__MAIN_TEXT__

Page 1

N 48 > Desembre 2019

Nova etapa. Nova Junta.

15 pilars del sector empresarial i econòmic de l’Anoia Joan Domènech reelegit president de la UEA Kompe, una empresa a l’alçada Aigua de Rigat, una companyia compromesa amb el medi ambient i la societat El “Connecta”, l’activitat relacional entre oferta i demanda de feina, l’èxit del 8è Prepara’t IV Meeting UEA Inquieta Entrevista a Xavier Bartrolí, president de Circuit Parcmotor

www.uea.cat


El banc de totes les empreses.

Impulsem la internacionalització

del nostre país

DONEM SUPORT A LA TEVA EMPRESA EN LA SEVA SORTIDA A L’EXTERIOR Amb solucions que facilitin el teu negoci fora de les nostres fronteres.

Cobertura en més de 150 països. 12.500 oficines a tot el món. Més xarxa d’especialistes en comerç exterior. Informa-te’n al 915 123 123, a les nostres oficines o a bancosantander.es

Digilosofía.

La filosofía digital del Santander.


SumariN48 05 12 Editorial

06

Reportatge: Aigua de Rigat,

una companyia compromesa amb el medi ambient i la societat

Setmana de l’Ocupació d’Igualada

Zoom UEA

Radiografia de l’Anoia: Situació laboral, atur i contractació Pàgina 14

Notes de premsa d’empreses associades De la pàgina 53 a la 57

Dades de la borsa de treball de la UEA Pàgina 15

Empreses 4.0

La UEA insereix 30 persones en situació d’atur Pàgina 17

La trajectòria: Kompe, una empresa a l’alçada

De la pàgina 28 a la 52

Servisimó, estratègia empresarial 4.0 Pàgina 58

Fem Comarca Entrevista a Xavier Bartrolí, president de Circuit Parcmotor Pàgina 60

Entrevista a Albert Bosch: “Només podem aspirar a l’èxit si estem preparats pel fracàs” Pàgina 18 La UEA insereix 30 persones en situació d’atur Pàgina 19

20

Prepara’t Jove Joan Domènech, reelegit president de la Unió Empresarial de l’Anoia Pàgina 10

Trenquem sostres de ciment i de vidre a l’Anoia! Pàgina 26

El “Connecta, l’activitat relacional entre oferta i demanda de feina, l’èxit del 8è Prepara’t!

La Borsa de treball de la UEA, un gran actiu Pàgina 16

08

Entrevista a Nuria Chinchilla Pàgina 24

Oficis

Rellotger Pàgina 62

Inquietes

22

IV Meeting UEA Inquieta

Junta Directiva de la Unió Empresarial de l’Anoia (2019 - 2023) Pàgina 11

N48. DESEMBRE 2019 EDITA: Unió Empresarial de l’Anoia - Ctra. Manresa, 131 - 08700 Igualada, Barcelona - Tel. 93 805 22 92 - Fax 93 804 60 55 - www.uea.cat - uea@uea. cat DIRECCIÓ I REDACCIÓ: Bet Altarriba DIRECCIÓ D’ART: Concepte Gràfic - disseny@conceptegrafic.com MAQUETACIÓ: Concepte Gràfic - Calafell, 25 - 08700 Igualada, Barcelona - Tel./Fax 93 804 04 41 - www.conceptegrafic.com FOTO PORTADA: Unió Empresarial de l’Anoia IMPRESSIÓ: Unigrafic - Av. Madrid, 28 - Pol. Ind. Les Gavarreres 08711 Òdena, Barcelona - Tel. 93 805 10 61 - Fax 93 803 91 02 PUBLICITAT: uea@uea.cat - Tel. 93 805 22 92 DIPOSIT LEGAL: D.L.B. 41 498-02. UEA no es fa responsable de les opinions expressades en els articles, excepte les realitzades pels mateixos òrgans de govern de la UEA. Queda prohibida la reproducció total o parcial per qualsevol mitjà sense l’autorització expressa de l’autor.


IV FÒRUM IV FÒRUM EMPRESARIAL DE L’ANOIA

Dijous, 19 de març a les 18.30h Teatre Ateneu d’Igualada 4


editorial Seguim treballant! Aquestes han de ser les paraules d’inici d’aquest escrit. Seguim treballant com fins ara, amb ganes, amb il·lusió i amb convicció perquè tot i que és una nova etapa, no canviem el model ni comencem de zero... Però si que ampliem les propostes i accions. Després d’un any al capdavant de l’entitat seguint el model de projecte iniciat per l’ex president Blai Paco, i copsant el dia a dia i la feina que la UEA realitza, no podem trobar una altra línia millor que l’actual. Seguim apostant per les comissions, les sectorials, el compromís i el diàleg entre persones, empreses i entitats perquè l’únic camí és el d’anar junts. Som una entitat forta i representativa, que té la virtut i la sort de comptar amb gent molt diversa, però sobretot, compromesa. Des del propi equip intern de l’entitat, la junta sortint, (als qui cal agrair l’esforç d’aquest anys), a la junta actual, i tots els qui participen en les comissions, grups, taules de treball i trobades. Sense ells, hagués estat impossible estar on estem. Treballar per mantenir aquesta posició de prestigi serà la tasca d’un nou grup de 14 persones, empresaris i empresàries de la comarca, que formen part de la Junta Directiva i que han acceptat acompanyarme en aquest repte. Un repte que agafem amb moltes ganes, motivats i disposats a treballar per a les empreses, les persones i el territori.

però aprofundirem més qüestions i aspectes com els autònoms, els recursos humans, el turisme, la gastronomia, els enginyers i d’altres motors econòmics en els que des de l’entitat, podem ajudar a vertebrar el coneixement i al creixement professional, donar-los-hi suport, i perquè no, lideratge. Sent conscients que vivim un moment econòmic important, de canvis constants, de noves inquietuds, de nous reptes i on els recursos humans jugaran un paper molt important, volem posar tots els mitjans per evitar la fuga, millorar la captació i aconseguir la retenció del talent. Per això, en aquest mandat, volem desenvolupar accions encaminades per assolir que l’Anoia esdevingui un hub de talent. Tenim talent, i ho sabem, per això hem de treballar per no perdre’l. Per tot això i més, avui no comencem, si no que seguim. Per una UEA forta, consolidada i de prestigi.

Joan Domènech President de la Unió Empresarial de l’Anoia

Tenim 4 anys per endavant per treballar les línies estratègiques i d’altres que aniran sorgint, i ho farem com sempre hem fet, al costat de les empreses, escoltant-les, deixant-les participar en els projectes que iniciem, envoltant-nos de professionals i experts ens el diversos camps. Seguirem sent sensibles amb tot el territori de la comarca,

5


AIGUA DE RIGAT, una companyia compromesa amb el medi ambient i la societat La missió d’AIGUA DE RIGAT és garantir l’accés a l’aigua a tota la ciutadania del territori on opera i també fer un ús eficient del recurs hídric. No obstant, la companyia és plenament conscient que el seu paper va molt més enllà de la prestació d’un servei d’aigua a la població. El seu servei té un impacte directe sobre el medi ambient, el funcionament dels municipis i la qualitat de vida de les persones que hi viuen, així com sobre el desenvolupament de la indústria i l’agricultura.

UEA Magazine El reportatge

Per això, la companyia ha elaborat un pla estratègic que estableix uns objectius per avançar en el compliment de l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolu-

6

pament Sostenible. Es tracta d’un full de ruta que permet seguir treballant per donar resposta al seu compromís amb la responsabilitat mediambiental, social i econòmica. En aquest sentit, AIGUA DE RIGAT ha dissenyat una estratègia centrada en quatre eixos: la sostenibilitat mediambiental, el compromís amb les persones, la digitalització i la innovació. Cadascun d’aquests quatre eixos s’han definit amb l’objectiu que la companyia sigui un agent actiu que contribueixi al desenvolupament sostenible de les comunitats on és present. En matèria mediambiental, s’ha reduït l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH) un 37,60% respecte el consum de l’any 2017. Això s’ha aconseguit en gran mesura perquè s’ha augmentat el nombre de vehicles elèctrics que s’han incorporat a la flota mòbil de la companyia fins al 26%. A més, AIGUA DE RIGAT compra energia elèctrica 100% renovable.

En aquest sentit, la companyia d’aigua està implementant alguns projectes com són i la instal·lació de plaques solars i picoturbines a les seves instal· lacions, orientats a assolir l’autosuficiència energètica. La companyia ha obtingut la certificació del sistema de gestió de l’energia ISO 50001, que permet millorar l’eficiència i els costos relacionats amb l’energia i les emissions de GEH. A més a més, s’ha adherit al programa d’Acords Voluntaris per la reducció de GEH de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC). Finalment, dins d’aquest àmbit cal destacar el reciclatge de la runa provinent d’obres de canalització de la xarxa amb l’objectiu de garantir un ús sostenible dels recursos i reduir la petjada de carboni. AIGUA DE RIGAT garanteix el subministrament d’aigua a tothom que no pugui pagar-la. La companyia ha creat diversos fons de solidaritat als municipis on opera per ajudar les llars en situació de vulnerabilitat a fer front a la factura de l’aigua. Aquests ajuts inclouen pagar la totalitat del rebut o bé frac-


Fa un any AIGUA DE RIGAT també va obrir les portes de l’Espai Aigua Cal Ratés, un espai de divulgació interactiu i lúdic adreçat principalment a nens i nenes de 8 a 12 anys, situat a Igualada. Es tracta d’un equipament que permet descobrir el cicle urbà de l’aigua i la gestió que se’n fa tot jugant i intervenint en la mateixa exposició. D’altra banda, l’empresa ja fa anys que desenvolupa un programa educatiu anomenat Aqualogia, que té com a objectiu donar a conèixer aquest mateix cicle natural i urbà de l’aigua a les escoles. “Amb les sessions d’Aqualogia aconseguim que l’alumnat entengui que la gestió de l’aigua és complexa i que és necessari fer-ne un consum responsable perquè té conseqüències sobre el medi ambient, la societat i l’economia”, afegeix Gall.

Totes aquestes iniciatives en matèria social van rebre el reconeixement de la UEA en l’edició d’enguany dels seus premis: AIGUA DE RIGAT va obtenir el Premi UEA 2019 al Compromís Social de l’Empresa. “Aquest guardó representa per a AIGUA DE RIGAT un reconeixement al camí recorregut durant aquests darrers anys i un estímul per a seguir treballant per millorar en aquesta línia de compromís amb les persones i amb el medi ambient”, comenta David Gall, gerent de la companyia. En relació a la digitalització, AIGUA DE RIGAT va implantar un sistema d’avisos als usuaris via SMS que permet informar-los en temps real de les incidències en la xarxa de distribució. A més promou la digitalització dels seus usuaris a través de campanyes com “Els boscos vius. I la correspondència digital”, que espera assolir un increment significatiu dels usuaris que es passen a la factura electrònica per reduir així la generació de residus. La campanya, però, no només té un objectiu mediambiental, sinó que també té un vessant social: col·laborar amb el Programa de Pobresa Energètica de la Creu Roja. Per cada nova alta, AIGUA DE RIGAT dona 1€ a aquest programa. Amb aquesta donació a la Creu Roja, AIGUA DE RIGAT reforça el seu compromís per a garantir l’accés a l’aigua a la població vulnerable.

Pel que fa a la innovació, la companyia està desplegant la telelectura als municipis on gestiona el servei d’aigua. La telelectura permet fer un ús més eficient del recurs hídric perquè detecta excessos de consum en temps real i, per tant, evita que es malbarati l’aigua. A més, amb aquesta tecnologia l’usuari pot accedir a les lectures del seu comptador des de qualsevol dispositiu mòbil, obtenir gràfiques amb l’evolució del seu consum, gestionar alarmes per excés de consum i parametritzar alarmes de fuita. Actualment, el 60% del parc de comptadors dels usuaris d’AIGUA DE RIGAT ja està dota d’aquest sistema.

S’ha reduït l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH) un

37,60% respecte el consum de l’any 2017.

UEA Magazine Opinió El reportatge

cionar el pagament. L’objectiu és que cap llar es quedi sense aigua i també donar suport perquè aquestes persones i famílies puguin superar les seves dificultats. L’any 2018 la companyia va destinar 15.000 euros a aquests fons als sis municipis de l’Anoia on dona servei, de forma que 98 llars en situació de vulnerabilitat econòmica van pagar zero euros pel seu servei d’aigua.

7


KOM PE una empresa a l’alçada Una empresa de servei d’alçada que va néixer ara fa deu anys, en plena recessió econòmica, però amb una forta convicció i capacitat emprenedora. L’empresa compta amb una línia de negoci, Black Edition, especialitzada en el sector cinematogràfic, televisió, publicitat i esdeveniments.

Presents a Igualada, Terrassa, Gavà i Sant Andreu de la Barca

Servei les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any

Començar literalment de zero, creure en el projecte i tirar endavant. Així va començar KOMpe, sota la batuta d’Efrén García, una empresa anoienca que es dedica a la venda i lloguer de plataformes elevadores, transport de maquinària nacional i internacional i a la formació en plataformes elevadores. L’empresa ha estat guardonada recentment amb els Premis UEA a la Capacitat Emprenedora 2019, per la seva arriscada aposta de crear una empresa vinculada al sector de la construcció en plena recessió econòmica l’any 2009. I és que Efrén García va iniciar aquest projecte vinculat a aquest sector que coneixia perfectament, sense pràcticament recursos financers i amb molta il·lusió, empenta i energia; tot i que les empreses del sector es caracteritzen per tenir molt capital: “Vaig començar amb un soci, qui em va cedir les seves instal·lacions; tan aviat com em va ser possible, vaig comprar la seva participació. Ho tenia clar, era un emprenedor atípic. Tenia moltes ganes d’arrencar el meu projecte”.

8

Donar servei, sempre

KOMpe va arrencar sense tenir plataformes pròpies, amb col·laboradors que li llogaven la maquinària; però amb una premissa molt clara que a dia d’avui, continua essent la mateixa: “donar servei, sempre”. L’Efrén sabia des de ben al principi, quin era el punt clau per diferenciar-se de la resta d’empreses que llogaven màquines, en el cas de KOMpe, s’havia de llogar servei. Un nínxol de mercat, aleshores, per explorar, molt diferent a les empreses que disposen de molt capital, que inverteixen i lloguen màquines. Una fórmula que li ha fet arribar el més amunt possible del seu sector, sumantli d’altres factors com reinventar-se i donar servei les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de l’any. I així és com va començar KOMpe, sense cap màquina, dedicant-se al lloguer de plataformes elevadores. I al cap de l’any, ja facturava un milió i mig d’euros*1 I tot i que sembli una paradoxa, durant quatre o cinc anys, l’empresa no en disposava de cap plataforma fins al moment que va adquirir-ne de pròpia, començant per la compra de dos camions cistella i un tres eixos.


Tenen la plataforma elevadora més alta del món:

57 metres d’alçada

“Volem ser l’empresa de referència a Catalunya de les plataformes elevadores” zones de Catalunya on hi hagués més activitat econòmica: “El primer punt d’inflexió va ser quan vam comprar una empresa del sector de Terrassa, ara fa uns tres anys i mig. Després, al cap de mig any vam obrir delegació a Sant Andreu de la Barca i aquí és on ha estat la nostra gran evolució

La visibilitat, element clau

La imatge corporativa és la carta de presentació de tota empresa davant el públic. Tota impressió compta, i això ho van tenir ben clar, des dels seus inicis. Conscients que la visibilitat és i era un element clau per a la seva empresa, des de KOMpe hi van apostar, i la seva imatge la cuiden fins al més mínim detall, tenint molt en compte que les accions i serveis que desenvolupen són molt visibles, així com també les localitzacions on s’ubiquen les oficines; ajudant que ràpidament, els nous clients saben què fa KOMpe i on és present: “Als pocs anys d’haver iniciat l’activitat, la visibilitat de KOMpe a la província de Barcelona era notable, quan en realitat nosaltres ens definíem com una empresa d’enganxines perquè cap màquina era nostra però les retolàvem amb adhesius de KOMpe. Com que sortíem a tants llocs, els nostres col·laboradors ens van començar a veure com competència. Això ens va obligar a invertir en la compra de plataformes elevadores”, afirma Manel Ortuño, adjunt a direcció de KOMpe

info@kompe.es www.kompe.es · 938 043 476

i empenta. I després, hem obert a Gavà”, explica l’Efrén. Tot i això, des de KOMpe afirmen que el seu màxim objectiu és convertir-se en “en l’empresa de referència a Catalunya de les plataformes elevadores” i poder arribar a obrir una delegació a Madrid.

Línia pròpia Black Edition D’altra banda, el segon gran punt d’inflexió de l’empresa va ser la decisió d’apostar per una línia pròpia, la Black Edition, focalitzada en donar servei al sector audiovisual. La creació d’una línia especialitzada en el sector de la publicitat, els esdeveniments i la televisió, oferint aquest tipus de serveis a empreses del sector de la producció audiovisual: “La creació d’aquesta línia anomenada Black Edition ha estat un altre nínxol de mercat que s’ha decidit explotar i que ens ha ajudat per diferenciar-nos de la competència. Sabem que el nostre negoci requereix molta inversió i nosaltres havíem de trobar un nínxol de mercat que valorés el servei i on el preu no fos el primer factor alhora de prendre la decisió de contractar els nostres serveis o els d’una altra empresa del sector” explica Ortuño. Des de Black Edition s’ofereix el servei de lloguer amb tècnic. També disposem d’una àmplia flota de furgonetes taller, de tal manera que si hi ha qualsevol incidència, es pugui donar una resposta àgil, eficaç i ràpida. Black Edition també ha fet pintar les màquines de color negre perquè no reflecteixin els focus “Això les productes ho valoren molt i la creació d’aquesta línia ens ha donat notorietat a nivell nacional”, raona Ortuño. A més, l’altra línia de negoci que ha implicat la creació de Black Edition és el servei de localitzacions per a les productores perquè puguin rodar. Col·laboren amb plataformes com Netflix, per exemple, i gràcies al servei de lloguer, han fet possible el rodatge de pel·lícules, curtmetratges i anuncis com Tengo ganas de ti amb el Mario Casas, 100 metros amb el Dani Rovira, gran part dels spots publicitaris, entre molts més. La serietat, el compromís i el rigor són els altres valors afegits que marquen la diferència del seu negoci, obert i disponible les 24h del dia i els 365 dies de l’any.

UEA Magazine La trajectòria

Durant la seva evolució, l’empresa ha passat per dos punts d’inflexió molt importants que han marcat i potenciat el seu creixement i la seva expansió. En aquest sentit, KOMpe va decidir apostar fora de la comarca, diversificant i ampliant el negoci amb delegacions, per així créixer en

9


Joan Domènech, reelegit nou president de la UEA La Unió Empresarial de l’Anoia va celebrar l’Assemblea General Extraordinària - el passat dijous 28 de novembreoberta als socis de la patronal anoienca amb un únic punt en l’ordre del dia: l’elecció del president i els membres de la Junta Directiva. Atès que només s’hi va presentar una sola candidatura, l’Assemblea de socis va escollir, sense necessitat de celebrar cap votació, a Joan Domènech, nou president de la Unió Empresarial de l’Anoia. Després d’un any al capdavant de l’entitat seguint el projecte iniciat per l’ex president Blai Paco, Domènech va ser reelegit president de la patronal anoienca, sense presentar-se cap objecció al respecte. La Junta Directiva que l’acompanyarà en aquest nou mandat està formada per catorze empresaris/es de la comarca: Xavier Bustos (Comercial Godó), Joan Mateu (Macasa), Xavier Badia (Curtits Badia), Montse Duch (Mevir SA), Carles Carol (Espai Gastronomia), Míriam Pujol (Calaf Grup), Joan Tristany (Tristany & Trull SL), Domingo Sánchez (Dorsan Filtració), Josep Parera (Instal·lacions Parera), Marta Calzada (Finques Rambles), Aida Torrens (Petromiralles), Antonio Egea (Text 51), Xavier Seuba (Arrusé Group) i Xavier Carles (Grup Carles).

En el seu discurs, ja com a president, Joan Domènech, va donar les gràcies, en primer lloc, a les persones que fins ara han format part de la Junta de la UEA “pel compromís constant que sempre han demostrat a l’entitat”, i als i les nous/ves membres, els va agrair la confiança que varen dipositar en ell a l’haver acceptat el repte d’iniciar junts una nova etapa a la UEA” i va exposar les línies de treball de la nova etapa.

UEA Magazine

A més, durant l’Assemblea General es va realitzar un homenatge a tots els que hi ha format part de l’anterior Junta Directiva de la UEA, com a mostra d’agraïment per la seva col·laboració i dedicació a l’entitat.

10

Francesc Seuba, Jordi Bernadet, Joan Margets, Miquel Canet, Xavier Camins, Elisabet Seuba, Miquel Aceitón, Stephanie Marko, Jaume Catarineu, Jordi Marcé Miquel Gleyal, Joan Gabarró, Blai Paco


Nova Junta Directiva Mandat 2019-2023 President Joan Domènech Boxcom Tresorer

Xavier Badia Curtits Badia

Xavier Bustos Comercial Godó

Montse Duch Mevirsa

Joan Mateu Macasa

Joan Tristany Tristany i Trull SL

Secretaria General

Vocals

Paula Arias Gerent UEA

Marta Calzada Finques Rambles

Xavier Carles Grup Carles

Carles Carol Espai Gastronomia

Antonio Egea Text 51

Josep Parera Instal·lacions Parera

Míriam Pujol Grup Calaf

Domingo Sánchez Dorsan Filtració

Xavier Seuba Arrusé Group

Aida Torrens Petromiralles

UEA Magazine

Vicepresidents

11


El “Connecta”, l’activitat relacional entre oferta i demanda de feina,

l’èxit del 8è PREPARA’T Albert Bosch, aventurer, emprenedor i escriptor:

UEA Magazine

“la vida és una aventura, no una marató. L’entorn és molt canviant i hem d’adaptar-nos. El canvi s’ha de viure de manera positiva i així genera oportunitats”

12

Xavi Admetlla, de Rotri, empresa participant al Connecta “Va

ser una jornada molt interessant per apropar candidats i empresa en un mateix espai, ja que ens va permetre entrevistar-nos amb molts candidats en un sol matí”

Anna Marsal, tècnica de dinamització de sectors econòmics i àrees estratègiques de la UEA:

“davant aquesta revolució, les persones hem d’estar a l’alerta, desenvolupar tot allò que ens diferenciï, formar-nos, especialitzar-nos” i que “la nostra única eina són les nostres habilitats i l’actitud, que ens ajudarà a adaptar-nos”

Èxit de participació i assistència en la 8a Setmana de l’Ocupació d’Igualada, el Prepara’t, el projecte social impulsat conjuntament des de la Unió Empresarial de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada. L’objectiu d’aquest projecte és el de donar les eines per a la recerca de feina en el nou mercat laboral a persones que en cerquen, que estan en situació d’atur o que busquen un canvi professional.

La novetat destacada de l’edició d’enguany va ser la realització del Connecta, un espai de trobada entre les empreses de diferents sectors econòmics de la nostra comarca que cerquen personal per a les seves plantilles i persones que busquen feina; convertint-se en una oportunitat única on les empreses van atendre de forma personalitzada cadascuna de les persones interessades a conèixer la seva oferta i proposta laboral.

El Prepara’t 2019 -que va arrencar el passat dilluns 28 d’octubre i que va finalitzar dijous 31- va reunir prop de mig miler d’assistències a l’Ig-Nova Empresa. Aquesta vuitena edició va aprofundir sobre com la transformació digital té un impacte en els perfils professionals demanats per les empreses i en l’aparició de noves professions que fins ara no existien. A més, l’edició d’enguany també va tractar sobre la importància de l’autoconeixement per orientar la vida professional i prendre decisions realistes sobre els objectius professionals. Així doncs, cada jornada del Prepara’t es va dedicar a un tema: la transformació digital i el seu impacte en el mercat laboral, l’emotional branding, com liderar el teu projecte de vida, com fer un currículum eficient i l’aventura d’emprendre.

Tant la gerent de la Unió Empresarial de l’Anoia, Paula Arias, com el regidor de Dinamització Econòmica del consistori igualadí, celebraren l’èxit de resposta, i també, l’entesa d’ambdues entitats: “és una mostra que la fórmula público-privada funciona. Hem de sumar per generar ocupació i empresa, per generar oportunitats a les persones i a les empreses”, claudicava Marcé. Arias, que també s’hi mostrava d’acord amb la fórmula que afirmava el regidor, destacava a més, que iniciatives com les del Prepara’t són necessàries per “ajudar a les persones que cerquen feina”, però que a la vegada, “ajuden al desenvolupament personal perquè potencia les nostres habilitats”.


Enric Bastardas, comunicador, consultor i formador:

“Avui dia és imprescindible tenir un document que reflecteixi les teves qualitats com a professional i que et faci diferenciar de la resta”

“les xarxes socials no serveixen per trobar feina, hi són perquè la feina et trobi a tu”

Xavier Pérez, de Codelearn:

“Sense actitud, no s’avança” Anna Viñals, coach, professora i consultora:

“És possible tenir èxit en un projecte d’autoocupació”

Mar García, de Narayana:

“La clau perquè funcioni el projecte és la passió amb el que vulguem fer-lo”

UEA Magazine Zoom

Carlos Bella, docent universitari, conferenciant, consultor i formador:

13


TALENT I PERSONES

Radiografia de l’Anoia La comarca de l’Anoia compta amb 119.089 habitants*, una població que ha augmentat en més de 800 persones respecte el 2017.

Situació laboral (Font: Informe Econòmic Anual – l’Anoia 2018) Població activa registrada a l’any 2018 a l’Anoia:1

55.455 persones

Afiliats a la Seguretat Social a l’any 2018 a l’Anoia:

34.062 afiliacions: 1.028 afiliats més que el 2017.

26.866 dones +

48,1%

28.769 homes

D’aquestes 34.062,

51,9%

i 7.925 en règim d’autònoms.

26.137 són en règim d’assalariat

Atur a l’Anoia (Font: Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat) Taxa d’atur octubre de 2019

12,65%

7.135 persones

Proporció d’atur femení

59,7%

(segons dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat).

Durant l’any 2018, hi havia 7.545 persones en situació d’atur registrades al desembre, que representa una taxa del 13,6% d’atur registral.

Respecte al desembre del 2017, la reducció ha estat de -383 persones, que suposa una reducció del 4,8% D’aquestes 7.545 registrades al 2018 en situació d’atur: 3.187 persones estan en situació d’atur de llarga durada 1.165 són joves de fins a 29 anys 3.976 tenen 45 anys o més. Pel que fa al nivell formatiu de les persones en situació d’atur, 738 persones tenen estudis primaris.

(Font: Informe Econòmic Anual – l’Anoia 2018)

L’any 2018, es realitzen 35.454 contractes a l’Anoia. Fet que suposa un augment de 1.744 respecte l’any anterior. Augment Masculina Femenina de la contractació:

UEA Magazine

14

Malgrat reduir la taxa d’atur, 13,6% respecte l’any anterior, l’Anoia continua com la comarca amb la taxa més alta de la demarcació de Barcelona. L’atur disminueix en vint-i-tres municipis dels trenta-tres. La capital, Igualada, té una taxa d’atur del

12,3%****

Empreses a la comarca 2018 i el seu creixement

Contractació a l’Anoia

7,8%

A més, per comarques, la proporció d’atur femení sobresurt a l’Anoia. És a dir, tres de cada cinc persones aturades a l’Anoia són dones

2,4%

(Font: Informe Territorial de la Demarcació de Barcelona 2019 – Cambra de Comerç de Barcelona)

TOTAL EMPRESES: 3.230 Agricultura: 52 +2% Indústria: 586 -0,8% Construcció: 308 +2,7% Serveis: 2.284 -1,4%

La Població Activa Registrada (ocupats registrats + aturats registrats) és un càlcul implementat per la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Local de la Diputació de Barcelona


TALENT I PERSONES

Dades de la borsa de treball de la UEA Ofertes gestionades des de la UEA a data 19/11/2019:

130 ofertes

Els perfils professionals que més hem gestionat són:

Administratius i oficina en general

Personal de producció (operaris i peons)

Caps de departament, responsables d’àrea i directors d’equip (on s’inclouen perfils alts i tècnics)

Els sectors que més han demandat:

1 – Metall

2 – Químic

3 – Transport

4 – Serveis

5 – Telecomunicacions

Perfils que demanen les empreses però que no es troben:

En relació als perfils d’oficis com electricistes, lampistes, fontaners... És molt difícil trobar-los a la comarca, o bé treballen per compte propi o bé ja estan treballant

Totes les empreses associades a l’entitat empresarial que vulguin que els hi gestionem ofertes de treball, s’han de posar en contacte a:

El sector metall sempre demana perfils especialitzats, i també és difícil trobar-los perquè o bé treballen fora de la comarca o ja treballen, o no tenen experiència

El sector de les arts gràfiques i el packaging, busca maquinistes especialitzats, i tampoc en troba

Costa trobar perfils amb un alt nivell d’idiomes, principalment l’anglès, però també es valoren altres idiomes

femocupacio@uea.cat – 938052292

UEA Magazine

El sector del transport i altres sectors demanen conductors de camió amb el carnet I i el CAP (i no es troben)

15


TALENT I PERSONES

La Borsa de treball de la UEA, un gran actiu Un dels pilars bàsics de la UEA és la seva borsa de treball, on l’entitat empresarial publica les ofertes de feina que les empreses associades demanen per cobrir les seves vacants. Les empreses sòcies opinen sobre la gestió de la borsa de treball:

”Des del Leather Cluster Barcelona vam saber del servei de la borsa de treball de la Unió Empresarial de l’Anoia i ràpidament hi vam entrar en contacte. La formalització de l’encàrrec (definició del perfil professional, de les condicions, etc.) va ser molt fàcil, a través d’un formulari senzill i clar. A partir d’aquí la proposta de candidats i candidates va ser immediata, de qualitats personals i professionals immillorables. I el seguiment de tot el procés per part de la UEA, de màxima qualitat. Les seleccions de persones solen anar definint el candidat/a ideal en el propi discórrer del procés. En aquesta ocasió vam arribar amb tres candidats/es en igualtat de condicions, així que l’única i no poca dificultat va raure en la presa de la decisió final. Molt contents de l’experiència!”

Jordi Vidal, director executiu del Leather Cluster Barcelona “El servei de la borsa de treball de la UEA ha sigut un gran recurs, ja que la selecció dels perfils demanats ha sigut encertada respecte les necessitats requerides. El fet de tenir un recurs d’aquestes característiques per a petites i mitjanes empreses, les quals no disposen d’un departament de recursos humans, suposa tenir més facilitat a l’hora de poder trobar treballadors qualificats que aportin talent i cobreixin les vacants dins les empreses. Com a director de Dyneke, estic plenament satisfet d’aquest recurs i de la facilitat que hem tingut per poder treballar amb ell”

Joan Barnés, director de Dyneke ”Considerem que el servei de Borsa de Treball que ofereix la UEA és un servei addicional que cal aprofitar, en el nostre cas hem demanat la recerca de perfils de xofers amb carnet C i el resultat ha estat satisfactori amb una proposta de candidats que s’adeqüen al que buscàvem. Volem felicitar la iniciativa d’aquesta àrea dins la Unió Empresarial”

UEA Magazine

Jordi Vila, controller general de BGrup.

16


TALENT I PERSONES

La UEA insereix 30 persones en situació d’atur a través de programes de formació i ocupació Combina formació i inserció laboral de qualitat: una oportunitat per formar-se i després posar en pràctica els coneixements adquirits. És a dir, a banda del contracte laboral, els participants als dos programes han rebut una formació especialitzada d’entre 20 i 150 hores, i una orientació individual per tal d’impulsar la seva ocupabilitat en el futur. Des de la Unió Empresarial de l’Anoia es valora molt positivament aquesta taxa d’inserció: segons les contractacions realitzades a través d’aquests programes en aquesta edició, del FOJ han estat 15 persones inserides d’entre 18 i 29 anys, de les quals, 8 persones són homes i 7 són dones. En el cas del 30 PLUS, 15 persones d’entre 30 i 60 anys, han estat 8 homes i 7 dones. Els sectors empresarials que han participat en aquesta edició han estat les arts gràfiques i el packaging, telecomunicacions, missatgeria, curtits, químic, metall, sanitat i comerç d’alimentació. Aquesta ha estat la 4a del FOJ i la 2a del 30 PLUS. A través de les edicions d’aquests programes s’han inserit un total de 55 persones a la comarca.

UEA Magazine

La Unió Empresarial de l’Anoia, a través dels programes d’inserció laboral “Fem Ocupació per a Joves” i “30 PLUS”, ha fet possible la contractació d’un total de 30 persones en situació d’atur a 28 empreses de la comarca de l’Anoia. Es tracta d’un projecte que forma part de la línia de treball que l’entitat anoienca s’ha fixat per crear ocupació i en aquest sentit, ajudar en la millora de la situació del mercat laboral anoienc i dinamitzar l’activitat empresarial i econòmica de la comarca. El programa “Fem Ocupació per a Joves” està dirigit a joves anoiencs d’entre 18 i 29 anys; i el programa “30 PLUS”, per a majors de 30; ambdós col·lectius en situació d’atur. En el cas del FOJ, l’altre requisit per a participar-hi era que la formació màxima fos el graduat d’ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Aquests projectes -subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social- es van engegar durant el mes de desembre de 2018 i en l’actualitat, els integrants encara hi estan participant.

17


Albert Bosch: “Només podem aspirar a l’èxit si estem preparats pel fracàs” - De ben jove ja tenies clar que et volies dedicar en el món de l’aventura? Què ha suposat per a tu? Tot plegat ha estat una evolució. De ben jove ja m‘agradava l’esport i això em va portar a combinar molt intensament el muntanyisme i la moto de muntanya. D’aquí vaig anar a parar al Dakar, i al final em vaig adonar que tot i ser bo, no era un pilot d’elit i mai aconseguiria arribar a dalt de tot i viure del què m’apassionava en aquell moment.  Entre tant vaig estudiar la carrera de Ciències Empresarials i un Màster en Direcció d’Empreses, i sempre vaig anar combinant la meva dedicació a l’esport i l’aventura amb el món empresarial, doncs vaig decidir que si volia viure de veritat connectat amb aquest món, havia de convertir-me en el promotor dels meus projectes.  Per això vaig començar a liderar projectes d’esports extrem o més d’aventura. I ja no he parat fins ara. Una vida molt intensa, molt apassionant, molt connectada amb la natura, amb l’esport i el que de veritat m’agrada.  Però també una vida molt incerta, complicada, arriscada de vegades. A la vegada, m’he tingut de reinventar un munt de cops, i lluitar sempre per tenir una marca pròpia prou reconeguda, fiable i autèntica per poder tirar endavant els meus projectes, sense dependre de ser millor o pitjor esportista.  Amb tot, m’ha suposat assumir el total lideratge de la meva vida, amb forces encerts i moltes errades, però sempre essent-ne responsable jo mateix. 

UEA Magazine l’Entrevista

- Al teu palmarès hi ha milers d’aventures i grans fites. Una d’elles és ser el primer català en creuar integralment l’Antàrtida fins el Pol Sud, i el primer espanyol que ho fa sense cap tipus d’assistència. Què va significar aquella experiència per a tu? Què t’hi emportes?

18

Sí... he tingut una vida entretinguda, i un dels meus projectes més destacats és el del Pol Sud. Va ser una experiència brutal, perfecte per un cercador d’aventures autèntiques.  Especialment va ser molt valuosa per poderme trobar absolutament sol, aïllat en un dels llocs més remots i incerts del planeta terra, durant 48 dies. A banda de la satisfacció i plaer personal com aventurer i home de reptes, va suposar entrar en una intensa connexió amb la natura.  El viatge principal va ser l’interior, sentint-me molt humil i en deute amb el planeta que ens acull i que massa sovint només l’utilitzem a la nostra conveniència sense respectar-lo i cuidar-lo prou. Tots els grans viatges t’han de canviar i fer créixer una mica, i si no és així, només has voltat per fer quatre fotos i comprar uns records.  I aquesta expedició em va suposar un gran creixement personal i un gran apropament cap a un compromís total amb el nostre entorn natural.

- Quines aventures, anècdotes no oblidaràs mai? Moltíssimes... Estar al punt més alt del planeta.  Trobar-me sol a l’Antàrtida durant 48 dies. Conviure amb la tribu dels Moni durant 3 setmanes a la selva de Papua.  Remuntar un afluent de l’Amazones amb un vaixell. Recórrer en moto les dunes catedral de l’est del desert de Mali, o tots els altres deserts a peu, en bici, en moto o en cotxe que he pogut recórrer. Aquesta darrera setmana vaig recórrer a peu corrent tota la vall del Draa al sud de Marroc, endinsantme en els Ergs del Draa i de Chegaga, una experiència inoblidable i molt autèntica. No acabaria mai. Però també tinc moltes aventures o moments intensos i anècdotes inoblidables per aquí al costat de casa: recorrent els boscos de les Guilleries, del Cabrerès, del Bisaura, del Ripollès.  Anant a fer trekkings o esquí de muntanya o barranquisme amb els meus fills. Fent travesses i alpinisme als Alps francesos.  Porto molts anys sense parar i la quantitat de moments són inacabables. Només acabo amb tres moment especials que sí m’agradaria destacar: haver acabat el Dakar com a líder d’equip i copilot del primer pilot a la història que el completava només conduint amb les mans (Pep Busquets, Dakar 2000); fer l’Everest amb el primer llatino-americà amputat d’una cama (Nelson Cardona, Everest 2010), i convertir-me en el primer pilot de la història en prendre la sortida a la prova de motor més dura del món amb un cotxe 100% elèctric (Dakar 2015).  - Superar-se a si mateix és més difícil? (Aquestes barreres que ens auto imposem) que no pas les que ens imposa la societat o la mateixa ambició de voler superar als altres? Jo no em plantejo tant la vida com un repte de superarme a mi mateix. Per mi és molt més important el repte de liderar-me a mi mateix, sempre al servei de viure una vida connectada de veritat amb la passió i el propòsit. Per mi la passió és la família i viure al voltant de la natura sentint-la


Reconegut aventurer, emprenedor, escriptor i divulgador d’actituds de lideratge. Entre moltes aventures, ha creuat l’Antàrtida sense assistència, des de la costa fins el Pol Sud (1.152km – 98% en solitari), però també acumula un gran nombre de fracassos que ell accepta amb orgull

- “Lluitar per la vida que volem i assumir-ne el lideratge”. Com ho podem fer? Per mi tot comença en ser fidel a un mateix, identificant molt bé quina és la seva passió i el seu propòsit a la vida.  Això va evolucionant, ja que anem aprenent i creixent. I amb això hem de ser capaços de ser fidels a nosaltres mateixos i assumir el lideratge del nostre camí, decidint a què renunciar i què incorporar a la nostra vida en funció de com la volem viure, és a dir en funció de la nostra passió i el nostre propòsit. Llavors hem de fer constantment un exercici d’autoconeixement, autocontrol i automotivació, per anar avançant amb plena consciència i responsabilitat del passos que anem fent. I també entenent que tota la nostra vida no la podem pas liderar, però si la entenem com la suma de moltes etapes o projectes, llavors ja la veiem segmentada, i sí que som capaços de liderar cada un d’aquests projectes o etapes. Liderar-ne cada un per prendre les millors decisions en cada moment, siguin per avançar, per esperar, per renunciar, per contrastar-la amb la coherència dels nostres valors, per evaluar l’impacte que tenim en la societat i el medi ambient, etc... i sumant cada part, al final resulta que estem liderant el tot.   - Per altra banda, t’autodefineixes com a “multi aventurer I emprenedor”. Com has combinat aquestes dues facetes? Quines similituds hi trobes?  També podria dir que soc un aventurer de l’empresa o un emprenedor de l’aventura. Sempre he combinat l’activitat empresarial amb les aventures, doncs no sempre he pogut viure només de les meves activitats aventureres, però mai he arribat a ser un gran empresari, entre d’altres raons perquè un empresari s’ha de dedicar al seu projecte en cos i ànima, cosa que els hi respecto molt i la societat els hi hauria de valorar mot, però jo no he volgut o sabut fer. Soc molt emprenedor en la part de feina, perquè m’agrada cercar iniciatives, començar projectes, gestionar la incertesa, aprendre, ser curiós, descobrir oportunitats, gestionar riscos, visualitzar canvis, etc.... tots ells factors mols coincidents amb els requerits en el món de l’aventura.  I a la vegada, puc fer expedicions i projectes d’aventura perquè tinc capacitat de gestió, doncs cada nova idea la plantejo com un pla de negoci (Business Plan): dissenyant el projecte, fent pressupostos/plans financers, venent-lo,

creant el contingut, organitzant la logística, configurant l’equip de treball, comunicant i fent una estratègia de Marketing, fent plans de contingències i, al final, executantlo assumint diversos riscos. Igual que en el món empresarial. - En les teves vessants, tant com d’aventurer i emprenedor has aconseguit grans èxits. Però per l’altra també acceptes amb orgull els fracassos. Per què als humans ens costa tant encaixar les “derrotes”? Com les podem gestionar? Si les gestionem, som més feliços? Només podem aspirar a l’èxit si estem preparats pel fracàs o, com a mínim, només ens mereixem el primer si assumim el segon. Jo he fallat moltes vegades, però això vol dir que he intentat coses ambicioses o especials. Si m’hagués resignat a una vida tranquil·la, segurament no hagués fallat massa, però no estaria vivint la vida que jo vull. Per tant, he après a fer-me amic dels meus fracassos i a utilitzarlos com una font d’aprenentatge i inspiració. Evidentment m’agraden molt més els èxits, i faig tot el possible perquè tot surti bé. Però si una cosa la veig clara i la desitjo sincera i autènticament, no vull que la por a fracassar m’aparti del camí.  A la majoria d’humans els hi falta molta intel·ligència emocional per poder entendre que els moments negatius formen part de la vida i l’únic que s’ha de fer és gestionar bé les emocions dolentes que generen per poder activar la nostra enorme capacitat de resiliència. I si s’entén això, llavors un té molta més tolerància al risc, menys por al fracàs, i moltíssimes més oportunitats de viure una vida empoderada i connectada amb el què volem fer de veritat, sense que la por, la prudència extrema i la resignació siguin las que manin a la nostra existència. Per tant, gestionant aquesta por a les derrotes, sense dubtes ens permet ser més feliços, encara que no necessàriament més tranquils.  - No arribar als teus objectius és un fracàs? No necessàriament. O com a mínim és un fracàs petit. El veritable fracàs és no lluitar pels objectius o projectes que realment desitges. El màxim fracàs és viure una vida que no vols. Però per no anar-me’n tant amunt, classifico els nivells de fracassos en relació a un projecte concret en 4 graus: Grau 1: No aconseguir l’objectiu però haver lluitat al màxim. Grau 2: No aconseguir l’objectiu, però haver perseverat poc o adonar-se’n de que no era l’objectiu que de veritat et motivava.  Grau 3: No iniciar el projecte perquè no ens hem atrevit a provar-ho per por a fracassar. Grau 4: No havernos ni plantejat un projecte que ens faria molta il·lusió o podria ser molt important per la nostra vida, perquè ja estem resignats en un estil de vida que no ens permet ni imaginar-nos la possibilitat de somiar coses que es puguin portar a la realitat.

UEA Magazine l’Entrevista

i experimentant-la a fons (a través de l’activitat esportiva i/o aventurera); i el propòsit és evolucionar com a persona per poder aconseguir que les meves accions estiguin en equilibri amb un impacte positiu cap a la natura i la societat. Si un està connectat al seu propòsit i a la seva passió, això de superar-se és una xorrada, doncs ja surt sol.  El difícil és la primera part!

19


tanca la seva 4a edició posant el focus a l’actitud, les competències i el talent

El Teatre Ateneu d’Igualada ha tornat a ser escenari d’una nova edició del Prepara’t Jove. Un projecte dirigit als i les alumnes de 4t d’ESO de les escoles d’Igualada, i organitzat conjuntament per la Unió Empresarial de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada. L’edició d’enguany, celebrada el passat dia 21 de novembre, va comptar amb l’assistència de més de 300 joves. L’objectiu d’aquest acte és el d’acostar als joves la realitat empresarial del territori, promoure la reflexió dels joves sobre el seu futur professional, ajudant-los que analitzin les seves preferències, interessos, vocacions, motivacions i la seva projecció en el

20

mercat laboral, en el món de l’empresa i l’emprenedoria. L’acte va estar conduït per Màrius Mollà, enginyer industrial, emprenedor i escriptor, qui va explicar als més joves la seva experiència professional i què va suposar per a ell el fet d’emprendre. El Prepara’t Jove també va comptar amb l’enginyera, empresària i membre de la comissió de treball UEA Inquieta, Inés Lumbreras, qui va empoderar als joves perquè decideixin el seu futur professional. Seguidament, va tenir lloc un tàndem entre Màrius Mollà i David Bosch, expilot professional d’automobilisme. Va ser campió d’Espanya i Sots

campió d’Europa de Fórmula Renault. Actualment és el director de Fastparcmotor. Bosch va fer un repàs de la seva trajectòria professional, que l’ha dut per moments crítics i plens de sacrifici. El toc d’humor el va posar Fran Rojas, educador social i formador, qui va impartir la xerrada titulada “tu tens Talent”, explicant als més joves què és el talent, les competències i les habilitats. Jordi Marcé, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada va ser l’encarregat de fer la cloenda de l’acte.


Màrius Mollà: “Les coses s’han d’aprendre a través d’una millora, d’un aprenentatge, d’un procés”

Inés Lumbreras: “Els estudis tècnics i tecnològics són el futur i no entenen de gènere”

David Bosch: “L’únic a qui pots defraudar ets a tu mateix. Triomfar és gaudir d’allò que fas”

Fran Rojas: “El mercat laboral és tan competitiu que necessita professionals que s’impliquin”

Jordi Marcé: “Teniu per endavant un repte, que us ha d’apassionar perquè us esforceu cada dia en ser millors”

21


Més de 130 “inquietes” trenquen sostres de ciment i de vidre al IV Meeting de la UEA

Més de 130 “inquietes” varen assistir al IV Meeting UEA inquieta, l’acte acadèmic i social de referència de les dones empresàries, directives i/o professionals de la Catalunya Central. L’acte, celebrat a la Finca Can Macià, comptà amb l’assistència d’agents socioeconòmics i polítics d’arreu del país, com l’honorable consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés. Aquesta quarta edició del IV Meeting va comptar com a ponent protagonista a Nuria Chinchilla, una referent en el món de la conciliació laboral i qui encoratjà a tots i totes a “trencar sostres de ciment i de vidre” per a una societat més justa per a tothom. Així doncs, es va promoure a la reflexió sobre els sostres de vidre que la societat imposa a les dones i els de ciment, que són aquells autoimposats per cada persona. Chinchilla és a més, una prestigiosa professora d’IESE; experta en conciliació, gestió del temps, lideratge i talent femení, conflictes interpersonals i direcció en organitzacions familiarment responsables.

UEA Magazine Inquietes

Chinchilla va descriure tots els escenaris en què es troba la dona, diversos tipus de barreres que dificulten i entorpeixen la seva trajectòria i carrera professional, degut a aquests tipus de sostre. En aquest sentit, l’experta en conciliació va distingir que en el cas dels sostres de vidre, “en general, a les dones, els hi donen menys oportunitats que als homes. Les dones ens trobem

22

amb diverses barreres socials com l’escassa ajuda a la maternitat, les poques ajudes a les famílies, el desajustament d’horaris laborals amb el calendari escolar”. Pel que fa als sostres de ciment, les dones “ens trobem amb diverses barreres personals com infravalorar-nos, falta de confiança en una mateixa, por al fracàs i la manca de formació en àrees tradicionalment masculines com la informàtica, l’enginyeria i les matemàtiques”. Stephanie Marko, membre de la comissió de treball UEA Inquieta, va fer un repàs de totes les edicions, així com també va encoratjar a tots i totes a “trencar sostres de ciment i de vidre”, per una societat més justa per a tothom. Per la seva banda, Joan Domènech, president de la Unió Empresarial de l’Anoia, va destacar el fort poder de la convocatòria, detallant algunes xifres com les de l’informe Observatori Dona Empresa i Economia on “el 66% de les empreses catalanes no tenen cap dona en el seu equip directiu, un percentatge que es manté força estable en els darrers anys”. Domènech també va fer una crida perquè les dones participin, ja sigui a la comissió UEA inquieta, o com en qualsevol altra de les comissions, sectors i taules de treball de l’entitat per tal “de donar més visibilitat i posicionar-les en l’entorn econòmic i empresarial”. La consellera de Salut Alba Vergés va ser l’encarregada de realitzar la cloenda de l’acte, afirmant que “ens han imposat una visió d’èxit masculina”.

El IV Meeting UEA Inquieta va ser possible gràcies al patrocini de la Mútua General de Catalunya i Servisimó, i la col·laboració de Via Empresa.


Stephanie Marko: “Per arribar a una societat més justa, hi ha d’haver un 50/0 perquè sense els homes no arribarem”

Joan Domènech: “És hora de revertir la situació, que entre tots realitzem propostes i polítiques per afavorir la igualtat, no per complir les quotes d’igualtat que ens marca la llei, sinó per convenciment i per compromís”

Alba Vergés: “el 85% de les reduccions de jornada són de les dones, degut que pel nostre entorn -familiar, social, laboral, entre altres-, les dones tenim un pes molt més gran que els homes- Portem incorporada la societat patriarcal a dins. Per això és important que ens posem les dones referents a la boca, parlem-ne”

23

UEA Magazine Inquietes

Nuria Chinchilla: “A les dones ens discriminen per ser mares. Les empreses han de ser més inclusives i més femenines”

23


Nuria Chinchilla: “Quan la dona avança, avancem tots” Trenquem sostres de ciment i de vidre amb Nuria Chinchilla, prestigiosa professora, experta en conciliació, gestió del temps, conflictes interpersonals i direcció en organitzacions familiarment responsables. Chinchilla és professora de Direcció de Persones en les Organitzacions a IESE Business School, titular de la Càtedra Carmina Roca i Rafael Pich-Aguilera de Dona i Lideratge. Fundadora del International Center of Work & Family (IESE Business School) i de la iniciativa I-WIL. Llicenciada en Dret i MBA, és doctora “cum laude” en Economia i Direcció d’Empreses (Universitat de Navarra).

Quin és el paper de la dona en el món de l’empresa? El paper de la dona en el món de l’empresa és el d’aportar la feminitat a les estructures, pensades per homes i per a homes del segle XIX i XX. Es tracta d’humanitzar l’empresa per ferla sostenible, a més de productiva.

UEA Magazine Inquietes

Segons les dades que recull l’Observatori de la Igualtat de Gènere (Les Dones a Catalunya 2019), les dones representen el 31,1% dels càrrecs de direcció i gerència. Quins obstacles es troben les dones perquè pugui ser visible en alts càrrecs? Com ens podem ajudar?

24

Les barreres que es troba la dona per arribar a càrrecs directius són estructures pensades per a homes que estaven tot el dia a la feina, amb el presentisme com a criteri dominant davant la consecució d’objectius i resultats. La barrera de la falta de flexibilitat és una altra d’elles. També n’hi ha una altra, com la manca de conciliació entre la vida professional

i la familiar, ja que l’ambició de la dona acostuma a ser més àmplia que la dels homes. No només vol arribar a tenir un lloc de direcció per poder contribuir, sinó que també vol tenir família, temps per a les amigues i amics, temps per a desenvolupar-se, estudiar... Una manera d’ajudar a les dones perquè puguin arribar a llocs directius és també tenir xarxes de networking de dones. Aquestes xarxes enforteixen l’autoestima, i també la seva feminitat per poder contribuir de forma complementària i sinèrgica amb els homes. Quins són els trets distintius de la gestió empresarial femenina? L’empatia; la capacitat d’anticipar conseqüències per a les persones davant les decisions que prenem; una major capacitat de treballar en equip; una comunicació més transparent i oberta, i en el fons, una humanització de les relacions empresarials.

Les dones ens trobem amb obstacles. Per una banda, els sostres de ciment i per l’altra, els de vidre. Què són i com els podem combatre / trencar-los? Els sostres de vidre són aquells que imposa la cultura imperant, els que posen les pròpies estructures empresarials com deia abans perquè són del segle passat, pensada per a i per homes. Hi ha un biaix inconscient que és masculí i que mesura i filtra l’èxit a través de la visió masculina. Per això hi ha biaixos inconscients en moments com la selecció de personal, de promoció, d’avaluació, de retribució i de pensar en conciliar feina i família. Això serien els de vidre, que es poden trencar, però s’ha de ser conscient que existeixen. I com es trenquen? Fent conscients als homes i dones que prenen decisions a les empreses, als directius, que aquest biaix hi és. I que quan estan jutjant comportaments -sigui el mateix, realitzat per un home o una dona- canvia el judici. El mateix comportament es jutja d’una forma o d’una altra, segons el sexe, en positiu o en negatiu.


“Les dones aporten humanització a les relacions empresarials”

Quina és la situació respecte la igualtat efectiva de dones i homes? Estem lluny d’arribar-hi? Què es necessita perquè canviï? Sóc molt optimista respecte la situació de la dona, l’avenç de la dona a les empreses. La veritat és que quan la dona avança, avancem tots perquè avança la família, avancen els homes. La dona ha sigut l’agent de canvi en totes les empreses perquè ha sigut la primera que per llei ha pogut flexibilitzar jornades i ha deixat

el camí obert a tots els altres perquè puguin tenir jornades flexibles i més humanes. Quina situació hi ha? Crec que evolucionem a un ritme suficientment bo. Ens agradaria que fos perfecte i ràpid, però no té per què. Tot el que sigui molt ràpid és una revolució i la revolució comporta contrarevolució. Per això sóc contrària a les quotes, és a dir, no ha de ser per quota el mètode perquè la gent escali, sinó per mèrit, per meritocràcia. I això és el que estem veient: dones a Espanya que arriben sense quotes. Ser dona significa tenir més negoci perquè som sinèrgiques amb els homes i per tant, cada vegada, és un tema cultural que ja està en la realitat. Ara toca flexibilitzar moltes coses, incloure la família dins del grup d’interès de les companyies. Ara és el que falta, per homes i dones. Als consells de l’IBEX, l’any 2002, només hi havia un 2% de dones. Ara és un 24% de dones. En 17 anys, aquest creixement és brutal. I si tenim en compte el creixement que estem tenint, arribarem ben aviat al 40%.

Vostè s’ha trobat en algun moment de la seva trajectòria professional algun tipus de sostre? És clar, jo m’he trobat amb tots els sostres que es troba qualsevol dona. El primer va ser que quan jo vaig acabar el Màster de l’IESE no hi havia cap dona en el claustre acadèmic. He anat trencant sostres, i ho he fet sent conscient quan m’ha interessat fer-ho. Com per exemple, en la remuneració: era l’any 1984 quan un home anava a cobrar més que una dona i vaig dir <jo cobraré el mateix que el que està entrant amb mi, que és un home>. Els de ciment, quan una pensa que no val suficient, però gràcies a Déu, jo vaig tenir un gran mentor que va ser el decà de l’IESE, Juan Antonio Pérez López que m’ajudà moltíssim. I abans el meu pare, quan jo anava cap a magisteri i em va fer treure de la meva zona de confort. I és clar, el meu marit, que em recolza i em dona suport des del minut 1 per tal que assoleixi la meva missió professional, personal i familiar. Som un gran equip.

UEA Magazine Inquietes

Després trobem els sostres de ciment. Són aquells que ens autoimposem nosaltres mateixos. Els anomeno de ciment perquè són més difícils de trencar. Primer es van forjant i després són irrompibles perquè estan determinats per la manca d’autoestima, la falta de delegació, la manca de negociació (a nosaltres mateixes ens costa més), la por al fracàs, unes prioritats diferents que tenen molts homes, etc. En el cas anterior, els de vidre, com que es trenquen si empoderem a la dona des de fora, ajudant-la amb mentories,

25


Trenquem sostres de ciment i de vidre a l’Anoia! Des de la Unió Empresarial de l’Anoia, a través de la comissió de treball UEA Inquieta, es treballa i es vetlla per donar visibilitat a la dona en el món empresarial i econòmic; així com dotar-li de les eines necessàries i ajudar-la a posicionar-se. Des de l’entitat hem detectat que volem conèixer quina és la situació real més actual de la dona respecte la seva ocupació per categoria professional. Donat que les dades més recents de la comarca són del 2011, de cara aquest 2020, la UEA hi treballarà a través d’un estudi. Segons l’Observatori de la Igualtat de Gènere, i pel que fa a les categories professionals més qualificades, les dones representen el 31,1% dels càrrecs de direcció i gerència; i a la comarca de l’Anoia, el 27,5%.

Població ocupada per categoria professional a Catalunya

Tècnics i professionals de suport

Empleats oficina, comptables i administratius:

Dones: 38,2% Homes: 61,8%

Dones: 70,1% Homes: 29,9%

Treballadores serveis:

Treballadors activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres:

Artesanes, treballadores indústries i construcció

Dones: 62,8% Homes: 37,2%

UEA Magazine Inquietes

Dones: 31,1% Homes: 68,9%

Professionals científiques i intel·lectuals: Dones: 56,9% Homes: 43,1%

26

Directors i gerents

Dones: 14,1% Homes: 85,9%

Font: Observatori de la Igualtat de Gènere de la Generalitat de Catalunya 2019

Dones: 5,9% Homes: 94,1%


Mur d’idees per trencar sostres En el marc de la celebració del IV Meeting UEA Inquieta, els i les assistents van omplir de propostes i reptes al mur d’idees per trencar sostres a la comarca i a nivell general.

Dones: 18,5% Homes: 81,5%

Població ocupada per categoria professional a l’Anoia

Homes

Dones

Total

%dones s/total

Directors i gerents

1396

529

1925

27,5

Tècnics científics

2192

3452

5644

61,2

Tècnics de suport

4072

2092

6164

33,9

Empleats administratius

1733

3967

5700

69,6

Treballadors de serveis

2780

5443

8223

66,2

Treballadors qualificats primari

660

197

858

23,0

Artesans i treballadors qualificats

6032

1270

7303

17,4

Instal·ladors i muntadors

4043

1116

5159

21,6

Ocupacions elementals

2164

2305

4469

51,6

0

0

0

0

Càrrec

Ocupacions elementals: Dones: 57,1% Homes: 42,9%

Ocupacions militars: Dones: 0% Homes: 100%

Ocupacions militars

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE. Població ocupada segons professió i sexe Anoia. 2011

UEA Magazine Inquietes

Operadors instal·lacions i maquinària, muntadors:

27


La CUMA posa l’ull a les infraestructures i la mobilitat de la comarca

La Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia, que depèn de la UEA, ha iniciat un treball d’anàlisi en relació a les infraestructures, carreteres i mobilitat de l’Anoia. L’objectiu d’aquest anàlisi és detectar per una banda els punts forts de la comarca per reforçar-los i mirar de crear oportunitats per al territori, i per l’altra banda detectar els punts febles per tal de modificar-los i millorar-los. Per recollir el màxim d’informació, la CUMA i la UEA han iniciat un seguit de

trobades estratègiques amb empresaris del territori, professionals anoiencs, i també de fora de la comarca, i diversos organismes que depenen de la Generalitat. En aquest sentit, des d’inicis del 2019, s’han celebrat reunions amb empresaris del sector de la logística i amb flota de camions, amb immobiliaris i aparelladors, amb arquitectes municipals, amb empreses de l’Anoia Sud, de la Conca, amb les associacions de comerços, amb agents socio econòmics de l’Anoia, etc.

La CUMA també ha impulsat una enquesta online dirigida a la ciutadania per tal de conèixer la seva visió i opinió sobre la mobilitat, les comunicacions i les carreteres de la comarca.

Reunió estratègica amb Pere Macias La CUMA i la UEA es va reunir amb Pere Macias, actual coordinador de Rodalies, per la seva important trajectòria professional en el camp de les infraestructures, per ser bon coneixedor del territori i comptar amb gran visió estratègica. La trobada va tenir un to distès i entre els temes tractats es va parlar de grans infraestructures de la comarca com l’Aeròdrom, o la connexió a Barcelona amb tren, així com també es va posar a sobre la taula la millora d’algunes carreteres comarcals, el seu traçat o fins i tot la creació de noves vies. A la conversa entre la UEA i Macias també es va posar l’ull al futur en temes de mobilitat sostenible i intel·ligent.

Fòrum associacions de comerços de l’Anoia

UEA Magazine Zoom

Els representants del comerç anoienc van exposar a la CUMA i la UEA la necessitat d’aparcament que hi ha a moltes poblacions, també els horaris de càrrega i descàrrega dels camions, i la millora del transport públic urbà entre viles. També es va debatre si han

28

de ser peatonals o no els centres dels municipis, com s’ha de reformular el comerç i de quina manera s’ha de conscienciar a la població de la importància del comerç i el servei que ofereix.


Trobada amb Isidre Gavín i Xavier Flores, secretari i director general, respectivament, d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat A l’inici de la reunió, els dos convidats van coincidir en què “l’Anoia és un territori amb moltes possibilitats de creixement, amb importants vies de comunicació que creuen la comarca, i actius de pes com la Universitat o l’aeròdrom”. També van manifestar “la gran oportunitat” que té l’Anoia actualment com a territori per acollir les noves empreses que volen instal·lar-se a Catalunya ja que “el sòl industrial a la 1a i la 2a corona s’ha esgotat”. Entre els temes tractats a la reunió es va parlar de la c15 (Igualada-Vilafranca del Penedès), la B224 (Capellades-Masquefa), l’A2 i la Ronda Sud. Isidre Gavín i Xavier Flores també van informar dels diferents projectes que el govern està treballant en relació a la mobilitat en transport públic entre els que destaca la creació d’un carril bus a l’entrada de Barcelona. Ambdós convidats van agrair l’organització d’aquesta reunió perquè “són oportunitats de contacte amb el territori que des de l’administració valorem molt, ja que el poder dialogar directament amb el món civil i empresarial ens ajuda en la nostra tasca de prioritzar o modificar projectes més adequats pel territori”.

Fòrum associació AEPIC seguretat nocturna, manca d’una bàscula municipal al polígon, entre altres. Des d’AEPIC també van manifestar la falta de sòl industrial de gran format, i la millora de vies principals com l’A2, la C-15 o la B224.

UEA Magazine Zoom

Les empreses de l’Associació del Polígon de les Comes van reclamar a la CUMA i la UEA una millora dels accessos al polígon, de la senyalització, de la mobilitat dels carrers, també van posar sobre la taula la manca d’una zona d’aparcament per a camions, manca de

29


Reunió amb Ricard Font i Pere Calvet, president i director general respectivament, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Des de la CUMA i la UEA es va traslladar als representants de FGC el sentiment d’abandó que hi ha al territori, ja que des de fa molts anys l’Anoia reclama millores a la línia ferroviària que va a Barcelona, la R6. Ricard Font va assegurar ser conscient d’aquest sentiment i va admetre que “és una línia amb molta història i una orografia complexe que fa molt complicada la tasca de millorar el traçat”. Ambtot, Font va afirmar que en el pla d’actuació 10/30 de FGC (10 temes a treballar fins el 2030) s’ha previst fer dues millores en aquesta línia: la primera serà “unir la línia del Baix Llobregat-Anoia amb la línia del Vallès connectant les estacions de Plaça Espanya i passeig de Gràcia”, i la segona actuació prevista serà “estudiar quines millores es poden fer a la línia R6”. A la reunió també es va parlar del soterrament dels passos a nivell. El director general, Pere Calvet, va informar que a partir del 2021 s’hauran de soterrar tots els passos a nivell del territori. Segons ell això serà “una tasca complicada a

Masquefa i Vallbona d’Anoia ja que els passos a nivell estan situats al centre de les poblacions”. En canvi a Igualada “és un projecte factible per que hi ha espai suficient per soterrar el pas a nivell”.

Fòrum amb empreses de l’Anoia Sud La UEA i LA CUMA van celebrar una trobada amb empresaris de Masquefa, Piera, els Hostalets de Pierola i Vallbona d’Anoia per conèixer de primera mà les demandes de l’Anoia Sud. Els principals temes van ser la millora de la B-224, la connexió amb la futura B40 per Abrera, la millora i manteniment de les carreteres secundàries de la zona, com la BV-2241 o la B-231, i la necessitat de construir la variant de Piera per eliminar el pas de la carretera pel mig de la població. Els empresaris també van posar de manifest la manca de transport públic i com això els afecta a l’hora de trobar personal. A la reunió la UEA i la CUMA van informar dels diversos projectes que el govern té a sobre la taula per millorar les vies de l’Anoia Sud, i de les millores que s’estan realitzant al polígon de La Pedrosa gràcies a la subvenció de la Diputació: enllumenat, asfaltat, seguretat,etc.

UEA Magazine Zoom

Fòrum d’Agents socioeconòmics de l’Anoia

30

Divendres 29 de novembre s’ha celebrat una trobada de treball i debat entre una vintena de persones, representants i membres d’entitats, associacions, agents públics i privats vinculats a diferents àrees socioeconòmiques de la comarca, amb l’objectiu de posar en comú inquietuds, opinions i reptes que com a comarca tenim en matèria d’infraestructures, carreteres, accessos, zones industrials, mobilitat, senyalització, transport públic, subministraments, sòl industrial... Els assistents han coincidit en què cal una unitat com a comarca per defensar el que realment volem i creiem important per què sigui una comarca forta, competitiva, atractiva, que pugui créixer social i empresarialment, també amb sòl industrial, però de manera lligada a la sostenibilitat i l’eficiència, a l’electrificació i les energies renovables, les noves tecnologies i la cobertura de banda ampla, afavorint la captació i retenció de talent,, valorant quin estil de vida volem i no deixant de defensar elements estratègics que ens

han d’ajudar a estar més i millor connectats, internament com a comarca i els municipis però també cap a fora potenciant i millorant els eixos estratègics (A2, B224, C15, B40), tenint com a Anoia més pes en plans estratègics ja sigui de mobilitat a l’àrea metropolitana, a la vegueria del Penedès o en apostes de país. Que l’Anoia actui com a lobby i que  no deixi de treballar per ser un territori atractiu, amb qualitat de vida i competitiu, per les persones i per les empreses.


Valor associatiu de la UEA Diverses empreses de la comarca detallen els beneficis de formar part de l’entitat

Graphic Packaging: “Som una empresa multinacional amb més de 60 anys d’experiència dedicada al món de la producció de solucions d’envasat en base de cartró per als principals fabricants dels mercats de l’alimentació i begudes. Som socis de la UEA i des de la visió de RRHH, la UEA ens ofereix per a nosaltres varies temàtiques: Borsa de treball: per a la recerca de perfils que puguem necessitar, oferint-nos perfils que tenen a la seva base de dades i que han estat prèviament validats. Cal destacar el programa 30+ en el qual vam participar i ens va permetre contractar a un treballador que va estar format prèviament en el nostre sector. Fòrum RRHH: En aquests fòrums podem posar temàtiques (i problemàtiques) en comú de la comarca de l’Anoia i del sector per a poder desenvolupar-les i entre tots intentar millorar el desenvolupament humà del territori, i evidentment de la pròpia empresa. Assessorament tècnic: LA UEA ens ofereix també assessorament tècnic en algunes matèries, posant a la nostra disposició sessions de treball o formacions de curta durada”

Labin, Macasa: “Productes Agrícoles MACASA, empresa familiar del sector químic on des de fa més de 70 anys fabriquem fertilitzants per l’agricultura, que comercialitzem amb la marca LABIN, a més de 40 països. Avui molt enfocats als productes ecològics i a l’economia circular. Els serveis que solem utilitzar més, son els cursos de formació pel personal de l’empresa, el lloguer de les sales per grups grans o reunions importants, selecció de personal, entre altres. Des de Macasa formem part del grup de treball de la UEA d’economia circular. Tot el grup de l’UEA fan una molt bona tasca per la comarca de l’anoia. Felicitats!”

Anoia de Serveis: “Som un equip de 14 professionals ubicats a Capellades que ens dediquem a l’assessorament fiscal, comptable, mercantil i laboral a empreses i autònoms. Durant tots aquests anys des que som socis, ens hem anat beneficiant dels serveis que ofereix, principalment de les sessions formatives i informatives que organitza. Des de fa uns mesos participem i col·laborem mensualment a les tardes de debat amb la resta d’assessors de la comarca. Valorem molt positivament aquesta iniciativa ja que ens està permetent posar en comú aspectes tan importants com les nostres maneres de treballar, de resoldre problemes o d’enfocar les inquietuds del dia a dia”

UEA Magazine Zoom

ABC Leather “Som especialistes en la fabricació i barreja de productes químics, en pols i líquid, per tot tipus d’indústries. Ser socis de la UEA ens està aportant un seguit de beneficis. Ens permet ampliar la formació de tota la nostra plantilla de treballadors, així com, ens ajuda a la cerca de candidats per noves vacants. Hem de destacar també, que un dels aspectes més importants que ens brinda ser part d’aquesta associació, són les sinèrgies que es creen amb altres empreses del sector. Seguirem participant dels serveis i projectes que ens ofereix la UEA per continuar creixent com empresa”

31


FORMACIÓ EXECUTIVA I ESPECIALITZADA *2a. edició PROGRAMA D’OPERACIONS EN ENTORNS DE PRODUCCIÓ

UEA Magazine Zoom

Informació del curs: Data inici: 30/01/2020 Data final: 09/07/2020 Horari: dijous de 16:00 h. a 20:00 h. (també divendres 07/02, 06/03, 15/05, 12/06 i 03/07) Durada total: 113 h (15 ECTS) Preu: 2.200 € socis / 2.400 € no socis (parcialment bonificable). Descompte del 10% per inscripcions d’un 2n. assistent per part de la mateixa empresa Consulta preu especial per a professionals autònoms. Informació i inscripcions: Unió Empresarial de l’Anoia: 938052292 / formacio@ uea.cat Titulació obtinguda: Aquest programa d’Operacions en Entorns de Producció va dirigit tant a titulats universitaris com a persones sense titulació, especialment si compten amb certa experiència en l’àmbit de la producció. Les persones amb titulació universitària rebran el títol d’Expert Universitari, en tant que les persones que no disposin de titulació universitària tindran dret al títol d’Especialista en Operacions en Entorns de Producció.

32

NOVA ISO 45001:2018. SISTEMES DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Objectiu: Conèixer l’estructura i contingut de la norma, els avantatges i la seva utilitat davant els riscos laborals, comprendre el concepte d’estructura d’alt nivell i de “Sistema” de Prevenció de Riscos Laborals, identificar els principals canvis que incorpora la norma respecte la OHSAS 18001, i adquirir competències per ser auditor intern en ISO 45001. Informació del curs: Data inici: 10/02/2020 Data final: 17/02/2020 Durada total: 12h Horari: dilluns i dimecres de 15:00 h. a 19:00 h. Preu: 250 € socis / 300 € no socis

VISUAL THINKING

Objectiu: Que s’incorpori el coneixement d’aquesta eina i obtinguis la pràctica necessària per aportar aquesta tècnica amb efectivitat, tant de forma individual, com en equip. Informació del curs: Data inici: 11/02/2020 Data final: 25/03/2020 Durada total: 12h Horari: dimarts de 9:30 h. a 13:30 h. Preu: 250 € socis / 300 € no socis (parcialment bonificable) Curs limitat a 10 persones

MÀRQUETING DIGITAL I COMUNICACIÓ 2.0

Objectiu: Descobrir l’univers de d’eines en torn al Màrqueting digital i la Comunicació 2.0 i saber aplicar-les immediatament al teu negoci. Informació del curs: Data inici: 03/03/2020 Data final: 12/05/2020 Durada total: 50h Horari: dimarts i dimecres de 18:00 h. a 21:00 h. Preu: 700 € socis / 800 € no socis (parcialment bonificable).

CREACIÓ D’EQUIPS D’ALT RENDIMENT (EAR)

Objectiu: Desenvoluparàs els coneixements i habilitats pràctiques que t’ajudaran a comprendre millor el que un equip de treball necessita i a dirigir amb eficàcia. Informació del curs: Data inici: 29/04/2020 Data final: 13/05/2020 Durada total: 12h Horari: dimecres de 16:00 h. a 20:00 h. Preu: 450 € socis / 550 € no socis (parcialment bonificable).


FORMACIÓ SUBVENCIONADA COMPTABILITAT BÀSICA

Objectiu: Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa. Informació del curs: Data inici: 20/01/2020 Data final: 25/03/2020 Horari: dilluns i dimecres de 18.30 h. a 21:30 h. Durada total: 60h

COMPTABILITAT AVANÇADA

Objectiu: Et donarà una visió global i integradora de la comptabilitat per tal de situar la comptabilitat dins les tasques administratiu-financeres i poder definir la relació entre comptabilitat i finances. Informació del curs: Data inici: 20/04/2020 Data final: 01/07/2020 Durada total: 60h Horari: dilluns i dimecres de 18:30 h. a 21:30 h.

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I

Objectiu: Et proporcionarà els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l’empresa així com l’elaboració d’assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades. Informació del curs: Data inici: 31/03/2020 Data final: 14/05/2020 Durada total: 30h Horari: dimarts i dijous de 18:30 h. a 21:30 h.

Objectiu: T’ajudarà a ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes rellevants. Informació del curs Data inici: 19/05/2020 Data final: 02/07/2020 Durada total: 40 hores Horari: dimarts i dijous de 18:30 h. a 21:30 h.

GAMIFICACIÓ: APLICACIÓ A LES EMPRESES

Objectiu: Ser capaç de tenir una visió clara sobre la gamificació, les seves aplicacions, possibilitats i habilitats pel seu aprofitament empresarial. Informació del curs: Data inici: 03/02/2020 Data final: 04/03/2020 Durada total: 30h Horari: dilluns i dimecres de 18.30 h. a 21:30h.

PERSONAL BRANDING

Objectiu: Conèixer els avantatges de tenir una marca personal connectada a la marca empresarial com a estratègia de les organitzacions enfront d’altres formats tradicionals. Informació del curs Data inici: 04//02/2020 Data final: 05/03/2020 Durada total: 30 hores Horari: dimarts i dijous de 18:30 h. a 21:30 h.

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

Objectiu: Adquirir i desenvolupar els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per satisfer les exigències de gestió i direcció de rrhh en qualsevol tipus d’organització. Informació del curs Data inici: 24/02/2020 Data final: 11/05/2020 Durada total: 60 hores Horari: dilluns i dimecres de 18:30 h. a 21:30 h.

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA

Objectiu: Obtenir els aprenentatges més precisos per a la detecció i modificació de patrons en les relacions i experiències humanes. Informació del curs Data inici: 09/03/2020 Data final: 20/04/2020 Durada total: 30 hores Horari: dilluns i dimecres de 18:30 h. a 21:30 h.

QUALITAT EN EL SERVEI Objectiu: Adquirir competències per potenciar la qualitat del servei ofert. Informació del curs Data inici: 12/05/2020 Data final: 11/06/2020 Durada total: 30 hores Horari: dimarts i dijous de 18:30 h. a 21:30 h.

EINES DE COACHING NIVELL 1

Objectiu: Et donarà a conèixer el coaching, els principis bàsics i la seva utilitat en els diferents contexts. Informació del curs Data inici: 12/05/2020 Data final: 27/05/2020 Durada total: 30 hores Horari: de dilluns a dijous de 18.30 h. a 21:30 h.

EINES DE COACHING NIVELL 2

Objectiu: Augmentar el lideratge personal a través de la metodologia del coaching. Informació del curs Data inici: 01/06/2020 Data final: 16/06/2020 Durada total: 30 hores Horari: de dilluns a dijous de 18.30 h. a 21:30 h.

Forma,t amb la UEA 2O2O! Totes les formacions són parcialment bonificables Per a més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres: Pilar Moreno - formacio@uea.cat 938052292

UEA Magazine Zoom

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL NIVELL AVANÇAT

MINDFULNESS

Objectiu: Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional. Informació del curs Data inici: 20/01/2020 Data final: 19/02/2020 Durada total: 30 hores Horari: dilluns i dimecres de 18:30 h. a 21:30h.

33


“Operacions en Entorns de Producció”

Joan Casanovas - Cofundador de Leancat

UEA Magazine Zoom

L’any 2018 vaig assistir a una conferència on un dels ponents va fer una reflexió sobre les empreses que aconseguien prosperar i ser líders en el seu sector. Segons aquest ponent, antic professor de la UPC que vaig tenir la sort de gaudir, les empreses que prosperen no son les que tenen més diners, ni les que tenen el millor màrqueting, ni les més grans, ni les més petites, ni les millors, ni tan sols les que tenen el millor producte (hem vist casos com Nokia, Blackberry o Kodak); les empreses que prosperen son les capaces d’adaptar-se constantment a la demanda, és a dir, als seus clients i al mercat.

34

Si fins aquí estem d’acord, clarament hem d’enfocar les nostres millores a adaptar-nos als nostres clients, a ser més competitius i més atractius als seus ulls. A partir d’aquest punt sorgeixen moltes preguntes com: Què volen els meus clients? Què voldran demà els meus clients? Com m’adapto als meus clients? Quines necessitats tenen? Qui son els meus clients? I un llarg etcètera de preguntes. En aquest article vull que reflexionem sobre pregunta concreta: Com em puc adaptar? O, com puc fer que la meva empresa s’adapti? Quan l’antic professor de l’UPC estava

parlant em vaig imaginar una empresa ideal on el/la gerent es preguntés cada dia com millorar, com adaptar-se al mercat, com fer millor el seu producte o servei, com millorar el procés… i implementés aquestes millores. Així doncs, pensava jo, les empreses liderades per un/una gerent amb formació, capacitat i voluntat suficient progressarien i s’adaptarien a la demanda. Em recorda grans empreses del segle XX amb grans gerents al capdavant. Però, avui en dia el mercat es canviant, exigent i impersonal. Així doncs, una persona sola és capaç d’entendre tots els seus clients? Totes les necessitats del mercat? Noves oportunitats per millorar i adaptar-se? La resposta és que com més persones dins d’una organització pensin en millorar i adaptar-se més ràpid s’adaptarà i més competitiva serà l’empresa. Per tant, una empresa on el personal està qualificat i té una visió transversal té moltes més possibilitats d’adaptar-se que una empresa on el/la gerent està sol. Un excel·lent camí per aconseguir-ho és la formació continua, dins el gran ventall de formacions que existeixen la UEA ofereix a través del Programa d’Operacions en Entorns de Producció

una oportunitat per aconseguir eines que ens poden facilitar aquest camí i resoldre els reptes del futur immediat. Un programa que dona un cop d’ull transversal a moltes funcions que afecten a les organitzacions de la zona: estratègia operacional, previsió de la demanada, millora continua, emmagatzematge i transport, gestió de la producció, industria 4.0., entre d’altres. Perquè aquest programa és l’adequat? Simplement per què han seguit el camí descrit anteriorment: van entendre les necessitats dels seus clients (empreses), van idear un nou servei per cobrir aquestes necessitats i amb aquesta formació s’adapten una mica més als seus clients. Avui en dia el mercat canvia cada dia o cada hora, hem d’estar preparats i hem de tenir gent preparada per afrontar aquests canvis de la millor manera possible, sense por. La industria 4.0, l’economia circular, la metodologia Lean, la nova gestió del personal, noves formes de comunicació, etc. reclamen formació i coneixement per entendre i comprendre el reptes diaris, el Programa d’Operacions en Entorns de la Producció és una bona manera per començar a afrontar aquest canvis.


Programa d’Operacions en entorns de Producció

Del 30 de gener al 9 de juliol de 2020 Horaris: dijous de 16:00 h. a 20:00 h. (també divendres 07/02, 06/03, 15/05, 12/06 i 03/07) Durada total: 113 h Lloc: Campus Universitari d’Igualada

Mediambient

Estocs

Transport

Informació i inscripcions: Unió Empresarial de l’Anoia – 938052292 – formació@uea.cat – www.uea.cat Titulació obtinguda: aquest programa d'Operacions en Entorns de Producció va dirigit tant a titulats universitaris com a persones sense titulació, especialment si compten amb certa experiència en l’àmbit de la producció. Les persones amb titulació universitària rebran el títol d'Expert Universitari, en tant que les persones que no disposin de titulació universitària tindran dret al títol d'Especialista en Operacions en Entorns de Producció L’objectiu d’aquest programa és apropar als professionals de l’àrea del producció el conjunt de coneixements, eines i competències que els permetin actuar amb més seguretat en les seves empreses tant en el curt com en el llarg termini. Organitza:

edició

Preu socis: 2.200 € (parcialment bonificable) Preu no socis: 2.400 € (parcialment bonificable) Descompte del 10% per inscripcions d’un 2n. assistent per part de la mateixa empresa Consulta preu especial per autònoms

(Av. Pla de la Massa, 8 Igualada)

Productivitat

2a

Títol emès per:

Equip humà

Producció

Magatzems

Demanda

1.

Programa: Estratègia general d’Operacions (9h.)

2.

Previsió de la Demanda i Gestió d’Estocs (12h.)

3.

Gestió de la Producció (20h.)

4.

Millora de Processos i Productivitat. Mètodes i Temps i cronometratge industrial (12h.)

5.

Gestió de Qualitat, Mediambiental i Seguretat i Salut (24h.)

6.

Indústria 4.0 (8h.)

7.

Emmagatzematge i Transport (8h.)

8.

Gestió Econòmico-Financera de les Operacions (8 h.)

9.

Gestió d’equips humans en entorns d’Operacions (12h.)

En col·laboració amb:


Participació a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus*

Una setantena d’empreses s’adhereixen a les accions de la UEA per millorar la seva estratègia empresarial i impacte ambiental La Unió Empresarial de l’Anoia tanca la Setmana Europea de la Prevenció de Residus amb un balanç positiu en totes les accions que ha organitzat en el marc d’aquesta iniciativa europea, que té per objectiu donar a conèixer estratègies de reducció de residus; fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d’Europa; fer canviar el comportament quotidià dels europeus quant a consum i producció, entre altres. Tanmateix, la UEA s’hi ha adherit perquè està en la línia d’acció dels grups de treball de l’entitat: economia circular i medi ambient, integrats per membres implicats en l’entorn

UEA Magazine Zoom

Millores ambientals des de l’òptica empresarial

36

En aquest sentit, una de les accions que es varen realitzar des de l’entitat -en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus- va ser una formació que va anar a càrrec de la ponència de Pere Fullana, dr. enginyer industrial, expert en producte i medi ambient i actualment, Director de la Càtedra UNESCO de cicle de vida i canvi climàtic ESCIUPF. Sota el títol “Ecodisseny i cicle de vida des de l’òptica empresarial”, les empreses assistents varen conèixer de primera mà els conceptes de producte, medi ambient, l’avaluació i millora, la comunicació ambiental del producte, l’anàlisi del cicle de vida i l’ecodisseny.

empresarial, d’empreses de diversos sectors, experts en medi ambient, gestors ambientals i la Universitat. Aquestes comissions mixtes han permès orientar, coordinar i aportar molt de valor en totes les accions que s’hi desenvolupen, des de l’elaboració i presentació d’un manual de bones pràctiques per a les empreses fins a la dotació de contenidors per a les empreses; tot un seguit de propostes i accions per constatar que la prevenció de residus no només sigui una qüestió social, sinó també empresarial i perquè d’aquesta manera es millori l’estratègia i impacte ambiental de les empreses anoienques.


Participació a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus*

La gestió d’estocs com a mesura d’estalvi, eficiència i prevenció de residus D’altra banda, Joan Casanovas, de l’empresa Leancat, va ser l’encarregat d’impartir la següent formació. En aquest sentit, va compartir diverses estratègies de la metodologia lean, una filosofia de treball que es basa en l’eliminació constant dels malbarataments amb l’objectiu d’entregar el màxim valor al client. A través de l’exposició d’un cas pràctic,

Casanovas va fer reflexionar a les empreses anoienques com la gestió dels estocs és una mesura d’estalvi, eficiència i prevenció de residus. La sessió va comptar amb la presència d’una quinzena d’empreses de diversos sectors econòmics, com la indústria retail, sectors professionals, entre altres.

Bona acceptació i acollida del Manual de Bones Pràctiques Sota el títol “A l’empresa com a casa”, la UEA ha elaborat un document amb tot un seguit de propostes, accions i mesures de bones pràctiques en l’àmbit de la prevenció de residus en l’entorn empresarial. Així doncs, el manual recull tot un seguit de recomanacions per acompanyar a les empreses perquè apliquin mesures que minimitzin l’impacte generat en matèria de residus i per, a la vegada, conscienciar i formar a les persones i impreses, atès que també inclou un petit glossari amb

conceptes a integrar en temes de prevenció i gestió de residus, així com d’economia circular en general. Si vols millorar i aplicar aquests canvis i així reduir els residus generats, pots consultar aquí el Manual de Bones Pràctiques:

Una altra de les accions organitzades per la UEA i que ha comptat amb la col·laboració del Centre de Gestió Mediambiental ha estat la campanya “A la feina Separem”. En aquest sentit, es tracta d’una campanya de dotació de contenidors per a oficines per tal de separar correctament les dues fraccions que més es generen en l’entorn de despatx i oficina. A data d’avui, més d’una trentena d’empreses els ha sol·licitat i s’adhereixen en aquesta campanya.

UEA Magazine Zoom

Més d’una trentena d’empreses s’adhereixen a la campanya “A la feina separem”

37


Economia circular: Un canvi de paradigma, però de què?

Enric Cordoba

Grau primer en enginyeria industrial i grau segon en filosofia, economia i ciències polítiques. Màster en ecologia política, decreixement i justícia ambiental. Membre del grup Economia Circular de la UEA

UEA Magazine Zoom

Des d’ara fa uns anys, el concepte d’economia circular s’ha estès i no només ja és part del nostre vocabulari sinó que s’ha convertit en una estratègia en l’àmbit sociopolític per arreglar els problemes associats a l’actual model econòmic. Per una banda, crec ho és per bones raons: o canviem el model econòmic linear o d’aquí a uns anys ja no podrem fer economia; perquè no ens podem oblidar d’un punt clau que és tan obvi que l’obviem: l’economia és material. Sigui tallar un arbre o contestar un e-mail, ambdues necessiten energia i materials. Des de qualsevol angle, reconèixer que l’economia és material en totes les seves formes és un pas endavant per a poder arreglar-la. Malgrat això, el que proposo en la següent opinió és que posar-l’hi un pegat a un concepte en decadència no serà suficient per arribar a l’arrel del problema.

38

La part circular es concentra en la part més tangible del tan ampli concepte anomenat economia. Però li hem posat un adjectiu a un subjecte que, en la meva opinió, encara no entenem. Bé, potser sí que l’entenem, però d’una forma estreta, freda, mecànica i reduccionista. De fet, l’entenem com ens l’han ensenyat. Quantes vegades hem sentit o nosaltres mateixos hem fet servir el concepte de “l’economia” per a justificar la impossibilitat d’un projecte enfocat, per exemple, a la sostenibilitat. “No surten els números” solem dir. Crec que el primer pas cap a un sistema econòmic diferent és entendre que l’economia no és un déu que des del seu tron decideix com funciona el món (si fos així, seria un déu bastant cruel), si no que “l’economia” la fem nosaltres. Cada dia, al decidir com vivim decidim la forma que li donem a l’economia. El que em sorprèn més és que encara ens creiem falsos

mites que segueixen incrustats dintre el nostre racionalisme econòmic i, desafortunadament, els seguim reproduint. La tendència segueix essent donar el mínim als treballadors, mantenir les jerarquies per a tenir algú que revisi al que revisa a algú altre, que no es poden incorporar pràctiques sostenibles als processos productius per raons econòmiques... Però la realitat és que les empreses més resilients són les que empoderen a les treballadores, treballen en ambients més horitzontals, i constantment incorporen criteris de sostenibilitat a les seves pràctiques. I sabeu per què? Doncs és simple: les empreses les fan les persones. Com més contentes, millor ambient de treball (i no fa falta que expliqui les implicacions positives d’això). Com més horitzontal, més implicació, i com més sostenibles, menys costos. Com lligo aquesta crítica a la part circular de l’economia? La primera empresa descrita atraurà persones que vulguin fer la seva jornada i marxar a casa. La segona, persones que aportaran un pensament de millora constant al seu lloc de treball. Per el seu propi pes, en aquesta empresa, les persones implicades es preguntaran: Com podem reduir els nostres residus?. Què en podem fer?. Hi ha alguna altre empresa veïna que els pugui utilitzar o potser la mateixa empresa?. O, simplement, per què creem residus? El que plantejo aquí és que l’economia no es tornarà circular fins que no ens replantegem, primerament, ¿què és l’economia? Una vegada ho fem, la tendència cap a la circularitat serà gravitacional. La primera R és, doncs, Repensar “què volem que sigui l’economia”.


Josep Maria Colomé A mi NO m’afecta la Indústria 4.0... o si??? Josep Maria Colomé

Enginyer Superior de Telecomunicacions Delegat Territorial de l’Associació Telecos.cat Membre del UEA Lab Anoia 4.0

Després de llegir, informar-nos i consultar articles de la Revolució 4.0, la majoria de nosaltres (com a consumidors) podríem arribar a la conclusió que la Industria 4.0 no ens afecta. Ens expliquen les mil i una meravelles, i els beneficis que aportaran al sector empresarial: millor productivitat, increment de l’eficiència, reducció d’estocs, processos de producció òptims, reducció del temps de fabricació, etc. Tanmateix, no n’hi ha gaires que parlin dels beneficis que aportarà als consumidors o clients. Aquesta “nova” indústria té un enfocament altament tecnològic amb conceptes que costen d’entendre com robots col·laboratius, conducció autònoma, intel·ligència artificial, hiperconnectivitat, Blockchain... És una revolució feta des de les empreses, que estan empenyent als usuaris a tenir un nou comportament i una nova relació amb les marques, o és al reves?.... Som els consumidors que hem empès a les empreses a desenvolupar canvis disruptius a través de les noves tecnologies a causa de les nostres exigències? Aquesta revolució és conseqüència de les noves eines que disposem, com els mòbils, tauletes, ordinadors i xarxes socials, que permeten als consumidors expressar la seva opinió i donar un feedback directa “de” i “a” l’empresa.

UEA Magazine Zoom

Quins beneficis m’aporta el 4.0 com a consumidor final?

40

Els beneficis pels consumidors són molts. Segurament els que més valorarem seran les experiències directes amb les empreses i els intangibles. L’usuari final cada cop és més exigent. Una mala experiència amb una empresa pot fer que l’usuari l’abandoni per sempre: una entrega endarrerida, un producte mal personalitzat o amb acabats incorrectes... L’empresa no tan sols perdrà un client, en pot arribar a perdre molts a causa del poder que donen les noves tecnologies als consumidors, per exemple a través les xarxes socials.

Què són els beneficis “intangibles”? • Els nous models de consum milloren la gestió del temps i eliminen barreres pels consumidors, amb tecnologies que permeten el pagament automatitzat, sense cues, immediat en un supermercat, o la compra intel·ligent i autorelacionada amb suggeriments personalitzats en funció del perfil del consumidor. • Major capacitat de decidir en molts més aspectes del producte/ servei com el termini d’entrega, la personalització del producte, els colors, accessoris, modificacions, etc.. • Capacitat d’opinar del producte directament a les empreses o a través de les xarxes socials que condicionarà com fidelitzar, mantenir o augmentar el nombre de clients. Això pot arribar a influir en els valors i la mateixa cadena de valor de l’empresa. • La llibertat del consumidor per escollir molts aspectes sobre el producte/servei: com, quan, quant i on adquirir, consumir i pagar un producte/servei.

Així doncs existirà una nova relació consumidor-empresa que anirà evolucionant progressivament i fins i tot de manera inconscient, i anirà augmentant l’exigència per part dels usuaris vers els productes o serveis. Són canvis que afectaran molts aspectes de la nostra vida, que modificaran i milloraran el nostre dia a dia en el consum de productes, serveis, educació, salut, entorn de treball i d’oci. També ens canviarà la forma d’interactuar en el món: el sentit de la propietat es difumina (passarem del cotxe de propietat al compartit), en l’educació apareixeran noves carreres i en la forma d’adquirir noves habilitats i coneixement guanyaran pes els entorns virtuals, evolvents, 3D i simulacions. Aquests canvis, promoguts per nosaltres, l’usuari final, modificaran la forma, el sistema i els valors de la producció de les empreses. La revolució 4.0 comença amb nosaltres, i nosaltres en serem els principals beneficiats!


Dinamització de sectors econòmics i àrees estratègiques

Lab Anoia 4.0: Assessorament i acompanyament 4.0 a les empreses de la comarca Seguint els objectius plasmats en el III Fòrum Empresarial de l’Anoia, la UEA va analitzar les inquietuds de més de 800 empreses que participaren a través del fòrum, trobades, enquestes... I on va quedar palesa la preocupació i inquietud latent de les empreses davant aquest nou panorama de transformació, on l’economia circular i la revolució tecnològica, especialment l’entorn 4.0, són claus. En aquest sentit, des del grup de treball de l’entitat empresarial anomenat Anoia 4.0 -format per empreses en transformació digital-, s’hi afegeixen els actius tecnològics de la comarca, empreses que treballen per donar solucions tecnològiques i 4.0 a indústries i empreses del territori. Amb ells s’està traçant un full de ruta a seguir per tal que la comarca avanci cap aquest canvi, que les empreses sàpiguen on adreçar-se i com encarar aquesta transformació, tot i el potencial tecnològic i 4.0 que té l’Anoia. Ja són quatre les empreses de la comarca que han participat en la prova pilot del projecte “Assessorament i acompanya-

Neix UEA Enginyers: una aposta de xarxa, proximitat i arrelament al territori

ment 4.0”, pel qual se’ls ha fet un anàlisi de l’empresa amb una proposta d’accions de millora a través de les tecnologies 4.0. una vegada detectat el projecte prioritari a desenvolupar, s’ha connectat les empreses amb actius tecnològics del territori per tal que es poguessin oferir un parell o tres de propostes de desenvolupament d’aquesta solució. Actualment, les empreses ja estan valorant aquestes propostes per iniciar en breu la prova de concepte que permetrà avaluar la realitat i viabilitat d’aquesta solució tecnològica enfocada a una millora concreta dins el procés de l’empresa. Precisament, aquesta valoració de possibles projectes per les empreses i la connexió de les necessitats detectades amb les possibles solucions que els mateixos actius tecnològics de l’Anoia poden oferir, és l’eix principal de Lab Anoia 4.0. El seu objectiu principal és facilitar el contacte entre empreses que volen avançar i millorar el seu procés, producte o servei, amb els actius tecnològics del territori, empreses que ofereixen solucions tecnològiques a les empreses dels diferents sectors econòmics.

La UEA, com a entitat que treballa pels diferents sectors empresarials i col·lectius professionals de la comarca de l’Anoia ha engegat el projecte UEA Enginyers, amb la voluntat de poder treballar amb els enginyers i enginyeres del nostre territori. L’objectiu no és altre que es puguin conèixer entre ells, i puguin tenir un contacte més directe amb el sector empresarial, industrial de l’Anoia, i els diferents projectes del territori, fet que els permetrà no només ampliar la xarxa de contactes i coneixement, sinó també obrir noves possibilitats professionals amb una aposta de proximitat i arrelament al territori, i

poder actuar com a òrgan consultiu en diversos projectes de l’Anoia. Es tracta d’un gran col·lectiu, transversal, que pot participar en diversos projectes de gran abast i rellevància pel territori i l’entitat ho vol facilitar. En aquest sentit, el passat 11 de desembre, es va celebrar la primera trobada de treball del col·lectiu d’Enginyers de l’Anoia que els va permetre conèixer-se i compartir inquietuds, necessitats i reptes del sector. El grup ja treballa en les primeres accions i propostes de cara al 2020.

41


Dinamització de sectors econòmics i àrees estratègiques

La UEA apropa a l’empresariat anoienc la realitat virtual i augmentada com a claus per a una estratègia empresarial d’èxit L’acte es va celebrar a les instal·lacions de Servisimó Igualada i va comptar amb dues conferències que van tenir com a fil conductor la realitat virtual i l’augmentada, dues tecnologies estratègiques que s’apliquen en els entorns empresarials i industrials. Les dues conferències van comptar per una banda, amb Angel Campo, director comercial de Volkswagen Spain qui va exposar el cas de Volkswagen 4.0: és a dir, com a través de la realitat virtual i configuració augmentada s’utilitza per oferir

un servei al client. Campo va afirmar que “Hi ha moltes solucions tecnològiques, però hem de tenir en compte cap a on volem anar per assolir els objectius de la nostra estratègia empresarial. Nosaltres tenim molt clar que l’experiència del client és quelcom molt important per treballar. En som conscients i des de Volkswagen som capaços de fer tot el procés comercial a través d’una tablet. La realitat virtual ja fa temps que l’utilitzem”. Per altra banda, la jornada també va comptar amb la conferència de Xavier Riba, soci-fundador i director territorial de Catalunya d’Innovae, una empresa de solucions de realitat virtual i realitat augmentada amb aplicacions en venda, formació, manteniment, logística, fabricació i control. Riba va exposar diverses aplicacions, solucions i resultats de realitat virtual i augmentada a la indústria, en els àmbits de la formació, el manteniment, en solucions per muntatge i control de qualitat “La digitalització ens permetrà tot un tipus d’avantatges i eines per conèixer en tot moment el funcionament de la nostra empresa en tots els aspectes: treballadors/es, màquines, clients... Per conservar i mantenir el know-how dins l’empresa”. La jornada va finalitzar amb un dinar a peu dret on els assistents van poder compartir i intercanviar les seves opinions i impressions. La jornada va comptar amb el patrocini de Servisimó Igualada i la col·laboració del Campus Motor Anoia.

UEA Magazine Zoom

La Blockchain, la tokenització, les criptomonedes i els temes legals a debat

42

En una nova jornada de transformació digital organitzada per la Unió Empresarial de l’Anoia, en aquesta ocasió amb la col·laboració d’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) es va posar sobre la taula la realitat actual, visió de futur i reptes i conceptes associats a aquestes noves tecnologies que desperten alhora curiositat, interès i respecte. La jornada va comptar amb una quarantena d’assistents i va permetre, en una primera part, conèixer com la tecnologia Blockchain permet compartir dades en un sistema públic i transparent, que no les permet

eliminar, modificar ni falsejar. La sessió va comptar amb la taula rodona formada per Andrei Boar, professor de la UPC; Joaquim Matinero, advocat

de Roca Junyent i col·laborador de Blockchain Space; Jaume Catarineu, CEO d’UBIQUAT i Luís Carbajo, CEO de Vottun.


Dinamització de sectors econòmics i àrees estratègiques

La UEA immobiliaris celebra una sessió sobre la prevenció del blanqueig de capitals

Alguns sectors del sistema econòmic poden ser utilitzats per blanquejar capitals (que poden procedir tant d’activitats il·legals, com de legals, però ocultes a Hisenda). Per evitar-ho, la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capital regula certes obligacions, actuacions i procediments que s’han de complir. Un d’aquests sectors econòmics és l’immobiliari. La Unió Empresarial de l’Anoia, a través de la sectorial anomenada UEA Immobiliaris, va organitzar una sessió per abordar aquesta qüestió. Amb el títol “Les noves obligacions en prevenció de blanqueig de capital i finançament de terrorisme”, els professionals immobiliaris de la comarca han conegut de primera mà quines obligacions els imposa aquesta nova normativa atès que afecta al seu sector empresarial. La sessió va anar a càrrec de Gemma Ramoneda i Edgar Sánchez,, assessors jurídics i experta en blanqueig de capitals, de Tarinas Consulting. De cara al proper mes de gener, la sectorial immobiliària de la UEA organitzarà un acte amb en Sergi Vergé, agent immobiliari i uator de la xerrada sobre el poder de l’exclusiva. En aquesta xerrada, Vergé explicarà les claus i els beneficis de treballar únicament en exclusiva i com superar les pors que sovint dificulten aquesta decisió.

43


Dinamització de sectors econòmics i àrees estratègiques

Segueixen les tardes de debat de la sectorial dels assessors de cara al 2020 Des de fa dos anys, la sectorial dels assessors de la Unió Empresarial de l’Anoia organitza les tardes de debat, unes reunions mensuals que es realitzen el segon dimarts de cada mes amb l’objectiu de posar sobre la taula els dubtes, unificar criteris, intercanviar idees o plantejar aquelles problemàtiques que aquests professionals es puguin trobar en el seu dia a dia.

Les empreses anoienques es formen sobre les novetats comptables amb la UEA Donar resposta a les necessitats de les empreses és un dels objectius de la Unió Empresarial de l’Anoia. En aquest sentit, un dels grans eixos de treball de l’entitat és la formació. La patronal anoienca treballa per l’especialització dels treballadors i treballadores de la comarca, organitzant cursos per sectors econòmics i també transversals, segons les necessitats de les empreses. Seguint aquesta línia d’actuació, d’escoltar les necessitats i demandes de les empreses de la comarca, la sectorial dels assessors de la UEA va organitzar un curs per donar a conèixer quins són els propers canvis previstos per a la regulació comptable al 2020; és a dir, les novetats comptables que s’incorporen a la resolució de l’ICAC sobre Presentació d’Instruments Financers i altres aspectes relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital i el projecte Reial Decret que modifica el Pla General Comptable. La sessió formativa va comptar amb l’assistència d’una vintena d’empreses, principalment, professionals de l’àrea comptable i financera d’empreses, assessors comptables i fiscals, consultors d’empreses, auditors, entre altres.

UEA Magazine Zoom

Aquesta formació, organitzada per la sectorial d’assessors de la Unió Empresarial de l’Anoia, va comptar amb la docència dels professors Jordi Rizo i Xavier Sentís, economistes, professors associats de la UAB i membres de l’ACCID, l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció.

44


Dinamització de sectors econòmics i àrees estratègiques

Concurs Química a l’Escola Segona edició del concurs Química a l’Escola Un any més, les empreses del sector químic volen apostar per traslladar l’interès, la passió i la curiositat sobre la química als més joves, als alumnes de primària i secundària de les diferents escoles de la comarca de l’Anoia.

de les escoles de la comarca. Els participants han de presentar un vídeo en el qual realitzin un experiment i entenguin i expliquin el procés i el què hi succeeix. El concurs compta amb diversos premis, per les diferents categories dels alumnes segons l’edat o el curs

pel qual les empreses de la sectorial química de l’entitat actuen com a patrocinadores. En la primera edició van participar-hi 12 centres educatius amb més d’una quarantena de vídeos i s’espera. Enguany, tenir igualment una bona acollida.

www.sematdata.com info@sematdata.com 973501112 Av Catalunya, 72-74 Tàrrega, Lleida

UEA Magazine Zoom

Així, un any més, té lloc el Concurs Química a l’Escola, que té per objectiu conscienciar a la societat que la química es present en el nostre dia a dia i que no comporta cap perill, fomentar l’experimentació i el coneixement de la química entre els estudiants, a través d’experiments per als més petits i per als més grans, i al fer arribar la química a tots els estudiants, fomentar que en un futur vulguin implicar-se en aquest món i fins i tot poder enfocar els seus estudis en aquest sentit. Es tracta d’una acció que també va enfocada a millorar la imatge del sector i fer-lo més transparent. Es tracta d’un concurs adreçat als estudiants de primària i secundària

45


Reinmet: Programa de capacitació professional pel sector del metall

PROMOCIÓ DE L’ OCUPACIÓ DE LA INDÚSTRIA DEL METALL

REINMET és un projecte de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) i amb el suport de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de cobrir el dèficit de professionals i desenvolupar una formació ajustada a les necessitats del sector del metall entre d’altres. Un dels objectius principals del ReinMET és la capacitació de persones a l’atur en el sector metal·lúrgic, un dels sectors industrials estratègics de la comarca de l’Anoia . En el marc del REINMET, en curs des del passat maig del

2018, ja s’han realitzat prèviament dues accions formatives una en l’especialitat de Soldadura i l’altre en la iniciació al Manteniment Industrial, en les que hi han participat un total de 30 persones i la major part d’elles més d’un 73% ha aconseguit una feina en el sector. Aquest programa ha tingut un gran impacte en l’ocupabilitat a curt termini, especialment en homes de 45 anys i dones.

Cobertura del projecte

31 persones participants

22,6%

dones

72 empreses participants

13 agents

participants

Activitat del projecte

100%

persones han fet formació a l’aula

45%

persones han fet pràctiques

Impacte del projecte

44

insercions

73%

insercions en sector escollit

11%

contractacions indefinides

100%

persones inserides

41%

insercions en empresa participant

4 mesos

durada mitjana contractacions temporals

Més professionals formats en soldadura

UEA Magazine Zoom

Al mes de desembre començarà una tercera acció formativa per ajudar un tercer grup d’operaris a formar-se en soldadura. Els professionals estaran a disposició de les empreses del metall que necessitin personal amb aquesta capacitació. Tota empresa que vulgui contractar algun operari participant del ReinMET que hagin cursat manteniment industrial o soldadura, es pot posar en contacte amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena a ocupacio@micod.cat

46

Organitzat:

Subvencionat:

Amb la col·laboració:


Bones pràctiques al sector del metall

L’Atmane havia tingut diverses experiències professionals com a mosso de magatzem en diferents empreses. Va apuntar-se al curs de manteniment industrial per aprofundir en un sector que coneixia una mica, degut a la seva experiència laboral anterior i amb moltes possibilitats. Es va sentir molt atret per la possibilitat que oferia el curs de fer pràctiques i tenir contacte amb l’empresa directament. Després d’un període de pràctiques a INSMAGAS es van entendre de seguida i ara és un més de l’equip. Paco López, gerent d’Insmagas està content d’haver donat una oportunitat a un nou treballador que ara els resulta de gran ajuda.

Albert Lloveras a TALLERS RIBACAR L’Albert va fer el curs del ReinMET de Manteniment Industrial disposat a canviar de sector professional. En una visita organitzada dins la sessió formativa a Ribacar, va mostrar molt interès per l’empresa, i arran del contacte i l’interès mostrat per l’Albert va anar fent pràctiques allà, i ara hi està treballant. Xavi Riba, gerent de Ribacar valora molt positivament aquest programa perquè li ha aportat al seu equip un professional molt compromès i treballador. Actualment, Albert Lloveras està molt content perquè està aprenent a soldar.

UEA Magazine Zoom

Atmane Asaouri a INSMAGAS

47


Dinamització de sectors econòmics i àrees estratègiques

Departaments de recursos humans d’empreses de l’Anoia es reuneixen amb la UEA per convertir la comarca en capital del talent

Prop d’una vintena de responsables de recursos humans d’empreses provinents del sector del metall, el transport, les arts gràfiques, el packaging, l’electrònica, les telecomunicacions i la sanitat de la comarca, es varen reunir amb la Unió Empresarial de l’Anoia al Fòrum de Recursos Humans organitzat per la patronal anoienca.

UEA Magazine Zoom

Seguint el full de ruta i les idees de futur i conclusions extretes tant del I Fòrum Empresa i Progrés “Conclusions i Propostes dels Fòrums Sectorials i Territorials de l’Anoia” i el II Fòrum Empresa I Progrés “Talent, Capital Anoia”; l’objectiu d’aquesta trobada era el d’abordar totes aquelles qüestions que estan relacionades amb la gestió, atracció i retenció del talent a la comarca.

48

Aquesta trobada va servir per reunir a les empreses de l’Anoia i compartir els temes que els preocupa, les seves necessitats i interessos en l’àmbit dels recursos humans per poder donar-los-hi suport i assessorament que necessiten i crear accions que els ajudi en la seva competitivitat. En aquest sentit, es va considerar important la creació del grup de treball de recursos humans i així crear estratègies i reunions de seguiment i de treball.

En aquest sentit, es van tractar temes diversos. Per una banda, els i les assistents van arribar a la conclusió que les empreses de l’Anoia tenen dificultats per trobar talent dins la comarca, i que en moltes ocasions, ve de fora, de comarques limítrofes i de Barcelona. Els experts en recursos humans van exposar que les empreses anoienques tenen dificultats en trobar perfils concrets, com els operaris especialitzats en metall i àrees d’electrònica, electricitat i telecomunicacions; perfils tècnics d’enginyeries; perfils amb idiomes (mínim anglès) i transportistes. Varen emfatitzar en la formació “in company” que porten a terme perquè el personal que troben té moltes necessitats formatives i a més, és un incentiu per als treballadors i treballadores. Les infraestructures de la comarca -i relacionar-les amb el talent- també

varen ser tema de debat. En aquest sentit, es va comentar que és molt complicat poder captar talent de fora perquè és difícil arribar a Igualada si no és té cotxe propi, a més dels costos que comporta el desplaçament, així com també, que les comunicacions internes a l’Anoia no faciliten poder arribar a segons quines empreses. D’altra banda, també es va parlar de la problemàtica en les qüestions relacionades amb la qualitat de vida i benestar i les accions que porten a terme per la retenció del talent, en aquest cas es va incidir en els mecanismes que utilitzen per a la conciliació familiar, les retribucions salarials, la formació en horari laboral i el treball del bon clima laboral així com altres formacions específiques pel benestar físic i mental com el mindfullness. Les empreses també van comentar la problemàtica que troben respecte a la qüestió de trobar pisos de lloguer per a la recol·locació de perfils, pel fet que o ve no en troben o ve els preus no s’adapten a les necessitats de les persones.


T'ajudem a trobar el que necessites Estem al costat de les empreses que volen contractar i de les persones que busquen treball, les posem en contacte perquè les dues parts es beneficïin.

EMPRESA DE TREBALL TEMPORAL, S.A. Igualada Avinguda Balmes, 61 08700 Igualada Tel 936 550 970 igualada@meditempus.com

Xarxa d'oficines Barcelona centre Rambla Catalunya 57, 4º 3ª 08007 Barcelona Tel. 93 511 03 75 Fax 93 513 14 88 barcelona@meditempus.com

Barcelona 22@ Avinguda Diagonal, 151 08018 Barcelona 936116830 poblenou@meditempus.com

Parets del Vallès Av. Francesc Macià, 1 08150 Parets del Vallès Tel. 93 562 50 55 Fax 93 562 12 08 parets@meditempus.com

Viladecans Crta. de Barcelona, 8 08840 Viladecans Tel. 93 647 33 83 Fax 93 659 34 78 viladecans@meditempus.com

Esplugues C/ Laureà Miró, 207-211 08950 Esplugues de Llobregat Tel. 93 499 07 44 Fax 93 473 03 47 esplugues@meditempus.com

Martorell Puig del Ravell, 45-53 Local 12 08760 Martorell Tel. 93 775 02 40 Fax 93 776 60 63 martorell@meditempus.com

Rubí Avda. de l’Estatut, 91-93 08191 Rubí Tel. 93 588 60 66 Fax 93 697 95 51 rubi@meditempus.com

Sabadell C/ Salut, 19 08202 Sabadell Tel. 93 117 89 90 Fax 93 116 09 60 sabadell@meditempus.com

Montcada C/ Tarragona,3 (Pla d’en Coll) 08110 Montcada i Reixach Tel. 93 564 00 33 Fax 93 575 27 60 montcada@meditempus.com

Mataró Camí Ral, 648 08301 Mataró (Barcelona) Tel. 93 114 68 68 Fax 93 118 20 50 mataro@meditempus.com

Manresa C/ Barcelona, 77-B 08242 Manresa Tel. 93 113 21 33 Fax 93 113 01 34 manresa@meditempus.com

Vilanova C/ Forn del Vidre 5-7 08800 Vilanova. 935669530 vilanova@meditempus.com

Madrid Paseo de la Castellana 93. 28046 Madrid Tel. 91 125 74 57 madrid@meditempus.com

Leganés Avda. Rey Juan Carlos I, 90 28916 Leganés (Madrid) Tel. 91 125 74 57 madrid@meditempus.com

UEA Magazine Serveis

Enric Pascual, Coordinador de Serveis. M 690 871 639 Borja López, Delegat Comercial. M 667 109 686

49


Dinamització de sectors econòmics i àrees estratègiques

La sectorial del metall organitza jornades per abordar el futur del sector i la seva competitivitat

En el marc de les línies d’actuació que segueix la sectorial del metall de la UEA, diverses empreses metal·lúrgiques de la comarca s’han reunit en diverses jornades de treball, amb l’objectiu de compartir les inquietuds del sector i debatre com veuen el sector tant a nivell local, nacional i mundial.

Jornada amb DOGA i Equipceramic

La primera de les trobades va comptar amb dues grans empreses, Doga i Equipceramic, referents als seus respectius sectors -els components d’automoció i la indústria ceràmica- i compartiren amb les empreses assistents la seva experiència, coneixement del sector, idees i previsions de cara al futur, un futur tecnològic, exigent, internacional i amb moltes possibilitats i reptes a nivell empresarial. La sessió va girar al voltant de com aquest sector, per ser competitiu empresarialment, ha d’afrontar una estratègia empresarial valenta, amatent als canvis, que integri les noves tecnologies i la innovació en materials i processos, i que sobretot, sigui flexible per adaptar-se a les exigències del mercat i la competència.

Jornada amb Calaf Grup i Ficosa

La següent de les jornades també va comptar amb dues grans empreses referents del sector: Calaf Grup i Ficosa. En aquest sentit, es va parlar del model de les empreses familiars, de la importància de tenir mentalitat de treballador de l’empresa i no d’accionista; de posar consellers externs al consell de l’empresa; així com també, es va parlar de la situació econòmica, si bé es va recordar que els indicadors parlen d’una desacceleració, es va incidir i coincidir en la importància d’actuar amb previsió, entre altres qüestions.

UEA Magazine Zoom

La propera cita empresarial del sector metall tindrà lloc al mes de febrer amb el tercer dels dinars “El futur, el metall i la indústria”.

50


Espai empresa 24/09/2019

Meditempus Borja López, delegate comercial de Meditempus Igualada

01/10/2019

25 anys de Mg Comunicació Miquel Gleyal, dissenyador de Mg Comunicació

08/10/2019

Proembasa Ramon Albareda, managing director de Proembasa

15/10/2019

El sector del metall Rebeca Álamo, tècnica d’ocupació de la Micod i Albert Lloveras, treballador de l’empresa Ribacar

22/10/2019

8a Setmana de l’Ocupació Paula Arias, gerent de la Unió Empresarial de l’Anoia

29/10/2019

Albert Bosch Aventurer, emprenedor i escriptor

05/11/2019

Nuria Chinchilla Professora de l’IESE Business School

12/11/2019

Celler Mas Rodó Cristina Salas, membre de l’equip de Mas Rodó

Espai Empresa és el programa de la UEA a Ràdio Igualada. Cada dimarts al matí, a partir de les 8.45h, els periodistes Jordi Quintana i Anna Marsal, de la UEA, parlen sobre l’actualitat empresarial amb els propis empresaris per donar a conèixer la situació industrial i econòmica de la comarca.

UEA Magazine Zoom

Les assegurances de crèdit i caució Ricard Fusté, gerent de Fusté Mediadors

17/09/2019

51


Dinamització de sectors econòmics i àrees estratègiques

Acord entre la UEA i Disseny Igualada per apostar conjuntament pel sector del disseny a l’Anoia Enfortir el sector del disseny a la comarca i ajudar a les empreses del territori a evolucionar a través del disseny és l’objectiu de l’acord de col·laboració signat entre la Unió Empresarial de l’Anoia i l’entitat Disseny Igualada. La voluntat d’aquest acord és la de treballar plegats per la comarca, posant com a base compartida el disseny: especialment conscients que el disseny no és una disciplina associada només a la imatge i al producte sinó tenint en compte que és una especialització que intervé en una gran diversitat d’àrees de les empreses, des dels processos, fabricació, la gestió d’actius i subministraments, temes comercials i altres àmbits.

Les dues entitats, que mantenen trobades periòdiques, ja han establert algunes línies de treball conjunt com per exemple el projecte IDEA, en l’edició d’enguany, amb el qual ja han treballat plegats amb anterioritat, i la possibilitat de realitzar altres accions adreçades als professionals de l’entorn del disseny i a vincular aquests professionals amb altres tipologies d’empreses i indústries de la comarca.

UEA Magazine Zoom

Ambdues entitats celebren haver arribat a aquesta voluntat de treball compartida, atès que l’Anoia compta amb un teixit empresarial viu, dinàmic i potent que, a més, entén la necessitat de treballar conjuntament per millorar en aspectes claus com la competitivitat, la innovació i la cerca de nous mercats.

En aquest sentit, Disseny Igualada i la UEA estan convençuts que el model associatiu empresarial ha d’evolucionar en la mateixa direcció per donar resposta a les necessitats de les empreses, creant sinergies i noves oportunitats en benefici del teixit empresarial comarcal. Així, en l’àmbit del sector del disseny la UEA i Disseny Igualada han volgut donar forma a una voluntat de col·laboració que permeti treballar amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses i els professionals del disseny, la seva integració i vinculació amb la resta de sectors empresarials i industrials i la promoció en l’entorn ciutadà.

52 Mbe2851_Anuncio.indd 2

22/3/19 9:36


Notes de premsa d’empreses GRAN PARTICIPACIÓ DELS TALLERS INFANTILS AMB PELL

ENDESA I PETROMIRALLES FIRMEN UN ACORD DE COL·LABORACIÓ

NEW YORK INSTITUTE, MÉS INTERNACIONAL QUE MAI

CODELEARN INAUGURA EL SEU CENTRE D’IGUALADA

Amb motiu del Rec Stores, Leather Cluster Barcelona amb la col·laboració de REC.0 i l’Ajuntament d’Igualada, ha organitzat per segona vegada un taller infantil per descobrir i jugar amb la pell.

Endesa i Petromiralles han firmat un acord per la instal·lació de carregadors ràpids i semi ràpids a les seves 14 estacions de servei.

New York Institute és un centre d’anglès creat l’any 2007, amb seu a Igualada, que imparteix classes a adults, nens i empreses mitjançant grups molt reduïts i individuals, amb la màxima qualitat. A més d’oferir tots els serveis complets en l’aprenentatge de l’anglès, també realitzen preparació per exàmens oficials de Cambridge, TOEFL, Trinity, IELTS per a totes les edats i nivells.

L’escola de programació, robòtica i pensament computacional més gran de Catalunya va inaugurar el seu nou centre d’Igualada amb una jornada de portes obertes per a tothom qui volgués conèixer el mètode i jugar amb les aventures i els personatges de Codelearn.

Els tallers que han format part de l’agenda cultural del Rec Stores, s’engloben en el projecte de promoció del món de la pell de Leather Cluster Barcelona i tenen per objectiu difondre’n el seu coneixement entre els nens i nenes de 3 a 12 anys. La pell és un residu de l’alimentació que la indústria adobera transforma en un producte útil i de valor per la societat. L’Adoberia Bella, seu de Leather Cluster Barcelona situada al cor del barri del Rec, va acollir el Taller en pell dirigit per Sandra Sayavera amb la col·laboració de laGaspar, escola municipal d’art i disseny d’Igualada. El Taller en pell va comptar amb dos espais, un per una activitat destinada als nens i nenes i guiada per monitors/es, i un segon espai per activitats supervisades directament pels pares i mares. Durant els 4 dies del REC 0.20, gairebé 100 nens i nenes van poder gaudir de manualitats i jocs basats en pell.

Aquest acord de col·laboració entre ENDESA i Petromiralles s’emmarca en el Pla de Desenvolupament d’Infraestructures d’accés públic de recàrrega per a vehicle elèctric, que va presentar ENDESA a mitjans de novembre de 2018, amb l’objectiu d’arribar a 8.500 punts en llocs de públic accés en 5 anys, el més ambiciós ara mateix a Espanya. Petromiralles ha sigut des dels seus orígens una empresa compromesa amb el seu entorn, per això opta per l’ús de combustibles menys contaminants i més eficients, sent el primer operador a Catalunya a subministrar biodièsel d’olis reciclats, per tal de reduir l’impacte dels gasos, per aquest mateix motiu es comercialitza l’E-85, el GLP i ara també electricitat gràcies a l’acord amb ENDESA, per tal de satisfer als clients amb el màxim ventall d’opcions per a la seva mobilitat

Coneixedors que el millor mètode d’aprendre un idioma és aprendre’l al país en qüestió, aquest estiu, New York Institute ha enviat a més alumnes que mai a l’estranger a estudiar un trimestre acadèmic, un any acadèmic o una estada durant l’estiu per tal d’aprendre l’idioma. A més, un dels altres èxits aconseguits d’aquest centre d’anglès ha estat el 100% d’aprovats als exàmens oficials. D’altra banda, des d’aquest estiu, des de New York Institute s’ofereix un servei que els fa pioners i capdavanters: realitzen servei d’ensenyança de japonès, a causa de la demanda que ha rebut el centre. Per a més informació: www.elisabetseuba.com

El centre va acollir prop d’un centenar de persones al llarg de la tarda i la inauguració va comptar amb la presència de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i el regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè. Entre xerrades, riures i un bon pica-pica, les famílies que es van apropar al número 8 del C/ Doctor Fleming van poder entrar a la plataforma online de Codelearn per intentar superar diferents reptes presentats en forma de jocs i exercicis. Codelearn té 20 centres repartits pel territori català. Amb el seu mètode de Gamificació, vol donar als nens i nenes les eines necessàries per afrontar el seu futur a partir dels avantatges que té el pensament computacional.


Notes de premsa d’empreses CEINA CREA UNA AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ PRÒPIA PER COMBATRE L’ATUR AL TERRITORI

REINPE, L’EMPRESA DE COPIADORES MÉS SOLIDÀRIA EN TOTS ELS ÀMBITS

“EL COIXÍ DEL COR”

LIDERA COMUNICACIÓ ES TRASLLADA AL BARRI DEL REC

El centre de formació CEINA ha creat aquest 2019 la seva pròpia agència de col·locació per donar sortida als alumnes que completen al mateix centre la formació ocupacional. D’aquesta manera, CEINA podrà ajudar als alumnes dels més de cinquanta cursos que ofereix el centre a accedir a un lloc de treball adequat a la formació que hauran rebut. CEINA és el centre de formació privat més gran de la Catalunya Central i ofereix formació ocupacional i contínua adreçada a persones desocupades, treballadors en actiu i de l’administració pública i autònoms. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través de la web ceina.com.

REINPE, líder en venta de copiadores i impressores, inverteix gran part dels seus beneficis a col·laborar en aconseguir un món millor en tots els àmbits: 1. Reinpe compta amb els més alts certificats de medi ambient. Tots els seus equips compleixen estrictament la normativa d’emissions, consum mínim i residus i s’encarrega del reciclatge de tots els equips quan arriben al fi de la seva vida útil. A més, compta amb la novetat ecològica mundial, l’únic equip multifuncional del món que reutilitza el paper 2. Reinpe ha col·laborat i col·labora en la construcció i manteniment de l’HOSPITAL MATERNO INFANTIL KHEUR MODOU, a Senegal. Permetent que les persones tinguin assistència sanitària, reduint de forma important la mortalitat de la zona. A més, ha permès donar ocupació a un elevat nombre de persones que treballen al centre. 3. Reinpe col·labora amb el benestar animal, amb la protectora ANIMALS SENSE SOSTRE, a Vallirana, realitzant periòdicament campanyes de recollida de material, mantes, pinso i altres productes que tanta falta fan en un sector tan oblidat per les administracions com són els animals. Per tot això i molt més, confiar en REINPE és invertir en solidaritat. Truca’ns i demana’ns més informació, estarem encantats d’atendre’t.

Anomenat així, no només per la seva forma, sinó també per la filosofia que hi ha hi ha al darrere, es dóna de manera gratuïta a la dona operada de càncer de mama i serveix per alleugerir el dolor i les molèsties després de la cirurgia. L’Hospital d’Igualada reparteix els coixins del cor gràcies a la iniciativa l’associació Artesanas de Corazón de Sta. Margarida de Montbui

L’empresa igualadina Lidera Comunicació ha començat el curs en un nou espai situat al barri del Rec d’Igualada, afegint-se així a les més de 20 noves empreses de diferents sectors (disseny, fotografia, noves tecnologies...) que s’han ubicat en aquest barri al llarg dels darrers anys.

Entre l’oferta formativa de Ceina, amb centres a Igualada, Vilanova i la Geltrú, Mollerussa i Les Borges Blanques, es troben cursos de diferents branques: des d’idiomes, amb una gran varietat d’opcions; passant per la formació en informàtica i noves tecnologies; a més de cursos enfocats a l’administració de l’empresa o les vendes i el màrqueting. També hi ha cursos sobre gastronomia i seguretat alimentària i la formació en creixement personal. Els cursos són 100% subvencionats i amb la possibilitat de rebre beques per desplaçament. L’oferta formativa completa es pot consultar a la web del centre.

Ja des del 2016 que aquestes senyores proveeixen de coixins del cor al centre Hospitalari. Se’n reparteixen uns 40 a l’any. A més de la vessant de confortabilitat, és una manera d’oferir suport emocional, tant des de l’hospital com d’altres dones que li fan costat. El projecte ha arribat a Catalunya després que la mallorquina Maria José Loly de Cooman creés el “Proyecto Micky-Almohada del corazón”. Amb el temps, la iniciativa ja no coneix fronteres i són centenars les agrupacions de persones repartides per tot el món que cusen de manera altruista aquests coixins per regalar-los a les dones que s’han vist sotmeses a aquest tipus d’intervenció quirúrgica.

La rehabilitació de l’edifici, fins ara en desús, s’ha realitzat respectant els materials i l’estètica industrial tant característica del Rec i ha permès un altre edifici d’aquest barri tant emblemàtic. El nou espai permet a l’empresa de comunicació de l’Anoia seguir oferint el millor el tracte als seus clients, ara amb unes oficines més àmplies i des del cor de la ciutat. Lidera Comunicació SL va néixer l’any 2011 de la mà de l’enginyer industrial Oriol Solà i la periodista i filòloga Marina Llansana, actualment formen part de l’equip la comunicadora audiovisual Helena Aparisi i la periodista Xènia Castillo. Lidera treballa per organitzacions i institucions d’arreu del país i per empreses del territori oferint serveis integrals de comunicació.


INTAREX ESDEVÉ CAS D’ÈXIT DE MICROSOFT AZURE, LA SOLUCIÓ CLOUD PER PIMES EN TERMES DE RGPD I CIBERSEGURETAT

LA CO-XEF DEL SOMIATRUITES, ZHOU MENGXIN, GUANYA EL PREMI SAN PELLEGRINO A LA RESPONSABILITAT SOCIAL

Amb l’entrada amb vigor de la RGPD, totes les empreses han passat a tenir responsabilitats pel fet de tenir dades de ciutadans europeus. La nova llei exigeix adoptar mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir la seguretat de les dades, obligant a tenir la informació actualitzada i fins i tot fora de l’espai físic de les empreses.

La co-xef del Somiatruites, Zhou Mengxin, ha guanyat el Premi San Pellegrino a la Responsabilitat Social, un guardó que reconeix aquelles propostes gastronòmiques basades en pràctiques socialment responsables. Mengxin s’ha endut aquest premi amb el plat “La truita – Schubert”, una proposta de seqüència on la truita de riu és la protagonista en totes les seves textures, inspirada en el paisatge i els records d’infantesa del seu país d’origen i barrejant també una experiència sensorial amb la melodia de l’obra musical de Schubert “Die Forelle” (la truita).

Intarex ha implementat en diverses empreses la solució cloud d’Azure, esdevenint un cas d’èxit de Microsoft gràcies als alts estàndar de qualitat i servei prestats. Els avantatges d’aquesta implementació són molts: les millors garanties de seguretat de les dades i facilitat d’accés com a usuari, detecció d’intrusos, Firewalls, Back ups encriptats, personal tècnic certificat en RGPD... tot sense cost de propietat del servidor i amb accessibilitat econòmica per a pimes. Per a més informació: www.intarex.com intarex@intarex.com 93 805 37 67

La cuinera igualadina d’origen xinès, ha pogut presentar aquesta proposta en el marc del concurs de joves cuiners San Pellegrino Young Chef, en el que es va classificar entre els 10 millors xefs de la regió Ibèrica i Mediterrània –que engloba països com Espanya, Portugal, Gràcia i Israel–. Finalment, l’escollit per representar aquesta regió a la final mundial ha estat el cuiner del restaurant barceloní Tickets, Albert Manso.

26.323€ PLENS DE SOLIDARITAT

Com ja ha succeït en ocasions anteriors amb les revistes dedicades a Càritas, Apinas i la Llar del Sant Crist, els ingressos derivats de la publicitat dels anunciants a la revista solidària, també en aquesta quarta edició, es deriven a una entitat o institució sense ànim de lucre que realitzi una funció social per als igualadins i anoiencs. Aquesta iniciativa ha comptat, en les tres edicions de la Revista Solidària, amb una gran acceptació entre les empreses i comerços de la comarca, als quals agraïm des de La Veu la seva participació. Aquest any, la Creu Roja Anoia ha estat la destinatària dels diners recaptats en la iniciativa solidària de La Veu, gràcies a l’aportació d’institucions, comerços i empreses. Després de descomptar les despeses d’impremta i distribució, en els propers mesos Creu Roja Anoia rebrà de part de La Veu de l’Anoia la quantitat de 4.710€, que es podran dedicar íntegrament als projectes de l’entitat. Des d’aquestes ratlles, volem agrair la col·laboració de tots els que han mostrat la seva solidaritat en aquesta edició de La Veu Solidària. L’aportació de tots servirà per a continuar el profitós camí de l’obra social de Creu Roja Anoia, en benefici de les persones més necessitades de la nostra comarca. Moltes gràcies i fins l’any que ve!

MARLEX, EL TEU COL·LABORADOR DE CONFIANÇA EN L’ÀREA DELS RRHH

Marlex és una consultoria de RRHH que vetlla per conèixer en profunditat el panorama laboral actual i per oferir diverses mirades de valor que ens facin ser més efectius en la nostra feina i convertir-nos en un referent dins el sector. Naixem a Girona l’any 1996 i després de més de 20 anys de servei i de creixement, ens hem consolidat com una empresa líder a Catalunya en serveis professionals de recursos humans i en solucions en l’àrea de captació de talent. Actuem a tota Catalunya, amb més de 50 oficines repartides per tot el territori, com a gestors de treball temporal i com a consultora de selecció de personal. La nostra filosofia es basa en conèixer i entendre els valors i necessitats de les empreses amb les que treballem i també les dels candidats, per poder contractar a la persona indicada que encaixi en una oferta de treball concreta creant així equips basats en el compromís i en la confiança. Des de l’any 1996, dediquem un 5% dels nostres beneficis a accions de compromís social a través de la Fundació Marlex. Per a més informació: www.marlex.net www.lamiradamarlex.com


Notes de premsa d’empreses UNA DESENA DE NUCLIS TINDRAN FIBRA ÒPTICA L’ANY VINENT GRÀCIES A IGUANA

CELLER MAS RODÓ, REFERÈNCIA DE QUALITAT

LA COOPERATIVA AGRO IGUALADA CELEBRA ELS 100 ANYS

L’AGÈNCIA IGUALADINA BOXCOM, LÍDER DEL “PRIME TIME” A TV3 LES NIT DE DILLUNS AQUEST ESTIU

L’estesa de la xarxa de fibra òptica d’Iguana a l’Anoia avança a bon ritme i l’operador de telecomunicacions ha anunciat que durant el 2020 desplegarà els nuclis urbans d’Orpí, Veciana i Carme i executarà el desplegament de la seva pròpia xarxa de fibra òptica a Montserrat Parc i al poble de Sant Pau de la Guàrdia al Bruc, així com a les urbanitzacions de La Font del Bosc i Sant Elies a Mediona.

A MAS RODÓ, celler familiar, elaboren els seus acurats i característics vins monovarietals d’alta qualitat i baixa producció, a partir de les seves pròpies vinyes, situades als voltants del celler a les muntanyes del Penedès (Mediona). En un paratge singular entre vinyes, muntanyes, i boscos, s’alça el seu celler finalista del Premis FAD d’arquitectura Sostenible. En 7 anys en el mercat, MAS RODÓ s’ha convertit en referència de qualitat en la DO Penedès amb reconeixements nacionals, i internacionals pels nostres vins, com per exemple Medalles d’Or Gilbert & Gaillard,o puntuacions Parker per sobre els 90 punts.

Gairebé 300 socis van participar en la gran vetllada de germanor que es va dur a terme el passat 25 d’octubre a la finca Can Macià d’Òdena. Al jardí d’entrada hi havia exposats diversos tractors antics, algun d’ells més que centenari. Durant el berenar– sopar a peu dret, els socis van aprofitar per saludar amics i coneguts, intercanviant aquelles encaixades de mans fermes amb què anys enrere es tancaven els tractes, tot amanit amb la música en directe dels anoiencs La Guingueta, que van anar desgranant un variat repertori d’havaneres, música de taverna i cançó catalana.

Després de més de 25 anys pensant, creant i produint treballs gràfics i audiovisuals per a empreses i marques, i després de més de 25 anys ideant estratègies de comunicació online i offline, aquest estiu l’empresa igualadina s’ha embarcat en una nova aventura; la producció televisiva. Aquesta aventura està basada en el seu projecte Globus Sonda.

Iguana també ha anunciat completarà el desplegament de la seva xarxa de fibra òptica a Òdena fent arribar connexió a Internet de qualitat al nucli urbà, al Raval d’Aguilera, al Bosc Gran i a Samuntà, i també a l’Espelt. I abans de finalitzar aquest any 2019 té previst iniciar el desplegament de Copons. Aquesta important inversió es farà amb fons propis d’Iguana que l’operador inverteix al territori i també amb finançament de fons FEDER de la Unió Europea destinats a fer arribar connexió d’alta qualitat a zones blanques, és a dir a indrets on hi ha greus dèficits de connectivitat a Internet.

És un petit celler que busca la singularitat, i personalitat, i el disseny en tot allò que fa. Des dels seus vins únics, com el MAS RODÓ Montonega (varietat autòctona i recuperada per MAS RODÓ), a la seva arquitectura, paisatge, etiquetes, o activitats enoturístiques sempre vinculades a la cultura o esport. Per visites i tastos: enoturisme@masrodo.com/ 649.87.74.86.

L’acte va comptar amb l’assistència de diversos agents polítics i socials del territori. Xavier Bargalló, president de la cooperativa, va fer notar durant el seu discurs, el seu entusiasme pel reviscolament que ha fet el sector agrari a la comarca de l’Anoia, ressaltant la plantilla de jovent que s’està incorporant al món de la pagesia, “cal apreciar que és un jovent amb moltes ganes” deia, “i que és una cosa molt valuosa i seran ells els que han d’ajudar a portar la cooperativa al proper centenari”.

Amb una idea original pròpia i una producció 100% igualadina, el Globus Sonda de Boxcom ha liderat les nits de dilluns d’aquest estiu a TV3. I cada dilluns hem estat líders d’audiència de la nostra franja horària, convertint una idea inicial un xic “esbojarrada” en una realitat. Aquest Globus Sonda que hem llançat ens ha fet superar-nos, i ens ha donat les ales necessàries per a seguir assolint nous reptes i fites. I amb aquest important pas endavant, amb la producció d’un producte d’elevada qualitat per a la televisió catalana, a Boxcom hem demostrat la nostra capacitat productiva. Més que comunicació Per tant, a més de tots els serveis que podem oferir a l’agència Boxcom, com estratègies online, webs, xarxes socials, continguts, disseny i produccions audiovisuals, podem oferir produccions per formats televisius


CIRCUIT PARCMOTOR CASTELLOLÍ ÉS L’ESCENARI DE PRESENTACIÓ DEL NOU ACTROS

TROBA LA CASA DELS TEUS SOMNIS AMB IMMO-HECLA

ATLANTIC DEVICES PRESENTA E-BLACKBOARD A PARIS

SEMAT DATA GUANYA EL PREMI DESTINATION AWARD 2018 EUSO INDIRECT PARTNER OF THE YEAR

Més de 5.500 persones van assistir a l’esdeveniment amb un total de 10.000 pernoctacions hoteleres. Circuit Parcmotor Castellolí i el Campus Motor Anoia, van ser l’escenari de presentació del nou model de camió Actros de Daimler AG – Mercedes-Benz Trucks on es va donar a conèixer el nou model amb totes els seves innovacions. El nou Actros suposa un canvi en el concepte de vehicle incorporant la tecnologia més avançada fins al moment amb el camió més autònom del mercat. Tots els assistents van gaudir de demostracions al Circuit Parcmotor Castellolí i realitzar una ruta en carretera oberta per a comprovar el comportament en diferents modalitats de conducció. El Campus Motor Anoia va ser l’escenari per a les sessions dirigides als venedors en la seva arribada i primer workshop de la jornada. El repte més ambiciós fins al moment Amb aquest esdeveniment de Daimler AG- Mercedes-Benz Trucks realitzat juntament amb George P.Johnson GmbH, el Circuit Parcmotor Castellolí ha demostrat la possibilitat d’albergar esdeveniments de nivell internacional. Gràcies a això, “es reforça la identitat de la companyia que no és altra que potenciar una instal·lació singular, ubicar Castellolí i l’Anoia al mapamundi de l’automoció i generar riquesa per al territori”, confirma Ton Pons, director de Circuit Parcmotor Castellolí.

IMMO- HECLA és una assessoria immobiliària, l’objectiu de la qual és ajudar a les persones a vendre o llogar els seus immobles o bé, trobar la casa del seus somnis, en un temps rècord i al millor preu de mercat.

En el marc de la fira Educatice a l’Expo de la Porte de Versailles, mostra anual en últimes novetats en tecnologia per a l’aprenentatge col·laboratiu, Atlantic Devices ha presentat e-blackboard, pantalla interactiva tàctil de gran format que integra una pissarra de vidre negre per a guix o retoladors. Suposa un gran avantatge per a la formació combinada amb recursos tàctils digitals i escriptura tradicional sobre tota la superfície disponible. E-blackboard és un sistema modular amb pantalla de 65’’ fins a 98’’ i de 2 a 7’50 metres. Disposa d’accessoris opcionals com ordinador integrable, càmeres de videoconferència i suports fixes i mòbils per a tot tipus d’espais. És una eina versàtil i compatible amb tot tipus de sales i aules, incloses les sales de reunions i juntes. Atlantic Devices. Marca comercial de Post Print S.l. empresa fundada el 1992 ubicada al Pla de les Gavarreres, amb delegacions a Madrid i Paris.

Semat Data guanya el premi Destination Award 2018 EUSO Indirect Partner of the Year, el premi Destination Award 2018 EUSO Indirect Partner of the Year al event de Alcatel Lucent a Monaco pel seu treball d’excel·lent rendiment en 2018 en la proposta i venda de les noves solucions basades en AlcatelLucent Rainbow. L’event celebrat a Mònaco commemorava el 100é aniversari de Alcatel-Lucent i va contar amb més de 1000 persones de tot el món. Destination Awards és un programa corporatiu que reconeix l’activitat de vendes dels partners d’Alcatel-Lucent Enterprise que aconsegueix noves cotes de rendiment en determinats sectors estratègics, i d’acord amb les necessitats de cada regió geogràfica.

El nostre equip està format per professionals que contínuament s’està formant i reciclant en temps tan canviants com els d’ara. Aportem solucions de màrqueting, fem plans estratègics de comercialització mitjançant un mètode de treball que s’adapta a les necessitats dels nostres clients i dels seus horaris. Utilitzem el HOME STAGING, que és un mètode innovador a la comarca d’Anoia i consisteix en despersonalitzar els habitatges per crear un estil neutre que agradi a tothom. Tramitem i gestio nem tota la documentació necessària des d’un primer moment fins el dia de la celebració del contracte de compravenda o bé lloguer. D’aquesta manera el propietari s’estalvia temps i diners i a més a més, en tot moment els mantenim informats. El nostre lema: “un client content, és un client per tota la vida”. Tel.: 936 01 48 58 mail:info@immo-hecla.com Plaça del Pilar 4, Igualada

www.atlanticdevices.com - info@ atlanticdevices.com – 938040702

Bernard Etchenagucia, vicepresident de la regió d’Europa i Sud d’Alcatel-Lucent Enterprise, lliura el premi Destination Award al millor projecte d’infraestructura de xarxes a la regió d’Europa i Sud, que comprèn França i el sud d’Europa, Orient Mitjà, Àfrica i Llatinoamèrica. Rep el premi Joan Mateu, direcctor de Semat Data.


Servisimó, estratègia empresarial 4.0 El concessionari Servisimó Igualada estrena noves instal·lacions d’Audi per donar un servei més personalitzat, professional i tecnològic al client

UEA Magazine Empresa 4.0

Servisimó és el concessionari oficial d’Audi, Volkswagen i Skoda a Igualada, Tàrrega i Mollerussa. Una empresa familiar que en l’actualitat compta amb la tercera generació i que va començar sent una empresa de cotxes de lloguer a Mollerussa (Lleida). Els serveis que s’ofereixen a Servisimó són diversos: compra i venda d’automoció, reparació, servei de cortesia, assegurances, recanvis, entre altres relacionats amb el món de l’automoció. Això no obstant, ara fa un pas més completant la seva estratègia empresarial 4.0 i seguint la seva línia d’actuació d’estar sempre a l’avantguarda de la tecnologia. I ho fa estrenant noves instal·lacions d’Audi, per donar un servei més personalitzat, professional i tecnològic als seus clients. Aquestes noves instal·lacions estan llestes per brindar la millor de les experiències als seus clients, ja sigui en el moment de l’elecció del vehicle, com en el moment de la seva recollida. Francesc Pua, gerent de Servisimó, explica que: “Aquestes

58

reformes dignifiquen molt el nostre concessionari: la il·luminació, la decoració... Al cap i a la fi, el client detecta que l’assessor comercial té noves eines com el nou configurador i les ulleres 3D i que l’ajuden molt a l’hora de realitzar la seva tasca”. Segons Francesc Pua, “tenim molt clara quina és la nostra estratègia empresarial i que per assolir-la, hem de nodrir-nos de solucions tecnològiques”. En aquest sentit, el gerent afegeix que per aconseguirho, “l’experiència del client és quelcom importantíssim per treballar i aprofitem la innovació i utilitzem les noves tecnologies per estar a l’alçada dels nostres clients, oferint-los-hi una experiència única, com ho és aquest pilot de realitat virtual perquè puguis personalitzar el teu cotxe”, raona. Així doncs, a través de la pantalla que hi ha en aquestes noves instal·lacions, el client pot visualitzar el seu cotxe de la marca Audi. S’escull el model desitjat -qualsevol dels models vigents- i l’experiència comença: “Aquí et fas el cotxe que tu vols, no hi ha

cap limitació. El que hi ha al mercat, ho pots veure i personalitzar aquí”, explica Francesc Pua. Aquesta eina digital permet poder canviar el color del vehicle; decidir des de quin angle o visió el vols visualitzar; canviar les llantes del cotxe; ampliar la visió per veure el maleter, obrir-lo, tancarlo... Acompanyat de sons reals, una experiència totalment realista. Però aquesta experiència no acaba aquí: el client es pot posar les ulleres 3D, que es graduen, i així veure diversos escenaris, com per exemple, veure’l des de dins, com si estiguessis a punt de conduir, gràcies a uns gràfics impecables. Una altra de les novetats és la creació d’un espai dedicat exclusivament a l’entrega, un nou escenari exclusiu per als clients “És una sala individual, on no hi entra ningú. És una zona íntima, per evitar entregar el cotxe a la sala d’exposicions. El nostre principal objectiu és cuidar al client, que gaudeixi d’aquesta exclusivitat i d’aquesta nova experiència”, conclou Francesc Pua.


59

UEA Magazine Empresa 4.0


“Circuit Parcmotor és singular, interessant i exigent a ulls dels usuaris” ENTREVISTA A XAVIER BARTROLÍ, President de Circuit Parcmotor

Dos anys des de que Circuit Parcmotor Castellolí estigui gestionat per vosaltres, quin és el balanç actual? El balanç és positiu més enllà de què sempre hi ha aspectes a treballar i/o millorar. Partíem d’una situació complicada en molts aspectes i creiem que només dos anys després d’assumir la gestió en primera persona hem pogut capgirar la situació implementant el model de negoci que teníem al cap. El circuit té dues ànimes molt diferenciades – indústria i motor esport – i si bé és cert que a vegades la convivència no és senzilla tenint en compte les necessitats de cadascuna d’elles, el canvi d’hàbits i sobretot el camí recorregut cap a una gestió professionalitzada creiem que ha estat percebut com a molt positiu pels nostres clients i usuaris finals. Fem tot allò que convingui perquè el missatge arribi a tots els actors que conformen i interactuen amb aquesta instal·lació.

UEA Magazine Fem comarca

Quina línia de treball / actuacions (full de ruta…) s’està seguint des de Circuit Parcmotor? Objectius/novetats que es tinguin des de direcció de cara l’any vinent.

60

La implementació del model de negoci que teníem al cap esdevenia l’aspecte clau pel bon funcionament de la instal·lació. Malauradament l’any només disposa de 365 dies i per tant, caldria construir un discurs i un portfoli de serveis a prestar que avarqués totes les possibles demanades dels clients i usuaris de Circuit Parcmotor. Tanmateix, som una empresa molt arrelada al territori, a la comarca de l’Anoia, i teníem i tenim el ple

convenciment de què una prestació de serveis de qualitat i a un preu competitiu pivotava en què els proveïdors fossin propers. És obvi que no tots els proveïdors dels serveis que prestem són exclusivament de la comarca si bé, procurem que sigui sempre així. Des de Circuit Parcmotor entenem que la pròpia instal·lació ha de ser un punt que permeti generar riquesa pel territori, concretament per Castellolí i per la comarca de l’Anoia.

i exigent a ulls dels usuaris.

Aspectes com la flexibilitat de lloguer de la instal·lació, la re valorització dels actius de Gestió Parcmotor Castellolí SL, l’augment de les condicions de confidencialitat a oferir, establir relacions plurianuals amb els nostres clients, aconseguir el posicionament de Circuit Parcmotor com un centre d’alt rendiment del món del motor i de la competició..., són els reptes i objectius a assolir de cara a aquesta nova etapa de creixement que ens agradaria encetar a partir de l’any 2020.

L’aprenentatge constant ha estat un aspecte fonamental per entendre les necessitats de cada tipologia d’activitat i de cada client i poder donar la resposta més adequada en cada casuística.

Quin és l’atractiu del circuit en aquest gran actiu del motor i de la tecnologia de la comarca de l’Anoia (quin tipus de marques hi assisteixen, tipus d’esdeveniments / competicions i activitats s’hi realitzen) Nosaltres sempre hem cregut que la ubicació de Circuit Parcmotor era l’aspecte més important a posar en valor. Disposar d’una instal·lació a 40 minuts d’una ciutat com Barcelona que exerceix una capitalitat nacional i internacional tant marcada confereixen un alt valor a la mateixa. Tanmateix l’entorn natural que l’envolta, el traçat de la pista marcat per l’orografia de la seva ubicació i per l’existència d’un pont al bell mig del mateix, les exigències tècniques de conducció,... el fan singular, interessant

Des de Gestió Parcmotor Castellolí SL també es va prendre la decisió d’ampliar l’espectre en quan a la tipologia de vehicles que se’ls permetia entrar a les nostres instal·lacions. Així doncs, des del Juliol de 2017 hem sigut amfitrions d’esdeveniments, jornades de prova o testing, rodatges,.., tant de motos, cotxes, bicicleta de carretera així com de camions.

Per últim, ens esforcem molt per mantenir l’ànima esportiva de Circuit Parcmotor. L’objecte fundacional de la Fundació Catalana per l’Esport del Motor – l’ens que ostenta la titularitat original de la instal·lació – és la promoció de l’esport del motor i aquest fet implica que cada any es realitzen competicions d’àmbit nacional que precisament provoquin la promoció i la difusió del món del motor esport.

Gràcies a Cellnex Telecom s’ha convertit el circuit en un dels primers circuits connectats d’Europa. Per una banda, què ha significat aquesta aposta, quins objectius / premisses té? I per l’altra, quines han estat les fites aconseguides, així com també projectes que s’hi han desplegat, i d’altres pendents de materialitzar? L’arribada i l’acord amb Cellnex traslladen a Circuit Parcmotor a ser una instal· lació tecnològicament d’avantguarda. La voluntat d’ambdues parts ha esdevingut clau per assolir un acord de


La col·laboració amb l’administració pública comarcal ha servit de catalitzador per assolir l’acord esmentat i no fa més que enfortir una línia argumental de la mateixa administració que pivota a través de la sol·licitud d’ajut de fons europeus presentada – Projecte PECT: Pla d’Especialització i Competitivitat

www.circuitparcmotor.com

Territorial – perquè el complex Circuit Parcmotor, com a epicentre, així com la comarca de l’Anoia i els municipis de la Mancomunitat d’Òdena i Castellolí esdevinguin una àrea de referència en el desenvolupament, la infraestructura i l’explotació del que envolta al vehicle autònom del present i futur més immediat.

Aquest any s’ha celebrat a les instal·lacions un dels esdeveniments internacionals més potents per a la comarca de l’Anoia apropant a més de 5.500 persones a la zona i donant a conèixer els diferents actius que tenim, sent el punt neuràlgic el Circuit Parcmotor. Com s’arriba a un acord d’aquest tipus i què significa per a Circuit Parcmotor acollir projectes d’aquesta envergadura? L’esdeveniment de Daimler AG – Mercedes Benz Trucks realitzat

juntament amb l’agència internacional George P. Johnson GmbH a Circuit Parcmotor és la constatació de què la línia de treball és l’adequada i és la tipologia d’activitat que justifiquen l’aposta per la instal·lació. Hi ha molts factors que influeixen en la presa de decisions per ubicar un esdeveniment d’aquest tipus si bé, la vocació de servei, la flexibilitat i les pròpies característiques de la instal·lació fan que el complex Circuit Parcmotor – incloent-t’hi l’edifici del Campus Motor Anoia – sigui un actiu estratègic de l’activitat econòmica de la comarca i sigui un punt de referència com a gran instal·lació dins l’activitat econòmica nacional. Ha estat un repte però a la vegada ha permès oferir el millor de nosaltres com a organització. Aquesta ha de ser la nostra motivació pel present i futur més immediat.

UEA Magazine Fem comarca

partnership que clarament posiciona a Circuit Parcmotor en primera línia tecnològica en quan a serveis a prestar a la indústria del motor (Telemetria vehicles, Veu IP, Xarxes privades de comunicació, vídeo en HD, banda d’ampla a tota la traça del Circuit de velocitat i cronometratge) i a la vegada, permet a Cellnex disposar d’un Open Lab, d’un laboratori, per testar, provar i innovar tota aquella tecnologia de comunicació per al desenvolupament de la xarxa i infraestructura necessàries per l’arribada del vehicle autònom.

61


Mirant enrere

Els oficis d’abans... Rellotger TERMINOLOGIA Rellotger: Qui es dedica a fabricar o compondre rellotges. Rellotgeria: Obrador o botiga. Rellotge: instrument destinat a comptar el temps i assenyalar l’hora que és. A IGUALADA A FINAL DEL SEGLE XIX I PRINCIPIS DEL SEGLE XX: Al carrer Nou, hi havia, ja a finals de segle XVIII, Manuel Camps, rellotger i manyà, i cap el 1880 hi havia un “relogero dedicado a la composición de reloges”, a nom de Martí Galtès, que més tard, era de Salvador Nadal i Adzet, àlies el Xafot, l’autor del rellotge de la façana dels Escolapis (1908). Al mateix carrer, hi havia la Rellotgeria Sabaté, que s’anunciava com la més antiga d’Igualada i que era coneguda com a Cal Jepus, de Josep Sabaté i Nadal. A principi de segle XX, en una illa de cases que hi havia al mig de la plaça de l’Ajuntament hi tenia botiga Domingo Viñals, Relojeria El Siglo. A la rambla del General Vives, núm. 23, l’edifici era conegut, en el darrer quart del segle XIX, com a Cal Rellotger, perquè hi havia una manyeria i rellotgeria fundada el 1760 que funcionava a nom de Viuda de Bonaventura Ratera i que havia fabricat armes i rellotges. Al carrer de la Soledat, núm. 5, Miquel Mas i Tubau hi va instal·lar el 1916 la seva joieria i rellotgeria. Als baixos de la casa hi tenia també un «taller para toda clase de composturas» i per a la reparació de gramòfons. REFRANYER El sol, el gall i els estels són rellotges dels pagesos. Quan la senyora es prepara, el rellotge es para.

UEA Magazine Oficis

El millor rellotge i la millor campana és menjar quan es té gana.

62

FOTO: ACAN. Fons Josep Castelltort i Ferrer, anys 30.


Aquells meravellosos 80!

Tot canvia, excepte el nostre compromís amb la teva salut

Tot inclòs des de

42,59€*

lliu

re e

lec ció

de

gin e

còl e

gi

ped

iatr a

Assegurances de salut amb un ampli quadre mèdic, cobertures de medicina esportiva, d’assistència en viatge i d’hospitalització a qualsevol centre del món. Els nostres socis també disposen, sense cost afegit, d’un espai on fer reunions de feina o celebrar festes d’aniversari. * Prima mitjana any 2019 per persona, calculada per a una família de 5 membres (pare de 50 anys, mare de 48 anys, fills de 15, 12 i 9 anys), residents a Barcelona, que té contractada l’A-S Total i a la qual s’apliquen els descomptes vigents. Amb descompte promocional garantit.

93 414 36 00 - www.mgc.es

b tu m A de des

2

198

Profile for UEAnoia

UEA Magazine 48 - desembre 2019  

UEA Magazine 48 - desembre 2019  

Profile for ueanoia
Advertisement