Page 1


VIRKSOMHEDSØKONOMI NIVEAU A2 1. UDGAVE © 2018 Claus Mønsted, Jonas Hansen, Kim Ulrich Jensen og Trojka | Gads Forlag eISBN 978-87-7154-094-9 Cover: Tegnestuen Trojka, København Sats: Lymi DTP Service, Brøndby Denne digitale e-bog er beskyttet af lov om ophavsret. Ophavsretten sikrer, at forfatterne og forlaget får betaling for deres arbejde. Du må derfor kun kopiere bogens indhold, billeder, figurer og grafer mv. til dit eget personlige brug, og du må ikke distribuere det til personer uden for din husstand. For enkelte illustrationer i dette værk har det været umuligt at finde frem til den retmæssige copyright-indehaver. Såfremt ophavsretten hermed er krænket, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil naturligvis blive honoreret, som var tilladelsen indhentet i forvejen. Trojka | Gads Forlag Fiolstræde 31-33 1171 København K Telefon 77 66 60 00 E-mail trojka@trojka.dk www.trojka.dk

Læs om vore øvrige lærebøger på www.trojka.dk På ONLINE TROJKA og iTrojka findes e-læringsmateriale til Trojkas lærebøger.


Forord Trojkas undervisningsmateriale til Virksomhedsøkonomi A og B er i overensstemmelse med fagplan og vejledning 2017 for virksomhedsøkonomi niveau A og B på de merkantile gymnasieuddannelser, HHX og EUX. Lærebog og opgavesamling er opdelt i to bind: • Bind 1 (B & A1) dækker den fulde fagplan på B-niveau og en stor del af A-niveauet • Bind 2 (A2) omfatter det resterende stof på A-niveau Kapitlerne om virksomhedens økonomiske forhold er opdateret i forhold til årsregnskabsloven af 2015 og dækker således den nyeste lovgivning på området. Til begge bind er der udarbejdet et omfattende materiale med opgaver, der knytter sig til de enkelte kapitler. Hertil kommer en samling af PBL-opgaver, der kan downloades fra bogens website på Trojka.dk. e-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk – klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside. Weblink: https://trojka.dk/Virksomhedsokonomi-A2-2018.aspx I både grundbogen og opgavesamlingen er der lagt vægt på, at eleverne kan anvende IT som en naturlig og integreret del af undervisningen. Opgavernes spørgsmål er formuleret ud fra forskellige taksonomiske niveauer, så opgavernes sværhedsgrad fremstår varieret. Derved afprøves eleverne i deres viden og relevante kompetencer opøves. Det er muligt at downloade lærebogens figurer fra bogens website med ekstra e-læringsmateriale. For undervisere er der adgang til vejledende løsninger til opgaverne. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget. Juni 2018 Forfatterne


Indholdsfortegnelse BIND 1 Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Kapitel 1 Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1. 2. 3. 4.

Virksomhedens økonomiske beslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagets indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bogens disponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anvendelse af bogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 15 17 21

Kapitel 2 Hvad er en virksomhed? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1. Virksomhedstyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Produktionsvirksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Handelsvirksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Grossister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2 Detailhandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Servicevirksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Virksomheder med flere aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ejerformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Personligt ejede virksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Enkeltmandsvirksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Interessentskab (I/S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Kapitalselskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Aktieselskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Anpartsselskab (ApS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Iværksætterselskab (IVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Oversigt over forskellige ejerformer (virksomhedsformer) . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 23 25 26 27 28 29 29 31 31 33 35 37 39 41 42 42

Kapitel 3 Økonomisk styring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1. Beslutningsmodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Styringsniveauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Sammenhængen mellem styringsniveauer, ­tidshorisont og organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Styringsmodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Økonomistyringsprocessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 49 51 52 58


2. Økonomistyringens områder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Aktivitetsstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Kapacitetsstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Finansiel styring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59 59 59 60 62

Kapitel 4 Opstart af virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 1. Iværksætteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Iværksættertyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Inden du starter op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ledelsestyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Forretningsplanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Sammenfatning (resumé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Personprofil af iværksætteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Virksomhedens mission (idé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Virksomhedens vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Virksomhedens værdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 Beskrivelse af produktet/serviceydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 Markeds- og kundebeskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 Markedsføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9 Leverandører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10 Konkurrenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.11 Organisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12 Budgetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12.1 Etablerings- og finansieringsbudget . . . . . . . . . . . . . . . 3.12.2 Resultatbudget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12.3 Likviditetsbudget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.13 Handlingsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Elevatortalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 72 75 76 78 79 80 81 81 82 82 83 84 85 85 86 87 87 89 90 91 93 94

Kapitel 5 Virksomheden i vækst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 1. Virksomhedens livscyklus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Opstartsfasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Vækstfasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Modningsfasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Nedgangsfasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Kritik af livscyklusmodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Vækstvirksomheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96 97 97 98 99 99 99


2.1 Toplinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Bundlinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Antal beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Handlingsparametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Konkurrenceforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Monopolistisk konkurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Kalkulationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1 Kalkulation i handelsvirksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2 Kalkulation i servicevirksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3 Kalkulation i produktionsvirksomheder . . . . . . . . . . . . 3.4 Salgspris som handlingsparameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1 Omkostningsbaseret prisfastsættelse . . . . . . . . . . . . . . 3.4.2 Konkurrentbaseret prisfastsættelse . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.3 Efterspørgselsbaseret prisfastsættelse . . . . . . . . . . . . . 3.5 Øvrige handlingsparametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 Kombination af handlingsparametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Business Model Canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101 101 101 104 105 106 106 107 109 110 113 113 114 114 119 122 123 126

Kapitel 6 Virksomhedens indtægter og omkostninger . . . . . . . . . 129 1. Indtægter, nettoomsætning og i­ ndbetalinger­ . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1.1 Indtægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1.2 Nettoomsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1.3 Indbetaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1.4 Finansielle indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 1.5 Andre indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 2. Virksomhedens omkostninger, udgifter og udbetalinger . . . . . . . 132 2.1 Definition af omkostninger, udgifter og udbetalinger . . . . . . 134 2.2 Kapacitetsomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 2.2.1 Kontante kapacitetsomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . 137 2.2.2 Beregnede kapacitetsomkostninger (afskrivninger) . . 137 2.2.3 Kapacitetsomkostninger i forhold til aktiviteten . . . . . 145 2.3 Variable omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 2.3.1 Proportionale variable omkostninger . . . . . . . . . . . . . . 151 2.3.2 Degressive variable omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 2.3.3 Progressive variable omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . 153 2.4 Samlede omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 2.4.1 Det typiske omkostningsforløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 2.5 Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent . . . . . . . . . . . . . . . 158


2.6 Dækningsbidrag og dækningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Saldobalance og bidragsregnskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.1 Saldobalance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2 Bidragsregnskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.3 Bidragsregnskab i handels- og servicevirksomheder . 2.7.4 Bidragsregnskabet i en produktionsvirksomhed . . . . . 2.8 Nulpunktsberegninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160 161 161 163 163 166 167 173

Kapitel 7 Eksternt regnskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 1. Årsregnskabsloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Regnskabsklasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Retvisende billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Grundlæggende forudsætninger for årsrapporten . . . . . . . . . 2. Årsrapportens indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ledelsespåtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Revisorerklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Ledelsesberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Anvendt regnskabspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Resultatopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1 Artsopdelt resultatopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Opstilling af den artsopdelte resultatopgørelse . . . . . . . . . . . 7.3 Funktionsopdelt resultatopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4 Opstilling af den funktionsopdelte r­ esultatopgørelse . . . . . . 7.5 Resultatfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Balancen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 Balancen i en handelsvirksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1 Anlægsaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.2 Materielle anlægsaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.3 Omsætningsaktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.4 Egenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.5 Hensatte forpligtelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.6 Gældsforpligtelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Balancen i en produktionsvirksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Noter til årsregnskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Pengestrømsopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1 Pengestrøm fra driften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 Pengestrøm fra investeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3 Pengestrøm fra finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178 180 181 182 184 184 185 188 190 193 194 199 202 204 207 209 209 212 215 218 226 228 229 230 233 234 236 237 238


10.4 Likvide beholdninger ultimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5 Pengestrømsopgørelsen i forskellige virksomheder . . . . . . . 10.6 Kommentarer til pengestrømsopgørelsen . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Supplerende beretninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Værdiansættelsens påvirkning af r­ esultatopgørelse og balance . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238 239 240 240 243 246

Kapitel 8 Bæredygtig virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 1. Bæredygtighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Den tredobbelte bundlinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Den økonomiske bundlinje (Profit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Den sociale bundlinje (People) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Den miljømæssige bundlinje (Planet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Sammenhængen mellem de tre bundlinjer . . . . . . . . . . . . . . 3. Forhold til interessenterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Shareholder value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1 Hvordan skabes shareholder value? . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2 Fordele og ulemper ved shareholder value . . . . . . . . . . 3.1.3 Kan shareholder value være nødvendigt? . . . . . . . . . . . 3.2 Stakeholder value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Stakeholder-kortet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Bæredygtighed og stakeholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249 251 252 252 254 255 258 258 259 260 262 262 263 265 268

Kapitel 9 CSR og miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 1. CSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 EU og CSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Den tredobbelte bundlinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Carrolls CSR-Pyramide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 FN’s Global Compact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. CSR-aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Ledelse, vision og værdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Kundeaktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Medarbejderaktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Leverandøraktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Interessentrelationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 Samfundsaktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Miljøaktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Rapportering om CSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271 271 271 272 274 275 276 277 279 279 280 281 282 283


4. Miljørapportering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Lovpligtige miljøoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Indholdet af PRTR-data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Supplerende oplysninger om virksomhedens miljøforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Analyse af miljørapportering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Indekstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Miljøindeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.3 Miljøindikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Miljøledelsessystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 EMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2 ISO 14001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287 287 287 289 291 292 294 294 295 295 296 298

Kapitel 10 Regnskabsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 1. Regnskabsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Regnskabsanalysens formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Analysearbejdets faser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Indsamling af analysemateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Gennemgang af årsregnskabets poster og ­opstilling til ­analysebrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Beregning af analysens nøgletal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Vurdering af analysens nøgletal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 301 303 303 304 305 307 307

Kapitel 11 Analyse af rentabilitet i h ­ andelsvirksomheder . . . . . 309 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Opstilling af regnskaber til analysebrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afkastningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overskudsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktivernes omsætningshastighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammenhængen mellem afkastningsgrad, overskudsgrad og ­aktivernes omsætnings­hastighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gældsrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egenkapitalens forrentning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammenhængen mellem afkastningsgrad, gældsrente og ­egenkapitalens forrentning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samlet vurdering af rentabiliteten i Bike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 311 314 316 317 321 322 324 327 328


Kapitel 12 Analyse af indtjeningsevne i handelsvirksomheder . 330 1. Ekstern analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Overskudsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Forholdet mellem nettoomsætning og ­vareforbrug . . . . . . . . 1.2.1 Bruttoavanceprocent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2 Indeksberegninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Forholdet mellem nettoomsætning og de øvrige ­omkostningsgrupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Analyse af personalets effektivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Samlet vurdering af indtjeningsevnen i Bike ApS . . . . . . . . . 2. Intern analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Intern analyse af resultatopgørelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Overskudsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Forholdet mellem nettoomsætning og variable omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Forholdet mellem nettoomsætningen og ­kapacitetsomkostningerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Samlet vurdering af indtjeningsevnen i Bike ApS . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330 331 332 333 334 336 337 338 339 340 341 341 343 345 346

Kapitel 13 Analyse af kapitaltilpasnings­evnen i handelsvirksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 1. Kapitaltilpasning i forhold til aktiviteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Indekstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kapitaltilpasning i forhold til finansieringen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Likviditetsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Soliditetsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Samlet vurdering af kapitaltilpasnings­evnen ­ . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

348 349 351 352 353 354 355

Kapitel 14 Regnskabsanalyse i ­produktions­virksomheder .­ . . . . 356 1. Ekstern regnskabsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Regnskabsanalysens hovedområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Analyse af rentabilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Analyse af indtjeningsevnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Analyse af kapitaltilpasningsevnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Intern regnskabsanalyse af ­indtjeningsevnen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Intern analyse af årlige bidragsregnskaber . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

356 358 358 360 362 363 364 366


Kapitel 15 Strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 1. 2. 3. 4. 5.

Hvad er en strategi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strategiprocessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typer af strategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krav til strategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kritiske succesfaktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

367 368 371 372 373 374

Kapitel 16 Analyse af eksterne forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 1. PESTEL-modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Politiske forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Økonomiske forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Socio-kulturelle forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Teknologiske forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Miljømæssige (Environmental) forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Lovmæssige (legale) forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Porters Five Forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Konkurrencesituationen i branchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Kundernes forhandlingsstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Konkurrence fra substituerende produkter . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Truslen fra potentielle nye konkurrenter . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Porteføljeanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Product Life Cycle (PLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Boston-modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Konkurrencestrategi (generiske strategier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Omkostningsleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Omkostningsfokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Differentiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Fokuseret differentiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Valg af konkurrencestrategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

377 378 380 381 382 383 384 385 386 387 387 388 388 390 390 393 398 400 400 401 402 402 403

Kapitel 17 Analyse af interne forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 1. Virksomhedens ressourcer og kompetencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Virksomhedens ressourcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Virksomhedens kompetencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Værdikæde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Primære aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

405 406 407 408 410


2.2 Støtteaktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Vækststrategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Ansoffs vækstmatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1 Markedspenetrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2 Markedsudvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3 Produktudvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4 Diversifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Vertikal integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 Horisontal integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3 Strategisk alliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Frasalg og lukning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

411 413 414 414 416 416 417 418 419 420 420 421 422

Kapitel 18 Opsamling på den strategiske analyse – SWOT . . . . . . 424 1. SWOT-analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Interne forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Eksterne forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Forandringsbehov på baggrund af SWOT-analysen . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

424 425 425 429 433

Kapitel 19 Strategisk intention og handlekraft . . . . . . . . . . . . . . . 435 1. Strategisk intention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Værdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Strategiske mål og handlekraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Balanced Scorecard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Det finansielle perspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Det interne procesperspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Indlærings- og udviklingsperspektivet . . . . . . . . . . . . . 2.1.4 Kundeperspektivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Strategiudvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Strategiimplementering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Økonomiske konsekvenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

435 435 437 438 439 440 441 442 443 443 445 447 451 452


APPENDIX A Kontoplan i handels- ­og ­servicevirksomheder . . . . 454 APPENDIX B Kontoplan i p ­ roduktionsvirksomheder . . . . . . . . . . . 456 Anvendt litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Stikordsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460


Indholdsfortegnelse BIND 2 Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

Kapitel 20 Introduktion til logistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 1. Forskellige niveauer af logistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 2. Værdikæden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

Kapitel 21 Logistisk effektivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 1. Leveringsservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Leveringstid til kunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Lagerservicegrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Leveringsoverholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Leveringsfleksibilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Leveringsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Logistikomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Lageromkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Transportomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Emballage- og håndteringsomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Administrative omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Mangelomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 Varelagerets omsætningshastighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Afvejning af leveringsservice mod logistikomkostninger . . . . . . . 4. Udvikling af logistisk effektivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Gab-analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Balanced Scorecard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 DuPont-pyramiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Benchmarking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

497 497 500 501 502 503 503 504 505 506 506 506 507 509 511 512 513 516 518 520

Kapitel 22 Indkøbsstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 1. Skal virksomheden producere selv eller købe varen fra en leverandør? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 1.1 Outsourcing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523


1.2 Kriterier ved valg mellem at producere eller købe . . . . . . . . . 1.3 Erfaringer med outsourcing af produktion i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Insourcing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Indkøbsprocessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Indkøbsimpuls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Leverandørsøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Leverandørvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Valg af ordrerutine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Leveranceovervågning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Indkøbsstrategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 ABC-analysen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Kraljic-modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Ikke-kritiske varer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 Flaskehalsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3 Strategiske varer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4 Volumenvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.5 Kritik af Kraljic-modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. En eller flere leverandører? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Single sourcing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Multiple sourcing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

524 527 528 529 530 530 531 532 532 533 534 537 538 538 539 540 540 540 541 541 542

Kapitel 23 Lagerstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 1. Lagertyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 2. Lagermotiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 3. Lagerdisponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 3.1 Indkøb efter bestillingspunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 3.2 Indkøb med fast tidsinterval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 4. Sikkerhedslager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 5. Lagermodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 5.1 Lagermodel med sikkerhedslager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 6. Optimal indkøbsstørrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 6.1 Ordreomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 6.2 Lageromkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 6.3 Modeller til beregning af optimal indkøbsstørrelse . . . . . . . . 558 6.3.1 Tabelmetoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 6.3.2 Grafisk løsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 6.3.3 Matematisk metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562


6.3.4 Sikkerhedslagerets indflydelse på den optimale indkøbsstørrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 Vurdering af modellerne til beregning af den optimale indkøbsstørrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Differentieret lagerstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Lagerindretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

563 565 565 566 566

Kapitel 24 Produktionsstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 1. Produktionsformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 2. Produktionsstyring og p ­ roduktionsstyringssystemer . . . . . . . . . . . 573 2.1 Prognosestyret produktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 2.1.1 MRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 2.1.2 Vurdering af MRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 2.2 Ordrestyret produktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 2.2.1 Just in Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 2.2.2 Vurdering af JIT-konceptet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 3. Lean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 3.1 MUDA – Spild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588

Kapitel 25 Distributionsstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 1. Lagerstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Centrallager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Decentrale lagre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Øvrige former for distributionslagre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Transportformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Lastbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Jernbane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Skib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Fly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Valg af optimal transportform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Købe eller selv gennemføre transport? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

591 592 593 595 598 598 598 599 599 600 602 604

Kapitel 26 Investering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 1. Investeringsbegrebet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Formålet med en investering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. En investerings betalingsstrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Investeringssummen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

607 608 609 610


4.

5. 6. 7.

8.

3.2 Investeringens forventede nettoindbetalinger . . . . . . . . . . . . 3.3 Investeringens forventede levetid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Investeringens forventede scrapværdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Opstilling af betalingsstrømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vurdering af et investeringsforslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Kalkulationsrenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Investeringskalkuler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitalværdimetoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg mellem enkeltinvesteringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Investeringers følsomhed og kritiske værdier . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1 Investeringers følsomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Investeringers kritiske værdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inddragelse af anden information i beslutningsgrundlaget . . . . . 8.1 Teknologiske forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Miljømæssige forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3 Personalemæssige forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

610 611 612 612 613 615 617 618 623 624 625 627 639 640 641 641 642

Kapitel 27 Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 1. Introduktion til finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sammenhæng mellem aktiver og f­ inansiering . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Den vertikale balancestruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Den horisontale balancestruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Krav til rentemarginal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Finansiering med egenkapital eller f­ remmedkapital . . . . . . . . . . . 3.1 Finansiering med fremmedkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1 Annuitetslån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2 Stående lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3 Serielån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kriterier for valg mellem forskellige l­ ånetyper . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

644 648 649 650 652 653 656 656 660 661 662 668

Kapitel 28 Aktivitetsstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 1. Handlingsparametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 2. Konkurrenceforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 3. Monopolistisk konkurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 3.1 Salgspris som handlingsparameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 3.1.1 Omkostningsbaseret prisfastsættelse . . . . . . . . . . . . . 674 3.1.2 Konkurrentbaseret prisfastsættelse . . . . . . . . . . . . . . . 675


3.1.3 Efterspørgselsbaseret prisfastsættelse . . . . . . . . . . . . . 3.1.4 Prisfastsættelse, når VE ikke er konstant . . . . . . . . . . . 3.1.5 Prisfastsættelse ved hjælp af grænsemetoden og differentialregning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Offeromkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

675 701 706 711 715

Kapitel 29 Kapacitetsstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717 1. Ledig kapacitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Valg af produktionsanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Køb udefra eller egen produktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Knap kapacitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Optimering af knap kapacitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Maskintimer som knap kapacitetsfaktor . . . . . . . . . . . 2.1.2 Ordrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Udvidelse af kapaciteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Udvidelse ved tilvækst i de variable omkostninger . . . 2.2.2 Udvidelse ved tilvækst i kapacitetsomkostningerne . 2.3 Salgsareal som knap faktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Lineær programmering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

718 719 722 723 724 725 728 730 731 735 739 741 752

Anvendt litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 Stikordsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757


KAPITEL 20 4

KAPITEL 20 · INTRODUKTION TIL LOGISTIK ·

489

Introduktion tili logistik Virksomheden en markeds­ økonomi Når Apple lancerer en ny iPhone stiller det store krav til Apples evner til at sikre, at den ny smartphone lanceres samtidig og i en tilstrækkelig mængde over hele verden. Apples evne til at styre denne materialestrøm og informationerne i forbindelse hermed kaldes for logistik.

Logistik er de processer, der styrer en virksomheds varestrømme, serviceydelser og informationer fra råvarefremskaffelsen til forbrugstidspunktet, sådan at virksomhedens overskud maksimeres.

Logistik tager udgangspunkt i, hvilken service virksomheden vil tilbyde sine kunder. Denne service vil vi kalde for leveringsservice. Jo bedre leveringsservice virksomheden tilbyder kunderne, desto større bliver indtægterne. Dette skal dog sammenholdes med virksomhedens omkostninger til at gennemføre denne leveringsservice. Vi kalder disse omkostninger for logistikomkostninger. Formålet er at afbalancere de indtægter, den valgte leveringsservice giver, med de omkostninger, det kræver at gennemføre leveringsservicen, så virksomheden får det størst mulige overskud. Denne balance mellem leveringsservice og logistikomkostninger vil vi se nærmere på i kapitel 21 om logistisk effektivitet.

1. Forskellige niveauer af logistik Der kan sondres mellem forskellige niveauer af logistik: • Logistik i en afdeling • Logistik i en virksomhed • Logistik i forsyningskæden


490 · INTRODUKTION TIL LOGISTIK · KAPITEL 20

Logistik i en afdeling Her handler det om, hvordan en virksomhed tilrettelægger logistikken i den enkelte afdeling eller funktion. Det kan fx være inden for indkøb, produktion, lager eller distribution. På dette niveau kan der fx arbejdes med forhandling af indkøbspriser, fastlæggelse af produktionen i den næste uge, styring af lagertilgang eller forhandling af priser med et fragtfirma.

Logistik i en virksomhed Her ses virksomheden som en helhed. Virksomhedens evne til samlet at skabe værdi for kunden er afgørende. Udveksling af informationer mellem de enkelte afdelinger er vigtig, så alle virksomhedens afdelinger arbejder koordineret på at realisere virksomhedens mål i forhold til den enkelte kunde. En væsentlig del af logistikopgaven består derfor i at koordinere logistikaktiviteterne på tværs af virksomhedens funktioner som fx indkøb, lager, produktion, salg og distribution. Dette er illustreret i figur 20.1. Logistikopgaven Omverdenen

Virksomheden Koordinering af logistikaktiviteter

Informationsflow

Leve­ randører

Indkøb

Lager

Produktion

Salg

Distribution

Kunder

Materialeflow

Figur 20.1 Logistikopgaven i en virksomhed. Kilde: Adapteret fra Martin Christopher: Logistics and Supply Chain Management, 3. udgave, Financial Times, 2005.


KAPITEL 20 · INTRODUKTION TIL LOGISTIK ·

491

Figur 20.1 viser, at logistikopgaven i virksomheden er at koordinere mål og arbejdsopgaver inden for de enkelte afdelinger. Det indebærer et informationsflow mellem afdelingerne, der tager udgangspunkt i kundernes behov for virksomhedens varer og serviceydelser, samt et materialeflow fra virksomhedens leverandører og ud til kunden.

Logistik i forsyningskæden En del virksomheder opfatter sig som en del af et mere omfattende netværk af virksomheder, der arbejder sammen om at skabe værdi for slutbrugeren. Et sådant netværk af virksomheder kaldes for en forsyningskæde eller Supply Chain. En forsyningskæde (Supply Chain) er et netværk af virksomheder, der arbejder sammen om at skabe værdi for slutbrugeren.

Ved at samarbejde med de andre virksomheder i forsyningskæden kan værdiskabelsen for kunden forbedres. Nogle af de fordele, der kan opnås ved at fokusere på forsyningskæden, er: • • • •

Større afsætning Kortere leveringstid Bedre leveringsoverholdelse Færre omkostninger i forsyningskæden

I eksemplet nedenfor kan du se, hvordan B&O indgår i en forsyningskæde med andre virksomheder om at levere TV-fladskærme til slutbrugeren.

Eksempel Bang & Olufsen A/S (B&O) fremstiller blandt andet TV-fladskærme, audiosystemer mv. Virksomheden indgår i en omfattende forsyningskæde, hvor en række underleverandører fremstiller skærm, fjernbetjening, paneler mv., hvorefter B&O samler alle disse enkeltdele til en færdig B&O fladskærm. Herefter bliver de færdigproducerede B&O fladskærme distribueret til detailhandlere, der sælger dem til slutbrugerne. Et udsnit af den forsyningskæde, som B&O indgår i, kan se ud som vist i figur 20.2.


492 · INTRODUKTION TIL LOGISTIK · KAPITEL 20

B&O’s forsyningskæde

Underleve­ randørernes værdikæde

B&O’s værdikæde

Detailbutikkernes værdikæde

Brugere

2 LED-panel Detailhandler

\ a 3

Skærm

TV producent B&O

2 Detailhandler Fjernbetjening

\ a 3

Figur 20.2 Udsnit af B&O’s forsyningskæde (Supply Chain).

Når en virksomheds ledelse aktivt arbejder med at optimere forsyningskæden i samarbejde med andre deltagere i kæden, kaldes det for Supply Chain Management (SCM). Fokus vil da være på, hvordan virksomheden samarbejder med de andre virksomheder i forsyningskæden. Ved at udveksle informationer mellem virksomhederne i forsyningskæden kan der opnås betydelige fordele fx mht. ordrestørrelser, produktionsstørrelser, lagerstørrelser og leveringstidspunkter.

2. Værdikæden Aktiviteterne i en virksomhed har grundlæggende til formål at omdanne de input, virksomheden har i form af materialer, data mv., til et output i form af varer eller serviceydelser, som kunderne er villige til at købe. Hele


KAPITEL 20 · INTRODUKTION TIL LOGISTIK ·

493

denne proces, hvor input omdannes til et output i form af varer og serviceydelser, kaldes for transformationsprocessen, og den er grundlaget for virksomhedens værdiskabelse. Transformationsprocessen kan illustreres som vist i figur 20.3. Transformationsprocessen

Input

Transfor­ mation

Output

]

Figur 20.3 Transformationsprocessen.

Transformationsprocessen er forskellig alt efter, hvilken virksomhedstype der er tale om, men transformationen er den værdiskabende proces, der berettiger virksomhedens eksistens. En produktionsvirksomhed modtager materialer i form af råvarer og komponenter fra sine leverandører, og disse transformeres til færdigvarer, der sendes ud til kunden. En handelsvirksomhed foretager ikke nogen bearbejdning af varerne, men er lagerførende. Her betaler kunden for, at handelsvirksomheden gør varerne tilgængelige. Transformationsprocessen består derfor primært i valg af sortiment, lagerføring og transport af varerne. I en servicevirksomhed er transformationsprocessen ofte noget, der sker i samarbejde med kunden. Fx vil en frisør i samarbejde med kunden finde ud af, hvordan frisuren skal være. For at analysere værdiskabelsen i en virksomhed kan transformationsprocessen beskrives ved hjælp af værdikæden. Vi har tidligere i kapitel 17 gennemgået værdikæden. I forbindelse med analyser af en virksomheds logistik er værdikæden vigtig. Vi vil derfor kort gentage værdikædens indhold og beskrivelsen af, hvordan den kan anvendes i forbindelse med analyse af en virksomheds logistik. Værdikæden er et værktøj til at analysere, hvilke aktiviteter i en virksomhed der tilfører varen eller serviceydelsen værdi for kunden. Virksomhedens samlede aktiviteter kan ses som en kæde af enkeltaktiviteter, der hver for sig tilfører en vare eller en serviceydelse værdi. Den enkelte aktivitet skal dermed give varen eller serviceydelsen en værditilvækst, der kan forbedre virksomhedens konkurrenceevne.


494 · INTRODUKTION TIL LOGISTIK · KAPITEL 20

En værdikæde består af en række enkeltaktiviteter, der tilsammen skaber værdi for kunden, og som giver virksomheden konkurrencemæssige fordele.

Værdikæden er et værktøj til at analysere en virksomheds konkurrenceevne, så virksomheden får indblik i, hvilke aktiviteter der tilfører en vare eller serviceydelse værdi for kunden. Værdikæden er vist i figur 20.4. Virksomhedens værdikæde

Menneskelige ressourcer

Indgående Produktion logistik

Udgående Markeds- Service logistik føring og salg

tjen

Primære aktiviteter

For

Indkøb

este

este

Teknologi

tjen

Støtteaktiviteter

For

Virksomhedens infrastruktur

Figur 20.4 Virksomhedens værdikæde. Kilde: Michael Porter: Competitive Advantage, New York, The Free Press, 1985.

Værdikæden består af ni forskellige aktiviteter, der hver for sig skaber værdi for kunden og dermed fortjeneste for virksomheden. Disse aktiviteter opdeles i primære aktiviteter og støtteaktiviteter. De primære aktiviteter indgår nederst i figuren og omfatter de hovedaktiviteter, der har til formål at fremstille det produkt, der leveres til kunden. Det drejer sig fx om modtagelse af råvarer, fremstilling af færdigvarer, markedsføring, salg og distribution af færdigvarer samt service til kunderne. En væsentlig del af transformationsprocessen foregår i de primære aktiviteter. Den øverste del af figur 20.4 viser støtteaktiviteterne. Det er de aktiviteter, der er nødvendige for at udnytte og styre virksomhedens ressourcer. Støtteaktiviteterne omfatter virksomhedens infrastruktur, menneskelige ressourcer, teknologi og indkøb. Ved at analysere værdikæden kan virksomheden få et billede af, hvilke aktiviteter der skaber virksomhedens konkurrenceevne. En sådan analyse kan fx give svar på følgende spørgsmål:


KAPITEL 20 · INTRODUKTION TIL LOGISTIK ·

495

• Er der aktiviteter, hvor der kan spares omkostninger? • Er der aktiviteter, hvor der bør indsættes ekstra ressourcer for at få en større konkurrencefordel og dermed et større salg? • Er der aktiviteter, der med fordel kan outsources? Det er vigtigt at være opmærksom på, at en analyse af virksomhedens værdikæde ikke kun viser virksomhedens omkostninger, men også ser på, hvor i kæden der skabes værdi for kunden. Ved både at se på, hvor der skabes værdi for kunden, og hvad de faktiske omkostninger er, kan virksomheden optimere sin indtjening.

Resumé Logistik er de processer, der styrer en virksomheds varestrømme, serviceydelser og informationer fra råvarefremskaffelsen til forbrugstidspunktet, så virksomhedens overskud maksimeres. Der kan sondres mellem forskellige niveauer af logistik: Logistik i en afdeling, logistik i en virksomhed og logistik i forsyningskæden. En forsyningskæde (Supply Chain) er et netværk af virksomheder, der arbejder sammen om at skabe værdi hos slutbrugeren. Transformationsprocessen er den proces, der foregår, når en virksomhed omdanner de input, virksomheden har i form af materialer mv., til et output i form af varer og serviceydelser, der sælges til kunderne. Værdiskabelsen i transformationsprocessen kan analyseres ved hjælp af værdikæden. Værdikæden består af en række enkeltaktiviteter, der tilsammen skaber værdi for kunden, og som giver virksomheden konkurrencemæssige fordele. Aktiviteterne i værdikæden deles op i primære aktiviteter og støtteaktiviteter.

Vigtige begreber Logistik Leveringsservice Logistikomkostninger Forsyningskæde (Supply Chain) Supply Chain Management

Transformationsprocessen Værdikæden • Primære aktiviteter • Støtteaktiviteter

Virksomhedsokonomi A2 - 1. udgave - Lærebog - Læs uddrag af bogen  
Virksomhedsokonomi A2 - 1. udgave - Lærebog - Læs uddrag af bogen  
Advertisement