Page 1

plastik sanayi

2013

TÜRKİYE

PLASTİK SEKTÖR

İZLEME RAPORU

Plastik Sanayicileri Derneği

Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri


YÖNETİCİ ÖZETİ :

Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

Türk plastik sektörü, AB ülkeleri içinde, Almanya’dan sonra 2.nci sırada, dünyada ise % 2,8 payla 7.nci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, Türk plastik sektörünün 19,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi dünya plastik dış ticaret hacmi içindeki payı % 2 düzeyindedir. Türkiye plastik sektörü küresel plastik mamul ihracatından % 1, ithalatından % 1,3 pay alırken hammadde ithalatından % 3,4 ihracatından da % 0,7 pay almaktadır. Türkiye, 8,1 milyon ton plastik üretimiyle AB ülkeleri içinde Almanya’dan sonra 2.nci sırada yer almasına karşılık, ihracatta, kendisinden çok daha düşük üretim yapan ülkelerin çok altındadır. Nitekim Almanya 15,3 milyon ton üretimi ile 27 milyar dolarlık, İtalya 8 milyon ton üretimi ile 10 milyar dolarlık plastik mamul ihraç ederken Türkiye 8,1 milyon ton üretimi ile 2012 yılında ancak 3,3 milyar dolarlık doğrudan ihracat yapabilmiştir. Diğer taraftan Belçika, Fransa ve Hollanda Türkiye’nin çok altında üretim yaptıkları halde 5 ile 6,2 milyar dolarlık plastik mamul ihracatı yapabilmektedirler. Almanya 2012 yılında ürettiği her kg plastik mamule karşılık 1,8 dolar İtalya 1,2 dolar plastik mamul ihracat yapabilirken Türkiye aynı yıl ürettiği her kg plastik mamul karşılığında sadece 46 cent ihracat yapabilmiştir. Bu durum, Türk plastik sektörünün yeterince katma değer sağlamayan mamullerin üretim ve ihracatına yoğunlaştığını göstermektedir. Türk plastik sektöründe, TOBB kayıtlarına göre çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere 14.000 civarında firma faaliyet göstermekte olup, % 99’ u KOBİ düzeyindedir. Son yıllarda ISO sıralamasında ilk 1000 firma içine giren büyük firmaların toplam üretim ve ihracattaki payları gerilerken, KOBİ firmalarının payları artış göstermektedir. Türk plastik sektörü 2013 yılında 8,1 milyon ton ve 34 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 14 milyar dolar katma değer sağlamış ve AB’de Almanya’dan sonra ikinci büyük proses kapasitesine erişmiştir. Sektör 250.000 kişilik istihdam sağlamaktadır. Sektörde 252 firmanın yabancı sermaye ortaklığı mevcuttur. Plastik sektöründe teknoloji kullanımındaki artışa paralel olarak ihracat yapan ve dünya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artmaktadır. 2013 yılında Kimya Sektörü toplam ihracatı içinde % 30 pay alan plastik sektörü 150’yi aşan ihracat pazarı ile 5,6 milyar dolarlık direk mamul ve hammadde ihracat gerçekleştirirken, ihracatçı sektörler kanalı ile de en az 6 milyar doların üzerinde dolaylı ihracat yapmakta ve ülke ekonomisine 11 milyar dolar civarında döviz geliri sağlamaktadır. 2013 yılında 2012 yılına kıyasla plastik mamullerde ; üretim ton bazında % 13 değer bazında % 17 artmış, ithalat ton bazında % 9 değer bazında % 13 artmış, ihracat ton bazında % 10 değer bazında da % 13 artmış, dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim ton bazında % 14 değer bazında da % 17 artış göstermiştir. Dış ticaret fazlası ton bazında % 11 değer bazında

2


% 15 artarken, yerli üretimin ton bazında % 19’u, değer bazında % 13’ü ihraç edilmiş ve dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 7’si değer bazında % 9’u ithalatla karşılanmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 282 değer bazında da % 158 olarak gerçekleşmiştir. Plastik sektörü, hızlı büyümesine paralel olarak 2003 – 2013 yılları arasında toplam 6,4 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun % 80’ini ithal makinalarla karşılamıştır. Son 5 yılda sektörde, yılda ortalama 750 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapılmıştır. Türk plastik sektörünün plastik hammadde de ithalat bağımlılığı ( toplam plastik hammadde ar-

2 zının içinde ithalatın oranı ) 2013 yılında % 88 olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlere buparalel düzeydeolarak katkı vermesine karşılık, plastik sektör, Plastik sektörü, hızlı büyümesine 2003 – 2013 yılları arasında toplam 6,4 milyar

makine ve yararlanamamaktadır. teçhizat yatırımı yapmış olup bununyararlanamayan % 80’ini ithal makinalarla yatırımları dolarlık teşviklerden yeterince Teşvikten yeterince

karşılamıştır. 5 yıldakatkılarıyla sektörde,dışyılda ortalama 750 milyon dolarlık şanmakine ve teçhizat plastik sektörü yeni teşvikSon sisteminin ticaret açığına pozitif katkı üretebilme

yatırımı yapılmıştır.dışTürk plastik plastik içine hammadde de ithalat bağımlılığı ( toplam sını yitirmekte ve kronikleşmiş ticaret açığısektörünün oluşturan sektörler doğru itilmektedir. plastik hammadde arzının içinde ithalatın oranı ) 2013 yılında % 88 olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hede-

Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlere bu düzeyde katkı vermesine karşılık, plastik sektör, yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır. Teşvikten yeterince sektörün büyümesine paralel olarak artan sorunlarının çözümünün dışında, yatırım teşviklerinyararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif den de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir. katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir. finin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için

Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak artan sorunlarının çözümünün dışında, yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir.

EKONOMİK DURUM:

EKONOMİK DURUM :

Başlıca Ekonomik Göstergeler

Başlıca Ekonomik Göstergeler

Birim

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Milyar $

742,1

616,7

731,6

774,0

786,3

817,8 ( T )

Kişi Başına Milli Gelir

$

10.438

8.559

10.022

10.466

10.497

11.318 ( T )

GSYH Büyüme Hızı

%

0,7

-4,8

9,2

8,8

2,2

4,6 ( 9 ay )

%

-0,1

-7,2

13,6

10,0

1,9

2,8 ( 9 ay )

GSYH

İmalat Sanayi Büyüme Hızı İşsizlik Oranı

%

11

14

11,9

9,8

9,2

9,7 ( 10 ay )

TEFE

%

10,4

6,3

8,6

6,5

8,9

7,51

ÜFE

%

12,7

1,2

8,5

11,1

6,1

6,97

%

76,7

65,2

72,6

75,4

73,6

73,9

Milyar $

281

269,2

291,9

304,2

336,9

%

37,9

43,7

39,9

39,3

42,8

Milyar TL

274,8

330

352,8

368,8

386,5

İmalat Sanayii K.K.O. Toplam Dış Borç Stoku Toplam Dış Borç Stoku / GSYH Toplam İç Borç Stoku Toplam İç Borç Stoku / GSYH

%

28,9

34,6

32,1

28,4

27,3

İhracat

Milyar $

132,0

102,1

113,9

134,9

152,5

151,9

İthalat

Milyar $

202,0

140,9

185,5

240,8

236,5

251,7

Dış Ticaret Dengesi

Milyar $

-70,0

-38,8

-71,6

-105,9

-84,0

- 99,8

Dış Ticaret Hacmi

Milyar $

334,0

243,0

299,4

375,7

389,0

403,6

%

65,3

72,5

61,4

56,0

64,5

60,3

İhracat / İthalat Cari Açık

Milyar $

-40,4

-12,2

-45,4

-75,1

-47,5

60,9 / ( 10 ay )

Ortalama ABD Doları Alış Fiyatı

TL

1,2929

1i5471

1,5004

1,6700

1,7890

2,1580

Ortalama Euro Alış Fiyatı

TL

1,8958

2,1505

1,9894

2,3224

2,3650

2,9743

Kaynak : TUİK, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası

3


2013 YILINDA EKONOMİDEKİ GELİŞMELER : Türkiye ekonomisinin, 2002 ile 2012 yılları arasındaki on yıllık dönemde gerçekleştirdiği yıllık ortalama GSYİH büyüme oranı % 5,2 dir. Türkiye, küresel ekonomik krizden en hızlı çıkan ve son dönemlerdeki küresel ekonomik belirsizlikten en az etkilenen ülkelerden biri olarak görünmektedir. Nitekim Türkiye’nin % 5,2 büyüme gösterdiği 2002 – 2012 döneminde ortalama büyüme hızı Brezilya’da % 3,6 ABD’de % 1,6, Avro Bölgesi’nde % 1 ve Japonya’da % 0,8 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisi 2009’da % 4,8 küçülürken, 2010 ve 2011 yıllarında % 9,2 ve % 8,8 gibi yüksek büyüme hızlarına erişmiş, ancak 2012 yılında büyüme hızı % 2,2’ye gerilemiştir. Türkiye ekonomisi 2013 yılının 3.ncü çeyreğinde % 4,4 büyüme göstermiş ve yılın ilk 9 aylık büyüme hızı % 4,6 olarak gerçekleşmiştir. Yılın 3.ncü çeyreğinde imalat sanayii % 4,9 büyürken, 9 aylık imalat sanayi büyüme oranı % 3,5 olarak gerçekleşmiştir. Yılın 3.*ncü çeyreğinde büyüme inşaat sektöründe % 8,7, tarım sektöründe % 2,9 olarak gerçekleşirken, yılın dokuz ayında inşaat sektör büyümesinin % 7,4, tarım sektör büyümesinin de % 3,8 olarak sonuçlandığı görülmektedir. 2013 yılı üçüncü çeyreğinde gerçekleşen % 4,4 lük büyüme hızı ile Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen 10 ülkesinden biri olmuştur. Üst üste 16 çeyrektir büyüyen ekonominin büyüme hızı dolar bazında yüzde 6.2 olarak gerçekleşirken milli hasıla 619 milyar dolara çıkmıştır. Üçüncü çeyrek büyümesi daha çok iç talep ve özel sektör yatırımlarından kaynaklanmış ve ihracatın büyümeye negatif katkısı azalmıştır. Bir önceki çeyrekte 3.4 puan negatif katkıda bulunan dış talebin (ihracat) olumsuz etkisi 2.2 puana inmiş, geçen yıl yüzde 3 olan ithalatın katkısı ise bu yıl yüzde 6’ya yükselmiştir. Hane halkı tüketiminin büyümeye katkısı 3.2 puan olurken, kamu harcamaları üçüncü çeyrekte hız kesmiştir. Özel sektör yatırımları altı çeyreklik daralmadan sonra yüzde 5.3 ile büyümeye geçmiştir. Bu durum iç tasarrufların daha önceki döneme kıyasla arttığını göstermektedir. 3.ncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyümenin 2013 yıl sonunda yüzde 3,5 - 4 aralığında gerçekleşerek Orta Vadeli Program hedefi olan % 3,6 lık oranın yakalanabileceği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, büyümenin kompozisyonunda özel sektör yatırımlarının lehine bir gelişme yaşanmış olup, büyümeyi son 6 çeyrektir negatif yönde etkileyen özel sektör yatırımları 3’üncü çeyrekte yüzde 5.2 artmıştır. Kamu yatırımlarında ikinci çeyrekteki yüzde 37.7’lik artış, bu dönemde yüzde 9 olarak gerçekleşmiş ve kamuözel sektör yatırımlarının dengelenmiştir. 2012 yılında ortalama % 74,2 olarak gerçekleşen imalat sanayi kapasite kullanımı, 2013 yılında % 73,9’a inmiştir. 2007 – 2012 döneminde tüketici fiyatları ortalama % 8,3, üretici fiyatları ise ortalama % 7,7 artış göstermiştir. Bu durum, 2007 – 2012 döneminde talep enflasyonunun maliyet enflasyonunun üzerinde gerçekleştiğini göstermektedir. 2013 yılında TÜFE’nin 2012 yılına kıyasla düşerek % 7,51 ÜFE’nin ise artarak % 6,97 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye; Rusya, Almanya, İngiltere ve Fransa’dan sonra Avrupa’daki 5. büyük işgücüne sahip ülkedir. 2013 yılı Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 yılında ihracatın 2012 yılına kıyasla % 0,4 gerileyerek 151,9 milyar dolar, ithalatın da % 16,7 artarak 251,7 milyar dolar olarak gerçekleştiği ve 99,8 milyar dolar dış ticaret açığı verildiği, toplam dış ticaret hacminin 403,6 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 60,3 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2014 YILINDA EKONOMİDEKİ RİSKLER : 2013 yılı Ocak-Ekim dönemi cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 12 milyar 348 milyon dolar artarak 51 milyar 901 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye’nin ekim ayında cari işlemler açığı 2 milyar 890 milyon dolar olurken, yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 60 milyar 855 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

4


Söz konusu dönemde cari işlemler açığının artmasında, turizm ve diğer taşımacılık kaynaklı net hizmet gelirlerindeki artışa rağmen, dış ticaret ile gelir dengesi kaynaklı açıklardaki artışlar etkili olmuştur. Cari açık, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmekte olup, makro finansal istikrarın korunması için cari açığın kontrol edilebilir seviyelerde tutulması Sözgerekmektedir. konusu dönemdeDiğer cari işlemler açığının artmasında, turizm ve diğer netdurgunluk hizmet gelirletaraftan, küresel ekonomideki zayıftaşımacılık büyüme,kaynaklı AB'deki rindeki artışa rağmen, dış ticaret ile gelir dengesi kaynaklı açıklardaki artışlar etkili olmuştur. Ortadoğu'da yaşanan jeopolitik gerginlikler ve yüksek seyreden petrol fiyatları cari açığı olması gerekenden daha yüksek bir seviyeye çıkmasına neden olmaktadır. Cari açığın milli Cari açık, Türkiye ekonomisinin enyüzde önemli6,4'e sorunlarından biri olmaya devam etmekte olup, makro finansal istikgelire oranının 2014 yılında inmesi planlanmaktadır.

rarın korunması için cari açığın kontrol edilebilir seviyelerde tutulması gerekmektedir. Diğer taraftan, küresel ekonomideki zayıf büyüme, AB’deki durgunluk Ortadoğu’da yaşanan jeopolitik gerginlikler ve seyreden Global ortamın çok kaotik olduğu bir ortamda Dünya ve Türkiye ekonomisinin veyüksek sektörlerin petrol fiyatları cari açığı olması gerekenden daha yüksek bir seviyeye çıkmasına neden olmaktadır. Cari açığın 2014 yılı tahminlerini yapmak son derece zor görülmektedir. Türkiye’nin Orta Vadeli milli gelire oranının 2014 yılında yüzde 6,4’e inmesi planlanmaktadır.

Programı ile IMF’in tahminleri kıyaslandığında, IMF’in 2014 için daha kötümser bir tahmin sergilediği görülmektedir.

Global ortamın çok kaotik olduğu bir ortamda Dünya ve Türkiye ekonomisinin ve sektörlerin 2014 yılı tahminlerini yapmak son derece zor görülmektedir. Türkiye’nin Orta Vadeli Programı ile IMF’in tahminleri kıyaslandıOrta Vadeli Programa göre ; Türkiye’nin GSMH büyümesi 2013 yılında % 3,6 olarak verilmiş ğında, IMF’in 2014 için daha kötümser bir tahmin sergilediği görülmektedir. Orta Vadeli Programa göre ; Türkiise de bunun % 3,5 civarında gerçekleşme olasılığı yüksektir. 2014 yılında % 4 büyüme hızı ye’nin GSMH büyümesi 2013 yılında % 3,6 olarak verilmiş ise de bunun % 3,5 civarında gerçekleşme olasılığı hedeflenmiş olmasına rağmen,hızı politik ve ekonomik büyümenin daha altriskler, seviyelerde yüksektir. 2014 yılında % 4 büyüme hedeflenmiş olmasınariskler, rağmen, politik ve ekonomik büyümenin gerçekleşeceğini göstermektedir. daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini göstermektedir.

Ekonomisi - Orta Vadeli Program ve IMF Tahminleri Türkiye EkonomisiTürkiye - Orta Vadeli Program ve IMF Tahminleri

Reel Büyüme TÜFE Cari Açık / GSMH İşsizlik

Orta Vadeli Program 2013 3,6 6,8 7,1 9,5

Orta Vadeli Program 2014 4,0 5,3 6,4 9,4

IMF Tahmini 2013

IMF Tahmini 2014

3,8 6,6 7,4 9,4

3,5 5,3 7,2 9,5

Orta Vadeli Programda hedeflenen ekonomik büyüklüklerin, bu günkü politik ve ekonomik dikkate alınOrta Vadeli Programda hedeflenen ekonomik büyüklüklerin, bu günkü politik riskler ve ekonomik dığında gerçekleşme olasılığı çokgerçekleşme düşük olup, buolasılığı aşamada sadece temenni olarak düşünülmelidir. Nitekim Orta riskler dikkate alındığında çok düşük olup, bu aşamada sadece temenni Vadeli Programda baz alınan dolar kuru 2013 sonu için 1,89 TL, 2014 için de 1,98 TL dir. Ancak, 31 Aralık olarak düşünülmelidir. Nitekim Orta Vadeli Programda baz alınan dolar kuru 2013 sonu için2013 tarihinde dolar değeri de31 2,9743 ve TLdeğeri 1 yılı içinde dolar 1,89 TL, 2014 için 2,1580 de 1,98TLTLEuro dir.değeri Ancak, Aralıkolarak 2013gerçekleşmiş tarihinde dolar 2,1580 TLkarşısında Euro % 20,6, Euro karşısında da % 25,7 değer kaybetmiştir. Bu durum 2014 için tüm program hedeflerini değiştirmiş bulunmaktadır. 2014 yılında global ekonomide büyümenin hızlanması, gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin zorlu geçen 2013’ün ardından 2014’te yüzde 5’e yakın olacağı, ancak Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı gelişmekte olan ülkelerde kırılganlığın süreceği tahmin edilmektedir. Endonezya, Brezilya, Türkiye, Hindistan, Güney Afrika, Macaristan, Ukrayna ve Venezuela’nın; yüksek dış açıkları ve bütçe açıkları, yavaş büyüme ve siyasi gerilimler nedeniyle kırılgan olmayı sürdürmeleri beklenmektedir. 2013 yılında % 2,9 seviyesinde gerçekleşen global ekonomik büyümenin 2014 yılında gelişmiş ekonomilerde toparlanmanın desteği ile hızlanacağı, 2013 yılında gelişmiş ekonomilerde % 1 civarında olan büyümenin, 2014 yılında genişlemeci para politikalarının sürdürülmesi ile % 1.9 civarına yükselmesi tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 4,.8 civarında olan büyümenin ise % 5.0 civarına toparlanması beklenmektedir. Türkiye, 2014 yılında kırılganlık riski taşıyan ekonomilerin başında gelmektedir. Bunun temel gerekçesi ; büyük cari açık, yavaşlayan büyüme oranı ve seçimlere bağlı siyasi gerilimler olarak görülmektedir. Cari açık, IMF ve hükümet tarafından en büyük risk olarak görülmektedir. Çünkü açık arttığında ekonomik büyümenin yavaşlatılması zorunlu olmaktadır. Aslında cari açığın büyüklüğü tasarruf zafiyetinden ve aşırı harcamadan kaynaklanmaktadır. Döviz kurunu TL aleyhine değiştirerek ihracatın arttırılması hedeflenmekle birlikte, global pazarlardaki durgunluk ortamında bunun nasıl olabileceği soru işareti olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle öncelikle tasarrufun arttırılması bunun için de enerji tasarrufu sağlanması ve lüks tüketimin kısılması gerekmektedir. 2014 yılında yüksek cari açık, enflasyon, büyüme hızındaki yavaşlama, artan finansman ihtiyacı ve sıcak para

5


çıkışı ; Türkiye ekonomisinin 2014’e devreden riskleri arasında görülmektedir. TL’de daha fazla değer kaybı, TL cinsi faizlerde daha fazla yükseliş ve ekonomik aktivitede çok belirgin yavaşlamaya neden olacaktır. Türkiye’nin daha önceki krizleri daha çok mali kesimde idi. Şimdi ise potansiyel sorun şirketler kesiminde olacaktır. 2007 sonrası fazlasıyla borçlanan finans dışı şirketler kesiminin, mevcut borç stokunu ve açık pozisyonlarını nasıl yöneteceği önemli bir sorun olarak görülmektedir. Tüm bu gelişmelerin 2014 yılında ekonomiye muhtemel olumsuz etkileri şu şekilde özetlenebilir ; • Ekonomi ve sektörlerin büyüme oranlarında düşme, • İşsizlik oranında artış, • İşletmelerin kur farkından doğan açıklarını kapatmak için başta personel harcamalarından kaçınmaları bunun için işten çıkartma ve yeni istihdam sahalarının yaratılmaması olmak üzere üretim kapasitelerini düşürmeleri, • İmalat sektöründe ham madde de dış kaynaklı alımlarda kısıtlamaya gidilmesi ve kaybedilen karın rizikosuz yükselen faiz gelirlerine yönelmesi. 6 • Faizlerdeki artışın kredilere yansıyarak ekonominin lokomotif sektörlerini ( inşaat, otomotiv ) olumsuz etkilemesi, DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜ : • Sıcak para çıkışının hızlanması .

DÜNYA PLASTİK ÜRETİMİ : DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜ : Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği nedeni ile plastik üretimi tüm dünyada 50 yıldır hızlı gelişimini sürdürmektedir. DÜNYA PLASTİK ÜRETİMİ : Plastikler küresel bir başarı hikayesi olarak kabul edilmektedir. 1950 yılında 1,5 milyon ton olan kaynak plastikverimi, üretimi 2012üretim yılında milyon tona çıkmıştır. Yüksek düşük ve 288 geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği nedeni ile plastik üretimi tüm dünyada 50 yıldır hızlı gelişimini sürdürmektedir. Plastikler küresel bir başarı hikayesi olarak Dünya toplam 1950 plastik üretiminde1950 2012 yılları arasında bileşik288 büyüme CAGR ) kabul edilmektedir. yılında 1,5 milyon ton –olan plastik üretimi 2012 yılında milyon hızı tona(çıkmıştır.

% 8,7 olarak gerçekleşirken, Türkiye plastik sektöründe 2002 -2012 yılları arasında ortalama büyüme hızı % 10,8 olmuştur. – 2012 yılları arasında bileşik büyüme hızı ( CAGR ) % 8,7 olarak gerçekDünya toplam plastik üretiminde1950 leşirken, Türkiye plastik sektöründe 2002 -2012 yılları arasında ortalama büyüme hızı % 10,8 olmuştur.

Dünya Plastik Sektörü Üretim Gelişimi

Dünya Plastik Sektörü Üretim Gelişimi

2012: ~288 Dünya

2002: 200

1989: 100

Avrupa

1950 : 1,5

6


2012 yılında 288 milyon ton olan dünya toplam plastik üretiminin % 25’i Çin, % 21’i tüm Avrupa, % 20’si NAFTA ülkeleri, % 16’sı da Çin dışındaki Asya ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplam üretimde Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin payı % 8, Latin Amerika’nın payı ise 7 % 7 düzeylerindedir.

7

Dünya Plastik Üretiminin Bölgesel Dağılımı Dünya Plastik Üretiminin Bölgesel Dağılımı

Dünya Plastik Üretiminin Bölgesel Dağılımı

Bölgeler

% pay

Milyon Ton

Bölgeler Çin

%25 pay

Milyon 72 Ton

Çin Avrupa

25 21

72 60

Avrupa Nafta

21 20

60 58

Nafta Diğer Asya ( Çin Hariç )

20 16

58 46

Diğer Asya +( Çin Hariç ) Orta Doğu Afrika

16 8

46 23

Orta + Afrika Latin Doğu Amerika

8 7

23 20

Latin Amerika Diğerleri

7 3

20 9

Diğerleri Toplam

3 100

9 288

Toplam

100

288

Dünya toplam plastik üretiminin yaklaşık % 25’i Çin ve % 53’ü Çin, ABD, Almanya, S.

Dünya toplam plastik üretiminin yaklaşık %525’i Çin% ve25’i % 53’ü Almanya, Arabistan ve Hindistan Arabistan ve Hindistan olmak üzere ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye 2013 Dünya toplam plastik üretiminin yaklaşık ÇinÇin, veABD, % 53’ü Çin, S.ABD, Almanya, S. olmak üzere 5 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye 2013 yılında eriştiği 8,1 miyon tonluk üretimi yılında eriştiği 8,1 miyon tonluk üretimi ile küresel üretimden % 2,8 pay alarak dünyada 7 ile Arabistan ve Hindistan olmak üzere 5 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye 2013 küresel üretimden % 2,8 pay alarak dünyada 7 inci, AB’de ise Almanya’dan sonra ikinci büyük plastik üretimine inci, AB’de ise Almanya’dan sonraüretimi ikinci büyük plastiküretimden üretimine sahiptir. yılında eriştiği 8,1 miyon tonluk ile küresel % 2,8 pay alarak dünyada 7 sahiptir.

inci, AB’de ise Almanya’dan sonra ikinci büyük plastik üretimine sahiptir. Başlıca Ülkelerin Plastik Mamul Üretimleri Başlıca Ülkelerin Plastik Mamul Üretimleri

Başlıca Ülkelerin Plastik Mamul Üretimleri

Seçilmiş Ülkeler

1000 Ton

% Pay

Seçilmiş Ülkeler

Seçilmiş Ülkeler Çin

1000 Ton 72.000

%25,0 Pay

Seçilmiş Ülkeler Polonya

1000 Ton 1000 6.200 Ton

Çin ABD

72.000 42.000

25,0 14,6

Polonya Rusya

6.200 6.300

2,2

ABD Almanya

42.000 15.000

14,6 5,2

Rusya Endonezya

6.300 4.300

2,2 1,5

Almanya S. Arabistan

15.000 12.500

5,2 4,3

Endonezya Kanada

4.300 4.200

1,5

S. Arabistan Hindistan

12.500 11.500

4,3 4,0

Kanada Malezya

4.200 3.600

1,5 1,3

Hindistan Tayland

11.500 8.500

4,0 3,0

Malezya Çek Cumh.

3.600 1.850

1,3 0,6

Tayland Türkiye

8.500 8.100

3,0 2,8

Çek Cumh. Macaristan

1.850 1.800

0,6

Türkiye İtalya

8.100 8.000

2,8

Macaristan Arjantin

1.800 1.600

0,6

İtalya Brezilya

8.000 7.000

2,8 2,4

Arjantin Diğerleri

1.600 67.050

0,6 23,3

Brezilya Fransa

7.000 6.500

2,4 2,3

Diğerleri Toplam

67.050 288.000

23,3 100,0

Fransa

6.500

2,3

Toplam

288.000

100,0

% Pay %2,2 Pay

DÜNYA PLASTİK DIŞ TİCARETİ : DÜNYA PLASTİK DIŞ TİCARETİ : PLASTİK MAMULLER TOPLAM TİCARET HACMİ : DÜNYA DIŞ TİCARETİ: PLASTİKPLASTİK MAMULLER TOPLAM TİCARET HACMİ : 2012 yılında plastik mamullerde dünya toplam ticaret hacmi 107 milyon ton ve 493 milyar dolar yılında seviyesinde gerçekleşmiş 2013 yılındaticaret 109 milyon 513 milyar çıktığı 2012 plastik mamullerdeolup, dünya toplam hacmiton 107vemilyon ton vedolara 493 milyar PLASTİK MAMULLER TOPLAM TİCARET HACMİ : tahmin edilmektedir. 2008 – 2012 yılları gerçekleşen bileşik ortalama hızı ( dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2013arasında yılında 109 milyon ton ve 513 milyarbüyüme dolara çıktığı CAGR ) baz alındığında ticaret hacminin 2015 yılında 112 milyon ton ve 539 milyar dolara tahmin edilmektedir. 2008 – 2012 yılları arasında gerçekleşen bileşik ortalama büyüme hızı ( 2012 yılında plastik mamullerde dünya toplam ticaret hacmi 107 milyon ton ve 493 milyar dolar seviyesinde erişeceği tahmin edilmektedir. CAGR ) baz alındığında ticaret hacminin 2015 yılında 112 milyon ton ve 539 milyar dolara gerçekleşmiş olup, 2013 yılında 109 milyon ton ve 513 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir. 2008 – 2012 erişeceği tahmin edilmektedir.

yılları arasında gerçekleşen bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) baz alındığında ticaret hacminin 2015 yılında 112 milyon ton ve 539 milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir.

7


8

Plastik Mamullerde Dünya Dış Ticaret Hacmi

8

PLASTİK HAMMADDELERDE TOPLAM TİCARET HACMİ : PLASTİK HAMMADDELERDE TOPLAM TİCARET HACMİ : 2012 yılında plastik hammadde dünya toplam ticaret

hacmi 298 milyon ton ve 487 milyar PLASTİK HAMMADDELERDE TOPLAM TİCARET HACMİ : dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2013 yılında 354 milyon ton ve 488 milyar dolara çıktığı 2012 yılında plastik hammadde dünya toplam ticaret hacmi 298 milyon ve 487 milyar dolar seviyesinde tahmin edilmektedir. 2008 – 2012 yılları arasında gerçekleşen ton bileşik ortalama büyüme hızı gerçekleşmiş olup, 2013 yılında 354 milyon tontoplam ve2015 488 milyar edilmektedir. – 2012 2012 yılında plastik hammadde dünya ticaret hacmi 298tahmin milyon ton 4872008 milyar ( CAGR ) baz alındığında ticaret hacminin yılındadolara 384 çıktığı milyon ton ve 479ve milyar dolara yılları arasında gerçekleşen bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) baz alındığında ticaret hacminin 2015 yılında dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2013 yılında 354 milyon ton ve 488 milyar dolara çıktığı erişeceği tahmin edilmektedir. 384 milyonedilmektedir. ton ve 479 milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir. tahmin 2008 – 2012 yılları arasında gerçekleşen bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) baz alındığında ticaret hacminin 2015 yılında 384 milyon ton ve 479 milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir. Plastik Hammadde Dış Ticaret Hacmi

TOPLAM PLASTİK TİCARET HACMİ ( HAMMADDE VE MAMUL ) : 2012 yılında dünya toplam plastik ticaret hacmi 392 milyon ton ve 892 milyar dolar TOPLAM PLASTİK TİCARETolup, HACMİ ( HAMMADDE MAMUL seviyesinde gerçekleşmiş 2013 yılında 460VEmilyon ton) :ve 982 milyar dolara çıktığı tahminPLASTİK edilmektedir. 2008HACMİ – 2012 yılları arasında gerçekleşen TOPLAM TİCARET ( HAMMADDE VE MAMUL ) : bileşik ortalama büyüme hızı 2012 dünya toplam plastik hacmi milyon ton veton 892ve milyar dolar ( CAGRyılında ) baz alındığında toplam ticaretticaret hacminin 2015392 yılında 496 milyon 1.013 milyar seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2013 yılında 460 milyon ton ve 982 milyar dolara çıktığı dolara erişeceği tahminplastik edilmektedir. 2012 yılında dünya toplam ticaret hacmi 392 milyon ton ve 892 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş tahmin edilmektedir. 2008 – yıllarıdolara arasında gerçekleşen bileşik ortalama büyüme hızı olup, 2013 yılında 460 milyon ton ve2012 982 milyar çıktığı tahmin edilmektedir. 2008 – 2012 yılları arasında ( CAGR ) baz alındığında toplam ticaret hacminin 2015 yılında 496ticaret milyonhacminin ton ve 1.013 milyar496 gerçekleşen bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) baz alındığında toplam 2015 yılında dolara erişeceği tahmin edilmektedir. milyon ton ve 1.013 milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir. 8


9 Dünya Toplam Plastik Dış Ticaret Hacmi

PLASTİK MAMUL İTHALATI : PLASTİK MAMUL İTHALATI :

2008 yılında 49 milyon ton ve 227 milyar dolar olan dünya plastik mamul ithalatı 2008 – 2012 yılları arasında miktar bazında % 3, değer bazında da % 3,7 artarak 2012 yılında 55 milyon 2008 yılında 49 milyon ton ve 227 milyar dolar olan dünya plastik mamul ithalatı 2008 – 2012 yılları arasında ton ve 263 milyar dolara çıkmıştır. miktar bazında % 3, değer bazında da % 3,7 artarak 2012 yılında 55 milyon ton ve 263 milyar dolara çıkmıştır.

Dünya toplam plastik mamul ithalatı yılda ortalama miktar bazında % 3, değer bazında da %

Dünya toplam plastik mamul yılda ortalama miktar % 3, değer da % Dünya toplam plastik mamul ithalatıithalatı yılda ortalama miktar bazında % bazında 3, değer bazında da %bazında 3,7 büyümektedir. 3,7 20 büyümektedir. Ancak 20 ülkenin dışındaki ülkelerin büyüme miktar bazında 3,9hem Ancak ülkenin dışındaki ülkelerin büyüme hızları miktar bazında % 3,9 hızları değer bazında da % 4,5% olup değer bazında da % 4,5 olup hem ithalatı yönlendiren ülkelerin hem de dünya ortalama ithalatı yönlendiren ülkelerin hem de dünya ortalama büyüme hızının üzerindedir. büyüme hızının üzerindedir.

Dünya Plastik Mamul İthalat Büyüme Hızı ( CAGR )

Dünya Plastik Mamul İthalat Büyüme Hızı ( CAGR 2008) – 2012 ) 2008 –) (2012

Miktar Bazında 2,6

Değer Bazında 3,5

Diğer Ülkeler

3,9

4,3

Dünya Toplamı

3,0

3,7

Türkiye

6,1

-4,5

20 Ülke Toplamı

2008 – 2012 yılları arasında gerçekleşen bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) baz alınarak yapılan tahminler; plastik mamul ithalatının 2013büyüme yılında hızı 57 (milyon ve 273 yapılan milyar tahminler; dolar 2008 – 2012 yılları arasında gerçekleşen bileşik ortalama CAGR ) ton baz alınarak seviyelerine geleceğini ve 2015 yılında da 60 milyon tona ve 293 milyar dolara çıkacağını plastik mamul ithalatının 2013 yılında 57 milyon ton ve 273 milyar dolar seviyelerine geleceğini ve 2015 yılında da göstermektedir. 60 milyon tona ve 293 milyar dolara çıkacağını göstermektedir. Dünya plastik mamul ithalatını yönlendiren 20 ülkenin 2012 yılında toplammiktar ithalattan miktar Dünya plastik mamul ithalatını yönlendiren 20 ülkenin 2012 yılında toplam ithalattan bazında % 66,7, bazında % da 66,7, değer da % 71,3 pay aldıklarıpayları görülmektedir. ülkelerin değer bazında % 71,3 pay bazında aldıkları görülmektedir. Bu ülkelerin 2015 yılındaBu miktar bazındapayları % 67,5 ve değer bazında % 70,6bazında olacaktır.% 67,5 ve değer bazında da % 70,6 olacaktır. 2015 yılındadamiktar Türkiye’nin plastik mamul ithalatında 2008 2008 – 2012– yılları gösterdiği bileşik ortalama büyüme hızı ( Türkiye’nin plastik mamul ithalatında 2012arasında yılları arasında gösterdiği bileşik ortalama CAGR ) miktar bazında % 6,1 iken değer bazında ( ) % 4,5 olmuştur. Bu durum Türkiye’nin birim fiyatlabüyüme hızı ( CAGR ) miktar bazında % 6,1 iken değer bazında ( - ) % 4,5 olmuştur. Buithal durum rında söz konusu yıllar arasında gerileme kaydettiğini göstermektedir. Türkiye’nin 2012 yılında dünya toplam plastik mamul ithalatı içindeki payı miktar bazında % 1, değer bazında da % 1,3 olarak gerçekleşmiş olup, 2015 yılında payının miktar bazında % 1,4 ve değer bazında da % 0,9 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

9


10 Türkiye’nin birim ithal fiyatlarında söz konusu yıllar arasında gerileme kaydettiğini göstermektedir. Türkiye’nin 2012 yılında dünya toplam plastik mamul ithalatı içindeki payı Türkiye’nin birim yıllar kaydettiğini miktar bazında % 1,ithal değerfiyatlarında bazında da söz % 1,3konusu olarak gerçekleşmiş olup,gerileme 2015 yılında payının Türkiye’nin birim ithal fiyatlarında söz konusu yıllar arasında arasında gerileme kaydettiğini göstermektedir. Türkiye’nin 2012 yılında dünya toplam plastik mamul ithalatı içindeki miktar bazında %Türkiye’nin 1,4 ve değer2012 bazında da % 0,9 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. göstermektedir. yılında dünya toplam plastik mamul ithalatı içindeki payı payı miktar miktar bazında bazında % % 1, 1, değer değer bazında bazında da da % % 1,3 1,3 olarak olarak gerçekleşmiş gerçekleşmiş olup, olup, 2015 2015 yılında yılında payının payının miktar bazında da 0,9 gerçekleşmesi Plastik İthalatı ( Milyon Tonbeklenmektedir. ) miktar bazında bazında % % 1,4 1,4 ve ve değer değer Dünya bazında da % %Mamul 0,9 olarak olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Dünya İthalatı ( Milyon Ton ) GERÇEKLEŞME % Mamul TAHMİNLER Dünya Plastik Mamul İthalatı ( Milyon TonCAGR )Plastik Dünya Plastik Mamul İthalatı ( Milyon Ton ) 2008 2012 2012/2008 2013 2014 2015 GERÇEKLEŞME CAGR TAHMİNLER 20 Ülke Toplamı 33,1 36,7 2,6% 37,8 39,1 40,5 GERÇEKLEŞME CAGR % TAHMİNLER 2008 2012 2012/2008 2013 2014 2015 Diğerleri 15,7 18,3 3,9 18,8 19,2 19,6 2008 2012 2012/2008 2013 2014 2015 20 Ülke Toplamı 33,1 36,7 2,6 37,8 39,1 40,5 TOPLAM 48,8 55,0 3,0 56,6 58,3 60,1 20 Ülke Toplamı 33,1 36,7 2,6 37,8 39,1 40,5 Diğerleri 15,7 18,3 3,9 18,8 19,2 19,6 Türkiye 0,4 0,5 6,1 0,6 0,6 0,7 Diğerleri 15,7 18,3 3,9 18,8 19,2 19,6 TOPLAM 48,8 55,0 3,0 56,6 58,3 60,1 TOPLAM 48,8 55,0 3,0 56,6 58,3 60,1 Türkiye 0,4 0,5Dünya Plastik 6,1 Mamul İthalatı 0,6 0,6 Dolar ) 0,7 ( Milyar Türkiye 0,4 0,5 6,1 0,6 0,6 0,7 Dolar ) GERÇEKLEŞME Dünya Plastik CAGR %Mamul İthalatı ( Milyar TAHMİNLER Dünya Mamul İthalatı ( Milyar Dolar ) Dünya Plastik Mamul İthalatı ( Milyar DolarPlastik ) 2008 2012 2012/2008 2013 2014 GERÇEKLEŞME CAGR TAHMİNLER 20 Ülke Toplamı 162,0 185,6 3,5 % 192,6 200,2 GERÇEKLEŞME CAGR % TAHMİNLER 2008 2012 2012/2008 2013 2014 Diğerleri 65,3 77,1 4,3 79,8 82,4 2008 2012 2012/2008 2013 2014 20 Ülke Toplamı 162,0 185,6 3,5 192,6 200,2 TOPLAM 227,3 262,8 3,7 272,5 282,5 20 Ülke Toplamı 162,0 185,6 3,5 192,6 200,2 Diğerleri 65,3 77,1 4,3 79,8 82,4 Türkiye 2,9 2,4 -4,5 2,3 2,2 Diğerleri 65,3 77,1 4,3 79,8 82,4 TOPLAM 227,3 262,8 3,7 272,5 282,5 TOPLAM 227,3 262,8 3,7 272,5 282,5 Türkiye PLASTİK MAMUL 2,9 İHRACATI2,4 -4,5 2,3 2,2 : Türkiye 2,9 2,4 -4,5 2,3 2,2

% PAY 2012

2015 PAY 66,7 % % PAY 67,5 2012 2015 33,3 32,5 2012 2015 66,7 67,5 100,0 100,0 66,7 67,5 33,3 32,5 1,0 1,1 33,3 32,5 100,0 100,0 100,0 100,0 1,0 1,1 1,0 1,1 % PAY

2015 208,3 2015 84,7 2015 208,3 293,0 208,3 84,7 2,1 84,7 293,0 293,0 2,1 2,1

2012

2015

PAY 71,3 % % PAY 70,6 2012 2015 28,7 29,4 2012 2015 71,3 70,6 100,0 100,0 71,3 70,6 28,7 29,4 1,3 0,9 28,7 29,4 100,0 100,0 100,0 100,0 1,3 0,9 1,3 0,9

PLASTİK MAMUL İHRACATI 2008 yılında 46 milyon ton ::ve: 177 milyar dolar olan dünya plastik mamul ihracatı 2008 – PLASTİK MAMUL İHRACATI PLASTİK MAMUL İHRACATI 2012 yılları arasında miktar bazında yılda ortalama % 1,9 ve değer bazında da % 4,5 artarak 2008 ve dolar olan dünya plastik mamul ihracatı 2008 –– arasında 2012 48 milyon ton ve177 211milyar milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam plastik mamul 2008 yılında 46yılında milyon46 tonmilyon ve 177ton milyar dolar olan dünya plastik mamul ihracatı 2008 – 2012 yılları 2008 yılında 46 milyon ton ve 177 milyar dolar olan dünya plastik mamul ihracatı 2008 2012 yılları arasında miktar bazında yılda ortalama % 1,9 ve değer bazında da % 4,5 artarak ihracatı miktar bazında yılda ortalama % 1,9 ve değer bazında % 4,5 artarken 20 ülkenin 2012 yılda yıllarıortalama arasında % miktar bazında ortalama % 1,9 ve değer bazında 4,5 artarak miktar bazında 1,9 ve değer yılda bazında da % 4,5 artarak 2012 yılındada 48%milyon ton ve 211 mil2012 48 milyon ton ve 211 plastik mamul ihracatyılında artışı miktar bazında % 3,1 vemilyar değer dolara bazındaçıkmıştır. da % 4,8 Dünya olarak toplam gerçekleşmiştir. Diğer 2012 yılında 48 milyon ton ve 211 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam plastik mamul yar dolara çıkmıştır. Dünya toplam plastik mamul ihracatı miktar bazında yılda ortalama % 1,9 ve değer bazında ihracatı miktar bazında yılda ortalama 1,9 ve değer bazında % artarken% 20 ülkelerin ihracatı miktar bazında %% azalma ancak değer bazında artış ihracatı miktar bazında yılda ortalama %2,8 1,9 % ve3,1 değer bazında % 4,5 4,5 203,1ülkenin ülkenin % 4,5 artarken 20artışı ülkenin ihracat artışı miktar bazında veda değer bazında daartarken % 4,8 olarak gerçekleşmiştir. ihracat miktar bazında % 3,1 ve değer bazında % 4,8 olarak gerçekleşmiştir. Diğer göstermektedir. Bu durum 20 ülke dışındaki ülkelerin birim ihraç fiyatlarında artış olduğunu ihracat artışı miktar bazında %%3,1 ve değer ancak bazında da %bazında 4,8 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Diğer ülkelerin ihracatı miktarmiktar bazındabazında 2,8 azalma değer % 3,1 artış göstermektedir. Bu duülkelerin ihracatı % 2,8 azalma ancak değer bazında % 3,1 vurgulamaktadır. ülkelerin ihracatı miktar bazında % 2,8 azalma ancak değer bazında % 3,1 artış artış rum 20 ülke dışındaki ülkelerin birim ihraç fiyatlarında artış olduğunu vurgulamaktadır. göstermektedir. Bu durum 20 ülke dışındaki ülkelerin birim ihraç fiyatlarında artış olduğunu göstermektedir. Bu durum 20 ülke dışındaki ülkelerin birim ihraç fiyatlarında artış olduğunu vurgulamaktadır. Dünya Plastik Mamul İhracat Büyüme Hızı ( CAGR ) vurgulamaktadır. Dünya Plastik Mamul İhracat Büyüme Hızı ( CAGR ) (–2008 ( 2008 2012 –) 2012 ) Dünya Plastik Mamul İhracat Büyüme Hızı ( CAGR ) Dünya Plastik Mamul İhracat Büyüme Hızı ( CAGR ) ( 2008 – 2012 ) Miktar Değer ( 2008 – 2012 )

Bazında Bazında 20 Ülke Toplamı 3,1 4,8 Miktar Değer Miktar Değer Bazında Bazında Diğer Ülkeler -2,8 3,1 Bazında Bazında 20 ÜlkeToplamı Toplamı 3,1 4,8 Dünya 1,9 4,5 20 Ülke Toplamı 3,1 4,8 Diğer Ülkeler -2,8 3,1 Türkiye 9,8 8,3 Diğer Ülkeler -2,8 3,1 Dünya Toplamı 1,9 4,5 Dünya Toplamı 1,9 4,5 9,8 de Çin dünya Çin plastik mamul ihracatında hem miktar hem de değer ilk sırayı almaktadır. Çin’in 2012 yılında dünya plastik mamulTürkiye ihracatında hem miktar hem değer8,3 bazında ilk sırayı almaktadır. Türkiye 9,8 bazında 8,3

Çin’in 2012 ihracatından yılında dünya miktar plastik mamul miktar bazında 14,pay değer bazında da dünya plastik mamul bazındaihracatından % 14, değer bazında da %%12 aldığı görülmektedir. Bu Çin dünya plastik mamul ihracatında hem miktar hem de değer bazında ilk sırayı almaktadır. ülkenin plastik mamul ihracatı hemihracatında mikta hem hem de değer bazında ortalama büyüme göstermektedir. Çin dünya plastik mamul miktar hem deyılda değer bazında% ilk18 sırayı almaktadır. Çin’in 2012 yılında dünya plastik mamul miktar bazında % değer da Çin’in 2015Çin’in yılında dünya plastik mamul ihracatından miktar bazında 25 değer da % 19dapay alacağı 2012 yılında dünya plastik mamul ihracatından ihracatından miktar % bazında % 14, 14,bazında değer bazında bazında tahmin edilmektedir. Çin dışında dünya plastik mamul ihracatını yönlendiren başlıca ülkeler Almanya, İtalya ve ABD olarak görülmektedir. 2008 – 2012 yılları arasında gerçekleşen bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) baz alınarak yapılan tahminler; plastik mamul ihracatının 2013 yılında 50 milyon ton ve 221 milyar dolar seviyelerine geleceğini ve 2015 yılında da 52 milyon tona ve 241 milyar dolara erişeceğini göstermektedir. Dünya plastik mamul ihracatını yönlendiren 20 ülkenin 2012 yılında toplam ihracattan miktar bazında % 78 değer bazında da % 82 pay aldıkları görülmektedir. Bu ülkelerin payları 2015 yılında miktar bazında % 82 ve değer bazında da % 83 olacaktır. Türkiye’nin plastik mamul ihracatında 2008 – 2012 yılları arasında gösterdiği bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) miktar bazında % 9,8 değer bazında da % 8,3 büyüme göstermiştir. Türkiye’nin 2012 yılında dünya top-

10


göstermektedir. Dünya plastik mamul ihracatını yönlendiren 20 ülkenin 2012 yılında toplam ihracattan miktar bazında % 78 değer bazında da % 82 pay aldıkları görülmektedir. Bu ülkelerin payları 2015 Dünya plastik mamul ihracatını yönlendiren 20 ülkenin 2012 yılında toplam ihracattan miktar yılında miktar bazında % 82 ve değer bazında da % 83 olacaktır. bazında % 78 değer bazında da % 82 pay aldıkları görülmektedir. Bu ülkelerin payları 2015 yılında miktar bazında % 82 ve değer bazında da % 83 olacaktır. Türkiye’nin plastik mamul ihracatında 2008 – 2012 yılları arasında gösterdiği bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) miktar bazında % 9,8 değer bazında da % 8,3 büyüme göstermiştir. Türkiye’nin plastik mamul ihracatında 2008 – 2012 yılları arasında gösterdiği bileşik ortalama Türkiye’nin 2012içindeki yılında payı dünya toplam plastik% mamul ihracatı içindeki miktar bazında % lam plastik mamul ihracatı miktar bazında 2,1, değer bazında dapayı % 1,3 olarak gerçekleşmiş olup, büyüme hızı ( CAGR ) miktar bazında % 9,8 değer bazında da % 8,3 büyüme göstermiştir. değermiktar bazında da % 1,3 olarak gerçekleşmiş olup, 2015 yılında payının miktar bazında % 2015 yılında2,1, payının bazında % 2,8 ve değer bazında da % 1,6 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Türkiye’nin 2012 yılında dünya toplam plastik mamul ihracatı içindeki payı miktar bazında % 2,8 ve değer bazında da % 1,6 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2,1, değer bazında da % 1,3 olarak gerçekleşmiş olup, 2015 yılında payının miktar bazında % 2,8 ve değer bazında da % 1,6 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Dünya Plastik Mamul İhracatı ( Milyon Ton Plastik ) Dünya Mamul İhracatı ( Milyon Ton )

Dünya Plastik Mamul İhracatı ( Milyon Ton )

20 Ülke Toplamı Diğerleri 20 Ülke Toplamı TOPLAM Diğerleri Türkiye TOPLAM Türkiye

GERÇEKLEŞME

CAGR %

2008 2012 GERÇEKLEŞME 35,7 40,3 2008 2012 9,9 8,8 35,7 40,3 45,6 49,1 9,9 8,8 0,9 1,4 45,6 49,1

2012/2008 CAGR % 3,1 2012/2008 -2,8 3,1 1,9 -2,8 9,8 1,9

2013

9,8

0,9

1,4

TAHMİNLER

% PAY 2015

42,6 2013 7,4 42,6 50,0 7,4 1,5 50,0

2014 TAHMİNLER 45,4 2014 5,5 45,4 50,9 5,5 1,6 50,9

1,5

1,6

1,8

Dünya Plastik Mamul İhracatı ( Milyar Dolar )

2012 2015 % PAY 78,2 82,0 2012 2015 21,8 18,0 78,2 82,0 100,0 100,0 21,8 18,0 2,1 2,8 100,0 100,0

48,9 2015 3,0 48,9 51,9 3,0 1,8 51,9

2,1

Dünya Plastik Mamul İhracatı ( Milyar Dolar ) Dünya Plastik Mamul İhracatı ( Milyar Dolar ) 20 Ülke Toplamı Diğerleri 20 Ülke Toplamı TOPLAM Diğerleri Türkiye TOPLAM Türkiye

GERÇEKLEŞME

CAGR %

2008 2012 GERÇEKLEŞME 144,8 174,5 2008 2012 32,6 36,8 144,8 174,5 177,4 211,3 32,6 36,8 2,4 3,3 177,4 211,3

2012/2008 CAGR % 4,8 2012/2008 3,1 4,8 4,5 3,1 8,3 4,5 8,3

2,4

3,3

PLASTİK HAMMADDE İTHALATI :

TAHMİNLER

2013

2,8

% PAY 2015

2012

185,0 2013 35,7 185,0 220,7 35,7 3,6 220,7

2014 TAHMİNLER 197,3 2014 33,4 197,3 230,6 33,4 3,8 230,6

211,4 2015 29,5 211,4 240,9 29,5 4,2 240,9

81,6 2012 18,4 81,6 100,0 18,4 1,3 100,0

3,6

3,8

4,2

1,3

% PAY

2015 82,6 2015 17,4 82,6 100,0 17,4 1,6 100,0 1,6

PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : 2008 yılında 161,1 milyon ton ve 245 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ithalatı, PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : değer bazında da % 3,1 artarak 2012 yılında 182,9 yılda miktar bazında ortalama % 3,2 2008 yılında 161,1 milyon ton ve 245 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ithalatı, milyon ton ve 276 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam plastik hammadde ithalatının 2013 yılda miktar bazında ortalama % 3,2 değer bazında da % 3,1 artarak 2012 yılında 182,9 yılında milyon ton ve 285 milyar dolara çıktığı veplastik 2015 yılında 208 milyon ton ve 303 2008 yılında 161,1189 milyon tonmilyar ve 245 milyar dolar olan dünya hammadde ithalatı, yılda miktar bazında milyon ton ve 276 dolara çıkmıştır. Dünya toplam plastik hammadde ithalatının 2013 milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir. ortalama %yılında 3,2 değer bazındaton da ve % 285 3,1 artarak 2012 yılında 182,9 276 milyar 189 milyon milyar dolara çıktığı ve 2015milyon yılındaton 208ve milyon ton vedolara 303 çıkmıştır. milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir. Dünya toplam plastik hammadde ithalatının 2013 yılında 189 milyon ton ve 285 milyar dolara çıktığı ve 2015 12 yılında 208 milyon ton ve 303 milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir. 12 Dünya Plastik Hammadde İthalat Büyüme Hızı ( CAGR ) Dünya Plastik Hammadde İthalat Büyüme Hızı ( CAGR ) – 2012 ) Dünya Plastik Hammadde İthalat Büyüme Hızı( 2008 ( CAGR ) ( 2008 – 2012 ) ( 2008 – 2012 ) Miktar Miktar Bazında Bazında 3,8 3,8 1,7 1,7 3,2 3,2 9,2 9,2

20 Ülke Toplamı 20 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler Diğer Ülkeler Dünya Toplamı Dünya Toplamı Türkiye Türkiye

Değer Değer Bazında Bazında 3,4 3,4 2,2 2,2 3,1 3,1 7,6 7,6

Dünya plastik hammadde ithalatının miktar ve değer bazında % 72’sinin 20 ülke tarafından Dünya plastik hammadde ithalatının değer % bazında % 72’sinin 20 ülke tarafından Dünya plastik hammadde ithalatının ve miktar değer ve bazında 20 ülke tarafından yapıldığı ve diğer yapıldığı ve diğer ülkelerinmiktar toplam paylarının % 28’ler72’sinin düzeyinde olduğu bilinmektedir. yapıldığı ve diğer ülkelerin toplam paylarının % 28’ler düzeyinde olduğu bilinmektedir. ülkelerin toplam paylarının % 28’ler düzeyinde olduğu bilinmektedir. Toplam ithalat içinde Çin tek%başına % 20 Toplam ithalat içinde Çin tek başına % 20 pay alırken Türkiye’nin payının miktar bazında Toplam ithalat içinde Çin tek başına % 20 pay alırken Türkiye’nin payının miktar bazında % 3,6 değer bazında damiktar % 3,4 olduğu görülmektedir. pay alırken Türkiye’nin payının bazında % 3,6 değer bazında da % 3,4 olduğu görülmektedir. 3,6 değer bazında da % 3,4 olduğu görülmektedir. Dünya Plastik Hammadde İthalatı ( Milyon Ton ) Plastik Dünya Plastik Hammadde İthalatı (Dünya Milyon Ton )Hammadde İthalatı ( Milyon Ton )

20 Ülke Toplam 20 Ülke Toplam Diğerleri Diğerleri Dünya Toplam Dünya Toplam Türkiye Türkiye

GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2008 2012 2008 2012 112,5 130,8 112,5 130,8 48,6 52,1 48,6 52,1 161,1 182,9 161,1 182,9 4,6 6,5 4,6 6,5

CAGR % CAGR % 2012/2008 2012/2008 3,8 3,8 1,7 1,7 3,2 3,2 9,2 9,2

Kaynak ITC, International Trade Center Kaynak ITC, International Trade Center

2013 2013 137,5 137,5 51,3 51,3 188,7 188,7 7,1 7,1

TAHMİNLER TAHMİNLER 2014 2014 145,4 145,4 49,5 49,5 194,8 194,8 7,8 7,8

2015 2015 156,7 156,7 51,2 51,2 207,5 207,5 9,3 9,3

% PAY % PAY 2012 2015 2012 2015 71,5 75,5 71,5 75,5 28,5 24,7 28,5 24,7 100,0 100,0 100,0 100,0 3,6 4,5 3,6 4,5

Dünya Plastik Hammadde İthalatı ( Milyar Dolar ) Dünya Plastik Hammadde İthalatı ( Milyar Dolar ) GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME

CAGR % CAGR %

TAHMİNLER TAHMİNLER

11 % PAY % PAY


2008

2012

2012/2008

2013

2014

2015

2012

2015

20 Ülke Toplam

112,5

130,8

3,8

137,5

145,4

156,7

71,5

75,5

Diğerleri

48,6

52,1

1,7

51,3

49,5

51,2

28,5

24,7

Dünya Toplam

161,1

182,9

3,2

188,7

194,8

207,5

100,0

100,0

4,6

6,5

9,2

7,1

7,8

9,3

3,6

4,5

Türkiye

Kaynak ITC, International Trade Center Plastik İthalatı ( Milyar Dolar ) Dünya Plastik Hammadde İthalatı Dünya ( Milyar DolarHammadde ) GERÇEKLEŞME 20 Ülke Toplamı

CAGR %

TAHMİNLER

% PAY

2008

2012

2012/2008

2013

2014

2015

2012

2015

173,5

198,7

3,4

205,6

10,5

227,2

71,9

75,0

Diğerleri

71,2

77,7

2,2

79,4

81,2

82,9

28,1

27,4

TOPLAM

244,7

276,4

3,1

284,9

293,8

302,8

100,0

100,0

Türkiye

7,0

9,3

7,6

10,0

10,8

11,6

3,4

3,8

Kaynak ITC, International Trade Center

PLASTİK İHRACATI PLASTİKHAMMADDE HAMMADDE İHRACATI : :

ton ve 243 milyar dolar olanplastik dünya plastik hammadde ihracatı, 2008 yılında2008 136 yılında milyon136 tonmilyon ve 243 milyar dolar olan dünya hammadde ihracatı, yıldayılda ortalama miktar ortalama miktar bazında % 3,7 artarken ve değer bazında da % 4,4 azalırken 2012 yılında 158milyar dolara bazında % 3,7 artarken ve değer bazında da % 4,4 azalırken 2012 yılında 158 milyon ton ve 202 milyon ton ve 202 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam plastik hammadde ihracatının 2013 13 çıkmıştır. Dünya toplam plastik hammadde ihracatının 13 2013 yılında 163 milyon tona ve 247 milyar dolara çıktığı yılında 163 milyon tona ve 247 milyar dolara çıktığı ve 2015 yılında 176 milyon ton ve 249 ve 2015 yılında 176dolara milyon ton vetahmin 249 milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir. milyar erişeceği edilmektedir. Dünya Dünya Plastik Plastik Hammadde Hammadde İhracat İhracat Büyüme Büyüme Hızı Hızı (( CAGR CAGR )) ( 2008 – 2012 ) Dünya Plastik Hammadde İhracat Büyüme Hızı ( CAGR ) ( 2008 – 2012 ) ( 2008 – 2012 )

20 20 Ülke Ülke Toplamı Toplamı Diğer Diğer Ülkeler Ülkeler

Miktar Miktar Bazında Bazında 3,4 3,4

Değer Değer Bazında Bazında -4,7 -4,7

12,7 12,7

-1,0 -1,0

5,1 5,1 3,7 3,7

Dünya Dünya Toplamı Toplamı Türkiye Türkiye

-2,9 -2,9 -4,4 -4,4

Dünya Dünya plastik plastik hammadde hammadde ihracatının ihracatının miktar miktar bazında bazında % % 83 83 ve ve değer değer bazında bazında da da % % 84’ünün 84’ünün 20 20 Dünya plastik hammadde ihracatının miktar bazındatoplam % 83 paylarının ve değer bazında da’ler %düzeyinde 84’ünün 20 ülke tarafından ülke tarafından yapıldığı ve diğer ülkelerin % 16 – 17 ülke tarafından yapıldığı ve diğer ülkelerin toplam paylarının % 16 – 17 ’ler düzeyinde olduğu olduğu yapıldığı ve diğer ülkelerinToplam toplam paylarının % 16 – 17 ’ler düzeyinde olduğu bilinmektedir. Toplam bilinmektedir. ithalat Türkiye’nin payının bazında % değer bilinmektedir. Toplam ithalat içinde içinde Türkiye’nin payının miktar miktar bazında % 0,4 0,4 ve ve değer ithalat içinbazında da % 0,7 olduğu görülmektedir. de Türkiye’nin payının miktar bazında % 0,4 ve değer bazında da % 0,7 olduğu görülmektedir. bazında da % 0,7 olduğu görülmektedir. Plastik İhracatı Dünya Plastik Hammadde İhracatı Dünya ( Milyon TonHammadde ) Dünya Plastik Hammadde İhracatı (( Milyon Milyon Ton Ton ))

20 20 Ülke Ülke Toplam Toplam Diğer Diğer Ülkeler Ülkeler Toplam Toplam Türkiye Türkiye

GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2008 2012 2008 2012 114,4 130,8 114,4 130,8 22,0 26,8 22,0 26,8 136,4 157,6 136,4 157,6 0,4 0,4

0,6 0,6

CAGR CAGR 2012/2008 2012/2008 3,4 3,4 5,1 5,1 3,7 3,7 12,7 12,7

2013 2013 135,3 135,3 28,1 28,1 163,4 163,4 0,6 0,6

TAHMİN TAHMİN 2014 2014 139,9 139,9 29,5 29,5 169,4 169,4 0,7 0,7

2015 2015 144,7 144,7 31,0 31,0 175,6 175,6 0,8 0,8

2012 2012 83,0 83,0 17,0 17,0 100,0 100,0

% % PAY PAY

0,4 0,4

2015 2015 82,4 82,4 17,6 17,6 100,0 100,0 0,5 0,5

Plastik Hammadde İhracatı Dünya Plastik Hammadde İhracatıDünya ( Milyar Dolar ) Dünya Plastik Hammadde İhracatı (( Milyar Milyar Dolar Dolar ))

20 20 Ülke Ülke Toplam Toplam Diğer Diğer Ülkeler Ülkeler Toplam Toplam Türkiye Türkiye

GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2008 2012 2008 2012 206,5 170,3 206,5 170,3 36,0 32,0 36,0 32,0 242,5 202,3 242,5 202,3 1,4 1,4

1,3 1,3

2012/2008 2012/2008 -4,7 -4,7 -2,9 -2,9 -4,4 -4,4 -1,0 -1,0

2013 2013 163 163 84,8 84,8 247,4 247,4 1,3 1,3

TAHMİN TAHMİN 2014 2014 156 156 92,8 92,8 248,4 248,4 1,3 1,3

2015 2015 149 149 100,5 100,5 249,4 249,4 1,3 1,3

2012 2012 84,2 84,2 15,8 15,8 100,0 100,0

% % PAY PAY

0,7 0,7

2015 2015 59,7 59,7 40,3 40,3 100,0 100,0 0,5 0,5

Türkiye, 8,1Türkiye, milyon ton plastik ton üretimiyle AB ülkeleriAB Almanya’dan sonra 2.nci sırada almasına karşı8,1 plastik ülkeleri içinde sonra 2.nci sırada Türkiye, 8,1 milyon milyon ton plastik üretimiyle üretimiyle ABiçinde ülkeleri içinde Almanya’dan Almanya’dan sonra 2.nciyer sırada yer almasına karşılık, ihracatta, kendisinden çok daha düşük üretim yapan ülkelerin çok lık, ihracatta, kendisinden çok daha düşük üretim yapançok ülkelerin çok altındadır. Nitekim Almanya yer almasına karşılık, ihracatta, kendisinden daha düşük üretim yapan ülkelerin çok 15,3 milyon altındadır. Nitekim Almanya 15,3 milyon ton üretimi ile 27 milyar dolarlık, İtalya 8 milyon ton üretimi altındadır. ile 27 milyar dolarlık, İtalya15,3 8 milyon 10 milyar milyardolarlık, dolarlıkİtalya plastik mamulton ihraç ederken Nitekim Almanya milyonton tonüretimi üretimi ile ile 27 8 milyon ton üretimi ile 10 milyar dolarlık plastik mamul ihraç ederken Türkiye 8,1 milyon ton üretimi ile üretimi ile 10 milyar dolarlık plastik mamul ihraç ederken Türkiye 8,1 milyon ton üretimi ile Türkiye 8,1 milyon ton üretimi ile 2012 yılında ancak 3,3 milyar dolarlık doğrudan ihracat yapabilmiştir. Diğer ta2012 yılında 3,3 dolarlık doğrudan ihracat yapabilmiştir. Diğer taraftan Belçika, 2012 yılındaveancak ancak 3,3 milyar milyar dolarlıkçok doğrudan Diğer taraftan Belçika, raftan Belçika, Fransa Hollanda Türkiye’nin altındaihracat üretimyapabilmiştir. yaptıkları halde 5 ile 6,2 milyar dolarlık plastik Fransa ve Hollanda Türkiye’nin çok altında üretim yaptıkları halde 5 ile 6,2 milyar dolarlık Fransa ve Hollanda Türkiye’nin çok altında üretim yaptıkları halde 5 ile 6,2 milyar dolarlık mamul ihracatı yapabilmektedirler. plastik plastik mamul mamul ihracatı ihracatı yapabilmektedirler. yapabilmektedirler.

12

Almanya Almanya 2012 2012 yılında yılında ürettiği ürettiği her her kg kg plastik plastik mamule mamule karşılık karşılık 1,8 1,8 dolar dolar İtalya İtalya 1,2 1,2 dolar dolar plastik plastik mamul ihracat yapabilirken Türkiye aynı yıl ürettiği her kg plastik mamul karşılığında mamul ihracat yapabilirken Türkiye aynı yıl ürettiği her kg plastik mamul karşılığında sadece sadece 46 46 cent cent ihracat ihracat yapabilmiştir. yapabilmiştir. Bu Bu durum, durum, Türk Türk plastik plastik sektörünün sektörünün yeterince yeterince katma katma değer değer


Almanya 2012 yılında ürettiği her kg plastik mamule karşılık 1,8 dolar İtalya 1,2 dolar plastik mamul ihracat yapabilirken Türkiye aynı yıl ürettiği her kg plastik mamul karşılığında sadece 46 cent ihracat yapabilmiştir. Bu durum, Türk plastik sektörünün yeterince katma değer sağlamayan mamullerin üretim ve ihracatına yoğunlaştığını göstermektedir.

14

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ : TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ : PLASTİKMAMUL MAMUL PLASTİK : : ÜRETİCİ FİRMALAR : : ÜRETİCİ FİRMALAR TOBB kayıtlarına göregöre Plastik sektöründe % 99’u%KOBİ 14.000 firmanın TOBB kayıtlarına Plastik sektöründe 99’udüzeyinde KOBİ düzeyinde 14.000 faaliyette firmanın bulunduğu faaliyette bilinmektedir. PAGDER tarafındanPAGDER yapılan son araştırmaya göre ; son Türkiye plastik sektöründe 6.499 üretici firma bulunduğu bilinmektedir. tarafından yapılan araştırmaya göre ; Türkiye plastik faaliyet göstermekte olup, firmaların başlıca alt sektörler bazında dağılımında inşaat malzemeleri % 23,1 sektöründe 6.499 üretici firma faaliyet göstermekte olup, firmaların başlıca alt sektörler ile önde gelmektedir. Ambalajinşaat malzemeleri üretici sayısı % 22 onu takip ederken, ev gereçleri, makine, tekstil, bazında dağılımında malzemeleri % 23,1 ileileönde gelmektedir. Ambalaj malzemeleri elektrik – elektronik, otomotiv ve hammadde firmalarının toplam üreticiler içinden % 5 % 10 arasında pay üretici sayısı % 22 ile onu takip ederken, ev gereçleri, makine, tekstil, elektrik – elektronik, aldıkları görülmektedir.yılları arasında gerçekleşen bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) baz alındığında ticaret otomotiv ve hammadde firmalarının toplam üreticiler içinden % 5 - % 10 arasında pay hacminin 2015 yılında 112 milyon ton ve 539 milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir.

aldıkları görülmektedir.

Firmaların Başlıca Alt Sektörler Bazında Dağılımı Firmaların Başlıca Alt Sektörler Bazında Dağılımı

Sektör

Firma Sayısı

% Dağılım

İnşaat

1.500

23,1

Ambalaj

1.433

22,0

Ev Gereçleri

613

9,4

Makine

598

9,2

Tekstil

427

6,6

Elektrik - Elektronik

399

6,1

Otomotiv

348

5,4

Hammadde

334

5,1

Kauçuk

203

3,1

Ayakkabı - Spor

121

1,9

Medikal

112

1,7

Oyuncak

72

1,1

Kırtasiye

57

0,9

Beyaz Eşya

56

0,9

Tarım

43

0,7

Mobilya

16

0,2

Savunma

3

0,0

Diğerleri

164

2,5

6.499

100,0

Toplam Kaynak : PAGDER Araştırması

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların % 91,3’ü 12 ilde bulunmaktadır. Diğer 57 il sayısal olarak sektördeki sayısından % 12 8,7ilde paybulunmaktadır. almaktadır. Diğer 57 il sayısal olaTürkiye plastik sektöründe faaliyet toplam gösterenfirma firmaların % 91,3’ü plastik faaliyet üretici firmaların başlıca şehirler bazında rakTürkiye sektördeki toplamsektöründe firma sayısından % 8,7 gösteren pay almaktadır. dağılımında İstanbul % 62,1 payla ön sırada gelmektedir. Bursa ve İzmir, toplam firma sayısında payı % 5’in üzerinde olan şehirleri oluşturmaktadır. Ankara, Gaziantep, Konya ve 13 Kocaeli toplam firma sayısından % 3 - % 4 arasında pay alan şehirler olarak gözlemlenmekte


Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaların başlıca şehirler bazında dağılımında İstanbul % 62,1 payla ön sırada gelmektedir. Bursa ve İzmir, toplam firma sayısında payı % 5’in üzerinde olan şehirleri oluşturmaktadır. Ankara, Gaziantep, Konya ve Kocaeli toplam firma sayısından % 3 - % 4 arasında pay alan şehirler olarak gözlemlenmekte iken, Adana, Kayseri, Samsun, Mersin ve Denizli’nin payları % 1 – ile % 1,5 arasında değişmektedir.

15

Firmaların Başlıca Şehirlere Dağılımı Firmaların Başlıca Şehirlere Dağılımı

Firmaların Başlıca Şehirlere Dağılımı

İller ISTANBUL

Firma Sayısı 4.039

% Dağılım 62,1

BURSA IZMIR

342 342

5,3 5,3

ANKARA GAZIANTEP

258 242

4,0 3,7

KONYA KOCAELI

181 176

2,8 2,7

ADANA KAYSERI

99 72

1,5 1,1

SAMSUN MERSİN

64 62

1,0 1,0

DENIZLI 12 ŞEHİR TOPLAMI

58 5.935

0,9 91,3

DİĞER ŞEHİRLER ( 57 ) TOPLAM

564 6.499

8,7 100,0

Kaynak : PAGDER Araştırması

Plastik Sanayicileri Federasyonu - PLASFED üyesi 5 derneğin bulunduğu illerde toplam olarak 5.053 firma faaliyet göstermekte olup toplam plastik sektör firma sayısının % 78’ini liyet göstermekte olupBaşka toplambir plastik sektörPLASFED firma sayısının 78’ini oluşturmaktadır. Başka bir değişle PLASoluşturmaktadır. değişle üyesi% derneklerin potansiyel temsil güçleri FED üyesi derneklerin potansiyelfirmaların temsil güçleri sektörde faaliyet gösteren firmaların % 78’i düzeyindedir. sektörde faaliyet gösteren % 78’i düzeyindedir. Plastik Sanayicileri Federasyonu - PLASFEDolup üyesi 5toplam derneğinplastik bulunduğu illerde toplam olarak 5.053 firma faa5.053 firma faaliyet göstermekte sektör firma sayısının % 78’ini

PLASFED Üyesi Derneklerin Potansiyel Temsil Güçleri PLASFED Üyesi Derneklerin Potansiyel Temsil Güçleri

Firma Sayısı İSTANBUL 4.039 342 BURSA 342 İZMIR ANKARA 258 72 KAYSERI TOPLAM 5.053 Kaynak : PAGDER Araştırması İller

İllerin Toplam Firmalar İçindeki Payları ( % ) 62,15 5,26 5,26 3,97 1,11 77,75

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren plastik kırtasiye, plastik mobilya ve plastik savunma sanayi mamulleri üreticilerinin % 100’ü PLASFED üyesi 5 derneğin, bulunduğu mulleri üreticilerinin % 100’ü PLASFED üyesiişleme 5 derneğin, bulunduğu illerde faaliyetve göstermektedir. Plastik illerde faaliyet göstermektedir. Plastik makineleri, plastik medikal plastik oyuncak işleme makineleri, plastik medikal oyuncak firmalarının % faaliyet 90’ındangöstermektedir. fazlası 5 Derneğin bulunduğu firmalarının % 90’ından fazlasıve5 plastik Derneğin bulunduğu illerde Türkiye plastiksanayi sektöründe faaliyetüreticilerinin gösteren plastik plastik mobilya savunma sanayi masavunma mamulleri % kırtasiye, 100’ü PLASFED üyesi ve 5 plastik derneğin, bulunduğu

illerde faaliyet göstermektedir.

14


16 PLASFED Üyesi Derneklerin Alt Sektörler Bazında Potansiyel Temsil Güçleri

PLASFED Üyesi Derneklerin Alt Sektörler Bazında Potansiyel Temsil Güçleri 16

PLASFED SEKTÖR TOPLAM TOPLAM PLASFED Üyesi Derneklerin Alt Sektörler Bazında Potansiyel Temsil Güçleri 839 49 86 88 24 1.086 1.500 BURSA

IZMIR

ANKARA

KAYSERI

Ev Gereçleri İnşaat Makine

871 ISTANBUL 440 839 466

51 BURSA 28 49 17

84 IZMIR 18 86 34

51 ANKARA 17 88 17

16 KAYSERI 15 24 4

1.073 PLASFED TOPLAM 518 1.086 538

1.433 SEKTÖR TOPLAM 613 1.500 598

74,9 PLASFED % Pay 84,5 72,4 90,0

Ambalaj Tekstil EEv/ Gereçleri E

871 212 440 275

51 35 28 15

84 17 18 20

51 6 17 21

16 3 15 2

1.073 273 518 333

1.433 427 613 399

74,9 63,9 84,5 83,5

Makine Otomotiv Tekstil Hammadde

466 157 212 244

17 79 35 13

34 20 17

17 8 6

4 1 3 2

538 265 273 282

598 348 427 334

90,0 76,1 63,9 84,4

EKauçuk /E Otomotiv Ayakkabı spor

275 106 157 47

15 36 79 0

20 15 20 8

21 16 8 1

2 1 1 0

333 174 265 56

399 203 348 121

83,5 85,7 76,1 46,3

Hammadde Medikal Kauçuk Oyuncak

244 81 106 63

13 3 36 2

17 7 15 1

6 11 16 1

2 0 1 0

282 102 174 67

334 112 203 72

84,4 91,1 85,7 93,1

Ayakkabı Kırtasiye spor Medikal Beyaz Eşya

47 51 81 34

0 1 3 1

8 0 7 1

1 4 11 0

0 1 0 2

56 57 102 38

121 57 112 56

46,3 100,0 91,1 67,9

Oyuncak Tarım Kırtasiye Mobilya

63 15 51 9

2 1 3

1 4 0 2

1 4 1

0 1

67 22 57 16

72 43 57 16

93,1 51,2 100,0

34 1 15 128

1 0 2 7

1 0 4 8

0 2 1 7

2 0 0

38 3 22 150

56 3 43 164

67,9 100,0 51,2 91,5

3423 0

3422 0

2581 2

1 72 0

16 5.053 3

16 6.499 3

100,0

7

8

7

150

164

91,5

342

258

5.053

6.499

İnşaat Ambalaj

Beyaz Eşya Savunma Tarım Diğerleri

Mobilya TOPLAM 4.0399 Savunma 1 Kaynak : PAGDER Araştırması Diğerleri

128

PLASTİK MAMUL4.039 ÜRETİMİ : 342 TOPLAM

PLASFED % Pay 72,4

ISTANBUL

72

100,0

Kaynak : PAGDER Araştırması PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ :

2012 yılında 7,2 milyon ton olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi 2013 yılında miktar bazında % 13,5 artarak 2013: yılında 8,1 milyon tona çıkmıştır. MAMUL ÜRETİMİ 2012PLASTİK yılında 7,2 milyon ton olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi 2013 yılında miktar bazında % 13,5 artarak 2013 yılında 8,1 milyon tona çıkmıştır.

2012 yılında 7,2 milyon ton olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi 2013 yılında miktar bazında % 13,5 artarak 2013 yılında 8,1 milyon tona çıkmıştır.

Plastik Mamul Üretimi - Milyon Ton

15


17 17

KAPASİTE KULLANIMI : KAPASİTE KULLANIMI :

KAPASİTE KULLANIMI :

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortalama kapasite kullanım oranları Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortalama kapasite kullanım oranları

Türkiye faaliyet gösteren firmaların kapasite kullanım2011 oranları 2009plastik yılında % 2009 plastik yılındasektöründe % 64,3 olarak gerçekleştikten sonra ortalama artış eğilimine girmiştir. yılında 2009 yılında % 64,3 olarak gerçekleştikten sonra artış eğilimine girmiştir. 2011 yılındakapasite plastikkul64,3 olarak gerçekleştikten sonra artış eğilimine girmiştir. 2011 yılında plastik mamul üretiminde mamul üretiminde kapasite kullanma oranı, genel imalat sanayi kapasite kullanımının 0,8 mamul üretiminde kapasite kullanma oranı, genel imalat sanayi kapasite kullanımının 0,8altılanma oranı, genel iken, imalat2012 sanayi kapasite kullanımının puan üstünde 2012 yılında genel 1,9 puan puan üstünde yılında genel 1,9 puan0,8 altına düşerek %iken, 72,6 olarak gerçekleşmiştir. puan üstünde iken, 2012 yılında genel 1,9 puan altına düşerek % 72,6 olarak gerçekleşmiştir. na düşerek % 72,6 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılında sektörün ortalama kapasite kullanımı % 72,6’ya çıkmış ve genel imalat sanayi

2013 yılında sektörün ortalama kapasite 72,6’yagenel çıkmış ve sanayi genel kapasite imalat sanayi 2013 yılında sektörün ortalama kullanımıkullanımı % 72,6’ya% çıkmış imalat kullanımıkapasite kullanımının 1,4 kapasite puana altında kalmıştır. 2014 ve yılı ilk ayında sektörde ortalama kapasite kullanımının 1,4 puana altında kalmıştır. 2014 yılı ilk ayında sektörde ortalama nın 1,4 puana altında kalmıştır. 2014 yılı ilk ayında sektörde ortalama kapasite kullanımı % 73 olarak gerçekleşkapasite kullanımı % 73 olarak gerçekleşmiştir. kapasite kullanımı % 73 olarak gerçekleşmiştir. miştir. 2013 yılı kapasite kullanımı ve üretimi dikkate alınarak sektörde 11,1 milyon tonluk kurulu

2013 yılı kapasite kullanımı ve üretimi dikkate alınarak milyon tonluk kurulu kapasitenin mevcut 2013 yılı kapasite kullanımı ve üretimi dikkatesektörde alınarak11,1 sektörde 11,1 milyon tonluk kurulu kapasitenin mevcut olduğu ve kurulu kapasitenin % 27,4’lük kısmının atıl kaldığı tahmin olduğu ve kurulumevcut kapasitenin % 27,4’lük kısmının atıl kaldığı tahmin edilmektedir. kapasitenin olduğu ve kurulu kapasitenin % 27,4’lük kısmının atıl kaldığı tahmin

edilmektedir. edilmektedir.

Kapasite Kullanımı Karşılaştırması (%)

2013 yılında 8,1 milyon tonluktonluk toplamtoplam plastik mamul 3,24 milyon3,24 ton ile plastikton ambalaj malzeme2013 yılında 8,1 milyon plastiküretiminde, mamul üretiminde, milyon ile plastik 2013üretimde yılında başı 8,1 milyon tonluk inşaat toplam plastik mamul üretiminde, 3,24 milyon ton ile plastik lerinin çektiği, plastik malzemeleri üretiminin ise 1,78 milyon tonla ambalajı takip ettiği ambalaj malzemelerinin üretimde başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,78 ambalaj malzemelerinin üretimde başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,78 görülmektedir.

milyon tonla ambalajı takip ettiği görülmektedir. milyon tonla ambalajı takip ettiği görülmektedir.

Alt Sektörler İtibariyle 2013 Yılı Üretimi – 1000 Ton Alt Sektörler İtibariyle 2013 Yılı Üretimi – 1000 Ton Alt Sektörler İtibariyle 2013 Yılı Üretimi – 1000 Ton

16


18 Plastik sektörünün yoğun olarak üretildiği ilk 12 ilin toplam plastik mamul üretimi içindeki payı % 91 olup 2013 yılında bu 12 ilde toplam 7,4 milyon ton plastik mamul üretimi 18 derneklerinin gerçekleşmiştir. yılında PLASFED’in illerinpayı ( İstanbul, Plastik sektörünün yoğun2013 olarak üretildiği ilk 12 ilinkurucu toplam plastik mamulbulunduğu üretimi içindeki % 91 olup 2013 İzmir, Ankara, Bursa ve Kayseri ) toplam plastik üretimleri 6,3 milyon ton olarak gerçekleşmiş yılında bu 12 ilde toplam 7,4 milyon ton plastik mamul üretimi gerçekleşmiştir. 2013 yılında PLASFED’in kurucu Plastik sektörünün yoğun üretildiği ilk 12 ilin toplam plastik mamul üretimi içindeki olup, bulunduğu toplam üretimden % olarak 78 payİzmir, almıştır. derneklerinin illerin ( İstanbul, Ankara, Bursa ve Kayseri ) toplam plastik üretimleri 6,3 milyon payı % 91 olup 2013 yılında bu 12 ilde toplam 7,4 milyon ton plastik mamul üretimi

ton olarak gerçekleşmiş olup, %kurucu 78 pay almıştır. gerçekleşmiştir. 2013toplam yılındaüretimden PLASFED’in derneklerinin bulunduğu illerin ( İstanbul, İller İtibariyle Plastik Mamul Üretim Tahmini İzmir, Ankara, Bursa ve Kayseri ) toplam plastik üretimleri 6,3 milyon ton olarak gerçekleşmiş ( 1000 ton ) İller İtibariyle Plastik Mamul Üretim Tahmini ( 1000 ton ) olup, toplam üretimden % 78 pay almıştır.

Şehir 2012 Üretim 2013Tahmini İller İtibariyle Plastik Mamul ( 10004.475 ton ) ISTANBUL 5.034 BURSA

Şehir

379

2012

IZMIR ISTANBUL

379 4.475

426 5.034

ANKARA BURSA

286 379

322 426

IZMIR KAYSERI

379 80

426 90

286 5.598

322 6.298

ANKARA TOPLAM PLASFED KAYSERI

GAZIANTEP

PLASFED TOPLAM

KONYA

80

268

5.598

201

90

302

6.298

226

GAZIANTEP

268

195 201

219 226

ADANA KOCAELI

110 195

123 219

ADANA SAMSUN

110 71

123 80

SAMSUN MERSİN

71 69

80 77

64

72

6.575

7.397

625 625

703 703

KOCAELI KONYA

MERSİN

69

DENIZLI

DENIZLI

12 ŞEHİR TOPLAMI

64

12 ŞEHİR TOPLAMI

6.575

TOPLAM TOPLAM

7.200 7.200

DİĞER ŞEHİRLER ŞEHİRLER (( 57 57 )) DİĞER

426

2013

302

77 72

7.397

8.100 8.100

PLASTİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE :: PLASTİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE : PLASTİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE 2013 yılı itibariyle plastik sektöründe 252 firmanın yabancı sermaye ortalığı mevcut olup

2013 yılı % itibariyle plastik sektöründe 252 firmanın yabancı sermaye ortalığı 2013 yılıbunların itibariyle plastik 252 firmanın yabancı sermaye ortalığı mevcut olupmevcut bunların % 69’usektöründe Avrupa menşeilidir. Toplam yabancı sermayeli firmaların % 17,1olup ini69’u Avbunların Toplam %% 69’u Avrupa menşeilidir. Toplam yabancı sermayeli firmaların % %17,1 ini Fransa rupa menşeilidir. yabancı sermayeli firmaların % 17,1 % 9,9’unu İtalya, 8,3’ünü Almanya, 9,9’unu İtalya, % 8,3’ünü Fransa ve ini % Almanya, 7,5’unu Hollanda menşeli firmalar Almanya, % 9,9’unu 8,3’ünü Fransa ve % 7,5’unu Hollanda menşeli firmalar oluşturmaktadır. ve % 7,5’unu Hollanda menşeliİtalya, firmalar%oluşturmaktadır. oluşturmaktadır.

Plastik Sektöründe Ülkeler Sermayeli İtibariyle Yabancı Sermayeli Firmalar Plastik Sektöründe Ülkeler İtibariyle Yabancı Firmalar

Plastik Sektöründe Ülkeler İtibariyle Yabancı Sermayeli Ülke Sayı % Pay Ülke Firmalar ALMANYA MAKEDONYA 43 17,06 Ülke Sayı %9,92 Pay Ülke İTALYA RUSYA FEDERASYONU 25 FRANSA UKRAYNA 21 8,33 ALMANYA MAKEDONYA 43 17,06 HOLLANDA ÜRDÜN 19 7,54 İTALYA RUSYA FEDERASYONU 25 9,92 İRAN BAHREYN 17 6,75 FRANSA UKRAYNA 21 8,33 AMERİKA BİRLEŞİK DEV. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 9 3,57 HOLLANDA ÜRDÜN 19 7,54 BELÇİKA CEBELİ TARIK 8 3,17 İRAN BAHREYN 17 6,75 İNGİLTERE GÜNEY KORE CUM. 8 3,17 19 AMERİKA BİRLEŞİK DEV. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 9 3,57 İSVİÇRE GÜRCİSTAN 8 3,17 AVUSTURYA İNGİLİZ VİRJİN ADALARI 7 2,78 BELÇİKA CEBELİ TARIK 8 3,17 İSPANYA KANADA 7 2,78 İNGİLTERE GÜNEY KORE CUM. 8 3,17 AZERBAYCAN KAZAKİSTAN 6 2,38 İSVİÇRE GÜRCİSTAN 8 3,17 LÜKSEMBURG KENYA 6 2,38 AVUSTURYA İNGİLİZ VİRJİN ADALARI 7 2,78 BULGARİSTAN KUZEY KIBRIS T.C. 5 1,98 IRAK LETONYA 5 1,98 YUNANİSTAN LÜBNAN 5 1,98 DANİMARKA MONAKO 4 1,59 SURİYE PORTEKİZ 4 1,59 İSRAİL SUUDİ ARABİSTAN 3 1,19 MISIR ŞİLİ 3 1,19 ÖZBEKİSTAN TACİKİSTAN 3 1,19 ARNAVUTLUK TATARİSTAN 2 0,79 ÇİN HALK CUMHURİYETİ TAYVAN 2 0,79 HİNDİSTAN TÜRKMENİSTAN 2 0,79 JAPONYA TOPLAM 2 0,79 Kaynak : Hazine Müsteşarlığı PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI :

Sayı 2 Sayı 2 2 22 21 1 2 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 252

% Pay 0,79 %0,79 Pay 0,79 0,79 0,79 0,40 0,79 0,40 0,79 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 100,00

17


MISIR ÖZBEKİSTAN ARNAVUTLUK ÇİN HALK CUMHURİYETİ HİNDİSTAN JAPONYA Kaynak : Hazine Müsteşarlığı

3 3 2 2 2 2

1,19 1,19 0,79 0,79 0,79 0,79

ŞİLİ TACİKİSTAN TATARİSTAN TAYVAN TÜRKMENİSTAN TOPLAM

1 1 1 1 1 252

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 100,00

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI :

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI :

Plastik sektörünün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2011 yılında 885 milyon dolarla Plastik sektörünün 2003 yılında 288makine milyon ve dolar olan makine yatırımı 2011 yılında en üst düzeyine çıkmıştır. Sektörün toplam teçhizat yatırımıteçhizat 2013 yılında 2012 yılına kıyasla % 7 885 milyon dolarla en üst düzeyine çıkmıştır. Sektörün toplam makine ve teçhizat yatırımı azalarak 732 milyon dolara gerilemiştir.

2013 yılında 2012 yılına kıyasla % 7 azalarak 732 milyon dolara gerilemiştir.

Türk Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı

Plastik 2003 sektörü 2003yılları – 2013 yılları toplam arasında 6,4 milyar dolarlık makineyatırımı ve teçhizat Plastik sektörü – 2013 arasında 6,4toplam milyar dolarlık makine ve teçhizat yapmış olup yapmış olup bunun % 80’ini ithal makinalarla karşılamıştır. bunun %yatırımı 80’ini ithal makinalarla karşılamıştır. 6,4 milyaryatırımın dolarlık%yatırımın % 37’sini presler ve diğer makinalar, % 24’ünü Toplam Toplam 6,4 milyar dolarlık 37’sini presler ve diğer makinalar, % 24’ünü enjeksiyon makineleri % 20 enjeksiyon makineleri % 18’ini ekstrüzyon makineleri % 11’ini de aksam ve parçalar 18’ini ekstrüzyon makineleri % 11’ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur. oluşturmuştur.

2003-2013 Yıllarında Gerçekleşen Makine Teçhizat Yatırımı % Dağılımı

2013 yılında yapılan enjeksiyon, ekstrüzyon ve presler diğeryatırımları makina yatırımları ileve%% 15 2013 yılında yapılan enjeksiyon, ekstrüzyon ve presler ve diğerve makina sırası ile % sırası 4, % 13 4, % 13 ve % 15 azalmıştır. azalmıştır. Buna karşılık, şişirme, termoform ve aksam veyatırımları parça yatırımları da%sırası ile15%ve86, 15 ve %9 Buna karşılık, şişirme, termoform ve aksam ve parça da sırası ile 86, % %% 9 artış göstermişartış göstermiştir. tir. 18

Sektörün 2012 ve 2013 Yılında Gerçekleştirdiği Makine Yatırımları Kıyaslaması ( Milyon Dolar )


2013 yılında yapılan enjeksiyon, ekstrüzyon ve presler ve diğer makina yatırımları sırası ile % 4, % 13 ve % 15 azalmıştır. Buna karşılık, şişirme, termoform ve aksam ve parça yatırımları da sırası ile % 86, % 15 ve % 9 artış göstermiştir. Sektörün 2012 ve 2013 Yılında Gerçekleştirdiği Makine Yatırımları Kıyaslaması Milyon Dolar ) Sektörün 2012 ve 2013 Yılında Gerçekleştirdiği Makine Yatırımları( Kıyaslaması

( Milyon Dolar )

Enjeksiyon Mak. Ekstrüzyon Mak. Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam Kaynak : TUİK

21

2012 178 147 12 40 323 86 785

2013 171 127 22 46 273 94 732

% Artış -4 -13 86 15 -15 9 -7

Plastik sektörünün 20132013 yılındayılında gerçekleştirdiği makine % 23’ünü enjeksiyon, 18’ini ektrüzyon, 21 yatırımının Plastik sektörünün gerçekleştirdiği makine yatırımının % 23’ünü % enjeksiyon, % % 37’sini presler ve diğer makineler, % 6’sını termoform ve % 13’’ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

18’ini ektrüzyon, % 37’sini presler ve diğer makineler, % 6’sını termoform ve % 13’’ünü de aksam ve 2013 parçalar oluşturmuştur. Sektörün Yılı Makine Yatırımının % Dağılımı

PLASTİK MAMUL İTHALATI : PLASTİK MAMUL İTHALATI : Plastik mamul ithalatı yıllar itibariyle sürekli artış göstermekte olup, 2012 yılında 492 bin ton PLASTİK MAMUL İTHALATI : olan plastik mamul ithalatı, 2013 yılında miktar bazında % 9 artarak 535 bin tona çıkmıştır. Plastik mamul ithalatı yıllar itibariyle sürekli artış göstermekte olup, 2012 yılında 492 bin ton olan plastik maPlastik mamul ithalatı yıllar itibariyle sürekli artış göstermekte olup, 2012 yılında 492 bin ton mul ithalatı, 2013 yılında miktar bazında % 9 artarak 535 bin tona çıkmıştır. olan plastik mamul ithalatı, 2013 yılında miktar bazında % 9 artarak 535 bin tona çıkmıştır.

Plastik Mamul İthalatı 1000 Ton

Kaynak : TUİK

2013 yılında Kaynak : TUİK 2012 yılına kıyasla 3917 GTİP nolu tüp, boru, hortum ve contalar dışındaki tüm mamullerin ithalatında % 3 ile % 36 oranlarında artış görülmektedir.

19


22hortum ve contalar dışındaki tüm mamullerin ithala2013 yılında 2012 yılına kıyasla 3917 GTİP nolu tüp, boru, tında % 3 ile % 36 oranlarında artış görülmektedir. 22 Plastik Mamul İthalatı Milyon $

22

GTİP Bazında Bazında Plastik Mamul İthalatı GTİP Plastik Mamul İthalatı

) ) GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( 1000 Ton ()(1000 1000Ton Ton

GTİP % ARTIŞ PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2012 2013 GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı NO ( 2013 / 12 ) % ARTIŞ PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2012 2013 ( 1000GEÇEN Ton ) ( 2013 / 12 ) 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ 10 11 14 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 11 14 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 25 10 23 -7 GTİP PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL % ARTIŞ 3918 25 25 30 21 PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2012 2013 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 23 -7 NO ( 2013 / 12 ) 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 50 25 54 8 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 30 21 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 10 11 14 212 233 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL LAMLAR 10 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN YAPRAK, ŞERİT,VECONTA, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 54 8 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; DİRSEK, RAKOR VB 25 50 23 -7 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 56 58 4 3918 PLASTİKTEN KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 25 212 30 21 233 PLASTİKTEN DİĞERYER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 10 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 3 4 36 3919 PLASTİKTEN, LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 50 56 54 8 PLASTİKTEN DİĞERYAPIŞKAN LEVHALAR, YAPRAK, VARAK VE LAMLAR 58 4 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK PELİKÜL, MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 33 38 15 212 233 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 10 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 3 4 36 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 11 13 16 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 56 58 4 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT İÇİN MALZEMESİ 5 33 7 36 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 38 15 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 3 4 36 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 62 11 64 3 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK 13 16 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 33 38 15 535 PLASTİK MAMUL TOPLAMI 492 9 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 5 7 36 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 11 13 16 Kaynak : TUİK 3925 PLASTİKTEN 5 62 7 36 PLASTİKTEN DİĞERİNŞAAT EŞYA MALZEMESİ 64 3 2012 yılında 2,58 milyar dolar olan plastik mamul ithalatı, 2013 yılında değer 64 bazında % 13 3 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA 62 535 PLASTİK MAMUL TOPLAMI 492 9 artarak 2,9 milyar 2013 yılında 2012492 yılına kıyasla ve 535 değer bazında2,9 9milyar 2012Kaynak yılında 2,58 milyar dolardolar olandolara plastikçıkmıştır. mamul ithalatı, 2013 yılında değer bazında % 13 artarak PLASTİK MAMUL TOPLAMI : TUİK

GTİP NO 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926

Kaynak : TUİK 2013 tüm plastik mamullerin % kıyasla 1 ile % 67 değişen artışlar mamullerin kaydedilmiştir. dolar dolara çıkmıştır. yılındaithalatında 2012 yılına ve oranlarında değer bazında tüm plastik ithalatında % 1 20122012 yılında 2,582,58 milyar dolar olan plastik mamul ithalatı, 2013 yılında değer yılında milyar dolar olan plastik mamul ithalatı, 2013 yılında değer bazındabazında % 13 % 13 ile % 67 oranlarında değişen artışlar kaydedilmiştir. GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( Milyon ABD $ ) artarak 2,9 2,9 milyar dolar 2013yılında yılında 2012 yılına kıyasla ve bazında değer bazında artarak milyar dolardolara dolara çıkmıştır. çıkmıştır. 2013 2012 yılına kıyasla ve değer % ARTIŞ 2013 / tüm plastik mamullerin ithalatında % 1 ile % 67 oranlarında değişen artışlar kaydedilmiştir. tüm plastik mamullerin ithalatında 1 ile % 67 oranlarında değişen artışlar kaydedilmiştir. GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2012 2013

GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( Milyon ABD $ ) 1MMYİ GTİPBazında Bazında Plastik Mamul İthalatı ( Milyon ABD ABD $ ) $52) 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ GEÇEN GTİP Plastik Mamul İthalatı ( Milyon 3917 GTİP NO

PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

3916 3919 3917 3920

PLASTİKTEN PROFİLLER-ENİNE KESİTİ GEÇEN PLASTİKTEN,MONOFİL, YAPIŞKAN ÇUBUK, LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. 1MMYİ DÜZ ŞEKİLDE PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR

3918 GTİP NO

3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926

20

PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN

212 2012 57 52 267

3918 3921 3919 3922

PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR TAVAN KAPLAMALARI DAHİL DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, VE PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR

212 835 57 234

3920 3923 3921 3924

PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAM LAMLAR PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, VB.KAPAK, DÜZ ŞEKİLDE EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPSÜL

267 27 835 197

PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ

234 82 27 35

3922 3925 3923 3926 3924 3925 3926

PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAMKAPLAMALARI VB. ŞEKİLDEDAHİL PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VEDÜZ DONANIMLARI

PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR

EŞYA TAŞIMADİĞER AMBALAJI PLASTİKTEN EŞYA İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI PLASTİK MAMUL TOPLAMI

EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL PLASTİKTEN Kaynak : TUİK İNŞAAT MALZEMESİ PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK PLASTİKTEN DİĞER EŞYA VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI PLASTİKİNŞAAT MAMULMALZEMESİ TOPLAMI PLASTİKTEN Kaynak : TUİK PLASTİKTEN DİĞER EŞYA

PLASTİK MAMUL TOPLAMI

Kaynak : TUİK

197 578 82 2.576

61

2012 52

% ARTIŞ5 2013 / % ARTIŞ 2013 / 2012 27 2013 2012 17 21

61

17

323 46 937 225

7321 67

27

32312 15

21

237 91 46

1 93711 67 32

12

225 642 27 91 2.902

15 11 46 11 13

67

46

22532

15

642

9111

11

35 2.902

4613

32

212 267

57 835 234

35

197

578

82

2.576

222 2013 73 61 323

2012 17

222 937 73 237

5 12 22227 1

237

5

1

578

642

11

2.576

2.902

13


23 23 ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İTHALATI : ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İTHALATI : Türkiye her yıl İTİBARİYLE 100’ün üzerinde ülkeden plastik mamul: ithalatı yapmaktadır. 2012 ve 2013 ÜLKELER PLASTİK MAMUL İTHALATI Türkiye 100’ünyapılan üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapmaktadır. 2012 ve 2013 yıllarındaher 10 yıl ülkeden ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 72’ini değer bazında yıllarında 10oluşturmuştur. ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 72’ini değer bazında da % her 76’sını Türkiye yıl 100’ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapmaktadır. 2012 ve 2013 yıllarında 10 ülkeden da % 76’sını oluşturmuştur.

yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 72’ini değer bazında da % 76’sını oluşturmuştur.

Daha önceki yıllarda Almanya plastik mamul ithalatında önde gelirken 2013 yılında Çin’in öne Daha önceki yıllardaİtalya Almanya plastik mamul ithalatında önde gelirken 2013 yılında Çin’in öne çıktığı ve Almanya, ve Fransa’nın en çok ithalat yaptığımız ülkeler koruduğu Daha önceki yıllarda Almanya plastik mamul ithalatında önde gelirken 2013 yılındakonumunu Çin’in öne çıktığı ve Almançıktığı ve Almanya, İtalya ve Fransa’nın en çok ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu ya,görülmektedir. İtalya ve Fransa’nın en çok ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir. görülmektedir. Plastik Mamul İthalatımızda İlk 10 Ülke

Plastik Mamul İthalatımızda İlkPlastik 10 ÜlkeMamul İthalatımızda İlk 10 Ülke

Ülke Ülke Almanya Almanya Çin Çin İtalya İtalya Fransa Fransa Güney Kore Güney Kore İngiltere İngiltere A.B.D. A.B.D. Belçika Belçika İspanya İspanya Japonya Japonya 10 ülke 10 ülke Diğerleri Diğerleri Genel toplam Genel Kaynaktoplam : TUİK Kaynak : TUİK

1000 Ton 1000 Ton 86 86 131 131 39 39 22 22 27 27 11 11 10 10 17 17 8 8 2 3542 354 137 137 492 492

2012 2012 Milyon Dolar Milyon Dolar541 541 513 513 230 230 169 169 155 155 99 99 89 89 74 74 54 54 41 41 1.966 1.966 610 610 2.576 2.576

Ülke Ülke

1000 Ton 1000 Ton 146 146 88 88 41 41 23 23 31 31 13 13 10 10 19 19 8 8 3 3823 382 153 153 535 535

Çin Çin Almanya Almanya İtalya İtalya Fransa Fransa Güney Kore Güney Kore İngiltere İngiltere ABD ABD Belçika Belçika İspanya İspanya Japonya Japonya 10 Ülke 10 Ülke Diğerleri Diğerleri Toplam Toplam

2013 2013 Milyon Dolar Milyon Dolar593 593 590 590 249 249 176 176 175 175 115 115 104 104 86 86 59 59 52 52 2.199 2.199 703 703 2.902 2.902

AB Ülkeleri ve dolayısıyla Avrupa, Türkiye’nin toplam plastik mamul ithalatında en büyük

AB Ülkeleri ve dolayısıyla toplam plastik mamul ithalatında en yılında büyük ABpaya Ülkeleri ve dolayısıyla Avrupa, Türkiye’nin toplamoluşturmaktadır. plastik mamul ithalatında büyük paya sahip olup, Asya sahip olup, Asya ikinciAvrupa, önemliTürkiye’nin bölgeyi AB ve en Avrupa’nın 2013 paya sahip olup, Asya ikinci önemli bölgeyi oluşturmaktadır. AB ve Avrupa’nın 2013 yılında ikinci önemli bölgeyi oluşturmaktadır. AB ve Avrupa’nın 2013 yılında toplam ithalattaki payı miktar bazında toplam ithalattaki payı miktar bazında azalırken değer bazında artış göstermiştir.Asyaazatoplam payı miktar azalırken değer bazında artış göstermiştir.Asya lırken değerithalattaki bazında artış göstermiştir.Asya ülkelerinden yapılan ithalatın ise artarken bunun tersine miktar bazında ülkelerinden yapılan ithalatın ise bazında bunun tersine miktar bazında payı değer bazında ülkelerinden yapılan ithalatın ise bunun tersine miktar bazında payı artarken değer bazında payı artarken değer bazında gerilemiştir. gerilemiştir. gerilemiştir.

Plastik Mamul İthalatının Bölgesel Dağılımı ( Plastik Mamul İthalatının Bölgesel Dağılımı (%)

%) Plastik Mamul İthalatının Bölgesel Dağılımı ( % )

Avrupa ( AB Dahil ) Avrupa ( AB Dahil ) AB AB Orta Doğu Orta Doğu Asya ( Orta Doğu Hariç ) Asya ( Orta Doğu Hariç ) Afrika Afrika Güney Amerika Güney Amerika Kuzey Amerika Kuzey Amerika Dünya Toplam Dünya Toplam

2009 2009 57 57 49 49 3 3 37 37 1 1 0 0 2 2 100 100

Ton Bazında Ton Bazında 2012 2012 52 52 43 43 3 3 42 42 1 1 0 0 2 2 100 100

2013 2013 46 46 45 45 4 4 46 46 2 2 0 0 2 2 100 100

2009 2009 59 59 57 57 2 2 35 35 1 1 0 0 3 3 100 100

Dolar Bazında Dolar Bazında 2012 2012 54 54 52 52 2 2 41 41 0 0 0 0 3 3 100 100

2013 2013 58 58 57 57 2 2 35 35 1 1 0 0 4 4 100 100

PLASTİK MAMUL İHRACATI :

Türkiye’nin toplam plastik ihracatının hem miktar hem de değer bazında büyük kısmını plastik mamul ihracatı oluşturmaktadır. 2012 yılında 1,37 milyon ton olan plastik mamul ihracatı 2013 yılında miktar bazında % 10 artarak 1,51 milyon tona çıkmıştır.

21


PLASTİK MAMUL İHRACATI Türkiye’nin toplam plastik :ihracatının hem miktar hem de değer bazında plastik mamul ihracatı oluşturmaktadır. 2012 yılında 1,37 milyon ton olan Türkiye’nin ihracatının miktar detona değer bazında ihracatı 2013toplam yılında plastik miktar bazında % 10hem artarak 1,51hem milyon çıkmıştır. plastik mamul ihracatı oluşturmaktadır. 2012 yılında 1,37 milyon ton olan ihracatı 2013 yılında miktar bazında % 10 artarak 1,51 milyon tona çıkmıştır.

büyük plastik büyük plastik

kısmını mamul kısmını mamul

Plastik Mamul İhracatı 1000 Ton

2013 yılında 2012 yılına kıyasla 3918 GTİP nolu mamuller ( plastikten yer, duvar ve tavan kaplamaları ) dışındaki tüm plastik mamullerin ihracatı miktar bazında % 3 ile % 25 arasında 2013 yılında yılına kıyasla 3918 GTİP3918 nolu mamuller duvar ve yer, tavan kaplamaları ) dışındaki 20132012 yılında 2012 yılına kıyasla GTİP nolu( plastikten mamuller yer, ( plastikten duvar ve tavan artış göstermiştir. tüm plastik mamullerin ihracatı miktar bazında % 3 ile %ihracatı 25 arasında artış göstermiştir. kaplamaları ) dışındaki tüm plastik mamullerin miktar bazında % 3 ile % 25 arasında artış göstermiştir. GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı ( 1000 Ton )

GTİP NO

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

( 1000 Ton ) GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı ( 1000 Ton )

2012

2013

% ARTIŞ

3916 GTİP NO

PLASTİKTEN MONOFİL,TANIMLARI ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİK HAMMADDE

177 2012

198 2013

3917 3916 3918 3917 3919 3918 3920 3919 3921 3920 3922 3921 3923 3922 3924 3923 3925 3924 3926 3925

PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI PLASTİKTEN DİĞER EŞYA PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ

341 177 18 341 16 18 234 16 93 234 20 93 228 20 74 228 109 74 57 109 1.368 57

350 198 18 350 20 18 272 20 101 272 24 101 252 24 89 252 122 89 62 122 1.510 62

2013 / 2012 % ARTIŞ 12 2013 / 2012 3 12 0 3 25 0 16 25 8 16 20 8 11 20 20 11 12 20 8 12 10 8

1.368

1.510

10

3926

PLASTİKTEN Kaynak : TUİK DİĞER EŞYA

Kaynak : TUİK 2012 yılında 4,04dolar milyar dolar olanmamul plastikihracatı mamul ihracatı 2013 yılında değer%bazında % 13 25 2013 2012 yılında 4,04 milyar olan plastik yılında değer bazında 13 artarak 4,6 milyar artarak 4,6 milyar dolara yükselmiştir. dolara yükselmiştir. 2012 yılında 4,04 milyar dolar olan plastik mamul ihracatı 2013 yılında değer bazında % 13 artarak 4,6 milyar dolara yükselmiştir. Plastik Mamul İhracatı - Milyon $

22

2013 yılında değer bazında tüm plastik mamullerin ihracatı % 2 ile % 30 arasında artış göstermiştir.


2013 yılında değer bazında tüm plastik mamullerin ihracatı % 2 ile % 30 arasında artış 2013göstermiştir. yılında değer bazında tüm plastik mamullerin ihracatı % 2 ile % 30 arasında artış göstermiştir. GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı ( 1000 ABD $ )

GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı ( 1000 ABD $ ) GTİP NO 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2012

2013

PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ PLASTİKTEN DİĞER EŞYA PLASTİK MAMUL TOPLAMI

355 843 39 107 756 320 91 662 261 303 301 4.038

405 899 39 138 888 350 111 763 323 323 342 4.583

% ARTIŞ 2013 / 2012 14 7 2 30 17 9 22 15 24 7 14 13

Kaynak : TUİK

PLASTİK İHRACATININ TOPLAM İHRACAT İÇİNDEKİ PLASTİK İHRACATININ TOPLAM ÜLKEÜLKE İHRACAT İÇİNDEKİ YERİ :YERİ :

20132013 yılında plastikplastik ihracatıihracatı ( mamul( + hammadde ) 5,72 dolar ile toplam % 3,8 payla 26milyar yılında mamul + hammadde ) 5,72 milyar dolarülke ile ihracatı toplamiçinde ülke ihracatı alt sektörler bazında 9.ncu alt sırada yer almışbazında olu, toplam ülkesırada ihracatıyer içindeki içinde % 3,8 payla sektörler 9.ncu almışpayını olu, arttırmıştır. toplam ülke ihracatı

içindeki payını arttırmıştır.

İhracatçı Sektörlerin Toplam ÜlkePayı İhracatı Payı Başlıca İhracatçıBaşlıca Sektörlerin Toplam Ülke İhracatı İçindeki - ( %İçindeki ) ABD $ Motorlu kara taşıtları ve bunların aksam, parça, aksesuarı Kazanlar, makinalar ve, bunların aksam ve parçaları Elektrikli makina ve cihazlarve ,aksam-parçaları Demir ve çelik Örme giyim eşyası ve aksesuarı Yenilen meyvalar Kıymetli taşlar Mineral yakıtlar ve yağlar Plastikler ve mamulleri Örülmemiş giyim eşyası Demir veya çelikten eşya Mobilyalar Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler, çimento Dokunabilir maddelerden hazır eşya Kauçuk ve kauçuktan eşya Halılar ve yer kaplamaları Alüminyum ve alüminyumdan eşya Sebzeler, Hububat Metal cevherleri, cüruf ve kül 20 Sektör Toplamı Diğer fasıllarDiğer Sektörler Genel toplam

2012 15,15 12,00 11,33 9,37 8,42 16,33 7,71 6,09 5,43 5,01 3,81 2,42 2,48 2,42 2,25 1,90 2,00 1,72 1,39 1,23 118,48 33,99 152,46

2013 17,00 13,00 9,93 9,55 9,26 6,98 6,71 6,16 5,72 5,61 3,97 2,83 2,75 2,48 2,37 2,19 2,19 1,80 1,77 1,55 113,83 38,04 151,87

-(%)

% Artış 2013 / 2012

% Pay 2012

2013

12,3 8,3 -12,3 1,9 10,0 -57,3 -12,9 1,1 5,3 11,9 4,3 17,0 10,8 2,4 5,0 15,2 9,6 4,5 27,5 25,2 -3,9 11,9 -0,4

9,9 7,9 7,4 6,1 5,5 10,7 5,1 4,0 3,6 3,3 2,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,2 1,3 1,1 0,9 0,8 77,7 22,3 100,0

11,2 8,6 6,5 6,3 6,1 4,6 4,4 4,1 3,8 3,7 2,6 1,9 1,8 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2 1,2 1,0 75,0 25,0 100,0

İMMİB ihracat kayıtlarına göre plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam kimya sektör ihracatı içinden 2012 İMMİB ihracat kayıtlarına göre plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam kimya sektör yılında % 27 payla ikinci sırada iken 2013 yılında % 30 payla tekrar ilk sıraya çıkmıştır.

ihracatı içinden 2012 yılında % 27 payla ikinci sırada iken 2013 yılında % 30 payla tekrar ilk sıraya çıkmıştır. Kimya Sektör Alt Grupları İhracatı

23


33,99 152,46

Diğer fasıllarDiğer Sektörler Genel toplam

11,9 -0,4

38,04 151,87

22,3 100,0

25,0 100,0

İMMİB ihracat kayıtlarına göre plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam kimya sektör ihracatı içinden 2012 yılında % 27 payla ikinci sırada iken 2013 yılında % 30 payla tekrar ilk sıraya çıkmıştır.

Kimya Sektör Alt Grupları İhracatı Kimya Sektör Alt Grupları İhracatı ( Milyon Dolar ) ( Milyon Dolar )

İhracat Milyon Dolar Mal Grubu

2012

2013

2012

2013

PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ

4.688

5.249

26,7

30,0

MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER

6.108

5.210

34,8

29,8

KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA

1.137

1.240

6,5

7,1

ANORGANİK KİMYASALLAR

1.202

1.169

6,8

6,7

SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI

865

922

4,9

5,3

ECZACILIK ÜRÜNLERİ

680

775

3,9

4,4

BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI

710

769

4,0

4,4

UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER

630

715

3,6

4,1

ORGANİK KİMYASALLAR

651

599

3,7

3,4

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER

438

485

2,5

2,8

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER

187

197

1,1

1,1

DİĞERLERİ

269

173

1,5

1,0

TOPLAM:

17.564

17.503

100,0

100,0

27

Kaynak : İKMİB

% Pay

ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI :

ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI :

Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir. 2012 yılında 10 ülke, toplam

Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir. 2012 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar ihracattan miktar bazında % 54, değer bazında da % 53 pay alırken 2013 yılında ilk 10 ülkenin bazında % 54, değer bazında da % 53 pay alırken 2013 yılında ilk 10 ülkenin toplam ihracattan miktar bazında toplam ihracattan miktar bazında % 54 değer bazında da % 51 pay aldıkları görülmektedir. % 54 değer bazında da % 51 pay aldıkları görülmektedir.

Son yıldır, ve Almanya plastik mamul edilen ilk 3 oluşturmuştur. ihraç pazarını2013 Son iki iki yıldır, Irak, Irak, RusyaRusya Fed. veFed. Almanya plastik mamul ihraç edilenihraç ilk 3 ihraç pazarını oluşturmuştur. 2013sonra yılında Almanya Irak’tan sonra ikinci önemli pazarımız olmuştur. yılında Almanya Irak’tan ikinci önemli pazarımız olmuştur. Türkiye’nin Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke Türkiye’nin Plastik Mamul İhraç EttiğiPlastik İlk 10 Ülke ULKE Irak Rusya Federasyonu Almanya Azerbaycan İngiltere İran Fransa Gürcistan Romanya Bulgaristan 10 Ülke Diğerleri Genel Toplam Kaynak : TUİK

1000 Ton 250 69 61 73 58 51 43 58 50 37 749 620 1.368

2012 Milyon Dolar 556 236 218 198 191 165 161 142 139 116 2.123 1.915 4.038

ULKE Irak Almanya Rusya Federasyonu Azerbaycan İngiltere Libya Fransa İran Romanya Gürcistan 10 Ülke Diğerleri Genel Toplam

1000 Ton 281 66 72 74 62 69 43 48 50 55 820 690 1.510

2013 Milyon Dolar 639 248 246 216 210 179 173 154 148 138 2.351 2.232 4.583

Plastik mamul ihracatımızda bölgesel bazda enpazarımız önemli AB pazarımız ABileve dolayısı ile Avrupa Plastik mamul ihracatımızda bölgesel bazda en önemli ve dolayısı Avrupa ülkeleridir. Daha sonDaha sonra Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri önemli pazarlarımızı raülkeleridir. Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri önemli pazarlarımızı oluşturmaktadır. 24

oluşturmaktadır.

2013 yılında AB ülkelerine yönelik ihracatımızın payı miktar bazında artarken değer bazında


Genel Toplam Kaynak : TUİK

1.368

4.038

Genel Toplam

1.510

4.583

Plastik mamul ihracatımızda bölgesel bazda en önemli pazarımız AB ve dolayısı ile Avrupa ülkeleridir. Daha sonra Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri önemli pazarlarımızı oluşturmaktadır. 2013 yılında AB ülkelerine yönelik ihracatımızın payı miktar bazında artarken değer bazında

2013 yılında AB ülkelerine yönelik ihracatımızın payı miktar bazında artarken değer bazında düşmüştür. Diğer düşmüştür. Diğer taraftan Asyaihracatımızın ve Afrika ülkelerine yapılan payı hem miktar taraftan Asya ve Afrika ülkelerine yapılan payı hem miktar hemihracatımızın de değer bazında artış göstermişhem de değer bazında artış göstermiştir. tir. Plastik Mamul( % İhracatının Bölgesel Dağılımı ( % ) Plastik Mamul İhracatının Bölgesel Dağılımı ) Ton Bazında

Dolar Bazında

2009

2012

2013

2009

2012

2013

Avrupa Toplam

54

51

33

71

66

38

AB Toplam

27

27

30

43

41

35

Orta Doğu Toplam

17

22

25

18

22

21

Asya Toplam

17

18

28

19

19

28

Afrika Toplam

10

7

11

14

10

11

2

0

1

1

1

1

2

1

Güney Amerika Toplam 0 PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI : Kuzey Amerika Toplam

28

28 1

1

2

Dünya Toplam 100 2000 100 100yana birim 100 ihraç fiyatlarının 100 100 Plastik mamullerde birim ithal fiyatları yılından bu daima PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI : üzerinde seyretmiştir.

PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI :

Plastik mamullerde birim ithal fiyatları 2000 yılından bu yana birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmiştir. Plastik mamullerde birim ithal fiyatları 2000 yılından bu yana birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmiştir.

Plastik Mamulleri Dış Ticaret Birim Fiyatları ($/Kg)

2013 yılında plastik mamul ortalama ithal birim fiyatı 2012 yılına kıyasla % 3 artarak 5.423 dolar / ton olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ihraç birim fiyatı ise 2012’e kıyasla % 2 düşmüş ve 2.951 dolar ton olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında birim fiyatı, ortalama 2013 yılında plastik/mamul ortalama ithal birim fiyatı 2012 yılına ortalama kıyasla % 3ihraç artarak 5.423 dolar / ton olarak ithal birim fiyatının % 56’sı düzeyindedir. gerçekleşmiştir. ihraç birim fiyatı iseithal 2012’e kıyasla % 22012 düşmüş ve 2.951 dolar olarak gerçekleş2013 yılındaOrtalama plastik mamul ortalama birim fiyatı yılına kıyasla %/ 3ton artarak 5.423 miştir. 2013 yılında ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama ithal birimfiyatı fiyatının 56’sı düzeyindedir. dolar / ton olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ihraç birim ise% 2012’e kıyasla % 2

düşmüş Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ve 2.951 dolar / ton olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ( $) / Ton ) ( $ / Ton ithal birim fiyatının % 56’sı düzeyindedir. 3916 3917 3918 3919 GTİP NO 3920 3916 3921 3917 3922 3918 3923 3919 3924 3920 3925 3921 3926 3922 MAMUL ORTALAMA 3923

İTHALAT FİYATI İHRACAT FİYATI 2012 2013 % Artış 2012 Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar 2013 5.397 5.550 2.002 2.042 ( $ / Ton3) 8.453 9.567 13 2.473 2.568 2.300 2.412FİYATI 5 2.140 2.173 FİYATI İTHALAT İHRACAT 5.372 6.005 6.536 6.759 2012 2013 % 12 Artış 2012 2013 3.949 4.027 2 3.231 3.267 5.397 5.550 3 2.002 2.042 4.190 4.075 -3 3.437 3.467 8.453 9.567 13 2.473 2.568 8.550 10.504 23 4.637 4.697 2.300 2.412 5 2.140 2.173 5.997 5.954 -1 2.900 3.025 5.372 6.005 12 6.536 6.759 7.462 7.138 -4 3.527 3.629 3.949 4.027 2 3.231 3.267 6.448 6.282 -3 2.782 2.641 4.190 4.075 -3 3.437 3.467 9.254 10.012 8 5.243 5.500 8.550 10.504 23 4.637 4.697 5.242 5.423 3 3.008 2.951 5.997 5.954 -1 2.900 3.025

3924 PLASTİK 3925 3926

7.462 6.448 9.254

GTİP NO

7.138 6.282 10.012

MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ :

-4 -3 8

3.527 2.782 5.243

3.629 2.641 5.500

% Artış 2 4 2 3 % Artış 1 2 1 4 1 2 4 3 3 1 -5 1 5 1 -2 4

3 -5 5

25


PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ :

2009 yılında 5,1 milyon ton olan plastik mamuller iç pazar tüketimi 2012 yılında 6,3 milyon tona çıkmış ve 2013 yılında % 14 artarak 7,2 milyon tona erişmiştir. Ancak, 7,2 milyon tonluk plastik mamulün yaklaşık 1.5 milyon tonu, otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile dolaylı olarak ihraç edilmektedir. Kalan 5,7 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüke29 tici tarafından kullanılmaktadır. Türkiye’de doğrudan tüketici tarafından kullanılan kişi başına plastik mamul tüketimi 2007 yılında 58 Kg iken Türkiye’de doğrudan tüketici tarafından kullanılan 29 kişi başına plastik mamul tüketimi 2007 2008 ve 2009 51 ve Kg’ayıllarında gerilemiştir. itibaren artan kişi yılından başına tüketimi yılında 58 Kgyıllarında iken 2008 ve50 2009 51 2009 ve 50yılından Kg’a gerilemiştir. 2009 itibaren2012 yılı sonunda 67 Kg’a 2013 sonunda da 74 kg’ma çıkmıştır. artan kişi başına tüketimi 2012 yılı sonunda 67 Kg’a 2013 sonunda da 74 kg’ma çıkmıştır. Türkiye’de doğrudan tüketici tarafından kullanılan kişi başına plastik mamul tüketimi 2007 yılında 58 Kg iken 2008 ve 2009 yıllarında 51 ve 50 Kg’a gerilemiştir. 2009 yılından itibaren BuBu düzeydeki kişi kişi başına tüketim seviyesi, gelişmiş batı toplumlarının % 60’ı düzeyindedir. Bu durum,Bu iç pazarın düzeydeki başına tüketim seviyesi, gelişmiş batı toplumlarının % 74 60’ıkg’ma düzeyindedir. artan kişi başına tüketimi 2012 yılı sonunda 67 Kg’a 2013 sonunda da çıkmıştır. doyum noktasının çok doyum altında olduğunu ve çok Türkiye’de tüketimine yönelik potansiyel talebin çok büyük durum, iç pazarın noktasının altındaplastik olduğunu ve Türkiye’de plastik tüketimine Bu düzeydeki kişi başına tüketim seviyesi, gelişmiş batı toplumlarının % 60’ı düzeyindedir. Bu olduğunu göstermektedir. yönelik potansiyel talebin çok büyük olduğunu göstermektedir. durum, iç pazarın doyum noktasının çok altında olduğunu ve Türkiye’de plastik tüketimine yönelik potansiyel talebin çok büyük olduğunu göstermektedir. Plastik Mamuller İç Pazar Satışları - Milyon Ton

Plastik üretiminin yoğun olduğu ilk 12 ilin plastik tüketimi, Türkiye toplam tüketiminin % 91’i Plastik üretiminin yoğun olduğu ilk 12 ilin plastik tüketimi, Türkiye toplam tüketiminin % 91’i düzeyindedir. düzeyindedir. PLASFED bulunduğu 5Türkiye ilin ( İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Plastik üretiminin yoğun kurucu olduğu derneklerinin ilk 125 ilin plastik tüketimi, toplam tüketiminin % 91’i PLASFED kurucu derneklerinin ilin ( İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa%ve78’ini Kayseri ) toplam plastik tükeve Kayseri ) toplam plastikbulunduğu tüketimi ise Türkiye toplam tüketiminin oluşturmaktadır. düzeyindedir. PLASFED kurucu % derneklerinin bulunduğu 5 ilin ( İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa timi ise Türkiye toplam tüketiminin 78’ini oluşturmaktadır.

ve Kayseri ) toplam plastik tüketimi ise Türkiye toplam tüketiminin % 78’ini oluşturmaktadır. Başlıca İller Bazında Plastik Mamul Tüketim Tahmini ( 1000 Ton ) Ton ) Başlıca İller Bazında Plastik Mamul Tüketim Tahmini ( 1000

Başlıca İller Bazında Plastik Mamul Tüketim Tahmini Şehir 2013 ( 1000 Ton ) 2012 ISTANBUL

3.915

BURSA

332

379

Şehir

2012

2013

ISTANBUL

3.915

4.475

BURSA KAYSERI

33270

37980

IZMIR PLASFED TOPLAM

3324.898

3795.598

GAZIANTEP ANKARA

250235

286268

KONYA KAYSERI

70175

80 201

PLASFED TOPLAM

4.898

5.598

GAZIANTEP SAMSUN

23562

26871

KONYA MERSİN

17560

20169

DENIZLI KOCAELI

17156

19564

12 ŞEHİR TOPLAMI ADANA

965.753

1106.575

SAMSUN

62

71

MERSİN

60

DENIZLI

56

64

12 ŞEHİR TOPLAMI

5.753

6.575

IZMIR

ANKARA

KOCAELI ADANA

DİĞER ŞEHİRLER ( 57 ) TOPLAM

26

4.475

332 250

171 96

547

6300

379 286

195 110

69

625

7200


30 30

PLASTİK MAMULLERDE PLASTİK MAMULLERDE GENEL GENEL ARZ ARZ VE VE TALEP TALEP DENGESİ DENGESİ :: PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : 2013 yılında 2012 yılına kıyasla plastik mamullerde ;

2013 yılında kıyasla mamullerde ; 2013 yılında 20122012 yılınayılına kıyasla plastik plastik mamullerde ;  •   •   •   •  •   •   •   •  

Üretim ton bazında % 13 değer bazında % 17 artmış,

Üretim ton bazında % değer 13 değer bazında 17 artmış, Üretim ton bazında % 13 bazında % 17% artmış, İthalat ton bazında % 9 değer bazında % 13 artmış, İthalat ton bazında % 9 değer bazında % 13 artmış, İthalat ton bazında % 9 değer bazında % 13 artmış, İhracat ton bazında % 10 değer bazında da % 13 İhracat ton bazında % değer 10 değer bazında 13 artmış, artmış, İhracat ton bazında % 10 bazında da %da 13 % artmış, Dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim ton bazında % değer Dolaylı İhracata giden dahil üzere olmakyurtiçi üzere yurtiçi ton bazında % 14 14 Dolaylı İhracata giden dahil olmak tüketim tontüketim bazında % 14 değer bazında da değer % 17 artış bazında da % 17 artış göstermiştir. bazında da % 17 artış göstermiştir. göstermiştir. Dış ticaret fazlası bazında 11 bazında % Dış fazlası tonton bazında % 11% bazında % 15 artmış, Dışticaret ticaret fazlası ton bazında %değer 11 değer değer bazında % 15 15 artmış, artmış, Yerli üretimin ton bazında % 19’u, değer bazında % 13’ü ihraç Yerli tonton bazında % 19’u, değerdeğer bazında % 13’ü%ihraç Yerliüretimin üretimin bazında % 19’u, bazında 13’üedilmiş, ihraç edilmiş, edilmiş, Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi ton % 7’si Dolaylı giden dahildahil olmak üzereüzere toplamtoplam yurtiçi tüketimin ton bazında 7’si değer Dolaylıihracata ihracata giden olmak yurtiçi tüketimin tüketimin ton%bazında bazında % bazında 7’si değer bazında % 9’u ithalatla karşılanmış, %9’u ithalatla karşılanmış, değer bazında % 9’u ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı oranı ise ton % 282 bazında da 158 İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton % 282 bazında da % 158 gerçekleşİhracatın ithalatı karşılama karşılama oranı ise bazında ton bazında bazında % değer 282 değer değer bazında da % %olarak 158 olarak olarak gerçekleşmiştir. miştir. gerçekleşmiştir.

Mamullerde Plastik Mamullerde GenelPlastik Arz ve Talep DengesiGenel Plastik Mamullerde Genel 2012 2012 7.161 7.161 492 492 1.368 1.368 6.284 6.284 877 877 19 19 8 8 278 278

Üretim Üretim İthalat İthalat İhracat İhracat Yurtiçi Tüketim Yurtiçi Tüketim Dış Ticaret Fazlası Dış Ticaret Fazlası İhracat / Üretim ( % ) İhracat / Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % ) İhracat / İthalat ( % )

Arz Arz ve ve Talep Talep Dengesi Dengesi

1000 TON 1000 TON 2013 2013 8.125 8.125 535 535 1.510 1.510 7.150 7.150 974 974 19 19 7 7 282 282

% Artış % Artış 13 13 9 9 10 10 14 14 11 11

2012 2012 29.335 29.335 2.576 2.576 4.038 4.038 27.874 27.874 1.461 1.461 14 14 9 9 157 157

Milyon ABD $ Milyon ABD $ 2013 2013 34.364 34.364 2.902 2.902 4.583 4.583 32.684 32.684 1.680 1.680 13 13 9 9 158 158

% Artış % Artış 17 17 13 13 13 13 17 17 15 15

PLASTİK :: PLASTİK HAMMADDE HAMMADDE PLASTİK HAMMADDE : PLASTİK PLASTİK HAMMADDE HAMMADDE ÜRETİMİ ÜRETİMİ ::

PLASTİK HAMMADDE : 2013 yılında plastikÜRETİMİ hammadde

2013 yılında plastik hammadde üretimi üretimi 2012 2012 düzeylerinde düzeylerinde toplam toplam 842 842 bin bin ton ton olarak olarak gerçekleşmiştir. gerçekleşmiştir. 2013 yılında plastik hammadde üretimi 2012 düzeylerinde toplam 842 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Plastik Plastik Hammadde Hammadde Yerli Yerli Üretimi Üretimi ( 1000 Ton )

Plastik Hammadde Yerli Üretimi ( 1000 Ton )( 1000 Ton )

PVC PVC AYPE AYPE AYPE -T AYPE -T YYPE YYPE PE TOPLAM PE TOPLAM PP PP PET PET PS PS TOPLAM ÜRETİM TOPLAM ÜRETİM

2011 2011 145,5 145,5 189,3 189,3 105,5 105,5 89,8 89,8 384,7 384,7 122,6 122,6 150,0 150,0 50,0 50,0 852,8 852,8

Kaynak Kaynak :: PETKİM PETKİM ve ve diğer diğer üreticiler üreticiler

2012 2012 146,0 146,0 155,9 155,9 140,3 140,3 86,7 86,7 382,9 382,9 113,4 113,4 150,0 150,0 50,0 50,0 842,3 842,3

2013 2013 146,0 146,0 155,9 155,9 140,3 140,3 86,7 86,7 382,9 382,9 113,4 113,4 150,0 150,0 50,0 50,0 842,3 842,3

27


PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : 2011 yılında 5,22 milyon ton olan plastik hammadde toplam ithalatı 2012 yılında 5,6 milyon tona çıkarak % 7 artmıştır. 31

GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı ( 1000 Ton )

PLASTİK HAMMADDE İTHALATI :

PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : GTİP PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2012 2013 % Artış NO yılında 5,22 milyon ton olanton plastik toplam ithalatı 2012 yılında 5,6yılında milyon tona çıkarak % 1.398 1.505 39012011 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 8 7 2011 yılında 5,22 milyon olanhammadde plastik hammadde toplam ithalatı 2012 5,6 milyon 1.698 1.760 3902artmıştır. PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 4 tona çıkarak % 7 artmıştır. 518 506 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) -2 GTİP KLORÜR/HALOJENLİ Bazında Plastik Hammadde İthalatı ( 1000(İLK TonŞEKİLDE) ) 821) 960 3904 VİNİL DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ 17 GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı ( 1000 Ton 35 34 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) -1 GTİP 158 187 PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2012 2013 % Artış 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 18 NO 563 651 3907 3901 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEKİLDE) 1.398 1.505 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 8 16 75 89 3908 3902 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 1.698 1.760 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 4 19 198 208 3909 3903 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 518 506 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) -2 5 23 821 96026 3910 3904 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ 17 12 35 3423 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN 23 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) -1 3911 REÇİNE,POLİTERPENLER 158 187 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 18 -2 30 3912 3907 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 563 65133 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEKİLDE) 16 9 753 89 4 3913 3908 TABİİ POLİAMİDLER POLİMERLER,(İLK DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) ŞEKİLDE) 19 15 198 2085 4 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 3914 3909 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 5 11 23 26 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 56 67 12 19 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN 23 23 5.603 6.056 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 8 3911 REÇİNE,POLİTERPENLER

KaynakSELÜLOZ : TUİK VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)

3912 3913 3914 3915

TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR PLASTİK HAMMADDE TOPLAM

30 3 4 56 5.603

33 4 5 67 6.056

-2 9 15 11 19 8

Kaynak : TUİK Plastik Hammadde İthalatı 1000 Ton

32

2011 ve 2012 yıllarında plastik hammadde ithalatı 9,93 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir.

GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı 2011 ve 2012 yıllarında plastik 9,93 milyar dolar seviyelerinde GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatıhammadde ( Milyon ABDABD $ithalatı ) $) ( Milyon gerçekleşmiştir. GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2012 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 2.305 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 2011 STİREN ve 2012 yıllarında plastik hammadde ithalatı 9,93 milyar 2.777 dolar 3903 POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.012 gerçekleşmiştir. 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 918 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 96 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 375 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK ŞEKİLDE) 1.279 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 248 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 512 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 105 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER 78 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 164 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 21 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 10 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 31 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 9.929

28

2013 % Artış 2.557 11 2.974 7 seviyelerinde 1.075 6 1.117 22 99 4 447 19 1.438 12 282 14 554 8 117 11 86 11 162 -1 27 31 12 25 31 0 10.979 11

Kaynak : TUİK

Türk plastik sektörünün plastik hammadde tedariğinde ithalata bağımlılığı sürmekte olup, 2012 yılında % 88’e yükselmiştir.


SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR PLASTİK HAMMADDE TOPLAM

3912 3913 3914 3915

164 21 10 31 9.929

162 27 12 31 10.979

-1 31 25 0 11

Kaynak : TUİK

Türk plastik sektörünün plastik hammadde tedariğinde ithalata bağımlılığı sürmekte olup,

Türk plastik sektörünün plastik hammadde tedariğinde ithalata bağımlılığı sürmekte olup, 2012 yılında % 88’e 2012 yılında % 88’e yükselmiştir. yükselmiştir.

Plastik Hammadde İthalatı Milyar Dolar

ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : ÜLKELER PLASTİK İTHALATI : Türkiye,İTİBARİYLE 2013 yılında 100’ünHAMMADDE üzerinde ülkeden plastik

hammadde ithal etmiş olup, toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 63’ü, değer bazında da % 65’i 10 ülkeden yapılmıştır. Türkiye, 2013 yılında 100’ün üzerinde ülkedenilkplastik hammadde ithal etmiş olup,ve toplam ithalatın miktar Toplam plastik hammadde ithalatında 3 sırayı S. Arabistan, Almanya Belçika almıştır. Bubazında yaklaşık % 63’ü, değer bazında da % 65’i 10 ülkeden yapılmıştır. Toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan toplam % 32 pay almaktadır.

3 sırayı S. Arabistan, Almanya ve Belçika almıştır. Bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan toplam % 32 pay almaktadır.

33 Plastik Hammadde İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke

Plastik Hammadde İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke

2012 ÜLKELER

2013

1000 Ton

Milyon Dolar

1.055

1.630

1000 Ton

Milyon Dolar

Suudi Arabistan

991

Almanya

363

1.592

920

Almanya

448

Belçika

1.092

363

719

Belçika

403

815

Hollanda

221

493

Güney Kore

397

758

İtalya

218

480

ABD

355

532

Fransa

272

458

İtalya

220

505

Güney Kore

218

458

İran

323

505

İran

297

457

Fransa

280

493

İspanya

240

446

Hollanda

201

468

A.B.D.

263

382

İspanya

226

427

10 Ülke Toplam

3.510

6.442

10 Ülke

3.844

7.187

Diğerleri

2.092

3.486

Diğerleri

2.212

3.792

Toplam

5.603

9.929

Toplam

6.056

10.979

Suudi Arabistan

ÜLKELER

Kaynak : TUİK

Plastik hammadde ithalatımızda miktar ve değer bazında en büyük pay AB ülkelerine aittir. Bunu sırası ile Asya ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri takip etmektedir. 2013 yılında bu ülkelerin Plastik hammadde ithalatımızdaaldıkları miktar ve değer bazında en büyük pay AB ülkelerine aittir. Bunu sırası ile Asya toplam ithalatımızdan paylarda önemli değişiklikler olmamıştır. ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri takip etmektedir. 2013 yılında bu ülkelerin toplam ithalatımızdan aldıkları paylarPlastik Hammadde İthalatının Bölgesel Dağılımı ( Ton Bazında ) da önemli değişiklikler olmamıştır. Ton Bazında Avrupa Toplam

Dolar Bazında

2009

2012

2013

2009

2012

2013

35

33

47

41

40

47

29


Diğerleri

2.092

3.486

Diğerleri

2.212

3.792

Toplam

5.603

9.929

Toplam

6.056

10.979

Kaynak : TUİK

Plastik hammadde ithalatımızda miktar ve değer bazında en büyük pay AB ülkelerine aittir. Bunu sırası ile Asya ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri takip etmektedir. 2013 yılında bu ülkelerin toplam ithalatımızdan aldıkları paylarda önemli değişiklikler olmamıştır. Plastik Hammadde İthalatının Bölgesel Dağılımı ( Ton Bazında ) Plastik Hammadde İthalatının Bölgesel Dağılımı ( Ton Bazında ) Ton Bazında 2009

2012

2013

2009

2012

2013

Avrupa Toplam

35

33

47

41

40

47

AB Toplam

44

40

46

50

47

46

Orta Doğu Toplam

6

8

20

5

6

20

Asya Toplam

11

11

23

11

14

24

Afrika Toplam

3

1

3

2

0

3

Güney Amerika Toplam

46

51

2

37

44

1

Kuzey Amerika Toplam Dünya Toplam

5

7

6

4

5

5

100

100

100

100

100

100

PLASTİK HAMMADDEİHRACATI: İHRACATI: PLASTİK HAMMADDE

Dolar Bazında

34

GTİP Bazında Hammadde 2013 bin ton plastik hammadde ihraç edilmişİhracatı ve ihracat miktar 2012 % 2 art2013 yılında 591yılında bin ton591 plastik hammadde ihraçPlastik edilmiş ve ihracat miktar bazında 2012bazında yılına kıyasla ( 1000 Ton ) yılına kıyasla % 2 artmıştır. mıştır. 34 GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı GTİP Plastik İhracatı ( 1000 Ton )Ton ) ( 1000 3902Bazında PROPİLEN VE Hammadde DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİREÇİNELER (İLK ŞEKİLDE) 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD VB 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB 3910 SİLİKONLAR (İLK 3908 POLİAMİDLER (İLKŞEKİLLERDE) ŞEKİLDE) PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 3911 REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) ŞEKİLDE) 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN 3911 REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) PLASTİK HAMMADDE 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ,TOPLAM KALINTI VE HURDALAR PLASTİK Kaynak : TUİKHAMMADDE TOPLAM

2012 112 23 37 2012 23 112 21 23 37 129 23 110 21 7 129 50 110 57

2013 64 21 26 2013 19 64 34 21 26 136 19 149 34 10 136 56 149 610

% Artış -43 -8 -29 % Artış -20 -43 60-8 5-29 -20 35 3460 5 11 35 1634

50 0

056

011

40 0 0 40 0 0 200 579 20

44 0 0 44 0 0 260 591 26

11 0 52 11 -61 52 33 -61 233

5

579

6

591

16

2

Kaynak : TUİK

2013 yılında ihracat değer bazında 1,03 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 2012 yılına 2013 ihracat yılında değer ihracat değer1,03 bazında dolar olarak ve gerçekleşmiş ve 2012 yılına 2013 yılında bazında milyar1,03 dolarmilyar olarak gerçekleşmiş 2012 yılına kıyasla %5 artmıştır. kıyasla % 5 artmıştır. kıyasla % 5 artmıştır.

GTİPBazında Bazında Plastik Plastik Hammadde Hammadde İhracatı GTİP İhracatı GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( Milyon ABD $) $) Milyon ABD (( Milyon ABD

GTİP NO GTİP NO 3901 3901 3902 3902 3903 3903 3904 3905 3904 3906 3905 3907 3906 3908 3907 3909 3908 3910

3909 3911 3910

3912 3913 3911 3914 3912 3915

PLASTİK HAMMADDE PLASTİK HAMMADDETANIMLARI TANIMLARI ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) STİREN POLİMERLERİ (İLKDİĞER ŞEKİLLERDE) VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN (İLKŞEKİLDE) ŞEKİLLERDE) VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ POLİMERLERİ (İLK AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) ŞEKİLDE) POLİASETALLER, POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK POLİAMİDLER (İLK DİĞER ŞEKİLDE) ŞEKİLDE) AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) POLİAMİDLER ŞEKİLDE) SİLİKONLAR (İLK(İLK ŞEKİLLERDE) PETROL AMİNOREÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) SELÜLOZ VEDÖKÜNTÜ, KİMYASALKALINTI TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) PLASTİKTEN VE HURDALAR TABİİ POLİMERLER, TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) PLASTİK HAMMADDEDEĞİŞTİRİLMİŞ TOPLAM

3913 : TUİK ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 3914Kaynak POLİMER 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR PLASTİK HAMMADDE TOPLAM

30

Kaynak : TUİK

2012 2012 171 171 38 38 61 61 30 23 30 195 23

2013 2013 103 103 35 35 47 47 26 35 26 210 35

280 195

355 210

Artış %%Artış -40 -40 -6 -6-22 -22 -13 54 -13 548 827

22 280

27 355

2720

73 2 15

892 18

2020 21-6 20

21

22

-678

47 20 1 978 0 20 978

55 24 2 1.028 0 24 1.028

1721 785 23 21 5

73 22 15

47 0

89 27 18

55 0

21

17 23


35

35 İHRACATI : ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE

ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI :

Türkiye 100’ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmakta olup 10 ülke toplam ihracattan 2013 yıÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : lında miktar ve değer bazında % 53 düzeyinde pay almıştır. 2013 yılında Almanya, Rusya Federasyonu, İtalya Türkiye 100’ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmakta olup 10 ülke toplam plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırada yer almıştır.

ihracattan 2013 yılındaülkeye miktarplastik ve değer bazında ihracatı % 53 düzeyinde almıştır. 2013 yılında Türkiye 100’ün üzerinde hammadde yapmaktapay olup 10 ülke toplam Almanya,2013 Rusya Federasyonu, plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırada yeryılında almıştır. ihracattan yılında miktar veİtalya değer bazında % 53 düzeyinde pay almıştır. 2013 Almanya, Rusya Federasyonu, İtalya plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırada yer almıştır. Plastik Hammadde Plastik Hammadde İhracatının ülkelere Dağılımı İhracatının ülkelere Dağılımı Plastik Hammadde İhracatının ülkelere Dağılımı

ÜLKELER ÜLKELER Almanya İtalya Almanya Rusya Fed. İtalya İranFed. Rusya İranBulgaristan Yunanistan Bulgaristan Mısır Yunanistan Azerbeycan Mısır Romanya Azerbeycan İsrail Romanya 10 Ülke İsrail 10 Diğerleri Ülke Genel Toplam Diğerleri Kaynak : TUİK Genel Toplam Kaynak : TUİK

2012 Milyon 2012 1000 TON Dolar Milyon 1000 TON 36 Dolar88 42 36 88 69 42 26 69 65 26 27 65 62 27 45 62 54 45 45 54 54 45 42 54 53 42 27 53 46 27 24 46 38 24 18 38 28 18331 28557 331247 557420 247579 420978 579 978

2013 Milyon 2013 1000 TON Dolar Milyon 1000 TON 49 Dolar105 30 49 105 73 30 39 73 67 39 43 67 60 43 20 60 55 41 20 55 45 41 23 45 43 23 24 43 37 24 26 37 32 26 15 32 32 15 311 32 549 311280 549479 280591 4791.028 591 1.028

ÜLKELER ÜLKELER Almanya Rusya Fed. Almanya İtalya Rusya Fed. Mısır İtalya İran Mısır İranBulgaristan Azerbaycan Bulgaristan Israil Azerbaycan Yunanistan Israil Irak Yunanistan Irak10 Ülke Diğerleri 10 Ülke Toplam Diğerleri Toplam

Plastik hammadde ihracatımızda pay AB oluptoplam bu ülkelerin toplampayı ihracat Plastik hammadde ihracatımızda en büyüken paybüyük AB ülkeleri olupülkeleri bu ülkelerin ihracat içindeki 2013 Plastik hammadde ihracatımızda en büyük pay AB ülkeleri olup bu ülkelerin toplam ihracat içindeki payı 2013 yılında azalmıştır. Diğer taraftan Orta toplam Doğu, plastik Afrika hammadde ve Asya ülkelerinin yılında azalmıştır. Diğer taraftan Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerinin ihracatımıziçindeki 2013 yılında azalmıştır. Diğer aldıkları taraftan pay Ortaartmıştır. Doğu, Afrika ve Asya ülkelerinin dan aldıkları pay artmıştır. toplampayı plastik hammadde ihracatımızdan toplam plastik hammadde ihracatımızdan aldıkları pay artmıştır.

Bölgeler İtibariyle Plastik Hammadde İhracatı ( % ) Bölgeler İtibariyle Plastik Hammadde İhracatı ( % )

Bölgeler İtibariyle Plastik Hammadde İhracatı ( % )

Avrupa Toplam Avrupa Toplam AB Toplam ABOrta Toplam Doğu Toplam

Orta Doğu Toplam Asya Toplam ( Orta Doğu Hariç ) Asya Toplam ( Orta Afrika Toplam Doğu Hariç ) Afrika Toplam Güney Amerika Toplam Güney Amerika Toplam Kuzey Amerika Toplam Kuzey Amerika Toplam Dünya Toplam Dünya Toplam Kaynak : TUİK Kaynak : TUİK

Ton Bazında Dolar Bazında Ton Bazında Dolar Bazında 2009 21012 2013 2009 21012 2.013 200946 2101251 201343 200947 2101250 2.01340 46 41 51 46 43 40 47 39 50 45 40 37 41 13 13 20

46 10 10 22

40 12 12 27

39 11 11 25

45 9 9 27

37 12 12 33

0 0 0 100

1 1 1 100

2 1 1 100

1 0 0 100

0 1 1 100

2

20 19 19 0

100

22 14 14 1

100

27 16 16 2

100

25 14 14 1

100

27 11 11 0

100

33 13 13 2

1 1 100 100

PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI :

PLASTİK PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET FİYATLARI : HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİMBİRİM FİYATLARI :

2013 yılında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1.813 $ / Ton olarak gerçekleşmiş

2013 yılında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatıithal 1.813 $ / Ton olarak 2012 yılı orta2013 yılında hammadde ortalama birim fiyatı 1.813 $ /gerçekleşmiş Ton olarak olup, gerçekleşmiş olup, 2012plastik yılı ortalamasına göre % 2 arttığı görülmektedir. lamasına göre % 2 arttığı görülmektedir. olup, 2012 yılı ortalamasına göre % 2 arttığı görülmektedir.

31


36 36

Plastik Hammadde Ortalama İthal Birim Fiyatları ( $ / Ton ) Plastik Hammadde Ortalama İthal Birim Fiyatları

GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI Plastik Hammadde Ortalama İthal Birim Fiyatları( ($$/ /Ton Ton) ) 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON, REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 3912 SELÜLOZ VE (İLK KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3910 SİLİKONLAR ŞEKİLLERDE) 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON, REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) 3914 POLİMERVE ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER ŞEKİLDE) 3912 SELÜLOZ KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK(İLK ŞEKİLDE) 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VETABİİ HURDALAR 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) PLASTİK HAMMADDE 3914 POLİMER ESASII İYON TOPLAM DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 3915

Kaynak : TUİKDÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR PLASTİKTEN PLASTİK HAMMADDE TOPLAM

2012 1.649 1.636 2012 1.952 1.649 1.119 1.636 2.748 1.952 2.368 1.119 2.274 2.748 3.321 2.368 2.588 2.274 4.546 3.321 3.330 2.588 5.446 4.546 6.809 3.330 2.263 5.446 545 6.809 1.772 2.263

2013 1.700 1.690 2013 2.122 1.700 1.163 1.690 2.894 2.122 2.396 1.163 2.209 2.894 3.164 2.396 2.669 2.209 4.519 3.164 3.753 2.669 4.942 4.519 7.735 3.753 2.554 4.942 459 7.735 1.813 2.554

% Artış

545 1.772

459 1.813

-16 2

3 3 % Artış 9 3 4 3 5 9 1 4 -3 5 -5 1 3 -3 -1 -5 13 3 -9 -1 14 13 13 -9 -16 14 2 13

: TUİKhammadde ortalama birim ihraç fiyatı 1.739 $ / Ton olarak gerçekleşmiş olup, AynıKaynak yıl plastik 2012 yılı ortalamasına göre % 3 artmıştır. Aynı yıl plastik hammadde ortalama birim ihraç fiyatı 1.739 $ / Ton olarak gerçekleşmiş olup, 2012 yılı ortalaAynı yıl plastik hammadde ortalama birim ihraç fiyatı 1.739 $ / Ton olarak gerçekleşmiş olup, masına göre % 3 artmıştır. Plastik 2012 yılı ortalamasına göre % 3Hammadde artmıştır. Ortalama İhraç Birim Fiyatları

( $( $ / Ton )) Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları / Ton

GTİP NO 3901 3902 GTİP NO 3903 3901 3904 3902 3905 3903 3906 3904 3907 3905 3908 3906 3909 3907 3910 3908 3909 3911 3910 3912 3911 3913 3914 3912 3915 3913 3914 3915

Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI ( $ / Ton ) ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) STİREN POLİMERLERİ POLİMERLERİ (İLK (İLK ŞEKİLLERDE) ŞEKİLLERDE) ETİLEN VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEKİLDE) VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEKİLDE) SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) POLİMERVE ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER ŞEKİLDE) SELÜLOZ KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK(İLK ŞEKİLDE) PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VETABİİ HURDALAR TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) PLASTİK HAMMADDE POLİMER ESASII İYON TOPLAM DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)

2011 1.525 1.655 2011 1.647 1.525 1.267 1.655 1.085 1.647 1.507 1.267 2.552 1.085 2.996 1.507 1.457 2.552 3.019 2.996 3.904 1.457

2012 1.610 1.698 2012 1.815 1.610 1.385 1.698 1.043 1.815 1.542 1.385 2.388 1.043 2.679 1.542 1.583 2.388 3.110 2.679 4.500 1.583

3.019 1.183 3.904 6.084 878 1.183 1.002 6.084 1.689 878

3.110 1.251 4.500 7.144 2.759 1.251 910 7.144 1.739 2.759

PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR

1.002

910

% Artış 6 3 % Artış 10 6 9 3 -4 10 2 9 -6 -4 -11 2 9 -6 3 -11 9 15 3 6 17 15 214 6 -9 17 3 214 -9

37 Türkiye’nin plastik ithal fiyatları, fiyatlarının yaklaşık % 5 üzerindedir. Başka bir değişle 1.739 Türkiye’nin plastik hammadde ithal ihraç fiyatları, ihraç fiyatlarının yaklaşık %1.689 5 üzerindedir. Başka 3TürkiPLASTİKhammadde HAMMADDE TOPLAM ye katma daha büyükkatma plastikdeğeri hammaddeleri ithal ederken daha düşük katma değerli hammaddeleri birdeğeri değişle Türkiye daha büyük plastik hammaddeleri ithal ederken daha düşük ihraç etmektedir. Türkiye’nin plastik hammaddeihraç ithaletmektedir. fiyatları, ihraç fiyatlarının yaklaşık % 5 üzerindedir. Başka katma değerli hammaddeleri bir değişle Türkiye katmaBirim değeri büyük plastik Plastik Hammadde Ortalama Dışdaha Ticaret Fiyatları katma değerli hammaddeleri ihraç etmektedir.

32

hammaddeleri ithal ederken daha düşük


PLASTİK HAMMADDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : PLASTİK HAMMADDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ :

2013 yılında yerli olarak üretilen plastik hammaddenin % 70’i ihraç edilirken, yurtiçi plastik hammadde % 96’sı karşılanmıştır. İhracatın neticesinde 2013 2013 yılında yerlitüketiminin olarak üretilen plastikithalatla hammaddenin % 70’i ihraç edilirken,artması yurtiçi plastik hammadde tükeyılında ithalatı karşılamaİhracatın oranı % artması 10 olarak gerçekleşmiştir. timinin % ihracatın 96’sı ithalatla karşılanmıştır. neticesinde 2013 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 10 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılında plastik hammaddede ;

2013 yılında plastik hammaddede ; •  Üretimin 2012 düzeyini koruduğu, Üretimin 2012 düzeyini koruduğu, •  İthalatın %8 6,1 6,1 milyon tona,tona, İthalatın %artarak 8 artarak milyon •  İhracatın % % 2 artarak 591 bin , İhracatın % % 2 artarak 591 tona bin tona , •  Yurtiçi tüketimin % 8 artarak 6,3 milyon tona, Yurtiçi tüketimin % 8 artarak 6,3 milyon tona, •  DışDış ticaret açığının yükselerek 5,5 milyon tona çıktığı ticaret açığının yükselerek 5,5 milyon tona çıktığı •  İhracatın üretim içindeki payının % 70, İhracatın üretim içindeki payının % 70, • İthalatın yurtiçi tüketim içindeki payının % 96  İthalatın yurtiçi tüketim içindeki payının % 96 • İhracatın ithalatı karşılama oranının % 10 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

 İhracatın ithalatı karşılama oranının % 10 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi ( 1.000 Ton )

Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi ( 1.000 Ton ) 2012

2013

% ARTIŞ

Üretim

842

842

0

İthalat

5.603

6.056

8

İhracat

579

591

2

Yurtiçi Tüketim

5.866

6.307

8

-5.024

-5.465

9

İhracat / Üretim ( % )

69

70

İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % )

96

96

İhracat / İthalat ( % )

10

10

Dış Ticaret Açığı / Fazlası

SONUÇ :

SONUÇ :

Türk plastik sektöründe, TOBB kayıtlarına göre çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak

Türk plastik sektöründe, TOBBfirma kayıtlarına göregöstermekte çoğu küçük ve olup, orta ölçekli firmalar olmak üzere 14.000Son civarınüzere 14.000 civarında faaliyet % 99’ u KOBİ düzeyindedir. da yıllarda firma faaliyet göstermekte olup, % 99’ u KOBİ düzeyindedir. Son yıllarda ISO sıralamasında ilk 1000 firma ISO sıralamasında ilk 1000 firma içine giren büyük firmaların toplam üretim ve içine giren büyük firmaların toplam üretim ve ihracattaki payları gerilerken, KOBİ firmalarının payları artış gösihracattaki payları gerilerken, KOBİ firmalarının payları artış göstermektedir. termektedir. Türkiye plastik sektörü 2013 yılında 8,1 milyon ton ve 34 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 14 milyar dolar katma değer sağlamış ve AB’de Almanya’dan sonra ikinci büyük proses kapasitesine erişmiştir. Sektör 250.000 kişilik istihdam sağlamaktadır. Sektörde 252 firmanın yabancı sermaye ortaklığı mevcuttur. Türkiye, 8,1 milyon ton plastik üretimiyle AB ülkeleri içinde Almanya’dan sonra 2.nci sırada yer almasına karşılık, ihracatta, kendisinden çok daha düşük üretim yapan ülkelerin çok altındadır. Nitekim Almanya 15,3 milyon ton üretimi ile 27 milyar dolarlık, İtalya 8 milyon ton üretimi ile 10 milyar dolarlık plastik mamul ihraç ederken Türkiye 8,1 milyon ton üretimi ile 2012 yılında ancak 3,3 milyar dolarlık doğrudan ihracat yapabilmiştir. Diğer taraftan Belçika, Fransa ve Hollanda Türkiye’nin çok altında üretim yaptıkları halde 5 ile 6,2 milyar dolarlık plastik mamul ihracatı yapabilmektedirler. Plastik sektöründe teknoloji kullanımındaki artışa paralel olarak ihracat yapan ve dünya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artmaktadır. 2013 yılında Kimya Sektörü toplam ihracatı içinde % 30 pay alan plastik sektörü 150’yi aşan ihracat pazarı ile 5,6 milyar dolarlık direk mamul ve hammadde ihracat gerçekleştirirken,

33


ihracatçı sektörler kanalı ile de en az 6 milyar doların üzerinde dolaylı ihracat yapmakta ve ülke ekonomisine 11 milyar dolar civarında döviz geliri sağlamaktadır. Plastik sektörü, hızlı büyümesine paralel olarak 2003 – 2013 yılları arasında toplam 6,4 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun % 80’ini ithal makinalarla karşılamıştır. Son 5 yılda sektörde, yılda ortalama 750 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapılmıştır. Türk plastik sektörünün plastik hammadde de ithalat bağımlılığı ( toplam plastik hammadde arzının içinde ithalatın oranı ) 2013 yılında % 88 olarak gerçekleşmiştir. Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlere bu düzeyde katkı vermesine karşılık, 19.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” da plastik sektörü ekonomi içindeki önemi, yapısal özelliği ve ihracat vizyonu gibi faktörlerin yeterince göz önüne alınmaması nedeniyle, sektör yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır. Bu durum diğer birçok sektör gibi plastik sektörü için haksız rekabet doğurmaktadır. Teşvikten yeterince yararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir. Yatırımlarda Devlet Yardımları Kanununun yayınlandığı 19 Haziran 2012 – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında plastik sektörüne verilen yatırım teşviklerinin belge sayısı olarak % 12’si sabit yatırım tutarı olarak da sadece % 6’sı en çok teşvik verilen 6 ncı bölgeye verilmiştir. Bu durum, plastik sektörünün yapısal özelliğinden kaynaklan39 maktadır. Nitekim plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermek firmalar açısından daha rasyonel 39 bulunmaktadır.

19 Haziran 2013 Tarihinden Sonra Plastik Sektöründe Alınan Teşvik Belgelerinin Bölgeler Bazında Dağılımı 19 Haziran 2013Sonra Tarihinden Sonra Plastik Sektöründe Alınan Teşvik Belgelerinin 19 Haziran 2013 Tarihinden Plastik Sektöründe Alınan Teşvik Belgelerinin Bölgeler Bazında Dağılımı Bölgeler Bazında Dağılımı Sabit Yatırım

İthal Makine

İstihdam

Belge Sayısı

Sabit37 Yatırım 16 37

İthal18 Makine 718

İstihdam 34 16 34

Belge 46Sayısı 19 46

16 16 516

437 243

12 16 612

13 19 613

65BÖLGE BÖLGE

185 918

262 326

236 10 23

6 BÖLGE

9

3

10

56 125 12

1 BÖLGE 21BÖLGE BÖLGE 32BÖLGE BÖLGE 43BÖLGE BÖLGE 54BÖLGE BÖLGE

Bölgelere Göre Teşvik Belge Sayısı

34


Bölgelere Göre Sabit Yatırım Yüzdelik Dağılım

Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak artan sorunlarının çözümünün dışında, PLASTİK GENEL VE TALEP DENGESİ : yatırımMAMULLERDE teşviklerinden de azamiARZ ölçüde yararlanması gerekmektedir. Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak artan sorunlarının çözümünün dışında, yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir. Bu amaçla ;

• Plastik sektörü teknolojik ve AR - GE yatırımlarına ihtiyaç duyduğundan, teşvik olanakları artırılmalıdır. • Plastik sektörünün dış ticaret verilerine bakılmaksızın stratejik yatırımlar içine dâhil edilmeli ve asgari yatırım tutarı 5 milyon ABD Doları olarak belirlenmelidir.

• Plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermenin daha rasyonel olması sebebiyle, plastik sektörü her bölgede en az bir ilde desteklenmelidir.

• Teşvik uygulamalarının en temel hedeflerinden biri bölgeler arası kalkınmışlık farkını azaltmak olduğuna göre, mevcut yatırımlarının alt bölgelere nakledilmesi de destek kapsamına alınmalıdır.

35


36

2013 Türkiye Plastik Sektörü İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Türkiye Plastik Sektörü İzleme Raporu

2013 Türkiye Plastik Sektörü İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Türkiye Plastik Sektörü İzleme Raporu

Advertisement