Magasinet for unge med særlige behov - April 2017

Page 1

SÆRLIGE BEHOV

M: LÆS BL .A. MERErnO e dig? e? Hvad kunne du tænk

vil du ge • Ud i Fremtiden - Hvad d else blev til virkelighe • Drømmen om uddann - Projekt UNIK • Nye veje i efterværn aftaler r succes med erhvervs ha d ste gs lin nd ha be k • Socialpædagogis

APRIL 2017

MAGASINET FOR UNGE MED


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Magasinet for unge med særlige behov Du sidder nu med den nye udgave af Magasinet for unge med særlige behov. Den opmærksomme læser bemærker måske den lille ændring i navnet. Før hed vi Uddannelsesmagasinet for unge med særlige behov. Uddannelses er forsvundet, fordi:

Det giver ikke mening, hvis vi kun fokuserer på uddannelsesdelen. Hvis man har særlige behov, så følger der flere udfordringer med. Hvor andre unge kan finde et kollegieværelse og flytte hjemmefra, når de skal igang med en uddannelse, så kan der være flere udfordringer, hvis man for eksempel er autist eller har andre behov”, siger Kim Ingwersen, udgiver af Magasinet for unge med særlige behov og arrangør af messerne Ud i Fremtiden.

Der er jo mange andre forhold end uddannelse, som er vigtige for at få et godt liv”, understreger Kim.

Grundlæggende mener jeg, at unge med særlige behov har den samme ret til at få informationer,

som alle andre unge. Den enkeltes situationen kan være meget kompleks, hvis man for eksempel har en diagnose eller et handicap, eller måske har været anbragt i sin barndom.” siger han. Flere messer rundt om i landet Messerne Ud i fremtiden vokser, så der til September kommer otte messer fordelt over hele landet.

Dermed bliver det lettere for de unge og deres familier at deltage, så de kan finde ud af, hvilke muligheder fremtiden kan byde på.” forklarer Kim Ingwersen. Du kan læse mere om messerne på de følgende sider. Bogen for unge med særelige behov Forlaget KSI som ud over messerne og nærværende magasin også udgiver Bogen for unge med særlige behov. Her er titlen også ændret, igen er Uddannelses gledet ud.

“ Det handler jo om at komme hele vejen rundt”. 2018 udgaven af bogen udkommer i August 2017 og det vil være muligt at købe den på en af de otte messer. Man kan også bestille et eksemplar på www.ua.dk Næste nummer af Magasinet for unge med særlige behov kommer i august 2017 og bliver messemagasin for de otte messer i september.

MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

INDHOLD Ud i fremtiden Hvad vil du gerne? Hvad kunne du tænke dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Socialpædagogisk behandlingssted har succes med erhvervsaftaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Drømmen om uddannelse blev til virkelighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Alle kan noget - OCN Danmark har metoden, der dokumenterer resultatet af læring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Unge med særlige behov - i Folkeskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Messe otte steder i landet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nye veje i efterværn - Projekt UNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Billedcollage fra messen 2016 for unge med særlige behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

UDGIVER

Kim Ingwersen Forlaget KSI Tangmosevej 87 G 4600 Køge Telefon: 5627 7444 www.ua.dk www.facebook.com/ udifremtiden

2

REDAKTION Redaktør: Morten Hansen, DJ Telefon: 5627 6444 redaktion@ua.dk

ANNONCER

Mark Hansen, mark@ua.dk Kim Ingwersen, kim@ua.dk

LAYOUT

Vestergaards.com


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Ud i Fremtiden -

Hvad vil du gerne? Hvad kunne du tænke dig?

Af Morten Hansen Danmarks største messe for unge med særlige behov er klar til et nyt og spændende år! Til September åbner vi igen dørene for Ud i Fremtiden - de årlige messer for unge med særlige behov. I år er der otte messer rundt om i landet, hvor du kan komme og finde din egen fremtid. På messerne præsenterer vi et overflødighedshorn af forskellige tilbud, som kan hjælpe dig videre ind i voksenlivet, hvad enten du skal til at bo for dig selv - måske i et bofællesskab eller et bosted, i gang med en uddannelse - for eksempel en STU eller finde en dagsbeskæftigelse det kunne være et flexjob eller måske på et beskyttet værksted. Der er også interessante tilbud med efterskoler og fritidsaktiviteter. “Når det handler om unge med særlige behov, så er det en meget kompleks situation. Der er flere elementer, man er nødt til tage hensyn til. Måske har man brug for støtte til at klare de daglige udfordringer som transport eller madlavning, bare for at nævne et par eksempler. Vi dækker også mulighederne for at få et flexjob eller komme i arbejde på en beskyttet arbejdsplads.” siger Kim Ingwersen, der er arrangør af messerne. Alle har ret til en uddannelse og alle har ret til at være aktiv i samfundet. I fremtiden bliver der brug for alle hænder, og det er derfor vigtigt, at alle får en kvalificeret uddannelse og den støtte, de har behov for til at gennemføre den. Både de såkaldt selvkørende unge – men også dem, der ikke kan gennemføre et traditionelt ungdomsuddannelsesforløb, og som har brug for ekstra støtte og vejledning. Læs mere side 14 - 16

ALLE KAN NOGET OCN Danmark dokumenterer det OCN er en metode, der validerer, dokumenterer og anerkender uformelle kompetencer. Vi samarbejder med kommuner, skoler STU organisationer og sikrer kvalitetsgodkendte beviser på læring.

Få bevis på de uformelle kompetencer

Kontakt os for mere info www.ocndanmark.dk 61 68 74 48

3


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

63 aftaler med det lokale erhvervsliv hjælper unge med særlige behov på vej til arbejdsmarkedet. Behandlingsstedet Storskoven har succes med at indgå aftaler lokalt.

Socialpædagogisk behandlingssted har succes med

ERHVERVSAFTALER 4


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Af Morten Hansen Vejen ind til arbejdsmarked kan være svær, hvis man ikke lige passer ind i de ‘normale’kasser. Og måske er målet ikke et regulært job, men at få afprøvet, hvad den enkelte kan bidrage med. På Storskoven er man gået nye veje for at åbne døren på klem, så unge med særlige behov kan udnytte deres evner. “Jeg tror på, at vi som samfund skal fokuserer på, hvad den enkelte kan bidrage med.” siger Søren Jochumsen, der er skoleleder på den selvejenede institution Storskoven i Tommerup på Fyn. Storskoven har specialiseret sig i pædagogisk arbejde med unge drenge og piger mellem 13 og 23 år med adfærdsmæssige, sociale eller psykiske problemstillinger. Den selvejende institution, er både bosted og skole. Her tager man hånd om fremtiden ved at tilpasse uddannelse og praktik til den enkelte. En af udfordringerne er at give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt i det omliggende samfund og der i gennem få et indholdsrigt liv. Men det kræver jo, at det bliver muligt for den unge at prøve kræfter på en virksomhed. “Så derfor jeg kontaktede 70 lokale virksomheder, det fik vi 63 aftaler ud af” siger Søren Jochumsen. De foreløbige 63 aftaler betyder at Storskoven har opbygget bank, hvor kommende elever vil kunne finde en plads til praktik, når eleven er klar.

SPECIALCENTER ROSKILDE (SCR) UNGDOM

Erhvervsskolen tilbyder dig et STU-forløb, som du kan bruge til noget, og som er 100% tilpasset dig På Specialcenter Roskilde (SCR) får du en uddannelse, som har sit udgangspunkt i hvad du selv kan og hvilke ønsker du har. Vores mål er at give alle unge på Specialcenter Roskilde færdigheder og viden til at få et liv, hvor de kan klare sig selv så godt som muligt. Alt efter hvad du kan, hvad du har brug for og hvad du ønsker, finder vi et tilbud, der passer til dig på en af Specialcenter Roskildes linjer.

• Gode kammerater • Faglige udfordringer • Alle skolefag • Dyrepasning blandt andet 8 heste • Autoværksted og køkken • Idræt og bevægelse • PC, multimedie, musikstudie og foto • Studietur • Praktik på virksomheder • Fokus på brobygning til dit kommende arbejde eller videre uddannelse KONTAKT Erhvervsskolen 2011: Thomas Vørnle, tv@dinstu.dk, tlf. 2071 3311 Erhvervsskolen 2011 Nord: Kristian Pedersen, kp@dinstu.dk, tlf. 3115 6278 LÆS MERE på www.dinstu.dk ELLER www.erhvervsskolen.info

Vi har afdelinger i Ballerup, Birkerød, Herlev, Helsingør, København, Vanløse og Tårnby samt på Frederiksberg og Amager.

Specialcenter Roskilde (SCR) Ungdom Sognevej 50, Gundsømagle 4000 Roskilde Tlf. 4631 7260 scr.ungdom@roskilde.dk

5


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Samarbejde og dialog “Når jeg var rundt og tale med de lokale virksomheder, så sagde de stort set samstemmende: Vi vil godt, men vi vil ikke deltage i møder og udfylde en masse papirer. Men det er jeg jo god til,” siger Søren Jochumsen. Men for at kunne imødekomme alle elevers behov, så sætter Storskoven, hver enkelt elevs behov i centrum, når STU-forløbet gennemføres:

Storskoven består af et bosted og en skole, hvor de unge kan få en special tilrettelagt uddannelse. Opholdsstedet har også en intern skole. Skolen er som udgangspunkt et fagligt miljø, der skal øge den de unges kompetencer og forbedre deres muligheder, set i et fremtidigt perspektiv. Elever, der har opnået tilstrækkelig faglige kunnen, afslutter skoleforløbet med Folkeskolens afgangsprøve.

“Faktisk har vi tre beboere, hvor vi har oprettet en STU her på stedet. Vi kunne se, at de havde nogle særlige kompetencer, men havde svært ved at begå sig uden for de rammer, som vi kan etablere her på stedet” forklarer Søren Jochumsen. På sigt er det vigtigt, at eleverne kommer ud og prøver kræfter med virksomhederne, “men så har vi vores foreløbige 63 aftaler.” siger Søren Jochumsen.

Dette mål når skolen ikke frem til med alle. Derfor fastlægger Storskoven individuelle mål, tilpasset de unges niveau, så de bliver klædt på til at kunne klare sig bedst muligt fagligt, og hver især får en realistisk opfattelse af fremtidsmuligheder.

Storskoven bosted og skole Storskoven er en selvejende institution i Tommerup på Fyn, som tilbyder udviklingsmulighed for unge, der er kommet skævt ind på ungdomslivet. Storskoven giver et kærligt skub til de unge, der har begyndende misbrug, kriminalitet og andre tegn på mistrivsel.

Det grundlæggende mål for opholdsstedet Storskovens Interne Skole er at give den unge en ny oplevelse af det at gå i skole. “Vi ønsker en skolekultur, hvor det skal være sjovt, rart og lærerigt, men samtidig tilpas udfordrende at gå i skole. Den unge skal genopleve værdigheden til at opnå viden, så der skabes mod og tro på, at det kan lade sig gøre at lære.” siger Søren Jochumsen. Du kan møde Storskoven på messerne ”For unge med særlige behov”.

DANSKERNE FINDES I MANGE MODELLER

- HVILKEN BLIVER DU? IPE-LINJEN ER ET MÅLRETTET TILBUD TIL UNGE FLYGTNINGE PÅ FLAKKEBJERG EFTERSKOLE » EN HVERDAG MED VENSKAB, FÆLLESSKAB OG MEDBORGERSKAB » INDIVIDUELT TILRETTELAGT DSA- UNDERVISNING » LØBENDE INTERN OG EKSTERN PRAKTIK » MULIGHED FOR OPHOLD HELE ÅRET OG MENTORORDNING

Flakkebjerg Efterskole | Slagelsevej 13 | 4200 Slagelse | Tlf. 58 18 61 00 info@flakkebjergefterskole.dk | Flakkebjergefterskole.dk | Find os på facebook!

6


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

AspIT

En skræddersyet IT-uddannelse for unge med autisme e.l.

TJEK ASPIT.DK Uddannelsen til fast job

R Scan oQrk« video

Mange uddannelser har ikke det miljø, der gør, at du kan holde hverdagen ud. Det ved du. Og det ved vi. Derfor er AspIT noget helt andet. En IT uddannelse med individualiserede mål, små klasser, ro og fred, stabilitet og tjek på tingene. Så har du Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignende og er vild med IT, er AspIT måske noget for dig? Undervejs i det 3-årige uddannelsesforløb på én af landets 10 AspIT skoler kommer du i relevant faglig praktik i en IT virksomhed. Med udgangspunkt i dit talent og dine interesser får du dermed den blanding af teori og praksis, der gør, at erhvervslivet vil ansætte dig. Og det gør de. Faktisk er 80% af vores elever i beskæftigelse den dag, de får deres eksamensbevis.

»AspIT

at w

Her finder du AspIT: • • • • • • • • • •

Aalborg Skive Aarhus Vejle Esbjerg Aabenraa Odense Høje Taastrup Næstved Rønne

Vil du være én af dem, så meld dig til infomøde nu – se hvor og hvornår på aspit.dk. Vi glæder os til at se dig.

www.aspit.dk • aspit@aspit.dk • Telefon 33 34 49 01

7


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Den arbejdsmarkedsrettede STU

STU tilbydes i et integreret bo-, arbejds- og fritidstilbud beliggende på økologisk bondegård på Midtsjælland

(særlig tilrettelagt uddannelse)

Vordingborg Sociale Virksomhed tilrettelægger individuelle STU-forløb, herunder ressourceafklaring, undervisning og praktik. Vordingborg Sociale Virksomhed har det overordnede mål, at eleverne tilegner sig specifikke kompetencer til brug på arbejdsmarkedet eller til brug i et videre uddannelses forløb.

Vi udbyder: Landbrug, mark-arbejde og pasning og naturpleje med Angus kvæg.

Særlig tilrettelagt uddannelse er for unge, der af forskellige grunde ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Uddannelsen, som er af 3 års varighed, henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning, praktisk træning og intern og/eller ekstern praktik.

Gartneri, pasning af grønne områder og væksthus, hvor der også er geder og frilands grise.

Vi tilbyder et 3-årigt forløb sammensat af:

Køkken, her produceres mad til skolens elever og til festelige højtider.

- Intern og/eller ekstern praktik - Almendannende undervisning - Undervisning i dansk og matematik

Bageri, hvor der bages brød af gårdens egen mel. Hesteskole, hvor der undervises i ridning og pasning af gårdens 8 heste. Mølleri, der maler mel af eget korn. Håndværkerlinjen, her undervises i snedker og tømre arbejde. Det er muligt at tage traktorkørekort. Alle elever PAS-testes og der udarbejdes personlige undervisningsplaner.

Vordingborg Sociale Virksomhed - STU Rugvænget 72 A 4720 Præstø

8

Tlf. 55 36 39 08 / 55 36 39 35 Mobil 20 16 28 57 / 29 66 10 64 morro@vordingborg.dk / mhva@vordingborg.dk

ØSTAGERGÅRD Slettebjergvej 21 4174 Jystrup Tlf.: 57 52 88 14 www.oestagergaard.dk


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

DRØMMEN om uddannelse

KTA - FAKTA FAKTA - FAKTA - FA munes Særligt Tilret-

blev til virkelighed Af Morten Hansen For et par år siden var en ung fyr i gang med at uddanne sig som Social- og sundhedshjælper. Det havde længe været hans drøm og han kæmpede for at nå sit mål. Men undervejs i forløbet bliver han erklæret ikkeuddannelsesparat og måtte derfor stoppe med at studere. Vi kalder ham ”Morten”, for han ønsker ikke at stå frem i fuld offentlighed – han er ligesom forbi sin tid i livet som STU-elev og går nu på ordinær uddannelse. Derfor ser han ingen grund til, at for eksempel medstuderende skal kende ham som ”ham der kommer fra en specialskole”. Men Morten vil gerne fortælle andre unge, at det kan lade sig gøre at komme videre. Morten, der blandt andet er diagnosticeret med generelle indlæringsvanskeligheder, bliver efter at have prøvet kræfter med produktions-

skolen visiteret til et 3-årigt STU-forløb på STU Viborg, hvor han bliver mødt med en individuelt tilrettelagt undervisning med sigte på at styrke hans personlige, sociale og faglige færdigheder. STU Viborgs egen jobkonsulent, Jesper Thrige fortæller at “Mortens ønske om at blive Social- og Sundhedshjælper eller alternativt Pædagogisk Assistent stadig var intakt. Derfor blev de langsigtede mål med STU’en at arbejde hen imod at gøre Morten enten arbejdsmarkedsparat, så han ville kunne varetage et ufaglært medhjælperjob på et plejehjem måske på fleksjobvilkår - eller endnu bedre at støtte ham til at blive uddannelsesparat.” OCN-metoden giver succes STU Viborg - har sammen med andre STU organisationer og OCN Danmark - taget initiativ til udviklingsforløbet Projekt Rød Tråd, der på

STU Viborg er Viborg Kom else. Uddannelsen telagte Ungdomsuddann med særlige behov e er et 3-årigt tilbud til ung sen består af en nel dan Ud år. i alderen 16-25 praktiske aktiviog blanding af undervisning kan for eksempel r ete ivit akt ke teter. De praktis n Vib STU org eller ekster være intern praktik på er. tion titu ins og er hed praktik i virksom ikle og dokumentere Målet med STU er at udv forhold til uddannelse faglige kompetencer i eder for at få et selvligh mu e, og/eller arbejd liv, færdigheder i at stændigt og aktivt fritids og muligheder for at re and d me n være samme t på egen hånd. ive dsl deltage aktivt i samfun .dk org .vib /stu p:/ htt Læs mere på

en enkel måde skal gøre det tydeligt, hvad den unge har lært i løbet af sin uddannelse og sine praktikker. “Her er OCN metoden guld værd, da den dokumenterer læringen skridt for skridt og gør det muligt at give den unge beviser på, hvad han/hun kan”, siger Jesper Thrige. OCN beviserne kan være med til at bane vejen for den unges videre uddannelse og vej ud på arbejdsmarkedet.

Tæ t

Ci

Thorshøjgård tilbyder til unge med særlige behov: •

STU-forløb m. mange interne værksteder

Døgntilbud

Udslusningspladser

Bofællesskab i egen bolig

Erhvervsafklaring

Ressourceforløb

Aktivitets- og samværstilbud

Beskyttet beskæftigelse

ty

2

Pedersborgvej 20 2635 Ishøj tlf. nr. 43 32 64 00 læs mere på vores hjemmeside

www.thorshøjgård.dk

9


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

“Mortens forløb startede med undervisning på skolen, hvor man benyttede forskellige OCN læringsforløb med fokus på basale arbejdsmarkedsfærdigheder som ”Mødestabilitet og orden”, ”Fremtoning og tilstedeværelse”, ”Sprog og kommunikation”, ”Rammer, regler og fokus” samt ”Personlig hygiejne på arbejde”, siger Jesper Thrige. Og metoden giver gode resultater, i hvert fald i Mortens tilfælde. Praktik banede vejen til uddannelsesstart I løbet af skoleforløbet kommer Morten i praktik. Først tre måneder i en SFO, hvor han dokumenterede sin læring gennem OCN forløbet ”Praktik i SFO”. Han var dog stadig mest interesseret i ældrepleje, så efter praktikforløbet bliver der etableret et møde med en studievejleder på Social- og Sundhedsskolen. På mødet laver de i fællesskab en plan over, hvad der skulle til, hvis Morten igen skulle optages på uddannelsen som Social- og sundhedshjælper. Det blev aftalt, at Morten skulle tilegne sig viden gennem et intensivt praktikforløb og derefter søge ind på uddannelsen, når både praktikvært og UU-vejleder vurderede, at han var blevet uddannelsesparat. Derfor kom

Morten i praktik på et plejehjem. Efter en lang indkøringsperiode kom han op på at arbejde 37 timer om ugen med skiftende vagter. I løbet af det år praktikken varede fik han hele teorien til Social- og Sundhedshjælperuddannelsen ind under huden via det konkrete, praktiske arbejde på plejehjemmet. Læringen foregik skridt for skridt og STU Viborg havde aftalt med praktikstedet, at OCN skulle være en integreret del af Mortens praktik. Derfor blev der afsat en time om ugen, hvor Morten sammen med en medarbejder fra plejehjemmet gennemgik, hvad han lærte undervejs og dermed kunne dokumentere den læring, der fandt sted gennem OCN forløbet ”Praktik i ældreplejen”. Derudover var der tæt opfølgning på praktikken fra STU Viborgs side så mål og delmål løbende blev evalueret, tilpasset og dokumenteret. Praktikken blev i den grad en succes: Praktikstedet så, at der var potentiale i Morten, og Morten fik bekræftet sit uddannelsesønske. Sideløbende gennemførte underviserne på STU Viborg en PAS-screening af Morten for at klarlægge hans læringsstile og blive skarpere på i hvilket omfang der skulle søges specialpæ-

dagogisk støtte i forbindelse med genoptagelse på SOSU uddannelsen. “I februar 2017 blev Mortens STU-forløb afsluttet efter kun to år og Morten er igen startet på uddannelsen som Social- og Sundhedshjælper – denne gang med viden om, at han kan koble al teori op på praktisk erfaring. Erfaringerne fra praktikken på plejehjemmet og STU-forløbet har sikret, at Morten fremadrettet får den helt rigtige støtte undervejs i sin uddannelse”, siger Jesper Thrige. ”Morten fortæller at det går godt på SOSU – både ifølge ham selv og underviserne, så indtil videre har det målrettede arbejde ikke været forgæves!” konstaterer Jesper Thrige. Der samtidig påpeger, at det er svært at beskrive hvordan et sådant forløb kun har kunnet lade sig gøre i kraft af det store arbejde underviserne på STU Viborg har lagt i den daglige undervisning foruden det engagement personale og ledelse på praktikstederne har udvist. Ligeså vigtig er den løbende sparring med UU-vejledere og studievejledere.

15. august udkommer den nye udgave for 2018: Bogens titel er fremover:

Bogen for unge med særlige behov udda

nnelsesbogen Grunden til navneændringen er at bogens fokus og indhold udvides betydeligt for at imødekomme ønsker fra brugerne, både de professionelle fagpersoner og fra private pårørende til børn og unge med særlige behov særlige behov

BOGE N – for unge

– for unge med

behov 2018

Bogen kommer for fremtiden til også at indeholde oplysninger om opholdssteder og bosteder, hjælpemidler til dagligdagen og undervisningsbrug, rådgivning, samt jobmuligheder i enten beskyttede værksteder eller socialøkonomiske virksomheder. Det skyldes at det er en meget kompleks situation at stå i for en familie der får konstateret en diagnose på deres barn. Alle unge med særlige behov har retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

med særli ge

Alle unge med særlige behov har retskra lagt ungdomsudd v på at få tilbudt annelse. Loven en særlig tilrette om ungdomsudd sen for, at alle unge annelsen er et led skal gennemføre i indsaten uddannelse. for unge med særlige Ungdomsuddannels behov ligestiller en denne gruppe unge således at alle unge med andre unge, har mulighed for at få ungdomsudd annelse. Bogens målgruppe er de unge og deres pårørende, som til at danne sig et nu har et overblik over ungdom medarbejdere hos suddannelsen. Målgru redskab de myndigheder ppen er også , som er i kontak målgruppe. Forlage t med de unge i t og forfatteren håber lovens mere kvalificeret proces i valg af uddann hermed at have bidraget til en endnu else til unge med særlige behov.

Bogen indeholder

:

› Lovens formål

› Målgruppen

› Retskrav på en ungdomsuddan nelse › Hvem gør hvad?

› Visitationen

› Klageadgang

› Forløb

› Ungdommens Uddannelsesvejledn ing

BOGEN OMHANDLER BL.A.:

• Oversigt over Bosteder og opholdssteder • Oversigt over ungdomsuddannelser for unge med særlige behov • beskrivelser af procedurer, rettigheder og pligter • en beskrivelse af målgruppen • en grafisk oversigt over det danske uddannelsessystem • et eksempel på uddannelsesplanen • en beskrivelse af kompetencepapiret • beskrivelser af EGU, KUU, FVU og TAMU ... og meget andet relevant information i et let og forståeligt sprog.

– UU

og håndarbejssko ler › Adresser og links › Organisatione r › Specialunder visning for voksne › Ordblindeunde rvisning for voksne › Erhvervsgrun duddannelsen – EGU › Produktionssk ole › Kombineret Ungdo msuddannelse – KUU › Forberedende voksenunderv isning – FVU › Almen voksen uddannelse – AVU › Erhvervsudda nnelserne › Gymnasiale uddann elser › Jobmulighede r efter endt STU › Undervisnings steder › Lovteksten › Bekendtgørels en

hov

...tiden mellem grundskolen og voksenlivet...

Forla get KSI

› Sådan lægges uddannelsen til rette › Individuel uddann elsesplan › Uddannelsess teder › Hjælpemidler › Undervisnings timetallet › Afbrydelse og genoptagelse af ungdomsuddan nelsen › Kompetencep apiret › Økonomi

› Ret og pligt – sagsbehandlin gens ABC › Lovstof

› Efterskole › Husholdings-

bogen

– for unge med særlige be

Forlaget KSI

2018

Bogen for unge med særlige behov kan hjælpe dig med at finde rundt i lovgivningen og de mange tilbud. – Oplysninger om gymnasier og andre ungdomsuddannelser med specielle forløb. – Job- og karrieremuligheder efter endt STU-forløb. Bestil bogen for 2018 på ua.dk eller send en mail til ksi@ksi.dk med kontaktoplysninger og antal bøger I ønsker. Husk venligst CVR-nr. eller EAN-nr. hvis I er en offentlig institution.

Bogen for 2018 udkommer til august og fremsendes sammen med regningen. Pris pr. stk.: 149,-. • Ved køb af 5 bøger: 575,- (pr. stk. 115,-) • Ved køb af 10 bøger: 1.000,- (pr. stk. 100,-) • Alle priser er inkl. moms.

10


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

ALLE KAN NOGET - OCN Danmark har metoden, der dokumenterer resultatet af læring Af Morten Hansen Alle kan noget og har ret til læring, udvikling og anerkendelse. Det er kort fortalt OCN Danmarks filosofi. “OCN står for Open College Network. Vi udbyder en metode, der validerer, dokumenterer og anerkender uformelle kompetencer – dvs. alt det vi kan, har lært eller er i gang med at lære, men som vi ikke har bevis på. En del af vores målgruppe er mennesker, der ikke har glæde af de ordinære uddannelsestilbud, men som har stor nytte af at få afdækket deres kompetencer via OCN metoden”, forklarer Hanne Skov, der er daglig leder af OCN Danmark. OCN Danmark har til huse i Aarhus og samarbejder med STU-organisationer, ungdomsskoler, specialskoler, sikrede institutioner, jobcentre og eksterne udbydere af jobtræning samt større virksomheder over hele landet.

Valide Læringsbeviser Validiteten og kvaliteten af OCN’s arbejde sikres via samarbejdet med erhvervslivet, tekniske skoler, jobcentre og mange forskellige offentlige institutioner. OCN’s faglige paneler består af medarbejdere fra de forskellige organisationer, der er med som eksperter inden for netop deres arbejdsområde og er med til at godkende nye OCN programmer. “På den måde er de læringsbeviser, som OCN udsteder kvalitetssikrede og brugerne af metoden får synliggjort deres ressourcer og får samtidig anerkendt og dokumenteret deres sociale og faglige færdigheder”, siger Hanne Skov. Hvis du vil vide mere om OCN-metoden, så gå ind på www.ocn-danmark.dk

Klintebjerg Efterskole

Er et undervisningstilbud til unge med særlige læringsforudsætninger

Klintebjerg Efterskole

er en efterskole, hvor den praktiske indfaldsvinkel til undervisningen er højt prioriteret. Eleverne vælger efter interesse hvilket værksted de ønsker at modtage undervisning på. Vi har mulighed efter vurdering at tilbyde 9.kl afgangsprøve i dansk og matematik.

Klintebjerg Efterskole

har et elevgrundlag på 85 elever og er organisatorisk opdelt i 4 linier, som er undervisningens centrale udgangspunkt. På alle linier vægtes den praktiske undervisning med udgangspunkt i skolens almindelige fag, såsom: • Dansk • Matematik • Engelsk

• Samfundsfag • Traktorkørekort • Musik/drama

• Idræt • Jagttegn • Dykkercertifikat

Tlf. 64 82 18 87 kontor@klintebjerg-efterskole.dk www.klintebjerg-efterskole.dk

11


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Unge med særlige behov

- i Folkeskolen

I 2012 besluttede Folketinget, at en del elever i specialklasser skulle inkluderes i de almindelige folkeskoleklasser. I praksis betyder det, at elever i specialklasser skulle til at gå i almindelige klasser i folkeskolen. Over tre år har et forskerhold - det såkaldte Inklusionspanelet - undersøgt hvordan inklusionen af eleverne med særlige behov er gået - set fra elevernes perspektiv og med fokus på faglighed og trivsel. Af Morten Hansen Igennem tre skoleår har forskere fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet fulgt ikke mindre end 9000 elever fra 400 forskellige skoleklasser. Årsagen er, at Folketinget i 2012 besluttede, at en del elever fra specialklasser skulle ‘tilbageføres’ til almindelige folkeskoleklasser. I forbindelse med ‘tilbageføringen’ af elever nedsatte man forskerholdet fra de forskellige nævnte forskningscentre og institutter og kaldte dem for Inklusionspanelet. I 2016 sluttede det treårige

12

forskningsprojekt og mundede ud i rapporten “INKLUSION I FOLKESKOLEN- sammenfatning af resultaterne fra Inklusionspanelet.”. Inklusionspanelet har igennem tre år gennemført en række delundersøgelser, blandt andet spørgeskemaundersøgelser, kvalitative interviews og fokusgruppe-interviews. Hver del-undersøgelse har haft


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

sit eget mål. En undersøgelse skulle for eksempel undersøge de sociale aspekter, en anden skulle undersøge den faglige effekt, og så videre. Del-undersøgelserne benytter sig af forskellige metoder alt efter hvad formålet er. I efteråret 2016 var Inklusionspanelet nået igennem alle delundersøgelserne og kunne sammenfatte resultaterne: Den korte version er, at eleverne med særlige behov, der kom i en almindelig klasse klarede sig bedre fagligt, når de blev inkluderet i en almindelig skoleklasse, mens de eksisterende elever ikke blev hverken dårligere eller bedre - rent fagligt. For de elever med særlige behov, som i forvejen gik i almindelige klasser, afslørede undersøgelsen, at denne gruppe af elever har en dårligere trivsel end både de almindelige elever og de elever, der blev flyttet fra en specialklasse til en almindelig klasse. I sammenfatningen hedder det: “Vores samlede undersøgelsesresultater fra Inklusionspanelet peger således i retning af, at der er behov for at fokusere på indsatser, der kan hjælpe den brede gruppe af elever med særlige behov. Det er ikke kun de tilbageførte elever, der har brug for særlig opmærksomhed i forhold til at fastholde deres trivsel samt øge deres aktive deltagelse i læringsaktiviteter og i de sociale aspekter af

Udover trivsel og deltagelse i skolen belyser vi også fire andre aspekter af elevernes skolegang: motivation og arbejdsindsats, faglig selvtillid og faglig udvikling, trivsel i lærerelevrelationen og faglig anerkendelse. Ser man på alle elever under ét, er konklusionen, at eleverne trives ganske godt, og at dette billede har været stabilt over analyseperioden. Desuden konstateres det, at elever, der går i klasse med elever, der er tilbageført for nylig, i store træk trives lige så godt som alle elever samlet set. Inklusion i Folkeskolen - Sammenfatning af resultaterne fra Inklusionspanelet

Formålet med Inklusionspanelet har været at indsamle og udbrede viden om, hvordan eleverne trives, og hvordan det går med deres faglige udbytte af undervisningen i denne periode, hvor skolerne har skullet omstille sig til øget inklusion. I undersøgelsen har der været fokus på de tilbageførte elevers såvel som deres klassekammeraters oplevelser og udvikling. Inklusion i Folkeskolen - Sammenfatning af resultaterne fra Inklusions-panelet

be inkluderende læringsmiljøer fortsat videreudvikles – nu med endnu større fokus på at tage afsæt i den enkelte elevs behov, samtidig med at der skabes et inkluderende læringsmiljø for alle elever. Forhåbentlig vil det betyde færre skoleskift for den type af elever, der indtil videre har oplevet mange af disse – først i forbindelse med en eksklusion og dernæst i forbindelse med en tilbageførsel – alt sammen med udgangspunkt i hensigten om at skabe øget inklusion.”, hedder det i rapporten. ”Vores analyser viser – ikke overraskende – at jo mere aktivt eleverne deltager i læringsaktiviteterne, desto bedre klarer de sig i læsning og matematik. Det resultat gælder for alle elever – også de tilbageførte og andre elever med særlige behov. Så hvis inklusionen skal lykkes fremadrettet, er der brug for indsatser, der ikke alene har øje for de tilbageførte elevers fortsatte trivsel og udvikling, men som også hjælper almenklassernes andre elever med særlige behov i at deltage mere aktivt i undervisningen,”, siger seniorforsker og projektleder Chantal Pohl Nielsen i en pressemeddelese fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Du kan finde rapporten her: www.sfi.dk/publikationer/inklusion-i-folkeskolen-12628/

skolelivet.” Et af de positive resultater er, at de tilbageførte elever klarer sig bedre fagligt. Der er stadig udfordringer, når det gælder de sociale aspekter af skolelivet, men undersøgelsen viser, at eleverne med særlig behov klarer sig bedre i matematik. Men man kunne ikke måle en forbedring, når det kom til læsefærdighederne. Samtidig viser undersøgelsen, at de ’normale’ elevers faglige niveau ikke påvirkes af, at elever med særlige behov kommer ind i klasserne: “Med andre ord er der tale om generelt meget små påvirkninger af tilbageførsel på de øvrige elevers resultater, som må anses som værende uden betydning i praksis.” konkluderer rapporten. Udfordringerne - dårlig trivsel for én gruppe elever En af udfordringerne er, i følge rapporten, at eleverne med særlige behov - det kan for eksempel være elever med psykiatriske diagnoser eller andre adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder, som hidtil har gået i de almindelige klasser, men har fået støtte i undervisningen, trives dårligere end de øvrige grupper: “Mere bekymrende er det at konstatere, at trivslen i skolen blandt de øvrige elever med særlige behov (dvs. ekskl. de tilbageførte elever) konsekvent ligger under de andre elevers trivsel – også under de tilbageførtes. Samtidig konstateres der ingen udvikling over tid for lige netop denne gruppe.”. Inklusionspanelet anbefaler derfor, at man fremover har et større fokus på at tage afsæt i den enkeltes elevs behov: “(…) skal arbejdet med at ska-

13


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Der findes i dag et stort udbud af tilbud til unge, men det er vigtigt at de unge, deres forældre og vejledere kender til mulighederne, så den enkelte unge kan få det tilbud, der passer bedst. Unge med særlige behov har ret og krav på at få lige så meget information, som andre unge mennsker. Men det kan være svært at vide, hvor man skal starte. Ud i Fremtiden er et godt sted at begynde.

Brug en dag sammen med din familie eller venner til at få styr på fremtiden.

14


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

OTTE steder i landet “Vi laver nogle spændende tiltag 2017. Blandt andet tilbyder vi transporttilskud til udenbys besøgsgrupper der er forhåndstilmeldt.” siger projektleder Mark Hansen, og fortsætter: “ I år har vi tre messer øst for Storebælt og fem messer vest for Storebælt.

AspIN

Vi kommer tættere på de unge og deres familier, end vi nogensinde har været tidligere” uddyber Mark og henviser til at det er tre messer mere end tidligere år - med det samme store udbud.

Vi er ikke som de andre. Det er du heller ikke.

AspIN Kan du ikke finde startknappen? - AspIN hjælper unge fra forsørgelse til uddannelse

Kender der fortje du en ung, ner udfo rdr – så gi´ d enne idé inger videre

Alle unge fortjener et meningsfuldt liv med uddannelse og job. Der er bare nogle unge som strander i forløbet og pludselig befinder sig på et sidespor med en hverdag på langs i stedet for i gang.

Vi finder ud af, hvor startknappen sidder, underviser og træner individuelt og får 80% af vores elever i videregående uddannelse. Det er en høj andel.

Uanset årsagen til et liv uden hverken job eller uddannelse, så er AspIN et godt sted at begynde.

Hvis du er interesseret i at hører mere om AspIN, så kontakt os på aspin@aspin.dk.

AspIN er et individuelt tilrettelagt undervisnings- og udviklingsforløb, der gør unge med særlige udfordringer uddannelsesparate. Hele 80 % af eleverne optages på længerevarende uddannelser. AspIN er en del af AspIT – verdens første IT uddannelse for unge med fokuseret talent. Anerkendt som best practice STU uddannelse af EU, Unesco og EVA i Danmark. AspIN ligger i Vejle, og er en del af Campus Vejle.

15


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

DE OTTE MESSER FINDER STED I FØLGENDE BYER UGE 36

ØSTJYLL AND – Marselisborghallen Aarhus, Tirsdag 5. september SØNDER JYLL AND - Sønderjyllandshallen Onsdag 6. september

Messerne Ud i Fremtiden favner de unge med særlige behov, og deres familier og pårørendes mangeartede udfordringer. Det gælder lige fra opholds- og bosteder, uddannelse som STU og andre specialtilrettelagte uddannelsesforløb, hjælpemidler i hverdagen og til undervisningsbrug samt jobmuligheder i enten beskyttede værksteder eller socioøkonomiske virksomheder. “Alt dette kan vi tilbyde i de rette rammer og omgivelser. Hvor der er tid og lejlighed til fordybelse og seriøs dialog. Du vil herudover møde UU-vejledere, lærere, sagsbehandlere og andre specialister.“ forklarer Kim Ingwersen. Det er gratis at besøge messerne, men man skal tilmelde sig på vores hjemmeside - www.udifremtiden.dk

Aabenraa ,

n, Tørring, Herning, MIDT- OG VESTJYLLAND – Nordvest Halle Torsdag 7. september

UGE 37

TREK ANTOMR ÅDET, DGI Huset Vejle, Onsdag 13. september FYN – Marienlystcentret Odense, Torsdag 14. september

UGE 38

NOR DSJÆ LLAN D - Frederiksborgcent Tirsdag 19. september

ret Hillerød,

KØBENHAVN - Rødovre Stadionhal, Onsdag 20. september, else, VESTSJÆ LLAN D – Slagelse-hallen Slag er emb sept 21. Torsdag

Fonden Grantoftegaard STU og Specialpædagogiske undervisningstilbud Bliv en del af vores professionelle øko landbrug med: •

Faglige linjer – Dyr og naturpleje, Gartneri, Cafe/ butik, Køkken/kantine, Heste/besøgsdyr, Grøn vicevært, Mark og maskiner

Specialundervisning 9./10. klasse

Almindelig Dagligdags Livsførelse

Vi vægter: •

Din udvikling

Fællesskabet

Det skal give mening

Følg Grantoftegaards sociale virksomhed på Facebook

www.grantoftegaard.dk Pederstrupvej 69 2750 Ballerup Tlf. 8818 5830

16


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Hvorfor spilde tiden?

- når du kan få en Ny-mesterlære uddannelse under STU med socialpædagogisk og psykologisk støtte. Gå på vores auto-linie, byg din egen bil og få et kørekort oveni uddannelsen. Gå på vores ejendomsservice-linie, få dit eget værktøj og et kørekort oveni uddannelsen. Bo i vores elevbolig med socialpædagogisk støtte under § 85

www.edmk.dk - tlf. 4824 0500 Falkevej 26, Hillerød

STU I ESBJERG Spirilen er en lille skole med plads til 10 elever Vi er et unikt skoletilbud, hvor-eleverne undervises 1 elev til 1 lærer i hver sit klasselokale. Vi finder altid elevens stærke side og bruger denne som udgangspunkt, når undervisningsplanen skal udfærdiges. Vi tilbyder undervisning i dansk – matematik – engelsk natur og teknik – og hvad eleverne formår. Elektroniske programmer har vist deres store værdi i disse undervisningssammenhænge.

 Fællesskab for alle  Brobygning til job eller uddannelse  Dansk, Matematik, Engelsk, IT  FVU  Fitness og madlavning  Erhvervspraktikker  Enkeltfag som fjernstudie  5 min. gang fra banegården Daghøjskolen Sydvestjylland www.dhskolen.dk

Derudover ridning – træværksted – motionscenter – svømning – en tur på cykel i vor smukke omegn og ellers en travetur i skoven, alt efter lyst og humør. Produkter fra vort drivhus anvendes i frokostkøkkenet med elevernes hjælp. Hvis du vil vide mere om os: tlf. 59 31 54 50/40 27 52 41. Med venlig hilsen Skoleleder Egon Nielsen

DAGHØJSKOLEN SYDVESTJYLLAND Exnersgade 4 6700 Esbjerg

Tlf. 7513 9811 post@dhskolen.dk www.dhskolen.dk

17


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

NYE VEJE i efterværn - Projekt UNIK Kombinationen af professionelle og frivillige og et samarbejde med seks forskellige kommuner har ført til et nyt efterværnsprojekt med gode resultater. De foreløbige interne evalueringer afslører, at UNIK har fat i noget konkret, der hjælper brugerne videre i livet. Nu håber Foreningen bag projektet, at modellen kan bredes ud til hele landet. Af Morten Hansen “Vi er ikke et stykke papir eller nummer, som jeg har følt i andre tilbud, men mennesker med følelse…” Citatet er fra en af UNIK-brugerne i en foreløbig evaluering af projektets første års arbejde med en gruppe af unge med særlige behov. Ideen bag Projekt UNIK er, at “Vi tager individuelle hensyn. Vi møder de unge, der hvor de er og tilbyder dem støtte i dagligdagen. UNIK betyder ’Unge Netværk I Kommunen’ i et sundt og positivt miljø, og at vi ser og møder hver enkelt ung, som et unikt menneske. Det lyder måske banalt, men det er den håndholdelse og tillid, der skal til for at hjælpe en så udsat og sårbar gruppe af unge mennesker, så deres vej ind i voksenlivet bliver lettere med håb om en fremtid og en reel mulighed for job og uddannelse. Dermed mindskes risikoen for, at

18

de synker tilbunds i et liv på offentlig forsørgelse eller i usunde miljøer som f.eks. misbrug eller på gaden”, forklarer Heidie Graversen, der er initiativtager til Projekt UNIK og formand for foreningen Børns-Trivsel, der driver projektet.

Heidie Graversen

Unge mennsker, der har været anbragt eller har lignende problemer, kan få efterværn indtil de er 23 år. Formålet er at støtte og hjælpe den unge på vej ind i voksenlivet. Foreningen Børns-Trivsel - med Heidie Graversen i spidsen - oplevede, at der manglede tilbud, derfor gik de igang med at forme Projekt UNIK. “Projektet er et tilbud til unge mellem 18 og 30 år. Når man er 23 år, så er det ikke altid, at man er parat til at stå på egne ben,” uddyber Heidie Graversen. Projekt UNIK har fået en treårig støtte fra SATS-puljemidlerne. Projektet er igang med sit andet år. UNIKs brugere har forskellige udfordringer, men fælles for dem, er at de på et eller andet tidspunkt i deres relativt unge liv er blevet tabt mellem


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

to stole. Centralt i projektet står cafeen, hvor de unge mødes hver 14. dag til spisning og socialt samvær med både frivillige og professionelle: “Café UNIK opfylder flere behov. De unge kan lære at lave mad, de får en familiær voksenkontakt, som de ofte mangler på grund af deres opvækst. Prøv selv at vende blikket indad og tænk over, hvor mange spørgsmål du selv som barn og ungt menneske vendte med dine forældre. Hovedparten af vores unge i Projekt UNIK har ingen forældre, som de kan læne sig op af hverken i uddannelsesøjemed eller når livet udfordrer dem. Det betyder, at de så er tvunget til at søge svarene et andet sted eller stå med det hele alene, som også er en stor belastning psykisk, så vi hører tit de unge oplever afmagt og ensomhed, når de kommer ind i Projekt UNIK.” siger Heidie Graversen. Tilbuddet er gratis for de unge at deltage i, og det er også gratis for kommunerne at være med i den treårige forsøgsperiode. UNIK er bygget op omkring individuel terapi kombineret med gruppeterapi. Sideløbende en række fællesaktiviteter, som alle har det formål at støtte og udvikle den enkeltes ressourcer.

I næste nummer af Magasinet for unge med særlige behov kan du møde nogle af de unge, som har glæde af Projekt UNIK. Du kan læse mere om projektet her: www.boerns-trivsel.dk/projekt-unik Og mere om Foreningen Børns-Trivsel her www.boerns-trivsel.dk

ONSDAG 31. MAJ TORSDAG 1. JUNI

Hvor går den røde tråd i dit liv?

2017

På Marjattas STU vægtes det individuelle og det sociale element lige højt i uddannelsen. Når man er ung og skal finde sin plads i livet, er det vigtigt at focusere på at få afklaret – hvem er jeg? – hvad drømmer jeg om at nå i livet? – hvad kan jeg selv – hvad skal jeg have hjælp til?

På Marjattas STU får du udfordringer både til hoved, krop og sjæl. På det individuelle udviklingsplan arbejder vi med: – Motivationskort – Sangkor (både sangterapi og fælleskor) – Håndværk (træsløjd, filteteknikker, symaskinekørekort, elværktøj, pileflet, køre-kort til golfvogn, glas, smedning, design) Marjatta Strandvejen 15 · 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 · marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk

På det sociale udviklingsplan arbejder vi med: – Årstidsfester – Skuespil – Studietur – Virksomhedsbesøg – Sport og bevægelse

Tjek det spændende musikprogram for

2017

Bestil billetter allerede nu på www.billetnet.dk SE MERE PÅ www.sjaellandsfestivalen.dk

19


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

20


MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

På gensyn på Ud i Fremtiden i september 2017 ! UdiFremtiden.dk Facebook.com/Udifremtiden

MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

21