Page 1

Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

22.46

Sida 1

CYKELFRÄMJANDETS TIDNING NR 1 2011 • PRIS 65 KR

CYKLING Dags för härliga cykelturer!

Rullande revolution i USA


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

22.46

Sida 2


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

23.15

Medlemsavgift per kalenderår: Pris för medlem i Norden inom parentes. Huvudmedlem 275 kr (375) Familjemedlem 75 kr (75 kr), skall vara bosatt på samma adress Ungdom, t o m 26 år 100 kr (140 kr) Betalas till: PG - 5 78 53-4, BG - 5358-4413 Anmälan kan också ske via hemsidan www.cykelframjandet.se Cykelfrämjandet Box 47, 25053 Helsingborg KANSLI / Försäljning Telefontider: Torsdagar 14–18, övriga vardagar 10-13 Marianne Jönsson 08-545 910 30 e-post: cyklamera@cykelframjandet.se

Sida 3

Vår bästa tid är nu!

D

et är alltid roligt att göra tidningen Cykling men speciellt så här års och efter denna långa kalla vinter. Att det är så här roligt beror på att nu börjar utfärdsprogrammen från våra kretsar att komma in. Jag blir alltid lika imponerad av det arbete som läggs ner och vilka trevliga förslag man har till utfärder. De är ju en grundbult i Cykelfrämjandets verksamhet. Allt från små korta turer på kvällarna till flerdagars till Österlen eller Öland. Eftersom jag bor i Skåne och uppskattar landskapet, särskilt Österlen,

vill jag tipsa om en ny trevlig hemsida. Titta gärna in på den. Skön att se på medan vi väntar på att vädret ska bli så bra att cykeln kan vädras utan Bertil Karlén Redaktör. vinterkläder. Adressen är http://www.visitosterlen.se/ Klicka på ”filmer om Österlen”. Vackra bilder och skön musik! Internet är för övrigt fantastiskt. Söker man efter cykelresor på Google hittar sökmotorn över 67000. Det kan ta några timmar att läsa allt det!

STYRELSE:

Christian Juul, ordf (Stockhom) Lars Olofsson v ordf. (Malmö) Robert V. Hall, (Gotland) Bo Sjöberg, (Stockholm) Bertil Karlén, (Löddeköpinge) Eivor Lindqvist (Vetlanda) Eva Lindh-Båth, Stockholm Eva Wemmenhed, (Malmö) Camilla Karlsson, Göteborg Styrelsens kontaktuppgifter finns på www.cykelframjandet.se Cykelfrämjandets kretsar nås via kontaktpersoner – se sid 29. eller via www.cykelframjandet.se

Ur innehållet: Sid 4 Kurs i cykelplanering Föreningen Bilfria Leder anordnar i samarbete med Naturskyddsföreningen och Cykelfrämjandet en kurs i regional cykelplanering i Stockholm lördagen den 7 maj. Anmäl dig!

Sid 5 CF måste beröra För att en intresseorganisation skall vara intressant för dagens yngre människor, måste den beröra. Den måste väcka känslor. Den måste stå för något mycket positivt och speciellt. skiver Christian Juul i ledaren

Sid 8 Inte bara bilar

Cykling (CF:s medlemstidning) Galoppvägen 165, 244 95 Dösjebro Tel 046 -77 28 01 E-post: admedia@telia.com Fyra nr/år (två på våren, två på hösten) Trycks på miljövänligt papper. Redaktör: Bertil Karlén, Löddeköpinge admedia@telia.com 046 -77 28 01 fax 046 -77 28 20 Ansvarig utgivare: Christian Juul ANNONSER: Svenska Huvudmedia KB Telefon: 08-55667750 Besöksadress:Malmövägen 56 12149 JOHANNESHOV E-post: svenska.huvudmedia@telia.com Tryck: Trydells AB, Laholm, Nästa nummer kommer i början på maj 2011. Manusstopp 10 april 2011. För insänt, ej beställt material, ansvaras ej. Redaktionellt material lagras elektroniskt. ISSN: 0280-3038

Omslag: Det kommer både en vår och sommar! Cykelturerna väntar runt hörnet FOTO: BERTIL KARLÉN

Cykling 1 2011

USA är inte bara bilar och highways. I Portland finns allt från cykelbarer, julgransförsäljning på cykel, cykelbud till sightseeing på cykel. Eller nakencykling! Listan kan göraas lång. Det är helt enkelt en stad där folk är tokiga i att cykla..

Sid 11 M+CF Sant! Motormännen gillar cyklar och cyklister. Som ett första steg startar vi nu en dialog med Cykelfrämjandet. Ömsesidig respekt gör oss till vänner i trafiken, säger Maria Spetz VD för Motormännens Riksförbund i ledaren i tidningen Motor nr 102010.

Sid 24 Häng på cykeln Goda räd när din cykel ska åka bil. Kanske till CTV?

Välkommen till

CykelTuristVeckan 31 juli5 augusti 2011

2011 i Borås!

Sid 15-18 CTV 2011 i Borås CykelTuristVeckan 2011 hålls i Borås 31 juli–5 augusti. Här hittar du all information om årets stora begivenhet!”

Sid 24–29 Vårens utfärder och Allas Cykeltur 3


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

23.31

Sida 4

Nytt&Noterat Cykelradio på nätet

Kurs om regional cykelplanering den 7 maj

Tomas Jennebo och Anders Adamson är männen bakom projektet CYKELRADION.SE Det är en nätbaserad radiokanal, sk poddradio, som enbart handlar om cykling ur olika aspekter. Hittills har duon publicerat fyra program, ett femte är på väg inom kort. Adressen är: http://cykelradion.se

möjlighet till resebidrag kommer att finnas. Kursen organiseras i samverkan med SNF och Cykelfrämjandet. Bland lärarna märks Per Kågeson och Krister Spolander samt Kerstin Åklundh från Trafikverket Region Skåne.

Vill du vara med?

Dalarna kan bli ett cykelturismmål av världsklass

P

å frågan om varför Sverige har få cykelvägar jämfört med andra länder svarade Ingemar Skogö, tidigare GD för Vägverket, i en radiointervju i höstas att det beror på att cykelns företrädare är svaga jämfört med bilindustrin och transportföretagen. För att ändra på detta ordnar nu Föreningen Bilfria Leder i samarbete med Naturskyddsföreningen och Cykelfrämjandet en kurs i regional cykelplanering i Stockholm lördagen den 7 maj.

Bara Skåne har en plan

FOTO: GUN HÄGGLUND

Dalarna är redan idag landets tredje största turistmål men visionen är att bli större med de 27000 nya bäddar som planeras enbart i dalafjällen och mer än 2000 nya jobb förväntas detta skapa. - För att kunna uppnå denna framtidsvision krävs det dock att attrahera fler utländska besökare genom ett ännu mer attraktivt utbud av upplevelser. Då behövs nya kreativa produkter, cykel kan bli en sådan, menar länsturismchefen Magnusson. - Med en utveckling av cykelprodukter har Dalarna all möjlighet att positionera sig som den ledande och mest spännande cykeldestinationen i Sverige, med fokus på mountainbike, säger Lotta Magnusson. 4

En regional cykelplan finns hittills bara i Skåne. Den har visat sig vara ett viktigt medel för att skapa en bättre infrastruktur för cyklister genom att etablera ett nära samarbete mellan Trafikverket (tidigare Vägverket) och kommunerna. Utan en plan är risken stor för att cyklisternas andel av väginvesteringarna förblir liten. Ytterligare några län/regioner har nu sagt sig vilja ta fram en regional cykelplan. I länsplanerna anges hur statens investeringar i länets transportinfrastruktur ska fördelas mellan järnväg, bilväg, cykelväg med flera. En viktig förutsättning för en framgångsrik utveckling av cykelinfrastrukturen är att det finns en väl utarbetad regional cykelplan som anger vad som ska byggas och när och att det finns kunniga intressenter som bevakar att cyklismen får sin del av kakan. För att stärka SNF:s och Cykelfrämjandets kompetens i ämnet inbjuder nu Föreningen Bilfria Leder till kursen ”Regional cykelplanering” som äger rum i Stockholm lördagen den 7 maj. Kursen är kostnadsfri för deltagarna och

De som deltar skall vara personer som är intresserade av att arbeta med cykelpolitiska frågor för Cykelfrämjandet. Anmäl gärna 1-2 personer från din krets! Meddela även Marianne på vårt kansli vilka du anmält. Rese- och ev. övernattningskostnader, som inte täcks av Bilfria Leder, täcks av Cykelfrämjandet så länge de följer vår resepolicy och kan anses vara skäliga. Sänd kvitton till Marianne. Biljetter kan antingen beställas genom Marianne eller av resenärerna själva. Notera datumet i almanackan redan nu! Vill du veta mer, kontakta kursledaren Örjan Eriksson, Firma Eriksson & Stensland, tfn 08-641 16 09, mobil 070-341 12 13.

Ingrid belönas Grattis Ingrid! Den 12 mars hålls Eskilsgalan i Eskilstuna Då hedras de personer från staden som har gjort något särskilt betydelsefullt. En av dem är Ingrid Brege som får den s k Eskilstatyetten för sitt outröttliga engagemang i Cykelfrämjandet och det samarbete hon har byggt upp med kommunen. Juryn antar att hon ligger bakom många cyklisters användande av hjälm.

Cykling 1 2011


Cykling 01-2011:Layout 1

11-03-01

23.03

Sida 5

En intresseorganisation som inte berör – den dör!

C

ykelfrämjandet är en intresseorganisation för cyklister. Men intresset för intresseorganisationer är svalt hos dagens människor. För att en intresseorganisation skall vara intressant för dagens yngre människor, måste den beröra. Den måste väcka känslor. Den måste stå för något mycket positivt och speciellt. Den måste ”stå ut” från allt annat och väcka beundran och sympati. Då – och bara då – kan den väcka intresse. Intresse för att lyssna mer på. Eller intresse för att stödja. Eller – eventuellt så småningom – intresse för att bli medlem i. Eller till och med intresse för att försöka få arbeta aktivt i. Om en intresseorganisation inte lever upp till detta, så dör den. Det ser vi massor av avskräckande exempel på i vår omvärld. Det framtidsscenariot vill vi inte ha för Cykelfrämjandet.

Ska bli allt starkare Det framtidsscenario som vi har, är att Cykelfrämjandet skall bli en allt starkare

och mer betydelsefull aktör i utvecklingen av ett samhälle som verkar för bättre hälsa och miljö, med sundare livsstil och mindre trafikproblem. Ett samhälle där förutsättningarna för cykling är mycket bättre än idag.

Väcka känslor och beröra Genom att arbeta aktivt och ihärdigt mot detta framtidsscenario, kommer vi väcka känslor. Hos somliga negativa känslor, som i en del fall kommer ta sig uttryck i motstånd mot oss. Hos andra i form av positiva känslor, som kommer ta sig uttryck i intresse, positiv uppmärksamhet och hos en del sympati. Det viktiga är att vi som intresseorganisation väcker känslor och berör. Det ger oss existensberättigande. Och på sikt gör det Cykelfrämjandet till en kraftfullare aktör i samhället. En samhällsaktör som det blir intressantare att stödja och vara medlem i. Men hur skall vi nå dit? Jo, det skall vi göra genom en mängd olika aktiviteter

Vandrings & cykelresor 2011

Christian Juul, ordförande i Cykelfrämjandet. där vi på olika sätt för fram våra budskap. För detta har vi hjälp av experter inom flera områden och samarbeten med en del andra organisationer. Kretsarnas styrelser har fått en Verksamhetsplan som berättar om riksorganisationens planer mer i detalj både för nationella aktiviteter och för olika typer av stöd för kretsarnas lokala aktiviteter. På Kongressen i början av april kommer dessa och ytterligare planer diskuteras. Resultatet ska bli att Cykelfrämjandet under 2011 kommer att höras och synas betydligt mer än tidigare. Cykelfrämjandet kommer att stärka sin ställning som en intresseorganisation som berör!

Nyheter cykelresor: Båtcykling i Rhonedalen och Camargue Cykla från berg till hav i Katalonien Cykla runt Bodensjön Cykla genom Slovenien

Nyheter vandringsresor: Monterosa runt – den höga vägen Vandra på undersköna Elba Badvandring längs Costa Brava kusten Vinvandring i Valpolicella och i Katalonien

Prova även på våra mycket populära båtcykelresor där man bor bekvämt på en båt och cyklar på dagarna. Upptäck Donau, Pofloden med Venedig, Moseldalen och Kroatiens övärld på detta sätt.

Läs mer och boka resan på vår hemsida www.primatravel.com tel: 031 81 33 50 info@primatravel.com

Cykling 1 2011

5


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

19.03

Sida 6

En rullande revolution

Från Sunday Parkways i nordöstra Portland 2010

I Portland finns allt från cykelbarer, julgransförsäljning på cykel, cykelbud till sightseeing på cykel. Eller nakencykling! Listan kan göras lång. Det är helt enkelt en stad där folk är tokiga i att cykla.

U

nder de åtta åren fram till julen 2010, då jag bodde i Portland i nordvästra USA, brukade jag ta cykeln nästan överallt. Blev jag för trött i benen var det bara att sätta fast cykeln fram på bussen, då alla stadens bussar har plats för två cyklar framtill. Cyklar kändes som en självklar del av livet i Portland, och jag reflekterade aldrig så mycket över hur det kom sig. Nästan varje dag kunde man se folk cykla till jobbet, eller se tornerspel, på två meter höga enhjulingar. Det var inte märkligt att se kostymklädda cykla genom stan till kontoret. Dagligen såg man allt från clowner till tjejer i cocktailklänningar på tremeters hemmabyggen och racercyklar.

ZooBomb - full fart nerför Vid en stolpe på gatan Burnside, som delar staden i nord och syd, sitter 30 barncyklar fastlåsta. De används till ett fenomen varje söndag – ZooBomb. ZooBomb är ett av de många cykelevene6

mang som pågår i staden. Man tar med cyklar, sin egen eller så kan man låna en av de fastlåsta, på spårvagnen upp till toppen av West Hills. Sen kör man ner så fort man bara kan.

Nakencykling Ett annat väldigt populärt evenemang är Portland’s World Naked Bike Ride som startade 2004. 2010 deltog ca 13 000 personer, de allra flesta utan ens en cykelbyxa. Man får ha kläder om man vill, men de som väljer att ha det har oftast minimala kläder och passar på att klä ut sig eller kroppsmåla sig, många klär även ut sina cyklar. Dessa tillställningar kanske kan uppfattas som lite extrema men har i Portland blivit uppskattade och omtyckta. De har blivit som institutioner i samhället, och känns inte märkliga.

91000 söndagscyklade Under Sunday Parkways, som arrangeras av staden, stängs gatorna mellan olika

parker av för biltrafik. 2010 var deltog 91000 personer i cyklandet. I parkerna pågår aktiviteter dagen igenom med mat, musik och olika föreningar som informerar om till exempel hur man lagar en punktering. Även längs med de avspärrade gatorna ordnas aktiviteter, både av organisationer och privatpersoner. I somras målade jag och min sambo en gatumålning. Många stannade och gjorde den ännu färggladare. Några ritade labyrinter och liknande som folk kunde cykla igenom. Det var en riktig folkfest. Varje år stängs flera av Portlands broar av för biltrafik, då är det dags för Bridge Pedal. Evenemanget startade 1996 och 2010 var det ca 18500 personer som tog chansen att se staden på cykel från de åtta avstängda broarna.

Cykeln är vardag Cykeln har blivit ett naturligt inslag på alla stadens marknader, i parader och på festivaler. Men det finns även festivaler som är arrangerade där cykeln står i centrum. Till exempel Pedalpalooza som är en årlig två veckors festival där allt handlar om cyklar. Organisationer, företag och privatpersoner arrangerar de ca 300

Cykling 1 2011


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

19.03

Sida 7

olika aktiviteterna. Det är allt från filmvisningar till kurser i att cykla säkert. Det finns åtminstone två filmfestivaler som kretsar kring olika varianter av cykling. Det känns näst intill omöjligt att hålla koll på allt som arrangeras kring cykeln och utbudet av cykelrelaterade verksamheter. I Portland finns allt från barer på cykel till julgransförsäljning, cykelbud till cykelsightseeing. Listan kan göras lång.

Kurser i cykelbutiken Det finns så klart en otrolig mängd cykelaffärer. Några kvarter från mitt hus låg Community Cycling Center, som är en vanlig cykelaffär där man kan köpa och sälja cyklar. De håller också många olika kurser i underhåll och i program med mål att öka cykelanvändandet och öka säkerheten för cyklister. I många av stadens kommunala skolor lär man sig grunderna i hur man cyklar säkert. På Community Cycling Center tar man detta lite längre och anordnar sommarläger och aktiviteter efter skolan för barn från sex år. Centret har även program där familjer som är låginkomsttagare kan få cyklar. På kvällarna delar de ut gratis cykellampor till behövande.

Politiska eldsjälar Men hur kommer det sig nu att Portland har utvecklat en sådan bred och rik cykelkultur? Det anses bero på två olika anledningar. En var en cykelaffär liknande den, som är beskriven ovan. Och den andra var några politiska eldsjälar, som tidigt såg de många fördelarna med att ha en cykelvänlig stad. Cykelaktivismen i Portland kan anses startad av Anndy Wiselogle och Bart Jones 1976. De hade en passion för cyklar och för individens styrka. De öppnade Bicycle Repair Collective vars koncentration låg på begagnade cyklar och att lära individer att renovera och sköta sina cyklar. Deras vision var ett sorts Mekka

Cykling 1 2011

Cyklister i paraden under Alberta Streetfair. för cyklister som skulle drivas av folket för folket. I mitten av 1970-talet utformades Portlands första Bicycle Plan, nu känd som Bicycle Master Plan, av lokala cykelaktivister. Denna grupp ledde så småningom till att Portland Office of Transportation’s Bicycle Program och Bicycle Advisory Committee startades. Dessa var rådgivare till kommunfullmäktige i cykelfrågor. Detta var starten till en rundgångsutveckling där politiker blev aktivister och aktivister politiska, samtidigt som fler och fler invånare såg det positiva med att använda sina cyklar. Under 80-talet fortsatte denna utveckling. Man undersökte vilka vägar cyklisterna helst använde och hur man kunde göra dessa mer cykelvänliga. I en stad som under 50-talet bara fokuserat på biltrafikanter genom att bygga vägar fanns det utrymme att tänka på liknande sätt för framtiden och politiker började forma en tydligare plan om hur man skulle utveckla trafiknätet för att inkludera så många olika sorters trafikanter som möjligt.

Uthållig kamp ett måste På 90-talet bildades Bicycle Transportation Alliance av en grupp vänner som såg att det fanns ett visst politiskt motstånd till delar av Portlands cykelplaner. De har försvarat cyklisternas intressen i flera byggnadstvister, de informerade och utbildade allmänheten i politiska cykelfrågor och jobbade tätt ihop med kommunfullmäktige och borgmästaren i att formge planer för att göra staden än mer cykelvänlig. Tack vare deras engagemang lade allmänheten ett högre tryck på politikerna. Så under 90-talet började po-

litikerna alltmer aktivt att uppmuntra befolkningen att använda cyklar mer. Man genomförde olika evenemang och anordnade utbildning. Bud Clark, som var borgmästare mellan 1985 och 1992, anses vara en stark kraft i utvecklandet av hur cykeln användes i staden. Han är välkänd för att under sina år som borgmästare dagligen cykla till jobbet. Inom polisväsendet startade han en ny grupp med poliser, som patrullerar gator, parker och torg på cykel. Tillsammans med Bicycle Transportation Alliance såg han till att man kunde ta med cyklar på alla kollektiva färdmedel.

Utvecklingen fortsätter Portlands Bicycle Master Plan har under åren utvecklats i takt med samhället och sträcker sig nu fram till 2030. Med fortsatt aktivism och allmänhetens stöd för denna, och med den energi för förbättring och förändring jag sett i Portland, råder det inga tvivel om att denna plan kommer att fortsätta utvecklas och att Portlands cykelrevolution knappast är över.Text och foto: SannaLisa Gesang-Gottowt. Har bott åtta år i Portland och kom åter till Stockholm före jul.

Faktaruta Portland, stad i Oregon i västra USA på gränsen till Kanada. Befolkning (år 2009) i City 0,5 miljoner innevånare, i Storstadsområdet 2,2 miljoner innevånare ca 8% av pendlarna cyklar 240 km cykelbana 1400 offentliga cykelställ 7


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

19.03

Sida 8

Ordföranden mot väggen - igen! Snart har det gått två år sedan Christian Juul valdes till ordförande för Cykelfrämjandet. I princip visste han då inte någonting alls om Cykelfrämjandet. Cyklings redaktion ställde honom mot väggen för ett år sedan och gör det nu igen inför den stundande kongressen.

• Hur ser du på CF idag? -CF har fortfarande – som så många andra folkrörelser och ideella föreningar med några år på nacken – problem med minskande medlemsantal. Det är allvarligt och måste åtgärdas. Ett problem som hänger samman med minskande medlemstal är att den huvudsakliga intäkten, medlemsavgifterna, också minskar. Det ställer till problem för att kunna bedriva en bra verksamhet. Lyckligtvis har vi klarat av de problemen hyfsat bra under 2010 tack vare att styrelsen har lyckats skaffa bidrag från många håll. Och för 2011 arbetar vi vidare på den vägen, men också med en del helt nya idéer för att finansiera en kraftigt ökad cykelpolitisk verksamhet. • Du och Riks styrelse talar mycket om cykelpolitisk verksamhet. Varför är det så viktigt? För Cykelfrämjandets långsiktiga överlevnad är det jätteviktigt att synas och höras betydligt mer i samhällsdebatten och media än tidigare. Jag är helt övertygad om att det på sikt kommer ge CF både en starkare ställning i samhället, fler medlemmar och bättre möjligheter för att finansiera vår verksamhet. • För ett år sedan startade Riks styrelse sin nya inriktning mot mer cykelpolitisk verksamhet. Var det en bra satsning? Anser du att det har gett några resultat? Det var definitivt en riktig strategi! Och det har redan gett en massa positiva effekter. Vi har fått uppmärksamhet i media på ett sätt som vi åtminstone inte på många tidigare år har haft. Det har lett till att några andra både ideella och kommersiella organisationer har blivit intresserade av att samarbeta med oss. Det har också lett till att ett par konsultföretag inom olika områden har visat intresse för att samarbeta med oss utan kostnad för oss. Dessutom har vi märkt att olika 8

Våra protester mot cykelförbudet på Ölandsbron väckte medial uppmärksamhet, liksom kommunvelometern. Den återkommer även i år. myndigheter har börjat lyssna mer uppmärksamt på oss. Det tycker jag faktiskt är en enorm framgång efter så kort tid med den mer cykelpolitiska inriktningen! • Om konsultföretag arbetar för oss utan kostnad för oss, innebär inte det att vi blir ”gisslan” för deras intressen? Naturligtvis samarbetar de med oss för att de själva skall stärka sin ”image” och på sikt få nya kunder, men det är vi som avgör på vilka sätt som vi samarbetar och vad Cykelfrämjandet skall få ut av det. Vi drar nytta av att cykling är ”inne” och att det är så attraktivt att stödja vår ideella förening, så att CF både får experthjälp och kampanjfinansiering för aktiviteter som hjälper oss att bli starkare och mer attraktiva. Utan sådan hjälp hade vi annars bara hade kunnat drömma om att göra sånt som vi nu kan förverkliga. • Vad tycker du var de viktigaste aktiviteterna under 2010? Det var många saker som var viktiga och framgångsrika för CF under 2010: Vi lyckades höras och synas mycket i media. Det var framförallt genom protesterna mot cykelförbudet över Ölandsbron och i samband med Kommunvelometern. Lanseringen av Kommunvelometern var mycket viktig och ytterst framgångsrik för att visa att vi arbetar seriöst med cykelfrågor i kommunerna. Vad gäller ”turcykling” drev vi framgångsrikt ett internationellt projekt för att skapa cykel-

leden EuroVelo 10 runt hela Östersjön och genomförde en kurs i cyklingsinspiration. Inte att förglömma den mycket lyckade CykelTuristVeckan på Gotland! • Vad ser du som de viktigaste aktiviteterna under 2011? Kommunvelometern är oerhört viktig även i år. Den utbildning i cykelpolitiskt arbete som vi startade förra året och en kraftig satsning på cykelpolitiska och mediaorienterade aktiviteter är viktiga, liksom att ge kretsarna den hjälp som dom kan behöva både för att höras och synes mer och för att värva nya medlemmar. Det är de viktigaste sakerna i Verksamhetsplanen, men den innehåller väldigt mycket mer…. • Kan vi lita på att du och Riksstyrelsen klarar av att genomföra allt i er ambitiösa Verksamhetsplan? Det är möjligt att vi inte klarar av riktigt allt. Det är också möjligt att vi kommer klara av även en del andra saker, som inte finns i Verksamhetsplanen. Allt jag kan säga är att jag tycker att det ser ut som om vi har mycket bra förutsättningar att göra även 2011 till ett mycket framgångsrikt år för Cykelfrämjandet. Och jag kan lova att CF kommer vara bättre rustat för framtiden om ett år än idag! Redaktionen ser fram emot att ställa CF:s ordförande mot väggen om ett år för att få höra vad som hänt med CF under den tiden!

Cykling 1 2011


Cykling 01-2011:Layout 1

11-03-01

13.56

Sida 9

Tr a n s p o r t f o r u m 2 0 1 1 :

Trottoarerna först ! - 60 % av fotgängares skador hade kunnat förhindras om trottoarerna hade gjorts fria från snö och is, innan folk kommer ut på dem på mornarna! säger Gudrun Sjöberg. Hon redovisade sin undersökning under Transportforum, som årligen anordnas i Linköping av Väg-och transportforskningsinstitutet (VTI). Det är klart att trottoarerna ska snöröjas först för att minska lidande och kostnader för de gående. Därefter röjs cykelbanorna och sedan bilfilerna med bortforsling av snön. Den ordningen gör att problemet med snövallar som skyfflas från gatan till cykelbanan och sedan till trottoaren försvinner.

Jämför lastbilarna. Den främre en vanlig modell. I den bortre sitter föraren lågt då motorn är placerad under lastflaket. Föraren har dessutom god sikt eftersom dörren sitter lågt och är försedd med fönster. Foto Transportforsk,

högra sidan av bilen. Just där cyklister uppehåller sig. Detta har skett genom att motorn flyttats bakåt under lastflaket, golvet i hytten sänkts och att det finns fönster i hela högerdörren. Vi cyklister väntar på att många liknande lastbilar ska komma att rulla på gatorna och minska risken för olyckor mellan högersvängande lastbilar och cyklister som ska åka rakt fram. Till fromma för både chaufförerna och cyklisterna.

Tillgänglighet inte bara för biltrafiken Äntligen har Trafikverket tagit itu med cyklisters och fotgängares problem vid större vägar på landet där hastigheten är hög. Jutta Pauna, från Ramböll i Malmö, har fått uppgiften att studera både bra och dåliga lösningar på hur cyklister, skolbarn, barnvagnsdragare ska kunna få behålla sin tillgänglighet och rörlighet, när 2+1 vägar med vajerräcken byggs. Frågan ställdes, ska boende utmed vägen vara tvungna att alltid ta bilen för att kunna besöka grannen? Detta är ännu ett exempel på hierarkin i trafikplaneringen. Inte tänker man på att först lösa fotgängares och cyklisters tillgänglighet, när befogade åtgärder för att öka trafiksäkerheten planeras!

En bil för varutransporter i städer – finns den? Peter Bark från Transportforsk redovisade hur en mindre lastbil skulle kunna se ut, där förarens behov tillgodosetts. Föraren kunde se vad som hände på

Cykling 1 2011

Cykelfrämjandets Kommunvelometer En granskning och jämförelse av kommunernas satsningar på att öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt

Cykelfrämjandets Kommunvelometer för 2010 - Det är viktigt att kommunerna har en möjlighet att visa upp hur duktiga de är med att förbättra för cyklister, framhöll Caroline Mattsson från Kouchy & Partner, när hon och Lars Olofsson från Cykelfrämjandet gjorde sin presentation av Kommunvelometern 2010 under Transportforum. De framhöll vikten av att

Caroline Mattson presenterade Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2010 FOTO EVA LIND-BÅTH dessa undersökningar görs i kommunerna varje år för att framsteg ska kunna registreras. Resultaten från Kommunvelometern 2011 kommer dessutom vara en komponent när Cykelfrämjandet utser Årets Cykelfrämjarkommun. Cykelfrämjandet visade upp sig och deltog aktivt i Transportforum, dels med en monter med inbjudan till kommuner att delta i 2011 års Kommunvelometer och dels genom att ställa frågor till andra föredragshållare inom Cykelfrämjandets intresseområden. EVA LIND-BÅTH

9


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

19.05

Sida 10

Årets kongress i Malmö Lördag den 2 april 12.00 – 17.30 inklusive lunch 12.00 – 13.00 Lunch 13.00 – 13.15 Invigningstal. 13.15 – 16.30 Agenda PR har hand om programmet 16.30 – 17.30 Paus 17.30 – 19.00 Cykeltur i centrala Malmö där vi tittar på åtgärder som gjorts för cyklister i Malmö för de som vill. Avslutning med middag.

Söndag den 3 april

Hotell Ibis är platsen för årets kongress. Hotellet ligger på Stadiongatan 21 i Malmö.

08.30 - 09.30 Kongress 09.30 – 10.00 Kort kaffepaus 10.00 – 12.00 Fria workshops, presentation från kretsarna

Bidrag för cyklingsutbildning

Trafikverket har beviljat Cykelfrämjandet 30.000 kr för inköp av stödhjul. De kretsar som arbetar med cyklingsutbildning för invandrarkvinnor kan ha nytta av detta. Bakgrunden är en begäran från Stockholm Norrort att få ekonomiskt bidrag för att köpa stödhjul till sina kurser. Sedan många år tillbaka har Norrortskretsen använt specialgjorda cyklar med stödhjul. Vi sökte alternativ och fann att Cykelkliniken i Stockholm säljer stödhjul för rehabändamål. Dessa skall nu provas och utvärderas. Andra kretsar som är intresserade kan kontakta kansliet eller Stockholm Norrort. BENGT KJÄLLSTRÖM

Först ljus sedan böter ÄNGELHOLM. Under flera dagar på sportlovsveckan delade polisen ut cykelbelysning till de som upptäckts på cykel utan lyse i Ängelholm. Men det var inte bara en charmoffensiv. Någon vecka senare kommer polisen att slå ner på de som inte har fungerande belysning. Då rapporteras och bötfälls de som cyklar utan lyse. I Ängelholmskampanjen är det Länsförsäkringar Skåne som står för kostnaden för cykellyset. Totalt kommer drygt 100 lampor att delas ut. – Det är små ledlampor vi delar ut, säger Annica Hägg, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Skåne. Böterna för att cykla utan lyse är 500 kronor. Saknas både framoch bakljus hamnar böterna på 750 kronor. 10

Cykling 1 2011


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

19.05

Sida 11

+ Sant! Maria Spetz, VD i Motormännens Riksförbund, omgiven av från vänster Eva Lind-Båth. Cykelfrämjandet, Niklas Stavegård, Motormännen och Christian Juul, Cykelfrämjandet, vid organisationernas första möte.

Cyklister möter bilister - Motormännen gillar cyklar och cyklister. Som ett första steg startar vi nu en dialog med Cykelfrämjandet. Ömsesidig respekt gör oss till vänner i trafiken, säger Maria Spetz VD för Motormännens Riksförbund i ledaren i tidningen Motor nr 10-2010.

Satsning på cykling Regering och riksdag har utrett, diskuterat och slutligen bestämt; Cyklister ska få mer utrymme i trafiken. Det innebär att bilisterna måste jämka, och dra ner på sina privilegier gentemot andra trafikanter. Propositionen antogs i december 2009 och nu håller kommuner, regioner regionförbund, länsstyrelser, Folkhälsoinstitutet, Trafikverket etc. på att fundera ut hur detta ska ske. Strategiska planer för cykling utarbetas, pengar öronmärks för cykelinvesteringar, regeringen har tillsatt en cyklistutredning med uppgift att se över trafikregler.

Vad retar vi oss på? Cykelfrämjandet och Motormännen har närmat sig varann för att gemensamt undersöka konfliktpunkter mellan trafikantCykling 1 2011

Cykling står för 10 % av våra transporter men får bara 1 % av trafikresurserna. Cykelfrämjandet kräver att 5 % av de resurser som avsätts för investeringar i transporter ska gå till cykelfrämjande åtgärder.

grupperna. Samarbetet baseras på ömsesidig respekt och att valet av fordon för en given resa ska baseras på rationellt övervägande. Är bilen optimal för att lösa denna uppgift? Är det smidigast att cykla? I en enkät ska undersökas vad det är som cyklister retar sig på i trafiken, respektive vilket beteende hos cyklister som irriterar bilister. Respondenterna får först bestämma om de huvudsakligen känner sig som bilister respektive cyklister eller bådadera. Det ska bli mycket intressant att se resultatet av fördelningen. Nästa steg i samarbetet kan bli att reda ut kunskapsnivån för respektive trafikantkategori och skriva upplysande artiklar inom områden där missförstånden är störst. T.ex. vad gäller för cykelöverfarter. Ska bilhastigheten vara under 30 km/h?

Debatt behövs Den av regeringen tillsatta utredningen Översyn av regler ur ett cyklistperspektiv ska redovisa sitt uppdrag 1 maj 2012. För att få acceptans för eventuella regeländringar som cyklistutredningen kan tänkas föreslå behövs en nyanserad debatt både bland dem, som identifierar sig som bilister i första hand och dem som ser sig

som i huvudsak cyklister. Förslag om att tillåta cykling mot enkelriktat på lämpliga gator kommer säkert att väcka upprörda känslor.

Kan en inbiten bilist tänka cykel? Ska fler börja cykla bör trafiken bli mer cykelvänlig. Hur ska det gå till om inte vissa privilegierade trafikantgrupper tar ett steg bakåt. Sedan 1950- och 1960-talen har den egna ”bilen” setts som symbol för välstånd och jämlikhet. Som en frihetsfarkost. Och det stämmer. ”Bilen” har gett stora grupper i samhället möjlighet till rörelsefrihet och upplevelser som tidigare bara var förbehållet en begränsad överklass.

Vägvrede och ryggskott! Men även det bästa kan bli sin egen fiende. Trängseln; när bilarna blir för många, är det inte kul att köra bil längre. Stressen i trafiken skapar nya företeelser som Vägvrede, ett begrepp som spridit sig från bilismens hemland USA och som förklarar en del olyckor och olämpligt uppträdande. Ryggskott, orsakad av det speciella rörelsemönster som vanebilförare har och som slår till i 40-årsåldern.

Färre konflikter genom bättre kunskap Det kommer att krävas en hel del nya insikter hos alla trafikanter om målen för den omställning som riksdag och regering beslutat ska uppfyllas. Samarbetet mellan Cykelfrämjandet och Motormännens Riksförbund är i sin begynnelse och kommer att fortsätta.

EVA LIND-BÅTH

11


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

19.05

Sida 12

CykelTuristVeckan i Borås tar form

D

et blir förstås en vecka med cyklingen i fokus men också ett tillfälle att uppleva Borås och stadens alla sevärdheter och omgivningar. Planeringen pågår för fullt vilket till exempel visar sig i att en guidad tur på Textilhögskolan just blivit inbokad. –Högskolan i Borås med sina 15000 studenter är lite av Borås hjärta och Textilhögskolan är Högskolans mest välkända institution. Det som särskiljer Textilhögskolan från andra textila utbildningar är tillgången till en maskinpark utöver det vanliga, liksom specialanpassade laboratorium och verkstäder, ateljéer och sysalar. Gina Tricots nya modehus förstärker Borås som en modestad i tiden. Därför känns det spännande att få visa deltagarna på CykelTuristVeckan vad vi i Borås kanske är mest stolta över, säger Hans Johan, ordförande i Cykelfrämjandet Borås.

Mer än textilstaden Även om Borås hos många fått epitetet Textilstaden finns det mer att stoltsera med. Borås Djurpark, nya Borås Simarena (50m), Stadsparksbadet, ett flertal museer som till exempel Konstmuseet och Textilmuseet, ett rikt utbud av offentlig konst och skulpturer med den nio meter höga Pinocchio-statyn som en av de mest omtalade, Sommartorsdagarna, mysiga caféer och shopping är sådant som boråsarna gärna talar varmt om. Sedan bör förstås fotbollslaget IF Elfs-

borg och den vackra Borås Arena också nämnas i sammanhanget. CykelTuristVeckan i Borås är kort sagt mer än bara cykling. Men till syvende och sist handlar mycket om just cyklingen. Hans Johan har god koll på planeringen och den börjar ta form ordentligt just nu. -Vi har regelbundna träffar med medlemmar ur Svenska Turistföreningen och våra egna medlemmar för att speeda upp arbetet med bansträckorna. –Vi har precis ritat ut sträckorna och det kommer bli väldigt bra, det är jag säker på. Borås med omnejd har fina cykelleder med en fantastisk natur och mycket att se. Bara det att få cykla på en gammal banvall som vi gör sista dagen är en härlig upplevelse. På andra sträckor passerar vi Hedared stavkyrka och Stenkulla källa, Unos djur, Vädersholm, naturreservat, kulturminnesplatser med kopparhammare och borgruiner, runstenar och inte minst en bokskog som är spännande besöksmål, berättar han. Att Cykelfrämjandets Boråskrets dessutom firar 25 år i år (den bildades 16 april 1986) är en högst välkommen tillfällighet och jubileet avrundas förstås på bästa möjliga vis just under CykelTuristVeckan. Vilka festligheter som erbjuds är dock en väl förseglad hemlighet än så länge. –Exakt vad det blir vet vi inte idag men visst finns det lite tankar. Men festligheter blir det med all sannolikhet på både det ena och det andra sättet. Under ons-

CykelTuristVeckan i Borås Datum: 31 juli – 5 augusti Introduktion: CykelTuristVeckan inleds söndagen den 31 juli. Upptakt med mingel sker på Rotundan, ca 2 km från Borås centrum. Från centrum kör man mot Trollhättan. På vägen passeras Knalleland och strax därefter kommer avfarten till Borås Djurpark och även Rotundan. Kommer man norrifrån är det bäst att följa skyltar mot Borås Djurpark. dagen planerar vi en cykelmanifestation i hälsans tecken. Andra aktiviteter under dagen är vigda åt Borås Stad som kommer bjuda på något extra. På torsdagen är det dessutom Sommartorsdagen på Stora torget, ett gratisevenemang för boråsare och besökare, där det alltid kommer välkända och populära artister.

Vad händer fram till invigningen den 31 juli? –Vi fortsätter att planera in alla sevärdheter utmed sträckorna, vi bearbetar sponsorer och tar fram cykelkartorna för veckan. Nästa vecka kommer vi att lägga ut all ny information på vår hemsida länkad till cykelframjandet.se. Vill man veta senaste nytt är det bara att gå in där, avslutar Hans Johan.

Skeppshultcykeln på frimärke Den 27 januari kom Skeppshultcykeln på frimärke. Då lanserade Posten en ny frimärksserie med temat cyklar. Skeppshult är representerat med två cyklar. - Det börjande förra våren, då Posten tog kontakt med oss, berättar Skeppshults vd Jonas Andersson. Det slutade med att vi fick två frimärken med våra cyklar. De cyklar som valdes blev en trehjulig barncykel ifrån 30-talet och den allra senaste skapelsen, STC Steel. - Det roliga är att det sammanfaller med att vi firar våra hundra år som cykeltillverkare. Nu väntar nästa hundra! 12

Sevilla blir värdstad för 2011 års upplaga av Velo-City. Ett arrangemang som kommer att locka drygt 1000 deltagare. Alla besjälade av tanken att cykling är det bästa för både hälsa och miljö. Konferensen äger rum 23–25 mars.

Cykling 1 2011


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

19.05

Sida 13

Bräknetramp med hälsoprofil

F

ysisk aktivitet och goda matvanor. Där har du årets tema för Bräknetrampen som snabbt håller på att utvecklas till en populär tradition för många inhemska och utländska cyklister. Arrangemangets styrka sattes på ett rejält prov i fjol med hällregn och fyra ynka plusgrader. Ändå kom det 660 till start. Stärkta av detta gensvar lockar nu arrangörerna med nya upplevelser utmed de fyra sträckorna som är allt mellan 1 och 9 mil. Elittrampen har tre olika längder – 60, 70 och 90 km. Familjetrampen är som vanligt kring milen. - I år har vi ett brett samarbete med Blekinge Landsting och Ronneby kommun. Under veckan och med vårt cykellopp som avslutning genomförs en friskvårdskampanj – ” Ett friskare Blekinge”. Detta innebär bl.a. att Landstinget har beslutat att betala alla landstingsanställdas startavgifter i Bräknetrampen, berättar arrangörerna inte utan stolthet.

Ronneby kommun håller i skrivande stund på att diskutera en liknande satsning för sin personal eftersom även kommunen ingår i samarbetet. Kommer det ett positivt besked även från kommunen är det mycket som talar för att det kan bli ett nytt prydligt deltagarrekord. Högsta deltagarsiffran hittills hade man 2009 med 880 startande.

Hällregn och fyra plusgrader. Ändå kom över 600 till start 2010!

Närproducerat Årets tema – fysisk aktivitet och goda matvanor – kommer deltagarna att märka på både start- och målplatsen som ute på sträckorna. Den förtäring som kommer att erbjudas kommer i största möjliga utsträckning att bestå av närproducerade och hälsosamma produkter. Information kring kost och motion kommer också att finnas vid ett antal upplevelsestationer utefter sträckorna. En positiv nyhet är också att fyra cykelarrangörer i Blekinge i år genomför en

gemensam marknadsföring. Samtliga motionslopp genomförs i maj med start 1 maj då Ihreloppet genomförs. Därefter följer Kanonloppet 8 maj, Bräknetrampen 14 maj och slutligen Karlskronaloppet 28 maj. Anmälan om deltagande och information kring Bräknetrampen och de tre övriga cykelloppen i Blekinge finns på www.braknetrampen.se TEXT BENGT MAURITZSON FOTO: BERTIL KARLÉN

Till Mallorca med CF Årets cykelresa med Cykelfrämjandet går till Mallorca med avresa den 27 april och hemresa 4 maj. Cyklingen går utefter lantliga vägar både vid kusten och i inlandet. Cykelturerna är mellan 50-80 km per dag. Vi börjar resan på norra sidan av ön och utforskar bla gamla Alcudia med sin ringmur, marknadsstaden Sineu och klostret i Betlem. Den andra delen av veckan tillbringar vi på södra sidan, där vi upptäcker små fina samhällen vid havet och den fantastiska utsikten från San Salvador. Vi avslutar med en halvdag i Palma Pris: 10930:- inkl flyg, transfer, halvpension och del i dubbelrum.

I priset ingår: Flyg Stockholm/Göteborg/Köpenhamn-Mallorca Boende i delat dubbelrum inkl. Frukost i 7 nätter, 6 middagar & 6 luncher (vissa dagar på restaurang, andra som lunchpaket). Touringcykel med rakt styre, pakethållare, standardpedaler (cykelval kompletteras närmare vid avresa). Transporter enligt ovan. Teknisk färdledare och transportbil som transporterar bagage. Priset är baserat på ett minimum av 15 personer. I priset ingår ej: Dryck till maten. Ev. Enkelrumstillägg på 2450:Vid bekräftelse debiteras en anmälningsavgift på 5000:- som används till att bekräfta flyg och förbetala deposition för hotell och arrangemang, denna bokningsavgift återbetalas ej om resan avbokas. Vid sjukdom gäller andra villkor. Betalningsvillkor 10 dagar, vi tar emot betalning med kort (Visa & Mastercard) eller via faktura. Vi reserverar oss för förändringar utanför vår kontroll såsom valuta och tidtabellsförändringar samt händelser av Force Majeur karaktär.

Info/Bokning: Lifestyle Travel AB Box 178 (Träffgatan 4) 136 22 Haninge, Sweden Tel: +46 8 7777 308 Fax: +46 8 777 5086 E-mail: pia@lifestyletravel.se www.lifestyletravel.se

Cykling 1 2011

Cykla i Ukraina Cykelfrämjandet planerar också en resa till Ukraina. Prel åker vi 30/8-10/9 eller 13/9-24/9, vilket blir 2 resdagar, 9 cykeldagar och en dag i staden Lviv. Planen är flyg t o r Krakow med Ryanair. Buss till startplatsen för cyklingen, nära Lviv och sedan tillbaka från Lviv till Krakow. Följebil, hyrcyklar, hotell mm ska ingå. Cyklarna består enligt uppgift av nya trekkcyklar och ganska nya MTB, med pakethållare, stöd mm. Själva cykelbiten ska prelimnärt kosta ca 750 Euro, men resan dit och hem tillkommer. Närmare info om resan kommer i nästa nummer. Frågor: Bo Sjöberg bo.cykel@gmail.com 13


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

19.05

Sida 14

Cykla och må bättre!

Du är säkrare på cykeln än i soffan, säger danskarna. I det fallet har våra grannar helt rätt! TECKNING: ULRIKA EKBERG

D

Cyklister ska få cykla på trottoarer som är minst 3 meter breda. Bilden från Sevilla.

Cyklisterna ges företräde Cykeltrafiken ska prioriteras i de spanska städerna genom en omfattande reform av de nuvarande trafiknormerna. Trafikverket, DGT, planerar att presentera ett lagförslag som ska träda i kraft redan i år. En av huvudpunkterna är att cyklar inte längre likställs med motorfordon. Det innebär bland annat att det blir

et behöver inte vara krångligt att öka sitt välbefinnande och det behöver inte heller ta en massa tid. Livsstilsmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset har gett ut boken ”Smarta val – för ett längre, rikare och friskare liv” där man delar med sig av flera sunda tips. Du behöver inte hänga på gymet fyra dagar i veckan, det räcker gott med 30 minuters daglig rörelse som trädgårdsarbete och cykling. Satsa på att få in vardagsmotionen på väg till jobbet genom att ta cykeln!

tillåtet att cykla på trottoarer som är minst tre meter breda. Cykeln har hittills betraktats som ett alternativt fordon men trafikverket vill att den ska prioriteras framför motorfordon. Det är inte bara ett hälsosamt och miljövänligt transportmedel, utan även mycket säkert. Direktören på trafikverket DGT, Pere Navarro, menar att det är hög tid att ta död på myten om att cyklande skulle

vara livsfarligt. Han betonar att förra året omkom 13 cyklister Spanien, trots att det dagligen genomförs två miljoner cykelfärder. För att göra bruket av cykel så enkelt och attraktivt som möjligt kommer det inte att råda påbud av hjälm i innerstad. Mer cykling behövs i Spanien. I storstäderna är luften hälsovådlig på grund av biltrafiken.

Cykelpaket med två övernattningar inkl. frukost.

1095:-/pers

Det rullar på… Dags att boka cykelsemestern! cykelsem mestern! Upplev Halle- Hunneberg Hunneberg, g, Fallen och Slussar Slussarna rna Välkommen Välk kommen till Trollhä Trollhättan-Vänersborg ättan-Vänersborg Boka www.visittv.se w | info@visittv.se info@v visittv.se | 0520/0521 135 1 09 14

Cykling 1 2011


V채lkommen till

CykelTuristVeckan 31 julii 5 august 2011

2011 i Bor책s! Bor책s!


Cykelupplevelser nära naturen CykelTuristVeckan är tillbaka, den här gången kring natursköna Borås och Sjuhäradsbygden. Som vanligt erbjuder vi något för alla. Vi cyklar ca 3, 6 eller 9 mil varje dag under veckan. Även kort­ are stadsturer kommer att erbjudas. Vi bjuder på aktiviteter och besöker sevärdheter som Hedareds stavkyrka, Kolebäcksugnen och Stenkulla. Vi cyklar i natursköna omgivningar via bland annat Kindsba­ nan och banvallen till Ulricehamn och Änglagårds­ byggden eller förbi sjöarna Åsunden och Öresjö. På onsdagen gör vi gemensam utflykt där Borås Stad visar oss sin bästa sida. På fredagen avslutar vi med middag och underhållning på centralorten Rotundan/Parkhallen som ligger ett stenkast från Borås Djurpark och Borås Simarena/Alidebergsbadet. Invigningen äger rum söndagen den 31 juli på johner bildbyrå

Rotundan då vi presenterar veckan närmare och minglar. Mycket välkomna!

SÖKSMÅL SPÄNNANDE BE RÅS I OCH KRING BO s • Torpa Stenhu med Borås • Ramnaparken Museum • Knalleland Lager 157 • Gällstad med • Vänga Kvarn t • Ramhultafalle cykel- och • Ambjörnarps eum hembygdsmus ed • Borås Arena m l ol tb fo Allsvensk an

• Textilhögskol • Textilmusèet


Sevärdheter, artister & shopping Textilstaden, skulpturstaden, postorder och handelsstaden, kärt barn har många namn. Ett som är säkert är att Borås erbjuder mycket för de flesta. På torsdagen under CykelTurist­ Veckan äger Sommartorsdagarna® rum – ett återkommande evenemang med gratiskonsert på Stora Torget. Här uppträder Sveriges mest folkkära artister varje sommar. Under kvällen bjuds det även på dansband i Stadsparken. När du är i Borås bör du heller inte missa ett besök i Borås Djurpark. Passa också på att nyttja Kulturpaketet med skulpturvandring och museibesök. Eller varför inte strosa på stan, shoppa i Knalleland eller besöka en av alla trivsamma uteserveringar. Ett besök i Borås blir helt enkelt vad man gör det till.

Hotell och vandrarhem i Borås Best Western Hotell Borås * * * * Sandgärdsgatan 25, 503 34 Borås, Tel: 033-799 01 00 Fax: 033-799 01 08, info@hotellboras.se www.hotellboras.se

Börshult Gård Börshult 5, 504 91 Borås Tel: 033-24 01 43 Fax: 033-24 00 80 wahlberg@borshultgard.se www.borshultgard.se

Borås Turistlogi & Företagsbostäder Sturegatan 46, 503 42 Borås Tel: 033-400 51 50 info@boras-turistlogi.se www.boras-turistlogi.se

CentRum Turistlogi Nygatan 4 A, 50336 Borås Tel: 033-41 92 46 Bokning: 033-35 70 90 info@cent-rum.se www.cent-rum.se

Borås Camping / Saltemad Campinggatan 25 503 13 Borås Tel: 033-35 32 80 Fax: 033-14 05 82 info@borascamping.com www.borascamping.com

Comfort Hotel Jazz * * * Allégatan 21, 503 32 Borås Tel: 033-799 45 00 Fax: 033-799 45 08 co.jazz@choice.se www.choicehotels.se

First Grand Hotel Hallbergsplatsen 1/Box 31 503 05 Borås Tel: 033-799 00 00 Fax: 033-799 00 08 info@firsthotelgrand.se www.firsthotels.se/ grandboras Frufällans Marknad Skogsrydsvägen 116 506 70 Frufällan Tel: 0702-87 20 92 zova@live.se www.szzova.se Hotell Sköna Nätter Vendelsbergsgatan 42, 504 55 Borås Tel: 033-10 01 10 Fax: 033-12 61 27

info@hotellskonanatter.se www.hotellskonanatter.se Lages Motel Kornellgatan2 507 31 Brämhult Tel: 033-24 87 20, lagesmotel@tele2.se www.lages.se Scandic Plaza Allégatan 3, 503 32 Borås Tel: 033-785 82 00 Fax: 033-785 82 11 borasplaza@scandichotels. com www.scandichotels.se/plaza Sundholmen Kurs& Konferens Sundholmen Gård,

Bo+Zoo Boende, frukost och två dagars inträde till Borås Djurpark. Priset gäller för två vuxna och två barn (upp till 13 år).

boras.com

Pris från

1390:–

Pris från

1200:–

516 92 Äspered Tel: 033-35 70 49 ulrika.lindstedt.svensson@ boras.se www.borasboras.com Vila Vandrarhem Lilla Brogatan 11 503 30 Borås Tel: 033-22 69 69 vilavandrarhem@swipnet.se www.vila.nu Yxhammargården Yxhammarsgatan 29 503 31 Borås Tel: 033-47 55 00 Fax: 033-47 55 10 info@yxhammargarden.se www.yxhammargarden.se

Kulturpaketet Upplev Borås unika kulturutbud. Boende, frukost och inträde till Borås bästa museum. Priset gäller för två vuxna.

boras.com

Gå in på boras.com för att läsa mer om alla våra Boråspaket. Boka på Borås Turistbyrå 033–35 70 90, boras.com


www.holviks.se

ANMÄLNINGSBLANKETT

Till CykelTuristVeckan 2011 i Borås, v31 (31 juli – 5 augusti) • Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • E-post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Anmälningsavgift, medlem (medl.nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

900:-

• Anmälningsavgift icke medlem

1.200:-

• För barn under 16 år halv avgift • Vill hyra cykel (3 vx, stabil, öppen ram)

400:-

• Beställer T-shirt

100:-

n S n M n L n XL n XXL

• Vill delta i fredagens avslutningsmiddag (trerätters middag) 100:SUMMA:

..........................................................................

• Vill delta i guidad busstur runt Borås lör 6/8 kl 10–15, 100:- Betalas på plats, lunch tillkommer. (minimum 50 deltagare) n

• Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • E-post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Anmälningsavgift, medlem (medl.nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

900:-

• Anmälningsavgift icke medlem

1.200:-

• För barn under 16 år halv avgift • Vill hyra cykel (3 vx, stabil, öppen ram)

400:-

• Beställer T-shirt

100:-

n S n M n L n XL n XXL

• Vill delta i fredagens avslutningsmiddag (trerätters middag) 100:SUMMA:

..........................................................................

• Vill delta i guidad busstur runt Borås lör 6/8 kl 10–15, 100:- Betalas på plats, lunch tillkommer. (minimum 50 deltagare) n

Ovanstående summa insatt den 20......-.....-..... på bg. 684-6067, Cykelfrämjandet Borås, (senast 15 maj). Vänligen med tydlig avsändare! Talongen ovan skickas med post till Cykelfrämjandet Borås c/o K. Larsson, Länghemsgatan 82, 507 61 Borås. Eller anmäl via epost: ctv@cykelframjandet.se Kontaktpersoner: Hans Johan 033–10 79 26, hans.johan@telia.com och Kenneth Larsson 033–15 54 82


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

23.02

Sida 19

Alla måste tänka cykel först I mer än 50 år har vi planerat för ett bilsamhälle. Det mesta av infrastrukturen i våra städer är uppbyggd kring bilen och dess behov. Nu börjar vindarna vända och allt fler börjar inse att vi inte kan hålla på som vi gjort de senaste 50 åren. Det är dags att planera och bygga för cykeln. För att vi ska få fler att börja cykla måste alla tänka cykel först, hela kedjan måste hänga med!

D

e nya transportpolitiska målen är en bra början. Målen säger tydligt att cykel ska prioriteras vilket gör att vi har kommit en bit på väg. Politiker på kommunal och regional nivå måste också våga låta cykeln ta plats och tydligt prioritera den i de måldokument som styr verksamheten. Även när det gäller att fördela pengarna måste man våga prioritera cykeln framför bilen, det gäller både på kommunal och på regional nivå.

Cykeln måste prioriteras Det räcker dock inte med fina mål om inte hela planeringsprocessen och budgeten hänger med. Cykeln måste tydligt prioriteras i översiktsplaner och detaljplaner. Samarbete mellan trafikplanerare och planingenjörer är oerhört viktigt för att vi ska kunna prioritera cykeln. Cykelvägar och cykelparkering tar plats och utrymmet måste finnas med i planerna från början. För att cykeln ska kunna prioriteras före bilen måste även infrastrukturen och trafikmiljön utformas så att cykeln får företräde. Det krävs lösningar som är gena, snabba och bekväma för cyklisten. En del förändringar i trafiklagstiftningen för att ge cykeln företräde skulle också hjälpa till. Även drift och underhåll måste prioriteras för cykeltrafiken. En cykel är mycket känsligare för ojämnheter och dåligt väglag än en bil. Alla, från politikern som sätter målen och fördelar pengarna ända till personen som sitter i plogbilen måste prioritera cykeln och förstå cyklistens behov för att vi ska kunna få fler att välja cykeln. Politiker, planerare, planingenjörer, projektörer, landskapsarkitekter, anläggningsentreprenörer, gatuingenjörer, driftentreprenörer, alla måste samarbeta och våga prioritera cykeln före bilen. Det ska väl inte vara så svårt!

Cykling 1 2011

Helena Werre, trafikplaneringschef i Gävle, har skrivit artiklen som är hämtad från Trafiktekniska föreningens tidning Reflexen.

Först ökning, sedan återgång

Det cyklas i Sverige som aldrig förr. I städer som Malmö och Linköping sker uppemot en tredjedel av alla resor till arbetsplatser och skolor med cykel.

Lyft fram cykelns fördelar! Med bra infrastruktur och bra väghållning kommer vi en bit på väg men vi måste också bli bättre på att lyfta fram cykelns fördelar. Hälsan, plånboken och miljön är stora vinnare om fler cyklar. Tyvärr är det nog så att om vi inte hela tiden påminner om detta så ”glöms” det lätt bort. Argument som att man bör ändå motionera en timme per dag för att må bra och lite av den tiden kanske man kan göra på en cykel till och från jobbet biter på vissa. Argument som att barn som går eller cyklar till skolan har bättre studieresultat än de barn som blir skjutsade i bil till skolan biter på andra. Det gäller att vi hittar ”rätt” argument för ”rätt” grupp men även att vi uppmuntrar de som redan idag har cykeln som sitt första alternativ.

Under attitydpåverkansprojektet Gävle cykelstad ökande cyklandet i Gävle med 25% för att efter att projektet las ner återgå till samma mängd som tidigare. Detta trots att även cykelvägnätet i Gävle förbättrades under samma period.

Prova nya tankesätt GCM-handboken är ett bra hjälpmedel i arbetet med att prioritera cykeln, men vi måste också hjälpas åt att sprida goda exempel. Exempelbanken skulle kanske kunna utvecklas till att bli en ännu bättre inspirationskälla att ösa idéer ur både för utformning och för attitydpåverkan. Även mindre bra exempel kan vara bra att sprida för att inte fler ska göra samma misstag. För att komma längre måste vi våga prova nya tankesätt och dela med oss till varandra. Jag tror att många redan idag vet vad som behöver göras, nu gäller det bara att verkligen börja våga prioritera cykeln före bilen. Alla måste alltid tänka cykel först! Fotnot: GCM-handboken.Handbok för gång, cykel, mopedtrafik. Boken kan beställas via www.skl.se/publikationer. Handboken kostar 295 kr.

Nu blir det cykelfärja till Öland Över bron till Öland får man inte cykla, något som Cykelfrämjandet har protesterat kraftigt emot. I sommar blir det cykelbuss som vanligt men också möjlighet att ta cykeln via färja mellan Kalmar och Färjestaden. Ett avtal mellan Ressel Rederi AB och Färjestadens Företagsgrupp är nu påskrivet. Trafikstart är planerad

till den 18 juni och trafiken ska pågå till den 28 augusti. Trafik och tidtabell kommer att anpassas för pendlare, turister med eller utan cykel och för badgäster. Överfartren tar cirka 30 minuter. FOTO: RESSEL REDERI

19


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

23.02

Sida 20

Nr 1 2011

10 år runt Vättern!

Text: Christian Fasth Bilder: Bo Dellensten och Per Eric Rosén

2001 markerade en nystart i förhållandet mellan liggcyklar och Vätternrundan. Efter ett par år med totalförbud tilläts liggcyklar att ställa upp i Sveriges största motionslopp för cykel. Visserligen var det på dispens och bara sju startande tilläts men för HPV Sverige var det en stor framgång. Ordförande Mats Nilsson hade länge kämpat för att få ledningen för Vätternrundan att ändra inställning. Det var efter en incident med ett par utländska liggcyklister förbudet mot liggcyklar infördes. Sedan länge har det varit förbjudet att använda liggcykel i UCI sammanhang (se separat artikel) men eftersom Vätternrundan är ett motionslopp gick det inte att förbjuda av den anledningen. Ofta framförs säkerhetsaspekten trots att det inte är belagt att liggcyklar skulle vara ĨĂƌůŝŐĂƌĞćŶ͟ǀĂŶůŝŐĂ͟ĐLJŬůĂƌ͘ ǀĞŶ Vätternrundan pekade på just säkerheten bl a med stöd av utlåtande från en polisman. Genombrottet Till slut kom ett genombrott när cykelprofilen Bo Dellensten genomförde en manifestation år 2000. Tillsammans med Krister Spolander, en norrman och en finländare cyklade de Vätternrundan utom tävlan. Alla fyra slutförde rundan och bemötandet från cyklister och funktionärer var bara positivt. När de sedan antydde att de gärna hade betalat för sig gav till sist kanslichef Jan Svensson med sig och Vätternrundan beslöt att tillåta liggcyklar på prov. Första officiella året blev lite av ett antiklimax eftersom ingen svensk startade. Krister Spolander var visserligen anmäld men kunde inte starta. Istället övertogs hans plats av amerikanen Carl Etnier som för tillfället bodde i Norge. Av övriga startande kom två från Finland, en från Danmark och tre från Norge. Året efter var det något färre startande men desto fler svenskar. Till 2003 hade deltagarantalet minskat till tre och frågan var om det var värt att kämpa för fortsatt dispens?

20

Lilla bilden: Bo Dellensten 2001 Stora bilden: Tero, Frederik och Johan 2008

Officiellt tillåtna

Inga velomobiler

Mycket tack vare idogt arbete av Johan Fohlin ökade sedan antalet startande liggcyklar och 2009 kom nästa framgång, liggcyklar blev åter officiellt tillåtna. Antalet är fortfarande begränsat men ökades till 20. Som tidigare startar liggcyklarna i sista startgruppen vilket de flesta ser som positivt. Hur ser då framtiden ut? Nästa mål är att fylla hela kvoten på 20 startande. Många liggcyklister är inte i första hand motionärer utan använder sin cykel som transportmedel. Samtidigt är Vätternrundan ett utmärkt tillfälle att visa liggcykelns fördelar på långa sträckor. Liggcyklar är i dagsläget inte snabbast runt Vättern men utan tvekan bekvämast.

Men vad hände med Bo Dellensten och Krister Spolander som kämpade så för att få cykla liggcykel runt Vättern? Krister cyklade från och med 2002 fyra år i rad och har till dags dato cyklat 5 gånger (senast 2008). Bo gick ett steg längre och ville att också trehjulingar och velomobiler skulle bli tillåtna. Därför cyklade han utom tävlan med sin Quest åren 2001, 2002 och 2003. Tyvärr gav det inget resultat och än idag är det förbjudet med trehjulingar.

Årsmöte 2011 Lördagen den 28:e maj är det dags för årsmöte. I år är det Stockholm som är värd och som vanligt hoppas vi på fint väder. Mer information kommer på: www.trampkraft.se

Cykling 1 2011


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

23.02

Sida 21

UCI stoppade liggcykeln Text: Christian Fasth Bild: arkiv

Liggcykeln är lika gammal som den upprätta cykeln men det var först på 1930-talet som den höll på att få ett genombrott. Fransmannen Charles Mochet hade utvecklat sin fyrhjuliga cykelbil till en tvåhjulig cykel som i mycket liknade dagens liggcyklar. För att visa hur snabb den var engagerade han Francois Fauré, en amatörcyklist utan stora meriter. Fauré blev snabbt framgångsrik och vann över många av europas bästa cyklister både på landsväg och bana. Flera vinster resulterade i nya världsrekord på kortare distanser och snart blev det dags att utmana det rådande timrekordet.

Francois Fauré på sin Velocar liggcykel

Nya regler För fort Att cykla så långt som möjligt på en timme har sedan 1876 varit en av cykelvärldens mest prestigefyllda grenar. Många stora namn har krönt sin karriär med ett timrekord, t ex Eddy Merckx, Francesco Moser, Chris Boardman och Miguel Indurain. Den 7:e juli 1933 cyklade Fauré 45.055 km på en timme och slog därmed det nästan 20 år gamla rekordet. Rekordet godkändes men röster höjdes för ett förbud av liggcyklar. I augusti samma år cyklade Jan Van Hout 44.588 ŬŵƉĊĞŶ͟ǀĂŶůŝŐ͟ĐLJŬĞůŽĐŚŝƐĞƉƚĞŵďĞƌƐůŽŐDĂƵƌŝĐĞ Richard det med sina 44.777 km. Fortfarande var det ingen som cyklade fortare än Fauré. Vid ett stormigt möte den 3:e februari 1934 bestämmer UCI (Union Cycliste Internationale) att Faurés rekord är ogiltigt. Beslutet kommer efter påtryckningar från både tillverkare och aktiva som ser en framtid där liggcyklar dominerar.

SM i liggcykel få e o

r

Lördagen den 6 augusti bjuder Trampkraft in till öppna Svenska mästerskapen i liggcykel. Tävlingen är ett landsvägslopp över 110 km och har samma sträckning som Vombsjön runt. Deltagare i SM anmäler sig och betalar startavgift till Vombsjön runt. Därefter meddelas tävlingskommittén vilket startnummer som erhållits. På tävlingsdagen samlas deltagarna i anslutning till starten av Vombsjön runt för registrering. Gemensam start sker sedan klockan 07.15. Under loppet har deltagarna tillgång till vätskedepåer och vid målgång bjuds det på korv. Efter tävlingen koras vinnare i klasserna herr, dam och senior. Om vädret tillåter blir det grillning på kvällen i närliggande Flyinge. Mer information på www.trampkraft.se

Cykling 1 2011

För att göra det omöjligt att använda liggcyklar i tävlingssammanhang antog UCI nya regler den 1:a april 1934. Genom att ange hur en cykel ska vara utformad stoppade man alla typer av cyklar förutom det som kallas diamantram. I modern tid har tekniken hunnit i kapp UCI och utvecklingen av nya material har lett till nya regler och begränsningar. När diskhjul, triathlonstyren och kolfiberramar gjorde det möjligt att cykla fortare fick UCI nog. Det officiella timrekordet sätts numera på en cykel som liknar den som Eddy Merckx använde 1972. Rekordet hålls av Ondrej Sosenka som cyklade 49.700 km i Moskva 2005. Hur gick det då för Francois Fauré? Tillsammans med Charles Mochets son, Georges, tillverkade han kåpor till sin liggcykel för att kunna cykla ännu fortare. Den 5:e mars 1938 cyklade han 50.537 km på en timme och blev först med att cykla över 50 km/h utan s k pace (en bil eller MC som ligger före cyklisten och skapar ett sug som ger draghjälp).

Trampkraft ʹ Föreningen för muskeldrivna fordon Trampkraft är en förening för alla som är intresserade av muskeldrivna fordon på land, till sjöss och i luften. Tyngdpunkten ligger för närvarande på landfordon där majoriteten är liggcyklar. Föreningen är medlem i WHPVA (World Human Powered Vehicle Association) som fungerar som paraplyorganisation för alla nationella HPV-klubbar i världen. WHPVA är sammanhållande för t ex rekord och internationella tävlingar. Medlemsavgift i Trampkraft är 150 kr/år. Upp till tre år kan betalas i förskott. Betalning efter 1 augusti gäller även kommande år (endast nya medlemmar). Plusgiro: 530393-8 (ange namn, adress och e-post) Hemsida: www.trampkraft.se Redaktör för tidningen Trampkraft: Christian Fasth

21


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

23.02

Sida 22

CF-Shoppen Svenska Cykelkartor ‰ Cykelspåret längs ostkusten ‰ Skyltade Cykelleder i Sverige ‰ Cykelpromenader, Öresund ‰ Glasriket och Rottnen runt ‰ Åsnen runt ‰ Kronobergstrampen ‰ Rusken runt ‰ Skagern runt ‰ Cykla och vandra i Torsås ‰ Slöjdleden ‰ Öland ‰ Gotland ‰ Gotland ʹ Guidehäfte inkl karta ‰ Cykelkarta Ulricehamns kommun ‰ Cykel- & Turistkarta Storgöteborg ‰ Upptäck Eskilstuna ‰ Mälardalen ‰ Cykelleder Toresund ‰ Cykelturer på Selaön ‰ Cykel- o Turistkarta Storstockholm ‰ Cykla i Stockholms City ‰ Cykelpromenader i Stockholmstrakten ‰ Stockholm på cykel ‰ Stor Stockholms kartan ‰ Klarälvsbanan naturguide ‰ Klarälvsbanan-cykelkarta ‰ Siljansleden ‰ Fäbodleden ‰ Mountainbike-leder i Säfsen ‰ Cykelkarta Hälsingland ‰ Gästrikland och Hälsingland Cykelturistkarta ‰ Örnsköldsviks Naturguide

Utländska kartor 220 kr/176 kr 50 kr/40 kr 250 kr/200 kr 75 kr/60 kr 80 kr/64 kr 65 kr/52 kr 50 kr/40 kr 50 kr/40 kr 70 kr/56 kr 50 kr/40 kr 80 kr/64 kr 100 kr/80 kr 110 kr/88 kr 60 kr/48 kr 250 kr/200 kr

Skyltade Cykelleder

100 kr/80 kr 140 kr/112 kr 60 kr/48 kr 60 kr/48 kr 280 kr/224 kr 85 kr/68 kr 250 kr/200 kr 200 kr/160 kr 110 kr/88 kr 150 kr/120 kr 75 kr/60 kr 70 kr/56 kr 75 kr/60 kr 60 kr/48 kr 290 kr/232 kr 90 kr/72 kr

200 kr/160 kr 200 kr/160 kr 200 kr/160 kr 200 kr/160 kr 200 kr/160 kr 200 kr/160 kr 200 kr/160 kr 200 kr/160 kr 120 kr/96 kr 140 kr/112 kr 120 kr/96 kr 120 kr/96 kr 140 kr/112 kr 125 kr/100 kr

‰ Overnatning i det fri ‰ Sykkelturer i OSLO ‰ Häng med i trafiken ‰ Häng med på cykel ‰ Långfärdscykling ‰ Älskade cykel

170 kr/136 kr 100 kr/ 80 kr 180 kr/144 kr 180 kr/144 kr 50 kr/40 kr 230 kr/184 kr

200 kr/160 kr 200 kr/160 kr 200 kr/160 kr 200 kr/160 kr 125 kr/100 kr 100 kr/80 kr 125 kr/100 kr

Rʒgen

Böcker

Älskade cykel

250 kr/200 kr

BESTÄLL SÅ HÄR Tänk på att det är förskottsbetalning som gäller! Kryssa för önskad vara på sidan och skicka in hela sidan eller en kopia inkl. kupongen till Cykelfrämjandet, Box 47, 250 53 Helsingborg. Glöm inte att tydligt skriva namn , adress och tel.nr. i kupongen. Samtidigt betalar du in beloppet till plusgiro 5 78 53-4 och även där är det viktigt att du skriver avsändare. När betalningen kommit in på vårt konto levererar vi varorna så att du har dem inom 9 arbetsdagar förutsatt att varan finns på lager. Skulle en produkt vara tillfälligt slut blir det något längre leveranstid. Vi kontaktar då dig per telefon. Vid retur bifoga dina kontouppgifter.

22

Cykelspåret längs ostkusten

‰ Nordjylland ‰ Sydjylland ‰ Västjylland ‰ Östjylland ‰ Fyn - Langeland - Ærø ‰ Nordsjälland ‰ Sydsjälland ‰ Bornholm ‰ Ribe ‰ Roskilde ‰ Sønderjylland ‰ Vejle ‰ Viborg ‰ Rügen, Stralsund, Hiddensee ‰ Berlin - Köpenhamn ‰ Heerweg-Ochsenweg ‰ På cykel rundt om Limfjorden ‰ Østersøruten ‰ Åland ‰ Helsingfors ‰ Estland

KUPONG Namn: __________________________________ Adress: _________________________________ Postnr___________ Ort: ___________________ Tel dagtid: ______________________________ Medl. nr: _______________________________ ‰ Vill bli medlem. Lägger till medlemsavgiften på 275 kr på betalningen. Födelseår: _______ ‰ Vill ej bli medlem. Betalar ordinarie pris.

Cykling 1 2011


Cykling 01-2011:Layout 1

Cykling 1 2011

11-02-27

23.02

Sida 23

23


Cykling 01-2011:Layout 1

11-03-01

14.02

Sida 24

Häng på cykeln! Ska cykeln eller cyklarna med ut på landet? Eller kanske till CykelTuristVeckan? Då lär du behöva en cykelhållare till bilen.

E

n cykelhållare som sätts fast på dragkroken kan vara en bra lösning, om du har dragkrok på din bil vill säga. Men som vanligt ska man se upp med vad man köper. Många cykelhållare som säljs på bl a bensinmackar är inte särskilt bra. S k saxhållare är vanligast och kostar strax under hundralappen. Cyklarna mår inte särskilt bra och risken finns att hållaren vrids ur läget på dragkroken. Enligt en ännu inte officiell standard får cykelhållare maximalt böjas tre grader under belastning. Den minsta belastning som cykelhållaren ska klara utan att deformeras är 1104 Newton framåt eller bakåt och 794 Newton i sidled. Om en cykelhållare har så dålig infästning vid kulan att den glappar vid relativt liten påverkan, bör man inte använda den. Det är föraren, och inte den som tillverkat eller sålt cykelstället, som ställs till svars om cykelhållaren kollapsar och cyklarna far ut på vägen och ställer till en olycka.

Dyrast bäst Det finns alltså cykelhållare för under 100 kr till över 5000. Här gäller som i de

Ovan: Rejäl cykelhållare från Thule. Sätts på dragkroken och har ramp med belysning plus lås för både hållare och cyklar. Pris ca 3500 kr.

Ovan: Ett rätt vanligt sätt att få med sig cyklarna är att sätta dem i en hållare på biltaket. Funkar bra men kan vara jobbigt att lyfta upp cyklarna. Och det gäller att komma ihåg höjden. Det gäller också för dragkroksmonterade hållare. Det är lätt att glömma det som sticker ut därbak! flesta fall att man får det man betalar för. För dryga 5000 kr får man t ex en cykelhållare som kan lasta 4 cyklar! Det finns flera tillverkare av cykelhållare. Störst är Thule som har de flesta varianter, från dyra som sätts på dragkroken till takmonterade plus lite enklare, också för dragkrok. Eller sådana som sätts fast på bilar utan krok.

Skym inte skylten

Lite extra surrning skadar inte. Cyklarna brukar röra sig i fartvinden.

En enklare hållare går också bra, förutsatt att den sitter ordentligt. Men nummerplåten syns inte...

Den som funderar på att köpa en cykelhållare bör dock tänka ett steg längre än bara på hur tålig den är. Det är t ex olagligt att köra bil med last som skymmer registreringsskylt eller bakljus. Det är dock inte något högprioriterat brott i Sverige men utomlands är man noga med det. I Tyskland ska man dessutom ha en extra varningsskylt hängande bak som talar om för bakomvarande trafikanter att något sticker ut från bilen.

Fyra cyklar får man plats med på detta stora cykelställ. Pris ca 5000 kr. Det finns lösa ramper med bakljus och blinkers att köpa till de flesta cykelhållare. Kan vara en bra idé i varje fall om du ska utanför Sveriges gränser. Anledningen till att lagstiftningen inte gjorts tydligare i Sverige lär ovanligt nog vara att man vill slippa krångla till det för oss. Ett annat brott man blundar för är brevbärare som cyklar på trottoaren. Allt för att förenkla vardagen. Vilket man egentligen bör vara tacksam för! TEXT OCH FOTO: BERTIL KARLÉN

Cykling 1 2011

24

Forts


Cykling 01-2011:Layout 1

11-03-01

09.05

Sida 25

Cykelfrämjandets aktiviteter landet runt BORÅS Sönd 29 maj 31 juli–5 aug

Allas Cykeldag CTV i Borås

GÖTEBORG 10 april

Invigning av cykelorienteringen Samling vid lokalen, Lilla Munkebäcksgatan 11 A, kl. 12.00 Ledare: Maj-Britt Byström 12 april Utbybergen Cykeltur med vandring. Samling vid Ullevibollen, kl. 18.00. 15 km Färdledare: Astrid Gustafsson 17 april Byggnader i Göteborg Under cykelturen kommer vi att passera ett flertal av Göteborgs lite mer kända och speciella byggnader – en cykeltur som även kommer att bli en resa bakåt i tiden. Vi startar vid Operan, en byggnad från sent 1900tal för att genom irrfärder genom centrala Göteborg komma tillbaka till Göteborgs äldsta byggnad – Kronhuset. Här avslutar vi vår tur med en gemensam fika för de som vill på kaféet. Har vi tur kan vi njuta av vårsolen på innergården. Samling vid Operan, kl. 11.00 Turens längd: 20 km Färdledare: Camilla Karlsson 19 april Göteborgsutställningen 1923 – spår därifrån Vad återstår av Göte borgsutställningen 1923 idag? Vi kollar runt Götaplatsen och Näck rosdammen. Samling vid Linneplatsen, kl. 18.00 Färdledare: Owe Magnusson Turens längd: 5 km 26 april Statyer och annat kulturellt Samling vid Linnéplatsen, kl. 12.00 Färdledare: Owe Magnusson. 15 km 1 maj Wendelsbergs Friluftsområde. Vi cyklar till Al hagen som ligger vid Wendelsbergs friluftsom råde i Mölnlycke. Vill du möta upp vid annan plats meddela färdledaren. Samling vid Ullevibollen, kl. 10:00. 30 km Färdledare: Lisbeth Borgesand 3 maj Kända gravvårdar En cykeltur till Kvibergs kyrkogård, som är Göte

CykelTuristUgen Den danska motsvarigheten till vår CykelTuristVecka, äger rum i Kolding den 24-29 juli. Info www.dcf.dk

Cykling 1 2011

Många av våra kretsar är klara med utfärdsprogrammen för våren. Här kan du läsa om vad som sker t o maj. Sommarhöst-programmet kommer i nästa nummer. Info finns också på www.cykelframjandet.se

8 maj

10 maj

Sönd 15 maj

Tisd 17 maj

borgs största begrav ningsplats. Samling vid Linnéplatsen, 12.00. 15 km Färdledare: Owe Magnusson Lövgärdet Vi cyklar till Lövgärdet och Eriksbo för att titta på olika skulpturer. Ingår som en kontroll i Cykelorienteringen. Samling vid Ullevi Bollen kl. 10.00 40 km Färdledare: Maj-Britt Byström Årekärrslunden Samling vid Linnéplatsen, 18:00 30 km Färdledare: Owe Magnusson Kalvdans och betessläpp Vi cyklar till Göddered vid Nordre Älv och är där kl. 11.00, då djuren släpps ut efter att ha varit inne hela vintern. Samling vid McDonalds Hjalmar Brantingsplatsen kl. 9.00 Färdledare: Astrid Gustafsson Turens längd: 40 km Jonsered - Amerika Cykeltur till Jonsered och ”Amerikakolonin”

Sönd 22 maj

Tisd 24 maj

Sönd 29 maj

där vi får en guidad visning. Samling vid Ullevi Bollen, kl. 18.00 Turens längd: 25 km Torbjörn Olsson Rådasjön Runt Vi cyklar runt Rådasjön, gör strandhugg för fikastund. Meddela färdledaren om ni vill möta upp vid annan plats. Samling framför Möln dals Stadshus, kl. 10.00 Längd: 25 km Ledare: Lisbeth Borgesand Tur för daglediga Delsjöreservatet Samling vid Ullevi Bollen, kl. 12:00. 20 km Färdledare: Reimar Lidås Allas Cykeltur Vi cyklar mot havet, där Cykelfrämjandet bjuder på grillad korv med bröd, kaffe eller te. Vill du äta annat finns det möjlighet att du själv tar med dig något du gillar att grilla. Samling vid Linnéplatsen, kl. 10:00 – 11.00 20 km

HALMSTAD 14/3

Årsmöte Kl 18.30 på Alla Hjärtans Hus, Kyrkogatan (OBS ny dag, ny tid och ny lokal). Förhandlingar enligt dagordning tar ca en halvtimme. Därefter bjuds på fika och information av Tommy Löfqvist på Region Halland om Kattegattleden. Kontaktperson Lars Green, 035-10 73 72 3/5 Tisdagscyklingarna börjar 3 maj och pågår hela sommaren t o m augusti. Start som vanligt varje tisdag kl. 18.30 framför slottet. Olika mål varje gång, vilka annonseras i HP: s ”Almanackan”. Alla

Forts

Cykelglädje på tre hjul!

www.jary.se r 0709 -70 60 46 Christiania r RANS r Birdy r Nihola r Brombton 25


Cykling 01-2011:Layout 1

11-03-01

09.05

Sida 26

Cykelfrämjandets aktiviteter landet runt Forts Halmstad medlemmar är välkomna att lämna förslag. Första turen bjuder föreningen på fika, sedan tar var och en med själv. Program för hela sommaren kommer att delas ut vid de första turerna. Kontaktperson Lars Green, 035-10 73 72 eller Bruno Toftgård, 035-362 04. 15/5 Försommarcykling Heldagstur med start kl 09.00 från parkeringen vid Arenahallen. Rundan på ca 5 mil i ljuvlig försommargrönska och fågelsång startar på ”Bolmenbanan” mot Simlångsdalen. Vi besöker bl.a. Naturskyddsföreningens stuga i Björkelund, där vi intar vår medhavda lunch. Ta med mat för hela dagen. Kontaktperson Lars Green, 035-10 73 72. 4-6 juni Orkidécykling på Öland lör-mån. Kalmarkretsen av Cykelfrämjandet ordnar varje år denna populära cykeltur till några av Ölands finaste orkidélokaler under ledning av Torsten Jansson. I år får vi vara med – dock inte så många, så först till kvarn gäller. Vi ligger två nätter på vandrarhemmet i Ölands Skogsby. Cykeltransport i vanlig ordning, d.v.s. på gemensamt släp, ev. kompletterat med egna bilar. Anmälan gärna snarast, men senast den 10 maj till Bruno Toftgård, tel 035-362 04. Kolla gärna på vår hemsida www.cykelframjandet.se/halmstad för eventuella ändringar i programmet.

JÖNKÖPING Cykelturer under april – september. Midsommarcykling på Österlen. Cykelturer för daglediga. Motionscykling. Resa till Vårgårda för besök på cykelmuseet med guidning av Gösta Fåglum Pettersson. Anmälan till: Midsommarcykling senast 15 mars. Studieresa senast 10 mars. Cykelfrämjandet: Mats Wredenberg 0705-176307 Irene Roman 0736-780059 Sven-Olof Ydreborg 0703-141088 Arne Sandell 0762-300727 Torsdagsturer Start kl. 17.30 Måndagsturer 10.00 Tandemcykel finns att låna, bokas en vecka i förväg på tel. 036-713800. Besök gärna vår hemsida: http://cfjkpg.webs.com 25 mars Upptaktsmöte för årets cyklingar hos Öster-Cykel kl. 16-18 28 april Hamnpiren. Stadsrundtur i Jönköping. Guide Christer Jonsson. Ca 25 km. 5 maj Hamnpiren. Cykeltur till Ekelundshof, där vi grillar. Medtag korv, bröd och dricka. Ca 20 km. 12 maj Preem Solstickegatan. Vi provcyklar den nya cykelvägen 26

mot Bottnaryd. Ca. 30 km. 19 maj Preem Hva, cykeltur till Säby gård, där Anna-Maria och Göran Roman visar sitt ekologiska jordbruk. Ca 20 km. 26 maj Smedbyn. Cykeltur till Tenhult, där vi smakar Gudrun Johanssons goda ostkaka. Kretsen bjuder. Ca 25 km. 29 maj Allas cykeltur Info se hemsidan. Vinn fina cykelprylar från Östercykel. Alla medlemmar som deltar i minst 7 turer är med i utlottningen! CYKELTURER DAGLEDIGA Utgångspunkt är Rocksjöbadet. Turernas sträckning bestäms av resp. gruppledare. Ledare våren 2011 9 maj Hans Viridén 073-7750903 16 maj Ingrid Nilsson 070-8237262 23 maj Irene Roman 073-6780059 30 maj Elsie Karlsson 073-4032296 Turernas längd är 10-25 km. Start 10.00. Vill du motionscykla? Cykelfrämjandet i Jönköping anordnar cykling för er som tränar inför Vätternrundan och andra motionslopp, med start vecka 14. Finns intresse kontakta Mats Wredenberg tel. 0705-176307 eller mail: headcovers1@hotmail.com. Information finns på vår hemsida.

KARLSTAD Vi börjar onsdagscyklingarna 18 maj och sedan på Kristi Himmelsfärd, 2 juni, gör vi en tur till Skagene fyr. Det blir en dagstur så vi startar kl 10:00, vid museet. Pingstdagen gör vi vår vanliga konstrunda till Ulvsby. Tillsammans med Örebrokretsen gör vi en tur efter Klarälvsbanan. Turen blir en helgtur – fredag – söndag. Om vi orkar och hinner så cyklar vi ända till Munkfors och tillbaka. I så fall kan vi göra ett besök på Lerin-museet. Även i år tänker vi cykla längs Göta Kanal. En del turer kräver föranmälan. Fyll i ett formulär på hemsidan eller skicka ett mail eller ring. Du får gärna höra av dig även om det inte krävs någon anmälan! Vi fortsätter med traditionella onsdagscyklingar. Samling vid Värmlands Museum kl. 18.00. Tag med fika och badkläder. Årsmöte 24 mars kl 19 i kvartershuset på Tuggelite, Tuggelitevägen 13,Skåre. Onsdagscyklingar Varje onsdag under sommaren, start 18 . Samling vid Värmlands Museum. Tag med fika och badkläder. Första turen, 18 maj, besöker vi Solsta Cykel Shop på Norra Strandgatan som kommer att ge oss råd och tips om hur vi ska sköta våra cyklar. Vi planerar också en längre dagstur till Kristinehamn, Borgvik eller Kil och Fryken. 27–29/5 Helgcykling på Klarälvsbanan. Samarrangemang med Örebro

kretsen och STF i Örebro. 29 maj Allas cykeltur. Mer information finns på vår hemsida – www.cykelframjandet.se/karlstad - eller kontakta oss. cykla_i_karlstad@hotmail.com Erik Ruhe 0709 851642 Eva Carlsson 054 – 565703, 0703 765703 Leif Broden 054 – 18 78 96, 0709 631 538

LANDSKRONA 10 april Det är dags för några timmars lätt vårvandring i Saxtorpsskogen. Samling Axet kl. 10.00. För samåkning ring Kjell-Åke 0730-948070. 27 april Årets första cykeltur med gemensam lunch. Max 2 mil. Samling Axet kl. 11.00 Obs tiden! Anmälan senast 25 april. Bertie 411656. 4 maj Det är åter dags att besöka ”Träsnidaren i Glumslöv” Samling Säbyholm kl. 18.30. Kjell-Åke 0730-948070. 8 maj Minicykelorientering i Landskrona med omnejd. Samling Axet 09.00 Förutsättning för aktiviteten är att vi blir minst 10 personer. Föranmälan till Roland A 046-732920 senast den 2 maj. 14 maj–15 maj Efter mångas önskemål ordnar vi i år 2-dagarsturen runt Ängelholm. Övernattning sker i 2 och 4 bäddsrum på Ängelholms vandrarhem Vi skall även i år försöka hålla kostnaderna på cirka 500:-. För detta får du resa, middag, kvällskaffe, övernattning, frukost och lunchpaket. Info och bindande anmälan till Kjell-Åke 0730-948070 fortast möjligt. Begränsat antal platser! 18 maj Vi cyklar en runda i omgivningarna och ser vad kvällen bjuder på. Samling Axet 18.30. Ingrid J 22431. 22 maj Rundtur på Ven. Samling vid Venterminalen 08.00 för avfärd 08.30. Alf o Gunnel 18413. 25 maj Vårcykling i Landskronabygden. Samling Axet 18.30. Bengt och Anita 482621. Välkomna till årets aktiviteter. Har Du frågor – ring färdledaren. Styrelsen: Bertie Hansson ordf. 411656, Conni Brandt 21522, Britt Henricson 430352,Nils Johansson 70659, Ingrid Jonsson 22431, Gunnel Karlsson 20544, Kjell-Åke Åkesson 430549.

MALMÖ 16 mars Årsmöte kl.19.00. Katrinelunds Folkets hus, Celsiusgatan 31, Malmö. Anmälan till Lars Olofsson senast den 9 mars. Efter Årsmötet bjuder Cykelfrämjandet på enklare förtäring på närliggande restaurang. 2-3 april Cykelfrämjandets kongress i Malmö.

Cykling 1 2011


Cykling 01-2011:Layout 1

11-03-01

09.05

Sida 27

Cykelfrämjandets aktiviteter landet runt 9 april Cykelbytardag. Bellevuegården. Cykelförsäljningen startar kl. 09.00. Inlämning av cyklar från kl. 08.30. 16 april Cykelvägar i Köpenhamn. Start från Malmö C 09.00. Ledare i Köpenhamn Henning Liljendahl. Anmälan till Lars Olofsson senast den 9 april. 21 – 25 april Påsktur på Bornholm tillsammans med DCF. Anmälan till Henning Liljendahl på henning@liljendahl.dk. Tisdagsturer, 3, 10, 17, 24 och 31 maj. Tisdagsturerna utgår kl. 18.30 från Stadsbiblioteket i Malmö varje tisdag mellan 3 maj och 13 september. Som på övriga turer ligger tempot på ca 15 km/h. Under rundan tar vi en kort rast. Ta gärna med matsäck, för säkerhets skull också reservslang och pump. Tisdagsturerna är ca 20 - 30 km. Första tisdagen i juni, juli och aug startar turerna i Lund utanför Lunds Domkyrka. 3 maj Lars Olofsson inleder turerna 10 maj Nya cykelvägar i Malmö. Ledare Leif Jönsson 17 maj Alnarp. Vi möts vid Slottet ung. 19.30 om du ej utgår från Malmö. 13–14 maj Bräknetrampen. Anmälan till Nils Wemmenhed senast 29 mars. 18 maj Dagtur. Samling Stadsbiblioteket 10.00 Lite lugnare tempo, längd ca 20 km. 24 maj Guy Nylund, 040-897 30 31 maj Arkitekturen. Ledare Lars Olofsson. 28 maj Arrie rekreationsområde. Längd ca 40 km. Anmälan till Nils Wemmenhed senast den 21 maj. 29 maj Allas Cykeltur Cykeldag i Malmötrakten tillsammans med tidningen Allas.

MÖRARP 26 april Upptaktsmöte hos Greta Pott Keramik i Fjärestad. Samling kl 18.00 vid ICA i Mörarp alt 18.30 i Fjärestad. Vi bjuds på fika med hembakat hos Greta Pott. Sverker 71157. 1 Maj Cykelorienteringen börjar och pågår till den 15:e sept. 4 maj Cykelbingo börjar. Start 18.0019.00 ICA-SuperMarket i Bjuv. Första turen startar även från ICATräffen i Mörarp och vi cyklar till Tollarpsskogen där vi blir bjudna på korv, medtag egen dryck. Sen startar vi endast från Bjuv dit alla är välkomna 11 maj, 18 maj, 25 maj, 1 juni, 8 juni, 15 juni, 22 Juni, 29 juni. Sedan tar vi semes ter och startar igen den 3 aug. Torsdagscykling Vi startar från Olympiahallen 18:00 och cyklar en runda som ligger mellan 40-45 km i Helsingborgstraken. Färdriktning norr, öster eller söderut bestämmes vid starten. Följande dagar cyklar vi: 7 apr, 14 apr, 28 apr, 5 maj, 12 maj, 19 maj, 26 maj, Thomas 260354, Marianne 140110. 8 maj cykeltur till Boserup.

Cykling 1 2011

Start ICA-Träffen Mörarp kl 13.00. Eva 0706-407116. 22 maj cykeltur på sommarens orienteringskarta, ca 50 km. Start ICA-Träffen Mörarp kl 13.00. Kjell 71586.

NORRBOTTEN 15

17

24

28

29

31

Samling vid Kulturens hus om inte annat anges maj Naturens dag Se annons i NSD. Bergnässkolan Klockan 10-15 -Arrangemang för hela familjen ute på Bergnäset. Många föreningar i samverkan ordnar olika aktiviteter i Bergsskolan och området runt Höträsket. Vi hjälper till med enklare cykelservice. maj Broarna runt Vi stannar till vid ”tyskmagasinen” hem via Notviken. 20 km. Medtag eget fika! Ledare: Rolf Modigh och Anders Kronborg Arrangemang i samverkan med Luleå Kommun maj Bensbyn, nya cykelvägen till Bensbyn Vi cyklar Porsön - Björs byn - Sinksundet - Bensbyn - Ham nen Bensbyn. Hem från Bensbyn cyklar vi Sinksundet - Björkskatan Lulsundet. Medtag eget fika. Ledare: Rolf Modigh och Anders Kronborg Arrangemang i samverkan med Luleå Kommun maj Vår dag i Boden, cykling Bodträsket Runt. Individuell start från Medborgarplatsen. Fina priser utlottas. Start mellan 11-14 Se annonsering i lokalpressen eller Kommunens hemsida. maj Allas cykeltur Cykling Broarna Runt Enskild Start vid Kulturens Hus mellan 10-11. Ingen tidtag ning. Vi bjuder på korvgrillning vid Laxfisket i Gäddvik. Se kommande annonser i Allas veckotidning. Fina priser lottas ut bland alla deltagare maj Cykelslingan Klockan 18.00 Vi cyklar längs ”vår cykelslinga” med besök på Kronanområdet och tar del av den fina utsikten. Turen går sen vidare genom mot Lulsundet, Porsön och åter till Kulturens Hus. 20 km. Medtag eget fika! Ledare: Rolf Modigh och Anders Kronborg, Arrangemang i samverkan med Luleå Kommun

NÄSSJÖ 29 maj Allas cykeltur. Info Sverker 711 57. Tisdagsturer med start från Tennishallen kl 18.30. Turerna körs i ett lugnt tempo. Reparationsväska finns alltid med. Turerna är gratis, men för en liten avgift per gång, får du en stämpel i ett deltagarkort och kommer med i våra utlottningar: en trisslott vid varje tur. Om stämplat minst 8 gånger är du

med i slutdragningen vid avslutningsturen. Gäller även söndagsturerna. Tisdagsturer 2011 3 Maj Södra Målen - Björkhaga Vallbohaga 20 km 10 maj Buckhultsturen 20 km 17 maj Gransäng - Svenstorp - Esperyd 22 km 24 maj Snareboturen17 km 31 maj Hästerumsturen 24 km Söndagsturer 09.30 22 maj Motorvagnsresa till Älmhult, cykling till von Linnés Råshult, tor, 2 mil Avresa vid 8-tiden Nässjö C. 29 maj Allas Cykeltur, 20 km eller 40 km

Storstockholm Vi börjar våra turer i mitten av april och slutar i mitten av oktober, Vi har turer 1 gång i veckan. För information gå in på vår hemsida www.cykelframjandet.se/stockholm <http://www.cykelframjandet.se/stockholm> eller kontakta Leif Lundgren tel 0708-265237 Eva Nilsson tel 070-6960634 Magnus Nilsson tel 070-7372526 Anita Henriksson tel 070-7137080

STOCKHOLM

NORRORT

24 marsÅrsmöte Plats hembygdsgården i Upplands Väsby, Hagvägen 2. Anmäl dig gärna till Bengt Kjällström, 08-59084576 eller till norrort@cykelframjandet.se. Medlemsmöte I anslutning till årsmötet ordnas ett medlemsmöte där bl.a. trafikplanerare Axel Nelstrand informerar om hur Upplands Väsby kommun arbetar med cykelfrågor i den fysiska planeringen. Vi bjuder på kaffe. Tisdagsturerna Tisdagsturerna startar om ej annat anges kl. 19.00. De utgår från Cyklisternas mötesplats vid Gamla Apoteket i Upplands Väsby. Längden är normalt cirka 20 km – dagturerna kan vara något längre. Ta gärna med någon förtäring. Söndagsturerna Ta med matsäck. Tid och plats nedan. 19 april Tisdagstur – dagtur med start kl. 10.00 till hemligt mål. Turledare: Guy 26 april Tisdagstur – dagtur med start kl. 10.00 till hemligt mål. Turledare: Robert 3 maj Tisdagstur till Nordians hög. Turledare: Bertil 10 maj Tisdagstur till hemligt mål. Turledare: Elna 14 maj Miljötrampet i Upplands Väsby. Start mellan 11.00 och 13.00 från Vilunda Gymnasium vid Väsby Centrum. Cirka 15 km. Tipstävling med fina priser 14 maj Cykelbytesmarknad 10.00 - 15.00 vid Vilunda Gymnasium, Väsby Centrum. Sälj eller köp begagnade 27

Forts


Cykling 01-2011:Layout 1

11-03-01

09.05

Sida 28

Cykelfrämjandets aktiviteter landet runt Forts Stockholm norrort cyklar. Om du vill skänka en cykel till Cykelfrämjandet tar vi tacksamt emot – oavsett skick. 15 maj Söndagstur med hembygdsföreningen. Turen går längs Gamla Stockholmsvägen genom Upplands Väsby till Rotebro. Samling vid Cyklisternas mötesplats kl.11.00. Turledare: Klas Lundkvist/Vanja Edwinson 17 maj Tisdagstur till hemligt mål. Turledare: Guy 22 maj Söndagstur till Görvälns slott, cirka 25 km. Samling vid Norrvikens brandstation 10.00. 24 maj Tisdagstur till Ängsjö. Turledare Kristina F. 29 maj Allas cykeltur. Turledare: Tore 31 maj Tisdagstur till RosersbergNorrsunda. Turledare: Kerstin För mer information om turerna – kontakta Guy Holmberg, guyholmberg@telia.com eller tel. 070-333 4373 eller gå in på http://www.cykelframjandet.se/norrort/. Cykelkulturtrim: Köp ett trimpaket och ge dig ut på cykeln för att hitta kontrollerna. Du får se många fina cyklingsområden och har dessutom chans att vinna en cykel. De områden du cyklar i är Rosersberg, Upplands Väsby, Sollentuna och Järvafältet. Trimpaketen finns för försäljning från början av maj. För frågor kontakta Lennart Larsson, lennart.larsson41@bredband.net eller tel. 070224 1547. Cyklingsutbildning för vuxna Cyklingskurserna för vuxna som inte kan cykla (mestadels invandrare) är ännu ej fastställda. Håll utkik på vår hemsida eller kontakta Vanja Edinson, vanjaedwinson@glocalnet.net eller tel. 076221 0004. Mer information Gå in på vår hemsida http://www.cykelframjandet.se/norrort/ eller kontakta Bengt Kjällström, norrort@cykelframjandet.se eller tel. 070-471 5009. Kontaktperson Stockholm Norrort: Bengt Kjällström 08580 84576 E-post: norrort@cykelframjandet.se Hemsida: http://www.cykelframjandet.se/norrort/

SÖRMLANDSKRETSEN Cykelfrämjandet erbjuder cykling onsdagar under 2.5 – 3 timmar - alla välkomna! 16 mars Årsmöte kl 17.30 Vilsta sporthotell. Separat inbjudan! 4 maj Backsippor på Sofiebergsåsen, Kjula 11 maj Ekeby våtmark med guidning av ornitolog 14 maj Cykelbytardag kl 10.00 – 13.00 Parken Zoo Eskilstuna. Inlämning 09.30 18 maj Konstrunda 22 maj Kingslöts udde kl 09.00 OBS!TIDEN+ SÖNDAG 28

25 maj Växthuset i Torshälla OBS Avfärd kl 12.30 från Cykelfrämjandets lokal 27 maj Kommunens dag för avslutning på cykelmånaden på Fristadstorget 28 maj Cykeldag i Stallarholmen kl 09.00 Fyra olika turer att välja mellan. Möjlighet till övernattning 29 maj Allas cykeltur ca 3 mil Arrangerat av Cykelfrämjandet och Allas Veckotidning med present till alla deltagare. Tipstävling med fina priser. Tid och plats meddelas senare. Kontakt: Kristina Larson 016 262 62/0706 233698 , Ingrid Brege 070 553 10 38 STF Norra Sörmlandskretsen erbjuder följande utflykter: 15 maj Lövön vid Hjälmaren Vi gör en vårvandring på den vackra Lövön som är en halvö i Hjälmaren. Vårmarkerna blommar med vitsippor och ramslök. Medtag matsäck och lämpliga kläder, ev kikare De finns två möjligheter att ta sig till Lövön Samling kl 09.30 vid Rekarneskolans parkering i Eskilstuna för vidare transport med bil/samåkning eller Cykla väg 230 fram till skylt Gillberga k:a och sväng till vänster in på småvägar och cykla fram till parkeringsplatsen. Ev gemensam samling och cykling Anmälan senast 12 maj Ansvariga Eva Sjödahl 070-2024560 och Bengt Bjurshagen 016-122775. Cyklister anmäler sig till Kristina Larson 016 262 62

VARBERG Startplats: Gamlebyskolans parkering kl 18.00 26 April Boulodromen Varberg. Vi lär oss grunderna i boule. Kurt Eriksson 0340-183 12 2 Maj Royal Bed Åskloster Sängtillverkning Peter Geresand 070-3501625, 0340-16320 10 maj Konstgalleri /Hälsoveckan Tofta Varbergskonstnärer. Björn Friberg 0708-540102 17 maj Trädgård Vare Inger o Åke Bengtsson 0340-41309 24 maj Handgjorda smycken Tofta Smyckestillverkning Margareta Wallberg 0340-892 41 0709-853054 28 maj Cykelbytardag torget 10-13 Varberg 29 maj Allas cykeltur” /Morsdagscykling Start kl 11.00 31 maj Kaktusodlingen Varberg Varbergs kommuns växthus Per-Olof Johansson (Parkf.) 0340- 88278, 070-

Senaste nytt om våra utfärder finns på www.cykelframjandet.se

Elvis hos CF i Vetlanda Vetlandakretsen av cykelfrämjandet har haft traditionellt årsmöte. Årsmötet bevistades av 65 personer. I samarbete Eivor Lindquist med NBV hade man med Malmbäcks Elvis, Erling Lundlyckats få till en show berg. av ”Malmbäcks Elvis”, Erling Lundberg, som gjorde egna mycket uppskattade tolkningar av Elvis. Publiken fick bland annat lära sig att Elvis spelade dragspel! I samband med de traditionella årsmötesförhandlingarna avtackades på sedvanligt sätt den avgående ordföranden Eivor Lindquist och avgående sekreteraren Birgit Widén. Båda dessa hade avböjt omval. Eivor Lindquist var drivande vid bildandet av Vetlandakretsen av Cykelfrämjandet och har haft ordförandeposten sedan 2002. Hon avser dock sitta kvar som ledamot i Riksstyrelsen. Eivor höll ett avskedstal där man fick höra att hon är en av Cykelfrämjandets blott 9 hedersmedlemmar! De mest kända av de 8 övriga är Gun Hägglund, som var Riksordförande på 90-talet. Tillträdande ordföranden Kent Lind presenterade sig Kent Lind, ny kort och talade om sin syn ordförande på Cykelfrämjandets verksamhet. I vår och sommar fortsätter man med de uppskjattade turerna Förmiddagsturer på torsdagar. Ibland kombinerade med någon typ av studiebesök. Kvällsturer på måndagar. Också dessa kan kombineras med någon typ av studiebesök – men detta är svårare att fixa till p.g.a. vad klockan är på dagen. Den lite längre turerna. För dig som inte vill stanna lika ofta. Inte lika snacksugen eller fikasugen som vi andra? Heldagscykling? Snacka med oss i styrelsen så ordnar vi, kanske vår och höst om vi känner att det efterfrågas! Skulle vara riktigt roligt! I maj kommer Allas Cykeltur. Vi ordnar i samarbete med Allas en cykeltur, där alla deltagare, som inte redan är medlemmar, erbjuds gratis medlemskap1 Cykling 1 2011


Cykling 01-2011:Layout 1

11-03-01

13.47

Sida 29

KontaktpersonerC ykelfrämjandets kretsar De flesta kontaktpersonerna når du bäst på kvällstid. BORÅS: Hans Johansson, tel 033-10 79 26 E-post hans.johan@telia.com EKSJÖ: Göran Landin, tel 0381-173 00 GOTLAND: Robert Hall, tel 0498-211014 e-post: lystopad19@yahoo.se GÖTEBORG: Torbjörn Olsson, tel 031-19 32 82 E-post: torbjorn_olsson@telia.com> Hemsida: www.cykelframjandet.se/goteborg HALMSTAD-LAHOLM: Lars Green, tel 035-10 73 72. E-post lars.green@glocalnet.net Hemsida: www.cykelframjandet.se/halmstad JÖNKÖPING: Mats Wredenberg 0705-176307 036-176307 E-post: headcovers1@hotmail.com Hemsida: www.cfjkpg.3w.se KALMAR: Göran Sundström, tel 0480-258 78. E-post berit.sundstrom@telia.com Hemsida: www. cykelframjandet.se/kalmar Trollhättan/Vänersborg, Varberg, KARLSKRONA: Sonnie Nilsson, tel 0455-462 64 E-post:karlskrona.rese@telia.se Vetlanda, Växjö och Östersund. KARLSTAD: Eva Carlsson, tel 054-56 57 03 Förutom trevliga cykelturer till Hemsida: www.cykelframjandet.se/karlstad intressanta utflyktsmål ordnar kret- E-post karlstad@cykelframjandet.se sarna också bl a korvgrillning och LANDSKRONA: Bertie Hansson, tel 0418-411656. en del andra aktiviteter denna dag E-post: landskrona@cykelframjandet.se MALMÖ: Lars Olofsson, 040-19 26 12 som också är Mors Dag! E- post: cykelframjandet.malmo@hotmail.com Alla deltagare, som inte redan är Hemsida: http://www.cykelframjandet.se/malmo MÖRARP: Sverker Bengtsson tel. 042-711 57 medlemmar, erbjuds gratis medE-post: tordsb@telia.com lemskap! Hemsida: http://hem.spray.se/cf.morarp NORRBOTTEN (Luleå): Rolf Modigh, tel 0921-50410 070-6455372 E-post: rolf.a.modigh@telia.com. start/mål inkl transport av cykel. NORRKÖPING: Björn Malmström, För mer info och anmälan tel 011-39 12 32 E post: 011391232@telia.com ring Kerstin Svensson Jourtelefon: 070-579 14 19 070-548 93 16. NÄSSJÖ: Hans Åke Johnsson tel 0380-73235. Tel.nr till turledare: Kerstin 070E-post hansake.jonsson@hotmail.com 5489316, Britt-Marie 019-239213, STORSTOCKHOLM (ej norrort): Inge 019-250782, Margareta 019Anita Henriksson 08-324002 320326, Marianne 019-135561 E-post anita.henriksson@gmail.com Hemsida: www.cykelframjandet.se/stockholm STOCKHOLM NORRORT: Bengt Kjällström, Så enkelt kan 08-590 845 76, E-post bengt.kjallstrom@telia.com Hemsida: www.cykelframjandet.se/norrort du bli miljonär: SUNDSVALL: Bengt Erik Tjernström 060-124506 E-post sundsvall@cykelframjandet.org Hemsida: www.cykelframjandet.se/sundsvall SÖRMLAND (Eskilstuna): Ingrid Brege, tel 016- 51 10 38. E-Post ingrid@brege.se Skicka in namnet på den Hemsida:www.cykelframjandet.se/sormland Rolf Andersson tel 0321-35470 nya medlemmen till vårt ULRICEHAMN e-post rolf@rolfsbygg.se kansli, inkl ditt eget VARBERG: Anita Persson, tel 0340-622611. E-post anita.persson@tangaberg.se namn. Antingen via Hemsida http://cykelframjandet.se/varberg epost eller brev. Adress VETLANDA: Eivor Lindquist, tel 0383-76 16 80 E-post eivor.lindquist@telia.com se sidan 3. Hemsida www.cykelframjandet.se/vetlanda VÄNERSBORG: Peter Bryntesson, tel 0521-205645, 0709-567825 e-post: bryntesson.peter@gmail.com VÄXJÖ Helen Brolien, helenbrolien@hotmail.com ÖREBRO: Kerstin Svensson, tel 019-122892 http://www.cykelframjandet.se/orebro E-post hugghult@telia.com ÖRNSKÖLDSVIK: Anders Berglund, tel 0660-798 11 E-post: anders.berglund@ornfrakt.se ÖSTERSUND: Mait Adsten, tel 063-12 32 51 E-post jan.adsten@bredband2.com SKÅNEDISTRIKTET: Kjell Kihlén, tel 042-715 86

Allas Cykel-Tur den 29 maj! 16 av våra kretsar är med och arrangerar Allas Cykel-Tur. Det är ett samarbete mellan Allas Veckotidning och Cykelfrämjandet. Starten skedde förra året med drygt 300 deltagare. Precis som då är en cykel förstapris i den tipstävling som anordnas. De kretsar som deltar i Allas Cykeltur är: Borås, Sörmland, Gotland, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Luleå, Mörarp, Nässjö, Stockholm norrort, Sundsvall,

ÖREBRO 2 maj

Hästhagen för översyn av cykeln. CF bjuder på förtäring. Start från Hamnplan kl 17.00. Ansvariga: Britt-Marie och Lasse. 9 maj Konstrunda. Start kl 17.00 från Hamnplan. Ansvarig: Margareta. 15 maj Sörön (söndagstur). Start kl 10.00 från Ronnie Peterson statyn. Ansvarig: Kerstin. 23 maj Guckusko i Latorp. Start kl 17.00 från Anckarsvärds Museum i Karlslund (vid bilparkeringen). Ansvarig: Inge. 27-29 maj Cykling längs Klarälvsbanan till sammans med CF Karlstad och STF Närkekretsen. Helpension, buss till/från

Snart är sommaren här och härliga utfärder med CF! Bilderna från Varberg och Örebro.

Cykling 1 2011

Värva en ny medlem och du får en trisslott!

29


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

23.08

Sida 30

Tips för cykelsemestern

Världsarvet HÖGA KUSTEN och sagornas ÅDAL! Cykla i det unika landskapet på slingrande vägar med hisnande utsikter och små pittoreska fiskelägen. Att cykla längs Ångermanälvens stränder ger en tur som är rik på minnesmärken av historia och kultur. Cykelpaket 4-5 nätter, halvpension, hyrcykel, kartor och båttur till Ulvön. Vi ordnar även vandringspaket på Höga Kusten och turridning på islandshästar.

Tel: 0611-790 25 info@resklara www.resklara.se

Cykla i Stallarholmen/Strängnäs Upplev vår vackra natur med ett rikt kulturliv på Selaön i det fagra Sörmland. Två bra cykelkartor med fyra lättcyklade leder, tips på logi, sevärdheter m m Cykelpaket! Cykelorientering finns kring Strängnäs/Fogdön. www.cykelgruppen.se

Cykelgruppen i Stallarholmen

Upplev Falkenberg med omnejd!

Cykla i Moseldalen på egen hand Cykla på Öland Hälluddens stugby, kursgård & vandrarhem Med självhushåll. Endast 200m till havet. Fina samlingslokaler för grupparrangemang & fester i egen eller vår regi. Hyr vår festlokal för end. 55:-/pp. Tillgång till cykel, kanot, båt, bastu, grill och boulebana. Samt Svea skogs intilliggande cykel-, och vandringsleder. Vi arrangerar målar-, matlagnings, spinnfiske och botaniska kurser m.m. Priser fr. 150:-/pp.

Ölands norra udde, 380 75 Byxelkrok Tel 0485 - 241 34, 0708 - 550 623 halludden@telia.com

www.halludden.se

30

Längs hela floden sträcker sig en fantastiskt fin cykelväg. Vi ordnar trevliga hotell, mat, bagagetransport mellan hotellen, vinprovníng, båttur på floden, cyklar.

Cykel & båt - nyhet!

Kombinera flodkryssning med cykelturer. Bo ombord på en trevlig och bekväm flodbåt med helpension, cyklar ombord och trevligt resällskap från jordens alla hörn. Vi erbjuder • Moselfloden mellan Koblenz och Saarburg • Donau med Wien, Bratislava och Budapest • Holland - känt för sina fina cykelvägar. • Berlin med omgivningar. Storstaden Berlin har många vackra vattenvägar.

För information www.queentravel.com eller ring 0503-219 00

59:ans B&B ligger i ”Gamla Stan” och är ett utmärkt utgångsläge för dagsturer med cykel. Vi erbjuder boende, nya cyklar/hjälmar samt kartor med förslag på cykelutflykter kring både kust och inland.

59:ans B&B Tel 0346-59 707. astes@bredband.net Mobil 0702-647896 www.59ans-falkenberg.se Krukmakaregatan 1/Storgatan 59, 311 31 Falkenberg Välkomna!

Agneta

Annonser: Svenska Huvudmedia KB Telefon:08-55667750Besöksadress:Malmövägen 56 12149 JOHANNESHOV E-post: svenska.huvudmedia@telia.com

Cykling 1 2011


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-28

13.33

Sida 31

Årets cykelresor

CYKELPAKET I EUROPA

Kompletta bussresor inkl. hotell, måltider, cykelhyra, cykelkartor, färdledare m.m.

Cykla i Provence, Toscana, runt Bodensjön eller längs Mosel. Boat and bike i Kroatien, Holland och Italien. På hemsidan finns många andra förslag. Vi har även cykelpaket i Sverige.

Cycling Sweden www.cyclingsweden.se cycling.sweden@swipnet.se Tel/fax: 0150-550 91

Cykla längs Mosel, 8 dagar

7.950:-

Bland vinodlingar i Champagne Runt Italiens klack

2/7 från Karlstad-Uddevalla-Göteborg-Helsingborg 6/8 från Grums-Karlstad-Skövde-Jönköping-Helsingborg med tåganslutning från Mellansverige till Skövde. Vi cyklar 15 mil från Trier till Cochem på 4 dagar utan bagage. 2 övern. i Lübeck och 5 övern. i Moseldalen med halvpension.

Cykla längs Elbe, 5 dagar, 18/7

- 2 nya cykelpaket 2011. Rum och frukost el halvpension, hyra av cykel, bagagetransport, detaljerade kartor och vägbeskrivningar på svenska el engelska.

4.990:-

Vi bor 4 nätter i Lauenburg vid Elbe och har cykelvägar i fyra väderstreck.

Cykla på Bornholm 5 dagar, 18/7

Du cyklar–vi ordnar det praktiska.

6.490:-

www.locafrance.se

Cykelön framför andra! 4 övern. med halvpension. Läs mer på vår hemsida eller beställ program!

tel. 0340-653920

Grums 0555-13015, Karlstad 054-187250 www.gruppresor.se Resegaranti erlagd.

I höst repeterar vi den populära cykelresan i Kappadokien som vi gjorde 2004. En upplevelse där naturen och historien går hand i hand med spektakulära bergsformationer, uthuggna klippbostäder och underjordiska städer. En sagomiljö helt olik allt annat i världen! Full info finns fr o m januari på vår websida.

S

E B

ELISABETH STOLPE BORSAND

Kultur- & Naturresor

Vill du också synas här? Du når läsare som verkligen gillar att åka på cykelresor! Kontakta Svenska Huvudmedia KB Telefon:0855667750 Besöksadress:Malmövägen 56 12149 JOHANNESHOV svenska.huvudmedia@telia.com

Tel/fax: 0485-48700 E-mail: esb-resor@telia.com Web: www.esb-resor.se

Cykelresor för singelresenärer Slovenien 26/6 - 12/6 Kroatien med cykel och båt 18/6 - 25/6 och den 3/9 - 10/9 Zanzibar med cykel 9/2 - 19/2 Mer info: www.singelresor.org

Cykling 1 2011

14 maj 2011 Bräknebygden - en bygd i samverkan

Sagolandskapet Kappadokien i Turkiet 9 - 18 september 2011

BRÄKNETRAMPEN Blekinge Cykelfestival Fyra olika sträckor 10-90 km för familjer, skolklasser, arbetskamrater, elitmotionärer och pen p i m a etr ka räkn ems t ut! la B medl et åre ar) k y C ratis jand mm få g elfräm medle Cyk ller nya (Gä

En cykelupplevelse i Bräkneåns dalgång -mitt i Blekinge

l Ingen tidtagning l Priser lottas ut. l Start/mål: Hoby Ekbacke i Bräkne-Hoby. l Anmälan före 1 april = 20% rabatt!

Tema 2011: l FYSISK AKTIVITET l GODA MATVANOR I samarbete med Ronneby kommun och Landstinget Blekinge.

0457-80008 - www.braknetrampen.se

31


Cykling 01-2011:Layout 1

11-02-27

23.08

Sida 32

120 KM VILDMARK

90 KM BILFRI ASFALT

klaralvsbanan.se

klaralvsbanan.se

120 KM VILDMARK

ÖPPETTIDER

Boende & Sevärdheter Cykelpaket

Maj-september tis-fre kl 10-17 Juni-augusti tis-sön kl 10-17 ej midsommarafton/dagen. Övr tid enl överenskommelse. Tel: 0563-500 03 hembygd.se/varmland/munkfors

- Individuel paket - Cykla med barn - Mountainbiking

Cykelpaket Värmland, Skåne, Småland, Bohuslän & Dalarna WWW.SWEDISHCYCLING.SE

tel. 0730 527 027

T.ex. Klarälvsbanan paket inkl. boende, bagagetransport, cykel mm Vi har även elcyklar

visitmunkfors.se 0563-54 10 81

www.varmlandadventures.se Bliavägen 106, 68430 Munkfors Tel. 073-0749160

Munkfors Munkfors R ansäter Ransäter TTuristbyrå uuristbyrå

‡ ‡

Karto r Klarä 40 kr/st lvsba na Klarä lvsled n en

Titta gärna in på Turistbyrån, vi kan lotsa dig till spännande upplevelser längs både Klarälvsbanan & Klarälvsleden

STUGORŏMINIGOLF ‡

100 m. från Klarälvsbanan

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN ATT BO HOS OSS! -Ett perfekt stopp för övernattning utefter Klarälvsbanan! .RQIHUHQVƔ'DQVHUƔ,GURWWVOlJHU

Cykel, mountainbike och sparkcykel uthyrning längs Klarälvsbanan heldag 150 kr p.p. Flerdags cykel och kanot paket Olika grupsaktiviteter 4-bäddstugor med möblerad altan

+46 (0)563-54 10 81 www.visitmunkfors.se ww www ww.visitmu ww munkfo fors.se

Kapellvägen 26, Munkfors. Tel 0563-501 30, mfkonferenscenter.se

Cykling 2011/1  
Cykling 2011/1  

Cykelfrämjandet tidning

Advertisement