__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

COMPROMÍS EMPRESARIAL ECONÒMIC I SOCIAL AMB EL TERRITORI

memòria

2019 www.uea.cat


memòria 2019 UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P02-

OMPROMÍS EMPRESARIAL ECONÒMIC I SOCIAL AMB EL TERRITORI


memòria

2019 Compromís econòmic i social amb el

TERRITORI Ctra. Manresa, 131 08700 Igualada, Barcelona Tel. 93 805 22 92 Fax 93 804 60 55

www.uea.cat uea@uea.cat


Memòria UEA 2019 EDITA: Unió Empresarial de l’Anoia - Ctra. Manresa, 131 - 08700 Igualada, Barcelona - Tel. 93 805 22 92 www.uea.cat - uea@uea.cat DIRECCIÓ, COORDINACIÓ I REDACCIÓ: Unió Empresarial de l’Anoia DIRECCIÓ D’ART: Concepte Gràfic I disseny@conceptegrafic.com MAQUETACIÓ: Concepte Gràfic I Calafell, 25 I 08700 Igualada, Barcelona I Tel. /Fax 93 804 04 41 I www.conceptegrafic.com IMPRESSIÓ: Tintaprint Arts Gràfiques I Gran Bretanya, 45 nau2 I 08700 Igualada - Barcelona I Tel. 93 804 18 38 www.tintaprint.net DIPÒSIT LEGAL: B 7419-2017 Queda prohibida la reproducció total o parcial per qualsevol mitjà sense l’autorització expressa de l’autor.


SUMARI Qui som

06 -

Presentació

08 -

Missió i visió de l’entitat 09 Òrgans de govern

10 -

Comissions de treball 12 Dinamització de sectors 20 Fòrum Empresarial de l’Anoia

34 -

Talent i persones

42 -

Activitats i reunions estratègiques i de desenvolupament 44 Formació

48 -

Compliance

49 -

Comunicació i premsa 50 Acords i convenis 54 Gremis i entitats associades / afiliació 56 Col·laboració público privada 57 Serveis als socis 58 Objectius de Desenvolupament Sostenible 60 Els associats 62 Nous socis 64 Relació de socis 65 -

-P05SUMARI

Implicació i projectes socials 38 -

memòria 2019

Nit Empresarial UEA 36 -


QUI SOM La Unió Empresarial de l’Anoia, constituïda el 1982, és una associació empresarial, sense ànim de lucre i de lliure afiliació que agrupa gremis i empreses pertanyents a diferents sectors econòmics de l’Anoia i comarques veïnes.

Els objectius fonamentals de l’entitat són: • Representar els interessos empresarials dels seus integrants. • Facilitar a les empreses les eines i habilitats per créixer, adaptar-se al mercat i ser més competitives, amb responsabilitat i valors socials. • Fomentar l’activitat econòmica i el teixit empresarial del nostre territori, ajudant a crear ocupació i prosperitat actual i futura. Atesa la seva alta representativitat i la qualitat de les accions desenvolupades, la UEA s’ha convertit en una entitat de referència en l’àmbit de les associacions empresarials territorials del nostre país. Aquests objectius es tradueixen en un ampli ventall d’accions que l’equip de la UEA programa anualment amb la finalitat de contribuir en la millora de la competitivitat i desenvolupament empresarial: · Cursos de formació contínua, a mida, i de nivell directiu · Conferències i seminaris de temàtica especialitzada · Condicions preferencials en serveis i proveïdors · Assessorament personalitzat · Borsa de treball La UEA és també un espai de trobada empresarial que pretén afavorir l’intercanvi d’experiències i la interrelació entre empreses. Els elements més representatius de la nostra associació són: · Jornades que volen potenciar la relació entre empreses · UEA Magazine: revista quatrimestral, premiada com a millor revista associativa espanyola. · Espai Empresa: espai radiofònic de temàtica empresarial i emissió setmanal a Ràdio Igualada · Sopar UEA: tradicional sopar anual de l’entitat, i escenari de l’entrega dels premis UEA. · Taules sectorials · Comissions i taules de treball A més d’atendre les necessitats empresarials, la UEA està directament implicada en la promoció i reactivació econòmica de l’Anoia, participant en polítiques actives de les diferents administracions públiques, i també impulsant projectes propis. A la nostra web www.uea.cat trobareu amb més detall cadascun dels nostres serveis i activitats.


QUIENES SOMOS

ABOUT US

Constituida en 1982, la Unión Empresarial de l’Anoia es una asociación empresarial de afiliación voluntaria y carácter multisectorial integrada por diferentes empresas, gremios y asociaciones. Su ámbito de actuación se centra en la comarca de la Anoia (Barcelona) y comarcas limítrofes.

Founded in 1982, the Unión Empresarial de l’Anoia is a voluntary, non profit multi-sector Business Association made up of companies, associations and trade guilds. It is located in the region of “L’ Anoia” (Barcelona, Spain).

• Facilitar a las empresas los instrumentos y habilidades para crecer y adaptarse al mercado y ser más competitivas, con responsabilidad y valores sociales. • Fomentar la actividad económica y el tejido empresarial de nuestro territorio, ayudando a crear ocupación y prosperidad actual y futura. Estos objetivos se traducen en un amplio conjunto de acciones que el equipo de la UEA programa anualmente con la finalidad de contribuir a la mejora de la competitividad y el desarrollo empresarial: · Cursos de formación continua, a medida, y de nivel directivo. · Conferencias y seminarios de temática especializada. · Condiciones especialmente favorables derivadas de convenios con diferentes proveedores. · Asesoramiento personalizado. · Bolsa de trabajo. La UEA es también un espacio de encuentro empresarial donde se pretende favorecer el intercambio de experiencias y la interrelación entre empresas tanto en el ámbito local como exterior. Los elementos más representativos de nuestra asociación son: · Jornadas que potencian la cooperación y la relación entre empresas · UEA Magazine: revista trimestral premiada como mejor revista asociativa española. · Espai Empresa: espacio radiofónico de temática empresarial y emisión semanal en Radio Igualada. · Sopar UEA: La tradicional cena anual de la entidad, innovadora en cada una de sus ediciones y escenario de la entrega de los premios UEA. · Mesas sectoriales · Comisiones y grupos de trabajo Además de atender las necesidades empresariales, la UEA está directamente implicada en la promoción y reactivación económica de la comarca de la Anoia, ya sea participando en políticas activas de las diferentes administraciones públicas, o impulsando proyectos propios, la reactivación industrial es también uno de nuestros objetivos prioritarios. Les invitamos a conocernos y a visitar nuestra web www.uea.cat donde podrán ver con mayor detalle cada uno de nuestros servicios y actividades.

• Our main aims are to represent, defend and promote the economic, social and cultural interests of our associates. • Provide the elements for expand the companies. Various activities are planned annually by the UEA team in order to improve the competitiveness and business development of our associates: · Training, both continual and occupational. · Conferences and workshops on specific topics. · Special conditions negotiated with our suppliers. · Personalised advice. · Job board. The UEA is also a meeting place where networking experiences not only between local but also foreign

memòria 2019

• Representar los intereses empresariales de sus integrantes.

Main aims of the organization

companies are facilitated. Some of the most representative items of our Association are: · Networking meetings between companies · “UEA Magazine” : Quarterly magazine which was recently recognized as the best Spanish business association publication. · “Espai Empresa” : A business space on the local Radio Igualada station. · “Sopar UEA”: The traditional annual dinner of the UEA, always innovative and the scene for the presentation of the UEA prizes. Apart from dealing with business needs, the UEA is directly involved in the promotion and economic revival of the area of the Anoia, be it by participating in political activities with local public bodies, promoting our own projects or industrial revival. We invite you to visit our web www.uea.cat and to contact us. We will be pleased to inform you about our different services and activities.

-P07QUI SOM

Los objetivos fundamentales de la entidad son:


memòria 2019

PRESENTACIÓ

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P08-

Us presentem en aquestes pàgines, la memòria 2019, un reflex del model que estem seguint i de totes les actuacions que hem realitzat al llarg de tot aquest any i que és sense cap mena de dubte, el resum de la feina ben feta. Una gran tasca que ha estat i és possible gràcies a la col·laboració de tots els que s’involucren amb l’entitat a través de les taules, comissions, sectorials i grups de treball; a la diversitat d’opinions; a la sensibilitat de cadascú en tots els sectors econòmics; i amb el compromís i responsabilitat pel territori, la comarca i la societat. Però no només ha de servir de balanç de tot el camí recorregut, sinó que ens ha de servir com a guia, de seguir-ho fent conjuntament. Aquest 2019 hem seguit amb el talent, amb els joves, amb l’economia circular, amb Les Professions del Futur i amb la comissió de treball UEA Inquieta. Però també hem obert nous horitzons, noves fronteres per treballar: hem creat la taula dels enginyers i enginyeres, la del medi ambient i la de transició energètica. Amb tots ells volem potenciar i aconseguir aquests nous reptes que ajudin a millorar la competitivitat de les empreses del territori. Vam iniciar el 2019 posant l’ull i divisant l’horitzó de la transformació empresarial, un fet que pivota sobre dos grans eixos: l’economia circular i la revolució 4.0. Aquest va ser el tema de l’edició d’aquest any del III Fòrum Empresarial de l’Anoia, un acte que novament va omplir l’Ateneu d’Igualada i on es va presentar de forma pública l’informe econòmic i empresarial Empresa i Progrés.

L’altre gran acte que va seguir a continuació va ser la 19a Nit Empresarial UEA, un dels actes més consolidats, importants per la comarca, el món empresarial, i per la nostra entitat; doncs vam demostrar la força i la unió del teixit empresarial anoienc amb l’assistència de prop de mig miler de persones. I una altra de les apostes i evolucions més importants d’aquest any ha sigut el IV Meeting UEA Inquieta, un acte que el situa com al tercer més important de l’entitat i que va reunir més de 130 assistents. D’altra banda, la memòria 2019 és també una mostra del que som i del que volem ser: celebrem que som una entitat forta i representativa que té la virtut i la sort de comptar amb gent molt diversa, molt avocada i compromesa amb l’entitat: que li dediquen hores, que ho fan amb ganes, només amb l’objectiu de seguir sumant per convertir el nostre territori en una comarca forta i pròspera en tots els aspectes. Agrair també a les institucions, entitats i organismes per tot el suport i la seva col·laboració, doncs ens demostra una vegada més que l’aliança público privada és una fórmula que ens ajuda a créixer. I per acabar, la UEA la fan totes les persones que hi formen part: l’equip tècnic, la Junta Directiva i tots els que hi participen a les comissions, grups, sectorials i taules de treball. La Unió sou tots vosaltres. Gràcies per formar-hi part, un any més.

Joan Domènech President de la Unió Empresarial de l’Anoia


MISSIÓ Representar els interessos de les empreses, facilitar-los un entorn favorable, les eines per créixer, ser més competitives i que puguin col·laborar entre elles, fomentant i promocionant l’activitat econòmica i empresarial de la comarca.

MISSION

The main UEA’s mission is to represent companies interest, as well as providing a favourable setting environment and the needed tools required for their growth moreover, making businesses, more competitive and helping the inner cooperation among them so that economy activity in the region improves.

VISIÓ

Ser l’entitat empresarial referent a la comarca de l’Anoia, aportant valor i servei a les empreses que hi treballen, comptant amb la col·laboració d’altres entitats i associacions de Catalunya.

VISION

We want to be guide model in our region as far as adding value and services to the companies that work here is concerned. From our point of view best way to achieve this is by working together with other Catalan associations and organizations.


Nova Junta Directiva Mandat 2019-2023 President Joan Domènech Boxcom

Vicepresidents

Tresorer

Xavier Badia Curtits Badia

Xavier Bustos Comercial Godó

Montse Duch Mevirsa

Joan Mateu Macasa

Joan Tristany Tristany i Trull

Sec. General

Vocals

Paula Arias Gerent UEA

Marta Calzada Finques Rambles

Xavier Carles Grup Carles

Carles Carol Espai Gastronomia

Antonio Egea Text 51

Josep Parera Instal·lacions Parera

Míriam Pujol Grup Calaf

Domingo Sánchez Dorsan Filtració

Xavier Seuba Arrusé Group

Aida Torrens Petromiralles


Consell Assessor

Joan Margets Sofamel - metall

Jordi Bernadet

Transports Bernadet logística/transports

Jordi Mercader

memòria 2019

Francesc Seuba

Meritem - alimentació

Miquel y Costas y Miquel - paper

Josep M. Torrens Petromiralles carburants

Xavier Badia

Clúster de la Pell curtits

Xavier Bustos

Comercial Godó - químic

UNIÓ EMPRESARIAL ÒRGANS DE DE GOVERN L’ANOIA

-P011-P11-

David Camps Buff - tèxtil

Equip de Gestió

Paula Arias

Robin Corrià

Dinamització de sectors econòmics

Montse Soteras

Gerència

Gestió i atenció soci

Marta Carles

Bet Altarriba

Comunicació i màrqueting

Comunicació i màrqueting

Pilar Moreno

Anna Marsal

Formació i Comptabilitat

Dinamització de sectors econòmics

Josep Tomàs

Irene Módenes

Gestions amb l’empresa

Ocupació laboral


COMISSIONS DE TREBALL uea

URBANISME I MOBILITAT

memòria 2019

La comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia (CUMA) està formada per tècnics i professionals vinculats a l’enginyeria, l’arquitectura, la mobilitat i l’urbanisme, i treballa contínuament per facilitar i proposar millores en l’àmbit de mobilitat i urbanisme a nivell de comarca.

COMISSIONS DE TREBALL

-P12-

La UEA amb la CUMA posa l’ull en les infraestructures i comunicacions de l’Anoia per millorar la competitivitat de les empreses de l’Anoia L’Anoia és una comarca molt ben situada geogràficament, però compta amb algunes mancances a nivell d’infraestructures i comunicacions. Conscients d’aquesta preocupació manifestada reiteradament pels empresaris del territori, la UEA amb la col·laboració de la CUMA ha iniciat un treball d’escolta per conèixer de primera mà aquestes necessitats. Una empresa i un territori competitiu és aquell que compta amb bones infraestructures.

Trobada amb empreses logístiques i de transport D’entre les vies prioritàries, tots els assistents van estar d’acord en la necessitat de millorar la connexió amb l’Anoia Sud amb el desdoblament de la B-224 fins a Piera i també la C-15 fins a Vilafranca del Penedès. La connexió de la Ronda Sud amb Sant Genís és una altra de les demandes dels empresaris, atès que facilitaria les connexions amb l’A-2 i la C-244. També es va reclamar la connexió entre els polígons de Rigat i el de les Gavarreres.

Immobiliaris, aparelladors i arquitectes de l’Anoia exposen a la UEA la seva visió Una de les idees més repetides entre els assistents i sobre la que hi va haver un consens general és en relació als POUMS. La millora de la connexió en transport públic cap a Barcelona va ser una altra de les demandes dels empresaris. Una bona comunicació, sobretot amb tren, ajudaria a apropar encara més la comarca a Barcelona i fer-la més visible. En aquest sentit, una de les propostes a curt termini que es va exposar va ser la implantació d’un tren llançadora fins a Castellbisbal. D’altra banda, també van reclamar millorar la connexió amb transport públic entre l’Anoia i les capitals de comarca veïnes com Manresa i Vilafranca del Penedès.


Fòrum associacions de comerços de l’Anoia

A la trobada entre la UEA i els arquitectes municipals de l’Anoia es va parlar de les diferents problemàtiques que es troben els respectius municipis com la mala comunicació amb transport públic, la millora d’algunes carreteres internes, l’arrenjament de camins, etc. També es va posar a sobre la taula la finalització de la Ronda Sud, la millora de l’A2, c-15, c37, entre altres. Els assistents van valorar de molt positiva la trobada i van coincidir que és important mantenir reunions com aquestes per posar en comú problemàtiques dels municpis de la comarca.

Reunió estratègica amb Pere Macias

Trobada amb Isidre Gavín i Xavier Flores La UEA amb la CUMA es van reunir amb Isidre Gavín i Xavier Flores, secretari i director general, respectivament d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat. Entre els temes tractats en la reunió es va parlar de la C-15 (Igualada-Vilafranca del Penedès), la B-224 (Capellades-Masquefa), l’A-2 i la Ronda Sud. Isidre Gavín i Xavier Flores també van informar dels diferents projectes que el govern està treballant en relació a la mobilitat en transport públic entre els que destaca la creació d’un carril bus a l’entrada de Barcelona.

La UEA amb la CUMA es van reunir amb Pere Macias, actual coordinador de Rodalies, per la seva important trajectòria professional en el camp de les infraestructures, per ser bon coneixedor del territori i comptar amb una gran visió estratègica. Entre els temes tractats, es va parlar de grans infraestructures de la comarca com l’Aeròdrom o la connexió de Barcelona amb tren, així com la millora d’algunes carreteres comarcal, el seu traçat o la creació de noves vies.

memòria 2019

Fòrum d’Arquitectes municipals de l’Anoia

-P013UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

Els representants del comerç anoienc van exposar a la CUMA, la necessitat d’aparcament que hi ha a moltes poblacions, també els horaris de càrrega i descàrrega dels camions, i la millora del transport públic urbà entre viles. També es va debatre si han de ser peatonals o no els centres dels municipis, com s’ha de reformular el comerç i de quina manera s’ha de conscienciar a la població de la importància del comerç i el servei que ofereix.


Fòrum associació AEPIC

memòria 2019

Les empreses de l’Associació del Polígon Industrial Les Comes van reclamar a la CUMA una millora dels accessos del polígon, de la senyalització, de la mobilitat dels carrers, també van posar sobre la taula la manca d’una zona d’aparcament per a camions, manca de seguretat nocturna, manca d’una bàscula municipal al polígon, entre altres. Des d’AEPIC també van manifestar la falta de sòl industrial de gran format, així com la millora de les vies principals de la comarca.

COMISSIONS DE TREBALL

-P14-

Reunió amb Ricard Font i Pere Calvet sobre la millora del “carrilet” La CUMA es va reunir amb Ricard Font i Pere Calvet, president i director general respectivament, de

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). En aquest sentit, la trobada va servir per traslladar als representants de FGC el sentiment d’abandó que hi ha al territori, ja que des de fa molts anys, l’Anoia reclama millores a la línia ferroviària que va a Barcelona, la R6. Ricard Font va assegurar que hi ha dues accions concretes per aquesta línia, com unir la línia del Baix Llobregat-Anoia amb la línia del Vallès connectant les estacions de Plaça Espanya i Passeig de Gràcia, i per l’altra, estudiar quines millores es poden fer a la línia R6. A la reunió també es va parlar del soterrament del passos a nivell. El director general va informar que a partir del 2021, s’hauran de soterrar tots els passos a nivell del territori.


Fòrum d’Agents socioeconòmics de l’Anoia defensar el que realment volem: una comarca forta i competitiva, amb sòl industrial –però de manera lligada a la sostenibilitat i l’eficiència-, i potenciar els eixos estratègics com l’A-2, la B-224, la C-15 i la B-40, i que l’Anoia actui com a lobby, i que no deixi de treballar

memòria 2019

Trobada en què s’hi reuniren els representants i membres d’entitats, associacions, agents públics i privats, vinculats en diferents àrees socioeconòmiques de la comarca amb l’objectiu de posar en comú els reptes que la comarca té en matèria d’infraestructures i mobilitat. En la reunió es va coincidir en què cal una unitat com a comarca per

Fòrum amb empreses de l’Anoia Sud La UEA, a través de la CUMA, van celebrar una trobada amb empesaris de Masquefa, Piera, els Hostalets de Pierola i Vallbona d’Anoia per conèixer de primera mà les demandes de l’Anoia Sud. Els principals temes van ser la millora de la B-224, la connexió amb la futura B-40 per Abrera, la

millora i manteniment de les carreteres secundàries de la zona com la BV-2441 o la B-231, i la necessitat de construir la variant de Piera per eliminar el pas de la carretera pel mig de la població. Els empresaris també van posar de manifest la manca de transport públic.

Es tracta d’un curs sorgit fruit de la problemàtica que desenes d’empreses van patir talls de llum constants i de poca durada, que van afectar a la seva producció, ocasionant en algun cas, importants despeses econòmiques. Aquesta formació va estar dirigida als enginyers i tècnics responsables dels equips elèctrics de les empreses. Els assistents coneixeren els diferents tipus de problemàtiques que es produeixen en la tensió en un subministrament elèctric, com minimitzar els costos no desitjats que es generen, millorar l’explotació òptima de les instal·lacions o màquines existents, i les mesures possibles a adoptar, tant preventives com correctores. El curs va comptar amb la col·laboració de l’empresa ELM.

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

Les empreses de l’Anoia es formen sobre microtalls de llum

-P015-


uea

INQUIETA

La comissió UEA Inquieta va néixer a finals de 2015 amb l’objectiu de donar visibilitat i posar en valor a la dona dins el món empresarial i directiu, posicionar-la, ajudar-la, i dotar-la d’eines necessàries per créixer professionalment.

memòria 2019

Ciència és nom de dona L’acte, emmarcat en motiu del Dia Internacional de la Dona, va tenir com a objecitu conèixer i donar visibilitat al paper de la dona a les empreses tecnològiques. Va anar a càrrec de la Dra. Gemma García, professora de la Facultat de Ciències de la UAB i representant de l’Associació de Dones Investigadores i Tecnològiques de Catalunya (AMIT-CAT) i va donar a conèixer el projecte STEM AMB TU, una iniciativa ideada per aquesta associació per fomentar les vocacions en ciències, tecnologia, enginyeries i matemàtiques, integrant la dimensió de gènere i garantir les mateixes oportunitats laborals per noies i nois, així com també promocionar aquestes branques entre les noies com a professionals.

COMISSIONS DE TREBALL

-P16-

Networking 2019 La comissió UEA Inquieta va impulsar un nou acte relacionat amb una pràctica molt estesa en el món empresarial: el networking, per tal de reunir professionals per formar relacions empresarials, desenvolupar noves línies de negoci i crear sinergies, compartir informació i buscar clients. La sessió va estar impartida per l’experta en networking, Rosaura Alastruey, pionera en la introducció del networking professional al nostre país.


IV Meeting UEA Inquieta

memòria 2019

Més de 130 assistents al IV Meeting UEA Inquieta, l’acte acadèmic i social de referència de les dones empresàries, directives i/o professionals de la Catalunya Central. L’acte, celebrat a la Finca Can Macià, comptà amb l’assistència d’agents socioeconòmics i polítics d’arreu del país, com l’honorable consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés. Aquesta quarta edició del Meeting, va tenir com a ponent protagonista a Nuria Chinchilla, prestigiosa professora de l’IESE i una referent en el món de la conciliació laboral, qui encoratjà a tots i totes a “trencar sostres de ciment i de vidre” per a una societat més justa per a tothom.

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P17-

Amb el suport

Amb el patrocini


uea

AUTÒNOMS

memòria 2019

La UEA treballa per al col·lectiu dels autònoms, amb l’objectiu que els integrants que en formin part puguin intercanviar experiències, expressar propostes, fer un front comú i crear projectes conjunts.

COMISSIONS DE TREBALL

-P18-

L’entitat, a part dels serveis generals que ofereix, posa a disposició d’aquest col·lectiu la Borsa de Treball UEA Freelance, amb l’objectiu de posar en contacte professionals de diferents àrees (assessors, traductors, gestors de projectes, enginyers, informàtics, dissenyadors, etc) amb empreses que necessitin personal no laboral per a la realització d’un projecte específic.

TALLER

Taller sobre despeses deduïbles Les despeses deduïbles dels autònoms són del tot necessàries per dur a terme la seva activitat. No obstant això, cal tenir en compte un seguit de consideracions formals abans de poder-les deduir. En aquest sentit, l’objectiu d’aquest taller era el d’exposar els requisits que s’han de complir per desgravar les despeses de l’activitat com a autònom en la declaració de la renda. El taller va ser impartit per Teresa Codina.

“EL CAFÈ DELS AUTÒNOMS”

UEA autònoms organitza jornades periòdiques que tenen per objectiu posar en comú necessitats i problemàtiques d’aquest col·lectiu per tal de debatre temes del seu interès i així intercanviar opinions

Design Thinking Marc Fernández, expert accelerador d’empreses i fundador d’Innio, va ser l’encarregat d’impartir aquest taller basat en la metodologia Design Thinking, una de les estratègies empresarials en auge els darrers anys i que permet redefinir productes o serveis que les empreses ja tenen o crear-ne de nous.

L’oportunitat del 2.0 Aquest taller tenia com a objectiu exposar com el 2.0, a través del màrqueting online i les xarxes socials, permet donar oportunitats al col·lectiu dels autònoms per tal de donar visibilitat i reputació als seus respectius negocis. El taller va estar impartit per Marc Mañé, periodista, assessor en xarxes socials, social media i community manager.


uea

INTERNACIONAL

La comissió té per finalitat oferir el màxim d’informació a les empreses que vulguin obrir-se a mercats estrangers, connectar amb altres companyies i emprenedors del món a través d’aliances estratègiques La Unió Empresarial de l’Anoia col·labora amb diverses entitats per oferir als associats diversos serveis relacionats amb la promoció internacional. El 2019, la Comissió Internacional va organitzar diverses xerrades:

Jornada empresarial sobre els possibles efectes del Brexit UEA Internacional, conjuntament amb ACCIÓ – l’agència per a la competitivitat de l’empresa, depenent del Departament d’Empresa i Coneixement- van organitzar una nova sessió informativa adreçada a les empreses de l’Anoia que tenen relacions comercials o empresarials amb el Regne Unit, degut als dubtes i qüestions que s’han transmès a l’entitat sobre quines en seran les conseqüències. En aquest sentit, es van tractar els escenaris actuals, les perspectives del Brexit, el seu impacte; així com també, es van oferir recomanacions empresarials, eines i serveis per fer-li front.

memòria 2019

Taller sobre els errors d’internacionalització de les empreses Aquesta sessió va anar a càrrec de Samuel Jiménez, export Management. Els participants a aquesta sessió foren sectors heterogenis com el paper, el metall o el químic, un reflex que el seu grau d’internacionalització també ho és. Durant la sessió es va destacar la importància d’estudiar molt bé el país al qual es vol anar a vendre, així com fer una prospecció per veure si el nostre producte té competidors locals, així com generar una relació de confiança amb el client basada en complir els acords que s’hagin arribat prèviament.

-P019UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

manager i fundador de la consultora Intam, International Trade


Dinamització de

SECTORS ECONÒMICS I ÀREES ESTRATÈGIQUES uea

QUÍMICA

memòria 2019

Fruit de l’interès de les empreses del sector químic, així com del Cos de Bombers i la Universitat de Lleida, s’han posat les bases per signar un nou conveni entre la Generalitat (Cos de Bombers), la UdL i la UEA per posar de nou en marxa l’elaboració de les fitxes FOER, les Fitxes Operatives d’Elements de Risc. Aquestes fitxes les podrà demanar qualsevol empresa de la comarca, i permeten sintetitzar de manera senzilla i operativa els accessos, la localització dels hidrants, els possibles riscos, l’ubicació de materials o processos delicats, sortides d’emergència, entre d’altres. Així, en cas d’incident, els Bombers puguin ser el màxim d’operatius i eficacços possibles.

-P020DINAMITZACIÓ DE SECTORS ECONÒMICS I ÀREES ESTRATÈGIQUES

Novetats en les fitxes FOER

La UEA Química va seguir treballant durant tot el 2019 el seu compromís amb la societat per donar transparència del sector i fer cada vegada més visible que les químiques són una indústria neta, segura i respectuosa. A més, també va impulsar el projecte “Química a l’Escola” per despertar vocacions industrials, apropar la química als joves i fer atractiu el sector.

Finalitza amb èxit, la 1era edició de “Química a l’Escola” Un total de 12 escoles de la comarca participaren en aquest concurs, adreçat als estudiants anoiencs de primària i secundària i impulsat per la sectorial UEA Química. El concurs, que finalitzà amb èxit, es basava en la realització d’un experiment o investigació relacionada amb la química a l’aula per part dels alumnes. Els participants utilitzaren materials habituals o casolans i enregistraren l’experiment en un vídeo. Tots els vídeos foren revisats pels membres de la UEA Química que patrocinaren el concurs i que escolliren un guanyador per cada categoria. Les empreses patrocinadores són: ABC Leather, Comercial Godó, Simar, Texcur, Atlas, Apliclor, Macasa Labin, Quimser, Proquip i Leather Química. Les escoles premiades guanyaren material de laboratori valorat en 300€. Els guanyadors foren els següents: Categoria 1 (1r i 2n de primària) – 1r premi per l’Escola Les Passeres de Castellolí Categoria 2 (3r i 4t de primària) – 1r premi per l’Escola Ateneu Igualadí i 2n premi per l’Escola Garcia Fossas Categoria 3 (5è i 6è de primària) – 1r premi per l’Escola Mowgli i 2n premi per l’escola Escolàpies Categoria 4 (ESO) – 1r premi per l’Institut Vallbona d’Anoia

Coordinació en emergències mèdiques Les empreses de la UEA Química i els representants del SEM de la Catalunya Central es varen reunir per posar en el mateix escenari les possibilitats de cooperació en matèria d’emergències mèdiques. En aquest sentit, l’objectiu d’aquesta reunió va ser el d’estrènyer llaços entre SEM i sector empresarial i per valorar accions conjuntes en què el SEM pugui traslladar a l’entorn empresarial el funcionament i el protocol d’actuació en cas d’emergència, i així resoldre dubtes i establir un diàleg efectiu.


uea

LAB4.0

Seguint els objectius plasmats en el III Fòrum Empresarial de l’Anoia, la UEA – a través del Lab 4.0 - va seguir treballant per una de les preocupacions de les empreses de la comarca com ho és la transformació digital. En aquest sentit, des d’aquest grup, s’hi afegiren els actius tecnològics de la comarca (empreses que treballen per donar solucions tecnològiques i 4.0 a indústries i empreses). Quatre empreses participaren a la prova pilot, anomenada “Assessorament i acompanyament 4.0”, on se’ls hi realitzà una anàlisi de l’empresa amb una proposta d’accions de millora a través de tecnologies 4.0. Una vegada detectat el projecte prioritari a desenvolupar, es va connectar les empreses amb els actius per tal que els hi poguessin treballar el desenvolupament de propostes, per tal d’iniciar la millora concreta que necessita l’empresa.

Sota el títol “Empresa 4.0: IoT, sensors, manteniment predictiu i visió artificial a la indústria”, la UEA juntament amb TIC Anoia celebraren una sessió per exposar com la transformació digital permet que les empreses esdevinguin més competitives i productives. La sessió va comptar amb la col·laboració de CEINA, Engisoft, Kfew Systems i TELEDOC.

Jornada sobre la realitat virtual i augmentada L’acte es va celebrar a les instal·lacions de Servisimó Igualada i va comptar amb dues conferències que van tenir com a fil conductor la realitat virtual i l’augmentada, dues tecnològiques que s’apliquen en els entorns empresarials i industrials. Les dues conferències van comptar, per una banda, amb Angel Campo, director comercial de Volskwagen Spai, i per l’altra, de Xavier Riba, soci fundador i director territorial de Catalunya d’Innovae.

memòria 2019

UEA Lab 4.0: Assessorament i acompanyament 4.0 a les empreses de l’Anoia

Sessió conjunta amb TIC Anoia per abordar l’Empresa 4.0

-P021UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

Un dels reptes de la UEA és el de treballar per ajudar a les empreses a entrar en el món de la digitalització i l’economia del coneixement i les dades


uea

LAB4.0

La Blockchain, la tokenització i les criptomonedes, a debat La jornada, que va comptar amb la col·laboració d’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció), va tenir com a objectiu posar sobre la taula, la realitat actual, visió de futur i reptes i conceptes associats a aquestes noves tecnologies que desperten

memòria 2019

curiositat, interès i respecte, com ho són la blockchain, la tokenització i les criptomonedes. La jornada va comptar amb la taula rodona formada per: Andrei Boar (UPC), Joaquim Matinero (Roca Junyent), Jaume Catarineu (Ubiquat) i Luís Carbajo (Vottun).

DINAMITZACIÓ DE SECTORS ECONÒMICS I ÀREES ESTRATÈGIQUES

-P22-

Debat amb Antoni Garrell La UEA va ser escenari d’un debat sobre la revolució 4.0 i la seva repercussió empresarial. L’acte va comptar amb el suport de Prevint i amb la ponència d’Antoni Garrell, enginyer industrial, co-fundador del Cercle per al Coneixement, i actualment Director General de la

Fundació per ESDI. Garrell va compartir el debat amb Joaquim Torras, de l’empresa Amida4, per parlar de l’impacte i la necessitat de la revolució 4.0 a nivell empresarial, i com aquesta incideix en el disseny dels productes i les futures professions.


uea

ECONOMIA CIRCULAR

Anoia Circular El projecte “Anoia Circular” s’ha desenvolupat en dues fases. En la primera, es va realitzar un estudi general d’estratègia circular per conèixer els principals residus que generen les empreses a l’Anoia, les necessitats de reursos, l’estat actual de les empreses, la seva consciència i les mesures que ja porten a terme, com els seus dubtes o les seves necessitats. Tot això està recollit a l’informe “Circularitat a l’Anoia”, que ha obtingut el suport de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia.

les empreses, les principals necessitats, les possibilitats de millora, així com el buidat d’entrevistes, enquestes i possibles projectes que es plantejaren al llarg del programa. Part de les dades es poden trobar a l’informe III Empresa i Progrés – L’horitzó de la transformació empresarial, presentat el 27 de març de 2019. D’altra banda, bona part d’aquest 2019 es va arrencar la segona fase del projecte “Anoia Circular”, que va consistir bàsicament en el procés d’execució d’aquest projecte, que té per objectiu assessorar, formar les empreses i acompanyar-les en l’anàlisi de les possibilitats i opcions per a desenvolupar en l’àmbit de l’economia circular. Aquesta fase té com a suport econòmic l’Agència de Residus de Catalunya donant l’oportunitat a dues empreses que volguessin desenvolupar una primera fase d’un projecte de simbiosi industrial, facilitant analítiques, assajos i proves pilot per avaluar la viabilitat i abast dels projectes.

El document “Circularitat a l’Anoia”presenta tota la informació recollida, les bones pràctiques, els residus que generen i gestionen

memòria 2019

Al llarg del 2019, la sectorial Economia Circualar va organitzar diversos actes i jornades per tal de posar relleu i conscienciar al món empresarial i a la societat en general, de la importància de canviar de model econòmic i passar del tipus lineal (extreure, produir, consumir i llençar) al circular (els residus s’aprofiten i s’incorporen de nou a la cadena productiva).

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P023-

4rt Esmorzar Circular En el 4t Esmorzar Circular, la UEA va donar a conèixer eines, ajudes i casos d’èxit existents en economia circular a Catalunya, a través d’una sessió informativa que va comptar amb la participació i col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya, l’Observatori de la Catalunya Circular i Vallès Circular. En aquesta jornada s’hi van exposar iniciatives, accions i projectes destacats que es realitzen al territori català en la seva aposta per l’economia circular i així propiciar el canvi cap a una economia més respectuosa i eficient. A més, també es va realitzar una exposició de casos d’empreses catalanes i anoienques que apliquen l’economia circular: Paellador, Graphic Packaging, Formigons Montcau i l’Institut Català del Suro.


Jornades A través de jornades empresarials, la sectorial d’economia circular va emfatitzar com els avantatges d’aquest model econòmic ajuden a la competitivitat de l’empresa i la indústria

Jornada Inaugural

memòria 2019

La inauguració d’aquestes jornades empresarials va anar a càrrec de l’experta en simbiosi industrial, Verònica Kuchinow qui va explicar als i les assistents com aplicar l’economia circular a les seves empreses

DINAMITZACIÓ DE SECTORS ECONÒMICS I ÀREES ESTRATÈGIQUES

-P24-

1a Jornada: Eines i oportunitats en economia circular per les empreses La sessió va comptar amb la ponència de la Dra. Rita Puig de la Universitat de Lleida. Tenia com a objectiu donar a conèixer les eines necessàries per poder aplicar aquest model econòmic en el benefici del dia a dia de l’empresa per millorar la competitivitat.

2a Jornada: Ecodisseny des de l’òptica empresarial La sessió –que es va realitzar en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus-, va ser una formació que va anar a càrrec de Pere Fullana, dr. Enginyer industrial, i actualment, director de la Càtedra UNESCO de cicle de vida i canvi climàtic ESCI-UPF. Les empreses assistents varen conèixer de primera mà els conceptes de producte, medi ambient, l’avaluació i millora, la comunicació ambiental del producte, l’anàlisi del cicle de vida i l’ecodisseny.


uea

MEDI AMBIENT

Neix UEA Medi Ambient

La UEA va tancar la Setmana Europea de la Prevenció de Residus amb un balanç positiu en totes les accions que va organitzar en el marc d’aquesta iniciativa europea. La UEA s’hi va adherir perquè està en la línia d’acció dels grups de treball de l’entitat: economia circular i medi ambient, integrats per membres implicats en l’entorn empresarial d’empreses de diversos sectors, experts en medi ambient, gestors ambientals i la Universitat. Aquestes comissions mixtes van permetre orientar, coordinar i aportar molt de valor en totes les accions que s’hi desenvoluparen, per constatar que la prevenció de residus no només sigui una qüestió social, sinó també empresarial i perquè d’aquesta manera es millori l’estratègia i l’impacte ambiental de les empreses anoienques.

Manual de Bones Pràctiques Sota el títol “A l’empresa com a casa”, la UEA va elaborar un document amb tot un seguit de propostes, accions i mesures de bones pràctiques en l’àmbit de la prevenció de residus en l’entorn empresarial. També inclou un petit glossari amb conceptes a integrar en temes de prevenció i gestió de residus.

Jornada de Prevenció d’Estocs A banda de la jornada d’ecodisseny impartida pel Dr. Pere Fullana sobre ecodisseny, també en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, va tenir lloc la jornada: “La gestió d’estocs com a mesura d’estalvi, eficiència i prevenció de residus”, impartida per Joan Casanovas de l’empresa Leancat. Casanovas va compartir diverses estratègies de la metodologia lean, una filosofia de treball que es basa en l’eliminació constant dels malbarataments amb l’objectiu d’entregar el màxim valor al client.

Campanya “A la feina separem” Una de les accions organitzades per la UEA i que varen comptar amb la col·laboració de l’empresa Centre de Gestió Mediambiental varen ser la campanya “A la feina separem”, una campanya de dotació de contenidors per a oficines per tal de separar correctament les dues fraccions que més es generen en l’entorn de despatx i oficina.

-P025UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

Participació a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus

memòria 2019

Aquest nou grup va sorgir de la pròpia inquietud de les empreses del sector per treballar juntes per reptes i idees compartides que han de permetre posicionar el sector mediambiental de l’Anoia com a estratègic. L’objectiu d’aquest grup de treball és el de poder actuar com a lobby ambiental de la mà de la UEA davant agents públics i privats, per establir contactes amb empreses i agents de la comarca i de fora, amb qui puguin créixer o crear sinèrgies i poder marcar un full de ruta amb prioritats compartides.


uea

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

L’objectiu és accelerar el lideratge de les empreses cap a una economia local sense emissions, tot fent-les més competitives i resilients

Neix el grup per la Transició Energètica

memòria 2019

Seguint la missió de la UEA, d’acompanyar a les empreses perquè siguin fortes i competitives, però també eficients, la UEA ha creat el grup de treball per la Transició Energètica per tal de vetllar i acompanyar a les empreses davant aquest nou paradigma.

DINAMITZACIÓ DE SECTORS ECONÒMICS I ÀREES ESTRATÈGIQUES

-P026-

La Transició Energètica cerca assolir un nou model energètic que minimitzi els elevats costos socials i ambientals del model energètic actual (el canvi climàtic), i comporta a la llarga, l’eliminació definitiva del fuel i del carbó. En aquest sentit, des de la UEA també es vol contribuir a l’objectiu del 100% d’energies renovables marcat per la Generalitat de Catalunya i la UEA, l’any 2050.

Jornada

sobre eficiència energètica i estalvi a l’empresa El consum energètic en una empresa és un dels costos i paràmetres que solen ocasionar més debat. En aquest sentit, sorgeixen moltes qüestions relacionades i per tal de donar-hi resposta, la UEA –amb la col·laboració de l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya i el Clúster Biomassa de Catalunyava organitzar una jornada amb experts en eficiència energètica, en contractació elèctrica, biomassa, energia solar, entre altres; per tal de donar a conèixer les eines i estratègies que existeixen

Amb tot això, des de la patronal anoienca es vol llençar el missatge que les empreses liderin aquesta transició, ja que representarà, per una banda, un augment de la competitivitat de les empreses; i per l’altra, de la fortalesa de Catalunya i l’Anoia, a l’hora d’adaptarse i respondre als canvis del sistema econòmic i energètic global.

Institut Català d’Energia


uea

METALL Grup de treball de la Unió Empresarial de l’Anoia que vetlla i acompanya a les empreses metal·lúrgiques de la comarca pel sector empresarial i industrial de la comarca de l’Anoia

del metall de la UEA, diverses empreses metal·lúrgiques de la comarca es varen reunir en diverses jornades de treball encapçalades amb el títol “El futur, el metall i la indústria” amb l’objectiu de compartir les inquietuds del sector i debatre com veuen el sector, tant a nivell local, nacional com mundial.

La primera de les trobades va comptar amb dues grans empreses: Doga i Equipceramic, referents als seus respectius sectors –els components d’automoció i la indústria ceràmica- i compartiren amb les empreses assistents, la seva experiència, coneixement del sector, idees i previsions de cara al futur, un futur tecnològic, exigent, internacional i amb moltes possibilitats i reptes a nivell empresarial. En aquest sentit, la jornada va girar al voltant de com aquest sector, per ser competitiu, ha d’afrontar una estratègia empresarial valenta, amatent als canvis i que integri les noves tecnologies i la innovació en materials i processos. memòria 2019

En el marc de les línies d’actuació que segueix la sectorial

amb Doga i Equipceramic

-P027-P27UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

Jornades: “El futur, el metall i la indústria”

amb Calaf Grup i Ficosa La següent de les jornades també va comptar amb dues grans empreses referents del sector: Calaf Grup i Ficosa. En aquesta trobada es va parlar del model de les empreses familiars, de la importància de tenir mentalitat de treballador de l’empresa i no d’accionista; de posar consellers externs al consell de l’empresa; així com també es va incidir en la importància d’actuar amb previsió i visió de futur, entre altres qüestions.


uea

memòria 2019

METALL

DINAMITZACIÓ DE SECTORS ECONÒMICS I ÀREES ESTRATÈGIQUES

-P028-

El projecte ReinMET és un projecte de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) i que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i amb la col·laboració de la Unió Empresarial de l’Anoia. L’objectiu d’aquest projecte és el de cobrir el dèficit de professionals i desenvolupar una formació ajustada a les necessitats del sector del metall, entre d’altres. En aquest sentit, la premissa del Reinmet és la capacitació de persones a l’atur en el sector metal·lúrgic, un dels sectors industrials estratègics de la comarca de l’Anoia.

Des del mes de desembre de 2019 es va arrencar una tercera acció formativa per ajudar un tercer grup d’operaris a formar-se en soldadura.

El programa, que va arrencar el 2018, ha comptat amb dues accions formatives: una en l’especialitat de Soldadura i l’altre en la iniciació al Manteniment Industrial, en les quals hi ha participat un total de 30 persones i la major part d’elles, més d’un 73% ha aconseguit feina en el sector. Aquest programa ha tingut un gran impacte en l’ocupabilitat a curt termini, especialment en homes de 45 anys i dones.

Vista dels alumnes del Reinmet a Subministraments Bisbal Els i les alumnes del curs de soldadura del programa ReinMET varen realitzar una visita a l’empresa Subministraments Bisbal per aprofundir en el coneixement sobre els diferents materials del sector del metall. En aquest sentit, els alumnes van realitzar una visita molt complerta per

les instal·lacions de l’empresa on se’ls hi va presentar els diversos tipus de materials de què disposen, els possibles usos que se’n deriven, així com les tasques de manipulació que fan amb aquests (soldadura, tall, plegat, etc).


Jornades 4.0 en el sector del metall En el marc del projecte Reinmet, s’han realitzat diversos seminaris i jornades per tal d’exposar en format pràctic i transmetre a les empreses perquè adquireixin coneixements i analitzin les tendències de la Transformació Digital, de cara a poder avaluar i aprofitar les oportunitats que es presenten al

Robòtica col·laborativa i automatització al metall La següent sessió relacionada amb el 4.0 en el sector del metall va anar a càrrec de Pepa Sedó, Dir. UT Robòtica i Automatització d’EURECAT, i va tenir com a objectiu donar a conèixer de quina manera la robòtica col·laborativa i l’automatització són estratègics per a les empreses del sector del metall de la comarca de l’Anoia i conèixer casos reals d’aplicacions i de bones pràctiques en aquest àmbit.

negoci i al sector del metall en aquest àmbit. La transformació 4.0 al metall i les possibilitats generals memòria 2019

Les empreses que estan implicades al projecte Reinmet van participar en aquest seminari que va anar a càrrec de Joan L. Mas Albaigès, Director Divisió Tecnologies Digitals d’EURECAT. El formador va oferir una visió específica per tal que les empreses es comencessin a plantejar i aprofundir en estratègies i idees orientades cap al seu coneixement, traient el màxim profit

Impressió 3D al metall La 3a sessió formativa del programa Reinmet va proporcionar els coneixements bàsics en materials metàl·lics i no metàl·lics a la indústria i els seus processos de transformació i fabricació. El formador va ser Javier Ardanuy, Tècnic especialista en materials i processos d’EURECAT.

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P029-

de les tecnologies digitals.


uea

IMMOBILIARIS La UEA immobiliaris és una sectorial que té per objectiu donar visibilitat i promoció de manera conjunta el sector, treballar i col·laborar en projectes comuns i a la vegada oferir garanties als consumidors en el compliment dels requisits legals establerts

Al llarg del 2019, la UEA immobiliaris va seguir apostant fort per la formació i professionalització del sector. En aquest sentit, durant el 2019 es varen realitzar diverses píndoles i jornades informatives i formatives per donar a conèixer els efectes de les noves lleis i obligacions; així com normatives i temes d’actualitat que afecten al sector immobiliari.

Jornades

memòria 2019

Noves Mesures sobre Lloguer i Habitatge Seguint la línia d’actuació d’oferir jornades i sessions de treball per apropar temes d’interès del sector, es va celebrar una sessió formativa per donar a conèixer les novetats que va comportar el Reial Decret Llei 21/2018 de 14 de desembre de 2018, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (BOE 304, 18 de desembre). Entre les novetats, la més rellevant fou que els contractes de lloguer serien més llargs: que s’amplia en termini de pròrroga obligatòria dels contractes d’arrendament d’habitatge de 3 a 5 anys (o 7 anys si l’arrendador és persona jurídica) i s’allarga el termini de pròrroga tàcita d’1 a 3 anys. La sessió va estar impartida per l’advocada Rosalia Marcet.

DINAMITZACIÓ DE SECTORS ECONÒMICS I ÀREES ESTRATÈGIQUES

-P30-

Mesures Urgents per Millorar l’Accés a l’Habitatge Aquesta formació va néixer arrel de l’entrada en vigor el proppassat 6 de març de 2019 del Reial Decret d’un seguit de qüestions que els professionals immobiliaris han de tenir en compte a l’hora de confeccionar els contractes de lloguer que es formalitzin a partir de la data. La conferència va anar a càrrec de l’advocada Rosalia Marcet.

Conferències Efectes de la Nova Llei Hipotecària La nova Llei Hipotecària va ser objecte d’una nova sessió dels immobiliaris i va anar a càrrec de l’advocada Lídia Huerta. L’objectiu va ser donar a conèixer els efectes d’aquesta nova llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. Una llei que té per objecte protegir al client, arrel de l’ordre de la Unió Europea d’aplicar una directiva que augmenti la protecció als consumidors, ja que fins aleshores les despeses relacionades amb la contractació fins ara requein al client, i ara passaran a ser propietat del banc.


Noves edicions de l’Espai Immobiliari de l’Anoia La sectorial segueix endavant amb el projecte de l’Espai Immobiliari de l’Anoia, la revista d’aquest grup de treball. L’objectiu d’aquesta revista és el de transmetre als usuaris la transparència, el rigor i oferir les màximes garanties i confiança en el moment de comprar o llogar un habitatge. És una revista única a la comarca pel seu contingut, ja que ofereix a més d’habitatges per comprar, diversos articles sobre informació del sector immobiliari i normatives que s’han de tenir en compte a l’hora de consells per al manteniment i decoració d’un habitatge. La revista s’adreça al públic en general, és gratuïta, i es pot trobar als forns i cafeteries d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarita de Montbui i Capellades. Es publica cada dos mesos. La revista mostra la seva consolidació, una vegada més, atès que aquest 2019 es van publicar quatre nous números: 14, 15, 16 i 17.

memòria 2019

Alguns dels sectors del sistema econòmic poden ser utilitzats per blanquejar capitals (que poden procedir tant d’activitats il·legals, com de legals, però ocultes a Hisenda). Per evitar-ho, la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capital regula certes obligacions, actuacions i procediments que s’han de complir. Un d’aquests sectors és l’immobiliari; i la UEA, a través de la seva sectorial, va organitzar una sessió per abordar aquesta qüestió. Els professions immobiliaris de l’Anoia van conèixer de primera mà les obligacions que imposa aquesta nova normativa atès que afecta al seu sector. La sessió va anar a càrrec de Gemma Ramoneda i Edgar Sánchez, assessors jurídics i experts en blanqueig de capitals, de Tarinas Consulting.

comprar i vendre un habitatge; així com també, articles d’opinió sobre

-P31UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

Prevenció de Blanqueig de Capitals


uea

ASSESSORS

La sectorial dels assessors de la Unió Empresarial de l’Anoia està formada per una trentena d’assessors i gestors de la comarca.

Tardes de debat

memòria 2019

Al llarg del 2019, la sectorial va organitzar les tardes de debat, unes reunions mensuals que es realitzen el segon dimarts de cada mes amb l’objectiu de posar sobre la taula els dubtes, unificar criteris, intercanviar idees o plantejar aquelles problemàtiques que aquests professionals es puguin trobar en el seu dia a dia. En aquest sentit, la UEA els hi propicia l’espai i escenari per tal que puguin relacionar-se, fer networking i xarxa.

DINAMITZACIÓ DE SECTORS ECONÒMICS I ÀREES ESTRATÈGIQUES

-P32-

Conferències Canvis normatius en el Pla General Comptable i propera Reforma Comptable Una seixantena d’assessors i comptables de la comarca varen assistir a una conferència organitzada per la sectorial dels assessors i que va comptar amb el suport de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID). A la conferència s’hi van destacar les principals novetats comptables que s’incorporen al projecte de resolució de l’ICAC sobre Presentació d’Instruments Financers i altres aspectes relacionats amb la regulació mercantil.

Nova Normativa del Control Horari El dia 12 de maig de 2019 va entrar en vigor una de les novetats en matèria laboral que es va aprovar en la passada legislatura: l’obligació per part de les empreses de tenir un registre diari dels treballadors. Amb aquesta mesura, el govern espanyol busca controlar que no es facin hores extres sense remunerar fixant sancions a les empreses per l’incompliment d’aquesta mesura entre 3.126 i 62.590€. Tot i que la majoria d’empreses grans ja tenen establerts sistemes de control horari, les majors dificultats es troben en les petites, ja que això els dificulta la burocràcia en el dia a dia, i per tant, a la seva competitivitat. Davant tots els dubtes i qüestions relacionades amb aquesta normativa que es varen fer arribar a l’entitat, la UEA va organitzar dues sessions per resoldre dubtes: la primera a l’IGNOVA i la següent, al CTC de Masquefa. Ambdues sessions van estar impartides per l’advocat laboral del Grup Carles, Lluís Palomas.


Curs Novetats Comptables

Conferència La transformació digital als despatxos professionals

La sectorial UEA assessors va organitzar un curs on s’hi van donar a conèixer quins són els propers canvis previstos per a la regulació comptable al 2020: les novetats comptables que s’incorporen a la resolució de l’ICAC sobre Presentació d’Instruments Financers i altres aspectes relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital i el projecte de Reial Decret que modifica el Pla General Comptable. La sessió va comptar amb la col·laboració de l’ACCID i va anar a càrrec de Jordi Rizo i Xavier Sentís, economistes, professors associats de la UAB i membres de l’ACCID.

La sectorial UEA assessors va organitzar una sessió titulada “El Despatx Digital. Reptes i Oportunitats” per abordar com afrontar la digitalització que també afectarà a la professió.

memòria 2019

La sessió va anar a càrrec de Marc Rius Parera, Sènior Sales Manager de Sage, qui va parlar sobre els reptes i oportunitats que el procés de digitalització portarà al sector i quina serà la tendència en la relació dels despatxos professionals amb Hisenda.

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P33-

uea

ENGINYERS És un element territorial de consens i unitat d’un sector professional amb interès i voluntat de treballar amb i per la comarca Sota el paraigua de la UEA, aquest 2019 va néixer un nou grup de treball: els enginyers i enginyeres de l’Anoia, amb l’objectiu d’apostar per la competitivitat del sector, les empreses i el territori.

La primera presa de contacte va tenir com a objectiu no només que es poguessin conèixer entre ells, sinó també compartir inquietuds i propostes com a professionals tècnics. La jornada va servir per prendre una decisió que fou unànime entre tots els i les assistents: la creació i constitució del grup de treball d’enginyers i enginyeres de l’Anoia. Tot i això, també varen posar de manifest que cal saber explicar i fer visible la figura de l’enginyer, què és i què fa, quines són les seves aptituds i capacitats per despertar vocacions industrials entre els més joves.


memòria 2019

III FÒRUM EMPRESARIAL DE L’ANOIA

FÒRUM EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P34-

El Teatre de l’Ateneu, amb un auditori amb més de 300 persones, va ser l’escenari de la tercera edició del Fòrum Empresarial de l’Anoia centrat en debatre i exposar l’horitzó de la transformació empresarial, pivotat per dos grans eixos: l’economia circular i la revolució 4.0 A l’acte, hi varen assistir empresaris, actius, experts, autoritats polítiques i agents socioeconòmics i va ser l’escenari de la presentació pública del document “III Empresa i Progrés: L’horitzó de la transformació empresarial”, un estudi impulsat per la pròpia entitat i on s’hi plasmen les dades més rellevants sobre què suposa aquest canvi que tot just comença i que determinarà el present i el futur de la comarca. El III Fòrum Empresarial de l’Anoia va ser presentat pel periodista igualadí, Joan Maria Morros, cap d’Informatius de RAC1, qui va donar a conèixer el context

econòmic i empresarial en relació a la transformació empresarial de l’Anoia. Seguidament, la veu d’expertesa i els casos d’èxit empresarials va comptar amb la ponència d’Alfons Cornella, expert en innovació, consultor i fundador i president d’Infonomia i de l’Institute of Next. La jornada va finalitzar amb un elevator pitch amb la participació de Francesc Sabaté de la Fundació CIM UPC, Josep Castells de l’empresa Gabarró, Agustí Morera de l’empresa Piera Ecoceràmica i Pere Fullana de la Càtedra Unesco.


memòria 2019

Organitza:

Amb la col·laboració:

Amb el patrocini de:

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P035Amb el suport de:


XIX NIT EMPRESARIAL UEA

memòria 2019

L’esdeveniment va reunir a més de 400 assistents

NIT EMPRESARIAL UEA

-P036-P36-

Per dinovè any consecutiu, la UEA va celebrar l’acte central de l’entitat, la Nit Empresarial UEA. Un esdeveniment que va reunir a més de 400 empresaris, directius, autònoms, emprenedors i professionals de la comarca de l’Anoia. L’edició d’enguany va tenir lloc al Pavelló d’Esports Les Comes d’Igualada, un escenari que reflectia que empresa i esport comparteixen els mateixos valors: el treball en equip, la cooperació, l’esforç, entre altres. L’acte també va comptar amb la representació d’agents socioeconòmics d’arreu del país i autoritats institucionals com la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells. Sota el pretext d’oferir una nit distesa i on et networking fos el pilar

fonamental de la nit, una de les novetats d’enguany va ser que els i les assistents poguessin gaudir d’una aplicació mòbil, dissenyada exclusivament per a la celebració d’aquest esdeveniment. La Nit UEA va estar presentada per l’actriu i escriptora Agnès Busquets, qui va donar un toc distès i d’humor. Aquesta dinovena edició va tenir com a eslògan “Tu ets la Unió”, per tal d’homenatjar i reconèixer la tasca dels propis empresaris, convertint-los en els veritables protagonistes de la Nit, així com també, tots els que formen part de la UEA i que la doten de sentit gràcies a la col·laboració i compromís que tenen amb la patronal anoienca.


Amb el suport de:

memòria 2019

Organitza:

Amb el patrocini de:

-P37UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

Amb la col·laboració:

Un dels moments més àlgids de la vetllada és l’entrega dels premis UEA, un reconeixement a les iniciatives empresarials que van destacar durant l’any anterior en diferents categories. Els premiats del 2019 van ser:

PREMIS UEA: Premi a la Trajectòria Empresarial: CEINA Premi a la Capacitat Emprenedora: KOMPE ELEVACIÓ SL Premi a la Innovació: PICVISA Premi al Compromís Social de l’Empresa: AIGUA DE RIGAT SA PREMIS EN COL·LABORACIÓ: Premi Col·legi de Periodistes a la Millor Estratègia de Comunicació Empresarial: IGUANA COMUNICACIONS Premi Campus Motor: DAVID BOSCH (FAST PARCMOTOR)


IMPLICACIÓ I PROJECTES SOCIALS La Unió Empresarial de l’Anoia porta a terme diversos projectes socials amb la voluntat d’ajudar a inserir laboralment a les persones que estan en situació d’atur, i també donar a conèixer als joves l’oferta formativa i empresarial que hi ha a la comarca per ajudar-los a escollir el seu camí professional. Són projectes impulsats per l’entitat que compten amb el suport de l’administració i la col·laboració desinteressada dels empresaris de la comarca.

memòria 2019

PREPARA’T, 8a SETMANA DE L’OCUPACIÓ A IGUALADA

IMPLICACIÓ I PROJECTES SOCIALS

-P38-

Èxit de participació i assistència en la 8a Setmana de l’Ocupació d’Igualada, el Prepara’t, el projecte social impulsat conjuntament des de la UEA i l’Ajuntament d’Igualada. L’objectiu d’aquest projecte és el de donar les eines per a la recerca de feina en el nou mercat laboral a persones que en cerquen, que estan en situació d’atur o que busquen un canvi professional. Aquesta vuitena edició va aprofundir sobre com la transformació digital té un impacte en els perfils professionals demanats per les empreses i en l’aparició de noves professions que fins ara no existien. A més, l’edició d’enguany també va tractar sobre la importància de l’autoconeixement per orientar la vida professional i prendre decisions realistes sobre els objectius professionals. Així doncs, cada jornada del Prepara’t va estar dedicada a una temàtica: la transformació digital i el seu impacte en el mercat laboral, l’emotional branding, com liderar el teu projecte de vida, com fer un currículum eficient i l’aventura d’emprendre.

Com a novetat destacada, l’edició d’enguany va comptar amb una nova activitat: el Connecta. Un espai de trobada entre les empreses de diferents sectors econòmics de la nostra comarca que cerquen personal per a les seves plantilles i persones que busquen feina; convertint-se en una oportunitat única on les empreses van atendre de forma personalitzada cadascuna de les persones interessades a conèixer la seva oferta i proposta laboral. Tant la gerent de la Unió Empresarial de l’Anoia, Paula Arias, com el regidor de Dinamització Econòmica del consistori igualadí, Jordi Marcè, celebraren l’èxit de resposta i també l’entesa d’ambdues entitats: “és una mostra que la fórmula público-privada funciona. Hem de sumar per generar ocupació i empresa, per generar oportunitats a les persones i a les empreses”, claudicava Marcè. Arias, que també s’hi mostrava d’acord amb la fórmula que afirmava el regidor, destacava a més, que iniciatives com les del Prepara’t són necessàries “per ajudar a les persones que cerquen feina”, però a la vegada “ajuden al desenvolupament personal perquè potencia les nostres habilitats”.


El Teatre Ateneu d’Igualada va tornar a ser escenari d’una nova edició del Prepara’t Jove. Un projecte dirigit als i les alumnes de 4t d’ESO de les escoles d’Igualada, i organitzat conjuntament per la Unió Empresarial de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada. L’edició d’enguany va comptar amb l’assistència de més de 300 joves. L’objectiu d’aquest acte és el d’acostar als joves la realitat empresarial del territori, promoure la reflexió sobre el seu futur professional, ajudant-los a què analitzin les seves preferències, interessos, vocacions, motivacions i la seva projecció en el mercat laboral, en el món de l’empresa i l’emprenedoria.

memòria 2019

La quarta edició va posar el focus a l’actitud, les competències i el talent

L’acte va estar conduït per Màrius Mollà, enginyer industrial, emprenedor i escriptor, qui va explicar als més joves la seva experiència professional i què va suposar per a ell el fet d’emprendre. El Prepara’t Jove també va comptar amb l’enginyera, empresària i membre de la comissió UEA Inquieta, Inés Lumbreras, qui va empoderar als joves perquè decideixin el seu futur professional. Seguidament, va tenir lloc un tàndem entre Màrius Mollà i David Bosch, expilot professional d’automobilisme i actual director de Fast Parcmotor. Bosch va fer un repàs de la seva trajectòria professional, que l’ha dut per moments crítics i plens de sacrifici. El toc d’humor el va posar Fran Rojas, educador social i formador, qui va impartir la xerrada titulada “Tu Tens talent”. Jordi Marcé, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada va ser l’encarregat de fer la cloenda de l’acte.

-P39UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

PREPARA’T JOVE


LES PROFESSIONS DEL TEU FUTUR

memòria 2019

Projecte per apropar la realitat empresarial a les escoles

IMPLICACIÓ I PROJECTES SOCIALS

-P40-

Després de l’èxit de les dues edicions anteriors, aquest darrer curs escolar (2018-19) es va engegar una vegada més “Les Professions del Futur”, un projecte educatiu i social impulsat per la Unió Empresarial de l’Anoia i que té per objectiu donar a conèixer i apropar la realitat empresarial i industrial de la comarca a les escoles i instituts de l’Anoia perquè els joves comencin a apreciar i valorar el teixit industrial de casa nostra. Aquest projecte ha inclòs xerrades dels empresaris a les escoles i també visites dels alumnes a les empreses del nostre territori perquè puguin copsar la realitat del món laboral i empresarial de ben a prop. Així com també, es varen realitzar tallers sobre les competències bàsiques i professionals més valorades per les empreses i jornades per donar a conèixer quines noves professions es crearan en un futur no gaire llunyà i que seran fruit de les necessitats d’aquesta revolució 4.0. les escoles que varen participar en aquesta edició són: Escola Mestral, l’Escola Pia d’Igualada i l’Institut Milà i Fontanals. En aquest sentit, més de 50 empreses anoienques van estar implicades en ensenyar el teixit industrial i empresarial als joves de la comarca. “Les Professions del Teu Futur” referma l’aposta de l’entitat empresarial en incrementar i millorar la relació i contacte escola-empresa, un eix bàsic per aconseguir que l’evolució del sistema educatiu i el món empresarial i laboral a l’Anoia estiguin alineats en un avenç conjunt.


La UEA, a través dels programes d’inserció laboral “Fem Ocupació” i “30 PLUS”, va fer possible la contractació d’un total de 30 persones en situació d’atur a 28 empreses de la comarca de l’Anoia. Es tracta d’un projecte que forma part de la línia de treball que l’entitat anoienca s’ha fixat per crear ocupació, i en aquest sentit, ajudar en la millora de la situació del mercat laboral anoienc i dinamitzar l’activitat empresarial i econòmica de la comarca. El programa “Fem Ocupació per a Joves” està dirigit a joves anoiencs d’entre 18 i 29 anys; i el programa “30 PLUS”, per a majors de 30; ambdós col·lectius en situació d’atur. En el cas del FOJ, l’altre requisit per a participar-hi era que la formació màxima fos el graduat d’ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Aquestes projectes – subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Socialcombinen formació i inserció laboral de qualitat. Els participants als programes han rebut una formació especialitzada d’entre 20 i 150 hores, i una orientació individual per tal d’impulsar la seva ocupabilitat en el futur. Segons les contractacions realitzades a través d’aquests programes, del FOJ han estat 15 persones inserides d’entre 18 i 29 anys, i en el cas del 30 PLUS, 15 persones, també. Els sectors empresarials que han participat en aquesta edició han estat les arts gràfiques i el packaging, telecomunicacions, missatgeria, curtits, químic, metall, sanitat i comerç d’alimentació.

memòria 2019

La UEA en línia amb la seva estratègia de treballar per al talent de la comarca, apropar el món de l’empresa als joves i motivarlos a formar-se, va organitzar diverses jornades informatives als i les alumnes del projecte Pla de Transició al Treball (PTT) de l’I.E.S Milà i Fontanals gràcies a la col·laboració d’empreses que van explicar als més joves la seva experiència professional. El PTT ofereix als joves orientació i recursos personals i professionals per millorar les seves expectatives d’accés a un lloc de treball i/o de continuïtat formativa.

La UEA insereix 30 persones en situació d’atur a través de programes de formació i ocupació

-P41UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

Suport al Pla de Transició al Treball


TALENT I PERSONES

Al llarg del 2019 es va crear el grup de treball Fòrum de Recursos Humans, format per departaments de recursos humans d’empreses anoienques amb l’objectiu de crear estratègies per atraure i retenir el talent a la comarca

Jornada

memòria 2019

Departaments de recursos humans d’empreses de l’Anoia Prop d’una vintena de responsables de recursos humans d’empreses provinents de diversos sectors es varen reunir amb la Unió Empresarial de l’Anoia en aquesta jornada anomenada Fòrum de Recursos Humans, organitzat per la patronal anoienca. Els experts de recursos humans van exposar que les empreses anoienques tenen dificultats en trobar perfils concrets com els operaris especialitzats en metall i àrees d’electrònica, electricitat i telecomunicacions; perfils tècnics d’enginyeries; perfils amb idiomes (mínim anglès) i transportistes. D’altres qüestions relacionades que dificulten en atraure i retenir el talent són les infraestructures de la comarca i les seves comunicacions; així com també van exposar les diverses qüestions que porten a terme per la retenció del talent, incidint en els mecanismes que utilitzen per a la conciliació familiar, les retribucions salarials, la formació en horari laboral i el bon clima laboral, entre altres.

Formació

Taller amb Jaume Gurt Al mes de febrer es va realitzar el taller “Quin és el talent que la meva empresa necessita” de la mà de Jaume Gurt -autor d’un CEO sin corbata, expert en motivació d’equips i transformació cultural i lideratge-. Gurt va donar les claus davant aquesta necessitat que tenen les empreses i una guia pràctica sobre com retenir el talent: conèixer per una part, el talent que hi ha dins l’organització, i per l’altra, potenciar la complementarietat de perfils i evitar-ne el solapament.

TALENT I PERSONES

-P42-

Fira de Treball UdL Connexió empresa i talent

Formació

“La diferència la marcaran les persones” amb Ma Ángeles Tejada Al mes de març, va tenir lloc una conferència de la mà de Ma Ángeles Tejada, directora general de Public Affairs de Randstad. Tejada va explicar que la tecnologia és vital per a fer la transformació dins les empreses, però que només és una eina “per això necessitem equips als quals hem de dotar de formació necessària per continuar treballant en la companyia”, va destacar.

El Campus Universitari Igualada-UdL va acollir per primer cop, la fira d’Ocupació UdL, un esdeveniment que vol convertir-se en el punt de referència anual a la capital de l’Anoia per tal d’impulsar i facilitar al teixit empresarial la captació del millor talent que genera la UdL. La UEA va assistir-hi, representant tot un seguit d’empreses associades la comarca, una mostra més del compromís de l’entitat per connectar empresa i talent, seguint la línia d’actuació de la UEA de convertir l’Anoia en la capital del talent.


novembre de 2019- l’Assemblea General Extraordinària, oberta als socis de la patronal anoienca, amb un únic punt en l’ordre del dia: l’elecció del president i els membres de la Junta Directiva. Atès que només s’hi va presentar una sola candidatura, l’Assemblea de socis va escollir, sense necessitat de celebrar cap votació, a Joan Domènech, nou president de la UEA. Després d’un any al capdavant de l’entitat seguint el projecte iniciat per l’ex president Blai Paco, Domènech va ser reelegit president de la patronal anoienca, sense presentar-se cap objecció al respecte. La Junta Directiva que l’acompanyarà en aquest nou mandat està formada per 14 empresaris/es de la comarca: Xavier Bustos (Comercial Godó), Joan Mateu (Macasa), Xavier Badia (Curtits Badia), Montse Duch (Mevir SA), Carles Carol (Espai Gastronomia), Míriam Pujol (Calaf Grup), Joan Tristany (Tristany & Trull SL), Domingo Sánchez (Dorsan Filtració), Josep Parera (Instal·lacions Parera), Marta Calzada (Finques Rambles), Aïda Torrens (Petromiralles), Antonio Egea (Text 51), Xavier Seuba (Arrusé Group) i Xavier Carles (Grup Carles). A més, durant l’Assemblea General es va realitzar un homenatge a tots els qui varen formar part de l’anterior Junta Directiva de la UEA, com a mostra d’agraïment per la seva col·laboració i dedicació a l’entitat: Francesc Seuba, Jordi Bernadet, Joan Margets, Miquel Canet, Xavier Camins, Elisabet Seuba, Miquel Aceitón, Stephanie Marko, Jaume Catarineu, Jordi Marcè, Miquel Gleyal, Joan Gabarró i Blai Paco.

El proppassat 19 de març de 2019, la UEA va celebrar l’Assemblea General Ordinària Anual on es van presentar la Memòria UEA d’activitats i l’estat de comptes corresponents a l’any 2018, i també els projectes previstos per al 2019. Del 2018 es va destacar el creixement d’un 18% de socis el 2018, i els projectes i accions enfocades a la millora de la competitivitat de les empreses de la comarca, amb la consolidació i el creixement de les taules, sectorials i grups de treball; la creació de les taules transversals d’Economia Circular

i 4.0, i els programes de formació amb EADA i UdL, la consolidació del programa Les Professions del Futur i la visibilitat de l’entitat a través de les xarxes socials. Un altre punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de l’adaptació dels Estatuts de la UEA a la normativa vigent: els òrgans de govern de l’Associació seran dos, l’Assemblea General de Socis i la Junta Directiva, suprimint la Junta de Govern. La Junta haurà d’estar formada per un mínim de 7 persones i un màxim de 15.

memòria 2019

La UEA va celebrar –el propassat 28 de

Assemblea General Ordinària Anual

-P043UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

Eleccions UEA: Joan Domènech, reelegit nou president


ACTIVITATS I REUNIONS ESTRATÈGIQUES I DE DESENVOLUPAMENT Taller de vendes amb Mónica Mendoza

Al març va tenir lloc una jornada sobre els Plans d’Emergència per destacar la importància de tenir una política preventiva i no reactiva. La sessió va anar a càrrec de Daniel Lladó, enginyer tècnic industrial d’Enginyeria Lliró & Associats. L’acte va comptar amb la col·laboració de Cardiosos.

memòria 2019

Al mes de gener, va tenir lloc la celebració d’un seminari de vendes a la UEA, organitzat per l’entitat. La sessió estava adreçada a responsables comercials i a responsables de departaments comercials, i va comptar amb una alta participació i assistència. El curs, d’una durada de 8 hores, va estar impartit per Mónica Mendoza, una de les conferenciants més sol·licitades en temes d’estratègia comercial i vendes, speaker internacional.

Jornada sobre els Plans d’Emergència

ACTIVITATS I REUNIONS ESTRATÈGIQUES I DE DESENVOLUPAMENT

-P044-

Taller de canals digitals amb Jepi Alberti

Al març, Jepi Alberti expert en estratègia digital i CEO de OOMKT, va realitzar un taller sobre com generar negoci a través dels canals digitals. Alberti va exposar el retorn que hi ha quan s’inverteix en publicitat digital, així com les eines que ho permeten.

V Jornada d’Innovació de l’Anoia Al maig, la UEA va col·laborar en la V Jornada d’Innovació de l’Anoia, que va tenir lloc al Centre d’Innovació de Vilanova del Camí. L’edició d’enguany va estar centrada en la fabricació Additiva / 3D, tema d’actualitat.


FirAnoia

Del 31 de maig al 2 de juny, la UEA va participar a la 66a edició de FirAnoia, la fira multisectorial de la comarca de l’Anoia al centre d’Igualada. La UEA va disposar d’un expositor per donar a conèixer la borsa de treball que disposa l’entitat amb vacants i ofertes d’empreses associades; els programes de formació i inserció; així com també, l’oferta formativa.

Mobile Week

La UEA va celebrar i donar suport a la iniciativa que Igualada fos escenari de la Mobile Week, un esdeveniment que es va realitzar en el marc del Mobile World Capital Barcelona.

La UEA a Catalunya Ràdio

La UEA va estar en antena a Catalunya Ràdio. Concretament al programa radiofònic Revolució 4.0 conduït i presentat per la periodista Xantal Llavina. A través de la secció d’aquest programa, anomenada “Emprèn Internet”, Lluís Juncà, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya exposa el paper que juguen les empreses i la seva voluntat a l’hora de transformar l’economia i fer-la més productiva. En aquest sentit, ho va fer amb un exemple concret i un convidat: Joan Domènech, president de la UEA qui va exposar com l’Anoia és una comarca que està fent un tomb a l’hora de treballar i de col·laborar amb l’administració pública, i com el nostre territori és tot un exemple de revolució 4.0.

-P045UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

La UEA va assistir a la inauguració de la nova seu del CAATEEB – Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona- que promou l’arquitectura tècnica a la província de Barcelona. En aquesta ocasió, era la seu del Bages, Berguedà i Anoia, una delegació formada per més de 300 professionals col·legiats d’aquestes comarques.

memòria 2019

Inauguració del CAATEEB


Jornada Plans d’Igualtat

Jornades IDEA

La UEA va col·laborar a les sessions d’IDEA, organitzades per Disseny Igualada. L’edició del 2019 va estar dedicada al disseny amb impacte social i mediambiental. S’hi realitzaren dues jornades: una dedicada a un workshop que oferia solucions empresarials a través del disseny circular amb la participació de l’empresa ISMA 2000 SL; i una altra, dedicada al disseny amb impacte social i mediambiental.

memòria 2019

Al mes de desembre es va realitzar una jornada sobre els Plans d’Igualtat, activitat organitzada conjuntament amb Foment del Treball Nacional. La jornada tenia per objectiu exposar les obligacions de les empreses en matèria d’igualtat i les novetats introduïdes pel RDL 6/2019, així com donar eines a les empreses per a facilitar la seva implantació i la promoció de la igualtat de gènere. La jornada va comptar amb les ponències de Javier Ibars, director del Departament Laboral de Foment; Misi Borràs, sòcia de Garrigues; i Paula Mattio, de Mehrs consultoria.

ACTIVITATS I REUNIONS ESTRATÈGIQUES I DE DESENVOLUPAMENT

-P46-

Taula per la Innovació

L’Adoberia Bella va acollir la Taula per a la Innovació, un nou espai de col·laboració permanent entre diferents agents públics i privats de la ciutat, amb l’objectiu de sistematitzar i fer front conjuntament a reptes de ciutat que requereixin d’innovació.


Reunió amb el Consorci de la Zona Franca

Reunió amb el Col·legi d’Enginyers de Barcelona Reunió estratègica amb el Col·legi d’Enginyers de Barcelona per estrènyer llaços i traçar estratègies conjuntes.

memòria 2019

Al mes de febrer, hi va haver una trobada amb el Consorci de la Zona Franca per tal d’apostar pel territori i el desenvolupament industrial, empresarial i econòmic de la comarca. Joan Domènech, president de la UEA va posar de relleu “L’aliança sòlida entre tants agents diversos que han aconseguit aquest projecte”.

Assemblea General AEPIC

Amb l’objectiu de fer una valoració de les accions realitzades durant l’any 2019 i encarar els reptes i fites de cara el 2020, l’Associació d’Empreses del Polígon Industrial Les Comes d’Igualada (AEPIC) va celebrar l’Assemblea General Anual davant la presència i assistència d’una dotzena d’empreses de diversos sectors econòmics i empresarials. El president de l’AEPIC, Joan Mateu, va explicar el projecte de millora i modernització del Polígon Industrial Les Comes. Així com també que des de l’AEPIC es varen fer gestions per tal que es pugui fer un pàrquing de camions al Polígon; i que es realitzaren gestions amb la UEA per solucionar els constants microtalls de llum, entre altres. D’altra banda, durant la sessió també es va exposar una fita aconseguida, en temes de senyalització i mobilitat, com el fet de solucionar la problemàtica del gir al Carrer Itàlia, atès que a partir d’ara, ja es pot fer el gir a l’esquerra en la intersecció del Carrer Itàlia amb la Nacional II.

L’AEPIC és una iniciativa sorgida del sector empresarial del Polígon Industrial Les Comes davant la inquietud d’un grup d’empresaris per la millora del seu estat general de conservació i per aconseguir un entorn adequat i agradable per a treballar-hi.

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P047-


FORMACIÓ

Un dels grans eixos de treball de la Unió Empresarial de l’Anoia és la formació. L’entitat treballa per l’especialització dels treballadors organitzant cursos per sectors econòmics i també transversals, i cursos a mida de les empreses. Així mateix, l’entitat també ofereix formació executiva de qualitat als directius i gerents de les empreses per tal de donar l’oportunitat d’ampliar coneixements al costat de casa.

Formació a mida de Formació subvencionada les empreses: Excel nivell mig: 15h sector químic: Eines digitals per a la millora de la

Manipulació de productes químics: 15h

productivitat: 24h

Manipulació de productes químics: 15h

Comptabilitat bàsica: 60h

Novetats comptables: 8h

Operacions bàsiques en planta quími-

Eines de Coaching Nivell 1: 30h

Novetats Fundae 2019: 16h

ca: 50h

Eines de Coaching Nivell 1: 30h

Formació subvencionada sector metall:

Eines de Coaching Nivell 2: 30h

Sistemes integrats en gestió de la qualitat: 24h

memòria 2019

Tècniques de tancament de vendes: 8h

FORMACIÓ

-P48-

Formació subvencionada transversal:

Disseny i mecanització per ordinador CAD-CAM Nivell I: 40h

Anglès C.1.B: 60h

Intel·ligència Emocional: 30h Nòmines i Seguretat Social I: 30h Nòmines i Seguretat Social II: 30h Programació Neurolingüística: 30h Comptabilitat avançada: 60h Nòmines i Seguretat Social I: 30h

Èxit en la 1ª edició del Programa d’Operacions en Entorns de Producció Una vintena d’alumnes es van formar el primer programa formatiu impulsat per la UEA i la UdL. Es tracta de la 1ª edició del Programa d’Operacions en Entorns de Producció

(2018-19), on les empreses van poder aprendre com augmentar la seva eficiència, capacitat productiva i la velocitat del procés; com millorar el servei del client, la seva posició financera i reduit l’endeutament, ja sigui pels costos, estocs i rebutjos (mermes)

Nòmines i Seguretat Social Nivell Avançat: 40h


LA UEA IMPLANTA EL COMPLIANCE

El compliance és en l’actualitat un de les qüestions més noves i incipients a incorporar en les estratègies de gestió i visió de qualsevol organització.

-P049UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

L’entorn legislatiu en el qual l’empresa i les institucions desenvolupem les activitats és cada vegada més abundant i complex i l’increment de la sensibilitat social respecte de l’ètica dels negocis fa que les organitzacions públiques i privades integrem un conjunt de procediments i bones pràctiques per identificar i classificar els riscos operatius i legals i establir mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció davant els mateixos.

memòria 2019

Des de la UEA amb la finalitat de mantenir un entorn de millora contínua i amb el nostre compromís d’impulsar una sòlida cultura de compliment, ètica i integritat en l’acompliment de totes les activitats hem iniciat l’elaboració d’ un Programa de Compliance per situar-nos en tot moment en els més alts estàndards en matèria d’integritat, ètica, professionalitat, compliment, responsabilitat social i bon govern , juntament amb el Codi Ètic que ja està vigent des de fa uns anys.


COMUNICACIÓ I PREMSA Espai empresa

Espai Empresa és el programa de la UEA a Ràdio Igualada. Cada dimarts al matí, a partir de les 08:45h, el periodista Jordi Quintana es fa ressò de l’actualitat de les empreses i de tots aquells temes que giren al voltant del món econòmic i empresarial.

07/05/2019 Brexit

Clàudia Danesi, ACCIÓ

14/05/2019 Globus Kontiki Jordi Gibert de Kontiki

21/05/2019 Mútua General de Catalunya

memòria 2019

Josep Brunet, director de l’oficina d’Igualada

COMUNICACIÓ I PREMSA

-P050-

08/01/2019 Mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer

28/05/2019 Networking 2019 – UEA Inquieta

Rosalia Marcet, advocada de Claramunt Advocats

Alba Osuna i Inés Lumbreras, membres d’UEA Inquieta

15/01/2019 Com aplicar l’economia circular a la teva empresa

04/06/2019 Jornada eficiència energètica

Verònica Kuchinow, cofunder i CEO de Simbiosy

Ricard Vizcarra, CEO d’Ecoestudi

22/01/2019 Com d’important és estudiar l’idioma a l’estranger

11/06/2019 19a Nit Empresarial UEA

Elisabet Seuba, professora i directora de New York Institute

Paula Arias, gerent de la Unió Empresarial de l’Anoia

29/01/2019 Cursos de formació, 30+ i Fem Ocupació per a Joves

18/06/2019 Concurs Química a l’Escola i UEA Química

Irene Módenes, tècnica d’ocupació a la Unió Empresarial de l’Anoia

05/02/2019 Els errors freqüents en internacionalització

Samuel Jiménez, consultor internacional i export manager a INTAM

12/02/2019 Logística i transport

Juan Carlos Mesas, CEO de Mestrans

19/02/2019 La diferència la marcaran les persones

Ma. Ángeles Tejada, directora general de Public Affairs de Randstad

26/02/2019 Guasch Capellades, del tèxtil de capçalera a la col·laboració empresarial Jordi Guasch, director general de Guasch Capellades

05/03/2019 El paper de les dones en el món de la tecnologia Dra. Gemma García, representant de l’Associació de Dones Investigadores i Tecnològiques a Catalunya (AMIT-CAT)

12/03/2019 Presentació llibre El Internet de las cosas – La transformación digital de la Sociedad Manel López, soci fundador i director de Ceina

19/03/2019 III Fòrum Empresarial de l’Anoia – L’horitzó de la transformació empresarial Paula Arias, gerent de la Unió Empresarial de l’Anoia

26/03/2019 Màrqueting digital com a estratègia de negoci Jepi Alberti, CEO de OOMKT

02/04/2019 Metodologia Lean

Joan Casanovas, enginyer i soci de Leancat

09/04/2019 Fruits Secs Torra

Jordi Torra, gerent de Fruits Secs Torra

30/04/2019 Control Horari

Lluís Palomas, advocat de Grup Carles

Joan Mateu de Productes Agrícoles Macasa i Jordi Pijoan de Proquip

17/09/2019 Les assegurances de crèdit i caució Ricard Fusté, gerent de Fusté Mediadors

24/09/2019 Meditempus

Borja López, delegate comercial de Meditempus Igualada

01/10/2019 25 anys de Mg Comunicació

Miquel Gleyal, dissenyador de Mg Comunicació

08/10/2019 Proembasa

Ramon Albareda, managing director de Proembasa

15/10/2019 El sector del metall

Rebeca Álamo, tècnica d’ocupació de la Micod i Albert Lloveras, treballador de l’empresa Ribacar


22/10/2019 8a Setmana de l’Ocupació d’Igualada

Paula Arias, gerent de la Unió Empresarial de l’Anoia

29/10/2019 Albert Bosch

Aventurer, emprenedor i escriptor

05/11/2019 Nuria Chinchilla

mbre 2019

N 48 > dese

Professora de l’IESE Business School

12/11/2019 Celler Mas Rodó

Cristina Salas, membre de l’equip de Mas Rodó

19/11/2019 Sector del metall

Projecte Reinmet amb la Micod i una empresa del sector

26/11/2019 Programa d’Operacions en Entorns de Producció José Manuel Alonso de la Universitat de Lleida i Alicia Passola, enginyera

03/12/2019 Cymatic

Joan Roset, CEO de Cymatic

10/12/2019 IDEA, Disseny Igualada

Xavier Vives, president de Disseny Igualada

17/12/2019 Joieria Rosa Llucià

Rosa Llucià, de Joieria Rosa Llucià

UEA Magazine és la revista econòmica i empresarial de referència a la comarca de l’Anoia, editada i publicada per la Unió Empresarial de l’Anoia. Al llarg del 2019 es van publicar els números 46, 47 i 48. La UEA Magazine es publica cada quatre mesos amb una tirada de 1.500 exemplars que es distribueixen gratuïtament a les empreses associades a la comarca de l’Anoia, també en altres associacions empresarials de Catalunya i punts d’interès. La revista, que va rebre l’any 2006, el premi Korazza a la millor revista associativa espanyola, conté entrevistes a empresaris de la comarca, articles d’opinió, informació sobre les empreses i tota la informació de les activitats de la UEA.

nta. Nova Ju . a p a t e Nova

arial r empres to c e s l e d 15 pilars ic de l’Anoia i econòm

A t de la UE ietat presiden nt i la soc reelegit ra’t di ambie mènech da Joan Do l 8è Prepa amb el me sa a l’alça a, l’èxit de promesa a empre com un ia e, nda de fein ny Komp a compa rta i dema un ofe at, tre Rig al en Aigua de t relacion ita tiv cta”, l’ac otor El “Conne it Parcm Inquieta t de Circu ng UEA , presiden IV Meeti r Bartrolí ta a Xavie Entrevis

.cat

www.uea


MASQUEFA BATEGA La Unió Empresarial de l’Anoia col·labora amb la revista d’informació municipal “Masquefa Batega”, publicant reportatges i entrevistes a empreses del municipi per donar-les a conèixer i explicar a què es dediquen i els serveis que ofereixen.

Cada setmana, la Unió Empresarial de l’Anoia envia el butlletí digital als seus associats i altres usuaris donats d’alta per rebre l’actualitat empresarial de la comarca al seu correu electrònic.

AGENDA EMPRESARIAL Cada dilluns al matí, els associats a la UEA reben l’Agenda Empresarial al correu electrònic per estar informats dels actes i activitats programes per l’entitat, ja siguin tallers, xerrades o cursos

En un format clar, breu i dinàmic, s’informa dels actes d’agenda programats, les novetats empresarials, els articles d’interès i les accions arreu del territori català i les campanyes comarcals

memòria 2019

Al 2019 es van publicar tres reportatges a tres empreses de Masquefa.

BUTLLETÍ DIGITAL

COMUNICACIÓ I PREMSA

-P052-

BUTLLETÍ SUBVENCIONS I AJUTS

L’últim dijous de cada mes, la Unió Empresarial de l’Anoia envia l’info de Subvencions i Ajuts, un butlletí on hi destaca les subvencions i les ajudes d’actualitat que siguin d’interès per a l’empresariat. El compte ueanoia ja compta amb 448 seguidors i té l’etiqueta #UEAnoia

MEMÒRIA

La UEA va publicar la memòria corresponent a l’any 2018, on es detallen les activitats més rellevants dutes a terme per l’entitat en el darrer any. La memòria s’edita en paper i també en format digital, amb l’objectiu de compartir la informació més àmpliament i deixar constància de les activitats que s’han portat a terme al llarg de l’any des de l’entitat en benefici del teixit empresarial anoienc.


XARXES SOCIALS

memòria 2019

La UEA es manté activa a les xarxes socials amb l’estratègia d’arribar als associats i informar, donar visibilitat als cursos i les activitats que impulsa l’entitat. Presents a

El compte @ueanoia ja compta amb 722 seguidors

Les nostres publicacions reben una mitjana de 40.000 visites mensuals al nostre perfil Amb 1.263 seguidors

Les nostres piulades superen les 60.000 impressions al mes Amb 2.186 seguidors

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P053-


ACORDS I CONVENIS

memòria 2019

Servisimó i la UEA renoven Prevint aposta de nou per l’acord per l’aposta pel territori l’Anoia i renova el seu acord i la seva competitivitat amb la UEA L’empresa Servisimó i la Unió Empresarial de l’Anoia van signar un acord de col·laboració a inicis del 2019 per plasmar la ferma aposta pel territori i la competitivitat. Amb aquest acord, Servisimó -concessionari oficial de Volkswagen, Audi i Skoda- fa palesa la seva implicació amb la comarca, i el seu compromís amb el món empresarial contribuint al desenvolupament econòmic de l’Anoia. El 2019, Servisimó va implicar-se en múltiples actes impulsats per la UEA com el III Fòrum Empresarial de l’Anoia, la Nit UEA i el IV Meeting UEA Inquieta, entre altres accions. Servisimó destaca per la seva línia i aposta per la comarca i la seva societat, implicant-se activament en el seu desenvolupament.

La Societat de Prevenció de Riscos Laborals Prevint va implicar-se de nou en la Nit Empresarial UEA 2019, ratificant així l’acord signat amb la UEA i reforçant la seva línia d’implicació i compromís amb l’entitat empresarial i la comarca de l’Anoia. Amb la renovació de l’acord Prevint mostra un cop més, la voluntat d’involucrar-se i ajudar en les activitats del món empresarial anoienc. Prevint és una Societat de Riscos Laborals que té per objectiu fonamental, contribuir en el benestar i desenvolupament dels treballadors en els seus llocs de treball, així com ajudar a les empreses en el compliment de les normatives laborals. Prevint destaca pel seu compromís, transparència i servei de qualitat, per ser una empresa propera i del territori, i per disposar d’innovadores eines digitals pròpies que utilitzen per facilitar, dotar i donar solucionar als seus clients i alhora contribuir en la millora de la seva productivitat.

ACORDS I CONVENIS

-P54-

Mútua General de Catalunya manté i reforça el seu compromís amb el món empresarial

Mútua General de Catalunya (MGC) entitat asseguradora especialitzada en salut, manté el seu compromís amb el món empresarial i el 2019 el va reforçar apostant de nou per les activitats i els projectes que es desenvolupen des de l’entitat. MGC va participar i es va implicar activament el 2019 amb molts dels actes que es van realitzar des de la UEA com el III Fòrum Empresarial de l’Anoia, la Nit UEA, el IV Meeting UEA Inquieta, entre altres accions. Mútua General de Catalunya es distingeix per una sèrie de valors que la diferencien totalment de les companyies mercantils, destinant els beneficis obtinguts a l’ampliació i millora de les cobertures i serveis. A més, desenvolupa una política de prevenció sostinguda i constant, promocionant un estil de vida saludable.

La UEA i La Veu de l’Anoia renoven l’acord de col·laboració La UEA i La Veu de l’Anoia van renovar l’acord de col·laboració per a la producció i promoció conjunta de continguts d’interès econòmic i empresarial. En aquest sentit, l’objectiu d’aquest acord és el de donar veu a les empreses de la comarca, apropar a la societat el teixit econòmic, productiu i empresarial de l’Anoia, donar visibilitat a les empreses i sectors industrials i empresarials, així com també el de despertar les vocacions industrials als i les més joves.


Enfortir el sector del disseny a la comarca i ajudar a les empreses del territori a evolucionar a través del disseny és l’objectiu de l’acord de col·laboració signat entre la UEA i l’entitat Disseny Igualada. La voluntat d’aquest acord és la de treballar plegats per la comarca, posant com a base compartida del disseny: especialment conscients que el disseny no és una disciplina associada només a la imatge i al producte, sinó tenint en compte que és una especialització que intervé en una gran diversitat d’àrees de les empreses, des dels processos, fabricació, la gestió d’actius i subministraments, temes comercials i altres àmbits. Ambdues entitats celebren haver arribat a aquesta voluntat de treball compartida, atès que l’Anoia compta amb un teixit empresarial viu, dinàmic i potent que, a més, s’entén la necessitat de treballar conjuntament per millorar en aspectes claus com la competitivitat, la innovació i la cerca de nous mercats.

Renovació de l’acord entre la UEA i TIC Anoia La UEA i TIC Anoia varen renovar l’acord de col·laboració que permet treballar conjuntament per millorar en aspectes clau com la competitivitat, la innovació i la cerca de nous mercats. Tenint en compte que la comarca de l’Anoia compta amb un teixit empresarial viu, dinàmic i potent, l’acord entre les dues entitats ajuda a treballar coordinament per impulsar el sector de les noves tecnologies i les empreses TIC de la comarca. En aquest sentit, el model associatiu empresarial

ha d’evolucionar en la mateixa direcció per donar resposta a les necessitats de les empreses, creant sinèrgies i noves oportunitats en benefici del teixit empresarial de la comarca.

memòria 2019

La UEA i el Banc Santander van renovar el seu acord de col·laboració amb l’objectiu d’oferir tot un ventall de productes i serveis financers als socis de la Unió Empresarial de l’Anoia. El compromís es va reprendre amb l’objectiu de seguir acompanyat al creixement de les empreses de la comarca oferint a tots els associats de la UEA avantatges competitius en matèria de productes i serveis financers per tal que puguin materialitzar la seva activitat professional en un marc de tranquil·litat i confiança. L’entitat bancària va manifestar d’aquesta manera, el seu compromís per contribuir al bon desenvolupament de l’activitat empresarial de l’Anoia i beneficia així al conjunt de la comarca. La UEA i el Banc Santander col·laboren des de fa set anys en projectes conjunts, l’èxit de les accions realitzades fins ara avalen la continuïtat del Conveni entre ambdues entitats.

Acord entre UEA i Disseny Igualada per apostar conjuntament pel sector del disseny a l’Anoia

-P55UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

Renovació de l’acord de col·laboració entre la UEA i el Banc Santander


GREMIS I ENTITATS ASSOCIADES / AFILIACIÓ

memòria 2019

Actualment la UEA compta amb els següents gremis i entitats associats:

Entitat afiliada a:

GREMIS I ENTITATS ASSOCIADES / AFILIACIÓ

-P56-

Representativitat:

Acords de col·laboració amb entitats, col·legis i associacions professionals:


COL·LABORACIÓ PÚBLICO PRIVADA La Unió Empresarial de l’Anoia aposta per treballar en col·laboració i cooperació amb altres entitats, administracions públiques, organismes, etc. perquè sumant esforços millora l’economia del territori.

Prepara’t/Prepara’t Jove

Formació Sector quimic

memòria 2019

Sector del metall

Economia Circular

Anoia 4.0

Professions de futur

Uea Inquieta

Internacional

Altres projectes

COL·LABORACIÓ PÚBLICO PRIVADA

-P57-


SERVEIS ALS SOCIS

Assessorament Servei d’assessorament gratuït de la mà dels tècnics més preparats en temàtiques molt diverses amb una atenció personalitzada GRATUÏTA prèvia sol·licitud

memòria 2019

d’una cita..

SERVEIS ALS SOCIS

-P58-

JURÍDIC Amb aquest servei els associats disposen d’un advocat expert en temes mercantils que ofereix als associats el servei de tres visites gratuïtes si tenen a veure amb un mateix cas, sempre que sigui de temàtica mercantil, societari, concursal, laboral i civil lligat a mercantil.

LABORAL Amb aquest servei els associats poden fer consultes totalment gratuïtes de caire mercantil, fiscal, comptable i laboral. També poden sol·licitar el calendari laboral i el conveni col·lectiu.

INTERNACIONAL Adreçat a aquelles empreses que volen obrir-se a l’exterior o que ja tenen en marxa un programa d’internacionalització i necessiten un cop de mà, ja sigui a nivell informatiu, de gestió o acompanyament.


Avantatges

La UEA té conveni amb diverses empreses i proveïdors de serveis amb la finalitat d’oferir condicions econòmiques preferents als associats. Així manté conveni amb: · entitats asseguradores · empreses de subministraments i energia · entitats financeres · col·legis professionals · altres

B2B

El Business to Business és un servei on line adreçat en exclusiva a les empreses associades, per promoure ofertes de productes i serveis entre els associats. D’una banda pretén donar notorietat a les empreses que ofereixen els seus productes i serveis amb condicions especials al col·lectiu d’associats, i d’altra banda que les empreses associades es puguin beneficiar en primer terme d’una oferta empresarial propera i de qualitat com és la de la nostra comarca.

Informació i atenció al soci La UEA ofereix un servei d’atenció al soci de 9h del matí a 18.30h de la tarda. Atenció telefònica, presencial a la seu de la UEA, i també a través de correu electrònic. Des de l’entitat es resolen els dubtes, es posen en contacte a empreses, i s’agilitzen i es solucionen problemàtiques en què es troben les empreses en el seu dia a dia.

Borsa de treball

La Borsa de Treball de la UEA és un servei que permet a totes les empreses associades, de manera àgil i totalment personalitzada, publicar les seves ofertes laborals de manera gratuïta. Des del departament d’inserció laboral de la UEA (femocupaci@uea.cat) es gestionen aquestes ofertes, i els currículums dels candidats que arriben a l’entitat s’entreguen directament als departaments de recursos humans de les empreses sol·licitants, un sistema pràctic que permet fer una selecció molt ràpida dels currículums i personal candidat. Aquest servei, consultable on line a través de la web www.uea.cat, és un dels serveis web més utilitzats del portal empresarial.

Ofertes gestionades el 2019: 130 ofertes Els perfils professionals que més hem gestionat des de la borsa de treball de la UEA són: •

Administratius i oficina en general

Personal de producció (operaris i peons)

Caps de departament, responsables d’àrea i directors d’equip (on s’inclouen perfils alts i tècnics)

Els sectors que més han demandat: 1 – Metall 2 – Químic 3 – Transport 4 – Serveis 5 – Telecomunicacions

memòria 2019

La UEA disposa de diferents sales per als associats per a tot allò que desitgin i/o necessitin: presentacions, reunions, seminaris, entrevistes, etc. En concret disposa de 6 sales de capacitat diversa, totalment equipades amb projector, pantalla, wifi, pissarres, etc. L’ús de les sales és gratuït i s’ha de reservar prèviament.

-P059UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

Sales


UEA – Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’Agenda 2030 és una campanya global llançada per les Nacions Unides amb la missió de fer un món més sostenible per al 2030, a través dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aplicables per a tota la humanitat. Les grans empreses ja els estan aplicant per tres motius: per responsabilitat, per obligació (cada cop més els ho exigiran les administracions i els clients) i per millora de la pròpia reputació

uea

COMPROMÍS SOCIAL

i diferenciar-se de la competència. Per això a la UEA hem identificat els objectius als que estem contribuint i mostrem algunes de les accions més destacades per a fer-ho. Per al 2020 ens proposem contribuir amb més objectius, multiplicar les accions i accelerar la seva implementació a les empreses de l’Anoia, perquè millorin el seu impacte positiu en la societat i el medi ambient.

memòria 2019

Objectius i fites

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

-P060-

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats -

Campanya Fitxes Operatives sobre Elements de Risc -FOER amb l’objectiu de que els bombers tinguin la informació de les empreses per una resposta ràpida en cas d’accident químic. Implica la col·laboració d’empreses, bombers i alumnes de la UdL.

-

Jornada Seguretat al Sector paper, per a millorar la conscienciació dels treballadors del sector paperer en riscos laborals.

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom Accions del projecte UEA Escola amb l’objectiu de dotar als joves de competències tècniques i professionals per a accedir al mercat laboral: -

Jornades Prepara't jove, amb l’objectiu de promoure la reflexió dels joves sobre el seu futur professional, analitzant les seves preferències, interessos, motivacions i la seva projecció en el mercat laboral. Va comptar amb la participació de 300 alumnes de 4t d’ESO d’Igualada.

-

Projecte Professions del futur per a apropar la realitat empresarial als joves, sensibilitzar-los sobre formació en oficis i competències, i donar visibilitat als oficis actuals. Participació de 15 grups de 7 escoles de la comarca.

Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i les nenes Accions de la Comissió UEA inquieta amb l’objectiu d’incrementar la participació de les dones i garantir la igualtat d’oportunitats de lideratge en l’àmbit de l’empresa: -

Meeting al voltant del “sostre de vidre”, la limitació de l'ascens laboral de les dones a l'interior de les organitzacions, amb 130 participants.

-

Networking, objectiu d’establir relacions professionals i comercials, amb 40 participants.

Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones -

Creació de la comissió de medi ambient (2019), amb l’objectiu de posicionar el sector del medi ambient a la comarca, millorar la gestió i tractament de residus i aigües residuals urbanes i industrials, així com incrementar el reciclatge i la reutilització.

-

Llançament del Codi ètic a l’empresa química amb l’objectiu de posar en valor el compromís de les empreses químiques amb la qualitat, la innovació, el talent, el territori i el medi ambient, inclosa la millora en el tractament de residus i evitant la contaminació de les aigües.

Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones -

Creació de l’àrea estratègica UEA transició energètica (2019) amb l’objectiu d’augmentar el percentatge d’energies renovables a les empreses de l’Anoia, així com millorar la seva eficiència energètica.

-

Fira Energètica-Maqpaper (2018) al voltant de l’eficiència energètica, l’ecodiseny i l’economia circular en el sector del paper, amb 25 participants.

-

Jornada l’eficiència energètica, renovables i estalvi a l’empresa, amb 26 empreses participants, on van aprendre sobre les energies alternatives i l’eficiència com una bona estratègia i una gran oportunitat pel sector empresarial i industrial de la comarca de l’Anoia.


Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a totes les persones -

Celebració del III FORUM Empresa i Progrés, amb l’objectiu de millorar la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació a través de la revolució 4.0 i l’economia circular.

-

Creació UEA Lab Anoia 4.0 (2019), grup format per actius i empreses tecnològiques i experts per treballar per la comarca.

-

4 Projectes pilot en 4.0 desenvolupats en empreses de diferent sector i dimensió.

-

II Fòrum Empresa i Progrés en talent (2018) amb l’objectiu de posar en valor el talent, les persones, la formació i el territori que ho ha de potenciar.

-

Jornades Prepara't, amb 145 participants i l’objectiu de donar-los les eines necessàries per a la recerca de feina, com liderar el seu projecte personal i professional, com modernitzar el currículum, encarar entrevistes i com iniciar-se en l’emprenedoria.

-

UEA Borsa de treball: 130 ofertes de feina gestionades de diferents sectors el 2019.

-

Fem ocupació i 30+, programes ocupacionals que han permès inserir a 30 persones en situació d’atur en 28 empreses de la comarca.

-

Programa ReinMET (col·laboració amb MICOD) per formar 45 persones que estaven en situació d’atur en aquest sector i inserir-les al món laboral. Participació a la Taula Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani per a fer front comú per a aquesta infraestructura (2018).

-

Accions per a promoure la industrialització i la innovació a través de jornades formatives i d’innovació per a empreses: taller de design thinking per a autònoms, taller sobre els errors d’internacionalització de les empreses, jornades d’innovació en 4.0 i economia circular, jornades 4.0 en el sector metall, Taula per la Innovació, entre d’altres.

-

Empreses visitades i analitzades pel grup UEA Anoia Circular per a acompanyar-les perquè siguin sostenibles i eficients, promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals ambientalment.

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles -

La CUMA (Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia) ha treballat per la millora de la mobilitat de les persones i treballadors a la comarca.

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles -

Creació de l’àrea estratègica UEA Anoia Circular (2017), amb prop de 200 empreses vinculades i participants en diversos projectes, el de Connexions per l’economia circular (2018), per a analitzar casos de simbiosi industrial, (d’on surten 2 projectes guanyadors) i el Projecte de Circularitat a l’Anoia (2019), per a detectar i fer seguiment de diverses iniciatives i possibles projectes de circularitat a l’Anoia.

-

3 jornades sobre eines i oportunitats en economia circular per les empreses, amb 45 empreses participants.

-

Manual de bones pràctiques “A l’empresa com a casa” i campanya a la feina separem, en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus 2019.

Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest -

Celebració de jornades d’educació i conscienciació sobre el canvi climàtic incloses en la Jornada Cap una Anoia Circular (2017), i la Jornada l’eficiència energètica, renovables i estalvi a l’empresa.

Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells -

Política informativa de la UEA compromesa amb la transparència informativa, comunicació de totes les accions de la UEA a través de xarxes socials, UEA magazine, newsletters i notes de premsa, entre d’altres.

-

Implantació del Codi Ètic i del Compliance a la UEA, per garantir la integració dels estàndards ètics i legals com a protocols de bon govern.

Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible Constitució d’aliances eficaces entre la UEA i sectors econòmics, sector públic, centres de recerca i innovació amb l’objectiu de proporcionar un entorn favorable per a que les empreses millorin el seu impacte econòmic, social i ambiental, millorant la seva competitivitat. Això es tradueix en: -

20 grups de treball transversals per a la innovació dels diferents sectors econòmics de la comarca

-

Col·laboració amb Universitats i centres de recerca en jornades, convenis de pràctiques en empreses, participació en grups de treball, etc.

-

Col·laboració amb administracions (Generalitat Cat, Ajuntaments, Diputació, Consell Comarcal...) en accions d’innovació, formació, etc.

-P061UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-

memòria 2019

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació


0

ELS ASSOCIATS

La Unió Empresarial de l’Anoia, constituïda el 1982, és una associació empresarial, que agrupa empreses de diferents sectors econòmics de l’Anoia i comarques veïnes, a més de gremis professionals. La UEA coneix una a una a les empreses associades, els ofereix una comunicació directa i personal, i això permet a l’entitat saber de primera mà les seves necessitats específiques. I és que la UEA treballa per a millorar la competitivitat de les empreses associades i dinamitzar l’economia del territori.

Associats segons sector Agroalimentari Alimentació Arts gràfiques Assegurances Automoció Ceràmica Comerç

memòria 2019

Comunicació i disseny

ELS ASSOCIATS

-P62-

Confecció i tèxtil Construcció Electricitat i electrònica Enginyeria Entitats i gremis Esports i oci ETT Formació Fusta, mobles i alumini Hostaleria Imatge i so Medi ambient Metall Neteja Paper i cartró Pell Plàstic i químic

Prevenció de riscos i seguretat Salut I estètica

Serveis immobiliaris Serveis professionals Subministraments i carburants TIC

Transports Altres Serveis

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


memòria 2019

Associats segons número treballadors

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA

-P063-

Associats segons zona Alta Anoia

7%

Conca d’Òdena

77%

Atres zones

6%

Anoia Sud

10%


Benvingut a la UEA! La Unió Empresarial celebra l’arribada de nous socis a l’entitat. Empreses de diferents sectors que han donat la seva confiança i el seu suport a l’entitat i a les accions es desenvolupen per al benefici de tot el món empresarial de l’Anoia i el territori. El 2018 la UEA va donar la benvinguda a les empreses:

memòria 2019

NOUS SOCIS

NOUS SOCIS

-P64-

ALIMENTACIÓ

PICVISA MACHINE VISION SYSTEMS, S.L.

SUBCARN ECHEVARRIA, S.L.

CALAF TRENCHING

COESMA

EVOLUTEC

MAS RODÓ VITIVINÍCOLA

FUNDICION DUCTIL FABREGAS, S.A.U.

TEN SUSHI CATERING

NETEJA

GRAICAP VENDING, S.L.L.

LAGOUME FACILITY SERVICE

COMUNICACIÓ I DISSENY

NETEGES MASNET PIERA, S.L.

A360 COMUNICACIÓ DIGITAL

A3 COMERCIAL PAPER WAST, S.L.

DISSENYAPUNT

PAPER I CARTRÓ

CONSTRUCCIÓ

MANIPULADOS ESPELT, S.A.

MARC VIDAL ARQUITECTE

ISMAX

CONSTRUCCIONS IGLESIAS

PLÀSTIC I QUÍMIC

CONSTRULLARS

BTC

CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U.

EMINFOR, S.L.

CALAF GRUP

AO MIDORI

SEROM

PREVENCIÓ DE RISCOS I SEGURETAT

CEMSA / PEMACSA

PREVING-EGARSAT

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

SALUT I ESTÈTICA

JART SONORITZACIÓ

FARMACIA PAGÉS BERTRAN

AIRGAS (JOSE LUIS PARRA GALLARDO)

ESSENCIA ALQUIMICA

ENGINYERIA

DELICIOUS BY PAQUITA

ALICIA PASSOLA PARCERISSA

SERVEIS IMMOBILIARIS

ANDREU MURCIA VALLS

IMMO - HECLA

ESPORT I OCI

ENGEL & VÖLKERS

ANIMA'NS GRUP

FINQUES GRAELLS

INDOOR WALL

INFOPIS

ETT

SERVEIS PROFESSIONALS

MARLEX

SONIA NEVADO ADVOCADA

FORMACIÓ

MONTSE PEDRÓS ADVOCADA

GO NATURE TRANSPERSONAL COACHING

LUISA ESCUDERO ADVOCADA

HIHAPPINESS

CASAS GESTIÓ

ENCARNA MEDINA

CONFECCIÓ I TEXTIL

CODELEARN

ORIGINAL BUFF

INSTITUCIO IGUALADA

LILULA

HOSTALERIA

MICU MICU

ESPAI GASTRONOMIA

TIC

METALL

I2T CONSULTORS TECNOLOGICS

OLLÉ AMORTIDORS, S.L.

ARC MULTIMEDIA

COHIDRALSA, S.L.

KHRÔMASTUDIO

GRUPO CARMELO

INSTINT

TALLERS MAYANS

CUBUS GAMES, S.L.

REDEMA

TRANSPORTS

SPF

GLS

CALAF INDUSTRIAL


INDUSTRIAS FERRER HERMANOS, S.A.

938086004

938096181

INDUSTRIAS GRÁFICAS DEL ENVASE ANOIA, S.L.

938040053

CEREALS DE L'ANOIA, S.L.

938087105

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL PACKAGING, S.L.

938067690

RICE CORN NUTS, S.L.

977751200

KREA VISUAL

646490890

938013338

LECA GRAPHICS

938087710

MARCEL.LÍ GANGONELLS VIÑALS

938698029

RETOLMANIA, S.L.

938086680

CAMPS COMERCIAL J.C.O., S.L.

938053434

RÈTOLS PLANELL

938050753

SERVEIS I MANIPULATS GRÀFICS RUÍZ, S.L.

938051949

THE STIKETS COMPANY

938031458

FRANCISCO JAVIER BARGALLÓ RAFA

ALIMENTACIÓ BGRUP 938062212

TALLER GRÀFIC GILAVER, S.L.

938062416

CARGOLS DE CAL JEP, S.L.

937433065

TINTAPRINT, S.L.

938041838

CLOSA I FILLS, S.L.

938090036

TOTGRAF, S.L.U.

938043904

COESMA 973556268

UNIGRAF ANOIA, S.A.

938051000

COMERCIAL TEMPS DE VINS, S.L.

938034968

DILLEPASA, S.L.

938051250

ASSEGURANCES

DISPOCH

938030349

CAMINS I ASSOCIATS, S.A.

DISTRIBUIDORA DE PRIMERAS MARCAS, S.A.

938045505

FUSTÉ MEDIADORS D'ASSEGURANCES, S.L.

ELS FOGONS DE L´ANOIA, S.L.L.

938039340

GUMÀ ASSESSORAMENT I GESTIÓ, SL

938032566

ESCORXADOR INDUSTRIAL DE CONILLS J. GRAU, S.L.

938698439

IMMA ROVIRA ASSESSORAMENT I INVERSIONS, S.L.

938032423

FERMÍ BOHIGAS, S.A.

938048100

JUNYENT PRAT CORREDURIA D'ASSEGURANCES, S.L.

938041550

FORN ALEMANY

938032124

M. PIQUE, S.A.

938037725

FRUITES GABARRO, S.L.

938042501

MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

938050693

937760261

MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA

938049002

FRUITS SECS TERMENS FRUITS SECS TORRA

938094055

GRAICAP VENDING, S.L.L.

657896863

938041000 938031071

AUTOMOCIÓ

HUGUET DE CAN FEIXES, S.L.

937718227

A.M. ANOIA

LLAMPER VENDING, S.L.

937727925

AUTO BOMBA, S.L.

938039300 938035706

MARMELES COMERCIAL GOURMET, S.L.

600433095

AUTOFLOTAS AUTOMÓVILES Y SERVICIOS, S.L.U.

902333537

MAS RODÓ VITIVINÍCOLA

932385780

BRILLO PLANXISTERIA, S.L.

938046562

MERITEM, S.L.

938052612

C.A.R. ANOIA

938047017

MORA TRADICIÓ FORNERA, S.L.

937728045

CITROËN

938017377

OLI SABA

938032400

GARATGE MONTSERRAT

938031550

PRECOCINADOS ORTEGA, S.L.

938053770

JJ MOTOR

SUBCARN ECHEVARRIA, S.L.

973532033

JORALFRAN GRUP, S.L.

938068480

SUPERMERCATS SUPERMAS

938043400

938030071

MONTAJES ULUSA, S.L.

938025120

TASSTIBAG, S.L.

938055559

MOTOMORFOSI

938041261

TEN SUSHI CATERING

936256365

ODENAUTO

VENDING MARTINEZ, S.L.

938036316

ODEXAN DE APLICACIONES, S.L.

VENDING PONS, S.L.U.

935155910

ARTS GRÀFIQUES

938054111 938042617

PNEUMÀTICS VILANOVA

938063082

RAMON SOLSONA, S.L.

938030087

REMM GUITART, S.L.

938032708

ABZAC IBERICA, S.L.

937794770

RODI 938030182

ARGA S.L. INDUSTRIES GRÀFIQUES

938094013

ROSICH MOTORS, S.L.

ART GRAF, S.L.

938030132

SARAUTO 938033000

CARTROBOX ANOIA

938053450

SERVEI DIESEL SANCHEZ

ETIQUETES ANOIA, S.L.L.

938045603

SERVISIMÓ IGUALADA, S.L.

FELIP UNIGRÀFIC, S.L.

938051061

STERN MOTOR, SL

938033650 938044453 938052117 660492020

GRAFIQUES LAMOLLA, S.L.

938035202

TALLERS MARCEL CLARAMUNT

938030179

GRÀFIQUES VILANOVA, S.L.

938040967

TALLERS MONTOLIU, S.L.

938060479

GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL SPAIN, S.A.

938017337

TALLERS QUERALTÓ, S.L.

938035366

IBERPACK ANOIA, S.L

938010919

TOT FRENS, S.L.

938053969

-P065-P65UNIÓ EMPRESARIAL RELACIÓ DEDE L’ANOIA SOCIS

AGROALIMENTARI AGRO-COMERCIAL CLARAMUNT, S.L.

memòria 2019

RELACIÓ DE SOCIS


TRIRE, S.L.

938053369

MATEX IBERICA, S.L.

937719075

TURBO DIESEL INJECCIÓ, S.L.

938060428

MICU MICU

938042143

TEFISA

937706060

CERÀMICA CERAMICA ELIAS, S.A. CERÀMICA PIERA, S.L.

TEX51, S.L.

938017294

937710157

TEXTIL CASTELLOLÍ, S.L.

938084128

937712211

TINDA EUROPA, S.L

938041393

CERÀMIQUES CALAF, S.A.

938698250

TUGA WEAR

DISCOM GRUP

938078174

ULTRAMAGIC, S.A.

938042202

EQUIPCERAMIC, S.A.

938070717

USCITEX, S.L.

938060388

COMERÇ ABACUS COOPERATIVA

memòria 2019 RELACIÓ DE SOCIS

CONSTRUCCIÓ 932178166

ADEQUA

932405525

ALFIL.BE

937495023

BOBILA JOSEP AGUILERA BORRULL

938086156

COMERCIAL J.A.N.

937728127

CALAF GRUP

938680306

FLOR-ALBA

938031720

CAMÍ DE PONTILS, S.L.

670807939

FRANQUESA

938052646

CATALONIA UNIC, S.L.

938056060

ICLIP SOLUCIONS D’OFICINA, S.L.

637594577

CEMSA / PEMACSA

938680306

LLIBRERIA AQUALATA, S.L

938051029

CHADI 2004 S.L.

642587636

PINTURES PLANELL, S.A.

938050625

CONSTRUCCIONS IGLESIAS

937726898

CONSTRUCCIONS ROMEU, S.A.

938055764 938680306

PINTUREX, C.L.

-P66-

938017156

931160181

RECSTORES

647624586

CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U.

TECNOCOLOR TT TELECOMUNICACIONS, S.L.

938050854

CONSTRULLARS 930076265

VIP SOFAS

938040047

FRABEL, S.C.P

COMUNICACIÓ I DISSENY

938048078

GAP ASSOCIATS

938041382

GRES DE L'ANOIA, S.L.

938060072

A360 COMUNICACIÓ DIGITAL

660399164

GUASCH CAPELLADES, S.L.

ANOIADIARI

609394628

INSTOP CATALUNYA, S.L.

938039576

ÀREA ESTUDI DE PUBLICITAT, S.L.

938045556

LAURA MARCÉ TERMES

938050376

CANAL TARONJA ANOIA

938754052

LLUIS SORIANO DISSENY D'INTERIORS

938017797

CDNET 938017500

MARBRES I DERIVATS ALONSO, S.L.

938033676

CONCEPTE GRÀFIC

MARC VIDAL ARQUITECTE

659897353

938040441

938011772

COSANTEX PRODUCTES PUBLICITARIS

938053251

MATERIALES CONSTRUCCION Y DECORACIÓN PARDO, S.L. 938011135

DD DISSENY GRÀFIC

938047170

MATERIALS CONSTRUCCIÓ J. E. MAGRIÑÀ, S.L.

938013634

NOU ACTIS, S.L.

938031396

938067290

PERE VILARRUBIAS ARQUITECTE TÈCNIC

639982003

ENTREPARENTESIS 652795653

PINTURA I DECORACIÓ MANEL VEGA, S.L.

938087035

IMMA JUBERT PROTOCOL I COMUNICACIÓ

PLANELL, S.A.

938698750

DISSENYAPUNT EL XAFARDEIG

INFOANOIA.CAT KOOK ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ DE MARCA

937726115

938033248 616193813 644403346

PREDECAT 937728787 PROARC MEDITERRANIA, S.L.

937726740

938047183

SATEC LABORATORI D'ASSAIGS PER A LA CONSTRUCCIÓ SL 938060362

LA VEU DE L'ANOIA

938042451

SEROM 938680306

L'ENLLAÇ DELS ANOIENCS, S.L.

938055542

SUMEX

LIDERA COMUNICACIÓ , S.C.P

659962800

LA TETERA TARONJA

938036049

MARC FERNANDEZ PLAZA

620971476

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

MG COMUNICACIÓ

938041502

AIRGAS 619703828

NYTT STUDIO

938037610

ALMAZAN ROIG INSTAL·LACIONS

938031149

ASBERT - BIOCOOL

938045251

CONFECCIÓ I TÈXTIL

COMERCIAL PRODUCTES D'INSTAL.LACIONS GTECNICS, SL 938088402

BUFF

938054861

ELECTRO STOCKS ANOIA

936036688

CASBU, S.L.

938046309

ELECTRÒNICA BLAYA

938053094

CONFECCIONES DYNEKE

937789083

ELECTRONICA PEÑA

938035446

CONFECCIONS KITTEL, S.L.

938013567

ELM, S.L.

938031794

CORPORACIÓN EMPRESARIAL VALLS, S.A.

938051562

GUERIN S.A.U.

938054893

GAVI PUNT, S.L.

938034902

INCELMAQ, S.L.

938087171

IL MONDO DEL BAMBINO

938019097

INSMAGAS, S.L.

938053229

JOSEPA MORERA DALMAU

938052700

INSTAL.LACIONS ALPUENTE

938055651

LILULA

669584590

INSTAL.LACIONS PARERA, S.L

938976069

MARNIX VANHECKE, S.L.

977880921

SERVEIS ELECTRICS, S.A.

938012601


CODELEARN 935159495

ALBAREDA ENGINYERIA

938032584

ALICIA PASSOLA PARCERISSA

609705550

AMIDA 4

938036833

ANDREU MURCIA VALLS

644507688

ARKUS ECOPIME PROJECTS, S.L.

938698154 931737013

ENGIMÀTICA

931870417

ENGINYERIA LLIRO & ASSOCIATS, S.L.

938066196

EPS ENGINYERIA

938032271

GLOBAL ENG

938034511

INPREPER, S.L.

938017768

LEANCAT

645432257

NVISION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, S.L.

938041535

PREFORTEC, S.L.

686196918

TERIC ANOIA

636576931

938030917

AGRUPACIÓ EMPRESARIAL DE LA FUSTA IGUALADA-ANOIA 938035131 AGRUPACIÓ TÈXTIL FAGEPI

938032993

CETIM 938725762 DISSENY=IGUALADA

645505125

FIRA D'IGUALADA

938040102

GREMI DE BLANQUERS D'IGUALADA

938068595

GREMI DE CONSTRUCTORS I PROMOTORS COMARCA ANOIA 938052292 GREMI D'INSTAL.LADORS DE L'ANOIA

938045607

TIC ANOIA

938045607

ESPORT I OCI ANIMA'NS GRUP

931414739

CAMINS DE VENT

629385757

CIRCUIT PARCMOTOR

935166161

GAMPER SPORTS

615433323

GLOBUS KON-TIKI

935156060

INDOOR WALL

937307536

INFINIT

938043883

KARTING PARCMOTOR CASTELLOLI

931018919

LAMINAR AIR, S.L.

659233869

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS, S.L.

938088091

ÒDENA VILLAGE

649992255

SOLO RAIDS, S.L.

938046789

UNICOOP CULTURAL, S.C.C.L

938050075

ETT ADECCO TT, S.A.

938041011

EUROFIRMS ETT, S.L.U

938052495

GCT PLUS ETT, S.L.

935155700

IMAN TEMPORING ETT, S.L.

932206469

MARLEX 937060250 MEDITEMPUS ETT, S.A.

936550970

PUNT DE TREBALL ETT, S.L.

938044985

RANDSTAD

938049278

CEINA

FAST ENGINYERIA, S.L.

931160366

GO NATURE TRANSPERSONAL COACHING

607923159

HIHAPPINESS

691694256

I.E.S. MILÀ I FONTANALS

938055750

INSTITUCIO IGUALADA

938029877

NEW YORK INSTITUTE

670389860

SATI THE ENGLISH CENTRE

938031494 938050094

937714337 938044554

FUSTA, MOBLES I ALUMINI ALUGOM, S.C.P.

938037328

CARPINTERIA METALICA ANTONIO LOPEZ

938036496

CENGA 2000, S.L.

938050623

CRISTALLERIA CARLOS

938037924

CRUZ MOBEL, S.L.

938053327

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. FUSTERIA CASTILLA, S.L.

938011980 938052794 938012953

FUSTERIA INDUSTRIAL DE L'ANOIA, S.L.

938053049

FUSTES CLOSA, S.A.

938060600

INTERMIDA, S.C.P.

938052154

LUIS CHUECOS RUIZ

938040543

M. ARRUÉ, S.L

938036868

MADERAS GIRALT, S.L.

938698393

MOBELCAN 2004, S.L.

938047295

MOBLES OLLÉ, S.L.U.

938030993

-P067-P67-

MONTAGGIO, S.L.

938087392

PERMOR, S.L.

938010785

PLUS MAQUINÀRIA I TECNOLOGIA PER A LA FUSTA, SLU 938050309 VITERMIK, S.L.L.

938032965

HOSTALERIA CAN BONASTRE WINE RESORT, S.L. ESPAI GASTRONOMIA

937726167 606073508

GRUP JARDI 2008, S.L.

938049164

HOTEL AMÈRICA

938031000

HOTEL BAYONA

938092011

HOTEL BRUC, S.L. HOTEL ROBERT, S.L.

937710061 938086000

L'ENVELAT

902161014

MOLÍ BLANC HOTEL

938019179

MONTSERRAT HOTEL & TRAINING CENTER

937770125

RESTAURANT CARPI

938044413

RESTAURANT EL JARDÍ DE L'ANOIA

938031864

RESTAURANT SCORPIA

938060555

RESTAURANT SOMIATRUITES

938036626

IMATGE I SO ACUSTIC ANOIA S.L

628493549

BOXCOM

938044803

CYMATIC

938053868

JART SONORITZACIÓ

609940933

MEGAFONIAS VALLBONA, S.L. (INAC)

FORMACIÓ ACADÈMIA IGUALADA

606098296

DECOEXPO, S.L.

ENTITATS I GREMIS AGRO IGUALADA

610469052

ENGLISH & TEA

UNIÓ EMPRESARIAL RELACIÓ DEDE L’ANOIA SOCIS

AEIO ENGINYERS, S.L.

635504709

ENCARNA MEDINA

memòria 2019

ENGINYERIA

RS AUDIOVISUAL

937718079 931164019


MEDI AMBIENT AMBIENS S.L. ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.

938045704 938047131

CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, S.L.

938067485

CESPA GR, S.A.

937756880

ECOSTUDI SIMA, S.L.P

637437234

ENTROPY CARE SYSTEM

669293545

INGENIERÍA Y TRATAMIENTO DE VALORIZACIÓN, S.L.

932058100

LLORENS ISBERT, S.L.

938048870

RECUPERACIÓN MORAGREGA, S.L.

937760534

TECFORM GLOBAL

600926737

TOT RESIDUS INDUSTRIALS, S.L.

938017565

TRANSPAL

937727214

METALL ABINA, S.L.

938052434

AFIMASTER TRES, S.L.

937727638

AGRO ORGA S.A.

977880123

AINOXDER, S.L.

938087076

ALVA CONNECTORS

memòria 2019

ANOIA CARRETILLES, S.L.

RELACIÓ DE SOCIS

-P68-

938013053 938051059

ARCAS OLLÉ, S.L.

938050500

AUTOMATISMES ARAIPIASA, S.L.

938054849

BELTEC 938052002 CALAF INDUSTRIAL

938680845

CALAF TRENCHING

938680306

CALDERERIA BOLARÍN CARDUS, S.L.

938087701

CALDERERIA DAYMA, S.L. CAROL AUTOMATISMES IGUALADA, S.A.

938046407 938017370

CERRAJERIA G. ACOSTA, S.L.

937726585

CIMELSA, S.L.

938036752

COHIDRALSA, S.L. COMERCIAL PERALBA, S.A.

931311250 938054995

CONECTA-2 935991553 CONSTRUCCIONES MECÀNICAS TECNOPEL, S.L.

938044052

CONSTRUCCIONS METÀL.LIQUES ESTMART, S.L.

938050964

COPASA 938086380 CRISTOBAL TERRON

938031295

DICOR-ISM, S.L.

938011660

DIDAKA PROJECTES, S.L.U.

937760056

DINOXFER 2014, S.L.

629729381

EACI SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

938087180

EVOLUTEC 936255025 EXTRACTION FUTURE, S.L.

938067200

FERRETERIA RIERA, S.L.

938698327

FILTEXT 98, S.C.C.L.

937762395

FUNDICION DUCTIL FABREGAS, S.A.U.

938051125

GABARRÓ, S.A.

938086610

GRUES SUAREZ I SOLER, S.A.

938030674

GRUPO CARMELO

938096750

HINEUTRA, S.L.

938066364

IMEC SYSTEM, S.L. INDÚSTRIES DEL MECANITZAT J. GASSÓ S.L

937727941 938044435

INNOVA

938034751

INOXFIL, S.A.

938018223

INSERMA ANOIA, S.L.

938087117

INSTAFEL, S.L.

938034623

INTECO ANOIA, S.L.

938051348

KOMPE

938043476

LABORATORIO TÉCNICO CERÁMICO, S.L.

938034868

MANTENIMENT FELIP CONDE, S.L.

938086679

MANTENIMENT LOPERA, S.L.

938088066

MANUFACTURAS Y TRANSFORMADOS AB, S.L.

902121221

MATRINOX, S.L.

937761752

MECÀNIQUES CANELA, S.L.

937789655

MECANITZATS ZAMEC, S.L.

938031304

METALÚRGICA BUSQUET, S.L.

938698020

METU SYSTEM IBERICA, S.A.

938690749

MIBEC

937761407

NOVA MEVIR, S.L.

938030649

OLLÉ AMORTIDORS, S.L.

938017042

OPERBER SITALU GROUP, S.L.

931160874

PHOENIX GROUP INTEGRAL INDUSTRY, S.L.

938047946

PICVISA MACHINE VISION SYSTEMS, S.L.

938680845

PLANXISTERIA GELABERT, S.L.

938032198

PLANXISTERIA PLA, S.L.

938051673

PLATING BRAP, S.A.

938045812

POOLBIKING BARCELONA POST-VENDA CARRERAS, S.A. PRECISIÓ MECÀNICA SALMA, S.A.

938053412 938088099 938070612

RECTIFICADORA J.S., S.L.

938054584

REDEMA

936254696

REVIMON 935159717 RIVISA I.C.M., S.A.

938096467

ROFEICA ENERGIA, S.A.

938086299

SCHNEIDER ELECTRIC

938058700

SERRALLERIA BRUNET, S.L.

938030827

SERVIMASTER 2000, S.L.

938060390

SNOP ESTAMPACIÓN, S.A.

938086437

SOFAMEL, S.L.

938087980

SOIMER TELECOMUNICACIONS, S.L

938068661

SOLUCIONS MECÀNIQUES, S.L.L.

938052758

SPF

938524970

STEGOTRONIC, S.A.

938066026

SYSTEM FLUIDS ANOIA, S.L.

938042552

T.M.B.

936634175

TALLER FERRER COMAS, S.L.

938086181

TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ

938068843

TALLERES CARRIQUE, S.A.

937719000

TALLERES PRATISA, S.L.

937725617

TALLERS BASCOMPTE, S.L.

938698245

TALLERS DOMINGO

626829898

TALLERS MAYANS

938012100

TALLERS SOTERAS, S.L.

938010205

TALLERS VILARRUBIAS, S.L.

938080152

TASIAS, S.A.

938087757

TREVI TALLERS MECÀNICS, S.L.

938060220

TROQUELS BRESCÓ, S.L.

938060855

TROYMAK, S.L.

937727250

VIKAR GROUP

938043387

WITTMANN BATTENFELD SPAIN, S.L.

938087860

XAUS TALLER MECÀNIC, S.L.

937719165

NETEJA A3 COMERCIAL PAPER WAST, S.L. CENTRO DE LIMPIEZAS IGUALADA, S.L.

615110129 938035499


LAGOUME FACILITY SERVICE

633308883

NETEGES MASNET PIERA, S.L.

676939219

NITIDUS NETEJA

938067139

PLASTNET ANOIA, S.L.

938035661

TECNODEMO

931434915

PAPER I CARTRÓ 938042475

ISMAX 938019060 938011510

KERTAS PACKAGING, S.L.

938041693

MB PAPELES ESPECIALES, S.A.

938087100

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

932906100

MANIPULADOS ESPELT, S.A.

938055085

ONDULADOS CARME, S.A.

938080430

ORPÍ MANIPULAT, S.L.

938080121

PAPERS CATALUNYA, S.A.

938113520

PERE VALLS, S.A.

938995176

PROMOTORA DE EMBALAJES, S.L.

938037912

SINORCELL, S.L.

943666283

TERRANOVA PAPERS, S.A.

938087100

UNION INDUSTRIAL PAPELERA, S.A.

938086262

PELL CURTIDOS BADIA, S.A.U.

938054250

EUGENIO GABARRÓ, S.L.

938033852

JOAN VALLÈS SORIANO

938037311

PLÀSTIC I QUÍMIC 937794311

ABC LEATHER, S.L.

938039635

AO MIDORI

937717308

APLICLOR 938699919 938047905

BLAU ENVASES ALIMENTARIOS, S.L.

938035516

BTC

681360846

CETEC PRODUCTS, S.L.

938066814

COMATEC-ISMAR, S.L.

937728630

COMERCIAL BLAUTEC, S.L.

938052447

COMERCIAL GODÓ, S.L.

938033554

DIPROMAT, S.L.

938054307

DISMOL MASQUEFA S.L.

937728888

EMINFOR, S.L.

938066322

JOGAPLAST, S.L

938680840

LEATHER QUÍMICA, SLU

935638962

NIQUELADOS BESTREU

937726274

PREMA, S.A.

938012951

PRODUCTOS AGRÍCOLAS MACASA, S.L.

938031966

PROQUIP, S.A.

938060464

QUIMIANOIA, S.L.

938033554

QUIMSER, S.A.

938032688

REPRECS, S.L.

938046840

ROBINSON VENTURES, S.L.

938048030

SIMAR, S.A.

938036100

SMRC AUTOMOTIVE INTERIORS SPAIN, S.L.

938048093

TEXCUR 938067570 WATEROLOGIES, S.L.

937681883

INTEGRAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS, S.L.

938049525

PREVENACTIVA, S.L.U.

938047391

938040070

PREVINT 938066132 PREVINTEGRAL, S.L. SEIMA SEGURETAT, S.L.

973184128 938046800

STAR FOC ANOIA, S.L.

938053592

TECNO SEGURETAT ANOIA, S.L.

938035229

SALUT I ESTÈTICA ARAL CENTRE AUDITIU

938030590

ASSISTENCIAL ANOIA, S.A.

938052525

ATENCIÓ FAMILIAR ANOIA, S.L.

938041094

CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA

938075500

CONSORCI SOCIOSANITARI D'IGUALADA

938045515

DELICIOUS BY PAQUITA

606085253

DENTAL IGUALADA ESSENCIA ALQUIMICA

937371717 644044018

FARMACIA ANTON JUVE

938037458

FARMACIA Mª ROSA SINGLA VILANOVA

938033874

FARMACIA PAGÉS BERTRAN

938030075

FUNDACIÓ SANITÀRIA SANT JOSEP

938032650

HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA, S.L.

938031268

INSTITUT D'ESTÈTICA YVETTE PONS

938046202

MIPS FUNDACIÓ PRIVADA

938050404

MÚTUA IGUALADINA

938032796

NARAYANA TERAPIES ÒPTICA TORELLÓ

690164162 938034789

ORTOPEDIA CASES

938041202

VALLS ÒPTICS

938036798

VEDIKA PSICOLOGIA

656437193

SERVEIS IMMOBILIARIS CIUTAT IMMOBILIÀRIA

938070666

ENGEL & VÖLKERS

935154444

FINQUES ANOIA

938055522

FINQUES BADIA

938050110

FINQUES GAUDÍ

938034632

FINQUES GRAELLS

938055348

FINQUES M. PARERA, S.L.U.

938032626

FINQUES MONTBUI

938032928

FINQUES RAMBLES

938034340

FINQUES SASI

938048171

FINQUES SUBIRANA, S.L.U.

938041661

FINQUES VALLBONA

938013155

FINQUES VICTORIA, S.L.

938019137

IMMO - HECLA

936014858

INFOPIS

938774702

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES COMPANYS I PIQUÉ, S.A. 938051400 LA RENDA URBANA

938030586

LLARS-GREMI, S.L.

938045555

SERVEIS IMMOBILIARIS GEMMA POLA

639531413

memòria 2019

DORSAN FILTRACIÓN, S.L

BIODERIVADOS PROTEICOS, S.L.

938066523

CARDIAC FUTURE IDEA, S.L.

-P069-P69UNIÓ EMPRESARIAL RELACIÓ DEDE L’ANOIA SOCIS

943696004

4040 NATURAL COSMETICS S.L.

AQUASOS SERVEIS INTEGRALS, SL

PREVING-EGARSAT 902333017

BOROBIL

J. VILASECA, S.A.

PREVENCIÓ DE RISCOS I SEGURETAT


SERVEIS PROFESSIONALS

SOTO BALLESTEROS, S.L.

ALEX JULIEN SERVEIS ASSESSORAMENT I GESTIÓ, S.L. 938041417

ANOIA DE SERVEIS, S.L.

938010209

ÀREA DE SERVEIS GONZALEZ VALLS, S.L.

938067109

ASSESSORS D'EMPRESA ENRICH, S.L.

938041223

BCNLEADS

938045408

CENTRE DE GESTIÓ DE MONTBUI, S.L.

938040051

CERCLE JURÍDIC ADVOCATS, S.C.P.

932503204

CEREZO & COTS ADVOCATS, S.L.

938049129

CLARAMUNT & CIA, ADVOCATS

938046100

CONSULTORIA ASSESSORIA SALAS, S.L.U.

938976006

DESPATX ASSESSORS I ADVOCATS

938053939

DONACCES 2014, S.L.

605075377

EDMON'S ASSESSORS, S.L.

938044499

EDO GESTIÓ

938698082

ENRICH i ORGUÉ, S.L.

938033462

EUROPEAN MARKET'S, S.L

938032585

FEEDBACKGROUND, S.L.

646025159

FER GESTIONS

memòria 2019

FINANCES PIME

RELACIÓ DE SOCIS

-P70-

646095231

CASAS GESTIÓ

938070504 629711915

FRANCESC TORRAS I ENRICH

938051892

GAESA, S.L.

938054174

GESCONOVA, S.L.

938061922

GESGAR, S.L.

938042611

GESTIÓ RAMBLA 2

938068474

GESTORIA FÀBREGAS

938034004

GESTORIA GALTÉS, S.L.

938030437

GPS ORIENTACIÓ EMPRESARIAL

619767981

GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, S.L.

938017220

GRUPO CONSTANT

937752156

IGUALADINA DE SERVICIOS, S.L.

938033812

INTAM

609531754

J. REGORDOSA GESTIÓ RR.HH.

938048815

J.M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

938045262

KOALA FINANCIAL, S.L.

931387204

LUISA ESCUDERO ADVOCADA

649384357

MONTSE PEDRÓS ADVOCADA

626021701

NOROC CONSULTING, S.L.

938062369

NOTARIA RAMENTOL

938235224

NOTARIS D'IGUALADA

938047550

PLATAS & ASSOCIATS, S.L.

938055557

PMP ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.

938045403

POCH i RUANA ASSOCIATS, S.L.

938051551

POCH&ABOGADOS ASOCIADOS, SLP

938042061

PROMOVI PROJECTS, S.L.

648182941

SONIA NEVADO MORA (ADVOCADA)

938067531

TENIGRAM,S.L

938041796

TRISTANY I TRULL, S.L

938054781

VICTOR OLIVAN CANUDAS

938054544

UCG UNIÓ COMERCIAL DE GASOILS

938050387 938051716

TIC ARC MULTIMEDIA

609800593

ATLANTIC DEVICES

938040702

BUTTON TECHNOLOGIES, S.L.

938044403

CUBUS GAMES, S.L.

693207796

ENGINYERIA DE SOFTWARE, S.A.

938055051

EXPOCOMPUTER, S.A.

938044811

FILNET SERVEIS I COMUNICACIONS, S.L.

938017125

I2T CONSULTORS TECNOLOGICS

938754634

IGUANA COMUNICACIONS S.L.

938035509

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE L'ANOIA 615689535 INSTINT

938031437

INTAREX, S.L.

938053767

INTESIS SOFTWARE, S.L.U.

938047134

KHRÔMASTUDIO

609488536

MPM SOFTWARE, S.L.

938053993

REINPE 937735151 SAI COMPUTERS, S.L. SEMAT DATA, S.L.

938040901 973501112

SIMAGI (SOLUCIONS INFORMÀTIQUES)

938041069

SINIGUAL

938050484

SISTIC ANOIA, S.L SOLUTIONS TRILOGI, S.L. SUBMINISTRAMENTS ROMEU, S.L.

938053225 931842974 938050608

TRUNKSIP TELECOMUNICACIONS

931988417

UBIQUAT TECHNOLOGIES, S.L

938036914

XDUC.COM

938054347

TRANSPORTS I LOGÍSTICA ALANCAR EXPRESS/PALIBEX BARCELONA

938041312

ARAUJO TRANSPORTS I LOGISTICA, S.L.U.

938051647

DB SCHENKER

938052233

ENVIALIA

938019015

GIBERT i GIBERT, S.L.

938017446

GLS 938039290 MAIL BOXES ETC ANOIA

938034406

MESTRANS, S.L.

938055577

MONTFERRI i GERMANS, S.L. MRW PALETS ARIZA

938010359 933800044 938017259

S.A. MASATS TRANSPORTS GENERALS

938041213

TAXISIGUALADA

609478219

TDMA

938043381

TRANS VISA EXPRES, S.L.

938031331

TRANSPORTES FAGAMAR, S.L.

938050755

TRANSPORTS BERNADET, S.A.

938010008

TRANSPORTS BLAYA I FILLS, S.L.

938032554

TRANSPORTS GEBRE, S.L.

938698374

SUBMINISTRAMENTS I CARBURANTS

TRANSPORTS GRAELLS, S.C.C.L.

609889501

AIGUA DE RIGAT, S.A.

938031483

TRANSPORTS HERNANDEZ

938088081

AIGÜES ARTÉS, S.L.

938053839

TRANSPORTS PERE VENTURA PALET, S.L.

938080002

BONAREA ODENA

633015573

TRANSPORTS VAQUÉ, S.L.

938080065

ESTACIÓ DE SERVEI EL BRUCH, S.A.

937710472

ESTACIÓ DE SERVEI LA PANADELLA, S.A.

938092038

GASOILS CARRERAS DE PIERA, S.L.

937788208

PETROMIRALLES, S.L.

938080086

YOCALO, SLU

937727601

ALTRES SERVEIS FUNERARIA ANOIA, S.L. GRECAR IDEA, S.L.

938031114 938047430


TALLER ÀURIA, S.C.C.L.

938017438

COMPROMÍS EMPRESARIAL ECONÒMIC I SOCIAL AMB EL TERRITORI


www.uea.cat

Profile for UEAnoia

UEA Memòria 2019  

Advertisement
Advertisement
Advertisement