Page 1

2012-2013

med

j S n o i g Re

d n a ĂŚll


UDGIVER Kim Ingwersen Forlaget KSI A/S Fændediget 1A, 2. sal Postbox 293 DK- 4600 Køge Telefon: 56 27 64 44 Fax: 56 27 65 29 ua@ua.dk www.ua.dk REDAKTION Ansvarshavende redaktør: Christina Qvistgaard Telefon: 56 27 64 44 christina@ua.dk ANNONCER Telefon: 56 27 64 44 Fax: 56 27 65 29 OPLAG 30.000 eks. LAYOUT Jan Haste TRYK TrykNet Fotos i den anden del af dette hæfte: Jørgen Bentzen og Frank Kristiansen, UURS – Ungdommens Uddannelsesvejledning i Region Sjælland

Indhold

s Haslev tionen bag Campu » Side 4-5 Ambi er at – r er skudt igang – som nu for alvo erstyring ug isk miljø, hvor br skabe et dynam hvor Og er i højsædet. e sig. og elevindflydelse ld ho har lyst til at op eleverne virkelig

2

Er du fremtidsparat? Hvad drømmer du om? Hvordan ser din fremtid ud, når og hvis du tænker 10, 15, 20 år frem i tiden? Næsten uanset hvad dine drømmer indeholder, bliver de aldrig en realitet uden uddannelse. Du er sikkert dødtræt af at høre det, men det er sandheden. Uden uddannelse ender de fleste veje blindt. Den danske regering har en målsætning om, at 95 procent af hver ungdomsårgang skal igennem en ungdomsuddannelse - og der er masser af jer, der søger ind. Især på det almene gymnasium, men også på de mange andre muligheder, der efterhånden findes. Det betyder dog ikke, at målsætningen er nået - for rigtig mange af jer springer fra igen. Og mange kommer aldrig tilbage til uddannelsessystemet, når de først er faldet fra. Derfor er det også utrolig vigtigt at vælge rigtigt. 3-4 år kan være uoverskuelig lang tid, hvis hver dag er en pine at komme igennem. Så du skal finde den ungdomsuddannelse, der passer til dig. Her kan din UU vejleder hjælpe dig. Tal med din vejleder, drøft dine interesser og muligheder. Men nøjes ikke med det. Diskuter det med dine forældre og venner, deltag i brobygning og besøg de uddannelsessteder, der interesserer dig. Gør forarbejdet. Alt for mange vælger det almene gymnasium ud fra en betragtning om, at det er den eneste ‘rigtige’ ungdomsuddannelse. Sådan var det for mange år siden. Sådan er det bestemt ikke mere. Uanset hvilken ungdomsuddannelse, du vælger, er der ikke ret mange døre, der lukker sig. Rigtig mange elever er i dag nød til at supplere, inden de kan gå videre, og det kan du gøre – uanset om du er blevet færdig med STX, HTX, HHX eller en af de andre uddannelse. Fremtidsparat er blevet til i samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning i Region Sjælland og Uddannelsesavisen. I UU delen kan du se alle fakta om dine muligheder. Du kan vende tilbage til den del igen og igen. I Uddannelsesavisens del har vi prøvet at give dig inspiration til dit valg. Husk at du kan vælge næsten alle ungdomsuddannelser. Mange byer i nærheden af dig tilbyder de muligheder, vi nævner her. Vi har ikke kunne omtale alle uddannelser på alle institutioner, men har prøvet at give dig et overblik over nogle af de muligheder, du får, når du vælger. Vi håber, at vi kan hjælpe dig bare en lille smule på vej mod den fremtid, du drømmer om. Både Uddannelsesavisen og Ungdommens Uddannelsesvejledning ønsker dig held og lykke.

» Side 3 De danske erhvervsskoler spiller en helt afgørende rolle, hvis regeringens mål om at få 95 % af en årgang igennem en ungdomsuddannelse, skal nås. Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler, giver sit bud.

» Side 8 -9 har slået 12 af de traditio nsrige k sig samm os skoler – e og igenn n i foreningen F tskoler em de s r på at ud idste 3 å ie Fagvik r arbejde dannelse le konceptet Pa t rat .D lærer be et henvender s til Erhvervsudig til ele dst på d v en prakt iske måd er, der e.

» Side 16 Den nye ungdomsuddannelse EUX giver mulighed for at tage en erhvervsuddannelse og samtidig opnå gymnasialt niveau på seks grundfag. Idéen er at mindske frafaldet blandt de stærke elever og sigte direkte mod videregående uddannelse.

» Side 6 Unge, der overvejer at fravælge en erhvervsuddannelse på grund af manglen på praktikpladser, skal tænke sig om en ekstra gang. For der er masser af eksempler på, at det sagtens kan lykkes. » Side 20 Den 2-årige erhvervsuddannelse – EGU – har vist sig at være den helt rigtige løsning, for de elever, som har faglige udfordringer og brug for lidt ekstra støtte og vejledning.


De danske erhvervsskoler spiller en helt afgørende rolle, hvis regeringens målsætning om at få 95 procent af en årgang igennem ungdomsuddannelserne skal nås. Uddannelserne er generelt fokuserede på erhvervslivet og derfor skal de unge og deres forældre tænke sig godt om, inden de automatisk vælger det almene gymnasium. Sådan lyder beskeden fra Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler :: Af Christina Qvistgaard :: ”Vi vil gerne bidrage til at få unge mennesker ud i job, hvor de kan bidrage til væksten, og vi har en palet af uddannelser, som er fokuserede på at gøre en forskel for erhvervslivet. Det er lidt ærgerligt, at forældrenes og de unges opmærksomhed ikke er rettet så meget imod, hvad uddannelserne kan bruges til,” forklarer Lars Kunov. Forklaringen ligger måske i den traditionsbundne tanke om, at en STX eksamen åbner alle døre, men sådan er virkeligheden ikke længere. Uanset hvilken uddannelse, man vælger, vil mange skulle ud og supplere til videregående uddannelse, fortæller Lars Kunov. ”De unge og deres forældre skal tænke meget over, hvordan man lærer bedst. Gør man det med en bred introduktion, eller er det bedre at tematisere? Trives man med, at man kan se brugbarheden af det, man lærer, lige med det samme – er HHX eller HTX måske den rigtige løsning. Man kan fx sagtens vælge HHX, selvom man vil være jurist. Det at finde vejen til succes er det allervigtigste, siger han. ”Mange vælger STX uden egentligt at tænke over hvorfor. Det at vælge de erhvervsgymnasiale uddannelser er et aktivt valg. De unge, der vælger HHX og HTX, gør det, fordi de har tænkt over, hvad de gerne vil,” fortsætter Lars Kunov.

Research og ressourcer

En gymnasial ungdomsuddannelse er ikke for alle. Derfor spiller erhvervsuddannelserne en lige så vigtig rolle som erhvervsgymnasierne. Men der er så mange indgange og specialiseringer at vælge imellem, at mange fravælger muligheden – og tager det lette valg, STX. Nogle af erhvervsuddannelserne ligger på et højt bogligt og fag-

Fokuseret på at gøre en forskel – for erhvervslivet ligt niveau, mens andre retter sig mod, dem der primært vil bruge hænderne. Så det kræver research og ressourcer at vælge rigtigt, fortæller Lars Kunov. ”Vil man gerne ind i de håndværksmæssige fag, men er i tvivl om det rigtige valg, skal man tage ud og snakke med skolerne. Måske tage en snak med nogle, der arbejder i branchen,” foreslår han og belyser samtidig en af de indlysende fordele ved at tage en erhvervsuddannelse: ”En af de ting, erhvervsuddannelserne kan give, er muligheden for hurtigt at blive selvstændig. Det er den hurtigste måde at blive direktør på. Senere hen i livet er muligheden for at tage efteruddannelse helt fantastisk. Man kan opkvalificere sig og skifte retning, man er ikke stavnsbundet. Med en god basisuddannelse kan man godt skifte branche,” siger Lars Kunov. Danske Erhvervsskoler foreslår, at en af løsningerne på at fastholde de unge i erhvervsuddannelse og samtidig sikre, at de foretager det rigtige grundforløbsvalg, kunne være et basisforløb. Her kan de unge blive vurderet og selv finde ud af, hvor talentet ligger.

Den første dag i resten af dit jobliv begynder på

Find din vej på www.rts.dk eller ring på 46 300 400

merkantil HG Handelsskolens Grundforløb

Udlandspraktik på malta Guideskole i Spanien Uddannelsesgaranti Vi tror på dig! Læs mere på

khs.dk/merkantiLungdom skan koden og se vores profilfilm *) Servicen koster alm. trafiktakst.

lederuddannelse vil du arbejde med ledelse i skov, natur, parker og byens grønne områder? så tag en erhvervsuddannelse og suppler med gymnasiefag eller tag den nye eux, så er du godt på vej. •anlægsgartner • stx • landmand • skov- og naturtekniker • greenkeeper • eux • landbrugsuddannelse • hhx • produktionsgartner • htx • væksthusgartner • hF To grønne lederuddannelser

merkantil

køge Handelsskole

grøn

| lyngvej 19 | 4600 køge | tel. 5667 0400 | kHs@kHs.dk | www.kHs.dk

have- og parkingeniør • skov- og landskabsingeniør

3


Ambitionen bag Campus Haslev, som nu for alvor er skudt i gang, er at skabe et dynamisk miljø, hvor brugerstyring og elevindflydelse er i højsædet. Og hvor eleverne virkelig har lyst til at opholde sig :: Af Christina Qvistgaard :: ”Vi vil sikre, at det er så fedt at gå i skole, at man godt gider,” forklarer campus koordinator Lau Wulfsberg. Og netop det med godt at gide at være i skole er en af hovedtankerne bag campusmodellen. For selvom man i Faxe Kommune godt kan få de unge i gang med uddannelse, er det straks sværere at få dem til at blive. ”Undersøgelser viser, at campus mindsker frafaldet. Her i området kan vi sagtens få de unge til at melde sig ind på ungdomsuddannelserne, men de falder fra,” siger Lau Wulfsberg. Årsagerne til frafald kan være mange, men det, at man skal rejse langt efter de rigtige skoler og sige farvel til netværk og kammerater, hjælper i hvert fald ikke. Med Campus Haslev får de unge nu uddannelserne bragt lige til døren. ”De lokale unge kan vælge forskellige ungdomsuddannelser og alligevel blive sammen med deres venner, så netværket bevares,” fortæller Lau Wulfsberg. ”Samtidig har vi de rigtige skoler med i partnerskabet, og det lægger de unge meget vægt på. Derudover har vi fantastisk opbakning fra Region Sjælland og Faxe Kommune, så vi har en fornuftig økonomi.”

Indflydelse

Faxe Kommunes 10. klassescenter Ak10vet er allerede etableret på campus, Haslev Gymnasium og HF har kørt i mange år, og nu udbyder både EUC Sjælland, Zealand Business College (ZBC) og Køge Handelsskole også nye uddannelser. ZBC og Køge Handelsskole arbejder sammen om at give de unge det merkantile grundforløb HG,

Et sjællandsk kraftcenter for ungdomsuddannelser

Ringsted

Ringsted 2. og 3. oktober Står du overfor at skulle vælge uddannelse? På Job & Uddannelse i Ringsted kan du møde en række forskellige uddannelsessteder og virksomheder, hvor vejledere fra Ungdommens uddannelsesvejledning, uddannelsessteder og arbejdsgivere vil fortælle, hvad de kan tilbyde i forhold til de unges fremtidsplaner. Der er mulighed for forældre og elever at deltage i et forældremøde tirsdag aften – i tidsrummet 18.30 – 19.15 med oplæg om valg af uddannelse efter grundskolen.

www.ju.ua.dk Arrangør:

4

der er rettet mod handel, butik og kontor og også om HHX. EUC Sjælland, der i forvejen uddanner murere på Finlandsgade i Haslev, åbner et nyt Bygge og Anlæg grundforløb på Campus Haslev i Skolegade. Det sigter mod tømreruddannelsen, men giver også indblik i andre byggefag. Alle de centrale kræfter er altså i spil for at projektet bliver en

GRA T ADG IS ANG


succes. Men lige så vigtige, hvis ikke vigtigere, er de unge selv. ”Vi vil lave et kraftcenter for ungdomsuddannelser her,” fastslår Lau Wulfsberg.

”De unge på campus får indflydelse på, hvad der kommer til at ske både kulturelt og socialt. De kan endda få det gennem Ungerådet, som bliver etableret her på campus. Vi skaber en fed skoletid. Man skal ikke have arbejdet meget med unge for at finde ud af, at de gerne vil inddrages.” Campusmodellen skal tænkes som en helhed, hvor de unge frit kan bevæge sig rundt mellem de forskellige skolers lokaler og jord og nyde godt af de fælles faciliteter. 10. klassescenteret har fx allerede i et år benyttet sig af gymnasiets fysiklokaler. Eleverne får også en fælles brugerdrevet cafe.

Vejen frem

Så nu er det bare med at komme i gang, forklarer Lau Wulfsberg. Uddannelse er vejen til fremtiden – og Region Sjælland får brug for alle kræfter i årene fremover. ”Uddannelse er afgørende for, at man får et fedt liv. Man skal tage den uddannelse!” slår Lau Wulfsberg fast. ”Jeg er ligeglad hvilken, man vælger, bare man tager en. Her i regionen kommer der en masse byggeprojekter, så der bliver mange arbejdspladser, så det er drønvigtigt, at man har en uddannelse. Der bliver brug for arbejdskraft på alle niveauer. Vi har ikke de gamle produktionsarbejdspladser mere, men der kommer flere arbejdspladser og det er en kæmpe motivation.”

5


En kort praktikpladsaftale kan være vejen frem

Unge, der overvejer at fravælge en erhvervsuddannelse, på grund af manglen på praktikpladser, skal tænke sig om en ekstra gang. For der er masser af eksempler på, at det sagtens kan lykkes. Et af de eksempler er Nick Ygendahl- Holgersen, anlægsgartnerelev på Roskilde Tekniske Skole

:: Af Christina Qvistgaard :: Dagen efter sin grundforløbseksamen, som i øvrigt blev afsluttet med et 12 tal, var Nick til jobsamtale – og efter 1 times samtale var der en 3-måneders praktikaftale i hus. Og netop de korte praktikpladser kan være springbrættet til den fulde lærlingekontrakt. ”Det startede med, at jeg fik tilbudt en kort praktikplads, og det var kun en fordel. For så havde vi 3 måneder til at se hinanden an, og jeg kunne bevise mit værd,” fortæller Nick, 22 år. ”Allerede efter en måned fik jeg den fulde kontrakt.” Men Nick er ikke i tvivl om, at han havde fået praktikplads, selvom den første samtale ikke havde været en succes. ”Hvis man ved, hvad man vil, og har gå på mod, skal man nok finde en praktikplads. Man skal gøre nok for det. Det er ikke nok at skrive en ansøgning og sende den. Man skal ud og opsøge mestrene,” slår han fast.

Stort arbejde

Rundt omkring på regionens erhvervsskoler bliver der gjort et kæmpe arbejde for at sikre flere praktikpladser til eleverne. Roskilde Tekniske Skole er ingen undtagelse. ”Vi er med i projektet ’Flere og nye praktikpladser, som er et

samarbejde mellem de forskellige erhvervsskoler,” forklarer konsulent Anne Samuelsen. ”Vi skal ud og opsøge mestrene med henblik på at skaffe nye praktikpladser eller finde ud af, hvorfor de måske er holdt op med at have elever. Var matchet forkert? Og så skal vi høre dem, om vi må sende en elev ud til samtale.” ”Derudover skal vi klæde eleven på til at sælge sig selv, og der gør faglærerne et fantastisk stykke arbejde. Vi hjælper med at skaffe samtalen med mesteren, men eleven skal selv tage den derfra,” fortæller hun. Nick blev sendt til samtale hos Krogh & Molin A/S – og det viste sig hurtigt, at der var den helt rigtige kemi. I sommers kunne man finde Nick i København i gang med at anlægge en helt ny plads. ”Lige efter eksamen tog en af mine lærere fat i mig og sagde, at der var gods i mig. Vi gik over til Anne, og dagen efter var der en jobsamtale. Og det er et rigtig godt match,” fortæller Nick, som i øvrigt brugte 10 uger længere på grundforløbet end nødvendigt, fordi han mente, chancerne for at få praktikplads var mindre midt om vinteren.

Man skal ville det

Nick er et godt eksempel på, at tingene kan lykkes uanset hvilken baggrund, man har. Og han understreger, at det vigtigste er, at man virkelig vil sit fag. ”Jeg har ikke nogen folkeskoleuddannelse, men gik i arbejde, da jeg var 14. Jeg havde aldrig været til eksamen før, men jeg ville det her. Mange af dem, jeg går sammen med, falder fra, fordi de ikke vil det nok,” siger han. ”Og så er det rigtig vigtigt at have en god lærer. Min lærer kunne fortælle mig ting på en måde, som jeg kunne forstå. Han satte det op på en enkel måde.”

Linjer:

FODBOLD HÅNDBOLD TEAM GYM RYTME/DANSE

www.gunslevholm.dk 6


7


Parat til fremtiden – med de frie fagskoler :: Af Christina Qvistgaard :: På Vordingborgskolen, hvor foreningens formand Jette Rønne er forstander, er man klar til at tilbyde to af erhvervsskolernes indgange: SOSU og Mad til Mennesker. Andre skoler kan tilbyde andre indgange, og på sigt er ambitionen at ramme alle indgangene. Især håber man at kunne tilbyde de håndværksmæssige fag, så man kan få drengene med i endnu højere grad. Gennem Parat til Erhvervsuddannelse kan man gøre eleverne parate, inden de starter på erhvervsskolerne og dermed være med til at mindske frafaldet. Det sker gennem en undervisningsform, som tager udgangspunkt i det hele menneske. ”Alle hold har matematik og dansk. Men hovedvægten af undervisningen er på det praktiske,” forklarer Jette Rønne. ”Og fordi vi er kostskoler, får de unge også livsstilsfagligheden med sig. De lærer at flytte hjemmefra og begå sig socialt.” ”Vores tilgang til de unge er at kigge på muligheder – ikke begrænsninger. Det er meget vigtigt, for ellers kommer man ingen steder. Vi uddanner enten til Parat til Erhvervsuddannelse eller Parat til Erhverv, for det er ikke alle unge, der ønsker at uddanne sig.”

behov - STU. Og netop muligheden for at blande de forskellige unge falder godt i tråd med regeringens ambitioner. ”Vi passer rigtig godt ind i regeringens

ønske om et inklusionsmiljø, hvor eleverne går op og ned ad hinanden,” fastslår Jette Rønne. ”I og med at vi tilbyder begge dele, kan vi endda løfte nogle fra STU over i PTE – det er noget af det, der sker ved at være

Inklusion

Alle de Frie Fagskoler tilbyder udover de nye linjer også praktiske 10. klassesforløb og forløb for unge med særlige

Hvad er dit projekt? Måske ved du det allerede, måske vil du gerne finde det du brænder for. På Flakkebjerg Efterskole får du den kreative faglighed og frihed til at gøre dit projekt til virkelighed – i et inspirerende og trygt fællesskab. Kig ind på flakkebjergefterskole.dk og se vores 6 linjer og de projekter andre før dig har virkeliggjort. Vi glæder os til at møde dig. Flakkebjerg Efterskole Slagelsevej 13 4200 Slagelse

flakkebjergefterskole.dk info@flakkebjergefterskole.dk 58 18 61 00

Er du ikke parat til uddannelse? Produktionshøjskolen i Brøndby er en anden måde at starte på. » Du arbejder med opgaver i praksis. » Du er med til at skabe en produktion, som andre har glæde af. » Du oplever samarbejde og godt sammenhold. » Du udvikler dig både personligt, fagligt og socialt og bliver klar til at starte i en ungdomsuddannelse.

Vores linjer: • Café • Køkken & kantine • Musik & drama • Film, TV & medie • Foto, grafik & kommunikation

Vi tilbyder også Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU). Sammen med vores vejledere finder du ud af præcis, hvilken vej DU skal gå. Vi har løbende optag, så du kan starte, når du har lavet en målgruppevurdering sammen med din UU-vejleder.

Produktionshøjskolen i Brøndby Nykær 44, 2605 Brøndby - Tlf: 36 75 24 43

www.phsbrondby.dk

8

• Krop, stil & mode • Håndværk, natur & dyrehold • Formidling, børn & aktiviteter • Sundhed, omsorg & pædagogik


12 af Danmarks traditionsrige kostskoler har slået sig sammen i foreningen Frie Fagskoler – og igennem de sidste 3 år arbejdet på at udvikle konceptet Parat til Erhvervsuddannelse. Det nye koncept henvender sig til elever, der lærer bedst på den praktiske måde, men som har brug for en trædesten på deres vej til en egentlig erhvervsuddannelse i et inkluderende miljø. Starter den unge her på en STU på et basishold, hvor man arbejder med det kreative og med personlig udvikling, kan der ske så meget med den unge, at han eller hun måske kan starte på PTE året efter.”

”Man skal finde bare det mindste frø og bygge videre på det. Det er en stor opgave. Vi oplever at få nogle elever, som i deres hidtidige skolegang har haft en negativ oplevelse af det, at lære. Vi skal vise dem, at de kan lære at lære – der gør praktisk undervisning en stor fordel. De skal have et fundament. Mange har lidt nederlag, så de skal virkelig lære, at de godt kan,” siger forstanderen. ”Vi har unge mennesker her med alle typer udfordringer og diagnoser, men vi har erfaring, og vi uddanner os hele tiden. Vi har fokus på, at vi skal have veluddannede medarbejdere for hele tiden at være på toppen af opgaven,” forklarer Jette Rønne.

Uddannelse

Uanset om man er STU elev, PTE elev eller 10.klasses elev er personalets fornemmeste opgave at finde den enkeltes talent, forklarer Jette Rønne. Og det kræver, at personalet hele tiden udvikler sig.

Begejstring

Det nye koncept er blevet særdeles velmodtaget af erhvervslivet. Dansk Industri er meget begejstrede fortæller Jette Rønne. Og der bliver da også brug for erhvervslivets opbakning. ”For at tingene skal lykkes for dem, der arbejder med den her målgruppe, er praktikpladser afgørende, og der skal vi virkelig ud og have fat i erhvervslivet.”

6 gode

grunde til at vælge HG På HG på Roskilde Handelsskole kan du vælge præcis det faglige niveau, der matcher dig og dine kompetencer. Hvad er dit niveau?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

HG-Basis Det normale 2-årige grund forløb inden for kontor, handel og detail.

HG-Fokus 2 år eller mere. Du får personlig og faglig støtte og den tid, du skal bruge for at gennemføre.

HG-Business 2 år med høje faglige kvali fikationer. Du kan kvalificere dig til videregående uddannelse. HG-Voksen 1 år, hvis du allerede har rele vant erhvervserfaring eller dele af en STX, HF eller HTX.

HG-Flex 1-2 år med ekstra tid og støtte. Afslut efter 1. år, og få en kort uddannelse i butik eller på kontor. HG-Student 12 eller 18 uger, hvis du allerede har STX, HF eller HTX og vil i praktik i en virksomhed.

Se, hvad HG kan gøre for din fremtid på rhs.dk

9


Selvstændige

– og med udsigt til succes Fire elever fra Cph Wests HG Young Enterprise klasse løb med 2. pladsen, da DM i iværksætteri for unge blev afholdt. Men de fire elever mener selv, at de i virkeligheden vandt, for deres idé ender ikke som et skoleprojekt. De har startet egen virksomhed og regner med at kunne sende deres produkt på markedet i løbet af efteråret :: Af Christina Qvistgaard :: Tilsammen har Trine Jacobsen, Michella Danielsen, Anders Stolzenbach og Line Schack dannet firmaet Car Solutions. Produktet, der skal sikre succesen hedder Free Grip. Free Grip er en enkel, men genial løsning for alle bilejere, der enten har prøvet eller frygter at sidde fast, når sne, is og mudder gør sit indtog på vejene. De fire HG elever går alle sammen i Young Enterprise klasse, hvor de gruppevis skal starte en virksomhed, der skal deltage i konkurrencer. De skal selv komme op med ideen, designet, forretningsplan mv. Og de fire er enige om, at det har været en lærerig proces. ”Vi har lært at tænke som iværksættere og se muligheder i nye ting. Og så har vi fundet ud af, at vi gerne vil starte egen virksomhed,” fortæller de. ”Hele skoleåret har været centreret omkring det her. Det har også givet en masse selvtillid, for vi har skullet stole på, at vores idé er god.”

Rustet til fremtiden

Idékvinden bag produktet er Michella. En vinterdag sad Michella og hendes far fast i bilen, og det blev til en snak om, hvad man kunne gøre for at undgå den slags i fremtiden. Resultatet blev Free Grip, som blev designet i samarbejde med Michellas far.

03034

10

”Da idéen var på plads, skulle vi have lavet en prototype,” fortæller eleverne. ”Så skulle vi finde på firmalogo og navn osv. Vi har også sikret os patent på produktet.” At Young Enterprise klassen ruster eleverne til en fremtid som iværksættere er der ingen tvivl om. Ikke alene skal ide og forretningsplan udvikles. Der skal også udvikles netværk og læres præsentationsteknikker. Og for Car Solutions har drømmen om at sende Free Grip på markedet ført endnu mere med sig. ”Vi er nået så langt, at vi har en leverandør, som gerne vil producere Free Grip, og vi har været ude og snakke med kunder. Vi følger op på det løbende, men lige nu koncenterer vi os om vores eksamen, så det bliver taget op efter sommerferien,” forklarer de.

Anbefaling

Alle fire er enige om, at Young Enterprise klassen har været en kæmpe oplevelse, som de gerne under andre. Og det at sidde med noget, der virkelig bliver til noget – i stedet for at kæmpe udelukkende med tør teori, har været en ekstra bonus. ”Det er superfedt at gå på den her linje. Det er mere virkeligt end at sidde og læse bøger og skrive stile,” fastslår Car Solutions. ”Det er fedt, at det er noget virkeligt, vi har siddet med. Vi kører det selv og kan se, at der måske kommer nogle penge i kassen på et tidspunkt.” ”Vi vil helt klart anbefale andre at vælge iværksætterlinjer, hvis de får muligheden. Bare vælg det. Vi fik fx en 2. plads ved den store konkurrence, men på en måde vandt vi – for vi regner med at komme videre med vores idé.”


På CELF kan du det hele! Tekniske uddannelser:

■ Bil, fly og andre transportmidler ■ Bygge og anlæg ■ Bygnings- og brugerservice ■ Dyr, planter og natur ■ Mad til mennesker ■ Produktion og udvikling ■ Strøm, styring og it ■ Sundhed, omsorg og pædagogik ■ Transport og logistik ■ CELF flex

Gymnasier:

■ Handelsgymnasium (hhx) ■ Teknisk gymnasium (htx)

Handelsskoleuddannelser: ■ Hg ■ Sundhedsservicesekretær

CELF har afdelinger i Nakskov, Maribo og Nykøbing F.

 f Følg os

dk 11


Men året har vist sig at være forbundet med store oplevelser i et tæt fællesskab. »Jeg har lært, at det ikke nytter noget at tro, andre klarer problemerne. Jeg er blevet mere ansvarlig og tænker over, hvad de andre tænker. Jeg føler et ansvar over for mine kammerater nu,« siger han. Kendetegnende for mange af de unge, der hvert år tager på efterskole, er ligeledes, at de tager et pænt fagligt spring og får en modenhed, der gør, at de klarer sig godt i deres videre ungdomsuddannelse. Gymnasierektor Lars Ebbensgaard er glad for den ballast, efterskoleeleverne har, når de kommer til gymnasiet.

:: Af Torben Elsig-Pedersen. Foto: Hanne Loop :: »Jeg var lidt bange for, om efterskolen var noget for mig, for jeg var bange for at skulle væk hjemmefra,« erkender 17-årige Jens Adam Bøgild Blochman, der gik på efterskole sidste år. »Men jeg glemte hurtigt at have hjemvé, fordi jeg blev bare så optaget af livet på skolen og faldt om i sengen om aftenen.« Jens Adam Bøgild Blochman tog i 10. Klasse på efterskole. Som mange andre af de mere end 27.000 unge, der hvert år vælger at gå på efterskole i 8., 9. eller 10. klasse var starten af opholdet for Jens Adam Bøgild Blochman forbundet med lidt kriller i maven og hjemve.

201 3 København

Bella Center

9. – 10. januar 2013

GRATI S ADGA NG

Mange unge har et sjovt år på efterskole. Samtidig bliver de mere modne og klar til ungdomsuddannelserne

Det er aldrig for sent at vælge det rette gymnasium for dig!

Køge HanDelSgymnaSium

7 stærke

Århus

studieretninger

Scandinavian Congress Center

16. – 17. januar 2013

Fag der fanger fremtiden

Aalborg

Aalborg Kongres & Kultur Center

23. – 24. januar 2013

Herning

Efterskole giver et godt afsæt for videre uddannelse

Vi ses ørste arks st m n a D på sse... elsesme uddann

udlandspraktik Ægte nærhed i studiemiljøet

Herning Kongrescenter

Studierejser

30. – 31. januar 2013

Odense

Odense Congress Center

Læs mere på

6. – 7. februar 2013

KHS.DK/HHX

Skan koden og se vores profilfilm

u 12

ug.dk

*) Servicen koster alm. trafiktakst.

Handelsgymnasiet HHx Køge HandelssKole

| lyngvej 19 | 4600 Køge | tel. 5667 0400 | KHs@KHs.dK | www.KHs.dK


»De unge fra efterskolerne er parate til at stå på en scene og bidrage til det sociale liv fra dag ét på gymnasiet. Det er vigtige kompetencer at have med, for de falder hurtigt til og trives i deres ungdomsuddannelse. Det har efterskoleopholdet rustet dem til,« siger Lars Ebbensgaard, som samtidig pointerer, at eleverne på hans eget gymnasium, der har overtal af tidligere efterskoleelever, ligger højt i karaktermålingerne på landsplan.

Lærer at tage ansvar

»Efterskolen lærer de unge at tage ansvar og stå på egne ben. De føler et ejerskab for skolen. Vi oplever for eksempel ikke megen mobning eller hærværk, for det er mit indtryk, at de unge har været igennem et syrebad på efterskolen, hvor de har fået væsentlige værdier med i bagagen,« siger rektoren. Statistikken taler også sit tydelig sprog. Undersøgelser viser, at unge, der har været på efterskole, klarer sig godt på ungdomsuddannelserne. De har mindre frafald end øvrige unge, og når de kommer på de videregående uddannelser, gennemfører de i højere grad på den normerede tid.

Ministerens børn på efterskole

Også undervisningsminister Christine Antorini har som mor oplevet efterskolerne på tæt hold. Hun mener ligeledes, det er et år, hvor de unge får mulighed for afklaring, inden de går igang med en ungdomsuddannelse. »Min søn lærte at stå på egne ben, så den modenhed, han fik med sig fra efterskolen, har været meget vigtig for ham,« siger Christine Antorini om sønnen Thor, der i dag læser til pædagog. Det var en lidt skoletræt søn, undervisningsministeren dengang sendte afsted på efterskole.

»Han fik lysten til at lære tilbage, fordi der er mulighed for at organisere undervisningen på andre måder på en efterskole. Som forældre oplevede vi, at vi sendte en umoden dreng afsted, men fik en ung mand hjem,« siger Christine Antorini. Også ministerens datter har været på efterskole.

Tro på sig selv

16-årlige Jesper Steen Christensen kan skrive under på, at man får mere tro på dig selv i løbet af året på efterskole. »Jeg er blevet mere moden og tager tingene positivt. Jeg har fået mere gå-på-mod og angriber opgaverne. Jeg er vant til, der skal ske noget. Jeg var meget genert i starten, men nu kan jeg snakke med folk uden at kende dem. Jeg er blevet meget åben og udadvendt,« siger han. Mange unge tager et år på efterskole for at blive bedre fagligt og for at få mulighed for at udfolde sig i kreative fag som musik, idræt, design eller noget helt fjerde. Det er et bredt udsnit af unge, der kommer på efterskolerne, og en del af eleverne bruger året til at få en ny start, hvis de er kørt fast i skolesystemet eller har sociale problemer. For et år siden var alt kaos for 17-årige Christoffer Kier Chodklay. Han pjækkede fra den københavnske folkeskole, hvor han gik og var begyndt at hænge ud med kammeraterne om natten. Men han har fået modet tilbage efter ophold på en jysk efterskole. »Hjemme i København har jeg venner der ryger en del hash. Det er ikke noget for mig, men jeg er bange for, at jeg havde siddet på Christiana og røget nu, hvis ikke jeg var kommet i gang på efterskolen,« lyder den nøgterne konstatering fra den 17-årige københavnerdreng, som har mødt et helt andet miljø med faste rammer på den jyske efterskole. Han er er således et levende eksempel på, at mange unge laver mønsterbrud og får en helt ny start, mens de er på efterskole. Mens tusindvis af unge hvert år tilegner sig færdigheder i at leve tæt sammen 24 timer i døgnet og samtidig bliver bedre i skolefagene, går langt de fleste fra efterskolerne med en oplevelse af, at det er deres hidtil bedste år i deres liv. De oplever nemlig et meget stærkt kammeratskab med andre unge, og så får de mulighed for at dyrke deres helt specielle interesser i de mange profilfag, som de 260 efterskoler tilbyder.

140

lære

re

Vælg Slagelse Gymnasium 1300 elever 14 s

tudi

eret

ning

er STX og HF

og 2

6 va

lgfa

g

Du og dit valg er i centrum

Besøg os i brobygningen eller kom til vores orienteringsaften den 23. januar 2013 kl. 19.

og hed fritid g i l il ag på f plads t s u Fok else – est yb og f ford

Læs mere på www.slagelse-gym.dk

13


Gymnasiet var så åbent Læseferien er på nippet til at starte. Forude venter ugers terperi, eksamener og sommerfugle i maven, før huen endelig er hjemme. Men inden turen går hjem mod skrivebordet sidder eleverne på Haslev Gymnasium og nyder fællesskabet i forårssolen

Tænk jer om

Men selvom Rasmus selv har været glad for sine gymnasieår, mener han, at de fremtidige ungdomsuddannelseselever skal tænke sig godt om. Man skal ikke vælge STX per automatik, fastslår han. ”Jeg synes, der går for mange i gymnasiet, som måske i stedet burde have søgt HTX eller HTX,” siger Rasmus. ”STX er blevet hevet op til noget fantastisk, fordi det har det været for mange forældre. Men nogle af de andre ungdomsuddannelser kan give lige så meget. Fx er HF undervurderet. Og er man fx supergod til mate-matik, så er HTX måske et sted, hvor man kan få et højere fagligt niveau – og kammerater som interesserer sig for de samme ting. STX er tænkt som starten til en universitetsuddannelse, og jeg synes, man skal vælge det, hvis man gerne vil på universitetet.” :: Af Christina Qvistgaard :: Blandt de solskinstørstige 3.g’ere sidder Rasmus Lillelund Poulsen. Eksamensbeviset er bare nogle få uger væk – og nu er det tid til at gøre lidt status over gymnasieårene. ”Jeg valgte et mindre gymnasium, fordi jeg regnede med, at der var et godt socialt klima, man kunne få lov til at være med til nogle ting, og det var en åben skole, som gav plads,” fortæller Rasmus. Og han har ikke været skuffet over sit valg. ”Da jeg valgte STX frem for en anden ungdomsuddannelse, var det fordi, STX er så åbent. Det almene gymnasium har den fordel, at man bliver alment dannet – og jeg har haft mulighed for at have nogle fag, som har været lidt anderledes,” forklarer Rasmus.

VORDINGBORGSKOLEN: NYE VENNER, SAMVÆR... Vores 3 hovedfag er: Kost, praktiske fag og idræt Vi har flg. linier: 10.klasse, ”Parat til erhvervsuddannelse”, Mad til mennesker og Sosu.

Alle linier kommer på studietur til udlandet. Der er plads til 70 kost elever og 10 dagelever. Læs mere om os og de enkelte linier på www.vordingborgskolen.dk

14

Frivilligt arbejde

Det er ikke helt tilfældigt, at Rasmus har tænkt så grundigt på vilkår og muligheder på ungdomsuddannelsesområdet. Han har siddet i bestyrelsen i DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) og planlægger at bruge et sabbatår på frivilligt arbejde i foreningen inden videregående uddannelse venter. ”Jeg vil gerne læse historie,” fortæller Rasmus. ”Men først frivilligt arbejde. Jeg synes, det er vigtigt at tale uddannelsespolitik – og så er det også en social oplevelse.”


GO study -have fun! for dig mellem 14 - 18 år

o

o

p et ar

a

VindH SCHOOL HIG w.explorius.dk ww

USA – Canada – Australien – New Zealand – Sydafrika – Irland – Storbritannien – Tyskland Frankrig – Italien – Spanien – Argentina – Ecuador – Brasilien – Japan – Kina – Indien

– Soft-Landing Camp i New York, Paris, Sydney, Tokyo m.m. – Områdevalg og garanteret placering i USA – Egen kontaktperson i Danmark og værtslandet – NYHED! Deltag i op til 4 forberedelsesmøder inden din afrejse! – NYHED! Year End Camp i Chicago eller Washington D.C.

Tlf. 70 26 20 02 – www.explorius.dk

Explorius Danmark

Vind et år på High School! Deltag her!

15


Den nye ungdomsuddannelse EUX giver mulighed for at tage en erhvervsuddannelse og samtidig opnå gymnasialt niveau på seks grundfag. Uddannelsen skal mindske frafaldet blandt de stærke elever og sigter samtidig direkte mod videregående uddannelse :: Af Christina Qvistgaard :: ”EUX er tænkt som en udvikling i forhold til frafald,” forklarer EUX koordinator på EUC Sjælland, Ivan Hansen. ”Vi har generelt fokuseret meget på de elever, som har det svært, men der er også gode elever, der falder fra. Det almene gymnasium har også set elever falde fra og så vælge erhvervsuddannelse. Så man har fået øje på, at en gruppe elever havde brug for noget andet, end det vi kunne tilbyde.” På EUC Sjælland i Næstved og Køge har 26 unge afsluttet deres første år på EUX. Mange af dem med en videregående uddannelse til fx ingeniør eller arkitekt i kikkertsigtet. Og netop muligheden for at læse videre er den anden årsag til udviklingen af EUX. ”Elever, der har en ambition om at læse videre, har før stået og overvejet, om de skulle tage gymnasiet eller en erhvervsuddannelse,” siger Ivan Hansen. ”Man har altid kunne læse videre fra en håndværksuddannelse, men har måske først skullet have nogle grundfag på højt niveau. Med EUX bliver det pludselig rigtig tydeligt, at det er muligt at læse videre.”

Afsæt i det håndværksmæssige

Erhvervslivet har taget godt imod den nye uddannelse. Det har længe været et ønske at kunne ansætte unge med en højere uddannelse, der samtidig har et afsæt i det håndværksmæssige, fortæller Ivan Hansen. ”Mange af de erhvervsuddannede får et betroet job som formand eller leder, og jo mere de er klædt på til erhvervslivet, jo mere attraktive bliver de,” fastslår han. ”Mange vil også vælge at blive selvstændige og har brug for de kompetencer som kombinationen af praktisk håndværk og teori giver dem.” EUX lægger også op til tværfaglige projekter på skolerne både inden for håndværksfagområderne og grundfagene. Evnen til at samarbejde fagene imellem er afgørende på byggepladserne.

16

Svendebrev og studenterhue – på samme tid Tre indgange

På EUC Sjælland kan man tage EUX på 3 forskellige indgange. Inden for bygge og anlæg kan man vælge tømrer, murer eller struktør. Inden for produktion og udvikling er det klejnsmed, og inden for strøm, styring og IT er det installationstekniker. Rent praktisk foregår uddannelsen sådan, at man ligesom på en almindelig erhvervsuddannelse skal igennem et grundforløb, hvor man arbejder med sit håndværksfag. Derudover har man seks grundfag, som på grundforløbet skal løftes fra folkeskoleniveau til C- niveau. På hovedforløbet afsluttes fag på A eller B niveau. Og så skal eleverne have en uddannelsesaftale med en mester. På EUC Sjælland gør man et stort arbejde for at udbrede viden om den nye ungdomsuddannelse og gøre det nemmere for de unge at finde praktikplads. ”Vi har en konsulent, som kører ud og taler om uddannelsen. Samtidig giver vi de unge information med, når de skal ud og søge. De mestre, der tager en EUX elev, får til gengæld en meget målrettet ung,” fortæller Ivan Hansen.


Skandinavisk – mulighedernes sprog Gå på gymnasiet i Sverige, på dansk Bo på en kostskole med andre svenske, norske og danske unge Tag en anderledes gymnasieuddannelse

Skolen

Skolen ligger i Dals-Ed, en lille by ved den norske grænse med søer, skove og storslået natur. Skolen ligger kun et stenkast fra stationen, hvorfra der hverdag afgår tog til Oslo og København. Uddannelsen er gratis og du får dansk su. Se hvordan du søger på www.scandinavianschool.se. Skolen har to linier, og begge linier giver adgang til alle videregående uddannelser i hele Skandinavien.

Den samfundsvidenskablige linie

Denne linie er for dig der er engageret i samfundet og vil gøre en forskel. Vi går i dybden med store globale spørgsmål som fx klima og menneskerettigheder. Vi arbejder løsningsorienteret og du får mulighed for at arbejde med emner som intresserer dig.

Turismelinien – Turisme og friluftsliv

Denne linie fokuserer på skisport, vandring og kajak, men du vil også få indblik i andre sportsgrene som klatring og surfing. Du vil få indsigt i hvordan turistbranchen fungerer, hvordan du starter dit eget firma og du vil efter uddannelsen kunne arbejde som friluftsguide i hele skandinavien.

Vi er på uddannelsemessen i Bella Center i København 9. – 10. januar 2013

17


18


To af pionererne på EUC Sjællands EUX er Sandra Jørgensen og Mads Løth Nielsen, begge 17 år, som har afsluttet tømrer grundforløbet, og er klar til praktikplads :: Af Christina Qvistgaard :: Sandra drømmer om en fremtid som arkitekt. Men vejen til den succesfulde fremtid er ikke gjort med at have teorien i hus. For Sandra har det været lige så vigtigt at lære håndværket fra bunden. ”Min første tanke var, at jeg ville tage HTX og derefter tømreruddannelsen, inden jeg søgte videregående uddannelse. Men så fandt jeg EUX,” forklarer hun. ”Her får jeg det håndværksmæssige med, og det er en rigtig god idé. På den måde kan jeg senere lave en realistisk tegning. Jeg er rigtig glad for både at have det boglige og det faglige.” Og efter første år er Sandra ikke i tvivl om, at hun har valgt den rigtige ungdomsuddannelse. Kombinationen af svendebrev og studentereksamen giver desuden et ekstra sikkerhedsnet fremover. For drømme kan jo ændre sig. ”Det er det rigtige, jeg har valgt. Jeg nyder at bruge hænderne,” fastslår hun. ”Det er en blanding af erhvervsuddannelse og studentereksamen, så selv om man pludselig ikke vil bruge sin erhvervsuddannelse, har man studentereksamen at falde tilbage på.” Sandra er den eneste pige på sit hold, men det har ikke slået hende ud. Man må bare give igen, når drengene bliver lidt for kække, fortæller hun. ”I starten var det lidt mærkeligt, at være den eneste pige, men man vænner sig til det. Man skal kunne tåle, at tonen kan være lidt hård,” siger Sandra, som glæder sig til at starte i praktik efter sommerferien.

Boglig og faglig Vil bruge hovedet

Selv om Mads endnu ikke har zoomet helt ind på, hvad fremtiden skal bringe, lagde han vægt på det boglige, da han valgte EUX. ”Jeg vil ikke kun være tømrer. Jeg føler, at jeg også gerne vil bruge hovedet noget mere, men jeg har ikke planlagt hele min fremtid endnu,” forklarer han. ”Jeg regner med, at jeg skal have en videregående uddannelse, men måske skal jeg have et par år som tømrer først.” Mads har desuden lagt vægt på, at EUX i realiteten forkorter hans uddannelsestid. Og anbefaler i øvrigt gerne uddannelsen til andre. ”EUX er en god ide. Hvis man først skal have en gymnasial uddannelse og derefter en erhversuddannelse, tager det måske 6 – 6½ år,” understreger han. ”Her kan man tage sin ungdomsuddannelse og gå direkte videre. Hvis man står som folkeskoleelev og skal vælge ungdomsuddannelse og gerne vil lidt mere end erhvervsuddannelse er det supergodt. Og hvis man godt kan lide udfor dringer.” Som pionerer på EUX har både Sandra og Mads haft mulighed for at få indflydelse på de kommende elevers uddannelsestid. ”Det har været lidt svært at være de første, men vi har givet ideer videre til lærerne, hvis der har været mangler,” fortæller de.

19


På rette spor

Den 2-årige Erhvervsgrunduddannelse (EGU) har vist sig at være den helt rigtige løsning for de elever som har faglige udfordringer og brug for lidt ekstra støtte og vejledning

:: Af Christina Qvistgaard :: Oprindeligt ville EGU elev Carsten Hartmann Guhle være politimand eller mekaniker. Det stod dog hurtigt klart, at det kneb lidt med det boglige. Og så måtte de drømme skrinlægges. Men i stedet for at bruge det tilbageslag som en undskyldning for at sætte sig i sofaen og spille computerspil dagen lang, vendte Carsten sig mod EGU. ”Jeg blev glad for, at jeg kunne komme ind på uddannelsen, for jeg har det svært med det faglige,” forklarer Carsten, 20 år. ”Når først jeg står med ting i hånden, kan jeg sagtens. Jeg søgte ind på Pædagogisk Assistent, men fik afslag, og så røg jeg på produktionsskole. Men så fandt jeg EGU, og nu er jeg på rette spor.”

Følger med i timerne

Med hjælp fra EGU vejlederne fik Carsten en praktikaftale i stand med en SFO i Ejby. Og siden har han ikke set sig tilbage. ”Jeg kan godt se mig selv arbejde med pædagogik fremover fx med børn med autisme eller ADHD. Når jeg er færdig med min praktik i Ejby, starter jeg i Solrød i en SFO,” fortæller Carsten. ”I løbet af de to år uddannelsen varer, bruger vi 25 uger på skole fordelt på 5 gange 5 uger. Og nu følger jeg med i timerne og glæder mig til skoleopholdene.” ”Jeg er også i gang med at lave håndbold undervisning for de små fra 0. til 2. klasse, så det er jo et stort ansvar,” siger Carsten, som heller ikke er bleg for at anbefale uddannelsen til andre. ”Jeg vil sige til andre hop på uddannelsen her. Der er ikke så meget bogligt. Jeg er glad for, at jeg gjorde det,” fastslår han. ”Nu har

jeg rigtig meget ansvar, og det betyder meget. Og så rører det mig, at jeg er værdsat på min arbejdsplads. Det er en supergod uddannelse og vejlederne er gode. Det betyder meget at have den backup og kunne få talt tingene igennem. Man får også hjælp til alt sådan noget som papirarbejde.” EGU eleverne får elevløn under praktikopholdene, og det har medført en ekstra bonus for Carsten. Han har købt sig en helt ny bil.

Individuelt match

De vejledere, Carsten roser så varmt, er Kenneth Nørrgaard og Kim Rolighed. Tilsammen står de to for EGU uddannelsen i Køge, Stevns og Faxe. Basen ligger på Produktionsskolen Klemmenstrupgård i Køge. ”Når UUV har målgruppevurderet de unge, er det os i samarbejde med kommunerne, der står for at skaffe arbejdspladser,” fortæller de. ”Vi gør meget ud af at matche den unge med den enkelte arbejdsplads, så det bliver en succesoplevelse for begge parter.” EGU henvender sig til de unge, der har brug for at blive holdt lidt mere i hånden, og den er individuelt tilrettelagt. Det betyder dog ikke, at alt bliver gjort for eleverne. ”Vi stiller store krav til dem,” fastslår vejlederne. ”De skal møde til tiden, og de skal være motiverede og branche afklarede. EGU handler også om at forstå, hvad en arbejdsplads er og lære at fungere socialt med mange forskellige kollegaer.” Lever eleverne op til kravene, kan de til gengæld forvente hjælp fra vejledere, hvis dør altid står åben og som gør meget ud af at styrke det sociale sammenhold blandt de unge. ”Vi holder EGU træf 3-5 gange om året for at give eleverne en fællesskabsfølelse. Vi har ca. 40 elever. Hvis nogen har det svært, så ringer de og spørger, om de må komme forbi og snakke, og det gør de så. Når først, de er kommet i gang med et forløb, gælder det om at holde fast,” forklarer Kenneth og Kim.

BRUG FOR AFKLARING? Et ophold på PFFU gør dig klar til uddannelse Køkken · Ejendomsservice · Bygge/Anlæg · Auto · Pædagogik/Kreativ · Mediegrafisk · Almen undervisning EGU · STU

PFFU · Skuldelevvej 24 · 4050 Skibby Ring 3038 7700 eller 3038 7718

20


» Faglig fordybelse

» Det bedste studiemiljø

» Kreativ udfoldelse

» Åbenhed og dialog

» www.vordingborg-gym.dk 21


Et hold malerelever fra EUC Sjælland er i skolepraktik i Haslev og bruger tiden på at gøre Campus Haslevs nye elevcafé lys og indbydende

Man skal i gang med noget...

:: Af Christina Qvistgaard :: Som ene høne i kurven blandt malereleverne finder vi 18-årige Maria Bagger, der ligesom sine kollegaer på skolepraktikholdet er i fuld gang med at male vægge og lofter i caféen hvide.

Maria er havnet på bygningsmaleruddannelsen efter en lille flirt med mekanikeruddannelsen, som viste sig ikke lige at være noget for hende. Men maleruddannelsen har vist sig at være den helt rigtige – og selvom praktikpladsen mangler i øjeblikket – har Maria ikke mistet modet. ”Jeg er i skolepraktik her, indtil jeg finder en læreplads. Jeg synes, det er godt, at man har mulighed for skolepraktik, for krisen gør det svært at finde noget hos en mester. Jeg er ellers mødt op personligt tidligt om morgenen med min ansøgning i hånden rigtig mange steder, men det er ikke lykkedes endnu,” fortæller Maria, der elsker at male – om det så er på bygninger eller lærred. ”Jeg maler også kunst,” fortæller hun. ”Jeg kan godt lide at bruge mine hænder og fingre.”

Man skal ikke nasse på samfundet

Praktikpladsproblemer er ingen undskyldning for ikke at gå i gang med en uddannelse, mener Maria. Uanset hvad gælder det bare om at komme i gang. ”Under alle omstændigheder skal man i gang med en uddannelse. Man skal i gang med noget! Ellers ender man bare med at nasse på samfundet. Det har jeg altid foragtet. Man skal lave et stykke arbejde, der er noget værd,” fastslår Maria. ”Jeg vil råde unge, der er bange for ikke at få praktikplads til alligevel at gå i gang med grundforløbet, så har man starten med. Og får man ikke praktikplads kan man prøve noget nyt.”

Højt til loftet

At være ene pige på holdet har ikke afskrækket Maria. Hun mener bestemt, at flere piger ville nyde uddannelsen som bygningsmaler – de skal bare vide lidt om, hvad det er. Og sammenholdet med drengene fungerer fint. ”Jeg er superglad for at gå på EUC. Man får tidligt i forløbet ret frie tøjler, så man husker, at man har et ansvar. Der er superhøjt til loftet, og vi kan næsten alle sammen godt sammen.”

” Jeg vil gerne arbejde i udlandet. Derfor har jeg valgt et gymnasium med internationalt fokus. Rikke Olsen, 2. års gymnasieelev

Hvis du tænker på hele verden som din arbejdsplads, så får du pludselig rigtig mange muligheder. Derfor har vi et bredt udvalg af studieretninger - alle med internationalt fokus. Du kan vælge økonomi, afsætning, matematik, it, sprog, kulturforståelse og sport på mange niveauer i det miks, der passer netop dig. Det giver dig den bedste ballast, uanset om du rejser ud eller bliver i Danmark. Rikkes store drøm er et job i udlandet. Hvad er din?

Bliv inspireret på rhs.dk

22


På efterskole?

– prøv en husholdningsskole • 10. klasse

(vælg et liniefag)

• Vild med gastronomi (Alverdens mad)

• Musiker på 1 år

(Studie, turné og musikfestival)

• Tøj, trends & tilskæring (Modeludvikler,modeshow)

• Botræning

(bliv klar til at flytte hjemmefra)

www.skolenfor.dk

Skolen for Gastronomi, Musik & Design Tlf. 75858012 – Højskolevej 9 – 7100 Vejle

“klik her” og følg skolen for Gastronomi, Musik & Design på ...

23


24


Fem unge talenter fra 1. g på Teknisk Gymnasium Selandia er udpeget til at deltage i ScienceTalent College fra 2012 til 2014. ScienceTalent College er et supplerende undervisningstilbud til 60 af de mest begavede naturvidenskabelige gymnasieelever i Danmark. Og selvfølgelig har Danmarks bedste tekniske gymnasium fem elever med

Fem talenter får to års naturvidenskabelig særbehandling

Teknisk Gymnasium Selandia gør meget for at udfordre og udvikle dygtige elever. Det kan ses på karaktergennemsnittet til studentereksamen, som tre år i træk har været landets højeste. Som et helt ekstraordinært tilbud får fem udvalgte elever på 1. år nu mulighed for at fordybe sig i naturvidenskab ved otte science camps fordelt på to år. Eleverne har allerede været på første camp, som foregik på Det Biovidenskabelige Fakultet i København. ”Temaet for første camp var mad til milliarder og handlede om fødevareudfordringen i Afrika. Vi fik et indblik i det molekylærbiologiske arbejde med planter, herunder hvordan planter kan klare sig i udpint jord med meget små mængder fosfor. Vi diskuterede også, om det ville være etisk forsvarligt at løse problemet ved at manipulere planternes gener til at vokse uden for eksempel fosfor,” fortæller Jonas Greibe Hansen. Peter Rygaard Larsen, adjunkt og ph.d. på Teknisk Gymnasium, er projektleder for ScienceTalenter, og både han og rektor for gymnasiet glæder sig over, at de talentfulde elever får den slags tilbud.

Høje forventninger til ScienceTalent College

De fem elever er udvalgt, fordi de er dygtige, engagerede og har lyst til at bruge ekstra tid på at gøre sig klogere. Eleverne kommer til at deltage i otte planlagte science‐camps gennem hele deres gymnasietid. De bruger både deres fritid og skoletid på aktiviteterne og gør det ikke kun, fordi de får mulighed for at gå i dybden med de fag, de elsker. ‐ Udover det faglige har jeg da også en forventning om, at det er godt at kunne skrive på sit CV, når man fx skal søge en

videregående uddannelse. Det giver også inspiration til de rapporter og opgaver, vi skal lave på skolen, så vores arbejde kan blive mere fyldestgørende, siger Andreas Staurby Olesen. ‐ Jeg forventer også at få et indblik i, hvad de forskellige universiteter laver, og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Det giver et mere kvalificeret studievalg senere og også mulighed for at netværke og lære folk andre steder at kende, siger Malte Tore Christensen. Eleverne skal ende med at lave en projektrapport, som skal forsvares mundtligt. Karakteren vil fremgå af det diplom, der udstedes ved afslutningen på hele forløbet. Diplomet kan blandt andet bruges ved ansøgning om optagelse på et udenlandsk universitet. Næste camp er 5.‐8. august og handler om moderne teknologi. Campen er tilrettelagt i samarbejde med SDU og Center for Playware, DTU og foregår på Mærsk Mc‐Kinney Møller Videncenter i Sorø.

Vælg en

UDDANNELSER MED MULIGHEDER

SOCIAL- & SUNDHEDSUDDANNELSE GRUNDFORLØB 20 - 40 uger – unges indgang til hovedforløbene

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER (hovedforløb) 1 år og 2 måneder – job i hjemmeplejen og på plejehjem – du kan søge videre til social- og sundhedsassistent SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT (hovedforløb) 1 år og 8 måneder – job på hospitaler og i psykiatrien – du kan bl.a. søge ind på sygeplejestudiet PÆDAGOGISK ASSISTENT (hovedforløb) 2 år og 3½ måned – job i daginstitutioner, fritidsklubber og døgninstitutioner – du kan søge ind på pædagogstudiet

www.sosusj.dk post@sosusj.dk 57 68 01 00

r du e Når på et get , opta dforløb e g v o o h u løn får d kplads ti prak

25


Studietur under eksotiske himmelstrøg

London, Rom endda New York. Alle sammen traditionelle destinationer for ungdomsuddannelsernes studieture. Men 3. års eleverne på den internationale linje på handelsgymnasiet på CELF drog af sted på en tur de færreste elever kan drømme om

Selvom eleverne var grundigt forberedt og havde læst en masse inden – bl.a. i fagene kulturforståelse og engelsk, var der meget, der overraskede. Mest slående for eleverne var den kæmpemæssige forskel på rig og fattig. Og bare det at færdes i trafikken med en skøn blanding af mennesker, køretøjer samt hunde, okser, bøfler, elefanter og kameler var en oplevelse i sig selv.

Da eleverne i starten af 2. g. skulle vælge målet for deres studietur, valgte de Indien. Indien er et af de såkaldte BRIK-lande (Brasilien, Rusland, Indien og Kina), der i øjeblikket er meget fokus på. Vækstpotentialet i landene er stort, og de er derfor et oplagt rejsemål for elever på de internationale handelslinjer. Og eleverne har ikke fortrudt deres valg. De har fået en oplevelse for livet, og samtidig har de fået en masse viden, der vil stå dem godt i deres fremtidige karrierevalg.

Omfattende program

Det forberedte program for turen var meget omfattende. Sammen med guider og lærere rejste eleverne over 1200 km med bus og tog og fik lejlighed til at besøge både moskeer, templer og paladser og ikke mindst det berømte monument Taj Mahal. Turen omfattede også besøg på den danske ambassade i Delhi, virksomheder og skoler.

UDD ANN ELS ESB OG EN

NYE, OPDATEREDE UDGAVER

OG EN

K SI A/S

20 13

S t K SI A/

n

Fo rla ge

– er hv er m ed sa m tl ig gy m na si vs ud an ne ls er e og al e ud da nn el se r – CD ro m ve dl ag t

 R EJ S E , UDDANN ELSE ARB EJD E i udla ndet

For lag et

EL SE SB

Forl age t

Kar l-Å ge And rea sen og For lag et Me tte We KSI A/S rne r Ras mu sse

Forlaget KSI A/S

UD DA NN

13

NELSER 20

SUDDAN

UNGDOM

– for ung e med sær lige beh ov 201 3

uddannel Uundværlige opslagsbøger, med al den nyttige sesbogen – fo r un ge information, tips, m ed sæ rl ig e be ho v vejledning og gode råd, man kan have & BOGEN brug for, når man UNGDOM ELSES N N A S D UDDANN UD ELSER står overfor vigd it v a lg re ss e – D in in te tige valg.

For lag

A/S et K SI

2013

K SI A/S

201 3

Forlaget KSI A/S

Se mere og bestil bøgerne på: www.ua.dk

26

20 13


Hvad skal du efter folkeskolen?

10

gode grunde til et skoleår i udlandet med EF!

edsprog f Flydende i fremm lser f Nye kultur opleve ærk f Internationalt netv t f Oplevelser for live rdringer f Spændende udfo dvikling f Stærk personlig u tid f Boost til din frem gang f Anderledes skole else f Lokal kulturforstå fri år f Giv mor og far et

www.ef.com

27


Uddannelsesbyer i Region Sjælland

UU Nordvestsjælland UU-Roskilde

UUV Køge Bugt

UU Vestsjælland

UU Lolland-Falster

UU Sjælland Syd

= UU-Center

= Uddannelsesby

57

www.uurs.dk


Andre uddannelser Fiskeriuddannelser

Maritime uddannelser

Musikalsk Grundkursus – MGK www.musikalskgrundkursus.dk

www.teamdanmark.dk (under elitesportsfolk – job og uddannelse)

Musikalsk grundkursus foregår på en musikskole. Der er både en klassisk og rytmisk linie. Du kan bruge kurset til at forbedre dine musikalske kvalifikationer, fx hvis du ønsker optagelse på en uddannelse ved et af musikkonservatorierne. Kontakt skolen for tilmeldings-oplysninger.

Team Danmark har etableret en række tilbud, der gør det muligt for dig at kombinere elitesport med en ungdomsuddannelse på fleksible vilkår. Ansøgningsfristen ligger som regel i februar på særligt skema. Team Danmark kræver aftale med godkendt specialforbund

De maritime uddannelsesinstitutioner Søfartsstyrelsesuddannelseskontor Vermundsgade 38C, 2100 Kbh. Ø Tlf. 3917 4400 www.fuldskruefrem.dk og www.skibsofficer.dk

Fiskeriskolen, EUC Nordvest Arøvej 9, 7680 Thyborøn Tlf. 9691 9230 fiskeri@eucnordvest.dk www.blivfisker.nu

De maritime uddannelser spænder fra videregående uddannelser så som skibsofficer og maskinmester til kortere uddannelser som skipper og til erhvervsuddannelser som skibsassistent og skibsmekaniker. Alle uddannelserne veksler mellem skoleophold og praktik på skibe. HF-søfart er for dig, der vil have en gymnasial uddannelse samtidig med, at du forbereder dig til en karriere til søs.

Alle, der vil arbejde i fiskeriet, starter med et obligatorisk 3 ugers sikkerhedskursus. Herefter kan man tage fiskeriets 2-årige grunduddannelse, som veksler mellem praktik og skoleundervisning. Er du over 18 år, kan du arbejde som fisker umiddelbart efter, at du har gennemført sikkerhedskurset. Du har herfra mulighed for at videreuddanne dig til skipper af henholdsvis første eller tredje grad.

Team Danmark

Uddannelser i Forsvaret

Forsvaret er en af landets største uddannelsesinstitutioner og rummer med sine over 30 uddannelser mange muligheder for unge. Uanset hvilken retning du vælger, får du løn under uddannelsen.

Musikalsk grundkursus

MGK - Sjælland Base i Køge, afdelinger i Slagelse, Nykøbing Falster og på Bornholm www.mgksjælland.dk

Forsvarets Rekruttering Jonstrupvej 240, Postbox 145, 2700 Ballerup Tlf. 4489 5000 www.forsvaret.dk/fvr

Billedkunstnerisk grundkursus

Er du ung og arbejder seriøst med kunstneriske udtryksformer? Har du lyst til at få inspiration fra andre og fra professionelle kunstnere? Tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor billedkunst, arkitektur eller design på fx Kunstakademiet eller Danmarks Designskole? Så er BGK muligvis noget for dig. Kulturregion Midt- og Vestsjælland Kursusbyer: Jyderup, Ringsted og Roskilde. www.kulturregionmidtogvestsjaelland.dk Køge: www.koes.dk Vordingborg: www.bgk-storstrom.dk Kursusby: Vordingborg

56

www.uurs.dk


Andre uddannelser Højskoler er kostskoler, der er placeret i hele landet. Du kan komme på højskole, når du er fyldt 17 ½ år. Der findes dog 2 ungdomshøjskoler, der optager elever mellem 16 ½ og 19 år. Et højskoleophold, som typisk varer mellem 3 og 6 måneder, virker afklarende, og du kan blive vejledt i forhold til din kommende uddannelse. Der er mulighed for at få en mentor, hvis du har en uddannelsesplan. Se priser på den enkelte højskoles hjemmeside.

Højskolernes Hus Nytorv 7, 1450 Kbh K Tlf. 3336 4040 www.hojskolerne.dk

Efterskoler

Efterskoler er for unge mellem 14 og 18 år, som har afsluttet 7. klassetrin. Her kan du få undervisning i skolefag, der svarer til 8., 9. og 10. klasse samt en lang række andre fag af kreativ eller praktisk art. Brobygning er obligatorisk i 10. kl. Nogle efterskoler tilbyder også et 11. skoleår. På efterskolen bor du sammen med elever og lærere, og et efterskoleophold varer et helt skoleår – typisk 40 uger. De fleste skoler opkræver elevbetaling pr. uge, men alle danske elever er sikret elevstøtte fra staten. Derfor bliver din egenbetaling mindre afhængig af husstandsindkomsten. Tag kontakt til den enkelte efterskole. To-sprogede elever kan søge stipendiat via vejlederen på grundskolen. Ansøgning om stipendiat kan findes på nedenstående hjemmeside. Der er efterskolernes dag med åbent hus over hele landet hvert år, sidste søndag i september. Men du har også mulighed for at kontakte skolerne og aftale et besøg.

Husholdnings- og håndarbejdsskoler

De 17 husholdnings- og håndarbejdsskoler i Danmark er åbne for alle, der er fyldt 16 år eller har afsluttet 9. klasse. Skolerne tilbyder kurser indenfor kreative og praktiske fag og underviser i så forskellige fag som mad, design, sundhed, tekstil, animation, indretning, musik, sport og friluftsliv. Kurserne varer fra ½ til 1 år. En del skoler tilbyder også kortere kurser. På flere skoler kan du desuden tage 10. klasse. Du kan også følge undervisning på gymnasialt niveau som del af dit kursus. Husholdnings- og håndarbejdsskolerne er kostskoler. På de tre skoler i Københavnsområdet har du endvidere mulighed for at deltage som dagelev. www.hus-haand.dk

Efterskolernes Sekretariat Tlf. 3312 8680 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskoler.dk

55

www.uurs.dk


EGU Evt. forperiode på produktionsskole (1-2 uger) 1. år

Praktik Praktik

2. år

EKSEMPEL PÅ EGU-FORLØB Skole Skole

Praktik Praktik

Skole Skole

Praktik Praktik

EGU-forløb: 2 år, som evt. kan udvides til 3 år Heraf skoleperiode: min. 20 uger/max. 40 uger

Erhvervsgrunduddannelse – EGU

Erhvervs-grunduddannelsen er et 2-3 årigt praktisk uddannelsesforløb for dig, der er mellem 16 og 30 år og ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med en erhvervsuddannelse eller er faldet fra en uddannelse.

Skoleperioderne skal i alt vare mellem 20 og 40 uger. Skoledelen består normalt af undervisningsdele fra forskellige skoletyper og andre uddannelser, fx VUC, daghøjskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler, handelsskoler eller tekniske skoler. I skoleperioderne får du skoleydelse.

Hvordan optages du på EGU?

Hvem kan starte på EGU?

EGU er for dig, som gerne vil arbejde praktisk og som helst vil have en kort uddannelse, hvor det praktiske arbejde er den største del af uddannelsen. EGU er til dig, som ikke vil have for meget teori, og som lærer bedst på små hold. Der er ingen særlige optagelseskrav. Du skal blot være færdig med at gå i folkeskolen eller tilsvarende.

Praktisk uddannelse

EGU indeholder meget praktik og kun lidt teori. Uddannelsen tilrettelægges specielt for dig, hvilket bl.a. betyder, at du selv kan være med til at planlægge og sammensætte uddannelsen. EGU består af perioder i praktik og perioder på skole. Uddannelsen varer normalt 2 år, men den kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer 3 år. I praktikperioderne lærer du forskellige arbejdsfunktioner og livet på en arbejdsplads at kende. Praktikken kan foregå i en eller flere virksomheder. Når du er i praktik, får du elevløn.

Før du kan begynde, skal du sammen med din vejleder udarbejde en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i.

Hvad kan du efter EGU?

Formålet med uddannelsen er, at give dig bedre chancer for at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller at du bliver bedre til at søge job inden for dit fag.

Få mere at vide om EGU

Hvis du er interesseret i at vide mere om EGU, kan du kontakte din uddannelsesvejleder eller Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, du bor i.

STU

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU

Den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU skal tilbydes unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning har pligt til at give den unge vejledning. I samarbejde med den unge og familien skal der laves en indstilling om et uddannelsestilbud til kommunalbestyrelsen.

Der skal lægges betydelig vægt på den unges og forældrenes eller værgens ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af ungdomsuddannelsen. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.

54

www.uurs.dk


Produktionsskoler Kalundborgegnens Produktionsskole Saltoftevænge 4, 4470 Svebølle Tlf. 5929 3833 www.k-p-s.dk

Korsør Produktions­højskole Norvangen 15, 4220 Korsør Tlf. 5835 0909 www.xor.dk

Lollands Produktionsskole Skandsen 11, 4900 Nakskov Tlf. 5492 8300 www.lops.dk

Uddannelsessteder (alfabetisk)

www.solroedproduktionsskole.dk

www.phweb.dk

Højagervænget 21, 2680 Solrød Tlf. 5614 2514

Tølløsevej 41, 4340 Tølløse Tlf. 5117 0117

Solrød Produktionsskole

PH – Produktionsskolen Holbæk

Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup Afdelingen i Greve Grevevej 20, 2670 Greve Tlf. 4615 4315 Afdelingen i Taastrup Selsmosevej 2, opg. øst, 3. sal, 2630 Taastrup Tlf. 4615 4315

Strømmen – Vordingborg-Møn Produktionsskole Langøvej 6, 4760 Vordingborg Tlf. 5534 5473 www.stroemmen.nu

www.produktionsskole.dk

www.phs-koege.dk

www.lops.dk

Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge Tlf. 5663 3700

Banegårdspladsen 1, 4930 Maribo Tlf. 5485 1155

Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård

– Mariboafdelingen

Multicenter Syd Eggertsvej2, 4800 Nykøbing Falster Tlf. 5485 1155 www.multicentersyd.dk

Ringsted Produktionshøjskole Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted Tlf. 5760 0298 www.rphs.dk

Slagelse Produktionsskole

Næstved Unge Center og Produktionsskole

www.rospro.dk

www.nvpro.dk

Københavnsvej 133, 4000 Roskilde Tlf. 7024 0770

Hovedgaden 7, 4520 Svinninge Tlf. 5921 6666

Roskilde Produktionsskole

NVpro – Nordvestsjællands Produktionsskole

Ålestokvej 5, 4700 Næstved Tlf. 5573 2127 www.nucp.dk

Ottestrupvej 9-13, 4200 Slagelse, Tlf. 5854 4001 www.slagpro.dk

53

www.uurs.dk


STU

PRODUKTIONS- BASERET ERHVERVSUDDANNELSE

Produktionsskoler PRAKTIK I EN VIRKSOMHED

Kan jeg gå på produktionsskole?

Produktionsskole

ALMENE FAG

EGU

VÆRKSTEDER Fx: Træ Metal Tekstil Køkken Gartneri Landbrug Sundhed Kontor Butik Musik Teater IT og medie

KOMBINATIONSFORLØB MED EUD DELE AF ET EUD FORLØB

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal godkende, at du tilhører skolens målgruppe, inden du kan blive optaget på en produktionsskole. Du kan henvende dig til UU-Centeret i dit område eller kontakte en produktionsskole, som så kan hjælpe dig med at få en aftale med en uddannelsesvejleder. Der er følgende optagelseskrav på en produktionsskole: n Du skal være under 25 år. n Du har opfyldt din undervisningspligt. n Du har ingen uddannelse, og du har ikke umiddelbart forudsætninger for at begynde på en uddannelse. n Eller du har afbrudt en ungdomsuddannelse. Du skal have en målgruppevurdering fra din UU-vejleder. n

Starttidspunkt og forløb

Hvis du efter skolen ikke er klar til at begynde på en ungdomsuddannelse, og hvis du har brug for at blive dygtigere på nogle områder, eller hvis du har afbrudt en uddannelse og har behov for mere afklaring, før du går i gang, så er produktionsskolerne et tilbud til dig.

Hvad er en produktionsskole?

Produktionsskolen er et praktisk uddannelsestilbud baseret på værkstedsundervisning. Her kan du prøve dig selv i forskellige fagområder, lære mens du arbejder med praktiske opgaver og finde frem til, hvad du er god til. Lærerne på værkstederne er faguddannede og hjælper dig med at lære at løse de forskellige opgaver.

Skolernes værksteder

En produktionsskole har flere værksteder, hvor der arbejdes med praktiske opgaver. Det er forskelligt, hvilke værksteder de enkelte produktionsskoler har. Det er en god idé, at du undersøger flere skoler for at se, hvilke værksteder de har. Du kan fx arbejde med træ, metal, tekstiler, køkken, gartneri, landbrug, sundhed, kontor, dekoration, butik og design samt det pædagogiske fagområde. Du kan også prøve grafik, video og multimedier eller teater og musik.

Undervisning i almene fag

På de fleste produktionsskoler kan du udover værkstedsundervisning også modtage undervisning i almene fag samt en række frivillige undervisningstilbud, som du kan vælge. Det kunne være et tilbud om dansk, matematik og engelsk eller andre skolefag. Nogle produktionsskoler tilbyder også undervisning for ordblinde og arbejder med forskellige læringsstile.

På produktionsskoler er der ingen bestemte optagelsestidspunkter. Du kan begynde, når du har brug for det, og du kan frit vælge skole, hvis skolen har en ledig plads. Dit ophold slutter, når du er klar til at gå videre i uddannelse eller arbejde. Du kan gå på skolen i op til et år med mulighed for forlængelse, hvis du har brug for det. Du får skoleydelse, når du er på skolen og deltager aktivt i undervisningen, og der kan søges rabat på transport. Du kan komme direkte fra folkeskolen, fra et job eller fra en afbrudt uddannelse. Sammen med din faglærer og skolens vejleder udarbejder du en plan over dit forløb på skolen. Skolens vejleder er altid til at tale med, hvis din plan skal rettes til i forhold til dine ønsker og muligheder efter produktionsskolen.

Forberedelse til erhvervsuddannelse

På produktionsskolen kan du forberede dig på den uddannelse, som du ønsker, på forskellige måder: n Praktik i en virksomhed inden for det fag, du interesserer dig for. n Kombinationsforløb som er korte meritgivende undervisningsforløb til erhvervsskolernes grundforløb. n Dele af erhvervsskolernes grundforløb kan gennemføres på produktionsskolen. n Nogle produktionsskoler tilbyder produktionsbaseret erhvervsuddannelse, hvor slutresultatet er det samme, som når uddannelsen gennemføres på en erhvervsskole og en virksomhed. n Et produktionsskoleforløb kan være et godt udgangspunkt for en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Mange produktionsskoler er uddannelsesansvarlige for EGU. n Undervisningen på produktionsskolen indgår i nogle tilfælde som dele af Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU).

52

www.uurs.dk


10. klasse

Uddannelsessteder (alfabetisk) Maribo Byskole Skimmingen 19A, 4930 Maribo

10. klasse Asnæs Odsherred Gymnasium Åstoftevej 34, 4550 Asnæs

MARIBO

ASNÆS

Tlf. 5965 0233 www.odsherreds-gym.dk

ASNÆS 10. klasse erhverv Bobjergvej 2, 4550 Asnæs Tlf. 5945 5100 www.eucnvs.dk/10kl-erhverv

Tlf: 5478 0405 www.by-skole.skoleintra.dk

SLAGELSE Xclass – 10. kl. Centeret i Slagelse Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse Tlf. 5857 4140 www.xclass.dk

10.klassen Solrød Højagervænget 23, 2680 Solrød Str.

Fjordskolen – Byskoleafdelingen Søvej 6, 4900 Nakskov

SOLRØD

NAKSKOV

Tlf. 5492 0651 www.fjordskolen-byskolen.dk

Tlf. 5618 2856 www.10solrod.dk

Tlf. 4631 6171 www.tcr.roskilde.dk

Tlf. 5667 6840 www.10klassekoege.dk

TCR TiendeklasseCenter Roskilde Bakkesvinget 67, bygn. 5, 4000 Roskilde

Ellemarkskolen Gymnasievej 10, 4600 Køge

ROSKILDE

KØGE

Tlf. 4631 8400 www.rusk.nu/

Tlf. 5957 0555 www.k10c.skoleintra.dk

KØR 10 – Dåstrup Skole Bueager 2, 4130 Viby Sj.

Kalundborg 10. klassecenter Skovbrynet 51, 4400 Kalundborg

ROSKILDE

KALUNDBORG

Tlf. 5762 7438 www.ringsted-10.dk

Tlf. 7236 4000 www.lystavlen.dk

10. Klassecentret Ringsted Ahorn Allè 48, 4100 Ringsted

Holbæk Ungdomscenter 10. klassecenter Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk

RINGSTED

HOLBÆK

Tlf. 5588 4900 www.10eren.dk

Tlf.: 5620 4400 www.ak10vet.dk

10’eren – Sjølundsskolen Nygårdsvej 62, 4700 Næstved

Ak10vet Skolegade 21A, 4690 Haslev

NÆSTVED

HASLEV

Tlf. 5485 0599 www.noerre-skole.skoleintra.dk

Tlf. 4390 6766 www.damagerskolen.dk

Sorø Borgerskole Alleen 8, 4180 Sorø

10. Klasses center Guldborgsund – Nørre Skole Thorsensvej 11, 4800 Nykøbing F

10. klasse, Damagerskolen Blågårdsvej 100, 2670 Greve

SORØ

NYKØBING FALSTER

GREVE

Tlf. 5786 4000 www.borgerskole.dk

STEVNS Hotherskolen Faksevej 4, 4652 Haarlev Tlf. 5657 5320 www.hotherskolen.dk

VORDINGBORG 10. Klasse Centret Chr. Richardtsvej 43-45, 4760 Vordingborg Tlf. 5536 3737 www.tiende.dk

51

www.uurs.dk


Valg af 10. klasse kan være en god idé for dig, hvis: n

n

Du er i tvivl, om hvilken ungdomsuddannelse, du skal vælge.

10. klasse

Du ønsker at forbedre dig fagligt.

n Du ønsker et år mere til at modnes og udvikle dig personligt.

Fælles for alle 10. klasser: n Du kan som regel foretage mange valg i forhold til fag, niveauer og linier. Dermed får du ansvar for din egen læring og tilrettelæggelse af din skoledag n Der er en obligatorisk del: Dansk, engelsk og matematik. Du kan vælge at aflægge folkeskolens afgangsprøve (9.klasse) eller 10.klasse prøve i disse fag. n Elever, der har læsevanskeligheder, kan få særlig læseundervisning.

10. klasse – indhold AUGUST

A KL

C KL

D KL

VEJLEDNING SÆTTE MÅL Samtale og sparring

SAMTALER MED VEJLEDER LINJER OG TILBUDSFAG ELEVPLANER

UNDERSØGE Brobygning Praktik Infoaftener

PROJEKTER

10. klasse tilbyder også andre valgfag.

Vejledning og vejledningssamtaler spiller en central rolle, og der arbejdes fortsat med uddannelsesplanen.

B KL INTRO

n Der er en valgfri del, som indeholder tilbudsfagene: tysk/fransk og fysik/kemi. Du kan kun vælge tysk/ fransk, hvis du har haft fagene som tilbudsfag eller valgfag i (7.) 8. og 9. klasse. Du kan vælge at aflægge 10. klasse prøve i disse fag. n

n Der indgår mindst 1 brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse, hvor du deltager i undervisning på uddannelsen og får indtryk og oplevelser, du kan tage udgangspunkt i, når du skal træffe dit valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Du vil på din skole få nærmere oplysning om brobygning. På www.brobygning. net vil du kunne se hvilke brobygningsforløb, du har mulighed for at vælge i mellem. En del af din brobygning vil kunne bestå af ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. n Du skal udarbejde en Obligatorisk Selvvalgt Opgave, der tager udgangspunkt i din uddannelsesplan. Denne opgave giver dig mulighed for at undersøge forskellige forhold, der gør sig gældende for din valgte uddannelse. n

SKOLE-HJEM-SAMTALER

40 UGER

OBLIGATORISK BROBYGNING OBLIGATORISK SELVVALGTE OPGAVER

AFKLARING OSO Samtaler og sparring

TEMA-UGER TERMINSPRØVER PRAKTIK

BESLUTNING Uddannelsesplan

STUDIETUR PRØVER

JUNI

Se bl.a. om undervisningens indhold og organisering på de enkelte 10. klassers hjemmesider.

50

www.uurs.dk


VUC Almen Voksenuddannelse – AVU

Almen Voksenuddannelse svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse, men undervisningen er særligt tilrettelagt for voksne fra 18 år.

HF-enkeltfag

Undervisning på gymnasialt niveau i alle hf-fag fra C-niveau til A-niveau. Hvert fag kan afsluttes med en kompetencegivende eksamen, og HF-enkeltfag kan læses enkeltvis, som en samlet fagpakke eller som en hel HF-eksamen, der kvalificerer til forskellige videregående uddannelser.

Ordblindeundervisning

VUC tester for ordblindhed. Hvis du har opfyldt din undervisningspligt, kan du blive testet og få tilbudt ordblindeundervisning. Man går til undervisning på meget små hold, og opgaverne er tilpasset den enkelte. Mulighed for hjælp til it-løsninger for ordblinde.

Se VUC hjemmesiderne for mere information

2-årig HF

HF kan tages på fuld tid på 2 år på VUC. Du kan søge, selvom du ikke er fyldt 18 år. Læs mere om HF side 42.

Forberedende Voksenundervisning – FVU

Gratis tilbud til alle fra 18 år, der vil blive bedre til at læse, skrive og regne. Der undervises i forløb på typisk 40 til 80 lektioner på små hold. Mulighed for dispensation for unge under 18 år. Spørg din UU-vejleder.

VUC Undervisningssteder Nordvestsjællands HF og VUC, Holbæk Slotshaven 5, 4300 Holbæk Tlf. 5948 0348 www.nordvestvuc.dk

Nordvestsjællands HF og VUC, Kalundborg J. Hagemann-Petersens Allé 3, 4400 Kalundborg Tlf. 5948 0348 www.nordvestvuc.dk

VUC Greve Rådhusholmen 12A, 2670 Greve Tlf. 4630 8620 www.vucroskilde.dk

VUC Køge Gymnasievej 2 4600 Køge Tlf. 4630 8630 www.vucroskilde.dk

VUC Roskilde Læderstræde 4, 4000 Roskilde Tlf. 4630 8640 www.vucroskilde.dk

(alfabetisk)

Herrestræde 11, 4200 Slagelse Tlf. 5855 5050 www.vuc-vs.dk

Søvej 6, 4900 Nakskov Tlf. 5488 1730 www.vucstor.dk

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse

VUC Storstrøm, Nakskov

Ahorn Allé 1, 4100 Ringsted Tlf. 5855 5050 www.vuc-vs.dk

C.F. Christiansensvej 12, 4930 Maribo Tlf. 5488 1730 www.vucstor.dk

VUC Vestsjælland Syd, Ringsted

VUC Storstrøm, Maribo

Skolegade 1, 4220 Korsør Tlf. 5855 5050 www.vuc-vs.dk

Præstøvej 5, 4640 Faxe Tlf. 5488 1790 www.vucstor.dk

VUC Vestsjælland Syd, Korsør

VUC Storstrøm, Faxe

VUC Storstrøm, Nykøbing Falster Bispegade 5, 4800 Nykøbing F Tlf. 5488 1700 www.vucstor.dk

VUC Storstrøm, Næstved Birkebjerg Allé 1, 1., 4700 Næstved Tlf. 5488 1770 www.vucstor.dk

VUC Storstrøm, Vordingborg Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg Tlf. 5488 1750 www.vucstor.dk

49

www.uurs.dk


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder Sorø Akademis Skole Akademigrunden 8, 4180 Sorø

STUDIERETNINGER Naturvidenskab, samfundsvidenskab, musik, moderne og klassiske sprog.

STX Tlf. 5786 5786 soroe-akademi@soroe-akademi.dk www.soroe-akademi.dk

STUDIERETNINGER

STENHUS G Y M N A S I U M & HF

På skolens hjemmeside kan du se beskrivelser af de studieretninger vi udbyder. Læs også om vores basket og badminton collage.

Stenhus Gymnasium og HF Stenhusvej 20, 4300 Holbæk STX, HF Tlf. 5943 6465 info@@stenhus-gym.dk www.stenhus-gym.dk

STUDIERETNINGER

Vordingborg Gymnasium og HF Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg STX, HF

Sproglige studieretninger med spansk, fransk, tysk og engelsk. Samfundsvidenskabelige studieretninger med samfundsfag, mediefag, informationsteknologi og matematik. Naturvidenskabelige studieretninger med biologi, idræt, psykologi, geovidenskab, bioteknologi, matematik, kemi og fysik. Kunstneriske studieretning med musik og samfundsfag. Læs mere om os og de forskellige studieretninger på vores hjemmeside.

Tlf. 5536 5500 kontor@vordingborg-gym.dk www.vordingborg-gym.dk

NÆSTVED RINGSTED VORDINGBORG zealand business college

ZBC – Zealand Business College Handelsskolevej 3, 4700 Næstved Ahorn Allé 3-5, 4100 Ringsted Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg HHX, HTX Tlf. 5768 2500 – Ringsted Tlf. 5578 8888 – Næstved, Vordingborg zbc@zbc.dk www.zbc.dk

STUDIERETNINGER NÆSTVED:  HHX: • Økonomi classic: Virksøkon A / Int økon A / Mat B • Iværksætterklassen: Afsætn A / Virksøkon A / Innovation B • Virksomhedsklassen: Afsætn A / Virksøkon A / Psyk B • Medieklassen: Afsætn A / Int økon A / Medie B/C • World class: Int økon A / Spansk/Kinesisk A / Kulturforståelse B • Business Class-Femern: Virks økon A / Tysk A / Mat B. RINGSTED: HHX: • Økonomi • International • Marketing. HTX: • Naturvidenskabelig linje • Teknologisk linje • Kommunikations linje. På handelsgymnasiet tilbydes bl.a. kinesisk, spansk, tysk, fransk og arabisk som 2. fremmedsprog. Bioteknologi udbydes som studieretningsfag på htx. VORDINGBORG:  HHX: • Økonomi: Økonomi og finans: Virksomhedsøkonomi, matematik og finansiering. Marketing: Innovationslinjen: Afsætning, virksomhedsøkonomi og innovation. • It og medier: Afsætning, it og mediefag. • International: Internatioale studier. International økonomi, afsætning og kulturforståelse • Den sproglige linje: International økonomi, spansk og kulturforståelse. HTX: • Naturvidenskabelig linje – med studieretningerne: Mat A / Fys A / Innovation C • Mat A / Kemi A / Innovation C • Mat A / Biotekn A / Innovation C • Mat A / Bio B / Innovation C. • Kommunikationslinje – med studieretningerne: Kommunikation-it A / Eng A / Innovation C • Kommunikation-it A / Samf B / Innovation C. • Teknologilinje – med studieretningerne: Tekn A / Design B / Innovation C.

48

www.uurs.dk


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder På skolens hjemmeside finder du beskrivelse af studieretningernes indhold samt små videoklip om studieretningerne: sproglige, samfundsvidenskabelige, kunstneriske og naturvidenskabelige.

Holbækvej 59, 4000 Roskilde

STUDIERETNINGER

Roskilde Katedralskole

STX Tlf. 4635 1891 post@rks-gym.dk www.roskildekatedralskole.dk

Roskilde Tekniske Gymnasium

Naturvidenskabelige, teknologiske og kommunikationstekniske retninger. Se de aktuelle studieretninger på skolens hjemmeside.

Pulsen 4, 4000 Roskilde

STUDIERETNINGER

Roskilde Tekniske Gymnasium

HTX Tlf. 46 300 400 elvo@rts.dk www.rtg.dk

STUDIERETNINGER HHX: Økonomi. International. Marketing. HTX: Naturvidenskabelig. Teknologisk..

Selandia – CEU Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse Willemoesvej 4, 4200 Slagelse HHX, HTX Tlf. 5856 7000 selandia@selandia-ceu.dk www.selandia-ceu.dk

Se hjemmesiden, fx studieretning, hvor der undervises på engelsk i visse fag. 17 studeretninger.

Willemoesvej 2 A, 4200 Slagelse

STUDIERETNINGER

Slagelse Gymnasium

STX, HF Tlf. 5855 5959 info@slagelse-gym.dk www.slagelse-gym.dk

D

MNASIUM GY

SOL

Skolen udbyder en lang række studieretninger indenfor naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og kreative fag. Se hjemmesiden. Der er b.la. en studieretning i bioteknologi, som bygger på lærernes erfaring med gensplejsningsforsøg i undervisningen.

Solrød Center 2, 2680 Solrød Str.

STUDIERETNINGER

Solrød Gymnasium

STX, HF Tlf. 5618 4000 post@solgym.dk www.solgym.dk

47

www.uurs.dk


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder STX: Fx Science-studieretning, international studieretning, bioteknologi, musik. Der er 17 forskellige studieretninger og mange valgfag, bl.a. kinesisk og informationsteknologi.

STX, HF

HF med forskellige profiler, fx. politi/sundhed/pædagog/lærer.

Nygårdsvej 43, 4700 Næstved

STUDIERETNINGER

Næstved Gymnasium og HF

Tlf. 5572 0676 skolen@naestved-gym.dk www.naestved-gym.dk

Odsherreds Gymnasium Åstoftevej 34, 4550 Asnæs STX

STUDIERETNINGER Vi udbyder studieretninger indenfor alle hovedområder. På vores hjemmeside kan du læse mere om indholdet i de udbudte studieretninger. Skolens fokusområder er kreativitet, forskning og internationalisering.

Tlf. 5965 0033 kontor@odsherreds-gym.dk www.odsherreds-gym.dk

Ringsted Gymnasium Ahorn Allé 1B, 4100 Ringsted

STUDIERETNINGER Se hjemmesiden.

STX Tlf. 5768 1140 kontor@msg-gym.dk www.ringsted-gym.dk

STUDIERETNINGER Se hjemmesiden.

Roskilde Gymnasium Domkirkepladsen, 4000 Roskilde STX, HF Tlf. 4635 3444 mail@roskilde-gym.dk www.roskilde-gym.dk

STUDIERETNINGER Se aktuelle studieretninger på hjemmesiden under Handelsgymnasiet. Flere studieretninger med fokus på sport for idrætsudøvere.

Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde HHX Tlf. 8852 3200 rhs@rhs.dk www.rhs.dk

46

www.uurs.dk


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder STUDIERETNINGER På vores hjemmeside finder du en oversigt over de 12 studieretninger vi udbyder på stx i skoleåret 2012/13. Du kan fra efteråret 2012 se de præcise studieretninger for 2013/14. Beskrivelse af de enkelte studieretninger kan downloades.

Køge Gymnasium Gymnasievej 4, 4600 Køge

Vi har mange valgfagsmuligheder. Desuden tilbyder vi hf-uddannelsen som du også kan læse om på hjemmesiden. Mulighed for Team-Danmark og MGK ordning.

STX, HF Tlf. 5665 2723 kggym@kggym.dk www.kggym.dk

Køge Handelsskole og Handelsgymnasium Lyngvej 19, 4600 Køge HHX Tlf. 5667 0400 khs@khs.dk www.khs.dk

STUDIERETNINGER 3600 nye m 2 i flere etager, nye smartboards, nye undervisningsmiljøer, innovation camps, temauger, og som noget helt nyt: Alle studerende kan opgradere til eliteniveau (A) undervejs, på et eller flere fag - alt efter ønsker og behov. Kinesisk udbydes som valgfrit a-niveaufag fra studiestart. • Matematikretning • Økonomiretning - Marketing/Spansk • Innovationsretning - IBSInternational Business Studies • ILS-International Language Studies • Eliteidrætsretning.

STUDIERETNINGER

Maribo Gymnasium Refshalevej 2, 4930 Maribo

• Engelsk/Spansk/Samfundsfag – Engelsk/Spansk/Tysk • Engelsk/Samfundsfag/Psykologi – Engelsk/Samfundsfag/Matematik • Samfundsfag/Matematik/Naturgeografi • Biologi/Matematik/Idræt • Matematik/Fysik/Kemi • Musik/Engelsk/Dramatik

STX Tlf. 5479 0479 maribo.gymnasium@maribo-gym.dk www. maribo-gym.dk

STUDIERETNINGER Nakskov Gymnasium og HF

Engelsk/spansk/tysk - engelsk/samfundsfag/psykologi - engelsk/musik/samfundsfag - biologi/ matematik/idræt - samfundsfag/matematik - ­matematik/fysik/kemi.

Søvej 6, 4900 Nakskov STX, HF Tlf. 5491 4300 gymnasiet@nakskov-gym.dk www.nakskov-gym.dk

STUDIERETNINGER

Nykøbing Katedralskole

• Biologi / Matematik / Idræt - Bioteknologi / Matematik / Fysik • Matematik / Fysik / Kemi • Engelsk / Tysk / Samfundsfag • Engelsk / Spansk / Samfundsfag • Engelsk / Samfundsfag/ Psykologi • Engelsk / Fransk / Tysk / Samfundsfag • Samfundsfag / Matematik / Erhvervsøkonomi • Engelsk / Samfundsfag / Psykologi • Musik /Engelsk / Matematik.

Poul Martin Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F. STX, HF Tlf. 5484 9000 nk@nykgym.dk www.nykat-gym.dk

45

www.uurs.dk


44

Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder Et meget stort udbud af studieretninger og valgfag. Hos os sker det endelige valg af studieretning først i slutningen af november, når du har fået kendskab til fagene på gymnasialt niveau. På hf udbyder vi to fagpakker, en sundhedsretning og en samfundsretning. Særligt eliteidrætstilbud.

Rådhusholmen 12, 2670 Greve

STUDIERETNINGER

Greve Gymnasium

STX, HF Tlf. 4397 2000 greve-gym@greve-gym.dk www.greve-gym.dk

Se beskrivelse af HF og de 8 studieretninger på hjemmesiden.

Skolegade 31, 4690 Haslev

STUDIERETNINGER

Haslev Gymnasium og HF

STX, HF Tlf. 5631 2404 kontor@msg-gym.dk www.haslev-gym.dk

På vores hjemmeside finder du en oversigt over de studieretninger, vi tilbyder på stx. Beskrivelser af de forskellige studieretninger finder du også på hjemmesiden. Vi tilbyder også hf-uddannelsen, som du kan læse om på hjemmesiden.

Herregårdsvej 30, 4000 Roskilde

STUDIERETNINGER

Himmelev Gymnasium

STX, HF Tlf. 4675 7444 himgym@himgym.dk www.himmelev-gymnasium.dk

Herlufsholm Skole og Gods

STUDIERETNINGER

Herlufsholm Alle 170, 4700 Næstved Et bredt udbud af forskellige studieretninger – se skolens hjemmeside. Der er normalt ca. 24 elever i grundforløbsklasserne. STX, IB

Tlf. 5575 3500 rektorkontor@herlufsholm.dk www.herlufsholm.dk

Se hjemmesiden.

Hovedgaden 2, 4270 Høng

STUDIERETNINGER

Høng Gymnasium og HF

STX, HF Tlf. 5885 2636 hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk www.hoeng-gymhf.dk

STUDIERETNINGER Vi udbyder studieretninger inden for alle hovedområder. På vores hjemmeside kan du finde en lille beskrivelse af hver enkelt studieretning, ligesom du kan se, hvilke fag de enkelte studieretninger er sammensat af.

Kalundborg Gymnasium og HF J. Hagemann-Petersens Allé 4, 4400 Kalundborg STX, HF Tlf. 5951 0662 kontor@kalgym.dk www.kalundborg-gym.dk

www.uurs.dk


Gymnasiale uddannelser Uddannelsessteder (alfabetisk)

NAKSKOV NYKØBING FALSTER

CELF – Center for erhvervsrettede uddannelser Søvej 6, 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F. Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F.

STUDIERETNINGER NAKSKOV: HHX: • Virksomhedsøkonomi A, Matematik B, innovation C/ kulturforståelse C • Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, innovation C/ kulturforståelse C • International økonomi A, Afsætning A, innovation C/ kulturforståelse C • Tysk A, spansk B, innovation C/ kulturforståelse C HTX: • Matematik A, fysik A, idehistorie B • Matematik A, biologi B, samfundsfag B • Kommunikation/it A, engelsk A, samfundsfag B • Kommunikation/it A, biologi B, samfundsfag B NYKØBING FALSTER: HHX: • Økonomisk linje: Virksomhedsøkonomi A, international økonomi A, matematik B eller A • Finanslinjen: Virksomhedsøkonomi A, matematik B eller A, finansiering C • Innovationslinjen: Afsætning A, virksomhedsøkonomi A, innovation C • Markedsføringslinjen: Afsætning A, virksomhedsøkonomi A, psykologi C • Den globale linje: Afsætning A, Tysk A, kulturforståelse C/B • Den sproglige linje: Afsætning A, Tysk A, kulturforståelse C HTX: • Matematik A, fysik A, statistik C • Bioteknologi A, matematik A, innovation C • Teknologi A, design B, innovation C • Kommunikation/it A, design B, innovation C

HHX, HTX Tlf. 5488 8888 celf@celf.dk www.celf.dk

STUDIERETNINGER Se hjemmesiden.

CPH WEST – Uddannelsescenter København Vest Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj STX, HHX, HTX Tlf. 3388 0000 cphwest@cphwest.dk www.cphwest.dk

HOLBÆK KALUNDBORG

STUDIERETNINGER Se hjemmesiden.

euc nordvestsjælland Slotshaven 1, 4300 Holbæk J. Hagemann-Petersens Allé 22, Kalundborg HHX, HTX Tlf. 5945 5100 eucnvs@eucnvs.dk www.eucnvs.dk

STUDIERETNINGER

EUC Sjælland – Erhvervs Uddannelses Center Lyngvej 25 C, 4600 Køge Jagtvej 2 G, 4700 Næstved HTX

KØGE: Matematik A - Fysik A - Filosofi C • Kommunikation/IT A - Design B - Innovation C • Kemi A - Biologi B - Psykologi C • Matematik A - Kemi A - Fysik A - Biologi B • ”ScienceClass” • Desuden mulighed for idrætsforløbet ”Idræt og sundhed” NÆSTVED: • Mat-Info-linien: Matematik A,Informationsteknologi B, Programmering C • Mat-Biotek-linien: Matematik A, Bioteknologi A, Filosofi C • Mat-Fys-linien: Matematik A, Fysik A, Programmering C • KomSam-linien: Kommunikation/IT A, Samfundsfag B, Innovation C

Tlf. 5575 3300 eucsj@eucsj.dk www.eucsj.dk

43

www.uurs.dk


Højere forberedelseseksamen – HF Fagsammensætningen på HF INTRO

OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Engelsk B

4 uger KULTUR OG SAMFUNDSFAGGRUPPE Historie B – Samfundsfag C – Religion C OBLIGATORISKE FAG, 1. ÅR Matematik C – Idræt C NATURVIDENSKABSFAGGRUPPE Biologi C – Kemi C – Geografi C

VALGFAG 2-4 valgfag med 1 af niveaukombinationerne: n n

KREATIVT FAG 1 af: Musik – Drama – Medie – Billedkunst

n

B–B B–C–C A–C

VÆRKSTEDSUNDERVISNING

Den 2-årige HF-uddannelse er en almen gymnasial uddannelse, der giver både faglig indsigt og studiekompetence. Du kan efterfølgende søge optagelse på en videregående uddannelse.

Om uddannelsen

Højere forberedelseseksamen (HF) er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der varer 2 år. For at sikre dig en god start er der i begyndelsen af det første halve års undervisning indlagt et særligt introduktionskursus (ca. 4 uger), der går på tværs af fagene. HF-uddannelsen er sammensat af obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper og valgfag. Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Gennem sammensætningen af fag har du selv indflydelse på uddannelsens indhold. Men der vil dog være visse bindinger til nogle af fagene, hvilket du kan se under valgfag ovenfor. Du skal også være opmærksom på, at når det gælder valgfag, udbyder ingen skoler alle fag.

Undervisningsform

Undervisningen kan foregå som klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, opgaveskrivning og værkstedsundervisning. I værkstedsundervisningen bliver du trænet i studieteknik, metodisk arbejde og prøveaflæggelse. I uddannelsens sidste halve år skal I hver især aflevere en individuelt udarbejdet større skriftlig opgave. Der er mødepligt til undervisningen. Den enkelte skole kan arrangere temadage, ekskursioner og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og give mulighed for praktikophold. Desuden skal skolen tilbyde rådgivning og vejledning under din uddannelsestid. En af dine vejledere vil fungere som tutor og derved følge og rådgive dig gennem dit uddannelsesforløb. Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på skolen.

Eksamen

Den samlede eksamen på HF består af flere skriftlige og mundtlige prøver, en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt, som du skal udarbejde enten alene eller sammen med andre. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag. Uddannelsen foregår ved gymnasier og HF-kurser landet over samt på voksenuddannelsescentre (VUC). Læs om VUC på side 49.

Enkeltfag

Fagene fra HF kan også tages som enkeltfag.

Særlige forhold

HF-søfart udbydes i Frederikshavn og Svendborg/Marstal, og i Fredericia kan du kombinere med en maskinmesteruddannelse. Læs mere om HF-søfart. Grøn HF udbydes i Nørre Nissum/Herning. Du kan læse mere om grøn hf på hjemmesiden for Nørre Nissum Seminarium og HF-kursus.

42

www.uurs.dk


Højere teknisk eksamen – HTX

1. år – 1. semester

GRUNDFORLØB n Dansk, engelsk, matematik, kemi, fysik, biologi, kommunikation, samfundsfag n

Evt. 2. fremmedsprog

Fagsammensætningen på HTX OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Engelsk B – Matematik B – Fysik B – Kemi B – Teknologi B – Biologi C Kommunikation/it C – Samfundsfag C – Teknologihistorie C TEKNIKFAG 1 af fagene: Byggeri og energi – Design og produktion – Proces, levnedsmiddel og sundhed STUDIERETNINGSFAG 3 fag: 1 A-fag – 1 B- eller A-fag – evt. 1 ekstra A, B eller C-fag – se skolerne for detaljer VALGFAG 1 - 3 fag – antallet afhænger af studieretning

STUDIEOMRÅDE

faglig og tværfaglig undervisning i teknologi, naturvidenskab og samfundsfag

HTX-uddannelsen er en erhvervsrettet gymnasial uddannelse med vægt på teknologiske og naturvidenskabelige fag, som er studieforberedende og almendannende. Noget af undervisningen foregår på værksteder og i ­laboratorier. HTX giver adgang til at søge ind på en videregående uddannelse.

Om uddannelsen

HTX-uddannelsen har en erhvervsrettet profil inden for teknologi og naturvidenskab. Den er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger de vil udbyde. Samtidig med din ansøgning om optagelse på HTXuddannelsen skal du gøre opmærksom på, hvilke(n) af skolens studieretninger, der har din interesse. Du skal først endeligt vælge studieretning ved grundforløbets afslut-

ning. Valget foregår på skolen, hvor du går. Du har ingen garanti for at få dit ønske opfyldt, da oprettelsen af en studieretning afhænger af, hvor mange elever der ønsker den samme. På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På HTX skal mindst tre af fagene være på A-niveau, mindst tre af fagene på B-niveau og mindst et af fagene på C-niveau. En samlet htx består generelt af op til 14 fag.

Undervisningsform

Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, blandt andet klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og opgaveskrivning. Særligt for undervisningen på HTX er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier. Der er mødepligt til undervisningen. Det enkelte gymnasium kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Den kan også give mulighed for praktikophold, eller at du - på de gymnasier der tilbyder dette - tager dele af undervisningen ved en udenlandsk uddannelsesinstitution. Desuden skal uddannelsesstedet tilbyde rådgivning og vejledning under din uddannelse. Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på skolen. Uddannelsen foregår ved erhvervsgymnasier fordelt over hele landet.

Eksamen

Den samlede eksamen på HTX består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

41

www.uurs.dk


Højere handelseksamen – HHX

1. år – 1. semester

GRUNDFORLØB

2. fremmedsprog

n

Dansk, engelsk, matematik

n

Fagsammensætningen på HHX OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Engelsk A – Virksomhedsøkonomi B – Afsætning B Samtidshistorie B –International økonomi B – Erhvervsret C – Matematik C – Samfundsfag C 2. FREMMEDSPROG Fortsætter B/A eller begynder A STUDIERETNINGSFAG 3 fag: 1 A-fag – 1 B- eller A-fag – evt. 1 ekstra A, B eller C-fag – se skolerne for detaljer VALGFAG 1-4 fag

STUDIEOMRÅDE 1: n Kultur og sprogområde Samfundsøkonomisk / fagligt område Erhvervsøkonomisk område n

STUDIEOMRÅDE 2: Erhvervscase n

STUDIEOMRÅDE 3: Internationalt område

n

n

først dit endelige valg af studieretning ved grundforløbets afslutning. Valget finder sted på skolen, hvor du går. Du har ingen garanti for at få dit ønske opfyldt, da oprettelsen af studieretninger afhænger af, hvor mange elever der søger dem. På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag (1-4 fag) – se mere på handelsgymnasiernes hjemmesider. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På HHX skal mindst fire af fagene være på A-niveau, mindst tre af fagene på B-niveau og mindst et af fagene på C-niveau. En samlet HHX består generelt af mellem 12 og 15 fag.

Undervisningsform

HHX-uddannelsen er en erhvervsrettet gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og almendannende. Den giver adgang til at søge ind på en videregående uddannelse. Udover almene fag får du hhx fag inden for virksomheds- og samfundsøkonomi kombineret med fremmedsprog.

Om uddannelsen

HHX-uddannelsen har en erhvervsrettet profil inden for de merkantile fag. Den er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger de vil udbyde. Samtidig med din ansøgning om optagelse på HHXuddannelsen skal du gøre opmærksom på, hvilke(n) af skolens studieretninger, der har din interesse. Du beslutter

Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, blandt andet klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og opgaveskrivning. Der er mødepligt til undervisningen. Den enkelte skole kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Den kan også give mulighed for praktikophold, eller at du tager dele af undervisningen ved en udenlandsk uddannelsesinstitution. Desuden skal uddannelsesstedet tilbyde rådgivning og vejledning under din uddannelse. Specialpædagiogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på dit uddannelsessted. Uddannelsen foregår ved erhvervsgymnasier fordelt over hele landet.

Eksamen

Den samlede eksamen på HHX består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

40

www.uurs.dk


Studentereksamen – STX

1. år – 1. semester

GRUNDFORLØB n Dansk, historie, engelsk, matematik, samfundsfag, idræt n

Fagsammensætningen på STX OBLIGATORISKE FAG Dansk A – Historie A – Engelsk B Religion C – Idræt C – Oldtidskundskab C – Matematik C – Fysik C – Samfundsfag C – Kunstnerisk fag C NATURVIDENSKABELIGE FAG 2 af: Biologi, kemi, naturgeografi C – mindst 1 af: Biologi, fysik, kemi, naturgeografi B

2. fremmedsprog

n Naturvidenskabeligt grundforløb

1 kunstnerisk fag

n

Almen sprogforståelse

n

2. FREMMEDSPROG Fortsætter B/A eller begynder A STUDIERETNINGSFORLØB 3 studieretningsfag og studieretningsprojekt på 3.år – se mulighederne under gymnasierne VALGFAG maksimalt 3 valgfag – se mulighederne under gymnasierne

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

Den samlede eksamen på STX består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

Studentereksamen (STX) er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger de vil udbyde. I din ansøgning om optagelse på stx-uddannelsen skal du gøre opmærksom på, hvilke(n) af skolens studieretninger der har din interesse. Du beslutter først dit endelige valg af studieretning ved grundforløbets afslutning. Valget finder sted på skolen, hvor du går. Du har ingen garanti for at få dit ønske opfyldt, da oprettelsen af studieretninger afhænger af, hvor mange elever der søger dem. På uddannelsen skal du både have obligatoriske fag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På stx skal mindst fire af fagene være på A-niveau, normalt tre af fagene på B-niveau og normalt syv af fagene på C-niveau. En samlet stx består normalt af op til 14 fag.

Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på dit uddannelsessted. Uddannelsen foregår ved gymnasier fordelt over hele landet.

Studentereksamen er en almendannende og studieforberedende uddannelse. Den giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du får fag inden for det humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fagområde.

Om uddannelsen

Eksamen

Undervisningsformer

Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, blandt andet lærerforedrag, elevoplæg, klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og opgaveskrivning. Der er mødepligt til undervisningen. Det enkelte gymnasium kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Desuden skal uddannelsesstedet tilbyde rådgivning og vejledning under din uddannelse.

39

www.uurs.dk


Gymnasiale uddannelser Optagelse i pre-IB

Danskere, der altid har gået i dansk folkeskole og derfor ikke opfylder kravene til optagelse direkte på den 2-årige engelsksprogede IB-uddannelse, kan søge optagelse i en pre-IB klasse. Den varer 1 år og svarer til 1. år af gymnasiet (STX). Skolens leder afgør efter en faglig samtale, hvem der kan optages. Grundforløbet og det første halve år af studieretningen på pre-IB skal være tilrettelagt, så du har mulighed for at skifte fra pre-IB klassen til en stx-studieretning, hvis du fortryder dit valg. Det er også muligt efter afslutningen af pre-IB at fortsætte i 2. og 3. g. Du har dog ingen garanti for at kunne fortsætte på samme skole. Bemærk: For at kunne skifte til stx, skal du opfylde de optagelseskrav, der er til stx-uddannelsen. Det er altså ikke nok at være godkendt til IB-uddannelsen. For at blive taget i betragtning til pre-IB, skal du på ansøgningsskemaet angive pre-IB som dit højest prioriterede ønske. Læs om IB.

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelsesprøven: Den består af delprøver i dansk, engelsk og matematik samt delprøve i enten 2. fremmedsprog eller fysik/kemi. Uddannelsesskift: Hvis du er optaget på en af uddannelserne STX, HHX eller HTX, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de tre nævnte uddannelser uden tab af tid. Du har imidlertid ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, må du selv indhente de manglende færdigheder. Har du gennemført mindst 20 uger (et halvt år) af en erhvervsuddannelse og i øvrigt opfylder adgangsbetingelserne til HHX eller HTX, kan du blive optaget på enten HHX eller HTX ved starten af studieretningsforløbet, hvis skolens leder vurderer, at du har gennemført tilstrækkelig undervisning på gymnasialt niveau i dansk, engelsk og matematik. Også her må du selv sørge for at indhente eventuelle manglende færdigheder. Bemærk: Ved uddannelsesskift skal du selv henvende dig på det gymnasium, du ønsker at skifte til.

Det er lederen af det gymnasium, du har søgt optagelse på, der afgør, om du har krav på optagelse. Hvis du ikke opfylder alle kravene, kan lederen vurdere ud fra dine standpunktskarakterer og tidligere prøver, om du kan optages alligevel. Du kan også blive tilbudt en samtale eller en optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder alle adgangskravene. Du skal til optagelsesprøve, hvis du ikke har aflagt de prøver, der kræves for at blive optaget.

International Baccalaureate – IB IB er en to-årig engelsksproget studentereksamen, der lige som den danske studentereksamen giver adgang til universiteter i hele verden (også i Danmark). Alle eksamener er skriftlige. For at få adgang til uddannelsen via det danske skolesystem er det ofte nødvendigt at supplere sin 9. eller 10. klasses eksamen med et ekstra år, pre-IB, der svarer til en normal 1.g, men hvor der undervises på engelsk. IB-uddannelsen er en kombination af seks faggrupper, hvor eleven skal vælge ét fag fra hver faggruppe og tre andre grundlæggende opgaver. Se figuren 4 CAS er en forkortelse af Creativity, Action og Service og er en obligatorisk del af IB-programmet, som forløber regelmæssigt over mindst 18 måneder: Creativity: Kunstneriske og andre aktiviteter, som indebærer kreativ tænkning.

Action: Fysiske udfoldelser, som medvirker til en sund livsførelse. Service: Ulønnet og frivilligt arbejde, som giver eleven en lærerig oplevelse samtidig med at rettighederne, værdigheden og integriteten for de mennesker, man hjælper, respekteres. For en nærmere beskrivelse af programmet henvises til www.ibo.org eller én af de danske IB-skoler. I Region Sjælland udbydes IB på Herlufsholm Skole (www.herlufsholm.dk).

Group 1 Language Art

Group 2 Language B

Group 3 Individuals and Society

Extended essay Theory of knowledge CAS

Group 4 Experimental Sciences

Group 5 Mathematics

Group 6 Electives

38

www.uurs.dk


Gymnasiale uddannelser Der er forskellige gymnasiale uddannelser, som varer henholdsvis 3 og 2 år. Se beskrivelser og optagelseskrav på de enkelte uddannelser herunder.

Optagelse til HHX, HTX og STX

For at få krav på optagelse til enten højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX) eller studentereksamen (STX), skal du opfylde følgende betingelser: 7 Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. 7 Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. 7 Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler. 7 Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet trukket for dig. 7 Du skal også have udfyldt en uddannelsesplan og skal være erklæret uddannelsesparat af UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen med ønske om a) studieretning, b) 2. fremmedsprog ved valg af stx eller hhx og c) et kunstnerisk fag ved valg af stx. Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve.

Ansøgning til HHX, HTX og STX

Inden 1. marts skal du skrive en ansøgning via Undervisningsministeriets ansøgningsskema på www.optagelse.dk. Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du har ingen krav på at få dine ønsker opfyldt. Opfylder du ikke de ovenstående betingelser, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

Optagelse til HF

For at få krav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (HF), skal du opfylde følgende betingelser:

7 have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau

7 have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse

7 have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag

7 have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi 7 have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasse-prøve både mundtligt og skriftligt 7 have en udfyldt uddannelsesplan og skal være erklæret uddannelsesparat af UU-vejlederen 7 udfylde mindst et uddannelsesønske med en samlet angivelse af en uddannelse og en uddannelsesinstitution 7 for hvert uddannelsesønske komme med et foreløbigt ønske om praktisk/musisk fag, valgfag i 1. HF (hvis det søgte kursus udbyder valgfag i 1. HF) samt valgfag i fagpakker (hvis det søgte kursus udbyder dette)

Ansøgning til HF

Inden 1. marts skal du skrive en ansøgning via Undervisningsministeriets ansøgningsskema på www.optagelse.dk. Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du har ingen krav på at få dine ønsker opfyldt. Opfylder du ikke de ovenstående betingelser, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

Optagelse på studenterkursus eller studieforberedende enkeltfag

Du kan tidligst blive optaget på studenterkursus et år efter, at du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Det er studenterkursets leder, der vurderer dine kvalifikationer og afgør, om du kan optages. Ved enkeltfagsundervisningen gælder, at du tidligst kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller modtaget tilsvarende undervisning. Undervisningsinstitutionen vurderer dine kvalifikationer og indkalder eventuelt til en optagelsessamtale. Læs om studenterkursus.

37

www.uurs.dk


Erhvervsuddannelser – EUD – Uddannelsessteder INDGANGE OG HOVEDFORLØB

SOSU – Social- og sundhedsuddannelser

Sundhed, omsorg og pædagogik: Social- og sundhedshjælper (SSH). Social- og sundhedsassistent (SSA). Pædagogisk assistent (PAU). 20, 30 ugers forløb – med mulighed for forlængelse op til 60 uger.

Vestenborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. Tlf. 5485 3800 sosunyk@sosunyk.dk www.sosunyk.dk

GREVE HOLBÆK NÆSTVED RINGSTED SLAGELSE

INDGANGE OG HOVEDFORLØB Sundhed, omsorg og pædagogik: Social- og sundhedshjælper (SSH). Social- og sundhedsassistent (SSA). Pædagogisk assistent (PA).

SOSU – Social- og sundhedsuddannelser Sjælland Rådhusholmen 3, 2670 Greve Seminarieparken 2, 4300 Holbæk Troensevej 2, 4700 Næstved Jættevej 34, 4100 Ringsted Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse Tlf. 5768 0100 post@sosusj.dk www.sosusj.dk

INDGANGE OG HOVEDFORLØB Bygge og anlæg - Bil, fly og andre transportmidler - Bygnings- og bruger­service - Produktion og udvikling - Medieproduktion - Strøm, styring og it - Transport og logistik.

TEC – Teknisk Erhvervsskole Center Nordre Fasanvej 27, 2000 Frederiksberg Tlf. 3817 7000 tec@tec.dk www.tec.dk

NÆSTVED RINGSTED VORDINGBORG zealand business college

ZBC – Zealand Business College Handelsskolevej 3, 4700 Næstved Ahorn Allé 3-5, 4100 Ringsted Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg Tlf. 5768 2500 – Ringsted Tlf. 5578 8888 – Næstved, Vordingborg zbc@zbc.dk www.zbc.dk

INDGANGE OG HOVEDFORLØB NÆSTVED: Merkantil: Praksislinjen, Flexlinjen, Studielinjen. RINGSTED: Bil, fly og andre transportmidler: Mekaniker. Mad til mennesker: Bager, konditor, gastronom, ernæringsassistent. Hovedforløb/specialer: Brødbager, brødbager med profil, bager, Kagekonditor, kagekonditor med profil, konditor. Produktion og udvikling: Urmager. Hovedforløb/speciale: Urmager. Strøm, styring og it: Elektronik- og svagstrømsuddannelserne, data- og kommunikationsuddannelserne. Hovedforløb/specialer: Elektronikfagtekniker, radio-/tv fagtekniker, frontline radio/tv supporter, IT-supporter, datatekniker. Sportslinie – Erhvervslinie – Kreativ linie. Merkantil: Detailhandel, handel, kontor, finans, ferskvare, butiksmedhjælper. Hovedforløb/specialer: Salgsassistent med profil: Radio/tv/multimedier og musik/video/ software. Offentlig administration. VORDINGBORG: Merkantil: Praksislinjen, Studielinjen. Mad til mennesker. Strøm, styring og it.

36

www.uurs.dk


Erhvervsuddannelser – EUD – Uddannelsessteder INDGANGE OG HOVEDFORLØB

Roskilde Tekniske Skole

Roskilde Tekniske Skole Postboks 132, Pulsen 10, 4000 Roskilde Tlf. 46 300 400 rts@rts.dk www.rts.dk

Bygge og anlæg: Byggemontagetekniker; Maskinsnedker; EUX; Produktionsassistent, døre og vinduer; Produktionsassistent, massivtræ; Produktionsassistent, plademøbel; Murer; Flisemontør; Snedker, Bygningssnedker; Møbelsnedker; Orgelbygger; Bygningsmontør; Træoperatør; Træfagenes byggeuddannelse; Alutømrer; Gulvlægger; Tømrer; Tækkemand; Vvs’er; Vvs og blikkenslager; Vvs- og energispecialist. Bil, fly og andre transportmidler: Personvognsmekaniker; EUX; automontør. Dyr, planter og natur: Anlægsgartner; Anlægsteknik; Plejeteknik; Anlægsgartnerassistent; Dyrepasser – dyr i zoologiske anlæg; Dyrepasser – forsøgsdyr; Dyrepasser – heste; Dyrepasserassistent; Greenkeeper; Greenkeeperassistent; Groundsman; Groundsmanassistent; Landbrugsuddannelsen; Landmand – husdyr; Landmand – planter; Landbrugsassistent; Landbrugets lederuddannelse; Produktionsleder; Virksomhedsleder; Agrarøkonom; Produktionsgartner; Planteskolegartner - handel; Planteskolegartner – produktion; Planteskolegartnerassistent; Væksthusgartner; Væksthusgartner – produktion; Væksthusgartner – handel; Væksthusgartnerassistent; EUX. Medieproduktion: Digital media, Multimedie-animator; Multimedie-integrator; Mediegrafiker; Mediegrafisk assistent; Web-integrator. Produktion og udvikling: CNC-teknikuddannelsen; CNC-tekniker; CNC-assistent; Industriteknikuddannelsen; Industritekniker (maskin); Industritekniker (produktion); Industriassistent; Smedeuddannelsen; Klejnsmed; Smed (aluminium); Smed (rustfri); Vvs-energiteknik; Svejser; Smed (bearbejdning); Teknisk designer; Teknisk design (bygge/ anlæg), Teknisk design (industri/produktion); EUX. Strøm, styring og it: Elektriker; Bygningsautomatik; Elmontør; Installa­t ionsteknik, Kommunikationsteknik; Styrings- og reguleringsteknik; EUX.

INDGANGE OG HOVEDFORLØB

Selandia – CEU Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse Tlf. 5856 7000 selandia@selandia-ceu.dk www.selandia-ceu.dk

Merkantil: Butiksmedhjælper, salgsassistent, salgsassistent med profil, handelsassistent – salg, handelsassistent – service, generel kontoruddannelse, kontorservice. Dyr, planter og natur: Anlægsgartner, jordbrugsmaskinfører, landmand. Mad til mennesker: Cater, kok, gastronomass., tjener, konference- og selskabstjener. Bil, fly og andre transportmidler: Mekaniker, automontør. Transport og logistik: Buschauffør med speciale, rutebilchauffør/ turistbuschauffør, kørselsdisponent, lastbilchauffør, chauffør med speciale, lageroperatør, lagermedhjælper, lager- og terminaldisponent. Bygge og anlæg: Tømrer., murer, bygningsmaler. Produktion og udvikling: CNC-tekniker, CNC-assistent, industritekniker – maskin. kleinsmed, svejser, teknisk designer, installationsteknik. Strøm, styring og it: Elektriker. EUX: Selandia udbyder EUX-elektriker.

INDGANGE OG HOVEDFORLØB Mad til Mennesker: Ernæringsassistent, detailslagter, ernæringshjælper, detailslagteraspirant, industrislagter, tarmrenser. Bygnings- og Brugerservice: Serviceassistent, sikkerhedsvagt.

Uddannelsescentret i Roskilde – Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ucr@ucr.dk www.ucr.dk

35

www.uurs.dk


Erhvervsuddannelser – EUD – Uddannelsessteder HASLEV KØGE NÆSTVED

EUC Sjælland – Erhvervs Uddannelses Center Skolegade 21, 4690 Haslev Lyngvej 25 C, 4600 Køge Jagtvej 2, 4700 Næstved Tlf. 5575 3300 eucsj@eucsj.dk www.eucsj.dk

INDGANGE OG HOVEDFORLØB KØGE: Bygge og anlæg: Tømrer. Bil, fly og andre transportmidler: Mekaniker. Produktion og udvikling: Smed (rustfri). Strøm, styring og it. Bygnings og brugerservice. HASLEV OG NÆSTVED: Bygge og anlæg: byggemontagetekniker, bygningsstruktør, anlægsstruktør, tømrer, maler, installationsteknik, ventilationsteknik, VVS- og blikkenslager, VVS- og energispecialist, VVS’er. Haslev: Murer, flisemontør, stenhugger, stukkatør. Bil, fly og andre transportmidler: Mekaniker, automontør. Bygnings og bruger­service: Serviceassistent (virksomheds- og hospitalsservice). Krop og stil: Frisør. Produktion og udvikling: Kleinsmed. Strøm, styring og it. Sundhed, omsorg og pædagogik: Tandklinikassistent. Transport og logistik.

INDGANGE OG HOVEDFORLØB Mad til mennesker: Kok, Cater, Gastronomassistent, Smørrebrødsjomfru, Ernæringsassistent, Ernæringshjælper, Tjener, Receptionist, Hotel- og fritidsassistent.

Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18, 2500 Valby Tlf. 3386 2200 hrs@hrs.dk www.hrs.dk

Køge Handelsskole og Handelsgymnasium Lyngvej 19, 4600 Køge

INDGANG Merkantil HG. Handelsskolens Grundforløb – 2 års grundforløb målrettet praktik inden for: Detail, Handel, Kontor eller Finans.

Tlf. 5667 0400 khs@khs.dk www.khs.dk

INDGANGE OG HOVEDFORLØB Dyr, planter og natur: Landbrugsuddannelsen, Landmand - husdyr; Landmand - planter; Landbrugsassistent, Landbrugets lederuddannelse, produktionsleder, virksomhedsleder, agrarøkonom.

Landbrugsskolen Sjælland Finderupvej 8, 4270 Høng Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde

HØNG ROSKILDE

Tlf. 4630 0400 mail@lssj.dk www.lssj.dk

INDGANGE OG HOVEDFORLØB Merkantil: Administration, offentlig administration, lægesekretær, spedition og shipping, revision, økonomi, finans, blomsterdekoratør. Niveauer på grundforløbet: HG-Basis HG-Fokus HG-Business HG-Voksen HG-Flex HG-Student

Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf. 8852 3200 rhs@rhs.dk www.rhs.dk

34

www.uurs.dk


Erhvervsuddannelser – EUD

Campus Haslev Tingvej 7, 3., 4690 Haslev Tlf. 2130 9940 lawub@faxekommune.dk www.campushaslev.dk

Uddannelsessteder (alfabetisk)

Campus Haslev er et nyskabende tiltag på ungdomsuddannelsesområdet. Her samles de unge på tværs af uddannelse i et godt og nært miljø, hvor ikke bare faglighed, men også venskaber, netværk og kulturoplevelser prioriteres højt. Alle uddannelser udbydes af en række af Sjællands toneangivende skoler, hvilket sikrer seriøsitet og konkurrence, samt solide uddannelser med dygtige og erfarne lærerkræfter. På Campus Haslev kan du tage uddannelser fra: Zealand Business College, Midtsjællands Gymnasieskoler, EUC Sjælland, Køge Handelsskole, AK10VET og VUC Storstrøm. Mange muligheder Campus Haslev udvider mulighederne for, at du kan få den helt rigtige ungdomsuddannelse eller et spændende 10. klasses forløb, der giver det rette spring til fremtiden – uanset hvilken retning dine uddannelsesønsker går i. På www.campushaslev.dk eller campus app’en kan du altid holde dig opdateret omkring hvilke uddannelser der pt. udbydes på Campus Haslev. MARIBO NAKSKOV NYKØBING FALSTER

CELF – Center for erhvervsrettede uddannelser C.E. Christiansensvej 12, 4930 Maribo Søvej 6, 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F. Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F. Tlf. 5488 8888 celf@celf.dk www.celf.dk

INDGANGE OG HOVEDFORLØB MARIBO: Transport og logistik: Lager- og terminaluddannelsen (lagermedhjælper, lager og transport, lager og logistik), Personbefordringsuddannelsen (rutebilchauffør, turistbuschauffør, buschauffør – international turistkørsel og buschauffør – bybus og rutebilkørsel), Vejgodstransportuddannelsen (lastbilchauffør og godschauffør). NAKSKOV: Bygge og anlæg. Bygnings- og brugerservice (rengøringstekniker, serviceassistent-virksomhed og serviceassistent-hospital). Mad til mennesker. Merkantil. Produktion og udvikling (industrioperatør, industrioperatør – montage og produktivitet, smed–bearbejdning, smed-rustfri, smed-aluminium, klejnsmed, svejser og vindmølleoperatør). Sundhed, omsorg og pædagogik. Strøm, styring og it. NYKØBING FALSTER: Bil, fly og andre transportmidler (cykelmontør, cykelmekaniker, motorcykelmekaniker, knallertmekaniker, lastvognsmekaniker, lastvognsmontør, personvognsmekaniker, personvognsmontør, bådassistent og bådmekaniker). Bygge og anlæg (anlægs- og bygningsstruktør, brolægger, flisemontør, murer og tømrer). Dyr, planter og natur (landbrugsassistent, landmand-husdyr, landmand-planter, produktionsleder, virksomhedsleder og agrarøkonom). Mad til mennesker (ernæringshjælper og ernæringsassistent). Merkantil: (detailuddannelse med specialer (butiksmedhjælper og salgsassistent), kontoruddannelse – administration, kontoruddannelse - offentlig administration og sundhedsservicesekretær) Produktion og udvikling (industrioperatør og produktør). Strøm, styring og IT (automatikmontør, automatiktekniker, automatiktekniker elektro, elektriker-installationsteknik, elektriker-styrings og reguleringsteknik og it-supporter).

INDGANGE OG HOVEDFORLØB

CPH WEST – Uddannelsescenter København Vest Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj Glentevej 61, 2450 København NV Skagensgade 3, 2630 Taastrup Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup (tlf. 4020 0200)

Sundhed, omsorg og pædagogik. Produktion og udvikling: Beklædningshåndværker, Smedeuddannelsen. Bygnings- og brugerservice. Strøm, styring og it. Merkantil: Kontoruddannelser m. specialer, Detailhandeluddannelse m. specialer, Sundhedsservicesekretær, Eventkoordinator. Krop og stil: Frisør, Kosmetiker, Fitnessinstruktøruddannelsen.

Tlf. 3388 0000 cphwest@cphwest.dk www.cphwest.dk

HOLBÆK KALUNDBORG

euc nordvestsjælland Absalonsvej 14 + 20, 4300 Holbæk Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk Rynkevang 7-9, 4400 Kalundborg J. Hagemann-Petersens Allé 22, Kalundborg

INDGANGE OG HOVEDFORLØB HOLBÆK: Bygge og anlæg: Tømrer, Murer, Maler. Bil, fly og andre transportmidler: Mekaniker. Produktion og udvikling: Smed. Strøm, styring ig IT: Elektriker. Merkantil: Kontor, Sundhedsservice-sekretær. Sundhed, omsorg og pædagogik: Social og sundhedshjælper, Pædagogisk assistent, Tandklinikassistent. Audebo Skolevej: Bygge og anlæg: Tagdækker, Struktør, Glarmester, Alutømrer, Teknisk isolatør. KALUNDBORG: Produktion og udvikling: Procesoperatør, Industrioperatør. Transport og logistik: Lager og transport operatør. Hagemann-Petersens Allé: Merkantil.

Tlf. 5945 5100 eucnvs@eucnvs.dk www.eucnvs.dk

33

www.uurs.dk


Transport Transportog oglogistik logistik 7 UDDANNELSER

Togklargøringsuddannelsen

Du lærer at tjekke, at teknik, service og sikkerhed er i orden omkring de læssede godstog. Du lærer også at udskifte dele og at læsse og losse togvogne med gaffeltruck og lastbil.

SPECIALER/TRIN

n n

Vejgodstransportuddannelsen

uddannelsen lærer du at køre lastvogn, kranbil På tankbil. Du lærer også om sikkerhedsbestemog melser, vedligeholdelse og internationale forhold.

n n n

VARIGHED HOVEDFORLØB

Klargører til godstog med speciale 3 år Rangerleder 1 år 6 mdr.

Kørselsdisponent Chauffør med speciale Lastbilchauffør

4 år 3 år 1 år 6 mdr.

SE SE

ESN-S-TH ESN-S-CMa-TH ESN-S-CMa-TH

is is

is is is

Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Skolebaseret uddannelse (Sb) EUC Sjælland, Køge (ESK) - Selandia, Slagelse (S) - CELF Maribo (CMa) - TEC Hvidovre (TH) - EUC Nordvestsjælland (EN) Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød (ENo) - Syddansk Erhvervsskole (SE) - EUC Sjælland, Næstved (ESN)

32

www.uurs.dk


Transport og logistik TRANSPORT OG LOGISTIK Adgangskrav: 9 års skolegang

1 år I

Grundforløb 13-60 uger

2 år I

+

3 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik

1 år 6 måneder – 4 år Du beskæftiger dig med transport af personer og gods og sørger for, at begge dele når frem til tiden. Du får viden om planlægning, og du lærer de regler og bestemmelser, der gælder for området. Du tager de relevante kørekort under uddannelserne, der knytter sig til transport indenfor biltrafik, flytrafik, togtrafik, postvæsen og lager.

UDDANNELSER

SPECIALER/TRIN

Havne- og terminaluddannelsen

Du lærer at håndtere, laste og stuve varer, gods materialer i terminalen og på skibene. Du og lærer at køre gaffeltruck. Du arbejder i godsterminaler, lagervirksomheder, stormagasiner m.m.

n n

Lager- og terminaluddannelsen

uddannelsen lærer du at arbejde på et lager. På lærer at modtage, registrere og udlevere Du varer. Du får kendskab til forskellige edb-systemer, og du tager kørekort til gaffeltruck.

n n n

Lufthavnsuddannelsen

På uddannelsen lærer du arbejdsgange og sik kerhedsrutiner i forbindelse med flytrafik. Du får viden om internationale forhold, og du lærer at afmærke og transportere godset til og fra fly og at stuve det korrekt.

n n

Personbefordringsuddannelsen

På uddannelsen lærer du at køre bus på en hensynsfuld, økonomisk og forsvarlig måde. Du tager de kørekort og certifikater jobbet kræver, og du får viden om god kundeservice.

n n n

Postuddannelsen

uddannelsen lærer du at transportere og På ekspedere gods og post. Du tager de forskellige typer af kørekort, arbejdet kræver, og du lærer om sikkerhed, kvalitet og logistik.

n n n

Redderuddannelsen

lærer at redde mennesker, dyr og ejendom. Du får kendskab til mange typer nødhjælp, fx Du at slukke brande, være med i ambulancen, få kvæstede folk ud af en bil og få fjernet ødelagte biler fra vejen.

n n

VARIGHED HOVEDFORLØB

Havne- og terminalarbejder Havnemedhjælper

2 år 6 mdr. 1 år 6 mdr.

Lager- og terminaldisponent Lageroperatør Lagermedhjælper

4 år 3 år 1 år 6 mdr.

Lufthavnsoperatør Transportarbejder i lufthavn

3 år 1 år 6 mdr.

Kørselsdisponent Buschauffør med speciale Rutebil/ turistbuschauffør

4 år 3 år 1 år 6 mdr.

Kørselsdisponent Postoperatør med speciale Postdistributør

3 år 6 mdr. 2 år 6 mdr. 1 år 6 mdr.

Ambulanceassistent Autohjælp

2 år 7 mdr. 1 år 9 mdr.

EN EN

S-CMa-TH-EN S-CMa-TH-EN S-CMa-TH-EN

TH TH

is is

S-TH-ESN S-CMa-TH-ESN S-CMa-TH-ESN

TH TH TH

is is is

is is is

ENo ENo

is is

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9)

8

31

www.uurs.dk


Sundhed, omsorg og pædagogik SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK Adgangskrav: 9 års skolegang

1 år I

Grundforløb 20-60 uger

2 år I

+

3 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik

1 år 2 mdr. – 3 år 3 mdr. Du beskæftiger dig med mennesker og lærer at tage dig af dem. Det kan være børn, unge, voksne og ældre, og det kan være såvel raske som syge mennesker. Du får faglig viden om pleje og omsorg og lærer at tilrettelægge dine egne arbejdsopgaver. Du lærer desuden at tackle de udfordringer, der kan opstå i det daglige møde med mennesker, der har brug for hjælp og støtte i forskellige situationer.

UDDANNELSER

SPECIALER/TRIN

Hospitalsteknisk assistent

is

arbejder med børn, unge eller voksne med n Pædagogisk assistent 2 år 9½ mdr. SV-SNy-SBr-SG-SNæ Du særlige behov. Du får en grundlæggende viden om at udføre pædagogisk og omsorgsrettet arbejde i dagpleje, skoler, daginstitutioner, bo- og dagtilbud og borgernes eget hjem. Du arbejder ofte sammen med pædagoger.

is is is

Du arbejder med høreprøver og vurderer patientens hørelse. Du skriver rapport (journal) til lægen. Undertiden skal du også tage stilling til behandling sammen med lægen og tilpasse hjælpemidler.

n n n

Audiologiassistent Neurofysiologiassistent Audiometrist

VARIGHED HOVEDFORLØB

is is

SV-SNæ-SNy-SBr-SG SV-SNæ-SNy-SBr-SG

2 år 6 mdr. 2 år 6 mdr. 1 år 6 mdr.

SE SE SE

Pædagogisk assistentuddannelse

Social- og sundhedsuddannelsen

Trin1: Du hjælper og plejer ældre, syge og handicappede mennesker i deres eget hjem eller på plejecentre. Trin:2 Du arbejder på sygehuse og institutioner for fysisk eller psykisk handicappede. Du udfører sygepleje og aktivering af syge mennesker.

n n

Tandklinikassistent

hjælper tandlægen under behandlingen, du Du gør instrumenter klar, steriliserer dem og noterer i journalen. Du passer modtagelse og telefon.

n

Trin 1 Social- og sundhedshjælper 1 år 8 mdr. Trin 2 Social- og sundhedsassistent 3 år 3 mdr.

Tandklinikassistent

3 år

ESN-K

Is – Ikke skolepraktik Syddansk Erhvervsskole, Odense (SE) - Social- og sundhedsskolen Sjælland, Holbæk, Ringsted, Slagelse (SV) Social- og sundhedsskolen Sjælland, Næstved (SNæ) - Social- og sundhedsskolen Nykøbing Falster (SNy) Social- og sundhedsskolen Brøndby (SBr) - Social- og sundhedsskolen Sjælland, Greve (SG) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) Skolen for klinikassistenter og tandplejere, København (K)

30

www.uurs.dk


Strøm, styring og it STRØM, STYRING OG IT Adgangskrav: 9 års skolegang (Adgangsbegrænsning til visse uddannelser for elever uden uddannelsesaftale)

1 år I

Grundforløb 20-40 uger

2 år I

+

3 år I

4 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik 2 år – 5 år

Du beskæftiger dig med tekniske installationer og it-systemer. Du arbejder med strøm og elektronik og opbygger, vedligeholder og reparerer systemerne. En væsentlig opgave er at kunne teste de forskellige anlæg og installationer. Du finder frem til eventuelle fejl ved hjælp af avanceret udstyr.

UDDANNELSER

SPECIALER/TRIN

Automatik- og procesuddannelsen

Du arbejder med automatik i industrien. Det kan være, hvordan man sætter en maskine op til produktion, og hvordan man finder fejl, reparerer og vedligeholder de forskellige dele af maskinen.

n n n n

Data- og kommunikationsuddannelsen

Du arbejder med it-systemer inden for kontor området. Du får en viden om computerteknologi, databaser, fejlfinding og meget andet. Du lærer også om systemernes betydning for virksomheden.

n n n n n

Elektriker

Du reparerer og installerer store og små elektriske anlæg og fx computerstyrede elsystemer. Du kan både komme til at arbejde hjemme hos private kunder og i store virksomheder.

n n n n n

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Du fremstiller og reparerer elektronisk udstyr fx radioudstyr, pc-udstyr.

n n n

Forsyningsoperatør

Reparerer og vedligeholder forsyningsnettet – gas, vand og el. Bruger overvågnings- og måleudstyr og hjælper kunder.

n n

Frontline pc-supporter

VARIGHED HOVEDFORLØB

Automatikmontør Automatiktekniker Automatiktekniker/ elevator Automatiktekniker/ elektro

Datatekniker - infrastruktur Datatekniker - programmering It supporter Telesystemtekniker Teleinstallationstekniker

Installationsteknik Styrings- og regulationsteknik Kommunikationsteknik Bygningsautomatik Elmontør

Elektronikfagtekniker Radio-/TV fagtekniker Medicotekniker

2 år 4 år 4 år 4 år

T-CNy T-CNy T T-CNy

5 år 5 år 2 år 6 mdr. 4 år 3 år

ZR-TB ZR-TB ZR-TB-CNy T T

4 år 4 år 6 mdr. 4 år 6 mdr. 4 år 2 år 6 mdr.

CNy-EN-ESN-R-T-TB-S CNy-EN-R-T-TB-S EN-R-T-TB-S EN-R-T-TB-S EN-R-T-TB-S

4 år 4 år 5 år

Forsyningsoperatør (elforsyning) Forsyningsoperatør (kraftværk)

ZR-TB ZR-TB ZR-TB

2 år 2 år

T T

is is

is

Du opsætter og udfører mindre reparationer på n Frontline radio-tv-supporter 2 år ZR videoer, dvd’er, radio- og tv-apparater og lignende.

is

Opsætning af pc’er, installering og opgradering af software. Arbejde med servere, netværk, sikkerhed og at vejlede brugere.

n

Frontline PC-supporter

2 år

TB

Frontline radio-tv-supporter

Teater-, udstillings- og eventtekniker

n

Arbejder med teknik, der indgår i udstillinger og på teaterscener. Du fremstiller dekorationer og arbejder med lyd og lys og bruger de forskellige faste installationer.

n n n n

Produktionsassistent Teatertekniker Udstillingstekniker Eventtekniker(illuminationsteknik) Eventtekniker(audioteknik)

2 år 4 år 4 år 4 år 4 år

K K K K K

ag/is ag/is ag/is ag/is ag/is

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Skolebaseret uddannelse (Sb) - Selandia (S) Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - TEC, Frederiksberg (T) - TEC, Ballerup (TB) - CELF Nykøbing F. (CNy) - EUC Ringsted (ER) EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN)

29

www.uurs.dk


Produktion og udvikling 7 UDDANNELSER

SPECIALER/TRIN

Smed

lærer at arbejde med metal – bl.a. at svejse, Du bukke, bore, fræse, dreje og skære gevind. Du kommer til at producere og samle forskellige dele fx maskiner og anlæg, som du også installerer. til

n n n n n n

Støberitekniker

lærer at konstruere, designe og støbe metalDu genstande efter arbejdstegninger. Du lærer om forskellige former for støberiarbejde.

n n n

Teknisk designer

lærer at løse tekniske problemer ved hjælp af Du tegneprogrammer på computeren. Du beregner, konstruerer, fremstiller dokumentation og bruger multimedieteknikker.

n n

Urmager

reparerer mekaniske og elektroniske ure. Du Du lærer at arbejde præcist med de ofte små dele, at betjene og rådgive kunder.

n

Vindmølleoperatør

På uddannelsen lærer du at montere, vedlige holde og reparere vindmøller. Du beskæftiger dig både med dieselmotorer, elektriske systemer og hydraulik (mekaniske systemer baseret på væsketryk).

n n

Værktøjsuddannelsen

På uddannelsen lærer du at lave støbeforme til at masseproducere ting i plastic eller metal. Det kan fx være forme til telefoner eller stikkontakter i plastic eller fx forme til lynlåse eller bildele i metal.

n n

Ædelsmed

Du lærer at lave kunsthåndværk i ædle metaller som guld, sølv og platin. Du får viden de forskelli metaller, og om hvordan man bearbejder dem. ge arbejder både med værktøj og med maskiner. Du

n n n n n n n

Klejnsmed Smed – aluminium Smed – rustfri VVS - energiteknik Smed – bearbejdning Svejser

Støberitekniker - faste forme Støberitekniker - sand Støberiassistent

VARIGHED HOVEDFORLØB 4 år 4 år 4 år 4 år 2 år 2 år 6 mdr.

3 år 6 mdr. 3 år 6 mdr. 2 år

Teknisk designer – industriel produktion 2 år 5–11 mdr. Teknisk designer – bygge og anlæg 2 år 5–11 mdr.

Urmager

Vingeproduktion Mekanik og montage

Værktøjsmager Værktøjstekniker

Ciselør Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Butiksguldsmed Ædelmetalstøber Ædelstensfatter

4 år

2 år 2 år

4 år 5 år

4 år 4 år 4 år 4 år 1 år 6 mdr. 1 år 6 mdr. 2 år 6 mdr.

CNa-EN-ESN-R-S-TB-CPH CNa-EN-ESK-R-S-TB-CPH CNa-EN-ESK-R-S-TB-CPH EN-ESN-R-S-TB-CPH CNa-EN-ESK-R-S-TB-CPH CNa-EN-ESN-R-S-TB-CPH

K K K

is is is

K-R-S K-R-S

ZR

RT/CNa RT/CNa

is is

K K

K- EL K-EL K-EL K-EL K-EL K-EL K-EL

is/ag is/ag is/ag is/ag is/ag is/ag is/ag

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Skolebaseret uddannelse (Sb) - Selandia (S) EUC Lillebælt (EL) - CELF Nakskov (CNa) - CELF Nykøbing F. (CNy) - Jyske Håndværkerskole, Hadsten (JH) Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør (EH) - Randers Tekniske Skole (RT) - TEC Gladsaxe (TG) - Odense Tekniske Skole (OT) EUC Nord – Frederikshavn (EUCN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) - Køge (ESK)- CPH WEST Ishøj (CPH) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) TEC, Frederiksberg (T) - TEC, Ballerup (TB) - CELF Nykøbing F. (CNy) - ZBC Ringsted (ZR) - EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN)

28

www.uurs.dk


Produktion og udvikling UDDANNELSER

SPECIALER/TRIN

Ortopædist

Du lærer at lave hjælpemidler til handicappede, fx bandager, krykker, kunstige arme og ben. Du bruger forskellige materialer som plast, træ og læder. Du lærer også at tilpasse protesen til den enkelte bruger.

n

Overfladebehandler

uddannelsen lærer du at overfladebehandle På produkter og konstruktioner. Lakering, galvani sering og metallisering er tekniske metoder, der bruges til at styrke og rustbeskytte.

n n n

Plastmager

Du lærer at producere ting af plast (plastic) i alle former og størrelser. Du får teoretisk og praktisk viden, så du kender hele arbejdsprocessen, og du lærer at styre et produktionsanlæg.

n n

Procesoperatør

uddannelsen lærer du om produktionsprocesPå ser i industrien. Du bliver fortrolig med produktionsforløbet i forbindelse med fremstilling af mad, medicin eller maling. Du lærer at sikre, at produktionen bliver økonomisk og effektiv.

n n

Produktør

lærer at arbejde med produktion i industrien, Du at tilse og passe maskiner og anlæg. Du får også viden om, hvordan man sikrer kvaliteten. Ser på enkle tekniske tegninger og interne lagerfunktioner.

n

Skibstekniker

uddannelsen lærer du at designe og bygge På skibe samt andre store stål- og jernkonstruktio ner. Du arbejder med CAD-systemer og forskel svejseteknikker. lige

n n n n n n

Skibsmekaniker

På uddannelsen lærer du at vedligeholde og reparere de mange tekniske anlæg og maskiner ombord. Det er skibets hovedmotor, pumpesystemer, kølesystemer og maskiner til losning og lastning.

n

Skibsmontør

Uddannelsen går ud på at reparere og udskifte maskineri på fx fiskekuttere, coastere og andre mindre fragtskibe. Du lærer at arbejde med håndværktøj og at bore, slibe, dreje, håndlodde og svejse.

n n

Ortopædist

VARIGHED HOVEDFORLØB 4 år

Overfladebehandler 2 år Overfladebehandler - konstruktion 3 år Overfladebehandler - komponent 3 år

Plastmager Plastmedhjælper

Procesoperatør Procesarbejder

Produktør

Skibsteknikerassistent Skibstekniker – reparation Skibstekniker – konstruktion Skibstekniker – design Skibstekniker – maritime rør Skibsassistent

Skibsmekaniker

Skibsmontør Industrimontør

4 år 2 år

4 år 2 år

1 år 6 mdr.

2 år 6 mdr. 4 år 6 mdr. 4 år 6 mdr. 4 år 6 mdr. 4 år 6 mdr. 2 år 6 mdr.

3 år 3 mdr.

4 år 2 år 6 mdr.

TB

RT RT RT

is

is is is

JH JH

K-EN K-EN

K-CNy

SO SO SO SO SO EUCN-EUCV

EUCN - EUCV

is is

is

is is is is is is

is

EUCV - SVE EUCV - SVE

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag). Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - TEC - Ballerup (TB) Syddansk Erhvervsskole Odense (SO) - EUC Nordvestsjælland (EN) - Selandia, Slagelse (S) - Svendborg Erhvervsskole (SVE) - EUC Vest – Esbjerg (EUCV)

8

27

www.uurs.dk


Produktion og udvikling 7 UDDANNELSER

SPECIALER/TRIN

Industrioperatør

lærer om produktion i industrien. Styring og Du tilsyn med maskiner i industrianlæg er vigtige emner. Du lærer også at arbejde med avancerede it-systemer.

n n n

Industriteknikeruddannelsen

Uddannelsen industriteknik er den moderne uddannelse til maskinarbejder. Mange maski og anlæg er computerstyrede, så du skal ner både lære at programmere og at skære gevind og fræse.

n n n

Køletekniker

køletekniker arbejder med køle- og klimaanEn læg. Du lærer at rådgive kunden og at installere, vedligeholde og reparere anlægget. Du arbejder med anlæg i alle størrelser fra små køleskabe til store industrianlæg.

n n

Laboratorietandtekniker

Under uddannelsen lærer du at lave løse pro teser til patienter, der mangler nogle af deres tænder. Du lærer også at lave kunstige tænder, broer og kroner, som skal sidde fast i munden.

n n

Maritime håndværksfag

Som bådebygger lærer du at bygge skibe og både i træ og glasfiber. Som sejlmager lærer du at lave sejl, markiser og presenninger. Du lærer også at lave riggerarbejde med tov og wirer.

n n

Metalsmed

uddannelsen lærer du om metallers egenPå skaber. Afhængigt af speciale lærer du at forme, slibe, dekorere og lave mønstre i metalgenstande hjælp af forskellige teknikker. ved

n n n n n n

Modelsnedker

uddannelsen lærer du at udarbejde modeller På af støbeforme i træ eller plast. Støbeformen skal bruges til fx at fremstille skibsskruer eller maskindele. Du lærer, hvordan man vælger de rigtige materialer og arbejdsmetoder.

n

Oliefyrstekniker

På uddannelsen lærer du at installere og reparere mindre oliefyrsanlæg, kedler og fx varmluftovne. Du lærer også at foretage servicebesøg og at rådgive kunder.

n

Industrioperatør Industrioperatør montage Industrioperatør produktivitet

Industritekniker – produktion Industritekniker-maskin Industriassistent

Køletekniker Køleassistent

Laboratorietandtekniker Basistandtekniker

Sejlmager Bådebygger

Gravør Gørtler Gørtler-armatur Jern og metalsliber Kobbersmed Metaltrykker

Modelsnedker

Oliefyrstekniker

VARIGHED HOVEDFORLØB 2 år 2 år 8 mdr. 2 år 8 mdr.

5 år 6 mdr. 4 år 2 år

4 år 2 år

4 år 2 år 6 mdr.

4 år 4 år

4 år 4 år 4 år 2 år 6 mdr. 4 år 3 år 6 mdr.

4 år

2 år

CNa-CNy-EN CNa-CNy-EN CNa-CNy-EN

is is is

R - ES - S- K R - ES - S- K R - ES - S- K

JH JH

is is

K K

EH EH

K K K K K K

EH

TB

is is

is is is is is is

is

is

EUC Lillebælt (EL) - Celf Nakskov (CNa) - Celf Nykøbing Falster (CNy) - Jyske Håndværkerskole – Hadsten (JH) - Erhvervsskolen Nordsjælland – Helsingør (EH) Randers Tekniske Skole (RT) - TEC Gladsaxe (TG) – EUC Nord – Frederikshavn (EUCN) - EUC Vest – Esbjerg (EUCV) - Svendborg Erhvervsskole (SVE) EUC Syd - Sønderborg (EUC syd) – EUC Sjælland (ES) - Selandia (S) - Københavns Tekniske Skole (K)

26

www.uurs.dk


Produktion og udvikling PRODUKTION OG UDVIKLING Adgangskrav: 9 års skolegang (Adgangsbegrænsning til visse uddannelser for elever uden uddannelsesaftale)

+

Grundforløb

2 år I

1 år I

20-60 uger

3 år I

4 år I

5 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik

1 år 6 måneder – 5 år 6 måneder

På de fleste af uddannelserne lærer du at arbejde med metal og maskiner, men der er også uddannelser, hvor du arbejder med læder, keramik og plast. Der designes, udvikles, konstrueres og fremstilles håndværks- og industriprodukter.

UDDANNELSER

SPECIALER/TRIN

Beklædningshåndværker

Beklædningshåndværkeren udfører designerens ideer. Det kan være inden for alt fra pelse til sportstøj og kjoler. Du lærer sytekniker og at arbejde med mønstre, modeller og it-værktøjer.

n n n n

Beslagsmede uddannelsen

lærer at håndsmede hestesko og at sko heste. Du Du lærer at beskære hestens hove, at tage mål, at udføre smedearbejdet og slå skoene på.

n

CNC teknikuddannelsen

Lær at arbejde med cnc-maskiner (computersty rede maskiner til metalbearbejdning). Du lærer at dreje, fræse og bore, og du lærer at programmere maskinerne

n n

Elektronikoperatør

På uddannelsen lærer du at producere industriel elektronik (fx styring til maskiner og telekommunikationsudstyr). Du får kendskab både til planlægning af produktion og til arbejde, som kan være at lave præcisions- lodning og montere printkort.

n

Finmekanikeruddannelsen

Som finmekaniker lærer du at fremstille og reparere den fine mekanik i fx måleinstrumen våben eller låse. På uddannelsen lærer du at ter, bore, fræse, svejse og lodde de små elementer i finmekanikken.

n n n n

VARIGHED HOVEDFORLØB

Beklædningshåndværker Tekstil-og beklædningsassistent Modist Buntmager

3 år - 3 år 4 mdr. 2 år - 2 år 2 mdr. ca. 3 år ca. 3 år

Beslagsmed

4 år

CNC-tekniker CNC-assistent

CPH CPH CPH CPH

ag ag ag ag

I

2 år 6 mdr. 1 år 6 mdr.

Elektronikoperatør

is

R-ES-K R-ES-K-S

2 år

Våbenmekaniker Låsesmed Finmekaniker Finmekanikerassistent

is is

EUCSyd

4 år 4 år 4 år 1 år 6 mdr.

is

TB TB TB TB

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Skolebaseret uddannelse (Sb) Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - Ballerup (TB) EUC Sjælland (ES) - Institut for produktionsdyr og heste – Taastrup (I) - Selandia, Slagelse (S) - EUC Syd, Sønderborg (EUCSyd) - CPH WEST Ishøj (CPH)

8

25

www.uurs.dk


Merkantil MERKANTIL Adgangskrav: 9 års skolegang

+

Grundforløb

2 år II

1 år I

3 år I

4 år I

Job, videre uddannelse

2-3 år

18-76 uger

Du er i butik, på kontor i en offentlig eller privat virksomhed eller inden for bank- og forsikringserhvervet. Det er salg og administration. Grundforløbet varer for de fleste 2 år, men kan i specielle tilfælde vare ned til 20 uger. Fagene er bl.a. erhvervsøkonomi, salg- og service, it, engelsk, dansk, samfundsfag og måske tysk/fransk.

UDDANNELSER

SPECIALER/TRIN

Detailhandel med specialer

efter speciale lærer du fx at sælge fødevarer, Alt rådgive om gaveartikler, arrangere blomster, dekorere vinduer eller købe varer ind og føre regnskab.

n n n n n

Eventkoordinator uddannelsen

Kreativitet, kommunikation og samarbejde når planlægger arrangementer du

n n

Finansuddannelsen

Du kan komme til at oprette bankkonti, vurdere låneansøgninger eller behandle forsikringssager og betjene kunder.

n n

Handelsuddannelsen med specialer

får et bredt kendskab til handel. Alt efter speDu ciale kan du lære om forhandling, tilrettelæggelse varetransport og indkøbs- og salgsmetoder. af

n n n n n

Generel kontoruddannelse

Almindelige kontorfunktioner, økonomi og administration.

n

Kontoruddannelse med specialer

uddannelsen lærer du om administration, På sagsbehandling, økonomi og regnskab.

n n n n n n n n n n

Sundhedsservicesekretær

uddannelsen skal du både lære kontoropgaver På og de mere kliniske opgaver.

n

Butiksmedhjælper Salgsassistent Salgsassistent med profil Blomsterdekoratør Dekoratør

Eventassistent Eventkoordinator

Kundemedarbejder Finansassistent

Kundekontaktcenter Handelsassistent (salg) Handelsassistent (service) Indkøbsassistent Logistikassistent

Generel kontoruddannelse

Kontorservice Kundekontaktcenter Administration Offentlig administration Advokatsekretær Lægesekretær Rejseliv Revision Spedition og shipping Økonomi

Sundhedsservicesekretær

VARIGHED HOVEDFORLØB

2 år CPH-ZVN/RH/S/CNy 4 år CPH-ZVN/RH/S/CNy 4 år CPH-ZR-ZVN/RH/S 4 år RH 4 år

2 år 4 år

3 år 4 år

2 år 4 år 4 år 4 år 4 år

3 år

2 år 2 år 4 år 4 år 4 år 4 år 4 år 4 år 4 år 4 år

1 år 7 mdr.

CPH CPH

is is

ZVN-RH ZVN-RH

is is

S S S S S

KH

CPH-KH-RH-S-ZVN CPH-KH-RH-S CNy-CPH-EN-KH-RH-S-ZVN CNy-CPH-KH-RH-S-ZVN-ZR CPH-KH-RH-S CPH-KH-RH-S CPH-KH-RH-S CPH-KH-RH-S CPH-KH-RH-S CPH-KH-RH-S

CNy/CPH/EN/ZVN/KH

sb/ag

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skole praktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag). CELF Nykøbing F. (CNy) - CPH WEST, Taastrup og Ishøj (CPH) - ZBC Ringsted (ZR) - ZBC Vordingborg og Næstved (ZVN) Roskilde Handelsskole (RH) - S­ elandia, Slagelse (S) - Uddannelsescenteret i Roskilde, Slagteriskolen (U) - EUC Nordvestsjælland (EN) - Køge Handelsskole (KH)

24

www.uurs.dk


Medieproduktion MEDIEPRODUKTION Adgangskrav: 9 års skolegang (Adgangsbegrænsning til visse uddannelser for elever uden uddannelsesaftale)

+

Grundforløb

2 år I

1 år I

10-60 uger

3 år I

4 år I

5 år I

Job, videre uddannelse

1 år 9 måneder – 5 år

Du arbejder med formidling. Fagene på indgangen rummer kommunikation inden for web, it, film, trykte medier samt TV. Du opnår færdigheder i at tilrettelægge en produktion fra start til slut.

UDDANNELSER

SPECIALER/TRIN

Digital Media

Du arbejder med skærmgrafik, med lyd og billede, indlægger video og 3D-animation. Webløsninger og interaktive systemer er væsentlige områder.

n n

Film – og TV-produktionsuddannelsen

Du arbejder bag kameraet eller foran mixerpul tene. Du optager, bearbejder og afvikler tv- og videoproduktioner

n n

Fotograf

laver alt med fotografi og levende billeder. Det Du er både portrætter, reklamefotos, film og video. Du lærer om den nyeste teknik, og du kan bl.a. specialisere dig inden for reklamefoto, portræt og klinisk fotografering.

n

Grafisk tekniker

Du lærer alle faser i trykningen af aviser, blade, bøger, plakater, frimærker og pengesedler. Du arbejder med små simple en-farvemaskiner og rotationsmaskiner så store som huse.

n

Mediegrafiker

Du sætter tekst og billeder op via dtp-program mer (DeskTop Publishing-programmer) og får dem til at passe ind i layoutet. Du arbejder både med trykte og digitale medier.

n n

Skiltetekniker

Håndværk, teknik og design er alle vigtige. Du arbejder med hænderne og med computer. Du producerer skilte ved hjælp af mange forskellige teknikker og til mange formål.

n

Web – integrator

Du arbejder i teori og praksis med web-løsninger. Du arbejder med tekst, billeder, lyd, grafik og animation. Du indarbejder de forskellige komponenter, fx i interaktive systemer.

n

VARIGHED HOVEDFORLØB

Multimedie integrator Multimedie animator

3 år 6 mdr. 3 år 6 mdr.

Film og Tv-produktionstekniker Film-og TV-assistent

R R

5 år 2 år 6 mdr.

Fotograf

is/ag is/ag

K K

4 år 6 mdr.

Grafisk Tekniker

is/ag Is/ag

K

3 år 6 mdr.

Mediegrafiker Mediegrafisk assistent

is/ag

K

4 år 3 år

Skiltetekniker

is

R/K R/K

3 år - 3 år 6 mdr.

Web – integrator

1 år 9 mdr.

ag ag

TG

R

sb

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen. (se side 9). Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Skolebaseret uddannelse (Sb). Roskilde Tekniske Skole (R)- Københavns Tekniske Skole (K) - TEC, Gladsaxe (TG)

23

www.uurs.dk


Mad til mennesker 7 UDDANNELSER

Mejerist

På uddannelsen lærer du at lave mejeriprodukter som smør, ost og yoghurt. Du lærer at behandle rå mælk, varme den op, centrifugere den, så fløden skiller fra og fremstille de forskellige produkter af den.

SPECIALER/TRIN

n n

Receptionist

Kundebetjening, service, sprog, regnskab - alt sammen vigtige ting i uddannelsen. Som receptionist er du hotellets eller konferencecentrets ansigt udadtil.

n

Tarmrenser

På uddannelsen lærer du at rense og sortere forskellige husdyrtarme og andre indvoldshinder. Arbejdet er gennemmekaniseret. Som uddannet arbejder du på slagterier, hvor tarmene bruges til pølser eller i industrien.

n n

Tjener

Du lærer at servere. For at kunne vejlede kunder professionelt skal du også lære om gastronomi, om drikkevarer og om at sammensætte menuer. Salg og service og turistlære indgår også i uddannelsen.

n n

Mejerist Mejerioperatør

Receptionist

Tarmrenser Industritarmrenser

Tjener Konference- og selskabstjener

VARIGHED HOVEDFORLØB

3 år 1 år 6 mdr.

2 år 4 mdr.

2 år 6 mdr. 1 år 6 mdr.

3 år 4 mdr. 1 år 8 mdr.

KC KC

HR

U U

S-HR S-HR

is is

is

is is

is is

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is) ZBC Ringsted (ZR) - Uddannelsescenteret i Roskilde, Slagteriskolen (U) - CELF, Nykøbing F. (CNy) Hotel- og Restaurantskolen, København (HR) - Kold College, Odense (KC) Selandia, Slagelse (S) - EUC Nord, Hjørring (EH)

22

www.uurs.dk


Mad til mennesker MAD TIL MENNESKER Adgangskrav: 9 års skolegang

1 år I

Grundforløb 10-60 uger

2 år I

+

3 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik

1 år 6 måneder – 3 år 9 måneder Du beskæftiger dig med fødevareproduktion, sundhed, køkken og restauration. Du lærer om forarbejdning, fremstilling, tilberedning, servering og salg af mad til mennesker. Overalt stilles der store krav til fødevarernes kvalitet. Du kan både finde job inden for højteknologisk industriproduktion og inden for godt madhåndværk.

UDDANNELSER

SPECIALER/TRIN

Bager og konditor

På uddannelsen til bager og konditor lærer du både fagets håndværkertraditioner og alle de moderne produktionsmetoder og teknikker. Du lærer også om god service over for kunder.

n n n n n n

Detailslagter

På uddannelsen lærer du at arbejde med ud skæringer og med at tilberede retter til kunderne. lærer også god kundebetjening og butiksindDu retning.

n n n n n

Ernæringsassistent

uddannelsen lærer du hvad der skal til for at På servere god og sund og ordentlig mad til fx skolebørn og arbejdspladskantiner. Du får kendskab til råvarer, tilberedning, ernæring, sundhed, økonomi, kostplanlægning, hygiejne mm.

n n

Gastronom

uddannelsen lærer du om madlavning. Efter På uddannelsen kan du arbejde mange forskel lige steder, men alle steder bliver nøgleordene: råvarer, kvalitet, teamwork, kunder, og perioder med fart på.

n n n n

Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsen til hotel- og fritidsassistent peger i mange retninger. Rengøring, køkkenarbejde, sikkerhedsforhold og kundeservice er vigtige områder på uddannelsen.

n

Industrislagter

På uddannelsen lærer du at slagte og opskære dyr, og du lærer at arbejde i et højteknologisk slagte hus. Du kan både lære at slagte svin og kreaturer (kvier og kalve).

n n n n

Bager Brødbager med profil Brødbager Konditor Kagekonditor med profil Kagekonditor

Butik Delikatesse Fisk og vildt Slagtning Detailslagteraspirant

VARIGHED HOVEDFORLØB

3 år 7 mdr. 2 år 10 mdr. 2 år 1 mdr. 3 år 7 mdr. 2 år 10 mdr. 2 år 1 mdr.

3 år 6 mdr. 3 år 6 mdr. 3 år 6 mdr. 3 år 6 mdr. 2 år

Ernæringsassistent Ernæringshjælper

3 år 1 år 6 mdr.

Kok Smørrebrødsjomfru Cater Gastronomassistent

3 år 9 mdr. 3 år 2 år 10 mdr. 1 år 6 mdr.

Hotel- og fritidsassistent

Forædler Svineslagter Kreaturslagter Industrislagter

2 år 6 mdr.

3 år 3 år 3 år 2 år

ZR ZR ZR ZR ZR ZR

is is is is is is

U U U U U

U-CNy-HR U-CNy-HR

S-HR S-HR S-HR S-HR

EH-HR

is

U U U U

is is is is

8

21

www.uurs.dk


Krop og stil KROP OG STIL Adgangskrav: 9 års skolegang og uddannelsesaftale (Adgangsbegrænsning til visse uddannelser for elever uden uddannelsesaftale)

1 år I

Grundforløb 20-60 uger

2 år I

+

3 år I

4 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik

1 år 6 måneder – 4 år

Du beskæftiger dig med kroppens sundhed og udseende og med den personlige stil, man kan ændre ved hjælp af frisure og kosmetik. Uddannelserne giver dig færdigheder i håndværk indenfor hår, kosmetik og sundhed og giver dig viden inden for de sidste nye trends.

UDDANNELSER

SPECIALER/TRIN

Fitnessinstruktør

Du lærer at udarbejde træningsprogrammer og at instruere kunderne i brugen af fitnessudstyret. Du lærer om krop og sundhed og om, hvordan man undgår skader.

n

Frisør

lærer at klippe, behandle og sætte hår. Du får Du kendskab til hår- og hudpleje og lærer fx at give ansigts- og hovedbundsmassage, lave neglebehandlinger og lægge makeup.

n n

Kosmetiker

På uddannelsen lærer du at pleje hud, lægge makeup, pleje hænder (manicure) og fødder (pedicure) og fjerne hår. Du lærer også at vejlede om hudpleje og kosmetik og at bruge de elektriske apparater.

n n

VARIGHED HOVEDFORLØB

Fitnessinstruktør

1 år 6 mdr.

Frisør Frisøraspirant

4 år 3 år

Kosmetiker Wellnessassistent

2 år 6 mdr. 1 år 6 mdr.

CPH

is/ag

ESN-CPH ESN-CPH

ag ag

CPH CPH

is/ag is/ag

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) EUC Sjælland, Næstved (ESN) - CPH WEST, Ishøj/ København (CPH) - Hotel og Restauramtskolen, København (HR)

20

www.uurs.dk


Dyr, planter og natur DYR, PLANTER OG NATUR Adgangskrav: 9 års skolegang (Adgangsbegrænsning til visse uddannelser for elever uden uddannelsesaftale)

1 år I

Grundforløb 10-60 uger

2 år I

+

3 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik

1 år 3 måneder – 3 år 10 måneder Du beskæftiger dig med landbrug, gartneri, skovbrug og pasning af dyr. Du lærer at arbejde på naturens betingelser og at planlægge forskellige former for produktion. Du vil også beskæftige dig med de forskellige maskiner, der indgår i arbejdet. Du vil både lære at benytte og vedligeholde dem. På alle uddannelser får du kendskab til biologi, miljø og økologi.

UDDANNELSER

SPECIALER/TRIN

Anlægsgartner

skaber og plejer smukke områder på bagDu grund af din viden om planter og anlæg.

n n n

Dyrepasser

arbejder professionelt med dyr – med Du fodring, pleje, avl og meget mere. Du arbejder med forsøgsdyr, i en dyrepark eller ved et fx hestestutteri.

n n n n

Greenkeeper

anlægger og passer græsarealer og anden Du bevoksning på golfanlæg. Du bruger de forskel maskiner og hjælperedskaber. lige

n n n n

Landbrugsuddannelsen

dyrker jorden, arbejder med husdyr og pasDu bygninger og maskiner. ser

n n n n

Produktionsgartner

lærer mange forskellige ting om plantedyrkDu ning. Såning, plantning, gødning, vanding osv.

n n n

Skov- og naturtekniker

får forståelse for skovdrift og naturens gang. Du Du lærer at plante og fælde træer, at bekæmpe ukrudt og skadedyr og at bruge skovens special maskiner.

n n n n

Veterinærsygeplejerske

Du er dyrlægens højre hånd på klinikken. Du passer dyr, medvirker ved behandling og opera tion og laver laboratoriearbejde.

n n n

Væksthusgartner

lærer at passe de tekniske anlæg og at arDu bejde med plantetyper

n n n

Anlægsgartner - anlægsteknik Anlægsgartner - plejeteknik Anlægsgartnerassistent

Dyrepasser - zoologiske anlæg Dyrepasser - forsøgsdyr Dyrepasser - heste Dyrepasserassistent

Greenkeeper Greenkeeperassistent Groundsman Groundsmanassistent

VARIGHED HOVEDFORLØB

3 år 7 mdr. - 4 år 2 mdr. R-S 3 år 7 mdr. - 4 år 2 mdr. R-S 1 år 6-11 mdr. R-S

3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 2 år

3 år 5-11 mdr. 1 år 3 mdr. 3 år 5-11 mdr. 1 år 3 mdr.

Landmand - husdyr Landmand - planter Jordbrugsmaskinfører Landbrugsassistent

3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 2 år

Planteskolegartner - produktion Planteskolegartner - handel Planteskolegartner - assistent

Skov- og naturplejer Biotop- og vildtplejer Natur- og friluftsformidler Skov- og naturassistent

Veterinærsygeplejerske, heste Veterinærsygeplejerske, smådyr Veterinærsygehjælper

Væksthusgartner - produktion Væksthusgartner - handel Væksthusgartnerassistent

3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 2 år

3 år 3 år 3 år 2 år

R R R R

R R R R

is is is is

R-S-CNy R-S-CNy R-S R-S-CNy

is is is is

R R R

SL SL SL SL

3 år 2 mdr. 3 år 2 mdr. 1 år 45 uger.

3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 2 år

(grundforløb i Roskilde) (grundforløb i Roskilde) (grundforløb i Roskilde) (grundforløb i Roskilde)

HB HB HB

is/ag is/ag is/ag

R R R

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Roskilde Tekniske Skole, Landbrugsskolen Sjælland (R) - Selandia (S) - CELF, Nykøbing F. (CNy) Skov og Landskab, København (SL) - Hansenberg, Kolding (HB)

19

www.uurs.dk


Bygnings- og brugerservice BYGNINGS- OG BRUGERSERVICE Adgangskrav: 9 års skolegang

1 år I

2 år I

Grundforløb

+

20-60 uger

3 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik

1 år 6 måneder – 3 år 3 måneder Du får et godt kendskab til vedligeholdelses- og serviceopgaver, der knytter sig til bygninger og tekniske anlæg. Du vil lære om moderne rengøringsmetoder og bygningsadministration. Du vil også lære om sikkerhed i bygningskomplekser og virksomheder.

UDDANNELSER

SPECIALER/TRIN

Ejendomsservice uddannelsen

På uddannelsen lærer du at vedligeholde byg ninger og tekniske anlæg. Du lærer desuden at lave mindre reparationer. Du skal også kunne hjælpe beboere og andre brugere af bygninger og ejendomme på en god måde.

n n

Serviceassistent

Uddannelsen er bred. Du lærer de mange forskel serviceopgaver, som du kommer til at løse i lige virksomhed eller på hospital. Det kan fx være en rengøring, kontorhjælp, kantinearbejde eller transport af patienter.

n n n

Ejendomsservicetekniker Ejendomsmedhjælper

Rengøringstekniker Serviceassistent (hospital) Serviceassistent (virksomhed)

VARIGHED HOVEDFORLØB

3 år 3 mdr. 2 år 5 mdr.

K K

1 år 6 mdr. 2 år 2 år

is is

S-U-CNa-ESN-TG U-CNa-ESN-TG U-CNa-ESN-TG

Sikkerhedsvagt

Du lærer at lægge mærke til detaljer og til folks n Sikkerhedsvagt 1 år 6 mdr. Åt - U adfærd. Du lærer også at handle rigtigt i en nød situation og at sørge for ro og orden. Du skal og så kunne rapportere dine iagttagelser.

is

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is) Selandia, Slagelse (S) - Uddannelsescenteret i Roskilde, Slagteriskolen (U) - Københavns Tekniske Skole (K) - CELF Nakskov (CNa) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) TEC Gladsaxe (TG) - Århus Tekniske Skole (Åt) - CPH West (CPH)

18

www.uurs.dk


Bygge og anlæg

UDDANNELSER

Skorstensfejer

Rens kedler, skorstene og rørsystemer. Lær om fyringssystemer og brændsel, mål og kontrolér varmesystemer.

SPECIALER

n n

Snedker

Arbejd med træ, både som håndværk og på maskiner. Lær om forskellige træsorter og vedligehold af maskinerne.

n n n n n n

Stenhugger

Kløv og tilpas stenblokke. Lær om stenarter deres behandling, skrift og stilarter og at og hugge skrifttegn. Lær om gravsten og bygningsudsmykning.

n n

Stukkatør

Restaurér og lav stukudsmykninger på lofter og vægge i gips eller kalk og figurer i beton. Lær håndværkets teknikker.

n

Tagdækker

Læg alle slags tage – dog ikke tegltage. Vedligehold og restaurér forskellige typer af tag. Du arbejder i højden.

n

Teknisk isolatør

Isoler for kulde, varme, lyd og vibrationer. Mål op og monter fx mineraluld og aluminiumsplader.

n

Træfagenes byggeuddannelse

Arbejd med, hvordan man laver byggekonstruktioner i træ, aluminium m.m.

n n n n

Skorstensfejer Kedelanlægstekniker

Bygningssnedker Møbelsnedker Orgelbygger Træoperatør – døre & vinduer Træoperatør – møbel Bygningsmontør

Stenindustriarbejder Stenhugger

Stukkatør

Tagdækker

Teknisk isolatør

Tømrer Alutømrer Gulvlægger Tækkemand

VARIGHED HOVEDFORLØB

4 år 1 år 6 mdr.

3 år 3-9 mdr. 3 år 6 mdr. 3 år 6 mdr. 3 år 3-9 mdr. 2 år 3 år 3-9 mdr.

2 år 3år 6 mdr. - 4 år

3 år 9 mdr.

2 år 6-11 mdr.

EucSyd EucSyd

is is

R R R R R R

ESH ESH

ESH

EN

is is

is

is

2 år 9 mdr. - 3 år 3 mdr. EN

4 år 4 år 4 år 4 år

CNy-EN-R-S-ESN-ESK EN R-S-KTS R-S-KTS

VVS-uddannelsen

n

n

n

Installer og vedligehold fx vand- og varmeanlæg. Tegn og beregn en rørinstallation. Lav forskellige former for svejsning.

n n

VVS’er VVS og energispecialist VVS og blikkenslager Ventilationstekniker Rustfast industrimontør

3 år 6 mdr. 4 år 4 år 4 år 4 år

ESN-R-TG ESN-R-TG ESN-R-TG ESN-R-TG R-TG

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is) Hovedforløb markeret med de skoler, som har det i Region Sjælland og evt. andre CELF, Nykøbing F. (CNy) - EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN), Haslev (ESH) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Selandia, Slagelse (S) TEC Gladsaxe (TG) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) - EUC Syd, Tønder (EUCSyd) - Københavns Tekniske Skole (KTS) - EUC Sjælland, Køge (ESK)

17

www.uurs.dk


Bygge og anlæg BYGGE OG ANLÆG Adgangskrav: 9 års skolegang

1 år I

Grundforløb 10-60 uger

2 år I

+

3 år I

4 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik

1 år 6 måneder – 4 år Du beskæftiger dig med det, der foregår på en byggeplads. Du får viden om de mange opgaver, der er i forbindelse med såvel store bygningsarbejder som mindre reparationsarbejder. Vil du bygge og vedligeholde huse, veje, broer og havne, må du lære at arbejde med specialværktøj og teknisk avanceret udstyr. Du skal også kende de mange materialer, der bliver brugt.

UDDANNELSER

SPECIALER

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Som brolægger lægger du brosten og fliser på fortov, i gågader, på torve og i indkørsler. Anlægsog bygningsstruktørerne bygger veje, bygninger og broer i beton.

n n n n

Boligmonteringsuddannelsen Uddannelsen har tre specialer. Som møbelpol strer polstrer du møbler og sætter betræk på.. Som autosadelmager fremstiller du sæder og monterer loft- og vægbeklædning i biler. Som gardindekoratør syr og opsætter du gardiner.

n n n n

Byggemontagetekniker

Opsæt lettere bygningselementer, vægge af gipsplader, lette loftskonstruktioner og køkkenog bade- og værelseselementer.

n

Bygningsmaler

Et gammelt håndværk, men også nye materialer og teknikker, som skal læres at kende. Alle faser og teknikker læres.

n

Glarmester

Tilskære, slibe og polere alle mulige forskellige typer glas. Monterer ruder i vinduer og døre, biler og indramme billeder.

n

Maskinsnedker

Brug og vedligehold maskiner til bearbejdning af træ, fx til møbler, gulve og døre. Der arbejdes med møbler og byggeri.

n n n n

Murer

Lær at bygge mure, pudse facader og lægge tagsten. Sæt fliser på væg og gulv.

n n

VARIGHED HOVEDFORLØB

Brolægger Anlægsstruktør Bygningsstruktør Kloakrørlægger

3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 1 år 6 mdr. - 2 år

Gardinmontør Gardindekoratør Autosadelmager Møbelpolstrer

2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. 4 år 4 år

Byggemontagetekniker

1 år 6 mdr.

Bygningsmaler

3 år - 3 år 6 mdr.

Glarmester

Kg CNy-EN-ESN CNy-EN-ESN CNy-EN-ESN

Skive Skive Skive Skive

is is is is

ESN-R-S

sb

S-EN-ESN-TG

3 år 6 mdr. - 4 år EN

Maskinsnedker Prod.ass. – døre & vinduer Prod.ass. – massivtræ Prod.ass. – plademøbel

3 år 3-9 mdr. 2 år 2 år 2 år

Murer Flisemontør

3 år 5-11 mdr. 2 år 5-11 mdr.

is

R R R R

CNy-EN-ESH-S-R CNy-EN-ESH-S-R

BEMÆRK: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is)- Skolebaseret uddannelse (sb) Hovedforløb markeret med de skoler, som har det i Region Sjælland og evt. andre CELF, Nykøbing F. (CNy) - EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN), Haslev (ESH) - Skive Tekniske Skole (Skive) - Roskilde Tekniske Skole (R) Selandia, Slagelse (S) - TEC Gladsaxe (TG) - Københavns Tekniske Skole, Glostrup (Kg)

16

www.uurs.dk


Bil, fly og andre transportmidler BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER Adgangskrav: 9 års skolegang

1 år I

Grundforløb 10-60 uger

2 år I

+

3 år I

4 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik

fra 1 år 6 måneder til 4 år 5 måneder Du lærer at vedligeholde og reparere forskellige motorer eller arbejde med karosseriet. Du lærer at arbejde med fejlfinding og at bruge de mange former for specialværktøj. Det meste arbejde foregår på værksteder, men fejlfinding og reparation kan også foregå ude hos kunden, fx når det drejer sig om entreprenørmaskiner eller landbrugsmaskiner.

UDDANNELSER

SPECIALER

Bådmekaniker

arbejder med fritidsbåde og mindre erhvervsDu både, både håndværksmæssigt og inden for salg service. og

n n

Cykel- og motorcykeluddannelsen

Du reparerer og vedligeholder cykler, knallerter og motorcykler. Du arbejder med værktøj og maskiner. Kundebetjening er også et vigtigt emne.

n n n n

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen vedligeholder og reparerer enten Du entreprenørmaskiner eller landbrugsmaskiner, bulldozere, rendegravere, forskellige slags fx motorer, halmpressere eller mejetærskere.

n n n n n n

Flymekaniker

Vedligehold og reparation af fly, både mekanisk og elektronisk. Med piloter og flyveledere sikrer du en sikker flyvetur.

n

Karrosseriuddannelsen

Bygning og reparation af bildele som karrosserier, førerhuse og bildøre. Du svejser og arbejder i de forskellige materialer. Du beregner pris og laver skadesrapporter.

n n n

Lastvognsmekaniker

Reparation og vedligehold af lastbiler og påhængsvogne. Justering og fejlretning af mekaniske og elektriske systemer

n n

Personvognsmekaniker

Reparation og vedligehold af personbiler. Justering og fejlretning af mekaniske og elektriske systemer

n n

Vognmaler

Lær om farver og lak, at genskabe en bestemt farve ved reparation og betjening af værktøj og maskiner.

n

VARIGHED HOVEDFORLØB

Bådmekaniker Bådassistent

4 år 2 år

Cykelmekaniker Cykelmontør Knallertmekaniker Motorcykelmekaniker

CNy CNy

3 år 3 mdr. 1 år 6 mdr. 2 år 9 mdr. 4 år

Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Materielmekaniker Personlift mekaniker Landbrugssmed Kranmekaniker

Flymekaniker

is is

CNy - TH CNy - TH CNy - TH CNy - TH

4 år 4 år 2 år 4 år 4 år 4 år

Aars Aars Aars Aars Aars Aars

4 år 5 mdr.

Karosserismed Karosseritekniker (opretter) Karosseritekniker (bygger)

Lastvognsmekaniker Lastvognsmontør

TH

3 år 6 mdr. 4 år 4 år

is

Silk - TH Silk - TH Silk - TH

4 år. 2 år

Personvognsmekaniker Personvognsmontør

CNy - TH - SDE - TCA CNy - TH - SDE - TCA

4 år. 2 år

Vognmaler

CNy - EN - ESN - R - S - TH - ESK CNy- S - TH - ESN - R - ESK

3 år 6mdr.

Silk

Bemærk: Grundforløb startes på skoler som udbyder indgangen (s. 9) Ikke skolepraktik (is) CELF, Nykøbing F. (CNy) - Aars Tekniske Skole (Aars) - TEC, Hvidovre (TH) - Silkeborg Tekniske Skole (Silk) - EUC Sjælland, Køge (ESK) EUC Nordvestsjælland (EN) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Selandia, Slagelse (S) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) - Syddansk Erhvervsskole (SDE) - TEC College Aalborg (TCA)

www.uurs.dk

15


Erhvervsuddannelser EUD Erhvervsuddannelser – EUD Hovedforløbet består af skiftevis skoleophold og praktikperioder i en virksomhed. Undervisningen på hovedforløbet består af følgende fag: 7 Grundfag fx innovation, fremmedsprog og økonomi. 7 Områdefag er faglige fag, der er fælles for alle specialerne i uddannelsen. 7 Bundne specialefag er faglige fag, der er særligt rettet mod det speciale, som du skal uddanne dig til, og som fremgår af din uddannelsesaftale. 7 Valgfrie specialefag er faglige fag, som du og din praktikvirksomhed i fællesskab vælger, du skal følge 7 Valgfag er fag, du selv kan vælge imellem. Fagene kan fx være studierettede, så du kan videre uddanne dig efter endt erhvervsuddannelse. Når du afslutter din uddannelse på hovedforløbet, går du til prøve og bliver bedømt på både dine praktiske og teoretiske færdigheder. Afhængig af uddannelsen du tager, skal du også op til grundfags-eksamener. EUD-Nøglen på www.ug.dk er et værktøj, hvor du kan danne dig et overblik over, hvor i landet du kan tage hovedforløbet i den erhvervsuddannelse, du ønsker.

Trindelte uddannelser

Nogle uddannelser kan afsluttes med et forløb, der udgør et trin af en erhvervsuddannelse. Der kræves også uddannelsesaftale inden for trindelte uddannelser. Begrundelsen for at vælge en trindelt uddannelse kan være mange, fx hvis man gerne vil hurtig ud på arbejdsmarkedet og tjene penge, eller fordi man af den ene eller anden grund ikke har forudsætninger til at gennemføre den fulde uddannelse. Et eksempel på en trindelt uddannelse er uddannelsen til IT-supporter (se side 29), der tager 2 år 6 mdr. og er trin 1 i specialet datatekniker med speciale i infrastruktur på Data og kommunikationsuddannelsen inden for indgangen Strøm, styring og it. Du har mulighed for senere at tage hele uddannelsen til datatekniker med speciale i infrastruktur på baggrund af din trinuddannelse. De øvrige trinuddannelser kan du se i oversigterne side 15-32.

Information om ledige praktikpladser: www.praktikpladsen.dk, www.jobstafetten.dk Information om hovedforløbsskoler: www.ug.dk/eudnoeglen

EUX – gymnasial eksamen med svendebrev

EUX giver mulighed for at opnå gymnasialt niveau på din erhvervsuddannelse. Du tager EUX i forbindelse med din erhvervsuddannelse. EUX giver mulighed for at læse videre og videreuddanne sig på samme vilkår, som andre med en gymnasial uddannelse. Hør nærmere på en erhvervsskole om de aktuelle muligheder. Du kan også få mere information på www.ug.dk

BEMÆRK på siderne 15-32: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9). Er der ikke mulighed for skolepraktik, er det markeret med (is). Hovedforløb er markeret med de skoler, som har det i vores område (Region Sjælland) og evt. andre, hvor det har relevans.

Løn og SU

Hvis du tager praktikadgangsvejen, får du løn med det samme – også under dit grundforløb. Hvis du tager skoleadgangsvejen, får du først løn, når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Er du over 18 år, kan du søge SU, hvis du ikke får lærlinge- eller elevløn. Du har mulighed for at modtage SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år. Se mere på www.su.dk.

Se mere om erhvervsuddannelser

Fagene i de enkelte erhvervsuddannelser: www.elevplan.dk Alt om erhvervsrettede uddannelser: www.emu.dk/erhverv Information om erhvervsuddannelser: www.ug.dk, www.eud-info.dk, www.dts-info.dk og www.handelsskolerne.com

14

www.uurs.dk


Praktisk brobygning, forpraktik/trainee, ungarbejde, grundskole

1. SKOLEADGANGSVEJEN Skole

(grundforløb)

Hovedforløb

(Skole og praktik)

2. PRAKTIKADGANGSVEJEN I virksomheden

Variabel ofte 3-6 mdr.

Skole (grundforløb normalt 20 uger)

Hovedforløb

(Skole og praktik)

3. NY MESTERLÆRE I virksomhed i max. 1 år

evt. supplerende skoleundervisning

Hovedforløb (Skole og praktik + evt. manglende elementer fra grundforløb) Kilde: Undervisningsministeriet

På de enkelte grundforløb udbydes særlige grundforløbspakker for såvel uafklarede elever som for elever med stærke forudsætninger. På erhvervsskolernes hjemmesider, kan du få en oversigt over deres udbud af grundforløbspakker på de forskellige indgange. Undervisningen på grundforløbet består af teori og praksis. Du vil møde fag, du allerede kender samt helt nye fag: n Grundfag er fx dansk, matematik, første hjælp og brandbekæmpelse og arbejdsmiljø n Fælles kompetencemål er faglige fag, der er fælles for alle uddannelserne i indgangen n Særlige kompetencemål er faglige fag, der er særlige for den uddannelse, som du ønsker at uddanne dig inden for. Du kan desuden deltage i fag, der hører til valgfri del på grundforløbet. Fagene kan være faglige eller almene som fx matematik, fysik eller dansk på højere niveau end det obligatoriske for at udbygge din studiekompetence. Skolen foretager løbende bedømmelse af dit standpunkt. Grundforløbet afsluttes med en eksamen, hvor du bl.a. bliver bedømt på dit håndelag og den dokumentation, du har udarbejdet undervejs til eksamen. Eksamen skal i de fleste uddannelser bestås for at bestå grundforløbet. Grundforløbet kan også have beståkrav i andre fag, som du er blevet undervist i. De 12 indgange er: n Bil, fly og andre transportmidler n Bygge og anlæg n Bygnings- og brugerservice n Dyr, planter og natur n Krop og stil n Mad til mennesker n Medieproduktion n Merkantil n Produktion og udvikling n Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik n n

Uddannelsesplan og kontaktlærer

På grundforløbet får du en kontaktlærer, som er dit faste holdepunkt under opholdet på skolen. I skal sammen løbende vurdere dit uddannelsesforløb og tilrette din uddannelsesplan. Du kan læse mere om uddannelsesplan og kontaktlærer på www.elevplan.dk. Hvis du har dokumentation for faglige eller fysiske begrænsninger, kan du søge SP-støtte (special pædagogisk støtte) på uddannelsesstedet. Tal med din uddannelses- og erhvervsvejleder på erhvervsskolen.

Vejledning

Uddannelses- og erhvervsvejleder på din erhvervsuddannelse tilbyder dig information og vejledning om bl.a.: n Optagelse n Fagindhold n Støttemuligheder n Praktikpladssøgning n Jobmuligheder Støtte til problemer af mere personlig karakter. Dette sker bl.a. gennem mentor- og kontaktlærerordningen. Desuden tilbyder erhvervsskolerne personlig og psykologisk rådgivning til de elever, der har behov for det.

Praktikplads

For at kunne starte på hovedforløbet skal du på de fleste uddannelser have en praktikplads hos en godkendt virksomhed. Du kan få hjælp til at finde en praktikplads på dit uddannelsessted. Men ansvaret er dit. I uddannelsesaftalen skal det fremgå, hvilket speciale på hovedforløbet du skal følge. Inden for de 12 indgange er der uddannelsesgaranti. Det betyder, at du er garanteret, at du kan blive udlært inden for en af uddannelserne i en indgang via skolepraktik.

Skolepraktik

Kan du ikke finde en praktikplads undervejs i dit grundforløb, kan du i nogle uddannelser fortsætte i skolepraktik, hvor du får den praktiske del af uddannelsen i specielle værksteder på erhvervsskolen. Muligheden for at komme i skolepraktik er begrænset – at komme i skolepraktik sker ikke automatisk. Enkelte uddannelser med skolepraktik reguleres med kvotepladser, hvilket betyder, at det kun er et begrænset antal elever, som erhvervsskolen kan optage i skolepraktik. Skolepraktik starter ca. 2 måneder efter afsluttet grundforløb. Du har mulighed for i den mellemliggende periode at tage endnu et grundforløb i en anden erhvervsuddannelse. Når erhvervsskolen skal vurdere, om du kan optages i skolepraktik, kommer du til en ”jobsamtale” på erhvervsskolen. Her skal du dokumentere, at du opfylder de lovmæssige EMMA-kriterier: Egnet, mobil faglig, mobil geografisk og aktiv praktikpladssøgende. Kontakt erhvervsskolens lærer- og praktikpladskontor for yderligere oplysninger om skolepraktikordningen.

Hovedforløb

Når du har fået dig en praktikplads efter grundforløbet eller er kommet i skolepraktik, så er du i gang med dit hovedforløb i din uddannelse.

13

www.uurs.dk


En erhvervsuddannelse består af et grundforløb og et hovedforløb. Der er over 100 uddannelser, som varer mellem 1 år 6 mdr. og 5 år 9 mdr. Se beskrivelsen af de 12 indgange og deres uddannelser på de næste sider.

Optagelseskrav

Alle der har opfyldt undervisningspligten kan optages, hvilket normalt er efter 9. klasse. På nogle erhvervsuddannelser er det reelt en fordel at have 10. klasse. Din UU-vejleder skal sammen med din grundskole vurdere, om du er uddannelsesparat, eller om du skal modtage tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse.

Adgangsveje

Du kan starte direkte på en erhvervsskole (skoleadgangsvejen) eller i en virksomhed (praktikadgangsvejen). Desuden kan du begynde i ny mesterlære (undtaget er elektriker, vvs-uddannelsen, film & tv-produktionsuddannelsen og mejerist). Se opbygningen af de tre adgangsveje på side 13. De fleste erhvervsuddannelser har optag til grundforløbet flere gange om året. På nogle erhvervsskoler er der kun start 2 gange årligt, i januar og i august. Se erhvervsskolernes hjemmesider hvornår der er optag på de enkelte indgange.

Ansøgning

Skoleadgangsvejen: Du skal benytte et ansøgningsskema til erhvervsuddannelserne. Skemaet findes på www.optagelse. dk. Hvis du er under 18 år, skal du desuden vedlægge en uddannelsesplan, som din UU-vejleder kan hjælpe dig med at udfylde. For optag til august er ansøgningsfristen 1. marts. Ansøgningsfrister for de øvrige optagelsestidspunkter – kontakt erhvervsskolen eller se på dens hjemmeside.

Erhvervsuddannelser EUD Praktikadgangsvejen: Denne adgangsvej kræver, at du indgår en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Du kan få oversigt over virksomheder, der søger elever på www.praktikpladsen.dk. Kontakt erhvervsskolen for yderligere hjælp og vejledning. Ny mesterlære adgangsvejen: Denne adgangsvej kræver også, at du indgår en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Det særlige ved dette forløb er, at du helt eller delvist kan gennemføre dit grundforløb ude i en virksomhed. Du kan få oversigt over virksomheder, der søger elever på www.praktikpladsen.dk. Kontakt erhvervsskolen for yderligere hjælp og vejledning.

Adgangsbegrænsning

På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning til grundforløbet – med mindre man har en uddannelsesaftale. Adgangsbegrænsningen er indført på de uddannelser, hvor søgningen er større end muligheden for at få en praktikplads. Hvert år afsættes der et antal kvote-pladser på disse uddannelser, hvor skolerne kan optage elever uden uddannelsesaftale. Kontakt erhvervsskolerne der har uddannelserne for yderligere information vedr. ansøgning og specifikke adgangskrav til disse kvotepladser. Listen over uddannelser med adgangsbegrænsning revideres løbende. Der er fastsat adgangsbegrænsning på følgende uddannelser: n Beklædningshåndværker n Digital Media n Film- og tv produktionsuddannelsen n Fitnessinstruktør n Fotograf n Frisør n Kosmetiker n Mediegrafiker n Sundhedsservicesekretær n Teater – udstillings – og eventtekniker n Veterinærsygeplejerske n Ædelsmed Disse uddannelser er mærket med ’ag’ for adgangsbegrænsning i oversigten på de følgende sider.

Grundforløb

Det første skoleforløb i din erhvervsuddannelse kaldes et grundforløb. Varigheden afhænger af din valgte uddannelsesretning (se de følgende sider). Afhængig af dine forudsætninger, skolebaggrund, erhvervserfaring og dine interesser og ønsker kan grundforløbet afkortes eller forlænges (dog max 60 uger).

12

www.uurs.dk


Vi sælger, administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder.

Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter.

MERKANTIL

MEDIEPRODUKTION

Digital media Film- og TV produktionsuddannelsen

Detailhandels uddannelse med specialer

Generel kontoruddannelse

Mediegrafiker

Finansuddannelsen

Grafisk tekniker

Eventkoordinator uddannelse

Fotograf

Skiltetekniker Web-integrator

Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer Sundhedsservicesekretær uddannelse

PRODUKTION OG UDVIKLING

STRØM, STYRING OG IT

SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Hospitalsteknisk assistent

Automatikog procesuddannelsen

Beklædningshåndværker

Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje.

Vi opbygger, installerer og reparerer tekniske systemer og it- systemer inden for byggeri, boliger og erhverv.

Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter.

Beslagsmed uddannelse CNC teknikuddannelsen Elektronikoperatør Finmekaniker Industrioperatør

Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker

Forsyningsoperatør

Laboratorietandtekniker

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Køletekniker

Industritekniker

Maritime håndværksfag Metalsmed Modelsnedker Oliefyrstekniker Ortopædist

Pædagogisk assistentuddannelse Social- og sundhedsuddannelsen Tandklinikassistent

TRANSPORT OG LOGISTIK

Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at begge dele kommer frem til tiden.

Havne- og terminaluddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Lufthavnsuddannelsen Personbefordringsuddannelsen Postuddannelsen Redderuddannelsen

Frontline pc-supporter

Togklargøringsuddannelsen

Frontline radio-tv-supporter

Vejgodstransportuddannelsen

Teater-udstillingsog eventtekniker

Overfladebehandler Plastmager Procesoperatør Produktør Skibstekniker Skibsmekaniker Skibsmontør Smed Støberitekniker Teknisk designer Urmager Vindmølleoperatør Værktøjsuddannelsen Ædelsmed

11

www.uurs.dk


Erhvervsuddannelser – EUD BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER

BYGGE OG ANLÆG

Vi reparerer og Vi designer, vedligeholder maskiner, bygger, installerer, biler, lastvogne, reparerer og rådgiver om motorcykler, fly og andre bygninger og anlæg. transportmidler.

Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekaniker

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Boligmonteringsuddannelsen

Skorstensfejer

Vognmaler

Murer

Personvognsmekaniker

Maskinsnedker

Lastvognsmekaniker

Glarmester

Karosseriuddannelsen

Bygningsmaler

Flymekaniker

Byggemontagetekniker

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

BYGNINGSOG BRUGERSERVICE

Vi servicerer, vedligeholder og sikrer bygninger, tekniske anlæg og events.

Ejendomsservicetekniker Serviceassistent Sikkerhedsvagt

DYR, PLANTER OG NATUR

Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg.

Anlægsgartner Dyrepasser

KROP OG STIL

Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design.

Fitnessinstruktør Frisør Kosmetiker

MAD TIL MENNESKER

Vi fremstiller og forarbejder fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser.

Bager og konditor Detailslagter

Gastronom

Landbrugsuddannelsen

Ernæringsassistent

Greenkeeper

Produktionsgartner

Hotel- og fritidsassistent

Skov- og naturtekniker

Industrislagter

Veterinærsygeplejerske

Mejerist

Væksthusgartner

Receptionist Tarmrenser

Snedker

Tjener

Stenhugger Stukkatør Tagdækker Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse VVS uddannelsen

10

www.uurs.dk


EUD indgange

Bil, fly og andre transportmidler

Bygge og anlæg

Bygnings- og brugerservice

Dyr, planter og natur

Krop og stil

Mad til mennesker

Medieproduktion

Merkantil

Produktion og udvikling

Strøm, styring og it

Sundhed, omsorg og pædagogik

Transport og logistik

STX

HF

HHX

HTX

3SE SIDE

x 46 x 49 x x 44 x x 36 x 49 x 34 lle) x x 33,44 x x 36,48 x 33,45 x x x x x x x x 33,43 x 36 x x 48 x 49 x x 44 x 34 x x x x x x x x 33,43 x x x x x 33,43 x x 44 x 49 x 49 x x x x x x x 36 x 34 x x x x x x 34,43 x x 45 x x 34,45 x 49 x 33 x 45 x x x x x x x x x 33,43 x x 45 x 49 x x x x x x x x x 33,43 x x 45 x 36 x 49 x x x x x x x x x 34,43 x x 36,48 x 44 x x 46 x 36 x 49 x x x x x x x 36,48 lle) x 46 x 36 x 49 x 34 x 46 x x 44 x 34 x x 46 x 47 x 47 x x x x x x 35 x x 35 x 49 x x x x x x x x x x 35,47 x x 47 x 36 x 49 x x 47 x 48 x 34 x x x x x 36,48 x x 48 x 49

Uddannelsesbyerne Oversigten på denne side er en liste over uddannelsesbyerne i Region Sjælland. Listen giver et overblik over, hvilke uddannelser, der udbydes i de forskellige byer. De farvede bjælker til venstre repræsenterer hver en ungdomsuddannelse. X ud for de uddannelsessteder, der udbyder den pågældende uddannelsesretning. Oversigt over 10. klasser (side 50), VUC (side 51) og produktionsskoler (side 53). Se kortet med uddannelsesbyerne i Region Sjælland herunder:

= Uddannelsesby

= UU-Center

UU Nordvestsjælland UU-Roskilde

UUV Køge Bugt

UU Vestsjælland

UU Sjælland Syd

UU Lolland-Falster

9

www.uurs.dk


Oversigt Odsherreds Gymnasium VUC Storstrøm Faxe Greve Gymnasium SOSU Sjælland, Greve (SG) VUC Greve EUC Sjælland, Haslev (ESH) Haslev Gymnasium og HF ZBC – Zealand Business College, Haslev Køge Handelsskole, Haslev (HHX) EUC Nordvestsjælland (EN) SOSU Sjælland, Holbæk (SV) Stenhus Gymnasium og HF Nordvestsjælland HF og VUC Høng Gymnasium og HF Landbrugsskolen Sjælland CPH WEST, Ishøj (CPH) EUC Nordvestsjælland (EN) Kalundborg Gymnasium og HF Nordvestsjælland HF og VUC VUC Vestsjælland Syd TEC, Gladsaxe (TG), Frb. (T), Hvidovre (TH) Hotel og Restaurant Skolen (HR) EUC Sjælland, Køge (ESK) Køge Gymnasium Køge Handelsskole (KH) VUC Køge CELF Maribo (FMa) Maribo Gymnasium CELF Nakskov (CNa) Nakskov Gymnasium og HF VUC Storstrøm, Nakskov CELF Nykøbing Falster (CNy) Nykøbing Katedralskole SOSU Nykøbing Falster (SNy) VUC Storstrøm, Nykøbing Falster EUC Sjælland, Næstved (ESN) ZBC – Zealand Business College, Næstved (ZN) Herlufsholm Skole Næstved Gymnasium og HF SOSU Sjælland, Næstved (SNæ) VUC Storstrøm, Næstved ZBC – Zealand Business College, Ringsted (ZR) Ringsted Gymnasium SOSU Sjælland, Ringsted (SV) VUC Vestsjælland Syd Erhvervsuddannelser, Roskilde Handelsskole (RH) Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole (RH) Himmelev Gymnasium Landbrugsskolen Sjælland (LR) Roskilde Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Tekniske Gymnasium Roskilde Tekniske Skole (R) Uddannelsescenteret i Roskilde (U) VUC Roskilde Selandia – CEU (S) Slagelse Gymnasium og HF-kursus SOSU Sjælland, Slagelse (SV) VUC Vestsjælland Syd Solrød Gymnasium Sorø Akademis Skole EUC Sjælland, Vordingborg (ESV) ZBC - Zealand Business College, Vordingborg (ZV) Vordingborg Gymnasium og HF VUC Storstrøm Vordingborg

ASNÆS FAXE GREVE HASLEV HOLBÆK HØNG ISHØJ KALUNDBORG KORSØR KØBENHAVN KØGE MARIBO NAKSKOV NYKØBING FALSTER NÆSTVED RINGSTED ROSKILDE SLAGELSE SOLRØD SORØ VORDINGBORG

UDDANNELSESSTED (FORKORTELSE)

BY

HJEMMESIDE odsherreds-gym.dk vucstor.dk greve-gym.dk sosusj.dk vucrosklide.dk eucsj.dk haslev-gym.dk zbc.dk khs.dk eucnvs.dk sosusj.dk stenhus-gym.dk nordvestvuc.dk hoeng-gymhf.dk lssj.dk cphwest.dk eucnvs.dk kalundborg-gym.dk nordvestvuc.dk vuc-vs.dk tec.dk hrs.dk eucsj.dk kggym.dk khs.dk vucroskilde.dk celf.dk maribo-gym.dk celf.dk nakskov-gym.dk vucstor.dk celf.dk nykat-gym.dk sosunyk.dk vucstor.dk eucsj.dk zbc.dk herlufsholm.dk naestved-gym.dk sosusj.dk vucstor.dk zbc.dk ringsted-gym.dk sosusj.dk vuc-vs.dk rhs.dk rhs.dk himmelev-gymnasium.dk lssj.dk roskilde-gym.dk roskildekat-gym.dk rtg.dk rts.dk ucr.dk vucroskilde.dk selandia-ceu.dk slagelse-gym.dk sosusj.dk vuc-vs.dk solgym.dk soroe-akademi.dk eucsj.dk zbc.dk vordingborg-gym.dk vucstor.dk

8

ÅBENT HUS /INFOMØDE 24. januar 2013 kl. 19.30 5. februar 2013 kl. 19 21. januar 2013 kl. 19-21 Se hjemmesiden Se hjemmesiden 10. november 2012 kl. 10-14. Se hjemmesiden 19. januar 2013 kl. 13 (efterskoler) + 22. januar 2013 kl. 19 ( Se hjemmesiden Se hjemmesiden Se hjemmesiden Se hjemmesiden Se hjemmesiden Se hjemmesiden Se hjemmesiden 19. januar 2013 kl. 10-14 Se hjemmesiden Se hjemmesiden 23. januar 2013 kl. 19 Se hjemmesiden Se hjemmesiden Se hjemmesiden Se hjemmesiden 6.+7. sep 2012 (eud) + 17. jan 2013 (htx). Se hjemmeside 23 januar 2013 kl. 19 10. januar 2013 kl.19-21 Se hjemmesiden 2. februar 2013 29. januar 2013 kl. 19 2. februar 2013 22. januar 2013 kl. 19 Se hjemmesiden 2. februar 2013 31. januar 2013 kl. 19 Se hjemmesiden 23. januar 2013 kl. 19 6.+7. sep 2012 (eud) + 17. jan 2013 (htx). Se hjemmeside 26. januar 2013 kl. 10-12 2. februar 2013 kl. 11-13 30. januar 2013 kl. 19-21.15 Se hjemmesiden Se hjemmesiden 26. januar 2013 kl. 10-12 26. januar 2013 kl. 13 (efterskoler) + 29. januar 2013 kl. 19 ( Se hjemmesiden Se hjemmesiden 17. jan 2013 kl. 19-21 + 26. jan 2013 kl. 10-14 17. jan 2013 kl. 19-21 + 26. jan 2013 kl. 10-14 23. januar 2013 kl. 19-21 19. januar 2013 kl. 10-14 22. januar 2013 kl. 19-21 21. januar 2013 kl.19-21 19. jan. 2013 kl. 10-14 + 31. jan. kl. 19-21 19. januar 2013 kl. 10-14 7. februar 2013 kl. 17-19 Se hjemmesiden 17. januar 2013 kl. 16-19 18. januar 2013 kl. 19 Se hjemmesiden Se hjemmesiden 22. januar 2013 kl. 19 21. januar 2013 kl. 19 Se hjemmeside 26. januar 2013 kl. 10-12 28. januar 2013 kl. 19 29. januar 2013 kl. 19

www.uurs.dk


Grundskolens 9. klasse og 10. klasse

1. år

2. år

3. år

4. år

EUD – ERHVERVSUDDANNELSER Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker

Medieproduktion Merkantil – HG Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik

Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse – EGU

GYMNASIALE UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

STX – Studentereksamen HHX – Højere Handelseksamen HTX – Højere Teknisk Eksamen HF

– Højere Forberedelseseksamen

ANDRE UDDANNELSER 1. år

2. år

3. år

4. år

Vejledning i overgangen mellem grundskolen og start på en ungdomsuddannelse: Hvis du ikke er kommet igang med eller aldrig har fuldført en ungdomsuddannelse, kan du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vejledning i forhold til gennemførelse af og skift mellem ungdomsuddannelserne: Ungdomsuddannelsernes vejledere. Vejledning i forhold til videregående uddannelser: Studievalg Sjælland. eVejledning kan kontaktes om alle uddannelser.

7

www.uurs.dk


Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning Den 13. november afholdes uddannelsesmessen ”Fokus på Uddannelse” på Roskilde Katedralskole – Holbækvej 59, 4000 Roskilde. Messen har åbent fra kl. 16-19.30. Messen vil primært præsentere og orientere om uddannelsesmuligheder inden for ungdomsuddannelsesområdet. Messen er for 8.-10.klasses elever og deres forældre samt øvrige interesserede. Se mere på www.uu-roskilde.dk

2.-3. oktober 2012 For alle unge og deres for­ældre. Der vil være udstillere fra såvel ungdomsuddannelser som forskellige firmaer og vidergående uddannelser. Messen afholdes for 5. gang i Ringsted Hallerne, Tvær Allé 8, 4100 Ringsted. Tirsdag kl. 9-15 og kl. 18-21, og onsdag kl. 9-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning afholder forældremøde tirsdag 2. oktober i tidsrummet 18.30-19.15, hvor forældre og elever i udskolingsklasserne kan høre oplæg om valg af uddannelse efter grundskolen. Yderligere information: www.ju.ua.dk

LOKALE INFORMATIONSMØDER M.M.

REGIONALE UDDANNELSESMESSER Job og uddannelsesmesse i Ringsted

”Ud i fremtiden”

19. og 20. september 2012 – afholdes uddannelsesmessen ”Ud i fremtiden” i Roskilde Kongres Center, Møllehusvej 15 4000 Roskilde. Onsdag fra kl. 9-14 og kl. 16-20, og torsdag kl. 9-15. Messen vil præsentere undervisnings-, vejlednings- og ungdomsuddannelsestilbud inden for specialområdet. Yderligere information: www.udifremtiden.dk

UU-Roskilde ”Fokus på Uddannelse”

UU Nordvestsjælland

Orienteringsaftener om de gymnasiale uddannelser: • Høng: Høng Gymnasium, 13. november 2012, kl. 19-21 • Holbæk: Stenhus Gymnasium, 26. november 2012, kl. 19-21 • Kalundborg: Kalundborg Gym, 28. nov 2012, kl. 19-21 • Asnæs: Odsherreds Gymnasium, 29. november 2012, kl. 19-21 Se mere på www.uunordvest.dk

UU Vestsjælland ”SUK – Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival”

For alle unge og deres for­ældre. Der vil være udstillere fra såvel ungdomsuddannelser som forskellige firmaer og videregående uddannelser i Slagelse. Torsdag 6. september 2012. Jernbjerggård, C. A. Olesensvej 2, 4200 Slagelse. Se mere på www.uuvestsjaelland.dk

UU Lolland-Falster

Hør om ungdomsuddannelser på Lolland-Falster. Informationsaftener for unge og deres forældre om uddannelses muligheder efter grundskolen. • Nordfalster: Tirsdag 6. november 2012, kl. 19-21 • Nakskov: Torsdag 8. november 2012, kl. 19-21 • Maribo: Tirsdag 13. november 2011, kl. 19-21 • Nykøbing F: Torsdag 15. november 2012, kl. 19-21 Se mere på www.uulf.dk

UU Sjælland Syd

• Næstved: 14. og 29. november 2012, kl. 18.30-21 – se steder på www.uuss.dk • Vordingborg: Vordingborg Uddannelsescenter, 22. november 2012, kl. 19-21 • Faxe: Haslev Gymnasium, Campus Haslev, 20. november 2012, kl. 19-21.30 Se mere på www.uuss.dk

UUV Køge Bugt

UUV Køge Bugt holder Informationsmøde om alle ungdomsuddannelserne for elever i 8. - 10. klasse og forældre: • 20. november 2012 kl. 17-19.30 på Greve Gymnasium • 22. november 2012 kl. 17-19.30 på Køge Handelsskole Se mere på www.uuv.dk

6

www.uurs.dk


Brobygning giver dig mulighed for: 7 selv at opleve studieforløbet 7 at deltage i den faglige undervisning 7 at gøre dine egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø m.m. 7 at møde elever og lærere på stedet 7 at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse 7 at få oplysninger, som du kan bruge i din obligatoriske selvvalgte opgave OSO i 10. klasse 7 at opnå merit for et eller flere fag

Vil du vide mere?

På www.ug.dk og www.uvm.dk kan du få meget mere at vide om de enkelte uddannelser. Du kan også spørge din vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning eller ungdomsuddannelsernes studievejledere. På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du også læse om de enkelte ungdomsuddannelser i dit område. Adresserne finder du i dette hæfte under de enkelte uddannelsessteder. På www.uurs.dk kan du læse om uddannelserne i hele Region Sjælland.

– Hvilken uddannelse skal jeg vælge? – Hvad passer til mig og mine drømme om fremtiden? – Hvilke ungdomsuddannelser findes der, og hvordan søger jeg ind på uddannelsen? – Hvad er forskellen på en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse? – Hvordan får jeg mine forældre forklaret om mine uddannelsesønsker? – Hvad hvis jeg fortryder mit uddannelsesvalg? Hvis I er forældre til en ung, der skal vælge uddannelse, kan I også bruge eVejledning. I kan få viden om uddannelsessystemets opbygning og de muligheder og valg, der skal træffes. I kan chatte, maile, sms’e eller ringe til eVejledning alle ugens dage, også i weekenden. Vi er også på Facebook. Uanset hvilke tanker, du gør dig om uddannelse og fremtiden, kan du vende dem med en eVejleder. Det er dig, der afgør, hvad vi skal tale om, og du vælger selv, om du vil være anonym.

eVejledning

Færdig med 9. eller 10. klasse og hvad så? eVejledning er klar, hvis du har brug for vejledning om valg af uddannelse! CMYK

Her finder du din uddannelsesvejleder

Find din personlige vejleder på dit lokale UU-centers hjemmeside. Du kan også sende en e-mail eller ringe. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Ungdommens Uddannelsesvejledning eVejledning

S J Æ L L A N D S Y D kontakt@evejledning.dk Tlf. og sms: 7022 2207 (man-tor 10-22, fre 10-20, lør-søn 12-20) www.evejledning.dk

Ungdommens Uddannelsesvejledning

UUV Køge Bugt

UU Nordvestsjælland

Slagelse, Sorø og Ringsted Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse Tlf. 7010 9012 uu@uuvestsjaelland.dk www.uuvestsjaelland.dk

Roskilde og Lejre Astersvej 15, 4000 Roskilde Tlf. 4631 4390 uur@uu-roskilde.dk www.uu-roskilde.dk

Odsherred, Kalundborg og Holbæk Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup Tlf. 7236 8156 uunvs@holb.dk www.uu-nordvest.dk

Greve, Køge, Solrød og Stevns Ølby Center 53, 1., 4600 Køge Tlf. 5667 2652 uuv@koege.dk www.uuv.dk

UU-Roskilde

UU Sjælland Syd

Næstved, Faxe og Vordingborg Præstøvej 5, 4640 Faxe Tlf. 5678 9790 post@uuss.dk www.uuss.dk

UU Vestsjælland

UU Lolland-Falster

Lolland og Guldborgsund Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F. Tlf. 5482 2403 vejledning@uulf.dk www.uulf.dk

Brug din vejleder

www.uurs.dk

5


Brug din vejleder Hvis du har brug for vejledning om valg af uddannelse og erhverv, kan UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning – hjælpe dig. Danmark har et veludbygget vejledningssystem, som sikrer, at alle har mulighed for at planlægge uddannelses- og erhvervskarriere med en vejleder. Er du under 25 år, kan du få vejledning hos din lokale Ungdommens Uddannelsesvejledning. Formålet med vejledningen er, at den enkelte elev fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

15-17 åriges pligt til uddannelse

Er du 15-17 år har du pligt til at være i uddannelse eller en aktivitet, som sigter mod uddannelse. Du skal følge din uddannelsesplan. Kontakt din UU-vejleder, hvis den skal ændres, så den passer.

UU giver personlig vejledning til: _ Elever i 7. klasse, som har behov for særlig uddannelsesvejledning _ Elever i grundskolens 8.-9. klasse. _ Elever der følger et 10. klassetilbud _ Unge under 25 år, som har brug for vejledning i forbindelse med uddannelse eller beskæftigelse. For kontakt til UU se side 5.

UU kan hjælpe dig med at: ( afklare dine uddannelsesmuligheder ( oplyse dig om uddannelser og jobmuligheder ( give dig tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse ( udarbejde en plan for din fremtid ( afgøre om du kan komme på produktionsskole ( få en mentor ved overgangen til ungdomsuddannelse / 10. klasse

Valget af uddannelsessted er frit, hvis der er plads. Som et led i 9. og 10. klasse skal du have udfærdiget din uddannelsesplan for din uddannelse efter grundskolen inden den 1. marts. Din vejleder i 9.-10. klasse vurderer om du er uddannelsesparat. Uddannelsesplanen vil i 9. og 10. klasse være ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og sendes af Ungdommens Uddannelsesvejledning eller din skole til den 1. prioriterede uddannelse. I andre tilfælde sendes uddannelsesplanen til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Du kan søge efter uddannelsesplanen på www.optagelse.dk

Uddannelsesparathed

Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer i samarbejde med din skole, i hvilket omfang du har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gå i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er 1. MARTS 2013 Er forældrene ikke enige, kan de forlange at den ungdomsuddannelsesinstitution, der udbyder den ønskede uddannelse, foretager en ny vurdering af din uddannelsesparathed.

Mentor

Såfremt Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at du har behov for støtte for at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse eller 10. klasse, kan du få hjælp af en mentor. Det er en voksen, du kan tale med og få støtte af i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Økonomi

Undervisningen er gratis. Du skal dog være opmærksom på, at du på nogle ungdomsuddannelser selv skal anskaffe ordbøger og lommeregner. Vent med at købe til du er begyndt på skolen. Du kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU) fra kvartalet efter din 18 års fødselsdag. Nærmere oplysninger kan findes på www.su.dk Du kan undersøge dine muligheder for at få rabat på din transport på: www.uddannelseskort.dk

Introduktionskurser

UU planlægger i fællesskab med ungdomsuddannelserne introduktionskurser for elever i 8. klasse. Introduktionskurset foregår på et ungdomsuddannelsessted. Det varer 2+2 dage, derfor skal du vælge 2 uddannelser. Valg af introduktionskurser hænger sammen med de overvejelser, du har om din kommende ungdomsuddannelse, og formålet er: 7 at du bliver bekendt med en eller flere ungdomsuddannelser og evt. uddannelsesstedet 7 at du stifter bekendtskab med de praktiske og teoretiske dele i uddannelsen 7 at du får et realistisk billede af, hvilke krav du vil blive mødt med på uddannelsen 7 at du oplever studieforløbet og møder lærere og elever i deres daglige miljø

Brobygning

I 9. klasse kan du komme i frivillig brobygning efter aftale med din vejleder. Valg af brobygning hænger sammen med de overvejelser, du har om din kommende ungdomsuddannelse. I 10. klasse er det obligatorisk at deltage i mindst en uges brobygningsforløb. Hvis den ene uge er på STX eller HF, skal du også en uge på et brobygningsforløb på en erhvervsuddannelse (EUD) eller et erhvervsgymnasium (HHX eller HTX). Du kan vælge at deltage i frivillig brobygning i yderligere 4 uger.

Formålet med brobygningsforløb er at: 7 du skal blive afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse 7 udvikle dine faglige og personlige kompetencer 7 motivere dig til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse

4

www.uurs.dk


Ungdommens Uddannelsesvejledning – byder velkommen til ”FREMTIDS PARAT” – Ungdomsuddannelser i Region Sjælland 2012-2013 Til forældrene

Til eleverne

Velkommen til den nye version af hæftet ”Ungdomsuddannelser i Region Sjælland”.

Uddannelse er i dag mere nødvendigt end nogensinde før for at få fodfæste på et arbejdsmarked, der hele tiden er under forandring. Nogle uddannelser forsvinder, nye opstår, indhold og krav ændres. Det kan derfor være vanskeligt at skaffe sig et ordentligt overblik over mulighederne, når du forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse. Hensigten med dette hæfte er at give dig oplysninger og at skabe et overblik over ungdomsuddannelser i Region Sjælland. Du vil finde generel information om de forskellige ungdomsuddannelser, derudover vil du finde information om de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Stort set alle elever i de ældste klasser i folkeskolen, på private skoler og ungdoms- og efterskoler i området modtager dette hæfte. Hæftet kan også ses på www.uurs.dk. Eleven, forældrene, skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning er samarbejdspartnere, når det drejer sig om valg af uddannelse. I dette samarbejde arbejdes der bl.a. frem mod udarbejdelsen af elevernes uddannelsesplan. Skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning indbyder til møder og samtaler. Vejledningen finder sted på basis af aktuel viden om ungdomsuddannelserne, og den tager udgangspunkt i kendskab til eleven. Forældrene har en vigtig opgave ved uddannelsesvalget, og eleverne ønsker, at forældrene medvirker. Derfor opfordres forældrene til at orientere sig i hæftet som baggrund for samtalerne.

3

www.uurs.dk


INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 43

Erhvervsuddannelser (EUD) i de 12 indgange 410

Praktiske oplysninger 44 Brug din vejleder 44 Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning 4 6 Uddannelsessystemet 4 7 Oversigt over uddannelsessteder, hjemmesider og åbent hus 48

Gymnasial eksamen med svendebrev (EUX) 414 Bil, fly og andre transportmidler (BFT) 415 Bygge og anlæg (BOA) 416 Bygnings- og brugerservice (BBS) 418 Dyr, planter og natur (DPN) 419 Krop og stil (KOS) 420 Mad til mennesker (MTM) 421 Medieproduktion (MPR) 423 Merkantil (MKT) 424 Produktion og udvikling (PRU) 425 Strøm, styring og IT (SSI) 429 Sundhed, omsorg og pædagogik (SOP) 430 Transport og logistik (TRL) 431 Uddannelsessteder 433

Gymnasiale uddannelser 437

International Baccalaureate IB 438 Studentereksamen STX 439 Højere Handelseksamen HHX 440 Højere Teknisk Eksamen HTX 441 Højere Forberedelseseksamen HF 442 Uddannelsessteder 443

VUC 449 10. klasse 450 Produktionsskoler 452 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 454 Uddannelse for unge med særlige behov (STU) 454 Andre uddannelser 455 Udgivet af UURS – Ungdommens Uddannelsesvejledning i Region Sjælland. Redaktion Frank B. Gravesen (ansvarshavende), Finn Mikkelsen (redigering), Bende Andersen (tovholder), Trine Suhr Andersen, Lisbet Nielsen, Jørgen Bentzen, Karin Christensen Fotos Alle anvendte billeder i denne del af hæftet: Jørgen Bentzen og Frank Kristiansen Grafisk tilrettelæggelse Jan Haste. Oplag 30.000. Løssalgspris: kr. 29,www.uurs.dk

2


Ungdomsuddannelser 2012-2013

Ungdommens Uddannelsesvejledning – Region Sjælland

Fremtidsparat2012-13_ua  

Hæfte med ungdomsuddannelser, artikler o.a. vedr. unge og deres fremtidsmuligheder