Page 1

Luo ja kehitä hyvinvointia Syksyn 2019 täydennyskoulutusta terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisille


PITKÄT KOULUTUKSET Ensihoidon johtaminen 30 op

2.9.2019 - 12.5.2020 Koulutus on tarkoitettu ensihoitopalvelun esimiehille, kenttäjohtajille, ensihoitajille ja lääkäreille, jotka haluavat vahvistaa ensihoidon johtamisessa ja viranomaisyhteistyössä tarvittavaa hallinnollista ja operatiivista osaamista. Koulutus antaa valmiuksia toimia esim. ensihoidon kenttäjohtajan tehtävässä.

Fysioterapeutin tule-suoravastaanotto 15 op

21.8.2019 - 24.4.2020 Suomen Fysioterapeutit ry:n ja Suomen Fysiatrit ry:n laatiman suosituksen (2017) mukainen lisäkoulutus fysioterapeuteille, jotka aloittavat tai jo toteuttavat suoravastaanottotoimintaa organisaation työnjaon uudistuksen johdosta.

Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op

4.9.2019 - 14.5.2020 Haaveiletko psykoterapeutin koulutuksesta tai haluatko kehittää terapeuttisia valmiuksiasi? Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneille täydentämään osaamista ja antamaan valmiudet opintojen jatkamiseen erityistason psykoterapeuttikoulutuksessa.

Ratkaisukeskeinen ja toiminnallinen työnohjaajakoulutus 60 op

26.9.2019 - 24.9.2021 Monipuolinen taitokoulutus, jota voit hyödyntää työelämässä laajasti. Koulutuksessa painottuu ratkaisukeskeinen työnohjauksen viitekehys, jossa teoria ja toiminnalliset harjoitukset vuorottelevat. Koulutus on Story:n suositusten mukainen.

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus 45 op

28.8.2019 - 21.10.2020 Koulutus tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010) mahdollistaen terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lainmukaisen rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden ja yksilöintitunnuksen hakemisen Valviralta.

Tutkimushoitaja 15 op

2.9.2019 - 4.6.2020 Syvennä osaamistasi kliinisen tutkimuksen alueella ja hanki valmiudet toimia tutkimushoitajana mielenkiintoisissa tehtävissä. Verkkokoulutuksen sisältö rakentuu neljästä teemasta: tutkimuksen etiikka ja lainsäädäntö, tutkimusprosessi, kliininen tutkimus ja tutkimushoitajan työ.

Urheilufysioterapian erikoistumisopinnot 15 op

12.9.2019 - 8.5.2020 Lisää osaamistasi urheilijan vammojen ennaltaehkäisystä, hoidoista ja kuntoutuksesta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä SUFT ry:n kanssa.

ERIKOISTUMISKOULUTUKSET Haavahoidon asiantuntija 30 op

18.9.2019 - 19.5.2020 Koulutus antaa valmiudet toimia haavahoidon asiantuntijana sisältäen välittömän hoidon, ohjaamis- ja konsultaatio-, tutkimus- ja kehittämisosaamisen. Erikoistumiskoulutus hyväksytään Suomen Haavahoitoyhdistys ry:n haavahoitajan nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

Lastensuojelutyö 30 op

5.9.2019 - 15.5.2020 Koulutuksessa syvennät lastensuojelun asiantuntijuuttasi ja saat välineitä toimia lastensuojelun ammattilaisena muuttuvissa toimintaympäristöissä. Koulutus soveltuu sosiaalialalla sekä lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville ammattilaisille.

Mielenterveys- ja päihdetyö 30 op

12.9.2019 - 15.5.2020 Moniammatilliselle kohderyhmälle tarkoitetun koulutuksen antia voit hyödyntää niin edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä kuin mielenterveysja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.


Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta 30 op

10.9.2019 - 20.5.2020 Koulutus vahvistaa vastaanottotoiminnassa tarvittavaa kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju 30 op

5.9.2019 - 25.9.2020 Vahvista syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuuttasi erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajana ja kehittäjänä. Vahvistuva tutkimus- ja kehittämisosaaminen tukee moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä.

Leikkiseminaari 22.10.2019

Masennuksen hoidon perusteet 10. - 11.10.2019

Purentalihakset kuntoon Purentalihasten manuaalista käsittely- ja rentoutumisosaamista suuhygienisteille 11. - 12.12.2019

Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky 19.8. - 8.10.2019

Simulaatio-ohjaajakoulutus 11. - 12.11.2019

LYHYTKOULUTUKSET Animated Movie test 25. - 27.11.2019

Esteettömyyskartoittaja

Vammapotilaan ensihoito erityistilanteissa 22. - 23.10.2019

VIRVE -päätelaitteen käyttö päivittäis- ja erityistilanteissa 29.10.2019

2.10. - 14.11.2019

GAS -verkkokoulutus 9.9. - 8.12.2019

Kysy lisää Heli Leivo, suunnittelija

5. - 6.9.2019

p.050 5985 492 heli.leivo@turkuamk.fi

Laadukas EKG ja sen systemaattinen tulkinta

Johanna Säteri, suunnittelija

17.9.2019

p. 040 3550 431 johanna.sateri@turkuamk.fi

Laskimoverinäytteenotto 8.10.2019

Uutiskirjeen tilaajana tiedät ensimmäisenä uusista koulutuksista Turun AMK:n Terveyden ja hyvinvoinnin uutiskirjeestä löydät alan ammattilaisille suunnatut tärpit täydennyskoulutukseen ja palveluihin. Uutiskirje ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa. Tilaa tästä!

Lisätietoja koulutuksista turkuamk.fi/koulutuspalvelut

f

Terveys ja hyvinvointi – Turun AMK

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kipukoulutus - kipuasiakkaan motivoiva haastattelu ja kroonisen kivun hyväksyminen


Hyödynnä Turun AMK:n asiantuntijuus osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Suunnitteletko henkilöstökoulutusta tai kehittämistoimintaa? Tehdään se yhdessä.

Ota yhteyttä Tiina Aalto täydennyskoulutuspäällikkö tiina.aalto@turkuamk.fi p. 050 5985 665

Liikunta- ja toimintakykylaboratorio auttaa voimaan hyvin Turun AMK:n fysioterapeutti- ja toimintaterapeuttikoulutuksen liikunta- ja toimintakykylaboratorio LiiLab tarjoaa yksilöille, yhteisöille ja yrityksille palveluita liikkumisen ja toimintakyvyn arviointiin sekä edistämiseen. Opiskelijamme tuottavat palvelut opettajiensa ohjauksessa. LiiLab palvelee esimerkiksi omasta liikkumis- ja toimintakyvystään kiinnostuneita yksityishenkilöitä, seuroja, harrasteporukoita, työyhteisöjä sekä terveys- ja liikunta-alan toimijoita. Mittausvälineitä voi hyödyntää myös laboratorion ulkopuolella, esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa tai tapahtumissa. Toteutamme yrityksille ja yhteisöille myös hyvinvointipäiviä ja -tapahtumia räätälöitynä opiskelijatyönä. Tapahtumat voivat pitää sisällään testauksia, mutta yhtä hyvin vaikka taukoliikuntaa, tietoiskuja, hierontaa tai muuta toimintaa.

Lisätietoja turkuamk.fi/liilab liikuntalabra@turkuamk.fi p. 040 355 0539

#ExcellenceInAction Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. #Innopeda on kehittämämme innovaatiopedagogiikkaoppimismenetelmä. Se perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle. Innopeda-menetelmällä linkitämme opetuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä työelämäyhteistyön.

LiiLabin palveluita

• Kuntotestaus (testit määritellään asiakkaan kunnon ja toiveiden mukaan) • Kehonkoostumusmittaus (Inbody) • Firstbeat -hyvinvointianalyysi (analyysin avulla saadaan tietoa yksilön tai ryhmän kuormittumisesta ja palautumisesta) • Kävelyn ja juoksun analysointia • Kestävyyskunnon testaus (submaksimaalinen polkupyöräergometritesti) • FMS-testaus (erityisesti nuorille urheilijoille suunniteltu liikehallintataitoja, liikkuvuutta ja lihastasapainoa mittaava testistö) • Nopeus, ketteryys ja ponnistusvoimamittaukset (Spintest-valokennojärjestelmä ja valomatto) • Isokineettinen voimamittaus

Profile for Turun AMK, TUAS

Täydennyskoulutusta syksyllä 2019  

Turun AMK, TUAS

Täydennyskoulutusta syksyllä 2019  

Turun AMK, TUAS

Profile for turunamk