Turun Teknologiakiinteistöjen tarina

Page 1


TURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINA


TURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINA


TURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINATURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINA

TURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINA

TURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINA


TURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINA

Werstas laajenee PharmaCityyn Werstas Labs perustetaan Turun kaupunginhallitus hyväksyy Turun tiedepuiston masterplanin Taloushallinto siirtyy Teknologiakiinteistöille Joki avautuu Ensimmäinen Werstas avautuu ElectroCityyn

Turun ammattikorkeakoulun kampuksen rakentaminen alkaa

Werstas laajenee ElectroCityssä

saneeraus valmistuu

Teknologiakiinteistöjen ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistaan Werstas laajenee DataCityyn


TURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINA

Perheen puheenvuoroTURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINA

TURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINA
TURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINATURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINA


TURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINATURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINATURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINATURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINATURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINATURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINATulevaisuus on valoisa.


TURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINA
TURUN TEKNOLOGIAKIINTEISTÖJEN TARINA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.