Page 1

Ministerens forord Christine Antorini Undervisningsminister

Den danske folkeskole står over for en af de største fornyelser i mange år. Eleverne får væsentligt flere timer med anderledes undervisningsformer, ligesom de vil opleve målstyret undervisning rettet mod den enkelte elev efter de nye Fælles Mål for fagene, der bliver til interaktive læringsmål. Mange skoler har længe været i gang med elementer af reformen lige fra bevægelse hver dag, tidligere fremmedsprog, forsøg med håndværk og design, udeskole og involvering af den lokale omverden samt digital læring. Nu bliver det fag og læring, som alle skoler skal arbejde med. Ikke på den samme måde, men gennem forskellige velafprøvede metoder, hvor succesen måles på de tre overordnede nationale mål: At alle elever bliver så dygtige, som de kan. Uanset deres sociale baggrund. Og ved at tilliden til og trivslen i folkeskolen styrkes. Samtidig er måden at organisere arbejdet på ændret, så der nu skal ledes på læringsmålene og opgaverne og ikke 4

på tiden afsat til bestemte opgaver. Det giver et reelt ledelsesrum for skoleledelserne, der skal udmøntes i et tæt samarbejde med medarbejderne. Men det er også i organisering af arbejdet, at den store kulturændring kommer til at ske. Lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle skal arbejde tæt sammen, de skal bruge mere tid sammen med børnene og planlægning og forberedelse skal ske i fællesskab med de muligheder, det giver, for egentlig pædagogisk og didaktisk udvikling for hele medarbejdergruppen. Det betyder, at der kommer et markant større behov for ledelse, der sætter retning for den enkelte skole samt arbejder målrettet med pædagogisk udvikling. Ledelsen af skolerne må derfor være synlig og aktiv og ikke mindst række ud over den enkelte skoleleder. Med de forandringer, der ligger i folkeskolereformen, kommer organisering, tilrettelæggelse af arbejdsgangen på skolen og samarbejde til at spille en endnu større rolle. Derfor skal

detpostmodernelederliv


vi være villige til at lytte til og lære af hinanden. Det vil vi også gøre os umage med i Undervisningsministeriet bl.a. med det nye korps af læringskonsulenter, som skal være med til at dele viden på tværs, ligesom vores Kvalitets- og Tilsynsstyrelse vil ændre fokus, så den i højere grad bliver rådgivende decentralt end kontrollerende fra oven. I det hele taget bliver en væsentlig ledelsesopgave nationalt og lokalt på de enkelte skoler at udvikle medarbejdernes kompetencer, så de selv bliver klædt på til - sammen med deres teams - at arbejde med forandrings- og læringsledelse hver dag. Gennem aktionslæring, feedback og med støtte fra den milliard kroner, der er afsat til kompetenceløft af lærere, ledere og pædagoger. Jeg glæder mig til at følge udviklingen af den nye ledelsesopgave på skolerne til gavn for både elever og medarbejdere.

Undervisningsminister Christine Antorini detpostmodernelederliv

5

0a ministerens forord  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you