Page 1

WWW.TURUNKAUPPAKAMARI.FI

1/2017

PALKKAA NUORI KESÄTÖIHIN Kesätyöntekijöiden löytämiseen on tarjolla erilaisia palveluita. s. 6

Uudet kunnanvaltuutetut pääsevät heti päättämään s. 16

KUNNILLA PITÄÄ OLLA SELKEÄ PÄÄMÄÄRÄ Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen arvioi kevään kuntavaaleja. s. 12

URATARINA: JARI LATVANEN + HISTORIA: TURUN KAUPPAKAMARIN PERUSTAMINEN


TEHDÄÄN SUOMESTA PARAS PAIKKA ELÄÄ

ÄSSÄKENTTIÄ NUORILLE

RATKAISUJA KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN paraspaikkaelaa.fi

KANNUSTAMME KASVISTEN KÄYTTÖÖN

AUTAMME NUORIA TYÖELÄMÄÄN #paraspaikkaelaa

TS-Yhtymä on varsinaissuomalainen viestintäkonserni, jonka päätoimialat ovat kustannustoiminta sekä viestintä- ja painopalvelut.

ts-yhtyma.fi


Kauppaneuvos Hannu Lundén Se tuntuu lähes uskomattomalta: Hannu Lundén on poissa. Kun tieto vakavasta sairaudesta tavoitti lähipiirin, me kaikki uskoimme ja toivoimme Hannun selviävän. Hannun aika oli lähteä, mutta hänen jättämänsä jälki elää ja ulottuu hämmästyttävän laajalle. Yritysjohtajana Hannu Lundén luotsasi perheyrityksensä merkittäväksi elintarvikealan toimijaksi Suomessa. Hannu jatkoi veljensä Tapion kanssa isänsä, talousneuvos Uuno Lundénin perustaman yrityksen toimintaa perustamalla Oy Lundén & Co Ab:n. Hän aloitti yrityksen toimitusjohtajana vuonna 1978 ja alkoi nopeasti kehittää yhtiötä ja johti sen elintarvikealan suuryritykseksi. Vuonna 2015 Hannu ja Tapio Lundén toteuttivat sukupolvenvaihdoksen siirtämällä operatiivisen vastuun pojilleen. Hannu jatkoi kuitenkin työtä yrityksessään viimeisiin elinpäiviinsä saakka. Hannu Lundén oli pitkäaikainen ja sitoutunut kauppakamarilainen, joka ajoi pyyteettömästi Turun seudun ja koko maakunnan yritysten asiaa. Hän toimi ulkomaankaupan valiokunnassa vuosina 2005-2011, joista puheenjohtajana 2009-2011. Valiokunnan nimi muuttui kansainvälistymisvaliokunnaksi ja Hannu jatkoi sen puheenjohtajana 2012-2015. Hannu Lundén oli kauppakamarin valtuuston jäsen 2007-2010 ja hänet valittiin kauppakamarin hallitukseen vuonna 2009. Puheenjohtajistossa hän toimi ensin varapuheenjohtajana 20122015 ja puheenjohtajana vuodesta 2016. Keskuskauppakamarissa hän oli valtuuskunnan jäsenenä 2012-2016 ja hänet valittiin keskuskauppakamarin hallitukseen vuonna 2016. Hannu oli myös intohimoinen luontoihminen, saaristo, luonto ja metsästys olivat lähellä hänen sydäntään. Hän itse sanoi viihtyvänsä parhaiten veden äärellä saaristossa tai nuotion lämmössä eräretkillä Lapissa. Hannu oli ikuinen partiopoika, hän koki partion loistavana koulutus- ja kasvatusorganisaationa. Perhe oli aina etusijalla, Hannua jäi kaipaamaan laajan ystäväpiirin lisäksi vaimo ja neljä lasta. Hannu oli ihminen, johon oli helppo kiintyä. Hän oli hyväntuulinen hyväntekijä: mies jolta liikeni tukea mitä moninaisimmille tahoille. Yritysjohtajana hän oli määrätietoinen ja päättäväinen, ihmisenä aina lämminhenkinen ja kannustava. Hän näki asioissa ja ihmisissä parhaat puolet. Hannu Lundén antoi myös esikuvan oman kotiseudun rakastamisesta. Hän oli ”perusturkulainen”, nummenpakan sälli, jolle kotikaupunki ja sen menestys oli todella tärkeää. Hannulle oli tärkeää, että taloudellista toimeliaisuutta ja elinvoimaa on myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja hän oli ylpeä siitä, että muuallakin kuin Helsingissä menestytään. Mutta Hannu katsoi myös laajemmalle. On symbolista, että Hannu lähti tästä maailmasta isänmaamme suurena juhlavuonna. Hannu harrasti historiaa ja oli kiinnostunut erityisesti Mannerheimista. Suomen juuri itsenäistyttyä, marsalkka Mannerheimia lausui jääkäreille: ”Te uhrasitte kotinne, onnenne, kaikki, voidaksenne rakentaa onnettomalle maallemme suuren ja onnellisen tulevaisuuden”. Mannerheimin, kuten Hannu Lundénin, katse oli aina eteenpäin. Mutta tuskin Mannerheimkaan osasi aavistaa, kuinka suuri tuo tulevaisuus olisi: köyhä ja pieni Suomi ponnistaa maailman kärkeen. Hannu Lundén eli Suomen ihmeellisen nousun vuodet, ja hän oli yksi tuon nousun tekijöistä. Jokainen lähtee vuorollaan, mutta jokaisesta meistä jää myös jälki. Hannu Lundénin jättämä jälki on valoisa, kaunis, kannustava. Se rohkaisee meistä jokaista jatkamaan työtä paremman kotikaupungin, paremman Suomen ja paremman maailman puolesta.

MINNA ARVE

toimitusjohtaja Turun kauppakamari

JUKKA RINNEVAARA Turun kauppakamarin I varapuheenjohtaja

MATTI RIHKO

Turun kauppakamarin II varapuheenjohtaja 3 KAUPPAKAMARI

M t T


SISÄLTÖ

JULKAISIJA TURUN VIESTINTÄKAMARI OY & TURUN KAUPPAKAMARI PUOLALANKATU 1 20100 TURKU WWW.TURKU.CHAMBER.FI OSOITTEENMUUTOKSET PUH. 02 2743 400 KAUPPAKAMARI@TURKU. CHAMBER.FI

19

UUDET VALTUUSTOT PÄÄSEVÄT HETI RAKENTAMAAN JA PÄÄTTÄMÄÄN VUODEN 2018 BUDJETISTA.

PÄÄTOIMITTAJA TIINA VAINIO TOIMITTAJA KATRI KURKELA TOIMITUSSIHTEERI SATU LEHENBERG KONSEPTI JA ULKOASU KUMPPANIA OY JA KESKUSKAUPPAKAMARI KUVAPANKKI PIXHILL.COM ILMOITUSMYYNTI TIINA VAINIO PUH. 050 321 2781 ILMESTYY HELMI-, TOUKO-, SYYS-, JA MARRASKUUSSA PAINO NEWPRINT OY, RAISIO ISSN 2342-0790

9 UUSI JÄSEN Suomalaisella vipukirveellä riittää kysyntää ympäri maailmaa

12 HENKILÖ Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen toivoo kunnilta selkeitä strategioita

7 LYHYESTI LUKUINA Lukuja verotuksesta

10 URAPOLKU HKScan Oyj:n pääjohtajalla on monipuolinen tausta elintarvikealalta

16 TEEMA Kunnilla soten jälkeisessä maailmassa uudenlaiset tehtävät

8 B&A VINKIT Parhaat blogit ja sovellukset bisnekseen ja vapaa-aikaan

20 EDUNVALVONTA Vuoden 2017 hallitukset

24 ALUEELTA Virtuaalitodellisuudesta apua terveydenhuoltoon

27 AJANKOHTAISTA LAKIASIAA Sovittelumenettely riidanratkaisukeinona

26 TAPAHTUMAKALENTERI Alkukevään koulutustarjonta ja jäsentilaisuudet 28 KAMARIKUULUMISIA Otoksia loppusyksyn ja alkukevään tapahtumista KANNESSA: ANU VEHVILÄINEN KUVA: LAURA KOTILA BELIGHTFUL DESIGNIN PERHOSKEIDAS HOUKUTTELEE PERHOSET PUUTARHAAN.

31 5 KAUPPAKAMARI


KOMPASSI KIRJA

NYT PUHUTTAA

TYÖSUHDE TUTUKSI – ESIMIEHEN SELVIYTYMISOPAS

Palkkaa nuori kesätöihin

JOKAISEN ESIMIEHEN ja työsuhdetietoutta

tarvitsevan ajantasainen ja konkreettinen tietopaketti työlain­säädännön keskeisimmistä asioista. Suositun kirjan uudistetussa painoksessa huomioitu muutokset muun muassa työsopimuslaissa, vuosiloman ansainnassa ja vuosilomakustannusten korvaamisessa, vuorotteluvapaalaissa sekä työnantajan takaisinottovelvoitteessa. Kirjassa käydään läpi työsopimuksen tekemiseen ja ehtojen muuttamiseen liittyvät asiat, poissaoloihin liittyvät osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä työsuhteen ongelmatilanteet ja niihin puuttuminen sekä työsuhteen päättäminen. Oppaan loppuun on koottu myös esimiehen yleisimmin tarvitsemia asiakirjamalleja. Kirjan kirjoittajalla, Helsingin seudun kauppakamarin lakimiehellä Kirsi Parnilalla on yli 15 vuoden kokemus yritysten avustamisesta työoikeudellisissa ongelmissa. Hän on arvostettu kouluttaja ja kirjoittanut useita suosittuja kirjoja.

OPPAASTA LÖYTYY ESIMIEHEN YLEISIMMIN TARVITSEMAT ASIAKIRJAMALLIT

6 KAUPPAKAMARI

KESÄTYÖREKRYTOINNIT OVAT MONESSA YRITYKSESSÄ JO KÄYNNISSÄ JA NE VAIN KUUMENEVAT KESÄÄ KOHTI. SOPIVIEN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN LÖYTÄMISEEN ON TARJOLLA ERILAISIA PALVELUITA.

OSUUSKUNTA TEKYM

NORDJOBB

Turun kauppakamarin teollisuusvaliokunta tarjoaa nyt toista kertaa helpon rekrytointikanavan yhdessä Turun AMK:n Osuuskunta Tekymin henkilöstöpalveluiden avulla. Tavoitteena on työllistää alle 18-vuotiaita nuoria kesätöihin. Kesätyöntekijä ei ole yrityksen palkkalistoilla, vaan Tekym laskuttaa yritystä työvoiman käytöstä. Tuntihinnat alkavat 12,47 eurosta ja ne noudattavat teknologiateollisuuden työehtosopimusta. Tekymin tarkoituksena on löytää yrityksille nuoria kesätyöntekijöitä, jotka ovat kiinnostuneita alasta tai jo opiskelevat sitä. ”Näin nuori on mahdollista sitouttaa yritykseen jo aikaisessa vaiheessa niin, että hän voi kartuttaa osaamistaan yrityksen kanssa myös myöhemmin esimerkiksi harjoitteluissa. Tarjoamme helpon tavan tutustua työntekijään”, kertoo osuuskunnan edustaja Jarmo E. Keskitalo. Kesätyöntekijää otettaessa Tekym kartoittaa ensin tarpeet, etsii tehtävään sopivat ehdokkaat ja esittelee heidät yritykselle, joista yritys saa valita kesätyöhön mielestään sopivimman.

Kaikissa Pohjoismaissa toimiva Nordjobb auttaa työnantajia löytämään erityisesti sesonkityöntekijöitä. Se on sekä työnantajille että työnhakijoille ilmainen palvelu ja toimii porttina Pohjoismaiden työmarkkinoille. Nordjobbin kautta hakee vuosittain noin 10 000 18-30-vuotiasta nuorta ympäri Pohjoismaita ja hakijoiden joukosta löytyy monen eri alan ihmisiä. Nordjobbareiden palkkaamiseen pätevät samat säännöt kuin suomalaistenkin nuorten palkkaamiseen. Nordjobbin kautta työpaikan saaneet saavat apua myös asunnon hankintaan ja käytännön asioiden hoitoon. Nordjobb esimerkiksi tilaa työntekijöille verokortit. Suomalaisia nuoria lähtee nordjobbaamaan vuosittain yli 300 ja vastaavasti Suomeen tulee noin 60 pohjoismaalaista töihin. Suurimmat työllistäjät ovat hoito- ja palveluala.

LISÄTIETOJA JA VIIME KESÄN KOKEMUKSIA: WWW.TURUNKAUPPAKAMARI.FI

REKISTERÖI TYÖPAIKKA OSOITTEESSA: WWW.NORDJOBB.ORG


LYHYESTI LUKUINA

515

MILJ. €

Veroperusteiden muutoksen seurauksena verotus kevenee vuonna 2017 423 miljoonalla eurolla, mikä kohdistuu etenkin pieni- ja keskituloisille.

45% 12. päivä on yleinen eräpäivä, kun omaaloitteiset verot on ilmoitettava sähköisesti.

Työn verotukseen ehdotetaan muutoksia siten, että verotus kevenee indeksitarkistuksen lisäksi 515 miljoonalla eurolla.

423

MILJ. €

Vuonna 2017 asuntoja ensiasunnon velan korosta 45 % on vähennyskelpoista.

12.

PÄIVÄ

Sijoituskumppanin kanssa kurotat korkeammalle Me haluamme olla mukana tekemässä omistaja-asiakkaidemme menestystarinoita. Siksi tarjoamme sinulle OP-sijoituskumppanin: henkilökohtaisen asiantuntijan, jonka kanssa viet sijoitussalkkusi seuraavalle tasolle.

Tutustu etuun: op.fi/sijoituskumppani


KOMPASSI BLOGIVINKIT+APSIVINKIT

WordDive WordDive-menetelmä on suunniteltu auttamaan sinut nopeasti alkuun uuden kielen käyttämisessä ilman kohtuuttoman suurta vaivaa. Sovellus on palkittu Suomen parhaana mobiilipalveluna. www.worddive.com

Lehmätkin lentäis Harto Pönkä, sosiaalisen median ja koulutusteknologian

Turun kauppakamari @kauppakamaritku Kauppakamarien kuntavaaliohjelma: Kuntien palattava ydintehtäviinsä. #talous kuntoon, #norminpurku, oikea #koulutus

asiantuntija kirjoittaa ”Lehmätkin lentäis” -blogissa sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä opetuksessa ja organisaatioissa. www.harto.wordpress.com

Sosiaalinen sijoitusverkosto Shareville on sosiaalinen sijoitusverkosto, jossa voit käydä kauppaa osakkeilla ja rahastoilla sekä jakaa tietoa täysin uudella tavalla. Jäsenenä näet kymmenien tuhansien sijoittajien salkkuihin Kauppaa käyt helposti Nordnet-salkkusi kautta. www.shareville.fi

ARVOIMME VIIKON JÄSEN -JUTTUSARJAAN REILUN 1500 JÄSENEMME JOUKOSTA 52 YRITYSTÄ, JOIDEN TARINAT ILMESTYVÄT JOKA TIISTAI VERKKOSIVUILLAMME. WWW.TURUNKAUPPAKAMARI.FI

8 KAUPPAKAMARI

KULTARANTA RESORT TARJOAA TOIMIVAT PUITTEET KOKOUKSIEN JÄRJESTÄMISEEN Naantalin Luonnonmaalla sijaitseva Kultaranta Resort tarjoaa monipuolisen valikoiman erilaisia kokoustiloja niin pienille palavereille kuin suuremmillekin tapahtumille. Merellinen miljöö antaa myös erinomaiset puitteet esimerkiksi koulutustai virkistyspäivälle. Laadukkaat ravintolapalvelut toteuttavat jokaiseen tilaisuuteen yksilöllisesti sopivan tarjoilun. Persoonallinen, korkeatasoinen palvelu varmistaa, että vieraat viihtyvät varmasti. Kultaranta Resort tarjoaa myös vapaa-ajan toimintaa tilauksesta. Se on tunnettu muun muassa upeasta 18 väylän golfkentästään. Merelliset kentät ja tasokkaat väylät haastavat niin aloittelevan kuin kokeneenkin golfarin. Lue lisää osoitteesta: www.kultarantaresort.fi


KOMPASSI UUSI JÄSEN

"UUDELLEEN KEKSITTY KIRVES" VALLOITTAA MAAILMAA Raisiolainen Vipukirves Heikki Oy valmistaa ja valmistuttaa Leveraxe-vipukirveitä sekä kotimaassa että ulkomailla. Vipukirves ei toimi perinteisen kirveen tavoin, vaan sen käyttö perustuu vipuavaan vääntövoimaan, jonka avulla kirveen halkaisuvoima on suurempi kuin tavallisen kirveen. Yritys teki viime elokuussa lisenssisopimuksen meksikolaisen Truperin kanssa, joka alkoi valmistaa edullisempaa kirvesmallia. Tämä mahdollisti kilpailun markkinoiden tähän asti menestyneimpien tuotteiden kanssa sekä pääsyn kansainvälisille markkinoille. ”Kansainvälisen kasvun vaikeutena olivat aikaisemmin korkeat suomalaiset tuotantokustannukset. Tuote oli niin hinnakas, että

sitä oli vaikea saada massamyyntiin. Sopimuksen ansiosta saimme hinnan edullisemmaksi ja nyt Meksikosta marraskuun puolessa välissä tulleita kirveitä on myyty yli 3000 kappaletta”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Hannu Karlsson. Kysyntää kirveelle riittää ympäri maailmaa. Yritys sai vuonna 2015 Kickstarter-kampanjalla 1784 tukijaa yhteensä 42 eri maasta. Tällä hetkellä tavoitteena on reipas kasvu – erityisesti ulkomailla. ”Vienti on nyt kovassa vauhdissa. Seuraavaksi suuntanamme ovat Euroopan saksankieliset maat sekä Iso-Britannia”, kertoo myyntipäällikkö Krista Uusitalo.

Leveraxe-vipukirveitä löytyy Suomessa muun muassa Motonetin valikoimista. Kuvassa Hannu Karlsson ja Krista Uusitalo.

UUDET JÄSENET 3PLogistiikka Group Oy, Piispanristi Akun Tehdas, Turku Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy, Kyrö Belightful Design Oy, Turku Caligo Industria Oy, Turku Catering Anu Suomela Oy, Loimaa Enertest Oy, Mynämäki Feedbackly/Tapin Solutions Oy, Turku HC TPS Turku Oy, Turku Hellmans´s Production Oy, Taivassalo HkScan Oyj, Turku Insto Sainio Oy, Turku

iTello, Masku Joy & Order Oy, Salo KirEe Oy, Parainen Lemonsoft Oy, Turku Lännen MCE Oy, Loimaa Läntinen tanssin aluekeskus ry, Turku Lääkäriasema Joutsen Oy, Loimaa Mail Service Turku Oy, Turku MakersPoint Oy, Turku Medishare Oy, Turku OSG Viestintä Oy, Turku Oy Margolit Consulting Ab, Turku Oy Uprising Int., Piikkiö Pajecon Oy, Uusikaupunki

Patrel Oy, Loimaa PBI Research Institute Oy Ab, Turku Pito-Pirjo Oy, Turku Puuha Group Oy, Turku Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, Kaarina RD Finland Oy Ab, Turku SKT Suomi Oy, Turku Sympower Oy, Piikkiö TerCo Engineering Oy, Marttila Turku Invest Oy, Turku Uutechnic Group Oyj, Uusikaupunki Vakkakylmä Oy, Kalanti Verde Consulting Oy, Espoo Zink IT Oy, Turku 9 KAUPPAKAMARI


KOMPASSI URAPOLKU

Turusta maailmalle ja takaisin HKScan Oyj:n pääjohtaja Jari Latvanen on työskennellyt aina elintarvikkeiden parissa. Ne ovat vieneet häntä ympäri Eurooppaa. MIKÄ ON TYÖTEHTÄVÄSI TÄLLÄ HETKELLÄ? Olen HKScan Oyj:n pääjohtaja. MILLAISISSA TYÖTEHTÄVISSÄ OLET URALLASI OLLUT? Olen aina tehnyt töitä elintarvikkeiden parissa ja aloitin urani Fazerilla Turussa. Fazerilta siirryin HK Ruokataloon Vantaalle.

Tämän jälkeen lähdin Nestlén palvelukseen ja melkein heti siirryin Kööpenhaminaan markkinointijohtajaksi. Parin vuoden jälkeen työtehtävät vaihtuivat Nestlé Ruotsin toimitusjohtajaksi Helsingborgiin. Ruotsista lähdin Euroopan strategiajohtajaksi Veveyhin, Sveitsiin. Sveitsistä siirryin Prahaan Tsekinmaan ja Slovakian toimitusjohtajaksi. Prahasta palasin takaisin Kööpenhaminaan Findus Nordicin toimitusjohtajaksi. Tämän jälkeen lähdin vetämään Stora Enson kuluttajapakkausdivisioonaa ja muutin takaisin Helsinkiin. HKScanilla aloitin lokakuun viimeisenä päivänä.

MISTÄ PIDÄT TYÖSSÄSI? Pidän haasteista, erilaisista ihmisistä, ruuasta ja haastamisesta. Haluan antaa vastuuta ja mahdollisuuksia erityisesti nuorille. Vaadin paljon itseltäni ja myös toisilta. Uskon vuoropuhelun ja innostamisen voimaan. MITÄ HARRASTAT VAPAA-AIKANASI? Perheemme on ulkoilmaihmisiä ja yhteisiä harrastuksiamme ovat laskettelu ja hevoset. Akkuja lataan maalla luonnonkauniissa maisemissa – tietysti hyvän ruuan ja seuran parissa.

KOULUTUS MBA ENSIMMÄINEN TYÖPAIKKA Fazer MERKITTÄVIN ASKEL URALLA Muutto Sveitsiin, siellä odotti uusi maailma. MUISTA! On tärkeää osata kysyä miksi? Ja miksi ei? MOTTO Il faut voir le monde tel qu’il est mais vouloir le changer quand meme – siis pitää nähdä maailma niinkuin se on, mutta silti haluta muuttaa sitä.

GALLUP

Mitä toivot huhtikuun kuntavaaleilta? SARI KOTILA, AKTIA HENKIVAKUUTUS OY

Kuntatasolla ei juurikaan käsitellä yritystämme koskevia asioita, vaan ne tulevat lainsäädännön kautta. Toki työntekijöitä koskevia asioita on paljonkin, erityisesti sujuva julkinen liikenne Kupittaalle olisi toivottavaa ja parkkipaikat! Alueelle on muuttanut paljon yrityksiä, mikä sinällään on positiivista, mutta ruuhka-aikakaaoksesta päätellen Data-Cityn alueen liikennejärjestelyt eivät ole pysyneet perässä. 10 KAUPPAKAMARI

SAMI VASKURI, AVOLTUS OY

Turussa on hyvä asua ja yrittää, mutta nopeammat liikenneyhteydet Helsinkiin auttaisivat paljon. Viikossa saattaa mennä jopa 20 tuntia matkustamiseen. Tunnin juna olisi hieno juttu ja näin pystyisimme tarjoamaan paremmin palveluja täältä käsin. Toivoisin myös lentoliikenneyhteyksien parantumista Turusta.

LAURA KARI, KARI MEDIA GROUP OY

Kaavoitus on meille tärkeää, sillä toimitilamme sijaitsevat Itäharjulla. Teollisuusaluetta aletaan kehittämään ja osallistumme mielellämme prosessiin. Rakentamispäätöksistä vastaa Turun kaupunginvaltuusto. Olemme kuntavaaleissa myös konkreettisesti mukana, sillä toimitamme usealle ehdokkaalle flayereita! Itse harkitsin myös ehdokkaaksi asettumista, mutta aika ei riitä siihen.


Talous- ja henkilöstöhallinnon & tiedolla johtamisen edelläkävijä Tutustu palveluihin taitoa.fi

SA IR AAL A

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Tapio Laakso on ollut mukana kauppakamaritoiminnassa yli 20 vuotta.

Valiokuntia rakentamassa Turun kauppakamarin vaalivaliokunta on elin, joka valmistelee kauppakamarin luottamushenkilövalinnat. Valiokunnan kokoonpano vaihtui nyt ensimmäistä kertaa. Turun kauppakamarin vaalivaliokunnan muodostavat kolme valtuuston nimeämää henkilöä, joista yksi on kauppakamarin puheenjohtaja. Valiokunta perustettiin vuonna 2010 ja vuoteen 2016 asti siinä toimivat Rajala Camera Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Helminen sekä kauppaneuvos Veikko Autio. Tällä hetkellä valiokunnan kokoonpanoon kuuluvat vaalivaliokunnan puheenjohtaja, asianajaja Tapio Laakso sekä teollisuusneuvos Kari Ruusunen. Puheenjohtaja Tapio Laaksolla on itsellään pitkä historia Turun kauppakamarin erilaisissa luottamustehtävissä. Laakso tuli vuonna 1995 silloisen tilintarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajaksi ja on toiminut sen jälkeen muun muassa tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajana, kauppakamarin valtuustossa sekä hallituksessa. Laakson mielestä toimivassa valiokunnassa on sopiva kirjo erilaista osaamista ja erilaisia taustoja. ”Pidän tärkeänä myös sitä, että valiokunnista löytyy niin ikäjakaumaa kuin myös sukupuolijakaumaa. Ukkoutuminen tai akkautuminen ei ole hyvä asia, vaikka tietenkin toiminta painottuu keski-ikäisiin. Nuoremmat valiokuntajäsenet saavat kuitenkin vanhemmilta jäseniltä tärkeää hiljaista tietoa,” hän muistuttaa. Laakso on itse saanut valiokuntatoiminnasta niin erilaisia näkemyksiä kuin ystävyyssuhteitakin. Hyötyjä on ollut paljon. ”Tilintarkastusvaliokunnassa sain kontaktipintaa erilaisiin instituutioihin. Toiminta on myös antanut paljon valmiuksia esimerkiksi hallitustyöskentelyyn ja tällä hetkellä olen monen yhtiön hallitustoiminnassa mukana”, Laakso kertoo. Laakson mielestä vaalivaliokunnalla täytyy olla kokonaisnäkemys kauppakamarin toiminnasta ja sen täytyy löytää valiokuntatyöskentelyyn henkilöt, jotka tekevät toiminnasta dynaamista. ”Itse olen kauppakamarissa kokenut kaikki tehtävät arvokkaiksi ja toivon, että kaikki valitut tulevat myös löytämään toiminnasta itselleen arvokkaita asioita,” hän sanoo.

Jotta kaupassa olisi kiva käydä.


HENKILÖ

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen arvioi kevään kuntavaaleja

TEKSTI HEINO YLISIPOLA KUVAT LAURA KOTILA, VALTIONEUVOSTON KANSLIA

Huhtikuun yhdeksäs päivä Suomessa käydään historialliset kuntavaalit. Samaan aikaan eduskunnassa käsitellään esitystä, jonka mukaan noin 40 prosenttia kuntien tehtävistä ja keskimäärin 57 prosenttia käyttömenoista siirtyy uusille, vuonna 2019 aloittaville maakunnille.


ANU VEHVILÄINEN Kunta- ja uudistusministeri Sipilän hallituksessa sekä Keskustan kansanedustaja. Aiemmin Vehviläinen on toiminut mm. liikenneministerinä Kiviniemen sekä Vanhasen II:ssa hallituksessa ja Keskustan varapuheenjohtajana 2014–2016. Koulutukseltaan Vehviläinen on filosofian maisteri.

14 KAUPPAKAMARI

”Toivon, että uudet kuntapäättäjät ovat uudistustekee järkevää maankäyttö- ja liikennepolitiikkaa. kykyisiä ja ennakkoluulottomia kuntalaisia, joiden Yritysten pitää kokea, että kunta on vetovoimaiensimmäisiä tehtäviä on tehdä kuntastrategia, jolla nen. Kunnassa on saatavilla hyvää ja osaavaa kunta menestyy. Kuntapäättäjien tehtäväpaletti on työvoimaa. Kuntalaiset voivat hyvin ja ovat kouluuudennäköinen, kun vanhoista tehtävistä sosiaalitettuja. Kunnassa pitää pystyä harrastamaan, niin ja terveyshuolto (sote) siirtyy maakunnille”, kertoo urheilua kuin kulttuuriakin”, määrittelee Vehviläikunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen nen yrittäjille hyvää kuntaa. (kesk.). Hän toivoo, että kunnat myös erikoistuisivat, Hän uskoo, että valituilla kuntapäättäjillä riittää verkostoituisivat yritysten ja muiden kuntien kanstyötä aivan riittävästi sivistyksen ja koulutuksen, sa sekä miettisivät omia vahvuuksiaan. maankäytön ja kaavoituksen, ympäristönhuollon ”Vastakkainasettelu kuntien ja valtion väliltä ja kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä. poistuu, kun sote ja maakuntahallinto tulevat. Vehviläisen mukaan sote-uudistusta ja maakunKuntien pitää tehdä strategisia valintoja, mitkä tahallintoa helpottaa se, että ovat keskeisisä tehtäviä Suomessa ei ole nyt yhtään kunnassa soten jälkeen. ”KUNNAN kriisikuntaa. Mikä on meidän kuntam”Kunnat ovat paremmasme, mikä on sen tarina? UUDISTUMISKYKY sa kunnossa kuin vuosikauKunta ei enää hoidakaan ON SEN OMIEN siin. Arviointimenettelyssä kaikkea, sillä se maailma PÄÄTTÄJIEN KÄSISSÄ, ei ole tällä hetkellä yhtään siirtyy pian historiaan.” SITÄ ON KUNNALLINEN kuntaa. Kuntien selviytymistä on osittain auttanut, SOTE TUO ITSEHALLINTO” että valtio ei ole tehnyt YRITTÄJILLE UUSIA kuluvalla hallituskaudella MAHDOLLISUUKSIA kuntien valtionosuusleikVehviläinen arvioi, että kauksia. Lisäksi kunnat itse ovat sopeuttaneet sote-ratkaisu tarjoaa paljon mahdollisuuksia yritalouttaan parempaan ja kestävämpään kuntoon.” tyksille ja yhdistyksille. Kaavoituksella ja maankäyAlkaneelle vuodelle 13 kuntaa jopa laski töllä on jo tähänkin asti tuettu yrittäjyyttä. veroprosenttiaan. Vehviläisen mukaan veroproHallitus viimeistelee kasvupalvelulakia. Nykyissentin korotuksia ei tehdä helposti; se on usein se ten Ely-keskusten työvoima- ja yrittäjyyspalvelut viimeinen keino. kootaan yhteen kasvupalveluiksi, jotka siirtyvät Vaikka kuntataloudessa on tapahtunut myönmaakuntien järjestämisvastuulle. teistä kehitystä, niin monella kunnalla on vielä ”Itse palveluiden tuottajina voivat olla yritykset, taloudellisia haasteita. Veronmaksajain keskusliiyhdistykset ja kuntapohjaiset yhtiöt.” ton mukaan kuluvalle vuodelle 47 kuntaa korotti Kunnilta, eri yhteistyöorganisaatioilta ja kunnallisveroprosenttejaan. Vuonna 2016 korottavaltiolta siirtyy 18 maakunnalle yhteensä 400 via kuntia oli 45. organisaation tehtävät ja 215 000 henkilötyövuotta. Suurin siirtymä tulee sosiaali- ja terveydenhuolKUNNAT EIVÄT LIITY PAKOLLA lon organisaatioista, joita ovat kuntien sosiaali- ja YHTEEN terveystoimi sekä 19 sairaanhoitopiiriä. Suomessa on tällä hetkellä 311 kuntaa, joista manVehviläinen uskoo, että maakuntahallinto ei tuo ner-Suomessa 295. Maakuntamalli voi Vehviläisen uutta byrokratiaa. mukaan siirtää kuntaliitoksien tekoa 2020-luvulle. ”Ei tule uutta hallintohimmeliä, vaikka valtava ”Kunnat eivät liity pakolla yhteen”, vakuuttaa määrä kuntien tehtäviä kootaan yhteen paikkaan, Vehviläinen. maakuntaan. Maakunnista tulee hyvin monialaisia Hän vetää parlamentaarista Tulevaisuuden toimijoita. Kuntalaisten kokonaisveroaste ei saa kunta -työryhmää, joka on juuri määrittelemässä, nousta. Kun uudistus alkaa 2019, niin kaikkien millainen elinvoimaisen kunnan pitäisi olla. kuntien veroprosentti laskee 12,3 prosenttia. ”Kaikki kunnat joutuvat uudistumaan. Kunnan Kunnallisvero vaihtelee sen jälkeen 4,5 prosentista uudistumiskyky on sen omien päättäjien käsissä, kymmeneen prosenttiin.” sitä on kunnallinen itsehallinto. Kunnilla on edesTässä vaiheessa maakunnille ei tule verotusoisään lähivuosina megamuutoksia, kuten työelämän keutta. Vehviläisen mukaan hallitus on linjannut, murros, digitalisaatio, globalisaatio. Fiksu kunta että maakuntaveron käyttöönotosta tehdään laaja katselee pitkälle eteenpäin tulevaisuuteen ja sillä selvitys. on selkeä päämäärä.” ”Selvityksen teko on syytä aloittaa tällä Vehviläinen toivoo, että myös yrittäjät lähtisivät vaalikaudella, mutta se voi mennä yli seuraavien joukolla ehdolle kuntavaaleihin. Hän toivoo, että eduskuntavaalien. Kun kyse on periaatteellisesti yrittäjätaustaiset kuntapäättäjät toisivat oman osaasuuresta kysymyksestä, pidän tärkeänä, että kaikki misensa vahvistamaan kunnan elinvoimasuutta. puolueet ovat selvitystyössä mukana parlamentaa”Kunta on mahdollistaja, kun se esimerkiksi risen ohjausryhmän kautta.


EY auttaa perhe- ja kasvuyrityksiä tunnistamaan rahoitusmahdollisuudet, jotka tekevät haastajasta suunnannäyttäjän. 231 000 ey:läisen verkostomme palvelee 152 maassa, Suomessa 22 toimipisteessä. kasvuvoimaa.ey.fi ey.com/fi

© 2017 Ernst & Young Oy. All Rights Reserved. A17014fi

Löytyykö rahoitus kasvuun lähempää kuin luuletkaan?


SHUTTERSTOCK

TEEMA

16 KAUPPAKAMARI


Uudet kunnanvaltuutetut

pääsevät heti päättämään Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen sanoo, että kevään kuntavaalien ajankohta on poikkeuksellinen kunnallisen itsehallinnon yli 150-vuotisessa historiassa. TEKSTI HEINIO YLISIPOLA

U

udet valtuustot pääsevät heti rakentamaan ja päättämään vuoden 2018 budjetista. Vanhassa mallissa, kun vaalit pidettiin syksyllä, budjetit oli lyöty jo lukkoon. Soten jälkeisessä maailmassa odottavat uudenlaiset tehtävät. Kun päätettävistä asioista poistuu yli puolet, sen mieltäminen voi olla aluksi vaikeaa. Kietäväinen tuntee kuntamaailmaa hyvin, sillä hän toimi Kuntaliiton varatoimitusjohtajana vuodesta 1993, kunnes hän keväällä 2016 siirtyi Suomen suurimman työeläkevakuuttajan Kevan toimitusjohtajaksi. Kevan sijoitusten markkina-ar-

vo oli viime vuoden lopussa 48,5 miljardia euroa. Henkilöasiakkaita Kevalla on 1,2 miljoonaa. Hän uskoo, että soten siirto maakunnille selkeyttää kuntien poliittista päätöksentekoa. ”Jäljelle jää sotenkin jälkeen paljon tehtäviä koulutuksesta kaavoitukseen, joissa kunta on päätöksentekijä. Jäljelle jäävissä tehtävissä kuntien päätösvalta ja -vastuu kasvavat.” Kietäväisen mielestä olisi jo aika käydä keskustelua tulevaisuuden kunnasta. Kuntien on hänen mielestään entistä tärkeämpää keskittyä tukemaan alueidensa kasvu- ja elinvoimaa. Samalla kuntien pitää verkottua yrityselämän ja järjestöjen kanssa.

17 KAUPPAKAMARI


KEVA

pitää olla kunnossa. Hän myöntää, että maantieteelle kunnat eivät voi mitään: toiset ovat syrjässä ja toiset hyvien kulkuyhteyksien varrella. Perinteisiltä kulkuväyliltä syrjässäkin voi menestyä. Esimerkkinä Kuusamon Ruka ja Kittilän Levi, jotka elävät matkailusta. Sievi elää kenkäteollisuuden ympärillä. Keitele elää sahatavaran ja Vieremä metsätyökoneiden valmistuksella. Kietäväisen mukaan moni kunta, kuten koko Suomi, elää työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman kanssa: työpaikat ja työntekijät sijaitsevat kaukana toisistaan. Kaikilla työttömillä ei ole myöskään sitä osaamista, jota työmarkkinoilla tarvitaan. ”Kuntien pitää panostaa aikuiskoulutukseen, jotta se vastaisi työmarkkinoiden Kunnan kilpailukyky on monen tekijän summa, sanoo Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen. uusia tarpeita. Miten kunta hoitaa pitkäaikaistyöttömät, ”Teknisellä puolella kunnat ovat tehneet onko kunnilla jatkossa riittävästi keinoja jo vuosikausia ulkoistuksia esimerkiksi kasiihen? Kunnan kilpailukyly on monen tujen hoidosta. Esimerkiksi katuvalaistuksen tekijän summa. Viihtyvyyteen, ympäristöön led-valoineen kunnat voisivat ostaa palveluna ja kulttuuriin panostaminen on tärkeää. yksityisiltä yrityksiltä.” Mikä on arjen sujuvuus: miten paljon aikaa kuluu työmatkoihin ja mitä kunnassa voi KUNNAN PERUSASIOIDEN PITÄÄ tehdä työajan ulkopuolella? Mikä on kunnan OLLA KUNNOSSA toiminnallinen tehokkuus?” Kietäväinen painottaa, että kunnan perusasioiden pitää olla kunnossa: toimiva infra, MYÖS HENKISTÄ TOIMINTAKYKYÄ toimivat palvelut, asunnot ja osaavan työvoiKietäväinen muistuttaa, että kunnat tarman saanti, jotta kunta olisi elinvoimainen vitsevat veroeurojen lisäksi myös henkistä ja vetovoimainen niin asukkaille toimintakykyä. kuin yrityksillekin. Myös ”Itsehallinnon perusta on kansalaisten itkeskustesehallinto omassa kotikunnassaan. Demokraluyhteyden tian pitää pelata. Kunnissa pitää vallita avoin yrittäjien valmistelukulttuuri. Tarvitaan kylätoimintaa kanssa ja kaupunginosatoimintaa. Toimiva yhteisöllisyys perustuu siihen, että kuntalaiset kokevat oikeasti voivansa vaikuttaa kuntansa asioihin. Digitalisaatio on hyvä työväline kai-

kissa näissä. Se mahdollistaa, että voidaan toimia uudella tavalla.” Sote-ratkaisu antaa Kietäväisen mukaan pienille kunnille pienen hengähdystauon. Kuntarakenne ei ole kuitenkaan valmis. Hän uskoo kuntien lukumäärän vähenevän, mutta toivoo sen tapahtuvan vapaaehtoisuuden kautta. ”Ajatusmaailmaani ei istu se, että Helsingissä piirrellään karttoja kuolevista kunnista. Kunnille pitää antaa mahdollisuus itse päättää, koska ne liittyvät toisen kunnan kanssa. Yhteisöllisyyden, paikallisuuden merkitys kasvaa, kun digitalisaatio ja globaalit haasteet ovat arkipäivää kaikissa kunnissa.” Uusien kuntapäättäjien Kietäväinen toivoo olevan koko kunnan, seudun ja alueen asialla. Kehitys tapahtuu yhdessä ja verkostoitumalla. KUNTAA OSATTAVA JOHTAA VERKOSSA Kunnanjohtajilta vaaditaan Kietäväisen mukaan kykyä verkostoitua ja johtaa kuntaa verkoissa. ”Se on erilaista johtamista kuin takavuosina, jolloin painopiste oli kunnan omien palvelujen rakentamisessa. Nyt pitää toimia yhteistyössä monen eri tahon kanssa. Jokainen kunta on yritysmaailman tapaan eräänlainen konserni. Kunnan- tai kaupunginjohtaja on yhteisöjohtaja.” Kietäväinen pitää todennäköisenä, että tulevat maakunnat hakeutuvat Kuntaliiton jäseniksi. Työmarkkinakysymyksiä hoitava Kuntatyönantajakin muuttuu Kuntien ja maakuntien työnantajaksi ja itsenäistyy Kuntaliitosta. ”Kuntaliitollakin on edessään uudistutumisprosessi. Mallia voi katsoa vaikkapa Ruotsista, siellä kuntien ja maakuntien etujärjestönä toimii Kunta ja maakunta.” Kevan rooliin sote tuo suuria muutoksia, kun uudet maakuntakonsernit tulevat Kevan asiakkaiksi. Keva vakuuttaa jo nyt kuntien, valtionhallinnon, Kelan ja evankelis-luterilaisen kirkon työntekijät.


Kunnallisvero ei saa lähteä nousuun sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola.

Kuntiin lisää yritysmyönteisiä valtuutettuja

K

TEKSTI HEINIO YLISIPOLA KUVA KARL VILHJÁLMSSON

eskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola arvioi, että yrittäjäkentän yhteinen tavoite kevään kuntavaaleissa on, että valtuustoihin äänestetään yritysmyönteisiä valtuutettuja, jotka ymmärtävät yritysten merkityksen kuntien elinvoimalle. ”Kaikissa kunnan päätöksissä on otettava huomioon päätösten vaikutukset yritysten toimintaedellytyksille ja kilpailukyvylle.” Sipolan mukaan elinvoimainen kunta on sellainen, jossa talous on kunnossa, byrokratia on mahdollisimman vähäistä, liikenne sujuu ja kunta luo hyvät puitteet yrittämiselle. ”Esimerkiksi kunnallisvero ei saa lähteä nousuun sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen, kaavoituksen ja lupaprosessien on oltava sujuvia ja työssäkäyntiliikenteen toimivaa.” Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen koulutus nousee kuntien suurimmaksi tehtäväksi. Koulutuksen pitää vastata työmarkkinoiden tarpeisiin ja koulutuksella on varmistettava osaavan työvoiman saatavuus.

YRITYSPALVELUISTA ASIAKASLÄHTÖISEMPIÄ Sipolan mukaan sote- ja maakuntauudistuksella pitää olla myönteisiä vaikutuksia yrittäjien toimintaympäristöön. Uudistuksen jälkeen yritysten palveluiden on oltava sujuvia ja entistä asiakaslähtöisempiä.

”UUDISTUS ON KUNNILLE HYVÄ HETKI ESIMERKIKSI LYHENTÄÄ LUPAPROSESSIEN KÄSITTELYAIKOJA” Merkittävä osa yrityspalveluista keskitetään maakuntien kasvupalveluihin, mutta kunnille jää hoidettavaksi elinvoimaisuus ja esimerkiksi yritysten kannalta tärkeä kaavoitus. ”Uudistus on kunnille hyvä hetki parantaa ja tehostaa omaa toimintaansa ja esimerkiksi lyhentää lupaprosessien käsittelyaikoja”, painottaa Sipola. Sote-uudistuksen valinnanvapaus luo

yrityksille uusia mahdollisuuksia osallistua sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoon. KUNTA KIINNI HYVÄÄN KASVUKIERTEESEEN Sipola toivoo, että kunnat löytäisivät vahvuutensa, oman tapansa luoda elinvoimainen ja yritysmyönteinen kunta. Perusasioiden kuten koulujen, päiväkotien, infran ja asuntopolitiikan on oltava kunnossa. ”Usein elinvoimaisuus on kierre, hyvässä ja pahassa. Jossain tapauksessa kyse voi olla yrittäjämyönteisen asenteen luomisesta, mutta jossain tapauksessa elinvoimaisuus saattaa vaatia isompia kokonaisuuksia ja esimerkiksi kuntaliitoksia”, sanoo Sipola. Sipolan mukaan on mahdollista, että Suomessa tarvitaan kuntaliitoksia. Jotta kunta voi säilyä itsenäisenä, sen pitää olla elinvoimainen. ”Velkarahalla kuntia ei voida pitää hengissä. Elinvoimaisuuteen on paljon mittareita, mutta on vaikea nähdä, miten tulevaisuus olisi taattu kunnissa, joissa syntyvyys on hyvin pientä. Meillä oli esimerkiksi viime vuonna 25 kuntaa, joissa syntyi alle 10 lasta.” 19 KAUPPAKAMARI


EDUNVALVONTA

Vuoden 2017 hallitukset TURUN KAUPPAKAMARIN HALLITUS 2017

LOIMAAN KAUPPAKAMARIOSASTON HALLITUS 2017

RINNEVAARA JUKKA, I varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja, RIHKO MATTI, II varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ESSEN PETER, varatoimitusjohtaja, Bayer Oy, Turku HAKALA JUSSI, toimitusjohtaja, Liedon Säästöpankki Oy, Lieto HALME HANNA, toimitusjohtaja, Wallac Oy, Turku HEIKONEN PEKKA, hallituksen puheenjohtaja, Pemamek Oy, Loimaa HERRALA ELINA, johtaja, Satamat ja terminaalit, Neste Oyj, Naantali JÄÄSKELÄINEN ESKO, toimitusjohtaja, SSO-Yhtymä, Salo LANGH HANS, merenkulkuneuvos, Langh Group Oy Ab, Piikkiö PALMROTH PAULA, toimitusjohtaja, Turun Kansallinen Kirjakauppa Oy, Turku RANDELL ALEKSI, kaupunginjohtaja, Turun kaupunki, Turku SAARIO OLLI-PEKKA, toimitusjohtaja, Turun Seudun Osuuspankki, Turku SETÄNEN OLLI, aluejohtaja, Kesko Oyj Lounais-Suomen aluekeskus, Turku SIPILÄ EERO, toimitusjohtaja, Yara Suomi Oy, Uusikaupunki

HEIKONEN PEKKA, puheenjohtaja, toimitusjohtaja MYLÉN KARI, I varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja KORJA JUKKA-PEKKA, II varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja ALA-LAURINAHO ARI, johtaja GODENHIELM-NARS KARIN, myyntijohtaja KAUKONEN MIKA, toimitusjohtaja KIVINIEMI SANNI, puheenjohtaja PULLINEN JUHA, toimitusjohtaja RANTALA JARI, kaupunginjohtaja RUOHOLA JYRKI, palvelujohtaja SAVO AAPO, toimitusjohtaja TEVASAARI JOUKO, apulaisrehtori TUNKKARI MATTI, kehittämisjohtaja

SALON KAUPPAKAMARIOSASTON HALLITUS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPPAKAMARIOSASTON HALLITUS 2017

JÄÄSKELÄINEN ESKO, puheenjohtaja, kauppaneuvos LEINO LIISA, I varapuheenjohtaja, teollisuusneuvos ALANKO TEEMU, II varapuheenjohtaja, pankinjohtaja HARILO VESA, toimitusjohtaja HULKKONEN JUKKA, kauppaneuvos HUUPPONEN JUHANI, toimitusjohtaja ISOTALO KALLE, toimitusjohtaja JOKINEN ELNA, kauppias JOKINEN LASSE, toimitusjohtaja KIRJONEN KIRSTI, hallituksen puheenjohtaja LAMMERVO ESKO, toimitusjohtaja LEHTI OLLI, toimitusjohtaja NIEMINEN HENRI, toimitusjohtaja NIINISTÖ JYRKI, toimitusjohtaja NISKANEN TUOMO, toimitusjohtaja RANTAKOKKO ANTTI, kaupunginjohtaja VIITANEN VELI-MATTI, toimitusjohtaja

SIPILÄ EERO, puheenjohtaja, toimitusjohtaja FRIMODIG MARITA, I varapuheenjohtaja, tehtaanjohtaja PARKKONEN JOUNI, ΙΙ varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja ALKIO JUKKA, kaupunginjohtaja ESKOLA-BURI EIJA, päätoimittaja HAKALA TIMO, toimitusjohtaja HEVONOJA TOMMI, tehtaanjohtaja HUKKANEN RISTO, johtaja KUUSISTO RAINE, toimitusjohtaja MÄKI SAMI, toimitusjohtaja NIEMINEN JUHA-PEKKA, toimitusjohtaja POUTANEN MIKKO, toimitusjohtaja RUUSOLA SARI, toimitusjohtaja SAARENPÄÄ TAPIO, toimitusjohtaja SAARINEN RAIMO, kauppias TAKALA ANNE, talousjohtaja VAINIO LASSE, toimitusjohtaja

VIIMEISIMMÄT LAUSUNNOT LIIKENNEVERKON KEHITTÄMISTARPEET ALUEEN ELINKEINOELÄMÄN NÄKÖKULMASTA

YHTEYSALUSLIIKENTEEN MUUTTAMINEN MAKSULLISEKSI HEIKENTÄISI SAARISTON ELINVOIMAA

Tehokkaat tavara‐ ja henkilöliikenneyhteydet ovat Suomen kilpailukyvyn kannalta kriittisiä tekijöitä. Suomen maantieteellinen sijainti lisää vienti‐ ja tuontikuljetusten kustannuksia suhteessa Keski‐Euroopassa sijaitseviin tuotantolaitoksiin ja synnyttää haasteita erityisesti pienen‐ ja keskisuuren teollisuuden kilpailukyvylle. Henkilöliikenteen tehostaminen on välttämätöntä työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi ja kansainvälisten yhteyksien varmistamiseksi. Tavaraliikenteen kustannustehokkuuden kannalta kriittinen tekijä on keskeisen liikenneverkon kunto ja kapasiteetti. Henkilöliikenteessä tavoitteena on oltava julkisen liikenteen kehittämisellä merkittävästi laajentaa työssäkäyntialueita.

Turun kauppakamari vastustaa saariston yhteysalusliikenteen muuttamista maksulliseksi kaikille käyttäjille. Kauppakamarin matkailuvaliokunnan lausunnon mukaan muutos olisi vastoin pyrkimyksiä pitää saaristo elävänä ja ympärivuotisesti asuttuna. Lisäksi maksullisuus heikentäisi saariston matkailuelinkeinon elinvoimaisuutta, sillä yritystoiminnan harjoittaminen saaristossa vaikeutuisi lisääntyvien kuljetus- ja matkakulujen vuoksi.

KATSO KAIKKI LAUSUNNOT JA KANNANOTOT SIVUILTAMME WWW.TURUNKAUPPAKAMARI.FI 20 KAUPPAKAMARI


HISTORIA Vuosi 1917 oli Turussa levoton. Kuvassa yksi kevään lukuisista mielenosoituskulkueista. Kuva: Turun kaupunginarkisto.

Turun kauppakamarin perustaminen Turun kauppakamari perustettiin vuonna 1917 edistämään koko maakunnan elinkeinoelämää. Epävarma yhteiskunnallinen tilanne vaati yhteistyön tiivistämistä. Aloite kauppakamarien aikaansaamisesta tehtiin Turun yleisessä kauppiaskokouksessa vuonna 1907, mutta asetus kauppakamareista saatiin vahvistetuksi Pietarissa vasta elokuun 10. päivänä 1917. Sen mukaan kauppakamari oli tarkoitettu valvomaan kaupan ja teollisuuden etuja ja oikeuksia. Turun Kauppakamariyhdistyksen perustava kokous pidettiin Teatterilämpiön ravintolassa Turussa kuohuvissa ja epävarmoissa olosuhteissa 10. päivänä marraskuuta 1917. Räjähdysherkkä yhteiskunnallinen tilanne perusteli omalta osaltaan elinkeinoelämän edustajien yhteistoiminnan tiivistämistä. Perustavassa kokouksessa oli läsnä 46 henkilöä, jotka edustivat alueen kauppaa ja teollisuutta. Pian kokouksen jälkeen yhteiskunnallinen tilanne kärjistyi entisestään: valtakunnallinen marraskuun suurlakko oli tärkeä käännekohta koko maan ja Turun poliittisessa kehityksessä. Uhkaavaksi käynyt tilanne ei kuitenkaan pysäyttänyt kauppakamarin perustamisprosessia. Senaatti vahvisti joulukuun 15. päivänä 1917 yhdistykselle perustavassa kokouksessa hyväksytyt säännöt. Maakunnan lehdissä julkaistiin 8. päivänä tammikuuta 1918 kehotus liittyä Turun Kauppakamariyhdistyksen jäseneksi. Sisällissodan puhkeaminen keskeytti kuitenkin hankkeen: Turku joutui punaisen vallan alle. Varsinainen perustava kokous voitiin kutsua koolle vasta sisällissodan jälkeen 16. päivänä toukokuuta 1918, kun ilmoittautumisia oli kertynyt 222 kappaletta. TEKSTI: KARI TERÄS


TILASTO

Naiset nousevat hallituksiin, harvoin liiketoimintajohtoon NAISTEN NOUSU PÖRSSIYHTIÖIDEN JOHTOON ETENEE EPÄTAHTIIN. HALLITUKSISSA NAISTEN OSUUS ON ENNÄTYSLUVUISSA, SUURISSA PÖRSSIYHTIÖISSÄ 32 PROSENTISSA JA KAIKISSA 25 PROSENTISSA. TOIMITUSJOHTAJIAKIN ON ENTISTÄ USEAMPI. SEN SIJAAN JOHTORYHMISSÄ NAISTEN OSUUS ON LASKENUT. TEKSTI SANNA KRANJC KUVAT JULIA KOIVULANAHO

Liiketoimintajohdosta naisia on vain 10 prosenttia. Lukua painaa se, että suurimman toimialan, teollisuustuotteiden ja -palveluiden, liiketoimintajohdossa nainen on harvinaisuus Naisten osuus johtoryhmissä on suurempi nuoremmissa ikäluokissa kuin vanhemmissa – tulevaisuus näyttää siis valoisammalta. Muutosta voivat edistää myös työantajat. “Yrityksissä tulisi tehdä strateginen ja tavoitteellinen päätös naisjohtajuuden edistämisestä. On paikannettava mahdolliset lasikatot ja huolehdittava, että johtajauralla olevat naiset saavat kokemusta liiketoiminnoista ja linjajohdosta. Työn ja yksityiselämän yhteensovittamista voi helpottaa esimerkiksi työaikajoustojen avulla. Mentoroinnin järjestäminen on myös hyvä keino”, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa kannustaa.

TOIMITUSJOHTAJIEN SUKUPUOLIJAKAUMA PÖRSSIYHTIÖISSÄ

NAISTEN OSUUS JOHTORYHMISSÄ

Suomen naisten osuus hallituksissa ja johtoryhmissä on kärkiluokkaa.

PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSEN KOKOONPANO 2003

2010

2016

Suomalaisten pörssiyhtiöiden 124 toimitusjohtajasta kuusi on naisia. Loput 118 toimitusjohtajaa ovat miehiä.

7%

93 %

17 %

25 %

83 %

75 %

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on noussut noin yhden prosenttiyksikön vuosivauhtia viime vuosina.

LÄHDE: KESKUSKAUPPAKAMARIN NAISJOHTAJASELVITYS NAISET NOUSEVAT HALLITUKSIIN, HARVOIN LIIKETOIMINTAJOHTOON 22 KAUPPAKAMARI


KOLUMNI

SOTE–ratkaisu on iso mahdollisuus

Kuljetuksia kaikille teille FREJA tarjoaa nopeat reitit kaikkialle Eurooppaan. Pidämme huolen siitä, että kuljetuksesi saapuu täsmällisesti perille. Tie Eurooppaan aukeaa osoitteesta:

SOTE-RATKAISU TUO KUSTANNUSHYÖTYJÄ VAIN, JOS AITO MARKKINAEHTOINEN KILPAILU TOTEUTUU.

FREJA.FI

SOTE-uudistukseen liittyvässä moninaisessa keskustelussa on hyvä miettiä aina yhtä peruskysymystä; mikä on hyvinvointiyhteiskunnan perustehtävä? Onko se tuottaa hyvinvointipalveluja vai varmistaa niiden saatavuus kaikille tulotasosta riippumatta? Jos lähdetään siitä, että tärkeintä on palvelujen saatavuus ja laatu eikä se kuka ne tuottaa, voidaan yksityissektorin tuleminen laajemmin mukaan palvelutuottajaksi nähdä nimenomaan mahdollisuutena, ei uhkana. Ei ole perusteltua sanoa, että yksityissektorin tarve tuottaa voittoa johtaisi kustannusten kasvuun. Itse asiassa juuri voiton tavoittelu synnyttää markkinataloudessa sitä tuotannon tehokkuutta, mikä lopulta näkyy myös kuluttajille parempina ja edullisempina tuotteina

LOGISTICS SOLUTIONS FOR A WORLD IN MOTION

”KOTI POISSA KOTOA”

Untitled-1 1

T

T

• 21yksilöllistä huonetta • vartioidut P-paikat pihalla

SOTE-RATKAISU TUO KUSTANNUSHYÖTYJÄ VAIN, JOS AITO MARKKINAEHTOINEN KILPAILU TOTEUTUU.

tai palveluina. Jos taas ajatellaan julkissektorin olevan aina parempi taho tuottamaan ihmisille tärkeitä terveyspalveluita, niin eikö silloin hieman kärjistäen olisi aiheellista pohtia myös lääketeollisuuden siirtämistä julkissektorin hallintaan? Yksityissektorin tuleminen mukaan terveyspalvelun tuottajaksi ei kuitenkaan automaattisesti lisää tuotannon kustannustehokkuutta. Tärkeintä on varmistaa, että palveluiden kysyntä ja tarjonta ohjautuu samojen lainalaisuuksien mukaan kuin minkä tahansa markkinaehtoisesti toimivan palveluliiketoiminnan, eli todellinen valta ja valinnanvapaus on annettava loppuasiakkaalle. Tuotannon tehokkuus kasvaa, kun paine tulee asiakkaiden valinnoista ja kilpailijoiden vaihtoehdoista, ei hallinnollisista määräyksistä. Resurssit myös kohdentuvat oikein, kun tieto kansalaisten preferensseistä saadaan suoraan markkinoiden tuottamana informaationa.

Jarkko Heinonen, johtaja, Turun kauppakamari

27/10/15 12:57

7

-15% Rauhankatu 1, 20100Turku, Finland

Puh.|Tel. +358(0)2 2732555

Kulkuyhteytesi saaristoon Suomen Lauttaliikenne Oy | Suomen Saaristovarustamo Oy


AJANKOHTAISTA ALUEELTA

Virtuaalitodellisuus tuli

terveydenhuoltoon Virtuaalitodellisuus (VR) on teknologian megatrendi jonka kasvuennusteet ovat ennätysmäisiä. Viihdesisältöjen ohella virtuaalitodellisuus kehittyy kovaa myös ammattija hyötysovelluksissa. Turkulainen ADE Oy tuottaa virtuaalitodellisuuspalveluita terveydenhuoltoalalle.

TEKSTI KATRI KURKELA KUVAT KATRI KURKELA & ADOBE STOCK

24 KAUPPAKAMARI


Ohjelmistotalo ADE Animations Designs & Effects Oy teki ensimmäisen virtuaalitodellisuustoteutuksensa jo kymmenisen vuotta sitten. Silloin Osmocolour ja UPM halusivat markkinointinsa tueksi virtuaalihuoneiston, jossa voitiin todentuntuisesti vaihtaa sisustusmateriaaleja. VR-laitteiden kehittymättömyys esti kuitenkin osaltaan täydellisen virtuaalitodellisuuskokemuksen luomisen. ADE Oy suuntasi tällä välin toimintansa kohti muita tuotteitaan kuten 3D-animaatioita ja myyntikonfiguraattoreita, kunnes virtuaalitodellisuuden vaatimat laitteet alkoivat taas kehittyä. ”Noin vuosi sitten laitteet kehittyivät toivotulle tasolle, jolloin virtuaaliympäristöt alkoivat oikeasti pelittää. Meillä oli softat ja osaaminen valmiina, joten ”paluu” virtuaalitodellisuuden pariin oli helppoa”, yrityksen toimitusjohtaja Pasi Porramo kertoo. ERILAISIA HYÖTYJÄ ADE:ssa huomattiin nopeasti virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet terveydenhoitoalalla. Virtuaalitodellisuus tuo todellisia hyötyjä esimerkiksi leikkaus- ja tilasuunnitteluun tai sitä voidaan käyttää opetustarkoituksiin. Teknologiasta on apua myös psyykkisten ongelmien sekä kivun hoidossa Leikkaussuunnittelussa teknologia tarjoaa uuden tavan hahmottaa röntgen- ja magneettikuvia, jolloin sekä lääkäri että potilas hyötyvät, kun lääkäri pystyy paremmin havainnollistamaan leikattavan kohteen. Tilasuunnittelussa hyöty koskee koko yhteiskuntaa. Sairaaloita ja hoitotiloja suunnitellessa on tärkeää, että laitteet ja tilat ovat millimetrintarkasti suunniteltuja. Virtuaali-

MEILLÄ ON TYÖKALU, JOLLA VOI TEHDÄ MITÄ VAAN.

todellisuuden avulla tilassa pääsee käymään ennen kuin tonttiakaan on ostettu. Tämä säästää selvää rahaa, sillä tilojen muuttaminen jälkeenpäin on erittäin kallista. Virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä kipupotilaiden hoidossa on tutkittu paljon. Sen avulla on pystytty vähentämään esimerkiksi kipua palovammojen hoitotoimenpiteiden yhteydessä. MONIPUOLISTA OSAAMISTA ADE:n vahvuudet löytyvät poikkitieteellisestä osaamisesta. Virtuaalitodellisuuden parissa ei työskentele vain koodareita ja animaattoreita.

ADE Oy:n toimitusjohtaja Pasi Porramo (vas.) ja myyntijohtaja Sami Tammio esittelevät Microsoft Hololens- ja HTC VIVE -virtuaalilaseja.

”Meiltä löytyy paljon erilaista osaamista. Tiimissämme on teknisten asiantuntijoiden ja insinöörien lisäksi muun muassa taiteilija ja lääkäri”, Porramo tähdentää. Tällä hetkellä 13 henkeä työllistävä firma myös kasvaa huimaa vauhtia. MONISTETTAVA TEKNOLOGIA Vaikka virtuaalitodellisuuden potentiaali on valtava, sen kaikkia mahdollisuuksia ei aina tunnisteta. ADE Oy:n myyntijohtaja Sami Tammio kertoo, että osan asiakkaista on vaikea heti nähdä virtuaaliympäristöjen hyötyjä. Usein ne ovat kuitenkin selkeästi esitettävissä. ”Virtuaalitodellisuusteknologia auttaa esimerkiksi lääkäreitä konkreettisesti työssään. Sen edullisuus taas tekee hoidon käyttöönoton mahdolliseksi useilla potilailla ja digitaalisuus tarjoaa potilaskohtaisen muokattavuuden”, hän kertoo. RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET Virtuaalitodellisuuden hyödyntämisessä yritys uskoo vain raapaiseensa pintaa, sillä mahdollisuudet ovat rajattomat. Tällä hetkellä yritys tekee virtuaaliympäristöjä suurimmaksi osaksi terveyspuolelle sekä teollisuuden käyttöön. ”Yli kymmenessä vuodessa päädyimme huoneistojen visualisoinneista tähän. Siksi on ollut tärkeää löytää jonkinlainen fokus, sillä meillä on työkalu, jolla voi tehdä mitä vaan”, Porramo sanoo.

VIRTUAALITODELLISUUS Virtuaalitodellisuus eli tekotodellisuus on tietokonesimulaation tuottamien aistimusten avulla luotu keinotekoinen ympäristö. Virtuaalimaailmaa katsotaan virtuaalilaseilla, jotka luovat silmien eteen maailman, jossa syvyysvaikutelma, korkeus ja perspektiivi tuntuvat samalla tavalla kuin luonnossa. Tunnetuimpia VR-laseja ovat esimerkiksi HTC VIVE, Oculus Rift ja Microsoft Hololens. Lisätty todellisuus (augmented reality, AR) yhdistää virtuaalista ja todellista. Siinä käyttäjän näkemään kuvaan todellisesta maailmasta lisätään virtuaaliobjekteja.

25 KAUPPAKAMARI


KALENTERI

7.4.-29.5. Valloita Verkkokaupalla -valmennus Koulutus tarjoaa kattavan tieto-taitopaketin yrityksille, jotka suunnittelevat verkkokaupan perustamista, ovat juuri avanneet ensimmäisen verkkokaupan tai haluavat kasvattaa verkkoliiketoimintaansa seuraavalle tasolle. Verkkokauppa voi olla miltä toimialalta tahansa ja se voi perinteisen pakettikaupan lisäksi olla myös palveluiden verkkokauppa. VALMENNUKSEEN KUULUU VIISI KOULUTUSKERTAA, JOTKA JÄRJESTETÄÄN MAANANTAISIN KLO 13-16. KATSO LISÄÄ: WWW.TURUNKAUPPAKAMARI.FI

MAALISKUU

2. 3. 7. 8. 9. 9. 14. 16. 21. 23. 30.

HUHTIKUU

KV-LIIKKUVUUDEN VEROTUS JA SOSIAALITURVA

Kattava tietopaketti mm. palkkatulon verotuksesta. #SOMEOSAAJA-KOULUTUS

Asiantuntijan koulutuksessa kattavasti eri somekanavat ja -käytännöt. ALV:N AJANKOHTAISKATSAUS

3. 4. 4.

ALV:n merkittävimmät muutokset! TYÖPAIKAN SAIRAUSPOISSAOLOT

Mm. palkanmaksu sairauden uusiutuessa sekä ilmoittamiskäytäntö.

MAANANTAISEURA

TOUKOKUU

Esimiehille/johtajille suunnattu ohjelma johtamisen kehittämiseen. JÄSENAAMUKAHVIT: ISÄNTÄNÄ KAUPPAVALIOKUNTA

Aamukahvitilaisuus järjestetään kauppakeskus Skanssissa.

10. 11.

JÄSENAAMUKAHVIT: ISÄNTÄNÄ FINANSSIVALIOKUNTA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Tervetuloa Turun kauppakamarin kevätkokoukseen!

VUOSILOMALAKI KÄYTÄNNÖNLÄHEISESTI

Kuinka vuosiloma ansaitaan ja lasketaan? Mistä voidaan sopia?

TEEMASEMINAARI 2017

ICT-valiokunnan seminaarissa teemana Työ, koti ja asuinympäristö muutoksessa. PERINTÖ- JA LAHJAVEROSUUNNITTELU

Tuoreet verotusmuutokset!

4. 7.

HHJ-KURSSI (2)

Suosittu Hyväksytty Hallituksen Jäsen -kurssi hallitustyöskentelyn kehittämiseen. TYÖMATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN VEROTUKSESSA

Kouluttajana Verohallinnon ylitarkastaja Sari Wulff.

JÄSENAAMUKAHVIT: ISÄNTÄNÄ LAKIVALIOKUNTA UUDISTUVA HANKINTALAKI

Uudet kilpailuttamismenettelyt ja muut merkittävät muutokset. HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT

25. 26. 27.

Koulutusta mm. suunnitelman vaatimuksista ja yhdenvertaisuuslaista.

26 KAUPPAKAMARI

BUSINESS CAMP

Vuoden innostavin businesstapahtuma Logomossa.

11.

PALKANLASKIJAN PÄIVÄ

16.

RAHOITUSLASKELMAT KÄYTÄNNÖNLÄHEISESTI JA HYVIN SUUNNITELTU BUDJETTI

17.

EXCEL TALOUSHALLINNON TYÖKALUNA

VALLOITA VERKKOKAUPALLA -VALMENNUS

Kattava tieto-taitopaketti verkkoliiketoimintaan! HINNOITTELUPÄIVÄ

Tule hinnoittelemaan tuotteesi/palvelusi!

Päivitä tietosi mm. lakimuutoksista, oikeuskäytännöistä sekä vuosiloma-asioista.

Opi paremmin ymmärtämään mm. rahoitus- ja kassavirtalaskelmien sisältöä.

Excel ja sen raportointityökalut tarjoavat huikeita mahdollisuuksia!

TIETOTURVAA YRITYSKÄYTTÄJILLE

Yrityksen turvauhkat ja suojautuminen MYYNNIN RAPORTOINTI EXCELILLÄ

Opi seuraamaan tavoitteiden toteutumista ja myy enemmän!

31.

THE SHIFT 2017

Kaksipäiväinen businessfestivaali The SHIFT järjestetään jo toisen kerran 31.5.-1.6. Turun linnassa.


Q&A LAKIMIES TURUN KAUPPAKAMARIN MAKSUTON LAKINEUVONTA JÄSENILLE, SOITA TAI LÄHETÄ SÄHKÖPOSTIA: PAULA VIRRI (02) 274 3421 PAULA.VIRRI@KAUPPAKAMARI.FI

AJANKOHTAISTA LAKIASIAA Varatuomari, johtaja Paula Virri, Turun kauppakamari

Sovittelumenettely pähkinänkuoressa Sovittelu on riidan osapuolten välinen menettely, jossa ulkopuolinen riippumaton ja puolueeton kolmas osapuoli pyrkii saamaan osapuolten välille sovinnon aikaan. Toisin kuin välimiesmenettelyssä, sovittelun lopputuloksena ei synny täytäntöönpanokelpoista tuomiota vaan osapuolten välinen sopimus asian ratkaisemisesta. Sovittelumenettely ei ole vielä liike-elämän riidanratkaisuna Suomessa

yleisesti käytetty, kun taas Euroopan maissa sitä käytetään laajemminkin. Keskuskauppakamari on viime vuonna julkaissut uutena riidanratkaisupalveluna sovittelumenettelyn ja sitä koskevat menettelysäännöt yritysten välisten erimielisyyksien ratkaisemiseen. Tavoitteena on tehdä sovittelusta yleisempi yritysten välisten riitojen ratkaisussa.

Keskuskauppakamarin välityslautakunta hallinnoi osapuolten välistä sovittelumenettelyä, mikäli osapuolet ovat sopineet käyttävänsä Keskuskauppakamarin sovittelumenettelyä. Välityslautakunta ehdottaa ja nimeää sovittelijan, mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen sovittelijasta. Lautakunta vahvistaa

menettelyn lopulliset kustannukset sisältäen sovittelijan palkkion ja muut kulut. Sovittelun kulku ja menettely ovat pitkälti osapuolten sovittavissa. Sovittelumenettelyn käytöstä voidaan sopia jo sopimuksen tekovaiheessa tai missä tahansa riidan vaiheessa.

SOVITTELUMENETTELYN EDUT

Sovittelumenettelyn käyttäminen riitojen ratkaisemisessa voi olla omiaan varmistamaan liikesuhteiden jatkuvuutta, kun riidat saadaan ratkaistua ja yhteistyö voi jatkua. Sovittelumenettely on joustavaa, koska osapuolet voivat sovittelijan kanssa sopia menettelystä asian luonteesta riippuen. Sovittelumenettely perustuu vapaaehtoisuuteen ja se voidaan päättää missä tahansa sovittelun vaiheessa,

jos toinen osapuoli sitä pyytää. Lähtökohtana on, että sovittelumenettely on luottamuksellista, jolloin osapuolet sitoutuvat pitämään sovittelussa saamansa tiedot luottamuksellisena. Riitojen ratkaiseminen sovittelemalla on yleensä nopeampaa kuin tuomioistuinmenettely ja kustannuksiltaan se yleensä muodostuu kustannustehokkaammaksi kuin tuomioistuinmenettely.

MUITA SOVITTELUMENETTELYJÄ

Asianajajaliitto tarjoaa sovittelumenettelyä, jossa sovittelukoulutuksen käynyt asianajaja voi toimia osapuolten välisen riidan ratkaisijana osapuolten näin sopiessa. Liitto on

vahvistanut menettelyä koskevat säännöt. Myös tuomioistuimessa voidaan sovitella riita-asioita tuomarin avustuksella, mikäli osapuolet sitoutuvat sovitteluun.

SOVITTELU VAIHTOEHTOISENA RIIDANRATKAISUKEINONA

KESKUSKAUPPAKAMARIN SOVITTELUSÄÄNNÖT

27 KAUPPAKAMARI


KAMARIKUULUMISIA TURUN KAUPPAKAMARILLA ON PALJON JÄSENILLE AVOIMIA MAKSUTTOMIA TAPAHTUMIA. KATSO KAIKKI OSOITTEESTA WWW.TURUNKAUPPAKAMARI.FI.

1. Turun Seudun Osuuspankin jäsenaamukahveilla verkostoiduttiin Speed Date -hengessä. Tilaisuudessa sijoitusjohtaja Juha Vihervaara kertoi vallitsevasta markkinatilanteesta.

1.

2. 2. Loimaan kauppakamariosasto juhli 70-vuotispäiväänsä Loimaan Heimolinnassa, johon kokoontui osaston jäsenistön lisäksi lukuisia varsinaissuomalaisia ja paikallistason yhteistyökumppaneita. Juhlan teemana oli muutosten ja tulevaisuuden aikakausi. Myös loimaalaisen yhdessä tekemisen vahvuudet puhuttivat juhlaväkeä niin puheenvuoroissa kuin pöytäkeskusteluissakin. Kuvassa (vas.) juhlapuhujat Teemu Laajasalo, Minna Arve ja Kari Mylén. Kuva: Kati Uusitalo

3.

3. Elinkeinopolitiikan valiokunta myönsi syyskokouksen yhteydessä vuoden 2016 Elinkeinopoliittisen kuntapalkinnon Raision kaupungin tekniselle johtajalle Antti Kortelle. Hänen ja koko Raision kaupungin toimintatavassa katsottiin olevan erittäin yrittäjäystävällinen ote ja päätöksenteossa mietitään myös sitä, miten kaupungin toiminta vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin. Antti Korte kertoi mm. Raision kaupungin E18 tien kaavoitussuunnitelmista. Palkintoa jakamassa (vas.) tekninen johtaja Antti Korte, Elinkeinopoliittisen valiokunnan puheenjohtaja Jussi Hakala, johtaja Jarkko Heinonen Turun kauppakamarista ja Telesten toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara. 3. Turun kauppakamarin, Turun Teknologiakiinteistöjen ja Great Minds Oy:n isännöimillä aamukahveilla Mauno Circuksessa keskusteltiin työnteon tulevaisuudesta. Niko Herlinin ja Kirsi Kostian energia tarttui kuulijoihin ja tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua unelmien työkulttuurista. Tiloilla on yllättävän iso vaikutus tekemiseen ja Turun Teknologiakiinteistöjen Werstas on onnistunut esimerkki tästä.

28 KAUPPAKAMARI

4.


5.

6.

5. Turun kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta myönsi vuoden 2016 VarsinaisSuomen vientipalkinnon HyTest Oy:lle. Yrityksen liikevaihdosta kertyy Suomen ulkopuolelta huimat 96 prosenttia. Kuvassa (vas.) kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Löyttyniemi, HyTest Oy:n toimitusjohtaja Maria Severina, Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Arve sekä HyTest Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Jukka Lehikoinen.

6. Nuorkauppakamarikilta kokoontui palautesessioon puheenjohtaja Jaakko Saaren johdolla. Killan vuoden 2017 puheenjohtaja Heidi Sarmas toivoo nuorkauppakamarien ja kauppakamarin yhteistyön tiivistämistä. "Olen ollut molempien kamarien jäsen jo pitkään ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen on molempien järjestöjen tavoitteena. Työskentelen Ursuk Oy:ssa ja tämä on hyvä tapa yrityksellemmekin päästä tiiviimmin mukaan kauppakamaritoimintaan", Heidi kertoo.

7. Maittava kauppakamarilounas nautittiin tammikuussa ravintola Denniksessä. Lounaan lomassa Dennis Oy:n toimitusjohtaja Sebastian Björkstén kertoi ravistelevan tarinan ravintolan uudistusprosessista ja brändin modernisoinnista.

7.

YHTEYSTIEDOT TURUN KAUPPAKAMARI PUOLALANKATU 1 20100 TURKU VAIHDE (02) 2743 400 www.turunkauppakamari.fi TOIMITUSJOHTAJA MINNA ARVE puh. (02) 2743 410 m. 044 907 5210 JOHTAJA JARKKO HEINONEN puh. 050 601 55 JOHTAJA PAULA VIRRI puh. (02) 2743 421 m. 050 601 66 KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ MARIA LINDBOM puh. 050 573 0370 YHTEYSPÄÄLLIKKÖ TIINA VAINIO puh. 050 321 2781 TOIMISTOSIHTEERI LEENA RAUTANEN puh. (02) 2743 425 ASIAKIRJASIHTEERI SATU LEHENBERG puh. (02) 2743 426 JOHDON ASSISTENTTI RIITTA VESAMÄKI puh. (02) 2743 445 KOULUTUSSIHTEERI ELINA VIRTA puh. (02) 2743 411 VIESTINTÄASSISTENTTI KATRI KURKELA puh. 041 506 9454 LOIMAAN KAUPPAKAMARIOSASTO Asiamies NIINA NURMI puh. 050 372 1132 SALON KAUPPAKAMARIOSASTO Asiamies MARIKA HERRANEN puh. 050 5840 778 UUDENKAUPUNGIN KAUPPAKAMARIOSASTO Asiamies RAIMO RANTANEN puh. 040 546 4100 Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi

WORLD TRADE CENTER TURKU Päällikkö JAANA MÄKIKALLI puh. (02) 281 3111 jaana.makikalli@wtc-turku.fi TOIMISTOSIHTEERI ANNE-MARIE OJALA puh. (02) 281 310

4041 0624 29 KAUPPAKAMARI


Vuoden toimintasuunnitelmaa on laadittu yhteistyössä erityisesti tällä kokoonpanolla. Kuvassa (vas.) osaston I varapuheenjohtaja Kari Mylén, asiamies Niina Nurmi, puheenjohtaja Pekka Heikonen ja II varapuheenjohtaja Jukka-Pekka Korja.

LAIVA-ALAN KOKONAISTOIMITTAJA ALKUVUODEN KUULUMISIA LOIMAALTA Loimaan kauppakamariosaston vuosi on lähtenyt aktiivisesti käyntiin ja vuoden varalle on suunniteltu monipuolisesti jäsenyrityksiä palvelevaa ja seutua kehittävää toimintaa. Arvokas työ seutukunnan elinvoimaisuuden ja yritystoiminnan edistämiseksi jatkuu osaston uuden puheenjohtajan Pekka Heikosen johdolla. Pekka Heikonen toimii Pemamek Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja hänellä on pitkä kokemus yrittäjänä kansainvälisessä liiketoiminnassa. Loimaan osasto panostaa tänä vuonna näkyvämpään jäsentoimintaan. Jäsenyrityksissä järjestetyt asia- ja verkostoitumistilaisuudet ovat osoittautuneet suosituiksi, joten toiminta saa edelleen jatkoa. Eri alojen asiantuntijavieraita tullaan entistä enemmän kuulemaan, jotta jäsenistöllä on tilaisuus saada ajankohtaista tietoa esimerkiksi kansainvälistymisen mahdollisuuksista tai lain saralla tapahtuvista uudistuksista. Jäsenistön toiveita toiminnan kehittämiseksi kuullaan jatkuvasti. Loimaan aktiivinen elinkeinoelämä mahdollistaa tukevan pohjan paikalliselle yhteistyölle niin kuntien, yrittäjäjärjestöjen sekä muiden eri tahojen kanssa. Osasto kehittää myös oppilaitosyhteistyötä yhdessä yritysten kanssa ja tänä vuonna painoarvoa annetaan etenkin metalli- ja konealan opiskelupaikkojen houkuttelevuuden lisäämiseen. Nuorten työelämätaitojen tukeminen näkyy myös esimerkiksi keväällä järjestettävässä Tuhat Nuorta Johtajaa -tempauksessa, joka järjestetään yhteistyössä Loimaan Seudun Nuorkauppakamarin ja Loimaan lukion kanssa. Tempaus on jo otettu hyvin vastaan niin jäsenyritysten, kuin opiskelijoidenkin puolelta. Seutukunnan rajat ylittävä yhteistyö eri toimijoiden kanssa on olennaista osaston toiminnan vaikuttavuuden kannalta. Loimaan kehittämisen näkökulmasta verkostoituminen ja viestinvälitys laajalti koko Varsinais-Suomen alueella on tärkeää. Yhteistyötä syvennetään muiden osastojen kanssa. Hyviä toimintatapoja alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen haetaan entistä enemmän yli maakunnallisten rajojen, sillä lähellä olevien kasvukeskusten yritystoiminnasta voidaan oppia paljon. Loimaan keskeinen sijainti on ehdoton vahvuus ja meiltä on nopeat kulkuyhteydet niin Turkuun, Tampereelle kuin Helsinkiin. TEKSTI: NIINA NURMI

30 KAUPPAKAMARI

• • • •

yleiset alueet keittiöt ja muonavarastot hytit ilmastointijärjestelmä

OTA YHTEYTTÄ: R&M Ship Technologies Finland Oy Pitkämäenkatu 13 20250 Turku puh. 0207 353 840 finland@rm-group.com


HYVÄ UUTINEN

Belightful Design tarjoaa elämyksiä luontoa tukemalla.

BELIGHTFUL DESIGN LUO LIFESTYLEA ULKOTILOIHIN TURKULAINEN BELIGHTFUL DESIGN KUTSUU PERHOSET RUOKAILEMAAN VAIKKA PUUTARHAAN. LUONNON TUKEMINEN ELÄMYKSELLISYYDEN KAUTTA ON YRITYKSELLE TÄRKEÄÄ.

Belightful Design on Miia Liesegangin ja Taina Tallalan perustama yritys, jonka tavoitteena on luoda lifestyletuoteperhe ulkotiloihin. Tuoteperhe tarjoaa eheyttävän luontokokemuksen muun muassa perhosia ja lintuja seuraamalla. Samalla se mahdollistaa luonnon tukemisen helpolla ja elämyksellisellä tavalla. Ensimmäinen tuote on perhosia puutarhaan houkuttava Perhoskeidas, joka lanseerataan maaliskuussa. Belightful Design Oy:n toimitusjohtaja Miia Liesegang kertoo, että yrityksen tuote syntyi designia ja käyttökokemusta parantamalla. ”Samaan tarkoitukseen oli olemassa tuotteita päämarkkinoillamme UK:ssa ja Yhdysvalloissa. Ensimmäisen tuotteemme designiin ja käyttökokemukseen on kuitenkin kiinnitetty uudenlaista huomiota ja kyseessä

onkin uusi suomalainen innovaatio. Tulevaisuudessa luonnon tukemisen trendit sekä omaan hyvinvointiin keskittyvät trendit vahvistuvat entisestään ja siinä tahdomme olla mukana”, hän sanoo. Belightful Design on menestynyt niin Suomessa kuin ulkomailla. ”Voitimme Ruotsissa "Best Sustainable Business Idea"- kisan Formexissa pohjoismaiden suurimmilla sisustusmessuilla viime syksynä. Lontoon Top Drawer- messuillakin palaute oli innostunutta. Nyt odotammekin kevättä ja tulevaa lanseerausta”, Liesegang kertoo. Turun kauppakamari jäsenyydeltä hän toivoo muun muassa uusia verkostoja, sillä kansainväliseen kasvuun tarvitaan monia ammattilaisia. BELIGHTFULDESIGN.COM


Turun kauppakamari

vuotta

Turun kauppakamari täyttää tänä vuonna sata vuotta. Juhlavuosi huipentuu 10.11. järjestettävään 100-vuotisjuhlaseminaariin sekä 11.11. 2017 järjestettävään juhlagaalaan. Tervetuloa juhlimaan 100-vuotiasta Turun kauppakamaria!

100-VUOTISJUHLASEMINAARI PERJANTAINA 10.11.2017 Huippuluokan seminaari Logomossa.

100-VUOTISJUHLAGAALA LAUANTAINA 11.11.2017 Juhlagaala Turun Messukeskuksessa.

Merkitse päivämäärät kalenteriisi. Lisätietoja tulossa myöhemmin.

Turun kauppakamarilehti 1/2017  
Advertisement