„I bi priča” / “And There Was Story”

Page 1

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

I BI PRIČA e-zbornik priča od šest reči povodom jubileja – 60 godina od smrti Ernesta Hemingveja

AND THERE WAS STORY e-collection of six-word stories on the occasion of the 60th anniversary of Ernest Hemingway’s death

a

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

1


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ЕDICIЈА

Porta Mundi I BI PRIČA zbornik priča od šest reči povodom jubileja – 60 godina od smrti Ernesta Hemingveja AND THERE WAS STORY collection of six-word stories in the occasion of the 60th anniversary of Ernest Hemingway’s death Izdavač / Publisher Удружење за промоцију културне разноликости„Alia Mundi” Association for promoting cultural diversity “Alia Mundi” https://udruzenjealiamundi.wixsite.com/alia-mundi udruzenje.alia.mundi@gmail.com Glavna i tehnička urednica Ana Stjelja Uređivački odbor / Editorial board Ana Stjelja Marija Juračić Jasmina Hanjalić Korice / Covers Kolaž „Hemingvej” /Collage art “Hemingway” by Ljiljana Stjelja ISBN 978-86-81396-13-1 ©Удружење „Alia Mundi“ 2021. Сва права задржана. ©Association Alia Mundi 2021. All rights reserved.

2

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

I BI PRIČA

e-zbornik priča od šest reči povodom jubileja – 60 godina od smrti Ernesta Hemingveja

AND THERE WAS STORY

e-collection of six-word stories in the occasion of the 60th anniversary of Ernest Hemingway’s death prevod sa i na engleski / translated from and into English: Ana Stjelja

Beograd / Belgrade, 2021. Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

3


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

4

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

REČ UREDNIKA Pred čitaocima se nalazi elektronski zbornik priča od šest reči pod naslovom „I bi priča”. Zbornik se objavljuje povodom obeležavanja jubileja – 60 godina od smrti američkog pisca Ernesta Hemingveja. Poznato je da je ovaj nobelovac začetnik najkraće prozne forme na svetu. Jednom prilikom, Hemingvej je prihvatio izazov da napiše najtužniju priču u samo šest reči i ta priča je glasila: „Na prodaju: bebine cipelice, nikada nošene.” U zborniku je zastupljeno 119 autora iz: Srbije, Hrvatske, BiH (Republike Srpske), Crne Gore, Slovenije, Grčke, Engleske, Irske, Švedske, Izraela, Amerike, Egipta, Saudijske Arabije, Bahreina, Mjanmara, Indonezije, Filipina, Indije, Nepala, Tadžikistana, Bangladeša, Kine, Azerbejdžana, Meksika, Albanije, Italije, Portugala, Francuske, Nigerije, SAD, Kanade i Australije. Uredništvo u sastavu: Ana Stjelja, predsednica Udruženja „Alia Mundi” i glavna urednica elektronskog književnog časopisa „Enheduana”, Marija Juračić, urednica portala „Očaravanje” i kourednica elektronskog časopisa „Diskurs” i Jasmina Hanjalić, urednica književnog bloga „Jasminin književni kutak” zahvaljuje se svim autorima na učešću u konkursu i doprinosu zborniku koji, osim obeležavanja jubileja – 60 godina od smrti Ernesta Hemingveja ima za cilj da prikaže književnu umešnost autora u veoma kratkoj proznoj književnoj formi, ali i da poveže autore iz različitih zemalja i iz raznolikih kultura, što je ujedno i jedna od ideja vodilja izdavača ovog elektronskog zbornika, Udruženja „Alia Mundi” za promociju kulturne raznolikosti. Ana Stjelja

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

5


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

6

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

EDITOR’S NOTE In front of the readers is an e-collection of six-word stories entitled And There Was Story. The e-collection is published on the occasion of marking the 60th anniversary since the death of the American writer Ernest Hemingway. It is known that this Nobel Prize laureate is the creator of the shortest prose form in the world. Once, Hemingway was challenged to write Six-Word Story and that story was: “For sale: baby shoes, never worn.” This e-collection includes 119 authors from: Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina (Repulic of Srpska), Montenegro, Slovenia, Greece, Great Britain (England and Ireland), Sweden, Israel, America, Egypt, Saudi Arabia, Bahrain, Myanmar, Indonesia, Philippines, India, Nepal, Tajikistan, Bangladesh, China, Azerbaijan, Mexico, Albania, Italy, Portugal, France, Nigeria, USA, Canada and Australia. Editorial board: Ana Stjelja, president of the Association “Alia Mundi” and editor-in-chief of the electronic literary magazine “Enheduana”, Marija Juračić, editor of the portal “Enchantment” and co-editor of the electronic magazine “Discourse” and Jasmina Hanjalić, editor of the literary blog “Jasmina’s literary corner” express their gratitude to all the authors who contributed to this e-collection, which, beside marking the 60th anniversary of Ernest Hemingway̕s death, also aims to present the literary craft of the authors in a very short prose literary form, and to connect the writers from different countries and of diverse cultures, as promoting cultural diversity is one of the leading ideas of the Association “Alia Mundi”, the publisher of this e-collection. Ana Stjelja

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

7


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

8

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

„Ne postoji odan prijatelj kao što je knjiga” – Ernest Hemingvej

“There is no friend as loyal as a book.” – Ernest Hemingway

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

9


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

10

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

11


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

SUZANA MARIĆ, HRVATSKA / CROATIA

Hrvatska autorka rođena 1970. u Zagrebu. Pesme objavljuje na portalu „Očaravanje”. Na festivalu „Kulturom do prijateljstva” dobila je povelju za najlepšu dečiju pesmu. Pesme i haiku poezija objavljeni su joj u nekoliko zbornika. Pohvaljena je za učešće u književnoj inicijativi „Reanimacija zaboravljenih pjesnika” časopisa „Sapphoart” te za gazel u zborniku „U srcu gazele”. Autor je romana za decu „Bijela vučica”. Živi u Slatini. Croatian author born 1970 in Zagreb. She publishes poems on the web portal Enchantment. At the festival “Culture to friendship” she won an award for the best children’s poem. She received a praise for the literary iniciative “Reanimation of the forgotten poets” organised by the Sapphoart Magazine, so as for her ghazal published in the anthology In the heart of ghazal. She is the author of children’s novel White she-wolf. She lives in the city of Slatina.

12

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Odlazim! Svi su mi koferi puni.

Leaving! All my suitcases are full.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

13


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

14

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

15


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

GABRIJEL BARIŠIĆ, HRVATSKA / CROATIA

Hrvatski autor rođen 1975. u Slavonskom Brodu. Diplomirao biologiju i hemiju na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Bavi se pisanjem poezije i učestvuje na raznim pesničkim manifestacijama. Objavio je dve zbirke poezije: „Prvi glas naše nove opsjene” (2006) u izdanju Književnog udruženja „Brod” i „Nadomjestak za nevinost” (2011) u izdanju Matice hrvatske, ogranak Slavonski Brod. Godine 2012. osvojio je prvo mesto u poeziji na standardu „Hrvatskog sabora kulture” i dobio plaketu „Mihovil Pavlek Miškina”. Croatian author born 1975 in the city of Slavonski Brod. Graduated in biology and chemistry at the Faculty of Pedagogy in Osijek. He writes poetry and participates in various poetry events. He published two collections of poems: The first voice of our new delusion (2006) published by the Literary Association “Brod” and Replacement for innosence (2011) published by Matica hrvatska, Slavonski Brod branch. In 2012, he won first place in poetry at the standard of the “Croatian Parliament of Culture” and received the plaque “Mihovil Pavlek Miskina”.

16

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Ni oca ni brata. Noćna muzika.

Neither father nor brother. Night music.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

17


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

18

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

19


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

NIKOLA BLAGOJEVIĆ, SRBIJA / SERBIA

Srpski autor rođen 2000. godine. Studira na Elektronskom fakultetu u Nišu. Bavi se poezijom i folklorom. Objavio dve zbirke pesama „Ja, vetar…” (2019) i „Nemoj da mi pretiš samoćom” (2020). Piše biografski roman „Marijo, ćero mori…” i nekoliko dramskih dela. Njegova pozorišna kritika „Putujuća umetnost” za predstavu „Putujuće pozorište Šopalović” i nekoliko pesama objavljeni su u časopisu „Bez limita” Književnog kluba Filozofskog fakulteta u Nišu. Zastupljen je u mnogim književnim zbornicima. Aktivno igra u foklornim ansamblima. Jedan je od organizatora i član folklorne grupe „Pirotsko Kolce”. Serbian author born 2000. Student at the Faculty of Electronics in the city of Nis. He writes poetry and dances folklore. Published two collections of poems I, the wind (2019), and Don’t threaten me with loneliness (2020). He currently writes a biographical novel and several theatre plays. Represented in many literary collections. He actively plays in folklore ensembles. One of the organizers and a member of the folklore troupe “Pirotsko Kolce”.

20

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Postojim, postoji, ali mi ne postojimo.

I exist, it exists, we don’t.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

21


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

22

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

23


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

SANDESH GHIMIRE, NEPAL Nepali author, poet and translator. Published his literary works in various international publications: Srujan Panicle (India), Homo Universalis magazine (Greece), Literary Portal (Balkan), Silk Road International Poetry Festival (China), ATUNIS magazine (Albania), POETRYZINE magazine, Enheduana’s literary garden and The Poet magazine (England). His literary works have been translated into several languages. The author of books Peace and Harmony, Tirtha Raj Neupane: A Scouter’s Memoir. He is currently the National Chief Secretary for “Mother Teresa International Foundation (MTIF)”, Peace Ambassador for “Iqra Foundation” and an official convenor for the Kalika School International Advisory Board (KSIAB). Nepalski autor, pesnik, prevodilac. Objavljivao je svoja književna dela u raznim međunarodnim publikacijama. Autor je knjiga „Mir i harmonija”, „Tirtha Raj Neupane: Memoari izviđača”. Radovi su mu objavljeni na nekoliko svetskih jezika. Sekretar međunarodne fondacije „Majka Tereza” (MTIF), ambasador mira fondacije „Ikra” i član međunarodnog savetodavnog odbora škole Kalika (KSIAB).

24

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

She stayed to leave me alone.

Ostade, da me ostavi na miru.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

25


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

26

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

27


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

DUŠKA KONTIĆ, CRNA GORA / MONTENEGRO

Crnogorska autorka rođena 1958. u Zenici. Diplomirala na filozofskom fakultetu u Nikšiću na Odseku za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost. Pisanjem se bavi još od detinjstva. Član je Književne zajednice ,,Mirko Banjević” u Nikšiću,u okviru koje je objavila zbirku poezije „Nemirni smiraj”. Takođe je član Međunarodnog udruženja književnih stvaralaca i umetnika „Nekazano” iz Bara. Sarađivala je u zbornicima i časopisima u okviru kojih su zastupljene njene pesme. Uspešno sarađuje sa izdavačima antologija, kako iz Evrope, tako i ostatka sveta. Montenegrin author born 1958 in the Bosnian city of Zenica. Graduated from the Faculty of Philosophy in the city of Niksic, Department of Serbo-Croatian Language and Yugoslav Literature. Member of the Literary Community “Mirko Banjevic” in Niksic, which published her collection of poetry Restless Calm. She is also a member of the International Association of Literary Creators and Artists “Nekazano” from Bar. She successfully collaborates with anthology publishers from Europe and the rest of the world.

28

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Duga noć zove upomoć sile nebeske.

Long night cries for celestial forces.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

29


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

30

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

31


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ABDUKAHOR KOSIMOV, TADŽIKISTAN / TAJIKISTAN

Tajikistani author, poet and translator. Head of the literary club “Vorisoni Tursunzade” at the Museum of History and Local Lore of the city of Tursunzade. Head of the branch of the Union of Writers of Tajikistan in the city of Tursunzade. Co-chairman of the Literary Council of the Eurasian Peoples’ Assembly at the Eurasian Peoples̕ Assembly. Director at the Museum of History and Local Lore of the city of Tursunzade. Editor-in-Chief at Editorial office of the newspaper Хидоят. Tadžikistanski autor, pesnik i prevodilac. Predsednik književnog kluba „Vorisoni Tursunzade” u Istorijsko-lokalnom muzeju grada Tursunzade. Kopredsedavajući književnog saveta Skupštine evroazijskih naroda pri Skupštini evroazijskih naroda. Direktor u Istorijsko-zavičajnom muzeju grada Tursunzade. Glavni urednik lista „Хидоят”.

32

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Sky covered by cloud. Sun naps.

Oblak je prekrio nebo. Sunce zadremalo.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

33


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

34

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

35


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

SUCHSMITA GOSHAL, INDIJA/ INDIA Indian author (from West Bengal), internationally acclaimed poet, literary critic, literary influencer, content writing member for West Bengal UN Youth Association, International Organisation of UN Volunteers & Helping Hand International Organisation. With more than 520 coveted co-authorship in various renowned national and international anthologies, prestigious literary magazines, websites, webzines and eminent literary journals. She has also authored 3 poetry books by the name of Fields of Sonnet, Poetries in Quarantine and Emotions & Tantrums. Her poems have been translated into Arabic and Italian. Indijska autorka (iz Zapadnog Bengala). Međunarodno priznata pesnikinja, književna kritičarka, članica nekoliko udruženja kao što je Udruženje mladih Zapadnog Bengala i drugih. Objavila preko 520 radova u raznim renomiranim nacionalnim i internacionalnim antologijama, književnim časopisima, veb-magazinima. Autor je tri zbirke poezije: „Polja soneta”, „Poezije u karantinu” i „Emocije i nastupi besa”. Pesme su joj prevedene na arapski i italijanski jezik.

36

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Catastrophe in love besmirched the togetherness.

Nesreća u ljubavi omalovažila je zajedništvo.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

37


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

38

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

39


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ADNADIN JAŠAREVIĆ, BIH / BOSNIA AND HERZEGOVINA

Bosanski autor, književnik i novinar. Diplomirao žurnalistiku na FPN u Sarajevu. Direktor je Muzeja grada Zenice od 2007. Osnovao je prvu bh školu stripa 1994. Uređuje ediciju „Tragovima bosanskog kraljevstva”, regionalne godišnje zbirke fantastičnih priča, te organizuje istoimeni festival fantastične književnosti od 2006. Objavio je petnaest knjiga, između ostalih prvog bosanskog romana epske fantastike. Dobitnik je i nagrade „Zlatni zmaj” koju dodeljuje crnogorski Festival fantastične književnosti „REFESTICON” (2019) za doprinos objavljivanju, razvoju i promociji fantastične književnosti u regionu. Član je Društva pisaca BiH. Bosnian author, writer and journalist. He graduated in journalism at the FPN in Sarajevo. He has been the director of the Museum of the City of Zenica since 2007. He founded the first Bosnian school of comics in 1994. He edits the edition “In the Footsteps of the Kingdom of Bosnia”, a regional annual collection of fantasy stories. He is also the winner of the “Golden Dragon Award” given by the Montenegrin festival of fantastic literature “REFESTICON” (2019) for his contribution to the publication, development and promotion of fantastic literature in the region. He is a member of the Bosnian Writers’ Association.

40

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Plovim morem unutar moje kože zatečenim.

Sailing seas within my skin startled.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

41


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

42

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

43


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

JOVAN BUNDALO, SRBIJA / SERBIA Srpski autor, rođen 1948. godine u Majkić Japri kod Sanskog Mosta, BiH. Objavio je devetnaest knjiga: sedamnaest zbirki poezije, roman i knjigu priča. Član je Udruženja književnika Srbije. Radovima je zastupljen u antologijama i zbornicima, više puta nagrađivan i pohvaljivan. Živi u Beogradu. Serbian author born 1948 in Bosnia and Herzegovina. He has published nineteen books: seventeen collections of poetry, a novel, and a book of stories. He is a member of the Association of Writers of Serbia. He has been represented in anthologies and collections, and has been awarded and praised several times. Lives in Belgrade.

44

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zalud zvona zvone, istini posle smrti.

Bells toll invainly for posthumous truth.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

45


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

46

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

47


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

MARIJA JURAČIĆ, HRVATSKA / CROATIA

Hrvatska autorka, rođena 1964. Profesorka književnosti i hrvatskog jezika, urednica poetskog portala „Očaravanje” i kourednica časopisa za kulturu, umetnost i društvene teme „Diskurs“. Objavila je četiri zbirke poezije i osam kriminalističkih romana, od kojih su tri prevedena na nemački jezik i objavljena u Nemačkoj. Pesme, priče, humoreske i eseji su joj objavljeni u mnogim časopisima i zbornicima. Dobitnica je mnogih književnih nagrada. Croatian author born 1964. Professor of Literature and Croatian Language, is the editor of the poetry portal Enchantment and co-editor of the magazine for culture, art and social topics Discourse. She has published four collections of poetry and eight crime novels, three of which have been translated into German and published in Germany. Her poems, stories, humoresques and essays have been published in many magazines and anthologies. She has won many literary awards.

48

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Dok Titanik tone, morem je vjenčava.

While Titanic sinking – sea marrying her.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

49


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

50

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

51


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

SANTOSH KUMAR POKHAREL, NEPAL Nepali author, multilingual poet, editor and translator. He has written thousands of poems in Nepali, English, Hindi and Russian. His poems have been translated into twenty-three languages. Author of five books and the Editor of a World Poetry Anthology International Forum of Literature-Issue One and the founder of International Forum of Literature. Laureate of highly prestigious international awards. Won “Anton Chekhov International Award” for Landscape lyrics from Yalta, Crimea (2020). Ambassador for Peace Award from Universal Peace Federation, (2020). Nepalski autor, pesnik, urednik i prevodilac. Napisao je hiljade pesama na nepalskom, engleskom, hindiju i ruskom jeziku. Njegove pesme su prevedene na dvadeset i tri jezika. Autor pet knjiga i urednik Međunarodnog foruma književnosti za svetske poezije – prvo izdanje i osnivač Međunarodnog foruma za književnost. Laureat izuzetno prestižnih međunarodnih nagrada. Dobitnik međunarodne nagrade „Anton Čehov” za „Pejzažne tekstove sa Jalte”, Krim (2020). Ambasador za Nagradu mira Univerzalne mirovne federacije (2020).

52

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Came, fought and reconciled, then ceased!

Dođe, pobi se, pomiri i preminu!

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

53


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

54

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

55


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

RADOJE RADOSAVLJEVIĆ, SRBIJA / SERBIA Srpski autor rođen 1961. godine u Obrenovcu. Završio je Fakultet političkih nauka u Beogradu. Objavio je 13 knjiga (poezija, satirične pesme, kratke priče, drame). Dobitnik je nekoliko književnih nagrada. Član je Udruženja književnika Srbije od 1997. godine, Udruženja novinara Srbije od 2007, a Udruženja dramskih pisaca Srbije od 2019. godine. Živi u Mislođinu kod Obrenovca. Serbian author born 1961 in Belgrade, municipality of Obrenovac. He graduated from the Faculty of Political Sciences in Belgrade. He has published 13 books (poetry, satirical poems, short stories, plays). He has won several literary awards. He is a member of the Association of Writers of Serbia since 1997, the Association of Journalists of Serbia since 2007, and the Association of Playwrights of Serbia since 2019. He lives in Mislodjin near Obrenovac.

56

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Moj kofer je prepun. Ja – prazan.

My suitcase is full. I’m empty.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

57


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

58

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

59


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

AMANDA-JANE BAYLISS, ENGLESKA / ENGLAND English author, an experimental poetess who likes to dabble in every form of poetry and her work can be seen in several online journals and her upcoming work will be featured in different anthologies and be part of the “Tablerock festival” that is taking place in Texas later this year. started publishing in February 2021 and already her work is being recognized by worldwide publishers, she appears in the “Who’s Who of Emerging Writers 2021” and in April she won first place in Raconteur’s writing contest. Engleska autorka, eksperimentalna pesnikinja koja voli da se ostvaruje u svim oblicima poezije i njen rad može se videti u nekoliko internet časopisa. Biće predstavljena u različitim antologijama i deo festivala Tablerock koji se održava u Teksasu kasnije ove godine. Započela je objavljivanje u februaru 2021. godine i već su svetski izdavači prepoznali njen rad. Pojavljuje se u programu Who’s Who of Emerging Writers 2021, a u aprilu je osvojila prvo mesto na takmičenju za pisanje knjige Raconteur.

60

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Diverse clouds, inclusion of life, 2021.

Raznoliki oblaci, inkluzija života, godina 2021.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

61


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

62

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

63


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ANA ATANASKOVIĆ SRBIJA / SERBIA Srpska autorka rođena 1973. godine u Kruševcu. Spisateljica, novinarka i kopirajterka. Do sada je objavila: zbirku priča „Beogradske majske priče” (2006), roman „Duet duša” (2008), roman „Jelena Anžujska” (2009 i 2010), roman „Moja ljubav Nikola Tesla” (2013), zbirku priča „Beograd je ljubav” (2017), roman „Kraljica jorgovana” (proširena verzija romana „Jelena Anžujska” (2019) i roman „Davorjanka Paunović” (2020). Kao novinarka pisala je za ELLE, Ilustrovanu politiku... i za mnoge portale. Predavanje „Tesla i žene” održala je u Filadelfiji i Srbiji. Serbian author, born in 1973 in the city of Krusevac. Writer, journalist and copywriter. So far, she has published: a collection of stories Belgrade May Stories (2006), a novel Duet of Souls (2008), a novel Jelena Anzujska (2009 and 2010), a novel My Love Nikola Tesla (2013), a collection of stories Belgrade is Love (2017), the novel Queen of Lilac and the novel Davorjanka Paunovic (2020). As a journalist, she has written for several Serbian magazines and portals. She gave a lecture on Tesla and Women in Philadelphia and Serbia.

64

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Pomutih razum da bih čula srce.

Blurred mind to hear my heart.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

65


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

66

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

67


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ANA GALIĆ, RS, BIH / BOSNIA AND HERZEGOVINA Srpska autorka. Magistar filozofije i profesorica filozofije i sociologije. Bavi se filozofijom, prevođenjem i izdavaštvom. Objavila dve knjige. Osnivač je, glavni urednik i ovlašteno lice za zastupanje i izdavaštvo Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja „Sofia”. Pokretač je i koordinator projekta „Sofia kafe”, prvog filozofskog kafea u Banjoj Luci. Glavni je i odgovorni urednik Naučno-popularnog časopisa „A PRIORI”. Živi i radi u Banjoj Luci. Serbian author, writer and translator. Master of Philosophy and Professor of Philosophy and Sociology. The founder, editor-in-chief and authorized person for representation and publishing of the Association for the Promotion of Culture and Opinion “Sophia”. The initiator and coordinator of the “Sophia Cafe” project, the first philosophical cafe in Banja Luka. The editor-in-chief of the popular science magazine A PRIORI. Lives and works in Banja Luka.

68

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Sahrana u njenoj Crnoj Gori. Neispunjeno.

Funeral in her Montenegro. Will unfulfilled.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

69


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

70

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

71


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

AJDIN KOVAČEVIĆ BIH / BOSNIA AND HERZEGOVINA

Bosanski autor rođen 2002. u Bihaću. Jedan od autora zbirke pesama „Tajna pjesme” i zbirke pesama „Na krilima poezije“. Autor je izložbe pod nazivom „Povratak u budućnost Krajine”, na kojoj je izložio svoje pobedničko delo „Kulturna baština Krajine“. Organizator je i učesnik različitih kulturnih dešavanja, večeri poezije ili književnih večeri. Bosnian author born 2002 in the city of Bihac. One of the authors of the collection of poems The Secret of a Poem and the collection of poems On the wings of poetry. He is the author of the exhibition entitled “Return to the Future of Krajina”, where he exhibited his award-winning work “Cultural Heritage of Krajina”. He is the organizer and participant of various cultural events, poetry evenings or literary evenings.

72

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Ljubav – što je ostavljeno hiljadama kilometara.

Love – what’s left thousands of miles.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

73


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

74

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

75


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

DUŠAN DOJČINOVIĆ, SRBIJA / SERBIA Srpski autor rođen u Leskovcu. Pesnik, pisac kratkih priča, satiričar, pisac za decu. Njegova dela su objavljena u raznim srpskim štampanim i internet časopisima, kao i na književnim blogovima i veb-portalima. Neke od njegovih pesama prevedene su na engleski jezik i objavljene u časopisu Poetryzine Magazine. Pesme za decu su mu takođe prevedene na engleski i objavljene u međunarodnoj elektronskoj antologiji poezije za decu „Iznad duge” (2021). Serbian author born in Leskovac, a city in southern Serbia. He is a poet, short story writer, satirist, children’s writer. His works were published in various Serbian print and online magazines, so as on the literary blogs and web portals. Some of his poems were translated into English and published in the Poetryzine Magazine. His poems for children are also translated into English and published in the international online anthology Over the Rainbow (2021).

76

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Povoljno, novi roman još uvek neobjavljen.

Cheaply, a new novel still unpublished.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

77


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

78

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

79


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ANĐELKO ZABLAĆANSKI, SRBIJA / SERBIA Srpski autor rođen 1959. u Glušcima u Mačvi. Piše poeziju, prozu i aforizme i prevodi sa ruskog. Objavio knjige pesama: „Ram za slike iz snova”, 1992; „Igra senki”, 2004; „Ptica na prozoru”, 2007; „San napukle jave”, 2009; „Raskršća nesanice”, 2011; „Pijano praskozorje”, 2014; „Mali noćni stihovi”, 2019, „Noći vučjeg zova”, 2020. Zbirka aforizama: „Palacanje”, 2006. Knjiga proze, satirične poezije i još ponečega: „Iza linije”, 2020. Priredio i preveo zbirku ruske poezije „Od Puškina do Kapustina”, 2019. Pokretač je i glavni urednik časopisa za književnost „Suština poetike”, član je Udruženja književnika Srbije. Živi u Glušcima. Serbian author born 1959 in Glusci, Macva. He writes poetry, prose and aphorisms and translates from Russian. Published poetry books: Frame for dream pictures, 1992; Game of Shadows, 2004; Bird at the Window, 2007; Dream of a Cracked Reality, 2009; Crossroads of Insomnia, 2011; Drunk Dawn, 2014; Little Night Verses, 2019, Nights of the Wolf's Call, 2020. Collection of aphorisms: Flicking, 2006. Book of prose, satirical poetry Behind the line, 2020. Translated a collection of Russian poetry From Pushkin to Kapustin, 2019. The Editor-in-Chief of the literary magazine “Essence of Poetics”, a member of the Association of Writers of Serbia. 80

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Na neuzoranim njivama sahranjujemo svoje potomke.

In unploughed fields burying our descendants.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

81


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

82

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

83


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ZORICA BABURSKI, SRBIJA / SERBIA Srpska autorka rođena 1965. godine u Subotištu. Književne radove objavljuje na mnogim veb-portalima, a takođe i u časopisima za književnost (Etna, Šipak, Pokazivač, Zvezdani kolodvor, Kult, Nekazano, Suština poetike, Bdenje, Onlajn poezija…). Objavila je samostalnu zbirku pesama „Kapi modrine” (2020). Živi i radi u Rumi. Serbian author born 1965 in the city of Subotište in northern Serbia. Her literary works are published on many web portals, and in various literary magazines. She published a collection of poems The drops of lividity (2020).

84

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Rođenjem sam udahnuo zadah smrti civilizacije.

Born – inhaled deadly breath of civilization.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

85


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

86

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

87


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

MASUDUL HOQ, BANGLADEŠ / BANGLADESH Bengali poet, short story writer, translator and researcher. He has a PhD in Aesthetics under Professor Hayat Mamud at Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh. So far, he has published several books of poetry and prose and two research books. He also translates poetry from English to Bengali. His poems have been published in Chinese, Romanian, Mandarin, Azerbaijani, Italian, Russian, Turkish, Nepali and Spanish language. At present, he is a Professor of Philosophy in a government college, Bangladesh. Bengalski pesnik, pisac kratkih priča, prevodilac i istraživač. Doktorirao je iz estetike kod profesora Haiat Mamuda na Univerzitetu Jahangirnagar, Daka, Bangladeš. Do sada je objavio nekoliko knjiga poezije i proze i dve istraživačke knjige. Prevodi i poeziju sa engleskog na bengalski jezik. Pesme su mu objavljene na kineskom, rumunskom, mandarinskom, azerbejdžanskom, italijanskom, ruskom, turskom, nepalskom i španskom jeziku. Trenutno je profesor filozofije u državnom koledžu, Bangladeš.

88

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Man’s garden. God’s creation for deception.

Čovekov vrt. Božja tvorevina za obmanu.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

89


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

90

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

91


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

CARL PAPA PALMER/ SAD / USA American author, poet and writer. He is retired from the military and Federal Aviation Administration (FAA). He is also a Franciscan Hospice volunteer. He lives in University Place, Washingtong. Američki autor, pesnik i pisac. Penzionisan je iz vojne i Savezne uprave za vazduhoplovstvo (FAA). Takođe je volonter franjevačkog centra za palijativno zbrinjavanje u gradu University Place u Vašingtonu.

92

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

You’re Negative. You’re Sure? I’m Positive!

Vi ste negativni. Sigurni ste? Pozitivno!

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

93


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

94

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

95


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

JAMES TIAN YU, KINA / CHINA Chinese author and poet born 1994 in Tai’an. Director of international group of the Organizing Committee of Chinese poetry “Spring Festival” and international director of the “Silk Road International Poetry Festival”. The member of Chinese poetry society, China central television (CCTV) “Chinese wisdom” group director, calligraphy and painting at the signing of a writer, the member of the American China frequently, international archaeological and historical linguistics institute researcher, director, and in the China office of President. He is the only Chinese poet whose interview was published in the Serbian “Alia Mundi” magazine for promoting cultural diversity. Kineski autor i pesnik rođen 1994. u Tai’anu. Direktor međunarodne grupe Organizacionog odbora kineske poezije „Prolećni festival“ i međunarodni direktor „Međunarodnog festivala poezije Puta svile“. Član kineskog pesničkog društva, direktor centralne kineske televizije (CCTV), istraživač međunarodnog arheološkog i istorijskog lingvističkog instituta. Počasni član Udruženja „Alia Mundi“ za promociju kulturne raznolikosti i jedini kineski pisac kome je u srpskom magazinu „Alia Mundi” objavljen intervju.

96

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Such a humorist. Just like kidding.

Kakav šaljivdžija. Kao da se šali.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

97


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

98

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

99


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

GARRETT FLAGG, SAD / USA American author, writer and artist. A retired educator, devoted to drawing, painting, photography, poetry. He has traveled widely and published poetry in a variety of journals including: Third Wind, Cream City Review, Greensboro Review, South Florida Review, McGuffin, etc. He lives in North Carolina and maintains a Facebook website called SeedROOT: YWrite. Američki autor, pisac i umetnik. Penzionisani prosvetni radnik, posvećen crtanju, slikanju, fotografiji, poeziji. Mnogo je putovao i objavljivao poeziju u raznim časopisima, uključujući: Third Wind, Cream City Review, Greensboro Review, South Florida Review, McGuffin itd. Živi u Severnoj Karolini i uređuje veb-stranicu na Fejsbuku pod nazivom SeedROOT: YWrite.

100

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Lovers. They didn’t know it.

Ljubavnici. Oni o tome nisu znali.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

101


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

102

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

103


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ZDENKA MLINAR, HRVATSKA / CROATIA Hrvatska autorka. Piše poeziju i prozu, aforizme, haiku.... Objavila je šest samostalnih zbirki pesama. Dobitnica je mnogih književnih nagrada, zahvalnica, priznanja, diploma, povelja i sertifikata, kako evropskih tako i onih sa drugih kontinenata. Članica je Svetske književne akademije (World Literary Academy), Rumunija te Globalnog književnog društva (Global Literary Society), Indija, Kulturnog centra Mesopotamija, Beograd (Mesopotamia Cultural Center Belgrade), Međunarodnog udruženja književnih stvaralaca i umetnika „Nekazano”, Bar, „KULTure sNOVA”, Zagreb, Hrvatskog sabora kulture, Zagreb, te mnogih drugih književnih i humanitarnih udruženja i društava. Croatian author. She writes poetry and prose, aphorisms, haiku... She has published six independent collections of poems. The winner of many literary awards, letters of thanks, recognition, diplomas, charters and certificates, both European and those from other continents. She is a member of the World Literary Academy (Romania) and the Global Literary Society (India), Mesopotamia Cultural Center Belgrade and many other literary and humanitarian associations and societies.

104

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

„Oglas: Prodajem bubreg za sinovo liječenje.”

“Ad: Selling a kidney – son’s treatment.”

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

105


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

106

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

107


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

EWITH BAHAR, INDONEZIJA / INDONESIA Indonesian author, poetess, novelist, translator and essayist from Indonesia. She had a long time career in radio and television industry, as a host and interviewer at Television of Republic of Indonesia (TVRI, a government TV station) for several cultural and musical programs and years later worked at RCTI (one of the biggest private TV stations). She has published nine books. One of her poetry books, Sonata Borobudur, got a prestigious prize from Indonesian National Library as The Best Five Indonesian Poetry Books 2019. Her poems were published in many national newspapers and online medias home and in more than 50 poetry anthology projects in Indonesia and international. Indonežanska autorka, pesnikinja, romanopisac, prevodilac i esejista iz Indonezije. Radila je kao voditeljka i anketarka na Televiziji Republike Indonezije (TVRI). Objavila je devet knjiga. Jedna od njenih knjiga poezije, „Sonata Borobudur”, dobila je prestižnu nagradu Indonežanske nacionalne biblioteke kao pet najboljih indonežanskih knjiga poezije 2019. Pesme su joj objavljivane u brojnim nacionalnim novinama i internet medijima u zemlji i inostranstvu, i u više od 50 pesničkih antologija.

108

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Ambulance siren! I shuddered and cried.

Hitna pomoć! Zadrhtala sam i zaplakala.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

109


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

110

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

111


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

SONJA KOKOTOVIĆ, HRVATSKA /CROATIA Hrvatska autorka rođena 1962. godine u Zagrebu. Piše poeziju, prozu, kratke priče, haiku. Književne radove objavila je u brojnim časopisima i zbornicima. Neke od pesama su joj pohvaljene i nagrađene, dok su joj haiku pesme uvrštene u „Antologiju hrvatskog haiku pesništva”. Croatian author born 1962 in Zagreb. She writes poetry, prose, short stories, haiku. She has published literary works in numerous magazines and anthologies. Some of her poems were praised and awarded, while her haiku poems were included in the “Anthology of Croatian Haiku Poetry”.

112

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Telefonski poziv. Vijest progovorila vriskom. Odijeljeni.

Phone call. She screamed news. Separated.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

113


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

114

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

115


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

JASMINA MALEŠEVIĆ, SRBIJA /SERBIA Srpska autorka rođena u Beogradu, 1962. godine. Po obrazovanju je doktor veterinarske medicine. Do sada je objavila knjige: „Skarabeg” (poezija u prozi, 1992); „Jadi mladog anđela” (poezija, 2010); „Dnevnik urbane sirene” (poetski roman, 2013); „Čarna šuma” (lirsko-erotska poezija u prozi, 2014); „Mačkaste priče” (knjiga za decu, 2015); „Legenda o majci” (poezija, 2019). Član je Udruženja književnika Srbije. Živi i radi u Beogradu. Serbian author born 1962 in Belgrade. She is a doctor of veterinary medicine by education. So far, she has published books: Scarab (poetry in prose, 1992); Sorrows of the Young Angel (poetry, 2010); Urban Mermaid Diary (poetic novel, 2013); Black Forest (lyrical-erotic poetry in prose, 2014); Cat Stories (children’s book, 2015); Legend about the Mother (poetry, 2019). She is a member of the Association of Writers of Serbia. She lives and works in Belgrade.

116

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Trava vrišti. Zanemeli pramenovi kose, cvokoću.

Screaming grass. Silent hair strands shivering.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

117


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

118

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

119


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ŽANA KOVEN, ITALIJA / ITALY Bosanska autorka rođena u Sarajevu (bivša Jugoslavija), koja već 30 godina živi u Italiji. Piše poeziju, kratke priče, putopisne dnevnike i posebno istražuje haikue i druge japanske kratke pesničke forme. Do sada je objavila 4 knjige, a druge su u pripremi, među njima i zbirka haiku poezije. Učestvovala je u mnogim međunarodnim publikacijama, pesničkim portalima i blogovima. Dobila je veliki broj nagrada, 2019. dobila je jedinstvenu nagradu italijanskih kritičara poezije u Milanu, Italija. Nekoliko portala danas objavljuje njena književna dela. Bosnian author born in Sarajevo (former Yugoslavia) who lives in Italy more than 30 years. She writes poetry, short stories, travel diaries and particularly explores haiku and other Japanese short poetry forms. So far she has published four books and others are in preparation, among them Haiku collection. She took part of many international publications, poetry portals and blogs. Got a large number of awards, 2019 she got the unique award of Italian poetry critics in Milano, Italy. Nowadays, several portals published her literary works.

120

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Razvod, sestra i brat dijele fotografije.

Divorce, sister and brother share photographs.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

121


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

122

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

123


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

LJUBICA KATIĆ, HRVATSKA / HRVATSKA Hrvatska autorka rođena 1957. godine u Crnoj Gori. Piše dečiju poeziju, ljubavnu, haiku, socijalnu i duhovnu poeziju. Njene pesme su prevedene na nekoliko stranih jezika. Nagrađena je nekoliko puta. Objavila je dve knjige ljubavne poezije, dvojezično izdanje na hrvatskom i engleskom jeziku. Član je nekoliko književnih udruženja. Živi i radi u Splitu u Hrvatskoj. Croatian author born 1957 in Montenegro. She writes children’s poetry, love, haiku, social and spiritual poetry. Her poems have been translated into several foreign languages. She has been awarded several times. She has published two books of love poetry, a bilingual edition in Croatian and English. She is a member of several literary associations. She lives and works in Split, Croatia.

124

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Nesreća i sreća cijelog života ratuju.

Unhappiness and happiness lifetime at war.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

125


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

126

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

127


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

TOMKA ŠALAMON, SRBIJA / SERBIA Srpska autorka rođena 1958. godine. Penzionerka, bavi se pisanjem. Živi u Smederevu. Serbian author born 1958. Retired, engaged in writing. She lives in the city of Smederevo.

128

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Semenka jabuke može imati bezbroj jabuka.

Apple seed can have countless apples.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

129


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

130

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

131


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

DINO ŠPALETA, HRVATSKA /CROATIA Hrvatski autor rođen je 1991. u Dubrovniku, Hrvatska. Magistrirao je na Kineziološkom fakultetu u Splitu 2014. godine. Bavi se pisanjem poezije, svoje radove objavljuje na portalu „Očaravanje”. Croatian author born in 1991 in Dubrovnik, Croatia. He received his master’s degree from the Faculty of Kinesiology in Split in 2014. He writes poetry and publishes his works on the “Enchantment” portal.

132

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Grafit na zidu, uspomena na nas.

Grafitti on the wall, our memory.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

133


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

134

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

135


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

JASNA ŠEMIGA-PINTARIĆ, HRVATSKA /CROATIA Hrvatski autorka rođena u Bjelovaru, a živi i radi u mestu Šandrovac, u neposrednoj blizini. Bavi se pisanjem. Svoje radove objavljuje na fejsbuku i Wattpadu. Često učestvuje u zajedničkim projektima književnih i pesničkih grupa na fejsbuku. Dosad je objavila zbirku pesama „Nemir iz utrobe” i dva romana: „Ljubav dolazi kasnije” i „Stopala na vrelom pesku”. Croatian author born in the city of Bjelovar, and lives and works in Sandrovac, located nearby. She writes poetry and prose. She publishes her works on Facebook and Wattpad. She often participates in joint projects of literary and poetry groups on Facebook. So far, she has published a collection of poems Unrest from the womb and two novels: Love Comes Later and Feet on Hot Sand.

136

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Na obali. Zaručnica čeka potonuli brod.

Coast. Bride awaits the sunken ship.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

137


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

138

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

139


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ALEKSANDRA VUJISIĆ, CRNA GORA, MONTENEGRO Crnogorska autorka rođena 1979. u Podgorici. Profesorica engleskog jezika i književnosti. Piše poeziju i prozu za decu i odrasle. Govori engleski i italijanski jezik. Pokrenula je i nezavisni kreativni projekat „Čigralište” koji se bavi promovisanjem značaja čitanja u ranom uzrastu (www.bajke.me). Pesme i priče objavljene su joj u zbornicima i zbirkama širom sveta, sajtovima i portalima koji promovišu književne stvaraoce. Osvajala je nagrade na književnim konkursima u Crnoj Gori, a poezija joj je prevođena na engleski, italijanski, španski i druge jezike. Od 2021. godine članica je Udruženja crnogorskih pisaca za decu i mlade. Montenegrin author born 1979 in Podgorica. Professor of English language and literature. She writes poetry and prose for children and adults. She also launched an independent creative project for promoting the importance of reading at early age. Her poems and stories can be found in anthologies and collections published around the world, sites and portals that promote literary creators. She has won awards at literary competitions organized in Montenegro, and her poetry has been translated into English, Italian, Spanish and other languages. A member of the Association of Montenegrin Writers for Children and Youth.

140

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Kao mjesec, obasjavam te iz daljine.

Like the moon, illuminating you afar.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

141


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

142

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

143


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ZORAN HERCIGONJA, HRVATSKA / CROATIA

Hrvatski autor rođen 1990. u Varaždinu. Bavi se pisanjem poezije i kratkih priča. Književne radove objavljuje na brojnim portalima i časopisima. Osnivač je i glavni urednik časopisa za poeziju „Sapphoart” i časopis za umetnost, kulturu i društvene teme „Diskurs”. Autor je nekoliko zbirki poezije, kratkih priča, pripovijedaka i kratkih romana. Croatian author born 1990 in Varazdin. He writes poetry and short stories. He publishes literary works on numerous portals and magazines. He is the founder and editor-in-chief of the magazine Sapphoart, a magazine for poetry and Discourse, a magazine for art, culture and social topics. He is the author of several collections of poetry, short stories, short stories and short novels.

144

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Vaza na stolu gladuje za životom.

A table vase starving for life.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

145


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

146

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

147


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

SAN LIN TUN, MJANMAR, MYANMAR Myanmarise author who published of more than ten English books, including his recent novel An English Writer. He lives in Yangon, Myanmar (Burma). Mjanmarski autor koji je objavio više od deset knjiga na engleskom jeziku iz Mianmarise, uključujući i njegov nedavni roman „Engleski pisac”. Živi u Jangonu, Mjanmar (Burma).

148

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

A stride. A block deterred. STUMBLE!

Dug korak. Balvan se preprečio. POSRNU!

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

149


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

150

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

151


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

DARKO REB, SRBIJA / SERBIA Srpski autor. Piše poeziju. Neke od pesama su mu objavljene u nekoliko međunarodnih zbornika. Serbian author. He writes poetry. Some of his poems have been published in several international anthologies.

152

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Reči ćute. Tišina govori. Istinska lepota.

Words silenting. Stillness speaks. True beauty.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

153


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

154

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

155


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ISAAC COHEN, IZRAEL / ISRAEL Israeli writer born 1960 in Beer Sheva. His work was published in important anthologies and literary periodicals. He has received several prizes for his works. He is a member of “Voices Israel” – an association of poets and poetry writers. His works were translated to Spanish, Tamil, Russian, Philippine and Hebrew. He lives in Tel Aviv. Izraelski pisac rođen 1960. u Berševi. Njegov rad objavljen je u značajnim antologijama i književnoj periodici. Za svoja dela dobio je nekoliko nagrada. Član je udruženja pesnika i pesnika „Glasovi Izraela”. Njegova dela su prevedena na španski, tamilski, ruski, filipinski i hebrejski jezik. Živi u Tel Avivu.

156

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

A barefooted man covered the world.

Bosonogi čovek prekrio je ceo svet.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

157


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

158

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

159


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

JOHN KARAJOLI, GRČKA / GREECE Greek author, born 1951 in Efrin city, Syria. His family is of Kurdish origin. He graduated from the Bucharest Dentistry School, acquiring the specialty of Orthodontist. His first poetry collection was published in 2011 titled Colors of an Era. He is a member of the Literary Association of Northern Greece and of the cultural social institution Amphictyonic League of Hellenism. He became a member of WIP and Peace Ambassador branch of SYRIA in 2018. He lives in Greece. Grčki autor, rođen 1951. u gradu Efrin, Sirija. Završio je stomatološku školu u Bukureštu, stekavši specijalnost ortodoncije. Njegova prva pesnička zbirka objavljena je 2011. godine pod nazivom „Boje jedne ere”. Član je Književne asocijacije severne Grčke i kulturne socijalne institucije „Amfiktički savez helenizma”. Član VIP-a i ogranka za ambasadore mira SIRIA postao je 2018. Živi u Grčkoj.

160

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Beautiful world is peace, love, nature.

Divan svet je mir, ljubav, priroda.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

161


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

162

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

163


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

EFTHIMIA PANTAZOPOULOU, GRČKA / GREECE Greek author, born in Patras. She studied English Lirerature and Culture at the National and Kapodistrian University of Athens. In 2001 she made her debut as a lyricist with the song of Gerasimos Andreatos “Na pio ap’ to potiri sou”, whose music was written by Pantelis Thalassinos. In December 2008 she collaborated with the renowned lute player Michalis Tzouganakis on his album Sta revmata tou kosmou with the tender ballad “Mesa apo sena” In 2017 she published her first poetic collection Ap’ ton Vytho ston Ourano. Grčka autorka, rođena u Patrasu. Studirala je englesku književnost i kulturu na Nacionalnom i Kapodistrijskom univerzitetu u Atini. Godine 2001. debitovala je kao tekstopisac sa pesmom Gerasimosa Andreatosa Na pio ap’ to potiri sou, čiju je muziku napisao Pantelis Thalassinos. U decembru 2008. sarađivala je sa poznatim sviračem lutnje Michalisom Tzouganakisom na njegovom albumu Sta revmata tou kosmou sa nežnom baladom Mesa apo sena. Godine 2017. objavila je svoju prvu pesničku zbirku pod naslovom Ap ’ton Vitho ston Ourano.

164

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

From darkness to Light – Eternal Life.

Od tame do Svetlosti – Večan Život.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

165


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

166

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

167


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

MOHAMMAD HELMI ELSALLAB, EGIPAT / EGYPT Egyptian author born 1965 in Sherbeen, Dakahlia Governorate. A poet, English teacher, translator. Head of the Shirbin Literature Club 20182020. Participated in the Egyptian Writers Conference in Minya Governorate 2016. His writings and works were published in major Egyptian and Arab newspapers: Al-Ahram Newspaper, Nisf El-Dunya Magazine, Radio and Television Magazine, Al-Tajammah Newspaper, Al-Ahali Newspaper, Al-Hilal Magazine, Akhbar Al- Adab Newspaper, The Saudi Arabian Magazine Magazine, Al-Arabi Kuwaiti Magazine and others. Egipatski autor rođen 1965. u Šerbinu, governorat Dakahlia. Pesnik, nastavnik engleskog jezika, prevodilac. Šef Književnog kluba „Širbin” 2018-2020. Učestvovao na Konferenciji egipatskih pisaca u guvernoratu Minia 2016. Njegova dela i radovi objavljivani su u glavnim egipatskim i arapskim novinama (Al-Ahram Newspaper, Nisf El-Dunia Magazine, Radio and Television Magazine, Al-Tajammah Nevs, Al -Ahali Newspaper, Al-Hilal Magazine, Akhbar Al-Adab Newspaper, The Saudi Arabian Magazine, Al-Arabi Kuvaiti Magazine) i drugi.

168

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Nobody deserves... with my wings... let’s leave.

Niko ne zaslužuje... mojim krilima... hajdemo.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

169


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

170

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

171


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

NEGOSLAVA STANOJEVIĆ, SRBIJA / SERBIA Srpska autorka rođena 1958. godine ispod Suve planine, u selu Donji Prisjan, Opština Vlasotince. Diplomirani je ekonomista po struci, novinar po zanimanju, odnedavno u penziji, bloger, autor dve knjige na dijalektu: „Jošte čekam taj reč da mi rekne” i „Blag reč” i jedne e-knjige: „Kaleidoskop za uspavanku”. Piše i kratke priče, na standardnom jeziku i na svrljiško-zaplanjskom dijalektu, koji je njen maternji dijalekt. Serbian author born 1958 below Suva planina, in the village of Donji Prisjan, Municipality of Vlasotince. She is a graduate economist by profession, a journalist by profession, recently retired, a blogger, the author of two books in the dialect: I’m still waiting for that word to tell me and A kind word and one e-book: Kaleidoscope for a lullaby. She also writes short stories, in the standard language and in the Southern Serbian dialect, which is her mother tongue.

172

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Nisam jedinica. Imao je šest meseci.

I wasn’t onlyborn. He’d six months.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

173


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

174

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

175


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ASHRAF ABOUL-YAZID, EGIPAT / EGYPT Egyptian author, poet, novelist and journalist born in 1963. He is the Editor-in-Chief of THE SILK ROAD LITERATURE SERIES. He has been working in Cultural Journalism for more than 30 years. He authored and translated 40 books. Some of his novels and poetry volumes have been translated into English, Spanish, Turkish, Persian, Korean, Malayalam, Sindhi and German books and anthologies. He was chosen the Man of Culture for the Year, 2012, Tatarstan, Russia. He won Manhae Prize in Literature, 2014, the Republic of Korea. He won the Arab Journalism Award in Culture, 2015, UAE. Currently he is the president of Asia Journalist Association (since April 2016). Egipatski autor, pesnik, romanopisac i novinar rođen 1963. godine. Glavni urednik serije KNJIŽEVNOSTI SVILENOG PUTA. U novinarstvu radi više od 30 godina. Napisao je i preveo 40 knjiga. Neki od njegovih romana i zbirki poezije prevedeni su na engleski, španski, turski, perzijski, korejski, malajalamski, sindski i nemačke knjige i antologije. Dobitnik je nagrade za arapsko novinarstvo u kulturi, 2015, UAE. Trenutno je predsednik Udruženja novinara Azije (od aprila 2016.).

176

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

I climbed fast, mourning missing roads.

Popeh se brzo, žaleći izgubljene puteve.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

177


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

178

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

179


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

LJILJANA TERENTIĆ, SRBIJA / SERBIA Srpska autorka rođena 1963. Bavi se pisanjem i slikanjem (prvenstveno ikonopisom). Piše rodoljubive, duhovne, misaone, dečije i ljubavne pesme i priče, eseje... Dobitnica brojnih književnih nagrada. Član Umetničkog kluba „Raskovnik” u Smederevu, Instituta za dečju književnost sa statusom pisca za decu. Njene pesme se nalaze u „Leksikonu savremenih srpskih pisaca” (2019) i u dve međunarodne antologije prevedene na španski i engleski jezik (2020). U pripremi su joj dve knjige: zbirka pesama „Blagoslovi“ i zbirka pripovedaka „Blagovesti”. Književni radovi su jo objavljeni u brojnim književnim zbornicima. Serbian author born 1963. Engaged in writing and painting (icon painting). She writes patriotic, spiritual, thoughtful, children̕s and love poems and stories, essays ... Winner of numerous literary awards. Member of the Art Club “Raskovnik” in Smederevo, Institute for Children’s Literature, the status of a writer for children. Her poems can be found in the “Lexicon of Contemporary Serbian Writers” (2019) and in two international anthologies translated into Spanish and English (2020). She has two books in preparation: a collection of poems Blessings and a collection of short stories Annunciation. Literary works have been published in numerous literary collections.

180

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Presveta majka, zaštitnica naša, čuva narod!

Holy Mother, our guardian, protects people.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

181


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

182

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

183


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

JOSEPH A. FARINA, KANADA / CANADA Canadian author, a retired lawyer and award winning poet, who lives in Sarnia, Ontario, Canada. His poems have appeared in Philedelphia Poets, Tower Poetry, The Windsor Review, and Tamaracks: Canadian Poetry for the 21st Century. He has two books of poetry published, The Cancer Chronicles and The Ghosts of Water Street. Kanadski autor, penzionisani pravnik i nagrađivani pesnik, koji živi u Sarniji, Ontario, Kanada. Njegove pesme su se pojavljivale u časopisima: Philedelphia Poets, Tower Poetry, The Windsor Review, and Tamaracks: Canadian Poetry for the 21st Century. Objavio je dve knjige poezije „Hronike rata” i „Duhovi iz Voter Strita”.

184

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Remembering her eyes, mine in tears.

Sećajući se njenih očiju, moje suzne.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

185


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

186

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

187


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

LJILJANA STJELJA, SRBIJA / SERBIA Srpska autorka rođena 1949. u Beogradu. Diplomirani je defektolog. Bavi se izradom kolaža, pisanjem putopisa i ilustrovanjem knjiga i časopisa. Povodom desetogodišnjice svog umetničkog rada, 2016. godine je objavila katalog kolaža „L’art”. Dobitnik je „Draganove nagrade” za najbolju žensku putopisnu priču za 2016. godinu (rad „Moj grad zagledan u reku”) koja je objavljena u zborniku „Suveniri iz duše” (2016). Od 2019. njeni kolaži krase naslovnice elektronskog časopisa za umetnost pisanja i knjigoljubljenja „Enheduana”. Suosnivač je udruženja za promociju kulturne raznolikosti „Alia Mundi” i autor putopisa i tekstova u istoimenom magazinu. Pokretač je umetničkog bloga „#L’Art”. Serbian author born 1949 in Belgrade. She has a degree in special education. She makes collages, writes travelogues and illustrates books and magazines. In 2016 she published a catalog of collages L’art. She won the “Dragan Award” for the best women’s travel story for 2016 which was published in the collection “Souvenirs from the soul” (2016). Since 2019, her collages are on the covers of the e-magazine Enheduana. He is a co-founder of the Association for the promotion of cultural diversity “Alia Mundi” and the author of travelogues and texts in the magazine of the same name. She is the founder of the art blog “# L’Art”.

188

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Pravi kolaž od iscepkanih delova života.

Making collage of shredded life pieces.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

189


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

190

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

191


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

MARIJA ŠKORNIČKI, SRBIJA / SERBIA Srpska autorka. Poeziju objavljuje u mnogim književnim listovima, časopisima i zbornicima. Objavila je sedam knjiga poezije. U pripremi su joj tri knjige poezije za decu. Urednik je almanaha „Kolonada”, član redakcije časopisa „Brankovina”. Član Udruženja književnika Srbije. Živi u Valjevu. Serbian author. She publishes poetry in many literary magazines, journals and anthologies. She has published seven books of poetry. She is preparing three books of poetry for children. He is the editor of the almanac Colonnade, a member of the editorial board of the magazine Brankovina. Member of Association of Writers of Serbia. Lives in Valjevo.

192

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Stapam se sa tišinom. Tražim utočište.

I merge with silence, seeking refuge.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

193


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

194

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

195


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

NIKOLA ŠIMIĆ TONIN, HRVATSKA / CROATIA Hrvatski autor, pesnik, romanopisac, dečji autor, esejista, dramski pisac, književni, pozorišni i umetnički kritičar. Objavio je desetine knjiga različitih književnih žanrova. Dobitnik je hrvatskih i međunarodnih književnih nagrada. Njegova su dela objavljena u mnogim hrvatskim i međunarodnim časopisima, elektronskim časopisima, kao i na književnim blogovima. Glavni je urednik hrvatskog književnog časopisa „Zadarski književni Ljetopis”. Croatian author, poet, novelist, children’s author, essayist, playwriter, literary, theatre and art critic. He has published dozens of books of various literary genres. He has received Croatian and international literary awards. His works have been published in many Croatian and international magazines, online magazines, as well as on the literary blogs. He is the Editor-in-Chief of the Croatian literary magazine The Literary Chronicle of Zadar.

196

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Na bojišnici Prva crta smrt crta.

Battlefield. First line draws the death.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

197


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

198

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

199


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

FARIZAA SABREEN, BANGLADEŠ / BANGLADESH Bangladeshi author, journalist and writer. She spends her free time experimenting with recipes from around the world, photographing and enjoying music. Bangladeška autorka, novinarka i pisac. Slobodno vreme provodi eksperimentišući sa receptima iz celog sveta, fotografišući i uživajući u muzici.

200

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Change the name – life gets worse.

Promeniš ime i život postane gori.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

201


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

202

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

203


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

FRANCISCO AZUELA, MEKSIKO / MEXICO Mexican author, born 1948 in León, Guanajuato. Prominent and multiaward winning Mexican poet and writer. Studied law, literature and pedagogy. Served as a diplomat in the Mexican Embassy in Costa Rica and later in Honduras (1973–1983). Candidate of the Honduran Academy of the Language to the “Cervantes International Literature Prize” of Spain in 1981. Member of the World Society of Poets in Greece (2006). Participated in the International Poetry Festival “Smederevo’s Poetic Autumn” (2014). Author of the numerous books of poetry and prose. Lives in Bolivia. Meksički autor rođen 1948. u Leonu, Guanahuato. Istaknuti i višestruko nagrađivani meksički pesnik i pisac. Studirao je pravo, književnost i pedagogiju. Bio je u diplomatskoj službi u meksičkoj ambasadi u Kostariki i Hondurasu (1973–1983). Godine 1981. godine honduraška Akademija jezika nominovala ga je za Međunarodnu Servantesovu nagradu za književnost. Dobio je „Veliku nagradu za poeziju Solenzara“, Univerziteta Sorbona (2013). Član Svetskog društva pesnika u Grčkoj (2006). Učesnik festivala „45. Smederevska pesnička jesen” (2014). Autor brojnih knjiga poezije i proze. Živi u Boliviji.

204

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

In snail, you emerged the sea.

U pužu si izronio iz mora.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

205


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

206

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

207


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

EFTICHIA KAPARDELI, GRČKA / GREECE Grčka autorka, pisac i pesnik. Doktorirala je na Svetskoj akademiji umetnosti i kulture. Živi u Patrasu. Piše poeziju, priče, kratke priče, haiku, eseje. Studirala je novinarstvo na A.K.E.M. i ima mnogo nagrada na republičkim takmičenjima. Njena zasluga je mnogo domaćih i međunarodnih antologija. Članica je Svetskog društva pesnika i poetas del mundo i članica IVA. Greek author, writer and poet. She has a Doctorate from ARTS AND CULTURE WORLD ACADEMY. She lives in Patras. She writes poetry, stories, short stories, haiku, essays. She has studied journalism from A.K.E.M. and has many awards in national competitions. She has many national and international anthologies to her credit. She is a member of the World Poets’ society and poetas del mundo and member of the IWA.

208

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Lives taken by wind of freedom.

Životi koje je odneo vetar slobode.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

209


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

210

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

211


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

FRANJO FRANČIČ, SLOVENIJA / SLOVENIA Slovenački autor, rođen 1958. godine u Ljubljani. Pesnik, prozaista, pisac za decu i dramski pisac, prevodilac sa srpskog na slovenački jezik. Studirao na Višoj školi za socijalne radnike u Ljubljani i uspešno je završio. Od početka osamdesetih godina živi kao slobodni pisac u Istri. Autor je više od 50 knjiga – romana, zbirki kratkih priča, pesničkih zbirki, dramskih tekstova i radio-drama, kao i knjiga za decu. Živi i stvara u Sloveniji. Slovenian author born 1958 in Ljubljana. Poet, prose writer, children’s writer and playwright, translator from Serbian into Slovenian. He studied at the College for Social Workers in Ljubljana and successfully completed it. He has been living as a freelance writer in Istria since the beginning of the eighties. He is the author of more than 50 books – novels, collections of short stories, poetry collections, drama texts and radio dramas, as well as children’s books. He lives and works in Slovenia.

212

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Jutro proleća, srce odlazi u lov.

Morning̕s spring, the heart goes hunting.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

213


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

214

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

215


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ANA STJELJA, SRBIJA / SERBIA Srpska autorka rođena 1982. godine u Beogradu. Bavi se pisanjem poezije, haiku poezije, aforizama, dečije poezije i proze, kratkih priča, kao i prevođenjem poezije i proze s engleskog, španskog, portugalskog i turskog jezika, kao i kratke proze, putopisnih eseja, književne kritike, stručnih i naučnih tekstova. Dobitnik je nekoliko značajnih domaćih i međunarodnih nagrada. Osnivač je i glavni urednik: magazina „Alia Mundi” za kulturnu raznolikost, veb-portala „Istočni biser” (2017) posvećenog kulturama Istoka, književnog časopisa „Enheduana” (2019). Osnivač je Udruženja za promociju kulturne raznolikosti „Alia Mundi” (2018). Serbian author born 1982 in Belgrade. Poet, writer, children’s writer and literary translator. Won several significant national and international awards. The founder and editor-in-chief of the magazine Alia Mundi for cultural diversity, the web portal Eastern Pearl (2017) dedicated to the cultures of the East, the literary magazine Enheduana (2019). The founder of the Association for the Promotion of Cultural Diversity “Alia Mundi” (2018). Member of the Association of Writers of Serbia, the Association of Literary Translators of Serbia, the Association of Journalists of Serbia and the International Federation of Journalists (IFJ). 216

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Prvi poljubac na zadnjem sastanku. Čitulja!

First kiss at last meeting. Obituary!

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

217


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

218

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

219


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

RAED AL-JISHI, SAUDIJSKA ARABIJA / SAUDI ARABIA Saudi author, an international awarded poet and translator from Qateef, Saudi Arabia). Has an honorary fellowship in writing from Iowa university-USA. He is a member of the advisory committee of the exquisite Teacher training plan of the national Changua University of Education – Taiwan and an editor (Modern Dialogs – North Macedonia). Saudijski autor, međunarodno nagrađivani pesnik i prevodilac iz Katifa, Saudijska Arabija). Ima počasnu stipendiju u oblasti pisanja sa univerziteta u Ajovi, SAD. Član je savetodavnog odbora nastavnika na nacionalnom Univerzitetu za obrazovanje Changua – Tajvan i urednik („Moderni dijalozi” – Severna Makedonija).

220

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Our love is dead, are we?

Naša ljubav je umrla. A mi?

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

221


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

222

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

223


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

JOSIP ERGOVIĆ, HRVATSKA / CROATIA Hrvatski autor, rođen 1956. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu univerziteta u Zagrebu diplomirao je jugoslavistiku i fonetiku. U zagrebačkoj Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci stekao je status diplomiranog bibliotekara. Radio je, između ostalog, kao nastavnik hrvatskog jezika, učitelj hrvatske dopunske škole u inostranstvu, bibliotekar, voditelj centra za kulturu u narodnom univerzitetu te kao savetnik u Ministarstvu prosvete. Svoje tekstove objavljuje u književnim časopisima i na portalima. Urednik je dve prigodne zbirke hrvatske ljubavne poezije. Jedan je od pokretača, autora i priređivača zbornika nonsensne poezije „Nonsensna poezija i mudre koještarije”. Croatian author, born 1956 in Zagreb. Graduated in Yugoslav studies and phonetics at the Faculty of Philosophy, University of Zagreb. He worked as librarian, teacher and advisor in the Ministry of Education. He publishes his texts in literary magazines and portals. He is the editor of two occasional collections of Croatian love poetry. He is one of the initiators, authors and editors of the collection of nonsense poetry “Nonsense poetry and wise nonsense”.

224

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Aaaarrghhh! Gugugu. Maammaa. Gdje? Ne! Brbljanje.

A-ga. A-da. Mama. Where? No! Babbling.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

225


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

226

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

227


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

AIDA ŠEČIĆ NEZIREVIĆ, BiH, BOSNIA AND HERZEGOVINA

Bosanska autorka rođena 1978. u Zenici. Piše poeziju, prozu i bajke. Nagrađena je na konkursu Fondacije „Fra Grgo Martić” za zbirku poezije „Lutke”, 2011. te na konkursu Fondacije za izdavaštvo FBiH za roman „Vraćanja”, 2020/2021. Učestvovala je na Književnom festivalu „Na pola puta” u Užicu, na Sarajevskim danima poezije, te na književnim radionicama u Barseloni i Marseju. Dobitnik nekoliko značajnih književnih nagrada. Živi i radi u Sarajevu. Bosnian author born 1978 in Zenica. She writes poetry, prose and fairy tales. She was awarded at the competition of the Foundation “Fra Grgo Martic” for the poetry collection Puppets (2011) and at the competition of the Foundation for Publishing FBiH for the novel Returns (2020/2021). She participated in the Literary Festival “Halfway” in Uzice, in the “Sarajevo Poetry Days”, and in literary workshops in Barcelona and Marseille. Winner of several significant literary awards. Lives and works in Sarajevo.

228

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Otisak muške cipele. Krv. Nje nema.

Man’s shoeprint. The blood. She’s gone.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

229


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

230

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

231


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ANTONIJA ŽELJKA KAHLIK, HRVATSKA / CROATIA Hrvatska autorka, pesnikinja i književnica. Do sada je objavila pet zbirki od čega tri zbirke poezije: „Sve je ljubav”, „Život leptira”, „Pocjek”, jednu zbirku poezije u prozi „Rukopis”, a zbirka kratkih priča „Tonkine priče” trenutno je u štampi. Njene pesme i prozne crtice kao i haiku pesme nalaze se u više od tridesetak zbornika i tri antologije i nekoliko e-časopisa. Piše haibun, haiga, tanke, gazele, limeric, poeziju u slobodnoj formi kao i u rimi, te u formi deseterca (pravilnog i nepravilnog i francuskog tipa). Živi i stvara u Zagrebu. Croatian author, poet and writer. So far, she has published five collections, of which three collections of poetry: Everything is love, Life of a butterfly, Pocjek, one collection of poetry in prose Manuscript, and a collection of short stories Tonka’s stories is currently in print. Her poems and prose lines as well as haiku poems are found in more than thirty anthologies and three anthologies and several e-magazines. He writes haibun, haiga, tanke, gazele, limeric, poetry in free form as well as in rhyme, and in the form of ten (regular and irregular and French type). She lives and works in Zagreb.

232

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Praskom puške završio je buran život.

A shotgun ended his turbulent life.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

233


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

234

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

235


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

MILAN DRAŠKOVIĆ, SRBIJA / SERBIA Srpski autor, rođen 1951. u Beogradu. Pesnik, pisac i prevodilac. Objavio je zbirke priča: „Golijat” (1993), „Splin Megalopolisa” (1996), „Priče iz budućnosti” (2014). Njegovi književni radovi objavljeni su u mnogim časopisima, književnim blogovima i internetskim časopisima. Na srpski je preveo pesme Edgara Alana Poa i Dilana Thomasa. Živi u Beogradu. Serbian author, born 1951 in Belgrade. A poet, writer and translator. He published collections of stories: Goliath (1993), Spleen of the Megalopolis (1996), Stories from the future (2014). His literary works have been published in many magazines, literary blogs and online magazines. He translated poems by Edgar Allan Poe and Dylan Thomas into Serbian. He lives in Belgrade.

236

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Evo „remingtonke”. Nema eskivaže. Sjuriti tane.

Extra “Remington”! No escape! Salute thanatos.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

237


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

238

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

239


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

LJILJANA GLIGORIJEVIĆ, SRBIJA / SERBIA Srpska autorka rođena 1963. u Darkovcu kod Crne Trave. Godine 2007. diplomirala je na Učiteljskom fakultetu. Zvanično nominovana za najboljeg učitelja sveta za 2020. (GLOBAL TEACHER AWARD). Piše poeziju i recenzije. Zastupljena je u više od trista pedeset zbornika, rukoveti i almanaha. Dobitnik je više prestižnih nagrada, povelja i priznanja. Jedan je od osnivača i potpredsednik Umetničkog kluba „RASKOVNIK” – Smederevo. Serbian author born 1963 in Darkovac near Crna Trava. In 2007 she graduated from the Faculty of Teacher Education. Officially nominated for the best teacher in the world in 2020 (GLOBAL TEACHER AWARD). He writes poetry and reviews. It is represented in more than three hundred and fifty collections, handbooks and almanacs. He has won several prestigious awards, charters and recognitions. He is one of the founders and vice president of the Art Club “RASKOVNIK” – Smederevo.

240

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

U maramici baka čuva sitan novac.

In handkerchief grandma keeps petty cash.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

241


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

242

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

243


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

MIROSLAV MIŠEL BOLTRES, SRBIJA / SERBIA Srpski autor rođen 1966. u Smederevu. Diplomirani menadžer. Počasni doktor književnosti. Moderator kulturno-umetničkih manifestacija. Piše klasičnu poeziju, haiku, rubaije, kratke priče i zapise i aforizme. Objavio četiri zbirke poezije i dve stihovane slikovnice za decu. Zastupljen u više 400 zbornika i 14 antologija. Član udruženja književnika i više književnih asocijacija u zemlji i inostranstvu. Jedan od osnivača i predsednik Umetničkog kluba RASKOVNIK, Smederevo, Srbija od 2009. godine. Utemeljivač međunarodne književne manifestacije „Despotova zakletva” u Smederevu od 2014. godine. Serbian author born 1966 in Smederevo. Graduated manager. Honorary Doctor of Literature. Moderator of cultural and artistic events. Writes classical poetry, haiku, rubies, short stories and notes and aphorisms. He has published four collections of poetry and two verse picture books for children. Represented in more than 400 collections and 14 anthologies. Member of writers’ associations and several literary associations in the country and abroad. One of the founders and president of the Art Club “RASKOVNIK”, Smederevo, Serbia since 2009. Founder of the international literary event “Despot’s Oath” in Smederevo since 2014.

244

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Na poklon nova knjiga, tek pročitana.

A gift – new book, just read.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

245


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

246

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

247


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

STAVROULA VENIERI, GRČKA / GREECE Greek writer born in Pireus. She studied Business Consulting, Marketing and Public Relations. She is working in the publishing industry. She has attended seminars on Children’s Rights, Children’s Psychology... Her first published book is a two-volume book on children’s rights, which consists of twelve stories about everyday life. She is a member of the Organization of the Greek Authors and Artists, the Organization of Letters and Arts in Piraeus and the Greek Cultural Organization of Cypriots. She has also taken part in various literary competitions and have won literary prizes. Many of her poems were set to music. Grčka autorka rođena u Pireju. Studirala je poslovno savetovanje, marketing i odnose sa javnošću. Radi u izdavačkoj industriji. Pohađala je seminare o dečijim pravima, dečjoj psihologiji... Njena prva objavljena publikacija je knjiga u dva toma o dečijim pravima, koja se sastoji od dvanaest priča o svakodnevnom životu. Član je Organizacije grčkih autora i umetnika, Organizacije pisma i umetnosti u Pireju i Grčke kulturne organizacije Kipra. Takođe je učestvovala na raznim književnim konkursima i osvajala književne nagrade. Mnoge njene pesme su komponovane za muziku.

248

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Love means hugging, supporting, offering, overpassing!

Ljubav znači grljenje, podržavanje, darivanje, prevazilaženje!

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

249


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

250

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

251


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

STEVEN BRUCE, ENGLESKA / ENGLAND English author, poet, writer, and author of White Knuckle. His poetry and short stories have featured in magazines and anthologies around the world. In 2018, he graduated from Teesside University with an MA in Creative Writing. He currently lives and writes out of an apartment in Barcelona. Engleski autor, pesnik, pisac i autor knjige „Beli zglob”. Njegova poezija i kratke priče objavljeni su u časopisima i antologijama širom sveta. Godine 2018. diplomirao je na Univerzitetu Teesside gde je stekao titulu mastera kreativnog pisanja. Trenutno živi i radi u Barseloni.

252

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

I feel, therefore I am right.

Ja osećam, dakle u pravu sam.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

253


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

254

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

255


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ELENA ANIČIĆ, BIH / BOSNIA AND HERZEGOVINA Bosanska autorka. Učenica je trećeg razreda medicinske škole. Istaknuti je član dramske i novinarske sekcije. Bavi se pisanjem i crtanjem. Dobitnica je „Svetosavske nagrade grada”. Živi u Banjaluci. Bosnian author. She is a third grade medical school student. She is a prominent member of the drama and journalism school section. She writes and draws. She is the winner of the “Saint Sava Award of the City”. She lives in Banja Luka.

256

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Knjiga rođenih, knjiga umrlih. Jedan datum.

Birth certificate, death certificate – one date.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

257


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

258

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

259


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

NIMRUZ A. DE CASTRO, FILIPINI / PHILIPPINES Filipino author. Writes poetry and fiction. He is part of “Strange Birds”, a collective of migratory writers based in Amsterdam. Originally from the Philippines. Filipinski autor. Piše poeziju i priče. Deo je kolektiva pisaca iz migracije Strange Birds sa sedištem u Amsterdamu. Poreklom je sa Filipina.

260

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

“Please, not now”, death said silently.

„Nemoj sada” – rekla je smrt tiho.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

261


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

262

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

263


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

DINKO OSMANČEVIĆ, BIH / BOSNIA AND HERZEGOVINA

Bosanski autor. Pisac kratkih formi, aforizama, pesama, satiričnih priča i pesama, (naučno) fantastičnih priča. Objavio zbirku aforizama „Veliki prasak”, u izdanju beogradske izdavačke kuće Alma (2019). Objavljuje krimi priče u Ilustrovanoj politici. Dopisnik časopisa „Šeher Banja Luka” koji izlazi u Švedskoj (časopis banjalučke dijaspore), u kome pored aktuelnosti, objavljuje priče o staroj Banjaluci i Banjalučanima. Piše kolumne o aktuelnim dešavanjima za Nezavisne novine. Bosnian author. Writer of short forms, aphorisms, poems, satirical stories and poems, fantastic stories. He published a collection of aphorisms The Big Bang, published by Alma Belgrade̕s Publishing House (2019). Published a collection of aphorisms The Big Bang (Alma, 2019). He publishes crime stories in the Illustrated Politics magazine. Correspondent of the magazine City Banja Luka, which is published in Sweden (magazine of the Banja Luka diaspora), in which, in addition to current events, he publishes stories about old Banja Luka and the people of Banja Luka. He writes columns on current events for the Independent Newspapers.

264

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Bliski susret treće vrste UF...OOOOOOOOOO!

Close encounter – the third kind...UFO.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

265


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

266

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

267


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ZDRAVKA BABIĆ, RS / BIH (BOSNIA AND HERZEGOVINA

Srpska autorka i pesnikinja. Dobitnik je mnogih domaćih i međunarodnih priznanja za poeziju. Poezija joj je prevedena na više jezika i objavljivana u stranim časopisima, zbornicima i antologijama. Član Udruženja Književnika Republike Srpske, Udruženja Književnika Srbije, Udruženja Umjetnika u Ministarstvu Prosvjete i Kulture – Republika Srpska, BiH. Obavlja poslove tehničkog sekretara UKRS, Podružnica Trebinje. Do sada je objavila četiri knjige poezije: „Razglednice Bileće” (2014), „Mjesec vajao ženu”, „On me voli ćirilicom” (2017), „Od praiskona” (2019). Serbian author and poet. Won many national and international poetry awards. Her poetry has been translated into several languages and published in foreign magazines and anthologies. Member of the Association of Writers of Republika Srpska, the Association of Writers of Serbia, the Association of Artists in the Ministry of Education and Culture – Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. Performs the duties of the Technical Secretary of UKRS, Trebinje Branch. So far, she has published four books of poetry: Postcards of Bileca (2014), The moon sculpted a woman, He loves me in Cyrillic (2017), From time immemorial (2019).

268

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Uzdahnula je, zapalila cigaretu i poslala sve kvragu.

Sighed, lit a cigarette – damn it!

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

269


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

270

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

271


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

MONA FATHEY (EGIPAT, EGYPT) Egyptian author, writer and journalist. Graduated from Ain Shams University and became one of the most prominent contemporary celebrities in the Arab Republic of Egypt in the art of writing. Writes poetry, fiction, articles, press and media reports, literary criticism... Published her articles in the newspapers: Al Khaleejia, Rosal Yousef, Al Masry Al Youm, Al-Kawakib and other magazines. Journalist and media editor and coordinator of the Department of Literature and Poetry in many Egyptian and Arab newspapers. She published books: Passion for semen, Aphrodite Smiles in her eyes, Scheherazade. Egipatska autorka, književnica i novinarka. Diplomirala na Univerzitetu Ain Shams i postala jedna od najistaknutijih savremenih književnih ličnosti u Egiptu. Piše poeziju, priče, članke, izveštaje u štampi i medijima, književnu kritiku... Svoje članke objavljivala je u novinama: Al Khaleejia, Rosal Yousef, Al Masry Al Youm, Al-Kawakib i drugim časopisima. Novinar i urednik medija i koordinator Odeljenja za književnost i poeziju u mnogim egipatskim i arapskim novinama. Objavila je knjige: „Strast prema spermi”, „Afrodita” „Osmeh u očima”, „Šeherezada”. 272

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Travel enamoured, drowned – death of deprivation.

Putuje njoj zaljubljen, utopljen smrću lišavanja.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

273


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

274

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

275


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ANA JOVANOVIĆ (SRBIJA / SERBIA) Srpska autorka rođena 1990. u Boru. Piše poeziju, prozu dramske komade za decu. U fazi pripreme su joj zbirka pesama i prvi roman posvećen mladom, talentovanom umetniku Saši Vučiniću. Aktivni je učesnik književnih konkursa sve do 2009. godine, uz ostvarene zapažene rezultate i osvojene mnogobrojne nagrade. Serbian author born in 1990 in Bor. She writes poetry, prose plays for children. A collection of poems and her first novel dedicated to the young, talented artist Sasa Vucinic are in the preparation phase. She was an active participant in literary competitions until 2009, with achievements results and won numerous awards.

276

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Palite svetla, gasite muziku! Poginuo je...

Lights on, music off! He perished!

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

277


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

278

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

279


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

BRANKO JEČMENICA (SRBIJA / SERBIA)

Srpski autor rođen 1989. u Ubu. Diplomirani inženjer građevinstva. Bavi se pisanjem poezije i proze. Učestvovao je na različitim književnim festivalima i osvajao književne nagrade. Radovi su mu zastupljeni u nekoliko književnih zbornika. Serbian author born 1989 in Ub. Bachelor of Civil Engineering. He writes poetry and prose. He has participated in various literary festivals and won literary awards. His works are represented in several literary collections.

280

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Bacio je nož. Neko vrisnu. Aplauz.

He threw the knife. Scream! Aplause!

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

281


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

282

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

283


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

OLIVER JANKOVIĆ (SRBIJA / SERBIA)

Srpski autor i književnik rođen 1957. u Beogradu, gde je završio slavistiku na Filološkom fakultetu. Piše poeziju, prozu, drame i radio drame za decu i odrasle. Piše književne kritičare, aforizme i kratke satirične forme. Objavio je više od deset knjiga. Član je Udruženja književnika Srbije. Serbian author born 1957 in Belgrade, where he completed his Slavic Studies at the Faculty of Philology. He writes poetry, prose, dramas and radio dramas for children and adults. He writes literary critics, aphorisms and short satirical forms. He has published more than ten books. He is a Memeber of Association of Writers of Serbia.

284

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Cigareta u noći pred streljačkim strojem.

Night. A cigarette before machine guns.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

285


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

286

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

287


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

TANJA AJTIĆ (KANADA/ CANADA)

Srpska autorka rođena u Beogradu, gde je odrasla i završila školovanje. Njene pesme i priče objavljene su u devedeset antologija i elektronskih knjiga. Za svoj rad osvojila je mnoge diplome, nagrade i zahvalnice. U oktobru 2018. godine, srpski izdavač KOS objavio je njenu prvu knjigu poezije „Obrisi ljubavi” koja je predstavljena na Sajmu knjiga 2018. u Beogradu, kao i na Sajmu knjiga u Torontu 2019. Trenutno se bavi umetničkom grafikom. Takođe, osnovala je malu kompaniju pod nazivom „T-Ray Studio” za umetnost i primenjeni dizajn. Živi u Vankuveru, Kanada. Serbian author born in Belgrade, Serbia, where she grew up and completed her education. Her poems and stories were published in ninety anthologies and electronic books. For her work, she won many diplomas, awards and certifications of appreciation. In October 2018, Serbian publishier KOS published her first book of poetry, The Contours of Love, which was presented at the Book Fair 2018 in Belgrade as well as at the Book Fair in Toronto in 2019. She is currently engaged in art graphics. Also, she founded a small company called “T-Ray Studio” for art and applied design. She lives in Vancuver, Canada. 288

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Poslednja bela medvedica sahranjuje svoje mladunče.

Last polar bear burrying its cub.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

289


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

290

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

291


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

DUŠAN M. ADSKI (SRBIJA / SERBIA) Srpski autor. Piše prozu, poeziju, priče i pesme za decu, haiku poeziju, satiru, književne prikaze i novinske tekstove. Objavio je zbirke pesama „Nesanicom do istine”, „Jedino priznajem svoje raspeće” i „OČIgleDNO”. Zbirke nagrađivanih priča i pripovedaka: „Кaligula na kestenovom listu”, „Trošenje sna”, „Trošenje straha”, „Trošenje (ne)moći” i „Ram za crno – bele slike”, zbirke haiku poezije „Кrčag za rosu” ( dvojezična) i „Stvarnost” (višejezična) i nekoliko žanrovskih novela i preko 1800 žanrovskih priča. Zastupljen je u „Antologiji niških pripovedača” i još nekoliko antologija. Serbian author. He writes prose, poetry, children’s stories and poems, haiku poetry, satire, literary reviews and newspaper articles. He published collections of poems Insomnia to the Truth, I Only Confess My Crucifixion and Obviously, collections award-winning stories and tales: Caligula on a chestnut leaf, Spending sleep, Spending fear, Spending (power) and Frame for black and white paintings, collections of haiku poetry Jug for dew (bilingual) and Reality (multilingual), several genre short stories and over 1800 genre stories. He is represented in the “Anthology of Nis Narrators” and several other anthologies. 292

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Dete mi slatko spava. Ko zaklano!

My child sleeps peacefully. Like dead!

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

293


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

294

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

295


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

STAMEN MILOVANOVIĆ (SRBIJA / SERBIA) Srpski autor, književnik i dramski pisac. Rođen 1940. god u selu Dubovu. Napisao je nekoliko drama koje su izvođene na različitim pozorišnim scenama i nagrađivane na pozorišnim festivalima. Sve napisane drame objavljene su i u ediciji „Savremena srpska drama”. Dobitnik je više međunarodnih i domaćih nagrada za kratke priče koje su objavljene 2018. u zbirci „Priče zaludnice” . Iste godine objavio je i roman za mlade „E, to se zove ljubav”. Živi u Nišu. Serbian author, writer and playwright. Born 1940 in the village of Dubovo. He has written several plays that have been performed on various theater stages and won awards at theater festivals. All written plays were also published in the edition “Contemporary Serbian Drama”. He is the winner of several international and domestic awards for short stories that were published in 2018 in the collection Stories of a Vain. In the same year, he published a novel for young people, Well, that̕s called love. He lives in Niš.

296

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Pokošeni rafalima na otkose polegli kosači.

Fusilliaded mowers fell on the ground.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

297


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

298

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

299


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

MARIJA F. SULLIVAN (BIH, BOSNIA AND HERZEGOVINA)

Bosanska autorka rođena 1965. godine. Piše za decu i odrasle. Bavi se i prevođenjem. Nominovana je za Memorijalnu nagradu „Astrid Lindgren” (2021). Živi u Sarajevu. Bosnian author born in 1965. She writes for children and adults. She also translates. She was nominated for the “Astrid Lindgren Memorial Award” (2021). She lives in Sarajevo.

300

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Prozor. Prozor. Prozor. Prozor. Prozor. Zavjesa.

Window. Window. Window. Window. Window. Curtain.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

301


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

302

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

303


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

JASMINA HANJALIĆ (BIH, BOSNIA AND HERZEGOVINA) Bosanska autorka rođena 1963. Ona je priznata i nagrađivana bosanska pesnikinja i spisateljica. Radi kao lekar u hitnoj pomoći. Objavila je nekoliko knjiga poezije i kratkih priča. Dobila je nekoliko domaćih i međunarodnih književnih nagrada. Glavna urednica veoma čitanog književnog bloga „Književni kutak”. Živi u Sarajevu. Bosnian author born 1963. She is an acclaimed and award-winning Bosnian poet and writer. She works as an ER doctor. She published a couple of books of poetry and short stories. She received several local and international literary awards. Editor-in-Chief of the widely read literary blog “Literary Corner”. She lives in Sarajevo.

304

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

U prevelikoj kući smanjio se dom.

In a large house, home decreased.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

305


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

306

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

307


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

DERVILLE QUIGLEY (IRSKA / IRELAND)

Irish writer based in Amsterdam, the Netherlands. Irska književnica koja živi i radi u Amsterdamu, Holandija.

308

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Be yourself. Now stop, that’s enough.

Budi svoj. Sad stani, dovoljno je.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

309


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

310

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

311


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

TAMARA LUJAK, SRBIJA / SERBIA Srpska autorka rođena 1976. u Beogradu. Piše kratke priče, aforizme, epigrame, haiku, književne prikaze. Bavi se prevođenjem. Književnik, novinar, saradnik i urednik mnogih časopisa. Objavljivana u časopisima, zbornicima i antologijama. Serbian author born in 1976 in Belgrade. She writes short stories, aphorisms, epigrams, haiku, literary reviews. She translates. Writer, journalist, contributor and editor of many magazines. Published in journals, literary collections and anthologies.

312

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

„Kad porastem, biću bog”, pomisli Zevs.

“As adult, I’ll become God” – Zeus.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

313


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

314

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

315


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

BILJANA MAKSIMOVIĆ, SRBIJA / SERBIA

Srpska autorka rođena 1965. u Beogradu, gde je završila osnovnu skolu, gimnaziju i FPN. Tokom profesionalnog bavljenja žurnalizmom, uređivala je brojne časopise i publikacije. U njenom radu izražen je aktivizam kroz učešće u akcijama pokrenutim u cilju podizanja društvene svesti i odgovornosti. Serbian author born 1965 in Belgrade, where she finished elementary school, high school and Faculty of Political Science. During her professional career in journalism, she edited numerous magazines and publications. In her work, she expressed activism through participation in actions initiated in order to raise social awareness and responsibility.

316

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Ispred i iza idu rasparene uspomene.

Ahead and behind go impaired memories.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

317


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

318

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

319


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

MILIJAN DESPOTOVIĆ, SRBIJA / SERBIA

Srpski autor, pesnik, pisac i urednik. Piše poeziju za decu i odrasle, prozu, aforizme, književnu i umetničku kritiku. Njegovi aforizmi, savremena i haiku poezija prevedeni su na nekoliko stranih jezika. Zastupljen je u nekoliko antologija savremene i haiku poezije, kod nas i u svetu. Dobitnik je nekoliko književnih nagrada. Ima veliki književni opus i glavni je urednik književnog časopisa „Svitak” i haiku časopisa „Paun”. Serbian author, poet, writer and editor. He writes poetry for children and adults, prose, aphorisms, literary and art criticism. His aphorisms, contemporary and haiku poetry have been translated into several foreign languages. He is represented in several anthologies of contemporary and haiku poetry, in our country and in the world. He has won several literary awards. Has a large literary opus and he is the Editor-in-Chief of the literary magazine The Scroll and haiku magazine The Peacock.

320

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Gledamo se: tako blizu, a daleko.

We. Staring. So close, so far.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

321


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

322

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

323


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

CHARLES RAMMELKAMP, SAD / USA Američki autor i urednik proze za izdavačku kuću BrickHouse Books u Baltimoru. Dve celovite zbirke objavljene su mu 2020. godine, „Katastrojka” (Apprentice House) i Ugler Lee iz (Kelsay Books). Knjiga poezije, Mortal Coil, objavljena je ranije ove godine u izdanju izdavačke kuće Clare Songbirds Publishing. American author and Prose Editor for BrickHouse Books in Baltimore. Two full-length collections were published in 2020, Catastroika, from Apprentice House, and Ugler Lee from Kelsay Books. A poetry chapbook, Mortal Coil, was published earlier this year by Clare Songbirds Publishing.

324

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Horton’s Bay – you were so young.

Horton Bej. Bio si tako mlad.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

325


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

326

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

327


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

THOMAS ZAMPINO, SAD / USA

American author and a New York City attorney. His poems have appeared in Silver Birch Press, The University of Chicago’s Memoryhouse Magazine, Bard’s Annual 2019, Bard’s Annual 2020, Trees in a Garden of Ashes, Otherwise Engaged, Chaos, A Poetry Vortex, Nassau County Voices in Verse, and in a video production of his poem Precise Moment produced by Brazilian actor Gui Agustini. His website is gracepending. wordpress.com/ Američki autor, pisac i advokat iz Njujorka. Njegove pesme objavljene su u časopisima: Silver Birch Press, The University of Chicago’s Memoryhouse Magazine, Bard’s Annual 2019, Bard’s Annual 2020, Trees in a Garden of Ashes, Otherwise Engaged, Chaos, A Poetry Vortex, Nassau County Voices in Verse i u video produkcija njegove pesme Precise Moment u produkciji brazilskog glumca Guija Agustinija. Njegova vebstranica je gracepending.wordpress.com/

328

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Assassin for hire. No Questions Asked.

Atentator za iznajmljivanje. Nepogrešivost je zagarantovana.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

329


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

330

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

331


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ORIADA DAJKO, ALBANIJA / ALBANIA Albanian author born 1997 in Tirana. She has completed her Bachelor studies in Linguistics and Literature, at the Faculty of History and Philology, in the University of Tirana. Master of Science in “Cultural Heritage”. In 2020, she was selected as one of the 10 young writers who will promote through artistic prose, the cultural heritage of Gjirokastra, as a part of the HAMLET project. Participated in projects in the Dominican Republic in India. Various poems have been published in various anthologies and magazines in Albania and abroad. Winner of the first prize for poetry in the fourth edition of the Literature Festival for Young Writers in Albania. Albanska autorka rođena 1997. u Tirani. Završila je osnovne studije lingvistike i književnosti na Istorijsko-filološkom fakultetu Univerziteta u Tirani. Magistar nauka iz oblasti „Kulturno nasleđe“. Godine 2020. izabrana je za jednog od 10 mladih pisaca koji će umetničkom prozom promovisati kulturno nasleđe Đirokastre u međuregionalnom programu projekta „HAMLET”. Učestvovala u projektima u Dominikanskoj Republici u Indiji. Pesme su joj objavljene u raznim antologijama i časopisima u Albaniji i inostranstvu. Dobitnik prve nagrade za poeziju u četvrtom izdanju Festivala književnosti za mlade pisce u Albaniji. 332

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Dying honored as veteran of nothing.

Umreti časno kao veteran baš ničega.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

333


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

334

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

335


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

MELITA MELY RATKOVIĆ, SRBIJA / SERBIA

Srpska autorka rođena 1957. u Fužinama, opština Delnice, Hrvatska. Nakon udaje preselila se u Srbiju, Novi Sad, gde i danas živi. Piše poeziju. Njeni književni radovi objavljeni su u raznim FB književnim grupama za koje je dobila sertifikate i diplome zahvalnosti ili izvrsnosti. Serbian author born 1957 in Fuzine, Municipality of Delnice, Croatia. After marriage, she moved Serbia, Novi Sad, where she lives today. She writes poetry. Her literary works have been published in various FB literary groups and received certificates and diplomas of appreciation or excellency.

336

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Sakrivam suze rastanaka, odlaziš drugoj ženi.

Hiding tears of separation – another woman.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

337


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

338

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

339


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

VALENTINA BERIĆ, HRVATSKA / CROATIA

Srpska autorka rođena 1985. godine u Kninu. Diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo. Piše poeziju i prozu. Pesme i priče objavljene su joj u nekoliko književnik zbornika, kao i u časopisima: „Ljudi govore”, „Diskurs“, „Književne vertikale”, „Kvaka”. Serbian author born 1985 in Knin. Bachelor of Agriculture in Animal Husbandry. She writes poetry and prose. Her poems and stories have been published in several literary collections, as well as in magazines: People Speak, Discourse. Literary Verticals, Door Handle.

340

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

„Poklanjam život, neproživljen, sa istrošenim koracima.”

“Gifting life, unlived, with worn steps.”

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

341


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

342

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

343


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ŽIVKO PRODANOVIĆ, HRVATSKA / CROATIA Hrvatski autor i književnik rođen 1945. u Zagrebu. Objavio je četiri zbirke pesama, dva romana i dve zbirke pripovedaka. Aforizme objavljuje u novinama, časopisima i zbornicima, a dobitnik je tridesetak nagrada i priznanja za aforizme. Međunarodni časopis za humor i satiru „Nosorog” iz Banja Luke proglasio ga je 2015. godine za najboljeg aforističara te godine i dodelio mu priznanje „Nosorog prvog reda”. Član je Društva hrvatskih pisaca i Udruženja hrvatskih aforista i humorista. Croatian author and writer born in 1945 in Zagreb. He has published four collections of poems, two novels and two collections of short stories. He publishes aphorisms in newspapers, magazines and anthologies, and has won about thirty awards and recognitions for aphorisms. The international magazine for humor and satire Rhino from Banja Luka declared him the best aphorist of that year in 2015 and awarded him the “Rhinoceros of the first order”. He is a member of the Croatian Writers̕ Association and the Association of Croatian Aphorists and Humorists.

344

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Spartakov potomak postao je rob mobitela.

Spartacus’ descendant became a cell-phone slave.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

345


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

346

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

347


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

LIDIA CHIARELLI, ITALIJA / ITALY Italian author, writer, artist, translator, founder with Aeronwy Thomas of the literary-art movement “Immagine&Poesia” (2007). Six nominations for the Pushcart Prize (USA). Awarded with the Literary Arts Medal (NY) 2020. Sahitto International Grand Jury Award 2021. Her poems are translated in many languages and published in several countries around the world. Italijanska autorka, spisateljica, umetnica, prevodilac, osnivačica književno-umetničkog pokreta „Immagine&Poesia” (2007). Šest nominacija za nagradu Pushcart (SAD). Nagrađena Medaljom za književnu umetnost (Njujork) 2020. Velika nagrada međunarodnog žirija Sahitto 2021. Pesme su joj prevedene na mnoge jezike i objavljene u nekoliko zemalja sveta.

348

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Freedom regained: my life shines brightly.

Sloboda se povratila: moj život blista.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

349


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

350

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

351


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

EVA P. LIANOY, GRČKA / GREECE

Greek author, poet and writer. She worked as a journalist for the French newspaper Le Libre Journal. So far, she has published several books. Her latest book The Adventures of Samurai Nogasika San published by the English OnTime Books Publishing House became a bestseller. She is the collaborator of The Poet Magazine. She is a partner of the International Literary Union based in America, member of the Serbian Association “Alia Mundi”, International Society of Writers and Artists of Greece and Piraeus Society of Letters and Arts as well as the Corinthian Writers Society. Grčka autorka, pesnikinja i pisac za decu. Radila je kao novinar francuskog lista Le Libre Journal. Do sada je objavila nekoliko knjiga. Njena najnovija knjiga The Adventures of Samurai Nogasika San u izdanju engleske izdavačke kuće OnTime Books postala je bestseler. Saradnica je engleskog časopisa The Poet Magazine. Partner je Međunarodne književne unije sa sedištem u Americi, članica Srpskog udruženja „Alia Mundi”, Međunarodnog društva pisaca i umetnika Grčke i Pirejskog društva književnosti i umetnosti, kao i Korintskog društva pisaca.

352

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Poetry: bridge between countries. Without passport.

Poezija: most između zemalja. Bez pasoša.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

353


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

354

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

355


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

JENNIFER KAY, ENGLESKA / ENGLAND English author. Returned to University to do a MA in Writing. She published a short pamphlet called Moving On that she has performed at poetry events and open mikes. She belongs to a Stanza group in Liverpool and enjoys discussing poetry and creating work with others. Engleska autorka. Vratila se na univerzitet da bi magistrirala pisanje. Objavila je kratki pamflet pod nazivom Moving On sa kojim je nastupala na pesničkim događajima. Pripada grupi Stanza u Liverpoolu i uživa u diskusiji o poeziji i stvaranju dela sa drugima.

356

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

I loved him. Too much. Unsafely.

Volela sam ga. Previše. Nesigurno.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

357


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

358

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

359


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

SOFIA KALOTERAKIS, GRČKA / GREECE

Greek author born 1995. She is a researcher, writer and poet based in the Netherlands mainly working with science-fiction and experimental poetry formats. She graduated from the RMA program Media Arts and Performance studies at Utrecht University. She is interested in fictional universes, philosophy of science and any type of performative exploration of language and poetics. She has published short stories, poetry and also articles and papers on media art. Grčka autorka, rođena 1995. godine. Istraživač, pisac i pesnik sa sedištem u Holandiji, koja se uglavnom bavi naučnofantastičnim i eksperimentalnim formama poezije. Diplomirala je na RMA programu Medijske umetnosti i studije performansa na Univerzitetu u Utrehtu. Zainteresovana je za izmišljene univerzume, filozofiju nauke i bilo koju vrstu performativnog istraživanja jezika i poetike. Objavila je kratke priče, poeziju i članke i radove o medijskoj umetnosti.

360

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Made love with game-avatar. Uncannily sexy.

Vodih ljubav sa avatarom. Neverovatno seksi.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

361


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

362

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

363


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

BORIS ĐOREM, RS, BIH / BOSNIA AND HERZEGOVINA Srpski autor rođen 1997. u Istočnom Sarajevu (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina), gde i sada živi. Diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti. Piše poeziju, eseje, književnu kritiku... Objavljivan u zbornicima, časopisima, na internet-stranicama. Pesme su mu nagrađivane. Serbian author born 1997 in East Sarajevo (Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina), where he still lives. Graduate professor of Serbian language and literature. He writes poetry, essays, literary criticism. Published in anthologies, magazines, on websites. His poems were awarded.

364

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Vjetar prelistava i trijebi pokojnikovo ćebe.

Wind flips, rubs the deceased’s blanket.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

365


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

366

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

367


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

BORIS NAZANSKY, HRVATSKA, CROATIA

Hrvatski autor rođen 1953. u Rijeci. Diplomirani inženjer hemije, enigmatičar, novinar i pisac. Objavio je petnaestak hiljada raznovrsnih zagontki brojnim zagonetačkim i drugim listovima na hrvatskom, srpskom, slovenskom i engleskom jeziku. Od 1981. profesionalno se bavi novinarstvom. Glavni urednik nedeljne enigmatske revije „Kvizorame”. Uvršten je u nekoliko hrvatskih i svetskih haiku-antologija. Dobitnik je stotinjak nagrada i priznanja za haiku, te nekoliko književnih nagrada. Piše poeziju, poeziju za decu, aforizme, epigrame i kratke priče te prevodi sa slovenačkog i engleskog jezika. Croatian author born 1953 in Rijeka. Chemistry engineer, enigmatist, journalist and writer. He has published fifteen thousand various puzzles with numerous puzzles and other papers in Croatian, Serbian, Slovenian and English. He has been a professional journalist since 1981. Editor-in-chief of the weekly enigmatic magazine Quizorama. He has been included in several Croatian and world haiku anthologies. He has won hundreds of awards and recognitions for haiku, as well as several literary awards. He writes poetry, poetry for children, aphorisms, epigrams and short stories, and translates from Slovenian and English. 368

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

– Sine! – zagrli muža žena u sanatoriju.

“Son!” Wife embrased husband in sanatorium.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

369


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

370

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

371


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

DRAGAN POP DRAGAN, SRBIJA / SERBIA

Srpski autor i književnik rođen 1959. godine. Objavio je sedam knjiga poezije: „Zagubljene adrese”, „Put u ništa”, „Doručak sa Frojdom”, „Utopija entropija dagerotipija”, „Duša u kutiji šibica” (haiku), „Kukuriku haiku” (haiku), „Mačke” (haiku, dvojezično na srpskom i engleskom) i knjigu kratkih priča „Moglo je i gore”. Pesme su mu prevođene na: engleski, mađarski, bugarski, rumunski i japanski jezik. Piše i kratke priče, dramaske tekstove i likovnu i književnu kritiku.Član je Društva književnika Vojvodine. Živi u Kikindi. Serbian author and writer born in 1959. He has published seven books of poetry: Lost addresses, Road to nothing, Breakfast with Freud, Utopia entropy daguerreotype, Soul in a matchbox (haiku), Cock-a-doodle-doo haiku (haiku), Cats (haiku, bilingual in Serbian and English) and a book of short stories It could have been worse. His poems have been translated into English, Hungarian, Bulgarian, Romanian and Japanese. He also writes short stories, dramatic texts and art and literary criticism. He is a member of the Writers̕ Association of Vojvodina. He lives in Kikinda.

372

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Iscrpljuju se međusobno: pecaroš i riba.

Exhausted from each other: fisherman and fish.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

373


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

374

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

375


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

JANKO VUJOVIĆ, CRNA GORA / MONTENEGRO Crnogorski autor i svestrani umetnik. Satiričar, humorista, izvođač crnogorskih narodnih pesama, osnivač onlajn stendapa. Bavi se izradom etno frizura. Živi u selu Čukovići, Riječka nahija, Cetinje. Montenegrin author and versatile artist. Satirist, humorist, performer of Montenegrin folk songs, founder of online stand-up comedy. He makes ethno hairstyles. He lives in the village of Cukovici, Rijeka district, Cetinje.

376

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Ima jedan put, svakog od nas čeka.

There’s a way awaiting us all.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

377


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

378

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

379


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

MATHIAS JANSSON, ŠVEDSKA / SWEADEN Swedish author, art critic and poet. He has contributed with poetry to different magazines and anthologies as Maintenant 8, 10 & 11: A Journal of Contemporary Dada. He has contributed to anthologies from Silver Birch Press and other publishers. Homepage: http://mathiasjansson72. blogspot.se/ Švedski pisac, likovni kritičar i pesnik. Sa poezijom je doprinosio različitim časopisima i antologijama kao Maintenant 8, 10 & 11: Journal of Contemporari Dada. Surađivao je u antologijama Silver Birch Press -a i drugih izdavača. Početna stranica: http://mathiasjansson72.blogspot. se/

380

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Empty whiskey bottle, old obituary burning.

Prazna boca viskija, i stara čitulja.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

381


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

382

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

383


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

LJUBICA PEROVIĆ, SRBIJA / SERBIA Srpska autorka rođena 1958. godine u Beogradu, gde radi kao nastavnik violine. Od 2005. bavi se pisanjem muzičko-edukativnih bajki za decu, a od 2015. piše kratke priče koje su objavljivane u zbornicima, a neke od njih su i nagrađene. Serbian author born 1958 in Belgrade, where she works as a violin teacher. Since 2005, he has been writing musical-educational fairy tales for children, and since 2015 he has been writing short stories that have been published in anthologies, and some of them have been awarded.

384

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Osetila je olakšanje. Napokon se iselio.

She’s relieved. He finally moved out.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

385


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

386

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

387


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ANTO ZIRDUM, BIH / BOSNIA AND HERZEGOVINA Hrvatski autor i književnik rođen 1956. u Poljarima, Derventa. Do sada objavio 18 knjiga proze, i jednu knigu poezije i dve antologije. Zastupljen u dvadesetak regionalnih zbornike te u antologijama. Napisao tri drame. Dobitnik mnogobrojnih književnik nagrada. Zaposlen je u Travniku a živi u Vitezu. Croatian author and writer born in 1956 in Poljare, Derventa. So far, he has published 18 books of prose, and one book of poetry and two anthologies. Represented in about twenty regional anthologies and anthologies. Wrote three plays. Winner of numerous writer's awards. He is employed in Travnik and lives in Vitez.

388

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Pljasss. – Jooooj. – Ukrao si…. – Niiisam jaaaa.

Punch! – Ouch. – You stole... – Wasn’t me.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

389


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

390

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

391


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

MICHELA ZANARELLA, ITALIJA / ITALY Italian author and writer born 1980 in Cittadella (PD). She published several collections of poetry. Her poems have been translated into English, French, Arabic, Spanish, Romanian, Serbian, Greek, Portuguese, Hindi and Japanese. She won the Naji Naaman̕s Creativity Prize (2016) Corresponding member of the Cosentina Academy, founded in 1511 by Aulo Giano Parrasio. She is President of the Italian Network for the Euro-Mediterranean Dialogue (RIDE-APS), Italian leader of the Anna Lindh Foundation (ALF). Honorary President of the WikiPoesia Poetic Encyclopedia. Since 2007 she lives and works in Rome. Italijanska autorka i pisac rođena 1980. u gradu Čitadela, Padova. Objavila je nekoliko zbirki poezije. Njene pesme su prevođene na engleski, francuski, arapski, španski, rumunski, srpski, grčki, portugalski, hindi i japanski. Dobitnica je nagrade „Nadži Naman” za kreativnost (2016.) dopisni član Akademije Kozentina, koju je 1511. osnovao Aulo Đano Parazio. Ona je predsednica Italijanske mreže za evro-mediteranski dijalog (RIDE-APS), italijanski lider Fondacije „Anna Lind” (ALF). Počasni predsednik Vikipedijske pesničke enciklopedije. Od 2007. živi i radi u Rimu. 392

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Happiness makes humanity immortal in life.

Sreća čini čovečanstvo besmrtno u životu.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

393


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

394

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

395


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

IVANA MITROVIĆ, SRBIJA / SERBIA Srpska autorka rođena 1990. godine u Smederevu. Masterirala je komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2015. godine. Bavi se pisanjem. Živi i radi u Beogradu. Serbian author born in 1990 in Smederevo. She completed her master̕s degree in comparative literature at the Faculty of Philosophy in Novi Sad in 2015. She is engaged in writing. She lives and works in Belgrade.

396

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

– Kako si? – Reci prva, ako smeš.

– How are you? – You first – challange.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

397


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

398

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

399


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

DRAGAN MITIĆ, SRBIJA / SERBIA Srpski autor rođen u Nišu. Literarne radove počeo je da objavljuje krajem 2019. Piše poeziju, aforizme, haiku, priče i eseje. Radovi su mu objavljeni u brojnim domaćim i međunarodnim zbornicima. Za svoja literarna dela je u 2020. i 2021. godini dobio veći broj pohvala i diploma. Serbian author born in Nis. He started publishing literary works at the end of 2019. He writes poetry, aphorisms, haiku, stories and essays. His works have been published in numerous domestic and international anthologies. In 2020 and 2021, he received a large number of praises and diplomas for his literary works.

400

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Pao internet. Sami ukućani. Zanimljivi ljudi.

Internet stopped. Household alone. Interesting people.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

401


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

402

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

403


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

RAZIJA BUHARALIJA, BIH / BOSNIA AND HERZEGOVINA Bosanska autorka rođena 1957. godine u Fojnici, Bosna i Hercegovina, gde i danas živi. Nakon završene Pedagoške akademije, radila je kao učiteljica u Osnovnoj školi „Muhsin Rizvić” u Fojnici. Prvu slikovnicu „Zračak i Medačak” objavila je 2012. godine. Zbirku priča za decu, „Kad su oblaci širili jedra”, objavljena je 2020. godine. U pripremi joj je zbirka pesama za decu. Neke od priča i pesama objavljivane su u dečijim časopisima i prezentirane putem dečijih televizijskih emisija. Bosnian author born in 1957 in Fojnica, Bosnia and Herzegovina, where she still lives today. After graduating from the Pedagogical Academy, she worked as a teacher at the Elementary School “Muhsin Rizvic” in Fojnica. She published her first picture book Zračak i Medačak in 2012. The collection of stories for children, When the clouds spread the sails, was published in 2020. A collection of her poems for children is being prepared. Some of the stories and poems were published in children's magazines and presented through children̕s TV shows.

404

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Mom potopu, dječija riječ Nojeva barka.

My flood – baby’s word Noah’s ark.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

405


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

406

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

407


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

KATICA BADOVINAC, HRVATSKA / CROATIA Hrvatska autorka rođena 1954. godine u mestu pored Bjelovara, Hrvatska. Od 1955. živi u Zagrebu gde se školovala. Po struci je ekonomista. Nekoliko godina je živela i radila u Londonu. Piše poeziju koju objavljuje na različitim književnim portalima. Radovi su joj objavljeni u petnaestak međunarodnih zbornika. Stalna je saradnica časopisa za poeziju „Sapphoart”. Objavila je zbirku poezije „Most od oblaka” (2019). Croatian author born1954 in a place near Bjelovar, Croatia. Since 1955, she has lived in Zagreb, where she got educated. She is an economist by profession. He lived and worked in London for several years. She writes poetry which he publishes on various literary portals. Her works have been published in about fifteen international anthologies. She is a regular contributor to the poetry magazine Sapphoart. She published a collection of poetry Bridge of Clouds (2019).

408

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Vjenčani prsten u Muzeju prekinutih veza.

Wedding ring – Museum of Broken Relationships.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

409


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

410

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

411


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

BRIAN J. ALVARADO, SAD / USA American author, actor and performer. Poet and lyricist and baritone with more than twenty roles in various opera houses in New York where he currently lives. Američki autor, glumac i izvođač. Pesnik, tekstopisac i bariton sa više od dvadeset uloga u raznim operama u Njujorku, gde trenutno živi.

412

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Single, unemployed, grieving; is this 30?

Samac, nezaposlen, tuguje; je’l su tridesete?

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

413


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

414

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

415


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

CHRISTOPHER WHITBY, ENGLESKA / ENGLAND English author. After some years as an English teacher while completing his PhD thesis on the Renaissance luminary John Dee (published 1988, reprinted RKP 2013 and 2014), he became an advertising and brochure copywriter and then started his own graphic design company. In Small Measure, his collection of poetry for the voice, was published in 2011. 12 Elizabethan Sonnets, a pamphlet of 12 sonnets inspired one way or another by his daughter Elizabeth, was published in 2021. Links to his video poems can be found at www.chriswhitby.org.uk. and some short stories have been published at www.eastoftheweb.com. Engleski autor. Radio je kao nastavnik engleskog jezika. Doktorirao je na tezi renesansnog svetišta John Dee koja je prvobitno objavljena 1988. potom i reizdata 2013. i 2014. Autor je reklamnih tekstova i brošura, a zatim je otvorio sopstvenu kompaniju za grafički dizajn. Objavio je zbirke: Small Measure, (2011) i 12 Elizabethan Sonnets, brošura od 12 soneta (2021) za koju mu je kao inspiracija poslužila njegova ćerka Elizabet. Njegova video poezija i kratke priče mogu se naći na ovim linkovima: www.chriswhitby.org.uk i www.eastoftheweb.com

416

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Creative writing course in erotica: residential.

Kurs kreativnog pisanja iz erotike: rezidencijalni.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

417


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

418

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

419


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

JOY J. FINE, KANADA / CANADA

Canadian author. Passionate about writing, she has previously written for a variety of websites; doing mainly short articles. She has written many short stories, two novels (not yet published), and lots of poems; some of which have been published. She lives in the Canadian Maritimes. Kanadska autorka. Bavi se pisanjem. Ranije je pisala za razne veb-sajtove; objavljujući uglavnom kratke članke. Napisala je mnogo kratkih priča, dva romana (još nisu objavljena) i puno pesama; od kojih su neki objavljeni. Živi u kanadskom gradu Canadian Maritimes.

420

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

The mystery ended with a clue.

Misterija je bila rešena pronađenim tragom.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

421


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

422

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

423


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

NATAŠA LUJIĆ NOVIĆ, RS, BIH / BOSNIA AND HERZEGOVINA

Srpska autorka. Profesor francuskog jezika i književnosti. Master studij upisala na Univerzitetu u Poatjeu. Bavi se pisanjem, na srpskom i francuskom jeziku. Osim literarnih tekstova, piše i članke i eseje iz oblasti književnosti. Bavi se i muzikom i humanitarnim radom. Učestvovala je na nekoliko Erazmus razmena studenata kao i u umetničkim projektima, poput projekta “JA SAM” čiji je cilj podizanje svesti o značaju zaštite planete, prirode, biljnog i životinjskog sveta, te očuvanje jezika i dijalekata u nestajanju. Serbian author. Professor of French Language and Literature. She enrolled in a master̕s degree at the University of Poitiers. He writes in Serbian and French. In addition to literary texts, he also writes articles and essays in the field of literature. He is also involved in music and humanitarian work. She has participated in several Erasmus student exchanges as well as art projects, such as the “I AM” project, which aims to raise awareness of the importance of protecting the planet, nature, flora and fauna, and preserving endangered languages and dialects.

424

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Kad student ugleda nadvojvodu, puče mir.

Student sees the Archduke – peace breaks.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

425


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

426

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

427


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

VESNA ĐUKANOVIĆ, SRBIJA / SERBIA Srpska autorka rođena 1963. godine. Po profesiji je učitelj. Bavi se oslikavanjem svile i pisanjem poezije i proze. Obajvila je dve zbirke priča ,,Radost žute lubenice” (2016) za koju jedobila nagradu ,,Čučkova knjiga” koju dodeljuje Narodna biblioteka Han Pijesak – Republika Srpska i „Odsjaj svilenih niti” (2018). Objavljivana je u više zbornika. Dobitnik nekoliko književnih nagrada. Živi u Kikindi. Serbian author born in 1963. He is a teacher by profession. She paints silk and writes poetry and prose. She published two collections of stories Joy of the Yellow Watermelon (2016) for which she won the award “Cuckova knjiga” awarded by the National Library Han Pijesak – Republic of Srpska and Reflection of Silk Threads (2018). She has been published in several volumes. Winner of several literary awards. She lives in Kikinda.

428

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Putovah potonulom lađom, dodirnuh okrnjeni mesec.

Sunken ship. Sailed – touched truncated moon.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

429


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

430

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

431


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

DEJAN BOGOJEVIĆ, SRBIJA / SERBIA Srpski autor i multimedijalni umetnik. Do sada je objavio preko devedeset autorskih knjiga, antologija i almanaha. Prevođen na dvadeset jezika. Dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih nagrada za književnost. Urednik časopisa za poeziju „Tenso”, haiku časopisa „Cvet šljive”, časopisa za književnost umetnost i kulturu „Akt”. Učesnik brojnih međunarodnih umetničkih festivala i edukativnih projekata. Osnovao likovnu koloniju „Eho, rubovi“. Bavi se i izdavaštvom. Predsednik je Haiku društva Srbije. Živi u Valjevu. Serbian author and multimedia artist. Published over ninety books, anthologies and almanacs. Translated into twenty languages. Winner of numerous national and international awards for literature. Editor of the poetry magazine Tenso, haiku magazine Plum Blossom, magazine for literature, art and culture Act. Participant in numerous international art festivals and educational projects. He founded the art colony “Echo, edges”. He is also engaged in publishing. He is the president of the Haiku Society of Serbia. He lives in Valjevo.

432

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zatvorila je staru kapiju bleda senka.

Pale shadow closed the old gate.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

433


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

434

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

435


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

DANIJELA PADEJSKI, SRBIJA / SERBIA Srpska autorka. Radi kao bibliotekar. Piše kratku prozu i poeziju. Objavila je dve knjige kratke proze „Trun. Crtice” (2008) i „Nevažni susreti” (2012). Dobitnica nagrada za kratku prozu: „Srpsko pero 2009” (Jagodina) i treća nagrada „Šumadijske metafore 2015” (Mladenovac). Prevođena na poljski, slovački, makedonski i slovenački jezik. Učestvovala na više grupnih likovnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Glavna i odgovorna urednica časopisa za književnost, umetnost i kulturu „Akt”. Član Udruženja književnika Srbije. Živi i stvara u Valjevu. Serbian author. Works as a librarian. She writes short prose and poetry. She has published two books of short prose: Speck. Dashes (2008) and Unimportant Encounters (2012). Winner of the awards for short prose. Translated into Polish, Slovak, Macedonian and Slovenian. She has participated in several group art exhibitions in the country and abroad. Editor-in-Chief of the magazine for literature, art and culture “Act”. Member of the Association of Writers of Serbia. She lives and works in Valjevo.

436

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Ogledalo umnogome krivo svedoči o zločinu.

Mirror – false testemony on the crime.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

437


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

438

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

439


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

GÜNEL BABANLI, AZERBEJDŽAN /AZERBAIJAN

Azerbejdžanska autorka i pesnikinja. Profesorka azerbejdžanskog jezika i književnost iz Azerbejdžankog kulturna centra u Beogradu. Živi i radi u Srbiji. Azerbaijani author and poet. Professor of Azerbaijani language and literature from the Azerbaijan Cultural Center in Belgrade. She lives and works in Serbia.

440

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Dete zaplaka. Naručje bez mirisa mleka.

Child cried. Arms without milk smell.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

441


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

442

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

443


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

DANIEL GALEF, SAD, USA

American-Canadian author, currently studying in the USA. Writer and teacher. Lives in the USA. Američko-kanadski autor, trenutno studira u SAD-u. Pisac i učitelj. Živi u Sjedinjenim Američkim Državama.

444

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Mime killer at large, uses blanks.

Mimičar ubica na slobodi. Koristi praznine.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

445


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

446

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

447


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

JULIE ARUTYUNYAN, SAD, USA

American author, a poet and full-time copywriter living an hour north of Kansas City, Missouri. She graduated from Missouri Western State University with a B.A. in English with a concentration in creative writing and publishing. Julie’s poetry has been published in several issues of Reach, her university’s literary magazine, where she also served as the magazine’s blog writer. Američka autorka, pesnikinja i kopirajter, koja živi sat vremena severno od Kanzas Sitija u državi Misuri. Diplomirala je na zapadnom državnom univerzitetu Misuri sa diplomom B.A. na engleskom sa naglaskom na kreativno pisanje i objavljivanje. Njena poezija objavljena je u nekoliko izdanja književnog časopisa Reach njenog univerziteta, gde je takođe bila i pisac blogova časopisa.

448

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

She’s eight. It’s not her period.

Ima osam godina. Nije njen ciklus.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

449


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

450

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

451


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

BOJANA NIKOLETIĆ, SRBIJA / SERBIA

Srpska autorka rođena 1956. u Beogradu. Bavi se pisanjem, prevođenjem, kopirajtingom i grafičkim dizajnom. Objavila nekoliko knjiga proze i prevoda sa engleskog jezika. Serbian author born 1956 in Belgrade. He is engaged in writing, translating, copywriting and graphic design. She has published several books of prose and English translations.

452

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Pisac – duh pod velom zaborava budućeg.

Writer – veiled mind, forgetful of future.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

453


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

454

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

455


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

MARIA DO SAMEIRO BARROZO, PORTUGAL Portuguese author, a medical doctor and a multilingual poet, translator, essayist and researcher in Portuguese and German Literature, translations studies and History of Medicine. She has authored over 40 books of poetry, published in Portugal, Brazil, Spain, France, Serbia, Belgium, Albany, USA, and translations and books of essays. Her poems are translated into over twenty languages. She was awarded national and international prizes. Portugalska autorka, lekar i višejezični pesnik, prevodilac, esejista i istraživač portugalske i nemačke književnosti, studija prevoda i istorije medicine. Napisala je preko 40 knjiga poezije, objavljenih u Portugaliji, Brazilu, Španiji, Francuskoj, Srbiji, Belgiji, Albaniju, SAD, i prevoda i knjiga eseja. Njene pesme su prevedene na preko dvadeset jezika. Dodeljene su joj nacionalne i međunarodne nagrade.

456

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

The moon shines, narrating the universe.

Mesec sija i pripoveda o univerzumu.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

457


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

458

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

459


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

ONORUOIZA MARK ONUCHI, NIGERIJA / NIGERIJA

Nigerian author, a wordsmith and poet. He wrote the foreword to the highly acclaimed collection of poems titled Oracle (AuthorHouse) by Dayo Ibitayo Phillips. He has his poetic offerings across six anthologies and counting. He has also authored short stories within the African milieu. Nigerijski autor, književnik i pesnik. Napisao je predgovor za visoko cenjenu zbirku pesama pod naslovom „Proročanstvo” (Oracle, AuthorHouse) autora Daja Ibitaja Filipsa. Pesme su mu objavljene u nekoliko antologija. Takođe je autor kratkih priča iz afričkog miljea.

460

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Madhouse, military takeover! Untold regrets...calm.

Ludnica, vojni puč! Neispričano kajanje ... mirno.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

461


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

462

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

463


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

LAKSHMI M. NARASAMAMBA, INDIA / INDIJA Indian author and a published poet. Indijska autorka i objavljivana pesnikinja.

464

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

I borrow dawns from dead days.

Ja pozajmljujem zore od mrtvih dana.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

465


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

466

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

467


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

LJILJANA STOJADINOVIĆ, SRBIJA, SERBIA Srpska autorka rođena 1964. godine u Omoljici. Do sada je objavila osam knjiga: „Genetsko nasleđe” (2001), „Čuvari duše” (2002), „Kad zvona zazvone” – povodom 200 godina Prvog srpskog ustanka (2004) „Usput rođeni” (2006), „Kad me Anđeli nagovaraju„ (2008). „Ustaj Lazare” (2009), „Nepoznata Ksenija” – sećanje ma akademsku slikarku Kseniju Ilijević (2009), „Zasanjane misli” (2011). Živi i stvara u Pančevu. Serbian author born 1964 in Omoljica. So far, she has published eight books: Genetic Heritage (2001), Guardians of the Soul (2002, When the bells ring – in the occasion of the 200th anniversary of the First Serbian Uprising (2004), Born Along the Way (2006), When Angels Persuade Me (2008), Get up, Lazarus (2009). Unknown Ksenija – in the memory of the academic painter Ksenija Ilijevic (2009), Dreaming Thoughts (2011). She lives and works in Pancevo.

468

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

U borbi za kisenikom izgubio bitku.

Fighting for oxigen, lost the battle.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

469


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

470

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

471


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

STEFAN ELEZOVIĆ, BIH / BOSNIA AND HERZEGOVINA Bosanski autor rođen 1995. u Nemačkoj. Na Filozofskom fakultetu u Tuzli, diplomirao filozofiju i sociologiju. U Mostaru, magistrirao sociologiju. Prozom, poezijom, esejima i prikazima zastupljen u brojnim književnim časopisima i zbornicima. Objavio zbirke pesama „Lešinari” (2018), „Robovi Morane” (2020), „Enzimi” (2021). Bosnian author born 1995 in Germany. At the Faculty of Philosophy in Tuzla, he graduated in Philosophy and Sociology. In Mostar, he has a master̕s degree in sociology. He is represented in numerous literary magazines and anthologies through prose, poetry, essays and reviews. He published collections of poems Vultures (2018), Slaves of Morana (2020), Enzymes (2021).

472

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Mi smo budućnost koje se plašimo.

We are the future we fear.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

473


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

474

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

475


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

NINA ABDUL RAZZAK, BAHREIN / BAHRAIN Palestinian author born in Lebanon. Writer and researcher. Currently works as a Higher Education Academic Consultant/Review Director with the Bahrain Education and Training Quality Authority (BQA). Published three books: A Year To Forget: A Year Spent in Agony, My Rights are Divine: A Closer Look at Children’s Rights in the Muslim Arab World and Displaced Treasures. Founder and managing editor of her own international peer-reviewed journal, the Journal of Teaching and Teacher Education, which is sponsored and funded by her university. She lives and works in Bahrain. Palestinska autorka rođena u Libanu. Pisac i istraživač. Trenutno radi kao akademski konsultant / direktor za visoko obrazovanje u Bahreinskom organu za obrazovanje i obuku (BKA). Objavila tri knjige: „Godina zaborava: Godina provedena u agoniji”, „Moja prava su božanska: Bliži pogled na dečija prava u arapskom muslimanskom svetu”, „Raseljena blaga”. Osnivač i glavni urednik sopstvenog međunarodnog časopisa Journal of Teaching and Teacher Education, koji sponzoriše i finansira njen univerzitet. Živi i radi u Bahreinu.

476

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Obituary: Ethnic cleansed Palestinians with culture.

Nekrolog: Etnički očišćeni Palestinci sa kulturom.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

477


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

478

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

479


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

JASNA ŠAMIĆ, FRANCUSKA / FRANCE Bosansko-francuska književnica, autorka knjiga (poezija, romani, pripovetke, eseji, istraživački rad, pozorišne predstave) napisanih na francuskom i bosanskom jeziku. 1984. godine doktorirala je na temu sufizma i istorije na Sorboni. Njeni književni radovi objavljivani su u raznim renomiranim jugoslovenskim i francuskim časopisima i osvajali su prestižne književne nagrade. Članica je Azijskog društva (Societeasiatikue), Pariz, od 1984. godine, članica Unije pisaca Bosne, od 1974. godine, članica međunarodnog PEN kluba, Bosna i Hercegovina, od 2006. godine, članica Unije pisaca Francuska, od 1996, član međunarodnog francuskog PEN kluba. Živi u Parizu. Bosnian and French writer, author of books (poetry, novels, short stories, essays, research work, theater plays) written both in the French and Bosnian language. In 1984, she obtained her PhD on Sufism and History at the Sorbonne. Her literary works have been published in various renowned Yugoslavian and French magazines and won prestigious literary awards. A member of The Asian Society (Sociétéasiatique), Paris, from 1984, Union of Writers of Bosnia, from 1974, The International PEN Club, Bosnia and Herzegovina, from 2006, The Union of Writers of France, from 1996, The international PEN Club of France. Lives in Paris. 480

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Pločnik. Pas. Klošar. Dadnem novčić. Zaplačem.

Sidewalk. Dog. Drifter. Gave coin. Crying.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

481


E r n e s t

I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

H e m i n g v e j

◌ E r n e s t H e m i n g w a y

482

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

483


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

MIRJANA DRAGOVIĆ, AUSTRALIJA / AUSTRALIA Srpska autorka, književnica, prevodilac i novinarka. Radila kao profesor ruskog jezika u Beogradu. Objavila knjigu aforizama, knjigu priča za decu i književne prevode sa ruskog jezika. Živi i radi u Pertu, Australija. Serbian author, writer, translator and journalist. She worked as a professor of Russian in Belgrade. She has published a book of aphorisms, a book of stories for children and literary translations from Russian. She lives and works in Perth, Australia.

484

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Grad na dnu jezera. Sirene ikone.

City at lake bottom. Syrens – icons.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

485


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

486

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

POGOVOR

K

ada je Hemingway za okladu napisao priču od šest riječi, on je napisao priču. Nije ta priča bila impresija, poetska minijatura, dosjetka. Nije bila ni aforizam, ni filozofska misao, ni gola emocija. Bila je to priča sa svim elementima priče. A priča ima fabulu, likove, zbivanja… Njezina je struktura složena, njezina je književna tehnika naracija. I upravo su ti elementi priče bili izazov natječaja kojeg je raspisao časopis za umjetnost pisanja i knjigoljubljenja „Enheduana“. Ako u šest riječi ne stanu svi zapleti i rješenja, ako je naracija svedena na najmanju mjeru, ako autor ne može razgranati priču, on ipak može potaknuti maštu i misao čitatelja, koji onda iz svog životnog iskustva i iz konteksta priče širi i shvaća fabulu. Koliko su autori ovih priča uspjeli doprijeti do čitatelja i pokrenuti proces prešutnog nastavka priče, reći će čitatelji. Izostavivši priče mojih bliskih suradnika, odabrala sam nekoliko priča koje su u najvećoj mjeri, tehnikom svog izraza, dale cjelovitu priču pa su zaslužile pohvalu. Ovi su autori mjesto i vrijeme zbivanja svojih priča vješto postavili u kontekst kolektivnog pamćenja mnogih generacija, u općepoznate sudbine naroda u koje se uklapa sudbina mnogih pojedinaca. Zato njihove priče ne djeluju fragmentarno pa ih doživljavamo dovršenima. Priče su to o sudbini čovjeka koje se ponavljaju u svim vremenima, priče koje će se ponavljati i dalje. Takve priče ispričali su Elena Aničić, Nikola Šimić Tonin i Isaac Cohen. Elena Aničić (Knjiga rođenih, knjiga umrlih. Jedan datum) je temu smrti filozofski postavila kao sveopću, masovnu pojavu, kada se u jednoj točki završenog života nalaze ljudi koji do tog trenutka nisu imali ništa zajednič-

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

487


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY ko. Nikola Šimić Tonin ( Na bojišnici. Prva crta smrt crta) je iskoristio općepoznate činjenice koje su se u povijesti civilizacije mnogostruko ponavljale. Koristeći prezent, ostvario je dojam nastavljanja, nezavršavanja priče. Isaac Cohen (Bosonogi čovek prekrio je ceo svet) također je u svojoj priči iskoristio čitateljevu spoznaju o suvremenim zbivanjima, migracijama, izbjeglištvu, kada čovjek gubi svoj dom i biva izbačen iz života u tuđe, u nepoznato. Neke priče tematiziraju sumrak civilizacije, izumiranje cijelih bioloških vrsta zbog čega su ljudi sve više zabrinuti pa će dobro razumjeti tragičnu priču Tanje Ajtić (Poslednja bela medvedica sahranjuje svoje mladunče). Anđelko Zablaćanski (Na neuzoranim njivama sahranjujemo svoje potomke), Stefan Elezovć (Mi smo budućnost koje se plašimo) te Zorica Baburrski (Rođenjem sam udahnuo zadah smrti civilizacije) dijele zabrinutost svijeta zbog sve slabijeg stanja Zemlje, naše zajedničke majke koju sve manje poštujemo. Autori koji se nisu oslanjali na zajedničku memoriju čovječanstva, a ipak su uspjeli ispričati potpunu, zaokruženu priču su: Boris Nazansky ( - Sine - zagrli muža žena u sanatoriju.)Branko Ječmenica (Bacio je nož. Neko vrisnu. Aplauz.) Sonja Kokotović (Telefonski poziv. Vijest progovorila vriskom. Odijeljeni.) Žana Koven (Razvod, sestra i brat dijele fotografije.) Ovi autori ispričali su cjelovitu priču, onu koja ne može biti pjesma, esej ili drama. Branko Ječmenica uspio je čak na kraju priče primijeniti narativni obrat koji mijenja smisao radnje i daje priči nenadani završetak. A Ashraf Aboul – Yazid (Popeh se brzo žaleći izgubljene puteve) napisao je Ich Form priču filozofskog sadržaja s kojim se svaki čovjek može identificirati i zapitati se: „Što je moje stope usmjerilo baš u tom životnom pravcu? Kakav bi bio moj život da sam krenuo drugim putom? Nalazi se u ovoj knjizi još mnogo dobrih priča u čast omiljenog pisca Ernesta Hemingveja. Marija Juračić

488

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

AFTERWORD

W

hen Hemingway wrote a six-word story for the bet, he wrote the story. That story was not an impression, a poetic miniature, a joke. There was no aphorism, no philosophical thought, no naked emotion. It was a story with all the elements of a story. The story has a plot, characters, events ... Its structure is complex, its literary technique is narrative. And it was precisely these elements of the story that were the challenge in the competition announced by the magazine for the art of writing and book-loving Enheduana and the Asssociation “Alia Mundi” for cultural diversity. If all the plots and solutions do not fit in six words, if the narration is reduced to a minimum, if the author cannot branch out the story, he can still stimulate the imagination and thought of the reader, who then expands and understands the plot from his life experience and context. How much the authors of these stories have managed to reach the readers and initiate the process of tacit continuation of the story, they will tell the readers. Omitting the stories of my close associates, I chose a few stories that, for the most part, by the technique of their expression, gave a complete story and deserved praise. These authors have faithfully placed the place and time of their stories in the context of the collective memory of many generations, in the well-known destinies of peoples into which the destiny of many individuals fits. That is why their stories do not seem fragmentary, so we experience them as complete. These are stories about the destiny of man that are repeated at all times, stories that will be repeated even further. Such stories

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

489


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY were told by Elena Aničić, Nikola Šimić Tonin and Isaac Cohen. Elena Aničić (Birth certificate, death certificate. One date) philosophically set the topic of death as a universal, mass phenomenon, when at one point in the end of life there are people who had nothing in common until that moment. Nikola Šimić Tonin (Battlefield. First line draws the death.) used well-known facts that have been repeated many times in the history of civilization repeated many times. Using the present, he gave the impression of continuing, not finishing the story. Isaac Cohen (Barefoot man covered the whole world.) also used in his story the reader’s knowledge of contemporary events, migrations, exile, when a man loses his home and is thrown out of life into someone else’s, into the unknown. Some stories thematize the twilight of civilization, the extinction of entire biological species, which is why people are increasingly worried, so they will understand the tragic story of Tanja Ajtić (The last polar bear burying her cub). Anđelko Zablaćanski (Inploughed fields. We bury our descendants.), Stefan Elezovć (We are the future we fear) and Zorica Baburrski (Born – inhaled deadly breath of civilization.) share the world's concern over the deteriorating state of the Earth, our common mother. Authors who did not rely on the common memory of humanity, and yet managed to tell a complete story are: Boris Nazansky (“Son!” Wife hugged husband in sanatorium). Branko Ječmenica (He threw the knife. Scream! Aplause!) Sonja Kokotović (Phone call. She screamed news. Separated.) Zana Coven (Divorce, sister and brother share photos.) These authors told the whole story, one that cannot be a poem, an essay, or a drama. Branko Ječmenica even managed to apply a narrative twist at the end of the story, which changes the meaning of the action and gives the story a sudden end. And Ashraf Aboul - Yazid (I climbed fast, mourning missing roads.) wrote a “Ich Form” story of philosophical content with which every man can identify and ask himself: “What directed my footsteps in this very direction of life?

490

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY What would my life be like if I took a different path? There are many more good stories in this book in honor of the favorite writer Ernest Hemingway. Marija Juračić

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

491


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

SADRŽAJ / CONTENTS REČ UREDNIKA .................................................................................... EDITOR’S NOTE ...................................................................................

5 7

Suzana Marić (Hrvatska, Croatia) ........................................................ 12 Gabrijel Barišić (Hrvatska, Croatia) ..................................................... 16 Nikola Blagojević (Srbija, Serbia) ......................................................... 20 Sandesh Ghimire (Nepal) ...................................................................... 24 Duška Kontić (Crna Gora, Montenegro) .............................................. 28 Abdukahor Kosimov (Tadžikistan, Tajikistan) .................................... 32 Suchismita Goshal (Indija, India) ......................................................... 36 Adnadin Jašarević (BiH, Bosnia and Herzegovina) ............................. 40 Jovan Bundalo (Srbija, Serbia) .............................................................. 44 Marija Juračić (Hrvatska, Croatia) ........................................................ 48 Santosh Kumar Pokharel (Nepal) ......................................................... 52 Radoje Radosavljević (Srbija, Serbia) ................................................... 56 Amanda-Jane Bayliss (Engleska, England) .......................................... 60 Ana Atanasković (Srbija, Serbia) .......................................................... 64 Ana Galić (RS, BiH, Bosnia and Herzegovina) .................................... 68 Ajdin Kovačević (BiH, Bosnia and Herzegovina) ................................ 72 Dušan Dojčinović (Srbija, Serbia) ......................................................... 76 Anđelko Zablaćanski (Srbija, Serbia) ................................................... 80 Zorica Baburski (Srbija, Serbia) ............................................................ 84 Masudul Hoq (Bangladeš, Bangladesh) ............................................... 88 Carl Papa Palmer (SAD, USA) ............................................................... 92 James Tian Yu (Kina, China) ................................................................. 96 Garrett Flagg (SAD, USA) ...................................................................... 100 Zdenka Mlinar (Hrvatska, Croatia) ...................................................... 104 Ewith Bahar (Indonezija, Indonesia) .................................................... 108 Sonja Kokotović (Hrvatska, Croatia) .................................................... 112 Jasmina Malešević (Srbija, Serbia) ....................................................... 116 Žana Koven (Italija, Italy) ...................................................................... 120

492

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY Ljubica Katić ........................................................................................... 124 Tomka Šalamon (Srbija, Serbia) ........................................................... 128 Dino Špaleta (Hrvatska, Croatia) .......................................................... 132 Jasna Šemiga Pinarić (Hrvatska, Croatia) ............................................ 136 Aleksandra Vujisić (Crna Gora, Montenegro) ..................................... 140 Zoran Hercigonja (Hrvatska, Croatia) .................................................. 144 San Lin Tun (Mjanmar, Myanmar) ...................................................... 148 Darko Reb (Srbija, Serbia) .................................................................... 152 Isaac Cohen (Izrael, Israel) .................................................................... 156 John Karajoli (Grčka, Greece) ............................................................... 160 Efthimia Pantazopoulou (Grčka, Greece) ............................................ 164 Mohammad Helmi ELsallab (Egipat, Egypt) ....................................... 168 Negoslava Stanojević (Srbija, Serbia) ................................................... 172 Ashraf Aboul-Yazid (Egipat, Egypt) ...................................................... 176 Ljiljana Terentić (Srbija, Serbia) ........................................................... 180 Joseph A. Farina (Kanada, Canada) ...................................................... 184 Ljiljana Stjelja (Srbija, Serbia) .............................................................. 188 Marija Škornički (Srbija, Serbia) .......................................................... 192 Nikola Šimić Tonin (Hrvatska, Croatia) ............................................... 196 Farizaa Sabreen (Bangladeš, Bangladesh) ........................................... 200 Francisco Azuela (Meksiko, Mexico) ................................................... 204 Eftichia Kapardeli (Grčka, Greece) ....................................................... 208 Franjo Frančič (Sloivenija, Slovenia) .................................................... 212 Ana Stjelja (Srbija, Serbia) .................................................................... 216 Raed Al-Jishi (Saudijska Arabija, Saudi Arabia) .................................. 220 Josip Ergović (Hrvatska, Croatia) ......................................................... 224 Aida Šečić Nezirević (BiH, Bosnia and Herzegovina)........................... 228 Antonija Željka Kahlik (Hrvatska, Croatia) .......................................... 232 Milan Drašković (Srbija, Serbia) ........................................................... 236 Ljiljana Gligorijević (Srbija, Serbia) ..................................................... 240 Miroslav Mišel Boltres (Srbija, Serbia) ................................................. 244 Stavroula Venieri (Grčka, Greece) ........................................................ 248 Steven Bruce (Engleska, England) ....................................................... 252

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

493


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY Elena Aničić (BiH, Bosnia and Herzegovina) ...................................... 256 Nimruz A. De Castro (Filipini, Philippines) ......................................... 260 Dinko Osmančević (BiH, Bosnia and Herzegovina) ............................ 264 Zdravka Babić (RS, BiH, Bosnia and Herzegovina) ............................. 268 Mona Fathey (Egipat, Egypt) ................................................................ 272 Ana Jovanović (Srbija, Serbia) ............................................................... 276 Branko Ječmenica (Srbija, Serbia) ........................................................ 280 Oliver Janković (Srbija, Serbia) ............................................................. 284 Tanja Ajtić (Kanada, Canada) ................................................................ 288 Dušan M. Adski (Srbija, Serbia) ............................................................ 292 Stamen Milovanović (Srbija, Serbia) .................................................... 296 Marija Fekete-Sullivan (BiH, Bosnia and Herzegovina) ..................... 300 Jasmina Hanjalić (BiH, Bosnia and Herzegovina) ............................... 304 Derville Quigley (Irska, Ireland) ........................................................... 308 Tamara Lujak (Srbija, Serbia) ............................................................... 312 Biljana Maksimović (Srbija, Serbia) ..................................................... 316 Milijan Despotović (Srbija, Serbia) ....................................................... 320 Charles Rammelkamp (SAD, USA) ....................................................... 324 Thomas Zampino (SAD, USA) .............................................................. 328 Oriada Dajko (Albanija, Albania) .......................................................... 332 Melita Mely Ratković (Srbija, Serbia) ................................................... 336 Valentina Berić (Hrvatska, Croatia) ..................................................... 340 Živko Prodanović (Hrvatska, Croatia) .................................................. 344 Lidia Chiarelli (Italija, Italy) .................................................................. 348 Eva P. Lianoy (Grčka, Greece) ............................................................... 352 Jeniffer Kay (Engleska, England) .......................................................... 356 Sofia Kaloterakis (Grčka, Greece) ......................................................... 360 Boris Đorem (RS, BiH, Bosnia and Herzegovina) ............................... 364 Boris Nazansky (Hrvatska, Croatia) ..................................................... 368 Dragan Pop Dragan (Srbija, Serbia) ..................................................... 372 Janko Vujović (Crna Gora, Montenegro) .............................................. 376 Mathias Jansson (Švedska, Sweden) .................................................... 380 Ljubica Perović (Srbija, Serbia) ............................................................. 384

494

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY Anto Zirdum (BiH, Bosnia and Herzegovina) ..................................... 388 Michela Zanarella (Italija, Italy) ............................................................ 392 Ivana Mitrović (Srbija, Serbia) .............................................................. 396 Dragan Mitić (Srbija, Serbia) ................................................................ 400 Razija Buharalija (BiH, Bosnia and Herzegovina) ............................... 404 Katica Badovinac (Hrvatska, Croatia) .................................................. 408 Brian J. Alvarado (SAD, USA) ................................................................ 412 Christopher Whitby (Engleska, England) ............................................ 416 Joy J. Fine (Kanada, Canada) ................................................................. 420 Nataša Lujić Nović (RS, BiH, Bosnia and Herzegovina)...................... 424 Vesna Đukanović (Srbija, Serbia) ......................................................... 428 Dejan Bogojević (Srbija, Serbia) ........................................................... 432 Danijela Padejski (Srbija, Serbia) ......................................................... 436 Günel Babanlı (Azerbejdžan, Azerbaijan) ............................................ 440 Daniel Galef (SAD, USA) ........................................................................ 444 Julie Arutyunyan (SAD, USA) ................................................................ 448 Bojana Nikoletić (Srbija, Serbia) ........................................................... 452 Maria do Sameiro Barrozo (Portugal) .................................................. 456 Onoruoiza Mark Onuchi (Nigerija, Nigeria) ........................................ 460 Lakshmi Munjuluri Narasamamba (Indija, India) .............................. 464 Ljiljana Stojadinović (Srbija, Serbia) .................................................... 468 Stefan Elezović (BiH, Bosnia and Herzegovina) .................................. 472 Nina Abdul Razzak (Bahrein, Bahrain) ................................................ 476 Jasna Šamić (Francuska, France) .......................................................... 480 Mirjana Dragović (Australija, Australia) .............................................. 484 POGOVOR .............................................................................................. 487 AFTERWORD.......................................................................................... 489

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

495


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

496

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Udruženje „Alia Mundi” i uredništvo e-zbornika priča od šest reči „I bi priča” želi da se zahvali svim autorima na učešću u ovom književnom projektu te na njihovom doprinosu obeležavanju jubileja – 60 godina od smrti Ernesta Hemingveja.

Association “Alia Mundi” and the ediorial board of the e-collection of six-word stories And There Was Story would like to thank all the authors for taking part in this literary project and for their contribution to the jubilee – 60th anniversary since Ernest Hemingway’s death.

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

497


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-193(082.2)(0.034.4) 821-193(082.2)(0.034.4) I bi priča [Elektronski izvor] = And there was story : zbornik priča od šest reči povodom jubileja - 60 godina od smrti Ernesta Hemingveja = collection of six-word stories in the occasion of the 60th anniversary of Ernest Hemingway's death / prevod sa i na engleski / translated from and into English Ana Stjelja ; [glavna urednica Ana Stjelja]. - Beograd : Udruženje za promociju kulturne raznolikosti "Alia Mundi" = Belgrade : Association for promoting cultural diversity "Alia Mundi", 2021 (Beograd : Udruženje za promociju kulturne raznolikosti "Alia Mundi"). - 1 elektronski disk (CD-ROM) : fotogr. ; 12 cm. - (Едиција Porta Mundi) Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Slike autora. - Tekst uporedo na srp. i enlg. jeziku. Tiraž 150. - Садржи биографске белешке о ауторима. - Str. 5-7: Reč urednika = Editor's note / Ana Stjelja. - Str. 487-491: Pogovor = Afterword / Марија Јурачић. ISBN 978-86-81396-13-1 1. Стјеља, Ана, 1982- [преводилац] [уредник] [аутор додатног текста] COBISS.SR-ID 43988233

498

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection


I BI PRIČA ◌ AND THERE WAS STORY

Zbornik priča od šest reči /Six-word stories collection

499


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.