Page 1

iz te as D - G AS ria E to GE Vi AD


4-5

Barne diseinua Diseño interiores

4. Proyecto Magialdia / Magialdia proiektua

Klip nº2 (ADGE aldizkaria/revista EASD) Martxoa 2011 Marzo Arte eta Goimailako Diseinu Eskola / Escuela de Arte y Superior de Diseño C/ Cuadrilla de Salvatierra S/N 01012 Vitoria-Gasteiz TLF: 945 123 395 FAX: 945 123 394 www.arte-eskola.com Diseinua eta maketazioa / Diseño y Maquetación: Diseinu Grafikoko Goimailako Ikasketetako 2. mailako ikasleak / Alumnos de 2º curso de Estudios Superiores de Diseño Gráfico Imprimaketa / Impresión: EPS

6-10

Diseinu grafikoa Diseño gráfico

6. Diseinua grafikoa / Diseño gráfico 8. Seinaletika / Señalética 10. Lerroa / Línea

11-15

Argazkigintza artistikoa Fotografía artística

11. Proyecto final / Azken proiektua 14. Fotografía 2º / Argazkigintza 2º

16-20

Ilustrazioa Ilustración

16. Komikia / Comic 18. Proyecto final / Azken proiektua 20. Pixelart


Editoriala Hirugarren Klip-a da esku artean daukazun hau, Arte eta Goimailako Diseinu Eskola / Escuela de Arte y Superior de Diseño, bikoiztutako izen luzeeea duen gure eskolako aldizkaria. “Errementariaren etxean zotza burruntzi” deritzon esamoldea betetzen dugula dirudi, batetik “naming” egokia ez izateagatik, eta bestetik, borobilak ez diren logotipoak diseinatzen omen ditugulako, baina urtero urtero hobetzen joatea da gure asmoa, idealak lortzea helburu duen lan egiteko era batean sinisten dugulako. Ideal horiek etorkizuneko barne diseinatzile, diseinatzaile grafiko, argazkilari eta ilustratzaileen formakuntzaren parte den, eta harro dagoen eskola batekin amets egitera eramaten gaituzte, gure arloan, aldaketak, izugarri azkar ematen direla ahaztu gabe. Bai ikasle eta bai irakasleok aldaketen gaine-gainean egon behar gara, guk aukeratu dugun lanbidearen zati baitira. Eta gutxiago orain, graduatuak izango gara eta. Itxura ona du honek, baina zelan egingo dugu? Asko dugu ikasteko, ondo egiten dutenengandik, asko dago deseraiki gero eraikitzeko, ideal horiek lortzea helburu dugularik. Mel Mardaraz

Editorial Tienes entre manos el tercer Klip, revista de la Arte eta Goimailako Diseinu Eskola / Escuela de Arte y Superior de Diseño, escuela con nombre laaaargo por partida doble. Parece que cumplimos con aquello de “en casa del herrero cuchillo de palo” por no tener un naming adecuado o diseñar logotipos que no funcionan correctamente, pero nos esforzamos en mejorar año tras año porque creemos en el trabajo hacia unos ideales. Esos ideales nos llevan a soñar con una escuela que orgullosamente sea parte importante de la formación de diseñadores de interiores, diseñadores gráficos, fotógrafos e ilustradores del futuro, sin olvidar que los cambios en nuestro sector se dan a pasos de gigante. No nos podemos permitir el lujo de descansar ni profesores ni alumnos, lo hemos elegido nosotros. Y menos ahora que seremos graduados. Suena muy bien, ¿y cómo lo hacemos? Tenemos mucho que aprender, de los que lo hacen bien, mucho que deconstruir para luego construir, para conseguir esos objetivos. Mel Mardaraz


Barne diseinua Dise単o de interiores

4


Magialdia, magia jaialdiko antolakuntzak seinalizazio batzuk ditu, beltzez eta logotipo horiz diseinatutako plastikoak, zeinentzako ez duen erabilpen ez ustiapenik aurkitu. Lanaren helburua material hauek berrerabiltzean datza,momentuko ekintza bat sortuz, 2011ko Iraileko edizioa sustatzeko.

La organización del festival de Magia, Magialdia, dispone de una serie de señalizaciones, plásticos diseñados en color negro con el logotipo en color amarillo, para las que no ha encontrado utilización ni aprovechamiento. El objeto del trabajo trata de reutilizar este material con objeto de crear un evento temporal que promocione el desarrollo de la actividad en su edición de Septiembre del 2011.

5


Diseinu grafikoa Diseño gráfico

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

“GAZTEAK ETA EUSKERAREN EGUNA” EKINTZARAKO KANPAINA Vitoria-Gasteizko Euskera Zerbitzua eta Gazteria Zerbitzutik EASD Vitoria-Gasteiz ADGE-arekin elkarlanean kanpainaren diseinua planteatzen da. Euskeraren egunaren inguruan sortu daitezkeen ekintza guztiak aprobetxatuz, gazteei zuzenduako mezua hedatu nahi da, euskera gaztea, modernoa, erakargarria eta etorkizunekoa dela indartzen duen mezua zabalduz. Pertsona hauengana heldu nahi da, ikastetxe eta institutuetara batez ere. Kontutan hartzeko ideia nagusiak hauek dira: Euskera eta gazteak. World coffee gazteak eta euskera “Gazteen artean Euskera bizkortzeko 100 ideia”. Ekintza desberdinak (kontzertuak, antzerkiak, irakurketak...) euskeraren astean zehar (euskeraren eguna). Diseinu Grafikoko Goimailako Ikasketeen barnean, bigarren mailako Proiektuak I irakasgaian lantzen da. Publizitate kanpainarako irudi grafikoa eta irudiarentzako aplikazio desberdinak: kartelak, eskuorria, prentsarako formatu desberdinetako publizitate iragarkiak eta weberako banera.

6

N E E T Z GA ARTEAN EUSKAR BIZKORT 100 IDE EHU-UPVko JANTOKIAN 18:00etan

Izena emateko: gazteria@vitoria-gaste


N E R A R A K S EU 0 1 0 2 A N U EG

tz gaztehi z euskara

3

ABENDUAK MENDIZORROTZEKO KIROLDEGIA Pirritx, Porrotx eta Marimotots Ongi etorri Pupu eta Lore Non: Mendizorrotzeko kiroldegia Ordua: 12:00 eta 18:00 (ate irekiera ordubeteate lehenago)

C

M

CAMPAÑA PARA LA ACCIÓN “GAZTEAK ETA EUSKERAREN EGUNA”

OPIUM

Y

CM

17:00 irekiera SARRERA SALMENTA AEK-ko euskaltegietan 6,5€

(Bartzelona 28, Lakua; Jose Mardones 8, Judimendi; Arana 30, Arana) eta Hala Bedi taberna (Aiztogile 98) 6,5€ Interneten: www.culturalive.com. 8€ Antolatzaileak eta kudeatzaileak: Gasteizko Txosnen Batzordea

HERRIKADA

Desde el Servicio de Euskera y el Servicio de Juventud del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se plantea la colaboración con la EASD Vitoria-Gasteiz ADGE para el diseño y la creación de la campaña. MY

CY

GARRAXIKA

BRONZE CMY

K

Se quiere aprovechar toda la dinámica que se pueda crear en torno a este día del euskera y difundir en Gasteiz un mensaje dirigido a las personas jóvenes con el objetivo de reforzar la imagen del euskera como lengua joven, moderna, atractiva y de futuro. Se pretende llegar a estas personas sobre todo en los centros educativos e institutos.

Doltza: Dultzinea Quixote vs. Teresa Panza antzerki lana. Agerre teatroa. 2010eko Max saria. Non: Jesus Ibañez de Matauco antzokia (Hegoalde GE) Ordua: 20:00

Las ideas principales a tener en cuenta son: Jóvenes y euskera. World coffee gazteak eta euskera “100 cosas que puedo hacer por el euskera”. Diferentes actos (conciertos, teatros, lecturas...) en la semana del euskera (euskeraren eguna).

Plazatik plazera. Bertsolariak: Manex Agirre, Oihane Perea. payadoreak eta decimistak Non: Bibat Ordua: 20:00

Se trabaja en la asignatura de proyectos I de segundo curso de Estudios Superiores de Diseño Gráfico. La imagen gráfica para campaña publicitaria y las diferentes aplicaciones para la imagen: carteles, folleto de mano, anuncios publicitarios para prensa en diferentes formatos y banner para web.

GONBIDAPENA

DOCTOR DESEO GONBIDAPENA

(euskaraz)

BETAGARRI SU TA GAR Bide ertzean. Kontzertua Non: Luis Aranburu musika eskola Ordua: 19:00 35 mm, zinea euskaraz: Check point rock. Non: Florida zinema (5. aretoa) Ordua: 20:00

SARRERA

7


BARNE ETA KANPOKO SEINALETIKA Diseinu grafikoko goimailako ikasketetako 3. mailako ikasleak Vitoria-Gasteizen dauden Arana eta Txagorritxu zaharren egoitzen kanpo eta barne seinaletika landu dute. Egoitza bien azterketa sakona egin zan, arkitektura espazioa, argi naturala eta artifiziala, joan-etorriak eta ingurunea kontutan hartuta. Ikerketa egin eta gero seinaletika egitaraua diseinatu zan, bertako egoileak, langileak eta bisitariak kontutan hartuta. Egitaraua, egoileen somaketa gaitasunera egokitu da ohinarrian, arazo kognitibo gehien duen taldea delako.


Seinaletika Señaletica

SEÑALÉTICA EXTERIOR E INTERIOR Los alumnos de 3º de Diseño Gráfico de Estudios Superiores diseñaron la señalética interior y exterior de las Residencias para personas mayores de Arana y Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz. Se hizo un estudio de campo extenso de ambas residencias, teniendo en cuenta su espacio arquitectónico, la luz natural y artificial, el flujo de desplazamientos y su entorno. Una vez hecho el

estudio se diseñó un programa señalético adaptado a las necesidades de los residentes sus trabajadores y visitantes. Este programa se adaptó básicamente a las facultades perceptivas de los residentes por ser el grupo con mayores problemas cognitivos.

9


Lerroa linea Dibujo con el dedo sobre la arena, con una tiza sobre la pared, con un lápiz sobre el papel. Cuatro rayas sobre una camiseta. Mi camiseta. Mi dibujo. Al vacío. Sin colorantes ni conservantes. Sin preservar de la luz.

Harean hatzamarrarekin, horman klarionarekin, paperean arkatzarekin marrazten dut. Kamiseta baten gainean, lau marra besterik ez Nire kamiseta. Nire marrazkia. Hutsean. Koloragarri eta kontserbagarririk gabe. Argiarengandik babestu barik.

(*) Un pequeño homenaje al curso básico de Diseño de la Escuela de Basilea y a Loreak Mendian por su concurso trazo.

(*) Homenaldi bikoitza, Basileako Eskolaren irakaskuntzei alde batetik eta Loreak Mendianeri bestetik euren marra lehiaketagatik


Fotografía artística

Argazkigintza artistikoa

Camino - Irune Gómez

Visión imparcial - Jorge muñoz

11


Camino - Irune G贸mez

12

Visi贸n imparcial - Jorge mu帽oz

Entre gitanas te veas - Paola Fernandez


Azken proiektua Proyecto final Camino - Irune G贸mez

2009 2010

Entre gitanas te veas - Paola Fernandez

13 15


Argazkigintza Fotografía

14

Iñaki Martínez, Xabier Bárez eta Iñaki Martínez, Xabier Bárez y Luis Mª Sastre argazkilaritzako biLuis Mª Sastre son tres alumgarren mailako ikasleak dira. Gai, nos de segundo curso de fototeknika eta prozezu desberdinak grafía que muestran algunas de erabiliz egin dituzten azken arsus últimas fotos realizadas sobre gazkietariko batzuk dira hauek. temas, técnicas y procesos diversos.


Luis Sastre

Luis Sastre

Iñaki Martínez

15


KOMIKIA Gidoia.- Oscar Mardones. Marrazkiak.- María Jesús Hernández. Ilustrazioko Proiektuetako komikiaren arloko lana. Paper gainean arkatzez marraztua, eskaneatua eta Adobe PhotoShop erabiliz koloreztatua.

CÓMIC Guión.- Oscar Mardones. Dibujo.- María Jesús Hernández. Trabajo de el módulo de Proyectos de Ilustración sobre el tema del cómic. Dibujado a lápiz sobre papel y posteriormente escaneado y coloreado con Adobe PhotoShop

16


Ilustrazioa Ilustraci贸n

17


Proyecto final 2009 2010

Azken proiektua

Lanbideak dira azken proiektu honen gaia eta graffitiaren estetikatik gertu dagoen estiloa erabili izan da. Arkatzezko marrazkiak lehenengo, digitalizatu eta koloreztatuak geroago Adobe Illustrator erabiliz. Hondoak akuarelaz egindako testurak dira gerora digitalizatuak.

Proyecto final sobre el tema de las profesiones, con un estilo cercano a la estética del graffiti. Elaborado a partir de dibujos hechos a lápiz posteriormente digitalizados y coloreados con Adobe Illustrator, sobre fondos de texturas hechas con acuarela y procesados digitalmente.

Munduko Etniei buruzko azken proiektua da hau, inspirazioa aintzinako bilduma eta Alphonse Mucharen kartelak izan dira. Arkatzezko marrazkietatik hasi eta digitalean tableta grafikoaren bidez landu da, Adobe PhotoShop y Adobe Illustrator erabiliz.

Proyecto final sobre Etnias del mundo inspiradas en los coleccionables antiguos y en las series de carteles de Alphonse Mucha. Elaborado partiendo de dibujos a lápiz y desarrollados posteriormente de forma digital con tableta gráfica, Adobe PhotoShop y Adobe Illustrator.

Cristina López 18


Diego Berruete

19


Pixelart Gloria Álvarez

Trabajo del módulo de Proyectos de Ilustración sobre la técnica de pixel art. Dibujos elaborados en Adobe PhotoShop y Paint, mediante el procedimiento de dibujo y coloreado píxel a píxel.

Ilustrazioko Proiektuetako pixel art arloko lana. Adobe PhotoShop eta Paint erabiliz egindako marrazkiak, pixelak banan banan marraztuz eta koloreztatuz.


www.arte-eskola.com

24

Revista Klip2  
Revista Klip2  

Revista Klip 2

Advertisement