Lelystad Airport Krant nummer 5 2019

Page 1

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Lelystad Airport december 2019

Lelystad Airport Het nieuwe vakantievliegveld van Nederland!

Horizon en LAB zien de grote kansen die Lelystad Airport biedt

Privévlieger Henk Louw ziet de voordelen van luchtverkeersleiding De ‘passenger journey’ en ‘customer journey’ in beeld en woord Studenten werpen zich op duurzaamheid Lelystad Airport


2

Lelystad Airport DECEMBER 2019

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

“Ik hoop dat dit voor veel mensen een fijne plek wordt”

Zo bouw je een luchthaven “We bouwen in Nederland één keer in de vijftig jaar een vliegveld. Dus even aan iemand vragen hoe je zoiets doet, kon ik niet.” De ontwikkeling van Lelystad Airport was een prachtige, maar spannende klus voor Lex Pepping en zijn team. Nu het bijna klaar is, voelt hij vooral trots. “Het is nog mooier dan we voor ogen hadden.” Door Karlijne Brouwer Als senior projectmanager is Lex Pepping eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van Lelystad Airport naar dé vakantieluchthaven van Nederland. “Ik moet zorgen dat ‘alles er komt’.” Een jongensdroom. “Luchtvaart fascineerde me van jongs af aan. Ik wilde vliegtuigbouw studeren, maar toen het slecht ging met Fokker zag ik daar maar vanaf. Het werd civiele techniek. Na 9 jaar werken trad ik in dienst bij Schiphol en kon ik mijn studie én mijn enthousiasme voor luchtvaart combineren.” Gigantisch project “De enorme dynamiek van een luchthaven vind ik geweldig. Het is een bruisende bal van energie, mooi om doorheen te lopen. Op Lelystad Airport moet dit echte werk natuurlijk nog beginnen. Ik startte hier in 2014 als projectmanager.” Op dat moment lag er een businessplan waarin de grote lijnen van de nieuwe luchthaven al stonden. Prettig, want op nul beginnen hoefde Pepping op deze manier niet. “We wisten hoeveel

vliegtuigen er moesten opstijgen en landen. Er was bedacht aan welke kant de start- en landingsbaan moest worden verlengd en waar de terminal ongeveer zou komen.” Maar toch: er moest een luchthaven worden gebouwd. Hoe begin je zo’n enorm project? “We zijn gaan opsplitsen in deelprojecten. Het eerste was de verlenging van de start- en landingsbaan, de tweede de bouw van de terminal. Dan heb je de inrichting, de bouw van de verkeerstoren en verschillende ICT-projecten. Ieder project kent een projectleider en ik leid het geheel in goede banen.” Kennis optimaal benutten Per project maakten Pepping en zijn team samen met deskundigen een programma van eisen: waaraan moet het voldoen? “Dat gaat van grof – hoe breed wordt de baan – tot gedetailleerd, denk aan het aantal slagbomen op het parkeerterrein. Met het eisenpakket kun je op zoek naar de juiste aannemers. Dit deden we op een vrij nieuwe manier, Best Value Procurement genaamd. Dit betekent dat je de aannemer vertelt wat er moet worden gebouwd, maar niet hoe dit moet gebeuren. Eigenlijk zoals je zelf een keuken koopt. Je gaat kijken bij verschillende keukenzaken, legt je wensen uit en kiest de zaak die jou het beste past. Als je keuken is geplaatst, wil je dat het juiste aantal kastjes erin zit en dat er water uit de kraan komt. Hoe de leidingen precies zijn gelegd, maakt je niks uit. Met deze manier van werken ontstaan de meest

Lex Pepping.

© Madelon van den Berg/Lelystad Airport

innovatieve oplossingen en maak je optimaal gebruik van de kennis van de bouwers.”

“Het mooiste is dat we het samen doen” Teamspirit “Het mooie aan deze baan is voor mij dat we het samen doen. Het projectteam bestaat uit 12 mensen en we zitten met elkaar in één ruimte op de luchthaven. Elke woensdagochtend

om 8.00 uur starten we met een stand-up: we staan letterlijk bij elkaar en bespreken wat er speelt. Iedere mijlpaal wordt gevierd en wanneer een onderdeel écht af is en wordt opgeleverd, is dit telkens weer een mooi moment.” Logischerwijs - in een omvangrijk project als dit - waren er ook tegenslagen. “Dat we twee keer met uitstel te maken kregen, was echt een domper. Eigenlijk zou de luchthaven nu open zijn, vrijwel alles is er klaar voor.” Ultieme klus Toch is er aan het eind van de rit trots die de boventoon voert. “Lelystad

Airport is mooier geworden dan we aan het begin voor ogen hadden. Als passagier heb je hier een heel prettige luchthaven. Je parkeert je auto en staat direct in de terminal. Binnen een halfuur zit je in het vliegtuig. Ik denk dat veel mensen er blij van worden. We hadden een uitdagend budget voor wat er moest komen en toch is de luchthaven op tijd én binnen budget gebouwd. Dat is voor een projectleider het ultieme doel. Ooit hebben we als team geroepen dat we samen in het eerste vliegtuig zitten dat hier opstijgt. Die afspraak moeten we maar eens afstoffen, dat zou toch wel érg leuk zijn.”

Inhoudsopgave Lelystad Airport Krant, editie december 2019: Lex Pepping vertelt hoe je een vliegveld bouwt

pagina 2

Beslissing over opening Lelystad Airport komt dichterbij

pagina 3

Marco Smit van Horizon ziet de toegevoegde waarde van Lelystad Airport

pagina 5

Thomas Gerla dicht over het vliegveld: laat je inspireren!

pagina 7

Frank Pels van VliegOp Biddinghuizen gaat niet verhuizen om Lelystad Airport

pagina 8

Privévlieger Henk Louw ziet de voordelen van de luchtverkeersleiding

pagina 9

De ‘Passenger Journey’ op Lelystad Airport in beeld

pagina 10 en 11

Jim van Velzen over de retail en horeca op Lelystad Airport

pagina 12 en 13

Lelystad Airport Businesspark: de grote kansen die Lelystad Airport biedt

pagina 14

Installatie Vanderlande’s automatische bagagesysteem in volle gang

pagina 15

Laatste RunwayRun, in het donker maar met baanverlichting

pagina 16

Rijkswaterstaat over verbreding A6 Lelystad

pagina 17

Provincie Flevoland en Heijmans over het werk aan de wegen rond Lelystad Airport

pagina 17

Studenten Windesheim en technasia werpen zich op duurzaamheid Lelystad Airport

pagina 18 en 19

Colofon

De Airportkrant is een uitgave van Lelystad Airport, provincie Flevoland en gemeente Lelystad. De Lelystad Airportkrant wordt huis-aan-huis verspreid in heel Flevoland. Daarnaast wordt de krant gezonden aan partners van Lelystad Airport en stakeholders. De krant is digitaal beschikbaar via de website: www.uitbreidinglelystadairport.nl

Kijk ook op de website www.uitbreidinglelystadairport.nl. Daarop onder meer de verhalen: • ‘Een frisse blik kan nooit kwaad’: Technasiumleerlingen storten zich op vraagstukken rond de bereikbaarheid van Lelystad Airport. • ‘Solar Team Twente test op Lelystad Airport’: het Solar Team, dat bij het WK in Australië helaas werd uitgeschakeld door een windvlaag, testte eerder dit jaar op Lelystad Airport. “Deze baan is langer dan die van Vliegveld Twente, waar we vaker testen, dus we kunnen hier echt voluit gaan.”

Oplage: 190.000

Grafische vormgeving: Fuser - Ed van der Linden

Hoofdredacteur: Kees Bakker

Productie: Stichting Flevo Zakenfestival

Eindredactie: Afdelingen communicatie van Lelystad Airport, provincie Flevoland, gemeente Lelystad.

Projectbegeleiding: Fuser - Wim de Bruijn

Beeldredactie: Peter Rijsenbrij Producties

Drukwerk en verspreiding: NDC Media

Tekst: Kees Bakker, Karlijne Brouwer, Peter Rijsenbrij, Wim de Bruijn


Lelystad Airport DECEMBER 2019

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

3

Brussel akkoord met de VVR, commissie-Remkes werpt zich op stikstof

Beslissing over opening LA komt dichterbij

Hoewel in het dossier Lelystad Airport niets zeker lijkt te zijn, zijn er recent weer nieuwe en belangrijke stappen gezet in het proces naar definitieve besluitvorming over Lelystad Airport. Een overzicht van genomen en komende stappen. Door Kees Bakker Verkeersverdelingsregeling Allereerst de VVR, de verkeersverdelingsregeling. Dat was een stap waar minister Cora van Nieuwenhuizen af hankelijk was van de Europese Commissie, zowel qua besluitvorming als qua planning. Onlangs is die akkoord gegaan met de manier waarop de verdeling van de luchtvaart in Nederland en het toekomstige vliegverkeer op Lelystad Airport geregeld wordt. Lelystad Airport is bedoeld om Schiphol ruimte te geven voor vluchten naar (inter)continentale bestemmingen die een extra bijdrage leveren aan de economische concurrentiepositie van Nederland. Daarom heeft de Nederlandse overheid ervoor gekozen om Lelystad Airport te ontwikkelen tot alternatief voor vakantievliegverkeer. De nu door Europa goedgekeurde VVR doet waar deze voor bedoeld is: maatschappijen die nu op Schiphol vliegen, krijgen voorrang bij een plek op Lelystad Airport. Nadat de eerste 25.000 vliegbewegingen op Lelystad Airport op die manier zijn ingevuld, evalueert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze regeling. Vliegmaatschappijen die nu nog niet op Schiphol vliegen of nieuwe

vliegmaatschappijen zullen in de wachtrij moeten plaatsnemen als er grote belangstelling is van maatschappijen die een plek op Schiphol willen opgeven. Naar hoe de regeling in de praktijk werkt, laat minister Cora van Nieuwenhuizen onaf hankelijk onderzoek doen. Centraal staat de vraag in welke mate autonome groei (van maatschappijen die geen plek op Schiphol achterlaten) van Lelystad Airport kan worden voorkomen. Stikstof Het effect van de depositie van stikstof op gevoelige natuur (Natura 2000-gebieden) houdt Nederland in haar greep. Een uitspraak van de Raad van State dwingt Nederland tot het zo

snel mogelijk nemen van maatregelen die de stikstofuitstoot moeten beperken en ervoor moeten zorgen dat de aangewezen natuurgebieden niet achteruitgaan. Heel veel nieuwe projecten (woningbouw, wegenaanleg, etc.) kunnen daarom voorlopig niet doorgaan. De luchtvaart levert vergeleken met de landbouw, de industrie en het verkeer een kleine bijdrage aan de stikstof­ uitstoot. Toch is het kabinet naarstig op zoek naar oplossingen voor de stikstofcrisis, en alle kleine beetjes helpen. Er komt een versneld stikstofadvies

over de luchtvaart van de commissie Remkes. Hierom heeft minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw gevraagd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert momenteel projectspecifiek onderzoek uit. Daaruit moet blijken welke vervolgstappen voor Lelystad Airport noodzakelijk zijn. Naar verwachting is hierover medio december 2019 meer bekend. Komende stappen De afgelopen periode is het MER 2014 gewijzigd op basis van nader onderzoek en het Luchthavenbesluit 2015 is aangepast. De Tweede Kamer kan de zogenaamde ‘voorhangprocedure’ voor het gewijzigde Luchthaven-

besluit 2015 afronden. Daarna wordt de Raad van State om advies gevraagd over het Wijzigingsbesluit van het Luchthavenbesluit 2015. Op basis hiervan kan de minister het gewij­ zigde Luchthavenbesluit vaststellen. Dat zijn de formele procedures die moeten worden doorlopen. Er moet dus nog wat water door de Rijn stromen voordat Lelystad Airport opengaat, maar de afgelopen periode zijn er belangrijke stappen gezet richting de mogelijkheid dat de minister met een openingsdatum komt. Wilt u meer weten? Kijk dan op: www.luchtvaartindetoekomst.nl/ luchthavens/lelystad+airport


4

Lelystad Airport DECEMBER 2019

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

CONTROL TOWERS INTERNATIONAL START LOGISTIEKE ONTWIKKELING OP LELYSTAD AIRPORT BUSINESSPARK CONTROL TOWERS INTERNATIONAL (CTI), DAT WERELDWIJD EEN BREED SCALA AAN INNOVATIEVE LOGISTIEKE OPLOSSINGEN BIEDT, ZAL IN 2020 OP EEN KAVEL VAN 1,3 HECTARE AAN DE ARCHIMEDESLAAN (DIRECT TEGENOVER DE STRIJKFACILITEIT VAN INDITEX) EEN LOGISTIEKE HUB BOUWEN. Huurmogelijkheden Het pand dat gebouwd zal worden, van ca 8.000 m2, wordt verdeeld in vier gelijke units van ongeveer 2.000 m2. Deze units kunnen zelfstandig of geschakeld worden gehuurd. Ideaal voor middelgrote ondernemingen die zich willen vestigen op een centrale locatie en die flexibel willen zijn ten

aanzien van toekomstige doorgroei. CTI zal voor de opstart van haar eigen logistieke activiteiten in Lelystad één unit zelf in gebruik gaan nemen. Interesse in de huurmogelijkheden? Bel met Priscilla Leijdel, +31(0)2355434067 Logistieke hotspot Lelystad heeft zich samen met Almere en Zeewolde opgewerkt tot de 4e plek op de landelijke ranglijst van logistieke hotspots. De centrale ligging in Nederland, waarbij je binnen 45 minuten in de Randstad bent en de ruime kavels en mogelijkheden, dragen bij aan het gunstige klimaat voor logistieke vestigingen. Wilt u zich ook vestigen op het terrein van Lelystad Airport Businesspark? Kijk op: lelystadairportbusinesspark.nl of neem contact op via onderstaande gegevens. CONTACT INFO Pelikaanweg 44 8218 PGLelystad T. +31 0320 820216

“ WEET U DAT HET VERPLICHT IS EEN RISICO-INVENTARISATIE TE MAKEN IN UW BEDRIJF?” RISICO INVENTARISATIE BHV- BASISTRAININGEN vanaf € 115,BHV – UPDATE TRAINING € 90,-

TRAINING-OP-MAAT VOOR GROTE ORGANISATIES EHBO – TRAINING VCA – BBMI - AED REANIMATIE

Kijk voor meer informatie op onze website www.bhv-ehbocursus.nl


Lelystad Airport DECEMBER 2019

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

5

Horizon begeleidt en faciliteert ondernemers met groeiplannen

“We kiezen voor een praktische benadering”

Marco Smit.

“Deze provincie heeft mooie ‘assets’. ‘Ports’ heb je in allerlei vormen. Een seaport, dataport, energieport en ook een airport. Dat zijn plekken waar bedrijven graag bij willen zitten. Dat zijn plekken waar energie doorheen gaat, waar dynamiek is.” Marco Smit, directeur van Horizon Flevoland, de nieuwe naam van de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Flevoland, gelooft in Lelystad Airport. En dat draagt hij graag uit, met enthousiasme, inhoudelijke argumen­ ten en veel ervaring. Door Kees Bakker Horizon is de nieuwe naam en voortzetting van wat eerst bekend stond als ‘Regionale ontwikkelingsmaatschappij Flevoland’. “Elke regio in Nederland heeft zo’n ontwikkelingsmaatschappij, een soort verbindende schakel tussen Ministerie van Economische Zaken, de provinciale overheid en het provinciale bedrijfsleven.” Activiteiten Horizon “Wij zijn actief op verschillende gebieden. Zo regelen wij financiering voor bedrijven die willen investeren in innovatie of uitbreiding, maar daarvoor niet terecht kunnen bij de bank. Niet door een zak geld te geven en te zeggen ‘Succes!’, maar door te investeren in goede ideeën en innovaties, die dit gebied en het bedrijfsleven vooruit helpen. Ideeën en innovaties waar we geloof in hebben.”

© Horizon Flevoland

“Daarnaast proberen we bedrijven die nieuwe producten ontwikkelen met elkaar in verbinding te brengen. Want een innovatief idee voor de visserij op Urk kan best baat hebben bij een bedrijf in Almere dat al op andere gebieden innovatieve ideeën heeft ontwikkeld. We hebben ook een voucherregeling: bedrijven kunnen ondersteuning krijgen bij het schrijven van een businessplan, een persoonlijk ontwikkelingsplan, of andere zaken, waarbij wij de helft van de kosten vergoeden. En daar hoef je echt niet eerst allemaal ingewikkelde formulieren voor in te vullen, we kiezen voor een praktische benadering.” Nieuwe activiteiten “Vervolgens helpen we ook bedrijven die plannen hebben om internationaal de markt op te gaan of uit te breiden. We hebben wat dat betreft een groot netwerk en veel kennis in huis.” Maar bij een naamsverandering hoort ook een nieuwe benadering. “Daarom hebben we twee nieuwe tools: de groeimakelaars, die ondernemers in heel Flevoland langsgaan en aan hen vragen wat zij nodig hebben om te groeien, tegen welke belemmeringen zij aanlopen en wat daaraan kan worden gedaan. En Win4All, een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, gemeenten en provincie, dat zich richt op een duurzame economische groei voor Flevoland voor de lange termijn.

Door bijvoorbeeld te stimuleren dat er voldoende geschoold arbeidspotentieel in Flevoland zal zijn en door te investeren op een sterke nationale en internationale profilering van Flevoland, als aantrekkelijke regio voor ondernemerschap.” Klinkende naam Horizon is er dus om, waar nodig, de innovatie, uitbreiding en interna ­tionalisering van Flevolandse onder­­ne­mingen te begeleiden, versnellen, faciliteren of een zetje te geven. “De ondernemer staat daarbij centraal. We hebben straks een team van zo’n 25 bevlogen medewerkers, die ook praktisch zijn ingesteld. We zijn er niet om elke ondernemer met welke vraag dan ook langs een meetlat te leggen, om te kijken of de aanvraag precies aan de regeltjes voldoet.

“We zijn er juist om te kijken waar en hoe we de regels kunnen toepassen, zodat de ondernemer er wat aan heeft.” We zijn er juist om te kijken waar en hoe we de regels kunnen toepassen,

zodat de ondernemer er wat aan heeft.” De naam van de nieuwe organisatie spreekt daarbij boekdelen. “Horizon staat voor de toekomst die voor je ligt. Tegelijkertijd ben je daar nooit. Want als je bij de horizon bent gearriveerd, ligt daar weer een nieuwe horizon.” En dat in een provincie waar de pioniersgeest nog altijd rondwaart. “Dit is een provincie van aanpakken, van je eigen toekomst creëren.” Enorm verschil Die laatste zin kan uit de mond van een ervaren bestuurder of politicus als een cliché klinken, maar het is prettig om ‘m van Marco Smit te horen. Zonder hier nu zijn hele cv te behandelen: zijn werkzame leven bracht hem tot nu toe over de hele wereld, waarbij hij ook vele jaren in het buitenland heeft gewoond. Een wereldburger komt de wereld niet over zonder te vliegen. En daar heeft Smit de voordelen van een vliegveld voor een regio aan den lijve onder­ vonden. “Er zijn mensen die zeggen dat het effect van Lelystad Airport op bijvoorbeeld de werkgelegenheid minimaal zal zijn. Omdat er bijvoorbeeld geen vrachtverkeer zal plaats­ vinden. Maar er vindt wel verkeer van mensen plaats. Psychologisch maakt dat het verschil. Zo’n dynamische plek, waar van alles gebeurt, trekt bedrijvigheid en kennis aan, en dat versterkt elkaar weer. Dat is enorm belangrijk voor de economie, en dus

ook voor de werkgelegenheid. Als het niet direct is, dan zeker indirect.” Daarnaast maakt wereldburger Smit voor zijn reizen altijd graag gebruik van regionale luchthavens. “Die zijn goed bereikbaar, hebben voldoende parkeerplek en staan garant voor een snelle afhandeling. Binnen een half uur na aankomst zit je al in je vliegtuig en ben je onderweg. Lelystad Airport zal in gebruikers­ gemak, als nieuwe luchthaven, state of the art zijn.”

“Ondernemers doen het zelf, wij fungeren als aanjager, als buitenboord­ motor” Vlieg met me mee Kortom: met een vliegveld als port erbij, liggen er voor het bedrijfsleven van Lelystad en Flevoland enorme kansen in het verschiet, waarbij de horizon bereikbaarder wordt en nieuwe horizonten biedt. En Horizon kan daarbij helpen. “Ondernemers doen het zelf, wij fungeren als aanjager, als buitenboordmotor.” https://www.horizonflevoland.nl


6

Lelystad Airport DECEMBER 2019

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Ga voor een vliegende start!

Lelystad Airport wordt naar verwachting binnen afzienbare tijd de thuishaven voor vluchten binnen heel Europa en landen rond de Middellandse Zee. Dit biedt volop kansen voor Luchtvaart, Travel & Hospitality maar ook voor grote (logistieke) organisaties die gebruik willen maken van de mogelijkheden van Lelystad Airport en de centrale ligging van Lelystad. Kortom, de vraag naar goed opgeleide, enthousiaste professionals met talent zal de komende jaren in binnen Lelystad alleen maar toe gaan nemen! Al onze opleidingen worden zo ingericht dat ze zijn afgestemd op de wensen van het bedrijfsleven op o.a. Lelystad Airport en Schiphol. Alles wat jij binnen een opleiding bij SCALA gaat leren is precies waar je toekomstige werkgever straks om vraagt! Ben jij klantgericht, enthousiast en wil je graag de theorie en praktijk al tijdens je studie zoveel mogelijk combineren? Dan is een opleiding bij SCALA echt iets voor jou!

Nieuwsgierig geworden? Kijk voor ons volledige aanbod op:

www.rocvf.nl/scala

RUIMTE OM TE ONDERNEMEN OP LELYSTAD AIRPORT BUSINESSPARK TUSSEN LELYSTAD AIRPORT EN DE A6 LIGT BEDRIJVENTERREIN LELYSTAD AIRPORT BUSINESSPARK [LAB]. EEN DYNAMISCHE PLEK WAAR INNOVATIE EN DUURZAAMHEID CENTRAAL STAAN EN WAAR ONDERNEMERS RUIMTE KRIJGEN OM TE ONDERNEMEN. LAB fungeert als springplank naar Europa en de rest van de wereld. We geven uw bedrijf letterlijk en figuurlijk de ruimte voor groei en ontwikkeling. Direct naast Lelystad Airport liggen Flight District I en II. Flight District I biedt ruimte aan hoogwaardige kantoorruimte, hotels en commerciële voorzieningen. Flight District II biedt volop ruimte aan (grootschalige) logistiek en productiebedrijven. Alsmede kleinere kavels op zichtlocaties.

Grote kavels en een perfecte ontsluiting kenmerken dit gebied. Bedrijven als Inditex en Giant gingen u voor en bewijzen al jarenlang dat LAB een succesvolle plek is om te ondernemen. En ook Somerset Capital Partners start binnenkort met een grootschalige ontwikkeling van ca 35.000 m2 logistiek vastgoed. LAB biedt ondernemers de mogelijkheid om te groeien. Of u nu 2.500m2 zoekt of een kavel van 1 hectare of meer, beide zijn per direct beschikbaar. De locatie is zowel voor verkeer als voor uw personeel goed bereikbaar. De nabijheid van de luchthaven maakt uw locatie internationaal bereikbaar, biedt commerciële kansen en heeft een positieve invloed op de aantrekkelijkheid van uw vastgoed. We informeren u graag over de mogelijkheden. Of u wilt bouwen of huren, het kan beide binnen Lelystad Airport Businesspark.

CONTACT INFO Pelikaanweg 44 8218 PGLelystad T. +31 0320 820216

LELYSTADAIRPORTBUSINESSPARK.NL


Lelystad Airport DECEMBER 2019

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

7

Een dichterlijke kijk op Lelystad Airport Voormalig Stadsdichter Thomas Gerla heeft zich in zijn omzwervingen door de stad, langs bijzondere plekken en bij bijzondere gebeurtenissen, laten inspireren door Lelystad Airport. De vraag is echter nu: Kan Lelystad Airport ook ander dichttalent in Flevoland inspireren? Voelt u zich aangesproken en wilt u uw gedicht delen met de rest van Flevoland? Stuur uw inzending naar info@lelystadairport.nl. Als de jury uw gedicht selecteert, ligt er een leuke attentie voor u klaar. Het wiel, de stoommachine De gloeilamp en de telefoon Fiets, auto en vliegmachine ’t is zo buitengewoon gewoon Alles begint met een droom Van een fantast, kunstenaar Excentriekeling, kluizenaar En dan is daar de zakenman Vliegen, de ultieme fantasie Die bewaarheid is geworden Nu gaan er inmiddels horden Op zakenreis of op vakantie Elke tijd kent zo zijn dromen Zijn noden en zijn pioniers Die nu de paradox bekomen Van milieu en passagiers De terminal van de toekomst Innovatief, duurzaam, groen De luchthaven van Lelystad Is van morgen, niet van toen Thomas Gerla las zijn gedicht voor op de nieuwjaarsreceptie van Lelystad Airport dit jaar.

Thomas Gerla, 27-10-2018

© Fotostudio Wierd

Mark Rutte reikt Flevopenning uit op Ondernemersgala Over Covebo Uitzendgroep

Wij zenden mensen uit, werven en selecteren. Met een netwerk van meer dan 30 vestigingen in Nederland en het buitenland is Covebo al sinds 2001 een toonaangevende uitzendgroep in internationale arbeidsbemiddeling. Met dagelijks zo’n 8.000 uitzendkrachten aan het werk bij onze klanten, behoren wij tot de top 10 uitzendbureaus van Nederland. Kennis van de lokale arbeidsmarkt en onze uitgebreide certificeringen garanderen een vlekkeloze dienstverlening. Of u nu op zoek bent naar een Nederlandse medewerker of naar

© RVD

gemotiveerd personeel van over de grens, bij Covebo bent u aan het juiste adres. www.covebo.nl

Bouw

Techniek

Productie

Logistiek

Covebo Zeewolde | +31 36 52 24 000 | zeewolde@covebo.nl

Premier Mark Rutte reikt op 21 februari 2020 de Flevopenning voor Toponderneming uit. Het Flevopenningen Ondernemersgala vindt op Lelystad Airport plaats. Een deel van de nieuwe terminal wordt omgetoverd tot galagebouw, waar zo’n 500 ondernemers, bestuurders en politici het gala zullen bijwonen. Elk jaar wordt daarbij een aan­ sprekende en in prestaties excellerende Flevolandse onderneming gehuldigd. Het wordt komend jaar de zestiende editie van dit evenement. “We zijn zeer verheugd met de medewerking van de luchthaven om de imposante passagiersterminal voor de uitreiking beschikbaar te stellen”, zegt Flevopenningen-voorzitter Tom Lansink. ‘De locatie - zo voor de door Flevoland

gewenste spoedige ingebruikname - in combinatie met premier Mark Rutte als hoofdgast maakt de 2020 editie van de Flevopenningen heel bijzonder.” Ook wordt er een Flevopenning Participatie uitgereikt, aan een bedrijf dat zich in het afgelopen jaar als ambassadeur van inclusief werkgeverschap heeft geprofileerd en uitzonderlijke prestaties heeft geleverd in het kader van de banenafspraak. Die penning wordt uitgereikt door Job Cohen. Een derde penning is er voor Comakership. Bij Comakership werven studenten van hbo-instel­ lingen zelf opdrachten die zij voor bedrijven, scholen of zorginstellingen in enkele maanden tijd uitvoeren. Het beste project van het afgelopen jaar wint die Flevopenning.


8

Lelystad Airport DECEMBER 2019

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

“Je zult mij niet horen zeggen dat wij ‘de echte omwonenden’ zijn”

Zorgen, maar ook realiteitszin over Lelystad Airport in Biddinghuizen Frank Pels is inwoner van Biddinghuizen en betrokken bij de actiegroep VliegOp Biddinghuizen. Hij maakt zich zorgen om wat Biddinghuizen te wachten staat en blijft zich tegen de ontwikkelingen op Lelystad Airport verzetten, maar denkt niet dat het nog tegen te houden is. Hij zal er ook niet om gaan verhuizen, in tegenstelling tot andere dorps­ genoten. “Het is vervelend, maar niet onoverkomelijk.” Door Kees Bakker Grootste zorg “De grootste zorg in Biddinghuizen is de te verwachten geluidsoverlast.’ Opstijgende vliegtuigen vliegen op een hoogte van 1.000 meter op enige afstand langs het dorp en stijgen dan naar 1.200 meter (van zuid naar noord), dalende vliegtuigen naderen op 1.200 meter en zakken dan naar 1.000 meter. ‘Als je daaronder woont, heb je daar echt overlast van. We zitten hier nu in de tuin te praten. Op het moment dat er dan een vliegtuig op die hoogte recht over ons zou vliegen, zou je elkaar niet meer kunnen verstaan, is mijn inschatting. Maar ook verderop in het dorp zal men het horen.” Er zijn wat Frank betreft meer zorgen. “Het gaat ook om de fijnstof-, stikstof- en CO2-uitstoot. Het is gewoon allemaal wat krom: we moeten van het gas af, overal worden windmolens geplaatst voor duurzame energie en door stikstofregels ligt de bouw grotendeels stil, maar er wordt wel een luchthaven gebouwd waar je voor een tientje naar Barcelona kunt vliegen.” Mobiliseren Frank is al lange tijd als inwoner van Flevoland betrokken bij de discussie

over Lelystad Airport. “Al vanaf 2003, toen ik nog in Zeewolde woonde. Maar in 2014, in de aanloop naar het luchtvaartbesluit dat in 2015 werd genomen, ben ik er echt in gedoken. De eerste routes gingen nog recht over Biddinghuizen. Dat was voor mij aanleiding de boel hier te mobiliseren.” De onrust in Biddinghuizen is groot, weet Frank. “Toen Hans Alders hier kwam in 2014 zat de zaal in De Voorhof stampvol.” En, eerlijk is eerlijk, Frank ziet ook dat het verzet minder is geworden. “Bij een aantal mensen is er een bepaalde vorm van berusting. ‘We houden het toch niet tegen’, zeggen die. En er zijn ook verschillen in het dorp. Als je op zeven kilometer afstand woont van de vliegroute, zal de overlast en de beleving daarvan minder zijn dan wanneer je er vlakbij woont.”

“De manier waarop sommige tegenstanders erin gaan, daar gaan bij mij wel eens de wenkbrauwen van omhoog” Tegenhouden Valt het volgens Frank dan nog tegen te houden? “Nou ja, er zijn drie af kortingen van drie letters die het nog spannend maken. De MER (Milieu Effect Rapportage), waarvan er een brief ligt van de Europese Unie met de vraag of die wel klopt. De VVR

Protest bij een bezoek van Hans Alders aan Biddinghuizen in januari 2014.

samenwerking met de ‘samenwerkende actiegroepen tegen Lelystad Airport’ (SATL) is ook goed. Er zit daar heel veel kennis. En geld. En mensen die de tijd hebben er diep in te duiken.” “De manier waarop sommige tegenstanders erin gaan, daar gaan bij mij wel eens de wenkbrauwen van omhoog. Het taalgebruik of hoe erop de persoon wordt gespeeld. Minister Cora van Nieuwenhuizen wordt ook maar gewoon met een boodschap gestuurd. Een lichte vorm van overdrijving mag in een discussie als deze, maar ik zie soms ook wel dat mensen uit de bocht vliegen.”

Frank hoopt dat hij ook straks in de tuin nog zonder koptelefoon kan zitten. © Kees Bakker Communicatie

(Verkeers Verdelings Regeling), die nu weliswaar door Brussel is goedgekeurd, maar waar de Tweede Kamer ook nog wat van kan vinden. En PAS, de stikstofproblematiek, waar nog geen pasklare oplossing voor is. Ik denk dat al deze zaken nog wel tot verdere vertraging zullen leiden. Maar of de openstelling van Lelystad Airport daarmee tegen valt te houden? Ik schat die kans op 30 tot 40 procent.” Overkomelijk Frank zegt mensen te kennen die serieus overwegen te gaan verhuizen. “Voor mij is dat niet aan de orde. Dit is ons familiehuis. Ik heb bovendien lang in Hoofddorp gewoond. Ik weet dus waar ik over praat als het gaat om geluidsoverlast. Het is vervelend, maar niet onoverkomelijk. Maar dat

is hoe ik het persoonlijk zie. Dat geldt natuurlijk niet voor iedere Biddinghuizenaar, iedereen moet daar zijn eigen keuze in maken.” “Maar ik blijf het wel in de gaten houden. Er zijn drie geluidmeet­ punten in Biddinghuizen. Als daaruit blijkt dat de verwachte geluidsoverlast groter is dan van tevoren werd gezegd, ga ik wel aan deuren rammelen.” Echte omwonenden Het verzet tegen Lelystad Airport lijkt, in ieder geval in de media, vooral te komen van de Veluwe en uit Overijssel. Is dat niet een beetje vreemd, dat het lijkt alsof dat de omwonenden zijn, terwijl de echte omwonenden in Flevoland wonen? “Nou, je zult mij niet horen zeggen dat wij ‘ de echte omwonenden’ zijn. Iedereen heeft recht op zijn eigen zorgen. Onze

© Fotostudio Wierd

Lusten en lasten Dat het verzet op de Veluwe en in Overijssel groter is dan in Flevoland heeft volgens Frank bovendien nog een andere reden. “Daar zijn nog keuzes te maken, in de vliegroutes en de vlieghoogtes. In Flevoland niet, want je zult toch op het vliegveld moeten landen of er vanaf opstijgen. De baan ligt nu eenmaal zoals ie ligt, dus….”

“Als iedereen zo weinig vloog als ik, was die hele uitbreiding van Lelystad Airport niet nodig” Onlangs heeft Frank bij de gemeenteraad van Dronten ingesproken en daar geopperd dat vliegtuigmaatschappijen die van de route afwijken en te dicht of te laag langs Biddinghuizen vliegen, beboet zouden moeten worden. Die boete zou dan in de pot van Dorpsbelangen Biddinghuizen moeten worden gestopt. De lasten? Dan ook de lusten. “Mooi idee, toch? Maar dat is niet de voornaamste drijfveer om dit te doen, hoor. Het zijn echt de zorgen die mij en ons drijven. En als daar één mooi ding uit voortgekomen is, is het wel dat de saamhorigheid in het dorp groeit. Je ziet dat Biddinghuizen een sociale gemeenschap is. Ik bedoel: wij hebben een sterke vereniging Dorpsbelangen. Dronten en Zeewolde hebben dat niet. Dan mis je ook een gemeenschap­pelijke stem.” Gewetensvraag En dan de gewetensvraag voor iedere tegenstander van Lelystad Airport: wanneer heeft Frank voor het laatst zelf gevlogen? Hij lacht. “Dat was in 2000, naar een bestemming waarvoor ik ook echt het vliegtuig moest nemen. Dat we verder weinig vliegen, is deels een bewuste keuze. We gaan meestal op vakantie in Europa en de hond moet ook mee. Maar als iedereen zo weinig vloog als ik, was die hele uitbreiding van Lelystad Airport niet nodig.”


Lelystad Airport DECEMBER 2019

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

9

Luchtverkeersleiding is gesprek van de dag op Lelystad Airport

“Ik ken ook vliegers die nu juist wel op Lelystad gaan vliegen” een uur voordat je wil vliegen, vluchtplannen inleveren. Dat neemt iets van de vrijheid van het zelf uitmaken wanneer en waar je wil vliegen, weg.” En ja, dat is het gesprek van de dag onder de privévliegers. Toch ziet Henk ook en misschien wel vooral de voordelen. “Ik snap het hoor: veel mensen zitten niet te wachten op verandering. Dat is in het algemeen zo en onder vliegers niet anders. Maar het heeft ook voordelen. Er komt bijvoorbeeld een planningsapp. Daarmee kun je veel beter zien wanneer het spitsuur is. Dan kun je zelf beslissen of je in die tijd wil vliegen, of juist op andere tijden of van en naar andere plekken. Op zaterdagochtend bijvoorbeeld, als Henk Louw.

iedereen nog in zijn bed ligt. En de luchthaven is langer open, dus er kan op meer tijden gevlogen worden. Ja, het vrije gaat er een beetje af. Maar de tijden veranderen en we hebben dit zien aankomen.”

“Nieuwe ontwikkelingen beginnen in de kleine luchtvaart! Laten we dat niet vergeten!”

© Kees Bakker Communicatie

Ook de komst van passagiersvlieg­ tuigen hoeft geen belemmering te zijn voor de kleine luchtvaart. “Welnee. Ik vlieg ook op Rotterdam Airport met mijn Cessna. Geen probleem! Ik zie wel dat de kleine luchtvaart steeds meer in de verdrukking komt. De grote vliegtuigen hebben voorrang, dat snap ik. Maar eerder hadden de overheden het er nog wel over om de kleine luchtvaart een alternatief te bieden elders in dit deel van Nederland en daar hoor ik niets meer over. Ik hoop wel dat ze zich daaraan houden.”

Henk Louw is enthousiast privévlieger en maakt al jaren gebruik van Lelystad Airport. En, ook niet onaardig, hij heeft ook ervaring op andere vliegvelden. Donderdag 7 november 2019 heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) de verkeerstoren bij Lelystad Airport betrokken en is de luchtverkeersleiding operationeel. En ja, dat betekent een verandering. Maar dat heeft ook voordelen, benadrukt Henk.

Innovatie kleine luchtvaart “Daar heeft Nederland ook een belang bij”, weet Henk. “Het gaat niet alleen om de economie van de mensen en bedrijven die erin werkzaam zijn en het plezier dat mensen erin hebben. Veel van de innovaties in de luchtvaart beginnen ook bij ons. Nieuwe ontwikkelingen beginnen in de kleine luchtvaart. Laten we dat niet vergeten!’

Door Kees Bakker Leven in de lucht Het is een ingebakken en misschien wel genetisch bepaalde liefde voor het vliegen die Henk ooit vlieglessen liet nemen. “Het is een gevoel. Acteur en piloot Harrison Ford heeft dat mooi omschreven. Hier, ik heb het voor je opgeschreven: “Flying is like good music: it elevates the senses and the very experience of being alive”.” Het was die ingebakken liefde die hem in 1975 naar Lelystad dreef. “Ik woonde toen in Ermelo en Lelystad was de dichtstbijzijnde plaats om een vliegopleiding te volgen. Ja, toen was alles hier nog anders. De polder was vlak en kaal. Als je vanaf Harderwijk de Knardijk opreed, kon je Lelystad Airport in de verte al zien liggen. Dat vliegveld was twee grasbanen en een klein havengebouw. Er was een vliegclub en er stonden wat sproeivliegtuigen en reclamesleepvliegtuigen van Martin Air. In de winter kon er soms niet gevlogen worden, als de baan te drassig en zompig was. Dan moesten we uitwijken naar Teuge.”

“De tijden veranderen en we hebben dit zien aankomen” Plekje veroveren In 1975 had men nog geen idee dat het vliegveldje in Lelystad ooit uit zou groeien tot een vliegveld voor passagiersvliegtuigen. “Dat besef kwam pas in de jaren ’90, toen Schiphol Lelystad Airport kocht voor het symbolische bedrag van één gulden. In 1982 is al wel de start- en landingsbaan verhard en je zag de

Aan elkaar wennen Henk kent ook vliegers die niet op Lelystad vlogen en dat juist wel gaan doen nu er luchtverkeersleiding is. “Het geeft ook zekerheden. Bovendien is Luchtverkeersleiding Nederland een dienstverlenende instelling. Ik vertrouw erop dat ze hun best doen. Het is ook goed dat er nu een inregelperiode is, waarin de kleine luchtvaart al vast ervaring op kan doen met de luchtverkeersleiding, zonder dat er al grote passagiersvliegtuigen landen. Zo kunnen we elkaar leren kennen en een beetje aan elkaar wennen. Zodat het straks, als de passagiersvliegtuigen landen en opstijgen, al een goed geoliede operatie is.”

Henk Louw tijdens een vlucht op Lelystad Airport.

Henk tijdens een tussenlanding op vliegveld Hilversum.

bedrijvigheid op de luchthaven groeien. Vliegscholen, privévliegers, het ging elkaar wel eens in de weg zitten op drukke tijden. Zonder verkeersleiding moet je je plekje zien te veroveren.” Want bij dat vliegen, en dan met name het landen en opstijgen, geldt een grote verantwoordelijkheid voor de vlieger zelf. “Er zijn protocollen en gedragscodes, er zijn aanvliegroutes. Natuurlijk, je kreeg via de radio van de verkeerstoren de baan in gebruik, maar uiteindelijk moet je bij het opstijgen en landen zelf uitkijken. Letterlijk en figuurlijk. Ja, er waren wel eens wat irritaties en fricties. Het is net als in het verkeer: de één is een gentleman en de ander vindt zichzelf belangrijker. Wat ik ben? Ik hoop een gentleman,” lacht Henk. “Ja, ik weet altijd wel rustig te blijven. Zeker als ik vlieg, en in de auto ook meestal…” Gesprek van de dag En nu is er luchtverkeersleiding. “Dat is een drastische verandering”, geeft ook Henk toe. “Je moet nu tot uiterlijk

© Henk Louw

© Henk Louw


Wij zijn er klaar voor! Passenger Journey

De integrale dienstverlener Viggo heeft samen met interieurarchitect Casper Schwarz en Smeulders Interieurgroep de inrichting en afbouw van de terminal gerealiseerd. De ruimtes waar bezoekers verblijven, zijn ingericht met uitnodigende en aangename interieurcomponenten, zoals comfortabele loungebanken en moderne designstoelen. Dit alles zorgt ervoor dat bezoekers zich prettig voelen en gemakkelijk hun weg vinden. Je ziet gelijk waar je moet zijn.

Lelystad Airport is een ‘selfservice-luchthaven’. De transparante en logische lay-out van de terminal zorgt ervoor dat de passagier op de nieuwe luchthaven eenvoudig en ontspannen zijn Passenger Journey ervaart. Als je binnenkomt, zie je gelijk waar je kunt inchecken of waar je het vliegtuig in mag stappen. De ruimbagage wordt door een uniek systeem verwerkt. Wil je hier meer over weten? Lees verder op bladzijde 15.

Reizigers en bezoekers kunnen de vakantieluchthaven eenvoudig bereiken, met het openbaar Vervoer, eigen auto of je laat je wegbrengen. Vanaf de parkeerplaats of kiss&ride loop je gemakkelijk en snel naar de terminal. Je komt binnen op de plaza. Als je al online hebt ingecheckt, loop je direct door naar de security check. Mocht je dit nog niet hebben gedaan, vervolg je je weg naar de selfservice check-in.

Mocht je nog vragen hebben of is er behoefte aan hulp, dan helpen de Viggo-medewerkers je graag verder bij de service- en informatiebalie.

Als je tijdig op de luchthaven bent, kun je genieten van het uitzicht of gebruik maken van de horeca- en winkelfaciliteiten.


BÄł de check-in kiosk print je je boardingpas en eventueel je bagagelabel. Je ruimbagage lever je zelf in bÄł het Bagage drop-off punt.

Nadat je door de security check bent gegaan, vervolg je je weg naar de gate of lounge.

Op de informatieschermen zie je vanaf welke gate je vliegtuig vertrekt. Je kunt hier nog even rustig zitten totdat de Viggo-medewerker het boardingproces start. Van hieruit loop je naar het vliegtuig dat recht voor de gate geparkeerd staat.


12

Lelystad Airport DECEMBER 2019

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

“Reizigers moeten met plezier terugdenken aan de vakantie die in Lelystad begon”

Jim van Velzen werpt zich op de horeca- en retailconcepten

Een impressie van de ‘Top 10 Store’.

©Lelystad Airport

Passagiers die gebruik gaan maken van Lelystad Airport kunnen vanaf aankomst op het vliegveld binnen 30 minuten in het vliegtuig zitten. Het is maar de vraag of die uitgebreid gaan koffiedrinken of shoppen op Lelystad Airport als daar voorzieningen voor zijn. Die gedachte berust op een groot misverstand en het is maar goed dat Jim van Velzen, commercial manager op Lelystad Airport, die uit de weg ruimt. Want anders zouden er kansen onbenut blijven, ook voor lokale ondernemers.

hebben, zijn ingecheckt en door de security zijn. Maar dan hebben ze dus nog wat tijd te doden. Dan moet je daar voorzieningen voor hebben, zodat dat een zo prettig mogelijke ervaring geeft.”

Door Kees Bakker

Ophalers en terugkeerders In het voorgaande voorbeeld betreft het de mensen die vanaf Lelystad Airport naar hun vakantiebestemming vliegen. “Maar zij komen ook weer terug. Een deel van hen zal worden opgehaald. Ook de mensen die hen ophalen, zorgen dat ze op tijd op het vliegveld zijn. En vliegtuigen hebben nog wel eens vertraging, dus ook voor hen moeten er voorzieningen zijn.” “En dan de terugkerende vakantie­ gangers. Die willen weliswaar zo snel mogelijk naar huis, maar ze willen ook ontzorgd worden. Heb ik nog wel wat in huis? Wat zullen we vanavond eten? Zijn er nog wel winkels open als ik thuiskom? Als je al zin hebt om dan nog naar een winkel te gaan. Dus ook daar moet je voorzieningen voor hebben. Zodat al die mensen een prettige ervaring overhouden aan

Horeca en retail Jim van Velzen heeft tien jaar op Schiphol gewerkt. “Aan de consumentenkant. De eerste paar jaar als customer insights manager en vervolgens als strategische productmarketeer.” Daardoor weet hij als geen ander hoe je de juiste producten/ concepten ontwikkelt om te voorzien in de klantbehoefte van de verschillende doelgroepen op de luchthaven. Vandaar dat Lelystad Airport zijn expertise nu inzet om tot een concept te komen voor de horeca en retail op het vliegveld. En dat is geen overbodige luxe, want ook op Lelystad Airport kwam hij wel eens de gedachte tegen dat passagiers op dit vliegveld zo snel mogelijk in het vliegtuig willen belanden en dus helemaal geen tijd hebben om een

“De ervaring leert dat juist de vakantiereiziger op tijd op het vliegveld is”

Jim van Velzen.

boodschapje te doen of koffie te gaan drinken. Vliegen doe je niet elke dag “We hebben hier te maken met vakantiegangers,” legt hij uit. “Dat zijn geen doorgewinterde reizigers, zoals zakenlieden die gewend zijn met

© Kees Bakker Communicatie

regelmaat te vliegen. Een deel van die vakantiegangers vindt vliegen stressvol. Ben ik er op tijd? Wat als het verkeer tegenzit? Kan ik in de buurt parkeren? Hoe gaat het inchecken? Zal de bagageaf handeling een beetje snel gaan? Hoe lang zal het bij de security duren? Dat zijn allemaal

vragen die hen bezighouden.” De ervaring leert dat juist dat type passagier op tijd op het vliegveld is. “Als het vliegtuig om 12.30 uur vertrekt, komt hij of zij niet pas om 12.00 uur aan. Ze zijn er al veel eerder. En het is inderdaad zo dat ze binnen een half uur geparkeerd


Lelystad Airport DECEMBER 2019

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

13

Lelystad Airport en graag nog een keer gebruik maken van de luchthaven om naar hun vakantiebestemming te vliegen.” De customer journey “Het is daarom van belang dat je goed nadenkt over wat je op welk moment aanbiedt. In vakjargon noemen we dat ‘de commerciële touchpoints in de customer journey’. Als mensen de security door zijn, valt er wat van ze af. Men komt tot rust. De vakantie is begonnen. Juist dan wil men ontspannen, met wat lekkers om te drinken of te eten. Of nog even shoppen.” Kortom: werk aan de winkel voor Van Velzen. “Bij het ontwerpen van de terminal waren er al ruimtes ingetekend voor horeca en retail. Aan mij de taak dat verder in te vullen en er vervolgens commerciële partijen bij te zoeken.”

“Ondernemers moeten flexibel zijn en vet op de botten hebben” Land- en airside Op Lelystad Airport zijn er vijf ruimtes te verdelen voor horeca en retail. “Voor elk van die ruimtes hebben we een concept gemaakt van hoe die eruit moet zien, zodat we daarmee de markt op konden gaan om er uitbaters voor te vinden.” Aan ‘landside’, de kant waar passagiers nog niet door de security zijn gegaan, is er ruimte voor één retailen één horecazaak. “Daar komen een supermarkt met een to-go formule en een horecagelegenheid waar af halers kunnen wachten op passagiers.” Aan ‘airside’, de ruimte waar alleen vertrekkende passagiers kunnen komen, dus achter de security, komen twee horecazaken en één retailzaak. “Eén van die horecazaken zit boven, bij het terras. Dat is meer het loungegedeelte, waar passagiers rustig kunnen wachten tot het

Een impressie van de ‘Top 10 Store’ vanuit een andere invalshoek.

vliegtuig vertrekt. De retailzaak heeft een zogenaamde ‘top 10-formule’: een aanbod van de tien meest gelezen boeken, tijdschriften, de populairste parfums, de meest gekochte dranken, dat soort zaken. Die zaak moet een flexibele inrichting en aanbod hebben. Zodat zelfs binnen de winkel het aanbod kan worden afgestemd op de doelgroep. Een makkelijk voorbeeld: je kunt je voorstellen dat als er ’s middags drie vluchten naar Ibiza of Chersonissos vertrekken er andere producten in de spotlight staan dan wanneer er vluchten vertrekken waar meer ouderen gebruik van maken.”

“Ook aan de lokale ondernemers wordt gedacht” Welkom thuis “De customer journey staat centraal. Alleen als je op exact het juiste moment in een klantbehoefte

Een impressie van het horeca concept achter de security: ‘No time to waste’.

voorziet, wordt een commerciële boodschap niet als irritant ervaren. Op het moment dat men een dag voor het einde van de vakantie een ‘Goede terugreis’-bericht ontvangt waarin de mogelijkheid wordt geboden om online wat boodschappen voor thuis te bestellen, denken we echt mee met onze klanten. Bij terugkomst op Lelystad Airport staat het pakket met boodschappen op hen te wachten, zodat men meteen door naar huis kan.” Dat vraagt nogal wat van de onder­ nemers die de zaken gaan uitbaten. “Daarbij moet je bovendien beseffen dat de luchthaven moet groeien in aantal passagiers, het zal er niet gelijk vanaf dag één druk zijn. Maar ondertussen moeten sommige zaken wel gedurende de hele tijd dat de luchthaven open is ook hun deuren open hebben. Ook al vertrekken er maar drie vluchten per dag. Dat betekent dus ook dat we ondernemers zoeken die wat vet op de botten hebben en kunnen investeren. De eerste jaren zal er weinig verdiend

© Lelystad Airport

worden, het is een groeimodel waar ze instappen.” Ervaring op vliegveld Daarnaast moet het gaan om ondernemers die ervaring hebben met vliegvelden. “Want niet alleen de passagiers, maar ook het personeel en zelfs de sla, ham en kaas voor op de broodjes moeten door de security. Alle goederen moeten gecheckt worden en er worden hoge eisen gesteld aan veiligheid. Je kunt je daar iets bij voorstellen. Bovendien moet je als ondernemer in staat zijn snel te schakelen: niet alleen in het aanbod, maar ook op de drukte. Het ene moment is het rustig, het volgende moment erg druk. Dan kun je het niet in je eentje af. Ook dat vraagt om ondernemers die kunnen investeren.” De Lelystadse Boer “Eén van onze criteria om deze luchthaven zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen en te exploiteren, is goed zijn voor onze omgeving. Dat betekent dat we de onze gesprekspartners vragen zoveel mogelijk van hun

ingrediënten en producten lokaal af te nemen, bijvoorbeeld bij De Lelystadse Boer. Een samenwerking van 70 boeren rondom de luchthaven die de handen in een hebben geslagen en commerciële kansen zien in de ontwikkeling van de luchthaven. De partijen waar we nu mee in de contracteringsfase zitten passen heel goed bij Lelystad Airport en onze duurzaamheidsambities. Sterker nog, daar hebben zij de gunning op gewonnen. De intenties in de voorstellen leggen we vast in de overeenkomsten.” De invulling van de verschillende concepten en de partijen die dat gaan doen zijn bijna bekend. “Ze moeten hun handtekening nog zetten, dus ik kan nog geen namen noemen.” Plezierige ervaring Kortom: er is nagedacht over de horeca en retail, en dat is maar goed ook. “Uiteindelijk is alles erop gericht de reiziger een zo prettig mogelijke ervaring te bieden. Zodat hij of zij met plezier terugdenkt aan de vakantie, die in Lelystad begon!”

© Lelystad Airport


14

Lelystad Airport DECEMBER 2019

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Partijen slaan de handen ineen bij het aantrekken van bedrijven

“Er liggen grote kansen in dit gebied, daar is iedereen van overtuigd” Beleving en dynamiek “Het is sexy om als bedrijf bij een luchthaven te zitten,” weet Van Antwerpen. “Dat doet iets met de beleving en het zorgt voor dynamiek. Lelystad heeft daarbij unieke kansen. Lelystad maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Zo moet je het ook in het buitenland neerzetten, als een onderdeel van Amsterdam. Als je bedenkt dat Lelystad maar een half uurtje van de hoofdstad ligt… in een regio als Londen is dat geen afstand. Daar moet je soms twee uur reizen om van a naar b te komen.” “De ontwikkeling van Lelystad Airport zorgt er ook voor dat er geïnvesteerd wordt in wegen en openbaar vervoer. Flevoland heeft daarbij binnen de MRA nog een unique selling point: er is hier de ruimte,” zegt Verhoeff

Jeanet van Antwerpen, Rob Verhoeff en Jan Eerkens.

Voor de ontwikkeling van de bedrijven­terreinen binnen de Metropool­regio Amsterdam wordt nauw samengewerkt tussen partijen. Lelystad Airport Businesspark (LAB), Lelystad Airport zelf en de vereniging Amsterdam Airport Area (AAA) merken dat er een grote belangstelling is van bedrijven. En ze verwachten dat dit omgezet gaat worden in concrete initiatieven op het moment dat er een openingsdatum bekend is.

Airport zouden gaan plaatsvinden. Rond 2013 brak de crisis uit. Dat betekende dat er in die periode geen bedrijfsgrond werd verkocht, maar het geloof bleef. In 2015 zijn we als het ware opnieuw begonnen. Er liggen

Door Kees Bakker Geloof in ontwikkeling Rob Verhoeff is directeur van OMALA, gebiedsontwikkelaar van Lelystad Airport Businesspark (LAB). “OMALA is in 2010 door de provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad en Almere opgericht, vooruitlopend op de ontwikkelingen die op Lelystad

Rob Verhoeff. © Kees Bakker Communicatie

Buurgemeenten kijken naar kansen Lelystad Airport De gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde onderzoeken welke economische kansen de ontwikkeling van Lelystad Airport biedt. Daartoe hebben ze samen een nieuwe programmamanager aangesteld. De vijf gemeenten verwachten economische voordelen van de ontwikkeling van Lelystad Airport tot vakantieluchthaven. En ze willen daarom werken aan een actieve verbinding met Lelystad Airport en de partijen die daar actief zijn. Dat doen ze door: • Het verbeteren van de bereikbaarheid. • Het vergroten van de toeristische aantrekkingskracht. • Groei van de werkgelegenheid te stimuleren. • Kennisontwikkeling. • Het versterken van de bestuurlijke samenwerking.

Het programma is ook bedoeld om ondernemers en onderwijsinstel­ lingen uit de regio kennis te laten maken met Lelystad Airport. En hen te inspireren samen kansen te creëren. Ook de effecten van de groei van het vliegveld voor omwonenden en het milieu krijgen in het programma een plek. De verbinding tussen de Veluwe en het vliegveld, over de weg en met het openbaar vervoer, moet worden verbeterd. Dit is een wens die hoog op de agenda van de gemeenten staat. Niet alleen om reizigers snel en comfortabel naar Lelystad Airport te brengen. Maar ook om toerisme te spreiden en passagiers uit te nodigen de regio te bezoeken. Daarom moet er ook gewerkt worden aan een gericht vakantieaanbod op de Veluwe, in de Hanzesteden en op het gebied van watertoerisme in de omgeving. Passende en voldoende beschikbare verblijfsaccommodatie is een van de belangrijke voorwaarden.

© Kees Bakker Communicatie

grote kansen in dit gebied, daar is iedereen van overtuigd. Het gebied heeft de potentie om zich kwalitatief en duurzaam te ontwikkelen.” De kansen die er liggen, beslaan verschillende gebieden. Op het bedrijventerrein van Lelystad Airport gaat het om luchtvaart gerelateerde bedrijven, zoals onderhoudsbedrijven. Daar ligt de aandacht van Jan Eerkens, manager commerciële zaken van Lelystad Airport. Op LAB gaat het in beperkte mate om luchthavengerelateerde bedrijvigheid zoals hotels, maar met name ook om (grootschalige) logistieke ontwikkelingen die geen relatie hebben met Lelystad Airport. De kennis en kunde van Jeanet van Antwerpen van AAA/ SADC (Schiphol Area Development Company) op het gebied van aerospace, logistiek en duurzame gebiedsontwikkeling komt voor beide ontwikkelingen van pas.

“Een luchthaven heeft een enorme invloed op de uitstraling van een gebied, ook als het een vakantie­ lucht­haven betreft” Logistieke functie “Met de aankondiging van de komst van Inditex in 2017 heeft de ontwikkeling van LAB in positieve zin een grote vlucht genomen. Logistiek liggen er enorme kansen voor Lelystad, als je bedenkt dat er nu ook een haven (Flevokust Haven) is en de spoorlijn is doorgetrokken tot Zwolle. Zeker, er vindt geen luchtvracht plaats op Lelystad Airport. Toch heeft een luchthaven een enorme invloed op de uitstraling van een gebied, ook als het een vakantieluchthaven betreft,” zegt Eerkens.

Hoge ambitie Al die ontwikkelingen maken dat er niet alleen kansen liggen, maar dat er ook een ambitie is voor het gebied. “Het gaat niet alleen om kavels uitgeven. Het gaat er ook om een type bedrijf

Jeanet van Antwerpen en Jan Eerkens.

aan te trekken dat goed past bij het gebied,” zegt Verhoeff. “Ook daar speelt duurzaamheid een belangrijke rol, zoals bij de hele ontwikkeling van de luchthaven. Samen met SADC denken we na over hoe we bedrijventerreinen toekomstbestendig kunnen maken en over de wijze waarop vastgoedontwikkelingen meer duurzaam kunnen worden gerealiseerd. LAB is gasloos, beschikt gedeeltelijk over een gelijkstroomnetwerk en heeft een duurzame waterketen, waarbij het waterverbruik aan de bron al sterk wordt gereduceerd.” “Bij de aanleg van het groen in een gebied kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van planten die CO2 goed opslaan en fijnstof afvangen,” vult Van Antwerpen aan. “Maar duurzaamheid betekent ook dat bedrijven investeren in hun werknemers,” gaat zij verder. “Dat zijn de toekomstige ‘bewoners’ van een gebied. Voor ons betekent het dat we ook voor hen kijken hoe we een gebied zo prettig mogelijk kunnen maken. Wat betreft uitstraling, maar ook wat betreft bereikbaarheid. We willen pendeldiensten inzetten tussen openbaar-vervoerhaltes en de bedrijven. Met elektrisch vervoer, uiteraard.”

“Lelystad Airport en Lelystad Airport Businesspark ontwikkelen zich tot één van de meest innovatieve regio’s” Ruimte voor innovatie “We zijn selectief, we laten niet iedereen toe. Het moeten bedrijven zijn die bijdragen aan de uitstraling en passen bij het karakter van het gebied,” zegt Eerkens. Voor de critici die ooit dachten dat Lelystad ‘het afvalputje van Amsterdam’ zou worden toen het zich aansloot bij de MRA: ze hebben ongelijk gekregen. Van Antwerpen lacht. “Ja, die uitspraak herinner ik me nog wel uit mijn vroegere werk. Het tegendeel is nu het geval. Hier is juist ruimte voor duurzaamheid en innovatie.” Ondanks of dankzij de hoge ambitie:

© Kees Bakker Communicatie

er is veel belangstelling. “We voeren nu veel gesprekken. Nu moet je meerdere keren met bedrijven praten. Als er straks een openings­d atum bekend is, zullen partijen echt gaan doorpakken,” denkt Verhoeff. Naast de hotel­ locaties verwacht hij ook veel belang­stelling voor de zichtlocaties gelegen aan de toegangswegen.’ Kansen verzilveren Ook op andere gebieden zijn er kansen die worden benut. “De Airportcampus gaat er komen. Ook dat kan pas als de luchthaven open gaat. Ook daarvan zal je zien dat het effect groot zal zijn: voor de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven, maar ook voor het vasthouden van jong talent en het bieden van kansen aan jonge mensen,” denkt Eerkens. Het kan in Flevoland. “De urgentie is hier groter. Er zijn korte lijnen met de provincie en de gemeente,” meent Van Antwerpen. “Lelystad Airport en Lelystad Airport Businesspark ontwikkelen zich tot één van de meest innovatieve regio’s binnen de MRA!” is de overtuiging van Verhoeff.


Lelystad Airport DECEMBER 2019

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

15

Installatie Vanderlande’s automatische bagagesysteem op Lelystad Airport is gereed De FLEET-voertuigen zijn uitgerust met een ‘oogje’, waarmee ze zelf kunnen registreren waar ze rijden. De af te leggen routes zijn voorgeprogrammeerd op een interne plattegrond. Het functioneren van de voertuigen wordt ook via de wielen vastgelegd. De voertuigen krijgen hun opdrachten van een centraal besturingssysteem. De sensoren van de voertuigen

tasten vervolgens de omgeving af en vinden zelfstandig hun weg. Als ze even geen opdracht hebben, gaan ze zelf naar het oplaadstation.

het ontwerp kunnen de FLEETvoertuigen makkelijk worden gerecycled en dragen ze bij aan een circulaire economie.

FLEET is een flexibele oplossing, omdat er makkelijk extra voertuigen kunnen worden toegevoegd, bijvoorbeeld als er een piek is. Daarnaast is het ook een duurzame oplossing, omdat het tot de helft minder energie verbruikt dan traditionele bagagesystemen. Door

Het systeem zorgt voor een toonaangevende ervaring voor zowel passagiers als luchtvaartmaatschappijen. “We zijn ervan overtuigd dat de innovatieve voertuigen in combinatie met intelligente softwaretoepassingen een maximale efficiëntie voor Lelystad en de bredere luchtvaartindustrie zal bieden,” zegt Koen Evers, General Manager FLEET.

Nadat de koffer in de selfservice drop-off is afgegeven, wordt hij opgepikt door één van de voertuigen. Een overzicht over een (deel van) de bagage-ontvangst.

In oktober 2016 ondertekende Vanderlande een contract voor het ontwerp en de installatie van een innovatieve oplossing voor de afhandeling van bagage op Lelystad Airport. Inmiddels is de terminal van Lelystad Airport klaar en heeft Vanderlande het automatische bagagesysteem, FLEET, geïnstalleerd. Het nieuwe bagagesysteem sorteert en vervoert koffers met zelfrijdende voertuigen. De passagier kan op Lelystad Airport veel zelf doen. Zo checkt hij zelf in bij één van de selfservice check-in kiosken. Als de passagier de bagage heeft, print hij het bagagelabel en bevestigt deze aan de koffer. Daarna levert de passagier zelf de koffer in

© Ed van der Linden

© Ed van der Linden

bij de selfservice drop-off. In de bagagehal, aan de achterkant van het selfservice drop-off punt, pikt een zelfrijdend voertuig de koffer op en brengt deze naar de veiligheidsscan. Ieder voertuig vervoert één stuk bagage per keer en volgt de optimale route door de bagagehal. Als de koffer is goedgekeurd, haalt het voertuig de koffer op en brengt deze naar de juiste sorteerband. De koffer wordt dan door een medewerker van de sorteerband gehaald en legt deze vervolgens in de bagagekar waarmee de koffer naar het vliegtuig gebracht wordt. Voor Lelystad Airport vormt FLEET de kern van het hele bagagesysteem. In totaal rijden er acht voertuigen rond.

Kies voor een vliegende start! Opleidingen op het gebied van Business Management Recht Welzijn Gezondheid Onderwijs Sport Techniek ICT

Wil jij volgend studiejaar een hbo-opleiding volgen, maar heb je nog geen studiekeuze gemaakt? Kies dan voor een vliegende start bij hogeschool Windesheim in Almere. Ontdek op windesheimflevoland.nl welke opleidingsbestemming bij jou past. Kiezen voor een opleiding aan hogeschool Windesheim betekent kiezen voor betrokken docenten die persoonlijke begeleiding bieden en waar de beroepspraktijk centraal staat. Tijdens je studie werk je volop samen met ondernemers, bedrijven en instellingen uit de regio. Persoonlijk, praktijkgericht en dichtbij dat is wat je kan verwachten bij Windesheim in Almere. Onze betrokken docenten staan voor je klaar om jou te helpen het maximale uit je studie te halen.

windesheimflevoland.nl/opleidingen


16

Lelystad Airport DECEMBER 2019

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Laatste RunwayRun, tussen de baanverlichting

Het is natuurlijk een beetje vreemd dat je bij een evenement hoopt dat het voor de laatste keer wordt gehouden, maar bij de RunwayRun is dat regel, geen uitzondering. Onlangs liepen 627 hardlopers weer over de nieuwe starten landingsbaan van Lelystad Airport, tijdens de derde editie van dit evenement. Het was de eerste keer dat dat in het donker gebeurde, want de eerdere

edities waren overdag. Helemaal donker was het niet: voor de gelegenheid stond de baanverlichting, die straks als baken dient voor de landende passagiersvliegtuigen, aan. Wethouder Elly van Wageningen gaf het startschot van dit sportieve evenement, dat werd georganiseerd door atletiekvereniging Spirit uit Lelystad in samenwerking met

© Fotostudio Wierd

Lelystad Airport en Aviodrome. Kinderen tussen de 4 en 15 jaar konden een afstand van 1 kilometer lopen. Volwassenen konden kiezen uit 5 of 10 kilometer. Ondanks de flinke tegenwind, was het net als voorgaande jaren weer een succes. Nu het vliegveld is overgedragen aan de Luchtverkeersleiding Nederland, kan er niet meer over de baan gerend worden.

Update verbreding A6 Almere Oostvaarders - Lelystad­­

Rijkswaterstaat wil de snelweg­ verbreding van de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken zo snel als verantwoord is, door laten gaan. De uitspraak van de Raad van State rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zorgt ervoor dat het project naar verwachting 1-3 jaar vertraging oploopt. Snelheidsverlaging De afgelopen periode is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hard gewerkt om te onderzoeken wat de uitspraak van de Raad van State voor de wegenprojecten van Rijkswaterstaat betekent. Zo ook voor de A6 Lelystad. Bij enkele projecten was in de plannen al rekening gehouden met de noodzaak van verlaging van de maximumsnelheid als mitigerende maatregel. Ook bij de A6 Lelystad was deze maatregel voorgesteld. Dat betekent dat de snelheidsverlaging al bedoeld was als onderbouwing voor dit project.

© Rijkswaterstaat

Onderzoek Dankzij de snelheidsverlaging kan het project doorgaan, maar de verlaging is echter niet voldoende om vertraging helemaal te voorkomen. De geschatte 1-3 jaar vertraging is ten opzichte van de planning vóór de PAS-uitspraak van de Raad van State van mei 2019. Er moeten dus nog zaken uitgezocht en uitgerekend worden en dat kost tijd. Vanzelf­ sprekend zet Rijkswaterstaat alles op alles om het project zo snel als verantwoord is, door te laten gaan, zodat de vertraging zo dicht mogelijk bij één jaar blijft. Aangepaste planning Zodra bekend is welke aanvullende maatregelen (naast de snelheidsverlaging) door het project genomen moeten worden, kan het Ontwerp Tracébesluit (OTB) afgerond worden. Daarna kan het OTB ter inzage worden gelegd. Zodra de aangepaste planning bekend is, komt deze op onze projectpagina te staan (www.rijkswaterstaat.nl/A6Lelystad).

© Rijkswaterstaat


Lelystad Airport DECEMBER 2019

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

17

Aanleg Anthony Fokkerweg en aansluiting 9 op de A6

De omgevingsmanagers aan het woord Binnenkort start de provincie Flevoland samen met bouwbedrijf Heijmans de aanleg van aansluiting 9 op de A6 en het tweede deel van de Anthony Fokkerweg (N727). De aanleg van de aansluiting zorgt voor een betere verdeling van het verkeer en ontlast daarmee aansluiting 10 Lelystad Centrum. Gezien de ontwikkelingen van Lelystad is deze nieuwe aansluiting noodzakelijk. Daarnaast verbetert de aanleg van deze aansluiting de bereikbaarheid van het bedrijventerrein en Lelystad Airport. Omgevingsmanagers Robert van den Dijssel (Heijmans) en Jeen Bruinsma (Provincie Flevoland) vertellen u graag meer over het project en de werkzaamheden. Wat betekent het om omgevings­ manager voor dit project te zijn? Robert: De omgevingsmanager zorgt voor de afstemming van het project met de omgeving in de breedste zin van het woord. Dit zijn de bewoners, bedrijven en weggebruikers maar ook overheden die in de rol van beheerder of vergunningverlener belangrijk zijn voor een succesvolle realisatie van het project. Jeen: In het voortraject is door de provincie al overleg geweest met de omgeving. Er is bijvoorbeeld afstemming geweest met agrariërs over de toekomstige bereikbaarheid en beregening van percelen. Wat maakt dit project uniek? Jeen: We hebben te maken met veel partijen en belangen. Met de aanleg van de nieuwe aansluiting op de A6 worden de ontwikkelingen aan de zuidkant van Lelystad mogelijk gemaakt. De huidige aansluiting 10 (bij McDonalds) is nu al heel druk en zal in de toekomst de verkeersdruk niet aankunnen. De aansluiting op de A6 legt de provincie aan in samenwerking met Rijkswaterstaat. Tegelijkertijd gaat de gemeente Lelystad de Poseidonweg doortrekken, zodat deze aansluit op de afrit naar de A6. Dit vergt dus een goede afstemming tussen alle partijen. Waar zit voor Heijmans de grootste uitdaging?

Robert van den Dijssel en Jeen Bruinsma.

Een schets van de situatie straks.

Robert: Het veilig aanleggen van een onderdoorgang om de tochten met elkaar te verbinden onder de A6 en een viaduct over de A6. Dit willen we doen met minimale hinder voor de weggebruikers op de A6 en de bewoners en bedrijven in het gebied. Iedereen in het gebied moet gewoon zijn werk kunnen uitvoeren, ook als wij aan het werk zijn. Zoiets vergt een perfecte voorbereiding en gedisciplineerde uitvoering. Wij plannen hierbij de werkdagen op uurniveau uit en

© Provincie Flevoland

© Provincie Flevoland

werken scenario’s uit voor onvoorziene situaties. Hoe verloopt de samenwerking tussen Provincie Flevoland en Heijmans tot nu toe? Jeen: De samenwerking verloopt erg goed. Samenwerken heeft naast de zakelijke kant vooral ook een menselijke kant. Hier is tegenwoordig, gelukkig, veel aandacht voor en we trekken veelal samen op. Robert: Het samenwerken tussen de medewerkers van de provincie en Heijmans vullen wij in door veel informele contacten en fysiek samen te werken op onze projectlocatie aan de Dakotaweg. Een open houding en vertrouwen in elkaar zijn daarbij belangrijke basisprincipes. Heijmans heeft het project mede gegund gekregen door een goede aanpak op het gebied van duurzaamheid. Waar zien we dat in terug? Robert: Onze aanpak is gericht op het duurzaam gebruiken en aanvoeren van materialen. Er wordt in totaal 2500 ton CO2 bespaard. Wij maken gebruik van transportmiddelen met schone motoren die minder CO2 uitstoten. De aanvoer van het zand per schip over de Lage Vaart is hier een mooi voorbeeld van. Wij investeren in een ouder schip en laten de motor ombouwen naar de nieuwste norm. Hiermee beperken wij de uitstoot bij de aanleg van de N727 en de aansluiting op de

A6 en CO2 -uitstoot bij volgende projecten van de schipper. Een mooie win-winsituatie die bijdraagt aan het vernieuwen van de binnenvaartvloot naar de nieuwe emissienorm die gaat gelden op 1 januari 2020. Wat merkt de omgeving van de werkzaamheden? Robert: De werkzaamheden zullen zichtbaar worden voor de omgeving in de periode februari 2020 tot eind november 2020. Het project ronden we af in februari 2021. De planning is mede gebaseerd op de oogsttijden van de agrarische percelen langs de Meerkoetenweg. De hinder tijdens de uitvoering proberen we zoveel mogelijk te beperken. Door het zand per schip aan te voeren vanuit de Lage Vaart en het verder te vervoeren over het te bouwen viaduct over de A6, wordt voorkomen dat veel transport­ bewegingen via de lokale wegen zullen lopen. De Meerkoetenweg en Talingweg blijven tijdens de werkzaamheden beschikbaar voor het wegverkeer en fietsers op een enkele dag na. Wat merkt de weggebruiker van de A6 van de werkzaamheden? Jeen: Tijdens de voorbereidende werkzaamheden wordt de uitvoering zo ingestoken dat er geen (snelheids) beperkingen op de A6 nodig zijn. Door de werkzaamheden aan de

onderdoorgang en het viaduct over de A6 gelijktijdig uit te voeren, wordt de snelheidsbeperking op de A6 beperkt in tijd. De hinder op de A6 blijft zo beperkt tot twee maanden. Provincie Flevoland vindt het erg belangrijk dat de werkzaamheden zo weinig mogelijk hinder en overlast veroorzaken voor de omgeving.

FLEVOWEGEN.NL Kijk op www.flevowegen.nl voor meer informatie over de aanleg van de N727 Anthony Fokkerweg en aansluiting 9, de toekomstige planning van de werkzaamheden en eventuele hinder en omleidingen. Ook kunt u zich hier aanmelden voor onze sms-waarschuwingsdienst. Hiermee wordt u op de hoogte gehouden van alle werkzaamheden en calamiteiten op de door u geselecteerde provinciale wegen. CONTACT telefoon: 0320 - 265 566 e-mail: werkaandeweg@flevoland.nl internet: flevowegen.nl/aanwinsten/ anthonyfokkerweg @flevowegen


18

Lelystad Airport DECEMBER 2019

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Van aanmoediging van reizigers tot een goed personeelsbeleid

Studenten werpen zich op duurzaamheid Lelystad Airport

Natuurlijk werd ook Lelystad Airport zelf bezocht.

Zo’n twintig studenten van Hoge­ school Windesheim en de technasia van de SGL in Lelystad en RSG Slingerbos/Levant in Harderwijk hebben zich gestort op de verduurza­ ming van Lelystad Airport, voor nu en in de toekomst. Op camping Water­ hout in Almere kwamen ze afgelopen oktober bijeen om te brainstormen, te worden uitgedaagd door experts en natuurlijk op bezoek te gaan bij Lelystad Airport. Twee weken later lieten ze de onderzoeksvragen zien waar ze zich toe uitgedaagd zagen. Door Kees Bakker

“Als jullie het niet doen, moeten we weer vijftien jaar wachten, in de hoop dat de volgende generatie wel voor verandering kan zorgen”

Belangrijke taak Het is een mooie mix van leeftijden en expertises, de verzameling van elf

John Nederstigt probeert de studenten uit te dagen en te inspireren.

© Kees Bakker Communicatie

studenten van het Honours Programme Sustainable Society van Windesheim en de tien technasia­ studenten uit het voortgezet onderwijs. Ook mooi dat deze twee disciplines in het onderwijs samenwerken. En ze hebben een verantwoordelijke taak, in dit project, maar ook voor de toekomst. Eén van de drie experts tijdens de eerste bijeenkomst, John Nederstigt, boegbeeld van Circulair Flevoland, sprak hen daar rechtstreeks op aan. Hij refereerde aan de 16-jarige Gretha Tunberg, de jongere die onlangs boos de Verenigde Naties toesprak op de VN Klimaattop in New York. Want er wordt mondiaal te weinig gedaan aan de milieuproblemen en klimaatverandering. “Jullie stelen mijn toekomst!”,

© Kees Bakker Communicatie

zei ze. “En zo is het ook, deze jongedame heeft natuurlijk hartstikke gelijk,” hield Nederstigt de studenten voor. “Ook wat wij hier met elkaar doen, maakt wel degelijk verschil. Want als jullie het niet doen, moeten we weer vijftien jaar wachten, in de hoop dat de volgende generatie wel voor verandering kan zorgen.” Duurzaamheid Nu kunnen mensen zich afvragen: hoe draagt een vliegveld bij aan duurzaamheid? De discussie over de groei van de luchtvaart en of dat wenselijk is, werd in dat eerste weekend niet genegeerd. Natuurlijk, er wordt teveel en te goedkoop gevlogen. Natuurlijk, vliegtuigen moeten milieuvriendelijker worden en minder geluid produceren. En je zou willen dat er milieuvriendelijke alternatieven voorhanden zijn of meer worden gebruikt, zoals treinreizen op kortere afstanden binnen Europa. Tegelijkertijd wordt Lelystad Airport ontwikkeld als passagiersluchthaven om vakantievluchten van Schiphol over te nemen. Dat is het plan, waar vier eerdere kabinetten ook een besluit over hebben genomen. Bij de ontwikkeling, aanleg en uiteindelijke

exploitatie van Lelystad Airport wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. Met de verlenging van de start- en landingsbaan, het verhogen van de verkeerstoren, de bouw en straks het in gebruik zijn van de terminal, overal wordt stevig ingezet op duurzaamheid, milieuvriendelijkheid, energiezuinigheid en hergebruik van (herbruikbare) materialen. Ook het naastliggende bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark (LAB) is hierin een actieve samenwerkingspartner.

“Denk goed na of duurzaam ook echt duurzaam is” Frisse blik “Dit is de meest duurzame en innovatieve luchthaven van Nederland,” zei expert Fred Nilsen, strategisch beleidsadviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij de gemeente Lelystad. Maar het kan natuurlijk altijd beter. En dan is het nuttig, en


Lelystad Airport DECEMBER 2019

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

19

misschien wel noodzakelijk, daar ook de studenten van nu bij te betrekken. Want zij hebben een frisse blik, komen wellicht met verfrissende ideeën en zijn uiteindelijk ook de gebruikers van Lelystad Airport in de toekomst. “Denk goed na! Wat is duurzaamheid? Jullie jongeren zullen straks zaken die nu worden ingezet, verder moeten ontwikkelen. Dus denk goed na of duurzaam ook echt duurzaam is,” hield biologisch akkerbouwer Johan van den Bergh van De Lelystadse Boer de jongeren voor. John Nederstigt sloot zich daarbij aan. “Er is inderdaad veel kletspraat over duurzaamheid. Maar ook: iets is beter dan niets. Een duurzame luchthaven bestaat niet. Maar je kunt wel zo duurzaam mogelijk zijn. Maar blijf kritisch! Want ‘less bad is still bad’!” Een impressie van het eerste weekend van de studenten is te vinden op https://www.youtube.com/ watch?v=8vUd2vyoAOY

Vele vragen Als leek zou je er bijna hoofdpijn van krijgen, maar de studenten deinsden nergens voor terug. Twee weken na de eerste meeting kwamen de hbo’ers van Windesheim en de leerlingen voortgezet onderwijs van de Technasia weer bijeen, dit keer in het gebouw van Windesheim in Almere. Daarbij presenteerden ze hun eerste ideeën en onderzoeksvragen aan elkaar en bevroegen ze elkaar kritisch. De onderzoeksonderwerpen De Hoogvliegende Technators, een goede naam voor je groep is ook belangrijk, meldde dat ze op dat moment nog twijfelden tussen twee onderwerpen: hoe verduurzaam je de materiaalstromen of hoe verduurzaam je het Human Resource-beleid op Lelystad Airport? Al tijdens de presentatie bleek dat de keuze uiteindelijk op de tweede zou vallen, wat later die avond werd bevestigd. Want over het duurzaam omgaan met

De bijeenkomst op Windesheim, waarbij de studenten hun bevindingen presenteren en elkaar bevragen.

materiaalstromen is al veel besloten, maar een HR-beleid is er nog niet. En duurzaamheid betekent, wat de studenten Windesheim betreft, ook dat je duurzaam omgaat met je personeel. Het huidige personeel van Lelystad Airport krijgt te maken met een grote verandering. Hoe neem je hen daarin mee, hoe hou je hen vast? Maar er zullen ook veel nieuwe banen komen. Hoe weet je talent aan je te binden? Hoe bied je mensen carrièrekansen? Hoe zorg je ervoor dat mensen zich niet alleen prettig voelen bij hun werk en de

werkomstandigheden, maar ook optimaal presteren? “Als we kiezen voor dit onderwerp moeten we nog wel een nieuwe naam verzinnen voor onze groep,” zegt één van hen. Maar dat komt wel goed. Een tweede groep wil zich vooral focussen op de duurzaamheid van Lelystad Airport als het gaat om zonne-energie en lokaal voedsel. En dan vooral de combinatie van die twee: zijn er kansen voor een voedselbos en/ of agro-forestry? Zijn er mogelijkheden voor zonnepanelen boven landbouwgrond? Welke gewassen zou

De bijeenkomst op Windesheim, waarbij de studenten hun bevindingen presenteren en elkaar bevragen. © Kees Bakker Communicatie

je daaronder kunnen telen? Het is een breed onderwerp, beseffen de technasiumstudenten, maar een andere richting of nadere specificatie van het onderwerp kan op een later tijdstip worden bepaald. Een derde groep wil zich richten op de Talentenhub Flevoland. Er vindt op dit moment een ‘braindrain’ plaats, wanneer jongeren die gaan studeren de polder verlaten en niet terugkeren als ze zijn af gestudeerd. Daarom wil deze groep begin 2020 een evenement organiseren waarbij onderwijs, studenten, werkgevers en bedrijven elkaar ontmoeten. Waar via speeddates, gastlezingen en workshops bedrijven in gesprek kunnen gaan met talentvolle studenten en hen interesseren voor de kansen die er in de toekomst op en rond Lelystad Airport liggen. “We hopen dat hier weer interes­ sante projecten uitkomen, waarbij experts en creatieve geesten elkaar weten te vinden en te inspireren,” zeggen de Windesheimstudenten. De vierde groep wil juist kijken hoe de reiziger, de toekomstige gebruiker van Lelystad Airport, tot duurzamer gedrag kan worden geïnspireerd. Daarbij spreekt de groep eerst nog van een ‘ontmoe­digingssysteem’ voor reizigers: door brandstof van vliegtuigen duurder te maken, maar ook door reizigers die per openbaar vervoer naar Lelystad Airport gaan, voordelen te geven boven de reizigers die met de auto komen. “Maar kun je dan niet beter spreken van een aanmoedigings­systeem?”, vraagt één van de toehoorders zich af? De positieve benadering spreekt de technasiumstudenten aan. Hoe kun je reizigers met financiële of andere voordelen bewegen tot een zo duurzaam mogelijke vliegreis, zowel bij het bepalen van de reis van en

© Kees Bakker Communicatie

naar de luchthaven als bij het gedrag op het vliegveld zelf? Eindpresentatie De komende maanden storten de studenten zich op deze onderwerpen, die mogelijk her en der nog zullen worden aangepast of aangescherpt. Daarbij zijn er meer bijeenkomsten waarop ze elkaar ontmoeten, bevragen en scherp houden. Uitein­delijk worden de bevindingen op 28 januari in het Provinciehuis gepre­senteerd aan de experts, docenten en politici. Om die vervolgens hopelijk steil achterover te laten slaan: “Goed plan! Waarom hebben we daar niet eerder aan gedacht?” Talent kleurt Flevoland Dit project maakt deel uit van ‘Talent kleurt Flevoland’, waarbij middelbare scholieren met een bèta-interesse en hbo-studenten direct worden betrokken bij het werk van de provincie Flevoland. Sterker nog: ze gaan zelf aan de slag met maatschappelijke vraagstukken. Bij de uitwerking daarvan maken de leerlingen, vaak op locatie, kennis met de specifieke bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de vraagstukken. Ook zijn de provincie en het betrokken bedrijf op zoek naar innovatieve ideeën en oplossingen. Jong talent verstaat de kunst om buiten de kaders te denken wat van toegevoegde waarde is. ‘Talent kleurt Flevoland’ past in de ambitie van de provincie om te komen tot een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Bovendien hoopt de provincie zo ook talentvolle jongeren in het vervolg van hun carrière aan Flevoland te binden. https://www.flevoland.nl/dossiers/ talent-kleurt-flevoland


van Lelystad Toplocatie voor kantoren Nu te huur

vanaf

ca.

190

m2

ĂŠĂŠ

n

v

ing m2 p e di 65 er ca . 4

A6 Gratis internet

Langs de A6

www.mac3park.nl 0320 - 28 69 69

Bereikbaar met openbaar vervoer

Nabij vliegveld

Gratis parkeren met oplaadpunt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fokke van Velzen, Sales Manager, 06 - 22 79 02 65


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.