Lelystad Airport Krant Nummer 3 2018

Page 1

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Lelystad Airport JUNI 2018

Lelystad Airport Het nieuwe vakantievliegveld van Nederland!

Alles ligt op schema op Lelystad Airport Pagina 3 Consultatie leidt tot wijziging in aansluitroutes Lelystad Airport Pagina 9 Infographic duurzaam ontwikkelen Pagina 10-11


2

Lelystad Airport JUNI 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

De vernieuwde luchthaven in Lelystad wordt naar verwachting in 2020 de thuishaven voor vluchten binnen Europa en overige landen rond de Middellandse Zee. Dit geeft volop kansen voor de luchtvaart maar ook voor grote (logistieke) organisaties

Ga voor een vliegende start

die gebruik willen maken van de mogelijkheden van Lelystad Airport en de centrale ligging van Lelystad.

Kortom, de vraag naar goed opgeleide, enthousiaste professionals met talent voor luchthaven gerelateerde opleidingen en logistiek opleidingen zal de komende jaren binnen Lelystad en omgeving alleen maar toe gaan nemen. Door de komst van een nieuwe luchthaven is Lelystad een enorm interessante plek voor iedereen die iets met luchtvaart en logistiek te maken wil hebben. Steeds meer (grote) bedrijven weten Lelystad te vinden en zij hebben straks allemaal werknemers nodig. SCALA zit bij deze partijen aan tafel om te zorgen dat onze opleidingen aansluiten bij de wensen van deze bedrijven op en rond de luchthaven. Onze studenten krijgen de kans om al tijdens hun studie veel van de praktijk te leren. Door stages, maar ook door les te krijgen op de werkvloer van de diverse samenwerkingspartijen. Dat betekent voor jou een diploma met enorm veel mogelijkheden. Het geeft je een voorsprong binnen een vervolgstudie maar biedt je ook volop kans om straks binnen en buiten Lelystad een leuke baan te vinden! Ben jij op zoek naar een (nieuwe) uitdaging? Lijkt het je leuk om in de luchtvaart of logistiek aan de slag te gaan? Dan ben je bij SCALA aan het juiste adres.

SamenwerkingsCollege Amsterdam – Lelystad Airport (SCALA) is een initiatief van het ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland. SCALA biedt diverse opleidingen specifiek voor Lelystad Airport en logistiek en werkt samen met toonaangevende bedrijven op en rond de luchthaven zoals o.a. Viggo, Asito, G4S en Lelystad Airport. Ook met toekomstige Airlines die gaan vliegen op Lelystad Airport en logistieke bedrijven die zich in Lelystad gaan vestigen onderhoud SCALA nauwe contacten.

scala

KIJK VOOR ALLE OPLEIDINGSINFORMATIE OP WWW.ROCVF.NL/SCALA OF WWW.ROCVA.NL/SCALA, BEL HET INFORMATIECENTRUM VIA 0900-0918 OF STUUR EEN WHATSAPP NAAR 06-58887895.

All


Lelystad Airport JUNI 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

3

Alles ligt op schema op Lelystad Airport “We willen het natuurlijk zo goed en zo duurzaam mogelijk doen”

Werk in uitvoering: de verhoogde verkeerstoren. © Quido te Linde

“De planning is nog steeds om op 1 april 2019 klaar te zijn. Alle infrastructurele onderdelen van de luchthaven zijn dan gereed.” Directeur Hanne Buis van Lelystad Airport merkt dat mensen daar wel eens verbaasd over zijn, nu de opening van Lelystad Airport is uitgesteld. Toch is het een logisch verhaal. Werk ligt op schema “Nadat de overheid het Luchthaven­ besluit in 2015 had afgegeven, zijn de bouwwerkzaamheden die hier op verschillende onderdelen plaats­ vinden, Europees aanbesteed. Aan de bouw liggen contracten ten grondslag. De opening van het vliegveld is al eens een jaar uitgesteld, van 1 april 2018 naar 2019. Als de aannemers nu pas op de plaats zouden maken, kost dat veel geld. Dit is efficiënter. Dan doen we er tot 2020 maar even een cellofaantje overheen en zetten we het in de mottenballen, grap ik wel eens.” De opsomming van wat er gedaan is en de komende maanden nog staat te gebeuren, is indrukwekkend. “De baan ligt er. De lichten zijn in de baan geplaatst. De nieuwe terminal wordt in september casco opgeleverd, waarna Viggo aan de inrichting en af bouw kan beginnen. De ontslui­ tingswegen liggen er, de toren is verhoogd en wordt ingericht. Luchtverkeersleiding Nederland zit straks op 22 meter hoogte in plaats van de 8 van de oude toren. Eind van het jaar is alles nagenoeg gereed. De planning was om dan te gaan proefdraaien, met bijvoorbeeld scholieren als passagiersstromen, maar dat zullen we wellicht wat moeten verplaatsen.” Insteken op duurzaamheid Bij de bouw is op allerlei manieren op duurzaamheid ingestoken. “Dat lijkt wellicht een beetje te vloeken met een vliegveld. Vliegen wordt tenslotte over het algemeen niet als duurzaam beschouwd. Feit is echter dat het een besluit is van inmiddels vier kabinet­ ten op rij om de luchtvaart te spreiden en Lelystad Airport te openen, en als je dan een nieuwe luchthaven bouwt,

dan wil je dat natuurlijk zo goed en zo duurzaam mogelijk doen. De terminal krijgt bijvoorbeeld een ‘LEED gold certificaat’ (zie artikel op pagina 12) en dat is echt wel uniek. De start- en landingsbaan is verlengd en verbreed, van 1.250 bij 30 meter naar 2.400 bij 45 meter. In de baan zit verlichting en er is nog eens 900 meter aanvliegver­ lichting aan weerszijden. Door de nieuwste technieken te gebruiken verbruikt al die verlichting net zoveel energie als van de kleine baan voorheen. We hebben bij Lelystad Airport bovendien gekozen voor gelijkstroom, wat ook een energiebe­ sparing oplevert. Bij

de aanleg van de baan zelf heeft Dura Vermeer voor een nieuwe techniek gekozen, waarbij niet eerst 1,5 meter kleilaag hoeft te worden afgegraven. In plaats daarvan is er een kalk-cement mengsel gebruikt in de bovenste 45 centimeter van de grond, waardoor deze voldoende stabiel is geworden en als fundering geschikt is gemaakt. Dat scheelt aan- en afvoer van 10.000 vrachtwagens met klei en zand. Dat levert een CO2-reductie van 500 ton op.” Stillere vliegtuigen Natuurlijk volgt Buis de discussie over Lelystad Airport in den lande. “Een

Hanne Buis, directeur Lelystad Airport. © Richard Bender

“Overlast zal er zijn, daar moeten we ook eerlijk over zijn.” deel van die discussie gaat niet alleen over Lelystad Airport, maar over de groei van de luchtvaart in het algemeen. Daar kun je van alles van vinden, en ik snap dat dat tot onrust leidt, maar verschillende kabinetten en de Tweede Kamer hebben besluiten genomen dat Lelystad Airport

passagiersvliegtuigen moet facili­teren. Dat is waar ik nu mee te maken heb, en dat plan voeren we zo goed mogelijk uit.” Een ander deel van de discussie gaat over de vliegroutes en de overlast die dat wellicht voor sommigen gaat veroorzaken. ‘Want overlast zal er zijn, daar moeten we eerlijk over zijn. Voor wat betreft de aanvliegroutes en de hoogtes, daar wordt hard aan gewerkt door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) om die overlast te beperken. Ook wij zijn daar druk mee bezig. Lees verder op pagina 4


4

Lelystad Airport JUNI 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

De passagiersterminal in aanbouw, energiezuinig met slimme compacte klimaatinstallatie. © Infra Communicatie

“Ik verwacht dat het in eerste instantie om bestemmingen rond de Middellandse Zee zal gaan.” We gaan bijvoorbeeld met maatschap­ pijen in gesprek om zo veel mogelijk stille vliegtuigen te gebruiken. Dat zullen we ook belonen, met kortingen voor stillere en zuinigere vliegtuigen. We proberen de lasten zoveel mogelijk te beperken, maar we kunnen het niet voorkomen.” Oog en oor voor zorgen Dat de tegenstanders alle middelen uit de kast trekken om overlast te voorkomen, begrijpt Buis en ze heeft ook oor voor de zorgen van omwonen­ den en belangengroepen, waarmee de luchthaven op regelmatige basis in gesprek is. “Het lastige is soms wel dat in de discussie over de mogelijke overlast, feiten en fictie dwars door elkaar lopen. Wij luisteren en zullen de feiten blijven benadrukken, want dat is waar we het zeker ook over moeten hebben.” En als je dan overlast gaat ervaren, kun je daar verschillend mee omgaan. “Ik heb wat dat betreft enorm veel respect voor het initiatief van De Lelystadse Boer, het samenwerkings­ verband van zeventig boeren uit de omgeving van het vliegveld. Zij hebben gezegd “Oké, dat vliegveld komt er. Hoe kunnen we daar dan van profiteren?” En dus hebben ze nieuwe manieren gezocht om hun producten aan de man te brengen, waarvoor ze steun hebben gezocht bij ons en de

overheden. En gekregen. Zo gaan ze bijvoorbeeld de grasvelden op het vliegveld inzaaien, maaien en onderhouden de komende vijftien jaar. Ze denken bijvoorbeeld ook na over een box met producten van De Lelystadse Boer, die straks aan passagiers kan worden aangeboden. Dat zijn mooie initiatieven.” Kansen voor lokale bedrijven En dat brengt ons bij het laatste punt voor dit interview: bij de ontwikke­ ling, bouw en exploitatie van Lelystad Airport worden veel lokale en

Ingericht op het gemak Uiteindelijk levert dat straks een prettig vliegveld op, waar alles is ingericht op gemak. “Ten eerste ben je er zo: er is ruime parkeergelegen­ heid, maar ook met het openbaar vervoer ben je er zo. Je bent straks in 15 minuten bij de trein. Ter vergelijking: in Rotterdam doe je er 25 minuten over, in Eindhoven 30 minuten. En als je uit de bus of uit je auto stapt, ben je bij wijze van spreken in vijftien passen in de

terminal en in nog eens vijftien passen in het vliegtuig. Alles is ingericht op gemak: vliegen geeft toch altijd een beetje stress. Dat proberen we zoveel mogelijk weg te nemen.” Zuidelijke bestemmingen? De uitdaging voor de komende tijd is vliegtuigmaatschappijen te gaan interesseren vanaf Lelystad te gaan vliegen. “We hebben daar vertrouwen in. Maar dan hebben we

onder andere wel een openingsdatum nodig. Ik hoop dat de minister die spoedig zal kunnen vastleggen.” En waar vliegen we dan heen vanaf Lelystad Airport? Buis lacht. “Tja, dat hangt van de luchtvaart­ maatschappijen af. Maar ik verwacht dat het in eerste instantie om bestemmingen rond de Middellandse Zee zal gaan: Spanje, Portugal, Italië en Turkije...

“Vliegen geeft toch altijd een beetje stress. Dat proberen we zoveel mogelijk weg te nemen.” regionale bedrijven ingeschakeld. “Dat is afgesproken, ook met bedrijven van buitenaf die hier aan de slag zijn. We streven ernaar dat één-derde van het werk gedaan wordt door bedrijven uit een straal van 30 kilometer van het vliegveld. Dat geldt ook voor de uitvoering van het onderhoud voor de komende tien tot vijftien jaar.” Bovendien wordt samenwerking gezocht met innovatieve bedrijven en onderwijsinstellingen uit de omgeving. “Want er gebeuren hier veel innovatieve dingen. Dat geeft die bedrijven, maar ook de studenten een uitgelezen kans hier van alles uit te proberen en te testen. Niet alleen op of bij het vliegveld, ook op en bij de agrarische bedrijven in de omgeving.”

Hanne Buis met minister Cora van Nieuwenhuizen, die Lelystad Airport in februari 2018 bezocht. © Fotostudio Wierd

“Een box met producten van De Lelystadse Boer voor passagiers, dat zijn mooie initiatieven.”

De aankomsthal met houten draagconstructie. © Infra Communicatie


Lelystad Airport JUNI 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

5

‘Lelystad Airport Moet Door’ gaat door! ‘Wij reageren vanuit onze eigen kracht en de afspraken die er liggen’

Bij wijze van ludieke actie heeft de initiatiefgroep onlangs de naam van Lelystad Airport iets langer gemaakt. © Fuser Almere

vliegveld gaat natuurlijk voor overlast zorgen. Maar wij waren en zijn er van overtuigd dat de zwijgende meerder­ heid er wel achter staat. En dat geluid wilden we laten horen,” zegt initiatief­ nemer Cees Okkerse. Volgens hem is dat gelukt. “Het feit dat we in zeer korte tijd 10.000 handtekeningen hebben verzameld en die hebben overhandigd in Den Haag, heeft daar zeker indruk gemaakt. De brede steun die we kregen ook: van Alkmaar tot Nunspeet, bedrijfskrin­ gen die zich hebben aangesloten, de Metropoolregio Amsterdam die achter Lelystad Airport staat. Het maakt dat we serieus worden genomen. Dat we worden gehoord. We hebben Kamerle­ den op bezoek gehad, we worden uitgenodigd voor gesprekken met de minister en ambtenaren van het ministerie, we hebben goede gesprekken gehad met de Luchtver­ keersleiding Nederland. Dat werkt twee kanten op, want het zorgt er ook voor dat het vertrouwen van het bedrijfsleven in de overheid weer wat hersteld wordt.” Brede steun “Het is een blijvende actie,” zegt Verdoorn. “We blijven alle ontwik­

Dirk Jan Verdoorn en Cees Okkerse. © Kees Bakker Communicatie

‘De politiek is verplicht zo snel mogelijk een nieuw Luchthavenbe­ sluit te nemen. Daarna moet Lelystad Airport ook zo snel mogelijk open. Dat is nodig om het vertrouwen onder inwoners en ondernemers terug te winnen.’ Want bij ’Lelystad Airport moet door’ heeft het vertrouwen in de politiek een flinke knauw gekregen door het uitstel. Nu is de blik op de toekomst gericht. En die ziet men vol vertrouwen tegemoet. De vele voordelen Cees Okkerse, het gezicht van de actie, verwacht niet dat het uitstel tot afstel zal leiden. “Dat gaat niet gebeuren. Daarvoor is er al teveel geïnvesteerd en zijn de voordelen van Lelystad Airport veel te groot. Bovendien: het besluit is in het verleden al genomen! Men kan niet terug.” Dirk Jan Verdoorn, voorzitter van de Bedrijfskring Lelystad, is daar ook

van overtuigd. Hij somt de voordelige effecten van Lelystad Airport voor de regio nog eens op. “Het heeft een enorm effect op de bereikbaarheid van de regio. Niet alleen daadwerke­ lijk, door investeringen in de infrastructuur, maar nu ook qua imago. Lelystad ligt centraal in het land, letterlijk, maar ook in de beeldvorming. Je zult zien dat investeringen van bedrijven in de buurt van de luchthaven enorm zullen toenemen. Dat is nu al het geval. Daarnaast biedt de luchthaven ook kansen voor ondernemers in de regio, ook voor lokale ondernemers uit Lelystad. Dat zie je nu al. Lelystad heeft de werkgelegenheid hard nodig. Maar het biedt ook kansen voor de toeristische sector, in de wijde omgeving. Veel toeristen zullen, op weg van of naar het vliegveld, een tussenstop maken: in Lelystad, onderweg naar Amsterdam of juist op de Veluwe.”

Tegengeluid wordt gehoord De actie ‘Lelystad Airport Moet Door’ is eind vorig jaar begonnen, als tegengeluid voor de vele kritiek die er was op Lelystad Airport en de aanvliegroutes. “Die kritiek krijgt ook alle ruimte in verschillende media. Zorgen mogen er ook zijn, want het

“Onze strategie is om ons niet gek te laten maken.”

“Lelystad Airport gaat heel veel voor de regio betekenen. Let maar op!” kelingen volgen. Onze strategie is om ons daarbij niet gek te laten maken. We gaan niet op ieder kritisch geluid reageren. Het is zo wel dat feiten en fictie daarbij door elkaar lopen. Wij reageren vanuit onze eigen kracht en vanuit de afspraken die er liggen.” Of uitstel dan nodig was geweest? “Ik betwijfel dat ten zeerste. Dat er fouten zijn gemaakt, is evident. En natuurlijk moet je die fouten herstellen. Maar of daarvoor uitstel nodig was, waag ik te betwijfelen,” zegt Okkerse, in het dagelijks leven advocaat. “Maar goed, er kwamen verkiezingen aan. En het uitstel is een feit. Dus moeten we daar vanuit verder gaan,” meent Verdoorn. En dat gebeurt met opgeheven hoofd. “Dat we veel steun krijgen, heeft me niet verrast. Maar dat die steun zo breed is, wel. Ook vanuit regio’s waar ook veel verzet zou zijn, zoals Overijssel en de Veluwe. Het laat wat mij betreft zien dat we op de goede weg zijn. Want Lelystad Airport gaat er komen, moet zo snel mogelijk open en gaat heel veel voor de regio betekenen. Let maar op!”

Bedrijvenkring Nunspeet staat achter groei Lelystad Airport Bedrijfskringen uit de wijde regio rond Lelystad Airport hebben zich aangesloten bij de actie ‘Lelystad Airport Moet Door’. Zo ook de Bedrijvenkring Nunspeet. “Het is een natuurlijke ontwikkeling dat de luchtvaart groeit. Het besluit voor Lelystad Airport is al in 2015 genomen. Vanuit dat oogpunt staan wij er vierkant achter,” legt voorzit­ ter Ab van de Beek uit. “De regio Nunspeet is een mooi

gebied, dat aansluit op de Metropool­ regio Amsterdam. Amsterdam loopt helemaal vol, dus kunnen de hotels en de accommodaties op de Veluwe er van profiteren. Daar ben ik echt van overtuigd.” “En alle ophef over die laagvliegrou­ tes: Lelystad Airport zal geleidelijk gaan groeien. Als er nu vanuit het niets opeens 45.000 vliegbewegingen per jaar zouden komen, zouden wij faliekant tegen zijn. Maar dat is niet

zo. In het begin heb je het over maximaal veertien vluchten per dag, oftewel zeven vliegtuigen. Tegen de tijd dat het er meer worden, zal er ook hoger worden gevlogen. Of dit veel gespreksstof oplevert in Nunspeet? Nou, dat valt wel mee, hoor. Je hebt in dit land nu eenmaal zeventien miljoen bondscoaches: iedereen heeft overal een mening over. Maar het bedrijfsleven staat achter Lelystad Airport!”


6

Lelystad Airport JUNI 2018

Straks een

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

baan

Lu

op

Lelystad Airport?

“ WEET U DAT HET VERPLICHT IS EEN RISICO-INVENTARISATIE TE MAKEN IN UW BEDRIJF?” RISICO INVENTARISATIE BHV- BASISTRAININGEN vanaf € 115,BHV – UPDATE TRAINING € 90,-

TRAINING-OP-MAAT VOOR GROTE ORGANISATIES EHBO – TRAINING VCA – BBMI - AED REANIMATIE Kom jij straks het Viggo-team versterken?

www.viggo.eu

Kijk voor meer informatie op onze website www.bhv-ehbocursus.nl

Zakendoen met MAIN betekent:


Lelystad Airport JUNI 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

7

Luchthavenbesluit Lelystad Airport

N N

IES

Impressie passagiersterminal Lelystad Airport. © Paul de Ruiter Architects

Tekst: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Lelystad Airport ontwikkelt zich de komende jaren tot een luchthaven voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen rond de Middellandse Zee. Lelystad Airport neemt hiermee een deel van het vliegverkeer van Schiphol over. Schiphol krijgt op die manier meer mogelijkheden om haar economische positie als belangrijke internationale luchthaven te versterken. De opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten moet zorgvuldig plaats vinden. Die zorgvuldigheid bepaalt het tempo. Het is dan realistisch dat de luchthaven in 2020 haar deuren opent voor vakantie­ vluchten. Met het Luchthavenbesluit Lelystad Airport uit 2015 mag de luchthaven uitgroeien tot de maximale geluids­ ruimte die gebaseerd is op 45.000 vliegbewegingen per jaar. De milieueffectrapportage (MER) uit 2014 was de basis voor dit lucht­ havenbesluit. In 2017 zijn fouten in deze MER ontdekt. Die fouten zijn

hersteld en de MER is daarom begin 2018 geactualiseerd. Dit betekent dat het luchthavenbesluit uit 2015 ook gedeeltelijk zal worden gewijzigd. Welke stappen zijn al gezet? Tot aan juni 2018 zijn de volgende stappen genomen voor de ontwikke­ ling van Lelystad Airport: • 2008 Aldersadvies Schiphol • 2012 Aldersadvies Lelystad Airport • 2014 MER Lelystad Airport • 2015 Luchthavenbesluit Lelystad Airport • 2017 Presentatie en consultatie aansluitroutes, advies bewonersdelegatie • Februari 2018 Actualisatie MER en besluit aansluitroutes • April 2018 Positief advies van de Commissie voor de MER Zie voor meer informatie over deze stappen: www.alderstafellelystad.nl www.rijksoverheid.nl/lelystadairport Welke stappen worden nog gezet? Tot aan de opening van Lelystad

Airport voor vakantievluchten worden de volgende stappen gezet: • Ontwerp voor de gedeeltelijke wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport • Inspraak • Parlementaire behandeling • Advies van Raad van State • Vaststelling definitief Luchthavenbesluit • Toetsing verkeersverdelingsregel door de Europese Commissie. Toelichting per stap Ontwerp wijziging Luchthavenbesluit Met de geactualiseerde MER en het advies van de Commissie voor de MER bepaalt de minister van Infrastructuur en Waterstaat op welke onderdelen het Luchthaven­ besluit aangepast moet worden. Het ministerie maakt daarvoor een ontwerp met de noodzakelijke wijzigingen. In het Luchthavenbe­ sluit wordt ook het maximumaantal van 45.000 vliegbewegingen per jaar opgenomen. Met de huidige indeling van het luchtruim is er ruimte voor maximaal 10.000 vliegbewegingen per jaar. Een herinrichting van het luchtruim is nodig voor de verdere doorgroei van de luchthaven.

Inspraak Iedereen heeft de mogelijkheid te reageren op de geactualiseerde MER en het ontwerp voor de gedeeltelijke wijziging van het Luchthavenbesluit. Deze inspraak vindt plaats na de zomer en er is minimaal zes weken de tijd om te reageren. Het ministe­ rie van IenW reageert met een zogenaamde nota van antwoord op alle ingediende zienswijzen en zal daarbij aangeven welke reacties tot een wijziging in het ontwerp voor het Luchthavenbesluit kunnen leiden. Parlementaire behandeling Over elke belangrijke stap die het ministerie van IenW neemt wordt de Tweede Kamer geïnformeerd. Gelijktijdig met de start van de inspraakprocedure zal het ontwerp voor de wijziging van het Luchtha­ venbesluit aan de Eerste en de Tweede Kamer worden gestuurd. Advies Raad van State De minister van IenW stuurt het ont­ werp voor de wijziging van het Luchthavenbesluit vervolgens naar

de Raad van State. Met het advies van de Raad van State stelt het ministerie van IenW een definitief wijzigings­besluit op. Vaststelling definitief besluit Het definitieve wijzigingsbesluit wordt door de Koning vastgesteld. Na publicatie in het Staatsblad treedt het nieuwe Luchthavenbesluit Lelystad Airport dan in werking. Toetsen verkeersverdelingsregel door Europese Commissie Voorwaarde voor de opening van Lelystad Airport is dat het een ‘overloopluchthaven’ van Schiphol wordt. Schiphol is zelf als eerste verantwoordelijk voor het verplaatsen van vakantievluchten naar Lelystad Airport. Als dat onvol­doende werkt kan het ministerie een verkeersverdelingsregel inzetten. Hiermee wordt geregeld dat Lelystad Airport alleen kan worden benut door luchtvaartmaatschappijen die vakantievluchten opgeven op Schiphol. Deze verkeersverdelings­ regel moet eerst goedgekeurd worden door de Europese Commissie.


8

Lelystad Airport JUNI 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Voorbereidingen voor planstudie A6 Almere-Lelystad gestart Tekst: Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat is bezig met een verkenning om de A6 tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad uit te breiden. De capaciteit van de weg wordt in de toekomst vergroot door de A6 te verbreden van twee naar drie rijstroken per rijrichting. Deze aanpassing is nodig voor een verbeterde en veilige doorstroming van het verkeer, en een goede bereikbaarheid van zowel Flevoland alsook een goede bereikbaarheid van Noord-Nederland en Lelystad Airport. Dat is nodig vanwege de huidige drukte, en zo zijn we goed voorbereid op de verwachte verdere toename van de verkeersdruk. Bij het voorbereiden van de planstu­ die wordt uiteraard goed gekeken naar het oplossen van bereikbaar­ heidsvraagstukken, maar dat niet alleen. Er wordt bij de A6 Almere – Lelystad ook goed gekeken naar duurzaamheid en innovatie. Er wordt nauw samengewerkt met andere overheden en omgevings­ partijen. Naast het kijken naar de bereikbaarheid, hebben we ook oog voor bijvoorbeeld reisgedrag en mobiliteitsmanagement. Planning Door middel van verschillende vormen van participatie van stake­ holders en omgevingspartijen zoekt Rijkswaterstaat naar de best

De A6 tussen Almere Buiten en Lelystad wordt 3 rijbanen in beide richtingen.

mogelijke duurzame inpassing van de bereikbaarheidsopgave in de leefomgeving. In het najaar van 2019 komt het Ontwerp Tracébesluit ter inzage en kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Het Tracébe­ sluit zal naar verwachting in 2020 onherroepelijk zijn, waarna de realisatie vanaf 2021 kan plaatsvinden. Meer informatie Voor meer informatie over de planstudie A6 Almere-Lelystad kunt u (gratis) bellen met de Landelijke Informatielijn: 0800-8002.

De huidige afslag naar Lelystad Airport zal een metamorfose ondergaan.

Ter land, ter zee en in de lucht

Alle wegen leiden naar Lelystad (Airport)

Als je het over de economische kansen van Lelystad Airport hebt, gaat het vaak over de directe werkgelegenheid die het vliegveld gaat bieden. Voorstanders schatten die hoog in, tegenstanders laag. Maar het gaat om veel meer. Door Kees Bakker De schattingen over de directe werkgelegenheid die Lelystad Airport gaat opleveren, lopen uiteen. Het gaat in ieder geval om een groeimodel, want het vliegveld zal in de eerste fase tot 10.000 vliegbewegingen per jaar accommoderen, groeiend naar 25.000 tot maximaal 45.000 vliegbewegin­ gen. De directe werkgelegenheid die daarbij wordt genoemd is respectieve­ lijk 400, 1.000 en 2.500 arbeidsplaat­ sen. Unieke positie Maar er is meer. Lelystad maakt samen met Almere deel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeentes, en de Vervoerregio Amsterdam. De regio Lelystad neemt daarbinnen een unieke positie in. In 2011 is door prof. dr. Pieter Tordoir een econo­ misch perspectief voor Lelystad geschetst. Centraal daarin staat de schakelfunctie die Lelystad heeft. Almere en Lelystad vormen als het ware de schakel tussen een aantal economisch sterke regio’s: Amster­ dam - economisch de meest krachtige regio van Nederland - maar ook

Zwolle, dat op de derde plaats staat, en Zuidwest Friesland, dat onlangs nog de regio was met de snelst groeiende werkgelegenheid. En Apeldoorn-De­ venter, de Veluwe en Utrecht. Ter land, ter zee en in de lucht Die schakelfunctie is de grootste kracht van Lelystad, zeker in een wereld waarin de drukte in Amster­ dam alsmaar toeneemt en die stad kraakt in zijn voegen. Dat geldt als het gaat om zaken als vestgingsplaats voor bedrijven en bewoners, maar ook als het gaat om toerisme en recreatie. Lelystad en Almere, als schakel tussen al die economisch sterke regio’s, moeten bereikbaar zijn via de lucht, maar ook via het land, water en spoor. Om met dat laatste te begin­ nen: sinds het realiseren van de Hanzelijn in 2012 loopt de trein niet meer dood in Lelystad, maar liggen Zwolle, Deventer, Enschede, Leeuwar­ den en Groningen binnen handbe­ reik. Door de Hanzelijn is bijvoor­ beeld Zwolle dichter bij de MRA (Metropoolregio Amsterdam) komen te liggen en ontstaan er nieuwe economische relaties. Tel daarbij Flevokust Haven, de overslaghaven die gerealiseerd wordt aan de kust van Lelystad bij de Maximacentrale, en je begrijpt: Lelystad ligt in het midden van Nederland. En het mes snijdt aan twee kanten. Want door de ontwikkeling van Lelystad Airport wordt er ook geïnvesteerd in de bereikbaarheid via de weg. Zo is de Anthony Fokkerweg aangelegd, een nieuwe weg naar het

De Hanzelijn. © Fotostudio Wierd

vliegveld, die nog een aansluiting op de A6 zal krijgen. Rijkswaterstaat start binnenkort met de werkzaamheden voor de verbreding van de A6 van 2x2 naar 2x3 rijbanen tussen Almere Buiten-Oost en de afslag Lelystad. En er wordt flink geïnvesteerd in de bereikbaarheid van Lelystad Airport per bus en fiets (zie artikel ‘Bereik­ baarheid Lelystad Airport wordt goed geregeld’ op pagina 15). Samenvattend: alle wegen, via lucht, water en spoor, leiden naar Lelystad. En Lelystad ligt daarmee daadwerke­ lijk in het midden van Nederland. Logistiek centrum Lelystad als centrum van logistiek Nederland, dat biedt kansen die nu al

verzilverd worden. Dat een groot bedrijf als Inditex (het moederbedrijf van o.a.Zara) zich in Lelystad vestigt, is geen toevalstreffer. Er is de ruimte, er is de centrale positie in Nederland en Europa. Dat zorgt ook voor de groei van bedrijven in de circulaire economie (composiet, metaal, accu’s, batterijen), en dat zorgt weer voor een groei van de werkgelegenheid en het opleidingsniveau van de beroepsbevol­ king. Groei stad zelf En uiteindelijk groeit de stad daardoor zelf ook. Omdat de gemeente een onderscheidend woningaanbod faciliteert en stimuleert, met onderscheidende woonmilieus, is

Lelystad een steeds aantrekkelijkere woonplaats. Dat komt ook omdat in Lelystad, gezien de ruimte en kwaliteit die je ervoor krijgt, de huizen relatief goedkoop zijn, en er tussen al die drukte van die economisch welvarende regio’s er op woongebied nog wel de rust kan worden gezocht. Kortom: Lelystad Airport is belangrijk voor Lelystad, maar ook voor de hele metropoolregio en de omliggende economische regio’s. Niet alleen vanwege de werkgelegenheid, maar ook vanwege de schakelfunctie van Lelystad en Almere. Daar hoort een vliegveld bij, maar ook bereikbaarheid via water, weg en spoor. In Lelystad komt alles samen.


t)

9

Lelystad Airport JUNI 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Consultatie leidt tot wijziging in aansluitroutes Lelystad Airport vertrekroute tussen Zeewolde en Biddinghuizen eerder te klimmen, waardoor er langs Biddinghuizen hoger gevlogen kan worden, op 1.350 meter in plaats van 900 meter. “Dat betekent dat het gebied waar men last zou kunnen krijgen van vliegtuigge­ luid rond Biddinghuizen iets kleiner wordt en het aantal ernstig gehin­ derden nog minder is geworden dan het al was.” Voor de regio Flevoland verandert er verder weinig. “Dat kan ook niet. Er is gekozen voor de B+-variant, want dat is de beste voor de omgeving van het vliegveld. Daar binnen kun je niet zo veel variëren: je zult toch moeten landen of opstijgen op of van­ af Lelystad Airport. Hoe dichterbij de luchthaven je zit, hoe minder veranderingen of afwijkingen er mogelijk zijn.”

10.000 in 2023. Dan gaat het dus om respectievelijk 2.000, 3.500 en 5.000 vluchten per jaar, want landende vliegtuigen moeten ook weer vertrekken. Je hebt het dan dus over een beperkt aantal vluchten per dag, gemiddeld 13, in de zomer waar­ schijnlijk iets meer dan buiten het seizoen.” “Daarnaast hebben we het steeds over de minimale vlieghoogtes, waarbij conservatief is ontworpen. Het worst case scenario dus voor de gebieden waar de routes overheen gaan. Want vaak zal er hoger worden gevlogen. Dat willen de piloten en luchtverkeersleiders zelf ook graag, daar zal de luchtverkeersleiding op aansturen, kortom: dat is de praktijk. Veiligheid staat altijd voorop, maar vaak kan en mag het hoger.”

Conservatief ontworpen Van Avermaete vindt het belangrijk nog een aantal zaken te benadruk­ ken. “Ten eerste gelden de aansluit­ routes tot de herindeling van het luchtruim, die is voorzien in 2023. Tot die tijd gaat het om maximaal 10.000 vliegbewegingen, waar langzaam naartoe wordt gegroeid in de eerste jaren: tot 4.000 vliegbewe­ gingen in 2021, 7.000 in 2022 en

“Veiligheid staat altijd voorop, maar vaak kan en mag er hoger gevlogen worden op de aansluitroutes.”

Overzichtkaart alle routes

Jurgen van Avermaete. © Kees Bakker Communicatie

Schiermonnikoog

Een overzicht van de routes. © www.rijksoverheid.nl

“Veiligheid is natuurlijk het allerbelangrijkste, maar daar binnen hebben we gekeken wat mogelijk is,” De consultatieronde onder belang­ hebbenden en bewoners over de aansluitroutes voor Lelystad Airport heeft tot een aantal veranderingen geleid. Jurgen van Avermaete van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) legt uit.

meer onderzoek en meer tijd, of het kan gewoon niet. Bij dat laatste gaat het soms ook om het ‘Nimby’-effect (Not in my backyard), waarbij wordt voorgesteld de vliegtuigen over een heel ander deel van Nederland te laten vliegen. Maar als dat betekent dat de veiligheid in het geding komt, of fors meer mensen last hebben van vliegtuiggeluid, is dat geen optie.”

NesBuren

Hollum Ballum

Ternaard

Eenrum

Holwerd

West-Terschelling

Baflo Ulrum Leens Wehe-Eenrum Den Hoorn Zoutkamp Winsum

Metslawier

Ferwert

Dokkum

Marrum

Damwoude Sint-Anne Stiens

Minnertsga Berltsum Tzummarum Seisbierum

Menaam

Burgum

Harlingen

Den Burg

Zuidhorn

Drachten Bakkefean

Onstwedde Vlagtwedde

Veranderingen door consultatie Naar aanleiding van de reacties in de consultatieronde is er dus wel degelijk een aantal veranderingen doorgevoerd. “Zo zijn de wachtruim­ tes voor vliegtuigen, het gebied waar men moet rondcirkelen als er nog niet geland kan worden op Lelystad Airport, verplaatst van Steenwijker­ land (De Weerribben) en Lemelerveld naar een nieuw wachtgebied in de noordelijke achterhoek, nabij Lochem. Daar kunnen de vliegtuigen ook aanzienlijk hoger vliegen; geen 1.800 meter maar 2.700 meter. Overigens is de verwachting dat er maar één keer per drie maanden gebruik van hoeft te worden gemaakt.” Een andere aanpassing maakt het mogelijk dat vliegverkeer vanuit het oosten vanaf de Duitse grens tot aan Zwolle zoveel mogelijk in glijvlucht Den Haag vliegt. “Dat maakt aanzienlijk minder geluid.” Ook is het nu Delft mogelijk bij gelijktijdig aankomend en vertrekkend verkeer op Lelystad ter hoogte van de Zwolse wijk Stadshagen hoger te vliegen (1.500 meter in plaats van 900 meter), worden de woonkernen Lemmer, Heerde en Oene zoveel mogelijk ontzien en is er ook bij Ede een alternatief gevonden waardoor er minder over de bebouwde kom hoeft te worden gevlogen.

Consultatieronde hoort bij proces Van Avermaete is binnen LVNL als General Manager Procedures verantwoordelijk voor de realisatie van luchtverkeersleiding op Lelystad Airport. Hij hecht er waarde aan eerst nog eens uit te leggen waarom de consultatie is geweest. “Dat zit namelijk in het proces ingebakken. kkelijkere Na de keuze voor de routes vlakbij omdat in Lelystad Airport, de keuze voor de zogenaamde B+-variant, zijn de e en aansluitroutes ontworpen (zie gt, de illustratie).” De aansluitroutes zijn zijn, en n die de routes die aansluiten op de egio’s er aanvliegroutes van landend en rust kan opstijgend verkeer van Lelystad Airport. “Dan is er een moment dat is belangrijk je die voorlegt aan de belanghebben­ oor de hele den, zoals de omgeving. Want er valt iggende meestal nog aan te sleutelen.” alleen Alle reacties die in de consultatieron­ eid, maar de zijn binnengekomen met nctie van voor­stellen voor andere routes zijn hoort een getoetst. “Vervolgens zijn er drie reikbaarheid reacties mogelijk. Of we kunnen zo’n n Lelystad wijziging overnemen, of het kan misschien, maar dat vergt dan wel

Sluis

Callantsoog

Velsen-Noord

Zaandam

Haarlem

Leiderdorp

Woubrugge

Leiden

Oosteinde

Poeldijk Wateringen Kwintsheul Honselersdijk Den Hoorn

Waddinxveen Gouda

Rozenburg

Brielle

Zwartewaal

Heenvliet Geervliet Abbenbroek

Hellevoetsluis

Zuidland

Ridderkerk

Hoogvliet

Mijnsheerenland Klaaswaal

ZuidBeijerland

Puttershoek

Numansdorp

Strijen

Hank

Ooltgensplaat

Geertruidenberg

Moerdijk

Willemstad

Raamsdonksveer Made

Fijnaart

Dinteloord

Dongen

Steenbergen

Sint-Maartensdijk Tholen

Wemeldingen

Arnemuiden

Middelburg

Koudekerke

Oost-Souburg

Vlissingen

Goes

Lewedorp

Yerseke Kapelle Heinkenszand 's-Gravenpolder 's-Heerenhoek Hansweert Kruiningen

Halsteren

Krabbendijke

Borssele

Breskens

IJzendijke

Terneuzen

Biervliet

Philippine

Vogelwaarde Zaamslag

Axel

Zundert

inkomend inkomend verkeer verkeer - nieuw - nieuw Hoogstraten

Zelzate

Venhorst

Reusel

Bakel

Helmond

Deurne

Geldrop

Aalst Waalre

BladelHapert

1.800Eersel 1.800 metermeter

Asten

Someren

Heeze

Blerick

Venlo

Maasbree

Leende

Meijel

KampLintfort

hoogtepunt

Teuge Teuge Airport Airport Kempen

Tegelen

Krefeld

Baarlo Belfeld

Maarheeze

Kessel Reuver

Nederweert Budel

Weert

Roggel Heythuysen Baexem

Neerpelt

Neer

Haelen

Beesel

Swalmen

Horn Mol

Grubbenvorst Velden

Sevenum

Panningen

Schoten Lommel

Liessel

hoogtepunt hoogtepunt Valkenswaard

Geldern

Lelystad Lelystad Airport Airport

Horst

vertrekkend vertrekkend verkeer verkeer - nieuw - nieuw

Sint Jansteen

Berchem

1.800 meter

Tienray

Arcen

Luyksgestel

Koewacht

vertrekkend verkeer - nieuw

vertrekkend vertrekkend verkeer verkeer - bestaand - bestaand Eindhoven

Bergeijk

Kapellen

Venray

Lieshout Aarle-Rixtel Molenheide

Mierlo

oefengebied oefengebied marine marine / landmacht / landmacht

oefengebiedverkeer marine -/ bestaand landmacht vertrekkend

Kevelaer

Wanssum

oefengebied marine / landmacht

Veldhoven

Vessem

Kalmthout

Weeze

Nieuw Bergen Vierlingsbeek

Overloon

Nuenen

Lage Mierde

Turnhout

Afferden

Stramproy

Roermond

Viersen

h

v

inkomend verkeer - nieuw

Gemert

Son en Breugel

1.800 meter

v

Xanten

Ysselstein

Baarle-Nassau

Ossendrecht

Goch

Heijen

Boxmeer

inkomend verkeer - nieuw

Best

oefengebied mav

Rees

wachtgebied inkomend verkeer - bestaand

SintLiempde Oedenrode

Middelbeers

wachtgebied inkomend verkeer - nieuw inkomend verkeer - bestaand

Beek en Donk

inkomend inkomend verkeer verkeer - bestaand - bestaand

Hoogerheide

Bocholt

Gennep

Haps

Sint Anthonis Boekel

inkomend verke

Dinxperlo

vertrekroute inkomend verkeer - bestaand inkomend verkev

Emmerich

naderingsroute Wanroij

Veghel

Erp

Oirschot Hilvarenbeek Diessen

Gendringen

Borken

Spijk

oefengebied marine / landmacht

Mill

Schijndel

Moergestel

Beveren Eeklo

Gemonde

Goirle

Alphen

naderingsroute Ulft

Mook

vertrekroute

Uden Heeswijk Dinther

Boxtel

Oisterwijk

Gilze

wachtgebied

Zeeland

Aalten

Silvolde

Cuijk

Berlicum

Sint-Michielsgestel

Esch

Chaam

Nispen

Antwerpen Maldegem

Haaren

Berkel-Enschot

Rijen

Hulst

Sluiskil

Sas van Gent

Udenhout

Bavel

Rijsbergen

Helvoirt

Loon op Zand

vertrekroute Tilburg

Ulvenhout

Rucphen

Wouw

Kloosterzande

Schoondijke

Oostburg

Breda

Etten-Leur

Bergen op Zoom

's-Hertogenbosch

Schaijk

Winterswijk Coesfeld

Varsseveld Gaanderen Zeddam

Kleve

Groesbeek Molenhoek Heumen

Harreveld

Doetinchem

's-Heerenberg

Stadtlohn

Lichtenvoorde

Halle

wachtgebied

Overasselt Grave

Heesch Nistelrode

Den Dungen

naderingsroute

Oudenbosch Hoeven

Sint-Willebrord

Roosendaal

Kleine wijziging Flevoland Kortom: er heeft op basis van de naderingsroute naderingsroute reacties een aantal wijzigingen vertrekroute vertrekroute plaatsgevonden. In de regio rondom het vliegveld is erwachtgebied bovendien de wachtgebied mogelijkheid gevonden om op de

Zoutelande

Oud-Gastel

Kortgene

Geffen Nuland

Rosmalen

Vught

Teteringen

vertrekroute

Herpen

Oss

Lievelde

Zelhem

Wijchen

Ravenstein

Kerkdriel

Vlijmen Nieuwkuijk Drunen

Vreden

Keijenborg

Beek Beek en Dal

Hedel Ammerzoden

Ahaus Groenlo

Didam

Nijmegen naderingsroute

Bergharen

5.500 meter

Beltrum

Hummelo

Beek

Gronau

Eibergen

Hengelo

Zevenaar

Malden

TerheijdenOosterhout

Sint-Philipsland

Wolphaartsdijk

Waalwijk

Afferden

Lith

Rossum

Engelen

Neede

Nieuw-Wehl Wehl

Duiven

Elst

Valburg

Enschede Glanerbrug

Ruurlo

Giesbeek

Bemmel Doornenburg Pannerden Oosterhout Gendt Ewijk Millingen Lobith Lent Beuningen a/d 5.800 Rijn Ooij meterTolkamer

Druten

BenedenLeeuwen

Huissen

Dodewaard Andelst

Losser Overdinkel

Borculo

Westervoort

Hengelo

Haaksbergen

Vorden

Arnhem

Driel

Zetten

Opheusden

Velp

Oosterbeek

Doorwerth

Heteren

Waardenburg

Kaatsheuvel Zevenbergen

Sint-Annaland

Wissenkerke

Waspik

Klundert

Bruinisse

Kamperland

Haaften

Gameren

Heusden

Dussen

3.300 meter

Tiel Dreumel

Zaltbommel

Werkendam

Ochten

route IN-06

Wijk en Aalburg

Brouwershaven

Oude Tonge

Beesd

Herwijnen

Brakel Woudrichem Giessen Andel Aalst Nieuwendijk Almkerk Veen

Dordrecht

Maasdam 's-Gravendeel

Den Bommel

Veere

Leerdam Asperen Heukelum

Arkel Oud-Alblas Barendrecht Giessenburg HardinxveldHendrik-Ido-Ambacht Gorinchem 3.000 Heerjansdam Giessendam Oud- Heinenoord meter Papendrecht Sliedrecht Boven-Hardinxveld Beijerland Vuren Zwijndrecht Sleeuwijk Nieuw-Beijerland

Middelharnis Dirksland

Serooskerke

Hoornaar

Bleskensgraaf

Alblasserdam

Rhoon Poortugaal

Piershil

Oostkapelle Domburg

Lienden Kesteren

Almen

Oldenzaal De Lutte Deurningen

Boekelo

Lochem

Brummen

routeEllecom De Steeg OUT-02 Doesburg Rheden Drempt Angerlo

Wolfheze

Renkum

2.700 meter

Rhenen

Beusichem

Geldermalsen

Eefde

Steenderen

Wageningen

Maurik

Delden

Diepenheim Hengevelde

Laren

Dieren

Bennekom

Elst

Buren

Spijkenisse

Melissant

Westkapelle

Culemborg

route OUT-07

Ede

Veenendaal Leersum Amerongen

Wijk bij Duurstede

Meerkerk Noordeloos

Lekkerkerk Krimpen a/d Lek Nieuw-Lekkerland

Voorst

Loenen Eerbeek

Hoenderloo

Lunteren Scherpenzeel Renswoude Ederveen

Doorn

Cothen

Lopik Schoonhoven

Maarn

Maassluis

Oostvoorne

Zierikzee

Austerlitz

2.700 meter

Gorssen

Zutphen

Harskamp

Weerselo

Goor

Markelo

Stroe

Barneveld

LeusdenAchterveld

route IN-02

Bathmen

Epse

2.700 meter

Beekbergen

Driebergen Odijk

Vianen

Capelle a/d IJssel Ouderkerk a/d IJssel Bergambacht Schiedam Krimpen a/d IJssel Vlaardingen Rotterdam

Maasland

Voorthuizen

Otterlo

Zeist

Ameide

meter

Denekamp

Albergen

Borne

Enter

Deventer 2.700

Ootmarsum

Saasveld

Holten

Twello

Teuge

Apeldoorn

Hoevelaken

Woudenberg

Benschop

Stolwijk

Nieuwerkerk a/d IJssel

Wierden Almelo

Nijverdal

Haarle

Diepenveen Terwolde

Vaassen

Amersfoort

Nieuwegein Houten IJsselstein

Oudewater Haastrecht

Nordhorn Geesteren Tubbergen

Vriezenveen

Heeten

Kootwijkerbroek

Bunnik

Montfoort

Moordrecht

route IN-06

Olst

Uddel

De Bilt

Linschoten

Bleiswijk Zevenhuizen

Oene

Garderen

Nijkerk

Den Dolder Bilthoven Soesterberg Bosch en Duin

Utrecht

Harmelen

Vroomshoop Vriezenveensewijk

Hellendoorn Hulsen

Raalte

Wijhe

Nijkerkerveen

Maartensdijk

Maarssen Maarssenbroek

Bodegraven Woerden Nieuwerbrug

Putten

Soest

Kockengen

Elspeet

BunschotenSpakenburg

Baarn

Nieuw-Loosdrecht

Breukelen

Reeuwijk Driebruggen

Berkel en Rodenrijs Bergschenhoek

Blaricum Laren Eemnes

Hilversum

Zegveld

Epe

Ermelo

Kortenhoef

Loenen a/d Vecht

Wilnis

Zwammerdam

Moerkapelle

Pijnacker

De Lier Schipluiden

Vinkeveen

Mijdrecht

Alphen a/d Rijn

Boskoop

Zoetermeer

Naaldwijk

Nederhorst Den Berg Vreeland

Heerde

Zeewolde

Huizen

Bussum

Abcoude

Ter Aar

Hazerswoude-dorp

Den Ham

1.800 meter Lemelerveld

Heino Wapenveld

Rijssen

Naarden

Uithoorn

Nieuwkoop

Koudekerk a/d Rijn

Wezep

Oldebroek

Harderwijk

Almere-Hout

Almere-Haven

Muiden Muiderberg

Ouderkerk a/d Amstel

Aalsmeer

RoelofarendsLangeraar veen Nieuwveen

Oegstgeest

Elburg

Nunspeet

Almere

Diemen

Amstelveen Amsterdam-Weesp Zuidoost

Hoofddorp

Maasdijk

Renesse

Biddinghuizen

Amsterdam

Hillegom

Rijnsburg

Bestmen

vaak hoger passeren

Luttenberg

Bennebroek Zwaanshoek

Monster

Burgh-Haamstede

Marken Monnickendam

Bergentheim

Ommen

Oostzaan Broek in Waterland Landsmeer

Badhoevedorp

Nieuw-Vennep Lisse

Hardenberg

Dalfsen

Zwolle 1.800 Hattem meter

Heemstede

Vijfhuizen

Gramsbergen

Dedemsvaart

Balkbrug Nieuwleusen

Dronten

't Harde

Halfweg Zwanenburg

Zandvoort Aerdenhout

Nootdorp

Goedereede Ouddorp Stellendam

Ilpendam

Westzaan

IJmuiden

Rouveen

IJsselmuiden

Lelystad

Purmerend Edam Volendam

Neck

Wormer Assendelft

Santpoort-Noord Velserbroek Santpoort-Zuid Spaarndam Bloemendaal

Schoonebeek

Kampen Middenbeemster

Krommenie

Beverwijk

Coevorden De Krim Slagharen

Hasselt

De Rijp

Zwartemeer

Nieuw-AmsterdamErica

Elim

Zuidwolde

De Wijk

route IN-13 Swifterbant

Uitgeest

Wijk aan Zee

Klazienaveen

Staphorst

Zwartsluis

BargerCompascuum

Oosterhesselen

Hollandscheveld

Vollenhove

Ens

Emmen

Hoogeveen

Meppel

Genemuiden

Akersloot

Castricum Heemskerk

Ruinen

Urk Nagele

Oosthuizen

Aalden Pesse

Nijeveen

Marknesse

Avenhorn

Stompetoren

Limmen

Emmeloord

Tollebeek

Venhuizen

Hoorn

Spierdijk

1.800

EmmerCompascuum

Wijster Uffelte Havelte

Giethoorn

Espel meter

Nieuw-Weerdinge

Odoorn

Schoonoord

Dwingeloo

Steenwijk

1.800 meter

Creil

4.200 meter

Westerbork

Steenwijkerwold

route OUT-10

Enkhuizen

Ter Apel

Exloo

Beilen

Diever

Vledder

route IN-01

Ruinerwold

Midwoud

Heiloo

Egmond-Binnen

Leidschendam Voorburg

Aardenburg

Brugge

Obdam

Ursem

1.800 meter Andijk

Heerhugowaard Sint Pancras

Alkmaar

route Rutten OUT-01

route OUT-12

Wervershoof

Stede Broec Hoogkarspel Nibbixwoud Westwoud Wognum

Ziud-Scharwoude

Bergen Egmond aan den Hoef Egmond aan Zee

Wassenaar

Rockanje

Medemblik Opperdoes

Winkel Nieuwe Niedorp 't Veld Abbekerk Groet Warmenhuizen Waarland Hoogwoud Oudkarspel Schoorl Opmeer Noord-Scharwoude

2e Exloërmond

Noordwolde

Oldemarkt

vanaf hier doorstijgen

Tuitjenhorn

Musselkanaal Borger

Wolvega

route IN-13

Lemmer

Oudemirdum

Middenmeer

Petten

Sellingen

Smilde

Oldeberkoop

Sloten

Bakhuizen

1.800 meter

Schagen

Voorschoten HazerswoudeWassenaar-Vroondaal Zoeterwoude- Rijndijk dorp

Hoek van Holland

Slootdorp

Wieringerwaard

't Zand

Schagerbrug

Katwijk aan Zee

's-Gravenzande

Balk Stavoren

2.700 meter Wieringerwerf

Stadskanaal

Gasselte

Hoogersmilde

Hippolytushoef

Breezand

Anna Paulowna

Appelscha

Nijhoarne

Heerenveen

Sint-Nyk

Koudum Julianadorp

Oudehaske

3.300 meter

EHR49

Gasselternijveen

Rolde

Bovensmilde

Woudsend

Hindeloopen

Den Oever

Noordwijkerhout Lisserbroek Rijsenhout Noordwijk aan Zee Noordwijk-Binnen Kudelstaart Sassenheim Voorhout Leimuiden

Cadzand

KnokkeHeist

Den Helder

EHR8A

Bourtange

Gieten

Assen

Oosterwolde Joure

Wedde

Annen

Donkerbroek

GorredijkJubbega

Heeg

Blijham

Nieuwe Pekela

Veenhuizen

IJlst

“Dan is er een moment dat je die voorlegt aan de belanghebbenden, zoals de omgeving. Want er valt nog aan te sleutelen.”

Bellingwolde Oude Pekela

Veendam

Tynaarlo

Vries

Norg

Haulerwijk

Beetsterzwaag Wynewald

Nieuweschans

Beerta

Winschoten Muntendam

Zuidlaren

Oerterp

Sneek

Workum

Midwolda Scheemda Zuidbroek

EeldePaterswolde

Zevenhuizen

Grou

5.500

Noordbroek meter

HoogezandSappemeer

Peize

Roden

5.500 meter

Schildwolde Slochteren

Harkstede

Haren Leek

Bolsward

Makkum

Oudeschild

Groningen

Hoogkerk

Marum

Mantgum Wommels Easterein

Witmarsum

5.500 meter

Wagenborgen Siddeburen

Niekerk

Grootegast

Garyp

Oosterend

5.500 meter

Aduard

De Harkema Surhuisterveen

Wergea Wirdum

Winsum

Bedum

Ten Boer

Kloostertille Drogeham

Hardegarijp

Leeuwarden

Dronrijp

Franeker

Oentsjerk

Grijpskerk

Emden

Delfzijl Appingedam

Loppersum

Kollum

Kollumerzwaag De Westereen Buitenpost Feanwalden

Spijk

Middelstum

Oldehove

Hallum

Oost-Vlieland

Roodeschool Uithuizermeeden Uithuizen

Usquert

Warffum

Hoorn Midsland

De Koog

Norden

Borkum

1.800 meter

Lelh

Teu


Lelystad Airport Businesspark (LAB)

Duurzaam ontwikkelen Lelystad Airport wordt een innovatieve luchthaven. Verschillende initiatieven op het gebied van energiebesparing, gebruik van duurzame energie, lokale werkgelegenheid en kennisdeling moeten leiden tot de gewenste duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de nabije bedrijventerreinen.

BREEAM duurzaamheidscertificaat voor LAB Bodemenergie voor warmte- en koudeopslag SMART Mobility Testcentrum voor zelfrijdend vervoer Stimuleren zonne-energie bij nieuwe bedrijven Stadsboerderij Boer Kok Een duurzaam, lokaal en educatief initiatief van proeven, kopen en werken/leren

Terminal

LAB en Lelystad Airport Ledverlichting

LEED Gold duurzaamheidscertificaat:

Powerparking

Duurzaam, minimaal en demontabel

Totaal vermogen

Energiezuinig met een slimme, compacte klimaatinstallatie

2x100 plaatsen 0,5 megawatt

Geen gasaansluiting

Duurzame waterketen energie uit afvalwater

Materialenpaspoort voor stimulering van hergebruik

Aanleg gelijkstroomnet

Gerobotiseerd bagagesysteem

Aanleg start- en landingsbaan Door innovatieve funderingstechniek is er minder grond afgegraven en minder zand aangevoerd. Resultaat:

A6

10.000

70%

Aanleg aansluiting naar de A6

Minder vrachtwagenritten

Asfalt Anthony Fokkerweg met 70% hergebruikt materiaal

500 Ton besparing

Bereikbaarheid

CO2-uitstoot

30%

Energiebesparing Door baanverlichting met Ledlampen

Fietsstimuleringsplan Snelfietspad langs de Larserweg Spaaractie voor werknemers

2/3 Regionale banen

Van de voor onderhoud benodigde banen is tweederde afkomstig uit de regio, dit geeft een kleinere ecologische voetafdruk

Onderwijs/ arbeidsmarkt

Leefbaarheid

uitbreidinglelystadairport.nl nieuws, beeld- en achtergrondinfo

De Lelystadse Boer 70 boeren onderhouden komende 15 jaar het grasland op Lelystad Airport

Gebruiksruimte van de kleinere vliegtuigen Convenant voedselveiligheid Biomonitoring, het meten van de luchtkwaliteit Biobased Stimuleren productie van groene grondstoffen, o.a. verwerken van grootschalige bamboeteelt

22,4 m

GA terminal Zonnepanelen Loodvrij AVgas tanken GA vliegtuigen

8m Verhoging verkeerstoren Hergebruik van oude toren

SCALA

ROC Amsterdam, ROC Flevoland, Lelystad Airport, Werkbedrijf Lelystad, Luchtvaart - Themapark Aviodrome, provincie Flevoland en gemeente Lelystad bundelen krachten in samenwerkingscollege. Resultaat: Luchtvaartopleidingen sluiten aan op de behoeften van de arbeidsmarkt

General Aviation (GA) Areaal

70 Luchthavenfonds Voor duurzaamheids- en leefbaarheidsprojecten op en rondom de luchthaven is een luchthavenfonds beschikbaar

Openbaar vervoer Tussen Lelystad Centrum en Lelystad Airport inzet van duurzame bussen

Solarparking Aviodrome

Afvalstromen, recyclen, hergebruik en preventie

Begeleiding mensen met afstand tot arbeidsmarkt naar werk op de luchthaven Bedrijven stellen MBO stage- en werkervaringsplekken beschikbaar


12

Lelystad Airport JUNI 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Industriële schoonheid in nieuwe, duurzame terminal

“De be

Fla

“Dit is wel een hele bijzondere opdracht”

Impressie passagiersterminal Lelystad Airport. © Paul de Ruiter Architects

Sven-Pieter van der Giesen is als projectmanager namens de TBI-bouwcombinatie J.P. Van Eesteren en Croonwolter&dros betrokken bij de bouw van de nieuwe terminal op Lelystad Airport. Bij het ontwerp is gekozen voor ‘spectaculai­ re eenvoud’. Dat eenvoudige zit hem in de beleving: of je nou met de bus, fiets of auto komt, je bent zo in de terminal, waarvandaan je je vliegtuig al ziet staan. Het spectaculaire zit ’m in de details, want daarbij staat duurzaamheid hoog in het vaandel en daar is heel goed over nagedacht. Bijzondere opdracht “Dit is wel een hele bijzondere opdracht. Het komt niet vaak voor dat een terminal voor een vliegveld in Nederland helemaal nieuw wordt gebouwd. Verbouwingen ja, maar nieuwbouw?” Ook de manier waarop de TBIbouwcombinatie de opdracht kreeg, is bijzonder. “De opdrachtgever heeft een programma van eisen opgesteld, op basis waarvan wij een aanbieding hebben gedaan voor het ontwerp, de realisatie en 15 jaar onderhoud. Deze contractvorm geeft enerzijds veel verantwoording, maar aan de andere zijde ook een hoop vrijheid. Het is aan ons hoe bepaalde eisen worden geïnterpreteerd, niet alles stond tot op de komma beschreven.” Industriële schoonheid “Het basisidee bij het ontwerp is dat dit geen tweede Schiphol wordt. Lelystad Airport wordt geen dagje uit. Alles is er juist op gericht dat je vanaf aankomst binnen een uur in je vliegtuig moet kunnen zitten. Dat hebben we bereikt door de indeling van het gebouw, maar ook doordat vanaf de Plaza waar je binnenkomt tot aan de gate naar het vliegtuig alles

“Vanaf praktisch elk punt in het gebouw kun je je vliegtuig zien staan.” van glas is. Vanaf praktisch elk punt in het gebouw heb je zicht op het proces, vanaf elk punt kun je je vliegtuig zien staan.” Ook in het gebouw is gekozen voor die spectaculaire eenvoud. “De basis van het gebouw is een stalen en houten constructie. We hadden ook kunnen kiezen voor een complete staalcon­ structie, dat is nog éénvoudiger, echter er is ook gekozen voor hout. Dat geeft meer warmte en heeft een robuuste uitstraling. Maar het plafond is bijvoorbeeld niet verder afgewerkt. Je ziet de constructie en je ziet de installatie. Industriële schoonheid.” Aandacht voor duurzaamheid Tegelijkertijd is er veel aandacht besteed aan de duurzaamheid van het gebouw. “We gaan daarbij voor een internationale certificering, het zogenaamde ‘LEED Gold’ (Leadership in Energy and Environmental Design, een internationaal keurmerk voor duurzaamheid). Dat is een enorm uitgebreid programma van eisen, waarbij je een bepaalde score moet halen om er aanspraak op te kunnen maken.” En dat gaat ver. “De Plaza waar je binnenkomt is bijvoorbeeld onver­ warmd. In de zomer is het er warmer, in de winter kouder, het is net alsof je buiten bent. Je bent daar toch niet heel lang en bent gekleed op de buitentemperatuur. Dit scheelt enorm veel energiekosten. Binnenin het gebouw hebben we een klimaatschil voor ruimtes die wel verwarmd

moeten zijn, zoals de lounge en ruimtes voor personeel, de douane en de Koninklijke Marechaussee.” “Maar het gaat om veel meer: het hergebruik van materialen, de bereikbaarheid per openbaar vervoer en fiets en speciale parkeerplekken voor duurzame auto’s. Maar ook om het materiaal dat gebruikt wordt bij de bouw. Dat mag voor minimaal 20 procent van de materiaalwaarde niet verder dan 800 kilometer uit de

“Ik denk wel dat ik hier straks met trots naar zal kijken.”

omgeving af komstig zijn. Dat lijkt ver, maar als wij het hout bij bijvoor­ beeld een bedrijf in Friesland halen, gaat het er ook om waar dat bedrijf het hout weer vandaan heeft. Waar is het bijvoorbeeld gekapt? Het gaat bovendien om minimaal 50 procent FSC-hout. Daarnaast moet minimaal 10 procent van de materiaalwaarde aantoonbaar “recycled content” zijn, oftewel hergebruikt materiaal.” Trots op prestatie Het is een duizelingwekkend aantal voorschriften waaraan moet worden voldaan, van herbruikbaar materiaal tot waterbesparende douches en toiletten. “Zo moet er straks ook gebruik worden gemaakt van groene

Me

energie en zijn er eisen voor de luchtkwaliteit (indoor air quality) om te voorkomen dat er in het gebouw veel stof in de lucht zit.” En ja, dat levert dus een bijzonder gebouw op. Een gebouw om trots op te zijn? Van der Giesen lacht. “Het is een algemeen gebruik in de bouw, dat als je langs een gebouw rijdt waar je bij betrokken was je tegen je kind kunt zeggen “Kijk, dat heeft papa gebouwd”. We doen het met z’n allen. Maar ik denk wel dat ik hier straks met trots naar zal kijken. Een nieuwe terminal voor een luchthaven: het komt in Nederland eigenlijk nooit voor en het zal zo één twee drie ook niet meer gebeuren. En dat is bijzonder.”

Sven-Pieter van der Giesen. © Kees Bakker Communicatie

Par

Paru opleidin gespecialisee AED, VCA, C valtrainingen

U krijgt bij o realistische o branden in r zijn naar de zolder- kame werkplaats o interne tank autobrand- o trainingen g


Lelystad Airport JUNI 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

13

“De beleving wordt straks anders”

Flantuas heeft de toekomst “Ik ben een gevoelsmens. En ik doe de gewone dingen vaak net iets anders.” Gerhard en Wilma Flantua vieren dit jaar hun 25-jarig jubileum met restaurant Flantuas op Lelystad Airport. En de toekomst ziet er zonnig uit, wat Gerhard betreft. Passie voor koken Gerhard is geboren met een passie voor koken, het zit in zijn bloed. “Ik ben er al van jongs af aan mee bezig, op mijn veertiende stond ik al in de keuken. Op de LTS heb ik een consumptieve opleiding gevolgd. Ik heb stage gelopen bij diverse sterren­ koks. Tijdens mijn militaire dienst­ plicht stond ik na een week al in de keuken van de officiersmess. Tijdens uitzending in Libanon kookte ik voor de UNIFIL-manschappen op 7-16 in Al Yatun.” Polder was voorbestemd Nadat Gerhard Wilma had ontmoet, woonden de twee eerst in Amsterdam, waar Gerhard chef-kok was bij restaurant De Graaf. Toen dat restaurant plotseling dichtging, was dat een teleurstelling. De polder trok, op een ongekende manier. “Het leek wel voorbestemd. Wilma is de oudste dochter van echte polderpioniers. Na Amsterdam ging ik op zoek naar de mogelijkheden voor een eigen restaurant. ‘Het vliegveld’ kwam vrij. Een eigen restaurant boven de vliegschool van Martinair voor een gastvrije stewardess, Wilma’s beroep

in die tijd, en een creatieve kok. In een gebouw waar mijn vader als ijzervlech­ ter de fundering heeft gelegd. Snap je dat ik denk dat het voorbestemd was?” Lokale producten Flantuas doet de dingen vaak net even anders. Met tosti’s die de namen van vliegtuigen hebben, ‘Take offs’ als voorgerechten en ‘Happy Landings’ als toetjes, niet alledaagse ingrediën­ ten als zuurkool en buikspek en een wekelijks wisselende special die ‘Vliegende schotel’ heet. Het maakt dat het restaurant een eigen smoel heeft, authentiek is en in de wijde omgeving een goede reputatie heeft. “Op een gegeven moment ben ik mijzelf gaan onderscheiden door lokale producten te gebruiken. Eerlijk en duurzaam voedsel, en we hebben hier bijna alles in de omgeving. Ik ben daar twaalf jaar geleden mee begon­ nen. En nu komt zo’n 70 procent van al onze versinkoop binnen een straal van 45 kilometer rond Flantuas. Vlees, vis, groenten, melk, van alles en lekker.” De mogelijkheden die Lelystad Airport bood, deden Gerhard ook besluiten de vleugels uit te slaan. “Ik ben nu bezig met de ontwikkeling van een Stadsboerderij, 23 hectare vruchtbare landbouwgrond aan de Meerkoetenweg dat we via de gemeente Lelystad kregen aan­ge­ boden. Daar verbouwen we zelf groenten, we hebben het omge­ schakeld naar een biologisch bedrijf.”

Gerhard Flantua op het terras van zijn restaurant: “Het uitzicht gaat spectaculair veranderen”. © Ed van der Linden

Spectaculair uitzicht Gerhard is, gek genoeg, niet zo heel erg bezig met de kansen die Lelystad Airport straks als vakantievliegveld biedt. “Dat zit in mijn natuur, ik denk nooit zo ver vooruit. Ik had toentertijd ook geen idee wat dit ooit zou gaan worden. Bovendien zijn we elke dag druk bezig Flantuas op de rit te houden. Dat hoort bij een vliegveld: dat is zeven dagen per week in bedrijf, dus dat geldt ook voor ons restaurant.” Maar natuurlijk, er gaat veel verande­ ren. “De aanloop naar de ontwik­ keling als vakantievliegveld zal

voor ons veel extra drukte betekenen, dat is al prima. En de beleving wordt straks anders. Wij besteden veel aandacht aan ons terras, daar scoren we ook altijd goed mee in terrastes­ ten. Maar het uitzicht wordt straks spectaculair anders: passagiersvlieg­ tuigen die landen en opstijgen, dat is toch een mooi gezicht.” En inmiddels zetten ook de twee dochters Flantua hun eerste stappen op kook- en restaurantgebied. “En daar leer ik weer veel van, van die twee.” Kortom: Flantuas heeft de toekomst.

“Nu komt zo’n 70 procent van al onze versinkoop binnen een straal van 45 kilometer rond Flantuas.”

Meer vrije tijd door filevrij werken!

Airport. Zij geeft vorm aan de lokale HR-operatie van het vliegveld en bouwt mee aan de toekomstige organisatie. Lelystad Airport heeft als uitgangspunt zaken te doen met regionale partijen en hiermee voegt de directie van Lelystad Airport de daad bij het woord.

Tekst: Burger Support

Flevoland heeft potentie én ambitie: carrière maken in je eigen provincie is wel degelijk mogelijk. Burger Support (personeelsspecialist) heeft deze missie verwerkt in haar bedrijfsvoering en richt zich primair

op het mogelijk maken van carrières (direct op contract bij de werkgever) in Flevoland en het behoud van talent voor de Provincie. Sinds 2005 zijn 1.200 Flevolanders aan een vaste baan geholpen in hun ‘achtertuin’. Het team bestaat uit 11 professionals die dagelijks vraag en aanbod op MBO+ en HBO niveau

samenbrengt. (Latent) werkzoeken­ de en opdrachtgever staan hierin altijd centraal. Relatiebeheer en –behoud is één van de speerpunten van het enthousiaste team en dat geldt zowel voor werkgevers als voor de werkzoeken­ de. Flevolanders die (latent) op zoek gaan naar een baan dichter bij huis,

worden door de consultants op hun wenken bediend. Zij zijn de ‘job-hunter’ namens de werkzoe­ kende die zich kan focussen op de huidige baan, studie en/ of gezin, terwijl Burger Support de perfecte uitdaging voor hem of haar vindt. Burger Support heeft heel mooie opdrachtgevers, waaronder Lelystad

Ook interesse in een carrière-switch in of naar Flevoland? Neem dan gerust contact op met het kantoor 0320 - 23 29 23 of ga naar de website voor het actuele vacature-aanbod burgersupport.nl. De diensten voor werkzoekenden zijn gratis, vrijblij­ vend én discretie gegarandeerd. Betrouwbaar, betrokken en professioneel, dat mag u van Burger Support verwachten! The Sky is not the limit!

Paru opleidingscentrum voor al uw opleidingen Tekst: Paru BHV Paru opleidingscentrum is gespecialiseerd in BHV, EHBO, AED, VCA, Code 95, agressie- en overvaltrainingen. U krijgt bij ons een opleiding in een realistische omgeving oftewel echte branden in ruimtes die nagebouwd zijn naar de realiteit, zoals een zolder- kamer, een keuken, een werkplaats of een schuur. Bij onze interne tankshop worden behalve de autobrand- ook overval- en agressie­ trainingen gehouden.

Naast al deze opleidingen kunt u bij ons ook terecht voor teambuilding en bedrijfsuitjes. Hierbij wordt ook de inwendige mens niet vergeten. Voor bedrijven nemen we ook steeds vaker de controle op brandmeld­ centrales, blussers en noodverlich­ tingen over. Door onze scherpe inkoop kunnen wij de kosten laag houden wat zich vertaalt in een kostenbespa­rende prijs naar onze klanten. Uiteraard zijn de mogelijkheden te veel om allemaal te vermelden. Neem

gerust contact op om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken. U zult zien dat naast dat we één van de grootste opleiders zijn, we één van de laagste prijzen hanteren. Prijsvoorbeeld herhaling BHV: elders € 145,00, bij ons slechts € 90,00 incl. lunch en certificaat. Paru opleidingscentrum Damsluisweg 95 1332EB Almere 036 - 737 03 52 www. paru-oc.nl E: info@paru-oc.nl


14

Lelystad Airport JUNI 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Zonder energie haal je het hart uit onze zaak EnergieScan is hier een goed voorbeeld van. Met je persoonlijke accountmanager ga je samen kijken welke energiebesparende maatrege­ len er zijn te realiseren binnen jouw bedrijf. Verder biedt MAIN innovatie­ ve producten en diensten die zijn gericht op de toekomst. Hiermee helpen zij hun klanten om gemakke­ lijk grip en inzicht te krijgen in hun energieverbruik. Op die manier wordt het mogelijk om te besparen op je energiekosten. Dat is erg fijn voor mij als ondernemer,” benadrukt Scarlett Mussche.

Tekst: Marco de Vries MainEnergie MAK Groep is een groep van enthousiaste en ervaren financieel specialisten, die garant staan voor vakkundige begeleiding voor particulieren en bedrijven op het gebied van boekhouding, verzeke­ ringen, kredieten en budgetcoaching. Zij doen dit op een persoonlijke manier. Dit is één van de dingen die zij gemeen hebben met MAIN Energie, hun partner op het gebied van energie.

Scarlett Mussche, directeur en beëdigd financieel adviseur binnen de MAK Groep, heeft in haar functie direct contact op het gebied van energie voor haar onderneming. In tegenstelling tot veel andere energieleveranciers heeft zij met haar persoonlijke accountmanager Kees van Zanten van MAIN één vast aanspreekpunt. Iets dat volgens haar erg prettig is voor een drukke onder­nemer. De MAK Groep werkt vanuit de regio Flevoland en probeert daarom ook het netwerk in de eigen regio te vergroten. Dit is één van de

Toch is energie bij veel ondernemers niet top of mind. Echter, energie is wél de tweede kostenpost voor een onderneming. Scarlett Mussche: “Een bedrijf kan niet zonder energie. Ik zeg dan ook altijd: Zonder energie haal je het hart uit onze zaak.” Een andere component die belangrijk is voor de MAK groep is de uitbrei­ ding van Lelystad Airport: De verdere uitbreiding van het vliegveld biedt volgens Scarlett Mussche dé kans om de provincie nog sterker op de kaart te zetten. Ook MAIN levert door samenwerking met lokale onderne­ mers haar bijdrage aan het versterken van ondernemend Flevoland.

dingen waardoor zij de samenwer­ king met MAIN erg prettig ervaart. “De lijntjes zijn lekker kort. Zij weten wat er speelt en kunnen de diverse partijen dichter bij elkaar brengen. Ook werken ze nauw samen met ondernemers in de regio én ze zijn ook nog eens betrokken bij goede doelen!”. “MAIN Energie levert energie met een gezicht. Dit betekent persoonlijk advies van je eigen accountmanager op het gebied van zakelijke energie. Dat spreekt mij aan. De MAIN

Wij maken ons sterk voor ondernemers in onze regio

Bedrijfsuitbreiding? Maak een afspraak. Wij helpen jou graag met het realiseren van jouw plannen. Bel (0320) 292 600 of mail naar mkb.flevoland@rabobank.nl www.rabobank.nl/flevoland


or s o

Lelystad Airport JUNI 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

15

Bereikbaarheid Lelystad Airport wordt goed geregeld Investeringen in busbaan en fietspad en autowegen Op de fiets naar het werk Een greep uit de lopende acties om werknemers en werkgevers ertoe over te halen met de fiets naar het werk op en rond Lelystad Airport te gaan: • De campagne ‘Rij2op5’ daagt werknemers uit om minimaal twee van de vijf werkdagen op de fiets naar het werk te gaan • Werknemers krijgen veertien dagen de gelegenheid voor woon-werkverkeer gebruik te maken van een e-bike of speed pedelec. • Werknemers die op de fiets naar het werk gaan, sparen ‘trappers’, waarde­ punten waarmee leuke dingen kunnen worden gekocht. • Op rij2op5.nl/lelystadairport-eo staat een overzicht van alle acties.

goede. En het is ook leuk: je beleeft je omgeving veel meer, je ziet nog eens wat. Het is veel goedkoper dan autorijden. Het is vaak, zeker in de spits, sneller. Het is duurzaam en goed voor het milieu. En, voor werkgevers ook een aardig aspect, het levert meer parkeerruimte op voor klanten die met de auto komen.” Andries Liemburg en Elwin Pippel. © Kees Bakker Communicatie

Bij de bereikbaarheid van Lelystad Airport wordt vaak gedacht aan de passagiers, die veelal per auto of trein zullen komen. Maar er werken nu al duizenden mensen op de bedrijven­ terreinen rond het vliegveld en dat worden er veel meer. “Ook voor hen moet de bereikbaarheid goed geregeld zijn,” zegt Andries Liemburg. Samen met zijn collega Elwin Pippel van de provincie Flevoland en andere collega’s, werkt hij daar dan ook hard aan. Investeringen in infrastructuur “Van het geld dat beschikbaar is om de bereikbaarheid van de luchthaven op peil te brengen en te houden, is een deel bestemd voor mobiliteitsma­ nagement,” zegt Liemburg. Natuurlijk zijn er investeringen in de infrastruc­ tuur om Lelystad Airport per auto bereikbaar te houden. “Zo heeft de provincie de Anthony Fokkerweg aangelegd en die gaat nog verlengd worden en een aansluiting krijgen op de A6. Voor de bereikbaarheid van Flevoland en Lelystad start

“Voor de buslijn is de planning dat in juni de aanbeste­ ding van de exploi­ tatie start en dat de bus april 2020 gaat rijden.”

“Werkgevers en werknemers worden nu al uitgedaagd met de fiets naar het werk te gaan.”

Voordelen van fietsen Er worden veel vliegen in één klap mee geslagen: Lelystad Airport blijft optimaal bereikbaar, maar het fietsen van en naar je werk heeft ook enorm veel voordelen. Liemburg hoeft daar niet lang over na te denken. “Het is gezond. Uit onderzoek blijkt dat werknemers die dagelijks op de fiets naar het werk gaan tien tot vijftien procent minder vaak ziek zijn. Het komt de arbeidsproductiviteit ook ten

Openbaar vervoer Een ander deel van het mobiliteits­ management richt zich op het openbaar vervoer: de bus. Daar houdt Elwin Pippel zich mee bezig. “Er wordt vanaf station Lelystad Centrum een busbaan aangelegd die aansluiting krijgt op de Larserdreef. De gedachte is dat er een nieuwe Airportshuttle zonder stations daartussen in één ruk van het station naar de terminal rijdt en vice versa. En natuurlijk denken we daarbij ook aan duurzaamheid, dat is toch de ambitie van alle bij het project betrokken partijen. Dus

elektrische bussen met de modernste snufjes.” De bussen zullen vliegtuigpassagiers snel van en naar het vliegveld brengen. “In eerste instantie zullen de ritten aansluiten op de vertrek- en aankomsttijden van de vliegtuigen, omdat het in het begin nog maar om een aantal vluchten per dag gaat. Maar naarmate dat groeit, zal het een meer vaste busdienst worden, met twee ritten per uur gedurende de uren dat het vliegveld open is.” Voor de buslijn is de planning dat in juni de aanbeste­ ding van de exploitatie start en dat de bus april 2020 gaat rijden. En dan is de bus ook interessant voor werkne­ mers. “Daar valt het werk van Andries en mij ook samen. Want de bus zal niet overal op de luchthaven stoppen. Dus kijken we ook naar de bereik­ baarheid van de bushaltes, met fietsen­stallingen daarbij, ook voor e-bikes. Zodat er ook een combinatie kan worden gemaakt van bus en fiets.”

Rijkswaterstaat binnenkort met de voorbereiding voor de verbreding van de A6 van 2x2 naar 2x3 rijbanen tussen Almere Buiten-Oost en de afslag Lelystad. Dit is ook voor de bereikbaarheid van de luchthaven een goede zaak.” Richten op fietsers Maar het mobiliteitsmanagement richt zich vooral op de fiets. Zo wordt er tussen station Lelystad Centrum en Lelystad Airport een ‘e-bike-waar­ dige’ fietsroute aangelegd. “Het Larserpad, dat bestemd is voor langzaam verkeer, wordt verbreed van 3,5 naar 5,5 meter. En vanaf de Larserdreef komt er een nieuw fietspad naar het station.” Dat is dus niet met de gedachte dat de vliegtuigpassagiers straks de fiets pakken, maar gericht op de werkne­ mers op en rond het vliegveld. “Daarom zijn onze acties er nu al op gericht om werkgevers en werknemers ertoe te bewegen met de fiets naar het werk te gaan. Dat doen we met allerlei acties (zie kader).” Verbeteren bereikbaarheid Lelystad Airport.

Nummer 1 van Flevoland Reserveren (036) 523 25 52

Rembrandtweg 14

GRATIS parkeren voor de deur!

www.pallasathenealmere.nl

Afhalen en catering mogelijk

LIVE MUZIEK zaterdag 29 sept

ember

3 gangen menu: maandag t/m donderdag € 28,50 en vrijdag t/m zondag € 32,50


16

Lelystad Airport JUNI 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Veiligheid gaat voor alles bij Ernest ter Hart

“Elke vezel van het bedrijf verandert. Het zijn interessante tijden” “Iedereen heeft er mee te maken, van de directeur tot de schoonmaker.” organisatie. Want iedereen heeft er mee te maken, van de directeur tot de schoonmaker. Tot slot heeft het te maken met ‘operations’. Alle procedures moeten in orde zijn en op elkaar aansluiten. Van het schoon­maken van de baan bij sneeuw tot de procedures bij mist en alle andere werkzaamheden die op een vliegveld plaatsvinden en het vliegverkeer natuurlijk niet mogen hinderen.” Ernest ter Hart. © Kees Bakker Communicatie

Ernest ter Hart (41) is als ‘compliance officer’ werkzaam op Lelystad Airport. En ja, dat vergt wel enige uitleg. “Ik kan al nauwelijks aan mijn moeder uitleggen wat ik precies doe…” Voldoen aan regels Welnu, speciaal voor moeder Ter Hart: een compliance officer is iemand die overziet en in de gaten houdt dat alles en iedereen binnen

OMALA N.V. Pelikaanweg 44 8218 PG Lelystad +31 320 820 216

de organisatie voldoet aan de externe wet- en regelgeving en de eigen procedures volgt die aan een vliegveld zijn gesteld. “Die regelgeving is zeer uitgebreid, mede omdat we als passagiersluchthaven straks ook aan allerlei Europese regels moeten voldoen.” Veiligheid voor alles Dat heeft veel, zo niet alles met

veiligheid te maken. “De uitgebreide regelgeving heeft betrekking op drie zaken. Ten eerste het ‘design’, oftewel alle infrastructurele en inrichtings­ eisen waar een luchthaven aan moet volden. Van de lengte van de landings­ baan tot aan de markeringen op de grond. Het tweede is de organisatie: overlegstructuren, managementstruc­ turen, hoe je met veiligheid omgaat en hoe dat ingebakken zit in de

Razend interessant Het toepassen van die wet- en regelgeving zit natuurlijk diep ingebakken in de organisatie. “Iedereen is zich er van bewust. Het moet routine zijn, maar het mag ook niet teveel routine worden, waardoor onachtzaamheid kan optreden.” Kortom: een veelomvattende taak. “Maar wel ontzettend leuk. Je werkt met heel veel mensen en organisaties samen, omdat er natuurlijk op allerlei gebied afstemming moet plaatsvin­ den. Daarbij komt dat we nu in een

fase van verandering en dus van opbouw zitten. Ook dat maakt het razend interessant.” “Wat mij intrigeert is de formele kant van een hele praktische bedrijfsvoering. Maar het geeft ook een kick als je iedereen weet te doordringen van waarom bepaalde dingen moeten worden gedaan zoals ze worden gedaan. Dat iedereen het besef heeft van de achterliggende redenen. En de wet- en regelgeving verandert constant, dus dat bijhouden is ook een uitdaging op zich.” Carrière op vliegveld Ernest werkt al sinds 2002 op Lelystad Airport. Eerst in de opera­ tionele dienst, op de verkeerstoren, daarna als coördinator operationele dienst en sinds 1 januari als complian­ ce officer. De verandering die Lelystad Airport ondergaat, vindt hij mateloos boeiend. “Van een klein regionaal vliegveld naar een passagiersluchtha­ ven, dat is een enorme stap. Elke vezel van het bedrijf verandert. Het zijn interessante tijden.” En wat doet hij dan in zijn vrije tijd? Tja, dat verzin je dus niet. “Ik ben lid van de Gooise Zweefvliegclub van het vliegveld in Hilversum en hou ook van motorvliegen. Ja, da’s een heel ander vliegveld,’ lacht hij. ‘Klein en kneuterig. Maar dat moet ook vooral zo blijven.”

LOGISTIEK OP LELYSTAD AIRPORT BUSINESSPARK Tussen Amsterdam-Lelystad Airport en de A6 ligt ons bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark (LAB). Een dynamische plek waar innovatie en duurzaamheid centraal staan en waar ondernemers ruimte krijgen om te kunnen ondernemen.

commerciële voorzieningen. Deelgebied Flight District II biedt ruimte aan meer grootschalige (logistieke) ontwikkelingen in combinatie met hoogwaardige kantoorruimte of andere hoogwaardige functies. Zichtlocaties zijn beschikbaar vanaf 5.000m2. Door de uitstekende verbinding met de terminal van AmsterdamLAB fungeert als een springplank naar Europa en de rest van de wereld. We geven Lelystad Airport is dit dé ideale plek voor bedrijven die internationaal zaken doen en/ uw bedrijf letterlijk en figuurlijk de ruimte of die willen ondernemen binnen een uniek voor groei en ontwikkeling. werkmilieu. Het deel van LAB dat direct is gelegen Iets verder van de luchthaven vindt u A6 nabij Amsterdam-Lelystad Airport district, het gebied wat op dit moment voor noemen we Flight District en staat voor een groot deel wordt ingevuld door Inditex, een belangrijk deel in het teken van de maar waar ook nog een aantal kavels ontwikkeling van de luchthaven. Het beschikbaar zijn varierend van 5.000m2 tot deelgebied Flight District I biedt ruimte 16.000m2. Of u nu zelf wilt bouwen of liever aan hoogwaardige kantoorruimte, hotels, huurt. Het kan beide bij LAB. luchthavengerelateerde ontwikkelingen en

Voor meer informatie zie:

LELYSTADAIRPORTBUSINESSPARK.NL

De Boeing va


m-

n/ k

or ex,

t er

Lelystad Airport JUNI 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

17

Interview met Hans van der Vlist, voorzitter regiegroep belevingsvlucht.

“De belevingsvlucht geeft mensen in ieder geval een idee” Op verzoek van bewonersgroepen heeft minister Cora van Nieuwenhuizen eerder besloten een vlucht met een vliegtuig te organiseren, die de routes vliegt van de vliegtuigen die straks op Lelystad Airport vliegen: de zogenaamde ‘Belevingsvlucht’. Woensdag 30 mei was het zover en vloog een Boeing 737-800, een toestel dat straks ook Lelystad Airport zal aandoen, de routes over Flevoland, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Noord-Holland en Friesland. Hans van der Vlist is voorzitter van de regiegroep die de vlucht heeft voorbereid, samen met bewoners uit de gebieden waar de routes overheen lopen en vertegenwoordigers van belangengroeperingen. Geen rol in proces “Het is wel belangrijk te benadrukken dat dit geen deel uitmaakt van het besluitvormingsproces rond Lelystad Airport,’ zegt Van der Vlist. “De vlucht is een gebaar van de minister aan de bewoners die er om gevraagd hebben. Die zitten daarom ook in de regiegroep die de vlucht heeft voorbereid, omdat zij over de lokale kennis beschikken en hun gebied goed kennen. Maar op de plannen voor Lelystad Airport heeft dit verder geen invloed.” In de belevingsvlucht zijn alle routes die straks worden gevlogen, nagebootst. “Natuurlijk is het een nabootsing. Er wordt gevlogen zonder passagiers. Omdat een vliegtuig met passagiers en lading meer geluid produceert, is geprobeerd dat te ondervangen door meer kerosine

te tanken, waardoor het vliegtuig toch zwaarder is. En er kon nog niet worden geland op Lelystad Airport. Dus daar is het toestel 30 mei jl. op een hoogte van 600 meter overheen gevlogen, wat straks natuurlijk niet het geval zal zijn. Er is echt gepro­ beerd de werkelijkheid van straks zoveel mogelijk na te bootsen. Daarbij zijn ook minimale hoogtes gevlogen, in werkelijkheid gaan vliegtuigen waar dat kan straks hoger vliegen. De belevingsvlucht geeft mensen in ieder geval een idee”

“Het is wel belang­ rijk te benadrukken dat dit geen deel uitmaakt van het besluitvormings­ proces rond Lelystad Airport.” Toen en nu Op de route zijn meetpunten uitgezet voor het geluid. De resultaten daarvan zullen samen met de reacties die via de speciale site www.belevingsvlucht. nl zijn binnengekomen, worden verwerkt in een rapport, dat ergens in juni zal verschijnen. “We zijn vooral op zoek naar de verschillen tussen de situatie zonder en met vluchten. De gegevens die we verzamelen zullen we, al dan niet met een advies, aan de minister aanbieden.” Dat advies zal dus geen betrekking hebben over of

De bermen bij Lelystad Airport stroomden vol met mensen die nieuwsgierig waren naar de belevingsvlucht. © Fuser Almere

en wanneer de uitbreiding van Lelystad Airport zal plaatsvinden. “Maar je zou je wel kunnen voorstel­ len dat we adviseren nog een keer een tweede vlucht te organiseren, bij andere weersomstandigheden. Of nog andere meetpunten in te richten. Mijn rol is vooral af te tappen wat iedereen vindt en daar een openbaar rapport over te maken.” Gegevens van nut Dat er van tevoren al veel kritiek was

op de belevingsvlucht, verbaast Van der Vlist niet. “Dat is logisch. Ik kan me goed voorstellen dat mensen zeggen dat het geen zin heeft en dat het besluit toch al is genomen. Maar er is om gevraagd en een grote groep mensen heeft werkelijk geen idee wat er op hen af komt. Deze vlucht geeft ze daar wel een idee van. En natuurlijk zullen er mensen zijn die vinden dat het geluid erg is en roepen dat de zondvloed nu over hen heen komt, en er zullen mensen zijn die zich er

weinig van aantrekken en het vinden meevallen. Geluid is iets heel subjectiefs. En als je in een stil gebied geluid maakt, heeft dat een ander effect dan dat je dat in een druk gebied doet. Ieder mens ervaart het anders. Maar deze vlucht levert wel gegevens op die in het verdere proces van nut kunnen zijn. En ik ben zelf ook heel benieuwd wat er uit komt en hoe de discussie vervolgens verder zal verlopen.”

Iedereen ervaart de belevingsvlucht anders “Deze vlucht had meer waarde voor het oude land dan voor Flevoland” De Boeing van Transavia. © Fuser Almere

“Nou, als dit het is, laat ze dan maar komen.” De heer Koomen uit Biddinghuizen reageert vrij laconiek op de belevingsvlucht, die woensdag enkele malen langs zijn woonplaats Biddinghuizen vloog. Koomen heeft zelf een geluidsmeter van Sensornet in zijn tuin staan, een meetpunt dat daar namens de gemeente is neerge­ zet. “Tijdens de eerste vlucht wees die 57 dB aan. Dan vraag ik me echt af waar we het nou eigenlijk over hebben?” De eerste twee keer heeft hij het vliegtuig gezien en gehoord. “Toen stond ik er in de tuin op te wachten. Maar daarna ben ik naar binnen gegaan en heb ik tv gekeken. En heb ik vervolgens het vliegtuig ook niet meer gehoord.” Voor Peter Schoot Uiterkamp was de ervaring weer anders. Hij woont in een boerderij aan de Vlotgrasweg, recht voor de landingsbaan van Lelystad Airport. Hij had ook zitting als Flevolandse vertegenwoordiger in de regiegroep die de belevingsvlucht heeft voorbereid. “Voor mij had die niet zoveel waarde. Het vliegtuig vloog nu op 600 meter over en dat is toch echt iets heel anders dan dat-ie met uitgeklapt landingsgestel op 100 meter hoogte over je huis vliegt. We hebben wel met wat buren bij elkaar gezeten, maar voor ons was de belevingsvlucht

niet representatief, en dat wisten we ook van tevoren.” Voor Ton van Aalderen uit Biddinghuizen was de belevingsvlucht ook niet representatief. Hij zat namens Flevoland in de bewoners­delegatie ‘Aansluitroutes Lelystad Airport’, die door de minister was gevraagd advies uit te brengen over de internetconsultatie over die aansluitroutes. “Deze belevingsvlucht had meer waarde voor het oude land dan voor Flevoland. Het vliegtuig vloog op 600 meter over het vliegveld. Er werd dus niet geklommen en gedaald en dat geeft echt een ander geluid. En dan was het ook nog zonder passagiers.” Voor wat betreft het oude land was de scene in het NOS-journaal met verslaggever Martijn Bink misschien nog wel het meest treffend. Terwijl in Wezep ongeruste mensen zich hadden verzameld om op 1.800 meter het vliegtuig te zien overvliegen, denderde er ook een Intercity langs. “Toch wel erg veel lawaai,” vertrouwde een mevrouw NOS-reporter Bink toe, die daarop vroeg “Van die trein achter u?” Ze bedoelde het vliegtuig, maar Hans van der Vlist, die ook in Wezep was, wist dat het geluid van de trein en dat van het vliegtuig elkaar niet erg veel zullen ontlopen.


18

Lelystad Airport JUNI 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Rabo Airportdesk:

Spil voor ondernemers op en rond Lelystad Airport Tekst:Richard Bender Rabobank Flevoland Stefan Lohuis is sinds eind 2017 de nieuwe directeur Bedrijven van Rabobank Flevoland. Hij wordt gedreven door klanten en ondernemers. En houdt ook nog eens van financieren. In dat werkveld is hij in zijn element en wil hij betekenis vol en relevant zijn. De stap naar Rabobank Flevoland kwam op een mooi moment. Twaalf jaar was Stefan Lohuis bij Rabobank in Amsterdam werkzaam binnen de zakelijke markt. “In mijn laatste jaren was ik daar verantwoordelijk voor de MKB-markt, hier mag ik me als directeur met de gehele bedrijven­ markt bezighouden, van zzp’er tot grootzakelijk, van food & agri tot handel & industrie. Er is genoeg te doen, want de regio groeit hard en heeft in alle sectoren heel veel te bieden. Zo vind ik het prachtig om zelf uit eerste hand nieuwe kennis op te doen in een snel veranderende omgeving en deze te delen met andere klanten en relaties”, aldus Lohuis. Bruggen slaan In de slipstream van Lelystad Airport ontstaan volgens Lohuis veel economische kansen. “Als community bank zijn we het liefst vanaf het begin betrokken bij deze ontwikkelingen.

Daarbij draait het niet alleen om de financiering, maar willen wij ons juist onderscheiden door kennis mee te geven en bruggen te slaan. Dat doen wij bijvoorbeeld ook al bij provinciale projecten als Win4All en de Economic Board. En dat doen we nu ook bij de ontwikkeling van het vliegveld. Dit gebied kan een nieuwe economische prikkel goed gebruiken. Het vliegveld is nu al een economische motor, maar dat zal in de toekomst alleen nog maar versterkt worden. Daar mag de regio trots op zijn.” Airportdesk Direct na de bekendmaking van de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport, faciliteert Rabobank belangstellende ondernemers door middel van een Rabo Airportdesk vanuit de vestiging in Lelystad. “Vanuit de Rabo Airportdesk hebben onze ondernemers één aanspreek­ punt. Daardoor kunnen we snel schakelen en ze vlot bedienen. Dat is een absolute meerwaarde. Want op die manier helpt de Rabobank onderne­ mers bij het verwezenlijken van hun ambities en dromen. Juist nu wordt daar veel gebruik van gemaakt. Samen met de ondernemer kijkt de bank naar de (financierings)behoefte. We nodigen de ondernemer uit om met een goed financieringsplan te komen. Als er een degelijk plan ligt, gaan we op zoek naar de invulling.

Daarbij kijken we verder dan ons eigen assortiment. Zo werken we bijvoorbeeld actief samen met verschillende crowdfundingorganisa­ ties, maar ook met een aantal regionale fondsen. De traditionele lening is vaak nog steeds onderdeel van de totale financiering. Door bijvoorbeeld een deel te lenen, een

deel te leasen en een deel crowdfun­ ding, zijn investeringen beter te financieren, ook in een relatief vroege bedrijfsfase”, aldus Lohuis. “Ik merk dat er nieuwe energie is. Nieuwe ondernemingen die zich op en rondom het vliegveld willen vestigen, maar ook bestaande

bedrijven die gaan uitbreiden. Dit zijn allemaal positieve signalen, en we hopen dan ook dat die trend zich gaat doorzetten. Rabobank wil meegroeien, en zorgen voor een gezonde economische impuls voor de regio”, besluit Lohuis.

Syscon doet grootschalig infraproject op Lelystad Airport Samenwerking is hierbij van cruciaal belang Tekst: Syscon Er komt nogal wat bij kijken om een totaal vernieuwde luchthaven met internationale allure te bouwen. Syscon is verantwoordelijk voor de gehele infrastructuur aangaande communicatie. Dit betekent dat al het dataverkeer (internet en telefoon) van passagiers tot aan douane en luchtverkeersleiding over deze infrastructuur gaat lopen. Om dit te realiseren heeft Syscon de afgelopen maanden samen met haar onderaannemers, hard gewerkt aan

zaken die dat mogelijk maken. Het meeste werk is voor een buitenstaan­ der niet meteen zichtbaar. Waar moet je dan aan denken? Syscon heeft er voor gezorgd dat de verkeerstoren en de start- en landingsbaan geheel volgens de richtlijnen voorzien zijn van netwerkbekabeling. Daarnaast wordt de nieuwe terminal voorzien van een state-of-the-art serverruimte.

dit soort grootschalige projecten. Om het beoogde resultaat te bereiken, is een goede samenwerking met de diverse gespecialiseerde partners van cruciaal belang. Bent u na het lezen van dit artikel nieuwsgierig en wilt u meer weten over ons project op Lelystad Airport? Neem dan contact met ons op via info@syscon.nl of op 0320-232005.

Lelystad Airport wil bij de (uitbreiding van de) luchthaven graag zoveel mogelijk lokale partijen betrekken. Syscon is een lokale partij en heeft ruime ervaring met het realiseren van

Colofon De Airportkrant is een uitgave van Lelystad Airport, provincie Flevoland en gemeente Lelystad. De Lelystad Airportkrant wordt huis-aan-huis verspreid in heel Flevoland. Daarnaast wordt de krant gezonden aan partners van Lelystad Airport en stakeholders. De krant is digitaal beschikbaar via de website www.uitbreidinglelystadairport.nl

Oplage: 176.000

Grafische vormgeving: Fuser – Ed van der Linden

Hoofdredacteur: Kees Bakker

Productie: Stichting Flevo Zakenfestival

Eindredactie: afdelingen communicatie van Lelystad Airport, provincie Flevoland, gemeente Lelystad.

Projectbegeleiding: Fuser - Wim de Bruijn Tekst: Kees Bakker, Richard Bender, Peter Rijsenbrij, Wim de Bruijn

Beeldredactie: Peter Rijsenbrij Producties

Drukwerk en verspreiding: NDC Media


den. signalen, die trend obank wil or een puls voor

Lelystad Airport JUNI 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

19

Word jij onze nieuwe collega? Tekst: Martijn Limburg Viggo De ontwikkeling van de nieuwe vakantielucht­ haven Lelystad Airport is een unieke gebeurtenis voor Nederland. Op het moment dat de luchthaven wordt geopend, zal Viggo gaan zorgen voor een prettige reizigerservaring en een veilige, vlotte af handeling van vliegtuigen. Van het met een glimlach ontvangen van de reizigers, tot en met het achteruit duwen van het vliegtuig vlak voor take off, het zijn allemaal activiteiten die Viggo uitvoert. In de terminal staan gastvrijheid en een efficiënte begeleiding van reizigers centraal. We houden de terminal schoon en onze securitymedewerkers zorgen voor een vlot proces bij het securityfilter. Buiten, in en rondom de vliegtuigen, is het fysiek flink aanpakken. Gedurende 30 minuten vormen

het lossen en laden van bagage, de catering, water- en toiletservice uitdagingen voor onze collega’s op het platform. Ondanks de noodzaak van op tijd vertrekken, komt de veiligheid altijd op de eerste plaats. Innovatieve hulpmiddelen ondersteunen ons hierbij. Viggo is een organisatie waar plezierig en professioneel werken centraal staat, en waarbij altijd oog is voor de menselijke maat. Zodra bekend is wanneer de eerste commerciële vluchten zullen vertrekken, zal Viggo haar wervingscampagne lanceren. Ben jij geïnteres­ seerd in een fantastische baan op Lelystad Airport? Houd dan onze social media en website in de gaten. www.viggo.eu/nl/lelystad

Foto: © Bram Berkien

W W W. F LE VOZ I N E . N L

FLEVOZINE

I n D r u k 2 018

Winkelen in Almere Centrum

De beste binnenstad van Nederland Tekst: Richard Bender Almere City Marketing Het gaat goed met Almere Centrum, dat bestaat uit ruim vierhonderd winkels met grote merken, kleine boetiekjes, gezellige horecapleinen, een schouwburg, bioscoop en veiligheidsmuseum. Nadat in september vorig jaar Hudson’s Bay en Pull&Bear open gingen, volgden diverse horecagelegenheden en kledingzaken als Norah en Paprika. Als kers op de taart werd op een feestelijke bijeenkomst in Rotterdam eind 2017 de titel “Beste Binnenstad 2017 – 2019” toegekend aan Almere Centrum. Een prijs, die iedere twee jaar door het Platform Binnenstads­ management wordt toegekend aan de binnenstad waarin de afgelopen jaren de meeste dynamiek en vernieuwing plaatsvond of waar het beste is gekeken naar de toekomst. Aan het woord zijn Martin Ort, directeur van de Ondernemers­ vereniging Stadscentrum Almere, en Nik Smit, directeur van Almere City Marketing: “De titel is een beloning voor het harde werk dat Almere heeft verzet om het centrum van de stad verder te ontwikkelen en te versterken. Dat gebeurde in een tijd die niet gemakkelijk was. Samen hebben de stakeholders (ondernemers, gemeente, vastgoedeigenaren en Almere City Marketing) ervoor gezorgd, dat Almere Centrum de plek is waar bewoners, ondernemers en bezoekers met plezier kunnen wonen, onderne­ men, winkelen en verblijven. Menging van functies is de beste toekomststra­ tegie voor een bloeiende binnenstad.”

Beide heren zijn vanuit hun functie dagelijks bezig met het op de kaart zetten van Almere in het algemeen, en Almere Centrum in het bijzonder. Zij zijn dan ook heel blij met het winnen van de prijs en de erkenning van de inspanningen die er zijn gedaan. Ort: “Ik ervaar de prijs als een geweldige beloning voor het harde werken in de afgelopen tien jaar. Deze prijs is het mooiste hoogtepunt na jarenlange volharding om samen te werken met iedereen die belang heeft bij een goed functionerend centrum. Samen sterk is zeer noodzakelijk voor een succesvolle binnenstad.” Smit vult aan: “Een levendige binnenstad is belangrijk voor iedere stad. Daarom investeert Almere al jaren volop in een bruisend stadscentrum. We hebben laten zien dat de binnenstad van Almere hét kloppende hart van stad en regio is. Daar ben ik trots op.” Het winnen van de prijs kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Smit: “Sinds een paar jaar voegen de samenwerkende partijen in Almere Centrum hun marketingbudgetten samen. Alle partijen komen maande­ lijks samen in een redactie, die het beleid maakt, en een promotiecom­ missie, die de invulling bepaalt. De uitvoering ligt vervolgens bij Almere City Marketing. Onze organisatie is gevestigd in het hart van de stad, waardoor we zien wat er gebeurt en wat het oplevert.” “De verkiezing tot beste binnenstad is de motor geweest om een extra boost te geven aan de marketing van de binnenstad,” legt Ort uit. “Zo doen we aan citydressing en evenementenpromotie. Panden die tijdelijk leegstaan bestickeren we met

informatie aan het winkelend publiek over de sterke punten van het centrum. We benadrukken het ook in tv-reclames en advertenties. Daarnaast is er een mediaplan in de maak. Alles is er op gericht om maximaal uit te dragen dat we de beste binnenstad van Nederland zijn.” Smit rondt af: “We laten zoveel mogelijk mensen weten dat er in Almere Centrum altijd wat te beleven valt. Zomers zijn er veel evenementen en de stad heeft een mooie schouwburg en een grote bioscoop. Daarnaast is het centrum zowel met de auto als het openbaar vervoer goed bereikbaar. En parkeren is hier nooit een probleem. Redenen genoeg om Almere Centrum gauw een keer te bezoeken!”

Foto: © Eljee Bergwerff photography

Verkiezing Beste Binnenstad De Verkiezing Beste Binnenstad wordt sinds 2003 georganiseerd. Het Platform Binnenstadsmanage­ ment organiseert de tweejaarlijkse verkiezing om de ontwikkeling van binnensteden te stimuleren en te ondersteunen. De titel levert een belangrijke bijdrage aan de erkenning van de verrichte inspanningen op het gebied van exploitatie, vastgoed en overheid in de binnenstad. De jury keek naar

een veelheid van aspecten. Uiteraard telt het aanbod van winkels en voorzieningen, maar ook uitstraling, cultuur, openbare ruimte, bereik­ baarheid, gastvrijheid, duurzaam­ heid, digitalisering en veiligheid tellen mee. Behalve de eer krijgt de winnaar van de titel begeleiding bij, en advies over het benutten van de titel voor de promotie van de binnenstad.


van Lelystad Toplocatie voor kantoren Nu te huur: penthouse, 400 m2

A6 Gratis internet

Langs de A6

Bereikbaar met openbaar vervoer

www.mac3park.nl

Nabij vliegveld

Gratis parkeren met oplaadpunt


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.