Arendalstidende 20111223 000 00 00

Page 1

Din loka

lavis

Uke 51 2011 - Fredag 23.des. - tirsdag 27. des. - Nr. 101 - 6. årgang

Løssalg kr. 20,-

Med Aust-Agder Turistforening på nattlig skogstur:

PÅ LANGTUR:

Arendalitter tok route 66 SIDE 8-9

OPPLEVELSE: Arrangementet med julegrøt, levende bål og fakler midt inne i ”Harebakkeskogen” gir opplevelser for livet. Til høyre den utrettelige lederen av Barnas Turlag, Jens Dahlum, da også selveste nissen fant veien i mørket. Foto: Grete Aronsen Husebø.

KIRKEN:

Nissebesøk i gapahuk Nå kan vel mange mene at jula kan bli for ”nissete”. Men når Barnas Turlag i regi av Den norske Turistforening, tar de minste dypt inn i skogens mørke til bål og trolsk fakkelsskjær – blir nissebesøket noe annet.

Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal

Leder av Barnas Turlag i Aust-Agder Turistforening, Jens Dahlum, er en av ildsjelene bak den årlig førjulsturen til gapahuken midt inne i skogen sør for Harebakken.

Julens kirkelige arrangementer

SIDE 6-7

www.arendalstidende.no

SIDE 14-15

post@at-avis.no


2

FREdag 23. desember 2011

L E D E R

NYHETER

Penger og sykehus VI TAR

PULSEN PÅ

ARENDAL

Sørlandet sykehus HF har nylig vedtatt bud-

sjetter for 2012. Sluttsummer er 5,2 milliarder kroner. Det er prislappen på å ha de tre sykehusene, Arendal. Kristiansand og Flekkefjord.

Selve summer 5,2 milliarder kroner sier ikke

noe for de fleste av oss, annet enn at det er snakk om mye, svært mye penger. Om sykehusstyret hadde vartet opp med 4,2 eller 6,2, ville vi ikke ha løftet et øyenbryn. Som en liten sammenlikning, det koster rundt to milliarder kroner å drifte hele Arendal kommunen.

Om vi ikke kan forstå hvorvidt sykehusbud-

sjettet har et økonomisk volum som går i takt med resten av samfunnet eller ei, så har vi andre målestokker som kan indikere at noe er riktig eller galt. Bruk av økonomiske ressurser. Pengebruken til helse-Norge har en dramatisk vekst. På kort tid har pengebruken til landets spesialisthelsetjeneste, sykehusene, økt med 50 milliarder kroner.

Da vi like etter årtusenskiftet sto midt oppe i

debatten om statlig overtakelse av sykehusene, som fram til da var eid av regionene, fylkeskommunene, skulle det bli så ”mye mer helse for hver krone”, som det het fra regjeringen og stortingsflertallet bak vedtaket.

Så er det underlig da, at vi får galopperende pengeforbruk, samtidig som befolkningens oppfatning ikke er at alt er blitt så mye bedre, mer effektivt og rasjonelt. Oppfatningen er snarere den motsatte. Og dette i en tid der nye apparater, maskiner og instrumenter som fører til enorm stor besparelse, i utgangspunktet skulle gi store økonomiske mindrekostnader for sykehusdriften. Eksemplene er mange, fra ny radiologisk teknologi, fjerndiagnostisering, inovasiv behandling, ”kikkehullskirurgi” der det før måtte store operasjoner til og med langt flere liggedøgn på sykehus, og ikke minst hjerteoperasjoner etter PCI-metoden, og mye mer. Men hvor blir den økonomiske effekten av? Tulles den bort i lønnsvekst, administrativt byråkrati og ineffektive rutiner?

Det må være betimelig å spørre om hvem det

Arendals Tidende

er som evaluerer den statlige sykehusdriften, vi har jo sett hvor kritiske Riksrevisjonen har vært. De bemerkningene burde være nok til å få varselklokkene i Stortinget til å ringe. Mange spørsmål er ikke besvart om hvorfor vi har denne galopperende pengebruken ved sykehusene. Det må også være lov å spørre om forvalterne av sykehusene har rotet det til noe veldig. Sykehusforvaltningen er blitt så massiv, komplisert og kompleks at den synes å leve sitt eget liv ved siden av demokratiet. Det er en farlig vei å sende et av våre aller viktigste samfunnsgoder ut på.

Einar Halvorsen Ordfører

Robert Cornels Nordli Opposisjonsleder

Harald Danielsen Rådmann

Han medgir at det er blitt noe mer julemat på forskudd i år, ordfører Einar Halvorsen. Invitasjonene har ikke manglet fra institusjoner og organisasjoner. Det aller siste offisielle oppdraget hans før julaften dreier seg også om mat – men er et viktig besøk: – Klokka 15 lille julaften skal jeg til T5 ­Senteret og spise julemat sammen med brukerne. Og prate med dem. Det gleder jeg meg til, sier han. Denne uken har som de øvrige siden valget vært travel for ordføreren, vi har så nær sagt borgermesteren. Han er på sett og vis slik vi ser for oss en borgermester, alltid på farten, like blid og han favner alle. Godt gjort det, på så kort tid!

Universitet Sist søndag var ordføreren invitert til Vitenskapsakademiet, et arrangement som var lagt til Arendal i anledning av at det er 200 år siden Norge fikk sitt første universitet.   – I 1811 var Arendal en rik by, men jeg visste faktisk ikke om det engasjementet og den aktive rollen som datidens borgere hadde i arbeidet med at landet fikk universitet, forteller Halvorsen. Under dette jubileumsarrangementet holdt Einar Halvorsen en hilsningstale fra Arendal:   – Da dvelte jeg ved det vi nå er i gang med å bygge opp omkring Kunnskapshavna og Vitensenteret der. Nå har vi åtte institusjonerte vitensentre rundt om i Norge, vi søker nå departementet om å bli det niende, sier han. I månedsskiftet november og desember neste år, skal Kunnskapshavna åpnes, der Eurekabygget tas i bruk og hvor vitensenteret skal etablere seg.   – Dette blir et svært spennende prosjekt for byen, og vi har som målsetting å få denne virksomheten vår inn som en fast post på statsbudsjettet.

”Tidlig innsats” Fra ukens begivenheter dveler Halvorsen særlig ved prosjektet ”Tidlig innsats – for god start”.   – I den anledningen hadde jeg mandag et møte med fylkesmann Øystein Djupedal og assisterende fylkesmann Knut Berg, sammen med vår egen rådmann og ordføreren og rådmannen i Åmli. Dette er et prøveprosjekt der Arendal og Åmli kommuner er med, og vi har sammen fått 3,6 millioner fra departementet. I dette prosjektet som skal gå over tre år, skal vi fange opp barn og ungdom som har avvik i forskjellige retninger, både individuelt og i en familiesituasjon, så tidlig som overhodet mulig. Dette for å ta hånd om og sette inn aktuelle tiltak. Vi som deltok på nevnte møte er en styringsgruppe som der rapporteres til, mens samarbeidspartnerne er barneha-

ger, skoler og helsesøstre. Ved å få kunnskap om avvik så tidlig som mulig, vil vi kunne tre til med støtte fra det offentlige, så vil resultatene etter hvert bli evaluert og vurdert for en videreføring av dette opplegget, sier Halvorsen. Selv er han engasjert i saken, med den livserfaringen han har, føler han seg sikker på at jo tidligere det kan gis hjelp, enten til den enkelt eller i en familiesituasjon, jo større sjanse er det for å lykkes.

Byrom og festivaler Tirsdag denne uken var kultur i fokus.   – Jeg deltok på et møte med Canal Street for å se på disponering av arealer i sentrum under større festivaler. Ledelsen i Canal Street ønsker selv å vite mer om hva som er reelt, ut fra at de ser for seg andre løsninger enn fram til nå. De kan blant annet tenke seg å stenge av større deler av sentrum på deler av konsertene sine, sier han. Onsdag deltok Arendals ordfører på møtet i Klimapartner i Kristiansand, der 30 bedrifter på Sørlandet er med. Dette nettverket har fire årlige oppfølgingsmøter, og etter Halvorsens mening et viktig forum for å holde trykket opp i arbeidet med reduserte utslipp.   – Så ble det også tid til en julelunsj med tidligere kolleger i Nordea Bank. Et lite politisk gruppemøte med alle partiene ble det også tid til onsdag, for drøfte reguleringsplanen i området rundt den gamle Møbelfabrikken, Dauholla og Skytebanen.

Agder Energi Torsdag var Halvorsen i møte med Agder Energi og direktør Tom Nysted.   – Arendal kommune er største eierkommune med 6, 37 prosent. Vi tenkte litt høyt om felles strategi, og la et opplegg for en presentasjon Nysted skal holde for Arendal bystyret om Agder Energi januar neste år. Halvorsen legger til at det ikke blir så dramatisk kutt i utbytte fra Agder Energi, som det så ut i høst. Det var avtalt utbetalt 900 millioner kroner til kommunen, dette ble nedjustert til ca 400 millioner korner i oktober.   – Det ser nå ut for at samlet utbytte blir 700 millioner kroner, sier han og mener det er en god nyhet for Arendal rett før jul.

Fylkessamarbeid Arendals ordfører er ellers kommet riktig så på god talefot med ordfører Arvid Grundetjørn i Kristiansand.   – Riktignok gikk jeg i bresjen for ”Nei til fylkessammenslåing”, men jeg har vært like sterkt engasjert i ”Ja til samarbeid”. Nettopp nå ligger det an til det gode samarbeidet som vil kunne styrke begge fylkene og samarbeidet mellom Arendal og Kristiansand. Gjennom samarbeid skal vi styrke og videreutvikle Sørlandet. Som en liten bit av dette, jeg kommer nå til å gå ut sammen med ordføreren i Kristiansand for å hjelpe Kristiansand med å få en bedre infrastruktur, særlig knyttet til veinettet. Vi i Arendal vil få samme støtte tilbake i de store utfordringene vi har både med E18 øst for Arendal og lokalveinettet som skal knytte oss sammen med den nye E18. Jeg ser begynnelsen på en helt ny og god måte å samarbeide på nå, sier Halvorsen.

Juleferie Nå har så alle politiske styrer og råd tatt seg julefrie. En ferie kan saktens Einar Halvorsen også trenge. Siden han ble valgt til ordfører 20. oktober har han hatt en ”normalarbeidsdag” på mellom 10 og 12 timer samt hver eneste helg.   – Likevel, det har vært hyggelig og lystbetont, jeg tror også at vi har fått et bystyre med samarbeidsmennesker. Derfor ser jeg med glede fram til det videre politiske arbeidet, vi er en fin gjeng som nå har alle muligheter for å lykkes med de store oppgavene som venter kommunen i årene framover.

God jul Og helt til slutt, da vil jeg ønske alle innbyggerne i kommunen en riktig god jul. Vi skal alle i bystyret gjøre alt vi kan for at Arendal skal være en trygg og hyggelig kommune å bo i.

PÅ JOBB: Ordfører Einar Halvorsen kan ta seg en velfortjent juleferie.

Nils P. Vigerstøl Daglig leder / Ansvarlig redaktør Mob: 47 81 30 47 ePost: redaktor@at-avis.no

Eyvind Øyraas Journalist Dir.nr: 37 00 62 65 Mob: 47 05 92 59 ePost: eyvind@at-avis.no

Marianne Litlekalsøy Journalist Mob: 90 04 05 51 ePost: marianne@at-avis.no

Heidi T. Vigerstøl Journalist / produksjon Dir.nr. 37 00 62 74 Mob: 95 20 00 05 ePost: heidi@at-avis.no

Morten Kraft Journalist Dir.nr. 37 00 62 66 Mob: 90 03 80 52 ePost: morten.kraft@at-avis.no

Morten A. Sørensen Frilanser Mob: 93 88 59 64 ePost: morten@at-avis.no

Linda Christensen Redaksjon kultur Dir.nr: 37 00 62 73 Mob: 974 39 024 ePost: linda@at-avis.no

Wenche Eriksen Salg / markedsadministrasjon Dir.nr: 37 00 62 71 Mob: 410 20 737 ePost: wenche@at-avis.no

Harald Hope Salg Dir.nr: 37 00 62 72 Mob: 484 81 940 ePost: harald@at-avis.no

Hilde Grunde Abonnement /administrasjon Dir.nr: 37 00 62 75 Mob: 948 51 140 ePost: hilde@at-avis.no

Thorbjørn K. Knudsen Produksjon Dir.nr: 37 00 62 69 ePost: tkk@at-avis.no

Maria Åsheim Produksjon Dir.nr: 37 00 62 69 ePost: maria@at-avis.no

Trykk: Nr1 Trykk Larvik AS Utgiver: Arendals Tidende AS Post-/besøksadresse: Arendal Jernbane­stasjon Møllebakken 15, 4841 Arendal Organisasjonsnr.: 988 847 755


FREDAG 23. DESEMBER 2011

3

Send oss tips: post@at-avis.no

En ålreit fyr

KOMMENTAR AV MORTEN KRAFT

Denne uken fikk Aslam Ahsan og Henning Holstad årets Harry Hole-pris på 500 000 kroner. De ble samtidig utnevnt til ”ålreite fyrer” for sitt arbeid med å arrangere julekvelder for de som faller utenfor. Begge har i en årrekke gitt god julekveldsopplevelse for eldre, enslige, bostedsløse og perso-

ner med rusproblemer. Prisvinnerne sendte pengene videre til Plan Norge og et skoleprosjekt i Liberia. Harry Hole-prisen ble opprettet i 2008 da forfatteren Jo Nesbø ga fra seg alle rettigheter til og inntekter fra boka Hodejegerne til Harry Hole-stiftelsen.

SFO på Hisøy Tilsvarende kunne vi tirsdag lese i denne avis at fjerdeklassingene på Hisøy skole SFO puttet 8 469 innsamlede kroner i Frelsesarmeens ”julegryde”. Penger som blant annet skal brukes til småbarnsfamilier som ikke har råd til å betale regninger og god jule-

middag til eldre. Så vi har virkelig noen ”ålreite fyrer” ved SFO på Hisøy skole også.

annen form for frivillig virksomhet.

Frivillighet

Kort sagt så vil Norge stoppe opp uten alle som stiller til dugnad hver dag. Noen velger humanitære organisasjoner eller politikk, mens andre søker seg til idrett eller kultur. Store og viktige arrangementer i byen som Canal Street, Kjæmpestaden og Båtmessen er helt avhengig av frivillig innsats. Og hva med 17. mai uten korpsmusikk? Den 12. november i år fikk vi oppleve hvor sterkt frivillighetsarbeidet står i Arendal, da 60 lag

Vi lever i et rikt land med mange og sterke fellesordninger, men den frivillige innsatsen står likevel sterkt i samfunnet. I disse juletider er det naturlig at det fokuseres på medmenneskelighet, men hele året står mange på for noe de virkelig brenner for. Det er til sammen 115 000 lag og organisasjoner rundt om i landet og det utføres 113 000 årsverk frivillig arbeid. Rundt 60 prosent av befolkningen deltar i en eller

Feilsortering gir økte kostnader og dårlig papirkvalitet. Om et par dager ligger gaver for milliarder av kroner under norske juletrær. Rundt disse vikles kilometervis med glanset

julepapir. Men dette hører ikke hjemme sammen med avisene og de tomme melkekartongene slik fire av ti personer i Agder-fylkene samt Vestfold og Telemark tror, ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av YouGov for Norsk Gjenvinning. Det er enda flere som sorterer feil andre steder i landet. – Det er utrolig flott at så å si hele befolkningen deltar på sorteringsdugnaden. Men hvis julepapiret sorteres ut som papir, gir

Stabilt arbeidsmarked ved årsskiftet Arbeidsledigheten er på 3,6 prosent i Arendal i desember, hvilket er en svak økning på 0,1 prosentpoeng fra foregående måned. I en pressemelding fra NAV rapporteres det at ledigheten i landet ved utgangen av 2011 ligger stabilt på 2,4 prosent. Dette utgjør 63 655 personer. 1 742 personer er registrert helt arbeidsledige i Aust-Agder i desember. Dette er 83 flere personer enn i november, men nedgangen er på 51 personer sammenlignet med desember i fjor. PAPIRUTGAVE ONSDAG OG FREDAG DAGLIG OPPDATERT NETTAVIS PÅ:

www.arendalstidende.no

I Arendal er 772 personer uten jobb, en økning på 18 fra måneden før. 3,6 prosent av arbeidsstyrken i kommunen er nå arbeidsledige, en marginal økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med desember 2010. – Det er knyttet usikkerhet til utviklingen i arbeidsmarkedet i det nye året. Særlig gjelder dette i de konjunkturutsatte bransjene, og vi forventer at arbeidsledigheten vil øke utover vinteren. Vi vil derfor ha et høyt nivå på arbeidsrettede tiltak og styrke rekrutteringsarbeidet ytterligere i 2012 for å skaffe bedriftene relevant arbeidskraft, sier NAV-direktør i Aust-Agder, Hilde Høynes. Sentralbord: 37 00 62 60 epost: post@at-avis.no

Ålreite fyrer Vi lever i en verden der er lett å få inntrykk av at lykken er å vinne en eller annen intetsigende syngeeller dansekonkurranse på TV 2. Mye handler om egenrealisering og det materielle. Nyhetsbildet preges av om du er helt i dag, så er du er glemt i morgen. Da er det godt å konstatere at vi fortsatt er et samfunn med mange ”ålreite fyrer”, som bryr seg. Enten de befinner seg i hovedstaden, eller ved SFO på Hisøy skole.

Designtørke på Sørlandet

Sørlendingene flinkest på julepapirsortering Oslo (Pressenytt): En fersk undersøkelse viser at flest fra Agderfylkene er klar over at vanlig julepapir ikke skal leveres til papirgjenvinning.

Canal Street

og foreninger viste seg fram på årets Frivillighetsdag.

det økte kostnader til sortering og produksjon, og kvalitetsproblemer på ferdigprodusert nytt papir. Kast det i restavfallet sammen med pakkebåndet, sier Øyvind Furulund, sjef for returpapir i Norsk Gjenvinning. Undersøkelsen viser at over halvparten av sørlendingene gjør som de skal – kaster det brukte julepapiret i restavfallet. 39 prosent sorterer det ut som papir.

Oslo: De siste fem årene har ingen bedrifter og designere fra Sørlandet mottatt det ettertraktede Merket for god design. Aust- og Vest-Agder er de to eneste fylkene i Norge som ikke har fått ett eneste merke i denne perioden. Marte Grevsgard i Norsk Designråd, som er prosjektleder for Merket for god design, skulle veldig gjerne delt ut flere designmerker til den blide landsdelen. – Det har uten tvil vært en utvikling innen norsk design. Også på Sørlandet er det stadig flere bedrifter som bruker design for å utvikle konkurransedyktige produkter, tjenester og løsninger, men dessverre mottar

vi svært få søknader fra de to fylkene, sier hun. Et rekordhøyt antall interaktive designprosjekter er innmeldt til Merket for god design 2012. – Her har vi mottatt hele 24 søknader i år – noe som er ny rekord i de ti årene kategorien har eksistert, sier Grevsgard. Hun mener Merket for god design tar pulsen på en næring i vekst. – Norge er langt fremme på å skape digitale løsninger som gjør hverdagen vår bedre. Takket være interaksjonsdesign får vi hele tiden nye og enklere verktøy som tilfredsstiller de behovene og ønskene vi har. Interaktivitet og brukeropplevelser kan bli vår nye olje, sier Grevsgard.

Vi ønsker alle våre kunder en god jul!

Velkommen innom for å se på våre nye utstillinger. utstillinger

Abonnement: 37 00 62 60 epost: abonnement@at-avis.no

Annonser: 37 00 62 70 epost: annonser@at-avis.no

Telefax: 37 00 62 61


4

FREdag 23. desember 2011

Brannfarlig julekos Forsikringsselskapene registrerer hvert år mange branner som skyldes elektrisk julepynt.   – Skru av julelysene før du legger deg, og styr unna den billigste julepynten, anbefaler senior skadesjef Hans Olav Setsaas i Tryg Forsikring

I desember er det i gjennomsnitt dobbelt så mange boligbranner som ellers i året.   – Statistikken viser at det brenner mer når folk er hjemme. En høy andel boligbranner skjer i helgene, og desember er brannmåneden framfor noen. Vi bruker mer strøm enn vanlig,

og i tillegg tenner vi levende lys og fyrer i ildsteder. Elektrisk julepynt kan være farlig. Setsaas er opptatt av at mange juledekorasjoner som er til salgs i butikkene, ikke alltid er av god kvalitet.   – Vær kritisk når du kjøper elektrisk julepynt. Det finnes en del utstyr som er av den billige sorten og kan være brannfarlig.

Det gjelder ikke minst dersom det henges opp på utradisjonelle steder der brannfarlige materialer kan komme for nær, sier Setsaas.

VAKKERT MEN FARLIG: Mange branner starter i juletiden. Illustrasjonsfoto

NYHETER

Ulovlig mudring i Nidelva PS Anlegg og Helle småbåthavn er ilagt bot med grunnlag i miljøkriminalitet for mudring i Nidelva.

Arbeidene skal ha blitt utført i tre uker etter fristen som var satt for mudring 15. april. Denne datoen var satt av hensyn til de pågående kultiveringsarbeidene med laksestammen. Forholdet ble anmeldt av Fylkesmannen til politiet, og saken har nå resultert i forelegg. Fylkesmann Øystein Djupedal sier i en pressemelding at han er tilfreds med at påtalemyndigheten har ilagt forelegg.

Brøt vilkårene Fylkesmannen ga tillatelse til mudring ved Helle i Nidelva i

brev datert 4. april. Med bakgrunn i hensynet til villaksen ble det fastsatt frist for mudring til 15. april. Hensikten med at arbeidene måtte være avsluttet før dette, var å sikre seg at man unngikk miljøforringelse i en periode laksen var særlig sårbar på grunn av smoltutvandring og klekking av lakseyngel. Det var lakseoppsynet som varslet Fylkesmannen om bruddet på mudringstillatelsen. Etter en konkret vurdering så Fylkesmannen så alvorlig på dette, at det ble valgt å anmelde forholdet.

Villaks Nidelva er i en viktig oppbyggingsfase som lakseelv, og statlige myndigheter har brukt store ressurser på dette arbeidet. Samtidig er laksebestandene i hele landet sterkt truet i alle deler av leveområdet i elv og i havet. Det må derfor tas sterke hensyn for

Sørlandet på lærlingtoppen Sørlandet er også i år på lærlingtoppen. Det er samtidig lovende at over 300 ungdommer på Agder har fleksibel fagopplæring med kombinasjon av praktisk opplæring i bedrift og teoriundervisning, sier utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder. Ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå, SSB, har de ulike landsdelene følgende antall lærlinger per 100 000 innbyggere. Vestlandet (902), Sørlandet (900), Nord-Norge (897), Trøndelag (875) og Østlandet (518).

Langsiktig samarbeid Lærebedrifter, opplæringskontorer, NHO, LO, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har over lang tid lagt ned en betydelig innsats innen videregående opplæring. Dette er langsiktig kompetansebygging som er viktig for den fremtidige næringsutviklingen på Sørlandet, mener utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder, som også er nyvalgt leder av yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder.

HELLE: Mudring i Nidelva ved Helle som brøt med Fylkesmannens tillatelse, endte på politiets bord som miljøkriminalitet. PS Anlegg og Helle småbåthavn har fått forelegg for å ha mudret ut over fastsatt tid, slik at det kan ha vært fare for skader på laksebestanden.

å beskytte viktige gyte- og oppvekstområder.

Gyteområde I en rapport fra universitetet i Bergen er det påvist at grusøyrene nedenfor Helle er et viktig gyteområde, særlig for laks. Etter at kalking kom i gang for fullt i 2007 er det blitt god vannkvalitet i elva, og laksen er ikke lenger truet av surt vann. Det må derfor utvises forsiktighet med inngrep som kan skade rekrutteringen av laks.   Fisken gyter hovedsakelig i november, kanskje også i ok-

tober. Rogna ligger nedgravd i grusen til den klekkes, og det første yngelstadiet blir værende nede i grusen til de kommer opp i mai-juni (slutten av april – slutten av mai). Det eksakte tidspunktet avhenger blant annet av vannføring og temperatur i elvevannet. Dette er en av de mest sårbare periodene for laksen, og fiskeyngelen er svært sårbar både for partikkelforurensning og miljøgifter. Årsaken er at fiskeyngelen i denne første livsfasen fortsatt ligger i hulrom i elvegrusen, den har ikke utviklet skjell og er derfor svært sårbar for ytre påvirk-

ninger. Opprotet slam og mudder som sedimenterer og trenger ned i grusen der yngelen ligger kan føre til skader og dødelighet.   I Fylkesmannens vurdering av at forholdet skulle anmeldes ble det lagt vekt på at det er benyttet store statlige ressurser blant annet til kalking av Nidelva, i tillegg til regulantens ressursbruk for å avbøte skader som reguleringen har påført laksebestanden.   Hensikten med tiltakene har vært å gjenoppbygge en levedyktig laksebestand i elva.

Fleksibel opplæring Dette gjelder ungdom i alderen 16 til 25 år som har inngått en lærekontrakt med lærebedrift om fleksibel fagopplæring. Lærlingene arbeider i bedrift med praktisk opplæring og tilhørende teoriundervisning. Et godt eksempel på dette er 1 + 3 ordningen i Betongfag på Sørlandet, hvor lærlingene er tre år på lærekontrakt i bedrift. Mange ungdommer er motivert for arbeid i bedrift på et tidligere tidspunkt enn det som hittil har vært vanlig. Gjennom prosjektet Ung arbeidsglede – Unge forbilder vil de aktuelle samarbeidspartnerne få fram flere slike læreplasser for fleksibel fagopplæring, sier Skagestad.

Alle muligheter Næringslivet på Sørlandet ønsker

PÅ TOPP: Sørlandet har mange lærlinger.

flere motiverte søkere velkommen til læreplasser og utfordrende jobber. Mange bedrifter foretrekker ledere, ingeniører og andre medarbeidere, som har startet sin karriere som lærling. Med læretid

Arkivfoto.

og fagbrev finnes store muligheter til videreutdanning med fagskole, mesterbrev og høyere utdanning. Y-veien i ingeniørfag ved Universitetet i Agder er et aktuelt alternativ, avslutter Fred Skagestad.


FREdag 23. desember 2011

Promillekontroll uten promille I timen før midnatt torsdag gjennomførte politiet en promillekontroll på Vesterveien i Arendal. I alt ble 51 bilførere stoppet for å bli testet med alkoholmeter, alle hadde sitt på det tørre, for å si det sånn.

Operasjonsleder ved Agder politidistrikt sier at det har vært usedvanlig lite bråk og ordensforstyrrelser under årets julebordtid og med mye folk ute om kveldene.

Send oss tips: post@at-avis.no

Dårlig tilrettelegging i fire av ti kirker Mange norske kirker er for dårlig tilrettelagte for bevegelseshemmede. Dårlige HC-toaletter, manglende ramper og ødelagte heiser gjør kirken utilgjengelig for mange i julen. Den manglende tilgjengeligheten for funksjonshemmede i kirken, kommer fram i tilstandsrapporten gjort av kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Hele 40,7 prosent av de 1600 kirkene som har blitt kartlagte får beskrivelsen dårlig eller mindre bra. Norges Handikapforbund (NHF) mener rapporten viser at man fremdeles har langt igjen før kirken er et sted for alle.   – Vi er opptatt av at alle skal kunne bruke kirken på en likeverdig måte, sier forbundsleder i NHF Arne Lein.

Han mener det er fullt mulig å gjøre også fredede bygg tilgjengelige for funksjonshemmede.   – Vi kjenner til flere eksempler på at fredede og vernede bygg har blitt tilrettelagte på en måte som samtidig tar hensyn til det estetiske, sier Lein. Det er imidlertid ikke bare eldre kirker som sliter med dårlig tilrettelegging. 33 prosent av kirkene som verken er fredede eller verneverdige, har utilfredsstillende tilrettelegging for funksjonshemmede, viser rapporten. Manglende eller ikke-eksisterende HCtoaletter, ødelagte heiser, løse ramper og dårlig tilgjengelighet til alterpartiet er eksempler som nevnes i kommentarene til undersøkelsen.

Til de små

Ønsker alle våre kunder en riktig god jul og et godt nytt år ÅPNINGSTIDER I ROMJULEN OG NYTTÅR 21/12,22/12,27/12,28/12,29/12, 30/12,2/1 og 3/1 fra kl.11.00-19.00 23/12 og 31/12 fra kl.11.00-16.00 24/12,25/12,26/12 og 1/1 stengt

Baby-Boom på Stoa har mye å tilby til babyer og små barn.   – Gyngehester og gyngekuer er populære barnegaver til jul, sier Anne Grete Løvåsen t.v., og Line Neerland.   – Trehesten er produsert i Stavanger av Trekløver, mens gyngekua, som også lager kulyder hvis du trykker den på ørene, er laget av Maki, forteller damene.

www.jumbolekeland.no Torbjørnsbu 8, Arendal

5


6

FREdag 23. desember 2011

NYHETER

Jul i skogen Tirsdag la rundt 60 barn i vei fra Filadelfia, gjennom skogen og opp til en liten høyde: ”Gapahauen”. Der ventet både bål, grøt og en liten overraskelse.

grete aronsen husebø

grete@at-avis.no

Turen var arrangert av Barnas Turlag, en undergruppe til Turistforeningens fylkeslag. Leder i Barnas Turlag, Jens Dahlum, skryter av sporty barn og foreldre:   – I dag var det ca 60 påmeldte, og det er nesten alltid godt oppmøte til aktivitetene. Likevel understreker Dahlum at en aldri blir for mange på tur.   – Vi er glad for at interessen er så god, men så klart er det alltid plass til flere, smiler han.

Alternativ Caroline (6) er på tur med mamma NISSEN: Selveste Julenissen kom på besøk og hadde med seg godterier til barna i skogen. Anette Ottersland.   – Det gøyeste er å leke med andre, og å få grøt, forteller Caroline. Turleder Stein Olav Kjerland har ternativ til sofaen. fornøyde. Og det er jo fint å gi dem   – Også er det fint at hele familien selv med seg to gutter og ett år   – Barna kan være litt vanskelig et alternativ til playstationspilling kan gjøre noe sammen, supplerer gamle Mie på tur. Kjerland frem- å dra med seg ut, men så snart og sofa. mor. mer tur som et kjærkomment al- vi kommer oss i gang er de kjempe-

Nissebesøk Om ikke julegrøt, bål og lekekamerater var nok til å glede de små, steg stemmingen til takhøyde da


FREdag 23. desember 2011

Send oss tips: post@at-avis.no

KOS I GAPAHUKEN: Caroline (6) koser seg sammen med mamma Anette Ottersland, mens turleder Stein Olav Kjerland har lille Mie på fanget.

nissen kom ruslende gjennom skogen. Hver ivrige turgåer fikk en nisteboks med maskoten Turbo på.   – Til vanlig når dere er på tur må dere ha med dere grovbrød med brunost, men siden

det snart er jul så er den fylt med noe litt bedre i dag, forklarte nissen mens han delte ut de godterifylte boksene. Årets siste utflukt for Barnas Turlag var unnagjort på noen

timer, men for Dahlum er det viktig å understreke at det arrangeres turer som passer for alle og enhver.   – Vi har både lange og korte turer, noen med overnatting og noen uten.

God Jul

7


8

FREdag 23. desember 2011

Route 66 drømmen gikk i oppfyllelse for Eli og Arild fra Arendal:

– Å krysse USA på Harley er verdens vakreste eventyr!

ROUTE 66 I ASFALTEN: Flere steder er Historic US Route 66 malt rett på asfalten, og du kjører gjennom indianer- og cowboylandskap, ørken og fjell-områder. Alle foto: www.route66usa.info.

MONUMENT VALLEY: Slikt landskap kjører man gjennom på den 4 000 km lan

– Å få oppleve den verdensberømte Route 66 USA sammen som familie, er verdens vakreste eventyr-reise. Det sier Arild (52) og Eli (47) Hegland fra Eydehavn, som nylig realiserte guttedrømmen, nemlig å krysse USA på Harley-Davidson, og kjøre 4 000 km gjennom åtte stater og tre tidssoner på verdensberømte Route 66.

forhold til tidligere år, sier Arve Stallvik, eier av Route 66-konseptet for nordmenn.   – Å cruise på en Harley gjennom så mye flott og forskjellig natur gir et minne for livet. Vi suser gjennom prærie, fjell, ørken, storbyer og små steder og blir svært godt mottatt, forteller Arendal-paret.

eventyret, spesielt ettersom vår sønn Jan Øyvind har studert i USA, sier Arild og Eli Hegland fra Eydehavn, som også er medlemmer av Arendal MC-klubb.

– Jeg var spent på forhånd, men angrer ikke et sekund på at jeg tok denne turen, og kan trygt anbefale andre å dra på en slik tur. Det sosiale rundt de utendørs bassengene om kvelden, historiene og samholdet gir venner for livet. Her har du anledning til å møte mange andre med felles interesse. Det er et minne for livet, en liten ekspedisjon man har gjennomført, sier de to stolt.

Og det er morsomt at selv om Norge er bortimot verdens minste land, har vi verdens største interesse for Route 66, mener initiativtakerne bak dette spesielle konseptet. Alle kjører hver sin innleide Harley-Davidson mellom Chicago og Los Angeles. Terrenget skifter fra flate sletter til fantastiske fjellformasjoner, noe som gjør at selve kjøreturen på de gode gamle veiene blir høydepunktet. De fleste er mellom 35 og 65 år, og det blir stadig flere som kjører med kona eller kompisen som passasjer.

AV ARVE STALLVIK

– Dette er en berømt reise, på 4 000 km fra Chicago til Los Angeles i USA. Gjennom åtte stater og tre tidssoner. Alle bør unne seg denne berømte turen en eller annen gang i livet. Den blir kalt både ”The Mother Road, altså ”Alle veiers mor”, og US Route 66, på norsk Route 66 USA. Jeg valgte å reise med den eneste Harley-godkjente Route 66 USAarrangøren i Norge. De har tross alt ca fire ganger flere deltakere hvert år enn noen annen Route 66-arrangør, og har rundt tusen fornøyde deltakere hvert år. Og det var er trygt valg. – Dette har vært en opplevelse for livet, og vi ville unne oss dette

Jorda rundt – Her kjører mann og kone på 40 eller 60 år side om side med ”ungkarer” på 70 år. Det gir et godt samhold og ofte venner for livet! Så mange nordmenn har nå reist på denne turen med venner-venneforeningen route66usa. info, at legger du sammen antall kilometer kjører deltakerne jorden rundt på Harley-Davidson 100 ganger – hver sommer. Det tilsvarer også ti ganger til månen – på Harley – hver sommer, så interessen er voldsom og større enn noen gang i 2011 og 2012 i

Hollywood I tillegg til å kjøre hele originale Route 66 legges det også inn to til tre dager for å se det beste av både Hollywood, Las Vegas, Grand Canyon og Al Capones Chicago. Det er jo litt galskap å ta med seg tusen ukjente mennesker på tvers av USA hver sommer.

I det ene øyeblikket svinger man inn på en støvete gammel Route 66 USA-bar midt på dagen, noen timer senere står man på kanten av Grand Canyon og blir bergtatt. – The Mother Road (Alle veiers mor) oser av historie i alle tre tidssoner og i alle åtte stater fra øst til vest: MC-turen går gjennom Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico og Arizona og stopper først ved Californias stillehavsstrender. To norske guider er med på alle turer i følgebil og plukker ut alt

som er verdt å se langs Route 66. Og alle høydepunkter kan oppleves på nytt i all framtid på filmen som blir tatt opp, sier Arild og Eli Hegland.

Eksklusiv camp – Man opplever også et eget indianerreservat og en cowboycamp som ingen andre turister besøker, som en av mange eksklusive elementer på ”Verdens Vakreste Eventyr”. Å kjøre som en filmstjerne i limousine i Hollywood, med helikopter over Grand Canyon, eller utsikten fra Las Vegas’ høyeste hotell (vårt hotell) er også blant de mange svært mange høydepunktene.   – Det er variasjonene som gjør opplevelsen så sterk: Landsbyer med innbyggere som nesten ikke har hår eller tenner, den verdensberømte biffen i Texas, hippier, Den forsteinede skogen, Den fargede ørken, verdens største Route 66-museum, Det største rikdom og fattigdom, verdens beste jazz- og bluesklubber og utforske hulen og gjemmestedet til banditten Jesse James, forteller Eydehavn-paret.


FREdag 23. desember 2011

nge reisen, gjennom åtte stater og tre tidssoner.

REISEFAKTA ROUTE 66 USA: • US ROUTE 66 ( ROUTE 66 USA) er det originale amerikanske navnet på veien mellom Chicago og Los Angeles, som ble verdensberømt da den bandt Amerika sammen med en og samme vei. • Filmer som ”Easy Rider” og ”Cars” (Biler) har gjort den historiske veien verdensberømt, og annenhver nordmann eller svenske drømmer om å krysse Amerika på Harley-Davidson en gang i livet.

ROUTE 66-EVENTYR: Familien fra Mosjøen foran Grand Canyon i ferd med å krysse USA på Harley, på berømte Route 66 USA. – Dette er verdens vakreste eventyr-reise, og er guttedrøm som har blitt realisert, sier Arild (52) og Eli (47) Hegland fra Eydehavn.

For ikke å snakke om verdens galeste bilkunstverk – Cadillac Ranch, indianerne i Sky City, de oransjerøde landskapene, den uendelige ørkenen, de enorme fjellområdene, og ett av verdens sju underverk; selveste Grand Ca-

nyon. Men steder du ikke trodde fantes i år 2003 er like fascinerende. Oatman er et slikt sted – der folk lever i sin egen verden. Tiden har stått stille. Det er som å skru tiden 50 år tilbake. – Alle burde unne seg å være

Easy Rider på Route 66 mens man ennå har sjansen. Skal du på bare en lengre eventyr-reise i løpet av livet, er dette turen, avslutter eventyrerne Arild og Eli fra Eydehavn.

• ROUTE 66 USA er en verdensberømt eventyr-reise på over 4 000 km, gjennom åtte stater, og tre tidssoner. Å krysse USA på Harley-Davidson (eller i åpen bil) blir gjerne omtalt som ”Den Store Guttedrømmen”, men flere og flere kvinner legger også ut på dette eventyret. •Det norske selskapet ”Route66usa.info” har spesialisert seg på disse turene grunnet enorm interesse i Norge, og er den eneste Route 66-arrangør

i Norge og Sverige som er godkjent av Harley-Davidson til å kjøre Route 66-turer. De har følgebil som tar all bagasjen din, ekstrasykler i lukket tilhenger, to norske guider på norske turer og to svenske guider på svenske turer. • Route66usa.info har de siste årene vært verdens desidert største Route 66-arrangør, og har med seg over 1 000 fornøyde kunder hver sommer fra Norge og Sverige, fordelt på ca 30 turer på US Route 66, noe som viser den enorme interessen for denne reisen i Skandinavia. • Turen tar 17 dager, og det er et filmteam med på hver tur, slik at du får en 66 minutters film og en bok på 266 sider med 366 foto. Boka er 66 cm i utbrettet tilstand. • Du kan kjøre Route 66 USA i tidrommet mai til september hvert år. Mer info om Historic US Route 66 på amerikanske www.route66usa.com eller på norske www.route66usa.info

9


10

FREdag 23. desember 2011

Ekte julestemning på Tromøytunet På kjøpesentrene rundt omkring i Arendal har det vært travle dager den siste tiden, men på Tromøytunet er det andre kår. Der er det ingen kamp om den fineste juleribba eller krig for å karre til seg de siste flaskene med Arendals julebrus. grete aronsen husebø

grete@at-avis.no

Med apotek, legesenter, helsestasjon og frivillighetssentral stiller Tromøytunet i en klasse for seg selv sammenlignet med andre handlesentre.   Eier av senteret og daglig leder på Tromøytunet Kafé, Astrid Straand, er ikke i tvil om hvorfor senteret bærer preg av å være annerledes:   – Dette er mer en treffplass for lokalbefolkningen enn et sted de går for å få kjøpt julegaver. Går du på butikken for å handle er du nesten garantert å treffe på kjentfolk.

Stamkafé Etter at de daglige gjøremålene

KAFFEKOS: De nyter en kopp kaffe etter først å ha vært ute og gått tur. Fra venstre, Marit Boye, Kjell Arild Kristiansen, Bjørg Stiansen (turleder), Jan Gundersen og Hanne Olsen.

er unnagjort, er kafeen et selvsagt stopp for mange, før de setter kursen hjemover.   – Damene kommer og setter

seg her inne på damelosjen eller hønsehuset som mange kaller det, og mennene sitter ute i grisebula, smiler Straand.

Samlingssentral

Vegg i vegg, i nyoppussede lokaler, ligger frivillighetssentralen med prima utsikt til ­dagligvarehandelen.

– Ja, nå får vi med oss alt som skjer her, smiler styreleder Inger Johanne Lien. De nye lokalene åpnet i slutten

Vi ønsker våre kunder og forretningsforbindelser en riktig god jul og et godt nytt år. Vi holder åpent i romjulen

www.jmauto.no

e alle en r e d r e k s n Vi ø ytt år n t d o g t e g god jul o

Vi ønsker alle våre kunder en god jul og et godt nytt år!

Telefon 37 02 30 15 - arendal@avis.no www.avis.no

Tromøytunet: Fred.: 7-23 • Julaften: 8-13 Tirsd. - fred.: 7-23 • Nyttårsaften: 8-16 Eydehavn: Fred.: 8-22 • Julaften: 9-13 Tirsd. - fred.: 8-22 • Nyttårsaften: 9-16


FREdag 23. desember 2011

av november, og siden har alt virket som en eneste stor førjulsfest, mener Lien.   – Vi har holdt på med noe her nesten hver dag, enten det er seniorkafé, strikking, turgåing, bingo eller besøk på sykehjemmet det går i. Selv om programmet på frivilligsentralen er tett er det alltid mange som møter opp.   – Bare i dag er det fem stykker som har vært ute og gått tur, påpeker Lien. Og ganske riktig sitter det fem fornøyde turgåere og nyter en kopp kaffe like ved.   – Det er herlig å komme seg ut å gå litt, men det er enda bedre å ha noen å gå sammen med, sier turgeneral Bjørg Stiansen før hun samler turtroppen for å avtale tid og sted for tur i romjula.

Viktig for mange Lokalene på Tromøytunet rommer alt fra legesenter til klesbutikker, men i følge Straand er det samspillet mellom de forskjellige som gjør senteret til en rolig oase og en viktig del av manges hverdag.   – Etter å ha sittet på kafeen og skravla i et par timer reiser gjestene seg fornøyde, for da kan de gå hjem med god samvittighet. Selv om senteret ligger på Tromøy er det ikke bare

STAMGJESTER: Astrid Straand har mange stamgjester i kafeen.

”tromøygjeider” som fyller lokalene.   – For ti år siden var det vel ingen som kunne tenke seg å krysse brua for å få seg en kopp kaffe, men nå kom-

mer folk over fra Saltrød og andre deler av Arendal for å sitte her.   – Ironisk med tanke på at de er lokalpatrioter hele gjengen, legger Straand til.

God Jul

11


12

FREDAG 23. DESEMBER 2011

G N U

Navn: Einar Braatlund Larsen Alder: 17 Bosted: Hisøy Skole: Arendal videregående skole avd. Tyholmen Hobby: Trening Forbilde: Pappa – Per Juell Larsen Bokmerke: Facebook.no, VG.no KRISTIN KNUTSEN

post@at–avis.no

Leser du blader, bøker eller aviser? – Jeg leser bladet Illustrert Vitenskap, Agderposten og nettavisen til VG. Hvor i verden vil du helst reise? – Hvis jeg kunne velge ville jeg sagt Thailand. Det virker som et spennende land hvor kulturen er veldig annerledes fra her i Norge. Hva liker du best med førjulstiden? – Alle forberedelsene som hører med. Smake på julebaksten til mamma, nynne på julesanger, se på julepynten i byen og all den deilige julematen. Ønsker du å bli værende i Arendal, eller eventuelt komme tilbake etter endt utdannelse? – Dette er jo hjemmet mitt og her jeg kommer fra. Derfor har jeg lyst til å komme tilbake før eller senere. Hvem skulle spilt deg i filmen om livet ditt? – Jeg tror nok jeg spiller den rollen best selv, men hvis jeg skulle valgt

Musikk: Jarle Berhoft, Planet Shakers Film: Mission Impossible 3 TV: Grey`s Anatomy Mat: En deilig indrefilet med god peppersaus, fløtegratinerte poteter og gode grønnsaker

måtte det ha blitt Brad Pitt. Hvilken sang hører du mest på for tiden? – Moves Like Jagger – Maroon 5. Blir ungdommen hørt i dagens samfunn? – Ja, det tror jeg. Jeg synes det er bra med Ungdommens bystyre, hvor jeg opplever at vi kan få saker videre. Jeg mener også at voksne mennesker stort sett hører på oss ungdom, ettersom vi har noe klokt å si, og at ungdommen har lettere for å si i fra nå enn tidligere. Hva synes du voksne bør være mer opptatt av? – Sette seg mer ned i jula og adventstiden, og slappe av og kose seg uten for mye stress.

Hva er det beste og verste med skolen? – Det beste er hvis du får gode karakterer, og omgås gode venner og nye mennesker. Da er det gøy. Det er også gøy å få noe igjen for arbeidet man legger i det. Det verste er å bli sett ned på av lærere, og når jeg kommer med dumme kommentarer. Hva er din store drøm? – Å ha den perfekte familie, et fint hus, og den utdanningen jeg vil ha. Hva gleder du deg til akkurat nå? – Jul og ferie – det blir deilig. Hva ville du gjort om du var statsminister for en dag? – Jeg hadde gitt mer penger til ungdom, slik at det ble et bedre ungdomstilbud.

Hva tror du blir best ved å være voksen? – Å gjøre som jeg selv vil, være helt selvstendig og kjøpe meg drømmebilen.

Hva er den fineste opplevelsen du har hatt det siste året? – I sommerferien da jeg var med gode venner på Skjærgårdsfestivalen.

Når er du ekstra fornøyd? – Når jeg slipper å stresse, og kan bare slappe av på sofaen – helst med en iskald cola.

Hva er bra og hva er mindre bra i lokalmiljøet ditt? – Det er sentralt, og ikke langt til gode venner. Jeg er strålende fornøyd med å bo på Hisøy, så har ikke noe negativt å si om miljøet her.

Hva gjør deg trist? – At de som er rundt meg ikke har det bra. Hvilket forhold har du til naturen? – Jeg elsker naturen! Da jeg var mindre gikk vi på skitur nesten hver søndag, og jeg elsker å sove i skogen og friluftslivet. Klimaspørsmålet er vår tids største trussel. Hva gjør du for å være miljøvennlig? – Forberede meg på at jeg bør være miljøvennlig. Det er tanken som teller.

Dårligste vits? – Hvorfor tok svensken med seg en bildør inn i ørkenen? Så han kunne rulle ned vinduet hvis det ble for varmt. Hva skal du gjøre rett etter dette intervjuet? – Jeg skal gå ned i byen og kikke på julegaver. Send en hilsen til... – Andreas Trommestad, Mathias Gjerde og julenissen.


FREDAG 23. DESEMBER 2011

13

Tonje møtte Atle Da X Factor-Atle Pettersen, som også vant ”Skal vi danse”, opptrådte på Maxis kjøpesenter nylig, fikk vi et intervju med TVstjernen som hadde et skrikende og dansende publikum i sin hule hånd.

Når kommer du tilbake? – Snart håper jeg! Til sommeren kanskje? Hva er framtidsplanene dine? – Spille masse, øve med bandet og promotere skiva. Og etter nyttår setter vi i gang med nytt album. Hva spiser du til frokost? – Nei huff, jeg spiser ikke frokost, klarer ikke mat på morningen.

På konserten: Tonje Flo Remøy

Hva gjorde du før konserten?– Jeg kom rett fra Oslo.

MØTTES: Tonje Flo Remøy møtte Atle Pettersen.

Hva er planen din nå, etter konserten? – Nå skal jeg hjem å sove, for i morgen skal jeg spille i Gran kommune, hvor nå enn det er… Vet DU hvor det er?, ler Atle, og legger til: – Spiller hver dag nå fram til jul. Hva liker du med Arendal? – Bra mennesker, hyggelige, høflige og veldig god stemning. Jeg har spilt 14 konserter med dette albumet, og dette er definitivt den beste, for et publikum!

Ikke engang kaffe? – Nei! Singel? – Haha, jeg visste det kom! Men ja, jeg er singel. Får du mye oppmerksomhet fra jentene? – Ja, sånn helt passe, klager ikke. Hvordan har livet forandret seg etter ”X Faktor” og ”Skal vi danse”? – Tja, ingen store forandringer. Jeg får litt mer oppmerksomhet, skriver litt autografer og sånt. Jeg går jo fortsatt på butikken. Men på grunn av all reisingen har jeg blitt veldig hjemmekjær.

BETATT: Oda Agnore Skattum (midt i bildet) er født i Lier, men bor i Arendal. Hun er veldig betatt av Atle, det har hun vært siden hun så ham i ”X Factor” og ”Skal vi danse”. – Det er stemmen, stilen og så er han jo driiitkjekk, bare se på ham, sier Oda.

God Jul


14

FREdag 23. desember 2011

KULTURKALENDER

Fredag 23. desember: Utstilling: Margrethe Myre inviterer til utstilling med papirkollasjer og kunstkort i Kafé Lindvedske på Tyholmen. Utstillingen er åpen i kafeens åpningstider og varer ut året. Utstilling: Arendal og Grimstad malerklubb har ut-

KULTUR

Julegudstjenester i arendal 2011 Adventkirken Arendal Lørdag 24. desember: Bibelstudium kl. 10.00. Leder: Brit Bjerkenes. Tema: Evangeliet og menigheten. Gudstjeneste kl. 11.15. Taler: Per de Lange.

Arendal Misjonskirke Lørdag 24. desember: Gudstjeneste kl 15.00 Tale: Terje Watne Sang: Diverse fra julekonsert.. Søndag 25. desember: Gudstjeneste kl 11.00 Tale: Terje Watne Sang: Christine Andersen, Bertha Gilje, Eva Lieng, Ellen Magnussen.

Baptistkirken Arendal Lørdag 24. desember: Julegudstjeneste kl 15.30. Tale av Dag Frode Vaagsnes. Du er hjertlig velkommen! Torsdag 29. desember: Julefest for liten og stor kl 17.00 Med besøk av julenisse og gave til

barna. Andakt av Anita B. Vaagsnes. Ta gjerne med venner og familie. Alle er velkommen!

Metodistkirken Arendal Lørdag 24. desember : Familiegudstjeneste kl. 15.00 Mandag 26. desember kl. 11.00: 2. juledag – Gudstjeneste

Frikirken Arendal Lørdag 24. desember kl. 15.00: Familiegudstjeneste, Søren Nielsen Søndag 25. desember kl 11.00: Høytidsgudstjeneste, Søren Nielsen, menighetskontoret. Skyss: 90799758.

Sørlandskirken Lørdag 24. desember kl. 15.00-16.30: Julegudstjeneste

St. Franciskus Xaverius katolske menighet Lørdag 24. desember kl. 16.00: Familiemesse Midnattsmesse kl. 24.00 Søndag 25. desember - 1. juledag: 11.00 – Høymesse 15.00 – Messe på polsk 18.00 – Messe i Risør 26. desember - 2. juledag kl. 11.00: Messe

Filadelfia Arendal Julaften 24. desember kl 15.00: Julegudstjeneste. Taler Espen Askildsen, ”Mens vi venter”

Juleprogram Austre Moland, Flostad og Stokken menigheter 24. desember – julaften Austre Moland kirke: Julaftensgudstjeneste kl. 16.00 Flosta kirke: Julaftensgudstjeneste kl. 14.30 Stokken kirke: Julaftensgudstjeneste kl. 16.00 Saltrød bo- og omsorgssenter: Gudstjeneste kl. 11.30 25. desember – 1. juledag Austre Moland kirke: Høytidsgudstjeneste kl. 11.00

UKAS ABONNENT Hver uke trekker vi ut en heldig vinner blant våre abonnenter som får en bokpremie. Premien hentes hos oss. Denne ukens vinner er:

Tor Vik

His

med 4 storband i Arendal Kulturhus

Lørdag 11. februar kl.1900 Torungen Storband m/gjester: Gjerstad Storband Sørnorsk Ungdomsstorband Arendal Big Band inviterer til storbandkonsert og show med Åsleik Engmark Billettpris kun kr. 250,-

UKE

51

Julegaven som varer Gi et abonnement til en du er glad i

Ring 37 00 62 60 eller send epost til: abonnement@ at-avis.no


FREdag 23. desember 2011

stilling på Maxis på Ormekjenn, og det er åpent i senterets åpningstider ut året. Husflid: Austlid Frilandsgartneri på Furre, Løddesøl, inviterer til salgsutstilling av lokal husflid som

blant annet hatter, såper, smykker, filleryer og honning, samt gaver og interiør. Åpent tirsdag - søndag kl. 12-18. Søndag 25. desember Skapende menighet: Den katolske

menigheten i Arendal inviterer til salgsutstilling med fire lokale bildekunstnere, i tillegg til Munkeby-ost fra Trøndelag og menighetens nye kokebok “Gjestebud”. Sted: Menighetssalen på St. Franciskus skole hver søndag kl. 12-14

15

fram til 1. januar Mandag 26. desember Dansekveld: Arendal swingklubb inviterer til dansekveld i Austegdlagets lokaler i Vestregate 21b kl. 20.00 - 22.30 Send oss tips: post@at-avis.no

Stokken kirke: Høytidsgudstjeneste kl. 11.00 26. desember – 2. juledag Flosta kirke: Høytidsgudstjeneste kl. 11.00 28. desember Dalen misjonshus: Familiejuletrefest kl. 17.00 31. desember – nyttårsaften Stokken kirke: Midnattsmesse kl. 23.15 1. januar – Jesu navnedag Austre Moland kirke: Høytidsgudstjeneste kl. 11.00 2. januar Dalen misjonshus NUF juletrefest kl. 19.00 6. januar Stokken kirke: Refleksjonskonsert kl.19.00 v/Tom Gamble Dalen misjonshus: Bygdejuletrefest kl. 19.00 8. januar Kristi åpenbaringsdag

Flosta kirke: Familiegudstjeneste kl. 16.00 Juletrefest i menighetssalen etter gudstjenesten Stokken kirke: Gudstjeneste kl. 11.00

Tromøy kirke

24. desember - Julaften Høytidsgudstjeneste kl 14.30 15.15, Pål Laukvik. Ofring: Kirkens Nødhjelp. 25. desember - Juledag Høytidsgudstjeneste (dåp) kl. 11.00 - 12.00 Pål Laukvik. Ofring: Menighetsarbeidet 26. desember - 2. juledag Gudstjeneste (dåp/nattverd) kl 11.00 - 12.00, Pål Laukvik. TenSing deltar. Ofring: Misjonsselskapet

Færvik kirke 24. desember - Julaften: Familiegudstjeneste kl 14.30, Christoffer de Presno. MiniSing deltar. Ofring: Kirkens Nødhjelp

Barbu Kirke 24. desember - julaften kl. 13.30: Julaftengudstjeneste v/Lars Peder Holm, Thor Henning Isachsen og Barbu kirkes Barnekor. Offer til Kirkens Nødhjelp. 24. desember Julaften kl. 16.00 Julaftengudstjeneste v/ Rannveig Aas Olsbu, Thor Henning Isachsen og medlemmer fra Arendal Guttemusikk. Offer til Kirkens Nødhjelp. 25. desember 1. Juledag kl. 13.00: Høytidsgudstjeneste v/ Rannveig Aas Olsbu, Thor Henning Isachsen og Kristian Skogheim Pedersen (sang). Offer til Misjonsprosjekt i Bolivia. Kirkekaffe. Skyss: 9015 4465 26. desember - 2. Juledag kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Lars Peder Holm, Thor Henning Isachsen og Appell Ten Sing. Nattverd. Offer til Appell Ten Sing. Kirkekaffe i kirka og på Menighetshuset. Skyss: 370 27570.

Trefoldighetskirken Arendal 24. desember - Julaften: Familiegudtjeneste kl. 14.30-15.30 Familiegudtjeneste kl. 16.00-17.00 25. desember - 1.juledag: Høytidsgudstjeneste kl. 12.00-13.00

Hisøy kirke 24. desember 14.30 - 15.45: Julaftengudstjeneste v/Per Arnar Haaland. Hisøy Julebarnekor deltar. Offer til Kirkens Nødhjelp. 24. desember 16.00 - 17.00: Julaftengudstjeneste v/Per Arnar Haaland. Erik Yggeseth trompet. Offer til Kirkens Nødhjelp. 25. desember kl. 11.00 - 12.00: Høytidsgudstjeneste v/Per Arnar Haaland. Hisøysangerne, Oddvar Sæther, saksofon, Kari-Andrea Bygland Larsen, fiolin. Dåp. Offer til IKO

26. desember kl. 11.00 - 13.00: Nyskogen bo- og omsorgsenter Gudstjeneste v/Per Arnar Haaland. Kirkekaffe

Øyestad menighet 24. desember - Julaften Øyestad gamle kirke kl.14.30: Julaftengudstjeneste v/Thore Wiig Andersen, Kevin og Familiekoret. Offer til Kirkens Nødhjelp. Bjorbekk kirke kl.16.00: Julaftengudstjeneste v/Jens Tor Johannessen, Kevin Miller, Offer til Kirkens Nødhjelp. Engene kirke kl.16.00: Julaftengudstjeneste v/Thore Wiig Andersen, Offer til Kirkens Nødhjelp. 25. desember - Juledag Bjorbekk kirke kl.11.00: Høytidsgudstjeneste v/Thore Wiig Andersen. Offer til NMS 26. desember - 2. juledag Øyestad gamle kirke kl.11.00: Høytidsgudstjeneste v/Jens Tor Johannessen. Nattverd. Offer til menigheten.


16

FREDAG 23. DESEMBER 2011

Fra Tromøen

Av Gabriel Scott – Del 2 Der er forheksede skoger ved havet med hvit rullesten utenfor, tette svarte enhjørningsskoger, hvor trestammene slår store knuter på seg og grenene fletter seg sammen til tak. De begynner helt nede i stranden, trærne ligger på alle fire og kryper oppover skrenten. Om litt reiser et tre seg opp på kne, enda ett følger prøvende efter – snart løfter de på seg alle sammen. De rekker hverandre liksom hendene og stemmer ryggen mot været. De krabber og kravler og tar spenntak mot stenene, det er albuer og knær alle steder, tvekrokete rygger, pukler, gevekster. Et enkelt har villet reise seg helt – men nei, det må ned igjen og støter på bakken en gang til. Men bak dem gror nye og atter nye, og for hver gang blir de rankere og kraftigere – tilslutt blir

det en riktig skog på rolig marsj opp ifra havet, opp til mennesket og øksen. Men det er en historie for seg selv. Hoveskogens historie er en av de sørgeligste i landet . Fra Arendal kommer en over Tromøen på en liten, koselig ferge som skurer flittig frem og tilbake og mest av alt ser ut som en tresko. Nå, der er også dem som mener at det kan være riktig nok, for den gang Mangfoldigheten vendte, så mistet dekksgutten den ene treskoen – den ble enda funnet i Rægevig og brukt til å frakte sauer i – og nu skal de ha kobberforhudet den og satt maskin i slik som en ser. Skulle det virkelig være sant, må det ha vært godt materiale i skoen, for Skilsø er enda en god liten båt, som knaser isflakene som flatbrød og klarer sine saker med glans.

Fabulerende fortelling av Gabriel Scott i Vestlandske Tidende, antakelig fra en gang i tidlig mellomkrigstid. Skrivemåten er i forbindelse med avskrivningen i noen grad tilpasset dagens skrivemåte. Tatt vare på av Tromøy Historielag. Arendals Tidende presenter artikkelen i fire deler.

Men folk sier så meget og en må jo ha lov til å tro det en vil. Det første inntrykk en får, straks en har satt foten i land, er uro, travelhet, virksomhet – at en ny tid har slått seg til over sundet og skapt et yrende liv omkring seg. Det vrimler av hus, de eldste står helt nede i stranden, hvor de knapt nok står tørrskodd ved høyvann, andre hus ser ut over takene deres og er vel fornøyd med det. Men de yngste har krabbet langt opp i heien og glor omkring seg i øst og vest og snuser på vinden og undres på været og lytter til duren fra alt dette nye som fyller luften omkring dem med støy. For her – straks borte i viken – ligger Pusnæs mekaniske verksted med en arbeidsstyrke på seks hundre mann som et veldig drivhjul midt oppe i mylderet og

setter det alt sammen i sving og skaper omsetning, utvikling og fart. Her tordner damphammerne tidlig og sent, mens de pneumatiske knitrer og trommer, mens klippemaskinen smekker med saksene og jernplatene dundrer i valsene.

stykke oppover mot Bratteklev som ligger som et lite Drøbak langs Galtesund og ser over til Hisølandet. Men eftersom duren fra verkstedet tier, tynnes husrekken mer ut, en møter granskog og tjern og jorder, det snatrer en trost borte i snaret og snart er naturen herre som før.

Her møtes også det nye og det gamle. Her hvor jernet larmer og drønner, står avfeldige ruffer og uttjente bysser, her står ”Excellencen”s forrige damekahytt og gamle ”Motala”s bestikklugar og glor forundret på de svære jernskrog som gror opp omkring dem. Der står også gamle ”Vøringen”, den likner en leketøysbåt på slippen, en liten bunket og gammeldags tingest, utslitt i tro og utettelig tjeneste... Nybygningene følger enda et

Gabriel Scott.

Foto: Wikipedia

SERVICETORGET RØRLEGGER

ADVOKATER

Besøk vår forretning på Klodeborg. Se vår store utstilling av:

baderom - dusjkabinett - dusjvegger - sanitær - porselen boblekar - badekar m.m.

TJENESTER

TELEFON 37 09 76 80 TELEFAX 37 09 76 99 STIGERVEIEN 2 - 4825 ARENDAL

BYGGTJENESTER

STÅLBJELKER

Flexi-tjenester Ltd. • FLYTTEBYRÅ ARENDAL • VAKTMESTERTJENESTER • RENGJØRINGSTJENESTER • BUDTJENESTER

Tlf: 930 41 439

Torvet 10 - Arendal Tlf. 37 00 60 70 post@haakstadco.no

GJENVINNING

post@flexitjenester.no Skogstjerneveien 1, 4823 NEDENES

EIENDOM/BYGG

BYGG

Ring 37 03 20 30 / 97 03 20 30 Vi tar oss av metallavfallet

-Kamstål -Arm. nett -Vinkelstål -Rundstål -Netting -Jernbaneskinner -Ballastbly -Rør/rørdeler -Plannja Takplater

Longum 4849 ARENDAL

NYTT OG BRUKT STÅL www.longumstaal.no

TRAPPEVERKSTED

Velkommen til VEGÅRSHEI TRAPPEVERKSTED

Vi gir dere SPENNENDE TRAPPELØSNINGER Halvor Borkjendal 4985 Vegårshei Tlf. 37 16 98 00 Fax. 37 16 98 01 Mobil 90 63 05 02

ELEKTRO

ELEKTRO

REVISJON

Trenger De elektriker? • El. installasjoner • Serviceoppdrag • Kontroll av el. anlegg

• Enøk løsninger • Tele / data • Brannalarmanlegg • Tyverialarm

• Adgangskontroll • Automasjon • Prosjektering • Internkontroll

KPMG AS Statsautoriserte revisorer Medlemmer av den norske revisorforening

– Revisjon – Skatterådgivning – Økonomisk rådgivning Telefon 37 05 96 00 - Fax 37 05 96 01 abp.elektro@arendal.online.no

Iuellsklev 4 4841 Arendal

Tlf. 40 63 95 86 Fax. 37 00 52 25


FREDAG 23. DESEMBER 2011

17

HISTORISKE ARENDAL

Ukens postkort Dette postkortet har vi brukt før, men vi lar det gjerne være en julehilsen til våre lesere nok en gang. Bildet er fra 1953, og viser Trefoldighetskirken pyntet til jul. Mellom de to store staslige juletrærne ser vi de spesielle gyldenlærstolene, som i sin til ble utsmykket av daværende hjelpeprest Alv Kapstad. Skikken med to juletrær ble innført av presten Nils Ofsta, en skikk han hadde tatt med seg fra Ålesund. Så vil vi få benytte anledningen til å ønske alle en God Jul, og en spesiell takk til Christian Jensen, dette og alle de andre postkortene han gleder våre lesere med.

D/S ANEMONE Dagens skip er også et av de jeg har hatt bilde av lenge, men jeg har ikke kunnet tyde noe navn og dermed heller ingen historie, helt til jeg fant samme bildet i boka til Sven Magne Walle. Og da rullet ballen omsider i riktig retning. Anemone er jeg ikke helt sikker på hvor jeg skal plassere. Mellom 1918 og 1926 hadde hun fire eiere i Arendal, så her blir det «fritt valg». Jeg legger henne inn under første eier i Arendal, M. Blom Bakke & Sønner. Men skutas historie begynner helt tilbake i 1887. Hun ble opprinnelig bygd som en luksusyacht på ca 170 brt for britisk eier. Med navnet Grace Darling seilte hun rundt i Europa i mange år. Å finne den eksakte historien er for meg umulig, men jeg googlet litt på Grace Darling, og fant at i 1838 fikk en 18 år gammel pike heltestatus i England etter,

sammen med sin far, å ha berget mange overlevende fra et forlist skip. Kanskje yachten var oppkalt etter henne. I 1910 var hun eid av en belgisk baron, og da under navnet Anemone. Da 1. verdenskrig brøt ut i 1914, befant yachten seg i Norge, og ble liggende opplagt i Bergen krigen igjennom.

Lokale skip gjennom tidene Av Jan Tore Knudsen E-post: jt.knudsen@c2i.net – Tlf. 413 36 464

I 1918 ble hun altså kjøpt til Arendal. Om Blom Bakke hadde henne i drift, er uvisst, men i 1919 ble hun solgt til A/S Koks ved H. Berthelsen. På Pusnes ble hun nå avrigget og ombygd til lasteskip. Og, vil jeg tro, satt inn i kullfart mellom England og Norge. I 1922 ble hun solgt til P. Clemmetsen, som satte henne inn i triangelfart på Oslo, Århus og Gøteborg. Så, i 1926 ble hun innkjøp av ADS. Hun ble satt inn i «hurtigruten» mellom Kristiansand og Oslo. Hun hadde noen få passasjerlugarer, så noen pas-

sasjerer kunne hun ta, men hun gikk vesentlig som lasteskip. I 1929 gikk hun en kort periode i godsruta Mandal, Skien og Fredrikstad, før hun senere samme år ble lagt opp. Dampen fant henne uhensiktsmessig og dyr i drift, og i 1931 ble hun solgt til Harstad. Nå gikk der bare to år, i april 1933 forliste hun ved Revsbotn utenfor Hammerfest. Detaljer: Levert 1887 fra Fleming & Ferguson i Paisley med byggenummer 128 Brt: 169

L: 142’8 B: 19’5 D: 10’2 Hovedmaskin: Dobbel Compound Dampmaskin 35 nhk, levert fra byggeverft Speed rundt 12 knop 1919 Ombygd til lasteskip, ny tonnasje: 185 brt - 80 net 225 tdw Kilder: Skipet, «Arendals Dampskibsselskab 1857 – 1982» av Birger Dannevig, «Rute- og fraktebåter i Aust Agder» av Sven Magne Walle Bilde: Ukjent opphav fra egen samling


18

kunngjøringer / annonser

FREdag 23. desember 2011

kunngjøringer

Dødsfall Ellinor Vinje 25. august 1918 – 19. desember 2011 Grimstad Anne-Lise,Arnulf, Grethe, Brit, Oddleiv, Bente, barnebarn, oldebarn, øvrige familie Begraves fra Grimstad kapell torsdag 29.desember kl. 13.00

Hallvard Ulvshus 10. april 1949 – 20. desember 2011 Roresand Wenche, Hege, Morten, Hallstein, Isabel, Julie, Signe, Emmy, Jorunn, John, øvrige familie Begraves fra Landvik kirke 28. desember kl. 11.00

Harald Sigfred Larsen 14. august 1930 – 19. desember 2011 Kari Therese, Jan Petter, Kjell Atle, Cecilie, Kjersti, Eirin, Kjell,Anton, Reidun, øvrige familie Begraves fra Dypvåg kirke tirsdag 10. januar kl. 12.30 arbeid utføres

UTLEIE AV CONTAINERE Arendal - Avfall og gjenvinning Telefon: 09700 eller 37 09 85 00 Åpningstid: Mandag-fredag kl. 07.00-16.00 Besøksadresse: Industritoppen 14, 4848 Arendal

TOSHIBA - NY TOPPMODELL 92 80 17 70 www.varmepumpe-agder.no

Det er ikke for å mase...

Det er BILØKONOMI i en god RUSTBESKYTTELSE Vår 25 ÅRS ERFARING gir kvalitet

STOA ANTIRUST

Arendal - Tlf 37 02 35 56 erik@stoa-antirust.no - www.stoa-antirust.no

Nytt kjøkken raskt og rimelig, vi sprøytemaler deres gamle kjøkkenfronter

Industritoppen 3 Stoa, 4848 Arendal Tlf: 370 34 000/91 37 45 75 - www.presnosp.no

Anonyme Alkoholikere

Vi holder til i samme bygg som Agder Båtbyggeri

helse / terapeuter

Går du med et ønske om og slutte å drikke?

snekker

Arendal AA gruppe 12+12 holder møte Hver tirsdag kl. 19.00 i venterommet på jernbanestasjonen i Barbu.

NEGLER

· Gelénegler · Acryl-negler · Forsterkning · Gel-lakk · Manicure Din klinikk for skjønnhet og velvære

AMC

CLINIQ Arendal Medisin Cosmetisk Klinikk ADVANCED MEDICAL COSMETIC

E-post: amc.cliniq@live.no

Tlf: 370 10 500

Sommerfrydveien 26 (vis-a-vis Havblikk), 4842 Arendal

Husk også at åpne møter for alle interesserte holdes 1. tirsdag hver måned. Anonyme Alkoholikere, vi kan hjelpe. Valget er ditt. Kontakt oss: Tlf. 413 99 215 - anonymealkoholikere.no

skadedyr til salgs Digitalt piano (korg). Nesten nytt SP-170 til salgs for kr. 5000,- (bud). Tlf. 95 88 31 47.


annonse

FREdag 23. desember 2011

19


20

FREDAG 23. DESEMBER 2011

KRYSSORD SUDOKU

UKE 51 Hver uke trekker vi ut en vinner som premieres med en bok. Lykke til med arbeidet - løsningen er kanskje nærmere enn du tror! Løsningen sendes til: Arendals Tidende, Møllebakken 15, 4841 Arendal eller send løsningsordene inn på: post@at-avis.no Løsningen må være oss i hende innen torsdag 29.12 kl. 09.00. VINNER AV KRYSSORDKONKURRANSEN I ARENDALS TIDENDE NR. 99: J. O. Sagen – Arendal Bokpremier kan avhentes i redaksjonen på Jernbanestasjonen. Navn: Postnr./Sted: Tlf.:

2

4

1

3

5

6

8

9

9

3

5

2

6

8

4

7

1

1 8 2 3 4 5 6

6 1 4 5 8 7 9

8 7 9 6 1 3 2

4 9 3 7 6 8 5

7 2 5 8 9 4 1

9 6 1 4 3 2 7

2 3 7 9 5 1 8

5 4 6 1 2 9 3

3 5 8 2 7 6 4

Kryssordløsning

7

Nr. 99

E-post:


ØYEBLIKK

Det skjedde på denne dag

VI GRATULERER

Send inn din gratulasjon på post@at-avis.no

Den 23. desember 1920 ble det vedtatt at Irland skulle deles og at England skulle ha det som i dag erDet Nord-Irland. skjedde på denne dag:

Arendals Tidende Redaksjon/ administrasjon Nils P. Vigerstøl Mob: 47 81 30 47 ePost: redaktor@ at-avis.no

for 5 år siden

for 50 år siden

Abonnement/ administrasjon Hilde Grunde Mob: 94 85 11 40 ePost: hilde@ at-avis.no

5 ÅR SIDEN

Blomstrende desember Rett før jul blomstret blåveisen muntert i Meyergaten, og nå fortsetter vårblomstene sine forsiktige, men altfor tidlige streben opp av jorda. Denne gangen er der fiolen ”Sol-ogmåne-natt-og-dag” som er gått seg årstidsvill i Arendal sentrum. Blant daulauv fra i år hilser den jula i en liten sprekk mellom en sentrumsgate og en inneklemt murkant.

NY I VERDEN: Arendal 18. desember 2011: Jens fikk en lillebror, 49 cm, 3025g, den 18. desember. Stolte og glade foreldre og storebror. Christine Sønningdal og Bjørnulf Arntsen. Foto: Helene Skjeie Thorstensen.

Tannråte

100 ÅR SIDEN

Den kvindelige Forfængelighet

som Middel til ar hindre Ulykkestilfælde har Southern Pacific Jernbaneselskap forsøkvis prøvet paa nogen av dens elektrisk drevne Sporvogne ved paa Vognen at anbringe Speiler saaledes, at den, som vil se sig i det, nødes til at vende Ansigtet i Kjøreretningen. Selskapet mener sig nemlig berettiget til at anta, at Damerne meget gjerne speiler sig, og ikke forsømmer Leiligheden dertil.

Tidenes QUIZ 1. Tredje søndag i advent fant en dame nygrodde … på Tromøy? 2. En dame som fisket i Barbu fikk en julerød … på kroken? 3. Fyrpoeten Sondre Foyn Gullvåg fylte hvor mange år 16. desember? 4. Hvem skal i år lage bestillingsverket til Canal Street? 5. Arendal Rockklubb feiret nylig seg selv som hvilken jubilant? 6. Hvem fikk fylkets kulturpris for sin innsats med Hovefestivalen? 7. Når kom ”Maos lille røde bok” ut i Kina? 8. Hva heter designbyrået på Hisøy som satser på ull fra babyalpakka? 9. Og fra hvilket land får de ullen og garnet fra? 10. Hvilken familie tilhører rovdyret jerv?

Redaksjon Eyvind Øyraas Mob: 47 05 92 59 ePost: eyvind@ at-avis.no

NY I VERDEN: Arendal 19. desember 2011: Julegava kom i tide. Noa er heilt perfekt! 3788 gram, 52 cm. Silje Flåstøyl og Jan Harald Helledal. Foto: Helene Skjeie Thorstensen.

50 ÅR SIDEN

Fylkestannlege Hougen orienterte i går på Arendal skoles foreldrelagsfest på Rådhuset om utbyggingen av folketannrøkten og kom videre inn på bekjempelse av tannråten – den mest utbredte sykdommen i verden i dag. En høyst instruktiv farvefilm om tenner og tannråte etterfulgte foredraget.

21

FREDAG 23. DESEMBER 2011

Redaksjon Marianne Litlekalsøy ePost: marianne@ at-avis.no Mob: 90 04 05 51

Redaksjon Morten Kraft Mob: 90 03 80 52 ePost: morten. kraft@at-avis.no

BURSDAG:Verdens beste jente Amalie Andersen fyller 5 år på julaften. Stor kos og masse klemmer fra Mamma, Pappa og resten av familien.

JUBILANTER FREDAG 23. DESEMBER

LØRDAG 24. DESEMBER

90 år

80 år

Marry Flaten, Grubeveien 1, Arendal

50 år

Tor Magne Olsen, Myra terrasse 94, Arendal

Gudrun Tveit, Tjennaveien 3, Færvik

Dereje Tefera, Utsiktsveien 7, Arendal

85 år

40 år

Ruth Alise Venemyr, Bergli, Frolands Verk

Linda Bartolomei, Lensmannsveien 39, Saltrød

SØNDAG 25. DESEMBER 70 år

Marit Nicolaisen, Karisheiveien 21, Kongshavn

60 år

Randi Spilde, Sandnesøyren 45 K, Kongshavn

50 år

Kjell Klungland, Furuliveien 14, Eydehavn

Enny Li Ying Zhang, Gåselia 4, Arendal

40 år

Hanne Espenes, Engefjell 14, Arendal Grethe Espenes Paulsen, Adamshaven 20, Bjorbekk

Anna Hansine Riber, Eigesvingen 19, His

75 år

Frank Harald Larsen, Langåsen 1, Froland

70 år

Mahmod Abueid, Holmen 23, Arendal

60 år

Leif Mørland, Mørlandsmoen, Arendal

Salg/markeds­ administrasjon Wenche Eriksen Dir.nr: 37 00 62 71 Mob: 410 20 737 ePost: wenche@ at-avis.no

Lisbeth Lehtinen, Veslekroken 4 A, Arendal

Salg Harald Hope Dir.nr: 37 00 62 72 Mob: 484 81 940 ePost: harald@ at-avis.no

40 år

Jan Frode Rønningen, Lensmannsgården 12, Saltrød Marit Helen Tomren Sandven, Tykkeris, Rykene

Produksjon Maria Åsheim Tlf: 37 00 62 69 ePost: maria@ at-avis.no

Produksjon Thorbjørn K. Knudsen Tlf: 37 00 62 69 ePost: tkk@ at-avis.no

MANDAG 26. DESEMBER 60 år

Hans Jacob Bjerkholt, Høyåsen 4, Arendal Ardis Ottersund Dalsmo, Bøylestad Bru, Froland Odd Arild Morterud, Lynghaugen 4, Arendal

50 år

Frode Landbø, Andeveien 1, Arendal

40 år

Bjørn Brenna, Stemmen 5, Froland Bente Grythe, Oddenveien 1 B, Arendal

Redaksjon/ produksjon Heidi T. Vigerstøl Dir.nr: 37 00 62 74 Mob: 952 00 005 ePost: heidi@ at-avis.no Frilanser, bil Morten a. Sørensen ePost: morten@at-avis.no Frilanser Christoffer Svenningsen ePost: post@at-avis.no Sentralbord: epost:

37 00 62 60

post@at­avis.no

37 00 62 60 Abonnement: epost: abonnement@at­avis.no

TIRSDAG 27. DESEMBER 60 år

Redaksjon kultur Linda Christensen Dir.nr: 37 00 62 73 Mob: 974 39 024 ePost: linda@ at-avis.no

40 år

Knut Åkre, Strengereid, Eydehavn

Arendals Tidende får jubilantinformasjon fra NTBs personaliaredaksjon. Hvis du ikke ønsker omtale her, vennligst ta kontakt med redaksjonen. Tlf. 37 00 62 60 - post@at-avis.no

37 00 62 70 Annonser: epost: annonser@at­avis.no Telefax:

37 00 62 61

PaPiruTGaVE ONSDaG OG FrEDaG DaGLiG OPPDaTErT NETTaViS PÅ:

www.arendalstidende.no

Svar: 1. Kantareller. 2. Akkar. 3. 30 år. 4. Christiansand String Swing Ensemble. 5. 30-årsjubilant. 6. Toffen Gunnufsen. 7. 16. desember 1966. 8. Koko design. 9. Peru. 10. Mårfamilien.


22

tv-programmet

FREdag 23. desember 2011

20.15 Kvelden før kvelden Hele NRK er på jobb for å skape julestemning

20.00 Nobelprisene 2011 Et møte med prisvinnerne

06.30 Morgennytt 10.00 En naturlig helaften(r) 11.10 Eventyrlege Himalaya(ttv)(r) 12.00 Nyheter 12.15 Anne Alvik(ttv)(r) 13.00 Nyheter 13.05 Polynesias gåte(ttv)(r) 14.00 Nyheter 14.05 Sportsåret 2011 - én del av livet(r) 15.00 Nyheter 15.10 Desi Nation Furuset(r) 16.00 Nyheter 16.10 Jessica Fletcher(t) 17.00 Nyheter 17.10 Det søte juleliv(t) 17.40 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.55 Tegnspråknytt 18.00 Jul i Blåfjell(ttv)(r) 18.25 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.40 Norge Rundt(ttv) 20.15 Kvelden før kvelden(ttv) 22.15 Julefolk 23.05 Kveldsnytt 23.20 Bridget Jones: På randen(t) 01.05 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu(ttv)(r) 01.35 Lille julaften jukeboks m/chat 04.00 Dansefot jukeboks u/chat

07.40 Oddasat - nyheter på samisk(t)(r) 07.55 Distriktsnyheter 07.55 Østlandssendingen(r) 08.10 Østfold(r) 08.30 Østnytt(r) 08.45 Østafjells(r) 09.05 Sørlandet(r) 09.25 Rogaland(r) 09.40 Vestlandsrevyen(r) 10.00 Møre og Romsdal(r) 10.20 Midtnytt(r) 10.35 Nordland(r) 10.55 Nordnytt(r) 11.15 Ved kai i Bergen(ttv) 11.35 Bergen - Florø(ttv) 18.00 Nyheter 18.03 Dagsnytt atten 19.00 Klassebildet - Ti år klokere(r) 20.00 Nobelprisene 2011: Et møte med prisvinnerne(t) 21.00 Nyheter 21.10 Europa - en reise gjennom det 20. århundret(ttv)(r) 21.45 Ny stil og Tyskland dominerer(ttv)(r) 22.15 Da Beatles rystet Kreml(t) 23.15 Ved kai i Florø(ttv) 23.30 Florø - Måløy(ttv)

22.15 Senkveld Spesial: Coldplay Coldplay regnes for tiden som verdens

21.40 Masken Stanley Ipkiss har overhodet ikke

21.00 Bridget Jones’ dagbok Bridget Jones starter det nye året

06.30 Nyhetsmorgen 06.55 God morgen Norge 10.00 God morgen Norge (r) 11.20 QuizShow 12.05 En bit av Skandinavia(ttv)(r) 12.35 Sara & Selma(ttv)(r) 13.05 Jul i Gamlebyen(ttv)(r) 14.05 Home and Away(t)(r) 14.35 Oppgrader! (ttv)(r) 15.05 Beverly Hills 90210(t) 16.00 Home and Away(t) 16.30 Joey(t)(r) 17.00 Joey(t)(r) 17.30 Kollektivet(ttv) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Idol - møte med vinneren(ttv) 20.00 Ønskedrømmen(ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Ønskedrømmen - fortsetter 22.15 Senkveld Spesial: Coldplay(ttv) 23.25 Film: Bjelleklang(t) 01.05 Film: Scrooge(t) 03.20 Sportsnyhetene (r) 03.35 Været (r) 03.45 Sonen

06.00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06.20 Magikerne på Waverly Place 06.45 Under samme tak 07.10 Under samme tak 07.40 Ungkaren 09.20 Boston Public 10.05 Veronica Mars 10.50 One Tree Hill 11.40 Ekstrem rengjøring 12.10 Ungkaren: Jason og Mollys bryllup 14.05 Girlfriends 14.35 Mr. Bean 15.25 Katten 17.00 The War at Home 17.30 Christine 18.00 The Big Bang Theory 18.25 America’s Funniest Home Vid. 19.00 Happy Endings 19.30 Cougar Town 20.00 Nissene over skog og hei 20.15 Nissene over skog og hei 20.30 Det beste fra Mr. Bean 21.40 Masken 23.35 Nissene over skog og hei 23.55 Nissene over skog og hei 00.10 The Graham Norton Show 01.10 CSI: Miami 02.05 48 timer 02.55 En magisk dag 04.35 Under samme tak 05.05 Under samme tak 05.30 Under samme tak

06.00 Coach 06.30 Blush 07.00 Tvins 2011 08.30 Dr. Phil 09.20 Ekstrem oppussing USA 10.15 I gode og onde dager 11.05 Dr. Phil 12.00 Homsepatruljen USA 13.00 Oprah 14.00 Top Model USA 15.00 Ekstrem oppussing USA 16.00 Bones 17.00 Fangene på fortet 18.00 Alle elsker Raymond 18.30 How I Met Your Mother 19.00 Two and a Half Men 19.30 Kongen av Queens 20.00 Two and a Half Men 20.30 The Middle 21.00 Bridget Jones’ dagbok 23.00 Hjelp, det er juleferie! 01.00 Hjelp, det er juleferie 2 02.40 Våre sexvaner 03.45 New Amsterdam 04.30 Akutten 05.15 I Survived A Japanese Game Show

FREDAG 23. DESEMBER

06.05 Sonen 09.15 Kyle XY(t)(r) 10.10 Menneskejegeren(t)(r) 11.05 Frasier(t)(r) 11.30 Frasier(t)(r) 12.00 Frasier(t)(r) 12.30 M*A*S*H(t)(r) 13.00 M*A*S*H(t)(r) 13.30 Scrubs(t)(r) 14.00 Scrubs(t)(r) 14.30 Malcolm i midten(t)(r) 15.00 MacGyver(t)(r) 16.00 South Park (t)(r) 16.30 South Park (t)(r) 17.00 Fantasy Factory(t) 17.30 Cleveland Show(t)(r) 18.00 That ‘70s Show(t) 18.30 That ‘70s Show(t) 19.00 Menneskejegeren(t)(r) 20.00 Sorte Orms julespesial(t) 21.00 Film: Alene hjemme(t) 23.00 The Shield(t) 00.00 Skolepurken(t)(r) 00.30 Camelot(t) (r) 01.35 Sons of Anarchy (t)(r) 02.25 South Park (t)(r) 02.55 South Park (t)(r) 03.25 Rescue Me(t)(r) 04.15 Raw Wrestling(t)(r) 05.05 Boston Legal (t)(r) 05.55 Sonen 09.15 Hotel Cæsar(ttv) 09.45 Hollyoaks(t)(r) 10.15 Hollyoaks(t) 10.45 Doktor Oz(t)(r) 11.35 Doktor Oz(t) 12.25 The Talk(t) 13.10 Brothers & Sisters (t)(r) 14.00 Frustrerte fruer(t)(r) 14.50 Privat praksis(t)(r) 15.40 Grey’s Anatomy(t)(r) 16.30 Beverly Hills 90210 (t)(r) 17.20 Amazing Race(t)(r) 19.00 Mang slags kjærlighet(t)(r) 19.30 Dharma & Greg(t) 20.00 FAM - Siste episode!(ttv) 20.30 Bridal Bootcamp(t)(r) 21.00 Dance Scene(t)(r) 21.30 Bad Girls Club(t)(r) 21.55 Bad Girls Club(t)(r) 22.30 Døgnet rundt på Hard Rock Hotel(t) 23.20 PR-kåt(t)(r) 23.50 Medium(t) 00.40 Life unexpected(t)(r) 01.30 Big Brother 2011(ttv)(r) 02.25 Buffy(t)(r) 03.15 The Talk(t)(r) 06.35 Jon & Kate 07.00 The Rachael Ray Show 07.50 Legene 08.40 Lille Miss USA 09.30 Søte fristelser 10.00 Charmed 10.45 Gilmore Girls 11.35 Jamies familiejul 12.05 Unge mødre 12.35 The Rachael Ray Show 13.30 Judge Judy 14.25 123 - oppussing! 15.30 Tori & Dean: Bryllupsfikserne 16.30 Jamies familiejul 17.00 Unge mødre 17.30 Gilmore Girls 18.30 Music and Lyrics 20.30 Jamies julemat 21.30 Magiens makt 23.30 Cold Case 00.35 Medium 01.35 The Closer 02.35 Charmed 03.30 Medium 04.25 Big Love 05.30 Jon & Kate 07.35 Conan 08.30 Monstergarasjen 09.30 Monstergarasjen 10.30 Walker TX Ranger 11.25 Spin City 12.20 War at Home 12.50 Vettskremt! 13.20 Fartsbøller 13.50 Dusørjegeren 14.20 Pantel. i Las Vegas 14.45 Vettskremt! 15.15 Top Gear 16.20 Fartsbøller 16.50 Walker TX Ranger 17.50 Dusørjegeren 18.20 Pantel. i Las Vegas 18.50 Top Gear 20.00 CSI: Miami 21.00 Tequila Sunrise 23.25 Big Bang Theory 23.55 The Bridge 00.55 Walker TX Ranger 01.55 Mord i Det hvite hus 03.50 Smallville 04.40 Terminator: Sarah Connor Chronicles

22.40 Jul med Kurt og KORK Julekonsert med Kurt Nilsen og Kringkastingsorkes-

Hurtigruten Hurtigruten – minutt for minutt

06.55 Kjempeelg på nært hold(ttv)(r) 07.55 Ny stil og Tyskland dominerer(ttv)(r) 08.25 Norge Rundt(ttv)(r) 09.00 Kvelden før kvelden(ttv)(r) 11.00 Tre nøtter til Askepott(ttv)(r) 12.25 Reisen til julestjernen(ttv)(r) 13.55 Donald Duck og vennene hans(ttv) 15.00 Jul på Slottet(r) 16.00 Familiegudstjeneste fra Tromsø Domkirke 16.45 Og det skjedde i de dager ...(ttv)(r) 17.00 Sølvguttene synger julen inn(ttv) 17.35 Karl-Bertil Jonssons julaften(t)(r) 18.00 Jul i Blåfjell(ttv)(r) 18.30 Emil i Lønneberget(t)(r) 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.20 Lotto-trekning 19.30 Norge Rundt(ttv) 20.05 Beat for beat(ttv)(r) 21.10 Elling(ttv) 22.40 Jul med Kurt og KORK(r) 23.55 Hvilket juleliv!(t) 00.55 Sølvguttene synger julen inn(ttv)(r) 01.30 Julejukeboks m/chat 04.00 Country jukeboks u/chat

06.30 Ved kai i Måløy(ttv) 07.00 Måløy - Torvik(ttv) 09.40 Ved kai i Torvik(ttv) 09.55 Torvik - Ålesund(ttv) 11.05 Ved kai i Ålesund(ttv) 11.30 Ålesund - Geiranger(ttv) 16.15 Geiranger - Ålesund(ttv) 20.25 Ved kai i Ålesund(ttv) 20.50 Ålesund - Molde(ttv) 21.55 Midnattsmesse fra Roma 00.05 Ålesund - Molde(ttv) 01.30 Ved kai i Molde(ttv)

11.00 Santa with Muscles(t) 12.45 The Elf Who Didnt Belive(t) 14.30 Angel In The Family(t) 16.10 Angel Doll(t) 17.55 Elmo i Eventyrland(t) 19.20 Dobbeltbryllup(t) 21.00 Miraklet på Manhattan(t) 23.05 The Wish List(t) 00.30 The Hollywood Mom’s Mystery(t) 01.55 Missing In America(t) 03.40 Star Trek - The Future Begins(t) 06.00 Hvordan den lages 06.25 Livsfarlig fangst 07.20 Mythbusters 08.15 American Chopper 09.05 Geniale gadgets 09.35 Cash Cab US 10.00 De største byggverk 11.00 Hvordan den lages 11.30 Femte gir 12.00 Bilfikserne 12.30 Bilfikserne 13.00 Blod, svette og sverdfisk 14.00 Møkkajobber 15.00 Livsfarlig fangst 16.00 De største byggverk 17.00 Overhaling 18.00 Cash Cab US 18.30 Geniale gadgets 19.00 Hvordan den lages 19.30 Hvordan den lages 20.00 Mythbusters 21.00 Skjulte skatter 22.00 Race across America 00.00 Livsfarlig fangst 01.00 Overhaling 03.00 Kjempeverden 03.55 Survivorman 04.45 Bilfikserne 05.10 Bilfikserne 05.35 Hvordan den lages 06.00 Star Trek: The Next Generation 07.00 Star Trek: The Next Generation 08.00 The Loop 08.30 Tvins 2011 10.00 Seinfeld 10.30 Drew Carey Show 11.00 Simpsons 11.30 Simpsons 12.00 Seinfeld 12.30 Kongen av Queens 13.00 Drew Carey Show 13.30 The Fresh Prince of Bel-Air 14.00 Family Guy 14.30 Simpsons 15.00 Simpsons 15.30 The Fresh Prince of Bel-Air 16.00 Kongen av Queens 16.30 Fear Factor USA 17.30 Chuck 18.30 Family Guy 19.00 Simpsons 19.30 Simpsons 20.00 Cops 20.30 Verdens villeste politivideoer 21.30 300 00.00 Karatefylla 00.30 Cops 01.00 Most Daring 02.00 Running Scared 04.15 The Beast 05.00 Moonlight 19.30 Muriwai Beach(t)(r) 19.55 Top Gear(t)(r) 21.15 Trygdekontoret(ttv)(r) 22.15 Med Grimm og Gru(t)(r) 23.35 Småbyliv(ttv)(r) 00.05 Interiørhelvete(t)(r) 01.05 Svisj 03.00 Svisj gull 04.00 Svisj 05.00 Svisj

13.30 Mikkes magiske jul Etter at alle har blitt innesnødd i Mu-

20.30 Fred Claus Fred Claus er det komplette motstyk-

19.10 Sundays at Tiffany’s Jane Claremont brukte som

07.00 TV 2 Junior 07.01 Et juleeventyr 07.46 Et barns jul 08.13 Toot & Puddle 09.00 Nyhetene 09.10 God morgen Norge - julaften 10.00 Nyhetene 10.10 God morgen Norge - julaften 11.00 God morgen Norge - julaften (r) 12.35 Idol - møte med vinneren(ttv)(r) 13.30 Film: Mikkes magiske jul (t) 14.35 Film: Timmi Gresshoppes Julefest(t) 15.25 Film: Muppet Christmas: Letters to Santa(t) 16.15 Film: Santa Clause(t) 18.00 Nidarosdomens guttekor synger julen inn(ttv)(r) 18.30 Nyhetene 18.50 Været 19.00 Film: Alene hjemme(t) 21.00 Film: Hjem, kjære hjem(t) 23.00 Film: 12 Men of Christmas(t) 00.45 Film: Holiday in Handcuffs(t) 02.25 Hack (t)(r) 03.15 Været (r) 03.25 Sonen

06.00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06.20 Magikerne på Waverly Place 06.45 Katten 08.15 Trollmannen fra Oz 10.10 Nissene over skog og hei - Alle episodene 16.50 Happy Feet 18.50 Høy på pæra - julespesial 19.25 Mr. Bean 20.00 Nissene over skog og hei 20.15 Nissene over skog og hei 20.30 Fred Claus 22.40 God jul med Michael Bublé 23.35 Nissene over skog og hei 23.50 Nissene over skog og hei 00.10 Hopp i vulkanen 02.10 Tequila Sunrise 04.20 Castle 05.10 Sporløst forsvunnet

06.00 Coach 06.30 Beethoven’s Big Break 08.15 Boog og Elliot - Gutta på skauen 09.50 Dr. Dolittle 3 11.45 Pinocchio 13.40 A Christmas Carol 15.25 Polarekspressen 17.20 Hjelp, vi må på ferie til Las Vegas! 19.10 Sundays at Tiffany’s 21.00 Man of the Year 23.20 Duften av kvinne 02.30 Roll Bounce 04.45 Akutten 05.35 My Name is Earl

LØRDAG 24. DESEMBER

08.15 Sønner av Tucson(t)(r) 08.35 Film: Santa Clause (t) 10.25 Film: Santa Clause 2(t) 12.20 Film: Snow Day(t) 14.00 Film: 101 Dalmatinere(t) 16.00 Sveriges verste bilfører(t)(r) 17.00 Film: Timmi Gresshoppes julefest(t) 17.55 Film: Mikkes magiske jul (t) 19.05 Film: Muppet Christmas: Letters to Santa(t) 20.00 En moderne familie(t) 20.30 En moderne familie(t) 21.00 Film: They Call Him Trinity (t) 23.00 Film: My name is still Trinity(t) 01.05 Film: Slå til, karer! (t) 02.50 Kenny vs. Spenny(t) 03.20 Kenny vs. Spenny(t) 03.50 Raw Wrestling(t) 04.40 South Park (t) (r) 05.10 South Park(t)(r) 05.40 Sonen 08.20 Hollyoaks(t)(r) 08.45 Hollyoaks(t)(r) 09.15 Hollyoaks(t)(r) 09.45 Hollyoaks(t)(r) 10.15 Hollyoaks(t)(r) 10.40 Brothers & Sisters (t)(r) 11.30 Brothers & Sisters (t)(r) 12.20 Brothers & Sisters (t)(r) 13.10 Brothers & Sisters (t) (r) 14.00 Brothers & Sisters (t)(r) 14.50 Grey’s Anatomy(t)(r) 15.40 Grey’s Anatomy(t)(r) 16.30 Grey’s Anatomy(t) (r) 17.20 Grey’s Anatomy(t)(r) 18.10 Grey’s Anatomy(t)(r) 19.00 Idol - møte med vinneren(ttv) 19.50 Frustrerte fruer - Sesongstart!(t) 20.40 Privat praksis (t) 21.30 Film: Miraklet på Manhattan(t) 23.30 Medium(t)(r) 00.20 Medium(t)(r) 01.10 Medium(t)(r) 02.00 Medium(t)(r) 02.50 Medium(t)(r)

08.30 Films & Stars(t)(r) 08.55 Miraklet på Manhattan(t) 11.00 Angel In The Family(t) 12.40 When Angels Come to Town(t) 14.20 Secret Santa(t) 16.05 A Boyfriend For Christmas(t) 17.50 Ebenezer(t) 19.35 Christmas Is Here Again(t) 21.00 Life of Brian(t) 22.45 Jernanger 00.20 Heftig og begeistret - På sangens vinger 02.00 Blodrød sol(t) 04.10 South of Heaven, West of Hell(t) 06.00 Hvordan gjør de det? 06.25 Fearless Planet 07.20 Fremtidens verden 08.15 Beyond Survival 09.05 Mythbusters 10.00 Kjøretøy 11.00 Femte gir 11.30 Femte gir 12.00 Street Customs Berlin 13.00 Kjøretøy 14.00 Ingeniørkunstens mesterverk 15.00 Hvordan gjør de det? 15.30 Hvordan gjør de det? 16.00 Morgan Freeman: Livets gåter 17.00 Vitenskapen bak filmen 18.00 Kjempeverden 19.00 Licence to drill 20.00 Skjulte skatter 21.00 Blod, svette og sverdfisk 22.00 Dual Survival 23.00 Hillbilly Handfishin’ 00.00 Race across America 02.00 Mythbusters 03.00 Beyond Survival 03.55 Fremtidens verden 04.45 Ingeniørkunstens mesterverk 05.35 Hvordan gjør de det?

06.20 Jon & Kate 06.50 123 - oppussing! 07.45 Tori & Dean: Bryllupsfikserne 12.05 Mitt hemmelige tenåringsliv 13.00 Jamie lager jul 14.00 Interiørakutten 15.05 Judge Judy 15.35 Judge Judy 16.05 Judge Judy 16.35 Nabolagets styggeste hus 17.35 Slankekrigen 19.30 Santa Baby 2: Christmas Maybe 21.15 Livet med Helen 23.35 A Diva’s Christmas Carol 01.20 Cold Case 02.20 Cold Case 03.10 Close to Danger 04.50 Jon & Kate

06.00 Er du smartere enn en tiåring? 06.55 Grønnsakspiratene 08.40 Scooby Doo: Pirates Ahoy! 10.00 Drew Carey Show 10.30 Seinfeld 11.00 Seinfeld 11.30 Seinfeld 12.00 Kongen av Queens 12.30 Kongen av Queens 13.00 Family Guy 13.30 Simpsons 14.00 Simpsons 14.30 Simpsons 15.00 Simpsons 15.30 Simpsons 16.00 Simpsons 16.30 Simpsons 17.00 Vannhesten - en legende blir til 19.10 Se, han snakker! 21.05 Hjelp, det er juleferie! 22.55 Hjelp, det er juleferie 2 00.35 Lov og orden 01.30 MAD TV 02.30 Saturday Night Live 03.15 Cops 03.35 Simpsons 04.00 Simpsons 04.20 Crash 05.10 Unhitched 05.35 Cheers

08.20 Monstergarasjen 09.20 Monstergarasjen 10.20 Fartsbøller 10.50 Fartsbøller 11.20 Fartsbøller 11.50 Fartsbøller 12.20 Fartsbøller 12.50 Vettskremt! 13.20 Vettskremt! 13.50 Vettskremt! 14.20 Vettskremt! 14.50 Vettskremt! 15.20 Dating Guy 15.50 Robot Chicken 16.20 Archer 16.50 Smallville 17.50 MAX Sport: Focused 18.25 MAX Sport: Focused 19.00 Saddle Ranch 19.30 Kalgoorlie Cops 20.00 Spesialstyrken 21.00 Tre amigos! 23.15 Masken 01.15 Jordskjelvet i Japan 02.15 Top 20 Countdown

19.30 Det gylne kompasset(t)(r) 21.20 Dama til Per Heimly(ttv)(r) 21.50 Tre nøtter til Askepott(ttv)(r) 23.10 Bare Egil(ttv) 00.15 Top Gear(t)(r) 01.30 Svisj 03.00 Svisj gull 04.00 Svisj 05.00 Svisj


TV-PROGRAMMET

FREDAG 23. DESEMBER 2011

23

SØNDAG 25. DESEMBER 07.10 Jungelhjul 07.35 Dronninga i dypet(ttv)(r) 08.05 Ny giv i norsk herrelangrenn(ttv)(r) 08.35 Norge Rundt(ttv)(r) 09.10 Blant konger og keisere(ttv)(r) 10.10 Julefolk(r) 11.00 Høytidsgudstjeneste fra Tromsø Domkirke 12.20 Vegen til Betlehem(t) 14.00 Vi som strikket landet(ttv)(r) 14.55 Kronprinsesse Mette-Marit(ttv)(r) 15.55 Bogstad gård(ttv)(r) 16.05 I et speil, i en gåte(ttv) 17.35 Veien til Nidaros(ttv)(r) 18.20 Vaffelhjarte(ttv) 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Julenøtter(ttv) 19.45 Julekonsert i Vang kirke 20.45 Jan på Hytjanstorpet(ttv) 21.25 Mamma Mia!(t) 23.10 Løsning julenøtter(ttv) 23.15 Kveldsnytt 23.30 Mors Elling(ttv) 01.00 Julefolk(r) 01.50 Julejukeboks u/chat 04.00 Blues jukeboks

06.30 Molde - Kristiansund(ttv) 10.05 Ved kai i Kristiansund(ttv) 10.25 Kristiansund Trondheim(ttv) 16.40 Ved kai i Trondheim(ttv) 17.10 Trondheim - Rørvik(ttv) 19.30 Norge rundt og rundt(ttv) (r) 20.05 Farvel, kamerater(t)(r) 21.00 Nyheter 21.10 Julekonsert fra Frauenkirche i Dresden 22.15 Sovjetunionens siste dager(ttv) 23.10 Mikhail Gorbatsjov - mennesket og politikken(t)(r) 00.05 Trondheim - Rørvik(ttv)

07.20 Jervemannen(ttv)(r) 07.50 Livet på Bjøberg(ttv)(r) 08.20 VM i Oslo 1966 - langrenn menn(ttv)(r) 08.50 Hvilket juleliv!(t)(r) 09.50 En naturlig helaften(r) 11.00 Døvegudstjeneste fra Kroken døvekirke i Tromsø(t) 11.45 Helene Bøksles jul(r) 12.15 Knerten(ttv)(r) 13.25 Frosset hjerte(ttv)(r) 14.55 Kronprinsesse Mette-Marit(ttv)(r) 15.55 Julekonsert i Vang kirke(r) 16.55 Fossekallen - isbader i kjole og hvitt(ttv)(r) 17.20 Historien om Jussi Björling(t)(r) 18.20 Vaffelhjarte(ttv) 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Julenøtter(ttv) 19.45 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu(ttv) 20.15 Året med kongefamilien 2011(ttv) 21.15 Downton Abbey(t) 22.35 Toralv fra Maurstad(ttv) 23.15 Løsning julenøtter(ttv) 23.20 Kveldsnytt 23.35 Sportsåret 2011 - én del av livet(r) 00.30 Gretten julefeiring(ttv)(r) 01.30 Sport jukeboks 03.00 Country jukeboks u/chat

06.45 Ved kai i Rørvik(ttv) 07.30 Rørvik - Brønnøysund(ttv) 11.00 Ved kai i Brønnøysund(ttv) 11.20 Brønnøysund Sandnessjøen(ttv) 14.00 Ved kai i Sandnessjøen(ttv) 14.20 Sandnessjøen - Nesna(ttv) 15.30 Ved kai i Nesna(ttv) 15.35 Nesna - Ørnes(ttv) 19.10 Farvel, kamerater(t)(r) 20.00 Latterfabrikken(ttv)(r) 21.00 NRK nyheter 21.10 Tema - Sovjets fall: 28 år Født i Sovjetunionen 22.55 Safari i lysløypa(r) 23.25 Nesna - Ørnes(ttv) 23.40 Ved kai i Ørnes(ttv) 00.00 Ørnes - Bodø(ttv) 02.45 Ved kai i Bodø(ttv)

07.25 En mann gikk i land fra Englandsbåten...(ttv)(r) 07.55 Siste reis med RS Stavanger(ttv)(r) 08.35 Holmenkollens glansperiode(ttv)(r) 09.05 Hvordan få 20 tusen totninger til å le(ttv)(r) 09.35 Julekrigen(t)(r) 11.05 I Nansens fotspor - over Polhavet til Kapp Norvegia(ttv)(r) 12.00 Nyheter 12.10 Downton Abbey(t)(r) 13.30 Nordkapp(ttv)(r) 14.25 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu(ttv)(r) 14.55 Lynjul(r) 15.00 Nyheter 15.10 Desi Nation Furuset(r) 16.00 Året med kongefamilien 2011(ttv)(r) 17.00 Nyheter 17.10 Toralv fra Maurstad(ttv)(r) 17.50 Oddasat - nyheter på samisk(t) 17.55 Tegnspråknytt 18.00 Folkets vinterfilm(ttv)(r) 18.20 Vaffelhjarte(ttv) 19.00 Dagsrevyen(ttv) 19.30 Julenøtter(ttv) 19.45 En Dag som ingen andre(ttv) 20.45 Været som var(ttv) 21.15 Mildred Pierce(t) 23.10 Løsning julenøtter(ttv) 23.15 Kveldsnytt 23.30 Extra-trekning 23.40 Dagfinn Lyngbø: Evolusjonen(ttv)(r) 00.55 Toralv fra Maurstad(ttv)(r) 01.35 Svisj gull 03.00 Norsk på norsk jukeboks

06.35 Bodø-Stamsund(ttv) 10.20 Ved kai i Stamsund(ttv) 10.55 Stamsund - Svolvær(ttv) 12.30 Ved kai i Svolvær(ttv) 13.30 V5 14.30 Svolvær - Stokmarknes(ttv) 18.00 Nyheter 18.03 Dagsnytt atten 19.00 Farvel, kamerater(t)(r) 19.55 Sovjetunionens siste dager(ttv)(r) 20.50 Latterfabrikken(ttv)(r) 21.45 Nordsjøens livsnerve(ttv)(r) 22.00 NRK nyheter 22.10 Bill Champlin med KORK på Rockefeller 23.10 V75 Momarken travbane 23.40 Svolvær - Stokmarknes(ttv) 23.50 Ved kai i Stokmarknes(ttv) 00.15 Stokmarknes Sortland(ttv) 01.25 Ved kai i Sortland(ttv) 01.40 Sortland - Risøyhamn(ttv) 02.45 Ved kai i Risøyhamn(ttv)

07.00 TV 2 Junior 07.01 Koalabrødrene - julespesial 07.47 Milo - julespesial 08.10 Fløyteløs 08.15 Vennebyen - julespesial 08.45 Barbie - en perfekt jul(t) 10.00 Hemmelig agent på moped(t)(r) 10.30 Juletrebonden(ttv)(r) 11.00 Julekonsert fra Burma(ttv)(r) 11.30 Film: Olsenbanden - Operasjon Egon(ttv) 12.55 Film: Snoopy, kom hjem(t) 14.20 Film: Forrest Gump(t) 16.45 Film: Bringing Down The House(t) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Gaute & Silje på vidda(r) 19.30 Film: Flåklypa Grand Prix(ttv) 21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.25 Reisen til popstjernen(ttv) 22.25 Film: Speed(t) 00.25 Criminal Minds (t)(r) 01.20 Film: Bjelleklang(t) 02.50 October Road(t)(r) 03.35 60 Minutes(t)(r) 04.25 Været (r) 04.35 Sonen

06.00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06.20 Magikerne på Waverly Place 06.45 Under samme tak 07.15 Under samme tak 07.45 Trollmannen fra Oz 09.30 Mary Poppins 12.00 Happy Feet 13.50 Steg for steg 14.20 Mr. Bean 14.55 Cruiseliv 15.50 Nedenom og hjem igjen 17.20 Kung Fu Panda 18.50 Høy på pæra - julespesial 20.00 Nissene over skog og hei 20.15 Nissene over skog og hei 20.30 Jack Frost 22.10 Maverick 00.20 Spitfire Grill 02.15 FBI Files 03.05 CSI 03.50 CSI: NY 04.40 Under samme tak 05.05 Under samme tak 05.35 Under samme tak

06.00 Coach 06.30 Blush 06.55 Lillefot og vennene hans 13 08.10 Grønnsakspiratene 09.50 Nysgjerrige Nils 11.25 Pinocchio 13.15 Alle elsker Raymond 13.45 Surf’s Up (Dubbed) 15.25 Another Cinderella Story 17.15 Roald Dahls Matilda 19.10 Elf 21.00 Charlie og sjokoladefabrikken 23.10 Two and a Half Men 23.40 Kongen av Queens 00.10 The Event 01.05 In Plain Sight 02.00 Stomp the Yard 04.15 Traffic 05.40 Viasats verden

06.00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06.20 Magikerne på Waverly Place 06.45 Under samme tak 07.15 Under samme tak 07.40 Nedenom og hjem igjen 09.10 Boston Public 10.00 Maurbølla 11.30 Will & Grace 11.55 Hokus Pokus Kosteskaft 14.05 Steg for steg 14.35 Mr. Bean 15.05 Christmas in Wonderland 16.55 The War at Home 17.30 Christine 17.55 The Big Bang Theory 18.25 America’s Funniest Home Vid. 18.55 Ullared 19.50 Høy på pæra - julespesial 20.30 Julenissen 3 22.15 All makt 00.35 CSI: Miami 01.30 Special Victims Unit 02.20 CSI: NY 03.10 48 timer 03.55 Special Victims Unit 04.45 City Homicide 05.30 Under samme tak

06.00 Coach 06.30 Blush 07.00 Scooby Doo: Pirates Ahoy! 08.30 Dr. Phil 09.20 Ekstrem oppussing USA 10.15 I gode og onde dager 11.05 Dr. Phil 12.00 Homsepatruljen USA 13.00 Oprah 14.00 Top Model USA 15.00 Ekstrem oppussing USA 16.00 Bones 17.00 Fangene på fortet 18.00 Alle elsker Raymond 18.30 How I Met Your Mother 19.00 Grinchen 21.00 Ocean’s Twelve 23.35 Sex og singelliv 00.05 Sex og singelliv 00.35 Våre sexvaner 01.40 The L Word 02.50 The Unit 03.35 Weeds 04.00 The Unusuals 04.45 Any Human Heart 05.35 Blush

06.00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06.20 Magikerne på Waverly Place 06.45 Under samme tak 07.40 Maurbølla 09.15 Boston Public 10.05 America’s Funniest Home Vid. 10.55 Re-Animated 12.25 Will & Grace 12.50 Christmas in Wonderland 14.40 Mr. Bean 15.10 Unaccompanied Minors 16.55 The War at Home 17.30 Christine 18.00 The Big Bang Theory 18.25 America’s Funniest Home Vid. 18.55 Mr. Bean 19.25 Høy på pæra - julespesial 20.30 Sinnasnekker’n 21.30 CSI: Miami 22.25 CSI: NY 23.20 CSI 00.15 CSI: Miami 01.10 Special Victims Unit 02.00 CSI: NY 02.45 48 timer 03.30 Special Victims Unit 04.20 City Homicide 05.05 Under samme tak 05.30 Under samme tak

06.00 Coach 06.30 Blush 07.00 Tvins 2011 08.30 Dr. Phil 09.20 Ekstrem oppussing USA 10.15 I gode og onde dager 11.05 Dr. Phil 12.00 Homsepatruljen USA 13.00 Oprah 14.00 Top Model USA 15.00 Ekstrem oppussing USA 16.00 Bones 17.00 Fangene på fortet 18.00 Alle elsker Raymond 18.30 How I Met Your Mother 19.00 Two and a Half Men 19.30 Kongen av Queens 20.00 Pregnant in Heels 21.00 Masterchef USA 22.00 NCIS 22.55 Two and a Half Men 23.25 How I Met Your Mother 23.55 Kongen av Queens 00.25 Tyv i knipe 02.25 Jesse Stone: Thin Ice 04.10 Acceptable Risk 05.45 Viasats verden

MANDAG 26. DESEMBER 07.00 TV 2 Junior 07.01 Koalabrødrene - julespesial 07.47 Et barns jul 08.13 Arthur - julespesial 09.08 Lauras julestjerne 09.54 Fløyteløs 10.00 Hemmelig agent på moped(t)(r) 10.30 Bonanza(t)(r) 11.30 Film: Olsenbanden og DynamittHarry(ttv) 13.30 Det norske måltid 2011(ttv)(r) 14.30 Film: Olsenbanden tar gull(ttv) 16.15 Film: Snow 2: Brain Freeze(t) 18.00 Fargespill(ttv)(r) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 En bit av Skandinavia (ttv) 19.30 Hotel Cæsar(ttv)(r) 20.00 Best av de beste(ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Film: Alene Hjemme 2 23.55 Film: Speed 2(t) 02.15 Film: Kunsten å tenke negativt(t) 03.45 Boston Legal(t)(r) 04.30 Sportsnyhetene 04.45 Været(r) 04.55 Sonen

TIRSDAG 27. DESEMBER

Søndag

21.25 Mamma Mia! En søt historie på en gresk øy danner bakgrunnen for et vell av ABBA-låter

Mandag

20.15 Året med kongefamilien 2011 I et åpenhjertig intervju med Nadia Hasnaoui ser kong Harald og dronning Sonja tilbake på året som har gått

Søndag

20.05 Farvel, kamerater Dokumentarserie

Mandag

21.10 Tema - Sovjets fall 28 år - Født i Sovjetunionen

07.00 TV 2 Junior 07.01 Noddy og det magiske månestøvet 07.27 Lauras julestjerne 08.15 Vennebyen - julespesial 08.45 Film: Kaptein Sabeltann 10.00 Hemmelig agent på moped(t)(r) 10.30 Bonanza(t)(r) 11.30 En bit av Skandinavia(ttv)(r) 12.00 Brimi og Lian(ttv)(r) 12.30 Best av de beste(ttv)(r) 13.30 Det norske måltid 2011(ttv)(r) 14.30 Film: Olsenbanden og DynamittHarry går amok(ttv) 16.30 Film: Home Alone(t) 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 En bit av Skandinavia(ttv) 19.30 Hotel Cæsar(ttv)(r) 20.00 Da damene dro(ttv) 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Frustrerte fruer(t) 22.35 Film: Hitch(t) 01.00 Film: Beverly Hills purk(t) 03.00 Forhandleren(t)(r) 04.00 Boston Legal(t)(r) 04.50 Sportsnyhetene 05.05 Været(r) 05.15 Sonen

Søndag

19.30 Flåklypa Grand Prix Solan, Reodor Felgen og Ludvig deltar i julefeiringen i år også

Mandag

14.30 Olsenbanden tar gull Egon har fått ferten av gull! Og da spiller det ingen rolle at han sitter i fengsel. I det han spaserer ut av fengselet er planen klar

Søndag

20.30 Jack Frost Jack Frost elsker sin 11-årige sønn Charlie og kona Gabby over alt på jord, men svikter han dem på grunn av musikerkarrieren Mandag

15.05 Christmas in Wonderland Julen ser ut til å bli rimelig tragisk for Saunders-familien. Etter å ha flyttet fra Los Angeles, har de ingen venner

Søndag

17.15 Roald Dahls Matilda Kritikerrost familiefilm basert på en bok av Roald Dahl

Mandag

21.00 Ocean’s Twelve Tre år har gått siden Danny Ocean og gjengen hans robbet Terry Benedicts casino i Las Vegas


Julegaven som varer

Gi et abonnement til en du er glad i

Ring 37 00 62 60 eller send epost til: abonnement@at-avis.no

Arendals Tidende - 37 00 62 60 - post@at-avis.no - www.arendalstidende.no

Julesnøen kom som bestilt

VÆRET Fredag

Dag 3OC

Vind 9 m/s

Lørdag

Dag 2OC

Vind 11 m/s

Søndag

Dag 4OC

Vind 12 m/s

Mandag

Dag 6OC

Vind 12 m/s

Tirsdag

Dag 6OC

LANGBRYGGEN: Langbryggen dekket av snø onsdag ettermiddag.

Vind 10 m/s

JULEGAVEHANDEL: De siste julegavene blir kjøpt i Gågaten i sentrum

bil ønskes kjøpt Tipp-biler/HI-ACE/Dyna ønskes kjøpt. Annen lastebil/varebil kan være av interesse. Rask avgjørelse og kontant oppgjør. Erik Wasshaug tlf. 45 00 84 27/ 97 43 09 85

Bil ønskes kjøpt Toyota HiAce, HiClass + andre japanske kassebiler fra 1980 - 2002 modeller. Ring 97 54 15 20

Kjøp - Salg Import - Kommisjon Bestillingsbiler 40 biler på lager!

Stoa, Arendal Tlf: 40 00 58 44 Per Egil 90 63 54 01 Espen 95 23 49 65 www.mbil.no

taksering

Jeg ønsker dere alle på to og fire en riktig god jul. Og som politikere flest ønsker jeg meg feite bein.

Arendals Tidende - Lokalavisen for Arendal - utkommer onsdag og fredag


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.