Page 1

ÒRGANS DEGOVERN Junt adeGover n iJunt adi r ect i va Pr esi dent

Joan Domènech

Pr esi dentFi r a I gual ada Boxcom

Tr esor er

Joan Tr i st any

Vi cepr esi dent s

Fr ancescSeuba

Mer i t em al i ment aci ó

Jor diBer nadet

Xavi erBadi a

Xavi erBust os

Pr esi dentCl úst er Comer Tr anspor t s ci alGodó del aPel l Ber nadet quí mi c t i t sBadi a l ogí st i ca/ t r anspor t s Cur

Vocal s

Secr et ar i agener al

Joan Gabar r ó

Xavi erBust os

Xavi erCami ns

esi dentdeFagepiComer Tr i st anyiTr ul lSL Pr ci alGodó Cami nsGr up punt-t èxt i l ser vei s/ consul t or i a Gavi quí mi c ser vei s/ ssegur ances

Paul aAr i as

Ger entUEA

Consel lAssessor

Fr ancescSeuba Joan Mar r ens Xavi diMer cader Josep M.Tor get s Jor diBer nadet Jor erBadi a

Mer i t em al i ment aci ó

Sof amel met al l

Tr anspor t s Gr upMi quel Ber nadet iCost as l ogí st i ca/ t r anspor t s paper

esi dentCl úst er Pet r omi r al l es Pr del aPel l car bur ant s Cur t i t sBadi a

Profile for UEAnoia

Junta de Govern i Junta Directiva UEA 2018  

Junta de Govern i Junta Directiva UEA 2018  

Profile for ueanoia
Advertisement