunku Zarządzanie. Pismo to zostało pozytywnie przyjęte przez władze uczelni, również przez Rektora UEK. Stwarza to możliwość wdrożenia korzystnych zmian spełniających oczekiwania studentów poprzez prowadzenie wspólnie skoordynowanych działań. W ubiegłym roku wiele rozmawiano także o  przyszłości porozumienia. FUE jest młodą organizacją, ale pragnie się rozwijać, by w ten sposób móc sobie zapewnić jeszcze większą siłę w negocjacjach o dobro studentów kierunków ekonomicznych. FUE się rozwija, chce być bliżej swoich studentów, dlatego też powstała strona internetowa: www.fue.org.pl, gdzie można znaleźć więcej interesujących informacji.

PSUEK współPRACUJE! Obecnie na naszej uczelni wiele dzieje się w związku z tworzeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego. W jego przygotowanie czynnie zaangażował się Parlament Studencki. Prace pod przewodnictwem prof. dr. hab. Zbigniewa Dreslera nabrały tempa, a my dzięki współpracy z Profesorem mamy na nie wpływ. System będzie swą innowacyjnością prześcigał dotąd znane systemy, także te posiadane przez inne uczelnie. Pozwoli usprawnić komunikację między pracownikami administracyjnymi uczelni, studentami oraz pracownikami naukowymi. Nowy system zapewnia integrację oraz funkcjonalność dotychczas stosowanych. Studenci naszej uczelni mogli sami wpłynąć na jego projekt – pomysły zamieszczane na portalu Faceboook, na stronie PSUEK, zostały później zaprezentowane przez przedstawicieli Parlamentu. Wprowadzany system zakłada połączenie dostępu do planu, który zostanie poszerzony o zajęcia z języka obcego i wychowania fizycznego, Studium Języków Obcych, Wirtualnego Dziekanatu, indywidualnego konta pocztowego oraz platformy Moodle. System umożliwi składanie wszelkich pism w formie elektronicznej. Korzystanie z niego pozwoli studentom oszczędzić czas, który spędzali do tej pory w kolejkach do dziekanatu. System z założenia ma być przejrzysty i skuteczny zarówno dla studentów, jak i pracowników Uczelni. Parlament Studencki w ostatnim czasie nawiązał także ścisłą współpracę z władzami Biblioteki Głównej UEK. Opracowywane są procedury ułatwiające odnalezienie i  wypożyczenie interesującej studenta lektury. Wdrożone zostaną także liczne usprawnienia, które polepszą funkcjonowanie Biblioteki UEK. O  pomysły studentów na lepsze funkcjonowanie Biblioteki będziemy również pytali na profilu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Facebooku – obecnie najszybszym i najłatwiejszym forum wymiany myśli. Bądźcie na bieżąco i współpracujcie z nami! Tylko w ten sposób możemy osiągnąć cele, których oczekujecie.

Katarzyna Głogowiecka – Dział PR Parlamentu Studenckiego Kontakt: pr@psuek.pl

Agnieszka Legutko – Członek Prezydium Forum Uczelni Ekonomicznych ds. Promocji

31


BEZPIECZNA UCZELNIA

BEZPIECZNA UCZELNIA Od kilku miesięcy obowiązuje na terenie kampusu UEK nowa organizacja ruchu. W miejscach newralgicznych z  punktu widzenia ruchu drogowego zostały umieszczone przez zarządcę drogi nowe znaki mające usprawnić poruszanie się po kampusie oraz parkowanie. Niestety, uczestnicy ruchu drogowego nie stosują się do nich. Oto fragment ustawy: Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach publicznych, w  strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu; 2) zasady i  warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu; 3) wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników tego ruchu; 4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego. 2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:

Obecnie trwają prace nad sformułowaniem zasad ograniczających wjazd na teren uczelni osób nieuprawnionych. Pomyślano też o polityce parkingowej. Tym bardziej, że w związku w nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 22 lipca 2010 r. podmiot zarządzający drogą ma pełne prawa nakładania sankcji na kierujących niestosujących się do przepisów prawa. Z przytoczonego powyżej fragmentu ustawy wynika, że na terenie

kampusu mają zastosowanie w całej rozciągłości przepisy ustawy, a  także, narzucone stosownymi przepisami restrykcje. W  przypadku pozostawienia pojazdu w  miejscu obowiązywania znaków: zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania, skrzyżowanie, przejście dla pieszych, kierujący może się liczyć z  nałożeniem blokady na koło i  ukaraniem mandatem karnym, a w rażących przypadkach – z  odholowaniem pojazdu przez

funkcjonariuszy kompetentnych służb. Myślę, że polityka rygorystycznego egzekwowania uprawnień wjazdu na teren kampusu oraz istniejącego oznakowania przyczyni się do poprawy warunków poruszania oraz parkowania na jego terenie.

1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób; 2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych”;

nie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z  drogą wewnętrzną”, c) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: „16a) strefa ruchu – obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi”; 3) w art. 10: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach: 1) wojewódzkich, 2) powiatowych,

3) gminnych, 4) publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym Warszawie, 5) wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania”; b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami”; c) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu: „10a. Podmioty zarządzające drogami, o  których mowa w  ust. 7, ustalając organizację ruchu na tych drogach, stosują znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z  ustawy i  jej przepisów wykonawczych. Koszt oznakowania drogi wewnętrznej ponosi podmiot zarządzający drogą”.

2) w art. 2: a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: „1a) droga publiczna – droga w  rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.4)); 1b) droga wewnętrzna – droga w  rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych”, b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidle-

mgr Mariusz Rozwadowski – pełnomocnik rektora ds. ZSB

FORUM

W poprzednim wydaniu „Kuriera UEK” na łamach „Forum” opublikowany został tekst dr. Mariusza Makowskiego dotyczący trudności w swobodnym parkowaniu samochodów na terenie kampusu naszej uczelni. Dzisiaj – komentarze na temat poruszonego problemu. Sprawne i bezpieczne poruszanie się pojazdów po terenie Uczelni oraz ich parkowanie na kampusie jest zależne zarówno od osób odpowiedzialnych za jego organizację, jak też użytkowników dróg i parkingów Uczelni. Na kampusie UEK mamy do dyspozycji około 300 miejsc parkingowych naziemnych i prawie 180 na parkingu podziemnym. Znaczące zwiększanie liczby miejsc parkingowych nie jest możliwe ze względu na wymagania konserwatora zabytków oraz przepisy wynikające z prawa budowlanego. Jedynym rozwiązaniem wydaje się budowa parkingów podziemnych. Miejsc parkingowych na terenie kampusu jest łącznie około 480, a  wydanych kart dla osób uprawnionych 1871. Poza pracownikami, którym wydano 1499 kart, do osób uprawnionych należą także: studenci niepełnosprawni, organizacje studenckie, służba zdrowia, emeryci i  renciści UEK, punkty usługowe funkcjonujące na Uczelni. Ponadto wydano ponad 1000 kart abonamentowych dla osób korzystających z  basenu i  hali sportowej, uprawniających do wjazdu na teren Uczelni w określonych dniach i godzinach.

32

Jak widać z powyższych liczb, ilość miejsc parkingowych jest znacząco mniejsza od liczby osób uprawnionych do wjazdu, co z jednej strony utrudnia sporadycznie swobodne parkowanie, a  jednocześnie zmusza służby administracyjno-porządkowe do podejmowania działań niepopularnych, dyscyplinujących użytkowników parkingów. Niemożliwe jest również rozszerzanie uprawnień do wjazdu i  parkowania na terenie kampusu. Biorąc pod uwagę różne godziny i dni pracy czy zajęć poszczególnych grup uprawnionych do wjazdu, ilość miejsc parkingowych zabezpiecza w  chwili obecnej wewnętrzne potrzeby Uczelni. Nigdy nie zdarzyło się, by brakowało miejsca. Parkingi pod i na tyłach pawilonu Finansów są co najwyżej w połowie zapełnione – około 100 miejsc jest zawsze do dyspozycji. Warto wspomnieć, że ostatnio została przeorganizowana komunikacja w  parkingu podziemnym, co powinno poprawić jego funkcjonalność i zachęcić użytkowników do korzystania z tych miejsc parkingowych. Zdarzają się także niedogodności dla pracowników Uczelni w  zakresie parkowania

w terminach ważnych dla Uczelni wydarzeń, w czasie których część powierzchni parkingowych jest wydzielana dla gości naszych konferencji, uroczystości i  innych związanych z  realizacją naszej misji. W  ostatnim czasie nasilają się przypadki nieuprawnionych wjazdów. Codziennie obsługujący szlabany słyszą:

Nawiązując do artykułu „Czy jesteśmy naprawdę sami u siebie”, opublikowanym w  styczniowym „Kurierze UEK”, pragnę podzielić się swoimi uwagami. Jestem pracownikiem ochrony od paru lat i spotykam się na co dzień z problemem parkowania na terenie UEK. Otóż parking, który został odnowiony za Budynkiem Głównym wzdłuż ul. Lubomirskiego, jest zaprojektowany tak, by każdy samochód miał swoje pole parkingowe, oznaczone ciemniejszą kostką. Niestety, nie wszyscy się do tego stosują lub nie wiedzą, że przekraczanie tych linii przez parkujących powoduje lawinowo narastające zmniejszanie miejsc do zaparkowania.

www.uek.krakow.pl

„zapomniałem(am) karty”, „jestem umówiony(a) z…”, „mam zajęcia na basenie” oraz „zaopatrzenie/serwis do…”. Zdarzają się także incydenty wpuszczania innych samochodów przez osoby posiadające identyfikator. Takie zachowania powodują, że na kampusie jest coraz gęściej i ciaśniej. Wymuszają one na służbach odpowiedzialnych za organizację komunikacji na Uczelni podjęcie działań dyscyplinujących, które polegać będą między innymi na tym, że osoby, które nie posiadają lub zapomniały karty wjazdowej, będą wpuszczane wyłącznie bramą główną od strony ulicy Rako-

Na terenie UEK zmieniono układ komunikacyjny, co zostało odpowiednio oznakowane, by poruszać się zgodnie z zasadami ruchu. Nie wszyscy jednak poruszają się zgodnie z  oznakowaniami, twierdząc, że na terenie uczelni nie obowiązują zasady obowiązujące na drogach publicznych. Dlatego widzi się zaparkowane samochody przy pawilonie Finansów, gdzie widnieje oznakowany hydrant przeciwpożarowy. Mało tego, do zaparkowania samochodu nikogo nie zraża nawet znak zakazu postoju oraz tabliczka „droga pożarowa”. Tymczasem „pod kołami” znajduje się parking podziemny, a oddalony o 50 metrów teren parkingowy (pozostałość fragmentu parkingu dla studentów) jest zajęty tylko przez trzy samochody... To za daleko dla wykładowcy, by tam się pofatygować (w myśl zasady:

wickiej (w celu sprawdzenia ich uprawnienia do wjazdu na teren Uczelni). Kolejnym krokiem zmierzającym do zapewnienia porządku w  zakresie parkowania będzie wprowadzenie identyfikatora (karty parkingowej) dla osób uprawnionych do parkowania. Parkowanie na terenie kampusu w  miejscach niedozwolonych oraz przez osoby nieuprawnione może skutkować koniecznością stosowania sankcji, np. zakładaniem blokad na koła pojazdu, których zdjęcie będzie możliwe po uiszczeniu kary porządkowej.

„mnie i tak nic nie zrobią”). Nie będę roztrząsał nagminnego parkowania przy zieleńcu, naprzeciw bramy wyjazdowej na ulicę Lubomirskiego, jazdy pod prąd czy parkowania gdzie popadnie, bo to stało się już oczywiste. Kiedy podczas patrolu zapytałem parkującego w  niedozwolonym miejscu, dlaczego tu parkuje, choć parking podziemny jest do dyspozycji, otrzymałem znajomą odpowiedź, że tam jest za daleko… Parking podziemny ma ponad 180 stanowisk, podczas patrolowania 4-kondygnacyjnego obiektu zauważamy wspólnie z pozostałymi pracownikami ochrony, że wykorzystywane są tylko poziom „0” i  pierwszy. Pozostałe świecą pustkami. Wyjątki w  wykorzystaniu pozostałych poziomów parkingu podziemnego zauważa się, gdy na zewnątrz są duże opady śniegu, minusowa temperatura lub piekące słońce

Do wjazdu na teren kampusu i parkowania na jego terenie upoważnione są osoby posiadające ważne karty wjazdowe oraz goście Uczelni, zgłoszeni do odpowiednich służb administracyjno-porządkowych. Osoby korzystające z  parkingów Uczelni zachęcamy do zapoznania się z zasadami ruchu drogowego obowiązującego na Uczelni, opublikowanymi na stronie: www.ruch-drogowy.uek. krakow.pl. mgr Mirosław Chechelski – kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (które, jak wiemy, niemiłosiernie nagrzewa cały pojazd). Jak widzimy, jednak można parkować na owym parkingu, gdy zmuszają okoliczności... Trzeba tylko chcieć. Z  artykułu dr. Mariusza Makowskiego wywnioskowałem, że parkingiem podziemnym nie warto się interesować, gdyż jest źle zaprojektowany i  dysfunkcyjny. Nie rozumiem, na czym polega problem. Podejrzewam, że problemem jest usytuowanie parkingu na skraju kampusu uczelni, niechęć do pokonania jakże dużej odległości do sal wykładowych i z powrotem! Problemem nie powinno być wjechanie na niższe poziomy, gdy się umie prowadzić samochód. Namawiam wszystkich do korzystania z parkingu podziemnego – dla swojej wygody i spokoju.

Ludwik Brożek – pracownik ochrony

33


SPORT

SPORT

Zapraszamy na 1/8 Finału Pucharu Polski Obrońca tytułu przyjeżdża do Krakowa!

fot. Mariusz Borowiec

Siatkarki nokautują!

Eliteski Skawa AZS UEK – Organika Budowlani Łódź

23 marca (środa), godz. 19.00

Nieznaczne ocieplenie, jakie nadeszło do nas w lutym, wystarczyło, aby reprezentantki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przebudziły się i ponownie zaczęły grać jak z nut. Dwie pewne wygrane pozwoliły im wskoczyć na 6 miejsce w tabeli.

34

Wstęp wolny!

fot. Mariusz Borowiec

Po kryzysie, o którym pisaliśmy w poprzednim numerze nie ma już śladu. W meczu przeciwko AZS Politechniki Śląskiej Gliwice widać jeszcze było odrobinę niepewności w poczynaniach „Ekonomistek”, ale z każdą piłką ustępowała, co ostatecznie znalazło odzwierciedlenie w wyniku. Po pierwszej partii, wygranej przez nas do 20, inicjatywę już w pełni przejęły Eliteski. 61 minut po pierwszym gwizdku krakowianki schodziły do szatni z kompletem punktów. Tydzień później poszły za ciosem i wręcz zmiotły z parkietu Szkołę Mistrzostwa Sportowego z Sosnowcam wygrywając do 22, 16 i 13 dokładnie w 56 minut! Weryfikacją formy akademiczek miał być mecz z liderującą Piłą. Faworyt ligi miał ogromne problemy z pokonaniem naszego zespołu w pierwszym meczu. Rewanż niestety nie był aż tak wyrównany. PTPS, który jak burza zmierza ku awansowi do Plus Ligi Kobiet, wygrał 3:0. Nie oznacza to jednak, że było to jednostronne widowisko. AZS UEK walczył o każdą piłkę i napędził strachu faworytkom. Ostatecznie zwycięzyło jednak doświadczenie. Runda zasadnicza wielkimi krokami zbliża się do końca. Eliteski Skawa AZS UEK już

hala UEK przy ul. Rakowickiej 27

dawno zapewniły sobie w niej udział. Naszego rywala poznamy po ostatnim meczu – 5 marca przeciwko Gedanii Żukowo. Faza play-off rozpocznie się dwa tygodnie później. Natomiast 23 marca w naszej hali będzie miało miejsce wielkie wydarzenie! W meczu 1/8 Pucharu Polski Uniwersytet Ekonomiczny zmierzy się z obrońcą tego trofeum – Organiką Budowlanymi Łódź. Eliteski Skawa AZS UEK Kraków – AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3:0 (25:20; 25:18; 25:19) SMS PZPS I Sosnowiec – Eliteski Skawa AZS UEK Kraków 0:3 (22:25; 16:25; 13:25) Eliteski Skawa AZS UEK Kraków – PTPS Piła 0:3 (20:25; 19:25; 18:25)

Piotr Majewski wiceprezes ds. marketingu i promocji, rzecznik prasowy Klubu Uczelnianego AZS UEK

Tabela I ligi siatkówki kobiet m-ce drużyna

mecze punkty

1

PTPS Piła

18

46

2

KS Piecobiogaz Murowana Goślina

18

41

3

PSPS Chemik Police

18

39

4

Silesia Volley I Mysłowice/Chorzów

18

36

5

AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Świętokrzyski

18

30

6

Eliteski Skawa AZS UEK Kraków

18

27

7

PLKS Pszczyna

18

26

8

Gedania Żukowo

18

17

9

MUKS Sparta Warszawa

19

16

10

SMS PZPS I Sosnowiec

19

14

11

KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice

18

8

Więcej:

www.azsskawauek.pl

www.uek.krakow.pl

Szukamy zawodników! UWAGA! Klub Uczelniany AZS UEK poszukuje chętnych do startu w Małopolskiej Lidze Akademickiej oraz Akademickich Mistrzostwach Polski w następujących dyscyplinach:  ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn  judo kobiet i mężczyzn  aerobik sportowy (skład drużyny może być mieszany) Wszystkie koszty związane ze startem naszych reprezentantów pokrywa klub. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do biura KU AZS UEK (pawilon S, I piętro, pokój nr 6 w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu).

35


Studenci

ZAPOWIEDZI

WayAway Expedition – wyprawa dookoła świata Ariel, Cezar, Filip, Kuba i Mateusz 1 sierpnia opuścili Kraków, by zrealizować przedsięwzięcie rekordowe pod względem środka transportu, zasięgu, długości i  ograniczenia budżetu – podróży dookoła świata WayAway Expedition 2010, podczas której w 15 miesięcy przejadą specjalnie przygotowaną furgonetką przez 52 kraje na wszystkich 7 kontynentach. Pomysł na podróż z  prawdziwego zdarzenia zrodził się przed 2,5 laty, podczas których chłopcy gromadzili pieniędze na wyprawę, przygotowywali furgonetkę, którą wyruszyli w  po-

dróż, mediowali z ambasadami, zbierali sprzęt, odbywali szczepienia na egzotyczne choroby, a nawet współtworzyli otwarty w kwietniu społecznościowy portal podróżniczy Travelnity. com, który z pomysłu na miejsce, które połączy społeczność podróżniczą i  zapewni jej dostęp do informacji, przerodził się w prężnie rozwijający się portal i partnera wyprawy. Dlaczego WayAway Expedition jest wyjątkowe? Spędziwszy 2,5 roku w środowisku i branży podróżniczej nie słyszeliśmy o  wyprawie, która za jednym razem – w łącznie 15 miesięcy – objechała świat dookoła, odwiedzając wszystkie kontynenty – mówił Ariel Adamski, uczestnik wyprawy. A już na pewno nie o podróży dookoła świata o „studenckim” budżecie, której udałoby się dotrzeć nawet na Antarktydę, tak jak my to

planujemy zrobić, podczas miesięcznego rejsu żaglowcem tam i z powrotem. Po przejechaniu przez Afrykę, Antarktydę i  dostaniu się do Argentyny chłopcy przejadą przez Amerykę Południową, skierują się na wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej, przelecą – wysyłając w tym czasie samochód statkiem – do Australii, Nowej Zelandii, stamtąd do Singapuru i południowej części Azji, a potem przez Indie kierować się będą na Iran i z powrotem do Polski. Aktualne relacje z podróży i położenie chłopaków można śledzić na stronach internetowych: www.wayawayexpedition.com oraz www. travelnity.com/wayaway, na facebooku poprzez aplikację TripMate (http://apps.facebook.com/ TripMate/). Patronat nad WayAway Expedition 2010 objął Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Marta Krupińska

W Y S T A W A

WSPÓŁCZESNA RZEŹBA POLSKA prace ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Wystawa otwarta w terminie:

24 II 2011 r. - 07 IV 2011 r. Budynek Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27

WSTĘP WOLNY p a t r o ni med i a l ni :

Nowy rok już nadszedł, więc wypada krótko podsumować działalność KN Marketingu w 2010 roku. Był on owocny w  nowe pomysły, narodziły się idee na projekty, które zamierzamy zrealizować w  tym roku, ale o nich jeszcze usłyszycie. Zrealizowaliśmy także zaplanowane na ten okres przedsięwzięcia. Odbył się międzyuczelniany konkurs filmowy „Tak się kręci!”, w którym wyłoniliśmy najcie-

36

kawszy filmik reklamujący jedną z krakowskich uczelni, na prośbę Parlamentu Studenckiego UEK przygotowaliśmy strategię PR PS UEK na najbliższe lata, reprezentowaliśmy także Katedrę Marketingu na dniach otwartych UEK zachęcając odwiedzających do studiowania na UEK. Przeprowadziliśmy akcję rekrutacyjną do koła, której elementem było uczestnictwo w Targach Kół Naukowych i dzięki której pozyskaliśmy nowych, aktywnie działających członków i sympatyków. W celu hucznego zamknięcia tak efektywnego roku przeprowadziliśmy zajęcia teambuilding, aby mocniej zintegrować dotychczasowych i  nowych członków oraz udoskonalić pracę zespołową. Wzięliśmy udział w  wykładach o  marketingu międzynarodowym pt. „Marketing to the Chinese Customer". Była to seria wykładów ing. Dagmar Skakanova. Uczestniczyliśmy w  projekcie dotyczącym marketingu internetowego, Google „Internetowa rewolucja", jako wolontariusze wspierający przebieg wydarzenia.

p a r t ner z y :

Kibicuj drużynie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w I lidze siatkówki kobiet! Liczymy, że nasze projekty, które zaproponujemy Wam w tym roku spotkają się z ogromnym entuzjazmem. Już teraz zapraszamy młodych ludzi, wiążących swoją przyszłość z  marketingiem, na sympozjum naukowe „działania marketingowe na nowych rynkach”, które odbędzie się w Murzasichle w dniach 20–22 maja br.

Zespół KN Marketingu KolMark

www.uek.krakow.pl

Ostatni mecz rundy zasadniczej: Eliteski Skawa AZS UEK – Gedania Żukowo 5 marca br. (sobota), godz. 18.00 hala sportowa UEK, ul. Rakowicka 27

I runda Play-off: 26–27 marca, hala UEK Przeciwnika poznamy po zakończeniu rundy zasadniczej.

Wstęp wolny! Więcej:

www.azsskawauek.pl

Przeżyj niezapomniane emocje w hali UEK! 37


ZAPOWIEDZI

ZAPOWIEDZI

Dzień Rynków Alternatywnych 17 marca 2011 r., godz. 9.30

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Nowa Aula, pawilon C „Dzień Rynków Alternatywnych” to nowa inicjatywa Koła Naukowego INDEX. Podczas cyklu wykładów studenci poznają możliwości pomnażania kapitału na szeroko pojętym rynku inwestycji alternatywnych. W programie m.in.: wykład analityków domu maklerskiego dotyczący strategii inwestowania na rynku surowców, panel prowadzony przez Krakowski Part Technologiczny i Stowarzyszenie Aniołów Biznesu.

PR CAMP – weź udział w I edycji projektu szkoleniowego

Sukces, rozwój osobisty i możliwość realizacji swoich pasji coraz częściej okazują

7. Studencki Festiwal Informatyczny

10-12 marca 2011 r.

pawilonu U2 w Centrum Dydaktycznym AGH

Wstęp bezpłatny. Nie może Cię tam zabraknąć! SFI to przede wszystkim 3 dni spotkań z ludźmi odpowiedzialnymi za nowoczesne technologie i rozwój branży IT w Polsce i na świecie. To możliwość uczestnictwa w ciekawych warsztatach prowadzonych przez naszych prelegentów. A przy odrobinie wiedzy oraz szczęścia, szansa na wygranie cennych nagród. Jak co roku nie zabraknie światowej sławy specjalistów z różnych obszarów nauk informatycznych. Więcej: www.sfi.org.pl

się być dla potencjalnych studentów nie mniej ważne od wiedzy zdobytej na uczelniach. Z my-

Zapraszamy studentów chcących poznać tajniki inwestowania na rynku: surowców, wina, diamentów, ryzykownych przedsięwzięć oraz sposoby pozyskiwania kapitału na założenie własnego przedsiębiorstwa!

ślą o takich osobach Europejskie Forum Stu-

Więcej informacji wkrótce na: www.uek.krakow.pl.

łatwiejszą adaptację na rynku pracy. W dniach

dentów AEGEE Kraków wychodzi z inicjatywą umożliwiającą młodym ludziom zdobycie nowych umiejętności i kompetencji, a tym samym 8–10 kwietnia odbędzie się I  edycja projektu szkoleniowego PR CAMP. Grupą docelową projektu są studenci rozwijający się pod kątem public relations i  marketingu, gotowi na nabycie cennych kwalifikacji, które docenią potencjalni pracodawcy. Na projekt składa się część edukacyjna i  konkursowa. Część pierwsza to szkolenia i warsztaty prowadzone przez profesjonalnych trenerów będących zarazem specjalistami branży PR będą poruszać takie tematy, jak: PR kryzysowy, Social Media, Nowe metody promocji czy PR w NGO. Część konkursowa polegać będzie na realizacji własnego projektu. Na najlepszych czekają praktyki i staże w instytucjach partnerujących PR CAMP, a także inne cenne nagrody.

A Place To Be You

Patronat honorowy nad projektem objął Rektor UEK oraz Polskie Stowarzyszenie PR.

Aplikacje ruszają 15 marca. Więcej informacji na stronie www.aegee.krakow.pl

Have you ever considered career at Google? Join us for Interviewing workshop at University of Economics in Krakow - sala 7 Pawilon Sportowy Monday the 14th of March, starting 15:40. To view our current Internship & Full-time opportunities visit: http://www.google.com/students/emea

Akcję wspiera:

38

Angelika Kubara

www.uek.krakow.pl

© 2010 Google Inc. All rights reserved. Google and the Google logo are trademarks of Google Inc.

39


ZAPOWIEDZI

ZAPOWIEDZI

Rusza Akademia Bahlsena! Rekrutacja trwa do 4 marca! Akademia Bahlsen to wspólny program UEK i firmy Bahlsen, którego celem jest przybliżenie studentom zagadnień z zakresu marketingu i ciągłego doskonalenia – opartego na filozofii Kaizen, zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym. Zapraszamy na

otwarty wykład inauguracyjny Wernera Michaela Bahlsena

„KAIZEN AT BISCUITS – wykorzystanie filozofii Kaizen w procesie New Product Development” 10.03.2011 r., godz. 16.30

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Stara Aula, Budynek Główny UEK Chcąc zakwalifikować się do programu Akademii, należy uzupełnić formularz aplikacyjny on-line zamieszczony na stronie firmy Bahlsen (www.bahlsen.pl/aplikujonline) wpisując w polu Stanowisko hasło: Akademia Bahlsen, dołączyć CV oraz odpowiedź na case study, którego treść znajduje się na stronie www.uek.krakow.pl oraz www.kariery.uek.krakow.pl. Spośród przesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 25 osób, które wezmą udział w programie. Po części wykładowej studenci otrzymają zadanie nad rozwiązaniem którego będą pracować w trzyosobowych grupach.

Twórcy najlepszego projektu zostaną nagrodzeni. Nagroda dla grupy: 3-dniowa wycieczka do Niemiec

(zwiedzanie siedziby głównej w Hanowerze oraz zakładu produkcyjnego w Barsinghausen, jednego z najnowocześniejszych w Grupie Bahlsen)

Nagroda dla najlepszego studenta: 3-miesięczny płatny staż.

Zapraszamy!

3 marca 2011 r.

DEBATA REKTORSKA Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

prof. Roman Niestrój

(czwartek), godz. 13.05 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 pawilon dydaktycznosportowy UEK, sala nr 9 Uczestnikami będą: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, Szkoła Główna Handlowa dr Bogusław Grabowski, członek Rady Polityki Pieniężnej

zaprasza na

Debatę Rektorską

Prowadzenie debaty: prof. dr hab. Jerzy Hausner

40

www.uek.krakow.pl

„Reforma emerytalna – korekta czy kontrreforma?”

41


PATRONAT UEK

Reklama

POPARCIE DLA ZAKAZU PALENIA

WŚRÓD PRACOWNIKÓW LOKALI GASTRONOMICZNYCH I ROZRYWKOWYCH W KRAKOWIE*

73,9 % Popiera

16,3 % Nie popiera

organizator kampanii:

9,8 %

Nie ma zdania

www.polskabezdymu.pl www.lokalbezpapierosa.pl www.lokalbezpapierosa.tel

*Badanie prowadzone na próbie 400 krakowskich lokali. Metoda doboru próby - dobór losowy prosty.

42

www.uek.krakow.pl

43


akowie r K w O G E n z ic onom 5.00 iwersytetU Ek

1 0 .0 9 . z d o g ), k e t ią (p akowicka 27 1 R l. 1 u 0 , ie 2 w a o i k ra n K t w e i o g 1 kw miczne Uniwersytetu Ekono Un

hala widowiskowa

po dy otwarte • wycieczki ła yk w • .: ni .in el m cz ie U m o ra u m og W pr cja fil i specjalności • projek prezentacja kierunków ursy z nagrodami • inne atrakcje nk pokazy sportowe • ko

tkiego s y z s w ię s z s ie w o d Tam Partnerz y:

–>

kampusie UEK •

Patroni medialni:

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 2 (41), luty 2011  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie luty 2011

Kurier UEK nr 2 (41), luty 2011  

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie luty 2011

Advertisement