Advertisement
The "Трудов Монитор" user's logo

Трудов Монитор

София, Bulgaria

http://www.trudovmonitor.com

Трудов Монитор е двумесечно онлайн списание. Предлагаме онлайн издание с добавена стойност, като осъществяваме контакт и разменяме опит с организации – професионалисти в областта на трудовите отношения като Международната организация на труда, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и Европейския парламент. Основната цел при стартирането на проекта беше да предложим уникален подход към съдържанието, да бъдем там, където е аудиторията, да ценим и пестим времето й и в никакъв случай да не правим компромиси с визията и дизайна на издан

Publications