Трудов Монитор

Трудов Монитор

София, Bulgaria

Трудов Монитор е двумесечно онлайн списание. Предлагаме онлайн издание с добавена стойност, като осъществяваме контакт и разменяме опит с организации – професионалисти в областта на трудовите отношения като Международната организация на труда, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и Европейския парламент.

Основната цел при стартирането на проекта беше да предложим уникален подход към съдържанието, да бъдем там, където е аудиторията, да ценим и пестим времето й и в никакъв случай да не правим компромиси с визията и дизайна на издан

www.trudovmonitor.com